PROJEKTOR DANYCH XJ-A146/XJ-A246/XJ-A256

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROJEKTOR DANYCH XJ-A146/XJ-A246/XJ-A256"

Transkrypt

1 PROJEKTOR DANYCH XJ-A146/XJ-A246/XJ-A256 Pl Projektor danych Instrukcja obsługi sieci bezprzewodowej Należy zapoznać się ze środkami ostrożności z zamieszczonymi w Instrukcji konfiguracji dołączonej do projektora danych. Upewnij się, czy posiadasz całą dokumentację użytkownika, w celu otrzymania niezbędnych informacji. Microsoft, Windows, Windows Vista i Aero są zastrzeżonymi znakami towarowymi lub znakami towarowymi Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych i w innych krajach. Mac OS jest znakiem towarowym lub zastrzeżonym znakiem towarowym Apple, Inc. w Stanach Zjednoczonych i w innych krajach. Inne nazwy firm i produktów mogą być zastrzeżonymi nazwami produktów lub znakami towarowymi odpowiednich właścicieli. Treść niniejszego podręcznika może ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia. Kopiowanie niniejszego podręcznika, we fragmentach lub w całości, jest zakazane. Podręcznik można wykorzystywać wyłącznie do osobistego użytku. Inne wykorzystanie jest zakazane bez uprzedniej zgody CASIO COMPUTER CO., LTD. CASIO COMPUTER CO., LTD. nie ponosi odpowiedzialności za utracone korzyści lub roszczenia stron trzecich, wynikających z używania niniejszego produktu lub podręcznika. CASIO COMPUTER CO., LTD. nie ponosi odpowiedzialności za straty lub utracone korzyści związane z utratą danych na skutek wadliwego działania lub obsługi niniejszego produktu, ani z jakiegokolwiek innego powodu. Przykładowe ekrany w niniejszym podręczniku zamieszczono wyłącznie w celach instruktażowych i mogą się one nieco różnić od rzeczywistych ekranów. 1

2 Spis treści O podręczniku Terminologia i konwencje...5 Co można uzyskać dzięki bezprzewodowej łączności Wymagania sprzętowe projektora... 8 Instalowanie aplikacji Wireless Connection Minimalne wymagania sprzętowe...9 Instalowanie aplikacji Wireless Connection Instalowanie aplikacji Wireless Connection 3 na drugim i na kolejnym komputerze...10 Nawiązywanie bezprzewodowego połączenia LAN pomiędzy projektorem a komputerem Bezprzewodowe połączenie LAN i projekcja danych...11 O aplikacji Bezprzewodowy projektor...12 Aby wykonać bezprzewodową projekcję Ekran czuwania aplikacji Bezprzewodowy projektor Wireless Connection Aby uruchomić Wireless Connection Okna aplikacji Wireless Connection Aby wyświetlić pomoc aplikacji Wireless Connection Aby wyświetlić informacje o wersji aplikacji Wireless Connection Aby zamknąć aplikację Wireless Connection Używanie domyślnego identyfikatora SSID do połączenia projektora z komputerem przez bezprzewodową sieć LAN...14 Aby użyć domyślnego identyfikatora SSID do połączenia komputera z projektorem przez bezprzewodową sieć LAN Nawiązywanie bezprzewodowego połączenia LAN z wielu komputerów

3 Konfigurowanie ustawień bezpieczeństwa dla bezprzewodowego połączenia LAN Ustawienia bezpieczeństwa...18 Konfigurowanie ustawień bezpieczeństwa...19 Aby zalogować się na stronę administracyjną projektora Aby wylogować się ze strony administracyjnej projektora Aby skonfigurować ustawienia bezpieczeństwa Nawiązywanie bezprzewodowego połączenia LAN po skonfigurowaniu ustawień bezpieczeństwa...23 Aby ustanowić bezprzewodowe połączenie LAN między projektorem a komputerem po skonfigurowaniu ustawień bezpieczeństwa Nawiązywanie bezprzewodowego połączenia LAN z drugim i kolejnym komputerem po skonfigurowaniu ustawień bezpieczeństwa Nawiązywanie bezprzewodowego połączenia LAN, gdy ustawienia bezpieczeństwa są wyłączone Operacje dostępne przy bezprzewodowym połączeniu LAN Operacje podczas projekcji...25 Rozpoczynanie i zatrzymywanie projekcji z komputera podłączonego przez bezprzewodową sieć LAN Wyświetlanie nazwy użytkownika na ekranie projekcyjnym Inne operacje...28 Ponowne nawiązywanie bezprzewodowego połączenia LAN Informacje o projektorze Wybór priorytetu szybkości wyświetlania lub priorytetu rozdzielczości projekcji Kończenie bezprzewodowego połączenia LAN Przywracanie aplikacji Wireless Connection 3 do ustawień domyślnych Konfigurowanie ustawień aplikacji Bezprzewodowy projektor

4 Operacje i ustawienia na stronie administracyjnej Operacje na stronie administracyjnej...32 Konfiguracja ustawień Przywracanie wszystkich ustawień strony administracyjnej do ustawień domyślnych Ustawienia strony administracyjnej...36 System Admin > Setup Settings System Admin > Change Password Załącznik Używanie kreatora tokenów...37 Instalowanie aplikacji Wireless Connection 3 w pamięci USB Aby użyć tokena USB do połączenia komputera z projektorem przez bezprzewodową sieć LAN Projekcja z urządzenia mobilnego za pomocą MobiShow...39 Platformy MobiShow Projekcja bezprzewodowa z Mac OS...40 Instalacja i usuwanie bezprzewodowej karty sieciowej...41 Rozwiązywanie problemów z bezprzewodowym połączeniem LAN...43 Bezprzewodowe połączeni LAN pomiędzy projektorem a komputerem Jednoczesne bezprzewodowe połączenie LAN wielu projektorów Strona administracyjna Wykonywanie bezprzewodowych operacji z poziomu komputera Komunikaty błędów...46 Komunikaty błędów aplikacji Wireless Connection Komunikaty błędów strony administracyjnej

5 O podręczniku... W niniejszym podręczniku wyjaśniono w jaki sposób ustanowić bezprzewodowe połączenie LAN pomiędzy projektorem CASIO XJ-A146/XJ-A246/XJ-A256, a komputerem oraz jak przesyłać zawartość ekranu komputera do projektora w celu jej wyświetlenia. Terminologia i konwencje W niniejszym podręczniku opisano wiele procedur, które wymagają równoległych operacji na projektorze i komputerze. Poniżej zaprezentowano specjalną terminologię i konwencje wykorzystywane w podręczniku, które pozwolą odróżnić projektor i komputer. Obszar projekcji Jest to cały obszar o kształcie prostokąta wyświetlany przez projektor. Niektóre operacje projektora spowodują, że na obszarze projekcji wyświetlane będą komunikaty i menu. Ekran komputera Jest to fizyczne urządzenie wyświetlające będące częścią komputera. 5

6 Co można uzyskać dzięki bezprzewodowej łączności... Możliwość przesyłania przez sieć bezprzewodową danych z komputera do projektora i ich wyświetlanie Projektor posiada wbudowaną funkcję, która umożliwia jego działanie jako punkt dostępowy do bezprzewodowej sieci LAN. Po ustanowieniu bezprzewodowego podłączenia do sieci LAN, treść ekranu komputera można być wyświetlona przez projektor. Bezprzewodowa projekcja MobiShow ze smartfona lub urządzenia mobilnego Na smartfonie lub urządzeniu mobilnym można zainstalować aplikację MobiShow firmy AWIND, a następnie korzystać z projektora do wyświetlania zdjęć i prezentacji przechowywanych w pamięci smartfona lub pamięci zewnętrznej. * Należy pamiętać, że niektóre rodzaje terminali i wersje MobiShow mogą nie obsługiwać wszystkich funkcji a nawet sprawić, że projekcja nie będzie możliwa. 6

7 Możliwość wyświetlania obrazów z czterech połączeń bezprzewodowych Projektor obsługuje jednoczesne podłączenie przez bezprzewodową sieć LAN z 32 terminalami (komputerami, terminalami mobilnymi, itp.). Jednocześnie można wyświetlić obraz z czterech podłączonych terminali. * W przypadku niektórych terminali jednoczesne wyświetlanie może być niemożliwe. B 7

8 Wymagania sprzętowe projektora Projektor musi spełniać poniższe warunki, aby móc korzystać z bezprzewodowego połączenia LAN do wyświetlania danych z terminala (komputera, urządzenia mobilnego, itp.). W projektorze należy poprawnie zainstalować bezprzewodową kartę sieciową dołączoną do projektora. Szczegółowe informacje, patrz Instalacja i usuwanie bezprzewodowej karty sieciowej (strona 41). Na terminalu (komputerze, urządzeniu mobilnym, itp.) należy prawidłowo zainstalować oprogramowanie opisane w tej instrukcji. Terminal (komputer, urządzenie mobilne, itp.) musi być wyposażony w kartę bezprzewodową LAN zgodną z IEEE b/g/n. Następujące operacje nie są obsługiwane. Używanie bezprzewodowej karty sieciowej CASIO YW-2L lub innych dostępnych na rynku bezprzewodowych kart LAN z portem USB projektora. Takie karty nie zapewniają właściwego działania. Inne rodzaje oprogramowania do połączeń bezprzewodowych LAN niż te opisane w podręczniku nie są obsługiwane. B 8

