Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na dostawę i uruchomienie systemu bezprzewodowego

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na dostawę i uruchomienie systemu bezprzewodowego"

Transkrypt

1 Załącznik Nr 1 1. Opis przedmiotu Zamówienia: 1.1. Przedmiotem Zamówienia jest dostawa, montaż oraz konfiguracja i uruchomienie systemu bezprzewodowego, w lokalizacjach wskazanych przez Zamawiającego (IChO PAN oraz IChF PAN), dla dwóch warszawskich placówek Polskiej Akademii Nauk, w ramach Kampusu Wola. W skład Kampusu Wola wchodzą inne placówki Polskiej Akademii Nauk, wspólnie wykorzystujące współdzielone przyłącze internetowe oraz sprzętowe zabezpieczenia sieci (m.in. firewall firmy Juniper). W części jednostek wdrażany jest aktualnie analogiczny system bezprzewodowy, wykorzystujący rozwiązania firmy Enterasys dwa kontrolery C4110 pracujące w trybie HA (ang. high-availability), obsługujące do 250 punktów dostępowych każdy (do 500 w trybie HA). Ponieważ sieć komputerowa w Instytucie Chemii Organicznej PAN i Instytucie Chemii Fizycznej PAN również oparta jest o urządzenia sieciowe firmy Enterasys przełącznik routujący warstwy trzeciej N3 oraz 24- i 48-portowe switch e serii A2 (odpowiednio 10 i 20 sztuk) zarządzane oprogramowaniem NetSight Element Manager także firmy Enterasys, uzasadnione i ekonomicznie korzystne wydaje się takie wdrożenie systemu bezprzewodowego, by z jednej strony w pełni spożytkować posiadane przez Zamawiającego urządzenia i software zarządzający, a z drugiej wykorzystać nadmiarową moc już zakupionych kontrolerów do podłączenia zaoferowanych punktów dostępowych. W związku z powyższymi uwarunkowaniami, Zamawiający wymaga, by oferowany sprzęt był w pełni kompatybilny z posiadaną infrastrukturą sieciową na wspólnym terenie Instytutu Chemii Organicznej PAN i Instytutu Chemii Fizycznej PAN, był zgodny z zainstalowanym oprogramowaniem zarządzającym NetSight oraz bezproblemowo współpracował w sieci rozproszonej z kontrolerami C4110 firmy Enterasys. W przypadku oferowania sprzętu innego producenta wymagane jest, by punkty dostępowe obsługiwały instalację typu Plug&Play, a podłączone do sieci wyszukiwały kontroler typu C4110 firmy Enterasys i w pełni z nim współpracowały. Oprócz tego, wymagane jest dostarczenie analogicznego oprogramowania zarządzającego, umożliwiającego, przede wszystkim, zarządzanie kontrolerami i punktami dostępowymi we wszystkich zaangażowanych jednostkach Kampusu Wola, a oprócz tego m.in. tworzenie map sieci, monitorowanie stanu portów, zarządzanie przełącznikami sieciowymi, aktualizację oprogramowania, wyszukiwanie urządzeń po User Name, 1

