Aukcja ANTYKWARIAT WÓJTOWICZ. odbędzie się dn. 18 IV 2015 r. o godz w Krakowie w Domu Polonii Rynek Gł. 14

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Aukcja ANTYKWARIAT WÓJTOWICZ. odbędzie się dn. 18 IV 2015 r. o godz. 11.00 w Krakowie w Domu Polonii Rynek Gł. 14"

Transkrypt

1 Aukcja ANTYKWARIAT WÓJTOWICZ Maria Wójtowicz Piotr Wójtowicz 40 odbędzie się dn. 18 IV 2015 r. o godz w Krakowie w Domu Polonii Rynek Gł. 14 * Wystawa pozycji w dniu aukcji od godz KRAKÓW, ul. Szpitalna 19, tel./fax

2 Opracowanie: Piotr Wójtowicz i współpracownicy WARUNKI LICYTACJI 1. Ceny podane w katalogu są cenami wywołania. 2. Do ceny wylicytowanej antykwariat dolicza 7% opłaty organizacyjnej. 3. Prowadzący aukcję może wycofać pozycję przed rozpoczęciem licytacji bez podania przyczyny. 4. Do udziału w aukcji upoważnione są osoby oraz instytucje (w ich imieniu upoważnieni przedstawiciele), które zostały osobiście zarejestrowane w dniu i miejscu aukcji przez organizatora aukcji, lub złożyły zlecenie kupna w formie pisemnej, poprzez lub fax. 5. W celu rejestracji uczestnictwa osobistego w aukcji należy podać dane osobowe, dane adresowe oraz kontaktowy numer telefonu. Przy rejestracji należy okazać dokument potwierdzający tożsamość rejestrującego się dowód osobisty (prawo jazdy) paszport. 6. W zamówieniach pisemnych prosimy podać: numer pozycji, nazwisko autora, pierwsze słowo tytułu oraz najwyższą oferowaną cenę. W imieniu tych osób i instytucji w licytacji uczestniczy upoważniony przedstawiciel antykwariatu. 7. W przypadku otrzymania limitów na jednakową kwotę w stosunku do tej samej pozycji, o wyniku licytacji decyduje kolejność zgłoszeń. 8. Treść zamówień aukcyjnych traktowana jest poufnie. 9. Przerwy w trakcie aukcji są ustalane przez prowadzącego aukcję. Są one integralną częścią aukcji. 10. Organizatorzy aukcji zastrzegają sobie prawo wykluczenia z aukcji osób, które nie wywiązują się z przyjętych zobowiązań. 11. Nabywca może w terminie 14 dni od dnia aukcji odstąpić od umowy kupna w przypadku, gdy opis pozycji zamieszczony w katalogu w sposób znaczący odbiega od stanu faktycznego rzeczy. Sprawy sporne będą rozpatrywane przez Antykwariat Wójtowicz po dostarczeniu odpowiedniego uzasadnienia. 12. Zakupione pozycje wysyłamy pocztą: dla instytucji płatność przelewem bankowym, dla osób prywatnych za pobraniem pocztowym, jeśli nie ustalono inaczej. 13. Prosimy o przestrzeganie 7-dniowego terminu płatności od daty otrzymania rachunku za zakupione pozycje. Po tym terminie będą naliczane ustawowe odsetki. 14. Osoby odbierające pozycje osobiście zobowiązane są wykupić je w ciągu 7 dni od daty aukcji. Po tym terminie naliczane będą ustawowe odsetki. 15. Biblioteka Narodowa i Biblioteka Jagiellońska mają prawo pierwokupu po cenach wylicytowanych. 16. Organizator aukcji nie ponosi odpowiedzialności za ukryte wady fizyczne i prawne licytowanych pozycji. 17. Zamówienia pocztowe prosimy kierować na adres Antykwariatu Wojtowicz. 18. Zdjęcia każdej pozycji aukcyjnej zamieszczone na stronie są równorzędnym elementem opisu zamieszczonego w katalogu. 19. Przystąpienie do aukcji jest równoznaczne z akceptacją ww. warunków aukcyjnych. 20. Wykorzystywanie opisów bibliograficznych oraz ilustracji zamieszczonych na stronie internetowej jest możliwe wyłącznie po uzyskaniu zgody Antykwariatu Wojtowicz. 21. Wyniki aukcji podlegają publikacji na stronie internetowej w terminie trzech dni po dniu aukcji. Wyniki będą udostępnione na ww. stronie przez miesiąc od dnia publikacji. Antykwariat Wójtowicz s.c. ul. Szpitalna 19, Kraków tel./fax tel Konto bankowe:

3 Nr 76. Miechowita M. Chronica Polonorum. Kraków Tabl. 1

4 Tabl. 2 40, 107, , 822, 833, , 1280, 1336, 560, 531, 1355, 998, 1147, 642, 773, , 1316, 1317

5 Tabl , 838, 1158, 1220, 766, , 897, 462, 365, 606, 1260, 1391, 932, , 1277, 530, 1116, 1377, 798, 1106, 832, 689, 1048, 723, 1291, 462, 710, 635, 63, , 615, 1091, 447, 448

6 Tabl. 4 Nr 1. Albertus Magnus Super Marci Evangeliare... Hagenau Nr 7. Arthus Gothard Dantiscanus Historia Indiae orientalis

7 Nr 14. Biblia Wujka. Kraków Wyd. 1. Tabl. 5

8 Tabl. 6 Nr 9. Augustyn Św. Sermones Nr 10. Barnim XI Kercken ordening im Lande tho Pomern Nr 16. Bochart S. Hierozoicon Nr 18. Brunfels O. Pandect Buechlin

9 Tabl. 7 Nr 17. Britannicus G. Sermones funebres vulgares. Wenecja Nr 38. Gerson J. Opera. Strassburg 1488.

10 Tabl. 8 Nr 40. Grodzicki S. Quadrupartitae conciones. T Ingolstad Nr 24. Cervantes Historya... Don Quiszotta. T Warszawa 1781, 1786.

11 Nr 32. Ewannelion. Lwów M. Sloska. Tabl. 9

12 Tabl. 10 Nr 76. Miechowita M. Chronica Polonorum Nr 14. Biblia Wujka. Kraków 1599.

13 Tabl. 11 Nr 37. Froissart J. Chronique... T , Nr 32. Ewannelion. Lwów M. Sloska.

14 Tabl. 12 Nr 37. Froissart J. Chronique... T , 1518.

15 Tabl. 13 Nr 33. Triodion. Lwów Nr 51. Jonston J. De Avibus Nr 55. Kochanowski Jan Nr 60. Laboureur J. Histoire... de Pologne

16 Tabl. 14 Nr 64. Lauterbach S. Pohlnische Chronicke Nr 94. Ruhig Ph. Littauisch-Deutsches... Lexicon Nr 77. Miechowita M. Chronica Polonorum

17 Tabl. 15 Nr 63. Launay C.L.... Geographie. T Nr 86. Persius F. A.... Satyrarum

18 Tabl. 16 Nr 92. Richard...Omnia opera Nr 93. Rosselius A. Pymander Nr 98. Schopper J., Stummel Ch. 1554, Nr 116. Ziegenhorn Ch. G. Staats Recht der Herzogtuemer Curland und Semgallen

19 Tabl. 17 Nr 100.Sierakowski W. Sztuka muzyki Nr 101. Sirigatti L. La pratica di prospettiva del Cavaliere Nr 115. Yehuda K. Sefer HaMusar. Kraków Nr 117. Żuchowski S. Process kryminalny

20 Tabl. 18 Nr 118. Jan II Kazimierz. Król Polski Nr 119. Jan II Kazimierz. Król Polski

21 Tabl. 19 Nr 120. Jan III Sobieski. Król Polski Nr 121. Stanisław Leszczyński. Król Polski Nr 122. Stanisław August. Król Polski Nr 192. Zajączek J. Historya Rewolucyi Polskiej

22 Tabl. 20 Nr 130. Dąbrowski Jan Henryk Nr 142. Poniatowski X. Józef Nr 199. Polskie ubiory szlacheckie.

23 Tabl. 21 Nr 209. Wawrosz Karol Nr 212. Streit F.W. Atlas

24 Tabl. 22 Nr 235. Afryka. A. Ortelius. Nr 236. Argentyna... Mercator, Hondius

25 Tabl. 23 Nr 214. Polska. Homann Nr 241. Przemyśl. Braun Hogenberg

26 Tabl. 24 Nr 240. Kraków. Merian Nr 243. Zgorzelec. Braun Hogenberg

27 Tabl. 25 Nr 280. Plakat Nr 253. Rada Główna Opiekuńcza. Nr 278. Plakat Deni W. Nr 279. Plakat Deni W.

28 Tabl. 26 Nr 254. Album na zdjęcia. Nr 255. Oprawa A. Kleina. Nr 590 i 591. d Andilly A. Journal. Oprawa sygn. R. Petit.

29 Tabl. 27 Nr 461. Bartoszewicz J. Arcybiskupi gnieźnieńscy Nr 559. Chądzyński J. N. Opisy miast w ziemi sandomierskiej, Nr 592. Dante A. La divine comedie. Nr 920. Luwr, muzeum i arcydzieła malarstwa.

30 Tabl. 28 Nr 701. Hayek G. Wielki atlas do zoologi, botaniki i mineralogii Nr 850. Kremer J. Podróż do Włoch. T

31 Tabl. 29 Nr 932. Maciejowski W. A. Piśmiennictwo polskie Nr 970. Millot Historya rzymska Nr Bandtkie Stężyński K. W. Numismatyka krajowa Nr Konkurs na monety 2, 5, 10 zł

32 Tabl. 30 Nr Polska Lotnicza. Nr Resenblum B. 900 najlepszych środków domowych przeciw... chorobom Nr Reveille Sztuka życia Nr Sobieszczański F. M. Wiadomości historyczne o sztukach pięknych. T

33 Tabl. 31 Nr Polska, jej dzieje i kultura. Nr Polska, jej dzieje i kultura.

34 Tabl. 32 Nr Ahrens H. Encyklopedja prawa Nr Bandtkie J. V. Jus Polonicum Nr Korowicki A. Proces cywilny litewski Nr Maciejowski W. A. Historya prawodastw słowiańskich

35 Tabl. 33 Nr Szczepański J. J. Polihymnia. T Nr 962. Mickiewicz Adam Poezye. T Wilno

36 Tabl. 34 Nr Witke-Jeżewski D. Pamiętnik wystawy starych rycin Nr Wojsko Polskie Kościuszki w r Nr Wiszniewski M. Pomniki historyi i literatury polskiey. T Nr Życie Marszałków Francuzkich z czasów Napoleona

