SZKOŁA KULTURA ŚRODOWISKO LOKALNE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SZKOŁA KULTURA ŚRODOWISKO LOKALNE"

Transkrypt

1 Uniwersytet Śląski w Katowicach Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji w Cieszynie Zakład Pedagogiki Społecznej i Edukacji Międzykulturowej przy współpracy Zespołu Pedagogiki Społecznej przy KNP PAN Zespołu Pedagogiki Kultury i Edukacji Międzykulturowej przy KNP PAN Wyższej Szkoły Pedagogicznej Związku Nauczycielstwa Polskiego w Warszawie Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Pedagogická fakulta, Katedra pedagogiky, Słowacja Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Pedagogická fakulta, Katedra pedagogiky, Słowacja Prešovská Univerzita v Prešove, Pedagogická fakulta, Katedra prírodovedných a technických disciplín, Słowacja Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, Інститут педагогіки, психології і мистецтв, Ukraina Stowarzyszenia Wspierania Edukacji Międzykulturowej Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego Oddziału w Cieszynie uprzejmie zaprasza do udziału w IV Międzynarodowej Konferencji Naukowej nt. SZKOŁA KULTURA ŚRODOWISKO LOKALNE z cyklu AKTYWIZACJA JEDNOSTEK, GRUP I ZBIOROWOŚCI W ŚRODOWISKU LOKALNYM organizowanej w Cieszynie w dniach roku

2 Konferencja Naukowa pod Honorowym Patronatem: Jego Magnificencji prof. zw. dr hab. Wiesława Banysia Rektora Uniwersytetu Śląskiego W Katowicach Komitetu Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk Dziekana Wydziału Etnologii i Nauk o Edukacji w Cieszynie Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach prof. dr. hab. Zenona Gajdzicy Starosty Cieszyńskiego Janusza Króla Burmistrza Miasta Cieszyna Ryszarda Macury Współorganizatorzy: Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych w Cieszynie Cieszyński Ośrodek Kultury Dom Narodowy Wydział Kultury i Turystyki Urzędu Miasta Cieszyn Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Cieszyńskiej im. Janiny Marcinkowej Muzeum Śląska Cieszyńskiego Biblioteka Miejska w Cieszynie Wydział Edukacji Starostwa Powiatowego w Cieszynie Wydział Kultury, Sportu, Turystyki i Informacji Starostwa Powiatowego w Cieszynie Teatr im. Adama Mickiewicza w Cieszynie Zamek Cieszyn Publisher-Innowacje Ośrodek Doskonalenia Zawodowego Koło Naukowe Edukacji Międzykulturowej 2

3 KOMITET NAUKOWY Prof. zw. dr hab. Tadeusz Lewowicki Wyższa Szkoła Pedagogiczna Związku Nauczycielstwa Polskiego w Warszawie; Członek KNP PAN, honorowy przewodniczący Stowarzyszenia Wspierania Edukacji Międzykulturowej Prof. zw. dr hab. Jerzy Nikitorowicz Uniwersytet w Białymstoku; przewodniczący Zespołu Pedagogiki Kultury i Edukacji Międzykulturowej przy KNP PAN, sekretarz naukowy KNP PAN Prof. zw. dr hab. Tadeusz Pilch Uniwersytet Warszawski; przewodniczący Zespołu Pedagogiki Społecznej przy KNP PAN Prof. zw. dr hab. Andrzej Radziewicz-Winnicki Uniwersytet Zielonogórski; Członek Prezydium KNP PAN Prof. zw. dr hab. Bogusław Śliwerski Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie; Przewodniczący KNP PAN Prof. zw. dr hab. Wiesław Theiss - Wydział Pedagogiczny Uniwersytetu Warszawskiego, Członek KNP PAN Dr hab. Ewa Jarosz Uniwersytet Śląski w Katowicach, zastępca przewodniczącego Zespołu Pedagogiki Społecznej przy KNP PAN Dr hab. Mirosław Sobecki prof. UwB - Uniwersytet w Białymstoku; zastępca przewodniczącego Zespołu Pedagogiki Społecznej przy KNP PAN Dr hab. Alina Szczurek-Boruta - Uniwersytet Śląski w Katowicach Prof. PaedDr. Alena Doušková, PhD - Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Słowacja Prof. PhDr. Bronislava Kasáčová, CSc. Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Słowacja Prof. PhDr. Ingrid Emmerová, PhD. - Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Słowacja Doc. PaedDr. Alica Petrasová, PhD. - Prešovská Univerzita v Prešove, Słowacja Doc. PaedDr. Jelena Petrucijowa, PhD. - Ostravská Univerzita v Ostravé, Czechy Doc. PaedDr. Radmila Burkovičová, Ph.D. - Ostravská Univerzita v Ostravé, Czechy Doc. PaedDr. Ctibor Határ, PhD. - Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Słowacja Prof. PhDr. Gabriela Petrová, CSc. - Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Słowacja Prof. zw. dr hab. Petro Husak - Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, Ukraina Prof. zw. dr hab. Vołodymyr Shahow - Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, Інститут педагогіки, психології і мистецтв, Ukraina Prof. Lubow Pietuchowa PhD - Херсонський державний університет, Ukraina Prof. Sonja Petrovska, PhD - Универзитетот Гоце Делчев - Штип, Macedonia Prof. Despina Sivevska, PhD - Универзитетот Гоце Делчев - Штип, Macedonia 3

4 Program Międzynarodowej Konferencji Naukowej SZKOŁA KULTURA ŚRODOWISKO LOKALNE Cieszyn, października 2015 roku r Rejestracja uczestników konferencji Wydział Etnologii Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Cieszyn, ul. Bielska Otwarcie konferencji i wystąpienia zaproszonych gości Sala Konferencyjna Wydziału Etnologii i Nauk o Edukacji prof. zw. dr hab. Bogusław Śliwerski - Przewodniczący Komitetu Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk prof. dr hab. Zenon Gajdzica w Cieszynie - Dziekan Wydziału Etnologii i Nauk o Edukacji dr hab. Urszula Szuścik - Dyrektor Instytutu Nauk o Edukacji Wydziału Etnologii i Nauk o Edukacji w Cieszynie Janusz Król - Starosta Cieszyński Ryszard Macura Burmistrz Miasta Cieszyna Obrady plenarne Przewodniczący: prof. zw. dr hab. Katarzyna Olbrycht (Uniwersytet Śląski) prof. zw. dr hab. Jerzy Nikitorowicz (Uniwersytet w Białymstoku) prof. zw. dr hab. Jacek Piekarski (Uniwersytet Łódzki) prof. zw. dr hab. Bogusław Śliwerski - Polityczne uwarunkowania szkoły w środowisku lokalnym (Uniwersytet Łódzki, Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie) prof. zw. dr hab. Janusz Gajda - Szkoła środowiskowa współrealizatorem wyzwań edukacyjnych w dziedzinie kultury (refleksje dotyczące aktualnych problemów, szans i zagrożeń) (Wyższa Szkoła Pedagogiczna ZNP) doc. PaedDr. Ctibor Határ, PhD. - Sociálny pedagóg v systéme starostlivosti o žiakov s problémovým a poruchovým správaním (Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Słowacja) prof. dr hab. Zenon Gajdzica - Szkoła specjalna jako ucząca się organizacja od zakurzonej koncepcji po aktualne zadania (Uniwersytet Śląski) 4

5 prof. zw. dr hab. Tadeusz Pilch przy współpracy mgr Anety Brzezińskiej-Poteć - Krótki raport o problemie dowożenia dzieci i młodzieży do szkół w regionie Warmii i Mazur (Wyższa Szkoła Informatyki i Ekonomii TWP Olsztyn) Dyskusja Przerwa kawowa Obrady plenarne Przewodniczący: prof. zw. dr hab. Bogusław Śliwerski (Uniwersytet Łódzki, Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie) prof. zw. dr hab. Janusz Gajda (Wyższa Szkoła Pedagogiczna ZNP) doc. PaedDr. Ctibor Határ, PhD. (Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Słowacja) prof. zw. dr hab. Jerzy Nikitorowicz - Międzykulturowa edukacja szkolna w procesie kreowania kultury pokoju i dialogu międzykulturowego (Uniwersytet w Białymstoku) dr hab. Mirosław Sobecki prof. UwB - Wybrane środowiskowe uwarunkowania kompetencji do komunikacji międzykulturowej uczniów i studentów województwa podlaskiego (Uniwersytet w Białymstoku) dr hab. Krystyna Błeszyńska prof. SGGW, dr Mariola Badowska - Nie na szkle malowane - Rola szkoły w kształtowaniu relacji w środowisku wielokulturowym (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Akademia Humanistyczna im. A. Gieysztora w Pułtusku) prof. zw. dr hab. Jacek Piekarski Szkoła jako środowisko życia - uwagi w związku z pytaniami o kulturową poprawność (Uniwersytet Łódzki) prof. zw. dr hab. Maria Mendel - Szkoła poza szkołą. O odrywającym się desygnacie i postdemokratycznej wersji powszechnej edukacji (Uniwersytet Gdański) doc. PaedDr. Lívia Fenyvesiová, PhD. - Školské prostredie a kyberšikana (Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Słowacja) Dyskusja Przerwa kawowa Praca w panelach dyskusyjnych 5

