Planowanie finansowe. Warszawa, 18 stycznia 2012 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Planowanie finansowe. Warszawa, 18 stycznia 2012 r."

Transkrypt

1 Planowanie finansowe Warszawa, 18 stycznia 2012 r.

2 Portfel inwestycyjny Portfel inwestycyjny jest to zestaw instrumentów, które posiada inwestor. Najważniejsze charakterystyki portfela: Liczba składników Dochód (oczekiwana stopa zwrotu) Ryzyko Horyzont inwestycji

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30 Portfel inwestycyjny - składniki Obligacje x% Akcje - y% Jednostki funduszy inwestycyjnych z% Instrumenty pochodne w% Surowce (inwestycje alternatywne h%) x% y% z% w% h% 100%

31 Horyzont inwestycyjny Podział I Intraday (razoring, scalping) Podział II Krótkoterminowy Kilka sesji (swinging) Tydzień 2-3 tygodnie Miesiąc Średnioterminowy Kwartał Półrocze Rok Długoterminowy Kilka lat

32 Powiązanie różnych analiz w zależności od sytuacji na rynku Rodzaj informacji Rodzaj efektywności Rodzaj analizy Informacje niepubliczne Informacje dostępne publicznie Silna - Średnia Analiza fundamentalna Przeszłe ceny akcji Słaba Analiza techniczna

33 Najważniejsze metody podejmowania decyzji inwestycyjnych

34 Inne metody podejmowania decyzji inwestycyjnych (mniej popularne) Teoria portfelowa (Markowitz) Teoria chaosu Teoria fraktali

35 Analiza fundamentalna Czyli fundamenty firmy

36 Formacja techniczna Formacja techniczna pewien kształt lub figura geometryczna, która tworzy się na wykresie kursu akcji; Jej rozpoznanie daje możliwość analitykowi przewidzenia kierunku zmiany ceny akcji Formacje kontynuacji trendu: chorągiewki, klin (trójkąt) Agora

37 Wyznaczanie poziomów docelowych i obronnych przy pomocy analizy technicznej pozycja długa Cena Target price Pozycja długa Cena kupna Stop loss Dziś Czas

38 Wyznaczanie poziomów docelowych i obronnych przy pomocy analizy technicznej pozycja krótka Cena Pozycja krótka Stop loss Cena sprzedaży Target price Dziś Czas

39 Linie trendu Linia oporu linia trendu łącząco lokalne maksima ( wierzchołki ), bariera wzrostu kursu Linia wsparcia linia trendu łącząco lokalne minima ( dołki ), bariera spadku kursu Kanał trendowy (cenowy) tworzą równoległe linie oporu i wsparcia (kurs znajduje się między nimi) Amica Wronki

40 Elementy analizy behawioralnej W portfelu behawioralnym jedna część aktywów ma stanowić ograniczenie strachu przed stratą, a druga dać inwestorowi nadzieje na znaczące zyski. Konstrukcja takiego portfela nie opiera się na małej zależności między stopami zwrotu. Portfel behawioralny zwraca uwagę na fakt, że inwestorzy kierują się emocjami w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych. Wybrane błędy poznawcze: Konsekwencje nadmiernej pewności przewidywań, m.in.: -Nieprzygotowanie -Zbyt częste przeprowadzanie transakcji -Podejmowanie zbyt wysokiego ryzyka Konsekwencje ulegania iluzjom nierealistycznego optymizmu, m.in..: -Tendencje analizowania informacji finansowych -Podejmowanie zbyt wysokiego ryzyka -Niedocenianie możliwości poniesienia porażki Konsekwencja stawiania na trend, skłonność do potwierdzenia oraz prawa powrotu do średniej, m.in.: - Błędna prognoza

41 Elementy analizy behawioralnej - cd Skłonności motywacyjne inwestorów: 1. Konsekwencja efektu unikania strat, m.in..: - Efekt utopionych kosztów, 2.Konsekwnecja księgowania mentalnego, m.in.: - Efekt posiadania - Efekt status quo - Efekt inwestowania na koszt firmy, efekt ugryzienia węża, - Efekty dyspozycji

