BANKOWOŚĆ ELEKTRONICZNA. Przelewy zagraniczne i krajowe w walucie w systemie BusinessNet - - przewodnik Ver

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "BANKOWOŚĆ ELEKTRONICZNA. Przelewy zagraniczne i krajowe w walucie w systemie BusinessNet - - przewodnik Ver. 2009-08-26"

Transkrypt

1 BANKOWOŚĆ ELEKTRONICZNA Przelewy zagraniczne i krajowe w walucie w systemie BusinessNet - - przewodnik Ver

2 SPIS TREŚCI 1. ZMIANY OBSŁUGI POLECEŃ WYPŁATY W OBROCIE DEWIZOWYM (STRESZCZENIE) WPROWADZANIE ZLECEŃ WALUTOWYCH WPROWADZANIE DANYCH KONTRAHENTA RACHUNEK KONTRAHENTA IDENTYFIKACJA BANKU BENEFICJENTA BRAK IBAN+BIC KONTRAHENTA A OPŁATY NONSTP WPROWADZANIE DANYCH ZLECENIA KONIECZNOŚĆ UŻYWANIA KODÓW STATYSTYCZNYCH ROZLICZENIE KOSZTÓW OPCJA KOSZTOWA RACHUNEK DLA KOSZTÓW SŁOWA KODOWE W POLU ADNOTACJE LISTA SŁÓW KODOWYCH ZWIĄZANYCH Z PRZETWARZANIEM ZLECEŃ, WPISYWANYCH W ADNOTACJACH GODZINA ŁAMANIA DNIA (CUT OFF TIME), DATA WYKONANIA, A DATA WALUTY PRZETWARZANIE ZLECEŃ WALUTOWYCH W JAKICH SYTUACJACH ZLECENIE NIE BĘDZIE PRZETWORZONE AUTOMATYCZNIE? PRZEWALUTOWANIA W RAMACH CIF (POMIĘDZY RACHUNKAMI WŁASNYMI KLIENTA) CO OZNACZA KOMUNIKAT ZLECENIE ODRZUCONE PRZY SPRAWDZENIU WYKONALNOŚCI: WALUTA POS NIEZGODNA Z WAL RACH OBC LUB UZN.? AUTOMATYZACJA ZLECEŃ Z PRZEWALUTOWANIEM MŁYNEK PŁYNNOŚCIOWY...11 TABELA GODZIN ŁAMANIA DNIA (CUT OFF TIME) INFORMACJE DODATKOWE KRAJE, KTÓRE WPROWADZIŁY STANDARD IBAN W NUMERACJI RACHUNKÓW BANKOWYCH ZLECENIE ZE WSKAZANIEM KORESPONDENTA BANKU BENEFICJENTA ZLECENIE ZE WSKAZANIEM BEZPOŚREDNIO DO BANKU BENEFICJENTA WARUNKI PRAWNE REALIZACJI ZLECEŃ WALUTOWYCH PŁATNOŚĆ CZEKIEM BANKIERSKIM KONTAKT

3 1. Zmiany obsługi poleceń wypłaty w obrocie dewizowym (streszczenie) Wychodząc naprzeciw potrzebom naszych Klientów wprowadzono automatyczne przetwarzanie zleceń walutowych składanych za pośrednictwem systemu bankowości internetowej BusinessNet. Celem umożliwienia automatyzacji, podczas składania poleceń, zaimplementowano następujące zmiany: Podczas wprowadzania zleceń należy podać Kod statystyczny, będący skodyfikowanym tytułem prawnym zlecenia dla dokonania kontroli dewizowej. Jeżeli tytuł prawny przelewu nie odpowiada żadnemu kodowi z listy, należy wybrać Inne - należy podać opis, a w polu Adnotacje podać informacje o tytule prawnym. Podawanie kodów statystycznych jest warunkiem automatycznego przetwarzania. Dodana została możliwość automatycznego wykonania zlecenia z przewalutowaniem wykonanym po tabeli, niezależnie od kwoty. W tym celu w polu Adnotacje należy wpisać słowo kodowe /TBL/ Włączono automatyczne ponawianie (co godzinę) próby zaksięgowania w przypadku braku środków na rachunku, do określonego czasu w zależności od trybu wykonania płatności (tzw. młynek płynnościowy). Dane kontrahenta powinny zawierać identyfikację banku w postaci SWIFT BIC oraz rachunku w postaci IBAN. Zlecenia, które nie będą zawierały SWIFT BIC, nie będą przetwarzane automatycznie. IBAN i BIC wpisuje się bez spacji, myślników itd. Wydłużono godziny składania zleceń (maksymalnie ekspres do 13:00, normalne do 17:00). Uwaga! Chcąc wykonać zlecenie z przewalutowaniem po kursie negocjowanym (tzw. POS pod NTW) należy najpierw zabezpieczyć środki pod przelew, poprzez dokonanie zakupu waluty poprzez DealingNet lub transakcję z Dealerem. Następnie w formatce Przelew zagraniczny/ przelew krajowy w walucie w polu Adnotacje należy wpisać samo słowo kodowe /NTW/ lub (zalecane) słowo kodowe wraz z numerem referencji NTW np. /NTW/ /, jak na poniższym przykładzie: Złożenie dyspozycji Przelewu zagranicznego / przelewu krajowego w walucie z rachunku prowadzonego w innej walucie niż waluta zlecenia, bez wpisania słowa kodowego /NTW/ w polu Adnotacje oznaczać będzie dla Banku dyspozycję wykonania zlecenia POS z automatycznym przewalutowaniem i bezpośrednim obciążeniem rachunku wskazanego w zleceniu kwotą wynikłą z automatycznej operacji przewalutowania. 3

4 2. Wprowadzanie zleceń walutowych 2.1 WPROWADZANIE DANYCH KONTRAHENTA Dla prawidłowej realizacji zlecenia krytyczne jest podanie w prawidłowy sposób rachunku i identyfikacji banku beneficjenta: RACHUNEK KONTRAHENTA Należy zwrócić uwagę, czy rachunki kontrahentów z państw Unii Europejskiej są w postaci IBAN. W przypadku posiadania w bazie danych lub otrzymania na fakturze rachunku w starym formacie, należy zażądać od kontrahenta rachunku w postaci IBAN oraz identyfikacji banku w postaci SWIFT BIC. Rachunek IBAN musi być wprowadzony jako jeden ciąg znaków, w szczególności nie może zawierać spacji, kresek, myślników oraz opisów (np. słowa IBAN: ). System automatycznie usuwa spacje z rachunku IBAN. W przypadku podania nieprawidłowego rachunku IBAN system poinformuje o tym odpowiednim komunikatem. Długość rachunku IBAN może być różna dla każdego kraju, tabela zwierająca wykaz krajów, które wprowadziły standard IBAN znajduje się w dalszej części dokumentu. Dla płatności w PL, obie formy rachunku (IBAN z PL lub NRB) są poprawne. Informacja o starym formacie rachunku przy zleceniach do państw UE nie oznacza, że zlecenie nie będzie przetworzone. Jakkolwiek, może oznaczać wyższe opłaty za przetworzenie zlecenia (patrz część NONSTP ). 4

5 2.1.2 IDENTYFIKACJA BANKU BENEFICJENTA Identyfikację banku należy podawać albo w postaci kodu SWIFT BIC (zalecane), albo jako nazwa i adres. Podawanie samej tylko nazwy i adresu banku beneficjenta spowoduje, że zlecenie nie będzie przetworzone automatycznie i może wiązać się z dodatkowymi opłatami za przetworzenie zlecenia. W przypadku posiadania w bazie danych lub otrzymania na fakturze identyfikacji banku wyłącznie jako nazwa i adres, należy zażądać od kontrahenta identyfikacji banku w postaci SWIFT BIC - dotyczy zwłaszcza kontrahentów z Unii Europejskiej. Nie jest możliwe podawanie w polu SWIFT BIC innych identyfikatorów (jak np. niemiecki Bankleitzahl BLZ). Jeżeli nie dysponuje się informacją o kodzie SWIFT BIC banku beneficjenta, należy przejść radiobuttonem do wpisywania nazwy i adresu, i tam wpisać posiadaną identyfikację banku beneficjenta. Kod SWIFT BIC powinien być wprowadzony jako jeden ciąg znaków; w szczególności nie może zawierać spacji (w przypadku ich wpisania, system automatycznie stara się je usunąć). o W przypadku podania nieprawidłowego kodu BIC SWIFT system poinformuje o tym odpowiednim komunikatem; o Jeżeli kod jest prawidłowy, system mikrozapytaniem wyszuka nazwę i adres w bankowej bazie danych SWIFT BIC i wyświetli na formatce. Nie ma żadnej różnicy pomiędzy kodem BKAUATWW a BKAUATWWXXX. Kod SWIFT BIC w rzeczywistości ma zawsze 11 znaków, natomiast w praktyce bankowej kody SWIFT BIC centrali banków (które zawsze kończą się XXX) są podawane bez ostatnich trzech znaków X, stąd część BIC-ów jest krótsza i zamiast 11 są zredukowane do 8- znaków. Obie formy, z X-ami i bez, są poprawne i mogą być używane. W celu wyszukania właściwego kodu SWIFT BIC mogą Państwo skorzystać z bazy identyfikatorów SWIFT BIC. Okno wyszukiwania zostanie wyświetlone po naciśnięciu linku. Właściwy SWIFT BIC można wyszukać wg nazwy, adresu lub naciśnięciu linku kraju. Identyfikator banku SWIFT BIC należy podawać również dla przelewów krajowych w PL, w tym wewnętrznych. Dla przelewów wewnętrznych w Banku BPH należy podać SWIFT BIC: BPHKPLPK (dotyczy wyłącznie banków beneficjentów w USA), w przypadku podawania identyfikacji banków US nie poprzez SWIFT BIC, a kod ABA lub FedWire, należy kod ABA umieścić w linii nazwy banku. 5

