Aukcja ANTYKWARIAT WÓJTOWICZ. odbędzie się dn. 18 IV 2015 r. o godz w Krakowie w Domu Polonii Rynek Gł. 14

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Aukcja ANTYKWARIAT WÓJTOWICZ. odbędzie się dn. 18 IV 2015 r. o godz. 11.00 w Krakowie w Domu Polonii Rynek Gł. 14"

Transkrypt

1 Aukcja ANTYKWARIAT WÓJTOWICZ Maria Wójtowicz Piotr Wójtowicz 40 odbędzie się dn. 18 IV 2015 r. o godz w Krakowie w Domu Polonii Rynek Gł. 14 * Wystawa pozycji w dniu aukcji od godz KRAKÓW, ul. Szpitalna 19, tel./fax

2 Opracowanie: Piotr Wójtowicz i współpracownicy WARUNKI LICYTACJI 1. Ceny podane w katalogu są cenami wywołania. 2. Do ceny wylicytowanej antykwariat dolicza 7% opłaty organizacyjnej. 3. Prowadzący aukcję może wycofać pozycję przed rozpoczęciem licytacji bez podania przyczyny. 4. Do udziału w aukcji upoważnione są osoby oraz instytucje (w ich imieniu upoważnieni przedstawiciele), które zostały osobiście zarejestrowane w dniu i miejscu aukcji przez organizatora aukcji, lub złożyły zlecenie kupna w formie pisemnej, poprzez lub fax. 5. W celu rejestracji uczestnictwa osobistego w aukcji należy podać dane osobowe, dane adresowe oraz kontaktowy numer telefonu. Przy rejestracji należy okazać dokument potwierdzający tożsamość rejestrującego się dowód osobisty (prawo jazdy) paszport. 6. W zamówieniach pisemnych prosimy podać: numer pozycji, nazwisko autora, pierwsze słowo tytułu oraz najwyższą oferowaną cenę. W imieniu tych osób i instytucji w licytacji uczestniczy upoważniony przedstawiciel antykwariatu. 7. W przypadku otrzymania limitów na jednakową kwotę w stosunku do tej samej pozycji, o wyniku licytacji decyduje kolejność zgłoszeń. 8. Treść zamówień aukcyjnych traktowana jest poufnie. 9. Przerwy w trakcie aukcji są ustalane przez prowadzącego aukcję. Są one integralną częścią aukcji. 10. Organizatorzy aukcji zastrzegają sobie prawo wykluczenia z aukcji osób, które nie wywiązują się z przyjętych zobowiązań. 11. Nabywca może w terminie 14 dni od dnia aukcji odstąpić od umowy kupna w przypadku, gdy opis pozycji zamieszczony w katalogu w sposób znaczący odbiega od stanu faktycznego rzeczy. Sprawy sporne będą rozpatrywane przez Antykwariat Wójtowicz po dostarczeniu odpowiedniego uzasadnienia. 12. Zakupione pozycje wysyłamy pocztą: dla instytucji płatność przelewem bankowym, dla osób prywatnych za pobraniem pocztowym, jeśli nie ustalono inaczej. 13. Prosimy o przestrzeganie 7-dniowego terminu płatności od daty otrzymania rachunku za zakupione pozycje. Po tym terminie będą naliczane ustawowe odsetki. 14. Osoby odbierające pozycje osobiście zobowiązane są wykupić je w ciągu 7 dni od daty aukcji. Po tym terminie naliczane będą ustawowe odsetki. 15. Biblioteka Narodowa i Biblioteka Jagiellońska mają prawo pierwokupu po cenach wylicytowanych. 16. Organizator aukcji nie ponosi odpowiedzialności za ukryte wady fizyczne i prawne licytowanych pozycji. 17. Zamówienia pocztowe prosimy kierować na adres Antykwariatu Wojtowicz. 18. Zdjęcia każdej pozycji aukcyjnej zamieszczone na stronie są równorzędnym elementem opisu zamieszczonego w katalogu. 19. Przystąpienie do aukcji jest równoznaczne z akceptacją ww. warunków aukcyjnych. 20. Wykorzystywanie opisów bibliograficznych oraz ilustracji zamieszczonych na stronie internetowej jest możliwe wyłącznie po uzyskaniu zgody Antykwariatu Wojtowicz. 21. Wyniki aukcji podlegają publikacji na stronie internetowej w terminie trzech dni po dniu aukcji. Wyniki będą udostępnione na ww. stronie przez miesiąc od dnia publikacji. Antykwariat Wójtowicz s.c. ul. Szpitalna 19, Kraków tel./fax tel Konto bankowe:

3 Nr 76. Miechowita M. Chronica Polonorum. Kraków Tabl. 1

4 Tabl. 2 40, 107, , 822, 833, , 1280, 1336, 560, 531, 1355, 998, 1147, 642, 773, , 1316, 1317

5 Tabl , 838, 1158, 1220, 766, , 897, 462, 365, 606, 1260, 1391, 932, , 1277, 530, 1116, 1377, 798, 1106, 832, 689, 1048, 723, 1291, 462, 710, 635, 63, , 615, 1091, 447, 448

6 Tabl. 4 Nr 1. Albertus Magnus Super Marci Evangeliare... Hagenau Nr 7. Arthus Gothard Dantiscanus Historia Indiae orientalis

7 Nr 14. Biblia Wujka. Kraków Wyd. 1. Tabl. 5

8 Tabl. 6 Nr 9. Augustyn Św. Sermones Nr 10. Barnim XI Kercken ordening im Lande tho Pomern Nr 16. Bochart S. Hierozoicon Nr 18. Brunfels O. Pandect Buechlin

9 Tabl. 7 Nr 17. Britannicus G. Sermones funebres vulgares. Wenecja Nr 38. Gerson J. Opera. Strassburg 1488.

10 Tabl. 8 Nr 40. Grodzicki S. Quadrupartitae conciones. T Ingolstad Nr 24. Cervantes Historya... Don Quiszotta. T Warszawa 1781, 1786.

11 Nr 32. Ewannelion. Lwów M. Sloska. Tabl. 9

12 Tabl. 10 Nr 76. Miechowita M. Chronica Polonorum Nr 14. Biblia Wujka. Kraków 1599.

13 Tabl. 11 Nr 37. Froissart J. Chronique... T , Nr 32. Ewannelion. Lwów M. Sloska.

14 Tabl. 12 Nr 37. Froissart J. Chronique... T , 1518.

15 Tabl. 13 Nr 33. Triodion. Lwów Nr 51. Jonston J. De Avibus Nr 55. Kochanowski Jan Nr 60. Laboureur J. Histoire... de Pologne

16 Tabl. 14 Nr 64. Lauterbach S. Pohlnische Chronicke Nr 94. Ruhig Ph. Littauisch-Deutsches... Lexicon Nr 77. Miechowita M. Chronica Polonorum

17 Tabl. 15 Nr 63. Launay C.L.... Geographie. T Nr 86. Persius F. A.... Satyrarum

18 Tabl. 16 Nr 92. Richard...Omnia opera Nr 93. Rosselius A. Pymander Nr 98. Schopper J., Stummel Ch. 1554, Nr 116. Ziegenhorn Ch. G. Staats Recht der Herzogtuemer Curland und Semgallen

