PROJEKT WYKONAWCZY. ul. Katowicka 66a, Opole. Projekt sieci LAN dla OPOLSKIEGO CENTRUM ONKOLOGII

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROJEKT WYKONAWCZY. ul. Katowicka 66a, 45-060 Opole. Projekt sieci LAN dla OPOLSKIEGO CENTRUM ONKOLOGII"

Transkrypt

1 PROJEKT WYKONAWCZY INWESTYCJA: Audyt bezpieczeństwa informacji w infrastrukturze teleinformatycznej oraz wykonanie projektu sieci LAN LOKALIZACJA: OPOLSKIE CENTRUM ONKOLOGII ul. Katowicka 66a, Opole TEMAT: Projekt sieci LAN dla OPOLSKIEGO CENTRUM ONKOLOGII BRANŻA: STADIUM: INWESTOR: TELETECHNICZNA PW Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej OPOLSKIE CENTRUM ONKOILOGII ul. Katowicka 66a, Opole JEDNOSTKA net-o-logy Sp. z o.o. PROJEKTOWANIA: ul. Graniczna 29, Katowice OPRACOWAŁ: PROJEKTOWAŁ: mgr inż. Piotr Górski mgr inż. Krzysztof Sowa Andrzej Łodziana mgr inż. Janusz Kraszyna nr upr. 53/89/UW-KA SPRAWDZIŁ: mgr inż. Jadwiga Kraszyna nr upr 531/89/UW-KA EGZ. NR 1 / 5 KATOWICE Październik 2013

2 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: Strona tytułowa Zawartość opracowania Oświadczenie projektanta i sprawdzającego Kserokopia uprawnień projektanta wraz z zaświadczeniem z IIB Kserokopia uprawnień sprawdzającego wraz z zaświadczeniem z IIB Część opisowa Rysunki 2

3 OŚWIADCZENIE Katowice, październik 2013 r. Zgodnie z art.20 ust.4 ustawy z dnia 7. Lipca 1994 r PRAWO BUDOWLANE (tekst jednolity Dz. U. z 2010 Nr 243 poz z późniejszymi zmianami) Oświadczamy, Że projekt wykonawczy pod nazwą: A u d y t b e z p i e c z e ń s t w a i n f o r m a c j i w i n f r a s t r u k t u r z e t e l e i n f o r m a t y c z n e j o r a z w y k o n a n i e p r o j e k t u s i e c i L A N P r o j e k t W y k o n a w c z y P r o j e k t s i e c i L A N d l a O P O L S K I E G O C E N T R U M O N K O L O G I I - A k t u a l i z a c j a Został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej: Projektant:... Sprawdzający:... 3

4 4

5 5

6 6

7 7

8 SPIS TREŚCI 1. ZAKRES PROJEKTU NORMY ROZWIĄZANIA SZCZEGÓŁOWE INSTALACJA TELETECHNICZNA (OPIS TECHNOLOGII) KONFIGURACJA PUNKTU LOGICZNEGO OKABLOWANIE POZIOME SIEĆ SZKIELETOWA SYSTEM WEWNĘTRZNYCH POŁĄCZEŃ W SERWEROWNI ORGANIZACJA POŁĄCZEŃ KABLOWYCH W SZAFACH 42U URZĄDZENIA AKTYWNE i SIEĆ BEZPRZEWODOWA CENTRALA TELEFONICZNA PUNKTY DYSTRYBUCYJNE WYMAGANIA GWARANCYJNE ADMINISTRACJA I DOKUMENTACJA ODBIÓR I POMIARY SIECI UWAGI KOŃCOWE ALTERNATYWNE PROPOZYCJE OBJAŚNIENIA KANALIZACJA KABLOWA TELETECHNICZNA DEMONTAŻ ISTNIEJĄCEJ INSTALACJI OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO UWAGI KOŃCOWE

9 ZESTAWIENIE RYSUNKÓW: Rysunek nr Budynek A kondygnacja 1 Schemat instalacji Rysunek nr Budynek A kondygnacja 2 Schemat instalacji Rysunek nr Budynek A kondygnacja 3 Schemat instalacji Rysunek nr Budynek A kondygnacja 4 Schemat instalacji Rysunek nr Budynek A kondygnacja 5 Schemat instalacji Rysunek nr Szafa dystrybucyjna PD_A_2 - Schemat rozmieszczenia elementów Rysunek nr Szafa dystrybucyjna PD_ A_3- Schemat rozmieszczenia elementów Rysunek nr Szafa dystrybucyjna PD_A_4 - Schemat rozmieszczenia elementów Rysunek nr Szafa dystrybucyjna PD_A_5 - Schemat rozmieszczenia elementów Rysunek nr Budynek B kondygnacja 1 Schemat instalacji Rysunek nr Budynek B kondygnacja 2 Schemat instalacji Rysunek nr Szafa dystrybucyjna PD_B_2 - Schemat rozmieszczenia elementów Rysunek nr Budynek C kondygnacja 1 Schemat instalacji Rysunek nr Szafa dystrybucyjna PD_C_1 - Schemat rozmieszczenia elementów Rysunek nr Budynek D1 kondygnacja 2 Schemat instalacji Rysunek nr Budynek D2 kondygnacja 1 Schemat instalacji Rysunek nr Budynek D2 kondygnacja 2 Schemat instalacji Rysunek nr Szafa dystrybucyjna PD_D1_2 - Schemat rozmieszczenia elementów Rysunek nr Szafa dystrybucyjna PD_D2_1 - Schemat rozmieszczenia elementów Rysunek nr Budynek E kondygnacja 1 Schemat instalacji Rysunek nr Budynek E kondygnacja 2 Schemat instalacji Rysunek nr Szafa dystrybucyjna PD_E_2 - Schemat rozmieszczenia elementów Rysunek nr Budynek F kondygnacja 1 Schemat instalacji Rysunek nr Budynek F kondygnacja 2 Schemat instalacji Rysunek nr Budynek F kondygnacja 3 Schemat instalacji Rysunek nr Szafa dystrybucyjna PD_F_2 - Schemat rozmieszczenia elementów Rysunek nr Budynek G kondygnacja 1 Schemat instalacji Rysunek nr Budynek G kondygnacja 2 Schemat instalacji Rysunek nr Budynek G kondygnacja 3 Schemat instalacji Rysunek nr Szafa dystrybucyjna GPD_G_2 - Schemat rozmieszczenia elementów Rysunek nr Budynek H kondygnacja 1 Schemat instalacji Rysunek nr Budynek H kondygnacja 2 Schemat instalacji Rysunek nr Szafa dystrybucyjna PD_H_2 - Schemat rozmieszczenia elementów Rysunek nr 9 - Rozmieszczenie budynków Rysunek nr 10 - Schemat ideowy okablowania strukturalnego Rysunek nr 11 - Plan zagospodarowania terenu kanalizacja kablowa teletechniczna 9

10 UWAGA: Z uwagi na wykonaną aktualizacje dokumentacji wykonawczej w grudniu 2012 poniżej wyszczególnione rysunki uległy zmianie/aktualizacji: Rysunek nr Budynek E kondygnacja 2 Schemat instalacji Rysunek nr Szafa dystrybucyjna PD_E_2 - Schemat rozmieszczenia elementów Rysunek nr Budynek G kondygnacja 1 Schemat instalacji Rysunek nr Budynek G kondygnacja 2 Schemat instalacji Rysunek nr Budynek G kondygnacja 3 Schemat instalacji Rysunek nr Szafa dystrybucyjna GPD_G_2 - Schemat rozmieszczenia elementów Rysunek nr 10 - Schemat ideowy okablowania strukturalnego Pozostałe rysunki projektu wykonawczego nie uległy zmianie/aktualizacji i są obowiązujące na grudzień UWAGA: Z uwagi na wykonaną aktualizacje dokumentacji wykonawczej w październiku 2013r. poniżej wyszczególnione rysunki uległy zmianie/aktualizacji: Rysunek nr 1.6/Z - Szafa dystrybucyjna PD_A_2 - Schemat rozmieszczenia elementów Rysunek nr 1.7/Z - Szafa dystrybucyjna PD_ A_3- Schemat rozmieszczenia elementów Rysunek nr 1.8/Z - Szafa dystrybucyjna PD_A_4 - Schemat rozmieszczenia elementów Rysunek nr 1.9/Z - Szafa dystrybucyjna PD_A_5 - Schemat rozmieszczenia elementów Rysunek nr 2.3/Z - Szafa dystrybucyjna PD_B_2 - Schemat rozmieszczenia elementów Rysunek nr 3.2/Z - Szafa dystrybucyjna PD_C_1 - Schemat rozmieszczenia elementów Rysunek nr 4.1/Z - Budynek D1 kondygnacja 2 Schemat instalacji Rysunek nr 4.4/Z - Szafa dystrybucyjna PD_D1_2 - Schemat rozmieszczenia elementów Rysunek nr 4.5/Z - Szafa dystrybucyjna PD_D2_1 - Schemat rozmieszczenia elementów Rysunek nr 5.3/Z - Szafa dystrybucyjna PD_E_2 - Schemat rozmieszczenia elementów Rysunek nr 6.4/Z - Szafa dystrybucyjna PD_F_2 - Schemat rozmieszczenia elementów Rysunek nr 7.4/Z - Szafa dystrybucyjna GPD_G_2 - Schemat rozmieszczenia elementów Rysunek nr 8.3/Z - Szafa dystrybucyjna PD_H_2 - Schemat rozmieszczenia elementów Rysunek nr 10/Z - Schemat ideowy okablowania strukturalnego Pozostałe rysunki projektu wykonawczego nie uległy zmianie/aktualizacji i są obowiązujące na październik 2013r. 10

