Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie. Technik informatyk

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie. Technik informatyk 351203"

Transkrypt

1 Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie Technik informatyk Centralna Komisja Egzaminacyjna Warszawa 2012

2 I C K E W M matora opracowano w ramach Projektu VI M, D R, Priorytet III W, Program Operacyjny K L

3 S SPIS TREŚCI MODUŁ INFORMACJE WPROWADZAJĄCE... M 1 I... 1 W zawodowego Struktura egzaminu zawodowego... 5 C Cz Podstawa uznania egzaminu za zdany Po MODUŁ INFORMACJE O ZAWODZIE... M 1. Zadania zawodowe... 1 W... 1 M W w zawodach... 1 MODUŁ WYMAGANIA EGZAMINACYJNE Z PRZYKŁADAMI ZADAŃ... M Kwalifikacja 1. E.12. M peryferyjnych P... 1 P oraz kryteria oceniania... 5 Kwalifikacja 2. E.13. Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami P... 7 P oraz kryteria oceniania Kwalifikacja 3. E.14. Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami P P oraz kryteria oceniania ZAŁĄCZNIKI... Z SŁOWNIK POJĘĆ... S k

4

5 M 1. I MODUŁ INFORMACJE WPROWADZAJĄCE I Czym jest egzamin zawodowy? O zmiany w szkolnictwie zawodowym. W no kwalifikacje. P w zawodz w danym zawodzie zestaw kwalifikacje w zawodzie w zakresie jednej kwalifikacji. E w zawodzie, ustalonych w podstawie programowej. E U i ania i zasad przeprowadzania egzaminu, opracowanych przez R C K E rzez Ministra Edukacji Narodowej w 1999 roku. Na i E egzaminatorzy. E ustalonym K Centralnej. T zawodowego. E w w podstawie W jeden, dwa lub trzy egzaminy w danym zawodzie. M Strona 1

6 M 1. I Dla kogo przeprowadzany jest egzamin zawodowy? Egzamin zawodowy jest przeprowadzany dla: policealnych, eksternistycznych. W zawodowego Zmiany w formule egzaminu zawodowego i w sposobie jego przeprowadzania M E N rozp sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania publicznych. J uczniem lub 1) w ; 2) z, nie d terminem egzaminu zawodowego. J absolwentem 1) w ; 2) z, 4 ed terminem egzaminu zawodowego; 3) d wiadectwo uko z, sz zawodowego. J kwalifikacyjny kurs zawodowy, OKE 1) M Strona 2

7 M 1. I 2), nie przed terminem egzaminu zawodowego; 3) do J kwalifikacyjny kurs zawodowy 1) w do egzaminu zawodowego ; 2) z do przed terminem egzaminu zawodowego; 3) J w trybie eksternistycznym 1) w wniosek o dopuszczenie do egzaminu eksternistycznego zawodowego (patrz ; 2) z do dnia 31 stycznia ; 3) ; 4) w zawodzie z egzaminu,, wania pracy w danym zawodzie. J ponadpodstawowych 1) w ; 2) z na miejsce zamieszkania za zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przed terminem egzaminu zawodowego; 3) d nostryfikacji turalnych u 4) d o M Strona 3

8 M 1. I M I Z W S Dostosowanie egzaminu do indywidualnych potrzeb e psychofizycznych I zaminu zawodowego jest publikowana na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. S S w zakresie: egzaminu, kwalifikacje w zawodzie M Strona 4

9 M 1. I 3. Struktura egzaminu zawodowego E C C. C z wykorzystaniem elektronicznego systemu przeprowadzania egzaminu zawodowego, lub z wykorzystaniem arkuszy egzaminacyjnych i kart odpowiedzi. C trwa 60 minut i przeprowadzana jest w formie te z 40 Organizacja i przebieg W Z pracuje przy: indywidualnym stanowisku egzaminacyjnym wspomaganym elektronicznie w jest przeprowadzana z wykorzystaniem elektronicznego systemu przeprowadzania egzaminu zawodowego, osobnym stoliku w przypadku, przeprowadzana z wykorzystaniem arkuszy egzaminacyjnych i kart odpowiedzi, O stanowisk Z ch. M Strona 5

10 M 1. I P elektronicznego P Z otrzymuje od przew gzaminacyjnego adres strony internetowej oraz dane do (rysunek M1.1). N zalogowaniu Z M1.2, M1.3 i M1.4). Po zatwierdzeniu p P M1. egzamin. Rysunek M1.1. Okno logowania do systemu egzaminacyjnego Rysunek M1.2. Okno wyboru egzaminu Rysunek M1.3. I M Strona 6

11 M 1. I Rysunek M1.4. Zatwierdzenie wyboru egzaminu Na kolejnym rysunku, na jakie Z, egzaminu. Aby na nie odpowiedzi, Z wybiera numer danego zadania (rysunek M1.5). Rysunek M1.5. Okno z uruchomionym egzaminem Po wybraniu danego numeru zadania, w kolejnym oknie Z zaznacza a, c P (rysunek M1.6). Rysunek M1.6. Okno z wybranym zadaniem M Strona 7

