Projekt techniczny. System dostępu radiowego WLAN dla przejść granicznych placówka Straży Granicznej w Kuźnicy kolej (PT-017, Podlaski OSG)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Projekt techniczny. System dostępu radiowego WLAN dla przejść granicznych placówka Straży Granicznej w Kuźnicy kolej (PT-017, Podlaski OSG)"

Transkrypt

1 Projekt techniczny System dostępu radiowego WLAN dla przejść granicznych placówka Straży Granicznej w Kuźnicy kolej (PT-017, Podlaski OSG) Załącznik nr 3. Pomiary i plan instalacji sprzętu w placówce SG Wersja 2.0 / 3.0/ czerwiec 2009 / 31marzec 2011/ 20 wrzesień 2011 Projekt techniczny sieci radiowej WLAN w Kuźnicy Strona 1

2 1. Spis treści 1. Wstęp Informacja o placówce Pomiary sieci radiowej Opis badanych obszarów Budynek główny Zewnętrzne ciągi komunikacyjne Wypełnienie obiektów Pomiar sieci Zakłócenia - obszar zewnętrzny Propagacja fali - obszary zewnętrzne perony i torowisko Zakłócenia budynek główny Propagacja fali budynek główny Projekt instalacji fizycznej AP i doprowadzenia kabli Obszar zewnętrzny Budynek główny Doprowadzenie kabli Teren zewnętrzny Budynek główny Rozbudowa Portala wideo SG Rozmieszczenie kamer Integracja z siecią LAN i systemami bezpieczeństwa Aktualny system sieciowy placówki Aktualna topologia sieci LAN Rozbudowa sieci LAN Podsumowanie Zestawienie urządzeń do wykonania projektu sieci WLAN Zestawienie pozostałych prac i materiałów Projekt techniczny sieci radiowej WLAN w Kuźnicy Strona 2

3 7.3. Uwagi Instalacja WLAN Urzędu Celnego Spis ilustracji Projekt techniczny sieci radiowej WLAN w Kuźnicy Strona 3

4 1. Wstęp Załącznik nr 1 Pomiary i plan instalacji sprzętu w placówce SG, zawiera informacje odnoszące się do placówki SG i zawiera: - raport z badań warunków propagacji sygnałów radiowych WLAN w placówce Straży Granicznej, wykonanych w kwietniu i maju 2009 roku wraz z planem pokrycia radiowego terenu przejścia granicznego, który powstał na podstawie przeprowadzonych pomiarów, - projekt rozbudowy sieci LAN pozwalający na przyłączenie planowanych urządzeń w danej placówce, - zaprojektowanie kamery IP w placówce SG, pozwalające na zdalną obserwację ruchu pojazdów i ludzi na przejściu granicznym, - zestawienie urządzeń, materiałów i prac koniecznych do wykonanie w danej placówce. Pozostałe informacje, które mają charakter ogólny i odnoszą się do wszystkich placówek objętych projektem znajdują się w Części Ogólnej, która zawiera między innymi: - opis architektury systemu, - ogólny projekt warstwy logicznej systemu WLAN, wraz ze sposobem przyłączenia do istniejącej w placówce sieci LAN i integracji z innymi systemami Zamawiającego, - opis rozbudowy telefonii o bezprzewodowe telefony IP, - projekt integracja z używanymi w placówce systemami ochrony sieci. Projekt techniczny sieci radiowej WLAN w Kuźnicy Strona 4

5 2. Informacja o placówce Typ placówki: Przejście towarowo-osobowe Wielkość: Przejście zajmuję powierzchnię m2 (wymiary 1800 x 80 m) Rys. 1: Placówka Straży Granicznej w Kuźnicy przejście kolejowe część osobowa. Projekt techniczny sieci radiowej WLAN w Kuźnicy Strona 5

6 Rys. 2: Plan sytuacyjny przejście kolejowe w Kuźnicy Odprawa graniczna pociągów osobowych odbywa się na 2 peronach obszar zaznaczony jasnym kolorem na rys.3. Rys. 3: Plan sytuacyjny przejście w Kuźnicy obszar badany Projekt techniczny sieci radiowej WLAN w Kuźnicy Strona 6

7 3. Pomiary sieci radiowej Rozdział zawiera wyniki badań propagacji sieci radiowej, które zostały przeprowadzone wiosną 2009 roku w placówce. Badania zostały przeprowadzone zgodnie z wymaganiami i metodyką opisaną w Części Ogólnej projektu Opis badanych obszarów Na placówce możemy wydzielić dwa typy obszarów Rys. 3, w których należy zapewnić dostęp do sieci radiowej: budynek używany przez SG oraz ciągi komunikacyjne wzdłuż torów na których odbywają się odprawy. Ciągi komunikacyjne znajdujące się w budynku będą rozpatrywane jako wewnętrzny obszar budynku. Każdy z wymienionych obszarów wyróżnia się swoją specyfiką, a w szczególności odmiennymi własnościami propagacji fal elektromagnetycznych. W budynkach znajdują się urządzenia mogące wywoływać zakłócenia sygnału. Elementy utrudniające propagację fali są jednak stałe i możliwe do przewidzenia. Na terenie odprawy nieustannie odbywa się ruch towarowy. Przeprowadzone pomiary wykazały, że ustawiające się składy pociągów osłabiają siłę sygnału radiowego pochodzącego od punktów dostępowych znajdujących się po ich drugiej stronie. Ze względu na planowane pokrycie obiektu zasięgiem działania systemu radiowego, obszar przejścia można podzielić na następujące elementy: budynek główny oraz zewnętrzne ciągi komunikacyjne znajdujące się zazwyczaj w przestrzeni otwartej gdzie wpływ negatywnych czynników zewnętrznych jest stosunkowo najmniejszy Budynek główny Budynek główny posiada 2 kondygnacje. Piętro budynku jest zajmowane przez pracowników SG. Reszta budynku zajmowana jest przez SOK, UC, ta część budynku nie będzie brana pod uwagę przy pomiarach Zewnętrzne ciągi komunikacyjne Teren po którym poruszają się pracownicy SG podczas odprawy to teren otwarty bardzo rozległy. Rozciąga się on na długości ok metrów teren objęty wdrożeniem systemu WLAN, to teren odprawy pociągów osobowych o długości około 200 metrów Wypełnienie obiektów Standardowa konstrukcja budynków z grubymi ścianami nośnymi i ścianami korytarzy oraz dość cienkie ściany działowe. W niektórych pomieszczeniach szereg szaf metalowych istotnie pogarszających propagację fal. Projekt techniczny sieci radiowej WLAN w Kuźnicy Strona 7

8 3.3. Pomiar sieci Pasmo 5,15-5,25 GHz oraz 5,47-5,725 GHz jest przewidziane wyłącznie dla urządzeń sieci bezprzewodowych. Pasmo 2,4-2,5GHz jest pasmem otwartym, w którym można swobodnie uruchamiać dowolne urządzenia radiowe. Wymagane jest przestrzeganie norm dotyczących poziomów mocy. W paśmie tym pracują urządzenia Bluetooth, mikrofalówki oraz wiele innych urządzeń. W chwili obecnej na terenie przejścia granicznego działają sieci SG oraz Urzędu Celnego Zakłócenia - obszar zewnętrzny Poniższe rysunki przedstawiają rodzaje urządzeń oraz wykorzystanie pasma przez urządzenie działające na terenie przejścia lub w jego bliskiej odległości pomiary z miesiąca maja 2009 r. Rys. 4: Spectrum sieci na terenie peronów odprawy osobowej. Na terenie peronów odprawy osobowej pomiary wykazały dwa urządzenia sieciowe. Jedno z tych urządzeń należy do UC natomiast drugie to sieć z pobliskich zabudowań. Urządzenie identyfikujące się jako idealne nadaje na kanale 2 interferencja powodowana przez to urządzenie sięga -65 dbm. Zaleca się nie korzystanie z tego kanału. Pomiary wykazały znikomy poziom wykorzystania tych sieci dzięki czemu nie należy się spodziewać interferencji ze strony tych urządzeń. Jednocześnie poziom innych zakłóceń jest mały, dzięki czemu szumy pozostają na niskim poziomie w całym zakresie częstotliwości. Poziom szumów wynosi -92 dbm Propagacja fali obszary odprawy osobowej. Na podstawie wyników pomiarów zakłóceń dobrano punkty, w których planowane jest docelowe rozmieszczenie Access Point ów. Następnie przy pomocy układu pomiarowego przeprowadzono badanie faktycznych właściwości miejsca. Projekt techniczny sieci radiowej WLAN w Kuźnicy Strona 8

9 Rys. 5: Rozkład poziomu współczynnika SNR sieci bg na terenie przejścia Na Rys 5 widoczny jest wykres poziomu współczynnika SNR dla sieci bg. Kolorem szarym został zaznaczony obszar, w którym współczynnik ten nie spełnia wymagań. Cały obszar wymagany do pokrycia zasięgiem sieci spełnia wymagania poziomu SNR większego od 25 db. Rys. 6: Propagacja sygnału sieci bg na terenie przejścia Na Rys 6 przedstawiony został wykres poziomu sygnału dla sieci bg. Kolorem szarym zaznaczony został obszar, w którym poziom sygnału jest niewystarczający. Nie na wszystkich obszarach zaplanowanych do pokrycia zasięgiem sieci poziom sygnału jest wystarczający. Oznacza to konieczność zaplanowania dodatkowych Access Point ów zewnętrznych w celu dobrego pokrycia zasięgiem wszystkich wymaganych obszarów przejścia granicznego. Projekt techniczny sieci radiowej WLAN w Kuźnicy Strona 9

10 Zakłócenia budynek główny Poniższe rysunki przedstawiają rozkład zakłóceń na wszystkich kondygnacjach budynku głównego. Pomiary zostały wykonane w pomieszczeniach zajmowanych przez SG. Rys. 7: Spectrum sieci w budynku głównym W budynku głównym wykryto te same urządzenia co na peronie odprawy osobowej. Poziom sygnału badanych sieci jest bardzo niski. Zakłócenia te nie powinny w znaczący sposób wpływać na działanie planowanych AP pomiary z miesiąca maja 2009 r Propagacja fali budynek główny Na podstawie wyników pomiarów zakłóceń dobrano punkty, w których planowane jest docelowe rozmieszczenie Access Point ów. Następnie przy pomocy układu pomiarowego przeprowadzono badanie faktycznych właściwości miejsca. Projekt techniczny sieci radiowej WLAN w Kuźnicy Strona 10

