Monitor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Nr 5 listopad grudzień 2012 r. UCHWAŁY SENATU WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Monitor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Nr 5 listopad grudzień 2012 r. UCHWAŁY SENATU WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO"

Transkrypt

1 M O N I T O R TREŚĆ: Poz.: WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO R. VII Nr 6 listopad grudzień 2012 r. ISSN UCHWAŁY SENATU WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO Uchwała Nr 107/2012 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z dnia 26 listopada 2012 r. w sprawie powołania Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli Akademickich Uchwała Nr 108/2012 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z dnia 26 listopada 2012 r. w sprawie powołania Komisji Dyscyplinarnej dla pracowników inżynieryjno-technicznych i naukowo-technicznych Uchwała Nr 109/2012 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z dnia 26 listopada 2012 r. w sprawie powołania Odwoławczej Uczelnianej Komisji ds. Oceny Nauczycieli Akademickich na okres kadencji 2012/2016 Uchwała Nr 110/2012 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z dnia 26 listopada 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Uchwała Nr 111/2012 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z dnia 26 listopada 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania przedstawicieli Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego na członków rady społecznej Szpitala Klinicznego im. Ks. Anny Mazowieckiej w Warszawie Uchwała Nr 112/2012 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z dnia 26 listopada 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania przedstawicieli Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego na członków rady społecznej Samodzielnego Publicznego Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Warszawie Uchwała Nr 113/2012 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z dnia 26 listopada 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Zadaniowego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego na rok 2012 Uchwała Nr 114/2012 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z dnia 26 listopada 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Planu rzeczowo- finansowego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego na rok 2012 Uchwała Nr 115/2012 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z dnia 17 grudnia 2012 r. w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej na okres kadencji 2012/2016 Uchwała Nr 116/2012 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z dnia 17 grudnia 2012 r. w sprawie powołania Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów Uchwała Nr 117/2012 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z dnia 17 grudnia 2012 r. w sprawie powołania Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów Uchwała Nr 118/2012 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z dnia 17 grudnia 2012 r. w sprawie powołania Komisji Dyscyplinarnej dla Doktorantów Uchwała Nr 119/2012 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z dnia 17 grudnia 2012 r. w sprawie powołania Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej dla Doktorantów Uchwała Nr 120/2012 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z dnia 17 grudnia 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Uchwała Nr 121/2012 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z dnia 17 grudnia 2012 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zatrudnienia w niektórych jednostkach organizacyjnych Uczelni Uchwała Nr 122/2012 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z dnia 17 grudnia 2012 r. w sprawie nadania Auli Centrum-Dydaktycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego imienia Profesora Janusza Piekarczyka Uchwała Nr 123/2012 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z dnia 17 grudnia 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli Akademickich Uchwała Nr 124/2012 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z dnia 17 grudnia 2012 r. w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Senackiej Komisji ds. Lecznictwa i Współpracy z Regionem w 2011 r.

2 210 Uchwała Nr 125/2012 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z dnia 17 grudnia 2012 r. w sprawie utworzenia i likwidacji niektórych jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego 211 Uchwała Nr 126/2012 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z dnia 17 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Prowizorium Planu rzeczowo-finansowego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego na rok 2013 ZARZĄDZENIA REKTORA WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO Zarządzenie Nr 86/2012 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z dnia 5 listopada 2012 r. w sprawie przekształcenia niektórych jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Zarządzenie Nr 87/2012 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z dnia 5 listopada 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania rady społecznej Samodzielnego Publicznego Centralnego Szpitala Klinicznego Zarządzenie Nr 88/2012 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z dnia 6 listopada 2012 r. w sprawie: wprowadzenia jednolitych wzorów umów, wzoru wniosku o zawarcie umowy oraz wzoru rachunku sporządzanych przez Warszawski Uniwersytet Medyczny w przewodach doktorskich, postępowaniach habilitacyjnych i w postępowaniach o nadanie tytułu profesora Zarządzenie Nr 89/2012 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z dnia 9 listopada 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia limitów przyjęć na stacjonarne oraz niestacjonarne Wydziałowe Studia Doktoranckie w roku akademickim 2012/2013 Zarządzenie Nr 90/2012 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z dnia 19 listopada 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia jednolitego wzoru umowy o warunkach odpłatności za studia niestacjonarne w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym oraz wzorów aneksów do umów, zawieranych przez Warszawski Uniwersytet Medyczny Zarządzenie Nr 91/2012 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z dnia 23 listopada 2012 r. w sprawie ustalenia wysokości zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych z budżetu państwa na rok 2012 Zarządzenie Nr 92/2012 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z dnia 29 października 2012 r. w sprawie utworzenia Wydziału Lekarsko-Dentystycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Zarządzenie Nr 93/2012 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z dnia 27 listopada 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania rady społecznej Szpitala Klinicznego im. Ks. Anny Mazowieckiej w Warszawie Zarządzenie Nr 94/2012 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z dnia 27 listopada 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania rady społecznej Samodzielnego Publicznego Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Warszawie Zarządzenie Nr 95/2012 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z dnia 27 listopada 2012 r. w sprawie ustalenia instrukcji bezpieczeństwa pożarowego dla Budynku Domu Medyka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w Warszawie ul. W. Oczki 1a Zarządzenie Nr 96/2012 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z dnia 5 grudnia 2012 r. w sprawie rozpoczęcia realizacji projektu: Przygotowanie i realizacja kursu specjalistycznego dla pielęgniarek podstawowej opieki zdrowotnej w zakresie opieki geriatrycznej w ramach projektu systemowego Wsparcie systemu kształcenia ustawicznego personelu medycznego w zakresie opieki geriatrycznej Zarządzenie Nr 97/2012 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie rozpoczęcia realizacji projektu: Optymalizacja i ujednolicenie metod uzyskiwania i przechowywania materiału służącego do identyfikacji biomarkerów w stwardnieniu bocznym zanikowym i innych chorobach neuronu ruchowego Zarządzenie Nr 98/2012 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z dnia 10 grudnia 2012 r. w sprawie powołania w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym Rady Bibliotecznej

3 Poz. 192 Uchwała Nr 107/2012 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z dnia 26 listopada 2012 r. w sprawie powołania Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli Akademickich Na podstawie 90 ust 4 Statutu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego uchwala się, co następuje: 1. Powołuje się na okres kadencji 2012/2016, Komisję Dyscyplinarną dla Nauczycieli Akademickich w składzie: 1) Prof. dr hab. Zbigniew CZERNICKI II WL Przewodniczący 2) Prof. nadzw. dr hab. Edmund SIERADZKI Wydz. Farm. Z-ca Przew. 3) Dr hab. Bronisława PIETRZAK I WL, 4) Prof. dr hab. Tomasz PASIERSKI II WL, 5) Dr hab. Tomasz PAWIŃSKI Wydz. Farm., 6) Prof. dr hab. Krzysztof GALUS WNoZ, 7) Dr Zofia SIENKIEWICZ WNoZ, 8) Magdalena SZMULIK Studentka. 2. Zadaniem Komisji jest rozpatrzenie zleconych przez Przewodniczącego lub przez jego zastępcę spraw, będących w zakresie jej działania. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Prof. dr hab. Marek Krawczyk Rektor WUM Poz. 193 Uchwała Nr 108/2012 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z dnia 26 listopada 2012 r. w sprawie powołania Komisji Dyscyplinarnej dla pracowników inżynieryjno-technicznych i naukowo-technicznych Na podstawie 90 ust 4 i 9 Statutu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego uchwala się, co następuje: 1. Powołuje się na okres kadencji 2012/2016, Komisję Dyscyplinarną dla pracowników inżynieryjno-technicznych i naukowo-technicznych w składzie: 1) Dr Marek SABAT I WL. Przewodniczący, 2) Dr Tadeusz CHREPTOWICZ Wydz. Farm. Z-ca Przewodniczącego, 3) Marta BORYSIK I WL, 4) Dr Anna ZALEWSKA-ŻMIJEWSKA II WL, 5) Anna DRESZER II WL, 6) Mgr Grażyna KRAJEWSKA-BRZYWCZY Wydz. Farm., 7) Maria SKIERSKA WNoZ, 8) Krzysztof GRALIK WNoZ. 2. Zadaniem Komisji jest rozpatrzenie zleconych przez Przewodniczącego lub przez jego zastępcę spraw, będących w zakresie jej działania. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Prof. dr hab. Marek Krawczyk Rektor WUM

4 Poz. 194 Uchwała Nr 109 /2012 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z dnia 26 listopada 2012 r. w sprawie powołania Odwoławczej Uczelnianej Komisji ds. Oceny Nauczycieli Akademickich na okres kadencji 2012/2016 Na podstawie 53 ust. 10 oraz 5 załącznika nr 8 do Statutu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego uchwala się, co następuje: 1. Powołuje się Odwoławczą Uczelnianą Komisję ds. Oceny Nauczycieli Akademickich na okres kadencji 2012/2016 w następującym składzie: 1) Prof. dr hab. Marek Krawczyk JM Rektor Przewodniczący, 2) Prof. dr hab. Mirosław WIELGOŚ członek, 3) Dr hab. Marek KUCH członek, 4) Prof. dr hab. Elżbieta MIERZWIŃSKA- NASTALSKA członek, 5) Dr hab. Piotr WROCZYŃSKI członek, 6) Prof. dr hab. Bolesław SAMOLIŃSKI członek, 7) Prof. dr hab. Piotr MAŁKOWSKI członek, 8) Dr Piotr KOSTRZEWSKI członek, 9) Dr Bogusław NAJNIGER członek, 10) Dr hab. Grzegorz NAŁĘCZ-JAWECKI członek, 11) Mgr inż. Ewa KACZMAREK sekretarz. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Prof. dr hab. Marek Krawczyk Rektor WUM Poz. 195 Uchwała Nr 110/2012 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z dnia 26 listopada 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Na podstawie art. 56 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U. poz. 572, z późn. zm.) uchwala się, co następuje: 1. W Statucie Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego przyjętego uchwałą Nr 15/2012 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z dnia 26 marca 2012 r. wprowadza się następujące zmiany: 1) w 50 ust. 1 pkt 5 tiret pierwsze otrzymuje brzmienie: - prodziekan Wydział Lekarsko-Dentystyczny,, 2) w 70 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 2. Liczba prodziekanów w poszczególnych wydziałach: 1) I Wydział Lekarski pięciu prodziekanów, 2) II Wydział Lekarski czterech prodziekanów, 3) Wydział Lekarsko-Dentystyczny dwóch prodziekanów, 4) Wydział Farmaceutyczny trzech prodziekanów, 5) Wydział Nauki o Zdrowiu pięciu prodziekanów., 3) w 71 ust. 3 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 1) po dwóch przedstawicieli nauczycieli akademickich z I Wydziału Lekarskiego, II Wydziału Lekarskiego, Wydziału Lekarsko-Dentystycznego, Wydziału Farmaceutycznego, Wydziału Nauki o Zdrowiu,, 4) w załączniku Nr 6 zmienia się numerację w następujący sposób: punkty od 3-4 otrzymują numerację 4-5 oraz: a) pkt 1 otrzymuje brzmienie: 1) I Wydział Lekarski,, b) dodaje się pkt 3 w brzmieniu: 3) Wydział Lekarsko-Dentystyczny.. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Prof. dr hab. Marek Krawczyk Rektor WUM

