Monitor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Nr 5 listopad grudzień 2012 r. UCHWAŁY SENATU WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Monitor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Nr 5 listopad grudzień 2012 r. UCHWAŁY SENATU WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO"

Transkrypt

1 M O N I T O R TREŚĆ: Poz.: WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO R. VII Nr 6 listopad grudzień 2012 r. ISSN UCHWAŁY SENATU WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO Uchwała Nr 107/2012 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z dnia 26 listopada 2012 r. w sprawie powołania Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli Akademickich Uchwała Nr 108/2012 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z dnia 26 listopada 2012 r. w sprawie powołania Komisji Dyscyplinarnej dla pracowników inżynieryjno-technicznych i naukowo-technicznych Uchwała Nr 109/2012 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z dnia 26 listopada 2012 r. w sprawie powołania Odwoławczej Uczelnianej Komisji ds. Oceny Nauczycieli Akademickich na okres kadencji 2012/2016 Uchwała Nr 110/2012 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z dnia 26 listopada 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Uchwała Nr 111/2012 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z dnia 26 listopada 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania przedstawicieli Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego na członków rady społecznej Szpitala Klinicznego im. Ks. Anny Mazowieckiej w Warszawie Uchwała Nr 112/2012 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z dnia 26 listopada 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania przedstawicieli Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego na członków rady społecznej Samodzielnego Publicznego Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Warszawie Uchwała Nr 113/2012 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z dnia 26 listopada 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Zadaniowego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego na rok 2012 Uchwała Nr 114/2012 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z dnia 26 listopada 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Planu rzeczowo- finansowego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego na rok 2012 Uchwała Nr 115/2012 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z dnia 17 grudnia 2012 r. w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej na okres kadencji 2012/2016 Uchwała Nr 116/2012 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z dnia 17 grudnia 2012 r. w sprawie powołania Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów Uchwała Nr 117/2012 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z dnia 17 grudnia 2012 r. w sprawie powołania Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów Uchwała Nr 118/2012 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z dnia 17 grudnia 2012 r. w sprawie powołania Komisji Dyscyplinarnej dla Doktorantów Uchwała Nr 119/2012 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z dnia 17 grudnia 2012 r. w sprawie powołania Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej dla Doktorantów Uchwała Nr 120/2012 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z dnia 17 grudnia 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Uchwała Nr 121/2012 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z dnia 17 grudnia 2012 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zatrudnienia w niektórych jednostkach organizacyjnych Uczelni Uchwała Nr 122/2012 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z dnia 17 grudnia 2012 r. w sprawie nadania Auli Centrum-Dydaktycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego imienia Profesora Janusza Piekarczyka Uchwała Nr 123/2012 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z dnia 17 grudnia 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli Akademickich Uchwała Nr 124/2012 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z dnia 17 grudnia 2012 r. w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Senackiej Komisji ds. Lecznictwa i Współpracy z Regionem w 2011 r.

2 210 Uchwała Nr 125/2012 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z dnia 17 grudnia 2012 r. w sprawie utworzenia i likwidacji niektórych jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego 211 Uchwała Nr 126/2012 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z dnia 17 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Prowizorium Planu rzeczowo-finansowego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego na rok 2013 ZARZĄDZENIA REKTORA WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO Zarządzenie Nr 86/2012 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z dnia 5 listopada 2012 r. w sprawie przekształcenia niektórych jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Zarządzenie Nr 87/2012 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z dnia 5 listopada 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania rady społecznej Samodzielnego Publicznego Centralnego Szpitala Klinicznego Zarządzenie Nr 88/2012 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z dnia 6 listopada 2012 r. w sprawie: wprowadzenia jednolitych wzorów umów, wzoru wniosku o zawarcie umowy oraz wzoru rachunku sporządzanych przez Warszawski Uniwersytet Medyczny w przewodach doktorskich, postępowaniach habilitacyjnych i w postępowaniach o nadanie tytułu profesora Zarządzenie Nr 89/2012 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z dnia 9 listopada 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia limitów przyjęć na stacjonarne oraz niestacjonarne Wydziałowe Studia Doktoranckie w roku akademickim 2012/2013 Zarządzenie Nr 90/2012 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z dnia 19 listopada 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia jednolitego wzoru umowy o warunkach odpłatności za studia niestacjonarne w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym oraz wzorów aneksów do umów, zawieranych przez Warszawski Uniwersytet Medyczny Zarządzenie Nr 91/2012 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z dnia 23 listopada 2012 r. w sprawie ustalenia wysokości zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych z budżetu państwa na rok 2012 Zarządzenie Nr 92/2012 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z dnia 29 października 2012 r. w sprawie utworzenia Wydziału Lekarsko-Dentystycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Zarządzenie Nr 93/2012 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z dnia 27 listopada 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania rady społecznej Szpitala Klinicznego im. Ks. Anny Mazowieckiej w Warszawie Zarządzenie Nr 94/2012 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z dnia 27 listopada 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania rady społecznej Samodzielnego Publicznego Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Warszawie Zarządzenie Nr 95/2012 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z dnia 27 listopada 2012 r. w sprawie ustalenia instrukcji bezpieczeństwa pożarowego dla Budynku Domu Medyka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w Warszawie ul. W. Oczki 1a Zarządzenie Nr 96/2012 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z dnia 5 grudnia 2012 r. w sprawie rozpoczęcia realizacji projektu: Przygotowanie i realizacja kursu specjalistycznego dla pielęgniarek podstawowej opieki zdrowotnej w zakresie opieki geriatrycznej w ramach projektu systemowego Wsparcie systemu kształcenia ustawicznego personelu medycznego w zakresie opieki geriatrycznej Zarządzenie Nr 97/2012 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie rozpoczęcia realizacji projektu: Optymalizacja i ujednolicenie metod uzyskiwania i przechowywania materiału służącego do identyfikacji biomarkerów w stwardnieniu bocznym zanikowym i innych chorobach neuronu ruchowego Zarządzenie Nr 98/2012 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z dnia 10 grudnia 2012 r. w sprawie powołania w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym Rady Bibliotecznej

