SEGREGUJĘ ŚMIECI NIŻSZA OPŁATA TEMAT NUMERU ODPADY BIODEGRADOWALNE PLASTIK METAL SZKŁO PAPIER ODPADY ZMIESZANE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SEGREGUJĘ ŚMIECI NIŻSZA OPŁATA TEMAT NUMERU ODPADY BIODEGRADOWALNE PLASTIK METAL SZKŁO PAPIER ODPADY ZMIESZANE"

Transkrypt

1 Pikniki rodzinne w Kluczach i Ryczówku s. 8 Golczowice uniknęły powodzi s. 8 Seniorki z indeksami s. 14 Nr 07/243/13 LIPIEC 2013 MIESIĘCZNIK BEZPŁATNY ISSN TEMAT NUMERU Gospodarka odpadami po nowemu str. 3 Jak segregować śmieci? Jakie są nowe obowiązki gminy i właścicieli gospodarstw domowych? O co najczęściej pytają mieszkańcy? ODPADY ZMIESZANE PAPIER SEGREGUJĘ ŚMIECI SZKŁO METAL PLASTIK ODPADY BIODEGRADOWALNE NIŻSZA OPŁATA

2 PROJEKT PUSTYNIA BŁĘDOWSKA ECHO KLUCZ fot. Michał Węgrzyn fot. Magdalena Moroń Przemieszczanie ostatnich 270 sztuk kruszczyków rdzawoczerwonych Warsztaty konsultacyjne z udziałem studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego Wędrówki pustynnych storczyków Późna wiosna była doskonałą porą do obserwacji otaczającej nas przyrody. Można było nie tylko cieszyć się w pełni jej urokami, ale przede wszystkim poznać wiele jej sekretów. Jak wskazują naukowcy to także odpowiednia pora sezonu wegetacyjnego do wykonania na obszarze Pustyni Błędowskiej zabiegów ochronnych kruszczyków rdzawoczerwonych określonych w decyzji Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Krakowie. O tym działaniu pisaliśmy w artykule Informacja o przebiegu usuwania drzew i krzewów z obszaru Pustyni Błędowskiej, zamieszczonym na naszej stronie oraz w lutowym numerze Echa Klucz. Trzysta osobników kruszczyka rdzawoczerwonego (Epipactis atrorubens), rośliny z rodziny storczykowatych objętej ochrona ścisłą, na mocy w/w decyzji zostało przemieszczonych z miejsc, gdzie będzie prowadzona w ramach naszego projektu wycinka drzew i krzewów do wyznaczonych stref buforowych. Stanowiska, na które przemieszczono kruszczyki wybrano uwzględniając ich wymagania siedliskowe. Działanie to przeprowadzono w trzech etapach. Pierwszych 15 osobników przemieszczono podczas warsztatów konsultacyjnych zorganizowanych przez Biuro Projektu Pustynia Błędowska 7 czerwca bieżącego roku. Dzięki profesjonalizmowi uczestników spotkania, którymi byli studenci kierunków przyrodniczych Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz go- KRUSZCZYK RDZAWOCZERWONY (EPIPACTIS ARTRORUBENS) Bylina z rodziny storczykowatych Orchidaceae, objęta ochroną ścisłą. Występuje na rozproszonych stanowiskach w całym kraju, m.in. w ciepłolubnych lasach bukowych, a także w różnego typu zaroślach i siedliskach przekształconych przez człowieka. Preferuje podłoże piaszczyste lub gliniaste. Kruszczyki rdzawoczerwone przemieszczono z obszaru Pustyni Błędowskiej w wyniku zagrożenia zniszczeniem podczas wycinki lub na skutek późniejszej zmiany warunków siedliskowych. ście z miesięcznika Przyroda Polska, cały proces przebiegł bardzo sprawnie, co spowodowało, że w krótkim czasie wybrane stanowisko zastępcze zapełniło się kruszczykami. Po sprawdzeniu, jak się zaadaptowały przemieszczone storczyki, dr Michał Węgrzyn przesadził w to samo miejsce kolejnych 15 osobników. Po tym zabiegu nastąpiła dłuższa przerwa w wykonywaniu opisywanych działań, poprzedzająca przemieszczanie ostatniej partii kruszczyków. Dzięki prowadzonej w tym okresie obserwacji kondycji przeniesionych roślin upewniono się, że nowe miejsce ich bytowania jest jak najbardziej dla nich odpowiednie. Przy przesadzaniu ostatnich 270 sztuk storczyków dr Węgrzynowi asystował pracownik naszego biura. Kontrola stanowiska zastępczego, którą przeprowadzono niedawno wykazała, że wszystkie 300 osobników przyjęło się w nowym miejscu. Teraz czekamy tylko, aż nasz storczykowy las zakwitnie! Biuro Projektu Pustynia Błędowska 2

3 N R 07/243/13 LIPIEC 2013 TEMAT NUMERU NOWE OBOWIĄZKI GMINY I WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI Gospodarka odpadami po nowemu Przyjęta przez Sejm nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wprowadza przepisy, które nakładają zarówno na Gminę jak i na właścicieli nieruchomości nowe obowiązki w zakresie gospodarki odpadami. Od 1 lipca 2013 roku każdy mieszkaniec zobowiązany jest do selektywnej zbiórki odpadów. Za odbiór i zagospodarowanie odpadów odpowiedzialna jest Gmina Klucze, która w drodze przetargu wyłoniła przedsiębiorcę, świadczącego takie usługi. Umowa zawarta z usługodawcą dotyczy odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych, powstających na nieruchomościach zamieszkałych na terenie Gminy Klucze. Bezpośrednio od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, odpady będą odbierane w każdej ilości. Dodatkowo dwa razy w roku będą odbierane następujące rodzaje odpadów: Wielkogabarytowe oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny. O terminach wywozu tego rodzaju odpadów z terenu nieruchomości mieszkańcy będą informowani, można je będzie również składować w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów (tzw. PSZOK jego lokalizacja zostanie podana w terminie późniejszym). Odpady budowlane i rozbiórkowe. Należą do nich: odpady betonowe, gruz betonowy i ceglany pochodzący z drobnych prac, nie wymagających pozwolenia na budowę ani zgłoszenia zamiaru prowadzenia robót. Odpady tego typu będą odbierane (w małych ilościach) z terenu nieruchomości wraz z odpadami zmieszanymi oraz w PSZOK. W przypadku remontów budowlanych przedsiębiorca umożliwi podstawienie pojemnika za dodatkową opłatą. Przeterminowane leki. Ich odbiór jest możliwy w wyznaczonych aptekach, punktach aptecznych lub w PSZOK. PAPIER umieszczamy w pojemniku koloru niebieskiego Wrzucamy: Nie wrzucamy: Gazety, książki, Zabrudzonego, tłustego mokrego papieru czasopisma Tapet Tekturę i kartony Papieru termicznego i faxowego Torby i worki papierowe Artykułów higienicznych, pieluch Opakowania papierowe jednorazowych, podpasek Papier szkolny, biurowy Kalek, papieru przebitkowego (rachunki, Ścinki drukarskie faktury) Pamiętaj! Kartony po mleku i sokach umieszczamy w worku koloru żółtego. TWORZYWA SZTUCZNE umieszczamy w pojemniku koloru żółtego Wrzucamy: Butelki po napojach Reklamówki, plastikowe torebki i worki Plastikowe nakrętki Plastikowe opakowania po kosmetykach (szampony, odżywki, kremy) Opakowania i butelki po chemii gospodarczej i środkach czystości Plastikowe opakowania po żywności (jogurty, serki, koszyczki po owocach Opakowania (kartony) po mleku i sokach Nie wrzucamy: Mokrych i brudnych folii i pojemników Puszek Opakowań po lekach Opakowań po środkach ochrony roślin i nawozach Styropianu Pamiętaj! Opakowania muszą być opróżnione, nakrętki odkręcone, warto je umyć, ale nie jest to konieczne! SZKŁO BIAŁE I KOLOROWE umieszczamy w pojemniku koloru zielonego Wrzucamy: Nie wrzucamy: Butelki szklane po napojach Słoiki Stłuczka szklana Szklane opakowania Pojemniki szklane po żywności, kosmetykach Butelki po napojach alkoholowych Szkła żaroodpornego Ceramiki i porcelany Szkła okularowego Szyb samochodowych Ekranów i lamy telewizyjnych Żarówek, świetlówek Luster Pamiętaj! Przed wrzuceniem butelki czy słoika, należy go opróżnić z zawartości. Warto je umyć, ale nie jest to konieczne! 3

