DOKUMENTY POTRZEBNE DO ROZLICZENIA PODATKU Z ZAGRANICY ROZLICZENIE PODATKU Z HOLANDII INDYWIDUALNE DODATEK DO UBEZPIECZENIA (ZORGTOESLAG)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "DOKUMENTY POTRZEBNE DO ROZLICZENIA PODATKU Z ZAGRANICY ROZLICZENIE PODATKU Z HOLANDII INDYWIDUALNE DODATEK DO UBEZPIECZENIA (ZORGTOESLAG)"

Transkrypt

1 DOKUMENTY POTRZEBNE DO ROZLICZENIA PODATKU Z ZAGRANICY ROZLICZENIE PODATKU Z HOLANDII INDYWIDUALNE 1. KOPIE WSZYSTKICH JAAROPGAAFÓW 2. DOWÓD OSOBISTY BĄDŹ PASZPORT 3. ZAŚWIADCZENIE Z BANKU ŻE JESTEŚ WŁAŚCICIELEM KONTA GDZIE WIDNIEJE TWOJE IMIĘ I NAZWISKO, NUMER KONTA, DATA (W PRZYPADKU KONTA HOLENDERSKIEGO KSERO KARTY LUB WYDRUK Z KONTA BANKOWEGO) DODATEK DO UBEZPIECZENIA (ZORGTOESLAG) 1. KOPIĘ POLISY UBEZPIECZENIOWEJ 2. DOWÓD OPŁACANIA SKŁADEK UBEZPIECZENIOWYCH (SOLARISY LUB POTWIERDZENIA PRZELEWÓW) ROZLICZENIE PODATKU Z HOLANDII WSPÓLNE 1. KOPIE WSZYSTKICH JAAROPGAAFÓW 2. DOWÓD OSOBISTY TWÓJ I PARTNERA BĄDŹ PASZPORT 3. ZAŚWIADCZENIE Z BANKU ŻE JESTEŚ WŁAŚCICIELEM KONTA GDZIE WIDNIEJE TWOJE IMIĘ I NAZWISKO, NUMER KONTA, DATA (W PRZYPADKU KONTA HOLENDERSKIEGO KSERO KARTY LUB WYDRUK Z KONTA BANKOWEGO)

2 WYROBIENIE NUMERU SOFI 1. AKT MAŁŻEŃSTWA (NA DRUKU EUROPEJSKIM) 2. ZAŚWIADCZENIE Z URZĘDU GMINY O WSPÓLNYM ZAMELDOWANIU 3. TWOJA KOPIA DECYZJI NADANIA NUMERU SOFI 4. DOWÓD OSOBISTY BĄDŹ PASZPORT TWÓJ I PARTNERA RODZINNE Z HOLANDII 1.ZAŚWIADCZENIE O ZATRUDNIENIU PARTNERA W POLSCE, KRUS- ZASWIADCZENIE LUB ZAŚWIADCZENIE Z UP O STATUSIE BEZROBOTNEGO 2. DOWÓD OSOBISTY (OBU MAŁŻONKÓW/OPIEKUNÓW) 3. POTWIERDZENIE ZAMELDOWANIA RODZINY (DZIECI I ŻONY) W POLSCE Z URZĘDU GMINY (WYDZIAŁ MELDUNKOWY) 4. SKRÓCONE AKTY URODZENIA DZIECI (NA DRUKU EUROPEJSKIM) 5. SKRÓCONE AKTY MAŁŻEŃSTWA (NA DRUKU EUROPEJSKIM) 6. DECYZJA O PRZYZNANIU LUB NIEPRZYZNANIU PRAWA DO ZASIŁKU RODZINNEGO W POLSCE WYSTAWIONA PRZEZ REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ (DECYZJA WYSTAWIANA JEST NA WNIOSEK, WIĘC JEŚLI NIE ZŁOŻYŁEŚ JESZCZE WNIOSKU O RODZINNE W POLSCE, NALEŻY ZROBIĆ TO TERAZ) 7. KOPIA DECYZJI NADANIA NUMERU SOFI OSOBY PRACUJĄCEJ NA TERENIE HOLANDII 8. DOWODY WPŁATY POTWIERDZAJĄCE UTRZYMANIE DZIECI W POLSCE 9. DOKŁADNY ADRES PRACODAWCY HOLENDERSKIEGO OBECNEGO 10. OSTATNI SOLARIS I JAAROPGAAFE Z POPRZEDNIEGO ROKU PODATKOWEGO