37 STARE Stare DRUKI druki 3 1. ALBERTUS Magnus Super Marci Evangeliare Postilla. Venerabislis domini:... Hagenau 16 Aprilis Impressus... Joannis Rynman de Oringaw... Industrii Henrici Gran. (32 22,5 cm), k. [5], XCIX, opr. sk. współcz. Ślady niew. zawilg. i zaplamień. Brak 1 karty (Aa2). Oprawa współczesna: pełna skóra z tłoczeniami. Kilka marginaliów z epoki. Szerokie marginesy egzemplarz nie przycięty. Druk dwu- -szpaltowy, czcionka gotycka, kilkadziesiąt inicjałów ręcznie malowanych kolorem czerwonym i niebieskim oraz setki podkolorowań czcionek oraz podkreśleń ważnych ustępów. Postinkunabuł. Treścią dzieła są komentarze do ewangelii św. Marka autorstwa Alberta Wielkiego ( ), teologa, dominikanina, biskupa Ratyzbony i m.in. nauczyciela Tomasza z Akwinu. Johann Rynman z Augsburga (zm. 1522), niemiecki wydawca. Zaczynał swój zawód jako księgarz w mieście Oehringen, później przeniósł się do Augsburga w Bawarii. W przeciwieństwie do wielu innych wydawców Rynman zatrudniał drukarzy, sam zaś skupiał się na dystrybucji i sprzedaży księżek. Do jego najbliższych współpracowników należał Heinrich Gran ( ), niemiecki drukarz. O ich ścisłej współpracy świadczy fakt, że Rynman sfi nansował 174 druki spośród 213 wydrukowanych przez Grana. Rzadkie (patrz Tabl. 4) Nr 1 Nr 2 2. ALFRAGANUS Mahometus Brevis ac perutilis compilatio Alfragani, astronomorum peritissimi, totum id cotinens, quod ad rudimenta astronomica est opportunum. Norimbergae (20,5 15 cm), k. 26, ilustr., inicj., opr. psk., współcz. Zwięzy na grzbiecie, nowe wyklejki. Zawilg. i ślady zalania kart. W tekście 8 drzeworytów astronomicznych. Alfraganus, właśc. Ahmad ibn Muhammad ibn Kathīr al-farghānī (IX w.) urodzony w Ferghanie (dzisiejszy Uzbekistan) astronom perski. Brał udział w dużym programie badań

38 4 Stare druki Nr 2 nieba i pomiarów ziemi. Między rokiem 833 a 857 zredagował Kitab fi Javani stanowiący skrót Kosmografii Ptolemeusza, ale prezentujący go w sposób bardziej opisowy niż matematyczny. Traktat był szeroko rozpowszechniony w świecie muzułmańskim i wywarł duży wpływ na nauczanie systemu ptolemejskiego. Na cześć astronoma jeden z kraterów księżyca nazwano Alfraganus. Bardzo rzadkie (APULEIUS Lucius Madaurensis) L. Apvleii Madavrensis philosophi Platonici opera, quae quidem extant, omnia. In Primis Vero De Asino Avreo Libri XI. / cum eruditissimis Philippi Beroaldi Comment Ariis. Et Godescalci Stevvechii Heusdani in L. Apvleii Opera omnia Questionibus et Conjecturis: Nec Non Aliorum doctiss. virorum in eundem Emendationibus. Demv m Totus Apvleivs ab innumeris, quibus scatebat, mendis non solum vindicatus, verum etiam cum vetustiss. Codicibus collatus, notis marginalibus lucidior est redditus. Adjecto quo que ad calcem Operis rerum et verborum in iisdem memorabilium Indice copioso, Reliquorum Operum Nr 3 Nr 3

39 Stare druki 5 catalogum Partis II. Titulus indicabit. (T. 1 2). Basileae (1620). Per Sebastianum Henricpetri. (17,5 10,5 cm), k. [16], s. 776; 872, opr. perg. z epoki. (Estr. T. 12). Ślady zawilgoceń, mocne zabrązowienia kart. Dedykacja wydawcy Marcusa Hoppera dla Stanisława i Jana Pieniążków (Stanislao et Ioanni Pieniaszek fratribus germanis Polonis). Estreicher notuje tylko XVI wieczne wydania. Komentarze Philippa Beroaldusa ( ). Sebastian Henric Petri ( ), drukarz, wraz z ojcem Henric Petri ( ) prowadzili drukarnie w Bazylei zwaną Offi cina Henricpetrina. Do najbardziej znanych dzieł, które wydrukowała Ofi cyna należy drugie wydanie De revolutionibus orbium coelestium Mikołaja Kopernika z 1566 roku. Apulejusz z Madaury (Lucius Apuleius) (ur. ok. 125 w Madaurze, zm. po 170) rzymski pisarz, fi lozof i retor. Rzadkie Nr 4 Nr 5 4. ARGENS Jean Baptiste Les Lettres Juives ou Correspondance philosophique, historique et critique entre un Juif voyageur à Paris et ses correspondans en divers endroits. T. 1 6 (w 3-ech wol., komplet). (Wyd. 1). Amsterdam Chez Paul Gautier. (16 10,5 cm), s. 332; k. [6], s. 347; k. [4], s. 365; XVI, 382; k. [11], s. 400; k. [8], s. 464, 1 miedzioryt na osobn. tabl., opr. psk. z epoki. Wpis wlasn. z epoki, otarcia oprawy i niew. uszkodzenia. Stan dobry. Jean-Baptiste Boyer d Argens,Jean Baptiste de Boyer, markiz, ( ) z Aix-en Provence, po krótkiej karjerze wojskowej we Francji przeniósł się do Holandji, gdzie napisał szereg utworów, utrzymanych w stylu Listów Montesquieu go, między innemi: Lettres Juives (Listy Żydowskie). Literatura fi lozofi czna i krytyczna, zgodna z duchem Oświecenia w formie korespondencji między kapłanem żydowskim Aaronem Monceca, genueńskim żydem Jabobem Brito i rabinem Konstantynopola Izaakiem Onis em (ARISTOTELES) Aristotelis Stagiritae, Libri moralem totam philosophiam complectens, cum averrois cordubensis in moralia Nicomachia expositione, et in Platonis Libros de Republica paraphrasi. Tertium volumen. Venetiis Apud Iuntas. (19,5 13,5 cm), k. [16], 372, inicjały, winiety, opr. perg. z epoki. Ślady zawilg., kilka kart poluźnionych, otarcia oprawy. Stan dobry. Dzieło stanowi trzeci tom dzieł zebranych Arystotelesa i zawiera: Moralium Nicomachiorum; Magnorum moralium; Politicorum; Oeconomicorum. Całość w opracowaniu i z komentarzami Averroesa. Arystoteles

40 6 Stare druki ze Stagejry ( p.n.e.) filozof, przyrodnik, estetyk, historyk ustroju. Studiował w Akademii Platona, potem założył w Atenach własną szkołę Liceum (Likajon). Twórca logiki formalnej. Averroes ( ), właśc. Muhammad ibn Ahmadd ibn Rushd arabski fi lozof, matematyk, prawnik i lekarz, znany głównie z komentarzy do Arystotelesa (ARNT [Arndt] Jan) Jana Arnta, ś. p. Generalnego Księstwa Luneburskiego Superintendenta Sześć Ksiąg: o prawdziwym chrześciaństwie, o zbawienney pokucie, serdeczney skrusze i żalu za grzech, prawey wierze, świątobliwym żywocie i przystoynym prawdziwych chrześcianów obcowaniu: oraz Informatorium iego Biblicum i dziewięć listów tu należących, które w niniejszych najdoskonalszych edycyach niemieckich tak wydane, że do każdego rozdziału modlitwa przyłożona, albo w Ogródeczku Rajskim pokazana, a miejsca trudniejsze do wyrozumienia, krociuchno wyłożone: z reiestrem pożytecznym, tak na wyroki Biblii świętej i wszystkie pamięci godne rzeczy w tey księdze iako i na ewanielie i lekcye niedzielne i świąteczne, i na katechizm cały. Teraz ale z niemieckiego na polski ięzyk na rozmnożenie chwały Bożey w kraiach polskich przy assystencyi Boskiey przetłumaczona przez X. Samuela Tschepiusa i t. d. Brzeg Nakł i druk. Jana Ernesta Trampa. (17,5 11,5 cm), s (oraz) Rajski Ogrodeczek pełen cnót chrześciańskich, aby przez nabożne i pocieszne modlitwy były w duszę wszczepione, chrześciaństwu otworzony... Brzeg J. E. Tramp. (17,5 11,5 cm), k. [8], s. 206 (w miejsce?), współopr., opr. sk. wtórna. (Estr. T. 12). Ślady zawilg. i zabrudzeń, egz. przycięty. w pierwszej pozycji brak 11 nieliczbowanych kart (7 z przodu, 4 z tyłu); w drugiej pozycji brak ostatnich kart (Estreicher nie podaje ilości stron). Oprawa XIX wieczna, czarna skóra, zachowane dwie klamerki. Arndt Jan ( ), należy do najznakomitszych mystyków protestanckich. Studiował dzieła dawnych mystyków katolickich: św. Bernarda, Taulera, Tomasza a Kempis i t. d., za co luteranie podejrzewali go o herezję. Jego Cztery księgi o prawdziwym chrystjanizmie, równie jak jego książka do nabożeństwa p. t. Ogródek rajski, doczekały się bardzo wielu wydań i często były lekturą, pobożniejszych protestantów ARTHUS Gothard Dantiscanus Historia Indiae orientalis ex variis auctoribus collecta et iuxta seriem topographicam regnorum, provinciarum et insularum per Africae, Asiaeque littora, ad extremos usq. Japonios deducta, qua regionum et insularum situs et commoditas, regum et populorum mores et habitus, religionum et superstitionum absurda varietas, Lusitanorum item Hispanorum et Batavorum res gestae atq. commercia varia, cum rebus administratione et memoratu dignissimis aliis, iucunda brevitate percensentur atq. describuntur. Coloniae Agripp Sumpt. Wilhelmi Lutzenkirch. (16 10 cm), k. [9], s. 616, opr. perg. z epoki. (Estr. T. 12). Ślady zawilg. i zabrązowień, wpisy własn. z epoki. Otarcia oprawy. Stan dobry. Bardzo rzadka praca opisująca historię XVI-wiecznych odkryć (w tym misji i innych kontaktów) prowadzonych na Wschodzie, w tym różnorodne relacje z Chinami. Zawiera obszerne informacje z wypraw portugalskich, holenderskich i hiszpańskich w tamte rejony, podaje szczegóły dotyczące obyczajów, ubiorów, historii, ustrojów polit. i in. odnoszące się do ludów Wschodu. Arthus Gotthard ( ), historyk, nauczyciel w Gdańsku, tu rozpoczął swoją edukację, następnie studiował na Uniwersytecie w Jenie i we Frankfurcie. Bardzo rzadkie (patrz Tabl. 4) 8. ARTHUS Gothard Dantiscanus Mercurii Gallobelgici, sive rerum in Gallia et Belgio potissimum: Ungaria, quoque, Germania, Polonia, Hispania, Italia, Anglia, alijsque Christiani Orbis Regnis & Provinciis, duobus his proximis annis scilicet 1607, & 1608 gestarum Nuncii Tomis octavi (pars prima), secunda, tertia. Coloniae Apud Gerardum Grevenbruch. (15,5 10 cm), 136; 159; 170, [2], opr. współcz. (Estr. T. 12). Ślady zawilg., podkreslenia w tekście z epoki, brak 2-óch kart (w tym karty tyt. i ostatniej karty). Mercurius Gallobelgicus ( ), jedno z najwczesniejszych czasopism,