42 Parametry inwestycji Horyzont inwestycyjny Cel inwestycyjny - Wzrost wartości kapitału - Stałe, regularne dochody - Ochrona kapitału - Bezpieczeństwo inwestycji - Płynności inwestycji Profil ryzyka inwestora - Wiek - Nadwyżki finansowe - Preferencje indywidualne - Możliwość kontroli inwestycji Ryzyko inwestycji - Systematyczne (wynikające z funkcjonowania rynku) - związane z funkcjonowaniem rynku papierów wartościowych, nie podlegające dywersyfikacji, nie może zostać wyeliminowane. - Specyficzne (indywidualne związane z każdym walorem) związane z funkcjonowanie spółki. Można je wyeliminować poprzez umiejętny dobór spółek do portfela

43 Ryzyko systematyczne a specyficzne

44 Tworzenie portfela Etapy procesu konstrukcji portfela Polityka inwestycyjna Analiza uwarunkowań Konstrukcja portfela Monitorowanie i aktualizacja portfela

45 Strategie aktywne i pasywne

46 Analiza portfelowa Analiza portfelowa narzędzie, które służy do wyboru i łączenia ze sobą odpowiednich instrumentów finansowych w celu zmniejszenia ryzyka (albo utrzymania go na określonym poziomie) Zasada silnej ujemnej zależności (wysokiej ujemnej korelacji) Przykłady: A) Spółki linii lotniczych i B) towarzystwa naftowe A) Przedsiębiorstwa budowlane i B) towarzystwa ubezpieczeniowe Cena akcji A i B w czasie Zasada małej zależności między cenami spółek (niskiej korelacji) Przykład: Spółki z różnych sektorów (np. Z sektora spożywczego i odzieżowego)

47 Dywersyfikacja Zasada nie kładź wszystkich jajek do jednego koszyka. Rodzaje dywersyfikacji: - Dywersyfikacja prosta - Dywersyfikacja sektorowa (branżowa) - Dywersyfikacja Markowitza - Dywersyfikacja międzynarodowa Przedywersyfikowanie portfela - Problemy z zarządzaniem portfelem - Możliwość zakupu papierów wartościowych gorszej jakości - Wzrost kosztów analizy papierów wartościowych - Wzrost kosztów transakcyjnych - Dywersyfikację Markowitza i dywersyfikację międzynarodową stosują głównie inwestorzy instytucjonalni (w Polsce OFE i TFI)

48 Podstawowe strategie inwestycyjne: - Zachowania kapitału, - Wzrostu wartości kapitału, - Bieżącego dochodu, - Całkowitego dochodu Strategie inwestycyjne Typy zarządzania portfelem - Zarządzanie indywidualne inwestor samodzielnie podejmuje decyzje inwestycyjne, - Zarządzanie wspomagane inwestor sam podejmuje decyzje, ale korzysta z usług profesjonalnych instytucji, - Zarządzanie na zlecenie inwestor zleca zarządzanie swoim portfelem profesjonaliście, - Zarządzanie zbiorowe inwestor zawiera umowę z TFI Strategie zarządzania portfelem akcji - Pasywna jest strategią długookresową, polegającą na skonstruowaniu portfela i osiąganiu z niego korzyści, takich jakie przynosi wybrany indeks giełdowy (benchmark) - Aktywna jest próbą skonstruowania portfela inwestycji ryzykownych, które w krótkim czasie będą w stanie wygenerować ponad przeciętną stopę zwrotu, w porównaniu do portfeli wzorcowych

49 I O Benchmark (indeks giełdowy) Miara porównań Portfel wzorcowy Benchmarki: - na rynku akcji indeks giełdowy (WIG20, WIG, mwig40, swig80) -na rynku obligacji indeks obligacji (Indeks obligacji Citibanku Handlowego, IROS indeks obligacji skarbowych, CPGBI1-3 indeks polskich obligacji skarbowych) Konstrukcja benchmarku przykład dla portfela stabilnego wzrostu: B 30% WIG20 70% ST I O gdzie: BST- bechmark dla portfela stabilnego wzrostu I 0 - wybrany indeks obligacji Dowolny benchmark: B i n i 1 w i n i 1 i w I i 1 i gdzie: B dowolny benchmark (nawet tworzony samodzielnie przez inwestora) n liczba składników benchmarku w i waga i-tego aktywu w portfelu (akcje, obligacje, towary) I i indeks stosowany na rynku danego aktywu (np. indeks giełdowy, indeks obligacji, indeks na rynku towarów)