11 Rys. 8: Rozkład poziomu współczynnika SNR sieci bg w budynku głównym Rys. 9: Propagacja sygnału sieci bg w budynku głównym Projekt techniczny sieci radiowej WLAN w Kuźnicy Strona 11

12 Pomieszczenia SG w budynku głównym zajmują niewielką powierzchnie. Znajduje się tam pomieszczenie kierownika zmiany, pomieszczenie przesłuchań, kancelaria i pomieszczenia socjalne. Testy wykazały ze na pokrycie wszystkich pomieszczeń wystarczy jeden AP umieszczony na środku korytarza. Dzięki niskiemu poziomowi szumów, który nie przekracza -92 dbm nie ma konieczności zaniżania wymaganego poziomu sygnału dla sieci bg. Wymagany odstęp sygnału od szumu jest zachowany na poziomie całego parteru Rys 8. Kolorem szarym zostały zaznaczone obszary, w których odstęp sygnału od szumu jest mniejszy niż 25 db. Projekt techniczny sieci radiowej WLAN w Kuźnicy Strona 12

13 4. Projekt instalacji fizycznej AP i doprowadzenia kabli 4.1. Obszar zewnętrzny Teren przejścia kolejowego Kuźnica, przewidziany do instalacji systemu dostępu radiowego WLAN to teren odprawy osobowej w pociągach stojących na peronach. Odprawa towarowa, która odbywa się na odcinku ok metrów na nastawni składającej się z 10 torów nie jest objęta niniejszym projektem. Niemniej jednak ze względu na fakt., że PKP decyduje na które tory wjeżdżają pociągi towarowe może to mieć bezpośredni wpływ na jakość łączności radiowej przez wagony, które zakłócają propagację sygnału. Projekt obejmuje instalację punktów dostępowych jedynie w rejonie odprawy osobowej. Punkty dostępowe zostały rozlokowane w taki sposób aby maksymalnie pokryć teren odprawy. Rozmieszczenie AP prezentuje rysunek 10. Rys. 10: Planowane rozmieszczenie AP na terenie przejścia Projekt techniczny sieci radiowej WLAN w Kuźnicy Strona 13

14 Przybliżone miejsca montażu AP na terenie osobowej odprawy prezentują rysunki poniżej. Rys. 11: Miejsce montażu Access Point Z02 Rys. 12: Miejsce montażu Access Point Z Budynek główny Access Point typu Rogue Detector jako urządzenie zabezpieczające sieć LAN przed podłączeniem wrogiego AP zaplanowany został w głównym punkcie dystrybucyjnym. W/w Access Point należy umieścić w szafie dystrybucyjnej. W budynku głównym znajduje się punkt dystrybucyjny. Stąd rozprowadzony jest sygnał do pozostałych części placówki. Wszystkie planowane wewnątrz budynku Access Point y należy zasilić przy użyciu technologii PoE, jednocześnie doprowadzając sygnał sieci Ethernet. Ze względu na brak podwieszanego sufitu w całym budynku przewody należy ułożyć w korytach kablowych. W miarę możliwości należy wykorzystać istniejące koryta kablowe. W budynku ze względu na małe wymiary zaplanowano dwa AP wewnętrzne W01 i W02 zawieszonych pod sufitem oraz jednego AP I01 mającego na celu nasłuchiwanie i monitoring sieci radiowej WLAN. Access Point I01 ma być włączony do systemu IPS zabezpieczającego sieć przed włamaniami. Kabel UTP ma być pociągnięty do szafy znajdującej się w pomieszczeniu służby dyżurnej do switch a PoE. Projekt techniczny sieci radiowej WLAN w Kuźnicy Strona 14

15 Rys. 13: Rozmieszczenie AP wewnętrznych w budynku głównym Doprowadzenie kabli Teren zewnętrzny W obrębie obszaru odprawy do punktów lokalizacji AP wybudować należy doziemny rurociąg kablowy dwuotworowy (z założeniem, że jeden otwór zajęty będzie przez kabel zasilający, a drugi przez kabel światłowodowy). Punkty dostępowe montować na istniejących słupach telewizji przemysłowej. Na potrzeby montażu Z04 należy przewidzieć ustawienie słupa o parametrach zbliżonych do istniejących słupów systemu CCTV. Przed wybudowaniem infrastruktury należy wykonać dokumentację projektową zgodnie z ustawą Prawo Budowlane (Dz. U nr 89 poz. 114 z póź. zmianami) i uzyskać wszelkie niezbędne uzgodnienia z właścicielem terenu. Zakładaną trasę rurociągu kablowego pokazano na rys 14. Dopuszcza się zmiany trasy, które mogą wyniknąć na etapie projektowania. Rys. 14 : Planowane trasy pod kable zasilające i światłowodowe. Projekt techniczny sieci radiowej WLAN w Kuźnicy Strona 15

16 Należy zagwarantować nieodpłatną i bezterminową zgodę właściciela terenu na budowę rurociągu kablowego oraz ustawienie słupa. Zalecane jest doprowadzenie do każdego z punków 2 włókien światłowodowych (1 włókno pracujące oraz 1 rezerwowe). Zalecane jest wykonanie w rurociągu kablowym jednego kabla światłowodowego wielowłókowego i wykonanie na słupie przy każdym AP mufy światłowodowej z polem krosowym. Należy zachować topologię gwiazdy przy podłączeniu. Nie jest dopuszczalne łączenie kaskadowe Access Point ów Budynek główny Planowane trasy kablowe w budynku główny prezentuje Rys 15. W budynku tym znajduje się jeden punkt dystrybucyjny obsługujący całe piętro. Każdy AP zasilany będzie z wykorzystaniem technologii PoE dlatego też nie ma koniczności montażu dodatkowych przewodów zasilających. Rys. 15: Planowane trasy pod kable zasilające i światłowodowe. W budynku brak jest podwieszanych sufitów dlatego do wszystkich tras należy zaplanować koryta kablowe. W miarę wolnego miejsca należy wykorzystać istniejące koryta. Projekt techniczny sieci radiowej WLAN w Kuźnicy Strona 16

17 5. Rozbudowa Portala wideo SG Projekt obejmuje rozbudowę Portala wideo SG o możliwość przekazywania obrazu on-line z kamer widokowych rozmieszonych w placówkach SG. Obraz z kamer będzie umożliwiał obserwację pasażerów na przejściu granicznym. Zgodnie z wymaganiami umowy Cześć ogólna projektu określa parametry kamer i sposób rozbudowy Portala wideo. Dla potrzeb projektowych założono, że we wszystkich placówkach zostanie zainstalowana kamera IP AXIS 215 PTZ. Niniejszy załącznik zawiera informacje na temat miejsca montażu kamery w placówce SG Rozmieszczenie kamer Zamawiający wymaga możliwości monitorowania terenu placówki. Dokument pokazuje plan umieszczenia kamery w sposób pozwalający na monitorowanie istotnych obszarów placówki. Montaż kamery założono w pobliżu zaplanowanych punktów dostępu radiowego (AP). Rys. 16: Planowane rozmieszczenie kamery IP Rysunek 16 przedstawia ogólny plan placówki SG w Kuźnicy na którym została rozmieszczona kamera. Kamera umieszczona na Z03 obserwuje prawie cały teren ze względu na to, że jest obrotowa. Operator może zdecydować co w danej chwili będzie obserwował oraz może powiększyć obraz. Linią przerywaną zaznaczono obszar który monitorowany jest przez kamerę. Na rys 17 zaznaczono miejsce montażu kamery. Projekt techniczny sieci radiowej WLAN w Kuźnicy Strona 17

18 Rys. 17: Miejsce montażu kamery przy AP Z03 Projekt techniczny sieci radiowej WLAN w Kuźnicy Strona 18

19 6. Integracja z siecią LAN i systemami bezpieczeństwa Rozdział omawia sposób podłączenia i integrację z działającym obecnie na placówce systemem sieciowym 6.1. Aktualny system sieciowy placówki Urządzenia znajdujące się obecnie w placówce to routery, przełączniki sieciowe, firewall, akcelerator treści oraz telefony IP, zgodnie z podaną niżej specyfikacją Aktualna topologia sieci LAN Rys. 18: Aktualna topologia sieci LAN 6.2. Rozbudowa sieci LAN Na placówce jest zainstalowany sprzęt Cisco zgodnie z Rys.18.. Punkt dystrybucyjny PD1 znajduje się na pierwszym piętrze w budynku głównym. W celu realizacji projektu wymagane jest uruchomienie dodatkowych portów w punktach dystrybucyjnych. Sposób podany w punkcie 7.1 dotyczącym upgrade sieci LAN uwzględnia obecne wyposażenie punktów dystrybucyjnych, pozostałe środowisko sieci (systemy zarządzania), miejsce i zasilanie w punktach dystrybucyjnych. Jakkolwiek możliwe są również inne rozwiązania rozbudowy sieci LAN, to wykonawca powinien wtedy zagwarantować pełną integrację z istniejącym obecnie systemem. Projekt techniczny sieci radiowej WLAN w Kuźnicy Strona 19