3 Poz. 192 Uchwała Nr 107/2012 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z dnia 26 listopada 2012 r. w sprawie powołania Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli Akademickich Na podstawie 90 ust 4 Statutu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego uchwala się, co następuje: 1. Powołuje się na okres kadencji 2012/2016, Komisję Dyscyplinarną dla Nauczycieli Akademickich w składzie: 1) Prof. dr hab. Zbigniew CZERNICKI II WL Przewodniczący 2) Prof. nadzw. dr hab. Edmund SIERADZKI Wydz. Farm. Z-ca Przew. 3) Dr hab. Bronisława PIETRZAK I WL, 4) Prof. dr hab. Tomasz PASIERSKI II WL, 5) Dr hab. Tomasz PAWIŃSKI Wydz. Farm., 6) Prof. dr hab. Krzysztof GALUS WNoZ, 7) Dr Zofia SIENKIEWICZ WNoZ, 8) Magdalena SZMULIK Studentka. 2. Zadaniem Komisji jest rozpatrzenie zleconych przez Przewodniczącego lub przez jego zastępcę spraw, będących w zakresie jej działania. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Prof. dr hab. Marek Krawczyk Rektor WUM Poz. 193 Uchwała Nr 108/2012 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z dnia 26 listopada 2012 r. w sprawie powołania Komisji Dyscyplinarnej dla pracowników inżynieryjno-technicznych i naukowo-technicznych Na podstawie 90 ust 4 i 9 Statutu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego uchwala się, co następuje: 1. Powołuje się na okres kadencji 2012/2016, Komisję Dyscyplinarną dla pracowników inżynieryjno-technicznych i naukowo-technicznych w składzie: 1) Dr Marek SABAT I WL. Przewodniczący, 2) Dr Tadeusz CHREPTOWICZ Wydz. Farm. Z-ca Przewodniczącego, 3) Marta BORYSIK I WL, 4) Dr Anna ZALEWSKA-ŻMIJEWSKA II WL, 5) Anna DRESZER II WL, 6) Mgr Grażyna KRAJEWSKA-BRZYWCZY Wydz. Farm., 7) Maria SKIERSKA WNoZ, 8) Krzysztof GRALIK WNoZ. 2. Zadaniem Komisji jest rozpatrzenie zleconych przez Przewodniczącego lub przez jego zastępcę spraw, będących w zakresie jej działania. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Prof. dr hab. Marek Krawczyk Rektor WUM

4 Poz. 194 Uchwała Nr 109 /2012 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z dnia 26 listopada 2012 r. w sprawie powołania Odwoławczej Uczelnianej Komisji ds. Oceny Nauczycieli Akademickich na okres kadencji 2012/2016 Na podstawie 53 ust. 10 oraz 5 załącznika nr 8 do Statutu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego uchwala się, co następuje: 1. Powołuje się Odwoławczą Uczelnianą Komisję ds. Oceny Nauczycieli Akademickich na okres kadencji 2012/2016 w następującym składzie: 1) Prof. dr hab. Marek Krawczyk JM Rektor Przewodniczący, 2) Prof. dr hab. Mirosław WIELGOŚ członek, 3) Dr hab. Marek KUCH członek, 4) Prof. dr hab. Elżbieta MIERZWIŃSKA- NASTALSKA członek, 5) Dr hab. Piotr WROCZYŃSKI członek, 6) Prof. dr hab. Bolesław SAMOLIŃSKI członek, 7) Prof. dr hab. Piotr MAŁKOWSKI członek, 8) Dr Piotr KOSTRZEWSKI członek, 9) Dr Bogusław NAJNIGER członek, 10) Dr hab. Grzegorz NAŁĘCZ-JAWECKI członek, 11) Mgr inż. Ewa KACZMAREK sekretarz. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Prof. dr hab. Marek Krawczyk Rektor WUM Poz. 195 Uchwała Nr 110/2012 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z dnia 26 listopada 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Na podstawie art. 56 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U. poz. 572, z późn. zm.) uchwala się, co następuje: 1. W Statucie Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego przyjętego uchwałą Nr 15/2012 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z dnia 26 marca 2012 r. wprowadza się następujące zmiany: 1) w 50 ust. 1 pkt 5 tiret pierwsze otrzymuje brzmienie: - prodziekan Wydział Lekarsko-Dentystyczny,, 2) w 70 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 2. Liczba prodziekanów w poszczególnych wydziałach: 1) I Wydział Lekarski pięciu prodziekanów, 2) II Wydział Lekarski czterech prodziekanów, 3) Wydział Lekarsko-Dentystyczny dwóch prodziekanów, 4) Wydział Farmaceutyczny trzech prodziekanów, 5) Wydział Nauki o Zdrowiu pięciu prodziekanów., 3) w 71 ust. 3 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 1) po dwóch przedstawicieli nauczycieli akademickich z I Wydziału Lekarskiego, II Wydziału Lekarskiego, Wydziału Lekarsko-Dentystycznego, Wydziału Farmaceutycznego, Wydziału Nauki o Zdrowiu,, 4) w załączniku Nr 6 zmienia się numerację w następujący sposób: punkty od 3-4 otrzymują numerację 4-5 oraz: a) pkt 1 otrzymuje brzmienie: 1) I Wydział Lekarski,, b) dodaje się pkt 3 w brzmieniu: 3) Wydział Lekarsko-Dentystyczny.. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Prof. dr hab. Marek Krawczyk Rektor WUM

5 Poz. 196 Uchwała Nr 111/2012 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z dnia 26 listopada 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania przedstawicieli Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego na członków rady społecznej Szpitala Klinicznego im. Ks. Anny Mazowieckiej w Warszawie Na podstawie 51 ust. 1 pkt 12 Statutu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego uchwala się, co następuje: 1. W uchwale nr 10/2010 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z dnia 25 stycznia 2010 r. w sprawie powołania przedstawicieli Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego na członków rady społecznej Szpitala Klinicznego im. Ks. Anny Mazowieckiej w 1 zmianie ulega: 1) ust. 1 pkt 1 i otrzymuje brzmienie: 1) prof. dr hab. n. med. Katarzyna Woźniak,, 2) ust. 2 pkt 7 i otrzymuje brzmienie: 7) Członek Przedstawiciel Senatu WUM prof. dr hab. n. med. Katarzyna Woźniak,. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Prof. dr hab. Marek Krawczyk Rektor WUM Poz. 197 Uchwała Nr 112/2012 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z dnia 26 listopada 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania przedstawicieli Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego na członków rady społecznej Samodzielnego Publicznego Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Warszawie Na podstawie 51 ust. 1 pkt 12 Statutu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego uchwala się, co następuje: 1. W uchwale nr 12/2010 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z dnia 25 stycznia 2010 r. w sprawie powołania przedstawicieli Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego na członków rady społecznej Samodzielnego Publicznego Dziecięcego Szpitala Klinicznego w 1 zmianie ulega: 1) ust. 1 pkt 4 i otrzymuje brzmienie: 4) dr n. med. Maciej Janiszewski,, 2) ust. 2 pkt 10 i otrzymuje brzmienie: 10) Członek Przedstawiciel Senatu WUM dr n. med. Maciej Janiszewski,. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Prof. dr hab. Marek Krawczyk Rektor WUM Poz. 198 Uchwała Nr 113/2012 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z dnia 26 listopada 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Zadaniowego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego na rok 2012 Na podstawie 51 ust. 1 pkt 15 Statutu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego uchwala się, co następuje: 1. W uchwale Nr 34/2012 Senatu WUM z dnia 28 maja 2012 r. w sprawie uchwalenia Budżetu Zadaniowego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego na rok 2012: 1) Załącznik nr 1 Budżet Zadaniowy zestawienie zbiorcze otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.

