NAUKA DLA BIZNESU W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM. Oferta współpracy jednostek Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego dla środowiska zewnętrznego

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "NAUKA DLA BIZNESU W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM. Oferta współpracy jednostek Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego dla środowiska zewnętrznego"

Transkrypt

1 NAUKA DLA BIZNESU W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM Oferta współpracy jednostek Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego dla środowiska zewnętrznego

2 Czym jest innowacyjność, czym są działania innowacyjne? Działania innowacyjne to nie tylko działania związane z bardzo złożonymi procesami produkcyjnymi i technologicznymi, które zarezerwowane są wyłącznie dla wielkich koncernów światowych np. z branży motoryzacyjnej, czy elektronicznej, zatrudniających sztab ekspertów oraz przeznaczających na badania setki tysięcy dolarów lub euro; to często działania wśród średnich, małych, a także mikro przedsiębiorstw. To działania przemyślane i zaprojektowane na mniejszą skalę, choć proporcjonalne do potencjału danego przedsiębiorstwa i jego strefy działalności. Działania produkcyjne czy technologiczne dotyczące produktu, które na przykład poprawiają jego parametry, działania związane ze skróceniem technologicznym czasu produkcji, działania związane z zastosowaniem nowych materiałów obniżających koszty produkcji. To wszystko są działania innowacyjne. Nie są one na miarę wytworzenia całkiem nowego produktu, ale to działania, które nawet w niewielki sposób poprawiają opłacalność produkcji jednego towaru, a co za tym idzie w okresie długofalowym poprawiają kondycję finansową przedsiębiorstwa, które z faktu zastosowania innowacji zanotowało oszczędności, które bez nich nie mogłyby mieć miejsca;

3 Działania innowacyjne to także działania pojawiające się w sferze twórczego myślenia i nowoczesnego zarządzania przedsiębiorstwem, to działania mające na celu kontakty z jednostkami naukowo-badawczymi, co w efekcie może doprowadzić do wykorzystania potencjału naukowego np. uczelni wyższych. To tworzenie konsorcjów powodujące wzrost siły oddziaływania na potencjalnych odbiorców. To poprawianie działań marketingowych, rozszerzanie kanałów dystrybucji o te, które wcześniej nie były wykorzystywane. to wreszcie działania organizacyjne, wdrażanie systemów zarządzania jakością, poprawa wizerunku przedsiębiorstwa z wykorzystaniem metod opracowanych i przetestowanych przez zespoły eksperckie. To także poprawa stosunków wewnątrz zakładowych, mogących wpływać na lepszą i bardziej twórczą pracę zespołową; to ciągłe stymulowanie pozytywnych zmian, obejmujące z jednej strony proste modyfikacje istniejących produktów, procesów i praktyk, które mogą być nowe dla firmy, ale niekoniecznie dla całego przemysłu; to stan umysłu, to nowy tok rozumowania i spojrzenia na przedsiębiorczość, wymuszający ciągłe poszukiwania (z większym lub mniejszym skutkiem) rozwiązań poprawiających aktualny stan. Działania innowacyjne dotyczą wszystkich dziedzin życia!!!

4 Oferta wybranych obszarów współpracy o znacznym potencjale innowacyjnym Teoretyczne, eksperymentalne i numeryczne badania właściwości materiałów porowatych (mat. techniczne, naturalne, biozastępcze, biomateriały); Badania ultradźwiękowe. Diagnostyka ultradźwiękowa. Budowa aparatury diagnostycznej; Symulacje komputerowe procesów (ABAQUS, COMSOL). Przetwórstwo polimerów i mieszanin polimerowych. tworzyw napełn. i nanokompozytów; wytłaczanie granulatów, płyt i folii; Modyfikowanie warstwy wierzchniej tworzyw, recykling odpadów. Tworzywa poliuretanowe, badania właściwości, technologii otrzymywania oraz recyklingu, Badania właściwości drewna; tworzyw drzewnych i konstrukcji drewnianych, recykling i utylizacja odpadów drzewnych. Synteza i badania właściwości cienkich, polikrystalicznych warstw diamentowych. Pokrycia diamentowe. Elektroniczne detektory i przyrządy chemoczułe z warstwami diamentowymi.

5 Oferta obszarów współpracy Instytutu Mechaniki i Informatyki Stosowanej Centrum Doskonałości Badań Materiałów Porowatych Teoretyczne, eksperymentalne i numeryczne badania właściwości materiałów porowatych (materiały techniczne, naturalne, biozastępcze, biomateriały); Badania ultradźwiękowe Diagnostyka ultradźwiękowa. Budowa aparatury diagnostycznej; Symulacje komputerowe procesów (ABAQUS, COMSOL).