5 Poz. 196 Uchwała Nr 111/2012 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z dnia 26 listopada 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania przedstawicieli Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego na członków rady społecznej Szpitala Klinicznego im. Ks. Anny Mazowieckiej w Warszawie Na podstawie 51 ust. 1 pkt 12 Statutu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego uchwala się, co następuje: 1. W uchwale nr 10/2010 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z dnia 25 stycznia 2010 r. w sprawie powołania przedstawicieli Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego na członków rady społecznej Szpitala Klinicznego im. Ks. Anny Mazowieckiej w 1 zmianie ulega: 1) ust. 1 pkt 1 i otrzymuje brzmienie: 1) prof. dr hab. n. med. Katarzyna Woźniak,, 2) ust. 2 pkt 7 i otrzymuje brzmienie: 7) Członek Przedstawiciel Senatu WUM prof. dr hab. n. med. Katarzyna Woźniak,. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Prof. dr hab. Marek Krawczyk Rektor WUM Poz. 197 Uchwała Nr 112/2012 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z dnia 26 listopada 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania przedstawicieli Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego na członków rady społecznej Samodzielnego Publicznego Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Warszawie Na podstawie 51 ust. 1 pkt 12 Statutu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego uchwala się, co następuje: 1. W uchwale nr 12/2010 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z dnia 25 stycznia 2010 r. w sprawie powołania przedstawicieli Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego na członków rady społecznej Samodzielnego Publicznego Dziecięcego Szpitala Klinicznego w 1 zmianie ulega: 1) ust. 1 pkt 4 i otrzymuje brzmienie: 4) dr n. med. Maciej Janiszewski,, 2) ust. 2 pkt 10 i otrzymuje brzmienie: 10) Członek Przedstawiciel Senatu WUM dr n. med. Maciej Janiszewski,. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Prof. dr hab. Marek Krawczyk Rektor WUM Poz. 198 Uchwała Nr 113/2012 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z dnia 26 listopada 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Zadaniowego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego na rok 2012 Na podstawie 51 ust. 1 pkt 15 Statutu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego uchwala się, co następuje: 1. W uchwale Nr 34/2012 Senatu WUM z dnia 28 maja 2012 r. w sprawie uchwalenia Budżetu Zadaniowego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego na rok 2012: 1) Załącznik nr 1 Budżet Zadaniowy zestawienie zbiorcze otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.

6 2) Załącznik nr 2 Wynagrodzenia osobowe z dotacji Ministerstwa Zdrowia otrzymuje brzmienie załącznika nr 2 do niniejszej uchwały. 3) Załącznik nr 2a Wynagrodzenia osobowe z dodatkowych środków pochodzących z przychodów własnych otrzymuje brzmienie załącznika nr 2a do niniejszej uchwały. 4) Załącznik nr 2b Bezosobowy Fundusz Płac otrzymuje brzmienie załącznika nr 2b do niniejszej uchwały. 5) Załącznik nr 4 Koszy ogółem działalności badawczej, współpracy z zagranicą i inne projekty otrzymuje brzmienie załącznika nr 3 do niniejszej uchwały. 6) Załącznik nr 5 Środki wydziałowe wydatki bieżące otrzymuje brzmienie załącznika nr 4 do niniejszej uchwały. 7) Załącznik nr 6 Koszty ogólnouczelniane Koszty zadań i własne jednostek administracyjnych otrzymuje brzmienie załącznika nr 5 do niniejszej uchwały. 8) Załącznik nr 9 Fundusz inwestycji budowlanych otrzymuje brzmienie załącznika nr 6 do niniejszej uchwały. 9) Załącznik nr 10 Zakupy inwestycyjne otrzymuje brzmienie załącznika nr 7 do niniejszej uchwały. 10) Załącznik nr 11 Fundusz pomocy materialnej dla studentów i doktorantów otrzymuje brzmienie załącznika nr 8 do niniejszej uchwały. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Prof. dr hab. Marek Krawczyk Rektor WUM WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY BUDŻET ZADANIOWY zestawienie zbiorcze Zał. nr 1 do uchwały nr 113/2012 Senatu WUM z dnia 26 listopada 2012 r. Zał. nr 1 do uchwały nr 84/2012 Senatu WUM z dnia 24 września 2012 r. Zał. nr 1 do uchwały nr 34/2012 Senatu WUM z dnia 28 maja 2012 r. Plan na rok po zmianach w zł Lp. Wyszczególnienie Plan po zmianach listopad A KOSZTY I Koszty działalności dydaktycznej i ogólnouczelnianej Wynagrodzenia osobowe z dotacji MZ Zał Wynagrodzenia osobowe z przychodów własnych Zał. 2a w tym planowane w zadaniach wymienionych poniżej oraz w FPMSiD Wynagrodzenia bezosobowe dydaktyka Zał. 2b Składki z tytułu ubezpieczeń i funduszu pracy w tym planowane w zadaniach wymienionych poniżej oraz w FPMSiD Odpis na ZFŚS Szkolenia podyplomowe [Zał. nr 3] Wydatki bieżące wydziałowe [Zał. nr 5] Wydatki na zadania projakościowe (zwiększenia stypendiów doktoranckich) Pozostałe stypendia [stypendyści RP+doktorskie i habilitacyjne] Wydatki na rzecz szpitali na dydaktykę kliniczną Wydatki na rzecz organizacji studenckich [Zał. nr 7] Biblioteka [książki, czasopisma, bazy danych= ,- plus dezynfekcja zbiorów=155000,-] Remonty-rezerwa [Zał. nr 8] Komisje Bioetyczna Komisja Etyczna ds. doświadczeń nad zwierzętami Koszty ogólnouczelniane [Zał. nr 6] Koszty ogólnouczelniane Amortyzacja w tym planowana w zadaniach wymienionych powyżej Zadania związane z kształceniem i rehabilitacją leczniczą studentów niepełnosprawnych II Koszty działalności badawczej i współpracy z zagranicą [Zał. nr 4] B INWESTYCJE Inwestycje budowlane Zał. nr Zakupy inwestycyjne Zał. nr

7 Za. nr 2 do uchwa y nr 113/2012 Senatu WUM z dnia 26 listopada 2012r. Za. nr 2 do uchwa y nr 84/2012 Senatu WUM z dnia 24 wrzesnia 2012r. Za. nr 2 do uchwa y nr 34/2012 Senatu WUM z dnia 28 maja 2012r. Wynagrodzenia osobowe z dotacji Ministerstwa Zdrowia - Planu 2012 L.p. Dysponent rodków Nauczyciele akademiccy ze stosunku pracy za godziny ponadwymiarowe Pracownicy nieb d cy nauczycielami akademickimi Rezydenci Razem w tym na awanse NA nbna w tym w ramach wynagrodze pracowników nieb d cych nauczycielami akademickimi fundusz premii regulaminowej fundusz premii motywacyjnej fundusz premii bilansowej w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne "13" NA nbna Rektor* Prorektor ds. Kadr** Prorektor ds. Dydaktyczno - Wychowawczych Dziekan I Wydzia u Lekarskiego*** Dziekan II Wydzia u Lekarskiego*** Dziekan Wydzia u Farmaceutycznego*** Dziekan Wydzia u Nauki o Zdrowiu*** Kanclerz**** Rektor - fundusz nagród 2% Rektor - fundusz nagród 1% Razem * - wynagrodzenia w adz uczelni i wydzia ów, kierowników jednostek naukowo-dydaktycznych, nauczycieli akademickich zatrudnionych na stanowiskach: profesor zwyczajny, profesor nadzwyczajny ** - wynagrodzenia: nauczycieli akademickich zatrudnionych w Studium WF, Studium J zyków Obcych, Studium Medycyny Katastrof, pracowników bibliotecznych i informacji naukowej, rezydentów *** - wynagrodzenia nauczycieli akademickich zatrudnionych na stanowiskach: adiunkt, asystent, starszy wyk adowca, wyk adowca, instruktor, pracowników naukowo-technicznych i in ynieryjno-technicznych **** - wynagrodzenia pracowników administracyjnych i obs ugi

