Efektywne zarz¹dzanie finansami przedsiêbiorstwa

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Efektywne zarz¹dzanie finansami przedsiêbiorstwa"

Transkrypt

1 FAKTORING czym różni się od kredytu obrotowego czy kasy fiskalne napedzą koniunkturę w branży leasingowej profesjonalne zarządzanie flotą optymalizuje firmowe budżety KREDYT TECHNOLOGICZNY FAKTORING LEASING Czekasz na nowelizację przepisów? To już w maju! Będzie znacznie łatwiej. Czy wiesz, jak poprawić płynność finansową twojej firmy? Jak zbudować efektywną tarczę podatkową? Sprawdź! Efektywne zarz¹dzanie finansami przedsiêbiorstwa Celem przedsiębiorcy jest maksymalizacja zysku firmy. Poza sukcesywnym zwiększaniem sprzedaży i przychodów cel ten osiągany jest przez ograniczanie ryzyka oraz optymalizację funkcji i kosztów prowadzonej działalności. Pomocne stają się instrumenty, narzędzia i usługi oferowane na naszym rynku. Jednym z najistotniejszych rodzajów ryzyka prowadzonej działalności gospodarczej jest ryzyko złych długów. Nieściągalne należności obniżają realne wpływy ze sprzedaży, a tym samym mają negatywny wpływ na płynność finansową firmy. Dodatkowo przedsiębiorca pokrywa podatki dochodowy oraz VAT od sprzedaży, nawet jeśli nie uzyskał zapłaty. Oczywiście, prawo podatkowe umożliwia firmom odzyskanie podatków zapłaconych od złych długów, jednakże proces udokumentowania lub uprawdopodobnienia nieściągalności należności jest czasochłonny i zamraża środki finansowe, niekiedy na długie miesiące. Rozwiązaniem dla firm borykających się z problemem nieściągalnych należności może być oferta usług windykacyjnych albo faktoringu, dzięki którym przedsiębiorca za wynagrodzeniem przerzuca ściąganie długów na zewnętrzny podmiot, czy też po zdyskontowaniu sprzedaje ryzykowne należności. Podobnie analiza funkcji i kosztów ich finansowania może doprowadzić przedsiębiorcę do wniosku, że tańszym i bardziej efektywnym rozwiązaniem jest oddelegowanie mniej strategicznych dla działalności firmy zadań (administracja, IT, księgowość, kadry i płace, zarządzanie flotą, biuro serwisowane itp.) do realizacji przez wyspecjalizowanych usługodawców. Coraz powszechniejsze na rynku usług administracyjnych i profesjonalnych jest korzystanie z rozwiązań oraz aplikacji typu online dostępnych przez Internet, umożliwiających przedsiębiorcom nadzór nad oddelegowaną funkcją 24 godz. na dobę przez 7 dni w tygodniu. Dzięki oferowanym usługom firmy osiągają efekt optymalizacji kosztów przy jednoczesnym utrzymaniu kontroli nad realizacją powierzonych na zewnątrz funkcji. Przedsiębiorcy zyskują nowe możliwości także w zakresie finansowania aktywów trwałych (nieruchomości, maszyn, urządzeń, środków transportu). Firmy powoli odchodzą od finansowania zakupu aktywów z własnych środków pieniężnych na rzecz bardziej elastycznych form korzystania ze środków trwałych: leasingu, dzierżawy czy najmu długoterminowego. Częstymi źródłami finansowania inwestycji są także kredyty preferencyjne lub dotacje z Unii Europejskiej. Głównym czynnikiem wyboru źródła finansowania aktywów jest obecnie jego koszt i dostępność. Na koniec jeszcze o znaczeniu i roli funkcji podatkowej w przedsiębiorstwach. Funkcja ta, pomimo wysokości obciążeń podatkowych, często pozostaje pomijana w analizach finansowych. Natomiast podatki mają istotny wpływ za płynność finansową oraz zysk netto firmy. Podatki to obszar, który właściwie zarządzany poprzez mechanizmy optymalizacji i planowania może przynieść wymierne oszczędności dla organizacji. Izabela Wiewiórka, doradca podatkowy, partner w firmie Taxview

2 FINANSE PAMIĘTAJ, ŻE... Opinia o nowej technologii składana do banku powinna stwierdzać, że: technologia umożliwia wytwarzanie nowych lub znacząco ulepszonych towarów, procesów lub usług; nie jest stosowana na świecie dłużej niż 5 lat; technologia powinna też mieć postać prawa własności przemysłowej lub usługi badawczo-rozwojowej (wartości niematerialnych i prawnych); w opinii powinien znaleźć się opis sposobu wdrożenia technologii oraz wykaz i uzasadnienie zastosowania środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych niezbędnych do wdrożenia technologii, a także opis towarów, procesów lub usług mających być wynikiem inwestycji technologicznej finansowanej kredytem technologicznym. Najczęściej popełniane błędy we wnioskach o premię dotyczą nowej technologii lub opinii o nowej technologii, w szczególności: opinia o nowej technologii nie zawiera wszystkich wymaganych informacji, np. zamieszczane są informacje o innowacyjności środków trwałych służących wdrożeniu nowej technologii, a nie informacje o nowej technologii; opinia o nowej technologii jest sporządzona przez nieuprawnioną instytucję; technologia nie ma postaci prawa własności przemysłowej lub usługi badawczo-rozwojowej; technologia zawarta jest w urządzeniu, które ma zostać zakupione w ramach inwestycji technologicznej. Dlatego na wstępnym etapie przygotowania projektu ważna jest współpraca z bankiem kredytującym, który zweryfikuje pomysł klienta i doradzi, jak poprawnie przygotować dokumentację aplikacyjną. Źródło: Bank BPH Kredyt technologiczny bardziej przystępny Sektor małych i średnich firm rozwija się w Polsce dobrze. Co więcej, firm z sektora MSP przybywa, podczas gdy liczba dużych podmiotów nieznacznie spadła. Istnieje jednak konieczność ciągłego wspierania rozwoju istniejących firm, szczególnie tych, które stawiają na innowacyjne rozwiązania i technologie. Jednym z takich pomocowych działań stać się może między innymi kredyt technologiczny. Konieczność wspierania firm z sektora małych i średnich przedsiębiorstw, które stawiają na innowacyjne rozwiązania, zawiadujący polską gospodarką dostrzegli już jakiś czas temu. Bez wątpienia ogromną pomocą były tutaj programy unijne, które pobudzały rozwój polskiego biznesu. W pewnym stopniu to one sprawiły, że wiele naszych firm ma się dobrze. No, pewnie nie do końca tak jak chcieliby ich właściciele, ale... Mimo gorszej koniunktury na rynkach światowych sytuacja małych i średnich przedsiębiorstw jest w Polsce niezła. Takie przynajmniej są opinie sporej części analityków. Nie znaczy to, że wszystko układa się pomyślnie i bezproblemowo. Te w miarę pozytywne oceny naszych firm trzeba zestawić z szerszym otoczeniem makroekonomicznym. Oczywiście, kryzys nie pozostał bez wpływy na rynek MSP. Od 2009 r. wyhamował wzrost liczby nowych firm. Dużym problemem dla niektórych są także nieterminowe płatności kontrahentów, które szczególnie dla mniejszych podmiotów na rynku są poważnym zagrożeniem. W poszukiwaniu kapitału Eksperci PARP, którzy cały czas monitorują między innymi rynek małych i średnich firm, zwracają uwagę również na prawne i administracyjne bariery ograniczające rozwój przedsiębiorczości w Polsce. Małe i średnie przedsiębiorstwa mają problemy z dostępem do kapitału na finansowanie inwestycji. W porównaniu z dużymi firmami są też mało innowacyjne. Na co zwrócić uwagę i jakich błędów unikać, aplikując o premię technologiczną? Magdalena Typa dyrektor Biura Funduszy Unii Europejskiej Bank BPH Klient, który ubiega się o kredyt i premię technologiczną, przygotowuje wniosek, biznesplan oraz informacje potwierdzające spełnienie kryteriów dostępu do programu, np. oświadczenie o wielkości firmy, informacje o otrzymanej pomocy publicznej. Jednym z wymaganych dokumentów jest opinia o nowej technologii. To najważniejszy dokument, który potwierdza, że projekt polega na wdrożeniu nowej technologii. Opinia powinna być sporządzona przez jednostkę naukowo-badawczą, o której mowa w ustawie o zasadach finansowania nauki. Wszystko to sprawia, że trwają dyskusje nad przyszłością programów unijnych pobudzających rozwój polskich firm. Już jakiś czas temu pojawiły się propozycje zastąpienia bezzwrotnych dotacji innymi instrumentami wspierającymi finansowanie inwestycji. Jak piszą eksperci na portalu IPO.pl, jedną z najszerzej komentowanych dotąd alternatyw dla tradycyjnego dofinansowania unijnego jest kredyt technologiczny w ramach działania 4.3 POIG. Na naszym rynku pojawił się on pod koniec ostatniej dekady. Przed przedsiębiorcami otwierały się nowe szanse na inwestycje i poprawę konkurencyjności. Kredyt mógł być udzielany m.in. na zakup, leasing lub najem środka trwałego, nieruchomości, wartości niematerialnych i prawnych oraz na zakup usług doradczych (np. prace przedrealizacyjne, ekspertyzy, projekty techniczne). Zakupy musiały być powiązane funkcjonalnie i służyć realizacji kredytowanej inwestycji technologicznej. Kredyt technologiczny przeznaczony był dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców, na sfinansowanie inwestycji polegającej na zastosowaniu nowej technologii, zarówno własnej, jak i nabytej, oraz uruchomieniu produkcji nowych wyrobów lub modernizacji wyrobów produkowanych na bazie tej technologii. Kredyt ten miał umożliwić zdobycie przedsiębiorstwom kapitału na projekty związane z wdrożeniem nowych technologii. Różnił się on od komercyjnych kredytów inwestycyjnych możliwością umorzenia części wierzytelności w ramach przyznawanej przez Bank Gospodarki Krajowej premii technologicznej. Firma mogła zyskać nawet 4 mln zł. Sumę ponad 400 mln euro przeznaczoną na kredyt technologiczny oferowało kilka banków komercyjnych, które podpisały porozumienie z BGK. Idea takiego wsparcia firm była interesująca. Niestety, w praktyce okazała się dla wielu przedsiębiorców nie do zaakceptowania. Kłopoty dotyczyły formalności związanych z jego rozliczeniem. Dlatego nieliczne firmy mogły z niego skorzystać. Stawiane wymagania były dla większości nierealne do spełnienia, a sam program wydawał się przywilejem dla dobrze sytuowanych firm. Na czym polegał problem? Przede wszystkim na tym, że przedsiębiorca musiał udokumentować sprzedaż towarów i usług powstałych w wyniku inwestycji. Dopiero wówczas miał możliwość ubiegania się o umorzenie maksymalnie 50 proc.

3 FINANSE wartości kredytu, którą to kwotę (premia technologiczna) otrzymywał jednorazowo lub ratalnie, w zależności od wielkości sprzedaży. Oczekiwana nowelizacja Ułatwienia w pozyskiwaniu środków w formie tzw. kredytu technologicznego wprowadza nowelizacja ustawy o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej. Prezydent podpisał ją 7 kwietnia. Od połowy maja tego roku znowelizowane przepisy wejdą w życie. W związku z tym zmieni się sytuacja związana z kredytem technologicznym. Ma on być dużo bardziej interesujący dla biznesu. Znowelizowane przepisy mogą sprawić, że ma on realną szansę stać się najpopularniejszym narzędziem zdobywania pomocy z Unii Europejskiej. Oczywiście, cały czas mowa jest o pomocy dla konkretnej grupy firm, które będą podejmować sprecyzowane działania. Program nadal skierowany będzie do mikro, małych i średnich firm. W założeniu stymulować ma ich innowacyjną działalność, a jednocześnie prowadzić do zwiększenia efektywności wykorzystywania unijnej pomocy. Jak już wspominałem, głównym celem działania 4.3 Kredyt technologiczny, przyznawanego w ramach Programu Innowacyjna Gospodarka, jest wspieranie inwestycji przedsiębiorstw przeznaczanych na wdrażanie nowych technologii. Innowacyjność w firmach jest bowiem motorem rozwoju nie tylko pojedynczego biznesu, ale całej gospodarki. Wprowadzone zmiany w zasadach przyznawania i rozliczania kredytu technologicznego powinny znacznie zwiększyć zainteresowanie tym finansowaniem. Takiego zdania jest znakomita większość obserwatorów naszego rynku. a dofinansowanie stanowi część spłaty kapitału kredytu. Zmiany przepisów pozostawiają model bezzwrotnego dofinansowania w postaci premii technologicznej. Eksperci omawiający nowelizację na portalu IPO. pl podali, że dotacja zwana w tym działaniu premią technologiczną obliczana będzie od kosztów inwestycji netto i może stanowić do 70 proc. tej kwoty. Starający się o kredyt musi również zagwarantować wkład własny w wysokości co najmniej 30 proc. inwestycji. Te warunki wydają się wystarczające do wyselekcjonowania najbardziej so- lidnych i obiecujących projektów. Znowelizowane przepisy dotyczące kredytu technologicznego zmieniają również mechanizm jego przyznawania. Dotychczas wnioskodawca miał możliwość rozpoczęcia projektu dopiero po dniu uzyskania promesy premii technologicznej od BGK. Była ona przyznawana po dokonaniu oceny merytorycznej projektu. Od połowy maja koszty będą mogły być kwalifikowane już po złożeniu wniosku o dofinansowanie. Jedną z istotnych zmian jest jednak sposób wypłacania samej premii. Dotychczas, jak wspomniałem wcześniej, przedsiębiorca na jej wypłatę czekał do momentu osiągnięcia przychodów netto z tytułu sprzedaży produktów, będących efektem inwestycji finansowanej kredytem technologicznym. Czas oczekiwania na częściowy zwrot poniesionych kosztów był często bardzo długi. Zmienione przepisy sprawią, że wypłacenie premii będzie przebiegało w formie refundacji poniesionych kosztów, Kredyt technologiczny jest alternatywą dla tradycyjnego dofinansowania unijnego według dotychczasowych zasad dotacji unijnych. Zmiany zmierzają więc do uzyskania podobieństwa z przepisami dotyczącymi tradycyjnych form dofinansowania. W ich przypadku moment rozliczenia następuje po zakończeniu inwestycji i zrealizowaniu wydatków z nią związanych. Wysokość dotacji jest natomiast uzależniona od realnie poniesionych i odpowiednio udokumentowanych kosztów. Dotychczas beneficjenci działania 4.3 napotykali również na przeszkody w postaci ograniczonego katalogu wydatków, na jakie mogą przeznaczyć unijne wsparcie finansowe. Nowe uregulowania rozszerzają możliwości ubiegających się o kredyt technologiczny. MTM więcej na Unijna premia Kredyt technologiczny jest alternatywą dla tradycyjnego dofinansowania unijnego. Wsparcie w ramach działania 4.3 ma nieco inną formę niż pozostałe rodzaje unijnej pomocy. Przedsiębiorca zainteresowany tą formą zdobycia pieniędzy zobowiązany jest bowiem zaciągnąć kredyt technologiczny na inwestycję w banku komercyjnym,