6 Przykłady materiałów porowatych tkanka płucna tkanka kostna kręgi ludzkie spienione aluminium gazobeton spiek szkła

7 Umowy na realizację prac badawczych i badawczo-rozwojowych firma: Solbet, Solec Kujawski Badania strukturalnych i mechanicznych właściwości betonów komórkowych firma: Biuro Konstrukcyjno-Wdrożeniowe, Białe Błota Projekt i realizacja fałdomierza do diagnostyki obrzęku limfatycznego firma: Quartec, Wszemirów Projekt bezkontaktowego skanera do monitorowania jakości płyt konstrukcyjnych firma: Zakład Badawczy Przemysłu Piekarskiego, Bydgoszcz Układ do laboratoryjnych pomiarów ultradźwiękową metodą bezkontaktową oraz Aparat pomiarowy do badań nieniszczących betonów z powierzchni Projekty informatyczne firma: Edukacja IT Bydgoszcz Wytworzenie oprogramowania i sprzętu wspomagającego prowadzenie szkolenia firma: Park Hotel Bydgoszcz Bieżące wsparcie IT, dostarczanie oprogramowania wspomagającego zarządzanie gospodarką magazynową

8 Program Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości BON NA INNOWACJE Projekty informatyczne firma: Tomasz Fiodorow TOYS Opracowanie aplikacji umożliwiającej sprzedaż detaliczną zabawek on-line. firma: Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe JK Andrzej Jędrecki Zaprojektowanie i wdrożenie dedykowanego internetowego systemu sklepowego z możliwością konsultacji i porad dla klienta. firma: Kancelaria Adwokacka Przemysław Kazimierski Zaprojektowanie i wdrożenie multimedialnej strony internetowej dla kancelarii prawnej z możliwościami usług on-line firma: Netapi Sławomir Sztuba Zaprojektowanie i wdrożenie internetowego systemu EasyWeb umożliwiającego dynamiczne tworzenie stron internetowych przez użytkownika końcowego.

9 Przykłady opracowanych prototypów aparatury Ocena degradacji materiałów / konstrukcji budowlanych Metoda reflektometrii Metoda fali powierzchniowej warstwa zdegradowana warstwa zdrowa Rayleigh wave

10 Laboratoryjny reflektometr i skaner fal powierzchniowych Układ pomiarowy w trakcie testu w trybie reflektometrycznym: 1 konstrukcja nośna, 6 tor pomiarowy A, 2 prowadnica liniowa pozioma 7 badana próbka, prowadnicą prowadzącą, z silnikiem krokowym 8 tor pomiarowy B, 3 stolik obrotowy, 9 układ pozycjonowania próbek. 4 prowadnica liniowa pionowa z napędem, b) układ elektryczny i sterowania robotem 5 skrzynka ze układem sterowania, laboratoryjnym, c).mocowanie przetworników

11 Reflektometr polowy Metoda reflektometrii warstwa zdegradowana warstwa zdrowa Reflektometr polowy: 1 obudowa, 2 sterownik układu pozycjonowania głowicy nadawczej, 3 głowica nadawcza z uchwytem, 4 system pozycjonowania urządzenie względem badanej próbki, 5 układ pozycjonowania głowicy odbiorczej wyposażony w silnik krokowy oraz pokrętło do ręcznego przesuwu przetwornika, 6 głowica odbiorcza wraz z uchwytem, 7 sterownik układu kalibracji przetwornika nadawczego, 8 układ kalibracji przetwornika nadawczego, 9 próbka.

12 Polowy skaner fal powierzchniowych Metoda fali powierzchniowej Rayleigh wave

13 Monitorowanie jakości kompozytów cementowych Bezkontaktowa metoda ultradźwiękowa (Badania dla firmy Quartec) Przetworniki Monitorowana płyta

14 Diagnostyka lotniczych kompozytów węglowych Bezkontaktowa metoda ultradźwiękowa Badania dla Instytutu Maszyn Przepływowych PAN

15 Permeametr do badań niestacjonarną metodą z powierzchni. Urządzenie polowe Stanowisko do badań przepuszczalności z powierzchni w trakcie pomiaru: 1 głowica, 4 czujnik ciśnienia, 2 pompa próżniowa, 5 komputer z oprogramowaniem, 3 zbiornik, 6 agregat prądotwórczy. Oprogramowanie do akwizycji danych pomiarowych w teście przepuszczalności.

16 Oferta obszarów współpracy Instytutu Techniki Przetwórstwo polimerów i mieszanin polimerowych tworzyw napełn. i nanokompozytów; wytłaczanie granulatów, płyt i folii; Modyfikowanie warstwy wierzchniej tworzyw recykling odpadów. Tworzywa poliuretanowe badania właściwości, technologii otrzymywania oraz recyklingu, Badania właściwości drewna; tworzyw drzewnych i konstrukcji drewnianych, recykling i utylizacja odpadów drzewnych.

