PROJEKT WYKONAWCZY. ul. Katowicka 66a, Opole. Projekt sieci LAN dla OPOLSKIEGO CENTRUM ONKOLOGII

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROJEKT WYKONAWCZY. ul. Katowicka 66a, 45-060 Opole. Projekt sieci LAN dla OPOLSKIEGO CENTRUM ONKOLOGII"

Transkrypt

1 PROJEKT WYKONAWCZY INWESTYCJA: Audyt bezpieczeństwa informacji w infrastrukturze teleinformatycznej oraz wykonanie projektu sieci LAN LOKALIZACJA: OPOLSKIE CENTRUM ONKOLOGII ul. Katowicka 66a, Opole TEMAT: Projekt sieci LAN dla OPOLSKIEGO CENTRUM ONKOLOGII BRANŻA: STADIUM: INWESTOR: TELETECHNICZNA PW Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej OPOLSKIE CENTRUM ONKOILOGII ul. Katowicka 66a, Opole JEDNOSTKA net-o-logy Sp. z o.o. PROJEKTOWANIA: ul. Graniczna 29, Katowice OPRACOWAŁ: PROJEKTOWAŁ: mgr inż. Piotr Górski mgr inż. Krzysztof Sowa Andrzej Łodziana mgr inż. Janusz Kraszyna nr upr. 53/89/UW-KA SPRAWDZIŁ: mgr inż. Jadwiga Kraszyna nr upr 531/89/UW-KA EGZ. NR 1 / 5 KATOWICE Październik 2013

2 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: Strona tytułowa Zawartość opracowania Oświadczenie projektanta i sprawdzającego Kserokopia uprawnień projektanta wraz z zaświadczeniem z IIB Kserokopia uprawnień sprawdzającego wraz z zaświadczeniem z IIB Część opisowa Rysunki 2

3 OŚWIADCZENIE Katowice, październik 2013 r. Zgodnie z art.20 ust.4 ustawy z dnia 7. Lipca 1994 r PRAWO BUDOWLANE (tekst jednolity Dz. U. z 2010 Nr 243 poz z późniejszymi zmianami) Oświadczamy, Że projekt wykonawczy pod nazwą: A u d y t b e z p i e c z e ń s t w a i n f o r m a c j i w i n f r a s t r u k t u r z e t e l e i n f o r m a t y c z n e j o r a z w y k o n a n i e p r o j e k t u s i e c i L A N P r o j e k t W y k o n a w c z y P r o j e k t s i e c i L A N d l a O P O L S K I E G O C E N T R U M O N K O L O G I I - A k t u a l i z a c j a Został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej: Projektant:... Sprawdzający:... 3

4 4

5 5

6 6

7 7

8 SPIS TREŚCI 1. ZAKRES PROJEKTU NORMY ROZWIĄZANIA SZCZEGÓŁOWE INSTALACJA TELETECHNICZNA (OPIS TECHNOLOGII) KONFIGURACJA PUNKTU LOGICZNEGO OKABLOWANIE POZIOME SIEĆ SZKIELETOWA SYSTEM WEWNĘTRZNYCH POŁĄCZEŃ W SERWEROWNI ORGANIZACJA POŁĄCZEŃ KABLOWYCH W SZAFACH 42U URZĄDZENIA AKTYWNE i SIEĆ BEZPRZEWODOWA CENTRALA TELEFONICZNA PUNKTY DYSTRYBUCYJNE WYMAGANIA GWARANCYJNE ADMINISTRACJA I DOKUMENTACJA ODBIÓR I POMIARY SIECI UWAGI KOŃCOWE ALTERNATYWNE PROPOZYCJE OBJAŚNIENIA KANALIZACJA KABLOWA TELETECHNICZNA DEMONTAŻ ISTNIEJĄCEJ INSTALACJI OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO UWAGI KOŃCOWE

9 ZESTAWIENIE RYSUNKÓW: Rysunek nr Budynek A kondygnacja 1 Schemat instalacji Rysunek nr Budynek A kondygnacja 2 Schemat instalacji Rysunek nr Budynek A kondygnacja 3 Schemat instalacji Rysunek nr Budynek A kondygnacja 4 Schemat instalacji Rysunek nr Budynek A kondygnacja 5 Schemat instalacji Rysunek nr Szafa dystrybucyjna PD_A_2 - Schemat rozmieszczenia elementów Rysunek nr Szafa dystrybucyjna PD_ A_3- Schemat rozmieszczenia elementów Rysunek nr Szafa dystrybucyjna PD_A_4 - Schemat rozmieszczenia elementów Rysunek nr Szafa dystrybucyjna PD_A_5 - Schemat rozmieszczenia elementów Rysunek nr Budynek B kondygnacja 1 Schemat instalacji Rysunek nr Budynek B kondygnacja 2 Schemat instalacji Rysunek nr Szafa dystrybucyjna PD_B_2 - Schemat rozmieszczenia elementów Rysunek nr Budynek C kondygnacja 1 Schemat instalacji Rysunek nr Szafa dystrybucyjna PD_C_1 - Schemat rozmieszczenia elementów Rysunek nr Budynek D1 kondygnacja 2 Schemat instalacji Rysunek nr Budynek D2 kondygnacja 1 Schemat instalacji Rysunek nr Budynek D2 kondygnacja 2 Schemat instalacji Rysunek nr Szafa dystrybucyjna PD_D1_2 - Schemat rozmieszczenia elementów Rysunek nr Szafa dystrybucyjna PD_D2_1 - Schemat rozmieszczenia elementów Rysunek nr Budynek E kondygnacja 1 Schemat instalacji Rysunek nr Budynek E kondygnacja 2 Schemat instalacji Rysunek nr Szafa dystrybucyjna PD_E_2 - Schemat rozmieszczenia elementów Rysunek nr Budynek F kondygnacja 1 Schemat instalacji Rysunek nr Budynek F kondygnacja 2 Schemat instalacji Rysunek nr Budynek F kondygnacja 3 Schemat instalacji Rysunek nr Szafa dystrybucyjna PD_F_2 - Schemat rozmieszczenia elementów Rysunek nr Budynek G kondygnacja 1 Schemat instalacji Rysunek nr Budynek G kondygnacja 2 Schemat instalacji Rysunek nr Budynek G kondygnacja 3 Schemat instalacji Rysunek nr Szafa dystrybucyjna GPD_G_2 - Schemat rozmieszczenia elementów Rysunek nr Budynek H kondygnacja 1 Schemat instalacji Rysunek nr Budynek H kondygnacja 2 Schemat instalacji Rysunek nr Szafa dystrybucyjna PD_H_2 - Schemat rozmieszczenia elementów Rysunek nr 9 - Rozmieszczenie budynków Rysunek nr 10 - Schemat ideowy okablowania strukturalnego Rysunek nr 11 - Plan zagospodarowania terenu kanalizacja kablowa teletechniczna 9

10 UWAGA: Z uwagi na wykonaną aktualizacje dokumentacji wykonawczej w grudniu 2012 poniżej wyszczególnione rysunki uległy zmianie/aktualizacji: Rysunek nr Budynek E kondygnacja 2 Schemat instalacji Rysunek nr Szafa dystrybucyjna PD_E_2 - Schemat rozmieszczenia elementów Rysunek nr Budynek G kondygnacja 1 Schemat instalacji Rysunek nr Budynek G kondygnacja 2 Schemat instalacji Rysunek nr Budynek G kondygnacja 3 Schemat instalacji Rysunek nr Szafa dystrybucyjna GPD_G_2 - Schemat rozmieszczenia elementów Rysunek nr 10 - Schemat ideowy okablowania strukturalnego Pozostałe rysunki projektu wykonawczego nie uległy zmianie/aktualizacji i są obowiązujące na grudzień UWAGA: Z uwagi na wykonaną aktualizacje dokumentacji wykonawczej w październiku 2013r. poniżej wyszczególnione rysunki uległy zmianie/aktualizacji: Rysunek nr 1.6/Z - Szafa dystrybucyjna PD_A_2 - Schemat rozmieszczenia elementów Rysunek nr 1.7/Z - Szafa dystrybucyjna PD_ A_3- Schemat rozmieszczenia elementów Rysunek nr 1.8/Z - Szafa dystrybucyjna PD_A_4 - Schemat rozmieszczenia elementów Rysunek nr 1.9/Z - Szafa dystrybucyjna PD_A_5 - Schemat rozmieszczenia elementów Rysunek nr 2.3/Z - Szafa dystrybucyjna PD_B_2 - Schemat rozmieszczenia elementów Rysunek nr 3.2/Z - Szafa dystrybucyjna PD_C_1 - Schemat rozmieszczenia elementów Rysunek nr 4.1/Z - Budynek D1 kondygnacja 2 Schemat instalacji Rysunek nr 4.4/Z - Szafa dystrybucyjna PD_D1_2 - Schemat rozmieszczenia elementów Rysunek nr 4.5/Z - Szafa dystrybucyjna PD_D2_1 - Schemat rozmieszczenia elementów Rysunek nr 5.3/Z - Szafa dystrybucyjna PD_E_2 - Schemat rozmieszczenia elementów Rysunek nr 6.4/Z - Szafa dystrybucyjna PD_F_2 - Schemat rozmieszczenia elementów Rysunek nr 7.4/Z - Szafa dystrybucyjna GPD_G_2 - Schemat rozmieszczenia elementów Rysunek nr 8.3/Z - Szafa dystrybucyjna PD_H_2 - Schemat rozmieszczenia elementów Rysunek nr 10/Z - Schemat ideowy okablowania strukturalnego Pozostałe rysunki projektu wykonawczego nie uległy zmianie/aktualizacji i są obowiązujące na październik 2013r. 10

11 1. ZAKRES PROJEKTU Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt instalacji okablowania strukturalnego (instalacja komputerowa i telefoniczna) w budynkach A, B, C, D1, D2, E, F, G Opolskiego Centrum Onkologii przy ulicy Katowickiej w Opolu. Dokumentację opracowano w wyniku ustaleń z Inwestorem i wizji lokalnych na obiekcie, zgodnie ze wskazówkami i zaleceniami Użytkownika oraz z uwzględnieniem aktualnego stanu normalizacji, pozytywnych praktyk i sprawdzonych i niezawodnych rozwiązań technologicznych obecnych na rynku. 2. NORMY Zakres niniejszego projektu oparty jest na specyfikacjach i wymaganiach zawartych w normach, obowiązujących w chwili tworzenia niniejszej dokumentacji, regulujących zasady projektowania i doboru urządzeń okablowania strukturalnego oraz jego pracy w określonych warunkach środowiska. Podstawą do opracowania zagadnień związanych z okablowaniem strukturalnym są obowiązujące normy europejskie i międzynarodowe, dotyczące wymagań ogólnych oraz specyficznych dla środowiska biurowego: ISO/IEC11801: Information technology - Generic cabling for customer premises PN-EN :2011 Technika Informatyczna Systemy okablowania strukturalnego Część 1: Wymagania ogólne PN-EN :2008/A1:2011 Technika Informatyczna Systemy okablowania strukturalnego Część 2: Budynki biurowe Dodatkowe normy europejskie związane z planowaniem (projektowaniem) okablowania, powołane w projekcie: PN-EN :2010/A1:2011 Technika informatyczna. Instalacja okablowania Część 1- Specyfikacja i zapewnienie jakości PN-EN :2010/A1:2011 Technika informatyczna. Instalacja okablowania Część 2 - Planowanie i wykonawstwo instalacji wewnątrz budynków 11

12 Pozostałe normy powołane w projekcie: PN-EN 50346:2004/A2:2010 Technika informatyczna. Instalacja okablowania - Badanie zainstalowanego okablowania PN-ISO/IEC :2009/A1:2010 Technika informatyczna - Implementacja i obsługa okablowania w zabudowaniach użytkowych - Część 3: Testowanie okablowania światłowodowego; IEC Norma komponentowa dotycząca wydajności kabli symetrycznych kat.7a IEC , IEC , IEC , IEC , IEC , IEC , EN Normy międzynarodowe związane z palnością powłoki kabla Uwaga: W przypadku powołań normatywnych niedatowanych obowiązuje zawsze najnowsze wydanie cytowanej normy. Wykonawca ma obowiązek wykonać instalację okablowania zgodnie z wymaganiami norm obowiązujących w czasie realizacji zadania, przy uwzględnieniu wszystkich wymagań opisanych w dokumentacji projektowej. System okablowania oraz wydajność komponentów na etapie oddania instalacji do użytku musi pozostać w zgodzie z wymaganiami norm PN-EN :2011 i ISO/IEC11801: ROZWIĄZANIA SZCZEGÓŁOWE o o o Ilość i lokalizację stanowisk roboczych, przyjęto na podstawie aktualnej dla daty wykonywania dokumentacji wytycznych Użytkownika i projektu aranżacji wnętrz. W przypadku zmiany tej koncepcji, ostateczna i precyzyjna lokalizacja gniazd logicznych powinna być ustalona między Użytkownikiem, a Wykonawcą w trakcie realizacji; Wszystkie elementy pasywne składające się na okablowanie strukturalne muszą być oznaczone nazwą lub znakiem firmowym tego samego producenta okablowania i pochodzić z jednolitej oferty reprezentującej kompletny system w takim zakresie, aby zostały spełnione warunki niezbędne do uzyskania bezpłatnego certyfikatu gwarancyjnego w/w producenta i rozszerzenia istniejącej gwarancji; Maksymalna długość kabla instalacyjnego (od punktu dystrybucyjnego do gniazda końcowego) nie może przekroczyć 90 metrów; 12