12 M 1. I S Z D ysunek M1.7). Rysunek M1.7. Okno z uruchomionym egzaminem rejestrowanie udzielonych odpowiedzi Z Z i kolejnym oknie (rysunki M1.8, M1.9 i M1.10). Uwaga! Z E jego zdawanie. Rysunek M1.8. Okno z uruchomionym egzaminem M Strona 8

13 M 1. I Rysunek M1.9. P aminu Rysunek M1.10. K P opcji Kliknij tutaj, aby udzielono odpowiedzi oraz liczba poprawnych odpowiedzi (rysunki M1.11 i M1.12). Rysunek M1.11. I M Strona 9

14 M 1. I Rysunek M1.12. I P ronicznego systemu zdawania Z L owego na Z. Z ci pisemnej egzaminu zawodowego, czyli 100%. W Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. M Strona 10

15 M 1. I C ktyczna egzaminu C praktyczna jest przeprowadzana w formie testu praktycznego. C egzaminacyjnego zawartego w arkuszu egzaminacyjnym na stanowisku egzaminacyjnym. Stanowisko wa w egzamin. Na za stanowiska egzaminacyjnego Z egzaminu zawodowego. C 240 C konkretnej jest w module 3. informatora Podstawa uznania egzaminu za zdany Z 1) (czyli Z, i 2) co najmniej 75% p Wynik egzaminu zawodow W M Strona 11

16 M 1. I 4. Po Z J Z przeprowadza OKE roboczych od daty egzaminu w Z Dyrektor OKE rozpatruje za W stwierdzenia nar OKE w porozumieniu z dyrektorem Komisji Centralnej Z ch albo Z ch w jednej szkole/plac u pracodawcy lub w jednej sali, a Z R dyrektora OKE jest ostateczne. Nowy termin egzaminu ustala dyrektor OKE w porozumieniu z dyrektorem CKE. U nienie egzaminu P egzaminu 1), 2) wniesienia CKE podczas egzaminu telekomunikacyjnego lub n, 3) praktycznej egzaminu zawodowego Z D OKE CKE e un Z w przypadku: 1) oceny, kart odpowiedzi lub odpowiedzi Z zapisanych i zarchiwizowanych w elektronicznym systemie przeprowadzania egzaminu, 2) M Strona 12

17 M 1. I Dokum W przypadku, gdy Z potwierdz kwalifikacje w zawodzie O danym, otrzymuje. Dyplom wydaje egzaminacyjna. P u O ch terminach w trakcie P Z M Strona 13

18 M. Informacje o zawodzie MODUŁ. INFORMACJE O ZAWODZIE 1. Zadania zawodowe A technik informatyk powinien 1) montowania oraz eksploatacji komputera i 2) projektowania i wykonywania lokalnych sieci komputerowych, administrowania tymi sieciami; 3) projektowania baz danych i administrowania bazami danych; 4) tworzenia stron www i aplikacji internetowych, administrowania tymi stronami i aplikacjami. 2. W W zawodzie technik informatyk 3 kwalifikacje. Numer kwalifikacji w zawodzie Symbol kwalifikacji z podstawy programowej Nazwa kwalifikacji K1 E.12. M K2 E.13. Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami K3 E.14. Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami 3. M K a w zawodzie technik informatyk w 4-letnim technikum I w 2-letniej szkole policealnej oraz na kwalifikacyjnych kursach zawodowych w zakresie kwalifikacji E.12. M peryferyjnych, E.13. Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami oraz E.14. Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami. 4. W O technik informatyk E zawodzie technik teleinformatyk. Z ek M2.1. M Strona 1

19 M. Informacje o zawodzie Rysunek 2. Z technik informatyk i technik teleinformatyk S technik teleinformatyk I Technik teleinformatyk P CKE M Strona 2

20 M W MODUŁ WYMAGANIA EGZAMINACYJNE Z PRZYKŁADAMI ZADAŃ Kwalifikacja K1 E.12. M peryferyjnych 1. P z kwalifikacji: E.12. M ploat oraz 1.1. Przygotowanie stanowiska komputerowego do pracy U technicznych, : stosuje elementy jednostki centralnej komputera, i P 1. M RAID A. 2. B. 3. C. 4. D. 5. O : B. U na : W Vista/7; ; M Strona 1

21 M W P N W konfiguracji rozruchu jest A. Bcdedit B. Boot.ini C. Listsvc D. Ntldr O A. U 18) rozpoznaje rodzaje licencji oprogramowania komputerowego, : identyfikuje licencje oprogramowania komputerowego; charakteryzuje licencje oprogramowania komputerowego; stosuje licencje oprogramowania komputerowego. P K N A. BOX B. OEM C. MOLP D. GNU GPL O : B U komputera osobistego U na : ; osobistego; P 4. P A. transferowania. B. przegrzewania. C. dopasowania. D. O : D. M Strona 2

22 M W U na : de ; P 5. Do usun A. alkoholu izopropylowego. B. C. wody z detergentem. D. rozpuszczalnika. O : B. U : przy ; ; W F P 6. W WPA Z A. zenie DHCP. B. WEP C. SSID D. MAC O : D Naprawa komputera osobistego U osobistego, na przyk : ; BIOS-em; M Strona 3