8 Zał. nr 2a do uchwały nr 113/2012 Senatu WUM z dnia 26 listopada 2012 r. Zał. nr 2a do uchwały nr 84/2012 Senatu WUM z dnia 24 wrzesnia 2012 r. Zał. nr 2a do uchwały nr 34/2012 Senatu WUM z dnia 28 maja 2012 r. Wynagrodzenia osobowe z dodatkowych środków pochodzących z przychodów własnych WUM - Plan 2012 (na podstawie art. 151 ust. 8 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym) Dysponent środków dodatek specjalny/zadaniowy - władze uczelni i wydziałów studia niestacjonarne (d. zaoczne) i st. pomostowe studia angielskojęzyczne studia podyplomowe, kształcenie podyplomowe Rektor Prorektor ds. Kadr Prorektor ds. Dydaktyczno-Wychowawczych Dziekan I Wydziału Lekarskiego Dziekan II Wydziału Lekarskiego Dziekan Wydziału Farmaceutycznego Dziekan Wydziału Nauki o Zdrowiu Dziekan Centrum Kształcenia Podyplomowego Kanclerz Razem realizacja projektów inne fundusz ogólny Razem kol. 4 - wynagrodzenia za zajęcia dydaktyczne prowadzone w ramach studiów niestacjonarnych (d. zaocznych) i st. pomostowych kol. 5 - wynagrodzenia za zajęcia dydaktyczne, organizację i obsługę zajęć za studia angielskojęzyczne kol. 6 - wynagrodzenia za zajęcia dydaktyczne, organizację i obsługę zajęć w ramach kształcenia podyplomowego kol. 7 - wynagrodzenia za udział w projektach finansowanych ze środków UE i innych zagranicznych, w tym u dysponenta: Kanclerz - wynagrodzenia pracowników Biura Projektu CEPT kol. 8 - wynagrodzenia za prace związane z rekrutacją na studia, kursami przygotowawczymi, działalnościa usługową uczelni (m.in. medycyna sądowa, komisja bioetyczna), rekrutacją na studia anglojęzyczne w O/Stomatologii, nostryfikacją dyplmów w O/Stomatologii kol. 9 - Fundusz ogólny zawiera dodatkowe wynagrodzenie roczne 13

9 Zał. nr 2b do uchwały nr 113/2012 Senatu WUM z dnia 26 listopada 2012 r. Zał. nr 2b do uchwały nr 34/2012 Senatu WUM z dnia 28 maja 2012 r. Bezosobowy Fundusz Płac - okres I - XII 2012 r. L.p. Dysponent środków studia stacjonarne i niestacjonarne (d. wieczorowe) studia niestacjonarne (d. zaoczne) studia anglojęzyczne studia pomostowe finansowane z projektów rekrutacja, kurs przygotowawczy, zajęcia fakultatywne promotrostwa i recenzje, komisje habilitacyjne inne razem Prorektor ds. Kadr Prorektor ds. Dydaktyczno-Wychowawczych Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą Dziekan I Wydziału Lekarskiego Dziekan II Wydziału Lekarskiego Dziekan Wydziału Farmaceutycznego Dziekan Wydziału Nauki o Zdrowiu Kanclerz Komisja Bioetyczna Razem kol. 3, 4 - wynagrodzenia za zajęcia dydaktyczne, obsługę inż.-tech. zajęć dydaktycznych (przygotowanie preparatów, materiałów do zajęć dydaktycznych) kol. 5 - wynagrodzenia za zajęcia dydaktyczne, organizację i obsługę zajęć kol. 6 - wynagrodzenia za zajęcia dydaktyczne kol. 7 - wynagrodzenia za rekrutację na studia, kursy przygotowawcze na studia (w tym językowe dla obcokrajowców), zajęcia fakultatywne dla studentów, kol. 8 - wynagrodzenia za promotorstwa i recenzje kol. 9 - wynagrodzenia za opiekę nad praktykami, obozami naukowo-szkoleniowymi, prace związana z nostryfikacją dyplomów, przeprowadzaniem odpłatnych egzaminów językowych w ramach specjalizacji, pracę w Komisji Bioetycznej, KAAUM, lokalnej Komisji etycznej ds. doświadczeń na zwierzętach, CEPT, zajęcia AZS; przygotowanie dokumentacji Muzeum Historii WUM; I WL program do oceny nauczycieli i przekształcenie ZOZ;

10 Zał. nr 3 do uchwały nr 113/2012 Senatu WUM z 26 listopada 2012 r. Zał. nr 4 do uchwały nr 34/2012 Senatu WUM z 28 maja 2012 r. KOSZTY OGÓŁEM DZIAŁALNOŚCI BADAWCZEJ, WSPÓŁPRACY Z ZAGRANICĄ I INNE PROJEKTY Plan na rok po zmianach w zł Lp. Wyszczególnienie I WL IIWL WF WNoZ Kanclerz CePT Razem koszty Koszty bezpośrednie Koszty pośrednie 1 Dotacja na utrzymanie potencjału badawczego Dotacja na rozwój młodej kadry* Projekty badawcze własne ** Pozostałe projekty badawcze ** Projekty badawcze rozwojowe ** Usługi badawcze i medyczne - przemysł ** Usługi Katedry i Zakładu Medycyny Sądowej Usługi badawcze i inne projekty finansowane ze źródeł zagranicznych [APW] Pozostałe projekty finansowane ze źródeł zagranicznych [ Erasmus, Ceepus] [APW] Projekty realizowane z funduszy strukturalnych i zagranicznych [ APP ] [plus wkład własny z wyłączeniem projektów FS 20, FS 10, GIS 2 ] CePT [Biuro Konsorcium ] Plan po zmianach * Środki przyznawane w trybie odrębnym, służące wewnętrznym konkursom na rozwój młodych naukowców i uczestników studiów doktoranckich ** należności z umów podpisanych i uzyskanych dotacji w tym projekty dydaktyczne wkład własny WUM dla projektów APP wkład własny WUM dla projektów APW wkład własny WUM w wydatkach Biura Konsorcium CePT Razem

11 Zał. nr 4 do uchwały nr 113/2012 Senatu WUM z dnia 26 listopada 2012 r. Zał. nr 3 do uchwały nr 84/2012 Senatu WUM z dnia 24 września 2012 r. Zał. nr 5 do uchwały nr 34/2012 Senatu WUM z dnia 28 maja 2012 r. ŚRODKI WYDZIAŁOWE WYDATKI BIEŻĄCE Plan na rok 2012 po zmianach w zł L.p. Wyszczególnienie Środki 2012 r. Stypendia Środki wydziałowe Umowy najmu w tym porozumienia doktoranckie na rzecz szpitali na realizację zajęć* [poziom planu 2011] 70% planu 2011 [wg APD] [wg ASK] Razem Dysponenci I Wydział Lekarski z Oddziałem Stomatologicznym (zwiększenie do poziomu roku o zł i przesunięcie do wynagrodzeń osobowych zł) wydatki Dziekan I WL bieżące EDD 3 II Wydział Lekarski z Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim i Oddziałem Fizjoterapii [z wyłączeniem ED] Dziekan II WL 4 Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Dziekan WF 5 Wydział Nauki o Zdrowiu z Oddziałem Pielęgniarstwa i Oddziałem Zdrowia Publicznego w tym koszty praktyk studenckich Dziekan WNoZ 5 Oddział Nauczania w Języku Angielskim [ prowizja marketing] Plan po zmianach: prowizja marketing Dziekan II WL Plan po zmianach * Porozumienia II WL łącznie z ED: ,-

12 Zał. nr 5 do uchwały nr 113/2012 Senatu WUM z dnia 26 listopada 2012 r. Zał. nr 4 do uchwały nr 84/2012 Senatu WUM z dnia 24 września 2012 r. Zał. nr 6 do uchwały nr 34/2012 Senatu WUM z dnia 28 maja 2012 r. KOSZTY OGÓLNOUCZELNIANE Koszty zadań i własne jednostek administracyjnych Plan na rok 2012 po zmianach Lp. Kod jednostki Nazwa jednostki organizacyjnej Plan po zmianach A KOSZTY ZADAŃ Dysponent 1 A Kanclerz Kanclerz 2 RMHM Muzeum WUM Kierownik jednostki 3 AOKR Biuro Rektora AGE Główny Energetyk RAP Biuro Prawne AOK Kancelaria APK Dział Personalny AO Biuro Organizacyjne ATJ Dział Informatyki AIP Biuro Informacji i Promocji ABK Biuro Karier AOW Oficyna Wydawnicza APP Biuro Projektów APW Dział Współpracy z Zagranicą APD Biuro Obsługi Działalności Podstawowej APD5 Dział Obsługi Studentów ATZ Dział Logistyki ATM Dział Fotomedyczny ATT Biuro Eksploatacji ATKB Dział Eksploatacji Kampus Banacha i Bazy Pozostałej ATKL Dział Eksploatacji Kampus Lindleya AB Dział Ochrony Pracy i Środowiska AFK Z-ca Kwestora ds. Księgowości AFF1 Dział Finansowy S3 Studium Wychowania Fizycznego i Sportu AAM Dział Aparatury i Urządzeń Technicznych B Koszty własne jednostek administracyjnych Kierownicy jednostek Razem koszty zadań i własne Amortyzacja

