System rozrywki domowej Blu-ray

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "System rozrywki domowej Blu-ray"

Transkrypt

1 HT-H7500WM HT-H7750WM System rozrywki domowej Blu-ray instrukcja obsługi wyobraź sobie możliwości Dziękujemy za zakupienie tego produktu firmy Samsung. Aby uzyskać bardziej kompletną obsługę, zarejestruj swój produkt na stronie internetowej pod adresem

2 Informacje Dotyczące Bezpieczeństwa UWAGA RYZYKO PORAŻENIA PRĄDEM ELEKTRYCZNYM NIE OTWIERAĆ UWAGA: ABY ZMNIEJSZYĆ RYZYKO PORAŻENIA PRĄDEM ELEKTRYCZNYM, NIE NALEŻY ZDEJMOWAĆ OSŁONY (ANI CZĘŚCI TYLNEJ). CZĘŚCI WEWNĘTRZNE NIE SĄ PRZEZNACZONE DO NAPRAWY PRZEZ UŻYTKOWNIKA. WSZELKIE PRACE NAPRAWCZE NALEŻY ZLECAĆ WYKWALIFIKOWANEMU PERSONELOWI. Ten symbol oznacza, że wewnętrzna część urządzenia jest pod wysokim napięciem. Kontakt z dowolną wewnętrzną częścią tego urządzenia jest niebezpieczny. Ten symbol oznacza, że do tego urządzenia dołączono ważną dokumentację dotyczącą obsługi i konserwacji. Szczeliny i otwory w obudowie oraz z tyłu lub na spodzie zapewniają niezbędną wentylację. Aby zapewnić prawidłowe działanie tego urządzenia oraz zapobiec jego przegrzaniu, nigdy nie należy tych szczelin i otworów blokować lub zakrywać. - Nie umieszczaj urządzenia tam, gdzie jest mało miejsca, np. na półce na książki lub we wbudowanej szafce, chyba że zostanie zapewniona odpowiednia wentylacja. - Nie umieszczaj urządzenia w pobliżu kaloryfera lub otworu wentylacyjnego lub nad nimi albo w miejscu, w którym będzie bezpośrednio wystawione na działanie światła słonecznego. - Nie ustawiaj na urządzeniu naczyń (wazonów, itp.) zawierających wodę. Wyciek wody może spowodować pożar lub porażenie prądem elektrycznym. Nie wystawiaj urządzenia na deszcz ani nie ustawiaj go w pobliżu wody (w pobliżu wanny, miski, zlewozmywaka lub zlewu do prania, w wilgotnej piwnicy lub w pobliżu basenu itp.). Jeśli urządzenie przypadkowo się zamoczy, odłącz je od gniazda zasilania i niezwłocznie skontaktuj się z autoryzowanym sprzedawcą. To urządzenie wymaga użycia baterii. W danej społeczności mogą istnieć przepisy z dziedziny ochrony środowiska, które wymagają, aby pozbywać się tych baterii w odpowiedni sposób. W celu uzyskania informacji na temat likwidacji i recyklingu skontaktuj się z miejscowymi władzami. Nie przeciążaj gniazdek, przedłużaczy lub rozgałęziaczy ponad ich wydajność, gdyż może to spowodować pożar lub porażenie prądem elektrycznym. Poprowadź przewody zasilania tak, aby było jak najmniejsze prawdopodobieństwo, że ktoś na nie nadepnie lub, że zostaną ściśnięte przez umieszczone na nich lub przy nich przedmioty. Zwróć szczególną uwagę na przewody od strony wtyczki, gniazd zasilania oraz w miejscu, gdzie wychodzą z urządzenia. W celu ochrony urządzenia przed burzą lub gdy pozostawia się je bez dozoru i nie jest używane przez dłuższy okres czasu, odłącz je od gniazda zasilania i odłącz antenę lub system kabli. Zapobiegnie to uszkodzeniu zestawu z powodu uderzenia pioruna i przepięcia linii energetycznej. Przed podłączeniem przewodu zasilania prądu zmiennego do gniazda zasilacza prądu stałego, upewnij się, że oznaczenie napięcia zasilacza prądu stałego jest zgodne z lokalnym zasilaniem elektrycznym. 2 - Polski Nigdy nie wkładaj żadnym metalowych przedmiotów do otwartych części urządzenia. Takie postępowanie może stworzyć zagrożenie porażenia prądem. Aby uniknąć porażenia prądem, nigdy nie dotykaj wnętrza urządzenia. Urządzenie powinien otwierać tylko wykwalifikowany technik. Pamiętaj, żeby podłączyć przewód zasilania tak, aby był odpowiednio umocowany. W przypadku odłączania przewodu zasilającego od gniazda, zawsze ciągnij za wtyczkę. Nigdy nie odłączaj, ciągnąc za przewód zasilający. Nie należy dotykać przewodu zasilającego mokrymi rękami. Jeśli urządzenie nie działa normalnie szczególnie, jeśli wydobywają się z niego nietypowe dźwięki lub zapachy natychmiast je odłącz i skontaktuj się z autoryzowanym przedstawicielem lub centrum serwisowym. Konserwacja skrzynki. - Przed podłączeniem do odtwarzacza innych urządzeń należy je wyłączyć. - Jeśli urządzenie zostanie szybko przeniesione z zimnego do ciepłego pomieszczenia, może dojść do skroplenia pary wodnej na częściach wewnętrznych urządzenia oraz na soczewce, powodując nieprawidłowe odtwarzanie płyt. W takim przypadku odłącz urządzenie, odczekaj dwie godziny, po czym podłącz wtyczkę do gniazdka. Następnie włóż płytę i ponownie spróbuj ją odtworzyć. Pamiętaj, aby wyciągnąć wtyczkę przewodu zasilającego z gniazda, jeśli urządzenie nie będzie przez jakiś czas używane lub jeśli opuszczasz dom na dłuższy czas (szczególnie jeśli zostają same w domu dzieci, osoby starsze lub niepełnosprawne). - Zebrany kurz może spowodować porażenie prądem, przebicie lub pożar, jeśli sprawi, że przewód zasilający wytworzy iskrę i ciepło lub izolacja ulegnie uszkodzeniu. Skontaktuj się z autoryzowanym centrum serwisowym w celu uzyskania informacji, jeśli zamierzasz zainstalować urządzenie w miejscu, w którym znajdują się duże ilości kurzu, panują wysokie lub niskie temperatury, wysoka wilgotność, tam gdzie znajdują się substancje chemiczne lub gdzie będzie ono działało przez 24 godziny na dobę, np. na lotnisku, dworcu kolejowym, itp. Jeśli tego nie zrobisz, może to prowadzić do poważnego uszkodzenia produktu.

3 Używaj tylko odpowiednio uziemionej wtyczki oraz odpowiednio uziemionego gniazda. - Nieprawidłowe uziemienie może spowodować porażenie prądem lub uszkodzenie sprzętu. (Wyłącznie sprzęt pierwszej klasy) Aby całkowicie wyłączyć urządzenie, należy je odłączyć od gniazda. Z tego względu cały czas musi być łatwy dostęp do gniazda zasilania i wtyczki. Nie wolno pozwolić dzieciom na wieszanie się na urządzeniu. Przechowuj akcesoria (bateria itp.) w bezpiecznym miejscu niedostępnym dla dzieci. Nie instaluj urządzenia w miejscu niestabilnym, np. na chwiejącej się półce, nierównej podłodze lub w miejscu narażonym na wibracje. Nie wolno upuszczać lub uderzać urządzenia. Jeśli urządzenie zostanie uszkodzone, odłącz przewód zasilający i skontaktuj się z centrum serwisowym. W przypadku czyszczenia urządzenia należy odłączyć przewód zasilający z gniazda zasilającego i wytrzeć urządzenie przy użyciu miękkiej, suchej szmatki. Nie używaj substancji chemicznych takich jak wosk, benzol, alkohol, rozpuszczalniki, środki owadobójcze, odświeżacze powietrza, smary lub detergenty. Takie środki chemiczne mogą negatywnie wpłynąć na wygląd urządzenia lub spowodować wymazanie napisów na urządzeniu. Nie należy wystawiać tego urządzenia na kapiącą wodę ani chlapanie. Na urządzeniu nie wolno także stawiać żadnych przedmiotów wypełnionych płynami, takich jak wazon. Nie wyrzucaj baterii do ognia. Nie należy podłączać do jednego gniazda kilku urządzeń elektrycznych. Przeciążenie gniazdka może spowodować jego przegrzanie i doprowadzić do pożaru. W przypadku wymiany baterii używanych w pilocie na baterie niewłaściwego typu istnieje ryzyko wybuchu. Wymieniaj tylko na baterie tego samego typu lub ich odpowiedniki. OSTRZEŻENIE: ABY ZAPOBIEC ROZPRZESTRZENIANIU OGNIA, ZAWSZE TRZYMAJ ŚWIECE I INNE ELEMENTY Z OTWARTYM PŁOMIENIEM Z DALA OD URZĄDZENIA. URZĄDZENIE LASEROWE KLASY 1 Ten produkt jest klasyfikowany jako urządzenie LASEROWE KLASY 1. Korzystanie z urządzeń sterujących, ustawień lub wykonywanie procedur innych niż tutaj opisane może skutkować narażeniem się na ryzyko promieniowania. UWAGA: NIEWIDOCZNE PROMIENIOWANIE LASEROWE PRZY OTWIERANIU I PO OBEJŚCIU WEWNĘTRZNYCH ZABEZPIECZEŃ. UNIKAĆ WYSTAWIENIA NA DZIAŁANIE PROMIENI. CLASS 1 LASER PRODUCT KLASSE 1 LASER PRODUKT LUOKAN 1 LASER LAITE KLASS 1 LASER APPARAT PRODUCTO LÁSER CLASE Polski Środki ostrożności dotyczące funkcji 3D WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEPISÓW BHP W ZWIĄZKU Z ODTWARZANIEM OBRAZÓW 3D. Przed użyciem funkcji 3D należy przeczytać ze zrozumieniem poniższe informacje dotyczące bezpieczeństwa. Oglądając telewizję 3D można odczuwać nieprzyjemne efekty, takie jak zawroty głowy, nudności lub ból głowy. W przypadku wystąpienia któregokolwiek z tych objawów należy przestać oglądać telewizję 3D, zdjąć Aktywne Okulary 3D i odpocząć. Oglądanie obrazów 3D przez dłuższy czas może powodować zmęczenie oczu. W przypadku zmęczenia oczu należy przestać oglądać telewizję 3D, zdjąć Aktywne Okulary 3D i odpocząć. Osoba dorosła powinna często kontrolować dzieci korzystające z funkcji 3D. Jeśli dziecko skarży się na zmęczenie oczu, ból głowy, zawroty głowy lub nudności, należy nakazać mu zakończenie oglądania telewizji 3D i odpoczynek. Nie używaj Aktywnych Okularów 3D do innych celów (na przykład jako zwykłych okularów, okularów przeciwsłonecznych, okularów ochronnych itp.) Nie używaj funkcji 3D lub Aktywnych Okularów 3D w czasie chodzenia lub przemieszczania się. Korzystanie z funkcji 3D lub Aktywnych Okularów 3D podczas przemieszczania się może spowodować wpadanie na przedmioty, potknięcie się i/lub upadek, a w konsekwencji doprowadzić do poważnych obrażeń. Aby oglądać treść w trybie trójwymiarowym, podłącz urządzenie 3D (odbiornik AV lub telewizor obsługujący technologię 3D) do gniazda HDMI OUT urządzenia, przy użyciu szybkiego przewodu HDMI. Przed włączeniem treści 3D załóż okulary 3D. Urządzenie wysyła sygnały 3D tylko przez przewód HDMI podłączony do gniazda HDMI OUT. Rozdzielczość wideo w trybie odtwarzania 3D jest uzależniona od rozdzielczości oryginalnego wideo 3D. Rozdzielczości nie można zmienić. Niektóre funkcje, na przykład BD Wise, regulacja rozmiaru ekranu oraz regulacja rozdzielczości mogą nie działać prawidłowo w trybie odtwarzania 3D. Do prawidłowego wysyłania sygnału trójwymiarowego należy używać szybkiego przewodu HDMI. Oglądając obrazy 3D, należy zachować od telewizora odległość równą trzykrotnej szerokości ekranu. Na przykład: jeśli posiadasz 46-calowy ekran, usiądź w odległości 3,5 metra od ekranu. Aby uzyskać najlepszy obraz trójwymiarowy, ekran wideo 3D należy ustawić na wysokości oczu. Po podłączeniu odtwarzacza do niektórych urządzeń 3D tryb trójwymiarowy może nie działać prawidłowo. Niniejsze urządzenie nie przekształca treści 2D w 3D. Logo Blu-ray 3D i Blu-ray 3D są znakami towarowymi Blu-ray Disc Association. Informacje Dotyczące Bezpieczeństwa