9 Instalowanie aplikacji Wireless Connection 3 Najnowsza wersja oprogramowania komputerowego znajdująca się na płycie CD-ROM dołączonej do produktu jest dostępna do pobrania na stronie internetowej firmy CASIO pod adresem: Należy pobrać i korzystać z najnowszej wersji oprogramowania. [ Home Support Downloads Projectors ] Minimalne wymagania sprzętowe W celu ustanowienia bezprzewodowego połączenia LAN z projektorem i wykonywania różnych operacji po podłączeniu, na komputerze należy zainstalować Wireless Connection 3. System operacyjny: Microsoft Windows 7, Windows Vista SP2, Windows XP SP3 Komputer : IBM PC/AT lub kompatybilny, który spełnia następujące warunki. Fabrycznie zainstalowany system Windows 7, Windows Vista lub Windows XP Procesor: Pentium M 1,6 GHz lub szybszy albo procesor rekomendowany dla danego systemu operacyjnego Pamięć: Ilość pamięci zalecana dla używanego systemu operacyjnego Monitor: Kolorowy monitor o rozdzielczości co najmniej , obsługiwany przez powyższe systemy operacyjne i używany komputer. Urządzenie wejściowe: Klawiatura lub inne urządzenie wskazujące (mysz obsługiwana przez powyższe systemy operacyjne lub równoważne urządzenie) Bezprzewodowa sieć LAN: Zgodna ze standardem IEEE b/g/n. Wbudowana lub przyłączona bezprzewodowa karta sieciowa zgodna z WPA-PSK AES* * Zgodnie z ustawieniami fabrycznymi projektora, protokołem bezpieczeństwa wykorzystywanym przez bezprzewodowe połączenie LAN z komputerem jest WPA-PSK AES. Z tego powodu komputer będzie musiał posiadać wbudowaną lub podłączoną bezprzewodową kartę sieciową WPA-PSK AES w celu pierwszego bezprzewodowego połączenia LAN z projektorem. Inne wymogi dotyczące używanego systemu operacyjnego Przy pewnych konfiguracjach sprzętu normalne działanie może być niemożliwe. Komputery z systemem Windows 2000, NT, Me, 98SE, 98, 95 lub 3.1 nie obsługują projektora. Komputery z systemem zaktualizowanym do Windows 7, Windows Vista lub Windows XP z innego systemu operacyjnego nie gwarantują obsługi projektora. Komputery z systemem Windows XP Professional x64 Edition nie obsługują projektora. (Użytkownicy Mac OS) Aplikacja Wireless Connection 3 działa tylko w systemie Windows. Nie można jej uruchomić na Mac OS. Osoby, korzystające z Mac OS znajdą informacje w rozdziale Projekcja bezprzewodowa z Mac OS (strona 40). B 9

10 Instalowanie aplikacji Wireless Connection 3 1. Umieść płytę CD-ROM dołączoną do projektora w napędzie CD-ROM komputera. Spowoduje to automatyczne wyświetlenie ekranu menu płyty CD-ROM. 2. Na ekranie menu, który się pojawi, kliknij przycisk [Install] na prawo od napisu Wireless Connection 3. Należy przestrzegać instrukcji w polach dialogowych pojawiających się na ekranie. Jeżeli używasz Windows 7 i podczas instalacji pojawi się komunikat Kontrola konta użytkownika, kliknij [Tak]. Jeżeli używasz Windows Vista i podczas instalacji pojawi się komunikat Kontrola konta użytkownika, kliknij [Zezwalaj]. Jeżeli używasz Windows XP i podczas instalacji pojawi się widoczny poniżej komunikat, kliknij [Mimo to kontynuuj]. Po zainstalowaniu aplikacji Wireless Connection 3 uruchomi się ona automatycznie i zacznie szukać projektora. Chcąc ustanowić w tym czasie połączenie bezprzewodowe LAN pomiędzy komputerem a projektorem, należy wykonać procedurę z rozdziału Aby użyć domyślnego identyfikatora SSID do połączenia komputera z projektorem przez bezprzewodową sieć LAN (strona 15). Chcąc ustanowić połączenie, należy kliknąć przycisk zamykania w prawym górnym rogu okna aplikacji Wireless Connection 3. Instalowanie aplikacji Wireless Connection 3 na drugim i na kolejnym komputerze Można użyć kreatora tokenów aplikacji Wireless Connection 3, aby zainstalować Wireless Connection 3 na pamięci USB. Następnie można podłączyć pamięć USB do portu USB dowolnego komputera i uruchomić stamtąd Wireless Connection 3. Oznacza to, że nie ma konieczności instalacji Wireless Connection 3 z płyty CD-ROM na każdym komputerze, który zostanie podłączony do projektora po bezprzewodowej sieci LAN. Więcej informacji znajduje się w rozdziale Używanie kreatora tokenów (strona 37). 10

11 Nawiązywanie bezprzewodowego połączenia LAN pomiędzy projektorem a komputerem W tym rozdziale opisano w jaki sposób można ustanowić bezprzewodowe połączenie LAN pomiędzy projektorem, a komputerem przy domyślnym ustawieniu Wireless w projektorze. Aplikacja Wireless jest jedną z wbudowanych aplikacji projektora. Umożliwia ona ustanowienie bezprzewodowego połączenia LAN pomiędzy projektorem a komputerem oraz wyświetlanie danych z komputera. Bezprzewodowe połączenie LAN i projekcja danych Poniżej pokazano procedurę wyświetlania danych z komputera, kiedy aplikacja Bezprzewodowy projektor jest skonfigurowana w domyślny sposób. Wciśnij przycisk [INPUT] na projektorze, aby wyświetlić ekran Wireless. Na komputerze uruchom aplikację Wireless Connection 3. Na komputerze wprowadź kod logowania. Nawiąż bezprzewodowe połączenie LAN pomiędzy projektorem a komputerem i wyświetl ekran komputera przez projektor. Domyślnie projektor wykonuje bezprzewodowe połączenia LAN używając protokołu bezpieczeństwa WPA-PSK AES, aby zapewnić stosunkowo bezpieczną komunikację bezprzewodową. Dane przesyłane pomiędzy projektorem i komputerem są szyfrowane w oparciu o wbudowane hasło zabezpieczające i kod logowania. Można zmienić system zabezpieczeń i hasło. Okresowa zmiana hasła zabezpieczającego zapewnia, że nikt nieuprawniony nie włamie się do komputera lub projektora. Więcej informacji w rozdziale Konfigurowanie ustawień bezpieczeństwa dla bezprzewodowego połączenia LAN (strona 18). 11

12 O aplikacji Bezprzewodowy projektor Bezprzewodowy projektor jest jedną z wbudowanych aplikacji projektora. Umożliwia ona ustanowienie bezprzewodowego połączenia LAN pomiędzy projektorem a komputerem oraz wyświetlanie danych z komputera. Aby wykonać bezprzewodową projekcję Naciśnij przycisk [INPUT], aby wybrać Wireless jako źródło sygnału wejściowego. Umożliwi to bezprzewodową projekcję. Jeżeli pomiędzy projektora a komputerem nie nawiązano bezprzewodowego połączenia LAN, wyświetlany będzie ekran czuwania aplikacji bezprzewodowy projektor. Ekran czuwania aplikacji Bezprzewodowy projektor Ekran czuwania aplikacji Bezprzewodowy projektor wyświetla opisane poniżej informacje. Wyświetlany element LOGIN CODE SSID Server IP Channel Security Informacje na temat identyfikatora SSID, adresu IP oraz innych terminów można znaleźć w rozdziale Ustawienia strony administracyjnej (strona 36). Opis Jest to czterocyfrowy kod, jakie trzeba wprowadzić, aby nawiązać bezprzewodowe połączenie LAN pomiędzy projektorem a komputerem przy domyślnych ustawieniach aplikacji Bezprzewodowy projektor. Po każdym włączeniu projektora numer jest aktualizowany. Bieżący identyfikator SSID projektora. Aktualny adres IP projektora. Aktualny numer kanału projektora. Aktualne ustawienia bezpieczeństwa projektora. 12

13 Wireless Connection 3 Aplikacja Wireless Connection 3 jest to oprogramowanie sterujące dla komputera podłączonego do projektora przez bezprzewodową sieć LAN. Aby uruchomić Wireless Connection 3 Aby uruchomić na komputerze aplikację Wireless Connection 3, należy wykonać jedną z poniższych operacji. Dwukrotnie kliknąć ikonę na pulpicie Windows. W menu Start systemu Windows należy wybrać [Wszystkie programy] - [CASIO] - [Wireless Connection 3]. Jeżeli komputer pracuje w systemie Windows Vista lub Windows 7, uruchomienie aplikacji Wireless Connection 3 spowoduje, że pojawi się komunikat Kontrola konta użytkownika. W takim przypadku należy kliknąć [Zezwalaj] lub [Tak]. Użycie kreatora tokenów do instalacji aplikacji Wireless Connection 3 na pamięci USB sprawia, że aplikację Wireless Connection 3 można uruchomić z pamięci USB. Więcej informacji znajduje się w rozdziale Używanie kreatora tokenów (strona 37). Okna aplikacji Wireless Connection 3 Na poniższej ilustracji widać okno, które pojawia się, gdy aplikacja Wireless Connection 3 jest uruchomiona. Poszukiwanie połączenia Przycisk menu funkcji Kod logowania Przycisk minimalizacji Przycisk zamykania Połączenie udane (połączony) Przyciski kontrolowania prezentacji Wskaźnik projekcji Połączenie nieudane We wszystkich trzech oknach dostępne są przyciski zamykania, minimalizacji oraz menu funkcji. 13