19 Tabl. 17 Nr 100.Sierakowski W. Sztuka muzyki Nr 101. Sirigatti L. La pratica di prospettiva del Cavaliere Nr 115. Yehuda K. Sefer HaMusar. Kraków Nr 117. Żuchowski S. Process kryminalny

20 Tabl. 18 Nr 118. Jan II Kazimierz. Król Polski Nr 119. Jan II Kazimierz. Król Polski

21 Tabl. 19 Nr 120. Jan III Sobieski. Król Polski Nr 121. Stanisław Leszczyński. Król Polski Nr 122. Stanisław August. Król Polski Nr 192. Zajączek J. Historya Rewolucyi Polskiej

22 Tabl. 20 Nr 130. Dąbrowski Jan Henryk Nr 142. Poniatowski X. Józef Nr 199. Polskie ubiory szlacheckie.

23 Tabl. 21 Nr 209. Wawrosz Karol Nr 212. Streit F.W. Atlas

24 Tabl. 22 Nr 235. Afryka. A. Ortelius. Nr 236. Argentyna... Mercator, Hondius

25 Tabl. 23 Nr 214. Polska. Homann Nr 241. Przemyśl. Braun Hogenberg

26 Tabl. 24 Nr 240. Kraków. Merian Nr 243. Zgorzelec. Braun Hogenberg

27 Tabl. 25 Nr 280. Plakat Nr 253. Rada Główna Opiekuńcza. Nr 278. Plakat Deni W. Nr 279. Plakat Deni W.

28 Tabl. 26 Nr 254. Album na zdjęcia. Nr 255. Oprawa A. Kleina. Nr 590 i 591. d Andilly A. Journal. Oprawa sygn. R. Petit.

29 Tabl. 27 Nr 461. Bartoszewicz J. Arcybiskupi gnieźnieńscy Nr 559. Chądzyński J. N. Opisy miast w ziemi sandomierskiej, Nr 592. Dante A. La divine comedie. Nr 920. Luwr, muzeum i arcydzieła malarstwa.

30 Tabl. 28 Nr 701. Hayek G. Wielki atlas do zoologi, botaniki i mineralogii Nr 850. Kremer J. Podróż do Włoch. T

31 Tabl. 29 Nr 932. Maciejowski W. A. Piśmiennictwo polskie Nr 970. Millot Historya rzymska Nr Bandtkie Stężyński K. W. Numismatyka krajowa Nr Konkurs na monety 2, 5, 10 zł

32 Tabl. 30 Nr Polska Lotnicza. Nr Resenblum B. 900 najlepszych środków domowych przeciw... chorobom Nr Reveille Sztuka życia Nr Sobieszczański F. M. Wiadomości historyczne o sztukach pięknych. T

33 Tabl. 31 Nr Polska, jej dzieje i kultura. Nr Polska, jej dzieje i kultura.

34 Tabl. 32 Nr Ahrens H. Encyklopedja prawa Nr Bandtkie J. V. Jus Polonicum Nr Korowicki A. Proces cywilny litewski Nr Maciejowski W. A. Historya prawodastw słowiańskich

35 Tabl. 33 Nr Szczepański J. J. Polihymnia. T Nr 962. Mickiewicz Adam Poezye. T Wilno

36 Tabl. 34 Nr Witke-Jeżewski D. Pamiętnik wystawy starych rycin Nr Wojsko Polskie Kościuszki w r Nr Wiszniewski M. Pomniki historyi i literatury polskiey. T Nr Życie Marszałków Francuzkich z czasów Napoleona

37 STARE Stare DRUKI druki 3 1. ALBERTUS Magnus Super Marci Evangeliare Postilla. Venerabislis domini:... Hagenau 16 Aprilis Impressus... Joannis Rynman de Oringaw... Industrii Henrici Gran. (32 22,5 cm), k. [5], XCIX, opr. sk. współcz. Ślady niew. zawilg. i zaplamień. Brak 1 karty (Aa2). Oprawa współczesna: pełna skóra z tłoczeniami. Kilka marginaliów z epoki. Szerokie marginesy egzemplarz nie przycięty. Druk dwu- -szpaltowy, czcionka gotycka, kilkadziesiąt inicjałów ręcznie malowanych kolorem czerwonym i niebieskim oraz setki podkolorowań czcionek oraz podkreśleń ważnych ustępów. Postinkunabuł. Treścią dzieła są komentarze do ewangelii św. Marka autorstwa Alberta Wielkiego ( ), teologa, dominikanina, biskupa Ratyzbony i m.in. nauczyciela Tomasza z Akwinu. Johann Rynman z Augsburga (zm. 1522), niemiecki wydawca. Zaczynał swój zawód jako księgarz w mieście Oehringen, później przeniósł się do Augsburga w Bawarii. W przeciwieństwie do wielu innych wydawców Rynman zatrudniał drukarzy, sam zaś skupiał się na dystrybucji i sprzedaży księżek. Do jego najbliższych współpracowników należał Heinrich Gran ( ), niemiecki drukarz. O ich ścisłej współpracy świadczy fakt, że Rynman sfi nansował 174 druki spośród 213 wydrukowanych przez Grana. Rzadkie (patrz Tabl. 4) Nr 1 Nr 2 2. ALFRAGANUS Mahometus Brevis ac perutilis compilatio Alfragani, astronomorum peritissimi, totum id cotinens, quod ad rudimenta astronomica est opportunum. Norimbergae (20,5 15 cm), k. 26, ilustr., inicj., opr. psk., współcz. Zwięzy na grzbiecie, nowe wyklejki. Zawilg. i ślady zalania kart. W tekście 8 drzeworytów astronomicznych. Alfraganus, właśc. Ahmad ibn Muhammad ibn Kathīr al-farghānī (IX w.) urodzony w Ferghanie (dzisiejszy Uzbekistan) astronom perski. Brał udział w dużym programie badań

38 4 Stare druki Nr 2 nieba i pomiarów ziemi. Między rokiem 833 a 857 zredagował Kitab fi Javani stanowiący skrót Kosmografii Ptolemeusza, ale prezentujący go w sposób bardziej opisowy niż matematyczny. Traktat był szeroko rozpowszechniony w świecie muzułmańskim i wywarł duży wpływ na nauczanie systemu ptolemejskiego. Na cześć astronoma jeden z kraterów księżyca nazwano Alfraganus. Bardzo rzadkie (APULEIUS Lucius Madaurensis) L. Apvleii Madavrensis philosophi Platonici opera, quae quidem extant, omnia. In Primis Vero De Asino Avreo Libri XI. / cum eruditissimis Philippi Beroaldi Comment Ariis. Et Godescalci Stevvechii Heusdani in L. Apvleii Opera omnia Questionibus et Conjecturis: Nec Non Aliorum doctiss. virorum in eundem Emendationibus. Demv m Totus Apvleivs ab innumeris, quibus scatebat, mendis non solum vindicatus, verum etiam cum vetustiss. Codicibus collatus, notis marginalibus lucidior est redditus. Adjecto quo que ad calcem Operis rerum et verborum in iisdem memorabilium Indice copioso, Reliquorum Operum Nr 3 Nr 3

