HR MANAGEMENT SERIES

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "HR MANAGEMENT SERIES"

Transkrypt

1 HR MANAGEMENT SERIES Zdobądź międzynarodowy certyfikat potwierdzający kwalifikacje Profesjonalnego Managera HR

2 INFORMACJE HR MANAGEMENT SERIES to seria programów rozwojowych opartych o standardy American Certification Institute ACI, stworzonych z myślą o specjalistach w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi. Seria obejmuje następujące poziomy dostosowane do doświadczenia uczestnika: Certified International Human Resource Management Associate (CIHRMA ) Certified International Human Resource Management Professional (CIHRMP ) Certified International Human Resource Manager (CIHRM ) Certified International Human Resource Management Executive (CIHRME ) Zakres merytoryczny programów obejmuje zagadnienia związane z planowaniem rozwoju pracowników, rekrutacją i selekcją, systemami motywacyjnymi i wynagradzania, szkoleniami oraz oceną efektywności pracy w międzynarodowym kontekście. Uczestnicy zdobędą zatem wiedzę i umiejętności pozwalające na skuteczne zarządzanie zasobami ludzkimi organizacji na światowym poziomie. Każdy program zakończony jest egzaminem, który daje możliwość zdobycia międzynarodowego certyfikatu potwierdzającego zdobyte kompetencje managerskie HR nadawanego przez American Certification Institute ACI. To dowód i uznanie dla Twoich kwalifikacji w postaci dokumentu uznawanego na całym świecie! Chcesz się stale rozwijać i pomagać rozwijać się innym? Zainwestuj w siebie, podnieś swoje kwalifikacje i zostań certyfikowanym managerem HR. 2

3 DLA KOGO? PROFIL UCZESTNIKA Programy rozwojowe są zróżnicowane w zależności od wykształcenia i doświadczenia uczestnika. Spójrz na piramidę Kwalifikacji ACI i znajdź swój poziom programu rozwojowego. 3

4 KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA I ORGANIZACJI Uczestnik wybranego programu rozwojowego: Firma zatrudniająca certyfikowanych HR managerów zyskuje: otrzyma profesjonalną diagnozę swoich kompetencji w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi, wyspecjalizowaną kadrę gotową prowadzić politykę personalną na światowym poziomie, dowie się jak świadomie prowadzić politykę personalną, prestiż organizacji działającej wg światowych standardów, zwiększy swoją skuteczność w motywowaniu i wspieraniu pracowników na wszystkich szczeblach zarządzania, status firmy uczącej się, wpisującej się w trend Long Life Learning. będzie miał możliwość potwierdzenia swoich kwalifikacji i uzyskania statusu certyfikowanego managera. 4

5 STRUKTURA PROGRAMU ROZWOJOWEGO Pełny program rozwojowy dla poziomów Associate i Professional składa się z: doradztwa obejmującego diagnozę poziomu kompetencji, teoretycznego e-learningu ujętego w 3 pakiety tematyczne (globalnie dla poziomu: 8 lekcji), 6 dni praktycznych zajęć realizowanych podczas trzech 2-dniowych zjazdów, procesu oceny w postaci egzaminu pisemnego złożonego z testu wiedzy i umiejętności jej zastosowania w środowisku pracy, procesu certyfikacji na poziomie określonym poprzez wynik egzaminu. Pełny program rozwojowy dla poziomu Manager składa się z: doradztwa obejmującego diagnozę poziomu kompetencji, teoretycznego e-learningu ujętego w 4 pakiety tematyczne (globalnie dla poziomu: 14 lekcji), 8 dni praktycznych zajęć stacjonarnych realizowanych podczas czterech 2-dniowych zjazdów, procesu oceny w postaci egzaminu pisemnego złożonego z testu wiedzy i umiejętności jej zastosowania w środowisku pracy oraz studiów przypadku ukazujących pragmatyzm działań i adekwatność zachowań, procesu certyfikacji na poziomie określonym poprzez wynik egzaminu. Pełny program rozwojowy dla poziomu Executive składa się z: doradztwa obejmującego diagnozę poziomu kompetencji, teoretycznego e-learningu ujętego w 2 pakiety tematyczne (globalnie dla poziomu: 4 lekcje), udział w konsultacjach z ekspertami w dziedzinie lub udział w najwyższej klasy seminariach problemowych, poświęconych zagadnieniom globalnego funkcjonowania przedsiębiorstwa i zarządzania zasobami ludzkimi, procesu oceny w postaci egzaminu pisemnego złożonego z testu wiedzy i umiejętności jej zastosowania w środowisku pracy oraz przedstawienia opisu rozbudowanego studium przypadku, ukazującego proponowane rozwiązania jako zbiór najlepszych możliwych rozwiązań w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi, a także egzaminu ustnego opartego o dyskusję na temat zaproponowanych rozwiązań (w wyżej wskazanym studium) z zespołem ekspertów, procesu certyfikacji na poziomie określonym poprzez wynik egzaminu. 5