4 Spis Treści ROZPOCZYNANIE UŻYTKOWANIA 5 Akcesoria 5 Części głośnika 6 Panel przedni 7 Panel tylny 8 Pilot PODŁĄCZANIE 9 Podłączanie głośników 12 Zakładanie toroidalnego rdzenia ferrytowego na przewód zasilający bezprzewodowego modułu odbioru (SWA-6000) 13 Podłączanie do telewizora i urządzeń zewnętrznych 14 Podłączanie do rutera sieciowego USTAWIENIA 15 Procedura wstępnych ustawień 15 Ekran główny w skrócie 16 Otwieranie ekranu Ustawienia 16 Funkcje menu Ustawienia 22 Konfiguracja sieci 24 Sieć Wi-Fi Direct 25 Aktualizowanie oprogramowania ODTWARZANIE ZAWARTOŚCI 27 Odtwarzanie komercyjnych płyt 27 Odtwarzanie plików multimedialnych 29 Sterowanie odtwarzaniem wideo 32 Sterowanie odtwarzaniem muzyki 37 Korzystanie z funkcji Bluetooth 40 Wyświetlanie zdjęć 41 Słuchanie radia 42 Korzystanie z przycisków sterowania efektami specjalnymi na pilocie USŁUGI SIECIOWE 43 Logowanie do konta Samsung 43 Dodawanie karty kredytowej 43 Przed użyciem funkcji FILMY I SERIALE lub SAMSUNG APPS 44 Korzystanie z funkcji FILMY I SERIALE 45 Korzystanie z SAMSUNG APPS 47 Screen Mirroring 47 Korzystanie z WebBrowser 50 Łączenie kont w serwisach internetowych z urządzeniem 50 BD-LIVE DODATEK 51 Dodatkowe informacje 52 Zgodność płyt i formatów 59 Rozwiązywanie problemów 62 Dane techniczne 64 Licencje 4 - Polski

5 Rozpoczynanie Użytkowania Rysunki i ilustracje znajdujące się w tej instrukcji obsługi służą wyłącznie jako źródło informacji i mogą różnić się od rzeczywistego wyglądu produktu. Istnieje możliwość nałożenia opłaty administracyjnej w przypadku gdy: a. zostanie wezwany technik, a w urządzeniu nie zostanie stwierdzona żadna wada (tj. w przypadku, gdy użytkownik nie przeczyta niniejszej instrukcji) b. urządzenie zostanie przyniesione do punktu napraw, a w urządzeniu nie zostanie stwierdzona żadna wada (tj. w przypadku, gdy użytkownik nie przeczyta niniejszej instrukcji). Użytkownik zostanie poinformowany o wysokości takiej opłaty administracyjnej przed wykonaniem jakiejkolwiek naprawy lub wizytą technika na miejscu. Znajdź w pudełku akcesoria i elementy zestawu głośników podane lub pokazane poniżej. Akcesoria Pilot Bateria litowa Instrukcja obsługi Rozpoczynanie Użytkowania (Przewód zasilania) Przewód zasilający Antena FM Toroidalny rdzeń ferrytowy Miękka szmatka OSTRZEŻENIE: NIE POŁYKAĆ BATERII RYZYKO POPARZENIA CHEMICZNEGO. [Pilot wyposażony w ] Ten produkt zawiera baterię pastylkową. W przypadku połknięcia baterii pastylkowej może ona spowodować poważne poparzenia chemiczne w ciągu zaledwie 2 godzin i może być przyczyną śmierci. Należy przechowywać nowe i zużyte baterie z dala od dzieci. Jeżeli komora baterii nie zamyka się dokładnie, należy przestać korzystać z produktu i przechowywać z dala od dzieci. W przypadku podejrzenia, że baterie zostały połknięte lub znalazły się w wewnątrz jakiejś części ciała, należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem. Części głośnika HT-H7500WM - 5.1KAN Centralny Przedni x2 Surround x2 Przewód głośnika x 6 Subwoofer Odbiornik bezprzewodowy Moduł (SWA-6000) 5 - Polski

6 HIGH-END VACUUM TUBE SOUND Rozpoczynanie Użytkowania HT-H7750WM - 7.1KAN Przewód głośnika x 2 Śruba (5x20) x 16 Podstawa stojaka x 4 Centralny Przedni/Przedni górny x 2 Stojak x 4 Surround x2 Subwoofer Odbiornik bezprzewodowy Moduł (SWA-6000) Panel przedni IKONY WYŚWIETLACZA FUNKCJA STOP ODTWARZANIE/ PAUZA WZMACNIACZ LAMPOWY OTWÓRZ/ ZAMKNIJ REGULACJA GŁOŚNOŚCI ZASILANIE NFC WYŚWIETLACZ 5V 0.5A TACA PŁYTY CZUJNIK PILOTA USB Telefony komórkowe lub urządzenia przenośne umieszczone w pobliżu wzmacniacza lampowego lub urządzenia elektroniczne umieszczone na produkcie mogą spowodować zakłócenia dźwięku lub szumy. Nie należy pozwalać dzieciom na dotykanie powierzchni włączonego urządzenia. Może być gorąca. Aby zaktualizować oprogramowanie urządzenia przez gniazdo USB, należy użyć napędu Flash USB. 6 - Polski

7 FRONT R FRONT L Gdy urządzenie wyświetla menu płyty Blu-ray, nie można uruchomić filmu przy użyciu przycisku na urządzeniu lub na pilocie. Aby odtworzyć film, należy wybrać polecenie Play Movie lub Start w menu płyty, a następnie nacisnąć przycisk OK. Jeśli korzystasz z Internetu lub odtwarzasz zawartość z urządzenia USB na telewizorze TV przez kino domowe, nie możesz wybrać trybu BD/DVD za pomocą przycisku SOURCE. Aby wybrać tryb BD/DVD, wyjdź z Internetu lub zatrzymaj zawartość odtwarzaną na telewizorze, a następnie wybierz tryb BD/DVD. Aby korzystać z funkcji NFC, oznacz zgodne urządzenie źródłowe Bluetooth do przycisku w górnej części produktu (Patrz strona 39). Panel tylny SPEAKERS OUT FRONT R SUBWOOFER FRONT L CENTER IMPEDANCE : 3 * W przypadku modelu HT-H7500WM WENTYLATOR HDMI OUT CHŁODZĄCY HDMI IN AUX IN * ANTENA FM Rozpoczynanie Użytkowania AUX IN FM ANT POWER FRONT TOP R FRONT TOP L IMPEDANCE : 3 LAN L SUBWOOFER CENTER SPEAKERS OUT HDMI OUT 1 HDMI IN 2 R OPTICAL DIGITAL AUDIO IN PRZEWÓD ZASILAJĄCY ZŁĄCZA WYJŚĆ GŁOŚNIKÓW ZŁĄCZE SIECI LAN ZEWNĘTRZNE CYFROWE WEJŚCIE AUDIO (OPTYCZNE) * Podłączanie anteny FM 1. Podłącz dołączoną do zestawu antenę FM do gniazda FM ANT. 2. Powoli przemieszczaj przewód anteny, aż znajdziesz miejsce, gdzie odbiór jest dobry, a następnie przymocuj antenę do ściany lub innej twardej powierzchni. Zachowaj co najmniej 10 cm wolnej przestrzeni ze wszystkich stron zestawu kina domowego, aby zapewnić odpowiednią wentylację. Nie należy zasłaniać wentylatora ani otworów wentylacyjnych. Produkt ten nie odbiera stacji AM. 7 - Polski