41 Stare druki 7 publikujacych wiadomości. Druk czasopisma rozpoczęto w Kolonii, było szeroko rozpowszechniane w całej Europie. Arthus Gotthard ( ), historyk, nauczyciel w Gdańsku, tu rozpoczą swoją edukację, następnie studiował na Uniwersytecie w Jenie i we Frankfurcie. Rzadkie Nr 8 Nr 9 9. AUGUSTYN św. Sermones sancti Augustini ad Heremitas & nonnulli ad sacerdotes suos & ad aliquos alios. Et primo de institutione irregularis vite. [Venezia Melchiorre Sessa il vecchio & Pietro Ravani!]. Impr. per Merchiorem Sessam & Petrum de Rauannis socios. (15,5 11 cm), k. [136], 1 ilustr. drzewor., inicj. tyt. drzewor., sygnet druk., opr. perg. z epoki. Druk w szpaltach. Ślady zawilg. i zabrudz. opr. Zapiski z epoki w tekście oraz na k. tyt. i ostatniej str. Dzieło zawiera 62 homilie skierowane do eremitów i kapłanów. Augustyn z Hippony ( ) święty Kościoła katolickiego (błogosławiony prawosławny) i doktor Kościoła, wczesnochrześcijański teolog, fi lozof, pisarz i organizator życia kościelnego. Na początku manichejczyk, potem neoplatonik i sceptyk, nawrócony na chrześcijaństwo przez Ambrożego. Rzadkie (patrz Tabl. 6) 10. (BARNIM XI) Kercken ordening im lande tho Pomern dorch de dorchluechtigen hochgebarnen Foersten und Herren, Herrn Barnim und Herrn Philipssen hochloeffliker gedechtnis / beide Hertogen tho Stettin Pomern der Cassuben und Wenden / Foersten tho Ruegen / und Grauen tho Gutzkaw etc. Anfenglick op dem Landage tho Treptaw Anno MDXXXV. geschalten: und jetzo ferner dorch de Durchluechtigen Hochgebornen Foersten und Herren / Hern Barnim den Oldern / herrn Johan frederichen / Herrn Bugslaffen / Herrn Ernst Ludwig / Herrn Barnim den juengern / und Herrn Casimiren / Geneddern und gebroeder / Vertogen tho Stettin Pomern etc. vp Radt der Theologen und bewilligung der Landstend verniet und vermehrt Anno M.D.LIII. Wittemberg Dorch Jacob Soevenbuerger. (31 20 cm), k. [4], k. XXXIX, k. [2], 1 drzeworyt całostr., opr. psk. XIX w. (Estr. nie notuje). Niew. podklejenie karty tyt., zapiski z i podkreslenia z epoki. Karta tyt. w kolorze czarnym i czerwonym, otarcia i niew. uszkodz. oprawy. Stan dobry. Na odwrocie karty tyt. całostronicowy drzeworyt herbowy książąt pomorskich w Szczecinie. Barnim IX, znany też jako Barnim XI, w historiografi i występujący z przydomkiem Stary lub Pobożny ( ),

42 8 Stare druki książę z pomorskiej dynastii Gryfi tów, syn Bogusława X, pierwszy protestancki książę Pomorza. Studiował na uniwersytetach w Greifswaldzie i Wittenberdze, między innymi pod kierunkiem Marcina Lutra. W 1534 wprowadził w Księstwie Szczecińskim luteranizm, którego był zwolennikiem. Prowadził ostrożną politykę zagraniczną, współpracując z Zygmuntem Augustem, królem Polski, z którym był spokrewniony przez Annę Jagiellonkę, swą matkę. Oferowana praca zawiera regulacje prawne w odniesieniu do koscioła na Pomorzu, w związku z przejściem na protestantyzm. Rzadkie (patrz Tabl. 6) Nr 11 Nr (BAZYLI WIELKI) Omnia D. Basilii Magni archiepiscopi caesareae capadociae, quae extant, opera, iuxta argumentorum congruentiam in tomos partita quatuor. Iano Cornario medico physico interprete: quorum catalogum versa pagina docet. In calce subiectus inlex rerum omnium copiosis. T. 1 4 (w 1 wol.) Basileae Ex Officina Frobeniana. (Na ostatniej karcie: Basileae apud Hieronymum Frobenium et Nicolaum Episcopium). (34,5 24 cm), k. [4], s. 758, k. [13], znaki drukarskie, opr. sk., deska z epoki. Wpis własn. wytarty, współczesny exlibris, dorabiany grzbiet z niew. ubytkami, współcz. wyklejka, otarcia oprawy. Bazyli Wielki, zw. tez Bazyli z Cezarei ( ) święty kościoła katolickiego i prawosławnego, Ojciec Kościoła, biskup Cezarei i metropolita Kapadocji, organizator życia kościelnego i monastycznego, twórca liturgii. Dla głębokiej wiedzy i autorytetu moralnego zyskał przydomek Wielki. Twórca wielu pism teologicznych, kazań, listów. Dzieło zawiera całość twórczości Bazylego, w opracowaniu Janusa Cornariusa ( ), humanisty, przyjaciela Erazma z Rotterdamu, specjalizującego się w tłumaczeniu greckich i łacińskich dzieł medycznych. Praca dedykowana Albrechtowi ( ), arcybiskupowi Brandemburgii, księciu Szczecina, Pomorza, Kaszubów, etc (BENTIVOGLIO Guido) Memorie del Cardinale Bentivoglio, con le quali descrive la sua vita, E Non Solo Le Cose A Lvi Svccesse nel corso di essa, ma insieme le più notabili ancora occorse nella Città di Roma, in Italia, ed altroue. Divise in due libri. Veneta Per Giunti, e Baba. (21,7 16 cm), k. [4], s. 339, drzeworyt tyt., opr. perg. z epoki.

43 Stare druki 9 Pieczęć, wpis własn., niew. zabrudzenia oprawy, blok książki nieco poluźniony. Stan dobry. Na wyklejce exlibris Czartoryskich: Bibliotheque Du Prince W.C.Czartoryski. Exlibris z XIX w., przedstawia Herb Pogoń, poniżej zapiski inwentarzowe. W. K. Czartoryski ( ) syn Władysława, ordynat gołuchowski, podróżnik, lingwista; w zamku Cote de Grace stworzył bogatą bibliotekę. Guido Bentivoglio d Aragona ( ), kardynał włoski, mecenas sztuki i kultury, historyk i mąż stanu BIBLIA Nowy Testament. Novum Testamentum graecum. Cum vulgata interpretatione Latina Graeci contextus lineis inserta, quae quidem interpretatio cum a graecarum dictionum proprietate discedit, sensum, videlicet, magis quam verba exprimens, in margine libri est collocata, atque alia Ben. Ariae Montani Hispalensis opera e verbo reddita, ac diverso characterum genere distincta, in eius est substituta locum. Aaccesserunt et huic editioni Libri Graece scripti, qui vocantur Apocryphi, cum interlineari interpretatione latina ex Bibliis Complutensibus deprompta. [Aureliae Allobrogum-Genewa] Exc. Petrus de la Rouiere. (37 25 cm), k. [5], s. 186, 134, inicj., winiety, marginalia, drzeworyt tyt. Tekst w szpaltach. Współopr.: BIBLIA. Stary Testament Biblia hebraica. Eorundem latina interpretatio Xantis Pagnini Lucensis, Benedicti Ariae Montani Hispal. & quorundam aliorum collato studio, ad Hebraicam dictionem diligentissimč expensa. Accesserunt Libri Graecč scripti, qui vocantur Apocryphi; cum interlineari interpretatione Latina ex Bibliis Complutensibus petita. [Aureliae Allobrogum-Genewa] Exc. Petrus de la Rouiere. (37 25 cm), k. [12], s. 183, [1], 283, [1], 84, 203, [3], inicj., winiety, marginalia, drzeworyt tyt., opr. pperg. Tekst w szpaltach. Znaczne otarcia opr. Grzbiet ze zwięzami i szyldzikiem popękany, z ubytkami, oklejony folią. Ślady zawilg. Na k. tyt. dwie pieczatki własnośc. Na odwrocie k. tyt. odręczny exlibris. Piękne inicj. i sygnet. Wspaniały egzemplarz Biblii, szczególnie do badań naukowych. Stary i Nowy Testament oprawione w kierunku przeciwnym. Tekst w szpaltach: Nowy Testament w jęz.greckim, tłum. łacińskie w interliniach ; Stary Testament w jęz. hebrajskim, tłum. łac. w interliniach. Wymienione w tyt. Apokryfy ( w jęz gr. i łac.) dołączone do Nowego Testamentu. Główny red. i tłumacz Arias Montanus Benedictus ( ) teolog, fi lozof i orientalista hiszpański, biblista wydawca tzw. Biblii Polyglotty antwerpskiej ; ST głównie w opracowaniu Santesa Nr 13 Nr 13

