ZADANIE B UBEZPIECZENIE SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZADANIE B UBEZPIECZENIE SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO"

Transkrypt

1 ZADANIE B UBEZPIECZENIE SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO

2 WNIOSEK UBEZPIECZENIA SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO Ubezpieczający Ubezpieczony, miejsca ubezpieczenia GMINA TARNÓW OPOLSKI Gmina Tarnów Opolski reprezentowana przez Wójta Gminy oraz jednostki Wg Wykazu jednostek przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy adres NIP Tarnów Op. ul. Dworcowa 6 REGON Okres Ubezpieczenia ŁĄCZNA SUMA UBEZPIECZENIA: ZGODNIE Z KARTĄ INFORMACYJNĄ ,53 zł Zakres Ubezpieczenia UBEZPIECZENIE SPRZĘTU OD RYZYK WSZYSTKICH Ograniczenia ochrony ubezpieczeniowej wpisać lub NIE SEKCJA I wyłączenia ryzyka ognia NIE wyłączenie ryzyka kradzieŝy z włamaniem i dewast. NIE wył.kosztu naprawy zabezpieczeń NIE wyłączenia ryzyka powodzi i zalania wodą wodociąg. NIE Rozszerzenia ochrony ubezpieczeniowej o wpisać lub NIE ryzyko mobilnego uzytkowania sprzętu przenośnegopoza miejscem ubezpieczenia - podlimit SU = zł ryzyko mobilnego uzytkowania sprzętu zainstalowanego w pojazdach poza miejscem ubezpieczenia obszar Europy obszar Świata NIE zrzeczenie się prawa do regresu wg treści zał. Nr5 ryzyko kradzieŝy zwykłej Miejsce i warunki uŝytkowania sprzętu wpisać lub NIE budynki biurowe i administracyjne strefy zagroŝenia :pyłem,wilgocią, wibracjami NIE szpitale / słuŝba zdrowia NIE tereny pod gołym niebem w ramach miejsca ubezpiecz. NIE szkoły, ośrodki kształcenia i szkolenia place budowy NIE pomieszczenia sprzedaŝy NIE pomieszczenia klimatyzowane strefy dostępne dla publiczności pod poziomem terenu suteryny, piwnice B/D zaklady produkcyjne i magazyny NIE parter, powyŝej parteru strefy zagroŝenia :poŝarem wybuchem NIE instalacja ochrony przepięciowej B/D WyposaŜenie pomieszczen w instalacje konstrukcja budynku wpisać lub NIE instalacje wod-kan,c.o. : z cegły w scianach betonu zbrojonego w podłodze stali NIE pod stropem lub w stropie inne brak Umowa o obsłudze profilaktycznej i naprawach wpisać lub NIE Zasilanie kompleksowa umowa konserwatorska prowadzona jest przez: zasilanie sieciowe producenta,dostawcę urządzenia podtrzymujace B/D wyspecjalizowany serwis - wg bieŝących zleceń agregaty pradotwórcze B/D personel własny UBEZPIECZENIE SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO WG WARTOŚCI odtworzeniowej księgowej brutto SUMA UBEZPIECZENIA SPRZĘTU STACJONARNEGO SUMA UBEZPIECZENIA SPRZĘTU PRZENOSNEGO wpisać lub NIE ŁĄCZNA SUMA UBEZPIECZENIA SPRZĘTU ,96 zł PLN PODLIMIT SU DLA RYZYKA KRADZIEśY ZWYKŁEJ UBEZPIECZENIE OPROGROMOWANIA I NOŚNIKÓW DANYCH koszt odtworzenia danych i licencjonowanego oprogramowania wymienne nośniki danych częstotliwość wykonywania zapasowych kopii danych miejsce przechowywania zapasowych kopii zbiorów danych sposób przechowywania wymiennych nosników danych ,59 zł ,37 zł 5 000,00 zł SEKCJA II SUMY UBEZPIECZENIA ,57 zł rozszerzenia ochrony ubezpieczeniowej wpisać lub NIE LIMIT ODPOWIEDZIALNOSCI Kl. automatycznego ubezpieczenia nowych miejsc ubezpieczenia tak 20% S.U. Kl. automatycznego ubezpieczenia nowego sprzętu tak 20% S.U. Kl. Reprezentantów tak do wys. S.U. str. NIE PLN PLN PLN PLN PLN

3 UBEZPIECZENIE ZWIĘKSZONYCH KOSZTÓW DZIAŁALNOŚCI str. Przewidywane dodatkowe koszty proporcjonalne wynoszą Suma ubezp pln Przewidywane dodatkowe koszty nie proporcjonalne wynoszą Suma ubezp pln Okres odszkodowawczy w miesiącach franszyza redukcyjna dla kosztów dodatkowych w dniach Dzienna kwota ubezpieczenia dla dodatkowych kosztów proporcjonalnych pln Miesięczna kwota ubezpieczenia dla dodatkowych kosztów proporcjonalnych pln wysokość udziału własnego w szkodzie dla dodatkowych kosztów nieproporcjonalnych % naleŝy okreslić orientacyjny maksymalny czas realizacji dostaw części zamiennych FRANSZYZY: sprzęt oprogram kwota Franszyza integralna 200,00 zł 200,00 zł wykupiona nie Franszyza redukcyjna wykupiona tak PRZYCZYNY,LICZBA I WARTOŚĆ SZKÓD W CIĄGU OSTATNICH 5 LAT liczba szkód wartość uzyskanych odszkodowań od zakładów ubezpieczeń przyczyna szkody SUMY UBEZPIECZENIA Z VAT WYPŁATY ODSZKODOWAŃ Z VAT (z zastrzeŝeniem sum podanych w wykazach szczegółowych jako wartości netto) wg zestawienia do Rozdziału IV SIWZ tak tak Wnioskowane Klauzule Brokerskie wg zał. Nr6 Załączniki do wniosku tak nie załącznik Nr1- Szczególne Warunki Ubezpieczenia mienia nie załącznik Nr2.1- Wykaz zbiorczy wartości załącznik Nr2.2 - Wykaz ubezpieczanego SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO tak tak załącznik Nr3- Dodatkowe wyłączenia ochrony stosowane przez Z. Ubezpieczeń nie załacznik Nr4- Dodatkowe klauzule stosowane przez Zakład Ubezpieczeń nie załącznik Nr6- Wykaz Klauzul Brokerskich-treść Klauzul Brokerskich tak Data 12/2013

4 ZAŁĄCZNIK NR 2.1 DO WNIOSKU UBEZPIECZENIA SPRZETU EL. WYKAZY ZBIORCZY WARTOŚCI

5 WYKAZ JEDNOSTEK OBJĘTYCH UBEZPIECZENIEM: WYKAZ MIENIA OBJĘTEGO UBEZPIECZENIEM - zestawienie ogólne wartości sprzętu elektronicznego do 5 lat (miejsce uŝytkowania wg zał. wykazów) : zał. nr 2 do SEL L.P. NAZWA JEDNOSTKI SPRZĘT EL. STACJONARNY DO 5 LAT WG WYKAZU SPRZĘT EL. PRZENOŚNY DO 5 LAT WG WYKAZU OPROGRAMOWANIE SUMA 1. GMINA TARNÓW OP URZĄD GMINY ,00 zł 3 554,70 zł - zł ,70 zł 2. GMINNY OŚRODEK KULTURY ,97 zł 3 299,49 zł - zł ,46 zł 3. GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA ,97 zł 6 555,27 zł 437,43 zł ,67 zł 4. GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ 7 499,98 zł 7 499,98 zł 5. ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ i MIESZKANIOWEJ 6 702,01 zł - zł ,14 zł ,15 zł

6 6. BIURO OBSŁUGI OŚWIATY SAMORZĄDOWEJ 7. PUBLICZNE GIMNAZJUM w TARNOWIE OP ,74 zł ,25 zł - zł ,99 zł 8. PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA im. Mikołaja Kopernika ,83 zł ,54 zł 4 700,00 zł ,37 zł 8.A PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA im. Mikołaja Kopernika Filialna Publiczna Szkoła Podstawowa w Kosorowicach 9. PUBLICZNE GIMNAZJUM w PRZYWORACH ,71 zł ,55 zł - zł ,26 zł A 10.B PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA z ODDZIAŁEM PRZEDSZKOLNYM w KĄTACH OP. PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA w KĄTACH OP. - Oddział Przedszkolny PUBLICZNA SZKOŁA PODST. w KĄTACH OP. Filialna Szkoła w Przyworach ,20 zł ,52 zł - zł ,72 zł - zł 4 790,50 zł - zł 4 790,50 zł 11. PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA w NAKLE 1 268,00 zł ,55 zł - zł ,55 zł 11.A PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA w NAKLE - Oddział Przedszkolny 2 524,18 zł 2 524,18 zł

7 12. PRZEDSZKOLE PUBLICZNE Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI im. bł. Edmunda Bojanowskiego - zł 1 800,00 zł 989,00 zł 2 789,00 zł 13. PUBLICZNE PRZEDSZKOLE w PRZYWORACH 1 159,00 zł 1 159,00 zł 14. PRZEDSZKOLE PUBLICZNE w KOSOROWICACH

8 15. OSP TARNÓW OP. - zł 16. OSP KOSOROWICE - zł 17. OSP PRZYWORY - zł 18. OSP RASZOWA - zł - zł RAZEM ,59 zł ,37 zł ,57 zł ,53 zł L.P. NAZWA JEDNOSTKI SPRZĘT EL. STACJONARNY DO 5 LAT WG WYKAZU SPRZĘT EL. PRZENOŚNY DO 5 LAT WG WYKAZU OPROGRAMOWANIE

9 ZAŁĄCZNIK NR 2.2 DO WNIOSKU UBEZPIECZENIA SPRZETU EL. WYKAZY UBEZPIECZANEGO SPRZĘTU EL.

10 WYKAZ MIENIA ZGŁASZANEGO DO UBEZPIECZENIA: pieczęć jednostki III. A. SPRZĘT KOMPUTEROWY (ELEKTRONICZNY) STACJONARNY DO 5 LAT (KŚT: 491, 492) - sprzęt o wartości jednostkowej pow. 1 tyś. zł LP RODZAJ SPRZĘTU MIEJSCE UśYTKOWANIA TYP/MODEL DATA PROD. lub DATA WPROWADZENIA DO EWIDENCJI NR EWIDENCYJNY WARTOŚĆ KSIĘGOWA BRUTTO (POCZĄTKOWA) ILOŚĆ WARTOŚĆ OGÓŁEM cena za 1 szt. szt komputer + monitor UG Tarnów Opolski 3 845,00 zł - zł 2. komputer + monitor UG Tarnów Opolski 3 845,00 zł - zł komputer + monitor UG Tarnów Opolski 3 845,00 zł komputer + monitor UG Tarnów Opolski 3 845,00 zł komputer + monitor UG Tarnów Opolski 3 845,00 zł komputer + monitor UG Tarnów Opolski 3 845,00 zł komputer + monitor UG Tarnów Opolski 3 845,00 zł komputer + monitor UG Tarnów Opolski 3 845,00 zł komputer + monitor UG Tarnów Opolski 3 845,00 zł komputer + monitor UG Tarnów Opolski 3 845,00 zł komputer + monitor UG Tarnów Opolski 3 845,00 zł komputer + monitor UG Tarnów Opolski 3 845,00 zł komputer + monitor UG Tarnów Opolski 3 845,00 zł - zł - zł - zł - zł - zł SUMA STRONY ,00 zł - zł Z PRZENIESIENIA RAZEM (do przeniesienia) ,00 zł - zł dnia strona... / z... (podpis Ubezpieczającego / Ubezpieczonego)

