System rozrywki domowej Blu-ray

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "System rozrywki domowej Blu-ray"

Transkrypt

1 HT-H7500WM HT-H7750WM System rozrywki domowej Blu-ray instrukcja obsługi wyobraź sobie możliwości Dziękujemy za zakupienie tego produktu firmy Samsung. Aby uzyskać bardziej kompletną obsługę, zarejestruj swój produkt na stronie internetowej pod adresem

2 Informacje Dotyczące Bezpieczeństwa UWAGA RYZYKO PORAŻENIA PRĄDEM ELEKTRYCZNYM NIE OTWIERAĆ UWAGA: ABY ZMNIEJSZYĆ RYZYKO PORAŻENIA PRĄDEM ELEKTRYCZNYM, NIE NALEŻY ZDEJMOWAĆ OSŁONY (ANI CZĘŚCI TYLNEJ). CZĘŚCI WEWNĘTRZNE NIE SĄ PRZEZNACZONE DO NAPRAWY PRZEZ UŻYTKOWNIKA. WSZELKIE PRACE NAPRAWCZE NALEŻY ZLECAĆ WYKWALIFIKOWANEMU PERSONELOWI. Ten symbol oznacza, że wewnętrzna część urządzenia jest pod wysokim napięciem. Kontakt z dowolną wewnętrzną częścią tego urządzenia jest niebezpieczny. Ten symbol oznacza, że do tego urządzenia dołączono ważną dokumentację dotyczącą obsługi i konserwacji. Szczeliny i otwory w obudowie oraz z tyłu lub na spodzie zapewniają niezbędną wentylację. Aby zapewnić prawidłowe działanie tego urządzenia oraz zapobiec jego przegrzaniu, nigdy nie należy tych szczelin i otworów blokować lub zakrywać. - Nie umieszczaj urządzenia tam, gdzie jest mało miejsca, np. na półce na książki lub we wbudowanej szafce, chyba że zostanie zapewniona odpowiednia wentylacja. - Nie umieszczaj urządzenia w pobliżu kaloryfera lub otworu wentylacyjnego lub nad nimi albo w miejscu, w którym będzie bezpośrednio wystawione na działanie światła słonecznego. - Nie ustawiaj na urządzeniu naczyń (wazonów, itp.) zawierających wodę. Wyciek wody może spowodować pożar lub porażenie prądem elektrycznym. Nie wystawiaj urządzenia na deszcz ani nie ustawiaj go w pobliżu wody (w pobliżu wanny, miski, zlewozmywaka lub zlewu do prania, w wilgotnej piwnicy lub w pobliżu basenu itp.). Jeśli urządzenie przypadkowo się zamoczy, odłącz je od gniazda zasilania i niezwłocznie skontaktuj się z autoryzowanym sprzedawcą. To urządzenie wymaga użycia baterii. W danej społeczności mogą istnieć przepisy z dziedziny ochrony środowiska, które wymagają, aby pozbywać się tych baterii w odpowiedni sposób. W celu uzyskania informacji na temat likwidacji i recyklingu skontaktuj się z miejscowymi władzami. Nie przeciążaj gniazdek, przedłużaczy lub rozgałęziaczy ponad ich wydajność, gdyż może to spowodować pożar lub porażenie prądem elektrycznym. Poprowadź przewody zasilania tak, aby było jak najmniejsze prawdopodobieństwo, że ktoś na nie nadepnie lub, że zostaną ściśnięte przez umieszczone na nich lub przy nich przedmioty. Zwróć szczególną uwagę na przewody od strony wtyczki, gniazd zasilania oraz w miejscu, gdzie wychodzą z urządzenia. W celu ochrony urządzenia przed burzą lub gdy pozostawia się je bez dozoru i nie jest używane przez dłuższy okres czasu, odłącz je od gniazda zasilania i odłącz antenę lub system kabli. Zapobiegnie to uszkodzeniu zestawu z powodu uderzenia pioruna i przepięcia linii energetycznej. Przed podłączeniem przewodu zasilania prądu zmiennego do gniazda zasilacza prądu stałego, upewnij się, że oznaczenie napięcia zasilacza prądu stałego jest zgodne z lokalnym zasilaniem elektrycznym. 2 - Polski Nigdy nie wkładaj żadnym metalowych przedmiotów do otwartych części urządzenia. Takie postępowanie może stworzyć zagrożenie porażenia prądem. Aby uniknąć porażenia prądem, nigdy nie dotykaj wnętrza urządzenia. Urządzenie powinien otwierać tylko wykwalifikowany technik. Pamiętaj, żeby podłączyć przewód zasilania tak, aby był odpowiednio umocowany. W przypadku odłączania przewodu zasilającego od gniazda, zawsze ciągnij za wtyczkę. Nigdy nie odłączaj, ciągnąc za przewód zasilający. Nie należy dotykać przewodu zasilającego mokrymi rękami. Jeśli urządzenie nie działa normalnie szczególnie, jeśli wydobywają się z niego nietypowe dźwięki lub zapachy natychmiast je odłącz i skontaktuj się z autoryzowanym przedstawicielem lub centrum serwisowym. Konserwacja skrzynki. - Przed podłączeniem do odtwarzacza innych urządzeń należy je wyłączyć. - Jeśli urządzenie zostanie szybko przeniesione z zimnego do ciepłego pomieszczenia, może dojść do skroplenia pary wodnej na częściach wewnętrznych urządzenia oraz na soczewce, powodując nieprawidłowe odtwarzanie płyt. W takim przypadku odłącz urządzenie, odczekaj dwie godziny, po czym podłącz wtyczkę do gniazdka. Następnie włóż płytę i ponownie spróbuj ją odtworzyć. Pamiętaj, aby wyciągnąć wtyczkę przewodu zasilającego z gniazda, jeśli urządzenie nie będzie przez jakiś czas używane lub jeśli opuszczasz dom na dłuższy czas (szczególnie jeśli zostają same w domu dzieci, osoby starsze lub niepełnosprawne). - Zebrany kurz może spowodować porażenie prądem, przebicie lub pożar, jeśli sprawi, że przewód zasilający wytworzy iskrę i ciepło lub izolacja ulegnie uszkodzeniu. Skontaktuj się z autoryzowanym centrum serwisowym w celu uzyskania informacji, jeśli zamierzasz zainstalować urządzenie w miejscu, w którym znajdują się duże ilości kurzu, panują wysokie lub niskie temperatury, wysoka wilgotność, tam gdzie znajdują się substancje chemiczne lub gdzie będzie ono działało przez 24 godziny na dobę, np. na lotnisku, dworcu kolejowym, itp. Jeśli tego nie zrobisz, może to prowadzić do poważnego uszkodzenia produktu.

3 Używaj tylko odpowiednio uziemionej wtyczki oraz odpowiednio uziemionego gniazda. - Nieprawidłowe uziemienie może spowodować porażenie prądem lub uszkodzenie sprzętu. (Wyłącznie sprzęt pierwszej klasy) Aby całkowicie wyłączyć urządzenie, należy je odłączyć od gniazda. Z tego względu cały czas musi być łatwy dostęp do gniazda zasilania i wtyczki. Nie wolno pozwolić dzieciom na wieszanie się na urządzeniu. Przechowuj akcesoria (bateria itp.) w bezpiecznym miejscu niedostępnym dla dzieci. Nie instaluj urządzenia w miejscu niestabilnym, np. na chwiejącej się półce, nierównej podłodze lub w miejscu narażonym na wibracje. Nie wolno upuszczać lub uderzać urządzenia. Jeśli urządzenie zostanie uszkodzone, odłącz przewód zasilający i skontaktuj się z centrum serwisowym. W przypadku czyszczenia urządzenia należy odłączyć przewód zasilający z gniazda zasilającego i wytrzeć urządzenie przy użyciu miękkiej, suchej szmatki. Nie używaj substancji chemicznych takich jak wosk, benzol, alkohol, rozpuszczalniki, środki owadobójcze, odświeżacze powietrza, smary lub detergenty. Takie środki chemiczne mogą negatywnie wpłynąć na wygląd urządzenia lub spowodować wymazanie napisów na urządzeniu. Nie należy wystawiać tego urządzenia na kapiącą wodę ani chlapanie. Na urządzeniu nie wolno także stawiać żadnych przedmiotów wypełnionych płynami, takich jak wazon. Nie wyrzucaj baterii do ognia. Nie należy podłączać do jednego gniazda kilku urządzeń elektrycznych. Przeciążenie gniazdka może spowodować jego przegrzanie i doprowadzić do pożaru. W przypadku wymiany baterii używanych w pilocie na baterie niewłaściwego typu istnieje ryzyko wybuchu. Wymieniaj tylko na baterie tego samego typu lub ich odpowiedniki. OSTRZEŻENIE: ABY ZAPOBIEC ROZPRZESTRZENIANIU OGNIA, ZAWSZE TRZYMAJ ŚWIECE I INNE ELEMENTY Z OTWARTYM PŁOMIENIEM Z DALA OD URZĄDZENIA. URZĄDZENIE LASEROWE KLASY 1 Ten produkt jest klasyfikowany jako urządzenie LASEROWE KLASY 1. Korzystanie z urządzeń sterujących, ustawień lub wykonywanie procedur innych niż tutaj opisane może skutkować narażeniem się na ryzyko promieniowania. UWAGA: NIEWIDOCZNE PROMIENIOWANIE LASEROWE PRZY OTWIERANIU I PO OBEJŚCIU WEWNĘTRZNYCH ZABEZPIECZEŃ. UNIKAĆ WYSTAWIENIA NA DZIAŁANIE PROMIENI. CLASS 1 LASER PRODUCT KLASSE 1 LASER PRODUKT LUOKAN 1 LASER LAITE KLASS 1 LASER APPARAT PRODUCTO LÁSER CLASE Polski Środki ostrożności dotyczące funkcji 3D WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEPISÓW BHP W ZWIĄZKU Z ODTWARZANIEM OBRAZÓW 3D. Przed użyciem funkcji 3D należy przeczytać ze zrozumieniem poniższe informacje dotyczące bezpieczeństwa. Oglądając telewizję 3D można odczuwać nieprzyjemne efekty, takie jak zawroty głowy, nudności lub ból głowy. W przypadku wystąpienia któregokolwiek z tych objawów należy przestać oglądać telewizję 3D, zdjąć Aktywne Okulary 3D i odpocząć. Oglądanie obrazów 3D przez dłuższy czas może powodować zmęczenie oczu. W przypadku zmęczenia oczu należy przestać oglądać telewizję 3D, zdjąć Aktywne Okulary 3D i odpocząć. Osoba dorosła powinna często kontrolować dzieci korzystające z funkcji 3D. Jeśli dziecko skarży się na zmęczenie oczu, ból głowy, zawroty głowy lub nudności, należy nakazać mu zakończenie oglądania telewizji 3D i odpoczynek. Nie używaj Aktywnych Okularów 3D do innych celów (na przykład jako zwykłych okularów, okularów przeciwsłonecznych, okularów ochronnych itp.) Nie używaj funkcji 3D lub Aktywnych Okularów 3D w czasie chodzenia lub przemieszczania się. Korzystanie z funkcji 3D lub Aktywnych Okularów 3D podczas przemieszczania się może spowodować wpadanie na przedmioty, potknięcie się i/lub upadek, a w konsekwencji doprowadzić do poważnych obrażeń. Aby oglądać treść w trybie trójwymiarowym, podłącz urządzenie 3D (odbiornik AV lub telewizor obsługujący technologię 3D) do gniazda HDMI OUT urządzenia, przy użyciu szybkiego przewodu HDMI. Przed włączeniem treści 3D załóż okulary 3D. Urządzenie wysyła sygnały 3D tylko przez przewód HDMI podłączony do gniazda HDMI OUT. Rozdzielczość wideo w trybie odtwarzania 3D jest uzależniona od rozdzielczości oryginalnego wideo 3D. Rozdzielczości nie można zmienić. Niektóre funkcje, na przykład BD Wise, regulacja rozmiaru ekranu oraz regulacja rozdzielczości mogą nie działać prawidłowo w trybie odtwarzania 3D. Do prawidłowego wysyłania sygnału trójwymiarowego należy używać szybkiego przewodu HDMI. Oglądając obrazy 3D, należy zachować od telewizora odległość równą trzykrotnej szerokości ekranu. Na przykład: jeśli posiadasz 46-calowy ekran, usiądź w odległości 3,5 metra od ekranu. Aby uzyskać najlepszy obraz trójwymiarowy, ekran wideo 3D należy ustawić na wysokości oczu. Po podłączeniu odtwarzacza do niektórych urządzeń 3D tryb trójwymiarowy może nie działać prawidłowo. Niniejsze urządzenie nie przekształca treści 2D w 3D. Logo Blu-ray 3D i Blu-ray 3D są znakami towarowymi Blu-ray Disc Association. Informacje Dotyczące Bezpieczeństwa

