Projekt techniczny. System dostępu radiowego WLAN dla przejść granicznych placówka Straży Granicznej w Kuźnicy kolej (PT-017, Podlaski OSG)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Projekt techniczny. System dostępu radiowego WLAN dla przejść granicznych placówka Straży Granicznej w Kuźnicy kolej (PT-017, Podlaski OSG)"

Transkrypt

1 Projekt techniczny System dostępu radiowego WLAN dla przejść granicznych placówka Straży Granicznej w Kuźnicy kolej (PT-017, Podlaski OSG) Załącznik nr 3. Pomiary i plan instalacji sprzętu w placówce SG Wersja 2.0 / 3.0/ czerwiec 2009 / 31marzec 2011/ 20 wrzesień 2011 Projekt techniczny sieci radiowej WLAN w Kuźnicy Strona 1

2 1. Spis treści 1. Wstęp Informacja o placówce Pomiary sieci radiowej Opis badanych obszarów Budynek główny Zewnętrzne ciągi komunikacyjne Wypełnienie obiektów Pomiar sieci Zakłócenia - obszar zewnętrzny Propagacja fali - obszary zewnętrzne perony i torowisko Zakłócenia budynek główny Propagacja fali budynek główny Projekt instalacji fizycznej AP i doprowadzenia kabli Obszar zewnętrzny Budynek główny Doprowadzenie kabli Teren zewnętrzny Budynek główny Rozbudowa Portala wideo SG Rozmieszczenie kamer Integracja z siecią LAN i systemami bezpieczeństwa Aktualny system sieciowy placówki Aktualna topologia sieci LAN Rozbudowa sieci LAN Podsumowanie Zestawienie urządzeń do wykonania projektu sieci WLAN Zestawienie pozostałych prac i materiałów Projekt techniczny sieci radiowej WLAN w Kuźnicy Strona 2

3 7.3. Uwagi Instalacja WLAN Urzędu Celnego Spis ilustracji Projekt techniczny sieci radiowej WLAN w Kuźnicy Strona 3

4 1. Wstęp Załącznik nr 1 Pomiary i plan instalacji sprzętu w placówce SG, zawiera informacje odnoszące się do placówki SG i zawiera: - raport z badań warunków propagacji sygnałów radiowych WLAN w placówce Straży Granicznej, wykonanych w kwietniu i maju 2009 roku wraz z planem pokrycia radiowego terenu przejścia granicznego, który powstał na podstawie przeprowadzonych pomiarów, - projekt rozbudowy sieci LAN pozwalający na przyłączenie planowanych urządzeń w danej placówce, - zaprojektowanie kamery IP w placówce SG, pozwalające na zdalną obserwację ruchu pojazdów i ludzi na przejściu granicznym, - zestawienie urządzeń, materiałów i prac koniecznych do wykonanie w danej placówce. Pozostałe informacje, które mają charakter ogólny i odnoszą się do wszystkich placówek objętych projektem znajdują się w Części Ogólnej, która zawiera między innymi: - opis architektury systemu, - ogólny projekt warstwy logicznej systemu WLAN, wraz ze sposobem przyłączenia do istniejącej w placówce sieci LAN i integracji z innymi systemami Zamawiającego, - opis rozbudowy telefonii o bezprzewodowe telefony IP, - projekt integracja z używanymi w placówce systemami ochrony sieci. Projekt techniczny sieci radiowej WLAN w Kuźnicy Strona 4

5 2. Informacja o placówce Typ placówki: Przejście towarowo-osobowe Wielkość: Przejście zajmuję powierzchnię m2 (wymiary 1800 x 80 m) Rys. 1: Placówka Straży Granicznej w Kuźnicy przejście kolejowe część osobowa. Projekt techniczny sieci radiowej WLAN w Kuźnicy Strona 5

6 Rys. 2: Plan sytuacyjny przejście kolejowe w Kuźnicy Odprawa graniczna pociągów osobowych odbywa się na 2 peronach obszar zaznaczony jasnym kolorem na rys.3. Rys. 3: Plan sytuacyjny przejście w Kuźnicy obszar badany Projekt techniczny sieci radiowej WLAN w Kuźnicy Strona 6

7 3. Pomiary sieci radiowej Rozdział zawiera wyniki badań propagacji sieci radiowej, które zostały przeprowadzone wiosną 2009 roku w placówce. Badania zostały przeprowadzone zgodnie z wymaganiami i metodyką opisaną w Części Ogólnej projektu Opis badanych obszarów Na placówce możemy wydzielić dwa typy obszarów Rys. 3, w których należy zapewnić dostęp do sieci radiowej: budynek używany przez SG oraz ciągi komunikacyjne wzdłuż torów na których odbywają się odprawy. Ciągi komunikacyjne znajdujące się w budynku będą rozpatrywane jako wewnętrzny obszar budynku. Każdy z wymienionych obszarów wyróżnia się swoją specyfiką, a w szczególności odmiennymi własnościami propagacji fal elektromagnetycznych. W budynkach znajdują się urządzenia mogące wywoływać zakłócenia sygnału. Elementy utrudniające propagację fali są jednak stałe i możliwe do przewidzenia. Na terenie odprawy nieustannie odbywa się ruch towarowy. Przeprowadzone pomiary wykazały, że ustawiające się składy pociągów osłabiają siłę sygnału radiowego pochodzącego od punktów dostępowych znajdujących się po ich drugiej stronie. Ze względu na planowane pokrycie obiektu zasięgiem działania systemu radiowego, obszar przejścia można podzielić na następujące elementy: budynek główny oraz zewnętrzne ciągi komunikacyjne znajdujące się zazwyczaj w przestrzeni otwartej gdzie wpływ negatywnych czynników zewnętrznych jest stosunkowo najmniejszy Budynek główny Budynek główny posiada 2 kondygnacje. Piętro budynku jest zajmowane przez pracowników SG. Reszta budynku zajmowana jest przez SOK, UC, ta część budynku nie będzie brana pod uwagę przy pomiarach Zewnętrzne ciągi komunikacyjne Teren po którym poruszają się pracownicy SG podczas odprawy to teren otwarty bardzo rozległy. Rozciąga się on na długości ok metrów teren objęty wdrożeniem systemu WLAN, to teren odprawy pociągów osobowych o długości około 200 metrów Wypełnienie obiektów Standardowa konstrukcja budynków z grubymi ścianami nośnymi i ścianami korytarzy oraz dość cienkie ściany działowe. W niektórych pomieszczeniach szereg szaf metalowych istotnie pogarszających propagację fal. Projekt techniczny sieci radiowej WLAN w Kuźnicy Strona 7