13 Lp. Zadanie Zał. nr 6 do uchwały nr 113/2012 Senatu WUM z dnia 26 listopada 2012 r. Zał. nr 6 do uchwały nr 84/2012 Senatu WUM z dnia 24 września 2012 r. Zał. nr 9 do uchwały nr 34/2012 Senatu WUM z dnia 28 maja 2012 r. Załącznik Nr 9 FUNDUSZ INWESTYCJI BUDOWLANYCH Plan rok 2012 po zmianach 11 Środki zewnętrzne Środki własne Razem w zł 1. Budowa Centrum Biblioteczno-Informacyjnego Wykonanie projektu systemu audio video Muzeum Historii Medycyny Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego przeniesione na Wykonanie systemu audio video Muzeum Historii Medycyny Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego przeniesione na Zakup pierwszego wyposażenia i mebli Zakup mebli do Muzeum Historii Medycyny przeniesione na Zakup mebli do Klubu Profesorskiego 0 0 przeniesione na Zakup wyposażenia ogólnego Zakup i montaż osprzętu elektrycznego i teletechnicznego do pomieszczeń Muzeum Historii Medycyny przeniesione na Aranżacja pomieszczeń Klubu Profesorskiego przeniesione na System SSWiN do pomieszczeń Muzeum Historii Medycyny Zakup wyposażenia AV i sprzętu komputerowego Wykonanie systemu gaszenia serwerowni, system monitoringu środowiskowego Zakup sprzętu komputerowego (FNiTP) Roboty budowlane + nadzory autorskie Szpital Pediatryczny Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Roboty budowlane Inwestor Zastępczy Nadzór autorski Centrum Badań Przedklinicznych CePT Roboty budowlano-montażowe VAT stanowiący wydatki niekwalifikowane Nadzory autorskie Zakup aparatury i wyposażenia Nadzory inwestorskie Dokumentacja niezbędna do zakończenia inwestycji, wykonanie inwentaryzacji robót, kosztorysy i dokumentacja nowa pozycja 4. Budynki Wydziału Farmaceutycznego Wykonanie projektu wentylacji ogólnej w II kostce 0 0 przeniesione na Apteka szkoleniowa w Budynku Wydziału Farmaceutycznego Wykonanie projektu wentylacji ogólnej w I kostce 0 0 przeniesione na Centrum Sportowo Rehabilitacyjne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Roboty budowlane środki MSiT Roboty budowlane środki MZ Roboty budowlane środki MNiSW Katedra i Klinika Dermatologii Koszykowa 82A Modernizacja pomieszczeń zaplecza Sali wykładowej środki przeniesione do poz Wykonanie zamiennego, zaktualizowanego projektu przebudowy dachu Kliniki Dermatologicznej Przebudowa i remont dachu budynku Kliniki Dermatologii przeniesione na Ośrodek Onkologii WUM przeniesione na Program funkcjonalno użytkowy Instytut Psychiatrii Program funkcjonalno użytkowy Uwagi

14 Lp. Zadanie Środki zewnętrzne Środki własne Razem w zł 9. Collegium Anatomicum Wykonanie instalacji elektrycznej, sieci logicznej i p.poż. I etap Emilii Plater Przebudowa IV piętra E/Plater dla Oddziału Stomatologii Opłata za zwiększenie mocy przyłącza elektroenergetycznego budynku Przebudowa III piętra (część północna) Wyposażenie III piętra (część północna) Dofinansowanie projektu Poprawa dostępności i jakości Leczenia poprzez stworzenie Centrum Diagnostyki i Leczenia Żylnej Choroby Zakrzepowo Zatorowej w Szpitalu Dzieciątka Jezus zadanie inwestycyjne WUM Centrum Badawcze Żylnej Choroby Zakrzepowo-Zatorowej 12. Budynek Logistyki Wykonanie projektu instalacji elektrycznej, p.poż i sieci logicznej Wykonanie projektu wymiany instalacji wod-kan, cwu, i hydrantowej oraz remontu sanitariatów Rozbudowa i unowocześnienie Centrum Biostruktury w WUM Wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej wykonawczej Modernizacji i rozbudowy Basenowni zwłok Wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej wykonawczej Modernizacji i rozbudowy Medycyny Sądowej Roboty budowlane VAT stanowiący wydatki niekwalifikowane Sprzęt i wyposażenie Nadzór nad robotami budowlanymi Kampus Wykonanie projektu modernizacji oświetlenia terenu WUM Banacha Wykonanie projektu systemu integrującego różne systemy BMS budynków Banacha Sieć cieplna w ul. Oczki Rezerwa Kanclerza Dom Medyka Przyłącze elektroenergetyczne RWE Nadzór SPEC nad przyłączeniem węzła cieplnego Zarządzanie energią w budynkach Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Wykonanie projektu ocieplenia stropów w częściach ABCE pod 18.1 nieogrzewanym poddaszem oraz projektu modernizacji instalacji CO w budynku Anatomicum bez węzła wykonanego przed 2011 r Wykonanie ocieplenia stropodachu budynku Anatomicum Wykonanie modernizacji instalacji CO w budynku Anatomicum Uwagi AGE przeniesione na 2013 AGE przeniesione na 2013 AGE przeniesione na 2013 AGE przeniesione na AGE AGE przeniesione na 2013 AGE przeniesione do roku 2013 AGE przeniesione do roku 2013 AGE przeniesione do roku Opracowanie audytu energetycznego wraz z koncepcją systemu zarządzania energia w obiektach WUM Wykonanie dokumentacji projektowej termomodernizacji budynku Logistyki Budynek Apteki blok F Modernizacja instalacji chłodu dostawa i montaż agregatu wody lodowej Centrum Symulacji Medycznych środki MZ nowa pozycja Razem: AGE przeniesione do roku

15 Zał. nr 7 do uchwały nr 113/2012 Senatu WUM z dnia 26 listopada 2012 r. Zał. nr 7 do uchwały nr 84/2012 Senatu WUM z dnia 24 września 2012 r. Zał. nr 10 do uchwały nr 34/2012 Senatu WUM z dnia 28 maja 2012 r. ZAKUPY INWESTYCYJNE Plan na 2012 rok po zmianach PLAN 2012 po zmianach Symbol ZADANIA Środki Środki zewnętrzne własne Ogółem I Informatyzacja Rozbudowa i modernizacja systemów niskoprądowych (kontrola dostępu do pomieszczeń, monitoring, systemy alarmowe, p.poż., centrale telefoniczne) Rozbudowa i modernizacja infrastruktury informatycznej (sieć LAN i WiFi, serwery) Zakupy sprzętu informatycznego i oprogramowania (komputery, sprzęt drukujący, oprogramowanie) Zakupy sprzętu informatycznego i oprogramowania (komputery, sprzęt drukujący, oprogramowanie) Wyposażenie sal dydaktycznych w systemy multimedialne III Środki pozostałe z lat ubiegłych I Wydział Lekarski (w tym APL-S ,-) II Wydział Lekarski A II Wydział Lekarski Fizjoterapia B II Wydział Lekarski ED Wydział Farmaceutyczny Wydział Nauki o Zdrowiu IV Środki przyznane w 2012 r I Wydział Lekarski II Wydział Lekarski A II Wydział Lekarski Fizjoterapia Wydział Farmaceutyczny IX Zakup wyposażenia na cele dydaktyki fundusz centralny XVI Środki pozostałe z 1S12/KONF/ZACH-WSCH/ XX Środki pozostałe z rozliczenia kursów kwalifikacyjnych w dziedzinie opieki długoterminowej WNOZ z 2009 roku XXI Zakup Plotera dla Oficyny Wydawniczej XXIII Decyzja MNiSW nr 981/IA-LAN/2011 Budowa bezpiecznej sieci komputerowej, obejmującej swym zasięgiem jednostki WUM XXIV Decyzja MNiSW nr 981/IA-LAN/2012 Budowa bezpiecznej sieci komputerowej, obejmującej swym zasięgiem jednostki WUM XXV Zakup sprzętu do badań angiograficznych z wyposażeniem Decyzja Nr 517/ FNiTP/116/ XXIX Zakup samochodu ciężarowego do 3,5 t z zabudową typu kontener Izoterma XXX Zakup systemu diagnostycznego rezonansu magnetycznego Decyzja MNiSW nr 597/FNiTP/116/2010 (1W11) XXXI Zakup samochodu osobowego do przewozu Władz Uczelni XXXII Środki pozostałe po rozliczeniu kształcenia pilęgniarek i położnych w ramach Studiów pomostowych XXXIV Środki na zakupy inwestycyjne dla II WL English Division 2011 roku XXXV Cytometr przepływowy z wyposażeniem peryferyjnym do badań wirusologicznych Decyzja Nr 707/FNiTP/116/ XXXVI Środki na zakupy inwestycyjne dla IIWL English Division 2012 roku XXXVII Zakupy inwestycyjne dla Wydziału Lekarsko- Dentystycznego (EDD/WYD/2012) XXXVIII Zakup eksponatu do Muzeum Historii Medycyny WUM-barokowa sekretera XXXIX Zakup i montaż klimatyzatora dla Katedry i Zakładu Chemii Nieorganicznej i Analitycznej RAZEM

16 Zał. nr 8 do uchwały nr 113/2012 Senatu WUM z dnia 26 listopada 2012 r. Zał. nr 8 do uchwały nr 84/2012 Senatu WUM z dnia 24 września2012 r. Zał. nr 11 do uchwały nr 34/2012 Senatu WUM z dnia 28 maja 2012 r. Fundusz pomocy materialnej dla studentów i doktorantów Plan na 2012 rok - po zmianach WYSZCZEGÓLNIENIE Plan 2012 po zmianach 1 2 stan funduszu na początek roku ,0 w tym z dotacji budżetu państwa ,0 zwiększenia ogółem ( ) ,0 dotacja z budżetu państwa ,0 w tym przepomoc materialną dla doktorantów ,0 opłaty za korzystanie z domów studenckich ,0 opłaty za korzystanie ze stołówek studenckich 07 inne przychody ,0 zmniejszenia ogółem ( ) ,0 dla studentów ( ) ,0 stypendia socjalne ,0 stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych ,0 stypendium rektora dla najlepszych studentów ,0 stypendium ministra za osiągnięcia w nauce ,0 stypendium ministra za wybitne osiągnięcia 15 stypendium ministra za wybitne osiągnięcia sportowe ,0 zapomogi ,0 dla doktorantów ( ) ,0 stypendia socjalne ,0 zapomogi ,0 stypendium dla najlepszych doktorantów ,0 stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych ,0 stypendium ministra za wybitne osiągnięcia ,0 koszty utrzymania domów i stołówek studenckich ,0 wynagrodzenia ,0 składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy ,0 remonty i modernizacja ,0 koszty realizacji zadań związanych z przyznawaniem i wypłacaniem stypendiów i zapomóg dla studentów i doktorantów ,0 Stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego ( ) ,0 w tym z dotacji budżetu państwa ,0 z tego z tego z tego z tego w tym Poz. 199 Uchwała Nr 114 /2012 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z dnia 26 listopada 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Planu rzeczowo- finansowego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego na rok 2012 Na podstawie 51 ust. 1 pkt 15 Statutu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego uchwala się, co następuje: 1. Załącznik do uchwały Nr 43/2012 Senatu WUM z dnia 28 maja 2012 r. w sprawie uchwalenia Planu rzeczowo-finansowego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego na rok 2012 otrzymuje brzmienie załącznika do niniejszej uchwały. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Prof. dr hab. Marek Krawczyk Rektor WUM 14

17 15 Monitor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Nr 5 listopad grudzień 2012 r.