50 Porównanie inwestycji - cd Źródło: strona internetowa:

51 Ogólne zasady inwestowania Określ cel inwestowania, opracuj plan działania i bądź konsekwentny. Jeśli nie jesteś pewien co robić nie rób nic. Obserwuj to co się dzieje na rynku Na bieżąco analizuj sytuację ekonomiczna oraz kondycję spółek, których akcje kupiłeś lub zamierzasz kupić. Pozwól, aby Twoje zyski rosły, a straty ograniczaj szybko. Pamiętaj, nie ma inwestorów podejmujący tylko dobre decyzje. Oceniaj każdą swoją decyzję inwestycyjną. Traktuj rynek z respektem. Ogranicz ryzyko, dywersyfikuj swoje inwestycje. Wybierz dom maklerski, który zaoferuje Ci najlepsze warunki. Duże pieniądze inwestuj w akcje płynnych spółek

52 Portfele polskich menedżerów Wielkość portfela: tys. PLN Nieruchomości 62% (mężczyźni) Lokaty bankowe 59% (kobiety) Jednostki funduszy inwestycyjnych (kobiety) Akcje spółek notowanych na GPW (mężczyźni) Złoto i euro ok. 10% wartości portfela Na kolejnych miejscach: USD, wino i sztuka Źródło: Bednarz E. Oszczędzasz? Weź przykład z menedżerów, Puls Biznesu,

53 Portfel inwestorów na koniec listopada 2011 r. w proc Akcje z GPW 91,6 Jednostki TFI Instrumenty pochodne Akcje z NewConnect Forex Waluty obce Nieruchomości Surowce i towary Polisy inwestycyjne Dzieła sztuki, wina, numizmatyka Obligacje (w tym Catalyst) Kamienie szlachetne Produkty strukturyzowane Depozyty bankowe Certyfikaty inwestycyjne ETF Rynek niepubliczny Inne 7,6 7,6 7,2 6,9 5,7 5,4 5,1 3,9 3,6 2,8 1,6 1,3 14, , , Źródło: SII Ogólnopolskie Badanie Inwestorów 53

54 Wartość 10 tys. PLN dzisiaj -zainwestowanych 5 lat temu w: Złoto (PLN) Srebro (PLN) Fundusze dłużne - średnia Obligacje EDO0916 Lokata 12 miesięczna (rolowanie) Fundusze rynku pieniężnego - średnia EUR/PLN Fundusze stabilnego wzrostu - średnia USD/PLN Fundusze stabilnego mieszane (zrównoważone)- średnia WIG Fundusze akcji polskich - średnia Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Pieńczykowska J. Spraw, by twoje pieniądze zarabiały, Finanse dla Rodziny, Dziennik Gazeta Prawna,

55 Stopy zwrotu z portfeli jednoskładnikowych Portfel jednoskładnikowy Wartość portfela po 5 latach Stopa zwrotu na przestrzen i 5 lat Roczna geometryczn a stopa zwrotu Złoto (PLN) ,08% 23,39% Srebro (PLN) ,55% 22,74% Fundusze dłużne - średnia ,22% 4,60% Obligacje EDO ,81% 4,53% Lokata 12 miesięczna (rolowanie) ,01% 3,37% Fundusze rynku pieniężnego - średnia ,09% 3,21% EUR/PLN ,18% 2,14% Fundusze stabilnego wzrostu - średnia ,37% 1,43% USD/PLN ,04% 0,99% Fundusze stabilnego mieszane (zrównoważone)- średnia ,33% -0,88% WIG ,64% -2,22% Fundusze akcji polskich - średnia ,16% -2,78% Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Pieńczykowska J. Spraw, by twoje pieniądze zarabiały, Finanse dla Rodziny, Dziennik Gazeta Prawna,

