NAUKA DLA BIZNESU W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM. Oferta współpracy jednostek Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego dla środowiska zewnętrznego

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "NAUKA DLA BIZNESU W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM. Oferta współpracy jednostek Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego dla środowiska zewnętrznego"

Transkrypt

1 NAUKA DLA BIZNESU W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM Oferta współpracy jednostek Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego dla środowiska zewnętrznego

2 Czym jest innowacyjność, czym są działania innowacyjne? Działania innowacyjne to nie tylko działania związane z bardzo złożonymi procesami produkcyjnymi i technologicznymi, które zarezerwowane są wyłącznie dla wielkich koncernów światowych np. z branży motoryzacyjnej, czy elektronicznej, zatrudniających sztab ekspertów oraz przeznaczających na badania setki tysięcy dolarów lub euro; to często działania wśród średnich, małych, a także mikro przedsiębiorstw. To działania przemyślane i zaprojektowane na mniejszą skalę, choć proporcjonalne do potencjału danego przedsiębiorstwa i jego strefy działalności. Działania produkcyjne czy technologiczne dotyczące produktu, które na przykład poprawiają jego parametry, działania związane ze skróceniem technologicznym czasu produkcji, działania związane z zastosowaniem nowych materiałów obniżających koszty produkcji. To wszystko są działania innowacyjne. Nie są one na miarę wytworzenia całkiem nowego produktu, ale to działania, które nawet w niewielki sposób poprawiają opłacalność produkcji jednego towaru, a co za tym idzie w okresie długofalowym poprawiają kondycję finansową przedsiębiorstwa, które z faktu zastosowania innowacji zanotowało oszczędności, które bez nich nie mogłyby mieć miejsca;

3 Działania innowacyjne to także działania pojawiające się w sferze twórczego myślenia i nowoczesnego zarządzania przedsiębiorstwem, to działania mające na celu kontakty z jednostkami naukowo-badawczymi, co w efekcie może doprowadzić do wykorzystania potencjału naukowego np. uczelni wyższych. To tworzenie konsorcjów powodujące wzrost siły oddziaływania na potencjalnych odbiorców. To poprawianie działań marketingowych, rozszerzanie kanałów dystrybucji o te, które wcześniej nie były wykorzystywane. to wreszcie działania organizacyjne, wdrażanie systemów zarządzania jakością, poprawa wizerunku przedsiębiorstwa z wykorzystaniem metod opracowanych i przetestowanych przez zespoły eksperckie. To także poprawa stosunków wewnątrz zakładowych, mogących wpływać na lepszą i bardziej twórczą pracę zespołową; to ciągłe stymulowanie pozytywnych zmian, obejmujące z jednej strony proste modyfikacje istniejących produktów, procesów i praktyk, które mogą być nowe dla firmy, ale niekoniecznie dla całego przemysłu; to stan umysłu, to nowy tok rozumowania i spojrzenia na przedsiębiorczość, wymuszający ciągłe poszukiwania (z większym lub mniejszym skutkiem) rozwiązań poprawiających aktualny stan. Działania innowacyjne dotyczą wszystkich dziedzin życia!!!

4 Oferta wybranych obszarów współpracy o znacznym potencjale innowacyjnym Teoretyczne, eksperymentalne i numeryczne badania właściwości materiałów porowatych (mat. techniczne, naturalne, biozastępcze, biomateriały); Badania ultradźwiękowe. Diagnostyka ultradźwiękowa. Budowa aparatury diagnostycznej; Symulacje komputerowe procesów (ABAQUS, COMSOL). Przetwórstwo polimerów i mieszanin polimerowych. tworzyw napełn. i nanokompozytów; wytłaczanie granulatów, płyt i folii; Modyfikowanie warstwy wierzchniej tworzyw, recykling odpadów. Tworzywa poliuretanowe, badania właściwości, technologii otrzymywania oraz recyklingu, Badania właściwości drewna; tworzyw drzewnych i konstrukcji drewnianych, recykling i utylizacja odpadów drzewnych. Synteza i badania właściwości cienkich, polikrystalicznych warstw diamentowych. Pokrycia diamentowe. Elektroniczne detektory i przyrządy chemoczułe z warstwami diamentowymi.

5 Oferta obszarów współpracy Instytutu Mechaniki i Informatyki Stosowanej Centrum Doskonałości Badań Materiałów Porowatych Teoretyczne, eksperymentalne i numeryczne badania właściwości materiałów porowatych (materiały techniczne, naturalne, biozastępcze, biomateriały); Badania ultradźwiękowe Diagnostyka ultradźwiękowa. Budowa aparatury diagnostycznej; Symulacje komputerowe procesów (ABAQUS, COMSOL).

6 Przykłady materiałów porowatych tkanka płucna tkanka kostna kręgi ludzkie spienione aluminium gazobeton spiek szkła

7 Umowy na realizację prac badawczych i badawczo-rozwojowych firma: Solbet, Solec Kujawski Badania strukturalnych i mechanicznych właściwości betonów komórkowych firma: Biuro Konstrukcyjno-Wdrożeniowe, Białe Błota Projekt i realizacja fałdomierza do diagnostyki obrzęku limfatycznego firma: Quartec, Wszemirów Projekt bezkontaktowego skanera do monitorowania jakości płyt konstrukcyjnych firma: Zakład Badawczy Przemysłu Piekarskiego, Bydgoszcz Układ do laboratoryjnych pomiarów ultradźwiękową metodą bezkontaktową oraz Aparat pomiarowy do badań nieniszczących betonów z powierzchni Projekty informatyczne firma: Edukacja IT Bydgoszcz Wytworzenie oprogramowania i sprzętu wspomagającego prowadzenie szkolenia firma: Park Hotel Bydgoszcz Bieżące wsparcie IT, dostarczanie oprogramowania wspomagającego zarządzanie gospodarką magazynową

8 Program Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości BON NA INNOWACJE Projekty informatyczne firma: Tomasz Fiodorow TOYS Opracowanie aplikacji umożliwiającej sprzedaż detaliczną zabawek on-line. firma: Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe JK Andrzej Jędrecki Zaprojektowanie i wdrożenie dedykowanego internetowego systemu sklepowego z możliwością konsultacji i porad dla klienta. firma: Kancelaria Adwokacka Przemysław Kazimierski Zaprojektowanie i wdrożenie multimedialnej strony internetowej dla kancelarii prawnej z możliwościami usług on-line firma: Netapi Sławomir Sztuba Zaprojektowanie i wdrożenie internetowego systemu EasyWeb umożliwiającego dynamiczne tworzenie stron internetowych przez użytkownika końcowego.

9 Przykłady opracowanych prototypów aparatury Ocena degradacji materiałów / konstrukcji budowlanych Metoda reflektometrii Metoda fali powierzchniowej warstwa zdegradowana warstwa zdrowa Rayleigh wave

10 Laboratoryjny reflektometr i skaner fal powierzchniowych Układ pomiarowy w trakcie testu w trybie reflektometrycznym: 1 konstrukcja nośna, 6 tor pomiarowy A, 2 prowadnica liniowa pozioma 7 badana próbka, prowadnicą prowadzącą, z silnikiem krokowym 8 tor pomiarowy B, 3 stolik obrotowy, 9 układ pozycjonowania próbek. 4 prowadnica liniowa pionowa z napędem, b) układ elektryczny i sterowania robotem 5 skrzynka ze układem sterowania, laboratoryjnym, c).mocowanie przetworników

11 Reflektometr polowy Metoda reflektometrii warstwa zdegradowana warstwa zdrowa Reflektometr polowy: 1 obudowa, 2 sterownik układu pozycjonowania głowicy nadawczej, 3 głowica nadawcza z uchwytem, 4 system pozycjonowania urządzenie względem badanej próbki, 5 układ pozycjonowania głowicy odbiorczej wyposażony w silnik krokowy oraz pokrętło do ręcznego przesuwu przetwornika, 6 głowica odbiorcza wraz z uchwytem, 7 sterownik układu kalibracji przetwornika nadawczego, 8 układ kalibracji przetwornika nadawczego, 9 próbka.

12 Polowy skaner fal powierzchniowych Metoda fali powierzchniowej Rayleigh wave

13 Monitorowanie jakości kompozytów cementowych Bezkontaktowa metoda ultradźwiękowa (Badania dla firmy Quartec) Przetworniki Monitorowana płyta

14 Diagnostyka lotniczych kompozytów węglowych Bezkontaktowa metoda ultradźwiękowa Badania dla Instytutu Maszyn Przepływowych PAN

15 Permeametr do badań niestacjonarną metodą z powierzchni. Urządzenie polowe Stanowisko do badań przepuszczalności z powierzchni w trakcie pomiaru: 1 głowica, 4 czujnik ciśnienia, 2 pompa próżniowa, 5 komputer z oprogramowaniem, 3 zbiornik, 6 agregat prądotwórczy. Oprogramowanie do akwizycji danych pomiarowych w teście przepuszczalności.