4 KREDYTY Inny wymiar biznesu Największym grzechem firm jest finansowanie rozwoju z własnych oszczędności. Rezygnują wówczas z korzyści, jakie daje im korzystanie z zewnętrznych źródeł finansowania. W procesie wnioskowania o produkty kredytowe, opierając się na kryteriach oceny ryzyka, klientowi zostanie wyliczona maksymalna kwota finansowania, w której ramach będzie miał możliwość wnioskowania o kredyty tak z zabezpieczeniem, jak i bez. Zewnętrzne finansowanie to między innymi możliwość zastosowania w firmie dźwigni finansowej. Zainteresowanym przedsiębiorcom nasi doradcy chętnie wytłumaczą wpływ wzrostu udziału kapitałów obcych na zmianę stopy zwrotu kapitałów własnych przedsiębiorstwa. Mechanizm dźwigni finansowej pokazuje bowiem, jak korzystanie z zewnętrznych źródeł finansowania wpływa na efektywność inwestowania własnych środków. Pamiętać jednak należy, że dźwignia finansowa ma sens, gdy dofinansowując podmiot kapitałem obcym, możemy liczyć na zwiększenie zysków przynajmniej w stopniu pozwalającym na spłatę kosztów pozyskania kapitału. Polskie banki mają coraz bogatszą ofertę kredytów dla małych przedsiębiorstw. Marcin Salamon kierownik ds. produktów kredytowych, Departament Bankowości Klientów Indywidualnych i Małych Przedsiębiorstw, Raiffeisen Bank Polskie banki mają coraz bogatszą ofertę kredytów dla małych przedsiębiorstw, widząc w nich klientów godnych zaufania. W Raiffeisen Bank Polska najmniejsze firmy (z obrotami do 4 mln zł rocznie) mogą skorzystać z finansowania na kwotę aż do 1, 2 mln zł. Przedsiębiorcy mogą sięgnąć po szereg zróżnicowanych produktów, dostosowując naszą ofertę do swoich potrzeb i możliwości. W skład produktów dedykowanych MSP wchodzą: limit kredytowy w rachunku bieżącym, karta kredytowa, kredyt obrotowy o ustalonym harmonogramie spłat, kredyt samochodowy, pożyczka hipoteczna, kredyt hipoteczny, faktoring, gwarancja, walutowe transakcje terminowe FX Forward. O wyjątkowości oferty dla małych firm stanowią m.in.: długi okres kredytowania (nawet 15 lat), wysokie limity (nawet 1 mln 200 tys. zł), LTV na poziomie 85 proc., niskie marże (od 1 proc.), szeroka gama akceptowalnych zabezpieczeń, zarówno nieruchomości firmowych, osobistych, jak i rolnych. Istnieje jednocześnie możliwość zabezpieczenia nieruchomością należącą do osób trzecich. Przedsiębiorca ma też możliwość finansowania nawet 100 proc. inwestycji brutto, możliwość finansowania VAT, a również ubezpieczenia opcjonalnie. Zanim przedsiębiorca zdecyduje się na rozpoczęcie inwestycji, warto przeanalizować wszystkie możliwe warianty i wybrać najlepszy z punktu widzenia rozwoju firmy. Rodzaj produktu Kredyt w rachunku bieżącym Karta kredytowa Kredyt obrotowy o ustalonym harmonogramie spłat Kredyt samochodowy Pożyczka hipoteczna Kredyt hipoteczny Gwarancja Główne cechy produktu 1. Cel kredytu: Limit kredytowy w rachunku bieżącym przeznaczony na finansowanie bieżącej działalności gospodarczej 2. Maksymalny limit: zł bez zabezpieczenia, zł z zabezpieczeniem 3. Automatycznie odnawiany limit bez zabezpieczeń co 12 miesięcy 4. Limit z zabezpieczeniem przyznawany do 36 miesięcy 5. Zabezpieczenia: hipoteka + cesja praw z ubezpieczenia tej nieruchomości lub depozyt kaucyjny 1. Cel kredytu: przeznaczony na finansowanie bieżącej działalności gospodarczej 2. Maksymalny limit: zł 3. Do 55 dni bezpłatnego kredytu 4. Możliwość zamówienia dowolnej liczby kart z indywidualnymi dziennymi limitami transakcyjnymi 5. Możliwość wypłaty środków z bankomatu lub wykonanie przelewu w ciężar rachunku karty 1. Cel kredytu: na dowolny cel związany z prowadzoną działalnością gospodarczą 2. Maksymalny limit: zł 3. Okres kredytowania: od 12 do 48 miesięcy 4. Zabezpieczenia: brak 1. Cel kredytu: kredyt ratalny przeznaczony na zakup samochodu (dopuszczalna masa całkowita nie większa niż 3, 5 tony) 2. Maksymalny limit: zł 3. Okres kredytowania: od 12 do 84 miesięcy 4. Zabezpieczenia: przewłaszczenie ułamkowej części kredytowanego samochodu + cesja praw z ubezpieczenia AC tego samochodu lub depozyt kaucyjny 1. Cel kredytu: na dowolny cel związany z prowadzoną działalnością gospodarczą, w tym na spłatę kredytu/pożyczki w innym banku udzielonych na cel związany z prowadzoną działalnością gospodarczą 2. Maksymalny limit: zł 3. Okres kredytowania: od 12 do 180 miesięcy 4. Zabezpieczenia: hipoteka + cesja praw z ubezpieczenia tej nieruchomości lub depozyt kaucyjny 1. Cel Kredytu: zakup nieruchomości lub spłata kredytu inwestycyjnego w innym Banku zaciągniętego na zakup nieruchomości na cel związany z prowadzoną działalnością gospodarczą 2. Maksymalny limit PLN 3.Okres kredytowania od 12 do 180 miesięcy 4. Zabezpieczenia: hipoteka + cesja praw z ubezpieczenia tej nieruchomości lub depozyt kaucyjny 1. Maksymalna kwota gwarancji: do pełnej wysokości zobowiązania, na które gwarancja jest udzielana, lecz nie większa niż równowartość zł 2.Okres udzielenia: do 36 miesięcy 3. Zabezpieczenia: depozyt kaucyjny w RBPL, przy czym kaucja nie może być mniejsza niż kwota gwarancji 4. Waluta: PLN, EUR, CHF, USD

5 5 FAKTORING Świadome planowanie płynności Kłopoty finansowe jednej firmy szybko stają się przyczyną problemów kolejnych, powodując efekt domina. Jednym z rozwiązań problemów firm jest faktoring, który służy nie tylko zapewnieniu środków finansowych na realizację bieżącej działalności przedsiębiorstwa, ale także sprawnemu i skutecznemu udrożnieniu przepływu finansów wewnątrz firmy. Porządny zastrzyk gotówki Rozmowa z Maciejem Radzkim, zastępcą dyrektora Departamentu Produktów i Usług Bankowości Instytucjonalnej, Bank BGŻ Czym różni się faktoring od kredytu obrotowego? Z perspektywy klientów, najważniejszą różnicą jest zakres usług oferowanych w ramach umowy. O ile kredyt to wyłącznie finansowanie, to faktoring obejmuje dodatkowo zarządzanie i inkasowanie należności, a w przypadku faktoringu pełnego także przejęcie ryzyka niewypłacalności kontrahentów. Gros kredytów to finansowanie celowe, udzielane pod konkretne kontrakty czy zakupy. Faktoring to finansowanie zrealizowanej już sprzedaży wierzytelności, której termin płatności jest odroczony w czasie. Instytucja faktoringowa wypłaca ustaloną zaliczkę z tytułu przyszłej płatności, a następnie sama oczekuje na jej spływ w terminie zapadalności. Stąd wynika brak celowości tego rodzaju finansowania klienci prócz naturalnych, bieżących potrzeb, wykorzystują uzyskane środki nawet do realizacji pomniejszych inwestycji. Przy udzielaniu kredytu, w przeciwieństwie do faktoringu, banki z reguły wymagają twardych, rzeczowych zabezpieczeń. A z drugiej strony, zdolność faktoringowa na ogół jest wyższa od zdolności kredytowej. Stąd faktoring jest doskonałym rozwiązaniem dla firm, które potrzebują finansowania, ale nie dysponują majątkiem, który mógłby stanowić zabezpieczenie. Podsumowując odpowiedź na to pytanie, pokuszę się o stwierdzenie, że faktoring i kredyt obrotowy to usługi komplementarne, a nie alternatywne. Połączenie kredytu obrotowego i limitu faktoringowego stanowi optymalne rozwiązanie w zakresie finansowania bieżącej działalności. W jaki sposób faktoring może wpłynąć na poprawę wskaźników finansowych firmy? Aby lepiej odpowiedzieć na to pytanie, wrócę do porównania z kredytem. W przypadku wykorzystania linii kredytowej na ogół obniżeniu ulegną wszystkie wskaźniki płynności, przy jednoczesnym pewnym wzroście wskaźników zadłużania. To zdecydowanie negatywna tendencja. Zobaczmy co się dzieje w przypadku wykorzystania linii factoringowej, t.j. przeksięgowania należności z tytułu dostaw i usług na gotówkę: wskaźniki zadłużenia nie zmieniają się, podobnie zachowują się wskaźniki płynności bieżącej i szybkiej. Poprawia się natomiast (rośnie) wskaźnik płynności gotówkowej. Przyjmijmy teraz, a bardzo często właśnie tak się dzieje w praktyce, że gotówka uzyskana z tytułu faktoringu posłuży klientowi do szybszego regulowania zobowiązań krótkoterminowych. W takim przypadku, poprawie ulegną wskaźniki płynności szybkiej i bieżącej. Zmniejsza się także wskaźnik ogólnego zadłużenia. Niezależnie od tego jak klient wykorzysta uzyskane z faktoringu środki, poprawie ulegają wskaźniki rotacji należności. Najkrócej rzecz ujmując wykorzystanie faktoringu to dla firmy zastrzyk gotówki i zmniejszenie stanu należności, bez zwiększenia ogólnego poziomu zadłużenia. Jednym z podstawowych problemów w relacjach biznesowych są nieterminowe realizacje faktur. Dziś przeterminowanie faktury rzędu 60 czy 90 dni niestety coraz mniej dziwi przedsiębiorców. Wiele firm odsuwa swoje płatności w czasie, ratując siebie, przy okazji zaburzając płynność innych. Istnieje kilka rozwiązań, które mogą pomóc w wyjściu ze złej sytuacji finansowej. Trzy drogi Po pierwsze kredyt. Dziś, gdy widmo kryzysu mamy już za sobą, małe i średnie firmy znów wracają do łask banków. Coraz częściej instytucje finansowe przygotowują dedykowane dla tej grupy firm kredyty łatwo dostępne, z dogodnymi ratami i w miarę prostymi procedurami ich przyznawania. Po drugie windykacja, czyli uporządkowanie swojego portfela należności. Dobre czasy na rynku sprawiły, że firmy zapomniały o dyscyplinowaniu swoich kontrahentów. Firmy miały pieniądze, więc z przymrużeniem oka traktowały spóźniających się z płatnościami. Po trzecie faktoring. W tym przypadku przedsiębiorstwo może liczyć na natychmiastowe odblokowanie pieniędzy zamrożonych w należnościach, ponieważ faktor nie tylko przejmuje należności firmy, ale w tym samym czasie wpłaca także na jej konto zaliczkę na poczet całkowitej sumy wynikającej z niezapłaconych faktur. Narzędzia wedle potrzeb Kredyt nie rozwiąże jednak wydłużanych płatności. O ile dobrze sprawdza się jako finansowanie inwestycji, o tyle zupełnie niezrozumiałe jest finansowanie nim swoich należności, których firma nie może na czas wyegzekwować. Windykacja sprawdza się, ale nie w każdej sytuacji, szczególnie wtedy, gdy w firmie potrzebne są pieniądze na już. W takich sytuacjach przewagę wśród narzędzi finansowania ma faktoring, najczęściej kojarzony z działaniami firm, które stoją już na krawędzi upadku, sprawdza się jednak tak samo dobrze w tłustych latach dla gospodarki, szczególnie w przedsiębiorstwach, które nie uległy czarowi koniunktury i świadomie cały czas planowały swoją płynność. Utrzymać dyscyplinę Faktoring z jednej strony jest narzędziem do zarządzania płynnością, z drugiej zaś pozwala na zdobycie przewagi konkurencyjnej na rynku dostawców dzięki możliwości oferowania odbiorcom dłuższych terminów kredytu kupieckiego. Tym samym wspiera rozwój przedsiębiorstw i gwarantuje zwiększenie sprzedaży bez konieczności angażowania dodatkowych środków finansowych. Umiejętne zastosowanie tego narzędzia to pół sukcesu. Drugie pół to poważne zastanowienie się i wprowadzenie odpowiedzialnej polityki finansowej w firmie. Dyscyplina płatnicza wydaje się tu podstawowym zachowaniem. Firmy specjalizujące się w obsłudze niepłaconych faktur nieustannie podkreślają, że odpuszczenie nawet kilku złotych niezapłaconych na czas wzmaga tylko apetyt partnera biznesowego na większą dawkę nieterminowości. Podstawową rolą faktoringu jest i będzie finansowanie obrotu gospodarczego. Ze względu na charakter faktoringu jest on jednym z bardziej dostępnych na rynku dla firm źródeł finansowania. Umożliwia również obniżenie kosztów związanych z ograniczeniem wolumenu wierzytelności przeterminowanych. Ryszard Walecki