6 2.1.3 BRAK IBAN+BIC KONTRAHENTA A OPŁATY NONSTP Bank BPH wprowadził dodatkową opłatę za przetwarzanie zleceń niespełniających warunków MT103+ STP (Straight Through Processing). Jednym z warunków STP jest podanie danych rachunku i banku beneficjenta w określonej, zestandaryzowanej formie - czyli w formacie IBAN + BIC. Oczywiście opłata ta dotyczy tylko krajów, które wprowadziły standard IBAN (patrz tabela). Opłata ta pobierana będzie zawsze od zleceniodawcy płatności, niezależnie od wybranej opcji podziału kosztów (OUR, SHA, BEN). 2.2 WPROWADZANIE DANYCH ZLECENIA KONIECZNOŚĆ UŻYWANIA KODÓW STATYSTYCZNYCH Kody statystyczne są skodyfikowanymi tytułami prawnymi płatności celem umożliwienia automatycznej kontroli dewizowej. Kody statystyczne należy podać dla przelewów do banku zagranicznego oraz dla przelewu w walucie do banku krajowego na rzecz nierezydenta. Należy zwrócić uwagę, iż podanie tytułu prawnego nie oznacza braku konieczności wpisywania Tytułu zlecenia (informacji przekazywanej kontrahentowi)! Jeżeli tytułowi prawnemu zlecenia nie można przyporządkować żadnej wartości z listy, należy wybrać Inne i wpisać informację dotyczącą tytułu prawnego w polu Adnotacje. Dalsze informacje dot. Kodów statystycznych w rozdziale Warunki prawne realizacji zleceń walutowych. 6

7 2.2.2 ROZLICZENIE KOSZTÓW OPCJA KOSZTOWA Możliwe jest wskazanie jednej z trzech opcji rozliczenia kosztów prowizji za zlecenie: odbiorca i zleceniodawca (SHA) - koszty Banku BPH ponosi zleceniodawca, czyli Państwo, koszty innych banków (banku beneficjenta i ewentualnie występujących banków pośredniczących) ponosi beneficjent. W takim wypadku rachunek obciążany jest kwotą przekazu oraz kwotą prowizji Banku BPH. Bank beneficjenta pobiera prowizję od swojego klienta. Banki pośredniczące, jeśli występują, potrącają swoją prowizję z kwoty przekazu. Jest to najbardziej popularna i domyślna opcja podziału kosztów. zleceniodawca (OUR) - koszty Banku BPH oraz koszty innych banków ponosi zleceniodawca, czyli Państwo. W takim wypadku rachunek obciążany jest kwotą przekazu, kwotą prowizji Banku BPH oraz pewną kwotą, zależną od kraju, do którego wysyłane są pieniądze, przeznaczoną na pokrycie kosztów banku beneficjenta. Jest to rozliczenie ostateczne, nawet, jeśli bank beneficjenta zażąda od Banku BPH kwoty większej niż pobrana od Państwa, to rachunek nie będzie obciążany różnicą. odbiorca (BEN) - koszty Banku BPH oraz koszty innych banków pokrywa beneficjent. W takim wypadku Państwa rachunek obciążany jest tylko kwotą przekazu. Bank BPH potrąca swoją prowizję z kwoty przekazu (czyli z banku wychodzi kwota mniejsza niż wyrażona w zleceniu), banki pośredniczące (jeśli występują) swoje prowizje również potrącają z kwoty przekazu. Bank beneficjenta pobiera swoją prowizję od beneficjenta RACHUNEK DLA KOSZTÓW Należy pamiętać o wskazywaniu rachunku dla opłat. Domyślnie dla opłat wskazuje się rachunek główny prowadzony w PLN. W przypadku wskazania rachunku walutowego dla opłat obciążenie rachunku walutowego prowizją będzie w kwocie przewalutowanej wg. tabeli. 7

8 2.2.4 SŁOWA KODOWE W POLU ADNOTACJE Słowa kodowe służą do dodatkowego sterowania zaawansowanym przetwarzaniem zleceń bez konieczności nadmiernego rozbudowywania formatki i modyfikacji formatu pliku importu zleceń. Słowa kodowe mają zawsze identyczną długość 3 znaków w slashach. Ewentualna zawartość kodu umieszczana jest zawsze bezpośrednio za słowem kodowym i jest zakończona slash em np. /COR/NDEASEGGXXX/. W przypadku użycia kilku słów kodowych są one wpisywane jednym ciągiem, bez dodatkowego separatora np.: /TBL//COR/NDEASEGGXXX/. Kolejność wpisywania nie ma znaczenia LISTA SŁÓW KODOWYCH ZWIĄZANYCH Z PRZETWARZANIEM ZLECEŃ, WPISYWANYCH W ADNOTACJACH Grupa Związane z przewalutowaniem Związane z przewalutowaniem Związane ze składaniem zlecenia po CutOffTime Związane z rozliczeniem Związane z rozliczeniem Słowo kodowe Czy słowo kodowe wymaga podania wartości Opis, czym steruje dane słowo kodowe Przykład /NTW/ NIE Wskazuje numer referencji NTW /NTW/ / /TBL/ NIE Przewalutowanie po tabeli (niezależnie od kwoty zlecenia i limitu automatycznego przewalutowania) /EXE/ NIE Próba wykonania zlecenia po cut off time (godzinie łamania dnia) skierowane do obróbki ręcznej z bieżącą datą wykonania, niezależnie od bieżącego czasu /DBB/ NIE Wyślij bezpośrednio do banku beneficjenta (Direct to Beneficiary Bank) /COR/ TAK (Correspondent of Beneficiary Bank) BIC banku pośredniczącego korespondent banku beneficjenta /TBL/ /EXE/ /DBB/ /COR/NDEASEGGXXX 2.3 GODZINA ŁAMANIA DNIA (CUT OFF TIME), DATA WYKONANIA, A DATA WALUTY Data wykonania - data, w której bank rozpocznie przetwarzanie zlecenia 8

9 (i standardowo obciąży rachunek zleceniodawcy). Istnieje możliwość wskazania przyszłej daty wykonania maksymalnie 90 dni naprzód, do tego dnia zlecenie jest buforowane po stronie banku i oprócz wstępnej walidacji nie jest przetwarzane (aż do czasu nadejścia daty wykonania). o Data wykonania jest proponowana przez system automatycznie na podstawie danych zlecenia, z uwzględnieniem Godziny łamania dnia (Cut Off Time) oraz kalendarza dni świątecznych w PL. Jeżeli zlecenie jest wprowadzane w dzień świąteczny lub zbyt późno (po Godz. łamania dnia) system automatycznie podpowiada najbliższą możliwą datę wykonania (następny dzień roboczy w PL) o W przypadku umyślnego wybrania z kalendarza daty dzisiejszej następuje odpytanie systemu bankowego o warunki płatności (data wykonania, data waluty, Cut Off Time). Jeżeli pomimo wskazania daty dzisiejszej, jest już zbyt późno na złożenie danego zlecenia z bieżącą datą wykonania, wyświetlany jest stosowny komunikat o przesunięciu daty wykonania na najbliższy dzień roboczy. o Jeżeli pomimo podania przez system informacji, że jest już zbyt późno na wykonanie zlecenia (nie można ustawić bieżącej daty wykonania), Klient chce spróbować wykonać płatność, należy wstawić w Adnotacje słowo kodowe /EXE/ - zlecenie zostanie skierowane do odpowiedniej jednostki w Banku, która podejmie próbę realizacji. Należy liczyć się przy tym z brakiem gwarancji wykonania zlecenia oraz ew. wyższymi opłatami za jego wykonanie. o Należy dokładnie rozróżnić datę wykonania, od daty waluty. Nie jest możliwe w systemie bezpośrednie wskazywanie daty waluty, zawsze jest to robione pośrednio - poprzez podane daty wykonania i trybu wykonania (normalny, pilny, ekspres). Godzina łamania dnia (Cut Off Time) - czas, do jakiego należy złożyć zlecenie, aby zdążyło na bieżącą datę wykonania. COT jest inny dla różnych typów zleceń i zależy od: o Trybu wykonania (normalny, pilny, ekspres) o Waluty zlecenia o Systemu rozliczenia o Jakości zlecenia (spełnia/nie spełnia warunków automatycznego przetwarzania) - Patrz Tabela Godzin łamania dnia (Cut Off Time). Data waluty - o szybkości realizacji polecenia wypłaty POS, czyli o czasie, w jakim środki dotrą do banku beneficjenta decyduje przede wszystkim data waluty. Data waluty jest to dzień, w którym następuje obciążenie/uznanie rachunku nostro/loro w związku z realizacją polecenia wypłaty POS, czyli dzień, kiedy następuje rozliczenie pomiędzy Bankiem BPH a innym bankiem współuczestniczącym w realizacji polecenia wypłaty POS. Daty waluty nie należy utożsamiać z datą uznania rachunku beneficjenta. To może być ten sam dzień, ale nie musi. Data waluty liczona jest od daty wykonania. Przy obliczaniu daty waluty uwzględnia się ilość dni roboczych w kraju waluty (normalny-2 dni robocze, pilny- 1 dzień, ekspres -0 dni), jakie muszą upłynąć pomiędzy datą wykonania, a datą waluty. o Przykład obliczenia daty waluty dla zlecenia: zlecenie w USD wysłane w dn z priorytetem normalnym do banku w Chinach. Środa Data wykonania Czwartek święto w USA Piątek dzień roboczy Sobota dzień wolny (weekend) Niedziela dzień wolny (weekend) 9

10 Poniedziałek dzień roboczy = data waluty W powyższym przypadku należy zastanowić się, czy nie warto wskazać priorytetu ekspres - wtedy datą waluty byłaby środa System BusinessNet natychmiast oblicza datę waluty na formatce z wykorzystaniem kalendarzy dealerskich, ułatwiając podjęcie decyzji o trybie wykonania (priorytetu) płatności. 3. Przetwarzanie zleceń walutowych 3.1 W JAKICH SYTUACJACH ZLECENIE NIE BĘDZIE PRZETWORZONE AUTOMATYCZNIE? Zlecenie walutowe z BusinessNet nie będzie przetworzone automatycznie w następujących przypadkach: Brak identyfikacji banku beneficjenta jako SWIFT BIC lub niezdefiniowana droga w płatnościach korespondenckich dla danej waluty i banku. W obydwu przypadkach niezbędne jest nadanie drogi przez pracownika Banku. Zlecenie z przewalutowaniem, jeżeli przewalutowanie nie jest automatyczne (po tabeli z wykorzystaniem słowa kodowego /TBL/) lub Klient nie posiada opcji automatycznego walutowego rachunku rozliczeniowego (WRR) Próba wykonania zlecenia po Cut Off Time (Godzinie łamania dnia), poprzez zawarcie w polu Adnotacje słowa kodowego /EXE/ Wskazanie banku korespondenta dla banku kontrahenta poprzez słowo kodowe np.: /COR/SWIFTBICXXX/. Kontrola prawidłowości wskazanego banku korespondenta jest dokonywana przez pracownika Banku. 3.2 PRZEWALUTOWANIA W RAMACH CIF (POMIĘDZY RACHUNKAMI WŁASNYMI KLIENTA) Zlecenia przewalutowania pomiędzy rachunkami tego samego Klienta (w ramach jednego CIF), np. transfer 1000 EUR z rachunku PLN na rachunek EUR, można dokonać poprzez Transfer wyłącznie wg. kursu tabelarycznego, dokonuje się tego poprzez oprócz wpisania danych zlecenia umieszczenie w Adnotacjach słowa kodowego /TBL/. W przypadku zakupu walut z kursem negocjowanym (tzw. transakcje NTW) należy kontaktować się zgodnie z procedurami tego produktu (telefonicznie/poprzez faks) i nie wysyłać dodatkowo zleceń samego przewalutowania poprzez BusinessNet. 10

