SEGREGUJĘ ŚMIECI NIŻSZA OPŁATA TEMAT NUMERU ODPADY BIODEGRADOWALNE PLASTIK METAL SZKŁO PAPIER ODPADY ZMIESZANE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SEGREGUJĘ ŚMIECI NIŻSZA OPŁATA TEMAT NUMERU ODPADY BIODEGRADOWALNE PLASTIK METAL SZKŁO PAPIER ODPADY ZMIESZANE"

Transkrypt

1 Pikniki rodzinne w Kluczach i Ryczówku s. 8 Golczowice uniknęły powodzi s. 8 Seniorki z indeksami s. 14 Nr 07/243/13 LIPIEC 2013 MIESIĘCZNIK BEZPŁATNY ISSN TEMAT NUMERU Gospodarka odpadami po nowemu str. 3 Jak segregować śmieci? Jakie są nowe obowiązki gminy i właścicieli gospodarstw domowych? O co najczęściej pytają mieszkańcy? ODPADY ZMIESZANE PAPIER SEGREGUJĘ ŚMIECI SZKŁO METAL PLASTIK ODPADY BIODEGRADOWALNE NIŻSZA OPŁATA

2 PROJEKT PUSTYNIA BŁĘDOWSKA ECHO KLUCZ fot. Michał Węgrzyn fot. Magdalena Moroń Przemieszczanie ostatnich 270 sztuk kruszczyków rdzawoczerwonych Warsztaty konsultacyjne z udziałem studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego Wędrówki pustynnych storczyków Późna wiosna była doskonałą porą do obserwacji otaczającej nas przyrody. Można było nie tylko cieszyć się w pełni jej urokami, ale przede wszystkim poznać wiele jej sekretów. Jak wskazują naukowcy to także odpowiednia pora sezonu wegetacyjnego do wykonania na obszarze Pustyni Błędowskiej zabiegów ochronnych kruszczyków rdzawoczerwonych określonych w decyzji Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Krakowie. O tym działaniu pisaliśmy w artykule Informacja o przebiegu usuwania drzew i krzewów z obszaru Pustyni Błędowskiej, zamieszczonym na naszej stronie oraz w lutowym numerze Echa Klucz. Trzysta osobników kruszczyka rdzawoczerwonego (Epipactis atrorubens), rośliny z rodziny storczykowatych objętej ochrona ścisłą, na mocy w/w decyzji zostało przemieszczonych z miejsc, gdzie będzie prowadzona w ramach naszego projektu wycinka drzew i krzewów do wyznaczonych stref buforowych. Stanowiska, na które przemieszczono kruszczyki wybrano uwzględniając ich wymagania siedliskowe. Działanie to przeprowadzono w trzech etapach. Pierwszych 15 osobników przemieszczono podczas warsztatów konsultacyjnych zorganizowanych przez Biuro Projektu Pustynia Błędowska 7 czerwca bieżącego roku. Dzięki profesjonalizmowi uczestników spotkania, którymi byli studenci kierunków przyrodniczych Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz go- KRUSZCZYK RDZAWOCZERWONY (EPIPACTIS ARTRORUBENS) Bylina z rodziny storczykowatych Orchidaceae, objęta ochroną ścisłą. Występuje na rozproszonych stanowiskach w całym kraju, m.in. w ciepłolubnych lasach bukowych, a także w różnego typu zaroślach i siedliskach przekształconych przez człowieka. Preferuje podłoże piaszczyste lub gliniaste. Kruszczyki rdzawoczerwone przemieszczono z obszaru Pustyni Błędowskiej w wyniku zagrożenia zniszczeniem podczas wycinki lub na skutek późniejszej zmiany warunków siedliskowych. ście z miesięcznika Przyroda Polska, cały proces przebiegł bardzo sprawnie, co spowodowało, że w krótkim czasie wybrane stanowisko zastępcze zapełniło się kruszczykami. Po sprawdzeniu, jak się zaadaptowały przemieszczone storczyki, dr Michał Węgrzyn przesadził w to samo miejsce kolejnych 15 osobników. Po tym zabiegu nastąpiła dłuższa przerwa w wykonywaniu opisywanych działań, poprzedzająca przemieszczanie ostatniej partii kruszczyków. Dzięki prowadzonej w tym okresie obserwacji kondycji przeniesionych roślin upewniono się, że nowe miejsce ich bytowania jest jak najbardziej dla nich odpowiednie. Przy przesadzaniu ostatnich 270 sztuk storczyków dr Węgrzynowi asystował pracownik naszego biura. Kontrola stanowiska zastępczego, którą przeprowadzono niedawno wykazała, że wszystkie 300 osobników przyjęło się w nowym miejscu. Teraz czekamy tylko, aż nasz storczykowy las zakwitnie! Biuro Projektu Pustynia Błędowska 2

3 N R 07/243/13 LIPIEC 2013 TEMAT NUMERU NOWE OBOWIĄZKI GMINY I WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI Gospodarka odpadami po nowemu Przyjęta przez Sejm nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wprowadza przepisy, które nakładają zarówno na Gminę jak i na właścicieli nieruchomości nowe obowiązki w zakresie gospodarki odpadami. Od 1 lipca 2013 roku każdy mieszkaniec zobowiązany jest do selektywnej zbiórki odpadów. Za odbiór i zagospodarowanie odpadów odpowiedzialna jest Gmina Klucze, która w drodze przetargu wyłoniła przedsiębiorcę, świadczącego takie usługi. Umowa zawarta z usługodawcą dotyczy odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych, powstających na nieruchomościach zamieszkałych na terenie Gminy Klucze. Bezpośrednio od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, odpady będą odbierane w każdej ilości. Dodatkowo dwa razy w roku będą odbierane następujące rodzaje odpadów: Wielkogabarytowe oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny. O terminach wywozu tego rodzaju odpadów z terenu nieruchomości mieszkańcy będą informowani, można je będzie również składować w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów (tzw. PSZOK jego lokalizacja zostanie podana w terminie późniejszym). Odpady budowlane i rozbiórkowe. Należą do nich: odpady betonowe, gruz betonowy i ceglany pochodzący z drobnych prac, nie wymagających pozwolenia na budowę ani zgłoszenia zamiaru prowadzenia robót. Odpady tego typu będą odbierane (w małych ilościach) z terenu nieruchomości wraz z odpadami zmieszanymi oraz w PSZOK. W przypadku remontów budowlanych przedsiębiorca umożliwi podstawienie pojemnika za dodatkową opłatą. Przeterminowane leki. Ich odbiór jest możliwy w wyznaczonych aptekach, punktach aptecznych lub w PSZOK. PAPIER umieszczamy w pojemniku koloru niebieskiego Wrzucamy: Nie wrzucamy: Gazety, książki, Zabrudzonego, tłustego mokrego papieru czasopisma Tapet Tekturę i kartony Papieru termicznego i faxowego Torby i worki papierowe Artykułów higienicznych, pieluch Opakowania papierowe jednorazowych, podpasek Papier szkolny, biurowy Kalek, papieru przebitkowego (rachunki, Ścinki drukarskie faktury) Pamiętaj! Kartony po mleku i sokach umieszczamy w worku koloru żółtego. TWORZYWA SZTUCZNE umieszczamy w pojemniku koloru żółtego Wrzucamy: Butelki po napojach Reklamówki, plastikowe torebki i worki Plastikowe nakrętki Plastikowe opakowania po kosmetykach (szampony, odżywki, kremy) Opakowania i butelki po chemii gospodarczej i środkach czystości Plastikowe opakowania po żywności (jogurty, serki, koszyczki po owocach Opakowania (kartony) po mleku i sokach Nie wrzucamy: Mokrych i brudnych folii i pojemników Puszek Opakowań po lekach Opakowań po środkach ochrony roślin i nawozach Styropianu Pamiętaj! Opakowania muszą być opróżnione, nakrętki odkręcone, warto je umyć, ale nie jest to konieczne! SZKŁO BIAŁE I KOLOROWE umieszczamy w pojemniku koloru zielonego Wrzucamy: Nie wrzucamy: Butelki szklane po napojach Słoiki Stłuczka szklana Szklane opakowania Pojemniki szklane po żywności, kosmetykach Butelki po napojach alkoholowych Szkła żaroodpornego Ceramiki i porcelany Szkła okularowego Szyb samochodowych Ekranów i lamy telewizyjnych Żarówek, świetlówek Luster Pamiętaj! Przed wrzuceniem butelki czy słoika, należy go opróżnić z zawartości. Warto je umyć, ale nie jest to konieczne! 3

4 TEMAT NUMERU ECHO KLUCZ Baterie i akumulatory oraz chemikalia (farby, lakiery, środki ochrony roślin), które będą odbierane w PSZOK. Zużyte opony. Ich odbiór nastąpi dwa razy w roku lub w PSZOK. Podstawą ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest DEKLARACJA, którą właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do Wójta Gminy Klucze (Dziennik Podawczy Urząd Gminy Klucze) w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca (deklarację można pobrać w Urzędzie Gminy lub ze strony W przypadku zmiany danych, będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację do Wójta Gminy Klucze w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany. W razie nie złożenia deklaracji albo uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji, Wójt Gminy Klucze określa w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Wydanie decyzji poprzedza wysłanie wezwania. Opłatę można przekazać gotówką w kasie Urzędu Gminy Klucze (ul. Partyzantów 1) w godzinach (od wtorku do piątku) lub w godzinach (w poniedziałki). Można także zapłacić przelewem na rachunek bankowy nr UWAGA! Podmioty gospodarcze we własnym zakresie podpisują umowy na METALE umieszczamy w pojemniku koloru czerwonego Wrzucamy: Nie wrzucamy: Puszki po napojach Puszki po konserwach Drobny złom Metalowe nakrętki i kapsle ODPADY ULEGAJĄCE BIODEGRADACJI W TYM ODPADY ZIELONE umieszczamy w pojemniku koloru brązowego lub czarnego Wrzucamy: Nie wrzucamy: Resztki żywności Obierki z owoców i warzyw Skoszoną trawę Liście Skorupki jaj Fusy po kawie i herbacie Trociny Niesegregowane odpady Odpady zmieszane to pozostałość po wydzieleniu z masy śmieci odpadów nie nadających się do odzysku lub recyklingu. Piasku i kamieni Popiołu Odchodów zwierzęcych Pamiętaj! Odbiór odpadów ulegających biodegradacji w tym odpadów zielonych następuje: co 2 tygodnie (w sezonie od 1 maja 30 września) co 3 tygodnie (poza sezonem od 1 października 30 kwietnia) Popiół to pozostałość, składająca się z substancji mineralnych, powstała po spaleniu paliwa stałego w domowym palenisku. Pamiętaj! Niesegregowane odpady komunalne wraz z popiołem należy umieszczać w specjalnie do tego celu przeznaczonych pojemnikach na niesegregowane odpady tzw. zmieszane. odbiór i zagospodarowanie odpadów. Wójt Gminy ma prawo interwencji, jeśli okaże się, że na terenie Gminy firma nie zagospodaruje odpadów z godnie z ustawą. PAMIETAJMY: Segregując odpady, każdy mieszkaniec Gminy Klucze znacząco przyczynia się do zmniejszenia kosztów Baterii Aerozoli Puszek i opakowań po farbach i lakierach Opakowań metalowych z zawartością obsługi systemu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy. Przekłada się to bezpośrednio na koszty jakie ponoszą Państwo za oddawane odpady. Segregacja umożliwia odzyskanie dużej ilości surowców wtórnych, a co za tym idzie również pieniądze. Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania podczas spotkań w sołectwach Gminy Klucze 1. Do którego pojemnika należy wrzucić opakowanie (karton) po mleku? Do żółtego pojemnika na odpady z tworzyw sztucznych. Pudełko na mleko to opakowanie wielomateriałowe. Ze względu na swoją zawartość nie może być wrzucone do pojemnika na papier, bo zamoczyłoby zebraną w tym pojemniku makulaturę. 2. Czy kubeczki po jogurcie trzeba myć przed wyrzuceniem? Wskazane jest opróżnianie i oczyszczanie pojemników po płynnej lub półpłynnej żywności. Opakowań czy to szklanych czy plastikowych nie trzeba myć. 3. Czy butelki PET i nakrętki od butelek trzeba segregować osobno? Butelki PET (odkręcone i zgniecione) oraz nakrętki od butelek wyrzucamy ra zem do pojemnika na tworzywa sztuczne. 4. Gdzie wrzucamy butelkę plastikową po oleju? Butelki po olejach spożywczych (nie muszą być umyte) wrzucamy do pojemnika na odpady plastikowe, notomiast butelki po olejach przemysłowych do odpadów zmieszanych. 5. Gdzie wrzucamy popiół? Popiół wrzucamy do odpadów zmieszanych. 6. Gdzie należy wrzucić pudełka po maśle i margarynie? Pudełka po maśle i margarynie wrzucamy do tworzyw sztucznych lub zmieszanych. Nie musimy ich myć. Warto usunąć resztki tłuszczów z pudełek. 4