8 Rozpoczynanie Użytkowania Pilot Opis pilota Włączanie/wyłączanie urządzenia. Wyreguluj głośność. Umożliwiają przejście do tyłu ([) lub do przodu (]). lub Naciśnij i przytrzymaj, aby wyszukiwać do tyłu (() lub do przodu ()). Naciśnij, aby przejść do ekranu głównego. Umożliwia wybór pozycji menu ekranowego i zmianę wartości menu.,. : Wyszukiwanie aktywnych stacji FM i zmiana kanałów. Wraca do poprzedniego menu. Otwieranie menu podręcznego/ tytułowego. Naciśnięcie umożliwia zastosowanie efektów dźwiękowych. Naciśnięcie tego przycisku umożliwia zastosowanie efektu DTS Neo:Fusion II lub Dźwięk 3D. Przyciski te służą zarówno do obsługi menu tego produktu, jak również kilku innych funkcji płyt Blu-ray. Naciśnij, aby wybrać tryb MANUAL (RĘCZNY)/PRESET (USTAWIENIE WSTĘPNE) w funkcji Tunera. Naciśnij, aby otworzyć i zamknąć tacę płyty. Naciśnięcie tego przycisku uruchamia tryb Home Cinema (Kino domowe) (HDMI, AUX, BD/DVD itp.). Umożliwia tymczasowe wyłączenie dźwięku. Służy do odtwarzania płyty lub plików. lub Umożliwia wstrzymanie odtwarzania. Naciśnięcie powoduje wyświetlenie menu Tools (Narzędzia). lub Naciśnij i przytrzymaj ten przycisk, aby wyświetlić klawiaturę numeryczną (może zawierać klawisze funkcyjne) na ekranie. Naciśnij, aby zatrzymać odtwarzanie płyty lub wyjść z menu. Naciśnij, aby wyświetlić menu Płyta. Wyświetla informacje o odtwarzanej treści podczas odtwarzania płyty lub plików Blu-ray/DVD. Ustaw wyłącznik czasowy, aby wyłączyć urządzenie. Umożliwia wybranie opcji STEREO lub MONO dla sygnału radiowego. Służy do ustawiania programowanych częstotliwości radiowych. Odtwarzając zawartość multimedialną w aplikacji SAMSUNG APPS, naciśnij i przytrzymaj przycisk 5 na pilocie, aby wstrzymać odtwarzanie. Aby zatrzymać odtwarzanie, naciśnij i przytrzymaj przycisk e (WYJŚCIE) na pilocie. Wkładanie baterii do pilota Przy użyciu monety obróć pokrywę pilota w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aby ją zdjąć, jak pokazano na powyższym rysunku. Włóż baterię litową 3 V. Należy ją włożyć tak, aby biegun dodatni (+) był skierowany do góry. Załóż pokrywę na komorę baterii tak, aby znaki znajdowały się tuż obok siebie, jak pokazano na powyższym rysunku. 8 - Polski Przy użyciu monety obróć maksymalnie pokrywę, aż zostanie zablokowana.

9 Podłączanie W tej części opisano różne metody podłączania tego urządzenia do innych komponentów zewnętrznych. Przed przeniesieniem lub instalacją produktu należy wyłączyć urządzenie i odłączyć przewód zasilający. Podłączanie głośników Subwoofer Centralny Głośnik przedni (P) Subwoofer Centralny Głośnik przedni/ przedni górny (P) Głośnik przedni (L) Urządzenie Głośnik surround (P) Głośnik przedni/ przedni górny (L) Urządzenie Głośnik surround (P) Podłączanie Głośnik surround (L) Bezprzewodowy moduł odbioru Głośnik surround (L) Bezprzewodowy moduł odbioru * HT-H7500WM * HT-H7750WM Umieszczenie produktu Umieść go na stojaku lub półce lub pod szafką telewizora. Wybieranie miejsca słuchania Miejsce słuchania powinno znajdować się w odległości od 2,5 do 3 razy większej od przekątnej ekranu telewizora. Na przykład w przypadku 46-calowego ekranu zaplanuj miejsce słuchania w odległości od 2,92 do 3,50 metrów od ekranu. HT-H7500WM: Głośniki przednie HT-H7750WM: Głośniki przednie/ przednie górne HT-H7500WM: Głośnik centralny HT-H7750WM: Głośnik centralny Umieść je z przodu miejsca słuchania, w swoim kierunku, pod kątem około 45. Umieść głośniki przednie w taki sposób, aby ich głośniki wysokotonowe znajdowały się na tej samej wysokości co uszy. Ustaw głośniki przednie w linii z głośnikiem centralnym lub umieść je nieznacznie przed nim. Umieść je z przodu miejsca słuchania, w swoim kierunku, pod kątem około 45. Umieść głośniki przednie w taki sposób, aby ich głośniki wysokotonowe znajdowały się na tej samej wysokości co uszy. Ustaw przód górnych głośników przednich/przednich w linii z głośnikiem centralnym lub umieść je nieznacznie przed nim. Głośnik centralny najlepiej zainstalować na tej samej wysokości co głośniki przednie. Można go również zainstalować nad telewizorem lub pod nim. Głośnik centralny najlepiej zainstalować na tej samej wysokości co górne głośniki przednie/przednie. Można go również zainstalować nad telewizorem lub pod nim. 9 - Polski

10 Podłączanie Głośniki surround Subwoofer Umieść te głośniki z boku miejsca słuchania. Jeśli nie ma wystarczającej ilości miejsca, umieść głośniki tak, aby były skierowane przodem do siebie. Ustaw je w odległości około 60 do 90 cm powyżej ucha i skieruj nieznacznie w dół. * W przeciwieństwie do głośników przednich i centralnego głośniki surround są używane głównie do efektów dźwiękowych. Dźwięk nie będzie się z nich wydobywał przez cały czas. Położenie subwoofera nie jest takie istotne. Można go ustawić w dowolnym miejscu. * Głośniki surround należy podłączyć do bezprzewodowego modułu odbioru. * Głośniki użytkownika mogą wyglądać inaczej niż na ilustracjach w tej instrukcji obsługi. * Każdy głośnik ma kolorową etykietę z tyłu lub na spodzie. Każdy przewód ma jednokolorowy pasek przy końcu. Należy dopasować pasek na każdym przewodzie do etykiety głośnika, a następnie podłączyć przewód do głośnika. Dokładne instrukcje znajdują się na stronie 11. Montaż głośników na stojaku Tallboy * tylko HT-H7750WM 1. Znajdź przewód głośnika przymocowany do stojaka. Obróć podstawę stojaka do góry dnem, odwiń przewód głośnika, a następnie przeciągnij go przez otwór w podstawie stojaka. Obchodź się ostrożnie ze stojakiem. Jest on ciężki. 2. Przymocuj podstawę stojaka do dolnej części stojaka. 1 2 Stojak Podstawa stojaka 3. Umieść trzy śruby 5x20 w oznaczonych otworach podstawy stojaka, a następnie wkręć je za pomocą śrubokręta, jak pokazano na ilustracji. 4. Umieść przewód głośnika w szczelinie na spodzie każdej podstawy stojaka Połącz zmontowany stojak z głośnikiem, dopasowując do siebie etykiety na stojaku i głośniku, zgodnie z ilustracją. 6. Za pomocą śrubokręta wkręć śrubę (5x20) zgodnie z ruchem wskazówek zegara do otworu z tyłu głośnika. 7. Powtarzaj kroki od 1 do 6 w przypadku każdego głośnika i stojaka. 5 6 Głośnik Stojak 10 - Polski

11 SPEAKERS OUT FRONT R SUBWOOFER FRONT TOP R FRONT R SUBWOOFER FRONT L CENTER FRONT TOP L FRONT L CENTER SPEAKERS OUT Podłączanie przewodów głośnika 1. Dopasuj wszystkie przewody do odpowiednich głośników, zestawiając kolor wtyczki każdego przewodu z kolorem naklejki na spodzie lub z tyłu każdego głośnika. 2. Podłącz wtyczki głośników z tyłu urządzenia, dopasowując kolory wtyczek głośnika do kolorów gniazd w głośniku. HT-H7500WM Głośnik przedni (P) Bezprzewodowy moduł odbioru SPEAKERS OUT FRONT R SUBWOOFER Głośnik przedni (L) FRONT L CENTER IMPEDANCE : 3 Podłączanie Subwoofer IMPEDANCE : 3 HDMI OUT 1 Głośnik centralny Głośnik surround (L) Głośnik surround (P) HT-H7750WM Głośnik przedni górny/przedni (P) Głośnik przedni górny/przedni (L) Bezprzewodowy moduł odbioru FRONT TOP R FRONT TOP L FRONT R FRONT L IMPEDANCE : 3 SUBWOOFER CENTER SPEAKERS OUT Subwoofer IMPEDANCE : 3 Głośnik centralny HDMI OUT 1 Głośnik surround (L) Głośnik surround (P) * Urządzenie to należy podłączać tylko do urządzenia SWA Polski

