kalendarze ksi¹ kowe kalendarze biurkowe kalendarze œcienne kalendarze listkowe kalendarze stojaki reklamowe podk³adki

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "kalendarze ksi¹ kowe kalendarze biurkowe kalendarze œcienne kalendarze listkowe kalendarze stojaki reklamowe podk³adki"

Transkrypt

1 0 œcienne ksi¹ kowe biurkowe listkowe podk³adki stojaki reklamowe

2 spis treœci œcienne kalendarz œcienny -dzielny kalendarz œcienny -dzielny œcienne -dzielne (wersja na specjalne zamówienie) œcienne -dzielne (wersja na specjalne zamówienie) ksi¹ kowe dostêpne formaty cennik opcji dodatkowych wzory opraw jednolitych wzory przeszyæ wzory t³oczeñ biurkowe listkowe podk³adki pod mysz oferta specjalna stojaki zawieszki zapachowe kartki œwi¹teczne

3 Miko³aja Jaremy ucji Otylii Bogumi³y Dominika Maksyma Danuty Genowefy Wilhelma Antoniego Felicji Ludwiki Romualda Ryszarda Walentego Liliany Eleonory Feliksa Oswalda Romana Marcina Ambro ego Alfreda Izydora Cezarego Teofila Anieli Eugeniusza Honoraty Matyldy Piotra Ma³gorzaty Mi³osza Tatiany Brygidy Ignacego Hieronima Sebastiana Jowity Faustyna Ma³gorzaty Marty Natalii Eligiusza Marii Wirgiliusza Celiny Niny Honoraty Zenona Dominika Hanny Edwarda Arkadiusza Benedykta Henryka Mariusza Pauli Tymoteusza Marii Miros³awa Apolonii Eryka Danuty Julianny Romany Damiana Balbiny Pauliny Leokadii Wies³awa Albiny Zdzis³awa S³awomira Wiktorii Eugeniusza Kacpra Melchiora Baltazara Weroniki Bogumi³a Fabiana Sebastiana Jerzego Przybys³awa B³a eja Oskara Elwiry Scholastyki Aleksego Zbigniewa Macieja Bogusza Ksawerego Judyty Julii azarza Olimpii Wigilia Adama, Ewy Sylwestra Melanii Lucjana Oriany Feliksa Hilarego Agnieszki Jaros³awa Walerego Joanny Weroniki Olgierda Lucjana Konstancji Szymona Cezarego Wiktora Barbary Bernarda Damazego Waldemara Bogus³awa Gracjana Bo e Narodzenie Nowy Rok Mieczys³awa Mœcis³awa Izydora Paw³a Anastazji Wincentego Zdzis³awa Fazy ksiê yca: nów I kwadra pe³nia III kwadra Agaty Adelajdy Eulalii Modesta Konrada Arnolda Aleksandra Miros³awa Saby Krystyny Joanny Dagmary Gabrieli Dariusza Szczepana Dionizego Makarego Grzegorza Marcjanny Marceliny Marcelego W³odzimierza Ildefonsa Rajmunda Macieja Martyny Doroty Paw³a Katarzyny Grzegorza Leona Ludmi³y Gabriela Anastazji kalendarz œcienny -dzielny wzór A œcienne format: blok kalendarza: x mm x ca³y kalendarz x 00 mm kalendarz po z³o eniu x mm kalendarium dwukolorowe: czarno-czerwone czêœci reklamowe: wersja podstawowa (góra + dó³) karton 0 g, druk w pe³nym kolorze (CMYK) + lakier UV wersja LUX (góra + dó³) karton 0 g, druk w pe³nym kolorze (CMYK) + folia b³ysk, górna czêœæ reklamowa oklejana na, mm tekturze, tzw. g³ówka wypuk³a kaszerowana kalendarium: papier offsetowy 0 g podk³adka (plecki): karton 00 g czêœci reklamowe i kalendaria ³¹czone metalow¹ spiral¹ w kolorze bia³ym plastikowe okienka do kalendarza w kolorze czerwonym CENNIK iloœæ wersja podstawowa*,0,0,0,0,0 wersja LUX*,0,00,0,0,0 *cena PLN netto/szt. 00 Grudzieñ Dezember December Styczeñ Januar January 0 0 Luty Februar February 0 miejsce na reklamê x mm miejsce na reklamê, dane teleadresowe x 0 mm Przygotowanie projektu graficznego z materia³ów Zamawiaj¹cego wynosi z³ netto Koperta do wzoru A,0 z³ netto/szt. 0

4 Fazy ksiê yca: nów I kwadra pe³nia III kwadra kalendarz œcienny -dzielny wzór A œcienne format: blok kalendarza: x mm x ca³y kalendarz x 00 mm kalendarz po z³o eniu x mm kalendarium dwukolorowe: czarno-czerwone czêœci reklamowe: wersja podstawowa (góra + dó³) karton 0 g, druk w pe³nym kolorze (CMYK) + lakier UV wersja LUX (góra + dó³) karton 0 g, druk w pe³nym kolorze (CMYK) + folia b³ysk, górna czêœæ reklamowa oklejana na, mm tekturze, tzw. g³ówka wypuk³a kaszerowana kalendarium: papier offsetowy 0 g podk³adka (plecki): karton 00 g czêœci reklamowe i kalendaria ³¹czone metalow¹ spiral¹ w kolorze bia³ym plastikowe okienka do kalendarza w kolorze czerwonym CENNIK iloœæ wersja podstawowa*,0,0,0,0,0 wersja LUX*,0,00,0,0,0 *cena PLN netto/szt. miejsce na reklamê x mm Miko³aja, Jaremy ucji, Otylii 0 Bogumi³y, Dominika, Maksyma Danuty, Genowefy 0, Wilhelma Antoniego,, Felicji Romualda, Ryszarda Walentego, Liliany Eleonory, Feliksa Oswalda, Romana Marcina, Ambro ego Alfreda, Izydora, Cezarego, Teofila Anieli, Eugeniusza Honoraty, Matyldy Piotra, Ma³gorzaty Mi³osza, Tatiany, Ludwiki Brygidy, Ignacego Hieronoma, Sebastiana Jowity, Faustyna Ma³gorzaty, Marty.. Grudzieñ Dezember December Natalii, Eligiusza Marii, Wirgiliusza Celiny, Niny Honoraty, Zenona, Dominika Hanny, Edwarda Arkadiusza, Benedykta Henryka, Mariusza Pauli, Tymoteusza Marii, Miros³awa Apolonii, Eryka Danuty, Julianny Romany, Damiana Balbiny, Pauliny Leokadii, Wies³awa Albiny, Zdzis³awa S³awomira, Wiktorii 0 Eugeniusza,.. Styczeñ Januar January Kacpra, Melchiora, Baltazara Weroniki, Bogumi³a 0 Fabiana, Sebastiana Jerzego, Przybys³awa Lucjana, Oriany Feliksa, Hilarego Agnieszki, Jaros³awa, Walerego Mœcis³awa, Izydora, Paw³a Anastazji, Wincentego Nowy Rok, Mieczys³awa, Mieszka, Zdzis³awa Makarego, Grzegorza Marcjanny, Marceliny Marcelego, W³odzimierza Ildefonsa, Rajmunda 0 Macieja, Martyny.. Luty Februar February B³a eja, Oskara 0 Elwiry, Scholastyki Aleksego, Zbigniewa Macieja, Bogusza, Ksawerego 0 Judyty, Julii azarza, Olimpii Adama, Ewy Melanii, Sylwestra Joanny, Weroniki Olgierda, Lucjana Konstancji, Symeona Cezarego, Wiktora Barbary, Bernarda Damazego, Waldemara Bogus³awa, Gracjana Bo e Narodzenie, Eugenii, Piotra Agaty, Adelajdy Eulalii, Modesta Konrada, Arnolda Aleksandra, Miros³awa Saby, Krystyny Joanny, Dagmary Gabrieli, Dariusza Szczepana, Dionizego Doroty, Paw³a Katarzyny, Grzegorza 0 Leona, Ludmi³y Gabriela, Anastazji miejsce na reklamê, dane teleadresowe x 0 mm Przygotowanie projektu graficznego z materia³ów Zamawiaj¹cego wynosi z³ netto Koperta do wzoru A,0 z³ netto/szt. 0

5 Miko³aja Jaremy ucji Otylii Bogumi³y Dominika Maksyma Danuty Genowefy Wilhelma Antoniego Felicji Ludwiki Fazy ksiê yca: nów I kwadra pe³nia III kwadra Romualda Ryszarda Walentego Liliany Eleonory Feliksa Oswalda Romana Marcina Ambro ego Alfreda Izydora Cezarego Teofila Anieli Eugeniusza Honoraty Matyldy Piotra Ma³gorzaty Mi³osza Tatiany Brygidy Ignacego Hieronoma Sebastiana Jowity Faustyna Ma³gorzaty Marty Natalii Eligiusza Marii Wirgiliusza Celiny Niny Honoraty Zenona Dominika Hanny Edwarda Arkadiusza Benedykta Henryka Mariusza Pauli Tymoteusza Marii Miros³awa Apolonii Eryka Danuty Julianny Romany Damiana Balbiny Pauliny Leokadii Wies³awa Albiny Zdzis³awa S³awomira Wiktorii Eugeniusza Kacpra Melchiora Baltazara Weroniki Bogumi³a Fabiana Sebastiana Jerzego Przybys³awa B³a eja Oskara Elwiry Scholastyki Aleksego Zbigniewa Macieja Bogusza Ksawerego Judyty Julii azarza Olimpii Wigilia Adama, Ewy Sylwestra Melanii Lucjana Oriany Feliksa Hilarego Agnieszki Jaros³awa Walerego Joanny Weroniki Olgierda Lucjana Konstancji Symeona Cezarego Wiktora Barbary Bernarda Damazego Waldemara Bogus³awa Gracjana Bo e Narodzenie Nowy Rok Mieczys³awa Mœcis³awa Izydora Paw³a Anastazji Wincentego Zdzis³awa Agaty Adelajdy Eulalii Modesta Konrada Arnolda Aleksandra Miros³awa Saby Krystyny Joanny Dagmary Gabrieli Dariusza Szczepana Dionizego Makarego Grzegorza Marcjanny Marceliny Marcelego W³odzimierza Ildefonsa Rajmunda Macieja Martyny Doroty Paw³a Katarzyny Grzegorza Leona Ludmi³y Gabriela Anastazji kalendarz œcienny -dzielny wzór D œcienne format: blok kalendarza: ca³y kalendarz kalendarz po z³o eniu CENNIK x mm x 0 mm x mm kalendarium dwukolorowe: czarno-czerwone czêœci reklamowe: wersja podstawowa (góra + dó³) karton 0 g, druk w pe³nym kolorze (CMYK) + lakier UV wersja LUX (góra + dó³) karton 0 g, druk w pe³nym kolorze (CMYK) + folia b³ysk, górna czêœæ reklamowa oklejana na, mm tekturze, tzw. g³ówka wypuk³a kaszerowana kalendarium: papier offsetowy 0 g podk³adka (plecki): karton 00 g czêœci reklamowe i kalendaria ³¹czone metalow¹ spiral¹ w kolorze bia³ym plastikowe okienka do kalendarza w kolorze czerwonym iloœæ wersja podstawowa*,0,,0,0,0 wersja LUX*,0,,0,0,0 *cena PLN netto/szt. 0 // // // styczeñ luty marzec kwiecieñ maj czerwiec lipiec sierpieñ // wrzesieñ paÿdziernik listopad grudzieñ miejsce na reklamê x mm // // // // grudzien. dezember. december luty. februar. february styczen. januar. january miejsce na reklamê, dane teleadresowe x 0 mm Przygotowanie projektu graficznego z materia³ów Zamawiaj¹cego wynosi z³ netto Koperta do wzoru D,0 z³ netto/szt. 0

6 Fazy ksiê yca: nów I kwadra pe³nia III kwadra tydzieñ woche week poniedzia³ek montag monday wtorek dienstag tuesday œroda mittwoch wednesday czwartek donnerstag thursday pi¹tek freitag friday sobota samstag saturday niedziela sonntag sunday tydzieñ woche week poniedzia³ek montag monday wtorek dienstag tuesday œroda mittwoch wednesday czwartek donnerstag thursday pi¹tek freitag friday sobota samstag saturday niedziela sonntag sunday kalendarz œcienny -dzielny wzór D œcienne format: blok kalendarza: ca³y kalendarz kalendarz po z³o eniu CENNIK x mm x 0 mm x mm kalendarium dwukolorowe: czarno-czerwone czêœci reklamowe: wersja podstawowa (góra + dó³) karton 0 g, druk w pe³nym kolorze (CMYK) + lakier UV wersja LUX (góra + dó³) karton 0 g, druk w pe³nym kolorze (CMYK) + folia b³ysk, górna czêœæ reklamowa oklejana na, mm tekturze, tzw. g³ówka wypuk³a kaszerowana kalendarium: papier offsetowy 0 g podk³adka (plecki): karton 00 g czêœci reklamowe i kalendaria ³¹czone metalow¹ spiral¹ w kolorze bia³ym plastikowe okienka do kalendarza w kolorze czerwonym miejsce na reklamê x mm Styczeñ Danuty Genowefy 0 Wilhelma Antoniego Felicji Ludwiki januar - january Anieli Eugeniusza Honoraty Matyldy Piotra Ma³gorzaty Mi³osza Tatiany Hanny Edwarda Arkadiusza Benedykta Henryka Mariusza Pauli Tymoteusza Kacpra Melchiora, Baltazara Weroniki Bogumi³a 0 Fabiana Sebastiana Jerzego Przybys³awa Lucjana Oriany Feliksa Hilarego Dzieñ Babci Agnieszki, Jaros³awa Walerego Nowy Rok Mieczys³awa Mœcis³awa Izydora Paw³a Dzieñ Dziadka Anastazji, Wincentego Zdzis³awa 0 Makarego Grzegorza Marcjanny Marceliny Marcelego W³odzimierza Ildefonsa Rajmunda 0 Macieja Martyny iloœæ wersja podstawowa*,0,,0,0,0 wersja LUX*,0,,0,0,0 *cena PLN netto/szt. Grudzieñ 00 dezember - december Luty 0 februar - february 0 0 miejsce na reklamê, dane teleadresowe x 0 mm Przygotowanie projektu graficznego z materia³ów Zamawiaj¹cego wynosi z³ netto Koperta do wzoru D,0 z³ netto/szt. 0