11 WYKAZ MIENIA ZGŁASZANEGO DO UBEZPIECZENIA: pieczęć jednostki III. B. SPRZĘT KOMPUTEROWY (ELEKTRONICZNY) PRZENOŚNY DO 5 LAT - sprzęt o wartości jednostkowej pow. 1 tyś. zł LP RODZAJ SPRZĘTU MIEJSCE UśYTKOWANIA TYP/MODEL DATA PROD. lub DATA WPROWADZENIA DO EWIDENCJI NR EWIDENCYJNY WARTOŚĆ KSIĘGOWA BRUTTO (POCZĄTKOWA) ILOŚĆ WARTOŚĆ OGÓŁEM cena za 1 szt. szt Notebook Toshiba Portege Urząd Gminy oraz kaŝde miejsce mobilnego uŝytkowania Z930 i3-3217u/4gb/125gb[ssd]/13,3''/w7h 04/ ,70 zł ,70 zł SUMA STRONY 3 554,70 zł 3 554,70 zł Z PRZENIESIENIA RAZEM (do przeniesienia) 3 554,70 zł 3 554,70 zł dnia strona... / z... (podpis Ubezpieczającego / Ubezpieczonego)

12 PIECZĘĆ JEDNOSTKI: III. A. SPRZĘT KOMPUTEROWY (ELEKTRONICZNY) STACJONARNY DO 5 LAT LP RODZAJ SPRZĘTU MIEJSCE UŻYTKOWANIA TYP/MODEL DATA PROD. NR FABRYCZNY LUB NR EWIDENCYJNY WARTOŚĆ KSIĘGOWA BRUTTO (POCZĄTKOWA) cena za 1 szt. ILOŚĆ WARTOŚĆ OGÓŁEM szt DELL OPTIPLEX 1 Zestaw komputerowy +monitor GOK TARNÓW OPOLSKI JJZS3J 2199,66 zł ,94 zł 2 PROJEKTOR DELL GOK TARNÓW OPOLSKI 3 FAXTELEFON GOK TARNÓW OPOLSKI 4 DRUKARKA GOK TARNÓW OPOLSKI DELL 1209S ,64 zł ,64 zł PANASONIC KX- FL613PD FBWAD ,75 zł 1 899,75 zł SAMSUNG SCX4725 FN BAKQ410018T 1099,22 zł ,22 zł 5 ERGONOMICZNA KLAWIATURA GOK TARNÓW OPOLSKI ,79 zł ,79 zł 6 RAMKA ZAPOBIEGAJĄCA WCIŚNIĘCIU KILKU GOK TARNÓW KLAWISZY OPOLSKI NA RAZ ,98 zł 1 996,98 zł 7 MANIPULATOR KULOWY GOK TARNÓW OPOLSKI ,65 zł ,65 zł 8 SUMA STRONY 9 797,69 zł ,97 zł Z PRZENIESIENIA RAZEM (do przeniesienia) 9 797,69 zł ,97 zł (podpis i pięczęć imienna kierownika jednostki) Strona 1 z 3

13 PIECZĘĆ JEDNOSTKI: III. B. SPRZĘT KOMPUTEROWY (ELEKTRONICZNY) PRZENOŚNY DO 5 LAT LP RODZAJ SPRZĘTU MIEJSCE UŻYTKOWANIA TYP/MODEL DATA PROD. NR FABRYCZNY LUB NR EWIDENCYJNY WARTOŚĆ KSIĘGOWA BRUTTO (POCZĄTKOWA) cena za 1 szt. ILOŚĆ WARTOŚĆ OGÓŁEM szt NOTEBOOK GOK TARNÓW OPOLSKI DELL INSPIRON LQVZS3J 3299,49 zł ,49 zł SUMA STRONY 3 299,49 zł 3 299,49 zł Z PRZENIESIENIA RAZEM (do przeniesienia) 3 299,49 zł 3 299,49 zł (podpis i pięczęć imienna kierownika jednostki) Strona 2 z 3

14 RODZAJ JEDNOSTKI: Gminna Biblioteka Publiczna w Tarnowie Op. STRONA A. SPRZĘT KOMPUTEROWY (ELEKTRONICZNY) STACJONARNY DO 5 LAT LP RODZAJ SPRZĘTU LOKALIZACJA TYP/MODEL NR SERYJNY ILOŚĆ WARTOŚĆ OGÓŁEM szt Tarnów Opolski, Osiedle Zakładowe 7, tarnów Opolski 1. Urzadzenie wielofuncyjne HP OfficeJet 7000 SMY9B11101J 1 965,23 zł 2. Drukarka Color LaserJet CM2320fxi SCNFNB1FG ,22 zł 3. Router bezprzewodowy T-Link TL-WA500G 09A ,92 zł Przywory ul. Krapkowicka 1 4. Komputer HP Compaq 6005Pro SFF AXB22 250G 4GB PC SCZC0039XYW 1 5. Monitor LA190055wg SCNC94216BM 1 6. Komputer HP Compaq 6005Pro SFF AXB22 250G 4GB PC SCZC0039XTZ 1 7. Monitor LA190055wg SCNC94216BV 1 8. Urządzenie wielofuncyjne HP OfficeJet Pro 8500 SMY9AQ620GH 1 325,56 zł Nakło, ul. Przedszkolna 1 5. Komputer HP Compaq 6005Pro SFF AXB22 250G 4GB PC SCZC0039XSZ 1 6. Monitor LA190055wg SCNC9420VBL 1 7. Komputer HP Compaq 6005Pro SFF AXB22 250G 4GB PC SCZC0039XXW 1 8. Monitor LA190055wg SCNC Urządzenie wielofuncyjne HP OfficeJet Pro 8500 SMY0AMM611ZX ,56 zł Raszowa, ul. Nakielska Komputer HP Compaq 6005Pro SFF AXB22 250G 4GB PC SCZC0039XXR Monitor LA190055wg SCNC94226J Komputer HP Compaq 6005Pro SFF AXB22 250G 4GB PC SCZC0039XWZ Monitor LA190055wg SCNC94216BT Urządzenie wielofuncyjne HP OfficeJet Pro 8500 SMY9AM ,56 zł 2 360,32 zł 2 360,32 zł 2 360,32 zł 2 360,32 zł 2 360,32 zł 2 360,32 zł SUMA STRONY ,97 zł Z PRZENIESIENIA - zł RAZEM (do przeniesienia) ,97 zł

15 STRONA RODZAJ JEDNOSTKI: Gminna Biblioteka Publiczna w Tarnowie Op. B. SPRZĘT KOMPUTEROWY (ELEKTRONICZNY) PRZENOŚNY DO 5 LAT LP RODZAJ SPRZĘTU LOKALIZACJA TYP/MODEL NR FABRYCZNY LUB ILOŚĆ WARTOŚĆ OGÓŁEM NR EWIDENCYJNY szt Tarnów Opolski, Osiedle Zakładowe 7, Tarnów Opolski 15. Laptop HP ProBook 4510s T GB/250 Red PC SCU0031NBD ,01 zł 16. Projektor Hitachi ED - X40 HOAE ,70 zł 17. Aparat Cyfrowy BenQ E1220 ID ,89 zł Przywory ul. Krapkowicka Aparat Cyfrowy BenQ E1220 ID ,89 zł Nakło, ul. Przedszkolna Aparat Cyfrowy BenQ E1220 ID ,89 zł Raszowa, ul. Nakielska Aparat Cyfrowy BenQ E1220 ID ,89 zł SUMA STRONY Z PRZENIESIENIA RAZEM (do przeniesienia) 6 555,27 zł ,97 zł ,24 zł RODZAJ JEDNOSTKI: Gminna Biblioteka Publiczna w Tarnowie Op. C. OPROGRAMOWANIE SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO UśYTKOWANEGO NIE DŁUśEJ NIś 5 LAT LP RODZAJ SPRZĘTU LOKALIZACJA TYP/MODEL NR FABRYCZNY LUB NR EWIDENCYJNY ILOŚĆ WARTOŚĆ OGÓŁEM Tarnów Opolski, Osiedle Zakładowe 7, Tarnów Opolski 21. Program antywirusowy Kaspersky Security ,49 zł Przywory ul. Krapkowicka Program antywirusowy Kaspersky Security licencje 2 124,98 zł Nakło, ul. Przedszkolna Program antywirusowy Kaspersky Security licencje 2 124,98 zł Raszowa, ul. Nakielska Program antywirusowy Kaspersky Security licencje 2 124,98 zł szt SUMA STRONY Z PRZENIESIENIA 437,43 zł ,24 zł

16 PIECZĘĆ JEDNOSTKI: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnowie Opolskim ul. Osiedle Zakładowe 7, Tarnów Opolski III. A. SPRZĘT KOMPUTEROWY (ELEKTRONICZNY) STACJONARNY DO 5 LAT LP RODZAJ SPRZĘTU MIEJSCE UŻYTKOWANIA TYP/MODEL DATA PROD. NR FABRYCZNY LUB NR EWIDENCYJNY WARTOŚĆ KSIĘGOWA BRUTTO (POCZĄTKOWA) cena za 1 szt. ILOŚĆ WARTOŚĆ OGÓŁEM szt komputer GOPS ,00 zł - zł 2 komputer(systemowy) GOPS ,00 zł - zł 3 komputer z monitorem GOPS ,98 zł - zł SUMA STRONY 7 499,98 zł - zł Z PRZENIESIENIA RAZEM (do przeniesienia) 7 499,98 zł - zł (podpis i pięczęć imienna kierownika jednostki) Strona 1 z 3

17 PIECZĘĆ JEDNOSTKI: ZGKiM III. A. SPRZĘT KOMPUTEROWY (ELEKTRONICZNY) STACJONARNY DO 5 LAT LP RODZAJ SPRZĘTU MIEJSCE UŻYTKOWANIA TYP/MODEL DATA PROD. NR FABRYCZNY LUB NR EWIDENCYJNY WARTOŚĆ KSIĘGOWA BRUTTO (POCZĄTKOWA) cena za 1 szt. ILOŚĆ WARTOŚĆ OGÓŁEM szt komputer, monitor, klawiatura pokój mistrzów inter Care Duo 2009 TO/ ,00 zł ,00 zł 2 komputer, monitor, klawiatura pokój księgowości inter Care Duo 2009 TO/ ,00 zł ,00 zł 3 komputer, monitor, klawiatura pokój kierownika DELL 2013 TO/ ,01 zł ,01 zł SUMA STRONY 6 702,01 zł 6 702,01 zł Z PRZENIESIENIA RAZEM (do przeniesienia) 6 702,01 zł 6 702,01 zł (podpis i pięczęć imienna kierownika jednostki) Strona 1 z 3