6 6 FAKTORING ZDANIEM EKSPERTA Komplet usług Na dobre i złe czasy Mirosław Jakowiecki, przewodniczący Komitetu Wykonawczego Polskiego Związku Faktorów, prezes zarządu Pekao Faktoring sp. z o.o. Faktoring cieszy się, niezależnie od obecnie realizowanej polityki kredytowej banków, stałym zainteresowaniem przedsiębiorców. Zainteresowanie to wynika z funkcjonalności, uniwersalności i zasadniczo łatwej dostępności usługi. Faktoring jest usługą finansową, która, mimo że nie jest kredytem, udostępnia przedsiębiorcy gotówkę już następnego dnia po wystawieniu faktury. Wybierając faktoring, firma odczuwa natychmiastową poprawę płynności finansowej oraz zabezpiecza spłatę swoich należności. W odróżnieniu od kredytu faktoring nie wymaga angażowania dodatkowych środków na spłatę otrzymanych od faktora kwot. O popularności faktoringu najlepiej świadczą liczby. Branża odnotowała w ubiegłym roku obroty na rekordowym poziomie 64 mld zł, co oznacza wzrost o 28 proc. w stosunku do roku poprzedniego. Z usług skorzystało ponad 3, 2 tys. klientów, którzy przekazali faktorom wierzytelności prawie 77 tys. kontrahentów. Funkcje faktoringu są uniwersalne i skuteczne zarówno w złych, jak i dobrych czasach przedsiębiorstwa. Faktoring jest po prostu wyjątkowo efektywnym i sprawdzonym źródłem finansowania. Sprawdza się, kiedy firma planuje rozwijać swoją sprzedaż z odbiorcami, a także wtedy, kiedy odczuwa problemy finansowe i boryka się z zatorami płatniczymi. Faktoring coraz bardziej popularny Z opublikowanych danych dotyczących rynku faktoringowego na świecie w 2010 roku wynika, że usługa ta zyskuje coraz większą popularność. Główną przyczyną upadłości firm jest notoryczny brak płynności finansowej. Nic więc dziwnego, że coraz popularniejsza staje się usługa faktoringu. Factors Chain International (największa międzynarodowa organizacja faktorów zrzeszająca 250 firm faktoringowych z 67 krajów) opublikowała raport podsumowujący sytuację rynku faktoringowego w 2010 roku. Globalne obroty firm faktoringowych w minionym roku osiągnęły rekordową wartość mln euro, co oznacza wzrost o 28 proc. w stosunku do roku Jest to także najlepszy wynik w dorocznych statystykach FCI. Ten imponujący przyrost oznacza, że po niewielkim spadku w 2009 roku faktoring Inteligentne finansowanie W branży handlowej i usługowej możliwość natychmiastowej płatności często daje sposobność uzyskania niższych stawek u swoich kontrahentów. Rozsądnie spożytkowana powrócił na szybką ścieżkę wzrostu. Staje się usługą coraz bardziej popularną, pomimo niestabilności na światowych rynkach finansowych. Do rynków, które wykazały największą stopę wzrostu, zaliczono: Chiny (+130 proc.), Tajwan (+98 proc.), Turcję (+92 proc.), Brazylię (+65 proc.) i Niemcy (+35 proc.). Na uwagę zasługuje również prawie 45-proc. wzrost faktoringu międzynarodowego, co potwierdza fakt, że importerzy i eksporterzy traktują faktoring jako coraz bardziej istotny instrument finansowy, wspomagający i ograniczający ryzyko transakcji. Jak zauważył Jeroen Kohnstamm, sekretarz generalny FCI, widać, że usługi FAKTY I LICZBY usługa faktoringowa nie musi zatem oznaczać dodatkowych kosztów. Załóżmy, że przedsiębiorca prowadzi powtarzalne transakcje z wieloma klientami. Stosuje on odmienne stawki za jego produkty, w zależności od terminu płatności. Im krótszy termin płatności, tym niższa cena. Przedsiębiorcy mogą sobie na to pozwolić, gdyż zyskują praktycznie natychmiastowe wpłaty wyjaśnia Grzegorz Pardela z Pragma Faktoring. faktoringowe nie rosną kosztem popularności tradycyjnych usług bankowych. Są one doskonałym uzupełnieniem produktów proponowanych przez banki, oferując inne sposoby zabezpieczania ryzyka transakcji, a tym samym większą dostępność finansowania. Dzięki temu będą odgrywać coraz istotniejszą rolę w dostarczaniu firmom kapitału obrotowego. Zarówno według danych FCI, jak i Polskiego Związku Faktorów, rośnie wartość rynku usług faktoringowych w Polsce. W roku 2010 obroty firm faktoringowych zrzeszonych w Polskim Związku Faktorów osiągnęły wartość nieco blisko 56 mld zł. Oznacza to wzrost o 25 proc. w stosunku do roku poprzedniego. JG mln euro tyle wyniosły w 2010 r. globalne obroty firm faktoringowych 56 mld zł tyle wyniosły w ubiegłym roku obroty firm faktoringowych zrzeszonych w Polskim Związku Faktorów W kontekście aktualnej sytuacji rynkowej elastyczność i umiejętność przystosowywania do zmieniających się warunków jest kluczowym elementem prowadzenia każdego biznesu. Usługa faktoringu pozwala zadbać o tę sferę działalności, która może decydować o sytuacji, a co za tym idzie konkurencyjności przedsiębiorstwa wobec innych podmiotów z tego samego segmentu rynku. RM Rozmowa z Marcinem Zaliwskim, dyrektorem Departamentu Sprzedaży BZ WBK Faktor Niektórzy uważają, że faktoring to jeden z rodzajów windykacji. A przecież to chyba nie tak? To prawda, nie należy utożsamiać faktoringu z windykacją. Inkaso wierzytelności od dłużników jest jedyną ich cechą wspólną. Windykacja stanowi sposób odzyskiwania wierzytelności już przeterminowanych i jest narzędziem rozwiązywania zaistniałych problemów, podczas gdy faktoring jest ukierunkowany na zapobieganie przeterminowaniom. Faktoring jest formą krótkoterminowego finansowania oferowaną dla firm stosujących odroczone terminy płatności w rozliczeniach z kontrahentami. W faktoringu analizujemy przede wszystkim portfel należności od odbiorców i historię współpracy z nimi. Jednak faktoring to znacznie więcej niż tylko finansowanie! To także zarządzanie należnościami, monitorowanie portfela należności oraz właśnie ich egzekwowanie. A zatem ten aspekt windykacyjny jest wbudowany w oferowane produkty faktoringowe i wspomaga firmy w terminowym otrzymywaniu należności. Kiedy mała i średnia firma może zacząć rozmowy z faktorem? Podstawowym kryterium, który firma powinna spełniać w kontekście oferty faktoringowej, są odroczone terminy płatności, nawet 180 dni, stosowane wobec swoich kontrahentów. A to oznacza, że sprzedaż gotówkowa jest czynnikiem wyłączającym faktorowanie firmy. Ważne jest także, aby firmy stosowały właściwe potwierdzenie odbioru dostarczonego towaru lub usług. W tej chwili na rynku można już znaleźć oferty praktycznie dla przedsiębiorstw dowolnej wielkości, nawet od kilkuset tysięcy złotych rocznych przychodów ze sprzedaży. Jakie jest zainteresowanie faktoringiem w sektorze MSP? W mojej ocenie nie jest adekwatne do istniejącego potencjału rynku. Biorąc pod uwagę, że mniej niż 1 procent z ponad miliona firm działających w Polsce korzysta z oferty faktoringowej, potencjał zwiększenia nasycenia rynku jest ciągle znaczny. Dlatego opracowaliśmy specjalną ofertę produktową, mamy także doradców dedykowanych do obsługi klientów. W ubiegłym roku jako pierwsi na rynku wprowadziliśmy Faktoring Ekspres produkt, którego struktura jest oparta na filozofii prostych rozwiązań. Decyzja wydawana w 35 minut. Mamy też specjalny produkt dla firm eksportujących, który łączy finansowanie oraz ubezpieczenie. Jak pokazują dane Polskiego Związku Faktorów, rynek faktoringu w Polsce znajduje się w fazie wzrostu. Prognozy na 2011 rok przewidują dalszy jego dynamiczny rozwój. Jaki jest bezpieczny poziom zaliczkowania dla faktora?

7 Poziom zaliczkowania jest ustalany na podstawie przeprowadzanej analizy portfela odbiorców klienta oraz oceny ryzyka i zależy od ratingu nadawanego klientowi. Ogólnie kształtuje się on w widełkach proc., co nie oznacza, że nie finansujemy 100 proc. wartości przedstawionej do zapłaty faktury wystawionej przez dostawcę. W każdym przypadku decyzja o wysokości zaliczki podejmowana jest w wyniku analizy faktoringowej konkretnej transakcji. Faktoring jako rozwiązanie kompleksowe nie kończy się na Michał Rybak, Studio Architektoniczne Sagrada, Sopot: Osłabienie koniunktury w branży biur architektonicznych jest przez moja firmę odczuwalne i okazało się, że nie osiągnąłem progu finansowego, po którego przekroczeniu trzeba obowiązkowo zainstalować kasę fiskalną. Niemniej jednak jestem świadomy tego, że prawdopodobnie niedługo przekroczę próg finansowy i będę zobowiązany do tego kroku. Cóż wtedy? W tym momencie będę musiał zakupić kasę fiskalną i przekazywać klientom paragony, a dla firm wystawiać faktury VAT. Będę miał na głowie całą obsługę kasy, archiwizowanie paragonów i uczucie strachu przed tym czy czegoś tam nie dopełniłem, co regulują szczegółowe przepisy. W moim przypadku więc niewiele się zmieni. Spotkałem się natomiast z opinią, że po instalacji kasy fiskalnej warto skorzystać z różnych form rejestracji kosztów takich jak leasing samochodu, sprzętu komputerowego czy wyposażenia biura. LEASING Wolne zawody nie wolne od kas fiskalnych Od maja, zgodnie z rozporządzeniem ministra finansów, prawnicy, lekarze i inni przedstawiciele wolnych zawodów osiągający określone przychody mają obowiązek posiadania kas rejestrujących. Taka zmiana spowoduje niewątpliwie u przedsiębiorców wykonujących wolne zawody zainteresowanie finansowaniem zewnętrznym. 7 Marcin Kohman, lekarz weterynarii: Mają kasy fiskalne sprzedawcy w kioskach Ruchu, mają taksówkarze. Należało się więc spodziewać, że to szczęście nie ominie także innych. W prasie czytałem niedawno, że konieczność posiadania kas fiskalnych przez nowe grupy zawodowe, czyli między innymi lekarzy weterynarii, zwiększy popyt na samochody, sprzęt specjalistyczny itd. A wszystko po to, by zmniejszyć dochód poprzez generowanie kosztów. Oczywiście w jakiejś mierze tak jest, ale do tej pory też jak kupowałem stół operacyjny, wzierniki, auto to również wliczałem to w koszty. Oczywiście każdy chce obniżyć podstawę swojego opodatkowania i szuka rozwiązań. Nasz gabinet też przymierza się do kupna nowego holtera z oprogramowaniem i może znajdziemy firmę, która by leasingowała ten sprzęt. Takie zewnętrzne finansowanie jest korzystniejsze niż wydawanie własnych złotówek. not.tom Faktoring to znacznie więcej niż tylko finansowanie! To także zarządzanie należnościami, monitorowanie portfela należności oraz ich egzekwowanie wykupie faktur. Zaczęliśmy naszą rozmowę od stwierdzenia, że błędem jest stawianie znaku równości pomiędzy faktoringiem i windykacją. Podobnie nie ma uzasadnienia dla utożsamiania faktoringu z wykupem faktur. Oprócz oczywiście wypłaty finansowania z tytułu nabytych faktur, usługa faktoringu obejmuje także profesjonalną obsługę wszystkich nabytych wierzytelności, ewidencjonowanie faktur, spłat należności, ponaglanie i dyscyplinowanie odbiorców. Przejęcie przez faktora czynności związanych z rozliczaniem kontrahentów oznacza dla przedsiębiorstwa konkretne oszczędności zmniejszenie pracochłonności oraz kosztów związanych z obsługą wierzytelności. Ponadto warto podkreślić też aspekt zabezpieczający faktoringu i minimalizowanie ryzyka prowadzonej działalności przez przedsiębiorstwo. Odpowiedzialność faktora za ryzyko wypłacalności odbiorcy umożliwia poprawę struktury bilansu oraz pozwala klientowi koncentrować się na podstawowej działalności. Grzegorz Stech