7 Fazy ksiê yca: nów I kwadra pe³nia III kwadra kalendarz œcienny -dzielny wzór F œcienne format: blok kalendarza: ca³y kalendarz kalendarz po z³o eniu x mm x mm x mm kalendarium dwukolorowe: czarno-czerwone czêœci reklamowe: wersja podstawowa (góra + dó³) karton 0 g, druk w pe³nym kolorze (CMYK) + lakier UV wersja LUX (góra + dó³) karton 0 g, druk w pe³nym kolorze (CMYK) + folia b³ysk, górna czêœæ reklamowa oklejana na, mm tekturze, tzw. g³ówka wypuk³a kaszerowana kalendarium: papier offsetowy 0 g podk³adka (plecki): karton 00 g czêœci reklamowe i kalendaria ³¹czone metalow¹ spiral¹ w kolorze bia³ym plastikowe okienka do kalendarza w kolorze czerwonym 0 miejsce na reklamê x mm Grudzieñ 00 Luty 0 0 Danuty Genowefy Wilhelma Antoniego Anieli Eugeniusza Honoraty Matyldy Piotra Ma³gorzaty Hanny Edwarda Arkadiusza Benedykta Henryka Mariusza 0 Kacpra Melchiora Baltazara Weroniki Bogumi³a Fabiana Sebastiana 0 0 Lucjana Oriany January 0 Styczeñ Januar Feliksa Hilarego Agnieszki Jaros³awa Nowy Rok Mieczys³awa Mœcis³awa Izydora Paw³a Anastazji Wincentego Makarego Grzegorza Marcjanny Marceliny Marcelego W³odzimierza Ildefonsa Rajmunda 0 CENNIK iloœæ wersja podstawowa*,0,,0,0,0 wersja LUX*,0,,0,0,0 *cena PLN netto/szt. Felicji Ludwiki Mi³osza Tatiany Pauli Tymoteusza Jerzego Przybys³awa Walerego miejsce na reklamê, dane teleadresowe x 0 mm Zdzis³awa Macieja Martyny Przygotowanie projektu graficznego z materia³ów Zamawiaj¹cego wynosi z³ netto Koperta do wzoru F,0 z³ netto/szt. 0

8 Miko³aja Jaremy ucji Otylii Bogumi³y Dominika Maksyma Romualda Ryszarda Walentego Zenona Eleonora Feliksa Makarego Romana Marcina Ambro ego Alfreda Izydora Cezarego Teofila Brygidy Ignacego Piotra akliny Jowity Faustyna Ma³gorzaty Marty Natalii Eligiusza Marii Wirgiliusza Celiny Niny Honoraty Zenona Dominika Marii Mi³os³awa Apolonii Eryka Danuty Juliana Romany Damiana Balbiny Pauliny Leokadii Wies³awa Albiny Zdzis³awa S³awomira Wiktorii Eugeniusza B³a eja Hipolita Jacka Elwiry ukasza Zbigniewa Macieja Bogusza Ksawerego Judyty Julii azarza Olimpii Wigilia Adama, Ewy Sylwestra Melanii Andrzeja Weroniki Marii Lucjana Konstancji Symeona Cezarego Wiktora Barbary Bernarda Damazego Waldemara Bogus³awa Gracjana Bo e Narodzenie Agaty Justyniana Eulalii Modesta Piotra Konrada Aleksandra Miros³awa Saby Krystyny Joanny Dagmary Gabrieli Dariusza Szczepana Dionizego Doroty Bohdana Katarzyny Grzegorza Leona Ludmi³y Gabriela Wiktora Daniela Genowefy Danuty Antoniego Tymoteusza Rafa³a Piotra Marcelego Anieli Eugeniusza Honoraty Feliksa Piotra Ma³gorzaty Mi³osza Tatiany Fazy ksiê yca: nów I kwadra pe³nia III kwadra Hanny Edwarda Czes³awa Benedykta Henryka Mariusza Pauli Tymoteusza Kacpra Melchiora Baltazara Weroniki Bogumi³a Fabiana Sebastiana Przybys³awa Lucjana Oriany Feliksa Hilarego Agnieszki Jaros³awa Juliana Walerego Nowy Rok Mieczys³awa Mœcis³awa Izydora Paw³a Anastazji Wincentego Ismeny Makarego Bazylego Antoniego Marcelego Marcelego W³odzimierza Marii Rajmunda Martyny kalendarz œcienny -dzielny wzór F œcienne format: blok kalendarza: ca³y kalendarz kalendarz po z³o eniu CENNIK x mm x mm x mm kalendarium dwukolorowe: czarno-czerwone czêœci reklamowe: wersja podstawowa (góra + dó³) karton 0 g, druk w pe³nym kolorze (CMYK) + lakier UV wersja LUX (góra + dó³) karton 0 g, druk w pe³nym kolorze (CMYK) + folia b³ysk, górna czêœæ reklamowa oklejana na, mm tekturze, tzw. g³ówka wypuk³a kaszerowana kalendarium: papier offsetowy 0 g podk³adka (plecki): karton 00 g czêœci reklamowe i kalendaria ³¹czone metalow¹ spiral¹ w kolorze bia³ym plastikowe okienka do kalendarza w kolorze czerwonym iloœæ wersja podstawowa*,0,,0,0,0 wersja LUX*,0,,0,0,0 *cena PLN netto/szt. GRUDZIEÑ. DEZEMBER 00. DECEMBER 0 LUTY. FEBRUAR. FEBRUARY STYCZEÑ. JANUAR. JANUARY notatki 0 Macieja pn. wt. œr. cz. pt. pn. wt. œr. cz. pt. t. pn. wt. œr. cz. pt. so. n. t. pn. wt. œr. cz. pt. so. n. t. pn. wt. œr. cz. pt. so. n. pn. wt. œr. cz. pt t. so. n. t. so. n. t. so. n pn. wt. œr. cz. pt. pn. wt. œr. cz. pt. t. pn. wt. œr. cz. pt. so. n. t. pn. wt. œr. cz. pt. so. n. t. pn. wt. œr. cz. pt. so. n. pn. wt. œr. cz. pt t. so. n. t. so. n. t. so. n. miejsce na reklamê x mm miejsce na reklamê, dane teleadresowe x 0 mm Przygotowanie projektu graficznego z materia³ów Zamawiaj¹cego wynosi z³ netto Koperta do wzoru F,0 z³ netto/szt. 0

9 Natalii Eligiusza Balbiny Pauliny Ksawerego Barbary Bernarda Saby Krystyny Nowy Rok Mieczys³awa Makarego Grzegorza Brygidy Ignacego Mi³os³awa B³a eja Hipolita Andrzeja Weroniki Agaty Justyniana Doroty Bohdana Miko³aja Jaremy Marcina Ambro ego Marii Klemensa Leokadii Wies³awa Danieli Julii Damazego Waldemara Aleksandra Dagmary Daniela Genowefy Anieli Eugeniusza Hanny Edwarda Kacpra Melchiora Baltazara Lucjana Oriany Mœcis³awa Antoniego Marcelego Romualda Ryszarda Piotra akliny Apolonii Eryka Jacka Elwiry Marii Lucjana Eulalii Modesta Katarzyny Grzegorza ucji Otylii Alfreda Izydora Celiny Niny Albiny Zdzis³awa azarza Olimpii Bogus³awa Laurencji Gabrieli Dariusza Danuty Honoraty Feliksa Czes³awa Benedykta Weroniki Bogumi³a Feliksa Hilarego Izydora Paw³a Marcelego W³odzimierza Walentego Zenona Jowity Faustyna Danuty Juliana ukasza Zbigniewa Konstancji Symeona Piotra Konrada Leona Ludmi³y Bogumi³a Juliusza Honoraty Balbiny Beaty Zenona S³awomira Wiktorii Wigilia Adama, Ewy Bo e Narodzenie Szczepana Dionizego Antoniego Piotra Ma³gorzaty Henryka Mariusza Fabiana Sebastiana azarza Olimpii Anastazji Wincentego Marii Rajmunda Eleonora Feliksa Ma³gorzaty Marty Romany Damiana Macieja Bogusza Cezarego Wiktora Aleksandra Miros³awa Gabriela Wiktora Fabioli anety Teofila Godzis³awa Dawida Eugeniusza Sylwestra Melanii Rafa³a Mi³osza Tatiany Pauli Tymoteusza Przybys³awa Juliana Walerego Ismeny Macieja Martyny Makarego Bazylego Fazy ksiê yca: nów I kwadra pe³nia III kwadra Makarego Romana na indywidualne zamówienie kalendarz œcienny -dzielny wzór S-A œcienne format: blok kalendarza: x mm x ca³y kalendarz x 00 mm kalendarz po z³o eniu x mm kalendarium dwukolorowe: czarno-czerwone lub dwa dowolne kolory wed³ug wskazañ Zamawiaj¹cego czêœci reklamowe: wersja podstawowa (góra + dó³) karton 0 g, druk w pe³nym kolorze (CMYK) + lakier UV wersja LUX (góra + dó³) karton 0 g, druk w pe³nym kolorze (CMYK) + folia b³ysk, górna czêœæ reklamowa oklejana na, mm tekturze, tzw. g³ówka wypuk³a kaszerowana kalendarium: papier offsetowy 0 g podk³adka (plecki): karton 00 g czêœci reklamowe i kalendaria ³¹czone metalow¹ spiral¹ w kolorze bia³ym plastikowe okienka do kalendarza w kolorze czerwonym dezember. december grudzieñ januar styczeñ. january miejsce na reklamê x mm CENNIK iloœæ wersja podstawowa*,0,0,0 wersja LUX*,0,0,0 *cena PLN netto/szt. februar. february luty 0 Marii 0 0 miejsce na reklamê, dane teleadresowe x 0 mm Przygotowanie projektu graficznego z materia³ów Zamawiaj¹cego wynosi z³ netto Koperta do wzoru A,0 z³ netto/szt. 0

10 Miko³aja Jaremy ucji Otylii Bogumi³y Dominika Maksyma Fazy ksiê yca: nów I kwadra pe³nia III kwadra Marcina Ambro ego Alfreda Izydora Cezarego Teofila Natalii Eligiusza Marii Wirgiliusza Celiny Niny Honoraty Zenona Dominika Balbiny Pauliny Leokadii Wies³awa Albiny Zdzis³awa S³awomira Wiktorii Eugeniusza Ksawerego Judyty Julii azarza Olimpii Wigilia Adama, Ewy Sylwestra Melanii Barbary Bernarda Damazego Waldemara Bogus³awa Gracjana Bo e Narodzenie Saby Krystyny Joanny Dagmary Gabrieli Dariusza Szczepana Dionizego na indywidualne zamówienie kalendarz œcienny -dzielny wzór S-A œcienne format: blok kalendarza: x mm x ca³y kalendarz x 00 mm kalendarz po z³o eniu x mm kalendarium dwukolorowe: czarno-czerwone lub dwa dowolne kolory wed³ug wskazañ Zamawiaj¹cego czêœci reklamowe: wersja podstawowa (góra + dó³) karton 0 g, druk w pe³nym kolorze (CMYK) + lakier UV wersja LUX (góra + dó³) karton 0 g, druk w pe³nym kolorze (CMYK) + folia b³ysk, górna czêœæ reklamowa oklejana na, mm tekturze, tzw. g³ówka wypuk³a kaszerowana kalendarium: papier offsetowy 0 g podk³adka (plecki): karton 00 g czêœci reklamowe i kalendaria ³¹czone metalow¹ spiral¹ w kolorze bia³ym plastikowe okienka do kalendarza w kolorze czerwonym grudzieñ dezember 00. december tydzieñ. woche. week 0 styczeñ miejsce na reklamê x mm januar. january tydzieñ. woche. week 0 poniedzia³ek. montag. monday poniedzia³ek. montag. monday 0 Danuty Genowefy 0 Wilhelma Antoniego Felicji Ludwiki wtorek. dienstag. tuesday wtorek. dienstag. tuesday Anieli Eugeniusza Honoraty Matyldy Piotra Ma³gorzaty Mi³osza Tatiany œroda. mittwoch. wednesday œroda. mittwoch. wednesday Hanny Edwarda Arkadiusza Benedykta Henryka Mariusza Pauli Tymoteusza czwartek. donnerstag. thursday czwartek. donnerstag. thursday 0 Kacpra Melchiora Baltazara Weroniki Bogumi³a 0 Fabiana Sebastiana Jerzego Przybys³awa pi¹tek. freitag. friday pi¹tek. freitag. friday 0 Lucjana Oriany Feliksa Hilarego Agnieszki Jaros³awa Walerego sobota. samstag. saturday sobota. samstag. saturday Nowy Rok Mieczys³awa Mœcis³awa Izydora Paw³a Anastazji Wincentego Zdzis³awa niedziela. sonntag. sunday niedziela. sonntag. sunday Makarego Grzegorza Marcjanny Marceliny Marcelego W³odzimierza Ildefonsa Rajmunda 0 Macieja Martyny CENNIK iloœæ wersja podstawowa*,0,0,0 wersja LUX*,0,0,0 *cena PLN netto/szt. 0 luty februar. february tydzieñ. woche. week poniedzia³ek. montag. monday Romualda Ryszarda Walentego Liliany Eleonory Feliksa Oswalda Romana wtorek. dienstag. tuesday Brygidy Ignacego Hieronoma Sebastiana Jowity Faustyna Ma³gorzaty Marty œroda. mittwoch. wednesday Marii Miros³awa Apolonii Eryka Danuty Julianny Romany Damiana czwartek. donnerstag. thursday B³a eja Oskara 0 Elwiry Scholastyki Aleksego Zbigniewa Macieja Bogusza pi¹tek. freitag. friday Joanny Weroniki Olgierda Lucjana Konstancji Szymona Cezarego Wiktora sobota. samstag. saturday Agaty Adelajdy Eulalii Modesta Konrada Arnolda Aleksandra Miros³awa niedziela. sonntag. sunday Doroty Paw³a Katarzyny Grzegorza 0 Leona Ludmi³y miejsce na reklamê, dane teleadresowe x 0 mm Gabriela Anastazji Przygotowanie projektu graficznego z materia³ów Zamawiaj¹cego wynosi z³ netto Koperta do wzoru A,0 z³ netto/szt. 0 0

