BANKOWOŚĆ ELEKTRONICZNA. Przelewy zagraniczne i krajowe w walucie w systemie BusinessNet - - przewodnik Ver

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "BANKOWOŚĆ ELEKTRONICZNA. Przelewy zagraniczne i krajowe w walucie w systemie BusinessNet - - przewodnik Ver. 2009-08-26"

Transkrypt

1 BANKOWOŚĆ ELEKTRONICZNA Przelewy zagraniczne i krajowe w walucie w systemie BusinessNet - - przewodnik Ver

2 SPIS TREŚCI 1. ZMIANY OBSŁUGI POLECEŃ WYPŁATY W OBROCIE DEWIZOWYM (STRESZCZENIE) WPROWADZANIE ZLECEŃ WALUTOWYCH WPROWADZANIE DANYCH KONTRAHENTA RACHUNEK KONTRAHENTA IDENTYFIKACJA BANKU BENEFICJENTA BRAK IBAN+BIC KONTRAHENTA A OPŁATY NONSTP WPROWADZANIE DANYCH ZLECENIA KONIECZNOŚĆ UŻYWANIA KODÓW STATYSTYCZNYCH ROZLICZENIE KOSZTÓW OPCJA KOSZTOWA RACHUNEK DLA KOSZTÓW SŁOWA KODOWE W POLU ADNOTACJE LISTA SŁÓW KODOWYCH ZWIĄZANYCH Z PRZETWARZANIEM ZLECEŃ, WPISYWANYCH W ADNOTACJACH GODZINA ŁAMANIA DNIA (CUT OFF TIME), DATA WYKONANIA, A DATA WALUTY PRZETWARZANIE ZLECEŃ WALUTOWYCH W JAKICH SYTUACJACH ZLECENIE NIE BĘDZIE PRZETWORZONE AUTOMATYCZNIE? PRZEWALUTOWANIA W RAMACH CIF (POMIĘDZY RACHUNKAMI WŁASNYMI KLIENTA) CO OZNACZA KOMUNIKAT ZLECENIE ODRZUCONE PRZY SPRAWDZENIU WYKONALNOŚCI: WALUTA POS NIEZGODNA Z WAL RACH OBC LUB UZN.? AUTOMATYZACJA ZLECEŃ Z PRZEWALUTOWANIEM MŁYNEK PŁYNNOŚCIOWY...11 TABELA GODZIN ŁAMANIA DNIA (CUT OFF TIME) INFORMACJE DODATKOWE KRAJE, KTÓRE WPROWADZIŁY STANDARD IBAN W NUMERACJI RACHUNKÓW BANKOWYCH ZLECENIE ZE WSKAZANIEM KORESPONDENTA BANKU BENEFICJENTA ZLECENIE ZE WSKAZANIEM BEZPOŚREDNIO DO BANKU BENEFICJENTA WARUNKI PRAWNE REALIZACJI ZLECEŃ WALUTOWYCH PŁATNOŚĆ CZEKIEM BANKIERSKIM KONTAKT

3 1. Zmiany obsługi poleceń wypłaty w obrocie dewizowym (streszczenie) Wychodząc naprzeciw potrzebom naszych Klientów wprowadzono automatyczne przetwarzanie zleceń walutowych składanych za pośrednictwem systemu bankowości internetowej BusinessNet. Celem umożliwienia automatyzacji, podczas składania poleceń, zaimplementowano następujące zmiany: Podczas wprowadzania zleceń należy podać Kod statystyczny, będący skodyfikowanym tytułem prawnym zlecenia dla dokonania kontroli dewizowej. Jeżeli tytuł prawny przelewu nie odpowiada żadnemu kodowi z listy, należy wybrać Inne - należy podać opis, a w polu Adnotacje podać informacje o tytule prawnym. Podawanie kodów statystycznych jest warunkiem automatycznego przetwarzania. Dodana została możliwość automatycznego wykonania zlecenia z przewalutowaniem wykonanym po tabeli, niezależnie od kwoty. W tym celu w polu Adnotacje należy wpisać słowo kodowe /TBL/ Włączono automatyczne ponawianie (co godzinę) próby zaksięgowania w przypadku braku środków na rachunku, do określonego czasu w zależności od trybu wykonania płatności (tzw. młynek płynnościowy). Dane kontrahenta powinny zawierać identyfikację banku w postaci SWIFT BIC oraz rachunku w postaci IBAN. Zlecenia, które nie będą zawierały SWIFT BIC, nie będą przetwarzane automatycznie. IBAN i BIC wpisuje się bez spacji, myślników itd. Wydłużono godziny składania zleceń (maksymalnie ekspres do 13:00, normalne do 17:00). Uwaga! Chcąc wykonać zlecenie z przewalutowaniem po kursie negocjowanym (tzw. POS pod NTW) należy najpierw zabezpieczyć środki pod przelew, poprzez dokonanie zakupu waluty poprzez DealingNet lub transakcję z Dealerem. Następnie w formatce Przelew zagraniczny/ przelew krajowy w walucie w polu Adnotacje należy wpisać samo słowo kodowe /NTW/ lub (zalecane) słowo kodowe wraz z numerem referencji NTW np. /NTW/ /, jak na poniższym przykładzie: Złożenie dyspozycji Przelewu zagranicznego / przelewu krajowego w walucie z rachunku prowadzonego w innej walucie niż waluta zlecenia, bez wpisania słowa kodowego /NTW/ w polu Adnotacje oznaczać będzie dla Banku dyspozycję wykonania zlecenia POS z automatycznym przewalutowaniem i bezpośrednim obciążeniem rachunku wskazanego w zleceniu kwotą wynikłą z automatycznej operacji przewalutowania. 3