11 3.3 CO OZNACZA KOMUNIKAT ZLECENIE ODRZUCONE PRZY SPRAWDZENIU WYKONALNOŚCI: WALUTA POS NIEZGODNA Z WAL RACH OBC LUB UZN.? Komunikat (dotyczący wyłącznie zleceń wewnątrz BPH) sygnalizuje, że istnieje niezgodność waluty zlecenia z walutą rachunku obciążanego lub uznawanego (np. przelew w USD z rachunku PLN na rachunek EUR). Zlecenie jest odrzucane celem uniknięcia podwójnego przewalutowania. W przypadku otrzymania takiego komunikatu należy skontaktować się z kontrahentem celem uzyskania właściwego rachunku (w pożądanej walucie), ewentualnie wysłać zlecenie z rachunku waluty zlecenia. 3.4 AUTOMATYZACJA ZLECEŃ Z PRZEWALUTOWANIEM Szczegółowe regulacje dotyczące przewalutowań z kursem negocjowalnym zawarte są w odpowiednich regulaminach prowadzenia rachunku bieżącego. W przypadku zleceń z przewalutowaniem składanych systemem BusinessNet, jeżeli mają być przetworzone automatycznie po kursie tabeli (bez negocjacji kursu), należy w Adnotacje wpisać słowo kodowe /TBL/. W przypadku złożenia zlecenia w walucie innej niż waluta rachunku i nie podania /TBL/, zlecenie będzie przetwarzane ręcznie w oddziale celem odpowiedniego zapewnienia płynności lub z wykorzystaniem walutowych rachunków rozliczeniowych (WRR). 3.5 MŁYNEK PŁYNNOŚCIOWY Wprowadzony został młynek płynnościowy dla zleceń walutowych - automatyczne ponawianie co godzinę próby zaksięgowania zlecenia w przypadku braku środków na rachunku. Czas ostatniego przebiegu młynka zależy Godziny łamania dnia (Cut Off Time) dla tego typu zlecenia. Przy ostatnim przebiegu, jeżeli nadal nie dostarczono płynności dla zlecenia, jest ono odrzucane z opisem Brak środków na rachunku. 11

12 TABELA GODZIN ŁAMANIA DNIA (CUT OFF TIME) 1 System rozliczenia Tryb wykonania Wewnęt rzne (w BPH) Elixir Sorbnet Rozliczenia w EUR lub korespondenckie EuroElixir, STEP2, STEP1 Ekspres (Wyłącznie PLN, USD, EUR) Data wykonania (obciążenia T T T T T rachunku) Data waluty T T T T T Cut Off Time (Godzina łamania dnia)dla zleceń automatycznych oraz dla młynka płynnościowego Cut Off Time (Godzina łamania dnia) dla zleceń nonstp kierowanych do Centrali 3 Cut Off Time (Godzina łamania dnia) dla zleceń nonstp kierowanych do Oddziału 4 Korespondencko (wszystkie waluty) 20:00-15:30 13:00 (Wy łącznie PLN, USD, EUR) 13: :30-12:30 12:30 (Wy łącznie PLN, USD, EUR) 12:30 16:00-12:00 12:00 (Wy łącznie PLN, USD, EUR) 12:00 Pilne Data wykonania T T T T T Data waluty T T T T+1 T+1 Cut Off Time (Godzina łamania dnia) dla zleceń STP (zlecenia automatyczne)oraz dla młynka płynnościowego Cut Off Time (Godzina łamania dnia) dla zleceń nonstp kierowanych do Centrali Cut Off Time (Godzina łamania dnia) dla zleceń nonstp kierowanych do Oddziału 20:00-15:30 17:00 PLN, USD, EUR- 17:00 Pozostałe waluty- 13:00 16:30-15:00 16:30 PLN, USD, EUR- 16:30 Pozostałe waluty- 12:30 16:00-14:30 16:00 PLN, USD, EUR- 16:00 Pozostałe waluty- 12:00 Normalne Data wykonania T T T T T Data waluty T T T T+2 T+2 (Jeśli PLN 5 T+1) Cut Off Time (Godzina łamania dnia) dla zleceń STP (zlecenia automatyczne) oraz dla młynka płynnościowego łamania dnia) Cut Off Time (Godzina dla zleceń nonstp kierowanych do Centrali łamania dnia) Cut Off Time (Godzina dla zleceń nonstp kierowanych do Oddziału 20:00 14:30-17:00 17:00 16:30 14:00-16:30 16:30 16:00 13:30-16:00 16:00 1 Godziny podane są poglądowo. Obowiązują godziny z Regulaminu rachunku bieżącego. 2 W przypadku odpytania się systemu bankowego o warunki realizacji płatności dopuszczalna jest 14:15 3 Zlecenia z kanałów elektronicznych są natychmiast kierowane do Centrali w przypadku: brak kodu statystycznego z listy, brak BIC, słowo kodowe /COR/, brak zdefiniowanej drogi w płatnościach korespondenckich do danego banku beneficjenta dla określonej waluty. 4 Zlecenia z kanałów elektronicznych są natychmiast kierowane do oddziałów w przypadku manualnych przewalutowań (powyżej limitu NTW) 5 Płatności w PLN mają maksymalnie jednodniową datę waluty (T+1) 12

13 4. Informacje dodatkowe 4.1 KRAJE, KTÓRE WPROWADZIŁY STANDARD IBAN W NUMERACJI RACHUNKÓW BANKOWYCH Nazwa kraju Długość IBAN Symbol literowy na początku IBAN Andora 24 AD Austria 20 AT Belgia 16 BE Cypr 28 CY Czechy 24 CZ Dania 18 DK Estonia 20 EE Faroe Island 18 FO Finlandia 18 FI Francja 27 FR Francuskie Terytoria Południowe 27 FR Gibraltar 23 GI Grecja 27 GR Grenlandia 18 GL Guernsey 22 lub 27 GB 22 znaki lub FR 27 znaków Gujana Francuska 27 FR Gwadelupa 27 FR Hiszpania 24 ES Holandia 18 NL Irlandia 22 IE Islandia 26 IS Jersey 22 lub 27 GB 22 znaki lub FR 27 znaków Liechtenstein 21 LI Litwa 21 LT Luxemburg 20 LU Łotwa 21 LV Malta 31 MT Martynika 27 FR Mayotte 27 FR Monaco 27 MC Niemcy 22 DE Norwegia 15 NO Nowa Kaledonia 27 FR Polinezja Francuska 27 FR Polska 28 PL Portugalia 25 PT Reunion 27 FR San Marino 27 SM 13

14 Słowacja 24 SK Słowenia 19 SI St.Pierre and Miquelon 27 FR Szwajcaria 21 CH Szwecja 24 SE Wallis and Fortuna 27 FR Węgry 28 HU Wlk. Brytania i Irlandia Płn. 22 GB Włochy 27 IT Wyspa Man 22 GB 4.2 ZLECENIE ZE WSKAZANIEM KORESPONDENTA BANKU BENEFICJENTA W celu wprowadzenia zlecenia, w którym zostanie podany BIC banku pośredniczącego - korespondent banku beneficjenta, należy w polu Informacje klient-bank wpisać słowo kodowe wraz z kodem SWIFT BIC banku pośredniczącego, np. /COR/NDEASEGGXXX/. Zlecenie takie zostanie przetworzone w centrali ze sprawdzeniem wykonalności realizacji. 4.3 ZLECENIE ZE WSKAZANIEM BEZPOŚREDNIO DO BANKU BENEFICJENTA W celu wprowadzenia zlecenia ze wskazaniem Bezpośrednio do banku beneficjenta, należy w Adnotacjach umieścić słowo kodowe /DBB/ 14

15 4.4 WARUNKI PRAWNE REALIZACJI ZLECEŃ WALUTOWYCH Do prawidłowej realizacji przelewu konieczne jest spełnienie warunków określonych w: Regulaminie poleceń wypłaty w obrocie dewizowym (Regulamin POS) Polskich przepisach prawnych, w szczególności w ustawie Prawo dewizowe 7. 2 Dodatkowe warunki oznaczają konieczność podawania adnotacji towarzyszących zleceniu lub konieczność dostarczania określonych dokumentów do banku przed lub ew. po realizacji zlecenia. Poniższa sekcja dotyczy rezydentów. Podanie tytułu prawnego (kodu statystycznego) dokonywanego przekazu za granicę, czyli informacja, w jakim celu środki są przekazywane. Ta informacja służy do oceny, czy dany przekaz wymaga indywidualnego zezwolenia dewizowego, czy nie oraz do nadania kodu statystycznego przez pracownika banku. Celem umożliwienia automatyzacji przetwarzania zleceń walutowych, najczęściej używane tytuły prawne zostały zebrane i skodyfikowane jako Kod statystyczny. Wybór odpowiedniego kodu dla zlecenia następuje poprzez wybranie kodu z listy: Jeżeli tytułowi prawnemu zlecenia nie można przyporządkować żadnej wartości z listy, należy wtedy wybrać 000-Inne i wpisać informację dotyczącą tytułu prawnego w polu Adnotacje. Zostanie ona wtedy przeanalizowana przez pracownika Banku. Dostarczenie indywidualnego zezwolenia dewizowego, jeśli takie zezwolenie jest wymagane. W obrocie z krajami Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego i krajami należącymi do OECD indywidualne zezwolenia dewizowe nie są wymagane. Tylko w obrocie z pozostałymi krajami (tzw. krajami trzecimi) niektóre tytuły płatności wymagają zezwolenia dewizowego. Tytuły te określone są w art. 9 pkt. od 4 do 13 ustawy Prawo dewizowe. Ponieważ indywidualne zezwolenie dewizowe musi być przedstawione przed realizacją zlecenia, należy je przedstawić w oddziale lub przesłać faksem kopię do oddziału przed datą wykonania (a dokładniej przez Godziną łamania dnia dla danego zlecenia w dacie wykonania), w przeciwnym wypadku zlecenie nie zostanie wykonane. Dostarczenie dokumentu potwierdzającego podany tytuł prawny płatności, jeżeli płatność jest na rachunek nierezydenta lub do banku zagranicznego, a kwota płatności przekracza równowartość EUR. o Zazwyczaj takim dokumentem jest faktura, choć mogą to być również inne dokumenty kontrakt (umowa), dokumenty celne SAD, noty księgowe itp. o Dokument nie musi być prezentowany w momencie składania zlecenia, jeżeli Klient podpisał odpowiednie, jednorazowe oświadczenie, zawarte w 7 Ustawa Prawo dewizowe z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 141 poz.1178) 15

