Wstęp: Co trzeba zrobić, aby być gotowym na sukces w branży e-commerce?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wstęp: Co trzeba zrobić, aby być gotowym na sukces w branży e-commerce?"

Transkrypt

1 RAPORT E-commerce: Jak sprostać wyzwaniom dynamicznego Wstęp: Co trzeba zrobić, aby być gotowym na sukces w branży e-commerce? Od kilkunastu lat obserwujemy dynamiczny rozwój handlu elektronicznego na całym świecie, a w szczególności w Polsce i w innych krajach UE. Dla wielu dużych firm wejście w e-commerce jest niezbędne, żeby utrzymać swoją pozycję rynkową, a dla małych firm może być furtką do rozwinięcia działalności na większą skalę. E-commerce cechuje się obniżonym progiem wejścia w stosunku do innych branż i dlatego wielu przedsiębiorców stosuje tzw. model szczupłego start-up u, polegający na szybkim wejściu na rynek bez angażowania dużego kapitału. Początkowo sklep oferuje minimum funkcjonalności i dopiero w miarę wzrostu sprzedaży rozbudowuje ofertę oraz dostępne funkcje. Badania dowodzą, że ponad 70 proc. takich przedsięwzięć kończy się porażką, a tylko 11 proc. nowych firm sklepów internetowych działa dłużej niż 5 lat. Klient trafiając na nieprzygotowany sklep internetowy szybko się zraża i może zniechęcać innych potencjalnych klientów. Założenie sklepu internetowego, mimo że jest pozornie łatwe, ze względu na dużą konkurencję oraz wysokie oczekiwania klientów wymaga wcześniejszego przygotowania i analiz, które pozwolą ocenić, w jaki sposób należy prowadzić biznes. Niniejszy raport, m.in. poprzez analizę przypadków, o sukcesie, bądź porażce firmy w branży e-commerce. zwraca uwagę na czynniki, które decydują

2 Stabilny wzrost e-commerce na świecie Internauci coraz chętniej decydują się na dokonywanie zakupów online. Prognozy dotyczące wzrostu globalnego e-handlu wskazują, że jest to obszar gospodarki, który w nadchodzących latach będzie dynamicznie się rozwijał. Jak podaje firma emarketer, wartość globalnego rynku e-commerce B2C miała w 2014 roku wzrosnąć o 20,1 proc. i przekroczyć 1,5 bln dolarów. Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) ma w latach kształtować się na poziomie 17,4 proc. Utrzymanie wysokiego tempa wzrostu możliwe będzie przede wszystkim za sprawą państw azjatyckich. Region ten miał w 2014 roku wyprzedzić Amerykę Północną i stać się największym rynkiem e-commerce na świecie, wartym przeszło 525 mld dolarów. Obecnie, za 60 proc. całkowitej sprzedaży w Azji odpowiadają Chiny, gdzie od roku 2006 rynek detalicznej sprzedaży w sieci rósł w tempie 78 proc. rocznie. Biorąc pod uwagę, że pod koniec 2013 roku wskaźnik penetracji internetu (czyli proc. populacji korzystającej z sieci internetowej) wynosił w tym kraju 45,8 proc., podczas gdy w państwach rozwiniętych jest on o około 30 p.p. wyższy, potencjał dla wzrostu w tym regionie jest ogromny. W przypadku innych azjatyckich rynków, jak Indie i Indonezja, pomimo ogromnych możliwości, niektórzy eksperci wskazują na czynniki takie, jak wspomniana wyżej niska penetracja internetu, niewielkie rozpowszechnienie kart płatniczych, brak zaufania, trudności z dostępem do kapitału przez start-up'y oraz nierozwinięta infrastruktura, które mogą skutecznie hamować upowszechnienie tego kanału sprzedaży w najbliższych latach. Wskazuje się ponadto na szybki wzrost rynków w Argentynie, Meksyku, Brazylii, Rosji, we Włoszech i Kanadzie. Wykres 1: Prognozy rozwoju rynku e-commerce na świecie Ameryka Płn. Azja Europa Zach. Europa Śr- Wsch. Bliski Wschód Żródło: Prognozy Goldman Sachs z raportu pt.: E-Commerce Expected to Accelerate Globally in Bogata oferta kluczem do sukcesu Rosnąca rola e-commerce w wymianie handlowej oznacza zachwianie obserwowanej w przypadku tradycyjnego handlu reguły Pareto, zgodnie z którą niewielka część produktów odpowiada za istotną część przychodów. Badania pokazują, że w przypadku zakupów internetowych produkty niszowe stanowią zdecydowanie wyższy procent całkowitej sprzedaży. Jest to wskazówka dla przedsiębiorców, którzy powinni brać pod uwagę obniżone koszty poszukiwania ponoszone przez konsumentów i starać się budować bardziej urozmaicone portfolio oferowanych produktów. Mimo dynamicznego rozwoju rynku w ostatnich latach, jak wskazują eksperci UNCTAD, dane dotyczące globalnego e-commerce pozostają trudno dostępne. Wciąż niewiele jest oficjalnych wskaźników, dlatego wykorzystywane są te agregowane przez firmy prywatne. Raporty różnią się jednak ze względu na zastosowaną metodologię, koncentrację uwagi na rynkach rozwiniętych, utrudnionej dostępności. Powinny więc być traktowane krytycznie. 2

3 W Europie handel przez internet staje się coraz bardziej popularny Jeśli chodzi o rynek europejski, prognozy Goldman Sachs zakładają, że dynamika w sektorze e-commerce będzie wzrastać w najbliższym czasie kilkukrotnie szybciej od PKB i sprzedaży detalicznej prowadzonej tradycyjnymi kanałami. Eksperci wskazują, że wartość 3-letniego CAGR wyniesie w okresie ,6 proc., a w przypadku Europy Wschodniej będzie o 3,1 p.p. wyższy. Komisja Europejska wskazuje, że w latach odsetek konsumentów uczestniczących w wirtualnej wymianie handlowej wzrósł ponad dwukrotnie i osiągnął 45 proc. W 2012 roku wartość sektora szacowano na 270 mld euro, przy dynamice wzrostu wynoszącej 20 proc. rok do roku. W badaniu tym Polska uplasowała się poniżej unijnej średniej: do zakupów w sieci przyznało się jedynie 30 proc. badanych. 1 Ośrodek Ecommerce Europe przewiduje, że wynoszący 2,2 proc. pod koniec 2013 roku udział e-commerce w europejskim PKB podwoi się przed rokiem 2016 i potroi przed Sektor ten, dający w chwili obecnej zatrudnienie ponad dwóm milionom Europejczyków, tworzy blisko 650 tys. witryn zajmujących się handlem B2C. Ich liczba rośnie w tempie proc. rocznie. 2 Cyfryzacja w centrum uwagi rządzących Widoczne jest rosnące zainteresowanie decydentów tematem cyfryzacji i możliwościami budowania przewag konkurencyjnych przy wykorzystaniu nowych technologii. Podejmowane są działania prawne mające wspierać przenoszenie handlu w świat wirtualny. Na poziomie unijnym, jako kluczowe dla realizacji wspólnotowej Strategii 2020 inicjatywy, należy wskazać Europejską Agendę Cyfrową (EAG), która jako kierunek polityki w obszarze technologii informacyjnotelekomunikacyjnych wskazuje stworzenie wspólnego rynku treści i usług on-line, oraz Unię Innowacji - strategiczny dokument dotyczący podejmowania prac badawczorozwojowych i rozwijania działalności innowacyjnej, również w obszarze e-handlu. W maju bieżącego roku Komisja Europejska ma przedstawić strategię związana z rozwojem handlu transgranicznego w UE Na podstawie rekomendacji i kierunków rozwoju wskazanych w wyżej wymienionych dokumentach projektowane są następnie strategie krajowe, jak np. Narodowy Plan Szerokopasmowy Wykres 2. Wartość rynku B2C e-commerce w Polsce (mld euro) 2 2,5 źródło: Ecommerce Europe. 3, F 1 Komisja Europejska, The Consumer Conditions Scoreboard 2013 (2013) 2 Ecommerce Europe, European B2C E-commerce Report 2014 (2014) 4,2 5,2 6,2 Rosnące znaczenie e-commerce w Polsce Według ekspertów Ecommerce Europe, Polska jest najszybciej rosnącym rynkiem e-commerce w Unii Europejskiej. Według Marka Cynowskiego, pełnomocnika ds. ecommerce w Poczcie Polskiej, polski ecommerce jest wciąż rynkiem niedojrzałym: jego szacowana wartość 7,2 mld euro jest dla porównania niższa niż roczne obroty sieci Biedronka, które w 2014 roku wyniosły 7,7 mld euro. Jednak dzięki silnemu, dwucyfrowemu trendowi wzrostu sytuacja ta ulegnie w najbliższych latach zmianie, czyniąc ten rynek atrakcyjniejszym dla firm z zagranicy oraz wpłynie na intensywniejszą ekspansję krajowych e-sklepów poza Polskę. 3

4 Polska jest krajem, który cechuje w dalszym ciągu stosunkowo niska penetracja technologii internetowych, utrzymująca się na poziomie około 60 proc. Niski odsetek społeczeństwa korzystający z sieci potwierdzają także badania Ecommerce Europe. Kształtujący się w 2013 roku na poziomie 65 proc. wskaźnik dostępności internetu jest bowiem najgorszym wynikiem spośród państw Europy Środkowej. 3 Należy jednak pamiętać, że w liczbach bezwzględnych jest to jednak blisko 10 milionów potencjalnych klientów sklepów on-line. Inną cechą charakteryzującą krajowe zakupy w sieci jest wciąż niska wartość zawieranych transakcji. W 2013 roku, koszyk dóbr nabywanych przez przeciętnego Polaka przez internet wynosił 535 euro, co stanowiło kwotę pięciokrotnie niższą od przeciętnego koszyka Brytyjczyka w tym samym okresie. Należy przewidywać, że w miarę rozwoju gospodarki i wzrostu siły nabywczej dystans ten będzie się sukcesywnie zmniejszał. Rozwój dzięki środkom UE W ramach wdrażanego w nowej perspektywie finansowej UE na lata Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa ponad 9 mld złotych przeznaczone zostanie na rozwijanie infrastruktury szerokopasmowej, tworzenie produktów i usług opartych na technologiach informacyjno-komunikacyjnych, a także e- usługi. Środki krajowe oraz fundusze strukturalne przyczynią się więc w najbliższym czasie do upowszechnienia i adopcji tej technologii przez większą część społeczeństwa. Rozwój cyfrowy, którego jesteśmy świadkami, stanowi zdaniem niektórych obserwatorów przewrót nie mniejszy od rewolucji przemysłowej. Udział e-commerce w całkowitej sprzedaży detalicznej stopniowo rośnie, pozostając jednak zdecydowanie poniżej poziomów notowanych w państwach Europy Zachodniej, gdzie jedna dziesiąta sprzedaży B2C ma miejsce w sieci. Konsumenci w dalszym ciągu z rezerwą podchodzą do transakcji transgranicznych. Stosunkowo niewielki, stanowiący 13 proc. odsetek polskich internautów korzysta z usług sklepów zagranicznych, preferując zakupy w sklepach krajowych. Można to tłumaczyć: większym poczuciem bezpieczeństwa, wiarygodnością, jaką cieszą się sklepy krajowe, niższymi kosztami dostawy, krótszym czasem oczekiwania na przesyłkę, brakiem bariery językowej, bezproblemowym zwrotem ze sklepów polskich. 4 W obszarze tym można spodziewać się, że nastroje kupujących kształtowane będą w przyszłości przez projektowane na szczeblu europejskim rozwiązania prawne, mające minimalizować koszty transakcyjne, np. w zakresie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich. Warto także konsekwentnie budować świadomość wśród konsumentów i podkreślać atuty e-handlu: bezpieczeństwo, szybkość, wygodę oraz niższe ceny, które mogą zaproponować sklepy internetowe. Wzrost obrotów polskich podmiotów branży e-commerce zależał więc będzie od efektów prac na rzecz budowania obrazu zakupów w internecie jako alternatywy dla tradycyjnych form wymiany handlowej Jeśli się nie rozwiniesz, to zginiesz... Ze względu na rosnący udział e-commerce w całkowitej sprzedaży firm, coraz więcej dużych graczy postrzega konieczność oferowania produktów w sieci i zakłada własne sklepy internetowe powiązane z fizycznymi sklepami. Już wiele razy historia udowodniła, jak łatwo przegapić moment zmiany technologii i preferencji klientów, czego przykładem mogą być producenci klisz 3 Ecommerce Europe, European B2C E-commerce Report E-commerce w Polsce Gemius dla e-commerce Polska 4