14 Aby wyświetlić pomoc aplikacji Wireless Connection 3 W oknie aplikacji Wireless Connection 3 należy kliknąć przycisk menu funkcji, a następnie w menu, które się pojawi kliknąć [Help]. Aby wyświetlić informacje o wersji aplikacji Wireless Connection 3 W oknie aplikacji Wireless Connection 3 należy kliknąć przycisk menu funkcji, a następnie w menu, które się pojawi kliknąć [About]. Aby zamknąć aplikację Wireless Connection 3 Wykonaj dowolną z poniższych operacji. W oknie aplikacji Wireless Connection 3 należy kliknąć przycisk menu funkcji, a następnie w menu, które się pojawi kliknąć [Exit]. Należy kliknąć przycisk zamykania w prawym górnym rogu okna Wireless Connection 3. Używanie domyślnego identyfikatora SSID do połączenia projektora z komputerem przez bezprzewodową sieć LAN W tym rozdziale wyjaśniono jak używać jednego z trzech domyślnych identyfikatorów SSID (casiolpj_default1, casiolpj_default2, casiolpj_default3) do nawiązywania bezprzewodowego połączenia LAN pomiędzy projektorem a komputerem. Domyślnie identyfikator SSID jest ustawiony na casiolpj_default1. Należy pamiętać, że przez bezprzewodową sieć LAN można wysyłać z komputera do projektora jedynie zawartość ekranu komputera. Sygnał dźwiękowy nie jest przesyłany. Jeżeli aplikacja Wireless Connection 3 jest używana w systemie Windows Vista lub Windows 7, nie należy wykonywać żadnych operacji, które pojawiają się w komunikacie Kontrola konta użytkownika (takich jak instalacja oprogramowania, podłączenie nowego sprzętu, itp.), gdy trwa bezprzewodowe połączenie pomiędzy komputerem a projektorem. 14

15 Aby użyć domyślnego identyfikatora SSID do połączenia komputera z projektorem przez bezprzewodową sieć LAN 1. Włącz projektor i poczekaj aż wskaźnik POWER/STANDBY zaświeci się na zielono. 2. Naciśnij przycisk [INPUT], aby wybrać Wireless jako źródło sygnału wejściowego. Spowoduje to wyświetlenie ekranu czuwania trybu bezprzewodowego. 3. Włącz komputer i uruchom system Windows. 4. Na komputerze uruchom aplikację Wireless Connection 3. Jeżeli komputer pracuje w systemie Windows Vista lub Windows 7, uruchomienie aplikacji Wireless Connection 3 spowoduje, że pojawi się komunikat Kontrola konta użytkownika. W takim przypadku należy kliknąć [Zezwalaj] lub [Tak]. W oknie aplikacji Wireless Connection 3 pojawi się komunikat Connecting. Jeżeli komputer pracuje w systemie Windows Vista lub Windows 7 i pojawi się okno dialogowe Określanie lokalizacji sieci, należy kliknąć okno dialogowe [Anuluj]. Gdy tylko aplikacja Wireless Connection 3 znajdzie projektor, pokaże się poniższe okno dialogowe. 5. Wprowadź nazwę użytkownika i kod logowania. Wprowadzona nazwa użytkownika będzie wyświetlana na ekranie projekcji. Nazw może zawierać do 20 znaków. W przypadku kodu logowania należy wprowadzić czterocyfrowy numer na ekranie czuwania aplikacji Bezprzewodowy projektor. 15

16 6. Po wprowadzeniu właściwych danych kliknij [OK]. Nastąpi nawiązanie bezprzewodowego połączenia LAN pomiędzy projektorem a komputerem i ekran komputera zostanie wyświetlony przez projektor. Poniżej pokazano okno aplikacji Wireless Connection 3, które pojawia się na ekranie komputera. Okno to nie jest widoczne na obrazie wyświetlanym przez projektor. Chcąc skonfigurować ustawienia bezpieczeństwa, należy odnieść się do rozdziału Konfigurowanie ustawień bezpieczeństwa dla bezprzewodowego połączenia LAN (strona 18). Informacje na temat procedury Wireless Connection 3 do jednoczesnego wyświetlania obrazów z wielu komputerów i wykonywania innych operacji można znaleźć w rozdziale Operacje dostępne przy bezprzewodowym połączeniu LAN (strona 25). 7. Aby zamknąć Wireless Connection 3, kliknij przycisk zamykania w prawym górnym rogu okna. Jeżeli pojawi się komunikat The projector is still projecting. OK to exit?, należy kliknąć [OK]. Nastąpi zamknięcie okna aplikacji Wireless Connection 3 i powrót wyświetlanego obrazu do ekranu czuwania aplikacji Bezprzewodowy projektor. Kiedy komputer znajdzie kilka projektorów, które można podłączyć, po komunikacie Connecting pojawi się okno dialogowe z listą projektorów. W takim przypadku należy wybrać identyfikator SSID projektora, który ma zostać podłączony, klikając najpierw projektor, a potem [OK]. Aby ponownie nawiązać bezprzewodowe połączenie LAN z projektorem skonfigurowanym za pomocą domyślnego identyfikatora SSID, gdy poprzednie połączenie zostało zakończone, należy wykonać od początku powyższą procedurę. Po każdym ponownym włączeniu projektora numer logowania jest aktualizowany. Oznacza to, że przy każdym połączeniu należy sprawdzać numer logowania. Skonfigurowanie ustawień bezpieczeństwa eliminuje potrzebę wprowadzania kodu logowania podczas nawiązywania bezprzewodowego połączenia LAN pomiędzy projektorem a komputerem. Po wprowadzeniu ciąg znaków stanowiących passphrase (lub klucz WEP) przy pierwszym połączeniu, nie będzie potrzeby wprowadzania go przy kolejnym połączeniu z tego samego komputera. 16

17 Nawiązywanie bezprzewodowego połączenia LAN z wielu komputerów Po ustanowieniu bezprzewodowego połączenia LAN pomiędzy projektorem a komputerem, można nawiązać połączenie z drugim, trzecim, a nawet czwartym komputerem. Procedura nawiązywania połączenia z drugim i kolejnym komputerem jest taka sama jak procedura od kroku 3 opisana w rozdziale Aby użyć domyślnego identyfikatora SSID do połączenia komputera z projektorem przez bezprzewodową sieć LAN (strona 15). Należy pamiętać, że zawartość ekranów kolejno podłączanych komputerów nie będzie pojawiała się automatycznie, jeżeli wyświetlana jest zawartość pierwszego komputera. Aby wyświetlać zawartość kolejnych podłączanych komputerów, należy kliknąć przycisk w oknie aplikacji Wireless Connection 3. Informacje na temat procedury Wireless Connection 3 do jednoczesnego wyświetlania obrazów z wielu komputerów i wykonywania innych operacji można znaleźć w rozdziale Operacje dostępne przy bezprzewodowym połączeniu LAN (strona 25). 17

18 Konfigurowanie ustawień bezpieczeństwa dla bezprzewodowego połączenia LAN Skonfigurowanie ustawień bezpieczeństwa zapobiega nieautoryzowanemu dostępowi do komputera lub projektora przez bezprzewodową sieć LAN. Ustawienia można skonfigurować na stronie administratora projektora, na którą można wejść przez przeglądarkę internetową komputera. W tym rozdziale wyjaśniono wyłącznie ustawienia bezpieczeństwa dla strony administratora systemu. Szczegółowy opis innych operacji na stronie administratora znajduje się w rozdziale Operacje i ustawienia na stronie administracyjnej (strona 32). Ustawienia bezpieczeństwa W celu skonfigurowania ustawień bezpieczeństwa należy najpierw ustanowić połączenie pomiędzy projektorem a komputerem przez bezprzewodową sieć LAN. Informacje na temat nawiązywania połączenia pomiędzy komputerem a projektorem, który nie ma skonfigurowanych ustawień bezpieczeństwa znajdują się w rozdziale Używanie domyślnego identyfikatora SSID do połączenia projektora z komputerem przez bezprzewodową sieć LAN (strona 14). Nawiązywanie bezprzewodowego połączenia LAN pomiędzy projektorem a komputerem. Na komputerze należy zalogować się na stronę administracyjną projektora. Na stronie administracyjnej systemu należy wybrać Setup, a następnie Wireless Setup i skonfigurować poniższe ustawienia. Nowy identyfikator SSID projektora. Protokół bezpieczeństwa (WPA-PSK, WPA2-PSK lub WEP). Wprowadź hasło (lub klawisz WEP). Zastosowanie (zarejestrowanie) powyższych ustawień w projektorze. (W tym momencie bezprzewodowe połączenie LAN pomiędzy projektorem a komputerem zostanie zakończone.) Należy kliknąć przycisk Wireless Connection 3 [Reconnect]. W oknie dialogowy, które się pojawi należy wprowadzić hasło (lub klawisz WEP). Zostanie nawiązane bezprzewodowe połączenie LAN z ustawieniami bezpieczeństwa zgodnymi z wybranym protokołem. 18

19 Konfigurowanie ustawień bezpieczeństwa W tym rozdziale opisano procedurę logowania się z komputera na stronę administracyjną projektora i konfigurowania ustawień bezpieczeństwa bezprzewodowego połączenia LAN. Aby zalogować się na stronę administracyjną projektora 1. Wykonaj procedurę opisaną w rozdziale Aby użyć domyślnego identyfikatora SSID do połączenia komputera z projektorem przez bezprzewodową sieć LAN (strona 15) do kroku 6, aby nawiązać połączenie bezprzewodowe LAN pomiędzy projektorem a komputerem. 2. W oknie aplikacji Wireless Connection 3 kliknij przycisk menu funkcji, a następnie w menu, które się pojawi kliknij [Admin Screen]. Przycisk menu funkcji Uruchomi się przeglądarka internetowa komputera i wyświetli się strona administracyjna. 3. Kliknij System Admin. Pojawi się ekran wprowadzania hasła, gdzie należy wprowadzić hasło. Początkowe hasło domyślne to admin. 19