13 o o o Okablowanie poziome ma być prowadzone podwójnie ekranowanym kablem typu S/FTP (PiMF) o paśmie przenoszenia minimum 1000 MHz w osłonie trudnopalnej typu LSFRZH; Kabel należy zakończyć trwale na ekranowanym złączu typu 110, zarabianym metodą narzędziową. Zakończenie kabla ma gwarantować kontakt indywidualnego ekranu par transmisyjnych z ekranowaną obudową złącza 110. Ze względu na konieczność zapewnienia marginesów pracy, jako gwarancji pełnej wydajności docelowej, niezależnie od jakości wykonawstwa i obecności zakłóceń lokalnych, wymaga się aby złącza teleinformatyczne (stanowiące trwały element zakończenia kabla) oraz kabel transmisyjny posiadały wydajność, o co najmniej 30% większą od wymagań transmisyjnych docelowej klasy okablowania, opisanej w projekcie, do której może zostać wykorzystany system transmisyjny; o Punkt końcowy (PL) oparty został na uniwersalnym ekranowanym gnieździe o o o o teleinformatycznym 2GHz (z możliwością wymiany interfejsu końcowego w postaci wkładki, bez zmian w trwałym zakończeniu kabla na złączu 110). Gniazda logiczne do podłączenia stacji roboczych Użytkownika i innych urządzeń w tej strefie należy montować natynkowo w uchwycie do osprzętu Mosaic (45x45) 30cm nad podłogą. Gniazda logiczne przeznaczone dla WiFi należy montować w przestrzeni między sufitowej (nad sufitem podwieszanym) lub w przypadku jej braku na ścianie, na wysokości 2,5-3m, ale nie wyżej niż 30cm pod powierzchnią sufitu; System okablowania strukturalnego ma posiadać potwierdzoną wydajność Klasy FA, natomiast jego budowa ma pozwalać na skonfigurowanie połączeń do pracy z innymi wydajnościami, określonymi przez obowiązujące normy. W konfiguracji pierwotnej do uruchomienia systemu, należy zapewnić minimalne możliwości transmisyjne Klasa EA, wykorzystując wymiennych uniwersalnych wkładek ekranowanych z interfejsem 1xRJ45 Kat.6A; Aby zagwarantować spełnienie docelowych wymagań transmisyjnych producent ma posiadać certyfikaty niezależnego akredytowanego laboratorium (np. GHMT, Delta, ETL), potwierdzające pozytywne parametry Klasy FA, uwzględniające badania systemu okablowania przy wykorzystaniu co najmniej dwóch różnych rodzajów interfejsów zgodnych z Kategorią 7A; System ma pozwalać na rozbudowę ilości gniazd (interfejsów) końcowych bez konieczności dokładania kabla i ponownej terminacji kabla na złączu oraz bez potrzeby wymiany lub dodawania paneli krosowych; 13

14 o o o o Budowa systemu ma gwarantować możliwość zmiany interfejsu poprzez zastosowanie dowolnego interfejsu (np. RJ45, RS-485, złącze typu F oraz kombinacje), który może być wymieniony w dowolnym czasie użytkowania, celem udostępnienia nowych lub innych niż LAN możliwości transmisyjnych, zgodnie z życzeniem Użytkownika i jego potrzebami w tym zakresie. Zmiana interfejsu nie może powodować zmiany stałego zakończenia kabla i jego rozszycia, a ma być realizowana np. przez zamianę wkładki wymiennej po obydwu stronach łącza. Wymienne interfejsy mają być montowane wewnątrz gniazd naściennych i paneli krosowych; System ma pozwalać na zmianę wydajności (kategorii, klasy okablowania) na odpowiednią (zarówno w górę jak i w dół), jedynie poprzez zmianę wkładek końcowych bez zmian kabla transmisyjnego i bez zmian w jego stałym zakończeniu; System okablowania miedzianego ma mieć możliwość realizacji transmisji wielokanałowej (kilka aplikacji na tym samym kablu) do wydajności Klasy EA przy wykorzystaniu interfejsu RJ45 przez wymianę wkładki zakończeniowej, na np. wkładkę z interfejsem 2xRJ45, 3xRJ45, 4xRJ45 oraz do wydajności klasy FA przy wykorzystaniu złącza typu Tera. Projekt obejmuje punkty dystrybucyjne dla okablowania strukturalnego w budynkach (dokładny podział pokazany na schemacie ideowym oraz podkładach dołączonych do projektu): - Budynek A obsługiwany jest przez 4 zaprojektowane piętrowe punkty dystrybucyjne szafy wiszące o wysokości roboczej 18U i wymiarach 600x620mm. - Każdy budynek B, C, D1 obsługiwany jest przez zaprojektowany piętrowy punkt dystrybucyjny szafa wisząca o wysokości roboczej 18U i wymiarach 600x620mm. - Każdy budynek D2, F obsługiwany jest przez zaprojektowany piętrowy punkt dystrybucyjny szafa dystrybucyjna stojąca 19 o wysokości roboczej 42U i wymiarach 800x800mm - Budynek E obsługiwany jest przez 2 piętrowe punkty dystrybucyjne szafy wiszące o wysokości roboczej 18U i wymiarach 600x620mm (jeden nowo zaprojektowany a drugi podlegający rekonfiguracji) - Budynek H obsługiwany jest przez istniejący punkt dystrybucyjny (szafa stojąca o wysokości roboczej 42U) podlega rozbudowie. - Budynek G obsługiwany jest przez zaprojektowany główny punkt dystrybucyjny 2 szafy stojące dystrybucyjne serwerowe 19 o wysokości roboczej 42U i wymiarach 800x1000mm. 14

15 o o o o o o System połączeń okablowania światłowodowego szkieletowego z serwerowni głównej (budynek G) do budynku A, B, C, D1, D2, E, H ma posiadać wydajność klasy OF 300 wg. PN-EN :2011 i zaprojektowane zostało w oparciu o kabel OM3 uniwersalny 12x50/125/250μm, luźna tuba, żel, powłoka zewnętrzna ULSZH; Połączenie okablowania światłowodowego szkieletowego z serwerowni głównej (budynek G) do budynku F ma posiadać wydajność klasy OF 500 wg. PN-EN :2011 i zaprojektowane zostało w oparciu o kabel OM4 uniwersalny 12x50/125/250μm, luźna tuba, żel, powłoka zewnętrzna ULSZH; Dla okablowania szkieletowego należy wykorzystać panele krosowe światłowodowe o konstrukcji kątowej z odpowiednimi adapterami połączeniowymi adekwatnymi do rodzaju transmisji i przyjętych kategorii połączeń, wykorzystując interfejs LC-Duplex oraz pigtaile OM3/OM4 W projektowanych szafach stojących 42U przewidziano kątową konstrukcję organizatorów do prowadzenia kabli krosowych; Zaprojektowano centralę telefoniczną w technologii TCP/IP; Środowisko, w którym będzie instalowany osprzęt kablowy jest środowiskiem biurowym i zostało ono sklasyfikowane jako M1I1C1E2 wg. specyfikacji środowiska instalacji okablowania (MICE) zgodnie z PN-EN : INSTALACJA TELETECHNICZNA (OPIS TECHNOLOGII) Prowadzenie okablowania Przy wytyczaniu trasy dla kabli logicznych uwzględniono konstrukcję budynku oraz bezkolizyjność z innymi instalacjami i urządzeniami; trasa przebiega wzdłuż linii prostych równoległych i prostopadłych do ścian i stropów zmieniając swój kierunek tylko w zależności od potrzeb (tynki, rozgałęzienia, podejścia do urządzeń), trasa przebiegu jest przy tym łatwo dostępna do konserwacji i remontów, a jej wytyczanie uwzględnia miejsca mocowania konstrukcji wsporczych instalacji. Trasa kablowa została uwzględniona pod względem konstrukcji w części elektrycznej. Należy przestrzegać utrzymania jednakowych wysokości zamocowania wsporników i odległości między punktami podparcia. Zgodnie z ustaleniami, ze względu na warunki obiektu i stan budynku, okablowanie poziome zostanie rozprowadzone: 15

16 1. w korytarzach: w kanałach kablowych, metalowych, montowanych nad sufitem podwieszonym, a przy braku sufitu podwieszonego w kanałach kablowych PVC na ścianach na wysokości około 20cm od sufitu. 2. w pomieszczeniach: doprowadzenie do punktu logicznego natynkowo w kanałach kablowych PVC (należy zastosować osprzęt z uchwytem Mosaic). Trasy kablowe dla okablowania szkieletowego, należy zbudować z elementów trwałych (drabinek) pozwalających na zamocowanie kabli oraz zachowanie odpowiednich promieni gięcia wiązek kablowych na zakrętach. Rozmiary (pojemność) kanałów kablowych dobrano w zależności od maksymalnej liczby kabli projektowanych w danym miejscu instalacji przy uwzględnieniu co najmniej 20% wolnej przestrzeni na potrzeby ewentualnej rozbudowy systemu. Zajętość światła kanałów kablowych przez kable obliczono w miejscach zakrętów dla maksymalnej znamionowej średnicy kabla - przy całkowitym wypełnieniu światła kanału kablami na zakręcie, kanał będzie wówczas na prostym odcinku wypełniony w 40%. Przy realizacji tras kablowych pod potrzeby okablowania należy wziąć pod uwagę wymagania normy PN-EN :2010/A1:2011 dotyczące równoległego prowadzenia różnych instalacji w budynku, m.in. instalacji zasilającej i zapewnić zachowując odpowiednie odległości pomiędzy okablowaniem przy jednoczesnym uwzględnieniu materiału, z którego zbudowane są kanały kablowe. Przy układaniu kabli miedzianych należy stosować się do zaleceń producenta (tj. promienia gięcia, siły wciągania, itp.) Kable należy mocować na drabinkach kablowych średnio co 30cm, w przypadku długich tras pionowych zaleca się również wykorzystanie stelażu zapasu kabla instalacyjnego średnio co 350cm (kilka zwojów kabla) w celu eliminacji naprężeń występujących w kablach układanych pionowo. Przy prowadzeniu tras kablowych zachować bezpieczne odległości od innych instalacji. W przypadku traktów, gdzie kable sieci teleinformatycznej i zasilającej biegną razem i równolegle do siebie należy zachować odległość (rozdział) między instalacjami (szczególnie zasilającą i logiczną), co najmniej 10mm (w przypadku głównych ciągów kablowych) lub stosować metalowe przegrody oraz co najmniej 2mm dla gniazd końcowych. Wielkość separacji dla trasy kablowej jest obliczona dla przypadku kabli S/FTP o tłumieniu sprzężenia nie gorszym niż 80dB. Zakłada się w przypadku głównych ciągów kablowych, że ilość obwodów elektrycznych 230V 50Hz max 16A nie będzie większa niż

17 Należy wystrzegać się nadmiernego ściskania kabli opaskami, deptania po kablach ułożonych na podłodze oraz załamywania kabli na elementach konstrukcji kanałów kablowych. Przy odwijaniu kabla z bębna bądź wyciąganiu kabla z pudełka, nie należy przekraczać maksymalnej siły ciągnięcia oraz zwracać uwagę na to, by na kablu nie tworzyły się węzły ani supły. Przyjęty ogólnie promień gięcia podczas instalacji wynosi 4-krotność średnicy zewnętrznej kabla, natomiast po instalacji należy zapewnić promień równy minimum 8-krotności średnicy zewnętrznej instalowanego kabla. Jeśli wykorzystuje się trasę kablową przechodzącą przez granicę strefy pożarowej, światło jej otworu należy zamknąć masą uszczelniającą, charakteryzującą się właściwościami nie gorszymi niż granica strefy, zgodnie z przepisami p.poż. i przymocować w miejscu jej instalacji przywieszkę z pełną informacją o tak zbudowanej granicy strefy. 4.1 KONFIGURACJA PUNKTU LOGICZNEGO Gniazda teleinformatyczne należy montować natynkowo w puszkach w uchwycie do osprzętu Mosaic (45x45) do każdego zestawu osprzętu przyłączeniowego (jednego zestawu gniazda teleinformatycznego) należy zapewnić jedną puszkę natynkową 2-modułową w standardzie Mosaic. W przypadku montażu w punkcie końcowym Użytkownika 2 gniazd należy użyć jedną puszkę natynkową 4-modułową typu Mosaic. Głębokość puszki powinna wynosić minimum 50mm lub więcej, zapewniając odpowiednią ilość miejsca dla zapasu kabla, który ma być zwinięty w puszce instalacyjnej. Należy wystrzegać się załamywania kabla w puszce instalacyjnej, zalecane jest zostawienie zapasu kabla w przestrzeni sufitu i zapewnienie kanału kablowego o takiej średnicy, która zapewni swobodne wyciągnięcie lub cofnięcie kabla, bez jego uszkodzenia. Gniazda logiczne służące do podłączenia urządzeń w strefie roboczej użytkownika należy montować 30cm nad podłogą. Punkty przeznaczone dla podłączeń punktów dostępowych sieci bezprzewodowej WiFi należy montować w przestrzeni nad sufitem podwieszanym lub w przypadku jego braku na ścianie, na wysokości 2,5-3m, ale nie wyżej niż 30cm pod poziomem sufitu. Kable do puszek natynkowych należy doprowadzić kanałem kablowym. Wymaga się aby wydajność osprzętu połączeniowego złącza stanowiącego trwały element zakończenia kabla była o co najmniej 30% większa od planowanej docelowej wydajności całego systemu okablowania. Jest to spowodowane faktem, że gniazdo teleinformatyczne jest kluczowym elementem całego systemu i zapewnienie jego wymaganej wydajności gwarantuje niezależność i pewność uzyskania pozytywnych wyników pomiarów w przypadku nawet niedokładnej instalacji lub 17