16 Oferta obszarów współpracy Instytutu Techniki Przetwórstwo polimerów i mieszanin polimerowych tworzyw napełn. i nanokompozytów; wytłaczanie granulatów, płyt i folii; Modyfikowanie warstwy wierzchniej tworzyw recykling odpadów. Tworzywa poliuretanowe badania właściwości, technologii otrzymywania oraz recyklingu, Badania właściwości drewna; tworzyw drzewnych i konstrukcji drewnianych, recykling i utylizacja odpadów drzewnych.

17 Program Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości DUŻY BON NA INNOWACJE firma: Fabryka Konstrukcji Drewnianych w Paproci koło Nowego Tomyśla, Opracowanie konstrukcji klejonej warstwowo belki drewnianej wzmacnianej kompozytami włóknistymi

18 WYTŁACZARKA Z ZESTAWEM DO GRANULOWANIA TWORZYWA URZĄDZENIA Wytłaczarka W25-30D Głowica granulacyjna Wanna chłodząca Granulator Zastosowanie Wytwarzanie granulatów z pierwotnych oraz wtórnych materiałów polimerowych

19 ZESTAW URZĄDZEŃ DO WYTŁACZANIA FOLII PŁASKIEJ URZĄDZENIA Wytłaczarka W25-30D Głowica szczelinowa Odciąg taśmowy Zastosowanie Wytłaczanie folii płaskiej z materiałów polimerowych pierwotnych oraz wtórnych

20 URZĄDZENIE DO WYTWARZANIA FOLII RĘKAWOWEJ Głowica pierścieniowa Zastosowanie Wytłaczanie folii rękawowej z pierwotnych i wtórnych tworzyw polimerowych

21 Badania i wytwarzanie sztywnych pianek poliuretanowych struktura pianki poliuretanowej pianka poliuretanowa Przykłady praktycznego zastosowania Szeroko stosowany materiał przeciwwstrząsowy. Opakowania ze sztywnych pianek poliuretanowych są trwałe w zakresie temperatur od 30 o C do 120 o C. Wykorzystywane do mocowania i uszczelniania różnych elementów w budownictwie, motoryzacji i transporcie oraz w życiu codziennym. Opracowano receptury produkcji niepalne sztywnej pianki poliuretanowopoliizocyjanurowej, o małej ilości wydzielanego dymu.

22 Uzyskane patenty i zgłoszenia ( ) Uzyskany patent krajowy Sposób wytwarzania sztywnych pianek poliuretanowopoliizocyjanurowych (P ). Zgłoszenie patentowe w zagranicznym urzędzie patentowym A method for the non-invasive determination of density and poroelasticity parameters of the long bone (PCT/PL2008/000032). Zgłoszenia patentowe w Urzędzie Patentowym RP Sposób nieinwazyjnego określenia gęstości i parametrów porosprężystych kości długiej (P ). Rozdrabniacz do tworzyw (P ) Sposób badania adhezji powłok (P ) Sposób wytwarzania sztywnych pianek poliuretanowopoliizocyjanurowych (P ) Sposób wytwarzania sztywnych pianek poliuretanowopoliizocyjanurowych (P ) Sposób wytwarzania sztywnych pianek poliuretanowopoliizocyjanurowych (P ) Metoda wyznaczania porowatości tkanki kostnej na podstawie histogramu skanu Zastosowanie cytrynianu trisodowego do sieciowania materiałów polimerowych

23 Oferta obszarów współpracy Instytutu Fizyki Synteza i badania właściwości cienkich, polikrystalicznych warstw diamentowych Pokrycia diamentowe. Elektroniczne detektory, przyrządy chemoczułe z warstwami diamentowymi.

24 Przykłady pokryć diamentowych Przykłady warstw diamentowych Rura diamentowa Ostrze diamentowe (detektor punktowy)

25 Umowy na realizację prac badawczych i badawczo-rozwojowych firma: Miejskie Wodociągi i Kanalizacji w Bydgoszczy Prototyp elektrody diamentowej służącej do monitorowania czystości wody i procesu oczyszczania ścieków firma: B&B STAL Budowa czujnika opartego o warstwy diamentowe umożliwiającego monitorowanie zanieczyszczeń środowiska i zastosowanie go w warunkach skrajnie niesprzyjających firma: Microserv Budowa interfejsu pomiarowego i komunikacyjnego do monitorowania akwenów wodnych

26 W ramach projektu VOUCHER BADAWCZY (RPO WKP, działanie 5.4) pracownicy Wydziału zrealizowali 14 projektów: firma: QMAR Marek Kubasiewicz Membrany polimeryczne nanoszone w postaci ciekłej jako izolacja przeciw-wodna stosowana w budownictwie o podwyższonych parametrach użytkowych wytworzenie i optymalizacja; firma: Biuro Konstrukcyjno-Wdrożeniowe, Piotr Domanowski Opracowanie przemysłowej metody kontroli jakości zolo-żeli; firma: POL-OSTEG Sp. z o.o. Gabriela Górniak Opracowanie technologii stosowania aeratorów Pol-Osteg w systemach napowietrzania dla oczyszczalni ścieków; firma: Regionalne Biuro Budowy i Modernizacji Obiektów Sportowych Tartan Jacek Kuś Prace studialne i rozwojowe w zakresie opracowania i optymalizacji systemu zagospodarowania materiałów z poużytkowych nawierzchni sportowych z tworzyw sportowych Projekty informatyczne firma: Przedsiębiorstwo Informatyki ZETO Bydgoszcz Opracowanie projektu technicznego dla informatycznego systemu obiegu spraw dla sektora publicznego;

27 firma: KAELMO Rafał Moś Opracowanie innowacyjnych metod skutecznego wsparcia treningu wytrzymałościowego narzędziami udostępnionymi online firma: Partner 24 sp. z o.o. Sebastian Boinski Opracowanie metody zapobiegania atakom typu Dos firma: Proxymedia, Michał Grzelak Zaprojektowanie nowych usług i procesów dla platformy internetowej e- przedszkolaczek.pl firma: Wydawnictwo Kirin Adrianna Wosińska Toruń Opracowanie metody generacji zabezpieczonych książek elektronicznych z posiadanych zasobów firma: GRAFCO Roksana Zdrada, Solec Kujawski Opracowanie założeń technicznych i funkcjonalnych innowacyjnego rozwiązania z zakresu gospodarki, kontroli narzędziami i przyrządami, w celu wprowadzenia nowej usługi, procesów dla firm w obszarze systemów zarządzania jakością; firma: PPHU Leszek Stępkowski, Solec Kujawski Opracowanie technologii raportowania zgłoszeń do działu serwisu w oparciu o architekturę klient-serwer i metody Business Intelligence firma: VANDAN Damian Wandzlewicz Generowanie ocen opisowych z użyciem inteligencji obliczeniowej

28 Oferta wybranych obszarów współpracy o znacznym potencjale innowacyjnym Instytutu Biologii Eksperymentalnej Zakład Fizjologii i Toksykologii Badania skażeń żywności, pasz i pomieszczeń mikotoksynami Metody detoksykacji. Badania wpływu skażenia mikotoksynami produktów rolno-spożywczych na rozwój niektórych nowotworów (prostaty u mężczyzn, zatok przynosowych) Zbudowano ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

29 Rodzaj oferty Ocena skażenia żywności, pasz i narządów patogennymi grzybami pleśniowymi i mikotoksynami Metody detoksykacji mikotoksyn in vivoi in vitro Analiza mikotoksyn (HPLC, HPLC MS/MS) Analiza lotnych kwasów tłuszczowych i alkoholu metodą (HPLC) Ocena ryzyka zagrzybienia przegród budowlanych i mikroklimatu pomieszczeń Test cytotoksyczności MTT do oceny toksycznych skażeń

30 Adresaci oferty Sanepid Służba weterynaryjna Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno Spożywczych Przemysł spożywczy Przemysł paszowy Hodowcy zwierząt Przemysł budowlany Użytkownicy zagrzybionych mieszkań Biegli sądowi Formy współpracy Umowy Prace badawczo-rozwojowe Ekspertyzy Projekty badawcze Wspólne projekty celowe Staże Szkolenia zbiorowe i indywidualne Konferencje naukowo-techniczne