4 Spis Treści ROZPOCZYNANIE UŻYTKOWANIA 5 Akcesoria 5 Części głośnika 6 Panel przedni 7 Panel tylny 8 Pilot PODŁĄCZANIE 9 Podłączanie głośników 12 Zakładanie toroidalnego rdzenia ferrytowego na przewód zasilający bezprzewodowego modułu odbioru (SWA-6000) 13 Podłączanie do telewizora i urządzeń zewnętrznych 14 Podłączanie do rutera sieciowego USTAWIENIA 15 Procedura wstępnych ustawień 15 Ekran główny w skrócie 16 Otwieranie ekranu Ustawienia 16 Funkcje menu Ustawienia 22 Konfiguracja sieci 24 Sieć Wi-Fi Direct 25 Aktualizowanie oprogramowania ODTWARZANIE ZAWARTOŚCI 27 Odtwarzanie komercyjnych płyt 27 Odtwarzanie plików multimedialnych 29 Sterowanie odtwarzaniem wideo 32 Sterowanie odtwarzaniem muzyki 37 Korzystanie z funkcji Bluetooth 40 Wyświetlanie zdjęć 41 Słuchanie radia 42 Korzystanie z przycisków sterowania efektami specjalnymi na pilocie USŁUGI SIECIOWE 43 Logowanie do konta Samsung 43 Dodawanie karty kredytowej 43 Przed użyciem funkcji FILMY I SERIALE lub SAMSUNG APPS 44 Korzystanie z funkcji FILMY I SERIALE 45 Korzystanie z SAMSUNG APPS 47 Screen Mirroring 47 Korzystanie z WebBrowser 50 Łączenie kont w serwisach internetowych z urządzeniem 50 BD-LIVE DODATEK 51 Dodatkowe informacje 52 Zgodność płyt i formatów 59 Rozwiązywanie problemów 62 Dane techniczne 64 Licencje 4 - Polski

5 Rozpoczynanie Użytkowania Rysunki i ilustracje znajdujące się w tej instrukcji obsługi służą wyłącznie jako źródło informacji i mogą różnić się od rzeczywistego wyglądu produktu. Istnieje możliwość nałożenia opłaty administracyjnej w przypadku gdy: a. zostanie wezwany technik, a w urządzeniu nie zostanie stwierdzona żadna wada (tj. w przypadku, gdy użytkownik nie przeczyta niniejszej instrukcji) b. urządzenie zostanie przyniesione do punktu napraw, a w urządzeniu nie zostanie stwierdzona żadna wada (tj. w przypadku, gdy użytkownik nie przeczyta niniejszej instrukcji). Użytkownik zostanie poinformowany o wysokości takiej opłaty administracyjnej przed wykonaniem jakiejkolwiek naprawy lub wizytą technika na miejscu. Znajdź w pudełku akcesoria i elementy zestawu głośników podane lub pokazane poniżej. Akcesoria Pilot Bateria litowa Instrukcja obsługi Rozpoczynanie Użytkowania (Przewód zasilania) Przewód zasilający Antena FM Toroidalny rdzeń ferrytowy Miękka szmatka OSTRZEŻENIE: NIE POŁYKAĆ BATERII RYZYKO POPARZENIA CHEMICZNEGO. [Pilot wyposażony w ] Ten produkt zawiera baterię pastylkową. W przypadku połknięcia baterii pastylkowej może ona spowodować poważne poparzenia chemiczne w ciągu zaledwie 2 godzin i może być przyczyną śmierci. Należy przechowywać nowe i zużyte baterie z dala od dzieci. Jeżeli komora baterii nie zamyka się dokładnie, należy przestać korzystać z produktu i przechowywać z dala od dzieci. W przypadku podejrzenia, że baterie zostały połknięte lub znalazły się w wewnątrz jakiejś części ciała, należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem. Części głośnika HT-H7500WM - 5.1KAN Centralny Przedni x2 Surround x2 Przewód głośnika x 6 Subwoofer Odbiornik bezprzewodowy Moduł (SWA-6000) 5 - Polski

6 HIGH-END VACUUM TUBE SOUND Rozpoczynanie Użytkowania HT-H7750WM - 7.1KAN Przewód głośnika x 2 Śruba (5x20) x 16 Podstawa stojaka x 4 Centralny Przedni/Przedni górny x 2 Stojak x 4 Surround x2 Subwoofer Odbiornik bezprzewodowy Moduł (SWA-6000) Panel przedni IKONY WYŚWIETLACZA FUNKCJA STOP ODTWARZANIE/ PAUZA WZMACNIACZ LAMPOWY OTWÓRZ/ ZAMKNIJ REGULACJA GŁOŚNOŚCI ZASILANIE NFC WYŚWIETLACZ 5V 0.5A TACA PŁYTY CZUJNIK PILOTA USB Telefony komórkowe lub urządzenia przenośne umieszczone w pobliżu wzmacniacza lampowego lub urządzenia elektroniczne umieszczone na produkcie mogą spowodować zakłócenia dźwięku lub szumy. Nie należy pozwalać dzieciom na dotykanie powierzchni włączonego urządzenia. Może być gorąca. Aby zaktualizować oprogramowanie urządzenia przez gniazdo USB, należy użyć napędu Flash USB. 6 - Polski

7 FRONT R FRONT L Gdy urządzenie wyświetla menu płyty Blu-ray, nie można uruchomić filmu przy użyciu przycisku na urządzeniu lub na pilocie. Aby odtworzyć film, należy wybrać polecenie Play Movie lub Start w menu płyty, a następnie nacisnąć przycisk OK. Jeśli korzystasz z Internetu lub odtwarzasz zawartość z urządzenia USB na telewizorze TV przez kino domowe, nie możesz wybrać trybu BD/DVD za pomocą przycisku SOURCE. Aby wybrać tryb BD/DVD, wyjdź z Internetu lub zatrzymaj zawartość odtwarzaną na telewizorze, a następnie wybierz tryb BD/DVD. Aby korzystać z funkcji NFC, oznacz zgodne urządzenie źródłowe Bluetooth do przycisku w górnej części produktu (Patrz strona 39). Panel tylny SPEAKERS OUT FRONT R SUBWOOFER FRONT L CENTER IMPEDANCE : 3 * W przypadku modelu HT-H7500WM WENTYLATOR HDMI OUT CHŁODZĄCY HDMI IN AUX IN * ANTENA FM Rozpoczynanie Użytkowania AUX IN FM ANT POWER FRONT TOP R FRONT TOP L IMPEDANCE : 3 LAN L SUBWOOFER CENTER SPEAKERS OUT HDMI OUT 1 HDMI IN 2 R OPTICAL DIGITAL AUDIO IN PRZEWÓD ZASILAJĄCY ZŁĄCZA WYJŚĆ GŁOŚNIKÓW ZŁĄCZE SIECI LAN ZEWNĘTRZNE CYFROWE WEJŚCIE AUDIO (OPTYCZNE) * Podłączanie anteny FM 1. Podłącz dołączoną do zestawu antenę FM do gniazda FM ANT. 2. Powoli przemieszczaj przewód anteny, aż znajdziesz miejsce, gdzie odbiór jest dobry, a następnie przymocuj antenę do ściany lub innej twardej powierzchni. Zachowaj co najmniej 10 cm wolnej przestrzeni ze wszystkich stron zestawu kina domowego, aby zapewnić odpowiednią wentylację. Nie należy zasłaniać wentylatora ani otworów wentylacyjnych. Produkt ten nie odbiera stacji AM. 7 - Polski

8 Rozpoczynanie Użytkowania Pilot Opis pilota Włączanie/wyłączanie urządzenia. Wyreguluj głośność. Umożliwiają przejście do tyłu ([) lub do przodu (]). lub Naciśnij i przytrzymaj, aby wyszukiwać do tyłu (() lub do przodu ()). Naciśnij, aby przejść do ekranu głównego. Umożliwia wybór pozycji menu ekranowego i zmianę wartości menu.,. : Wyszukiwanie aktywnych stacji FM i zmiana kanałów. Wraca do poprzedniego menu. Otwieranie menu podręcznego/ tytułowego. Naciśnięcie umożliwia zastosowanie efektów dźwiękowych. Naciśnięcie tego przycisku umożliwia zastosowanie efektu DTS Neo:Fusion II lub Dźwięk 3D. Przyciski te służą zarówno do obsługi menu tego produktu, jak również kilku innych funkcji płyt Blu-ray. Naciśnij, aby wybrać tryb MANUAL (RĘCZNY)/PRESET (USTAWIENIE WSTĘPNE) w funkcji Tunera. Naciśnij, aby otworzyć i zamknąć tacę płyty. Naciśnięcie tego przycisku uruchamia tryb Home Cinema (Kino domowe) (HDMI, AUX, BD/DVD itp.). Umożliwia tymczasowe wyłączenie dźwięku. Służy do odtwarzania płyty lub plików. lub Umożliwia wstrzymanie odtwarzania. Naciśnięcie powoduje wyświetlenie menu Tools (Narzędzia). lub Naciśnij i przytrzymaj ten przycisk, aby wyświetlić klawiaturę numeryczną (może zawierać klawisze funkcyjne) na ekranie. Naciśnij, aby zatrzymać odtwarzanie płyty lub wyjść z menu. Naciśnij, aby wyświetlić menu Płyta. Wyświetla informacje o odtwarzanej treści podczas odtwarzania płyty lub plików Blu-ray/DVD. Ustaw wyłącznik czasowy, aby wyłączyć urządzenie. Umożliwia wybranie opcji STEREO lub MONO dla sygnału radiowego. Służy do ustawiania programowanych częstotliwości radiowych. Odtwarzając zawartość multimedialną w aplikacji SAMSUNG APPS, naciśnij i przytrzymaj przycisk 5 na pilocie, aby wstrzymać odtwarzanie. Aby zatrzymać odtwarzanie, naciśnij i przytrzymaj przycisk e (WYJŚCIE) na pilocie. Wkładanie baterii do pilota Przy użyciu monety obróć pokrywę pilota w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aby ją zdjąć, jak pokazano na powyższym rysunku. Włóż baterię litową 3 V. Należy ją włożyć tak, aby biegun dodatni (+) był skierowany do góry. Załóż pokrywę na komorę baterii tak, aby znaki znajdowały się tuż obok siebie, jak pokazano na powyższym rysunku. 8 - Polski Przy użyciu monety obróć maksymalnie pokrywę, aż zostanie zablokowana.

9 Podłączanie W tej części opisano różne metody podłączania tego urządzenia do innych komponentów zewnętrznych. Przed przeniesieniem lub instalacją produktu należy wyłączyć urządzenie i odłączyć przewód zasilający. Podłączanie głośników Subwoofer Centralny Głośnik przedni (P) Subwoofer Centralny Głośnik przedni/ przedni górny (P) Głośnik przedni (L) Urządzenie Głośnik surround (P) Głośnik przedni/ przedni górny (L) Urządzenie Głośnik surround (P) Podłączanie Głośnik surround (L) Bezprzewodowy moduł odbioru Głośnik surround (L) Bezprzewodowy moduł odbioru * HT-H7500WM * HT-H7750WM Umieszczenie produktu Umieść go na stojaku lub półce lub pod szafką telewizora. Wybieranie miejsca słuchania Miejsce słuchania powinno znajdować się w odległości od 2,5 do 3 razy większej od przekątnej ekranu telewizora. Na przykład w przypadku 46-calowego ekranu zaplanuj miejsce słuchania w odległości od 2,92 do 3,50 metrów od ekranu. HT-H7500WM: Głośniki przednie HT-H7750WM: Głośniki przednie/ przednie górne HT-H7500WM: Głośnik centralny HT-H7750WM: Głośnik centralny Umieść je z przodu miejsca słuchania, w swoim kierunku, pod kątem około 45. Umieść głośniki przednie w taki sposób, aby ich głośniki wysokotonowe znajdowały się na tej samej wysokości co uszy. Ustaw głośniki przednie w linii z głośnikiem centralnym lub umieść je nieznacznie przed nim. Umieść je z przodu miejsca słuchania, w swoim kierunku, pod kątem około 45. Umieść głośniki przednie w taki sposób, aby ich głośniki wysokotonowe znajdowały się na tej samej wysokości co uszy. Ustaw przód górnych głośników przednich/przednich w linii z głośnikiem centralnym lub umieść je nieznacznie przed nim. Głośnik centralny najlepiej zainstalować na tej samej wysokości co głośniki przednie. Można go również zainstalować nad telewizorem lub pod nim. Głośnik centralny najlepiej zainstalować na tej samej wysokości co górne głośniki przednie/przednie. Można go również zainstalować nad telewizorem lub pod nim. 9 - Polski