6 Pełny program rozwojowy składa się z 4 odrębnych etapów: Badanie Zdiagnozowanie poziomu posiadanych kompetencji uczestnika w stosunku do standardu. To cenna wiedza o ew. lukach kompetencyjnych, które można uzupełnić korzystając z lekcji e-learnigowych lub blended learningowych. E-learning Zastrzyk wiedzy teoretycznej wymaganej standardem, podany w konwencji serialu komediowego. Fabularyzowane lekcje ujęte zostały w pakiety merytoryczne, których zakres uzależniony jest od zakresu programu rozwojowego (Associate / Professional, Manager, Executive). Blended learning dla poziomu Associate / Professional, Manager Przepracowanie z trenerem najważniejszych zagadnień, wymaganych standardem, wspomagane dostępem do lekcji e-learningowych. W trakcie szkoleń stacjonarnych nacisk jest położonych na praktyczne zastosowanie poruszanych tematów, na dyskusję oraz dzielenie się doświadczeniami zawodowymi. Konsultacje i seminaria dla poziomu Executive Konsultacje mające na celu przepracowanie z ekspertem tych kwestii, które są kluczowe z punktu widzenia danego uczestnika. Kwartalne spotkania seminaryjne prowadzone przez światowej klasy specjalistów, poświęcone bieżącym problemom i kluczowym zagadnieniom światowych rynków, trendów zarządzania oraz roli HR w budowaniu i utrzymaniu stabilnej organizacji. Egzamin certyfikujący Dostosowany do określonego poziomu programu i sprawdzający zdobyte kwalifikacje. Zakończony międzynarodowym certyfikatem. To formalne potwierdzenie posiadanych kwalifikacji na tych poziomach. 6

7 Możesz wpływać na zakres i cenę programu, łącząc dowolnie poszczególne etapy i ich części. W praktyce oznacza to, że masz możliwość skorzystania tylko z wybranego etapu lub jednej wybranej lekcji e-learningowej albo przejść program w całości. Zobacz jakie to proste! Ułóż własny program rozwoju kwalifikacji! 7

8 BLENDED-LEARNING ZAKRES MERYTORYCZNY Poziom Associate oraz Professional (8 lekcji e-learningu + 6 dni szkoleń stacjonarnych) MODUŁ I MIĘDZYNARODOWE SYSTEMY ZARZĄDZANIA ZASOBAMI LUDZKIMI projektowanie procesów rekrutacyjnych poprzez planowanie etapu rekrutacji, selekcji i wdrożenia, analizowanie i opisywanie stanowisk pracy, planowanie i alokowanie zasobów ludzkich w organizacji, wdrażanie programów doskonalenia efektywności, wykorzystanie różnic pomiędzy HRM a IHRM, tworzenie międzynarodowych standardów zarządzania zasobami ludzkimi, międzynarodowe zasady etyczne i standardy etyczne, zastosowanie międzynarodowych standardów planowania zasobów ludzkich. MODUŁ II SYSTEMY WYNAGRADZANIA diagnozowanie determinantów wynagradzania finansowego w ramach organizacji, projektowanie siatki wynagrodzeń w ramach organizacji, projektowanie systemu benefitów w ramach organizacji zgodnie z uregulowaniami prawnymi i polityką kosztową organizacji, mierzenie efektywności pracy dla osiągania celów strategicznych organizacji, projektowanie właściwych wskaźników wydajności, formułowanie strategii wynagradzania zgodnie z międzynarodowymi standardami. MODUŁ III PRAWO PRACY, UKŁADY ZBIOROWE PRACY, WYMAGANIA BHP negocjowanie układów zbiorowych pracy, ustalanie celów negocjacyjnych, dobór członków zespołu negocjacyjnego, wybór właściwej strategii negocjacyjnej, wdrażania pakietów socjalnych zgodne z celami organizacji, prowadzenie postępowań dyscyplinarnych, tworzenie zasad rozpatrywania zażaleń pracowników zgodnie z literą prawa, prowadzenie negocjacji zbiorowych zgodnie z układami zbiorowymi pracy, wymagania prawne w aspekcie zasad BHP i ich wpływu na wzrost produktywności. 8