6 I Panel dyskusyjny Szkoła w przestrzeni lokalnej Moderatorzy: dr hab. Jolanta Muszyńska (Uniwersytet w Białymstoku) prof. PhDr. Bronislava Kasáčová, CSc. (Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Słowacja) prof. PaedDr. Alena Doušková, PhD. (Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Słowacja) dr hab. Alina Szczurek-Boruta (Uniwersytet Śląski) Wystąpienia wprowadzające: dr hab. Jolanta Muszyńska - Szkoła w przestrzeni lokalnej - od partycypacji do zaangażowania (Uniwersytet w Białymstoku) prof. PaedDr. Alena Doušková, PhD. - Class society in current school education as an instrument to self-discipline education (Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Słowacja) prof. PhDr. Bronislava Kasáčová, CSc. - School as institution in the changing society. Challenges and threats (Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Słowacja) Głosy w dyskusji: dr hab. Marek Rembierz - Mała szkoła jako wielka sprawa i szansa edukacji w środowisku lokalnym (Uniwersytet Śląski) dr Sławomir Krzychała - Szkoła jako system wyłączony ze środowiska lokalnego - analiza granic definiujących instytucje edukacyjne (Dolnośląska Szkoła Wyższa) dr Ewa Tłuczek-Tadla - Rola szkoły podstawowej w budowaniu demokratycznego społeczeństwa (Uniwersytet Rzeszowski) dr Marta Wiatr - Przekształcanie środowiska życia a rozwój dziecka - oblicza aktywności współczesnych rodziców (Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie) dr Zbigniew Wieczorek - Aktywizacja różnych grup wiekowych mieszkańców na przykładzie częstochowskiego budżetu obywatelskiego (Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie) dr Łukasz Kwadrans - Diagnozowanie i projektowanie działań na rzecz zmian w funkcjonowaniu szkoły na przykładzie lokalnej strategii rozwoju oświaty (Uniwersytet Śląski) mgr Aleksandra Gancarz - Diagnoza środowiska i organizowanie społeczności lokalnej na przykładzie umownej dzielnicy Marcel w Radlinie (Uniwersytet Śląski) dr Barbara Chojnacka-Synaszko - Znaczenie szkoły we wspieraniu uczestnictwa społecznego młodzieży na terenie środowiska lokalnego (Uniwersytet Śląski) 6

7 dr hab. Alina Szczurek-Boruta Szkoła w przestrzeni lokalnej i uczestnictwo społeczne młodzieży (Uniwersytet Śląski) mgr Anna Twardzik Wsparcie szkoły w wypełnieniu jej zadań przez organizacje i instytucje działające w środowisku lokalnym (Uniwersytet Śląski) II Panel dyskusyjny Szkoła kultura społeczności lokalne Moderatorzy: dr hab. Mirosław Sobecki prof. UwB (Uniwersytet w Białymstoku) dr hab. Krystyna Błeszyńska prof. SGGW (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie) dr hab. Dorota Misiejuk (Uniwersytet w Białymstoku) prof. dr hab. Vołodymyr Shahow (Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, Ukraina) Wystąpienia wprowadzające: dr hab. Dorota Misiejuk - Nauczyciel - przewodnik w nadawaniu znaczeń dziedzictwu kulturowemu (Uniwersytet w Białymstoku) doc. PaedDr. Alica Petrasová PhD., doc. PaedDr. Štefan Porubský PhD. - The impact of the school environment on developing educational strategies of Roma students (Prešovská Univerzita v Prešove, Słowacja) prof. dr hab. Vołodymyr Shahow - Humanistyczny wymiar wychowania - stan i wyzwania współczesności (Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, Ukraina) Głosy w dyskusji: dr Barbara Dobrowolska - Współczesna szkoła w kontekstach wielokulturowości. Wzajemna recepcja swoich i obcych w praktyce szkolnej (Uniwersytet Przyrodniczo- Humanistyczny w Siedlcach) dr Irena Kotowicz-Borowy - Animacja jako forma edukacji kulturalnej w społecznościach lokalnych (przykład wybranej społeczności wiejskiej na Mazowszu) (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie) dr Edyta Widawska Aktywizacja społeczności lokalnej w kontekście działań animacyjnych na przykładzie częstochowskiego budżetu obywatelskiego (Uniwersytet Śląski) dr Ewa Tomaszewska - Można zrobić więcej - o współpracy teatru ze szkołą (Uniwersytet Śląski) dr Grzegorz Studnicki - Edukacja muzealna różnych grup wiekowych na przykładzie działalności Muzeum Śląska Cieszyńskiego w Cieszynie (Uniwersytet Śląski) 7

8 mgr Izabela Kula - Działania Biblioteki Miejskiej w Cieszynie na rzecz aktywizacji społecznej i kulturalnej dzieci i młodzieży (Biblioteka Miejska w Cieszynie) mgr Justyna Ryszewska-Banko Szkoła jako środowisko lokalne i przestrzeń kształtowania dziecięcego obrazu świata wartości (doktorantka Uniwersytet Śląski) dr Janina Urban Treści narodowe i obywatelskie w szkołach dla mniejszości i większości w środowiskach wielokulturowych z mniejszością autochtoniczną w krajach Grupy Wyszehradzkiej (Uniwersytet Śląski) mgr Katarzyna Jas - Środowisko szkolne a poczucie tożsamości osób w wieku późnej dorosłości żyjących na pograniczu polsko-czeskim (Uniwersytet Śląski) III Panel dyskusyjny Szkoła wobec problemów współczesnego człowieka Moderatorzy: dr hab. Ewa Jarosz (Uniwersytet Śląski) dr hab. Wioleta Danilewicz prof. UwB (Uniwersytet w Białymstoku) doc. PaedDr. Lívia Fenyvesiová, PhD (Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Słowacja) Wystąpienia wprowadzające: dr hab. Ewa Jarosz - Dzieci jako aktorzy życia społecznego w różnych środowiskach życia (Uniwersytet Śląski) dr hab. Wioleta Danilewicz prof. UwB Adaptacja dzieci powracających z zagranicy do szkolnej codzienności w Polsce (Uniwersytet w Białymstoku) PaedDr. Katarína Szíjjártóová, PhD. - Pedagogické aspekty intervencie kyberšikanovania (Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Słowacja) Głosy w dyskusji: mgr Monika Wojtczak - O tym co widzialne i niewidzialne w społecznej przestrzeni szkoły na przykładzie badań własnych (Uniwersytet Łódzki) mgr Aleksandra Pyrzyk-Kuta - Każ mi lecieć, każ mi się wzbić! refleksyjnie o pomaganiu i wspieraniu uczniów w sytuacjach kryzysowych (Uniwersytet Śląski) PaedDr. Katarína Hollá, PhD. - Theoretical and empirical bases of cyberbullying (Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Słowacja) PaedDr. Katarína Hollá, PhD., PaedDr. Jana Hanuliaková, PhD. - School s social climate - prevention of cyberbullying (Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Słowacja) Mgr. Petra Jedličková - Medzigeneračné učenie verzus fenomén kyberšikany (Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Słowacja) 8

9 doc. PaedDr. Marianna Hupková, PhD. - Reflektívna kompetencia učiteľov vo vzťahu k sebaúčinnosti (Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Słowacja) dr Anna Studenska - Trudność samodzielnego uczenia się doświadczana przez uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych (Uniwersytet Śląski) dr Jolanta Suchodolska Pomoc terapeutyczna dla dzieci, młodzieży i ich rodziców - komplementarność diagnozy potrzeb warunkiem skutecznej pomocy (Uniwersytet Śląski) mgr Sylwia Ryszawy Społeczne funkcjonowanie dzieci w przestrzeni klasy szkolnej (Uniwersytet Śląski) кандидат педагогических наук Вера Коткова - Предпосылки и последствия компьютерного обучения младших школьников в Украин (Херсонський державний університет, Ukraina) кандидат педагогических наук Алена Балеха - Методический подход к формированию естественнонаучной компетентности будущего учителя начальных классов (Херсонський державний університет, Ukraina) Sesja posterowa dr Magdalena Bełza, dr Dorota Prysak Szkoła wobec ucznia o specjalnych potrzebach edukacyjnych w szkole (Uniwersytet Śląski) mgr Anna Podgórska Rola szkoły w kształtowaniu aspiracji studium społecznopedagogiczne młodzieży (doktorantka Uniwersytet Śląski) mgr Beata Podgórska Przyjaźń w życiu uczniów szkoły podstawowej (doktorantka Uniwersytet Śląski) Obiad Kamienica Konczakowskich Cieszyn, Rynek Sesja plenerowa - trzy trasy spacerowe do wyboru: Muzeum Śląska Cieszyńskiego/Muzeum Protestantyzmu/ Teatr im. Adama Mickiewicza w Cieszynie konferencji towarzyszy występ Zespołu Pieśni i Tańca Ziemi Cieszyńskiej im. Janiny Marcinkowej (w 2015 roku Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Cieszyńskiej im. Janiny Marcinkowej świętuje jubileusz 65-lecia nieprzerwanej działalności artystycznej - Cieszyński Ośrodek Kultury Dom Narodowy, Rynek Uroczysta kolacja Hotel Mercure, Cieszyn, ul. Motelowa 21 9