10 Podłączanie Głośniki surround Subwoofer Umieść te głośniki z boku miejsca słuchania. Jeśli nie ma wystarczającej ilości miejsca, umieść głośniki tak, aby były skierowane przodem do siebie. Ustaw je w odległości około 60 do 90 cm powyżej ucha i skieruj nieznacznie w dół. * W przeciwieństwie do głośników przednich i centralnego głośniki surround są używane głównie do efektów dźwiękowych. Dźwięk nie będzie się z nich wydobywał przez cały czas. Położenie subwoofera nie jest takie istotne. Można go ustawić w dowolnym miejscu. * Głośniki surround należy podłączyć do bezprzewodowego modułu odbioru. * Głośniki użytkownika mogą wyglądać inaczej niż na ilustracjach w tej instrukcji obsługi. * Każdy głośnik ma kolorową etykietę z tyłu lub na spodzie. Każdy przewód ma jednokolorowy pasek przy końcu. Należy dopasować pasek na każdym przewodzie do etykiety głośnika, a następnie podłączyć przewód do głośnika. Dokładne instrukcje znajdują się na stronie 11. Montaż głośników na stojaku Tallboy * tylko HT-H7750WM 1. Znajdź przewód głośnika przymocowany do stojaka. Obróć podstawę stojaka do góry dnem, odwiń przewód głośnika, a następnie przeciągnij go przez otwór w podstawie stojaka. Obchodź się ostrożnie ze stojakiem. Jest on ciężki. 2. Przymocuj podstawę stojaka do dolnej części stojaka. 1 2 Stojak Podstawa stojaka 3. Umieść trzy śruby 5x20 w oznaczonych otworach podstawy stojaka, a następnie wkręć je za pomocą śrubokręta, jak pokazano na ilustracji. 4. Umieść przewód głośnika w szczelinie na spodzie każdej podstawy stojaka Połącz zmontowany stojak z głośnikiem, dopasowując do siebie etykiety na stojaku i głośniku, zgodnie z ilustracją. 6. Za pomocą śrubokręta wkręć śrubę (5x20) zgodnie z ruchem wskazówek zegara do otworu z tyłu głośnika. 7. Powtarzaj kroki od 1 do 6 w przypadku każdego głośnika i stojaka. 5 6 Głośnik Stojak 10 - Polski

11 SPEAKERS OUT FRONT R SUBWOOFER FRONT TOP R FRONT R SUBWOOFER FRONT L CENTER FRONT TOP L FRONT L CENTER SPEAKERS OUT Podłączanie przewodów głośnika 1. Dopasuj wszystkie przewody do odpowiednich głośników, zestawiając kolor wtyczki każdego przewodu z kolorem naklejki na spodzie lub z tyłu każdego głośnika. 2. Podłącz wtyczki głośników z tyłu urządzenia, dopasowując kolory wtyczek głośnika do kolorów gniazd w głośniku. HT-H7500WM Głośnik przedni (P) Bezprzewodowy moduł odbioru SPEAKERS OUT FRONT R SUBWOOFER Głośnik przedni (L) FRONT L CENTER IMPEDANCE : 3 Podłączanie Subwoofer IMPEDANCE : 3 HDMI OUT 1 Głośnik centralny Głośnik surround (L) Głośnik surround (P) HT-H7750WM Głośnik przedni górny/przedni (P) Głośnik przedni górny/przedni (L) Bezprzewodowy moduł odbioru FRONT TOP R FRONT TOP L FRONT R FRONT L IMPEDANCE : 3 SUBWOOFER CENTER SPEAKERS OUT Subwoofer IMPEDANCE : 3 Głośnik centralny HDMI OUT 1 Głośnik surround (L) Głośnik surround (P) * Urządzenie to należy podłączać tylko do urządzenia SWA Polski

12 Podłączanie Postawienie głośnika w pobliżu telewizora może spowodować zniekształcenie obrazu na ekranie w wyniku wytwarzanego pola magnetycznego. Bezprzewodowy moduł odbioru należy umieścić tyłem do miejsca słuchania. Jeśli bezprzewodowy moduł odbioru znajduje się za blisko urządzenia, mogą wystąpić zakłócenia dźwięków emitowanych przez głośniki w wyniku interferencji. Jeśli w pobliżu urządzenia używane jest urządzenie takie, jak kuchenka mikrofalowa, bezprzewodowa karta LAN, urządzenie Bluetooth lub inne urządzenie wykorzystujące częstotliwości 2,4/5,8 GHz, mogą wystąpić zakłócenia dźwięków emitowanych przez głośniki w wyniku interferencji. Maksymalna odległość transmisji z produktu do bezprzewodowego modułu odbioru wynosi około 10 m, jednak może ona się różnić w zależności od środowiska pracy. Jeśli między urządzeniem a bezprzewodowym modułem odbioru znajduje się zbrojona betonowa lub metalowa ściana, system może nie działać, ponieważ fale radiowe nie przechodzą przez metal. Jeśli urządzenie nie utworzy połączenia bezprzewodowego, wymaga ono ustawienia ID pomiędzy urządzeniem a bezprzewodowym modułem odbioru. Przy wyłączonym produkcie naciśnij i przytrzymaj przycisk (wycisz) na pilocie przez 5 sekund. Włącz bezprzewodowy moduł odbioru. Następnie naciśnij i przytrzymaj przez 5 sekund przycisk ID SET z tyłu bezprzewodowego modułu odbioru, a następnie włącz urządzenie. PRZESTROGA Jeśli chcesz zainstalować głośniki na ścianie, przymocuj śruby lub gwoździe (niezałączone) mocno do ściany, jeśli chcesz powiesić głośniki, a następnie ostrożnie powieś je na gwoździach lub śrubach, wykorzystując otwory znajdujące się z tyłu każdego głośnika. Nie należy pozwalać dzieciom na zabawę głośnikami ani w ich pobliżu. W przypadku upadku głośników taka zabawa mogłaby doprowadzić do obrażeń. Przewody głośników należy tak podłączyć do głośników, aby zgadzały się ich biegunowości (+/ ). Subwoofer należy umieścić poza zasięgiem dzieci, aby uniemożliwić dzieciom wkładanie rąk lub ciał obcych do kanału (otworu) subwoofera. Subwoofera nie należy wieszać na ścianie przy użyciu kanału (otworu). Bezprzewodowy moduł odbioru posiada wbudowaną antenę bezprzewodowego odbioru. Produkt należy trzymać z dala od wody i wilgoci. Aby osiągnąć optymalną jakość dźwięku, należy sprawdzić, czy obszar dookoła bezprzewodowego modułu odbioru jest wolny od przeszkód. W trybie 2-kanałowym z bezprzewodowych głośników surround nie wydobywa się żaden dźwięk. Zakładanie toroidalnego rdzenia ferrytowego na przewód zasilający bezprzewodowego modułu odbioru (SWA-6000) Przymocowanie toroidalnego rdzenia ferrytowego do przewodu zasilającego bezprzewodowego modułu odbioru zapobiega zakłóceniom spowodowanym przez sygnały radiowe. 1. Pociągnij zaczep toroidalnego rdzenia ferrytowego, aby go otworzyć. 2. Zrób dwie pętle na przewodzie zasilającym bezprzewodowego modułu odbioru. 3. Załóż toroidalny rdzeń ferrytowy na przewód zasilania bezprzewodowego modułu odbioru, jak pokazano na rysunku po prawej stronie, a następnie zamknij go, ściskając, aż usłyszysz kliknięcie. Rdzeń ferrytowy należy założyć jak najbliżej bezprzewodowego modułu odbioru Polski

13 POWER FRONT TOP R FRONT TOP L FRONT R FRONT L SUBWOOFER CENTER SPEAKERS OUT HDMI OUT 1 HDMI IN 2 LAN L R AUX IN FM ANT OPTICAL DIGITAL AUDIO IN Podłączanie do telewizora i urządzeń zewnętrznych AUX IN FM ANT IMPEDANCE : 3 LAN L R Czerwony HDMI OUT 1 HDMI IN 2 R OPTICAL DIGITAL AUDIO IN W Biały Metoda 1 Metoda 2 Metoda 3 Podłączanie HDMI IN Urządzenia zewnętrzne HDMI OUT AUDIO OUT OPTICAL OUT Podłączanie do telewizora Podłącz kabel HDMI (sprzedawany oddzielnie) z gniazda HDMI OUT z tyłu produktu do gniazda HDMI IN w telewizorze. Jeśli telewizor obsługuje funkcję ARC, można odtwarzać dźwięk telewizora przez zestaw kina domowego. Wystarczy podłączyć ten kabel. Bardziej szczegółowe informacje są przedstawione na stronie 18 w poniższej instrukcji oraz w rozdziale dotyczącym funkcji ARC w instrukcji danego telewizora. Podłączanie do urządzeń zewnętrznych Metoda 1 HDMI IN : Podłączanie do zewnętrznego urządzenia przy użyciu przewodu HDMI Podłącz przewód HDMI (sprzedawany oddzielnie) z gniazda HDMI IN z tyłu urządzenia do gniazda HDMI OUT w urządzeniu cyfrowym. Wybierz tryb HDMI1 lub HDMI2. Metoda 2 AUX IN: Podłączanie zewnętrznego urządzenia analogowego Za pomocą kabla audio RCA (kupowany oddzielnie), połącz gniazdo AUDIO IN urządzenia z gniazdem AUDIO OUT zewnętrznego urządzenia analogowego. Wybierz tryb AUX. Kolory wtyczek kabli należy dopasować do kolorów gniazd wejściowego i wyjściowego. Metoda 3 OPTICAL: Podłączanie zewnętrznego cyfrowego urządzenia audio Użyj do podłączenia cyfrowego sygnału wyjściowego audio urządzeń wysyłających sygnał cyfrowy, takich jak odbiorniki telewizji kablowej i satelitarnej (Set-Top-Box) do zestawu kina domowego. Za pomocą cyfrowego kabla optycznego (sprzedawany oddzielnie), połącz gniazdo wejścia optycznego audio urządzenia cyfrowego z gniazdem cyfrowego wejścia optycznego urządzenia zewnętrznego za pomocą kabla optycznego. Wybierz tryb D. IN. Aby oglądać obraz wideo z odbiornika telewizji kablowej/satelitarnej, należy podłączyć jego wyjście wideo bezpośrednio do telewizora. Ten system obsługuje cyfrowe częstotliwości próbkowania wynoszące 32 khz lub wyższe z zewnętrznych urządzeń cyfrowych. Ten system obsługuje tylko dźwięk DTS i Dolby Digital. Dźwięk w formacie MPEG, który jest ciągłym strumieniem bitów, nie jest obsługiwany. Wybieranie zewnętrznego urządzenia Aby wybrać zewnętrzne urządzenie po podłączeniu go, naciśnij przycisk SOURCE. Po każdym naciśnięciu przycisku tryb będzie zmieniać się w następującej kolejności: BD/DVD D. IN AUX HDMI1 HDMI2 FM BT 13 - Polski

14 POWER FRONT TOP R FRONT TOP L FRONT R FRONT L SUBWOOFER CENTER SPEAKERS OUT HDMI OUT 1 HDMI IN 2 LAN L R AUX IN FM ANT OPTICAL DIGITAL AUDIO IN Podłączanie Podłączanie do rutera sieciowego Sieć bezprzewodowa Urządzenie można podłączyć do rutera sieciowego za pomocą jednego ze sposobów zilustrowanych poniżej. Sieć przewodowa IMPEDANCE : 3 Bezprzewodowe urządzenie udostępniające adres IP lub Modem szerokopasmowy (ze zintegrowanym ruterem) Usługa szerokopasmowa Usługa szerokopasmowa Ruter Modem szerokopasmowy Usługa szerokopasmowa Problem z dostępem do serwera aktualizacji oprogramowania firmy Samsung może być spowodowany ruterem lub polityką danego dostawcy usług internetowych. W takim przypadku skontaktuj się z dostawcą usług internetowych, aby uzyskać więcej informacji. Użytkownicy DSL powinni nawiązać połączenie sieciowe za pomocą rutera. Aby korzystać z funkcji DLNA, należy podłączyć dany komputer do sieci w sposób pokazany na ilustracjach powyżej. Połączenie może być przewodowe lub bezprzewodowe. Jeśli bezprzewodowy ruter IP obsługuje protokół DHCP, urządzenie może użyć protokołu DHCP lub statycznego adresu IP, aby nawiązać połączenie z siecią bezprzewodową. Ustaw bezprzewodowy ruter IP na tryb infrastruktury. Tryb Ad-hoc nie jest obsługiwany. Urządzenie obsługuje tylko poniższe kluczowe protokoły zabezpieczeń bezprzewodowych: - WEP (OPEN/SHARED), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES) Wybierz aktualnie nieużywany kanał bezprzewodowego rutera IP. Jeśli kanał ustawiony dla bezprzewodowego rutera IP jest aktualnie używany przez inne urządzenie znajdujące się w pobliżu, spowoduje to zakłócenia i błąd komunikacji. Zgodnie z nowymi specyfikacjami certyfikacji Wi- Fi zestaw kina domowego firmy Samsung nie obsługuje kodowania zabezpieczającego WEP, TKIP ani TKIP-AES (WPS2 mieszane) w sieciach działających w trybie n. Bezprzewodowa sieć LAN, ze względu na swój charakter może powodować zakłócenia, w zależności od warunków roboczych (wydajności urządzenia zapewniającego dostęp do Internetu, odległości, przeszkód, zakłóceń z innych urządzeń wykorzystujących częstotliwość radiową itp.) Polski

