Hurtownia szkoleń alfagroup.pl

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Hurtownia szkoleń alfagroup.pl"

Transkrypt

1 KONKURS OFERT Zamawiający Centrum Kształcenia Kadr Alfa Consulting Jarosław Ostrowski tel Warszawa, Al. Wyścigowa 4a/39 Biuro/korespondencja: Skierniewice, ul. Jagiellońska 6/45 NIP REGON Sposób (tryb) udzielenia zamówienia; Tryb wyboru ofertowego Tytuł projektu, który beneficjent realizuje w ramach III osi priorytetowej RPO WŁ; Nazwa osi priorytetowej i działania; Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata Numer i nazwa Osi Priorytetowej IV. Społeczeństwo Informacyjne Numer i nazwa DziałaniaIV.3 E - technologie dla przedsiębiorstw Opis przedmiotu zamówienia; Zakup i instalacja oraz konfiguracja sprzętu komputerowego i multimedialnego wraz z oprogramowaniem. Specyfikacja techniczna: - zakup - zestaw komputerowy 1-2 szt - zakup - zestaw komputerowy 2-1 szt - zakup - zestaw komputerowy 3-2 szt - instalacja i konfiguracja sprzętu - 1 szt Parametry nie niższe niż: Zestaw komputerowy 1 Komputer PC 3,2GHz/4GbRAM/1Tb/Zas500W/Klaw./Mysz. Monitor LCD Opis Techniczny: Typ matrycy TN Format obrazu 16:9 Przekątna ekranu 21,5 cale 1

2 Rozmiar plamki Nominalna rozdzielczość Jasność 0,248 mm 1920 x 1080 FULLHD 300 cd/m2 Kontrast :1 Czas reakcji matrycy 2 ms System operacyjny i pakiet biurowy Wersja OEM Liczba stanowisk 1 szt. Wersja językowa polska Oprogramowanie Antywirusowe Zastosowanie Oprogramowanie antywirusowe Wersja BOX, 2011 Pakiet zawiera Opis Liczba stanowisk Wersja językowa Płytę instalacyjną, Instrukcję Obługi, Certyfikat, Umowę Licencyjną Proaktywna ochrona w czasie rzeczywistym przed wszystkimi typami zagrożeń internetowych; Niezrównane bezpieczeństwo online z nową funkcją Bezpieczne surfowanie; Całkowita ochrona Twojej tożsamości cyfrowej; 1 szt polska HBI Baza firm 2010/2011 eksport 78 rodzajów informacji do plików o formacie DBF lub TXT możliwość wyszukiwania firm i tworzenia własnych baz używając 49 kryteriów wyszukiwania drukowanie etykiet adresowych w dowolnym formacie, profili firm, list wyszukanych firm i rezultatu wyszukiwania sortowanie list wyszukanych firm zgodnie z 18 kryteriami funkcja przechowywania wybranych profili firm w koszyku do eksportu i wydruku zapisywanie zapytań do bazy i list wyszukiwań z możliwością ponownego użycia jedna aktualizacja w ciągu 6 miesięcy od daty zakupu UPS 500W Rodzaj Moc skuteczna Moc pozorna Napięcie wejściowe Napięcie wyjściowe Czas podtrzymania przy 50% obciążeniu Czas podtrzymania przy 100% obciążeniu Wolnostojący 350 W 500 VA 220 V 220 V 13,9 min 2,4 min 2