8 3.3. Pomiar sieci Pasmo 5,15-5,25 GHz oraz 5,47-5,725 GHz jest przewidziane wyłącznie dla urządzeń sieci bezprzewodowych. Pasmo 2,4-2,5GHz jest pasmem otwartym, w którym można swobodnie uruchamiać dowolne urządzenia radiowe. Wymagane jest przestrzeganie norm dotyczących poziomów mocy. W paśmie tym pracują urządzenia Bluetooth, mikrofalówki oraz wiele innych urządzeń. W chwili obecnej na terenie przejścia granicznego działają sieci SG oraz Urzędu Celnego Zakłócenia - obszar zewnętrzny Poniższe rysunki przedstawiają rodzaje urządzeń oraz wykorzystanie pasma przez urządzenie działające na terenie przejścia lub w jego bliskiej odległości pomiary z miesiąca maja 2009 r. Rys. 4: Spectrum sieci na terenie peronów odprawy osobowej. Na terenie peronów odprawy osobowej pomiary wykazały dwa urządzenia sieciowe. Jedno z tych urządzeń należy do UC natomiast drugie to sieć z pobliskich zabudowań. Urządzenie identyfikujące się jako idealne nadaje na kanale 2 interferencja powodowana przez to urządzenie sięga -65 dbm. Zaleca się nie korzystanie z tego kanału. Pomiary wykazały znikomy poziom wykorzystania tych sieci dzięki czemu nie należy się spodziewać interferencji ze strony tych urządzeń. Jednocześnie poziom innych zakłóceń jest mały, dzięki czemu szumy pozostają na niskim poziomie w całym zakresie częstotliwości. Poziom szumów wynosi -92 dbm Propagacja fali obszary odprawy osobowej. Na podstawie wyników pomiarów zakłóceń dobrano punkty, w których planowane jest docelowe rozmieszczenie Access Point ów. Następnie przy pomocy układu pomiarowego przeprowadzono badanie faktycznych właściwości miejsca. Projekt techniczny sieci radiowej WLAN w Kuźnicy Strona 8

9 Rys. 5: Rozkład poziomu współczynnika SNR sieci bg na terenie przejścia Na Rys 5 widoczny jest wykres poziomu współczynnika SNR dla sieci bg. Kolorem szarym został zaznaczony obszar, w którym współczynnik ten nie spełnia wymagań. Cały obszar wymagany do pokrycia zasięgiem sieci spełnia wymagania poziomu SNR większego od 25 db. Rys. 6: Propagacja sygnału sieci bg na terenie przejścia Na Rys 6 przedstawiony został wykres poziomu sygnału dla sieci bg. Kolorem szarym zaznaczony został obszar, w którym poziom sygnału jest niewystarczający. Nie na wszystkich obszarach zaplanowanych do pokrycia zasięgiem sieci poziom sygnału jest wystarczający. Oznacza to konieczność zaplanowania dodatkowych Access Point ów zewnętrznych w celu dobrego pokrycia zasięgiem wszystkich wymaganych obszarów przejścia granicznego. Projekt techniczny sieci radiowej WLAN w Kuźnicy Strona 9

10 Zakłócenia budynek główny Poniższe rysunki przedstawiają rozkład zakłóceń na wszystkich kondygnacjach budynku głównego. Pomiary zostały wykonane w pomieszczeniach zajmowanych przez SG. Rys. 7: Spectrum sieci w budynku głównym W budynku głównym wykryto te same urządzenia co na peronie odprawy osobowej. Poziom sygnału badanych sieci jest bardzo niski. Zakłócenia te nie powinny w znaczący sposób wpływać na działanie planowanych AP pomiary z miesiąca maja 2009 r Propagacja fali budynek główny Na podstawie wyników pomiarów zakłóceń dobrano punkty, w których planowane jest docelowe rozmieszczenie Access Point ów. Następnie przy pomocy układu pomiarowego przeprowadzono badanie faktycznych właściwości miejsca. Projekt techniczny sieci radiowej WLAN w Kuźnicy Strona 10

11 Rys. 8: Rozkład poziomu współczynnika SNR sieci bg w budynku głównym Rys. 9: Propagacja sygnału sieci bg w budynku głównym Projekt techniczny sieci radiowej WLAN w Kuźnicy Strona 11