9 Poziom Manager (14 lekcji e-learningu + 8 dni szkoleń stacjonarnych) MODUŁ I ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE teoria przywództwa i praktyka na dynamicznie zmieniających się rynkach, formułowanie celów strategicznych w odniesieniu do rynku macierzystego jak i globalnego, metody i narzędzia analizy strategicznej na usługach strategii organizacji, wymagania oraz trendy globalne a strategia organizacji, planowanie procesu zmian w organizacji, czynniki wpływające wzmacniająco i hamująco na proces zmian w organizacji, przeciwdziałanie pojawiającemu się oporowi, zarządzanie konfliktem, stosowanie strategii rozwiązywania konfliktów. MODUŁ II PRZYWÓDZTWO I MOTYWOWANIE współczesne podejście do zarządzania, rola przywództwa w zwiększaniu efektywności organizacji, stosowanie stylów przywódczych, możliwe modele decyzyjne, budowanie zespołów pracowniczych i zarządzanie współpracą, kompetencje komunikacyjne w odniesieniu do różnych stylów komunikowania się, techniki i narzędzia wpływu na poziom motywacji podwładnych. MODUŁ III NARZĘDZIA PRACY HR MANAGERA projektowanie i stosowanie narzędzi oceny okresowej, budowanie ścieżek kariery, stosowanie wybranych teorii IHRM w macierzystym środowisku, planowania rozwoju jednostek i organizacji a style doradztwa, planowanie procesów rekrutacji i selekcji w oparciu o opis stanowiska pracy i wymagania kompetencyjne, prowadzenie rozmów rekrutacyjnych na wyższych szczeblach zarządczych, prowadzenie superwizji podwładnych. MODUŁ IV SZKOLENIA I ROZWÓJ budowanie systemu zarządzania talentami w organizacji, budowanie programów rozwojowych w odniesieniu do kadry managerskiej, budowanie siatki kompetencyjnej i zarządzania kompetencjami, projektowanie kanałów i systemów uczenia się na odległość, prowadzenie procesu identyfikacji i analizy potrzeb szkoleniowych i rozwojowych, przygotowanie sesji szkoleniowych i materiałów dydaktycznych, wykorzystanie konsultingu, coachingu oraz mentoringu w procesie rozwojowym podwładnych. 9

10 Poziom Executive (CEO) (4 lekcje e-learningu + możliwość udziału w konsultacjach/seminariach) MODUŁ I PLANOWANIE ROZWOJU FIRMY NA RYNKU GLOBALNYM diagnozowanie i funkcje kultury organizacyjnej kształtowanie DNA organizacji przez dział personalny, budowanie strategii działu HR jako kluczowego elementu efektywnie i sprawnie funkcjonującej organizacji, funkcje działu HR w środowisku międzynarodowym. MODUŁ III KOMPETENCJE, PROCESY, STANDARDY, KWALIFIKACJE działy personalne kluczowi partnerzy i interesariusze w procesie budowania standardów zawodowych, budowanie systemów korporacyjnych opartych o jednolite standardy na każdym z istniejących tożsamych stanowisk, budowanie kwalifikacji firmowych jako pożądanego wyznacznika jakości w optyce globalnej. Poziom Executive zawiera wyżej wskazane zakresy tematyczne, które są realizowane wyłącznie w formie e-learningu. Ścieżka rozwojowa dla tej grupy zbudowana została w taki sposób, by umożliwić partnerską dyskusję z uznanymi ekspertami w dziedzinie zarządzania zasobami ludzkimi. Istnieje możliwość udziału w celowanych konsultacjach (liczba godzin doradczych uzależniona od osobistych potrzeb), w trakcie których będą: rozstrzygane indywidualne problemy zarządcze oraz zostaną stworzone warunki dla omawiania, reflektowania i redefiniowania własnych kompetencji na tle międzynarodowych wymogów, w aspekcie zarządzania zasobami ludzkimi zgodnie ze standardami ACI. Inną ścieżką, dostępną dla tej grupy uczestników, jest możliwość udziału w seminariach, odbywających się w systemie kwartalnym, prowadzonych przez światowej klasy specjalistów. Seminaria poświęcone są zagadnieniom światowych rynków, trendów zarządzania oraz roli działu personalnego w budowaniu i utrzymaniu stabilnej organizacji na rynku globalnym. 10