17 Program Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości DUŻY BON NA INNOWACJE firma: Fabryka Konstrukcji Drewnianych w Paproci koło Nowego Tomyśla, Opracowanie konstrukcji klejonej warstwowo belki drewnianej wzmacnianej kompozytami włóknistymi

18 WYTŁACZARKA Z ZESTAWEM DO GRANULOWANIA TWORZYWA URZĄDZENIA Wytłaczarka W25-30D Głowica granulacyjna Wanna chłodząca Granulator Zastosowanie Wytwarzanie granulatów z pierwotnych oraz wtórnych materiałów polimerowych

19 ZESTAW URZĄDZEŃ DO WYTŁACZANIA FOLII PŁASKIEJ URZĄDZENIA Wytłaczarka W25-30D Głowica szczelinowa Odciąg taśmowy Zastosowanie Wytłaczanie folii płaskiej z materiałów polimerowych pierwotnych oraz wtórnych

20 URZĄDZENIE DO WYTWARZANIA FOLII RĘKAWOWEJ Głowica pierścieniowa Zastosowanie Wytłaczanie folii rękawowej z pierwotnych i wtórnych tworzyw polimerowych

21 Badania i wytwarzanie sztywnych pianek poliuretanowych struktura pianki poliuretanowej pianka poliuretanowa Przykłady praktycznego zastosowania Szeroko stosowany materiał przeciwwstrząsowy. Opakowania ze sztywnych pianek poliuretanowych są trwałe w zakresie temperatur od 30 o C do 120 o C. Wykorzystywane do mocowania i uszczelniania różnych elementów w budownictwie, motoryzacji i transporcie oraz w życiu codziennym. Opracowano receptury produkcji niepalne sztywnej pianki poliuretanowopoliizocyjanurowej, o małej ilości wydzielanego dymu.

22 Uzyskane patenty i zgłoszenia ( ) Uzyskany patent krajowy Sposób wytwarzania sztywnych pianek poliuretanowopoliizocyjanurowych (P ). Zgłoszenie patentowe w zagranicznym urzędzie patentowym A method for the non-invasive determination of density and poroelasticity parameters of the long bone (PCT/PL2008/000032). Zgłoszenia patentowe w Urzędzie Patentowym RP Sposób nieinwazyjnego określenia gęstości i parametrów porosprężystych kości długiej (P ). Rozdrabniacz do tworzyw (P ) Sposób badania adhezji powłok (P ) Sposób wytwarzania sztywnych pianek poliuretanowopoliizocyjanurowych (P ) Sposób wytwarzania sztywnych pianek poliuretanowopoliizocyjanurowych (P ) Sposób wytwarzania sztywnych pianek poliuretanowopoliizocyjanurowych (P ) Metoda wyznaczania porowatości tkanki kostnej na podstawie histogramu skanu Zastosowanie cytrynianu trisodowego do sieciowania materiałów polimerowych

23 Oferta obszarów współpracy Instytutu Fizyki Synteza i badania właściwości cienkich, polikrystalicznych warstw diamentowych Pokrycia diamentowe. Elektroniczne detektory, przyrządy chemoczułe z warstwami diamentowymi.

24 Przykłady pokryć diamentowych Przykłady warstw diamentowych Rura diamentowa Ostrze diamentowe (detektor punktowy)

25 Umowy na realizację prac badawczych i badawczo-rozwojowych firma: Miejskie Wodociągi i Kanalizacji w Bydgoszczy Prototyp elektrody diamentowej służącej do monitorowania czystości wody i procesu oczyszczania ścieków firma: B&B STAL Budowa czujnika opartego o warstwy diamentowe umożliwiającego monitorowanie zanieczyszczeń środowiska i zastosowanie go w warunkach skrajnie niesprzyjających firma: Microserv Budowa interfejsu pomiarowego i komunikacyjnego do monitorowania akwenów wodnych