20 7. Podsumowanie Przedstawiony plan sieci zapewnia całkowite pokrycie zasięgiem sieci wszystkich wymaganych przez klienta obszarów placówki Zestawienie urządzeń do wykonania projektu sieci WLAN AP wewnętrzny (PD-W) symbol producenta Opis ilość AIR-CAP3502I-E-K9 Punkt dostępowy wewnętrzny 3 S3G1RK9W JA oprogramowanie PD-W 3 AIR-AP-BRACKET /1140/1260/3500 Low Profile Mounting Bracket 3 AIR-AP-T-RAIL-R Ceiling Grid Clip for Aironet APs - Recessed Mount 3 CON-SNT-CAP352IE serwis PD-W 3 AP zewnętrzny PD-Z (PD-Z) symbol producenta Opis Ilość AIR-CAP1552E-x-K9 Punkt dostępowy zewnętrzny 5 AIR-1520-BATT-6AH Bateria do PD-Z 5 Included: SWLAP1550-IOS-K9 oprogramowanie PD-Z 5 CON-SNT-L1522AGE serwis PD-Z 5 AIR-ANT2547V-N antena do PD-Z 2,4 GHz i do PD-Z 5 GHz 15 GLC-FE-100BX-URGD= moduł SFP do PD-Z typ 100BX 5 AIR-CORD-R3P-40UE= kabel ze złączem 230V do PD-Z 5 AIR-ACCPMK1520= zestaw montażowy do PD-Z 5 Kontrolery WLAN symbol producenta opis Ilość LIC-CT A Upgrade licencji o kolejne 25 Access Pointów do kontrolera WLAN 1 Telefony IP (CP-WLAN) symbol producenta opis ilość CP-7925G-E-K9 telefon CP-WLAN 2 CP-BATT-7925G-EXT= bateria do CP-WLAN 2 CP-CASE-7925G= futerał do CP-WLAN 2 CP-SHOULDER-7921G= pasek na ramię do CP-WLAN 2 CP-PWR-7925G-CE= zasilacz 230V do CP-WLAN 2 LIC-CM-DL-10 licencje na uruchomienie tel. CP-WLAN w systemie telefonii IP 1 Projekt techniczny sieci radiowej WLAN w Kuźnicy Strona 20

21 CON-SNT-7925G1K serwis CP-WLAN 2 Upgrade sieci LAN symbol producenta opis Ilość WS-X4548-GB-RJ45V karta do przełącznika Catalyst x 1 Gbps 1 ME-X4248-FE-BX= karta do przełącznika Catalyst x 1 FE typu BX 1 GLC-FE-100BX-D= moduł SFP typu FE-BX 10 WS-C4503-E przełącznik Cisco Catalyst PWR-C ACV zasilacz 2800W 1 PWR-C ACV/2 zasilacz redundantny 2800W 1 CAB-AC-2800W-EU kabel zasilający do zasilacza 2800W 2 WS-X45-SUP6L-E karta zarządzająca typu WS-X45-SUP6L-E 1 S45IPBK SG oprogramowanie do Cisco Catalyst Video-monitoring symbol producenta Opis ilość AXIS 215 PTZ kamera typu AXIS 215 PTZ 1 Rozbudowa sieci WAN symbol producenta opis ilość 2911 UC Sec.Bundle, PVDM3-16,UC and SEC License PIRS2 router 1 VIC3-4FXS/DID karta 1 WIC2-2BRI-NT/TE karta 1 VIC-1BT-S/T-V3 karta Zestawienie pozostałych prac i materiałów Zestawienie prac podaje szacowane ilości materiałów i najważniejszych prac niezbędnych do wykonania na placówce, co powinno pozwolić na przygotowanie wyceny prac. Realizacja okablowania logicznego, elektrycznego i montażu urządzeń powinna być przeprowadzona zgodnie z ogólnymi zasadami dla tego rodzaju prac, w szczególności: - wszystkie kable powinny być właściwie zabezpieczone przed uszkodzeniem i dostępem przez osoby nieuprawnione poprzez stosowanie rur i listew elektro instalacyjnych. - wszystkie materiały zastosowane w zewnętrznej części instalacji muszę być przystosowane do montażu zewnętrznego. - instalacja elektryczna powinna zostać wykonana zgodnie z obowiązującymi normami i powinna zawierać zabezpieczenia dla każdego podłączanego odbiornika, które powinien dostarczyć i zainstalować Wykonawca Projekt techniczny sieci radiowej WLAN w Kuźnicy Strona 21

22 - wszystkie kable zbiegające się w punkcie dystrybucyjnym powinny zostać zakończone patchpanelami, które powinien dostarczyć i zainstalować Wykonawca. Wyjątkiem mogą być sytuacje gdy liczba kabli wchodzących do punktu dystrybucyjnego jest mniejsza niż 6, lub można użyć istniejące wolne gniazda. - przed uruchomieniem urządzeń wykonać pomiary elektryczne kabli zasilających oraz sygnałowych zgodnie z obowiązującymi normami. - wszystkie urządzenia powinny być zamocowane w sposób estetyczny zgodnie z charakterem pomieszczeń i w sposób gwarantujący bezpieczną pracę. Szczególnie w przypadku urządzeń zewnętrznych należy zapewnić by montaż nie wpłynął na obniżenie deklarowanych przez producenta parametrów, np. odporność na wiatr o kreślonej prędkości. Należy skorzystać z instrukcji instalacji producenta urządzenia. Instalacja, montaż okablowania (prace wraz z materiałami) Opis ilość listwy [m] 10 rurociąg kablowy 2-otw. [mb] 400 instalacja kabla elektrycznego 400 przyłącza elektryczne 5 położenie kabla RJ45 [m] 30 krosowanie kabli RJ45 3 krosowanie kabli światłowodowych 5 wciągania kabla światłowodowego SM do rurociągu kablowego [m] 400 wciąganie kabla FTP żelowanego kat. 5 wraz z kablem światłowodowym do rurociągu kablowego [m] 85 montaż i ustawienie słupa wraz z uziemieniem 1 wprowadzenia kabla światłowodowego na słup [m] 50 spawanie światłowodu [włókno] 20 montaż przełącznicy światłowodowej słupowej zewnętrznej [kpl] 3 montaż przełącznicy światłowodowej panelowej 19' [kpl] 1 wykonanie pomiarów tłumienności kabli światłowodowych w obydwu kierunkach (850nm i 1300nm) [włókno] 10 wykonanie pomiarów kabli teleinformatycznych na zgodność z normą PN- EN50173 [szt.] 3 Wykonanie niezbędnych pomiarów instalacji elektrycznej (rezystancja izolacji, badania pętli zwarcia, badania wyłącznika różnicowo-prądowego) [kpl] 1 Projekt techniczny sieci radiowej WLAN w Kuźnicy Strona 22

23 montaż i podłączenie AP wewnętrznych 3 montaż i podłączenie AP zewnętrznych 5 montaż i podłączenie kamer 1 Montaż i konfiguracja urządzeń Opis ilość montaż urządzeń na terenie placówki (poza pracami kablowymi) 1 integracja z siecią LAN, uruchomienie planowanych sieci WLAN z wymaganymi dla nich parametrami radiowymi, bezpieczeństwa, QoS, innymi niezbędnymi do poprawnej pracy urządzeń klienckich 1 Konfiguracja placówki w systemie zarządzania WLAN, (m.in. rozmieszczenie punktów dostępowych na planach w WCS) 1 integracja z systemami bezpieczeństwa (ASA, IPS, serwer zarządzania WLAN) 1 instalacja i konfiguracja telefonów IP do pracy z siecią WLAN 5 konfiguracja telefonów IP, konfiguracja nagrywania rozmów z wybranych telefonów WLAN 1 sprawdzenie i korekta ustawień sieci WLAN po instalacji Uwagi Instalacja WLAN Urzędu Celnego Zainstalowane Access Point y Urzędu Celnego są potencjalnym źródłem zakłóceń dla instalacji WLAN Straży Granicznej. Brak jest norm prawnych i zezwoleń na korzystanie z pasma b/g 2,4 GHz. Ograniczenia ustawą dotyczą mocy instalacji antenowych urządzeń. Sytuacja, w której są wykorzystywane instalacje WLAN wykorzystywane przez różne organizacje na tym samym terenie może prowadzić do wzajemnego zakłócania się punktów dostępowych i klientów sieci. Projekt zakłada wykorzystanie funkcji Dynamic Channel Assignment (dynamicznego przydzielania kanałów na punktach dostępowych), oraz innych mechanizmów zaimplementowanych w inteligentne sieci WiFi polegających na sterowaniu mocą urządzeń i wyborem kanałów. Powinno to skompensować niekorzystne efekty sąsiedztwa różnych sieci WLAN. Projekt techniczny sieci radiowej WLAN w Kuźnicy Strona 23

24 Spis ilustracji Rys. 1: Placówka Straży Granicznej w Kuźnicy przejście kolejowe część osobowa. 5 Rys. 2: Plan sytuacyjny przejście kolejowe w Kuźnicy...6 Rys. 3: Plan sytuacyjny przejście w Kuźnicy obszar badany...6 Rys. 4: Spectrum sieci na terenie peronów odprawy osobowej....8 Rys. 5: Rozkład poziomu współczynnika SNR sieci bg na terenie przejścia...9 Rys. 6: Propagacja sygnału sieci bg na terenie przejścia...9 Rys. 7: Spectrum sieci w budynku głównym Rys. 8: Rozkład poziomu współczynnika SNR sieci bg w budynku głównym Rys. 9: Propagacja sygnału sieci bg w budynku głównym Rys. 10: Planowane rozmieszczenie AP na terenie przejścia Rys. 11: Miejsce montażu Access Point Z Rys. 12: Miejsce montażu Access Point Z Rys. 13: Rozmieszczenie AP wewnętrznych w budynku głównym Rys. 14 : Planowane trasy pod kable zasilające i światłowodowe Rys. 15: Planowane trasy pod kable zasilające i światłowodowe Rys. 16: Planowane rozmieszczenie kamery IP Rys. 17: Miejsce montażu kamery przy AP Z Rys. 18: Aktualna topologia sieci LAN Projekt techniczny sieci radiowej WLAN w Kuźnicy Strona 24

Projekt techniczny. System dostępu radiowego WLAN dla przejść granicznych placówka Straży Granicznej w DPG Grzechotki (PT-234, Warmińsko-Mazurski OSG)

Projekt techniczny. System dostępu radiowego WLAN dla przejść granicznych placówka Straży Granicznej w DPG Grzechotki (PT-234, Warmińsko-Mazurski OSG) Projekt techniczny System dostępu radiowego WLAN dla przejść granicznych placówka Straży Granicznej w DPG Grzechotki (PT-234, Warmińsko-Mazurski OSG) Załącznik nr 1. Pomiary i plan instalacji sprzętu w

Bardziej szczegółowo

3. Wykonawca zamontuje i podłączy tablicę rozdzielczą wyposażoną w odpowiednie zabezpieczenia przeciążeniowe i zwarciowe, zasilającą gniazda PEL.