3 ROZLICZENIE PODATKU Z NIEMIEC INDYWIDUALNE/WSPÓLNE 1.LOHNSTEUERBESCHEINIGUNG / BESONDERE LOHNSTEUERBESCHEINIGUNG (KARTA PODATKOWA) LUB ABRECHNUNG ZA OSTATNI MIESIĄC PRACY U KAŻDEGO PRACODAWCY W CIĄGU DANEGO ROKU 2. W PRZYPADKU PODANIA KONTA POLSKIEGO LUB NIEMIECKIEGO TRZEBA DOŁĄCZYĆ POTWIERDZENIE Z BANKU LUB WYDRUK Z KONTA BANKOWEGO, GDZIE WIDNIEJE NUMER KONTA W WERSJI IBAN, KOD SWIFT/BIC ORAZ IMIĘ I NAZWISKO WŁAŚCICIELA KONTA 3. DRUK EU/EWR OBOWIĄZUJE WSZYSTKIE OSOBY PRACUJĄCE ZA GRANICĄ, NIEZALEŻNIE OD OKRESU CZASU PRACY. JEST TO DRUK ZAŚWIADCZAJĄCY WYSOKOŚĆ DOCHODÓW OSIĄGNIĘTYCH W POLSCE ZA DANY ROK PODATKOWY ORAZ W INNYCH KRAJACH, JEŻELI ZOSTAŁY WYKAZANE PRZED POLSKIM URZĘDEM SKARBOWYM. W PRZYPADKU ROZLICZENIA WSPÓLNEGO PROSZĘ DOŁĄCZYĆ RÓWNIEŻ DRUKI EU/EWR Z DOCHODAMI MAŁŻONKA. 4. DOWÓD OSOBISTY BĄDŹ PASZPORT. W PRZYPADKU ROZLICZENIA WSPÓLNEGO RÓWNIEŻ DOWÓD MAŁŻONKA 5. AKT URODZENIA DZIECKA/DZIECI NA DRUKU EUROPEJSKIM (DOTYCZY DZIECKA/ DZIECI DO 15 ROKU ŻYCIA) 6. W PRZYPADKU DZIECI MIĘDZY 15 A 25 ROKIEM ŻYCIA PROSZĘ DOŁĄCZYĆ ZAŚWIADCZENIE O NAUCE DZIECKA - DRUK W ZAŁĄCZONYCH DOKUMENTACH