31 Umowy o współpracy zawarte w 2012 roku 1. Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Wrocław 2. Gospodarstwo Rolne Marek Witkowski, Rekowo 3. Newcorn Sp. z o.o.,siechnice 4. GlobalMalt Polska Sp. z o.o., Bydgoszcz 5. Wytwórnia Pasz i Koncentratów Zenon Bąkowski, Maria Bąkowska, Krusza Podlotowa 6. Wytwórnia Pasz i Koncentratów TASOMIX, Biskupice Ołoboczne 7. Przedsiębiorstwo Przemysłu Paszowego BACUTIL Sp. z o.o., Bedlno Radzyńskie 8. Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy, Kraków 9. Gospodarstwo Rolne Marek Uszok, Piątkowo 10.Przedsiębiorstwo Rolno-Usługowe SMAGRO Sp. z o.o. 11.Instytut Zootechniki, Państwowy Instytut Badawczy, Krajowe Laboratorium Pasz, Pracownia w Szczecinie, 12.CEDROB S.A., Ciechanów 13.Delacon Polska Sp. z o.o., Stara Iwiczna 14.TugebPolbud Sp. z o.o., Sławoszowice 15.Stacja Hodowli i Unasieniania Zwierząt Sp. z o.o., Bydgoszcz/ Oddział w Szczecinku 16.Gospodarstwo Rolne Ferma drobiu, Mirosław Bogdał, Chorzewa 17.Polcargo International sp. z o.o., Szczecin 18.Nauczycielska Spółdzielnia Mieszkaniowa ZNICZ, Bydgoszcz 19.PROBIO Sp. z o.o., Snopków 20.Ciepło-Klima-Went, Bydgoszcz 21.AGRO-SOKOŁÓW F1 Sp. z o.o., Piecki + liczne ekspertyzy i opinie

32 22.Dr. Lorenz - InstitutfürInnenraumdiagnostik, Düsseldorf, Niemcy 23.EckardtJohanning, M.D., M.Sc. Occupational and Environmental Life Science Fungal Research Group, Inc., Albany, NowyJork, StanyZjednoczone 24.AGROCENTRUM Sp. z o.o., Kolno 25.Politechnika Łódzka, Instytut Technologii Fermentacji i Mikrobiologii z siedzibą w Łodzi 26.POL-PASZ Sp. z o.o., Siedlce 27.SOKOŁÓW S.A.,Sokołów Podlaski 28.Gabinet Weterynaryjny Malec i Janowscy Sp.j., Dębówka 29.AGRO-TYMIANKA s.c., Piotr Włodawiec, Łukasz Miszczuk, Tymianka 30.Wytwórnia Pasz Morawski, Kcynia 31.EKOPLON S.A., Grabki Duże 32.Gospodarstwo Hodowlane Trzody Chlewnej Dubiel 33.Hubbard Polska Sp. z o.o., Pawłów Trzebnicki 34.Ferma Drobiu Müller Bogdan, Wróblowice 35. AGRO-SOKOŁÓW Sp. z o.o., Gospodarstwo Rolne w Jagodnem, Jagodne Małe 36.InstitutfürMikrobiologie und Biotechnologie, Kulmbach, Niemcy 37.Berufsgenossenschaft Handel und Werendistribution, Direktion Mannheim, Prävention, Mannheim, Niemcy 38.AnbusAnalytik GMBH, Fürth in Bayern, Niemcy 39.Złotowska Spółdzielnia Handlowo-Produkcyjna, Złotów 40.Fermą Drobiu Robert Wiśniewski, Mierzynek 41.Uniwersytet Jagielloński, Collegium Medicum, Wydział Nauk o Zdrowiu, Zakład Pielęgniarstwa Internistycznego i Środowiska, Kraków 42.Probio Profesjonalne ŻywieniePaweł Benedykciński, Radziejów 43.Drobex- Pasz Sp. z o.o., Makowiska, Solec Kujawski

33 Instytut Biologii Eksperymentalnej, Katedra Genetyki

34 Instytut Biologii Środowiska Umowy na realizację prac badawczych firmy: Transprojekt Scott & Wilson; Urząd Miasta w Bydgoszczy; MWiK; Narodową Fundacją Ochrony Środowiska; Pieniński Park Narodowy; Zakład Przemysłu Wapienniczego TRZUSKAWICA S.A. Zakład Produkcyjny SODA POLSKA CIECH Ocena oddziaływania inwestycji na środowisko w zakresie flory, fauny, zbiorowisk roślinnych oraz chronionych typów siedlisk

35 Oferta wybranych obszarów współpracy W obszarze środowiska wykonywanie operatów hydrologicznych; analiza oddziaływania na środowisko; tworzenie programów ochrony obszarów chronionych; wykonywanie oceny zagrożenia powodziowego; opracowywanie map, planów, baz danych w systemach kartograficznych GIS;. opracowywanie projektów rewitalizacji dróg wodnych oraz terenów zdegradowanych; doradztwo w zakresie eksploatacji zasobów naturalnych; W obszarze turystyki planowanie, opisywanie i wytyczanie szlaków turystycznych; pomiary ruchu turystycznego;

36 Umowy na realizację prac badawczych

37 Umowy na realizację prac badawczych firma: Miejski Zarząd Dróg w Toruniu Monitoring i ocena zmian wybranych elementów środowiska geograficznoprzyrodniczego doliny Wisły w rejonie przebiegu budowlanej drogi krajowej nr 15 z mostem drogowym przez rzekę. firma: Miejska Pracownia Urbanistyczna - Urząd Miasta Bydgoszczy Pomiary i plany batymetryczne Toru Regatowego na rz. Brda w Bydgoszczy. firma: Regionalne Centrum Przedsiębiorczości w Solcu Kujawskim oraz Urząd Miasta Solec Kujawski Ocena parametrów morfologicznych koryta Wisły na potrzeby funkcjonowania przeprawy promowej przez rzekę Wisłę w Solcu Kujawskim. firma: Hydroprojekt, Warszawa Ekologiczne bezpieczeństwo stopnia wodnego Włocławek, ilościowa i jakościowa ocena rumowiska zawieszonego zakumulowanego w Zbiorniku Włocławskim. Wpływ osadów na łożysko Wisły poniżej zapory w przypadku jej rozbiórki lub katastrofy budowlanej podczas powodzi.

38 Oferta wybranych obszarów współpracy Badanie opłacalności inwestycyjnej w celu projektowania inwestycji i ich lokalizacji; Szkolenia z zakresu: komunikacji w przedsiębiorstwie; organizacji sieci transportu surowców i materiałów do produkcji; negocjacji i mediacji;. komunikacji interpersonalnej w zespole; zarządzania czasem; technik dystrybucji wyrobów finalnych.;

Innowacyjna oferta naukowo badawcza dla gospodarki Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Innowacyjna oferta naukowo badawcza dla gospodarki Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy Innowacyjna oferta naukowo badawcza dla gospodarki Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy Dr hab. Jan Grajewski, prof. nadzw. Pełnomocnik Rektora ds. Współpracy z Gospodarką Aktualnie realizowana

Bardziej szczegółowo

DLA ŚRODOWISKA GOSPODARCZEGO

DLA ŚRODOWISKA GOSPODARCZEGO OFERTA UNIWERSYTETU KAZIMIERZA WIELKIEGO W BYDGOSZCZY DLA ŚRODOWISKA prof. dr hab. inż. Jan Grajewski Pełnomocnik Rektora ds. Współpracy z Gospodarką mgr Agata Pluskota Kierownik Biura Upowszechniania

Bardziej szczegółowo

Wydziały Politechniki Poznańskiej

Wydziały Politechniki Poznańskiej Wydziały Politechniki Poznańskiej Wydział Architektury Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania Wydział Elektroniki i Telekomunikacji Wydział Elektryczny Wydział

Bardziej szczegółowo

Agro Klaster Kujawy regionalna organizacja przedsiębiorców sektora rolno-spożywczego

Agro Klaster Kujawy regionalna organizacja przedsiębiorców sektora rolno-spożywczego Agro Klaster Kujawy regionalna organizacja przedsiębiorców sektora rolno-spożywczego Michał Majcherek Agro Klaster Kujawy Stowarzyszenie Na Rzecz Innowacji i Rozwoju WAŻNE DATY Listopad 2011 niektóre firmy

Bardziej szczegółowo

Regionalna Strategia Innowacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego Inteligentne specjalizaje

Regionalna Strategia Innowacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego Inteligentne specjalizaje Regionalna Strategia Innowacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego Inteligentne specjalizaje Toruń, 13.12.2012 Co oznacza inteligentna specjalizacja? Inteligentna specjalizacja to: identyfikowanie wyjątkowych

Bardziej szczegółowo

Współpraca z jednostkami B+R i uczelniami szansą na innowacyjny rozwój polskich przedsiębiorstw z sektora MŚP. Przykłady dobrych praktyk

Współpraca z jednostkami B+R i uczelniami szansą na innowacyjny rozwój polskich przedsiębiorstw z sektora MŚP. Przykłady dobrych praktyk Klaster Gospodarki Odpadowej i Recyklingu szansą rozwoju innowacyjnych przedsiębiorstw z branży odpadowej i recyklingu Współpraca z jednostkami B+R i uczelniami szansą na innowacyjny rozwój polskich przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

REGIONALNE ŚRODKI NA WSPIERANIE DZIAŁÓW R&D. Mariusz Frankowski p.o. Dyrektora Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych

REGIONALNE ŚRODKI NA WSPIERANIE DZIAŁÓW R&D. Mariusz Frankowski p.o. Dyrektora Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych REGIONALNE ŚRODKI NA WSPIERANIE DZIAŁÓW R&D Mariusz Frankowski p.o. Dyrektora Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych Jaka jest Rola MJWPU? Wprowadzanie w świat finansowania innowacji na Mazowszu