2 adresach MAC, IP, Multicast oraz wykonywanie skryptów, zarządzanie ACL na przełącznikach i routerach, zarządzanie V-LAN-ami, i inne wynikające z posiadanej przez zamawiającego aplikacji Enterasys Netsight. Niezbędnym elementem oferowanego systemu bezprzewodowego musi być uruchomienie i skonfigurowanie serwera Radius w taki sposób, by poprzez odpowiednie uwierzytelnianie użytkowników wspierał on usługę EDUROAM (szczegóły projektu: Zamawiający udostępni maszynę wirtualną odpowiednią do obsługi serwera Radius. W ofercie należy również uwzględnić szkolenie administratorów sieci IChO PAN i IChF PAN z obsługi takiego serwera (m.in. dodawanie i zarządzanie kontami oraz uprawnieniami użytkowników). Montaż dostarczonych punktów dostępowych będzie wymagał położenia tras kablowych o szacunkowej łącznej długości 1000 m.b. (skrętka UTP 5e wewnętrzna) oraz zainstalowania kanałów kablowych naściennych o łącznej długości ok. 350 m.b. 2. Szczegółowy opis zamówienia: Dostawca musi dostarczyć oprogramowanie i urządzenia systemu bezprzewodowego WLAN spełniające poniższe wymagania minimalne: a) Oferent dostarczy upgrade posiadanego przez Zamawiającego oprogramowania NetSight Element Manager 3.1 firmy Enterasys do najnowszej wersji wraz z rozszerzeniem o możliwość zarządzania sieciami WLAN dla min. 100 punktów dostępowych, pozwalający na uruchomienie zaawansowanych usług zarządzania siecią bezprzewodową, w tym: a. tworzenie i zarządzanie szablonami konfiguracji kontrolerów C4110 firmy Enterasys; b. detekcję obcych punktów dostępowych; c. wyświetlanie tzw. "Heat map" w trybie snapshot; d. usługi lokalizacyjne na bazie estymacji RSSI; lub dostarczy analogiczne oprogramowanie zapewniające podobną funkcjonalność, z uwzględnieniem wymogów opisanych w pkt b) Oferent dostarczy 13 punktów dostępowych typu Enterasys AP3610 do zastosowań wewnętrznych z zintegrowanymi antenami wewnętrznymi, obsługujących technologie łączności bezprzewodowej a (5 GHz) i b/g/n (2.4 GHz) wraz 2

3 z licencjami, niezbędnymi do prawidłowej współpracy oferowanych punktów dostępowych z kontrolerami C4110 firmy Enterasys. c) Oferent dostarczy 14 punktów dostępowych typu Enterasys AP3620 do zastosowań wewnętrznych z antenami zewnętrznymi, obsługujących technologie łączności bezprzewodowej a (5 GHz) i b/g/n (2.4 GHz). Nie jest wymagane dostarczenie licencji niezbędnych do prawidłowej współpracy z kontrolerami C4110 firmy Enterasys, ponieważ kontroler, do którego zostaną przyłączone punkty dostępowe, posiada własne, niewykorzystane jeszcze licencje. Oferowane punkty dostępowe muszą: obsługiwać instalację typu Plug&Play; być zasilane poprzez kabel sygnałowy Ethernet zgodnie ze standardem IEEE 802.3af lub 802.3at, a także muszą być dostarczone wraz z zasilaczami 230V zasilającymi linię Ethernet ze switch a do punktu dostępowego w standardzie IEEE 802.3af lub 802.3at (powerinjector) lub switch ami zarządzalnymi posiadającymi min. 7 portów 1Gb/s, obsługującymi V-LAN-y oraz standard IEEE 802.3af lub 802.3at switch y potrzeba min. 6 sztuk - równocześnie, oferowane urządzenia muszą być kompatybilne z zainstalowanymi w Instytucie Chemii Organicznej PAN i Instytucie Chemii Fizycznej PAN przełącznikami Enterasys SecureStack A2 m.in. poprzez możliwość łączenia w stos; obsługa standardu n nie może być w wersji draft; zapewniać zgodność z polskimi regulacjami; po podłączeniu do sieci wyszukiwać kontroler Enterasys C4110 wykorzystując kolejno następujące mechanizmy: Z wykorzystaniem ostatnio zapamiętanego adresu IP kontrolera. Z wykorzystaniem wpisanego statycznego adresu IP kontrolera (jeśli został wpisany ręcznie). Przy wykorzystaniu adresy IP kontrolera otrzymanego przez serwer DHCP. Przez zapytanie do serwera DNS o nazwę kontrolera. Przez wykorzystanie protokołu SLP (Service Location Protocol). jednocześnie obsługiwać ruch tunelowany do kontrolera i przełączany lokalnie; 3