4 TEMAT NUMERU ECHO KLUCZ Baterie i akumulatory oraz chemikalia (farby, lakiery, środki ochrony roślin), które będą odbierane w PSZOK. Zużyte opony. Ich odbiór nastąpi dwa razy w roku lub w PSZOK. Podstawą ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest DEKLARACJA, którą właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do Wójta Gminy Klucze (Dziennik Podawczy Urząd Gminy Klucze) w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca (deklarację można pobrać w Urzędzie Gminy lub ze strony W przypadku zmiany danych, będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację do Wójta Gminy Klucze w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany. W razie nie złożenia deklaracji albo uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji, Wójt Gminy Klucze określa w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Wydanie decyzji poprzedza wysłanie wezwania. Opłatę można przekazać gotówką w kasie Urzędu Gminy Klucze (ul. Partyzantów 1) w godzinach (od wtorku do piątku) lub w godzinach (w poniedziałki). Można także zapłacić przelewem na rachunek bankowy nr UWAGA! Podmioty gospodarcze we własnym zakresie podpisują umowy na METALE umieszczamy w pojemniku koloru czerwonego Wrzucamy: Nie wrzucamy: Puszki po napojach Puszki po konserwach Drobny złom Metalowe nakrętki i kapsle ODPADY ULEGAJĄCE BIODEGRADACJI W TYM ODPADY ZIELONE umieszczamy w pojemniku koloru brązowego lub czarnego Wrzucamy: Nie wrzucamy: Resztki żywności Obierki z owoców i warzyw Skoszoną trawę Liście Skorupki jaj Fusy po kawie i herbacie Trociny Niesegregowane odpady Odpady zmieszane to pozostałość po wydzieleniu z masy śmieci odpadów nie nadających się do odzysku lub recyklingu. Piasku i kamieni Popiołu Odchodów zwierzęcych Pamiętaj! Odbiór odpadów ulegających biodegradacji w tym odpadów zielonych następuje: co 2 tygodnie (w sezonie od 1 maja 30 września) co 3 tygodnie (poza sezonem od 1 października 30 kwietnia) Popiół to pozostałość, składająca się z substancji mineralnych, powstała po spaleniu paliwa stałego w domowym palenisku. Pamiętaj! Niesegregowane odpady komunalne wraz z popiołem należy umieszczać w specjalnie do tego celu przeznaczonych pojemnikach na niesegregowane odpady tzw. zmieszane. odbiór i zagospodarowanie odpadów. Wójt Gminy ma prawo interwencji, jeśli okaże się, że na terenie Gminy firma nie zagospodaruje odpadów z godnie z ustawą. PAMIETAJMY: Segregując odpady, każdy mieszkaniec Gminy Klucze znacząco przyczynia się do zmniejszenia kosztów Baterii Aerozoli Puszek i opakowań po farbach i lakierach Opakowań metalowych z zawartością obsługi systemu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy. Przekłada się to bezpośrednio na koszty jakie ponoszą Państwo za oddawane odpady. Segregacja umożliwia odzyskanie dużej ilości surowców wtórnych, a co za tym idzie również pieniądze. Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania podczas spotkań w sołectwach Gminy Klucze 1. Do którego pojemnika należy wrzucić opakowanie (karton) po mleku? Do żółtego pojemnika na odpady z tworzyw sztucznych. Pudełko na mleko to opakowanie wielomateriałowe. Ze względu na swoją zawartość nie może być wrzucone do pojemnika na papier, bo zamoczyłoby zebraną w tym pojemniku makulaturę. 2. Czy kubeczki po jogurcie trzeba myć przed wyrzuceniem? Wskazane jest opróżnianie i oczyszczanie pojemników po płynnej lub półpłynnej żywności. Opakowań czy to szklanych czy plastikowych nie trzeba myć. 3. Czy butelki PET i nakrętki od butelek trzeba segregować osobno? Butelki PET (odkręcone i zgniecione) oraz nakrętki od butelek wyrzucamy ra zem do pojemnika na tworzywa sztuczne. 4. Gdzie wrzucamy butelkę plastikową po oleju? Butelki po olejach spożywczych (nie muszą być umyte) wrzucamy do pojemnika na odpady plastikowe, notomiast butelki po olejach przemysłowych do odpadów zmieszanych. 5. Gdzie wrzucamy popiół? Popiół wrzucamy do odpadów zmieszanych. 6. Gdzie należy wrzucić pudełka po maśle i margarynie? Pudełka po maśle i margarynie wrzucamy do tworzyw sztucznych lub zmieszanych. Nie musimy ich myć. Warto usunąć resztki tłuszczów z pudełek. 4

5 N R 07/243/13 LIPIEC 2013 SAMORZĄD 7. Jak postąpić z odpadami w razie remontu? Odpady po remontach w bardzo małych ilościach wystawiamy obok pojemnika na odpady zmieszane. Większą ilość, ok. 1 m sześciennego oddajemy do PSZOK. W przypadku większych remontów podpisujemy umowę z firmą i płacimy za podstawione kontenery. 8. Co zrobić z przeterminowanymi lekami? Ich odbiór jest możliwy w wyznaczonych aptekach lub punktach aptecznych oraz w PSZOK. 9. Do którego pojemnika składować zużyte pampersy, podpaski, wkładki? Te odpady wrzucamy do pojemnika na odpady zmieszane. 10. Co z opakowaniami po dezodorantach? Puste opakowania wyrzucamy do worka na metale lub plastik. 11. Gdzie wrzucać opakowania po farbach, środkach ochrony roślin, olejach samochodowych? Opakowania te oddajemy do PSZOK. 12. Jak zabierane będą odpady wielkogabarytowe? Odpady gabarytowe, elektrośmieci i opony będą odbierane dwa razy w roku. Ponadto można dostarczyć je na własny koszt do PSZOK. PSZOK Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Punkt ten jest miejscem interwencyjnej zbiórki śmieci. Jego lokalizacja na terenie gminy będzie podana w najbliższym czasie. W okresie wdrażania nowego systemu gospodarki odpadami mogą wystąpić niedogodności, dlatego prosimy o wyrozumiałość i cierpliwość. Przypadki niewystarczającej dystrybucji worków lub pojemników na śmieci należy zgłaszać do Urzędu Gminy Klucze. Na etapie początkowym mogą wystąpić także błędy w selekcjonowaniu śmieci, uspokajamy jednak, że drobne uchybienia z nimi związane nie będą sankcjonowane w pierwszych miesiącach działania systemu. Pamiętajmy, aby segregację prowadzić w workach lub pojemnikach zgodnie z ich oznakowaniem kolorystycznym w przypadku worków należy korzystać z nich racjonalnie, uwzględniając ich wielkości i wytrzymałość. Jeśli mamy wątpliwości, jak dopasować dane odpady do odpowiedniego pojemnika, lepiej jest umieścić je w pojemnikach na odpady zmieszane. Z czasem, w wyniku nabytego doświadczenia w tym zakresie, wątpliwości te znikną. Dotacje na wspieranie kultury Wójt Gminy Klucze Kazimierz Ściążko ogłosił wyniki otwartego konkursu ofert na realizację w 2013 roku zadań publicznych w zakresie wspierania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych. Konkurs skierowany był do organizacji i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. W wyniku konkursu, dotacje na wspomniane działania otrzyma sześć stowarzyszeń z Gminy Klucze: Stowarzyszenie OSP RP Krzywopłoty 3.500,00 zł, Stowarzyszenie Jurajska Wioska Rodaki 2.800,00 zł, ULKS Centuria Chechło 2.500,00 zł, Stowarzyszenie Babiniec 2.350,00 zł, Stowarzyszenie Bractwo Szkolne 2.000,00 zł i Stowarzyszenie OSP Bydlin 1.850,00 zł. Jak stowarzyszenia wykorzystają te dotacje? Ochotnicza Straż Pożarna w Bydlinie przeznaczy dofinansowanie na realizację zadania Poprawa wizerunku i estetyki miejsca pamięci przy obelisku w Bydlinie. Miejsce pamięci wchodzi w skład ścieżki edukacyjno historycznej, będącej elementem szlaku historycznego Gminy Klucze. Z kolei Stowarzyszenie Ochotnicza Straż Pożarna z Krzywopłot przeznaczy dofinansowanie na realizację projektu Bitwa pod Krzywopłotami koncepcja produktu turystycznego: impreza o charakterze kulturalnym i edukacyjnym. W ramach tego działania odbędzie się rekonstrukcja bitwy, jaką legioniści stoczyli pod Krzywopłotami w 1914 roku. Ciekawą propozycję ma również Jurajska Wioska Rodaki. Stowarzyszenie zamierza zrealizować zadanie pn. Jest takie miejsce wszystko dla Seniorów. Dzięki temu seniorzy będą mogli wziąć udział w warsztatach plastyczno rękodzielniczych, muzyczno wokalnych i teatralnych, a także zajęciach florystycznych. Natomiast Stowarzyszenie Babiniec Klucze wykorzysta dotację na projekt Lokomotywa Tuwimomani. Spopularyzuje w ten sposób twórczość poety Juliana Tuwima. Kolejną ciekawą propozycję ma Bractwo Szkolne z Kwaśniowa. Stowarzyszenie zrealizuje projekt Kobiety do dzieła. Jego głównym celem jest wypromowanie potraw tradycyjnych naszego regionu, a także zorganizowanie Przystanku Biesiadnego jako marki turystycznej Z kolei Uczniowski Ludowy Klub Sportowy Centuria Chechło przeznaczy dofinansowanie na realizację zadania Magia Świat Bożego Narodzenia. Celem projektu jest m.in. poznanie tradycji i zwyczajów związanych z obchodzeniem Świąt Bożego Narodzenia. W ramach realizacji projektu odbędą się warsztaty wokalne, artystyczne i kulinarne. Ramona Czyżykowska-Liber Rafał Jaworski 5