26 W ramach projektu VOUCHER BADAWCZY (RPO WKP, działanie 5.4) pracownicy Wydziału zrealizowali 14 projektów: firma: QMAR Marek Kubasiewicz Membrany polimeryczne nanoszone w postaci ciekłej jako izolacja przeciw-wodna stosowana w budownictwie o podwyższonych parametrach użytkowych wytworzenie i optymalizacja; firma: Biuro Konstrukcyjno-Wdrożeniowe, Piotr Domanowski Opracowanie przemysłowej metody kontroli jakości zolo-żeli; firma: POL-OSTEG Sp. z o.o. Gabriela Górniak Opracowanie technologii stosowania aeratorów Pol-Osteg w systemach napowietrzania dla oczyszczalni ścieków; firma: Regionalne Biuro Budowy i Modernizacji Obiektów Sportowych Tartan Jacek Kuś Prace studialne i rozwojowe w zakresie opracowania i optymalizacji systemu zagospodarowania materiałów z poużytkowych nawierzchni sportowych z tworzyw sportowych Projekty informatyczne firma: Przedsiębiorstwo Informatyki ZETO Bydgoszcz Opracowanie projektu technicznego dla informatycznego systemu obiegu spraw dla sektora publicznego;

27 firma: KAELMO Rafał Moś Opracowanie innowacyjnych metod skutecznego wsparcia treningu wytrzymałościowego narzędziami udostępnionymi online firma: Partner 24 sp. z o.o. Sebastian Boinski Opracowanie metody zapobiegania atakom typu Dos firma: Proxymedia, Michał Grzelak Zaprojektowanie nowych usług i procesów dla platformy internetowej e- przedszkolaczek.pl firma: Wydawnictwo Kirin Adrianna Wosińska Toruń Opracowanie metody generacji zabezpieczonych książek elektronicznych z posiadanych zasobów firma: GRAFCO Roksana Zdrada, Solec Kujawski Opracowanie założeń technicznych i funkcjonalnych innowacyjnego rozwiązania z zakresu gospodarki, kontroli narzędziami i przyrządami, w celu wprowadzenia nowej usługi, procesów dla firm w obszarze systemów zarządzania jakością; firma: PPHU Leszek Stępkowski, Solec Kujawski Opracowanie technologii raportowania zgłoszeń do działu serwisu w oparciu o architekturę klient-serwer i metody Business Intelligence firma: VANDAN Damian Wandzlewicz Generowanie ocen opisowych z użyciem inteligencji obliczeniowej

28 Oferta wybranych obszarów współpracy o znacznym potencjale innowacyjnym Instytutu Biologii Eksperymentalnej Zakład Fizjologii i Toksykologii Badania skażeń żywności, pasz i pomieszczeń mikotoksynami Metody detoksykacji. Badania wpływu skażenia mikotoksynami produktów rolno-spożywczych na rozwój niektórych nowotworów (prostaty u mężczyzn, zatok przynosowych) Zbudowano ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

29 Rodzaj oferty Ocena skażenia żywności, pasz i narządów patogennymi grzybami pleśniowymi i mikotoksynami Metody detoksykacji mikotoksyn in vivoi in vitro Analiza mikotoksyn (HPLC, HPLC MS/MS) Analiza lotnych kwasów tłuszczowych i alkoholu metodą (HPLC) Ocena ryzyka zagrzybienia przegród budowlanych i mikroklimatu pomieszczeń Test cytotoksyczności MTT do oceny toksycznych skażeń

30 Adresaci oferty Sanepid Służba weterynaryjna Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno Spożywczych Przemysł spożywczy Przemysł paszowy Hodowcy zwierząt Przemysł budowlany Użytkownicy zagrzybionych mieszkań Biegli sądowi Formy współpracy Umowy Prace badawczo-rozwojowe Ekspertyzy Projekty badawcze Wspólne projekty celowe Staże Szkolenia zbiorowe i indywidualne Konferencje naukowo-techniczne

31 Umowy o współpracy zawarte w 2012 roku 1. Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Wrocław 2. Gospodarstwo Rolne Marek Witkowski, Rekowo 3. Newcorn Sp. z o.o.,siechnice 4. GlobalMalt Polska Sp. z o.o., Bydgoszcz 5. Wytwórnia Pasz i Koncentratów Zenon Bąkowski, Maria Bąkowska, Krusza Podlotowa 6. Wytwórnia Pasz i Koncentratów TASOMIX, Biskupice Ołoboczne 7. Przedsiębiorstwo Przemysłu Paszowego BACUTIL Sp. z o.o., Bedlno Radzyńskie 8. Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy, Kraków 9. Gospodarstwo Rolne Marek Uszok, Piątkowo 10.Przedsiębiorstwo Rolno-Usługowe SMAGRO Sp. z o.o. 11.Instytut Zootechniki, Państwowy Instytut Badawczy, Krajowe Laboratorium Pasz, Pracownia w Szczecinie, 12.CEDROB S.A., Ciechanów 13.Delacon Polska Sp. z o.o., Stara Iwiczna 14.TugebPolbud Sp. z o.o., Sławoszowice 15.Stacja Hodowli i Unasieniania Zwierząt Sp. z o.o., Bydgoszcz/ Oddział w Szczecinku 16.Gospodarstwo Rolne Ferma drobiu, Mirosław Bogdał, Chorzewa 17.Polcargo International sp. z o.o., Szczecin 18.Nauczycielska Spółdzielnia Mieszkaniowa ZNICZ, Bydgoszcz 19.PROBIO Sp. z o.o., Snopków 20.Ciepło-Klima-Went, Bydgoszcz 21.AGRO-SOKOŁÓW F1 Sp. z o.o., Piecki + liczne ekspertyzy i opinie