5 do aparatów (np. Kodak, Fuji), bądź firm, które przegapiły okres regionalizacji/globalizacji swoich usług i poległy w starciu z firmami oferującymi podobny produkt, ale na dużo większą skalę (np. ebay). Taka sytuacja rodzi okazję do pojawienia się nowych graczy i powoduje, że e-commerce interesuje się bardzo wielu pionierów biznesu. Jakie zasoby są potrzebne, żeby prowadzić własny sklep internetowy? W miarę wzrostu popularności internetu oraz zaufania konsumentów do nabywania produktów oraz usług online, coraz więcej przedsiębiorców interesuje się prowadzeniem działalności w internecie. Najbardziej rozpowszechnioną formą działalności e-commerce jest sklep internetowy, który może zostać założony przez drobnego indywidualnego przedsiębiorcę dysponującego ograniczonymi zasobami oraz kapitałem. Jednak według danych z raportu J. Skorupskiej, aż 50 proc. sklepów internetowych działa na rynku krócej niż 2 lata, a jedynie co dziesiąty (11 proc.) ma staż przekraczający 5 lat. Wielu przedsiębiorców po początkowym sukcesie napotyka bariery, które mogą być trudne do pokonania dla małego gracza. Do założenia sklepu internetowego nie potrzeba ani zaawansowanych rozwiązań IT, ani kapitału. Jeśli mamy pomysł na produkt bądź usługę, którą moglibyśmy zaoferować w naszym własnym sklepie internetowym, możemy bardzo szybko przejść od słów do czynów i bez większych nakładów kapitałowych otworzyć własny sklep. Punktem wyjścia będzie założenie strony internetowej, poprzez którą nasz klient będzie mógł kupić towar. Istnieje bardzo wiele firm (w Polsce oraz na świecie) oferujących zakładanie sklepów internetowych w oparciu o gotowe szablony. Za pomocą takich firm, wystandaryzowaną stronę możemy założyć nawet za 150 zł. W początkowej fazie możemy prowadzić nasz serwis z garażu, bądź własnego mieszkania, nie inwestując w powierzchnie magazynowo-biurowe, a więc nie będziemy potrzebowali środków na wynajem czy zakup takiej powierzchni. Możemy również sami zająć się nadawaniem przesyłek oraz obsługą klientów. Wyzwaniem, podobnie jak w przypadku każdej nowej firmy w Polsce, będzie obsługa kwestii prawnoksięgowych, związanych z zarejestrowaniem spółki, oraz obsługa kwestii podatkowo-księgowych. Można jednak wynająć do tego firmy outsourcingowe, które mogą wyręczyć nas z dowolnej czynności....ale bardzo szybko pojawią się dodatkowe potrzeby związane z profesjonalną obsługą klienta Pozornie, rozpoczęcie działalności jest bardzo proste, jednak przedsiębiorca rozpoczynający działalność powinien liczyć się z rosnącą konkurencją ze strony już istniejących graczy, bądź innych początkujących przedsiębiorców. Kluczem do sukcesu nowego sklepu internetowego jest rozpoznawalność i zaufanie konsumentów, sprawność łańcucha dostaw oraz dostępność wygodnej formy płatności. Jeśli nie skorzystamy z outsourcingu, będą nam również potrzebni pracownicy do organizacji spraw związanych z obsługą klientów, marketingiem, logistyką oraz kwestii podatkowo-prawnych. Mała firma może w bardzo krótkim czasie zmierzyć się z potrzebą posiadania rozbudowanych zasobów oraz konkurowania z dużymi i doświadczonymi graczami, a początkowy pomysł na sprzedaż ciekawego produktu będzie odgrywał drugorzędne znaczenie. czy też chęcią rozszerzenia działalności zagranicę Ze względu na płytkość polskiego rynku, przed każdym nowym graczem, któremu uda się utrzymać pozycję w swoim segmencie, pojawi się wyzwanie rozszerzenia asortymentu oferowanego w naszym kraju bądź wyjście z ofertą poza Polskę. Będzie to wiązało się z koniecznością posiadania dużo większych zasobów związanych m.in. z dostawą towarów (np. posiadanie powierzchni magazynowej za granicą), obsługą klienta (również w języku obcym) oraz bardziej złożonych kwestii podatkowo-prawnych. 5

6 W świecie e-commerce dużo większym wyzwaniem niż sam pomysł, jest zadbanie od początku o zaplecze operacyjno-marketingowe i prawno-finansowe, bądź zaplanowanie operacji w taki sposób, żeby poszczególne funkcje były pełnione przez firmy zewnętrzne, wykorzystując tzw. outsourcing. Okaże się to niezbędne do utrzymania jakości i rozwinięcia działalności. Jeśli początkowo osiągniemy sukces, bez rozbudowanej struktury będzie stosunkowo trudno utrzymać wypracowaną pozycję i konkurować z silniejszymi graczami. Oprócz wiodących lokalnych sklepów internetowych, początkujący przedsiębiorcy od początku muszą się liczyć również z międzynarodową konkurencją. Na świecie działają wyspecjalizowane firmy quasi-inkubatory, posiadające potężne zasoby kapitałowe powiązane z zapleczem logistyczno-marketingowym, które kopiują sprawdzone pomysły i szybko rozszerzają swoją działalność na wiele krajów. Przykładem takiej firmy może być Rocket Internet. O wszystkim trzeba pomyśleć wcześniej... Wielu polskich przedsiębiorców, którzy odnieśli sukces, zaczynało swój biznes spontanicznie, bez planowania swoich działań. Przedsiębiorcy wciąż bardzo często skłaniają się ku metodzie tzw. szczupłego start-up'u (lean start-up). Główną cechą takiego podejścia jest szybkie wejście na rynek z pierwszą wersją produktu, który nazywa się produktem o minimalnej koniecznej funkcjonalności. Na początkowym etapie funkcjonowania sklepu nie angażuje się kapitału Rocket Internet Rocket Internet jest połączeniem funduszu venture capital i globalnego inkubatora zajmujący się rozwojem firm z sektora e-commerce w krajach rozwijających się. Rocket posiada zespół doświadczonych informatyków, którzy, według słów prezesa firmy Oliviera Samwera, są gotowi skopiować i udoskonalić dowolny pomysł w ciągu zaledwie jednego miesiąca. Firma potrafi czerpać wiedzę zarówno z udanych, jak i nieudanych projektów. Codziennie gromadzi i konsoliduje statystyki odnośnie wszystkich swoich przedsięwzięć, koncentrując uwagę na najbardziej udanych oraz kopiując rozwiązania z najbardziej popularnych serwisów do swoich najnowszych przedsięwzięć. Większość serwisów jest podlinkowana między sobą, tzn. klient jednego ze sklepów łatwo trafi do zupełnie innego sklepu, również prowadzonego przez Rocket Internet. Co jest kluczem do sukcesu Rocket Internet? Dobre przygotowanie na bazie sprawdzonych modeli biznesowych. Potężne zasoby technologiczne, logistyczne, marketingowe oraz prawno-finansowe. Prowadzenie równocześnie kilkuset większych i mniejszych biznesów, które nawzajem oferują synergie oraz mogą być wykorzystywane jako narzędzie marketingowe. Unikanie ryzyka związanego z nowymi niesprawdzonymi pomysłami. Rozwijanie pomysłów na e-commerce, które już się sprawdziły w wielu innych krajach. w produkt (czy typ sklepu). Gromadzone się przede wszystkim informacje o produkcie, które wykorzystywane są do planowania dalszego rozwoju. W czasach, gdy w Polsce było mało sklepów internetowych, takie podejście sprawdzało się. Jednakże obecnie, początkowy etap stał się kluczowy, bowiem jeżeli konsument po pierwszym wejściu zrazi się do naszego sklepu, np. ze względu na brak dogodnej formy płatności, elastycznej formy dostawy, bądź na stronie zabraknie regulaminu i warunków zwrotu towaru, prawdopodobnie porzuci swój koszyk i już nigdy więcej nie odwiedzi naszej strony. Może również zrazić innych potencjalnych klientów, wyrażając negatywną ocenę o danym sklepie. W sytuacji, gdy w Polsce już istnieje ponad witryn oferujących sprzedaż dóbr bądź usług, nowy sklep internetowy musi posiadać przewagę technologiczną i funkcjonalną. 6

7 Potrzebne Zasoby Przychody E-commerce: Jak sprostać wyzwaniom dynamicznego Wykres 3: Cykl Rozwoju Sklepu Internetowego Faza Co jest kluczem do sukcesu? Trudność 1 Dynamiczny Rozwój Pomysł w oparciu o dobry model biznesowy Dotarcie do grupy docelowej klientów Spełnienie oczekiwań klienta od pierwszego wejścia na stronę 2 Utrzymanie Pozycji Utrzymanie jakości oraz obsługi w miarę rozwoju sklepu i gwałtownego zwiększania dostaw Utrzymanie satysfakcji klienta i przyciągnięcie nowych 3 Ekspansja na Nowe Rynki Dotarcie do grupy klientów na nowych rynkach poza Polską Dynamiczny Rozwój Utrzymanie Pozycji Ekspansja na Nowe Rynki Ograniczone: + Pomysł + Gotowe rozwiązania technologiczne - Kwestie prawne i podatkowe Rosnące: - Marketing - Opercje / Logistyka - Zasoby ludzkie Potencjał na dalszą ekspancję: - Potrzebny do wejścia w nowe segmenty albo na nowe rynki Czas 7

8 Z punktu widzenia przedsiębiorcy Na potrzeby niniejszego raportu skontaktowaliśmy się z przedsiębiorcami, którzy z powodzeniem prowadzą własną działalność w Polsce i mają również doświadczenie z rozszerzania działalności swoich sklepów internetowych za granicę. Ich odpowiedzi były inspiracją do zidentyfikowania problemów, z jakimi obecnie borykają się nowe firmy. Poniżej prezentujemy wywiady z Martą Krauze, właścicielką firmy Pasart oraz Michałem Judą, współzałożycielem firmy Showroom. Nasi rozmówcy zwrócili uwagę, jak skomplikowane jest prowadzenie firmy na rynku e-commerce. Budowali oni swoje sklepy na zasadzie prób i błędów, jednak zwracają uwagę, jak ważne w działalności e-sklepu są uporządkowane działania. Zaczynając nowy biznes e-commerce, warto zadbać o stworzenie bardzo dobrego modelu biznesowego, uwzględniającego kwestie związane z logistyką i operacjami, który może pomóc w odpowiednim zgraniu poszczególnych elementów i przyczynić się do szybszego rozwoju. Taki model może zakładać, że na początkowym etapie będziemy wykorzystywali niewielkie zasoby, wykorzystując zewnętrzne podmioty na zasadzie outsourcingu. Ważne jest jednak to, żeby od początku dobrze przemyśleć swoją działalność i mieć na uwadze ewentualną ekspansję. W naszej ocenie wciąż bardzo wielu polskich przedsiębiorców nie docenia, jak ważne jest zaplanowanie swojej działalności przed wyjściem na rynek. Może być to przyczyną ich niepowodzeń. Kilka lat temu, gdy rynek e-commerce jeszcze raczkował, można było pozwolić sobie na powolny rozwój sklepu i na bieżąco testować nowe rozwiązania. Obecnie, przy bardzo dużej puli istniejących sklepów, nowy sklep od początku musi dbać o zaspokojenie podstawowych potrzeb klienta i zachęcać go do ponownych zakupów. W krajach rozwiniętych aż 70 proc. klientów wraca do sklepów, w którym zrobili udane zakupy poprzednim razem. W miarę dojrzewania polskiego rynku, konsumenci będą coraz bardziej wymagający i wybiórczy. Wyjście za granicę jest szansą na zwiększenie grupy docelowej klientów, ale jednocześnie wiąże się z wieloma problemami, m.in. dodatkowymi kosztami logistyki oraz magazynowania produktów. Jest to obszar wciąż niezbadany i brakuje firm, które spróbowały i osiągnęły sukces na zagranicznych rynkach. Bazując na wnioskach z naszych rozmów, w dalszej części raportu staramy się odpowiedzieć na pytanie: Jak sprostać wyzwaniom dynamicznego rozwoju i stać się dominującym graczem?. Możemy wyróżnić tu dwa sposoby: 1. Poprzez odpowiednie zaplanowanie swojej działalności, wykorzystując znane już narzędzia związane z tworzeniem modeli biznesowych. 2. Poprzez rozważenie już na początkowym etapie działalności wyjścia na inne rynki i zaadresowania serwisu do dużo szerszej grupy docelowej. Dzięki odpowiedniemu zaplanowaniu biznesu można uniknąć błędów na początkowym etapie i od początku zapewnić wysoki poziom serwisu oczekiwany przez klientów, równocześnie minimalizując ryzyko porażki w przypadku dynamicznego zwiększenia skali działalności. Rozwinięcie działalności za granicę może być szansą na dalszy rozwój oraz przekonanie do naszego biznesu inwestorów zainteresowanych zwiększaniem skali działalności. W dalszej części raportu piszemy, co należy wziąć pod uwagę planując biznes oraz z czym może się spotkać przedsiębiorca chcący oferować swoje produkty w innych krajach UE. 8

9 Studium Przypadku 1: Pasart Firma zajmuje się importem półfabrykatów do biżuterii i ich sprzedażą przez Internet. Zatrudnia 20 osób i jest największym sklepem w branży na polskim rynku Pasart działa od 2005 r. a od 2015 rozpoczął działalność na rynku niemieckim Wywiad z Martą Krauze, właścicielką Pasart Z jakimi kwestiami miała Pani największe kłopoty rozpoczynając działalność? Większych kłopotów nie odnotowaliśmy, poza standardowymi z którymi boryka się każda nowa firma startująca od zera. Sklep nie miał inwestora, ani zewnętrznego finansowania, zatem rozwój opierał się na założycielach, czyli dwóch osobach. W tym czasie o e-commerce w Polsce jeszcze się nie mówiło, nie było specjalistów, blogów ani agencji, którymi można się było wspierać merytorycznie. Cała zdobyta wiedza opierała się na własnych próbach i błędach, co z jednej strony pomagało, bo można było nauczyć się nowych zagadnień (np. sem, seo, marketing, kwestie prawne), z drugiej strony było solidnym hamulcem, bo nie pozwalało na działania operacyjne związane z ekspansją. A z jakim największym wyzwaniem musiała się Pani zmierzyć na etapie rozwijania biznesu? Z dostępem do specjalistów, którzy rzeczywiście dobrze wykonują pracę z zakresu swoich kompetencji. Jakich błędów warto uniknąć planując biznes e-commerce? (...) Często słyszę, że sprzedaż w online jest tańsza, praktycznie bezkosztowa. Nic bardziej mylnego! Jeśli rzeczywiście sprzedaż ma się odbywać, inwestycja w dobrą platformę, obsługę, zdjęcia, opisy i ekspercką wiedzę, jest konieczna. Magazynowanie, to kolejny element, któremu warto się przyjrzeć. Jest to związane z modelem biznesowym, ale warto sobie odpowiedzieć na pytanie, czy wynająć magazyn, czy rozwijać go wertykalnie (mało SKU ale w dużych ilościach) czy horyzontalnie (dużo SKU w małych ilościach)? Ważnym zagadnieniem jest też wsparcie merytoryczne - zatrudniać specjalistów czy wspierać się agencjami? I na koniec oczywiście towar i koszty wysyłki. Internet jest bezlitosny jeśli chodzi o wyszukanie tańszego produktu niż nasz. Warto nad tym popracować! Niewłaściwy wybór albo przeinwestowanie w danym obszarze, może zaważyć na niepowodzeniu projektu. Czy warto pomyśleć o wyjściu za granicę? Wyjście poza granice kraju jest aktualnie bardzo trudne. Nie znam w Polsce żadnego sklepu, który zrobiłby to z powodzeniem, a sklepów mamy już kilkanaście tysięcy. Chcąc sprzedawać w konkurencyjnych cenach trzeba najczęściej dopłacać do wysyłki lub stawiać swój magazyn poza granicami. Jedną z największych barier, są koszty logistyki przesyłki. 9