18 PIECZĘĆ JEDNOSTKI: ZGKiM III. C. OPROGRAMOWANIE SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO LP RODZAJ SPRZĘTU MIEJSCE UŻYTKOWANIA TYP/MODEL DATA PROD. NR FABRYCZNY LUB NR EWIDENCYJNY WARTOŚĆ KSIĘGOWA BRUTTO (POCZĄTKOWA) cena za 1 szt. ILOŚĆ WARTOŚĆ OGÓŁEM szt program THB Inkasent PSION + kasa "INKASENT" W/9 2586,40 zł ,40 zł 2 program ZGK Kasa v.2010 WIN 32 W/5 4932,00 zł ,00 zł 3 program Budżet księgowość księgowość budżetowa W/2 2470,74 zł ,74 zł 4 program kadry i płace wersja prestige W/ ,00 zł ,00 zł SUMA STRONY ,14 zł ,14 zł Z PRZENIESIENIA RAZEM (do przeniesienia) ,14 zł ,14 zł (podpis i pięczęć imienna kierownika jednostki) Strona 3 z 3

19 PIECZĘĆ JEDNOSTKI: Publiczne Gimnazjum ul. Kopernika Tarnów Opolski III. A. SPRZĘT KOMPUTEROWY (ELEKTRONICZNY) STACJONARNY DO 5 LAT LP RODZAJ SPRZĘTU MIEJSCE UŻYTKOWANIA TYP/MODEL DATA PROD. NR FABRYCZNY LUB NR EWIDENCYJNY WARTOŚĆ KSIĘGOWA BRUTTO (POCZĄTKOWA) cena za 1 szt. ILOŚĆ WARTOŚĆ OGÓŁEM szt Terminale sieci e-szkoła WyseC90LEW2G/1G) with Internal Monitor Samsung SyncMaster 21,5" ,18 zł ,96 zł 2 UPS e-szkoła CyberPower PR ,39 zł ,39 zł 3 Szafa serwerowa e-szkoła RMA 15U 800x ,63 zł ,63 zł 4 Router WAN e-szkoła CISCO 1920 (moduł karta Cisco HWIC-4SHDSL) ,73 zł ,73 zł 5 Serwer 1 - serwer terminali e-szkoła IBM x 3250 M ,99 zł ,99 zł 6 Serwer 2 - serwer zasobów e-szkoła IBM x 3250 M ,67 zł ,67 zł 7 Macierz dyskowa e-szkoła QNAP TS ,31 zł ,31 zł 8 Infokiosk (zewnętrzny natynkowy) e-szkoła Komputer Dell Optiplekx ,12 zł ,12 zł 9 Sieciowy punkt wizualizacji danych e-szkoła wizualizer ELMO/L1ex ,12 zł ,24 zł 10 Urządzenie wielofunkcyjne - drukarka e-szkoła Toshiba estudio ,22 zł ,22 zł 11 Przełącznik do Jednostki Oświatowej e-szkoła Cisco Catalyst WS-C2960S ,63 zł ,63 zł 12 Urządzenie do zarządzania siecią WiFi e-szkoła Kontroler Wi-Fi 2100 Series WLAN ,15 zł ,15 zł (podpis i pięczęć imienna kierownika jednostki) Strona 1 z 4

20 PIECZĘĆ JEDNOSTKI: Publiczne Gimnazjum ul. Kopernika Tarnów Opolski 13 Urzadzenie zapewniajace punkty - punkt dostępowy sieci e-szkoła ,21 zł ,21 zł 14 Sieciowy zestaw multimedialny e-szkoła Projektor krótkoogniskowy ED, Tablica interaktywna Smart, Głośniki Mediatech ,41 zł ,05 zł 15 Tablica multimedialna s. nr 10 IQ Board PS ,89 zł ,89 zł 16 Urządzenie wielofunkcyjne sekretariat LEXMARK x925de ,00 zł ,00 zł 17 Ksero sekretariat KONICA ,60 zł ,60 zł 18 Ksero pokój nauczycielski KONICA ,00 zł ,00 zł 19 Komputer Centrum multimedialne Actima Nevada ,00 zł ,00 zł 20 Monitor LCD 21 Urzadzenie wielofunkcyjne Centrum multimedialne Centrum multimedialne Belinea 1705 S ,00 zł 4 740,00 zł Lexmark x342n ,00 zł ,00 zł 22 Komputer serwer s. nr 13 NTT TYTAN 945GCMX-S2 MEN ,00 zł ,00 zł 23 Komputer uczniowski s. nr 13 NTT Business W ,00 zł ,00 zł 24 Komputer uczniowski - stacja robocza s. nr 13 NTT Business W ,00 zł ,00 zł z portem FireWire 25 Skaner s. nr 13 ScanJet ,00 zł 1 507,00 zł 26 Drukarka laserwa s. nr ,00 zł 1 725,00 zł 27 Monitor LCD 19 s. nr 13 Samsung 920NW ,00 zł ,00 zł 28 Drukarka pokój nauczycielski Samsung ML ,00 zł 1 225,00 zł 29 Monitor LCD pokój nauczycielski Samsung ,00 zł 1 435,00 zł 30 Komputer pokój nauczycielski Samsung ,00 zł 1 974,00 zł 31 Telewizor s. nr 53 LCD LG ,50 zł ,50 zł (podpis i pięczęć imienna kierownika jednostki) Strona 2 z 4

21 PIECZĘĆ JEDNOSTKI: Publiczne Gimnazjum ul. Kopernika Tarnów Opolski 32 Pracownia Mentor Plus s. nr 10 Pulpit lektora - Mentor 24-1 szt., Moduł komunikacyjny z komputerem wbudowany w pulpit sterowniczy - Mentor RS/USB - 1 szt., Pakiet PC Manager - Mentor PCM - 1 szt., Przyłaczka słuchawkowe - Mentor DIN - 24 szt., Słuchawki z mikrofonem - MB GMH D D - 25 szt., okablowanie - Mentor - 24 szt., HP ProBook 4530s i3-2310m 15,6 LED HD 320 DVD INT Win7 Professional 64Bit + Office 2010 Pre- Loaded+ HP Basic Carryin Case - 1 szt., multimedialny program do j. ang. - YDP New Reflex, zestaw audio: wzmacniacz+2 głośniki - Mentor MW-40-1 szt ,10 zł ,10 zł 33 Tablica multimedialna s. nr 62 IQ Board 3742,89 zł ,89 zł 34 System alarmowy ,46 zł ,46 zł SUMA STRONY ,85 zł ,74 zł Z PRZENIESIENIA RAZEM (do przeniesienia) ,85 zł ,74 zł III. B. SPRZĘT KOMPUTEROWY (ELEKTRONICZNY) PRZENOŚNY DO 5 LAT LP RODZAJ SPRZĘTU MIEJSCE UŻYTKOWANIA TYP/MODEL DATA PROD. NR FABRYCZNY LUB NR EWIDENCYJNY WARTOŚĆ KSIĘGOWA BRUTTO (POCZĄTKOWA) cena za 1 szt. ILOŚĆ WARTOŚĆ OGÓŁEM szt Projektor przenośny e-szkoła Hitachi ED-X26/ ,25 zł ,25 zł 2 Mobilne punkty dostępu do sieci e-szkoła ThinkPad x 220 i5-2520m 12.5 LCD ,62 zł ,00 zł SUMA STRONY 4 171,87 zł ,25 zł Z PRZENIESIENIA RAZEM (do przeniesienia) 4 171,87 zł ,25 zł (podpis i pięczęć imienna kierownika jednostki) Strona 3 z 4

22 PIECZĘĆ JEDNOSTKI: Publiczna Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Tarnowie Op III. A. SPRZĘT KOMPUTEROWY (ELEKTRONICZNY) STACJONARNY DO 5 LAT LP RODZAJ SPRZĘTU MIEJSCE UŻYTKOWANIA TYP/MODEL DATA PROD. NR FABRYCZNY LUB NR EWIDENCYJNY WARTOŚĆ KSIĘGOWA BRUTTO (POCZĄTKOWA) ILOŚĆ WARTOŚĆ OGÓŁEM cena za 1 szt. szt telewizor sala nr.4 LCD32LG300D Dz.7/ ,00 zł ,00 zł telewizor świetlica LG42LF Dz.7/ ,00 zł ,00 zł komputer sekretariat Dz. 7/ ,00 zł ,00 zł tabloca interaktywna sala nr. 6 IKUBOARD Dz. 6/ ,00 zł ,00 zł tablica interaktywna sala nr. 2k, 3, 4 Returmstar Dz. 14/ ,89 zł ,67 zł telewizor sala nr. 2k, 2, 8 LCDLG42LE Dz. 14/ ,50 zł ,50 zł urządzenie wielofunkcyjne sekretariat Lexmark Dz. 14/ ,00 zł ,00 zł przełączniki dla jednostki oświatowej serwerownia ,63 zł ,63 zł urządzenie do zarządzania siecią wifi serwerownia ,15 zł ,15 zł urządzenie zapewniające punkty wifi serwerownia ,21 zł ,21 zł sieciowy zestaw multimedialny sala nr.1, 2, 5, 7, ,41 zł ,05 zł UPS ochrona łącz internetowych serwerownia ,39 zł ,39 zł szafa serwerowa serwerownia ,63 zł ,63 zł ruter WAN dla jednostki oświatowej serwerownia ,73 zł ,73 zł serwer 1- serwer terminal serwerownia , ,99 (podpis i pięczęć imienna kierownika jednostki) Strona 1 z 4

23 PIECZĘĆ JEDNOSTKI: Publiczna Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Tarnowie Op serwer 2 - serwer zasobów serwerownia , ,67 macierz dyskowa serwerownia , ,31 zewnętrzny puknt dostępu do sieci wifi przed budynkiem szkoły , ,12 sieciowy projektor multimedialny sala nr. 1, 2, 5, 7, , ,25 sieciowe urządzenie wielofuknkcyjne pokój nauczycielski , ,21 terminale sieciowe w każdej Sali lekcyjnej, w bibliotece, sekterariat, świetlica, pokój naucz, kancelaria, pedagog , ,32 SUMA STRONY ,17 zł ,83 zł Z PRZENIESIENIA RAZEM (do przeniesienia) ,17 zł ,83 zł (podpis i pięczęć imienna kierownika jednostki) Strona 2 z 4