3. Wykonawca zamontuje i podłączy tablicę rozdzielczą wyposażoną w odpowiednie zabezpieczenia przeciążeniowe i zwarciowe, zasilającą gniazda PEL. Załącznik nr 2 Szczegółowe wymagania/opis przedmiotu zamówienia 1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja projektu High Availability Network Schema (HANS) ujętego w Projekcie E-Akademia Punkt 1d Budynek

Bardziej szczegółowo

Projekt techniczny. Załącznik nr 4. Pomiary i plan instalacji sprzętu w placówce SG

Projekt techniczny. Załącznik nr 4. Pomiary i plan instalacji sprzętu w placówce SG Projekt techniczny System dostępu radiowego WLAN dla przejść granicznych placówka Straży Granicznej w Terespolu Janowska przejście kolejowe (PT-022, Nadbużański OSG) Załącznik nr 4. Pomiary i plan instalacji

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONANIA OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO. W BUDYNKACH A i B

PROJEKT WYKONANIA OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO. W BUDYNKACH A i B Załącznik nr 2 PROJEKT WYKONANIA OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO W BUDYNKACH A i B STAROSTWA POWIATOWEGO W NOWYM TOMYŚLU UL. POZNAŃSKA 33 INWESTOR: STAROSTWO POWIATOWE w Nowym Tomyślu OBIEKT: BUDYNEK STAROSTWA

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja techniczna

Dokumentacja techniczna Poznań, 27.11.2015 r. Dokumentacja techniczna - wyposażenia pomieszczenia technicznego pokoju wysłuchań (tzw. niebieskiego pokoju) w urządzenia techniczne - rozbudowy systemu monitoringu w budynku Sądu

Bardziej szczegółowo

Spis treści: Strona 1. SPIS RYSUNKÓW 2 2. ZAŁOŻENIA. 3

Spis treści: Strona 1. SPIS RYSUNKÓW 2 2. ZAŁOŻENIA. 3 Spis treści: Strona 1. SPIS RYSUNKÓW 2 2. ZAŁOŻENIA. 3 2.1. PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA 3 2.2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 3 2.3. ZAKRES OPRACOWANIA 3 2.4. DANE DO PROJEKTU 3 2.5. MATERIAŁY I URZĄDZENIA WYBÓR

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa. 2. Zawartość dokumentacji. 3. Spis rysunków. 4. Opis techniczny sieci monitoringu wideo.

1. Strona tytułowa. 2. Zawartość dokumentacji. 3. Spis rysunków. 4. Opis techniczny sieci monitoringu wideo. 2. Zawartość dokumentacji 1. Strona tytułowa. 2. Zawartość dokumentacji. 3. Spis rysunków. 4. Opis techniczny sieci monitoringu wideo. 3. Spis rysunków Rys nr S-1 schemat instalacji CCTV Piwnica Rys nr

Bardziej szczegółowo

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Otwock, dnia 13.07.2015 im. prof. Adama Grucy CMKP ul. Konarskiego 13 05-400 Otwock WYJAŚNIENIA SIWZ

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Otwock, dnia 13.07.2015 im. prof. Adama Grucy CMKP ul. Konarskiego 13 05-400 Otwock WYJAŚNIENIA SIWZ Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Otwock, dnia 13.07.2015 im. prof. Adama Grucy CMKP ul. Konarskiego 13 05-400 Otwock Do Wykonawców Dotyczy: przetargu nieograniczonego na Budowę i uruchomienie sieci

Bardziej szczegółowo

Wymagania dotyczące sieci radiowej WiFi

Wymagania dotyczące sieci radiowej WiFi Załącznik nr 8 do Opisu Przedmiotu Zamówienia Sieć radiowa WiFi Wymagania dotyczące sieci radiowej WiFi 1. Wstęp 1.1. W zakresie przedmiotu zamówienia jest usługa zaprojektowania rozbudowy sieci radiowej

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. OBIEKT : Budowa Żłobka, Przedszkola i Gminnej Biblioteki Publicznej w Podegrodziu

PROJEKT BUDOWLANY. OBIEKT : Budowa Żłobka, Przedszkola i Gminnej Biblioteki Publicznej w Podegrodziu PROJEKT BUDOWLANY OBIEKT : Budowa Żłobka, Przedszkola i Gminnej Biblioteki Publicznej w Podegrodziu INWESTOR : Urząd Gminy Podegrodzie 33-386 Podegrodzie 248 ADRES INWESTYCJI : Podegrodzie Gmina Podegrodzie

Bardziej szczegółowo

Miejska Biblioteka Publiczna

Miejska Biblioteka Publiczna Miejska Biblioteka Publiczna Plac Seniora 4, 59-400 Jawor tel. +48 76 8711530 email mbp@mbp.jawor.pl Projekt techniczny modernizacji i rozbudowy lokalnej sieci komputerowej Projekt wykonała Anita Przedwojewska

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Do Umowy nr z dnia. . Wymagania techniczne sieci komputerowej.

Załącznik nr 1 Do Umowy nr z dnia. . Wymagania techniczne sieci komputerowej. Załącznik nr 1 Do Umowy nr z dnia.. Wymagania techniczne sieci komputerowej. 1. Sieć komputerowa spełnia następujące wymagania techniczne: a) Prędkość przesyłu danych wewnątrz sieci min. 100 Mbps b) Działanie

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET im. ADAMA MICKIEWICZA w Poznaniu

UNIWERSYTET im. ADAMA MICKIEWICZA w Poznaniu INWESTOR: UNIWERSYTET im. ADAMA MICKIEWICZA w Poznaniu OBIEKT: Collegium Maius ul. Fredry 10, 61-701 Poznań STADIUM: PROJEKT WYKONAWCZY BRANŻA: Teletechniczna ZAKRES OPRACOWANIA: Remont instalacji okablowania

Bardziej szczegółowo

Projekt. sieci bezprzewodowej standardu 802.11 N

Projekt. sieci bezprzewodowej standardu 802.11 N Projekt sieci bezprzewodowej standardu 802.11 N SPIS TREŚCI I. WSTĘP...3 1.1. Cel i zakres pomiarów... 3 1.2. Sprzęt pomiarowy... 3 1.3. Środowisko testowe.... 4 1.4. Obiekt... 4 2. Pomiary metodologia...

Bardziej szczegółowo

Czynności do wykonania (ilości zawarte są w przedmiarze): Zestawienie robót do wykonania instalacji elektrycznej I teletechnicznej

Czynności do wykonania (ilości zawarte są w przedmiarze): Zestawienie robót do wykonania instalacji elektrycznej I teletechnicznej Czynności do wykonania (ilości zawarte są w przedmiarze): Zestawienie robót do wykonania instalacji elektrycznej I teletechnicznej Ip 1 2 3 4 czynność przygotowanie otworów pod trasy kablowe wykonanie

Bardziej szczegółowo

Celem niniejszego zapytania ofertowego jest wyłonienie Projektanta sieci komputerowej wraz z dedykowaną siecią energetyczną.

Celem niniejszego zapytania ofertowego jest wyłonienie Projektanta sieci komputerowej wraz z dedykowaną siecią energetyczną. Poznań dnia 16.11.2009r. Znak TAI / 147 /2009 dot.: wyboru Projektanta sieci komputerowej ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące wyboru Projektanta sieci komputerowej na rzecz projektu inwestycyjnego W związku z

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA Strona tytułowa 1. Okablowanie strukturalne 1.1 Podstawa opracowania 1.2 Zakres opracowania 1.3 Opis rozwiązania 1.

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA Strona tytułowa 1. Okablowanie strukturalne 1.1 Podstawa opracowania 1.2 Zakres opracowania 1.3 Opis rozwiązania 1. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA Strona tytułowa 1. Okablowanie strukturalne 1.1 Podstawa opracowania 1.2 Zakres opracowania 1.3 Opis rozwiązania 1.4 Zestawienie urządzeń 1.4.1 Zestawienie urządzeń dla budynku A

Bardziej szczegółowo

1. Rozkład oddziałów budynków Plan szpitala prezentuje się następująco:

1. Rozkład oddziałów budynków Plan szpitala prezentuje się następująco: 1. Rozkład oddziałów budynków Plan szpitala prezentuje się następująco: Budynek I Administracja Budynek II Budynek główny szpitala Załącznik nr 3 - Założenia dotyczące Sieci IT w Nowy Szpital w Świebodzinie

Bardziej szczegółowo

AGENDA. Site survey - pomiary i projektowanie sieci bezprzewodowych. Tomasz Furmańczak UpGreat Systemy Komputerowe Sp. z o.o.

AGENDA. Site survey - pomiary i projektowanie sieci bezprzewodowych. Tomasz Furmańczak UpGreat Systemy Komputerowe Sp. z o.o. AGENDA Site survey - pomiary i projektowanie sieci bezprzewodowych Tomasz Furmańczak UpGreat Systemy Komputerowe Sp. z o.o. Zagadnienia projektowe dla sieci WLAN skomplikowane środowisko dla propagacji

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ ELEKTRTYCZNA INSTALACJA OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO I ZASILANIA GWARANTOWANEGO KOMPUTERÓW DLA BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO UG SANTOK

CZĘŚĆ ELEKTRTYCZNA INSTALACJA OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO I ZASILANIA GWARANTOWANEGO KOMPUTERÓW DLA BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO UG SANTOK CZĘŚĆ ELEKTRTYCZNA INSTALACJA OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO I ZASILANIA GWARANTOWANEGO KOMPUTERÓW DLA BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO UG SANTOK I. WSTĘP 1. Przedmiot opracowania. Przedmiotem opracowania jest projekt

Bardziej szczegółowo

PROJEKT TECHNICZNY ROZBUDOWY SYSTEMU TRANSMISJI I PUNKTÓW KAMEROW PK5-6, 8-8, 9-1 - 9-8, SYSTEMU MONITORINGU WIZYJNEGO MIASTA RADOMIA

PROJEKT TECHNICZNY ROZBUDOWY SYSTEMU TRANSMISJI I PUNKTÓW KAMEROW PK5-6, 8-8, 9-1 - 9-8, SYSTEMU MONITORINGU WIZYJNEGO MIASTA RADOMIA PROJEKT TECHNICZNY ROZBUDOWY SYSTEMU TRANSMISJI I PUNKTÓW KAMEROW PK5-6, 8-8, 9-1 - 9-8, SYSTEMU MONITORINGU WIZYJNEGO MIASTA RADOMIA Wykonawca SYMETRA Wojciech Wielogórski, ul. Kilińskiego 16, 28-100

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.