4 2. Wprowadzanie zleceń walutowych 2.1 WPROWADZANIE DANYCH KONTRAHENTA Dla prawidłowej realizacji zlecenia krytyczne jest podanie w prawidłowy sposób rachunku i identyfikacji banku beneficjenta: RACHUNEK KONTRAHENTA Należy zwrócić uwagę, czy rachunki kontrahentów z państw Unii Europejskiej są w postaci IBAN. W przypadku posiadania w bazie danych lub otrzymania na fakturze rachunku w starym formacie, należy zażądać od kontrahenta rachunku w postaci IBAN oraz identyfikacji banku w postaci SWIFT BIC. Rachunek IBAN musi być wprowadzony jako jeden ciąg znaków, w szczególności nie może zawierać spacji, kresek, myślników oraz opisów (np. słowa IBAN: ). System automatycznie usuwa spacje z rachunku IBAN. W przypadku podania nieprawidłowego rachunku IBAN system poinformuje o tym odpowiednim komunikatem. Długość rachunku IBAN może być różna dla każdego kraju, tabela zwierająca wykaz krajów, które wprowadziły standard IBAN znajduje się w dalszej części dokumentu. Dla płatności w PL, obie formy rachunku (IBAN z PL lub NRB) są poprawne. Informacja o starym formacie rachunku przy zleceniach do państw UE nie oznacza, że zlecenie nie będzie przetworzone. Jakkolwiek, może oznaczać wyższe opłaty za przetworzenie zlecenia (patrz część NONSTP ). 4

5 2.1.2 IDENTYFIKACJA BANKU BENEFICJENTA Identyfikację banku należy podawać albo w postaci kodu SWIFT BIC (zalecane), albo jako nazwa i adres. Podawanie samej tylko nazwy i adresu banku beneficjenta spowoduje, że zlecenie nie będzie przetworzone automatycznie i może wiązać się z dodatkowymi opłatami za przetworzenie zlecenia. W przypadku posiadania w bazie danych lub otrzymania na fakturze identyfikacji banku wyłącznie jako nazwa i adres, należy zażądać od kontrahenta identyfikacji banku w postaci SWIFT BIC - dotyczy zwłaszcza kontrahentów z Unii Europejskiej. Nie jest możliwe podawanie w polu SWIFT BIC innych identyfikatorów (jak np. niemiecki Bankleitzahl BLZ). Jeżeli nie dysponuje się informacją o kodzie SWIFT BIC banku beneficjenta, należy przejść radiobuttonem do wpisywania nazwy i adresu, i tam wpisać posiadaną identyfikację banku beneficjenta. Kod SWIFT BIC powinien być wprowadzony jako jeden ciąg znaków; w szczególności nie może zawierać spacji (w przypadku ich wpisania, system automatycznie stara się je usunąć). o W przypadku podania nieprawidłowego kodu BIC SWIFT system poinformuje o tym odpowiednim komunikatem; o Jeżeli kod jest prawidłowy, system mikrozapytaniem wyszuka nazwę i adres w bankowej bazie danych SWIFT BIC i wyświetli na formatce. Nie ma żadnej różnicy pomiędzy kodem BKAUATWW a BKAUATWWXXX. Kod SWIFT BIC w rzeczywistości ma zawsze 11 znaków, natomiast w praktyce bankowej kody SWIFT BIC centrali banków (które zawsze kończą się XXX) są podawane bez ostatnich trzech znaków X, stąd część BIC-ów jest krótsza i zamiast 11 są zredukowane do 8- znaków. Obie formy, z X-ami i bez, są poprawne i mogą być używane. W celu wyszukania właściwego kodu SWIFT BIC mogą Państwo skorzystać z bazy identyfikatorów SWIFT BIC. Okno wyszukiwania zostanie wyświetlone po naciśnięciu linku. Właściwy SWIFT BIC można wyszukać wg nazwy, adresu lub naciśnięciu linku kraju. Identyfikator banku SWIFT BIC należy podawać również dla przelewów krajowych w PL, w tym wewnętrznych. Dla przelewów wewnętrznych w Banku BPH należy podać SWIFT BIC: BPHKPLPK (dotyczy wyłącznie banków beneficjentów w USA), w przypadku podawania identyfikacji banków US nie poprzez SWIFT BIC, a kod ABA lub FedWire, należy kod ABA umieścić w linii nazwy banku. 5

6 2.1.3 BRAK IBAN+BIC KONTRAHENTA A OPŁATY NONSTP Bank BPH wprowadził dodatkową opłatę za przetwarzanie zleceń niespełniających warunków MT103+ STP (Straight Through Processing). Jednym z warunków STP jest podanie danych rachunku i banku beneficjenta w określonej, zestandaryzowanej formie - czyli w formacie IBAN + BIC. Oczywiście opłata ta dotyczy tylko krajów, które wprowadziły standard IBAN (patrz tabela). Opłata ta pobierana będzie zawsze od zleceniodawcy płatności, niezależnie od wybranej opcji podziału kosztów (OUR, SHA, BEN). 2.2 WPROWADZANIE DANYCH ZLECENIA KONIECZNOŚĆ UŻYWANIA KODÓW STATYSTYCZNYCH Kody statystyczne są skodyfikowanymi tytułami prawnymi płatności celem umożliwienia automatycznej kontroli dewizowej. Kody statystyczne należy podać dla przelewów do banku zagranicznego oraz dla przelewu w walucie do banku krajowego na rzecz nierezydenta. Należy zwrócić uwagę, iż podanie tytułu prawnego nie oznacza braku konieczności wpisywania Tytułu zlecenia (informacji przekazywanej kontrahentowi)! Jeżeli tytułowi prawnemu zlecenia nie można przyporządkować żadnej wartości z listy, należy wybrać Inne i wpisać informację dotyczącą tytułu prawnego w polu Adnotacje. Dalsze informacje dot. Kodów statystycznych w rozdziale Warunki prawne realizacji zleceń walutowych. 6