6 2) Załącznik nr 2 Wynagrodzenia osobowe z dotacji Ministerstwa Zdrowia otrzymuje brzmienie załącznika nr 2 do niniejszej uchwały. 3) Załącznik nr 2a Wynagrodzenia osobowe z dodatkowych środków pochodzących z przychodów własnych otrzymuje brzmienie załącznika nr 2a do niniejszej uchwały. 4) Załącznik nr 2b Bezosobowy Fundusz Płac otrzymuje brzmienie załącznika nr 2b do niniejszej uchwały. 5) Załącznik nr 4 Koszy ogółem działalności badawczej, współpracy z zagranicą i inne projekty otrzymuje brzmienie załącznika nr 3 do niniejszej uchwały. 6) Załącznik nr 5 Środki wydziałowe wydatki bieżące otrzymuje brzmienie załącznika nr 4 do niniejszej uchwały. 7) Załącznik nr 6 Koszty ogólnouczelniane Koszty zadań i własne jednostek administracyjnych otrzymuje brzmienie załącznika nr 5 do niniejszej uchwały. 8) Załącznik nr 9 Fundusz inwestycji budowlanych otrzymuje brzmienie załącznika nr 6 do niniejszej uchwały. 9) Załącznik nr 10 Zakupy inwestycyjne otrzymuje brzmienie załącznika nr 7 do niniejszej uchwały. 10) Załącznik nr 11 Fundusz pomocy materialnej dla studentów i doktorantów otrzymuje brzmienie załącznika nr 8 do niniejszej uchwały. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Prof. dr hab. Marek Krawczyk Rektor WUM WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY BUDŻET ZADANIOWY zestawienie zbiorcze Zał. nr 1 do uchwały nr 113/2012 Senatu WUM z dnia 26 listopada 2012 r. Zał. nr 1 do uchwały nr 84/2012 Senatu WUM z dnia 24 września 2012 r. Zał. nr 1 do uchwały nr 34/2012 Senatu WUM z dnia 28 maja 2012 r. Plan na rok po zmianach w zł Lp. Wyszczególnienie Plan po zmianach listopad A KOSZTY I Koszty działalności dydaktycznej i ogólnouczelnianej Wynagrodzenia osobowe z dotacji MZ Zał Wynagrodzenia osobowe z przychodów własnych Zał. 2a w tym planowane w zadaniach wymienionych poniżej oraz w FPMSiD Wynagrodzenia bezosobowe dydaktyka Zał. 2b Składki z tytułu ubezpieczeń i funduszu pracy w tym planowane w zadaniach wymienionych poniżej oraz w FPMSiD Odpis na ZFŚS Szkolenia podyplomowe [Zał. nr 3] Wydatki bieżące wydziałowe [Zał. nr 5] Wydatki na zadania projakościowe (zwiększenia stypendiów doktoranckich) Pozostałe stypendia [stypendyści RP+doktorskie i habilitacyjne] Wydatki na rzecz szpitali na dydaktykę kliniczną Wydatki na rzecz organizacji studenckich [Zał. nr 7] Biblioteka [książki, czasopisma, bazy danych= ,- plus dezynfekcja zbiorów=155000,-] Remonty-rezerwa [Zał. nr 8] Komisje Bioetyczna Komisja Etyczna ds. doświadczeń nad zwierzętami Koszty ogólnouczelniane [Zał. nr 6] Koszty ogólnouczelniane Amortyzacja w tym planowana w zadaniach wymienionych powyżej Zadania związane z kształceniem i rehabilitacją leczniczą studentów niepełnosprawnych II Koszty działalności badawczej i współpracy z zagranicą [Zał. nr 4] B INWESTYCJE Inwestycje budowlane Zał. nr Zakupy inwestycyjne Zał. nr

7 Za. nr 2 do uchwa y nr 113/2012 Senatu WUM z dnia 26 listopada 2012r. Za. nr 2 do uchwa y nr 84/2012 Senatu WUM z dnia 24 wrzesnia 2012r. Za. nr 2 do uchwa y nr 34/2012 Senatu WUM z dnia 28 maja 2012r. Wynagrodzenia osobowe z dotacji Ministerstwa Zdrowia - Planu 2012 L.p. Dysponent rodków Nauczyciele akademiccy ze stosunku pracy za godziny ponadwymiarowe Pracownicy nieb d cy nauczycielami akademickimi Rezydenci Razem w tym na awanse NA nbna w tym w ramach wynagrodze pracowników nieb d cych nauczycielami akademickimi fundusz premii regulaminowej fundusz premii motywacyjnej fundusz premii bilansowej w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne "13" NA nbna Rektor* Prorektor ds. Kadr** Prorektor ds. Dydaktyczno - Wychowawczych Dziekan I Wydzia u Lekarskiego*** Dziekan II Wydzia u Lekarskiego*** Dziekan Wydzia u Farmaceutycznego*** Dziekan Wydzia u Nauki o Zdrowiu*** Kanclerz**** Rektor - fundusz nagród 2% Rektor - fundusz nagród 1% Razem * - wynagrodzenia w adz uczelni i wydzia ów, kierowników jednostek naukowo-dydaktycznych, nauczycieli akademickich zatrudnionych na stanowiskach: profesor zwyczajny, profesor nadzwyczajny ** - wynagrodzenia: nauczycieli akademickich zatrudnionych w Studium WF, Studium J zyków Obcych, Studium Medycyny Katastrof, pracowników bibliotecznych i informacji naukowej, rezydentów *** - wynagrodzenia nauczycieli akademickich zatrudnionych na stanowiskach: adiunkt, asystent, starszy wyk adowca, wyk adowca, instruktor, pracowników naukowo-technicznych i in ynieryjno-technicznych **** - wynagrodzenia pracowników administracyjnych i obs ugi