18 błędów w ułożeniu kabla. Jednocześnie zabezpiecza się w ten sposób częsty przypadek, gdy elementy równorzędnie dopasowane do kabla pod względem wydajności, nie pozwalają osiągnąć parametrów normatywnych i funkcji transmisyjnych, do których są przeznaczone. Kabel transmisyjny należy zakańczać na uniwersalnym ekranowanym 8-pozycyjnym złączu typu 110, które akceptuje połączenia z drutem miedzianym o średnicy 0,50-0,65mm (24-22 AWG), będącym elementem kabla 4-parowego podwójnie ekranowanego PiMF - S/FTP o impedancji falowej 100Ω. Proces zarabiania kabla ma zapewnić możliwie największą wydajność - maksymalny rozplot par transmisyjnych na ekranowanym uniwersalnym złączu modularnym 110 nie może być większy niż 6mm. Przy montażu należy zapewnić dokładny kontakt ekranu. Konstrukcja złącza 8 pozycyjnego typu 110 ma gwarantować mocowanie ekranu obudowy złącza z indywidualnym ekranem (jednostronnie laminowaną folią ekranującą) każdej pary transmisyjnej kabla. Rys.1. Ekranowane złącze modularne Zakończone złącze należy umieścić w metalowej obudowie (klatce Farada a), wykonanej w formie 2- elementowego składanego odlewu, zapewniającego 360 o kontakt ogólnego ekranu kabla. Rys.2 Uniwersalny ekranowany zestaw połączeniowy. Ze względu na zapewnienie długoterminowej trwałości i wydajności do zakończenia par transmisyjnych na uniwersalnym złączu typu 110, do montażu wymaga się zastosowania narzędzia, które kontrolując 18

19 siłę, kierunek i dystans ruchu technologicznego w jednym cyklu pracy zakańcza trwale wszystkie żyły (wcześniej przygotowane) kabla transmisyjnego na całym 8-pozycyjnym złączu modularnym. Proces montażu ma gwarantować najwyższą powtarzalność parametrów transmisyjnych osiąganych przez okablowanie pasywne. Opcjonalnie można użyć standardowego narzędzia uderzeniowego do złączy IDC (typ 110), narzędzia typu LSA+ Sensor lub narzędzi, które działają na podobnej zasadzie i zapewniają spełnienie tych warunków. Osprzęt połączeniowy z elementami, które mogą być terminowane beznarzędziowo nie będzie uznany za równoważny. Punkt logiczny PL oparty został na uniwersalnym ekranowanym osprzęcie połączeniowym (gnieździe teleinformatycznym), posiadającym możliwość zmiany interfejsu końcowego w postaci wymiennej wkładki (odbywa się to bez zmian w trwałym zakończeniu kabla na złączu typu 110). Kompletny zestaw instalacyjny gniazda teleinformatycznego powinien zawierać płytę czołową prostą z ramką montażową i zatrzaskiem zgodnym ze standardem montażu 45mm, ekranowaną puszkę instalacyjną (wymagany kontakt ekranu kabla i obudowy złącza po całym obwodzie kabla ) z wyprowadzeniem kabla do góry, w lewo lub prawo oraz wyposażoną w złącze modularne. Dodatkowo na wyposażeniu powinna być etykieta do opisu identyfikującego gniazdo. Gniazda montowane naściennie nie mogą mieć wyprowadzenia na wprost (180 stopni) ze względu na niebezpieczeństwo przekroczenia normatywnych promieni gięcia dla kabli instalacyjnych Konfiguracja interfejsu kończącego osprzęt połączeniowy zależy od zastosowanej odpowiedniej wkładki wymiennej umieszczanej w uniwersalnym ekranowanym złączu modularnym 110. W celu prawidłowej konfiguracji torów transmisyjnych po obydwu stronach łącza należy stosować takie same wkładki wymienne. W momencie uruchomienia instalacji, w osprzęcie należy umieścić wkładki wymienne tzw. pojedyncze kat.6a tj, z interfejsem typu 1xRJ45 kat.6a. Docelowa wydajność gniazda teleinformatycznego zapewnia uzyskanie parametrów Klasy FA, przy użyciu wkładki z odpowiednim interfejsem (np. Tera lub ARJ45). Projekt obejmuje dostawę dodatkowych 19 wkładek wymiennych w różnych konfiguracjach na potrzeby przyszłej rozbudowy i rekonfiguracji. Szczegółowa specyfikacja znajduje się w zestawieniu materiałowym. Zgodnie z wymaganiami obowiązujących norm EN oraz ISO/IEC11801 Amd.2 w okablowaniu strukturalnym można stosować wyłącznie ustandaryzowane interfejsy zarówno od strony zestawów naściennych (gniazd), jak i kabli krosowych (wtyków). Zaprojektowano dwie różne konfiguracje Punktu Logicznego, których widoki pokazano na rysunkach poniżej.

20 Rys. 3. Konfiguracja 1 Punktu Logicznego. Rys. 4. Konfiguracja 2 Punktu Logicznego. 4.2 OKABLOWANIE POZIOME Zadaniem instalacji teleinformatycznej jest zapewnienie transmisji danych, głosu obrazów, jak również połączeń konferencyjnych CATV (862MHz) lub kombinacji tych sygnałów przez otwarty system okablowania strukturalnego. Projektowane okablowanie strukturalne obejmuje: o 910 miedzianych torów o wydajności Klasy FA (skonfigurowanych do pracy w klasie EA) dla połączeń transmisji danych i głosu Otwarte okablowanie wymaga zapewnienia takiej konstrukcji elementów pasywnych okablowania, która gwarantuje różne możliwości wielokrotnego wprowadzania zmian rekonfiguracyjnych, zmian wydajności okablowania, a nawet rozbudów ilości kanałów transmisyjnych poprzez zastosowanie wymiennych wkładek (z różnymi interfejsami), ale bez modyfikacji fizycznych zakończeń kabla. Zasadą pełnej 20

21 otwartości systemu jest, aby wkładki wymienne były zmieniane samodzielnie przez Użytkownika, gdy tylko zajdzie taka potrzeba. W momencie uruchomienia instalacji należy zamontować we wszystkich torach transmisyjnych wkładki wymienne z interfejsem 1xRJ45 Kat.6A. Na czas pomiarów dla potwierdzenia wydajności Klasy FA zamontować wkładki z interfejsem ISO kat.7a. Do gniazd Użytkownika należy zapewnić kable przyłączeniowe, w ilości zgodnej ze specyfikacją materiałową. Medium transmisyjne miedziane. Ze względu na przyjęte wymiary przepustów kablowych oraz zaprojektowane trakty prowadzenia kabli i związane z tym prześwity, wymagane jest zastosowanie medium transmisyjnego o maksymalnej średnicy zewnętrznej 7,5mm (co determinuje maksymalną średnicę żyły na 23AWG). Nie dopuszcza się kabli o większej średnicy zewnętrznej. Instalacja ma być poprowadzona ekranowanym kablem konstrukcji S/FTP z osłoną zewnętrzną trudnopalną (LSFRZH). Ekran takiego kabla ma być zrealizowany na dwa sposoby: 1. w postaci jednostronnie laminowanej folii aluminiowej oplatającej każdą parę transmisyjna (w celu redukcji oddziaływań miedzy parami), 2. w postaci wspólnej siatki okalającej dodatkowo wszystkie pary (skręcone razem między sobą) w celu redukcji wzajemnego oddziaływania kabli pomiędzy sobą. Taka konstrukcja pozwala osiągnąć najwyższe parametry transmisyjne, zmniejszenie przesłuchu NEXT i PSNEXT oraz zmniejszyć poziom zakłóceń od kabla. Pozwala także w dużym stopniu poprawić odporność na zakłócenia zarówno wysokich, jak i niskich częstotliwości. Kabel musi spełniać wymagania stawiane komponentom przez najnowsze obowiązujące specyfikacje tj. wymagania stawiane komponentom Kategorii 7A, równocześnie zapewniając pełną zgodność z niższymi kategoriami okablowania. Zgodnie z założeniami charakterystyka kabla ma uwzględniać 30% margines pracy, tj. pozytywne parametry transmisyjne Kat.7A do min. 1300MHz. W celu zagwarantowania najwyższej jakości połączenia przede wszystkim powtarzalnych parametrów, wszystkie złącza, zarówno w gniazdach końcowych jak i panelach muszą być zarabiane za pomocą standardowych narzędzi instalacyjnych tj. zgodnych ze standardem złącza 110 lub LSA+. Proces montażu ma gwarantować najwyższą powtarzalność. Maksymalny rozplot pary transmisyjnej na złączu modularnym (umieszczonych w zestawach instalacyjnych) nie może być większy niż 6 mm. 21

22 Opis: WYMAGANE PARAMETRY KABLA TELEINFORMATYCZNEGO: Opis konstrukcji Kabel PiMF 1000MHz (1300MHz) Zgodność z normami: ISO/IEC 11801:2002/Amd 1,2; ISO/IEC : 2002, EN :2007; Średnica przewodnika: Średnica zewnętrzna kabla Minimalny promień gięcia Waga Temperatura pracy Temperatura podczas instalacji Osłona zewnętrzna: Ekranowanie par: Ogólny ekran: IEC Cat. C (palność), IEC część 1 (toksyczność), IEC część 2 (odporność na kwaśne gazy), IEC część 2 (gęstość zadymienia) drut 23 AWG (0.546 mm Ø < mm) 7,5 mm 60 mm 67 kg/km -20ºC do +60ºC 0ºC do +50ºC LSFRZH, kolor biały laminowana plastikiem folia aluminiowa siatka miedziana Tabela 1. Specyfikacja kabla S/FTP (PiMF) kat.7a wymaganego w projekcie. Rys. 5 Przekrój kabla S/FTP (PiMF) kat.7a 22

23 Charakterystyka elektryczna wartości typowe: Pasmo przenoszenia (robocze) 1000MHz (do 1300MHz) Impedancja MHz: 100 ±5 Ohm NVP 79% Tłumienie: 58dB przy 1000MHz; 64,9 przy 1300MHz; PSNEXT 87dB przy 1000MHz; 87,1 przy 1300MHz; PSELFEXT 41dB przy 1000MHz; 25 przy 1300MHz; RL: 21dB przy 1000MHz; 21,6 przy 1300MHz; ACR: 30dB przy 1000MHz; 28 przy 1300MHz; Tłumienie sprzężenia 85 db Rezystancja przewodnika 7.5 Ohms /100m Pojemność wzajemna 42 pf / m Tabela 2. Charakterystyki transmisyjne kabla S/FTP (PiMF) kat.7aużytego w projekcie. Panele krosowe. W szafach kablowych kable transmisyjne należy zakończyć na panelach krosowych wyposażonych w 24 lub 8 portów zawierających ekranowane złącze modularne 110 o wydajności 2GHz, umieszczone w zamkniętej, ekranowanej, metalowej obudowie (szczelnej elektromagnetycznie klatce Faraday a). Kontakt ekranu kabla i ekranowanej obudowy złącza 2GHz ma być realizowany przez automatyczny zacisk sprężynowy, celem zapewnienia pełnego 360 przylegania kabla (po całym obwodzie) do obudowy złącza. Niezależnie od tego samo uniwersalne złącze 2GHz ma być ekranowane i obudowa tego złącza ma zapewnić kontakt z ekranami pojedynczych par transmisyjnych. Kable wyprowadzane z gniazd portów panela na wprost pod kątem 180 O należy wesprzeć na tylnej prowadnicy panela, mocując je lekko za pomocą opasek kablowych, zaś sam panel uziemić wykorzystując zacisk uziemiający obecny na prowadnicy tylnej. Rys.6 Ekranowany panel krosowy uniwersalny 24 port 2GHz, bez wkładek wymiennych 23

24 Rys.7 Ekranowany panel krosowy uniwersalny 8 port 2GHz, bez wkładek wymiennych W portach panela ze złączami typu 110, na których jest zakończony kabel należy umieścić wymienne wkładki. W momencie uruchomienia instalacji panel należy wyposażyć w wymienne wkładki pojedyncze typu 1xRJ45 kat.6a., a na czas pomiarów klasy FA wykorzystać wymienne wkładki z interfejsem ISO kat.7a. (Tera). Opcja zarządzania okablowaniem. Zainstalowany system ma mieć opcję monitorowania 24 w czasie rzeczywistym linii okablowania miedzianego. System ma umożliwiać stałe nadzorowanie, weryfikowanie i rejestrowanie w scentralizowanej bazie danych stanu połączeń każdego portu oraz raportowanie i dokumentowanie tych stanów w formie zdefiniowanej przez Użytkownika. W celu uzyskania możliwości uruchomienia inteligentnego systemu monitorowania stanu połączeń panele krosowe mają mieć opcję doposażenia w tzw. zestawy uzupełniające. Mają być one zainstalowane do frontów wszystkich paneli krosowych. Zestaw uzupełniający może być połączony poprzez moduł skanujący z analizatorem za pomocą 24-pinowego złącza posiadającego dodatkowy styk z masą. Analizator sieci jest to urządzanie aktywne, którego zadanie polega na zebraniu i rozpoznaniu stanu połączeń portów w sieci (stanu warstwy fizycznej). Analizator w czasie rzeczywistym, poprzez protokół TCP/IP, przekazuje informację o aktualnym stanie połączenia konkretnego portu do bazy danych aplikacji. Kabel połączeniowy od strony zestawu uzupełniającego i od strony modułu skanującego wyposażony jest w złącze HD22. Moduł skanujący połączony jest z analizatorem przy pomocy złączy RJ45. Oprogramowanie bazy danych, służące do monitorowania i zarządzania połączeniami ma obsługiwać również polecenia zadań przyłączeniowych. Polecenia te można zadawać zdalnie wybranemu użytkownikowi jednocześnie, na bieżąco obserwować stan wykonywania zadań oraz kontrolować