56 Stopy zwrotu w 2011 z kontraktów terminowych na CME ,3 8,4 5,5 2,8 Złoto Ropa DJIA Kukurydza S&P 500 Kaw a Srebro Olej Sojow y -5,8 0-9,9-10,2 Soja Pszenica Pallad Platyna Ow ies Miedź Cugkier Kakao Gaz Baw ełna -13,9-17,8-18,4-21,1-21,5-22, ,4-30,6-32, ,9 Źródło: opracowanie własne 56

57 Nazwa (kod) Stopy zwrotu z produktów strukturyzowanych notowanych na GPW, dla których instrumentami bazowymi są ceny surowców Instrument bazowy Stopa zwrot u w proc. RCNAGAOPEN Gaz ziemny 76,21 RCCRUAOPEN Ropa typu Brent 38,88 RCCORAOPEN Kukurydza 33,75 RCDIEAOPEN Olej napędowy 33,37 RCGLDAOPEN Złoto 30,14 RCCOFAOPEN Kawa 6,94 RCSILAOPEN Srebro 6,52 RCNMBAOPEN Koszyk metali szlachetnych 3,41 RCSOJAOPEN Soja 0,76 RCBIEAOPEN Koszyk surowców rolnych -1,34 RCSBOAOPEN Olej sojowy -1,49 RCSUGAOPEN Cukier -1,81 RCFODAOPEN Koszyk surowców rolnych - żywność -7,24 RCWHTAOPEN Pszenica (wheat future) -20, Źródło: opracowanie własne 57

58 Stopy zwrotu z produktów strukturyzowanych nienotowanych na GPW Nazwa Rodzaj Ochrona kapitału Indeks Okres życia produktu Zysk roczny w proc. Noble Bank. Szybki kurs na zysk I Lokata 80% WIG ,45 Ciri Handlowy. AutoCall49 - Gold and Paltinum T1 Obligacja strukturyzowana Złoto + platyna 3 19,4 Ciri Handlowy. AutoCall50 - Gold and Paltinum T2 Obligacja strukturyzowana Złoto + platyna 2 18,2 Noble Bank. Szybki kurs na zysk II Lokata 80% WIG ,93 Ciri Handlowy. AutoCall56 - WIG20 - Offensive Lokata 100% Źródło: opracowanie własne Złoto + platyna 2,5 17,

59 Kategorie aktywów inwestycyjnych Aktywa inwestycyjne Tradycyjne: -instrumenty rynku pieniężnego -akcje -obligacje -fundusze klasyczne Alternatywne: -fundusze typu hedge -fundusze PE/VC -fundusze ETF -fundusze funduszy (FoF) -produkty strukturyzowane -nieruchomości (oraz instrumenty pochodne tego rynku) -surowce -infrastruktura -instrumenty pochodne -konta zarządzane (CAT) -instrumenty pochodne na rynku pogodowym -limity emisji na CO 2 (Deutsche Boerse) -Instrumenty na rynku katastrof -inwestycje emocjonalne (kolekcjonerstwo) Źródło: Opracowanie własne

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Czarodziejski młynek do pomnażania pieniędzy Akcje na giełdzie dr Wojciech Misterek Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie 8 października 2012 r. EKONOMICZNY UNIWERSYTET

Bardziej szczegółowo

Kapitalny senior emerytura nie musi być tylko z ZUS

Kapitalny senior emerytura nie musi być tylko z ZUS Kapitalny senior emerytura nie musi być tylko z ZUS Podstawowe zasady inwestowania na giełdzie Remigiusz Lipiec Kraków, 13 października 2014r. 1 Podstawowe zasady inwestowania Określ cel inwestowania,

Bardziej szczegółowo

Podstawowe strategie inwestowania

Podstawowe strategie inwestowania Krzysztof Jajuga Podstawowe strategie inwestowania Anatomia sukcesu P Instytucje i zasady Komisja funkcjonowania Nadzoru Finansowego rynku kapitałowego 33 Anatomia sukcesu Instytucje i zasady funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

Plan. Analiza i Zarządzanie Portfelem cz. 5. Proces zarządzania portfelem. planowanie. Dr Katarzyna Kuziak. Etapy:

Plan. Analiza i Zarządzanie Portfelem cz. 5. Proces zarządzania portfelem. planowanie. Dr Katarzyna Kuziak. Etapy: Plan Analiza i Zarządzanie Portfelem cz. 5 1.Proces zarządzania portfelem Dr Katarzyna Kuziak Proces zarządzania portfelem Etapy procesu zarządzania portfelem: Planowanie Wykonanie Kontrola Etapy: Proces

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI NA 2014 ROK

STRATEGIA DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI NA 2014 ROK STRATEGIA DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI NA 2014 ROK W związku z rozszerzeniem działalności Spółki przygotowana została nowa strategia polegająca na wykorzystaniu instrumentów rynku kapitałowego. Działalność związana

Bardziej szczegółowo

Giełdowi poszukiwacze zysków

Giełdowi poszukiwacze zysków 26 INWESTOR GF Giełdowi poszukiwacze zysków Od początku 2015 r. na większości rynków panuje umiarkowany optymizm. W Europie kluczem do pobudzenia aktywności było ogłoszenie w styczniu i rozpoczęcie w marcu

Bardziej szczegółowo

GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH (GPW) WYBÓR I OCENA SPÓŁKI GIEŁDOWEJ

GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH (GPW) WYBÓR I OCENA SPÓŁKI GIEŁDOWEJ GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH (GPW) WYBÓR I OCENA SPÓŁKI GIEŁDOWEJ - strategie inwestycyjne - analiza fundamentalna - analiza techniczna INSTRUMENTY RYNKU KAPITAŁOWEGO Kraków, 2009 r. www.bdm.pl 1 GIEŁDA

Bardziej szczegółowo

KURS DORADCY FINANSOWEGO

KURS DORADCY FINANSOWEGO KURS DORADCY FINANSOWEGO Przykładowy program szkolenia I. Wprowadzenie do planowania finansowego 1. Rola doradcy finansowego Definicja i cechy doradcy finansowego Oczekiwania klienta Obszary umiejętności

Bardziej szczegółowo

WSTĘP DO INWESTOWANIA

WSTĘP DO INWESTOWANIA WSTĘP DO INWESTOWANIA -RYNEK KAPITAŁOWY I ISTOTA INWESTYCJI -INWESTYCJE GIEŁDOWE A INNE FORMY LOKOWANIA OSZCZĘDNOŚCI -JAK ZAŁOŻYĆ RACHUNEK MAKLERSKI I JAK WYBRAĆ ODPOWIEDNIEGO BROKERA -GPW - SESJA GIEŁDOWA

Bardziej szczegółowo

Giełda. Podstawy inwestowania SPIS TREŚCI

Giełda. Podstawy inwestowania SPIS TREŚCI Giełda. Podstawy inwestowania SPIS TREŚCI Zaremba Adam Wprowadzenie Część I. Zanim zaczniesz inwestować Rozdział 1. Jak wybrać dom maklerski? Na co zwracać uwagę? Opłaty i prowizje Oferta kredytowa Oferta

Bardziej szczegółowo

Giełda. Podstawy inwestowania. Wydanie II rozszerzone.

Giełda. Podstawy inwestowania. Wydanie II rozszerzone. Giełda. Podstawy inwestowania. Wydanie II rozszerzone. Autor: Adam Zaremba Do rozważnych zysk należy! Na co zwracać uwagę przy wyborze domu maklerskiego? Jak niwelować ryzyko? Czym jest system notowań?