11 Fazy ksiê yca: nów I kwadra pe³nia III kwadra na indywidualne zamówienie kalendarz œcienny -dzielny wzór S-A œcienne format: blok kalendarza: x mm x ca³y kalendarz x 00 mm kalendarz po z³o eniu x mm kalendarium dwukolorowe: czarno-czerwone lub dwa dowolne kolory wed³ug wskazañ Zamawiaj¹cego czêœci reklamowe: wersja podstawowa (góra + dó³) karton 0 g, druk w pe³nym kolorze (CMYK) + lakier UV wersja LUX (góra + dó³) karton 0 g, druk w pe³nym kolorze (CMYK) + folia b³ysk, górna czêœæ reklamowa oklejana na, mm tekturze, tzw. g³ówka wypuk³a kaszerowana kalendarium: papier offsetowy 0 g podk³adka (plecki): karton 00 g czêœci reklamowe i kalendaria ³¹czone metalow¹ spiral¹ w kolorze bia³ym plastikowe okienka do kalendarza w kolorze czerwonym miejsce na reklamê x mm 00 tydzieñ woche week 0 tydzieñ woche week poniedzia³ek montag monday poniedzia³ek montag monday Grudzieñ Dezember December wtorek dienstag tuesday Styczeñ Januar January wtorek dienstag tuesday œroda mittwoch wednesday œroda mittwoch wednesday czwartek donnerstag thursday Natalii Balbiny 0 Eligiusza Pauliny Miko³aja Marcina Marii Leokadii Judyty Jaremy Ambro ego Wirgiliusza Wies³awa 0 Julii 0 ucji Alfreda Celiny Albiny Otylii Izydora Niny Zdzis³awa Bogumi³y 0 Dominika Honoraty S³awomira Zenona Wiktorii Cezarego Eugeniusza Maksyma Teofila Dominika 0 0 Danuty Genowefy Wilhelma Antoniego Felicji Ludwiki Anieli Eugeniusza Honoraty Matyldy Piotra Ma³gorzaty Mi³osza Tatiany Hanny Edwarda Arkadiusza Benedykta Henryka Mariusza Pauli Tymoteusza czwartek donnerstag thursday 0 0 Kacpra Melchiora Baltazara Weroniki Bogumi³a Fabiana Sebastiana Jerzego Przybys³awa pi¹tek freitag friday pi¹tek freitag friday Ksawerego azarza Olimpii Wigilia Adama, Ewy Sylwestra Melanii Lucjana Oriany Feliksa Hilarego Agnieszki Jaros³awa Walerego sobota samstag saturday sobota samstag saturday Barbary Bernarda Damazego Waldemara Bogus³awa Gracjana Bo e Narodzenie Nowy Rok Mieczys³awa Mœcis³awa Izydora Paw³a Anastazji Wincentego Zdzis³awa niedziela sonntag sunday niedziela sonntag sunday 0 Saby Krystyny Joanny Dagmary Gabrieli Dariusza Szczepana Dionizego Makarego Grzegorza Marcjanny Marceliny Marcelego W³odzimierza Ildefonsa Rajmunda Macieja Martyny CENNIK iloœæ wersja podstawowa*,0,0,0 wersja LUX*,0,0,0 *cena PLN netto/szt. 0 tydzieñ woche week poniedzia³ek montag monday Luty Februar February wtorek dienstag tuesday œroda mittwoch wednesday czwartek donnerstag thursday pi¹tek freitag friday Brygidy Marii B³a eja Ignacego Miros³awa Oskara Romualda Hieronima Apolonii Elwiry Ryszarda Sebastiana Eryka 0 Scholastyki Walentego Jowity Danuty Aleksego Liliany Faustyna Julianny Zbigniewa Eleonory Ma³gorzaty Romany Macieja Feliksa Marty Damiana Bogusza Oswalda Romana Joanny Weroniki Olgierda Lucjana Konstancji Szymona Cezarego Wiktora sobota samstag saturday Agaty Adelajdy Eulalii Modesta Konrada Arnolda Aleksandra Miros³awa niedziela sonntag sunday 0 miejsce na reklamê, dane teleadresowe x 0 mm Doroty Paw³a Katarzyny Grzegorza Leona Ludmi³y Gabriela Anastazji Przygotowanie projektu graficznego z materia³ów Zamawiaj¹cego wynosi z³ netto Koperta do wzoru A,0 z³ netto/szt. 0

12 Fazy ksiê yca: nów I kwadra pe³nia III kwadra na indywidualne zamówienie kalendarz œcienny -dzielny wzór S-A œcienne format: blok kalendarza: x mm x ca³y kalendarz x 00 mm kalendarz po z³o eniu x mm kalendarium dwukolorowe: czarno-czerwone lub dwa dowolne kolory wed³ug wskazañ Zamawiaj¹cego czêœci reklamowe: wersja podstawowa (góra + dó³) karton 0 g, druk w pe³nym kolorze (CMYK) + lakier UV wersja LUX (góra + dó³) karton 0 g, druk w pe³nym kolorze (CMYK) + folia b³ysk, górna czêœæ reklamowa oklejana na, mm tekturze, tzw. g³ówka wypuk³a kaszerowana kalendarium: papier offsetowy 0 g podk³adka (plecki): karton 00 g czêœci reklamowe i kalendaria ³¹czone metalow¹ spiral¹ w kolorze bia³ym plastikowe okienka do kalendarza w kolorze czerwonym miejsce na reklamê x mm Miko³aja, Jaremy ucji, Otylii 0 Bogumi³y, Dominika, Maksyma Danuty, Genowefy 0, Wilhelma Antoniego,, Felicji Marcina, Ambro ego Alfreda, Izydora, Cezarego, Teofila Anieli, Eugeniusza Honoraty, Matyldy Piotra, Ma³gorzaty Mi³osza, Tatiany Natalii, Eligiusza Marii, Wirgiliusza Celiny, Niny Honoraty, Zenona 0, Dominika Hanny, Edwarda Arkadiusza, Benedykta Henryka, Mariusza Pauli, Tymoteusza Balbiny, Pauliny Leokadii, Wies³awa Albiny, Zdzis³awa S³awomira, Wiktorii 0 Eugeniusza, Kacpra, Melchiora, Baltazara Weroniki, Bogumi³a 0 Fabiana, Sebastiana Jerzego, Przybys³awa, Ksawerego 0 Judyty, Julii azarza, Olimpii Adama, Ewy Melanii, Sylwestra Lucjana, Oriany Feliksa, Hilarego Agnieszki, Jaros³awa, Walerego Barbary, Bernarda Damazego, Waldemara Bogus³awa, Gracjana Bo e Narodzenie, Eugenii, Piotra Mœcis³awa, Izydora, Paw³a Anastazji, Wincentego Nowy Rok, Mieczys³awa, Mieszka, Zdzis³awa Saby, Krystyny Joanny, Dagmary Gabrieli, Dariusza Szczepana, Dionizego Makarego, Grzegorza Marcjanny, Marceliny Marcelego, W³odzimierza Ildefonsa, Rajmunda 0 Macieja, Martyny CENNIK iloœæ wersja podstawowa*,0,0,0 wersja LUX*,0,0,0 *cena PLN netto/szt. 0, Ludwiki Brygidy, Ignacego Hieronoma, Sebastiana Romualda, Ryszarda Walentego, Liliany Eleonory, Feliksa Oswalda, Romana 0 Joanny, Weroniki Jowity, Faustyna Ma³gorzaty, Marty Marii, Miros³awa Apolonii, Eryka Danuty, Julianny Romany, Damiana B³a eja, Oskara 0 Elwiry, Scholastyki Aleksego, Zbigniewa Macieja, Bogusza Olgierda, Lucjana Konstancji, Symeona Cezarego, Wiktora Agaty, Adelajdy Eulalii, Modesta Konrada, Arnolda Aleksandra, Miros³awa Doroty, Paw³a Katarzyny, Grzegorza 0 Leona, Ludmi³y Gabriela, Anastazji miejsce na reklamê, dane teleadresowe x 0 mm Przygotowanie projektu graficznego z materia³ów Zamawiaj¹cego wynosi z³ netto Koperta do wzoru A,0 z³ netto/szt. 0

13 na indywidualne zamówienie kalendarz œcienny -dzielny wzór S-A œcienne format: blok kalendarza: x mm x ca³y kalendarz x 00 mm kalendarz po z³o eniu x mm kalendarium dwukolorowe: czarno-czerwone lub dwa dowolne kolory wed³ug wskazañ Zamawiaj¹cego czêœci reklamowe: wersja podstawowa (góra + dó³) karton 0 g, druk w pe³nym kolorze (CMYK) + lakier UV wersja LUX (góra + dó³) karton 0 g, druk w pe³nym kolorze (CMYK) + folia b³ysk, górna czêœæ reklamowa oklejana na, mm tekturze, tzw. g³ówka wypuk³a kaszerowana kalendarium: papier offsetowy 0 g podk³adka (plecki): karton 00 g czêœci reklamowe i kalendaria ³¹czone metalow¹ spiral¹ w kolorze bia³ym plastikowe okienka do kalendarza w kolorze czerwonym miejsce na reklamê x mm Natalii Eligiusza Balbiny Pauliny Ksawerego Barbary Bernarda Saby Krystyny Nowy Rok Mieczys³awa Makarego Grzegorza 0 Miko³aja Jaremy Marcina Ambro ego Marii Wirgiliusza Leokadii Wies³awa Judyty Julii Damazego Waldemara Joanny Dagmary Danuty Genowefy Anieli Eugeniusza Hanny Edwarda Kacpra Melchiora Baltazara Lucjana Oriany Mœcis³awa Marcjanny Marceliny ucji Otylii Alfreda Izydora Celiny Niny Albiny Zdzis³awa azarza Olimpii Bogus³awa Gracjana Gabrieli Dariusza Wilhelma Honoraty Matyldy Arkadiusza Benedykta Weroniki Bogumi³a Feliksa Hilarego Izydora Paw³a Marcelego W³odzimierza 0 Bogumi³y Dominika Honoraty Zenona S³awomira Wiktorii Wigilia Adama, Ewy Bo e Narodzenie Szczepana Dionizego Antoniego Piotra Ma³gorzaty Henryka Mariusza Fabiana Sebastiana Agnieszki Jaros³awa Anastazji Wincentego Ildefonsa Rajmunda 0 Maksyma Cezarego Teofila Dominika Eugeniusza Sylwestra Melanii Felicji Mi³osza Tatiany Pauli Tymoteusza Jerzego Przybys³awa Walerego Zdzis³awa Macieja Martyny Ludwiki CENNIK iloœæ wersja podstawowa*,0,0,0 wersja LUX*,0,0,0 *cena PLN netto/szt. 0 Brygidy Ignacego Marii Miros³awa B³a eja Oskara Joanny Weroniki Agaty Adelajdy Doroty Paw³a 0 Romualda Ryszarda Hieronima Sebastiana Apolonii Eryka Elwiry Scholastyki Olgierda Lucjana Eulalii Modesta Katarzyny Grzegorza 0 miejsce na reklamê, dane teleadresowe x 0 mm Walentego Liliany Jowity Faustyna Danuty Julianny Aleksego Zbigniewa Konstancji Szymona Konrada Arnolda Leona Ludmi³y Eleonory Feliksa Ma³gorzaty Marty Romany Damiana Macieja Bogusza Cezarego Wiktora Aleksandra Miros³awa Gabriela Anastazji Oswalda Romana Przygotowanie projektu graficznego z materia³ów Zamawiaj¹cego wynosi z³ netto Koperta do wzoru A,0 z³ netto/szt. 0

14 Danuty Genowefy Wilhelma Antoniego Felicji Ludwiki Anieli Eugeniusza Honoraty Matyldy Piotra Ma³gorzaty Mi³osza Tatiany Fazy ksiê yca: nów I kwadra pe³nia III kwadra Hanny Edwarda Arkadiusza Benedykta Henryka Mariusza Pauli Tymoteusza Kacpra Melchiora Baltazara Weroniki Bogumi³a Fabiana Sebastiana Jerzego Przybys³awa Lucjana Oriany Feliksa Hilarego Agnieszki Jaros³awa Walerego Nowy Rok Mieczys³awa Mœcis³awa Izydora Paw³a Anastazji Wincentego Zdzis³awa Makarego Grzegorza Marcjanny Marceliny Marcelego W³odzimierza Ildefonsa Rajmunda Macieja Martyny na indywidualne zamówienie kalendarz œcienny -dzielny wzór S-A œcienne format: blok kalendarza: x mm x ca³y kalendarz x 00 mm kalendarz po z³o eniu x mm kalendarium dwukolorowe: czarno-czerwone lub dwa dowolne kolory wed³ug wskazañ Zamawiaj¹cego czêœci reklamowe: wersja podstawowa (góra + dó³) karton 0 g, druk w pe³nym kolorze (CMYK) + lakier UV wersja LUX (góra + dó³) karton 0 g, druk w pe³nym kolorze (CMYK) + folia b³ysk, górna czêœæ reklamowa oklejana na, mm tekturze, tzw. g³ówka wypuk³a kaszerowana kalendarium: papier offsetowy 0 g podk³adka (plecki): karton 00 g czêœci reklamowe i kalendaria ³¹czone metalow¹ spiral¹ w kolorze bia³ym plastikowe okienka do kalendarza w kolorze czerwonym 0 miejsce na reklamê x mm GRUDZIEÑ dezember december 00 0 Miko³aja Jaremy ucji Otylii Marcina Ambro ego Alfreda Izydora Natalii Eligiusza Marii Wirgiliusza Balbiny Pauliny Leokadii Wies³awa Albiny Zdzis³awa Bogumi³y Honoraty S³awomira Dominika Zenona Wiktorii Cezarego Eugeniusza Maksyma Teofila Dominika 0 0 Celiny Niny 0 0 Ksawerego Judyty Julii azarza Olimpii Wigilia Adama, Ewy Sylwestra Melanii Barbary Bernarda Damazego Waldemara Bogus³awa Gracjana Bo e Narodzenie STYCZEÑ januar january 0 0 Saby Krystyny Joanny Dagmary Gabrieli Dariusza Szczepana Dionizego CENNIK iloœæ wersja podstawowa*,0,0,0 wersja LUX*,0,0,0 *cena PLN netto/szt. LUTY februar february 0 Romualda Ryszarda Walentego Liliany Eleonory Feliksa Oswalda Romana Brygidy Ignacego Hieronima Sebastiana Jowity Faustyna Ma³gorzaty Marty Marii Miros³awa Apolonii Eryka Danuty Julianny Romany Damiana 0 B³a eja Oskara Elwiry Scholastyki Aleksego Zbigniewa Macieja Bogusza Joanny Weroniki Olgierda Lucjana Konstancji Szymona Cezarego Wiktora Agaty Adelajdy Eulalii Modesta Konrada Arnolda Aleksandra Miros³awa 0 miejsce na reklamê, dane teleadresowe x 0 mm Doroty Paw³a Katarzyny Grzegorza Leona Ludmi³y Gabriela Anastazji Przygotowanie projektu graficznego z materia³ów Zamawiaj¹cego wynosi z³ netto Koperta do wzoru A,0 z³ netto/szt. 0