8 8 LEASING ZDANIEM EKSPERTA Z myślą o wolnych zawodach Bezpieczna i stabilna grupa Rozmowa z Joanną Wujcik-Lasocką, członkiem zarządu Volkswagen Leasing Polska sp. z o.o. Czy zmiany dotyczące kas fiskalnych dla przedstawicieli wolnych zawodów mogą stać się nowym motorem napędowym leasingu? Rejestrowanie dochodów za pomocą kasy nych, które dobrze wiedzą, czego oczekują w zakresie usług bankowych. To z kolei dobrze komponuje się ze strategią Volkswagen Leasing Polska, poprzez którą chcemy segmentować rynek i wyjść naprzeciw potrzebom klientów określonych grup. Wraz z obowiązkowym wprowadzeniem kas fiskalnych przez przedstawicieli osoby prowadzące działalność gospodarczą albo współwłaściciele spółek. Lekarze często zawierają długoletnie umowy z placówkami medycznymi, prawnicy zaś podpisują umowy z kancelariami lub zakładają je samodzielnie. Jako spółka leasingowa staramy się dostosować do zmian w ich branżach. Wielu lekarzy jest zobligowanych, W Polsce sprzedaje się 300 tys. nowych aut, w dużych krajach dziesięciokrotnie więcej oznacza to, że na rynku drzemie ogromny potencjał. Nowe przepisy powodują, że każdą usługę lekarz, architekt czy prawnik będzie musiał opodatkować. R o z p o r z ą d z e n i e Ministra Finansów z 26 lipca 2010 r. mocno rozszerza listę przedstawicieli wolnych zawodów, którzy będą zmuszeni do ewidencji sprzedaży towarów i usług na rzecz osób fizycznych za pomocą kas fiskalnych. Nowe przepisy prawne, które obowiązują od 1 maja br., mają spowodować, że każdą usługę lekarz, architekt czy np. prawnik będzie musiał opodatkować. Spodziewamy się, że takie rozwiązanie skłoni wielu podatników do zewnętrznych form finansowania, w tym ukierunkowanych na uzyskanie optymalizacji podatkowej. W przypadku wyboru leasingu finansowego przedstawiciel wolnego zawodu będzie mógł zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu część odsetkową rat oraz dokonać odpisów amortyzacyjnych od finansowanego przedmiotu. W leasingu operacyjnym podstawę opodatkowania leasingobiorcy obniżą wszystkie comiesięczne raty za finansowany samochód lub urządzenie oraz opłata wstępna. Specjalnie z myślą o wolnych zawodach od marca tego roku proponujemy nową ofertę pożyczki oraz leasingu samochodów osobowych, a także maszyn i urządzeń, które finansujemy na bardzo atrakcyjnych warunkach. Ponadto klienci z gabinetów lekarskich czy biur a r c h i t e k t o n i c z n y c h otrzymają za złotówkę ubezpieczenie majątkowe maszyn i urządzeń, a przy zakupie pojazdu ubezpieczenie Assistance, OC lub Assistance i OC. W ostatnim przypadku rodzaj ubezpieczenia będzie uzależniony od wartości w y l e a s i n g o w a n e g o pojazdu im będzie ona wyższa, tym i ubezpieczenie będzie korzystniejsze. Tomasz Jędraszewski, wiceprezes zarządu BZ WBK Finanse & Leasing, odpowiedzialny za sprzedaż w segmencie MSP Trudno oszacować, jak duża będzie skala wzrostu zakupów finansowanych leasingiem w całej grupie wolnych zawodów. Przedstawiciele tych środowisk planują swoje inwestycje z inną intensywnością i mają różne potrzeby, które chcą finansować za pomocą odpowiednich instrumentów dostępnych na rynku. Na przykład środowisko medyczne zna bardzo dobrze zalety leasingu i często korzysta z tej formy dostępu do nowoczesnych urządzeń, tymczasem np. prawnicy i doradcy podatkowi są grupą klientów zainteresowaną finansowaniem głównie samochodów osobowych. Podobne potrzeby mają geodeci czy inżynierowie, dla których kluczowa jest możliwość użytkowania odpowiednich do warunków ich pracy pojazdów. fiskalnej wiąże się poniekąd z poszukiwaniem kosztów w firmach. Rozporządzenie z 26 lipca 2010 roku, które weszło w życie 1 maja tego roku, na pewno przyniesie zmiany. Pytanie tylko, jak wielkie. W rozporządzeniu znajdujemy jedynie informację o nałożonym obowiązku rejestrowania dochodów przy użyciu kasy fiskalnej. Nie jest to przełomowa zmiana legislacyjna, jednak już widać, że branża leasingowa bardzo liczy na ożywienie z tym związane. Firmy leasingowe wykorzystają fakt, by bardziej pozycjonować wybrane oferty, które były dotychczas szeroko dostępne dla całego rynku. Volkswagen Bank Polska po kampanii dla wolnych zawodowców osób ceniących swoją niezależność może być również kojarzony jako bank dla ludzi wolnych zawodów. Czy tak komunikowany wizerunek przyniesie dodatkowe korzyści w segmencie leasingu? Na pewno dobrze wykorzystamy wcześniejszą inwestycję w nasz wizerunek. Kampanię dla wolnych zawodowców komunikowaliśmy do osób niezależnych i profesjonal wolnych zawodów dla osób świadczących usługi medyczne lub prawne przygotowaliśmy ofertę, obejmującą leasing samochodów osobowych. Przy wynajmie pojazdu oraz w leasingu operacyjnym raty leasingowe stanowią koszt uzyskania przychodu dla firmy, co obniża podstawę opodatkowania. Leasingobiorca może skorzystać z oferty według uproszczonej procedury, bez regulowania opłaty wstępnej. Nawiązując do wcześniejszej polityki naszej spółki, o leasing mogły ubiegać się firmy i jednoosobowe działalności gospodarcze, istniejące co najmniej 9 miesięcy. Dzięki nowej ofercie o leasing mogą starać się także firmy, które dopiero weszły na rynek. Ponadto w przypadku prowadzenia jednoosobowej działalności gospodarczej bank będzie uznawał zniżki ubezpieczeniowe OC i AC, które posiada leasingobiorca. Skąd taka ufność instytucji finansowej do klientów bez historii gospodarczej? Wolne zawody, w szczególności lekarze i prawnicy, to dosyć bezpieczna grupa, dlatego mierzymy je trochę innymi kategoriami ryzyka. To przeważnie by przechodzić na własną działalność gospodarczą, ponieważ szpitale rozwiązują z nimi umowy o pracę i zatrudniają w tym samym miejscu na kontrakcie. Często są to pracownicy z długoletnim stażem, tak więc zmieniają się jedynie uwarunkowania zewnętrzne, formalne, związane z ich samozatrudnieniem. Czy ze względu na to, że kierują Państwo swoją ofertę produktową m.in. do lekarzy, poszerzy się ona o inne przedmioty leasingu niż auta? Nie jesteśmy uniwersalną instytucją leasingową. Volkswagen Bank i Volkswagen Leasing finansują samochody marek Volkswagen, Audi, Skoda i SEAT, a więc tylko pojazdy z grupy Volkswagena. Specjalizujemy się w tym segmencie rynku, dzięki czemu znamy go bardzo dobrze i możemy zapewnić klientowi optymalny sposób finansowania. W Polsce sprzedaje się 300 tys. nowych aut, w dużych krajach dziesięciokrotnie więcej oznacza to, że na rynku drzemie ogromny potencjał. Liczę, że w najbliższym czasie zacznie on znów rosnąć, m.in. poprzez oferty leasingowe dla wolnych zawodów. Grzegorz Stech

9 9 LEASING Leasing jest dobry na wszystko Rozmowa z Pawełem Kopciem, Dyrektorem Zarządzającym w Raiffeisen-Leasing Polska S.A. Leasing najczęściej w Polsce jest kojarzony z samochodami. Nic zresztą dziwnego to najczęstszy przedmiot finansowania leasingiem. Jednak nie jedyny. Przedsiębiorca może dziś praktycznie finansować leasingiem wszystko. Leasing jest uniwersalną formą pozyskiwania środków trwałych dla firmy. Na samochody, czy szerzej rzecz ujmując środki transportu wciąż istnieje duży popyt. Nic więc w tym dziwnego, że kojarzenie tych faktów jest powszechne. Jednak to postrzeganie nie do końca jest zgodne z rzeczywistością, bowiem, jak zostało wspomniane, przedsiębiorca może pokryć leasingiem praktycznie dowolną potrzebę inwestycyjną. Coraz więcej ludzi prowadzących swoje firmy korzysta z leasingu, bo to się opłaca. Finansujemy urządzenia specjalistyczne, sprzęt IT oraz wszelkie maszyny i urządzenie niezbędne do produkcji. Skoro już mowa o maszynach, to jak wygląda ich leasing po pierwszym kwartale tego roku? W ubiegłym roku, w IV kwartale to właśnie one zostały nazwane trzecim filarem leasingu. Czy oznacza to, że przedsiębiorcy inwestują więcej w rozwiązania technologiczne? Wszystko na to wskazuje. Po zastoju, spowodowanym Przedsiębiorca może pokryć leasingiem praktycznie dowolną potrzebę inwestycyjną. kryzysem, teraz już nawet firmy małe i średnie ponownie inwestują w rozwój produkcji. A właśnie sektor MSP uważany jest powszechnie za lokomotywę gospodarki narodowej. Skoro mniejsi, a więc ostrożniejsi gracze na nowo inwestują w park maszynowy, to znaczy, że gospodarka znowu przyspiesza. Jakie najczęściej maszyny finansowane są leasingiem? I związane z tym pytanie w jakich branżach widzą Państwo dynamiczny rozwój? Nie będzie chyba zaskoczeniem, jeżeli na pierwszym miejscu wymienię budownictwo, zgłasza drogowe, związane głównie z rozbudową dróg przed EURO Na drugim miejscu mamy maszyny rolnicze, co może kogoś spoza branży zaskoczyć. Ale nie powinno, ponieważ nasze rolnictwo już od jakiegoś czasu dynamicznie się modernizuje. Przed tą branżą także widzę szerokie pole rozwoju. Na trzecim miejscu plasują się wszelkiego rodzaju maszyny i urządzenia nie przypisane do konkretnej branży, co wskazuje na to iż cała gospodarka dynamicznie się rozwija. Czwartym, interesującym sektorem, który według nas ma duży potencjał jest sektor medyczny. Polacy coraz więcej pieniędzy wydają na profilaktykę, badania i opiekę medyczną. Nasi rodacy chcą się leczyć i to leczyć nowocześnie, za pomocą najnowszego sprzętu i najnowszych osiągnięć naukowych. A to nie jest możliwe bez inwestowania w nowoczesne wyposażenie. Sfinansowanie linii technologicznej, choć dla wielu przedsiębiorców oznacza rozwój firmy, jest sporym wydatkiem. Nawet, jeśli jest to finansowanie poprzez leasing. Czy firmy korzystają z innych rozwiązań, które mogą redukować koszty inwestycji? Jeżeli firma chce ciąć koszty, musi wybrać tańszą ofertę. Nie wszystkie maszyny czy urządzenia technologiczne mają tańsze odpowiedniki, więc przygotowaliśmy odpowiednie rozwiązanie. Leasingujemy maszyny używane, oczywiście sprawdzone i w pełni sprawne, po odpowiednio obniżonej cenie. To znakomita oferta dla kogoś, kto chce odnowić park maszynowy, ale nie dysponuje środkami na najnowsze rozwiązania. Czy polskie firmy dojrzały już do finansowania leasingiem? Jaka jest proporcja maszyn własnych do leasingowanych? Jak można to zmieniać? Wydaje się, że polskie firmy już nie mają oporów przed leasingiem. Po prostu przekonały się, jak dobre jest to rozwiązanie. Natomiast spodziewam się, że proporcja sprzętu leasingowanego w stosunku do pozyskanego ze środków własnych będzie systematycznie rosnąć. Wynika to z wielu czynników, ale podstawowym jest ten wspomniany na początku tej odpowiedzi. Skoro ktoś raz się przekona, że leasing jest dla niego korzystny, nie będzie raczej z niego rezygnował podczas kolejnych modernizacji parku maszynowego firmy, prawda? Nie rezygnuje się z rozwiązań dobrych i sprawdzonych. więcej na