39 Stare druki 5 catalogum Partis II. Titulus indicabit. (T. 1 2). Basileae (1620). Per Sebastianum Henricpetri. (17,5 10,5 cm), k. [16], s. 776; 872, opr. perg. z epoki. (Estr. T. 12). Ślady zawilgoceń, mocne zabrązowienia kart. Dedykacja wydawcy Marcusa Hoppera dla Stanisława i Jana Pieniążków (Stanislao et Ioanni Pieniaszek fratribus germanis Polonis). Estreicher notuje tylko XVI wieczne wydania. Komentarze Philippa Beroaldusa ( ). Sebastian Henric Petri ( ), drukarz, wraz z ojcem Henric Petri ( ) prowadzili drukarnie w Bazylei zwaną Offi cina Henricpetrina. Do najbardziej znanych dzieł, które wydrukowała Ofi cyna należy drugie wydanie De revolutionibus orbium coelestium Mikołaja Kopernika z 1566 roku. Apulejusz z Madaury (Lucius Apuleius) (ur. ok. 125 w Madaurze, zm. po 170) rzymski pisarz, fi lozof i retor. Rzadkie Nr 4 Nr 5 4. ARGENS Jean Baptiste Les Lettres Juives ou Correspondance philosophique, historique et critique entre un Juif voyageur à Paris et ses correspondans en divers endroits. T. 1 6 (w 3-ech wol., komplet). (Wyd. 1). Amsterdam Chez Paul Gautier. (16 10,5 cm), s. 332; k. [6], s. 347; k. [4], s. 365; XVI, 382; k. [11], s. 400; k. [8], s. 464, 1 miedzioryt na osobn. tabl., opr. psk. z epoki. Wpis wlasn. z epoki, otarcia oprawy i niew. uszkodzenia. Stan dobry. Jean-Baptiste Boyer d Argens,Jean Baptiste de Boyer, markiz, ( ) z Aix-en Provence, po krótkiej karjerze wojskowej we Francji przeniósł się do Holandji, gdzie napisał szereg utworów, utrzymanych w stylu Listów Montesquieu go, między innemi: Lettres Juives (Listy Żydowskie). Literatura fi lozofi czna i krytyczna, zgodna z duchem Oświecenia w formie korespondencji między kapłanem żydowskim Aaronem Monceca, genueńskim żydem Jabobem Brito i rabinem Konstantynopola Izaakiem Onis em (ARISTOTELES) Aristotelis Stagiritae, Libri moralem totam philosophiam complectens, cum averrois cordubensis in moralia Nicomachia expositione, et in Platonis Libros de Republica paraphrasi. Tertium volumen. Venetiis Apud Iuntas. (19,5 13,5 cm), k. [16], 372, inicjały, winiety, opr. perg. z epoki. Ślady zawilg., kilka kart poluźnionych, otarcia oprawy. Stan dobry. Dzieło stanowi trzeci tom dzieł zebranych Arystotelesa i zawiera: Moralium Nicomachiorum; Magnorum moralium; Politicorum; Oeconomicorum. Całość w opracowaniu i z komentarzami Averroesa. Arystoteles

40 6 Stare druki ze Stagejry ( p.n.e.) filozof, przyrodnik, estetyk, historyk ustroju. Studiował w Akademii Platona, potem założył w Atenach własną szkołę Liceum (Likajon). Twórca logiki formalnej. Averroes ( ), właśc. Muhammad ibn Ahmadd ibn Rushd arabski fi lozof, matematyk, prawnik i lekarz, znany głównie z komentarzy do Arystotelesa (ARNT [Arndt] Jan) Jana Arnta, ś. p. Generalnego Księstwa Luneburskiego Superintendenta Sześć Ksiąg: o prawdziwym chrześciaństwie, o zbawienney pokucie, serdeczney skrusze i żalu za grzech, prawey wierze, świątobliwym żywocie i przystoynym prawdziwych chrześcianów obcowaniu: oraz Informatorium iego Biblicum i dziewięć listów tu należących, które w niniejszych najdoskonalszych edycyach niemieckich tak wydane, że do każdego rozdziału modlitwa przyłożona, albo w Ogródeczku Rajskim pokazana, a miejsca trudniejsze do wyrozumienia, krociuchno wyłożone: z reiestrem pożytecznym, tak na wyroki Biblii świętej i wszystkie pamięci godne rzeczy w tey księdze iako i na ewanielie i lekcye niedzielne i świąteczne, i na katechizm cały. Teraz ale z niemieckiego na polski ięzyk na rozmnożenie chwały Bożey w kraiach polskich przy assystencyi Boskiey przetłumaczona przez X. Samuela Tschepiusa i t. d. Brzeg Nakł i druk. Jana Ernesta Trampa. (17,5 11,5 cm), s (oraz) Rajski Ogrodeczek pełen cnót chrześciańskich, aby przez nabożne i pocieszne modlitwy były w duszę wszczepione, chrześciaństwu otworzony... Brzeg J. E. Tramp. (17,5 11,5 cm), k. [8], s. 206 (w miejsce?), współopr., opr. sk. wtórna. (Estr. T. 12). Ślady zawilg. i zabrudzeń, egz. przycięty. w pierwszej pozycji brak 11 nieliczbowanych kart (7 z przodu, 4 z tyłu); w drugiej pozycji brak ostatnich kart (Estreicher nie podaje ilości stron). Oprawa XIX wieczna, czarna skóra, zachowane dwie klamerki. Arndt Jan ( ), należy do najznakomitszych mystyków protestanckich. Studiował dzieła dawnych mystyków katolickich: św. Bernarda, Taulera, Tomasza a Kempis i t. d., za co luteranie podejrzewali go o herezję. Jego Cztery księgi o prawdziwym chrystjanizmie, równie jak jego książka do nabożeństwa p. t. Ogródek rajski, doczekały się bardzo wielu wydań i często były lekturą, pobożniejszych protestantów ARTHUS Gothard Dantiscanus Historia Indiae orientalis ex variis auctoribus collecta et iuxta seriem topographicam regnorum, provinciarum et insularum per Africae, Asiaeque littora, ad extremos usq. Japonios deducta, qua regionum et insularum situs et commoditas, regum et populorum mores et habitus, religionum et superstitionum absurda varietas, Lusitanorum item Hispanorum et Batavorum res gestae atq. commercia varia, cum rebus administratione et memoratu dignissimis aliis, iucunda brevitate percensentur atq. describuntur. Coloniae Agripp Sumpt. Wilhelmi Lutzenkirch. (16 10 cm), k. [9], s. 616, opr. perg. z epoki. (Estr. T. 12). Ślady zawilg. i zabrązowień, wpisy własn. z epoki. Otarcia oprawy. Stan dobry. Bardzo rzadka praca opisująca historię XVI-wiecznych odkryć (w tym misji i innych kontaktów) prowadzonych na Wschodzie, w tym różnorodne relacje z Chinami. Zawiera obszerne informacje z wypraw portugalskich, holenderskich i hiszpańskich w tamte rejony, podaje szczegóły dotyczące obyczajów, ubiorów, historii, ustrojów polit. i in. odnoszące się do ludów Wschodu. Arthus Gotthard ( ), historyk, nauczyciel w Gdańsku, tu rozpoczął swoją edukację, następnie studiował na Uniwersytecie w Jenie i we Frankfurcie. Bardzo rzadkie (patrz Tabl. 4) 8. ARTHUS Gothard Dantiscanus Mercurii Gallobelgici, sive rerum in Gallia et Belgio potissimum: Ungaria, quoque, Germania, Polonia, Hispania, Italia, Anglia, alijsque Christiani Orbis Regnis & Provinciis, duobus his proximis annis scilicet 1607, & 1608 gestarum Nuncii Tomis octavi (pars prima), secunda, tertia. Coloniae Apud Gerardum Grevenbruch. (15,5 10 cm), 136; 159; 170, [2], opr. współcz. (Estr. T. 12). Ślady zawilg., podkreslenia w tekście z epoki, brak 2-óch kart (w tym karty tyt. i ostatniej karty). Mercurius Gallobelgicus ( ), jedno z najwczesniejszych czasopism,