15 tydzieñ woche week pn wt œr cz pt so n t poniedzia³ek montag monday wtorek dienstag tuesday œroda mittwoch wednesday styczeñ luty marzec czwartek donnerstag thursday kwiecieñ 0 0 pi¹tek freitag friday 0 maj 0 sobota samstag saturday niedziela sonntag sunday czerwiec tydzieñ woche week lipiec 0 poniedzia³ek montag monday sierpieñ 0 0 wtorek dienstag tuesday 0 wrzesieñ œroda mittwoch wednesday Fazy ksiê yca: nów I kwadra pe³nia III kwadra czwartek donnerstag thursday paÿdziernik pi¹tek freitag friday listopad 0 0 sobota samstag saturday 0 grudzieñ 0 0 niedziela sonntag sunday 0 0 na indywidualne zamówienie kalendarz œcienny -dzielny wzór S-D œcienne format: blok kalendarza: ca³y kalendarz kalendarz po z³o eniu x mm x 0 mm x mm kalendarium dwukolorowe: czarno-czerwone czêœci reklamowe: wersja podstawowa (góra + dó³) karton 0 g, druk w pe³nym kolorze (CMYK) + lakier UV wersja LUX (góra + dó³) karton 0 g, druk w pe³nym kolorze (CMYK) + folia b³ysk, górna czêœæ reklamowa oklejana na, mm tekturze, tzw. g³ówka wypuk³a kaszerowana kalendarium: papier offsetowy 0 g podk³adka (plecki): karton 00 g czêœci reklamowe i kalendaria ³¹czone metalow¹ spiral¹ w kolorze bia³ym plastikowe okienka do kalendarza w kolorze czerwonym 0 0 tydzieñ woche week notatki miejsce na reklamê x mm poniedzia³ek montag monday 0 januar STYCZEÑ january Danuty Genowefy Wilhelma Antoniego Felicji Ludwiki wtorek dienstag tuesday Anieli Eugeniusza Honoraty Matyldy Piotra Ma³gorzaty Mi³osza Tatiany œroda mittwoch wednesday Hanny Edwarda Arkadiusza Benedykta Henryka Mariusza Pauli Tymoteusza czwartek donnerstag thursday 0 Kacpra Melchiora Baltazara Weroniki Bogumi³a Fabiana Sebastiana Jerzego Przybys³awa pi¹tek freitag friday Lucjana Oriany Feliksa Hilarego Agnieszki Jaros³awa Walerego sobota samstag saturday Nowy Rok Mieczys³awa Mœcis³awa Izydora Paw³a Anastazji Wincentego Zdzis³awa niedziela sonntag sunday 0 Makarego Grzegorza Marcjanny Marceliny Marcelego W³odzimierza Ildefonsa Rajmunda Macieja Martyny CENNIK iloœæ wersja podstawowa*,0,0,0 wersja LUX*,0,0,0 *cena PLN netto/szt grudzieñ. dezember. december luty. februar. february miejsce na reklamê, dane teleadresowe x 0 mm Przygotowanie projektu graficznego z materia³ów Zamawiaj¹cego wynosi z³ netto Koperta do wzoru D,0 z³ netto/szt. 0

16 Natalii Eligiusza Balbiny Pauliny Ksawerego Barbary Bernarda Saby Krystyny Miko³aja Jaremy Marcina Ambro ego Marii Wirgiliusza Leokadii Wies³awa Judyty Julii Damazego Waldemara Joanny Dagmary ucji Otylii Alfreda Izydora Celiny Niny Albiny Zdzis³awa azarza Olimpii Bogus³awa Gracjana Gabrieli Dariusza Bogumi³y Dominika Honoraty Zenona S³awomira Wiktorii Wigilia Adama, Ewy Bo e Narodzenie Szczepana Dionizego Maksyma Cezarego Teofila Dominika Eugeniusza Sylwestra Melanii styczeñ luty marzec kwiecieñ maj czerwiec Nowy Rok Mieczys³awa Makarego Grzegorza Danuty Genowefy Anieli Eugeniusza Hanny Edwarda Kacpra Melchiora Baltazara Lucjana Oriany Mœcis³awa Marcjanny Marceliny Wilhelma Honoraty Matyldy Arkadiusza Benedykta Weroniki Bogumi³a Feliksa Hilarego Izydora Paw³a Marcelina W³odzimierza Antoniego Piotra Ma³gorzaty Henryka Mariusza Fabiana Sebastiana Agnieszki Jaros³awa Anastazji Wincentego Ildefonsa Rajmunda Felicji Mi³osza Tatiany Pauli Tymoteusza Jerzego Przybys³awa Walerego Zdzis³awa Macieja Martyny Ludwiki Fazy ksiê yca: nów I kwadra pe³nia III kwadra lipiec sierpieñ wrzesieñ paÿdziernik Brygidy Ignacego Marii Miros³awa B³a eja Oskara Joanny Weroniki Agaty Adelajdy Doroty Paw³a Romualda Ryszarda Hieronima Sebastiana Apolonii Eryka Elwiry Scholastyki Olgierda Lucjana Eulalii Modesta Katarzyna Grzegorza Walentego Liliany Jowity Faustyna Danuty Juliany Aleksego Zbigniewa Konstancji Szymona Konrada Arnolda Leona Ludmi³y Eleonory Feliksa Ma³gorzaty Marty Romany Damiana Macieja Bogusza Cezarego Wiktora Aleksandra Miros³awa Gabriela Anastazji Oswalda Romana listopad grudzieñ na indywidualne zamówienie kalendarz œcienny -dzielny wzór S-D œcienne format: blok kalendarza: ca³y kalendarz kalendarz po z³o eniu CENNIK x mm x 0 mm x mm kalendarium dwukolorowe: czarno-czerwone czêœci reklamowe: wersja podstawowa (góra + dó³) karton 0 g, druk w pe³nym kolorze (CMYK) + lakier UV wersja LUX (góra + dó³) karton 0 g, druk w pe³nym kolorze (CMYK) + folia b³ysk, górna czêœæ reklamowa oklejana na, mm tekturze, tzw. g³ówka wypuk³a kaszerowana kalendarium: papier offsetowy 0 g podk³adka (plecki): karton 00 g czêœci reklamowe i kalendaria ³¹czone metalow¹ spiral¹ w kolorze bia³ym plastikowe okienka do kalendarza w kolorze czerwonym iloœæ wersja podstawowa*,0,0,0 wersja LUX*,0,0,0 *cena PLN netto/szt ŒR CZ PT SO N PN WT ŒR CZ PT 0 SO N PN WT ŒR CZ PT SO N PN 0 WT ŒR CZ PT SO N PN WT ŒR CZ 0 PT grudzieñ pn wt œr cz pt so n t 0 miejsce na reklamê x mm SO N PN WT ŒR CZ PT SO N PN 0 WT ŒR CZ PT SO N PN WT ŒR CZ 0 PT SO N PN WT ŒR CZ PT SO N 0 PN styczeñ luty 0 0 WT ŒR CZ PT SO N PN WT ŒR CZ 0 PT SO N PN WT ŒR CZ PT SO N 0 PN WT ŒR CZ PT SO N PN miejsce na reklamê, dane teleadresowe x 0 mm Przygotowanie projektu graficznego z materia³ów Zamawiaj¹cego wynosi z³ netto Koperta do wzoru D,0 z³ netto/szt. 0

17 Miko³aja Jaremy ucji Otylii Bogumi³y Dominika Maksyma Danuty Genowefy Wilhelma Antoniego Felicji Ludwiki Romualda Ryszarda Walentego Liliany Eleonory Feliksa Oswalda Romana Marcina Ambro ego Alfreda Izydora Cezarego Teofila Anieli Eugeniusza Honoraty Matyldy Piotra Ma³gorzaty Mi³osza Tatiany Fazy ksiê yca: nów I kwadra pe³nia III kwadra Brygidy Ignacego Hieronoma Sebastiana Jowity Faustyna Ma³gorzaty Marty Natalii Eligiusza Marii Wirgiliusza Celiny Niny Honoraty Zenona Dominika Hanny Edwarda Arkadiusza Benedykta Henryka Mariusza Pauli Tymoteusza Marii Miros³awa Apolonii Eryka Danuty Julianny Romany Damiana Balbiny Pauliny Leokadii Wies³awa Albiny Zdzis³awa S³awomira Wiktorii Eugeniusza Kacpra Melchiora Baltazara Weroniki Bogumi³a Fabiana Sebastiana Jerzego Przybys³awa B³a eja Oskara Elwiry Scholastyki Aleksego Zbigniewa Macieja Bogusza Ksawerego Judyty Julii azarza Olimpii Wigilia Adama, Ewy Sylwestra Melanii Lucjana Oriany Feliksa Hilarego Agnieszki Jaros³awa Walerego Joanny Weroniki Olgierda Lucjana Konstancji Symeona Cezarego Wiktora Barbary Bernarda Damazego Waldemara Bogus³awa Gracjana Bo e Narodzenie Nowy Rok Mieczys³awa Mœcis³awa Izydora Paw³a Anastazji Wincentego Zdzis³awa Agaty Adelajdy Eulalii Modesta Konrada Arnolda Aleksandra Miros³awa Saby Krystyny Joanny Dagmary Gabrieli Dariusza Szczepana Dionizego Makarego Grzegorza Marcjanny Marceliny Marcelego W³odzimierza Ildefonsa Rajmunda Macieja Martyny Doroty Paw³a Katarzyny Grzegorza Leona Ludmi³y Gabriela Anastazji na indywidualne zamówienie kalendarz œcienny -dzielny wzór S-D œcienne format: blok kalendarza: ca³y kalendarz kalendarz po z³o eniu CENNIK x mm x 0 mm x mm kalendarium dwukolorowe: czarno-czerwone czêœci reklamowe: wersja podstawowa (góra + dó³) karton 0 g, druk w pe³nym kolorze (CMYK) + lakier UV wersja LUX (góra + dó³) karton 0 g, druk w pe³nym kolorze (CMYK) + folia b³ysk, górna czêœæ reklamowa oklejana na, mm tekturze, tzw. g³ówka wypuk³a kaszerowana kalendarium: papier offsetowy 0 g podk³adka (plecki): karton 00 g czêœci reklamowe i kalendaria ³¹czone metalow¹ spiral¹ w kolorze bia³ym plastikowe okienka do kalendarza w kolorze czerwonym iloœæ wersja podstawowa*,0,0,0 wersja LUX*,0,0,0 *cena PLN netto/szt miejsce na reklamê x mm // // // // styczeñ marzec maj lipiec wrzesieñ listopad // // // // luty kwiecieñ czerwiec sierpieñ paÿdziernik grudzieñ miejsce na reklamê, dane teleadresowe x 0 mm Przygotowanie projektu graficznego z materia³ów Zamawiaj¹cego wynosi z³ netto Koperta do wzoru D,0 z³ netto/szt. 0

18 Fazy ksiê yca: nów I kwadra pe³nia III kwadra na indywidualne zamówienie kalendarz œcienny -dzielny wzór S-D œcienne format: blok kalendarza: ca³y kalendarz kalendarz po z³o eniu CENNIK x mm x 0 mm x mm kalendarium dwukolorowe: czarno-czerwone czêœci reklamowe: wersja podstawowa (góra + dó³) karton 0 g, druk w pe³nym kolorze (CMYK) + lakier UV wersja LUX (góra + dó³) karton 0 g, druk w pe³nym kolorze (CMYK) + folia b³ysk, górna czêœæ reklamowa oklejana na, mm tekturze, tzw. g³ówka wypuk³a kaszerowana kalendarium: papier offsetowy 0 g podk³adka (plecki): karton 00 g czêœci reklamowe i kalendaria ³¹czone metalow¹ spiral¹ w kolorze bia³ym plastikowe okienka do kalendarza w kolorze czerwonym iloœæ wersja podstawowa*,0,0,0 wersja LUX*,0,0,0 *cena PLN netto/szt C. D. T Œ. M. W W. D. T P. M. M P. F. F S. S. S N. S. S // // // 0 0 // miejsce na reklamê x mm // // // // // // // // // // // // // Nowy Rok Mieczys³awa Makarego Grzegorza // // // // // 0 // // Danuty Genowefy Anieli Eugeniusza Hanny Edwarda Kacpra Melchiora Baltazara Lucjana Oriany Mœcis³awa Marcjanny Marceliny // // // // // 0 // // // // // 0 Wilhelma Honoraty Matyldy Arkadiusza Benedykta Weroniki Bogumi³a Feliksa Hilarego Izydora Paw³a Marcelego W³odzimierza // // // // // // // 0 // // // // // // // Antoniego Piotra Ma³gorzaty Henryka Mariusza // // 0 Fabiana Sebastiana Agnieszki Jaros³awa Anastazji Wincentego Ildefonsa Rajmunda // // // // Felicji / // // // Mi³osza Tatiany // Pauli Tymoteusza Jerzego Przybys³awa Walerego Zdzis³awa 0 miejsce na reklamê, dane teleadresowe x 0 mm Macieja Martyny // Ludwiki Przygotowanie projektu graficznego z materia³ów Zamawiaj¹cego wynosi z³ netto Koperta do wzoru D,0 z³ netto/szt. 0

19 na indywidualne zamówienie kalendarz œcienny -dzielny wzór S-D œcienne format: blok kalendarza: ca³y kalendarz kalendarz po z³o eniu CENNIK x mm x 0 mm x mm kalendarium dwukolorowe: czarno-czerwone czêœci reklamowe: wersja podstawowa (góra + dó³) karton 0 g, druk w pe³nym kolorze (CMYK) + lakier UV wersja LUX (góra + dó³) karton 0 g, druk w pe³nym kolorze (CMYK) + folia b³ysk, górna czêœæ reklamowa oklejana na, mm tekturze, tzw. g³ówka wypuk³a kaszerowana kalendarium: papier offsetowy 0 g podk³adka (plecki): karton 00 g czêœci reklamowe i kalendaria ³¹czone metalow¹ spiral¹ w kolorze bia³ym plastikowe okienka do kalendarza w kolorze czerwonym Listopad november - november miejsce na reklamê x mm Styczeñ 0 0 Danuty Genowefy 0 Wilhelma Antoniego Felicji Ludwiki Anieli Eugeniusza Honoraty Matyldy Piotra Ma³gorzaty Mi³osza Tatiany 0 00 Grudzieñ dezember - december 0 0 Hanny Edwarda Arkadiusza Benedykta Henryka Mariusza Pauli Tymoteusza 0 Kacpra Melchiora Baltazara Weroniki Bogumi³a 0 Fabiana Sebastiana Jerzego Przybys³awa Lucjana Oriany Feliksa Hilarego Agnieszki Jaros³awa Walerego 0 00 januar - january Nowy Rok Mieczys³awa Mœcis³awa Izydora Paw³a Anastazji Wincentego Zdzis³awa 0 Makarego Grzegorza Marcjanny Marceliny Marcelego W³odzimierza Ildefonsa Rajmunda 0 Macieja Martyny iloœæ wersja podstawowa*,0,0,0 wersja LUX*,0,0,0 *cena PLN netto/szt. Luty februar - february Marzec 0 märz - march miejsce na reklamê, dane teleadresowe x 0 mm Przygotowanie projektu graficznego z materia³ów Zamawiaj¹cego wynosi z³ netto Koperta do wzoru D,0 z³ netto/szt. 0