32 22.Dr. Lorenz - InstitutfürInnenraumdiagnostik, Düsseldorf, Niemcy 23.EckardtJohanning, M.D., M.Sc. Occupational and Environmental Life Science Fungal Research Group, Inc., Albany, NowyJork, StanyZjednoczone 24.AGROCENTRUM Sp. z o.o., Kolno 25.Politechnika Łódzka, Instytut Technologii Fermentacji i Mikrobiologii z siedzibą w Łodzi 26.POL-PASZ Sp. z o.o., Siedlce 27.SOKOŁÓW S.A.,Sokołów Podlaski 28.Gabinet Weterynaryjny Malec i Janowscy Sp.j., Dębówka 29.AGRO-TYMIANKA s.c., Piotr Włodawiec, Łukasz Miszczuk, Tymianka 30.Wytwórnia Pasz Morawski, Kcynia 31.EKOPLON S.A., Grabki Duże 32.Gospodarstwo Hodowlane Trzody Chlewnej Dubiel 33.Hubbard Polska Sp. z o.o., Pawłów Trzebnicki 34.Ferma Drobiu Müller Bogdan, Wróblowice 35. AGRO-SOKOŁÓW Sp. z o.o., Gospodarstwo Rolne w Jagodnem, Jagodne Małe 36.InstitutfürMikrobiologie und Biotechnologie, Kulmbach, Niemcy 37.Berufsgenossenschaft Handel und Werendistribution, Direktion Mannheim, Prävention, Mannheim, Niemcy 38.AnbusAnalytik GMBH, Fürth in Bayern, Niemcy 39.Złotowska Spółdzielnia Handlowo-Produkcyjna, Złotów 40.Fermą Drobiu Robert Wiśniewski, Mierzynek 41.Uniwersytet Jagielloński, Collegium Medicum, Wydział Nauk o Zdrowiu, Zakład Pielęgniarstwa Internistycznego i Środowiska, Kraków 42.Probio Profesjonalne ŻywieniePaweł Benedykciński, Radziejów 43.Drobex- Pasz Sp. z o.o., Makowiska, Solec Kujawski

33 Instytut Biologii Eksperymentalnej, Katedra Genetyki

34 Instytut Biologii Środowiska Umowy na realizację prac badawczych firmy: Transprojekt Scott & Wilson; Urząd Miasta w Bydgoszczy; MWiK; Narodową Fundacją Ochrony Środowiska; Pieniński Park Narodowy; Zakład Przemysłu Wapienniczego TRZUSKAWICA S.A. Zakład Produkcyjny SODA POLSKA CIECH Ocena oddziaływania inwestycji na środowisko w zakresie flory, fauny, zbiorowisk roślinnych oraz chronionych typów siedlisk

35 Oferta wybranych obszarów współpracy W obszarze środowiska wykonywanie operatów hydrologicznych; analiza oddziaływania na środowisko; tworzenie programów ochrony obszarów chronionych; wykonywanie oceny zagrożenia powodziowego; opracowywanie map, planów, baz danych w systemach kartograficznych GIS;. opracowywanie projektów rewitalizacji dróg wodnych oraz terenów zdegradowanych; doradztwo w zakresie eksploatacji zasobów naturalnych; W obszarze turystyki planowanie, opisywanie i wytyczanie szlaków turystycznych; pomiary ruchu turystycznego;

36 Umowy na realizację prac badawczych

37 Umowy na realizację prac badawczych firma: Miejski Zarząd Dróg w Toruniu Monitoring i ocena zmian wybranych elementów środowiska geograficznoprzyrodniczego doliny Wisły w rejonie przebiegu budowlanej drogi krajowej nr 15 z mostem drogowym przez rzekę. firma: Miejska Pracownia Urbanistyczna - Urząd Miasta Bydgoszczy Pomiary i plany batymetryczne Toru Regatowego na rz. Brda w Bydgoszczy. firma: Regionalne Centrum Przedsiębiorczości w Solcu Kujawskim oraz Urząd Miasta Solec Kujawski Ocena parametrów morfologicznych koryta Wisły na potrzeby funkcjonowania przeprawy promowej przez rzekę Wisłę w Solcu Kujawskim. firma: Hydroprojekt, Warszawa Ekologiczne bezpieczeństwo stopnia wodnego Włocławek, ilościowa i jakościowa ocena rumowiska zawieszonego zakumulowanego w Zbiorniku Włocławskim. Wpływ osadów na łożysko Wisły poniżej zapory w przypadku jej rozbiórki lub katastrofy budowlanej podczas powodzi.