16 Regulaminie POS lub innej umowie z Bankiem. Zgodnie z oświadczeniem w ciągu 90 dni od daty wykonania dokument potwierdzający tytuł zlecenia. powinien być dostarczony do oddziału (osobiście, pocztą lub faksem). Należy o tym pamiętać (bank nie wysyła monitów dla niedoręczonych faktur). o System BusinessNet automatycznie wyświetla przypomnienie o konieczności dostarczenia dokumentu, jeżeli kwota przekracza równowartość EUR. Jeżeli przedmiotem przelewu jest przychód lub dochód nierezydenta (tzn. beneficjent jest nierezydentem - kraj beneficjenta inny niż PL) w odniesieniu, do którego nierezydent podlega w kraju obowiązkowi podatkowemu konieczne jest uregulowanie zobowiązań z urzędem skarbowym. Przykładowe rodzaje przychodów nierezydentów podlegające w kraju obowiązkowi podatkowemu są następujące: o Wynagrodzenie za pracę wykonywaną w Polsce, o Odsetki, należności z tytułu praw autorskich, o Należności licencyjne, dywidendy. Przedstawienie zaświadczenia właściwego urzędu skarbowego o wygaśnięciu zobowiązania podatkowego powinno być przesłane faksem do oddziału (ew. złożone w oddziale) lub należy umieścić w polu Adnotacje oświadczenie, (jeżeli jesteście inkasentem lub płatnikiem podatku), że podatek (zaliczka na podatek) został obliczony i pobrany (płatność przed urzędowym terminem). Jeżeli termin wpłaty już minął, należy przesłać do oddziału faks (lub złożyć w oddziale) dowód wpłaty tego podatku na rachunek właściwego urzędu skarbowego. Szczegółowe przepisy prawa (np. umowy międzynarodowe) mogą przewidywać, że w konkretnym przypadku obowiązek podatkowy w Polsce nie powstaje. W takim wypadku prosimy zamiast informacji o obliczeniu i pobraniu podatku umieścić w Adnotacjach informację o nieistnieniu obowiązku podatkowego. 4.5 PŁATNOŚĆ CZEKIEM BANKIERSKIM W celu wysłania zlecenia, które zostanie rozliczone przez czek bankierski należy: Wybrać metodę płatności z listy rozwijanej: w polu Adnotacje wpisać kolejno: o Sposób odbioru czeku (ODBIÓR: ODDZIAŁ/LIST POLECONY/CENTRALA) o Załącznik (ZAŁĄCZNIK: T/N) o Nazwa i adres odbiorcy czeku (ODBIORCA: nazwa, ulica, miasto i kod) 16

17 5. Kontakt W przypadku jakichkolwiek pytań związanych z wprowadzaniem lub realizacją zleceń walutowych w systemie BusinessNet prosimy o kontakt z: HotLine BusinessNet Tel Tel Internet: 17

Instrukcja wypełnienia przelewu europejskiego w systemie ING BusinessOnLine

Instrukcja wypełnienia przelewu europejskiego w systemie ING BusinessOnLine Instrukcja wypełnienia przelewu europejskiego w systemie ING BusinessOnLine Przelew europejski jest zleceniem, w którym walutą operacji jest euro. Przelew może być dokonany z konta w dowolnej walucie.

Bardziej szczegółowo

Komunikat w sprawie pacjentów uprawnionych do świadczeń na podstawie dokumentów wystawionych przez inne kraje UE/EFTA

Komunikat w sprawie pacjentów uprawnionych do świadczeń na podstawie dokumentów wystawionych przez inne kraje UE/EFTA Komunikat w sprawie pacjentów uprawnionych do świadczeń na podstawie dokumentów wystawionych przez inne kraje UE/EFTA Wydział Spraw Świadczeniobiorców i Współpracy Międzynarodowej/Dział Współpracy Międzynarodowej

Bardziej szczegółowo

Płatności transgraniczne Warunki współpracy z Klientami Bank Handlowy w Warszawie S.A. SWIFT kod CITIPLPX

Płatności transgraniczne Warunki współpracy z Klientami Bank Handlowy w Warszawie S.A. SWIFT kod CITIPLPX Płatności transgraniczne Warunki współpracy z Klientami Bank Handlowy w Warszawie S.A. SWIFT kod CITIPLPX Niniejsze Warunki dla Klientów (dalej Warunki ) dotyczą zasad realizacji płatności transgranicznych

Bardziej szczegółowo

Rodzaj zlecenia Płatniczego. papierowa elektroniczna Zlecenie wewnętrzne 16:00 20:00 Zlecenie zewnętrzne przelew SORBNET

Rodzaj zlecenia Płatniczego. papierowa elektroniczna Zlecenie wewnętrzne 16:00 20:00 Zlecenie zewnętrzne przelew SORBNET Wykaz zmian w Regulaminie Regulamin rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych oraz rachunków oszczędnościowych w walutach wymienialnych dla Klientów Indywidualnych Banku BPH S.A. Rodział I Par. 2 pkt.

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat dla Klientów w CaixaBank, S.A. (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce

Taryfa prowizji i opłat dla Klientów w CaixaBank, S.A. (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce Taryfa prowizji i opłat dla Klientów w CaixaBank, S.A. (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce () www.lacaixa.pl SPIS TREŚCI: 1. WARUNKI OGÓLNE 3 2. RACHUNKI BIEŻĄCE 5 3. PRZELEWY KRAJOWE 6 4. PRZELEWY ZAGRANICZNE

Bardziej szczegółowo

Taryfa Opłat, Prowizji i Oprocentowania Kantoru Walutowego dla Przedsiębiorców i Innych Podmiotów

Taryfa Opłat, Prowizji i Oprocentowania Kantoru Walutowego dla Przedsiębiorców i Innych Podmiotów Taryfa Opłat, Prowizji i Oprocentowania Kantoru Walutowego dla Przedsiębiorców i Innych Podmiotów 1 Postanowienia ogólne Postanowienia ogólne 1. Taryfa Opłat, Prowizji i Oprocentowania Kantoru Walutowego

Bardziej szczegółowo

Płatności transgraniczne Warunki współpracy z bankami Bank Handlowy w Warszawie S.A. SWIFT kod CITIPLPX

Płatności transgraniczne Warunki współpracy z bankami Bank Handlowy w Warszawie S.A. SWIFT kod CITIPLPX Płatności transgraniczne Warunki współpracy z bankami Bank Handlowy w Warszawie S.A. SWIFT kod CITIPLPX Niniejsze Warunki współpracy z bankami (dalej Warunki ) dotyczą zasad realizacji przez Bank Handlowy

Bardziej szczegółowo

Rozdział III. Przelew regulowany i przelew SEPA

Rozdział III. Przelew regulowany i przelew SEPA Warunki wykonywania przelewów regulowanych i przelewów SEPA w Banku Spółdzielczym w Stalowej Woli BIC Banku- Swift code Banku: POLUPLPR Bank Spółdzielczy dokonuje przelewów regulowanych i przelewów SEPA

Bardziej szczegółowo

I. Rachunki bankowe klientów instytucjonalnych

I. Rachunki bankowe klientów instytucjonalnych I. Rachunki bankowe klientów instytucjonalnych załącznik Nr 2 do Umowy produktów i usług bankowych Lp korzyści Rodzaj usługi (czynności) warunek korzystania z pakietu Otwarcie pierwszego rachunku pomocniczego

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe wykonywane na rzecz klientów instytucjonalnych (w ramach bankowości detalicznej)

Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe wykonywane na rzecz klientów instytucjonalnych (w ramach bankowości detalicznej) Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe wykonywane na rzecz klientów instytucjonalnych (w ramach bankowości detalicznej) Obowiązuje od 1 kwietnia 2015 r. scan 1/5 9220 Taryfa prowizji i opłat za czynności

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe wykonywane na rzecz klientów instytucjonalnych (w ramach bankowości detalicznej)

Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe wykonywane na rzecz klientów instytucjonalnych (w ramach bankowości detalicznej) Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe wykonywane na rzecz klientów instytucjonalnych (w ramach bankowości detalicznej) Obowiązuje od 15 kwietnia 2015 r. scan 1/6 9220 CZĘŚĆ A Klienci Biznesowi (MIKROPRZEDSIĘBIORSTWA)

Bardziej szczegółowo

FORMY PŁATNOŚCI STOSOWANE OBECNIE ORAZ PREFEROWANE

FORMY PŁATNOŚCI STOSOWANE OBECNIE ORAZ PREFEROWANE FORMY PŁATNOŚCI STOSOWANE OBECNIE ORAZ PREFEROWANE 2/09/2008-22/10/2008 Znaleziono 329 odpowiedzi z 329 odpowiadających wybranym kryteriom UDZIAŁ Kraj DE - Niemcy 55 (16.7%) PL - Polska 41 (12.5%) DK -

Bardziej szczegółowo

Apteki a wejście do UE

Apteki a wejście do UE Apteki a wejście do UE część 2 W poprzednim numerze przedstawiłem ogólne informacje dotyczące aptek, związane z wejściem do UE. Mimo, że na dzień wydania tego numeru Vitaminy C++ nie ma jeszcze oficjalnie

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI DEWIZOWEJ

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI DEWIZOWEJ TARYFA OPŁAT I PROWIZJI obowiązująca od dnia 1 marca 2012 r. SPIS TREŚCI: za obsługę rachunków walutowych płatnych na każde żądanie i oszczędnościowo rozliczeniowych...2 przekazy w obrocie dewizowym...3

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REALIZACJI PRZEZ SGB-BANK S.A. POLECEŃ WYPŁATY W OBROCIE DEWIZOWYM

REGULAMIN REALIZACJI PRZEZ SGB-BANK S.A. POLECEŃ WYPŁATY W OBROCIE DEWIZOWYM Załącznik do Uchwały nr 396/2011 Zarządu SGB-Banku S.A. z dnia 19 grudnia 2011 r. REGULAMIN REALIZACJI PRZEZ SGB-BANK S.A. POLECEŃ WYPŁATY W OBROCIE DEWIZOWYM Poznań, grudzień 2011 S P I S T R E Ś C I

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 25 czerwca 2013 r. Poz. 724 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 17 czerwca 2013 r.