5 N R 07/243/13 LIPIEC 2013 SAMORZĄD 7. Jak postąpić z odpadami w razie remontu? Odpady po remontach w bardzo małych ilościach wystawiamy obok pojemnika na odpady zmieszane. Większą ilość, ok. 1 m sześciennego oddajemy do PSZOK. W przypadku większych remontów podpisujemy umowę z firmą i płacimy za podstawione kontenery. 8. Co zrobić z przeterminowanymi lekami? Ich odbiór jest możliwy w wyznaczonych aptekach lub punktach aptecznych oraz w PSZOK. 9. Do którego pojemnika składować zużyte pampersy, podpaski, wkładki? Te odpady wrzucamy do pojemnika na odpady zmieszane. 10. Co z opakowaniami po dezodorantach? Puste opakowania wyrzucamy do worka na metale lub plastik. 11. Gdzie wrzucać opakowania po farbach, środkach ochrony roślin, olejach samochodowych? Opakowania te oddajemy do PSZOK. 12. Jak zabierane będą odpady wielkogabarytowe? Odpady gabarytowe, elektrośmieci i opony będą odbierane dwa razy w roku. Ponadto można dostarczyć je na własny koszt do PSZOK. PSZOK Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Punkt ten jest miejscem interwencyjnej zbiórki śmieci. Jego lokalizacja na terenie gminy będzie podana w najbliższym czasie. W okresie wdrażania nowego systemu gospodarki odpadami mogą wystąpić niedogodności, dlatego prosimy o wyrozumiałość i cierpliwość. Przypadki niewystarczającej dystrybucji worków lub pojemników na śmieci należy zgłaszać do Urzędu Gminy Klucze. Na etapie początkowym mogą wystąpić także błędy w selekcjonowaniu śmieci, uspokajamy jednak, że drobne uchybienia z nimi związane nie będą sankcjonowane w pierwszych miesiącach działania systemu. Pamiętajmy, aby segregację prowadzić w workach lub pojemnikach zgodnie z ich oznakowaniem kolorystycznym w przypadku worków należy korzystać z nich racjonalnie, uwzględniając ich wielkości i wytrzymałość. Jeśli mamy wątpliwości, jak dopasować dane odpady do odpowiedniego pojemnika, lepiej jest umieścić je w pojemnikach na odpady zmieszane. Z czasem, w wyniku nabytego doświadczenia w tym zakresie, wątpliwości te znikną. Dotacje na wspieranie kultury Wójt Gminy Klucze Kazimierz Ściążko ogłosił wyniki otwartego konkursu ofert na realizację w 2013 roku zadań publicznych w zakresie wspierania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych. Konkurs skierowany był do organizacji i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. W wyniku konkursu, dotacje na wspomniane działania otrzyma sześć stowarzyszeń z Gminy Klucze: Stowarzyszenie OSP RP Krzywopłoty 3.500,00 zł, Stowarzyszenie Jurajska Wioska Rodaki 2.800,00 zł, ULKS Centuria Chechło 2.500,00 zł, Stowarzyszenie Babiniec 2.350,00 zł, Stowarzyszenie Bractwo Szkolne 2.000,00 zł i Stowarzyszenie OSP Bydlin 1.850,00 zł. Jak stowarzyszenia wykorzystają te dotacje? Ochotnicza Straż Pożarna w Bydlinie przeznaczy dofinansowanie na realizację zadania Poprawa wizerunku i estetyki miejsca pamięci przy obelisku w Bydlinie. Miejsce pamięci wchodzi w skład ścieżki edukacyjno historycznej, będącej elementem szlaku historycznego Gminy Klucze. Z kolei Stowarzyszenie Ochotnicza Straż Pożarna z Krzywopłot przeznaczy dofinansowanie na realizację projektu Bitwa pod Krzywopłotami koncepcja produktu turystycznego: impreza o charakterze kulturalnym i edukacyjnym. W ramach tego działania odbędzie się rekonstrukcja bitwy, jaką legioniści stoczyli pod Krzywopłotami w 1914 roku. Ciekawą propozycję ma również Jurajska Wioska Rodaki. Stowarzyszenie zamierza zrealizować zadanie pn. Jest takie miejsce wszystko dla Seniorów. Dzięki temu seniorzy będą mogli wziąć udział w warsztatach plastyczno rękodzielniczych, muzyczno wokalnych i teatralnych, a także zajęciach florystycznych. Natomiast Stowarzyszenie Babiniec Klucze wykorzysta dotację na projekt Lokomotywa Tuwimomani. Spopularyzuje w ten sposób twórczość poety Juliana Tuwima. Kolejną ciekawą propozycję ma Bractwo Szkolne z Kwaśniowa. Stowarzyszenie zrealizuje projekt Kobiety do dzieła. Jego głównym celem jest wypromowanie potraw tradycyjnych naszego regionu, a także zorganizowanie Przystanku Biesiadnego jako marki turystycznej Z kolei Uczniowski Ludowy Klub Sportowy Centuria Chechło przeznaczy dofinansowanie na realizację zadania Magia Świat Bożego Narodzenia. Celem projektu jest m.in. poznanie tradycji i zwyczajów związanych z obchodzeniem Świąt Bożego Narodzenia. W ramach realizacji projektu odbędą się warsztaty wokalne, artystyczne i kulinarne. Ramona Czyżykowska-Liber Rafał Jaworski 5

6 ECHO WYDARZEŃ ECHO KLUCZ CHECHŁO. ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO Podsumowanie akcji Eko-Szkoła Dyrektor ZSP w Chechle Anna Kotara wita przybyłych gości Wójt Kazimierz Ściążko wręcza nagrodę Marcie Tomczyk, najlepszej uczennicy minionego roku szkolnego Szczególny charakter miało zakończenie roku szkolnego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Chechle. Podsumowano tam akcję Eko-Szkoła, w ramach której wykonano termomodernizację budynku szkoły. Inwestycję sfinansowano z budżetu Gminy Klucze oraz przez firmę Knauf Insulation. Patronat nad przedsięwzięciem objęła Fundacja Partnerstwo dla Środowiska. Spotkanie zakończyło się występami: przedszkolaków z Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Chechle oraz uczniów i absolwentów Szkoły Podstawowej. Zwłaszcza ten ostatni występ dostarczył widzom wielu wzruszeń, m.in. przy pamiętnej piosence Marka Grechuty Świecie nasz, znakomicie wykonanej przez młodzież z Chechła. Wysoki poziom prezentacji artystycznej uczniów (zaznaczmy niełatwych do wykonania piosenek) jest z pewnością również zasługą pań, które przygotowały młodzież do tego występu: Bożeny Kliś, Ewy Molędy i Magdaleny Palskiej. Z kolei przygotowanie najmłodszych artystów, czyli przedszkolaków, to efekt pracy nauczycielek: Doroty Kurowskiej i Ksenii Kaziród. (RAJ) Z wizytą u partnera w Niemczech Młodzież i nauczyciele Gimnazjum im. Jana Pawła II w Kluczach oraz przedstawiciele samorządu Gminy Klucze i Ochotniczej Straży Pożarnej gościli w Sondershausen z okazji obchodów Dni Turyngii, w ramach międzynarodowej współpracy partnerskiej. Relację z pobytu nadesłało Gimnazjum w Kluczach. Obchody dni Turyngii przeszły już do historii, ale wrażenia po nich pozostaną na długo w pamięci naszych uczniów i uczestników spotkania miast partnerskich. Młodzież naszego gimnazjum wraz z młodzieżą z Niemiec, Węgier, Rumunii i Litwy przygotowywała się pod czujnym okiem instruktora do występu muzycznego oraz do przemarszu w pochodzie, który był podsumowaniem obchodów Dni Turyngii. Grupa okazała się niesamowicie zgrana i uzdolniona muzycznie, a instruktor prawdziwym specjalistą w ciągu trzech dni dokonali wspólnie rzeczy prawie niemożliwych: 50 osób w zespole zostało fantastycznie przygotowanych do występu, a ich koncert był wspaniałą ucztą muzyczną. W tym czasie delegacja Gminy Klucze brała udział w licznych prezentacjach i spotkaniach wraz z przedstawicielami innych miast partnerskich: z USA z miasta Rolla, z Francji z miasta Pecquencourt oraz Litwy z miasta Kazlu Ruda. Współpraca Gminy Klucze z miastem Sondershausen rozpoczęła się w 2007 roku. Obecnie trwają rozmowy 6

7 N R 07/243/13 LIPIEC 2013 ECHO WYDARZEŃ KLUCZE. NOC PROFILAKTYKI W rytmie Wolnych Serc Gmina Klucze, jako jedyna w powiecie olkuskim, przystąpiła do Ogólnopolskiej Nocy Profilaktyki. Noc Profilaktyki połączona była z II Piknikiem Rodziny organizowanym przez Szkołę Podstawową w Kluczach. W ramach akcji zorganizowano szereg atrakcji m.in. happening Przestańmy biec, dwa przedstawienia profilaktyczne (dla dzieci młodszych Przygody Kubusia o tematyce zdrowotnej, a dla starszych Niebezpieczna gra dotyczące profilaktyki narkotykowej). Ponadto odbyły się konkursy plastyczne dla dzieci o tematyce związanej z ideą życia wolnego od uzależnień, mini test wiedzy o uzależnieniach, konkurencje sportowe, pokaz sprzętu i wyposażenia policjanta oraz radiowozu, prezentacja walizki daktyloskopijnej i policyjny konkurs w alkogoglach dla dorosłych. O godzinie 16.00, Zastępca Wójta Gminy, Ilona Szczęch, odczytała odezwę społeczności PaT Profilaktyka a Ty?, a następnie zaapelowała do wykonania rytmu Wolnych Serc serc wolnych od uzależnień, przemocy i obojętności na drugiego człowieka. Gest ten wykonywały dzieci i mło- dzież, nauczyciele z tamtejszej szkoły, uczestnicy festynu, policjanci, przedstawiciele władz samorządowych (Wybijaniu rytmu serca towarzyszył naturalny dźwięk bicia serca dobywający się z głośników). W godzinach wieczornych rozpoczęły się nocne rozmowy o profilaktyce Głos Profilaktyki, do których zostali zaproszeni przedstawiciele samorządu, młodzież (wolontariusze z Gimnazjum z Kluczach), nauczyciele, członkowie Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i przedstawiciele policji. Debata odbyła się w budynku Komisariatu Policji w Kluczach. Całemu przedsięwzięciu towarzyszyła wystawa prac plastycznych twórcza profilaktyka przygotowana przez uczniów Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Bydlinie oraz wychowanków Placówki Wsparcia Dziennego Tęcza. Wszystkim, którzy przyczynili się do zorganizowania wydarzenia dziękujemy. Przedsięwzięcie zrealizowali wspólnie: władze samorządowe Gminy Klucze, Pełnomocnik Wójta ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Szkoła Podstawowa w Kluczach, Placówka Wsparcia Dziennego Tęcza, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, wolontariusze Gimnazjum im. Jana Pawła II w Kluczach oraz funkcjonariusze policji z Komendy Powiatowej Policji w Olkuszu i Komisariatu Policji w Kluczach. Ramona Czyżykowska-Liber zmierzające do podpisania oficjalnego listu intencyjnego o współpracy, a burmistrz Miasta Sondershausen Joachim Kreyer przyjął zaproszenie Wójta Gminy Klucze Kazimierza Ściążko do złożenia rewizyty w Polsce i sfinalizowanie umowy. Dni Turyngii miały polski akcent nie tylko poprzez obecność i występ młodzieży kluczewskiej, ale także poprzez promocję naszych regionalnych smakołyków. Do degustacji pysznego chleba ze smalcem i kiszonym ogórkiem zapraszała Lokalna Grupa Działania Nad Białą Przemszą, która zadbała o organizację poczęstunku, natomiast do skosztowania sernika i kołacza jurajskiego zachęcała Zofia Rydzyk, właściciel piekarni U Pawełka. Delegacja Gminy Klucze z przyjaciółmi z Niemiec 7