SPIS TREŚCI Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. Program Testów SPIS TREŚCI 1 Wprowadzenie... 3 2 Zasady prowadzenia testów (Regulamin)... 3 3 Wykaz testowanych elementów... 4 4 Środowisko testowe... 4 4.1 Środowisko testowe nr 1.... Błąd! Nie zdefiniowano

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Wymagana funkcjonalność systemu monitorowania środowiska w serwerowniach:

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Wymagana funkcjonalność systemu monitorowania środowiska w serwerowniach: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Wymagana funkcjonalność systemu monitorowania środowiska w serwerowniach: PARAMETRY ŚRODOWISKOWE PODLEGAJĄCE KONTROLI 1. sygnalizacja przekroczenia wartości progowej

Bardziej szczegółowo

PLAN KONSPEKT. do przeprowadzenia zajęć z przedmiotu. Wprowadzenie do projektowania sieci LAN

PLAN KONSPEKT. do przeprowadzenia zajęć z przedmiotu. Wprowadzenie do projektowania sieci LAN PLAN KONSPEKT do przeprowadzenia zajęć z przedmiotu Wprowadzenie do projektowania sieci LAN TEMAT: Wprowadzenie do projektowania sieci LAN CEL: Zapoznanie uczniów z podstawami zasadami projektowania sieci

Bardziej szczegółowo

1. Podstawa, zakres opracowania

1. Podstawa, zakres opracowania Spis treści 1.Podstawa, zakres opracowania...3 1.1.Podstawa opracowania...3 1.2.Zakres opracowania...3 2.Opis techniczny...4 2.1.Stan istniejący...4 2.2.Punkty kamerowe...4 2.3.Transmisja sygnału...4 2.4.Zasilanie

Bardziej szczegółowo

AE/ZP-27-16/14 Wymagane i oferowane paramtery techniczne WEWNĘTRZNA SIEĆ WIFI. Załącznik nr Z6

AE/ZP-27-16/14 Wymagane i oferowane paramtery techniczne WEWNĘTRZNA SIEĆ WIFI. Załącznik nr Z6 AE/ZP-27-16/14 Wymagane i oferowane paramtery techniczne WEWNĘTRZNA SIEĆ WIFI Załącznik nr Z6 Lp. Wymagane parametry przedmiotu zamówienia Oferowane paramtery przedmiotu zamówienia podać zakres/wartość,

Bardziej szczegółowo

Ireneusz Gąsiewski. Zastosowanie Access Pointa w szkole.

Ireneusz Gąsiewski. Zastosowanie Access Pointa w szkole. Ireneusz Gąsiewski Zastosowanie Access Pointa w szkole. Spis treści: 1. Wstęp;...str.3 2. Sieć internetowa; str.3 3. Access Point;..str.4 4. Budowa szkolnej sieci;.. str.6 5. Zakończenie;.str.9 6. Bibliografia;..str.10

Bardziej szczegółowo

Opracowanie. Projekt Sieci Bezprzewodowych w jednostkach edukacyjnych

Opracowanie. Projekt Sieci Bezprzewodowych w jednostkach edukacyjnych Opracowanie Informatyzacji placówek oświatowych dla projektu Miasto wiedzy. Podniesienie jakości edukacji oraz poszerzenie oferty kształcenia i doskonalenia poprzez realizację zintegrowanego planu reformującego

Bardziej szczegółowo

PRZEBUDOWA ŚCIAN WEWNĘTRZNYCH I ZEWNĘTRZNYCH WRAZ Z WYMIANĄ STOLARKI OKIENNEJ ORAZ INSTALACJI WEWNĘTRZNYCH BIBLIOTEKI I CZYTELNI WBIA ZUT SZCZECIN

PRZEBUDOWA ŚCIAN WEWNĘTRZNYCH I ZEWNĘTRZNYCH WRAZ Z WYMIANĄ STOLARKI OKIENNEJ ORAZ INSTALACJI WEWNĘTRZNYCH BIBLIOTEKI I CZYTELNI WBIA ZUT SZCZECIN NAZWA INWESTYCJI: PRZEBUDOWA ŚCIAN WEWNĘTRZNYCH I ZEWNĘTRZNYCH WRAZ Z WYMIANĄ STOLARKI OKIENNEJ ORAZ INSTALACJI WEWNĘTRZNYCH BIBLIOTEKI I CZYTELNI WBIA ZUT SZCZECIN NR PROJEKTU: Projekt nr: 134 TEMAT OPRACOWANIA:

Bardziej szczegółowo

Planowanie sieci komputerowej. mgr inż. Krzysztof Szałajko

Planowanie sieci komputerowej. mgr inż. Krzysztof Szałajko Planowanie sieci komputerowej mgr inż. Krzysztof Szałajko Co weźmiemy po uwagę? Wersja 1.0 2 / 31 Koszt Urządzenie centralne. Koncentrator? Switch? Jedno urządzenie centralne + bardzo długie połączenia

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE WYKONANIA SIECI INFORMATYCZNEJ DOSTĘPOWEJ I ZWIĄZANEJ INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ W PLACÓWKACH FILIALNYCH W-MBP W OLSZTYNIE I W-MBP W ELBLĄGU

WYTYCZNE WYKONANIA SIECI INFORMATYCZNEJ DOSTĘPOWEJ I ZWIĄZANEJ INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ W PLACÓWKACH FILIALNYCH W-MBP W OLSZTYNIE I W-MBP W ELBLĄGU WYTYCZNE WYKONANIA SIECI INFORMATYCZNEJ DOSTĘPOWEJ I ZWIĄZANEJ INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ W PLACÓWKACH FILIALNYCH W-MBP W OLSZTYNIE I W-MBP W ELBLĄGU I. Opracowanie dotyczy wykonania sieci informatycznej

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowy ruter kieszonkowy/punkt dostępowy DWL-G730AP. Dysk CD z Podręcznikiem użytkownika. Kabel ethernetowy kat. 5 UTP

Bezprzewodowy ruter kieszonkowy/punkt dostępowy DWL-G730AP. Dysk CD z Podręcznikiem użytkownika. Kabel ethernetowy kat. 5 UTP Urządzenie można skonfigurować za pomocą każdej nowoczesnej przeglądarki internetowej, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 6.2.3. DWL-G730AP Bezprzewodowy ruter kieszonkowy/punkt dostępowy D-Link

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. 42-506 Będzin ul. Kijowska 16. MARIUSZ ZEMŁA Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Budowlane

PRZEDMIAR ROBÓT. 42-506 Będzin ul. Kijowska 16. MARIUSZ ZEMŁA Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Budowlane MARIUSZ ZEMŁA Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Budowlane "R E N M A R" 42-506 Będzin ul. Kijowska 16 PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. przebudowy pomieszczeń w budynku biurowym Prokuratury przy ul. Krasińskiego 65 w Warszawie

PROJEKT BUDOWLANY. przebudowy pomieszczeń w budynku biurowym Prokuratury przy ul. Krasińskiego 65 w Warszawie PROJEKT BUDOWLANY przebudowy pomieszczeń w budynku biurowym Prokuratury przy ul. Krasińskiego 65 w Warszawie Inwestor : Prokuratura Okręgowa w Warszawie 00-791 Warszawa, ul. Chocimska 28 Adres inwestycji

Bardziej szczegółowo

EN okablowanie strukturalne budynków EN okablowanie poziome EN okablowanie pionowe EN okablowanie krosowe i stacyjne Pierwszą

EN okablowanie strukturalne budynków EN okablowanie poziome EN okablowanie pionowe EN okablowanie krosowe i stacyjne Pierwszą EN 50173 okablowanie strukturalne budynków EN 50167 okablowanie poziome EN 50168 okablowanie pionowe EN 50169 okablowanie krosowe i stacyjne Pierwszą normą dotyczącą okablowania strukturalnego była norma

Bardziej szczegółowo

Podstawy systemu okablowania strukturalnego

Podstawy systemu okablowania strukturalnego Podstawy systemu okablowania strukturalnego Sposób okablowania budynków wymaga podjęcia odpowiednich, rzetelnych decyzji w zakresie telekomunikacji w przedsiębiorstwach. System okablowania jest podstawą

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2. Opis sieci teleinformatycznej

Załącznik nr 2. Opis sieci teleinformatycznej Załącznik nr 2 Opis sieci teleinformatycznej 1. Założenia techniczne Sieć teleinformatyczna Stadionu Narodowego ma pełnić rolę wydajnego, zintegrowanego szkieletu komunikacyjnego dla wielu systemów projektowanych

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

INSTALACJE ELEKTRYCZNE INSTALACJE ELEKTRYCZNE ZADANIE III.2 Projektant Marian Damski upr. AN 8346/145/85 SPIS ZAWARTOŚCI 1. Spis zawartości; 2. Opis techniczny; 3. Obliczenia natężenia oświetlenia 4. Rysunki szt. 7 E/1/7/Z III.2

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika TL-PoE150S Adapter zasilający PoE

Podręcznik użytkownika TL-PoE150S Adapter zasilający PoE Podręcznik użytkownika TL-PoE150S Adapter zasilający PoE Rev: 1.0.0 7106500686 PRAWA AUTORSKIE I ZNAKI HANDLOWE Charakterystyka produktu może ulec zmianie bez powiadomienia. jest zarejestrowanym znakiem