Bardziej szczegółowo

Agro Klaster Kujawy regionalna organizacja przedsiębiorców sektora rolno-spożywczego

Agro Klaster Kujawy regionalna organizacja przedsiębiorców sektora rolno-spożywczego Agro Klaster Kujawy regionalna organizacja przedsiębiorców sektora rolno-spożywczego Michał Majcherek Agro Klaster Kujawy Stowarzyszenie Na Rzecz Innowacji i Rozwoju W dzisiejszych warunkach konkurencyjność

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku studiów Zarządzanie i Inżynieria Produkcji po ukończeniu studiów pierwszego stopnia

Efekty kształcenia dla kierunku studiów Zarządzanie i Inżynieria Produkcji po ukończeniu studiów pierwszego stopnia Szczegółowe efekty kształcenia na kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji i ich odniesienie do efektów obszarowych nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych, nauk technicznych oraz nauk społecznych.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 25 listopada 2014 r. Pozycja 52

Warszawa, dnia 25 listopada 2014 r. Pozycja 52 Warszawa, dnia 25 listopada 2014 r. Pozycja 52 KOMUNIKAT MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 9 października 2014 r. o przyznanych dotacjach ze środków finansowych na naukę na kontynuowane inwestycje

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego. na lata 2014-2020. Kraków, 15 czerwca 2015 r.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego. na lata 2014-2020. Kraków, 15 czerwca 2015 r. Kraków, 15 czerwca 2015 r. Tomasz Sokół Zastępca Dyrektora Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego 1 na lata 2014-2020 2 Środki na wsparcie przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Inteligentne Mazowsze w ramach RPO WM 2014 2020

Inteligentne Mazowsze w ramach RPO WM 2014 2020 Inteligentne Mazowsze w ramach RPO WM 2014 2020 Wydział Innowacyjności i Rozwoju Departament Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie 1 Siedlce,

Bardziej szczegółowo

Park Naukowo-Technologiczny Uniwersytetu Zielonogórskiego Centrum Technologii Informatycznych

Park Naukowo-Technologiczny Uniwersytetu Zielonogórskiego Centrum Technologii Informatycznych Uniwersytetu Zielonogórskiego Centrum Technologii Informatycznych dr inż. Wojciech Zając Geneza Przykład wzorowej współpracy interdyscyplinarnej specjalistów z dziedzin: mechaniki, technologii, logistyki,

Bardziej szczegółowo

Działanie 5.1 Rozwój instytucji otoczenia biznesu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013

Działanie 5.1 Rozwój instytucji otoczenia biznesu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 LISTA WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU POWIĄZAŃ KOOPERACYJNYCH UTWORZONEGO W RAMACH PROJEKTU WSPIERANIE POWIĄZAŃ KOOPERACYJNYCH PRZEDSIĘBIORSTW W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO- POMORSKIM OCENIONYCH

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Rolniczy w Krakowie Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki

Uniwersytet Rolniczy w Krakowie Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki Uniwersytet Rolniczy w Krakowie Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki Efekty dla programu : Kierunek: Zarządzanie i inżynieria produkcji Specjalności: Inżynieria produkcji surowcowej, Infrastruktura

Bardziej szczegółowo

Biuro Rozwoju i Kooperacji PL

Biuro Rozwoju i Kooperacji PL Biuro Rozwoju i Kooperacji PL Doświadczenia w zakresie transferu technologii Lublin, 25.03.2010 r. Biuro Rozwoju i Kooperacji PL Jednostka ogólnouczelniana Cele, m.in.: doradztwo i konsultacje w zakresie

Bardziej szczegółowo

Wsółpraca nauka przemysł a Smart Grid w regionie nowosądeckim

Wsółpraca nauka przemysł a Smart Grid w regionie nowosądeckim Wsółpraca nauka przemysł a Smart Grid w regionie nowosądeckim Jacek Kosiec Koordynator ds. Innowacji Konsorcjum EduTechMed (w organizacji) Nowy Sącz 16.09.2010r. Wiedza głównym czynnikiem rozwoju w XXI

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Cel główny: Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa Cele szczegółowe: zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstw, wzrost konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

WiComm dla innowacyjnego Pomorza

WiComm dla innowacyjnego Pomorza Centrum Doskonałości WiComm WiComm dla innowacyjnego Pomorza Michał Mrozowski wicomm@wicomm.pl Centrum Doskonałości WiComm Inżynieria Systemów Komunikacji Bezprzewodowej Politechnika Gdańska Ul. Narutowicza

Bardziej szczegółowo

Doświadczenia współpracy z gospodarką realizowanej przez Laboratorium Badawcze Mikotoksyn Katedry Fizjologii i Toksykologii UKW w Bydgoszczy

Doświadczenia współpracy z gospodarką realizowanej przez Laboratorium Badawcze Mikotoksyn Katedry Fizjologii i Toksykologii UKW w Bydgoszczy Doświadczenia współpracy z gospodarką realizowanej przez Laboratorium Badawcze Mikotoksyn Katedry Fizjologii i Toksykologii UKW w Bydgoszczy Prof. dr hab. Jan Grajewski STRUKTURA KATEDRY Kierownik Katedry:

Bardziej szczegółowo

Inteligentne specjalizacje Województwa Małopolskiego. Szanse i możliwości rozwoju przedsiębiorczości z wykorzystaniem środków RPO WM 2014-2020

Inteligentne specjalizacje Województwa Małopolskiego. Szanse i możliwości rozwoju przedsiębiorczości z wykorzystaniem środków RPO WM 2014-2020 Inteligentne specjalizacje Województwa Małopolskiego Szanse i możliwości rozwoju przedsiębiorczości z wykorzystaniem środków RPO WM 2014-2020 Kraków, 08 października 2015 r. Rafał Solecki - Dyrektor Małopolskie

Bardziej szczegółowo

Ekoinnowacje w Polsce w aspekcie możliwości współpracy nauki z biznesem. Paweł Woźniak EKOS Poznań sp. z o.o.

Ekoinnowacje w Polsce w aspekcie możliwości współpracy nauki z biznesem. Paweł Woźniak EKOS Poznań sp. z o.o. Ekoinnowacje w Polsce w aspekcie możliwości współpracy nauki z biznesem Paweł Woźniak EKOS Poznań sp. z o.o. EKOS Poznań jako nazwa handlowa funkcjonuje na rynku od 1987. Głównymi obszarami działalności

Bardziej szczegółowo

Schematy pozyskania dotacji UE

Schematy pozyskania dotacji UE Biuro Zarządzania Projektami Rozwojowymi Projekt Fox Schematy pozyskania dotacji UE Case study projektu B+R: branża spożywcza, chemiczna, produkcja maszyn i urządzeń, produkcja prefabrykatów Biuro Zarządzania

Bardziej szczegółowo

Regionalna Strategia Innowacji Województwa Dolnośląskiego na lata Justyna Lasak Departament Rozwoju Regionalnego Wydział Gospodarki

Regionalna Strategia Innowacji Województwa Dolnośląskiego na lata Justyna Lasak Departament Rozwoju Regionalnego Wydział Gospodarki Regionalna Strategia Innowacji Województwa Dolnośląskiego na lata 2011-2020 Justyna Lasak Departament Rozwoju Regionalnego Wydział Gospodarki Regionalna Strategia Innowacji Województwa Dolnośląskiego.

Bardziej szczegółowo

WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA W UCZELNIACH WYŻSZYCH I OŚRODKACH BADAWCZYCH

WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA W UCZELNIACH WYŻSZYCH I OŚRODKACH BADAWCZYCH WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA W UCZELNIACH WYŻSZYCH I OŚRODKACH BADAWCZYCH OFERTA DLA PRZEMYSŁU i nie tylko http://www.uz.zgora.pl Uniwersytet Zielonogórski Uniwersytet Zielonogórski został utworzony 1 września

Bardziej szczegółowo

SPIN MODEL TRANSFERU INNOWACJI W MAŁOPOLSCE

SPIN MODEL TRANSFERU INNOWACJI W MAŁOPOLSCE MODEL TRANSFERU INNOWACJI W MAŁOPOLSCE Dr inż. Konrad Maj Dyrektor Departamentu ds. Rozwoju Fundacji Rozwoju Edukacji i Nauki SPIN MODEL TRANSFERU INNOWACJI W MAŁOPOLSCE Projekt innowacyjny testujący wdrażany

Bardziej szczegółowo

WSPARCIE DZIAŁAŃ INWESTYCYJNYCH W RPO WM 2014-2020 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

WSPARCIE DZIAŁAŃ INWESTYCYJNYCH W RPO WM 2014-2020 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego WSPARCIE DZIAŁAŃ INWESTYCYJNYCH W RPO WM 2014-2020 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego dr Stanisław Sorys Wicemarszałek Województwa Małopolskiego 1_GOSPODARKA WIEDZY 2_CYFROWA MAŁOPOLSKA 3_PRZEDSIĘBIORCZA

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (IG)

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (IG) Priorytet 1 - Badania i rozwój nowoczesnych technologii Działanie1.1. Wsparcie badań naukowych dla budowy gospodarki opartej na wiedzy Identyfikacja kierunków prac B+R mających na celu zdynamizowanie rozwoju

Bardziej szczegółowo

Warsztaty: Dla innowacji w ramach projektu systemowego,,sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych. Cieszyn, 7 maj 2015 r.