10 Studium Przypadku 2: SHOWROOM SHOWROOM jest największą w Polsce platformą e-commerce sprzedającą produkty polskich projektantów mody. Na stronie showroom.pl prezentowanych jest około 400 starannie wyselekcjonowanych marek. Projektanci są odpowiedzialni za zdjęcia i opisy produktów, a także ich wysyłkę (model drop-shipping) SHOWROOM bierze na siebie marketing, PR, technologię, obsługę klienta i płatności oraz logistykę. Kurier współpracujący z SHOWROOM odbiera zamówienia od projektantów, SHOWROOM dostarcza również opakowania i materiały promocyjne. Od każdego zrealizowanego zamówienia zostaje pobrana prowizja - jest to jedyna opłata, jaką ponoszą współpracujący z firmą projektanci. W tej chwili w SHOWROOMIE pracuje 30 osób, a zespół stale się powiększa. Rozmowa ze współzałożycielem SHOWROOM Michałem Judą Z jakimi kwestiami miał Pan największe kłopoty rozpoczynając działalność? Kiedy razem z Jaśkiem Staszem zakładaliśmy SHOWROOM, zupełnie nie znaliśmy polskiej branży modowej. Żeby zrozumieć, jak funkcjonują projektanci, z czym mają największe problemy itp. odbyliśmy bardzo dużo rozmów. Staraliśmy się też być na każdym wydarzeniu, na którym projektanci sprzedają swoje produkty. Ta wiedza była dla nas bardzo przydatna, kiedy budowaliśmy naszą platformę i dodawaliśmy do niej kolejne funkcje. Sukces SHOWROOMU wynika w dużej mierze z tego, że od samego początku uważnie słuchaliśmy naszych użytkowników. A z jakim największym wyzwaniem musiał się Pan zmierzyć na etapie rozwijania biznesu? Moim zdaniem największym wyzwaniem podczas rozwijania firmy jest budowanie zgranego i dobrze pracującego zespołu. SHOWROOM w ciągu 3 lat urósł do 30 osób, które pracują w 5 działach: Sprzedaż, Marketing, IT, PR, Obsługa Klienta. To eksperci w swoich dziedzinach, bardzo zaangażowani w to, co robią. W zespole o tej wielkości niezwykle ważne jest umiejętne zarządzanie wewnętrznymi projektami, wprowadzanie procesów i procedur, które usprawnią pracę firmy, nie zabijając kreatywności. Ciągle się tego uczymy. Jakich błędów warto uniknąć planując biznes e-commerce? Jestem dużym zwolennikiem zasady MVP (Minimum Viable Product), czyli budowania najprostszych rozwiązań, które pomogą nam sprawdzić czy problem, który widzimy, rzeczywiście istnieje; czy rynek, który nas interesuje, rzeczywiście jest tak duży, jak nam się wydaje. Częstym błędem jest poświęcanie dużej ilości czasu i środków na coś, co nie do końca jest sprawdzone. Tezy, które stawiamy, powinniśmy weryfikować w najprostszy możliwy sposób (i najmniejszym kosztem) i dopiero potem decydować się na większe inwestycje. Myślę, że jest to ogólna zasada, która ma zastosowanie w całym biznesie, jednak w e-commerce dużo rzeczy możemy zweryfikować w prosty sposób np. korzystając z gotowych rozwiązań technologicznych. Czy z Pana doświadczenia wynika, że w Polsce potrzebne są zmiany/nowe rozwiązania systemowe (np. wzorem innych krajów), które pomogłyby zakładać oraz rozwijać działalność e-commerce? Dzięki regulacjom UE polski rynek e-commerce działa na podobnych zasadach, co rynki na Zachodzie - klienci mają u nas np. ten sam czas na zwrot zakupionych produktów. Możliwości usprawnień systemowych upatrywałbym bardziej w ogólnych regulacjach dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce - uproszczenia systemu podatkowego, większego wsparcia dla osób zakładających działalność gospodarczą, ulg podatkowych dla osób, które chcą inwestować własne pieniądze w młode firmy. 10

11 Jak stworzyć model biznesowy sklepu internetowego w Polsce? Zastanawiając się, jak skonstruować własny biznes internetowy (w analizie ograniczamy się do sklepów internetowych sprzedających produkty fizyczne), warto myśleć dwutorowo, z perspektywy klienta i przedsiębiorcy. Punktem wyjściowym zawsze powinien być klient. Mając z tyłu głowy produkt lub usługę, którą chcemy sprzedawać, warto odpowiedzieć sobie na początku na pytanie, kim jest nasz klient. Odpowiedzieć można na dwa sposoby: a) odtwórczy, b) autorski. W pierwszym podejściu szukamy firm internetowych podobnych do naszej i na podstawie obserwacji próbujemy określić, kto kupuje produkty danej firmy. Warto się wspomóc raportami badawczymi o e-commerce (np. E-commerce w Polsce 2014 opublikowany przez Gemius), w których można znaleźć ciekawe charakterystyki klientów sklepów internetowych. Takie charakterystyki mogą pomóc nam doprecyzować naszą grupę docelową ze względu na podstawowe cechy demograficzne (płeć, wiek, wykształcenie, stan cywilny, miejsce zamieszkania, poziom zarobków, itp.). W przypadku drugiej metody, zanim odpowiemy na pytanie kto jest naszym klientem, musimy odpowiedzieć, jaką potrzebę zaspokaja nasz produkt. Po utworzeniu listy potrzeb należy się zastanowić, kto mógłby takie potrzeby mieć. Ta metoda może być trudniejsza od wzorowania się na konkurencji, ale daje szansę na uniknięcie jej błędów. Oczywiście obie metody mogą się nawzajem uzupełniać i oprócz nich istnieją bardziej wyszukane, jednak na potrzeby początkującego przedsiębiorcy powinny być wystarczające. Po zdefiniowaniu, kto jest naszym klientem, warto zastanowić się, czego on oczekuje od nas w różnych punktach styku z naszą firmą. Zaspokojenie potrzeb klienta na każdym z etapów pozwala zbudować jego satysfakcję, dzięki której wróci do nas w celu dokonania kolejnego zakupu. Taka analiza pomoże w zdefiniowaniu, w jakim segmencie rynkowym będziemy oferować produkty oraz związane z nim specyficzne oczekiwania klientów. Polski rynek: Wieloryb i tysiące płotek Analizując rynek pod kątem działalności w Polsce, warto zwrócić uwagę na dominację Allegro, które obecnie posiada ponad 50 proc. polskiego rynku e- commerce. Jednocześnie istnieje kilkanaście tysięcy drobnych graczy, którzy opanowali nisze rynkowe i subsegmenty. Nowy sklep może być zaprojektowany w celu spełnienia oczekiwań bardzo wąskiej grupy klientów. Z drugiej strony, dla wielu nowych graczy konkurujących ceną często łatwiej dotrzeć do grupy docelowej klientów poprzez Allegro. Na potrzebę raportu stworzyliśmy cztery, bardzo ogólne, punkty styku klienta ze sklepem internetowym sprzedającym fizyczny produkt: 1) Decyzja o zakupie 2) Transakcja 3) Dostawa produktu (wraz z dostarczeniem do miejsca odbioru) 4) Obsługa posprzedażowa Dla każdego sklepu może być więcej, bardziej szczegółowych, punktów styku, jednak naszym celem jest jedynie pokazanie prostej metody projektowania start-up u, która będzie przydatna kolejnym przedsiębiorcom zaczynającym swoją przygodę z e-commerce. Będąc świadomym preferencji klienta w każdym punkcie styku z naszym e-sklepem, musimy skonfrontować wszystkie pomysły z posiadanymi zasobami. Niestety nie zawsze będziemy w stanie zaspokoić wszystkie oczekiwania klienta. W takiej sytuacji należy zidentyfikować potrzeby, które są priorytetowe, a które funkcjonalności będziemy mogli wprowadzić w drugiej kolejności. 11

12 O sukcesie decyduje znajomość oczekiwań klienta. Konsumenci w Polsce decyzje zakupowe podejmują w oparciu o aspekty związane z ceną, efektywnością i bezpieczeństwem. Aby stać się dominującym graczem wśród sprzedawców w sklepach internetowych, należy dostosować się do oczekiwań konsumenta. Jeśli sprzedawca będzie dbał o zaspokojenie potrzeb konsumenta, jego sukces będzie kwestią czasu. Konsumenci różnią się między sobą i charakteryzują się różnymi zachowaniami zakupowymi. W internecie każdy może szukać różnych produktów o różnych parametrach. Zadaniem sprzedawcy jest przede wszystkim zadbanie o to, aby konsument szukający produktu będącego w naszym asortymencie trafił na jego sklep, a następnie dokonał zakupu w tym, a nie innym sklepie. Czynniki wpływające na podjęcie decyzji zakupowej przez potencjalnego klienta różnią się między krajami, jednak w każdym z nich można odnaleźć statystycznego konsumenta i na jego podstawie decydować o kluczowych charakterystykach. Znajomość profilu konsumenta pozwala dostosować sklep internetowy i proces realizacji zamówienia do oczekiwań. Na podstawie analizy badań dotyczących polskiego konsumenta można zauważyć, że na każdym etapie: od podjęcia decyzji zakupowej do usług posprzedażowych, istotne są: Cena Efektywność Bezpieczeństwo Cena Aspekt, który odgrywa kluczową rolę przy większości decyzji zakupowych to cena. Nie liczy się jednak sama cena produktu. Istotny jest także koszt dostawy. Cena produktu musi być atrakcyjna. Ponieważ zakupy w internecie charakteryzują się łatwością przeglądania innych ofert, należy dbać o to, aby nasza oferta była najbardziej atrakcyjna. Na atrakcyjność cenową oferty wpływa przede wszystkim cena produktu i niski koszt dostawy. Ważne mogą okazać się także promocje przy zakupie większej ilości produktów, zniżki, wyprzedaże, promocje przy zakupach grupowych. Efektywność Znaczenie dla polskiego klienta ma efektywność na każdym etapie zakupu. Niezbędne jest dbanie o szybkość przy wszystkich działaniach, począwszy od ładowania się zawartości strony internetowej, aż po dostarczenie przesyłki, czy też odpowiedź na pytanie konsumenta o produkt po otrzymaniu go. Polski konsument ma wysokie oczekiwania, jeśli chodzi o czas dostawy - spodziewana jest szybka dostawa produktu (do 3 dni), o wysokiej jakości, z jak najmniejszym poziomem zaangażowania konsumenta. Bezpieczeństwo Wszystkie działania sprzedawcy nie znajdą oddźwięku, jeśli nie postara się on o poczucie konsumenta, że sklep internetowy jest bezpieczny i wiarygodny. Liczy się tutaj zarówno opinia innych klientów, jak i potwierdzenie bezpieczeństwa dostawy produktów, czy też dokonywanej płatności. Aspekt bezpieczeństwa jest również istotny na każdym etapie realizacji procesu zakupu. Co powstrzymuje konsumentów przed zakupami internetowymi? Konsumenci, którzy nie decydują się na zakup w internecie tłumaczą ten fakt tym, że według nich, takie zakupy wiążą się z ryzykiem. Warto jednak zauważyć, że osoby niekupujące w internecie to przede wszystkim osoby starsze lub osoby, które oceniają swoją sytuacje finansową jako złą. Za główną przyczynę rezygnacji z zakupów internetowych użytkownicy podają brak możliwości zobaczenia produktu na żywo przed dokonaniem zakupu. Jest to oczywista wada zakupów online. Rozwiązaniem tego problemu jest odwrócony efekt ROPO (research online, purchase offline pl. szukaj online, kupuj offline), czyli szukaj offline, kupuj online. Dzięki takiemu rozwiązaniu klient może najpierw zobaczyć produkt na żywo, a potem dokonać zakupu po analizie dostępnych ofert. Innym problemem są obawy konsumentów o problemy z gwarancją. Rozwiązania tego problemu są implementowane poprzez wprowadzanie przejrzystych zasad dostępnych na stronie. W dalszych sekcjach wskażemy też bardziej pogłębione analizy możliwości uniknięcia tego problemu. 12

13 Niektórzy konsumenci (w szczególności w wieku 25-34) wskazują, że nie decydują się na zakup internetowy z uwagi na wysokie koszty dostawy. Analizę tego problemu przedstawimy w dalszej części raportu. Co mogłoby zachęcić konsumentów do zakupów internetowych? Aby stymulować sprzedaż internetową należy przeanalizować niespełnione oczekiwania konsumentów. Zgodnie z wynikami badania E-commerce w Polsce 2014, niższe koszty dostawy oraz niższe ceny w sklepach internetowych w porównaniu z cenami w sklepach stacjonarnych mogą zapewnić sukces sklepom internetowym. Istotne mogą okazać się także bezpieczniejsze formy płatności oraz lepsze warunki gwarancji. Konsumenci wskazują także szybkość dostawy jako istotny czynnik zachęcający do zakupów. Ważne jest także przekazywanie informacji przez sprzedawców. Sklep musi zapewnić dostęp do informacji o produktach, a także przedstawić wyczerpującą galerię zdjęć. Analiza od strony konsumenta Decyzja o zakupie Aby konsument chciał korzystać z naszego sklepu, musi być w stanie nas znaleźć i być przekonany, że jesteśmy wiarygodni. Z uwagi na fakt, że wiele sklepów internetowych oferuje podobne artykuły, należy doprowadzić do tego, aby konsument wybrał właśnie nasz sklep. Zaczynając od podstaw ważne jest, aby odpowiednio nazwać swoją firmę. Nie chodzi tylko o to, aby nazwa była łatwa do zapamiętania i utkwienia w pamięci. Aby firma zaistniała w Internecie, musi mieć możliwość zaistnieć także na portalach społecznościowych, które stanowią kluczowy kanał promocyjny. Powoduje to, że nazwa, którą wybieramy musi być dostępna na portalach takich jak Facebook czy Twitter, aby założyć tak swoje konto, które będzie intensyfikowało naszą sprzedaż, a także dbało o kreowanie świadomości naszego sklepu. W celu stymulowania sprzedaży w Internecie, sprzedawcy muszą zadbać o szereg innych obowiązków. Pierwszym etapem jest budowanie strony internetowej, która staje się głównym źródłem informacji. Należy przede wszystkim zawrzeć informacje kontaktowe, dzięki którym konsument może łatwo nawiązać kontakt pozainternetowy. Rozwiązaniami, które mogą dodatkowo wpłynąć na wybór sklepu, mogą być: Metoda Czat na żywo FAQ Infolinia / call center Awatar graficzny Opis Dostępność online osoby znającej się na asortymencie Umiejętność zareklamowania produktu podczas prezentowania użyteczności Szybka odpowiedź na pytania Minimalizowanie czasu przeznaczonego na odpowiadanie na te same pytania Zapewnianie konsumentów, że ich problemy są popularne i łatwe do rozwiązania Pokazanie, że mamy już grono klientów Dostępność telefoniczna osoby znającej się na asortymencie Usprawnienie komunikacji Graficzna postać sugerująca problemy (oraz ich rozwiązania) na jakie może napotkać konsument Przekonanie o obecności eksperta podczas odwiedzania naszego sklepu internetowego Rynek e-commerce ma szansę stać się obszernym dostawcą dóbr i usług. Sprzedawcy muszą jednak dbać o konsumentów poprzez wysoką jakość obsługi, która powinna mieć charakter prowadzenia konsumenta za rękę przez nasz internetowy portal. Konsument musi czuć, że strona internetowa jest prosta w obsłudze 13

