KONSTYTUCJA WOLNOŚCI GOSPODARCZEJ POLSKI RAZEM ZJEDNOCZONA PRAWICA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KONSTYTUCJA WOLNOŚCI GOSPODARCZEJ POLSKI RAZEM ZJEDNOCZONA PRAWICA"

Transkrypt

1 KONSTYTUCJA WOLNOŚCI GOSPODARCZEJ POLSKI RAZEM ZJEDNOCZONA PRAWICA Ograniczenie ingerencji państwa w życie obywateli przez limit wydatków publicznych na poziomie 35% PKB Zakaz dalszego zadłużania państwa w Konstytucji RP funkcjonowania państwa Prosty podatek od drobnych przedsiębiorców Emerytura obywatelska Obniżenie kosztów administracji przez połączenie ZUS i administracji skarbowej Głęboka deregulacja prawa gospodarczego i uelastycznienie prawa pracy Dokończenie prywatyzacji, reprywatyzacja i wsparcie budowy polskich korporacji Udomowienie banków 1

2 POZWOLIMY LUDZIOM W WIĘKSZYM STOPNIU DYSPONOWAĆ WŁASNYMI PIENIĘDZMI WPROWADZIMY KONSTYTUCYJNY LIMIT WYDATKÓW PUBLICZNYCH NA POZIOMIE 35% PKB. Im wyższe są wydatki publiczne, tym niższe są wynagrodzenia obywateli. Mniej państwa to mniej podatków, mniej korupcji i mniej marnotrawienia publicznych pieniędzy. Za każdą ingerencję państwa w nasze życie płacimy wysokością naszych wynagrodzeń. Państwo polskie zajmuje się obecnie taką liczbą obszarów, że nie jest w stanie wszystkich tych zadań wykonywać dobrze. Jednocześnie ta powszechna ingerencja państwa w życie społeczne znacząco ogranicza inicjatywę obywateli. socjalny populizm i opowiada się za poważnym traktowaniem obywateli i ich pieniędzy. Dlatego proponujemy narodową debatę o tym, z których obszarów państwo powinno się trwale wycofać zostawiając więcej wolności obywatelom. Państwo nie może się zajmować wszystkim od służby zdrowia i oświaty do szkół baletowych i barów mlecznych. Pieniądze wydawane przez urzędników, wydawane są mniej efektywnie. Nie traktujmy obywateli jak dzieci - oni wiedzą lepiej niż politycy i urzędnicy na co wydawać swoje pieniądze. Roczne wydatki naszego państwa wynoszą obecnie 44% Produktu Krajowego i zapisanie tego limitu w Konstytucji RP. Na zbliżonym poziomie utrzymują się wydatki tak konkurencyjnych państw jak Szwajcaria (34%), Australia (35%) czy Korea Południowa (30%). Polska, jako kraj gospodarczo niżej rozwinięty, jeśli chce kiedykolwiek dogonić państwa zachodnie, nie może sobie pozwolić na obecny poziom redystrybucji i marnotrawienia pieniędzy podatników. Zdając sobie z tego sprawę, rząd Gruzji zapisał w konstytucji sztywny limit wydatków na poziomie 30% PKB. Ta propozycja to też najlepszy program antykorupcyjny. Tam gdzie mamy niewydolne, ale rozbudowane państwo, tam jest też korupcja. Mniej państwa, to mniej korupcyjnych układów. 2

3 NIE MOŻNA WYDAWAĆ WIĘCEJ NIŻ SIĘ ZARABIA. PRZESTRZEGANIE TEJ ZASADY - OCZYWISTEJ DLA FIRM I GOSPODARSTW DOMOWYCH - MUSIMY WYMUSIĆ RÓWNIEŻ NA NASZYM PAŃSTWIE. PROPONUJEMY WPISANIE ZASADY ZRÓWNOWAŻONEGO BUDŻETU DO KONSTYTUCJI RP. Polskie rządy i jednostki samorządu terytorialnego wydają za dużo pieniędzy, bo w polskim prawie nie ma skutecznych ograniczeń dla zadłużania się z ostatnich lat zarówno na poziomie centralnym jak i jednostek samorządu terytorialnego. Ostatnio przekonaliśmy się też, że ustawowe progi zadłużenia rząd może w każdej chwili usunąć. Aby temu zapobiec trzeba wprowadzić do Konstytucji RP zasadę zrównoważonego budżetu. W 2009 roku taką zasadę budżetową do swojej konstytucji wprowadzili Niemcy. Wydatki rządu federalnego nie będą mogły przekroczyć dochodów od 2016 roku. Budżety niemieckich krajów związkowych będą musiały być zrównoważone od 2020 roku. Również w Stanach Zjednoczonych 49 stanów przyjęło zasadę zrównoważonego budżetu. Powinniśmy uczyć się odpowiedzialności budżetowej od państw znacznie bardziej od nas konkurencyjnych. Dlatego proponujemy zapisanie w Konsytucji RP zakazu uchwalania niezrównoważonych budżetów zarówno na poziomie centralnym, jak i na poziomie jednostek samorządu terytorialnego. Ograniczenie zadłużenia to nie tylko recepta na bogatszą Polskę, ale też powinnność wobec naszych dzieci i wnuków. 3