Warsztaty: Dla innowacji w ramach projektu systemowego,,sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych. Cieszyn, 7 maj 2015 r. Warsztaty: Dla innowacji w ramach projektu systemowego,,sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych Cieszyn, 7 maj 2015 r. Plan prezentacji Obserwatorium medyczne -zakres i struktura działania. Obserwatorium

Bardziej szczegółowo

Dofinansowanie prac badawczo-rozwojowych w ramach aktualnych programów wsparcia dla przedsiębiorców 04.09.2015

Dofinansowanie prac badawczo-rozwojowych w ramach aktualnych programów wsparcia dla przedsiębiorców 04.09.2015 Dofinansowanie prac badawczo-rozwojowych w ramach aktualnych programów wsparcia dla przedsiębiorców 04.09.2015 O ADM Consulting Group S.A. Dotacje UE Opracowywanie dokumentacji aplikacyjnych Pomoc w doborze

Bardziej szczegółowo

Lista rankingowa negatywnie zaopiniowanych wniosków Wspólne Przedsięwzięcie TANGO

Lista rankingowa negatywnie zaopiniowanych wniosków Wspólne Przedsięwzięcie TANGO Lista rankingowa negatywnie zaopiniowanych wniosków Wspólne Przedsięwzięcie TANGO Lp. Nr wniosku lub akronim 1. 266483 2. 266514 3. 267924 4. 267187 5. 268194 Wnioskodawca / Lider i członkowie konsorcjum

Bardziej szczegółowo

Wsparcie innowacyjności i komercjalizacji badań naukowych

Wsparcie innowacyjności i komercjalizacji badań naukowych Wsparcie innowacyjności i komercjalizacji badań naukowych Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Rafał Solecki Dyrektor Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości Kraków,

Bardziej szczegółowo

Automatyka i Robotyka. Dr inż. Kamil Krot

Automatyka i Robotyka. Dr inż. Kamil Krot Automatyka i Robotyka Dr inż. Kamil Krot Agenda Kompetencje - oferta badawcza i przemysłowa Projekty zrealizowane Wyposażenie Patenty do komercjalizacji Oferta dla przemysłu projektowanie, integracja i

Bardziej szczegółowo

Bałtyckie Centrum Badawczo-Wdrożeniowe Gospodarki Morskiej i jego rola we wzmacnianiu innowacyjności Pomorza Zachodniego.

Bałtyckie Centrum Badawczo-Wdrożeniowe Gospodarki Morskiej i jego rola we wzmacnianiu innowacyjności Pomorza Zachodniego. Bałtyckie Centrum Badawczo-Wdrożeniowe Gospodarki Morskiej i jego rola we wzmacnianiu innowacyjności Pomorza Zachodniego. KONCEPCJA STRUKTURY ORGANIZACYJNEJ CENTRUM Zakład b-r górnictwa morskiego Prowadzenie

Bardziej szczegółowo

CENTRUM FUNDUSZY EUROPEJSKICH. Wsparcie dla przedsiębiorców ze środków UE w latach 2014-2020

CENTRUM FUNDUSZY EUROPEJSKICH. Wsparcie dla przedsiębiorców ze środków UE w latach 2014-2020 CENTRUM FUNDUSZY EUROPEJSKICH Wsparcie dla przedsiębiorców ze środków UE w latach 2014-2020 Krajowe programy Program Operacyjny Inteligentny Rozwój (POIR) 2014-2020 Celem POIR jest zwiększenie innowacyjności

Bardziej szczegółowo

Fundusze strukturalne - aktualne możliwości wsparcia finansowego startup-ów i innowacji

Fundusze strukturalne - aktualne możliwości wsparcia finansowego startup-ów i innowacji Fundusze strukturalne - aktualne możliwości wsparcia finansowego startup-ów i innowacji Monika Grajewska 17 listopad 2007r. Programy Operacyjne w latach 2007-2013 16 Regionalnych Programów Operacyjnych

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla działań na rzecz poprawy efektywności energetycznej ze strony systemów informatycznych

Wsparcie dla działań na rzecz poprawy efektywności energetycznej ze strony systemów informatycznych Wsparcie dla działań na rzecz poprawy efektywności energetycznej ze strony systemów informatycznych Potencjał efektywności energetycznej w przemyśle Seminarium Stowarzyszenia Klaster 3x20 Muzeum Górnictwa

Bardziej szczegółowo

Dane zebrały i opracowały: Grażyna Antos Aleksandra Banaszek Grażyna Antonowicz Katarzyna Maćczak

Dane zebrały i opracowały: Grażyna Antos Aleksandra Banaszek Grażyna Antonowicz Katarzyna Maćczak Dane zebrały i opracowały: Grażyna Antos Aleksandra Banaszek Grażyna Antonowicz Katarzyna Maćczak Świder, 2006 Ośrodek Wynalazczości Ośrodek Informacji Patentowej przy Bibliotece Politechniki Łódzkiej

Bardziej szczegółowo

Dotacje dla wiedzy i technologii

Dotacje dla wiedzy i technologii Dotacje dla wiedzy i technologii Ewelina Hutmańska, Wiceprezes Zarządu Capital-ECI sp. z o.o. Polskie firmy wciąż są wtórnymi innowatorami Ponad 34,5 mld zł wydały na innowacje firmy, zatrudniające powyżej

Bardziej szczegółowo

W jaki sposób park technologiczny może wspomóc transfer wiedzy na Mazowszu. Michał Dzierżawski Płocki Park Przemysłowo-Technologiczny S.A.

W jaki sposób park technologiczny może wspomóc transfer wiedzy na Mazowszu. Michał Dzierżawski Płocki Park Przemysłowo-Technologiczny S.A. W jaki sposób park technologiczny może wspomóc transfer wiedzy na Mazowszu Michał Dzierżawski Płocki Park Przemysłowo-Technologiczny S.A. Rys historyczny: Koncepcja Parku Przemysłowo- Technologicznego

Bardziej szczegółowo

RPO ŁÓDZKIE. 3.2 Podnoszenie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw bezpośrednie inwestycje w przedsiębiorstwach

RPO ŁÓDZKIE. 3.2 Podnoszenie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw bezpośrednie inwestycje w przedsiębiorstwach FUNDUSZE UNIJNE Firma Complex IT oferuje profesjonalne doradztwo w zakresie wyboru odpowiedniego konkursu, przygotowaniu projektów a także oferuje wsparcie przez cały okres przygotowania, aplikacji i realizacji

Bardziej szczegółowo

I oś priorytetowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Szczecinek, 24 września 2015r.

I oś priorytetowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Szczecinek, 24 września 2015r. I oś priorytetowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Szczecinek, 24 września 2015r. GOSPODARKA- INNOWACJE- NOWOCZESNE TECHNOLOGIE Celem głównym OP 1 jest podniesienie

Bardziej szczegółowo

Więcej niż agencja badawcza ASM CENTRUM BADAŃ I ANALIZ RYNKU. www.asm-poland.com.pl

Więcej niż agencja badawcza ASM CENTRUM BADAŃ I ANALIZ RYNKU. www.asm-poland.com.pl Więcej niż agencja badawcza ASM CENTRUM BADAŃ I ANALIZ RYNKU ASM CENTRUM BADAŃ I ANALIZ RYNKU www.asm-poland.com.pl Więcej niż agencja badawcza ASM CENTRUM BADAŃ I ANALIZ RYNKU ASM CENTRUM BADAŃ I ANALIZ

Bardziej szczegółowo

WSPARCIE WIELKOPOLSKIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH WRPO 2014+ 1 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu

WSPARCIE WIELKOPOLSKIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH WRPO 2014+ 1 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu WSPARCIE WIELKOPOLSKIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH WRPO 2014+ 1 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu Cel główny WRPO 2014+ POPRAWA KONKURENCYJNOŚCI I SPÓJNOŚCI WOJEWÓDZTWA Alokacja

Bardziej szczegółowo

Rozwój przedsiębiorczości w województwie śląskim w kontekście CSR Działania GARR S.A. na rzecz rozwoju przedsiębiorczości w województwie śląskim

Rozwój przedsiębiorczości w województwie śląskim w kontekście CSR Działania GARR S.A. na rzecz rozwoju przedsiębiorczości w województwie śląskim Rozwój przedsiębiorczości w województwie śląskim w kontekście CSR Działania GARR S.A. na rzecz rozwoju przedsiębiorczości w województwie śląskim Katowice, 22.11.2013 r. Główne obszary działalności DOTACJE