18 16

19 17

20 18

Monitor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Nr 8 listopad grudzień 2010 r. UCHWAŁY SENATU WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO

Monitor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Nr 8 listopad grudzień 2010 r. UCHWAŁY SENATU WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO M O N I T O R TREŚĆ: Poz.: 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO R. V Nr 8 listopad grudzień 2010 r. ISSN 1899 6485 UCHWAŁY SENATU WARSZAWSKIEGO

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 46/2014. Senatu Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte z dnia 20 listopada 2014 roku

UCHWAŁA NR 46/2014. Senatu Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte z dnia 20 listopada 2014 roku UCHWAŁA NR 46/2014 Senatu Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte z dnia 20 listopada 2014 roku w sprawie: planu posiedzeń Senatu AMW w roku akademickim 2014/2015 1 Na podstawie 26 Statutu

Bardziej szczegółowo

Nagrody za osiągnięcia organizacyjne

Nagrody za osiągnięcia organizacyjne Nagrody za osiągnięcia organizacyjne Za wkład pracy oraz osobiste zaangaŝowanie w działalność organizacyjną na rzecz dynamicznego rozwoju Uczelni, Jego Magnificencja Rektor przyznał nagrody następującym

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 102 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 30 września 2015 roku

Zarządzenie nr 102 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 30 września 2015 roku 75.0200.97.2015 Zarządzenie nr 102 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 30 września 2015 roku w sprawie: zasad wynagradzania nauczycieli akademickich oraz innych osób prowadzących zajęcia dydaktyczne

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 29 grudnia 2012 r. Poz. 1533 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 18 grudnia 2012 r.

Warszawa, dnia 29 grudnia 2012 r. Poz. 1533 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 18 grudnia 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 29 grudnia 2012 r. Poz. 1533 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej uczelni

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr../2012 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 23 listopada 2012 r.

Uchwała Nr../2012 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 23 listopada 2012 r. K. 301-1/12 Uchwała Nr../2012 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 23 listopada 2012 r. w sprawie zatwierdzenia założeń do planu rzeczowo - finansowego na 2013 r. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Plan rzeczowo-finansowy na 2015 r.

Plan rzeczowo-finansowy na 2015 r. ... (pieczątka uczelni) Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu nazwa uczelni Plan rzeczowo-finansowy na 05 r. Dział I. Rachunek zysków i strat w tysiącach złotych z jednym znakiem po przecinku środki z budżetów

Bardziej szczegółowo

Regulamin wewnętrznej gospodarki finansowej Akademii Morskiej w Gdyni

Regulamin wewnętrznej gospodarki finansowej Akademii Morskiej w Gdyni Regulamin wewnętrznej gospodarki finansowej Akademii Morskiej w Gdyni (wprowadzony zarządzeniem nr 30 Rektora AMG z dnia 03.09.2012r, zmiany w zarządzeniu nr 14 Rektora AMG z dnia 29.04.2104r.) I. Podstawy

Bardziej szczegółowo

Zasady gospodarki finansowej Politechniki Śląskiej

Zasady gospodarki finansowej Politechniki Śląskiej Załącznik do Uchwały Nr VII/52/12/13 Zasady gospodarki finansowej Politechniki Śląskiej Spis treści: Strona: Rozdział I. Rozdział II. Postanowienia ogólne...2 Zasady podziału dotacji z budżetu państwa...5

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 1/2015. Rektor. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. z dnia 7 stycznia 2015 r.

ZARZĄDZENIE Nr 1/2015. Rektor. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. z dnia 7 stycznia 2015 r. ZARZĄDZENIE Nr 1/2015 Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 7 stycznia 2015 r. w sprawie zakresu kompetencji Rektora i Prorektorów Na podstawie art. 66 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 38/2012/2013 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 23 stycznia 2013 r.

Zarządzenie Nr 38/2012/2013 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 23 stycznia 2013 r. Zarządzenie Nr 38/2012/2013 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 23 stycznia 2013 r. w sprawie: zasad organizacji oraz warunków odpłatności na studiach niestacjonarnych

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 13 marca 2013 r. Poz. 345 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 27 lutego 2013 r.

Warszawa, dnia 13 marca 2013 r. Poz. 345 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 27 lutego 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 13 marca 2013 r. Poz. 345 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 27 lutego 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia

Bardziej szczegółowo

Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. na 2013 rok

Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. na 2013 rok Łączny plan finansowy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu na 2013 rok Toruń, czerwiec 2013 r. 2 Dział I. Rachunek zysków i strat plan 2013 wyszczególnienie [w tys. PLN] plan łączny 2013 1 2 3 4 5

Bardziej szczegółowo

Dział VIII STUDIA DOKTORANCKIE I DOKTORANCI

Dział VIII STUDIA DOKTORANCKIE I DOKTORANCI Dział VIII STUDIA DOKTORANCKIE I DOKTORANCI Rozdział 1 Studia doktoranckie 104 1. W Uczelni studiami trzeciego stopnia są studia doktoranckie. Ukończenie studiów doktoranckich następuje wraz z uzyskaniem

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 1227 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 25 kwietnia 2012 r.

Uchwała nr 1227 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 25 kwietnia 2012 r. Uchwała nr 1227 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 25 kwietnia 212 r. w sprawie zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz trybu i warunków zwalniania z tych opłat Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA. 2. System zarządzania jakością kształcenia na WZiKS UJ

KSIĘGA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA. 2. System zarządzania jakością kształcenia na WZiKS UJ 2. System zarządzania jakością kształcenia na WZiKS UJ 2.1. Ogólne informacje o systemie zarządzania jakością kształcenia System zarządzania jakością kształcenia funkcjonujący na Wydziale Zarządzania i

Bardziej szczegółowo

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 5/2008 KOMENDANTA REKTORA WYŻSZEJ SZKOŁY OFICERSKIEJ SIŁ POWIETRZNYCH

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 5/2008 KOMENDANTA REKTORA WYŻSZEJ SZKOŁY OFICERSKIEJ SIŁ POWIETRZNYCH Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 5/2008 KOMENDANTA REKTORA WYŻSZEJ SZKOŁY OFICERSKIEJ SIŁ POWIETRZNYCH z dnia 8 lutego 2008 r. w sprawie zasad sporządzania kalkulacji kosztów odpłatnej działalności dydaktycznej

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 49/2009. Senatu Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego z dnia 26 października 2009 r.

Uchwała Nr 49/2009. Senatu Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego z dnia 26 października 2009 r. Uchwała Nr 36/05/06 Uchwała Nr 6/2008 Uchwała Nr 22/2008, Zarządzenie Nr 30/2008 (tekst jednolity) Uchwała Nr 40/2008 Uchwała Nr 43/2008 Uchwała Nr 15/2009, Zarządzenie Nr 30/2009 Uchwała Nr 49/2009 Senatu

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU. Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. z dnia 29 października 2014 r.

UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU. Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. z dnia 29 października 2014 r. UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU ZARZĄDZENIE Nr 205 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 29 października 2014 r. w sprawie trybu zawierania umów zlecenia i umów o dzieło, wzorów

Bardziej szczegółowo

Monitor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Nr 5 wrzesień październik 2011 r. UCHWAŁY SENATU WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO

Monitor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Nr 5 wrzesień październik 2011 r. UCHWAŁY SENATU WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO M O N I T O R TREŚĆ: Poz.: 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO R. VI Nr 5 wrzesień październik 2011 r. ISSN 1899 6485 UCHWAŁY SENATU WARSZAWSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 103/2012/2013 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 6 sierpnia 2013 r.

Zarządzenie Nr 103/2012/2013 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 6 sierpnia 2013 r. Zarządzenie Nr 103/2012/2013 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie podziału i dysponowania środkami publicznymi pochodzącymi z dotacji podmiotowych w obszarze działalności

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO w WARSZAWIE REKTOR

UNIWERSYTET KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO w WARSZAWIE REKTOR UNIWERSYTET KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO w WARSZAWIE REKTOR Zarządzenie Nr 37/2006 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 22 września 2006 r. w sprawie ustalenia wzorów,

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej uczelni publicznych

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej uczelni publicznych Dz.U.2012.1533 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej uczelni publicznych (Dz. U. z dnia 29 grudnia 2012 r.) Na podstawie art. 105 ustawy

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr R-60/2016 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 2 listopada 2016 r.

Zarządzenie Nr R-60/2016 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 2 listopada 2016 r. Zarządzenie Nr R-60/2016 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 2 listopada 2016 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Studium Języków Obcych Politechniki Lubelskiej Na podstawie art. 66 Ustawy z dnia 27

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 62/2014/2015 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 15 lipca 2015 r.

Zarządzenie Nr 62/2014/2015 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 15 lipca 2015 r. Zarządzenie Nr 62/2014/2015 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 15 lipca 2015 r. w sprawie: odpłatności na ch stacjonarnych i niestacjonarnych oraz innych opłat

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 59/2012/2013 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 10 kwietnia 2013 r.

Zarządzenie Nr 59/2012/2013 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 10 kwietnia 2013 r. Zarządzenie Nr 59/2012/2013 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 10 kwietnia 2013 r. w sprawie: wprowadzenia zasad gospodarki finansowej w Akademii Wychowania Fizycznego

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 34/2012 z 5 listopada 2012 r.

Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 34/2012 z 5 listopada 2012 r. Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 34/2012 z 5 listopada 2012 r. w sprawie: zmiany Regulaminu wynagradzania pracowników Politechniki Gdańskiej za pracę świadczoną w ramach realizacji projektów

Bardziej szczegółowo

WYKAZ NADZOROWANYCH DOKUMENTÓW

WYKAZ NADZOROWANYCH DOKUMENTÓW WYKAZ NADZOROWANYCH DOKUMENTÓW Systemu Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia na Wydziale Nauk Ekonomicznych Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Formularz F.I.1, wydanie 1 z dnia

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO. Opole, dnia 29 września 2008 r. Nr 73 U C H W A Ł Y S E J M I K U:

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO. Opole, dnia 29 września 2008 r. Nr 73 U C H W A Ł Y S E J M I K U: DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Opole, dnia 29 września 2008 r. Nr 73 TREŚĆ: Poz.: U C H W A Ł Y S E J M I K U: 1892 - Nr XV/170/2008 z dnia 29 stycznia 2008 r. w sprawie zmiany budżetu Województwa

Bardziej szczegółowo

Regulamin Instytutu Zdrowia Politechniki Radomskiej im. Kazimierza Pułaskiego

Regulamin Instytutu Zdrowia Politechniki Radomskiej im. Kazimierza Pułaskiego Załącznik do uchwały Nr 000-2/9/2011 Senatu PRad. z dnia 24.03.2011r. Regulamin Instytutu Zdrowia Politechniki Radomskiej im. Kazimierza Pułaskiego Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Regulamin Instytutu

Bardziej szczegółowo

Monitor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Nr 2 marzec kwiecień 2013 r. UCHWAŁY SENATU WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO

Monitor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Nr 2 marzec kwiecień 2013 r. UCHWAŁY SENATU WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO M O N I T O R TREŚĆ: Poz.: WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO R. VII Nr 2 marzec kwiecień 2013 r. ISSN 1899 6485 UCHWAŁY SENATU WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 81. Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. z dnia 10 czerwca 2013 r.

ZARZĄDZENIE Nr 81. Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. z dnia 10 czerwca 2013 r. UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU ZARZĄDZENIE Nr 81 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 10 czerwca 2013 r. w sprawie trybu zawierania umów zlecenia i umów o dzieło, wzorów druków

Bardziej szczegółowo

Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. z dnia 15 października 2012 r.

Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. z dnia 15 października 2012 r. Zarządzenie nr 89/2012 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 15 października 2012 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania stypendiów doktoranckich dla uczestników studiów

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 96/2012 Senatu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 24 maja 2012 roku

Uchwała nr 96/2012 Senatu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 24 maja 2012 roku Uchwała nr 96/2012 Senatu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 24 maja 2012 roku w sprawie wysokości pensum dydaktycznego dla poszczególnych stanowisk, warunków jego obniżania

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 4/2004

Zarządzenie nr 4/2004 Zarządzenie nr 4/2004 z dnia 15 stycznia 2004 r. Rektora Uniwersytetu Śląskiego w sprawie wysokości wynagrodzeń dla promotorów i recenzentów rozpraw doktorskich i habilitacyjnych oraz w postępowaniu o

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 71/2013/2014 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 29 września 2014 r.

Zarządzenie Nr 71/2013/2014 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 29 września 2014 r. Zarządzenie Nr 71/2013/2014 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 29 września 2014 r. w sprawie: kosztów przewodu doktorskiego, postępowania habilitacyjnego oraz

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 6 Rektora Politechniki Białostockiej zdnią2jstycznia2010r.

ZARZĄDZENIE NR 6 Rektora Politechniki Białostockiej zdnią2jstycznia2010r. ZARZĄDZENIE NR 6 Rektora Politechniki Białostockiej zdnią2jstycznia2010r. > w sprawie zasad stosowania 50 % stawki kosztów uzyskania przychodów ze stosunku pracy w Politechnice Białostockiej Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Politechnika Koszalińska Wydział Elektroniki i Informatyki WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA

Politechnika Koszalińska Wydział Elektroniki i Informatyki WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA Podstawa prawna Regulacje zewnętrzne Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 572 z późn. zm.) Regulacje wewnętrzne Uchwała Nr 20/2012 Senatu Politechniki Koszalińskiej

Bardziej szczegółowo

Zasady i tryb podziału i rozliczania środków na działalność statutową na Wydziale Filologiczno-Historycznym Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie

Zasady i tryb podziału i rozliczania środków na działalność statutową na Wydziale Filologiczno-Historycznym Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie Zasady i tryb podziału i rozliczania środków na działalność statutową na Wydziale Filologiczno-Historycznym Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie zatwierdzone przez Radę Wydziału Filologiczno-Historycznego

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO w WARSZAWIE REKTOR

UNIWERSYTET KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO w WARSZAWIE REKTOR UNIWERSYTET KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO w WARSZAWIE REKTOR Zarządzenie Nr 77/2014 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 14 listopada 2014 r. zmieniające Zarządzenie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 63 Rektora Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z dnia 4 marca 2009 r.

ZARZĄDZENIE NR 63 Rektora Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z dnia 4 marca 2009 r. ZARZĄDZENIE NR 63 Rektora Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z dnia 4 marca 2009 r. w sprawie zasad sporządzania kalkulacji kosztów za świadczone usługi edukacyjne w ramach

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXV/445/12 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO z dnia 26 listopada 2012 roku

UCHWAŁA NR XXV/445/12 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO z dnia 26 listopada 2012 roku UCHWAŁA NR XXV/445/12 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO z dnia 26 listopada 2012 roku w sprawie zmian w Statucie Świętokrzyskiego Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze, stanowiącym załącznik do

Bardziej szczegółowo

prof. dr hab. inż. Zbigniew Łukasik

prof. dr hab. inż. Zbigniew Łukasik ZARZĄDZENIE R-69/2014 Rektora Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie: określenia Regulaminu przyznawania stypendiów doktoranckich

Bardziej szczegółowo

TEKST UJEDNOLICONY ZARZĄDZENIE NR 50/2009 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO. z dnia 8 lipca 2009 r.

TEKST UJEDNOLICONY ZARZĄDZENIE NR 50/2009 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO. z dnia 8 lipca 2009 r. TEKST UJEDNOLICONY ZARZĄDZENIE NR 50/2009 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 8 lipca 2009 r. w sprawie realizacji w Uniwersytecie Szczecińskim form kształcenia Zmiany: - Zarządzenie nr 90/2009

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 1170 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 21 grudnia 2011 r. Jakości Kształcenia

Uchwała nr 1170 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 21 grudnia 2011 r. Jakości Kształcenia Uchwała nr 1170 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 21 grudnia 2011 r. zmieniająca Uchwałę nr 792 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 25 marca 2009 r. w sprawie wprowadzenia w Uniwersytecie w

Bardziej szczegółowo

w Lublinie z dnia 24 września 2014 r.

w Lublinie z dnia 24 września 2014 r. UCHWAŁA Nr XXIII 19.7/14 Senatu Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 24 września 2014 r. zmieniająca uchwałę Nr XXII-10.3/09 Senatu UMCS z dnia 29 czerwca 2009 r. w sprawie ustalania

Bardziej szczegółowo

MNiSW- DKN-WKR-1953-2071-5/MK/10 Warszawa, 29 października 2010 r. R A P O R T

MNiSW- DKN-WKR-1953-2071-5/MK/10 Warszawa, 29 października 2010 r. R A P O R T MNiSW- DKN-WKR-1953-2071-5/MK/10 Warszawa, 29 października 2010 r. R A P O R T z kontroli Uniwersytetu Zielonogórskiego w zakresie prawidłowości wydatkowania dotacji podmiotowych w obszarze działalności

Bardziej szczegółowo

z obrad senatu Senat Uniwersytetu Zielonogórskiego na zwyczajnym posiedzeniu w dniu 24 września 2014 r. podjął następujące uchwały:

z obrad senatu Senat Uniwersytetu Zielonogórskiego na zwyczajnym posiedzeniu w dniu 24 września 2014 r. podjął następujące uchwały: 4 Senat Uniwersytetu Zielonogórskiego na zwyczajnym posiedzeniu w dniu 24 września 2014 r. podjął następujące uchwały: Nr 339 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej podziału Wydziału Ekonomii i Zarządzania,

Bardziej szczegółowo

Dział V ZARZĄDZANIE MIENIEM I FINANSAMI UCZELNI. ADMINISTRACJA UCZELNI. Rozdział 1 Mienie, przychody Uczelni. Oddział 1 Mienie Uczelni

Dział V ZARZĄDZANIE MIENIEM I FINANSAMI UCZELNI. ADMINISTRACJA UCZELNI. Rozdział 1 Mienie, przychody Uczelni. Oddział 1 Mienie Uczelni Dział V ZARZĄDZANIE MIENIEM I FINANSAMI UCZELNI. ADMINISTRACJA UCZELNI Rozdział 1 Mienie, przychody Uczelni Oddział 1 Mienie Uczelni 50 1. Mienie Uczelni obejmuje własność i inne prawa majątkowe. 2. Nazwa

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 15 lutego 2013 r. Poz. 981 UCHWAŁA NR XXI/194/2013 RADY POWIATU PUCKIEGO. z dnia 22 stycznia 2013 r.