24 PIECZĘĆ JEDNOSTKI: Publiczna Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Tarnowie Op III. B. SPRZĘT KOMPUTEROWY (ELEKTRONICZNY) PRZENOŚNY DO 5 LAT LP RODZAJ SPRZĘTU MIEJSCE UŻYTKOWANIA TYP/MODEL DATA PROD. NR FABRYCZNY LUB NR EWIDENCYJNY WARTOŚĆ KSIĘGOWA BRUTTO (POCZĄTKOWA) ILOŚĆ WARTOŚĆ OGÓŁEM cena za 1 szt. szt mobilne punkty dostępu do sieci sala nr. 3, pokój nauczycielski ,62 zł ,00 zł kamera cyfrowa szkoła SONY Dz. 7/ ,01 zł ,01 zł rzutnik do slajdów sala nr. 7 NOVAMAT130AV Dz. 7/ ,50 zł ,50 zł projektor sala nr. 6 BENQMP Dz. 7/ ,50 zł ,50 zł laptop sala nr. 5 ASUS Dz. 7/ ,50 zł ,50 zł kamera cyfrowa szkoła Sony BCR-SR Dz. 12/ ,50 zł ,50 zł notebook z oprogramowaniem sala nr. 4, 1, 2k, 3, 3k Toshiba Dz. 14/7 2330,85 zł ,25 zł projektor multimedialny sala nr 3k, świetlica, 4 Hitachi Dz. 14/7 3196,76 zł ,28 zł sprzęt nagłaśniający sekretariat BEHRINGEN rok ,00 zł ,00 zł notebook Lenovo IdeaPadB590(15,6 Windows 7 HP) ,00 zł ,00 zł notebook Lenovo G ,00 zł ,00 zł laptop+stacje dokujące Transformer TF300TG 3G 32GB 2550,00 zł ,00 zł monitor 18,5 Philips LCD 4180,00 zł ,00 zł SUMA STRONY 30880,24 zł ,54 zł Z PRZENIESIENIA RAZEM (do przeniesienia) 30880,24 zł ,54 zł (podpis i pięczęć imienna kierownika jednostki) Strona 3 z 4

25 PIECZĘĆ JEDNOSTKI: Publiczna Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Tarnowie Op III. C. OPROGRAMOWANIE SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO LP RODZAJ SPRZĘTU MIEJSCE UŻYTKOWANIA TYP/MODEL DATA PROD. NR FABRYCZNY LUB NR EWIDENCYJNY WARTOŚĆ KSIĘGOWA BRUTTO (POCZĄTKOWA) ILOŚĆ WARTOŚĆ OGÓŁEM cena za 1 szt. szt pakiet biurowy office licencji pracownia komputerowa ,00 zł ,00 zł pakiet antywirusowy szkoła ,00 zł 1 500,00 zł pakiet antywirusowy serwer pracownia komputerowa ,00 zł 1 350,00 zł SUMA STRONY 4 700,00 zł 4 700,00 zł Z PRZENIESIENIA RAZEM (do przeniesienia) 4 700,00 zł 4 700,00 zł (podpis i pięczęć imienna kierownika jednostki) Strona 4 z 4

26 PIECZĘĆ JEDNOSTKI: Publiczne Gimnazjum w Przyworach III. A. SPRZĘT KOMPUTEROWY (ELEKTRONICZNY) STACJONARNY DO 5 LAT LP RODZAJ SPRZĘTU MIEJSCE UŻYTKOWANIA TYP/MODEL DATA PROD. NR FABRYCZNY LUB NR EWIDENCYJNY WARTOŚĆ KSIĘGOWA BRUTTO (POCZĄTKOWA) ILOŚĆ WARTOŚĆ OGÓŁEM cena za 1 szt. szt Tablica Eno magnetyczna, ceramiczna sala nr.6 Eno r.US/800/C ,00 zł ,00 zł 2. Projektor multimedialny Chitachi sala nr.1 CP-X r.EFFOHE ,77 zł ,77 zł 3. Tablica interaktywna IQ Board PS 80 sala nr.8 IQ Board PS r. SO80LCXJW701OC ,89 zł ,89 zł 4. Telewizor LCD sala nr.2 LG42LE r. 102WR6X4B ,50 zł ,50 zł 5. Projektor multimedialny o ultra krótkiej sala odległości nr.8 projekcyjnej Hitachi ED-A r. EOA101EFFVUIE ,77 zł ,77 zł 6. Tablica interaktywna IQ Board PS 80 sala nr.8 nr.7 IQ Board PS S080LCXJW ,89 zł ,89 zł 7. Tablica interaktywna IQ Board PS 80 sala nr.8 nr.1 IQ Board PS r. SO80LCXJW701OC ,89 zł ,89 zł 8. Projektor Nec NP210G sala nr.6 NP. 210 G r EF 1 350,00 zł ,00 zł Komputronik z oprogramowaniem sekretariat Sensilo MX r. KT ,00 zł 1 629,00 zł SUMA STRONY ,71 zł ,71 zł Z PRZENIESIENIA RAZEM (do przeniesienia) ,71 zł ,71 zł (podpis i pięczęć imienna kierownika jednostki) Strona 1 z 3

27 PIECZĘĆ JEDNOSTKI: Publiczne Gimnazjum w Przyworach III. B. SPRZĘT KOMPUTEROWY (ELEKTRONICZNY) PRZENOŚNY DO 5 LAT LP RODZAJ SPRZĘTU MIEJSCE UŻYTKOWANIA TYP/MODEL DATA PROD. NR FABRYCZNY LUB NR EWIDENCYJNY WARTOŚĆ KSIĘGOWA BRUTTO (POCZĄTKOWA) ILOŚĆ WARTOŚĆ OGÓŁEM cena za 1 szt. szt Notebok Toschiba C-660-1CR i 3-380M sala z oprogramowaniem nr.8 C r.Z378093KSS60ROOWU 2330,85 zł ,85 zł 2.Totebok Notebok Toschiba C-660 C-660-1CR i i 3380M z sala oprogramowaniem nr.7 C rZA379C11KIZA ,85 zł ,85 zł 3. HP Pro Boks z oprogramowaniem sala nr.4 Pro Book 4530s r.brak 2 330,85 zł ,85 zł 4. Samsung Series 3 z oprogramowaniemsala nr.1 LT-I15-Sam r. HVWT91QC ,00 zł ,00 zł 5. Samsung z oprogramowaniem gabinet dyrektora NP. 53OU3B-A03PL brown+adapter ,00 zł ,00 zł SUMA STRONY ,55 zł ,55 zł Z PRZENIESIENIA RAZEM (do przeniesienia) ,55 zł ,55 zł (podpis i pięczęć imienna kierownika jednostki) Strona 2 z 3

28 PIECZĘĆ JEDNOSTKI: Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałem Przedszkolnym w Kątach Op. - Szkoła III. A. SPRZĘT KOMPUTEROWY (ELEKTRONICZNY) STACJONARNY DO 5 LAT LP RODZAJ SPRZĘTU MIEJSCE UŻYTKOWANIA TYP/MODEL DATA PROD. NR FABRYCZNY LUB NR EWIDENCYJNY WARTOŚĆ KSIĘGOWA BRUTTO (POCZĄTKOWA) ILOŚĆ 4 cena za 1 szt. szt Projektor multimedialny sala nr 2 EPSON 2009 Dz. 7-poz ,00 zł ,00 zł 2 Rzutnik - projektor sala nr 8 BENQ 2010 Dz.7 - poz ,50 zł ,50 zł 3 Kserokopiarka sekretariat KONICA MINOLTA 2010 Dz poz ,00 zł ,00 zł 4 Tablica interaktywna sala nr 9 QOMO 2011 DZ. Śr. U - poz ,00 zł ,00 zł 5 Projektor sala nr 9 EPSON 2011 Dz. Śr. U - poz ,99 zł ,99 zł 6 Projektor multimedialny sala 1, 4, 12 HITACHI 2011 Dz. Śr. U - poz ,77 zł ,31 zł 7 Tablica interaktywna sala nr 8, 12 RETUNSTAR 2011 Dz. Śr. U - poz ,89 zł ,78 zł 8 Ekran standardowy elektryczny sala nr 1 ADEO 2011 Dz. Śr. U - poz ,68 zł ,68 zł Sprzęt komputerowy wrza z 9 oprzyrzadow.i oprogramow. sala nr Dz.7 - poz ,44 zł ,44 zł 10 Telewizor LCD sla nr 9 LG 2011 Dz. Śr.U - poz ,50 zł ,50 zł SUMA STRONY ,77 zł ,20 zł Z PRZENIESIENIA RAZEM (do przeniesienia) ,77 zł ,20 zł (podpis i pięczęć imienna kierownika jednostki) Strona 1 z 3

29 PIECZĘĆ JEDNOSTKI: Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałem Przedszkolnym w Kątach Op. - Szkoła III. B. SPRZĘT KOMPUTEROWY (ELEKTRONICZNY) PRZENOŚNY DO 5 LAT LP RODZAJ SPRZĘTU MIEJSCE UŻYTKOWANIA TYP/MODEL DATA PROD. NR FABRYCZNY LUB NR EWIDENCYJNY WARTOŚĆ KSIĘGOWA BRUTTO (POCZĄTKOWA) ILOŚĆ WARTOŚĆ OGÓŁEM cena za 1 szt. szt Rzutnik slajdów sala nr 1 NOVAMAT Dz. 7 - poz ,50 zł ,50 zł 2 Laptop sala nr 8 ASUS 2010 Dz. 7 - poz ,50 zł ,50 zł 3 Kamera cyfrowa sekretariat SONY 2010 Dz.7 - poz ,50 zł ,50 zł 4 Laptop sala nr 9 LENOVO 2010 Dz. Śr.U. - poz ,00 zł ,00 zł 5 Laptop sala 1, 4, 12, dyr.,sek TOSHIBA 2011 Dz. Śr.U. - poz ,85 zł ,25 zł 6 Projektor multimedialny sala nr 8 HITACHI 2011 Dz. Śr. U. - poz ,77 zł ,77 zł 7 Taboret elektryczny "Egaz" sala nr 1 KE Dz. Śr. U. - poz ,00 zł ,00 zł SUMA STRONY ,12 zł ,52 zł Z PRZENIESIENIA RAZEM (do przeniesienia) 15447,12 zł 24770,52 zł III. C. OPROGRAMOWANIE SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO (podpis i pięczęć imienna kierownika jednostki) Strona 2 z 3

ZADANIE B UBEZPIECZENIE SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO

ZADANIE B UBEZPIECZENIE SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO ZADANIE B UBEZPIECZENIE SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO WNIOSEK UBEZPIECZENIA SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO Ubezpieczający Ubezpieczony, miejsca ubezpieczenia GMINA TARNÓW OPOLSKI Gmina Tarnów Opolski reprezentowana