41 Stare druki 7 publikujacych wiadomości. Druk czasopisma rozpoczęto w Kolonii, było szeroko rozpowszechniane w całej Europie. Arthus Gotthard ( ), historyk, nauczyciel w Gdańsku, tu rozpoczą swoją edukację, następnie studiował na Uniwersytecie w Jenie i we Frankfurcie. Rzadkie Nr 8 Nr 9 9. AUGUSTYN św. Sermones sancti Augustini ad Heremitas & nonnulli ad sacerdotes suos & ad aliquos alios. Et primo de institutione irregularis vite. [Venezia Melchiorre Sessa il vecchio & Pietro Ravani!]. Impr. per Merchiorem Sessam & Petrum de Rauannis socios. (15,5 11 cm), k. [136], 1 ilustr. drzewor., inicj. tyt. drzewor., sygnet druk., opr. perg. z epoki. Druk w szpaltach. Ślady zawilg. i zabrudz. opr. Zapiski z epoki w tekście oraz na k. tyt. i ostatniej str. Dzieło zawiera 62 homilie skierowane do eremitów i kapłanów. Augustyn z Hippony ( ) święty Kościoła katolickiego (błogosławiony prawosławny) i doktor Kościoła, wczesnochrześcijański teolog, fi lozof, pisarz i organizator życia kościelnego. Na początku manichejczyk, potem neoplatonik i sceptyk, nawrócony na chrześcijaństwo przez Ambrożego. Rzadkie (patrz Tabl. 6) 10. (BARNIM XI) Kercken ordening im lande tho Pomern dorch de dorchluechtigen hochgebarnen Foersten und Herren, Herrn Barnim und Herrn Philipssen hochloeffliker gedechtnis / beide Hertogen tho Stettin Pomern der Cassuben und Wenden / Foersten tho Ruegen / und Grauen tho Gutzkaw etc. Anfenglick op dem Landage tho Treptaw Anno MDXXXV. geschalten: und jetzo ferner dorch de Durchluechtigen Hochgebornen Foersten und Herren / Hern Barnim den Oldern / herrn Johan frederichen / Herrn Bugslaffen / Herrn Ernst Ludwig / Herrn Barnim den juengern / und Herrn Casimiren / Geneddern und gebroeder / Vertogen tho Stettin Pomern etc. vp Radt der Theologen und bewilligung der Landstend verniet und vermehrt Anno M.D.LIII. Wittemberg Dorch Jacob Soevenbuerger. (31 20 cm), k. [4], k. XXXIX, k. [2], 1 drzeworyt całostr., opr. psk. XIX w. (Estr. nie notuje). Niew. podklejenie karty tyt., zapiski z i podkreslenia z epoki. Karta tyt. w kolorze czarnym i czerwonym, otarcia i niew. uszkodz. oprawy. Stan dobry. Na odwrocie karty tyt. całostronicowy drzeworyt herbowy książąt pomorskich w Szczecinie. Barnim IX, znany też jako Barnim XI, w historiografi i występujący z przydomkiem Stary lub Pobożny ( ),

42 8 Stare druki książę z pomorskiej dynastii Gryfi tów, syn Bogusława X, pierwszy protestancki książę Pomorza. Studiował na uniwersytetach w Greifswaldzie i Wittenberdze, między innymi pod kierunkiem Marcina Lutra. W 1534 wprowadził w Księstwie Szczecińskim luteranizm, którego był zwolennikiem. Prowadził ostrożną politykę zagraniczną, współpracując z Zygmuntem Augustem, królem Polski, z którym był spokrewniony przez Annę Jagiellonkę, swą matkę. Oferowana praca zawiera regulacje prawne w odniesieniu do koscioła na Pomorzu, w związku z przejściem na protestantyzm. Rzadkie (patrz Tabl. 6) Nr 11 Nr (BAZYLI WIELKI) Omnia D. Basilii Magni archiepiscopi caesareae capadociae, quae extant, opera, iuxta argumentorum congruentiam in tomos partita quatuor. Iano Cornario medico physico interprete: quorum catalogum versa pagina docet. In calce subiectus inlex rerum omnium copiosis. T. 1 4 (w 1 wol.) Basileae Ex Officina Frobeniana. (Na ostatniej karcie: Basileae apud Hieronymum Frobenium et Nicolaum Episcopium). (34,5 24 cm), k. [4], s. 758, k. [13], znaki drukarskie, opr. sk., deska z epoki. Wpis własn. wytarty, współczesny exlibris, dorabiany grzbiet z niew. ubytkami, współcz. wyklejka, otarcia oprawy. Bazyli Wielki, zw. tez Bazyli z Cezarei ( ) święty kościoła katolickiego i prawosławnego, Ojciec Kościoła, biskup Cezarei i metropolita Kapadocji, organizator życia kościelnego i monastycznego, twórca liturgii. Dla głębokiej wiedzy i autorytetu moralnego zyskał przydomek Wielki. Twórca wielu pism teologicznych, kazań, listów. Dzieło zawiera całość twórczości Bazylego, w opracowaniu Janusa Cornariusa ( ), humanisty, przyjaciela Erazma z Rotterdamu, specjalizującego się w tłumaczeniu greckich i łacińskich dzieł medycznych. Praca dedykowana Albrechtowi ( ), arcybiskupowi Brandemburgii, księciu Szczecina, Pomorza, Kaszubów, etc (BENTIVOGLIO Guido) Memorie del Cardinale Bentivoglio, con le quali descrive la sua vita, E Non Solo Le Cose A Lvi Svccesse nel corso di essa, ma insieme le più notabili ancora occorse nella Città di Roma, in Italia, ed altroue. Divise in due libri. Veneta Per Giunti, e Baba. (21,7 16 cm), k. [4], s. 339, drzeworyt tyt., opr. perg. z epoki.