38 Oferta wybranych obszarów współpracy Badanie opłacalności inwestycyjnej w celu projektowania inwestycji i ich lokalizacji; Szkolenia z zakresu: komunikacji w przedsiębiorstwie; organizacji sieci transportu surowców i materiałów do produkcji; negocjacji i mediacji;. komunikacji interpersonalnej w zespole; zarządzania czasem; technik dystrybucji wyrobów finalnych.;

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy. Oferta naukowo-badawcza UTP dla gospodarki

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy. Oferta naukowo-badawcza UTP dla gospodarki Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy Oferta naukowo-badawcza UTP dla gospodarki Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. J. i J. Śniadeckich w Bydgoszczy

Bardziej szczegółowo

Opracowanie: Agnieszka Dawydzik, PŁ Piotr Józwiak, PŁ Grażyna Antonowicz, PŁ Katarzyna Maćczak, PŁ

Opracowanie: Agnieszka Dawydzik, PŁ Piotr Józwiak, PŁ Grażyna Antonowicz, PŁ Katarzyna Maćczak, PŁ Katalog przygotowany w ramach projektu Klaster łódzki jako sieć współpracy w zakresie innowacji w regionie w ramach Działania 2.6 Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy, Zintegrowanego Programu

Bardziej szczegółowo

BRANŻOWEGO CENTRUM KOMPETENCJI

BRANŻOWEGO CENTRUM KOMPETENCJI PRACOWNIA MARKETINGOWA dr Marzena Frankowska ul. Dolomitów 15 71-784 Szczecin tel: (48) 91 880 35 04 fax: (48) 91 880 35 17 kom: (48) 606 280 653 e-mail: office@promarket.pl www.promarket.pl Strategia

Bardziej szczegółowo

REGIONALNA STRATEGIA INNOWACJI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

REGIONALNA STRATEGIA INNOWACJI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO ZARZĄD WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO REGIONALNA STRATEGIA INNOWACJI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO TORUŃ 2001 2 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 1.1. INNOWACJE W PROGRAMACH KRAJOWYCH...4 1.2. INNOWACYJNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

III EDYCJA KONKURSU KRAJOWI LIDERZY INNOWACJI I ROZWOJU. Publikacja wydana w ramach realizacji celów statutowych Fundacji Innowacji i Rozwoju.

III EDYCJA KONKURSU KRAJOWI LIDERZY INNOWACJI I ROZWOJU. Publikacja wydana w ramach realizacji celów statutowych Fundacji Innowacji i Rozwoju. KATALOG LAUREATÓW III EDYCJA KONKURSU KRAJOWI LIDERZY INNOWACJI I ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCY www.liderzyinnowacji.pl Publikacja bezpłatna. Publikacja wydana w ramach realizacji celów statutowych Fundacji Innowacji

Bardziej szczegółowo

indeks ISSN 142 2991 PISMO POLITECHNIKI ŚWIĘTOKRZYSKIEJ W KIELCACH

indeks ISSN 142 2991 PISMO POLITECHNIKI ŚWIĘTOKRZYSKIEJ W KIELCACH indeks ROK 65 2011 ISSN 142 2991 PISMO POLITECHNIKI ŚWIĘTOKRZYSKIEJ W KIELCACH GALERIA INDEKSU Uroczysty wieczór kolęd Gmach Biblioteki Głównej i Rektoratu 5 stycznia 2011 r. SŁOWO REKTORA ENERGIS i kamień

Bardziej szczegółowo

Wybrani klienci StatSoft

Wybrani klienci StatSoft Wybrani klienci StatSoft 3 M Poland, 4P Research Mix, ABB, Abbott Laboratories Poland, Accenture Polska, ACNielsen Polska, Adamed, Adler Polska, ADV Entertainment Group, Aflofarm Fabryka Leków, AG TEST

Bardziej szczegółowo

Regionalna Sieć Transferu Technologii. Pod redakcją: Józefa Korbicza, Justyny Patalas, Romana Kielec

Regionalna Sieć Transferu Technologii. Pod redakcją: Józefa Korbicza, Justyny Patalas, Romana Kielec Regionalna Sieć Transferu Technologii Pod redakcją: Józefa Korbicza, Justyny Patalas, Romana Kielec Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego 2008 Regionalna Sieć Transferu Technologii Raport końcowy