20 4. Kliknij przycisk [Login]. Nastąpi zalogowanie na stronę administracyjną i wyświetli się monitor stanu. Ze względów bezpieczeństwa należy zmienić domyślne hasło logowania na stronę administracyjną systemu. Więcej informacji znajduje się w rozdziale Aby zmienić hasło logowania do strony administracyjnej (strona 32). Aby wylogować się ze strony administracyjnej projektora Kliknij Logout w prawym górnym rogu strony administracyjnej. Nastąpi powrót do głównego ekranu strony administracyjnej. 20

21 Aby skonfigurować ustawienia bezpieczeństwa 1. Wykonaj procedurę opisaną w rozdziale Aby zalogować się na stronę administracyjną projektora (strona 19), aby zalogować się na stronę administracyjną. 2. Kliknij Setup, aby wyświetlić ekran z ustawieniami strony administracyjnej. Do skonfigurowania ustawień bezpieczeństwa wystarczy zmiana tylko trzech zaznaczonych powyżej ustawień. W tym momencie nie należy zmieniać innych elementów dostępnych na ekranie. Szczegółowy opis innych ustawień i operacji na stronie administracyjnej znajduje się w rozdziale Operacje i ustawienia na stronie administracyjnej (strona 32). 3. Wprowadź identyfikator SSID. Do pola formularza SSID można wpisać do 24 znaków. Nie należy jednak używać nazwy _default1, _default2, _default3, _mobishow1, _mobishow2 lub _mobishow3 ponieważ są one zarezerwowane przez projektor. 4. Wybierz protokół bezpieczeństwa. Kliknij przycisk [ ] na prawo od pola Security i wybierz z listy żądany protokół bezpieczeństwa. Poniżej opisano poszczególne elementy listy. Security WPA-PSK TKIP WPA-PSK AES WPA2-PSK TKIP WPA2-PSK AES WEP ASCII 64bit WEP ASCII 128bit WEP Hex 64bit WEP Hex 128bit Off Oznacza to: Komunikacja w oparciu o szyfrowanie WPA-PSK. TKIP i AES to protokoły szyfrowania. WPA (Wi-Fi Protected Access) to funkcja bezpieczeństwa do szyfrowania przesyłanych danych. WPA posługuje się automatycznie generowanym kluczem szyfrowania, który jest zmieniany co pewien określony czas, dając mocniejszą ochronę niż WEP. Komunikacja w oparciu o szyfrowanie WPA2-PSK. TKIP i AES to protokoły szyfrowania. WPA2 to nowy standard WPA. Komunikacja w oparciu o szyfrowanie WEP. ASCII 64bit, ASCII 128bit, Hex 64bit i Hex 128bit to formaty znaków klucza WEP wprowadzonego w kroku 5. WEP (Wired Equivalent Privacy) to funkcja bezpieczeństwa, która używa ciągu znaków zwanego WEP key, który służy do szyfrowania danych i ochrony przed nieautoryzowanym dostępem do komunikacji bezprzewodowej. Wyłącza zabezpieczenia sieci bezprzewodowej LAN i komunikacja nie jest szyfrowana. 21

22 5. Wprowadź hasło (lub klawisz WEP). Hasło lub klucz WEP wprowadzane do okna tekstowego Passphrase/WEP Key zależy od protokołu bezpieczeństwa wybranego w kroku 4. Security WPA-PSK TKIP WPA-PSK AES WPA2-PSK TKIP WPA2-PSK AES WEP ASCII 64bit WEP ASCII 128bit WEP Hex 64bit WEP Hex 128bit Off Ciąg znaków Należy wprowadzić hasło WPA-PSK lub WPA2-PSK. Hasło musi mieć minimalnie osiem a maksymalnie 63 jednobitowych znaków lub wartość szesnastkową do 64 cyfr. Przykład: MyKey123 (osiem jednobitowych znaków) AAAABBBBCCCCDDDDEEEEFFFF (64 cyfrowa wartość szesnastkowa) Należy wprowadzić pięć jednobitowych alfanumerycznych znaków jako klucz WEP. Przykład: MyKey Należy wprowadzić 13 jednobitowych alfanumerycznych znaków jako klucz WEP. Przykład: MyKey Należy wprowadzać 10-cyfrową wartość szesnastkową jako klucz WEP. Przykład: 11AA22BB33 Należy wprowadzać 26-cyfrową wartość szesnastkową jako klucz WEP. Przykład: AABBCC Nic nie trzeba wprowadzać. Wprowadzony ciąg znaków będzie wymagany przy nawiązywaniu bezprzewodowego połączenia LAN pomiędzy projektorem korzystającym z ustawień bezpieczeństwa a komputerem. Nie wolno zapomnieć wprowadzonego ciągu znaków. Jeżeli ciąg znaków zostanie zapisany, należy uważać, aby go nie zgubić lub aby nie wpadł w niepowołane ręce. 6. Po skonfigurowaniu żądanych ustawień kliknij [Apply]. Nowe ustawienia bezpieczeństwa projektora zostaną zastosowane a połączenie bezprzewodowe LAN pomiędzy projektorem a komputerem zostanie zakończone. W tym momencie projektor będzie wyświetlał ekran czuwania aplikacji Bezprzewodowy projektor. Informacje na temat nawiązywania połączenia pomiędzy projektorem a komputerem po skonfigurowaniu ustawień bezpieczeństwa znajdują się w rozdziale Nawiązywanie bezprzewodowego połączenia LAN po skonfigurowaniu ustawień bezpieczeństwa (strona 23). Wybór opcji Off dla ustawień bezpieczeństwa w poniższej procedurze spowoduje, że komunikacja danych pomiędzy projektorem a komputerem przez bezprzewodową sieć LAN będzie odbywała się bez szyfrowania. Zaleca się nie używanie ustawienia Off z wyjątkiem sytuacji, gdy istnieje absolutna pewność, że bezprzewodowa komunikacja jest bezpieczna. 22

23 Nawiązywanie bezprzewodowego połączenia LAN po skonfigurowaniu ustawień bezpieczeństwa Procedury opisane w tym rozdziale rozpoczynają się od momentu, w którym pojedynczy projektor wyświetla ekran czuwania aplikacji Bezprzewodowy projektor po skonfigurowaniu ustawień bezpieczeństwa. Zakłada się również, że po skonfigurowaniu ustawień komputer został ponownie uruchomiony. Aby ustanowić bezprzewodowe połączenie LAN między projektorem a komputerem po skonfigurowaniu ustawień bezpieczeństwa 1. Na komputerze uruchom aplikację Wireless Connection 3. W oknie aplikacji Wireless Connection 3 pojawi się komunikat Connecting. Gdy tylko aplikacja Wireless Connection 3 znajdzie projektor, pokaże się poniższe okno dialogowe. 2. W polu formularza Passphrase/WEP Key i Confirm wpisz hasło (lub klucz WEP) zarejestrowane dla projektora. Należy wprowadzić ten sam ciąg znaków co w kroku 5 procedury Aby skonfigurować ustawienia bezpieczeństwa (strona 21). 3. Po wprowadzeniu właściwych danych kliknij [OK]. Nastąpi nawiązanie bezprzewodowego połączenia LAN pomiędzy projektorem a komputerem i ekran komputera zostanie wyświetlony przez projektor. Szczegółowe informacje na temat dalszych operacji w programie Wireless Connection 3, patrz Operacje dostępne przy bezprzewodowym połączeniu LAN (strona 25). 23

24 Podczas nawiązywania jednoczesnego bezprzewodowego połączenia LAN pomiędzy pojedynczym projektorem a kilkoma komputerami należy użyć tej samej procedury co dla drugiego i następnych komputerów. Szczegółowe informacje na temat operacji wymaganych do projekcji z poszczególnych podłączonych komputerów, patrz Operacje dostępne przy bezprzewodowym połączeniu LAN (strona 25). Kiedy komputer znajdzie kilka projektorów, które można podłączyć, po komunikacie Connecting pojawi się okno dialogowe z listą projektorów. W takim przypadku należy wybrać identyfikator SSID projektora, który ma zostać podłączony, klikając najpierw projektor, a potem [OK]. Nawiązywanie bezprzewodowego połączenia LAN z drugim i kolejnym komputerem po skonfigurowaniu ustawień bezpieczeństwa Po wykonaniu procedury opisanej w Aby ustanowić bezprzewodowe połączenie LAN między projektorem a komputerem po skonfigurowaniu ustawień bezpieczeństwa (strona 23), aplikacja Wireless Connection 3 zapamiętuje hasło (lub klucz WEP) wprowadzone przy nawiązywaniu połączenia. Po następnym włączeniu podłączonego projektora i uruchomieniu na komputerze aplikacji Wireless Connection 3 wystarczy kliknąć w oknie dialogowym [OK], aby nawiązać bezprzewodowe połączenie LAN pomiędzy projektorem i komputerem. Nawiązywanie bezprzewodowego połączenia LAN, gdy ustawienia bezpieczeństwa są wyłączone Uruchomienie na komputerze aplikacji Wireless Connection 3, gdy w ustawieniach bezpieczeństwa projektora w procedurze opisanej w rozdziale Aby skonfigurować ustawienia bezpieczeństwa (strona 21) wybrano Off, powoduje, że pojawia się komunikat Connecting i nawiązane zostaje bezprzewodowe połączenie LAN oraz rozpoczyna się projekcja zawartości ekranu komputera. 24