Warszawa, dnia 25 czerwca 2013 r. Poz. 724 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 17 czerwca 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia czerwca 0 r. Poz. 7 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW ) z dnia 7 czerwca 0 r. w sprawie informacji podsumowującej o dokonanych wewnątrzwspólnotowych

Bardziej szczegółowo

Opis formatu komunikatów RFT MT101 Ver. 2009-09-29 BANKOWOŚĆ ELEKTRONICZNA

Opis formatu komunikatów RFT MT101 Ver. 2009-09-29 BANKOWOŚĆ ELEKTRONICZNA Opis formatu komunikatów RFT MT101 Ver. 2009-09-29 BANKOWOŚĆ ELEKTRONICZNA SPIS TREŚCI: 1. Opis formatu pliku RFT MT101 3 2. Szczegółowy opis formatu plików RFT MT101 3 2.1 Oznaczenia użyte w opisie formatu

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po rachunku z usługą e-kantor dla firm

Przewodnik po rachunku z usługą e-kantor dla firm Przewodnik po rachunku z usługą e-kantor dla firm Bankowość elektroniczna Przejdź do meritum 2 Przewodnik po rachunku z usługą e-kantor dla firm Bankowość elektroniczna Aktualizacja: 20 maja 2014 Spis

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI DLA BYŁYCH KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH DZ BANK POLSKA S.A.

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI DLA BYŁYCH KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH DZ BANK POLSKA S.A. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI DLA BYŁYCH KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH DZ BANK POLSKA S.A. Taryfa obowiązuje od 01 lutego 2014 roku Opłaty i prowizje podane są w złotych polskich (PLN), jeżeli nie zaznaczono inaczej.

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w walutach wymienialnych w Banku Spółdzielczym w Grodzisku Wielkopolskim

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w walutach wymienialnych w Banku Spółdzielczym w Grodzisku Wielkopolskim Załącznik do Uchwały nr 117/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Grodzisku Wielkopolskim z dnia 24.11.2015 r. Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w walutach wymienialnych w Banku Spółdzielczym

Bardziej szczegółowo

Warunki wykonywania przekazów w obrocie dewizowym w Hexa Banku Spółdzielczym

Warunki wykonywania przekazów w obrocie dewizowym w Hexa Banku Spółdzielczym Załącznik nr 1 do Instrukcji Realizacja przekazów w obrocie dewizowym przez Hexa Bank Spółdzielczy Warunki wykonywania przekazów w obrocie dewizowym w Hexa Banku Spółdzielczym Rozdział 1. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI DEWIZOWEJ

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI DEWIZOWEJ TARYFA OPŁAT I PROWIZJI SPIS TREŚCI: za obsługę rachunków walutowych płatnych na każde żądanie i oszczędnościowo rozliczeniowych...2 przekazy w obrocie dewizowym...3 za obsługę rachunków terminowych lokat

Bardziej szczegółowo

Taryfa Opłat, Prowizji i Oprocentowania Kantoru Walutowego dla Klientów Indywidualnych

Taryfa Opłat, Prowizji i Oprocentowania Kantoru Walutowego dla Klientów Indywidualnych Taryfa Opłat, Prowizji i Oprocentowania Kantoru Walutowego dla Klientów Indywidualnych 1 Postanowienia ogólne 1. Taryfa Opłat, Prowizji i Oprocentowania Kantoru Walutowego dla Klientów Indywidualnych,

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE- WALUTA WYMIENIALNA- KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W TCZEWIE. - tekst ujednolicony

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE- WALUTA WYMIENIALNA- KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W TCZEWIE. - tekst ujednolicony Załącznik nr uchały nr 73/01 Zarzadu Banku Spółdzielczego w Tczewie z dnia 0.09.01 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE- WALUTA WYMIENIALNA- KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W TCZEWIE -

Bardziej szczegółowo

Zmiany w programie związane z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej Poradnik Użytkownika

Zmiany w programie związane z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej Poradnik Użytkownika Zmiany w programie związane z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej Poradnik Użytkownika River Sp. z o.o. 30-133 Kraków, ul. Juliusza Lea 210 B; tel. (0-12) 638-66-55, fax. (0-12) 636-97-36, e-mail:

Bardziej szczegółowo

Proste Konto Osobiste / MeritumKonto Junior Lp. Rodzaj czynności / usługi Tryb pobierania prowizji / opłaty

Proste Konto Osobiste / MeritumKonto Junior Lp. Rodzaj czynności / usługi Tryb pobierania prowizji / opłaty Szczegółowy wykaz zmian w Taryfie Opłat i Prowizji dla Klienta Indywidualnego w Meritum Banku ICB S.A obowiązującej od dnia 12 czerwca 2012 r. dla Klientów, którzy złożyli wniosek o otwarcie rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe - waluty wymienialne

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe - waluty wymienialne Załacznik do Uchwały 80/2014 Zarządu Banku z dnia 17.11.2014 Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe - waluty wymienialne WYSZCZEGÓLNIONE CZYNNOŚCI STAWKA Podstawowa Minimalna Maksymalna

Bardziej szczegółowo

Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Choszcznie TABELA OPŁAT I PROWIZJI ZA USŁUGI BANKOWE W WALUCIE WYMIENIALNEJ

Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Choszcznie TABELA OPŁAT I PROWIZJI ZA USŁUGI BANKOWE W WALUCIE WYMIENIALNEJ DZIAŁ II Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Choszcznie TABELA OPŁAT I PROWIZJI ZA USŁUGI BANKOWE W WALUCIE WYMIENIALNEJ w Gospodarczym Banku Spółdzielczym w Choszcznie obowiązuje od 31 października 016 roku

Bardziej szczegółowo

IV ROZLICZENIA PIENIĘŻNE W WALUTACH WYMIENIALNYCH

IV ROZLICZENIA PIENIĘŻNE W WALUTACH WYMIENIALNYCH 1. Przelewy zagraniczne 1.1 Realizacja przelewów w trybie standardowym: 1.1.1 SEPA 1.1.2 Regulowany 45 zł 1.1.3 polecenie wypłaty 1 1.2 Realizacja przelewów w trybie niestandardowym 2 1.2.1 w EUR, USD

Bardziej szczegółowo

Struktura pliku wejściowego ipko biznes przelewy zagraniczne (MT103 / CSV)

Struktura pliku wejściowego ipko biznes przelewy zagraniczne (MT103 / CSV) Struktura pliku wejściowego ipko biznes przelewy zagraniczne (T103 / CSV) 1 Spis treści 1. Informacje ogólne... 3 2. Struktura pliku PLA/T103... 3 2.1. Opis formatu pliku... 3 2.2. Struktura pliku... 4

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W WALUTACH WYMIENIALNYCH

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W WALUTACH WYMIENIALNYCH Spółdzielcza Grupa Bankowa Bank Spółdzielczy Duszniki TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W WALUTACH WYMIENIALNYCH SZAMOTUŁY, MARZEC 2015 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Prowizje i opłaty ustalane

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO SPÓŁKA PLUS KREDYT (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r.

TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO SPÓŁKA PLUS KREDYT (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r. Duma Przedsiębiorcy 1/5 TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO SPÓŁKA PLUS KREDYT (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r. Wysokość opłat Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe wykonywane na rzecz klientów instytucjonalnych (w ramach bankowości detalicznej)

Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe wykonywane na rzecz klientów instytucjonalnych (w ramach bankowości detalicznej) Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe wykonywane na rzecz klientów instytucjonalnych (w ramach bankowości detalicznej) Obowiązuje od 1 kwietnia 2015 r. BNP Paribas Bank Polska SA z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Pakiet Wygodny Plus. Pakiet Komfortowy. Pakiet Wygodny. 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł

Pakiet Wygodny Plus. Pakiet Komfortowy. Pakiet Wygodny. 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł RACHUNKI BANKOWE TAB. 1 y Lp. Agro 1. Opłata za 1) 0 zł 2) 15 zł/0 zł 3) 50 zł/0 zł 3) 30 zł 100 zł 10 zł/0 zł 3) 30 zł/0 zł 3) 20 zł 60 zł 2. Otwarcie rachunku bieżącego/pomocniczego jednorazowo 3. Prowadzenie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wypełnienia przelewu walutowego w systemie INGBusinessOnLine

Instrukcja wypełnienia przelewu walutowego w systemie INGBusinessOnLine Instrukcja wypełnienia przelewu walutowego w systemie INGBusinessOnLine Przelew walutowy jest zleceniem, w którym walutą operacji moŝe być dowolna waluta wybrana z listy. MoŜe to być zlecenie na rachunek

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Tabela opłat i prowizji dotycząca rachunków bieżących i pomocniczych

Rozdział I Tabela opłat i prowizji dotycząca rachunków bieżących i pomocniczych Rozdział I Tabela opłat i prowizji dotycząca rachunków bieżących i pomocniczych obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Barcinie od dnia 01.01.2015r. po Aneksie nr 1 z dnia 29.01.2014r. obowiązującym od dnia

Bardziej szczegółowo

Struktura pliku wejściowego ipko biznes PLA/MT103

Struktura pliku wejściowego ipko biznes PLA/MT103 Struktura pliku wejściowego ipko biznes PLA/T103 1 1. Informacje ogólne Niniejszy dokument w sposób szczegółowy opisuje strukturę pliku PLA/T103, czyli standardowego formatu plików elektronicznych, za

Bardziej szczegółowo

Rozdział III Tabela opłat i prowizji dotycząca osób fizycznych

Rozdział III Tabela opłat i prowizji dotycząca osób fizycznych Rozdział III Tabela opłat i prowizji dotycząca osób fizycznych obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Barcinie od dnia 01.01.2015r. po Aneksie nr 1 z dnia 29.01.2014r. obowiązującym od dnia 01.02.2015r.