14 i wykonywanie poszczególnych działań jest intuicyjne. Skomplikowane ścieżki zniechęcają konsumenta i może on zrezygnować z zakupu. Prostota i jasność przekazu jest bardzo istotna. Niezbędna jest także galeria zdjęć dostępnych produktów. Konsument musi mieć możliwość zobaczenia produktu, który ma nabyć jeszcze przed dokonaniem zakupu. Zdjęcia musza być czytelne i dokładnie przedstawiające produkt i wszystkie jego części. Ułatwieniem, które znacznie poprawia wielkość sprzedaży jest możliwość powiększenia zdjęcia po najechaniu na miniaturę. Powoduje to, że poruszanie po stronie jest bardziej dynamiczne, a także prostsze. Poczucie bezpieczeństwa Kolejnym aspektem, który może wpłynąć na decyzję konsumenta jest właśnie jego poczucie bezpieczeństwa. Aby upewnić konsumenta w bezpieczeństwie, trzeba dbać między innymi o: aspekty prawne (przede wszystkim dotyczące metod płatności i dostarczenia, czy też zwrotu zakupionych produktów), politykę prywatności, znaki jakości (np. potwierdzenie zaufania klientów, jasnych zasad, wiarygodnych opinii, szybkiej dostawy, ochrony konsumenta), dostęp do danych kontaktowych sprzedawcy, przedstawienie partnera lub znanych konsumentów. z zamówieniem, dlatego chcą osobiście zweryfikować dostawę. W celu zbudowania poczucia bezpieczeństwa klienta można zastosować następujące rozwiązania: a) System ocen użytkowników b) Program ochronny klienta c) Możliwość zwrotu produktu System ocen powinien nieść ze sobą prostą informację (np. ocena w skali 1-5 zaprezentowana w formie kolorowych gwiazdek). Klient po każdej transakcji powinien mieć prawo wystawienia opinii. Przy wyborze serwisu płatności powinniśmy rozważyć dwie kwestie: stawki i możliwość obsługi transakcji międzynarodowych. W kontekście transakcji międzynarodowych możemy wybierać z dwóch głównych typów, dla których dobrym przykładem będzie PayPal i PayU. Wykres 4: Wykorzystywane sposoby płatności przez Polaków kupujących online Transakcja Po podjęciu decyzji o zakupie klient przechodzi do płatności. Preferencje klientów w Polsce dotyczące metody płatności są zróżnicowane. Przy większości form płatności wynagrodzenie zazwyczaj uzależnione jest od ilości obsłużonych transakcji (brak stałych opłat), dlatego w praktyce żaden sklep internetowy nie powinien mieć problemu z zaspokojeniem różnych preferencji klientów. Popularność płatności gotówką przy odbiorze świadczy o tym, że czynnikiem decydującym o wyborze formy płatności w Polsce jest nadal bezpieczeństwo. Klienci obawiają się, że dostarczony towar będzie niezgodny Źródło: E-commerce w Polsce 2014, Gemius. PayU dominuje na rynku polskim. Wadą PayU jest możliwość płatności tylko w złotówkach. PayPal cieszy 14

15 się w Polsce mniejszą popularnością, jednak jego przewagą jest bardziej międzynarodowy charakter. System działa w 190 krajach i oferuje płatności w 17 walutach. Dlatego przy wyborze operatora warto zastanowić się, czy transakcje w naszym serwisie będą miały charakter krajowy, czy też dysponujemy skalowanym produktem, który docelowo może być sprzedawany również za granicą. Dostawa produktu do klienta Dla klientów sklepów internetowych niski koszt dostawy jest ważniejszy niż czas 5. Aż 96 proc. badanych wskazało kuriera jako najwygodniejszą formę dostawy. Dostawa towaru do klienta składa się z dwóch istotnych elementów: a) Gospodarki magazynowej b) Transportu towaru z magazynu do miejsca odbioru Gospodarka magazynowa W e-commerce, w zależności od modelu biznesowego sklepu, można wyróżnić dwa modele gospodarki magazynowej: a) Sprzedawca własnych produktów - będzie posiadał własną powierzchnię magazynową skupioną w ograniczonej liczbie lokalizacji. b) Pośrednik (sprzedający towary dostarczane przez obcych dostawców) rozproszona powierzchnia magazynowa u dostawców oraz własna przestrzeń magazynowa w ograniczonej liczbie lokalizacji. Główną różnicą między handlem tradycyjnym a e-commerce w kontekście zarządzania magazynem jest jego powierzchnia. Sklepy internetowe potrzebują co najmniej trzykrotnie większej powierzchni logistycznej. 6 5 E-commerce w Polsce 2014, Gemius dla e-commerce Polska Warszawa Globalny łańcuch dostaw: e-commerce i nowy model popytu na nieruchomości logistyczne Wynika to z czterech czynników: 1) Różnorodność produktowa sklepy internetowe oferują zazwyczaj dużo szerszą gamę produktów niż tradycyjne, co wymaga przechowywania w obiektach logistycznych większej ilości towarów. 2) Stany magazynowe ponieważ punkt sprzedaży przenosi się ze sklepu do obiektu dystrybucyjnego, niezbędne jest utrzymywanie większych buforów magazynowych, co wymaga budynków o większych rozmiarach 3) Wysyłka B2C indywidualne kompletowanie zamówień, pakowanie i wysyłanie towarów bezpośrednio do klienta wymaga większej powierzchni niż dystrybucja sklepowa. Zamiast wydajnego paletyzowania dla celów dystrybucji sklepowej, model B2C wymaga oddzielnego pudełka dla każdego zamówienia. 4) Logistyka odwrócona Wiele obiektów logistycznych sektora e-commerce przyjmuje zwroty, co wiąże się z koniecznością przeznaczenia powierzchni na działania związane z ich przetwarzaniem oraz z ponownym odkładaniem towarów do magazynu. Drastyczna różnica w poziomie zapotrzebowania na powierzchnię magazynową mogłaby sugerować znacznie wyższy koszt utrzymania tej powierzchni dla sklepu internetowego, jednak użytkowane obiekty logistyczne mają dużo niższą stawkę czynszu niż lokale w handlu tradycyjnym. Niższa stawka wynika z faktu, że powierzchnie magazynowe użytkowane przez firmy e-commerce znajdują się w znacznie mniej atrakcyjnych lokalizacjach, poza obszarami miejskimi. Dlatego koszt utrzymania nie powinien odstraszać przedsiębiorców od uruchamiania sklepów internetowych. Pośrednicy mogą zmagać się z problemem szczególnym tylko dla ich działalności. Oferowane na ich stronie internetowej towary, w momencie zakupu przez internautę nie znajdują się w magazynie pośrednika, a w magazynie dostawcy. Po złożeniu zamówienia pośrednik, za pomocą własnej lub wynajętej sieci logistycznej, odbiera towar od dostawcy i dostarcza go do odbiorcy. Niestety, często zdarza się, że w momencie odbioru towaru od dostawcy okazuje się, że 15

16 zamówionego produktu nie ma w magazynie lub jest niezgodny ze złożonym zamówieniem. Zazwyczaj problem wynika z niedbałego podejścia dostawcy, dlatego jego rozwiązaniem może być odpowiedni program motywacyjny. Za przykład może posłużyć Bamilo.com irański startup należący do Rocket Internet. Podobnie jak inne firmy należące do Rocket Internet, Bamilo.com bazuje na przetestowanym już przez inną firmę modelu biznesowym Amazon.com. Spółka wystartowała w 2014 roku w stolicy Iranu, Teheranie. Jednym z jej głównych problemów były właśnie źle przygotowane dostawy przez sklepy partnerskie. W celu poprawy sytuacji, menadżerowie Bamilo.com stworzyli system motywacyjny dla dostawców. Każdy dostawca otrzymuje rating. Jest oceniany w skali od 1 do 5. Im wyższy rating, tym bardziej wiarygodny dostawca i produkty o wyższej jakości. Motywacją dla dostawców do dbałości jest upust w prowizji, którą muszą płacić na rzecz Bamilo.com za każdy sprzedany towar. Im wyższa ocena, tym niższa prowizja. Problemem, który dotyczy wszystkich firm e-commerce, niezależnie od modelu biznesowego i etapu rozwoju jest nierównomierne rozłożenie sprzedaży w ciągu roku. Dla większości biznesów, szczyty sprzedaży można zaobserwować w okresach świątecznych (Boże Narodzenie, Wielkanoc, Walentynki itd.). Fluktuacje sprzedaży wpływają na zapotrzebowanie na powierzchnię magazynową oraz siłę roboczą w magazynie. Dostosowanie powierzchni magazynowej i wielkości zatrudnienia na sztywno do okresów zwiększonej sprzedaży generuje zbędne koszty w okresie mniejszego popytu. Rozwiązanie tego problemu jest złożone. Punktem wyjściowym jest prognoza sprzedaży, na podstawie której można określić zapotrzebowanie na usługi funkcji logistycznej. Niestety, każda prognoza jest obciążona ryzykiem błędu, dlatego warto stworzyć prognozę wielowariantową (np. wariant pesymistyczny, prawdopodobny i optymistyczny), aby móc elastycznie reagować na zmieniające się okoliczności. Mając określony przewidywany poziom sprzedaży oraz zapasów należy podjąć decyzję czy chcemy zarządzać magazynem własnymi zasobami czy zlecać wykonanie zewnętrznemu operatorowi. Zaletą drugiego rozwiązania jest większa elastyczność. Zlecając wykonanie usługi operatorowi przedsiębiorca nie musi się martwić o optymalizację wynajmowanej przestrzeni magazynowej oraz poziomu zatrudnienia. Operator, dzięki większej skali operacji i specjalizacji, prawdopodobnie będzie w stanie zrealizować dostawę po niższym koszcie jednostkowym niż niewyspecjalizowana spółka. Warunkiem koniecznym do outsourcingu logistyki jest odpowiednio duża skala działania sklepu internetowego, dlatego nie jest to rozwiązanie dla mniejszych przedsiębiorstw. Poza aspektem skali, na decyzję o outsourcingu może mieć wpływ również specyfika modelu biznesowego. Wysoki poziom skomplikowania procesów logistycznych może skłonić spółkę e-commerce do utrzymania logistyki jako wewnętrznej kompetencji. Transport towaru z magazynu do miejsca odbioru W zakupach online dostawa odgrywa niezwykle istotną rolę, ponieważ jest jednym z niewielu fragmentów procesu widocznym dla odbiorcy końcowego. W momencie odbioru towaru następuje połączenie świata cyfrowego i analogowego, dlatego ten element łańcucha często zaważa na pozytywnym doświadczeniu klienta, które buduje długoterminową relację. Właściciele przedsiębiorstw e-commerce na co dzień stają przed ciężkim pytaniem dotyczącym wyboru partnera logistycznego z ich perspektywy dostawa towarów powinna być możliwie najtańsza, szybka i solidna. Niestety, jak w wielu innych branżach ciężko jest znaleźć kooperantów zapewniających zrównoważenie tych trzech cech. Najczęściej spotykanym modelem jest zaproponowanie klientowi kilku możliwych form dostawy od odbioru osobistego, przez przesyłkę pocztową, aż po przesyłkę kurierską. Dostawa jest wyjątkiem w całym procesie zakupu e-commerce, ponieważ w jej przypadku niska cena ustępuje miejsca terminowości na liście priorytetów odbiorcy końcowego. Według badania Copenhagen Economics, większość konsumentów oczekuje dostawy między dwoma a czterema dniami roboczymi, jednak osoby młode (18-29) w wielu 16

17 wypadkach będą jeszcze bardziej cenić dostawę na dzień po dokonaniu zakupu. Kolejnym ważnym elementem jest zaproponowanie elastycznych godzin dostawy ustalenie odbioru towaru o określonym przez klienta czasie lub dostarczenie zakupu w godzinach wieczornych. Na polskim rynku wyrównany poziom jakości i terminowości usług świadczą trzej gracze Poczta Polska, DHL oraz UPS. Jednak przy wyborze partnera istotne są również dodatkowe elementy, takie jak elastyczne formy płatności (zarówno dla klienta, jak i dla właściciela sklepu), możliwość przesyłek gabarytowych, przekierowania lub przeadresowania paczki, czy śledzenie paczki. Badanie Gemius jako najpopularniejszego dostawcę e-commerce wskazuje Pocztę Polską. Wynika to głównie z dużego zaufania do jakości usługi, elastyczności dostawy i odbioru (m.in. dzięki 7 tysiącom placówek), czy wprowadzonym niedawno systemie powiadomień, dającym kupującemu pewną i wiarygodną informację o statusie zamówienia. Obsługa posprzedażowa Usługa posprzedażowa stanowi kluczowy czynnik dla klienta przy ponownym zakupie w naszym sklepie. Jeśli zadbamy o naszego klienta nawet po dostawie zakupionego przez niego produktu, możemy spodziewać się, że chętnie będzie do nas wracał. Musimy monitorować zatem reakcje naszych klientów zarówno na zakupiony produkt, jak i relacje z obsługą. Informacja zwrotna od klientów w postaci zintegrowanego systemu opinii umożliwia nam obiektywne weryfikowanie naszego sklepu i obsługi. Najlepszą formą jest ankieta, która jest wysyłana do klienta po otrzymaniu przez niego produktu. Ankieta nie może być skomplikowana, gdyż zniechęci konsumenta. Dodatkowym aspektem pozytywnie wpływającym na powtórny zakup jest rekomendowanie sklepu przez znajomych. Możemy zawrzeć pytanie: Czy poleciłbyś sklep znajomemu?, żeby poniekąd do tego zachęcić. Usługa posprzedażowa to także pomoc dla klienta w nagłych przypadkach związanych z produktem. Musimy zapewnić konsumentom łatwy i szybki kontakt do osoby kompetentnej w razie problemów z użytkowaniem produktu. Dodatkowe aspekty związane z usługa posprzedażową dotyczą kwestii zwrotów i gwarancji. System ten musi być dostosowany do wymogów konsumentów, tak aby upewniał ich w poczuciu bezpieczeństwa zakupu online. Czy są przykłady polskich e-commerce, które z powodzeniem działają za granicą? Mimo wejścia Polski do UE spośród kilkunastu tysięcy polskich start-up ów, jedynie kilkanaście kilkadziesiąt zdecydowało się zaoferować możliwość zamówienia produktów z zagranicy. Przykładem firmy, która zdecydowała się na wyjście z ofertą poza Polskę może być Answear Answear powstał w 2010 roku i zajmuje się sprzedażą luksusowych ubrań i dodatków Od 2014 roku firma z powodzeniem działa również w Czechach i na Słowacji Jak i czy warto wyjść za granicę? Otwierając sklep internetowy od razu działamy globalnie... Internet jest medium transgranicznym i międzynarodowym. Zakładając sklep internetowy, tak naprawdę, od razu działamy globalnie. Poprzez Internet na polską stronę może wejść klient z każdego zakątka świata, nawet z Chin, Japonii czy Australii. Dużym ułatwieniem jest niski kapitał początkowy wymagany dla założenia biznesu w obszarze e-handlu, oraz ograniczone zasoby potrzebne do rozszerzenia działalności za granicę (np. związane z przekształceniem strony internetowej obsługującej dane). Z pewnością otwarcie w pełni globalnego sklepu wymaga stworzenia bardziej złożonego modelu operacyjnego oraz realizacji kwestii związanych ze złożoną logistyką, know-how związanego z dotarciem do klientów w poszczególnych krajach, którzy charakteryzują się innymi preferencjami oraz kwestii prawnych. 17