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla przedsiębiorców w nowej perspektywie finansowej 2014-2020

Wsparcie dla przedsiębiorców w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 Wsparcie dla przedsiębiorców w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 Marcin Łata Departament Konkurencyjności i Innowacyjności Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Katowice, 15 kwietnia 2015 r. Alokacja

Bardziej szczegółowo

Fundusze strukturalne i przedakcesyjne dla MŚP

Fundusze strukturalne i przedakcesyjne dla MŚP Fundusze strukturalne i przedakcesyjne dla MŚP Michał Janas Centrum Wspierania Biznesu w Rzeszowie www.spp.org.pl Plan 1) PHARE 2002 2) 3) Phare 2002 Program Rozwoju Przedsiębiorstw Usługi doradcze w następuj

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO OŚ PRIORYTETOWA 1.Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur PODDZIAŁANIE 1.2.1. Działalność B+R przedsiębiorstw Rodzaje projektów: Czynniki sukcesu: Poziom wsparcia: Terminy naboru: Alokacja środków: programie

Bardziej szczegółowo

Drewno jako surowiec energetyczny w badaniach Instytutu Technologii Drewna w Poznaniu

Drewno jako surowiec energetyczny w badaniach Instytutu Technologii Drewna w Poznaniu Drewno jako surowiec energetyczny w badaniach Instytutu Technologii Drewna w Poznaniu dr inż. Wojciech Cichy mgr inż. Agnieszka Panek Zakład Ochrony Środowiska i Chemii Drewna Pracownia Bioenergii Dotychczasowe

Bardziej szczegółowo

Analiza strategiczna SWOT innowacyjności gospodarki Małopolski. Kraków, 9 marca 2012 r.

Analiza strategiczna SWOT innowacyjności gospodarki Małopolski. Kraków, 9 marca 2012 r. Analiza strategiczna SWOT innowacyjności gospodarki Małopolski Kraków, 9 marca 2012 r. Etap diagnostyczny Diagnoza pogłębiona (załącznik do RSI WM 2012-2020) Synteza diagnozy część 2 dokumentu RSI Analiza

Bardziej szczegółowo

Programowanie perspektywy finansowej w Wielkopolsce. Oś Priorytetowa I- Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka

Programowanie perspektywy finansowej w Wielkopolsce. Oś Priorytetowa I- Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka 1 Programowanie perspektywy finansowej 2014-2020 w Wielkopolsce Oś Priorytetowa I- Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka 2 Alokacja środków na WRPO 2014+ WRPO 2014+ 2 450,2 mln euro (EFRR 1 760,9 mln

Bardziej szczegółowo

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA Oś Priorytetowa I Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA Oś Priorytetowa I Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020 Oś Priorytetowa I Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka Alokacja środków na WRPO 2014+ WRPO 2014+ 2 450,2 mln euro (EFRR 1 760,9 mln euro;

Bardziej szczegółowo

Proinnowacyjność w regionach działalność Krajowej Sieci Innowacji Krajowego Systemu Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw

Proinnowacyjność w regionach działalność Krajowej Sieci Innowacji Krajowego Systemu Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw Proinnowacyjność w regionach działalność Krajowej Sieci Innowacji Krajowego Systemu Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw Jakub Rawski Zespół Instytucjonalnego Systemu Wsparcia Polska Agencja Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Możliwości finansowania transferu wiedzy ze środków dotacyjnych na Mazowszu w latach 2014-2020

Możliwości finansowania transferu wiedzy ze środków dotacyjnych na Mazowszu w latach 2014-2020 Możliwości finansowania transferu wiedzy ze środków dotacyjnych na Mazowszu w latach 2014-2020 Mariusz Frankowski p.o. Dyrektora Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych O MJWPU RPO WM PO KL

Bardziej szczegółowo

Program Sektorowy Recyklingu szansą na finansowanie rozwoju nowych technologii, produktów i usług

Program Sektorowy Recyklingu szansą na finansowanie rozwoju nowych technologii, produktów i usług Program Sektorowy Recyklingu szansą na finansowanie rozwoju nowych technologii, produktów i usług AGENDA 1. Czym są programy sektorowe? 2. Czym są projekty B+R, jak je konstruować i realizować? 3. Program

Bardziej szczegółowo

Izabela Zimoch Zenon Szlęk Biuro Badań i Rozwoju Technologicznego. Katowice, dnia 13.08.2013 r.

Izabela Zimoch Zenon Szlęk Biuro Badań i Rozwoju Technologicznego. Katowice, dnia 13.08.2013 r. System informatyczny wspomagający optymalizację i administrowanie produkcją i dystrybucją wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi subregionu centralnego i zachodniego województwa śląskiego Izabela Zimoch

Bardziej szczegółowo

BYDGOSKI KLASTER PRZEMYSŁOWY

BYDGOSKI KLASTER PRZEMYSŁOWY BYDGOSKI KLASTER PRZEMYSŁOWY www.klaster.bydgoszcz.pl Bydgoszcz, dnia 14 maja 2014 r. Obszar działania: Branża: województwo kujawsko pomorskie (cały kraj) narzędziowo przetwórcza Rok powstania: 2006 Forma

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ INKUBATORÓW WYSOKICH TECHNOLOGII NOWA OFERTA POZNAŃSKIEGO PARKU NAUKOWO-TECHNOLOGICZNEGO FUNDACJI UNIWERSYTETU IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU

ZESPÓŁ INKUBATORÓW WYSOKICH TECHNOLOGII NOWA OFERTA POZNAŃSKIEGO PARKU NAUKOWO-TECHNOLOGICZNEGO FUNDACJI UNIWERSYTETU IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU ZESPÓŁ INKUBATORÓW WYSOKICH TECHNOLOGII NOWA OFERTA POZNAŃSKIEGO PARKU NAUKOWO-TECHNOLOGICZNEGO FUNDACJI UNIWERSYTETU IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU W odpowiedzi na zmieniające się otoczenie ekonomiczne

Bardziej szczegółowo

Projekty proinnowacyjne inicjatywy instytucji otoczenia biznesu wspierające innowacyjność firm

Projekty proinnowacyjne inicjatywy instytucji otoczenia biznesu wspierające innowacyjność firm Projekty proinnowacyjne inicjatywy instytucji otoczenia biznesu wspierające innowacyjność firm Bydgoszcz, 14.05.2014 Pracodawcy Pomorza i Kujaw Związek Pracodawców Pracodawcy Pomorza i Kujaw to regionalny

Bardziej szczegółowo

Ramy strategiczne na rzecz inteligentnych specjalizacji Dolnego Śląska. Załącznik do RSI dla Województwa Dolnośląskiego 2011-2020

Ramy strategiczne na rzecz inteligentnych specjalizacji Dolnego Śląska. Załącznik do RSI dla Województwa Dolnośląskiego 2011-2020 Ramy strategiczne na rzecz inteligentnych specjalizacji Dolnego Śląska Załącznik do RSI dla Województwa Dolnośląskiego 2011-2020 Proces identyfikacji inteligentnych specjalizacji Konsultacje ze sferą gospodaczą

Bardziej szczegółowo

Dr inż. Adam Mroziński www.oze.utp.edu.pl e-mail: adammroz@utp.edu.pl PRZEGLĄD OFERTY BADAWCZEJ I DYDAKTYCZNEJ Z ZAKRESU OŹE NA WIM UTP W BYDGOSZCZY Realizowane Projekty Badawcze Projekt rozwojowy nr:

Bardziej szczegółowo

PLAN SEMINARIÓW ODBIORCZYCH ZADAŃ BADAWCZYCH REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTU STRATEGICZNEGO

PLAN SEMINARIÓW ODBIORCZYCH ZADAŃ BADAWCZYCH REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTU STRATEGICZNEGO PLAN SEMINARIÓW ODBIORCZYCH ZADAŃ BADAWCZYCH REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTU STRATEGICZNEGO 7 9 stycznia 2014 r. GRUPA PROBLEMOWA I godz. 10.00 - Otwarcie seminarium - prof. dr hab. inż. Adam MAZURKIEWICZ

Bardziej szczegółowo

Priorytetowe kierunki badań (agendy badawcze) w ramach inteligentnej specjalizacji województwa mazowieckiego

Priorytetowe kierunki badań (agendy badawcze) w ramach inteligentnej specjalizacji województwa mazowieckiego Priorytetowe kierunki badań (agendy badawcze) w ramach inteligentnej specjalizacji województwa mazowieckiego Wydział Innowacyjności i Rozwoju Departament Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich Urząd

Bardziej szczegółowo

Innowacje i Inteligentny Rozwój. Iwona Wendel Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Szczecin, 10 czerwca 2015 r.