15 Ustawienia Procedura wstępnych ustawień 1 ODTWÓRZ PŁYTĘ Menu główne nie będzie wyświetlane, jeśli nie zostaną skonfigurowane ustawienia wstępne. Po zaktualizowaniu wersji oprogramowania wygląd menu ekranowego tego urządzenia może ulec zmianie. Poszczególne kroki uzyskiwania dostępu mogą się różnić w zależności od wybranego menu. Po zakończeniu podłączania zestawu kina domowego do telewizora należy włączyć telewizor a następnie zestaw kina domowego. Wyświetlony zostanie pierwszy ekran konfiguracji wstępnej. Zostaną wyświetlone ekrany konfiguracyjne w następującej kolejności: Język, Konfiguracja sieci, Warunki, Rozdzielczość ekranu (Proporcje) i Układ głośników. W zależności od wersji oprogramowania zestawu kina domowego może być również wyświetlony ekran Aktualizacja oprogramowania. Postępuj zgodnie z wyświetlanymi na każdym ekranie instrukcjami, które umożliwią łatwą procedurę konfiguracji. Jeśli nie jesteś gotów, aby skonfigurować ustawienia sieci lub występują problemy, możesz wybrać polecenie Pomiń i dokonać konfiguracji później. (Patrz str. 22) Aby edytować ustawienia po konfiguracji wstępnej, na ekranie głównym wybierz opcję Ustawienia > System > Ustawienia lub wybierz opcję Reset. (Patrz str. 21) Ekran główny w skrócie ODTWÓRZ PŁYTĘ Brak dysku POLECANE FILMY I SERIALE MULTIMEDIA SAMSUNG APPS MOJE APPS Służy do wyświetlania informacji o płycie znajdującej się obecnie na tacy. Naciśnij przycisk OK, aby rozpocząć odtwarzanie płyty. 2 FILMY I SERIALE Możliwość pobrania filmów i programów telewizyjnych z Internetu. W zależności od kraju to menu może nie być obsługiwane. 3 MULTIMEDIA Odtwarzanie zdjęć, filmów lub treści muzycznych z płyty, urządzeń USB, komputerów, urządzeń mobilnych lub usług chmury. 4 SAMSUNG APPS Pobierz/uzyskaj dostęp do różnych płatnych lub bezpłatnych aplikacji. 5 POLECANE Lista przydatnych i popularnych aplikacji, których pobranie polecamy. 6 MOJE APPS Wyświetla pobrane i zainstalowane aplikacje. Można zmienić kolejność wyświetlania. (Patrz str. 45) 7 Screen Mirroring Umożliwia konfigurację bezprzewodowej funkcji trybu lustrzanego pomiędzy kinem domowym a smartfonem lub tabletem. W zależności od kraju to menu może nie być obsługiwane. 8 Funkcja Służy do przełączania pomiędzy urządzeniami zewnętrznymi podłączonymi do wejść Digital In, Aux, HDMI 1 lub HDMI 2, przełączania do tunera lub do podłączonego urządzenia Bluetooth. Można również korzystać z przycisku SOURCE na pilocie lub przycisku urządzenia głównego. 9 Ustawienia Umożliwia ustawienie różnych funkcji dostosowanych do osobistych preferencji. Ustawienia Aplikacja 1 Aplikacja 2 Aplikacja 3 Aplikacja 4 Aplikacja 5 Aplikacja 6 Screen Mirroring Funkcja Ustawienia Polski

16 Ustawienia Zaznaczanie opcji na ekranie głównym 1. Aby zaznaczyć opcję na ekranie głównym, przemieszczaj kursor za pomocą przycisków 78:; dopóki nie zostanie podświetlona żądana opcja, a następnie naciśnij przycisk OK. W przypadku pozostawienia urządzenia w trybie zatrzymania przez ponad 5 minut bezczynności użytkownika, na ekranie telewizora zostanie wyświetlony wygaszacz ekranu. W przypadku pozostawienia urządzenia w trybie wygaszacza przez ponad 20 minut zasilanie zostanie automatycznie wyłączone. Otwieranie ekranu Ustawienia 1. Zaznacz opcję Ustawienia na ekranie głównym, a następnie naciśnij przycisk OK. Zostanie wyświetlony ekran Ustawienia. Ustawienia Obraz 3 4 Przycisk OK / KIERUNKOWY: Za pomocą przycisków 78:; można przesuwać kursor lub zaznaczyć pozycję. Naciśnięcie przycisku OK spowoduje aktywację aktualnie zaznaczonej pozycji lub potwierdzenie ustawienia. Przycisk e (WYJŚCIE): Naciśnięcie spowoduje zamknięcie bieżącego menu. Szczegółowe informacje o funkcjach Wszystkie funkcje Ustawienia, pozycje menu oraz pojedyncze opcje są szczegółowo objaśnione na ekranie. Aby wyświetlić objaśnienie, za pomocą przycisków 78:; zaznacz funkcję, pozycję menu lub opcję. Objaśnienie zazwyczaj pojawia się po prawej stronie ekranu. Poniżej rozpoczyna się krótki opis wszystkich funkcji menu Ustawienia. Dodatkowe informacje dotyczące niektórych funkcji można także znaleźć w Dodatku do niniejszej instrukcji. Obraz Wyjście UHD Dźwięk Ustawienia 3D Sieć Proporcja obrazu TV Smart Hub BD Wise System Rozdzielczość Pomoc techniczna Ramka filmu (24 na s) Konwer. DVD 24 kl./s Auto 16:9 Oryginalny Wyłączone Auto Auto Wyłączone Funkcje menu Ustawienia Wyjście UHD Obraz 2. Aby przejść do menu, menu podrzędnych oraz opcji ekranu Ustawienia, zapoznaj się z ilustracją pilota zdalnego sterowania zamieszczoną poniżej. Przyciski pilota używane w menu Ustawienia Ta opcja powoduje odtwarzanie wideo HDMI z rozdzielczością UHD (ang. Ultra High Definition). Jest dostępna tylko wtedy, gdy funkcja Ramka filmu jest ustawiona na opcję Auto. Aby korzystać z tej funkcji, należy podłączyć produkt do urządzenia obsługującego rozdzielczość UHD, a zawartość powinna obsługiwać prędkość odtwarzania 24 kl./s (szybkość filmu). Ustawienia 3D Przycisk HOME: Naciśnij, aby przejść do ekranu głównego. Przycisk ' (POWRÓT): Naciśnij, aby wrócić do poprzedniego menu. Konfiguracja funkcji związanych z 3D. Tryb odtwarz. 3D Blu-ray: Wybierz, aby odtwarzać płyty Blu-ray z zawartością 3D w trybie 3D. W przypadku przejścia w trybie 3D do menu głównego lub menu Smart Hub, urządzenie zostanie automatycznie przełączone w tryb 2D. Rozmiar ekranu: Wprowadź rozmiar ekranu telewizora podłączonego do urządzenia. Urządzenie automatycznie dostosuje sygnał wyjściowy 3D do rozmiaru ekranu telewizora. Przed oglądaniem zawartości w formacie 3D należy uważnie przeczytać informacje dotyczące zdrowia i bezpieczeństwa. (Patrz str. 3) 16 - Polski

17 Proporcja obrazu TV HDMI Deep Color Umożliwia dostosowanie sygnału wyjściowego urządzenia do rozmiaru ekranu telewizora. (Patrz str. 51) BD Wise BD Wise to najnowsza funkcja umożliwiająca łączność pomiędzy różnymi urządzeniami firmy Samsung. Po podłączeniu urządzenia firmy Samsung do telewizora Samsung z funkcją BD Wise za pomocą złącza HDMI, gdy funkcja BD Wise jest włączona zarówno w urządzeniu jak i w telewizorze, urządzenie wysyła sygnał wideo z rozdzielczością wideo i prędkością klatkowania płyty Blu-ray/DVD. Rozdzielczość Umożliwia ustawienie rozdzielczości wyjściowej sygnału wideo HDMI na BD Wise, Auto, 1080p, 1080i, 720p, 576p/480p. Wartość ta oznacza liczbę linii wideo na klatkę. Litery i oraz p oznaczają odpowiednio tryby interlaced (z przeplotem) i progressive scan (kolejnoliniowy). Im więcej linii, tym wyższa jakość. Ramka filmu (24 na s) Ustawienie w funkcji Ramka filmu (24 na s) opcji Auto umożliwia urządzeniu automatyczne dostosowanie sygnału wyjściowego HDMI do prędkości 24 klatek na sekundę, aby podnieść jakość obrazu, jeśli urządzenie jest podłączone do telewizora obsługującego prędkość 24 klatek na sekundę. Z funkcji Ramka filmu (24 na s) można korzystać tylko w przypadku telewizora obsługującego tę szybkość klatkowania. Opcja Ramka filmu jest dostępna tylko wtedy, gdy urządzenie jest w trybie rozdzielczości wyjścia HDMI 1080p. Konwer. DVD 24 kl./s Konwertuje odtwarzany obraz DVD na 24 kl./ s i przesyła go przez wyjście HDMI. Ta opcja dostępna jest jedynie wtedy, gdy włączona jest funkcja Ramka filmu (24 na s). Dopasuj rozmiar ekranu Umożliwia wybór optymalnego rozmiaru ekranu Smart Hub lub Screen Mirroring. Format kolorów HDMI Umożliwia ustawienie formatu przestrzeni kolorów dla wyjścia HDMI w celu dopasowania funkcji podłączonego urządzenia (telewizora, monitora itd.). Umożliwia ustawienie urządzenia tak, aby odtwarzało sygnał wideo z gniazda HDMI OUT z ustawieniem Deep Color. Ustawienie Deep Color zapewnia dokładniejsze odwzorowanie barw, z większą głębią koloru. Tryb progresywny Umożliwia poprawę jakości obrazu podczas odtwarzania płyt DVD. Dźwięk Prosta konfiguracja głośników (tylko HT-H7500WM) Umożliwia skonfigurowanie ustawień podłączonych głośników, aby uzyskać najlepszy możliwy dźwięk surround. Tryb normalny : Wybierz, jeśli głośniki zostały skonfigurowane w zalecanym układzie, gdzie głośniki surround znajdują się obok lub za pozycją słuchacza. Tryb prosty : Wybierz, jeśli głośniki surround zostały ustawione przed pozycją słuchacza. Umożliwia konwertowanie dźwięku kanałów przednich do głośników surround. SFE, Virtual 7.1 nie będzie działać, gdy włączona jest opcja Tryb prosty. Ustawienia głośnika Wyjście dźwięku: Umożliwia wybór głośników aktywnych głośników telewizora lub głośników zestawu kina domowego. Ustawienia (Głośn. zest. kina domow.): Umożliwia dostosowanie następujących ustawień głośników oraz włączanie i wyłączanie sygnału testowego w celu sprawdzenia działania głośników. - Poziom głośności: Umożliwia ustawienie odpowiedniej głośności każdego głośnika w zakresie od 6 db do -6 db. Na przykład, jeżeli lubisz głębokie basy, możesz zwiększyć poziom głośności subwoofera o 6 db. - Odległość: Umożliwia ustawienie każdego głośnika w odpowiedniej odległości od pozycji słuchacza, do ok. 10 m. Im większa odległość, tym głośniejsze dźwięki płynące z głośnika. - Test głośnika : Rozpoczyna testowanie w celu konfiguracji najlepszego dźwięku przestrzennego. Naciśnij Zatrzymaj test, aby zatrzymać trwające testowanie. Ustawienia 17 - Polski

18 Ustawienia Ustawienia (Multiroom Link) : Możesz słuchać dźwięku przez zdalny głośnik podłączony do zestawu kina domowego przez domową sieć. Aby użyć głośnika sieciowego, wybierz opcję Multiroom. Jeżeli dostępny jest głośnik sieciowy, zostanie wyświetlony na ekranie. - Nie używaj : Głośnik sieciowy nie jest używany. - Multiroom : Głośnik sieciowy emituje dźwięk. Wszystkie głośniki sieciowe emitują ten sam dźwięk niezależnie od kanału korzystając tylko z formatu PCM. Funkcje SOUND EFFECT i 3D SOUND nie są stosowane, gdy opcja Multiroom jest ustawiona na Włączone. Głośnik sieciowy nie jest dostępny, gdy włączona jest funkcja Screen Mirroring. Aby uzyskać szczegółowe informacje, zobacz instrukcję rozwiązania Multiroom Link. Instrukcja rozwiązania Multiroom Link: > Support > Wyszukaj nazwę produktu > Multiroom Link > Pobierz PDF Własne ust. dźwięku Funkcja Własne ust. dźwięku umożliwia skalibrowanie zestawu kina domowego w celu uzyskania optymalnej jakości dźwięku dostosowanej do słuchu użytkownika i warunków otoczenia. Aby utworzyć niestandardowy profil dźwięku, wykonaj poniższe czynności: 1. W menu Własne ust. dźwięku wybierz Dodaj własny dźwięk. 2. Na następnym ekranie wybierz przycisk Uruchom. Zostanie wyświetlony ekran Podgląd. 3. Wybierz polecenie Podgląd, aby wykonać test dźwięku. Wybierz opcję Dalej, a następnie naciśnij przycisk OK. 4. Rozpocznie się 6-etapowy test. Podczas każdego etapu telewizor emituje dźwięk testowy o innej częstotliwości. Dźwięk zaczyna się od cichego i jego głośność wzrasta. Wybierz Tak, gdy usłyszysz dźwięk testowy. Jeśli chcesz odsłuchać go jeszcze raz, wybierz Sprób.pon.. Po każdym wybraniu opcji Tak telewizor przechodzi do następnego tonu. Po zakończeniu testu zostanie wyświetlony ekran umożliwiający porównanie oryginalnego dźwięku ze skalibrowanym dźwiękiem. 5. Wybierz opcję Dalej, a następnie naciśnij przycisk OK, aby kontynuować. Zostanie wyświetlona klawiatura ekranowa z domyślną nazwą profilu. 6. Wpisz nazwę skalibrowanego profilu dźwiękowego lub zaakceptuj nazwę domyślną, wybierz opcję Gotowe, a następnie naciśnij przycisk OK Polski 7. Zaznacz opcję Gotowe na następnym ekranie, a następnie naciśnij przycisk OK. Ekran Własne ust. dźwięku zostanie wyświetlony ponownie. Profil dźwiękowy : Wybierz utworzony profil dźwięku, aby go włączyć. Lub wybierz Dla niedosłysz. niestandardowy profil dźwięku przygotowany specjalnie z głośnych dźwięków odpowiednich dla osób niedosłyszących. Jeżeli zarejestrowane są 3 niestandardowe profile dźwięku, włączany jest tryb Rodzina zawierający wartości średnie ze wszystkich zarejestrowanych profili. Dodaj własny dźwięk : Służy do tworzenia i dodawania Profil dźwiękowy. Patrz powyższe instrukcje. Edytuj dźwięk własny : Wybierz Profil dźwiękowy, aby go zmienić. Postępuj zgodnie z czynnościami użytymi przy tworzeniu profilu dźwięku. Ta funkcja dostępna jest tylko wtedy, gdy dodano Profil dźwiękowy za pomocą funkcji Dodaj własny dźwięk. (Patrz wyżej). Zarządzaj dźwiękiem : Służy do zmiany nazw lub usuwania niestandardowych profilów dźwięków. Ta funkcja dostępna jest tylko wtedy, gdy dodano Profil dźwiękowy za pomocą funkcji Dodaj własny dźwięk. Aby wybrać profil, zaznacz pole wyboru na prawo od profilu, a następnie wybierz polecenie Zmień nazwę lub Usuń. Korektor Umożliwia ręczną konfigurację ustawień funkcji Korektor. Intel. Głośność Umożliwia ustawienie urządzenia tak, aby poziom głośności pozostawał stabilny gdy następuje zmiana scen lub zmiana kanału. Kanał Audio Return Umożliwia przekierowanie dźwięku z telewizora na głośniki zestawu kina domowego. Niezbędne jest złącze HDMI oraz telewizor zgodny z funkcją Kanał Audio Return (ARC). Gdy funkcja Kanał Audio Return jest ustawiona na Włączone i używany jest przewód HDMI do podłączenia urządzenia do telewizora, wejście optyczne jest wyłączone. Jeśli funkcja Kanał Audio Return jest ustawiona w pozycji Auto i do podłączenia urządzenia do telewizora jest używany przewód HDMI, zostaje automatycznie wybrana funkcja ARC lub cyfrowe wejście optyczne.