11 1. ZAKRES PROJEKTU Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt instalacji okablowania strukturalnego (instalacja komputerowa i telefoniczna) w budynkach A, B, C, D1, D2, E, F, G Opolskiego Centrum Onkologii przy ulicy Katowickiej w Opolu. Dokumentację opracowano w wyniku ustaleń z Inwestorem i wizji lokalnych na obiekcie, zgodnie ze wskazówkami i zaleceniami Użytkownika oraz z uwzględnieniem aktualnego stanu normalizacji, pozytywnych praktyk i sprawdzonych i niezawodnych rozwiązań technologicznych obecnych na rynku. 2. NORMY Zakres niniejszego projektu oparty jest na specyfikacjach i wymaganiach zawartych w normach, obowiązujących w chwili tworzenia niniejszej dokumentacji, regulujących zasady projektowania i doboru urządzeń okablowania strukturalnego oraz jego pracy w określonych warunkach środowiska. Podstawą do opracowania zagadnień związanych z okablowaniem strukturalnym są obowiązujące normy europejskie i międzynarodowe, dotyczące wymagań ogólnych oraz specyficznych dla środowiska biurowego: ISO/IEC11801: Information technology - Generic cabling for customer premises PN-EN :2011 Technika Informatyczna Systemy okablowania strukturalnego Część 1: Wymagania ogólne PN-EN :2008/A1:2011 Technika Informatyczna Systemy okablowania strukturalnego Część 2: Budynki biurowe Dodatkowe normy europejskie związane z planowaniem (projektowaniem) okablowania, powołane w projekcie: PN-EN :2010/A1:2011 Technika informatyczna. Instalacja okablowania Część 1- Specyfikacja i zapewnienie jakości PN-EN :2010/A1:2011 Technika informatyczna. Instalacja okablowania Część 2 - Planowanie i wykonawstwo instalacji wewnątrz budynków 11

12 Pozostałe normy powołane w projekcie: PN-EN 50346:2004/A2:2010 Technika informatyczna. Instalacja okablowania - Badanie zainstalowanego okablowania PN-ISO/IEC :2009/A1:2010 Technika informatyczna - Implementacja i obsługa okablowania w zabudowaniach użytkowych - Część 3: Testowanie okablowania światłowodowego; IEC Norma komponentowa dotycząca wydajności kabli symetrycznych kat.7a IEC , IEC , IEC , IEC , IEC , IEC , EN Normy międzynarodowe związane z palnością powłoki kabla Uwaga: W przypadku powołań normatywnych niedatowanych obowiązuje zawsze najnowsze wydanie cytowanej normy. Wykonawca ma obowiązek wykonać instalację okablowania zgodnie z wymaganiami norm obowiązujących w czasie realizacji zadania, przy uwzględnieniu wszystkich wymagań opisanych w dokumentacji projektowej. System okablowania oraz wydajność komponentów na etapie oddania instalacji do użytku musi pozostać w zgodzie z wymaganiami norm PN-EN :2011 i ISO/IEC11801: ROZWIĄZANIA SZCZEGÓŁOWE o o o Ilość i lokalizację stanowisk roboczych, przyjęto na podstawie aktualnej dla daty wykonywania dokumentacji wytycznych Użytkownika i projektu aranżacji wnętrz. W przypadku zmiany tej koncepcji, ostateczna i precyzyjna lokalizacja gniazd logicznych powinna być ustalona między Użytkownikiem, a Wykonawcą w trakcie realizacji; Wszystkie elementy pasywne składające się na okablowanie strukturalne muszą być oznaczone nazwą lub znakiem firmowym tego samego producenta okablowania i pochodzić z jednolitej oferty reprezentującej kompletny system w takim zakresie, aby zostały spełnione warunki niezbędne do uzyskania bezpłatnego certyfikatu gwarancyjnego w/w producenta i rozszerzenia istniejącej gwarancji; Maksymalna długość kabla instalacyjnego (od punktu dystrybucyjnego do gniazda końcowego) nie może przekroczyć 90 metrów; 12

13 o o o Okablowanie poziome ma być prowadzone podwójnie ekranowanym kablem typu S/FTP (PiMF) o paśmie przenoszenia minimum 1000 MHz w osłonie trudnopalnej typu LSFRZH; Kabel należy zakończyć trwale na ekranowanym złączu typu 110, zarabianym metodą narzędziową. Zakończenie kabla ma gwarantować kontakt indywidualnego ekranu par transmisyjnych z ekranowaną obudową złącza 110. Ze względu na konieczność zapewnienia marginesów pracy, jako gwarancji pełnej wydajności docelowej, niezależnie od jakości wykonawstwa i obecności zakłóceń lokalnych, wymaga się aby złącza teleinformatyczne (stanowiące trwały element zakończenia kabla) oraz kabel transmisyjny posiadały wydajność, o co najmniej 30% większą od wymagań transmisyjnych docelowej klasy okablowania, opisanej w projekcie, do której może zostać wykorzystany system transmisyjny; o Punkt końcowy (PL) oparty został na uniwersalnym ekranowanym gnieździe o o o o teleinformatycznym 2GHz (z możliwością wymiany interfejsu końcowego w postaci wkładki, bez zmian w trwałym zakończeniu kabla na złączu 110). Gniazda logiczne do podłączenia stacji roboczych Użytkownika i innych urządzeń w tej strefie należy montować natynkowo w uchwycie do osprzętu Mosaic (45x45) 30cm nad podłogą. Gniazda logiczne przeznaczone dla WiFi należy montować w przestrzeni między sufitowej (nad sufitem podwieszanym) lub w przypadku jej braku na ścianie, na wysokości 2,5-3m, ale nie wyżej niż 30cm pod powierzchnią sufitu; System okablowania strukturalnego ma posiadać potwierdzoną wydajność Klasy FA, natomiast jego budowa ma pozwalać na skonfigurowanie połączeń do pracy z innymi wydajnościami, określonymi przez obowiązujące normy. W konfiguracji pierwotnej do uruchomienia systemu, należy zapewnić minimalne możliwości transmisyjne Klasa EA, wykorzystując wymiennych uniwersalnych wkładek ekranowanych z interfejsem 1xRJ45 Kat.6A; Aby zagwarantować spełnienie docelowych wymagań transmisyjnych producent ma posiadać certyfikaty niezależnego akredytowanego laboratorium (np. GHMT, Delta, ETL), potwierdzające pozytywne parametry Klasy FA, uwzględniające badania systemu okablowania przy wykorzystaniu co najmniej dwóch różnych rodzajów interfejsów zgodnych z Kategorią 7A; System ma pozwalać na rozbudowę ilości gniazd (interfejsów) końcowych bez konieczności dokładania kabla i ponownej terminacji kabla na złączu oraz bez potrzeby wymiany lub dodawania paneli krosowych; 13

14 o o o o Budowa systemu ma gwarantować możliwość zmiany interfejsu poprzez zastosowanie dowolnego interfejsu (np. RJ45, RS-485, złącze typu F oraz kombinacje), który może być wymieniony w dowolnym czasie użytkowania, celem udostępnienia nowych lub innych niż LAN możliwości transmisyjnych, zgodnie z życzeniem Użytkownika i jego potrzebami w tym zakresie. Zmiana interfejsu nie może powodować zmiany stałego zakończenia kabla i jego rozszycia, a ma być realizowana np. przez zamianę wkładki wymiennej po obydwu stronach łącza. Wymienne interfejsy mają być montowane wewnątrz gniazd naściennych i paneli krosowych; System ma pozwalać na zmianę wydajności (kategorii, klasy okablowania) na odpowiednią (zarówno w górę jak i w dół), jedynie poprzez zmianę wkładek końcowych bez zmian kabla transmisyjnego i bez zmian w jego stałym zakończeniu; System okablowania miedzianego ma mieć możliwość realizacji transmisji wielokanałowej (kilka aplikacji na tym samym kablu) do wydajności Klasy EA przy wykorzystaniu interfejsu RJ45 przez wymianę wkładki zakończeniowej, na np. wkładkę z interfejsem 2xRJ45, 3xRJ45, 4xRJ45 oraz do wydajności klasy FA przy wykorzystaniu złącza typu Tera. Projekt obejmuje punkty dystrybucyjne dla okablowania strukturalnego w budynkach (dokładny podział pokazany na schemacie ideowym oraz podkładach dołączonych do projektu): - Budynek A obsługiwany jest przez 4 zaprojektowane piętrowe punkty dystrybucyjne szafy wiszące o wysokości roboczej 18U i wymiarach 600x620mm. - Każdy budynek B, C, D1 obsługiwany jest przez zaprojektowany piętrowy punkt dystrybucyjny szafa wisząca o wysokości roboczej 18U i wymiarach 600x620mm. - Każdy budynek D2, F obsługiwany jest przez zaprojektowany piętrowy punkt dystrybucyjny szafa dystrybucyjna stojąca 19 o wysokości roboczej 42U i wymiarach 800x800mm - Budynek E obsługiwany jest przez 2 piętrowe punkty dystrybucyjne szafy wiszące o wysokości roboczej 18U i wymiarach 600x620mm (jeden nowo zaprojektowany a drugi podlegający rekonfiguracji) - Budynek H obsługiwany jest przez istniejący punkt dystrybucyjny (szafa stojąca o wysokości roboczej 42U) podlega rozbudowie. - Budynek G obsługiwany jest przez zaprojektowany główny punkt dystrybucyjny 2 szafy stojące dystrybucyjne serwerowe 19 o wysokości roboczej 42U i wymiarach 800x1000mm. 14