3 Czas przełączania Sygnalizacja pracy Interfejs 4 ms Diody LED usb Listwa antyprzepięciowa Napięcie znamionowe Ilość gniazd sieciowych Typ gniazd sieciowych Długość kabla Wymiary (wys x dł x gr) Prąd znamionowy obciążenia 230 V 5 szt. Standard polski 3 m 345 x 64 x 40 mm 10 A Drukarka Laserowa kolorowa HP Interfejs USB 2.0 Interfejs Ethernet Praca w sieci Druk dwustronny (Duplex) Technologia druku Rozdzielczość wydruku mono Rozdzielczość wydruku kolor Maks. prędkość druku mono Maks. prędkość druku kolor Wydajność Zainstalowana pamięć Podajnik standardowy (pojemność) Tak Tak Tak LASER 600 dpi 600 dpi 20 (str/min) 20 (str/min) str/mies 128 MB 300 Ark Skaner A4 Canon Interfejs USB 2.0 Typ skanera Szybkość skanowania max. formatu Płaski 2,4 s Rozdzielczość dla podanej szybkości 300 Rozdzielczość interpolowana Rozdzielczość optyczna Głębia koloru Głębia szarości Maks. format skanowania Obszar skanowania dpi dpi 4800 x 9600 dpi 48 bit 48 bit A4 216 x 297 mm mm 3

4 Typ sensora Źródło światła Cis LED Zestaw komputerowy 2 Komputer PC 3,2GHz/4GbRAM/1Tb/Zas500W/Klaw./Mysz. Monitor LCD (parametry jw.) System operacyjny i pakiet biurowy (parametry jw.) Oprogramowanie Antywirusowe (parametry jw.) UPS 500W (parametry jw.) Listwa antyprzepięciowa (parametry jw.) Drukarka Laserowa kolorowa (parametry jw.) Zestaw komputerowy 3 Komputer PC 3,2GHz/4GbRAM/1Tb/Zas500W/Klaw./Mysz. Monitor LCD (parametry jw.) System operacyjny i pakiet biurowy (parametry jw.) Oprogramowanie Antywirusowe (parametry jw.) UPS 500W (parametry jw.) Listwa antyprzepięciowa (parametry jw.) Drukarka Atramentowa kolorowa Interfejs USB USB 2.0 Intrfejs Ethernet Praca w sieci Technologia druku Druk dwustronny Rozdzielczość wydruku mono Rozdzielczość wydruku kolor Maks. prędkość druku mono Maks. prędkość druku kolor Tak Tak ATRAMENTOWA Tak 1200 dpi 1200 dpi 35 (str/min) 34 (str/min) Instalacja i konfiguracja sprzętu Minimalny zakres usług: - Podłączenie oraz konfiguracja jednostek centralnych 4

5 - Instalacja oprogramowania użytkowego, systemy antywirusowe oraz HBI baza firm na poszczególnych zestawach - instalacja i konfiguracja sieci LAN - instalacja i konfiguracja sieci WiFi - konfiguracja grupy roboczej oraz udostępnienie zasobów sieciowych - instalacja urządzeń peryferyjnych tj. drukarek, skanerów Sposób obliczania ceny; C (cena) = C s (cena brutto za sprzęt) + C I (cena brutto za instalację sprzętu) Istotne kryteria przy wyborze najkorzystniejszej oferty, znaczenie kryteriów i sposób oceny ofert; Oferty będą oceniane punktowo w oparciu o zasadę przyznawania punktów w ramach każdego z poniższych kryteriów: C - łączna cena brutto za sprzęt i instalację 60% =max 60 punktów T Parametry techniczne, jakość i funkcjonalność sprzętu 20 % = max 20 punktów S Warunki serwisu technicznego 20 % = max 20 punktów C+T +S= max 100 punktów Wybór najkorzystniejszej oferty 1. Usługobiorca wybierze ofertę, która zawiera najkorzystniejsze dla niego warunki oraz uzyska najwyższą liczbę punktów; 2. Usługobiorca niezwłocznie zawiadomi Usługodawcę, którego ofertę przyjęto do realizacji, a także pozostałych potencjalnych Usługodawców, że ich oferta nie została przyjęta; Termin wykonania zamówienia; 1. Termin realizacji usługi: Dostawa sprzętu komputerowego : od 15 stycznia 2011 do 31 stycznia Sposób przygotowania ofert; 1. Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej w języku polskim wg wzoru załącznik nr Oferta powinna posiadać numer nadany przez Usługodawcę i datę jego sporządzenia. 3. Zleca się aby wszystkie strony oferty były ponumerowane i zaparafowane. 4. Wymaga się, aby oferta była podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Usługodawcy lub przez osoby do tego upoważnione. 5. Wszystkie dokumenty powinny być złożone przez Usługodawcę w formie oryginału lub kserokopii, poświadczonej za zgodność z oryginałem. Poświadczenie za zgodność z oryginałem oznacza umieszczenie na kserokopii dokumentu klauzuli za zgodność z oryginałem i podpisu osoby uprawnionej lub umocowanej do złożenia oferty. 5