4 PODWYŻSZYMY WYNAGRODZENIA POLAKÓW - OBECNE PENSJE BRUTTO STANĄ SIĘ PENSJAMI NETTO. Zlikwidujemy podatek PIT oraz wszystkie składki do ZUS i NFZ. Zastąpimy je opłacanym tylko przez pracodawców jednolitym podatkiem od funduszu płac. Jego docelowa stawka wyniesie 20%. W ten sposób co miesiąc każdy otrzyma na rękę takie wynagrodzenie jakie obecnie stanowi jego pensja między wydatkami pracodawcy a wynagrodzeniem otrzymywanym przez pracownika. Z klinem podatkowym na poziomie 20% staniemy się najbardziej konkurencyjnym krajem w Europie. Fundusze na obniżkę opodatkowania pracy uzyskamy z cięć wydatków publicznych i skutecznego opodatkowania tych, którzy dotychczas podatków nie płacili. Wyższe płace spowodują, że młodzi Polacy przestaną szukać pracy za granicą, bo będą w stanie zakładać rodziny i godnie żyć we własnym kraju. 4

5 SKUTECZNIE OPODATKUJEMY WIELKIE FIRMY ZAGRANICZNE, KTÓRE OBECNIE NIE PŁACĄ W POLSCE PODATKÓW. Dlatego proponujemy zastąpienie CIT niską daniną od przychodów na poziomie 1%. Płaciłyby ją wszystkie podmioty prowadzące działalność gospodarczą w Polsce. Uniemożliwiałaby ona nieuczciwą konkurencję podmiotów zarejestrowanych za granicą. Nie zachęcałaby do zawyżania kosztów i wykazywania strat. Danina ta byłaby prosta, gdyż nie wiązałaby się z ryzykiem interpretacji kategorii kosztów przez urzędników. Dzięki tej prostej daninie osiągniemy dwa istotne efekty: radykalne uproszczenie systemu podatkowego i efektywne opodatkownie Dla uporządkownia prawa podatkowego uchwalimy też Kodeks Podatkowy rodzajów podatków. Aby uwolnić przedsiębiorców od arbitralnych decyzji admnistracji podatkowej wprowadzimy natomiast instytucję utrwalonej wykładni prawa podatkowego. 5

6 WPROWADZIMY NISKIE I PROSTE PODATKI DLA DROBNYCH PRZEDSIĘBIORCÓW Dla drobnych przedsiębiorstw, których przychód roczny nie przekracza uproszczoną formę opodatkowania. Zamiast obecnego ZUS, NFZ i PIT (płaconego na zasadach ogólnych, liniowo, ryczałtem lub kartą podatkową) będą mogli uiszczać tylko jeden podatek w wysokości 440 zł, powiększony o 1 procent ich przychodu. Przedsiębiorcy wystawialiby (na żądanie kontrahenta) rachunki. Jedyną ewidencją potrzebną do rozliczania byłaby ewidencja przychodów (tj. ewidencja wystawionych rachunków). Obecnie drobny przedsiębiorca musi być ekspertem od przepisów od rachunkowości, prawa podatkowego i składek ubezpieczeń społecznych. Dzięki naszej propozycji, przedsiębiorcy nie musieliby już prowadzić Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów, nie musieliby dokonywać skomplikowanych rozliczeń PIT i uciążliwych rozliczeń z tytułu ZUS. Uruchamialiby jeden przelew Takie rozwiązanie, równie korzystne dla mikroprzedsiębiorstw jak rozwiązania brytyjskie, byłoby realnym wsparciem dla rozwoju przedsiębiorczości oraz ograniczyłoby falę emigracji z Polski. 6