4 ZASIŁEK RODZINNY W NIEMCZECH KINDERGELD 1. AKT MAŁŻEŃSTWA NA DRUKU EU (W PRZYPADKU ROZWODNIKÓW RÓWNIEŻ) 2. AKT URODZENIA DZIECKA NA DRUKU EU 3. POTWIERDZENIE ZAMELDOWANIA NA TERENIE NIEMIEC 4. DOWÓD OSOBISTY WNIOSKODAWCY BĄDŹ NIEMIECKI PASZPORT 5. DOWÓD OSOBISTY PARTNERA (OSOBY ZAJMUJĄCEJ SIĘ DZIEĆMI) 6. WSZYSTKIE ODCINKI Z PRACY (TYGODNIOWE BĄDŹ MIESIĘCZNE) ZA AKTUALNY ROK KALENDARZOWY 7. LOHNSTEUERKARTA/Y (ROZLICZENIE ROCZNE) ZA LATA POPRZEDNIE (DO 4 LAT WSTECZ) 8. DECYZJA O PRZYZNANIU LUB NIEPRZYZNANIU PRAWA DO ZASIŁKU RODZINNEGO W POLSCE WYSTAWIONA PRZEZ REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ (DECYZJA WYSTAWIANA JEST NA WNIOSEK, WIĘC JEŚLI NIE ZŁOŻYŁEŚ JESZCZE WNIOSKU O RODZINNE W POLSCE, NALEŻY ZROBIĆ TO TERAZ) 9. ZAŚWIADCZENIE O NAUCE DZIECKA ( W PRZYPADKU DZIECKA, KTÓRE UKOŃCZYŁO 18 LAT) DRUK W ZAŁĄCZONYCH DOKUMENTACH ROZLICZENIE PODATKU Z ANGLII 1.DOWÓD OSOBISTY 2. ORYGINAŁY DOKUMENTÓW P45 ( CZĘŚĆ 2 ORAZ 3 ), P60 ORAZ KOPIĘ P45 ( CZĘŚĆ 1A ) 3. DO ROZLICZENIA NIEZBĘDNY JEST NUMER PODATKOWY NATIONAL INSURANCE NO (N.I.) PROSZĘ DOŁĄCZYĆ KOPIĘ KARTY Z TYM NUMEREM- W PRZYPADKU BRAKU, ROZLICZENIE JEST NIEMOŻLIWE!!

5 ROZLICZENIE PODATKU Z AUSTRII 1.KOPIĘ WSZYSTKICH KART PODATKOWYCH LOHNZETTEL (ZA URLOPOWE, CHOROBOWE I BEZROBOTNE RÓWNIEŻ, JEŚLI POBIERAŁEŚ Z TEGO TYTUŁU PIENIĄDZE) 2. DRUK EWR/EU (POLSKO-NIEMIECKI) WYPEŁNIONY PRZEZ POLSKI US ( JEŚLI WSPÓŁMAŁŻONEK OSIĄGAŁ DOCHODY W POLSCE W ROKU ZA KTÓRY SIĘ ROZLICZASZ, DOSTARCZ JEDYNIE EWR Z TWOIMI DOCHODAMI ) 3. KOPIĘ ZAMELDOWANIA NA TERENIE AUSTRII JEŚLI BYŁEŚ ZAMELDOWANY W AUSTRII 4. DOWÓD TOŻSAMOŚCI ( TWÓJ I WSPÓŁMAŁŻONKA ) 5. JEŚLI CHCESZ ODLICZYĆ KOSZTY PODRÓŻY Z AUSTRII DO POLSKI TO PROSZĘ RÓWNIEŻ O DOSTARCZENIE KSEROKOPII BILETÓW, RACHUNKÓW, PARAGONÓW ZA PALIWO ROZLICZENIE PODATKU Z DANII 1.TASTSELV KODY DO ROZLICZENIA WYSYŁANE PRZEZ URZĄD DUŃSKI JEŻELI ICH NIE POSIADASZ TO ZAMÓWIMY 2. ARSOPGORELSE ROZLICZENIE ROCZNE Z URZĘDU SKARBOWEGO W DANII 3. KOPIA OSTATNIEGO PASKU WYPŁATY ( PAYMENT, SALARIS ) 4. DOWÓD OSOBISTY TWÓJ I WSPÓŁMAŁŻONKA