Bardziej szczegółowo

BRANŻOWE CENTRA KOMPETENCJI

BRANŻOWE CENTRA KOMPETENCJI BRANŻOWE CENTRA KOMPETENCJI Wstęp Branżowe Centra Kompetencji szansa na dynamiczny rozwój firm Jakże często firmy stają przed problemem, wydawałoby się nie do rozwiązania: jak poprawić jakość produktu

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O WYNALAZKACH PREZENTOWANYCH NA GIEŁDZIE WYNALAZKÓW 2013 PRZEZ EUROBUSINESS-HALLER

INFORMACJE O WYNALAZKACH PREZENTOWANYCH NA GIEŁDZIE WYNALAZKÓW 2013 PRZEZ EUROBUSINESS-HALLER INFORMACJE O WYNALAZKACH PREZENTOWANYCH NA GIEŁDZIE WYNALAZKÓW 2013 PRZEZ EUROBUSINESS-HALLER Wystawca Tytuł wynalazku opis kontakt e-mail 1. Bioenergia, Bio-Hydrogen -Urządzenie do produkcji energii elektrycznej

Bardziej szczegółowo

OFERTA BADAWCZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ

OFERTA BADAWCZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ OFERTA BADAWCZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ WYDZIAŁ BUDOWNICTWA, INŻYNIERII ŚRODOWISKA I ARCHITEKTURY WYDZIAŁ BUDOWY MASZYN I LOTNICTWA WYDZIAŁ CHEMICZNY WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI I INFORMATYKI WYDZIAŁ MATEMATYKI

Bardziej szczegółowo

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo WYDATKI 440.038.791 zł Wydatki budżetu Województwa Lubuskiego na 2012 rok wynoszą 440.038.791 zł. W poszczególnych działach, rozdziałach klasyfikacji budżetowej kształtują się następująco: Dział 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LPO 4101-31-03/2012 P/12/128 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE (tekst jednolity z uwzględnieniem zmian wprowadzonych uchwałą Zespołu Orzekającego Komisji Rozstrzygającej) I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i

Bardziej szczegółowo

Cel tematyczny 1. Wspieranie badań naukowych, rozwoju technologicznego i innowacji oraz jego priorytety inwestycyjne (EFRR)

Cel tematyczny 1. Wspieranie badań naukowych, rozwoju technologicznego i innowacji oraz jego priorytety inwestycyjne (EFRR) Cel tematyczny 1. Wspieranie badań naukowych, rozwoju technologicznego i innowacji oraz jego priorytety inwestycyjne (EFRR) Priorytet inwestycyjny Priorytet 1.1. (EFRR) wzmacnianie infrastruktury B+R (

Bardziej szczegółowo

Inteligentna specjalizacja (IS) w województwie kujawsko-pomorskim

Inteligentna specjalizacja (IS) w województwie kujawsko-pomorskim Człowiek najlepsza inwestycja Załącznik nr 5 do RSI WK-P 2014-2020 Inteligentna specjalizacja (IS) w województwie kujawsko-pomorskim Dokument opracowany w ramach procesu aktualizacji RSI WKP do roku 2020

Bardziej szczegółowo

Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (Stan na dzień 29.08.2011 r.)

Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (Stan na dzień 29.08.2011 r.) Programy Pomocowe - potencjalne źródła finansowania projektów Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (Stan na dzień 29.08.2011 r.) Opracowanie: Mgr Malwina Łańcuchowska Mgr inż. Mateusz Szymczyk Dział Programów

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA LATA 2014-2020

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA LATA 2014-2020 ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA LATA 2014-2020 OPOLE, GRUDZIEŃ 2014 INSTYTUCJA ZARZĄDZAJĄCA REGIONALNYM PROGRAMEM OPERACYJNYM WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Oferta edukacyjna Technikum nr 2 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Zespole Szkół Zawodowych nr 2

Oferta edukacyjna Technikum nr 2 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Oferta edukacyjna Technikum nr 2 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 w Starachowicach

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 10. Słowniczek

Załącznik nr 10. Słowniczek Załącznik nr 10 Szczegółowy opis priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 Katowice, październik 2014 r. LISTA POJĘĆ DLA PROJEKTÓW REALIZOWANYCH W RAMACH USZCZEGÓŁOWIENIA

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE PROJEKTOWANIEM A MARKETINGOWA STRATEGIA ROZWOJU NOWYCH PRODUKTÓW PRZYKŁAD ZASTOSOWANIA W JEDNOSTCE BADAWCZEJ