8 Zał. nr 2a do uchwały nr 113/2012 Senatu WUM z dnia 26 listopada 2012 r. Zał. nr 2a do uchwały nr 84/2012 Senatu WUM z dnia 24 wrzesnia 2012 r. Zał. nr 2a do uchwały nr 34/2012 Senatu WUM z dnia 28 maja 2012 r. Wynagrodzenia osobowe z dodatkowych środków pochodzących z przychodów własnych WUM - Plan 2012 (na podstawie art. 151 ust. 8 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym) Dysponent środków dodatek specjalny/zadaniowy - władze uczelni i wydziałów studia niestacjonarne (d. zaoczne) i st. pomostowe studia angielskojęzyczne studia podyplomowe, kształcenie podyplomowe Rektor Prorektor ds. Kadr Prorektor ds. Dydaktyczno-Wychowawczych Dziekan I Wydziału Lekarskiego Dziekan II Wydziału Lekarskiego Dziekan Wydziału Farmaceutycznego Dziekan Wydziału Nauki o Zdrowiu Dziekan Centrum Kształcenia Podyplomowego Kanclerz Razem realizacja projektów inne fundusz ogólny Razem kol. 4 - wynagrodzenia za zajęcia dydaktyczne prowadzone w ramach studiów niestacjonarnych (d. zaocznych) i st. pomostowych kol. 5 - wynagrodzenia za zajęcia dydaktyczne, organizację i obsługę zajęć za studia angielskojęzyczne kol. 6 - wynagrodzenia za zajęcia dydaktyczne, organizację i obsługę zajęć w ramach kształcenia podyplomowego kol. 7 - wynagrodzenia za udział w projektach finansowanych ze środków UE i innych zagranicznych, w tym u dysponenta: Kanclerz - wynagrodzenia pracowników Biura Projektu CEPT kol. 8 - wynagrodzenia za prace związane z rekrutacją na studia, kursami przygotowawczymi, działalnościa usługową uczelni (m.in. medycyna sądowa, komisja bioetyczna), rekrutacją na studia anglojęzyczne w O/Stomatologii, nostryfikacją dyplmów w O/Stomatologii kol. 9 - Fundusz ogólny zawiera dodatkowe wynagrodzenie roczne 13

9 Zał. nr 2b do uchwały nr 113/2012 Senatu WUM z dnia 26 listopada 2012 r. Zał. nr 2b do uchwały nr 34/2012 Senatu WUM z dnia 28 maja 2012 r. Bezosobowy Fundusz Płac - okres I - XII 2012 r. L.p. Dysponent środków studia stacjonarne i niestacjonarne (d. wieczorowe) studia niestacjonarne (d. zaoczne) studia anglojęzyczne studia pomostowe finansowane z projektów rekrutacja, kurs przygotowawczy, zajęcia fakultatywne promotrostwa i recenzje, komisje habilitacyjne inne razem Prorektor ds. Kadr Prorektor ds. Dydaktyczno-Wychowawczych Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą Dziekan I Wydziału Lekarskiego Dziekan II Wydziału Lekarskiego Dziekan Wydziału Farmaceutycznego Dziekan Wydziału Nauki o Zdrowiu Kanclerz Komisja Bioetyczna Razem kol. 3, 4 - wynagrodzenia za zajęcia dydaktyczne, obsługę inż.-tech. zajęć dydaktycznych (przygotowanie preparatów, materiałów do zajęć dydaktycznych) kol. 5 - wynagrodzenia za zajęcia dydaktyczne, organizację i obsługę zajęć kol. 6 - wynagrodzenia za zajęcia dydaktyczne kol. 7 - wynagrodzenia za rekrutację na studia, kursy przygotowawcze na studia (w tym językowe dla obcokrajowców), zajęcia fakultatywne dla studentów, kol. 8 - wynagrodzenia za promotorstwa i recenzje kol. 9 - wynagrodzenia za opiekę nad praktykami, obozami naukowo-szkoleniowymi, prace związana z nostryfikacją dyplomów, przeprowadzaniem odpłatnych egzaminów językowych w ramach specjalizacji, pracę w Komisji Bioetycznej, KAAUM, lokalnej Komisji etycznej ds. doświadczeń na zwierzętach, CEPT, zajęcia AZS; przygotowanie dokumentacji Muzeum Historii WUM; I WL program do oceny nauczycieli i przekształcenie ZOZ;

10 Zał. nr 3 do uchwały nr 113/2012 Senatu WUM z 26 listopada 2012 r. Zał. nr 4 do uchwały nr 34/2012 Senatu WUM z 28 maja 2012 r. KOSZTY OGÓŁEM DZIAŁALNOŚCI BADAWCZEJ, WSPÓŁPRACY Z ZAGRANICĄ I INNE PROJEKTY Plan na rok po zmianach w zł Lp. Wyszczególnienie I WL IIWL WF WNoZ Kanclerz CePT Razem koszty Koszty bezpośrednie Koszty pośrednie 1 Dotacja na utrzymanie potencjału badawczego Dotacja na rozwój młodej kadry* Projekty badawcze własne ** Pozostałe projekty badawcze ** Projekty badawcze rozwojowe ** Usługi badawcze i medyczne - przemysł ** Usługi Katedry i Zakładu Medycyny Sądowej Usługi badawcze i inne projekty finansowane ze źródeł zagranicznych [APW] Pozostałe projekty finansowane ze źródeł zagranicznych [ Erasmus, Ceepus] [APW] Projekty realizowane z funduszy strukturalnych i zagranicznych [ APP ] [plus wkład własny z wyłączeniem projektów FS 20, FS 10, GIS 2 ] CePT [Biuro Konsorcium ] Plan po zmianach * Środki przyznawane w trybie odrębnym, służące wewnętrznym konkursom na rozwój młodych naukowców i uczestników studiów doktoranckich ** należności z umów podpisanych i uzyskanych dotacji w tym projekty dydaktyczne wkład własny WUM dla projektów APP wkład własny WUM dla projektów APW wkład własny WUM w wydatkach Biura Konsorcium CePT Razem