25 Operacje dostępne przy bezprzewodowym połączeniu LAN W tym rozdziale wyjaśniono operacje, które można wykonać po nawiązaniu bezprzewodowego połączenia LAN pomiędzy projektorem a komputerem. Większość z tych operacji jest wykonywana za pomocą aplikacji Wireless Connection 3. Przycisk menu funkcji Kod logowania Przycisk minimalizacji Przycisk zamykania Przycisk projekcji 1-ekranowej Przycisk projekcji 4-ekranowej (1 / 2 / 3 / 4) Wskaźnik projekcji Przycisk zatrzymania projekcji Przycisk wstrzymania Okno aplikacji Wireless Connection 3 Operacje podczas projekcji Aplikacja Bezprzewodowy projektor posiada dwie opcje projekcji: 1-ekranowa projekcja do wyświetlania pełnoekranowego obrazu z ekranu pojedynczego komputera i 4-ekranowa projekcja, która dzieli ekran projekcji na cztery części, aby jednocześnie wyświetlać obrazy z czterech komputerów. 1-ekranowa projekcja 4-ekranowa projekcja Współczynnik kształtu obrazu podczas projekcji jest zawsze ustawiona na Normal, dzięki czemu współczynnik kształtu sygnału wejściowego jest utrzymany. Tego ustawienia nie można zmienić. 25

26 Rozpoczynanie i zatrzymywanie projekcji z komputera podłączonego przez bezprzewodową sieć LAN Uruchamianie 1-ekranowej projekcji Na komputerze, z którego ma się odbywać 1-ekranowa projekcja należy kliknąć przycisk w oknie aplikacji Wireless Connection 3. Przycisk zmieni się na i rozpocznie się 1-ekranowa projekcja z komputera. Wykonanie tej operacji w trakcie trwania projekcji z innego komputera spowoduje, że bieżąca projekcja zostanie anulowana i nastąpi przełączenie na projekcję z komputera, na którym wykonano tą operację. Bezprzewodowe połączenie LAN pomiędzy projektorem a komputerem, którego projekcja została anulowana, będzie utrzymane. Wstrzymywanie 1-ekranowej projekcji Na komputerze, na którym ma zostać wstrzymana 1-ekranowa projekcja należy kliknąć przycisk w oknie aplikacji Wireless Connection 3. Po naciśnięciu przycisku nastąpi wstrzymanie projekcji a przycisk zmieni się na. Aby wznowić projekcję, należy ponownie kliknąć przycisk. Zatrzymywanie 1-ekranowej projekcji Na komputerze, na którym ma zostać zatrzymana 1-ekranowa projekcja należy kliknąć przycisk oknie aplikacji Wireless Connection 3. Nastąpi zatrzymanie 1-ekranowej projekcji z komputera i wyświetli się ekran czuwania aplikacji Bezprzewodowy projektor. w W tym czasie bezprzewodowe połączenie LAN pomiędzy projektorem a komputerem, którego projekcja została zatrzymana, będzie utrzymane, a więc kliknięcie przycisku spowoduje ponowne uruchomienie 1-ekranowej projekcji. Aby nawiązać bezprzewodowe połączenie LAN pomiędzy projektorem i wieloma komputerami oraz przełączać 1-ekranowe projekcje 1. Nawiąż bezprzewodowe połączenie LAN pomiędzy projektorem a pierwszym komputerem. Rozpocznie się 1-ekranowa projekcja z pierwszego komputera. 2. Nawiąż bezprzewodowe połączenie LAN pomiędzy tym samym projektorem a innymi komputerami. Nawet jeżeli nastąpi podłączenie do innych komputerów, 1-ekranowa projekcja z pierwszego komputera będzie utrzymana. 3. Na drugim lub na jednym z kolejnych komputerów kliknij przycisk w oknie aplikacji Wireless Connection 3. 1-ekranowa projekcja z pierwszego komputera zostanie przerwana i nastąpi przełączenie na 1-ekranową projekcję z komputera, na którym kliknięto przycisk. Następnie należy kliknąć przycisk w oknie aplikacji Wireless Connection 3 na dowolnym podłączonym komputerze, aby przełączyć się na 1-ekranową projekcję z tego komputera. 26

27 Aby jednocześnie wyświetlić obraz z czterech komputerów (4-ekranowa projekcja) 1. Nawiąż bezprzewodowe połączenie LAN pomiędzy projektorem a pierwszym komputerem, a następnie kliknij przycisk. W lewym górnym rogu 4-ekranowej projekcji wyświetlony zostanie ekran z pierwszego komputera. Przycisk zmieni się na, pokazując, że w lewym górnym rogu ekranu trwa projekcja. 2. Nawiąż bezprzewodowe połączenie LAN pomiędzy projektorem a drugim komputerem, a następnie kliknij przycisk. W prawym górnym rogu 4-ekranowej projekcji wyświetlony zostanie ekran z drugiego komputera. 3. Nawiąż bezprzewodowe połączenie LAN z trzecim i czwartym komputerem, a następnie kliknij przyciski i. W dolnym lewym rogu 4-ekranowej projekcji wyświetlony zostanie ekran z trzeciego komputera, a w dolnym prawym rogu wyświetlony zostanie ekran z czwartego komputera. Jednoczesne bezprzewodowe połączenia LAN obsługują do 32 komputerów z pojedynczym projektorem. Jednoczesne można wyświetlać ekrany z maksymalnie czterech komputerów podłączonych przez bezprzewodową sieć LAN. Naciśnięcie przycisku,, lub na komputerze podłączonym do komputera przez bezprzewodową sieć LAN w trybie projekcji 4-ekranowej spowoduje, że rozpocznie się 4-ekranowa projekcja z tego komputera. Położenie obrazu projekcyjnego z komputera zależy od klikniętego przycisku. Jeżeli w danym położeniu, odpowiadającym wciśniętemu przyciskowi, odbywa się projekcja, to bieżąca projekcja zostanie anulowana. Jednak bezprzewodowe połączenie LAN pomiędzy projektorem a komputerem, którego projekcja została anulowana, będzie utrzymane. Kliknięcie przycisku podczas 4-ekranowej projekcji na komputerze podłączonym do projektora przez bezprzewodową sieć LAN spowoduje przełączenie na 1-ekranową projekcję z tego komputera. Bezprzewodowe połączenia LAN pomiędzy projektorem a komputerami, których projekcja została anulowana, będzie utrzymane. Wstrzymywanie i zatrzymywanie projekcji z komputera podczas 4-ekranowej projekcji Kliknięcie przycisku na dowolnym komputerze, który wyświetla w trybie 4-ekranowej projekcji powoduje wstrzymanie projekcji wyłącznie z tego komputera. Projekcja z pozostałych komputerów pozostaje niezmieniona. Kliknięcie przycisku na dowolnym komputerze, który wyświetla w trybie 4-ekranowej projekcji powoduje zatrzymanie projekcji wyłącznie z tego komputera. Projekcja z pozostałych komputerów pozostaje utrzymana. Kiedy jeden komputer pracuje w trybie 4-ekranowej projekcji, naciśnięcie przycisku spowoduje zatrzymanie 4-ekranowej projekcji i wyświetlenie ekranu czuwania aplikacji Bezprzewodowy projektor. 27

28 Wyświetlanie nazwy użytkownika na ekranie projekcyjnym Naciśnięcie klawisza [f] na pilocie projektora spowoduje wyświetlenie nazwy użytkownika danego komputera na ekranie projekcyjnym. W przypadku 4-ekranowej projekcji nazwa wyświetlana będzie w obszarze, w którym wyświetlany jest obraz z danego komputera. Po wciśnięciu klawisza nazwa użytkownika jest wyświetlana przez około pięć sekund. Inne operacje Ponowne nawiązywanie bezprzewodowego połączenia LAN Po zakończeniu bezprzewodowego połączenia LAN pomiędzy projektorem a komputerem można ponownie nawiązać połączenie z tym samym projektorem lub podłączyć się do innego projektora. W oknie aplikacji Wireless Connection 3 należy kliknąć przycisk menu funkcji, a następnie w menu, które się pojawi kliknąć [Server Search]. Komputer zakończy bieżące bezprzewodowe połączenie LAN i rozpocznie wyszukiwanie projektora, do którego może się podłączyć. Informacje o projektorze W oknie aplikacji Wireless Connection 3 należy kliknąć przycisk menu funkcji, a następnie w menu, które się pojawi kliknąć [Info]. Wyświetli się okno dialogowe z informacjami na temat aktualnie podłączonego projektora. Wybór priorytetu szybkości wyświetlania lub priorytetu rozdzielczości projekcji Podczas wyświetlania przez bezprzewodowe połączenie LAN można skonfigurować projektor w taki sposób, aby nadawał priorytet albo szybkości wyświetlania, albo rozdzielczości. Aby wybrać priorytet szybkości wyświetlania albo priorytet rozdzielczości projekcji 1. W oknie aplikacji Wireless Connection 3 kliknij przycisk menu funkcji, a następnie w menu, które się pojawi kliknij [Projection Setting]. 2. W podmenu, które się pojawi kliknij High-speed lub High-resolution. High-speed : To ustawienie nadaje większy priorytet szybkości wyświetlania (ilości klatek na sekundę) niż rozdzielczości. Rozdzielczość obrazu (gradacje) przy tym ustawieniu ma kolor 16-bitowy. High-resolution : To ustawienie nadaje większy priorytet rozdzielczości niż szybkości wyświetlania. Rozdzielczość obrazu (gradacje) przy tym ustawieniu ma kolor 32-bitowy. 28