11 METODYKA PRACY ORAZ WYKORZYSTYWANE METODY W PROGRAMIE ROZWOJOWYM Zgodnie z najnowszymi wytycznymi andragogiki (nauki o nauczaniu dorosłych) najlepszą formą kształcenia jest model mieszany, zakładający udział różnych technik przekazywania wiedzy w toku nauczania. Dlatego też w naszych programach stosujemy mix metod dydaktycznych, mając na uwadze osiąganie zamierzonych efektów uczenia się. FORMUŁA E-LEARNING to: samodzielna praca uczącego się wybrany zakres merytoryczny i własne tempo pracy, fabularyzowane lekcje przygotowane przez specjalistów w swojej dziedzinie, interaktywne ćwiczenia i testy sprawdzające nabytą wiedzę, możliwość dostępu do platformy komunikacyjnej w dowolnej chwili, proces nauki ukierunkowany na osiąganie określonych celów uczenia się, oszczędność czasu i pieniędzy zajrzyj do cennika. FORMUŁA BLENDED LEARNING to: jedna z najbardziej efektywnych technik kształcenia, wykorzystanie różnych technik nabywania wiedzy, praca nad praktycznym wdrożeniem wiedzy pozyskanej w procesie e-learningu, szkolenia w ujęciu tradycyjnym, spotkania studyjne z managerami przedsiębiorstw oraz organizacji NGO's służące rozpoznaniu konkretnych zakresów merytorycznych i praktyczne rozwiązywanie rzeczywistych problemów, wizyty studyjne w przedsiębiorstwach i organizacjach, umożliwiające wdrażanie wiedzy w praktykę działania, w oparciu o benchmark lub proces doskonalenia organizacji, praca na alegoriach (teatr, reżyseria, praca z końmi, outdoor) dla kształtowania postaw oraz pogłębienia samowiedzy i samoświadomości managerów. Rozwój kwalifiacji uczestników programów wg założeń BLENDED-LEARNING: 11

12 FORMUŁA KONSULTINGU (POZIOM EXECUTIVE) to: forma spotkań z ekspertami, w trakcie których istnieje możliwość rozstrzygania indywidualnych problemów zarządczych oraz omawiania, reflektowania i redefiniowania własnych kompetencji na tle globalnego HR. FORMUŁA SEMINARIÓW (POZIOM EXECUTIVE) to: forma spotkań poświęconych wybranemu tematowi lub klasie tematów z dziedzin zarządzania globalnego HR, praca w niewielkiej grupie aktywnych uczestników pod kierunkiem Seminar Leadera (wybitny autorytet w dziedzinie, często zagraniczny gość, praktyk lub badacz), prezentowanie rezultatów badań, prac, projektów lub dokonań praktycznych oraz konstruktywny dialog na ich temat, zaangażowanie i aktywność każdego z uczestników, metody takie jak: prezentacje, wykłady, dyskusje, krytyczne kruszenie omawianych podejść, debaty, prace koncepcyjne i twórcze rozwiązywanie praktycznych problemów. 12

13 MATERIAŁY Każdy uczestnik procesu otrzyma zestaw materiałów szkoleniowych / seminaryjnych. Materiały wyczerpują obszar wiedzy (w zakresie wybranego modułu), niezbędnej w procesie potwierdzania kwalifikacji i otrzymania międzynarodowego certyfikatu. TRENERZY Program rozwojowy realizowany jest przez certyfikowanych instruktorów ACI w obszarze Professional Human Resource Management Series, posiadających doświadczenie i kompetencje we wdrażaniu strategii rozwoju pracowników oraz doskonalenia organizacji. EKSPERCI Ścieżki konsultacyjne (indywidualne/ SET-y) oraz spotkania seminaryjne prowadzone są przez certyfikowanych instruktorów ACI w obszarze Professional Human Resource Management Series, posiadających międzynarodowe doświadczenia; ekspertów w dziedzinie zarządzania zasobami ludzkimi funkcjonujących w ponadnarodowym kontekście, którzy są wysokiej klasy specjalistami w konkretnym obszarze zarządczym wpisującym się w Professional Human Resource Management Series. EGZAMIN Forma egzaminu jest zróżnicowana w zależności od poziomu. 13