Innowacje i Inteligentny Rozwój. Iwona Wendel Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Szczecin, 10 czerwca 2015 r. Innowacje i Inteligentny Rozwój Iwona Wendel Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Szczecin, 10 czerwca 2015 r. Wsparcie innowacyjności w latach 2014-2020 W perspektywie 2014-2020 wsparcie

Bardziej szczegółowo

Wsparcie przedsiębiorstw w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych Województwa Opolskiego

Wsparcie przedsiębiorstw w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych Województwa Opolskiego Wsparcie przedsiębiorstw w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych Województwa Opolskiego Agnieszka Okupniak Z-ca Dyrektora Departamentu Koordynacji Programów Operacyjnych Urząd Marszałkowski Województwa

Bardziej szczegółowo

DOFINANSOWANIE NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII W ZAKRESIE DROGOWNICTWA. mgr Małgorzata Kuc-Wojteczek FORTY doradztwo gospodarczo-kadrowe

DOFINANSOWANIE NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII W ZAKRESIE DROGOWNICTWA. mgr Małgorzata Kuc-Wojteczek FORTY doradztwo gospodarczo-kadrowe DOFINANSOWANIE NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII W ZAKRESIE DROGOWNICTWA mgr Małgorzata Kuc-Wojteczek FORTY doradztwo gospodarczo-kadrowe Programy Operacyjne (PO) Krajowe Programy Operacyjne (PO) 16 Regionalnych

Bardziej szczegółowo

Projekt Europejski Wymiar Łodzi Wsparcie przedsiębiorców z Łodzi środkami Unii Europejskiej

Projekt Europejski Wymiar Łodzi Wsparcie przedsiębiorców z Łodzi środkami Unii Europejskiej Projekt Europejski Wymiar Łodzi Wsparcie przedsiębiorców z Łodzi środkami Unii Europejskiej Towarzystwo Inicjatyw Europejskich ul. Próchnika 1 lok. 303 90-408 Maj 2013 Operator Programu Wolontariatu Długoterminowego

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Podstawy teoretyczne agrobiznesu Pojęcie agrobiznesu Inne określenia agrobiznesu... 17

Rozdział 1. Podstawy teoretyczne agrobiznesu Pojęcie agrobiznesu Inne określenia agrobiznesu... 17 Spis treści Wstęp... 11 Rozdział 1. Podstawy teoretyczne agrobiznesu 13 1.1. Pojęcie agrobiznesu... 13 1.2. Inne określenia agrobiznesu... 17 Rozdział 2. Pierwszy agregat agrobiznesu zaopatrzenie 20 2.1.

Bardziej szczegółowo

Uwarunkowania i ekonomiczna ocena wdrażania systemów zarządzania jakością w produkcji i przetwórstwie mięsa wieprzowego mgr inż.

Uwarunkowania i ekonomiczna ocena wdrażania systemów zarządzania jakością w produkcji i przetwórstwie mięsa wieprzowego mgr inż. Uwarunkowania i ekonomiczna ocena wdrażania systemów zarządzania jakością w produkcji i przetwórstwie mięsa wieprzowego mgr inż. Sławomir Stec Zakład Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Państwowa Wyższa

Bardziej szczegółowo

MAŁOPOLSKO PODKARPACKIEGO KLASTRA CZYSTEJ ENERGII. 03 czerwca 2008 r

MAŁOPOLSKO PODKARPACKIEGO KLASTRA CZYSTEJ ENERGII. 03 czerwca 2008 r Możliwości finansowania dla MAŁOPOLSKO PODKARPACKIEGO KLASTRA CZYSTEJ ENERGII 03 czerwca 2008 r OLGA WARZECHA CENTRUM TRANSFERU TECHNOLOGII AGH Dział Obsługi Funduszy Strukturalnych tel. 12 617 31 59 warzecha@agh.edu.pl

Bardziej szczegółowo

Fundusze unijne dla przedsiębiorców wdrażane przez PARP, ze szczególnym uwzględnieniem dofinansowania na tworzenie i świadczenie e-usług

Fundusze unijne dla przedsiębiorców wdrażane przez PARP, ze szczególnym uwzględnieniem dofinansowania na tworzenie i świadczenie e-usług 2009 Fundusze unijne dla przedsiębiorców wdrażane przez PARP, ze szczególnym uwzględnieniem dofinansowania na tworzenie i świadczenie e-usług Tomasz Czerwoniak Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza wraz z inteligentną specjalizacją regionu. Warszawa, 26 listopada 2013 r.

Aktualizacja Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza wraz z inteligentną specjalizacją regionu. Warszawa, 26 listopada 2013 r. Aktualizacja Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza wraz z inteligentną specjalizacją regionu 1 Regionalna Strategia Innowacji dla Mazowsza (RSI) horyzontalny dokument strategiczny, uszczegółowienie

Bardziej szczegółowo

Oferta inwestycyjna i wsparcie Miasta Krosna dla inwestorów i przedsiębiorców. Piotr Przytocki Prezydent Miasta Krosna

Oferta inwestycyjna i wsparcie Miasta Krosna dla inwestorów i przedsiębiorców. Piotr Przytocki Prezydent Miasta Krosna Oferta inwestycyjna i wsparcie Miasta Krosna dla inwestorów i przedsiębiorców Piotr Przytocki Prezydent Miasta Krosna Miasto Krosno Klimat gospodarczy 46 934 Mieszkańcy 112 064 6,7% Bezrobocie 16,3% 5

Bardziej szczegółowo

May 21-23, 2012 Białystok, Poland

May 21-23, 2012 Białystok, Poland 6 th International Forum May 21-23, 2012 Białystok, Poland Distribution of EU funds in Warmia and Mazury Voivodship Bożena Wrzeszcz Zwada Warmia and MazuryVoivodship Marshal's Office (Poland) Forum is

Bardziej szczegółowo

Nowatorska produkcja energii w biogazowni poprzez utylizację pomiotu drobiowego z zamianą substratu roślinnego na algi

Nowatorska produkcja energii w biogazowni poprzez utylizację pomiotu drobiowego z zamianą substratu roślinnego na algi Projekt dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach Programu Gekon Generator Koncepcji Ekologicznych Laboratorium

Bardziej szczegółowo

WSTĘP MISJA I CELE KLASTRA

WSTĘP MISJA I CELE KLASTRA WSTĘP Dokument ten zawiera informacje na temat powołania do życia Klastra Rzecznego Mazovia. Ideą powstania takiego klastra na Mazowszu jest chęć przywrócenia transportu i turystyki na rzekach województwa

Bardziej szczegółowo

Szanowni Studenci, Szanowne Studentki,

Szanowni Studenci, Szanowne Studentki, Szanowni Studenci, Szanowne Studentki, Pracownia Sztucznego Serca zaprasza chętne osoby (po III roku studiów inżynierskich) na miesięczne lub dłuższe praktyki studenckie. Proponujemy Wam realizację ciekawych

Bardziej szczegółowo

Informacje o zawodach (szkoła młodzieżowa) I. Technikum zawodowe (4-letnie) 1) Technik mechanik

Informacje o zawodach (szkoła młodzieżowa) I. Technikum zawodowe (4-letnie) 1) Technik mechanik Informacje o zawodach (szkoła młodzieżowa) I. Technikum zawodowe (4-letnie) 1) Technik mechanik Organizuje i nadzoruje produkcję, montaż, naprawy i konserwacje wszelkich maszyn i urządzeo produkowanych

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT TECHNOLOGII MECHANICZNYCH

INSTYTUT TECHNOLOGII MECHANICZNYCH Politechnika Częstochowska Wydział Inżynierii Mechanicznej i Informatyki INSTYTUT TECHNOLOGII MECHANICZNYCH 1 Instytut Technologii Mechanicznych Dyrektor: Dr hab. inż. T. Nieszporek, prof. PCz Z-ca Dyrektora:

Bardziej szczegółowo

Lista referencyjna. Opracowano wyłącznie dla klientów i przyszłych klientów PRZYKŁADOWE PODSTAWOWE PROJEKTY W OKRESIE 2003-2014

Lista referencyjna. Opracowano wyłącznie dla klientów i przyszłych klientów PRZYKŁADOWE PODSTAWOWE PROJEKTY W OKRESIE 2003-2014 Opracowano wyłącznie dla klientów i przyszłych klientów Lista referencyjna PRZYKŁADOWE PODSTAWOWE PROJEKTY W OKRESIE 2003-2014 PRZEDSIĘBIORSTWO WDROŻEŃ INNOWACJI GOSPODARCZYCH 2015-01-02 1. Firma doradcza.