19 Wyjście cyfrowe Ustawienia sieci Umożliwia ustawienie opcji Wyjście cyfrowe zgodnie z możliwościami odbiornika AV podłączonego do urządzenia. Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje, zapoznaj się z tabelą doboru wyjścia cyfrowego. (Patrz str. 57) Dynamiczna kontrola zakresu Umożliwia zastosowanie dynamicznej kontroli zakresu do opcji audio Dolby Digital, Dolby Digital Plus oraz Dolby TrueHD. Auto: Automatycznie steruje dynamicznym zakresem dźwięku Dolby TrueHD, w oparciu o informacje znajdujące się na ścieżce dźwiękowej Dolby TrueHD. Włącza także dynamiczną kontrolę zakresu dźwięku dla Dolby Digital i Dolby Digital Plus. Wyłączone: Pozostawia nieskompresowany zakres dynamiczny, co umożliwia odtwarzanie oryginalnego dźwięku. Włączone: Włącza dynamiczną kontrolę zakresu dla wszystkich trzech formatów Dolby. Cichsze dźwięki zostają podgłośnione, natomiast głośne dźwięki ściszone. Downmixing Mode Umożliwia wybór metody próbkowania wielokanałowego, zgodnego z danym systemem stereo. Można wybrać metodę próbkowania urządzenia do funkcji Normalne Stereo lub Zgodne z trybem dźwięku przestrzennego. Synch. dźw. Umożliwia konfigurację połączenia sieci, zapewniając różne funkcje, np. usługi Internetowe lub funkcję AllShare Wi-Fi oraz aktualizuje oprogramowanie. Sieć Wi-Fi Direct Umożliwia podłączenie urządzenia Sieć Wi-Fi Direct do urządzenia przy użyciu sieci Peer-to-Peer, bez konieczności użycia rutera bezprzewodowego. Należy pamiętać, że jeśli urządzenie jest podłączone do sieci bezprzewodowej, można je rozłączyć na czas korzystania z Sieć Wi-Fi Direct. (Patrz str. 24) Pliki tekstowe, np. pliki z rozszerzeniem.txt lub.doc nie będą wyświetlane w przypadku korzystania z funkcji Sieć Wi-Fi Direct. Ustawienia urządzenia multimedialnego Umożliwia innym urządzeniom w sieci, na przykład smartfonom i tabletom współdzielenie zawartości z urządzeniem. Nazwa urz. Umożliwia przypisanie nazwy identyfikującej urządzenie. Nazwy tej używa się do identyfikacji urządzenia podczas podłączania do niego zewnętrznych urządzeń Wi-Fi (smartfonów, tabletów itp.). Ustawienia Podłączenie urządzenia do telewizora cyfrowego umożliwia regulację opóźnienia dźwięku, aby ścieżka dźwiękowa zsynchronizowała się z wideo. Opóźnienie można ustawić w zakresie od 0 do 300 ms. Gwarancja działania funkcji Auto w Synch. dźw. dotyczy tylko telewizorów firmy Samsung obsługujących funkcję ARC (funkcja Anynet+). Stan sieci Sieć Umożliwia sprawdzenie aktualnego stanu sieci i Internetu. Ustawienia BD-Live Umożliwia konfigurowanie różnych funkcji BD- Live. Funkcja BD-Live zapewnia dostęp do dodatkowych funkcji oferowanych w przypadku niektórych płyt Blu-ray, jeśli istnieje połączenie z Internetem. Połączenie internetowe BD-Live: Zezwala na pełne lub częściowe połączenie internetowe BD- Live lub zabrania go. Zarządzanie danymi BD: Umożliwia zarządzanie danymi BD pobranymi z usługi BD-Live lub płyty Blu-ray. Aby korzystać z funkcji BD-Live, należy podłączyć urządzenie pamięci masowej USB do portu USB zestawu kina domowego Polski

20 Ustawienia Smart Hub System Blokada klasyfikacji VOD Można zablokować dostęp do zawartości Wideo na żądanie (ang. VOD, Video On Demand) w zależności od jego oceny. Aby użyć zawartości, należy wprowadzić zabezpieczający kod PIN. Naciśnij i przytrzymaj przycisk 123, aż na ekranie zostanie wyświetlona klawiatura numeryczna. Po wyświetleniu klawiatury numerycznej wybierz liczbę za pomocą przycisku 78:;, a następnie naciśnij przycisk OK. Domyślny zabezpieczający kod PIN to W zależności od kraju to menu może nie być obsługiwane. Napisy Służy do zmieniania napisów przy odtwarzaniu nagrań VOD, obsługujących kodowane napisy. Użyj jej do zmiany koloru i rozmiaru czcionki wyświetlanych napisów. Funkcja Napisy może nie działać w przypadku usług VOD, które nie obsługują kodowanych napisów. W przypadku niektórych usług VOD obsługujących kodowane napisy ustawienia funkcji mogą nie być stosowane. W zależności od kraju to menu może nie być obsługiwane. Zasady i warunki Warunki korzystania z konta Samsung I zasady ochrony prywatności Możesz wyświetlić warunki użytkowania lub zasady prywatności dla kont Smart Hub lub Samsung oraz różnych innych usług. Resetuj Smart Hub Przywraca domyślne ustawienia usługi Smart Hub. Aby użyć zawartości, należy wprowadzić zabezpieczający kod PIN. Naciśnij i przytrzymaj przycisk 123, aż na ekranie zostanie wyświetlona klawiatura numeryczna. Po wyświetleniu klawiatury numerycznej wybierz liczbę za pomocą przycisku 78:;, a następnie naciśnij przycisk OK. Domyślny zabezpieczający kod PIN to Ustawienia Umożliwiają ponowne uruchomienie procedury ustawień początkowych. Zapoznaj się z opisami wyświetlanymi na ekranie. Szybki start Umożliwia ustawienie przyspieszenia włączania produktu przez skrócenie okresu uruchamiania. Jeśli ta funkcja ma ustawioną wartość Włączone, pobór mocy w trybie gotowości zostanie zwiększony. (Ok. 12 W 20 W) Język Umożliwia ustawianie preferowanego języka menu ekranowego, menu płyty, dźwięku, napisów itd. Język wybrany w menu płyty, ścieżce dźwiękowej płyty lub napisach będzie wyświetlany, tylko jeżeli jest obsługiwany przez płytę. Menedżer urządzeń Umożliwia podłączenie bezprzewodowej klawiatury lub myszy USB do portu USB z przodu urządzenia. Ustawienia klawiatury: Umożliwiają konfigurację bezprzewodowej klawiatury USB podłączonej do urządzenia. Klawiatury można używać tylko gdy w przeglądarce sieciowej wyświetli się ekran lub okno klawiatury QWERTY. Ustawienia myszy: Umożliwiają konfigurację bezprzewodowej myszy USB podłączonej do urządzenia. Myszy można używać w menu urządzenia w taki sam sposób, jak myszy w komputerze. Aby użyć myszy w menu urządzenia: 1. Podłącz mysz USB do urządzenia. 2. Kliknij przycisk główny wybrany w opcji Ustawienia myszy. Wyświetlone zostanie proste menu. 3. Kliknij żądane opcje menu. Niektóre klawiatury i myszy USB HID mogą nie być zgodne z tym urządzeniem. Niektóre klawisze klawiatury HID mogą nie działać. Przewodowe klawiatury USB nie są obsługiwane. Niektóre aplikacje mogą nie być obsługiwane. Jeżeli bezprzewodowa klawiatura HID nie działa z powodu zakłóceń, przysuń klawiaturę bliżej urządzenia Polski

System rozrywki domowej Blu-ray

System rozrywki domowej Blu-ray HT-J7500W HT-J7750W Instrukcja obsługi System rozrywki domowej Blu-ray wyobraź sobie możliwości Dziękujemy za zakupienie tego produktu firmy Samsung. Aby uzyskać bardziej kompletną obsługę, zarejestruj

Bardziej szczegółowo

Zanim zaczniesz zalecenia dotyczące bezpieczeństwa

Zanim zaczniesz zalecenia dotyczące bezpieczeństwa Power POE Status HDD WAN LAN1 LAN2 LAN3 LAN4 NR7401 Network Video Recorder Zanim zaczniesz zalecenia dotyczące bezpieczeństwa W razie zauważenia dymu lub dziwnego zapachu wydobywającego się z sieciowego

Bardziej szczegółowo

N150 Router WiFi (N150R)

N150 Router WiFi (N150R) Easy, Reliable & Secure Podręcznik instalacji N150 Router WiFi (N150R) Znaki towarowe Nazwy marek i produktów są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi należącymi do ich prawnych właścicieli.

Bardziej szczegółowo

Niania elektroniczna Motorola Babyphone

Niania elektroniczna Motorola Babyphone INSTRUKCJA OBSŁUGI Niania elektroniczna Motorola Babyphone Nr produktu 260051 Strona 1 z 8 1. Zakres dostawy: 1 x Jednostka rodzica 1 x Jednostka dziecka 2 x akumulator AAA dla jednostki rodzica 1 x zasilacz

Bardziej szczegółowo

Podłączenie urządzenia. W trakcie konfiguracji routera należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego.

Podłączenie urządzenia. W trakcie konfiguracji routera należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego. Instalacja Podłączenie urządzenia W trakcie konfiguracji routera należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego. Należy dopilnować by nie podłączać urządzeń mokrymi rękami. Jeżeli aktualnie

Bardziej szczegółowo

Wideoboroskop AX-B250

Wideoboroskop AX-B250 Wideoboroskop AX-B250 Instrukcja obsługi Przed włączeniem urządzenia proszę przeczytać instrukcję. Instrukcja zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa. Spis treści 1. Uwagi dotyczące bezpieczeństwa...