15 o o o o o o System połączeń okablowania światłowodowego szkieletowego z serwerowni głównej (budynek G) do budynku A, B, C, D1, D2, E, H ma posiadać wydajność klasy OF 300 wg. PN-EN :2011 i zaprojektowane zostało w oparciu o kabel OM3 uniwersalny 12x50/125/250μm, luźna tuba, żel, powłoka zewnętrzna ULSZH; Połączenie okablowania światłowodowego szkieletowego z serwerowni głównej (budynek G) do budynku F ma posiadać wydajność klasy OF 500 wg. PN-EN :2011 i zaprojektowane zostało w oparciu o kabel OM4 uniwersalny 12x50/125/250μm, luźna tuba, żel, powłoka zewnętrzna ULSZH; Dla okablowania szkieletowego należy wykorzystać panele krosowe światłowodowe o konstrukcji kątowej z odpowiednimi adapterami połączeniowymi adekwatnymi do rodzaju transmisji i przyjętych kategorii połączeń, wykorzystując interfejs LC-Duplex oraz pigtaile OM3/OM4 W projektowanych szafach stojących 42U przewidziano kątową konstrukcję organizatorów do prowadzenia kabli krosowych; Zaprojektowano centralę telefoniczną w technologii TCP/IP; Środowisko, w którym będzie instalowany osprzęt kablowy jest środowiskiem biurowym i zostało ono sklasyfikowane jako M1I1C1E2 wg. specyfikacji środowiska instalacji okablowania (MICE) zgodnie z PN-EN : INSTALACJA TELETECHNICZNA (OPIS TECHNOLOGII) Prowadzenie okablowania Przy wytyczaniu trasy dla kabli logicznych uwzględniono konstrukcję budynku oraz bezkolizyjność z innymi instalacjami i urządzeniami; trasa przebiega wzdłuż linii prostych równoległych i prostopadłych do ścian i stropów zmieniając swój kierunek tylko w zależności od potrzeb (tynki, rozgałęzienia, podejścia do urządzeń), trasa przebiegu jest przy tym łatwo dostępna do konserwacji i remontów, a jej wytyczanie uwzględnia miejsca mocowania konstrukcji wsporczych instalacji. Trasa kablowa została uwzględniona pod względem konstrukcji w części elektrycznej. Należy przestrzegać utrzymania jednakowych wysokości zamocowania wsporników i odległości między punktami podparcia. Zgodnie z ustaleniami, ze względu na warunki obiektu i stan budynku, okablowanie poziome zostanie rozprowadzone: 15

16 1. w korytarzach: w kanałach kablowych, metalowych, montowanych nad sufitem podwieszonym, a przy braku sufitu podwieszonego w kanałach kablowych PVC na ścianach na wysokości około 20cm od sufitu. 2. w pomieszczeniach: doprowadzenie do punktu logicznego natynkowo w kanałach kablowych PVC (należy zastosować osprzęt z uchwytem Mosaic). Trasy kablowe dla okablowania szkieletowego, należy zbudować z elementów trwałych (drabinek) pozwalających na zamocowanie kabli oraz zachowanie odpowiednich promieni gięcia wiązek kablowych na zakrętach. Rozmiary (pojemność) kanałów kablowych dobrano w zależności od maksymalnej liczby kabli projektowanych w danym miejscu instalacji przy uwzględnieniu co najmniej 20% wolnej przestrzeni na potrzeby ewentualnej rozbudowy systemu. Zajętość światła kanałów kablowych przez kable obliczono w miejscach zakrętów dla maksymalnej znamionowej średnicy kabla - przy całkowitym wypełnieniu światła kanału kablami na zakręcie, kanał będzie wówczas na prostym odcinku wypełniony w 40%. Przy realizacji tras kablowych pod potrzeby okablowania należy wziąć pod uwagę wymagania normy PN-EN :2010/A1:2011 dotyczące równoległego prowadzenia różnych instalacji w budynku, m.in. instalacji zasilającej i zapewnić zachowując odpowiednie odległości pomiędzy okablowaniem przy jednoczesnym uwzględnieniu materiału, z którego zbudowane są kanały kablowe. Przy układaniu kabli miedzianych należy stosować się do zaleceń producenta (tj. promienia gięcia, siły wciągania, itp.) Kable należy mocować na drabinkach kablowych średnio co 30cm, w przypadku długich tras pionowych zaleca się również wykorzystanie stelażu zapasu kabla instalacyjnego średnio co 350cm (kilka zwojów kabla) w celu eliminacji naprężeń występujących w kablach układanych pionowo. Przy prowadzeniu tras kablowych zachować bezpieczne odległości od innych instalacji. W przypadku traktów, gdzie kable sieci teleinformatycznej i zasilającej biegną razem i równolegle do siebie należy zachować odległość (rozdział) między instalacjami (szczególnie zasilającą i logiczną), co najmniej 10mm (w przypadku głównych ciągów kablowych) lub stosować metalowe przegrody oraz co najmniej 2mm dla gniazd końcowych. Wielkość separacji dla trasy kablowej jest obliczona dla przypadku kabli S/FTP o tłumieniu sprzężenia nie gorszym niż 80dB. Zakłada się w przypadku głównych ciągów kablowych, że ilość obwodów elektrycznych 230V 50Hz max 16A nie będzie większa niż

17 Należy wystrzegać się nadmiernego ściskania kabli opaskami, deptania po kablach ułożonych na podłodze oraz załamywania kabli na elementach konstrukcji kanałów kablowych. Przy odwijaniu kabla z bębna bądź wyciąganiu kabla z pudełka, nie należy przekraczać maksymalnej siły ciągnięcia oraz zwracać uwagę na to, by na kablu nie tworzyły się węzły ani supły. Przyjęty ogólnie promień gięcia podczas instalacji wynosi 4-krotność średnicy zewnętrznej kabla, natomiast po instalacji należy zapewnić promień równy minimum 8-krotności średnicy zewnętrznej instalowanego kabla. Jeśli wykorzystuje się trasę kablową przechodzącą przez granicę strefy pożarowej, światło jej otworu należy zamknąć masą uszczelniającą, charakteryzującą się właściwościami nie gorszymi niż granica strefy, zgodnie z przepisami p.poż. i przymocować w miejscu jej instalacji przywieszkę z pełną informacją o tak zbudowanej granicy strefy. 4.1 KONFIGURACJA PUNKTU LOGICZNEGO Gniazda teleinformatyczne należy montować natynkowo w puszkach w uchwycie do osprzętu Mosaic (45x45) do każdego zestawu osprzętu przyłączeniowego (jednego zestawu gniazda teleinformatycznego) należy zapewnić jedną puszkę natynkową 2-modułową w standardzie Mosaic. W przypadku montażu w punkcie końcowym Użytkownika 2 gniazd należy użyć jedną puszkę natynkową 4-modułową typu Mosaic. Głębokość puszki powinna wynosić minimum 50mm lub więcej, zapewniając odpowiednią ilość miejsca dla zapasu kabla, który ma być zwinięty w puszce instalacyjnej. Należy wystrzegać się załamywania kabla w puszce instalacyjnej, zalecane jest zostawienie zapasu kabla w przestrzeni sufitu i zapewnienie kanału kablowego o takiej średnicy, która zapewni swobodne wyciągnięcie lub cofnięcie kabla, bez jego uszkodzenia. Gniazda logiczne służące do podłączenia urządzeń w strefie roboczej użytkownika należy montować 30cm nad podłogą. Punkty przeznaczone dla podłączeń punktów dostępowych sieci bezprzewodowej WiFi należy montować w przestrzeni nad sufitem podwieszanym lub w przypadku jego braku na ścianie, na wysokości 2,5-3m, ale nie wyżej niż 30cm pod poziomem sufitu. Kable do puszek natynkowych należy doprowadzić kanałem kablowym. Wymaga się aby wydajność osprzętu połączeniowego złącza stanowiącego trwały element zakończenia kabla była o co najmniej 30% większa od planowanej docelowej wydajności całego systemu okablowania. Jest to spowodowane faktem, że gniazdo teleinformatyczne jest kluczowym elementem całego systemu i zapewnienie jego wymaganej wydajności gwarantuje niezależność i pewność uzyskania pozytywnych wyników pomiarów w przypadku nawet niedokładnej instalacji lub 17