7 WPROWADZIMY EMERYTURĘ OBYWATELSKĄ I POZWOLIMY LUDZIOM SAMODZIELNIE OSZCZĘDZAĆ NA SWOJE EMERYTURY Polski system emerytalny jest niewydolny i niesprawiedliwy. Przywileje, które w nim obowiązują, nie mają racjonalnego uzasadnienia, tylko są wynikiem siły przetargowej poszczególnych grup społecznych bądź zawodowych. Dlatego proponujemy likwidację wszystkich przywilejów i utworzenie jednolitego systemu emerytalnego dla wszystkich Polaków. Równe świadczenie emerytalne będzie przysługiwało każdemu obywatelowi, większą zapobiegliwością obywateli o swoją emeryturę, a także dużymi oszczędnościami, urealnieniem zobowiązań i większą wypłacalnością systemu w długim okresie. Dzięki prostemu, bardzo taniemu w obsłudze systemowi emerytalnemu, zaoszczędzone pieniądze, zamiast na wynagrodzenia tysięcy urzędników zostaną przeznaczone na podwyżki emerytur. Reformę systemu emerytalnego wprowadzimy respektując prawa nabyte obywateli. 7

8 POŁĄCZYMY ZUS, KRUS I ADMINISTRACJĘ SKARBOWĄ W JEDNĄ INSTYTUCJĘ Polska ma najdroższy system podatkowy ze wszystkich państw OECD (po Słowacji). Na każde 100 złotych dochodów podatkowych, aż 1,7 zł wydajemy na utrzymanie administracji podatkowej. Średnia wydatków na administrację podatkową wśród państw OECD wynosi 1% dochodów podatkowych, ale na przykład Niemcy na każde 100 euro dochodów wydają Obecnie w polskiej administracji skarbowej zatrudnionych jest 48 tysięcy urzędników. Obsługą rent i emerytur zajmuje się 55 tysięcy osób (ZUS, KRUS, emerytury mundurowe). Administracja skarbowa kosztuje podatników ponad 5 mld zł, koszt utrzymania ZUS to ponad 4,1 mld zł, a KRUS kosztuje prawie 600 mln. W sumie poborem podatków, innych danin publicznych oraz obsługą emerytur i rent na co dzień zajmuje się ponad 100 tysięcy urzędników a podatników kosztuje to prawie 10 mld zł rocznie. Dzięki uproszczeniu systemu podatkowego, połączeniu składek i likwidacji PIT, możliwe będzie utworzenie jednej instytucji zajmującej się ściąganiem wszystkich podatków. Dzięki temu usprawnimy pobór danin i wypłatę świadczeń oraz obniżymy koszty funkcjonowania państwa. Przyniesie to duże oszczędności związane zarówno z kosztami bieżącymi, wynagrodzeniami urzędników, jak i kosztami utrzymania obiektów. 8

9 PRZEPROWADZIMY GŁĘBOKĄ DEREGULACJĘ PRAWA GOSPODARCZEGO ORAZ UELASTYCZNIMY PRAWO PRACY. URZĘDNIKÓW UWOLNIMY OD BEZSENSOWNYCH PROCEDUR, A OBYWATELI I PRZEDSIĘBIORCÓW OD MARNOWANIA CZASU I PIENIĘDZY NA BIUROKRATYCZNE ABSURDY. W ramach pakietu rozwiązań deregulacyjnych, doprowadzimy do: radykalnej deregulacja prawa gospodarczego przez powrót do ustawy Wilczka, ograniczenia obowiązków sprawozdawczo- -informacyjnych przedsiębiorców o minimum 25%, i wdrożenie zasady UE+0; szerokiego wprowadzenia zasady milczącej zgody administracji po 60 dniach od złożenia wniosku; deregulacji prawa budowlanego, zniesienia pozwoleń na budowę domów jednorodzinnych, zobowiązania jednostek samorządu do sporządzenia planów zagospodarowania przestrzennego w określonym terminie, a w przypadku braku planu umożliwienia podjęcia budowy w oparciu o normy urbanistyczne; wyłączenia mikro i małych przedsiębiorstw (do 50 pracowników i 10 mln euro obrotu) spod reguł Kodeksu Pracy i regulowania zniesienia przywilejów wynikających z Karty Nauczyciela, aby premiowani byli najlepsi nauczyciele. 9