44 10 Stare druki Pagnino ( ) włoskiego dominikanina, prof. języków orientalnych w Awinionie i Rzymie, jednego z najlepszych fi lologów-hebraistów i biblistów tego okresu (BIBLIA WUJKA). Biblia to iest Księgi Starego y Nowego Testamentu, według łacińskiego przekładu starego, w kościele powszechnym przyiętego, na Polski ięzyk znowu z pilnością przełożone, z dokładaniem textu Żydowskiego y Greckiego, y z wykładem Katholickim, trudnieyszych mieysc, do obrony wiary świętey powszechney przeciw kacerztwom tych czasów należących. Przez D. Iakuba Wuyka z Wągrowca... W Krakowie 1599 (Wyd. 1). Nakładem Ks. Arcybp. Gnieźn. (S. Karnkowskiego). W Drukarni Łazarzowej. (35 23 cm), k. [19], s. 1479, k. [28], (pomyłki w paginacji), opr. deska, skóra. (Estr. T. 13). Brak 24 kart (tj. frontispis, 11 kart z początku i 12 kart na końcu), brakujące karty zastąpione fachowo wyk. kopiami. Karta tyt. zachowana w dużym fragmencie (awers naprawiony, rewers dublowany). Poza wspomnianymi brakami stan niemal bardzo dobry. Egzemplarz nieco przycięty. Oprawa: deska, brązowa skóra z tłoczeniami, osiem guzów metalowych, dwie zapinki skórzano-metalowe. Brzegi kart barwione. Pierwsze kompletne wydanie Biblii w przekładzie J. Wujka (Nowy Testament 1593 r.) na którym zakończyła się działalność obozu katolickiego na okres trzech wieków. Stała się ona tekstem kanonicznym, zatwierdzonym do użytku religijnego i do dziś powszechnie w kościele katolickim uzywana. Wujek J. ( ), jezuita, sławny teolog i kaznodzieja. Przekładem Biblii...mowę ojczystą, nie dość jeszcze uprawioną, przeczyścił i ogładził... Rzadkie (patrz Tabl. 5 i 10) 15. BIEL Gabriel Gabrielis Biel sacre theosophie licentiate [ ] Sacri canonis misse tam mystica q[uam] litteralis expositio iamia[m] summa cum diligentia iterum atq[ue] reuisa et correcta: nihil de prioribus omissis: aliquibus tame[m] tum in colu[m]nis: tu[m] in marginibus additis: quibus facilius ea que nititur lector inuenire pot[est]. Lugduni Imp. Johanis Cleyn. (29,5 20,5 cm), k. 196, [10], inicj. drzeworytowe, marginalia, sygnet druk pod tekstem, opr. pł. współcz. Tekst w szpaltach. K. tyt. w kolorze czerw. W kolofonie dane wydawn.: Gabrielis Byel [...] industria et impensis probi viri Johannis Cleyn alemanni, chalcographi atque bibliopole in famatissimo Lugdunensi emporio, impressa, optatum sortita est finem anno domini millesimo quingentesimo decimo septimo, ad kalendas junias. Wyklejki nowe. Na grzbiecie wytłoczony złocony tyt. Obcięcia barwione. Ślady kornika. Na k. tyt. i pierwszej karcie pieczątki własnośc. Odręczny podpis i liczne zapiski na kilku pierwszych kartach. Pod tylną okł. kieszonka. Egz. nieco przycięty przy górnym marg. Stan dobry. Dzieło zawiera obszerny traktat opisowy o kanonie Mszy św. Biel Gabriel (ca ) niemiecki fi lozof i teolog scholastyczny, przedstawiciel nominalizmu, przełożony wspólnoty Braci Wspólnego Życia w Butzbach, profesor teologii w Tybindze. Rzadkie. (Ilustracja na s. 8) BOCHART Samuel Hierozoicon, sive Bipartitum opus de animalibus S. Scripturae, cujus pars prior libris IV. De animalibus in genere, & de quadrupedibus viviparis & oviparis; Pars posterior libris VI. De avibus, serpentibus, infectis, aquaticis, & fabulosis animalibus agit; cum indice septuplici [...]. Authore Samuele Bocharto. Editio quarta [4]. Lugduni Batavorum: apud Cornelium Boutesteyn, & Samuelem Luchtmans, et Trajecti ad Rhenum : apud Guilielmum vande Water : T. 1 2 w 1 wol. (39 26 cm), (k. [4], 1094 szp., s. 91, [1]; k. [2], 888 szp., s. 79, [1]), ilustr., inicj., winiety, marginalia, 2 miedzioryty tyt., 3 drzewor. w tekście. K. tyt. czarno-czerwona. Druk w szpaltach, opr. sk. biała. Tekst w jęz. łac., greckim, hebr., syryjskim i etiopskim. Na opr tłoczony bogaty ornament. Otarcia i zaplam. Niewielkie zawilg. Grzbiet ze zwięzami, ślad po szyldziku. Obcięcia barwione. Na wyklejce zapiski. Dzieło poświęcone identyfikacji wszystkich zwierząt wymienianych w Biblii z licznymi cytatami w wielu językach. Bochart

45 Stare druki 11 Nr 16 Samuel ( ) francuski protestant, uczony biblista, pastor Kościoła Protestanckiego w Caen. Uważany za współtwórcę historii idei. Trzy ilustracje drzeworytowe, w tym jednorożce i ryba. Rzadkie (patrz Tabl. 6) Nr 17 Nr BRITANNICUS Gregorius Sermones funebres vulgares: litteraliterq pro nunciandi. Item sermones nuptiales pulcherrumi. Impressum Venetiis (Wenecja ). [Petr. de Quarengiis]. (15 10 cm), k. [161]. A6a-s8t11, inicjały w drzeworycie, opr. perg. z epoki? Na ostatniej karcie prywatna pieczęć własn. (częściowo wytarta) oraz wpisy z epoki. Brak ostatniej czystej karty (t12). Ślady niew. zawilg., egzemplarz przycięty (dotyczy górnego i bocznego marginesu). Stan dobry. Inkunabuł. Jest to edycja opisana w IBP pod nr 1299 datowana [post 1500?]. Nowsza literatura (np. BSB-Ink B 922 czyli Bayerische Staatsbibliothek w Monachium) datuje [ca ]. To wydanie notowane jest tylko w Bibliotece Gdańskiej (var. B), oferowany egzemplarz to var. A. Britannicus Gregorius z Brescii (półn. Włochy), dominika-

46 12 Stare druki nin. Brat fi lologa Jana i dwóch drukarzy Jakuba i Angelusa. Pierwsza edycja (1498) zawiera kazania żałobne i ślubne: 64 kazania funebres vulgares, 18 kazań funebres litterales, 11 kazań nuptiales. Oferowane drugie wydanie zostało mocno poszerzone o następne kazania, również kazania w języku włoskim oraz o 1000 auctioritates tj. o cytaty o śmierci zaczerpnięte z pisarzy starożytnych i średniowiecznych. Rzadkie (patrz Tabl. 7) 18. BRUNFELS Otto Pandect Büchlin. Beyläuffig aller Sprüch beyder Testament außzug, in Titel zerlegt vn[d] in 12. Büchlin verfaßt. Sampt dem Helden Büchlin / Newlich wider getruckt vnd bessert Oth. Brun[n]felß. Augspurg Gedr. durch Alexander Weissenhorn. (15,5 10,5 cm), k. [16], s. 536, k. [4], 2 ilustr. drzeworyt., marginalia, opr. sk. K. tyt. w drzeworytowej bordiurze. Opr. sk.- deska, biała, z tłoczonym bogatym ornamentem. Zwięzy na grzbiecie, resztki klamer. Ślady zawilg i zaplamień. Odręczne zapiski na wyklejkach. Na k. tyt. odręczny monogram. Prezentowany traktat Brunfelsa zawiera wiadomości na temat Testamentu. Pandect Büchlin to rodzaj książeczki zawierającej wszystkie wiadomości z danej dziedziny. Brunfels Otto (ca ) niemiecki lekarz i botanik. Początkowo w zakonie kartuzów, po zapoznaniu się z Reformacją przeszedł na luteranizm i został wybitnym kaznodzieją, a jednocześnie medykiem miejskim w Bernie. Był jednym z najwybitniejszych naturalistów epoki renesansu (wielki herbarz-zielnik), ponadto pisał liczne rozprawy teologiczne. Rzadkie. (Ilustracja na s. 11) (patrz Tabl. 6) BURGMAIER Hans Images des Saints et Saintes issus de la Famille de l Empereur Maximilien I. En une suite de cent dix neuf planches gravées sur bois par différents graveurs d aprčs les dessins de Hans Burgmaier. Vienne Chez F. X. Stöckl. (42 30 cm), s. 11, 119 tabl. w drzeworycie, okł. brosz. z epoki. Ślady zawilg. i zalania, karta tyt. z ubytkiem ze szkodą dla treści, kilka kart luzem, inne poluźnione, okładki brosz. luzem, brak grzbietu. Tłum. tytułu: Obrazy świętych z rodziny cesarza Maksymiliana I. Pierwsze wydanie dzieła ukazało się na przełomie 1517/1518 roku, według Nr 19 Nr 19

Jak czytać ze zrozumieniem Pismo Święte (YC 14-19)?

Jak czytać ze zrozumieniem Pismo Święte (YC 14-19)? Jak czytać ze zrozumieniem Pismo Święte (YC 14-19)? Mój pierwszy nauczyciel języka hebrajskiego bił mnie linijką po dłoni, gdy ośmieliłem się dotknąć palcem świętych liter Pięcioksięgu. (R. Brandstaetter,

Bardziej szczegółowo

Henryk Rutkowski. Kartografia wschodniej Wielkopolski do początku XIX wieku

Henryk Rutkowski. Kartografia wschodniej Wielkopolski do początku XIX wieku Henryk Rutkowski Kartografia wschodniej Wielkopolski do początku XIX wieku Przedmiotem zainteresowania jest terytorium województwa kaliskiego na dawnych mapach, z których tylko późniejsze przedstawiają

Bardziej szczegółowo

Gimnazjum kl. I, Temat 15

Gimnazjum kl. I, Temat 15 Po polsku: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Po angielsku: In the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Amen. Po niemiecku: Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen

Bardziej szczegółowo

Bibliotheca paleotyporum in lingua Polonica impressorum

Bibliotheca paleotyporum in lingua Polonica impressorum Libri librorum Bibliotheca paleotyporum in lingua Polonica impressorum [Mikołaj z Szadka?] [Naznamionowanie dzienne miesiącow nowych pełnych lata 1520?] [Kraków, Hieronim Wietor, 1519/1520]. pl o do druku

Bardziej szczegółowo

Ekslibris, (łac. ex libris - z książek) - znak własnościowy danego egzemplarza książki, najczęściej ozdobny, wykonany w technice graficznej, z

Ekslibris, (łac. ex libris - z książek) - znak własnościowy danego egzemplarza książki, najczęściej ozdobny, wykonany w technice graficznej, z Ekslibris, (łac. ex libris - z książek) - znak własnościowy danego egzemplarza książki, najczęściej ozdobny, wykonany w technice graficznej, z imieniem i nazwiskiem właściciela księgozbioru (np. stylizowanymi

Bardziej szczegółowo

Łk 1, 1-4 KRĄG BIBLIJNY

Łk 1, 1-4 KRĄG BIBLIJNY Łk 1, 1-4 KRĄG BIBLIJNY Tomasz Kiesling Oborniki 2013 Być jak Teofil dziś Teofil konkretne imię adresata, chrześcijanina, do którego pisze św. Łukasz Ewangelię. Ewangelista przeprowadził wiele rozmów

Bardziej szczegółowo

Lista tematów na wewnętrzny egzamin z języka polskiego w roku szkolnym 2015/2016 w Zespole Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Świętochłowicach LITERATURA

Lista tematów na wewnętrzny egzamin z języka polskiego w roku szkolnym 2015/2016 w Zespole Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Świętochłowicach LITERATURA Lista tematów na wewnętrzny egzamin z języka polskiego w roku szkolnym 2015/2016 w Zespole Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Świętochłowicach LITERATURA 1. Konflikt pokoleń jako motyw literatury. Zanalizuj

Bardziej szczegółowo

15. ANEKS. Ludwikowo - rodzinny dom Mączyńskich tu urodził się ks. Kazimierz Mączyński. Rodzinny dom

15. ANEKS. Ludwikowo - rodzinny dom Mączyńskich tu urodził się ks. Kazimierz Mączyński. Rodzinny dom 82 15. ANEKS Ludwikowo - rodzinny dom Mączyńskich tu urodził się ks. Kazimierz Mączyński Rodzinny dom 82 Ludwikowo - fundamenty starego kościoła 83 Ludwikowo - dzisiejsza kaplica parafialna kiedyś była

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU, PROGRAMU NAUCZANIA ORAZ SPOSOBÓW WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA. CZEŚĆ A * (opis przedmiotu i programu nauczania) OPIS PRZEDMIOTU

OPIS PRZEDMIOTU, PROGRAMU NAUCZANIA ORAZ SPOSOBÓW WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA. CZEŚĆ A * (opis przedmiotu i programu nauczania) OPIS PRZEDMIOTU OPIS PRZEDMIOTU, PROGRAMU NAUCZANIA ORAZ SPOSOBÓW WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA CZEŚĆ A * (opis przedmiotu i programu nauczania) OPIS PRZEDMIOTU Specjalność/specjalizacja Społeczeństwo informacji i wiedzy