18 błędów w ułożeniu kabla. Jednocześnie zabezpiecza się w ten sposób częsty przypadek, gdy elementy równorzędnie dopasowane do kabla pod względem wydajności, nie pozwalają osiągnąć parametrów normatywnych i funkcji transmisyjnych, do których są przeznaczone. Kabel transmisyjny należy zakańczać na uniwersalnym ekranowanym 8-pozycyjnym złączu typu 110, które akceptuje połączenia z drutem miedzianym o średnicy 0,50-0,65mm (24-22 AWG), będącym elementem kabla 4-parowego podwójnie ekranowanego PiMF - S/FTP o impedancji falowej 100Ω. Proces zarabiania kabla ma zapewnić możliwie największą wydajność - maksymalny rozplot par transmisyjnych na ekranowanym uniwersalnym złączu modularnym 110 nie może być większy niż 6mm. Przy montażu należy zapewnić dokładny kontakt ekranu. Konstrukcja złącza 8 pozycyjnego typu 110 ma gwarantować mocowanie ekranu obudowy złącza z indywidualnym ekranem (jednostronnie laminowaną folią ekranującą) każdej pary transmisyjnej kabla. Rys.1. Ekranowane złącze modularne Zakończone złącze należy umieścić w metalowej obudowie (klatce Farada a), wykonanej w formie 2- elementowego składanego odlewu, zapewniającego 360 o kontakt ogólnego ekranu kabla. Rys.2 Uniwersalny ekranowany zestaw połączeniowy. Ze względu na zapewnienie długoterminowej trwałości i wydajności do zakończenia par transmisyjnych na uniwersalnym złączu typu 110, do montażu wymaga się zastosowania narzędzia, które kontrolując 18

19 siłę, kierunek i dystans ruchu technologicznego w jednym cyklu pracy zakańcza trwale wszystkie żyły (wcześniej przygotowane) kabla transmisyjnego na całym 8-pozycyjnym złączu modularnym. Proces montażu ma gwarantować najwyższą powtarzalność parametrów transmisyjnych osiąganych przez okablowanie pasywne. Opcjonalnie można użyć standardowego narzędzia uderzeniowego do złączy IDC (typ 110), narzędzia typu LSA+ Sensor lub narzędzi, które działają na podobnej zasadzie i zapewniają spełnienie tych warunków. Osprzęt połączeniowy z elementami, które mogą być terminowane beznarzędziowo nie będzie uznany za równoważny. Punkt logiczny PL oparty został na uniwersalnym ekranowanym osprzęcie połączeniowym (gnieździe teleinformatycznym), posiadającym możliwość zmiany interfejsu końcowego w postaci wymiennej wkładki (odbywa się to bez zmian w trwałym zakończeniu kabla na złączu typu 110). Kompletny zestaw instalacyjny gniazda teleinformatycznego powinien zawierać płytę czołową prostą z ramką montażową i zatrzaskiem zgodnym ze standardem montażu 45mm, ekranowaną puszkę instalacyjną (wymagany kontakt ekranu kabla i obudowy złącza po całym obwodzie kabla ) z wyprowadzeniem kabla do góry, w lewo lub prawo oraz wyposażoną w złącze modularne. Dodatkowo na wyposażeniu powinna być etykieta do opisu identyfikującego gniazdo. Gniazda montowane naściennie nie mogą mieć wyprowadzenia na wprost (180 stopni) ze względu na niebezpieczeństwo przekroczenia normatywnych promieni gięcia dla kabli instalacyjnych Konfiguracja interfejsu kończącego osprzęt połączeniowy zależy od zastosowanej odpowiedniej wkładki wymiennej umieszczanej w uniwersalnym ekranowanym złączu modularnym 110. W celu prawidłowej konfiguracji torów transmisyjnych po obydwu stronach łącza należy stosować takie same wkładki wymienne. W momencie uruchomienia instalacji, w osprzęcie należy umieścić wkładki wymienne tzw. pojedyncze kat.6a tj, z interfejsem typu 1xRJ45 kat.6a. Docelowa wydajność gniazda teleinformatycznego zapewnia uzyskanie parametrów Klasy FA, przy użyciu wkładki z odpowiednim interfejsem (np. Tera lub ARJ45). Projekt obejmuje dostawę dodatkowych 19 wkładek wymiennych w różnych konfiguracjach na potrzeby przyszłej rozbudowy i rekonfiguracji. Szczegółowa specyfikacja znajduje się w zestawieniu materiałowym. Zgodnie z wymaganiami obowiązujących norm EN oraz ISO/IEC11801 Amd.2 w okablowaniu strukturalnym można stosować wyłącznie ustandaryzowane interfejsy zarówno od strony zestawów naściennych (gniazd), jak i kabli krosowych (wtyków). Zaprojektowano dwie różne konfiguracje Punktu Logicznego, których widoki pokazano na rysunkach poniżej.

20 Rys. 3. Konfiguracja 1 Punktu Logicznego. Rys. 4. Konfiguracja 2 Punktu Logicznego. 4.2 OKABLOWANIE POZIOME Zadaniem instalacji teleinformatycznej jest zapewnienie transmisji danych, głosu obrazów, jak również połączeń konferencyjnych CATV (862MHz) lub kombinacji tych sygnałów przez otwarty system okablowania strukturalnego. Projektowane okablowanie strukturalne obejmuje: o 910 miedzianych torów o wydajności Klasy FA (skonfigurowanych do pracy w klasie EA) dla połączeń transmisji danych i głosu Otwarte okablowanie wymaga zapewnienia takiej konstrukcji elementów pasywnych okablowania, która gwarantuje różne możliwości wielokrotnego wprowadzania zmian rekonfiguracyjnych, zmian wydajności okablowania, a nawet rozbudów ilości kanałów transmisyjnych poprzez zastosowanie wymiennych wkładek (z różnymi interfejsami), ale bez modyfikacji fizycznych zakończeń kabla. Zasadą pełnej 20

21 otwartości systemu jest, aby wkładki wymienne były zmieniane samodzielnie przez Użytkownika, gdy tylko zajdzie taka potrzeba. W momencie uruchomienia instalacji należy zamontować we wszystkich torach transmisyjnych wkładki wymienne z interfejsem 1xRJ45 Kat.6A. Na czas pomiarów dla potwierdzenia wydajności Klasy FA zamontować wkładki z interfejsem ISO kat.7a. Do gniazd Użytkownika należy zapewnić kable przyłączeniowe, w ilości zgodnej ze specyfikacją materiałową. Medium transmisyjne miedziane. Ze względu na przyjęte wymiary przepustów kablowych oraz zaprojektowane trakty prowadzenia kabli i związane z tym prześwity, wymagane jest zastosowanie medium transmisyjnego o maksymalnej średnicy zewnętrznej 7,5mm (co determinuje maksymalną średnicę żyły na 23AWG). Nie dopuszcza się kabli o większej średnicy zewnętrznej. Instalacja ma być poprowadzona ekranowanym kablem konstrukcji S/FTP z osłoną zewnętrzną trudnopalną (LSFRZH). Ekran takiego kabla ma być zrealizowany na dwa sposoby: 1. w postaci jednostronnie laminowanej folii aluminiowej oplatającej każdą parę transmisyjna (w celu redukcji oddziaływań miedzy parami), 2. w postaci wspólnej siatki okalającej dodatkowo wszystkie pary (skręcone razem między sobą) w celu redukcji wzajemnego oddziaływania kabli pomiędzy sobą. Taka konstrukcja pozwala osiągnąć najwyższe parametry transmisyjne, zmniejszenie przesłuchu NEXT i PSNEXT oraz zmniejszyć poziom zakłóceń od kabla. Pozwala także w dużym stopniu poprawić odporność na zakłócenia zarówno wysokich, jak i niskich częstotliwości. Kabel musi spełniać wymagania stawiane komponentom przez najnowsze obowiązujące specyfikacje tj. wymagania stawiane komponentom Kategorii 7A, równocześnie zapewniając pełną zgodność z niższymi kategoriami okablowania. Zgodnie z założeniami charakterystyka kabla ma uwzględniać 30% margines pracy, tj. pozytywne parametry transmisyjne Kat.7A do min. 1300MHz. W celu zagwarantowania najwyższej jakości połączenia przede wszystkim powtarzalnych parametrów, wszystkie złącza, zarówno w gniazdach końcowych jak i panelach muszą być zarabiane za pomocą standardowych narzędzi instalacyjnych tj. zgodnych ze standardem złącza 110 lub LSA+. Proces montażu ma gwarantować najwyższą powtarzalność. Maksymalny rozplot pary transmisyjnej na złączu modularnym (umieszczonych w zestawach instalacyjnych) nie może być większy niż 6 mm. 21