43 Stare druki 9 Pieczęć, wpis własn., niew. zabrudzenia oprawy, blok książki nieco poluźniony. Stan dobry. Na wyklejce exlibris Czartoryskich: Bibliotheque Du Prince W.C.Czartoryski. Exlibris z XIX w., przedstawia Herb Pogoń, poniżej zapiski inwentarzowe. W. K. Czartoryski ( ) syn Władysława, ordynat gołuchowski, podróżnik, lingwista; w zamku Cote de Grace stworzył bogatą bibliotekę. Guido Bentivoglio d Aragona ( ), kardynał włoski, mecenas sztuki i kultury, historyk i mąż stanu BIBLIA Nowy Testament. Novum Testamentum graecum. Cum vulgata interpretatione Latina Graeci contextus lineis inserta, quae quidem interpretatio cum a graecarum dictionum proprietate discedit, sensum, videlicet, magis quam verba exprimens, in margine libri est collocata, atque alia Ben. Ariae Montani Hispalensis opera e verbo reddita, ac diverso characterum genere distincta, in eius est substituta locum. Aaccesserunt et huic editioni Libri Graece scripti, qui vocantur Apocryphi, cum interlineari interpretatione latina ex Bibliis Complutensibus deprompta. [Aureliae Allobrogum-Genewa] Exc. Petrus de la Rouiere. (37 25 cm), k. [5], s. 186, 134, inicj., winiety, marginalia, drzeworyt tyt. Tekst w szpaltach. Współopr.: BIBLIA. Stary Testament Biblia hebraica. Eorundem latina interpretatio Xantis Pagnini Lucensis, Benedicti Ariae Montani Hispal. & quorundam aliorum collato studio, ad Hebraicam dictionem diligentissimč expensa. Accesserunt Libri Graecč scripti, qui vocantur Apocryphi; cum interlineari interpretatione Latina ex Bibliis Complutensibus petita. [Aureliae Allobrogum-Genewa] Exc. Petrus de la Rouiere. (37 25 cm), k. [12], s. 183, [1], 283, [1], 84, 203, [3], inicj., winiety, marginalia, drzeworyt tyt., opr. pperg. Tekst w szpaltach. Znaczne otarcia opr. Grzbiet ze zwięzami i szyldzikiem popękany, z ubytkami, oklejony folią. Ślady zawilg. Na k. tyt. dwie pieczatki własnośc. Na odwrocie k. tyt. odręczny exlibris. Piękne inicj. i sygnet. Wspaniały egzemplarz Biblii, szczególnie do badań naukowych. Stary i Nowy Testament oprawione w kierunku przeciwnym. Tekst w szpaltach: Nowy Testament w jęz.greckim, tłum. łacińskie w interliniach ; Stary Testament w jęz. hebrajskim, tłum. łac. w interliniach. Wymienione w tyt. Apokryfy ( w jęz gr. i łac.) dołączone do Nowego Testamentu. Główny red. i tłumacz Arias Montanus Benedictus ( ) teolog, fi lozof i orientalista hiszpański, biblista wydawca tzw. Biblii Polyglotty antwerpskiej ; ST głównie w opracowaniu Santesa Nr 13 Nr 13

44 10 Stare druki Pagnino ( ) włoskiego dominikanina, prof. języków orientalnych w Awinionie i Rzymie, jednego z najlepszych fi lologów-hebraistów i biblistów tego okresu (BIBLIA WUJKA). Biblia to iest Księgi Starego y Nowego Testamentu, według łacińskiego przekładu starego, w kościele powszechnym przyiętego, na Polski ięzyk znowu z pilnością przełożone, z dokładaniem textu Żydowskiego y Greckiego, y z wykładem Katholickim, trudnieyszych mieysc, do obrony wiary świętey powszechney przeciw kacerztwom tych czasów należących. Przez D. Iakuba Wuyka z Wągrowca... W Krakowie 1599 (Wyd. 1). Nakładem Ks. Arcybp. Gnieźn. (S. Karnkowskiego). W Drukarni Łazarzowej. (35 23 cm), k. [19], s. 1479, k. [28], (pomyłki w paginacji), opr. deska, skóra. (Estr. T. 13). Brak 24 kart (tj. frontispis, 11 kart z początku i 12 kart na końcu), brakujące karty zastąpione fachowo wyk. kopiami. Karta tyt. zachowana w dużym fragmencie (awers naprawiony, rewers dublowany). Poza wspomnianymi brakami stan niemal bardzo dobry. Egzemplarz nieco przycięty. Oprawa: deska, brązowa skóra z tłoczeniami, osiem guzów metalowych, dwie zapinki skórzano-metalowe. Brzegi kart barwione. Pierwsze kompletne wydanie Biblii w przekładzie J. Wujka (Nowy Testament 1593 r.) na którym zakończyła się działalność obozu katolickiego na okres trzech wieków. Stała się ona tekstem kanonicznym, zatwierdzonym do użytku religijnego i do dziś powszechnie w kościele katolickim uzywana. Wujek J. ( ), jezuita, sławny teolog i kaznodzieja. Przekładem Biblii...mowę ojczystą, nie dość jeszcze uprawioną, przeczyścił i ogładził... Rzadkie (patrz Tabl. 5 i 10) 15. BIEL Gabriel Gabrielis Biel sacre theosophie licentiate [ ] Sacri canonis misse tam mystica q[uam] litteralis expositio iamia[m] summa cum diligentia iterum atq[ue] reuisa et correcta: nihil de prioribus omissis: aliquibus tame[m] tum in colu[m]nis: tu[m] in marginibus additis: quibus facilius ea que nititur lector inuenire pot[est]. Lugduni Imp. Johanis Cleyn. (29,5 20,5 cm), k. 196, [10], inicj. drzeworytowe, marginalia, sygnet druk pod tekstem, opr. pł. współcz. Tekst w szpaltach. K. tyt. w kolorze czerw. W kolofonie dane wydawn.: Gabrielis Byel [...] industria et impensis probi viri Johannis Cleyn alemanni, chalcographi atque bibliopole in famatissimo Lugdunensi emporio, impressa, optatum sortita est finem anno domini millesimo quingentesimo decimo septimo, ad kalendas junias. Wyklejki nowe. Na grzbiecie wytłoczony złocony tyt. Obcięcia barwione. Ślady kornika. Na k. tyt. i pierwszej karcie pieczątki własnośc. Odręczny podpis i liczne zapiski na kilku pierwszych kartach. Pod tylną okł. kieszonka. Egz. nieco przycięty przy górnym marg. Stan dobry. Dzieło zawiera obszerny traktat opisowy o kanonie Mszy św. Biel Gabriel (ca ) niemiecki fi lozof i teolog scholastyczny, przedstawiciel nominalizmu, przełożony wspólnoty Braci Wspólnego Życia w Butzbach, profesor teologii w Tybindze. Rzadkie. (Ilustracja na s. 8) BOCHART Samuel Hierozoicon, sive Bipartitum opus de animalibus S. Scripturae, cujus pars prior libris IV. De animalibus in genere, & de quadrupedibus viviparis & oviparis; Pars posterior libris VI. De avibus, serpentibus, infectis, aquaticis, & fabulosis animalibus agit; cum indice septuplici [...]. Authore Samuele Bocharto. Editio quarta [4]. Lugduni Batavorum: apud Cornelium Boutesteyn, & Samuelem Luchtmans, et Trajecti ad Rhenum : apud Guilielmum vande Water : T. 1 2 w 1 wol. (39 26 cm), (k. [4], 1094 szp., s. 91, [1]; k. [2], 888 szp., s. 79, [1]), ilustr., inicj., winiety, marginalia, 2 miedzioryty tyt., 3 drzewor. w tekście. K. tyt. czarno-czerwona. Druk w szpaltach, opr. sk. biała. Tekst w jęz. łac., greckim, hebr., syryjskim i etiopskim. Na opr tłoczony bogaty ornament. Otarcia i zaplam. Niewielkie zawilg. Grzbiet ze zwięzami, ślad po szyldziku. Obcięcia barwione. Na wyklejce zapiski. Dzieło poświęcone identyfikacji wszystkich zwierząt wymienianych w Biblii z licznymi cytatami w wielu językach. Bochart