10 r Panel dyskusyjny IV Kultura w życiu lokalnej społeczności Sala Konferencyjna Wydziału Etnologii i Nauk o Edukacji Moderatorzy: Cecylia Gasz-Płońska (Dyrektor Cieszyńskiego Ośrodka Kultury Dom Narodowy ) Łukasz Konarzewski (Zastępca Naczelnika Wydziału Kultury, Sportu, Turystyki i Informacji Starostwa Powiatowego w Cieszynie) Głosy w dyskusji: Marian Dembiniok - Dyrektor Muzeum Śląska Cieszyńskiego Bogdan Ficek - Dyrektor Zespołu Obsługi Jednostek Oświatowych w Cieszynie Przedstawiciel Zamku Cieszyn Piotr Gruchel - Naczelnik Wydziału Kultury i Turystyki Urzędu Miasta Cieszyn Izabela Kula - Dyrektor Biblioteki Miejskiej w Cieszynie Andrzej Łyżbicki - Dyrektor Teatru im. Adama Mickiewicza w Cieszynie Karolina Małysz-Tulec - Dyrektor Zespołu Pieśni i Tańca Ziemi Cieszyńskiej im. Janiny Marcinkowej Maria Pindur - Naczelnik Wydziału Edukacji Starostwa Powiatowego w Cieszynie Krzysztof Szelong - Dyrektor Książnicy Cieszyńskiej Przerwa kawowa Panel dyskusyjny V Szkoła jako instytucja i środowisko wychowawcze osiągnięcia, trudności, problemy i wyzwania Sala Konferencyjna Wydziału Etnologii i Nauk o Edukacji Moderatorzy: Bogdan Ficek (Dyrektor Zespołu Obsługi Jednostek Oświatowych w Cieszynie) Maria Pindur (Naczelnik Wydziału Edukacji Starostwa Powiatowego w Cieszynie) Głosy w dyskusji: mgr Danuta Łabaj - Współpraca ze środowiskiem stwarza możliwości do pełnego rozwoju uczniów i podnosi jakość pracy szkoły (Dyrektor Gimnazjum nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi) mgr Beata Sabath - Bukiet słów dla ziemi cieszyńskiej czyli o poezji w Gimnazjum nr 2 w Cieszynie (Gimnazjum nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Kubisza w Cieszynie) 10

11 mgr Halina Jansa, mgr Ewa Klima, mgr Barbara Bednarczuk - Dobre przykłady działalności wychowawczej szkoły: innowacja pedagogiczna Chcemy poznać siebie, przebywając z Innymi wykorzystanie Metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne w pracy z młodzieżą i dziećmi przedszkolnymi jednocześnie (Gimnazjum nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Kubisza w Cieszynie, Przedszkole nr 20 w Cieszynie mgr Sonia Gabzdyl - Działalność samorządu uczniowskiego (Gimnazjum nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Kubisza w Cieszynie) mgr Patrycja Łyżbicka - Rola szkoły w edukacji kulturowej. Szanse i problemy. Praktyczne rozwiązania (II LO im. M. Kopernika w Cieszynie) mgr Barbara Pasieka - Szkoła zawodowa w środowisku lokalnym (Zespół Szkół Przyrodniczo-Technicznych w Międzyświeciu) mgr Lubomir Špila - Współpraca Zespołu Szkół Gastronomiczno Hotelarskich w Wiśle ze środowiskiem lokalnym (Zespół Szkół Gastronomiczno Hotelarskich w Wiśle) mgr Emilia Gibiec - Ośrodek Doskonalenia Zawodowego Nauczycieli - innowacyjne "obmyślanie edukacji " w powiecie cieszyńskim (Publisher-Innowacje Ośrodek Doskonalenia Zawodowego) Konferencji towarzyszy wystawa książek edukacyjnych wydawnictwa "Publisher-Innowacje" Podsumowanie i zakończenie konferencji 11

AKTYWIZACJA JEDNOSTEK, GRUP I ZBIOROWOŚCI W ŚRODOWISKU LOKALNYM

AKTYWIZACJA JEDNOSTEK, GRUP I ZBIOROWOŚCI W ŚRODOWISKU LOKALNYM Zakład Pedagogiki Społecznej i Edukacji Międzykulturowej Instytutu Nauk o Edukacji Wydziału Etnologii i Nauk o Edukacji w Cieszynie Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach przy współpracy Zespołu Pedagogiki

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA KULTURA ŚRODOWISKO LOKALNE

SZKOŁA KULTURA ŚRODOWISKO LOKALNE Zakład Pedagogiki Społecznej i Edukacji Międzykulturowej Wydziału Etnologii i Nauk o Edukacji w Cieszynie Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach przy współpracy Zespołu Pedagogiki Społecznej przy KNP PAN

Bardziej szczegółowo

uprzejmie zapraszają do udziału w V Międzynarodowej Konferencji Naukowej z cyklu Aktywizacja jednostek, grup i zbiorowości w środowisku lokalnym

uprzejmie zapraszają do udziału w V Międzynarodowej Konferencji Naukowej z cyklu Aktywizacja jednostek, grup i zbiorowości w środowisku lokalnym Zakład Pedagogiki Społecznej i Edukacji Międzykulturowej Instytutu Nauk o Edukacji Wydziału Etnologii i Nauk o Edukacji w Cieszynie Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach Zespół Pedagogiki Społecznej przy

Bardziej szczegółowo

uprzejmie zapraszają do udziału w V Międzynarodowej Konferencji Naukowej z cyklu Aktywizacja jednostek, grup i zbiorowości w środowisku lokalnym

uprzejmie zapraszają do udziału w V Międzynarodowej Konferencji Naukowej z cyklu Aktywizacja jednostek, grup i zbiorowości w środowisku lokalnym Oddział Cieszyn Zakład Pedagogiki Społecznej i Edukacji Międzykulturowej Instytutu Nauk o Edukacji Wydziału Etnologii i Nauk o Edukacji w Cieszynie Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach Zespół Pedagogiki

Bardziej szczegółowo

RODZINA I SZKOŁA W ŚRODOWISKU LOKALNYM

RODZINA I SZKOŁA W ŚRODOWISKU LOKALNYM ODDZIAŁ CIESZYN Zakład Pedagogiki Społecznej i Edukacji Międzykulturowej Instytutu Nauk o Edukacji Wydziału Etnologii i Nauk o Edukacji w Cieszynie Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach Zespół Pedagogiki

Bardziej szczegółowo

AKTYWIZACJA JEDNOSTEK, GRUP I ZBIOROWOŚCI W ŚRODOWISKU LOKALNYM

AKTYWIZACJA JEDNOSTEK, GRUP I ZBIOROWOŚCI W ŚRODOWISKU LOKALNYM Zakład Pedagogiki Społecznej i Edukacji Międzykulturowej Instytutu Nauk o Edukacji Wydziału Etnologii i Nauk o Edukacji w Cieszynie Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach przy współpracy Zespołu Pedagogiki

Bardziej szczegółowo

uprzejmie zapraszają do udziału w VI Międzynarodowej Konferencji Naukowej z cyklu Aktywizacja jednostek, grup i zbiorowości w środowisku lokalnym

uprzejmie zapraszają do udziału w VI Międzynarodowej Konferencji Naukowej z cyklu Aktywizacja jednostek, grup i zbiorowości w środowisku lokalnym Zakład Pedagogiki Społecznej i Edukacji Międzykulturowej Instytutu Nauk o Edukacji Wydziału Etnologii i Nauk o Edukacji w Cieszynie Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach Zespół Pedagogiki Społecznej przy

Bardziej szczegółowo

i uczeń w Szanowni Państwo serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w

i uczeń w Szanowni Państwo serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w Akademia Techniczno-Humanistyczna Wydział Humanistyczno-Społeczny Katedra Pedagogiki Uniwersytet Śląski w Katowicach Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji w Cieszynie Zakład Dydaktyki i Pedagogiki Wczesnoszkolnej

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w cyklicznej debacie, która od samego początku jest objęta patronatem KNP PAN

Szanowni Państwo serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w cyklicznej debacie, która od samego początku jest objęta patronatem KNP PAN Akademia Techniczno-Humanistyczna Wydział Humanistyczno-Społeczny Katedra Pedagogiki Bielsko-Biała Uniwersytet Śląski w Katowicach Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji w Cieszynie Instytut Nauk o Edukacji

Bardziej szczegółowo

i uczeń w Szanowni Państwo serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w

i uczeń w Szanowni Państwo serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w Narodowy Uniwersytet Pedagogiczny im. Wołodymyra Hnatiuka w Tarnopolu Ostravská univerzita v Ostravě Katedra pedagogiky primárního a alternativního vzdělávání Pedagogická fakulta Akademia Techniczno-Humanistyczna