29 Kończenie bezprzewodowego połączenia LAN Do zakończenia bezprzewodowego połączenia LAN pomiędzy projektorem a komputerem należy użyć aplikacji Wireless Connection 3. Należy kliknąć przycisk zamykania w prawym górnym rogu okna Wireless Connection 3. Przywracanie aplikacji Wireless Connection 3 do ustawień domyślnych Wykonanie poniższej procedury powoduje, że hasło/klucz WEP aktualnie zarejestrowane w komputerze, na którym uruchomiona jest aplikacja Wireless Connection 3 powraca do ustawień domyślnych. Aby przywrócić aplikację Wireless Connection 3 do ustawień domyślnych 1. W oknie aplikacji Wireless Connection 3 należy kliknąć przycisk menu funkcji, a następnie w menu, które się pojawi kliknąć [Initialize]. Pojawi się poniższe okno dialogowe z monitem o potwierdzenie. 2. Kliknij [OK], aby zatwierdzić wybór lub [Cancel], aby anulować operację. 29

30 Konfigurowanie ustawień aplikacji Bezprzewodowy projektor Do skonfigurowania opisanych poniżej ustawień aplikacji Bezprzewodowy projektor można użyć menu konfiguracyjnego. Nazwa ustawienia Change wireless connection Initialize Wireless Setup Opis Przełącza ustawienie SSID projektora na jeden z sześciu domyślnych identyfikatorów SSID. Przywraca wszystkie ustawienia bezprzewodowe do ustawień fabrycznych. Zaawansowane ustawienia bezprzewodowego połączenia LAN projektora (konfiguracja połączenia, ustawienia bezpieczeństwa, itp.) można skonfigurować z pomocą strony administracyjnej, do której można uzyskać dostęp z komputera aktualnie podłączonego do projektora przez bezprzewodową sieć LAN. Więcej informacji znajduje się w rozdziale Operacje i ustawienia na stronie administracyjnej (strona 32). Aby przełączać pomiędzy identyfikatorami SSID Ta procedura służy wyłącznie do zmiany jednego domyślnego identyfikatora SSID na inny domyślny identyfikator SSID. Jeżeli aktualny identyfikator SSID lub zmieniany SSID nie jest jednym z sześciu domyślnych identyfikatorów SSID, do jego zmiany należy skorzystać ze strony administracyjnej projektora. Więcej szczegółów w rozdziale Aby skonfigurować ustawienia sieciowe projektora i ustawienia bezprzewodowego LAN (strona 34). 1. Kiedy wyświetlana jest aplikacja Bezprzewodowy projektor należy nacisnąć klawisz [MENU]. 2. Użyj klawisza [ ], aby podświetlić Wireless, a następnie naciśnij klawisz [ENTER]. 3. Użyj klawisza [ ], aby podświetlić Change wireless connection, a następnie naciśnij klawisz [ENTER]. Wyświetli się okno dialogowe jak na ilustracji poniżej, w którym można zmienić połączenie bezprzewodowe. 30

31 Każda nazwa połączenia pojawiająca się w oknie dialogowym odpowiada danemu identyfikatorowi SSID. Nazwa połączenia Wireless Connection 1 Wireless Connection 2 Wireless Connection 3 MobiShow Connection 1 MobiShow Connection 2 MobiShow Connection 3 SSID casiolpj_default1 casiolpj_default2 casiolpj_default3 casiolpj_mobishow1 casiolpj_mobishow2 casiolpj_mobishow3 Więcej szczegółowych informacji na temat MobiShow znajduje się w rozdziale Projekcja z urządzenia mobilnego za pomocą MobiShow (strona 39). 4. Użyj klawiszy [ ] i [ ], aby podświetlić język, który chcesz wybrać, a następnie naciśnij klawisz [ENTER]. Pojawi się okno dialogowe Do you want to change the wireless connection?. 5. Naciśnij klawisz [ ], aby podświetlić Yes, a następnie naciśnij klawisz [ENTER]. Połączenie bezprzewodowe należy zrestartować, aby zmiany zostały wprowadzone, co spowoduje, że wyświetlany obraz zgaśnie. Zanim bezprzewodowy ekran zostanie ponownie wyświetlony może minąć trochę czasu. Aby uruchomić konfigurację ustawień bezprzewodowych 1. Kiedy wyświetlana jest aplikacja Bezprzewodowy projektor należy nacisnąć klawisz [MENU]. 2. Użyj klawisza [ ], aby podświetlić Wireless, a następnie naciśnij klawisz [ENTER]. 3. Użyj klawisza [ ], aby podświetlić Initialize Wireless Setup, a następnie naciśnij klawisz [ENTER]. Spowoduje to pojawienie się okna dialogowego Initialize the Wireless setup?. 4. Naciśnij klawisz [ ], aby podświetlić Yes, a następnie naciśnij klawisz [ENTER]. Przywróci to wszystkie ustawienia sieciowe projektora (wszystkie ustawienia na stronie administracyjnej) do początkowych ustawień domyślnych. Więcej szczegółów w rozdziale Ustawienia strony administracyjnej (strona 36). 31

32 Operacje i ustawienia na stronie administracyjnej Kiedy projektor jest podłączony do komputera przez bezprzewodową sieć LAN, można użyć przeglądarki internetowej komputera, aby uzyskać dostęp do strony administracyjnej projektora. Strona administracyjna może zostać użyta do konfigurowania ustawień połączenia bezprzewodowego LAN z poziomu komputera. Operacje na stronie administracyjnej Aby wykonywać poniższe operacje należy zalogować się w komputerze na stronę administracyjną projektora. Informacje na temat logowania znajdują się w procedurze od kroku 2 opisanej w rozdziale Aby zalogować się na stronę administracyjną projektora (strona 19). Konfiguracja ustawień Na stronie administracyjnej można skonfigurować następujące ustawienia. Hasło logowania Ustawienia sieci (ustawienie IP, ustawienie DHCP) Ustawienia bezprzewodowego połączenia LAN (głównie ustawienia bezpieczeństwa) Aby zmienić hasło logowania do strony administracyjnej 1. Nawiąż bezprzewodowe połączenie LAN pomiędzy projektorem a komputerem i zaloguj się z projektora na stronę administracyjną. 2. Kliknij Change Password. Wyświetli się ekran zmiany hasła. 32

33 3. Wprowadź nowe hasło do pól formularza New Password i Reinput Password. Hasło może zawierać do ośmiu znaków. Hasło będzie potrzebne przy następnym logowaniu do strony administracyjnej. Nie wolno zapomnieć wprowadzonego hasła. Jeżeli hasło zostanie zapisane, należy uważać, aby go nie zgubić lub aby nie wpadło w niepowołane ręce. Jeżeli znaki wprowadzone do dwóch pól formularza nie będą identyczne, po kliknięciu [Apply] w następnym kroku procedury pojawi się widoczne poniżej okno dialogowe. W takim przypadku należy kliknąć [OK] i wprowadzić prawidłowe hasło do obu pól tekstowych. 4. Po wprowadzeniu właściwych danych kliknij [OK]. Nowe hasło zostanie zapisane. Nowe hasło będzie potrzebne przy następnym logowaniu do strony administracyjnej. 5. Aby wylogować się ze strony administracyjnej, kliknij Logout. 33

34 Aby skonfigurować ustawienia sieciowe projektora i ustawienia bezprzewodowego LAN 1. Nawiąż bezprzewodowe połączenie LAN pomiędzy projektorem a komputerem i zaloguj się z projektora na stronę administracyjną. 2. Kliknij Setup, aby wyświetlić ekran z ustawieniami strony administracyjnej. 3. Zmień ustawienie wprowadzając wartość lub wybierając opcję. Informacje na temat konfiguracji bezprzewodowego połączenia LAN (SSID, bezpieczeństwo, hasło/klucz WEP), patrz Aby skonfigurować ustawienia bezpieczeństwa (strona 21). Szczegóły dotyczące znaczenia, zakresu ustawień i innych informacji o ustawieniach na ekranie Setup, patrz Ustawienia strony administracyjnej (strona 36). 4. Po skonfigurowaniu żądanych ustawień kliknij [Apply]. Nowe ustawienia zostaną zastosowane. Połączenie pomiędzy projektorem a komputerem zostanie zakończone. W razie konieczności należy ponownie połączyć się z projektorem z poziomu komputera. 34

35 Przywracanie wszystkich ustawień strony administracyjnej do ustawień domyślnych Ta operacja przywraca wszystkie ustawienia strony administracyjnej do początkowych ustawień fabrycznych. Więcej informacji na temat ustawień domyślnych znajduje się w rozdziale Ustawienia strony administracyjnej (strona 36). W ramach tej procedury nazwa użytkownika oraz hasło/klucz WEP zapisane na komputerze przez aplikację Wireless Connection 3 nie są przywracane do ustawień domyślnych. Aby przywrócić domyślne ustawienia strony administracyjnej 1. Nawiąż bezprzewodowe połączenie LAN pomiędzy projektorem a komputerem i zaloguj się z projektora na stronę administracyjną. 2. Kliknij Restore Factory Defaults. Zostanie wyświetlony poniższy ekran. 3. Aby przywrócić ustawienia do wartości domyślnych, kliknij [Apply]. Ustawienia zostaną wyzerowane a połączenie bezprzewodowe LAN pomiędzy projektorem a komputerem zostanie zakończone. W tym momencie projektor będzie wyświetlał ekran czuwania aplikacji Bezprzewodowy projektor. 35