Bardziej szczegółowo

BIBLIOGRAFIE, ICH RODZAJE, ZASTOSOWANIE

BIBLIOGRAFIE, ICH RODZAJE, ZASTOSOWANIE BIBLIOGRAFIE, ICH RODZAJE, ZASTOSOWANIE Bibliografia z greki biblion książka, graphen pisać Bibliografia uporządkowany spis / wykaz,zestawienie dokumentów / zestawiony wg pewnych kryteriów, spełniający

Bardziej szczegółowo

Materiały z zajęć artystycznych dla klas II Klasowy quiz wiedzy o sztuce etap I test wyboru

Materiały z zajęć artystycznych dla klas II Klasowy quiz wiedzy o sztuce etap I test wyboru Materiały z zajęć artystycznych dla klas II Klasowy quiz wiedzy o sztuce etap I test wyboru 1.Jakiego koloru szatę miał na sobie Stefan Batory w obrazie Marcina Kobera pt.,,portret Stefana Batorego? a)

Bardziej szczegółowo

Sprawdzian IV. Rozbiory i upadek Rzeczypospolitej

Sprawdzian IV. Rozbiory i upadek Rzeczypospolitej Sprawdzian IV Rozbiory i upadek Rzeczypospolitej GRUPA A Zadanie 1. (0 3 pkt) Podkreśl te pojęcia i postacie, które odnoszą się do konfederacji targowickiej. patriotyzm, zdrada, Seweryn Rzewuski, Tadeusz

Bardziej szczegółowo

EGZEMPLARZ Z KSIĘGOZBIORU JANA JONSTONA

EGZEMPLARZ Z KSIĘGOZBIORU JANA JONSTONA Adam Skura (Wrocław) EGZEMPLARZ Z KSIĘGOZBIORU JANA JONSTONA W dorobku obchodów trzechsetnej rocznicy śmierci Jana Jonstona znalazła się rn.in. publikacja autografu znakomitego, przyrodnika i lekarza.

Bardziej szczegółowo

1 Maria Zduniak Ukończyła studia w zakresie teorii muzyki i gry na fortepianie w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej we Wrocławiu (1961), a także w zakresie historii sztuki na Uniwersytecie Wrocławskim

Bardziej szczegółowo

Pytania konkursowe. 3. Kim z zawodu był ojciec Karola Wojtyły i gdzie pracował? 4. Przy jakiej ulicy w Wadowicach mieszkali Państwo Wojtyłowie?

Pytania konkursowe. 3. Kim z zawodu był ojciec Karola Wojtyły i gdzie pracował? 4. Przy jakiej ulicy w Wadowicach mieszkali Państwo Wojtyłowie? Pytania konkursowe 1. Podaj imię i nazwisko Jana Pawła II. 2. Podaj imię brata Karola Wojtyły. 3. Kim z zawodu był ojciec Karola Wojtyły i gdzie pracował? 4. Przy jakiej ulicy w Wadowicach mieszkali Państwo

Bardziej szczegółowo

Podczas pobytu w Żywcu artysta malarz portretował wielu mieszczan żywieckich.

Podczas pobytu w Żywcu artysta malarz portretował wielu mieszczan żywieckich. Historia Szkoły bogata, ciekawa, mało znana Odcinek 17. Czy wiesz, że uznanym artystą malarzem i równocześnie nauczycielem tej szkoły był Jan Kazimierz Olpiński, który uczył w niej rysunków, a jego twórczość

Bardziej szczegółowo

Pismo Święte podstawowym źródłem treści w programach. Kościoła Zielonoświątkowego w RP

Pismo Święte podstawowym źródłem treści w programach. Kościoła Zielonoświątkowego w RP Pismo Święte podstawowym źródłem treści w programach nauczania biblijnego Kościoła Zielonoświątkowego w RP Podstawa Programowa katechezy zielonoświątkowej Za podstawowe źródło treści oraz główną przesłankę

Bardziej szczegółowo

ŚLĄSKIE MONETY HABSBURGÓW MARIA TERESA I PÓŹNIEJSZE KATALOG

ŚLĄSKIE MONETY HABSBURGÓW MARIA TERESA I PÓŹNIEJSZE KATALOG ŚLĄSKIE MONETY HABSBURGÓW MARIA TERESA I PÓŹNIEJSZE KATALOG Piotr Kalinowski KALETY 2006 Słowo wstępu Katalog, który macie Państwo przed sobą powstał na podstawie wydanego w 1988 dzieła Ivo Halački Mince

Bardziej szczegółowo

HASŁO OPISU BIBLIOGRAFICZNEGO

HASŁO OPISU BIBLIOGRAFICZNEGO HASŁO OPISU BIBLIOGRAFICZNEGO Hasłem opisu bibliograficznego jest wyrażenie o sformalizowanej postaci, służące do porządkowania zbiorów informacji o dokumentach. 1 Hasłem opisu bibliograficznego powinno

Bardziej szczegółowo

Wincenty Kućma. światło w cieniu WYSTAWA RZEŹBY, RYSUNKU I FOTOGRAFII

Wincenty Kućma. światło w cieniu WYSTAWA RZEŹBY, RYSUNKU I FOTOGRAFII Wincenty Kućma światło w cieniu WYSTAWA RZEŹBY, RYSUNKU I FOTOGRAFII Wincenty Kućma, urodzony 25 maja 1935 roku w Zbilutce (obecnie Zbelutka) na Kielecczyznie. W latach 1957-1962 studiował na Wydziale

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI KONKURS ILUSTRATORSKI DO DZIEŁ LITERATURY POLSKIEJ KLASYCZNEJ I WSPÓŁCZESNEJ

WOJEWÓDZKI KONKURS ILUSTRATORSKI DO DZIEŁ LITERATURY POLSKIEJ KLASYCZNEJ I WSPÓŁCZESNEJ WOJEWÓDZKI KONKURS ILUSTRATORSKI Wspaniała literatura polska, szczególnie współczesna, obfituje w dzieła, które pozbawione są rycin. Chcemy aby poprzez ten konkurs młodzi ludzie rozbudzali swoją wyobraźnię,

Bardziej szczegółowo

Chrześcijaństwo skupia w sobie wiele odłamów, które powstały przez lata, opierający się jednak na jednej nauce Jezusa Chrystusa.

Chrześcijaństwo skupia w sobie wiele odłamów, które powstały przez lata, opierający się jednak na jednej nauce Jezusa Chrystusa. Chrześcijaństwo Chrześcijaństwo jest jedną z głównych religii monoteistycznych wyznawanych na całym świecie. Jest to największa religia pod względem wyznawców, którzy stanowią 1/3 całej populacji. Najliczniej

Bardziej szczegółowo

MUZEUM NARODOWE W KRAKOWIE- GMACH GŁÓWNY. Fot: http://culture.pl/pl/miejsce/muzeum-narodowe-w-krakowie

MUZEUM NARODOWE W KRAKOWIE- GMACH GŁÓWNY. Fot: http://culture.pl/pl/miejsce/muzeum-narodowe-w-krakowie MUZEUM NARODOWE W KRAKOWIE- GMACH GŁÓWNY Fot: http://culture.pl/pl/miejsce/muzeum-narodowe-w-krakowie Kilka słów na temat Muzeum Narodowego w Krakowie Muzeum jest największą instytucją muzealną w Polsce

Bardziej szczegółowo

I. Program studiów 6-letnich jednolitych magisterskich Kierunek: Teologia Specjalność: Kapłańska

I. Program studiów 6-letnich jednolitych magisterskich Kierunek: Teologia Specjalność: Kapłańska 1. Przedmioty obowiązkowe 1.1. Kanon studiów teologicznych I. Program studiów 6-letnich jednolitych magisterskich Kierunek: Teologia Specjalność: Kapłańska Wstęp do filozofii Z 1 Historia filozofii starożytnej

Bardziej szczegółowo

Fundacja Pro Memoria Problemy współczesności

Fundacja Pro Memoria Problemy współczesności Problemy współczesności Obecnie przeżywamy okres, w którym ludzkość znalazła się w stadium dotychczas nieznanych, wielkich problemów cywilizacyjnych. Jesteśmy świadkami nagromadzenia się przeróżnych trudności,

Bardziej szczegółowo

Medytacja chrześcijańska

Medytacja chrześcijańska Z TRADYCJI MNISZEJ 5 John Main OSB Medytacja chrześcijańska John Main OSB Medytacja chrześcijańska Konferencje z Gethsemani przekład Teresa Lubowiecka Spis treści Wstęp...7 Pierwsza Konferencja...9 Druga

Bardziej szczegółowo

Wielki astronom Mikołaj Kopernik

Wielki astronom Mikołaj Kopernik Wielki astronom Mikołaj Kopernik 1. Cele lekcji Cel ogólny: Poznanie sylwetki Mikołaja Kopernika. a) Wiadomości Uczeń wie, kim był Mikołaj Kopernik. b) Umiejętności Uczeń potrafi udzielać odpowiedzi na

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach WYDZIAŁ PEDAGOGICZNY I ARTYSTYCZNY Instytut Edukacji Muzycznej

Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach WYDZIAŁ PEDAGOGICZNY I ARTYSTYCZNY Instytut Edukacji Muzycznej Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach WYDZIAŁ PEDAGOGICZNY I ARTYSTYCZNY Instytut Edukacji Muzycznej Struktura pisemnej pracy licencjackiej / magisterskiej 1. STRONA TYTUŁOWA

Bardziej szczegółowo

REFORMY LITURGII A POWRÓT DO ŹRÓDEŁ

REFORMY LITURGII A POWRÓT DO ŹRÓDEŁ Instytut Liturgiczny Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie Greckokatolicki Wydział Teologiczny Uniwersytetu Preszowskiego w Preszowie Ukraiński Uniwersytet Katolicki i Ukraińskie Centrum Liturgiczne

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z RELIGII

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z RELIGII WYMAGANIA EDUKACYJNE Z RELIGII KLASA I ROK SZKOLNY 2012/ 2013 katechetka Genowefa Szymura Ocena dopuszczająca * podstawowe prawdy wiary: Wierzę w Boga, 10 Przykazań, Przykazanie Miłości Ocena dostateczna,

Bardziej szczegółowo

Warszawskie Studia Teologiczne XXIV/2/2011

Warszawskie Studia Teologiczne XXIV/2/2011 Warszawskie Studia Teologiczne XXIV/2/2011 Warszawskie Studia Teologiczne XXIV/2/2011 Wydawnictwo Archidiecezji Warszawskiej Warszawa 2011 Recenzenci tomu Ks. prof. dr hab. Jerzy Lewandowski (UKSW), Ks.