11 Zał. nr 4 do uchwały nr 113/2012 Senatu WUM z dnia 26 listopada 2012 r. Zał. nr 3 do uchwały nr 84/2012 Senatu WUM z dnia 24 września 2012 r. Zał. nr 5 do uchwały nr 34/2012 Senatu WUM z dnia 28 maja 2012 r. ŚRODKI WYDZIAŁOWE WYDATKI BIEŻĄCE Plan na rok 2012 po zmianach w zł L.p. Wyszczególnienie Środki 2012 r. Stypendia Środki wydziałowe Umowy najmu w tym porozumienia doktoranckie na rzecz szpitali na realizację zajęć* [poziom planu 2011] 70% planu 2011 [wg APD] [wg ASK] Razem Dysponenci I Wydział Lekarski z Oddziałem Stomatologicznym (zwiększenie do poziomu roku o zł i przesunięcie do wynagrodzeń osobowych zł) wydatki Dziekan I WL bieżące EDD 3 II Wydział Lekarski z Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim i Oddziałem Fizjoterapii [z wyłączeniem ED] Dziekan II WL 4 Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Dziekan WF 5 Wydział Nauki o Zdrowiu z Oddziałem Pielęgniarstwa i Oddziałem Zdrowia Publicznego w tym koszty praktyk studenckich Dziekan WNoZ 5 Oddział Nauczania w Języku Angielskim [ prowizja marketing] Plan po zmianach: prowizja marketing Dziekan II WL Plan po zmianach * Porozumienia II WL łącznie z ED: ,-

12 Zał. nr 5 do uchwały nr 113/2012 Senatu WUM z dnia 26 listopada 2012 r. Zał. nr 4 do uchwały nr 84/2012 Senatu WUM z dnia 24 września 2012 r. Zał. nr 6 do uchwały nr 34/2012 Senatu WUM z dnia 28 maja 2012 r. KOSZTY OGÓLNOUCZELNIANE Koszty zadań i własne jednostek administracyjnych Plan na rok 2012 po zmianach Lp. Kod jednostki Nazwa jednostki organizacyjnej Plan po zmianach A KOSZTY ZADAŃ Dysponent 1 A Kanclerz Kanclerz 2 RMHM Muzeum WUM Kierownik jednostki 3 AOKR Biuro Rektora AGE Główny Energetyk RAP Biuro Prawne AOK Kancelaria APK Dział Personalny AO Biuro Organizacyjne ATJ Dział Informatyki AIP Biuro Informacji i Promocji ABK Biuro Karier AOW Oficyna Wydawnicza APP Biuro Projektów APW Dział Współpracy z Zagranicą APD Biuro Obsługi Działalności Podstawowej APD5 Dział Obsługi Studentów ATZ Dział Logistyki ATM Dział Fotomedyczny ATT Biuro Eksploatacji ATKB Dział Eksploatacji Kampus Banacha i Bazy Pozostałej ATKL Dział Eksploatacji Kampus Lindleya AB Dział Ochrony Pracy i Środowiska AFK Z-ca Kwestora ds. Księgowości AFF1 Dział Finansowy S3 Studium Wychowania Fizycznego i Sportu AAM Dział Aparatury i Urządzeń Technicznych B Koszty własne jednostek administracyjnych Kierownicy jednostek Razem koszty zadań i własne Amortyzacja

13 Lp. Zadanie Zał. nr 6 do uchwały nr 113/2012 Senatu WUM z dnia 26 listopada 2012 r. Zał. nr 6 do uchwały nr 84/2012 Senatu WUM z dnia 24 września 2012 r. Zał. nr 9 do uchwały nr 34/2012 Senatu WUM z dnia 28 maja 2012 r. Załącznik Nr 9 FUNDUSZ INWESTYCJI BUDOWLANYCH Plan rok 2012 po zmianach 11 Środki zewnętrzne Środki własne Razem w zł 1. Budowa Centrum Biblioteczno-Informacyjnego Wykonanie projektu systemu audio video Muzeum Historii Medycyny Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego przeniesione na Wykonanie systemu audio video Muzeum Historii Medycyny Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego przeniesione na Zakup pierwszego wyposażenia i mebli Zakup mebli do Muzeum Historii Medycyny przeniesione na Zakup mebli do Klubu Profesorskiego 0 0 przeniesione na Zakup wyposażenia ogólnego Zakup i montaż osprzętu elektrycznego i teletechnicznego do pomieszczeń Muzeum Historii Medycyny przeniesione na Aranżacja pomieszczeń Klubu Profesorskiego przeniesione na System SSWiN do pomieszczeń Muzeum Historii Medycyny Zakup wyposażenia AV i sprzętu komputerowego Wykonanie systemu gaszenia serwerowni, system monitoringu środowiskowego Zakup sprzętu komputerowego (FNiTP) Roboty budowlane + nadzory autorskie Szpital Pediatryczny Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Roboty budowlane Inwestor Zastępczy Nadzór autorski Centrum Badań Przedklinicznych CePT Roboty budowlano-montażowe VAT stanowiący wydatki niekwalifikowane Nadzory autorskie Zakup aparatury i wyposażenia Nadzory inwestorskie Dokumentacja niezbędna do zakończenia inwestycji, wykonanie inwentaryzacji robót, kosztorysy i dokumentacja nowa pozycja 4. Budynki Wydziału Farmaceutycznego Wykonanie projektu wentylacji ogólnej w II kostce 0 0 przeniesione na Apteka szkoleniowa w Budynku Wydziału Farmaceutycznego Wykonanie projektu wentylacji ogólnej w I kostce 0 0 przeniesione na Centrum Sportowo Rehabilitacyjne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Roboty budowlane środki MSiT Roboty budowlane środki MZ Roboty budowlane środki MNiSW Katedra i Klinika Dermatologii Koszykowa 82A Modernizacja pomieszczeń zaplecza Sali wykładowej środki przeniesione do poz Wykonanie zamiennego, zaktualizowanego projektu przebudowy dachu Kliniki Dermatologicznej Przebudowa i remont dachu budynku Kliniki Dermatologii przeniesione na Ośrodek Onkologii WUM przeniesione na Program funkcjonalno użytkowy Instytut Psychiatrii Program funkcjonalno użytkowy Uwagi