Bardziej szczegółowo

Jak zacząć inwestować na giełdzie

Jak zacząć inwestować na giełdzie Jak zacząć inwestować na giełdzie Poradnik przygotowany przez Macieja Kabata głównego analityka, INVISTA Dom Maklerski SA Autorzy: Maciej Kabat, główny analityk INVISTA Dom Maklerski SA rozdziały 1, 2,

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do inwestycji w akcje

Wprowadzenie do inwestycji w akcje Polskie-Akcje.pl Serwis o inwestowaniu na giełdzie Wprowadzenie do inwestycji w akcje Darmowa publikacja dostarczona przez serwis www.polskie-akcje.pl Copyright by Polskie-Akcje.pl 2011 Niniejsza publikacja

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Część I: Organizowanie i planowanie finansów osobistych 17. Podziękowania 11 Wprowadzenie 13. 1. Organizowanie finansów osobistych 19

Spis treści. Część I: Organizowanie i planowanie finansów osobistych 17. Podziękowania 11 Wprowadzenie 13. 1. Organizowanie finansów osobistych 19 Spis treści Podziękowania 11 Wprowadzenie 13 Część I: Organizowanie i planowanie finansów osobistych 17 1. Organizowanie finansów osobistych 19 1.1. Istota, cele i funkcje finansów osobistych 19 1.1.1.

Bardziej szczegółowo

Inwestowanie w trudnych czasach. Jak uniknąć strat?

Inwestowanie w trudnych czasach. Jak uniknąć strat? Inwestowanie w trudnych czasach Jak uniknąć strat? Załamanie na GPW i światowych giełdach spowodowało, że podejmowanie decyzji inwestycyjnych stało się bardzo trudne nie ma dziś prostej recepty na to,

Bardziej szczegółowo

STUDIA I PRACE KOLEGIUM ZARZĄDZANIA I FINANSÓW

STUDIA I PRACE KOLEGIUM ZARZĄDZANIA I FINANSÓW STUDIA I PRACE KOLEGIUM ZARZĄDZANIA I FINANSÓW ZESZYT NAUKOWY 79 Szkoła Główna Handlowa w Warszawie SKŁAD RADY NAUKOWEJ ZESZYTÓW NAUKOWYCH KZiF prof. dr hab. Janusz Ostaszewski przewodniczący prof. dr

Bardziej szczegółowo

Fundusze inwestycyjne jako forma lokowania środków pieniężnych Mutual funds as a form of allocating financial resources

Fundusze inwestycyjne jako forma lokowania środków pieniężnych Mutual funds as a form of allocating financial resources Fundusze inwestycyjne jako forma lokowania środków pieniężnych Mutual funds as a form of allocating financial resources Sławomir Ignatiuk Politechnika Białostocka, Wydział Zarządzania, Katedra Finansów

Bardziej szczegółowo

OGÓLNY OPIS ISTOTY INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ RYZYKA ZWIĄZANEGO Z INWESTOWANIEM W INSTRUMENTY FINANSOWE:

OGÓLNY OPIS ISTOTY INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ RYZYKA ZWIĄZANEGO Z INWESTOWANIEM W INSTRUMENTY FINANSOWE: OGÓLNY OPIS ISTOTY INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ RYZYKA ZWIĄZANEGO Z INWESTOWANIEM W INSTRUMENTY FINANSOWE: I. INFORMACJE OGÓLNE Noble Securities S.A. informuje, że inwestowanie środków w instrumenty finansowe

Bardziej szczegółowo

Kondycja finansowa Polaków

Kondycja finansowa Polaków 31 Kondycja finansowa Polaków Temat zadłużenia Polaków co jakiś czas powraca na tapetę. Jak wynika z badań BIG InfoMonitor, w pierwszym kwartale tego roku pobiliśmy niechlubny rekord zadłużenia. Kwota

Bardziej szczegółowo

Podstawy przedsiębiorczości wykład 1

Podstawy przedsiębiorczości wykład 1 Podstawy przedsiębiorczości wykład 1 1 Rynek finansowy a rynek kapitałowy Charakterystyka rynku kapitałowego Częścią systemu społecznego jest system ekonomiczny, a więc gospodarka jako zbiór zależności,

Bardziej szczegółowo

WEALTH MANAGEMENT JAK SKUTECZNIE POMNAŻAĆ SWÓJ MAJĄTEK

WEALTH MANAGEMENT JAK SKUTECZNIE POMNAŻAĆ SWÓJ MAJĄTEK 8 MAJA 2008 WEALTH MANAGEMENT JAK SKUTECZNIE POMNAŻAĆ SWÓJ MAJĄTEK JESTEŚMY KONSERWATYWNYM BANKIEM ROZMOWA Z JACKIEM TARAŚKIEWICZEM, ING BANK ŚLĄSKI str. 7 RYNEK WALUTOWY FOREX str. 10 DORADZTWO DLA NAJBOGATSZYCH