12 Podłączanie Postawienie głośnika w pobliżu telewizora może spowodować zniekształcenie obrazu na ekranie w wyniku wytwarzanego pola magnetycznego. Bezprzewodowy moduł odbioru należy umieścić tyłem do miejsca słuchania. Jeśli bezprzewodowy moduł odbioru znajduje się za blisko urządzenia, mogą wystąpić zakłócenia dźwięków emitowanych przez głośniki w wyniku interferencji. Jeśli w pobliżu urządzenia używane jest urządzenie takie, jak kuchenka mikrofalowa, bezprzewodowa karta LAN, urządzenie Bluetooth lub inne urządzenie wykorzystujące częstotliwości 2,4/5,8 GHz, mogą wystąpić zakłócenia dźwięków emitowanych przez głośniki w wyniku interferencji. Maksymalna odległość transmisji z produktu do bezprzewodowego modułu odbioru wynosi około 10 m, jednak może ona się różnić w zależności od środowiska pracy. Jeśli między urządzeniem a bezprzewodowym modułem odbioru znajduje się zbrojona betonowa lub metalowa ściana, system może nie działać, ponieważ fale radiowe nie przechodzą przez metal. Jeśli urządzenie nie utworzy połączenia bezprzewodowego, wymaga ono ustawienia ID pomiędzy urządzeniem a bezprzewodowym modułem odbioru. Przy wyłączonym produkcie naciśnij i przytrzymaj przycisk (wycisz) na pilocie przez 5 sekund. Włącz bezprzewodowy moduł odbioru. Następnie naciśnij i przytrzymaj przez 5 sekund przycisk ID SET z tyłu bezprzewodowego modułu odbioru, a następnie włącz urządzenie. PRZESTROGA Jeśli chcesz zainstalować głośniki na ścianie, przymocuj śruby lub gwoździe (niezałączone) mocno do ściany, jeśli chcesz powiesić głośniki, a następnie ostrożnie powieś je na gwoździach lub śrubach, wykorzystując otwory znajdujące się z tyłu każdego głośnika. Nie należy pozwalać dzieciom na zabawę głośnikami ani w ich pobliżu. W przypadku upadku głośników taka zabawa mogłaby doprowadzić do obrażeń. Przewody głośników należy tak podłączyć do głośników, aby zgadzały się ich biegunowości (+/ ). Subwoofer należy umieścić poza zasięgiem dzieci, aby uniemożliwić dzieciom wkładanie rąk lub ciał obcych do kanału (otworu) subwoofera. Subwoofera nie należy wieszać na ścianie przy użyciu kanału (otworu). Bezprzewodowy moduł odbioru posiada wbudowaną antenę bezprzewodowego odbioru. Produkt należy trzymać z dala od wody i wilgoci. Aby osiągnąć optymalną jakość dźwięku, należy sprawdzić, czy obszar dookoła bezprzewodowego modułu odbioru jest wolny od przeszkód. W trybie 2-kanałowym z bezprzewodowych głośników surround nie wydobywa się żaden dźwięk. Zakładanie toroidalnego rdzenia ferrytowego na przewód zasilający bezprzewodowego modułu odbioru (SWA-6000) Przymocowanie toroidalnego rdzenia ferrytowego do przewodu zasilającego bezprzewodowego modułu odbioru zapobiega zakłóceniom spowodowanym przez sygnały radiowe. 1. Pociągnij zaczep toroidalnego rdzenia ferrytowego, aby go otworzyć. 2. Zrób dwie pętle na przewodzie zasilającym bezprzewodowego modułu odbioru. 3. Załóż toroidalny rdzeń ferrytowy na przewód zasilania bezprzewodowego modułu odbioru, jak pokazano na rysunku po prawej stronie, a następnie zamknij go, ściskając, aż usłyszysz kliknięcie. Rdzeń ferrytowy należy założyć jak najbliżej bezprzewodowego modułu odbioru Polski

13 POWER FRONT TOP R FRONT TOP L FRONT R FRONT L SUBWOOFER CENTER SPEAKERS OUT HDMI OUT 1 HDMI IN 2 LAN L R AUX IN FM ANT OPTICAL DIGITAL AUDIO IN Podłączanie do telewizora i urządzeń zewnętrznych AUX IN FM ANT IMPEDANCE : 3 LAN L R Czerwony HDMI OUT 1 HDMI IN 2 R OPTICAL DIGITAL AUDIO IN W Biały Metoda 1 Metoda 2 Metoda 3 Podłączanie HDMI IN Urządzenia zewnętrzne HDMI OUT AUDIO OUT OPTICAL OUT Podłączanie do telewizora Podłącz kabel HDMI (sprzedawany oddzielnie) z gniazda HDMI OUT z tyłu produktu do gniazda HDMI IN w telewizorze. Jeśli telewizor obsługuje funkcję ARC, można odtwarzać dźwięk telewizora przez zestaw kina domowego. Wystarczy podłączyć ten kabel. Bardziej szczegółowe informacje są przedstawione na stronie 18 w poniższej instrukcji oraz w rozdziale dotyczącym funkcji ARC w instrukcji danego telewizora. Podłączanie do urządzeń zewnętrznych Metoda 1 HDMI IN : Podłączanie do zewnętrznego urządzenia przy użyciu przewodu HDMI Podłącz przewód HDMI (sprzedawany oddzielnie) z gniazda HDMI IN z tyłu urządzenia do gniazda HDMI OUT w urządzeniu cyfrowym. Wybierz tryb HDMI1 lub HDMI2. Metoda 2 AUX IN: Podłączanie zewnętrznego urządzenia analogowego Za pomocą kabla audio RCA (kupowany oddzielnie), połącz gniazdo AUDIO IN urządzenia z gniazdem AUDIO OUT zewnętrznego urządzenia analogowego. Wybierz tryb AUX. Kolory wtyczek kabli należy dopasować do kolorów gniazd wejściowego i wyjściowego. Metoda 3 OPTICAL: Podłączanie zewnętrznego cyfrowego urządzenia audio Użyj do podłączenia cyfrowego sygnału wyjściowego audio urządzeń wysyłających sygnał cyfrowy, takich jak odbiorniki telewizji kablowej i satelitarnej (Set-Top-Box) do zestawu kina domowego. Za pomocą cyfrowego kabla optycznego (sprzedawany oddzielnie), połącz gniazdo wejścia optycznego audio urządzenia cyfrowego z gniazdem cyfrowego wejścia optycznego urządzenia zewnętrznego za pomocą kabla optycznego. Wybierz tryb D. IN. Aby oglądać obraz wideo z odbiornika telewizji kablowej/satelitarnej, należy podłączyć jego wyjście wideo bezpośrednio do telewizora. Ten system obsługuje cyfrowe częstotliwości próbkowania wynoszące 32 khz lub wyższe z zewnętrznych urządzeń cyfrowych. Ten system obsługuje tylko dźwięk DTS i Dolby Digital. Dźwięk w formacie MPEG, który jest ciągłym strumieniem bitów, nie jest obsługiwany. Wybieranie zewnętrznego urządzenia Aby wybrać zewnętrzne urządzenie po podłączeniu go, naciśnij przycisk SOURCE. Po każdym naciśnięciu przycisku tryb będzie zmieniać się w następującej kolejności: BD/DVD D. IN AUX HDMI1 HDMI2 FM BT 13 - Polski

14 POWER FRONT TOP R FRONT TOP L FRONT R FRONT L SUBWOOFER CENTER SPEAKERS OUT HDMI OUT 1 HDMI IN 2 LAN L R AUX IN FM ANT OPTICAL DIGITAL AUDIO IN Podłączanie Podłączanie do rutera sieciowego Sieć bezprzewodowa Urządzenie można podłączyć do rutera sieciowego za pomocą jednego ze sposobów zilustrowanych poniżej. Sieć przewodowa IMPEDANCE : 3 Bezprzewodowe urządzenie udostępniające adres IP lub Modem szerokopasmowy (ze zintegrowanym ruterem) Usługa szerokopasmowa Usługa szerokopasmowa Ruter Modem szerokopasmowy Usługa szerokopasmowa Problem z dostępem do serwera aktualizacji oprogramowania firmy Samsung może być spowodowany ruterem lub polityką danego dostawcy usług internetowych. W takim przypadku skontaktuj się z dostawcą usług internetowych, aby uzyskać więcej informacji. Użytkownicy DSL powinni nawiązać połączenie sieciowe za pomocą rutera. Aby korzystać z funkcji DLNA, należy podłączyć dany komputer do sieci w sposób pokazany na ilustracjach powyżej. Połączenie może być przewodowe lub bezprzewodowe. Jeśli bezprzewodowy ruter IP obsługuje protokół DHCP, urządzenie może użyć protokołu DHCP lub statycznego adresu IP, aby nawiązać połączenie z siecią bezprzewodową. Ustaw bezprzewodowy ruter IP na tryb infrastruktury. Tryb Ad-hoc nie jest obsługiwany. Urządzenie obsługuje tylko poniższe kluczowe protokoły zabezpieczeń bezprzewodowych: - WEP (OPEN/SHARED), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES) Wybierz aktualnie nieużywany kanał bezprzewodowego rutera IP. Jeśli kanał ustawiony dla bezprzewodowego rutera IP jest aktualnie używany przez inne urządzenie znajdujące się w pobliżu, spowoduje to zakłócenia i błąd komunikacji. Zgodnie z nowymi specyfikacjami certyfikacji Wi- Fi zestaw kina domowego firmy Samsung nie obsługuje kodowania zabezpieczającego WEP, TKIP ani TKIP-AES (WPS2 mieszane) w sieciach działających w trybie n. Bezprzewodowa sieć LAN, ze względu na swój charakter może powodować zakłócenia, w zależności od warunków roboczych (wydajności urządzenia zapewniającego dostęp do Internetu, odległości, przeszkód, zakłóceń z innych urządzeń wykorzystujących częstotliwość radiową itp.) Polski