12 Pomieszczenia SG w budynku głównym zajmują niewielką powierzchnie. Znajduje się tam pomieszczenie kierownika zmiany, pomieszczenie przesłuchań, kancelaria i pomieszczenia socjalne. Testy wykazały ze na pokrycie wszystkich pomieszczeń wystarczy jeden AP umieszczony na środku korytarza. Dzięki niskiemu poziomowi szumów, który nie przekracza -92 dbm nie ma konieczności zaniżania wymaganego poziomu sygnału dla sieci bg. Wymagany odstęp sygnału od szumu jest zachowany na poziomie całego parteru Rys 8. Kolorem szarym zostały zaznaczone obszary, w których odstęp sygnału od szumu jest mniejszy niż 25 db. Projekt techniczny sieci radiowej WLAN w Kuźnicy Strona 12

13 4. Projekt instalacji fizycznej AP i doprowadzenia kabli 4.1. Obszar zewnętrzny Teren przejścia kolejowego Kuźnica, przewidziany do instalacji systemu dostępu radiowego WLAN to teren odprawy osobowej w pociągach stojących na peronach. Odprawa towarowa, która odbywa się na odcinku ok metrów na nastawni składającej się z 10 torów nie jest objęta niniejszym projektem. Niemniej jednak ze względu na fakt., że PKP decyduje na które tory wjeżdżają pociągi towarowe może to mieć bezpośredni wpływ na jakość łączności radiowej przez wagony, które zakłócają propagację sygnału. Projekt obejmuje instalację punktów dostępowych jedynie w rejonie odprawy osobowej. Punkty dostępowe zostały rozlokowane w taki sposób aby maksymalnie pokryć teren odprawy. Rozmieszczenie AP prezentuje rysunek 10. Rys. 10: Planowane rozmieszczenie AP na terenie przejścia Projekt techniczny sieci radiowej WLAN w Kuźnicy Strona 13

14 Przybliżone miejsca montażu AP na terenie osobowej odprawy prezentują rysunki poniżej. Rys. 11: Miejsce montażu Access Point Z02 Rys. 12: Miejsce montażu Access Point Z Budynek główny Access Point typu Rogue Detector jako urządzenie zabezpieczające sieć LAN przed podłączeniem wrogiego AP zaplanowany został w głównym punkcie dystrybucyjnym. W/w Access Point należy umieścić w szafie dystrybucyjnej. W budynku głównym znajduje się punkt dystrybucyjny. Stąd rozprowadzony jest sygnał do pozostałych części placówki. Wszystkie planowane wewnątrz budynku Access Point y należy zasilić przy użyciu technologii PoE, jednocześnie doprowadzając sygnał sieci Ethernet. Ze względu na brak podwieszanego sufitu w całym budynku przewody należy ułożyć w korytach kablowych. W miarę możliwości należy wykorzystać istniejące koryta kablowe. W budynku ze względu na małe wymiary zaplanowano dwa AP wewnętrzne W01 i W02 zawieszonych pod sufitem oraz jednego AP I01 mającego na celu nasłuchiwanie i monitoring sieci radiowej WLAN. Access Point I01 ma być włączony do systemu IPS zabezpieczającego sieć przed włamaniami. Kabel UTP ma być pociągnięty do szafy znajdującej się w pomieszczeniu służby dyżurnej do switch a PoE. Projekt techniczny sieci radiowej WLAN w Kuźnicy Strona 14

15 Rys. 13: Rozmieszczenie AP wewnętrznych w budynku głównym Doprowadzenie kabli Teren zewnętrzny W obrębie obszaru odprawy do punktów lokalizacji AP wybudować należy doziemny rurociąg kablowy dwuotworowy (z założeniem, że jeden otwór zajęty będzie przez kabel zasilający, a drugi przez kabel światłowodowy). Punkty dostępowe montować na istniejących słupach telewizji przemysłowej. Na potrzeby montażu Z04 należy przewidzieć ustawienie słupa o parametrach zbliżonych do istniejących słupów systemu CCTV. Przed wybudowaniem infrastruktury należy wykonać dokumentację projektową zgodnie z ustawą Prawo Budowlane (Dz. U nr 89 poz. 114 z póź. zmianami) i uzyskać wszelkie niezbędne uzgodnienia z właścicielem terenu. Zakładaną trasę rurociągu kablowego pokazano na rys 14. Dopuszcza się zmiany trasy, które mogą wyniknąć na etapie projektowania. Rys. 14 : Planowane trasy pod kable zasilające i światłowodowe. Projekt techniczny sieci radiowej WLAN w Kuźnicy Strona 15

16 Należy zagwarantować nieodpłatną i bezterminową zgodę właściciela terenu na budowę rurociągu kablowego oraz ustawienie słupa. Zalecane jest doprowadzenie do każdego z punków 2 włókien światłowodowych (1 włókno pracujące oraz 1 rezerwowe). Zalecane jest wykonanie w rurociągu kablowym jednego kabla światłowodowego wielowłókowego i wykonanie na słupie przy każdym AP mufy światłowodowej z polem krosowym. Należy zachować topologię gwiazdy przy podłączeniu. Nie jest dopuszczalne łączenie kaskadowe Access Point ów Budynek główny Planowane trasy kablowe w budynku główny prezentuje Rys 15. W budynku tym znajduje się jeden punkt dystrybucyjny obsługujący całe piętro. Każdy AP zasilany będzie z wykorzystaniem technologii PoE dlatego też nie ma koniczności montażu dodatkowych przewodów zasilających. Rys. 15: Planowane trasy pod kable zasilające i światłowodowe. W budynku brak jest podwieszanych sufitów dlatego do wszystkich tras należy zaplanować koryta kablowe. W miarę wolnego miejsca należy wykorzystać istniejące koryta. Projekt techniczny sieci radiowej WLAN w Kuźnicy Strona 16