4 obsługiwać tryb WDS (Wireless Distribution System) z możliwością tworzenia łączy typu backhaul na dowolnej radiolinii lub wykorzystania jednej radiolinii zarówno na potrzeby backhaul, jak i innych usług; obsługiwać funkcje technologii bezpiecznego, zdalnego zarządzania (Secure Remote Management) pozwalające na łatwe, centralne konfigurowanie i monitorowane punktów dostępowych; obsługiwać najnowsze standardy uwierzytelniania i szyfrowania, w tym: WEP, WPA (TKIP), WPA2 (AES), 802.1x; przy współpracy z kontrolerem obsługiwać portal dostępowy Captive Portal zintegrowany z kontrolerem; wspierać inteligentne szyfrowanie, tworzenie czarnych list, filtrowanie oraz QoS na poziomie punktu dostępowego; przy współpracy z kontrolerem Enterasys C4110 zapewniać rozproszony system zarządzania łącznością radiową RF Management (Radio Frequency) nie uzależniony od kontrolera, poza tylko wstępną konfiguracją. Po utracie połączenia z kontrolerem, punkt dostępowy musi być zdolny do zapewnienia ciągłości operacji związanych z szyfrowaniem, tworzeniem czarnych list, filtrowaniem, QoS oraz systemem RF Management, zarówno dla swoich potrzeb, jak i przełączanego ruchu; przy współpracy z kontrolerem Enterasys C4110 wspierać system zarządzania łącznością radiową RF Management udostępniający funkcje automatycznego wyboru kanału i automatycznej kontroli mocy emitowanego sygnału TPC (Transmit Power Control); Funkcja automatycznej kontroli mocy emitowanego sygnału TPC, będąca częścią systemu zarządzania łącznością radiową RF Management, musi udostępniać przynajmniej 12 różnych poziomów emitowanej mocy. W przypadku awarii punktu dostępowego, sąsiednie punkty dostępowe muszą rozszerzyć swój zasięg by wyeliminować niepokryte obszary, nawet w sytuacji, gdy punkt dostępowy nie może uzyskać dostępu do kontrolera. Wybór optymalnego kanały musi także być rekonfigurowany dynamicznie, bez interwencji użytkownika. d) Oferent opracuje projekt wstępny rozmieszczenia punktów dostępowych. Nowopowstała sieć bezprzewodowa musi objąć swym zasięgiem pawilon do prac 4

5 teoretycznych IChO (10 na planie w Załączniku nr 3), budynek administracyjny IChF (9) oraz budynek laboratoryjny IChO (pawilony C i D 8 i 8a) i budynek laboratoryjny IChF (pawilony E i F 7 i 7a). Zamawiający na życzenie udostępni plany wskazanych obiektów, jak i same budynki do dokonania pomiarów propagacji. Ostateczny sposób rozmieszczenia punktów dostępowych oraz tras kablowych musi być uzgodniony i zaakceptowany przez Zamawiającego. e) Oferent zamontuje dostarczone punkty dostępowe, uwzględniając: a. położenie tras kablowych o szacunkowej łącznej długości 1000 m.b. - skrętka UTP 5e wewnętrzna; b. montaż kanałów kablowych naściennych o szacunkowej łącznej długości 360 m.b.; c. wykonanie ok. 10 przebić kablowych przez ściany, bądź stropy. f) Oferent skonfiguruje i uruchomi sieć bezprzewodową oraz zainstaluje i skonfiguruje oprogramowanie zarządzające NetSight lub równoważne. g) Oferent uruchomi i skonfiguruje serwer Radius w taki sposób, by poprzez odpowiednie uwierzytelnianie użytkowników wspierał on usługę EDUROAM (szczegóły projektu: Zamawiający udostępni maszynę wirtualną odpowiednią do obsługi serwera Radius. W ofercie należy również uwzględnić szkolenie administratorów sieci IChO PAN i IChF PAN z obsługi takiego serwera (m.in. dodawanie i zarządzanie kontami oraz uprawnieniami użytkowników). h) Oferent udzieli 12 miesięcy gwarancji na dostarczony sprzęt, oprogramowanie i prace instalacyjno-montażowe. i) Oferent opracuje dokumentację powykonawczą. 3. Oferty równoważne: W związku z tym, że zakupiony sprzęt ma zostać wykorzystany do rozbudowy istniejącej infrastruktury, w przypadku złożenia ofert na urządzenia równoważne Zamawiający wymaga kompatybilności z wykorzystywanymi przez Zamawiającego rozwiązaniami we wszystkich aspektach warstwy fizycznej, logicznej, protokołów i wykorzystywanego systemu zarządzania i monitorowania sieci. Dodatkowo, ze względu na wykorzystywane w Instytucie Chemii Organicznej PAN i Instytucie Chemii Fizycznej PAN oprogramowanie NetSight Element Manager firmy Enterasys Networks, wymagane jest, aby oferowane urządzenia były zgodne z ww. 5