Bardziej szczegółowo

Józef Ignacy Kraszewski (1812-1887) życie i twórczość

Józef Ignacy Kraszewski (1812-1887) życie i twórczość PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W KONINIE FILIA W KOLE 62-600 Koło, ul. Toruńska 60 tel. (0-63) 2721261 e-mail kolo@pbpkonin.pl www.pbpkonin.pl Józef Ignacy Kraszewski (1812-1887) życie i twórczość (bibliografia

Bardziej szczegółowo

KONKURS WIEDZY O ŻYCIU JANA PAWŁA II (etap szkolny)

KONKURS WIEDZY O ŻYCIU JANA PAWŁA II (etap szkolny) Imię i nazwisko uczestnika:. Liczba punktów:. KONKURS WIEDZY O ŻYCIU JANA PAWŁA II (etap szkolny) Test dla ucznia gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych Wybierz jedną prawidłową odpowiedź zaznaczając ją

Bardziej szczegółowo

historia powstania i realizacja pokoleniowa

historia powstania i realizacja pokoleniowa historia powstania i realizacja pokoleniowa Dzieło Karola Estreichera Seniora Pierwsze założenie - bibliografia = listą dostępnych druków zwartych od 1800 roku. Materiały zbierane od 1840 r. Pierwszy tom

Bardziej szczegółowo

V.2 Poddziały wspólne formy (Tablica Id) Wskaźnik (0 )

V.2 Poddziały wspólne formy (Tablica Id) Wskaźnik (0 ) Wiadomości ogólne V.2 Poddziały wspólne formy (Tablica Id) Wskaźnik (0 ) V.2.1 Poddziały wspólne formy wiadomości ogólne 1 Poddziały wspólne formy służą do oznaczania formy (piśmienniczej, graficznej,

Bardziej szczegółowo

Publikacja pod patronatem wiedza24h.pl. Wypracowania Biblia. Najważniejsze zagadnienia cz I

Publikacja pod patronatem wiedza24h.pl. Wypracowania Biblia. Najważniejsze zagadnienia cz I Publikacja pod patronatem wiedza24h.pl Wypracowania Biblia Najważniejsze zagadnienia cz I Wydawnictwo Psychoskok, 2013 Copyright by Wydawnictwo Psychoskok, 2013 Copyright by wiedza24h.pl Wszelkie prawa

Bardziej szczegółowo

Studium Katechetyczne Wychowując w Wierze tłumaczenie po Polsku. OBJAWIENIE W PIŚMIE ŚWIĘTYM I TRADYCJI

Studium Katechetyczne Wychowując w Wierze tłumaczenie po Polsku. OBJAWIENIE W PIŚMIE ŚWIĘTYM I TRADYCJI Polish FF Curriculum Translation in Polish Studium Katechetyczne Wychowując w Wierze tłumaczenie po Polsku. OBJAWIENIE W PIŚMIE ŚWIĘTYM I TRADYCJI 1. Objawienie: Pismo Św. i Tradycja a. Pismo Święte: Części,

Bardziej szczegółowo

GABRIELA CICHOWSKA ILUSTRACJA / MALARSTWO

GABRIELA CICHOWSKA ILUSTRACJA / MALARSTWO GABRIELA CICHOWSKA ILUSTRACJA / MALARSTWO WYBRANE WYSTAWY I NAGRODY 2012 Internationales Literaturfestival Berlin. Wykłady, seminaria, warsztaty ilustracja książki dziecięcej 7. Bałtyckie Spotkania Ilustratorów.

Bardziej szczegółowo

1. Roland rycerz średniowieczny

1. Roland rycerz średniowieczny 1. Roland rycerz średniowieczny Uczeń: Uczeń: a. 1. Cele lekcji i. a) Wiadomości zna fragmenty tekstu Pieśni o Rolandzie, zna podstawowe wiadomości o zwyczajach i tradycjach rycerzy średniowiecznych, rozumie

Bardziej szczegółowo

Projekt okładki: Borys Kotowski OSB. Redakcja: Jakub Biel OSB

Projekt okładki: Borys Kotowski OSB. Redakcja: Jakub Biel OSB Projekt okładki: Borys Kotowski OSB Redakcja: Jakub Biel OSB Imprimi potest: Opactwo Benedyktynów L.dz. 17/2015, Tyniec, dnia 29.01.2015 o. Szymon Hiżycki OSB, opat tyniecki Wydanie pierwsze: Kraków 2015

Bardziej szczegółowo

Z notatników Tadeusza Szymanowskiego From Tadeusz Szymanowski s notes

Z notatników Tadeusza Szymanowskiego From Tadeusz Szymanowski s notes NOTATKI 186 Z notatników Tadeusza Szymanowskiego From Tadeusz Szymanowski s notes ROCZNIK DENDROLOGICZNY Vol. 55 2007 187-192 BRONISŁAW JAN SZMIT Dwie zapomniane Botaniki Leśne autorstwa Henryka Edera

Bardziej szczegółowo

ZASADY REDAGOWANIA PRACY LICENCJACKIEJ

ZASADY REDAGOWANIA PRACY LICENCJACKIEJ 1 ZASADY REDAGOWANIA PRACY LICENCJACKIEJ ZASADY OGÓLNE Praca licencjacka pisana jest samodzielnie przez studenta. Format papieru: A4. Objętość pracy: 40-90 stron. Praca drukowana jest dwustronnie. Oprawa:

Bardziej szczegółowo

Zasady redakcji pracy dyplomowej w Wyższej Szkole Kultury Fizycznej i Turystyki w Pruszkowie

Zasady redakcji pracy dyplomowej w Wyższej Szkole Kultury Fizycznej i Turystyki w Pruszkowie Zasady redakcji pracy dyplomowej w Wyższej Szkole Kultury Fizycznej i Turystyki w Pruszkowie Prace dyplomowe powinny być drukowane według następujących zaleceń: 1) druk jednostronny dotyczy tylko następujących

Bardziej szczegółowo

Możliwości opracowania dokumentów ikonograficznych w jhp KABA

Możliwości opracowania dokumentów ikonograficznych w jhp KABA Katalogowanie dokumentów ikonograficznych w katalogu NUKAT BUW, 8 grudnia 2011 r. Możliwości opracowania dokumentów ikonograficznych w jhp KABA Maria Nasiłowska Centrum NUKAT Sposoby opracowania dokumentu

Bardziej szczegółowo

Wydawnictwo WAM Wyższa Szkoła Filozoficzno Pedagogiczna Ignatianum

Wydawnictwo WAM Wyższa Szkoła Filozoficzno Pedagogiczna Ignatianum 3 Stanisław Litak Historia wychowania Tom 1. Do Wielkiej Rewolucji Francuskiej Wydane III poszerzone i uzupełnione Wydawnictwo WAM Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna Ignatianum Kraków 2009 Wydanie

Bardziej szczegółowo

Regulamin I Gminnego Konkursu o Życiu i Twórczości Henryka Sienkiewicza

Regulamin I Gminnego Konkursu o Życiu i Twórczości Henryka Sienkiewicza Należy miłować ojczyznę nade wszystko i należy myśleć przede wszystkim o jej szczęściu Henryk Sienkiewicz Regulamin I Gminnego Konkursu o Życiu i Twórczości Henryka Sienkiewicza 1 Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Łobzie

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Łobzie WITAMY SERDECZNIE Szkoła Podstawowa nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Łobzie C O P E Święto patrona szkoły R N I 2011 S U C Od Ziemi, po gwiazdy i dalej 1473-1543 IKOŁAJ OPERNIK Największy uczony Nowożytnej

Bardziej szczegółowo

Jak poprawnie sporządzić opis bibliograficzny w bibliografii załącznikowej?

Jak poprawnie sporządzić opis bibliograficzny w bibliografii załącznikowej? Jak poprawnie sporządzić opis bibliograficzny w bibliografii załącznikowej? Wszystkie pozycje, które są wykorzystane podczas prezentacji muszą zostać wymienione w ramowym planie prezentacji jako literatura

Bardziej szczegółowo

SPOTKANIE Z EKSLIBRISEM Ex Libris (łac. = z ksiąŝek, z księgozbioru ZASADY PISOWNI EKSLIBRIS LUB EX LIBRIS PROFESOR JAN MIODEK wyjaśnia ortograficzną zasadę pisowni słowa ekslibris UwaŜany za formę rodzaju

Bardziej szczegółowo

Wycieczka do Wrocławia 07.10.2013 11.10.2013

Wycieczka do Wrocławia 07.10.2013 11.10.2013 Wycieczka do Wrocławia 07.10.2013 11.10.2013 W drugim tygodniu października 2013 roku razem z klasą IV TE wziąłem udział w wycieczce klasowej do Wrocławia - Stolicy Kultury 2016 roku. Pierwszego dnia naszego

Bardziej szczegółowo

Tytuł IV. ŚRODKI SPOŁECZNEGO PRZEKAZU, W Szczególności KSIĄŻKI

Tytuł IV. ŚRODKI SPOŁECZNEGO PRZEKAZU, W Szczególności KSIĄŻKI Tytuł IV ŚRODKI SPOŁECZNEGO PRZEKAZU, W Szczególności KSIĄŻKI Kan. 822-1. W wypełnianiu swojej funkcji, pasterze Kościoła, korzystając z prawa przysługującego Kościołowi, powinni posługiwać się środkami

Bardziej szczegółowo

Archiwum Narodowe w Krakowie. ul. Sienna 16 30-960 Kraków INWENTARZ. Zespołu (zbioru) akt Akta miasta Chrzanowa. z lat 1408-1943.

Archiwum Narodowe w Krakowie. ul. Sienna 16 30-960 Kraków INWENTARZ. Zespołu (zbioru) akt Akta miasta Chrzanowa. z lat 1408-1943. 29 Archiwum Narodowe w Krakowie ul. Sienna 16 30-960 Kraków INWENTARZ Zespołu (zbioru) akt Akta miasta Chrzanowa z lat 1408-1943 Nr zespołu 103 DOKUMENTY Sygnatura Data dokumentu Miejsce wystawienia Regest

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 4. Rady Wydziału Politologii i Studiów Międzynarodowych. z dnia 19 stycznia 2010 r.

UCHWAŁA NR 4. Rady Wydziału Politologii i Studiów Międzynarodowych. z dnia 19 stycznia 2010 r. UCHWAŁA NR 4 Rady Wydziału Politologii i Studiów Międzynarodowych z dnia 19 stycznia 2010 r. w sprawie wprowadzenia zasad dyplomowania oraz budowy pracy dyplomowej /licencjackiej i magisterskiej/ na Wydziale

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI DO ZADAŃ:

ODPOWIEDZI DO ZADAŃ: ODPOWIEDZI DO ZADAŃ: Zadanie 1. (0 1) Oceń, które z poniższych zdań odnoszących się do skutków przemian w życiu człowieka jest prawdziwe. Zaznacz P przy zdaniu prawdziwym. 2. W wyniku przemian, które opisano

Bardziej szczegółowo

Nazwa Wykonawcy: Sumaryczna liczba stron czarno-białych (offset) Nakład każdego z tytułów. Liczba stron kolorowych rozrzuconych w tekście (offset)

Nazwa Wykonawcy: Sumaryczna liczba stron czarno-białych (offset) Nakład każdego z tytułów. Liczba stron kolorowych rozrzuconych w tekście (offset) Nazwa Wykonawcy: Załącznik nr 1a do SIWZ ARKUSZ KALKULACYJNY I. Książki oprawa twarda, format B5, szyte nićmi, okładka 4+0 foliowana, papier offsetowy 90 g (strony kolorowe na offsecie rozrzucone w tekście)

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA PODMIOTOWO - PRZEDMIOTOWA

PREZENTACJA PODMIOTOWO - PRZEDMIOTOWA PREZENTACJA PODMIOTOWO - PRZEDMIOTOWA 1. Czesław Miłosz: in memoriam. Red t. J. Gromek. Kraków 2004. ISBN 83-240-0503-X (slajd 1) 2. Miłosz Cz.: Na brzegu rzeki. Kraków 1994. ISBN 83-7006-254-7

