OGŁOSZENIE. Kielce, r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OGŁOSZENIE. Kielce, 13.11.2012 r."

Transkrypt

1 Kielce, r. OGŁOSZENIE Zaproszenie do składania ofert na zamówienie pn. Wykonanie Materiałów Promocyjnych kalendarze 2013 w ramach projektu pn. Lokalne Centra Obsługi Inwestora - Eastern European Gateway współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej - Działanie 1.4. Zaproszenie do składania ofert upubliczniono dnia : 1. Strona internetowa Zamawiającego: 2. Tablica ogłoszeń w siedzibie biura projektu LCOI w Kielcach ul. Głowackiego 4 lokal 6/2, Kielce 3. Za pośrednictwem do 3 firm z branży reklamowej I. Opis przedmiotu zamówienia Kalendarz książkowy A5 Format 142 x 203 mm Ilość stron: 360 Kapitałka i tasiemka żółte lub czerwone lub białe. Oprawa: Zleceniodawca prosi o przedstawienie 5 wersji kolorystycznych do wyboru, o tonacji ciemnej. Papier chamois Układ dzienny - dzień na stronie, z wyjątkiem sobót i niedziel. Część informacyjna kalendarza: - Barwne mapy przedstawiające: Polskę, Czechy, Słowację, Niemcy, Włochy i Wybrzeże Adriatyku, Wielką Brytanię i Irlandię, Belgię, Holandię i Luksemburg - Fazy Księżyca, wschody i zachody Słońca - Kalendarium 2012, 2013 i Plan roku Informacje ogólne o Polsce - Adresy ważniejszych instytucji państwowych i urzędów centralnych - Adresy sądów, izb skarbowych i izb celnych, ambasad polskich zagranicą - Adresy przydatnych stron internetowych - Numery kierunkowe połączeń telefonicznych w Polsce oraz międzynarodowych połączeń telefonicznych - Tabelę odległości pomiędzy ważniejszymi miejscowościami w Polsce - Odległości między stolicami europejskimi - Przydatne informacje dla kierowców - Druki wspólnego oświadczenia o zdarzeniu drogowym - Wykaz świąt narodowych i religijnych w wybranych krajach - Tabelę świąt ruchomych - Wykaz temperatur na świecie - Mapkę stref czasowych - Informacje o sposobie podawania alkoholi - Tabelę miar obuwia i rozmiarów odzieży - Alfabetyczny wykaz imienin - Alfabetyczny skorowidz adresowy - Mapy największych polskich miast - 8 stron Cena ma objąć również:

2 - Wykonanie dwóch matryc o wielkości 3/10 cm oraz tłoczenie logotypów na oprawie z obu stron kalendarza - zaprojektowanie, wykonanie oraz wklejenie wklejki o objętości 4 kartek drukowanych dwustronnie w pełnym kolorze na papierze kredowym 135g. Ilość szt. 2. Kalendarz trójdzielny wiszący autorski wymiar kalendarza: 32x86 cm - wymiar zdjęcia: 32x22 cm - zdjęcie: druk 4/0, lakierowane UV oprawiane z efektem przestrzennym - plecki kalendarza: karton bielony 300 g, druk 4/0 - kalendarium ze świętami w kolorze czerwonym lub niebieskim - pasek z czerwonym przesuwanym okienkiem - cena ma objąć również wykonanie projektu główki oraz plecków Ilość szt. 3. Kalendarzyk listkowy Kalendarzyk w formie pojedynczej karty. Wykonany z papieru kredowego 350g/m 2. Pokryty z obu stron błyszczącą folią. Drukowany z obu stron w pełnym kolorze. Wymiary 85/55 mm Cena ma zawierać także wykonanie projektu kalendarzyka. Ilość 3000 sztuk. 4. Kalendarz: biurkowy Wymiary kalendarza: 220 x 125 mm Druk: 4/0 full kolor CMYK Papier: Karton 300g Folia błysk Spirala Folia błysk Kalendarium: Wymiary: 104 x 110 mm Kolorystyka: czerwono - czarna lub w pełnym kolorze Papier kreda 130g: W ramach zlecenia koniecznym jest opracowanie graficzne, zakup zdjęć, grafik do każdego z zamawianego asortymentu. - ostateczny projekt graficzny będzie zaakceptowany przez specjalistę ds. PR Michała Tomaszewskiego, który również dostarczy niezbędne logotypy w ramach opracowania projektów graficznych do ww. specyfikacji. Dystrybucja pod adres: LCOI Centrum Operacyjne Książkowe 100, Trójdzielne 100, Biurkowe 100, listkowe 500 ul. Głowackiego 4/ Kielce