6 ECHO WYDARZEŃ ECHO KLUCZ CHECHŁO. ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO Podsumowanie akcji Eko-Szkoła Dyrektor ZSP w Chechle Anna Kotara wita przybyłych gości Wójt Kazimierz Ściążko wręcza nagrodę Marcie Tomczyk, najlepszej uczennicy minionego roku szkolnego Szczególny charakter miało zakończenie roku szkolnego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Chechle. Podsumowano tam akcję Eko-Szkoła, w ramach której wykonano termomodernizację budynku szkoły. Inwestycję sfinansowano z budżetu Gminy Klucze oraz przez firmę Knauf Insulation. Patronat nad przedsięwzięciem objęła Fundacja Partnerstwo dla Środowiska. Spotkanie zakończyło się występami: przedszkolaków z Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Chechle oraz uczniów i absolwentów Szkoły Podstawowej. Zwłaszcza ten ostatni występ dostarczył widzom wielu wzruszeń, m.in. przy pamiętnej piosence Marka Grechuty Świecie nasz, znakomicie wykonanej przez młodzież z Chechła. Wysoki poziom prezentacji artystycznej uczniów (zaznaczmy niełatwych do wykonania piosenek) jest z pewnością również zasługą pań, które przygotowały młodzież do tego występu: Bożeny Kliś, Ewy Molędy i Magdaleny Palskiej. Z kolei przygotowanie najmłodszych artystów, czyli przedszkolaków, to efekt pracy nauczycielek: Doroty Kurowskiej i Ksenii Kaziród. (RAJ) Z wizytą u partnera w Niemczech Młodzież i nauczyciele Gimnazjum im. Jana Pawła II w Kluczach oraz przedstawiciele samorządu Gminy Klucze i Ochotniczej Straży Pożarnej gościli w Sondershausen z okazji obchodów Dni Turyngii, w ramach międzynarodowej współpracy partnerskiej. Relację z pobytu nadesłało Gimnazjum w Kluczach. Obchody dni Turyngii przeszły już do historii, ale wrażenia po nich pozostaną na długo w pamięci naszych uczniów i uczestników spotkania miast partnerskich. Młodzież naszego gimnazjum wraz z młodzieżą z Niemiec, Węgier, Rumunii i Litwy przygotowywała się pod czujnym okiem instruktora do występu muzycznego oraz do przemarszu w pochodzie, który był podsumowaniem obchodów Dni Turyngii. Grupa okazała się niesamowicie zgrana i uzdolniona muzycznie, a instruktor prawdziwym specjalistą w ciągu trzech dni dokonali wspólnie rzeczy prawie niemożliwych: 50 osób w zespole zostało fantastycznie przygotowanych do występu, a ich koncert był wspaniałą ucztą muzyczną. W tym czasie delegacja Gminy Klucze brała udział w licznych prezentacjach i spotkaniach wraz z przedstawicielami innych miast partnerskich: z USA z miasta Rolla, z Francji z miasta Pecquencourt oraz Litwy z miasta Kazlu Ruda. Współpraca Gminy Klucze z miastem Sondershausen rozpoczęła się w 2007 roku. Obecnie trwają rozmowy 6

7 N R 07/243/13 LIPIEC 2013 ECHO WYDARZEŃ KLUCZE. NOC PROFILAKTYKI W rytmie Wolnych Serc Gmina Klucze, jako jedyna w powiecie olkuskim, przystąpiła do Ogólnopolskiej Nocy Profilaktyki. Noc Profilaktyki połączona była z II Piknikiem Rodziny organizowanym przez Szkołę Podstawową w Kluczach. W ramach akcji zorganizowano szereg atrakcji m.in. happening Przestańmy biec, dwa przedstawienia profilaktyczne (dla dzieci młodszych Przygody Kubusia o tematyce zdrowotnej, a dla starszych Niebezpieczna gra dotyczące profilaktyki narkotykowej). Ponadto odbyły się konkursy plastyczne dla dzieci o tematyce związanej z ideą życia wolnego od uzależnień, mini test wiedzy o uzależnieniach, konkurencje sportowe, pokaz sprzętu i wyposażenia policjanta oraz radiowozu, prezentacja walizki daktyloskopijnej i policyjny konkurs w alkogoglach dla dorosłych. O godzinie 16.00, Zastępca Wójta Gminy, Ilona Szczęch, odczytała odezwę społeczności PaT Profilaktyka a Ty?, a następnie zaapelowała do wykonania rytmu Wolnych Serc serc wolnych od uzależnień, przemocy i obojętności na drugiego człowieka. Gest ten wykonywały dzieci i mło- dzież, nauczyciele z tamtejszej szkoły, uczestnicy festynu, policjanci, przedstawiciele władz samorządowych (Wybijaniu rytmu serca towarzyszył naturalny dźwięk bicia serca dobywający się z głośników). W godzinach wieczornych rozpoczęły się nocne rozmowy o profilaktyce Głos Profilaktyki, do których zostali zaproszeni przedstawiciele samorządu, młodzież (wolontariusze z Gimnazjum z Kluczach), nauczyciele, członkowie Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i przedstawiciele policji. Debata odbyła się w budynku Komisariatu Policji w Kluczach. Całemu przedsięwzięciu towarzyszyła wystawa prac plastycznych twórcza profilaktyka przygotowana przez uczniów Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Bydlinie oraz wychowanków Placówki Wsparcia Dziennego Tęcza. Wszystkim, którzy przyczynili się do zorganizowania wydarzenia dziękujemy. Przedsięwzięcie zrealizowali wspólnie: władze samorządowe Gminy Klucze, Pełnomocnik Wójta ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Szkoła Podstawowa w Kluczach, Placówka Wsparcia Dziennego Tęcza, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, wolontariusze Gimnazjum im. Jana Pawła II w Kluczach oraz funkcjonariusze policji z Komendy Powiatowej Policji w Olkuszu i Komisariatu Policji w Kluczach. Ramona Czyżykowska-Liber zmierzające do podpisania oficjalnego listu intencyjnego o współpracy, a burmistrz Miasta Sondershausen Joachim Kreyer przyjął zaproszenie Wójta Gminy Klucze Kazimierza Ściążko do złożenia rewizyty w Polsce i sfinalizowanie umowy. Dni Turyngii miały polski akcent nie tylko poprzez obecność i występ młodzieży kluczewskiej, ale także poprzez promocję naszych regionalnych smakołyków. Do degustacji pysznego chleba ze smalcem i kiszonym ogórkiem zapraszała Lokalna Grupa Działania Nad Białą Przemszą, która zadbała o organizację poczęstunku, natomiast do skosztowania sernika i kołacza jurajskiego zachęcała Zofia Rydzyk, właściciel piekarni U Pawełka. Delegacja Gminy Klucze z przyjaciółmi z Niemiec 7