10 DOKOŃCZYMY PRYWATYZACJĘ, REPRYWATYZACJĘ, ORAZ BĘDZIEMY WSPIERAĆ BUDOWĘ POLSKICH KORPORACJI Należy dokończyć proces prywatyzacji i reprywatyzacji. Polska jako jedyne państwo w Europie Środkowo-Wschodniej nie uchwaliła dotąd ustawy reprywatyzacyjnej. Prawowitym właścicielom zapewnimy odszkodowanie na utraconą własność na poziomie 20%, tak jak w przypadku tzw. Zabużan. Aby nie obciążać budżetu należy to zrobić przez odszkodowania w naturze, np. w postaci nieruchomości rolnych. Następnie należy dokończyć prywatyzację spółek i nieruchomości pozostających we władaniu państwa. Własność państwową należy zachować tylko w odniesieniu do przedsiębiorstw o dużym znaczeniu dla bezpieczeństwa gospodarczego Polski, takich jak przede wszystkim sieci energetyczne i rurociągi. W oparciu o te spółki strategiczne, nad którymi Skarb Państwa zachowa kontrolę, będziemy budować narodowe grupy kapitałowe. W tym celu państwo nie musi być właścicielem większościowym, natomiast powinno zachować bierny pakiet kontrolny. Aby polskie korporacje z udziałem Skarbu Pańswa mogły się rozwinąć trzeba skończyć z drenującą te spółki polityką dywidendową, przestać zatrudniać jako menadżerów osoby z nadania politycznego a zacząć powierzać kierowanie nimi menadżerom z najwyższej półki z doświadczeniem międzynarodowym. Budowa polskich korporacji prywatnych wymaga zwiększenia nakładów na badania i rozwój, a przez to zwiększenia innowacyjności polskiej gospodarki. Powinniśmy w tym zakresie brać przykład z polityki proinnowacyjnej takich państw jak Japonia, Niemcy czy Korea Południowa. 10

11 UDOMOWIMY BANKI PRZEZ POLITYKĘ GWARANTUJĄCĄ ROZPROSZONY AKCJONARIAT W PRZYPADKU SPRZEDAŻY SPÓŁEK-CÓREK BANKÓW ZAGRANICZNYCH. Kluczowe dla powstania innowacyjnej i proeksportowej gospodarki jest zmiana struktury własnościowej banków w Polsce. Obecnie ponad 2/3 polskiego sektora bankowego jest kontrolowane przez banki zagraniczne. Jest to sytuacja niespotykana wśród krajów o wielkości Polski. Standardem w dużych państwach UE jest przewaga banków z centrami decyzyjnymi w danym kraju. Obecny udział banków zależnych od banków zagranicznych stanowi ryzyko dla polskiej gospodarki. W latach , z powodu kryzysu na Zachodzie, polskie przedsiębiorstwa miały ograniczoną dostępność do kredytów w wyniku decyzji zachodnich central bankowych oderwanych od sytuacji polskiej gospodarki. Rozwiązaniem jest odwrócenie struktury własności bankowej przez wprowadzenie formy rozproszonego akcjonariatu bez inwestora strategicznego. Jest to dominująca forma własności w dużych prywatnych bankach w Europie i na świecie. Jest to jedyna powszechnie stosowana i aprobowana przez regulatorów forma ostatecznej kontroli nad dużymi niepaństwowymi bankami. Można ją wprowadzić w Polsce przy okazji sprzedaży przez zagraniczne grupy bankowe kontrolowanych banków w naszym kraju. Jest to forma niedyskryminacyjna w stosunku do kapitału zagranicznego i nienaruszająca prawa europejskiego. Takie udomowienie banków ma podstawowe znaczenie dla odbudowy podmiotowości sektora bardzo ważnego dla polskiej gospodarki. Kluczowe jest tu działanie państwa, a zwłaszcza odpowiednia polityka KNF i NBP. 11

2 Warunki prowadzenia firm w Polsce Raport Związku Przedsiębiorców i Pracodawców

2 Warunki prowadzenia firm w Polsce Raport Związku Przedsiębiorców i Pracodawców 2 Warunki prowadzenia firm w Polsce 4 Warunki prowadzenia firm w Polsce Streszczenie Sytuacja makroekonomiczna Polski w 2012 roku była postrzegana jako dobra. W 2012 roku Polska osiągnęła najwyższy wzrost