6 6. Ofertę można złożyć osobiście lub przesłać pocztą, za potwierdzeniem odbioru, na adres Usługobiorcy. W takim przypadku za termin złożenia ww. dokumentów uznaje się datę i godzinę potwierdzenia odbioru przesyłki przez Usługodawcę. 7. Ofertę należy złożyć w zamkniętym opakowaniu, na którym powinny zostać uwidocznione: a) nazwa i adres Usługobiorcy: Centrum Kształcenia Kadr Alfa Consulting Jarosław Ostrowski Skierniewice, ul. Jagiellońska 6/45 b) numer postępowania nadany przez Usługobiorcę: CKKALFA/01/11/ZS temat zadania: Zakup i instalacja oraz konfiguracja sprzętu komputerowego i multimedialnego wraz z oprogramowaniem. Na opakowaniu, poza oznaczeniami zawartymi powyżej, należy umieścić nazwę i adres Usługobiorcy, w celu rejestracji stanowiska w kancelarii miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert; 8. Oferty można składać do dnia r. do godz Miejsce złożenia ofert: Centrum Kształcenia Kadr Alfa Consulting Jarosław Ostrowski, Skierniewice, ul. Jagiellońska 6/ Termin otwarcia ofert ustala się na dzień: r. do godz Miejsce otwarcia ofert: Centrum Kształcenia Kadr Alfa Consulting Jarosław Ostrowski, Skierniewice, ul. Jagiellońska 6/45 informacja o przyznaniu dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa; Projekt uzyskał dofinansowanie w ramach: Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata Numer i nazwa Osi Priorytetowej IV. Społeczeństwo Informacyjne Numer i nazwa Działania IV.3 E - technologie dla przedsiębiorstw Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 6

7 Nr postępowania: CKKALFA/01/11/ZS Załącznik nr 1 Skierniewice. 2011r... pieczęć/pieczęcie Usługodawcy Oferta Centrum Kształcenia Kadr Alfa Consulting Jarosław Ostrowski Skierniewice, ul. Jagiellońska 6/45 Nawiązując do ogłoszenia zamieszczonego na stronie internetowej dotyczącego postępowania na: Zakup i instalacja oraz konfiguracja sprzętu komputerowego i multimedialnego wraz z oprogramowaniem. Ja/my niżej podpisany/i: (nazwa/firma, dokładny adres Usługodawcy/Usługodawców)* * w przypadku składania wniosku przez Usługodawców występujących wspólnie podać nazwy (firmy) i dokładne adresy wszystkich podmiotów Niniejszym składam/y ofertę wraz z załącznikami składający się z. stron. Wszelką korespondencję w sprawie postępowania należy kierować na adres:.., . Osobą upoważnioną do kontaktu/prowadzącą sprawę jest:. (nazwisko/numer tel./ ) Pełnomocnik Usługodawców występujących wspólnie: -.. Oświadczamy, że: 1. Jesteśmy zainteresowani realizacją zamówienia, zgodnie z wymogami zawartymi w ogłoszeniu o Konkursie Ofert. Oferujemy realizację zamówienia a. Dostawa sprzętu komputerowego i multimedialnego wraz z oprogramowaniem o parametrach: 7