7 2.2.2 ROZLICZENIE KOSZTÓW OPCJA KOSZTOWA Możliwe jest wskazanie jednej z trzech opcji rozliczenia kosztów prowizji za zlecenie: odbiorca i zleceniodawca (SHA) - koszty Banku BPH ponosi zleceniodawca, czyli Państwo, koszty innych banków (banku beneficjenta i ewentualnie występujących banków pośredniczących) ponosi beneficjent. W takim wypadku rachunek obciążany jest kwotą przekazu oraz kwotą prowizji Banku BPH. Bank beneficjenta pobiera prowizję od swojego klienta. Banki pośredniczące, jeśli występują, potrącają swoją prowizję z kwoty przekazu. Jest to najbardziej popularna i domyślna opcja podziału kosztów. zleceniodawca (OUR) - koszty Banku BPH oraz koszty innych banków ponosi zleceniodawca, czyli Państwo. W takim wypadku rachunek obciążany jest kwotą przekazu, kwotą prowizji Banku BPH oraz pewną kwotą, zależną od kraju, do którego wysyłane są pieniądze, przeznaczoną na pokrycie kosztów banku beneficjenta. Jest to rozliczenie ostateczne, nawet, jeśli bank beneficjenta zażąda od Banku BPH kwoty większej niż pobrana od Państwa, to rachunek nie będzie obciążany różnicą. odbiorca (BEN) - koszty Banku BPH oraz koszty innych banków pokrywa beneficjent. W takim wypadku Państwa rachunek obciążany jest tylko kwotą przekazu. Bank BPH potrąca swoją prowizję z kwoty przekazu (czyli z banku wychodzi kwota mniejsza niż wyrażona w zleceniu), banki pośredniczące (jeśli występują) swoje prowizje również potrącają z kwoty przekazu. Bank beneficjenta pobiera swoją prowizję od beneficjenta RACHUNEK DLA KOSZTÓW Należy pamiętać o wskazywaniu rachunku dla opłat. Domyślnie dla opłat wskazuje się rachunek główny prowadzony w PLN. W przypadku wskazania rachunku walutowego dla opłat obciążenie rachunku walutowego prowizją będzie w kwocie przewalutowanej wg. tabeli. 7

8 2.2.4 SŁOWA KODOWE W POLU ADNOTACJE Słowa kodowe służą do dodatkowego sterowania zaawansowanym przetwarzaniem zleceń bez konieczności nadmiernego rozbudowywania formatki i modyfikacji formatu pliku importu zleceń. Słowa kodowe mają zawsze identyczną długość 3 znaków w slashach. Ewentualna zawartość kodu umieszczana jest zawsze bezpośrednio za słowem kodowym i jest zakończona slash em np. /COR/NDEASEGGXXX/. W przypadku użycia kilku słów kodowych są one wpisywane jednym ciągiem, bez dodatkowego separatora np.: /TBL//COR/NDEASEGGXXX/. Kolejność wpisywania nie ma znaczenia LISTA SŁÓW KODOWYCH ZWIĄZANYCH Z PRZETWARZANIEM ZLECEŃ, WPISYWANYCH W ADNOTACJACH Grupa Związane z przewalutowaniem Związane z przewalutowaniem Związane ze składaniem zlecenia po CutOffTime Związane z rozliczeniem Związane z rozliczeniem Słowo kodowe Czy słowo kodowe wymaga podania wartości Opis, czym steruje dane słowo kodowe Przykład /NTW/ NIE Wskazuje numer referencji NTW /NTW/ / /TBL/ NIE Przewalutowanie po tabeli (niezależnie od kwoty zlecenia i limitu automatycznego przewalutowania) /EXE/ NIE Próba wykonania zlecenia po cut off time (godzinie łamania dnia) skierowane do obróbki ręcznej z bieżącą datą wykonania, niezależnie od bieżącego czasu /DBB/ NIE Wyślij bezpośrednio do banku beneficjenta (Direct to Beneficiary Bank) /COR/ TAK (Correspondent of Beneficiary Bank) BIC banku pośredniczącego korespondent banku beneficjenta /TBL/ /EXE/ /DBB/ /COR/NDEASEGGXXX 2.3 GODZINA ŁAMANIA DNIA (CUT OFF TIME), DATA WYKONANIA, A DATA WALUTY Data wykonania - data, w której bank rozpocznie przetwarzanie zlecenia 8