Bardziej szczegółowo

WLAN bezpieczne sieci radiowe 01

WLAN bezpieczne sieci radiowe 01 WLAN bezpieczne sieci radiowe 01 ostatnim czasie ogromną popularność zdobywają sieci bezprzewodowe. Zapewniają dużą wygodę w dostępie użytkowników do zasobów W informatycznych. Jednak implementacja sieci

Bardziej szczegółowo

microplc Sposoby monitoringu instalacji technologicznych przy pomocy sterownika

microplc Sposoby monitoringu instalacji technologicznych przy pomocy sterownika Sposoby monitoringu instalacji technologicznych przy pomocy sterownika microplc 1 1.WSTĘP 3 2.Łączność za pośrednictwem internetu 4 3.Łączność za pośrednictwem bezprzewodowej sieci WI-FI 5 4.Łączność za

Bardziej szczegółowo

Projekt Budowlany Parku Wodnego Centrum Rekreacji, Sportu i Rehabilitacji w Słupsku zlokalizowany przy ul. Grunwaldzkiej

Projekt Budowlany Parku Wodnego Centrum Rekreacji, Sportu i Rehabilitacji w Słupsku zlokalizowany przy ul. Grunwaldzkiej Przedmiot opracowania Projekt Budowlany Parku Wodnego Centrum Rekreacji, Sportu i Rehabilitacji w Słupsku zlokalizowany przy ul. Grunwaldzkiej Nazwa zamówienia Park Wodny Centrum Rekreacji, Sportu i Rehabilitacji

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia 108/PNE/DOT/2013 Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia System dostępu bezprzewodowego WiFi wraz z tabletami stanowią zintegrowany system obsługi pacjenta w każdym pomieszczeniu bloku łóżkowego

Bardziej szczegółowo

Elementy pasywne i aktywne sieci komputerowej. Szafy dystrybucyjne

Elementy pasywne i aktywne sieci komputerowej. Szafy dystrybucyjne Elementy pasywne i aktywne sieci komputerowej Szafy dystrybucyjne Szafy dystrybucyjne stanowią strategiczny elementy okablowania strukturalnego. W stelażu szafy zainstalowane są urządzenia aktywne wraz

Bardziej szczegółowo

STANDARD OKABLOWANIA LOGICZNO- ELEKTRYCZNEGO POCZTY POLSKIEJ

STANDARD OKABLOWANIA LOGICZNO- ELEKTRYCZNEGO POCZTY POLSKIEJ STANDARD OKABLOWANIA LOGICZNO- ELEKTRYCZNEGO POCZTY POLSKIEJ Wersja dokumentu 1.0 Data 06.03.2014 Spis treści Przedmiot dokumentacji... 1.Standard okablowania logiczno-elektrycznego... 1.Ogólne wytyczne...

Bardziej szczegółowo

1.2 Przedmiot opracowania. Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu wykonawczego nagłośnienia Cmentarza Komunalnego w Mielcu

1.2 Przedmiot opracowania. Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu wykonawczego nagłośnienia Cmentarza Komunalnego w Mielcu 1.Założenia Techniczne. 1.1 Podstawa prawna opracowania. 1.Zlecenie inwestora na opracowanie projektu. 2. Inwentaryzacja w niezbędnym zakresie do wykonania projektu. 3. Uzgodnienia z inwestorem. 4. Obowiązujące

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika TL-PoE 10R Adapter Odbiorczy PoE

Podręcznik użytkownika TL-PoE 10R Adapter Odbiorczy PoE Podręcznik użytkownika TL-PoE 10R Adapter Odbiorczy PoE Rev: 1.0.0 7106500684 PRAWA AUTORSKIE I ZNAKI HANDLOWE Charakterystyka produktu może ulec zmianie bez powiadomienia. jest zarejestrowanym znakiem

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Sienkiewicze 24.02.2014 r. MARAND A. PÓŁKOŚNIK I WSPÓLNICY S.J. 16-070 CHOROSZCZ SIENKIEWICZE 3B

ZAPYTANIE OFERTOWE. Sienkiewicze 24.02.2014 r. MARAND A. PÓŁKOŚNIK I WSPÓLNICY S.J. 16-070 CHOROSZCZ SIENKIEWICZE 3B Sienkiewicze 24.02.2014 r. MARAND A. PÓŁKOŚNIK I WSPÓLNICY S.J. 16-070 CHOROSZCZ SIENKIEWICZE 3B ZAPYTANIE OFERTOWE Zwracam się z prośba o przedstawienie oferty na dostawę,montaż i uruchomienie instalacji

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ES-CTI2 Jednostka Sterująca 2.4GHz Wytyczne Instalacyjne

SYSTEM ES-CTI2 Jednostka Sterująca 2.4GHz Wytyczne Instalacyjne SYSTEM ES-CTI2 Jednostka Sterująca 2.4GHz Wytyczne Instalacyjne Spis treści 1. Wstęp... 3 2. Połączenia w systemie centralnego nadzoru ES-CTI2 2.4Ghz... 3 3. Oprzewodowanie... 4 4. Połączenie bezprzewodowe...

Bardziej szczegółowo

Z A P Y T A N I E O F E R T O W E

Z A P Y T A N I E O F E R T O W E Wrocław, 3 września 2012 r. FineMEDIA s.c. Wojciech Wrona, Grzegorz Kałuża ul. Zagrzebska 3 51-206 Wrocław NIP: 895-17-91-494 REGON: 932905107 Z A P Y T A N I E O F E R T O W E Nr 20_p08 1.Opis przedmiotu

Bardziej szczegółowo

System multimedialny Muzeum Górnośląski Park Etnograficzny.

System multimedialny Muzeum Górnośląski Park Etnograficzny. System multimedialny Muzeum Górnośląski Park Etnograficzny. Rozwój infrastruktury Muzeum celem uatrakcyjnienia oferty turystycznej o kulturalnej (Etap I).

Bardziej szczegółowo

Sieć LAN to dziś nieodzowny element infrastruktury informatycznej

Sieć LAN to dziś nieodzowny element infrastruktury informatycznej Projektowanie sieci firmowej od A do Z 01 Sieć LAN to dziś nieodzowny element infrastruktury informatycznej w każdej firmie, a coraz częściej także w domu. Jeśli zależy Ci, aby sieć w Twojej firmie funkcjonowała

Bardziej szczegółowo

ul. Bażyńskiego 1a 80-952 Gdańsk elektryczna mgr inż. Tomasz Kiedrowski nr upr. 5753/Gd/94 mgr inż. Antoni Poniecki nr upr. 954/GD/82 Gdańsk, maj 2011

ul. Bażyńskiego 1a 80-952 Gdańsk elektryczna mgr inż. Tomasz Kiedrowski nr upr. 5753/Gd/94 mgr inż. Antoni Poniecki nr upr. 954/GD/82 Gdańsk, maj 2011 Nazwa opracowania: Projekt Budowlano-Wykonawczy dostosowania budynku do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych. Hotel Asystencki nr 1, 80 306 Gdańsk Część elektryczna Inwestor: Uniwersytet Gdański

Bardziej szczegółowo

KODAK 8000 / C. Przygotowanie pomieszczenia do montażu

KODAK 8000 / C. Przygotowanie pomieszczenia do montażu KODAK 8000 / C Wersja Ethernet Przygotowanie pomieszczenia do montażu Szanowni Państwo, Niniejszy dokument przygotowaliśmy specjalnie po to, aby w maksymalnym stopniu pomóc Wam w przygotowaniu się do instalacji

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIKI: - Uprawnienia,

ZAŁĄCZNIKI: - Uprawnienia, SPIS TREŚCI 1. CZĘŚĆ RYSUNKOWA... 2 2. WSTĘP... 5 3. PODSTAWA OPRACOWANIA... 5 4. ZASILANIE OBIEKTU... 5 5. TABLICE BEZPIECZNIKOWE OBWODÓW ELEKTRYCZNYCH.... 6 6. INSTALACJE ELEKTRYCZNE I TELETECHNICZE...

Bardziej szczegółowo

1. W ramach zamówienia Wykonawca dostarczy, zainstaluje oraz skonfiguruje sprzęt i oprogramowanie wyszczególnione poniżej:

1. W ramach zamówienia Wykonawca dostarczy, zainstaluje oraz skonfiguruje sprzęt i oprogramowanie wyszczególnione poniżej: Załącznik nr. do SIWZ Z A K R E S I L O Ś C I O W Y P R Z E D M I O T U Z A M Ó W I E N I A - S P E C Y F I K A C J A I L O Ś C I O W A S P R Z Ę T U K O M P U T E R O W E G O I O P R O G R A M O W A N

Bardziej szczegółowo

Montaż 6 punktów dostępu do informacji miejskiej. al. Jana Pawła II 15. 26-670 Pionki. Projekt wykonawczy. UPR Nr 1786/99/U. Ul. Jana Sawy 10 lok 01

Montaż 6 punktów dostępu do informacji miejskiej. al. Jana Pawła II 15. 26-670 Pionki. Projekt wykonawczy. UPR Nr 1786/99/U. Ul. Jana Sawy 10 lok 01 NS Lublin Sp. z o.o. załącznik nr 3 do SIWZ Dotyczy: Montaż 6 punktów dostępu do informacji miejskiej Urząd Miasta Pionki Adres inwestora: al. Jana Pawła II 15 26-670 Pionki Rodzaj projektu: Branża: Projekt

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA ELEKTRYCZNA

INSTALACJA ELEKTRYCZNA PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY INWESTOR: Instytut Pamięci Narodowej Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu ul. Wołoska 7 02-675 WARSZAWA INSTALACJA ELEKTRYCZNA zasilana urządzeń instalacji

Bardziej szczegółowo

G M I N A T Ł U S Z C Z u l. W a r s z a w s k a 1 0 05-2 4 0 T ł u s z c z. Tłuszcz, dnia 19.03.2012r. ZP.271.56.15.2012 Tel./faks (29) 777 52 63

G M I N A T Ł U S Z C Z u l. W a r s z a w s k a 1 0 05-2 4 0 T ł u s z c z. Tłuszcz, dnia 19.03.2012r. ZP.271.56.15.2012 Tel./faks (29) 777 52 63 G M I N A T Ł U S Z C Z u l. W a r s z a w s k a 1 0 05-2 4 0 T ł u s z c z ZP.271.56.15.2012 Tel./faks (29) 777 52 63 Tłuszcz, dnia 19.03.2012r. Do Wykonawców pobierających SIWZ Dotyczy: Postępowania

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

INSTALACJE ELEKTRYCZNE INSTALACJE ELEKTRYCZNE * projektowanie * wykonawstwo * nadzór mgr inż. robert załęcki 58-304 Wałbrzych, ul. Ludowa 60 tel./fax. 074-846-90-25, e-mail: robert.zalecki@onet.pl PROJEKT WYKONAWCZY Budowa sieci

Bardziej szczegółowo

EPPL 1-1. KOMUNIKACJA - Interfejs komunikacyjny RS 232 - Sieciowa Karta Zarządzająca SNMP/HTTP

EPPL 1-1. KOMUNIKACJA - Interfejs komunikacyjny RS 232 - Sieciowa Karta Zarządzająca SNMP/HTTP EPPL 1-1 Najnowsza seria zaawansowanych technologicznie zasilaczy klasy On-Line (VFI), przeznaczonych do współpracy z urządzeniami zasilanymi z jednofazowej sieci energetycznej ~230V: serwery, sieci komputerowe

Bardziej szczegółowo

Projekt ma być wykonany w oparciu o najnowsze normy ISO tworzenia sieci i ma być z nimi zgodny.