Bardziej szczegółowo

Wysokość opłat Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku Rozliczeniowego. Otwarcie Rachunku Pomocniczego

Wysokość opłat Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku Rozliczeniowego. Otwarcie Rachunku Pomocniczego Duma Przedsiębiorcy 1/5 TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO FIRMA I EMERYTURA PLUS dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 2 lutego 2015 r. Wysokość opłat

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO IDEALNA FIRMA (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r.

TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO IDEALNA FIRMA (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r. Duma Przedsiębiorcy 1/5 TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO IDEALNA FIRMA (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r. Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku Rozliczeniowego

Bardziej szczegółowo

Czym jest ING BankOnLine? Zamówienie i aktywacja. Logowanie i korzystanie

Czym jest ING BankOnLine? Zamówienie i aktywacja. Logowanie i korzystanie Czym jest ING BankOnLine? ING BankOnLine to bezpłatny dostęp do konta osobistego, firmowego lub oszczędnościowego, przez Internet. Dla kogo: Jest przeznaczony zarówno dla klientów indywidualnych, jak i

Bardziej szczegółowo

Wysokość opłat Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku Rozliczeniowego. Otwarcie Rachunku Pomocniczego

Wysokość opłat Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku Rozliczeniowego. Otwarcie Rachunku Pomocniczego Duma Przedsiębiorcy 1/5 TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO FIRMA TO JA Z PREMIĄ 1 dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, wprowadzona w dnia 30 lipca 2015 r. Wysokość opłat Opłaty podstawowe

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po rachunku e-kantor

Przewodnik po rachunku e-kantor Przewodnik po rachunku e-kantor Bankowość elektroniczna Przejdź do meritum 2 Przewodnik po rachunku e-kantor Bankowość elektroniczna Aktualizacja: 20 maja 2014 Spis treści I. Otwarcie rachunku e-kantor

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI MAZOVIA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI MAZOVIA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Przyjęto Uchwałą nr 97/2015 Zarządu Mazovia Banku Spółdzielczego z dnia 12 sierpnia 2015 roku TARYFA OPŁAT I PROWIZJI TEKST JEDNOLITY Obowiązuje od dnia 17 sierpnia 2015 roku Mazovia Bank Spółdzielczy

Bardziej szczegółowo

Warunki wykonywania przekazów w obrocie dewizowym w Banku Spółdzielczym w Otwocku. Rozdział 1. Postanowienia ogólne.

Warunki wykonywania przekazów w obrocie dewizowym w Banku Spółdzielczym w Otwocku. Rozdział 1. Postanowienia ogólne. Warunki wykonywania przekazów w obrocie dewizowym w Banku Spółdzielczym w Otwocku Rozdział 1. Postanowienia ogólne. 1. Bank Spółdzielczy w Otwocku realizuje przekazy w obrocie dewizowym zgodnie z niniejszymi

Bardziej szczegółowo

Tabela prowizji za czynności bankowe oraz opłat za inne czynności w obszarze Getin Banku dla Klientów indywidualnych byłego Get Banku S.A.

Tabela prowizji za czynności bankowe oraz opłat za inne czynności w obszarze Getin Banku dla Klientów indywidualnych byłego Get Banku S.A. Tabela prowizji za czynności bankowe oraz opłat za inne czynności w obszarze Getin Banku dla Klientów indywidualnych byłego Get Banku S.A. Rachunki bankowe konto osobiste Na WWW Walutowe konto osobiste

Bardziej szczegółowo

cena brutto Opłata za aktywację usługi 250,00 zł 57,50 zł 307,50 zł

cena brutto Opłata za aktywację usługi 250,00 zł 57,50 zł 307,50 zł CENNIK POSTPAID W SIECI LARK MOBILE Obowiązuje od 01.07.2013 r. Informacje o usłudze 1. Usługa Lark Mobile to usługa bezprzewodowego dostępu do sieci Internet. 2. Usługa świadczona jest przez Operatora

Bardziej szczegółowo

Mapa Unii Europejskiej

Mapa Unii Europejskiej Mapa Unii Europejskiej 1. Cele lekcji a) Wiadomości Uczeń zna: nazwy państw Unii Europejskiej, nazwy stolic państw Unii Europejskiej, flagi państw Unii Europejskiej. b) Umiejętności Uczeń potrafi: wskazać

Bardziej szczegółowo

WYPŁATA EMERYTUR I RENT Z ZUS OSOBOM ZAMIESZKAŁYM ZA GRANICĄ

WYPŁATA EMERYTUR I RENT Z ZUS OSOBOM ZAMIESZKAŁYM ZA GRANICĄ Zakład Ubezpieczeń Społecznych WYPŁATA EMERYTUR I RENT Z ZUS OSOBOM ZAMIESZKAŁYM ZA GRANICĄ i Do kogo skierowana jest ulotka? Ulotka określa zasady wypłaty polskich emerytur, rent z tytułu niezdolności

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI DEWIZOWEJ

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI DEWIZOWEJ SPIS TREŚCI: za obsługę rachunków walutowych bieżących... 2 przekazy w obrocie dewizowym... 3 za obsługę rachunków walutowych lokat terminowych... 4 skup i sprzedaż walut obcych w gotówce... 5 czeki w

Bardziej szczegółowo

Regulamin realizacji przez SGB-Bank S.A. poleceń wypłaty w obrocie dewizowym

Regulamin realizacji przez SGB-Bank S.A. poleceń wypłaty w obrocie dewizowym Załącznik do Uchwały nr 331/2012 Zarządu SGB-Banku S.A. z dnia 3 września 2012 r. Regulamin realizacji przez SGB-Bank S.A. poleceń wypłaty w obrocie dewizowym Poznań, październik 2012 S P I S T R E Ś C

Bardziej szczegółowo

Regulamin realizacji przez SGB-Bank S.A. poleceń wypłaty w obrocie dewizowym

Regulamin realizacji przez SGB-Bank S.A. poleceń wypłaty w obrocie dewizowym Załącznik do Uchwały nr 331/2012 Zarządu SGB-Banku S.A. z dnia 3 września 2012 r. Regulamin realizacji przez SGB-Bank S.A. poleceń wypłaty w obrocie dewizowym Poznań, październik 2012 S P I S T R E Ś C

Bardziej szczegółowo

CENNIK STANDARDOWY USŁUGI MOBILNEGO DOSTĘPU DO INTERNETU FreshNet Mobile

CENNIK STANDARDOWY USŁUGI MOBILNEGO DOSTĘPU DO INTERNETU FreshNet Mobile CENNIK STANDARDOWY USŁUGI MOBILNEGO DOSTĘPU DO INTERNETU FreshNet Mobile Obowiązuje od 01.07.2014 r. Informacje o usłudze 1. Usługa FreshNet Mobile to usługa bezprzewodowego dostępu do sieci Internet.

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O. 05. Imię 06. Data urodzenia (dd/mm/rrrr)

WNIOSEK O. 05. Imię 06. Data urodzenia (dd/mm/rrrr) WNIOSEK O q ZMIANĘ DANYCH ADRESOWYCH/NAZWISKA/IMIENIA q WYPŁATĘ ŚWIADCZENIA NA RACHUNEK BANKOWY q ZMIANĘ RACHUNKU BANKOWEGO q WYPŁATĘ ŚWIADCZENIA OSOBY ZAMIESZKAŁEJ ZA GRANICĄ MIEJSCE ZŁOŻENIA PISMA 01.

Bardziej szczegółowo

Tabela Opłat i Prowizji

Tabela Opłat i Prowizji Tabela Opłat i Prowizji rachunków bankowych prowadzonych dla Klientów indywidualnych w Polbank EFG Typ rachunku Rachunek Mistrzowskie Konto Osobiste (do 1.10.2010 r. nazywany Rachunkiem Gotówkowym) Rachunek

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI DLA RACHUNKÓW PROWADZONYCH W ZŁOTYCH POLSKICH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 28 czerwca 2016 r.

TABELA OPŁAT I PROWIZJI DLA RACHUNKÓW PROWADZONYCH W ZŁOTYCH POLSKICH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 28 czerwca 2016 r. 1/8 TABELA OPŁAT I PROWIZJI DLA RACHUNKÓW PROWADZONYCH W ZŁOTYCH POLSKICH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 28 czerwca 2016 r. Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku 0,00 0,00

Bardziej szczegółowo

Usługi dla klientów Konta Inteligo

Usługi dla klientów Konta Inteligo Usługi dla klientów Konta Inteligo Część I. Tabela opłat i prowizji dla kont inteligo prywatnych (indywidualnych i wspólnych) obowiązuje od 1 października 2014 r. Prowizje i opłaty pobierane są zgodnie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI MODUŁU SMS

INSTRUKCJA OBSŁUGI MODUŁU SMS INSTRUKCJA OBSŁUGI MODUŁU SMS Warunkiem koniecznym aby skorzystać z oferty SMS e-logis jest wykupienie abonamentu standardowego z dodatkową opcją sms-50 lub pakietu premium z dodatkową opcją sms-100. Cennik

Bardziej szczegółowo

Taryfa Opłat, Prowizji i Oprocentowania Kantoru Walutowego dla Klientów Indywidualnych

Taryfa Opłat, Prowizji i Oprocentowania Kantoru Walutowego dla Klientów Indywidualnych Taryfa Opłat, Prowizji i Oprocentowania Kantoru Walutowego dla Klientów Indywidualnych 1 Postanowienia ogólne 1. Taryfa Opłat, Prowizji i Oprocentowania Kantoru Walutowego dla Klientów Indywidualnych,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POLECENIA WYPŁATY W OBROCIE DEWIZOWYM W PKO BANKU POLSKIM SA

REGULAMIN POLECENIA WYPŁATY W OBROCIE DEWIZOWYM W PKO BANKU POLSKIM SA REGULAMIN POLECENIA WYPŁATY W OBROCIE DEWIZOWYM W PKO BANKU POLSKIM SA SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ1 Przepisy ogólne... 1 I. Ogólne zasady realizacji polecenia wypłaty w obrocie dewizowym... 1 II. Odpowiedzialność

Bardziej szczegółowo

Warunki wykonywania przekazów w obrocie dewizowym w Banku Spółdzielczym w Otwocku. Rozdział 1. Postanowienia ogólne.