22 Opis: WYMAGANE PARAMETRY KABLA TELEINFORMATYCZNEGO: Opis konstrukcji Kabel PiMF 1000MHz (1300MHz) Zgodność z normami: ISO/IEC 11801:2002/Amd 1,2; ISO/IEC : 2002, EN :2007; Średnica przewodnika: Średnica zewnętrzna kabla Minimalny promień gięcia Waga Temperatura pracy Temperatura podczas instalacji Osłona zewnętrzna: Ekranowanie par: Ogólny ekran: IEC Cat. C (palność), IEC część 1 (toksyczność), IEC część 2 (odporność na kwaśne gazy), IEC część 2 (gęstość zadymienia) drut 23 AWG (0.546 mm Ø < mm) 7,5 mm 60 mm 67 kg/km -20ºC do +60ºC 0ºC do +50ºC LSFRZH, kolor biały laminowana plastikiem folia aluminiowa siatka miedziana Tabela 1. Specyfikacja kabla S/FTP (PiMF) kat.7a wymaganego w projekcie. Rys. 5 Przekrój kabla S/FTP (PiMF) kat.7a 22

23 Charakterystyka elektryczna wartości typowe: Pasmo przenoszenia (robocze) 1000MHz (do 1300MHz) Impedancja MHz: 100 ±5 Ohm NVP 79% Tłumienie: 58dB przy 1000MHz; 64,9 przy 1300MHz; PSNEXT 87dB przy 1000MHz; 87,1 przy 1300MHz; PSELFEXT 41dB przy 1000MHz; 25 przy 1300MHz; RL: 21dB przy 1000MHz; 21,6 przy 1300MHz; ACR: 30dB przy 1000MHz; 28 przy 1300MHz; Tłumienie sprzężenia 85 db Rezystancja przewodnika 7.5 Ohms /100m Pojemność wzajemna 42 pf / m Tabela 2. Charakterystyki transmisyjne kabla S/FTP (PiMF) kat.7aużytego w projekcie. Panele krosowe. W szafach kablowych kable transmisyjne należy zakończyć na panelach krosowych wyposażonych w 24 lub 8 portów zawierających ekranowane złącze modularne 110 o wydajności 2GHz, umieszczone w zamkniętej, ekranowanej, metalowej obudowie (szczelnej elektromagnetycznie klatce Faraday a). Kontakt ekranu kabla i ekranowanej obudowy złącza 2GHz ma być realizowany przez automatyczny zacisk sprężynowy, celem zapewnienia pełnego 360 przylegania kabla (po całym obwodzie) do obudowy złącza. Niezależnie od tego samo uniwersalne złącze 2GHz ma być ekranowane i obudowa tego złącza ma zapewnić kontakt z ekranami pojedynczych par transmisyjnych. Kable wyprowadzane z gniazd portów panela na wprost pod kątem 180 O należy wesprzeć na tylnej prowadnicy panela, mocując je lekko za pomocą opasek kablowych, zaś sam panel uziemić wykorzystując zacisk uziemiający obecny na prowadnicy tylnej. Rys.6 Ekranowany panel krosowy uniwersalny 24 port 2GHz, bez wkładek wymiennych 23

24 Rys.7 Ekranowany panel krosowy uniwersalny 8 port 2GHz, bez wkładek wymiennych W portach panela ze złączami typu 110, na których jest zakończony kabel należy umieścić wymienne wkładki. W momencie uruchomienia instalacji panel należy wyposażyć w wymienne wkładki pojedyncze typu 1xRJ45 kat.6a., a na czas pomiarów klasy FA wykorzystać wymienne wkładki z interfejsem ISO kat.7a. (Tera). Opcja zarządzania okablowaniem. Zainstalowany system ma mieć opcję monitorowania 24 w czasie rzeczywistym linii okablowania miedzianego. System ma umożliwiać stałe nadzorowanie, weryfikowanie i rejestrowanie w scentralizowanej bazie danych stanu połączeń każdego portu oraz raportowanie i dokumentowanie tych stanów w formie zdefiniowanej przez Użytkownika. W celu uzyskania możliwości uruchomienia inteligentnego systemu monitorowania stanu połączeń panele krosowe mają mieć opcję doposażenia w tzw. zestawy uzupełniające. Mają być one zainstalowane do frontów wszystkich paneli krosowych. Zestaw uzupełniający może być połączony poprzez moduł skanujący z analizatorem za pomocą 24-pinowego złącza posiadającego dodatkowy styk z masą. Analizator sieci jest to urządzanie aktywne, którego zadanie polega na zebraniu i rozpoznaniu stanu połączeń portów w sieci (stanu warstwy fizycznej). Analizator w czasie rzeczywistym, poprzez protokół TCP/IP, przekazuje informację o aktualnym stanie połączenia konkretnego portu do bazy danych aplikacji. Kabel połączeniowy od strony zestawu uzupełniającego i od strony modułu skanującego wyposażony jest w złącze HD22. Moduł skanujący połączony jest z analizatorem przy pomocy złączy RJ45. Oprogramowanie bazy danych, służące do monitorowania i zarządzania połączeniami ma obsługiwać również polecenia zadań przyłączeniowych. Polecenia te można zadawać zdalnie wybranemu użytkownikowi jednocześnie, na bieżąco obserwować stan wykonywania zadań oraz kontrolować

25 poprawność ich wykonania. Takie podejście do realizacji rekonfiguracji połączeń znacząco skraca czas oraz koszty zmian generowanych w systemach administracyjnych. Uprawniony technik wykonujący zlecone zadania jest kierowany za pomocą instrukcji, które odczytuje na wyświetlaczu LCD analizatora, potwierdzanych przez sygnały dźwiękowe generowane przez to urządzenia, co w praktyce zwiększa bieżącą samokontrolę i tym samym w dużym stopniu ogranicza ewentualne błędy połączeń. Niezależnie system monitorowania i zarządzania stanem połączeń fizycznych ma umożliwiać dostęp do stanu połączeń (wybranych, wskazanych zakresem lub indywidualnie) przez dowolną przeglądarkę internetową i dowolny system operacyjny zainstalowany na stacji klienckiej. Oprogramowanie zarządzające ma być dostarczane bezpłatnie do limitu ilości portów obsługiwanych przez analizatory. Kable krosowe. Do wkładek wymiennych umieszczanych w gniazdach naściennych i panelach krosowych należy zapewnić kable krosowe. Kable stacyjne (przyłączane do stacji użytkownika), jak i krosowe (w szafie kablowej) mają być wykonane z linki ekranowanej, przy czym osłona ekranowana ma być ciągła na całej długości kabla. Również wtyk złącza RJ45 ma posiadać szczelną elektromagnetycznie osłonę ekranowaną, tzw. klatkę Faraday a (z każdej strony złącza RJ45), zapewniającą kontakt z obudową ekranowanych interfejsów RJ45 po całym obwodzie złącza oraz kontaktem z ekranem kabla po całym jego obwodzie (kontakt 360 O ). Wymaga się standardowej sekwencji połączeń T568B (preferowana) lub T568A; niedopuszczalne jest zastosowanie kabli z połączeniami wg własnej (nienormatywnej) sekwencji połączeń. Kable krosowe mają pracować w przedziale temperatur od -20 C do 60 C. Osłona zewnętrzna kabli podłączanych do stacji roboczej użytkownika powinna być trudnopalna LSZH (ang. Low Smog Zero Halogen). Kable mają być fabrycznie wykonane i testowane, wszystkie komponenty: wtyk, kabel-linka, osłona złącza wyprodukowane i trwale oznaczone przez producenta (wytwórcę) tym samym logo, znakiem firmowym lub towarowym poprzez wytłoczenie lub trwały nadruk. W przypadku osłony kabla-linki nadruk ma zawierać również wydajność lub częstotliwość. 4.3 SIEĆ SZKIELETOWA W punktach dystrybucyjnych należy zapewnić zapas kabli do realizacji połączeń szkieletowych o długości minimum 3-krotności wysokości szafy. Zapas należy zorganizować w szafie. Wprowadzane kable do szaf dystrybucyjnych muszą być odpowiednio zorganizowane tak, aby 25

26 zapewnić łagodne łuki, normatywne promienie gięcia (brak załamań kabla) i konstrukcję zabezpieczającą przed samoistnym przemieszczaniem się i deformacją wiązki kablowej pod wpływem własnego ciężaru. Należy bezwzględnie przestrzegać wartości promieni gięcia, zawartych w kartach katalogowych producenta kabla. Wszystkie połączenia światłowodowe zaprojektowano kablem w osłonie trudnopalnej typu ULSZH z włóknami wielomodowymi (12 włókien o rdzeniu 50/125μm). Aby zapewnić możliwość przesyłania do każdej lokalizacji nie tylko aktualnie stosowanych protokołów transmisyjnych, ale również długi okres działania sieci z odpowiednim zapasem pasma przenoszenia, jako medium transmisyjne należy zastosować kabel światłowodowy o dwóch różnych kategoriach włókien optycznych. 1) Okablowanie światłowodowe łączące punkt dystrybucyjny w budynku G (serwerownia) z punktami dystrybucyjnymi w budynkach A, B, C, D1, D2, E, H zbudować w oparciu o kabel z włóknami kategorii OM3 i parametrach podanych poniżej (tabela) 2) Okablowanie światłowodowe łączące punkt dystrybucyjny w budynku G (serwerownia) z punktem dystrybucyjnym w budynku F zbudować w oparciu o kabel z włóknami kategorii OM4 i parametrach podanych poniżej (tabela) Powyższy podział i z bezwzględne zapewnienie podanych poniżej parametrów transmisyjnych włókien są konieczne dla zapewnienia wymaganej transmisji 10-gigabitowej z technologicznym zapasem transmisyjnym, wynikającym z oszacowania budżetu światłowodowego dla przyjętych projektowo modułów połączeniowych w urządzeniach aktywnych. Opis: Zgodność z normami: Konstrukcja: WYMAGANIA DLA KABLI ŚWIATŁOWODOWYCH Światłowód wielomodowy z włóknami 50/125µm IEC część 1 i 3 (palność) IEC (emisja dymu) IEC część 1 (emisja gazów trujących) NES (toksyczność) 12 włókien 50/125µm w buforze 250 m umieszczonych w jednej luźnej tubie wypełnionej żelem. 26