6 oprogramowaniem zarządzającym. W przypadku oferowania sprzętu innego dostawcy wymagane jest dostarczenie odpowiedniego oprogramowania zarządzającego, o analogicznej funkcjonalności. Realizacja instalacji i konfiguracji dostarczonych urządzeń nie może zakłócić prawidłowego funkcjonowania wspólnej sieci komputerowej w IChO PAN i IChF PAN. W przypadku złożenia ofert na urządzenia równoważne Zamawiający wymaga: a) precyzyjnego wyspecyfikowania w formularzu ofertowym następujących cech oferowanych urządzeń: nazwy urządzenia, producenta urządzenia, oznaczenia urządzenia wg producenta (tzw. part number); b) Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne w stosunku do wskazanych przez Zamawiającego urządzeń, obowiązany jest wykazać, że oferowane przez niego urządzenia spełniają wymogi urządzeń wymienionych w pkt. 2 we wszystkich aspektach eksploatacji i zarządzania oraz gwarancji i warunków jej świadczenia. W tym celu wykonawca powinien załączyć do oferty foldery, specyfikacje techniczne proponowanych urządzeń, aprobaty techniczne, inne dokumenty zawierające dane techniczne oferowanych urządzeń lub powinien w inny sposób wykazać równoważność oferowanych urządzeń tak, by jednoznacznie udowodnić zachowanie parametrów określonych w specyfikacji. W przeprowadzonym dowodzie należy odnieść się do norm, parametrów oraz standardów i dokonać porównania z urządzeniami sugerowanymi przez zamawiającego. Z porównania musi jednoznacznie wynikać, iż produkt oferowany jako równoważny jest identyczny lub lepszy od produktu wskazanego przez zamawiającego. 4. Wymagania dotyczące sposobu realizacji zamówienia: 4.1. Wykonawca gwarantuje, iż sprzęt dostarczony w ramach realizacji umowy pochodzi z legalnego źródła i nie jest częścią żadnego projektu oferowanego dla innych podmiotów na terenie Unii Europejskiej Wykonawca gwarantuje, iż sprzęt dostarczony w ramach realizacji umowy będzie fabrycznie nowy i będzie posiadał gwarancję realizowaną przez serwis producenta i skierowaną do użytkowników z obszaru Rzeczpospolitej Polskiej. 6

7 4.3. Wszystkie urządzenia sieciowe dostarczane w ramach niniejszego zamówienia muszą pochodzić od jednego producenta celem zachowania zgodności metod i sposobów konfiguracji i zarządzania Zamawiający pozostawia sobie prawo do zweryfikowania numerów seryjnych sprzętu pod kątem legalności pochodzenia oraz innych oświadczeń Wykonawcy. 7

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na dostawę sprzętu komputerowego