23 M W P 7. Komputer po zm BIOS ktowania nie T POST R A. B. BIOS C. A C D D. O : B. U osobistego, : M Z W osobistego, P 8. N M Z W w monitorowaniu W A. B. C A D C. poleceniem monitor.exe. D. S I O : B. U a danych : RAID danych. P 9. C A. B. zastosowanie macierzy RAID. C. W D. O B. M Strona 4

24 M W 2. P E. M D 1. Zainstaluj procesor. 2. Z RAM 3. Zainstaluj dysk twardy. 4. U 5. Zainstaluj system operacyjny ze standardowymi ustawieniami na pierwszej partycji. 6. Z 7. Zainstaluj program antywirusowy. 8. U Z Czas na wykonanie zadania wynosi 150 minut. O zainstalowany procesor rezultat 1. zainstalowana pami RAM rezultat 2. utworzone partycje rezultat 3. zainstalowany system operacyjny rezultat 4. zainstalowane sterowniki rezultat 5. zainstalowany program antywirusowy i utworzone konto rezultat 6. Kryteria oceniania wykonania zadania pr p ; p zainstalowania systemu operacyjnego; pop systemu operacyjnego; p zainstalowania ; p zainstalowania oprogramowania; p przestrzeganie BHP. M Strona 5

25 M W U zadaniem praktycznym 1. Przygotowanie stanowiska komputerowego do pracy 3) 7) instaluje i aktualizuje systemy operacyjne i aplikacje; 8) ; 9) ; 12). 3. Naprawa komputera osobistego 1) 2) Inne zadania praktyczne z zakresu kwalifikacji E.12. M n ra; naprawy, zmiany konfiguracji systemu operacyjnego; i. M Strona 6

26 M W MODUŁ WYMAGANIA EGZAMINACYJNE Z PRZYKŁADAMI ZADAŃ Kwalifikacja K2 E.13. Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami 1. P z kwalifikacji E.13. Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami 1.1. Projektowanie i wykonywanie lokalnej sieci komputerowej U 2) rozpoznaje i, na turalnego; EIA TIA ; T A T B P Z jest A. ISO B. IEEE C. ANSI D. EIA/TIA O : D. U, na ; dobiera odpowiedni przyrz abonenckim; P C M Strona 7

27 M W Przyk adowe zadanie 2. N A. zdejmowania izolacji. B. itchu. C. D. RJ Ź -wlan.pl/index.php?p1387,profesjonalny-noz-uderzeniowy-lsa O : C. U IP IP ; LAN; IP sieci. P U IP A B C D O : C. M Strona 8

28 M W 1. K iowych U bezprzewodowej, ; sieciowych po adresie MAC; SSID. P Z A. B. C. IP D. MAC O : A. U podczas prac diagnostycznych; sieciowych. P Na rysunku przedstawiono A. tester kabli koncentrycznych. B. C. tester kabli RJ11. D. tester kabli RJ45. O : D. M Strona 9

29 M W U ch, : SNMP stosuje polecenia tracert/traceroute w celu zdiagnozowania pracy sieciowych. P e zadanie 6. G A. SNMP B. Telnet C. SSH D. NFS O : A Administrowanie sieciowymi systemami operacyjnymi U 12), na lokalnej; przestrzega. M Strona 10

30 M W P N dane aby A. B. O : D. C. D. M Strona 11

31 M W U IP system nazw, ruting, zabezpieczenie przed wszelkiego rodzaju atakami z sieci (firewall), na DNS W serwer; w systemie Windows; dzialnych za ruting w systemie Linux. P N A. DNS B. WINS C. DHCP D. O A. U 19) zabezpiecza komputery przed zawirusowaniem, niekontrolowanym, ; ntywirusowy, firewall. M Strona 12

32 M W P 9. N C \ K nazwa pliku jest zapisana w kolorze zielonym? A. Tylko do odczytu. B. Kompresji folderu. C. Szyfrowania folderu. D. Indeksowania folderu. O : C. M Strona 13

33 M W 2. P E.13. Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami W celu poprawnego funkcjonowa C 1. Skonfiguruj interfejs sieciowy serwera i klienta zgodnie z zaleceniami: i. Adres IP serwera: ii. Adres IP stacji roboczej: iii. Maska podsieci serwera i stacji roboczej: iv. B v. Serwer DNS serwera i stacji roboczej: Zainstaluj 3. U 4. U katalog. 5. U WSX 6. Zamontuj Czas na wykonanie zadania wynosi 150 minut. O skonf rezultat 1. rezultat 2. rezultat 3. utworzone i skonfigurowane konto kowalski na serwerze i stacji roboczej bez WSX rezultat 4. Kryteria oceniania wykonania zadani go stacji roboczej;. M Strona 14