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w

Szanowni Państwo serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w Akademia Techniczno-Humanistyczna Wydział Humanistyczno-Społeczny Katedra Pedagogiki Bielsko-Biała Uniwersytet Śląski w Katowicach Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji w Cieszynie Instytut Nauk o Edukacji

Bardziej szczegółowo

AKADEMICKIE SEMINIARIUM NAUKOWE pn. POLITYKA SPOŁECZNA W PERSPEKTYWIE OSOBY I RODZINY

AKADEMICKIE SEMINIARIUM NAUKOWE pn. POLITYKA SPOŁECZNA W PERSPEKTYWIE OSOBY I RODZINY AKADEMICKIE SEMINIARIUM NAUKOWE pn. POLITYKA SPOŁECZNA W PERSPEKTYWIE OSOBY I RODZINY Termin: 15-16 kwietnia 2013 r. Miejsce: Dom Wczasowy "Jawor" Ustroń, ul. Wczasowa 51 Organizatorzy Zakład Pedagogiki

Bardziej szczegółowo

Wykaz publikacji w serii Edukacja Międzykulturowa

Wykaz publikacji w serii Edukacja Międzykulturowa Wykaz publikacji w serii Edukacja Międzykulturowa W serii Edukacja Międzykulturowa przygotowywanej w kolejnych latach przez Społeczny Zespół Badań Kultury i Oświaty Pogranicza, Zakład Pedagogiki Ogólnej,

Bardziej szczegółowo

Społeczności młodzieżowe na Pograniczu. Red. T. Lewowicki. Cieszyn, Uniwersytet Śląski Filia.

Społeczności młodzieżowe na Pograniczu. Red. T. Lewowicki. Cieszyn, Uniwersytet Śląski Filia. Wykaz publikacji w serii Edukacja Międzykulturowa 1992 1. Dzieci z Zaolzia (z badań osobowości uczniów szkół podstawowych z polskim językiem nauczania). Red. T. Lewowicki. Cieszyn, Uniwersytet Śląski Filia.

Bardziej szczegółowo

Program Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Pogranicza w perspektywie wyzwań współczesności

Program Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Pogranicza w perspektywie wyzwań współczesności PAŃSTWOWA SZKOŁA WYŻSZA IM. PAPIEŻA JANA PAWŁA II W BIAŁEJ PODLASKIEJ WYDZIAŁ NAUK O ZDROWIU I NAUK SPOŁECZNYCH KATEDRA NAUK HUMANISTYCZNYCH I SPOŁECZNYCH ZAKŁAD SOCJOLOGII Program Ogólnopolskiej Konferencji

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w V MIĘDZYNARODOWEJ KONFERENCJI NAUKOWEJ

Szanowni Państwo serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w V MIĘDZYNARODOWEJ KONFERENCJI NAUKOWEJ Akademia Techniczno-Humanistyczna Wydział Humanistyczno-Społeczny Katedra Pedagogiki Bielsko-Biała Uniwersytet Śląski w Katowicach Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji w Cieszynie Instytut Nauk o Edukacji

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE PEDAGOGIKA SPOŁECZNA W EUROPIE ŚRODKOWEJ 2010

ZAPROSZENIE PEDAGOGIKA SPOŁECZNA W EUROPIE ŚRODKOWEJ 2010 Uniwersytet Śląski Katowice Wydział Pedagogiki i Psychologii Katedra Pedagogiki Spolecznej Univerzita Mateja Bela Banská Bystrica Pedagogická fakulta ZAPROSZENIE zapraszają Panią/Pana na międzynarodową

Bardziej szczegółowo

Usługi społeczne dla osób niepełnosprawnych

Usługi społeczne dla osób niepełnosprawnych Pod Patronatem Pana dr Janusza Kochanowskiego - Rzecznika Praw Obywatelskich Termin i miejsce: 17-18.03.2010 r., Wyższa Szkoła Pedagogiczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej, Wydział Nauk Społecznych, ul.

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Sympozjum Naukowe Od tradycyjnej do przyszłej szkoły skoncentrowanej na uczniach

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Sympozjum Naukowe Od tradycyjnej do przyszłej szkoły skoncentrowanej na uczniach Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Sympozjum Naukowe Od tradycyjnej do przyszłej szkoły skoncentrowanej na uczniach Pod patronatem Jego Magnificencji Rektora Krakowskiej Akademii im.

Bardziej szczegółowo

Edukacja wielokulturowa

Edukacja wielokulturowa Edukacja wielokulturowa - zestawienie bibliograficzne ze zbiorów PBW w Rudzie Śląskiej Wydawnictwa zwarte 1.Afryka w szkole : materiały dydaktyczne dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej. T.1: Jak mówić

Bardziej szczegółowo

zapraszają do udziału w IV Międzyuczelnianej Konferencji Doktorantów Pedagodzy i psycholodzy wobec wyzwań edukacyjnych Warsztat młodego badacza

zapraszają do udziału w IV Międzyuczelnianej Konferencji Doktorantów Pedagodzy i psycholodzy wobec wyzwań edukacyjnych Warsztat młodego badacza Samorząd Doktorantów Akademii Pedagogiki Specjalnej, Rada Doktorantów Wydziału Pedagogicznego UW, Doktoranckie Koło Naukowe Historyczne Konteksty Pedagogiki (UW), Samorząd Naukowo - Badawczej Akademii

Bardziej szczegółowo

Katedra UNESCO im. Janusza Korczaka działająca w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie

Katedra UNESCO im. Janusza Korczaka działająca w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie Katedra UNESCO im. Janusza Korczaka działająca w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie zorganizowała, z okazji ustanowionego przez Parlament Rzeczypospolitej Polskiej Roku

Bardziej szczegółowo

Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia. II losowanie edycja jesienna r.

Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia. II losowanie edycja jesienna r. Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia II losowanie edycja jesienna 1.08-31.10.2016 r. Laureat nagrody I stopnia 25 000 zł Kamila G. Laureaci nagród II stopnia młynków do przypraw Maria D.

Bardziej szczegółowo

Nietolerancja przejawy i przyczyny

Nietolerancja przejawy i przyczyny Program międzynarodowej konferencji Nietolerancja przejawy i przyczyny zorganizowanej przez Stowarzyszenie Filozofów Krajów Słowiańskich Katedrę Filozofii Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie Pacyfistyczne

Bardziej szczegółowo

WSPÓŁCZESNA RODZINA W POLSCE I NA ŚWIECIE

WSPÓŁCZESNA RODZINA W POLSCE I NA ŚWIECIE : WSPÓŁCZESNA RODZINA W POLSCE I NA ŚWIECIE Bełchatów 17 września 2015 r. Miejsce obrad Konferencji: Miejskie Centrum Kultury w Bełchatowie, Plac Narutowicza 1a Początek obrad: godzina 10⁰⁰ Organizatorzy:

Bardziej szczegółowo

Program konferencji SZKOŁA. WSPÓLNOTA DĄŻEŃ CZY KONFLIKT PODMIOTÓW? Cieszyn - Ustroń 22-23 czerwca 2015. 22 VI 2015 (poniedziałek)

Program konferencji SZKOŁA. WSPÓLNOTA DĄŻEŃ CZY KONFLIKT PODMIOTÓW? Cieszyn - Ustroń 22-23 czerwca 2015. 22 VI 2015 (poniedziałek) Program konferencji SZKOŁA. WSPÓLNOTA DĄŻEŃ CZY KONFLIKT PODMIOTÓW? Cieszyn - Ustroń 22-23 czerwca 2015 7.30-8.30 śniadanie (DW Jawor - Ustroń) 8.45 Przejazd autokarem do Cieszyna 22 VI 2015 (poniedziałek)

Bardziej szczegółowo

Program Konferencji Naukowej Między tradycją a współczesnością koncepcje edukacji geograficznej

Program Konferencji Naukowej Między tradycją a współczesnością koncepcje edukacji geograficznej Program Konferencji Naukowej Między tradycją a współczesnością koncepcje edukacji geograficznej 28-29 listopada 2012 r. Instytut Geografii Uniwersytetu Gdańskiego ul. Bażyńskiego 4, 80-952 Gdańsk Sala

Bardziej szczegółowo

OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 1. Szkoła Podstawowa Nr 1 w Pieńsku

OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 1. Szkoła Podstawowa Nr 1 w Pieńsku OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 1 Szkoła Podstawowa Nr 1 w Pieńsku L Imię i nazwisko Adres zamieszkania funkcja Zgłaszający p. 1. Sara Wiktoria Chrulenko Pieńsk członek Stowarzyszenie Patriotyczne i Samorządowe

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA PEDAGOGICZNA IM. JANUSZA KORCZAKA W WARSZAWIE Wydział Nauk Humanistyczno-Społecznych w Olsztynie. II Ogólnopolska Konferencja Naukowa

WYŻSZA SZKOŁA PEDAGOGICZNA IM. JANUSZA KORCZAKA W WARSZAWIE Wydział Nauk Humanistyczno-Społecznych w Olsztynie. II Ogólnopolska Konferencja Naukowa II Ogólnopolska Konferencja Naukowa Coaching i mentoring drogą do kształtowania osobowości 12-13 maja 2016 r. Wydział Nauk Humanistyczno-Społecznych ul. Sikorskiego 23, 10-088 Olsztyn Konferencja pod Honorowym

Bardziej szczegółowo

11-12 czerwca 2015 r.