15 Ustawienia Procedura wstępnych ustawień 1 ODTWÓRZ PŁYTĘ Menu główne nie będzie wyświetlane, jeśli nie zostaną skonfigurowane ustawienia wstępne. Po zaktualizowaniu wersji oprogramowania wygląd menu ekranowego tego urządzenia może ulec zmianie. Poszczególne kroki uzyskiwania dostępu mogą się różnić w zależności od wybranego menu. Po zakończeniu podłączania zestawu kina domowego do telewizora należy włączyć telewizor a następnie zestaw kina domowego. Wyświetlony zostanie pierwszy ekran konfiguracji wstępnej. Zostaną wyświetlone ekrany konfiguracyjne w następującej kolejności: Język, Konfiguracja sieci, Warunki, Rozdzielczość ekranu (Proporcje) i Układ głośników. W zależności od wersji oprogramowania zestawu kina domowego może być również wyświetlony ekran Aktualizacja oprogramowania. Postępuj zgodnie z wyświetlanymi na każdym ekranie instrukcjami, które umożliwią łatwą procedurę konfiguracji. Jeśli nie jesteś gotów, aby skonfigurować ustawienia sieci lub występują problemy, możesz wybrać polecenie Pomiń i dokonać konfiguracji później. (Patrz str. 22) Aby edytować ustawienia po konfiguracji wstępnej, na ekranie głównym wybierz opcję Ustawienia > System > Ustawienia lub wybierz opcję Reset. (Patrz str. 21) Ekran główny w skrócie ODTWÓRZ PŁYTĘ Brak dysku POLECANE FILMY I SERIALE MULTIMEDIA SAMSUNG APPS MOJE APPS Służy do wyświetlania informacji o płycie znajdującej się obecnie na tacy. Naciśnij przycisk OK, aby rozpocząć odtwarzanie płyty. 2 FILMY I SERIALE Możliwość pobrania filmów i programów telewizyjnych z Internetu. W zależności od kraju to menu może nie być obsługiwane. 3 MULTIMEDIA Odtwarzanie zdjęć, filmów lub treści muzycznych z płyty, urządzeń USB, komputerów, urządzeń mobilnych lub usług chmury. 4 SAMSUNG APPS Pobierz/uzyskaj dostęp do różnych płatnych lub bezpłatnych aplikacji. 5 POLECANE Lista przydatnych i popularnych aplikacji, których pobranie polecamy. 6 MOJE APPS Wyświetla pobrane i zainstalowane aplikacje. Można zmienić kolejność wyświetlania. (Patrz str. 45) 7 Screen Mirroring Umożliwia konfigurację bezprzewodowej funkcji trybu lustrzanego pomiędzy kinem domowym a smartfonem lub tabletem. W zależności od kraju to menu może nie być obsługiwane. 8 Funkcja Służy do przełączania pomiędzy urządzeniami zewnętrznymi podłączonymi do wejść Digital In, Aux, HDMI 1 lub HDMI 2, przełączania do tunera lub do podłączonego urządzenia Bluetooth. Można również korzystać z przycisku SOURCE na pilocie lub przycisku urządzenia głównego. 9 Ustawienia Umożliwia ustawienie różnych funkcji dostosowanych do osobistych preferencji. Ustawienia Aplikacja 1 Aplikacja 2 Aplikacja 3 Aplikacja 4 Aplikacja 5 Aplikacja 6 Screen Mirroring Funkcja Ustawienia Polski

16 Ustawienia Zaznaczanie opcji na ekranie głównym 1. Aby zaznaczyć opcję na ekranie głównym, przemieszczaj kursor za pomocą przycisków 78:; dopóki nie zostanie podświetlona żądana opcja, a następnie naciśnij przycisk OK. W przypadku pozostawienia urządzenia w trybie zatrzymania przez ponad 5 minut bezczynności użytkownika, na ekranie telewizora zostanie wyświetlony wygaszacz ekranu. W przypadku pozostawienia urządzenia w trybie wygaszacza przez ponad 20 minut zasilanie zostanie automatycznie wyłączone. Otwieranie ekranu Ustawienia 1. Zaznacz opcję Ustawienia na ekranie głównym, a następnie naciśnij przycisk OK. Zostanie wyświetlony ekran Ustawienia. Ustawienia Obraz 3 4 Przycisk OK / KIERUNKOWY: Za pomocą przycisków 78:; można przesuwać kursor lub zaznaczyć pozycję. Naciśnięcie przycisku OK spowoduje aktywację aktualnie zaznaczonej pozycji lub potwierdzenie ustawienia. Przycisk e (WYJŚCIE): Naciśnięcie spowoduje zamknięcie bieżącego menu. Szczegółowe informacje o funkcjach Wszystkie funkcje Ustawienia, pozycje menu oraz pojedyncze opcje są szczegółowo objaśnione na ekranie. Aby wyświetlić objaśnienie, za pomocą przycisków 78:; zaznacz funkcję, pozycję menu lub opcję. Objaśnienie zazwyczaj pojawia się po prawej stronie ekranu. Poniżej rozpoczyna się krótki opis wszystkich funkcji menu Ustawienia. Dodatkowe informacje dotyczące niektórych funkcji można także znaleźć w Dodatku do niniejszej instrukcji. Obraz Wyjście UHD Dźwięk Ustawienia 3D Sieć Proporcja obrazu TV Smart Hub BD Wise System Rozdzielczość Pomoc techniczna Ramka filmu (24 na s) Konwer. DVD 24 kl./s Auto 16:9 Oryginalny Wyłączone Auto Auto Wyłączone Funkcje menu Ustawienia Wyjście UHD Obraz 2. Aby przejść do menu, menu podrzędnych oraz opcji ekranu Ustawienia, zapoznaj się z ilustracją pilota zdalnego sterowania zamieszczoną poniżej. Przyciski pilota używane w menu Ustawienia Ta opcja powoduje odtwarzanie wideo HDMI z rozdzielczością UHD (ang. Ultra High Definition). Jest dostępna tylko wtedy, gdy funkcja Ramka filmu jest ustawiona na opcję Auto. Aby korzystać z tej funkcji, należy podłączyć produkt do urządzenia obsługującego rozdzielczość UHD, a zawartość powinna obsługiwać prędkość odtwarzania 24 kl./s (szybkość filmu). Ustawienia 3D Przycisk HOME: Naciśnij, aby przejść do ekranu głównego. Przycisk ' (POWRÓT): Naciśnij, aby wrócić do poprzedniego menu. Konfiguracja funkcji związanych z 3D. Tryb odtwarz. 3D Blu-ray: Wybierz, aby odtwarzać płyty Blu-ray z zawartością 3D w trybie 3D. W przypadku przejścia w trybie 3D do menu głównego lub menu Smart Hub, urządzenie zostanie automatycznie przełączone w tryb 2D. Rozmiar ekranu: Wprowadź rozmiar ekranu telewizora podłączonego do urządzenia. Urządzenie automatycznie dostosuje sygnał wyjściowy 3D do rozmiaru ekranu telewizora. Przed oglądaniem zawartości w formacie 3D należy uważnie przeczytać informacje dotyczące zdrowia i bezpieczeństwa. (Patrz str. 3) 16 - Polski

17 Proporcja obrazu TV HDMI Deep Color Umożliwia dostosowanie sygnału wyjściowego urządzenia do rozmiaru ekranu telewizora. (Patrz str. 51) BD Wise BD Wise to najnowsza funkcja umożliwiająca łączność pomiędzy różnymi urządzeniami firmy Samsung. Po podłączeniu urządzenia firmy Samsung do telewizora Samsung z funkcją BD Wise za pomocą złącza HDMI, gdy funkcja BD Wise jest włączona zarówno w urządzeniu jak i w telewizorze, urządzenie wysyła sygnał wideo z rozdzielczością wideo i prędkością klatkowania płyty Blu-ray/DVD. Rozdzielczość Umożliwia ustawienie rozdzielczości wyjściowej sygnału wideo HDMI na BD Wise, Auto, 1080p, 1080i, 720p, 576p/480p. Wartość ta oznacza liczbę linii wideo na klatkę. Litery i oraz p oznaczają odpowiednio tryby interlaced (z przeplotem) i progressive scan (kolejnoliniowy). Im więcej linii, tym wyższa jakość. Ramka filmu (24 na s) Ustawienie w funkcji Ramka filmu (24 na s) opcji Auto umożliwia urządzeniu automatyczne dostosowanie sygnału wyjściowego HDMI do prędkości 24 klatek na sekundę, aby podnieść jakość obrazu, jeśli urządzenie jest podłączone do telewizora obsługującego prędkość 24 klatek na sekundę. Z funkcji Ramka filmu (24 na s) można korzystać tylko w przypadku telewizora obsługującego tę szybkość klatkowania. Opcja Ramka filmu jest dostępna tylko wtedy, gdy urządzenie jest w trybie rozdzielczości wyjścia HDMI 1080p. Konwer. DVD 24 kl./s Konwertuje odtwarzany obraz DVD na 24 kl./ s i przesyła go przez wyjście HDMI. Ta opcja dostępna jest jedynie wtedy, gdy włączona jest funkcja Ramka filmu (24 na s). Dopasuj rozmiar ekranu Umożliwia wybór optymalnego rozmiaru ekranu Smart Hub lub Screen Mirroring. Format kolorów HDMI Umożliwia ustawienie formatu przestrzeni kolorów dla wyjścia HDMI w celu dopasowania funkcji podłączonego urządzenia (telewizora, monitora itd.). Umożliwia ustawienie urządzenia tak, aby odtwarzało sygnał wideo z gniazda HDMI OUT z ustawieniem Deep Color. Ustawienie Deep Color zapewnia dokładniejsze odwzorowanie barw, z większą głębią koloru. Tryb progresywny Umożliwia poprawę jakości obrazu podczas odtwarzania płyt DVD. Dźwięk Prosta konfiguracja głośników (tylko HT-H7500WM) Umożliwia skonfigurowanie ustawień podłączonych głośników, aby uzyskać najlepszy możliwy dźwięk surround. Tryb normalny : Wybierz, jeśli głośniki zostały skonfigurowane w zalecanym układzie, gdzie głośniki surround znajdują się obok lub za pozycją słuchacza. Tryb prosty : Wybierz, jeśli głośniki surround zostały ustawione przed pozycją słuchacza. Umożliwia konwertowanie dźwięku kanałów przednich do głośników surround. SFE, Virtual 7.1 nie będzie działać, gdy włączona jest opcja Tryb prosty. Ustawienia głośnika Wyjście dźwięku: Umożliwia wybór głośników aktywnych głośników telewizora lub głośników zestawu kina domowego. Ustawienia (Głośn. zest. kina domow.): Umożliwia dostosowanie następujących ustawień głośników oraz włączanie i wyłączanie sygnału testowego w celu sprawdzenia działania głośników. - Poziom głośności: Umożliwia ustawienie odpowiedniej głośności każdego głośnika w zakresie od 6 db do -6 db. Na przykład, jeżeli lubisz głębokie basy, możesz zwiększyć poziom głośności subwoofera o 6 db. - Odległość: Umożliwia ustawienie każdego głośnika w odpowiedniej odległości od pozycji słuchacza, do ok. 10 m. Im większa odległość, tym głośniejsze dźwięki płynące z głośnika. - Test głośnika : Rozpoczyna testowanie w celu konfiguracji najlepszego dźwięku przestrzennego. Naciśnij Zatrzymaj test, aby zatrzymać trwające testowanie. Ustawienia 17 - Polski