8 Zestaw komputerowy 1 Komputer PC.... Monitor LCD Opis Techniczny: Typ matrycy Format obrazu Przekątna ekranu Rozmiar plamki Nominalna rozdzielczość Jasność Kontrast Czas reakcji matrycy System operacyjny i pakiet biurowy Wersja Liczba stanowisk Wersja językowa Oprogramowanie Antywirusowe Zastosowanie Wersja Pakiet zawiera Opis Liczba stanowisk Wersja językowa HBI Baza firm 2010/2011 eksport 78 rodzajów informacji do plików o formacie DBF lub TXT możliwość wyszukiwania firm i tworzenia własnych baz używając 49 kryteriów wyszukiwania drukowanie etykiet adresowych w dowolnym formacie, profili firm, list wyszukanych firm i rezultatu wyszukiwania sortowanie list wyszukanych firm zgodnie z 18 kryteriami funkcja przechowywania wybranych profili firm w koszyku do eksportu i wydruku zapisywanie zapytań do bazy i list wyszukiwań z możliwością ponownego użycia jedna aktualizacja w ciągu 6 miesięcy od daty zakupu UPS 500W 8

9 Rodzaj Moc skuteczna Moc pozorna Napięcie wejściowe Napięcie wyjściowe Czas podtrzymania przy 50% obciążeniu Czas podtrzymania przy 100% obciążeniu Czas przełączania Sygnalizacja pracy Interfejs Listwa antyprzepięciowa Napięcie znamionowe Ilość gniazd sieciowych Typ gniazd sieciowych Długość kabla Wymiary (wys x dł x gr) Prąd znamionowy obciążenia Drukarka Laserowa kolorowa HP Interfejs USB Interfejs Ethernet Praca w sieci Druk dwustronny (Duplex) Technologia druku Rozdzielczość wydruku mono Rozdzielczość wydruku kolor Maks. prędkość druku mono Maks. prędkość druku kolor Wydajność Zainstalowana pamięć Podajnik standardowy (pojemność) Skaner A4 Canon 9

10 Interfejs Typ skanera Szybkość skanowania max. formatu Rozdzielczość dla podanej szybkości Rozdzielczość interpolowana Rozdzielczość optyczna Głębia koloru Głębia szarości Maks. format skanowania Obszar skanowania Typ sensora Źródło światła Zestaw komputerowy 2 Komputer PC 3,2GHz/4GbRAM/1Tb/Zas500W/Klaw./Mysz. Monitor LCD (parametry jw.) System operacyjny i pakiet biurowy (parametry jw.) Oprogramowanie Antywirusowe (parametry jw.) UPS 500W (parametry jw.) Listwa antyprzepięciowa (parametry jw.) Drukarka Laserowa kolorowa (parametry jw.) Zestaw komputerowy 3 Komputer PC 3,2GHz/4GbRAM/1Tb/Zas500W/Klaw./Mysz. Monitor LCD (parametry jw.) System operacyjny i pakiet biurowy (parametry jw.) Oprogramowanie Antywirusowe (parametry jw.) UPS 500W (parametry jw.) Listwa antyprzepięciowa (parametry jw.) Drukarka Atramentowa kolorowa Interfejs USB Intrfejs Ethernet Praca w sieci Technologia druku Druk dwustronny Rozdzielczość wydruku mono Rozdzielczość wydruku kolor 10

11 Maks. prędkość druku mono Maks. prędkość druku kolor za cenę netto (bez VAT):.,- zł (słownie:.. zł) podatek VAT wg stawki.% -,-zł. (słownie:.. zł) C s - Cena brutto (z VAT):.,- zł (słownie:... zł ) b. instalację oraz konfigurację Podłączenie oraz konfiguracja jednostek centralnych Instalacja oprogramowania użytkowego, systemy antywirusowe oraz HBI baza firm na poszczególnych zestawach instalacja i konfiguracja sieci LAN instalacja i konfiguracja sieci WiFi konfiguracja grupy roboczej oraz udostępnienie zasobów sieciowych instalacja urządzeń peryferyjnych tj. drukarek, skanerów za cenę: netto (bez VAT):.,- zł (słownie:.. zł) podatek VAT wg stawki.% -,-zł. (słownie:.. zł) C I - Cena brutto (z VAT):.,- zł (słownie:... zł ) C (cena łączna cena za sprzęt instalację i konfigurację) = C s (cena brutto za sprzęt) + C I (cena brutto za instalację i konfigurację sprzętu) netto (bez VAT):.,- zł (słownie:.. zł) podatek VAT wg stawki.% -,-zł. (słownie:.. zł) C - Cena brutto (z VAT):.,- zł 11