17 5. Rozbudowa Portala wideo SG Projekt obejmuje rozbudowę Portala wideo SG o możliwość przekazywania obrazu on-line z kamer widokowych rozmieszonych w placówkach SG. Obraz z kamer będzie umożliwiał obserwację pasażerów na przejściu granicznym. Zgodnie z wymaganiami umowy Cześć ogólna projektu określa parametry kamer i sposób rozbudowy Portala wideo. Dla potrzeb projektowych założono, że we wszystkich placówkach zostanie zainstalowana kamera IP AXIS 215 PTZ. Niniejszy załącznik zawiera informacje na temat miejsca montażu kamery w placówce SG Rozmieszczenie kamer Zamawiający wymaga możliwości monitorowania terenu placówki. Dokument pokazuje plan umieszczenia kamery w sposób pozwalający na monitorowanie istotnych obszarów placówki. Montaż kamery założono w pobliżu zaplanowanych punktów dostępu radiowego (AP). Rys. 16: Planowane rozmieszczenie kamery IP Rysunek 16 przedstawia ogólny plan placówki SG w Kuźnicy na którym została rozmieszczona kamera. Kamera umieszczona na Z03 obserwuje prawie cały teren ze względu na to, że jest obrotowa. Operator może zdecydować co w danej chwili będzie obserwował oraz może powiększyć obraz. Linią przerywaną zaznaczono obszar który monitorowany jest przez kamerę. Na rys 17 zaznaczono miejsce montażu kamery. Projekt techniczny sieci radiowej WLAN w Kuźnicy Strona 17

18 Rys. 17: Miejsce montażu kamery przy AP Z03 Projekt techniczny sieci radiowej WLAN w Kuźnicy Strona 18

19 6. Integracja z siecią LAN i systemami bezpieczeństwa Rozdział omawia sposób podłączenia i integrację z działającym obecnie na placówce systemem sieciowym 6.1. Aktualny system sieciowy placówki Urządzenia znajdujące się obecnie w placówce to routery, przełączniki sieciowe, firewall, akcelerator treści oraz telefony IP, zgodnie z podaną niżej specyfikacją Aktualna topologia sieci LAN Rys. 18: Aktualna topologia sieci LAN 6.2. Rozbudowa sieci LAN Na placówce jest zainstalowany sprzęt Cisco zgodnie z Rys.18.. Punkt dystrybucyjny PD1 znajduje się na pierwszym piętrze w budynku głównym. W celu realizacji projektu wymagane jest uruchomienie dodatkowych portów w punktach dystrybucyjnych. Sposób podany w punkcie 7.1 dotyczącym upgrade sieci LAN uwzględnia obecne wyposażenie punktów dystrybucyjnych, pozostałe środowisko sieci (systemy zarządzania), miejsce i zasilanie w punktach dystrybucyjnych. Jakkolwiek możliwe są również inne rozwiązania rozbudowy sieci LAN, to wykonawca powinien wtedy zagwarantować pełną integrację z istniejącym obecnie systemem. Projekt techniczny sieci radiowej WLAN w Kuźnicy Strona 19

20 7. Podsumowanie Przedstawiony plan sieci zapewnia całkowite pokrycie zasięgiem sieci wszystkich wymaganych przez klienta obszarów placówki Zestawienie urządzeń do wykonania projektu sieci WLAN AP wewnętrzny (PD-W) symbol producenta Opis ilość AIR-CAP3502I-E-K9 Punkt dostępowy wewnętrzny 3 S3G1RK9W JA oprogramowanie PD-W 3 AIR-AP-BRACKET /1140/1260/3500 Low Profile Mounting Bracket 3 AIR-AP-T-RAIL-R Ceiling Grid Clip for Aironet APs - Recessed Mount 3 CON-SNT-CAP352IE serwis PD-W 3 AP zewnętrzny PD-Z (PD-Z) symbol producenta Opis Ilość AIR-CAP1552E-x-K9 Punkt dostępowy zewnętrzny 5 AIR-1520-BATT-6AH Bateria do PD-Z 5 Included: SWLAP1550-IOS-K9 oprogramowanie PD-Z 5 CON-SNT-L1522AGE serwis PD-Z 5 AIR-ANT2547V-N antena do PD-Z 2,4 GHz i do PD-Z 5 GHz 15 GLC-FE-100BX-URGD= moduł SFP do PD-Z typ 100BX 5 AIR-CORD-R3P-40UE= kabel ze złączem 230V do PD-Z 5 AIR-ACCPMK1520= zestaw montażowy do PD-Z 5 Kontrolery WLAN symbol producenta opis Ilość LIC-CT A Upgrade licencji o kolejne 25 Access Pointów do kontrolera WLAN 1 Telefony IP (CP-WLAN) symbol producenta opis ilość CP-7925G-E-K9 telefon CP-WLAN 2 CP-BATT-7925G-EXT= bateria do CP-WLAN 2 CP-CASE-7925G= futerał do CP-WLAN 2 CP-SHOULDER-7921G= pasek na ramię do CP-WLAN 2 CP-PWR-7925G-CE= zasilacz 230V do CP-WLAN 2 LIC-CM-DL-10 licencje na uruchomienie tel. CP-WLAN w systemie telefonii IP 1 Projekt techniczny sieci radiowej WLAN w Kuźnicy Strona 20