6 ROZLICZENIE PODATKU Z BELGII 1.FICHE ( KARTA PODATKOWA ) ORAZ ( JEŻELI SIĘ POSIADA ) ZESTAWIENIE PŁACOWE INDIVIDUALE REKENING KSERA ( NALEŻY DOŁĄCZYĆ TYLE KART PODATKOWYCH, ILE W CIĄGU ROKU MIAŁ PAN/PANI PRACODAWCÓW ORAZ DODATKOWE Z BELGIJSKIEGO BEZROBOTNEGO, WAKACYJNEGO I INNE ) 2.. DRUKI EWR/EU DOSTĘPNE W POLSKIM URZĘDZIE SKARBOWYM. SĄ TO DRUKI ZAŚWIADCZAJĄCE WYSOKOŚĆ DOCHODÓW OSIĄGNIĘTYCH W POLSCE ZA DANY ROK PODATKOWY ORAZ W INNYCH KRAJACH, JEŻELI ZOSTAŁY WYKAZANE PRZED POLSKIM URZĘDEM SKARBOWYM ZA DANY ROK PODATKOWY PRZEZ PANA/PANIĄ I WSPÓŁMAŁŻONKA 3. KSERO PIT 36/37/40/40A/11 I INNYCH PITÓW WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI (NP. PIT-ZG/O ) ZA DANY ROK PODATKOWY PANA/PANI I WSPÓŁMAŁŻONKA ORAZ WSZYSTKIE KARTY PODATKOWE ZE WSZYSTKICH KRAJÓW, W KTÓRYCH PRACOWAŁ PAN/PANI I WSPÓŁMAŁŻONEK W DANYM ROKU PODATKOWYM 4. ZAŚWIADCZENIE O ZAMELDOWANIU Z UWZGLĘDNIENIEM OKRESU MELDUNKU. OSOBY POSIADAJĄCE WSPÓŁMAŁŻONKA DOŁĄCZAJĄ ZAŚWIADCZENIE O WSPÓLNY ZAMELDOWANIU Z ŻONĄ/MĘŻEM I DZIEĆMI BĘDĄCYMI NA UTRZYMANIU I UCZĄCYMI SIĘ 5. AKT MAŁŻEŃSTWA ORAZ AKTY URODZENIA DZIECI NA DRUKACH EUROPEJSKICH 6. JEŻELI DOTYCZY DOŁĄCZYĆ KOPIĘ PIT-28 I /LUB ZAŚWIADCZENIE Z URZĘDU GMINY, Z KTÓREGO WYNIKA, CZY PŁACI PAN/PANI/WSPÓŁMAŁŻONEK PODATEK NALEŻNY W PRZYPADKU PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI ROLNICZEJ ( WRAZ Z INFORMACJĄ O ZRYCZAŁTOWANYCH DOCHODACH Z DZIAŁALNOŚCI ROLNICZEJ ) ZA DANY ROK PODATKOWY 7. JEŻELI DOTYCZY DOŁĄCZYĆ KOPIĘ ZAS-DF ZAŚWIADCZENIE O WYSOKOŚĆ OBROTU W PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG ORAZ PODATKU AKCYZOWYM 8. KOPIĘ DOKUMENTU Z BANKU LUB WYDRUK Z KONTA BANKOWEGO GDZIE WIDNIEJE POLSKI NUMER KONTA I NAZWISKO WŁAŚCICIELA ORAZ KOD SWIFT NIE DOTYCZY OSÓB, KTÓRE POSIADAJĄ BELGIJSKI NUMER KONTA 9. DOWÓD TOŻSAMOŚCI PANA/PANI I WSPÓŁMAŁŻONKA

7 ROZLICZENIE PODATKU Z IRLANDII 1.DOWÓD OSOBISTY 2. ORYGINAŁ P45 ( CZĘŚĆ 2 ORAZ 3 ), KTÓRY OTRZYMAŁ PAN/PANI OD PRACODAWCY PO ZAKOŃCZENIU PRACY I/LUB 3. ORYGINAŁ P60 ( CZĘŚĆ PAYE/PRSI CZĘŚĆ SOCIAL WELFARE BENEFITS ZACHOWAJ DLA SIEBIE ) PO ZAKOŃCZENIU ROKU PODATKOWEGO 4. EWENTUALNIE OSTATNI PAYSLIP ( ZA ROZLICZENIE NA PODSTAWIE OSTATNIEGO PAYSLIPU DODATKOWA OPŁATA ) ROZLICZENIE PODATKU ZE SZWECJI 1. KU-10 KOPIA WSZYSTKICH KART PODATKOWYCH OD SZWEDZKIEGO PRACODAWCY ZA DANY ROK PODATKOWY 2. INKOMSTDEKLARATION 1 ROZLICZENIE ROCZNE Z URZĘDU SKARBOWEGO W SZWECJI 3. AKTUALNE ZAŚWIADCZENIE Z BANKU ŻE JESTEŚ WŁAŚCICIELEM KONTA, NA KTÓRE CHCESZ OTRZYMAĆ ZWROT PODATKU. PODANE ZAŚWIADCZENIE POWINNO ZAWIERAĆ: DANE WŁAŚCICIELA, DATĘ URODZENIA, NAZWĘ BANKU, NUMER KONTA, IBAN I SWIFT 4. DOWÓD OSOBISTY