14 CENNIK PROGRAMU ROZWOJOWEGO POZIOM ASSOCIATE/PROFESSIONAL cena PLN netto BADANIE KOMPETENCJI Umożliwi zdiagnozowanie poziomu Twoich kompetencji w stosunku do międzynarodowego standardu managera HR. Dzięki temu zyskasz wiedzę, jakie kompetencje możesz pogłębić. 300 E-LEARNING I moduł Międzynarodowe systemy zarządzania zasobami ludzkimi 450 II moduł Systemy wynagradzania 450 III moduł Prawo pracy, układy zbiorowe pracy, wymagania BHP 300 Cena wszystkich pakietów: 1200 zł 1080 zł (oszczędzasz 120 zł) 1080 BLENDED-LEARNING I moduł Międzynarodowe systemy zarządzania zasobami ludzkimi 2200 II moduł Systemy wynagradzania 2200 III moduł Prawo pracy, układy zbiorowe pracy, wymagania BHP 2100 Cena wszystkich pakietów: 6500 zł 5600 zł (oszczędzasz 900 zł) 5600 CERTYFIKACJA Egzamin wraz z międzynarodowym certyfikatem dostosowanym do poziomu programu Cena całego programu: 7824 zł 6490 zł (oszczędzasz 1334 zł) Zasada jest prosta. Im więcej części programu wykupisz, tym mniej za nie zapłacisz! Skontaktuj się z nami i zapytaj, jaki rabat możemy Tobie zaproponować. 14

15 CENNIK PROGRAMU ROZWOJOWEGO POZIOM MANAGER cena PLN netto BADANIE KOMPETENCJI Umożliwi zdiagnozowanie poziomu Twoich kompetencji w stosunku do międzynarodowego standardu managera HR. Dzięki temu zyskasz wiedzę, jakie kompetencje możesz pogłębić. 300 E-LEARNING I moduł Zarządzanie strategiczne 600 II moduł Przywództwo i motywowanie 600 III moduł Narzędzia pracy HR Managera 450 IV moduł Szkolenia i rozwój 450 Cena wszystkich pakietów: 2100 zł 1890 zł (oszczędzasz 210 zł) 1890 BLENDED-LEARNING I moduł Zarządzanie strategiczne 2400 II moduł Przywództwo i motywowanie 2400 III moduł Narzędzia pracy HR Managera 2200 IVmoduł Szkolenia i rozwój 2200 Cena wszystkich pakietów: 9200 zł 7700 zł (oszczędzasz 1500 zł) 7700 CERTYFIKACJA Egzamin wraz z międzynarodowym certyfikatem dostosowanym do poziomu programu Cena całego programu: zł 8810 zł (oszczędzasz 1810 zł) Zasada jest prosta. Im więcej części programu wykupisz, tym mniej za nie zapłacisz! Skontaktuj się z nami i zapytaj, jaki rabat możemy Tobie zaproponować. 15

16 CENNIK PROGRAMU ROZWOJOWEGO POZIOM EXECUTIVE cena PLN netto BADANIE KOMPETENCJI Umożliwi zdiagnozowanie poziomu Twoich kompetencji w stosunku do międzynarodowego standardu managera HR. Dzięki temu zyskasz wiedzę, jakie kompetencje możesz pogłębić. 300 E-LEARNING I moduł Planowanie rozwoju firmy na rynku globalnym 300 II moduł Kompetencje, procesy, standardy, kwalifiakcje 300 Cena wszystkich pakietów: 600 zł 540 zł (oszczędzasz 60 zł) 540 CERTYFIKACJA Egzamin wraz z międzynarodowym certyfikatem dostosowanym do poziomu programu Cena całego programu: 2180 zł 2120 zł (oszczędzasz 60 zł) Zasada jest prosta. Im więcej części programu wykupisz, tym mniej za nie zapłacisz! Skontaktuj się z nami i zapytaj, jaki rabat możemy Tobie zaproponować. Heuresis Sp. z o. o. ul. Syrokomli 11/ Kraków tel. (12) /63 fax. (12)

17 ORGANIZATOR PROGRAMU ul. Syrokomli 11/ Kraków tel. (12) /63 fax. (12) Organizatorem programu rozwojowego jest Heuresis Sp. z o.o. jedyny przedstawiciel American Certification Institute na rynku europejskim. Posiadamy uprawnienia do organizacji, zarządzania i nadzoru merytorycznego nad programami potwierdzania kwalifikacji ACI oraz akredytowania jednostek. Świadczone przez nas usługi szkoleniowe postrzegane są przez naszych klientów jako niezwykle pragmatyczne i pozwalające na szybkie i efektywne uzyskanie nowych lub rozwinięcie już posiadanych kwalifikacji. American Certification Institute, działający od 1999 roku, jest jedną z pierwszych instytucji zajmujących się profesjonalnie szkoleniem i potwierdzaniem kwalifikacji osób na stanowiskach kierowniczych i wysokospecjalistycznych. ACI jest światowym liderem w tej dziedzinie, a wypracowane przez instytut modele potwierdzania kwalifikacji są z powodzeniem stosowane na całym świecie. NALEŻYMY DO