20 na indywidualne zamówienie kalendarz œcienny -dzielny wzór S-F œcienne format: blok kalendarza: ca³y kalendarz kalendarz po z³o eniu x mm x mm x mm kalendarium dwukolorowe: czarno-czerwone czêœci reklamowe: wersja podstawowa (góra + dó³) karton 0 g, druk w pe³nym kolorze (CMYK) + lakier UV wersja LUX (góra + dó³) karton 0 g, druk w pe³nym kolorze (CMYK) + folia b³ysk, górna czêœæ reklamowa oklejana na, mm tekturze, tzw. g³ówka wypuk³a kaszerowana kalendarium: papier offsetowy 0 g podk³adka (plecki): karton 00 g czêœci reklamowe i kalendaria ³¹czone metalow¹ spiral¹ w kolorze bia³ym plastikowe okienka do kalendarza w kolorze czerwonym CENNIK iloœæ wersja podstawowa*,0,0,0 wersja LUX*,0,0,0 *cena PLN netto/szt. miejsce na reklamê x mm S N Pn Wt Œr Cz Pt S N Pn Wt 0 Œr Cz Pt S N Pn Wt Œr Cz Pt S N 0 Pn Wt Œr Cz Pt S N Pn miejsce na reklamê, dane teleadresowe x 0 mm Przygotowanie projektu graficznego z materia³ów Zamawiaj¹cego wynosi z³ netto Koperta do wzoru F,0 z³ netto/szt. 0 0

21 T Pn Wt Œr Cz Pt So N Miko³aja Jaremy ucji Otylii Bogumi³y Dominika Maksyma T Pn Wt Œr Cz Pt So N 0 Marcina Ambro ego Alfreda Izydora Cezarego Teofila 0 T 0 Pn Wt Œr Cz Pt So N Natalii Eligiusza Marii Wirgiliusza Celiny Niny Honoraty Zenona Dominika T Balbiny Pauliny Leokadii Wies³awa Albiny Zdzis³awa S³awomira Wiktorii Eugeniusza Pn Wt Œr Cz Pt So N Ksawerego Judyty Julii azarza Olimpii Wigilia Adama, Ewy Sylwestra Melanii T 0 Pn Wt Œr Cz Pt So N 0 0 Barbary Barnaby Damazego Waldemara Bogus³awa Gracjana Bo e Narodzenie 0 T Saby Krystyny Joanny Dagmary Gabrieli Dariusza Szczepana Dionizego Pn Wt Œr Cz Pt So N T 0 Pn Wt Œr Cz Pt So N Romualda Ryszarda Walentego Zenona Eleonora Feliksa Makarego Romana T Brygidy Ignacego Piotra akliny Jowity Faustyna Ma³gorzaty Marty Pn Wt Œr Cz Pt So N T Marii Mi³os³awa Apolonii Eryka Danuty Juliana Romany Damiana Pn Wt Œr Cz Pt So N T 0 Fazy ksiê yca: nów I kwadra pe³nia III kwadra B³a eja Hipolita Jacka Elwiry ukasza Zbigniewa Macieja Bogusza Pn Wt Œr Cz Pt So N Andrzeja Weroniki Marii Lucjana Konstancji Symeona Cezarego Wiktora T Agaty Justyniana Eulalii Modesta Piotra Konrada Aleksandra Miros³awa Pn Wt Œr Cz Pt So N T 0 Doroty Bohdana Katarzyny Grzegorza Leona Ludmi³y Gabriela Wiktora Pn Wt Œr Cz Pt So N na indywidualne zamówienie kalendarz œcienny -dzielny wzór S-F œcienne format: blok kalendarza: ca³y kalendarz kalendarz po z³o eniu x mm x mm x mm kalendarium dwukolorowe: czarno-czerwone czêœci reklamowe: wersja podstawowa (góra + dó³) karton 0 g, druk w pe³nym kolorze (CMYK) + lakier UV wersja LUX (góra + dó³) karton 0 g, druk w pe³nym kolorze (CMYK) + folia b³ysk, górna czêœæ reklamowa oklejana na, mm tekturze, tzw. g³ówka wypuk³a kaszerowana kalendarium: papier offsetowy 0 g podk³adka (plecki): karton 00 g czêœci reklamowe i kalendaria ³¹czone metalow¹ spiral¹ w kolorze bia³ym plastikowe okienka do kalendarza w kolorze czerwonym STYCZEÑ.. JANUAR.. JANUARY 0 0 Daniela Genowefy Danuty Antoniego Tymoteusza Rafa³a Piotra Marcelego GRUDZIEÑ.. DEZEMBER.. DECEMBER 0 miejsce na reklamê x mm 0 0 Anieli Eugeniusza Honoraty Feliksa Piotra Ma³gorzaty Mi³osza Tatiany 0 Hanny Edwarda Arkadiusza Benedykta Henryka Mariusza Pauli Tymoteusza 00 0 Kacpra Melchiora Baltazara Weroniki Bogumi³a Fabiana Sebastiana Przybys³awa Lucjana Oriany Feliksa Hilarego Agnieszki Jaros³awa Juliana Walerego LUTY.. FEBRUAR.. FEBRUARY Nowy Rok Mieczys³awa Mœcis³awa Izydora Paw³a Anastazji Wincentego 0 Makarego Bazylego Antoniego Marcelego Marcelego W³odzimierza Marii Rajmunda Ismeny Macieja Martyny CENNIK iloœæ wersja podstawowa*,0,0,0 wersja LUX*,0,0,0 *cena PLN netto/szt. miejsce na reklamê, dane teleadresowe x 0 mm Przygotowanie projektu graficznego z materia³ów Zamawiaj¹cego wynosi z³ netto Koperta do wzoru F,0 z³ netto/szt. 0

22 kalendarz ksi¹ kowy dzienny format A ksi¹ kowe format bloku: 0 x 0 mm rozk³ad kalendarium dzienny iloœæ stron: 0 + stron z mapami papier chamois (kremowy) 0 g œrodek kalendarza: szaro-bordowy lub szaro-niebieski bogata czêœæ informacyjna perforacja naro ników mapy na wyklejkach kalendarium w jêzykach: PL, EN, DE, FR, RUS notes teleadresowy zintegrowany z blokiem tasiemka koloru kremowego ok³adka: oprawa jednolita lub z przeszyciami CENNIK OPRAWY JEDNOLITE (cena PLN netto/szt.) Vivella Prestige Ginger Denim Nebraska Gaja Ostrich Nilo Tortuga Skóra Naturalna Firmowa* papier chamois,0,0,0,0,0,00,0,0,0 0,00,0 * oprawa kalendarza indywidualna z za³o eniem dostarczonej do nas zafoliowanej oklejki. W innym przypadku wycena przygotowana bêdzie osobno. CENNIK OPRAWY Z PRZESZYCIAMI (cena PLN netto/szt.) PROSTE SKOS CASCADA UK PASSO FALA POZIOMA FALA GÓRNA FALA PRAWA ALFA GRZBIET MARGINES BETA SFERA PORTOS ARAMIS JOJO KOMETA WCIÊCIE papier chamois 0,00,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 wzory przeszyæ dostêpne na stronach - katalogu UWAGA Wymienione ceny w powy szych tabelach s¹ cenami za ca³y kalendarz. W cenie kalendarza jest t³oczenie roku 0. Inne opcje typu: t³oczenie logo klienta, obszycie ok³adki itp. s¹ dodatkowo p³atne. Wybieraj¹c opcje dodatkowe nale y do ceny kalendarza w wybranej oprawie dodaæ cenê opcji dodatkowych. Tabelka z cenami opcji dodatkowych umieszczona na stronie katalogu. 0

23 kalendarz ksi¹ kowy tygodniowy format A ksi¹ kowe format bloku: 0 x mm rozk³ad kalendarium tygodniowy iloœæ stron: + stron z mapami papier bia³y 00 g œrodek kalendarza: szaro-bordowy lub szaro-niebieski bogata czêœæ informacyjna perforacja naro ników mapy na wyklejkach kalendarium w jêzykach: PL, EN, DE, FR, RUS notes teleadresowy zintegrowany z blokiem tasiemka koloru kremowego ok³adka: oprawa jednolita lub z przeszyciami CENNIK OPRAWY JEDNOLITE (cena PLN netto/szt.) Vivella Prestige Ginger Denim Nebraska Gaja Ostrich Nilo Tortuga Skóra Naturalna Firmowa* papier bia³y,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,00 * oprawa kalendarza indywidualna z za³o eniem dostarczonej do nas zafoliowanej oklejki. W innym przypadku wycena przygotowana bêdzie osobno. CENNIK OPRAWY Z PRZESZYCIAMI (cena PLN netto/szt.) PROSTE SKOS CASCADA UK PASSO FALA POZIOMA FALA GÓRNA FALA PRAWA ALFA GRZBIET MARGINES BETA SFERA PORTOS ARAMIS JOJO KOMETA WCIÊCIE papier bia³y 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 wzory przeszyæ dostêpne na stronach - katalogu UWAGA Wymienione ceny w powy szych tabelach s¹ cenami za ca³y kalendarz. W cenie kalendarza jest t³oczenie roku 0. Inne opcje typu: t³oczenie logo klienta, obszycie ok³adki itp. s¹ dodatkowo p³atne. Wybieraj¹c opcje dodatkowe nale y do ceny kalendarza w wybranej oprawie dodaæ cenê opcji dodatkowych. Tabelka z cenami opcji dodatkowych umieszczona na stronie katalogu. 0

CENNIK. kalendarzy autorskich. k a l e ndarze. P r o j e kt i pr o duk cja. Koncepcja. Projekt. Produkcja TRÓJDZIELNE BIUWARY JEDNODZIELNE

CENNIK. kalendarzy autorskich. k a l e ndarze. P r o j e kt i pr o duk cja. Koncepcja. Projekt. Produkcja TRÓJDZIELNE BIUWARY JEDNODZIELNE CENNIK kalendarzy autorskich Koncepcja TRÓJDZIELNE JEDNODZIELNE CZTERODZIELNE BIURKOWE BIUWARY WIELOPLANSZOWE PLAKATOWE LISTKOWE Projekt Indywidualne podejście do każdego zamówienia! Produkcja P r o j

Bardziej szczegółowo

z indywidualnym projektem

z indywidualnym projektem 2012 styczeń z indywidualnym projektem Dla tych, którzy potrzebują niepowtarzalnego kalendarza proponujemy kalendarze z indywidualnym, autorskim projektem. Jesteśmy w stanie zaprojektować i wydrukować

Bardziej szczegółowo

www.redfocus.pl biuro@redfocus.pl tel. 512 720 300

www.redfocus.pl biuro@redfocus.pl tel. 512 720 300 CENNIK 0 mm Trójdzielny EKONOMICZNY mm Kalendarz trójdzielny z indywidualnym zadrukiem. Główka kalendarza i plecy tworzą jedną całość. Kalendarium czarno-czerwone. Środkowe kalendarium tło białe, gór ne

Bardziej szczegółowo

oferta kalendarzy Lipiec Listopad Luty Marzec Maj Czerwiec Wt Pt So Cz Ni So

oferta kalendarzy Lipiec Listopad Luty Marzec Maj Czerwiec Wt Pt So Cz Ni So 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Luty Marzec Maj erwiec 0 0 0 Sb 0 0 Pn 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Lipiec Listopad oferta kalendarzy 0 Zapraszamy Państwa do zapoznania się z ofertą kalendarzy firmowych

Bardziej szczegółowo

spis treści Kalendarze Książkowe Okładki Oferta magazynowa Okładki oferta magazynowa 3

spis treści Kalendarze Książkowe Okładki Oferta magazynowa Okładki oferta magazynowa 3 kalendarze spis treści Kalendarze Książkowe Okładki Oferta magazynowa Kalendarze Książkowe Okładki oferta magazynowa 3 Vivella 3 Vivella economic 3 Nebraska 3 Nebraska Exclusive 3 Gaja 4 Caprice 4 Baladek

Bardziej szczegółowo

2015 www.jakubiccy.com.pl

2015 www.jakubiccy.com.pl Istniejemy od 1986 r. CENTRUM POLIGRAFII Sp. z o.o. Kalendarze Kolekcja 2015 www.jakubiccy.com.pl Plakatowe Trójdzielne Zdj cie do główki kalendarza trójdzielnego GRATIS! Ksià kowe Rodzinne / Zdzieraki

Bardziej szczegółowo

ul. Stab³owicka Wroc³aw, Polska

ul. Stab³owicka Wroc³aw, Polska KALENDARZY Joanna Danys ul. Stab³owicka 8- -06 Wroc³aw, Polska Tel.: + 7 760 Fax: + 7 76 www.dan-mark.pl danmark@dan-mark.pl Katalog kalendarzy 7 Kalendarze planszowe Kalendarze książkowe i biurowe Soft

Bardziej szczegółowo

KALENDARZE. dostępne od ręki

KALENDARZE. dostępne od ręki KALENDARZE 2015 dostępne od ręki kalendarze dzienne 3 Sobota Saturday Samstag Samedi Суббота Arlety, Danuty, Genowefy Январь Janvier Januar January Styczeń 3+362 Koziorożec 07: 45 15: 35 14: 37 05: 42

Bardziej szczegółowo

TRÓJDZIELNE KALENDARZE 2017 KSIĄŻKOWE

TRÓJDZIELNE KALENDARZE 2017 KSIĄŻKOWE TRÓJDZIELNE KALENDARZE KSIĄŻKOWE TRÓJDZIELNE KSIĄŻKOWE KALENDARZE Spis treści: - Kalendarze trójdzielne - Kalendarze trójdzielne (wzory plecków) - Kalendarze trójdzielne (wzory plecków) - Kalendarze książkowe

Bardziej szczegółowo

Księga intencji mszalnych

Księga intencji mszalnych Księga intencji mszalnych na rok 2018 JEDNOŒÆ 2018 Pn Wt Śr Cz Pt So Nd 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 LUTY Pn Wt Śr Cz Pt So Nd 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Bardziej szczegółowo

KALENDARZE w DobRym ToNiE EXTRAKALENDARZE.PL

KALENDARZE w DobRym ToNiE EXTRAKALENDARZE.PL Kalendarze w dobrym tonie EXTRAKALENDARZE.PL EXTRAKALENDARZE.PL jest ofertą specjalną kalendarzy produkowanych przez Drukarnię PRINT EXTRA. Nasze wieloletnie doświadczenie oraz bogate wyposażenie drukarni

Bardziej szczegółowo

kalendarze dobre bo polskie

kalendarze dobre bo polskie kalendarze dobre bo polskie Andrzeja, Konstantego Marcina, Ambrożego Alfreda, Izydora Seweryna, Tomasza Anieli, Tytusa Honoraty, Matyldy Małgorzaty, Piotra Pawła, Miłosza Brygidy, Ignacego Jana, Piotra

Bardziej szczegółowo

NATURALNIE NAJLEPSZA OFERTA KALENDARZY EXTRAKALENDARZE.PL

NATURALNIE NAJLEPSZA OFERTA KALENDARZY EXTRAKALENDARZE.PL NATURALNIE NAJLEPSZA OFERTA KALENDARZY EXTRAKALENDARZE.PL EXTRAKALENDARZE.PL jest ofertą specjalną kalendarzy produkowanych przez Drukarnię PRINT EXTRA. Nasze wieloletnie doświadczenie oraz bogate wyposażenie

Bardziej szczegółowo

2,65 3,84 4,20 2,20 8,43 11,33 4,25 0,45 1,86 5,34 6,86 3,89 6,80 10,98 5,61 9,20 17,04 13,20

2,65 3,84 4,20 2,20 8,43 11,33 4,25 0,45 1,86 5,34 6,86 3,89 6,80 10,98 5,61 9,20 17,04 13,20 2,65 3,84 4,20 2,20 8,43 11,33 4,25 0,45 1,86 5,34 6,86 3,89 6,80 10,98 5,61 9,20 17,04 13,20 15,20 14,20 12,39 +, +, 8%!>?(# :#6?(# / C5 C5 H5 H6 H7 H8 Rodzaj karnetu Symbol Cena (1 egz.) Pakowane

Bardziej szczegółowo

ul. Stab³owicka 118-120 54-062 Wroc³aw, Polska Tel.: +48 71 3769311 Fax: +48 71 3769323 www.dan-mark.pl danmark@dan-mark.pl

ul. Stab³owicka 118-120 54-062 Wroc³aw, Polska Tel.: +48 71 3769311 Fax: +48 71 3769323 www.dan-mark.pl danmark@dan-mark.pl KALENDARZY ul. Stab³owicka 8-20 54-062 Wroc³aw, Polska Tel.: +48 7 37693 Fax: +48 7 3769323 www.dan-mark.pl danmark@dan-mark.pl Katalog kalendarzy 205 spis treści New York A4/352.............................