3 LCOI Region Świętokrzyskie Książkowe 30, Trójdzielne 40, Biurkowe 40, listkowe 500 ul. Świętokrzyska 86, Wola Kopcowa Masłów LCOI Region Podkarpacie Książkowe 30, Trójdzielne 40, Biurkowe 40, listkowe 500 ul. Rzeszowska Sokołów Małopolski LCOI Region Lubelskie Książkowe 30, Trójdzielne 40, Biurkowe 40, listkowe 500 ul. Ogrodowa 16 lok Janów Lubelski LCOI Region Podlasie Książkowe 30, Trójdzielne 40, Biurkowe 40, listkowe 500 Wojewodzin Grajewo LCOI Region Warmia i Mazury Książkowe 30, Trójdzielne 40, Biurkowe 40, listkowe 500 ul. Lubelska 43A lok Olsztyn W ramach zlecenia koniecznym jest opracowanie graficzne do każdego z zamawianego asortymentu. - ostateczny projekt graficzny będzie zaakceptowany przez specjalistę ds. PR Michała Tomaszewskiego, który również dostarczy niezbędne logotypy w ramach opracowania projektów graficznych do ww. specyfikacji. II. Opis warunków konkursu 1. Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert wariantowych. 2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. III. Nazwa i adres zamawiającego: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Wokół Łysej Góry w Bielinach, Bieliny, ul. Partyzantów 3, woj. świętokrzyskie. adres Godziny urzędowania: poniedziałek piątek w godz. 8:00 15:00, Telefon: IV. Termin wykonania zadania: Termin wykonania zamówienia: do V. Opis warunków udziału w postępowaniu konkursowym oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy spełniają warunki: - posiadają uprawnienia do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami ustawowymi;

4 - prowadzą działalność w branży reklamowej - dysponują niezbędną wiedzą, doświadczeniem, a także potencjałem ekonomicznym, sprzętowym i technicznym w zakresie prowadzenia usług poligraficznych oraz kadrą zdolną do wykonania danego zamówienia: - wykonali co najmniej 5 usługi o zakresie i złożoności porównywalnej z przedmiotem zamówienia, - znajdują się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; 2. Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia nie spełnia. 3. Zamawiający może poprosić o przedstawienie wykazu usług o zakresie i złożoności porównywalnej z przedmiotem zamówienia. VI. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: 1. Kryteria oceny: Cena ( kalkulacja/ wycena zlecenia ) 100 % 2. Wycena zlecenia powinna zawierać cenę ogólną za całość usługi w cenach brutto (zawierających podatek VAT ). 3. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta będzie najkorzystniejsza. VII. Miejsce i termin składania ofert: Ofertę należy przygotować zgodnie z załącznikiem nr 1 i wysłać w terminie do dnia do godz. 12:00 za pośrednictwem na adres w formie skanów dokumentów w wersji kolorowej (oferta + oświadczenie o niepowiązaniu załącznik nr 2). W przypadku wysyłki pocztą liczy się data wpływu do siedziby Zamawiającego. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi , o godz. 13:30 w siedzibie Zamawiającego. Decyzja z rozpoznania komisji będzie umieszczona na stronie internetowej Projektu Dodatkowe pytania i wyjaśnienia można składać pod nr. tel lub lub VIII. Płatność: 1. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty wynagrodzenia za prawidłowo zrealizowane i odebrane przez Zamawiającego zamówienie, w kwocie stanowiącej sumę odebranych prac, w cenach przyjętych w ofercie. 2. Płatność zostanie zrealizowana, po przyjęciu zleconych i wykonanych materiałów, zgodnie z podpisanym protokołem odbiorczym, w ciągu 14 dni od dnia dostarczenia Zamawiającemu poprawnie wystawionej faktury, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze/rachunku, pod warunkiem posiadania na rachunku bankowym przez Zamawiającego środków finansowych w ramach Projektu. 3. Faktura/rachunek musi być właściwie podpisana i wystawiona na: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Wokół Łysej Góry Bieliny ul. Partyzantów 3 NIP:

5 5. Za dzień zapłaty uważany będzie dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. IX. Termin związania ofertą: 1. Przez okres 1 dzień od dnia otwarcia ofert. Zapraszamy do składania ofert Koordynator Projektu Lokalne Centra Obsługi Inwestora - Eastern European Gateway Witold Mroczek

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.ciz.walbrzych.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.ciz.walbrzych.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.ciz.walbrzych.pl Wałbrzych: Usługa obejmująca wykonanie projektu, przygotowanie do druku,

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 1/12/2013

Zapytanie ofertowe nr 1/12/2013 Sobienie-Jeziory, dn. 06.12.2013r. Zapytanie ofertowe nr 1/12/2013 Gmina Sobienie-Jeziory kieruje do Państwa zapytanie ofertowe dotyczące usługi polegającej na opracowaniu i wydaniu albumu promującego