8 ROZLICZENIE PODATKU Z USA 1. DOWÓD OSOBISTY 2. ORYGINALNY FORMULARZ W-2 OD WSZYSTKICH PRACODAWCÓW Z USA LUB FINAL PAYSLIP 3. PASZPORT 4. SOCIAL SECURITY CARD 5. DS ODPOWIEDNIE FORMULARZE PODATKOWE ( FEDERALNY ORAZ STANOWY/E) ROZLICZENIE PODATKU Z NORWEGII 1. KODY PIN Z SYSTEMU ALTINN JEŚLI ICH NIE MASZ TO ZAMÓWIMY JE DLA CIEBIE 2. LONNS OG TREKKOPGAVE/CERTIFICATE OF PAY AND TAX DEDUCTED KOPIA WSZYSTKICH KART PODATKOWYCH OD NORWESKIEGO PRACODAWCY ZA DANY ROK PODATKOWY 3. FORMULARZ A1 ( Z ODDZIAŁU ZUS ) JEŻELI TWOIM PRACODAWCĄ BYŁ PRACODAWCA POLSKI 4. PASKI WYPŁATY LUB UMOWA O PRACĘ DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE TWÓJ OKRES ZATRUDNIENIA W NORWEGII 5. DOWÓD OSOBISTY TWÓJ I WSPÓŁMAŁŻONKA ( JEŚLI GO POSIADASZ )

9

ROZLICZENIE POLSKO-ZAGRANICZNE

ROZLICZENIE POLSKO-ZAGRANICZNE FORMULARZ DANYCH ZA ROK 2013 ROZLICZENIE POLSKO-ZAGRANICZNE DORFIN Ireneusz Kacprzak Spółka Komandytowa ul. Świętojańska 47/48, 80-840 Gdańsk tel.: +48 (58) 58 58 368 INFORMACJE OGÓLNE Jeżeli oprócz dochodów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN przyznawania pomocy materialnej studentom Uniwersytetu Gdańskiego

REGULAMIN przyznawania pomocy materialnej studentom Uniwersytetu Gdańskiego Załącznik do zarządzenia Rektora UG nr 24/R/09 z dnia 1 czerwca 2009 r. REGULAMIN przyznawania pomocy materialnej studentom Uniwersytetu Gdańskiego tekst jednolity Rozdział I Formy pomocy materialnej 1

Bardziej szczegółowo

Składanie wniosków o stypendia socjalne i NSP dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych Wydziału Zarządzania na rok akademicki 2014/2015

Składanie wniosków o stypendia socjalne i NSP dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych Wydziału Zarządzania na rok akademicki 2014/2015 Składanie wniosków o stypendia socjalne i NSP dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych Wydziału Zarządzania na rok akademicki 2014/2015 NIE DOTYCZY OSÓB, KTÓRZY ZŁOŻYLI WNIOSKI W SEMESTRZE

Bardziej szczegółowo

Pomoc dla osób powracających z pracy za granicą

Pomoc dla osób powracających z pracy za granicą Pomoc dla osób powracających z pracy za granicą Rząd Polski uruchamia program Powrót, który ma pomóc Polakom pracującym za granicą w podjęciu decyzji o powrocie do kraju. Głównym elementem programu jest

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA POMOCY MATERIALNEJ STUDENTOM UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO

REGULAMIN PRZYZNAWANIA POMOCY MATERIALNEJ STUDENTOM UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO załącznik do zarządzenia Rektora UG nr 70/R/12 REGULAMIN PRZYZNAWANIA POMOCY MATERIALNEJ STUDENTOM UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO (tekst ujednolicony z dnia 1października 2012 roku) Rozdział I Formy pomocy materialnej