Bardziej szczegółowo

Tematyka seminariów. Logistyka. Studia stacjonarne, I stopnia. Rok II. ZAPISY: 18 lutego 2015 r. godz. 13.15

Tematyka seminariów. Logistyka. Studia stacjonarne, I stopnia. Rok II. ZAPISY: 18 lutego 2015 r. godz. 13.15 Tematyka seminariów Logistyka Studia stacjonarne, I stopnia Rok II ZAPISY: 18 lutego 2015 r. godz. 13.15 prof. nadzw. dr hab. Zbigniew Pastuszak tel. 537 53 61, e-mail: z.pastuszak@umcs.lublin.pl 1. Rola

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OPERACYJNY INTELIGENTNY ROZWÓJ

PROGRAM OPERACYJNY INTELIGENTNY ROZWÓJ PROGRAM OPERACYJNY INTELIGENTNY ROZWÓJ Celem Programu jest promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje oraz rozwijanie powiązań i synergii między przedsiębiorstwami, ośrodkami badawczo-rozwojowymi

Bardziej szczegółowo

kwota netto szkolenia

kwota netto szkolenia lp. obszar szkolenia ArcGIS w planowaniu przestrzennym i urbanistyce kwota netto szkolenia stawka VAT kwota brutto szkolenia ArcGIS - podstawy, efektywne wykorzystanie narzędzi GIS, wykonywanie analiz,

Bardziej szczegółowo

Znaczenie inteligentnych specjalizacji w rozwoju regionalnym

Znaczenie inteligentnych specjalizacji w rozwoju regionalnym Znaczenie inteligentnych specjalizacji w rozwoju regionalnym Grzegorz Wolszczak Bank Światowy Branżowe Forum Innowacji: Efektywne Wykorzystanie Energii jako inteligenta specjalizacja regionalna Województwa

Bardziej szczegółowo

(IRC South Poland) (IRC South Poland)

(IRC South Poland) (IRC South Poland) Centrum Transferu Technologii Politechnika Krakowska Innowacyjny przedsiębiorca i przedsiębiorczy naukowiec współpraca szansą na rozwój Regionu PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ AKADEMICKA Inicjatywy i projekty CTT PK

Bardziej szczegółowo

Informacje o możliwościach kształcenia w branży techniki rolniczej

Informacje o możliwościach kształcenia w branży techniki rolniczej Informacje o możliwościach kształcenia w branży techniki rolniczej Spis treści Wstęp 3 1. Uczelnie kształcące w zakresie inżynierii rolniczej 4 2. Informacje o kierunkach:, Zarządzanie i inżynieria produkcji,

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA LATA Działanie Projekty Badawczo-Rozwojowe Przedsiębiorstw

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA LATA Działanie Projekty Badawczo-Rozwojowe Przedsiębiorstw Działanie 1.2.1 Projekty Badawczo-Rozwojowe Przedsiębiorstw Wsparciem objęte zostaną przedsięwzięcia dotyczące realizacji badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych, w tym linii demonstracyjnych

Bardziej szczegółowo

Rozwój j MŚP P a ochrona środowiska na Warmii i Mazurach

Rozwój j MŚP P a ochrona środowiska na Warmii i Mazurach Rozwój j MŚP P a ochrona środowiska na Warmii i Mazurach Bożena Cebulska Prezes Warmińsko-Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie 1 Warszawa, dn. 18.04.2010 2 PLAN WYSTĄPIENIA MŚP W WARMIŃSKO-MAZURSKIM

Bardziej szczegółowo

Matryca wypełnienia efektów kształcenia: wiedza bezpieczeństwo żywności, studia pierwszego stopnia 2015/16. Przedmiot/moduł

Matryca wypełnienia efektów kształcenia: wiedza bezpieczeństwo żywności, studia pierwszego stopnia 2015/16. Przedmiot/moduł W0 W02 W03 W04 W05 W06 W07 W08 W09 W0 W W2 W3 W4 W5 W6 W7 W8 W9 Matryca wypełnienia efektów kształcenia: wiedza bezpieczeństwo, studia pierwszego stopnia 205/6 BZs_00 Chemia organiczna z elementami ogólnej

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie OZE na przykładzie Parku Naukowo-Technologicznego Euro-Centrum

Wykorzystanie OZE na przykładzie Parku Naukowo-Technologicznego Euro-Centrum Wykorzystanie OZE na przykładzie Parku Naukowo-Technologicznego Euro-Centrum Co robimy? Koncentrujemy się na rozwoju technologii energooszczędnych oraz poszanowaniu energii w budynkach Szkolimy Badamy

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Przetwarzania Informacji Instytucja Wdrażająca Poddziałanie oraz Działanie 1.3 PO IG

Ośrodek Przetwarzania Informacji Instytucja Wdrażająca Poddziałanie oraz Działanie 1.3 PO IG Ośrodek Przetwarzania Informacji Ośrodek Przetwarzania Informacji Instytucja Wdrażająca Poddziałanie 1.1.1 oraz Działanie 1.3 PO IG Izabela Erecińska zastępca dyrektora OPI ds. funduszy strukturalnych

Bardziej szczegółowo

Forum Małych i Średnich Przedsiębiorstw

Forum Małych i Średnich Przedsiębiorstw 2011 Wrocławski Park Technologiczny S.A. Miejsce gdzie myśl zamienia się w produkt Oferta dla przedsiębiorców Forum Małych i Średnich Przedsiębiorstw Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą? Marek Winkowski

Bardziej szczegółowo

dr inż. Tomasz Wiktorski inż. Tadeusz Respondek Innowacyjność w przemyśle meblarskim

dr inż. Tomasz Wiktorski inż. Tadeusz Respondek Innowacyjność w przemyśle meblarskim dr inż. Tomasz Wiktorski inż. Tadeusz Respondek Innowacyjność w przemyśle meblarskim 12.05. 2016 r. CZY POLSKA BRANŻA MEBLARSKA MA POTENCJAŁ? 25 tysięcy podmiotów deklaruje produkcję mebli duże; 100; 0,4%

Bardziej szczegółowo

WSPARCIE MOŻLIWOŚCI FINANSOWANIA PRZEDSIĘBIORSTW W OKRESIE PROGRAMOWANIA 2014 2020

WSPARCIE MOŻLIWOŚCI FINANSOWANIA PRZEDSIĘBIORSTW W OKRESIE PROGRAMOWANIA 2014 2020 WSPARCIE MOŻLIWOŚCI FINANSOWANIA PRZEDSIĘBIORSTW W OKRESIE PROGRAMOWANIA 2014 2020 Źródła wsparcia dla firm na lata 2014 2020 Zagadnienia krajowych i regionalnych inteligentnych specjalizacji Opracował:

Bardziej szczegółowo

Wnioski roczne Zamówienia do 30 000 Euro (art. 4. pkt 8. ustawy Pzp.)

Wnioski roczne Zamówienia do 30 000 Euro (art. 4. pkt 8. ustawy Pzp.) Umowy roczne z Wykonawcą wybranym w drodze procedury zamówień publicznych 1) Naprawa i konserwacja sprzętu laboratoryjnego tj. łaźnie, wytrząsarki, suszarki, cieplarki, mieszadła, destylarki, młynki itp.

Bardziej szczegółowo

Odniesienie do obszarowych efektów kształcenia 1 2 3. Kierunkowe efekty kształcenia WIEDZA (W)

Odniesienie do obszarowych efektów kształcenia 1 2 3. Kierunkowe efekty kształcenia WIEDZA (W) EFEKTY KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU "MECHATRONIKA" nazwa kierunku studiów: Mechatronika poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia profil kształcenia: ogólnoakademicki symbol kierunkowych efektów kształcenia

Bardziej szczegółowo

Solsum: Dofinansowanie na OZE

Solsum: Dofinansowanie na OZE Solsum: Dofinansowanie na OZE Odnawialne źródło energii (OZE) W ustawie Prawo energetyczne źródło energii odnawialnej zdefiniowano jako źródło wykorzystujące w procesie przetwarzania energię wiatru, promieniowania

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Wrocław 2011

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Wrocław 2011 Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Wrocław 2011 IDENTYFIKACJA POTENCJAŁU I ZASOBÓW DOLNEGO ŚLĄSKA W OBSZARZE NAUKA I TECHNOLOGIE NA RZECZ POPRAWY JAKOŚCI ŻYCL4 (QUALITY OF LIFE) ORAZ WYTYCZENIE PRZYSZŁYCH

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ INNOWACYJNA W ZAKRESIE TECHNOLOGII ŚRODOWISKOWYCH ZUO SP. Z O. O. I GOT PNP SP. Z O.O.

DZIAŁALNOŚĆ INNOWACYJNA W ZAKRESIE TECHNOLOGII ŚRODOWISKOWYCH ZUO SP. Z O. O. I GOT PNP SP. Z O.O. DZIAŁALNOŚĆ INNOWACYJNA W ZAKRESIE TECHNOLOGII ŚRODOWISKOWYCH ZUO SP. Z O. O. I GOT PNP SP. Z O.O. Gorzowski Ośrodek Technologiczny PNP Sp. z o.o. Gorzowski Ośrodek Technologiczny Park Naukowo-Przemysłowy

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Mój region w Europie

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Mój region w Europie Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego Harmonogram konkursów 2013 Działanie 4.3 Rozwój komercyjnych e-usług. Nabór wniosków 27.05.2013 7.06.2013 Celem działania jest zwiększenie

Bardziej szczegółowo