21 CON-SNT-7925G1K serwis CP-WLAN 2 Upgrade sieci LAN symbol producenta opis Ilość WS-X4548-GB-RJ45V karta do przełącznika Catalyst x 1 Gbps 1 ME-X4248-FE-BX= karta do przełącznika Catalyst x 1 FE typu BX 1 GLC-FE-100BX-D= moduł SFP typu FE-BX 10 WS-C4503-E przełącznik Cisco Catalyst PWR-C ACV zasilacz 2800W 1 PWR-C ACV/2 zasilacz redundantny 2800W 1 CAB-AC-2800W-EU kabel zasilający do zasilacza 2800W 2 WS-X45-SUP6L-E karta zarządzająca typu WS-X45-SUP6L-E 1 S45IPBK SG oprogramowanie do Cisco Catalyst Video-monitoring symbol producenta Opis ilość AXIS 215 PTZ kamera typu AXIS 215 PTZ 1 Rozbudowa sieci WAN symbol producenta opis ilość 2911 UC Sec.Bundle, PVDM3-16,UC and SEC License PIRS2 router 1 VIC3-4FXS/DID karta 1 WIC2-2BRI-NT/TE karta 1 VIC-1BT-S/T-V3 karta Zestawienie pozostałych prac i materiałów Zestawienie prac podaje szacowane ilości materiałów i najważniejszych prac niezbędnych do wykonania na placówce, co powinno pozwolić na przygotowanie wyceny prac. Realizacja okablowania logicznego, elektrycznego i montażu urządzeń powinna być przeprowadzona zgodnie z ogólnymi zasadami dla tego rodzaju prac, w szczególności: - wszystkie kable powinny być właściwie zabezpieczone przed uszkodzeniem i dostępem przez osoby nieuprawnione poprzez stosowanie rur i listew elektro instalacyjnych. - wszystkie materiały zastosowane w zewnętrznej części instalacji muszę być przystosowane do montażu zewnętrznego. - instalacja elektryczna powinna zostać wykonana zgodnie z obowiązującymi normami i powinna zawierać zabezpieczenia dla każdego podłączanego odbiornika, które powinien dostarczyć i zainstalować Wykonawca Projekt techniczny sieci radiowej WLAN w Kuźnicy Strona 21

22 - wszystkie kable zbiegające się w punkcie dystrybucyjnym powinny zostać zakończone patchpanelami, które powinien dostarczyć i zainstalować Wykonawca. Wyjątkiem mogą być sytuacje gdy liczba kabli wchodzących do punktu dystrybucyjnego jest mniejsza niż 6, lub można użyć istniejące wolne gniazda. - przed uruchomieniem urządzeń wykonać pomiary elektryczne kabli zasilających oraz sygnałowych zgodnie z obowiązującymi normami. - wszystkie urządzenia powinny być zamocowane w sposób estetyczny zgodnie z charakterem pomieszczeń i w sposób gwarantujący bezpieczną pracę. Szczególnie w przypadku urządzeń zewnętrznych należy zapewnić by montaż nie wpłynął na obniżenie deklarowanych przez producenta parametrów, np. odporność na wiatr o kreślonej prędkości. Należy skorzystać z instrukcji instalacji producenta urządzenia. Instalacja, montaż okablowania (prace wraz z materiałami) Opis ilość listwy [m] 10 rurociąg kablowy 2-otw. [mb] 400 instalacja kabla elektrycznego 400 przyłącza elektryczne 5 położenie kabla RJ45 [m] 30 krosowanie kabli RJ45 3 krosowanie kabli światłowodowych 5 wciągania kabla światłowodowego SM do rurociągu kablowego [m] 400 wciąganie kabla FTP żelowanego kat. 5 wraz z kablem światłowodowym do rurociągu kablowego [m] 85 montaż i ustawienie słupa wraz z uziemieniem 1 wprowadzenia kabla światłowodowego na słup [m] 50 spawanie światłowodu [włókno] 20 montaż przełącznicy światłowodowej słupowej zewnętrznej [kpl] 3 montaż przełącznicy światłowodowej panelowej 19' [kpl] 1 wykonanie pomiarów tłumienności kabli światłowodowych w obydwu kierunkach (850nm i 1300nm) [włókno] 10 wykonanie pomiarów kabli teleinformatycznych na zgodność z normą PN- EN50173 [szt.] 3 Wykonanie niezbędnych pomiarów instalacji elektrycznej (rezystancja izolacji, badania pętli zwarcia, badania wyłącznika różnicowo-prądowego) [kpl] 1 Projekt techniczny sieci radiowej WLAN w Kuźnicy Strona 22

23 montaż i podłączenie AP wewnętrznych 3 montaż i podłączenie AP zewnętrznych 5 montaż i podłączenie kamer 1 Montaż i konfiguracja urządzeń Opis ilość montaż urządzeń na terenie placówki (poza pracami kablowymi) 1 integracja z siecią LAN, uruchomienie planowanych sieci WLAN z wymaganymi dla nich parametrami radiowymi, bezpieczeństwa, QoS, innymi niezbędnymi do poprawnej pracy urządzeń klienckich 1 Konfiguracja placówki w systemie zarządzania WLAN, (m.in. rozmieszczenie punktów dostępowych na planach w WCS) 1 integracja z systemami bezpieczeństwa (ASA, IPS, serwer zarządzania WLAN) 1 instalacja i konfiguracja telefonów IP do pracy z siecią WLAN 5 konfiguracja telefonów IP, konfiguracja nagrywania rozmów z wybranych telefonów WLAN 1 sprawdzenie i korekta ustawień sieci WLAN po instalacji Uwagi Instalacja WLAN Urzędu Celnego Zainstalowane Access Point y Urzędu Celnego są potencjalnym źródłem zakłóceń dla instalacji WLAN Straży Granicznej. Brak jest norm prawnych i zezwoleń na korzystanie z pasma b/g 2,4 GHz. Ograniczenia ustawą dotyczą mocy instalacji antenowych urządzeń. Sytuacja, w której są wykorzystywane instalacje WLAN wykorzystywane przez różne organizacje na tym samym terenie może prowadzić do wzajemnego zakłócania się punktów dostępowych i klientów sieci. Projekt zakłada wykorzystanie funkcji Dynamic Channel Assignment (dynamicznego przydzielania kanałów na punktach dostępowych), oraz innych mechanizmów zaimplementowanych w inteligentne sieci WiFi polegających na sterowaniu mocą urządzeń i wyborem kanałów. Powinno to skompensować niekorzystne efekty sąsiedztwa różnych sieci WLAN. Projekt techniczny sieci radiowej WLAN w Kuźnicy Strona 23