36 Ustawienia strony administracyjnej System Admin > Setup Settings Nazwa ustawienia IP Setup IP Address Określa adres IP projektora. Ustawienie domyślne: Subnet Mask Opis Określa wartość maski podsieci, która precyzuje zakres adresu IP podsieci, do której należy projektor. Ustawienie domyślne: DHCP Setup Auto/Disable Określa jaki adres IP powinien być automatycznie przypisany do komputera podłączonego do projektora przez bezprzewodową sieć LAN. Auto przypisuje adres IP automatycznie a Disable wyłącza automatyczne przypisywanie adresu. Ustawienie domyślne: Auto Starting IP Address Ending IP Address Określa początkowy numer zakresu adresów IP, które są automatycznie przydzielane komputerom. Ustawienie jest dostępne wyłącznie, gdy w ustawieniu DHCP Auto/Disable wybrano Auto. Ustawienie domyślne: Określa końcowy numer zakresu adresów IP, które są automatycznie przydzielane komputerom. Ustawienie jest dostępne wyłącznie, gdy w ustawieniu DHCP Auto/ Disable wybrano Auto. Ustawienie domyślne: Wireless Setup SSID Identyfikator sieci bezprzewodowej. Zazwyczaj określa się go jako SSID, ESS-ID lub nazwa sieci. Można wprowadzić do 24 jednobitowych znaków alfanumerycznych. Ustawienie domyślne: casiolpj_default1 (casiolpj_default2 oraz casiolpj_default3 są także wbudowane w projektor.) SSID Broadcast Channel Security Show User Name Display Passphrase/WEP Key IEEE n Channel Width Określa czy rozsyłanie identyfikatora SSID ma być włączone czy nie. Ustawienie domyślne: Enable Określa kanał używany do komunikacji w sieci bezprzewodowej. Ustawienie Auto powoduje automatyczny wybór kanału odpowiedniego dla aktualnego otoczenia komunikacyjnego. Aby określić numer kanału, należy wybrać numer kanału od 1 do 11 z listy, która pojawia się po kliknięciu przycisku [ ] po prawej stronie numeru kanału. Ustawienie domyślne: Auto Określa rodzaj protokołu bezpieczeństwa. Więcej informacji znajduje się w rozdziale Aby skonfigurować ustawienia bezpieczeństwa (strona 21). Ustawienie domyślne: WPA-PSK AES Określa hasło lub klucz WEP zgodne z protokołem zabezpieczeń wybranym w polu Security. Więcej informacji znajduje się w rozdziale Aby skonfigurować ustawienia bezpieczeństwa (strona 21). Określa czy standard IEEE n transmisji bezprzewodowej LAN ma być aktywny. Ustawienie domyślne: Enable Określa pasmo dla kanału IEEE n na 20MHz lub Auto. Ustawienie domyślne: 20MHz Określa czy nazwa użytkownika komputera powinna pojawiać się na ekranie projekcji, gdy projekcja rozpoczyna się z komputera podłączonego do projektora przez bezprzewodową sieć LAN. Ustawienie domyślne: On (Nazwa użytkownika wyświetlana.) System Admin > Change Password Nazwa ustawienia New Password Reinput password Opis Wprowadzanie nowego hasła przy logowaniu się na stronę administracyjną. Ustawienie domyślne: admin 36

37 Załącznik Używanie kreatora tokenów Można użyć kreatora tokenów aplikacji Wireless Connection 3, aby skopiować Wireless Connection 3 do pamięci USB. Po wykonaniu tej czynności można uruchomić aplikację Wireless Connection 3 na komputerze, gdzie ten program nie jest zainstalowany, wkładając po prostu pamięć USB (zwaną USB Token ) do portu USB komputera. Używanie tokenów USB jest zalecane jeżeli istnieje potrzeba podłączania wielu komputerów. Instalowanie aplikacji Wireless Connection 3 w pamięci USB Do instalacji wymagana jest pamięć USB o pojemności co najmniej 4 MB. Zaleca się używanie świeżo sformatowanej pamięci USB, która nie zawiera żadnych innych danych. Wykonanie poniższej procedury do instalacji aplikacji Wireless Connection 3 w pamięci USB powoduje utworzenie pliku autorun.inf (plik automatycznego uruchamiania aplikacji Wireless Connection 3) w katalogu głównym pamięci USB. Jeżeli w katalogu głównym pamięci USB znajduje się już plik o tej samej nazwie, to jego nazwa zostanie zmieniona przez zmianę rozszerzenia na.bak lub trzycyfrowy numeru (.001,.002, itp.). Aby zainstalować aplikację Wireless Connection 3 w pamięci USB Użycie poniżej procedury do instalacji programu Wireless Connection 3 w pamięci USB zmieni nazwę pamięci USB na USB Token a także zmieni jej ikonę na. 37

38 1. W oknie aplikacji Wireless Connection 3 należy kliknąć przycisk menu funkcji, a następnie w menu, które się pojawi kliknąć [Token Wizard]. Wyświetli się kreator tokenów. 2. Kliknij [Next>]. Wyświetli się ekran wyboru napędu USB. Jeżeli do komputera nie podłączono pamięci USB, pojawi się komunikat USB memory could not be detected.. W takim przypadku należy podłączyć pamięć USB i czekać aż nazwa napędu pamięci USB pojawi się w polu USB Drive. 3. Jeżeli do komputera podłączono kilka pamięci USB, kliknij przycisk [ ] na prawo od pola USB Drive i wybierz nazwę napędu, na którym chcesz zainstalować aplikację Wireless Connection Kliknij przycisk [Next>]. Aplikacja Wireless Connection 3 zostanie zainstalowana na wybranej pamięci USB. Po zakończeniu instalacji na ekranie pojawi się komunikat Wizard ended normally.. 5. Kliknij [Exit], aby zamknąć ekran kreatora tokenów. Aby użyć tokena USB do połączenia komputera z projektorem przez bezprzewodową sieć LAN Podłącz token USB do portu USB komputera, a następnie dwukrotnie kliknij w tokenie ikonę aplikacji Wireless Connection 3. Po uruchomieniu aplikacji Wireless Connection 3 można wykonywać te same operacje jak w przypadku aplikacji Wireless Connection 3 zainstalowanej na komputerze. Nie można używać kreatora tokenów, gdy aplikacja Wireless Connection 3 uruchamia się z tokena USB. 38

Bezprzewodowy modem-router G Instrukcja obsługi. PM01218pd F5D7634-4

Bezprzewodowy modem-router G Instrukcja obsługi. PM01218pd F5D7634-4 Bezprzewodowy modem-router G Instrukcja obsługi PM01218pd F5D7634-4 Spis treści Spis treści części 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 Wprowadzenie 1 Cechy produktu 2 Zalety sieci domowej 4 Zalety bezprzewodowej sieci

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i obsługi

Instrukcja instalacji i obsługi PL Instrukcja instalacji i obsługi PL PENTAGRAM Cerberus P6360 / P6361 / P6362 / P6363 / P6369 Najnowsze wersje instrukcji, sterowników i oprogramowania dostępne są na stronie www.pentagram.pl 2012-02-16

Bardziej szczegółowo

802.11n WiFi Repeater

802.11n WiFi Repeater 802.11n WiFi Repeater Podręcznik użytkownika 1 Spis treści 1 Wprowadzenie... 5 Konwencje zapisu 6 Cechy... 5 Wymagania urządzenia... 5 Korzystanie z tego dokumentu... 6 Konwencje typograficzne... 6 Komunikaty

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowy bramowy router kablowy/dsl Belkin

Bezprzewodowy bramowy router kablowy/dsl Belkin Bezprzewodowy bramowy router kablowy/dsl Belkin Podręcznik użytkownika F5D6230-3 Spis treści Wstęp............................................................ 1-3 Zaznajomienie się z routerem Belkin....................................

Bardziej szczegółowo

D-Link AirPlus Xtreme G+ DWL-2000AP+

D-Link AirPlus Xtreme G+ DWL-2000AP+ Szybki bezprzewodowy punkt dostępowy 2,4 GHz D-Link AirPlus Xtreme G+ DWL-2000AP+ Podręcznik użytkownika Wersja 1.00 Spis treści Zawartość opakowania...3 Wprowadzenie...4 Podstawy sieci bezprzewodowych...8

Bardziej szczegółowo

WPA-1000 Bezprzewodowy adapter 802.11g do projektora

WPA-1000 Bezprzewodowy adapter 802.11g do projektora WPA-1000 Bezprzewodowy adapter 802.11g do projektora Skrócona instrukcja obsługi Wersja 2.00 Październik 2007 Wydanie 1 Ustawienia domyślne Adres IP Hasła http://192.168.1.10 Sterowanie konferencją 1234

Bardziej szczegółowo

MODEL MX-NB11 ZESTAW ROZSZERZENIA SIECIOWEGO INSTRUKCJA OBSŁUGI

MODEL MX-NB11 ZESTAW ROZSZERZENIA SIECIOWEGO INSTRUKCJA OBSŁUGI MODEL MX-NB ZESTAW ROZSZERZENIA SIECIOWEGO INSTRUKCJA OBSŁUGI WSTĘP Opcjonalny zestav rozszerzenia sieciowego (MX-NB) umożliwia wykorzystanie urządzenia jako drukarki sieciowej i skanera sieciowego. W

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Konsola 2

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Konsola 2 TRX Krzysztof Kryński Cyfrowe rejestratory rozmów seria KSRC PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Konsola 2 Wersja 1.15 Maj 2015 Dotyczy programu Konsola 2 w wersji 2.7.7x TRX ul. Garibaldiego 4 04-078 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i konfiguracji usługi UPC WiFi

Instrukcja instalacji i konfiguracji usługi UPC WiFi Instrukcja instalacji i konfiguracji usługi UPC WiFi Warszawa, sierpień 2006 Spis treści 1. ZAWARTOŚĆ ZESTAWU INSTALACYJNEGO 2 2. SŁOWNICZEK 2 3. URUCHOMIENIE USŁUGI UPC WIFI 2 4. OPIS ROUTERA 3 POPRAWNE

Bardziej szczegółowo

Przewodnik użytkownika NPD4756-02 PL

Przewodnik użytkownika NPD4756-02 PL NPD4756-02 PL Spis treści Wstęp Prawa autorskie i znaki towarowe... 11 Korzystanie z tego Przewodnika... 12 Terminologia... 12 Nielegalne kopie i wydruki... 13 Funkcje produktu... 13 Funkcje... 13 Rozdział

Bardziej szczegółowo

Vivinet WPS Dongle. Moduł do bezprzewodowej transmisji obrazu. Instrukcja obsługi. (Nazwa modelu: WPS-Dongle) Wersja: 3.0 Data: 16 listopada 2009 r.