Bardziej szczegółowo

Cyfrowa ramka na zdjęcia

Cyfrowa ramka na zdjęcia DENVER DPF 741 Instrukcja użytkownika Cyfrowa ramka na zdjęcia OSTRZEŻENIE Kabel zasilania/urządzenie rozłączające powinny pozostać w gotowości do pracy/rozłączenia. 1 Wprowadzenie Gratulujemy zakupu cyfrowej

Bardziej szczegółowo

5.1-kanałowy system rozrywki domowej Blu-ray

5.1-kanałowy system rozrywki domowej Blu-ray HT-H5500 HT-H5500W HT-H5530 HT-H5550 HT-H5550W 5.1-kanałowy system rozrywki domowej Blu-ray instrukcja obsługi wyobraź sobie możliwości Dziękujemy za zakupienie tego produktu firmy Samsung. Aby uzyskać

Bardziej szczegółowo

SP9100 INSTRUKCJA OBSŁUGI

SP9100 INSTRUKCJA OBSŁUGI SP9100 INSTRUKCJA OBSŁUGI SPIS TREŚCI 1. Sposób podłączenia 3 2. Rozmieszczenie głośników 4 3. Instalacja 5 4. Instrukcja obsługi 6 4.1. Panel przedni i pilot 6 4.2. Odtwarzacz DVD 8 4.3. Odtwarzacz CD,

Bardziej szczegółowo

Sieciowy rejestrator wizyjny serii Mini 1U Krótka instrukcja obsługi

Sieciowy rejestrator wizyjny serii Mini 1U Krótka instrukcja obsługi Sieciowy rejestrator wizyjny serii Mini 1U Krótka instrukcja obsługi Wersja 1.1.0 Witamy Dziękujemy za zakup naszego sieciowego rejestratora wizyjnego (NVR)! Niniejszy podręcznik szybkiej instalacji pomoże

Bardziej szczegółowo

Sieciowy rejestrator wizyjny serii Mini 1U Krótka instrukcja obsługi

Sieciowy rejestrator wizyjny serii Mini 1U Krótka instrukcja obsługi Sieciowy rejestrator wizyjny serii Mini 1U Krótka instrukcja obsługi Wersja 1.1.0 Witamy Dziękujemy za zakup naszego sieciowego rejestratora wizyjnego (NVR)! Niniejszy podręcznik szybkiej instalacji pomoże

Bardziej szczegółowo

HD CVI DVR Serii 1U Skrócona instrukcja obsługi

HD CVI DVR Serii 1U Skrócona instrukcja obsługi HD CVI DVR Serii 1U Skrócona instrukcja obsługi Strona 1 z 5 Witamy Dziękujemy za zakup rejestratora firmy HD-SIGHT. Skrócona instrukcja obsługi pomoże Państwu poznać zakupiony produkt. Przed instalacją,

Bardziej szczegółowo

Cyfrowa ramka na zdjęcia

Cyfrowa ramka na zdjęcia DENVER DPF 537 Instrukcja użytkownika Cyfrowa ramka na zdjęcia OSTRZEŻENIE Kabel zasilania/urządzenie rozłączające powinny pozostać w gotowości do pracy/rozłączenia. 1 Wprowadzenie Gratulujemy zakupu cyfrowej

Bardziej szczegółowo

Długopis z ukrytą kamerą cyfrową HD

Długopis z ukrytą kamerą cyfrową HD Długopis z ukrytą kamerą cyfrową HD Instrukcja obsługi Nr produktu: 956256 Strona 1 z 5 1. Szczegóły produktu Nr Nazwa Opis 1 Przycisk obsługi Jest to wielofunkcyjny przycisk, którego funkcje zależą od

Bardziej szczegółowo

Seria P-661HW-Dx Bezprzewodowy modem ADSL2+ z routerem

Seria P-661HW-Dx Bezprzewodowy modem ADSL2+ z routerem Seria P-661HW-Dx Bezprzewodowy modem ADSL2+ z routerem Skrócona instrukcja obsługi Wersja 3.40 Edycja 1 3/2006-1 - Informacje ogólne Posługując się dołączoną płytą CD lub postępując zgodnie ze wskazówkami

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZEŃ ANDROID BOX MINIX

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZEŃ ANDROID BOX MINIX INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZEŃ ANDROID BOX MINIX 1 Spis treści Spis treści...2 1. Zawartość opakowania...3 2. Opis urządzenia...3 3. Funkcje...4 4. Oprogramowanie i konta...5 5. Pierwsze uruchomienie...5

Bardziej szczegółowo

Kabel Ethernet (UTP/bezpośredni, kat. 5) Pilot zdalnego sterowania z bateriami

Kabel Ethernet (UTP/bezpośredni, kat. 5) Pilot zdalnego sterowania z bateriami Urządzenie działa z systemami operacyjnymi Windows XP, 2000, Me i 98SE Przed rozpoczęciem DSM-320 Bezprzewodowy odtwarzacz multimedialny Wymagania wstępne: komputer z systemem operacyjnym Windows XP, 2000,

Bardziej szczegółowo

Eura-Tech. Instrukcja Obsługi Aplikacji Mobilnej

Eura-Tech. Instrukcja Obsługi Aplikacji Mobilnej Eura-Tech Instrukcja Obsługi Aplikacji Mobilnej Pobieranie aplikacji Przed rozpoczęciem ustawiania kamery IP, pobierz i zainstaluj aplikację Eura Cam. W sklepie Google Play wyszukaj aplikację EuraCam Funkcjonalność

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu. BlazeVideo HDTV Player v6

Instrukcja obsługi programu. BlazeVideo HDTV Player v6 Instrukcja obsługi programu BlazeVideo HDTV Player v6 Spis treści 1. Opis programu...3 1.1 Wprowadzenie...3 1.2 Funkcje programu...3 1.3 Wymagania sprzętowe...4 2. Wygląd interfejsu...4 3. Obsługa programu...6

Bardziej szczegółowo

Konftel 55Wx Skrócona instrukcja obsługi

Konftel 55Wx Skrócona instrukcja obsługi POLSKI Konftel 55Wx Skrócona instrukcja obsługi Konftel 55Wx to urządzenie konferencyjne, które można połączyć z telefonem stacjonarnym, komórkowym oraz z komputerem. Wykorzystując jedyną w swoim rodzaju

Bardziej szczegółowo

USB HYBRID TV STICK. Instrukcja obsługi. Watch & record Digital TV & Analog TV programs on Your PC! MT4153

USB HYBRID TV STICK. Instrukcja obsługi. Watch & record Digital TV & Analog TV programs on Your PC! MT4153 USB HYBRID TV STICK Watch & record Digital TV & Analog TV programs on Your PC! MT4153 Instrukcja obsługi PL 2 Wprowadzenie Presto! PVR jest rejestratorem wideo w Twoim komputerze. Możesz nagrywać programy

Bardziej szczegółowo

2.1-kanałowy system rozrywki domowej Blu-ray

2.1-kanałowy system rozrywki domowej Blu-ray HT-H5200 HT-HS5200 2.1-kanałowy system rozrywki domowej Blu-ray instrukcja obsługi wyobraź sobie możliwości Dziękujemy za zakupienie tego produktu firmy Samsung. Aby uzyskać bardziej kompletny serwis,

Bardziej szczegółowo

Seria cyfrowych rejestratorów wizyjnych (DVR) Smart 1U Krótka instrukcja obsługi

Seria cyfrowych rejestratorów wizyjnych (DVR) Smart 1U Krótka instrukcja obsługi Seria cyfrowych rejestratorów wizyjnych (DVR) Smart 1U Krótka instrukcja obsługi Wersja 2.0.2 Witamy Dziękujemy za zakupienie cyfrowego rejestratora wizyjnego! Niniejszy podręcznik szybkiej instalacji

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1: Wprowadzenie. Rozdział 2: Uruchamianie

Rozdział 1: Wprowadzenie. Rozdział 2: Uruchamianie Rozdział 1: Wprowadzenie Media Player 100 jest cyfrowym odtwarzaczem multimedialnym ze złączem do przyłączania urządzeń pamięci USB i czytnikiem kart. Media Player 100 stanowi domowe centrum rozrywki,

Bardziej szczegółowo

ODBIORNIK AUDIO BLUETOOTH

ODBIORNIK AUDIO BLUETOOTH ODBIORNIK AUDIO BLUETOOTH Podręcznik użytkownika DA-30500 Spis treści 1.0 Wprowadzenie... 2 2.0 Specyfikacja... 3 3.0 Zawartość opakowania... 3 4.0 Opisy paneli... 4 5.0 Podłączanie i obsługa... 5 1 Odbiornik

Bardziej szczegółowo

Dysk CD (z Oprogramowaniem i Podręcznikiem użytkownika)

Dysk CD (z Oprogramowaniem i Podręcznikiem użytkownika) Do skonfigurowania urządzenia może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 7.0. DP-G310 Bezprzewodowy serwer wydruków AirPlus G 2,4GHz Przed rozpoczęciem

Bardziej szczegółowo

URZĄDZENIE DO BEZPRZEWODOWEGO STRUMIENIOWANIA MULTIMEDIÓW

URZĄDZENIE DO BEZPRZEWODOWEGO STRUMIENIOWANIA MULTIMEDIÓW URZĄDZENIE DO BEZPRZEWODOWEGO STRUMIENIOWANIA MULTIMEDIÓW Instrukcja szybkiej instalacji DN-70310 1. Prezentacja produktu Dziękujemy za wybranie urządzenia do bezprzewodowego strumieniowania multimediów

Bardziej szczegółowo

CONCEPTRONIC. Instrukcja Szybkiej Instalacji

CONCEPTRONIC. Instrukcja Szybkiej Instalacji CONCEPTRONIC Tuner TV DVB-T USB CTVDIGUSB2, CTVDIGDUAL Instrukcja Szybkiej Instalacji Produkt posiada 5-letnią gwarancję Dane kontaktowe serwisu: Email: serwis@impakt.com.pl Dystrybutor: Impakt Sp. z o.o.,

Bardziej szczegółowo

Profesjonalny monitor CCTV INSTRUKCJA OBSŁUGI LA19DA0N-D / LA22DA0N-D

Profesjonalny monitor CCTV INSTRUKCJA OBSŁUGI LA19DA0N-D / LA22DA0N-D Profesjonalny monitor CCTV INSTRUKCJA OBSŁUGI LA19DA0N-D / LA22DA0N-D OSTRZEŻENIA 1. Proszę nie otwierać obudowy urządzenia ani nie dokonywać naprawy na własną rękę. W razie problemu skontaktuj się ze

Bardziej szczegółowo

Multiroom Link. podręcznik użytkownika. wyobraź sobie możliwości

Multiroom Link. podręcznik użytkownika. wyobraź sobie możliwości Link podręcznik użytkownika wyobraź sobie możliwości Dziękujemy za zakup produktu firmy Samsung W celu uzyskania pełniejszej obsługi produkt należy zarejestrować na stronie internetowej www.samsung.com/register

Bardziej szczegółowo

Ważne: Przed rozpoczęciem instalowania serwera DP-G321 NALEŻY WYŁACZYĆ zasilanie drukarki.

Ważne: Przed rozpoczęciem instalowania serwera DP-G321 NALEŻY WYŁACZYĆ zasilanie drukarki. Do skonfigurowania urządzenia może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 7.0. DP-G321 Bezprzewodowy, wieloportowy serwer wydruków AirPlus G 802.11g / 2.4

Bardziej szczegółowo

Radio i odtwarzacz CD Nr produktu 001196685

Radio i odtwarzacz CD Nr produktu 001196685 INSTRUKCJA OBSŁUGI Radio i odtwarzacz CD Nr produktu 001196685 Strona 1 z 5 IDENTYFIKACJA ELEMENTÓW STEROWANIA 1. rączka 2. regulacja głośności 3. przełącznik funkcji (AM - FM - CD) 4. antena teleskopowa

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi rejestratorów marki

Skrócona instrukcja obsługi rejestratorów marki Skrócona instrukcja obsługi rejestratorów marki v 1.0, 22-05-2014 1 Spis treści 1. Wprowadzenie do technologii HD-CVI...3 2. Pierwsze uruchomienie...3 3. Logowanie i przegląd menu rejestratora...4 4. Ustawienia

Bardziej szczegółowo

SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI

SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI dla systemu Windows Vista SPIS TREśCI Rozdział 1: WYMAGANIA SYSTEMOWE...1 Rozdział 2: INSTALACJA OPROGRAMOWANIA DRUKARKI W SYSTEMIE WINDOWS...2 Instalowanie oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Odtwarzacz kasetowy/konwersja mp3

Odtwarzacz kasetowy/konwersja mp3 Odtwarzacz kasetowy/konwersja mp3 Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup odtwarzacza kasetowego. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, aby mogli Państwo optymalnie

Bardziej szczegółowo

EM4590R1 Uniwersalny repeater Wi-Fi z funkcją WPS

EM4590R1 Uniwersalny repeater Wi-Fi z funkcją WPS EM4590R1 Uniwersalny repeater Wi-Fi z funkcją WPS 2 POLSKI EM4590R1 - Uniwersalny repeater Wi-Fi z funkcją WPS Spis treści 1.0 Wprowadzenie... 2 1.1 Zawartość opakowania... 2 2.0 Gdzie można umieścić repeater

Bardziej szczegółowo

Ustawienia ogólne. Ustawienia okólne są dostępne w panelu głównym programu System Sensor, po kliknięciu ikony

Ustawienia ogólne. Ustawienia okólne są dostępne w panelu głównym programu System Sensor, po kliknięciu ikony Ustawienia ogólne Ustawienia okólne są dostępne w panelu głównym programu System Sensor, po kliknięciu ikony Panel główny programu System Sensor (tylko dla wersja V2, V3, V4) Panel główny programu System

Bardziej szczegółowo

Rozdzielacz splitter HDMI Goobay AVS 45 HDMI Matrix 4 wejścia / 2 wyjścia

Rozdzielacz splitter HDMI Goobay AVS 45 HDMI Matrix 4 wejścia / 2 wyjścia INSTRUKCJA OBSŁUGI Rozdzielacz splitter HDMI Goobay AVS 45 HDMI Matrix 4 wejścia / 2 wyjścia Model: 60817 Nr produktu 943023 Strona 1 z 9 UWAGA! Prosimy dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję użytkownika.