Warunki wykonywania przekazów w obrocie dewizowym w Banku Spółdzielczym w Otwocku. Rozdział 1. Postanowienia ogólne. Warunki wykonywania przekazów w obrocie dewizowym w Banku Spółdzielczym w Otwocku Rozdział 1. Postanowienia ogólne. 1. Bank Spółdzielczy w Otwocku realizuje przekazy w obrocie dewizowym zgodnie z niniejszymi

Bardziej szczegółowo

Wyciąg z Tabeli Prowizji i Opłat dla osób fizycznych dla Pakietów rachunków i kont osobistych, za wyjątkiem db Konta Oszczędnościowego.

Wyciąg z Tabeli Prowizji i Opłat dla osób fizycznych dla Pakietów rachunków i kont osobistych, za wyjątkiem db Konta Oszczędnościowego. Deutsche Bank Wyciąg z Tabeli Prowizji i Opłat dla osób fizycznych dla ów rachunków i kont osobistych, za wyjątkiem db Konta Oszczędnościowego. obowiązuje od 18 września 2013 roku Lp. Cześć I. Obsługa

Bardziej szczegółowo

BANKOWOŚĆ ELEKTRONICZNA. Regulamin Poleceń wypłaty w obrocie dewizowym

BANKOWOŚĆ ELEKTRONICZNA. Regulamin Poleceń wypłaty w obrocie dewizowym BANKOWOŚĆ ELEKTRONICZNA Regulamin Poleceń wypłaty w obrocie dewizowym SPIS TREŚCI DEFINICJE POJĘĆ UŻYTYCH W REGULAMINIE... 3 I. OGÓLNE ZASADY REALIZACJI POLECEŃ WYPŁATY... 6 II. POLECENIA WYPŁATY OTRZYMANE

Bardziej szczegółowo

PRAKTYCZNY PRZEWODNIK DLA WNIOSKODAWCÓW

PRAKTYCZNY PRZEWODNIK DLA WNIOSKODAWCÓW PRAKTYCZNY PRZEWODNIK DLA WNIOSKODAWCÓW PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI AKCJA - ZAGRANICZNA MOBILNOŚĆ SZKOLNEJ KADRY EDUKACYJNEJ W RAMACH PROJEKTÓW INSTYTUCJONALNYCH (VETPRO_COM) I. INFORMACJE OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

Wyciąg z Tabeli Prowizji i Opłat dla osób fizycznych dla Pakietów rachunków i kont osobistych, za wyjątkiem db Konta Oszczędnościowego.

Wyciąg z Tabeli Prowizji i Opłat dla osób fizycznych dla Pakietów rachunków i kont osobistych, za wyjątkiem db Konta Oszczędnościowego. Wyciąg z Tabeli Prowizji i Opłat dla osób fizycznych dla ów rachunków i kont osobistych, za wyjątkiem Konta Oszczędnościowego. obowiązuje od 26 sierpnia 2011 roku Cześć I. Obsługa rachunku bankowego NET

Bardziej szczegółowo

mbank CompanyNet, BRESOK Struktura zbioru importu w formacie BRESOK2

mbank CompanyNet, BRESOK Struktura zbioru importu w formacie BRESOK2 mbank CompanyNet, BRESOK Struktura zbioru importu w formacie BRESOK2 Bankowość Elektroniczna dla klientów korporacyjnych i MSP Wersja 1.0, 25-11-2013 r. 1. Opis formatu BRESOK2 Zbiór jest jednym ciągiem

Bardziej szczegółowo

Zasady realizowania operacji gotówkowych w Banku Pekao S.A.

Zasady realizowania operacji gotówkowych w Banku Pekao S.A. Załącznik nr 1 do Regulaminu zastępczej obsługi kasowej w Banku Gospodarstwa Krajowego Zasady realizowania operacji gotówkowych w Banku Pekao S.A. Spis treści Część 1. Zakres usługi... 2 Część 2. Wpłaty

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZLICZEŃ PIENIĘŻNYCH W OBROCIE KRAJOWYM W PKO BANKU POLSKIM SA

REGULAMIN ROZLICZEŃ PIENIĘŻNYCH W OBROCIE KRAJOWYM W PKO BANKU POLSKIM SA REGULAMIN ROZLICZEŃ PIENIĘŻNYCH W OBROCIE KRAJOWYM W PKO BANKU POLSKIM SA SPIS TREŚCI Rozdział 1... 1 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE... 1 I. Przyjęcie i realizacja zlecenia płatniczego przez Bank... 1 II. Odpowiedzialność

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI MAZOVIA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA ROLNIKÓW

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI MAZOVIA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA ROLNIKÓW Przyjęto Uchwałą nr 74/2015 Zarządu Mazovia Banku Spółdzielczego z dnia 27 maja 2015 roku TARYFA OPŁAT I PROWIZJI TEKST JEDNOLITY Obowiązuje od dnia 1 czerwca 2015 roku Mazovia Bank Spółdzielczy Strona

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE - WALUTY WYMIENIALNE obowiązuje od 31 października 2016r.

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE - WALUTY WYMIENIALNE obowiązuje od 31 października 2016r. 1.. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 1. 13. 14. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE - WALUTY WYMIENIALNE obowiązuje od 31 października 016r. Dział I. Postanowienia ogólne SGB-Bank S.A. pobiera

Bardziej szczegółowo

Dział II. Usługi dla klientów indywidualnych

Dział II. Usługi dla klientów indywidualnych Wyciąg z "Taryfy prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe waluty wymienialne" (opłaty pobierane przez SGB Bank S.A.) obowiązuje od 31 października 2016 roku Dział I. Postanowienia ogólne 1. SGBBank

Bardziej szczegółowo

Wyciąg z Tabeli Prowizji i Opłat dla osób fizycznych dla Pakietów rachunków i kont osobistych, za wyjątkiem db Konta Oszczędnościowego

Wyciąg z Tabeli Prowizji i Opłat dla osób fizycznych dla Pakietów rachunków i kont osobistych, za wyjątkiem db Konta Oszczędnościowego Deutsche Bank Wyciąg z Tabeli Prowizji i Opłat dla osób fizycznych dla ów rachunków i kont osobistych, za wyjątkiem db Konta Oszczędnościowego obowiązuje od 27 kwietnia 2016 roku Część I. Obsługa rachunków

Bardziej szczegółowo

WARUNKI REALIZACJI POLECENIA WYPŁATY W OBROCIE DEWIZOWYM DLA KLIENTÓW NIEPOSIADAJĄCYCH RACHUNKU W PKO BANKU POLSKIM SA

WARUNKI REALIZACJI POLECENIA WYPŁATY W OBROCIE DEWIZOWYM DLA KLIENTÓW NIEPOSIADAJĄCYCH RACHUNKU W PKO BANKU POLSKIM SA WARUNKI REALIZACJI POLECENIA WYPŁATY W OBROCIE DEWIZOWYM DLA KLIENTÓW NIEPOSIADAJĄCYCH RACHUNKU W PKO BANKU POLSKIM SA SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ1 Przepisy ogólne...... 1 I. Ogólne reguły realizacji polecenia

Bardziej szczegółowo

Pakiet nie - pomoc w podróży samochodem

Pakiet nie - pomoc w podróży samochodem Wyciąg z Tabeli Prowizji i Opłat dla osób fizycznych dla ów rachunków i kont osobistych, za wyjątkiem db Konta Oszczędnościowego. obowiązuje od 01 sierpnia 2014 roku Tryb pobierania prowizji/ Cześć I.

Bardziej szczegółowo

Rozp. 1408/71: art. 12; art. 72 Rozp. 574/72: art. 10a; art. 85.2 i 3. 1.1. Nazwisko ( 1a )...

Rozp. 1408/71: art. 12; art. 72 Rozp. 574/72: art. 10a; art. 85.2 i 3. 1.1. Nazwisko ( 1a )... KOMISJA ADMINISTRACYJNA DS. ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO PRACOWNIKÓW MIGRUJĄCYCH Patrz: Pouczenie na stronie 3 E 405 ( 1 ) ZAŚWIADCZE DOTYCZĄCE SUMOWANIA OKRESÓW UBEZPIECZENIA, ZATRUDNIENIA LUB PRACY NA

Bardziej szczegółowo

Recykling odpadów opakowaniowych

Recykling odpadów opakowaniowych GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICACH Wskaźniki Zrównoważonego Rozwoju. Moduł krajowy Więcej informacji: w kwestiach merytorycznych dotyczących: wskaźników krajowych oraz na poziomie

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łobżenicy obowiązująca od dnia 09.01.2013 r.

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łobżenicy obowiązująca od dnia 09.01.2013 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łobżenicy obowiązująca od dnia 09.01.2013 r. Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu nr 3/2013 z dnia 09.01.2013 r. I. Rachunki bieżące i pomocnicze 1.

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA OGÓLNE RACHUNKI II.

POSTANOWIENIA OGÓLNE RACHUNKI II. Spis treści POSTANOWIENIA OGÓLNE... 3 I. RACHUNKI... 4 II. INNE CZYNNOŚCI BANKOWE... 5 III. POŻYCZKI I KREDYTY (produkty wycofane z oferty Banku z dniem 01 maja 2009 r. obsługiwane do zakończenia umów)...