CUSTOMER SERVICE SERIES

CUSTOMER SERVICE SERIES CUSTOMER SERVICE SERIES Zdobądź międzynarodowy certyfikat potwierdzający kwalifikacje w obszarze profesjonalnej obsługi klienta Bycie miłym nie wystarczy. Wszyscy wiedzą, że w obliczu tak ogromnej konkurencji

Bardziej szczegółowo

Studia podyplomowe. Wyróżnij się na rynku pracy. w Uczelni Kwiatkowskiego. Zajęcia prowadzone przez ekspertów-praktyków

Studia podyplomowe. Wyróżnij się na rynku pracy. w Uczelni Kwiatkowskiego. Zajęcia prowadzone przez ekspertów-praktyków Studia podyplomowe w Uczelni Kwiatkowskiego Wyróżnij się na rynku pracy Zajęcia prowadzone przez ekspertów-praktyków Współpraca z partnerami biznesowymi oraz organizacjami Zajęcia w formie warsztatów,

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2013/2014

studia podyplomowe 2013/2014 studia podyplomowe 2013/2014 www.wsb.pl 51 ATRAKCYJNYCH KIERUNKÓW STUDIÓW Z DZIEDZIN TAKICH JAK: ADMINISTRACJA I BEZPIECZEŃSTWO FINANSE HR IT JĘZYKI OBCE LOGISTYKA MARKETING I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI PEDAGOGIKA

Bardziej szczegółowo

Oferta dla pracowników uczelni wyższych i studentów Cykl szkoleń przygotowujących do certyfikacji IPMA poziom D

Oferta dla pracowników uczelni wyższych i studentów Cykl szkoleń przygotowujących do certyfikacji IPMA poziom D Oferta dla pracowników uczelni wyższych i studentów Cykl szkoleń przygotowujących do certyfikacji IPMA poziom D Kraków, dn. 08.04.2013r. Spis treści Cykl szkoleń przygotowujących do certyfikacji IPMA D....

Bardziej szczegółowo

Perfected to your needs

Perfected to your needs Perfected to your needs Firma TTS CONSULTING Training & Translation Services współpracowała z nami przez 4 lata w obszarze szkoleń językowych dla pracowników banku oraz najwyższej kadry menedżerskiej.

Bardziej szczegółowo

Harvard Business Review Polska poleca

Harvard Business Review Polska poleca Harvard Business Review Polska poleca General Management Program Uwaga: Tylko 175 miejsc. Start od września 2012 r. Najnowsze światowe metody i sprawdzone narzędzia zwiększenia efektywności menedżerów!

Bardziej szczegółowo

Materiały szkoleniowe Rozwój i szkolenia

Materiały szkoleniowe Rozwój i szkolenia Materiały szkoleniowe Rozwój i szkolenia Uwarunkowania prawne: 1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 roku o służbie cywilnej (Dz. U. Nr 227, poz. 1505, z późn. zm.); 2. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku

Bardziej szczegółowo

Członek EI Consulting Group. Programy szkoleniowe. DORADCA Consultants Ltd.

Członek EI Consulting Group. Programy szkoleniowe. DORADCA Consultants Ltd. Programy szkoleniowe DORADCA Consultants Ltd. Gdynia, marzec 2012 Spis treści: DORADCA Consultants Ltd.... 3 Lista szkoleń DORADCA Consultants Ltd.... 3 Standardy zarządzania... 4 Sprzedaż business-to-business

Bardziej szczegółowo

Jak efektywnie szkolić pracowników

Jak efektywnie szkolić pracowników Jak efektywnie szkolić pracowników Wydanie I Wydawca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ul. Pańska 81/83 00-834 Warszawa www.parp.gov.pl Copyright by Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości,

Bardziej szczegółowo

1. Ogólna charakterystyka prowadzonych studiów

1. Ogólna charakterystyka prowadzonych studiów 1. Ogólna charakterystyka prowadzonych studiów 1.1. Nazwa kierunku studiów ZARZĄDZANIE 1.2. Poziom kształcenia Studia I stopnia 1.3. Profil kształcenia Ogólnoakademicki 1.4. Forma studiów (stacjonarne/niestacjonarne)

Bardziej szczegółowo

Wyniki dzięki szkoleniom. Wiedza zapewniająca wzrost.