Vivinet WPS Dongle. Moduł do bezprzewodowej transmisji obrazu. Instrukcja obsługi. (Nazwa modelu: WPS-Dongle) Wersja: 3.0 Data: 16 listopada 2009 r. Vivinet WPS Dongle Moduł do bezprzewodowej transmisji obrazu Instrukcja obsługi (Nazwa modelu: WPS-Dongle) Wersja: 3.0 Data: 16 listopada 2009 r. Spis treści 1. Ogólna charakterystyka... 3 2. Jak szybko

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI

INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI Zintegrowany, wielofunkcyjny, wieloprotokołowy serwer wydruku dla sieci Ethernet INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI MFC-9440CN MFC-9450CDN DCP-9040CN DCP-9042CDN DCP-9045CDN Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi dla Sieci

Instrukcja Obsługi dla Sieci Instrukcja Obsługi dla Sieci Serwer wydruku sieci Ethernet obsługujący wiele protokołów oraz bezprzewodowy serwer wydruku Niniejsza Instrukcja Obsługi dla Sieci zawiera przydatne informacje dotyczące ustawień

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi TL-WA500G. Bezprzewodowy punkt dostępowy 54M. Rev: 1.0.0 1910010308

Instrukcja obsługi TL-WA500G. Bezprzewodowy punkt dostępowy 54M. Rev: 1.0.0 1910010308 TL-WA500G Bezprzewodowy punkt dostępowy 54M Rev: 1.0.0 1910010308 PRAWA AUTORSKIE I ZNAKI HANDLOWE Treść niniejszej instrukcji może ulec zmianie bez powiadomienia. Logo jest zarejestrowanym znakiem handlowym

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika. RT-AC68U Dwupasmowy. Bezprzewodowy router gigabitowy AC 1900 3x3

Podręcznik użytkownika. RT-AC68U Dwupasmowy. Bezprzewodowy router gigabitowy AC 1900 3x3 Podręcznik użytkownika RT-AC68U Dwupasmowy Bezprzewodowy router gigabitowy AC 1900 3x3 8U PL8119 Wydanie pierwsze Maj 2013 Copyright 2013 ASUSTeK COMPUTER INC. Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadnej z części

Bardziej szczegółowo

AR-NB2 AR-NB2 N MODUŁ ROZSZERZENIA SIECIOWEGO. PODRĘCZNIK OBSŁUGI (skaner sieciowy)

AR-NB2 AR-NB2 N MODUŁ ROZSZERZENIA SIECIOWEGO. PODRĘCZNIK OBSŁUGI (skaner sieciowy) MODEL AR-NB AR-NB N MODUŁ ROZSZERZENIA SIECIOWEGO PODRĘCZNIK OBSŁUGI (skaner sieciowy) Strona WPROWADZENIE... KORZYSTANIE Z FUNKCJI SKANERA SIECIOWEGO - INFORMACJE PODSTAWOWE... KORZYSTANIE Z FUNKCJI SKANERA

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi dla Sieci

Instrukcja Obsługi dla Sieci Instrukcja Obsługi dla Sieci Wielofunkcyjny serwer wydruku sieci Ethernet obsługujący wiele protokołów oraz bezprzewodowy, wielofunkcyjny serwer wydruku Niniejsza Instrukcja Obsługi dla Sieci zawiera przydatne

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi dla Sieci

Instrukcja Obsługi dla Sieci Instrukcja Obsługi dla Sieci Wieloprotokołowy, wielofunkcyjny serwer wydruku z wbudowaną kartą Ethernet i wielofunkcyjny serwer wydruku z bezprzewodowym dostępem do sieci Ethernet Niniejsza Instrukcja

Bardziej szczegółowo

User Manual. Page 2 of 133

User Manual. Page 2 of 133 Page 2 of 133 Spis treści Informacje o Instrukcji Obsługi...7 Informacje o routerze... 8 Wymagania... 8 Oprogramowanie... 8 Sprzęt... 8 Wygląd urządzenia... 9 Panel przedni... 9 Panel tylny... 10 Rozpoczęcie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika TL-WR740N REV1.0.0 1910010884 PRAWA AUTORSKIE I ZNAKI HANDLOWE Charakterystyki produktu mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. jest zarejestrowanym znakiem handlowym

Bardziej szczegółowo

Network Speaker. Instrukcja obsługi. Informacje i czynności wstępne Połączenia sieciowe

Network Speaker. Instrukcja obsługi. Informacje i czynności wstępne Połączenia sieciowe Network Speaker Instrukcja obsługi Informacje i czynności wstępne Połączenia sieciowe Słuchanie muzyki przez sieć domową Korzystanie z produktów multiple-room firmy Sony Pozostałe informacje Rozwiązywanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Asmax USB 715N Wireless

Instrukcja obsługi. Asmax USB 715N Wireless Instrukcja obsługi Asmax USB 715N Wireless Nowości, dane techniczne http://www.asmax.pl Sterowniki, firmware ftp://ftp.asmax.pl/pub/sterowniki Instrukcje, konfiguracje ftp://ftp.asmax.pl/pub/instrukcje

Bardziej szczegółowo

NAS Hard Drive. Podręcznik użytkownika

NAS Hard Drive. Podręcznik użytkownika NAS Hard Drive Podręcznik użytkownika Wersja Polska Spis treści WPROWADZENIE 3 ELEMENTY STERUJĄCE, ZŁĄCZA I WSKAŹNIKI 3 Panel przedni 3 Panel tylny 4 INFORMACJE O DYSKU TWARDYM 5 USTAWIENIE NAPĘDU NAS

Bardziej szczegółowo

Pierwsze kroki: Wprowadzenie do systemu Proficy* WebSpace 4.71 PL firmy GE Intelligent Platforms

Pierwsze kroki: Wprowadzenie do systemu Proficy* WebSpace 4.71 PL firmy GE Intelligent Platforms Pierwsze kroki: Wprowadzenie do systemu Proficy* WebSpace 4.71 PL firmy GE Intelligent Platforms Wydanie 1.0 Podręcznik opracowany przez VIX Automation sp. z o.o. Autoryzowanego Dystrybutora GE Intelligent

Bardziej szczegółowo

Projektor IN5542/IN5542c/IN5544/IN5544c Podręcznik użytkownika Instrukcja sieciowa

Projektor IN5542/IN5542c/IN5544/IN5544c Podręcznik użytkownika Instrukcja sieciowa Projektor IN5542/IN5542c/IN5544/IN5544c Podręcznik użytkownika Instrukcja sieciowa Dziękujemy za zakupienie tego projektora. Ten projektor posiada funkcje sieciowe, zapewniające poniższe główne cechy.

Bardziej szczegółowo

BackupExpert backup i synchronizacja w jednej aplikacji. Instrukcja użytkownika

BackupExpert backup i synchronizacja w jednej aplikacji. Instrukcja użytkownika BackupExpert backup i synchronizacja w jednej aplikacji. Instrukcja użytkownika 14.02.2014 SPIS TREŚCI Spis treści... 2 Wstęp... 4 Symbole stosowane w instrukcji... 4 Czym jest backup danych?... 4 Aplikacja

Bardziej szczegółowo

Orange Free. Wersja 8.0.7. Orange Free podręcznik użytkownika

Orange Free. Wersja 8.0.7. Orange Free podręcznik użytkownika Orange Free Wersja 8.0.7 1 spis treści podręcznik użytkownika 1 wprowadzenie... 4 2 wymagania systemowe... 5 3 uruchamianie Orange Free... 6 3.1 panel zarządzania Orange Free... 6 3.2 połączenia aplikacji

Bardziej szczegółowo

F@ST 3764. Instrukcja obsługi

F@ST 3764. Instrukcja obsługi F@ST 3764 Instrukcja obsługi Sagemcom nieustannie śledzi rozwój technologiczny i wciąż stara się ulepszać swoje produkty, aby umożliwić klientom korzystanie w pełni z ich możliwości. W związku z tym firma

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie drukarki

Oprogramowanie drukarki Oprogramowanie drukarki Informacje o oprogramowaniu drukarki Oprogramowanie firmy Epson obejmuje sterownik drukarki i program EPSON Status Monitor 3. Sterownik drukarki to oprogramowanie pozwalające komputerowi

Bardziej szczegółowo

Wonderful Communication, Mobile Life.

Wonderful Communication, Mobile Life. Wonderful Communication, Mobile Life. Adapter HUAWEI D05 Wi-Fi/LAN HUAWEI D05 Wi-Fi/LAN Adapter Instrukcja obsługi Strona pusta przeznaczona na notatki! Zawiadomienie Prawa autorskie Huawei Technologies

Bardziej szczegółowo