8 ECHO WYDARZEŃ ECHO KLUCZ NAGRODZONY CHLEB JURAJSKI Piekarnia Patrycja i Paweł z Kwaśniowa Górnego została nagrodzona za Chleb Jurajski w plebiscycie w Kategorii Tradycyjne Specjały w oświęcimskim półfinale Małopolskiego Festiwalu Smaku. Półfinał festiwalu odbył się w ostatni weekend maja na placu przed Oświęcimskim Centrum Kultury. Był to czwarty półfinał tegorocznego Małopolskiego Festiwalu Smaku. fot. naszoswiecim.pl POWITANIE LATA 2013 PIKNIK RODZINNY W RYCZÓWKU Zabawy i rozgrywki sportowe dla dzieci i dorosłych, występ teatralny i stoiska kulinarne to tylko niektóre atrakcje Rodzinnego Pikniku Sportowego, który odbył się w niedzielę 16 czerwca w Ryczówku. Organizatorami tej udanej zabawy byli: Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ryczówku, grono pedagogiczne, uczniowie i rada rodziców ZSP w Ryczówku, Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Ryczówka Kuźnia i Koło Gospodyń Wiejskich w Ryczówku. Dzieci z gminy Klucze mogły pobawić się na festynie Powitanie Lata 2013, zorganizowanym przez Stowarzyszenie Forum Oświatowe Klucze, pod patronatem honorowym Wójta Gminy Klucze, Kazimierza Ściążko. W programie pikniku znalazły się m.in. zabawy i konkursy prowadzone przez animatorów, pokazy straży pożarnej i policji, wspólna lekcja tańca i możliwość korzystania z urządzeń zabawowych. W programie imprezy znalazły się m.in. mecz piłkarski rozegrany między rodzicami uczniów i przedszkolaków a drużyną nauczycieli, przedstawienie w wykonaniu Teatru Ludowego z Ryczówka, pokazy strażackie, zabawy integracyjne (w tym zajęcia taneczne) i wspólne czytanie w ramach kampanii Cała Polska czyta dzieciom. Najmłodsi mogli skorzystać z dodatkowych atrakcji, takich jak malowanie twarzy czy skoki na trampolinie. Piknik Rodzinny realizowany był w ramach projektu Rakieta w dłoń dofinansowanego z Urzędu Gminy Klucze. Zabawy integracyjne prowadzone były przez studentki z UŚ i AWF-u z Fundacji Rozwoju Wolontariatu w ramach Programu Projektor Wolontariat Studencki. STOP PRZEMOCY DOMOWEJ Gmina Klucze jako jedna z dwóch z województwa małopolskiego otrzymała dofinansowanie w wysokości ,00 zł na realizację projektu pod nazwą: Moc z Nami realizowanego w ramach Programu Osłonowego Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Zadanie wpisuje się w priorytet II Programu Osłonowego: Podejmowanie działań profilaktycznych w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Realizatorem projektu będzie Ośrodek Pomocy Społecznej w Kluczach. Więcej na 8

9 N R 07/243/13 LIPIEC 2013 ECHO WYDARZEŃ II PIKNIK RODZINNY W KLUCZACH W sobotę 22 czerwca na boisku sportowym przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Kluczach odbył się II Piknik Rodzinny połączony z Ogólnopolską Nocą Profilaktyki. Organizatorem pikniku była Szkoła Podstawowa i Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kluczach. Na placu przy szkole spotkali się dzieci, rodzice, nauczyciele, wszyscy pracownicy szkoły i mieszkańcy Klucz. Przybyli również goście: Ilona Szczęch Zastępca Wójta Gminy Klucze, dyrektor Gminnego Zespołu Oświaty Jarosława Kraszewska, radny Gminy Klucze Arkadiusz Węglarz i ksiądz proboszcz Andrzej Ciszewski. Była piękna, słoneczna pogoda, dopisywały humory Zebranych powitała dyrektor Szkoły Podstawowej w Kluczach Małgorzata Curyło, która zaprosiła wszystkich do wspólnej zabawy i obejrzenia występów artystycznych uczniów z Klucz. Po części artystycznej zaplanowano blok sportowo rekreacyjny, czyli zawody sportowe z nagrodami dla uczniów i rodziców. Uczestnicy pikniku włączyli się również w Społeczny Zryw Wolne Serca, będący częścią akcji Ogólnopolska Noc Profilaktyki (szerzej o akcji w tekście W rytmie Wolnych Serc ). GOLCZOWICE. WODA W PRZEMSZY MIAŁA NIEBEZPIECZNY POZIOM Wieś uniknęła powodzi W czerwcu w Golczowicach niebezpiecznie przybrała woda w rzece Biała Przemsza. 25 czerwca miała tam miejsce akcja zabezpieczania położonych najbliżej rzeki domostw. Workami z piaskiem oddzielano także brzeg rzeki od głównej ulicy Golczowic. W południe tego dnia poziom wody był prawie zrównany z poziomem gruntu w niektórych miejscach. Do Golczowic pojechały z pomocą mieszkańcom jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu gminy, a także pracownicy Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, dowożąc worki potrzebne do usypywania wałów z piasku. Na miejscu obecny był także szef GZZK Wójt Gminy Kazimierz Ściąż- ko i przedstawiciele Urzędu Gminy. Poziom Białej Przemszy wyraźnie wzrastał, przybieranie wody przy brzegach było zauważalne już po upływie kilkunastu minut. Na szczęście obyło się bez rozległego wylania rzeki, mimo, że woda wdzierała się na podwórka położone najbliżej koryta Białej Przemszy. Rafał Jaworski Sołtys Michał Jakubski dziękuje serdecznie Gminnemu Zespołowi Zarządzania Kryzysowego oraz Ochotniczym Strażom Pożarnym za pomoc udzieloną podczas zabezpieczania brzegów Białej Przemszy w Golczowicach. 9

10 ECHO HISTORII ECHO KLUCZ CHECHŁO. MSZA I ZŁOŻENIE KWIATÓW W rocznicę potyczki na Błojcu Parafia i mieszkańcy Chechła, przedstawiciele samorządu Gminy Klucze, reprezentacja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Chechle oraz Światowy Związek Żołnierzy AK Oddział w Kluczach, uczcili 59 rocznicę potyczki w Błojcu. 16 czerwca 1944 roku, w wyniku starcia z Niemcami poległo tam pięciu żołnierzy oddziału Armii Krajowej Gerarda Woźnicy Hardego, a jedenastu mieszkańców Błojca rozstrzelano po pacyfikacji wsi. Pamięć o poległych żołnierzach i ofiarach cywilnych uczczono mszą świętą, odprawioną przez ks. kan. Marka Szeląga, proboszcza parafii Chechło i dziekana dekanatu jaroszowieckiego. Złożono także kwiaty na grobie wspólnym poległych żołnierzy AK: sierżanta Emila Sierki, kaprala Aureliusza Knape, kaprala Walentego Żurka, kaprala Stanisława Płonki i kaprala Jana Pawlika. (RAJ) Prezes Oddziału w Kluczach Światowego Związku Żołnierzy AK Czesław Grzanka składa podziękowania ks. kan. Markowi Szelągowi Tragiczne wydarzenia z czerwca 1944 roku przypomina tekst Błojec krwawa potyczka i pacyfikacja wsi, opublikowany w czerwcowym numerze Biuletynu Informacyjnego AK (Miesięcznik Światowego Związku Żołnierzy AK ). Wersja elektroniczna numeru dostępna jest pod adresem Hołd poległym partyzantom AK złożyli członkowie ŚZŻAK, Zastępca Wójta Gminy Ilona Szczęch, Przewodniczący Rady Gminy Klucze Józef Kaczmarczyk, dyrekcja, nauczyciele i uczniowie Szkoły Podstawowej w Chechle oraz mieszkańcy Chechła. ECHO KLUCZ Samorządowy Biuletyn Informacyjny Wydawca: Gmina Klucze z siedzibą w Urzędzie Gminy Klucze Adres Redakcji: Urząd Gminy Klucze ul. Partyzantów Klucze tel w. 71 Redaktor Naczelny: Rafał Jaworski Pracownik Referatu Organizacyjnego Urzędu Gminy Klucze Druk i skład: Klucze Poligrafii Klucze, Zawierciańska 4/11 Nakład: 1500 egz. Redakcja zastrzega sobie prawo do redagowania i skracania tekstów. Gazeta zrzeszona w Polskim Stowarzyszeniu Prasy Lokalnej Wersje elektroniczne numerów Echa Klucz dostępne na w zakładce Gazeta Samorządowa 10