8 ECHO WYDARZEŃ ECHO KLUCZ NAGRODZONY CHLEB JURAJSKI Piekarnia Patrycja i Paweł z Kwaśniowa Górnego została nagrodzona za Chleb Jurajski w plebiscycie w Kategorii Tradycyjne Specjały w oświęcimskim półfinale Małopolskiego Festiwalu Smaku. Półfinał festiwalu odbył się w ostatni weekend maja na placu przed Oświęcimskim Centrum Kultury. Był to czwarty półfinał tegorocznego Małopolskiego Festiwalu Smaku. fot. naszoswiecim.pl POWITANIE LATA 2013 PIKNIK RODZINNY W RYCZÓWKU Zabawy i rozgrywki sportowe dla dzieci i dorosłych, występ teatralny i stoiska kulinarne to tylko niektóre atrakcje Rodzinnego Pikniku Sportowego, który odbył się w niedzielę 16 czerwca w Ryczówku. Organizatorami tej udanej zabawy byli: Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ryczówku, grono pedagogiczne, uczniowie i rada rodziców ZSP w Ryczówku, Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Ryczówka Kuźnia i Koło Gospodyń Wiejskich w Ryczówku. Dzieci z gminy Klucze mogły pobawić się na festynie Powitanie Lata 2013, zorganizowanym przez Stowarzyszenie Forum Oświatowe Klucze, pod patronatem honorowym Wójta Gminy Klucze, Kazimierza Ściążko. W programie pikniku znalazły się m.in. zabawy i konkursy prowadzone przez animatorów, pokazy straży pożarnej i policji, wspólna lekcja tańca i możliwość korzystania z urządzeń zabawowych. W programie imprezy znalazły się m.in. mecz piłkarski rozegrany między rodzicami uczniów i przedszkolaków a drużyną nauczycieli, przedstawienie w wykonaniu Teatru Ludowego z Ryczówka, pokazy strażackie, zabawy integracyjne (w tym zajęcia taneczne) i wspólne czytanie w ramach kampanii Cała Polska czyta dzieciom. Najmłodsi mogli skorzystać z dodatkowych atrakcji, takich jak malowanie twarzy czy skoki na trampolinie. Piknik Rodzinny realizowany był w ramach projektu Rakieta w dłoń dofinansowanego z Urzędu Gminy Klucze. Zabawy integracyjne prowadzone były przez studentki z UŚ i AWF-u z Fundacji Rozwoju Wolontariatu w ramach Programu Projektor Wolontariat Studencki. STOP PRZEMOCY DOMOWEJ Gmina Klucze jako jedna z dwóch z województwa małopolskiego otrzymała dofinansowanie w wysokości ,00 zł na realizację projektu pod nazwą: Moc z Nami realizowanego w ramach Programu Osłonowego Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Zadanie wpisuje się w priorytet II Programu Osłonowego: Podejmowanie działań profilaktycznych w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Realizatorem projektu będzie Ośrodek Pomocy Społecznej w Kluczach. Więcej na 8

9 N R 07/243/13 LIPIEC 2013 ECHO WYDARZEŃ II PIKNIK RODZINNY W KLUCZACH W sobotę 22 czerwca na boisku sportowym przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Kluczach odbył się II Piknik Rodzinny połączony z Ogólnopolską Nocą Profilaktyki. Organizatorem pikniku była Szkoła Podstawowa i Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kluczach. Na placu przy szkole spotkali się dzieci, rodzice, nauczyciele, wszyscy pracownicy szkoły i mieszkańcy Klucz. Przybyli również goście: Ilona Szczęch Zastępca Wójta Gminy Klucze, dyrektor Gminnego Zespołu Oświaty Jarosława Kraszewska, radny Gminy Klucze Arkadiusz Węglarz i ksiądz proboszcz Andrzej Ciszewski. Była piękna, słoneczna pogoda, dopisywały humory Zebranych powitała dyrektor Szkoły Podstawowej w Kluczach Małgorzata Curyło, która zaprosiła wszystkich do wspólnej zabawy i obejrzenia występów artystycznych uczniów z Klucz. Po części artystycznej zaplanowano blok sportowo rekreacyjny, czyli zawody sportowe z nagrodami dla uczniów i rodziców. Uczestnicy pikniku włączyli się również w Społeczny Zryw Wolne Serca, będący częścią akcji Ogólnopolska Noc Profilaktyki (szerzej o akcji w tekście W rytmie Wolnych Serc ). GOLCZOWICE. WODA W PRZEMSZY MIAŁA NIEBEZPIECZNY POZIOM Wieś uniknęła powodzi W czerwcu w Golczowicach niebezpiecznie przybrała woda w rzece Biała Przemsza. 25 czerwca miała tam miejsce akcja zabezpieczania położonych najbliżej rzeki domostw. Workami z piaskiem oddzielano także brzeg rzeki od głównej ulicy Golczowic. W południe tego dnia poziom wody był prawie zrównany z poziomem gruntu w niektórych miejscach. Do Golczowic pojechały z pomocą mieszkańcom jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu gminy, a także pracownicy Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, dowożąc worki potrzebne do usypywania wałów z piasku. Na miejscu obecny był także szef GZZK Wójt Gminy Kazimierz Ściąż- ko i przedstawiciele Urzędu Gminy. Poziom Białej Przemszy wyraźnie wzrastał, przybieranie wody przy brzegach było zauważalne już po upływie kilkunastu minut. Na szczęście obyło się bez rozległego wylania rzeki, mimo, że woda wdzierała się na podwórka położone najbliżej koryta Białej Przemszy. Rafał Jaworski Sołtys Michał Jakubski dziękuje serdecznie Gminnemu Zespołowi Zarządzania Kryzysowego oraz Ochotniczym Strażom Pożarnym za pomoc udzieloną podczas zabezpieczania brzegów Białej Przemszy w Golczowicach. 9

10 ECHO HISTORII ECHO KLUCZ CHECHŁO. MSZA I ZŁOŻENIE KWIATÓW W rocznicę potyczki na Błojcu Parafia i mieszkańcy Chechła, przedstawiciele samorządu Gminy Klucze, reprezentacja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Chechle oraz Światowy Związek Żołnierzy AK Oddział w Kluczach, uczcili 59 rocznicę potyczki w Błojcu. 16 czerwca 1944 roku, w wyniku starcia z Niemcami poległo tam pięciu żołnierzy oddziału Armii Krajowej Gerarda Woźnicy Hardego, a jedenastu mieszkańców Błojca rozstrzelano po pacyfikacji wsi. Pamięć o poległych żołnierzach i ofiarach cywilnych uczczono mszą świętą, odprawioną przez ks. kan. Marka Szeląga, proboszcza parafii Chechło i dziekana dekanatu jaroszowieckiego. Złożono także kwiaty na grobie wspólnym poległych żołnierzy AK: sierżanta Emila Sierki, kaprala Aureliusza Knape, kaprala Walentego Żurka, kaprala Stanisława Płonki i kaprala Jana Pawlika. (RAJ) Prezes Oddziału w Kluczach Światowego Związku Żołnierzy AK Czesław Grzanka składa podziękowania ks. kan. Markowi Szelągowi Tragiczne wydarzenia z czerwca 1944 roku przypomina tekst Błojec krwawa potyczka i pacyfikacja wsi, opublikowany w czerwcowym numerze Biuletynu Informacyjnego AK (Miesięcznik Światowego Związku Żołnierzy AK ). Wersja elektroniczna numeru dostępna jest pod adresem Hołd poległym partyzantom AK złożyli członkowie ŚZŻAK, Zastępca Wójta Gminy Ilona Szczęch, Przewodniczący Rady Gminy Klucze Józef Kaczmarczyk, dyrekcja, nauczyciele i uczniowie Szkoły Podstawowej w Chechle oraz mieszkańcy Chechła. ECHO KLUCZ Samorządowy Biuletyn Informacyjny Wydawca: Gmina Klucze z siedzibą w Urzędzie Gminy Klucze Adres Redakcji: Urząd Gminy Klucze ul. Partyzantów Klucze tel w. 71 Redaktor Naczelny: Rafał Jaworski Pracownik Referatu Organizacyjnego Urzędu Gminy Klucze Druk i skład: Klucze Poligrafii Klucze, Zawierciańska 4/11 Nakład: 1500 egz. Redakcja zastrzega sobie prawo do redagowania i skracania tekstów. Gazeta zrzeszona w Polskim Stowarzyszeniu Prasy Lokalnej Wersje elektroniczne numerów Echa Klucz dostępne na w zakładce Gazeta Samorządowa 10