10 10 LEASING Flota bez żadnych tajemnic Rozmowa z Arturem Sulewskim, dyrektorem handlowym LeasePlan Fleet Management Co przemawia za wyborem wynajmu długoterminowego jako formy finansowania floty pojazdów służbowych? Outsourcing floty jest usługą niezmiennie cieszącą się coraz większą popularnością ze względu na kompleksowość, wygodę i minimalizację kosztów obsługi pojazdów służbowych. W przypadku wynajmu długoterminowego podstawową zaletą jest brak konieczności mrożenia własnych środków finansowych, a ponadto raty stanowią koszt uzyskania przychodu, zmniejszając podstawę opodatkowania oraz poprawiając płynność finansową firmy. Należy także wiedzieć, że outsourcing floty daje wybór sposobów realizacji płatności. Wpłata własna przy leasingu operacyjnym powinna być jedną z możliwości do wyboru. Klienci korzystają z niej, gdy potrzebują obniżyć wartość późniejszej raty leasingowej dla danego auta lub w przypadku, gdy mają do zagospodarowania nadpłynność finansową. Jednak w sytuacji, w której klient nie ma takiej potrzeby, wpłata własna nie powinna stanowić elementu obowiązkowego. Na co powinniśmy zwrócić szczególną uwagę, wybierając tę formę finansowania? W finansowaniu floty istotna jest transparentność kosztów składających się na wysokość raty. Klient powinien mieć możliwość sprawdzenia, czy ponoszone przez niego koszty obsługi floty są zgodne z realnymi wydatkami na ten cel. Już na etapie zapytań ofertowych możemy przekonać się, że mamy obecnie do czynienia z klientem wyedukowanym i doświadczonym, który dokładnie wie, czego chce. Możemy także zaobserwować zmianę trendu cięcia kosztów za wszelką cenę, na rzecz zainteresowania usługą kompleksową, która w ostatecznym rozrachunku nie będzie powodować dodatkowych kosztów. W przypadku usług CFM możemy wybrać usługę maksymalnie okrojoną i dzięki temu tanią, ale musimy liczyć się z tym, że za każdy dodatkowy element będziemy musieli zapłacić osobno. Full Service Leasing jest usługą kompleksową, za którą klient płaci w ramach jednej miesięcznej raty. Czy może wiedzieć, skąd bierze się wysokość opłaty? Często zdarza się, że klient chciałby mieć wgląd w szczegóły kosztów, składających się na ostateczny koszt wynajmu jego floty. W LeasePlan jest to możliwe za pośrednictwem tzw. Otwartej Kalkulacji. Jest to usługa, która gwarantuje klientowi nie tylko przejrzystość kosztów ponoszonych na flotę, ale także zwrot ewentualnych nadpłaconych w trakcie okresu leasingowego środków finansowych. Innowacyjnym rozwiązaniem jest w jej przypadku fakt, że ryzyko ewentualnych wyższych kosztów przejmuje na siebie firma CFM, absorbując powstałą w ten sposób stratę. Wszelkie oszczędności w kosztach eksploatacji floty osiągnięte dzięki Otwartej Kalkulacji są wynikiem wspólnej pracy firmy leasingowej i jej klienta. W ramach Otwartej Kalkulacji porównywane są koszty zabudżetowane w całym okresie leasingu w postaci miesięcznych rat leasingowych, z realnymi kosztami poniesionymi w tym czasie. W przypadku powstania nadwyżki kosztów zabudżetowanych nad rzeczywistymi LeasePlan dzieli się z klientem powstałym zyskiem. Rozliczenie w ramach Otwartej Kalkulacji dokonywane jest w cyklu rocznym po zakończeniu roku kalendarzowego i dotyczy wszystkich samochodów w danej flocie, którym wygasły akurat umowy leasingu. Pod uwagę brany jest łączny koszt eksploatacji wszystkich rozliczanych pojazdów. Zaletą wynajmu długoterminowego jest brak konieczności mrożenia własnych środków finansowych. Jak ma się taka otwarta kalkulacja do tradycyjnego modelu kalkulacji raty wynajmu? W klasycznym modelu usługi CFM wysokość miesięcznej raty za leasing operacyjny z pełną obsługą serwisową wyliczana jest na podstawie średnich kosztów eksploatacji danego samochodu. Oznacza to, że w niektórych przypadkach koszty te mogą różnić się nawet o proc. od faktycznie ponoszonych na eksploatację danego pojazdu. Różnice te wynikają przede wszystkim ze stylu użytkowania pojazdu i zależą od czynników, takich jak: częstotliwość i intensywność hamowania, sposób przyspieszania, obroty, przy których zmieniane są biegi, prędkość, z jaką porusza się pojazd. Ponadto wpływ na koszty eksploatacji ma także ogólna dbałość kierowcy o stan techniczny samochodu, czyli kontrola poziomu oleju w silniku czy ciśnienia powietrza w oponach. W momencie, gdy samochody we flocie klienta użytkowane są w sposób ekonomiczny, może on niekiedy uznać, że zaproponowana mu przez firmę CFM opłata za leasing operacyjny z pełną obsługą serwisową jest zbyt wysoka i nie odzwierciedla faktycznych kosztów eksploatacji jego floty. Jeśli w takiej sytuacji dojdzie mimo wszystko do nawiązania współpracy, klient może zostać zniechęcony do oszczędnej eksploatacji samochodów służbowych. Grzegorz Stech więcej na Naturalna kolej na Rozmowa z Danielem Trzaskowskim, dyrektorem Departamentu Finansowania i Zarządzania Flotą w Volkswagen Bank Polska SA Car Fleet Management, Full Service Leasing, a może wynajem długoterminowy? Która z tych nazw najbardziej opisuje Państwa rzeczywistość biznesową? Niezorientowany przedsiębiorca faktycznie może mieć kłopot z tym nazewnictwem. Wszystkie trzy nazwy są poprawne, należy je tylko dobrze usystematyzować. Nazwa Car Fleet Management, w skrócie CFM, dotyczy głównie branży, w której działają firmy zajmujące się sprzedażą wynajmu długoterminowego oraz zarządzaniem flotą. Jeśli chodzi o nazewnictwo samego produktu, to spotykamy się z dwoma określeniami wynajem długoterminowy bądź Full Service Leasing. Dotychczas firmy z branży CFM posługiwały się pierwszą nazwą. W ubiegłym roku Polski Związek Wynajmu i Leasingu Pojazdów, do którego należą największe firmy z branży CFM, wprowadził dokładną definicję Full Service Leasingu w skrócie FSL i od tej pory posługujemy się nią częściej. Chodziło jedynie o uporządkowanie i dostosowanie nazwy do Leasingu coraz więcej Kryzys finansowy dotknął także polski rynek leasingu. To jednak już historia. W ubiegłym roku firmy leasingowe udzieliły finansowania na kwotę ponad 27 mld zł. W tym roku wynik branży ma zbliżyć się do 31 mld zł. Z danych opublikowanych przez Związek Polskiego Leasingu wynika, że rynek finansowany leasingiem wzrósł w Polsce w 2010 r., w porównaniu do roku 2010, o około 19 proc. Główne źródła finansowania to auta z kratką (pomogły tu bez wątpienia zapowiadane ograniczenia podatku VAT) oraz pojazdy ciężkie. Nieźle wypadł też rynek maszyn. Również ten rok zapowiada pojęć istniejących w innych krajach europejskich. Full Service Leasing co zatem kryje się pod tą nazwą? Co w praktyce oznacza pełny serwis? Produkt FSL oparty jest na dwóch umowach. Jedna to umowa finansowania, druga serwisowa. FSL zawiera cały pakiet usług, które klient wybiera sam serwisowanie, naprawy, opony, ubezpieczenie, assistance, samochód zastępczy, karty paliwowe. Tak naprawdę do obowiązków klienta należy spłata rat miesięcznych i tankowanie pojazdów. Klient, korzystając z FSL, nie musi już zajmować się swoją flotą. Nie martwi się o finansowanie pojazdu, ponieważ nie ma opłaty wstępnej i spłaca jedynie faktyczną utratę wartości pojazdu, a nie całą jego wartość, jak w przypadku klasycznego leasingu. Poza tym może zająć się swoim głównym biznesem, a nie martwić się, jak zebrać od wszystkich użytkowników faktury z danego miesiąca i rozliczyć koszty. Najczęściej od firm CFM przedsiębiorcy dostają miesięcznie tylko dwie faktury zbiorcze. się nieźle. Ponieważ prognozy mówią o wolnym, bo wolnym, ale jednak wychodzeniu ze spowolnienia gospodarczego, to rynek odnotuje wzrost inwestycji. A skoro tak, to i branża leasingowa kolejny rok z rzędu odczuje rosnącą koniunkturę. Według przewidywań rynek finansowany leasingiem urośnie o około 13 proc. (do prawie 31 mld zł). Na rynku leasingu Firmy CFM głośno komunikują, że skutecznie optymalizują koszty funkcjonowania floty. Tak. I nie robią tego bezpodstawnie. Na ile uda się zredukować koszty floty, zależy od tego, jak była wcześniej zarządzana. Jeśli dostajemy do obsługi flotę, która nie była wcześniej właściwie kontrolowana, a użytkownicy sami podejmowali decyzje kosztowe, oszczędności mogą się okazać naprawdę duże, realnie nawet do 30 proc. We flocie, która była bardzo dobrze zarządzana, oszczędności wyniosą około 10 proc. Dodatkowo dostarczamy klientom dane, które pomagają zobaczyć ich słabe punkty we flocie, na przykład dużą szkodowość konkretnego użytkownika samochodu lub tankowanie w dni wolne od pracy. Takie działania również minimalizują koszty w firmach. Czy zarządzanie flotą łączy się nierozerwalnie z wynajmem długoterminowym? Na co mogą liczyć firmy, które zakupiły już flotę i szukają dobrego zarządcy? Nasz biznes ma dwa filary: finanso coraz wyraźniej widać firmy należące do sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Przedstawiciele branży twierdzą, że na pewno świadomość leasingu jako narzędzia finansowania i użytkowania środków trwałych znacznie wzrosła w ostatnich latach w sektorze MSP. Świadomość, że leasing jest jednym z alternatywnych źródeł finansowania rozwoju firmy

11 FSL wanie i zarządzanie. Samo zarządzanie flotą opiera się na kosztach zryczałtowanych, jak w przypadku wynajmu długoterminowego, lub na kosztach rzeczywistych. By zaproponować dobre rozwiązanie, firma CFM musi najpierw ocenić, w jakim stanie znajduje się flota, którą miałaby W obsłudze segmentu korporacyjnego robi się już coraz mniej miejsca dla firm CFM. Widać już zainteresowanie sektorem MSP. To dobry klient? Liczymy na to, że rynek CFM będzie się dynamicznie rozwijał wśród małych i średnich firm. Sektor MSP oswoił się już z leasingiem operacyjnym, przyszła więc naturalna kolej na FSL. Jednak trzeba pamiętać, że nie będzie to szybki proces, co można było zaobserwować przedsiębiorstw oraz jego obsługa stały się już faktem. Teraz ważniejsze wydaje się pytanie: kiedy swoje działania skierujemy do mikrofirm? Trudno jest przekonać sektor MSP, a co dopiero mikroprzedsiębiorców. Wynika to choćby z tego, że w mniejszych firmach auta są dłużej użytkowane. Jeśli klasyczny okres najmu trwa 3 lata, to w segmencie mikro okres ten jest dłuższy. Wymiana samochodów w firmie co 3 lata nie jest dla tych FSL zawiera cały pakiet usług, które klient wybiera sam naprawy, opony, ubezpieczenie, assistance, samochód zastępczy, karty paliwowe. zarządzać. Jeśli flota liczy kilka lat, można nią zarządzać według takich samych zasad jak przy wynajmie długoterminowym. Starszej flocie również możemy zapewnić pełen pakiet usług, ale rozliczanych po kosztach rzeczywistych. Klient korzysta z naszych rabatów, które mamy wynegocjowane choćby w serwisach, ale płaci w cyklach miesięcznych realne koszty napraw. na przykładzie klasycznego leasingu, który potrzebował sporo czasu, by przekonać do siebie małe firmy. Myślę, że mniejsi przedsiębiorcy docenią w końcu korzyści wynikające z wynajmu długoterminowego. Jesteśmy coraz większą siłą zakupową, muszą się z nami liczyć importerzy, dealerzy, dostawcy opon, a to przekłada się na warunki, które możemy zaoferować firmom. Otwarcie się na rynek małych i średnich przedsiębiorców na pierwszy rzut oka atrakcyjna, ale jeśli w ślad za naszymi działaniami pójdą dodatkowe korzyści, choćby ceny aut i serwisu, w końcu przekonamy ich, że jest to najbardziej właściwy kierunek dla finansowania samochodów firmowych. Grzegorz Stech więcej na finansowania użytkowania, a nie posiadania czegoś na własność na pewno jest zauważalna. Leasing jest łatwo dostępnym, atrakcyjnym instrumentem finansowania, a jego korzyściami są przede wszystkim elastyczność finansowania inwestycji, na przykład możliwość dostosowania struktury rat leasingowych do indywidualnych potrzeb korzystającego wynikających chociażby z sezonowości przychodów, czy szansa uzyskania korzyści podatkowych oraz perspektywa poprawy płynności finansowej dla przedsiębiorców, szczególnie w przypadku leasingu zwrotnego. Przedstawiciele branży leasingowej zwracają uwagę, że za wyborem tej formy finansowania zemawiają również uproszczone procedury operacyjne, krótki czas wydania decyzji o przyznaniu finansowania, a także zazwyczaj mniejsze niż w przypadku ubiegania się o kredyt zabezpieczenia transakcji. Od maja tego roku rynek leasingu widzi większą szansę w pozyskaniu nowych klientów z dotychczas niezagospodarowanych w pełni branż. Mowa tu o przedstawicielach wolnych zawodów (prawnicy, lekarze, architekci, doradcy finansowi), których działalność w sporej części (w zależności od osiąganych obrotów) podlega już obowiązkowi ewidencji za pomocą kas rejestrujących. Wszystko wskazuje więc na to, że pojawią się firmy poszukujące jak największych kosztów podatkowych zmniejszających podstawę opodatkowania. Z pewnością poszukując sposobów na optymalizację podatkową w swojej działalności, skierują oni uwagę także na leasing. Niektóre z firm dla przedstawicieli wolnych zawodów przygotowały nawet specjalną ofertę obejmującą między innymi pożyczkę i leasing samochodów osobowych finansowanych na wyjątkowo korzystnych warunkach. REY CZY WIESZ, ŻE: Andrzej Sugajski, dyrektor generalny Związku Polskiego Leasingu W 2011 r. podobnie jak w roku ubiegłym motorem napędowym rynku leasingu będą pojazdy oraz maszyny i urządzenia przemysłowe. O ile w rynku leasingu pojazdów w 2010 roku królowały samochody z kratką, to w roku bieżącym dominować będzie ciężki sprzęt specjalistyczny. Dobra dynamika utrzymuje się także w rynku leasingu maszyn i urządzeń przemysłowych, gdzie sfinansowano transakcje o wartości 2.273, 2 mln zł.

12

Faktoring w KUKE Finance. Finansujemy rozwój Twojego biznesu

Faktoring w KUKE Finance. Finansujemy rozwój Twojego biznesu Faktoring w KUKE Finance Finansujemy rozwój Twojego biznesu Chcesz rozwijać swoją firmę, ale potrzebna do tego gotówka jest zamrożona w niezapłaconych fakturach? Potrzebujesz wzmocnić swoją pozycję konkurencyjną

Bardziej szczegółowo

Rynek faktoringu w Polsce rośnie szybciej niż w Europie

Rynek faktoringu w Polsce rośnie szybciej niż w Europie Rynek faktoringu w Polsce rośnie szybciej niż w Europie Z opublikowanych na początku kwietnia tego roku danych wynika, że obroty firm faktoringowych zrzeszonych w Polskim Związku Faktorów (PZF) wzrosły

Bardziej szczegółowo

Rozwój Twojego Biznesu z Bankiem Pekao S.A. - unijne instrumenty zwrotne dla przedsiębiorców. Gdańsk, 26 luty 2015r.

Rozwój Twojego Biznesu z Bankiem Pekao S.A. - unijne instrumenty zwrotne dla przedsiębiorców. Gdańsk, 26 luty 2015r. Rozwój Twojego Biznesu z Bankiem Pekao S.A. - unijne instrumenty zwrotne dla przedsiębiorców Gdańsk, 26 luty 2015r. Przewagi konkurencyjne Banku Pekao S.A. co nas wyróżnia? 5 Centra Bankowości dla Firm

Bardziej szczegółowo

Rozwój Twojego Biznesu z Bankiem Pekao S.A. - unijne instrumenty zwrotne dla przedsiębiorców. Poznań, 27 listopada 2014 r.

Rozwój Twojego Biznesu z Bankiem Pekao S.A. - unijne instrumenty zwrotne dla przedsiębiorców. Poznań, 27 listopada 2014 r. Rozwój Twojego Biznesu z Bankiem Pekao S.A. - unijne instrumenty zwrotne dla przedsiębiorców Poznań, 27 listopada 2014 r. Bank Pekao S.A. dostosowujemy się do zmian w otoczeniu rynkowym Klientów Przedsiębiorca

Bardziej szczegółowo

Alior Bank S.A. produkty zmodyfikowane

Alior Bank S.A. produkty zmodyfikowane Alior Bank S.A. produkty zmodyfikowane Informacje wprowadzające Niniejsze zestawienie zawiera opis zmodyfikowanych produktów kredytowych dostępnych w Alior Bank S.A. w ramach projektu systemowego pt. Planowanie

Bardziej szczegółowo

Jeden z największych banków Europy Środkowo-Wschodniej, należący do Grupy UniCredit wiodącej międzynarodowej instytucji finansowej w Europie.