Bardziej szczegółowo

Katalog produktów POZNAŃ. Akwarelowy Świat

Katalog produktów POZNAŃ. Akwarelowy Świat Katalog produktów POZNAŃ Akwarelowy Świat Kartka B6 - Poznań w akwareli POZ-01 POZ-02 POZ-03 POZ-04 POZ-05 POZ-06 POZ-07 POZ-08 POZ-09 POZ-10 POZ-11 NOWOŚĆ! POZ-12 NOWOŚĆ! PL-04 Papeteria - Poznań w akwareli

Bardziej szczegółowo

ul. Stab³owicka Wroc³aw, Polska Tel.: Fax:

ul. Stab³owicka Wroc³aw, Polska Tel.: Fax: KALEDARZY ul. Stab³owicka 118-120 54-062 Wroc³aw, Polska Tel.: +48 71 3769300 Fax: +48 71 3769323 www.dan-mark.pl danmark@dan-mark.pl Katalog kalendarzy 2016 Psy i koty - A3...............................

Bardziej szczegółowo

Styczeń. Nowy Rok Mieczysława, Mieszka. Szymona, Edwarda. Anieli, Eugeniusza. Makarego, Izydora. Genowefy, Danuty

Styczeń. Nowy Rok Mieczysława, Mieszka. Szymona, Edwarda. Anieli, Eugeniusza. Makarego, Izydora. Genowefy, Danuty Kalendarz Styczeń 2 3 4 5 9 0 2 9 23 24 25 2 30 3 3 2 4 5 2 22 2 29 Nowy Rok Mieczysława, Mieszka Makarego, Izydora Genowefy, Danuty Anieli, Eugeniusza Szymona, Edwarda Święto Trzech Króli Melchiora, Kacpra,

Bardziej szczegółowo

Styczeń. Poniedziałek. Nowy Rok Mieczysława, Mieszka. Genowefy, Danuty. Święto Trzech Króli Melchiora, Kacpra, Baltazara. Marcjanny, Marcelego

Styczeń. Poniedziałek. Nowy Rok Mieczysława, Mieszka. Genowefy, Danuty. Święto Trzech Króli Melchiora, Kacpra, Baltazara. Marcjanny, Marcelego Kalendarz Styczeń Nowy Rok Mieczysława, Mieszka Makarego, Izydora Genowefy, Danuty Anieli, Eugeniusza Szymona, Edwarda Święto Trzech Króli Melchiora, Kacpra, Baltazara Lucjana, Juliana Seweryna, Mścisława

Bardziej szczegółowo

ul. Stab³owicka Wroc³aw, Polska

ul. Stab³owicka Wroc³aw, Polska KALENDARZY ul. Stab³owicka 118-120 54-062 Wroc³aw, Polska Tel.: +48 71 3769311 Fax: +48 71 3769323 www.dan-mark.pl danmark@dan-mark.pl Katalog kalendarzy 2014 spis treści New York A4/352........................

Bardziej szczegółowo

WARP KSIĘGA IDENTYFIKACJI BRANDBOOK VER. 2. warp.org.pl. GRUDZIEŃ 2016 WIELKOPOLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SP. Z O.O.

WARP KSIĘGA IDENTYFIKACJI BRANDBOOK VER. 2. warp.org.pl. GRUDZIEŃ 2016 WIELKOPOLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SP. Z O.O. KSIĘGA IDENTYFIKACJI info@warp.org.pl RANDOOK VER. 2 GRUDZIEŃ 2016 WIELKOPOLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIĘIORCZOŚCI SP. Z O.O. warp.org.pl LOGOTYP budowa i proporcje znaku Wielkość logotypu określana jest

Bardziej szczegółowo

Kalendarz kresowy 2011

Kalendarz kresowy 2011 Kalendarz kresowy Dawny Lwów i Stanisławów NIEZALEŻNE PISMO POLAKÓW NA UKRAINIE Styczeń Lwowskie kamienice drugiej połowy XIX w. Danuty, Genowefy 0 Jana, Wilhelma Antoniego, Rościsława Felicji, Tymoteusza

Bardziej szczegółowo

2013 oferta kalendarze

2013 oferta kalendarze 03 oferta kalendarze Kalendarze są doskonałym nośnikiem reklamy kalendarze przez 365 dni w roku. Szanowni Państwo!... nie od dziś wiadomo, że kalendarz jest nie tylko przydatnym gadżetem, ale również całoroczną

Bardziej szczegółowo

STYCZEŃ / JANUARY / JANUAR

STYCZEŃ / JANUARY / JANUAR 0 0 STYCZEŃ / JANUARY / JANUAR Nowy Rok Makarego, Izydora Genowefy, Danuty Anieli, Eugeniusza Seweryna, Mścisława Marcjanny, Marcelego Wilhelma, Jana 0 Honoraty, Zenona Lucjana, Juliana Święto Trzech Króli

Bardziej szczegółowo

Kalendarz Kresowy 2015

Kalendarz Kresowy 2015 Kalendarz Kresowy 2015 Styczeń 2015 Ossolineum, obecnie biblioteka im. Stefanyka we Lwowie, fot. Maria Basza 5 Edwarda Szymona 12 Arkadiusza Benedykta Czesława 19 Arkadiusza Benedykta Henryka 26 Leona

Bardziej szczegółowo

Styczeń Nowy Rok. Anieli, Eugeniusza. Lucjana, Juliana. Szymona, Edwarda Święto Trzech Króli. Seweryna, Mścisława

Styczeń Nowy Rok. Anieli, Eugeniusza. Lucjana, Juliana. Szymona, Edwarda Święto Trzech Króli. Seweryna, Mścisława Styczeń 0 0 Wilhelma, Jana Anieli, Eugeniusza Honoraty, Zenona Pawła, Miłosza 0 Makarego, Izydora Genowefy, Danuty Szymona, Edwarda Święto Trzech Króli Marcjanny, Marcelego Arkadiusza, Czesława Weroniki,

Bardziej szczegółowo

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela KALENDARZ 203 Styczeń 203 2 3 4 5 Nowy Rok Mieczysława, Mieszka Izydora, Makarego Danuty, Genowefy Anieli, Eugeniusza 7 8 9 0 2 3 Juliana, Lucjana Seweryna, Teofila Weroniki, Juliana Jana, Wilhelma Matyldy,

Bardziej szczegółowo

CENNIK KALENDARZY KALENDARZE BIURKOWE KALENDARZE ŒCIENNE KALENDARZE KIESZONKOWE KALENDARZE KSI KOWE KARTKI ŒWI TECZNE KOPERTY Z NADRUKIEM

CENNIK KALENDARZY KALENDARZE BIURKOWE KALENDARZE ŒCIENNE KALENDARZE KIESZONKOWE KALENDARZE KSI KOWE KARTKI ŒWI TECZNE KOPERTY Z NADRUKIEM CENNIK KALENDARZY W ZORY KALENDARZY www. KALENDARZE BIURKOWE 2 KALENDARZE ŒCIENNE 3 KALENDARZE KIESZONKOWE 5 KALENDARZE KSI KOWE 6 KARTKI ŒWI TECZNE 9 KOPERTY Z NADRUKIEM 9 FORMULARZ ZAMÓWIENIA 10 WARUNKI

Bardziej szczegółowo

kalendarz kresowy 2010

kalendarz kresowy 2010 kalendarz kresowy dawny lwów i stanisławów kurier galicyjski NIEZALEŻNE PISMO POLAKÓW NA UKRAINIE tel.: 0-00-, 0-00-0; www. kuriergalicyjski.info Styczeń Dawna siedziba Sejmu Galicyjskiego we Lwowie, późniejszy

Bardziej szczegółowo

Projekt Przedsiębiorczo i społecznie w powiecie janowskim współfinansowany ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich

Projekt Przedsiębiorczo i społecznie w powiecie janowskim współfinansowany ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich janowscy liderzy ekonomii społecznej Projekt Przedsiębiorczo i społecznie w powiecie janowskim współfinansowany ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich AGNIESZKA BANASIAK-WIŚNIEWSKA. WIELOLETNI KOORDYNATOR

Bardziej szczegółowo

UZUPEŁNIENIA REKLAMOWE do kalendarzy książkowych

UZUPEŁNIENIA REKLAMOWE do kalendarzy książkowych UZUPEŁNIENIA REKLAMOWE do kalendarzy książkowych tłoczenie logo logo 3D tłoczenie personalizacji personalizacja 3D nadruk okładka indywidualna wyklejka indywidualna wklejka reklamowa tasiemka indywidualna

Bardziej szczegółowo

Przeterminowane leki,maści itp. można oddać:

Przeterminowane leki,maści itp. można oddać: Przeterminowane leki,maści itp. można oddać: Apteka, ul. Długa 147, 34-530 Bukowina Tatrzańska Apteka "U Kubusia", ul. Koścuszki 29, 34-530 Bukowina Tatrzańska Punkt Apteczny, ul. Polna 44, 34-406 Leśnica

Bardziej szczegółowo

Przekazujemy na Wasze ręce nasz jubileuszowy kalendarz. Nie jest to zwykły kalendarz, bo stworzony został z pasją i zaangażowaniem wielu osób.

Przekazujemy na Wasze ręce nasz jubileuszowy kalendarz. Nie jest to zwykły kalendarz, bo stworzony został z pasją i zaangażowaniem wielu osób. Słowem wstępu Szanowni Państwo! Przekazujemy na Wasze ręce nasz jubileuszowy kalendarz. Nie jest to zwykły kalendarz, bo stworzony został z pasją i zaangażowaniem wielu osób. Trzymacie przed sobą coś dla

Bardziej szczegółowo

Przeterminowane leki,maści itp. można oddać:

Przeterminowane leki,maści itp. można oddać: Przeterminowane leki,maści itp. można oddać: Apteka, ul. Długa 147, 34-530 Bukowina Tatrzańska Apteka "U Kubusia", ul. Koścuszki 29, 34-530 Bukowina Tatrzańska Punkt Apteczny, ul. Polna 44, 34-406 Leśnica

Bardziej szczegółowo

Monday / Montag Tuesday / Dienstag Wednesday / Mittwoch Thursday / Donnerstag Friday / Freitag Saturday / Samstag Sunday / Sonntag

Monday / Montag Tuesday / Dienstag Wednesday / Mittwoch Thursday / Donnerstag Friday / Freitag Saturday / Samstag Sunday / Sonntag Baszta z XIV w. na dziedzińcu Zamku Żupnego Styczeń January / Januar 2015 52 1 2 3 4 Nowy Rok 1 2 3 4 Trzech 5 Króli 6 7 8 9 10 11 Ireny, Grażyny Izydora, Makarego Danuty, Daniela Elżbiety, Tytusa Edwarda,

Bardziej szczegółowo

Przeterminowane leki,maści itp. można oddać:

Przeterminowane leki,maści itp. można oddać: Przeterminowane leki,maści itp. można oddać: Apteka, ul. Długa 147, 34-530 Bukowina Tatrzańska Apteka "U Kubusia", ul. Koścuszki 29, 34-530 Bukowina Tatrzańska Punkt Apteczny, ul. Polna 44, 34-406 Leśnica

Bardziej szczegółowo

Przeterminowane leki,maści itp. można oddać:

Przeterminowane leki,maści itp. można oddać: Przeterminowane leki,maści itp. można oddać: Apteka, ul. Długa 147, 34-530 Bukowina Tatrzańska Apteka "U Kubusia", ul. Koścuszki 29, 34-530 Bukowina Tatrzańska Punkt Apteczny, ul. Polna 44, 34-406 Leśnica

Bardziej szczegółowo

Przeterminowane leki,maści itp. można oddać:

Przeterminowane leki,maści itp. można oddać: Przeterminowane leki,maści itp. można oddać: Apteka, ul. Długa 147, 34-530 Bukowina Tatrzańska Apteka "U Kubusia", ul. Koścuszki 29, 34-530 Bukowina Tatrzańska Punkt Apteczny, ul. Polna 44, 34-406 Leśnica

Bardziej szczegółowo

Kwiecień 2017 Pn Wt Śr Cz Pt Sb Nd

Kwiecień 2017 Pn Wt Śr Cz Pt Sb Nd Kalendarz Kresowy Styczeń 0 0 Luty 0 Marzec 0 0 Kwiecień 0 0 Maj 0 0 Czerwiec 0 0 Lipiec 0 0 Sierpień 0 0 Wrzesień 0 0 Październik 0 0 Listopad 0 0 Grudzień 0 0 Kupując Kalendarz Kresowy, wspomagasz słowo

Bardziej szczegółowo

Powiat Słupski.