11-12 czerwca 2015 r. Ogólnopolska konferencja naukowa Coaching i mentoring nowa jakość w edukacji 11-12 czerwca 2015 r. organizowana przez Zakład Pedagogiki Wydziału Nauk Humanistyczno-Społecznych w Olsztynie Wyższej Szkoły

Bardziej szczegółowo

Prof. dr hab. Małgorzata Cywińska, Zakład Edukacji Dziecka Wydziału Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Prof. dr hab. Małgorzata Cywińska, Zakład Edukacji Dziecka Wydziału Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu PROGRAM INTERDYSCYPLINARNEJ KONFERENCJI NAUKOWEJ POD TYTUŁEM: KONFLIKT SPOŁECZNY UWARUNKOWANIA - SPECYFIKA- PRZEZWYCIĘŻANIE - SKUTKI ORGANIZOWANEJ POD PATRONATEM DZIEKANA WYDZIAŁU STUDIÓW EDUKACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

Katedra Pedagogiki i Pracy Socjalnej Społeczno-Ekonomiczny Zespół Badawczy Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie

Katedra Pedagogiki i Pracy Socjalnej Społeczno-Ekonomiczny Zespół Badawczy Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie Katedra Pedagogiki i Pracy Socjalnej Społeczno-Ekonomiczny Zespół Badawczy Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie Katedra Pracy Socjalnej Pedagogická Fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Bardziej szczegółowo

Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile

Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile KRYSTYNA S. KRYSTYNA C. EDWARD F. KAROLINA C. WOJCIECH T. JANINA F. FRANCISZKA G. HENRYK H. MIROSŁAW W. JULI BARBARA H. CELINA Ł. STANISŁAW K. HELENA S.

Bardziej szczegółowo

pod honorowym patronatem Dziekana Wydziału Ekonomii i Zarządzania Prof. dr hab. inż. Joachima Foltysa Opole, 7. grudnia 2015 roku

pod honorowym patronatem Dziekana Wydziału Ekonomii i Zarządzania Prof. dr hab. inż. Joachima Foltysa Opole, 7. grudnia 2015 roku IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. Internet a współczesna ekonomia - nowe wyzwania dla społeczeństwa z cyklu Społeczeństwo internautów a kultura globalna pod honorowym patronatem Dziekana Wydziału

Bardziej szczegółowo

Lp. Laureat Nagroda 1 Jarozlaw G. I stopnia 2 Jacek K. I stopnia 3 Przemysław B. I stopnia 4 Damian K. I stopnia 5 Tadeusz G. I stopnia 6 Bogumiła Ł.

Lp. Laureat Nagroda 1 Jarozlaw G. I stopnia 2 Jacek K. I stopnia 3 Przemysław B. I stopnia 4 Damian K. I stopnia 5 Tadeusz G. I stopnia 6 Bogumiła Ł. Lp. Laureat Nagroda 1 Jarozlaw G. I stopnia 2 Jacek K. I stopnia 3 Przemysław B. I stopnia 4 Damian K. I stopnia 5 Tadeusz G. I stopnia 6 Bogumiła Ł. II stopnia 7 Marek C. II stopnia 8 Agnieszka K. II

Bardziej szczegółowo

Program Konferencji Naukowej

Program Konferencji Naukowej Program Konferencji Naukowej Firmy Rodzinne Determinanty funkcjonowania i rozwoju Łódź, 10-11 maja 2011 Zakład Przedsiębiorczości i Firm Rodzinnych Katedry Zarządzania Instytut Badań nad Przedsiębiorczością

Bardziej szczegółowo

Samorządność doktorancka w Polsce rozwój, funkcjonowanie, perspektywy

Samorządność doktorancka w Polsce rozwój, funkcjonowanie, perspektywy Samorządność doktorancka w Polsce rozwój, funkcjonowanie, perspektywy Uniwersytet Gdański Politechnika Gdańska Gdańsk 26-28.07.2013 r. Organizatorzy: PATRONAT HONOROWY: PATRONAT MEDIALNY: Ramowy program

Bardziej szczegółowo

DOBRE PRAKTYKI w urbanistyce i planowaniu przestrzennym

DOBRE PRAKTYKI w urbanistyce i planowaniu przestrzennym KONFERENCJA NAUKOWA w INSTYTUCIE GEOGRAFII SPOŁECZNO-EKONOMICZNEJ I GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ UNIWERSYTETU IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU DOBRE PRAKTYKI w urbanistyce i planowaniu przestrzennym PATRONAT

Bardziej szczegółowo

Historia wychowania na przełomie XX i XXI wieku. Kontynuacje i nowe wyzwania

Historia wychowania na przełomie XX i XXI wieku. Kontynuacje i nowe wyzwania Program ogólnopolskiej konferencji naukowej Historia wychowania na przełomie XX i XXI wieku. Kontynuacje i nowe wyzwania Kielce, 7-8 marca 2016 roku Patronat Honorowy Zespół Historii Wychowania Komitetu

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w. II OGÓLNOPOLSKIEJ KONFERENCJI NAUKOWEJ z cyklu KULTURA - MUZYKA - EDUKACJA na temat

Szanowni Państwo serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w. II OGÓLNOPOLSKIEJ KONFERENCJI NAUKOWEJ z cyklu KULTURA - MUZYKA - EDUKACJA na temat Stowarzyszenie Muzykoterapeutów Polskich Kultura Muzyka Edukacja Akademia Techniczno-Humanistyczna Wydział Humanistyczno-Społeczny Katedra Pedagogiki Bielsko-Biała Uniwersytet Śląski w Katowicach Wydział

Bardziej szczegółowo

II Ogólnopolska Konferencja Dydaktyków Szkół Wyższych Wydziałów Przyrodniczych

II Ogólnopolska Konferencja Dydaktyków Szkół Wyższych Wydziałów Przyrodniczych II Ogólnopolska Konferencja Dydaktyków Szkół Wyższych Wydziałów Przyrodniczych O kontynuacji kształcenia szkolnego na uczelniach wyższych od tradycji do innowacyjności 19 20 listopada 2015, sala Rady Wydziału

Bardziej szczegółowo

Dalsze informacje na temat konferencji na stronie

Dalsze informacje na temat konferencji na stronie Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach Katedra Nauk o Rodzinie Zaprasza na konferencję EWOLUCJA SYSTEMU WSPIERANIA RODZINY - PRIORYTETY I WYZWANIA Katowice, 1 grudnia 2016 Aula Wydziału

Bardziej szczegółowo

KONFERENCJA NAUKOWA. organizowana z okazji 40-lecia kształcenia na Wydziale Turystyki i Rekreacji Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu

KONFERENCJA NAUKOWA. organizowana z okazji 40-lecia kształcenia na Wydziale Turystyki i Rekreacji Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu KONFERENCJA NAUKOWA organizowana z okazji 40-lecia kształcenia na Wydziale Turystyki i Rekreacji Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu KSZTAŁCENIE KADR DLA GOSPODARKI TURYSTYCZNEJ I REKREACJI STAN

Bardziej szczegółowo

Choroba Alzheimera wyzwania i obszary wsparcia społecznego

Choroba Alzheimera wyzwania i obszary wsparcia społecznego Program Międzynarodowej Konferencji Naukowej Choroba Alzheimera wyzwania i obszary wsparcia społecznego z okazji X-lecia działalności Lubuskiego Stowarzyszenia Wsparcia Opiekunów i Osób Dotkniętych Chorobą

Bardziej szczegółowo

PRZYGOTOWANIE ZAWODOWE PRZYSZŁYCH DORADCÓW ZAWODOWYCH A POTRZEBY RYNKU PRACY

PRZYGOTOWANIE ZAWODOWE PRZYSZŁYCH DORADCÓW ZAWODOWYCH A POTRZEBY RYNKU PRACY AKADEMIA PEDAGOGIKI SPECJALNEJ IM. M. GRZEGORZEWSKIEJ w Warszawie Wydział Nauk Pedagogicznych, Instytut Pedagogiki PROGRAM OGÓLNOPOLSKIEJ KONFERENCJI NAUKOWEJ PRZYGOTOWANIE ZAWODOWE PRZYSZŁYCH DORADCÓW

Bardziej szczegółowo

Konferencja Naukowa Polityków Społecznych XXVII MIĘDZYNARODOWA POLITYKA SPOŁECZNA ASPEKTY PORÓWNAWCZE. Program

Konferencja Naukowa Polityków Społecznych XXVII MIĘDZYNARODOWA POLITYKA SPOŁECZNA ASPEKTY PORÓWNAWCZE. Program XXVII Konferencja Naukowa Polityków Społecznych MIĘDZYNARODOWA POLITYKA SPOŁECZNA ASPEKTY PORÓWNAWCZE Program Ustroń 19-21 maja 2009 r. 19 maja 2009 (wtorek) Godzina do 13 00 Rejestracja i zakwaterowanie

Bardziej szczegółowo

I Naukowo-Metodyczna Konferencja. pt. Uczeń nietypowy, czyli wyjątkowy praca z dzieckiem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

I Naukowo-Metodyczna Konferencja. pt. Uczeń nietypowy, czyli wyjątkowy praca z dzieckiem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi I Naukowo-Metodyczna Konferencja pt. Uczeń nietypowy, czyli wyjątkowy praca z dzieckiem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi 24 maja 2017 roku Lubicz Górny Pod honorowym patronatem Marszałka Województwa

Bardziej szczegółowo

PROGRAM MIĘDZYNARODOWEJ KONFERENCJI

PROGRAM MIĘDZYNARODOWEJ KONFERENCJI PROGRAM MIĘDZYNARODOWEJ KONFERENCJI na temat SZEŚCIOLATEK: PRZEDSZKOLAK CZY UCZEŃ - DYLEMATY W KSZTAŁCENIU I WYCHOWANIU DZIECI NAJMŁODSZYCH 24-25.09. 2009 Gliwice, ul Bojkowska 37 GLIWICKA WYŻSZA SZKOŁA

Bardziej szczegółowo

Lista zwycięzców za okres r.