ZARZĄDZANIE PROJEKTOWANIEM A MARKETINGOWA STRATEGIA ROZWOJU NOWYCH PRODUKTÓW PRZYKŁAD ZASTOSOWANIA W JEDNOSTCE BADAWCZEJ ZARZĄDZANIE PROJEKTOWANIEM A MARKETINGOWA STRATEGIA ROZWOJU NOWYCH PRODUKTÓW PRZYKŁAD ZASTOSOWANIA W JEDNOSTCE BADAWCZEJ dr inż. Włodzimierz Boroń Instytut Technik Innowacyjnych EMAG - Katowice W pracy

Bardziej szczegółowo

Regionalna Strategia Innowacji dla Województwa Łódzkiego LORIS 2030

Regionalna Strategia Innowacji dla Województwa Łódzkiego LORIS 2030 Regionalna Strategia Innowacji dla Województwa Łódzkiego LORIS 2030 Regionalna Strategia Innowacji dla Województwa Łódzkiego LORIS 2030 Projekt Regionalna Strategia Innowacji RSI 2030 współfinansowany

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIA. Wspieramy przedsiębiorczość, innowacje i rozwój... bo liczą się pomysły. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o.

SZKOLENIA. Wspieramy przedsiębiorczość, innowacje i rozwój... bo liczą się pomysły. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. Wspieramy przedsiębiorczość, innowacje i rozwój... bo liczą się pomysły. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. SZKOLENIA GÓRNOŚLĄSKA AGENCJA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I ROZWOJU SP. Z O.O.

Bardziej szczegółowo

SEKTOROWE TARGI INNOWACJI

SEKTOROWE TARGI INNOWACJI SEKTOROWE TARGI INNOWACJI Szanowni Państwo, Niezmiernie miło mi powitać Państwa na Targach Innowacji organizowanych w ramach projektu B+R=Przyszłość. Projekt ten, realizowany przez Wyższą Szkołę Zarządzania

Bardziej szczegółowo

ROZWÓJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 2014-06-26

ROZWÓJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 2014-06-26 PLAN DOKUMENTU: A. Definicje str. 1 B. Środki na rozwój firm dziś str. 4 C. Środki na rozwój firm w latach 2014 2020 str. 8 1. Mapa pomocy regionalnej i inne zasady finansowania str. 8 2. Obszary wspierania

Bardziej szczegółowo

Laureaci 2010, 2011 i 2012

Laureaci 2010, 2011 i 2012 Laureaci 2010, 2011 i 2012 wyprodukowano na papierze ekologicznym Szanowni Państwo, GreenEvo Akcelerator Zielonych Technologii to zapoczątkowany i prowadzony dla przedsiębiorców projekt Ministerstwa Środowiska,

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 [nr CCI 2014PL16M2OP002] Załącznik do Uchwały Nr 1/1/14 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 grudnia 2014 r.

Bardziej szczegółowo

na Mazowszu PODSUMOWANIE STANU WDRAŻANIA PO KL 2007-2013 CO O PROJEKTACH B+R WIEDZIEĆ TRZEBA FILARY START-UP ZAKŁADAMY DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

na Mazowszu PODSUMOWANIE STANU WDRAŻANIA PO KL 2007-2013 CO O PROJEKTACH B+R WIEDZIEĆ TRZEBA FILARY START-UP ZAKŁADAMY DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ nr 2 2014 na Mazowszu REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2007 2013 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI PODSUMOWANIE STANU WDRAŻANIA PO KL 2007-2013 FILARY START-UP ZAKŁADAMY DZIAŁALNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

Granty w Wodociągach Krakowskich - str. 4 Wdrażanie systemu prewencyjnego zarządzania ryzykiem w Wodociągach Krakowskich - str. 9

Granty w Wodociągach Krakowskich - str. 4 Wdrażanie systemu prewencyjnego zarządzania ryzykiem w Wodociągach Krakowskich - str. 9 Nr 72, marzec 2015 ISSN - 1505-2478 C Z A S O P I S M O M I E J S K I E G O P R Z E D S I Ę B I O R S T W A W O D O C I Ą G Ó W I K A N A L I Z A C J I S A W K R A K O W I E Granty w Wodociągach Krakowskich

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania działalności eksportowej

Źródła finansowania działalności eksportowej Źródła finansowania działalności eksportowej Warszawa 2011 Publikacja została przygotowana w ramach projektu Eksport kierunek sukcesu, realizowanego przez Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej na zlecenie

Bardziej szczegółowo

Komitet Inżynierii Produkcji Polska Akademia Nauk. Istota inżynierii produkcji

Komitet Inżynierii Produkcji Polska Akademia Nauk. Istota inżynierii produkcji Komitet Inżynierii Produkcji Polska Akademia Nauk Istota inżynierii produkcji Warszawa, czerwiec 2012 Spis treści 1. Wprowadzenie 3 2. Definicja inżynierii produkcji jako jednej z podstawowych dyscyplin

Bardziej szczegółowo