Powiat Słupski. Powiat Słupski Starostwo Powiatowe w Słupsku 76-200 Słupsk ul. Szarych Szeregów 14 tel. 59 841 85 00 faks 59 842 71 11 e-mail: starostwo@powiat.slupsk.pl Kraina w Kratę Styczeń 1 1 2 3 4 5 6 Nowy Rok Mieczysława,

Bardziej szczegółowo

Przeterminowane leki,maści itp. można oddać:

Przeterminowane leki,maści itp. można oddać: Przeterminowane leki,maści itp. można oddać: Apteka, ul. Długa 147, 34-530 Bukowina Tatrzańska Apteka "U Kubusia", ul. Koścuszki 29, 34-530 Bukowina Tatrzańska Punkt Apteczny, ul. Polna 44, 34-406 Leśnica

Bardziej szczegółowo

Health Resort & Medical SPA

Health Resort & Medical SPA GRUDZIEŃ P O N I E D Z I A ł E K W TO R E K Ś R O DA C Z WA R T E K P I ą T E K S O B OTA N I E D Z I E L A Eligiusza Natalii Pauliny Piotra Ksawerego Franciszka Bernarda Barbary Norberta Sabiny Leontyny

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ PASTORALNY

KALENDARZ PASTORALNY 2016 KALENDARZ PASTORALNY NIEDZIELA TYGODNIK KATOLICKI Kalendarz wydany we współpracy z: Redaktor naczelny Niedzieli : Lidia Dudkiewicz Redaktor tomu: Karolina Mysłek Korekta: Barbara Kubicka Redakcja

Bardziej szczegółowo

Zalesie. Dolne. Z historii Krauzówki

Zalesie. Dolne. Z historii Krauzówki 2012 Dolne Styczeñ Siedziba przy ul. Anny Jagiellonki 10 to tutaj w latach 1939-45 odbywały się tajne komplety, a w latach 1945-55 mieściła się pierwsza szkoła podstawowa w Zalesiu Dolnym 52 1 2 3 4 5

Bardziej szczegółowo

STYCZEŃ January / Januar / Январь 2014

STYCZEŃ January / Januar / Январь 2014 STYCZEŃ January / Januar / Январь 1 1 2 3 4 5 2 6 7 8 9 10 11 12 3 13 14 15 16 17 18 19 4 Św. Kacpra Trzech Króli Melchiora Baltazara Bogumiły Weroniki Lucjana Juliana Feliksa Niny Nowy Rok Mieczysława

Bardziej szczegółowo

uzależnieni od sportu

uzależnieni od sportu uzależnieni od sportu 2013 Wydawca: Burmistrz Tuchowa ul. Rynek 1, 33-170 Tuchów www.tuchow.pl Fotografie: Wiktor Chrzanowski, Maciej Maziarka Koncepcja i projekt: Małgorzata Wójcik, Wiktor Chrzanowski,

Bardziej szczegółowo

pn wt śr cz pt so nd pn wt śr cz pt so nd pn wt śr cz pt so nd Trzech Króli 6 Kacpra Melchiora 4 Angeliki Eugeniusza 5 Edwarda Szymona

pn wt śr cz pt so nd pn wt śr cz pt so nd pn wt śr cz pt so nd Trzech Króli 6 Kacpra Melchiora 4 Angeliki Eugeniusza 5 Edwarda Szymona Przyszłość PolskI zależy od was I musi od Was zależeć. To jest nasza Ojczyznato jest nasze być I nasze mieć. (Jan Paweł II, gdańsk, czerwca R.) styczeń Nowy Rok Mieczysława Mieszka Makarego Danuty Genowefy

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ PASTORALNY

KALENDARZ PASTORALNY 2018 KALENDARZ PASTORALNY NIEDZIELA TYGODNIK KATOLICKI Kalendarz wydany we współpracy z: Redaktor naczelna Niedzieli : Lidia Dudkiewicz Redaktor tomu: Karolina Mysłek Redakcja techniczna: Małgorzata Gzel

Bardziej szczegółowo

Przeterminowane leki,maści itp. można oddać:

Przeterminowane leki,maści itp. można oddać: Przeterminowane leki,maści itp. można oddać: Apteka, ul. Długa 147, 34-530 Bukowina Tatrzańska Apteka "U Kubusia", ul. Koścuszki 29, 34-530 Bukowina Tatrzańska Punkt Apteczny, ul. Polna 44, 34-406 Leśnica

Bardziej szczegółowo

Listko. Reklamo. biuwary KSIĄŻKOWE. asetony. Litery Przest. Trójdzielne MATERIAŁY REKLAMOWE. Listkowe. biuwary KSIĄŻKOWE. Długopisy.

Listko. Reklamo. biuwary KSIĄŻKOWE. asetony. Litery Przest. Trójdzielne MATERIAŁY REKLAMOWE. Listkowe. biuwary KSIĄŻKOWE. Długopisy. KSIĄŻKOWE Listkowe Tró KS Biu Listkowe ce Tr Knadruki Trójdzielne MATERIAŁY REKLAMOWE Wizytówki notesy Etykiety OPAKOWANIA KOPERTY DRUKI samokopjujące Gazetki Promocyjne P Papier firmowy w ceramiczne ereklamoweparasolependrive

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Trzeciego Wieku w Gniewie

Uniwersytet Trzeciego Wieku w Gniewie Stowarzyszenie Gniewski Uniwersytet Trzeciego Wieku e-mail: uniwersytetgniew@gmail.com www.uniwersytetgniew.pl pl. Grunwaldzki 16/17 83-140 Gniew tel. 695 751 199 grudzień 2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12

Bardziej szczegółowo

Katalog produktów TATRY BESKIDY PODHALE. Akwarelowy Świat

Katalog produktów TATRY BESKIDY PODHALE. Akwarelowy Świat Katalog produktów TATRY BESKIDY PODHALE Akwarelowy Świat Tatry Magnesy (65x70 mm) MG-TAT-01 MG-TAT-02 MG-TAT-03 MG-TAT-04 MG-TAT-05 MG-TAT-06 MG-TAT-07 MG-TAT-08 MG-TAT-09 BIELSKO-BIAŁA MG-BB-01 MG-BB-02

Bardziej szczegółowo

TUCHÓW SACRUM PROFANUM

TUCHÓW SACRUM PROFANUM TUCHÓW SACRUM PROFANUM 2015 Wydawca: Burmistrz Tuchowa ul. Rynek 1, 33-170 Tuchów www.tuchow.pl Fotografie: Maciek Maziarka Koncepcja i projekt: Małgorzata Wójcik, Maciek Maziarka, Jarosław Mirek I Nowy

Bardziej szczegółowo

Najpierw, 56 lat temu, powstał WODROL. Potem, istniejący od 27 lat do dziś, EKOWODROL.

Najpierw, 56 lat temu, powstał WODROL. Potem, istniejący od 27 lat do dziś, EKOWODROL. Najpierw, lat temu, powstał WODROL. Potem, istniejący od lat do dziś, EKOWODROL. Inna nazwa, inne możliwości, inne technologie, nowi ludzie. Tylko cel ten sam. Dostarczać ludziom zdrową, czystą wodę. I

Bardziej szczegółowo

OFERTA KALENDARZE 2016

OFERTA KALENDARZE 2016 OFERTA 2016 Pragniemy zaproponować Państwu wysokiej jakości kalendarze reklamowe - w różnych wielkościach (jednodzielne, trójdzielne, plakatowe, wieloplanszowe, planery, biurkowe, listkowe) oraz szeroki

Bardziej szczegółowo

Co możemy zaoferować w zamian:

Co możemy zaoferować w zamian: Co możemy zaoferować w zamian: - promocja marki sponsora na eventach edukacyjnych w całej Polsce - logo na filmach promocyjnych - strona www.psiaedukacja.eu - plakaty w min. 600 placówkach oświatowych

Bardziej szczegółowo

Serock. w o biekt y wie

Serock. w o biekt y wie Serock w o biekt y wie Leszka Błachnio 2011 Urząd Miasta i Gminy w Serocku, ul. Rynek 21, 05-140 Serock, tel. 22 782 88 00, fax 22 782 74 99, umg@serock.pl, www.serock.pl Można być myśliwym Leszek Błachnio

Bardziej szczegółowo

kaszerowana, wypukła, foliowana folią błyszczącą obrazki z kolekcji A01 - A30 możliwość wdruku logo na wybranym obrazku lub projekt indywidualny

kaszerowana, wypukła, foliowana folią błyszczącą obrazki z kolekcji A01 - A30 możliwość wdruku logo na wybranym obrazku lub projekt indywidualny KALENDARZE TRÓJDZIELNE K AT autorskie główki do kalendarzy od str. 7 JAK POWINIEN WYGLĄDAĆ TWÓJ IDEALNY KALENDARZ? KAT-K KAT-PP GŁÓWKA kaszerowana, wypukła, foliowana folią błyszczącą obrazki z kolekcji

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ PASTORALNY

KALENDARZ PASTORALNY 2017 KALENDARZ PASTORALNY NIEDZIELA TYGODNIK KATOLICKI Kalendarz wydany we współpracy z: Redaktor naczelna Niedzieli : Lidia Dudkiewicz Redaktor tomu: Karolina Mysłek Redakcja techniczna: Małgorzata Gzel

Bardziej szczegółowo

OFERTA KALENDARZE 2015

OFERTA KALENDARZE 2015 OFERTA 2015 Pragniemy zaproponować Państwu wysokiej jakości kalendarze reklamowe - w różnych wielkościach (jednodzielne, trójdzielne, plakatowe, wieloplanszowe, planery, biurkowe, listkowe) oraz szeroki

Bardziej szczegółowo

KALENDARZE TRÓJDZIELNE Z GŁÓWKĄ WYPUKŁĄ KALENDARZE TRÓJDZIELNE Z GŁÓWKĄ PŁASKĄ

KALENDARZE TRÓJDZIELNE Z GŁÓWKĄ WYPUKŁĄ KALENDARZE TRÓJDZIELNE Z GŁÓWKĄ PŁASKĄ KALENDARZE TRÓJDZIELNE Z GŁÓWKĄ WYPUKŁĄ - format kalendarza 315 x 790 mm - format główki 315 x 205 mm - główka projekt indywidualny, druk CMYK + lakier UV, oklejana na tekturze falistej ( efekt wypukłości

Bardziej szczegółowo

K A L E N D A R Z E R E K L A M O W E 2 0 1 5

K A L E N D A R Z E R E K L A M O W E 2 0 1 5 KALENDARZE REKLAMOWE 2 0 1 5 trójdzielne kalendarze trójdzielne wersja LUX W cenie kalendarza: GŁÓWKA Cechą charakterystyczną tego kalendarza jest sposób wykonania główki. Główka kalendarza drukowana jest

Bardziej szczegółowo

Drodzy Klienci, Pracownia Reklamowo-Wydawnicza Destiny Studio. tel. 516 036 028 biuro@destinystudio.pl www.destinystudio.pl

Drodzy Klienci, Pracownia Reklamowo-Wydawnicza Destiny Studio. tel. 516 036 028 biuro@destinystudio.pl www.destinystudio.pl Drodzy Klienci, Wielkimi krokami zbliża się sezon kalendarzowy. W związku z tym, składamy na Wasze ręce ofertę kalendarzy reklamowych na rok 2012. Przygotowując ją, staraliśmy się zawrzeć w niej krótki

Bardziej szczegółowo

oferta 2015 kalendarze

oferta 2015 kalendarze Oferta zawiera typowe realizacje, inne warianty kalendarzy wykonyjemy zgodnie z indywidualnymi zapytaniami klientów. dlaczego my? posiadamy wiedzę i doświadczenie dysponujemy nowoczesnym parkiem maszynowym

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ GMINY CZARNA NA 2014 ROK TAJEMNICA MIEJSC...

KALENDARZ GMINY CZARNA NA 2014 ROK TAJEMNICA MIEJSC... KALENDARZ GMINY CZARNA NA ROK TAJEMNICA MIEJSC... Najlepsze życzenia na rok składają Przewodniczący Rady Gminy Czarna Zdzisław Jaromi Wójt Gminy Czarna Edward Dobrzański FOT. MATEUSZ KOT Medynia Głogowska.

Bardziej szczegółowo

WSCHOWA W OBI EKTYWACH...

WSCHOWA W OBI EKTYWACH... WSCHOWA W OBI EKTYWACH... kalendarz 0 foto: Łukasz Żarski zw.pl WschKal0.indd 0-- 0:: WSCHOWA 0 foto: Łukasz Żarski zw.pl Izydora Grzegorza Adriana Marceliny Marcelego Włodzimierza Ildefonsa Rajmunda 0

Bardziej szczegółowo

Przegląd Twórczości Artystycznej Osób Niepełnosprawnych

Przegląd Twórczości Artystycznej Osób Niepełnosprawnych I miejsce w KATEGORII MALARSTWO Łukasz Jakubowski Upadek Popiela Warsztat Terapii Zajęciowej TPD Suwałki Przegląd Twórczości Artystycznej Osób Niepełnosprawnych 2017 Zrealizowano przy wsparciu finansowym

Bardziej szczegółowo

Honorata Regiec, Zespół Placówek Oświatowych w Sromowcach Niżnych

Honorata Regiec, Zespół Placówek Oświatowych w Sromowcach Niżnych 2015 Honorata Regiec, Zespół Placówek Oświatowych w Sromowcach Niżnych Alicja Hryc, kl. VI, Szkoła Podstawowa im. J. Brzechwy w Krośnicy Styczeń 2015 1Marii Mieczysława NOWY ROK 2Bazylego Grzegorza 3Danuty

Bardziej szczegółowo

Lubawa walczy z rakiem

Lubawa walczy z rakiem LU B AWA 0 Lubawa walczy z rakiem Weź zdrowie w swoje ręce. Zrób cytologię raz w roku! W akcji profilaktycznej wspierają nas lubawskie ambasadorki W ramach akcji Lubawa walczy z rakiem nasze działania

Bardziej szczegółowo

STYCZEŃ Piątek v. 2. Tydzień Wtorek. Feliksa, Hilarego, Niny v STYCZEŃ 07:41 15:50. Bogumiły, Weroniki 07:41 LUTY. FORMAT: 165 x 220 mm

STYCZEŃ Piątek v. 2. Tydzień Wtorek. Feliksa, Hilarego, Niny v STYCZEŃ 07:41 15:50. Bogumiły, Weroniki 07:41 LUTY. FORMAT: 165 x 220 mm KALENDARZE KSIĄŻKOWE 0: : : 0: bota bota Samstag Суббота B FORMA: x 0 mm +,, 0:0 : 0: Sunday nntag Боскресенье g Боскресенье Monday Montag Понедельник YGODNIOWE 0: : ROZKŁAD: dzienny (jeden dzień na stronie)

Bardziej szczegółowo

Katalog produktów WARSZAWA. Akwarelowy Świat

Katalog produktów WARSZAWA. Akwarelowy Świat Katalog produktów WARSZAWA Akwarelowy Świat Kartki B6 WA-01 WA-02 WA-03 WA-04 WA-05 WA-06 WA-07 WA-08 WA-09 WA-10 WA-11 WA-12 Kartki B6 WA-13 WA-14 WA-15 WA-16 WA-21 WA-22 WA-23 WA-24 WA-25 WA-26 WA-27

Bardziej szczegółowo

JANUARY DECEMBER. Nowy Rok Mieczysława, Mieszka Lucjana, Juliana. Izydora, Pawła. Hilarego, Feliksa. Dzień Babci.