9 (i standardowo obciąży rachunek zleceniodawcy). Istnieje możliwość wskazania przyszłej daty wykonania maksymalnie 90 dni naprzód, do tego dnia zlecenie jest buforowane po stronie banku i oprócz wstępnej walidacji nie jest przetwarzane (aż do czasu nadejścia daty wykonania). o Data wykonania jest proponowana przez system automatycznie na podstawie danych zlecenia, z uwzględnieniem Godziny łamania dnia (Cut Off Time) oraz kalendarza dni świątecznych w PL. Jeżeli zlecenie jest wprowadzane w dzień świąteczny lub zbyt późno (po Godz. łamania dnia) system automatycznie podpowiada najbliższą możliwą datę wykonania (następny dzień roboczy w PL) o W przypadku umyślnego wybrania z kalendarza daty dzisiejszej następuje odpytanie systemu bankowego o warunki płatności (data wykonania, data waluty, Cut Off Time). Jeżeli pomimo wskazania daty dzisiejszej, jest już zbyt późno na złożenie danego zlecenia z bieżącą datą wykonania, wyświetlany jest stosowny komunikat o przesunięciu daty wykonania na najbliższy dzień roboczy. o Jeżeli pomimo podania przez system informacji, że jest już zbyt późno na wykonanie zlecenia (nie można ustawić bieżącej daty wykonania), Klient chce spróbować wykonać płatność, należy wstawić w Adnotacje słowo kodowe /EXE/ - zlecenie zostanie skierowane do odpowiedniej jednostki w Banku, która podejmie próbę realizacji. Należy liczyć się przy tym z brakiem gwarancji wykonania zlecenia oraz ew. wyższymi opłatami za jego wykonanie. o Należy dokładnie rozróżnić datę wykonania, od daty waluty. Nie jest możliwe w systemie bezpośrednie wskazywanie daty waluty, zawsze jest to robione pośrednio - poprzez podane daty wykonania i trybu wykonania (normalny, pilny, ekspres). Godzina łamania dnia (Cut Off Time) - czas, do jakiego należy złożyć zlecenie, aby zdążyło na bieżącą datę wykonania. COT jest inny dla różnych typów zleceń i zależy od: o Trybu wykonania (normalny, pilny, ekspres) o Waluty zlecenia o Systemu rozliczenia o Jakości zlecenia (spełnia/nie spełnia warunków automatycznego przetwarzania) - Patrz Tabela Godzin łamania dnia (Cut Off Time). Data waluty - o szybkości realizacji polecenia wypłaty POS, czyli o czasie, w jakim środki dotrą do banku beneficjenta decyduje przede wszystkim data waluty. Data waluty jest to dzień, w którym następuje obciążenie/uznanie rachunku nostro/loro w związku z realizacją polecenia wypłaty POS, czyli dzień, kiedy następuje rozliczenie pomiędzy Bankiem BPH a innym bankiem współuczestniczącym w realizacji polecenia wypłaty POS. Daty waluty nie należy utożsamiać z datą uznania rachunku beneficjenta. To może być ten sam dzień, ale nie musi. Data waluty liczona jest od daty wykonania. Przy obliczaniu daty waluty uwzględnia się ilość dni roboczych w kraju waluty (normalny-2 dni robocze, pilny- 1 dzień, ekspres -0 dni), jakie muszą upłynąć pomiędzy datą wykonania, a datą waluty. o Przykład obliczenia daty waluty dla zlecenia: zlecenie w USD wysłane w dn z priorytetem normalnym do banku w Chinach. Środa Data wykonania Czwartek święto w USA Piątek dzień roboczy Sobota dzień wolny (weekend) Niedziela dzień wolny (weekend) 9

10 Poniedziałek dzień roboczy = data waluty W powyższym przypadku należy zastanowić się, czy nie warto wskazać priorytetu ekspres - wtedy datą waluty byłaby środa System BusinessNet natychmiast oblicza datę waluty na formatce z wykorzystaniem kalendarzy dealerskich, ułatwiając podjęcie decyzji o trybie wykonania (priorytetu) płatności. 3. Przetwarzanie zleceń walutowych 3.1 W JAKICH SYTUACJACH ZLECENIE NIE BĘDZIE PRZETWORZONE AUTOMATYCZNIE? Zlecenie walutowe z BusinessNet nie będzie przetworzone automatycznie w następujących przypadkach: Brak identyfikacji banku beneficjenta jako SWIFT BIC lub niezdefiniowana droga w płatnościach korespondenckich dla danej waluty i banku. W obydwu przypadkach niezbędne jest nadanie drogi przez pracownika Banku. Zlecenie z przewalutowaniem, jeżeli przewalutowanie nie jest automatyczne (po tabeli z wykorzystaniem słowa kodowego /TBL/) lub Klient nie posiada opcji automatycznego walutowego rachunku rozliczeniowego (WRR) Próba wykonania zlecenia po Cut Off Time (Godzinie łamania dnia), poprzez zawarcie w polu Adnotacje słowa kodowego /EXE/ Wskazanie banku korespondenta dla banku kontrahenta poprzez słowo kodowe np.: /COR/SWIFTBICXXX/. Kontrola prawidłowości wskazanego banku korespondenta jest dokonywana przez pracownika Banku. 3.2 PRZEWALUTOWANIA W RAMACH CIF (POMIĘDZY RACHUNKAMI WŁASNYMI KLIENTA) Zlecenia przewalutowania pomiędzy rachunkami tego samego Klienta (w ramach jednego CIF), np. transfer 1000 EUR z rachunku PLN na rachunek EUR, można dokonać poprzez Transfer wyłącznie wg. kursu tabelarycznego, dokonuje się tego poprzez oprócz wpisania danych zlecenia umieszczenie w Adnotacjach słowa kodowego /TBL/. W przypadku zakupu walut z kursem negocjowanym (tzw. transakcje NTW) należy kontaktować się zgodnie z procedurami tego produktu (telefonicznie/poprzez faks) i nie wysyłać dodatkowo zleceń samego przewalutowania poprzez BusinessNet. 10