Bardziej szczegółowo

Ruch. Palikota. Copyright 2012 partia polityczna Ruch Palikota. Prace redakcyjne: INDYGO Zahir Media

Ruch. Palikota. Copyright 2012 partia polityczna Ruch Palikota. Prace redakcyjne: INDYGO Zahir Media 2012 Copyright 2012 partia polityczna Ruch Palikota Ruch Palikota Prace redakcyjne: INDYGO Zahir Media Wydawnictwo Indygo Zahir Media ul. Kamienna 105/9, 50-547 Wrocław tel./fax +48 71 796 41 59 e-mail:

Bardziej szczegółowo

Program wyborczy PLATFORMY OBYWATELSKIEJ

Program wyborczy PLATFORMY OBYWATELSKIEJ BY ŻYŁO SIĘ LEPIEJ. WSZYSTKIM! Program wyborczy PLATFORMY OBYWATELSKIEJ Warszawa 2007 Spis treści Spis treści Donald Tusk, Polska zasługuje na cud gospodarczy... 4 Bronisław Komorowski, Wstęp do programu

Bardziej szczegółowo

Nowa strategia dla Polski Rozwój zamiast stagnacji

Nowa strategia dla Polski Rozwój zamiast stagnacji Nowa strategia dla Polski Rozwój zamiast stagnacji Nowa strategia dla Polski Rozwój zamiast stagnacji Leszek Miller / 3 Wstęp: rok 2012 / 5 Priorytety socjaldemokratycznej polityki gospodarczej / 9 wzrost

Bardziej szczegółowo

Copyright by Platforma Obywatelska RP Warszawa 2012. Publikacja dostępna na stronie: www.platforma.org. Korekta: Agnieszka Bąk

Copyright by Platforma Obywatelska RP Warszawa 2012. Publikacja dostępna na stronie: www.platforma.org. Korekta: Agnieszka Bąk Copyright by Platforma Obywatelska RP Warszawa 2012 Publikacja dostępna na stronie: www.platforma.org Korekta: Agnieszka Bąk Projekt graficzny: Koko Studio Skład i łamanie: Koko Studio Druk: Mastimo sp.

Bardziej szczegółowo

25 KROKÓW JAK SZYBKO OGRANICZYĆ BIUROKRACJĘ R U C H P O P A R C I A 1

25 KROKÓW JAK SZYBKO OGRANICZYĆ BIUROKRACJĘ R U C H P O P A R C I A 1 25 KROKÓW JAK SZYBKO OGRANICZYĆ BIUROKRACJĘ R U C H P O P A R C I A 1 W najnowszym prestiżowym rankingu Heritage Foundation Polska jest sklasyfikowana na 71 miejscu (na 183 kraje objęte rankingiem) na

Bardziej szczegółowo

Plan Zmian 2014-2019. Program Twojego Ruchu P R O J E K T

Plan Zmian 2014-2019. Program Twojego Ruchu P R O J E K T Plan Zmian 2014-2019 Program Twojego Ruchu P R O J E K T Szanowna Obywatelko, Drogi Wyborco, Zaczynasz właśnie czytać program Twojego Ruchu. Składa się nań sto konkretnych rozwiązań, które wyrwą nas z

Bardziej szczegółowo

PANEL GŁÓWNY: Wzmocnienie gospodarki w dobie światowego kryzysu

PANEL GŁÓWNY: Wzmocnienie gospodarki w dobie światowego kryzysu PANEL GŁÓWNY: Wzmocnienie gospodarki w dobie światowego kryzysu Działania rządu PO-PSL zbiegły się w czasie z jednym z największych w historii, światowym kryzysem gospodarczym. Jednak polska gospodarka

Bardziej szczegółowo

RZECZPOSPOLITA POLSKA

RZECZPOSPOLITA POLSKA RZECZPOSPOLITA POLSKA PROGRAM KONWERGENCJI (przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 30.04.2004 r.) Warszawa, kwiecień 2004 r. SPIS TREŚCI I. Ogólne założenia i cele polityki makroekonomicznej... 5 I.1. Cele

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY. EC2 spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie

DOKUMENT INFORMACYJNY. EC2 spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie DOKUMENT INFORMACYJNY EC2 spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie Sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii A do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę

Bardziej szczegółowo

ABC Biznesu. Jak założyć sklep. spożywczy

ABC Biznesu. Jak założyć sklep. spożywczy ABC Biznesu Jak założyć sklep spożywczy Spis treści 2 Pomysł na firmę / 3 1. Klienci sklepu spożywczego / 4 2. Cele i zasoby osobiste / 4 2.1. Wykształcenie i doświadczenie / 4 2.2. Wiedza o własnym produkcie/usłudze

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia w rolnictwie. Materiały i Studia

Ubezpieczenia w rolnictwie. Materiały i Studia Ubezpieczenia w rolnictwie Materiały i Studia KASA ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO WARSZAWA 2011 UBEZPIECZENIA W ROLNICTWIE MATERIAŁY I STUDIA Kwartalnik Nr 40/2011 r. ISSN 1507-4757 Wydawca Kasa

Bardziej szczegółowo

Bruksela, dnia 28.11.2014 r. COM(2014) 902 final

Bruksela, dnia 28.11.2014 r. COM(2014) 902 final KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 28.11.2014 r. COM(2014) 902 final KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO,

Bardziej szczegółowo

ABC Biznesu. Jak założyć warsztat. samochodowy

ABC Biznesu. Jak założyć warsztat. samochodowy ABC Biznesu Jak założyć warsztat samochodowy Spis treści 2 Pomysł na firmę / 3 1. Klienci warsztatu samochodowego / 4 2. Cele i zasoby osobiste / 4 3. Produkt/usługa / 5 3.1. Analiza potencjału firmy i

Bardziej szczegółowo

Spis treści. O PAIiIZ O MDDP. Zarys systemu podatkowego. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) Podatki z tytułu zatrudnienia

Spis treści. O PAIiIZ O MDDP. Zarys systemu podatkowego. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) Podatki z tytułu zatrudnienia 2 Spis treści O PAIiIZ O MDDP Zarys systemu podatkowego Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) Podatki z tytułu zatrudnienia Podatek od towarów i usług (VAT) Ceny transferowe Akcyza i cła Prawo dewizowe

Bardziej szczegółowo

Wspólnie budujmy. naszą zamożność. czyli dlaczego w Polsce zarabiamy 4 razy mniej niż w bogatych krajach Europy Zachodniej

Wspólnie budujmy. naszą zamożność. czyli dlaczego w Polsce zarabiamy 4 razy mniej niż w bogatych krajach Europy Zachodniej Wspólnie budujmy naszą zamożność czyli dlaczego w Polsce zarabiamy 4 razy mniej niż w bogatych krajach Europy Zachodniej wydanie VI Lekturę raportu polecają przedstawiciele świata nauki, kultury, biznesu

Bardziej szczegółowo

Rynek kapitałowy jako narzędzie finansowania rozwoju polskich regionów

Rynek kapitałowy jako narzędzie finansowania rozwoju polskich regionów Celem raportu jest omówienie roli rynku kapitałowego w rozwoju polskich regionów oraz pokazanie, że jest jeszcze ogromna liczba przedsiębiorstw i samorządów, które mogą skorzystać z tej formy finansowania

Bardziej szczegółowo

Informacja o realizacji Strategii Rozwoju Kraju 2007-2015 w roku 2011

Informacja o realizacji Strategii Rozwoju Kraju 2007-2015 w roku 2011 MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO Informacja o realizacji Strategii Rozwoju Kraju 2007-2015 w roku 2011 Warszawa, lipiec 2012 r. 2 Spis treści Wprowadzenie... 4 I. Działania systemowe... 6 1. System zarządzania

Bardziej szczegółowo

następna strona pełen ekran powiększ zmniejsz

następna strona pełen ekran powiększ zmniejsz DO ŚWIATA z Aspirantem Fortuną FINANSÓW Jak czytać dane finansowe? Nr 1 luty 2015 Czy te liczby mogą kłamać? Większość z nich jest dla nas zupełnie niezrozumiała. Nie wiemy, czy są prawdziwe ani też co

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA LONDYŃSKA GLOBAL UNIONS kwiecień 2009

DEKLARACJA LONDYŃSKA GLOBAL UNIONS kwiecień 2009 MKZZ TUAC GLOBAL UNIONS (Tłumaczenie nieoficjalne Biura Zagranicznego KK) OŚWIADCZENIE NA LONDYŃSKI SZCZYT G20 DEKLARACJA LONDYŃSKA GLOBAL UNIONS kwiecień 2009 I. Wstęp i streszczenie 1. Światowa gospodarka