24 Spis ilustracji Rys. 1: Placówka Straży Granicznej w Kuźnicy przejście kolejowe część osobowa. 5 Rys. 2: Plan sytuacyjny przejście kolejowe w Kuźnicy...6 Rys. 3: Plan sytuacyjny przejście w Kuźnicy obszar badany...6 Rys. 4: Spectrum sieci na terenie peronów odprawy osobowej....8 Rys. 5: Rozkład poziomu współczynnika SNR sieci bg na terenie przejścia...9 Rys. 6: Propagacja sygnału sieci bg na terenie przejścia...9 Rys. 7: Spectrum sieci w budynku głównym Rys. 8: Rozkład poziomu współczynnika SNR sieci bg w budynku głównym Rys. 9: Propagacja sygnału sieci bg w budynku głównym Rys. 10: Planowane rozmieszczenie AP na terenie przejścia Rys. 11: Miejsce montażu Access Point Z Rys. 12: Miejsce montażu Access Point Z Rys. 13: Rozmieszczenie AP wewnętrznych w budynku głównym Rys. 14 : Planowane trasy pod kable zasilające i światłowodowe Rys. 15: Planowane trasy pod kable zasilające i światłowodowe Rys. 16: Planowane rozmieszczenie kamery IP Rys. 17: Miejsce montażu kamery przy AP Z Rys. 18: Aktualna topologia sieci LAN Projekt techniczny sieci radiowej WLAN w Kuźnicy Strona 24

Projekt techniczny. System dostępu radiowego WLAN dla kolejowych i drogowych przejść granicznych w Placówkach Straży Granicznej:

Projekt techniczny. System dostępu radiowego WLAN dla kolejowych i drogowych przejść granicznych w Placówkach Straży Granicznej: Projekt techniczny System dostępu radiowego WLAN dla kolejowych i drogowych przejść granicznych w Placówkach Straży Granicznej: 1. Drogowym PG w Grzechotkach 2. Drogowym PG w Terespolu (część wjazdowa

Bardziej szczegółowo

1. CEL PROJEKTU MIEJSKIEJ SIECI INFORMATYCZNEJ NA POTRZEBY GMINY GRODZISK MAZOWIECKI

1. CEL PROJEKTU MIEJSKIEJ SIECI INFORMATYCZNEJ NA POTRZEBY GMINY GRODZISK MAZOWIECKI ZAŁĄCZNIK nr 1 DO SIWZ 1. CEL PROJEKTU MIEJSKIEJ SIECI INFORMATYCZNEJ NA POTRZEBY GMINY GRODZISK MAZOWIECKI Celem podjętego działania jest integracja realizowanych przez miasto usług elektronicznych i

Bardziej szczegółowo

Program funkcjonalno-użytkowy

Program funkcjonalno-użytkowy Załącznik nr. 1 do SIWZ Internet dla mieszkańców Gminy Bolimów przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu Dotyczy: Projekt: POIG.08.03.00-10316/13 Program funkcjonalno-użytkowy Postępowania o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

,,Internet w twoim zasięgu - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Turośń Kościelna w województwie podlaskim

,,Internet w twoim zasięgu - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Turośń Kościelna w województwie podlaskim PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY,,Internet w twoim zasięgu - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Turośń Kościelna w województwie podlaskim Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY ZAMIENNY

PROJEKT WYKONAWCZY ZAMIENNY Faza opracowania: PROJEKT WYKONAWCZY ZAMIENNY Nazwa i adres t inwestycji: Szpital Specjalistyczny Im. Świętej Rodziny SP ZOZ ul. Madalińskiego 25, 02-544 Warszawa dz.ew.nr 13 obręb 0120 Obiekt: Inwestor:

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 9 do SIWZ

Załącznik nr 9 do SIWZ Załącznik nr 9 do SIWZ ZNAK EZP/5601/2013 PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Rozbudowa i modernizacja sieci LAN, modernizacja serwerowni oraz dostawa sprzętu komputerowego w projekcie: Rozbudowa infrastruktury

Bardziej szczegółowo

Internet dla mieszkańców gminy Rzekuń

Internet dla mieszkańców gminy Rzekuń Program funkcjonalno-użytkowy dla projektu: Internet dla mieszkańców gminy Rzekuń współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ ST-T-01 SYSTEM SIECI STRUKTURALNEJ I URZĄDZENIA AKTYWNE

DZIAŁ ST-T-01 SYSTEM SIECI STRUKTURALNEJ I URZĄDZENIA AKTYWNE DZIAŁ ST-T 01 System sieci strukturalnej i urządzenia aktywne 1 DZIAŁ ST-T-01 SYSTEM SIECI STRUKTURALNEJ I URZĄDZENIA AKTYWNE 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. INWESTOR : Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gdańsku 80-221 Gdańsk, ul. Traugutta 29