Bardziej szczegółowo

WNIOSKU O STYPENDIUM SOCJALNE

WNIOSKU O STYPENDIUM SOCJALNE WYKAZ DOKUMENTÓW, KTÓRE NALEŻY DOŁACZYĆ DO WNIOSKU O STYPENDIUM SOCJALNE NA SEMESTR LETNI ROKU AKADEMICKIEGO 2014/15 Uwaga! Począwszy od semestru letniego 2013/14 wnioski o stypendia przyjmuje Sekcja Pomocy

Bardziej szczegółowo

SYSTEM UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH W IRLANDII

SYSTEM UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH W IRLANDII SYSTEM UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH W IRLANDII PRZEWODNIK DLA OBYWATELI UE Department of Social and Family Affairs (Ministerstwo Spraw Społecznych i Rodzinnych) Wstęp W niniejszym przewodniku opisano świadczenia

Bardziej szczegółowo

Regulamin pomocy materialnej dla studentów Politechniki Wrocławskiej

Regulamin pomocy materialnej dla studentów Politechniki Wrocławskiej Załącznik do ZW /2011 Regulamin pomocy materialnej dla studentów Politechniki Wrocławskiej I. ZASADY OGÓLNE 1 Regulamin pomocy materialnej dla studentów, zwany dalej Regulaminem, jest wprowadzony na podstawie

Bardziej szczegółowo

Wniosek o przyznanie dofinansowania na pokrycie kosztów pomocy prawnej w sprawach cywilnych

Wniosek o przyznanie dofinansowania na pokrycie kosztów pomocy prawnej w sprawach cywilnych Wniosek o przyznanie dofinansowania na pokrycie kosztów pomocy prawnej w sprawach cywilnych Przysługiwanie dofinansowania w zależności od możliwości finansowych Formularz nr 2 July 2013 CIV/FIN/2 Przed

Bardziej szczegółowo

... 09. Imię pierwsze 10. Data urodzenia (dd/mm/rrrr)

... 09. Imię pierwsze 10. Data urodzenia (dd/mm/rrrr) WNIOSEK O RENTĘ Z TYTUŁU NIEZDOLNOŚCI DO PRACY (przed wypełnieniem wniosku prosimy o zapoznanie się z Informacją zamieszczoną w końcowej części formularza) Data sporządzenia wniosku przez płatnika składek

Bardziej szczegółowo

Zestawienie dokumentów wymaganych w przypadku ubiegania się o kredyt hipoteczny w Euro Bank S.A.

Zestawienie dokumentów wymaganych w przypadku ubiegania się o kredyt hipoteczny w Euro Bank S.A. Zestawienie dokumentów wymaganych w przypadku ubiegania się o kredyt hipoteczny w Euro Bank S.A. W zestawieniu występuje określenie albo, które oznacza, że możliwe jest dostarczenie jednego z dokumentów

Bardziej szczegółowo

O D P I E R W S Z E G O E T A T U D O W Ł A S N E J F I R M Y

O D P I E R W S Z E G O E T A T U D O W Ł A S N E J F I R M Y Rejestracja Firmy 1 Rejestracja O D P I E R W S Z E G O E T A T U D O W Ł A S N E J F I R M Y Zgodnie z Ustawą o swobodzie działalności gospodarczej przedsiębiorca może podjąć działalność gospodarczą po

Bardziej szczegółowo

Informator Zasiłek na dziecko Treść

Informator Zasiłek na dziecko Treść Informator Zasiłek na dziecko Treść 1. Kto otrzymuje zasiłek na dziecko?...3 2. O czym muszą Państwo informować Kasę Świadczeń Rodzinnych jako uprawnieni do zasiłku na dziecko?...3 3. Na które dzieci można

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA W SPRAWIE FUNKCJONOWANIA SYSTEMU POMOCY MATERIALNEJ STUDENTOM WYŻSZEJ SZKOŁY ADMINISTRACJI I BIZNESU W GDYNI