27 Właściwości mechaniczne: Parametry optyczne OM3 OM4 Temperatura pracy ( C): Osłona zewnętrzna: Liczba włókien/tub Średnica zewnętrzna (mm) Ciężar (nom. kg/km) Naprężenia podczas instalacji (N) Odporność na zgniecenia (N) Min. promień zgięcia podczas instalacji (mm) 12/1 6, Tłumienie 850nm (db/km) -20 do +70 Tłumienie 1300nm (db/km) Szerokość pasma przenoszenia przy fali 850nm (MHz*km) Szerokość pasma przenoszenia przy fali 1300nm (MHz*km) < 2,4 < 0,6 > 1500 > 500 < 2,4 < 0,6 > 3500 > 500 ULSZH, kolor niebiesko-zielony Tabela 3. Specyfikacja kabla światłowodowego użytego w projekcie Kable światłowodowe zaprojektowane do stosowania w sieci szkieletowej mają posiadać konstrukcję z luźną tubą, wypełnioną żelem zabezpieczającym przed wzrostem wilgotności i zmianami temperatury w którym umieszczone są włókna światłowodowe 50/125µm w buforze 250µm. Luźna tuba ma być otoczona włóknami aramidowymi zabezpieczającymi ją przed zagrożeniami ze strony uszkodzeń mechanicznych. W celu łatwej identyfikacji bufory 250 µm wszystkie włókna światłowodowe mają być oznaczone przez producenta na całej długości różnymi kolorami, zaś osłona zewnętrzna powinna mieć kolor specjalny wymagany kolor niebiesko-zielony (inne oznaczenia to cyan, turkusowy, aqua), charakterystyczny u większości producentów dla kabli z włóknami przeznaczonymi dla 10 Gigabitowych aplikacji. Osłona zewnętrzna kabli światłowodowych zaprojektowanych do stosowania w budynku ma być trudnopalna ULSZH (ang. Universal Low Smog Zero Halogen), co ma być potwierdzone certyfikatami i badaniami, potwierdzającymi odporność ogniową w czasie minimum 180 minutowej próby ogniowej. Należy zastosować przełącznice światłowodowe (panele krosowe) z interfejsem LC w konfiguracji wtykadapter-wtyk. 27

28 Uniwersalny panel krosowy światłowodowy o konstrukcji kątowej z płytą czołową cofniętą względem płaszczyzny montażu w stelażu ma posiadać wysuwaną, metalową i blokowaną szufladę, w celu umożliwienia łatwego dostępu przy montażu modułów zatrzaskowych i ewentualnej rekonfiguracji połączeń w komfortowej odległości od szafy kablowej. Mechanizm zamykania szuflady ma być zatrzaskowy, nie powodujący konieczności posiadania żadnych narzędzi do otwarcia panela i wysunięcia szuflady montażowej. Panel ma zapewnić zamontowanie 4 oddzielnych kaset/modułów zatrzaskowych w wersji światłowodowej lub miedzianej (dla zakończenia maksymalnie 96 włókien światłowodowych lub 24 kabli symetrycznych) z możliwością wprowadzenia, co najmniej 8 kabli światłowodowych. Moduły mają być zgrupowane w 4 sekcje po 6 gniazd, przy czym każdy port ma mieć możliwość oddzielnego opisu i oznaczenia poprzez system kolorowych ikon. Panel standardowo ma być wyposażony w elementy zapasu włókna (prowadnice krzyżaki), dławiki do wprowadzania i utrzymania kabli oraz przeźroczystą pokrywę górną. Rys.8 Uniwersalny panel kątowy na 4 moduły zatrzaskowe, 1U Adaptery połączeniowe typu LC dupleks (na 2 zblokowane złącza LC z określoną polaryzacją) mają posiadać ceramiczny element dopasowujący niezbędny dla wysokiej dokładności połączeń wymaganej przez parametry torów 10 Gigabit i budżety światłowodowe. Rys.9 Moduły zatrzaskowy światłowodowy 6xLC Wymagana kolejność kolorów rozszycia włókien kabla światłowodowego na panelu: 1. niebieski 2. pomarańczowy 3. zielony 4. brązowy 5. szary 6. biały 7. czerwony 8. czarny 28

29 9. żółty 10. fioletowy 11. różowy 12. Błękitny W panelu po przeciwnej stronie zastosować odwrotną kolejność w ramach każdej pary włókien. Światłowodowe kable krosowe oraz pigtaile mają być jednorodnie dopasowane pod kątem zgodności włókien z kablami liniowymi do których będą podłączane kable krosowe lub spawane pigtaile. Producent ma gwarantować takie wykonanie powyższych elementów połączeniowych, które zapewnia wymagane normatywne parametry geometryczne, a tym samym transmisyjne, niezależnie od warunków środowiska i połączenia. Elementy te muszą być fabrycznie wykonane i testowane przez producenta wszystkich elementów toru transmisyjnego. Kable krosowe, pigtaile i adaptery połączeniowe mają być wykonane z elementów, które są oznaczone trwałym oznaczeniem charakterystycznym tego samego producenta (wytwórcy), który dostarcza wszystkie inne elementy okablowania miedzianego i światłowodowego. Ze względu na wymagane wysokie parametry optyczne i geometryczne, niedopuszczalne jest stosowanie kabli krosowych i pigtaili zarabianych i polerowanych ręcznie. Złącza OM3 powinny charakteryzować się parametrami transmisyjnymi nie gorszymi niż: o Tłumienność wtrąceniowa IL 0,3dB o Tłumienie sygnału odbitego RL 30dB Złącza OM4 powinny charakteryzować się parametrami transmisyjnymi nie gorszymi niż: o Tłumienność wtrąceniowa IL 0,15dB o Tłumienie sygnału odbitego RL 35dB Do paneli światłowodowych należy dostarczyć jedno narzędzie do czyszczenia złączy LC oraz jeden komplet (25x10) patyczków czyszczących 1.25mm dla pojedynczych adapterów. 29

30 4.4 SYSTEM WEWNĘTRZNYCH POŁĄCZEŃ W SERWEROWNI W serwerowni zaprojektowano system wewnętrznych połączeń zbudowany z gotowych do montażu elementów pozwalających na szybkie modyfikacje i rozbudowy w razie potrzeby rekonfiguracji połączeń które są częste w środowiskach o wysokiej gęstości połączeń. Elementy tych połączeń są szybkie łatwe w konfiguracji i montażu oraz nie wymagają specjalistycznych prac montażowych. Zaprojektowane rozwiązanie składa się z gotowych połączeń zakończonych kasetami wyposażonymi w sześć ekranowanych modułów gniazd RJ45 Kat. 6A. Każda kaseta będąca zakończeniem sześciu łączy kablowych ma być wyposażona w plastikowy światłowód pozwalający na łatwą identyfikację i adresację łącza za pomocą dowolnego źródła światła. Rys.10 System połączenia kasetowego z modułami RJ45 kat 6A System gotowych połączeń miedzianych zawiera kable ekranowane typu S/FTP Kat. 7 w powłoce LSFRZH fabrycznie zakończone na modułach RJ45 Kat. 6A, które są w umieszczone w sześciopozycyjnych kasetach. Kasety wyposażone są w fabrycznie zarobiony na kablu dwuelementowy moduł gniazda RJ45 kat.6a. Moduł gniazda RJ45 ma posiadać pełne ekranowanie i konstrukcję dwuelementową, składającą się z części przedniej (z interfejsem RJ45 oraz złączami IDC dla par transmisyjnych i bocznymi ostrzami do odcięcia ich nadmiaru w trakcie zarabiania złącza) oraz części tylnej (zintegrowanej prowadnicy par transmisyjnych wraz z sprężynowym samozaciskowym uchwytem 360 o kabla ekranowanego na całym obwodzie kabla). Ekranowana, asymetryczna metalowa obudowa (w formie odlewu, zarówno na części przedniej i tylnej) ma się składać w szczelną całość, tworząc zintegrowaną i szczelną klatkę Faradaya, zabezpieczoną konstrukcyjnie nawet przed zakłóceniami pochodzącymi od modułów gniazd zainstalowanych w jednym rzędzie. Charakterystyka transmisyjna modułu gniazda RJ45 ma być potwierdzona przez certyfikaty wystawione przez niezależne akredytowane laboratorium i testów przeprowadzonych w paśmie częstotliwości do minimum 500HMz, zgodnie z wymaganiami transmisyjnymi norm specyfikujących Klasę EA/Kategorię 6A (ISO/IEC ed.2.2:2011). 30