Bardziej szczegółowo

Informacja dla studentów ochrony środowska kończących studia w roku akad. 2011/2012

Informacja dla studentów ochrony środowska kończących studia w roku akad. 2011/2012 Informacja dla studentów ochrony środowska kończących studia w roku akad. 2011/2012 A. Warunkiem ukończenia studiów jest: 1. Zaliczenie wszystkich zajęć oraz zdanie egzaminów przewidzianych w planie studiów;

Bardziej szczegółowo

ASYSTENT CENTRUM EDUKACYJNE REGULAMIN BIBLIOTEKI IWONA ZARĘBSKA ASYSTENT CENTRUM EDUKACYJNE. Rozdział I Postanowienia ogólne

ASYSTENT CENTRUM EDUKACYJNE REGULAMIN BIBLIOTEKI IWONA ZARĘBSKA ASYSTENT CENTRUM EDUKACYJNE. Rozdział I Postanowienia ogólne REGULAMIN BIBLIOTEKI IWONA ZARĘBSKA ASYSTENT CENTRUM EDUKACYJNE Rozdział I Postanowienia ogólne 1. W ASYSTENT Centrum Edukacyjne działa prywatna Biblioteka ASYSTENT CE z czytelnią, zwana dalej Biblioteką

Bardziej szczegółowo

Patryk D. Garkowski. Repetytorium z historii ogólnej

Patryk D. Garkowski. Repetytorium z historii ogólnej Patryk D. Garkowski Repetytorium z historii ogólnej R e p e t y t o r i u m z h i s t o r i i o g ó l n e j 3 Copyright by Patryk Daniel Garkowski & e-bookowo 2010 ISBN 978-83-62480-21-0 Wydawca: Wydawnictwo

Bardziej szczegółowo

Publikacja pod patronatem wiedza24h.pl. Wypracowania Biblia. Najważniejsze zagadnienia cz II

Publikacja pod patronatem wiedza24h.pl. Wypracowania Biblia. Najważniejsze zagadnienia cz II Publikacja pod patronatem wiedza24h.pl Wypracowania Biblia Najważniejsze zagadnienia cz II Wydawnictwo Psychoskok, 2013 Copyright by Wydawnictwo Psychoskok, 2013 Copyright by wiedza24h.pl Wszelkie prawa

Bardziej szczegółowo

DZIEJE LITERATUR EUROPEJSKICH

DZIEJE LITERATUR EUROPEJSKICH DZIEJE LITERATUR EUROPEJSKICH pod redakcją Władysława Fłoryana CZĘŚĆ DRUGA SPIS TREŚCI LITERATURA BUŁGARSKA napisała HENRYKA CZAJKA I. Uwagi wstępne 7 1. Rys historyczny (do końca w. XIV) 7 2. Sztuka 13

Bardziej szczegółowo

Rejestracja pracy dyplomowej

Rejestracja pracy dyplomowej Rejestracja pracy dyplomowej 1. Aby zarejestrować pracę dyplomową do obrony należy złożyć komplet niżej wymienionych dokumentów: 3 egzemplarze pracy dyplomowej (w tym 1 egz. wydrukowany dwustronnie i cienko

Bardziej szczegółowo

11. Licheń. Bazylika górna. Modlitwa o powstanie Katolickiego Królestwa Narodu Polskiego

11. Licheń. Bazylika górna. Modlitwa o powstanie Katolickiego Królestwa Narodu Polskiego 11. Licheń. Bazylika górna. Modlitwa o powstanie Katolickiego Królestwa Narodu Polskiego MARIA REGINA POLONIAE NR 6 / 18 / 2015 Na naszą modlitwę w Bazylice górnej musieliśmy poczekać z powodu koncertu,

Bardziej szczegółowo

Wymogi formalne dotyczące prac licencjackich i magisterskich. sformułowanie wniosków wynikających z przeprowadzonych badań.

Wymogi formalne dotyczące prac licencjackich i magisterskich. sformułowanie wniosków wynikających z przeprowadzonych badań. Wymogi formalne dotyczące prac licencjackich i magisterskich Praca powinna zawierać: określenie problemu badawczego, zdefiniowanie celu pracy, charakterystykę przedmiotu badań i opis narzędzi analitycznych

Bardziej szczegółowo

K O N K U R S H I S T O R Y C Z N Y dla uczniów gimnazjów - etap szkolny

K O N K U R S H I S T O R Y C Z N Y dla uczniów gimnazjów - etap szkolny kod pracy ucznia... pieczątka nagłówkowa szkoły K O N K U R S H I S T O R Y C Z N Y dla uczniów gimnazjów - etap szkolny Przemiany społeczno-gospodarcze, kulturowe, ideologiczne i polityczne w Polsce (Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

DZIAŁY BIBLIOTEKI. A. Encyklopedie powszechne: 1. Francuska 2. Niemiecka 3. Polska

DZIAŁY BIBLIOTEKI. A. Encyklopedie powszechne: 1. Francuska 2. Niemiecka 3. Polska DZIAŁY BIBLIOTEKI A. Encyklopedie powszechne: 1. Francuska 2. Niemiecka 3. Polska B. Słowniki specjalne i informatory: 1. Słowniki specjalne 2. Ekonomia i statystyka 3. Prawo i naukoznawstwo 4. Nauki polityczne

Bardziej szczegółowo

Polsko - Niemieckie Semiarium Naukowe

Polsko - Niemieckie Semiarium Naukowe Archiwum Państwowe w Poznaniu wraz z Instytutem Historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Albert Ludwigs Universität Freiburg zapraszają w dniach 19-21 maja 2011 r. na polsko niemieckie

Bardziej szczegółowo

HOMILIA wygłoszona podczas Mszy św. odprawionej w intencji Kościoła na zakończenie konklawe w Kaplicy Sykstyńskiej 14 marca 2013 r.

HOMILIA wygłoszona podczas Mszy św. odprawionej w intencji Kościoła na zakończenie konklawe w Kaplicy Sykstyńskiej 14 marca 2013 r. Ojciec Święty Franciszek HOMILIA wygłoszona podczas Mszy św. odprawionej w intencji Kościoła na zakończenie konklawe w Kaplicy Sykstyńskiej 14 marca 2013 r. tych trzech czytaniach widzę pewien wspólny

Bardziej szczegółowo

WOJEWODZKI KONKURS Z PLASTYKI STOPIEŃ SZKOLNY DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH. rok szkolny 2015/2016

WOJEWODZKI KONKURS Z PLASTYKI STOPIEŃ SZKOLNY DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH. rok szkolny 2015/2016 WOJEWODZKI KONKURS Z PLASTYKI STOPIEŃ SZKOLNY DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH rok szkolny 2015/2016 Pieczątka szkoły Kod ucznia Liczba punktów WOJEWÓDZKI KONKURS Z PLASTYKI DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

Bardziej szczegółowo

TYTUŁ PRACY 18 pkt, bold

TYTUŁ PRACY 18 pkt, bold ROZPRAWA DOKTORSKA 16 pkt Tytuł, Imię i Nazwisko Autora 16 pkt TYTUŁ PRACY 18 pkt, bold PROMOTOR: 14 pkt Tytuł, Imię i Nazwisko 14 pkt Warszawa, 2010 12 pkt 2 SPIS TREŚCI 16 pkt, bold STRESZCZENIE... 4

Bardziej szczegółowo

ZASADY PISANIA PRAC DYPLOMOWYCH LICENCJACKICH

ZASADY PISANIA PRAC DYPLOMOWYCH LICENCJACKICH Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu Instytut Ekonomiczny ZASADY PISANIA PRAC DYPLOMOWYCH LICENCJACKICH 1. Założenia ogólne Napisanie pozytywnie ocenionej pracy licencjackiej jest jednym z podstawowych

Bardziej szczegółowo

A/ Prace w zakresie nauk biomedycznych

A/ Prace w zakresie nauk biomedycznych Uwaga! Do prac licencjackich można mieć wgląd tylko na podstawie pisemnej zgody promotora. Wymagane jest podanie konkretnego tytułu pracy. Udostępniamy prace do wglądu tylko z ostatniego roku akademickiego.

Bardziej szczegółowo

Zestaw pytań o Janie Pawle II

Zestaw pytań o Janie Pawle II Zestaw pytań o Janie Pawle II 1. Jakie wydarzenie miało miejsce 18.02.1941r? 2. Dokąd Karol Wojtyła przeprowadził się wraz z ojcem w sierpniu 1938 r? 3. Jak miała na imię matka Ojca Św.? 4. Kiedy został

Bardziej szczegółowo

Andrzej Grzeszczuk. Wileńszczyzna. w II Rzeczypospolitej. Materiały dydaktyczne do lekcji historii dla szkół ponadpodstawowych

Andrzej Grzeszczuk. Wileńszczyzna. w II Rzeczypospolitej. Materiały dydaktyczne do lekcji historii dla szkół ponadpodstawowych Andrzej Grzeszczuk Wileńszczyzna w II Rzeczypospolitej Materiały dydaktyczne do lekcji historii dla szkół ponadpodstawowych Andrzej Grzeszczuk Wileńszczyzna w II Rzeczypospolitej Materiały dydaktyczne

Bardziej szczegółowo

ZAMEK KRÓLEWSKI W WARSZAWIE - MUZEUM

ZAMEK KRÓLEWSKI W WARSZAWIE - MUZEUM ZAMEK KRÓLEWSKI W WARSZAWIE - MUZEUM REZYDENCJA KRÓLÓW I RZECZYPOSPOLITEJ Apartament Wielki Galeria Owalna Niegdyś sala przejściowa, przez którą prowadziła droga do loży królewskiej w kolegiacie św. Jana.