Bardziej szczegółowo

Opis formatu pliku płatności zagranicznych MT103 (Multicash PLA) V.20140404

Opis formatu pliku płatności zagranicznych MT103 (Multicash PLA) V.20140404 Opis formatu pliku płatności zagranicznych MT103 (Multicash PLA) V.20140404 1 Ogólne informacje o pliku MT103 Dokument opisuje format pliku MT103 używanego do importu płatności zagranicznych / przelewów

Bardziej szczegółowo

OTWARCIE I PROWADZENIE RACHUNKU Opłata/Prowizja w PLN. Konsultant 4 każdorazowo 2) Kanały samoobsługowe 0. Każdorazowo Kanały samoobsługowe 8

OTWARCIE I PROWADZENIE RACHUNKU Opłata/Prowizja w PLN. Konsultant 4 każdorazowo 2) Kanały samoobsługowe 0. Każdorazowo Kanały samoobsługowe 8 Obowiązuje od dnia podanego przez Bank w odrębnym komunikacie, nie wcześniej niż 26 sierpnia 213 r. Taryfa prowizji i opłat bankowych PKO Banku Polskiego dla kont Inteligo prywatnych (indywidualnych i

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 89/2015 Zarządu BS w Wysokiej z dnia 24 sierpnia 2015 roku

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 89/2015 Zarządu BS w Wysokiej z dnia 24 sierpnia 2015 roku Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 89/2015 Zarządu BS w Wysokiej z dnia 24 sierpnia 2015 roku TARYFA OPŁAT I PROWIZJI dotycząca rachunków oszczędnościowych, oszczędnościowo-rozliczeniowych, bieżących i pomocniczych

Bardziej szczegółowo

Cennik usług w roamingu

Cennik usług w roamingu Cennik usług w roamingu z dnia 01.07.2014 r. 1. Cennik usług w roamingu (dalej: Cennik ) obowiązuje Abonentów oferty nju mobile będących stroną pisemnej umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych z

Bardziej szczegółowo

BusinessNet Opis formatu pliku eksportu wyciągów dziennych STA

BusinessNet Opis formatu pliku eksportu wyciągów dziennych STA BusinessNet Opis formatu pliku eksportu wyciągów dziennych STA Wersja 2009-09-29 BANKOWOŚĆ ELEKTRONICZNA SPIS TREŚCI 1. Opis formatu pliku STA 3 1.1 Ogólne informacje o pliku STA 3 1.1.1 Co to jest plik

Bardziej szczegółowo

ZASADY REALIZACJI PŁATNOŚCI ZAGRANICZNYCH

ZASADY REALIZACJI PŁATNOŚCI ZAGRANICZNYCH ZASADY REALIZACJI PŁATNOŚCI ZAGRANICZNYCH Użyte w niniejszych Zasadach określenia oznaczają: 1. Bank mbank S.A., 2. Klient osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną,

Bardziej szczegółowo

Konta Osobiste Konta Lokacyjne Plus (1) Konto Lokacyjne. Konto Comfort (2) Konto Premium Konto walutowe A'vista Konto Lokacyjne Plus Standard

Konta Osobiste Konta Lokacyjne Plus (1) Konto Lokacyjne. Konto Comfort (2) Konto Premium Konto walutowe A'vista Konto Lokacyjne Plus Standard TABELA OPROCENTOWANIA, OPŁAT, PROWIZJI I LIMITÓW TRANSAKCYJNYCH W RAIFFEISEN BANK POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA DLA: KONTA OSOBISTEGO, KONTA LOKACYJNEGO ORAZ LIMITU ZADŁUŻENIA W KONCIE OSOBISTYM Konta Osobiste

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Sierpcu dla Rolników Indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Sierpcu dla Rolników Indywidualnych Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Sierpcu dla Rolników Indywidualnych Załącznik do Uchwały Nr 31/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Sierpcu z dnia 21 marca 2014r. Z a s a d y p

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Realizacja przekazów w obrocie dewizowym przez Bank Spółdzielczy w Skierniewicach

Instrukcja Realizacja przekazów w obrocie dewizowym przez Bank Spółdzielczy w Skierniewicach Załącznik nr 1 do Uchwały N 9/2013 Zarządu Banku Spółdzielczego w Skierniewicach z dnia 15.01.2013 r. BANK SPÓŁDZIELCZY W SKIERNIEWICACH Instrukcja Realizacja przekazów w obrocie dewizowym przez Bank Spółdzielczy

Bardziej szczegółowo

Liczba samochodów osobowych na 1000 ludności

Liczba samochodów osobowych na 1000 ludności GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICACH Wskaźniki Zrównoważonego Rozwoju. Moduł krajowy Więcej informacji: w kwestiach merytorycznych dotyczących: wskaźników krajowych oraz na poziomie

Bardziej szczegółowo

Wyciąg z Tabeli Prowizji i Opłat dla osób fizycznych dla Pakietów rachunków i kont osobistych, za wyjątkiem db Konta Oszczędnościowego

Wyciąg z Tabeli Prowizji i Opłat dla osób fizycznych dla Pakietów rachunków i kont osobistych, za wyjątkiem db Konta Oszczędnościowego Deutsche Bank Wyciąg z Tabeli Prowizji i Opłat dla osób fizycznych dla ów rachunków i kont osobistych, za wyjątkiem db Konta Oszczędnościowego obowiązuje od 13 marca 2014 roku Cześć I. Obsługa rachunku

Bardziej szczegółowo

Struktura pliku wejściowego ipko biznes ELIXIR-O

Struktura pliku wejściowego ipko biznes ELIXIR-O Struktura pliku wejściowego ipko biznes ELIXIR-O SPIS TREŚCI INFORACJE OGÓLNE... 3 STRUKTURA PLIKU... 3 STRUKTURA FORATU... 4 Przelew do ZUS... 5 Przelew do US... 6 Przykłady przelewów... 6 Infolinia (pn.

Bardziej szczegółowo

TABELA DLA BANKÓW Tabela obowiązuje od 01.09.2012 1

TABELA DLA BANKÓW Tabela obowiązuje od 01.09.2012 1 TABELA DLA BANKÓW Tabela obowiązuje od 01.09.2012 1 OGÓLNE ZASADY POBIERANIA OPŁAT I PROWIZJI 1. Niniejsza Tabela obowiązuje: a) banki krajowe, b) banki zagraniczne, c) banki posiadające rachunek w Raiffeisen

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi Pakiet Internet w UE w ofercie nju z rachunkiem obowiązuje od dnia 30 czerwca 2015 r.

Regulamin usługi Pakiet Internet w UE w ofercie nju z rachunkiem obowiązuje od dnia 30 czerwca 2015 r. Regulamin usługi Pakiet Internet w UE w ofercie nju z rachunkiem obowiązuje od dnia 30 czerwca 2015 r. 1. Pakiet Internet w UE (dalej: Usługa ) to usługa dostępna dla abonentów oferty nju z rachunkiem

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI MAZOVIA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA FIRM

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI MAZOVIA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA FIRM Przyjęto Uchwałą nr 74/2015 Zarządu Mazovia Banku Spółdzielczego z dnia 27 maja 2015 TARYFA OPŁAT I PROWIZJI TEKST JEDNOLITY Obowiązuje od dnia 1 czerwca 2015 Mazovia Bank Spółdzielczy Strona 1 z 10 SPIS

Bardziej szczegółowo

1) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, mogących mieć wpływ na wysokość prowizji i opłat,

1) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, mogących mieć wpływ na wysokość prowizji i opłat, Tabela Opłat i Prowizji BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego Postanowienia ogólne 1. BIZ Bank - FM Bank PBP S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 39a, 02-672 Warszawa, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Cennik usług prowizje i opłaty

Cennik usług prowizje i opłaty Cennik usług prowizje i opłaty Otwarcie i prowadzenie konta Otwarcie konta Premium Student 1) Junior Miesięczna opłata za prowadzenie konta 0 2) /15 PLN 0 2) /7 PLN 2 PLN 2 PLN Minimalna kwota środków

Bardziej szczegółowo

Rodzaj czynności/usługi

Rodzaj czynności/usługi TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE ORAZ ZA WYKONYWANIE INNYCH CZYNNOŚCI, POBIERANYCH OD KLIENTÓW PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W SOKÓŁCE Część II. Klienci indywidualni 1. Otwarcie rachunku 2. Prowadzenie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Realizacja przekazów w obrocie dewizowym przez Bank Spółdzielczy Skierniewice, 2015 r.

Instrukcja Realizacja przekazów w obrocie dewizowym przez Bank Spółdzielczy Skierniewice, 2015 r. BANK SPÓŁDZIELCZY w SKIERNIEWICACH Instrukcja Realizacja przekazów w obrocie dewizowym przez Bank Spółdzielczy Skierniewice, 2015 r. 1 Spis treści Rozdział 1. Postanowienia ogólne... 4 Rozdział 2. Informacje

Bardziej szczegółowo

Konta Osobiste Konta Lokacyjne Plus (1) Konto Lokacyjne. Konto Comfort (2) Konto Premium Konto walutowe A'vista Konto Lokacyjne Plus Standard

Konta Osobiste Konta Lokacyjne Plus (1) Konto Lokacyjne. Konto Comfort (2) Konto Premium Konto walutowe A'vista Konto Lokacyjne Plus Standard TABELA OPROCENTOWANIA, OPŁAT, PROWIZJI I LIMITÓW TRANSAKCYJNYCH W RAIFFEISEN BANK POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA DLA: KONTA OSOBISTEGO, KONTA LOKACYJNEGO ORAZ LIMITU ZADŁUŻENIA W KONCIE OSOBISTYM Konta Osobiste

Bardziej szczegółowo

WYPŁATA ODSETEK OD PAPIERÓW DŁUŻNYCH

WYPŁATA ODSETEK OD PAPIERÓW DŁUŻNYCH PRZEWODNIK DLA POLSKICH EMITENTÓW PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH WYPŁATA ODSETEK OD PAPIERÓW DŁUŻNYCH (INNYCH NIŻ OBLIGACJE SKARBU PAŃSTWA) Wymiana informacji dotyczących wypłaty świadczeń z tytułu odsetek od

Bardziej szczegółowo

Oferta Banku Zachodniego WBK S.A. na usługę Elektronicznej Identyfikacji NaleŜności dla. Warszawa, 2008-11- 14

Oferta Banku Zachodniego WBK S.A. na usługę Elektronicznej Identyfikacji NaleŜności dla. Warszawa, 2008-11- 14 Oferta Banku Zachodniego WBK S.A. na usługę Elektronicznej Identyfikacji NaleŜności dla Warszawa, 2008-11- 14 I. Opis usługi Elektroniczna Identyfikacja NaleŜności Elektroniczna Identyfikacja NaleŜności

Bardziej szczegółowo