45 Stare druki 11 Nr 16 Samuel ( ) francuski protestant, uczony biblista, pastor Kościoła Protestanckiego w Caen. Uważany za współtwórcę historii idei. Trzy ilustracje drzeworytowe, w tym jednorożce i ryba. Rzadkie (patrz Tabl. 6) Nr 17 Nr BRITANNICUS Gregorius Sermones funebres vulgares: litteraliterq pro nunciandi. Item sermones nuptiales pulcherrumi. Impressum Venetiis (Wenecja ). [Petr. de Quarengiis]. (15 10 cm), k. [161]. A6a-s8t11, inicjały w drzeworycie, opr. perg. z epoki? Na ostatniej karcie prywatna pieczęć własn. (częściowo wytarta) oraz wpisy z epoki. Brak ostatniej czystej karty (t12). Ślady niew. zawilg., egzemplarz przycięty (dotyczy górnego i bocznego marginesu). Stan dobry. Inkunabuł. Jest to edycja opisana w IBP pod nr 1299 datowana [post 1500?]. Nowsza literatura (np. BSB-Ink B 922 czyli Bayerische Staatsbibliothek w Monachium) datuje [ca ]. To wydanie notowane jest tylko w Bibliotece Gdańskiej (var. B), oferowany egzemplarz to var. A. Britannicus Gregorius z Brescii (półn. Włochy), dominika-

46 12 Stare druki nin. Brat fi lologa Jana i dwóch drukarzy Jakuba i Angelusa. Pierwsza edycja (1498) zawiera kazania żałobne i ślubne: 64 kazania funebres vulgares, 18 kazań funebres litterales, 11 kazań nuptiales. Oferowane drugie wydanie zostało mocno poszerzone o następne kazania, również kazania w języku włoskim oraz o 1000 auctioritates tj. o cytaty o śmierci zaczerpnięte z pisarzy starożytnych i średniowiecznych. Rzadkie (patrz Tabl. 7) 18. BRUNFELS Otto Pandect Büchlin. Beyläuffig aller Sprüch beyder Testament außzug, in Titel zerlegt vn[d] in 12. Büchlin verfaßt. Sampt dem Helden Büchlin / Newlich wider getruckt vnd bessert Oth. Brun[n]felß. Augspurg Gedr. durch Alexander Weissenhorn. (15,5 10,5 cm), k. [16], s. 536, k. [4], 2 ilustr. drzeworyt., marginalia, opr. sk. K. tyt. w drzeworytowej bordiurze. Opr. sk.- deska, biała, z tłoczonym bogatym ornamentem. Zwięzy na grzbiecie, resztki klamer. Ślady zawilg i zaplamień. Odręczne zapiski na wyklejkach. Na k. tyt. odręczny monogram. Prezentowany traktat Brunfelsa zawiera wiadomości na temat Testamentu. Pandect Büchlin to rodzaj książeczki zawierającej wszystkie wiadomości z danej dziedziny. Brunfels Otto (ca ) niemiecki lekarz i botanik. Początkowo w zakonie kartuzów, po zapoznaniu się z Reformacją przeszedł na luteranizm i został wybitnym kaznodzieją, a jednocześnie medykiem miejskim w Bernie. Był jednym z najwybitniejszych naturalistów epoki renesansu (wielki herbarz-zielnik), ponadto pisał liczne rozprawy teologiczne. Rzadkie. (Ilustracja na s. 11) (patrz Tabl. 6) BURGMAIER Hans Images des Saints et Saintes issus de la Famille de l Empereur Maximilien I. En une suite de cent dix neuf planches gravées sur bois par différents graveurs d aprčs les dessins de Hans Burgmaier. Vienne Chez F. X. Stöckl. (42 30 cm), s. 11, 119 tabl. w drzeworycie, okł. brosz. z epoki. Ślady zawilg. i zalania, karta tyt. z ubytkiem ze szkodą dla treści, kilka kart luzem, inne poluźnione, okładki brosz. luzem, brak grzbietu. Tłum. tytułu: Obrazy świętych z rodziny cesarza Maksymiliana I. Pierwsze wydanie dzieła ukazało się na przełomie 1517/1518 roku, według Nr 19 Nr 19

CZTERDZIESTA PIERWSZA AUKCJA ANTYKWARSKA 25 kwietnia 2015 WARSZAWA LOGOS. 00-478 Warszawa, Aleje Ujazdowskie 16, tel.

CZTERDZIESTA PIERWSZA AUKCJA ANTYKWARSKA 25 kwietnia 2015 WARSZAWA LOGOS. 00-478 Warszawa, Aleje Ujazdowskie 16, tel. CZTERDZIESTA PIERWSZA AUKCJA ANTYKWARSKA 25 kwietnia 2015 WARSZAWA LOGOS WARSZAWSKI ANTYKWARIAT NAUKOWY LECH WOŹNIAK 00-478 Warszawa, Aleje Ujazdowskie 16, tel./fax 22 621 38 67 www.antykwariatlogos.waw.pl

Bardziej szczegółowo

Śledząc hebrajskie słowa, inskrypcje, cytaty biblijne, które trafiały do

Śledząc hebrajskie słowa, inskrypcje, cytaty biblijne, które trafiały do Hebrajskie inskrypcje i zapisy imienia Jezus w sztuce Iwona Brzewska, Waldemar Deluga Żydowski Instytut Historyczny Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego Hebrajskie inskrypcje i hebrajskie zapisy

Bardziej szczegółowo

- 1 - Czesław Miłosz Historia Literatury Polskiej do roku 1939 Książka zalecana przez Ministra Edukacji Narodowej do użytku szkolnego i wpisana do zestawu książek pomocniczych do nauki języka polskiego

Bardziej szczegółowo

O METODOLOGII NAUK I ZASADACH PISARSTWA NAUKOWEGO

O METODOLOGII NAUK I ZASADACH PISARSTWA NAUKOWEGO MIROSŁAW KRAJEWSKI O METODOLOGII NAUK I ZASADACH PISARSTWA NAUKOWEGO Uwagi podstawowe Copyright by Mirosław Krajewski 2010 1 Spis treści Prolegomena Rozdział I ISTOTA I POJĘCIE NAUKI 1.1. Aspekty nauki

Bardziej szczegółowo

Instytut Wydawniczy. Pax

Instytut Wydawniczy. Pax Instytut Wydawniczy Pax Katalog 2015 Od Od wydawcy wydawcy Religia Życie Religia Życie W tym roku obchodzimy setn¹ rocznicê urodzin Jana Twardowskiego ksiêdza, który pisa³ wiersze. Wiele s³ów wypowiedziano