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja ŁÓDZKA AKADEMIA INŻYNIERA, PROJEKTANTA 3D. Zapytanie ofertowe

Człowiek najlepsza inwestycja ŁÓDZKA AKADEMIA INŻYNIERA, PROJEKTANTA 3D. Zapytanie ofertowe I. ZAMAWIAJĄCY Zapytanie ofertowe Tel. 42 250-31-34 NIP 727-012-56-89, REGON 004271032 Kapitał zakładowy Spółki: 50.000 zł Wpisano do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU z dnia 15 lutego 2013 r. dokonywane w związku z realizacją projektu pn.: Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.fapa.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.fapa.com.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.fapa.com.pl Warszawa: Usługi składu, łamania, druku i dystrybucji Cz. I - broszura The Nordic

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego Postępowanie nr ZP/PRPW/PN/7/2012 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na produkcję i druk materiałów

Bardziej szczegółowo

Przetarg nieograniczony na projekt, druk i dystrybucja 15 tys. egzemplarzy ulotek; projekt, druk i dystrybucja 5 tys. egzemplarzy plakatów

Przetarg nieograniczony na projekt, druk i dystrybucja 15 tys. egzemplarzy ulotek; projekt, druk i dystrybucja 5 tys. egzemplarzy plakatów Ogłoszenie o wszczęciu postępowania nr 87/OHP/2008 Przetarg nieograniczony na projekt, druk i dystrybucja 15 tys. egzemplarzy ulotek; projekt, druk i dystrybucja 5 tys. egzemplarzy plakatów oraz projekt,

Bardziej szczegółowo

UMOWA DOSTAWY 1 OŚWIADCZENIA STRON

UMOWA DOSTAWY 1 OŚWIADCZENIA STRON Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego: projekt umowy UMOWA DOSTAWY zawarta w dniu.. w pomiędzy Kujawsko-Pomorskim Funduszem Pożyczkowym spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Toruniu ul.

Bardziej szczegółowo

I. Zamawiający: Competir Polska Sp. z o. o. ul. 27 Grudnia 7/13 61-737 Poznań NIP: 778-142-16-44 REGON: 634612028 KRS: 0000218532

I. Zamawiający: Competir Polska Sp. z o. o. ul. 27 Grudnia 7/13 61-737 Poznań NIP: 778-142-16-44 REGON: 634612028 KRS: 0000218532 Gorzów Wlkp. 06.06.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE 03/2013 na zaprojektowanie, budowę, prowadzenie i utrzymanie strony internetowej projektu Postępowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo

Bardziej szczegółowo

PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr MZ-AGZ-270-3976/JP/09 skład, łamanie, przygotowanie do druku, druk ulotek oraz druk plakatów

PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr MZ-AGZ-270-3976/JP/09 skład, łamanie, przygotowanie do druku, druk ulotek oraz druk plakatów Warszawa, dnia 06.05.2009 r. PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr MZ-AGZ-270-3976/JP/09 skład, łamanie, przygotowanie do druku, druk ulotek oraz druk plakatów na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo

Bardziej szczegółowo

Strona1. Załącznik nr 1 do SIWZ nr ZP 45/2014/CES

Strona1. Załącznik nr 1 do SIWZ nr ZP 45/2014/CES Strona1 Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia 1) Nazwa zamówienia. 2) Źródło finansowania. 3) Ogólny opis i zakres przedmiotu zamówienia. 4) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. 5) Termin

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. 1. Nazwa i adres Zamawiającego. Lokalna Grupa Działania Jagiellońska Przystań ul. Harcerska 8 21-200 Parczew

ZAPYTANIE OFERTOWE. 1. Nazwa i adres Zamawiającego. Lokalna Grupa Działania Jagiellońska Przystań ul. Harcerska 8 21-200 Parczew dn. 26.11.2013 r. Tryb udzielenia zamówienia 1/ Zamówienie będzie udzielone zgodnie z zasadą konkurencyjności. 2/Zamówienie nie podlega przepisom ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 3/Zapytanie zostaje

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY Opole, dnia 27 listopada 2013 r. CDN-DKN-322/X/1/13 ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY Postępowanie o udzielenie zlecenia w ramach realizacji Projektu nr KSI: POKL.09.01.02-16-057/12-00 Dziecięca Karuzela

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie o udzielenie zamówienia niepublicznego Kompleksowa usługa edytorsko redakcyjno poligraficzna, związana z wydawaniem branżowego kwartalnika PSE SA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZATWIERDZAM... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO PONIŻEJ RÓWNOWARTOŚCI 130 000 EURO NA WYDANIE SZEŚCIU KSIĄŻEK DLA ODDZIAŁU

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE na przygotowanie i przeprowadzenie cyklu wykładów Jak żyć zdrowo

ZAPYTANIE OFERTOWE na przygotowanie i przeprowadzenie cyklu wykładów Jak żyć zdrowo Zwoleń, dnia 29 maja 2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE na przygotowanie i przeprowadzenie cyklu wykładów Jak żyć zdrowo I. ZAMAWIAJĄCY: Stowarzyszenie Dziedzictwo i Rozwój ul. Wojska Polskiego 80A 26 700 Zwoleń

Bardziej szczegółowo

. Nowy Sącz, 27.06.2013 r.