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na dostawę sprzętu komputerowego Załącznik Nr 1 1. Opis przedmiotu Zamówienia: 1.1. Przedmiotem Zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego do modernizacji sieci wewnętrznej Instytutu Chemii Organicznej PAN, tj. CZĘŚĆ 1: przełączniki

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 7 do SIWZ Nr postępowania 12/D-13/PIiZ2015/PN/2015/D 1. Tabela nr 1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Lp. Charakterystyka, parametry techniczne, cechy funkcjonalne przedmiotu zamówienia (wymagania

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do siwz

Załącznik nr 6 do siwz Załącznik nr 6 do siwz DO.2800.3.2015 dot.: przetargu nieograniczonego powyżej 207 000 euro na dostawę sprzętu sieciowego wraz z instalacją, konfiguracją i serwisem gwarancyjnym Przedmiot umowy w szczególności

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 6 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest dostawa niżej opisanych: wsparcia technicznego, licencji i urządzeń o parametrach technicznych i funkcjonalnych nie gorszych

Bardziej szczegółowo

Rozwój społeczeństwa informacyjnego w Czeladzi budowa sieci PIAP

Rozwój społeczeństwa informacyjnego w Czeladzi budowa sieci PIAP "Rozwój społeczeństwa informacyjnego w Czeladzi - budowa sieci PIAP Załącznik nr 5 Program Funkcjonalno-Użytkowy do specyfikacji istotnych warunków zamówienia na: Rozwój społeczeństwa informacyjnego w

Bardziej szczegółowo

1. W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do przygotowanie planu wdrożenia zawierającego:

1. W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do przygotowanie planu wdrożenia zawierającego: Część II Zaprojektowanie i wykonanie sieci bezprzewodowej WiFi Część II obejmuje zaprojektowanie, instalację, konfiguracja oraz wdrożenie systemu WiFi w budynku Ośrodka Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora

Bardziej szczegółowo

Wymagane funkcjonalności środowiska świadczenia usług chmury obliczeniowej i ochrony danych

Wymagane funkcjonalności środowiska świadczenia usług chmury obliczeniowej i ochrony danych Załącznik nr 9 Dostawa i wdrożenie środowiska świadczenia usług chmury obliczeniowej i ochrony danych w ramach Projektu pn. Małopolski Park Technologii Informacyjnych Ośrodek Innowacyjności Krakowskiego

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 5 do SIWZ/ Załącznik nr 1 do umowy Przedmiotem zamówienia jest dostawa, instalacja i konfiguracja infrastruktury serwerowo-sieciowej wraz z dostawą oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Projekt. Systemu Bezprzewodowej Sieci Komputerowej. Wykonana dla: Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Projekt. Systemu Bezprzewodowej Sieci Komputerowej. Wykonana dla: Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Projekt Systemu Bezprzewodowej Sieci Komputerowej Wykonana dla: Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Dokumentacja do projektu nr przygotowana przez: Poznań, dnia 8.03.2012 Maciej Kasiński maciej.kasinski@xcomp.pl

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do OPZ opis sprzętu i Infrastruktury sieci VPN zabezpieczającej połączenia sieciowe pomiędzy Parterami projektu oraz sprzęt.

Załącznik nr 3 do OPZ opis sprzętu i Infrastruktury sieci VPN zabezpieczającej połączenia sieciowe pomiędzy Parterami projektu oraz sprzęt. Załącznik nr 3 do OPZ opis sprzętu i Infrastruktury sieci VPN zabezpieczającej połączenia sieciowe pomiędzy Parterami projektu oraz sprzęt. Wykonawca dostarczy urządzenia umożliwiające zestawienie połączeń

Bardziej szczegółowo

,,Stop wykluczeniu cyfrowemu w mieście Łomża

,,Stop wykluczeniu cyfrowemu w mieście Łomża Załącznik nr 9 do SIWZ Zamawiający: Miasto Łomża - Urząd Miejski w Łomży Siedziba: ul. Stary Rynek 14, 18-400 Łomża Szczegółowe wymagania realizacji przedmiotu zamówienia Opracowanie zgodne z Rozporządzeniem

Bardziej szczegółowo

Warunki gwarancji i wsparcia technicznego dla sprzętu i oprogramowania sieciowego.