Projekt ma być wykonany w oparciu o najnowsze normy ISO tworzenia sieci i ma być z nimi zgodny. Spis treści: 1. Ogólny opis. 2. Specyfikacja techniczna. 3. Projekt. 4. Wykaz urządzeń sieci. 5. Składanie Ofert 1. Ogólny opis. Przedmiotem zamówienia jest stworzenie sieci lokalnej komputerowej i telefonicznej

Bardziej szczegółowo

PROJEKT TECHNICZNY. PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA TEATRALNA im. Ludwika Solskiego ul. Straszewskiego 21/22, 31-109 Kraków PROJEKT WYKONAWCZY

PROJEKT TECHNICZNY. PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA TEATRALNA im. Ludwika Solskiego ul. Straszewskiego 21/22, 31-109 Kraków PROJEKT WYKONAWCZY PROJEKT TECHNICZNY MODERNIZACJA I ROZBUDOWA SIECI KOMPUTEROWEJ ZASILANIE SERWEROWNI INWESTOR : PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA TEATRALNA im. Ludwika Solskiego ul. Straszewskiego 21/22, 31-109 Kraków BRANŻA : ELEKTRYCZNA

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA NR 1 Odpowiedzi na pytania modyfikacja SIWZ

INFORMACJA NR 1 Odpowiedzi na pytania modyfikacja SIWZ Zielona Góra, 03.01.2013 r. RA-AI/MS/ 2 /2013 INFORMACJA NR 1 Odpowiedzi na pytania modyfikacja SIWZ Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

EPPL , 15-31, 20-31

EPPL , 15-31, 20-31 Najnowsza seria zaawansowanych technologicznie zasilaczy klasy On-Line (VFI), przeznaczonych do współpracy z urządzeniami zasilanymi z jednofazowej sieci energetycznej ~230V: serwery, sieci komputerowe

Bardziej szczegółowo

PLAN KONSPEKT. do przeprowadzenia zajęć z przedmiotu. Wprowadzenie do projektowania sieci LAN

PLAN KONSPEKT. do przeprowadzenia zajęć z przedmiotu. Wprowadzenie do projektowania sieci LAN PLAN KONSPEKT do przeprowadzenia zajęć z przedmiotu Wprowadzenie do projektowania sieci LAN TEMAT: Wprowadzenie do projektowania sieci LAN CEL: Zapoznanie uczniów z podstawami zasadami projektowania sieci

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI: 3. Uwagi końcowe. 5. Załączniki: Formularz 1K Załącznik nr 3. Projekt Wykonawczy

SPIS TREŚCI: 3. Uwagi końcowe. 5. Załączniki: Formularz 1K Załącznik nr 3. Projekt Wykonawczy SPIS TREŚCI: 1. Część ogólna 1.1 Inwestor i zleceniodawca. 1.2 Wykonawca. 1.3 Opracowujący projekt. 1.4 Przedmiot projektu. 1.5 Podstawa opracowania projektu. 1.6 Zakres rzeczowy opracowania. 2. Część

Bardziej szczegółowo

1. Rozkład oddziałów i budynków Plan szpitala prezentuje się następująco:

1. Rozkład oddziałów i budynków Plan szpitala prezentuje się następująco: 1. Rozkład oddziałów i budynków Plan szpitala prezentuje się następująco: I. Budynek, w którym znajduje się: ZOL - Parter Oddział Internistyczno Geriatryczny 1 piętro Administracja i RTG 2 piętro Piwnica

Bardziej szczegółowo

Zakres prac do wykonania Okablowanie strukturalne

Zakres prac do wykonania Okablowanie strukturalne Zakres prac do wykonania Okablowanie strukturalne W budynku projektowana struktura okablowania obejmować będzie podsystem okablowania poziomego. Okablowanie poziome należy wykonać na bazie skrętki czteroparowej

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA PROJEKTOWA Zakład Elektromechaniczny Adam Szewczyk ul. Wrocławska 3/7 59-800 Lubań tel 0607 278 303 PROJEKT WYKONAWCZY

PRACOWNIA PROJEKTOWA Zakład Elektromechaniczny Adam Szewczyk ul. Wrocławska 3/7 59-800 Lubań tel 0607 278 303 PROJEKT WYKONAWCZY PRACOWNIA PROJEKTOWA Zakład Elektromechaniczny Adam Szewczyk ul. Wrocławska 3/7 59-800 Lubań tel 0607 278 303 PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJE ELEKTRYCZNE PRZEBUDOWA SIECI STRUKTURALNEJ DO POTRZEB SYSTEMU

Bardziej szczegółowo

4.29 Gimnazjum nr 2/ L.O. (14)

4.29 Gimnazjum nr 2/ L.O. (14) Strona 74 4.29 Gimnazjum nr 2/ L.O. (14) 4.29.1 Ogólna idea rozwiązania Punkt dostępowy zostanie zainstalowany w miejscu wskazanym na rysunku dalej, w rogu szkoły wysuniętym najdalej w stronę szkoły na

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku Szkoły Podstawowej Nr 5 w Gliwicach, ul. Żwirki i Wigury 85-1 etap.

Dotyczy: Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku Szkoły Podstawowej Nr 5 w Gliwicach, ul. Żwirki i Wigury 85-1 etap. Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3 ul. Żwirki i Wigury 85, 44-122 Gliwice Oznaczenie sprawy: ZS-P3.26.II.2016 Gliwice, 25-04-2016 r. Dotyczy: Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku Szkoły Podstawowej

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI. MARIUSZ ZEMŁA Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Budowlane RENMAR 42-506 Będzin, ul. Kijowska 16

SPIS ZAWARTOŚCI. MARIUSZ ZEMŁA Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Budowlane RENMAR 42-506 Będzin, ul. Kijowska 16 SPIS ZAWARTOŚCI 1. Opis techniczny 2. Uprawnienia budowlane, zaświadczenie z IIB 3. Oświadczenie projektanta (na str. tytułowej) 4. Zestawienie materiałów 5. Część rysunkowa: E-1 Rzut pomieszczeń instalacja

Bardziej szczegółowo

Dlaczego Meru Networks architektura jednokanałowa Architektura jednokanałowa:

Dlaczego Meru Networks architektura jednokanałowa Architektura jednokanałowa: Dlaczego architektura jednokanałowa Architektura jednokanałowa: Brak konieczności planowania kanałów i poziomów mocy na poszczególnych AP Zarządzanie interferencjami wewnątrzkanałowymi, brak zakłóceń od

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ Przedmiotem Zamówienia, jest dostawa, instalacja infrastruktury IT: serwerów, macierzy, urządzeń sieciowych oraz pozostałego sprzętu IT, wraz z oprogramowaniem

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA PROJEKTOWA

PRACOWNIA PROJEKTOWA PPHU ELEKTROMAZ PRACOWNIA PROJEKTOWA 91-035 Łódź ul. Lutomierska 131 tel. 0-42-659-66-33; fax 0-42-612-12-78 NIP 726-000-80-77 elektromaz@wp.pl PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY PRZYŁĄCZA KABLOWEGO 0,4 kv DO

Bardziej szczegółowo

Odpowiedź: 5) Pytanie: Odpowiedź: 6) Pytanie: Odpowiedź:

Odpowiedź: 5) Pytanie: Odpowiedź: 6) Pytanie: Odpowiedź: W związku ze złożonym przez firmy zapytaniami dotyczącymi wyjaśnienia treści dokumentacji przetargowej dot. w/w przetargu, Referat Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Legionowo przedstawia poniżej treść

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania:

Zawartość opracowania: Zawartość opracowania: I. WSTĘP...3 II. OPIS TECHNICZNY...4 III. OBLICZENIA TECHNICZNE...6 IV. WYKAZ MATERIAŁÓW...7 V. WYKAZ RYSUNKÓW...8 Rys 1. Rys 2. Rys 3. Rys 4. Schemat instalacji sygnalizacji pożaru.

Bardziej szczegółowo

Remont i modernizacja budynków Zespołu Szkół Spożywczych w Rzeszowie budynek D. ᖧ剗Ć ᖧ剗 ᖧ剗ᖧ剗ᖧ剗ᖧ剗 ᖧ剗ᖧ剗 ᖧ剗ᖧ剗ᖧ剗ᖧ剗 ᖧ剗ᖧ剗 ᖧ剗 ᖧ剗 1. Podstawa opracowania. 2. Zakres opracowania 3. Charakterystyka elektroenergetyczna

Bardziej szczegółowo

Wykład II. Administrowanie szkolną siecią komputerową. dr Artur Bartoszewski www.bartoszewski.pr.radom.pl

Wykład II. Administrowanie szkolną siecią komputerową. dr Artur Bartoszewski www.bartoszewski.pr.radom.pl Administrowanie szkolną siecią komputerową dr Artur Bartoszewski www.bartoszewski.pr.radom.pl Wykład II 1 Tematyka wykładu: Media transmisyjne Jak zbudować siec Ethernet Urządzenia aktywne i pasywne w

Bardziej szczegółowo

CASE STUDY. w tworzeniu sieci komputerowej. w Firmie Dart-Pol.