11 N R 07/243/13 LIPIEC 2013 ECHO HISTORII BYDLIN.SUKCESY W KONKURSACH HISTORYCZNYCH Młodzież zainteresowana historią Wpoprzednim numerze naszego miesięcznika w dziale Echo Wydarzeń informowaliśmy, że uczniowie Gimnazjum im. Legionistów Józefa Piłsudskiego w Bydlinie, Szymon Żak z kl. III b i Daniel Baran z kl. III a, zostali laureatami wojewódzkiego, kuratoryjnego konkursu historycznego Bronią czy piórem Postawy Polaków wobec zaborców w okresie Powstania Styczniowego. To nie jedyne sukcesy uczniów bydlińskiego gimnazjum w konkursach poświęconych historii. Finalistkami, tym razem ogólnopolskiego konkursu tematycznego dla uczniów gimnazjów, zostały Jagoda Dudzic z kl. III b i Aleksandra Nocoń z kl. III b. Konkurs, w którym uczestniczyły obie uczennice, nosił tytuł Losy Bliskich i Losy Dalekich życie Polaków w latach Ponadto cztery zespoły uczniowskie wzięły udział w III edycji konkursu Zachować dla przyszłych pokoleń poszukujemy miejsc związanych z walką o niepodległość Polski, organizowanego w ramach Małopolskiego Programu Edukacji Patriotycznej i Obywatelskiej dla uczniów gimnazjów woj. małopolskiego. Oto laureatki tego konkursu: Justyna Gawron z kl. III b (I miejsce), Jagoda Dudzic z kl. III b i Aleksandra Nocoń z kl. III b (II miejsce), Gabriela Brodzińska z kl. III d, Natalia Czerniszew z kl. III b i Daria Kołodziej z kl. III b (II miejsce) oraz Weronika Milanowska z kl. III a, Katarzyna Ornat z kl. III a (II miejsce). Z kolei uczeń Jakub Mik z kl. II a został finalistą XVIII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 1948 r. - Gerard Woźnica ps. Hardy na Kasprowym Wierchu, w nieodłącznych wojskowych oficerkach i bryczesach. Fotografia ze zbiorów rodziny Woźniców, wykorzystana w pracy konkursowej Jagody Dudzic Hardy i jego partyzanci Od powstania Ligi Polskiej do ukształtowania granic II Rzeczypospolitej, a Daniel Baran z kl. III a został laureatem XII Powiatowego Konkursu Historyczno Regionalnego O Laur Trójki. Opiekunem naukowym uczestników konkursów była Jolanta Haberka, nauczyciel historii Gimnazjum w Bydlinie. Rafał Jaworski Działania Jagody Dudzic, laureatki dwóch konkursów historycznych, zyskały uznanie Fundacji Armii Krajowej w Londynie, która przyznała uczennicy z Bydlina specjalne wyróżnienie w postaci dyplomu Fundacji. Wyróżnieniem dla Jagody była także możliwość przedstawienia swojej pracy zatytułowanej Hardy i jego partyzanci, w formie prezentacji multimedialnej na gali laureatów konkursu Losy Bliskich i Losy Dalekich życie Polaków w latach , która odbyła się w Krakowie, w Liceum Ogólnokształcącym im. Bartłomieja Nowodworskiego ( Nowodworek to jedno z najstarszych liceów krakowskich, o bogatej tradycji, powstałe na bazie szkoły utworzonej przez Senat Uniwersytetu Jagiellońskiego w 1586 roku). Efektem pracy Jagody Dudzic jest bardzo ciekawy zbiór relacji dotyczących 23 Oddziału Rozpoznawczego DP Armii Krajowej i jego dowódcy, Gerarda Woźnicy Hardego, zawierający także kopie dokumentów i zdjęć archiwalnych (ten cenny materiał źródłowy, m.in. zdjęcia z archiwum rodzinnego Woźniców, uczennicy udało się uzyskać dzięki Krzysztofowi Miszczykowi, autorowi publikacji Partyzanci od Hardego ). Autorka nagrodzonej pracy nie tylko skorzystała z już opublikowanych źródeł, ale z pomocą Jolanty Haberki, nauczyciela historii w Gimnazjum w Bydlinie, nawiązała kontakt z krewnymi Gerarda Woźnicy mieszkającą w Krakowie córką Gerarda Woźnicy Ewą Paluch-Lis i jego synem Andrzejem Woźnicą z Poronina, gdzie Hardy mieszkał po wojnie. Rodzina przekazała wiele interesujących informacji, dotyczących okresu życia Hardego po 1945 roku, co dotychczas było słabo udokumentowane w publikacjach na ten temat. Jagoda Dudzic spotkała się również z członkami Oddziału Światowego Związku Żołnierzy AK w Kluczach, a także z najstarszymi mieszkańcami m.in. Bydlina, pamiętającymi jeszcze czasy II wojny światowej. Jak tylko pamiętam, w szkole, w domu, we wsi ciągle wspominało się o Hardym i jego partyzantach. Po konsultacjach z moją nauczycielką historii, panią Jolantą Haberką, postanowiłam przygotować się do opisania ich losów. Chciałam udowodnić, że nasze pokolenie żyje nie tylko w wirtualnej teraźniejszości, ale także interesuje się przeszłością i pragnie poznać historię swojej Małej Ojczyzny, w tym wypadku ciężkich lat wojennych i powojennych opowiada Jagoda Dudzic. 11

12 SPORTOWE ECHO ECHO KLUCZ BYDLIN. UTALENTOWANE ZAWODNICZKI JU-JITSU Na treningach dają z siebie wszystko Siostry Ania (z lewej) i Natalia Paś na zawodach ligi śląskiej ju-jitsu w Katowicach w kwietniu 2013 r. WEchu Klucz kilkakrotnie prezentowaliśmy sylwetki utalentowanych, młodych sportowców z naszej gminy, wśród których znaleźli się też zawodnicy ju-jitsu z ogólnopolskimi osiągnięciami, jak Jan Jochymek i Damian Miłowicki z Klucz. Do mistrzowskiego grona osób uprawiających ten sport walki należy także Natalia Paś, gimnazjalistka z Bydlina. Jej siostry, Ola i Ania, również pasjonują się sportem. Jak mówi Natalia, to chyba zasługa rodziców. Mimo, że sami zawodowo nie uprawiali sportu, to jednak wpoili dzieciom prostą prawdę, że sport to zdrowie. I tak się zaczęło. Najstarsza z sióstr, Ola Paś, przez sześć lat amatorsko uprawiała pływanie, aż w końcu zdobyła tytuł mistrzyni powiatu olkuskiego w stylu dowolnym. Natomiast Natalia i jej młodsza siostra to prawdziwe wojowniczki. Sztuki walki uprawiamy od czterech lat. Cały czas idziemy mocno do przodu, a na treningach dajemy z siebie wszystko. Zostawiamy na macie hektolitry potu i nierzadko łzy. Nasz trener, Zbigniew Biały mówi, że im więcej potu na treningach, tym więcej zwycięstw na turniejach opowiada Natalia Paś. Powiedzenia trenera sprawdziły się. Ostatni rok był dla Natalii najlepszy pod względem osiągniętych wyników. Zdobyła m.in. pierwsze miejsce w ogólnopolskiej lidze Ju-Jitsu ( , wszystkie walki wygrane) i pierwsze miejsce w jurajskiej lidze Ju-Jitsu. Jednak najważniejsze sukcesy to zwycięstwo w Otwartych Mistrzostwach Polski IMAF (International Martial Arts Federation Międzynarodowej Federacji Sztuk Walki) w Słupsku i drugie miejsce na Mistrzostwach Polski w Ju-Jitsu w Katowicach. Co ciekawe, w ostatnim roku Natalia przegrała tylko jedną walkę. To było w finale mistrzostw Polski. Trochę mi szkoda tej walki, pozostał lekki niedosyt, ale cóż, przyjdzie jeszcze czas na złoto mówi pełna optymizmu Natalia. W osiągnięciach w sztuce walki dogania ją Ania. Cały czas czuję na plecach oddech mojej młodszej siostry, której osiągnięcia są niemałe i ma co pokazać rodzinie i znajomym, a oni zawsze trzymają za nas mocno kciuki dodaje Natalia. Anna Paś zdobyła w sezonie pierwsze miejsce w ogólnopolskiej lidze jujitsu w swojej kategorii wiekowej. Bardzo dobrze wypadła też w Otwartych Mistrzostwach Polski IMAF w sztukach walki w Słupsku, zajmując tam drugie miejsce. Na pewno nie byłoby tych naszych wyników gdyby nie osoby, które w nas wierzą. To przede wszystkim nasz trener Zbigniew Biały, prowadzący sekcję Ju-Jitsu w Kluczach, nasz kuzyn Konrad Paś, który nierzadko służy nam jako sparingpartner oraz Robert Biegaj, z którym trenujemy techniki judo wymienia Natalia Paś. Przed zawodniczką jeszcze w tym roku wyjazd na zawody do Rumunii, gdzie w październiku odbędą się Mistrzostwa Europy IMAF, na które już dostała powołanie. Rafał Jaworski Zgrupowanie w Słupsku podczas Otwartych Mistrzostw Polski Anna Paś (trzecia z lewej) i Natalia Paś (czwarta z lewej), za nimi tata Zbigniew Paś, a pośrodku (w jasnej bluzie) trener Zbigniew Biały 12