11 3.3 CO OZNACZA KOMUNIKAT ZLECENIE ODRZUCONE PRZY SPRAWDZENIU WYKONALNOŚCI: WALUTA POS NIEZGODNA Z WAL RACH OBC LUB UZN.? Komunikat (dotyczący wyłącznie zleceń wewnątrz BPH) sygnalizuje, że istnieje niezgodność waluty zlecenia z walutą rachunku obciążanego lub uznawanego (np. przelew w USD z rachunku PLN na rachunek EUR). Zlecenie jest odrzucane celem uniknięcia podwójnego przewalutowania. W przypadku otrzymania takiego komunikatu należy skontaktować się z kontrahentem celem uzyskania właściwego rachunku (w pożądanej walucie), ewentualnie wysłać zlecenie z rachunku waluty zlecenia. 3.4 AUTOMATYZACJA ZLECEŃ Z PRZEWALUTOWANIEM Szczegółowe regulacje dotyczące przewalutowań z kursem negocjowalnym zawarte są w odpowiednich regulaminach prowadzenia rachunku bieżącego. W przypadku zleceń z przewalutowaniem składanych systemem BusinessNet, jeżeli mają być przetworzone automatycznie po kursie tabeli (bez negocjacji kursu), należy w Adnotacje wpisać słowo kodowe /TBL/. W przypadku złożenia zlecenia w walucie innej niż waluta rachunku i nie podania /TBL/, zlecenie będzie przetwarzane ręcznie w oddziale celem odpowiedniego zapewnienia płynności lub z wykorzystaniem walutowych rachunków rozliczeniowych (WRR). 3.5 MŁYNEK PŁYNNOŚCIOWY Wprowadzony został młynek płynnościowy dla zleceń walutowych - automatyczne ponawianie co godzinę próby zaksięgowania zlecenia w przypadku braku środków na rachunku. Czas ostatniego przebiegu młynka zależy Godziny łamania dnia (Cut Off Time) dla tego typu zlecenia. Przy ostatnim przebiegu, jeżeli nadal nie dostarczono płynności dla zlecenia, jest ono odrzucane z opisem Brak środków na rachunku. 11

12 TABELA GODZIN ŁAMANIA DNIA (CUT OFF TIME) 1 System rozliczenia Tryb wykonania Wewnęt rzne (w BPH) Elixir Sorbnet Rozliczenia w EUR lub korespondenckie EuroElixir, STEP2, STEP1 Ekspres (Wyłącznie PLN, USD, EUR) Data wykonania (obciążenia T T T T T rachunku) Data waluty T T T T T Cut Off Time (Godzina łamania dnia)dla zleceń automatycznych oraz dla młynka płynnościowego Cut Off Time (Godzina łamania dnia) dla zleceń nonstp kierowanych do Centrali 3 Cut Off Time (Godzina łamania dnia) dla zleceń nonstp kierowanych do Oddziału 4 Korespondencko (wszystkie waluty) 20:00-15:30 13:00 (Wy łącznie PLN, USD, EUR) 13: :30-12:30 12:30 (Wy łącznie PLN, USD, EUR) 12:30 16:00-12:00 12:00 (Wy łącznie PLN, USD, EUR) 12:00 Pilne Data wykonania T T T T T Data waluty T T T T+1 T+1 Cut Off Time (Godzina łamania dnia) dla zleceń STP (zlecenia automatyczne)oraz dla młynka płynnościowego Cut Off Time (Godzina łamania dnia) dla zleceń nonstp kierowanych do Centrali Cut Off Time (Godzina łamania dnia) dla zleceń nonstp kierowanych do Oddziału 20:00-15:30 17:00 PLN, USD, EUR- 17:00 Pozostałe waluty- 13:00 16:30-15:00 16:30 PLN, USD, EUR- 16:30 Pozostałe waluty- 12:30 16:00-14:30 16:00 PLN, USD, EUR- 16:00 Pozostałe waluty- 12:00 Normalne Data wykonania T T T T T Data waluty T T T T+2 T+2 (Jeśli PLN 5 T+1) Cut Off Time (Godzina łamania dnia) dla zleceń STP (zlecenia automatyczne) oraz dla młynka płynnościowego łamania dnia) Cut Off Time (Godzina dla zleceń nonstp kierowanych do Centrali łamania dnia) Cut Off Time (Godzina dla zleceń nonstp kierowanych do Oddziału 20:00 14:30-17:00 17:00 16:30 14:00-16:30 16:30 16:00 13:30-16:00 16:00 1 Godziny podane są poglądowo. Obowiązują godziny z Regulaminu rachunku bieżącego. 2 W przypadku odpytania się systemu bankowego o warunki realizacji płatności dopuszczalna jest 14:15 3 Zlecenia z kanałów elektronicznych są natychmiast kierowane do Centrali w przypadku: brak kodu statystycznego z listy, brak BIC, słowo kodowe /COR/, brak zdefiniowanej drogi w płatnościach korespondenckich do danego banku beneficjenta dla określonej waluty. 4 Zlecenia z kanałów elektronicznych są natychmiast kierowane do oddziałów w przypadku manualnych przewalutowań (powyżej limitu NTW) 5 Płatności w PLN mają maksymalnie jednodniową datę waluty (T+1) 12

13 4. Informacje dodatkowe 4.1 KRAJE, KTÓRE WPROWADZIŁY STANDARD IBAN W NUMERACJI RACHUNKÓW BANKOWYCH Nazwa kraju Długość IBAN Symbol literowy na początku IBAN Andora 24 AD Austria 20 AT Belgia 16 BE Cypr 28 CY Czechy 24 CZ Dania 18 DK Estonia 20 EE Faroe Island 18 FO Finlandia 18 FI Francja 27 FR Francuskie Terytoria Południowe 27 FR Gibraltar 23 GI Grecja 27 GR Grenlandia 18 GL Guernsey 22 lub 27 GB 22 znaki lub FR 27 znaków Gujana Francuska 27 FR Gwadelupa 27 FR Hiszpania 24 ES Holandia 18 NL Irlandia 22 IE Islandia 26 IS Jersey 22 lub 27 GB 22 znaki lub FR 27 znaków Liechtenstein 21 LI Litwa 21 LT Luxemburg 20 LU Łotwa 21 LV Malta 31 MT Martynika 27 FR Mayotte 27 FR Monaco 27 MC Niemcy 22 DE Norwegia 15 NO Nowa Kaledonia 27 FR Polinezja Francuska 27 FR Polska 28 PL Portugalia 25 PT Reunion 27 FR San Marino 27 SM 13