18 Początkujący przedsiębiorca może zastanowić się nad wykorzystaniem potencjału sąsiadujących z Polską krajów należących do Unii Europejskiej, których rynki od 10 lat są otwarte dla naszych przedsiębiorców. Wyjście na rynki zagraniczne kojarzy się z etapem, kiedy firma posiada już ugruntowaną pozycję w swoim własnym kraju, jednak w przypadku e-commerce wyjście za granicę jest znacznie łatwiejsze niż w przypadku jakiejkolwiek innej działalności. Trudnością mogą być koszty logistyki oraz ewentualna konieczność posiadania powierzchni magazynowej za granicą. W tej sekcji przedstawimy rynki Unii Europejskiej położone najbliżej Polski, w podziale na: Rynki rozwinięte, np. Niemcy, Szwecja Rynki rozwijające się, np. Czechy, Węgry Przeanalizujemy, jak bardzo różnią się od rynku polskiego i czy polski sklep internetowy mógłby również tam zaistnieć z sukcesem. Czym Polski rynek rożni się od krajów rozwiniętych takich jak Niemcy i Szwecja? Niemcy Niemcy osiągając w 2013 roku roczną sprzedaż rzędu 63,4 mld euro konsekwentnie umacniają swoją pozycję w grupie najważniejszych europejskich rynków e-commerce. Nasi zachodni sąsiedzi spełniają wszystkie kryteria dojrzałego rynku, jednak mimo to są w stanie utrzymać wysokie tempo wzrostu stowarzyszenie E-commerce Europe szacuje, że w 2014 roku rynek ten urósł o kolejne 20,6 proc. osiągając obroty 76,4 mld euro. W porównaniu z Polską przeciętny Niemiec wydaje znacznie więcej pieniędzy na zakupy online w 2013 roku było to aż 1585 euro, gdy w naszym kraju poziom ten nie przekroczył 535 euro. Oczywiście tę sytuację można częściowo wytłumaczyć parytetem siły nabywczej, jednak na tak dużą różnicę wpływa wiele innych czynników. Jednym z nich jest dostęp do Internetu Niemcom udało się zbudować świadome cyfrowo społeczeństwo, gdzie niemal 85 proc. obywateli ma dostęp do sieci. Region / Państwo PKB per capita (US$ 2013 PPP) Wartość rynku e- commerce (2013) Średnia wartość koszyka E-commerce jako % Handlu Detalicznego Liczba klientów, kupujących za granicą $39,500 $40,900 $21, mld 8.6 mld 5.2mld ~8% N/A ~4% 27.3 mln N/A N/A Żródło: Europe B2C E-commerce reports, E-commerce Europe Bruksela Niemiecki rynek opiera się o sprzedaż odzieży, małej elektroniki oraz mediów (książek, DVD). W najbliższych latach wszystkie te segmenty sprzedaży będą stabilnie rosły, a do czołówki dołączy jeszcze sektor sprzedaży jedzenia online Euromonitor International szacuje, że rynek ten w najbliższych 3 latach urośnie z 1,6 mld euro do 2,4 mld euro. Pod wieloma względami niemiecki konsument przypomina polskiego. W przypadku poszukiwania produktu oboje kierują się najpierw do wyszukiwarki internetowej (64,9 proc. konsumentów w Polsce i 56 proc. w Niemczech) lub poszukują informacji bezpośrednio na serwisach aukcyjnych (57,3 proc. w Polsce, 53,7 proc. w Niemczech). W obu krajach dużą 18

19 popularnością cieszą się również porównywarki cenowe, które pozwalają zagregować opinie o setkach różnych sklepów w jednym miejscu. Ze względu na wyraźne podobieństwa również w Niemczech warto zainwestować w dobre pozycjonowanie sklepu w Google oraz przewidzieć budżet na uwidocznienie swojej oferty w serwisach aukcyjnych i porównywarkach cenowych. Różnice zaczynają się pojawiać w momencie wyboru sklepu, gdzie zostanie dokonany zakup. Polacy są zdecydowanie bardziej wrażliwi na cenę samego produktu, podczas gdy Niemcy przykładają dużą wagę do darmowej wysyłki i bez kosztowych zwrotów. Wynika to z charakteru lokalnego e-handlu przeciętny Niemiec kupuje średnio ponad 18 produktów rocznie, gdy w Polsce współczynnik ten wynosi 12,7. Dodatkowo nasi zachodni sąsiedzi są rekordzistami jeśli chodzi o liczbę zwrotów per capita niemal 13 proc. zwróciło chociaż jeden towar z powrotem do sprzedawcy. Duża liczba zwrotów wśród niemieckich konsumentów jest jednym z największych wyzwań dla polskich sprzedawców. W celu osiągnięcia sukcesu niezbędne wydaje się precyzyjne wymodelowanie kosztów obsługi i dokładne zaprojektowanie procesów logistycznych. Kolejnym elementem, który wyraźnie różni Polskę od Niemiec jest system bankowy oraz aktywność małych podmiotów gospodarczych. Obie te rzeczy wyraźnie wpływają na preferencje dotyczące sposobu zapłaty za towar. W Polsce najczęściej opłacamy towar wykonując przelew bankowy (standardowy lub pay-by-link) w Niemczech natomiast oprócz przelewów istotne stają się faktury VAT oraz rzadko spotykany w Polsce direct debit, czyli polecenie zapłaty. Z tego względu planując ekspansję na zachód warto zastanowić się nad nawiązaniem współpracy z niemieckimi instytucjami płatniczymi. Niemieccy konsumenci są prawdziwymi przedstawicielami globalnej wioski i chętnie dokonują zakupów online poza lokalnym rynkiem. Według badań DHL przedstawionych w raporcie Shop the World! odsetek chętnych do zagranicznych zakupów wzrośnie w kolejnych latach z obecnego poziomu 49 proc. do 72 proc. Międzynarodową sprzedaż przede wszystkim będą napędzać sklepy, które oferują unikalne produkty niedostępne na wewnętrznym niemieckim rynku. Drugim czynnikiem wpływającym na skłonność zagranicznych zakupów będzie znacząco niższa cena właśnie w tym obszarze szansy mogą upatrywać polscy sprzedawcy. Mimo dość dużej popularności zagranicznych zakupów (w Niemczech przodują w tej chwili Wielka Brytania, Stany Zjednoczone oraz Chiny) nasi zachodni sąsiedzi nadal maja dużo obaw. Barierami są między innymi: skomplikowane procesy zwrotów towaru, ukryte koszty (nieznajomość lokalnych rynków), czy niepewność związana z legalnością zawieranej transakcji i wielkością opłat celnych. Oczywiście większość z tych rzeczy dotyczy głównie zakupów międzykontynentalnych, dlatego polscy sprzedawcy jako przedstawiciele Unii Europejskiej powinni się skupić głównie na uproszczeniu i transparentności procesów kupna i zwrotu towaru. Szwecja Szwedzki rynek e-commerce niezmiennie od kilku lat obejmuje pozycję lidera wśród krajów nordyckich oraz państw północnej Europy. W 2013 roku osiągnął wartość 8,6 mld euro, jednak szacowany wzrost w 2014 roku wynosi tylko 8,1 proc. - dzięki czemu Skandynawowie dobiją do 9,3 mld euro, jednak nie przebiją psychologicznej bariery 10 mld euro. Początkowo zaskakująca może być informacja, że Szwecja posiadając trzykrotnie mniej obywateli niż Polska, posiada o 60 proc. większy rynek e-handlu. Jednak analizując dane widzimy, że to nie jest dzieło przypadku. Skandynawowie zbudowali bowiem społeczeństwo, które jest always connected (stale połączone z Internetem). Penetracja Internetu w 2013 roku osiągnęła niewyobrażalną wielkość 95 proc., a aż 62,9 proc. telefonów na rynku to smartfony. Duża dostępność sieci i urządzeń nowej generacji przekłada się również na zainteresowanie handlem online Ecommerce Europe szacuje, że aż 77 proc. szwedzkich konsumentów nabyło chociaż jedną rzecz online w 2013 roku. Szwecja cechuje się stosunkowo niskim zagęszczeniem ludności (21 osób/km 2 ). Na wielu obszarach, szczególnie na północy zakup przez Internet jest jedyną możliwością 19

20 nabycia danego towaru i może być więcej chętnych, ale równocześnie koszty dostawy mogą być znacznie wyższe. Na wartość rynku wpływa również znacznie bogatsze społeczeństwo przeciętny szwedzki konsument wydał w 2013 roku 1232 euro na zakupy online. W tym kontekście warto również wspomnieć o rosnącym udziale m-commerce, który od 2010 roku wzrósł ponad siedmiokrotnie osiągając wartość 1,2 mld euro. Polskie przedsiębiorstwa, które rozpatrują Szwecję jako potencjalny rynek zbytu, powinny zainwestować w dobrze zaprojektowane strony www w technologii RWD (ang. Responsive Web Design), ponieważ może to znacznie pomóc w konwersji ruchu na sprzedaż. Najlepiej rozwiniętymi kategoriami nordyckiego rynku jest ogólnie pojęta rozrywka (książki, magazyny, filmy i muzyka), mała elektronika, kosmetyki oraz moda. Tak samo jak w przypadku Niemiec, do czołówki w najbliższych latach dołączy handel spożywczy online (w 2013 roku miał wartość 0,25 mld euro, przy wzroście 38 proc. r/r). W odróżnieniu od Polaków i Niemców, Szwedzi najczęściej czerpią informację o produkcie ze strony internetowej producenta lub sprzedawcy (60% osób). Świadczy to o dojrzałości rynku i świadomości społeczeństwa (klient wie co i gdzie chce kupić, nie błądzi). Równocześnie implikuje to, że sprzedawcy będą musieli zainwestować jeszcze więcej pieniędzy w marketing, aby przebić się do świadomości klienta. Na rynku szwedzkim znacznie rzadziej korzysta się z wyszukiwarek (46 proc. osób), zamiast tego często radząc się przyjaciół i znajomych (aż 33 proc. osób konsultuje się przed kupnem). Ze względu na dobrą pozycję gospodarczą oraz symptomy dojrzałego rynku, znaczenie ceny produktu ustępuje miejsca innym elementom, jednak nadal odgrywa ważną rolę w procesie sprzedaży (zwłaszcza w kontekście zbudowania lojalności). Obecnie dla szwedzkiego konsumenta na pierwszy plan wysuwa się bezpieczeństwo, prosta i szybka metoda płatności oraz wyczerpujący opis sprzedawanego towaru. Szwedzi posiadają nieznacznie odmienne preferencje płatności od Polaków. Podstawową różnicą jest skupienie się głównie na płatnościach kartowych (38 proc. osób preferuje ten sposób płatności), a dopiero kolejne miejsce zajmują przelewy (23 proc.). Podobnie jak w Niemczech istotną role odgrywa możliwość zakupu towaru na fakturę. Pomimo dużej ilości osób robiących zakupy online, Szwecja posiada stosunkowo niewielki odsetek ludzi kupujących przedmioty z innych krajów wg. Nordpost wynosi on 36 proc. i jest najniższy wśród wszystkich nordyckich krajów (średnia około 45 proc.). Niski wynik wynika głównie z rozległości i efektywności rynku wewnętrznego, jednak nie oznacza, że Szwecja nie jest ciekawym rynkiem do ekspansji. Międzynarodowy handel jest jednym z najważniejszych trendów na najbliższe lata, często omawianym przez nordyckie centra e-commerce. Podobnie jak w przypadku Niemiec, Szwedzi robią zakupy głównie w Wielkiej Brytanii (47 proc.), Stanach Zjednoczonych (34 proc.) oraz Chinach (23 proc.), jednak coraz łaskawiej spoglądają na inne europejskie kraje (24 proc. osób spodziewa się zakupu w europejskich sklepach przez kolejne dwa lata). Głównymi barierami, które hamują chęć zagranicznych zakupów są: niskie poczucie bezpieczeństwa, niepewność w związku ze zwrotem i wymianą towaru oraz wysokie lub ukryte koszty produktu. Polskie sklepy mogą pozycjonować się jako firmy z Unii Europejskiej i dzięki temu budować popularność, albo stworzyć nowe marki na wzór Szwedzkich i podobnie jak Gino Rossi bądź Reserved zbudować zaufanie na bazie europejsko brzmiących nazw. Ponadto, warto zainwestować w przejrzyste opisy produktów (wraz ze zdjęciami) i procesów (tj. śledzenie dostawy paczki, dostępności produktu w sklepie, czy oczekiwanego terminu dostawy), aby zwiększyć prawdopodobieństwo kupna towarów w swoim sklepie. 20

Whitepaper BEZPIECZEŃSTWO TRANSAKCJI - KLUCZ DO ZROZUMIENIA ZACHOWAŃ E-KLIENTA

Whitepaper BEZPIECZEŃSTWO TRANSAKCJI - KLUCZ DO ZROZUMIENIA ZACHOWAŃ E-KLIENTA Whitepaper 26.08.2016 BEZPIECZEŃSTWO TRANSAKCJI - KLUCZ DO ZROZUMIENIA ZACHOWAŃ E-KLIENTA Płatności internetowe zdają się być naturalnym sposobem finalizowania transakcji w e-sklepach. Odbierane na ogół

Bardziej szczegółowo

Pilz E-Shop więcej niż zwykłe zakupy w internecie

Pilz E-Shop więcej niż zwykłe zakupy w internecie Pilz E-Shop więcej niż zwykłe zakupy w internecie Pilz E-Shop W sferze Business-to-Business dzisiejsze sklepy internetowe muszą oferować dużo więcej niż tylko dostępny przez całą dobę portal zakupowy ich

Bardziej szczegółowo

POWER PRICE S.A. Moc ukryta w cenie

POWER PRICE S.A. Moc ukryta w cenie POWER PRICE S.A. Moc ukryta w cenie Warszawa, styczeń 2011 r. Profil działalności Power Price Podstawowym przedmiotem działalności spółki Power Price S.A. jest obsługa platformy e-commerce przeznaczonej

Bardziej szczegółowo

POWER PRICE S.A. Moc ukryta w cenie

POWER PRICE S.A. Moc ukryta w cenie POWER PRICE S.A. Moc ukryta w cenie Warszawa, marzec 2011 r. Dane rejestrowe spółki Power Price S.A. ul. Rosy Bailly 36 01-494 Warszawa tel./fax (22) 25 01 700 www.powerprice.pl e-mail: biuro@powerprice.pl

Bardziej szczegółowo

2016 CONSULTING DLA MŚP. Badanie zapotrzebowania na usługi doradcze

2016 CONSULTING DLA MŚP. Badanie zapotrzebowania na usługi doradcze 2016 CONSULTING DLA MŚP Badanie zapotrzebowania na usługi doradcze 1 O raporcie Wraz ze wzrostem świadomości polskich przedsiębiorców rośnie zapotrzebowanie na różnego rodzaju usługi doradcze. Jednakże

Bardziej szczegółowo

Raport na temat działalności eksportowej europejskich przedsiębiorstw z sektora MSP

Raport na temat działalności eksportowej europejskich przedsiębiorstw z sektora MSP Raport na temat działalności Raport na temat działalności eksportowej europejskich przedsiębiorstw z sektora MSP Kierunki eksportu i importu oraz zachowania MSP w Europie Lipiec 2015 European SME Export

Bardziej szczegółowo

Serwis, proszę! - Czy europejskie sklepy internetowe spełniają oczekiwania swoich klientów?