Bardziej szczegółowo

Odtwarzanie muzyki przez sieć Wi-Fi

Odtwarzanie muzyki przez sieć Wi-Fi PLD1 Osobisty system audio Odtwarzanie muzyki przez sieć Wi-Fi Odtwarzanie muzyki przez sieć Wi-Fi PL SRS-X9 Dostępne są trzy wymienione poniżej dokumenty. Słuchanie muzyki przez sieć Wi-Fi (ten dokument)

Bardziej szczegółowo

Instrukcja szybkiego uruchomienia

Instrukcja szybkiego uruchomienia Instrukcja szybkiego uruchomienia Rejestrator IP NVR-009 Przed włączeniem zapoznaj się z treścią niniejszej instrukcji. Zaleca się zachować instrukcję na przyszłość. Spis treści 1. Złącza i przyciski urządzeń...3

Bardziej szczegółowo

Mini stacja MP3 (4w1) MPS-550.cube

Mini stacja MP3 (4w1) MPS-550.cube Mini stacja MP3 (4w1) MPS-550.cube Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup mini stacji MP3 z radiem UKF, zegarem i alarmem. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad,

Bardziej szczegółowo

Fuugo dla OSX Podręcznik użytkownika

Fuugo dla OSX Podręcznik użytkownika Fuugo dla OSX Podręcznik użytkownika Poznań 2012 Instalacja Fuugo... 3 Wstępne ustawienia... 4 Wyszukiwanie kanałów... 4 Przełączanie kanałów... 5 Funkcje specjalne programu... 6 Przewodnik po programach...

Bardziej szczegółowo

Aktywna antena zewnętrzna SRT ANT 10 ECO

Aktywna antena zewnętrzna SRT ANT 10 ECO Aktywna antena zewnętrzna SRT ANT 10 ECO Picture similar Podręcznik Użytkownika Spis treści 1.0 WPROWADZENIE 1 2.0 ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA 1 3.0 ZASADY BEZPIECZEŃSTWA 2 4.0 PODŁĄCZENIE ANTENY 2 5.0 INSTALACJA

Bardziej szczegółowo

5.1-kanałowy system rozrywki domowej Blu-ray

5.1-kanałowy system rozrywki domowej Blu-ray HT-J5500 HT-J5550W Instrukcja obsługi 5.1-kanałowy system rozrywki domowej Blu-ray wyobraź sobie możliwości Dziękujemy za zakupienie tego produktu firmy Samsung. Aby uzyskać bardziej kompletny serwis,

Bardziej szczegółowo

Zawartość zestawu DPF-151 Przewód USB Podręcznik użytkownika CD-ROM z oprogramowaniem do kompresji zdjęć

Zawartość zestawu DPF-151 Przewód USB Podręcznik użytkownika CD-ROM z oprogramowaniem do kompresji zdjęć Z uwagi na bezpieczeństwo: Niniejszy podręcznik należy przeczytać, aby zapewnić właściwe użytkowanie produktu i uniknąć niebezpieczeństwa lub szkód materialnych. Odtwarzacza należy używać we właściwy sposób,

Bardziej szczegółowo

Odbiornik audio Bluetooth z portem ładowania USB Instrukcja obsługi 50002

Odbiornik audio Bluetooth z portem ładowania USB Instrukcja obsługi 50002 Odbiornik audio Bluetooth z portem ładowania USB Instrukcja obsługi 50002 PRZED ROZPOCZĘCIEM UŻYTKOWANIA URZĄDZENIA NALEŻY PRZECZYTAĆ W CAŁOŚCI NINIEJSZĄ INSTRUKCJĘ OBSŁUGI I ZACHOWAĆ JĄ DO PÓŹNIEJSZEGO

Bardziej szczegółowo

Wodoodporny głośnik Bluetooth MSS-200.bt

Wodoodporny głośnik Bluetooth MSS-200.bt Wodoodporny głośnik Bluetooth MSS-200.bt Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup wodoodpornego głośnika Bluetooth. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, aby mogli

Bardziej szczegółowo

Wzmacniacz sygnału Wi- Fi FRITZ!WLAN Repeater N / G

Wzmacniacz sygnału Wi- Fi FRITZ!WLAN Repeater N / G Wzmacniacz sygnału Wi- Fi FRITZ!WLAN Repeater N / G Instrukcja obsługi Nr produktu: 971873 Przegląd funkcji FRITZ!WLAN Repeater poszerza zakres sieci bezprzewodowej. Aby poszerzyć sieć bezprzewodową, FRITZ!WLAN

Bardziej szczegółowo

NEO X5 Nr produktu 394380

NEO X5 Nr produktu 394380 INSTRUKCJA OBSŁUGI NEO X5 Nr produktu 394380 Strona 1 z 7 Zawartość opakowania - MINIX NEO X5 x 1 - Pilot MINIX x 1 - Przejściówka zasilania 5V x 1 - Kabel mikro USB OTG x 1 - Kabel HDMI x 1 - Przewodnik

Bardziej szczegółowo

Modem i sieć lokalna Instrukcja obsługi

Modem i sieć lokalna Instrukcja obsługi Modem i sieć lokalna Instrukcja obsługi Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą zostać zmienione bez powiadomienia. Jedyne warunki gwarancji

Bardziej szczegółowo

DOUBLEPHONE. Instrukcja obsługi. Dwie komórki w jednej MT847

DOUBLEPHONE. Instrukcja obsługi. Dwie komórki w jednej MT847 DOUBLEPHONE Dwie komórki w jednej MT847 Instrukcja obsługi Widok ogólny Widok z dołu Mikrofon Głośnik słuchawki Przycisk OK. Latarka wł/wył (3 sek.) Menu/lewy przycisk funkcyjny Przyciski nawigacyjne:

Bardziej szczegółowo

MAGICTAB Instrukcja użytkownika

MAGICTAB Instrukcja użytkownika MAGICTAB Instrukcja użytkownika 1 Wstęp Dziękujemy za zakup naszego produktu, jesteśmy przekonani, że korzystanie z niego będzie dla Państwa prawdziwą przyjemnością.proszę przeczytać i zachować wszystkie

Bardziej szczegółowo

ASUS PW201 Monitor LCD. Przewodnik Szybki Start

ASUS PW201 Monitor LCD. Przewodnik Szybki Start ASUS PW201 Monitor LCD Przewodnik Szybki Start Informacje o bezpieczeństwie Przed ustawieniem monitora, proszę uważnie przeczytać całą dokumentację dołączoną do zestawu. Aby zapobiec zagrożeniu pożarem

Bardziej szczegółowo

Przenośny radiomagnetofon z odtwarzaczem płyt CD

Przenośny radiomagnetofon z odtwarzaczem płyt CD TV PRODUCTS sp. z o.o.-dystrybutor ul. Parkowa 12 Kraj pochodzenia: Chiny 43-365 Wilkowice TV PRODUCTS sklep wysyłkowy tel. 033 / 817 41 98 tel./fax 033 / 817 41 97 Przenośny radiomagnetofon z odtwarzaczem

Bardziej szczegółowo

Seria wielofunkcyjnych serwerów sieciowych USB

Seria wielofunkcyjnych serwerów sieciowych USB Seria wielofunkcyjnych serwerów sieciowych USB Przewodnik szybkiej instalacji Wstęp Niniejszy dokument opisuje kroki instalacji i konfiguracji wielofunkcyjnego serwera sieciowego jako serwera urządzenia

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po ustawieniach sieci bezprzewodowej

Przewodnik po ustawieniach sieci bezprzewodowej Przewodnik po ustawieniach sieci bezprzewodowej uu Wprowadzenie Istnieją dwa tryby sieci bezprzewodowej LAN: tryb infrastruktury do połączenia za pośrednictwem punktu dostępu oraz tryb ad-hoc do nawiązywania

Bardziej szczegółowo

PRZENOŚNY GŁOŚNIK BLUETOOTH SUPER BASS

PRZENOŚNY GŁOŚNIK BLUETOOTH SUPER BASS PRZENOŚNY GŁOŚNIK BLUETOOTH SUPER BASS Instrukcja obsługi DA-10287 Dziękujemy za zakup przenośnego głośnika Bluetooth Super Bass DIGITUS DA-10287! Niniejsza instrukcja obsługi pomoże i ułatwi użytkowanie

Bardziej szczegółowo

Rozpoczęcie pracy. Kalibracja nabojów drukujących bez użycia komputera

Rozpoczęcie pracy. Kalibracja nabojów drukujących bez użycia komputera Rozpoczęcie pracy Kalibracja nabojów drukujących bez użycia komputera Należy najpierw wykonać czynności opisane na arkuszu Instalacja, aby zakończyć instalację sprzętu. Następnie należy wykonać czynności

Bardziej szczegółowo

Instalacja. Produkt pokazany na ilustracjach w tej instrukcji to model TD-VG3631. Podłączanie urządzenia

Instalacja. Produkt pokazany na ilustracjach w tej instrukcji to model TD-VG3631. Podłączanie urządzenia Instalacja Najpierw uruchom płytę CD, program instalacyjny przeprowadzi cię krok po kroku przez proces konfiguracji urządzenia. W wypadku problemów z uruchomieniem płyty postępuj według poniższej instrukcji.

Bardziej szczegółowo

Radio przenośne Sangean PR-D5, FM, AM, RDS, białe

Radio przenośne Sangean PR-D5, FM, AM, RDS, białe INSTRUKCJA OBSŁUGI Radio przenośne Sangean PR-D5, FM, AM, RDS, białe Nr produktu 343515 Strona 1 z 6 Elementy sterowania 1. Przycisk zasilania 2. Sygnał AUX-in 3. Wybór pasma i strojenie 4. Alarm 5. Wyświetlacz

Bardziej szczegółowo

Wi-Fi ZTE. instrukcja instalacji

Wi-Fi ZTE. instrukcja instalacji Wi-Fi ZTE instrukcja instalacji Spis treści 1. zawartość zestawu instalacyjnego...2 2. opis gniazd i przycisków modemu...3 3. opis działania diod modemu...4 4. instalacja modemu Wi-Fi ZTE za pomocą kabla

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Kamera szybkoobrotowa IP LUMENA-12M1-147

Instrukcja obsługi. Kamera szybkoobrotowa IP LUMENA-12M1-147 Instrukcja obsługi Kamera szybkoobrotowa IP UWAGA: Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Niektóre dane techniczne mogą różnić się w zależności od danego modelu

Bardziej szczegółowo

Radio DAB/DAB+ Pure Siesta Mi Serie II, FM, czarne, pamięć 16 stacji

Radio DAB/DAB+ Pure Siesta Mi Serie II, FM, czarne, pamięć 16 stacji INSTRUKCJA OBSŁUGI Radio DAB/DAB+ Pure Siesta Mi Serie II, FM, czarne, pamięć 16 stacji Nr produktu 351595 Strona 1 z 14 Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa 1. Przechowuj radio z dala od źródeł ciepła

Bardziej szczegółowo

P-793H v2. Skrócona instrukcja obsługi. Brama szerokopasmowa G.SHDSL.bis z obsługą agregacji linii (bonding)

P-793H v2. Skrócona instrukcja obsługi. Brama szerokopasmowa G.SHDSL.bis z obsługą agregacji linii (bonding) P-793H v2 Brama szerokopasmowa G.SHDSL.bis z obsługą agregacji linii (bonding) Domyślne dane logowania: Adres IP: http://192.168.1.1 Nazwa użytkownika: user Hasło administratora: 1234 Skrócona instrukcja

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowy termometr wewnętrzny / zewnętrzny EFWS 300. Instrukcja obsługi. www.conrad.pl. Nr produktu: 672395. Strona 1 z 10

Bezprzewodowy termometr wewnętrzny / zewnętrzny EFWS 300. Instrukcja obsługi. www.conrad.pl. Nr produktu: 672395. Strona 1 z 10 Bezprzewodowy termometr wewnętrzny / zewnętrzny EFWS 300 Instrukcja obsługi Nr produktu: 672395 Strona 1 z 10 1. ELEMENTY OBSŁUGI a) Stacja bazowa 1. Przycisk SNOOZE/LIGHT dla trybu drzemki/podświetlenia

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 1 Instrukcja obsługi Grand Video Console

ROZDZIAŁ 1 Instrukcja obsługi Grand Video Console ROZDZIAŁ 1 Instrukcja obsługi Grand Video Console 1.1 WSTĘP Przedstawiamy konwerter obrazu wysokiej rozdzielczości z sygnału Video na sygnał VGA (monitor CRT/LCD). Urządzenie pozwala wykorzystać monitor

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU INSTAR 1.0

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU INSTAR 1.0 INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU INSTAR 1.0 ver. 30.01.2014 Spis treści I. Wstęp... 2 II. Transmisja danych... 3 III. Aktualizacja oprogramowania... 4 IV. Ustawienia parametrów... 4 V. Konfiguracja modemu radiowego....