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr.6 WYKAZ KLAUZUL BROKERSKICH WŁĄCZONYCH DO UMOWY UBEZPIECZENIA SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO OD RYZYK WSZYSTKICH

Załącznik Nr.6 WYKAZ KLAUZUL BROKERSKICH WŁĄCZONYCH DO UMOWY UBEZPIECZENIA SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO OD RYZYK WSZYSTKICH Załącznik Nr.6 WYKAZ KLAUZUL BROKERSKICH WŁĄCZONYCH DO UMOWY UBEZPIECZENIA SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO OD RYZYK WSZYSTKICH KLAUZULA STEMPLA w brzmieniu: Jeżeli zapłata składki albo raty składki dokonywana

Bardziej szczegółowo

ZADANIE D. UBEZPIECZENIE NNW CZŁONKÓW OCHOTNICZYCH STRAśY POśARNYCH

ZADANIE D. UBEZPIECZENIE NNW CZŁONKÓW OCHOTNICZYCH STRAśY POśARNYCH ZADANIE D UBEZPIECZENIE NNW CZŁONKÓW OCHOTNICZYCH STRAśY POśARNYCH WNIOSEK UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW CZŁONKÓW OCHOTNICZYCH S.POśARNYCH LUB CZŁONKÓW STRAśY POśARNYCH WARIANT 1 Ubezpieczający,

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ IV OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA KARTA RYZYKA ZADANIE D UBEZPIECZENIE NNW CZŁONKÓW OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH

ROZDZIAŁ IV OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA KARTA RYZYKA ZADANIE D UBEZPIECZENIE NNW CZŁONKÓW OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH Gmina Tarnów Opolski nr sprawy ZPE.271.06.2016 ROZDZIAŁ IV OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA KARTA RYZYKA ZADANIE D UBEZPIECZENIE NNW CZŁONKÓW OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH Ubezpieczający, Ubezpieczony Adres

Bardziej szczegółowo

ZADANIE B UBEZPIECZENIE MASZYN I URZĄDZEŃ OD RYZYK WSZYSTKICH

ZADANIE B UBEZPIECZENIE MASZYN I URZĄDZEŃ OD RYZYK WSZYSTKICH ZADANIE B UBEZPIECZENIE MASZYN I URZĄDZEŃ OD RYZYK WSZYSTKICH WNIOSEK UBEZPIECZENIA MASZYN I URZĄDZEŃ OD RYZYK WSZYSTKICH Ubezpieczający, Ubezpieczony POWIATOWY ZARZĄD DRÓG w Kędzierzynie - Koźlu MIEJSCE

Bardziej szczegółowo

ZADANIE D. UBEZPIECZENIE NNW CZŁONKÓW OCHOTNICZYCH STRAśY POśARNYCH

ZADANIE D. UBEZPIECZENIE NNW CZŁONKÓW OCHOTNICZYCH STRAśY POśARNYCH ZADANIE D UBEZPIECZENIE NNW CZŁONKÓW OCHOTNICZYCH STRAśY POśARNYCH WNIOSEK UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW CZŁONKÓW OCHOTNICZYCH S.POśARNYCH LUB CZŁONKÓW STRAśY POśARNYCH WARIANT 1 Ubezpieczający,

Bardziej szczegółowo

ZADANIE B UBEZPIECZENIE SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO

ZADANIE B UBEZPIECZENIE SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku nr sprawy 01/2015/PN/WZTIA/WUD ZADANIE B UBEZPIECZENIE SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO WNIOSEK UBEZPIECZENIA SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO Ubezpieczający, ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH

Bardziej szczegółowo

ZADANIE B UBEZPIECZENIE MIENIA OD KRADZIEŻY Z WŁAMANIEM I RABUNKU ORAZ DEWASTACJI, UBEZPIECZENIE SZYB OD STŁUCZENIA

ZADANIE B UBEZPIECZENIE MIENIA OD KRADZIEŻY Z WŁAMANIEM I RABUNKU ORAZ DEWASTACJI, UBEZPIECZENIE SZYB OD STŁUCZENIA ZADANIE B UBEZPIECZENIE MIENIA OD KRADZIEŻY Z WŁAMANIEM I RABUNKU ORAZ DEWASTACJI, UBEZPIECZENIE SZYB OD STŁUCZENIA WNIOSEK UBEZPIECZENIA MIENIA OD KRADZIEŻY str. 1 Ubezpieczający, Ubezpieczony POWIATOWY

Bardziej szczegółowo

ZADANIE B UBEZPIECZENIE SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO

ZADANIE B UBEZPIECZENIE SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO ZADANIE B UBEZPIECZENIE SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO WNIOSEK UBEZPIECZENIA SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO Ubezpieczający Ubezpieczony, miejsca ubezpieczenia GMINA TARNÓW OPOLSKI Gmina Tarnów Opolski reprezentowana

Bardziej szczegółowo

1 ZESTAW KOMPUTEROWY FUJITSU 2010 3 406,00 zł. 2 ZESTAW KOMPUTEROWY FUJITSU 2010 3 405,99 zł. 3 ZESTAW KOMPUTEROWY FUJITSU 2010 3 405,99 zł

1 ZESTAW KOMPUTEROWY FUJITSU 2010 3 406,00 zł. 2 ZESTAW KOMPUTEROWY FUJITSU 2010 3 405,99 zł. 3 ZESTAW KOMPUTEROWY FUJITSU 2010 3 405,99 zł Załącznik nr 11 Wykaz sprzętu elektronicznego stacjonarnego lp nazwa środka trwałego rok produkcji wartość (początkowa) 1. Urząd Gminy 1 ZESTAW KOMPUTEROWY FUJITSU 2010 3 406,00 zł 2 ZESTAW KOMPUTEROWY

Bardziej szczegółowo

ZADANIE B UBEZPIECZENIE SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO

ZADANIE B UBEZPIECZENIE SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO nr sprawy WP.3211.46.2014 ZADANIE B UBEZPIECZENIE SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO WNIOSEK UBEZPIECZENIA SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO Ubezpieczający, Ubezpieczony ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH w OPOLU str. adres EKD NIP

Bardziej szczegółowo

nr sprawy WP.3211.46.2014 ZADANIE B UBEZPIECZENIE MIENIA OD KRADZIEŻY Z WŁAMANIEM I RABUNKU, DEWASTACJI ORAZ SZYB OD STŁUCZENIA

nr sprawy WP.3211.46.2014 ZADANIE B UBEZPIECZENIE MIENIA OD KRADZIEŻY Z WŁAMANIEM I RABUNKU, DEWASTACJI ORAZ SZYB OD STŁUCZENIA nr sprawy WP.3211.46.2014 ZADANIE B UBEZPIECZENIE MIENIA OD KRADZIEŻY Z WŁAMANIEM I RABUNKU, DEWASTACJI ORAZ SZYB OD STŁUCZENIA WNIOSEK UBEZPIECZENIA MIENIA OD KRADZIEŻY Z WŁAMANIEM I RABUNKU, DEWASTACJI

Bardziej szczegółowo

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku ZADANIE B UBEZPIECZENIE MASZYN I URZĄDZEŃ OD RYZYK WSZYSTKICH

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku ZADANIE B UBEZPIECZENIE MASZYN I URZĄDZEŃ OD RYZYK WSZYSTKICH Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku nr sprawy 01/2015/PN/WZTIA/WUD ZADANIE B UBEZPIECZENIE MASZYN I URZĄDZEŃ OD RYZYK WSZYSTKICH WNIOSEK UBEZPIECZENIA MASZYN OD RYZYK WSZYSTKICH Ubezpieczający ZARZĄD DRÓG

Bardziej szczegółowo

Program ubezpieczenia dla sieci franczyzobiorców. F.P.H. Massive

Program ubezpieczenia dla sieci franczyzobiorców. F.P.H. Massive dawniej CIGNA STU S.A. Program ubezpieczenia dla sieci franczyzobiorców F.P.H. Massive Ubezpieczyciel: Towarzystwo Ubezpieczeń InterRisk S.A. Oddział Warszawa III 01-793 Warszawa, ul.rydygiera 21 NIP 526-00-38-806

Bardziej szczegółowo

liczba pracowników ok. 260 osób

liczba pracowników ok. 260 osób Miejsca ubezpieczenia Załącznik nr 5 do SIWZ ul. Karasia 15, Leszno; ul. Przemysłowa 10, Leszno; ul. Wałowa 5, Leszno; ul. Lipowa 32, Leszno; Al. Jana Pawła II 21, Leszno; Al. Jana Pawła II 23, Leszno;

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ CENOWY. Dla części I - na ubezpieczenie majątku Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. System ubezpieczeni a.

FORMULARZ CENOWY. Dla części I - na ubezpieczenie majątku Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. System ubezpieczeni a. ... /pieczęć adresowa firmy Wykonawcy/ FORMULARZ CENOWY Dla części I - na ubezpieczenie majątku Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Rodzaj ubezpieczenia Przedmiot ubezpieczenia Budynki i budowle

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1A OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Ubezpieczenia majątkowe i odpowiedzialności cywilnej: 1. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych: 1. zakres ubezpieczenia: pełny (podstawowy rozszerzony

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7 Opis przedmiotu zamówienia Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego

Załącznik nr 7 Opis przedmiotu zamówienia Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego ZP.271.2.2012 Załącznik nr 7 Opis przedmiotu zamówienia Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego UWAGA: Ubezpieczenie dotyczy wszystkich jednostek wymienionych w załączniku nr 1 do SIWZ oraz w innych załącznikach

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY. w Warszawie

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY. w Warszawie SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY w Warszawie DZP/109/02/2010 Warszawa, dnia 16.02.2010 Do wszystkich zainteresowanych Dotyczy przetargu nieograniczonego na usługi

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTA. oferujemy wykonanie zamówienia, zgodnie z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za cenę:

FORMULARZ OFERTA. oferujemy wykonanie zamówienia, zgodnie z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za cenę: Załącznik Nr 2 do SIWZ. (pieczęć wykonawcy) FORMULARZ OFERTA Dane dotyczące wykonawcy (wszystkich wykonawców w przypadku oferty wspólnej) Nazwa:... Siedziba:... Adres poczty elektronicznej:... Numer telefonu:...