Lista zwycięzców za okres r. Lista zwycięzców za okres 4.08.2014 10.08.2014 r. MIECZYSŁAW S. PIOTR W. ANASTAZJA B. STEFAN J. IRENA K. JERZY K. HELENA R. KAZIMIERZ C. JERZY G. ZOFIA M. EDWARD B. EWA S.P. MIECZYSŁAW D. GRZEGORZ K. JOLANTA

Bardziej szczegółowo

Prof. UAM dr hab. Małgorzata Cywińska, Zakład Edukacji Dziecka Wydziału Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Prof. UAM dr hab. Małgorzata Cywińska, Zakład Edukacji Dziecka Wydziału Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu PROGRAM INTERDYSCYPLINARNEJ KONFERENCJI NAUKOWEJ KONFLIKT SPOŁECZNY UWARUNKOWANIA - SPECYFIKA- PRZEZWYCIĘŻANIE - SKUTKI ORGANIZOWANEJ POD PATRONATEM DZIEKANA WYDZIAŁU STUDIÓW EDUKACYJNYCH UAM PROF. ZW.

Bardziej szczegółowo

ETYCZNE, SPOŁECZNE I PRAWNE ASPEKTY FUNKCJONOWANIA SZKOLNICTWA WYŻSZEGO W POLSCE

ETYCZNE, SPOŁECZNE I PRAWNE ASPEKTY FUNKCJONOWANIA SZKOLNICTWA WYŻSZEGO W POLSCE WYŻSZA SZKOŁA TURYSTYKI i JĘZYKÓW OBCYCH SERDECZNIE ZAPRASZA NA OGÓLNOPOLSKĄ KONFERENCJĘ NAUKOWĄ NT. ETYCZNE, SPOŁECZNE I PRAWNE ASPEKTY FUNKCJONOWANIA SZKOLNICTWA WYŻSZEGO W POLSCE Organizatorzy: WYDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

18 października 2016 (wtorek) 19 października 2016 (środa)

18 października 2016 (wtorek) 19 października 2016 (środa) RAMOWY PLAN XIV MIĘDZYNARODOWEJ KONFERENCJI NAUKOWEJ EDUKACJA XXI WIEKU Przestrzenie edukacyjnego współdziałania w budowaniu społeczeństwa obywatelskiego, IX MIĘDZYNARODOWEJ KONFERENCJI NAUKOWEJ BEZPIECZEŃSTWO-

Bardziej szczegółowo

Kresy, pogranicza a literatura dla dzieci i młodzieży

Kresy, pogranicza a literatura dla dzieci i młodzieży Instytut Filologii Polskiej UwB Zakład Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa UwB Towarzystwo Literackie im. Adama Mickiewicza (Oddział Białostocki) Zespół Badań Regionalnych UwB Studenckie Koło Naukowe

Bardziej szczegółowo

Program konferencji. 05.11.2013 (wtorek)

Program konferencji. 05.11.2013 (wtorek) Hotel Jaskółka w Ustroniu (ul. Zdrojowa 10) Program konferencji 05.11.2013 (wtorek) 8 00-9 00 śniadanie dla osób korzystających z noclegu w dniach 4/5.11. 9 00 przejazd autokarem do Cieszyna 9 00-10 00

Bardziej szczegółowo

Instytut Pracy Socjalnej

Instytut Pracy Socjalnej UNIWERSYTET PEDAGOGICZNY im. Komisji Edukacji Narodowej Ogólnopolska Konferencja Naukowa pod patronatem Jego Magnificencji Rektora Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Bardziej szczegółowo

KRONIKA ŻYCIA NAUKOWEGO

KRONIKA ŻYCIA NAUKOWEGO Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna Vol. 2 2 (4)/2014 pp. 131 136 KRONIKA ŻYCIA NAUKOWEGO II Międzynarodowa Konferencja Naukowa Poznanie i działanie w edukacji dziecka Otwarcie konferencji przez Prorektora

Bardziej szczegółowo

Turcja i Unia Europejska w XX i XXI wieku

Turcja i Unia Europejska w XX i XXI wieku UNIWERSYTET PEDAGOGICZNY IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W KRAKOWIE Dziekan Wydziału Humanistycznego, prof. dr hab. Zdzisław Noga Dyrektor Instytutu Politologii, dr hab. prof. UP Andrzej Kozera Katedra

Bardziej szczegółowo

I Konwencja Pedagogiki Muzyki. Cechy Aksjologia Systematyka Gdańsk: 4 5 maja 2012 roku

I Konwencja Pedagogiki Muzyki. Cechy Aksjologia Systematyka Gdańsk: 4 5 maja 2012 roku OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA Zakładu Teoretycznych Podstaw Pedagogiki Muzyki Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku I Konwencja Pedagogiki Muzyki. Cechy Aksjologia Systematyka Gdańsk:

Bardziej szczegółowo

Wydział Humanistyczny Instytut Edukacji Zakład Edukacji dla Bezpieczeństwa

Wydział Humanistyczny Instytut Edukacji Zakład Edukacji dla Bezpieczeństwa przy współudziale: Wydział Humanistyczny Instytut Edukacji Zakład Edukacji dla Bezpieczeństwa Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Sztuki Wojennej

Bardziej szczegółowo

która odbędzie się 18 stycznia 2017 roku pod patronatem Pani Dziekan Wydziału Studiów Edukacyjnych UAM prof. zw. dr hab. Agnieszki Cybal - Michalskiej

która odbędzie się 18 stycznia 2017 roku pod patronatem Pani Dziekan Wydziału Studiów Edukacyjnych UAM prof. zw. dr hab. Agnieszki Cybal - Michalskiej Wydziału Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ma zaszczyt zaprosić do udziału w Międzynarodowej Konferencji Naukowej pod tytułem: TRUDNOŚCI W PRZESTRZENI EDUKACYJNEJ DZIECKA,

Bardziej szczegółowo

Komunikat 1 IV Forum Jakości i Bezpieczeństwa w Ochronie Zdrowia

Komunikat 1 IV Forum Jakości i Bezpieczeństwa w Ochronie Zdrowia Komunikat 1 IV Forum Jakości i Bezpieczeństwa w Ochronie Zdrowia Jakość opieki geriatrycznej w Polsce aspekty medyczne, etyczne i organizacyjno-prawne. Wrocław, 21 kwietnia 2015 r. Pod patronatem honorowym:

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego I OBSZAR Miejsce: Zespół Placówek Szkolno Wychowawczo Rewalidacyjnych ul. Wojska Polskiego 3 43-400 Cieszyn Grupa nr 1: Terminy: 2.01, 3.01, 9.01, 10.01, 16.01.2012 N. Róża 721 K. Krystyna, Joanna 824

Bardziej szczegółowo

WYCHOWANIE DO DEMOKRACJI (zestawienie bibliograficzne w wyborze)

WYCHOWANIE DO DEMOKRACJI (zestawienie bibliograficzne w wyborze) WYCHOWANIE DO DEMOKRACJI (zestawienie bibliograficzne w wyborze) Wydawnictwa zwarte 1. DEMOKRACJA a wychowanie : materiały przedzjazdowe : II Ogólnopolski Zjazd Pedagogiczny. Toruń : Polskie Wydawnictwo

Bardziej szczegółowo

PLACÓWEK INTEGRACYJNYCH ORAZ OGÓLNODOSTĘPNYCH. Program

PLACÓWEK INTEGRACYJNYCH ORAZ OGÓLNODOSTĘPNYCH. Program JEDEN DZIĘKI DRUGIEMU BIEGŁYM W SZTUCE SIĘ STAJE KONFERENCJA Z OKAZJI 20 LECIA INTEGRACJI DLA DZIECI, MŁODZIEŻY, RODZICÓW I NAUCZYCIELI PLACÓWEK INTEGRACYJNYCH ORAZ OGÓLNODOSTĘPNYCH Organizatorzy: Zespół