34 M W U sprawdzane zadaniem praktycznym 1. Administrowanie sieciowymi systemami operacyjnymi 2) konfiguruje interfejsy sieciowe; 3) terowej; 6) komputera. Inne zadania praktyczne z zakresu kwalifikacji E.13. Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami wykonania projektu sieci komputerowej; wykonania kosztorysu sieci komputerowej; k FTP SSH ; stworzenia wirtualnej sieci prywatnej. M Strona 15

35 M W MODUŁ WYMAGANIA EGZAMINACYJNE Z PRZYKŁADAMI ZADAŃ Kwalifikacja K3 E.14. Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami 1. P z kwalifikacji E.14. Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami 1.1. Tworzenie stron internetowych U : rozpoznaje znaczniki stosowane do tworzenia struktury ; rozpoznaje znaczniki stosowane do tworzeni tekstu. P K <tablestyle border <trstyle - <tdstyle <tdstyle </tr> </table> A. B. C. wie D. O : D. U : ; CSS; stosuje wybrane atrybuty sty internetowe. M Strona 16

36 M W P W CSS!important h1 { color: red!important; background-color: yellow } A. B. C. D. zablokowana. O : A. U : rozpoznaje modele barw; ie barw; P 3. Zapis koloru stosowany w plikach html wykorzystuje model przestrzeni barw A. RGB. B. RGC. C. CMYK. D. CMYS. O A 1.2. Tworzenie baz danych i administrowanie bazami danych U projektuje i tworzy relacyjne bazy danych, : charakteryzuje elementy bazy danych; ; P. P A. jeden do jednego. B. jeden do wielu. C. wiele do wielu. D. jeden do zera. O : B. M Strona 17

37 M W U ) tworzy formularze, zapytania i raporty do przetwarzania danych : projektuje struktury do przetwarzania danych; SQL; P. P SQL A. formularza. B. zapytania. C. raportu. D. tabeli. SELECT column_list FROM [ WHERE condition ] O : B. U : ; ; SQL. Przyk. W SQL GRANT WITH GRANT OPTION A. B. C. utworzenie nowej tabeli. D. O : A Tworzenie aplikacji internetowych U programowania, : ; identyfikuje operatory arytmetyczne, bitowe, logiczne oraz relacji; M Strona 18

38 M W P zadanie 7. F C cyfr A. pionowo od 1 do 3. B. poziomo od 1 do 3. C. pionowo od 1 do 2. D. poziomo od 1 do 2. O : A. U programowania, : ; ; P. K PHP } short inttablica[3] = {1, 2, 3}; short int *p = tablica; inti; for(i=0; i<=2; i++) { printf("%d\n", *p); p++; A. mniejszych od 7. B. od 1 do 7. C. nieparzystych. D. O : B. $cyfra = 1; while ($cyfra <= 7) { $cyfra++ } U stosuje skrypty wykonywane po stronie klienta przy tworzeniu aplikacji internetowych, : J S ; zamieszcza gotowe skrypty JavyScript na stronie www;. P 9. N J S A. document.write(). B. write.dokument(). C. doc.write(). D. prompt(). O : A. M Strona 19

39 M W 2. P E.14. Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami U N 1. W Menu nawigacyjnym o nazwach: S G ocyjna, Kontakt. 2. W \dane\firma.jpg. 3. M oraz \dane\opis.doc. 4. Na Pasku statusu w 5. O. 6. Podstrona Gazetka promocyjna automatycznym generowaniem miniaturek c:\dane\ 7. Podstrona Kontakt z widokiem sklepu c:\dane\kontakt. Do wykonania zadania wykorzystaj przygotowane dane w katalogu c:\dane. Podczas wykonywania zadania przestrzegaj zasad organizacji pracy, BHP. Czas na wykonanie zadania wynosi 150 minut. Oce p rezultat 1; rezultat 2; podstrona gazetka promocyjna rezultat 3; podstrona kontakt rezultat 4. M Strona 20

40 M W Kryteria oceniania wykonania zadania pr ; ; on: Gazetka promocyjna, Kontakt; podst Pasku statusu. U sprawdzane zadaniem praktycznym 1. Tworzenie stron internetowych 8) wykonuje strony internetowe zgodnie z projektami; 16) przetwarza i przygotowuje elementy graficzne, obraz i w Internecie; 3. Tworzenie aplikacji internetowych 2) ; 3) przestrzega zasad programowania; 5) programowania; 6) wykorzystuje debugger; 7) kompiluje i ; 8) ; 9) stosuje skrypty wykonywane po stronie klienta przy tworzeniu aplikacji internetowych; 12). Inne zadania praktyczne z zakresu kwalifikacji E.14. Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami tworzenia i administrowania bazami danych; tworzenia aplikacji i aplikacji internetowych. M Strona 21

41 Z ZAŁĄCZNIKI ZAŁĄCZNIK W ZAŁĄCZNIK. P technik informatyk ZAŁĄCZNIK. Procedury przeprowadzania i organizowania egzaminu w zawodzie ZAŁĄCZNIK W deklar absolwenta ZAŁĄCZNIK W zawodowego ZAŁĄCZNIK 6. Wykaz O Komisji Egzaminacyjnych Z Strona 1