18 Ustawienia Ustawienia (Multiroom Link) : Możesz słuchać dźwięku przez zdalny głośnik podłączony do zestawu kina domowego przez domową sieć. Aby użyć głośnika sieciowego, wybierz opcję Multiroom. Jeżeli dostępny jest głośnik sieciowy, zostanie wyświetlony na ekranie. - Nie używaj : Głośnik sieciowy nie jest używany. - Multiroom : Głośnik sieciowy emituje dźwięk. Wszystkie głośniki sieciowe emitują ten sam dźwięk niezależnie od kanału korzystając tylko z formatu PCM. Funkcje SOUND EFFECT i 3D SOUND nie są stosowane, gdy opcja Multiroom jest ustawiona na Włączone. Głośnik sieciowy nie jest dostępny, gdy włączona jest funkcja Screen Mirroring. Aby uzyskać szczegółowe informacje, zobacz instrukcję rozwiązania Multiroom Link. Instrukcja rozwiązania Multiroom Link: > Support > Wyszukaj nazwę produktu > Multiroom Link > Pobierz PDF Własne ust. dźwięku Funkcja Własne ust. dźwięku umożliwia skalibrowanie zestawu kina domowego w celu uzyskania optymalnej jakości dźwięku dostosowanej do słuchu użytkownika i warunków otoczenia. Aby utworzyć niestandardowy profil dźwięku, wykonaj poniższe czynności: 1. W menu Własne ust. dźwięku wybierz Dodaj własny dźwięk. 2. Na następnym ekranie wybierz przycisk Uruchom. Zostanie wyświetlony ekran Podgląd. 3. Wybierz polecenie Podgląd, aby wykonać test dźwięku. Wybierz opcję Dalej, a następnie naciśnij przycisk OK. 4. Rozpocznie się 6-etapowy test. Podczas każdego etapu telewizor emituje dźwięk testowy o innej częstotliwości. Dźwięk zaczyna się od cichego i jego głośność wzrasta. Wybierz Tak, gdy usłyszysz dźwięk testowy. Jeśli chcesz odsłuchać go jeszcze raz, wybierz Sprób.pon.. Po każdym wybraniu opcji Tak telewizor przechodzi do następnego tonu. Po zakończeniu testu zostanie wyświetlony ekran umożliwiający porównanie oryginalnego dźwięku ze skalibrowanym dźwiękiem. 5. Wybierz opcję Dalej, a następnie naciśnij przycisk OK, aby kontynuować. Zostanie wyświetlona klawiatura ekranowa z domyślną nazwą profilu. 6. Wpisz nazwę skalibrowanego profilu dźwiękowego lub zaakceptuj nazwę domyślną, wybierz opcję Gotowe, a następnie naciśnij przycisk OK Polski 7. Zaznacz opcję Gotowe na następnym ekranie, a następnie naciśnij przycisk OK. Ekran Własne ust. dźwięku zostanie wyświetlony ponownie. Profil dźwiękowy : Wybierz utworzony profil dźwięku, aby go włączyć. Lub wybierz Dla niedosłysz. niestandardowy profil dźwięku przygotowany specjalnie z głośnych dźwięków odpowiednich dla osób niedosłyszących. Jeżeli zarejestrowane są 3 niestandardowe profile dźwięku, włączany jest tryb Rodzina zawierający wartości średnie ze wszystkich zarejestrowanych profili. Dodaj własny dźwięk : Służy do tworzenia i dodawania Profil dźwiękowy. Patrz powyższe instrukcje. Edytuj dźwięk własny : Wybierz Profil dźwiękowy, aby go zmienić. Postępuj zgodnie z czynnościami użytymi przy tworzeniu profilu dźwięku. Ta funkcja dostępna jest tylko wtedy, gdy dodano Profil dźwiękowy za pomocą funkcji Dodaj własny dźwięk. (Patrz wyżej). Zarządzaj dźwiękiem : Służy do zmiany nazw lub usuwania niestandardowych profilów dźwięków. Ta funkcja dostępna jest tylko wtedy, gdy dodano Profil dźwiękowy za pomocą funkcji Dodaj własny dźwięk. Aby wybrać profil, zaznacz pole wyboru na prawo od profilu, a następnie wybierz polecenie Zmień nazwę lub Usuń. Korektor Umożliwia ręczną konfigurację ustawień funkcji Korektor. Intel. Głośność Umożliwia ustawienie urządzenia tak, aby poziom głośności pozostawał stabilny gdy następuje zmiana scen lub zmiana kanału. Kanał Audio Return Umożliwia przekierowanie dźwięku z telewizora na głośniki zestawu kina domowego. Niezbędne jest złącze HDMI oraz telewizor zgodny z funkcją Kanał Audio Return (ARC). Gdy funkcja Kanał Audio Return jest ustawiona na Włączone i używany jest przewód HDMI do podłączenia urządzenia do telewizora, wejście optyczne jest wyłączone. Jeśli funkcja Kanał Audio Return jest ustawiona w pozycji Auto i do podłączenia urządzenia do telewizora jest używany przewód HDMI, zostaje automatycznie wybrana funkcja ARC lub cyfrowe wejście optyczne.

19 Wyjście cyfrowe Ustawienia sieci Umożliwia ustawienie opcji Wyjście cyfrowe zgodnie z możliwościami odbiornika AV podłączonego do urządzenia. Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje, zapoznaj się z tabelą doboru wyjścia cyfrowego. (Patrz str. 57) Dynamiczna kontrola zakresu Umożliwia zastosowanie dynamicznej kontroli zakresu do opcji audio Dolby Digital, Dolby Digital Plus oraz Dolby TrueHD. Auto: Automatycznie steruje dynamicznym zakresem dźwięku Dolby TrueHD, w oparciu o informacje znajdujące się na ścieżce dźwiękowej Dolby TrueHD. Włącza także dynamiczną kontrolę zakresu dźwięku dla Dolby Digital i Dolby Digital Plus. Wyłączone: Pozostawia nieskompresowany zakres dynamiczny, co umożliwia odtwarzanie oryginalnego dźwięku. Włączone: Włącza dynamiczną kontrolę zakresu dla wszystkich trzech formatów Dolby. Cichsze dźwięki zostają podgłośnione, natomiast głośne dźwięki ściszone. Downmixing Mode Umożliwia wybór metody próbkowania wielokanałowego, zgodnego z danym systemem stereo. Można wybrać metodę próbkowania urządzenia do funkcji Normalne Stereo lub Zgodne z trybem dźwięku przestrzennego. Synch. dźw. Umożliwia konfigurację połączenia sieci, zapewniając różne funkcje, np. usługi Internetowe lub funkcję AllShare Wi-Fi oraz aktualizuje oprogramowanie. Sieć Wi-Fi Direct Umożliwia podłączenie urządzenia Sieć Wi-Fi Direct do urządzenia przy użyciu sieci Peer-to-Peer, bez konieczności użycia rutera bezprzewodowego. Należy pamiętać, że jeśli urządzenie jest podłączone do sieci bezprzewodowej, można je rozłączyć na czas korzystania z Sieć Wi-Fi Direct. (Patrz str. 24) Pliki tekstowe, np. pliki z rozszerzeniem.txt lub.doc nie będą wyświetlane w przypadku korzystania z funkcji Sieć Wi-Fi Direct. Ustawienia urządzenia multimedialnego Umożliwia innym urządzeniom w sieci, na przykład smartfonom i tabletom współdzielenie zawartości z urządzeniem. Nazwa urz. Umożliwia przypisanie nazwy identyfikującej urządzenie. Nazwy tej używa się do identyfikacji urządzenia podczas podłączania do niego zewnętrznych urządzeń Wi-Fi (smartfonów, tabletów itp.). Ustawienia Podłączenie urządzenia do telewizora cyfrowego umożliwia regulację opóźnienia dźwięku, aby ścieżka dźwiękowa zsynchronizowała się z wideo. Opóźnienie można ustawić w zakresie od 0 do 300 ms. Gwarancja działania funkcji Auto w Synch. dźw. dotyczy tylko telewizorów firmy Samsung obsługujących funkcję ARC (funkcja Anynet+). Stan sieci Sieć Umożliwia sprawdzenie aktualnego stanu sieci i Internetu. Ustawienia BD-Live Umożliwia konfigurowanie różnych funkcji BD- Live. Funkcja BD-Live zapewnia dostęp do dodatkowych funkcji oferowanych w przypadku niektórych płyt Blu-ray, jeśli istnieje połączenie z Internetem. Połączenie internetowe BD-Live: Zezwala na pełne lub częściowe połączenie internetowe BD- Live lub zabrania go. Zarządzanie danymi BD: Umożliwia zarządzanie danymi BD pobranymi z usługi BD-Live lub płyty Blu-ray. Aby korzystać z funkcji BD-Live, należy podłączyć urządzenie pamięci masowej USB do portu USB zestawu kina domowego Polski