Bardziej szczegółowo

PROBLEMY DUSZPASTERSKIE STAROŻYTNEGO KOŚCIOŁA

PROBLEMY DUSZPASTERSKIE STAROŻYTNEGO KOŚCIOŁA PROBLEMY DUSZPASTERSKIE STAROŻYTNEGO KOŚCIOŁA PROBLEMY DUSZPASTERSKIE STAROŻYTNEGO KOŚCIOŁA Redakcja ks. Jerzy Pałucki ks. Piotr Szczur ks. Mariusz Szram ks. Marcin Wysocki Lublin 2009 Projekt okładki

Bardziej szczegółowo

III OGÓLNOPOLSKI ZJAZD STUDENTÓW MUZYKOLOGII. materiały pokonferencyjne pod redakcją Marcina Boguckiego, Ewy Schreiber i Hanny Winiszewskiej

III OGÓLNOPOLSKI ZJAZD STUDENTÓW MUZYKOLOGII. materiały pokonferencyjne pod redakcją Marcina Boguckiego, Ewy Schreiber i Hanny Winiszewskiej III OGÓLNOPOLSKI ZJAZD STUDENTÓW MUZYKOLOGII materiały pokonferencyjne pod redakcją Marcina Boguckiego, Ewy Schreiber i Hanny Winiszewskiej POZNAŃ 2012 Redakcja Marcin Bogucki, Ewa Schreiber, Hanna Winiszewska

Bardziej szczegółowo

ORATORIANA nr 59 (listopad 2007) REFLEKSJE ZE SPOTKANIA ORATORYJNEGO DOROSŁYCH ŚWIĘTA GÓRA 23-24 CZERWCA 2007 R.

ORATORIANA nr 59 (listopad 2007) REFLEKSJE ZE SPOTKANIA ORATORYJNEGO DOROSŁYCH ŚWIĘTA GÓRA 23-24 CZERWCA 2007 R. ORATORIANA nr 59 (listopad 2007) REFLEKSJE ZE SPOTKANIA ORATORYJNEGO DOROSŁYCH ŚWIĘTA GÓRA 23-24 CZERWCA 2007 R. Lidia Błażejewska - Wojtaszczyk Okaż, że jesteś Matką! Ileż razy kierowaliśmy do Ciebie

Bardziej szczegółowo

Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli 00-478 Warszawa, Al. Ujazdowskie 28 tel. (22) 345 37 00 www.codn.edu.pl e-mail: codn@codn.edu.

Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli 00-478 Warszawa, Al. Ujazdowskie 28 tel. (22) 345 37 00 www.codn.edu.pl e-mail: codn@codn.edu. Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli 00-478 Warszawa, Al. Ujazdowskie 28 tel. (22) 345 37 00 www.codn.edu.pl e-mail: codn@codn.edu.pl Autorzy: Zdzisława Barankiewicz, Karol Becker, Ewa Bobińska,

Bardziej szczegółowo

Redakcja. Redaktor tomu. Tadeusz Filipkowski. Sekretariat Redakcji. Witold Gieszczyński i Norbert Kasparek

Redakcja. Redaktor tomu. Tadeusz Filipkowski. Sekretariat Redakcji. Witold Gieszczyński i Norbert Kasparek Redakcja Stanisław Achremczyk, Tadeusz Filipkowski, Sławomir Kalembka (redaktor naczelny), Andrzej Kopiczko, Bohdan Łukaszewicz, Jan Sobczak, Józef Śliwiński Redaktor tomu Tadeusz Filipkowski Sekretariat

Bardziej szczegółowo

Nr 4. Olkusz, maj 2011

Nr 4. Olkusz, maj 2011 Nr 4 Olkusz, maj 2011 Ilcusiana 4 2011 Redakcja Rada Programowa: Mieczysław Karwiński dr Włodzimierz Łysoń dr Marek Pieniążek Redaktor Naczelny: Jacek Sypień Sekretarz redakcji: Katarzyna Kulman Korekta:

Bardziej szczegółowo

HISTORIA TEATRU I DRAMATU WŁOSKIEGO

HISTORIA TEATRU I DRAMATU WŁOSKIEGO HISTORIA TEATRU I DRAMATU WŁOSKIEGO Jadwiga Miszalska Monika Surma-Gawłowska HISTORIA TEATRU I DRAMATU WŁOSKIEGO tom I OD XIII DO XVIII WIEKU Kraków Copyright by Monika Gurgul, Jadwiga Miszalska, Monika

Bardziej szczegółowo

Kronika ZAMKOWA. ARX regia OŚRODEK WYDAWNICZY ZAMKU KRÓLEWSkiEgO W WARSZAWIE

Kronika ZAMKOWA. ARX regia OŚRODEK WYDAWNICZY ZAMKU KRÓLEWSkiEgO W WARSZAWIE Kronika ZAMKOWA ARX regia OŚRODEK WYDAWNICZY ZAMKU KRÓLEWSkiEgO W WARSZAWIE Redaktor naukowy Wydawnictw Zamku Królewskiego ANDRZEJ ROTTERMUND Sekretarz Wydawnictw Zamku Królewskiego BEATA NOWACKA Redakcja

Bardziej szczegółowo

ARCHITEKTURA WNĘTRZA I UMEBLOWANIE BIBLIOTEKI OPACTWA CYSTERSÓW W KRZESZOWIE W ŚWIETLE WYDARZEŃ HISTORYCZNYCH

ARCHITEKTURA WNĘTRZA I UMEBLOWANIE BIBLIOTEKI OPACTWA CYSTERSÓW W KRZESZOWIE W ŚWIETLE WYDARZEŃ HISTORYCZNYCH Architektura wnętrza i umeblowanie biblioteki opactwa 229 PERSPECTIVA Legnickie Studia Teologiczno-Historyczne Rok VIII 2009 Nr 1 (14) Rafał Werszler ARCHITEKTURA WNĘTRZA I UMEBLOWANIE BIBLIOTEKI OPACTWA

Bardziej szczegółowo

Nr 3 (466) luty 2014 Tytuł istnieje od roku 1906

Nr 3 (466) luty 2014 Tytuł istnieje od roku 1906 Ukraina ma wszystkie szanse powtórzyć sukcesy Polski (str. 8) www.dk.com.ua Nr 3 (466) luty 2014 Tytuł istnieje od roku 1906 Pismo społeczne, ekonomiczne i literackie Komentarz ekonomiczny POLSKA GOSPODARKA

Bardziej szczegółowo

KWARTALNIK PL ISSN 0406-1578 INDEKS 35263 KSIĄŻNICA POMORSKA IM. STANISŁAWA STASZICA W SZCZECINIE SZCZECIŃSKIE POROZUMIENIE BIBLIOTEK

KWARTALNIK PL ISSN 0406-1578 INDEKS 35263 KSIĄŻNICA POMORSKA IM. STANISŁAWA STASZICA W SZCZECINIE SZCZECIŃSKIE POROZUMIENIE BIBLIOTEK KWARTALNIK PL ISSN 0406-1578 INDEKS 35263 KSIĄŻNICA POMORSKA IM. STANISŁAWA STASZICA W SZCZECINIE SZCZECIŃSKIE POROZUMIENIE BIBLIOTEK KOSZALIŃSKA BIBLIOTEKA IM. JOACHIMA LELEWELA W KOSZALINIE STOWARZYSZENIE