PROJEKT WYKONAWCZY. INWESTOR : Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gdańsku 80-221 Gdańsk, ul. Traugutta 29 STADION PIŁKARSKI MOSIR GDAŃSK PROJEKT WYKONAWCZY INWESTOR : Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gdańsku 80-221 Gdańsk, ul. Traugutta 29 WYKONAWCA : EKO Elektronik Zakład Urządzeń i Systemów Elektronicznych

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE SŁABOPRĄDOWE

INSTALACJE SŁABOPRĄDOWE INSTALACJE SŁABOPRĄDOWE 1 SPIS TREŚCI Spis treści... 2 Spis rysunków... 3 Dane wyjściowe do projektowania... 4 Opis techniczny... 6 1.0 Okablowanie strukturalne część pasywna... 6 2.0 Okablowanie Strukturalne

Bardziej szczegółowo

Wytyczne dotyczące standardów projektowania, budowy i wdrażania sieci LAN i serwerowni

Wytyczne dotyczące standardów projektowania, budowy i wdrażania sieci LAN i serwerowni Wytyczne dotyczące standardów projektowania, budowy i wdrażania sieci LAN i serwerowni Autor: piotr 08.10.2007. Zmieniony 08.10.2007. Piotr Witczak - audyt bezpieczenstwa informacji, systemów IT Przedstawiony

Bardziej szczegółowo

Program Funkcjonalno-Użytkowy

Program Funkcjonalno-Użytkowy Załącznik nr 1 do SIWZ Program Funkcjonalno-Użytkowy Zadanie realizowane w ramach projektu PO IG 8.3 Wersja 1.0 1 SPIS TREŚCI KODY CPV... 5 I CZĘŚĆ OPISOWA WYMAGANIA TECHNICZNE... 7 1 WIADOMOŚCI OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

1. CZĘŚĆ OGÓLNA... 4 1.1. Spis sysunków... 4 1.2. Przedmiot opracowania... 5 1.3. Podstawa opracowania... 5 1.4. Zakres opracowania...

1. CZĘŚĆ OGÓLNA... 4 1.1. Spis sysunków... 4 1.2. Przedmiot opracowania... 5 1.3. Podstawa opracowania... 5 1.4. Zakres opracowania... 1. CZĘŚĆ OGÓLNA... 4 1.1. Spis sysunków... 4 1.2. Przedmiot opracowania... 5 1.3. Podstawa opracowania... 5 1.4. Zakres opracowania... 5 2. INSTALACJE SILNOPRĄDOWE... 6 2.1. Zasilanie budynku w energię

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY-WYKONAWCZY Obiekt:

PROJEKT BUDOWLANY-WYKONAWCZY Obiekt: PROJEKT BUDOWLANY-WYKONAWCZY Obiekt: Inwestor: BUDOWA SZKOLNEJ SALI SPORTOWEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM PUBLICZNYM W NOWYCH ZDUNACH WRAZ Z BUDOWĄ ZBIORNIKA NA ŚCIEKI BYTOWE ORAZ PRZEBUDOWĄ NAPOWIETRZNEJ

Bardziej szczegółowo

Spis treści PROJEKT WYKONAWCZY MAŁA MODERNIZACJA STADIONU GÓRNIKA ZABRZE ZABRZE, 2010. Strona 1 SPIS TREŚCI... 1 I WSTĘP... 2

Spis treści PROJEKT WYKONAWCZY MAŁA MODERNIZACJA STADIONU GÓRNIKA ZABRZE ZABRZE, 2010. Strona 1 SPIS TREŚCI... 1 I WSTĘP... 2 Spis treści SPIS TREŚCI... 1 I WSTĘP... 2 1 NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO... 2 2 PODSTAWA OPRACOWANIA... 2 3 KARTA UZGODNIEŃ BRANŻOWYCH... 2 II CZĘŚĆ OPISOWA... 3 1 PRZEDMIOT OPRACOWANIA... 3 2 ZAKRES

Bardziej szczegółowo

,,Stop wykluczeniu cyfrowemu w mieście Łomża

,,Stop wykluczeniu cyfrowemu w mieście Łomża Załącznik nr 9 do SIWZ Zamawiający: Miasto Łomża - Urząd Miejski w Łomży Siedziba: ul. Stary Rynek 14, 18-400 Łomża Szczegółowe wymagania realizacji przedmiotu zamówienia Opracowanie zgodne z Rozporządzeniem

Bardziej szczegółowo

Spis rysunków... 6 Podstawa projektowania... 7 System Sygnalizacji Pożaru... 11 Sterowanie oddymianiem... 50

Spis rysunków... 6 Podstawa projektowania... 7 System Sygnalizacji Pożaru... 11 Sterowanie oddymianiem... 50 Spis rysunków...6 Podstawa projektowania...7 System Sygnalizacji Pożaru...11 Zakres opracowania...12 Opis systemu...12 Centrala sygnalizacji pożarowej...12 Wyniesione panele wskazań i obsługi...13 Integracja

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA TECHNICZNA SZKIELETU SIECI SZEROKOPASMOWEJ

KONCEPCJA TECHNICZNA SZKIELETU SIECI SZEROKOPASMOWEJ KONCEPCJA TECHNICZNA SZKIELETU SIECI SZEROKOPASMOWEJ Nazwa zadania: Inwestor: Opracowanie koncepcji wdrożenia sieci teleinformatycznej dla potrzeb gminy, oraz przedstawienie w formie opisowej zasady działania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH OBIEKT ADRES Kraków, ul. Gołębia 20 INWESTOR Zespół budynków Instytutu Polonistyki UJ OBIEKT WPISANY DO REJESTRU ZABYTKÓW Uniwersytet Jagielloński