Warunki gwarancji i wsparcia technicznego dla sprzętu i oprogramowania sieciowego. Wymagania ogólne dla urządzeń i oprogramowania. Całość sprzętu musi być nowa (wyprodukowana nie wcześniej niż 3 miesięcy przed dostawą), nieużywana we wcześniejszych projektach; Całość sprzętu musi być

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych

Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych Załącznik nr 1. Oświadczenie o braku powiązań Wykonawca/pieczątka:, dn. NIP REGON Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych W odpowiedzi na zapytanie ofertowe na:...(wypełnić zgodnie z zapytaniem)

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁÓWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

SZCZEGÓŁÓWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) ... ( pieczęć wykonawcy) Załącznik nr 7 do SIWZ SZCZEGÓŁÓWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) 1. Szafa stelażowa RACK 1 szt. Lp Element konfiguracji Wymagania minimalne 1 Wysokość (podana w 42 U jednostkach

Bardziej szczegółowo

Minimalne wymagania sprzętowe. Urządzenie fabrycznie nowe, nieużywane TAK

Minimalne wymagania sprzętowe. Urządzenie fabrycznie nowe, nieużywane TAK Załącznik nr4 PARAMETRY WYMAGANE 1. Szczegółowa specyfikacja techniczna proponowanego przełącznika głównego sieci LAN 1 Kpl. - parametry muszą być zgodne z poniższymi tabelami oraz Zał. nr 1 do SIWZ -

Bardziej szczegółowo

0/62. Załącznik nr 1 do SIWZ Nr sprawy: DZ 2711-1/14

0/62. Załącznik nr 1 do SIWZ Nr sprawy: DZ 2711-1/14 Załącznik nr 1 do SIWZ Nr sprawy: DZ 2711-1/14 ROZBUDOWA I ROZWÓJ INFRASTRUKTURY TELEINFORMATYCZNEJ INSTYTUTU NAFTY I GAZU - PAŃSTWOWEGO INSTYTUTU BADAWCZEGO, POPRZEZ DOSTAWĘ URZĄDZEŃ, OPROGRAMOWANIA I

Bardziej szczegółowo

Internecik też dla dzieci Etap V

Internecik też dla dzieci Etap V PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY W zakresie realizacji zadań inwestycyjnych w ramach projektu pn. Internecik też dla dzieci Etap V Opis przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 324 18000-6

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (ZWANY DALEJ: SOPZ )

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (ZWANY DALEJ: SOPZ ) ZAMAWIAJĄCY Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (ZWANY DALEJ: SOPZ ) Dostawa elementów infrastruktury sprzętowej, przedłużenia gwarancji na elementy infrastruktury

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SIWZ - Załącznik Nr 1 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień

Bardziej szczegółowo

Zadanie : Wybudowanie infrastruktury technicznej - Program Funkcjonalno-Użytkowy

Zadanie : Wybudowanie infrastruktury technicznej - Program Funkcjonalno-Użytkowy Załącznik Nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Dotyczy : Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy zamówienia związanego z realizacją projektu w ramach działania

Bardziej szczegółowo

Wymagania dotyczące infrastruktury informatycznej

Wymagania dotyczące infrastruktury informatycznej Załącznik nr 9 do Opisu Przedmiotu Zamówienia Infrastruktura informatyczna Wymagania dotyczące infrastruktury informatycznej 1. Wstęp 1.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa serwerów i urządzeń do masowego

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DLA ZADANIA 4 (INFRASTRUKTURA PRZETWARZANIA DANYCH)

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DLA ZADANIA 4 (INFRASTRUKTURA PRZETWARZANIA DANYCH) SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DLA ZADANIA 4 (INFRASTRUKTURA PRZETWARZANIA DANYCH) INFRASTRUKTURA PRZETWARZANIA DANYCH wykonanie adaptacji pomieszczenia na serwerownię obejmująca instalacje: -