14 Lp. Zadanie Środki zewnętrzne Środki własne Razem w zł 9. Collegium Anatomicum Wykonanie instalacji elektrycznej, sieci logicznej i p.poż. I etap Emilii Plater Przebudowa IV piętra E/Plater dla Oddziału Stomatologii Opłata za zwiększenie mocy przyłącza elektroenergetycznego budynku Przebudowa III piętra (część północna) Wyposażenie III piętra (część północna) Dofinansowanie projektu Poprawa dostępności i jakości Leczenia poprzez stworzenie Centrum Diagnostyki i Leczenia Żylnej Choroby Zakrzepowo Zatorowej w Szpitalu Dzieciątka Jezus zadanie inwestycyjne WUM Centrum Badawcze Żylnej Choroby Zakrzepowo-Zatorowej 12. Budynek Logistyki Wykonanie projektu instalacji elektrycznej, p.poż i sieci logicznej Wykonanie projektu wymiany instalacji wod-kan, cwu, i hydrantowej oraz remontu sanitariatów Rozbudowa i unowocześnienie Centrum Biostruktury w WUM Wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej wykonawczej Modernizacji i rozbudowy Basenowni zwłok Wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej wykonawczej Modernizacji i rozbudowy Medycyny Sądowej Roboty budowlane VAT stanowiący wydatki niekwalifikowane Sprzęt i wyposażenie Nadzór nad robotami budowlanymi Kampus Wykonanie projektu modernizacji oświetlenia terenu WUM Banacha Wykonanie projektu systemu integrującego różne systemy BMS budynków Banacha Sieć cieplna w ul. Oczki Rezerwa Kanclerza Dom Medyka Przyłącze elektroenergetyczne RWE Nadzór SPEC nad przyłączeniem węzła cieplnego Zarządzanie energią w budynkach Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Wykonanie projektu ocieplenia stropów w częściach ABCE pod 18.1 nieogrzewanym poddaszem oraz projektu modernizacji instalacji CO w budynku Anatomicum bez węzła wykonanego przed 2011 r Wykonanie ocieplenia stropodachu budynku Anatomicum Wykonanie modernizacji instalacji CO w budynku Anatomicum Uwagi AGE przeniesione na 2013 AGE przeniesione na 2013 AGE przeniesione na 2013 AGE przeniesione na AGE AGE przeniesione na 2013 AGE przeniesione do roku 2013 AGE przeniesione do roku 2013 AGE przeniesione do roku Opracowanie audytu energetycznego wraz z koncepcją systemu zarządzania energia w obiektach WUM Wykonanie dokumentacji projektowej termomodernizacji budynku Logistyki Budynek Apteki blok F Modernizacja instalacji chłodu dostawa i montaż agregatu wody lodowej Centrum Symulacji Medycznych środki MZ nowa pozycja Razem: AGE przeniesione do roku

15 Zał. nr 7 do uchwały nr 113/2012 Senatu WUM z dnia 26 listopada 2012 r. Zał. nr 7 do uchwały nr 84/2012 Senatu WUM z dnia 24 września 2012 r. Zał. nr 10 do uchwały nr 34/2012 Senatu WUM z dnia 28 maja 2012 r. ZAKUPY INWESTYCYJNE Plan na 2012 rok po zmianach PLAN 2012 po zmianach Symbol ZADANIA Środki Środki zewnętrzne własne Ogółem I Informatyzacja Rozbudowa i modernizacja systemów niskoprądowych (kontrola dostępu do pomieszczeń, monitoring, systemy alarmowe, p.poż., centrale telefoniczne) Rozbudowa i modernizacja infrastruktury informatycznej (sieć LAN i WiFi, serwery) Zakupy sprzętu informatycznego i oprogramowania (komputery, sprzęt drukujący, oprogramowanie) Zakupy sprzętu informatycznego i oprogramowania (komputery, sprzęt drukujący, oprogramowanie) Wyposażenie sal dydaktycznych w systemy multimedialne III Środki pozostałe z lat ubiegłych I Wydział Lekarski (w tym APL-S ,-) II Wydział Lekarski A II Wydział Lekarski Fizjoterapia B II Wydział Lekarski ED Wydział Farmaceutyczny Wydział Nauki o Zdrowiu IV Środki przyznane w 2012 r I Wydział Lekarski II Wydział Lekarski A II Wydział Lekarski Fizjoterapia Wydział Farmaceutyczny IX Zakup wyposażenia na cele dydaktyki fundusz centralny XVI Środki pozostałe z 1S12/KONF/ZACH-WSCH/ XX Środki pozostałe z rozliczenia kursów kwalifikacyjnych w dziedzinie opieki długoterminowej WNOZ z 2009 roku XXI Zakup Plotera dla Oficyny Wydawniczej XXIII Decyzja MNiSW nr 981/IA-LAN/2011 Budowa bezpiecznej sieci komputerowej, obejmującej swym zasięgiem jednostki WUM XXIV Decyzja MNiSW nr 981/IA-LAN/2012 Budowa bezpiecznej sieci komputerowej, obejmującej swym zasięgiem jednostki WUM XXV Zakup sprzętu do badań angiograficznych z wyposażeniem Decyzja Nr 517/ FNiTP/116/ XXIX Zakup samochodu ciężarowego do 3,5 t z zabudową typu kontener Izoterma XXX Zakup systemu diagnostycznego rezonansu magnetycznego Decyzja MNiSW nr 597/FNiTP/116/2010 (1W11) XXXI Zakup samochodu osobowego do przewozu Władz Uczelni XXXII Środki pozostałe po rozliczeniu kształcenia pilęgniarek i położnych w ramach Studiów pomostowych XXXIV Środki na zakupy inwestycyjne dla II WL English Division 2011 roku XXXV Cytometr przepływowy z wyposażeniem peryferyjnym do badań wirusologicznych Decyzja Nr 707/FNiTP/116/ XXXVI Środki na zakupy inwestycyjne dla IIWL English Division 2012 roku XXXVII Zakupy inwestycyjne dla Wydziału Lekarsko- Dentystycznego (EDD/WYD/2012) XXXVIII Zakup eksponatu do Muzeum Historii Medycyny WUM-barokowa sekretera XXXIX Zakup i montaż klimatyzatora dla Katedry i Zakładu Chemii Nieorganicznej i Analitycznej RAZEM

16 Zał. nr 8 do uchwały nr 113/2012 Senatu WUM z dnia 26 listopada 2012 r. Zał. nr 8 do uchwały nr 84/2012 Senatu WUM z dnia 24 września2012 r. Zał. nr 11 do uchwały nr 34/2012 Senatu WUM z dnia 28 maja 2012 r. Fundusz pomocy materialnej dla studentów i doktorantów Plan na 2012 rok - po zmianach WYSZCZEGÓLNIENIE Plan 2012 po zmianach 1 2 stan funduszu na początek roku ,0 w tym z dotacji budżetu państwa ,0 zwiększenia ogółem ( ) ,0 dotacja z budżetu państwa ,0 w tym przepomoc materialną dla doktorantów ,0 opłaty za korzystanie z domów studenckich ,0 opłaty za korzystanie ze stołówek studenckich 07 inne przychody ,0 zmniejszenia ogółem ( ) ,0 dla studentów ( ) ,0 stypendia socjalne ,0 stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych ,0 stypendium rektora dla najlepszych studentów ,0 stypendium ministra za osiągnięcia w nauce ,0 stypendium ministra za wybitne osiągnięcia 15 stypendium ministra za wybitne osiągnięcia sportowe ,0 zapomogi ,0 dla doktorantów ( ) ,0 stypendia socjalne ,0 zapomogi ,0 stypendium dla najlepszych doktorantów ,0 stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych ,0 stypendium ministra za wybitne osiągnięcia ,0 koszty utrzymania domów i stołówek studenckich ,0 wynagrodzenia ,0 składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy ,0 remonty i modernizacja ,0 koszty realizacji zadań związanych z przyznawaniem i wypłacaniem stypendiów i zapomóg dla studentów i doktorantów ,0 Stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego ( ) ,0 w tym z dotacji budżetu państwa ,0 z tego z tego z tego z tego w tym Poz. 199 Uchwała Nr 114 /2012 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z dnia 26 listopada 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Planu rzeczowo- finansowego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego na rok 2012 Na podstawie 51 ust. 1 pkt 15 Statutu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego uchwala się, co następuje: 1. Załącznik do uchwały Nr 43/2012 Senatu WUM z dnia 28 maja 2012 r. w sprawie uchwalenia Planu rzeczowo-finansowego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego na rok 2012 otrzymuje brzmienie załącznika do niniejszej uchwały. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Prof. dr hab. Marek Krawczyk Rektor WUM 14