Bardziej szczegółowo

Cisco Systems Poland. Sieci Bezprzewodowe. W Jednostkach Samorządu Terytorialnego

Cisco Systems Poland. Sieci Bezprzewodowe. W Jednostkach Samorządu Terytorialnego Cisco Systems Poland Sieci Bezprzewodowe W Jednostkach Samorządu Terytorialnego Cisco Systems Poland Al. Jerozolimskie 146C Warszawa, 02-305 Polska http://www.cisco.pl Spis treści 1. Wstęp...3 2. Szkic

Bardziej szczegółowo

OKABLOWANIE STRUKTURALNE, ZASILANIE DEDYKOWANE, TELEWIZJA DOZOROWA, SYSTEM PRZYZYWOWY, SYSTEM SYGNALIZACJI POŻARU. Projektant: Podpis: Podpis:

OKABLOWANIE STRUKTURALNE, ZASILANIE DEDYKOWANE, TELEWIZJA DOZOROWA, SYSTEM PRZYZYWOWY, SYSTEM SYGNALIZACJI POŻARU. Projektant: Podpis: Podpis: Tytuł: Projekt na modernizację sieci logicznej, elektrycznej, alarmowej i przeciwpożarowej Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego SPZOZ w Stalowej Woli Branża: OKABLOWANIE STRUKTURALNE, ZASILANIE DEDYKOWANE,

Bardziej szczegółowo

Rozwój społeczeństwa informacyjnego w Czeladzi budowa sieci PIAP

Rozwój społeczeństwa informacyjnego w Czeladzi budowa sieci PIAP "Rozwój społeczeństwa informacyjnego w Czeladzi - budowa sieci PIAP Załącznik nr 5 Program Funkcjonalno-Użytkowy do specyfikacji istotnych warunków zamówienia na: Rozwój społeczeństwa informacyjnego w

Bardziej szczegółowo

Internecik też dla dzieci Etap V

Internecik też dla dzieci Etap V PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY W zakresie realizacji zadań inwestycyjnych w ramach projektu pn. Internecik też dla dzieci Etap V Opis przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 324 18000-6

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 6 na wykonanie usługi

Zapytanie ofertowe nr 6 na wykonanie usługi Zapytanie ofertowe nr 6 na wykonanie usługi 1. ZAMAWIAJĄCY PIRIOS Spółka Akcyjna, 30-607 Kraków ul. Kołodziejska 18A 2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia będzie zaprojektowanie, wykonanie profesjonalnej

Bardziej szczegółowo

NAZWA ZADANIA: MODERNIZACJA CZTERECH PUNKTÓW KAMEROWYCH MIEJSKIEGO SYSTEMU MONITORINGU

NAZWA ZADANIA: MODERNIZACJA CZTERECH PUNKTÓW KAMEROWYCH MIEJSKIEGO SYSTEMU MONITORINGU NAZWA ZADANIA: MODERNIZACJA CZTERECH PUNKTÓW KAMEROWYCH MIEJSKIEGO SYSTEMU MONITORINGU i ROZBUDOWA SYSTEMU NA OSIEDLACH: BOHATERÓW, STARY FORDON i ŚRÓDMIEŚCIE Do zadań Wykonawcy w szczególności będzie

Bardziej szczegółowo

BranŜa Imię i nazwisko Numer uprawnień Data Podpis

BranŜa Imię i nazwisko Numer uprawnień Data Podpis Jednostka projektowania: Team s.c. www.team.busko.pl 28-100 Busko-Zdrój, ul. Wojska Polskiego 18a tel./fax 0-41 378 74 65, e-mail: biuro@team.busko.pl 1 Egzemplarz Symbol projektu: 11.1220.7 Symbol opracowania:

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do siwz

Załącznik nr 6 do siwz Załącznik nr 6 do siwz DO.2800.3.2015 dot.: przetargu nieograniczonego powyżej 207 000 euro na dostawę sprzętu sieciowego wraz z instalacją, konfiguracją i serwisem gwarancyjnym Przedmiot umowy w szczególności

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA BUDOWY POMIESZCZENIA SERWEROWNI

KONCEPCJA BUDOWY POMIESZCZENIA SERWEROWNI Tytuł: KONCEPCJA BUDOWY POMIESZCZENIA SERWEROWNI Inwestor: INSTYTUT PAMIĘCI NARODOWEJ KOMISJA ŚCIGANIA ZBRODNI PRZECIWKO NARODOWI POLSKIEMU PL. KRASIŃSKICH 2/4/6 00-951 WARSZAWA Branże: Obiekt: Budowa

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA ORGANIZACYJNO-TECHNICZNA

KONCEPCJA ORGANIZACYJNO-TECHNICZNA KONCEPCJA ORGANIZACYJNO-TECHNICZNA realizacji projektów z zakresu budowy sieci szerokopasmowych podlegających notyfikacji realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY TELETECHNIKA

PROJEKT WYKONAWCZY TELETECHNIKA PROJEKT WYKONAWCZY TELETECHNIKA INWESTOR PROKURATURA OKRĘGOWA WROCŁAW ADRES INWESTORA 50-950 WROCŁAW, ul. Podwale 30 TEMAT / OBIEKT / ADRES OBIEKTU PRZEBUDOWA BUDYNKU PROKURATURY REJONOWEJ WROCŁAW KRZYKI

Bardziej szczegółowo