42 Z ZAŁĄCZNIK W U D U N R MEN szkolnictwa zawodowego (Dz. U. z 2012 r., poz. 7) R MEN D U R M E N D U R MEN (Dz. U. z 2012 r., poz. 262) Z Strona 2

43 Z ZAŁĄCZNIK. P Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. technik informatyk C w wykonywania pracy zawodowej i Z otoczeniu gospodarczo- w zawodowa, nowe techniki i technologie, a zakresie poziomu wiedzy i W i zawodowego, w tym doskonalenie kompetencji kluczowych nabytych w p z O w zawodach, a tym samym W stosownie do jego potrzeb i i kwalifikacji zawodowych oraz zapobiegania E uczen kwalifikacji w K w szkole policealnej. CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE A 1) montowania oraz eksploatacji komputera i 2) projektowania i wykonywania lokalnych sieci komputerowych, administrowania tymi sieciami; 3) projektowania baz danych i administrowania bazami danych; 4) tworzenia stron www i aplikacji internetowych, administrowania tymi stronami i aplikacjami. EFEKTY KSZTAŁCENIA D (BHP). Be higiena pracy U zakresie ochrony pracy i ochrony Polsce; higieny pracy; wykonywaniem 5) okre 7) organizuje stanowisko pracy zgodnie z i ony 10) udziela pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach przy pracy oraz w i Z Strona 3

44 Z (PDG). Podejmowanie i U obszaru funkcjonowania gospodarki rynkowej; podatkowego i prawa autorskiego; z gospodarczej; 10) planuje i 11) optymalizuje koszty i JOZ J U 1 i w 3) analizuje i w racy; 5) korzysta z (KPS). Kompetencje personalne i U 1) przestrzega zasad kultury i etyki; 2) jest kreatywny i konsekwentny w 4) jest otwarty na zmiany; 7) przestrzega tajemnicy zawodowej; zespole. OMZ O U 3) kieru ramach obszaru elektryczno- PKZ E PKZ E U zawodach: technik informatyk, technik tyfloinformatyk, technik teleinformatyk U 1) rozpoznaje symbole graficzne i 2) dobiera elementy i konfiguracje systemu komputerowego; 4) stosuje zabezpieczenia spr systemu operacyjnego; 6) charakteryzuje informatyczne systemy komputerowe; Z Strona 4

45 Z 9) 11) korzysta z publikacji elektronicznych; trakcie organizacji i planowania pracy; 13) stosuje programy komputerowe wsp zawodzie technik informatyk opisane w II: E M 1. Przygotowanie stanowiska komputerowego do pracy U technice komputerowej; 2) wymienia funkcje i 4) montuje komputer osobisty z 5) modernizuje i rekonfiguruje komputery osobiste; przygotowaniem komputera osobistego do pracy; 7) instaluje i aktualizuje systemy operacyjne i aplikacje; 9) instaluje i systemie operacyjnym; dziowe systemu operacyjnego; kosztorysy stanowisk komputerowych; 17) stosuje przepisy prawa autorskiego w 18) rozpoznaje rodzaje licencji oprogramowania komputerowego; 19) stosuje przepisy praw CE recyklingu. U U 3) przygoto 5) dobiera i 3. Naprawa komputera osobistego U 4) lokalizuje oraz usuwa usterki systemu operacyjnego i aplikacji; 5) lok usuwaniem usterek komputera osobistego; 7) dobiera oprogramowanie diagnostyczne i 8) odzyskuje z E.13. Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami 1. Projektowanie i wykonywanie lokalnej sieci komputerowej Z Strona 5

46 Z U 1) rozpoznaje topologie lokalnych sieci komputerowych; 2) rozpoznaje i ci lokalnych i 6) wykonuje projekt lokalnej sieci komputerowej; 7) dobiera eleme oprogramowanie sieciowe; 9) dobiera medium do budowy lokalnej sieci komputerowej; alnego; 11) montuje okablowanie sieciowe; 12) wykonuje pomiary okablowania strukturalnego; 13) opisuje i IP IP sieci; 15) wykonuje pomiary i testy sieci logicznej; K U 1) modernizuje i rekonfiguruje serwery; 3) konfiguruje sieci wirtualne w lokalnych sieciach komputerowych; 4) konfiguruje rutery i firewall); 7) dobiera i 3. Administrowanie sieciowymi systemami operacyjnymi U 1) instaluje sieciowe systemy operacyjne; 2) konfiguruje interfejsy sieciowe; acyjnego lub komputera; IP em nazw, ruting, zabezpieczenie przed wszelkiego rodzaju atakami z sieci (firewall); I erowej; 18) lokalizuje i danych. E.14. Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami 1. Tworzenie stron internetowych U Z Strona 6