. Nowy Sącz, 27.06.2013 r. . Nowy Sącz, 27.06.2013 r. (pieczęć nagłówkowa Wnioskodawcy) ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/2013 z dnia 27.06.2013 r. upublicznione dnia 27.06.2013 r. na stronie internetowej Beneficjenta: www.fundacjatarcza.pl

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ncbj.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ncbj.gov.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ncbj.gov.pl Otwock: Wykonanie modernizacji serwerowni na terenie Narodowego Centrum Badań Jądrowych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.fapa.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.fapa.com.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.fapa.com.pl Warszawa: Usługi opracowania, składu, łamania, druku i dystrybucji Cz. I - zakup

Bardziej szczegółowo

POLSKA IZBA HANDLU Z siedzibą przy ul. Grażyny 15 lok. 120, 02-548 Warszawa NIP: 525-20-04-193, REGON: 012864197, KRS: 0000099228

POLSKA IZBA HANDLU Z siedzibą przy ul. Grażyny 15 lok. 120, 02-548 Warszawa NIP: 525-20-04-193, REGON: 012864197, KRS: 0000099228 Warszawa, dn. 31 października 2013r... (nazwa i adres firmy/ Oferenta) dotyczy zamówienia: organizacji konferencji informacyjnej dotyczącej projektu zgodnie z opisem zamówienia w ramach realizacji Projektu:

Bardziej szczegółowo

ul. Leśna 1A, 46-053 Suchy Bór Adres korespondencyjny: ul. Ozimska 184, 45-310 Opole

ul. Leśna 1A, 46-053 Suchy Bór Adres korespondencyjny: ul. Ozimska 184, 45-310 Opole HR-Lang Sp.j. ul. Leśna A, 46-053 Suchy Bór Adres korespondencyjny: ul. Ozimska 84, 45-30 Opole Opole, 07.04.204r. ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczy projektu pt. Bazy danych szansą Dolnego Śląska finansowanego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/40/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/40/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych) ZATWIERDZAM DYREKTOR GENERALNY Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej Cezary Pyl /-/ Warszawa, dnia 10 października 2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/40/2013

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA WSPRiTS/ZP/60/07 PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA WSPRiTS/ZP/60/07 PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Projekt Budowa infrastruktury uŝytkowej systemu pozycjonowania satelitarnego w Województwie Mazowieckim jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2012

Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2012 GRUPA REKLAMOWA MULTIRADIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Ul. Słowiańska 55C 61-664 Poznań Poznań, dnia 25.06.2012 TEL. 801 01 01 20 FAX. 061 826 84 97 E-MAIL: reklama@multiradio.com.pl NIP: 9721100601

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: www.um.skoczow.pl

Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: www.um.skoczow.pl Skoczów: Pełnienie funkcji koordynatorów szkolnych w związku z realizacją projektu pn. Zdobyta wiedza - lepsza przyszłość nr WND-POKL.09.01.02-24-158/11 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.instytutksiazki.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.instytutksiazki.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.instytutksiazki.pl Kraków: Organizacja i przygotowanie podróży studyjnej do Reykjaviku oraz podróży

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR TM/6/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE NR TM/6/2014 Izabelin-Laski, dnia 11.09.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR TM/6/2014 W związku z realizacją przez, projektu: Stworzenie innowacyjnego, zintegrowanego systemu kompleksowej obsługi lokalizacji obiektów i optymalizacji

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 27 lipca 2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE

Warszawa, 27 lipca 2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Warszawa, 27 lipca 2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie strony internetowej w ramach projektu Biotechnologia i ochrona środowiska nowoczesne kształcenie na studiach I stopnia dla potrzeb nauki i biznesu,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.wil.waw.pl/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.wil.waw.pl/ Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.wil.waw.pl/ Zegrze: ADAPTACJA POMIESZCZENIA SERWEROWNI LABORATORIUM W BUDYNKU NR 29 w

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 16 lipca 2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE

Warszawa, 16 lipca 2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Warszawa, 16 lipca 2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie strony internetowej oraz jej obsługę w ramach projektu Biotechnologia i ochrona środowiska nowoczesne kształcenie na studiach I stopnia dla potrzeb

Bardziej szczegółowo