Jeden z największych banków Europy Środkowo-Wschodniej, należący do Grupy UniCredit wiodącej międzynarodowej instytucji finansowej w Europie. Oferta dla rolników O BANKU Jeden z największych banków Europy Środkowo-Wschodniej, należący do Grupy UniCredit wiodącej międzynarodowej instytucji finansowej w Europie. Działa w Polsce od ponad 80 lat

Bardziej szczegółowo

BZ WBK LEASING S.A. 07-03-2014 Kowary

BZ WBK LEASING S.A. 07-03-2014 Kowary BZ WBK LEASING S.A. 07-03-2014 Kowary Spis treści 1. Kim jesteśmy 2. Zalety leasingu jako formy finansowania 3. Leasing operacyjny, leasing finansowy 3. Co oferujemy Klientowi 4. Przewagi konkurencyjne

Bardziej szczegółowo

RAPORT: MMP a sposoby finansowania działalności w sytuacji zatorów płatniczych

RAPORT: MMP a sposoby finansowania działalności w sytuacji zatorów płatniczych RAPORT: MMP a sposoby finansowania działalności w sytuacji zatorów płatniczych Wyniki badania dotyczącego sposobów radzenia sobie z utratą płynności przez polskie mikro- i małe przedsiębiorstwa, udzielające

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje dotyczące poddziałania 3.2.2 POIR Kredyt na innowacje technologiczne

Podstawowe informacje dotyczące poddziałania 3.2.2 POIR Kredyt na innowacje technologiczne Podstawowe informacje dotyczące poddziałania 3.2.2 POIR Kredyt na innowacje technologiczne (DAWNY KREDYT TECHNOLOGICZNY) ORGANIZOWANEGO PRZEZ BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO

Bardziej szczegółowo

Bibby Financial Services

Bibby Financial Services Bibby Financial Services Bibby Financial Services Wspieramy rozwój firm na całym świecie Łukasz Sadowski Piotr Brewczak Jaki jest średni roczny wzrost faktoringu w ostatnich 3 latach? Branża faktoringowa

Bardziej szczegółowo

Jakie są źródła finansowania floty samochodowej w przedsiębiorstwie?

Jakie są źródła finansowania floty samochodowej w przedsiębiorstwie? Jakie są źródła finansowania floty samochodowej w przedsiębiorstwie? W dzisiejszych czasach trudno wyobrazić sobie prowadzenie działalności gospodarczej bez posiadania firmowego środka transportu. Choćby

Bardziej szczegółowo

Działanie 4.3 Kredyt technologiczny. w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Działanie 4.3 Kredyt technologiczny. w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Działanie 4.3 Kredyt technologiczny w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka PO Innowacyjna Gospodarka 4.3 Kredyt technologiczny Jest jednym z działań należących do Programu Operacyjnego Innowacyjna

Bardziej szczegółowo

Kredyt czy faktoring?

Kredyt czy faktoring? Kredyt czy faktoring? Przedsiębiorco! Nie wiesz, którą formę finansowania wybrać? Oto checklista przejdź przez nią krok po kroku, a dowiesz się, kiedy warto skorzystać z kredytu, a kiedy z faktoringu.

Bardziej szczegółowo

ABC Leasingu Marta Bielecka-Gozdek, Chief Sales Officer Alphabet Polska Fleet Management

ABC Leasingu Marta Bielecka-Gozdek, Chief Sales Officer Alphabet Polska Fleet Management ABC Leasingu Marta Bielecka-Gozdek, Chief Sales Officer Alphabet Polska Fleet Management Wzgórza Dylewskie / Marzec 2014 ABC leasingu Agenda 1. Co to jest Car Fleet Management? 2. Produkty leasingowe i

Bardziej szczegółowo

Nowy kredyt technologiczny

Nowy kredyt technologiczny Nowy kredyt technologiczny premia dla innowacji Maj 2009 Kredyt technologiczny Kredyt technologiczny jako element Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007 2013 System wdrażania Najważniejsze

Bardziej szczegółowo

ROLA BANKU W POZYSKIWANIU WSPARCIA ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH

ROLA BANKU W POZYSKIWANIU WSPARCIA ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH ROLA BANKU W POZYSKIWANIU WSPARCIA ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH Anna Frankowska Biuro Finansowania Przedsiębiorstw Bank BPH 23 września 2015 r. 1 Rola Banku w pozyskiwaniu wsparcia ze środków publicznych Euro

Bardziej szczegółowo

Faktoring w branży Automotive

Faktoring w branży Automotive Zwiększenie płynności finansowej oraz zabezpieczenie transakcji z odbiorcami. Faktoring w branży Automotive IFIS Finance Sp. z o.o. Michał Szumski Regionalny Dyrektor Sprzedaży Sytuacja w branży Automotive

Bardziej szczegółowo

700 milionów zł na innowacyjne projekty polskich firm. Polskie banki w 7.Programie ramowym UE

700 milionów zł na innowacyjne projekty polskich firm. Polskie banki w 7.Programie ramowym UE ŚNIADANIE PRASOWE: 700 milionów zł na innowacyjne projekty polskich firm. Polskie banki w 7.Programie ramowym UE 29 października 2013r. Warszawa, Klub Bankowca, ul. Smolna 6 0 KRAJOWY PUNKT KONTAKTOWY

Bardziej szczegółowo

Gwarancja de minimis

Gwarancja de minimis Gwarancja de minimis wsparcie dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw Bank Gospodarstwa Krajowego, utworzony w 1924 r., jest jedynym bankiem państwowym w Polsce Misją BGK jest sprawna i efektywna

Bardziej szczegółowo

Oferta finansowania dla podmiotów rozpoczynających działalność gospodarczą z gwarancją Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego

Oferta finansowania dla podmiotów rozpoczynających działalność gospodarczą z gwarancją Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego Oferta finansowania dla podmiotów rozpoczynających działalność gospodarczą z gwarancją Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego Dolnośląskie Spotkania Biznesowe, maj 2014 r. ZESPÓŁ PRODUKTÓW KREDYTOWYCH KLIENTA

Bardziej szczegółowo

Finansowanie inwestycji MŚP przez instrumenty zwrotne rekomendacje dla perspektywy finansowej 2014-2020 w oparciu o programy UE

Finansowanie inwestycji MŚP przez instrumenty zwrotne rekomendacje dla perspektywy finansowej 2014-2020 w oparciu o programy UE Finansowanie inwestycji MŚP przez instrumenty zwrotne rekomendacje dla perspektywy finansowej 2014-2020 w oparciu o programy UE realizowane przez Bank Pekao SA Katowice, 16 maja 2014 Dużo większa rola

Bardziej szczegółowo

Faktoring jako jedna z form finansowania przedsiębiorstw

Faktoring jako jedna z form finansowania przedsiębiorstw jako jedna z form finansowania przedsiębiorstw Michał Wójcik Kierownik Zespołu Produktów Finansowych Biuro Produktów Finansowania Handlu, Bank Pekao SA Warszawa, piątek, 6 marca 2009 AGENDA Istota transakcji,

Bardziej szczegółowo

W praktyce firma rozwija się dynamicznie, a mimo to wciąż odczuwa brak gotówki - na pokrycie zobowiązań lub na nowe inwestycje.

W praktyce firma rozwija się dynamicznie, a mimo to wciąż odczuwa brak gotówki - na pokrycie zobowiązań lub na nowe inwestycje. W praktyce firma rozwija się dynamicznie, a mimo to wciąż odczuwa brak gotówki - na pokrycie zobowiązań lub na nowe inwestycje. Dostarczanie środków pieniężnych dla przedsiębiorstwa jest jednym z największych

Bardziej szczegółowo

RAPORT: MMP a kontrahenci opóźniający zapłatę faktur

RAPORT: MMP a kontrahenci opóźniający zapłatę faktur RAPORT: MMP a kontrahenci opóźniający zapłatę faktur Wyniki badania dotyczącego sposobów postępowania polskich mikro- i małych przedsiębiorstw w stosunku do kontrahentów nieprzestrzegających terminów płatności

Bardziej szczegółowo

Alior Bank S.A. produkty zmodyfikowane

Alior Bank S.A. produkty zmodyfikowane Alior Bank S.A. produkty zmodyfikowane Informacje wprowadzające Niniejsze zestawienie zawiera opis zmodyfikowanych produktów kredytowych dostępnych w Alior Bank S.A. w ramach projektu systemowego pt. Planowanie

Bardziej szczegółowo

PREFERENCYJNE FINANSOWANIE MAŁYCH I ŚREDNICH FIRM. GIZELA GORĄCZYŃSKA Gdańsk 24/11/2016

PREFERENCYJNE FINANSOWANIE MAŁYCH I ŚREDNICH FIRM. GIZELA GORĄCZYŃSKA Gdańsk 24/11/2016 PREFERENCYJNE FINANSOWANIE MAŁYCH I ŚREDNICH FIRM GIZELA GORĄCZYŃSKA Gdańsk 24/11/2016 Agenda PREFERENCYJNE FINANSOWANIE MŚP KREDYT TECHNOLOGICZNY KREDYT UNIA + KREDYT INWESTYCYJNY EBI PROGRAM POLSEFF

Bardziej szczegółowo

Kredyt technologiczny premia dla innowacji

Kredyt technologiczny premia dla innowacji Kredyt technologiczny premia dla innowacji Paweł Świętosławski Departament Programów Europejskich Warszawa, 29.09.2010 r. Działanie 4.3 KREDYT TECHNOLOGICZNY Kredyt technologiczny kredyt udzielany na warunkach

Bardziej szczegółowo

Kredyt technologiczny

Kredyt technologiczny Kredyt technologiczny premia dla nowych technologii Andrzej Janicki Departament Programów Europejskich Gdańsk, czerwiec 2011 1. BGK jako instytucja zaangażowana we wdrażanie środków unijnych. 2. Działanie

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WSKAŹNIKOWA WSKAŹNIKI PŁYNNOŚCI MATERIAŁY EDUKACYJNE. Wskaźnik bieżącej płynności

ANALIZA WSKAŹNIKOWA WSKAŹNIKI PŁYNNOŚCI MATERIAŁY EDUKACYJNE. Wskaźnik bieżącej płynności ANALIZA WSKAŹNIKOWA WSKAŹNIKI PŁYNNOŚCI Wskaźnik bieżącej płynności Informuje on, ile razy bieżące aktywa pokrywają bieżące zobowiązania firmy. Zmniejszenie wartości tak skonstruowanego wskaźnika poniżej

Bardziej szczegółowo

Instrumenty wspierania eksportu w Banku Gospodarstwa Krajowego

Instrumenty wspierania eksportu w Banku Gospodarstwa Krajowego Instrumenty wspierania eksportu w Banku Gospodarstwa Krajowego Paweł Rogosz, Dyrektor Departament Wspierania Handlu Zagranicznego Bank Gospodarstwa Krajowego Warszawa, 9 czerwca 2011 r. BGK podstawowe

Bardziej szczegółowo

dr hab. Marcin Jędrzejczyk

dr hab. Marcin Jędrzejczyk dr hab. Marcin Jędrzejczyk Leasing operacyjny nie jest wliczany do wartości aktywów bilansowych, co wpływa na polepszenie wskaźnika ROA (return on assets - stosunek zysku do aktywów) - suma aktywów nie

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA WYNIKÓW GRUPY KAPITAŁOWEJ PRAGMA INKASO SA ZA ROK 2011. Tarnowskie Góry 20 marzec 2011 r.

PREZENTACJA WYNIKÓW GRUPY KAPITAŁOWEJ PRAGMA INKASO SA ZA ROK 2011. Tarnowskie Góry 20 marzec 2011 r. PREZENTACJA WYNIKÓW GRUPY KAPITAŁOWEJ PRAGMA INKASO SA ZA ROK 2011 Tarnowskie Góry 20 marzec 2011 r. STRUKTURA GRUPY 80 % udziału akcji w kapitale zakładowym 100 % udziału akcji w kapitale zakładowym 100

Bardziej szczegółowo

Co to jest poręczenie? Dolnośląskie Spotkanie Biznesowe. Wrocław, 21 maja 2014

Co to jest poręczenie? Dolnośląskie Spotkanie Biznesowe. Wrocław, 21 maja 2014 Dolnośląskie Spotkanie Biznesowe la Pracowników D Wrocław, 21 maja 2014 Co to jest poręczenie? Poręczenie POLFUND to zabezpieczenie spłaty kredytuustanawiane na podstawie przepisów kodeksu cywilnego W

Bardziej szczegółowo

Rola zdolności kredytowej przedsiębiorstwa w procedurze pozyskiwania kredytu bankowego - studium przypadku. dr Jacek Płocharz

Rola zdolności kredytowej przedsiębiorstwa w procedurze pozyskiwania kredytu bankowego - studium przypadku. dr Jacek Płocharz Rola zdolności kredytowej przedsiębiorstwa w procedurze pozyskiwania kredytu bankowego - studium przypadku dr Jacek Płocharz Warunki działania przedsiębiorstw! Na koniec 2003 roku działało w Polsce 3.581,6

Bardziej szczegółowo

Obecnie 7 największych banków udziela 92 proc. wszystkich kredytów unijnych.

Obecnie 7 największych banków udziela 92 proc. wszystkich kredytów unijnych. Obecnie 7 największych banków udziela 92 proc. wszystkich kredytów unijnych. ING Bank Śląski jest najbardziej aktywnym bankiem na rynku kredytów unijnych - wynika z badań Instytutu Badań nad Gospodarką

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Banku w 1 kw. 2015 r.

Wyniki finansowe Banku w 1 kw. 2015 r. Wyniki finansowe Banku w 1 kw. 2015 r. Webcast r. 1 1 kw. 2015 r. najważniejsze informacje Zyskowność Zysk netto na poziomie 12 mln zł, a zysk brutto 22 mln zł Wyniki Wartość udzielonych kredytów detalicznych

Bardziej szczegółowo

W porównaniu z poprzednimi w obecnej edycji Phare zmienił się zakres przedmiotowy inwestycji. Firmy produkcyjne i usługowe

W porównaniu z poprzednimi w obecnej edycji Phare zmienił się zakres przedmiotowy inwestycji. Firmy produkcyjne i usługowe Pierwsze wnioski o dotacje z Phare 2002 Znane są terminy składania wniosków przez firmy z sektora MŚP o dofinansowanie działań w ramach programów Phare 2002. Już w lipcu 2004 r. małe i średnie przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

Credit Agricole Bank Polska oferta produktowa dla małych i średnich firm

Credit Agricole Bank Polska oferta produktowa dla małych i średnich firm Credit Agricole Bank Polska oferta produktowa dla małych i średnich firm Konferencja FRIG Zielona Góra 27.02.2012 Credit Agricole Bank Polska S.A. Bank Credit Agricole od 117 lat teraz także w Polsce.