25 poprawność ich wykonania. Takie podejście do realizacji rekonfiguracji połączeń znacząco skraca czas oraz koszty zmian generowanych w systemach administracyjnych. Uprawniony technik wykonujący zlecone zadania jest kierowany za pomocą instrukcji, które odczytuje na wyświetlaczu LCD analizatora, potwierdzanych przez sygnały dźwiękowe generowane przez to urządzenia, co w praktyce zwiększa bieżącą samokontrolę i tym samym w dużym stopniu ogranicza ewentualne błędy połączeń. Niezależnie system monitorowania i zarządzania stanem połączeń fizycznych ma umożliwiać dostęp do stanu połączeń (wybranych, wskazanych zakresem lub indywidualnie) przez dowolną przeglądarkę internetową i dowolny system operacyjny zainstalowany na stacji klienckiej. Oprogramowanie zarządzające ma być dostarczane bezpłatnie do limitu ilości portów obsługiwanych przez analizatory. Kable krosowe. Do wkładek wymiennych umieszczanych w gniazdach naściennych i panelach krosowych należy zapewnić kable krosowe. Kable stacyjne (przyłączane do stacji użytkownika), jak i krosowe (w szafie kablowej) mają być wykonane z linki ekranowanej, przy czym osłona ekranowana ma być ciągła na całej długości kabla. Również wtyk złącza RJ45 ma posiadać szczelną elektromagnetycznie osłonę ekranowaną, tzw. klatkę Faraday a (z każdej strony złącza RJ45), zapewniającą kontakt z obudową ekranowanych interfejsów RJ45 po całym obwodzie złącza oraz kontaktem z ekranem kabla po całym jego obwodzie (kontakt 360 O ). Wymaga się standardowej sekwencji połączeń T568B (preferowana) lub T568A; niedopuszczalne jest zastosowanie kabli z połączeniami wg własnej (nienormatywnej) sekwencji połączeń. Kable krosowe mają pracować w przedziale temperatur od -20 C do 60 C. Osłona zewnętrzna kabli podłączanych do stacji roboczej użytkownika powinna być trudnopalna LSZH (ang. Low Smog Zero Halogen). Kable mają być fabrycznie wykonane i testowane, wszystkie komponenty: wtyk, kabel-linka, osłona złącza wyprodukowane i trwale oznaczone przez producenta (wytwórcę) tym samym logo, znakiem firmowym lub towarowym poprzez wytłoczenie lub trwały nadruk. W przypadku osłony kabla-linki nadruk ma zawierać również wydajność lub częstotliwość. 4.3 SIEĆ SZKIELETOWA W punktach dystrybucyjnych należy zapewnić zapas kabli do realizacji połączeń szkieletowych o długości minimum 3-krotności wysokości szafy. Zapas należy zorganizować w szafie. Wprowadzane kable do szaf dystrybucyjnych muszą być odpowiednio zorganizowane tak, aby 25

26 zapewnić łagodne łuki, normatywne promienie gięcia (brak załamań kabla) i konstrukcję zabezpieczającą przed samoistnym przemieszczaniem się i deformacją wiązki kablowej pod wpływem własnego ciężaru. Należy bezwzględnie przestrzegać wartości promieni gięcia, zawartych w kartach katalogowych producenta kabla. Wszystkie połączenia światłowodowe zaprojektowano kablem w osłonie trudnopalnej typu ULSZH z włóknami wielomodowymi (12 włókien o rdzeniu 50/125μm). Aby zapewnić możliwość przesyłania do każdej lokalizacji nie tylko aktualnie stosowanych protokołów transmisyjnych, ale również długi okres działania sieci z odpowiednim zapasem pasma przenoszenia, jako medium transmisyjne należy zastosować kabel światłowodowy o dwóch różnych kategoriach włókien optycznych. 1) Okablowanie światłowodowe łączące punkt dystrybucyjny w budynku G (serwerownia) z punktami dystrybucyjnymi w budynkach A, B, C, D1, D2, E, H zbudować w oparciu o kabel z włóknami kategorii OM3 i parametrach podanych poniżej (tabela) 2) Okablowanie światłowodowe łączące punkt dystrybucyjny w budynku G (serwerownia) z punktem dystrybucyjnym w budynku F zbudować w oparciu o kabel z włóknami kategorii OM4 i parametrach podanych poniżej (tabela) Powyższy podział i z bezwzględne zapewnienie podanych poniżej parametrów transmisyjnych włókien są konieczne dla zapewnienia wymaganej transmisji 10-gigabitowej z technologicznym zapasem transmisyjnym, wynikającym z oszacowania budżetu światłowodowego dla przyjętych projektowo modułów połączeniowych w urządzeniach aktywnych. Opis: Zgodność z normami: Konstrukcja: WYMAGANIA DLA KABLI ŚWIATŁOWODOWYCH Światłowód wielomodowy z włóknami 50/125µm IEC część 1 i 3 (palność) IEC (emisja dymu) IEC część 1 (emisja gazów trujących) NES (toksyczność) 12 włókien 50/125µm w buforze 250 m umieszczonych w jednej luźnej tubie wypełnionej żelem. 26

27 Właściwości mechaniczne: Parametry optyczne OM3 OM4 Temperatura pracy ( C): Osłona zewnętrzna: Liczba włókien/tub Średnica zewnętrzna (mm) Ciężar (nom. kg/km) Naprężenia podczas instalacji (N) Odporność na zgniecenia (N) Min. promień zgięcia podczas instalacji (mm) 12/1 6, Tłumienie 850nm (db/km) -20 do +70 Tłumienie 1300nm (db/km) Szerokość pasma przenoszenia przy fali 850nm (MHz*km) Szerokość pasma przenoszenia przy fali 1300nm (MHz*km) < 2,4 < 0,6 > 1500 > 500 < 2,4 < 0,6 > 3500 > 500 ULSZH, kolor niebiesko-zielony Tabela 3. Specyfikacja kabla światłowodowego użytego w projekcie Kable światłowodowe zaprojektowane do stosowania w sieci szkieletowej mają posiadać konstrukcję z luźną tubą, wypełnioną żelem zabezpieczającym przed wzrostem wilgotności i zmianami temperatury w którym umieszczone są włókna światłowodowe 50/125µm w buforze 250µm. Luźna tuba ma być otoczona włóknami aramidowymi zabezpieczającymi ją przed zagrożeniami ze strony uszkodzeń mechanicznych. W celu łatwej identyfikacji bufory 250 µm wszystkie włókna światłowodowe mają być oznaczone przez producenta na całej długości różnymi kolorami, zaś osłona zewnętrzna powinna mieć kolor specjalny wymagany kolor niebiesko-zielony (inne oznaczenia to cyan, turkusowy, aqua), charakterystyczny u większości producentów dla kabli z włóknami przeznaczonymi dla 10 Gigabitowych aplikacji. Osłona zewnętrzna kabli światłowodowych zaprojektowanych do stosowania w budynku ma być trudnopalna ULSZH (ang. Universal Low Smog Zero Halogen), co ma być potwierdzone certyfikatami i badaniami, potwierdzającymi odporność ogniową w czasie minimum 180 minutowej próby ogniowej. Należy zastosować przełącznice światłowodowe (panele krosowe) z interfejsem LC w konfiguracji wtykadapter-wtyk. 27

28 Uniwersalny panel krosowy światłowodowy o konstrukcji kątowej z płytą czołową cofniętą względem płaszczyzny montażu w stelażu ma posiadać wysuwaną, metalową i blokowaną szufladę, w celu umożliwienia łatwego dostępu przy montażu modułów zatrzaskowych i ewentualnej rekonfiguracji połączeń w komfortowej odległości od szafy kablowej. Mechanizm zamykania szuflady ma być zatrzaskowy, nie powodujący konieczności posiadania żadnych narzędzi do otwarcia panela i wysunięcia szuflady montażowej. Panel ma zapewnić zamontowanie 4 oddzielnych kaset/modułów zatrzaskowych w wersji światłowodowej lub miedzianej (dla zakończenia maksymalnie 96 włókien światłowodowych lub 24 kabli symetrycznych) z możliwością wprowadzenia, co najmniej 8 kabli światłowodowych. Moduły mają być zgrupowane w 4 sekcje po 6 gniazd, przy czym każdy port ma mieć możliwość oddzielnego opisu i oznaczenia poprzez system kolorowych ikon. Panel standardowo ma być wyposażony w elementy zapasu włókna (prowadnice krzyżaki), dławiki do wprowadzania i utrzymania kabli oraz przeźroczystą pokrywę górną. Rys.8 Uniwersalny panel kątowy na 4 moduły zatrzaskowe, 1U Adaptery połączeniowe typu LC dupleks (na 2 zblokowane złącza LC z określoną polaryzacją) mają posiadać ceramiczny element dopasowujący niezbędny dla wysokiej dokładności połączeń wymaganej przez parametry torów 10 Gigabit i budżety światłowodowe. Rys.9 Moduły zatrzaskowy światłowodowy 6xLC Wymagana kolejność kolorów rozszycia włókien kabla światłowodowego na panelu: 1. niebieski 2. pomarańczowy 3. zielony 4. brązowy 5. szary 6. biały 7. czerwony 8. czarny 28

29 9. żółty 10. fioletowy 11. różowy 12. Błękitny W panelu po przeciwnej stronie zastosować odwrotną kolejność w ramach każdej pary włókien. Światłowodowe kable krosowe oraz pigtaile mają być jednorodnie dopasowane pod kątem zgodności włókien z kablami liniowymi do których będą podłączane kable krosowe lub spawane pigtaile. Producent ma gwarantować takie wykonanie powyższych elementów połączeniowych, które zapewnia wymagane normatywne parametry geometryczne, a tym samym transmisyjne, niezależnie od warunków środowiska i połączenia. Elementy te muszą być fabrycznie wykonane i testowane przez producenta wszystkich elementów toru transmisyjnego. Kable krosowe, pigtaile i adaptery połączeniowe mają być wykonane z elementów, które są oznaczone trwałym oznaczeniem charakterystycznym tego samego producenta (wytwórcy), który dostarcza wszystkie inne elementy okablowania miedzianego i światłowodowego. Ze względu na wymagane wysokie parametry optyczne i geometryczne, niedopuszczalne jest stosowanie kabli krosowych i pigtaili zarabianych i polerowanych ręcznie. Złącza OM3 powinny charakteryzować się parametrami transmisyjnymi nie gorszymi niż: o Tłumienność wtrąceniowa IL 0,3dB o Tłumienie sygnału odbitego RL 30dB Złącza OM4 powinny charakteryzować się parametrami transmisyjnymi nie gorszymi niż: o Tłumienność wtrąceniowa IL 0,15dB o Tłumienie sygnału odbitego RL 35dB Do paneli światłowodowych należy dostarczyć jedno narzędzie do czyszczenia złączy LC oraz jeden komplet (25x10) patyczków czyszczących 1.25mm dla pojedynczych adapterów. 29

30 4.4 SYSTEM WEWNĘTRZNYCH POŁĄCZEŃ W SERWEROWNI W serwerowni zaprojektowano system wewnętrznych połączeń zbudowany z gotowych do montażu elementów pozwalających na szybkie modyfikacje i rozbudowy w razie potrzeby rekonfiguracji połączeń które są częste w środowiskach o wysokiej gęstości połączeń. Elementy tych połączeń są szybkie łatwe w konfiguracji i montażu oraz nie wymagają specjalistycznych prac montażowych. Zaprojektowane rozwiązanie składa się z gotowych połączeń zakończonych kasetami wyposażonymi w sześć ekranowanych modułów gniazd RJ45 Kat. 6A. Każda kaseta będąca zakończeniem sześciu łączy kablowych ma być wyposażona w plastikowy światłowód pozwalający na łatwą identyfikację i adresację łącza za pomocą dowolnego źródła światła. Rys.10 System połączenia kasetowego z modułami RJ45 kat 6A System gotowych połączeń miedzianych zawiera kable ekranowane typu S/FTP Kat. 7 w powłoce LSFRZH fabrycznie zakończone na modułach RJ45 Kat. 6A, które są w umieszczone w sześciopozycyjnych kasetach. Kasety wyposażone są w fabrycznie zarobiony na kablu dwuelementowy moduł gniazda RJ45 kat.6a. Moduł gniazda RJ45 ma posiadać pełne ekranowanie i konstrukcję dwuelementową, składającą się z części przedniej (z interfejsem RJ45 oraz złączami IDC dla par transmisyjnych i bocznymi ostrzami do odcięcia ich nadmiaru w trakcie zarabiania złącza) oraz części tylnej (zintegrowanej prowadnicy par transmisyjnych wraz z sprężynowym samozaciskowym uchwytem 360 o kabla ekranowanego na całym obwodzie kabla). Ekranowana, asymetryczna metalowa obudowa (w formie odlewu, zarówno na części przedniej i tylnej) ma się składać w szczelną całość, tworząc zintegrowaną i szczelną klatkę Faradaya, zabezpieczoną konstrukcyjnie nawet przed zakłóceniami pochodzącymi od modułów gniazd zainstalowanych w jednym rzędzie. Charakterystyka transmisyjna modułu gniazda RJ45 ma być potwierdzona przez certyfikaty wystawione przez niezależne akredytowane laboratorium i testów przeprowadzonych w paśmie częstotliwości do minimum 500HMz, zgodnie z wymaganiami transmisyjnymi norm specyfikujących Klasę EA/Kategorię 6A (ISO/IEC ed.2.2:2011). 30