Gdańsk, dnia 15 lutego 2013 r. Poz. 981 UCHWAŁA NR XXI/194/2013 RADY POWIATU PUCKIEGO. z dnia 22 stycznia 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 15 lutego 2013 r. Poz. 981 UCHWAŁA NR XXI/194/2013 RADY POWIATU PUCKIEGO z dnia 22 stycznia 2013 r. W sprawie: nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu

Bardziej szczegółowo

ZASADY, KRYTERIA I TRYB DOKONYWANIA OCEN NAUCZYCIELI AKADEMICKICH W WARSZAWSKIM UNIWERSYTECIE MEDYCZNYM

ZASADY, KRYTERIA I TRYB DOKONYWANIA OCEN NAUCZYCIELI AKADEMICKICH W WARSZAWSKIM UNIWERSYTECIE MEDYCZNYM Załącznik Nr 9 ZASADY, KRYTERIA I TRYB DOKONYWANIA OCEN NAUCZYCIELI AKADEMICKICH W WARSZAWSKIM UNIWERSYTECIE MEDYCZNYM 1. 1. Okresowa ocena pracy nauczyciela akademickiego obejmuje ocenę wykonywania obowiązków

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr DII/2016 Senatu UM w Lublinie z dnia 30 czerwca 2016 roku

Załącznik do Uchwały Nr DII/2016 Senatu UM w Lublinie z dnia 30 czerwca 2016 roku W Uchwale Nr CDXIV/2015 Senatu Uniwersytetu Medycznego w Lublinie z dnia 24 czerwca 2015 roku w sprawie uchwalenia Statutu Uniwersytetu Medycznego w Lublinie wprowadza się następujące zmiany: 1) W 47 skreśla

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 13/2015

ZARZĄDZENIE Nr 13/2015 ZARZĄDZENIE Nr 13/2015 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie z dnia 29 maja 2015 roku w sprawie decentralizacji środków finansowych Uczelni Na podstawie art. 66 ustawy

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 19/2014/2015 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 30 stycznia 2015 r.

Zarządzenie Nr 19/2014/2015 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 30 stycznia 2015 r. Zarządzenie Nr 19/2014/2015 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie Regulaminu zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej Na podstawie art. 200a

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA STYPENDIUM DOKTORANCKIEGO I ZWIĘKSZANIA STYPENDIUM DOKTORANCKIEGO Z DOTACJI PROJAKOŚCIOWEJ

REGULAMIN PRZYZNAWANIA STYPENDIUM DOKTORANCKIEGO I ZWIĘKSZANIA STYPENDIUM DOKTORANCKIEGO Z DOTACJI PROJAKOŚCIOWEJ Załącznik nr 1 do Zarządzenie Nr 76/2012/2013 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 7 czerwca 2013 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania go i zwiększania

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 57/2016 Rektora Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. z dnia 31 maja 2016 roku

Zarządzenie Nr 57/2016 Rektora Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. z dnia 31 maja 2016 roku Zarządzenie Nr 57/2016 Rektora Uniwersytetu Medycznego w Lublinie z dnia 31 maja 2016 roku w sprawie zasad zawierania, realizacji oraz rozliczania umów cywilnoprawnych z osobami fizycznymi wykonującymi

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 36/2010

ZARZĄDZENIE NR 36/2010 ZARZĄDZENIE NR 36/2010 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie z dnia 30 września 2010 roku w sprawie opłat za zajęcia (usługi) szkoleniowo dydaktyczne prowadzone przez

Bardziej szczegółowo

6. Osobom opracowującym recenzje w postępowaniu o nadanie tytułu profesora przysługuje. profesora zwyczajnego.

6. Osobom opracowującym recenzje w postępowaniu o nadanie tytułu profesora przysługuje. profesora zwyczajnego. Zarządzenie nr 23 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 13 lutego 2013 r. w sprawie kosztów przewodu doktorskiego, postępowania habilitacyjnego oraz o nadanie tytułu profesora, postępowania

Bardziej szczegółowo

Regulamin Filii Uniwersytetu w Białymstoku Wydziału Ekonomiczno-Informatycznego

Regulamin Filii Uniwersytetu w Białymstoku Wydziału Ekonomiczno-Informatycznego Regulamin Filii Uniwersytetu w Białymstoku Wydziału Ekonomiczno-Informatycznego 1. Wydział Ekonomiczno-Informatyczny (zwany dalej Wydziałem), został utworzony przez Senat Uniwersytetu w Białymstoku Uchwałą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

REGULAMIN ORGANIZACYJNY STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Załącznik nr 2 do uchwały nr 309 Senatu UZ z dnia 27 czerwca 2007 r. w sprawie uchwalenia regulaminu studiów podyplomowych oraz regulaminu organizacyjnego studiów podyplomowych REGULAMIN ORGANIZACYJNY

Bardziej szczegółowo

ZASADY PODZIAŁU, WYDATKOWANIA I ROZLICZANIA DOTACJI NA FINANSOWANIE DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ W SZKOLE GŁÓWNEJ HANDLOWEJ W WARSZAWIE

ZASADY PODZIAŁU, WYDATKOWANIA I ROZLICZANIA DOTACJI NA FINANSOWANIE DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ W SZKOLE GŁÓWNEJ HANDLOWEJ W WARSZAWIE Załącznik do zarządzenia Rektora nr 25 z dnia 14 kwietnia 2015 r. ZASADY PODZIAŁU, WYDATKOWANIA I ROZLICZANIA DOTACJI NA FINANSOWANIE DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ W SZKOLE GŁÓWNEJ HANDLOWEJ W WARSZAWIE Rozdział

Bardziej szczegółowo

Regulamin kursów dokształcających w Politechnice Opolskiej

Regulamin kursów dokształcających w Politechnice Opolskiej Załącznik do zarządzenia nr 13/2014 Rektora PO Regulamin kursów dokształcających w Politechnice Opolskiej 1. 1. Politechnika Opolska, zwana dalej również Uczelnią prowadzi kursy dokształcające na podstawie

Bardziej szczegółowo

STATUT Opolskiego Centrum Rehabilitacji w Korfantowie

STATUT Opolskiego Centrum Rehabilitacji w Korfantowie STATUT Opolskiego Centrum Rehabilitacji w Korfantowie ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 1. Opolskie Centrum Rehabilitacji w Korfantowie zwane dalej Centrum jest samodzielnym publicznym zakładem opieki

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 49/2015/IX Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie zasad finansowania działalności badawczej

Uchwała Nr 49/2015/IX Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie zasad finansowania działalności badawczej Uchwała Nr 49/2015/IX Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie zasad finansowania działalności badawczej Działając na podstawie 130 ust. 3 Statutu Politechniki Lubelskiej, Senat

Bardziej szczegółowo

Uchwała Senatu PG nr 97/2013/XXIII z 19 czerwca 2013 r.

Uchwała Senatu PG nr 97/2013/XXIII z 19 czerwca 2013 r. Uchwała Senatu PG nr 97/2013/XXIII z 19 czerwca 2013 r. w sprawie: przyjęcia zasad ustalania rocznego wymiaru zajęć dydaktycznych i zasad obliczania godzin dydaktycznych oraz zasad i trybu powierzania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 54. Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. z dnia 31 marca 2014 r.

ZARZĄDZENIE Nr 54. Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. z dnia 31 marca 2014 r. UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU ZARZĄDZENIE Nr 54 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie zasad planowania przychodów i kosztów studiów niestacjonarnych,

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA PROCEDURA OCENY NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO

PROCEDURA PROCEDURA OCENY NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIANIA I DOSKONALENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA PROCEDURA Symbol WSDZJK- WNoZ/7 PROCEDURA OCENY NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO 1. Podstawy prawne 1.1. Regulacje zewnętrzne art. 132 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 290 Senatu SGH z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie zmiany statutu SGH

Uchwała nr 290 Senatu SGH z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie zmiany statutu SGH Uchwała nr 290 Senatu SGH z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie zmiany statutu SGH Na podstawie art. 56 ust. 1 w związku z art. 59 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jedn.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 30/12-13 Senatu Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej z dnia 20 marca 2013 roku

UCHWAŁA NR 30/12-13 Senatu Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej z dnia 20 marca 2013 roku UCHWAŁA NR 30/12-13 Senatu Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej z dnia 20 marca 2013 roku w sprawie zasad pobierania opłat za świadczone w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu KSIĘGA JAKOŚCI

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu KSIĘGA JAKOŚCI 1/ ZARZĄDZANIE ZASOBAMI.1 Zapewnienie zasobów Kierownictwo PWSZ w Elblągu określa i zapewnia zasoby niezbędne do utrzymywania i ciągłego doskonalenia systemu zarządzania jakością oraz do spełniania wymagań

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVIII/524/05 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 26 września 2005 r.

UCHWAŁA NR XXXVIII/524/05 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 26 września 2005 r. UCHWAŁA NR XXXVIII/524/05 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 26 września 2005 r. w sprawie zmiany budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na 2005 r. Na podstawie art. 18 pkt 6 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 61/2015 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 7 maja 2015 r.

ZARZĄDZENIE Nr 61/2015 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 7 maja 2015 r. ZARZĄDZENIE Nr 61/2015 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 7 maja 2015 r. w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia za udział w pracach wydziałowych komisji rekrutacyjnych i Uczelnianej Komisji

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 24/LXXXVI/2011 SENATU WYŻSZEJ SZKOŁY OFICERSKIEJ SIŁ POWIETRZNYCH

UCHWAŁA NR 24/LXXXVI/2011 SENATU WYŻSZEJ SZKOŁY OFICERSKIEJ SIŁ POWIETRZNYCH UCHWAŁA NR 24/LXXXVI/2011 SENATU WYŻSZEJ SZKOŁY OFICERSKIEJ SIŁ POWIETRZNYCH z dnia 26 września 2011 r. w sprawie ustalania zakresu obowiązków dydaktycznych nauczycieli akademickich, rodzajów zajęć dydaktycznych

Bardziej szczegółowo

Komunikat nr 25 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 7 lipca 2016 roku

Komunikat nr 25 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 7 lipca 2016 roku 75.0203.26.2016 Komunikat nr 25 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 7 lipca 2016 roku w sprawie: nagród Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego dla nauczycieli akademickich i pracowników niebędących nauczycielami

Bardziej szczegółowo

Uchwała Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 20 listopada 2003 r.