13 N R 07/243/13 LIPIEC 2013 ECHO KULTURY Uczestnicy zajęć w klubie Rolka z instruktorem pracowni ceramicznej Anną Płachecką-Śniadach (z lewej) KLUCZE. MUSICAL I WYSTAWA ROLKI Klub podsumował działalność Uczestnicy Rozwijającego Młodzieżowego Klubu Rolka, działającego przy Gminnym Ośrodku Kultury w Kluczach, zaprezentowali efekty warsztatów artystycznych, w których uczestniczyli w ramach zajęć klubowych. Klub podsumował tym samym swoją półroczną działalność. Na scenie Domu Kultury w Kluczach wykonawcy z Rolki uczestnicy warsztatów muzycznych i teatralno-tanecznych, przedstawili musical. Zrobili to w niezwykle ciekawej formie, jako teatr luminescencyjny (przedstawienie odbywa się wówczas z użyciem świateł ultrafioletowych przy całkowicie zaciemnionej scenie i widowni). Z kolei w galerii Domu Kultury swoje prace wystawili rolkowicze uczestniczący w zajęciach w pracowniach ceramicznej i plastycznej. Salę wystawową zdobiły także wielkoformatowe zdjęcia, dokumentujące działania artystyczne klubu Rolka. Obecna na spektaklu Ilona Szczęch, Zastępca Wójta Gminy, gratulowała młodym wykonawcom, autorom prac plastycznych i ceramicznych, a także instruktorom młodych artystów i koordy- Rolkowicze i koordynator projektu Zuzanna Kocjan natorowi klubu Rolka, tylu ciekawych przedsięwzięć. Powstanie i działalność klubu, prowadzonego przez GOK, była możliwa dzięki projektowi, realizowanemu w ramach programu Równać Szanse 2012 Polsko Amerykańskiej Fundacji Wolności administrowanego przez Polską Fundację Dzieci i Młodzieży. Koordynatorem projektu Rozwijającego Młodzieżowego Klubu Rolka była Zuzanna Kocjan z Gminnego Ośrodka Kultury, natomiast opiekunami artystycznymi byli: Justyna Gomułka Błaszczyk, i Zdzisław Dusza (instruktorzy Gminnego Ośrodka Kultury w pracowniach: teatralno-tanecznej i muzycznej), Magdalena Nowak, a także Anna Płachecka-Śniadach (pracownia ceramiki) i Alfreda Stanuch (pracownia plastyczna). Rafał Jaworski 13

14 ECHO KULTURY ECHO KLUCZ Wręczenie dyplomów słuchaczkom UTW Dla słuchaczy UTW wystąpił zespół "Tesamee...", który zaśpiewał także na festiwalu "Piosenki sercu bliskiej" (relacja na str. 15) KLUCZE. ZAKOŃCZENIE ROKU AKADEMICKIEGO UNIWERSYTETU TRZECIEGO WIEKU Seniorzy z indeksami 19 czerwca odbyło się uroczyste zakończenie roku akademickiego kluczewskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Uroczystość odbyła się w Domu Kultury w Kluczach. Dyplomy ukończenia roku akademickiego oraz kwiaty dla słuchaczek wręczały: Ilona Szczęch Zastępca Wójta Gminy, Elżbieta Kulawik Przewodnicząca Rady Słuchaczy UTW i Zuzanna Kocjan z Gminnego Ośrodka Kultury, opiekun Uniwersytetu. Ciekawym akcentem scenicznym podczas uroczystego zakończenia roku akademickiego UTW był występ teatru studenckiego, pod opieką artystyczną Marzanny Krzyszowskiej. Prawdziwą przyjemnością było przekonanie się o tym, że pasja muzyki i gry aktorskiej towarzyszyć nam może w każdym okresie życia. To był występ, którego nie powstydziłby się żaden profesjonalny teatr mówiła Ilona Szczęch, Zastępca Wójta Gminy Klucze, Wakacje z Kulturą Półmetek wakacji za nami zapraszamy ponownie do korzystania z oferty wakacyjnej Gminnego Ośrodka Kultury oraz Gminnej Biblioteki Publicznej w Kluczach. GOK zaprasza na zajęcia organizowane w ramach obchodów Roku Tuwimowskiego TUWIMOMANIA W PRACOWNIACH ARTY- STYCZNYCH. Zajęcia dla dzieci z terenu Gminy Klucze są bezpłatne. Zapraszamy do Domów Kultury w Kluczach i Jaroszowcu w godzinach Czekają zajęcia w pracowniach: ceramicznej, plastycznej, wokalno-muzycznej i teatralnej. zajęcia odbywają się także w świetlicach w Jaroszowcu i Kolbarku, szczegóły na Do skorzystania z programu wakacyjnego zachęca również Gminna Biblioteka Publiczna w Kluczach szczegóły na gratulując słuchaczkom Uniwersytetu znakomitego spektaklu na scenie Domu Kultury w Kluczach. Dla zebranych na widowni uczestników tego uroczystego spotkania wystąpił także, nagradzany gromkimi brawami i zachęcany do bisów, zespół Tesamee z Gminnego Ośrodka Kultury, pod kierunkiem Anny Dudek. Rafał Jaworski Teatr Uniwersytetu Trzeciego Wieku 14

15 N R 07/243/13 LIPIEC 2013 ECHO KULTURY Małopolski Dzień Uczenia i koncert Piosenki sercu bliskiej Sześć zespołów śpiewaczych z Kół Gospodyń Wiejskich z Gminy Klucze oraz Rodaczanie, Tesamee i Tercet z Duszą wystąpiły w Domu Kultury w Kluczach w koncercie Piosenka sercu bliska. Koncert był częścią obchodów III Małopolskiego Dnia Uczenia się przez całe życie. W tym roku MDU obchodzony był pod hasłem Przedsiębiorczość KLUCZem do sukcesu. W ramach promocji przedsiębiorczości przedstawiono prelekcje na temat funkcjonowania spółdzielni socjalnych w Polsce na przykładzie Spółdzielni Socjalnej OPOKA w Chechle. Prelekcja ta odbyła się w restauracji prowadzonej przez spółdzielnię socjalną w Domu Kultury w Kluczach. Natomiast w sali widowiskowej Papiernika zaprezentowały się na scenie zespoły z KGW oraz Rodaczanie, Tesamee... i Tercet z Duszą. Grupy śpiewacze Kół Gospodyń Wiejskich wykonywały repertuar w połączonych siłach. I tak, Koło Gospodyń Wiejskich z Klucz wystąpiło z Ryczówkiem, Bogucin Duży z Jaroszowcem, a Krzywopłoty z Kwaśniowem. Festiwal Piosenki sercu bliskiej nie ma charakteru konkursu, a raczej biesiady z piosenką. Zespoły integrują się nie tylko z publicznością, ale również ze sobą, czemu sprzyja występowanie w grupach mieszanych, z różnych miejscowości naszej gminy mówi pomysłodawca festiwalu, Zdzisław Dusza z Gminnego Ośrodka Kultury. Festiwal Piosenki sercu bliskiej odbył się po raz pierwszy w latach 90- tych. Jego pierwszą edycję zaplanowano na Czubatce w Kluczach. Kolejne odbywały się również w plenerze, np. przy kluczewskim stawie Zielonym. W tym roku po przerwie odbyła się piąta edycja festiwalu. Rafał Jaworski Oldboje Wisły kontra oldboje Przemszy 1 września na stadionie w Kluczach zagrają oldboje Wisły Kraków z oldbojami Przemszy Klucze w meczu charytatywnym na rzecz niepełnosprawnego Grzegorza Wadowskiego z Klucz. W drużynie Wisły wystąpią byli reprezentanci Polski. Podczas imprezy sportowej odbędą się aukcje piłek, koszulek i plakatów z autografami piłkarzy. Zbierane będą również datki do puszek. Zebrane pieniądze klub Przemsza Klucze w całości przekaże na rzecz niepełnosprawnego Grzegorza Wadowskiego. 15

16 Rajd Czterech Żywiołów W drugi czerwcowy weekend na terenie Gminy Klucze odbyła się trzecia edycja Rajdu Czterech Żywiołów, zorganizowanego przez Stowarzyszenie na rzecz Nieustającego Rozwoju VAJRA, pod patronatem Wójta Gminy Klucze, Kazimierza Ściążko. W tym roku w imprezie wzięło udział 157 uczestników, którzy, jak mówią organizatorzy, na trasie zmagali się z upalną pogodą, swoimi słabościami oraz zadaniami specjalnymi. Jak cztery żywioły, to również cztery trasy. Trasa Relax była pierwszym etapem wszystkich tras, a tworzyła ją m.in. ścianka wspinaczkowa i rozpięty nad stawem Zielonym most linowy. Z kolei na trasie pieszej TP50 głównym zadniem było w jak najszybszym czasie znaleźć w terenie 22 punkty kontrolne. Najszybszym zawodnikom pokonanie ponad 50 km zajęło tylko niecałe 5 godzin. Dwie ostatnie trasy Extrim o długości 150 km i krótsza Open, 80 km, miały charakter typowego rajdu przygodowego. Zawodnicy szukali punktów kontrolnych w terenie przemieszczajac się pieszo, rowerami i na rolkach. Na trasie mieli do pokonania również zadania specjalne, wśród których największe zdziwienie zawodników wywołało zadanie polegające na przyniesieniu w kubku wody z Pustyni Błędowskiej opowiadają Marta i Sebastian Kołodziej z Vajry. Zarząd Wojewódzki ZOSP RP w Krakowie Zarząd OSP RP oddział powiatowy w Olkuszu Starosta Powiatu Olkuskiego i Wójt Gminy Klucze zapraszają na III Małopolski Zlot Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych na terenie Pustyni Błędowskiej 10 sierpnia 2013 Program zlotu 9.30 rozpoczęcie Zlotu 10:00 pokaz skoków spadochronowych i uzbrojenia VI Brygady Powietrzno Desantowej 10:30-11:00 - poczęstunek 12:00 przejazd do miejscowości Klucze i przejście młodzieży torem przeszkód oraz konkurencje: Zielony Staw: rzut bojką do tonącego przejście po Pustyni Błędowskiej wspinaczka na górę Czubatkę Czubatka: udzielanie pierwszej pomocy pokaz 14:30-15:00 - przemarsz na stadion sportowy w Kluczach: pokazy sprzętu strażackiego posiłek występ orkiestry dętej oraz zespołów młodzieżowych 17:00 zakończenie Zlotu