Wyniki dzięki szkoleniom. Wiedza zapewniająca wzrost. Wyniki dzięki szkoleniom. Wiedza zapewniająca wzrost. Katalog szkoleń 2014 Spis Treści JAKOŚĆ...6 Audytor wewnętrzny ISO 9001:2008...7 Audytor wiodący systemu zarządzania jakością wg ISO 9001:2008 (rejestrowane

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2015/2016

studia podyplomowe 2015/2016 studia podyplomowe 2015/2016 www.wsb.pl 21 NOWOŚCI W OFERCIE INTERAKTYWNE FORMY ZAJĘĆ Gry biznesowe, case studies, warsztaty ŚWIADECTWO w języku polskim i angielskim CERTYFIKAT FRANKLIN UNIVERSITY BEZPŁATNE

Bardziej szczegółowo

Jedna myśl potrafi odmienić milion rzeczywistości. Pomyśl o studiach podyplomowych

Jedna myśl potrafi odmienić milion rzeczywistości. Pomyśl o studiach podyplomowych Jedna myśl potrafi odmienić milion rzeczywistości Pomyśl o studiach podyplomowych Studia podyplomowe 2012/2013 Studia podyplomowe w WSE Dlaczego my? Na pierwszym miejscu stawiamy jakość dydaktyki oraz

Bardziej szczegółowo

Program szkoleniowy na rok 2014

Program szkoleniowy na rok 2014 2 Bezpieczeństwo informacji Program szkoleniowy na rok 2014 chroń SERCE Twojej firmy CIS - Twój standard bezpieczeństwa 2 Spis treści 3 Profil jednostki certyfikującej CIS Certification & Information Security

Bardziej szczegółowo

ZALECENIA DLA BROKERA EDUKACYJNEGO. Podręcznik. Szczecin, kwiecień 2015. Beata Dobińska

ZALECENIA DLA BROKERA EDUKACYJNEGO. Podręcznik. Szczecin, kwiecień 2015. Beata Dobińska ZALECENIA DLA BROKERA EDUKACYJNEGO Podręcznik Szczecin, kwiecień 2015 Beata Dobińska Beata Dobińska Zalecenia dla Brokera Edukacyjnego Zawartość Wstęp... 3 1. Broker Edukacyjny i jego rola w Modelu K@W...

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2015/2016

studia podyplomowe 2015/2016 studia podyplomowe 2015/2016 www.wsb.pl ATRAKCYJNE KIERUNKI STUDIÓW Z DZIEDZIN: ADMINISTRACJA I BEZPIECZEŃSTWO FINANSE RACHUNKOWOŚĆ HR IT MEDIA LOGISTYKA MARKETING I SPRZEDAŻ PEDAGOGIKA PSYCHOLOGIA PRAWO

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2015/2016

studia podyplomowe 2015/2016 studia podyplomowe 2015/2016 www.wsb.pl KIERUNKI STUDIÓW Z OBSZARÓW: ADMINISTRACJA I BEZPIECZEŃSTWO EKOLOGIA I ENERGIA FINANSE HR IT JĘZYKI OBCE KOMPETENCJE MENEDŻERSKIE LOGISTYKA MARKETING I SPRZEDAŻ

Bardziej szczegółowo

WYNIKI DZIĘKI SZKOLENIOM. WIEDZA ZAPEWNIAJĄCA

WYNIKI DZIĘKI SZKOLENIOM. WIEDZA ZAPEWNIAJĄCA SAFER, SMARTER, GREENER DNV GL - Business Assurance assurance.dnvgl.com business.assurance@dnvgl.com DNV GL Kierując się swoją misją ochrony życia, mienia i środowiska, DNV GL umożliwia organizacjom podniesienie

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. J. Korczaka Centrum Kształcenia Podyplomowego i Kursowego

Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. J. Korczaka Centrum Kształcenia Podyplomowego i Kursowego Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. J. Korczaka Centrum Kształcenia Podyplomowego i Kursowego Centrum Kształcenia Podyplomowego i Kursowego Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Korczaka w Warszawie jest odpowiedzią