11 N R 07/243/13 LIPIEC 2013 ECHO HISTORII BYDLIN.SUKCESY W KONKURSACH HISTORYCZNYCH Młodzież zainteresowana historią Wpoprzednim numerze naszego miesięcznika w dziale Echo Wydarzeń informowaliśmy, że uczniowie Gimnazjum im. Legionistów Józefa Piłsudskiego w Bydlinie, Szymon Żak z kl. III b i Daniel Baran z kl. III a, zostali laureatami wojewódzkiego, kuratoryjnego konkursu historycznego Bronią czy piórem Postawy Polaków wobec zaborców w okresie Powstania Styczniowego. To nie jedyne sukcesy uczniów bydlińskiego gimnazjum w konkursach poświęconych historii. Finalistkami, tym razem ogólnopolskiego konkursu tematycznego dla uczniów gimnazjów, zostały Jagoda Dudzic z kl. III b i Aleksandra Nocoń z kl. III b. Konkurs, w którym uczestniczyły obie uczennice, nosił tytuł Losy Bliskich i Losy Dalekich życie Polaków w latach Ponadto cztery zespoły uczniowskie wzięły udział w III edycji konkursu Zachować dla przyszłych pokoleń poszukujemy miejsc związanych z walką o niepodległość Polski, organizowanego w ramach Małopolskiego Programu Edukacji Patriotycznej i Obywatelskiej dla uczniów gimnazjów woj. małopolskiego. Oto laureatki tego konkursu: Justyna Gawron z kl. III b (I miejsce), Jagoda Dudzic z kl. III b i Aleksandra Nocoń z kl. III b (II miejsce), Gabriela Brodzińska z kl. III d, Natalia Czerniszew z kl. III b i Daria Kołodziej z kl. III b (II miejsce) oraz Weronika Milanowska z kl. III a, Katarzyna Ornat z kl. III a (II miejsce). Z kolei uczeń Jakub Mik z kl. II a został finalistą XVIII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 1948 r. - Gerard Woźnica ps. Hardy na Kasprowym Wierchu, w nieodłącznych wojskowych oficerkach i bryczesach. Fotografia ze zbiorów rodziny Woźniców, wykorzystana w pracy konkursowej Jagody Dudzic Hardy i jego partyzanci Od powstania Ligi Polskiej do ukształtowania granic II Rzeczypospolitej, a Daniel Baran z kl. III a został laureatem XII Powiatowego Konkursu Historyczno Regionalnego O Laur Trójki. Opiekunem naukowym uczestników konkursów była Jolanta Haberka, nauczyciel historii Gimnazjum w Bydlinie. Rafał Jaworski Działania Jagody Dudzic, laureatki dwóch konkursów historycznych, zyskały uznanie Fundacji Armii Krajowej w Londynie, która przyznała uczennicy z Bydlina specjalne wyróżnienie w postaci dyplomu Fundacji. Wyróżnieniem dla Jagody była także możliwość przedstawienia swojej pracy zatytułowanej Hardy i jego partyzanci, w formie prezentacji multimedialnej na gali laureatów konkursu Losy Bliskich i Losy Dalekich życie Polaków w latach , która odbyła się w Krakowie, w Liceum Ogólnokształcącym im. Bartłomieja Nowodworskiego ( Nowodworek to jedno z najstarszych liceów krakowskich, o bogatej tradycji, powstałe na bazie szkoły utworzonej przez Senat Uniwersytetu Jagiellońskiego w 1586 roku). Efektem pracy Jagody Dudzic jest bardzo ciekawy zbiór relacji dotyczących 23 Oddziału Rozpoznawczego DP Armii Krajowej i jego dowódcy, Gerarda Woźnicy Hardego, zawierający także kopie dokumentów i zdjęć archiwalnych (ten cenny materiał źródłowy, m.in. zdjęcia z archiwum rodzinnego Woźniców, uczennicy udało się uzyskać dzięki Krzysztofowi Miszczykowi, autorowi publikacji Partyzanci od Hardego ). Autorka nagrodzonej pracy nie tylko skorzystała z już opublikowanych źródeł, ale z pomocą Jolanty Haberki, nauczyciela historii w Gimnazjum w Bydlinie, nawiązała kontakt z krewnymi Gerarda Woźnicy mieszkającą w Krakowie córką Gerarda Woźnicy Ewą Paluch-Lis i jego synem Andrzejem Woźnicą z Poronina, gdzie Hardy mieszkał po wojnie. Rodzina przekazała wiele interesujących informacji, dotyczących okresu życia Hardego po 1945 roku, co dotychczas było słabo udokumentowane w publikacjach na ten temat. Jagoda Dudzic spotkała się również z członkami Oddziału Światowego Związku Żołnierzy AK w Kluczach, a także z najstarszymi mieszkańcami m.in. Bydlina, pamiętającymi jeszcze czasy II wojny światowej. Jak tylko pamiętam, w szkole, w domu, we wsi ciągle wspominało się o Hardym i jego partyzantach. Po konsultacjach z moją nauczycielką historii, panią Jolantą Haberką, postanowiłam przygotować się do opisania ich losów. Chciałam udowodnić, że nasze pokolenie żyje nie tylko w wirtualnej teraźniejszości, ale także interesuje się przeszłością i pragnie poznać historię swojej Małej Ojczyzny, w tym wypadku ciężkich lat wojennych i powojennych opowiada Jagoda Dudzic. 11

12 SPORTOWE ECHO ECHO KLUCZ BYDLIN. UTALENTOWANE ZAWODNICZKI JU-JITSU Na treningach dają z siebie wszystko Siostry Ania (z lewej) i Natalia Paś na zawodach ligi śląskiej ju-jitsu w Katowicach w kwietniu 2013 r. WEchu Klucz kilkakrotnie prezentowaliśmy sylwetki utalentowanych, młodych sportowców z naszej gminy, wśród których znaleźli się też zawodnicy ju-jitsu z ogólnopolskimi osiągnięciami, jak Jan Jochymek i Damian Miłowicki z Klucz. Do mistrzowskiego grona osób uprawiających ten sport walki należy także Natalia Paś, gimnazjalistka z Bydlina. Jej siostry, Ola i Ania, również pasjonują się sportem. Jak mówi Natalia, to chyba zasługa rodziców. Mimo, że sami zawodowo nie uprawiali sportu, to jednak wpoili dzieciom prostą prawdę, że sport to zdrowie. I tak się zaczęło. Najstarsza z sióstr, Ola Paś, przez sześć lat amatorsko uprawiała pływanie, aż w końcu zdobyła tytuł mistrzyni powiatu olkuskiego w stylu dowolnym. Natomiast Natalia i jej młodsza siostra to prawdziwe wojowniczki. Sztuki walki uprawiamy od czterech lat. Cały czas idziemy mocno do przodu, a na treningach dajemy z siebie wszystko. Zostawiamy na macie hektolitry potu i nierzadko łzy. Nasz trener, Zbigniew Biały mówi, że im więcej potu na treningach, tym więcej zwycięstw na turniejach opowiada Natalia Paś. Powiedzenia trenera sprawdziły się. Ostatni rok był dla Natalii najlepszy pod względem osiągniętych wyników. Zdobyła m.in. pierwsze miejsce w ogólnopolskiej lidze Ju-Jitsu ( , wszystkie walki wygrane) i pierwsze miejsce w jurajskiej lidze Ju-Jitsu. Jednak najważniejsze sukcesy to zwycięstwo w Otwartych Mistrzostwach Polski IMAF (International Martial Arts Federation Międzynarodowej Federacji Sztuk Walki) w Słupsku i drugie miejsce na Mistrzostwach Polski w Ju-Jitsu w Katowicach. Co ciekawe, w ostatnim roku Natalia przegrała tylko jedną walkę. To było w finale mistrzostw Polski. Trochę mi szkoda tej walki, pozostał lekki niedosyt, ale cóż, przyjdzie jeszcze czas na złoto mówi pełna optymizmu Natalia. W osiągnięciach w sztuce walki dogania ją Ania. Cały czas czuję na plecach oddech mojej młodszej siostry, której osiągnięcia są niemałe i ma co pokazać rodzinie i znajomym, a oni zawsze trzymają za nas mocno kciuki dodaje Natalia. Anna Paś zdobyła w sezonie pierwsze miejsce w ogólnopolskiej lidze jujitsu w swojej kategorii wiekowej. Bardzo dobrze wypadła też w Otwartych Mistrzostwach Polski IMAF w sztukach walki w Słupsku, zajmując tam drugie miejsce. Na pewno nie byłoby tych naszych wyników gdyby nie osoby, które w nas wierzą. To przede wszystkim nasz trener Zbigniew Biały, prowadzący sekcję Ju-Jitsu w Kluczach, nasz kuzyn Konrad Paś, który nierzadko służy nam jako sparingpartner oraz Robert Biegaj, z którym trenujemy techniki judo wymienia Natalia Paś. Przed zawodniczką jeszcze w tym roku wyjazd na zawody do Rumunii, gdzie w październiku odbędą się Mistrzostwa Europy IMAF, na które już dostała powołanie. Rafał Jaworski Zgrupowanie w Słupsku podczas Otwartych Mistrzostw Polski Anna Paś (trzecia z lewej) i Natalia Paś (czwarta z lewej), za nimi tata Zbigniew Paś, a pośrodku (w jasnej bluzie) trener Zbigniew Biały 12

13 N R 07/243/13 LIPIEC 2013 ECHO KULTURY Uczestnicy zajęć w klubie Rolka z instruktorem pracowni ceramicznej Anną Płachecką-Śniadach (z lewej) KLUCZE. MUSICAL I WYSTAWA ROLKI Klub podsumował działalność Uczestnicy Rozwijającego Młodzieżowego Klubu Rolka, działającego przy Gminnym Ośrodku Kultury w Kluczach, zaprezentowali efekty warsztatów artystycznych, w których uczestniczyli w ramach zajęć klubowych. Klub podsumował tym samym swoją półroczną działalność. Na scenie Domu Kultury w Kluczach wykonawcy z Rolki uczestnicy warsztatów muzycznych i teatralno-tanecznych, przedstawili musical. Zrobili to w niezwykle ciekawej formie, jako teatr luminescencyjny (przedstawienie odbywa się wówczas z użyciem świateł ultrafioletowych przy całkowicie zaciemnionej scenie i widowni). Z kolei w galerii Domu Kultury swoje prace wystawili rolkowicze uczestniczący w zajęciach w pracowniach ceramicznej i plastycznej. Salę wystawową zdobiły także wielkoformatowe zdjęcia, dokumentujące działania artystyczne klubu Rolka. Obecna na spektaklu Ilona Szczęch, Zastępca Wójta Gminy, gratulowała młodym wykonawcom, autorom prac plastycznych i ceramicznych, a także instruktorom młodych artystów i koordy- Rolkowicze i koordynator projektu Zuzanna Kocjan natorowi klubu Rolka, tylu ciekawych przedsięwzięć. Powstanie i działalność klubu, prowadzonego przez GOK, była możliwa dzięki projektowi, realizowanemu w ramach programu Równać Szanse 2012 Polsko Amerykańskiej Fundacji Wolności administrowanego przez Polską Fundację Dzieci i Młodzieży. Koordynatorem projektu Rozwijającego Młodzieżowego Klubu Rolka była Zuzanna Kocjan z Gminnego Ośrodka Kultury, natomiast opiekunami artystycznymi byli: Justyna Gomułka Błaszczyk, i Zdzisław Dusza (instruktorzy Gminnego Ośrodka Kultury w pracowniach: teatralno-tanecznej i muzycznej), Magdalena Nowak, a także Anna Płachecka-Śniadach (pracownia ceramiki) i Alfreda Stanuch (pracownia plastyczna). Rafał Jaworski 13

14 ECHO KULTURY ECHO KLUCZ Wręczenie dyplomów słuchaczkom UTW Dla słuchaczy UTW wystąpił zespół "Tesamee...", który zaśpiewał także na festiwalu "Piosenki sercu bliskiej" (relacja na str. 15) KLUCZE. ZAKOŃCZENIE ROKU AKADEMICKIEGO UNIWERSYTETU TRZECIEGO WIEKU Seniorzy z indeksami 19 czerwca odbyło się uroczyste zakończenie roku akademickiego kluczewskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Uroczystość odbyła się w Domu Kultury w Kluczach. Dyplomy ukończenia roku akademickiego oraz kwiaty dla słuchaczek wręczały: Ilona Szczęch Zastępca Wójta Gminy, Elżbieta Kulawik Przewodnicząca Rady Słuchaczy UTW i Zuzanna Kocjan z Gminnego Ośrodka Kultury, opiekun Uniwersytetu. Ciekawym akcentem scenicznym podczas uroczystego zakończenia roku akademickiego UTW był występ teatru studenckiego, pod opieką artystyczną Marzanny Krzyszowskiej. Prawdziwą przyjemnością było przekonanie się o tym, że pasja muzyki i gry aktorskiej towarzyszyć nam może w każdym okresie życia. To był występ, którego nie powstydziłby się żaden profesjonalny teatr mówiła Ilona Szczęch, Zastępca Wójta Gminy Klucze, Wakacje z Kulturą Półmetek wakacji za nami zapraszamy ponownie do korzystania z oferty wakacyjnej Gminnego Ośrodka Kultury oraz Gminnej Biblioteki Publicznej w Kluczach. GOK zaprasza na zajęcia organizowane w ramach obchodów Roku Tuwimowskiego TUWIMOMANIA W PRACOWNIACH ARTY- STYCZNYCH. Zajęcia dla dzieci z terenu Gminy Klucze są bezpłatne. Zapraszamy do Domów Kultury w Kluczach i Jaroszowcu w godzinach Czekają zajęcia w pracowniach: ceramicznej, plastycznej, wokalno-muzycznej i teatralnej. zajęcia odbywają się także w świetlicach w Jaroszowcu i Kolbarku, szczegóły na Do skorzystania z programu wakacyjnego zachęca również Gminna Biblioteka Publiczna w Kluczach szczegóły na gratulując słuchaczkom Uniwersytetu znakomitego spektaklu na scenie Domu Kultury w Kluczach. Dla zebranych na widowni uczestników tego uroczystego spotkania wystąpił także, nagradzany gromkimi brawami i zachęcany do bisów, zespół Tesamee z Gminnego Ośrodka Kultury, pod kierunkiem Anny Dudek. Rafał Jaworski Teatr Uniwersytetu Trzeciego Wieku 14