31 Specyfikacja referencyjna modułu gniazda RJ45 Obudowa gniazda oraz matrycy Odlew ze stopu cynkowego Styk ekranu Stal nierdzewna Styki gniazda RJ-45 Stop miedziowo-berylowy platerowany domieszką złota w miejscu styku na pozostałej niklowany Styki złącza IDC Niklowany fosforobrąz Charakterystyka elektryczna Napięcie przebicia 150V AC Charakterystyki mechaniczne Ilość cykli połączeniowych Minimum 750 cykli Średnica kabla Maksimum 9,0mm Średnica przewodnika - drut AWG Średnica przewodnika - linka AWG z maksymalną średnicą izolacji 1,6mm Temperatura pracy -40 C C Tabela 4. Specyfikacja modułów kasetach do połączeń wewnętrznych w serwerowni. Zastosowanie systemu w pełni ekranowanego Klasy EA gwarantuje pełną wydajność 10 Gigabitowych aplikacji i ochronę projektowanego systemu przed wszelkimi zakłóceniami elektromagnetycznymi oraz zwiększa bezpieczeństwo danego systemu. Śledzenie dalszego końca osiągane jest przez zintegrowany plastikowy światłowód zakończony diodą LED zamontowaną na obudowie kasety dla łatwej identyfikacji przy instalacji. Ze względu na wymaganą skalowalność i konieczności zapewnienia w trakcie pracy systemu i możliwości rekonfigurację połączeń redundantnych wymagane jest zastosowanie paneli, w których można ekstremalnie łatwo wymieniać gotowe kasety połączeniowe. Ze względu na konieczność zapewnienia bezpiecznych promieni gięcia i dostępu do połączeń, wymagane jest zastosowanie paneli kątowych, które automatycznie kierują kable krosowe na boki szafy. Panele mają posiadać funkcję automatycznego uziemiania polegającą na braku konieczności stosowania oddzielnych linek i zacisków uziemiających, dla usprawnienia i przyśpieszenia czynności rekonfiguracyjnych w serwerowni. W obydwu szafach serwerowni głównej (budynek G) należy zamontować po jednym takim panelu i wyposażyć każdy z nich w dwie kompletne wiązki kablowe zakończone kasetami z możliwością identyfikacji świetlnej. W przypadku konieczności rozbudowy panele te będzie można doposażyć o dodatkowe dwie kasety z dowolnymi interfejsami miedzianymi lub światłowodowymi bądź o nowe fabrycznie zakończone wiązki kablowe. 31

32 4.5 ORGANIZACJA POŁĄCZEŃ KABLOWYCH W SZAFACH 42U W celu optymalnego wykorzystania przestrzeni przełączeniowej w szafach kablowych, a przy tym zapewnienia Użytkownikowi szybkiego, precyzyjnego i komfortowego dostępu do portu połączeniowego i kabla krosowego należy wyposażyć wszystkie szafy 42U w narożne prowadnice dla kabli wychodzących z paneli krosowych i urządzeń aktywnych. Prowadnice te mają być pionowo montowane do obydwu stelaży montażowych 19 (lewego i prawego) i zapewniać funkcje automatycznego uziemiania zarówno do montowanych paneli krosowych jak i innych prowadnic kablowych. W celu zapewnienia optymalnego dostępu podczas instalacji i rekonfiguracji wymagane jest, aby te organizatory kabli mogły być otwierane i zamykane w celu ułatwienia dostępu i prawidłowego ułożenia w nich kabli. Wszystkie operacje związane z organizacją kabli nie mogą powodować wzrostu naprężeń wynikających z ich ułożenia zarówno obok siebie, jak i jeden na drugim. Zastosowanie takich organizatorów z kontrolą zgięcia i prowadnicą kablową ogranicza potrzebę stosowania wieszaków i organizatorów poziomych (które zabierają wysokość montażową U w szafie), a tym samym znacząco podnieść pojemność i gęstość połączeń w punkcie dystrybucyjnym, przy jednoczesnym zwiększeniu dostępności. Opisane powyżej prowadnice pionowe należy zastosować po obydwu stronach paneli krosowych i urządzeń aktywnych, w pozycjach pokazanych na Schematach rozmieszczenia elementów w szafach kablowych. Zaprojektowano prowadnice narożne (kątowe) o wysokościach 1U oraz 2U. Rys 11. Organizator pionowy (2U) z kontrolą zgięcia 4.6 URZĄDZENIA AKTYWNE i SIEĆ BEZPRZEWODOWA W punktach dystrybucyjnych w budynkach A, B, C, D1, E, F, H zaprojektowano przełączniki określone w dalszej części dokumentacji jako Przełącznik typ 1, Przełącznik typ 2, Przełącznik typ 3 oraz Przełącznik typ 4. Zaprojektowane przełączniki w obrębie każdego jednego punktu dystrybucyjnego należy połączyć ze sobą za pośrednictwem kabli typu Stack i 2 portowych dedykowanych modułów połączeniowych. Każdy 32

1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Przedmiotem zamówienia jest: ZADANIE 3. PRZEŁĄCZNIKI. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Przedmiotem zamówienia jest: ZADANIE 3. PRZEŁĄCZNIKI. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest: ZADANIE 3. PRZEŁĄCZNIKI Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia CPV 32420000-3 Urządzenia sieciowe Opis: Zamówienie obejmuje dostawę

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna przedmiotu zamówienia dla części A

Specyfikacja techniczna przedmiotu zamówienia dla części A Załącznik nr 1 Specyfikacja techniczna przedmiotu zamówienia dla części A A) Wykonanie instalacji dla sieci bezprzewodowej 32 punktów dostępowych Wi-Fi w budynku pałacu Rozmieszczenie punktów dostępowych

Bardziej szczegółowo

ZMIANA SIWZ JEST WIĄśĄCA DLA WSZYSTKICH WYKONAWCÓW I NALEśY JĄ UWZGLĘDNIĆ W PRZYGOTOWYWANEJ OFERCIE. W imieniu Zamawiającego

ZMIANA SIWZ JEST WIĄśĄCA DLA WSZYSTKICH WYKONAWCÓW I NALEśY JĄ UWZGLĘDNIĆ W PRZYGOTOWYWANEJ OFERCIE. W imieniu Zamawiającego PAŃSTWOWA WYśSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NYSIE 48-300 Nysa, ul. Armii Krajowej 7, tel. 77 448 47 00, fax 77 435 29 89, pwsz@pwsz.nysa.pl, www.pwsz.nysa.pl Znak postępowania: ZP 10/2010 Nysa, 19.04.2010 r. Do

Bardziej szczegółowo

Prze czniki sieci LAN. Parametr Warto ci wymagane Warto ci oferowane

Prze czniki sieci LAN. Parametr Warto ci wymagane Warto ci oferowane Za cznik nr 9 Specyfikacja i opis przedmiotu zamówienia Prze czniki sieci LAN Prze cznik sieci LAN Typ I 2 sztuki, ka dy z dwóch prze czników spe niaj cy co najmniej poni sze wymagania: Parametr Warto

Bardziej szczegółowo

ELWOJ. Instalacje Elektryczne i Projekty ul. Woronicza 36 lok.13; 02-640 W-wa tel. 226467083; 0-602658123 elwoj@wp.pl www.elwoj.

ELWOJ. Instalacje Elektryczne i Projekty ul. Woronicza 36 lok.13; 02-640 W-wa tel. 226467083; 0-602658123 elwoj@wp.pl www.elwoj. egz.. nr dok.268/2014 ELWOJ Instalacje Elektryczne i Projekty ul. Woronicza 36 lok.13; 02-640 W-wa tel. 226467083; 0-602658123 elwoj@wp.pl INWESTOR OBIEKT INWESTYCJA STADIUM BRANŻA 00-626 Warszawa, ul.

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET im. ADAMA MICKIEWICZA w Poznaniu

UNIWERSYTET im. ADAMA MICKIEWICZA w Poznaniu INWESTOR: UNIWERSYTET im. ADAMA MICKIEWICZA w Poznaniu OBIEKT: Collegium Maius ul. Fredry 10, 61-701 Poznań STADIUM: PROJEKT WYKONAWCZY BRANŻA: Teletechniczna ZAKRES OPRACOWANIA: Remont instalacji okablowania

Bardziej szczegółowo

EN okablowanie strukturalne budynków EN okablowanie poziome EN okablowanie pionowe EN okablowanie krosowe i stacyjne Pierwszą

EN okablowanie strukturalne budynków EN okablowanie poziome EN okablowanie pionowe EN okablowanie krosowe i stacyjne Pierwszą EN 50173 okablowanie strukturalne budynków EN 50167 okablowanie poziome EN 50168 okablowanie pionowe EN 50169 okablowanie krosowe i stacyjne Pierwszą normą dotyczącą okablowania strukturalnego była norma

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONANIA OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO. W BUDYNKACH A i B

PROJEKT WYKONANIA OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO. W BUDYNKACH A i B Załącznik nr 2 PROJEKT WYKONANIA OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO W BUDYNKACH A i B STAROSTWA POWIATOWEGO W NOWYM TOMYŚLU UL. POZNAŃSKA 33 INWESTOR: STAROSTWO POWIATOWE w Nowym Tomyślu OBIEKT: BUDYNEK STAROSTWA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 21-030 MOTYCZ, STASIN 1, tel. 883 788 680, e-mail:wojtek_switek@op.pl SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 45314320-0 Instalowanie okablowania komputerowego Inwestor : Ośrodek Leczenia Uzależnień

Bardziej szczegółowo

dotyczy: Budowa budynku dla Sądu Okręgowego i Sądu Rejonowego w Poznaniu, przy ul. Kościuszki 136

dotyczy: Budowa budynku dla Sądu Okręgowego i Sądu Rejonowego w Poznaniu, przy ul. Kościuszki 136 DYREKTOR SĄDU OKRĘGOWEGO W POZNANIU Tel 8566004 Fax 8566087 e-mail dyrektor@poznan.so.gov.pl ZP-226-8/10 61-745 Poznań, dnia 14.07.2010 roku Al. Marcinkowskiego 32 Centrala tel. 856-60-00 Wszyscy Wykonawcy

Bardziej szczegółowo

ROZBUDOWA SIECI STRUKTURALNEJ W URZĘDZIE STATYSTYCZNYM W WARSZAWIE

ROZBUDOWA SIECI STRUKTURALNEJ W URZĘDZIE STATYSTYCZNYM W WARSZAWIE ROZBUDOWA SIECI STRUKTURALNEJ W URZĘDZIE STATYSTYCZNYM W WARSZAWIE Zakres działań dotyczy rozbudowy systemu okablowania w budynku przy ulicy 1-go Sierpnia 21, w niżej wskazanych strukturach sieci. 1. Wykonanie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT ROZBUDORWA SIECI LOGICZNEJ

PRZEDMIAR ROBÓT ROZBUDORWA SIECI LOGICZNEJ PRZEDMIAR ROBÓT ROZBUDORWA SIECI LOGICZNEJ Nazwa robót budowlanych Obiekt: Nazwa i adres zamawiającego Wykonanie rozbudowy sieci logicznej 45-068 Opole Ul. 1 Maja 6 Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA Strona tytułowa 1. Okablowanie strukturalne 1.1 Podstawa opracowania 1.2 Zakres opracowania 1.3 Opis rozwiązania 1.

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA Strona tytułowa 1. Okablowanie strukturalne 1.1 Podstawa opracowania 1.2 Zakres opracowania 1.3 Opis rozwiązania 1. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA Strona tytułowa 1. Okablowanie strukturalne 1.1 Podstawa opracowania 1.2 Zakres opracowania 1.3 Opis rozwiązania 1.4 Zestawienie urządzeń 1.4.1 Zestawienie urządzeń dla budynku A

Bardziej szczegółowo

Brzeziny, 11 marca 2015 r.