20 Ustawienia Smart Hub System Blokada klasyfikacji VOD Można zablokować dostęp do zawartości Wideo na żądanie (ang. VOD, Video On Demand) w zależności od jego oceny. Aby użyć zawartości, należy wprowadzić zabezpieczający kod PIN. Naciśnij i przytrzymaj przycisk 123, aż na ekranie zostanie wyświetlona klawiatura numeryczna. Po wyświetleniu klawiatury numerycznej wybierz liczbę za pomocą przycisku 78:;, a następnie naciśnij przycisk OK. Domyślny zabezpieczający kod PIN to W zależności od kraju to menu może nie być obsługiwane. Napisy Służy do zmieniania napisów przy odtwarzaniu nagrań VOD, obsługujących kodowane napisy. Użyj jej do zmiany koloru i rozmiaru czcionki wyświetlanych napisów. Funkcja Napisy może nie działać w przypadku usług VOD, które nie obsługują kodowanych napisów. W przypadku niektórych usług VOD obsługujących kodowane napisy ustawienia funkcji mogą nie być stosowane. W zależności od kraju to menu może nie być obsługiwane. Zasady i warunki Warunki korzystania z konta Samsung I zasady ochrony prywatności Możesz wyświetlić warunki użytkowania lub zasady prywatności dla kont Smart Hub lub Samsung oraz różnych innych usług. Resetuj Smart Hub Przywraca domyślne ustawienia usługi Smart Hub. Aby użyć zawartości, należy wprowadzić zabezpieczający kod PIN. Naciśnij i przytrzymaj przycisk 123, aż na ekranie zostanie wyświetlona klawiatura numeryczna. Po wyświetleniu klawiatury numerycznej wybierz liczbę za pomocą przycisku 78:;, a następnie naciśnij przycisk OK. Domyślny zabezpieczający kod PIN to Ustawienia Umożliwiają ponowne uruchomienie procedury ustawień początkowych. Zapoznaj się z opisami wyświetlanymi na ekranie. Szybki start Umożliwia ustawienie przyspieszenia włączania produktu przez skrócenie okresu uruchamiania. Jeśli ta funkcja ma ustawioną wartość Włączone, pobór mocy w trybie gotowości zostanie zwiększony. (Ok. 12 W 20 W) Język Umożliwia ustawianie preferowanego języka menu ekranowego, menu płyty, dźwięku, napisów itd. Język wybrany w menu płyty, ścieżce dźwiękowej płyty lub napisach będzie wyświetlany, tylko jeżeli jest obsługiwany przez płytę. Menedżer urządzeń Umożliwia podłączenie bezprzewodowej klawiatury lub myszy USB do portu USB z przodu urządzenia. Ustawienia klawiatury: Umożliwiają konfigurację bezprzewodowej klawiatury USB podłączonej do urządzenia. Klawiatury można używać tylko gdy w przeglądarce sieciowej wyświetli się ekran lub okno klawiatury QWERTY. Ustawienia myszy: Umożliwiają konfigurację bezprzewodowej myszy USB podłączonej do urządzenia. Myszy można używać w menu urządzenia w taki sam sposób, jak myszy w komputerze. Aby użyć myszy w menu urządzenia: 1. Podłącz mysz USB do urządzenia. 2. Kliknij przycisk główny wybrany w opcji Ustawienia myszy. Wyświetlone zostanie proste menu. 3. Kliknij żądane opcje menu. Niektóre klawiatury i myszy USB HID mogą nie być zgodne z tym urządzeniem. Niektóre klawisze klawiatury HID mogą nie działać. Przewodowe klawiatury USB nie są obsługiwane. Niektóre aplikacje mogą nie być obsługiwane. Jeżeli bezprzewodowa klawiatura HID nie działa z powodu zakłóceń, przysuń klawiaturę bliżej urządzenia Polski

2,1-kanałowy system rozrywki domowej Blu-ray

2,1-kanałowy system rozrywki domowej Blu-ray HT-FS6200 2,1-kanałowy system rozrywki domowej Blu-ray instrukcja obsługi wyobraź sobie możliwości Dziękujemy za zakup produktu firmy Samsung. Aby móc korzystać z bardziej kompleksowej obsługi, należy

Bardziej szczegółowo

5,1-kanałowy system rozrywki domowej Blu-ray

5,1-kanałowy system rozrywki domowej Blu-ray HT-F5500 HT-F5530 HT-F5550 5,1-kanałowy system rozrywki domowej Blu-ray instrukcja obsługi wyobraź sobie możliwości Dziękujemy za zakup produktu firmy Samsung. Aby móc korzystać z bardziej kompleksowej

Bardziej szczegółowo

System kina domowego Blu-ray 2.1CH instrukcja obsługi

System kina domowego Blu-ray 2.1CH instrukcja obsługi HT-BD7200 System kina domowego Blu-ray 2.1CH instrukcja obsługi wyobraź sobie możliwości Dziękujemy za zakup produktu firmy Samsung. Aby uzyskać bardziej pełny serwis, należy zarejestrować produkt pod

Bardziej szczegółowo

Blu-ray Disc /DVD Home Theatre System

Blu-ray Disc /DVD Home Theatre System 4-446-734-13(1) (PL) Blu-ray Disc /DVD Home Theatre System Instrukcja obsługi BDV-E6100/BDV-E4100/BDV-E3100/BDV-E2100 OSTRZEŻENIE Nie należy instalować urządzenia w miejscach o ograniczonej przestrzeni,

Bardziej szczegółowo

xxhfl3xx9 xxhfl5xx9 xxhfl7xx9

xxhfl3xx9 xxhfl5xx9 xxhfl7xx9 xxhfl3xx9 xxhfl5xx9 xxhfl7xx9 Spis treści 10.1 Lista źródeł 46 10.2 Z trybu gotowości 46 10.3 EasyLink 46 1 Instalacja 4 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 Przeczytaj wskazówki dotyczące bezpieczeństwa 4 Podstawa telewizora

Bardziej szczegółowo

Sieciowy odtwarzacz płyt Blu-Ray 3D / płyt DVD

Sieciowy odtwarzacz płyt Blu-Ray 3D / płyt DVD INSTRUKCJA OBSŁUGI Sieciowy odtwarzacz płyt Blu-Ray 3D / płyt DVD Proszę dokładnie przeczytać ten podręcznik przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia i zachować go na przyszłość. BP430/BP430N P/NO : MFL67475831_1.0

Bardziej szczegółowo

series Instrukcja obsługi 24HFL3010T 24HFL3010W 28HFL3010T 32HFL3010T 32HFL3010W 40HFL3010T

series Instrukcja obsługi 24HFL3010T 24HFL3010W 28HFL3010T 32HFL3010T 32HFL3010W 40HFL3010T series Instrukcja obsługi 24HFL3010T 24HFL3010W 28HFL3010T 32HFL3010T 32HFL3010W 40HFL3010T Spis treści 1 Instalacja 11.2 Zegar 47 11.3 Wyłącznik czasowy 11.4 Alarm 47 3 1.1 Przeczytaj wskazówki dotyczące

Bardziej szczegółowo

OLE40350TI-B PL IT PT MANUAL DE INSTRUÇÕES TELEWIZOR 40 DVB-T/-C-S2 // 40 TELEVISIONE DVB-T/-C-S2 // 40 TELEVISÃO DVB-T/-C-S2 INSTRUKCJA UZYTKOWNIKA

OLE40350TI-B PL IT PT MANUAL DE INSTRUÇÕES TELEWIZOR 40 DVB-T/-C-S2 // 40 TELEVISIONE DVB-T/-C-S2 // 40 TELEVISÃO DVB-T/-C-S2 INSTRUKCJA UZYTKOWNIKA OLE40350TI-B TELEWIZOR 40 DVB-T/-C-S2 // 40 TELEVISIONE DVB-T/-C-S2 // 40 TELEVISÃO DVB-T/-C-S2 PL IT INSTRUKCJA UZYTKOWNIKA ISTRUZIONI PER L USO PT MANUAL DE INSTRUÇÕES Zawartość Informacje dotyczące

Bardziej szczegółowo

Odtwarzacza Płyt Blu-ray

Odtwarzacza Płyt Blu-ray BD-P1580 Odtwarzacza Płyt Blu-ray instrukcja obsługi wyobraź sobie możliwości Dziękujemy za zakup produktu firmy Samsung W celu uzyskania pełniejszej obsługi produkt należy zarejestrować na stronie internetowej

Bardziej szczegółowo

Zestaw kina domowego Blu-ray Disc /DVD

Zestaw kina domowego Blu-ray Disc /DVD 4-418-860-91(1) (PL) Zestaw kina domowego Blu-ray Disc /DVD Instrukcja obsługi BDV-EF420/BDV-EF220 OSTRZEŻENIE Nie należy instalować urządzenia w miejscach o ograniczonej przestrzeni, takich jak półki

Bardziej szczegółowo

LC-40LE830E LC-40LE830RU LC-40LE831E LC-40LE831S

LC-40LE830E LC-40LE830RU LC-40LE831E LC-40LE831S MODEL LC-46LE830E LC-46LE830RU LC-46LE831E LC-46LE831S INSTRUKCJA OBSŁUGI TELEWIZOR KOLOROWY LCD LC-40LE830E LC-40LE830RU LC-40LE831E LC-40LE831S ASA Oświadczenie CE: Niniejszym firma SHARP Electronics

Bardziej szczegółowo

WERSJA POLSKA. Instrukcja obsługi User Guide LG-V490. www.lg.com MFL68624816 (1.0)