15 N R 07/243/13 LIPIEC 2013 ECHO KULTURY Małopolski Dzień Uczenia i koncert Piosenki sercu bliskiej Sześć zespołów śpiewaczych z Kół Gospodyń Wiejskich z Gminy Klucze oraz Rodaczanie, Tesamee i Tercet z Duszą wystąpiły w Domu Kultury w Kluczach w koncercie Piosenka sercu bliska. Koncert był częścią obchodów III Małopolskiego Dnia Uczenia się przez całe życie. W tym roku MDU obchodzony był pod hasłem Przedsiębiorczość KLUCZem do sukcesu. W ramach promocji przedsiębiorczości przedstawiono prelekcje na temat funkcjonowania spółdzielni socjalnych w Polsce na przykładzie Spółdzielni Socjalnej OPOKA w Chechle. Prelekcja ta odbyła się w restauracji prowadzonej przez spółdzielnię socjalną w Domu Kultury w Kluczach. Natomiast w sali widowiskowej Papiernika zaprezentowały się na scenie zespoły z KGW oraz Rodaczanie, Tesamee... i Tercet z Duszą. Grupy śpiewacze Kół Gospodyń Wiejskich wykonywały repertuar w połączonych siłach. I tak, Koło Gospodyń Wiejskich z Klucz wystąpiło z Ryczówkiem, Bogucin Duży z Jaroszowcem, a Krzywopłoty z Kwaśniowem. Festiwal Piosenki sercu bliskiej nie ma charakteru konkursu, a raczej biesiady z piosenką. Zespoły integrują się nie tylko z publicznością, ale również ze sobą, czemu sprzyja występowanie w grupach mieszanych, z różnych miejscowości naszej gminy mówi pomysłodawca festiwalu, Zdzisław Dusza z Gminnego Ośrodka Kultury. Festiwal Piosenki sercu bliskiej odbył się po raz pierwszy w latach 90- tych. Jego pierwszą edycję zaplanowano na Czubatce w Kluczach. Kolejne odbywały się również w plenerze, np. przy kluczewskim stawie Zielonym. W tym roku po przerwie odbyła się piąta edycja festiwalu. Rafał Jaworski Oldboje Wisły kontra oldboje Przemszy 1 września na stadionie w Kluczach zagrają oldboje Wisły Kraków z oldbojami Przemszy Klucze w meczu charytatywnym na rzecz niepełnosprawnego Grzegorza Wadowskiego z Klucz. W drużynie Wisły wystąpią byli reprezentanci Polski. Podczas imprezy sportowej odbędą się aukcje piłek, koszulek i plakatów z autografami piłkarzy. Zbierane będą również datki do puszek. Zebrane pieniądze klub Przemsza Klucze w całości przekaże na rzecz niepełnosprawnego Grzegorza Wadowskiego. 15

16 Rajd Czterech Żywiołów W drugi czerwcowy weekend na terenie Gminy Klucze odbyła się trzecia edycja Rajdu Czterech Żywiołów, zorganizowanego przez Stowarzyszenie na rzecz Nieustającego Rozwoju VAJRA, pod patronatem Wójta Gminy Klucze, Kazimierza Ściążko. W tym roku w imprezie wzięło udział 157 uczestników, którzy, jak mówią organizatorzy, na trasie zmagali się z upalną pogodą, swoimi słabościami oraz zadaniami specjalnymi. Jak cztery żywioły, to również cztery trasy. Trasa Relax była pierwszym etapem wszystkich tras, a tworzyła ją m.in. ścianka wspinaczkowa i rozpięty nad stawem Zielonym most linowy. Z kolei na trasie pieszej TP50 głównym zadniem było w jak najszybszym czasie znaleźć w terenie 22 punkty kontrolne. Najszybszym zawodnikom pokonanie ponad 50 km zajęło tylko niecałe 5 godzin. Dwie ostatnie trasy Extrim o długości 150 km i krótsza Open, 80 km, miały charakter typowego rajdu przygodowego. Zawodnicy szukali punktów kontrolnych w terenie przemieszczajac się pieszo, rowerami i na rolkach. Na trasie mieli do pokonania również zadania specjalne, wśród których największe zdziwienie zawodników wywołało zadanie polegające na przyniesieniu w kubku wody z Pustyni Błędowskiej opowiadają Marta i Sebastian Kołodziej z Vajry. Zarząd Wojewódzki ZOSP RP w Krakowie Zarząd OSP RP oddział powiatowy w Olkuszu Starosta Powiatu Olkuskiego i Wójt Gminy Klucze zapraszają na III Małopolski Zlot Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych na terenie Pustyni Błędowskiej 10 sierpnia 2013 Program zlotu 9.30 rozpoczęcie Zlotu 10:00 pokaz skoków spadochronowych i uzbrojenia VI Brygady Powietrzno Desantowej 10:30-11:00 - poczęstunek 12:00 przejazd do miejscowości Klucze i przejście młodzieży torem przeszkód oraz konkurencje: Zielony Staw: rzut bojką do tonącego przejście po Pustyni Błędowskiej wspinaczka na górę Czubatkę Czubatka: udzielanie pierwszej pomocy pokaz 14:30-15:00 - przemarsz na stadion sportowy w Kluczach: pokazy sprzętu strażackiego posiłek występ orkiestry dętej oraz zespołów młodzieżowych 17:00 zakończenie Zlotu

ŚMIECI OD NOWA NOWY SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI POMOŻE NAM ŻYĆ W CZYSTYM I BARDZIEJ PRZYJAZNYM ŚRODOWISKU

ŚMIECI OD NOWA NOWY SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI POMOŻE NAM ŻYĆ W CZYSTYM I BARDZIEJ PRZYJAZNYM ŚRODOWISKU Urząd Gminy Siedlce ul. Asłanowicza 10 08-110 Siedlce tel. 25 63 277 31 www.gminasiedlce.pl ŚMIECI OD NOWA NOWY SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI POMOŻE NAM ŻYĆ W CZYSTYM I BARDZIEJ PRZYJAZNYM ŚRODOWISKU

Bardziej szczegółowo

Zasady optymalnej segregacji

Zasady optymalnej segregacji W trosce o zapewnienie sprawnego dostosowania się do nowych reguł odbioru odpadów komunalnych, które zaczynają obowiązywać od 1 lipca 2013 r. poniżej prezentujemy: Zasady optymalnej segregacji Najlepszym

Bardziej szczegółowo

Problematyka i nowe obowiązki gmin wynikające z nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Problematyka i nowe obowiązki gmin wynikające z nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Problematyka i nowe obowiązki gmin wynikające z nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Opracowanie: Magdalena Walkusz Inspektor ds. ochrony środowiska Anna Lasota Żabińska Podinspektor

Bardziej szczegółowo

W związku ze zmianą przepisów dotyczących gospodarowania odpadami komunalnymi od 1 lipca 2013 r. rusza nowy system gospodarowania odpadami

W związku ze zmianą przepisów dotyczących gospodarowania odpadami komunalnymi od 1 lipca 2013 r. rusza nowy system gospodarowania odpadami W związku ze zmianą przepisów dotyczących gospodarowania odpadami komunalnymi od 1 lipca 2013 r. rusza nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi i zaczynają obowiązywać nowe zasady ich odbioru. Obowiązek

Bardziej szczegółowo

GDZIE I JAK CZĘSTO ODDAWAĆ POSZCZEGÓLNE RODZAJE ODPADÓW

GDZIE I JAK CZĘSTO ODDAWAĆ POSZCZEGÓLNE RODZAJE ODPADÓW GDZIE I JAK CZĘSTO ODDAWAĆ POSZCZEGÓLNE RODZAJE ODPADÓW Odpady zmieszane (KUBŁY) raz w miesiącu; Popiół (KUBŁY) dwa razy w miesiącu (w okresie letnim raz w miesiącu); Odpady zbierane selektywnie (WORKI)

Bardziej szczegółowo

Harmonogram odbioru odpadów z terenu gminy Lipsko na 2015 rok. Lipsko - Rejon A

Harmonogram odbioru odpadów z terenu gminy Lipsko na 2015 rok. Lipsko - Rejon A Harmonogram odbioru odpadów z terenu gminy Lipsko na 2015 rok. Lipsko - Rejon A Maruszów, Kostusin, Helenów, Długowola I i II, Józefów, Leopoldów, Władysławów, Gruszczyn, Walentynów, Konstantynów, Poręba,

Bardziej szczegółowo

Informacja o systemie odbioru odpadów komunalnych w Gminie Końskowola

Informacja o systemie odbioru odpadów komunalnych w Gminie Końskowola Informacja o systemie odbioru odpadów komunalnych w Gminie Końskowola I. Obowiązki właścicieli nieruchomości. Złożenie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Wyposażenie

Bardziej szczegółowo

JAK PRAWIDŁOWO SEGREGOWAĆ ODPADY

JAK PRAWIDŁOWO SEGREGOWAĆ ODPADY JAK PRAWIDŁOWO SEGREGOWAĆ ODPADY Wejście w życie nowej ustawy śmieciowej to doskonała okazja, by zacząć żyć zgodnie z zasadami ekologii. Regularne sortowanie odpadów nie jest ani trudne, ani uciążliwe.

Bardziej szczegółowo

Podstawowe wytyczne selektywnego zbierania odpadów komunalnych w Gminie Rojewo

Podstawowe wytyczne selektywnego zbierania odpadów komunalnych w Gminie Rojewo Podstawowe wytyczne selektywnego zbierania odpadów komunalnych w Gminie Rojewo KOLOR ŻÓŁTY TWORZYWA SZTUCZNE I OPAKOWANIA Z TWORZYW SZTUCZNYCH, METALE I OPAKOWANIA Z METALI; ZANIM WRZUCISZ OPRÓŻNIJ, ZGNIEĆ

Bardziej szczegółowo

Sortuj z głową! Czysty Szczecinek

Sortuj z głową! Czysty Szczecinek Wykaz aptek na terenie miasta Szczecinka, w których prowadzona będzie zbiórka przeterminowanych lekarstw w 2013 roku. L.p. Nazwa apteki Adres (Szczecinek) Kontakt tel.: 1. Apteka Na Polnej ul. Polna 8a

Bardziej szczegółowo

Przyrodę szanuję śmieci segreguję!

Przyrodę szanuję śmieci segreguję! Przyrodę szanuję śmieci segreguję! SELEKTYWNA ZBIÓRKA ODPADÓW W MIEŚCIE KOLNO PUNKT SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH (PSZOK) Adres: Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Kolnie, ul. Kolejowa 4a

Bardziej szczegółowo

Gospodarka Odpadami na terenie Gminy i Miasta Warta

Gospodarka Odpadami na terenie Gminy i Miasta Warta Gmina i Miasto Warta Gospodarka Odpadami na terenie Gminy i Miasta Warta Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996 roku nałożyła na gminę obowiązek wprowadzenia

Bardziej szczegółowo

URZĄD GMINY MASŁOWICE INFORMUJE

URZĄD GMINY MASŁOWICE INFORMUJE URZĄD GMINY MASŁOWICE INFORMUJE W wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Masłowice wyłoniono Wykonawcę tego zadania, którym zostało

Bardziej szczegółowo

Jak segregować Segregacja odpadów komunalnych Segregacji podlegają:

Jak segregować Segregacja odpadów komunalnych Segregacji podlegają: Jak segregować Segregacja odpadów komunalnych - czyli śmieci wytwarzanych w gospodarstwach domowych, biurach, urzędach, sklepach itp. polega na zbieraniu do specjalnie oznakowanych pojemników odpadów,

Bardziej szczegółowo

Gmina Nowy Tomyśl Urząd Miejski w Nowym Tomyślu ul. Poznańska 33, 64-300 Nowy Tomyśl tel. 61 44 26 600, fax 61 44 22 754 e-mail urzad@nowytomysl.

Gmina Nowy Tomyśl Urząd Miejski w Nowym Tomyślu ul. Poznańska 33, 64-300 Nowy Tomyśl tel. 61 44 26 600, fax 61 44 22 754 e-mail urzad@nowytomysl. Gmina Nowy Tomyśl Urząd Miejski w Nowym Tomyślu ul. Poznańska 33, 64-300 Nowy Tomyśl tel. 61 44 26 600, fax 61 44 22 754 e-mail urzad@nowytomysl.pl 1 lipiec 2013 rok Szanowni mieszkańcy Z dniem 1 lipca

Bardziej szczegółowo

Segregując odpady dbasz o środowisko!