47 Z CSS 4) wykorzystuje kaskadowe arkus CSS WYSIWYG WYSIWYG 8) wykonuje strony internetowe zgodnie z projektami; 10) testuje i publikuje witryny internetowe; 12) przestrzega zasad cyfrowego zapisu obrazu; 13) wykonuje projekt graficzny witryny internetowej; animacje jako elementy stron internetowych; modyfikuje obiekty graficzne; 16) przetwarza i przygotowuje elementy graficzne, obraz i Internecie; 17) przestrzega zasad komputerowego przetwarzania obrazu i 2. Tworzenie baz danych i administrowanie bazami danych U 1) korzysta z 3) projektuje i tworzy relacyjne bazy danych; 4) importuje dane do bazy danych; 5) tworzy formularze, zapytania i raporty do przetwarzania danych; 6) instaluje systemy baz danych i syst 7) modyfikuje i rozbudowuje struktury baz danych; zabezpieczenia dla nich; sieci; ich odzyskiwaniem; 14) dokonuje naprawy baz danych. 3. Tworzenie aplikacji internetowych U 1) korzysta z wbudowany 3) przestrzega zasad programowania; nia; debugger; 7) kompiluje i serwera; 9) stosuje skrypty wykonywane po stronie klienta przy tworzeniu aplikacji internetowych; 11) pobiera dane aplikacji i przechowuje je w bazach danych; 14) zamieszcza opracowane aplikacje w Internecie; WARUNKI REALIZACJI KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE S dydaktyczne: komputera osobistego u Z Strona 7

48 Z PDA (Personal Digital Assistant), tablet, B lokalnej z I strukturalnego z czterema punktami elektryczno- zasilacz awaryjny z ieci wirtualnych i portami zasilania przez Ethernet; koncentrator xdsl z PPP modemem xdsl, z portem Ethernet i PPP lokalnej sieci bezprzewodowej z portem zasilania przez Ethernet; serwera; oprogramowanie do wirtualizacji; oprogramowanie komputerowego wspomagania projektowania (Computer Aided Design) z z d I dla jednego ucznia); laptop lub notebook dla nauczyciela z serwerowe systemy operacyjne z us internetowymi; serwerowe oprogramowanie typu I ucznia); laptop lub notebook dla nauczyciela z oprogramowaniem do wirtualizacji; edytor WYSIWYG stron internetowych z kaskadow z i wideo; oprogramowanie serwera relacyjnej bazy danych z internetowych po stronie serwera i klienta w I W K zawodzie. S nauczanego zawodu w wymiarze 4 tygodni (160 godzin). M 1) E ramach obszaru elektryczno-elektronicz 270 godz. E M 360 godz. E.13. Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami 300 godz. E.14. Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami 420 godz. 1) W w przepisach w sprawie ramowych w i w zawodzie. MOŻLIWOŚCI UZYSKIWANIA DODATKOWYCH KWALIFIKACJI W ZAWODACH W RAMACH OBSZARU KSZTAŁCENIA OKREŚLONEGO W KLASYFIKACJI ZAWODÓW SZKOLNICTWA ZAWODOWEGO A zawodzie technik informatyk po potwierdzeniu kwalifikacji E M i, E.13. Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami i E.14. Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz Z Strona 8

49 Z administrowanie bazami zawodzie technik teleinformatyk, po potwierdzeniu dodatkowo kwalifikacji E.15. Uruchamianie oraz utrzymanie terminali i i E M Z Strona 9

50 Z ZAŁĄCZNIK. Procedury przeprowadzania i organizowania egzaminu w zawodzie A i organizowania kwalifikacje w zawodzie stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej pod adresem Z Strona 10

51 Z ZAŁĄCZNIK. W dla ucznia absolwenta Z Strona 11

52 Z ZAŁĄCZNIK W tycznego zawodowego Z Strona 12

53 Z ZAŁĄCZNIK 6. W O K E O K E G O K E J O K E K O K E Ł O K E Ł O K E P O K E Warszawie O K E W Z Strona 13

54 S SŁOWNIK POJĘĆ S : czteroletnie technikum, P a praktycznego. D w jest r Pracodawca zawodowe. O aminacyjny egzaminu. Egzamin zawodowy w zawodzie zawodzie, Kwalifikacja w zawodzie w zekiwanych w zakresie jednej kwalifikacji. P o S Strona 1

55 S Formy pozaszkolne i. Kwalifikacyjny kurs zawodowy program kwalifikacje w zawodzie w zakresie tej kwalifikacji. C zeprowadzana w formie elektronicznej elektronicznego systemu przeprowadzania egzaminu. Operator lub operatorzy egzaminu przez przygotowanie z wykorzystaniem elektronicznego systemu oraz za egzaminu systemu elektronicznego i indywidualnych stanowisk egzaminacyjnych wspomaganych elektronicznie. Asystent techniczny stanowiska egzaminacyjne wskazane prz egzaminacyjnego, odpowiedzialne za przygotowanie stanowisk egzaminacyjnych funkcjonowanie stanowisk komputerowych, specjali i nacyjnych w czasie przeprowadzania zawodowego. N zakresu danej CKE informacji o spo przeprowadzania egzaminu zawodowego. Osoby e przez to uznane za ych S Strona 2

56 S Z ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi a specjalnego lub orzeczenie o potrzebie -pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej o specyficznych zdrowia wydane przez lekarza stwierdza zaburzenia osoby niewidome, z Aspergera, kursu i egzaminacyjnej o dopuszczeniu do egzaminu zawodowego eksternistycznego. S Strona 3

Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie. Monter-elektronik 742102

Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie. Monter-elektronik 742102 Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie Monter-elektronik 742102 Centralna Komisja Egzaminacyjna Warszawa 2012 I C K E W M atora opracowano w ramach Projektu VI M, D R, Priorytet III W, Program

Bardziej szczegółowo

Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie. Technik organizacji reklamy 333906

Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie. Technik organizacji reklamy 333906 Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie Technik organizacji reklamy 333906 Centralna Komisja Egzaminacyjna Warszawa 2012 I C K E W M do informatora opracowano w ramach Projektu VI M, D R, Priorytet

Bardziej szczegółowo

Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie

Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie O 816003 Centralna Komisja Egzaminacyjna Warszawa 2012 I C K E W M Projektu VI M, D R, Priorytet III W, Program Operacyjny K L S SPIS TREŚCI MODUŁ INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie. Technik handlowiec 522305

Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie. Technik handlowiec 522305 Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie Technik handlowiec 522305 Centralna Komisja Egzaminacyjna Warszawa 2012 I C K E W M matora opracowano w ramach Projektu VI M, D R, Priorytet III W, Program

Bardziej szczegółowo

Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie. Technik logistyk 333107

Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie. Technik logistyk 333107 Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie Technik logistyk 333107 Centralna Komisja Egzaminacyjna Warszawa 2012 I C K E W M tora opracowano w ramach Projektu VI M, D R, Priorytet III W, Program Operacyjny

Bardziej szczegółowo

Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie. Technik administracji 334306

Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie. Technik administracji 334306 Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie Technik administracji 334306 Centralna Komisja Egzaminacyjna Warszawa 2012 I C K E W M formatora opracowano w ramach Projektu VI M, D R, Priorytet III W,

Bardziej szczegółowo

Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie. Technik turystyki wiejskiej 515203

Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie. Technik turystyki wiejskiej 515203 Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie Technik turystyki wiejskiej 515203 Centralna Komisja Egzaminacyjna Warszawa 2012 I C K E W M do informatora opracowano w ramach Projektu VI M, D R, Priorytet

Bardziej szczegółowo

Klasyfikacja zawodów szkolnictwa zawodowego przewiduje możliwość kształcenia w tym zawodzie również w szkole policealnej.

Klasyfikacja zawodów szkolnictwa zawodowego przewiduje możliwość kształcenia w tym zawodzie również w szkole policealnej. PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. Technik informatyk 351203 Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do życia w warunkach

Bardziej szczegółowo

Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r.

Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. technik informatyk 351203 Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do życia w warunkach

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. Technik informatyk 351203 Celem kształcenia

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. Technik informatyk 351203 Celem kształcenia PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. Technik informatyk 351203 Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do życia w warunkach

Bardziej szczegółowo

Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie. Technik ekonomista 331403

Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie. Technik ekonomista 331403 Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie Technik ekonomista 331403 Centralna Komisja Egzaminacyjna Warszawa 2012 I C K E W M matora opracowano w ramach Projektu VI M, D R, Priorytet III W, Program

Bardziej szczegółowo

Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie T 431103

Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie T 431103 Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie T 431103 Centralna Komisja Egzaminacyjna Warszawa 2012 I C K E W M formatora opracowano w ramach Projektu VI M, D R, Priorytet III W, Program Operacyjny K

Bardziej szczegółowo

Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie T 422103

Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie T 422103 Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie T 422103 Centralna Komisja Egzaminacyjna Warszawa 2012 I C K E W M y do informatora opracowano w ramach Projektu VI M, D R, Priorytet III W, Program Operacyjny

Bardziej szczegółowo

Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie. Technik prac biurowych 411004

Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie. Technik prac biurowych 411004 Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie Technik prac biurowych 411004 Centralna Komisja Egzaminacyjna Warszawa 2012 Informator opracowała Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie.

Bardziej szczegółowo

Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie. Fototechnik 343104

Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie. Fototechnik 343104 Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie Fototechnik 343104 Centralna Komisja Egzaminacyjna Warszawa 2012 Informator opracowała Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie. Materiały

Bardziej szczegółowo

Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie. Dietetyk 322001

Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie. Dietetyk 322001 Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie Dietetyk 322001 Centralna Komisja Egzaminacyjna Warszawa 2012 Informator opracowała Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie. Materiały

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK INFORMATYK

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK INFORMATYK Załącznik nr 8 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK INFORMATYK SYMBOL CYFROWY 312[01] I. OPIS ZAWODU 1. W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent powinien umieć: 1) posługiwać się systemami

Bardziej szczegółowo

Program szkolenia uczestników w ramach programu mobilności Leonardo da Vinci "Ty nad poziomy...- praca bez granic"

Program szkolenia uczestników w ramach programu mobilności Leonardo da Vinci Ty nad poziomy...- praca bez granic Program szkolenia uczestników w ramach programu mobilności Leonardo da Vinci "Ty nad poziomy...- praca bez granic" Miejsce: Fundação Escola Profissional de Setúbal - Portugalia Termin: maj 2013, maj 2014