Bardziej szczegółowo

Zeszyty. Programu Top 15

Zeszyty. Programu Top 15 Zeszyty Programu Top 15 nr 2 Zeszyty Programu Top 15 Warszawa 2008 2008 Akademia Leona Koźmińskiego Projekt okładki: Agnieszka Miłaszewicz Akademia Leona Koźmińskiego posiada akredytację EQUIS (Europejski

Bardziej szczegółowo

BPS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. OPIS INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ RYZYKA ZWIĄZANEGO Z INWESTOWANIEM W TE INSTRUMENTY

BPS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. OPIS INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ RYZYKA ZWIĄZANEGO Z INWESTOWANIEM W TE INSTRUMENTY OPIS INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ RYZYKA ZWIĄZANEGO Z INWESTOWANIEM W TE INSTRUMENTY Wstęp BPS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (dalej: Towarzystwo ) zwraca Państwa uwagę w szczególności na fakt,

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do inwestycji finansowych

Wprowadzenie do inwestycji finansowych Krzysztof Jajuga Wprowadzenie do inwestycji finansowych Depozyty i instrumenty rynku pieniężnego Anatomia sukcesu P Instytucje i zasady funkcjonowania rynku kapitałowego Komisja Nadzoru Finansowego 49

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Alior Banku S.A. za I półrocze 2013 r.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Alior Banku S.A. za I półrocze 2013 r. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Alior Banku S.A. za I półrocze 2013 r. Wybrane dane finansowe i operacyjne, najważniejsze wskaźniki W tys. PLN 1.01.2013-30.06.2013 1.01.2012-30.06.2012

Bardziej szczegółowo

Portfel inwestycyjny klasyczny i alternatywny

Portfel inwestycyjny klasyczny i alternatywny El bieta Ostrowska Portfel inwestycyjny klasyczny i alternatywny Metody oceny Wydanie drugie F I N A N S E Portfel inwestycyjny klasyczny i alternatywny Metody oceny F I N A N S E El bieta Ostrowska Portfel

Bardziej szczegółowo

Podstawy inwestowania

Podstawy inwestowania Wydanie II rozszerzone Adam Zaremba Podstawy inwestowania Do rozważnych zysk należy! > Na co zwracać uwagę przy wyborze domu maklerskiego? > Jak niwelować ryzyko? > Czym jest system notowań? > Co warto

Bardziej szczegółowo

oszczędzaj inwestuj DZISIEJSZE DECYZJE TO PRZYSZŁA SIŁA FINANSOWA nr 2/Październik 2010

oszczędzaj inwestuj DZISIEJSZE DECYZJE TO PRZYSZŁA SIŁA FINANSOWA nr 2/Październik 2010 DoDatek Dystrybuowany wraz z Dziennikiem metro zawiera wyłącznie materiały przygotowane i pochodzące od mediaplanet nr 2/Październik 2010 5 KROKÓW oszczędzaj inwestuj DO MĄDRYCH DECYZJI oszczędzanie zadbaj

Bardziej szczegółowo

Jak najskuteczniej analizować rynek?

Jak najskuteczniej analizować rynek? Jak najskuteczniej analizować rynek? W tym artykule zostaną przedstawione najczęściej stosowane metody analizy rynku, które są powszechnie wykorzystywane do podejmowania decyzji inwestycyjnych. Wybór stosowanych

Bardziej szczegółowo

Outperform Potencjał rozwój spółki/wzrost cen akcji przekracza ogólny rozwój w grupie.

Outperform Potencjał rozwój spółki/wzrost cen akcji przekracza ogólny rozwój w grupie. SZKOŁA INWESTOWANIA 1. Słowniczek Inwestora: Strong Buy - Zdecydowanie kupić Aggressive Buy Agresywny zakup Recommended List - Wykaz spółek/inwestycji zalecanych do zakupu. Top pick Najlepsze spółki do

Bardziej szczegółowo