14 Słowacja 24 SK Słowenia 19 SI St.Pierre and Miquelon 27 FR Szwajcaria 21 CH Szwecja 24 SE Wallis and Fortuna 27 FR Węgry 28 HU Wlk. Brytania i Irlandia Płn. 22 GB Włochy 27 IT Wyspa Man 22 GB 4.2 ZLECENIE ZE WSKAZANIEM KORESPONDENTA BANKU BENEFICJENTA W celu wprowadzenia zlecenia, w którym zostanie podany BIC banku pośredniczącego - korespondent banku beneficjenta, należy w polu Informacje klient-bank wpisać słowo kodowe wraz z kodem SWIFT BIC banku pośredniczącego, np. /COR/NDEASEGGXXX/. Zlecenie takie zostanie przetworzone w centrali ze sprawdzeniem wykonalności realizacji. 4.3 ZLECENIE ZE WSKAZANIEM BEZPOŚREDNIO DO BANKU BENEFICJENTA W celu wprowadzenia zlecenia ze wskazaniem Bezpośrednio do banku beneficjenta, należy w Adnotacjach umieścić słowo kodowe /DBB/ 14

15 4.4 WARUNKI PRAWNE REALIZACJI ZLECEŃ WALUTOWYCH Do prawidłowej realizacji przelewu konieczne jest spełnienie warunków określonych w: Regulaminie poleceń wypłaty w obrocie dewizowym (Regulamin POS) Polskich przepisach prawnych, w szczególności w ustawie Prawo dewizowe 7. 2 Dodatkowe warunki oznaczają konieczność podawania adnotacji towarzyszących zleceniu lub konieczność dostarczania określonych dokumentów do banku przed lub ew. po realizacji zlecenia. Poniższa sekcja dotyczy rezydentów. Podanie tytułu prawnego (kodu statystycznego) dokonywanego przekazu za granicę, czyli informacja, w jakim celu środki są przekazywane. Ta informacja służy do oceny, czy dany przekaz wymaga indywidualnego zezwolenia dewizowego, czy nie oraz do nadania kodu statystycznego przez pracownika banku. Celem umożliwienia automatyzacji przetwarzania zleceń walutowych, najczęściej używane tytuły prawne zostały zebrane i skodyfikowane jako Kod statystyczny. Wybór odpowiedniego kodu dla zlecenia następuje poprzez wybranie kodu z listy: Jeżeli tytułowi prawnemu zlecenia nie można przyporządkować żadnej wartości z listy, należy wtedy wybrać 000-Inne i wpisać informację dotyczącą tytułu prawnego w polu Adnotacje. Zostanie ona wtedy przeanalizowana przez pracownika Banku. Dostarczenie indywidualnego zezwolenia dewizowego, jeśli takie zezwolenie jest wymagane. W obrocie z krajami Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego i krajami należącymi do OECD indywidualne zezwolenia dewizowe nie są wymagane. Tylko w obrocie z pozostałymi krajami (tzw. krajami trzecimi) niektóre tytuły płatności wymagają zezwolenia dewizowego. Tytuły te określone są w art. 9 pkt. od 4 do 13 ustawy Prawo dewizowe. Ponieważ indywidualne zezwolenie dewizowe musi być przedstawione przed realizacją zlecenia, należy je przedstawić w oddziale lub przesłać faksem kopię do oddziału przed datą wykonania (a dokładniej przez Godziną łamania dnia dla danego zlecenia w dacie wykonania), w przeciwnym wypadku zlecenie nie zostanie wykonane. Dostarczenie dokumentu potwierdzającego podany tytuł prawny płatności, jeżeli płatność jest na rachunek nierezydenta lub do banku zagranicznego, a kwota płatności przekracza równowartość EUR. o Zazwyczaj takim dokumentem jest faktura, choć mogą to być również inne dokumenty kontrakt (umowa), dokumenty celne SAD, noty księgowe itp. o Dokument nie musi być prezentowany w momencie składania zlecenia, jeżeli Klient podpisał odpowiednie, jednorazowe oświadczenie, zawarte w 7 Ustawa Prawo dewizowe z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 141 poz.1178) 15