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Banku BPH w II kw. 2015 r.

Wyniki finansowe Banku BPH w II kw. 2015 r. Wyniki finansowe Banku BPH w II kw. 2015 r. wideokonferencja 13 sierpnia 2015 r. 1 2 kw. 2015 r. najważniejsze informacje Zyskowność Zysk netto 5 mln zł, zysk brutto 15 mln zł Wyniki Koszty Jakość Bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

Działalność przedsiębiorstw pośrednictwa kredytowego w 2010 roku a

Działalność przedsiębiorstw pośrednictwa kredytowego w 2010 roku a Warszawa, 2011.07.08 Działalność przedsiębiorstw pośrednictwa kredytowego w 2010 roku a W 2010 r. badaniem objęto 59 firm pośrednictwa kredytowego. Wśród nich przeważały spółki kapitałowe (20 spółek akcyjnych

Bardziej szczegółowo

Leasing auta bardziej opłacalny niż kredyt

Leasing auta bardziej opłacalny niż kredyt Leasing auta bardziej opłacalny niż kredyt Autor: Katarzyna Rola-Stężycka, Tax Care; Agata Szymborska-Sutton, Tax Care 13.12.2011. Prawie 15 tys. zł może zaoszczędzić przedsiębiorca, który kupując drogi

Bardziej szczegółowo

TREŚCI PROGRAMOWE MODUŁU INNOWACYJNEGO PROGRAM SZKOLENIA NAUCZYCIELI. Lp. Treści programowe Temat i zarys treści wykładów Liczba godzin Wykładowcy

TREŚCI PROGRAMOWE MODUŁU INNOWACYJNEGO PROGRAM SZKOLENIA NAUCZYCIELI. Lp. Treści programowe Temat i zarys treści wykładów Liczba godzin Wykładowcy TREŚCI PROGRAMOWE MODUŁU INNOWACYJNEGO PROGRAM SZKOLENIA NAUCZYCIELI Lp. Treści programowe Temat i zarys treści wykładów Liczba godzin Wykładowcy 1 Wykład metodyczny Platforma internetowa osią projektu

Bardziej szczegółowo

PORĘCZENIA EUROPEJSKIEGO. Tomasz Kierzkowski Dyrektor Biura Funduszy UE i Programów Publicznych, Departament Klienta Biznesowego

PORĘCZENIA EUROPEJSKIEGO. Tomasz Kierzkowski Dyrektor Biura Funduszy UE i Programów Publicznych, Departament Klienta Biznesowego PORĘCZENIA EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO DLA MIKRO I MAŁYCH FIRM Tomasz Kierzkowski Dyrektor Biura Funduszy UE i Programów Publicznych, Departament Klienta Biznesowego 1 Dwie nowe umowy poręczeniowe

Bardziej szczegółowo

Jak zapewnić bezpieczeństwo finansowe przedsiębiorstwa? Marek Jakubicz Dyrektor Biura Sprzedaży i Obsługi Polis

Jak zapewnić bezpieczeństwo finansowe przedsiębiorstwa? Marek Jakubicz Dyrektor Biura Sprzedaży i Obsługi Polis Jak zapewnić bezpieczeństwo finansowe przedsiębiorstwa? Marek Jakubicz Dyrektor Biura Sprzedaży i Obsługi Polis Obszary kształtowania i zapewniania bezpieczeństwa finansowego przedsiębiorstwa Sprzedaż

Bardziej szczegółowo

B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania

B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 1 Zadanie.2.1 - Sporządzanie Bilansu Przedsiębiorstwo X działające w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością na koniec okresu sprawozdawczego (31.12.20A1) posiadało: środki pieniężne na rachunku

Bardziej szczegółowo

Dotacje dla wiedzy i technologii

Dotacje dla wiedzy i technologii Dotacje dla wiedzy i technologii Ewelina Hutmańska, Wiceprezes Zarządu Capital-ECI sp. z o.o. Polskie firmy wciąż są wtórnymi innowatorami Ponad 34,5 mld zł wydały na innowacje firmy, zatrudniające powyżej

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania Kredytu Inwestycyjnego dla firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 25.11.2013r.

Regulamin udzielania Kredytu Inwestycyjnego dla firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 25.11.2013r. Regulamin udzielania Kredytu Inwestycyjnego dla firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 25.11.2013r. 0 Spis treści I. Postanowienia ogólne.... 2 II. Podstawowe zasady kredytu inwestycyjnego...2

Bardziej szczegółowo

WIELKIE SPRAWY MAŁYCH FIRM. Preferencyjne finansowanie bankowe z udziałem funduszy UE dla firm

WIELKIE SPRAWY MAŁYCH FIRM. Preferencyjne finansowanie bankowe z udziałem funduszy UE dla firm Preferencyjne finansowanie bankowe z udziałem funduszy UE dla firm Preferencyjne finansowanie dla firm z udziałem funduszy UE Kredyt Technologiczny Kredyty z poręczeniem EFI Finansowanie działalności inwestycyjnej

Bardziej szczegółowo

Optymalizacja kosztów samochodów firmowych. Jacek Wasilewski Masterlease

Optymalizacja kosztów samochodów firmowych. Jacek Wasilewski Masterlease Optymalizacja kosztów samochodów firmowych Jacek Wasilewski Masterlease Agenda 1. Kilka słów o Masterlease 2. Samochód narzędzie pracy 3. Samochód formy finansowania 4. ABC Leasingu 5. Zalety Leasingu

Bardziej szczegółowo

Wyniki za trzy kwartały 2013 r. oraz plany rozwoju spółki

Wyniki za trzy kwartały 2013 r. oraz plany rozwoju spółki Grupa Kapitałowa P.R.E.S.C.O. GROUP Wyniki za trzy kwartały r. oraz plany rozwoju spółki Warszawa, 14 listopada r. AGENDA Rynek obrotu wierzytelnościami w Polsce w III kw. r. P.R.E.S.C.O. GROUP w III kwartale

Bardziej szczegółowo

Finansowanie projektów biogazowych przez. Bank Ochrony Środowiska S.A.

Finansowanie projektów biogazowych przez. Bank Ochrony Środowiska S.A. Warszawa, 24-25 marca 2011 Iwetta Markiewicz Bank Ochrony Środowiska S.A. Finansowanie projektów biogazowych przez Bank Ochrony Środowiska S.A. Energia z odpadów Produkcja biogazu model szwedzki DOŚWIADCZENIA

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów. Wstęp

Spis treści. Wykaz skrótów. Wstęp Spis treści Wykaz skrótów Wstęp Rozdział I. Prawne aspekty umowy leasingowej 1.1. Leasing w prawie cywilnym 1.2. Cesja wierzytelności leasingowych - podstawy cywilnoprawne 1.3. Leasing po upadłości 1.4.

Bardziej szczegółowo

biuro pośrednictwa Jak założyć kredytowego ABC BIZNESU

biuro pośrednictwa Jak założyć kredytowego ABC BIZNESU Jak założyć biuro pośrednictwa kredytowego ABC BIZNESU Jak założyć biuro pośrednictwa kredytowego ABC BIZNESU Spis treści 2 Pomysł na firmę / 3 1. Klienci biura pośrednictwa kredytowego / 4 2. Cele i zasoby

Bardziej szczegółowo

Narzędzia wspomagające zarządzanie wierzytelnościami - czym się charakteryzują? Co zapewniają?

Narzędzia wspomagające zarządzanie wierzytelnościami - czym się charakteryzują? Co zapewniają? Narzędzia wspomagające zarządzanie wierzytelnościami - czym się charakteryzują? Co zapewniają? Gdy mówimy o efektywnym zarządzaniu wierzytelnościami, należy rozpocząć analizę już na etapie ich powstawania.

Bardziej szczegółowo

Bibby Financial Services

Bibby Financial Services Bibby Financial Services Bibby Financial Services Łukasz Sadowski Kierownik Zespołu SprzedaŜy Jak działa faktoring? Krok 1 - SprzedaŜ towaru i wystawienie faktury Dostawca dostarcza towar, bądź usługę

Bardziej szczegółowo

Kredyt technologiczny z innowacją w przyszłość

Kredyt technologiczny z innowacją w przyszłość Kredyt z innowacją w przyszłość Bank Millennium, listopad 2010 29-11-2010 1 Plan prezentacji Działanie 4.3. Kredyt system wdraŝania Kredyt zakres przedmiotowy Zakres przedmiotowy - wydatki objęte kredytem

Bardziej szczegółowo

2016 CONSULTING DLA MŚP. Badanie zapotrzebowania na usługi doradcze

2016 CONSULTING DLA MŚP. Badanie zapotrzebowania na usługi doradcze 2016 CONSULTING DLA MŚP Badanie zapotrzebowania na usługi doradcze 1 O raporcie Wraz ze wzrostem świadomości polskich przedsiębiorców rośnie zapotrzebowanie na różnego rodzaju usługi doradcze. Jednakże

Bardziej szczegółowo

Aktualna sytuacja na rynku kredytowym dla firm w Polsce i możliwe scenariusze na przyszłość

Aktualna sytuacja na rynku kredytowym dla firm w Polsce i możliwe scenariusze na przyszłość Aktualna sytuacja na rynku kredytowym dla firm w Polsce i możliwe scenariusze na przyszłość Tomasz Kierzkowski Departament Klienta Biznesowego 23 maja 2013 Plan prezentacji Fundusze unijne i kredyty dla

Bardziej szczegółowo

Finansowanie działalności gospodarczej przez Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.

Finansowanie działalności gospodarczej przez Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. Finansowanie działalności gospodarczej przez Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. Mirosław Potulski Prezes Zarządu BANK POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI S.A. AGENDA Sytuacja finansowa Banku BPS S.A. Analiza portfela

Bardziej szczegółowo

Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie Wprowadzenie

Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie Wprowadzenie Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie Wprowadzenie Marcin Dwórznik Katedra Bankowości, Finansów i Rachunkowości Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego Plan zajęć poruszane obszary w ciągu

Bardziej szczegółowo

Czym są Fundusze Pożyczkowe?

Czym są Fundusze Pożyczkowe? od 7,76% Czym są Fundusze Pożyczkowe? Fundusze pożyczkowe- to organizacje pozarządowe o charakterze non-profit, których podstawowym celem jest wspomaganie i rozwój przedsiębiorczości w danym regionie.

Bardziej szczegółowo

Faktoring czy kredyt oto jest pytanie. Łukasz Sadowski Kierownik ds. Rozwoju Sieci Partnerów Biznesowych

Faktoring czy kredyt oto jest pytanie. Łukasz Sadowski Kierownik ds. Rozwoju Sieci Partnerów Biznesowych Faktoring czy kredyt oto jest pytanie Łukasz Sadowski Kierownik ds. Rozwoju Sieci Partnerów Biznesowych Czym jest płynność finansowa i dlaczego firmy dąŝą do tego Ŝeby ją mieć Odsetek oceniających negatywnie

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II. CPFE, Warszawa, 5 czerwca 2012r

CZĘŚĆ II. CPFE, Warszawa, 5 czerwca 2012r PROGRAM RAMOWY UE NA RZECZ KONKURENCYJNOŚCI I INNOWACJI 2007-2013 /CIP/ - ŹRÓDŁEM ATRAKCYJNEGO WSPARCIA BIZNESU CZĘŚĆ II CPFE, Warszawa, 5 czerwca 2012r 2 PORĘCZENIA EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Banku BPH w III kw. 2015 r.

Wyniki finansowe Banku BPH w III kw. 2015 r. Wyniki finansowe Banku BPH w III kw. 2015 r. wideokonferencja 1 3 kw. 2015 r. najważniejsze informacje Zyskowność Zysk netto 5 mln zł, zysk brutto 11 mln zł Wyniki Wartość udzielonych kredytów detalicznych

Bardziej szczegółowo

Neurosprzedaż, czyli anatomia sprzedaży faktoringu. Poznań, 8 maja 2014 r.

Neurosprzedaż, czyli anatomia sprzedaży faktoringu. Poznań, 8 maja 2014 r. Neurosprzedaż, czyli anatomia sprzedaży faktoringu Poznań, 8 maja 2014 r. więcej o faktoringu więcej o sprzedaży Ile kosztuje faktoring? Komu zaproponować faktoring? Jak wygląda proces sprzedażowy w BFS?

Bardziej szczegółowo

Finansowanie działalności przedsiebiorstwa. Finanse 110630-1165

Finansowanie działalności przedsiebiorstwa. Finanse 110630-1165 Finansowanie działalności przedsiebiorstwa przedsiębiorstw-definicja Przepływy pieniężne w przedsiębiorstwach Decyzje finansowe przedsiębiorstw Analiza finansowa Decyzje finansowe Krótkoterminowe np. utrzymanie

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny Wierzyciel S.A. I kwartał 2011r. (dane za okres 01-01-2011r. do 31-03-2011r.)