ISSN 2083-5027. Droga zima 2013. więcej str. 15

ISSN 2083-5027. Droga zima 2013. więcej str. 15 ISSN 2083-5027 Droga zima 2013 więcej str. 15 Wylicytowaliśmy tańszą energię Czy wiesz że... O ile nazwy wsi i przysiółków w naszym kraju bardzo często się powtarzają, o tyle nazwa szynwałdzkiego przysiółka

Bardziej szczegółowo

WIADOMOŚCI LUTOMIERSKIE

WIADOMOŚCI LUTOMIERSKIE EGZEMPLARZ BEZPŁATNY nr 102 SESJE RADY GMINY LUTOMIERSK ODZNAKA HONOROWA ZŁOTE GODY INWESTYCJIE I DOTACJE DNI LUTOMIERSKA SYSTEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI Moje Boisko orlik 2012 Strona 2 Relacja z XXXIV

Bardziej szczegółowo

Gródkowskiej i Zwycięstwa w Psarach oraz przy ul. Belnej w Strzyżowicach, który obecnie znajduje się w ocenie. Red

Gródkowskiej i Zwycięstwa w Psarach oraz przy ul. Belnej w Strzyżowicach, który obecnie znajduje się w ocenie. Red Gazeta samorządowa Egzemplarz bezpłatny KWIECIEŃ 2014 NR 04/108 ISSN 1732-985X Ruszyła wymiana sieci wodociągowej w Psarach Pod koniec kwietnia ruszyły prace związane z wymianą sieci wodociągowej w Psarach.

Bardziej szczegółowo

16 2 - STR. 11 - STR.

16 2 - STR. 11 - STR. Z okazji Dnia Kobiet, wszystkim Paniom - mieszkankom Jawora oraz Powiatu Jaworskiego składamy serdeczne życzenia zdrowia, radości, szczęścia i uśmiechu. Niech każdy dzień będzie powodem do zadowolenia

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNOŚĆ BRZEZIE-DĄBROWA-GRODKOWICE-GRUSZKI-KŁAJ-ŁĘŻKOWICE-ŁYSOKANIE-SZARÓW-TARGOWISKO

SAMODZIELNOŚĆ BRZEZIE-DĄBROWA-GRODKOWICE-GRUSZKI-KŁAJ-ŁĘŻKOWICE-ŁYSOKANIE-SZARÓW-TARGOWISKO MIESIĘCZNIK INFORMACYJNO-OGŁOSZENIOWY GMINY KŁAJ ISSN 1426-4617 Egzemplarz bezpłatny Kwiecień 3 (198) SAMODZIELNOŚĆ BRZEZIE-DĄBROWA-GRODKOWICE-GRUSZKI-KŁAJ-ŁĘŻKOWICE-ŁYSOKANIE-SZARÓW-TARGOWISKO Będzie

Bardziej szczegółowo

Stanisław Laskowski Starosta Jaworski. Elżbieta Jedlecka Wójt Gminy Wądroże Wielkie. Mariusz Foryś Wójt Gminy Mściwojów

Stanisław Laskowski Starosta Jaworski. Elżbieta Jedlecka Wójt Gminy Wądroże Wielkie. Mariusz Foryś Wójt Gminy Mściwojów Śnieżnobiałych, pachnących choinką, rodzinnych, wypełnionych miłością i radością Świąt Bożego Narodzenia. Niech ten wyjątkowy czas oczekiwania na cud narodzin Dzieciątka Jezus pozwoli nam z nadzieją i

Bardziej szczegółowo

ISSN 1426-5389. Foto: Marcin Loński www.marfot.com.pl

ISSN 1426-5389. Foto: Marcin Loński www.marfot.com.pl ISSN 1426-5389 Foto: Marcin Loński www.marfot.com.pl W miesiącu czerwcu miały miejsce dwie Sesje Rady Miejskiej. Pierwsza Sesja, uroczysta, odbyła się w dniu 19 czerwca i na niej w uroczystej oprawie został

Bardziej szczegółowo

Z ŻYCIA POLESIA Kwartalnik Stowarzyszenia LGD Polesie

Z ŻYCIA POLESIA Kwartalnik Stowarzyszenia LGD Polesie Z ŻYCIA POLESIA Kwartalnik Stowarzyszenia LGD Polesie Numer 14 lipiec-wrzesień 2013 ISSN 2081-9137 Nakład: 5000 egz. Egzemplarz bezpłatny I Targi Turystyki Wiejskiej i Kulturowej "Lubelskie Lato 2013 Zakończyły

Bardziej szczegółowo

terenowy Rodzinny TUROSZOWSKIE BEZDROŻA Szczegóły na stronie 13 W numerze II Turystyczny Czuję się zobowiązany X Europejski Odpust Kopaczów Oldrichov

terenowy Rodzinny TUROSZOWSKIE BEZDROŻA Szczegóły na stronie 13 W numerze II Turystyczny Czuję się zobowiązany X Europejski Odpust Kopaczów Oldrichov Nr 8 (29) wrzesień 2011 BEZPŁATNY Bogatynia BIULETYN INFORMACYJNY MIASTA I GMINY BOGATYNIA BIAŁOPOLE BRATKÓW DZIAŁOSZYN JASNA GÓRA KRZEWINA KOPACZÓW LUTOGNIEWICE OPOLNO ZDRÓJ PORAJÓW POSADA SIENIAWKA WYSZKÓW-WOLANÓW

Bardziej szczegółowo

RADA UCHWALIŁA ABSOLUTORIUM DLA WÓJTA

RADA UCHWALIŁA ABSOLUTORIUM DLA WÓJTA Numer 4/2008 TERESIŃSKI MIESIĘCZNIK SAMORZĄDOWY ISSN 1509-9814 egzemplarz bezpłatny RADA UCHWALIŁA ABSOLUTORIUM DLA WÓJTA - str. 4 Ponadto w numerze m.in.: - dwie sesje Rady Gminy - gminne przetargi -

Bardziej szczegółowo

www.michalowice.pl egzemplarz bezpłatny nr 1 marzec 2013 Biuletyn Informacyjny

www.michalowice.pl egzemplarz bezpłatny nr 1 marzec 2013 Biuletyn Informacyjny www.michalowice.pl egzemplarz bezpłatny nr 1 marzec 2013 Biuletyn Informacyjny Gminy Micha³owice WARTO PRZECZYTAĆ! s. 5 Nowe regulacje w gospodarce odpadami W bieżącym roku czekają nas rewolucyjne zmiany

Bardziej szczegółowo

Słowem wstępu. W numerze:

Słowem wstępu. W numerze: Słowem wstępu Szanowni Państwo, 13 grudnia 2012 roku minęły dwa lata od dnia, w którym zostałem zaprzysiężony na Burmistrza Miasta Mińsk Mazowiecki. Ten czas, będący również połową kadencji Rady Miasta,

Bardziej szczegółowo

Budżet 2015 r. plany inwestycyjne

Budżet 2015 r. plany inwestycyjne Budżet 2015 r. plany inwestycyjne wydarzenia Powitanie Nowego Roku Od kilku lat koziański park to miejsce gdzie mieszkańcy wspólnie wyrażają swoją radość, spotykając się na imprezach plenerowych i nie

Bardziej szczegółowo

ECHO PUSZCZYKOWA informator miejski Wrzesień 2009 nr 8 (210) www.puszczykowo.pl

ECHO PUSZCZYKOWA informator miejski Wrzesień 2009 nr 8 (210) www.puszczykowo.pl ECHO PUSZCZYKOWA informator miejski Wrzesień 2009 nr 8 (210) ISSN 1231-8493 70 lat OD WYBUCHU ii WOJnY ŚWiAtOWeJ s.14 PUSZCZYKOWSKA s.2 jesień kulturalna OFiCJAne OtWARCie s.11 Orlika SPUStOSZenie s.16

Bardziej szczegółowo

Lotnisko Modlin droga do sukcesu str. 2, 8 9 Nowodworski motocross str. 2, 7

Lotnisko Modlin droga do sukcesu str. 2, 8 9 Nowodworski motocross str. 2, 7 FAKTY Miesięcznik Samorządowy Egzemplarz bezpłatny Wydanie XXIX / IX 2011 Lotnisko Modlin droga do sukcesu str. 2, 8 9 Nowodworski motocross str. 2, 7 Sukcesy nowodworskich kajakarzy str. 22 23 2 Od Redakcji