Bardziej szczegółowo

http://www.gdr.w.pl/

http://www.gdr.w.pl/ - 2 - Romantyzm w malarstwie miał miejsce w okresie 1750 1860 r. Dzieli się on na kilka faz: Preromantyzm (od połowy XVIII w. po rok 1800), który przerodził się w romantyzm dojrzały (do lat sześćdziesiątych

Bardziej szczegółowo

I ROK Forma zajęć/ liczba godzin Sposób zaliczenia ECTS. seminarium/ 60h zaliczenie na ocenę 15. seminarium/ 60h zaliczenie na ocenę 15

I ROK Forma zajęć/ liczba godzin Sposób zaliczenia ECTS. seminarium/ 60h zaliczenie na ocenę 15. seminarium/ 60h zaliczenie na ocenę 15 Program i plan studiów II stopnia (magisterskich) stacjonarnych i niestacjonarnych (wieczorowych) z podziałem na etapy i punktacją obowiązuje od 1 X 2010 r. Seminarium magisterskie I I ROK liczba godzin

Bardziej szczegółowo

Publikacja pod patronatem wiedza24h.pl. Wypracowania Motyw szlachty. Na przykładzie wybranych utworów literackich

Publikacja pod patronatem wiedza24h.pl. Wypracowania Motyw szlachty. Na przykładzie wybranych utworów literackich Publikacja pod patronatem wiedza24h.pl Wypracowania Motyw szlachty Na przykładzie wybranych utworów literackich Wydawnictwo Psychoskok, 2013 Copyright by Wydawnictwo Psychoskok, 2013 Copyright by wiedza24h.pl

Bardziej szczegółowo

autorstwie przedłożonej pracy dyplomowej i opatrzonej własnoręcznym podpisem dyplomanta.

autorstwie przedłożonej pracy dyplomowej i opatrzonej własnoręcznym podpisem dyplomanta. ZASADY ORAZ WSKAZÓWKI PISANIA I REDAGOWANIA PRAC MAGISTERSKICH I LICENCJACKICH OBOWIĄZUJĄCE W INSTYTUCIE POLITOLOGII UMK 1. PODSTAWA PRAWNA: a) Zasady dotyczące prac dyplomowych złożenia prac i egzaminów

Bardziej szczegółowo

Kalendarz roku szkolnego 2013/2014

Kalendarz roku szkolnego 2013/2014 Kalendarz roku szkolnego 2013/2014 Termin Wydarzenie 2 września2013 r. Rozpoczęcie roku szkolnego 2i 3 stycznia 2013 r. Dzień wolny po odpracowaniu w dniu 14 i 28 września 2013r. Grudzień 2013 Próbne egzaminy

Bardziej szczegółowo

Autorzy: Projekt okładek: Korekta: Spis treści

Autorzy: Projekt okładek: Korekta: Spis treści Wydawnicza kompozycja książki 3 Autorzy: Kevin Bienas, Adrian Grabarczyk Projekt okładek: Kevin Bienias Korekta: Adrian Grabarczyk Wydawnicza kompozycja książki... 5 Czwórka tytułowa... 5 Materiały wprowadzające...

Bardziej szczegółowo

Implementacja Iconclass jako standardowego słownika. dr Tomasz Zaucha Muzeum Narodowe w Krakowie

Implementacja Iconclass jako standardowego słownika. dr Tomasz Zaucha Muzeum Narodowe w Krakowie Implementacja Iconclass jako standardowego słownika dr Tomasz Zaucha Muzeum Narodowe w Krakowie Iconclass informacje podstawowe twórca słownika Iconclass: Prof. Henry van de Waal (1910-1972) Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

20 kwietnia 2010, godz. 17.00 WYKŁAD INAUGURACYJNY Adam Zamoyski Stanisław August pora na nowe spojrzenie SALA SENATORSKA

20 kwietnia 2010, godz. 17.00 WYKŁAD INAUGURACYJNY Adam Zamoyski Stanisław August pora na nowe spojrzenie SALA SENATORSKA Program wykładów 20 kwietnia 2010, godz. 17.00 WYKŁAD INAUGURACYJNY Adam Zamoyski Stanisław August pora na nowe spojrzenie SALA SENATORSKA 28 kwietnia 2010, godz. 17.00 Dr hab. Anna Grześkowiak-Krwawicz

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. L.p. Materiały promocyjne Specyfikacja produktu Ilość prognozowana 1 Kalendarz 13 planszowy (razem z okładką)

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. L.p. Materiały promocyjne Specyfikacja produktu Ilość prognozowana 1 Kalendarz 13 planszowy (razem z okładką) Wykonanie i dostawa kalendarzy promocyjnych Płocka: SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA L.p. Materiały promocyjne Specyfikacja produktu Ilość prognozowana 1 Kalendarz 13 planszowy (razem z okładką)

Bardziej szczegółowo

EWANGELICZNY, Rok siódmy. W Cieszynie, Nakład Dr. ks. L. Otto, pastora. Druk K. Prochuski.

EWANGELICZNY, Rok siódmy. W Cieszynie, Nakład Dr. ks. L. Otto, pastora. Druk K. Prochuski. EWANGELICZNY, f Rok siódmy. W Cieszynie, Nakład Dr. ks. L. Otto, pastora. Druk K. Prochuski. win SPIS RZECZY zawartych w Zwiastunie ewangelicznym z r. 1 8 6 9. Rozmyślania i wykład Pisma świętego. s«ro«a.

Bardziej szczegółowo

NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO z dnia 13 lipca 2012 r. pokazuje

NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO z dnia 13 lipca 2012 r. pokazuje W roku 2013 osiągnięcia naukowe pracowników Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza przeliczano na punkty według zasad zawartych w dokumentach: 1. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI

Bardziej szczegółowo

Ogromne znaczenie w twórczości pisarki mają takie nowele jak: Mendel Gdański, Miłosierdzie gminy, Nasza szkapa, Dym i wiele innych.

Ogromne znaczenie w twórczości pisarki mają takie nowele jak: Mendel Gdański, Miłosierdzie gminy, Nasza szkapa, Dym i wiele innych. Maria Konopnicka Urodziła się 23 maja 1842r. w Suwałkach. Była przede wszystkim poetką, ale pisała też prozą, uprawiała publicystykę, tłumaczyła literaturę obcą. Była pisarką i nauczycielką, ale prowadziła

Bardziej szczegółowo

Publikacja pod patronatem wiedza24h.pl. Wypracowania Jan Kochanowski. Utwory wybrane

Publikacja pod patronatem wiedza24h.pl. Wypracowania Jan Kochanowski. Utwory wybrane Publikacja pod patronatem wiedza24h.pl Wypracowania Jan Kochanowski Utwory wybrane Wydawnictwo Psychoskok, 2013 Copyright by Wydawnictwo Psychoskok, 2013 Copyright by wiedza24h.pl Wszelkie prawa zastrzeżone.

Bardziej szczegółowo

BIBLIOGRAFIA DLA MATURZYSTÓW. Zasady tworzenia i wzory

BIBLIOGRAFIA DLA MATURZYSTÓW. Zasady tworzenia i wzory BIBLIOGRAFIA DLA MATURZYSTÓW Zasady tworzenia i wzory MATURZYSTO! Aby przystąpić do ustnego egzaminu maturalnego z języka polskiego: Stwórz bibliografię do swojej prezentacji maturalnej. Bibliografię należy

Bardziej szczegółowo

ALBUMY, PRZEWODNIKI, ENCYKLOPEDIE

ALBUMY, PRZEWODNIKI, ENCYKLOPEDIE SPIS NOWOŚCI W BIBLIOTECE SZKOLNEJ Zapraszamy do zapoznania się z niektórymi nowościami dostępnymi w bibliotece szkolnej. Są wśród nich między innymi pomoce dla nauczycieli oraz nowości czytelnicze zakupione

Bardziej szczegółowo

Anna Bidzińska-Kristof Elżbieta Kulisz Publiczna Biblioteka Pedagogiczna RODN WOM w Częstochowie Filia w Lublińcu

Anna Bidzińska-Kristof Elżbieta Kulisz Publiczna Biblioteka Pedagogiczna RODN WOM w Częstochowie Filia w Lublińcu Anna Bidzińska-Kristof Elżbieta Kulisz Publiczna Biblioteka Pedagogiczna RODN WOM w Częstochowie Filia w Lublińcu OD PAPIRUSU DO EDYTORA TEKSTU Konkurs z zakresu historii książki i pisma Wprowadzenie do

Bardziej szczegółowo

Pieczęć Olsztyna IV WIEK

Pieczęć Olsztyna IV WIEK Pieczęć Olsztyna IV WIEK Pierwowzorem herbu Olsztyna była sekretna pieczęć, którą jeszcze w 1526 roku pieczętowano dokumenty. W drugiej połowie XVI w. na pieczęci pojawiła się postać wędrowca trzymającego

Bardziej szczegółowo

TEMATY Z JĘZYKA POLSKIEGO NA MATURĘ USTNĄ na rok 2010/ 2011 w ZSP im. Orląt Lwowskich w Stopnicy

TEMATY Z JĘZYKA POLSKIEGO NA MATURĘ USTNĄ na rok 2010/ 2011 w ZSP im. Orląt Lwowskich w Stopnicy TEMATY Z JĘZYKA POLSKIEGO NA MATURĘ USTNĄ na rok 2010/ 2011 w ZSP im. Orląt Lwowskich w Stopnicy LITERATURA 1. "Żyć życiem innym niż większość". Twoje rozważania o wybranych bohaterach literackich idących

Bardziej szczegółowo

Renata Dulian Franciszkańskie Wydawnictwo Św. Antoniego prowincji Św. Jadwigi Braci Mniejszych : strona internetowa

Renata Dulian Franciszkańskie Wydawnictwo Św. Antoniego prowincji Św. Jadwigi Braci Mniejszych : strona internetowa Renata Dulian Franciszkańskie Wydawnictwo Św. Antoniego prowincji Św. Jadwigi Braci Mniejszych : strona internetowa Fides: Biuletyn Bibliotek Kościelnych 1-2 (32-33), 214-217 2011 FIDES Biuletyn Bibliotek

Bardziej szczegółowo

2. SZKATUŁA KRÓLEWSKA ZE ŚWIĄTYTNI SYBILLI W PUŁAWACH

2. SZKATUŁA KRÓLEWSKA ZE ŚWIĄTYTNI SYBILLI W PUŁAWACH W POSZUKIWANIU MUZEUM KSIĄŻĄT CZARTORYSKICH Cykl poświęcony historii tego najstarszego polskiego muzeum, ludziom, którzy je tworzyli i kształtowali oraz dziełom sztuki i pamiątkom historycznym, które stanowią

Bardziej szczegółowo

Zawody związane z Pracownikami Książki

Zawody związane z Pracownikami Książki Zawody związane z Pracownikami Książki 1. Antykwariusz Antykwariusz zajmuje się skupowaniem oraz sprzedażą książek. Zna się na wycenie i potrafi określić wartość książek. Posiada wiedzę dotyczącą wydawnictw,

Bardziej szczegółowo

RAP.272.136.2014 załącznik nr 8 do SIWZ ARKUSZ KALKULACYJNY. Liczba stron kolorowych rozrzuconych w tekście. Sumaryczna liczba stron czarno-białych

RAP.272.136.2014 załącznik nr 8 do SIWZ ARKUSZ KALKULACYJNY. Liczba stron kolorowych rozrzuconych w tekście. Sumaryczna liczba stron czarno-białych załącznik nr 8 do SIWZ ARKUSZ KALKULACYJNY (pieczęć/ nazwa Wykonawcy) I. Książka ten sam tytuł w wersji z okładką twardą i miękką, format B5, szyta nićmi, foliowana, papier offsetowy 90 g, strony kolorowe

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z darmowych podręczników i materiałów edukacyjnych w Publicznym Gimnazjum w Tarnowie Opolskim

Regulamin korzystania z darmowych podręczników i materiałów edukacyjnych w Publicznym Gimnazjum w Tarnowie Opolskim Regulamin korzystania z darmowych podręczników i materiałów edukacyjnych w Publicznym Gimnazjum w Tarnowie Opolskim Wstęp: 1. W celu zapewnienia co najmniej trzyletniego okresu używania podręczników i

Bardziej szczegółowo

Zawody związane z Pracownikami Książki

Zawody związane z Pracownikami Książki Zawody związane z Pracownikami Książki 1. Antykwariusz Antykwariusz to osoba zajmująca się skupowaniem i sprzedażą książek. Zna się na wycenie i potrafi określić wartość książek. Posiada wiedzę dotyczącą

Bardziej szczegółowo