CASE STUDY. w tworzeniu sieci komputerowej. w Firmie Dart-Pol. CASE STUDY Wykorzystanie produktów Firmy Linksys w tworzeniu sieci komputerowej www.porwit.com.pl www.voip-system.pl w Firmie Dart-Pol. Firma Dart-Pol planuje przeniesienie do nowej siedziby, w której

Bardziej szczegółowo

1 2004 BRINET Sp. z o. o.

1 2004 BRINET Sp. z o. o. W niektórych routerach Vigor (np. serie 2900/2900V) interfejs WAN występuje w postaci portu Ethernet ze standardowym gniazdem RJ-45. Router 2900 potrafi obsługiwać ruch o natężeniu kilkudziesięciu Mbit/s,

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlany DOBUDOWY WINDY ZEWNĘTRZNEJ DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W BUDYNKU COLLEGIUM MEDICUM W KALISZU PRZY UL.

Projekt budowlany DOBUDOWY WINDY ZEWNĘTRZNEJ DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W BUDYNKU COLLEGIUM MEDICUM W KALISZU PRZY UL. Projekt budowlany DOBUDOWY WINDY ZEWNĘTRZNEJ DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W BUDYNKU COLLEGIUM MEDICUM W KALISZU PRZY UL. KASZUBSKIEJ 13 CZĘŚĆ : ELEKTRYCZNA Projektant: mgr inż. Bogdan Szkudlarek Upr. bud.

Bardziej szczegółowo

1. Ogólna charakterystyka projektu

1. Ogólna charakterystyka projektu 1. Ogólna charakterystyka projektu 1.1. Założenia projektowe Celem niniejszej pracy jest wykonanie okablowania strukturalnego i zaprojektowanie sieci wirtualnej dla potrzeb pewnej firmy, mieszczącej się

Bardziej szczegółowo

Projekt wykonawczy. Rozbudowa sieci światłowodowej w budynku. Urząd Miasta Szczecin. pl. Armii Krajowej 1, Szczecin. Budynek Urzędu Miasta Szczecin

Projekt wykonawczy. Rozbudowa sieci światłowodowej w budynku. Urząd Miasta Szczecin. pl. Armii Krajowej 1, Szczecin. Budynek Urzędu Miasta Szczecin Projekt wykonawczy Rozbudowa sieci światłowodowej w budynku Urzędu Miasta Szczecin Nr projektu: 05-2008 Inwestor: Obiekt: Adres: Branża: Projektował: Certyfikat: Urząd Miasta Szczecin pl. Armii Krajowej

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA PB Oświetlenia przebudowanego odcinka ulicy Cmentarnej w Kostrzynie n/odrą - zawartość opracowania I. Opis techniczny : 1. Część ogólna. 2. Opis robót. II Rysunki : Schemat oświetlenia

Bardziej szczegółowo

Instalacja teleinformatyczna. Spis zawartości

Instalacja teleinformatyczna. Spis zawartości Spis zawartości 1. Informacje ogólne...3 1.1. Temat projektu...3 1.2. Zakres projektu...3 1.3. Podstawa opracowania projektu...3 2. Instalacja komputerowa...3 3. Instalacja telefoniczna...4 4. Instalacja

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY MONITORING TERENU

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY MONITORING TERENU ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 11, PRZEDSZKOLU MIEJSKIM NR 3 ORAZ DZ. NR 3087/61 PUŁAWY, UL. LEGIONU PUŁAWSKIEGO i UL. ARMII LUDOWEJ działki o nr ewidencyjnych 3083, 3087/32, 3087/35,

Bardziej szczegółowo

ul. Bażyńskiego 1a 80-952 Gdańsk elektryczna mgr inż. Tomasz Kiedrowski nr upr. 5753/Gd/94 mgr inż. Antoni Poniecki nr upr. 954/GD/82 Gdańsk, maj 2011

ul. Bażyńskiego 1a 80-952 Gdańsk elektryczna mgr inż. Tomasz Kiedrowski nr upr. 5753/Gd/94 mgr inż. Antoni Poniecki nr upr. 954/GD/82 Gdańsk, maj 2011 Nazwa opracowania: Projekt Budowlano-Wykonawczy dostosowania budynku do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych. Hotel Asystencki nr 2, Gdańsk Część elektryczna Inwestor: Uniwersytet Gdański ul. Bażyńskiego

Bardziej szczegółowo

Nazwa Opis Ilość. System audio i video. Okablowanie logiczne Kabel FTP FRNC/LSOH kat. 6/7 3660

Nazwa Opis Ilość. System audio i video. Okablowanie logiczne Kabel FTP FRNC/LSOH kat. 6/7 3660 Nazwa Opis Ilość System audio i video Okablowanie logiczne Kabel FTP FRNC/LSOH kat. 6/7 660 Okablowanie logiczne Panel 4 nie wyposażony FTP Okablowanie logiczne Moduł kat 6 FTP 96 Okablowanie logiczne

Bardziej szczegółowo

CIOR 6/117/09. Właściwość Parametry wymagane Model, typ oraz parametry sprzętu oferowanego przez Wykonawcę 1 2 3 Nazwa producenta, model wyceniony

CIOR 6/117/09. Właściwość Parametry wymagane Model, typ oraz parametry sprzętu oferowanego przez Wykonawcę 1 2 3 Nazwa producenta, model wyceniony Wymagania techniczne - Część 3 AP - Access Point Standard 802.11b/g/n Częstotliwość 2,4-2,483 GHz ilość portów LAN 10/100 4 Ilość anten 3 Konfiguracja przez WWW tak Obsługa VPN tak Szyfrowanie WEP, WPA,

Bardziej szczegółowo

Zadanie 1. Dostawa kontrolera sieci bezprzewodowej obsługujący nie mniej niż 500 access-pointów z

Zadanie 1. Dostawa kontrolera sieci bezprzewodowej obsługujący nie mniej niż 500 access-pointów z Zamówienie realizowane w ramach projektu "Budowa i wyposażenie Interdyscyplinarnego Centrum Badań Naukowych KUL" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej na podstawie umowy o dofinansowanie z dnia

Bardziej szczegółowo

Zakup sprzętu IT 1 komplet

Zakup sprzętu IT 1 komplet Informacje o Zamawiającym: Centrum Wspierania Innowacji Novotec Sp.z o.o. Pawłówek 35 62-800 Kalisz NIP 968 093 3987 Kalisz, 25.09.2015r. Z związku z realizacją projektu pt.: Podniesienie konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

ZU/SIWZ-9/AP/ZNB-227/56/MK/2015 Gdynia, dnia 09.04.2015 r.

ZU/SIWZ-9/AP/ZNB-227/56/MK/2015 Gdynia, dnia 09.04.2015 r. ZU/SIWZ-9/AP/ZNB-227/56/MK/2015 Gdynia, dnia 09.04.2015 r. Do wiadomości Wykonawców dotyczy: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego prowadzonego na podstawie Regulaminu udzielania zamówień na

Bardziej szczegółowo

BUDYNEK T O AL E T Y W Ś W I E C I U

BUDYNEK T O AL E T Y W Ś W I E C I U P R O J E K T W Y K O N W C Z Y I N S T A L A C J I E L E K T R Y C Z N Y C H BUDYNEK T O AL E T Y W Ś W I E C I U I. OPIS TECHNICZNY. 1 PRZEDMIOT PROJEKTU 2 ZAKRES PROJEKTU Spis treści 3 PROJEKTOWANE

Bardziej szczegółowo

Cena oferty została obliczona zgodnie z poniższymi cenami jednostkowymi*:

Cena oferty została obliczona zgodnie z poniższymi cenami jednostkowymi*: Załącznik nr do Formularza ofertowego Cena oferty została obliczona zgodnie z poniższymi cenami jednostkowymi*: *Niniejszy wykaz cen nie ma charakteru wiążącego dla Zamawiającego Wykonawca winien wziąć

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. OBIEKT : Budynek Zakładu Usług Komunalnych i Archiwum Urzędu Gminy Sieroszewice ul. Ostrowska dz. 316/2.

PROJEKT BUDOWLANY. OBIEKT : Budynek Zakładu Usług Komunalnych i Archiwum Urzędu Gminy Sieroszewice ul. Ostrowska dz. 316/2. Usługi Elektroenergetyczne mgr inż.ryszard Walczak 63-400 Ostrów Wlkp. ul. Wolności 40/3 NIP 622-131-96-31 projektowanie : tel: 062/737-82-43 do 15-tej 062/735-31-22 po 15-tej kom : 0608-054-677 - sieci

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU nr 01/8.4/2014

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU nr 01/8.4/2014 Warszawa, 26.05. 2014 SKYNET Spółka Jawna Krzysztof Skorupski Filip Bacciarelli Ul. Człuchowska 66 01-360 Warszawa OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU nr 01/8.4/2014 Działając zgodnie z 11 umowy o dofinansowanie numer

Bardziej szczegółowo

Numer projektu PR/E-2071 Egzemplarz /6 Numer umowy 34/2011 z dnia, 12.07.2011 r.

Numer projektu PR/E-2071 Egzemplarz /6 Numer umowy 34/2011 z dnia, 12.07.2011 r. PROJEKTOWANIE I REALIZACJA INWESTYCJI PRZEMYSŁOWYCH AUTOMATYKA MIKROPORCESOROWA ul. Braniborska 58-68, 53-680 WROCŁAW tel. fax. 071 3550022, 3593074 e-mail : predomex@predomex.pl www.predomex.pl Numer

Bardziej szczegółowo

- 1 - Spis zawartości

- 1 - Spis zawartości - 1 - Spis zawartości 1. Strona tytułowa 2. Spis zawartości 3. Opis techniczny 4. Obliczenia techniczne 5. Rysunki: - schemat zasilania instalacji zasilającej urządzenia komputerowe - rys. nr 1/8 - schemat

Bardziej szczegółowo