Bardziej szczegółowo

Unitek Y-5501 adapter WiFi do HDMI

Unitek Y-5501 adapter WiFi do HDMI Unitek Y-5501 adapter WiFi do HDMI Poznań 2013 Opis Unitek Y-5501 WiFi Smart Player to bezprzewodowy adapter mediów który wzbogaca funkcjonalność zwykłego telewizora o funkcję SMART. Niewielki i lekki

Bardziej szczegółowo

Klawiatura bezprzewodowa z myszką

Klawiatura bezprzewodowa z myszką Klawiatura bezprzewodowa z myszką Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup klawiatury bezprzewodowej z myszką. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, aby mogli Państwo

Bardziej szczegółowo

JABRA SPEAK 810. Instrukcja obsługi. jabra.com/speak810

JABRA SPEAK 810. Instrukcja obsługi. jabra.com/speak810 Instrukcja obsługi jabra.com/speak810 2015 GN Netcom A/S. Wszelkie prawa zastrzeżone. Jabra jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy GN Netcom A/S. Wszystkie pozostałe znaki towarowe użyte w niniejszym

Bardziej szczegółowo

EM8030-EM8031 Adapterów Powerline Mini 500 Mbps

EM8030-EM8031 Adapterów Powerline Mini 500 Mbps EM8030-EM8031 Adapterów Powerline Mini 500 Mbps 2 POLSKI EM8030-EM8031 - Adapterów Powerline Mini 500 Mbps Spis treści 1.0 Wprowadzenie... 2 1.1 Zawartość opakowania... 2 2.0 Podłączenie adapterów Powerline

Bardziej szczegółowo

UPROSZCZONA INSTRUKCJA OBSŁUGI EVOLIS ZENIUS

UPROSZCZONA INSTRUKCJA OBSŁUGI EVOLIS ZENIUS UPROSZCZONA INSTRUKCJA OBSŁUGI EVOLIS ZENIUS Uproszczona instrukcja obsługi Evolis Zenius Spis treści 1 WPROWADZENIE....3 1.1 Wypakowanie....3 1.2 Opis i funkcje drukarki....3 1.3 Instalacja....4 1.3.1

Bardziej szczegółowo

CENTRALA STERUJĄCA SMART CONTROL

CENTRALA STERUJĄCA SMART CONTROL Dane Techniczne / Możliwość sterowania urządzeniami marki YOODA i CORTINO za pomocą smartfonów, tabletów i komputera / Tworzenie i zarządzanie grupami urządzeń / Możliwość konfiguracji zdarzeń czasowych

Bardziej szczegółowo

Bufor danych DL 111K Nr produktu

Bufor danych DL 111K Nr produktu INSTRUKCJA OBSŁUGI Bufor danych DL 111K Nr produktu 000100034 Strona 1 z 7 Elementy sterowania 1 Wtyczka USB 4 Zielona dioda (REC) 2 Przycisk bufora danych Data 5 Pokrywa zasobnika baterii 3 Czerwona dioda

Bardziej szczegółowo

"SOUNDBAR" BLUETOOTH Z GŁOŚNIKIEM BASOWYM

SOUNDBAR BLUETOOTH Z GŁOŚNIKIEM BASOWYM "SOUNDBAR" BLUETOOTH Z GŁOŚNIKIEM BASOWYM Przewodnik szybkiej instalacji DA-10294 Dziękujemy za zakup DA-10294 DIGITUS. System ten, specjalnie zaprojektowany do odtwarzania muzyki poprzez Bluetooth z telefonu

Bardziej szczegółowo

Mini kamera Full HD (AC-1080.ir)

Mini kamera Full HD (AC-1080.ir) Mini kamera Full HD (AC-1080.ir) Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup mini kamery Full HD. Mała i lekka kamera nagrywa filmy w jakości Full HD nawet w ciemności, dzięki wbudowanym diodom podczerwieni.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja QuickStart

Instrukcja QuickStart Instrukcja QuickStart Przyciski i łączność 1. Włącznik urządzenia: Przytrzymaj przycisk, aby włączyć urządzenie. Krótkie naciśnięcie włącza urządzenie, gdy znajduje się trybie gotowości. 2. Przyciski głośności:

Bardziej szczegółowo

Krótka instrukcja obsługi

Krótka instrukcja obsługi Seria Mini 1U DVR Krótka instrukcja obsługi Wersja 2.0.1 Witamy Dziękujemy za zakupienie cyfrowego rejestratora wizyjnego! Niniejszy podręcznik szybkiej instalacji pomoże użytkownikowi w krótkim czasie

Bardziej szczegółowo

PILOT ZDALNEGO STEROWANIA

PILOT ZDALNEGO STEROWANIA PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PILOT ZDALNEGO STEROWANIA R5/E-30 Ostrzeżenie. Należy upewnić się, że między pilotem a odbiornikiem urządzenia wewnętrznego nie znajdują się żadne przegrody; w przeciwnym wypadku

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi HyperMedia Center Spis Treści V1.5

Instrukcja Obsługi HyperMedia Center Spis Treści V1.5 Instrukcja Obsługi HyperMedia Center Spis Treści V1.5 WPROWADZENIE...1 PASEK KONTROLNY ODTWARZACZA...1 PASEK NAWIGACYJNY...2 TV...3 ŹRÓDŁO WEJŚCIOWE...3 LISTA KANAŁÓW...3 PROGRAMOWANIE...3 USTAWIENIA...5

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowy pilot zdalnego sterowania HP (tylko wybrane modele) Instrukcja obsługi

Bezprzewodowy pilot zdalnego sterowania HP (tylko wybrane modele) Instrukcja obsługi Bezprzewodowy pilot zdalnego sterowania HP (tylko wybrane modele) Instrukcja obsługi Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows i Windows Vista są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi

Bardziej szczegółowo

1. Sprawdzanie zawartości opakowania. 2. Instalacja na stojaku. Skrócona instrukcja obsługi USG-300

1. Sprawdzanie zawartości opakowania. 2. Instalacja na stojaku. Skrócona instrukcja obsługi USG-300 1. Sprawdzanie zawartości opakowania Opakowanie powinno zawierać następujące elementy: ZyWALL USG 300 Kabel zasilający Zestaw do montażu w szafie RACK Kabel ethernetowy RJ-45 Krótką drukowaną instrukcję

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1: Wprowadzenie

Rozdział 1: Wprowadzenie Rozdział 1: Wprowadzenie 1.1 Zawartość opakowania Odbierając urządzenie TVGo A03, proszę się upewnić, że następujące pozycje znajdują się w opakowaniu USB TV Super Mini. TVGo A03 Płyta CD ze sterownikiem

Bardziej szczegółowo

SP-1101W/SP-2101W Instrukcja Szybkiej Instalacji

SP-1101W/SP-2101W Instrukcja Szybkiej Instalacji SP-1101W/SP-2101W Instrukcja Szybkiej Instalacji 05-2014 / v1.0 1 I. Informacje o produkcie I-1. Zawartość opakowania Przełącznik Smart Plug Instrukcja Szybkiej Instalacji CD z szybkiej instalacji I-2.

Bardziej szczegółowo

TUNER DVB-T PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA

TUNER DVB-T PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA TUNER DVB-T PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA Tuner DVB-T umożliwia odbiór cyfrowej telewizji naziemnej w standardach MPEG2- i MPEG-4. Możliwość odbioru zależna jest od warunków odległości od nadajnika, jego mocy

Bardziej szczegółowo

PRZETWORNIK ANALOGOWO- CYFROWY USB Instrukcja obsługi 2 POLSKI. Twoja muzyka + nasza pasja

PRZETWORNIK ANALOGOWO- CYFROWY USB Instrukcja obsługi 2 POLSKI. Twoja muzyka + nasza pasja PRZETWORNIK ANALOGOWO- CYFROWY USB Instrukcja obsługi 2 POLSKI Twoja muzyka + nasza pasja Spis treści Połączenia...3 Zasady obsługi urządzenia...4 Kolory migających wskaźników diodowych...4 Kolory wskaźników

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowy router szerokopasmowy 300 MBps BR 6428nS Instrukcja szybkiej instalacji Wersja 1.0/październik 2010 r.

Bezprzewodowy router szerokopasmowy 300 MBps BR 6428nS Instrukcja szybkiej instalacji Wersja 1.0/październik 2010 r. Bezprzewodowy router szerokopasmowy 300 MBps BR 6428nS Instrukcja szybkiej instalacji Wersja 1.0/październik 2010 r. 1 PRAWA AUTORSKIE Copyright Edimax Technology Co., Ltd. wszelkie prawa zastrzeżone.

Bardziej szczegółowo

idtv (DVB-T) Podręcznik użytkownika

idtv (DVB-T) Podręcznik użytkownika idtv (DVB-T) Podręcznik użytkownika Poznań 2012 Wprowadzenie... 3 Wymagania... 3 Ograniczenia... 3 Oprogramowanie... 3 Funkcje... 4 Oglądanie telewizji... 4 Automatyczne skanowanie... 4 Lokalizacja i lista

Bardziej szczegółowo

Regulator wilgotności powietrza Renkforce 1170728

Regulator wilgotności powietrza Renkforce 1170728 INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 001170728 Regulator wilgotności powietrza Renkforce 1170728 Strona 1 z 7 Przeznaczenie produktu Regulacja wilgotności powietrza, pomiar wilgotności za pomocą zintegrowanego

Bardziej szczegółowo

Szybka instrukcja. Polski VTE-1016

Szybka instrukcja. Polski VTE-1016 Szybka instrukcja Polski VTE-1016 7025692 1 Zaczynajmy! Podłącz kontroler do systemu PlayStation TV Możesz korzystać z kontrolera bezprzewodowego DUALSHOCK 3 lub DUALSHOCK 4 i systemu PS TV wystarczy podłączyć

Bardziej szczegółowo

MINIX NEO X7 Nr produktu 000818006

MINIX NEO X7 Nr produktu 000818006 INSTRUKCJA OBSŁUGI MINIX NEO X7 Nr produktu 000818006 Strona 1 z 17 Dziękujemy za zakup MINIX NEO X7. Postępuj zgodnie z instrukcją, aby ustawić urządzenie. MINIX NEO X7 to rewolucyjna, inteligentna centralka

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi

Skrócona instrukcja obsługi Skrócona instrukcja obsługi 1 Witamy Dziękujemy za wybranie Arlo. Rozpoczęcie pracy jest łatwe. 2 Zawartość zestawu Stacja bazowa Zasilacz stacji bazowej Kabel Ethernet Magnetyczne mocowania naścienne

Bardziej szczegółowo

MagicInfo Express instrukcja obsługi

MagicInfo Express instrukcja obsługi MagicInfo Express instrukcja obsługi INFO MagicInfo Express Kreator zawartości to program pozwalający w prosty sposób tworzyć zawartość LFD na podstawie różnych szablonów oraz harmonogramy wyświetlania

Bardziej szczegółowo

Modem i sieć lokalna. Instrukcja obsługi

Modem i sieć lokalna. Instrukcja obsługi Modem i sieć lokalna Instrukcja obsługi Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą zostać zmienione bez powiadomienia. Jedyne warunki gwarancji

Bardziej szczegółowo

70-606 SZCZECIN Telefon:+48 091 4539619

70-606 SZCZECIN Telefon:+48 091 4539619 INSTRUKCJA OBSŁUGI DYSTRYBUCJA : DJ-DISTRIBUTION NUMARK POLSKA ul. Hryniewieckiego 1 mag.iii 2p. 70-606 SZCZECIN Telefon:+48 091 4539619 Zawartość pudełka: NDX200 Przewód zasilający Przewód audio RCA Instrukcja

Bardziej szczegółowo

FRITZ!Powerline 540E WLAN Set

FRITZ!Powerline 540E WLAN Set Serwis Serwis pl.avm.de/serwis Instrukcja obsługi pl.avm.de/serwis/podreczniki/fritzpowerline Pomoc techniczna pl.avm.de/serwis/support-request-poland/ wybor-produktu Materiały do pobrania pl.avm.de/serwis/strefa-pobierania

Bardziej szczegółowo

Active Indoor Antenna SRT ANT 12 ECO

Active Indoor Antenna SRT ANT 12 ECO User Manual Mode d emploi Bedienungsanleitung Manuale d uso Manual de uso Bruksanvisning Használati kézikönyv Uživatelský manuál Instrukcja obsługi Uputstvo za upotrebu Руководство пользователя Active

Bardziej szczegółowo

BeoLab 11. Instrukcja obsługi

BeoLab 11. Instrukcja obsługi BeoLab 11 Instrukcja obsługi OSTRZEŻENIE: Aby zmniejszyć ryzyko pożaru lub porażenia prądem elektrycznym, nie wolno wystawiać urządzenia na działanie deszczu lub wilgoci. Nie należy narażać urządzenia

Bardziej szczegółowo

HDV18A. Cyfrowy dekoder audio Podręcznik użytkownika

HDV18A. Cyfrowy dekoder audio Podręcznik użytkownika Cyfrowy dekoder audio Podręcznik użytkownika HDV18A Dziękujemy za zakup produktu. W celu zachowania optymalnej wydajności i bezpieczeństwa prosimy o zapoznanie się z poniższą instrukcją. Spis treści: I:

Bardziej szczegółowo

BeoLab 12. BeoLab 12 2 BeoLab 12 3

BeoLab 12. BeoLab 12 2 BeoLab 12 3 BeoLab 12 BeoLab 12 2 BeoLab 12 3 Producent zastrzega sobie prawo do zmiany bez powiadomienia danych technicznych urządzenia, sposobu jego obsługi oraz dostępnych w nim funkcji. Wersja 1.0 1201 Codzienne

Bardziej szczegółowo