INFORMACJA W SPRAWIE FUNKCJONOWANIA SYSTEMU POMOCY MATERIALNEJ STUDENTOM WYŻSZEJ SZKOŁY ADMINISTRACJI I BIZNESU W GDYNI INFORMACJA W SPRAWIE FUNKCJONOWANIA SYSTEMU POMOCY MATERIALNEJ STUDENTOM WYŻSZEJ SZKOŁY ADMINISTRACJI I BIZNESU W GDYNI im. E. KWIATKOWSKIEGO W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015 Termin składania wszystkich wniosków

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTOWANIE ŹRÓDEŁ DOCHODÓW

DOKUMENTOWANIE ŹRÓDEŁ DOCHODÓW Jeśli zamierzasz ubiegać się w naszym Banku o kredyt, to w celu oceny Twojej zdolności kredytowej poprosimy Ciebie o udokumentowanie źródeł Twoich dochodów. Standardowy wykaz tych dokumentów zawierają

Bardziej szczegółowo

Dokumenty uzupełniające wymagane przy pomocy finansowej

Dokumenty uzupełniające wymagane przy pomocy finansowej Prosimy o dostarczenie wymaganych dokumentów wskazanych poniżej. Wniosek może być opóźniony lub odrzucony w przypadku, gdy którykolwiek z wymaganych dokumentów nie zostanie dostarczony. W przypadku braku

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O RENTĘ RODZINNĄ z ubezpieczenia społecznego rolników

WNIOSEK O RENTĘ RODZINNĄ z ubezpieczenia społecznego rolników WNIOSEK O RENTĘ RODZINNĄ z ubezpieczenia społecznego rolników..., dnia... 20... r. Przed wypełnieniem należy dokładnie zapoznać się z informacją zamieszczoną w dalszej części formularza A. DANE DOTYCZĄCE

Bardziej szczegółowo

RENTY RODZINNE Z ZUS PODLEGAJĄCE KOORDYNACJI WSPÓLNOTOWEJ

RENTY RODZINNE Z ZUS PODLEGAJĄCE KOORDYNACJI WSPÓLNOTOWEJ ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH RENTY RODZINNE Z ZUS PODLEGAJĄCE KOORDYNACJI WSPÓLNOTOWEJ W razie śmierci osoby, która pracowała i podlegała ubezpieczeniom społecznym w Polsce, pozostali przy życiu członkowie

Bardziej szczegółowo

Informacja dla pracowników z Polski

Informacja dla pracowników z Polski Informacja dla pracowników z Polski Informacja dla pracowników z Polski Gdy duńskie przedsiębiorstwo zatrudnia polskiego pracownika, pewne sprawy mogą obu stronom wydawać się nowe i inne. Ta informacja

Bardziej szczegółowo

Czas na przedsiębiorczość

Czas na przedsiębiorczość Czas na przedsiębiorczość Poradnik dla osób,które zamierzają uruchomić indywidualną działalność gospodarczą z dotacji uzyskanej w Powiatowym Urzędzie Pracy - 1 - STAN PRAWNY NA DZIEŃ 2 MARCA 2010 r. Spis

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN USTALANIA WYSOKOŚCI, PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W WAŁCZU

REGULAMIN USTALANIA WYSOKOŚCI, PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W WAŁCZU Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 27/2014 Rektora PWSZ w Wałczu z dnia 23.09.2014 r. REGULAMIN USTALANIA WYSOKOŚCI, PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY Wypełnij dokładnie i podpisz jeżeli pytanie Cię nie dotyczy, przekreśl pole na odpowiedź.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY Wypełnij dokładnie i podpisz jeżeli pytanie Cię nie dotyczy, przekreśl pole na odpowiedź. ROZLICZENIE Z BELGII DOKŁADNIE ZASTOSUJ SIĘ DO INSTRUKCJI FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY Wypełnij dokładnie i podpisz jeżeli pytanie Cię nie dotyczy, przekreśl pole na odpowiedź. PEŁNOMOCNICTWO (DE MACHTIGING)

Bardziej szczegółowo

Vademecum. Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości w Lublinie

Vademecum. Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości w Lublinie Vademecum Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości w Lublinie Lublin 2011 SPIS TREŚCI Nasze Biura:... 3 1. Idea Akademickich Inkubatorów Przedsiębiorczości... 4 1.1 Wymagania formalne... 4 1.2 Zakres

Bardziej szczegółowo

Podatki i Ubezpieczenia. Prof. dr hab. Irena Rzeplińska Karolina Rusiłowicz Ewa Ostaszewska-Żuk

Podatki i Ubezpieczenia. Prof. dr hab. Irena Rzeplińska Karolina Rusiłowicz Ewa Ostaszewska-Żuk Podatki i Ubezpieczenia Prof. dr hab. Irena Rzeplińska Karolina Rusiłowicz Ewa Ostaszewska-Żuk Dać radę w Polsce broszura informacyjna dla cudzoziemców Podatki i Ubezpieczenia Prof. dr hab. Irena Rzeplińska,

Bardziej szczegółowo

PRAKTYCZNY PORADNIK DLA POLAKÓW W NIDERLANDACH AMBASADA RP W HADZE

PRAKTYCZNY PORADNIK DLA POLAKÓW W NIDERLANDACH AMBASADA RP W HADZE AMBASADA RP W HADZE PRAKTYCZNY PORADNIK DLA OBYWATELI POLSKICH PRZYJEŻDZAJĄCYCH DO PRACY NA TERYTORIUM NIDERLANDÓW Haga, czerwiec 2011 r. Wydział Konsularny Ambasady RP w Hadze Strona 1 Zniesienie obowiązku

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O RENTĘ RODZINNĄ (przed wypełnieniem należy dokładnie zapoznać się z Uwagami oraz Informacją zamieszczonymi w dalszej części formularza)

WNIOSEK O RENTĘ RODZINNĄ (przed wypełnieniem należy dokładnie zapoznać się z Uwagami oraz Informacją zamieszczonymi w dalszej części formularza) ZUS Rp-2 WNIOSE O RENTĘ RODZINNĄ (przed wypełnieniem należy dokładnie zapoznać się z Uwagami oraz Informacją zamieszczonymi w dalszej części formularza) I. Dane pracodawcy Pieczątka pracodawcy Numer NIP

Bardziej szczegółowo

PYTAŃ O EKUZ. Warszawa, sierpień 2011 r.

PYTAŃ O EKUZ. Warszawa, sierpień 2011 r. 100 PYTAŃ O EKUZ Warszawa, sierpień 2011 r. Szanowni Państwo! Przewodnik, który mam przyjemność Państwu przedstawić jest rezultatem ponad pięciu lat doświadczeń wynikających z wprowadzenia do użytku Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Opieka zdrowotna na terytorium państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) i Szwajcarii

Opieka zdrowotna na terytorium państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) i Szwajcarii Informator powstał na podstawie broszury opracowanej w ramach subkomponentu F projektu Phare 2002 PL 2002/000-580.02.06 Wzmocnienie administracji zajmującej się świadczeniami rzeczowymi w opiece zdrowotnej.

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia ogólne

Rozdział I Postanowienia ogólne REGULAMIN organizacji szkoleń, finansowania kosztów egzaminów umożliwiających uzyskanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, określonych uprawnień zawodowych lub tytułów zawodowych oraz kosztów uzyskania

Bardziej szczegółowo

Wniosek o przyznanie dofinansowania na pokrycie CIV/FIN/2 kosztów pomocy prawnej w sprawach cywilnych

Wniosek o przyznanie dofinansowania na pokrycie CIV/FIN/2 kosztów pomocy prawnej w sprawach cywilnych NIE dla wnioskodawców pobierających niniejsze świadczenia (lub uwzględnionych we wniosku partnera): income-based JSA lub ESA, Income Support lub Universal Credit. Prosimy o wypełnienie druku nr 1. July

Bardziej szczegółowo