31 Specyfikacja referencyjna modułu gniazda RJ45 Obudowa gniazda oraz matrycy Odlew ze stopu cynkowego Styk ekranu Stal nierdzewna Styki gniazda RJ-45 Stop miedziowo-berylowy platerowany domieszką złota w miejscu styku na pozostałej niklowany Styki złącza IDC Niklowany fosforobrąz Charakterystyka elektryczna Napięcie przebicia 150V AC Charakterystyki mechaniczne Ilość cykli połączeniowych Minimum 750 cykli Średnica kabla Maksimum 9,0mm Średnica przewodnika - drut AWG Średnica przewodnika - linka AWG z maksymalną średnicą izolacji 1,6mm Temperatura pracy -40 C C Tabela 4. Specyfikacja modułów kasetach do połączeń wewnętrznych w serwerowni. Zastosowanie systemu w pełni ekranowanego Klasy EA gwarantuje pełną wydajność 10 Gigabitowych aplikacji i ochronę projektowanego systemu przed wszelkimi zakłóceniami elektromagnetycznymi oraz zwiększa bezpieczeństwo danego systemu. Śledzenie dalszego końca osiągane jest przez zintegrowany plastikowy światłowód zakończony diodą LED zamontowaną na obudowie kasety dla łatwej identyfikacji przy instalacji. Ze względu na wymaganą skalowalność i konieczności zapewnienia w trakcie pracy systemu i możliwości rekonfigurację połączeń redundantnych wymagane jest zastosowanie paneli, w których można ekstremalnie łatwo wymieniać gotowe kasety połączeniowe. Ze względu na konieczność zapewnienia bezpiecznych promieni gięcia i dostępu do połączeń, wymagane jest zastosowanie paneli kątowych, które automatycznie kierują kable krosowe na boki szafy. Panele mają posiadać funkcję automatycznego uziemiania polegającą na braku konieczności stosowania oddzielnych linek i zacisków uziemiających, dla usprawnienia i przyśpieszenia czynności rekonfiguracyjnych w serwerowni. W obydwu szafach serwerowni głównej (budynek G) należy zamontować po jednym takim panelu i wyposażyć każdy z nich w dwie kompletne wiązki kablowe zakończone kasetami z możliwością identyfikacji świetlnej. W przypadku konieczności rozbudowy panele te będzie można doposażyć o dodatkowe dwie kasety z dowolnymi interfejsami miedzianymi lub światłowodowymi bądź o nowe fabrycznie zakończone wiązki kablowe. 31

32 4.5 ORGANIZACJA POŁĄCZEŃ KABLOWYCH W SZAFACH 42U W celu optymalnego wykorzystania przestrzeni przełączeniowej w szafach kablowych, a przy tym zapewnienia Użytkownikowi szybkiego, precyzyjnego i komfortowego dostępu do portu połączeniowego i kabla krosowego należy wyposażyć wszystkie szafy 42U w narożne prowadnice dla kabli wychodzących z paneli krosowych i urządzeń aktywnych. Prowadnice te mają być pionowo montowane do obydwu stelaży montażowych 19 (lewego i prawego) i zapewniać funkcje automatycznego uziemiania zarówno do montowanych paneli krosowych jak i innych prowadnic kablowych. W celu zapewnienia optymalnego dostępu podczas instalacji i rekonfiguracji wymagane jest, aby te organizatory kabli mogły być otwierane i zamykane w celu ułatwienia dostępu i prawidłowego ułożenia w nich kabli. Wszystkie operacje związane z organizacją kabli nie mogą powodować wzrostu naprężeń wynikających z ich ułożenia zarówno obok siebie, jak i jeden na drugim. Zastosowanie takich organizatorów z kontrolą zgięcia i prowadnicą kablową ogranicza potrzebę stosowania wieszaków i organizatorów poziomych (które zabierają wysokość montażową U w szafie), a tym samym znacząco podnieść pojemność i gęstość połączeń w punkcie dystrybucyjnym, przy jednoczesnym zwiększeniu dostępności. Opisane powyżej prowadnice pionowe należy zastosować po obydwu stronach paneli krosowych i urządzeń aktywnych, w pozycjach pokazanych na Schematach rozmieszczenia elementów w szafach kablowych. Zaprojektowano prowadnice narożne (kątowe) o wysokościach 1U oraz 2U. Rys 11. Organizator pionowy (2U) z kontrolą zgięcia 4.6 URZĄDZENIA AKTYWNE i SIEĆ BEZPRZEWODOWA W punktach dystrybucyjnych w budynkach A, B, C, D1, E, F, H zaprojektowano przełączniki określone w dalszej części dokumentacji jako Przełącznik typ 1, Przełącznik typ 2, Przełącznik typ 3 oraz Przełącznik typ 4. Zaprojektowane przełączniki w obrębie każdego jednego punktu dystrybucyjnego należy połączyć ze sobą za pośrednictwem kabli typu Stack i 2 portowych dedykowanych modułów połączeniowych. Każdy 32

Powiat Kielecki, 25-516 Kielce, al. IX Wieków Kielc 3

Powiat Kielecki, 25-516 Kielce, al. IX Wieków Kielc 3 Jednostka projektowania: T e a m s. c. Egzemplarz www.team.busko.pl 28-100 Busko-Zdrój, ul. Wojska Polskiego 18a tel./fax 0-41 378 74 65, e-mail: biuro@team.busko.pl 1 Symbol projektu: 10.1220.06 Faza

Bardziej szczegółowo

BranŜa Imię i nazwisko Numer uprawnień Data Podpis

BranŜa Imię i nazwisko Numer uprawnień Data Podpis Jednostka projektowania: Team s.c. www.team.busko.pl 28-100 Busko-Zdrój, ul. Wojska Polskiego 18a tel./fax 0-41 378 74 65, e-mail: biuro@team.busko.pl 1 Egzemplarz Symbol projektu: 11.1220.7 Symbol opracowania:

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE SŁABOPRĄDOWE

INSTALACJE SŁABOPRĄDOWE INSTALACJE SŁABOPRĄDOWE 1 SPIS TREŚCI Spis treści... 2 Spis rysunków... 3 Dane wyjściowe do projektowania... 4 Opis techniczny... 6 1.0 Okablowanie strukturalne część pasywna... 6 2.0 Okablowanie Strukturalne

Bardziej szczegółowo

OKABLOWANIE STRUKTURALNE, ZASILANIE DEDYKOWANE, TELEWIZJA DOZOROWA, SYSTEM PRZYZYWOWY, SYSTEM SYGNALIZACJI POŻARU. Projektant: Podpis: Podpis:

OKABLOWANIE STRUKTURALNE, ZASILANIE DEDYKOWANE, TELEWIZJA DOZOROWA, SYSTEM PRZYZYWOWY, SYSTEM SYGNALIZACJI POŻARU. Projektant: Podpis: Podpis: Tytuł: Projekt na modernizację sieci logicznej, elektrycznej, alarmowej i przeciwpożarowej Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego SPZOZ w Stalowej Woli Branża: OKABLOWANIE STRUKTURALNE, ZASILANIE DEDYKOWANE,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. 45314310-7 Układanie kabli 45314320-0 Instalowanie okablowania komputerowego 45315300-1 Instalacje zasilania elektrycznego

PROJEKT BUDOWLANY. 45314310-7 Układanie kabli 45314320-0 Instalowanie okablowania komputerowego 45315300-1 Instalacje zasilania elektrycznego Branża: CPV: TELEINFORMATYCZNA 45314310-7 Układanie kabli 45314320-0 Instalowanie okablowania komputerowego 45315300-1 Instalacje zasilania elektrycznego Inwestycja: WYKONANIE INSTALACJI TELEDACYJNEJ W

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ ST-T-01 SYSTEM SIECI STRUKTURALNEJ I URZĄDZENIA AKTYWNE

DZIAŁ ST-T-01 SYSTEM SIECI STRUKTURALNEJ I URZĄDZENIA AKTYWNE DZIAŁ ST-T 01 System sieci strukturalnej i urządzenia aktywne 1 DZIAŁ ST-T-01 SYSTEM SIECI STRUKTURALNEJ I URZĄDZENIA AKTYWNE 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE SŁABOPRĄDOWE

INSTALACJE SŁABOPRĄDOWE IVa. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA INSTALACJE SŁABOPRĄDOWE Opis techniczny projektu 1. Dane ogólne 1.1 Przedmiot opracowania 1.2 Zakres opracowania 1.3 Podstawa opracowania * Instalacja pożarowa SAP * Instalacja

Bardziej szczegółowo

Projekt Budowlano-Wykonawczy Wymiana instalacji elektrycznych teletechnicznych w budynku nr 63 na terenie Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie

Projekt Budowlano-Wykonawczy Wymiana instalacji elektrycznych teletechnicznych w budynku nr 63 na terenie Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie 1 / 14 1. SPIS ZAWARTOŚCI 1. Strona tytułowa 2. Spis zawartości 3. Oświadczenie projektanta i sprawdzającego 4. Opis techniczny okablowanie strukturalne 5. Spis rysunków Plan zewnętrznych instalacji teletechnicznych

Bardziej szczegółowo

Zadanie : Wybudowanie infrastruktury technicznej - Program Funkcjonalno-Użytkowy

Zadanie : Wybudowanie infrastruktury technicznej - Program Funkcjonalno-Użytkowy Załącznik Nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Dotyczy : Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy zamówienia związanego z realizacją projektu w ramach działania

Bardziej szczegółowo

1. CZĘŚĆ OGÓLNA... 4 1.1. Spis sysunków... 4 1.2. Przedmiot opracowania... 5 1.3. Podstawa opracowania... 5 1.4. Zakres opracowania...