Raport kwartalny Wierzyciel S.A. I kwartał 2011r. (dane za okres 01-01-2011r. do 31-03-2011r.) Raport kwartalny Wierzyciel S.A. I kwartał 2011r. (dane za okres 01-01-2011r. do 31-03-2011r.) Mikołów, dnia 9 maja 2011 r. REGON: 278157364 RAPORT ZAWIERA: 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE 2. WYBRANE

Bardziej szczegółowo

Idea Bank produkty zmodyfikowane

Idea Bank produkty zmodyfikowane Idea Bank produkty zmodyfikowane Informacje wprowadzające Niniejsze zestawienie zawiera opis siedmiu zmodyfikowanych produktów Idea Bank S.A. włączonych do oferty produktowej projektu systemowego Polskiej

Bardziej szczegółowo

Ranking "Faktor 2005"

Ranking Faktor 2005 Ranking "Faktor 00" Która firma faktoringowa jest najlepszym partnerem dla Twojej firmy? Redaktorzy Portalu Finansowego IPO.pl przeanalizowali atrakcyjność faktorów działających na rynku polskim. Efektem

Bardziej szczegółowo

Nie polegaj na finansowaniu pomostowym

Nie polegaj na finansowaniu pomostowym Możliwość prefinansowania dotacji i współfinansowania inwestycji kredytem jest coraz chętniej wykorzystywana również przez podmioty państwowe i samorządowe. Coraz chętniej inwestorzy tworzą naprawdę ogromne

Bardziej szczegółowo

Finansowanie i bezpieczeostwo transakcji dla transportu. Zadbaj o pieniądze Twojej firmy. 2011.10.05 - Truck & Business

Finansowanie i bezpieczeostwo transakcji dla transportu. Zadbaj o pieniądze Twojej firmy. 2011.10.05 - Truck & Business Finansowanie i bezpieczeostwo transakcji dla transportu Zadbaj o pieniądze Twojej firmy. 2011.10.05 - Truck & Business Płacenie faktury w terminie to w naszym kraju rozrzutnośd (Źródło - jeden z opiniotwórczych

Bardziej szczegółowo

Wyniki Banku BPH za I kw r.

Wyniki Banku BPH za I kw r. Wyniki Banku BPH za I kw. 2014 r. Koncentracja na sprzedaży kluczowych produktów 12 maja 2014 r. 12 maja 2014 r. Koncentracja na sprzedaży kluczowych produktów 1 Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja nie

Bardziej szczegółowo

RYNEK CAR FLEET MANAGEMENT W POLSCE podsumowanie półrocza 2013

RYNEK CAR FLEET MANAGEMENT W POLSCE podsumowanie półrocza 2013 RAPORT KERALLA RESEARCH RYNEK CAR FLEET MANAGEMENT W POLSCE podsumowanie półrocza 2013 WYNAJEM DŁUGOTERMINOWY SAMOCHODÓW SŁUŻBOWYCH (OUTSOURCING FLOT) Data publikacji październik 2013 CAR FLEET MANAGEMENT

Bardziej szczegółowo

Alternatywne formy finansowania inwestycji. Obligacje przychodowe

Alternatywne formy finansowania inwestycji. Obligacje przychodowe Alternatywne formy finansowania inwestycji Obligacje przychodowe Inwestycje w sektorze usług użyteczności publicznej Duża jednostkowa skala nakładów inwestycyjnych Długi okres użytkowania Opłaty za korzystania

Bardziej szczegółowo

Perspektywy wejścia na rynki zagraniczne - odejście od schematu współpracy z ubezpieczycielem. Program Rozwoju Eksportu.

Perspektywy wejścia na rynki zagraniczne - odejście od schematu współpracy z ubezpieczycielem. Program Rozwoju Eksportu. Perspektywy wejścia na rynki zagraniczne - odejście od schematu współpracy z ubezpieczycielem Program Rozwoju Eksportu. Współpraca z ubezpieczycielem profilaktyka i niwelowanie strat tradycyjna rola ubezpieczyciela

Bardziej szczegółowo

KAPITAŁOWA STRATEGIA PRZEDISĘBIORSTWA JAN SOBIECH (REDAKTOR NAUKOWY)

KAPITAŁOWA STRATEGIA PRZEDISĘBIORSTWA JAN SOBIECH (REDAKTOR NAUKOWY) KAPITAŁOWA STRATEGIA PRZEDISĘBIORSTWA JAN SOBIECH (REDAKTOR NAUKOWY) SPIS TREŚCI WSTĘP...11 CZĘŚĆ PIERWSZA. STRUKTURA ŹRÓDEŁ KAPITAŁU PRZEDSIĘBIORSTWA...13 Rozdział I. PRZEDSIĘBIORSTWO JAKO ORGANIZACJA

Bardziej szczegółowo

Leasing jako instrument finansowy do współfinansowania inwestycji ze środków unijnych. Warszawa, 4 5 marca 2008

Leasing jako instrument finansowy do współfinansowania inwestycji ze środków unijnych. Warszawa, 4 5 marca 2008 Leasing jako instrument finansowy do współfinansowania inwestycji ze środków unijnych Warszawa, 4 5 marca 2008 Agenda prezentacji Leasing jako produkt finansowy Leasing jako koszt kwalifikowalny Formy

Bardziej szczegółowo

Rozdział 3. Zarządzanie długiem 29

Rozdział 3. Zarządzanie długiem 29 Wstęp 9 Rozdział 1. Źródła informacji 11 Źródła informacji dla finansów 11 Rozdział 2. Amortyzacja 23 Amortyzacja 23 Rozdział 3. Zarządzanie długiem 29 Finansowanie działalności 29 Jak optymalizować poziom

Bardziej szczegółowo

Forum Małych i Średnich Przedsiębiorstw

Forum Małych i Średnich Przedsiębiorstw 2011 Bezpieczne wejście na nowe rynki zbytu ubezpieczenia kredytowe Forum Małych i Średnich Przedsiębiorstw Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą? Zygmunt Kostkiewicz, prezes zarządu KUKE S.A. Warszawa,

Bardziej szczegółowo

FINANSOWANIE INNOWACJI REKOMENDACJE DLA DOLNEGO ŚLĄSKA

FINANSOWANIE INNOWACJI REKOMENDACJE DLA DOLNEGO ŚLĄSKA FINANSOWANIE INNOWACJI REKOMENDACJE DLA DOLNEGO ŚLĄSKA prof. nzw. dr hab. Beata Filipiak Unia Europejska stoi wobec konieczności wzmocnienia swojej międzynarodowej pozycji konkurencyjnej w obliczu zmieniających

Bardziej szczegółowo

Czym są Fundusze Pożyczkowe?

Czym są Fundusze Pożyczkowe? od 7,76% Czym są Fundusze Pożyczkowe? Fundusze pożyczkowe - to organizacje pozarządowe o charakterze non-profit, których podstawowym celem jest wspomaganie i rozwój przedsiębiorczości w danym regionie.

Bardziej szczegółowo

Millennium Leasing 1

Millennium Leasing 1 Millennium Leasing 1 O Firmie Millennium Leasing oferuje kompleksowe usługi leasingu Spółka rozpoczęła działalność w dniu 28.03.1991 r. i do maja 2006 działała pod firmą BEL Leasing Sp. z o.o. Bank Millennium

Bardziej szczegółowo

Wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw, ze szczególnym uwzględnieniem działalności innowacyjnej- działania PARP

Wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw, ze szczególnym uwzględnieniem działalności innowacyjnej- działania PARP Mirosław Marek PARP, Prezes Zarządu Wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw, ze szczególnym uwzględnieniem działalności innowacyjnej- działania PARP Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP)

Bardziej szczegółowo

Profilaktyka i niwelowanie strat w handlu zagranicznym. Program Rozwoju Eksportu

Profilaktyka i niwelowanie strat w handlu zagranicznym. Program Rozwoju Eksportu Profilaktyka i niwelowanie strat w handlu zagranicznym Program Rozwoju Eksportu Agenda 1. Cele przedsiębiorstw w działaniach eksportowych 2. Ryzyka w handlu zagranicznym 3. Ryzyko sprzedaży z odroczonym

Bardziej szczegółowo

Skorzystanie z funduszy venture capital to rodzaj małżeństwa z rozsądku, którego horyzont czasowy jest z góry zakreślony.

Skorzystanie z funduszy venture capital to rodzaj małżeństwa z rozsądku, którego horyzont czasowy jest z góry zakreślony. Skorzystanie z funduszy venture capital to rodzaj małżeństwa z rozsądku, którego horyzont czasowy jest z góry zakreślony. Jedną z metod sfinansowania biznesowego przedsięwzięcia jest skorzystanie z funduszy

Bardziej szczegółowo

Do końca roku łatwiej o kredyt mieszkaniowy

Do końca roku łatwiej o kredyt mieszkaniowy Do końca roku łatwiej o kredyt mieszkaniowy Na rynku kredytów hipotecznych od początku 2010 r. odnotowano poprawę sytuacji w porównaniu z rokiem ubiegłym. Dalszy wzrost zainteresowania rządowym programem

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY WSPIERAJĄCE ROZWÓJ EKSPORTU MIKRO-, MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW PASZPORT DO EKSPORTU 1

PROJEKTY WSPIERAJĄCE ROZWÓJ EKSPORTU MIKRO-, MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW PASZPORT DO EKSPORTU 1 Informacja nt. możliwości otrzymania dofinansowania ze środków Unii Europejskiej na: PROJEKTY WSPIERAJĄCE ROZWÓJ EKSPORTU MIKRO-, MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW PASZPORT DO EKSPORTU 1 Szanowni Państwo,

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE o sytuacji finansowej i osobistej Podatnika będącego osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą

OŚWIADCZENIE o sytuacji finansowej i osobistej Podatnika będącego osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą OŚWIADCZENIE o sytuacji finansowej i osobistej Podatnika będącego osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą (pieczątka firmowa) Dębica, dn. 20..- - 1. Dane identyfikacyjne Imię i nazwisko podatnika

Bardziej szczegółowo

KREDYT NA INNOWACJE TECHNOLOGICZNE w Programie Inteligentny Rozwój. Marek Mystkowski Departament Programów Europejskich BGK

KREDYT NA INNOWACJE TECHNOLOGICZNE w Programie Inteligentny Rozwój. Marek Mystkowski Departament Programów Europejskich BGK KREDYT NA INNOWACJE TECHNOLOGICZNE w Programie Inteligentny Rozwój Marek Mystkowski Departament Programów Europejskich BGK Dzięki BGK przyszłość zaczyna się dziś Bank Gospodarstwa Krajowego jest jedyną

Bardziej szczegółowo

Kredyt EKO INWESTYCJE w ramach Programu NFOŚiGW

Kredyt EKO INWESTYCJE w ramach Programu NFOŚiGW Dr Daria Zielińska Główny Ekolog ds. Klientów Korporacyjnych Centrum Korporacyjne w Poznaniu Kredyt EKO INWESTYCJE w ramach Programu NFOŚiGW Inwestycje energooszczędne w małych i średnich przedsiębiorstwach

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania Kredytu inwestycyjnego dla firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 03.12.2015r.

Regulamin udzielania Kredytu inwestycyjnego dla firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 03.12.2015r. Regulamin udzielania Kredytu inwestycyjnego dla firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 03.12.2015r. 0 Spis treści I. Postanowienia ogólne.... 2 II. Podstawowe zasady kredytu inwestycyjnego...2

Bardziej szczegółowo

Oferta kredytowa dla Klientów Firmowych

Oferta kredytowa dla Klientów Firmowych Oferta kredytowa dla Klientów Firmowych Polbank EFG S.A. po raz czwarty najlepszym bankiem dla Firm według miesięcznika Forbes najprostszy sposób zwiększania obrotów Twojej firmy Monika Stec dyrektor placówki

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH POBIERANYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH POBIERANYCH Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 109/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego Rzemiosła w Radomiu z dnia 10.09.2014 r. Aneks nr 1 Uchwała Nr 145/2014 z dn. 15.12.2014 r. Aneks nr 2 Uchwała Nr 72/2015 z dn. 29.05.2015

Bardziej szczegółowo

Finansowanie inwestycji proekologicznych i innowacyjnych przez Bank Ochrony Środowiska S.A.

Finansowanie inwestycji proekologicznych i innowacyjnych przez Bank Ochrony Środowiska S.A. Olsztyn; 14 marca 2012 r. Bank Ochrony Środowiska SA Lucyna Cywińska-Konopka Główny Ekolog Finansowanie inwestycji proekologicznych i innowacyjnych przez Bank Ochrony Środowiska S.A. Formy finansowania

Bardziej szczegółowo

Pragma Faktoring SA 1.01. 31.12.2014. Katowice, 25.03.2015 r.

Pragma Faktoring SA 1.01. 31.12.2014. Katowice, 25.03.2015 r. Pragma Faktoring SA 1.01. 31.12.2014 Kluczowe założenia Strategii Budowa zdywersyfikowanego portfela należności o wysokim bezpieczeństwie duże rozproszenie portfela klientów i dynamiczny wzrost liczby

Bardziej szczegółowo

Napędzamy rozwój przedsiębiorstw

Napędzamy rozwój przedsiębiorstw Inicjatywa JEREMIE w województwie pomorskim - PRFPK Sp. z o.o. w procesie finansowania MŚP Inicjatywa JEREMIE dla rozwoju Pomorza Napędzamy rozwój przedsiębiorstw Realizacja operacji wg stanu na koniec

Bardziej szczegółowo

KREDYT TECHNOLOGICZNY. www.royalconsulting.pl. Wrocław, ul. Kościuszki 135 Tel. 502 956 059 Tel. 793 397 348 biuro@royalconsulting.

KREDYT TECHNOLOGICZNY. www.royalconsulting.pl. Wrocław, ul. Kościuszki 135 Tel. 502 956 059 Tel. 793 397 348 biuro@royalconsulting. KREDYT TECHNOLOGICZNY www.royalconsulting.pl Wrocław, ul. Kościuszki 135 Tel. 502 956 059 Tel. 793 397 348 biuro@royalconsulting.pl Komu może być udzielona dotacja? Podmioty uprawnione to mikro, mali lub

Bardziej szczegółowo

Ocena ryzyka kontraktu. Krzysztof Piłat Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej

Ocena ryzyka kontraktu. Krzysztof Piłat Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej Ocena ryzyka kontraktu Krzysztof Piłat Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej Plan prezentacji Główne rodzaje ryzyka w działalności handlowej i usługowej przedsiębiorstwa Wpływ udzielania

Bardziej szczegółowo

Mówimy TAK, gdy inni mówią nie. Debiut obligacji na okaziciela serii B AOW Faktoring Sp. z o.o. na rynku Catalyst

Mówimy TAK, gdy inni mówią nie. Debiut obligacji na okaziciela serii B AOW Faktoring Sp. z o.o. na rynku Catalyst Debiut obligacji na okaziciela serii B AOW Faktoring Sp. z o.o. na rynku Catalyst Częstochowa, 2011 Informacje o Emitencie AOW Faktoring Sp. z o.o. (Emitent, Spółka) jest to rodzinna firma z tradycjami,

Bardziej szczegółowo