Segregując odpady dbasz o środowisko! Segregując odpady dbasz o środowisko! Każdy z nas lubi spędzać czas w czystym i miłym otoczeniu. Nie zastanawiamy się jednak co dzieje się z wyrzucanymi przez nas odpadami. Otóż odpady te, po wyselekcjonowaniu

Bardziej szczegółowo

Gmina Knyszyn Gmina Gmina Knyszyn Knyszyn

Gmina Knyszyn Gmina Gmina Knyszyn Knyszyn Gmina Knyszyn Od 1 lipca 2013 r. gmina odbierze wszystkie odpady komunalne wytwarzane w nieruchomościach zamieszkałych (nie dotyczy odpadów powstałych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej lub

Bardziej szczegółowo

SEGREGACJA SUROWCÓW WTÓRNYCH

SEGREGACJA SUROWCÓW WTÓRNYCH SEGREGACJA SUROWCÓW WTÓRNYCH PAPIER - pojemnik niebieski do niebieskiego pojemnika wrzucamy: gazety; książ ki i inny papier; tektur ę; worki papierowe; ścinki drukarskie; opakowania wielomateriałowe typu

Bardziej szczegółowo

Gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie Szczebrzeszyn

Gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie Szczebrzeszyn Gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie Szczebrzeszyn Szanowny Mieszkańcu! Z dniem 01 stycznia 2012 roku weszła w życie znowelizowana ustawa z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku

Bardziej szczegółowo

Uwaga! Nie trzeba myć kubeczków po jogurtach, opakowań po kosmetykach (chyba, Ŝe znajduje się w nich jeszcze sporo jedzenia)

Uwaga! Nie trzeba myć kubeczków po jogurtach, opakowań po kosmetykach (chyba, Ŝe znajduje się w nich jeszcze sporo jedzenia) Worek Ŝółty tworzywa sztuczne butelki plastikowe (PET) po wodzie i napojach czyste kanistry plastikowe (np. po wodzie demineralizowanej, po spryskiwaczach do szyb do samochodu) folia torebki tzw. reklamówki,

Bardziej szczegółowo

Selektywna zbiórka odpadów na terenie Gminy Wilków

Selektywna zbiórka odpadów na terenie Gminy Wilków Selektywna zbiórka odpadów na terenie Gminy Wilków Segregacja odpadów, którą proponujemy rozpocząć od wyodrębnienia odpadów szklanych i tzw. frakcji suchej jest pierwszym krokiem do życia w czystym i zadbanym

Bardziej szczegółowo

Stanowisko Ministerstwa Środowiska w związku z ustalonymi zasadami segregowania odpadów. W związku z zapytaniami ze strony właścicieli nieruchomości

Stanowisko Ministerstwa Środowiska w związku z ustalonymi zasadami segregowania odpadów. W związku z zapytaniami ze strony właścicieli nieruchomości Stanowisko Ministerstwa Środowiska w związku z ustalonymi zasadami segregowania odpadów. W związku z zapytaniami ze strony właścicieli nieruchomości odnośnie ustalonych w gminach zasad segregowania odpadów

Bardziej szczegółowo

Odpady, segregacja, recykling. Powiślańska Regionalna Agencja Zarządzania Energią Kwidzyn 2012

Odpady, segregacja, recykling. Powiślańska Regionalna Agencja Zarządzania Energią Kwidzyn 2012 Odpady, segregacja, recykling Powiślańska Regionalna Agencja Zarządzania Energią Kwidzyn 2012 Obecnie świat jest pokryty odpadami, coraz więcej kupujemy i coraz więcej wyrzucamy. Ilość odpadów rośnie wprost

Bardziej szczegółowo

lub Pojemnik niebieski lub żółty odpady surowcowe 2 SEGREGOWANIE 3 oplaca sie wszystkim

lub Pojemnik niebieski lub żółty odpady surowcowe 2 SEGREGOWANIE 3 oplaca sie wszystkim POJEMNIK NIEBIESKI LUB ŻÓŁTY ZABUDOWA WIELORODZINNA POJEMNIK ZIELONY POJEMNIK BIAŁY POJEMNIK NA ODPADY ZMIESZANE lub RODZAJE POJEMNIKÓW ZABUDOWA JEDNORODZINNA WOREK BEZBARWNY WOREK ZIELONY POJEMNIK NA

Bardziej szczegółowo

Segregacja śmieci jak to robić? Jak segregować odpady komunalne?

Segregacja śmieci jak to robić? Jak segregować odpady komunalne? Segregacja śmieci jak to robić? Jak segregować odpady komunalne? W związku z licznymi wątpliwościami jakie pojawiają się w trakcie segregacji odpadów przez mieszkańców nieruchomości, poniżej przedstawiono

Bardziej szczegółowo

SYSTEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI KWESTIE ORGANIZACYJNE

SYSTEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI KWESTIE ORGANIZACYJNE SYSTEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI KWESTIE ORGANIZACYJNE W całej Polsce a tym samym w Gminie Prusice od lipca zaczynają obowiązywać zasady nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. W

Bardziej szczegółowo

Dane merytoryczne do wykonania ulotek i plakatu w III etapie konkursu pt. GRABÓW NAD PROSNĄ NIE ODPAD(Y)A: Nie lubimy śmieci uczymy się je segregować

Dane merytoryczne do wykonania ulotek i plakatu w III etapie konkursu pt. GRABÓW NAD PROSNĄ NIE ODPAD(Y)A: Nie lubimy śmieci uczymy się je segregować Dane merytoryczne do wykonania ulotek i plakatu w III etapie konkursu pt. GRABÓW NAD PROSNĄ NIE ODPAD(Y)A: Nie lubimy śmieci uczymy się je segregować I. Dane merytoryczne do wykonania plakatu: 1. Segregacja

Bardziej szczegółowo

CZYSTY NOWOGARD, CZYLI JAK SEGREGOWAĆ ODPADY

CZYSTY NOWOGARD, CZYLI JAK SEGREGOWAĆ ODPADY CZYSTY NOWOGARD, CZYLI JAK SEGREGOWAĆ ODPADY Odpady komunalne to odpady powstające w gospodarstwach domowych, w obiektach użyteczności publicznej i obsługi ludności, a także odpady niezawierające odpadów

Bardziej szczegółowo

Wszyscy wytwarzamy odpady i wszyscy wspólnie musimy dążyć do właściwego z nimi postępowania

Wszyscy wytwarzamy odpady i wszyscy wspólnie musimy dążyć do właściwego z nimi postępowania Urząd Miejski w Borku Wlkp. ul. Rynek 1, 63-810 Borek Wlkp. tel. 65 571 61 20 www.borekwlkp.pl Wszyscy wytwarzamy odpady i wszyscy wspólnie musimy dążyć do właściwego z nimi postępowania Jakie rodzaje

Bardziej szczegółowo

ZBIÓRKA SUROWCÓW WTÓRNYCH

ZBIÓRKA SUROWCÓW WTÓRNYCH ZBIÓRKA SUROWCÓW WTÓRNYCH KONKURS MIĘDZYSZKOLNY BATERIE TWORZYWA SZTUCZNE MAKULATURA PLASTIKOWE NAKRĄTKI ZBIÓRKA SUROWCÓW WTÓRNYCH KONKURS MIĘDZYSZKOLNY CELE I OCZEKIWANE REZULTATY: kształtowanie postaw

Bardziej szczegółowo

NOWY SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY DUKLA

NOWY SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY DUKLA NOWY SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY DUKLA OBOWIĄZKI GMINY W ZAKRESIE GOSPODARKI ODPADAMI Gmina musi zapewnić czystość i porządek na swoim terenie tworząc warunki niezbędne do ich

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIEJSKI W ŻYWCU SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI NA TERENIE MIASTA ŻYWCA

URZĄD MIEJSKI W ŻYWCU SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI NA TERENIE MIASTA ŻYWCA URZĄD MIEJSKI W ŻYWCU SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI NA TERENIE MIASTA ŻYWCA SZANOWNI MIESZKAŃCY ZASADY FUNKCJONOWANIA NOWEGO SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI Radni Rady Miejskiej w Żywcu i Burmistrz Miasta

Bardziej szczegółowo

Nowe zmiany dotyczące odbioru i selektywnej zbiórki odpadów komunalnych

Nowe zmiany dotyczące odbioru i selektywnej zbiórki odpadów komunalnych Nowy system korzyści dla mieszkańców i środowiska Nowe zmiany dotyczące odbioru i selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie Związku Komunalnego Gmin Powiatu Radzyńskiego w 2013 r. Szanowni mieszkańcy

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH OSIEDLE GRZYBOWA. 2015r. lipiec sierpień wrzesień październik listopad grudzień.

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH OSIEDLE GRZYBOWA. 2015r. lipiec sierpień wrzesień październik listopad grudzień. OSIEDLE GRZYBOWA --, -- -- --, -- 0r. lipiec sierpień wrzesień październik listopad grudzień 0 0 frakcja sucha 0 x x x popiół wielkogabarytowe, ulegające biodegradacji, z wyłączeniem tych zbieranych bezpośrednio

Bardziej szczegółowo

ZASADY POSTĘPOWANIA Z ODPADAMI KOMUNALNYMI

ZASADY POSTĘPOWANIA Z ODPADAMI KOMUNALNYMI ZASADY POSTĘPOWANIA Z ODPADAMI KOMUNALNYMI ODPADY ZBIERANE W SPOSÓB SELEKTYWNY PAPIER SZKOLNY, BIUROWY, GAZETY, KSIĄŻKI, KATALOGI, ZESZYTY, PAPIEROWE TORBY I WORKI, KARTONY I TEKTURĘ ORAZ ZROBIONE Z NICH

Bardziej szczegółowo

SEGREGUJ ŚMIECI PŁAĆ MNIEJ ZMIANA GOSPODARKI ŚMIECIOWEJ

SEGREGUJ ŚMIECI PŁAĆ MNIEJ ZMIANA GOSPODARKI ŚMIECIOWEJ SEGREGUJ ŚMIECI PŁAĆ MNIEJ ZMIANA GOSPODARKI ŚMIECIOWEJ Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Nowy System gospodarowania odpadami na terenie Gminy Sępopol wchodzi w życiem z dniem

Bardziej szczegółowo

Projekt edukacyjny ko k -wo w jow o n w i n c i y. y.r E R a E k a t k y t wa w c a JA J

Projekt edukacyjny ko k -wo w jow o n w i n c i y. y.r E R a E k a t k y t wa w c a JA J Projekt edukacyjny Eko-wojownicy. REaktywacJA CZYM JEST ODPAD? Odpadem jest każda substancja lub przedmiot, których pozbywasz się, zamierzasz się pozbyć, lub do ich pozbycia się jesteś zobowiązany CO TRAFIA

Bardziej szczegółowo

1. Od kiedy będzie obowiązywał nowy system gospodarowania odpadami?

1. Od kiedy będzie obowiązywał nowy system gospodarowania odpadami? Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania: 1. Od kiedy będzie obowiązywał nowy system gospodarowania odpadami? Nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi zacznie funkcjonować w Gminie Łochów od 1.07.2013r.

Bardziej szczegółowo

ZASADY GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI W GMINIE STĘSZEW PRZEPISY PRAWNE

ZASADY GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI W GMINIE STĘSZEW PRZEPISY PRAWNE ZASADY GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI W GMINIE STĘSZEW PRZEPISY PRAWNE Przepisy ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VIII/101/2011 RADY MIASTA RACIBÓRZ. z dnia 22 czerwca 2011 r.

UCHWAŁA NR VIII/101/2011 RADY MIASTA RACIBÓRZ. z dnia 22 czerwca 2011 r. UCHWAŁA NR VIII/101/2011 RADY MIASTA RACIBÓRZ z dnia 22 czerwca 2011 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLI/620/2006 Rady Miasta Racibórz z dnia 29 marca 2006 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Miasta i Gminy Prabuty za 2014 r. Prabuty 30.04.2015r.