Bardziej szczegółowo

Wyszczególnienie zakresu ryzyk dodatkowych podlegających ocenie przez Zamawiającego

Wyszczególnienie zakresu ryzyk dodatkowych podlegających ocenie przez Zamawiającego Wyszczególnienie zakresu ryzyk dodatkowych podlegających ocenie załącznik nr 3 TAK przyjęcie ryzyka, NIE brak przyjęcia ryzyka. L.p. Rodzaj ryzyka Tak/Nie I. Ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych

Bardziej szczegółowo

Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne

Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne Załącznik nr 6 do SIWZ Okresy ubezpieczenia, o których mowa w definicjach oraz w SIWZ: okres od następnego dnia od daty zakończenia aktualnych

Bardziej szczegółowo

Raport bieŝący nr 19/2011 z dnia 22.03.2011r. Podpisanie przez INPRO SA umów znaczących z InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń SA Vienna Insurance Group

Raport bieŝący nr 19/2011 z dnia 22.03.2011r. Podpisanie przez INPRO SA umów znaczących z InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń SA Vienna Insurance Group Raport bieŝący nr 19/2011 z dnia 22.03.2011r. Podpisanie przez INPRO SA umów znaczących z InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń SA Vienna Insurance Group Zarząd INPRO SA ( Spółka ) informuje, iŝ w dniu 21

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ. Zapytanie ofertowe

DOTACJE NA INNOWACJE INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ. Zapytanie ofertowe Godkowo, 22.10.2014 r. Zapytanie ofertowe Ubezpieczenie sprzętu teleinformatycznego Gmina Godkowo Godkowo 14 14-407 Godkowo Tel. 055-249 72 10, fax 055-249 72 57 e-mail sekretariat@uggodkowo.bip.doc.pl

Bardziej szczegółowo

URZĄD MORSKI W SZCZECINIE Pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin

URZĄD MORSKI W SZCZECINIE Pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin URZĄD MORSKI W SZCZECINIE Pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin tel.: +48 91 4403 423 fax: +48 91 4403 441, e-mail: sekretariat@ums.gov.pl Znak : PO- II 370/ZZP-3/57/10 Szczecin, dnia 25 listopada 2010 r. Dotyczy:

Bardziej szczegółowo

WYKAZ SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO

WYKAZ SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO Załącznik nr I.2c do SIWZ WYKAZ SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO LP. DATA ZAKUPU NAZWA ŚRODKA TRWAŁEGO - marka, typ, nr fabryczny rodzaj wartości (odtworzeniowa, ksiegowa brutto, itd.) WARTOŚĆ 2013 Sprzęt stacjonarny

Bardziej szczegółowo

SUPRA BROKERS. Wrocław, 22.02.2010 r.

SUPRA BROKERS. Wrocław, 22.02.2010 r. SUPRA BROKERS Strona 1 z 8 F178 Wrocław, 22.02.2010 r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia jednostek organizacyjnych Gminy Bogatynia. ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO

Bardziej szczegółowo

Klauzule dodatkowe. ubezpieczenia przyjętych we wniosku i ogólnych/indywidualnych warunkach ubezpieczenia

Klauzule dodatkowe. ubezpieczenia przyjętych we wniosku i ogólnych/indywidualnych warunkach ubezpieczenia Klauzule dodatkowe Załącznik nr 7 do siwz 1) Klauzula reprezentantów Wyłączenie odpowiedzialności ubezpieczyciela za szkody wyrządzone umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa ubezpieczającego oraz osób,

Bardziej szczegółowo

Treść klauzul dostosowujących ogólne warunki ubezpieczenia do wymagań podstawowych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Treść klauzul dostosowujących ogólne warunki ubezpieczenia do wymagań podstawowych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Załącznik nr 3 do SIWZ (pieczęć Wykonawcy/Wykonawców) Treść klauzul dostosowujących ogólne warunki ubezpieczenia do wymagań podstawowych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 1. Klauzula stempla

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE MIENIA ZGŁOSZONEGO DO UBEZPIECZENIA W POSZCZEGÓLNYCH RYZYKACH ZAŁĄCZNIK NR 5 DO SWIZ

ZESTAWIENIE MIENIA ZGŁOSZONEGO DO UBEZPIECZENIA W POSZCZEGÓLNYCH RYZYKACH ZAŁĄCZNIK NR 5 DO SWIZ ZESTAWIENIE MIENIA ZGŁOSZONEGO DO UBEZPIECZENIA W POSZCZEGÓLNYCH RYZYKACH ZAŁĄCZNIK NR 5 DO SWIZ I - mienie od wszystkich ryzyk I PRZEDSZKOLA 1. Budynki wraz z infrastrukturą techniczną ALR SS O 33 011

Bardziej szczegółowo

Formularz cenowy oraz oświadczenie o przyjęciu/ nie przyjęciu Klauzul punktowanych - fakultatywnych

Formularz cenowy oraz oświadczenie o przyjęciu/ nie przyjęciu Klauzul punktowanych - fakultatywnych Załącznik nr 4 Formularz cenowy Formularz cenowy oraz oświadczenie o przyjęciu/ nie przyjęciu Klauzul punktowanych - fakultatywnych Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne na Ubezpieczenie

Bardziej szczegółowo

UMOWA GENERALNA. 1... 2... przy kontrasygnacie ... z siedzibą w..., reprezentowanym przez: 1... 2... zwanym dalej Wykonawcą.

UMOWA GENERALNA. 1... 2... przy kontrasygnacie ... z siedzibą w..., reprezentowanym przez: 1... 2... zwanym dalej Wykonawcą. ZAŁĄCZNIK NR 7 UMOWA GENERALNA CZĘŚĆ 01 - UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWE, NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ - PROJEKT Zawarta w dniu... 2013 roku w Brzezinach pomiędzy Gminą Brzeziny,

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE Odpowiedzi do zapytań, do postępowania 13/PN/2012

OGŁOSZENIE Odpowiedzi do zapytań, do postępowania 13/PN/2012 OGŁOSZENIE Odpowiedzi do zapytań, do postępowania 13/PN/2012 Zapewnienie kompleksowej ochrony ubezpieczeniowej dla mienia oraz działalności Zamawiającego (łącznie z ubezpieczeniem OC, AC i NW pojazdów).

Bardziej szczegółowo

ZADANIE B UBEZPIECZENIE SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO

ZADANIE B UBEZPIECZENIE SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO ZADANIE B UBEZPIECZENIE SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO WNIOSEK UBEZPIECZENIA SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO Ubezpieczający Ubezpieczony, miejsca ubezpieczenia GMINA TARNÓW OPOLSKI Gmina Tarnów Opolski reprezentowana

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA 2 DO SIWZ NR 43/23/09/2009/NO/KRAKÓW

ODPOWIEDZI NA PYTANIA 2 DO SIWZ NR 43/23/09/2009/NO/KRAKÓW SUPRA BROKERS Strona 1 z 5 F178 Wrocław, dnia 12.10.2009 r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Szpitala Specjalistycznego im. S. Żeromskiego Samodzielnego Publicznego

Bardziej szczegółowo

W związku z tym, iż Zamawiający pominął odpowiedź na pytanie nr 28 dlatego jeszcze raz umieszcza odpowiedzi do przetargu ZP/26/PN/14.

W związku z tym, iż Zamawiający pominął odpowiedź na pytanie nr 28 dlatego jeszcze raz umieszcza odpowiedzi do przetargu ZP/26/PN/14. Śrem, dnia 25.11.2014r. Dotyczy sprawy: ZP/26/PN/14 SPROSTOWANIE DO UDZIELNYCH ODPOWIEDZI w dniu 24.11.2014 W związku z tym, iż Zamawiający pominął odpowiedź na pytanie nr 28 dlatego jeszcze raz umieszcza

Bardziej szczegółowo

157/16/07/2013/N/Sulęcin

157/16/07/2013/N/Sulęcin Strona 1 z 5 Wrocław, 29.07.2013 Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Powiatu Sulęcińskiego ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR 157/16/07/2013/N/Sulęcin Działając

Bardziej szczegółowo

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA Zaproszenie do składania ofert na ubezpieczenie ryzyk mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności oraz sprzętu elektronicznego od wszystkich

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W LUBACZOWIE SIWZ NR 185/2014/N/Lubaczów

FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W LUBACZOWIE SIWZ NR 185/2014/N/Lubaczów Załącznik nr 2 FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W LUBACZOWIE SIWZ NR 185/2014/N/Lubaczów PAKIET I 1. Nazwa i adres Wykonawcy (ubezpieczyciela):

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OWU i SZCZEGÓLNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZEŃ

FORMULARZ OWU i SZCZEGÓLNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZEŃ FORMULARZ OWU i SZCZEGÓLNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZEŃ Po zapoznaniu się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia dotyczącymi postępowania p.n. Kompleksowe ubezpieczenia majątkowe wraz z odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁĄDU OPIEKI ZDROWOTNEJ NR 1 W RZESZOWIE

FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁĄDU OPIEKI ZDROWOTNEJ NR 1 W RZESZOWIE Załącznik Nr 1 FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁĄDU OPIEKI ZDROWOTNEJ NR 1 W RZESZOWIE 1. Nazwa i adres wykonawcy (ubezpieczyciela):... 2. Cena ostateczna

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ Część 04- Opis Przedmiotu Zamówienia Szczegółowe Warunki Ubezpieczenia

Załącznik nr 1 do SIWZ Część 04- Opis Przedmiotu Zamówienia Szczegółowe Warunki Ubezpieczenia 1. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE 1.1. POSTANOWIENIA WSPÓLNE DLA UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH 1.1.1. Zostanie zawarta jedna Umowa Ubezpieczeń Komunikacyjnych w zakresie OC/AC/NNW/Assistance Polska na warunkach

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR 132/2014/N/Bochnia

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR 132/2014/N/Bochnia Strona 1 z 6 Wrocław, 08.09.2014 Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bochni Szpitala Powiatowego im. Bł.

Bardziej szczegółowo

O F E R T A. Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Gminy Nidzica wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury.