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2013/2014

studia podyplomowe 2013/2014 studia podyplomowe 2013/2014 www.wsb.pl 22 KIERUNKI I AŻ 14 NOWOŚCI GRY BIZNESOWE, CASE STUDIES, WARSZTATY DOBRA ORGANIZACJA PROCESU KSZTAŁCENIA A o uczelni Kształcimy kadrę dla regionu...1 W biznesie

Bardziej szczegółowo

Strategia. Temat innowacyjny: Nowe modele kształcenia przez całe życie, w tym integrowanie funkcjonujących modeli kształcenia ustawicznego

Strategia. Temat innowacyjny: Nowe modele kształcenia przez całe życie, w tym integrowanie funkcjonujących modeli kształcenia ustawicznego STRATEGIA WDRAŻANIA PROJEKTU INNOWACYJNEGO TESTUJĄCEGO PI KNOWLEDGE@WORK ZINTEGROWANY MODEL KSZTAŁCENIA PRZEZ CAŁE ŻYCIE NA UCZELNIACH WYŻSZYCH Temat innowacyjny: Nowe modele kształcenia przez całe życie,

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADAŃ ETAP II

RAPORT Z BADAŃ ETAP II Analiza danych zastanych dotyczących jakości usług edukacyjno-szkoleniowych RAPORT Z BADAŃ ETAP II Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznych Badanie w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

Identyfikacja potrzeb szkoleniowych jako istotny obszar działań w zarządzaniu personelem

Identyfikacja potrzeb szkoleniowych jako istotny obszar działań w zarządzaniu personelem Problemy Zarządzania, vol. 9, nr 4 (34): 191 203 ISSN 1644-9584, Wydział Zarządzania UW Identyfikacja potrzeb szkoleniowych jako istotny obszar działań w zarządzaniu personelem Krystyna Serafin Inwestycja

Bardziej szczegółowo

Brytyjskie Standardy Zarządzania

Brytyjskie Standardy Zarządzania Brytyjskie Standardy Zarządzania Akademia Biznesu Zajmuje się organizacją profesjonalnych szkoleń, konsultacji oraz wdrożeń z zakresu zarządzania projektami. Specjalizacją firmy są brytyjskie standardy

Bardziej szczegółowo

SKIEROWANA SPECJALNIE DO

SKIEROWANA SPECJALNIE DO OFERTA SZKOLENIOWA SKIEROWANA SPECJALNIE DO DORADCÓW ZAWODOWYCH str. 1 WSTĘP Niniejsza oferta szkoleniowa została przygotowana specjalnie dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Brodnicy, w szczególności

Bardziej szczegółowo

Innowacje technologiczne. Innowacje technologiczne

Innowacje technologiczne. Innowacje technologiczne dla przedsiębiorstw i ich pracowników z województwa zachodniopomorskiego Numer 12 czerwiec 2013 Innowacje technologiczne Innowacje technologiczne Jak przygotować pracowników na wdrożenie innowacji? Audyt

Bardziej szczegółowo

Harvard Business Review Polska poleca

Harvard Business Review Polska poleca Harvard Business Review Polska poleca tylko 100 miejsc Zajęcia i materiały w języku polskim! (dostępne także materiały źródłowe w języku angielskim) edycja 2015 Wizja poprawia jakość przywództwa Advanced

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2012/2013

studia podyplomowe 2012/2013 studia podyplomowe 2012/2013 www.wsb.pl teraz również SŁUPSK OLSZTYN 43 ATRAKCYJNE KIERUNKI STUDIÓW Z TAKICH DZIEDZIN JAK: ADMINISTRACJA I BEZPIECZEŃSTWO EKONOMIA I FINANSE MARKETING I ZARZĄDZANIE TURYSTYKA

Bardziej szczegółowo

* Metodologia Business HR Technology jest wyłączną własnością Fundacji Projekt Polacy.

* Metodologia Business HR Technology jest wyłączną własnością Fundacji Projekt Polacy. Szanowni Państwo! Fundacja Projekt Polacy proponuje zwiększenie wyników finansowych Państwa organizacji poprzez zastosowanie najnowocześniejszych rozwiązań z zakresu Business HR doskonalących skuteczność

Bardziej szczegółowo

Doskonalenie kadr polskich przedsiębiorstw

Doskonalenie kadr polskich przedsiębiorstw Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Doskonalenie kadr polskich przedsiębiorstw Doświadczenia związane z realizacją Działania 2.3 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich Warszawa

Bardziej szczegółowo