17 15 Monitor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Nr 5 listopad grudzień 2012 r.

18 16

19 17

20 18

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY REGULAMIN ORGANIZACYJNY

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY REGULAMIN ORGANIZACYJNY WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY REGULAMIN ORGANIZACYJNY 1 Spis treści Str. Dział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 3 Dział II ORGANY UCZELNI 4 Dział III STRUKTURA ORGANIZACYJNA UCZELNI 7 Dział IV STRUKTURA ORGANIZACYJNA

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej

Regulamin Organizacyjny Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej Załącznik do Zarządzenia Rektora Nr 201/14-15 z dnia 11 lutego 2015 Regulamin Organizacyjny Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Medyczny. Zarządzenie Nr 5/ 10 Rektora Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 20 stycznia 2010 roku

Uniwersytet Medyczny. Zarządzenie Nr 5/ 10 Rektora Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 20 stycznia 2010 roku Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu DOP -15/10 Zarządzenie Nr 5/ 10 Rektora Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 20 stycznia 2010 roku w sprawie Regulaminu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W LUBLINIE. Rozdział I POSTANOWIENIA OGOLNE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W LUBLINIE. Rozdział I POSTANOWIENIA OGOLNE Załącznik do Zarządzenia Nr 3/2010 Rektora Uniwersytetu Medycznego w Lublinie z dnia 11 stycznia 2010 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego REGULAMIN ORGANIZACYJNY UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO

Bardziej szczegółowo

STATUT UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU

STATUT UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU N R E IW U T SY E T EK 19 26 O N O M I CZ N Y UNIWERSYTET W POZNANIU EKONOMICZNY STATUT UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU uchwalony na posiedzeniu Senatu w dniu 18 listopada 2011 roku Poznań 2011 Uchwała

Bardziej szczegółowo

STATUT. Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach

STATUT. Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach STATUT Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach 4 SPIS TREŚCI DZIAŁ I...7 Postanowienia ogólne...7 DZIAŁ II...12 Organizacja Uczelni...12 DZIAŁ III...23 Organy Uczelni...23 Senat...23 Konwent...34 Rektor...35

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO załącznik do zarządzenia Rektora UG nr 3/R/14 ze zm. REGULAMIN ORGANIZACYJNY ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO tekst jednolity z dnia 7 kwietnia 2014 roku - 1 - SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I Przepisy ogólne...

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI REGULAMIN ORGANIZACYJNY UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO

UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI REGULAMIN ORGANIZACYJNY UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI REGULAMIN ORGANIZACYJNY UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO Kraków 2014 Spis treści: Zarządzenie nr 15 Rektora UJ z 28 lutego 2008 roku w sprawie Regulaminu organizacyjnego Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO IM. BRONISŁAWA CZECHA W KRAKOWIE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO IM. BRONISŁAWA CZECHA W KRAKOWIE REGULAMIN ORGANIZACYJNY AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO IM. BRONISŁAWA CZECHA W KRAKOWIE tekst ujednolicony Regulamin Organizacyjny AWF ustalony zarządzeniem Nr 22/2009 Rektora AWF z dnia 30 czerwca 2010

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 18 marca 2011 r.

USTAWA z dnia 18 marca 2011 r. Kancelaria Sejmu s. 1/98 USTAWA z dnia 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz o

Bardziej szczegółowo

Informacja o wynikach kontroli wykonania budżetu państwa w 2013 r. w części 30 Oświata i wychowanie

Informacja o wynikach kontroli wykonania budżetu państwa w 2013 r. w części 30 Oświata i wychowanie N A J W Y Ż S Z A I Z B A K O N T R O L I DEPARTAMENT NAUKI, OŚWIATY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO KNO-4100-001-05/2014 Nr ewid. 134/2014/P/14/001/KNO Informacja o wynikach kontroli wykonania budżetu państwa

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA ZA 2013 ROK

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA ZA 2013 ROK SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA ZA 213 ROK Warszawa, czerwiec 214 2 Spis treści I. Podstawy prawne działalności Funduszu 7 II. Ogólne informacje o Funduszu 8 II.1. Struktura organizacyjna

Bardziej szczegółowo

STATUT WYŻSZEJ SZKOŁY EKONOMICZNO-INFORMATYCZNEJ W WARSZAWIE

STATUT WYŻSZEJ SZKOŁY EKONOMICZNO-INFORMATYCZNEJ W WARSZAWIE 1 STATUT WYŻSZEJ SZKOŁY EKONOMICZNO-INFORMATYCZNEJ W WARSZAWIE WARSZAWA 2009 2 Rozdział l Postanowienia ogólne 1 1. Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Informatyczna w Warszawie zwana dalej Uczelnią", jest uczelnią

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY. WYŻSZEJ SZKOŁY PEDAGOGICZNEJ TWP w WARSZAWIE. na lata 2011-2015

REGULAMIN ORGANIZACYJNY. WYŻSZEJ SZKOŁY PEDAGOGICZNEJ TWP w WARSZAWIE. na lata 2011-2015 Załącznik do zarządzenia nr 35/2011 Rektora WSP TWP w Warszawie z dnia 21 grudnia 2011r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY WYŻSZEJ SZKOŁY PEDAGOGICZNEJ TWP w WARSZAWIE na lata 2011-2015 Organizacja Uczelni opiera

Bardziej szczegółowo

M O D E L. Zarządzania pracą w UKW

M O D E L. Zarządzania pracą w UKW Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 163/2013/2014 Senatu UKW z dnia 8 lipca 2014 r. Program rozwoju Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy M O D E L Zarządzania pracą w UKW Uniwersytet Kazimierza Wielkiego,

Bardziej szczegółowo

I. Zastępca Kanclerza ds. Administracyjno-Organizacyjnych. Dział Administracyjno-Gospodarczy CM

I. Zastępca Kanclerza ds. Administracyjno-Organizacyjnych. Dział Administracyjno-Gospodarczy CM I. Zastępca Kanclerza ds. Administracyjno-Organizacyjnych Dział Administracyjno-Gospodarczy CM Załącznik do Zarządzenia nr 66 Rektora UMK z dnia 30 czerwca 2010 r. 1) prowadzenie całości spraw związanych

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach ZASADY (POLITYKA) RACHUNKOWOŚCI

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach ZASADY (POLITYKA) RACHUNKOWOŚCI Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach ZASADY (POLITYKA) RACHUNKOWOŚCI Kielce 2012 1 SPIS TREŚCI I. INFORMACJE OGÓLNE... 4 1. Podstawa prawna... 4 2. Charakterystyka Uniwersytetu Jana Kochanowskiego...

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 23 maja 2012 r. Poz. 572 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 26 marca 2012 r.

Warszawa, dnia 23 maja 2012 r. Poz. 572 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 26 marca 2012 r. Elektronicznie podpisany przez Grzegorz Paczowski Data: 2012.05.23 14:26:26 +02'00' DZIENNIK USTAW v.p l RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 23 maja 2012 r. Poz. 572 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 80111. Gimnazja specjalne

ROZDZIAŁ 80111. Gimnazja specjalne 2.12 DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE Budżet w dziale 801 Oświata i wychowanie w I półroczu 2009r. wykonano w 49,50%. Wykonanie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń po I półroczu 2009r. wynosiło 50,55%.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 944/11/V/2013 Senatu Akademii Techniczno-Humanistycznej z dnia 19 listopada 2013 roku

Uchwała Nr 944/11/V/2013 Senatu Akademii Techniczno-Humanistycznej z dnia 19 listopada 2013 roku Uchwała Nr 944/11/V/2013 Senatu Akademii Techniczno-Humanistycznej z dnia 19 listopada 2013 roku w sprawie wprowadzenia Uczelnianego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia w Akademii Techniczno-Humanistycznej

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 29 września 2014 r. Poz. 837 KOMUNIKAT PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA. z dnia 14 lipca 2014 r.

Warszawa, dnia 29 września 2014 r. Poz. 837 KOMUNIKAT PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA. z dnia 14 lipca 2014 r. MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 29 września 214 r. Poz. 837 KOMUNIKAT PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA z dnia 14 lipca 214 r. w sprawie ogłoszenia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

MEDYCYNA DYDAKTYKA WYCHOWANIE ISSN 0137 6543

MEDYCYNA DYDAKTYKA WYCHOWANIE ISSN 0137 6543 MEDYCYNA DYDAKTYKA WYCHOWANIE ISSN 0137 6543 ROK XLVII WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY NR 4/2015 Zespół redakcyjny: Dr hab. Marcin Grabowski redaktor naczelny Dr med. Maciej Janiszewski z-ca redaktora

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ROCZNE REKTORA UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO ZA 2006 ROK

SPRAWOZDANIE ROCZNE REKTORA UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO ZA 2006 ROK SPRAWOZDANIE ROCZNE REKTORA UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO ZA 2006 ROK 1 2 SPRAWOZDANIE ROCZNE REKTORA UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO ZA 2006 ROK ZŁOŻONE NA POSIEDZENIU SENATU UJ 30 MAJA 2007 ROKU KRAKÓW 2007

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki

USTAWA. z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki Dziennik Ustaw Nr 96 7911 Poz. 615 615 USTAWA z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa zasady finansowania nauki ze środków finansowych

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Uczelni z roku na rok ulegają systematycznej poprawie. Podstawowe wartości prezentuje poniższa tabela.

Wyniki finansowe Uczelni z roku na rok ulegają systematycznej poprawie. Podstawowe wartości prezentuje poniższa tabela. Sprawozdanie Rektora SGH z działań podjętych w okresie grudzień 2012 kwiecień 2013 w celu realizacji Strategii zmian w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie w latach 2012 2015 Niniejszy dokument jest drugą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY SGH. DZIAŁ I Zasady funkcjonowania administracji SGH

REGULAMIN ORGANIZACYJNY SGH. DZIAŁ I Zasady funkcjonowania administracji SGH Załącznik do uchwały nr 133 Senatu SGH z dnia 9 października 2013 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY SGH 1 Regulamin organizacyjny SGH, zwany dalej Regulaminem, określa organizację i podstawowe zasady funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2014 poz. 1198 USTAWA. z dnia 11 lipca 2014 r.

Dz.U. 2014 poz. 1198 USTAWA. z dnia 11 lipca 2014 r. Kancelaria Sejmu s. 1/65 Dz.U. 2014 poz. 1198 USTAWA z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo

Bardziej szczegółowo

PRZESTRZEGANIE PRAW PACJENTA W LECZNICTWIE PSYCHIATRYCZNYM

PRZESTRZEGANIE PRAW PACJENTA W LECZNICTWIE PSYCHIATRYCZNYM Nr ewid. 19/2012/P/11/093/KZD Informacja o wynikach kontroli PRZESTRZEGANIE PRAW PACJENTA W LECZNICTWIE PSYCHIATRYCZNYM MARZEC 2 01 1 MISJĄ Najwyższej Izby Kontroli jest dbałość o gospodarność i skuteczność

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/29 USTAWA z dnia 30 kwietnia 2010 r. Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2010 r. Nr 96, poz. 615, z 2011 r. Nr 84, poz. 455, Nr 185, poz. 1092, z 2013 r. poz. 675, z 2014 r. poz. 379,

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU WYDZIAŁU BUDOWNICTWA I ARCHITEKTURY POLITECHNIKI LUBELSKIEJ

STRATEGIA ROZWOJU WYDZIAŁU BUDOWNICTWA I ARCHITEKTURY POLITECHNIKI LUBELSKIEJ STRATEGIA ROZWOJU WYDZIAŁU BUDOWNICTWA I ARCHITEKTURY POLITECHNIKI LUBELSKIEJ Projekt opracowany przez Zespół, kierowany przez a WBiA Lublin, marzec 2014 1 S t r o n a Spis treści 1. Wstęp... 3 1.1 Struktura

Bardziej szczegółowo