O F E R T A. Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Gminy Nidzica wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury. Załącznik Nr 2 do SIWZ Pieczęd wykonawcy NIP:. (data) REGON: O F E R T A Zamawiający GMINA NIDZICA Plac Wolności 1 13-100 Nidzica woj. Warmiosko - mazurskie Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do SIWZ, dotyczący części I

Załącznik nr 5 do SIWZ, dotyczący części I Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne Załącznik nr 5 do SIWZ, dotyczący części I Graffiti szkody powstałe wskutek pomalowania mienia. Limit odpowiedzialności dla tych szkód 10

Bardziej szczegółowo

URZĄD MORSKI W SZCZECINIE Pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin

URZĄD MORSKI W SZCZECINIE Pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin URZĄD MORSKI W SZCZECINIE Pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin tel.: +48 91 4342474, 4343826 fax: +48 91 4344656, e-mail: sekretariat@ums.gov.pl Znak: PO-II-370/ZZP-3/28/09 Szczecin, dnia 28.10.2009r. Dotyczy:

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Państwowej Inspekcji Pracy.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Państwowej Inspekcji Pracy. GOZ-353-221-2/10 Wykonawcy wg rozdzielnika Warszawa, dnia 18 lutego 2010 r. Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Państwowej

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA W niniejszym Załączniku opisano zakres i warunki. Zamawiający dopuszcza wprowadzanie zmian w klauzulach, jedynie w wypadku jeśli nie ograniczają one odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia. Nr sprawy: BPM.ZZP.271.196.2012 Załącznik nr 3 do specyfikacji Wersja: 1.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia. Nr sprawy: BPM.ZZP.271.196.2012 Załącznik nr 3 do specyfikacji Wersja: 1. Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne Katastrofa budowlana szkody powstałe w ubezpieczonym mieniu wskutek niezamierzonego, gwałtownego zniszczenia obiektu budowlanego lub jego

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W LUBACZOWIE SIWZ NR 185/2014/N/Lubaczów

FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W LUBACZOWIE SIWZ NR 185/2014/N/Lubaczów Załącznik nr 2 FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W LUBACZOWIE SIWZ NR 185/2014/N/Lubaczów PAKIET I 1. Nazwa i adres Wykonawcy (ubezpieczyciela):

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO WNIOSKU UBEZPIECZENIA MIENIA OD OGNIA

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO WNIOSKU UBEZPIECZENIA MIENIA OD OGNIA ZAŁĄCZNIK NR 2 DO WNIOSKU UBEZPIECZENIA MIENIA OD OGNIA WYKAZ MIENIA 2.1. Wykaz budynków i budowli 2.2. Wykaz wiat przystankowych 2.3. Wykaz pozostałych składników majątkowych WYKAZ BUDYNKÓW i BUDOWLI

Bardziej szczegółowo

Gryfino, dnia 17 września 2010 r. RI.SD.3431-14/10. Uczestnicy postępowania wszyscy

Gryfino, dnia 17 września 2010 r. RI.SD.3431-14/10. Uczestnicy postępowania wszyscy RI.SD.3431-14/10 Gryfino, dnia 17 września 2010 r. Uczestnicy postępowania wszyscy Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Ubezpieczenie majątku, odpowiedzialności cywilnej

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ Strona 1 z 6 Wrocław, 02.07.2014 r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Szpitala Miejskiego w Rabce-Zdroju Sp. z o.o. ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ NR 120/2014/N/Rabka

Bardziej szczegółowo

Postanowienia dotyczące ubezpiecz. mienia od ognia i innych zdarzeń losowych

Postanowienia dotyczące ubezpiecz. mienia od ognia i innych zdarzeń losowych Wykaz postanowień umownych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie sposobu sporządzania informacji zamieszczanych we wzorcach umów: Concordia Firma wspólne dla wszystkich ubezpieczeń ubezpiecz.

Bardziej szczegółowo

c) Gwarancja 1 uszkodzonego piksela (dla monitorów). 5) Urządzenie wielofunkcyjne

c) Gwarancja 1 uszkodzonego piksela (dla monitorów). 5) Urządzenie wielofunkcyjne Sygnatura Umowa nr -.../2014 (projekt) zawarta w dniu.2014r. w Kobierzycach pomiędzy Szkołą Podstawową w Tyńcu Małym reprezentowaną przez: Dyrektor -. przy kontrasygnacie Głównego Księgowego -. z siedzibą:

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Dane ogólne 1. Ubezpieczenia komunikacyjne będą zawarte w formie umowy flotowej - umowy generalnej, natomiast do kaŝdego pojazdu zostanie wystawiony certyfikat. 2. Okresy

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3/S do SIWZ wzór umowy UMOWA NR 76/ZP/2013

Załącznik nr 3/S do SIWZ wzór umowy UMOWA NR 76/ZP/2013 UMOWA NR 76/ZP/2013 Załącznik nr 3/S do SIWZ wzór umowy zawarta w dniu. 2013 r. w Skierniewicach pomiędzy: Instytutem Ogrodnictwa z/s 96-100 Skierniewice, ul. Konstytucji 3 Maja 1/3 wpisanym do Rejestru

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIASTA MILANÓWKA

URZĄD MIASTA MILANÓWKA URZĄD MIASTA MILANÓWKA TOM.271.1.3.2015 Milanówek, dnia 27.02.2015 r. Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ZP.271/3/ORG/ 15 na Zakup

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 8 SUPRA BROKERS F178 01

Strona 1 z 8 SUPRA BROKERS F178 01 Strona 1 z 8 F178 01 Wrocław, 16.08.2011 Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Powiatu Wadowickiego wraz z jednostkami organizacyjnymi ODPOWIEDZI NA ZMIANY DO

Bardziej szczegółowo

Franszyza redukcyjna kwotowy udział własny Ubezpieczającego/Ubezpieczonego w kaŝdej szkodzie

Franszyza redukcyjna kwotowy udział własny Ubezpieczającego/Ubezpieczonego w kaŝdej szkodzie Warunki obligatoryjne definicje pojęć i obligatoryjna treść klauzul dodatkowych Franszyza integralna dolna granica odpowiedzialności Ubezpieczyciela (szkody poniŝej ustalonej wartości wyłączone są z ochrony

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: NZ.273.52.2014.RZA Kraków, dnia 07.04.2014 r.

Znak sprawy: NZ.273.52.2014.RZA Kraków, dnia 07.04.2014 r. Znak sprawy: NZ.273.52.2014.RZA Kraków, dnia 07.04.2014 r. Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: Ubezpieczenie mienia Gminy Miejskiej Kraków Zarządu Infrastruktury Sportowej w Krakowie

Bardziej szczegółowo

ZAKRES I WARUNKI UBEZPIECZENIA. I. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych

ZAKRES I WARUNKI UBEZPIECZENIA. I. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych Załącznik nr 2 do SIWZ (pieczęć Wykonawcy) Nr sprawy: 04/ZP/09 ZAKRES I WARUNKI UBEZPIECZENIA I. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych 1. Zakres ubezpieczenia Ubezpieczenie obejmuje szkody

Bardziej szczegółowo

Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne

Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne Załącznik nr 3 do SIWZ Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne Katastrofa budowlana szkody powstałe w ubezpieczonym mieniu wskutek niezamierzonego, gwałtownego zniszczenia obiektu

Bardziej szczegółowo

ZAKRES UBEZPIECZENIA

ZAKRES UBEZPIECZENIA Załącznik nr 2 - Formularz cenowy... (pieczęć firmowa Wykonawcy) Wszystkie rubryki poniższej tabeli powinny być wypełnione. Wszystkie opisane w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia stanowiącym załącznik

Bardziej szczegółowo

SIWZ Nr 132/2014/N/Bochnia PAKIET I. 1. Nazwa i adres Wykonawcy (ubezpieczyciela):... 2. Cena ostateczna oferty (słownie) na okres 24 miesięcy:...

SIWZ Nr 132/2014/N/Bochnia PAKIET I. 1. Nazwa i adres Wykonawcy (ubezpieczyciela):... 2. Cena ostateczna oferty (słownie) na okres 24 miesięcy:... Załącznik nr 2 FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W BOCHNI SZPITALA POWIATOWEGO IM. BŁ. MARTY WIECKIEJ SIWZ Nr 132/14/N/Bochnia PAKIET

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części Nr II

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części Nr II Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części Nr II 1 Ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych Minimalny zakres ochrony podany poniżej lub All Risks (wyłączenia nie mogą dotyczyć poniższych

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA NR 354/03/12/2012/NO/Rabka-Zdrój

ODPOWIEDZI NA PYTANIA NR 354/03/12/2012/NO/Rabka-Zdrój Strona 1 z 7 Wrocław, 13.12.2012 Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Śląskiego Centrum Rehabilitacyjno-Uzdrowiskowego im. dr Adama Szebesty w Rabce-Zdroju ODPOWIEDZI

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ CENOWY DO OFERTY na Usługi ubezpieczenia Uniwersyteckiego Szpitala Ortopedyczno-Rehabilitacyjnego w Zakopanem CZĘŚĆ I

FORMULARZ CENOWY DO OFERTY na Usługi ubezpieczenia Uniwersyteckiego Szpitala Ortopedyczno-Rehabilitacyjnego w Zakopanem CZĘŚĆ I Załącznik nr 4a do SIWZ... pieczęć wykonawcy FORMULARZ CENOWY DO OFERTY na Usługi Uniwersyteckiego Szpitala Ortopedyczno-Rehabilitacyjnego w Zakopanem CZĘŚĆ I 1. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienia do treści SIWZ

Wyjaśnienia do treści SIWZ ZP.271.1.2013 Kowary, 16 styczeń 2013 r. Wyjaśnienia do treści SIWZ Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego dotyczy: postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie

Bardziej szczegółowo

Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Poznaniu, odpowiada na pytania do w/w zamówienia publicznego:

Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Poznaniu, odpowiada na pytania do w/w zamówienia publicznego: ZP/p/2375-32-264/10 Poznań, dnia 23 listopada 2010 r. Do wszystkich Wykonawców Nr post. ZP/p/32/10 Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na ubezpieczenie

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy ZP/3/PN/11 Załącznik Nr 2 do SWIZ ... FORMULARZ OFERTOWY

Znak sprawy ZP/3/PN/11 Załącznik Nr 2 do SWIZ ... FORMULARZ OFERTOWY Załącznik Nr 2 do SWIZ...... Pieczęć Wykonawcy miejscowość i data FORMULARZ OFERTOWY Na świadczenie usług w zakresie mienia i prowadzonej działalności dla Miejskiego Zakładu Komunikacji w Malborku spółki

Bardziej szczegółowo

Warunki obligatoryjne definicje pojęć i obligatoryjna treść klauzul dodatkowych

Warunki obligatoryjne definicje pojęć i obligatoryjna treść klauzul dodatkowych Załącznik nr 4 do SIWZ Warunki obligatoryjne definicje pojęć i obligatoryjna treść klauzul dodatkowych Franszyza integralna dolna granica odpowiedzialności Ubezpieczyciela (szkody poniżej ustalonej wartości

Bardziej szczegółowo

WYKAZ KLAUZUL UZUPEŁNIAJĄCYCH ZAKRES POKRYCIA UBEZPIECZENIOWEGO

WYKAZ KLAUZUL UZUPEŁNIAJĄCYCH ZAKRES POKRYCIA UBEZPIECZENIOWEGO WYKAZ KLAUZUL UZUPEŁNIAJĄCYCH ZAKRES POKRYCIA UBEZPIECZENIOWEGO Załącznik nr 2 do SIWZ KLAUZULA NR 1. "AUTOMATYCZNEGO POKRYCIA ZWIĘKSZENIA WARTOŚCI MIENIA" jako rozszerzenie umowy ubezpieczenia od ognia

Bardziej szczegółowo

Pytanie: Czy ochrona w zakresie OC działalności ma obejmować wydawanie decyzji administracyjnych, orzeczeń, wyroków?