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Miasta i Gminy Prabuty za 2014 r. Prabuty 30.04.2015r. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Miasta i Gminy Prabuty za 2014 r. Prabuty 30.04.2015r. Nowy system gospodarki odpadami komunalnymi Celem wprowadzenia zmian w obowiązujących przepisach

Bardziej szczegółowo

Dlaczego zmieniono ustawę?

Dlaczego zmieniono ustawę? Dlaczego zmieniono ustawę? Nowe zapisy ustawy mają na celu dostosować gospodarkę odpadami komunalnymi do wymogów Unii Europejskiej. Głównym celem wprowadzanych zmian jest: uszczelnienie systemu wszyscy

Bardziej szczegółowo

NOWE ZASADY GOSPODAROWANIA ODPADAMI

NOWE ZASADY GOSPODAROWANIA ODPADAMI NOWE ZASADY GOSPODAROWANIA ODPADAMI Od 1 lipca 2013 roku Gmina Zabrze odpowiada za odpady komunalne wytwarzane na jej terenie oraz realizuje umowę na odbiór, wywóz i zagospodarowanie odpadów komunalnych.

Bardziej szczegółowo

Tak bardzo kochamy nasze lasy...??? Czyżby - skoro tak je zaśmiecamy!!!

Tak bardzo kochamy nasze lasy...??? Czyżby - skoro tak je zaśmiecamy!!! Odpady czy śmieci? W polskim prawie nie istnieje słowo śmieci, jednak w powszechnym użyciu jest ono nawet częściej stosowane niż słowo odpady. Co jest śmieciem, a co jest odpadem? Czy słowa te można traktować

Bardziej szczegółowo

Nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi

Nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi Nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi od 1 lipca 2013 r. - informacja dla mieszkańców Spółdzielni i Wspólnot Mieszkaniowych Zarząd Usług Komunalnych w Stargardzie Szczecińskim ul. Pierwszej Brygady

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 30 września 2014 r. Poz. 4003 UCHWAŁA NR XLV/655/14 RADY GMINY KOBIERZYCE. z dnia 26 września 2014 r.

Wrocław, dnia 30 września 2014 r. Poz. 4003 UCHWAŁA NR XLV/655/14 RADY GMINY KOBIERZYCE. z dnia 26 września 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 30 września 2014 r. Poz. 4003 UCHWAŁA NR XLV/655/14 RADY GMINY KOBIERZYCE z dnia 26 września 2014 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIX/392/13 Rady

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VI/57/15 RADY GMINY PUCK. z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie:szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania

UCHWAŁA NR VI/57/15 RADY GMINY PUCK. z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie:szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania UCHWAŁA NR VI/57/15 RADY GMINY PUCK z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie:szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

ŚRODOWISKO PONAD WSZYSTKO

ŚRODOWISKO PONAD WSZYSTKO ŚRODOWISKO PONAD WSZYSTKO ZASADY EKOLOGICZNE: Co zrobić żeby odpadów było jak najmniej? 1. Nie produkuj nowych odpadów, czyli: Kupuj tylko to, czego naprawdę potrzebujesz. Wybieraj produkty, które nie

Bardziej szczegółowo

do pojemnika/worka koloru niebieskiego wrzucamy:

do pojemnika/worka koloru niebieskiego wrzucamy: PAPIER do pojemnika/worka koloru niebieskiego wrzucamy: gazety, czasopisma i katalogi, książki, zeszyty i papier biurowy, torebki papierowe i papier opakowaniowy, kartonowe i tekturowe pudełka. Na co zwracamy

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Modliborzyce rok 2014

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Modliborzyce rok 2014 Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Modliborzyce rok 2014 2015-04-30 Urząd Miejski w Modliborzycach Wprowadzenie Roczną analizę stanu gospodarki odpadami komunalnymi sporządzono

Bardziej szczegółowo

Praktyczny poradnik: Jak segregować odpady? Wykonały: Dominika Frejek Marta Firmanty

Praktyczny poradnik: Jak segregować odpady? Wykonały: Dominika Frejek Marta Firmanty Praktyczny poradnik: Jak segregować odpady? Wykonały: Dominika Frejek Marta Firmanty Definicje: Recykling - Proces odzyskiwania użytecznych surowców z odpadów. Segregacja - gromadzenie niektórych grup

Bardziej szczegółowo

Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi związane z nową gospodarką odpadami komunalnymi

Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi związane z nową gospodarką odpadami komunalnymi Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi związane z nową gospodarką odpadami komunalnymi 1. Dlaczego zmieniają się zasady gospodarowania odpadami? Wprowadzane zmiany w systemie gospodarowania odpadami

Bardziej szczegółowo

SEGREGUJMY ODPADY TO SIĘ OPŁACA

SEGREGUJMY ODPADY TO SIĘ OPŁACA SEGREGUJMY ODPADY TO SIĘ OPŁACA W styczniowym wydaniu Wieści Gminy Gierałtowice przedstawiliśmy Państwu założenia nowego systemu gospodarki odpadami, jakie stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Bardziej szczegółowo

Nowy system gospodarowania odpadami. Informacje dla Zarządców Wspólnot oraz Spółdzielni Mieszkaniowych. Piaseczno, 25-26 kwietnia 2013 r.

Nowy system gospodarowania odpadami. Informacje dla Zarządców Wspólnot oraz Spółdzielni Mieszkaniowych. Piaseczno, 25-26 kwietnia 2013 r. Nowy system gospodarowania odpadami. Informacje dla Zarządców Wspólnot oraz Spółdzielni Mieszkaniowych. Piaseczno, 25-26 kwietnia 2013 r. OBOWIĄZEK USTAWOWY Z dniem 1 lipca 2013 r. podmiotem odpowiedzialnym

Bardziej szczegółowo

Urząd Gminy i Miasta w Ozimku Referat Rozwoju Gospodarczego Gminy i Ochrony Środowiska. Segregacja odpadów w Gminie Ozimek.

Urząd Gminy i Miasta w Ozimku Referat Rozwoju Gospodarczego Gminy i Ochrony Środowiska. Segregacja odpadów w Gminie Ozimek. ŻÓŁTYM 1. papier, tekturę, opakowania z papieru i tektury, 2. tworzywa sztuczne, opakowania z tworzyw sztucznych (butelki po napojach-pet, butelki po kosmetykach i środkach czystości, opakowania po żywności,

Bardziej szczegółowo

Nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi

Nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi Nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi od 1 lipca 2013 r. - informacja dla właścicieli nieruchomości składających indywidulanie deklaracje Zarząd Usług Komunalnych w Stargardzie Szczecińskim ul.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH W ZAKŁADZIE GOSPODARKI KOMUNALNEJ SP. Z O.O.

REGULAMIN KORZYSTANIA Z PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH W ZAKŁADZIE GOSPODARKI KOMUNALNEJ SP. Z O.O. REGULAMIN KORZYSTANIA Z PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH W ZAKŁADZIE GOSPODARKI KOMUNALNEJ SP. Z O.O. W SKWIERZYNIE przy ul. Chrobrego 5 66-440 Skwierzyna Punkt Selektywnego Zbierania

Bardziej szczegółowo

NOWY SYSTEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI

NOWY SYSTEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI NOWY SYSTEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI DOTYCHCZASOWY SCHEMAT FUNKCJONOWANIA SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI WYTWÓRCA ODPADÓW ODPADY OPŁATA UMOWA GMINA DECYZJA PRZEDSIĘBIORCA ODPADY

Bardziej szczegółowo

Broszura informacyjna Urzędu Miejskiego w Gliwicach

Broszura informacyjna Urzędu Miejskiego w Gliwicach Broszura informacyjna Urzędu Miejskiego w Gliwicach SZANOWNY MIESZKAŃCU! Odbiór odpadów komunalnych w imieniu miasta prowadzi firma Remondis Gliwice Sp. z o.o. Istnieje obowiązek segregacji odpadów komunalnych.

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI DLA GMINY KUTNO ZA ROK 2013

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI DLA GMINY KUTNO ZA ROK 2013 ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI DLA GMINY KUTNO ZA ROK 2013 Opracowanie: Magdalena Stobienia Zatwierdził: Marzec 2014 I. Wstęp Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 13 września 1996r.

Bardziej szczegółowo

Na czym polega segregacja?

Na czym polega segregacja? Na czym polega segregacja? Jak zbieramy odpady? I. SYSTEM POJEMNIKOWY tzw. gniazda w wyznaczonych miejscach na terenie miasta papier, tektura i opakowania wielomateriałowe pojemnik niebieski; tworzywa

Bardziej szczegółowo

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2015 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo.

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2015 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo. Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2015 z udziałem instytucji kultury w Gminie. Lp. Nazwa imprezy Termin Miejsce imprezy Organizator/współorganiza tor Opis imprezy Uwagi 1. XXIII

Bardziej szczegółowo

Zasady postępowania z odpadami

Zasady postępowania z odpadami Zasady postępowania z odpadami Podstawowym aktem prawnym regulującym gospodarkę odpadami w Polsce jest ustawa o odpadach, zawierająca przepisy o charakterze ogólnym. Szczegółowy sposób postępowania z odpadami

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O ZBIÓRCE ODPADÓW KOMUNALNYCH na terenie Wrocławia

INFORMACJE O ZBIÓRCE ODPADÓW KOMUNALNYCH na terenie Wrocławia INFORMACJE O ZBIÓRCE ODPADÓW KOMUNALNYCH na terenie Wrocławia Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) to miejsce, w którym mieszkańcy

Bardziej szczegółowo

NOWE ZASADY GOSPODARKI ODPADAMI W GMINIE CEGŁÓW

NOWE ZASADY GOSPODARKI ODPADAMI W GMINIE CEGŁÓW NOWE ZASADY GOSPODARKI ODPADAMI W GMINIE CEGŁÓW PO CO ZMIENIONO USTAWĘ O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH? Zmiany w systemie gospodarowania odpadami komunalnymi mają sprawić, że nikomu nie będzie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ZREALIZOWANYCH ZADANIACH PUBLICZNYCH W 2014 ROKU. I. Zadanie z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji.

INFORMACJA O ZREALIZOWANYCH ZADANIACH PUBLICZNYCH W 2014 ROKU. I. Zadanie z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji. INFORMACJA O ZREALIZOWANYCH ZADANIACH PUBLICZNYCH W 2014 ROKU I. Zadanie z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji. Nazwa zadania: Prowadzenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Wolica

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI ZA 2013 ROK

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI ZA 2013 ROK ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI ZA 2013 ROK I. Wstęp Gmina Rudziniec (10575 mieszkańców, powierzchnia 160,4 km2 dane na dzień 31.12.2013 r.) położona w zachodniej części województwa śląskiego

Bardziej szczegółowo

System gospodarki odpadami komunalnymi w gminie Porąbka

System gospodarki odpadami komunalnymi w gminie Porąbka System gospodarki odpadami komunalnymi w gminie Porąbka 1 Podstawy prawne systemu: 1 lipca 2011 roku Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VI/55/2015. RADY GMINY KWILCZ z dnia 28 kwietnia 2015 r.

UCHWAŁA NR VI/55/2015. RADY GMINY KWILCZ z dnia 28 kwietnia 2015 r. UCHWAŁA NR VI/55/2015 RADY GMINY KWILCZ z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i ich

Bardziej szczegółowo

Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością CENNIK. za przyjęcie i zagospodarowanie odpadów w

Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością CENNIK. za przyjęcie i zagospodarowanie odpadów w Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością CENNIK za przyjęcie i zagospodarowanie odpadów w Zakładzie Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Rzędowie RIPOK Obowiązuje od

Bardziej szczegółowo

PRAKTYCZNE INFORMACJE DOTYCZĄCE GOSPODARKI ODPADAMI LĄDEK - ZDRÓJ SOŁECTWA JAK SEGREGUJEMY ODPADY W GMINIE LĄDEK-ZDRÓJ?