Bardziej szczegółowo

Zrozumieć Holokaust. Robert Szuchta Piotr Trojański

Zrozumieć Holokaust. Robert Szuchta Piotr Trojański Zrozumieć Holokaust Robert Szuchta Piotr Trojański Robert Szuchta Piotr Trojański Zrozumieć Holokaust Książka pomocnicza do nauczania o zagładzie Żydów Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu

Bardziej szczegółowo

Święci patroni. prawników. Grzegorz Maroń

Święci patroni. prawników. Grzegorz Maroń Święci patroni prawników Grzegorz Maroń Korekta językowa: Małgorzata Skowronek Projekt okładki: Bożena Świder Skład: Renata Pietrucha-Draus Copyright by Wydawnictwo Oświatowe FOSZE Rzeszów 2011 ISBN 978-83-7586-048-1

Bardziej szczegółowo

POLSKA AKADEMIA NAUK BIBLIOTEKA KÓRNICKA

POLSKA AKADEMIA NAUK BIBLIOTEKA KÓRNICKA POLSKA AKADEMIA NAUK BIBLIOTEKA KÓRNICKA Sprawozdanie z działalności w 2014 roku Kórnik, maj 2015 r. WSTĘP Dzięki środkom budżetowym pozyskanym przez Polską Akademię Nauk w roku 2014 zrealizowano w PAN

Bardziej szczegółowo

TEOLOGIA DZISIAJ: PERSPEKTYWY, ZASADY I KRYTERIA

TEOLOGIA DZISIAJ: PERSPEKTYWY, ZASADY I KRYTERIA TEOLOGIA DZISIAJ: PERSPEKTYWY, ZASADY I KRYTERIA MIĘDZYNARODOWA KOMISJA TEOLOGICZNA TEOLOGIA DZISIAJ: PERSPEKTYWY, ZASADY I KRYTERIA WYDAWNICTWO KSIÊŻY SERCANÓW Tytuł oryginału Theology today: perspectives,

Bardziej szczegółowo

POWSTANIE I ROZWÓJ SYSTEMU SZKOLNEGO

POWSTANIE I ROZWÓJ SYSTEMU SZKOLNEGO POWSTANIE I ROZWÓJ SYSTEMU SZKOLNEGO Szkoła jest jedną z najstarszych instytucji społecznych tworzonych w celu przygotowania młodego pokolenia do życia dorosłego. "Jako miejsce, w którym przebiega kształcenie

Bardziej szczegółowo

Postera MAGAZYN EUROPEJSKIEGO FORUM WŁAŚCICIELEK FIRM. NR 1(29) sierpień 2013 ISSN 2081-6995

Postera MAGAZYN EUROPEJSKIEGO FORUM WŁAŚCICIELEK FIRM. NR 1(29) sierpień 2013 ISSN 2081-6995 Postera NR 1(29) sierpień 2013 MAGAZYN EUROPEJSKIEGO FORUM WŁAŚCICIELEK FIRM ISSN 2081-6995 Od Redakcji Szanowne Panie, Szanowni Państwo, Europejskie Forum Właścicielek Firm działa już 10 lat. Niedawno

Bardziej szczegółowo

GAZETKA. Milanowski Uniwersytet Trzeciego Wieku Nr 19, Grudzień 2011. Nauka, to pokarm dla rozumu Lew Tołstoj

GAZETKA. Milanowski Uniwersytet Trzeciego Wieku Nr 19, Grudzień 2011. Nauka, to pokarm dla rozumu Lew Tołstoj GAZETKA Milanowski Uniwersytet Trzeciego Wieku Nr 19, Grudzień 2011 Nauka, to pokarm dla rozumu Lew Tołstoj OD REDAKTORA Kończący się rok zwykle skłania do refleksji, podsumowań, nie może ich więc zabraknąć

Bardziej szczegółowo

Metody, doskonalenie zawodowe, katecheci, duszpasterze, biblistyka, Dzieło Biblijne im. Jana Pawła II

Metody, doskonalenie zawodowe, katecheci, duszpasterze, biblistyka, Dzieło Biblijne im. Jana Pawła II Ks. dr hab. Roman B. Sieroń, prof. KUL WZNoS KUL w Stalowej Woli Nowe metody doskonalenia zawodowego katechetów i duszpasterzy z dziedziny biblistyki na podstawie działalności Polskiego Dzieła Biblijnego

Bardziej szczegółowo

Proces Jezusa oczami historyka i prawnika*

Proces Jezusa oczami historyka i prawnika* STUDIA IURIDICA TORUNIENSIA tom XII Marek Sobczyk Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń Proces Jezusa oczami historyka i prawnika* DOI: http://dx.doi.org/10.12775/sit.2013.011 1. Wprowadzenie Proces Jezusa

Bardziej szczegółowo

HISTORIA MEDYCYNY. notatki z wykładów i ćwiczeń. Michu Brzeg 2006 wersja 1.0. Created by Neevia Document Converter trial version http://www.neevia.

HISTORIA MEDYCYNY. notatki z wykładów i ćwiczeń. Michu Brzeg 2006 wersja 1.0. Created by Neevia Document Converter trial version http://www.neevia. Created by Neevia Document Converter trial version HISTORIA MEDYCYNY notatki z wykładów i ćwiczeń Michu Brzeg 2006 wersja 1.0 Spis treści I wykłady prof. Wanda Wojtkiewicz Rok - wykład 1 wstęp do historii

Bardziej szczegółowo

ISSN 0137-2734. Sprawozdanie Biblioteki Narodowej za rok 2009

ISSN 0137-2734. Sprawozdanie Biblioteki Narodowej za rok 2009 ISSN 0137-2734 Sprawozdanie Biblioteki Narodowej za rok 2009 Sprawozdanie Biblioteki Narodowej za rok 2009 Warszawa 2010 Biblioteka Narodowa Spis treści Wstęp Tomasz Makowski 5 Kalendarium 11 Gromadzenie

Bardziej szczegółowo

FIDES BIULETYN BIBLIOTEK KOŚCIELNYCH

FIDES BIULETYN BIBLIOTEK KOŚCIELNYCH ISSN 1426-3777 FIDES BIULETYN BIBLIOTEK KOŚCIELNYCH Nr 1/2 (26/27) 2008 Federacja Bibliotek Kościelnych FIDES Kraków Redaguje: Federacja Bibliotek Kościelnych FIDES Redaktor naczelny: ks. Jan Bednarczyk

Bardziej szczegółowo

Historia parafii Trzciana

Historia parafii Trzciana Ks. dr Piotr Jamioł MS Historia parafii Trzciana Wstęp Bardzo nieliczne i raczej popularno-naukowe są pozycje książkowe mówiące o historii i rozwoju Trzciany jak też i ziemi trzciańskiej. Literatura ta

Bardziej szczegółowo

Wydział Prawa i Nauk Społecznych Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej THEMIS POLSKA NOVA 2014/NR 2 (7)

Wydział Prawa i Nauk Społecznych Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej THEMIS POLSKA NOVA 2014/NR 2 (7) Wydział Prawa i Nauk Społecznych Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej THEMIS POLSKA NOVA 2014/NR 2 (7) Themis Polska Nova Redakcja: prof. dr hab. Jacek Sobczak redaktor naczelny Członkowie redakcji: prof.

Bardziej szczegółowo