1. CZĘŚĆ OGÓLNA... 4 1.1. Spis sysunków... 4 1.2. Przedmiot opracowania... 5 1.3. Podstawa opracowania... 5 1.4. Zakres opracowania... 1. CZĘŚĆ OGÓLNA... 4 1.1. Spis sysunków... 4 1.2. Przedmiot opracowania... 5 1.3. Podstawa opracowania... 5 1.4. Zakres opracowania... 5 2. INSTALACJE SILNOPRĄDOWE... 6 2.1. Zasilanie budynku w energię

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY-WYKONAWCZY Obiekt:

PROJEKT BUDOWLANY-WYKONAWCZY Obiekt: PROJEKT BUDOWLANY-WYKONAWCZY Obiekt: Inwestor: BUDOWA SZKOLNEJ SALI SPORTOWEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM PUBLICZNYM W NOWYCH ZDUNACH WRAZ Z BUDOWĄ ZBIORNIKA NA ŚCIEKI BYTOWE ORAZ PRZEBUDOWĄ NAPOWIETRZNEJ

Bardziej szczegółowo

Warunki gwarancji i wsparcia technicznego dla sprzętu i oprogramowania sieciowego.

Warunki gwarancji i wsparcia technicznego dla sprzętu i oprogramowania sieciowego. Wymagania ogólne dla urządzeń i oprogramowania. Całość sprzętu musi być nowa (wyprodukowana nie wcześniej niż 3 miesięcy przed dostawą), nieużywana we wcześniejszych projektach; Całość sprzętu musi być

Bardziej szczegółowo

2. Serwerownia - Wydzielone pomieszczenie będące miejscem eksploatacji serwerów systemu informatycznego wraz z urządzeniami pomocniczymi,

2. Serwerownia - Wydzielone pomieszczenie będące miejscem eksploatacji serwerów systemu informatycznego wraz z urządzeniami pomocniczymi, SŁOWNICZEK 1. Ośrodek Informatyczny - Zespół pomieszczeń będący wydzieloną strefą kontroli dostępu i przeciwpożarową, stanowiący siedzibę Oddziału Informatycznego Sądu Okręgowego w Lublinie, 2. Serwerownia

Bardziej szczegółowo

Wytyczne dotyczące standardów projektowania, budowy i wdrażania sieci LAN i serwerowni

Wytyczne dotyczące standardów projektowania, budowy i wdrażania sieci LAN i serwerowni Wytyczne dotyczące standardów projektowania, budowy i wdrażania sieci LAN i serwerowni Autor: piotr 08.10.2007. Zmieniony 08.10.2007. Piotr Witczak - audyt bezpieczenstwa informacji, systemów IT Przedstawiony

Bardziej szczegółowo

SANITARNA WENTYLACJA MECHANICZNA OPIS TECHNICZNY 1. ZAKRES OPRACOWANIA Przedmiotowe zadanie inwestycyjne obejmuje przebudowę istniejących pomieszczeń Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, budynek

Bardziej szczegółowo

Program funkcjonalno-użytkowy

Program funkcjonalno-użytkowy Załącznik nr. 1 do SIWZ Internet dla mieszkańców Gminy Bolimów przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu Dotyczy: Projekt: POIG.08.03.00-10316/13 Program funkcjonalno-użytkowy Postępowania o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 9 do SIWZ

Załącznik nr 9 do SIWZ Załącznik nr 9 do SIWZ ZNAK EZP/5601/2013 PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Rozbudowa i modernizacja sieci LAN, modernizacja serwerowni oraz dostawa sprzętu komputerowego w projekcie: Rozbudowa infrastruktury

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO

SYSTEMY OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO KOMPETENCJA ŁĄCZY. SYSTEMY OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO WYGODNE ZAKUPY ONLINE poprzez w sklepie aplikację internetowym LiVE-PHONE sklep.schrack.pl INFORMACJA O DOSTĘPNOŚCI PRODUKTÓW w SCHRACK STORE z Centrum

Bardziej szczegółowo

,,Internet w twoim zasięgu - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Turośń Kościelna w województwie podlaskim

,,Internet w twoim zasięgu - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Turośń Kościelna w województwie podlaskim PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY,,Internet w twoim zasięgu - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Turośń Kościelna w województwie podlaskim Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Wymagania nadrzędne aktualizacyjne w zakresie sieci LAN

Wymagania nadrzędne aktualizacyjne w zakresie sieci LAN Załącznik nr 21 d OPZ Wymagania nadrzędne aktualizacyjne w zakresie sieci LAN 1. DEFINICJA AKTUALNYCH POWOŁAŃ NORMATYWNYCH Zakres prjektu party jest na specyfikacjach i wymaganiach zawartych w nrmach,

Bardziej szczegółowo

Internecik też dla dzieci Etap V

Internecik też dla dzieci Etap V PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY W zakresie realizacji zadań inwestycyjnych w ramach projektu pn. Internecik też dla dzieci Etap V Opis przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 324 18000-6

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania. 2. Zakres opracowania. 3. Informacje ogólne 4. Zasilanie i pomiar energii. 5. Rozdzielnice.

OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania. 2. Zakres opracowania. 3. Informacje ogólne 4. Zasilanie i pomiar energii. 5. Rozdzielnice. OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania. zlecenie inwestora, aktualne podkłady architektoniczne, ogólne wytyczne technologiczne dla całego budynku, projekty branŝowe: architektura, inst. sanitarne, konstrukcja,

Bardziej szczegółowo

Rozwój społeczeństwa informacyjnego w Czeladzi budowa sieci PIAP

Rozwój społeczeństwa informacyjnego w Czeladzi budowa sieci PIAP "Rozwój społeczeństwa informacyjnego w Czeladzi - budowa sieci PIAP Załącznik nr 5 Program Funkcjonalno-Użytkowy do specyfikacji istotnych warunków zamówienia na: Rozwój społeczeństwa informacyjnego w

Bardziej szczegółowo

Projekt techniczny systemu telewizji dozorowej na Stadionie im. Alfreda Smoczyka w Lesznie

Projekt techniczny systemu telewizji dozorowej na Stadionie im. Alfreda Smoczyka w Lesznie Projekt techniczny systemu telewizji dozorowej na Stadionie im. Alfreda Smoczyka w Lesznie Inwestor: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Strzelecka 7, 64-100 Leszno Obiekt: Stadion im. Alfreda Smoczyka

Bardziej szczegółowo

Internet dla mieszkańców gminy Rzekuń

Internet dla mieszkańców gminy Rzekuń Program funkcjonalno-użytkowy dla projektu: Internet dla mieszkańców gminy Rzekuń współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

1. CEL PROJEKTU MIEJSKIEJ SIECI INFORMATYCZNEJ NA POTRZEBY GMINY GRODZISK MAZOWIECKI

1. CEL PROJEKTU MIEJSKIEJ SIECI INFORMATYCZNEJ NA POTRZEBY GMINY GRODZISK MAZOWIECKI ZAŁĄCZNIK nr 1 DO SIWZ 1. CEL PROJEKTU MIEJSKIEJ SIECI INFORMATYCZNEJ NA POTRZEBY GMINY GRODZISK MAZOWIECKI Celem podjętego działania jest integracja realizowanych przez miasto usług elektronicznych i

Bardziej szczegółowo

Kod CPV: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

Kod CPV: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne PRACOWNIA PROJEKTOWA REGON: 634453564 64-600 OBORNIKI ul. Kowanowska 55 tel.: 6039630 ; 6039632 www. anmarprojekt.pl ; e-mail: anmarprojekt@wp.pl SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Egz. 1 USŁUGI PROJEKTOWE BRANŻY ELEKTRYCZNEJ ADAM LINDA 89-600 Chojnice, ul. Żeromskiego 36 NIP 767-121-45-36 tel 604623383, adres email: adam.linda@wp.pl SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

Bardziej szczegółowo

Projekt sieci komputerowej

Projekt sieci komputerowej AKADEMIA LOKALNA CISCO Projekt sieci komputerowej Wykonał: Wojciech Wilk login: wilk_w 1. Dane ogólne. 1.1 Podstawa opracowania dokumentacji. 1.2 Lokalizacja inwestycji. 2. Instalacja logiczna. 2.1 Normy

Bardziej szczegółowo

,,Stop wykluczeniu cyfrowemu w mieście Łomża

,,Stop wykluczeniu cyfrowemu w mieście Łomża Załącznik nr 9 do SIWZ Zamawiający: Miasto Łomża - Urząd Miejski w Łomży Siedziba: ul. Stary Rynek 14, 18-400 Łomża Szczegółowe wymagania realizacji przedmiotu zamówienia Opracowanie zgodne z Rozporządzeniem

Bardziej szczegółowo