16 Regulaminie POS lub innej umowie z Bankiem. Zgodnie z oświadczeniem w ciągu 90 dni od daty wykonania dokument potwierdzający tytuł zlecenia. powinien być dostarczony do oddziału (osobiście, pocztą lub faksem). Należy o tym pamiętać (bank nie wysyła monitów dla niedoręczonych faktur). o System BusinessNet automatycznie wyświetla przypomnienie o konieczności dostarczenia dokumentu, jeżeli kwota przekracza równowartość EUR. Jeżeli przedmiotem przelewu jest przychód lub dochód nierezydenta (tzn. beneficjent jest nierezydentem - kraj beneficjenta inny niż PL) w odniesieniu, do którego nierezydent podlega w kraju obowiązkowi podatkowemu konieczne jest uregulowanie zobowiązań z urzędem skarbowym. Przykładowe rodzaje przychodów nierezydentów podlegające w kraju obowiązkowi podatkowemu są następujące: o Wynagrodzenie za pracę wykonywaną w Polsce, o Odsetki, należności z tytułu praw autorskich, o Należności licencyjne, dywidendy. Przedstawienie zaświadczenia właściwego urzędu skarbowego o wygaśnięciu zobowiązania podatkowego powinno być przesłane faksem do oddziału (ew. złożone w oddziale) lub należy umieścić w polu Adnotacje oświadczenie, (jeżeli jesteście inkasentem lub płatnikiem podatku), że podatek (zaliczka na podatek) został obliczony i pobrany (płatność przed urzędowym terminem). Jeżeli termin wpłaty już minął, należy przesłać do oddziału faks (lub złożyć w oddziale) dowód wpłaty tego podatku na rachunek właściwego urzędu skarbowego. Szczegółowe przepisy prawa (np. umowy międzynarodowe) mogą przewidywać, że w konkretnym przypadku obowiązek podatkowy w Polsce nie powstaje. W takim wypadku prosimy zamiast informacji o obliczeniu i pobraniu podatku umieścić w Adnotacjach informację o nieistnieniu obowiązku podatkowego. 4.5 PŁATNOŚĆ CZEKIEM BANKIERSKIM W celu wysłania zlecenia, które zostanie rozliczone przez czek bankierski należy: Wybrać metodę płatności z listy rozwijanej: w polu Adnotacje wpisać kolejno: o Sposób odbioru czeku (ODBIÓR: ODDZIAŁ/LIST POLECONY/CENTRALA) o Załącznik (ZAŁĄCZNIK: T/N) o Nazwa i adres odbiorcy czeku (ODBIORCA: nazwa, ulica, miasto i kod) 16

17 5. Kontakt W przypadku jakichkolwiek pytań związanych z wprowadzaniem lub realizacją zleceń walutowych w systemie BusinessNet prosimy o kontakt z: HotLine BusinessNet Tel Tel Internet: 17

Instrukcja Realizacja przekazów w obrocie dewizowym przez Bank Spółdzielczy w Skierniewicach

Instrukcja Realizacja przekazów w obrocie dewizowym przez Bank Spółdzielczy w Skierniewicach Załącznik nr 1 do Uchwały N 9/2013 Zarządu Banku Spółdzielczego w Skierniewicach z dnia 15.01.2013 r. BANK SPÓŁDZIELCZY W SKIERNIEWICACH Instrukcja Realizacja przekazów w obrocie dewizowym przez Bank Spółdzielczy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OGÓLNY OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W BANKU MILLENNIUM S.A.

REGULAMIN OGÓLNY OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W BANKU MILLENNIUM S.A. REGULAMIN OGÓLNY OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W BANKU MILLENNIUM S.A. Postanowienia ogólne 1. Regulamin ogólny otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla osób

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RACHUNKÓW ROZLICZENIOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

REGULAMIN RACHUNKÓW ROZLICZENIOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Załącznik do Uchwały nr 29/Z/2012 Zarządu Banku Spółdzielczego w Staroźrebach z dnia 19.10.20122012 Zarządu Banku BPS S.A. dni 2012r. REGULAMIN RACHUNKÓW ROZLICZENIOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

Bardziej szczegółowo

Regulamin realizacji przez SGB-Bank S.A. poleceń wypłaty w obrocie dewizowym

Regulamin realizacji przez SGB-Bank S.A. poleceń wypłaty w obrocie dewizowym Załącznik do Uchwały nr 331/2012 Zarządu SGB-Banku S.A. z dnia 3 września 2012 r. Regulamin realizacji przez SGB-Bank S.A. poleceń wypłaty w obrocie dewizowym Poznań, październik 2012 S P I S T R E Ś C

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Bank Spółdzielczy w Sokołowie Podlaskim

Powiatowy Bank Spółdzielczy w Sokołowie Podlaskim Rok zał. 1923 Powiatowy Bank Spółdzielczy w Sokołowie Podlaskim Załącznik do Uchwały nr 52/2/2013 Zarządu PBBS w Sokołowie Podlaskim z dnia 23.12.2013 r. www.pbssokolow.pl REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH. Postanowienia ogólne

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH. Postanowienia ogólne REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Postanowienia ogólne 1. Postanowienia Regulaminu określają warunki korzystania z rachunków bankowych dla klientów instytucjonalnych.

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej GRUPA BPS

Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej GRUPA BPS Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej GRUPA BPS REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W RABIE WYŻNEJ Załącznik do Protokołu nr 16/2013 Zarządu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Bank Spółdzielczy w Chojnowie Załącznik do Uchwały Nr 38/14 Zarządu Banku Spółdzielczego w Chojnowie z dnia 28 maja 2014r. REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Postanowienia Regulaminu określają warunki korzystania z rachunków bankowych dla

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Zgierzu

Bank Spółdzielczy w Zgierzu Zgierz, dnia 16 stycznia 2015 roku Szanowni Państwo, Uprzejmie informujemy, że od dnia 1 lutego 2015 r. Bank Spółdzielczy w Zgierzu wprowadza zmiany w Regulaminie otwierania i prowadzenia rachunków bankowych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Załącznik do Uchwały Nr 02/07/AB/DZS/2015 Zarządu Banku BPS S.A. z dnia 15 stycznia 2015 r. Załącznik nr 1 do Uchwały nr 11/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Księżpolu z dnia 30.01.2015 r. REGULAMIN

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 90/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego Rzemiosła w Radomiu z dnia 15.07.2015 r. Rozdział

Bardziej szczegółowo

Oferta dla Klientów indywidualnych, MŚP i osób prowadzących jednoosobową działalność

Oferta dla Klientów indywidualnych, MŚP i osób prowadzących jednoosobową działalność Dziękujemy za przyłączenie się do grona Użytkowników Usługi Bankowości Elektronicznej SGB, która jest połączeniem tradycji polskiej bankowości oraz najnowocześniejszych rozwiązań. Gwarantujemy wygodny,