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. I. Wyposażenie serwerowni i biura w budynku administracji terminala kontenerowego

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. I. Wyposażenie serwerowni i biura w budynku administracji terminala kontenerowego Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia I. Wyposażenie serwerowni i biura w budynku administracji terminala kontenerowego Założenia Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z dostawą wyposażenia serwerowni

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA DOSTAWA SPRZĘTU,OPROGRAMOWANIA ORAZ LICENCJI W RAMACH ROZBUDOWY WARSTWY SPRZĘTOWEJ SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH W MIEJSKIM ZARZĄDZIE DRÓG W BIELSKU-BIAŁEJ SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA Przedmiot zamówienia

Bardziej szczegółowo

Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu, ul. Matejki 59, 60-770 Poznań

Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu, ul. Matejki 59, 60-770 Poznań Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu, ul. Matejki 59, 60-770 Poznań Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Kody CPV: 48214000-1 Pakiety oprogramowania do sieciowego systemu operacyjnego 48517000-5 Pakiety

Bardziej szczegółowo

OKABLOWANIE STRUKTURALNE, ZASILANIE DEDYKOWANE, TELEWIZJA DOZOROWA, SYSTEM PRZYZYWOWY, SYSTEM SYGNALIZACJI POŻARU. Projektant: Podpis: Podpis:

OKABLOWANIE STRUKTURALNE, ZASILANIE DEDYKOWANE, TELEWIZJA DOZOROWA, SYSTEM PRZYZYWOWY, SYSTEM SYGNALIZACJI POŻARU. Projektant: Podpis: Podpis: Tytuł: Projekt na modernizację sieci logicznej, elektrycznej, alarmowej i przeciwpożarowej Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego SPZOZ w Stalowej Woli Branża: OKABLOWANIE STRUKTURALNE, ZASILANIE DEDYKOWANE,

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia - Zadanie nr 4 Aktualizacja nr 2

Opis przedmiotu zamówienia - Zadanie nr 4 Aktualizacja nr 2 Załącznik nr 6 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia - Zadanie nr 4 Aktualizacja nr 2 Wymagania ogólne dla urządzeń i oprogramowania. Całość sprzętu musi być nowa (wyprodukowana nie wcześniej niż 6 miesięcy

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja niniejszy dokument z opisem wszelkich wymagań związanych z Systemem, które ma spełnić Wykonawca,

Specyfikacja niniejszy dokument z opisem wszelkich wymagań związanych z Systemem, które ma spełnić Wykonawca, Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego 1. Szczegółowa Specyfikacja Elementów Zamówienia 1.1. Słownik pojęć i skrótów Pojęcia i skróty używane w dokumencie: Zamawiający Miasteczko Multimedialne Spółka z

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia Oferowany sprzęt i urządzenia komputerowe

Opis przedmiotu zamówienia Oferowany sprzęt i urządzenia komputerowe Część III SIWZ OPZ Opis przedmiotu zamówienia Oferowany sprzęt i urządzenia komputerowe Spis treści 1 Wymagania ogólne... 2 2 Pola eksploatacji... 3 3 Serwer typ I... 4 4 Serwer typ II... 6 5 Rozbudowa

Bardziej szczegółowo

1. Oprogramowanie do wirtualizacji VMWare vsphere5 Enterprise Plus z vcenter Server 5 Standard lub oprogramowanie równoważne

1. Oprogramowanie do wirtualizacji VMWare vsphere5 Enterprise Plus z vcenter Server 5 Standard lub oprogramowanie równoważne Składana oferta musi odpowiadać warunkom nie gorszym niż określone poniżej: Oferowane produkty muszą spełniać wszystkie parametry określone w niniejszym załączniku oraz być fabrycznie nowe, oznakowane

Bardziej szczegółowo