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu

Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu 312[01]/T,SP/MENIS/2004.06.14 PROGRAM NAUCZANIA TECHNIK INFORMATYK 312[01] Warszawa 2004 1 Autorzy: mgr inŝ. Piotr Matuszewski mgr Grzegorz Samociuk mgr Marek Sobiech

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 15 czerwca 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 15 czerwca 2011 r. Dziennik Ustaw Nr 141 8594 Poz. 827 827 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 15 czerwca 2011 r. w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach: monter sieci i urządzeń telekomunikacyjnych,

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA 1 Spis treści Zmiany w szkolnictwie zawodowym od 01 września 2012 roku... 4 Zmiana modelu szkolnictwa... 4 Nowa klasyfikacja zawodowa i podstawa programowa kształcenia w zawodach... 5 Organizacja kształcenia

Bardziej szczegółowo

Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie. Technik technologii żywności 314403

Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie. Technik technologii żywności 314403 Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie Technik technologii żywności 314403 Centralna Komisja Egzaminacyjna Warszawa 2012 Informator opracowała Centralna Komisja Egzaminacyjna w

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTÓW W KSZTAŁCENIU ZAWODOWYM PRAKTYCZNYM TECHNIK CYFROWYCH PROCESÓW GRAFICZNYCH 311911 Technikum nr 2

PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTÓW W KSZTAŁCENIU ZAWODOWYM PRAKTYCZNYM TECHNIK CYFROWYCH PROCESÓW GRAFICZNYCH 311911 Technikum nr 2 ROGRAM NAUZANIA W KSZTAŁENIU ZAWODOWYM RAKTYZNYM raktyki zawodowe TY SZKOŁY: TEHNIKUM RODZAJ ROGRAMU: LINIOWY rogram powstał na podstawie przykładowego programu nauczania zamieszczonego na stronie internetowej

Bardziej szczegółowo

MODUŁOWY PROGRAM NAUCZANIA TECHNIK ORGANIZACJI REKLAMY 342[01]

MODUŁOWY PROGRAM NAUCZANIA TECHNIK ORGANIZACJI REKLAMY 342[01] MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI 342[01]/SP-2, SP-1/MEiN/2006. MODUŁOWY PROGRAM NAUCZANIA TECHNIK ORGANIZACJI REKLAMY 342[01] Zatwierdzam Minister Edukacji i Nauki Warszawa 2006

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY OPERACYJNE I SIECI KOMPUTEROWE

SYSTEMY OPERACYJNE I SIECI KOMPUTEROWE SYSTEMY OPERACYJNE I SIECI KOMPUTEROWE Autor: Administrator 04.10.2007. Zmieniony 04.10.2007. Strona dla uczniów Radosława Sameckiego SYSTEMY OPERACYJNE I SIECI KOMPUTEROWE (na podstawie programu nauczania

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania * Technikum - technik mechanik; 311504 K1 Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi (M.20.

Przykładowy szkolny plan nauczania * Technikum - technik mechanik; 311504 K1 Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi (M.20. Przykładowy szkolny plan nauczania * Typ szkoły: Technikum - 4-letni cykl nauczania /1/ Zawód: technik mechanik; symbol 311504 (na podbudowie kwalifikacji M.20. dla zawodu: ślusarz) Podbudowa programowa:

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIA INFORMACYJNA PROGRAM NAUCZANIA

TECHNOLOGIA INFORMACYJNA PROGRAM NAUCZANIA Edward Krawczyński Zbigniew Talaga Maria Wilk TECHOLOGIA IFORMACYJA PROGRAM AUCZAIA Kształcenie w zakresie podstawowym w liceum ogólnokształcącym, liceum profilowanym i technikum Wydawnictwo Szkolne PW

Bardziej szczegółowo

Jak opracować szkolny plan nauczania w oparciu o nowe podstawy programowe kształcenia w zawodach oraz ramowe plany nauczania?

Jak opracować szkolny plan nauczania w oparciu o nowe podstawy programowe kształcenia w zawodach oraz ramowe plany nauczania? Szkoła zawodowa szkołą pozytywnego wyboru Jak opracować szkolny plan nauczania w oparciu o nowe podstawy programowe kształcenia w zawodach oraz ramowe plany nauczania? Poradnik dla autorów szkolnych planów

Bardziej szczegółowo

3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych (2 części) 4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych (2 części) 4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2013 Platforma wiedzy i konsultacji system wsparcia dialogu społecznego 1. Nazwa oraz adres zamawiającego ZWIĄZEK NAUCZYCIELSTWA POLSKIEGO UL. SMULIKOWSKIEGO 6/8, 00 389 WARSZAWA

Bardziej szczegółowo

Witryny i aplikacje internetowe

Witryny i aplikacje internetowe Program nauczania Witryny i aplikacje internetowe technik informatyk 351203 Treści nauczania Lp. Temat Liczba Efekty kształcenia godzin 1. HTML hipertekstowy język znaczników 30 1. Składnia języka HTML

Bardziej szczegółowo