Uchwała Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 20 listopada 2003 r. Uchwała Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 20 listopada 2003 r. w sprawie określenia warunków i trybu kierowania za granicę pracowników i studentów Politechniki Lubelskiej w celach naukowych, dydaktycznych

Bardziej szczegółowo

w zarządzeniu R-7/2014 wprowadzam następujące zmiany:

w zarządzeniu R-7/2014 wprowadzam następujące zmiany: ANEKS NR 1 z dnia 20 lipca 2015 r. Rektora Uniwersytetu Technologiczno- Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu do zarządzenia R-7/2014 z dnia 14 lutego 2014 r. w sprawie: zasad finansowania

Bardziej szczegółowo

Uchwała Senatu PG nr 256/2015/XXIII z 18 marca 2015 r.

Uchwała Senatu PG nr 256/2015/XXIII z 18 marca 2015 r. Uchwała Senatu PG nr 256/2015/XXIII z 18 marca 2015 r. w sprawie: zmiany Regulaminu studiów podyplomowych. Senat Politechniki Gdańskiej na podstawie 64 ust. 3 i 65 ust. 2 Statutu Politechniki Gdańskiej,

Bardziej szczegółowo

R E K R U T A C J A 2012/2013

R E K R U T A C J A 2012/2013 R E K R U T A C J A 2012/2013 S T U D I A D O K T O R A N C K I E n a Studia doktoranckie są studiami trzeciego stopnia. O przyjęcie na stacjonarne studia doktoranckie w dyscyplinie inżynieria środowiska

Bardziej szczegółowo

Uchwała Senatu PG nr 209/2014/XXIII z 9 lipca 2014 r.

Uchwała Senatu PG nr 209/2014/XXIII z 9 lipca 2014 r. Uchwała Senatu PG nr 209/2014/XXIII z 9 lipca 2014 r. w sprawie: przyjęcia zasad ustalania rocznego wymiaru zajęć dydaktycznych i zasad obliczania godzin dydaktycznych w roku akademickim 2014/2015. Na

Bardziej szczegółowo

SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO W PILE

SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO W PILE Załącznik do uchwały Nr Rady Powiatu w Pile z dnia 14 czerwca 2012 r. STATUT SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO W PILE IM. STANISŁAWA STASZICA ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Szpital Specjalistyczny w Pile

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 10/13/14 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 19 listopada 2013 roku

ZARZĄDZENIE Nr 10/13/14 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 19 listopada 2013 roku ZARZĄDZENIE Nr 10/13/14 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 19 listopada 2013 roku w sprawie zasad udzielania pełnomocnictw i upoważnień oraz prowadzenia ich rejestru Działając na podstawie art. 66 ust.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA ZDROWIA. Warszawa, dnia 26 marca 2012 r. Poz. 10 ZARZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 21 marca 2012 r.

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA ZDROWIA. Warszawa, dnia 26 marca 2012 r. Poz. 10 ZARZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 21 marca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA ZDROWIA Warszawa, dnia 26 marca 2012 r. ZARZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 21 marca 2012 r. w sprawie Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 21/2011

Zarządzenie Nr 21/2011 Zarządzenie Nr 21/2011 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach z dnia 19 września 2011 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania

Bardziej szczegółowo

ZASADY ZARZĄDZANIA GOSPODARKĄ FINANSOWĄ UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO

ZASADY ZARZĄDZANIA GOSPODARKĄ FINANSOWĄ UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO ZASADY ZARZĄDZANIA GOSPODARKĄ FINANSOWĄ UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO Zielona Góra, 2013-05-29 Spis treści I. Przepisy regulujące gospodarkę finansową Uniwersytetu Zielonogórskiego 3 II. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne

I. Postanowienia ogólne Załącznik do Zarządzenia Nr R-19/2013 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 12 marca 2013 r. REGULAMIN INFORMATYCZNEGO POLITECHNIKI LUBELSKIEJ I. Postanowienia ogólne 1. Działalność Centrum Informatycznego,

Bardziej szczegółowo

Zasady i tryb zawierania i rozliczania umów zlecenia i umów o dzieło w Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie

Zasady i tryb zawierania i rozliczania umów zlecenia i umów o dzieło w Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie Załącznik nr 1 do Zarządzenia Rektora Nr 1/2013/2014 Zasady i tryb zawierania i rozliczania umów zlecenia i umów o dzieło w Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie 1 Ilekroć w niniejszych

Bardziej szczegółowo

Pismo Okólne Nr 6 /2015 Rektora Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie z dnia 10 lipca 2015 r.

Pismo Okólne Nr 6 /2015 Rektora Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie z dnia 10 lipca 2015 r. Pismo Okólne Nr 6 /2015 Rektora Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie z dnia 10 lipca 2015 r. w sprawie: określenia zasad ustalania zakresu obowiązków nauczycieli akademickich Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 72/2013/2014 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 29 września 2014 r.

Zarządzenie Nr 72/2013/2014 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 29 września 2014 r. Zarządzenie Nr 72/2013/2014 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 29 września 2014 r. w sprawie: powołania jednostki ogólnouczelnianej zajmującej się obsługą studiów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKADEMICKIEGO INKUBATORA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI i WYBRANYCH NOWYCH TECHNOLOGII POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ

REGULAMIN AKADEMICKIEGO INKUBATORA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI i WYBRANYCH NOWYCH TECHNOLOGII POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ REGULAMIN AKADEMICKIEGO INKUBATORA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI i WYBRANYCH NOWYCH TECHNOLOGII POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ 1 Podstawę prawną działalności Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości i Wybranych Nowych

Bardziej szczegółowo

1. Konkurs jest prowadzony w dwóch kategoriach: granty doktorskie,

1. Konkurs jest prowadzony w dwóch kategoriach: granty doktorskie, Konkurs grantów doktorskich i habilitacyjnych w roku 2015 na Wydziale Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu finansowanych z dotacji celowej na prowadzenie

Bardziej szczegółowo

Dział IV STRUKTURA ORGANIZACYJNA UCZELNI

Dział IV STRUKTURA ORGANIZACYJNA UCZELNI Dział IV STRUKTURA ORGANIZACYJNA UCZELNI Rozdział 1 Wydziały 35 1. Podstawową jednostką organizacyjną Uczelni jest wydział. Poza siedzibą Uczelni mogą być tworzone wydziały zamiejscowe. 2. Wydziały tworzy,

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr R-77/2012 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 27 grudnia 2012 r.

Zarządzenie Nr R-77/2012 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 27 grudnia 2012 r. Zarządzenie Nr R-77/2012 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia kosztów przeprowadzenia przewodu doktorskiego, postępowania habilitacyjnego oraz postępowania o nadanie

Bardziej szczegółowo

STATUT Opolskiego Centrum Rehabilitacji w Korfantowie

STATUT Opolskiego Centrum Rehabilitacji w Korfantowie Uchwała Nr XVII/231/2012 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 24 kwietnia 2012 r. w sprawie: nadania statutu Opolskiemu Centrum Rehabilitacji w Korfantowie. Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVIII/168/04

UCHWAŁA NR XVIII/168/04 UCHWAŁA NR XVIII/168/04 Rady Miejskiej w Warce z dnia 5 marca 2004 r. w sprawie: zatwierdzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Warce. Na podstawie art. 18 ust. 2

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacji Publicznej Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu 2014

Biuletyn Informacji Publicznej Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu 2014 Biuletyn Informacji Publicznej Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu 2014 1. Zarządzenie Nr I/2/2014 z dnia 8 stycznia 2014 r. zmieniające zasady przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały nr 553 Senatu UZ z dnia r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY WYDZIAŁU LEKARSKIEGO I NAUK O ZDROWIU

Załącznik do uchwały nr 553 Senatu UZ z dnia r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY WYDZIAŁU LEKARSKIEGO I NAUK O ZDROWIU Załącznik do uchwały nr 553 Senatu UZ z dnia 27.01.2016 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY WYDZIAŁU LEKARSKIEGO I NAUK O ZDROWIU Spis treści ROZDZIAŁ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE... 3 ROZDZIAŁ 2 STRUKTURA WYDZIAŁU I

Bardziej szczegółowo

S T A T U T SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO W BRZOZOWIE PODKARPACKIEGO OŚRODKA ONKOLOGICZNEGO IM. KS. BRONISŁAWA MARKIEWICZA

S T A T U T SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO W BRZOZOWIE PODKARPACKIEGO OŚRODKA ONKOLOGICZNEGO IM. KS. BRONISŁAWA MARKIEWICZA S T A T U T SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO W BRZOZOWIE PODKARPACKIEGO OŚRODKA ONKOLOGICZNEGO IM. KS. BRONISŁAWA MARKIEWICZA Tekst jednolity stan na dzień 15.06.2012r. 1 Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 923/2014/2015 Rektora Akademii Techniczno-Humanistycznej z dnia 30 czerwca 2015 roku

Zarządzenie Nr 923/2014/2015 Rektora Akademii Techniczno-Humanistycznej z dnia 30 czerwca 2015 roku Zarządzenie Nr 923/2014/2015 Rektora Akademii Techniczno-Humanistycznej z dnia 30 czerwca 2015 roku w sprawie Regulaminu przyznawania i wypłacania stypendiów doktoranckich w Akademii Techniczno-Humanistycznej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN NIESTACJONARNYCH STUDIÓW DOKTORANCKICH

REGULAMIN NIESTACJONARNYCH STUDIÓW DOKTORANCKICH REGULAMIN NIESTACJONARNYCH STUDIÓW DOKTORANCKICH przy Akademii Rolniczej im. Hugona Kołłątaja w Krakowie 1 1. Niestacjonarne studia doktoranckie przy Akademii Rolniczej im. Hugona Kołłątaja w Krakowie,

Bardziej szczegółowo

Procedura. badania opinii studentów Warszawskiego. Uniwersytetu Medycznego

Procedura. badania opinii studentów Warszawskiego. Uniwersytetu Medycznego Procedura badania opinii studentów Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Wydanie: I Obowiązuje od: 22 grudnia 2014 r. Uwagi do procedury należy zgłaszać do: Biuro Zarządzania Jakością Kształcenia (biurojakosci@wum.edu.pl)

Bardziej szczegółowo