JANUARY DECEMBER. Nowy Rok Mieczysława, Mieszka Lucjana, Juliana. Izydora, Pawła. Hilarego, Feliksa. Dzień Babci. Styczeń 0 0 0 Nowy Rok Mieczysława, Mieszka Weroniki, Bogumiły Hilarego, Feliksa Izydora, Pawła Małgorzaty, Piotra Henryka, Marty Fabiana, Sebastiana Pauli, Tytusa Jana, Przybysława Feliksa, Honoraty Waleriusza,

Bardziej szczegółowo

K a l e n d a r z e

K a l e n d a r z e K a l e n d a r z e 0 1 5 Kalendarze trójdzielne Specyfikacja: g³ówka wypuk³a lub p³aska G³ówka kalendarza: wymiar: 30 00 mm, surowiec: g³ówka wypuk³a karton 50 g/m, g³ówka p³aska karton 30 g/m nadruk:

Bardziej szczegółowo

KALENDARZE dost pne od r ki

KALENDARZE dost pne od r ki KALENDARZE dost pne od r ki Январь Janvier Januar January Styczeń Sobota Saturday Samstag Samedi Суббота Styczeń January Januar Janvier Январь Stycze + Arlety, Danuty, Genowefy 0: : Koziorożec Poniedziałek

Bardziej szczegółowo

Kalendarium imprez 2010

Kalendarium imprez 2010 Serock 2010 Kalendarium imprez 2010 Miasto i Gmina Serock 1 14.02 akcja Zima w mieście 20 27.03 prezentacje lokalnych grup teatralnych zespołów i solistów w ramach Przeglądu Amatorskiej Twórczości Scenicznej

Bardziej szczegółowo

CENNIK dla KLIENTA KALENDARZE 2014. ul. Boczna 10 85-734 Bydgoszcz 52 342 54 15 796 94 44 61 biuro2@polifax.pl

CENNIK dla KLIENTA KALENDARZE 2014. ul. Boczna 10 85-734 Bydgoszcz 52 342 54 15 796 94 44 61 biuro2@polifax.pl CENNIK dla KLIENTA Dotyczy 4 katalogu kalendarzy ze strony www.polifax.pl - zak³adka Kalendarze lub oferty strony www.polifax.drukarniakalendarzy.pl do podanyh cen NETTO nale y doliczyæ 23% podatku VAT

Bardziej szczegółowo

CENNIK dla KLIENTA KALENDARZE 2016. Dotyczy 4 katalogu kalendarzy ze strony www.polifax. pl - zak³adka Kalendarze

CENNIK dla KLIENTA KALENDARZE 2016. Dotyczy 4 katalogu kalendarzy ze strony www.polifax. pl - zak³adka Kalendarze CENNIK dla KLIENTA do podanyh cen NETTO nale y doliczyæ 23% podatku VAT Dotyczy 4 katalogu kalendarzy ze strony www.polifax. pl - zak³adka Kalendarze KALENDARZE 2016 nadamy ksztalt Twoim pomyslom! ul.

Bardziej szczegółowo

KALENDARZE AUTORSKIE 2013

KALENDARZE AUTORSKIE 2013 AUTORSKIE 2013 KALENDARZE Oferujemy wykonanie wszelkiego rodzaju kalendarzy reklamowych. Dysponujemy szeregiem zdjêæ i projektów gotowych kalendarzy a na yczenie klienta wykonamy kalendarze autorskie.

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ JUBILEUSZOWY 2013

KALENDARZ JUBILEUSZOWY 2013 KALENDARZ JUBILEUSZOWY 2013 1. Gennaro Scarpetta ur. w 1979 roku. Ukończył w 2007 r. Akademię Sztuk Pięknych w Neapolu. W 2008 r. przeniósł się do Paryża do pracowni L Imprimerie 168, a od 20011 roku mieszka

Bardziej szczegółowo

Koszty przygotowania matrycy do tłoczenia (do 36cm 2) i ustawienia maszyny - jednorazowo 100 zł netto Tłoczenie na okładce... 1,00 zł netto/ szt.

Koszty przygotowania matrycy do tłoczenia (do 36cm 2) i ustawienia maszyny - jednorazowo 100 zł netto Tłoczenie na okładce... 1,00 zł netto/ szt. Format A5 145 mm x 05 mm objętość: 368 stron papier: offset biały 70 g/m kolor tasiemki: burgund 4 języki (pol., ang., niem., ros.) jeden dzień na stronie (z wyjątkiem sobót i niedziel) druk dwukolorowy

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ TRÓJDZIELNY - MINI

KALENDARZ TRÓJDZIELNY - MINI KALENDARZ TRÓJDZIELNY - MINI MODEL: KA01 (plecy i g³ówka drukowane jako jeden arkusz) format: 315 x 670 mm surowiec: papier kredowy 300g zabezpieczenie: lakier offsetowy kalendarium: 3 jêzyczne z imieninami

Bardziej szczegółowo

Historia Parafii p.w. św. Tomasza Apostoła w Kamionie Skierniewickim

Historia Parafii p.w. św. Tomasza Apostoła w Kamionie Skierniewickim Kalendarz Parafii Kamion 2012 Historia Parafii p.w. św. Tomasza Apostoła w Kamionie Skierniewickim Arcybiskup metropolita gnieźnieńsko-warszawski Stefan kardynał Wyszyński, Prymas Polski erygował parafię

Bardziej szczegółowo

kalendarz 2014 Jakub Trzop, kl. IV, Szkoła Podstawowa w Łapszance

kalendarz 2014 Jakub Trzop, kl. IV, Szkoła Podstawowa w Łapszance kalendarz 0 Jakub Trzop, kl. IV, Szkoła Podstawowa w Łapszance Konkurs pomysł na plakat promujący LGD został zorganizowany przez i wzięły w nim udział szkoły podstawowe z miejscowości: Frydman, Gronków,

Bardziej szczegółowo

21 Terminarz dzienny A5 OK ADKA SKÓROPODOBNA - T OCZONE SZYCIE 22 Terminarz dzienny A5 OK ADKA SKÓROPODOBNA wycinane registry

21 Terminarz dzienny A5 OK ADKA SKÓROPODOBNA - T OCZONE SZYCIE 22 Terminarz dzienny A5 OK ADKA SKÓROPODOBNA wycinane registry Lp. Nazwa katalogowa Cena netto 1 Kalendarz biurowy MERKURIER B1 2,36 2 Kalendarz biurowy EUROPA B4 3,69 3 Kalendarz biurowy VENUS B5 4,08 4 Kalendarz biurowy MINI MERKURIER B9 2,03 5 Kalendarz biurowy

Bardziej szczegółowo

Bellona SA znana jest jako oficyna specjalizująca się w tematyce historycznej, militarnej i technicznej.

Bellona SA znana jest jako oficyna specjalizująca się w tematyce historycznej, militarnej i technicznej. 2016 kalendarze 2 BELLONA 2016 kalendarze Bellona SA znana jako oficyna specjalizująca się w tematyce historycznej, militarnej i technicznej. Klienci wiedzą też, że od lat oferujemy eleganckie i niedrogie

Bardziej szczegółowo

Kalendarz Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju

Kalendarz Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Kalendarz Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Fotografie: Wiktor Chrzanowski, Piotr Firlej, Projekt i druk: M-STUDIO Mirosław Dryla www.marketingstudio.pl 0 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Zdjęcia autorstwa uczestników II. Frankofońskiego Maratonu Fotograficznego w Polsce, którego Dalkia była partnerem.

Zdjęcia autorstwa uczestników II. Frankofońskiego Maratonu Fotograficznego w Polsce, którego Dalkia była partnerem. m i o a ł s p t a e i C 0 1 A 4 I K L DA Zdjęcia autorstwa uczestników II. Frankofońskiego Maratonu Fotograficznego w Polsce, którego Dalkia była partnerem. Promenade avec chaleur Spacer z ciepłem. Zespół:

Bardziej szczegółowo

KALANDARZE 2014. Planuj czas z dobrym EFEKTEM. Biuro Promocji i Reklamy

KALANDARZE 2014. Planuj czas z dobrym EFEKTEM. Biuro Promocji i Reklamy KALANDARZE 2014 Planuj czas z dobrym EFEKTEM 2014 Biuro Promocji i Reklamy KALENDARZE 3 - DZIELNE Już od 20 szt. z indywidualnym projektem klienta - foliowana wypukła główka - dwukolorowe kalendarium -

Bardziej szczegółowo

7,10 2,90 8,10 6,90. Gadżety z kalendarzem

7,10 2,90 8,10 6,90. Gadżety z kalendarzem Kalendarze indywidualne Gadżety z kalendarzem 7,10 2,90 PUDEŁKO Z KARTECZKAMI pudełko z nadrukiem kalendarza ( kolor 1+0, nadruk na trzech bokach), karteczki z indywidualnym nadrukiem (1+0). NOTES MAGNETYCZNY

Bardziej szczegółowo

Kalendarze trójdzielne

Kalendarze trójdzielne Kalendarze trójdzielne Kalendarze z indywidualną główką Kalendarze posiadają wypukłą główkę, na której wykonywana jest indywidualna grafika. 25 szt. 18,90 zł 50 szt. 14,90 zł 100 szt. 11,90 zł 200 szt.

Bardziej szczegółowo

Poniedziałek Wtorek środa czwartek piątek sobota Niedziela. Danuty Genowefy 10. Ady Jana, Wilhelma 17. Antoniego Jana, Mariana 24

Poniedziałek Wtorek środa czwartek piątek sobota Niedziela. Danuty Genowefy 10. Ady Jana, Wilhelma 17. Antoniego Jana, Mariana 24 Kot lekarski 0 0 Zula Zula mieszka przy lesie i tam spędza większość wolnego czasu. Ma coś ze żbika. Wdrapuje się na najwyższe drzewa. @dr_arrian Nowy Rok Mieczysława Izydora Makarego Danuty Genowefy Angeliki

Bardziej szczegółowo

OKŁADKI I BLOKI. terminarze i notesy. kalendarze BIURKOWE. linia DUO. linia KREACJA. linia KLASYKA. linia EKO. layouty bloków.

OKŁADKI I BLOKI. terminarze i notesy. kalendarze BIURKOWE. linia DUO. linia KREACJA. linia KLASYKA. linia EKO. layouty bloków. OKŁADKI I BLOKI wzory okładek indywidualizacja okładki wybór u 20-23 28-31 32-36 linia DUO indywidualizacja u 38-41 wzory okładek 4-7 indywidualizacja okładki 28-31 linia KREACJA wybór u indywidualizacja

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ JEDNODZIELNY (główka wypukła)

KALENDARZ JEDNODZIELNY (główka wypukła) JEDNODZIELNY (główka wypukła) I PLECKI A drukowane wg indywidualnego projektu Klienta. 60mm Kawa świeżo palona ul. Kawowa 109 67109 Poznań WYPUKŁA 310 x 210 mm tektura lita 1,9mm 310 x 480 mm Standard

Bardziej szczegółowo

PROJEKT GRAFICZNY [DO WYBORU] GRATIS! Czas realizacji: 1-3 dni robocze w zależności od nakładu K04 K05

PROJEKT GRAFICZNY [DO WYBORU] GRATIS! Czas realizacji: 1-3 dni robocze w zależności od nakładu K04 K05 DRUK CYFROWY [ kalendarzyki ] listkowe PROJEKT GRAFICZNY [DO WYBORU] GRATIS! K01 format 85x55 mm druk kolorowy dwustronny papier: kreda 350 g zaokrąglone narożniki opcjonalnie: folia błysk lub mat dwustronnie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT GRAFICZNY [DO WYBORU] GRATIS! format po złożeniu 220x155 mm. podstawa karton 250 g. (czarny, czerwony) K05. spirala biała

PROJEKT GRAFICZNY [DO WYBORU] GRATIS! format po złożeniu 220x155 mm. podstawa karton 250 g. (czarny, czerwony) K05. spirala biała 201 5 DRUK CYFROWY [ kalendarzyki ] listkowe PROJEKT GRAFICZNY [DO WYBORU] GRATIS! K01 format 85x55 mm druk kolorowy dwustronny papier: kreda 350 g zaokrąglone narożniki opcjonalnie: folia błysk lub mat

Bardziej szczegółowo

Zalesie. Dolne. Historia Platerówki

Zalesie. Dolne. Historia Platerówki 2013 Dolne Styczeñ Rysunek projektowanej przyszłej zalesiańskiej szkoły na pocztówce-cegiełce z 1933 r. 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 Nowy Rok, Mieczysława Bazylego, Makarego Arletty, Danuty Anieli, Eugeniusza

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ 2012 SZANOWNI PAŃSTWO, DRODZY PRZYJACIELE,

KALENDARZ 2012 SZANOWNI PAŃSTWO, DRODZY PRZYJACIELE, KALENDARZ 2012 SZANOWNI PAŃSTWO, DRODZY PRZYJACIELE, oddajemy w Państwa ręce Kalendarz Gminy Puławy na 2012 rok, który dobitnie potwierdza przekonanie, że największym naszym skarbem są jej kreatywni mieszkańcy.

Bardziej szczegółowo

Kalwaria Praszkowska

Kalwaria Praszkowska Kalwaria Praszkowska 2006 Archidiecezja Częstochowska ARCYBISKUP METROPOLITA CZĘSTOCHOWSKI DEKRET ogłaszający kościół pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny Kalwaryjskiej w Praszce sanktuarium maryjnym

Bardziej szczegółowo

ŁAPANÓW KALENDARZ ŁAPANÓW

ŁAPANÓW KALENDARZ ŁAPANÓW ŁAPANÓW KALENDARZ ŁAPANÓW URZĄD GMINY Centrala - 14 613 40 57 Sekretariat - 14 685 39 01 Fax - 14 685 39 00 Wójt Gminy - 14 613 40 57 Sekretarz Gminy - 14 685 39 02 Księgowość - 14 684 85 39 Oświata -

Bardziej szczegółowo

STYCZEŃ Henryka, Mariusza. 26 Tytusa, Tymoteusza. niedziela poniedziałek wtorek środa czwartek piątek sobota

STYCZEŃ Henryka, Mariusza. 26 Tytusa, Tymoteusza. niedziela poniedziałek wtorek środa czwartek piątek sobota Fot. Małgorzata Soboltyński odsłonięcie pomnika św. Jadwigi w Budapeszcie autorstwa Dávida Tótha STYCZEŃ 0 Objawienie Pańskie Chrzest Pański Weroniki 0 Fabiana, Sebastiana Jerzego, Anieli Juliana, Lucjana

Bardziej szczegółowo