Bardziej szczegółowo

MOC W REGIONACH II. 18 grudnia 2014 roku

MOC W REGIONACH II. 18 grudnia 2014 roku PROGRAM KONFERENCJI 18-19 GRUDNIA 2014 r. MOC W REGIONACH II Nowa perspektywa finansowa 2014-2020 w edukacji Godzina Temat Forma Osoba 1 hotel Qubus, Kraków 17 grudnia 2014 roku Do godz. 19.00 Przyjazd

Bardziej szczegółowo

Uniwersytety WSKAŹNIK. i niepubliczne uczelnie akademickie o charaktrerze uniwersyteckim MIEJSCE

Uniwersytety WSKAŹNIK. i niepubliczne uczelnie akademickie o charaktrerze uniwersyteckim MIEJSCE 1 Uniwersytet Jagielloński 1 2 100,00 2 Uniwersytet Warszawski 2 1 99,92 3 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 3 3 80,08 4 Uniwersytet Wrocławski 4 4 72,31 5 Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Bardziej szczegółowo

25 27 kwietnia 2014, Białystok

25 27 kwietnia 2014, Białystok Wydział Pedagogiki i Psychologii Uniwersytet w Białymstoku 25 27 kwietnia 2014, Białystok http://patrzecinaczej.wordpress.com/ PATRONAT HONOROWY Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof. dr hab. Lena

Bardziej szczegółowo

II OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA UWARUNKOWANIA KONKURENCYJNOŚCI RYNKOWEJ ORGANIZACJI

II OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA UWARUNKOWANIA KONKURENCYJNOŚCI RYNKOWEJ ORGANIZACJI II OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA UWARUNKOWANIA KONKURENCYJNOŚCI RYNKOWEJ ORGANIZACJI Patronat Honorowy: Dr Jan Telus, JM Rektor WSETiNS Mgr Piotr Przytocki, Prezydent Miasta Krosna Krosno,12 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Potencjał naukowy. Potencjał naukowy uprawnienia habilitacyjne uprawnienia doktorskie WSKAŹNIK MIEJSCE. nasycenie kadry osobami. ocena paramertryczna

Potencjał naukowy. Potencjał naukowy uprawnienia habilitacyjne uprawnienia doktorskie WSKAŹNIK MIEJSCE. nasycenie kadry osobami. ocena paramertryczna Potencjał naukowy 6,0% 2,0% 2,0% 3,0% 2,0% 1 Uniwersytet Warszawski 100,0 94,29 81,40 21,26 77,43 100,0 2 Szkoła Główna Handlowa w Warszawie 96,83 100,0 58,33 100,0 66,18 25,00 3 Uniwersytet Jagielloński

Bardziej szczegółowo

Między szkołą a uniwersytetem. Odbiorcy w nowych podręcznikach dla reformującej się szkoły. Poznań, 15 16 listopada 2006

Między szkołą a uniwersytetem. Odbiorcy w nowych podręcznikach dla reformującej się szkoły. Poznań, 15 16 listopada 2006 Między szkołą a uniwersytetem. Odbiorcy w nowych podręcznikach dla reformującej się szkoły. Poznań, 15 16 listopada 2006 Organizatorzy konferencji: Komisja Edukacji Szkolnej i Akademickiej Komitetu Nauk

Bardziej szczegółowo

Multimedia w świecie dziecka Konteksty pedagogiczne i społeczne

Multimedia w świecie dziecka Konteksty pedagogiczne i społeczne Katedra Pedagogiki Centrum Nowoczesnych Metod i Technologii Edukacyjnych Mamy zaszczyt zaprosić Państwa na Międzynarodową Konferencję Naukową Multimedia w świecie dziecka Konteksty pedagogiczne i społeczne

Bardziej szczegółowo

Główny Urząd Statystyczny oraz

Główny Urząd Statystyczny oraz Główny Urząd Statystyczny oraz Urząd Statystyczny w Białymstoku mają przyjemność zaprosić na KONFERENCJĘ NAUKOWĄ Zrównoważony rozwój w polityce spójności w latach 2014 2020. Istota, znaczenie oraz zakres

Bardziej szczegółowo

IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa. Gospodarstwo domowe jako przedmiot badań ekonomicznych

IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa. Gospodarstwo domowe jako przedmiot badań ekonomicznych Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa Gospodarstwo domowe jako przedmiot badań ekonomicznych TERMIN KONFERENCJI: 24-25 kwietnia 2014 r. MIEJSCE KONFERENCJI: Sala Caritas,

Bardziej szczegółowo

X kadencja lata 2010-2013

X kadencja lata 2010-2013 X kadencja lata 2010-2013 X kadencja lata 2010-2013 Przewodniczący RG prof. dr hab. inż. Józef Lubacz Politechnika Warszawska Wiceprzewodniczący RG prof. dr hab. Jan Madey Uniwersytet Warszawski prof.

Bardziej szczegółowo

Etyczny wymiar podróży kulturowych

Etyczny wymiar podróży kulturowych AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu WYDZIAŁ TURYSTYKI I REKREACJI ZAKŁAD KULTUROWYCH PODSTAW TURYSTYKI ZAKŁAD KULTUROWYCH PODSTAW TURYSTYKI ul. Królowej Jadwigi 27/39,

Bardziej szczegółowo

30 Walny Zjazd SITPChem 24-26.09.2014 w Cieszynie Pod patronatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

30 Walny Zjazd SITPChem 24-26.09.2014 w Cieszynie Pod patronatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Pod patronatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Partnerzy Zjazdu załatwieni przez O/Cieszyn -Burmistrz Miasta Cieszyna -Starosta Cieszyński -Uniwersytet Śląski w Cieszynie -Wyższa Szkoła Biznesu w

Bardziej szczegółowo

ŚWIATOWY DZIEŃ AUTYZMU- 2 KWIETNIA 2014 Bądźmy Razem (VI) Światowy Dzień Autyzmu Lublin 2014

ŚWIATOWY DZIEŃ AUTYZMU- 2 KWIETNIA 2014 Bądźmy Razem (VI) Światowy Dzień Autyzmu Lublin 2014 ŚWIATOWY DZIEŃ AUTYZMU- 2 KWIETNIA 2014 Bądźmy Razem (VI) Światowy Dzień Autyzmu Lublin 2014 Organizatorzy: Wydział Pedagogiki i Psychologii Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie Zespół Szkół

Bardziej szczegółowo

Ranking szkół publicznych

Ranking szkół publicznych Ekonomia-Zarządzanie komentarz s. 61 1 Szkoła Główna Handlowa w Warszawie 58,3 64,1 60,3 51,4 2 Akademia Ekonomiczna w Krakowie 58,0 54,7 59,8 59,0 3 Uniwersytet Warszawski - Wydział Nauk Ekonomicznych

Bardziej szczegółowo

MARKETING TERYTORIALNY SZANSĄ ROZWOJU MIAST, GMIN I REGIONÓW

MARKETING TERYTORIALNY SZANSĄ ROZWOJU MIAST, GMIN I REGIONÓW Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, ul. Sidorska 95/97 PROGRAM I KONFERENCJI NAUKOWEJ MARKETING TERYTORIALNY SZANSĄ ROZWOJU MIAST, GMIN I REGIONÓW Biała Podlaska 27-28.01.2011

Bardziej szczegółowo

Instytut Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego ma zaszczyt zaprosić na konferencję naukową

Instytut Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego ma zaszczyt zaprosić na konferencję naukową Instytut Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego ma zaszczyt zaprosić na konferencję naukową PRACA WYZWANIEM WSPÓŁCZESNEJ POLITYKI SPOŁECZNEJ Miejsce: Uniwersytet Warszawski, Pałac Kazimierzowski,

Bardziej szczegółowo

Udział w konferencjach dr Bożena Makowska

Udział w konferencjach dr Bożena Makowska Udział w konferencjach dr Bożena Makowska Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. Teraźniejszość i przyszłość edukacji zdrowotnej pod honorowym patronatem Jego Magnificencji Rektora Akademii Wychowania Fizycznego

Bardziej szczegółowo

Pedagogika społeczna w służbie człowiekowi i wartościom w XXI wieku.