Brzeziny, 11 marca 2015 r. Brzeziny, 11 marca 2015 r. Wyjaśnienie Zamawiającego do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w związku z wnioskiem o wyjaśnienie treści SIWZ Wykonawcy z dnia 09.03.2015 r. w postępowaniu,

Bardziej szczegółowo

Spis treści: Strona 1. SPIS RYSUNKÓW 2 2. ZAŁOŻENIA. 3

Spis treści: Strona 1. SPIS RYSUNKÓW 2 2. ZAŁOŻENIA. 3 Spis treści: Strona 1. SPIS RYSUNKÓW 2 2. ZAŁOŻENIA. 3 2.1. PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA 3 2.2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 3 2.3. ZAKRES OPRACOWANIA 3 2.4. DANE DO PROJEKTU 3 2.5. MATERIAŁY I URZĄDZENIA WYBÓR

Bardziej szczegółowo

DOSKONAŁE PARAMETRY OD SERWEROWNI DO STACJI ROBOCZEJ

DOSKONAŁE PARAMETRY OD SERWEROWNI DO STACJI ROBOCZEJ LEGRAND CABLING SYSTEM 2 DOSKONAŁE PARAMETRY OD SERWEROWNI DO STACJI ROBOCZEJ LCS 2 : OD SERWEROWNI DO STACJI ROBOCZEJ Kompletny system okablowania strukturalnego Nowości w ofercie: Szafy typu Rack 19

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu zamówienia na dostawę rezerwowych urządzeń sieciowych

Opis Przedmiotu zamówienia na dostawę rezerwowych urządzeń sieciowych 1 CPV - 32420000-3 - urządzenia sieciowe Opis Przedmiotu zamówienia na dostawę rezerwowych urządzeń sieciowych Załącznik nr 1 do SIWZ 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa rezerwowych urządzeń sieciowych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH W ZESPOLE SZKÓŁ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH W ZESPOLE SZKÓŁ SPEYFIKJ TEHNIZN WYKONNI I ODIORU ROÓT UDOWLNYH W ZESPOLE SZKÓŁ im. ŻOŁNIERZY RMII KRJOWEJ ul. MIKIEWIZ 37 06-200 MKÓW MZOWIEKI (w zakresie instalacji systemu okablowania strukturalnego budynku) 1. ROOTY

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ Załącznik nr 1 do umowy OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przełącznik sieciowy - typ 1. (1 sztuka) Lp. 1 2 3 Minimalne wymagane parametry techniczne Zamawiającego Przełącznik w metalowej

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Rozbudowa sieci strukturalnej

Przedmiar robót. Rozbudowa sieci strukturalnej Przedmiar robót Rozbudowa sieci strukturalnej Obiekt: Budynek Sądu Okręgowego w Katowicach ul. Andrzeja 16/18, 40-957 Katowice Zamawiający: Sąd Okręgowy w Katowicach ul. Francuska 38, 40-028 Katowice Jednostka

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. 45314310-7 Układanie kabli 45314320-0 Instalowanie okablowania komputerowego 45315300-1 Instalacje zasilania elektrycznego

PROJEKT BUDOWLANY. 45314310-7 Układanie kabli 45314320-0 Instalowanie okablowania komputerowego 45315300-1 Instalacje zasilania elektrycznego Branża: CPV: TELEINFORMATYCZNA 45314310-7 Układanie kabli 45314320-0 Instalowanie okablowania komputerowego 45315300-1 Instalacje zasilania elektrycznego Inwestycja: WYKONANIE INSTALACJI TELEDACYJNEJ W

Bardziej szczegółowo

3. Wykonawca zamontuje i podłączy tablicę rozdzielczą wyposażoną w odpowiednie zabezpieczenia przeciążeniowe i zwarciowe, zasilającą gniazda PEL.

3. Wykonawca zamontuje i podłączy tablicę rozdzielczą wyposażoną w odpowiednie zabezpieczenia przeciążeniowe i zwarciowe, zasilającą gniazda PEL. Załącznik nr 2 Szczegółowe wymagania/opis przedmiotu zamówienia 1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja projektu High Availability Network Schema (HANS) ujętego w Projekcie E-Akademia Punkt 1d Budynek

Bardziej szczegółowo

Podstawy systemu okablowania strukturalnego

Podstawy systemu okablowania strukturalnego Podstawy systemu okablowania strukturalnego Sposób okablowania budynków wymaga podjęcia odpowiednich, rzetelnych decyzji w zakresie telekomunikacji w przedsiębiorstwach. System okablowania jest podstawą

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA TECHNICZNE. Oferowany model *.. Producent *..

WYMAGANIA TECHNICZNE. Oferowany model *.. Producent *.. WYMAGANIA TECHNICZNE Załącznik nr 1 do umowy nr z dnia Lp. CZĘŚĆ II PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Przełącznik sieciowy 48 portów Liczba sztuk: 2 Oferowany model *.. Producent *.. Opis wymagań minimalnych Parametry

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA SPRZĘTOWE DLA SIECI LAN W INFRASTRUKTURZE POCZTY POLSKIEJ

WYMAGANIA SPRZĘTOWE DLA SIECI LAN W INFRASTRUKTURZE POCZTY POLSKIEJ WYMAGANIA SPRZĘTOWE DLA SIECI LAN W INFRASTRUKTURZE POCZTY POLSKIEJ Wersja dokumentu 1.0 Data 06.03.2014 Spis treści 1.Wymagania odnośnie sprzętu...3 2.Szczegółowa specyfikacja przełączników...4 2.1.Przełącznik

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ DOKUMENTACJI

ZAWARTOŚĆ DOKUMENTACJI ZAWARTOŚĆ DOKUMENTACJI 1. ZAKRES PROJEKTU... 3 2. PODSTAWA OPRACOWANIA... 3 3. WYMAGANIA UŻYTKOWNIKA (ARCHITEKTURA ROZWIĄZANIA)... 4 4. INSTALACJA TELETECHNICZNA (ROZWIĄZANIA SZCZEGÓŁOWE)... 5 4.1 KONFIGURACJA

Bardziej szczegółowo

Normy i zalecenia dotyczące montażu okablowania

Normy i zalecenia dotyczące montażu okablowania Normy i zalecenia dotyczące montażu okablowania strukturalnego Organizacje standaryzacyjne Zadaniem okablowania strukturalnego jest umożliwienie przyłączenia do sieci dowolnego sprzętu wyprodukowanego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA TELEINFORMATYKI

SPECYFIKACJA TECHNICZNA TELEINFORMATYKI SPECYFIKACJA TECHNICZNA TELEINFORMATYKI str. 1 Spis Treści 1. CZYNNOŚCI TECHNOLOGICZNE OBJĘTE SPECYFIKACJĄ TECHNICZNĄ... 3 2. ZAŁOŻENIA UŻYTKOWNIKA I PRZYJĘTA ARCHITEKTURA ROZWIĄZANIA... 3 3. OGÓLNE WYMAGANIA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Inwestor: Urząd Statystyczny ul. Konarskiego 1-3 85-066 Bydgoszcz Temat opracowania: OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO-WYKONAWCZEJ NA WYKONANIE

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ROZBUDOWY SIECI LOGICZNEJ ANR Oddział Terenowy w Opolu

PROJEKT ROZBUDOWY SIECI LOGICZNEJ ANR Oddział Terenowy w Opolu PROJEKT ROZBUDOWY SIECI LOGICZNEJ ANR Oddział Terenowy w Opolu Nazwa robót budowlanych Obiekt: Nazwa i adres zamawiającego Wykonanie rozbudowy sieci logicznej 45-068 Opole Ul. 1 Maja 6 Agencja Nieruchomości

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Dostawa i konfiguracja aktywnych urządzeń sieciowych

Załącznik nr 3 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Dostawa i konfiguracja aktywnych urządzeń sieciowych Załącznik nr 3 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Dostawa i konfiguracja aktywnych urządzeń sieciowych I. W ramach realizacji części 2 zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do: 1) dostarczenia urządzeń

Bardziej szczegółowo

Okablowanie strukturalne. Komponenty okablowania strukturalnego

Okablowanie strukturalne. Komponenty okablowania strukturalnego Okablowanie strukturalne Komponenty okablowania strukturalnego Panele krosowe z gniazdami RJ45 kat. 5e i 6 Wersje ekranowane i nieekranowane System paneli krosowych, modułowych do montażu różnych typów

Bardziej szczegółowo

DCCS2 (Data Center Compact Solution Edition 2)

DCCS2 (Data Center Compact Solution Edition 2) Kompaktowe rozwiązania dla serwerowni DCCS2 (Data Center Compact Solution Edition 2) Skuteczne i trwałe rozwiązania okablowania w miedzi (RJ45 Cat.6 A )i światłowodach w dużej gęstości upakowania dla Państwa

Bardziej szczegółowo

Projekt wykonawczy. Rozbudowa sieci światłowodowej w budynku. Urząd Miasta Szczecin. pl. Armii Krajowej 1, Szczecin. Budynek Urzędu Miasta Szczecin

Projekt wykonawczy. Rozbudowa sieci światłowodowej w budynku. Urząd Miasta Szczecin. pl. Armii Krajowej 1, Szczecin. Budynek Urzędu Miasta Szczecin Projekt wykonawczy Rozbudowa sieci światłowodowej w budynku Urzędu Miasta Szczecin Nr projektu: 05-2008 Inwestor: Obiekt: Adres: Branża: Projektował: Certyfikat: Urząd Miasta Szczecin pl. Armii Krajowej

Bardziej szczegółowo

Planowanie sieci komputerowej. mgr inż. Krzysztof Szałajko

Planowanie sieci komputerowej. mgr inż. Krzysztof Szałajko Planowanie sieci komputerowej mgr inż. Krzysztof Szałajko Co weźmiemy po uwagę? Wersja 1.0 2 / 31 Koszt Urządzenie centralne. Koncentrator? Switch? Jedno urządzenie centralne + bardzo długie połączenia

Bardziej szczegółowo

Starostwo Powiatowe w Głogowie INSTALACJA OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO

Starostwo Powiatowe w Głogowie INSTALACJA OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO IMPOLNET Migda, Migda, Chyba Spółka jawna 30-017 Kraków, ul. Racławicka 58 Tel.: (012) 638 51 05 NIP 677-20-74-467 E-mail: info@impolnet.com Obiekt Starostwo Powiatowe w Głogowie TEMAT INSTALACJA OKABLOWANIA

Bardziej szczegółowo

Wolsztyńska 4 61 131 Poznań tel/fax (0-61) 867 17 17 UWAGA:

Wolsztyńska 4 61 131 Poznań tel/fax (0-61) 867 17 17 UWAGA: UWAGA: 1 Wszystkie materiały, urządzenia, elementy wyposażenia przedstawione w przedmiotowej dokumentacji projektowej i opisane przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, należy traktować

Bardziej szczegółowo

Porty przełącznika: 8 lub więcej portów typu 10/100/1000Base-T 2 lub więcej porty SFP Gigabit Ethernet (obsługujące również moduły SFP Fast Ethernet)

Porty przełącznika: 8 lub więcej portów typu 10/100/1000Base-T 2 lub więcej porty SFP Gigabit Ethernet (obsługujące również moduły SFP Fast Ethernet) Specyfikacja techniczna zamówienia 1. Zestawienie przełączników Lp. Typ przełącznika Ilość 1 Przełącznik dostępowy z portami SFP GigabitEthernet 30 szt. 2 Przełącznik dostępowy PoE Gigabit Ethernet 3 szt.

Bardziej szczegółowo

1. Punkt dostępowy łączności bezprzewodowej z przyłączem

1. Punkt dostępowy łączności bezprzewodowej z przyłączem 1. Punkt dostępowy łączności bezprzewodowej z przyłączem 1.1 Punkt dostępowy dostawa, rozmieszczenie i zainstalowanie 25. punktów dostępowych łączności bezprzewodowej: 1. Obudowa z wizualną sygnalizacją

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA CZYTNIKA KART PROCESOROWYCH SYGNET 3 IU.02.01.SY3

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA CZYTNIKA KART PROCESOROWYCH SYGNET 3 IU.02.01.SY3 INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA CZYTNIKA KART PROCESOROWYCH SYGNET 3 Spis treści: 1. Wymagania systemowe...2 2. Parametry techniczne...2 3. Zestaw montażowy...2 4. Montaż czytnika...2 5. Instalacja oprogramowania...4

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA nr postępowania: BU/2013/KW/8 Załącznik nr 4a do SIWZ. Pieczęć Wykonawcy strona z ogólnej liczby stron OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Dostawa, instalacja i konfiguracja sprzętu sieciowego oraz systemu zabezpieczeń

Bardziej szczegółowo

Kielce, dnia 23 maja 2016 r. Izba Skarbowa w Kielcach. UNP: 2601-16-019290 Znak sprawy: 2601-LO2.260.5.2016 WYKONAWCY

Kielce, dnia 23 maja 2016 r. Izba Skarbowa w Kielcach. UNP: 2601-16-019290 Znak sprawy: 2601-LO2.260.5.2016 WYKONAWCY Kielce, dnia 23 maja 2016 r. Izba Skarbowa w Kielcach UNP: 2601-16-019290 Znak sprawy: 2601-LO2.260.5.2016 WYKONAWCY Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Modernizację sieci komputerowej

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. 42-506 Będzin ul. Kijowska 16. MARIUSZ ZEMŁA Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Budowlane

PRZEDMIAR ROBÓT. 42-506 Będzin ul. Kijowska 16. MARIUSZ ZEMŁA Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Budowlane MARIUSZ ZEMŁA Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Budowlane "R E N M A R" 42-506 Będzin ul. Kijowska 16 PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

Bardziej szczegółowo

wpłynęło w dniu 18.07.2012r.. poniższe pytanie i prośba o wyjaśnienia:

wpłynęło w dniu 18.07.2012r.. poniższe pytanie i prośba o wyjaśnienia: Na stronę internetową Poznań, dnia 20.07.2012r. 540000ZAP.370-15/12 Zakład Ubezpieczeń Społecznych II Oddział w Poznaniu działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004r.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 15 ZALECENIA

Załącznik nr 15 ZALECENIA Załącznik nr 15 Wymagania w zakresie sieci teleinformatycznej Wymagania dotyczą instalacji teletechnicznych objętych projektami przebudów pomieszczeń na terenie Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego

Bardziej szczegółowo

SIWZ FORMULARZ OFEROWANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

SIWZ FORMULARZ OFEROWANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH Zamówienie w Części 6 jest realizowane w ramach projektu pn.: "Centrum Transferu Wiedzy KUL" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013, Osi Priorytetowej VIII:

Bardziej szczegółowo

KABLE TELEINFORMATYCZNE

KABLE TELEINFORMATYCZNE KABLE TELEKOMUNIKACYJNE SPIS TREŚCI ROZDZIAŁU UTP FTP UTPw UTPwn FTPw FTPwn UTP Patch Cable FTP Patch Cable SFTP STP SSTP Charakterystyka kabli teleinformatycznych 41 42 43 43 44 44 45 46 47 48 49 50 40

Bardziej szczegółowo

Z A P Y T A N I E O F E R T O W E

Z A P Y T A N I E O F E R T O W E FineMEDIA s.c. Wojciech Wrona, Grzegorz Kałuża ul. Zagrzebska 3 51-206 Wrocław NIP: 895-17-91-494 REGON: 932905107 Wrocław, 20 lutego 2015 r. Z A P Y T A N I E O F E R T O W E Nr 13_p10_prj02 1 Opis przedmiotu

Bardziej szczegółowo

Wykład II. Administrowanie szkolną siecią komputerową. dr Artur Bartoszewski www.bartoszewski.pr.radom.pl

Wykład II. Administrowanie szkolną siecią komputerową. dr Artur Bartoszewski www.bartoszewski.pr.radom.pl Administrowanie szkolną siecią komputerową dr Artur Bartoszewski www.bartoszewski.pr.radom.pl Wykład II 1 Tematyka wykładu: Media transmisyjne Jak zbudować siec Ethernet Urządzenia aktywne i pasywne w

Bardziej szczegółowo

komputerowych Dariusz CHAŁADYNIAK informatyka+

komputerowych Dariusz CHAŁADYNIAK informatyka+ Budowa i działanie sieci komputerowych Dariusz CHAŁADYNIAK 2 Plan prezentacji Historia sieci komputerowych i Internetu Rola, zadania i podział sieci komputerowych Modele sieciowe Topologie fizyczne i logiczne

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Obiekt: Adres: Budynek mieszkalny, wielorodzinny ul. Mickiewicza 35, Wrocław Temat: Wymiana instalacji anteny zbiorczej TV na dachu budynku

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ IV ZAMÓWIENIA OBLIGATORYJNE WYMAGANIA TECHNICZNE

CZĘŚĆ IV ZAMÓWIENIA OBLIGATORYJNE WYMAGANIA TECHNICZNE Załącznik nr 1 do umowy nr z dnia CZĘŚĆ IV ZAMÓWIENIA OBLIGATORYJNE WYMAGANIA TECHNICZNE Router/Firewall: szt. 6 Oferowany model *... Producent *... L.p. 1. Obudowa obudowa o wysokości maksymalnie 1U dedykowana

Bardziej szczegółowo

PLAN KONSPEKT. do przeprowadzenia zajęć z przedmiotu. Wprowadzenie do projektowania sieci LAN

PLAN KONSPEKT. do przeprowadzenia zajęć z przedmiotu. Wprowadzenie do projektowania sieci LAN PLAN KONSPEKT do przeprowadzenia zajęć z przedmiotu Wprowadzenie do projektowania sieci LAN TEMAT: Wprowadzenie do projektowania sieci LAN CEL: Zapoznanie uczniów z podstawami zasadami projektowania sieci

Bardziej szczegółowo

Instalacja teleinformatyczna. Spis zawartości

Instalacja teleinformatyczna. Spis zawartości Spis zawartości 1. Informacje ogólne...3 1.1. Temat projektu...3 1.2. Zakres projektu...3 1.3. Podstawa opracowania projektu...3 2. Instalacja komputerowa...3 3. Instalacja telefoniczna...4 4. Instalacja

Bardziej szczegółowo

ZU/SIWZ-9/AP/ZNB-227/56/MK/2015 Gdynia, dnia 09.04.2015 r.

ZU/SIWZ-9/AP/ZNB-227/56/MK/2015 Gdynia, dnia 09.04.2015 r. ZU/SIWZ-9/AP/ZNB-227/56/MK/2015 Gdynia, dnia 09.04.2015 r. Do wiadomości Wykonawców dotyczy: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego prowadzonego na podstawie Regulaminu udzielania zamówień na

Bardziej szczegółowo

Sieciowa puszka przyłączeniowa Rutenbeck Cat. 5, ekranowana

Sieciowa puszka przyłączeniowa Rutenbeck Cat. 5, ekranowana Sieciowa puszka przyłączeniowa Rutenbeck Cat. 5, ekranowana pojedyncza 1 x 8-stykowa Nr katalogowy: 0180 00 podwójna 2 x 8-stykowa Nr katalogowy: 0178 00 pojedyncza (specjalnie do zabudowy w kanałach)

Bardziej szczegółowo

Karta katalogowa. Oznaczenia: Kod: EM/TSMN-2Z EM/TSMN-3Z. Opis i charakterystyka techniczna produktu:

Karta katalogowa. Oznaczenia: Kod: EM/TSMN-2Z EM/TSMN-3Z. Opis i charakterystyka techniczna produktu: Telekomunikacyjna skrzynka mieszkaniowa natynkowa EmiterNet typ II z zamkiem Telekomunikacyjna skrzynka mieszkaniowa natynkowa EmiterNet typ III z zamkiem Oznaczenia: Kod: EM/TSMN-2Z EM/TSMN-3Z Opis i

Bardziej szczegółowo

PRZEBUDOWA ŚCIAN WEWNĘTRZNYCH I ZEWNĘTRZNYCH WRAZ Z WYMIANĄ STOLARKI OKIENNEJ ORAZ INSTALACJI WEWNĘTRZNYCH BIBLIOTEKI I CZYTELNI WBIA ZUT SZCZECIN

PRZEBUDOWA ŚCIAN WEWNĘTRZNYCH I ZEWNĘTRZNYCH WRAZ Z WYMIANĄ STOLARKI OKIENNEJ ORAZ INSTALACJI WEWNĘTRZNYCH BIBLIOTEKI I CZYTELNI WBIA ZUT SZCZECIN NAZWA INWESTYCJI: PRZEBUDOWA ŚCIAN WEWNĘTRZNYCH I ZEWNĘTRZNYCH WRAZ Z WYMIANĄ STOLARKI OKIENNEJ ORAZ INSTALACJI WEWNĘTRZNYCH BIBLIOTEKI I CZYTELNI WBIA ZUT SZCZECIN NR PROJEKTU: Projekt nr: 134 TEMAT OPRACOWANIA:

Bardziej szczegółowo

RSC-04 konwerter RS485 SEM 04.2006 Str. 1/7 RSC-04 INSTRUKCJA OBSŁUGI. Ostrzeżenie o niebezpieczeństwie porażenia elektrycznego.

RSC-04 konwerter RS485 SEM 04.2006 Str. 1/7 RSC-04 INSTRUKCJA OBSŁUGI. Ostrzeżenie o niebezpieczeństwie porażenia elektrycznego. RSC-04 konwerter RS485 SM 04.2006 Str. 1/7 RSC-04 INSTRUKCJA OBSŁUGI Stosowane oznaczenia: SYMBOL OPIS Ostrzeżenie o niebezpieczeństwie porażenia elektrycznego. Ostrzeżenie o konieczności ścisłego stosowania

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: Przyłącz światłowodowy do budynku przy ul. Hetmańskiej 45D w Rzeszowie, w ramach zadania inwestycyjnego pn. Rozbudowa i adaptacja budynku dla Prokuratury

Bardziej szczegółowo

Sieć komputerowa - kod CPV: 45314310-7

Sieć komputerowa - kod CPV: 45314310-7 P R Z E D M I A R R O B Ó T Sieć komputerowa - kod CPV: 45314310-7 Data: 2007-03-05 Budowa: Przystosowanie pomieszczeń piwnicy na serwerownię, modernizacja okablowania strukturalnego. Kody CPV: 45314310

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. ZP/ATI/ WIMiM/05/2010. Załącznik nr 6d

PRZEDMIAR. ZP/ATI/ WIMiM/05/2010. Załącznik nr 6d ZP/ATI/ WIMiM/05/2010 Załącznik nr 6d PRZEDMIAR NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa laboratoriów naukowych w budynku Hali Technologicznej ADRES INWESTYCJI : Szczecin al. Piastów 19A INWESTOR : Zachodniopomorski

Bardziej szczegółowo

Miernik temperatury do magistrali LPB

Miernik temperatury do magistrali LPB 2 528 Miernik temperatury do magistrali LPB QAB30.600 Czujnik temperatury / adapter do stosowania z centralą komunikacyjną OCI600 Pomiar temperatury za pomocą fabrycznie podłączonego zanurzeniowego czujnika

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNA PROJEKTOWA

DOKUMENTACJA TECHNICZNA PROJEKTOWA DOKUMENTACJA TECHNICZNA PROJEKTOWA TEMAT: MODERNIZACJA SIECI KOMPUTEROWEJ, BUDOWA SERWEROWNI BRANŻA: INFORMATYCZNA - OKABLOWANIE STRUKTURALNE Zleceniodawca: AKADEMIA ROLNICZA im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po rozwiązaniu SYSTIMAX GigaSPEED X10D FTP

Przewodnik po rozwiązaniu SYSTIMAX GigaSPEED X10D FTP Przewodnik po rozwiązaniu SYSTIMAX GigaSPEED X10D FTP Rozwiązanie SYSTIMAX GigaSPEED X10D FTP www.systimax.com Spis treści Wprowadzenie 1 SYSTIMAX GigaSPEED X10D FTP Wydajność kanału 2 SYSTIMAX GigaSPEED

Bardziej szczegółowo

I Opis Techniczny. 1. Podstawa opracowania. 2. Zakres opracowania. 3. Funkcjonalność systemu nagłośnienia

I Opis Techniczny. 1. Podstawa opracowania. 2. Zakres opracowania. 3. Funkcjonalność systemu nagłośnienia Zawartość projektu : I Opis Techniczny... 2 1. Podstawa opracowania... 2 2. Zakres opracowania... 2 3. Funkcjonalność systemu nagłośnienia... 2 4. Dystrybucja sygnału... 3 5. Wytyczne branżowe... 3 6.

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Instalacji Okablowania Strukturalnego

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Instalacji Okablowania Strukturalnego Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Instalacji Okablowania Strukturalnego CPV - 45314310-7 Instalowanie okablowania komputerowego Nazwa Obiektu: Archiwum Państwowe w Lublinie Nazwa Inwestycji:

Bardziej szczegółowo

mgr inż. Paweł Berezowski 03.2013

mgr inż. Paweł Berezowski 03.2013 Centrum Teleinformatyki Sp. z o.o. Gizów 6 01-249 Warszawa PROJEKT WYKONAWCZY SIECI STRUKTURALNEJ ORAZ DEDYKOWANEJ INSTALACJI ZASILAJĄCEJ W SZPITALU OKULISTYCZNYM W WARSZAWIE Branża Instalacje elektryczne

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA PROJEKTOWA Zakład Elektromechaniczny Adam Szewczyk ul. Wrocławska 3/7 59-800 Lubań tel 0607 278 303 PROJEKT WYKONAWCZY

PRACOWNIA PROJEKTOWA Zakład Elektromechaniczny Adam Szewczyk ul. Wrocławska 3/7 59-800 Lubań tel 0607 278 303 PROJEKT WYKONAWCZY PRACOWNIA PROJEKTOWA Zakład Elektromechaniczny Adam Szewczyk ul. Wrocławska 3/7 59-800 Lubań tel 0607 278 303 PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJE ELEKTRYCZNE PRZEBUDOWA SIECI STRUKTURALNEJ DO POTRZEB SYSTEMU

Bardziej szczegółowo

System dozoru wizyjnego CCTV IP SPIS TREŚCI

System dozoru wizyjnego CCTV IP SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI...1 1 PRZEDMIOT I PODSTAWA OPRACOWANIA...1 2 WYMAGANIA OGÓLNE DOTYCZĄCE SYSTEMU DOZORU WIZYJNEGO CCTV IP...2 3 ROZWIĄZANIA SZCZEGÓŁOWE DOTYCZĄCE SYSTEMU DOZORU WIZYJNEGO...3 3.1

Bardziej szczegółowo

Projekt Budowlany Parku Wodnego Centrum Rekreacji, Sportu i Rehabilitacji w Słupsku zlokalizowany przy ul. Grunwaldzkiej

Projekt Budowlany Parku Wodnego Centrum Rekreacji, Sportu i Rehabilitacji w Słupsku zlokalizowany przy ul. Grunwaldzkiej Przedmiot opracowania Projekt Budowlany Parku Wodnego Centrum Rekreacji, Sportu i Rehabilitacji w Słupsku zlokalizowany przy ul. Grunwaldzkiej Nazwa zamówienia Park Wodny Centrum Rekreacji, Sportu i Rehabilitacji

Bardziej szczegółowo

Celem niniejszego zapytania ofertowego jest wyłonienie Projektanta sieci komputerowej wraz z dedykowaną siecią energetyczną.