Pytanie: Czy ochrona w zakresie OC działalności ma obejmować wydawanie decyzji administracyjnych, orzeczeń, wyroków? Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. jedn. z 2010 r. Dz. U. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), zawiadamia się, że wpłynęły od Wykonawców

Bardziej szczegółowo

U M O W A NR Usługi ubezpieczenia mienia

U M O W A NR Usługi ubezpieczenia mienia Wzór umowy załącznik do SIWZ U M O W A NR Usługi ubezpieczenia mienia zawarta w dniu... 2008 r. w Skierniewicach pomiędzy: Energetyką Cieplną SP. z o.o w Skierniewicach, ul. Przemysłowa 2 wpisaną do Krajowego

Bardziej szczegółowo

ZADANIE C UBEZPIECZENIA POJAZDÓW

ZADANIE C UBEZPIECZENIA POJAZDÓW ZADANIE C UBEZPIECZENIA POJAZDÓW ZAŁ 1C - WNIOSEK UBEZPIECZENIA POJAZDÓW: DANE UBEZPIECZAJĄCEGO: NAZWA: POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W Kędzierzynie - Koźlu ADRES: ul. Skarbowa 3E NIP:.7492041792 REGON:.160212293

Bardziej szczegółowo

ZADANIE B UBEZPIECZENIE MIENIA OD OGNIA I INNYCH ZDARZEŃ LOSOWYCH

ZADANIE B UBEZPIECZENIE MIENIA OD OGNIA I INNYCH ZDARZEŃ LOSOWYCH ZADANIE B UBEZPIECZENIE MIENIA OD OGNIA I INNYCH ZDARZEŃ LOSOWYCH WNIOSEK UBEZPIECZENIA MIENIA OD OGNIA i INNYCH ZDARZEŃ LOSOWYCH Ubezpieczający, Ubezpieczony POWIATOWY ZARZĄD DRÓG w Kędzierzynie - Koźlu

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA 1. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA 1. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE Strona 1 z 5 Załącznik nr 1 do SIWZ 35/2015/N/Katowice SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Zamawiający: Nazwa: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Górnośląskie

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Bolesławcu

Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Bolesławcu Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Bolesławcu ul. Aleja Tysiąclecia 30, 59-700 Bolesławiec tel. 075 738 03 17, fax. 075 738 03 01 e-mail: sekretariat@szpitalpsychiatryczny.pl http://www.szpitalpsychiatryczny.pl

Bardziej szczegółowo

Zawiadomienie o zapytaniach do treści specyfikacji

Zawiadomienie o zapytaniach do treści specyfikacji Zawiadomienie o zapytaniach do treści specyfikacji Dotyczy: udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Komunikacji Miejskiej

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego sp. z o.o. w Jeleniej Górze

Ubezpieczenie Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego sp. z o.o. w Jeleniej Górze pieczęć Wykonawcy FORMULARZ OFERTY dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Ubezpieczenie Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego sp. z o.o. w Jeleniej Górze 1. Osobą uprawnioną do kontaktu

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIWZ

Załącznik nr 2 do SIWZ Warunki obligatoryjne definicje pojęć i obligatoryjna treść klauzul dodatkowych Franszyza integralna dolna granica odpowiedzialności Ubezpieczyciela (szkody poniżej ustalonej wartości wyłączone są z ochrony

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Znak sprawy: ZO/12/2013

Zapytanie ofertowe. Znak sprawy: ZO/12/2013 Zapytanie ofertowe Dotyczące świadczenia usługi ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenie mienia Zakładu Gospodarki Komunalnej w Szamotułach Sp. z o.o. Znak sprawy: ZO/12/2013 1. Nazwa

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 Wykaz sprzętu elektronicznego stacjonarnego

Załącznik nr 2 Wykaz sprzętu elektronicznego stacjonarnego Załącznik nr 2 Wykaz sprzętu elektronicznego stacjonarnego lp nazwa środka trwałego rok produkcji wartość (początkowa) 1. Urząd Miejski w Łowiczu 1 Telefax Panasonic KX-FL 503 2002 2 194,00 zł 2 System

Bardziej szczegółowo

ZP Załącznik B do umowy Nr ZP z dnia..

ZP Załącznik B do umowy Nr ZP z dnia.. Załącznik B do umowy Nr ZP.272.1.2014 z dnia.. Klauzula reprezentantów Na podstawie niniejszej klauzuli, strony ustaliły, iŝ rozszerza się odpowiedzialność Ubezpieczyciela za szkody powstałe wskutek winy

Bardziej szczegółowo

Rozdział V: Istotne dla stron postanowienia umowy: UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C

Rozdział V: Istotne dla stron postanowienia umowy: UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C Powiatowy Zarząd Dróg w Kędzierzynie - Koźlu PZD.272.9.2014 Rozdział V: Istotne dla stron postanowienia umowy: UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C Powiatowy Zarząd Dróg w Kędzierzynie

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIEJSKI W GLIWICACH

URZĄD MIEJSKI W GLIWICACH URZĄD MIEJSKI W GLIWICACH OR-2024/36/11 Gliwice, 05-12-2011 r. nr kor. UM-515688/2011 Dotyczy: Ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej miejskich jednostek organizacyjnych oraz Urzędu Miejskiego

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ W GDAŃSKU Sp. z o.o. 80-252 GDAŃSK ul. Jaśkowa Dolina 2

ZAKŁAD KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ W GDAŃSKU Sp. z o.o. 80-252 GDAŃSK ul. Jaśkowa Dolina 2 NIP 204 000 07 11 REGON 192993561 ZAKŁAD KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ W GDAŃSKU Sp. z o.o. 80-252 GDAŃSK ul. Jaśkowa Dolina 2 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy

Bardziej szczegółowo

SPECJALISTYCZNY SZPITAL GINEKOLOGICZNO POŁOŻNICZY im. E. BIERNACKIEGO 58-301 Wałbrzych ul. Paderewskiego 10

SPECJALISTYCZNY SZPITAL GINEKOLOGICZNO POŁOŻNICZY im. E. BIERNACKIEGO 58-301 Wałbrzych ul. Paderewskiego 10 SPECJALISTYCZNY SZPITAL GINEKOLOGICZNO POŁOŻNICZY im. E. BIERNACKIEGO 58-301 Wałbrzych ul. Paderewskiego 10 tel. (0-74) 887-71-83 tel/fax (0-74) 887-71-03 e-mail: sekretariat@szpital.walbrzych.pl www:szpital.walbrzych.pl

Bardziej szczegółowo

SUPRA BROKERS. Strona 1 z 8 F178. Wrocław, 19.09.2012 r.

SUPRA BROKERS. Strona 1 z 8 F178. Wrocław, 19.09.2012 r. SUPRA BROKERS Strona 1 z 8 F178 Wrocław, 19.09.2012 r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej MSW w Koszalinie

Bardziej szczegółowo

Dotyczy przetargu nieograniczonego na zawarcie umów ubezpieczenia

Dotyczy przetargu nieograniczonego na zawarcie umów ubezpieczenia SzWNr2 ZP/250/83/382/10 Rzeszów, 2010-11-02......... Dotyczy przetargu nieograniczonego na zawarcie umów ubezpieczenia Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA. Przedmiot zamówienia.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA. Przedmiot zamówienia. Dodatek do SIWZ I. Określenie przedmiotu zamówienia SPECYFIKACJA TECHNICZNA Przedmiot zamówienia. Przedmiotem zamówienia w przetargu nieograniczonym jest wykonanie usługi polegającej na ubezpieczeniu mienia

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA GMINA BOGATYNIA PAKIET I

FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA GMINA BOGATYNIA PAKIET I Załącznik nr 2 FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA GMINA BOGATYNIA PAKIET I 1. Nazwa i adres Wykonawcy (ubezpieczyciela):... 2. Cena ostateczna oferty (słownie) na okres 12 miesięcy:...

Bardziej szczegółowo

UZ = (0,5 OD/SK) SK 0,5

UZ = (0,5 OD/SK) SK 0,5 Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne Załącznik nr 5 do SIWZ, dotyczący części I zamówienia Graffiti szkody powstałe wskutek pomalowania, porysowania mienia. Limit odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

OFERTA USŁUGA UBEZPIECZENIA DLA PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNALNEGO SPÓŁKA Z O.O. W RACIBORZU ... tel... fax... REGON... NIP...

OFERTA USŁUGA UBEZPIECZENIA DLA PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNALNEGO SPÓŁKA Z O.O. W RACIBORZU ... tel... fax... REGON... NIP... Przedmiot oferty : OFERTA USŁUGA UBEZPIECZENIA DLA PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNALNEGO SPÓŁKA Z O.O. W RACIBORZU Zamawiający : PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE SP. Z O.O 47-400 RACIBÓRZ, UL. ADAMCZYKA 10. Wykonawca

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY. 1... zł (słownie:..złotych) Udział własny/ franszyza integralna/ franszyza redukcyjna

FORMULARZ OFERTY. 1... zł (słownie:..złotych) Udział własny/ franszyza integralna/ franszyza redukcyjna ZAŁĄCZNIK NR 2 Nazwa firmy wykonawcy... Kod, miejscowość... Województwo... Ulica, nr domu, nr lokalu... REGON... NIP... Numer telefonu Wykonawcy... Numer faxu Wykonawcy... Firmowy adres email Wykonawcy......,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 UMOWA UBEZPIECZENIA GENERALNEGO NR 2 zwana dalej Umową zawarta w Szczecinie w dniu... r. pomiędzy stronami:

Załącznik nr 3 UMOWA UBEZPIECZENIA GENERALNEGO NR 2 zwana dalej Umową zawarta w Szczecinie w dniu... r. pomiędzy stronami: Załącznik nr 3 UMOWA UBEZPIECZENIA GENERALNEGO NR 2 zwana dalej Umową zawarta w Szczecinie w dniu... r. pomiędzy stronami: Gminą Miasto Szczecin, Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin, NIP 851-030-94-10,

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA PAKIET I 1. OBOWIĄZKOWE UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ PODMIOTU WYKONUJACEGO DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZĄ

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA PAKIET I 1. OBOWIĄZKOWE UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ PODMIOTU WYKONUJACEGO DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZĄ Strona 1 z 6 Załącznik nr 1 do SIWZ nr 245/2014/N/Lubliniec SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Zamawiający: Nazwa: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Lublińcu Adres siedziby: ul. Sobieskiego

Bardziej szczegółowo

ZADANIE C UBEZPIECZENIE KOMUNIKACYJNE

ZADANIE C UBEZPIECZENIE KOMUNIKACYJNE ZADA C UBEZPIECZE KOMUNIKACYJNE ZAŁ 1C - WNIOSEK UBEZPIECZENIA POJAZDÓW: DANE UBEZPIECZAJĄCEGO: NAZWA: ZAKŁAD KOMUNALNY Sp. z o.o. ADRES: ul. Podmiejska 69 NIP: 754-13-51-921 REGON: 531124805 DANE UBEZPIECZONEGO:

Bardziej szczegółowo

O F E R TA OFERTA CENOWA DLA ZADANIA A

O F E R TA OFERTA CENOWA DLA ZADANIA A Załącznik nr 2 do SIWZ Znak sprawy : OR.I.271.2.2013... (pieczęć adresowa firmy Wykonawcy)... (miejscowość, data) Gmina Gnojno Gnojno 145 28-114 Gnojno O F E R TA Składając ofertę na ubezpieczenie interesów

Bardziej szczegółowo