Pedagogika społeczna w służbie człowiekowi i wartościom w XXI wieku. Zespół Pedagogiki Społecznej Komitetu Nauk Pedagogicznych pod patronatem Polskiej Akademii Nauk Nie wolno zostawiać świata takim, jaki jest Janusz Korczak V Zjazd Pedagogów Społecznych Pedagogika społeczna

Bardziej szczegółowo

Czas i jego znaczenie w prawie karnym

Czas i jego znaczenie w prawie karnym UNIWERSYTET GDAŃSKI WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI Katedra Prawa Karnego Materialnego i Wykonawczego oraz Psychiatrii Sądowej ul. J. Bażyńskiego 6, 80-952 Gdańsk; Szczegółowy program konferencji naukowej

Bardziej szczegółowo

Ścieżki edukacyjne Polaków za granicą

Ścieżki edukacyjne Polaków za granicą Acta Universitatis Nicolai Copernici Pedagogika XXXIII/2017 Nauki Humanistyczno-Społeczne Zeszyt 438 DOI: http://dx.doi.org/10.12775/aunc_ped.2017.012 Tomasz Różański Wydział Nauk Pedagogicznych UMK Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA STUDENTÓW MUZYKOTERAPII

MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA STUDENTÓW MUZYKOTERAPII MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA STUDENTÓW MUZYKOTERAPII Wrocław, 12-13 marca 2010 PATRONAT HONOROWY Jego Magnificencja Rektor Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu prof. AM dr hab. Krystian

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Rzeszowski

Uniwersytet Rzeszowski Zaproszenie na Konferencję Naukową pt. Autyzm współczesnej szkoły, Uniwersytet Rzeszowski 11. 06. 2015 Szanowni Państwo! Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w Konferencji Naukowej Autyzm - wyzwaniem

Bardziej szczegółowo

Program II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Region i kultura - 30.września 2016r., Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Bełchatowie

Program II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Region i kultura - 30.września 2016r., Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Bełchatowie Program II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Region i kultura 30.września 2016r. Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Bełchatowie ul. Kościuszki 9 10.00-10.30 Rejestracja Uczestników Konferencji

Bardziej szczegółowo

Wydział Turystyki i Rekreacji Szkoły Głównej Turystyki i Rekreacji. Serdecznie zaprasza na konferencję naukową

Wydział Turystyki i Rekreacji Szkoły Głównej Turystyki i Rekreacji. Serdecznie zaprasza na konferencję naukową Wydział Turystyki i Rekreacji Szkoły Głównej Turystyki i Rekreacji Serdecznie zaprasza na konferencję naukową MIEJSCE ŻYWNOŚCI TRADYCYJNEJ W KULTURZE, TURYSTYCE I DIETETYCE,która odbędzie się 17 maja 2016

Bardziej szczegółowo

WYZWANIA DLA BEZPIECZEŃSTWA POLSKI

WYZWANIA DLA BEZPIECZEŃSTWA POLSKI WYZWANIA DLA BEZPIECZEŃSTWA POLSKI Poznań, 15.01.2014 Konferencja zorganizowana w ramach: Pierwszego Ogólnopolskiego Forum Studiów nad Bezpieczeństwem Patronat honorowy: Minister Obrony Narodowej Tomasz

Bardziej szczegółowo

VII KONFERENCJA NAUKOWO-METODYCZNA NAUCZANIE JĘZYKA OBCEGO DZIECI W WIEKU PRZEDSZKOLNYM I WCZESNOSZKOLNYM

VII KONFERENCJA NAUKOWO-METODYCZNA NAUCZANIE JĘZYKA OBCEGO DZIECI W WIEKU PRZEDSZKOLNYM I WCZESNOSZKOLNYM VII KONFERENCJA NAUKOWO-METODYCZNA NAUCZANIE JĘZYKA OBCEGO DZIECI W WIEKU PRZEDSZKOLNYM I WCZESNOSZKOLNYM Częstochowa, 19 20 maja 2011 r. Częstochowa, ul. Nadrzeczna 7 ORGANIZATOR: PRACOWNIA EDUKACJI JĘZYKOWEJ

Bardziej szczegółowo

Edukacja i wychowanie wyzwania współczesności

Edukacja i wychowanie wyzwania współczesności Edukacja i wychowanie wyzwania współczesności redakcja naukowa Lidia Pawelec CZĘŚĆ I. WSPÓŁCZESNOŚĆ W EDUKACJI PROBLEMY I ROZWIĄZANIA Część II. Kierunki współczesnego wychowania rola rodziny Kielce 2013

Bardziej szczegółowo

Sesja wspomnieniowa

Sesja wspomnieniowa 19.09 2017 Sesja wspomnieniowa 10.00 12.00 10.00 10.10 prof. zw. dr hab. Jerzy Kujawiński 10.10 10.20 prof. zw. dr hab. Barbara Nowak 10.20 10.30 dr Mariusz Jabłoński 10.30 10.40 prof. dr hab. Ewa Pasterniak

Bardziej szczegółowo

Lista zwycięzców loterii "Poczuj się fantastycznie!" Losowanie nr 1. Nagroda Główna. Nagroda I Stopnia. Nagroda II Stopnia. Agnieszka B.

Lista zwycięzców loterii Poczuj się fantastycznie! Losowanie nr 1. Nagroda Główna. Nagroda I Stopnia. Nagroda II Stopnia. Agnieszka B. Lista zwycięzców loterii "Poczuj się fantastycznie!" Losowanie nr 1 Iwona J. Nagroda Główna Poznań Katarzyna K. Magdalena J. Karolina C. Joanna M. Agnieszka S. Dominika S. Maria K. Anita P. Marzena L.

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie, Komitet naukowy i organizacyjny, Program, Zaproszone referaty, Rejestracja, Opłata konferencyjna, Artykuly, Kontakt

Wprowadzenie, Komitet naukowy i organizacyjny, Program, Zaproszone referaty, Rejestracja, Opłata konferencyjna, Artykuly, Kontakt SPORT REKREACJA ZDROWIE JAKOŚĆ ŻYCIA Wprowadzenie, Komitet naukowy i organizacyjny, Program, Zaproszone referaty, Rejestracja, Opłata konferencyjna, Artykuly, Kontakt INSTYTUT WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU

Bardziej szczegółowo

XI WIOSNA Z FIZJOTERAPIĄ

XI WIOSNA Z FIZJOTERAPIĄ KOMUNIKAT 2 POD AUSPICJAMI DEKADY KOŚCI I STAWÓW WHO PATRONATY PATRONAT HONOROWY JM REKTOR WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO PROF. DR HAB. MED. MIROSŁAW WIELGOŚ PATRONAT NAUKOWY POLSKIE TOWARZYSTWO

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Rzeszowski

Uniwersytet Rzeszowski Konferencja Naukowa Wsparcie wczesnorozwojowe dzieci niepełnosprawnych i zagrożonych niepełnosprawnością oraz nowatorskie metody terapeutyczne Wsparcie wczesnorozwojowe dzieci niepełnosprawnych i zagrożonych

Bardziej szczegółowo

MANAGEMENT 2015 PROGRAM XI MIĘDZYNARODOWEJ KONFERENCJI NAUKOWEJ. Wiedza i doświadczenie w budowaniu sukcesu organizacji. Siedlce, 8-9 czerwca 2015 r.

MANAGEMENT 2015 PROGRAM XI MIĘDZYNARODOWEJ KONFERENCJI NAUKOWEJ. Wiedza i doświadczenie w budowaniu sukcesu organizacji. Siedlce, 8-9 czerwca 2015 r. PROGRAM XI MIĘDZYNARODOWEJ KONFERENCJI NAUKOWEJ MANAGEMENT 2015 Wiedza i doświadczenie w budowaniu sukcesu organizacji Siedlce, 8-9 czerwca 2015 r. Instytut Zarządzania i Marketingu Wydział Nauk Ekonomicznych

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA im. WITELONA w LEGNICY MIĘDZYNARODOWEJ KONFERENCJI NAUKOWEJ CZŁOWIEK ZDROWIE JAKOŚĆ ŻYCIA

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA im. WITELONA w LEGNICY MIĘDZYNARODOWEJ KONFERENCJI NAUKOWEJ CZŁOWIEK ZDROWIE JAKOŚĆ ŻYCIA PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA im. WITELONA w LEGNICY Serdecznie zaprasza do udziału w MIĘDZYNARODOWEJ KONFERENCJI NAUKOWEJ CZŁOWIEK ZDROWIE JAKOŚĆ ŻYCIA Termin: 29 maja 2015r. Miejsce: PWSZ im. WITELONA

Bardziej szczegółowo

I MIĘDZYNARODOWE SYMPOZJUM NAUKOWE NEURODYDAKTYKI

I MIĘDZYNARODOWE SYMPOZJUM NAUKOWE NEURODYDAKTYKI I MIĘDZYNARODOWE SYMPOZJUM NAUKOWE NEURODYDAKTYKI 23 24 25 PAŹDZIERNIKA 2015 WYDZIAŁ BIOLOGII I OCHRONY ŚRODOWISKA, UNIWERSYTET ŚLĄSKI UL. BANKOWA 9, KATOWICE GŁÓWNY ORGANIZATOR PRACOWNIA DYDAKTYKI BIOLOGII

Bardziej szczegółowo

INTEGRACJA SPOŁECZNA PRZEZ PRACĘ. ASPEKTY MAKROEKONOMICZNE I REGIONALNE

INTEGRACJA SPOŁECZNA PRZEZ PRACĘ. ASPEKTY MAKROEKONOMICZNE I REGIONALNE KOMITET NAUK O PRACY I POLITYCE SPOŁECZNEJ POLSKIEJ AKADEMII NAUK INSTYTUT PRACY I SPRAW SOCJALNYCH W WARSZAWIE WYŻSZA SZKOŁA EKONOMICZNA W BIAŁYMSTOKU WYDZIAŁ EKONOMII I ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETU W BIAŁYMSTOKU

Bardziej szczegółowo