Bardziej szczegółowo

czerwiec - lipiec Jawor - STR. 2-10 Priorytety jaworzan priorytetem gminy Samorząd dla mieszkańców

czerwiec - lipiec Jawor - STR. 2-10 Priorytety jaworzan priorytetem gminy Samorząd dla mieszkańców Jawor - STR. 2-10 Priorytety jaworzan priorytetem gminy Samorząd dla mieszkańców Zbliża się okres rozpoczęcia nowego okresu programowa środków unijnych, który obejmuje lata 2014-2020. Nowe środki, które

Bardziej szczegółowo

32/2012 ISSN 1731-8467 NAKŁAD 1000 EGZ. GAZETA BEZPŁATNA

32/2012 ISSN 1731-8467 NAKŁAD 1000 EGZ. GAZETA BEZPŁATNA 32/2012 ISSN 1731-8467 NAKŁAD 1000 EGZ. GAZETA BEZPŁATNA Teatralnie i rodzinnie Teatralnie w dolinie Chodelki to hasło pikniku rodzinnego, który odbył się na boisku obok Gimnazjum w Borzechowie. str. 2

Bardziej szczegółowo

sąsiadka~czytaj I miejsce! - str. 5 www.sasiadka-czytaj.pl

sąsiadka~czytaj I miejsce! - str. 5 www.sasiadka-czytaj.pl Bezpłatne pismo Gminy Tarnowo Podgórne ~ sierpień 2013 ~ nr 8 (269) ~ rok XXIV ~ ISSN 1730-4318 sąsiadka~czytaj www.sasiadka-czytaj.pl I miejsce! - str. 5 Baranowo ~ Batorowo ~ Ceradz Kościelny ~ Chyby

Bardziej szczegółowo

Rolnicy Gminy Sławno rozpoczęli żniwa

Rolnicy Gminy Sławno rozpoczęli żniwa Urząd Gminy w Sławnie Nakład 2000 egz. Egzemplarz bezpłatny Nr (9) lipiec 2014 Nowoczesne oświetlenie LED w gminie Gmina Sławno jest jednym z niewielu samorządów w regionie, który wymienia tradycyjne lampy

Bardziej szczegółowo

GAZETA GMINY ROJEWO. W numerze: Inwestycje gminne. m ' ^ w n B n H H Wydarzenia szkolne Bieżące informacje

GAZETA GMINY ROJEWO. W numerze: Inwestycje gminne. m ' ^ w n B n H H Wydarzenia szkolne Bieżące informacje GAZETA GMINY ROJEWO Nr 1/Marzec 2014 www.roj6wo.pl W numerze: Inwestycje gminne m ' ^ w n B n H H Wydarzenia szkolne Bieżące informacje Szanowni Państwo Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Mieszkańców naszej

Bardziej szczegółowo

Informacja o zbiórce odpadów

Informacja o zbiórce odpadów Informacja o zbiórce odpadów Wydział Gospodarki Komunalnej informuje, że ogólnodostępne pojemniki do gromadzenia surowców wtórnych zlokalizowane przy skrzyżowaniu ulicy Andriollego z ulicą Pułaskiego zostały

Bardziej szczegółowo

hełmiecki GMINA CHEŁMIEC NAJLEPSZA GMINA WIEJSKA W POLSCE Kolektory słoneczne Przydomowe oczyszczalnie ścieków

hełmiecki GMINA CHEŁMIEC NAJLEPSZA GMINA WIEJSKA W POLSCE Kolektory słoneczne Przydomowe oczyszczalnie ścieków C hełmiecki Numer 2 Egzemplarz bezpłatny kwiecień - czerwiec 201 2 Kolektory słoneczne Przydomowe oczyszczalnie ścieków GMINA CHEŁMIEC NAJLEPSZA GMINA WIEJSKA W POLSCE ZARZĄD WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Bardziej szczegółowo

W numerze m.in.: Ruszyła piłkarska liga. Dziękowali proboszczowi. Nr 62. S. 12 i 11

W numerze m.in.: Ruszyła piłkarska liga. Dziękowali proboszczowi. Nr 62. S. 12 i 11 Nr 2 W numerze m.in.: Ruszyła piłkarska liga S. 12 i 11 Gmina Gierałtowice, Gminny Ośrodek Kultury w Gierałtowicach i Rada Sołecka Gierałtowic zapraszają wszystkich rolników, sadowników, pszczelarzy, działkowców,

Bardziej szczegółowo

Ponadto w numerze. Wrzesień 2007

Ponadto w numerze. Wrzesień 2007 Nr 7 (102) Wrzesień 2007 W dniach 24-26 sierpnia br,. na zaproszenie Burmistrza Dubnnicy nad Vahom Ing. Josefa Gasparika przedstawiciele Gminy Zawadzkie uczestniczyli w XIV edycji Festiwalu Folkloru zespołów

Bardziej szczegółowo

Dąbrowa. Życie Gminy. W numerze: Zaproszenie. Nr 4/2010 Kwiecień 2010 ISSN 1426-2207 Nakład: 2000

Dąbrowa. Życie Gminy. W numerze: Zaproszenie. Nr 4/2010 Kwiecień 2010 ISSN 1426-2207 Nakład: 2000 Życie Gminy Nr 4/2010 Kwiecień 2010 ISSN 1426-2207 Nakład: 2000 Dąbrowa reklama W numerze: OSP Wrzoski Złote Pióro 2010 Sprzedaż nieruchomości LZS Karczów reklama reklama reklama reklama XI Wojewódzki

Bardziej szczegółowo

BIULETYN URZĘDU GMINY W ŻABIEJ WOLI

BIULETYN URZĘDU GMINY W ŻABIEJ WOLI NASZA GMINA ŻABIA WOLA BIULETYN URZĘDU GMINY W ŻABIEJ WOLI NR 31/2014 PAŹDZIERNIK 2014 R. UKAZUJE SIĘ NA TERENIE GMINY ŻABIA WOLA NAKŁAD 2500 SZT. EGZEMPLARZ BEZPŁATNY Plon niesiemy plon- Nowy chleb na

Bardziej szczegółowo

MAJ 2012/05 (147) ISSN 1640-257X KOLNO - GRABOWO - MAŁY PŁOCK - STAWISKI - TUROŚL. Otwarcie sali gimnastycznej przy SP1 MIESIĘCZNIK

MAJ 2012/05 (147) ISSN 1640-257X KOLNO - GRABOWO - MAŁY PŁOCK - STAWISKI - TUROŚL. Otwarcie sali gimnastycznej przy SP1 MIESIĘCZNIK MAJ 2012/05 (147) ISSN 1640-257X KOLNO - GRABOWO - MAŁY PŁOCK - STAWISKI - TUROŚL Otwarcie sali gimnastycznej przy SP1 1 czwartek 10 maja uroczyście oddano do użytku nowo W wybudowaną salę gimnastyczną

Bardziej szczegółowo

Rewolucja śmieciowa Bezużyteczny śmieć definitywnie traci rację bytu i staje się

Rewolucja śmieciowa Bezużyteczny śmieć definitywnie traci rację bytu i staje się Rewolucja śmieciowa Bezużyteczny śmieć definitywnie traci rację bytu i staje się pożytecznym odpadem. To kwestia ustawy i zdrowego rozsądku. Od edukacji ekologicznej nie uciekniemy. O skali problemu mówi

Bardziej szczegółowo

W numerze: Nr 2/2012. marzec kwiecień. Ogłoszenie o naborze. Walne zebrania OSP. Pogrzeb legendy sportu. Wierzba energetyczna.

W numerze: Nr 2/2012. marzec kwiecień. Ogłoszenie o naborze. Walne zebrania OSP. Pogrzeb legendy sportu. Wierzba energetyczna. Nr 2/2012 marzec kwiecień bezpłatne ISSN 2080-1122 W numerze: Ogłoszenie o naborze W terminie 14 31 maja można składać w siedzibie Fundacji Rozwoju Gmin PRYM wnioski o przyznanie pomocy w ramach działania

Bardziej szczegółowo

www.michalowice.pl egzemplarz bezpłatny nr 5 grudzień 2012 Biuletyn Informacyjny

www.michalowice.pl egzemplarz bezpłatny nr 5 grudzień 2012 Biuletyn Informacyjny www.michalowice.pl egzemplarz bezpłatny nr 5 grudzień 2012 Biuletyn Informacyjny Gminy Michałowice Wszystkim Mieszkańcom Gminy Michałowice z okazji Świąt Bożego Narodzenia dużo zdrowia, wielu radosnych

Bardziej szczegółowo