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Lubartowie REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

Bank Spółdzielczy w Lubartowie REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Załącznik do Uchwały Nr 72/2012 Zarządu BS w Lubartowie z dnia 10 października 2012 roku Bank Spółdzielczy w Lubartowie REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. 1. Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla klientów instytucjonalnych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Bank Spółdzielczy w Chojnowie Załącznik do Uchwały Nr 03/15 Zarządu Banku Spółdzielczego w Chojnowie z dnia 05 stycznia 2015r. REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Raszynie REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

Bank Spółdzielczy w Raszynie REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Bank Spółdzielczy w Raszynie REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Rozdział.1 Postanowienia ogólne 1. Postanowienia Regulaminu określają warunki korzystania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWYCH EFEKT W ZŁOTYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWYCH EFEKT W ZŁOTYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH Załącznik nr 3 do Uchwały nr 27/Z/2012 Zarządu Banku Spółdzielczego w Staroźrebach z dnia 19.10.2012 REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWYCH EFEKT W ZŁOTYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH Rozdział

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

REGULAMIN RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH REGULAMIN RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH ROZDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin rachunków bankowych dla Klientów instytucjonalnych zwany dalej Regulaminem, obowiązujący w ABS

Bardziej szczegółowo

ipko biznes Przewodnik Administratora

ipko biznes Przewodnik Administratora ipko biznes Przewodnik Administratora SPIS TREŚCI SŁOWNIK... 3 OGÓLNE ZAŁOŻENIA... 4 LOGOWANIE... 5 Pierwsze logowanie... 5 Kolejne logowanie... 5 KREATOR IMPORTU DANYCH... 6 Informacje podstawowe... 6

Bardziej szczegółowo

Regulamin kont dla osób fizycznych

Regulamin kont dla osób fizycznych Regulamin kont dla osób fizycznych Spis treści I. Postanowienia ogólne... 2 II. Otwarcie konta... 4 III. Konto wspólne... 5 IV. Pełnomocnictwo regulaminowe... 5 V. Pakiety kont... 6 VI. Identyfikacja Klienta

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W MILICZU

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W MILICZU Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 60/15 Zarządu Banku Spółdzielczego w Miliczu z dnia 22.05.2015r. 5stycznia 2015 r. REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH W BANKU

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W OBORNIKACH ŚLĄSKICH

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W OBORNIKACH ŚLĄSKICH u BPS S.A. Załącznik nr 1 do Uchwały nr 4/2/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Obornikach Śląskich z dnia 19 stycznia 2015 r. w sprawie przyjęcia nowego Regulaminu otwierania i prowadzenia rachunków bankowych

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne. 2 Definicje

Postanowienia ogólne. 2 Definicje Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków rozliczeniowych i lokat dla przedsiębiorców i innych podmiotów przez Alior Bank S.A. z siedzibą w Warszawie Obowiązuje od 10 stycznia 2014 r. 1 Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Poradnik Użytkownika. bankowość internetowa. Bankowość Korporacyjna. Szanowni Państwo,

Poradnik Użytkownika. bankowość internetowa. Bankowość Korporacyjna. Szanowni Państwo, bankowość internetowa Poradnik Użytkownika Szanowni Państwo, Współczesna technika stwarza coraz większe możliwości. Za pomocą Internetu można błyskawicznie komunikować się z całym światem, przesyłać i

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W ŁOCHOWIE REGULAMIN PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W ŁOCHOWIE

BANK SPÓŁDZIELCZY W ŁOCHOWIE REGULAMIN PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W ŁOCHOWIE BANK SPÓŁDZIELCZY W ŁOCHOWIE REGULAMIN PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W ŁOCHOWIE Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. 1. Regulamin prowadzenia rachunków

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RACHUNKÓW BANKOWYCH OFEROWANYCH KLIENTOM INDYWIDUALNYM PRZEZ BANK SMART

REGULAMIN RACHUNKÓW BANKOWYCH OFEROWANYCH KLIENTOM INDYWIDUALNYM PRZEZ BANK SMART REGULAMIN RACHUNKÓW BANKOWYCH OFEROWANYCH KLIENTOM INDYWIDUALNYM PRZEZ BANK SMART Postanowienia ogólne 1 Regulamin rachunków bankowych oferowanych Klientom indywidualnym przez Bank SMART (dalej Regulamin

Bardziej szczegółowo

Oferta dla Klientów indywidualnych, MŚP i osób prowadzących jednoosobową działalność

Oferta dla Klientów indywidualnych, MŚP i osób prowadzących jednoosobową działalność Dziękujemy za dołączenie do grona Użytkowników Usługi Bankowości Elektronicznej SGB, która jest połączeniem tradycji polskiej bankowości oraz najnowocześniejszych rozwiązań. Gwarantujemy wygodny, intuicyjny

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RACHUNKÓW BANKOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W GORZYCACH

REGULAMIN RACHUNKÓW BANKOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W GORZYCACH REGULAMIN RACHUNKÓW BANKOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W GORZYCACH Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. 1. Regulamin rachunków bankowych w Banku Spółdzielczym w Gorzycach zwany dalej Regulaminem obowiązuje

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH

REGULAMIN RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH Przyjęto Uchwałą nr 1/2015 Zarządu Mazovia Banku Spółdzielczego z dnia 13 stycznia 2015 roku Obowiązuje od dnia 1 lutego 2015 roku REGULAMIN RACHUNKÓW BANKOWYCH POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Regulamin rachunków

Bardziej szczegółowo