PRAKTYCZNE INFORMACJE DOTYCZĄCE GOSPODARKI ODPADAMI LĄDEK - ZDRÓJ SOŁECTWA JAK SEGREGUJEMY ODPADY W GMINIE LĄDEK-ZDRÓJ? nr 7-8 [160/2013] PRAKTYCZNE INFORMACJE DOTYCZĄCE GOSPODARKI ODPADAMI Urząd Miasta i Gminy Lądek-Zdrój informuje, że 1 lipca 2013 r. Ruszył nowy system gospodraki odpadami. System będzie obsługiwany przez

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr / /15 RADY MIASTA MILANÓWKA z dnia.. 2015 r.

UCHWAŁA Nr / /15 RADY MIASTA MILANÓWKA z dnia.. 2015 r. UCHWAŁA Nr / /15 RADY MIASTA MILANÓWKA z dnia.. 2015 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

Prawidłowo prowadzona segregacja odpadów może znacznie zmniejszyć ilość powstających śmieci. EKOLOGICZNI PŁACĄ MNIEJ

Prawidłowo prowadzona segregacja odpadów może znacznie zmniejszyć ilość powstających śmieci. EKOLOGICZNI PŁACĄ MNIEJ Na czym polega nowy system: Za właściwy odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych odpowiedzialna będzie Gmina, a nie jak dotychczas, firma odbierająca odpady. Za wywóz i zagospodarowanie odpadów właściciele

Bardziej szczegółowo

NOWY SYSTEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI

NOWY SYSTEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI NOWY SYSTEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI W G M I N I E Z A B Ł U D Ó W Cele wprowadzenia zmian Poprawa czystości środowiska naturalnego w Gminie poprzez niżej wymienione działania: Objecie wszystkich

Bardziej szczegółowo

SYSTEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI W PIGUŁCE

SYSTEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI W PIGUŁCE SYSTEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI W PIGUŁCE W związku z wdrożeniem ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach od 1 lipca wchodzi w życie tzw. nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi.

Bardziej szczegółowo

ROCZNA ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI NA TERENIE MIASTA I GMINY SZCZEBRZESZYN ZA 2014 ROK SZCZEBRZESZYN, KWIECIEŃ 2015 ROK

ROCZNA ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI NA TERENIE MIASTA I GMINY SZCZEBRZESZYN ZA 2014 ROK SZCZEBRZESZYN, KWIECIEŃ 2015 ROK URZĄD MIEJSKI W SZCZEBRZESZYNIE ROCZNA ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI NA TERENIE MIASTA I GMINY SZCZEBRZESZYN ZA 2014 ROK SZCZEBRZESZYN, KWIECIEŃ 2015 ROK Wprowadzenie Cel przygotowania analizy Niniejszy

Bardziej szczegółowo

ATRAKCYJNARUDA SPOSOBEM NA. czyli wszystko o śmieciach. www.rudaslaska.pl

ATRAKCYJNARUDA SPOSOBEM NA. czyli wszystko o śmieciach. www.rudaslaska.pl www.rudaslaska.pl ATRAKCYJNARUDA SPOSOBEM NA czyli wszystko o śmieciach ŚMIECIOWAREWOLUCJA O d 1 lipca 2013 r. zmieniają się zasady odbioru i zagospodarowania śmieci. Znowelizowana przez sejm ustawa o

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia sierpnia 2015r.

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia sierpnia 2015r. PROJEKT DRUK NR 6/XI UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia sierpnia 2015r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli

Bardziej szczegółowo

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2016 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2016 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2016 z udziałem instytucji kultury w Gminie Lp. Nazwa imprezy Termin 1. 2. 3. 4. XXIV FINAŁ WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ POMOCY 10 styczeń 2016

Bardziej szczegółowo

Olsztyn, dnia 30 października 2015 r. Poz. 3783 UCHWAŁA NR XIII/51/2015 RADY MIASTA GÓROWO IŁAWECKIE. z dnia 29 września 2015 r.

Olsztyn, dnia 30 października 2015 r. Poz. 3783 UCHWAŁA NR XIII/51/2015 RADY MIASTA GÓROWO IŁAWECKIE. z dnia 29 września 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 30 października 2015 r. Poz. 3783 UCHWAŁA NR XIII/51/2015 RADY MIASTA GÓROWO IŁAWECKIE z dnia 29 września 2015 r. w sprawie szczegółowego

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UCHWAŁA NR.. 2015 RADY MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia kwietnia 2015 r.

PROJEKT UCHWAŁA NR.. 2015 RADY MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia kwietnia 2015 r. UCHWAŁA NR.. 2015 RADY MIASTA ZIELONA GÓRA z dnia kwietnia 2015 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Bardziej szczegółowo

POZIOM RECYKLINGU I PRZYGOTOWANIA DO PONOWNEGO UZYCIA (%) GMINA DAMNICA ROK

POZIOM RECYKLINGU I PRZYGOTOWANIA DO PONOWNEGO UZYCIA (%) GMINA DAMNICA ROK GOSPODARKA ODPADAMI Nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie gminy Damnica nie obejmuje właścicieli nieruchomości niezamieszkałych (przedsiębiorstw, warsztatów, szkół, sklepów, budynków

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie systemu gospodarki odpadami komunalnymi w pierwszym półroczu 2014 r. na terenie Gminy Krosno Odrzańskie

Podsumowanie systemu gospodarki odpadami komunalnymi w pierwszym półroczu 2014 r. na terenie Gminy Krosno Odrzańskie Podsumowanie systemu gospodarki odpadami komunalnymi w pierwszym półroczu 2014 r. na terenie Gminy Krosno Odrzańskie Minęło pół roku od momentu, gdy Gmina Krosno Odrzańskie samodzielnie prowadzi system

Bardziej szczegółowo

Lista rankingowa wniosków złożonych w ramach programu Działaj Lokalnie Ośrodek Działaj Lokalnie w Kluczach PROJEKTY DOFINANSOWANE

Lista rankingowa wniosków złożonych w ramach programu Działaj Lokalnie Ośrodek Działaj Lokalnie w Kluczach PROJEKTY DOFINANSOWANE Numer Tytuł projektu Wnioskodawca Realizator Gmina Wnioskowana kwota 2414/2015/36 2249/2015/36 2443/2015/36 2440/2015/36 1844/2015/36 2449/2015/36 Zdrowy ruch radosny duch Grill i wędka, jako sposób atrakcyjnego

Bardziej szczegółowo

Jak segregujemy odpady komunalne

Jak segregujemy odpady komunalne Jak segregujemy odpady komunalne 1. Ogólnodostępne gniazda w wyznaczonych punktach na terenie miasta PAPIER PLASTIK + METAL SZKŁO POJEMNIK NIEBIESKI POJEMNIK ŻÓŁTY POJEMNIK ZIELONY gazety, książki w miękkich

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr...2015 RADY GMINY KLEMBÓW z dnia kwietnia 2015 r.

UCHWAŁA Nr...2015 RADY GMINY KLEMBÓW z dnia kwietnia 2015 r. PROJEKT UCHWAŁA Nr...2015 RADY GMINY KLEMBÓW z dnia kwietnia 2015 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i

Bardziej szczegółowo

REFERATU OCHRONY ŚRODOWISKA URZĄD GMINY SIERAKOWICE UL. LĘBORSKA 30 83-340 SIERAKOWICE 58 681-95-42

REFERATU OCHRONY ŚRODOWISKA URZĄD GMINY SIERAKOWICE UL. LĘBORSKA 30 83-340 SIERAKOWICE 58 681-95-42 REFERATU OCHRONY ŚRODOWISKA URZĄD GMINY SIERAKOWICE UL. LĘBORSKA 30 83-340 SIERAKOWICE 58 681-95-42 PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH W SIERAKOWICACH Lokalizacja PSZOK-u Sierakowice Ul. Brzozowa

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr XII/160/2015 Rady Miasta Sopotu z dnia 19 października 2015 r.

Uchwała nr XII/160/2015 Rady Miasta Sopotu z dnia 19 października 2015 r. Uchwała nr XII/160/2015 Rady Miasta Sopotu z dnia 19 października 2015 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli i zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

Informacja na temat nowych zasad gospodarki odpadami komunalnymi, które obowiązywać będą na terenie gminy Czemierniki od 01.07.2013 r.

Informacja na temat nowych zasad gospodarki odpadami komunalnymi, które obowiązywać będą na terenie gminy Czemierniki od 01.07.2013 r. Informacja na temat nowych zasad gospodarki odpadami komunalnymi, które obowiązywać będą na terenie gminy Czemierniki od 01.07.2013 r. W dniu 1 lipca 2011 r. została uchwalona ustawa o zmianie ustawy o

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLII/297/2013 Rady Gminy w Piekoszowie z dnia 29 kwietnia 2013r. POLA JASNE NALEŻY WYPEŁNIĆ DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM DEKLARACJA O WYSOKOŚCI

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 4 sierpnia 2014 r. Poz. 7573 UCHWAŁA NR X/37/14 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO POD NAZWĄ NATURA. z dnia 30 czerwca 2014 r.

Warszawa, dnia 4 sierpnia 2014 r. Poz. 7573 UCHWAŁA NR X/37/14 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO POD NAZWĄ NATURA. z dnia 30 czerwca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 4 sierpnia 2014 r. Poz. 7573 UCHWAŁA NR X/37/14 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO POD NAZWĄ NATURA z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie: szczegółowego

Bardziej szczegółowo

SEGREGUJ TO SIĘ OPŁACA! Poradnik z zakresu segregacji odpadów komunalnych

SEGREGUJ TO SIĘ OPŁACA! Poradnik z zakresu segregacji odpadów komunalnych SEGREGUJ TO SIĘ OPŁACA! Poradnik z zakresu segregacji odpadów komunalnych Pojemnik niebieski (materiały papierowe) gazety, książki, katalogi, zeszyty; papierowe torby i worki; papier szkolny, biurowy;

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁ POMOCNICZY DO SCENARIUSZA SEGREGACJA WYśSZA RACJA. Co zbierać?

MATERIAŁ POMOCNICZY DO SCENARIUSZA SEGREGACJA WYśSZA RACJA. Co zbierać? Ośrodek Działań Ekologicznych Źródła Oddział w Warszawie Al. Niepodległości 186 00-608 Warszawa MATERIAŁ POMOCNICZY DO SCENARIUSZA SEGREGACJA WYśSZA RACJA STANDARDY SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW Co zbierać?

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ CYKLICZNYCH UROCZYSTOŚCI, IMPREZ, WYDARZEŃ

KALENDARZ CYKLICZNYCH UROCZYSTOŚCI, IMPREZ, WYDARZEŃ KALENDARZ CYKLICZNYCH UROCZYSTOŚCI, IMPREZ, WYDARZEŃ państwowych, lokalnych, kulturalnych, turystycznych i sportowych w GMINIE MICHAŁOWICE na 2011 rok organizowanych przez Urząd Gminy, Kluby, Stowarzyszenia,

Bardziej szczegółowo

Segregowanie odpadów komunalnych w świetle wymogów ustawy. Trudne początki

Segregowanie odpadów komunalnych w świetle wymogów ustawy. Trudne początki Segregowanie odpadów komunalnych w świetle wymogów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach i doświadczeń systemu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miasto Szczecin 2014-01-16 Segregowanie

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia. INFORMACJE DOTYCZĄCE SEKTORA 12 - Zdzieszowice

Załącznik Nr 2 do Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia. INFORMACJE DOTYCZĄCE SEKTORA 12 - Zdzieszowice Załącznik Nr 2 do Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia INFORMACJE DOTYCZĄCE SEKTORA 12 - Zdzieszowice 1. RODZAJE POJEMNIKÓW STOSOWANYCH DO GROMADZENIA ODPADÓW KOMUNALNYCH. Pojemność Kolor rodzaj Rodzaj

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Przeciszów za 2014 rok

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Przeciszów za 2014 rok Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Przeciszów za 2014 rok Przeciszów, dn. 30.04.2015 I. Wprowadzenie 1. Cel przygotowania analizy Niniejszy dokument stanowi roczną analizę stanu

Bardziej szczegółowo