Celem niniejszego zapytania ofertowego jest wyłonienie Projektanta sieci komputerowej wraz z dedykowaną siecią energetyczną. Poznań dnia 16.11.2009r. Znak TAI / 147 /2009 dot.: wyboru Projektanta sieci komputerowej ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące wyboru Projektanta sieci komputerowej na rzecz projektu inwestycyjnego W związku z

Bardziej szczegółowo

Uziemienie ekranowanych systemów okablowania strukturalnego

Uziemienie ekranowanych systemów okablowania strukturalnego Uziemienie ekranowanych systemów okablowania strukturalnego Od wielu lat preferowanym rodzajem infrastruktury kablowej na całym świecie są różnego typu systemy ekranowane. Kable opisywane jako osłonięte

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ ELEKTRTYCZNA INSTALACJA OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO I ZASILANIA GWARANTOWANEGO KOMPUTERÓW DLA BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO UG SANTOK

CZĘŚĆ ELEKTRTYCZNA INSTALACJA OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO I ZASILANIA GWARANTOWANEGO KOMPUTERÓW DLA BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO UG SANTOK CZĘŚĆ ELEKTRTYCZNA INSTALACJA OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO I ZASILANIA GWARANTOWANEGO KOMPUTERÓW DLA BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO UG SANTOK I. WSTĘP 1. Przedmiot opracowania. Przedmiotem opracowania jest projekt

Bardziej szczegółowo

2. Zawartość dokumentacji. 1. Strona tytułowa. 2. Zawartość dokumentacji. 3. Spis rysunków. 4. Opis instalacji kontroli dostępu. 3.

2. Zawartość dokumentacji. 1. Strona tytułowa. 2. Zawartość dokumentacji. 3. Spis rysunków. 4. Opis instalacji kontroli dostępu. 3. 2. Zawartość dokumentacji 1. Strona tytułowa. 2. Zawartość dokumentacji. 3. Spis rysunków. 4. Opis instalacji kontroli dostępu. 3. Spis rysunków Rys nr 1 schemat instalacji KD Piwnica Rys nr 2 schemat

Bardziej szczegółowo

RAZEM brutto (poz. 1+2). (kwotę należy przenieść do formularza oferty)

RAZEM brutto (poz. 1+2). (kwotę należy przenieść do formularza oferty) Załącznik Nr 1 do formularza Oferty Nr postępowania: ZP/M-15/15 Wykaz cenowy wraz z opisem przedmiotu zamówienia. Lp. Nazwa komponentu Cena brutto za 1 sztukę Ilość sztuk Brutto RAZEM 1. Przełączniki sieciowe

Bardziej szczegółowo

SZAFY RACK 19" I AKCESORIA

SZAFY RACK 19 I AKCESORIA SZAFY RACK 19" I AKCESORIA PROFESJONALNE ROZWIĄZANIA KATALOG PRODUKTÓW WWW.RACKSYSTEMS.PL SZAFY RACK 19" WISZĄCE Wymiar y opakowania szaf y złożonej Wymiar y opakowania szaf y rozłożonej Objętość [m³]

Bardziej szczegółowo

Inteligentny Konwerter Mediów 10/100/1000Base-T do Fiber Dual-speed z obsługą Power over Ethernet Plus

Inteligentny Konwerter Mediów 10/100/1000Base-T do Fiber Dual-speed z obsługą Power over Ethernet Plus Inteligentny Konwerter Mediów 10/100/1000Base-T do Fiber Dual-speed z obsługą Power over Ethernet Plus Seria KGC-320-HP Cechy kluczowe: ź Konwersja sygnału miedzianego o potrujnej prędkości 10/100/1000Mbps

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu przełącznicy

Instrukcja montażu przełącznicy Instrukcja montażu przełącznicy Global 19 6U Wrzesień 2013 ver.13.09.01.ph - 1 - 1. Przełącznica Global 4-6 U do szaf 19 lub 21 Przełącznica Global jest przystosowana do montażu w stojakach lub szafach

Bardziej szczegółowo

Instrukcja skrócona, szczegółowa instrukcja znajduje się na załączonej płycie lub do pobrania z

Instrukcja skrócona, szczegółowa instrukcja znajduje się na załączonej płycie lub do pobrania z SYRIUSZ-101-1 Przełącznik przemysłowy Gigabit Ethernet 1 PANEL PRZEDNI URZĄDZENIA Na rysunku 1 został przedstawiony panel przedni urządzenia SYRIUSZ. 1 2 3 4 Rys. 1. Panel przedni urządzenia Oznaczenie

Bardziej szczegółowo

Zakres prac do wykonania Okablowanie strukturalne

Zakres prac do wykonania Okablowanie strukturalne Zakres prac do wykonania Okablowanie strukturalne W budynku projektowana struktura okablowania obejmować będzie podsystem okablowania poziomego. Okablowanie poziome należy wykonać na bazie skrętki czteroparowej

Bardziej szczegółowo

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : T. Klimek DATA OPRACOWANIA : 05-2011. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR :

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : T. Klimek DATA OPRACOWANIA : 05-2011. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : NAZWA INWESTYCJI : Instalacja strukturalna - rozbudowa istniejącego systeu w CK Zaek ADRES INWESTYCJI : Poznań, ul. Św. Marcin80/82 INWESTOR : Centru Kultury "Zaek" w Poznaniu ADRES INWESTORA : Poznań,

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA OPRACOWANIA...

PODSTAWA OPRACOWANIA... SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE OGÓLNE... 2 2. PODSTAWA OPRACOWANIA... 2 3. PRZEDMIOT OPRACOWANIA... 2 4. INFRASTRUKTURA SIECIOWA PASYWNA I AKTYWNA... 2 5. GŁÓWNY PUNKT DYSTRYBUCYJNY - GPD A... 2 6. LOKALNY

Bardziej szczegółowo

Projekt techniczny. wykonania sieci strukturalnej w UM Pionki dodatkowy opis

Projekt techniczny. wykonania sieci strukturalnej w UM Pionki dodatkowy opis Załącznik nr 13 do SIWZ Projekt techniczny wykonania sieci strukturalnej w UM Pionki dodatkowy opis W celu realizacji zadań projektu O b yw @ t e l online - Informatyzacja Urzędu Miasta i miejskich placówek

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna oferowanego sprzętu. Nazwy i kody Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) właściwe dla przedmiotu zapytania.

Specyfikacja techniczna oferowanego sprzętu. Nazwy i kody Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) właściwe dla przedmiotu zapytania. Zał. nr 3. - do sprawy nr: GDDKiA-O/LU-F-3-tz-0420/45/13 Specyfikacja techniczna oferowanego sprzętu. Nazwy i kody Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) właściwe dla przedmiotu zapytania. 32420000-3 - Urządzenia

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne)

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne) WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE ZP/UR/128/2013 Załącznik nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne) Dostawa fabrycznie nowego, nie używanego routera, przełączników Ethernet

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY Instalacji systemu okablowania strukturalnego

PROJEKT WYKONAWCZY Instalacji systemu okablowania strukturalnego Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe ACM SYSTEM s.c. ul. Łabendzińskiego 4 W, 85-796 Bydgoszcz, tel. 504 199 945 www.acmsystem.pl email:biuro@acmsystem.pl PROJEKT WYKONAWCZY Instalacji systemu

Bardziej szczegółowo

Sieci komputerowe. Zajęcia 1 c.d. Warstwa fizyczna, Ethernet

Sieci komputerowe. Zajęcia 1 c.d. Warstwa fizyczna, Ethernet Sieci komputerowe Zajęcia 1 c.d. Warstwa fizyczna, Ethernet Rola warstwy fizycznej Określa rodzaj medium transmisyjnego (np. światłowód lub skrętka) Określa sposób kodowania bitów (np. zakres napięć odpowiadających

Bardziej szczegółowo

SYSTEM OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO

SYSTEM OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO SYSTEM OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO www.emiter.net.pl 1 Okablowanie strukturalne Charakterystyka systemu System okablowania strukturalnego Emiter Net obejmuje elementy kategorii 5e, 6 i 6A oraz kable kategorii

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II. spawana

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II. spawana Załącznik nr 2 do zapytania z dnia 10.12.2014 r. Kody CPV: SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II Dostawa sprzętu serwerowego i akcesoriów sieciowych 32520000-4 Sprzęt i kable telekomunikacyjne

Bardziej szczegółowo

SYSTEM TOOLLESS LINE, KATEGORIA 6 A RE-EMBEDDED

SYSTEM TOOLLESS LINE, KATEGORIA 6 A RE-EMBEDDED SYSTEM TOOLLESS LINE, KATEGORIA 6 A RE-EMBEDDED w MODUŁ KATEGORII 6 A WG ISO/IEC 11801 AMD 2 w SYSTEM PRZYGOTOWANY DO TRANSMISJI 10 GB/s w SYSTEM CERTYFIKOWANY W KLASIE E A 500 MHz w SYSTEM CERTYFIKOWANY

Bardziej szczegółowo

Strona 2. 1. Część ogólna. 1.1 Podstawa opracowania. 1.2 Przedmiot projektu. 1.3 Zakres rzeczowy. 1.4 Normy i przepisy

Strona 2. 1. Część ogólna. 1.1 Podstawa opracowania. 1.2 Przedmiot projektu. 1.3 Zakres rzeczowy. 1.4 Normy i przepisy Spis treści Strona 2 1. Część ogólna. 1.1 Podstawa opracowania. 1.2 Przedmiot projektu. 1.3 Zakres rzeczowy. 1.4 Normy i przepisy 2. Część techniczna. 2.1 Stan istniejący. 2.2 Stan projektowany. 2.3 Instalacja

Bardziej szczegółowo

Projekt ma być wykonany w oparciu o najnowsze normy ISO tworzenia sieci i ma być z nimi zgodny.

Projekt ma być wykonany w oparciu o najnowsze normy ISO tworzenia sieci i ma być z nimi zgodny. Spis treści: 1. Ogólny opis. 2. Specyfikacja techniczna. 3. Projekt. 4. Wykaz urządzeń sieci. 5. Składanie Ofert 1. Ogólny opis. Przedmiotem zamówienia jest stworzenie sieci lokalnej komputerowej i telefonicznej

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Do Umowy nr z dnia. . Wymagania techniczne sieci komputerowej.

Załącznik nr 1 Do Umowy nr z dnia. . Wymagania techniczne sieci komputerowej. Załącznik nr 1 Do Umowy nr z dnia.. Wymagania techniczne sieci komputerowej. 1. Sieć komputerowa spełnia następujące wymagania techniczne: a) Prędkość przesyłu danych wewnątrz sieci min. 100 Mbps b) Działanie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT INSTALACJI TELETECHNICZNYCH

PROJEKT INSTALACJI TELETECHNICZNYCH PROJEKT INSTALACJI TELETECHNICZNYCH INWESTOR: Gmina Władysławowo ul. Gen. Józefa Hallera 19, 84-120 Władysławowo TEMAT: Projekt Rozbudowy Szkoły Podstawowej w Chłapowie Ul. Władysławowska 87, 84-120 Chłapowo

Bardziej szczegółowo

Czynności do wykonania (ilości zawarte są w przedmiarze): Zestawienie robót do wykonania instalacji elektrycznej I teletechnicznej

Czynności do wykonania (ilości zawarte są w przedmiarze): Zestawienie robót do wykonania instalacji elektrycznej I teletechnicznej Czynności do wykonania (ilości zawarte są w przedmiarze): Zestawienie robót do wykonania instalacji elektrycznej I teletechnicznej Ip 1 2 3 4 czynność przygotowanie otworów pod trasy kablowe wykonanie

Bardziej szczegółowo

Panel dotykowy WHMI 2.8

Panel dotykowy WHMI 2.8 DOKUMENTACJA TECHNICZNA DTR W.HMI.101.28 Panel dotykowy WHMI 2.8 Panel dotykowy WHMI wyposażony jest w oprogramowanie z interfejsem graficznym i służy do zarządzania systemami instalacji grzewczych, wentylacyjnych

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna oferowanego sprzętu. Nazwy i kody Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) właściwe dla przedmiotu zapytania.

Specyfikacja techniczna oferowanego sprzętu. Nazwy i kody Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) właściwe dla przedmiotu zapytania. Zał. nr 3. - do sprawy nr: GDDKiA-O/LU-F-3-tz-0420/45/13 Specyfikacja techniczna oferowanego sprzętu. Nazwy i kody Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) właściwe dla przedmiotu zapytania. 32420000-3 - Urządzenia

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI 3 WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN DO ROBÓT BUDOWLANYCH... 4

SPIS TREŚCI 3 WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN DO ROBÓT BUDOWLANYCH... 4 PAŻDZIERNIK 2014 SPECYFIKACJA WYKONANIA I ODBORU ROBÓT Str. -1- SPIS TREŚCI 1 CZĘŚĆ OGÓLNA... 2 1.1 NAZWA NADANA ZAMÓWIENIU... 2 1.2 PRZEDMIOT I ZAKRES ROBÓT.... 2 1.3 INFORMACJE O TERENIE BUDOWY... 2

Bardziej szczegółowo

Wykład 2 Transmisja danych i sieci komputerowe. Rodzaje nośników. Piotr Kolanek

Wykład 2 Transmisja danych i sieci komputerowe. Rodzaje nośników. Piotr Kolanek Wykład 2 Transmisja danych i sieci komputerowe Rodzaje nośników Piotr Kolanek Najważniejsze technologie Specyfikacja IEEE 802.3 przedstawia m.in.: 10 Base-2 kabel koncentryczny cienki (10Mb/s) 100 Base

Bardziej szczegółowo