Bardziej szczegółowo

Przewodnik. dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą

Przewodnik. dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą Przewodnik dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą opracowany w ramach Programu Wspierania Przedsiębiorczości w Koninie na lata 2014-2016 Spis treści Wstęp...5 I. Przewodnik dla osób rozpoczynających

Bardziej szczegółowo

Ramy finansowe zaktualizowanej Strategii rozwoju województwa podkarpackiego na lata 2007-2020

Ramy finansowe zaktualizowanej Strategii rozwoju województwa podkarpackiego na lata 2007-2020 Rzeszów 2012 Ramy finansowe zaktualizowanej Strategii rozwoju województwa podkarpackiego na lata 27-2020 Opracowanie: Paweł Czapliński Piotr Klimczak Joanna Kudełko Spis treści Wstęp... 3 1. Uwarunkowania

Bardziej szczegółowo

Utworzenie partnerstwa polsko-szwajcarskiego na rzecz lepszych rozwiązań w dialogu społecznym i podatku VAT w Polsce. Streszczenie raportów i analiz

Utworzenie partnerstwa polsko-szwajcarskiego na rzecz lepszych rozwiązań w dialogu społecznym i podatku VAT w Polsce. Streszczenie raportów i analiz Utworzenie partnerstwa polsko-szwajcarskiego na rzecz lepszych rozwiązań w dialogu społecznym i podatku VAT w Polsce Streszczenie raportów i analiz 2 d 1 Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach

Bardziej szczegółowo

Bez odszkodowania przeszły na własność państwa przedsiębiorstwa należące do wroga lub kolaborantów, czyli:

Bez odszkodowania przeszły na własność państwa przedsiębiorstwa należące do wroga lub kolaborantów, czyli: Formy przekształceń własnościowych: nacjonalizacja reprywatyzacja uwłaszczenie prywatyzacja a) Nacjonalizacja, przejmowanie na własność państwa prywatnych przedsiębiorstw lub ziemi przeciwieństwo prywatyzacji.

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E

U Z A S A D N I E N I E U Z A S A D N I E N I E Projekt ustawy o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz o zmianie niektórych innych ustaw ma na celu wprowadzenie uregulowań, które w większym stopniu odpowiadają

Bardziej szczegółowo

Ile kosztują nas wcześniejsze emerytury?

Ile kosztują nas wcześniejsze emerytury? FORUM OBYWATELSKIEGO ROZWOJU towarzystwo ekonomistów polskich Ile kosztują nas wcześniejsze emerytury? Warszawa, luty 2008 r. Sponsor strategiczny FOR Spis treści Wstęp 4 1. Wyzwania przyszłości 5 2. Świadczenia

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA DLA POLSKI

STRATEGIA DLA POLSKI DOKUMENT EUROPEJSKIEGO BANKU ODBUDOWY I ROZWOJU STRATEGIA DLA POLSKI Zatwierdzona przez Zarząd na posiedzeniu w dniu 17 grudnia 2013 r. Tłumaczenie oryginalnego (angielskiego) tekstu dokumentu zostało

Bardziej szczegółowo

Dokument Informacyjny

Dokument Informacyjny Dokument Informacyjny GUARDIER SPÓŁKA AKCYJNA SPORZĄDZONY NA POTRZEBY WPROWADZENIA AKCJI SERII A, B DO OBROTU NA RYNKU NEWCONNECT PROWADZONYM JAKO ALTERNATYWNY SYSTEM OBROTU PRZEZ GIEŁDĘ PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

Bardziej szczegółowo

2. UWARUNKOWANIA PROCESÓW PRYWATYZACJI

2. UWARUNKOWANIA PROCESÓW PRYWATYZACJI SPIS TREŚCI 1. Podstawa prawna... 3 2. Uwarunkowania procesów prywatyzacji... 3 3. Planowane działania przekształceniowe... 5 4. Przychody z prywatyzacji oraz dochody z tytułu dywidend... 8 5. Działania

Bardziej szczegółowo

III. Pieniądz i bankowość

III. Pieniądz i bankowość III Pieniądz i bankowość III: PIENIĄDZ I BANKOWOŚĆ / Pieniądz w gospodarce Pieniądz w gospodarce CELE: Po przeczytaniu tego rozdziału będziesz wiedzieć: do czego służy pieniądz, jakie są formy pieniądza,

Bardziej szczegółowo