12 (słownie:... zł ) Proponowane warunki serwisu technicznego: 2. Zamówienie zrealizujemy w następującym terminie/ach: Dostawa sprzętu komputerowego :od 15 stycznia 2011 do 31 stycznia Oferujemy następujące warunki płatności: 30 dniowy termin płatności od dnia otrzymania faktury VAT. Osobą upoważnioną do kontaktu/prowadzącą sprawę jest: miejscowość, data podpisy i pieczątki imienne osób uprawnionych do występowania w obrocie prawnym, reprezentowania Usługodawcy i składania oświadczeń woli w jego imieniu * - niepotrzebne skreślić Część do wypełnienia przez Usługobiorcę Ocena oferty: C - łączna cena brutto za sprzęt i instalację (max 60 punktów) - przyznano.punktów T Parametry techniczne, jakość i funkcjonalność sprzętu (max 20 punktów) - przyznano.punktów S Warunki serwisu technicznego ( max 20 punktów) - przyznano.punktów Oferta otrzymała C+T +S =.. punktów 12

13 miejscowość, data podpisy i pieczątki imienne osób uprawnionych do występowania w obrocie prawnym, reprezentowania Usługobiorcy i składania oświadczeń woli w jego imieniu 13

Bydgoszcz, dnia 24 lipca 2015 r. Izba Skarbowa w Bydgoszczy LO-2/260/2/6/2015

Bydgoszcz, dnia 24 lipca 2015 r. Izba Skarbowa w Bydgoszczy LO-2/260/2/6/2015 Bydgoszcz, dnia 24 lipca 2015 r. Izba Skarbowa w Bydgoszczy LO-2/260/2/6/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie

Bardziej szczegółowo

zakup i dostarczenie sprzętu komputerowego

zakup i dostarczenie sprzętu komputerowego Zamawiający Narodowe Centrum Kultury ul. Płocka 13 01 231 Warszawa tel. 22 2 100 100, fax. 22 2 100 101 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w przetargu nieograniczonym na zakup i dostarczenie sprzętu

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA

ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA Powiat Otwocki Wydział Administracji, Inwestycji i zamówień Publicznych ul. Górna 130 05 400 Otwock tel. (22) 778-15-34,35,37 wew.378 fax (22) 778-15-34,35,37 wew 379 www.powiat-otwocki.pl Otwock, dnia

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Elektronicznych i Licealnych Ul. Gen. Zajączka 7, 01-518 Warszawa

Zespół Szkół Elektronicznych i Licealnych Ul. Gen. Zajączka 7, 01-518 Warszawa Zespół Szkół Elektronicznych i Licealnych Ul. Gen. Zajączka 7, 01-518 Warszawa www.zseil.edu.pl Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na dostawę sprzętu komputerowego Nr sprawy: ZP/02/11 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem i akcesoriami IT

dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem i akcesoriami IT Zamawiający Narodowe Centrum Kultury ul. Płocka 13, 01 231 Warszawa tel. 22 2 100 100, faks 22 2 100 101 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w przetargu nieograniczonym na dostawa sprzętu komputerowego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O RÓWNOWARTOŚCI MNIEJSZEJ OD KWOT OKREŚLONYCH W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART.