Serwis, proszę! - Czy europejskie sklepy internetowe spełniają oczekiwania swoich klientów? Serwis, proszę! - Czy europejskie sklepy internetowe spełniają oczekiwania swoich klientów? Jak wiadomo, udane zakupy często zależą od dobrego doradztwa. Tak uważają nie tylko klienci w centrach handlowych,

Bardziej szczegółowo

Handel internetowy w Polsce 2014. Analiza i prognoza rozwoju rynku e-commerce na lata 2014-2019

Handel internetowy w Polsce 2014. Analiza i prognoza rozwoju rynku e-commerce na lata 2014-2019 2 Język: polski, angielski Data publikacji: Q4 Format: pdf Cena od: 1800 Sprawdź w raporcie Jaka będzie wartość sprzedaży internetowej w Polsce w 2019 roku? Jakie marki uruchomiły lub planują uruchomić

Bardziej szczegółowo

Czy firma w internecie to nadal żyła złota czy też rynek jest już na tyle przesycony, że są niewielkie szanse na sukces?

Czy firma w internecie to nadal żyła złota czy też rynek jest już na tyle przesycony, że są niewielkie szanse na sukces? Czy firma w internecie to nadal żyła złota czy też rynek jest już na tyle przesycony, że są niewielkie szanse na sukces? Czy firma w internecie to nadal żyła złota czy też rynek jest już na tyle przesycony,

Bardziej szczegółowo

Nokaut.pl mobilna rewolucja na rynku zakupów internetowych. Dziś ostatni dzień zapisów na akcje Grupy Nokaut

Nokaut.pl mobilna rewolucja na rynku zakupów internetowych. Dziś ostatni dzień zapisów na akcje Grupy Nokaut Warszawa, 8 grudnia 2011 Nokaut.pl mobilna rewolucja na rynku zakupów internetowych Dziś ostatni dzień zapisów na akcje Grupy Nokaut czołowy gracz e-commerce w Polsce, właściciel internetowych porównywarek

Bardziej szczegółowo

Liczy się tu i teraz!

Liczy się tu i teraz! Liczy się tu i teraz! 1. Musimy kupować, ale nie musimy sprzedawać. 2. Wszyscy chcemy żyć lepiej tzn. mieć więcej wolnego czasu i więcej pieniędzy. 3. Co powoduje, że nasz pomysł jest lepszy niż? a) brak

Bardziej szczegółowo

Handel internetowy w Polsce 2015 Analiza i prognoza rozwoju rynku e-commerce na lata 2015-2020

Handel internetowy w Polsce 2015 Analiza i prognoza rozwoju rynku e-commerce na lata 2015-2020 2 Język: polski, angielski Data publikacji: wrzesień 2015 Format: pdf Cena od: 1800 Sprawdź w raporcie Jakie zmiany czekają rynek e-commerce w Polsce w 2020 roku? Jakie decyzje zakupowe podejmują Polacy?

Bardziej szczegółowo

Wsparcie innowacyjnych pomysłów na starcie. Warsztaty StartUp-IT, Poznań, 22 września 2007 roku

Wsparcie innowacyjnych pomysłów na starcie. Warsztaty StartUp-IT, Poznań, 22 września 2007 roku Wsparcie innowacyjnych pomysłów na starcie Warsztaty StartUp-IT, Poznań, 22 września 2007 roku Agenda_ Kim jesteśmy Nasza filozofia beyond capital_ Specyfika projektów na wczesnych etapach rozwoju Jak

Bardziej szczegółowo

POŚREDNICTWO W HANDLU MIĘDZYNARODOWYM

POŚREDNICTWO W HANDLU MIĘDZYNARODOWYM POŚREDNICTWO W HANDLU MIĘDZYNARODOWYM SEKRETEM BIZNESU JEST WIEDZIEĆ TO, CZEGO NIE WIEDZĄ INNI Arystoteles Onassis SZANOWNI PAŃSTWO, Lubelskie Centrum Consultingu sp. z o. o. powstało w 2009 roku w Lublinie

Bardziej szczegółowo

Nadchodzi czas supermarketów proximity i sklepów convenience. Co z dyskontami?

Nadchodzi czas supermarketów proximity i sklepów convenience. Co z dyskontami? Nadchodzi czas supermarketów proximity i sklepów convenience. Co z dyskontami? data aktualizacji: 2016.11.10 Wzrost na rynku handlu spożywczego w Polsce wyniósł 3,4 proc. średniorocznie w latach 2010-2015.

Bardziej szczegółowo

Prezentacja dla mediów 2013

Prezentacja dla mediów 2013 Prezentacja dla mediów 2013 O Projekcie Stacja z Paczką to obsługa zamówień składanych przez klientów w sklepach internetowych wraz z odbiorem ich przesyłki na wybranej stacji paliw sieci ORLEN w Polsce.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE MARKĄ. Doradztwo i outsourcing

ZARZĄDZANIE MARKĄ. Doradztwo i outsourcing ZARZĄDZANIE MARKĄ Doradztwo i outsourcing Pomagamy zwiększać wartość marek i maksymalizować zysk. Prowadzimy projekty w zakresie szeroko rozumianego doskonalenia organizacji i wzmacniania wartości marki:

Bardziej szczegółowo

E - c o m m e r c e T r a c k 11.2013-04.2014

E - c o m m e r c e T r a c k 11.2013-04.2014 W y n i k i t r a k i n g u E - c o m m e r c e T r a c k 11.2013-04.2014 O s t a t n i e p ó ł r o k u w e - c o m m e r c e Jak wyglądało ostatnie pół roku w e-commerce? Co internauci najczęściej kupowali

Bardziej szczegółowo

Dziennikarze technologiczni pod lupą ComPress

Dziennikarze technologiczni pod lupą ComPress Dziennikarze technologiczni pod lupą ComPress Agencja Public Relations ComPress zrealizowała badanie mające na celu poznanie opinii dziennikarzy zajmujących się nowymi technologiami na temat preferowanych

Bardziej szczegółowo

E - c o m m e r c e T r a c k. Październik 2014

E - c o m m e r c e T r a c k. Październik 2014 W y n i k i t r a k c i n g u E - c o m m e r c e T r a c k Październik 2014 E - c o m m e r c e Najważniejsze zmiany w październiku 2014 względem poprzedniego miesiąca Wzrósł odsetek osób szukających

Bardziej szczegółowo

Grupa Nokaut rusza oferta publiczna

Grupa Nokaut rusza oferta publiczna Warszawa, 29 listopada 2011 rusza oferta publiczna Akwizycja Skąpiec.pl i Opineo.pl S.A. czołowy gracz e-commerce w Polsce, właściciel internetowych porównywarek cen opublikowała dziś prospekt emisyjny

Bardziej szczegółowo

Natalia Koszyczarek. Wysyłka towarów do klienta: jak zredukować koszty i usprawnić wysyłkę zamówień?

Natalia Koszyczarek. Wysyłka towarów do klienta: jak zredukować koszty i usprawnić wysyłkę zamówień? Wysyłka towarów do klienta: jak zredukować koszty i usprawnić wysyłkę zamówień? Natalia Koszyczarek Grupa Allegro Sp. z o.o. Product Manager Sendit.pl, Wysyłka towarów do klienta: jak zredukować koszty

Bardziej szczegółowo

Jak zdobywać rynki zagraniczne

Jak zdobywać rynki zagraniczne Jak zdobywać rynki zagraniczne Nagroda Emerging Market Champions 2014 *Cytowanie bez ograniczeń za podaniem źródła: Jak zdobywać rynki zagraniczne. Badanie Fundacji Kronenberga przy Citi Handlowy zrealizowane

Bardziej szczegółowo

Outsourcing usług logistycznych komu się to opłaca?

Outsourcing usług logistycznych komu się to opłaca? Outsourcing usług logistycznych komu się to opłaca? Jeśli jest coś, czego nie potrafimy zrobić wydajniej, taniej i lepiej niż konkurenci, nie ma sensu, żebyśmy to robili i powinniśmy zatrudnić do wykonania

Bardziej szczegółowo

GIMNAZJALNA OLIMPIADA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI MARKETING TEST Z KLUCZEM I KOMENTARZAMI

GIMNAZJALNA OLIMPIADA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI MARKETING TEST Z KLUCZEM I KOMENTARZAMI GIMNAZJALNA OLIMPIADA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI MARKETING TEST Z KLUCZEM I KOMENTARZAMI edycja I eliminacje centralne 14 maja 2015 r. 9. Strategia polegająca na zaspokajaniu potrzeb klientów mało wrażliwych na

Bardziej szczegółowo

Jaki sposób płatności wybrać dla swojego sklepu internetowego? biznes

Jaki sposób płatności wybrać dla swojego sklepu internetowego? biznes biznes www.pigulkiwiedzy.tv 9. Przelew bankowy Zalety: 3. 4. Wpłaty przekazywane są bezpośrednio na rachunek bankowy sklepu. Za przyjmowanie wpłat nie są pobierane opłaty od właściciela sklepu. Wpłata

Bardziej szczegółowo

omnia.pl, ul. Kraszewskiego 62A, 37-500 Jarosław, tel. +48 16 621 58 10 www.omnia.pl kontakt@omnia.pl

omnia.pl, ul. Kraszewskiego 62A, 37-500 Jarosław, tel. +48 16 621 58 10 www.omnia.pl kontakt@omnia.pl .firma Dostarczamy profesjonalne usługi oparte o nowoczesne technologie internetowe Na wstępie Wszystko dla naszych Klientów Jesteśmy świadomi, że strona internetowa to niezastąpione źródło informacji,

Bardziej szczegółowo

Czynniki sukcesu w e-biznesie. dr Mirosław Moroz

Czynniki sukcesu w e-biznesie. dr Mirosław Moroz Czynniki sukcesu w e-biznesie dr Mirosław Moroz Plan wystąpienia Sukces niejedno ma imię Czynniki sukcesu w e-biznesie ujęcie modelowe Składowe modelu Podsumowanie Sukces niejedno ma imię Tym, co wiąże

Bardziej szczegółowo

Polscy konsumenci a pochodzenie produktów. Raport z badań stowarzyszenia PEMI. Warszawa 2013.

Polscy konsumenci a pochodzenie produktów. Raport z badań stowarzyszenia PEMI. Warszawa 2013. Polscy konsumenci a pochodzenie produktów.. Spis treści Wstęp 3 1. Jak często sprawdzacie Państwo skład produktu na etykiecie? 4 2. Jak często sprawdzacie Państwo informację o kraju wytworzenia produktu

Bardziej szczegółowo

GLOBAL4NET Agencja interaktywna

GLOBAL4NET Agencja interaktywna Sklep internetowy Magento dla Rotom Polska Strona1 System B2B dla Rotom Polska Rotom jest jednym z czołowych dystrybutorów palet drewnianych, opakowań oraz nośników logistycznych dla przedsiębiorstw w

Bardziej szczegółowo

Tomasz Karwatka Janmedia Interactive tkarwatka@janmedia.pl www.janmedia.pl. ecommerce w czym tkwi siła naszych rozwiązań

Tomasz Karwatka Janmedia Interactive tkarwatka@janmedia.pl www.janmedia.pl. ecommerce w czym tkwi siła naszych rozwiązań Tomasz Karwatka Janmedia Interactive tkarwatka@janmedia.pl www.janmedia.pl ecommerce w czym tkwi siła naszych rozwiązań Janmedia Interactive : eksperci ecommerce Janmedia Interactive posiada autorski system

Bardziej szczegółowo

Whitepaper M-COMMERCE - O KROK PRZED WIELKĄ ZMIANĄ

Whitepaper M-COMMERCE - O KROK PRZED WIELKĄ ZMIANĄ Whitepaper 19.07.2016 M-COMMERCE - O KROK PRZED WIELKĄ ZMIANĄ Eksperci przyglądający się sprzedaży w internecie, od dawna skupiają się na największych barierach stojących na przeszkodzie rozwoju branży

Bardziej szczegółowo

Skorzystanie z funduszy venture capital to rodzaj małżeństwa z rozsądku, którego horyzont czasowy jest z góry zakreślony.

Skorzystanie z funduszy venture capital to rodzaj małżeństwa z rozsądku, którego horyzont czasowy jest z góry zakreślony. Skorzystanie z funduszy venture capital to rodzaj małżeństwa z rozsądku, którego horyzont czasowy jest z góry zakreślony. Jedną z metod sfinansowania biznesowego przedsięwzięcia jest skorzystanie z funduszy

Bardziej szczegółowo

Etap rozwoju. Geografia

Etap rozwoju. Geografia 2 Sektor Etap rozwoju Wartość inwestycji e-commerce technologie i usługi mobilne media cyfrowe finansowanie wzrostu i ekspansji 1,5-5 mln EUR Geografia Polska i inne kraje CEE 3 Spółki portfelowe MCI.Techventures

Bardziej szczegółowo

MIKRO I MAŁE FIRMY W INTERNECIE 2015

MIKRO I MAŁE FIRMY W INTERNECIE 2015 MIKRO I MAŁE FIRMY W INTERNECIE 2015 Raport na temat wykorzystania internetu i jego korzyści w prowadzeniu biznesu przez polskich przedsiębiorców Badanie zrealizowane przez nazwa.pl w czerwcu 2015 r. Ankietę

Bardziej szczegółowo

E-commerce w exporcie

E-commerce w exporcie E-commerce w exporcie Radosław BARTOCHOWSKI International Trade Technologies Sp. z o.o. Jasionka 954, 36-002 Jasionka Podkarpacki Park Naukowo-Technologiczny www.itt-poland.com 1. Możliwości automatyzacji

Bardziej szczegółowo

Promuj swój biznes... samodzielnie! StartAP Akademia Przedsiębiorczości, 19 marca 2014

Promuj swój biznes... samodzielnie! StartAP Akademia Przedsiębiorczości, 19 marca 2014 Promuj swój biznes... samodzielnie! StartAP Akademia Przedsiębiorczości, 19 marca 2014 Informatykiem Kim jestem? Kim jestem? Informatykiem Przedsiębiorcą Kim jestem? Historia Patrz.pl 3 studentów ocena

Bardziej szczegółowo

Nowy zawód - specjalista ds. e-commerce

Nowy zawód - specjalista ds. e-commerce Nowy zawód - specjalista ds. e-commerce Justyna Skorupska członek Komitetu Założycielskiego e-commerce Polska, Dyrektor Zarządzająca FACT-Finder Partner Polska Organizator 1. Rynek e-commerce w Polsce

Bardziej szczegółowo

Usługi dystrybucyjne FMCG

Usługi dystrybucyjne FMCG Usługi dystrybucyjne FMCG 1990 powstaje firma handlowa Mister w Tychach 1992 rozpoczynamy współpracę z firmą Procter&Gamble jako jedna z 650 polskich hurtowni 1993 25 firm zostaje regionalnymi dystrybutorami

Bardziej szczegółowo

Logistyka sklepu internetowego - idea a rzeczywistość

Logistyka sklepu internetowego - idea a rzeczywistość Logistyka sklepu internetowego - idea a rzeczywistość ść : Szał Internetu Przyszłość Internetu a zwłaszcza ebiznesu Cechy i rzeczywistość sklepu internetowego Logistyka: teoria a praktyka w wirtualnym

Bardziej szczegółowo

Otwieramy firmę żeby więcej zarabiać

Otwieramy firmę żeby więcej zarabiać Otwieramy firmę żeby więcej zarabiać Mężczyzna, w wieku do 40 lat, wykształcony, chcący osiągać wyższe zarobki i być niezależny taki portret startującego polskiego przedsiębiorcy można nakreślić analizując

Bardziej szczegółowo

Analiza wejścia w nowy asortyment

Analiza wejścia w nowy asortyment Analiza wejścia w nowy asortyment Zaproszenie do współpracy Mamy zaszczyt zaprosić Państwa do współpracy partnerskiej z portalem Loopa.eu zbudowanym przez firmę Intellive. Zapraszamy do zapoznania się

Bardziej szczegółowo

CONSUMER CONFIDENCE WSKAŹNIK ZADOWOLENIA KONSUMENTÓW W POLSCE Q1 2016

CONSUMER CONFIDENCE WSKAŹNIK ZADOWOLENIA KONSUMENTÓW W POLSCE Q1 2016 CONSUMER CONFIDENCE WSKAŹNIK ZADOWOLENIA KONSUMENTÓW W POLSCE Q1 2016 Wskaźnik zadowolenia polskich konsumentów wyższy od europejskiej średniej, pierwszy raz od Q4 11 Po dwupunktowym spadku w Q4 15 wskaźnik

Bardziej szczegółowo

RAPORT. Polskie firmy nie chcą iść na rękę klientom. Plany polskich przedsiębiorstw dotyczących przejścia na faktury elektroniczne

RAPORT. Polskie firmy nie chcą iść na rękę klientom. Plany polskich przedsiębiorstw dotyczących przejścia na faktury elektroniczne Polskie firmy nie chcą iść na rękę klientom RAPORT Plany polskich przedsiębiorstw dotyczących przejścia na faktury elektroniczne Zespół mailpro.pl MailPro Sp. z o.o. S t r o n a 1 Wstęp Od początku 2011

Bardziej szczegółowo

Strategia dla Klastra IT. Styczeń 2015

Strategia dla Klastra IT. Styczeń 2015 Strategia dla Klastra IT Styczeń 2015 Sytuacja wyjściowa Leszczyńskie Klaster firm branży Informatycznej został utworzony w 4 kwartale 2014 r. z inicjatywy 12 firm działających w branży IT i posiadających

Bardziej szczegółowo

Handel detaliczny odzieżą i obuwiem w Polsce Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata

Handel detaliczny odzieżą i obuwiem w Polsce Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2 Język: polski, angielski Data publikacji: czerwiec 2015 Format: pdf Cena od: 1800 Sprawdź w raporcie Jaka jest wartość detalicznego rynku odzieży i obuwia w Polsce? Które kanały dystrybucji dominują

Bardziej szczegółowo

Akcjonariusze TIM S.A.

Akcjonariusze TIM S.A. Wrocław, 20.03.2015 r. Krzysztof Folta Prezes Zarządu TIM S.A. Akcjonariusze TIM S.A. Szanowni Państwo, Mam zaszczyt przekazać Państwu jednostkowy Raport Roczny TIM SA oraz skonsolidowany Raport Roczny

Bardziej szczegółowo

2012 Marketing produktu ekologicznego. dr Marek Jabłoński

2012 Marketing produktu ekologicznego. dr Marek Jabłoński 2012 Marketing produktu ekologicznego dr Marek Jabłoński Od kilku lat ekologia przestaje mieć znaczenie ideologiczne, w zamian za to nabiera wymiaru praktycznego i inżynierskiego. Większość firm na świecie,

Bardziej szczegółowo

Efekt ROPO Jak obecność online wpływa na wzrost sprzedaży offline Wyniki badania marketingowego. Patronat branżowy

Efekt ROPO Jak obecność online wpływa na wzrost sprzedaży offline Wyniki badania marketingowego. Patronat branżowy Efekt ROPO Jak obecność online wpływa na wzrost sprzedaży offline Wyniki badania marketingowego Patronat branżowy Efekt ROPO Efekt ROPO (ang. Research Online Purchase Offline) polega na realizowaniu przez

Bardziej szczegółowo

Rynek faktoringu w Polsce rośnie szybciej niż w Europie

Rynek faktoringu w Polsce rośnie szybciej niż w Europie Rynek faktoringu w Polsce rośnie szybciej niż w Europie Z opublikowanych na początku kwietnia tego roku danych wynika, że obroty firm faktoringowych zrzeszonych w Polskim Związku Faktorów (PZF) wzrosły

Bardziej szczegółowo

Raport krajowy dla Polski

Raport krajowy dla Polski Raport krajowy dla Polski 1. Klienci 1.1. Świadomość e-commerce (opisz wnioski z: Badań i wywiadów związanych z rozumieniem podstawowych koncepcji e-commerce, i źródeł informacji o e-commerce Bazując na

Bardziej szczegółowo

LOKALE NA WYNAJEM PLATFORMA DLA HANDLU DETALICZNEGO

LOKALE NA WYNAJEM PLATFORMA DLA HANDLU DETALICZNEGO LOKALE NA WYNAJEM PLATFORMA DLA HANDLU DETALICZNEGO TRENDY Od kilku lat na polskim rynku handlu zachodzą bardzo dynamiczne zmiany. Klienci cenią wygodę i szybkość zakupów dokonywanych blisko domu oraz

Bardziej szczegółowo

WHITEPAPER www.nextoapi.pl

WHITEPAPER www.nextoapi.pl WHITEPAPER www.nextoapi.pl 1 Spis treści 1. Kim jest firma Nexto? 2. nextoapi hurtownia cyfrowych produktów z oferty Nexto 3. nextoapi w kontekście globalnym 4. Jakie produkty udostępniamy poprzez nextoapi?

Bardziej szczegółowo

KIM JESTEŚMY? Serwis KurJerzy.pl został uruchomiony na początku 2010 roku jako alternatywa dla kosztownych usług kurierskich w Polsce.

KIM JESTEŚMY? Serwis KurJerzy.pl został uruchomiony na początku 2010 roku jako alternatywa dla kosztownych usług kurierskich w Polsce. KIM JESTEŚMY? Serwis KurJerzy.pl został uruchomiony na początku 2010 roku jako alternatywa dla kosztownych usług kurierskich w Polsce. Firma działa jako pośrednik między Klientami a firmami kurierskimi

Bardziej szczegółowo

Rynek HoReCa w Polsce 2013. Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2013-2015

Rynek HoReCa w Polsce 2013. Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2013-2015 Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2013-2015 2 Język: polski, angielski Data publikacji: Q2 Format: pdf Cena od: 2500 Sprawdź w raporcie Które rodzaje placówek gastronomicznych mają największe perspektywy

Bardziej szczegółowo

Rynek artykułów i odzieży sportowej w Polsce 2015. Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2015-2020

Rynek artykułów i odzieży sportowej w Polsce 2015. Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2015-2020 Rynek artykułów i odzieży sportowej w Polsce 2015 2 Język: polski, angielski Data publikacji: Styczeń 2016 Format: pdf Cena od: 1800 Sprawdź w raporcie Z jaką dynamiką będzie się rozwijał rynek artykułów

Bardziej szczegółowo

Bariery i stymulanty rozwoju rynku Venture Capital w Polsce

Bariery i stymulanty rozwoju rynku Venture Capital w Polsce Bariery i stymulanty rozwoju rynku Szymon Bula Wiceprezes Zarządu Association of Business Angels Networks 25 maja 2012 Fazy rozwoju biznesu Zysk Pomysł Seed Start-up Rozwój Dojrzałość Zysk Czas Strata

Bardziej szczegółowo

Kontekst sytuacyjny: Pytanie pozostaje tylko w jakich obszarach ich rozwijać?

Kontekst sytuacyjny: Pytanie pozostaje tylko w jakich obszarach ich rozwijać? WPŁYW POZIOMU ŚWIADOMOŚCI BIZNESOWEJ NA ROZWÓJ ORGANIZACJI SPRZEDAŻY NA RYNKU PRODUKTÓW FMCG Szanowni Państwo, Przedstawiamy Państwu poniższą ofertę dotyczącą wsparcia pracowników działu sprzedaży w Państwa

Bardziej szczegółowo

PRODUKTY STRUKTURYZOWANE

PRODUKTY STRUKTURYZOWANE PRODUKTY STRUKTURYZOWANE WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI Niniejsza propozycja nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego. Ma ona charakter wyłącznie informacyjny. Działając pod marką New World

Bardziej szczegółowo

FreecoNet już w każdej branży

FreecoNet już w każdej branży komunikat prasowy 8 maja 2012 r. FreecoNet już w każdej branży Raport z badania opinii klientów biznesowych FreecoNet Właściciel małej firmy pracujący mobilnie w branży IT, korzystający głównie z połączeń

Bardziej szczegółowo

OBSŁUGA EKSPORTU POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW

OBSŁUGA EKSPORTU POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW OBSŁUGA EKSPORTU POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW SEKRETEM BIZNESU JEST WIEDZIEĆ TO, CZEGO NIE WIEDZĄ INNI Arystoteles Onassis SZANOWNI PAŃSTWO, Lubelskie Centrum Consultingu sp. z o. o. powstało w 2009 roku w

Bardziej szczegółowo

Ogólna oferta logistyczna firmy Pro.fill

Ogólna oferta logistyczna firmy Pro.fill Ogólna oferta logistyczna firmy Pro.fill Spis treści Wstęp Zarządzanie bazą nagród i materiałów promocyjnych Obsługa zamówień Zakup produktów Magazynowanie Dystrybucja nagród Logistyka dokumentacji IT

Bardziej szczegółowo

Handel. internetowy. w Polsce 2012 Analiza i prognoza rozwoju rynku e-commerce 2012-2014. Data wydania: III kwartał 2012

Handel. internetowy. w Polsce 2012 Analiza i prognoza rozwoju rynku e-commerce 2012-2014. Data wydania: III kwartał 2012 Handel internetowy w Polsce 2012 Analiza i prognoza rozwoju rynku e-commerce 2012-2014 Data wydania: III kwartał 2012 Języki raportu: polski, angielski Słowo od autora Handel internetowy w Polsce ma coraz

Bardziej szczegółowo

E - c o m m e r c e T r a c k. Maj 2014

E - c o m m e r c e T r a c k. Maj 2014 W y n i k i t r a k i n g u E - c o m m e r c e T r a c k Maj 2014 E - c o m m e r c e Najważniejsze zmiany w maju 2014 Wzrósł odsetek wyszukiwań informacji o produktach zdrowotnych 37% (+5 p.p.) Wzrósł

Bardziej szczegółowo

BRAND TRACKER. Przykładowe wyniki badania wizerunku marki sieci sklepów obuwniczych. Inquiry sp. z o.o.

BRAND TRACKER. Przykładowe wyniki badania wizerunku marki sieci sklepów obuwniczych. Inquiry sp. z o.o. BRAND TRACKER Przykładowe wyniki badania wizerunku marki sieci sklepów obuwniczych Inquiry sp. z o.o. O INQUIRY Od ponad 10 lat prowadzimy badania konsumenckie dla sieci detalicznych i centrów handlowych.

Bardziej szczegółowo

Akademia Młodego Ekonomisty

Akademia Młodego Ekonomisty Trendy w e-biznesie dr Marcin Szplit Wyższa Szkoła Ekonomii i Prawa w Kielcach 21 listopada 2012 r. E-biznes: biznes elektroniczny definiowany jako rodzaj działalności opierającej się na rozwiązaniach

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. Modelowa prezentacja inwestorska wraz z pytaniami pomocniczymi ułatwiającymi Pomysłodawcy zestawianie informacji

Załącznik nr 1. Modelowa prezentacja inwestorska wraz z pytaniami pomocniczymi ułatwiającymi Pomysłodawcy zestawianie informacji Załącznik nr 1 Modelowa prezentacja inwestorska wraz z pytaniami pomocniczymi ułatwiającymi Pomysłodawcy zestawianie informacji Część 3 - Narzędzia służące rekrutacji i ocenie Pomysłodawców oraz pomysłów

Bardziej szczegółowo

RAPORT: KUPUJĘ W INTERNECIE 2014. e-izba - IZBA GOSPODARKI ELEKTRONICZNEJ 1

RAPORT: KUPUJĘ W INTERNECIE 2014. e-izba - IZBA GOSPODARKI ELEKTRONICZNEJ 1 RAPORT: KUPUJĘ W INTERNECIE 2014 e-izba - IZBA GOSPODARKI ELEKTRONICZNEJ 1 Internauci w Polsce 21,6 mln internautów (64% populacji) 17 mln (78% internautów) odwiedza serwisy ecommerce 12,7 mln (59% internautów)

Bardziej szczegółowo

Wyniki trakingu. E-commerce Track. Wrzesień 2014

Wyniki trakingu. E-commerce Track. Wrzesień 2014 Wyniki trakingu E-commerce Track Wrzesień 2014 E-commerce Najważniejsze zmiany we wrześniu 2014 względem poprzedniego miesiąca Wzrósł odsetek osób korzystających z usług mniejszych kurierów przy zakupach

Bardziej szczegółowo

Jerzy Majchrzak Dyrektor Departamentu Innowacji i Przemysłu

Jerzy Majchrzak Dyrektor Departamentu Innowacji i Przemysłu Jerzy Majchrzak Dyrektor Departamentu Innowacji i Przemysłu AUTOEVENT 2014 2 PRZEMYSŁ MOTORYZACYJNY Jeden z największych producentów samochodów i komponentów motoryzacyjnych w regionie Europy Środkowo-Wschodniej.

Bardziej szczegółowo

Jak założyć sklep internetowy?

Jak założyć sklep internetowy? Jak założyć sklep internetowy? Co jest niezbędne? Co będzie potrzebne? Co może się przydać? Rejestracja działalności gospodarczej Co jest niezbędne? Oczywiście, decydując się na sprzedaż w internecie musimy

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ I STRUKTURA BIZNES PLANU

ZAWARTOŚĆ I STRUKTURA BIZNES PLANU ZAWARTOŚĆ I STRUKTURA BIZNES PLANU I. STRESZCZENIE to krótkie, zwięzłe i rzeczowe podsumowanie całego dokumentu, które powinno zawierać odpowiedzi na następujące tezy: Cel opracowania planu (np. założenie

Bardziej szczegółowo

Rynek farb dekoracyjnych w Polsce 2015. Prognozy rozwoju na lata 2015-2021

Rynek farb dekoracyjnych w Polsce 2015. Prognozy rozwoju na lata 2015-2021 2 Język: polski, angielski Data publikacji: grudzień 2015 Format: pdf Cena od: 1700 Możesz mieć wpływ na zawartość tego produktu. Podziel się opinią! Sprawdź w raporcie Jak często polscy konsumenci zmieniają

Bardziej szczegółowo

ZWIĘKSZAMY ZYSKI ZE SPRZEDAŻY E-COMMERCE

ZWIĘKSZAMY ZYSKI ZE SPRZEDAŻY E-COMMERCE Oferujemy optymalne rozwiązania w marketingu internetowym dla e-commerce Zaufany partner na rynku e-commerce Twórca platformy Loopa.eu Współzałożyciel ecommercepolska ZWIĘKSZAMY ZYSKI ZE SPRZEDAŻY E-COMMERCE

Bardziej szczegółowo

Mój biznes Etap II. Analiza strategiczna

Mój biznes Etap II. Analiza strategiczna Mój biznes Etap II. Analiza strategiczna Źródło: www.uniwersytet-dzieciecy.pl W pierwszym etapie Konkursu przygotowaliście bardzo ciekawe propozycje nowych biznesów, oferujących zarówno towary, jak i usługi.

Bardziej szczegółowo

KONSUMENT POLSKI A ZAKUPY W INTERNECIE. Wrzesień 2012

KONSUMENT POLSKI A ZAKUPY W INTERNECIE. Wrzesień 2012 KONSUMENT POLSKI A ZAKUPY W INTERNECIE Wrzesień 2012 POLACY CORAZ CHĘTNIEJ KUPUJĄ ONLINE Wyrastające jak grzyby po deszczu sklepy internetowe trafiły na dobry moment Polacy coraz chętniej kupują online,

Bardziej szczegółowo

Europejski standard dla profesjonalnego sklepu internetowego. Rozwiązania w zakresie budowy zaufania w branży e-commerce

Europejski standard dla profesjonalnego sklepu internetowego. Rozwiązania w zakresie budowy zaufania w branży e-commerce Europejski standard dla profesjonalnego sklepu internetowego Rozwiązania w zakresie budowy zaufania w branży e-commerce Dołącz do grona ponad 17 000 profesjonalnych sprzedawców internetowych! Twoje logo

Bardziej szczegółowo

Rynek chemii budowlanej w Polsce Prognozy rozwoju na lata

Rynek chemii budowlanej w Polsce Prognozy rozwoju na lata 2 Język: polski, angielski Data publikacji: styczeń 2015 Format: pdf Cena od: 1700 Sprawdź w raporcie Jaka jest całkowita wartość polskiego rynku chemii budowlanej? Jak wygląda struktura rynku chemii budowlanej

Bardziej szczegółowo

WPROWADZANIE INWESTORÓW POLSKICH NA RYNKI OBCE

WPROWADZANIE INWESTORÓW POLSKICH NA RYNKI OBCE WPROWADZANIE INWESTORÓW POLSKICH NA RYNKI OBCE SEKRETEM BIZNESU JEST WIEDZIEĆ TO, CZEGO NIE WIEDZĄ INNI Arystoteles Onassis SZANOWNI PAŃSTWO, Lubelskie Centrum Consultingu sp. z o. o. powstało w 2009 roku

Bardziej szczegółowo

Polski rynek e-commerce 25.04.2010

Polski rynek e-commerce 25.04.2010 Polski rynek e-commerce 25.04.2010 1. Rynek handlu elektronicznego W 2009 roku na zakupy internetowe Polacy wydali 13,43 miliarda złotych. Oznacza to wzrost o 22% w stosunku do roku poprzedniego (w 2008

Bardziej szczegółowo

Usługi telekomunikacyjne dla segmentu biznesowego i operatorskiego w Polsce 2015. Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2016-2021

Usługi telekomunikacyjne dla segmentu biznesowego i operatorskiego w Polsce 2015. Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2016-2021 Usługi telekomunikacyjne dla segmentu biznesowego i operatorskiego w Polsce 2015 2 Język: polski, angielski Data publikacji: styczeń 2016 Format: pdf Cena od: 2200 Sprawdź w raporcie Ile wart jest biznesowy

Bardziej szczegółowo

Rynek. Nowych Mieszkań. Rynek Nowych. Mieszkań. III kwartał 2012 r.

Rynek. Nowych Mieszkań. Rynek Nowych. Mieszkań. III kwartał 2012 r. Rynek Nowych Rynek Mieszkań Nowych III kwartał 213 r. Mieszkań III kwartał 212 r. str. 2 Na podstawie analizowanych danych przewidujemy: utrzymanie stabilnego poziomu cen, możliwe wzrosty dla szczególnie

Bardziej szczegółowo

Analiza procesów wewnętrznych i ich optymalizacja przez ICT.

Analiza procesów wewnętrznych i ich optymalizacja przez ICT. 2012 Analiza procesów wewnętrznych i ich optymalizacja przez ICT. Sebastian Śnieciński Qubsoft - software media house Analiza biznesowa integracji B2B Bydgoszcz, 26 września 2012 Potrzebuję system B2B,

Bardziej szczegółowo

OWOCE I WARZYWA W HANDLU DETALICZNYM

OWOCE I WARZYWA W HANDLU DETALICZNYM OWOCE I WARZYWA W HANDLU DETALICZNYM W kilkunastu ostatnich latach polski rynek detaliczny produktów ogrodniczych wyraźnie zmienił się na lepsze. Obserwuje się poprawę jakości owoców i warzyw, ich przygotowania

Bardziej szczegółowo

Nazwa metody pochodzi od nazwy firmy, w której została opracowana Boston Consulting Group. Koncepcja opiera się na dwóch założeniach:

Nazwa metody pochodzi od nazwy firmy, w której została opracowana Boston Consulting Group. Koncepcja opiera się na dwóch założeniach: Macierz BCG BCG Nazwa metody pochodzi od nazwy firmy, w której została opracowana Boston Consulting Group. Koncepcja opiera się na dwóch założeniach: Konkurowanie w branżach o szybkim tempie wzrostu wymaga

Bardziej szczegółowo

Kluczowy fragment Rozdziału 2 Koncepcja przedsięwziecia z książki Biznesplan w 10 krokach. Konkurenci. Geneza przedsięwzięcia. Kluczowe dane finansowe

Kluczowy fragment Rozdziału 2 Koncepcja przedsięwziecia z książki Biznesplan w 10 krokach. Konkurenci. Geneza przedsięwzięcia. Kluczowe dane finansowe Koncepcja to zbiór założeń, które będą stanowić podstawę sporządzenia biznesplanu. Powinny one dotyczyć genezy pomysłu, oceny pojemności potencjalnych rynków zbytu wraz z identyfikacją potencjalnych konkurentów,

Bardziej szczegółowo

Jak zdobyćpierwszy milion w Internecie i dobrze sięprzy tym bawić? V Pomorskie Forum Przedsiębiorczości Gdynia, 14 maja 2010

Jak zdobyćpierwszy milion w Internecie i dobrze sięprzy tym bawić? V Pomorskie Forum Przedsiębiorczości Gdynia, 14 maja 2010 Jak zdobyćpierwszy milion w Internecie i dobrze sięprzy tym bawić? V Pomorskie Forum Przedsiębiorczości Gdynia, 14 maja 2010 JAK TO SIĘDZIEJE? 2005 potrzeba zakupu analiza możliwości pomysł potrzeba działania

Bardziej szczegółowo

E-handel i E-sklep. Jak wdroŝyć i wykorzystać w swoim Ŝyciu i pracy.

E-handel i E-sklep. Jak wdroŝyć i wykorzystać w swoim Ŝyciu i pracy. E-handel i E-sklep Jak wdroŝyć i wykorzystać w swoim Ŝyciu i pracy. Piotr Krośniak Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju UNDP Piotr.krosniak@undp.org Plan warsztatu Handel elektroniczny co to jest,

Bardziej szczegółowo

Comarch ERP e-sklep. Skuteczna sprzedaż w Internecie

Comarch ERP e-sklep. Skuteczna sprzedaż w Internecie Comarch ERP e-sklep Skuteczna sprzedaż w Internecie www.icomarch24.pl www.comarch.pl Zarabiaj wraz z rynkiem e-commerce Handel elektroniczny jest prężnie rozwijającym się kanałem sprzedaży i dystrybucji,

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr ROYGARD/POIG/02/2015 z dnia 09.03.2015 r. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA STWORZENIE I OBSŁUGA KAMPANII INTERNETOWEJ DLA PLATFORMY HANDLOWEJ CABAS.pl w

Bardziej szczegółowo

IAI SA Raport miesięczny za listopad 2015 r.

IAI SA Raport miesięczny za listopad 2015 r. 2015-12-08 18:04 IAI SA Raport miesięczny za listopad 2015 r. Raport Bieżący nr 24/2015 Zgodnie z punktem 16 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Bardziej szczegółowo

Do 2013 roku wartość polskiego rynku usług turystycznych sprzedawanych online sięgnie 1,7 mld USD

Do 2013 roku wartość polskiego rynku usług turystycznych sprzedawanych online sięgnie 1,7 mld USD Press release Do 2013 roku wartość polskiego rynku usług turystycznych sprzedawanych online sięgnie 1,7 mld USD Warszawa, Polska, 23 października 2012 r.: W 2011 roku 29 proc. usług turystycznych zostało

Bardziej szczegółowo

Rynek oświetlenia w budownictwie w Polsce Prognozy rozwoju na lata

Rynek oświetlenia w budownictwie w Polsce Prognozy rozwoju na lata Rynek oświetlenia w budownictwie w Polsce 2014 2 Język: polski, angielski Data publikacji: Q2 Format: pdf Cena od: 1700 Sprawdź w raporcie Jaka jest obecna wartość rynku oświetlenia w budownictwie w Polsce?

Bardziej szczegółowo

Rynek HVAC w Polsce 2013. Prognozy rozwoju na lata 2013-2015

Rynek HVAC w Polsce 2013. Prognozy rozwoju na lata 2013-2015 2 Język: polski, angielski Data publikacji: Q2 Format: pdf Cena od: 1700 Sprawdź w raporcie Jaką część polskiego rynku HVAC stanowią obecnie nowe inwestycje? Jak kształtuje się całkowita liczba projektów

Bardziej szczegółowo

O Firmie ProLogisticaSoft

O Firmie ProLogisticaSoft Prologistica.pl Prologistica.pl O Firmie ProLogisticaSoft ProLogisticaSoft, jest młodą prężną firmą, zajmującą się tworzeniem, sprzedażą i wdrażaniem systemów informatycznych wspomagających zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Strategie wspó³zawodnictwa

Strategie wspó³zawodnictwa Strategie wspó³zawodnictwa W MESE można opracować trzy podstawowe strategie: 1) niskich cen (dużej ilości), 2) wysokich cen, 3) średnich cen. STRATEGIA NISKICH CEN (DUŻEJ ILOŚCI) Strategia ta wykorzystuje

Bardziej szczegółowo

EKSPERCKA ANALIZA UŻYTECZNOŚCI. dla marki. ilość odwiedzin + 113% ilość transakcji +150% przychody +140%

EKSPERCKA ANALIZA UŻYTECZNOŚCI. dla marki. ilość odwiedzin + 113% ilość transakcji +150% przychody +140% EKSPERCKA ANALIZA UŻYTECZNOŚCI dla marki ilość odwiedzin + 113% ilość transakcji +150% przychody +140% O Kliencie Caterina to znana marka odzieżowa typu premium, posiadająca swoje sklepy stacjonarne w

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2015 w Polsce i województwie świętokrzyskim

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2015 w Polsce i województwie świętokrzyskim Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2015 w Polsce i województwie świętokrzyskim Jakub Fulara, Departament Klienta Biznesowego Warszawa, 18 marca 2016 Plan prezentacji Wyniki ogólnopolskie Raportu

Bardziej szczegółowo

Rynek chemii budowlanej w Polsce Prognozy rozwoju na lata

Rynek chemii budowlanej w Polsce Prognozy rozwoju na lata 2 Język: polski, angielski Data publikacji: luty 2016 Format: pdf Cena od: 1900 Sprawdź w raporcie Jaka jest obecnie wartość rynku chemii budowlanej w Polsce? Jak wygląda struktura tego rynku? Jakie marki

Bardziej szczegółowo