WERSJA POLSKA. Instrukcja obsługi User Guide LG-V490. www.lg.com MFL68624816 (1.0) WERSJA POLSKA E N G L I S H Instrukcja obsługi User Guide LG-V490 MFL68624816 (1.0) www.lg.com UWAGA! Pamiętaj, że tablet LG-V490 często wykorzystuje połączenia danych. Wykup u swojego Operatora stosowny

Bardziej szczegółowo

Telewizor LCD. Instrukcja obsługi A-EHH-100-81(1) Instrukcja podłączenia i programowania. Odbiór audycji telewizyjnych

Telewizor LCD. Instrukcja obsługi A-EHH-100-81(1) Instrukcja podłączenia i programowania. Odbiór audycji telewizyjnych A-EHH-100-81(1) Telewizor LCD Instrukcja obsługi Instrukcja podłączenia i programowania Odbiór audycji telewizyjnych Korzystanie z dodatkowych urządzeń Korzystanie z funkcji MENU Informacje dodatkowe KDL-46R473A

Bardziej szczegółowo

Odtwarzacz płyt Blu-ray Disc /DVD

Odtwarzacz płyt Blu-ray Disc /DVD 4-418-507-11(2) (PL) Odtwarzacz płyt Blu-ray Disc /DVD Instrukcje obsługi Podłączanie i ustawienia Odtwarzanie Internet Nastawienia i regulacje Informacje dodatkowe BDP-S790 OSTRZEŻENIE Aby zmniejszyć

Bardziej szczegółowo

FUNAI BRAND NEW PRODUCT LOGO (revised edition 1,APR.,2010 40FDI7555 POLSKI

FUNAI BRAND NEW PRODUCT LOGO (revised edition 1,APR.,2010 40FDI7555 POLSKI FUNAI BRANDNEW PRDUCT LG (revised edition 1,APR.,2010 40FDI7555 PLSKI Spis treści Informacje o bezpieczeństwie... 2 Pierwsze użycie... 3 Komunikaty, funkcje i akcesoria... 3 Podłączanie zasilania... 4

Bardziej szczegółowo

Register your product and get support at www.philips.com/welcome 42PFH6309 42PFT6309 42PFT6309 47PFH6309 47PFT6309 47PFT6309 55PFH6309 55PFT6309

Register your product and get support at www.philips.com/welcome 42PFH6309 42PFT6309 42PFT6309 47PFH6309 47PFT6309 47PFT6309 55PFH6309 55PFT6309 Register your product and get support at www.philips.com/welcome Smart LED TV 42PFH6309 42PFT6309 42PFT6309 47PFH6309 47PFT6309 47PFT6309 55PFH6309 55PFT6309 Instrukcja obsługi Spis treści 9.2 Korzystanie

Bardziej szczegółowo

Przewodnik szybkiego startu i rozwiązywania problemów

Przewodnik szybkiego startu i rozwiązywania problemów Przewodnik szybkiego startu i rozwiązywania problemów SPIS TREŚCI Rejestracja produktu 2 Ważne informacje 2 Informacje podstawowe 4 Bezpieczeństwo i wygoda... 4 Środki ostrożności... 4 Zalecenia zdrowotne...

Bardziej szczegółowo

www.philips.com/welcome 42PFK7509 42PFS7509 47PFK7509 47PFS7509 55PFK7509 55PFS7509 Instrukcja obsługi

www.philips.com/welcome 42PFK7509 42PFS7509 47PFK7509 47PFS7509 55PFK7509 55PFS7509 Instrukcja obsługi Register your product and get support at www.philips.com/welcome Ultra Slim Smart LED TV 42PFK7509 42PFS7509 47PFK7509 47PFS7509 55PFK7509 55PFS7509 Instrukcja obsługi Spis treści 7.1 Oglądanie kanałów

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi BN46-00299C-03

Instrukcja obsługi BN46-00299C-03 Instrukcja obsługi PE40C PE46C PE55C Kolor i wygląd mogą się różnić w zależności od produktu. Jego specyfikacja może bez wcześniejszego powiadomienia ulec zmianie mającej na celu poprawę jakości pracy.

Bardziej szczegółowo

AVR 1710, AVR 171, AVR 171/230C AVR 1610, AVR 161, AVR 161/230C

AVR 1710, AVR 171, AVR 171/230C AVR 1610, AVR 161, AVR 161/230C AVR 1710, AVR 171, AVR 171/230C AVR 1610, AVR 161, AVR 161/230C Odbiornik audio/wideo Instrukcja obsługi AVR Spis treści WPROWADZENIE 3 AKCESORIA WCHODZĄCE W ZAKRES DOSTAWY 3 WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. 52E 102mini 102E 202E 150Combo 250Combo. Polski

Instrukcja obsługi. 52E 102mini 102E 202E 150Combo 250Combo. Polski Instrukcja obsługi 52E 102mini 102E 202E 150Combo 250Combo Polski OSTRZEŻENIE!!! Odbiorniki satelitarne Ferguson umożliwiają nagrywanie na zewnętrznych dyskach twardych HDD oraz pamięciach flash (pendrive).

Bardziej szczegółowo

www.philips.com/welcome 32PFL7605H 37PFL7605H 40PFL7605H 46PFL7605H 32PFL7605C 42PFL7605C

www.philips.com/welcome 32PFL7605H 37PFL7605H 40PFL7605H 46PFL7605H 32PFL7605C 42PFL7605C Register your product and get support at www.philips.com/welcome 32PFL7605H 37PFL7605H 40PFL7605H 46PFL7605H 32PFL7605C 42PFL7605C PL Instrukcja obsługi www.philips.com/support Model Serial Österreich

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI TELEWIZOR COMBO TV 3D LED 42. Model: 8042

INSTRUKCJA OBSŁUGI TELEWIZOR COMBO TV 3D LED 42. Model: 8042 INSTRUKCJA OBSŁUGI TELEWIZOR COMBO TV 3D LED 42 Model: 8042 SPIS TREŚCI Spis treści 2 Informacja dotycząca ekranów LCD LED 3 Ostrzeżenia i znaki bezpieczeństwa 4 Uwagi dotyczące bezpieczeństwa 5 Szybki

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Pierwsze kroki. Ważne informacje. Czynności konserwacyjne. Bezpieczeństwo. Montaż telewizora na ścianie. Montaż telewizora na stoliku

Rozdział 1. Pierwsze kroki. Ważne informacje. Czynności konserwacyjne. Bezpieczeństwo. Montaż telewizora na ścianie. Montaż telewizora na stoliku Rozdział 1 Ważne informacje Bezpieczeństwo Należy upewnić się, że napięcie zasilania w gospodarstwie domowym jest zgodne z napięciem wskazanym na etykiecie informacyjnej z tyłu telewizora. Tam gdzie w

Bardziej szczegółowo

POLSKI. W skład zestawu XL-HF401PH wchodzi XL-HF401PH (urządzenie główne) i CP-HF401H (system kolumn).

POLSKI. W skład zestawu XL-HF401PH wchodzi XL-HF401PH (urządzenie główne) i CP-HF401H (system kolumn). CD/USB NETWORK W skład zestawu XL-HF401PH wchodzi XL-HF401PH (urządzenie główne) i CP-HF401H (system kolumn). Wprowadzenie Dziękujemy za zakup wieży firmy SHARP. Żeby zapewnić prawidłową pracę opisywanego

Bardziej szczegółowo

Komputer firmy Acer serii Aspire S3. Podręcznik użytkownika

Komputer firmy Acer serii Aspire S3. Podręcznik użytkownika Komputer firmy Acer serii Aspire S3 Podręcznik użytkownika 2011 Wszelkie prawa zastrzeżone. Podręcznik użytkownika Komputer firmy Acer serii Aspire S3 Wydanie oryginalne: 02/2012 Oznaczenie modelu: Numer

Bardziej szczegółowo

WERSJA POLSKA ENGLISH USER GUIDE LG-H815. www.lg.com MFL69196101 (1.0)

WERSJA POLSKA ENGLISH USER GUIDE LG-H815. www.lg.com MFL69196101 (1.0) USER GUIDE WERSJA POLSKA ENGLISH LG-H815 MFL69196101 (1.0) www.lg.com UWAGA: Pamiętaj, że telefon LG-H815 często wykorzystuje połączenia danych. Wykup u swojego Operatora stosowny pakiet danych, by uniknąć

Bardziej szczegółowo

WERSJA POLSKA ENGLISH. Instrukcja obsługi User Guide LG-D331. www.lg.com MFL68587618 (1.0)

WERSJA POLSKA ENGLISH. Instrukcja obsługi User Guide LG-D331. www.lg.com MFL68587618 (1.0) WERSJA POLSKA ENGLISH Instrukcja obsługi User Guide LG-D331 MFL68587618 (1.0) www.lg.com UWAGA! Pamiętaj, że telefon LG-D331 często wykorzystuje połączenia danych. Wykup u swojego Operatora stosowny pakiet

Bardziej szczegółowo

Przewodnik szybkiego startu i rozwiązywania problemów

Przewodnik szybkiego startu i rozwiązywania problemów Przewodnik szybkiego startu i rozwiązywania problemów SPIS TREŚ CI Ważne informacje 3 Informacje podstawowe 5 Bezpieczeństwo i wygoda... 5 Środki ostrożności... 5 Zalecenia zdrowotne... 5 Poznawanie komputera...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Cyfrowy odbiornik telewizji satelitarnej DVR-7400 HD

Instrukcja obsługi Cyfrowy odbiornik telewizji satelitarnej DVR-7400 HD Instrukcja obsługi Cyfrowy odbiornik telewizji satelitarnej EchoStar International Corporation Calle La Granja 100 Nave 1 Poligono Industrial de Alcobendas 28108 Alcobendas, Madryt (Hiszpania) www.echostareurope.com

Bardziej szczegółowo