Bardziej szczegółowo

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mikołowie 43-190 Mikołów, ul. Kolejowa 2 Tel. 032/ 3242660 OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY NA

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mikołowie 43-190 Mikołów, ul. Kolejowa 2 Tel. 032/ 3242660 OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY NA Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mikołowie 43-190 Mikołów, ul. Kolejowa 2 Tel. 032/ 3242660 OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY NA zakup i dostawę zestawu serwerowego, UPS, licencji oprogramowania Microsoft

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie, Adres: Plac Batorego 4, 70-207 Szczecin, Telefon: +48 91 440 34 23, faks: +48 91 440 34 41, NIP: 852-04-09-053,

Bardziej szczegółowo

BIURO RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH 00-090 Warszawa, Al. Solidarności 77

BIURO RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH 00-090 Warszawa, Al. Solidarności 77 BIURO RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH 00-090 Warszawa, Al. Solidarności 77 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ 18-400 ŁOMśA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZAKŁAD PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ 18-400 ŁOMśA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAKŁAD PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ 18-400 ŁOMśA ul. Szosa Zambrowska 1/27 tel/fax 86-2156949 NIP 718-16 - 85-955 ZP- komputery /2011 07.2011r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Nazwa Zamawiającego: IMPORT Anna Klimek REGON: 470873221 NIP: 731-103-22-82 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Jadwinin, dnia 05.08.2013 r. Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe Lukan EXPORT- Miejscowość

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Lp. nazwa specyfikacja ilość sztuk

ZAPYTANIE OFERTOWE. Lp. nazwa specyfikacja ilość sztuk ZAPYTANIE OFERTOWE na zakup i dostawę urządzeń biurowych w ramach projektu Partnerski Urząd Gminy przyjazny mieszkańcom nr umowy: UDA-POKL.05.02.01-00-057/12-00 współfinansowanego ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.miasto.limanowa.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.miasto.limanowa.pl Wersja archiwalna Dostawa komputerów przenośnych i drukarek wraz z oprogramowaniem w ramach realizacji projektu "INTERNET SZANSĄ DLA ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM CYFROWYM MIESZKAŃCÓW MIASTA LIMANOWA" Rodzaj

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA Istotnych Warunków Zamówienia

SPECYFIKACJA Istotnych Warunków Zamówienia Instytut Ogrodnictwa 96-100 Skierniewice, ul. Konstytucji 3 Maja 1/3 tel. 46 833 20 21, fax 46 833 32 28 www.inhort.pl Nr postępowania: 86/ZP/2011 SPECYFIKACJA Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) dla

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET MUZYCZNY FRYDERYKA CHOPINA. Przetarg nieograniczony nr ref. ZP-15/06/2014/272/W/MSW

UNIWERSYTET MUZYCZNY FRYDERYKA CHOPINA. Przetarg nieograniczony nr ref. ZP-15/06/2014/272/W/MSW UNIWERSYTET MUZYCZNY FRYDERYKA CHOPINA Przetarg nieograniczony nr ref. ZP-15/06/2014/272/W/MSW S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A dla zamówienia publicznego nr

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Wspólnot Europejskich 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Faks: (+352) 29 29 44 619, (+352) 29 29 44 623, (+352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int

Bardziej szczegółowo

1. Zamawiający: Gmina Mikołów Rynek 16, 43-190 Mikołów telefon: 032/3248500, fax: 032/3248400, strona internetowa: www.mikolow.eu

1. Zamawiający: Gmina Mikołów Rynek 16, 43-190 Mikołów telefon: 032/3248500, fax: 032/3248400, strona internetowa: www.mikolow.eu PN - 35/2010 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Zamawiający: Gmina Mikołów Rynek 16, 43-190 Mikołów telefon: 032/3248500, fax: 032/3248400, strona internetowa: www.mikolow.eu 2. Tryb udzielenia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWO-BIUROWEGO ORAZ OPROGRAMOWANIA ANTYWIRUSOWEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWO-BIUROWEGO ORAZ OPROGRAMOWANIA ANTYWIRUSOWEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWO-BIUROWEGO ORAZ OPROGRAMOWANIA ANTYWIRUSOWEGO dla Biura Państwowej Komisji Akredytacyjnej W POSTĘPOWANIU W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Bardziej szczegółowo

Powiat Oświęcimski Starostwo Powiatowe Znak sprawy: SZP.272.19.2014

Powiat Oświęcimski Starostwo Powiatowe Znak sprawy: SZP.272.19.2014 Załącznik Nr 1 do SIWZ... (miejscowość, data) FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCA: NIP REGON TEL. FAX ( na który Zamawiający ma przesłać korespondencję) E-mail ( na który Zamawiający ma przesłać korespondencję)

Bardziej szczegółowo

Dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania.

Dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania. Urząd Miasta Czeladź 41-250 Czeladź, ul. Katowicka 45 tel. 76 37 974 fax.76-33-694 e-mail administracyjny@um.czeladz.pl ZP / 17 / D / SE-AG / 08 Czeladź, marzec 2008r SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia publicznego

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia publicznego DZPIE/001-VI/NZU/860/2015 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia publicznego Przedmiot postępowania: Sprzęt komputerowy i oprogramowanie. Kod CPV: 30.21.30.00-5 30.21.31.00-6 30.21.40.00-2 30.23.21.10-8

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówienia poniżej kwoty 14 000 euro

ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówienia poniżej kwoty 14 000 euro Zabrze, 31.10.2012 ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówienia poniżej kwoty 14 000 euro na zakup, dostawę, instalacja oraz uruchomienie sprzętu komputerowego do wyposażenia pracowni multimedialnej składającej się

Bardziej szczegółowo

ROZEZNANIE RYNKU NA ZAKUP SPRZĘTU NA POTRZEBY CZŁONKÓW LPA

ROZEZNANIE RYNKU NA ZAKUP SPRZĘTU NA POTRZEBY CZŁONKÓW LPA Ostrołęka, 13.07.2012r. (miejscowość, data) ROZEZNANIE RYNKU NA ZAKUP SPRZĘTU NA POTRZEBY CZŁONKÓW LPA Nazwa i adres Zamawiającego: Logos Centrum Edukacyjne Jan Romańczuk, Tomasz Wysocki s.c. 07-410 Ostrołęka,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej ul. Krasińskiego 54/56, 01 755 Warszawa tel. 261 85 26 89, fax. 261 85 27 15, NIP: 118 00 59-744 Numer sprawy: 17/ZP/15 Warszawa...05.2015r. SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach. od godz. 7:15 do 15:15

Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach. od godz. 7:15 do 15:15 Z A T W I E R D Z A M: Z upoważnienia Dyrektora Izby Celnej w Katowicach Zastępca Dyrektora młodszy inspektor celny /-/ Mariusz Gojny Katowice, dnia 20.11.2013 roku data zatwierdzenia: 2013-11-22 Numer

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Nr sprawy: VII G 261 / 7 / 13 Zamawiający: PROKURATURA OKRĘGOWA w Gdańsku ul. Wały Jagiellońskie 36 80-853 Gdańsk Nr telefonu /58/ 304 01 08 Nr faksu /58/ 304 01 08 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Bardziej szczegółowo

BIURO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO

BIURO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO BIURO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO Ul.Straszewskiego 25/9, 31-113 Kraków tel. +4812-432-44-50, fax +4812-432-44-51; e-mail: bzp@adm.uj.edu.pl www.uj.edu.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. Przetarg nieograniczony. o wartości powyżej 130 000 euro

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. Przetarg nieograniczony. o wartości powyżej 130 000 euro Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk tel. centrali (58) 30-77-545, faks (58) 30-77-325 www.gdansk.uw.gov.pl e-mail: woa_adm@gdansk.uw.gov.pl na rzecz i w imieniu którego

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 1/NZP/2012

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 1/NZP/2012 Kraków, 20 listopada 2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 1/NZP/2012 Przedmiot: Dostawa sprzętu informatycznego oraz oprogramowań systemowych i specjalistycznych wraz z świadczeniem usług gwarancyjnych i usług

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych, ul. Starołęcka 31, 60-963 Poznań, woj. wielkopolskie, tel. 61 8712200, faks 61 8793262.

I. 1) NAZWA I ADRES: Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych, ul. Starołęcka 31, 60-963 Poznań, woj. wielkopolskie, tel. 61 8712200, faks 61 8793262. Poznań: Sprzęt do rejestracji badań i prezentacji wyników prac badawczych Numer ogłoszenia: 235454-2012; data zamieszczenia: 04.07.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo