Stworzenie infrastruktury sieci bezprzewodowej pokrywającej zasięgiem nowy budynek WNEiZ US

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Stworzenie infrastruktury sieci bezprzewodowej pokrywającej zasięgiem nowy budynek WNEiZ US"

Transkrypt

1 UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH I ZARZĄDZANIA ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘWZIĘCIAMI INFORMATYCZNYMI Stworzenie infrastruktury sieci bezprzewodowej pokrywającej zasięgiem nowy budynek WNEiZ US Prowadzący: prof. dr hab. Z. Szyjewski dr T. Łukaszewski Kierownik projektu: Sławomir Bartosiewicz Członkowie zespołu: Dominik Andrzejczak Marcin Otorowski Adam Tulejko Informatyka i Ekonometria, grupa 543

2 Spis treści 1. Opis projektu Organizacja zespołu Podstawowe informacje Zarządzanie ryzykiem Zarządzanie jakością Zarządzanie zmianami Zarządzanie finansami Podwykonawcy Komunikacja wewnątrz projektu Załącznik 1: Wykres Gantta Załącznik 2: Diagram sieciowy Załącznik 3: Arkusz zasobów Załącznik 4: Obciążenie zasobów zadaniami Załącznik 5: Obciążenie zadań zasobami Załącznik 6: Rachunek przepływów pieniężnych

3 1. Opis projektu Celem projektu jest stworzenie infrastruktury dla sieci bezprzewodowego dostępu do Internetu w wymienionych w zakresie projektu częściach nowego budynku Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego. W związku z coraz większą popularnością urządzeń mobilnych wykorzystujących do połączenia z Internetem technologię Wireless Fidelity (WiFi), władze Wydziału zadecydowały, iż niezbędnym krokiem w rozwoju tej jednostki, który ułatwi dostęp do znajdujących się w Internecie informacji zarówno studentom, jak i pracownikom państwowej uczelni jest utworzenie bezprzewodowej sieci. Stworzenie ogólnowydziałowej sieci daje też perspektywę dalszego rozwijania oferty edukacyjnej Wydziału oraz grunt pod informatyzację procesu nauczania między innymi poprzez ujednolicony sposób udostępniania materiałów dydaktycznych czy łatwiejszy dostęp do baz danych spoza sieci komputerowej US. W wykonanie projektu w głównej mierze zaangażowane są osoby z grupy projektowej studenci kierunku Informatyka i Ekonometria, których kwalifikacje i zainteresowania pozwalają na wykonanie czynności niezbędnych do stworzenia od podstaw tak skomplikowanej infrastruktury. Jednak niektóre zadania wymagają specjalistycznej wiedzy z bardzo wąskiego zakresu, dlatego też oddelegowane zostaną do odpowiednio wykwalifikowanych podwykonawców, którzy zajmą się ich realizacją. Część z nich zostanie wybrana w trakcie realizacji projektu, natomiast zaangażowanie innych wynika z podpisanych już wcześniej umów na świadczenie pewnych usług. Projekt ten składa się z dwóch faz. Pierwsza polega na dokładnym doprecyzowaniu zakresu projektu przez zastosowanie benchmarkingu oraz badania ankietowego, a także na zaprojektowaniu sieci bezprzewodowej. Druga faza polega na stworzeniu infrastruktury sieciowej, przetestowaniu jej w celu zapewnienia odpowiedniej jakości oraz akcji informacyjnej wśród studentów i pracowników Wydziału. Przedsięwzięcie można będzie uznać za zrealizowane, gdy stworzona infrastruktura będzie zapewniała bezawaryjny dostęp studentów oraz pracowników do sieci Internet w założonym w projekcie zakresie. 2

4 2. Organizacja zespołu Tworzenie odpowiedniej struktury zespołu jest nie lada wyzwaniem z racji, iż przepływ informacji w projekcie powinien być kluczowym elementem. Obrana została forma zespołu sieciowego, w którym członkowie charakteryzują się porównywalnym udziałem przy podejmowaniu decyzji. Ogromną zaletą takiego podziału zespołu jest fakt, iż wszyscy członkowie mają wgląd podczas postępujących prac nad projektem. W takim podejściu rola lidera jest ograniczona jedynie do koordynacji prac, zajmowania się funkcjami administracyjnymi oraz reprezentowaniem grupy projektowej. W skład zespołu projektowego wchodzą osoby zamieszczone w Tabela 2.1, która podzielona jest na pozycję jaką zajmują osoby w grupie. Tabela 2.1 Skład grupy projektowej Kierownik zespołu Sławomir Bartosiewicz Członkowie zespołu Andrzejczak Dominik, Otorowski Marcin, Tulejko Adam Przy tworzeniu projektu, odpowiedzialność osób będzie się rozkładała zgodnie z poniższą rozpiską, natomiast konkretny podział zadań przy tworzeniu projektu przedstawiony został dokładniej w Tabela 2.2 Odpowiedzialność kierownika: Odpowiedzialność członków zespołu: Stworzeniu zarysu zadań do zrealizowania w projekcie, Stworzeniu zarysu zadań do zrealizowania w projekcie, 3

5 Podział zadań pomiędzy członkami grupy, oparty na ich osobistych preferencjach oraz predyspozycjach, Dopasowanie zadań w warunkach zmian w planie, Organizowanie i wyznaczanie spotkań zespołu, Zapewnienie niezbędnej komunikacji i przejrzystości w realizowaniu zadań, Kontrola terminowej realizacji zadań oraz określenie ich jakości wykonywania zarówno w trakcie jak i po zakończeniu. Realizacja zadań zgodnie ze stworzonym harmonogramem, Dokładna realizacja zaplanowanych zadań, Zgłaszanie propozycji zebrania nadzwyczajnego w razie zaistnienia w trakcie projektu wątpliwości, Zgłaszanie propozycji zmian przy realizacji zadań projektu. Tabela 2.2 Podział zadań przy budowie projektu pomiędzy członkami zespołu Imię i Nazwisko Sławomir Bartosiewicz Dominik Andrzejczak Marcin Otorowski Adam Tulejko Zadania przy projektowaniu Parametry projektu, Cel projektu, Organizacja zespołu, Komunikacja, Określenie terminów zebrań zespołu, Zarządzanie ryzykiem, WBS, Harmonogram Zarządzanie jakością, Zarządzanie zmianami, Organizowanie zebrań zespołu, Harmonogram, Zasoby, WBS, Harmonogram Zarządzanie kosztami, Zarządzanie finansami, Zarządzanie ryzykiem, Dokumentacja, WBS, Harmonogram Zarządzanie kosztami, Zarządzanie finansami, Wykonywanie raportów z zebrań zespołu, Podwykonawcy, Zasoby, 4

6 WBS, Harmonogram Kalendarz przedstawia dni, w których zespół ma możliwość realizowania zadań związanych z projektem zaznaczone na biało. Dodatkowo przedstawiony został tygodniowy grafik godzin pracy, jakie mogą zostać poświecone na pracę nad zadaniami, uwzględniając przerwę, która jest niezbędna przy pracy z komputerami w takiej ilości godzin. Należy jednak zauważyć, iż jest to czas, który członkowie zespołu są w stanie poświęcić na pracę, natomiast godziny pracy podwykonawców cechują się różnym rozkładem godzin pracy, niezależnym od naszego zespołu, w stosunku do których musi być dostosowana praca. Lipiec 2010 Sierpień 2010 P W Ś C P S N P W Ś C P S N Wrzesień 2010 Październik 2010 P W Ś C P S N P W Ś C P S N Godziny pracy PON 09:00 13:00 14:00 18:00 WTO 09:00 13:00 14:00 18:00 ŚRO 09:00 13:00 14:00 18:00 CZW 09:00 13:00 14:00 18:00 PIĄ 09:00 13:00 14:00 18:00 SOB 09:00 13:00 14:00 18:00 NIE Wolne Listopad 2010 Grudzień 2010 P W Ś C P S N P W Ś C P S N

7 3. Podstawowe informacje 6

8 Nazwa projektu Stworzenie infrastruktury sieci bezprzewodowej pokrywającej zasięgiem nowy budynek Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego Data rozpoczęcia oraz szacowany czas trwania projektu r. 113,5 dnia Szacowany koszt , 07 zł 3.1 Zakres projektu Projekt zakłada stworzenie infrastruktury sieci bezprzewodowej pokrywającej swoim zasięgiem nowy budynek Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego mieszczący się przy ulicy Mickiewicza 64 w Szczecinie. Budynek ten składa się z dwóch części: starszego budynku składającego się z piwnicy, parteru, dwóch pięter oraz poddasza, a także z nowego budynku składającego się z piwnicy, parteru oraz czterech kondygnacji. Pomiędzy obydwoma częściami znajduje się jednopiętrowy łącznik. W każdym z budynków znajduje się aula. Wymienione elementy nowego budynku oraz łącznik mają być pokryte zasięgiem tworzonej sieci. Pomiędzy łącznikiem a aulą w nowym budynku znajduje się kawiarnia Cafe Club, która na prośbę właściciela zostanie wyłączona z zasięgu sieci. Niektóre z parametrów projektu zostaną określone w trakcie realizacji, na podstawie wyników ankiety przeprowadzonej wśród studentów oraz pracowników Wydziału. Parametry te to między innymi: sposób autoryzacji użytkowników zależy on od przeciętnej konfiguracji komputerów studentów oraz pracowników Wydziału, dostępne porty określone po zapoznaniu się z potrzebami przyszłych użytkowników oraz charakterem użytkowania przez nich Internetu; zakres portów będzie skorygowany na podstawie wiedzy z zakresu bezpieczeństwa sieci, adresy stron, do których dostęp będzie zablokowany. 7

9 Także w trakcie realizacji projektu określona zostanie szacowana liczba użytkowników, którą musi obsłużyć sieć, a co za tym idzie, konfiguracja serwera obsługującego całą infrastrukturę. Liczba Access Pointów oraz wybór modeli zostanie dokonany w trakcie projektowania sieci w taki sposób, aby wybór ten był jak najkorzystniejszy cenowo, a jednocześnie wybrany sprzęt był jak najwyższej jakości. Dokonanie wyboru modeli w trakcie realizacji projektu ma swoje uzasadnienie ze względu na dużą dynamikę cen elementów infrastruktury sieciowej oraz ciągle zmieniającą się gamę dostępnych na rynku produktów. Aby móc oszacować koszt projektu, przyjęto pewne założenia odnośnie liczby elementów sieci, ich konfiguracji oraz metrażu kabli i korytek: 10 Access Pointów, 3 switch e, 3 szafy teleinformatyczne, 1 opakowanie kabla sieciowego, 50 m korytka, 1 opakowanie uchwytów do Access Pointów serwer w cenie ok zł w konfiguracji: o czterordzeniowy procesor lub dwa dwurdzeniowe, o 4 GB pamięci RAM o dwa dyski 500 GB połączone w sprzętową macierz RAID 1 wszelkie oprogramowanie serwera jest darmowe (typu open source) 3.2 Koszt projektu Budżet, jaki przeznaczony został na realizację projektu, nie jest zbytnio wygórowany, ale przy odpowiednim rozplanowaniu wykorzystania urządzeń, określeniu odpowiedniej ich ilości oraz jakości, kwota ta powinna wystarczyć na jego wykonanie. Dziekan Wydziału przyznał z uzyskanych pieniędzy z dotacji Unii Europejskiej i Uniwersytetu Szczecińskiego kwotę zł jako górną granicę, w której powinny zamknąć się wszelkie koszty niezbędne do uruchomienia bezprzewodowej sieci czyli wykonania projektu. Szacowany koszt realizacji wynosi 20294,07 zł, jednak szacunek oparty jest o orientacyjne założenia co do niektórych parametrów projektu, tak więc zmiana tego kosztu jest praktycznie 8

10 pewna. Koszty przedsięwzięcia w stosunku do szacunków mogą się zwiększyć maksymalnie o 9 705,93 zł. Przekroczenie kwoty zł jest postrzegane jako mało prawdopodobne, nie mniej jednak zaistnienie takiej sytuacji może oznaczać całkowite wstrzymanie realizacji projektu oraz duże trudności z jego wznowieniem. Ponad połowę kosztu projektu stanowi zakup elementów sieci oraz ich instalacja. Jest to obszar, w którym istnieje największe pole do optymalizacji kosztów, ale także miejsce, w którym koszty po doprecyzowaniu parametrów projektu mogą najbardziej wzrosnąć. Pozostałe etapy, takie jak benchmarking, zaprojektowanie sieci oraz akcja informacyjna z osobna nie stanowią obszarów dogodnych do optymalizacji kosztów, ale także nie niosą ze sobą zbyt wysokiego ryzyka przekroczenia budżetu. 3.3 Czas projektu Realizacja projektu ma swój początek 17 czerwca 2010 r. Zapoczątkowana jest ona poprzez dokonanie analiz i benchmarkingu, przy jednoczesnym rozprowadzeniu ankiet wśród studentów w trakcie sesji kiedy to frekwencja na uczelni jest największa. Ostateczny termin ukończenia projektu został przewidziany na 31 grudnia 2010 r., by sieć działała bezproblemowo z początkiem roku Jeśli jednak projekt zostanie zrealizowany zgodnie z harmonogramem, jego zakończenie powinno nastąpić pod koniec października Terminarz prac budowlano - montażowych został dopasowany do terminarza roku akademickiego w taki sposób, aby wiercenia, instalacja korytek oraz połączenie ze sobą elementów sieci zakończyło się na kilka dni przed rozpoczęciem zajęć i dzięki temu nie stwarzało jakiegokolwiek zagrożenia dla zdrowia studentów i pracowników Wydziału. Sumaryczny, dopuszczalny czas przeznaczony na realizację projektu to 196 dni, natomiast czas wynikający ze ścieżki krytycznej to 113,5 dnia. Tak więc możliwe opóźnienie wynosi 83 dni, co stanowi 73% czasu obliczonego na podstawie ścieżki krytycznej. Pomimo tego należy dołożyć wszelkich starań, aby zadania związane z instalacją sieci zostały wykonane w okresie lipiec wrzesień, ponieważ od października wzrasta ryzyko niemożności przeprowadzenia prac. 9

11 4. Zarządzanie ryzykiem Projekt instalacji urządzeń do obsługi infrastruktury bezprzewodowej, umożliwiającej dostęp do Internetu na terenie Wydziału jest obarczony znacznym ryzykiem, głównie natury techniczno - organizacyjnej. W trakcie realizacji projektu, konieczna jest identyfikacja obszarów obarczonych ryzykiem oraz stałe monitorowanie i doraźne zapobieganie. Podstawowe rodzaje ryzyka towarzyszące realizacji projektu przedstawiono w poniższym zestawieniu: 4.1 Niezgodność osiąganych parametrów jakości i siły sygnału Identyfikacja ryzyka Największym zagrożeniem, jakie może wystąpić w trakcie realizacji projektu, jest niezgodność osiąganych parametrów jakości i siły sygnału sieci w całym budynku. Pomimo dokonania wszelkich starań na etapie analizy, praktycznie niemożliwe jest przewidzenie wszystkich czynników, które mogą mieć wpływ na obniżenie siły sygnału, gdzie pod pojęciem czynników trudnych do analitycznego rozplanowania należałoby zaliczyć: grubość ścian, materiały użyte do ich konstrukcji, zjawiska falowe tłumienia, interferencji, anizotropowość odbiorników, obecność innych urządzeń nadawczych i nadajników oraz szereg czynników fizycznych. Wymienione czynniki mają negatywny wpływ na nominalne parametry urządzeń, a zatem przy weryfikacji istnieje zagrożenie, że przyjęte pewne nominalne wartości maksymalnej odległości od odbiornika są zawyżone i sygnał nie dociera do wszystkich miejsc. Ocena ryzyka Opóźnienia w odbiorze technicznym; konieczność wzmacniania sygnału dodatkowymi urządzeniami, pociągająca zwiększone koszty. Monitorowanie Bieżąca weryfikacja siły sygnału przed ostatecznym montażem urządzeń. Zapobieganie Na etapie analizy konieczne przyjęcie współczynników bezpieczeństwa i niższe zaufanie do parametrów nominalnych. 10

12 Waga zagrożenia: bardzo istotne Prawdopodobieństwo wystąpienia średnie 4.2 Zagrożenia wynikające ze stopnia zbiurokratyzowania procedur organizacyjno finansowych w uczelni Identyfikacja ryzyka Ze względu na znaczne zbiurokratyzowanie procedur określających reguły w przypadku przetargów i zleceń, spodziewane są możliwe problemy z akceptacją umów i uzyskaniu zezwoleń na rozdysponowanie środków pieniężnych Uniwersytetu. Procedury te muszą być (zgodnie z obowiązującymi praktykami) uregulowane przed sfinalizowaniem umów, co oznacza, że wszelkie przesunięcia i opóźnienia w akceptacji zlecenia spowodują opóźnienie wykonania zamówienia i wykonania większości prac projektowo budowlanych. Ocena Opóźnienia w pracach projektowych, budowlanych, możliwe opóźnienia terminu finalizacji projektu, wystąpienie okresu jałowego, w którym nie można rozpocząć kolejnych czynności w oczekiwaniu na akceptację i sformalizowanie procedur na gruncie prawnym, księgowym i finansowym. Monitorowanie Kontakt telefoniczny i osobisty z działem finansowym i osobami decyzyjnymi (Rektor, Dziekan). Zapobieganie Skorzystanie z doświadczeń osób odpowiedzialnych za inne, podobne, duże projekty, realizowane przy finansowaniu ze środków uniwersyteckich, stały kontakt z prawnikami US, księgowością, Kwestorem i osobami decyzyjnymi. Waga zagrożenia: Prawdopodobieństwo wystąpienia 11

13 średnie średnie 4.3 Niezgodność stanu faktycznego elektryki budynku z planami i schematami Identyfikacja ryzyka Na podstawie wywiadu środowiskowego stwierdzono, że istnieje możliwość istnienia modyfikacji sposobu połączeń elektrycznych względem oryginalnych planów i schematów. Niektóre z nich mogą opóźnić montaż instalacji elektronicznej i okablowania ze względu na nieplanowe konieczności modyfikacji węzłów lub prowadzenie kabli inaczej, niż to rozplanowano w fazie analizy. Ocena ryzyka Opóźnienia w montażu. Monitorowanie Bieżąca weryfikacja schematów ze stanem faktycznym. Zapobieganie Prowadzenie prac w konsultacji z administratorem/konserwatorem obiektu. Waga zagrożenia: niskie Prawdopodobieństwo wystąpienia niskie 4.4 Wystąpienie niezgodności zamówienia z odebranymi urządzeniami, opóźnienia w dostawie Identyfikacja ryzyka Stwierdzono istnienie zagrożenia niezgodności otrzymanego zamówienia ze stanem faktycznym pod względem ilościowym (zbyt mała lub zbyt duża ilość urządzeń), 12

14 jakościowym (model, sprzęt, parametry) lub czasowym (opóźnienia zależne od producenta, dystrybutora lub dostawcy). Ocena ryzyka Opóźnienie części prac, konieczność wydelegowania odpowiedzialnej osoby do nadzorowania procedury reklamacyjnej i monitorowania sprawy, (w niektórych przypadkach) konieczność odesłania niezamówionego sprzętu. Monitorowanie Weryfikacja zamówienia. Zapobieganie - Waga zagrożenia: średnie Prawdopodobieństwo wystąpienia niskie 4.5 Zniszczenie (pożar, zalanie, dewastacja) lub kradzieży zmagazynowanych urządzeń Identyfikacja ryzyka Istnieje ryzyko zniszczenia przez żywioł (zalanie, pożar) lub kradzieży i dewastacji odebranych urządzeń przed lub w trakcie montażu. Zagrożenie to jest istotne z tego względu, że ze względów ograniczeń finansowych, nie istnieje możliwość ubezpieczenia urządzeń przed ich montażem. Ocena ryzyka Opóźnienia w wykonywaniu prac montażowych i uruchomienia systemu, generowanie dodatkowych kosztów napraw lub zakupu nowych urządzeń. Monitorowanie Monitorowanie miejsc przechowywania i mocowania urządzeń. 13

15 Zapobieganie Skrócenie czasu pomiędzy odbiorem a montażem, nadzorowanie i monitoring pomieszczeń i magazynu, zabezpieczenie przed dostępem do magazynu osób nieupoważnionych, zabezpieczanie zamocowanych urządzeń przed skutkami wandalizmu i przed zniszczeniem (na przykład przez zacieki, podwyższoną temperaturę, naprężenia montażowe, wady mechaniczne połączeń itp.) Waga zagrożenia: wysokie Prawdopodobieństwo wystąpienia niskie 4.6 Zmniejszenie liczby członków zespołu (urlopy, zwolnienia, choroby) Identyfikacja ryzyka Ze względu na długi okres trwania prac, prawdopodobna jest możliwość krótko- lub długotrwałego zmniejszenia liczebności zespołu z przyczyn niezależnych (choroba, urlop). Każde tego typu zdarzenie ma idące daleko konsekwencje dla nadzorowania i przebiegu prac projektowo - montażowych. Ocena Opóźnienia w wykonywaniu prac projektowych, brak nadzoru i weryfikacji przebiegu prac, brak spełnionych założeń jakości finalnej usługi, destabilizacja pracy. Monitorowanie Zobowiązanie członków zespołu do rychłego (najlepiej przed faktem) informowania przełożonego o zaistniałych okolicznościach i o stanie pozostawionym. Zapobieganie Rozdział obowiązków pośród pozostałych członków zespołu, luźna, płaska hierarchia zespołu, pozwalająca na przejęcie obowiązków przez inne osoby na 14

16 poziomie umożliwiającym płynne wykonywanie określonych prac. Zapoznanie członków zespołu z ogólną charakterystyką zadań na wszystkich etapach, także tych, przy których bezpośrednio nie pracują. Waga zagrożenia: niskie Prawdopodobieństwo wystąpienia wysokie 4.7 Niemożność terminowego przeprowadzenia prac budowlanych ze względu na czynniki niezależne Identyfikacja ryzyka Ze względu na odbywające się cyklicznie konferencje naukowe, szkolenia, seminaria, a także wszelkie formy egzaminów, zaliczeń i bieżącą działalność Wydziału, możliwym do wystąpienia zagrożeniem jest konieczność tymczasowego przerwania lub wstrzymania się od rozpoczęcia prac budowlanych, na przykład ze względów akustycznych (niepożądana praca wiertarek i innych urządzeń), estetycznych (niemożność rozstawienia sprzętu i akcesoriów budowlanych w pomieszczeniach, używanych w trakcie spotkań i konferencji), niemożności odłączenia prądu (na czas instalacji kabli elektrycznych, gniazd itp.) i innych. Ocena Opóźnienia w pracach budowlanych, powstanie okresów przestoju. Monitorowanie i zapobieganie Planowanie prac z wyprzedzeniem, z uwzględnieniem rozkładu zajętości i przeznaczenia pomieszczeń. okres: lipiec-wrzesień październikgrudzień Waga zagrożenia: średnie Prawdopodobieństwo wystąpienia niskie średnie 15

17 4.8 Negatywne wyniki prób obciążeniowych sieci Identyfikacja ryzyka Ze względu na problemy w analitycznym planowaniu, ciężko jest przewidzieć rzeczywistą wydajność systemu w testach obciążeniowych dużą ilością przesyłanych danych lub podłączonych użytkowników. Osiągnięcie niskich parametrów wydajnościowych jest zagrożeniem, które pociąga za sobą konsekwencję działania sieci poniżej oczekiwań, które z kolei mogą być bardzo odczuwalne przez końcowego użytkownika systemu. Ocena Niskie parametry wydajnościowe sieci, działającej w warunkach dużego obciążenia. Monitorowanie Monitorowanie obciążenia sieci w zautomatyzowanych testach obciążeniowych. Zapobieganie Przyjęcie współczynników bezpieczeństwa na etapie planowania, wybór odpowiednich parametrów urządzeń, zdefiniowanie bardziej restrykcyjnych zasad sieci (n.p. ograniczenie transferu, zablokowanie stron, mogących powodować problemy wydajnościowe usług streamujących, serwerów hostingowych itp.). Waga zagrożenia: wysokie Prawdopodobieństwo wystąpienia średnie 4.9 Nieterminowe wykonanie analizy potrzeb Identyfikacja ryzyka 16

18 Etap planowania sieci poprzedzony jest analizą potrzeb, opierającą się o ankiety wśród beneficjentów projektu oraz benchmarking firm i instytucji, które wdrożyły podobne rozwiązania w przeszłości. Kluczowe jest jednak to, by zebrane wyniki spłynęły i zostały przeanalizowane w założonym czasie, gdyż powstające opóźnienia przełożą się na opóźnienia w fazie projektu i planowania inwestycji. Ocena Nieterminowe przygotowanie analiz i wniosków z benchmarku i przeprowadzonych ankiet, brak dostępu do osób odpowiedzialnych w firmach i instytucjach. Monitorowanie i zapobieganie Monitorowanie zespołów, odpowiadających za benchmarking i przygotowanie ankiet Waga zagrożenia: średnie Prawdopodobieństwo wystąpienia średnie 17

19 5. Zarządzanie jakością Właściwe zarządzanie jakością jest niezbędne do prawidłowej realizacji projektu i właściwego wykorzystania otrzymanego na ten cel funduszy. Planowanie jakości jest określeniem norm jakościowych, które zostaną zastosowane przy realizacji niniejszego zadania. Kluczowy dokumentem, określającym normy i pożądane parametry systemu jest karta, sporządzana na etapie projektowania. Zawiera ona regulacje odnoszące się do nominalnych charakterystyk pracy systemu, założeń projektowych i przeznaczenia. Na każdym etapie wdrażania winno się konfrontować osiągane rezultaty z kartą norm. Podstawowym kryterium jakości, postawionym przez zespół projektowy jest stworzenie stabilnego, szerokoprzepustowego i skalowalnego systemu sieci bezprzewodowej. W związku z tym, z punktu widzenia satysfakcji użytkownika końcowego, naturalnym miernikiem jakości są: stan pokrycia budynku sygnałem (określany za pomocą listy kluczowych miejsc, pokrytych sygnałem o sile co najmniej 25%), prędkość łącza, wyrażona przeciętnym transferem w kb/s. Charakterystyki te winny być badane po zakończeniu wstępnych prac, kiedy system jest już w stanie pracować. Daje to możliwość drobnych korekt (regulacja parametrów pracy urządzeń, drobna zmiana lokalizacji i kierunku), pozwalających uzyskać satysfakcjonujące parametry. Badanie prędkości łącza należy wykonywać przy przeciętnym, zautomatyzowanym obciążeniu w powtarzalnych warunkach. Użyteczność systemu, zmierzona po instalacji, winna być porównana do karty początkowych założeń, wykonanych na etapie projektowania szczególnie istotnymi parametrami jakości wykonanego systemu są dwie pierwsze, omówione wcześniej charakterystyki. Wszelkie odchylenia na etapie montażu winny być jak najszybciej korygowane, gdyż po zamontowaniu i zakończeniu prac usunięcie wad i niezgodności ze stanem zamierzonym może być problematyczne. Jest wskazane, by w okresie testowania i rozruchu sieci mierzyć te wartości jak najczęściej, szczególnie po każdej zmianie istotnych parametrów konfiguracji oprogramowania, położenia Access Pointów itp. W trakcie normalnego cyklu pracy wystarczy jednokrotne badanie, a kontrolę jakości w dalszym okresie można realizować poprzez bieżące monitorowanie prędkości Internetu za pomocą popularnych serwisów służących do tego celu. 18

20 Badanie zadowolenia z usługi można przeprowadzić za pomocą zwykłych ankiet, przeprowadzanych wśród studentów i pracowników Wydziału. Zaproponowano, aby takie badania zostały przeprowadzone jednokrotnie, 2-3 miesiące po uruchomieniu systemu, by dać jak największej liczbie beneficjentów czas na zapoznanie się z działaniem Internetu w sieci bezprzewodowej. Dodatkową informacją do pomiaru jakości w trakcie normalnego cyklu działania urządzeń są: liczba traconych pakietów, średnia dostępność usługi (wyrażona w % badanego przedziału czasowego). Parametry te nie są bezpośrednio postrzegane przez użytkownika końcowego, ale przekrojowe dane z pewnego okresu czasu pozwolą na badanie obciążenia i parametrów systemu, lokalizację potencjalnych wąskich gardeł oraz diagnozowanie błędów, co w konsekwencji przełoży się na wyższą jakość i parametry łącza bezprzewodowego z punktu widzenia końcowych użytkowników. Na etapie prac budowlanych i montażowych, istotna jest ciągła kontrola charakterystyk prądowo napięciowych w łączeniach elektrycznych, jakości wykonania spoin i mocowań, równie ważne są kwestie bezpieczeństwa (odpowiednie zabezpieczenie kabli, brak ostrych krawędzi, łatwość dostępu, stabilność itp.). Tak samo istotne jest kontrolowanie przestrzegania przepisów BHP, które powinny być respektowane przez wykonawców w trakcie pracy szczególnie pod względem użytkowania sprzętu, bezpieczeństwa pracy, odpowiedniego zabezpieczenia miejsca pracy itp. Z punktu widzenia wdrożeniowego dla potrzeb zarówno wykonawców, jak i zleceniodawców, istotne są: wykonanie budżetu (w%), czas realizacji zadania (w dniach). Wyżej wymienione miary powinny być kontrolowane w tygodniowych odstępach czasu. Ten okres daje możliwość szybkiego reagowania w przypadku nieprawidłowości i niezgodności z założeniami budżetowo organizacyjnymi. 19

21 Ostatnim etapem zarządzania jakością w projekcie jest etap zakończenia projektu, w trakcie tego etapu należy wyciągnąć wnioski w zakresie tego, co się udało w projekcie i tego, co się nie udało, oraz określić zależności przyczynowo skutkowe takiego stanu rzeczy. Wnioski warto utrwalić w formie pisemnej, do dalszego wykorzystania przy tworzeniu raportu końcowego przy zdawaniu działającego systemu. 20

22 6. Zarządzanie zmianami Projekt ten, ze względu na wiele płaszczyzn, na których wykonywane są poszczególne zadania, nie jest wolny od ryzyka, że niektóre zadania nie zostaną wykonane zgodnie z harmonogramem. Wiele zadań jest zależnych od czynników zewnętrznych oraz wydarzeń losowych, toteż nie zawsze istnieje możliwość jednoznacznego określenia czasu ich trwania. Zdarzyć się może więc sytuacja, że z przyczyn od nas niezależnych zmieni się termin wykonania konkretnych zadań. Jest to zarówno zagrożenie, jak i szansa, gdyż może się też zdarzyć, że zadanie zostanie wykonane szybciej. Niektóre zadania są szczególnie narażone na wpływ czynników zewnętrznych. W celu uniknięcia sytuacji, w której pracownicy znajdują się w warunkach nieregulowanych żadnym planem, poniżej wypisane zostały te zadania wraz z opisem, co należy zrobić, gdy wykonanie zadania zgodnie z procedurą będzie niemożliwe. Sytuacja: Zadanie: Opis zachowania: Benchmarking sieci WiFi na niektórych wytypowanych uczelniach/instytucjach nie dojdzie do skutku lub zajmie więcej czasu niż planowano Uzyskanie zgody i umówienie się na wizytę W celu przeprowadzenia benchmarkingu sieci WiFi na innych uczelniach i instytucjach, instytucje te muszą wyrazić zgodę na takie badania oraz poświęcić na nie swój czas. Może się zdarzyć, że uczelnia odmówi udziału w procesie benchmarkingu bądź nie będzie miała czasu na przeprowadzenie badań w dostępnych nam ramach czasowych. W takiej sytuacji proponowanym wyjściem będzie pominięcie tej uczelni/instytucji w trakcie wykonywania zadania. Sytuacja: Zadanie: Prawnik uczelniany lub kwestor nie przejrzą umowy zakupu w oczekiwanym czasie Konsultacja treści umowy z prawnikiem uczelnianym Konsultacja treści umowy z kwestorem Opis W przypadku, kiedy z przyczyn od nas niezależnych nie będziemy w stanie 21

23 zachowania: skonsultować treści umowy z prawnikiem uczelnianym oraz Kwestorem w planowanym czasie zostaniemy zmuszeni do przedłożenia czasu trwania tych zadań aż do uzyskania odpowiednich opinii od tychże osób. Sytuacja: Zadanie: Opis zachowania: Dostarczony sprzęt nie zgadza się w pełni z zamówieniem Przegląd zakupionego sprzętu i konfrontacja z zamówieniem W sytuacji, gdy dostarczony sprzęt nie jest zgodny z zamówieniem np. dostarczono niewłaściwy sprzęt, nieprawidłową ilość sprzętu bądź uległ on uszkodzeniu w trakcie transportu, nie przyjmujemy zamówienia i przed przystąpieniem do wykonywania kolejnych zadań zmuszeni jesteśmy czekać aż dystrybutor dostarczy nam zamówiony sprzęt. W najgorszym wypadku zakładamy, że proces ten może zająć nawet 15 dni roboczych, o tyle też przedłuży się czas trwania tego zadania. Sytuacja: Zadanie: Opis zachowania: Do użytku został wprowadzony program komputerowy do ewidencji sprzętu Przyjęcie sprzętu na stan Administracja Wydziału planuje wprowadzenie specjalnej aplikacji komputerowej do ewidencjonowania sprzętu. Aplikacja ta ma znacznie uprościć i skrócić proces przyjmowania nowego sprzętu na stan. Jeżeli w momencie dostarczenia zamówionego sprzętu będzie ona w użytku, to czas trwania tego zadania skróci się z 2 dni do 1 dnia, co poskutkuje przesunięciem terminów zadań kolejnych o jeden dzień szybciej. 22

24 7. Zarządzanie finansami Projekt realizowany jest z dotacji celowych środków pozyskanych z funduszy Unii Europejskiej w ramach realizacji programów promujących nowoczesne rozwiązania technologiczne w szkolnictwie wyższym. Kwota uzyskana z funduszy UE wynosi zł. Dodatkowo z konta funduszy celowych jednostki budżetowej Uniwersytetu Szczecińskiego przeznaczona została kwota w wysokości 10000zł, która powinna pokryć ewentualne przekroczenie kosztów w ramach zmian mogących wystąpić w trakcie realizacji projektu. Wydział zobowiązany jest do rozliczenia pozycji kwoty celowej przyznanej na projekt po jego zakończeniu. Kontrola kosztów projektu powinna być realizowana poprzez monitorowanie realizacji odpowiednich zadań. Obowiązkowej kontroli powinny podlegać wydatki zarówno na sprzęt do obsługi sieci, jak i akcesoria niezbędne do montażu. Ponadto potencjalne zmiany powinny być tak realizowane, aby koszty wynikające z ich powstania nie nadwyrężyły budżetu przeznaczonego na przedsięwzięcie. Są to kluczowe elementy, które powinny podlegać ciągłemu audytowi w celu nieprzekroczenia planowanego budżetu projektu. Do głównych kosztów projektu zaliczyć należy zakup sprzętu, na który składają się Access Pointy czyli punkty dostępu do sieci rozprowadzające bezprzewodowy sygnał, switche pozwalające na rozgałęzienie punktów dostępu w danych miejscach, oraz serwer, którego działanie jest niezbędne do obsługi ruchu w sieci i zagwarantowania jej bezpieczeństwa. Kolejną z ważniejszych pozycji w strukturze kosztów są wynagrodzenia. Grupa projektowa pobiera swoje honorarium proporcjonalnie do czasu przeznaczonego na realizację odpowiednich zadań. Natomiast koszty z tytułu wynagrodzeń pracowników jednostki budżetowej szacowane są z racji, iż jest to alternatywny koszt dla uczelni, gdyż w tym czasie powinni oni realizować inne przyznane im zadania. Dokładną strukturę planowanych kosztów do poniesienia przez Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania odniesioną do odpowiednich zadań przedstawia Załącznik 6, ponadto w Załączniku 3 znajduje się arkusz zasobów z szacowanymi kosztami w odniesieniu do każdego z nich. 23

HotSpot. 125,00 zł. Ustalenie wstępnych wytycznych dotyczących parametrów sieci Ustalenie maksymalnej liczby użytkowników, którą sieć ma obsłużyć

HotSpot. 125,00 zł. Ustalenie wstępnych wytycznych dotyczących parametrów sieci Ustalenie maksymalnej liczby użytkowników, którą sieć ma obsłużyć 10-06-14 10-06-21 10-06-28 10-07-05 10-07-12 10-07-19 10-07-26 10-08-02 10-08-09 10-0 Rozpoczęcie projektu Benchmarking i analiza potrzeb Przeprowadzenie ankiety wśród studentów i pracowników Przygotowanie

Bardziej szczegółowo

Uczelnianej Sieci Komputerowej

Uczelnianej Sieci Komputerowej Załącznik nr 1. (do Regulaminu Organizacyjnego Akademickiego Centrum Informatyki ATH) Regulamin użytkowania Uczelnianej Sieci Komputerowej Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej 1. Definicje

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektami - narzędzia, software, dokumentacja, metodyka PMBOK

Zarządzanie projektami - narzędzia, software, dokumentacja, metodyka PMBOK Zarządzanie projektami - narzędzia, software, dokumentacja, metodyka PMBOK Opis Szkolenie realizowane w ramach: Oferowane zajęcia umożliwiają uczestnikom poznanie najlepszych metod i narzędzi stosowanych

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia. I. Opieka nad serwerami TAK/NIE

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia. I. Opieka nad serwerami TAK/NIE Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia Załącznik nr 7 do SIWZ I. Opieka nad serwerami TAK/NIE 1 Prace konserwacyjne przynajmniej dwa razy do roku (prócz rakcji na awarie) Całodobowy monitoring pracy

Bardziej szczegółowo

Dlaczego outsourcing informatyczny? Jakie korzyści zapewnia outsourcing informatyczny? Pełny czy częściowy?

Dlaczego outsourcing informatyczny? Jakie korzyści zapewnia outsourcing informatyczny? Pełny czy częściowy? Dlaczego outsourcing informatyczny? Przeciętny informatyk firmowy musi skupić w sobie umiejętności i specjalizacje z wielu dziedzin informatyki. Równocześnie musi być administratorem, specjalistą od sieci

Bardziej szczegółowo

MS Project 2010 w harmonogramowaniu - planowanie zadań, działań, operacji i przedsięwzięć

MS Project 2010 w harmonogramowaniu - planowanie zadań, działań, operacji i przedsięwzięć MS Project 2010 w harmonogramowaniu - planowanie zadań, działań, operacji i przedsięwzięć Opis Czy narzędzia informatyczne są trudne w opanowaniu? My uważamy, że nie - sądzimy, że opanowanie ich obsługi

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ZARZĄDZANIE PROJEKT. Przedsięwzięcie powtarzalne, kilkurazowe = PROCES

PROJEKT ZARZĄDZANIE PROJEKT. Przedsięwzięcie powtarzalne, kilkurazowe = PROCES Kamila Vestergaard www.analizybiznesowe.info.pl PROJEKT Zestaw działań, które zostały uprzednio zaplanowane, mają jasno wyznaczony cel oraz są wykonywane w ramach jednorazowego przedsięwzięcia Przedsięwzięcie

Bardziej szczegółowo

Zarządzaj projektami efektywnie i na wysokim poziomie. Enovatio Projects SYSTEM ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI

Zarządzaj projektami efektywnie i na wysokim poziomie. Enovatio Projects SYSTEM ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI Sprawne zarządzanie projektami Tworzenie planów projektów Zwiększenie efektywności współpracy Kontrolowanie i zarządzanie zasobami jak również pracownikami Generowanie raportów Zarządzaj projektami efektywnie

Bardziej szczegółowo

Diagnoza problemów społecznych i monitoring aktywizacji polityki rozwoju zasobów ludzkich w Katowicach UDA-POKL.07.02.

Diagnoza problemów społecznych i monitoring aktywizacji polityki rozwoju zasobów ludzkich w Katowicach UDA-POKL.07.02. Zarządzenie nr 29 / 2011 z dnia 20 maja 2011 r. Rektora Uniwersytetu Śląskiego w sprawie realizacji Projektu pt. Diagnoza problemów społecznych i monitoring aktywizacji polityki rozwoju zasobów ludzkich

Bardziej szczegółowo

DOLNY ŚLĄSK. Strony internetowe

DOLNY ŚLĄSK. Strony internetowe TRUDNOŚCI 1. Zasadniczo największą trudnością przy realizowaniu tego typu zadania jest brak jakiegokolwiek wzorca czy przepisu, na podstawie którego można przygotować się do jego wykonania. 2. Od początku

Bardziej szczegółowo

Dobór systemów klasy ERP

Dobór systemów klasy ERP klasy ERP - z uwzględnieniem wymagań normy ISO 9001 Prezentacja w Klubie Menedżera Jakości, 19 marzec 2008 Zagadnienia ogólne związane z doborem systemu klasy ERP Podstawowe podziały klasyfikujące systemy

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 49/2015/IX Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie zasad finansowania działalności badawczej

Uchwała Nr 49/2015/IX Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie zasad finansowania działalności badawczej Uchwała Nr 49/2015/IX Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie zasad finansowania działalności badawczej Działając na podstawie 130 ust. 3 Statutu Politechniki Lubelskiej, Senat

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO w WARSZAWIE REKTOR

UNIWERSYTET KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO w WARSZAWIE REKTOR UNIWERSYTET KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO w WARSZAWIE REKTOR Zarządzenie Nr 36/2006 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 18 września 2006 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego

Bardziej szczegółowo

Data utworzenia 2014-01-07. Numer aktu 1. Akt prawa miejscowego NIE

Data utworzenia 2014-01-07. Numer aktu 1. Akt prawa miejscowego NIE ZARZĄDZENIE Nr 1/2014 MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia 7 stycznia 2014 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 40/2013 Marszałka Województwa Małopolskiego z dnia 30 kwietnia 2013 roku w sprawie

Bardziej szczegółowo

Szkolenie Podstawy Zarządzania Projektami Informator

Szkolenie Podstawy Zarządzania Projektami Informator Projekt Informatyka inwestycją w przyszłość współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Szkolenie Podstawy Zarządzania Projektami Informator Spis treści Informacje

Bardziej szczegółowo

TEKST UJEDNOLICONY ZARZĄDZENIE NR 50/2009 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO. z dnia 8 lipca 2009 r.

TEKST UJEDNOLICONY ZARZĄDZENIE NR 50/2009 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO. z dnia 8 lipca 2009 r. TEKST UJEDNOLICONY ZARZĄDZENIE NR 50/2009 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 8 lipca 2009 r. w sprawie realizacji w Uniwersytecie Szczecińskim form kształcenia Zmiany: - Zarządzenie nr 90/2009

Bardziej szczegółowo

Raport Końcowy z ewaluacji w projekcie: Droga do bezpiecznej służby

Raport Końcowy z ewaluacji w projekcie: Droga do bezpiecznej służby Raport Końcowy z ewaluacji w projekcie: Droga do bezpiecznej służby 1.10.2011-30.04.2013 WYKONAWCA: HABITAT SP. Z O.O. UL. 10 LUTEGO 37/5 GDYNIA SPIS TREŚCI Sprawozdanie z działań ewaluacyjnych... 3 1.

Bardziej szczegółowo

uwzględniając ostateczne roczne sprawozdanie finansowe Europejskiej Fundacji Kształcenia za rok budżetowy 2010,

uwzględniając ostateczne roczne sprawozdanie finansowe Europejskiej Fundacji Kształcenia za rok budżetowy 2010, 17.10.2012 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 286/239 REZOLUCJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO z dnia 10 maja 2012 r. zawierająca uwagi stanowiące integralną część decyzji w sprawie absolutorium z wykonania

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Projektami zgodnie z PRINCE2

Zarządzanie Projektami zgodnie z PRINCE2 Zarządzanie Projektami zgodnie z PRINCE2 Opis Metodyka PRINCE2 powstała na bazie doświadczeń z wielu lat dobrych praktyk zarządzania projektami. Metodyka ta oferuje elastyczne i łatwe do adaptacji podejście

Bardziej szczegółowo

G M I N A T Ł U S Z C Z u l. W a r s z a w s k a 1 0 05-2 4 0 T ł u s z c z. Tłuszcz, dnia 19.03.2012r. ZP.271.56.15.2012 Tel./faks (29) 777 52 63

G M I N A T Ł U S Z C Z u l. W a r s z a w s k a 1 0 05-2 4 0 T ł u s z c z. Tłuszcz, dnia 19.03.2012r. ZP.271.56.15.2012 Tel./faks (29) 777 52 63 G M I N A T Ł U S Z C Z u l. W a r s z a w s k a 1 0 05-2 4 0 T ł u s z c z ZP.271.56.15.2012 Tel./faks (29) 777 52 63 Tłuszcz, dnia 19.03.2012r. Do Wykonawców pobierających SIWZ Dotyczy: Postępowania

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ OCENY OKRESOWEJ PRACOWNIKA DYDAKTYCZNEGO

ARKUSZ OCENY OKRESOWEJ PRACOWNIKA DYDAKTYCZNEGO ARKUSZ OCENY OKRESOWEJ PRACOWNIKA DYDAKTYCZNEGO Przypomnienie podstawowych zasad oceniania: Celem oceny jest przygotowanie rzetelnej, trafnej i obiektywnej informacji, która będzie stanowić przesłanki

Bardziej szczegółowo

Dziękuję za zainteresowanie Pracownią Projektowania Wnętrz Viva Design.

Dziękuję za zainteresowanie Pracownią Projektowania Wnętrz Viva Design. Dzień dobry, Dziękuję za zainteresowanie Pracownią Projektowania Wnętrz Viva Design. Siłą każdej firmy są ludzie. Mam szczęście pracować z osobami obdarzonymi ambicją, wytrwałością oraz tym co potocznie

Bardziej szczegółowo

OPROGRAMOWANIE WSPOMAGAJĄCE ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI. PLANOWANIE ZADAŃ I HARMONOGRAMÓW. WYKRESY GANTTA

OPROGRAMOWANIE WSPOMAGAJĄCE ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI. PLANOWANIE ZADAŃ I HARMONOGRAMÓW. WYKRESY GANTTA OPROGRAMOWANIE WSPOMAGAJĄCE ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI. PLANOWANIE ZADAŃ I HARMONOGRAMÓW. WYKRESY GANTTA Projekt to metoda na osiągnięcie celów organizacyjnych. Jest to zbiór powiązanych ze sobą, zmierzających

Bardziej szczegółowo

Asus RT-G32. Co w zestawie?

Asus RT-G32. Co w zestawie? Asus RT-G32 W dzisiejszych czasach, kiedy zarówno Internet jak i komputer przenośny nie stanowią już żadnego luksusu, w domach coraz częściej pojawia się sprzęt sieciowy. Budowa własnej sieci i podłączenie

Bardziej szczegółowo

Wstęp do zarządzania projektami

Wstęp do zarządzania projektami Wstęp do zarządzania projektami Definicja projektu Projekt to tymczasowe przedsięwzięcie podejmowane w celu wytworzenia unikalnego wyrobu, dostarczenia unikalnej usługi lub uzyskania unikalnego rezultatu.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr../2012 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 23 listopada 2012 r.

Uchwała Nr../2012 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 23 listopada 2012 r. K. 301-1/12 Uchwała Nr../2012 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 23 listopada 2012 r. w sprawie zatwierdzenia założeń do planu rzeczowo - finansowego na 2013 r. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR ANNĘ TREPKA

UMOWA NR ANNĘ TREPKA UMOWA NR Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego MIEJSKIM OŚRODKIEM POMOCY SPOŁECZNEJ W KATOWICACH, z siedzibą w Katowicach przy ul. Jagiellońskiej 17, reprezentowanym przez: DYREKTORA ANNĘ TREPKA działającego

Bardziej szczegółowo

Procedury Odbioru. Załącznik nr 11

Procedury Odbioru. Załącznik nr 11 Załącznik nr 11 Procedury Odbioru I. OGÓLNE POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE ODBIORÓW... 2 II. PROCEDURA ODBIORU FAZY 1... 2 III. PROCEDURA ODBIORU FAZY II I III... 2 IV. PROCEDURA ODBIORU DOKUMENTÓW - FAZA IV...

Bardziej szczegółowo

Mapa ryzyk w realizacji e-projektu - identyfikacja zagrożeń. Skala zagrożenia dla projektu, prawdopodobieństwo wystąpienia. Szacowanie kosztów ryzyka.

Mapa ryzyk w realizacji e-projektu - identyfikacja zagrożeń. Skala zagrożenia dla projektu, prawdopodobieństwo wystąpienia. Szacowanie kosztów ryzyka. 2012 Mapa ryzyk w realizacji e-projektu - identyfikacja zagrożeń. Skala zagrożenia dla projektu, prawdopodobieństwo wystąpienia. Szacowanie kosztów ryzyka. Marcin Kapustka E-usługa utrzymanie Kraków, 23

Bardziej szczegółowo

Doświadczenia w wdrażaniu systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji zgodnego z normą ISO 27001

Doświadczenia w wdrażaniu systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji zgodnego z normą ISO 27001 Doświadczenia w wdrażaniu systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji zgodnego z normą ISO 27001 na przykładzie Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej Gliwice, dn. 13.03.2014r. System Zarządzania Bezpieczeństwem

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie bezpieczeństwem informacji przegląd aktualnych standardów i metodyk

Zarządzanie bezpieczeństwem informacji przegląd aktualnych standardów i metodyk Zarządzanie bezpieczeństwem informacji przegląd aktualnych standardów i metodyk dr T Bartosz Kalinowski 17 19 września 2008, Wisła IV Sympozjum Klubu Paragraf 34 1 Informacja a system zarządzania Informacja

Bardziej szczegółowo

Jacek Kszczanowicz Politechnika Koszalińska r. Analiza ryzyka

Jacek Kszczanowicz Politechnika Koszalińska r. Analiza ryzyka Nr indeksu: 14051 Analiza ryzyka Niepowodzenie projektów informatycznych jest ich nieodłącznym atrybutem. To czy dany projekt informatyczny zakończy się sukcesem mało kiedy jest pewne. Na każdym jego etapie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 18/2011 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 29 marca 2011 r.

Zarządzenie Nr 18/2011 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 29 marca 2011 r. Zarządzenie Nr 18/2011 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 29 marca 2011 r. w sprawie ustanowienia Polityki zarządzania ryzykiem w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMAMI INFORMATYCZNYMI W COLLEGIUM MAZOVIA INNOWACYJNEJ SZKOLE WYŻSZEJ

INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMAMI INFORMATYCZNYMI W COLLEGIUM MAZOVIA INNOWACYJNEJ SZKOLE WYŻSZEJ Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 1/2013 Rektora Collegium Mazovia Innowacyjnej Szkoły Wyższej z dnia 31 stycznia 2013 r. INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMAMI INFORMATYCZNYMI W COLLEGIUM MAZOVIA INNOWACYJNEJ

Bardziej szczegółowo

Metodyka zarządzania ryzykiem w obszarze bezpieczeństwa informacji

Metodyka zarządzania ryzykiem w obszarze bezpieczeństwa informacji 2012 Metodyka zarządzania ryzykiem w obszarze bezpieczeństwa informacji Niniejszy przewodnik dostarcza praktycznych informacji związanych z wdrożeniem metodyki zarządzania ryzykiem w obszarze bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

www.rescueit.pl www.rescuetree.pl

www.rescueit.pl www.rescuetree.pl O NAS RescueIT to młodą firma skupiająca wokół siebie specjalistów z ogromną praktyką w branży IT. Oferujemy usługi informatyczne dla małych i średnich przedsiębiorstw na terenie Warszawy i okolic. Zajmujemy

Bardziej szczegółowo

Elementy podlegające monitoringowi i ewaluacji w ramach wdrażania LSR 2014-2020 dla obszaru PLGR

Elementy podlegające monitoringowi i ewaluacji w ramach wdrażania LSR 2014-2020 dla obszaru PLGR Elementy podlegające monitoringowi i ewaluacji w ramach LSR 2014-2020 dla obszaru 1. Monitoring i ewaluacja LSR 2014-2020 W niniejszym rozdziale przedstawiono opis prowadzenia ewaluacji i monitoringu w

Bardziej szczegółowo

Galileo - encyklopedia internetowa Plan testów

Galileo - encyklopedia internetowa Plan testów Galileo - encyklopedia internetowa Plan testów Sławomir Pawlewicz Alan Pilawa Joanna Sobczyk Matek Sobierajski 5 czerwca 2006 1 Spis treści 1 Wprowadzenie 3 1.1 Cel..........................................

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzi na pytania potencjalnych oferentów

Odpowiedzi na pytania potencjalnych oferentów Odpowiedzi na pytania potencjalnych oferentów dotyczące zapytania ofertowego na zaprojektowanie, sprzedaż, dostarczenie i montaż wraz z konfiguracją wyposażenia Sieci Budynkowej w budynku Parku Technologicznego

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr. Zawarta w dniu.. roku w..., pomiędzy... zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym reprezentowanym przez:

Umowa Nr. Zawarta w dniu.. roku w..., pomiędzy... zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym reprezentowanym przez: Umowa Nr Zawarta w dniu.. roku w..., pomiędzy............ zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym reprezentowanym przez:......... a firmą Netword z siedzibą w Poznaniu zwanym w dalszej części umowy

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo aplikacji i urządzeń mobilnych w kontekście wymagań normy ISO/IEC 27001 oraz BS 25999 doświadczenia audytora

Bezpieczeństwo aplikacji i urządzeń mobilnych w kontekście wymagań normy ISO/IEC 27001 oraz BS 25999 doświadczenia audytora Bezpieczeństwo aplikacji i urządzeń mobilnych w kontekście wymagań normy ISO/IEC 27001 oraz BS 25999 doświadczenia audytora Krzysztof Wertejuk audytor wiodący ISOQAR CEE Sp. z o.o. Dlaczego rozwiązania

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI STRATEGICZNYMI

INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI STRATEGICZNYMI Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 52/2014 Rektora UMCS INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI STRATEGICZNYMI Spis treści Słownik pojęć... 1 Cz. 1 Inicjatywy Projektów Strategicznych... 2 Cz. 2 Realizacja Projektów

Bardziej szczegółowo

WDROŻENIE MODELOWANIA PROCESÓW ORAZ WSPARCIE

WDROŻENIE MODELOWANIA PROCESÓW ORAZ WSPARCIE OFERTA WDROŻENIE MODELOWANIA PROCESÓW ORAZ WSPARCIE W TWORZENIU MODELU AS-IS /Jest to przykład (wzór) oferty treść jest wypełniana na podstawie nie zobowiązujących rozmów i spotkań z Klientem, pracownikami

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z sieci punktów publicznego dostępu do Internetu bezprzewodowego typu Hotspot

Regulamin korzystania z sieci punktów publicznego dostępu do Internetu bezprzewodowego typu Hotspot Regulamin korzystania z sieci punktów publicznego dostępu do Internetu bezprzewodowego typu Hotspot 1. Postanowienia ogólne 1. Regulamin usługi bezprzewodowego dostępu do Internetu - Hotspot (zwany dalej

Bardziej szczegółowo

WP11.3 Metodologia szkolenia, programy szkoleń i materiały

WP11.3 Metodologia szkolenia, programy szkoleń i materiały Znaleźć Najlepszych Program rekrutacji w administracji publicznej oparty na kompetencjach 526958-LLP-1-2012-1-PL-LEONARDO-LMP WP11.3 Metodologia szkolenia, programy szkoleń i materiały Metodyka szkolenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDENCKICH PRAKTYK ZAWODOWYCH STUDENTÓW WYDZIAŁU INFORMATYKI POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ

REGULAMIN STUDENCKICH PRAKTYK ZAWODOWYCH STUDENTÓW WYDZIAŁU INFORMATYKI POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ Załącznik do Uchwały Nr 32/2014 Rady Wydziału Informatyki PB z dnia 09.04.2014 r. REGULAMIN STUDENCKICH PRAKTYK ZAWODOWYCH STUDENTÓW WYDZIAŁU INFORMATYKI POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ 1 INFORMACJE WSTĘPNE

Bardziej szczegółowo

Case Study. aplikacji Microsoft Dynamics CRM 4.0. Wdrożenie w firmie Finder S.A.

Case Study. aplikacji Microsoft Dynamics CRM 4.0. Wdrożenie w firmie Finder S.A. Case Study aplikacji Microsoft Dynamics CRM 4.0 Wdrożenie w firmie Finder S.A. PRZEDSTAWIENIE FIRMY Finder jest operatorem systemu lokalizacji i monitoringu, wspomagającego zarządzanie pracownikami w terenie

Bardziej szczegółowo

Szkolenie otwarte 2016 r.

Szkolenie otwarte 2016 r. Warsztaty Administratorów Bezpieczeństwa Informacji Szkolenie otwarte 2016 r. PROGRAM SZKOLENIA: I DZIEŃ 9:00-9:15 Powitanie uczestników, ustalenie szczególnie istotnych elementów warsztatów, omówienie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA Praktyki pedagogicznej ciągłej dla studentów AJD kierunku: Informatyka, Specjalność : Nauczycielska Studia I stopnia stacjonarne

INSTRUKCJA Praktyki pedagogicznej ciągłej dla studentów AJD kierunku: Informatyka, Specjalność : Nauczycielska Studia I stopnia stacjonarne Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie Instytut Matematyki i Informatyki INSTRUKCJA Praktyki pedagogicznej ciągłej dla studentów AJD kierunku: Informatyka, Specjalność : Nauczycielska Studia I stopnia

Bardziej szczegółowo

Program szkolenia KURS SPD i PD Administrator szkolnej pracowni internetowej Kurs MD1 Kurs MD2 Kurs MD3 (dla szkół ponadgimnazjalnych)

Program szkolenia KURS SPD i PD Administrator szkolnej pracowni internetowej Kurs MD1 Kurs MD2 Kurs MD3 (dla szkół ponadgimnazjalnych) Miejsce prowadzenia szkolenia Program szkolenia KURS SPD i PD Administrator pracowni internetowej Kurs MD1 Kurs MD2 Kurs MD3 (dla szkół ponadgimnazjalnych) Pracownie komputerowe znajdujące się w wyznaczonych

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 101/2013/2014 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 5 września 2014 r.

Zarządzenie Nr 101/2013/2014 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 5 września 2014 r. Zarządzenie Nr 101/2013/2014 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 5 września 2014 r. w sprawie procedury rozliczania oraz terminów zapłaty wynagrodzenia z tytułu godzin ponadwymiarowych i umów

Bardziej szczegółowo

Launch. przygotowanie i wprowadzanie nowych produktów na rynek

Launch. przygotowanie i wprowadzanie nowych produktów na rynek Z przyjemnością odpowiemy na wszystkie pytania. Prosimy o kontakt: e-mail: kontakt@mr-db.pl tel. +48 606 356 999 www.mr-db.pl MRDB Szkolenie otwarte: Launch przygotowanie i wprowadzanie nowych produktów

Bardziej szczegółowo

Witamy uczestników seminarium inaugurującego projekt e-matematyka i zajęcia komputerowe skuteczne programy nauczania

Witamy uczestników seminarium inaugurującego projekt e-matematyka i zajęcia komputerowe skuteczne programy nauczania Witamy uczestników seminarium inaugurującego projekt e-matematyka i zajęcia komputerowe skuteczne programy nauczania 17 grudnia 2012 Program seminarium 12.00 - Informacja o projekcie 12.30 Szkolna sieć

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie zmianą - rozwój zarządzania procesowego wg ISO 9001:2015

Zarządzanie zmianą - rozwój zarządzania procesowego wg ISO 9001:2015 Zarządzanie zmianą - rozwój zarządzania procesowego wg ISO 9001:2015 ZAPEWNIAMY BEZPIECZEŃSTWO Piotr Błoński, Warszawa, 17.03.2016 r. Program 1. Zarządzanie zmianą - zmiany w normie ISO 9001:2015 2. Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ W ZESPOLE SZKÓŁ Nr 3 W PŁOŃSKU

REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ W ZESPOLE SZKÓŁ Nr 3 W PŁOŃSKU Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 3 z dnia 20.10.214r REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ W ZESPOLE SZKÓŁ Nr 3 W PŁOŃSKU Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 3 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektami - narzędzia, software, dokumentacja, metodyka PMBOK

Zarządzanie projektami - narzędzia, software, dokumentacja, metodyka PMBOK Zarządzanie projektami - narzędzia, software, dokumentacja, metodyka PMBOK Terminy szkolenia 19-21 październik 2011r., Warszawa - Centrum Szkoleniowe - Progress Project 14-16 grudzień 2011r., Warszawa

Bardziej szczegółowo

"Projektowanie - wdrożenie - integracja - uruchomienie, czyli jak skutecznie zrealizować projekt inwestycyjny".

Projektowanie - wdrożenie - integracja - uruchomienie, czyli jak skutecznie zrealizować projekt inwestycyjny. "Projektowanie - wdrożenie - integracja - uruchomienie, czyli jak skutecznie zrealizować projekt inwestycyjny". CZYNNIKI PROJEKTU Cel (zakres) projektu: wyznacza ramy przedsięwzięcia, a tym samym zadania

Bardziej szczegółowo

Szkolenie 1. Zarządzanie projektami

Szkolenie 1. Zarządzanie projektami UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE Projekt Nowoczesny model zarządzania w UMCS umowa nr UDA-POKL.04.01.01-00-036/11-00 Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin, www.nowoczesny.umcs.lublin.pl

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie procesami i logistyką w przedsiębiorstwie

Zarządzanie procesami i logistyką w przedsiębiorstwie Zarządzanie procesami i logistyką w przedsiębiorstwie Opis Projektowanie i ciągła optymalizacja przepływu produktu w łańcuchu dostaw oraz działań obsługowych i koniecznych zasobów, wymaga odwzorowania

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Do Umowy nr z dnia. . Wymagania techniczne sieci komputerowej.

Załącznik nr 1 Do Umowy nr z dnia. . Wymagania techniczne sieci komputerowej. Załącznik nr 1 Do Umowy nr z dnia.. Wymagania techniczne sieci komputerowej. 1. Sieć komputerowa spełnia następujące wymagania techniczne: a) Prędkość przesyłu danych wewnątrz sieci min. 100 Mbps b) Działanie

Bardziej szczegółowo

Efektywne zarządzanie infrastrukturą IT, inwentaryzacja sprzętu i oprogramowania oraz ochrona danych przed wyciekiem dzięki wdrożeniu Axence nvesion

Efektywne zarządzanie infrastrukturą IT, inwentaryzacja sprzętu i oprogramowania oraz ochrona danych przed wyciekiem dzięki wdrożeniu Axence nvesion Efektywne zarządzanie infrastrukturą IT, inwentaryzacja sprzętu i oprogramowania oraz ochrona danych przed wyciekiem dzięki wdrożeniu Axence nvesion 6.0 Maciej Kubat www.axencesoftware.com NETWORK Monitorowanie

Bardziej szczegółowo

Wybór ZSI. Zakup standardowego systemu. System pisany na zamówienie

Wybór ZSI. Zakup standardowego systemu. System pisany na zamówienie Wybór ZSI Zakup standardowego systemu System pisany na zamówienie Zalety: Standardowy ZSI wbudowane najlepsze praktyki biznesowe możliwość testowania przed zakupem mniej kosztowny utrzymywany przez asystę

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI WWW.BATDOM.PL

POLITYKA PRYWATNOŚCI WWW.BATDOM.PL POLITYKA PRYWATNOŚCI WWW.BATDOM.PL Udostępnienie nam swoich danych osobowych, tak jak i udzielenie zgody na ich przetwarzanie są zupełnie dobrowolne. Wszystkie dane, które zostały lub zostaną nam przekazane,

Bardziej szczegółowo

Istotne postanowienia umowy

Istotne postanowienia umowy Załącznik nr 7 Istotne postanowienia umowy Zgodnie z wynikiem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nieprzekraczającej kwoty określonej w przepisach

Bardziej szczegółowo

UMOWA NA DOSTAWĘ Nr CRU/13/... Zastępca Prezydenta Miasta Dyrektora Wydziału Inwestycji Miejskich zwaną dalej w treści umowy Zamawiającym

UMOWA NA DOSTAWĘ Nr CRU/13/... Zastępca Prezydenta Miasta Dyrektora Wydziału Inwestycji Miejskich zwaną dalej w treści umowy Zamawiającym UMOWA NA DOSTAWĘ Nr CRU/13/... Załącznik nr 6 do SIWZ zawarta w dniu... r. w Szczecinie pomiędzy: Gminą Miasto Szczecin, Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin, w imieniu, której działają: Zastępca Prezydenta

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja

Człowiek najlepsza inwestycja 6 maja 2015 Szanowni Państwo, Otwarty nabór ofert na usługę przeprowadzenia szkoleń z zakresu IT w ramach projektu: Rozwój kapitału ludzkiego firmy IT z województwa pomorskiego" nr WND- POKL.08.01.01-22-

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA BL-VI.272.94.2012 zał. nr 2 do siwz SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA OBEJMUJE: 1. Dostawę, instalację i uruchomienie Systemu do zarządzania projektami dla Programu Ochrony

Bardziej szczegółowo

Axence nvision Nowe możliwości w zarządzaniu sieciami

Axence nvision Nowe możliwości w zarządzaniu sieciami www.axence.pl Axence nvision Nowe możliwości w zarządzaniu sieciami Axence nvision moduły NETWORK Monitorowanie serwerów, urządzeń i aplikacji INVENTORY Inwentaryzacja sprzętu i oprogramowania, audyty

Bardziej szczegółowo

Zasady organizacji projektów informatycznych

Zasady organizacji projektów informatycznych Zasady organizacji projektów informatycznych Systemy informatyczne w zarządzaniu dr hab. inż. Joanna Józefowska, prof. PP Plan Definicja projektu informatycznego Fazy realizacji projektów informatycznych

Bardziej szczegółowo

WZÓR SPRAWOZDANIE (CZĘŚCIOWE/KOŃCOWE 1) ) 2) z wykonania zadania publicznego.... (tytuł zadania publicznego) w okresie od... do...

WZÓR SPRAWOZDANIE (CZĘŚCIOWE/KOŃCOWE 1) ) 2) z wykonania zadania publicznego.... (tytuł zadania publicznego) w okresie od... do... WZÓR SPRAWOZDANIE (CZĘŚCIOWE/KOŃCOWE 1) ) 2) 1) )Niepotrzebne skreślić. Wszędzie tam gdzie występuje 1) ) należy odnieść się do polecenia Niepotrzebne skreślić. 2) Sprawozdanie częściowe i końcowe sporządzać

Bardziej szczegółowo

Zapewnij sukces swym projektom

Zapewnij sukces swym projektom Zapewnij sukces swym projektom HumanWork PROJECT to aplikacja dla zespołów projektowych, które chcą poprawić swą komunikację, uprościć procesy podejmowania decyzji oraz kończyć projekty na czas i zgodnie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY NARODOWEGO CENTRUM KRWI

REGULAMIN ORGANIZACYJNY NARODOWEGO CENTRUM KRWI REGULAMIN ORGANIZACYJNY NARODOWEGO CENTRUM KRWI ZAŁĄCZNIK Nr 2 1. Do zadań Narodowego Centrum Krwi, zwanego dalej Centrum, należy: 1) podejmowanie działań mających na celu realizację przedmiotu działalności

Bardziej szczegółowo

Kurs: Gospodarka kosztami i zasobami w inwestycjach budowlanych

Kurs: Gospodarka kosztami i zasobami w inwestycjach budowlanych Kurs: Gospodarka kosztami i zasobami w inwestycjach budowlanych Wyceń, zaplanuj, rozlicz zarządzanie inwestycjami budowlanymi Szkolenie ma na celu przygotowanie do gospodarowania kosztami i zasobami w

Bardziej szczegółowo

Umowa o wzajemnych obowiązkach pracodawcy i pracownika w związku z wykonywaniem telepracy

Umowa o wzajemnych obowiązkach pracodawcy i pracownika w związku z wykonywaniem telepracy Załącznik nr 7 do Porozumienia Umowa o wzajemnych obowiązkach pracodawcy i pracownika w związku z wykonywaniem telepracy Na podstawie art. 67 11 2 k.p. oraz na podstawie umowy o pracę zawartej w dniu...,

Bardziej szczegółowo

Działania komunikacyjne, odpowiadające im środki przekazu oraz zidentyfikowani adresaci poszczególnych działań komunikacyjnych:

Działania komunikacyjne, odpowiadające im środki przekazu oraz zidentyfikowani adresaci poszczególnych działań komunikacyjnych: Strona1 PLAN KOMUNIKACJI LSR Główne cele działań komunikacyjnych: Celem planu komunikacji jest zarówno bieżące informowanie mieszkańców o stanie realizacji LSR (w tym o stopniu osiągania celów i wskaźników),

Bardziej szczegółowo

RAMOWY PROGRAM WARSZTATÓW

RAMOWY PROGRAM WARSZTATÓW Załącznik nr 2 WARSZTATY dla przygotowania strategii projektu innowacyjnego testującego: Laboratorium Dydaktyki Cyfrowej dla Szkół Województwa Małopolskiego PO KL 9.6.2 RAMOWY PROGRAM WARSZTATÓW Łączny

Bardziej szczegółowo

Witamy na Konferencji otwarcia Projektu. Szansa na przyszłość. Studia Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna.

Witamy na Konferencji otwarcia Projektu. Szansa na przyszłość. Studia Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna. Witamy na Konferencji otwarcia Projektu Szansa na przyszłość. Studia Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna. Jakie tematy zostaną poruszone Ogólne informacje o Projekcie Ogólny zarys Projektu Problem,

Bardziej szczegółowo

IO - Plan przedsięwzięcia

IO - Plan przedsięwzięcia IO - Plan przedsięwzięcia M.Jałmużna T.Jurkiewicz P.Kasprzyk M.Robak 5 czerwca 2006 1 SPIS TREŚCI 2 Spis treści 1 Historia zmian 3 2 Wprowadzenie 3 2.1 Cele................................ 3 2.2 Budżet...............................

Bardziej szczegółowo

OFERTY PRAKTYKI STUDENCKIEJ/WOLONTARIATU W MINISTERSTWIE CYFRYZACJI

OFERTY PRAKTYKI STUDENCKIEJ/WOLONTARIATU W MINISTERSTWIE CYFRYZACJI NAZWA KOMÓRKI ORGANIZACYJNEJ OPIS ZADAŃ WYMAGANIA ROZWÓJ WIEDZY I KOMPETENCJI Budżetu i Finansów praca w systemie księgowym Fortech przygotowywanie zestawień w arkuszu kalkulacyjnym Excel archiwizacja

Bardziej szczegółowo

Controlling operacyjny i strategiczny

Controlling operacyjny i strategiczny Controlling operacyjny i strategiczny dr Piotr Modzelewski Katedra Bankowości, Finansów i Rachunkowości Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego Plan zajęć 1, 2. Wprowadzenie do zagadnień

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: PROJEKTOWANIE SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE C1. Podniesienie poziomu wiedzy studentów z inżynierii oprogramowania w zakresie C.

Bardziej szczegółowo

Cykle życia systemu informatycznego

Cykle życia systemu informatycznego Cykle życia systemu informatycznego Cykl życia systemu informatycznego - obejmuję on okres od zgłoszenia przez użytkownika potrzeby istnienia systemu aż do wycofania go z eksploatacji. Składa się z etapów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRAKTYKI DYPLOMOWEJ NA KIERUNKU BUDOWNICTWO

REGULAMIN PRAKTYKI DYPLOMOWEJ NA KIERUNKU BUDOWNICTWO INSTYTUT POLITECHNICZNY ZAKŁAD BUDOWNICTWA ul. Kazimierza Wielkiego 6A; 38-400 KROSNO Tel: 13 4375559/58; e-mail: zbpwsz@op.pl REGULAMIN PRAKTYKI DYPLOMOWEJ NA KIERUNKU BUDOWNICTWO Rozdział I OGÓLNE ZASADY

Bardziej szczegółowo

Rok szkolny 2015/16 Sylwester Gieszczyk. Wymagania edukacyjne w technikum

Rok szkolny 2015/16 Sylwester Gieszczyk. Wymagania edukacyjne w technikum Lp. 1 Temat 1. Konfigurowanie urządzeń. Uzyskiwanie dostępu do sieci Internet 2 3 4 5 Symulatory programów konfiguracyjnych urządzeń Konfigurowanie urządzeń Konfigurowanie urządzeń sieci Funkcje zarządzalnych

Bardziej szczegółowo

2.11. Monitorowanie i przegląd ryzyka 2.12. Kluczowe role w procesie zarządzania ryzykiem

2.11. Monitorowanie i przegląd ryzyka 2.12. Kluczowe role w procesie zarządzania ryzykiem Spis treści Wstęp 1. Wprowadzenie 1.1. Co to jest bezpieczeństwo informacji? 1.2. Dlaczego zapewnianie bezpieczeństwa informacji jest potrzebne? 1.3. Cele, strategie i polityki w zakresie bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE SŁUŻBOWYCH KART PŁATNICZYCH NA UNIWERSYTECIE EKONOMICZNYM W POZNANIU. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE SŁUŻBOWYCH KART PŁATNICZYCH NA UNIWERSYTECIE EKONOMICZNYM W POZNANIU. I. Postanowienia ogólne Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 42/2015 Rektora UEP z dnia 24 lipca 2015 r. REGULAMIN KORZYSTANIA ZE SŁUŻBOWYCH KART PŁATNICZYCH NA UNIWERSYTECIE EKONOMICZNYM W POZNANIU I. Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 32/2012 Wójta Gminy w Chojnicach. z dnia 16 marca 2012 roku

ZARZĄDZENIE Nr 32/2012 Wójta Gminy w Chojnicach. z dnia 16 marca 2012 roku ZARZĄDZENIE Nr 32/2012 Wójta Gminy w Chojnicach z dnia 16 marca 2012 roku w sprawie wytycznych służących ustaleniu systemu zarządzania ryzykiem w Urzędzie Gminy w Chojnicach. Na podstawie art. 30 ust.

Bardziej szczegółowo

Opis znaczenia kryterium. Lp. Nazwa kryterium Opis kryterium

Opis znaczenia kryterium. Lp. Nazwa kryterium Opis kryterium Kryteria merytoryczne wyboru projektów dla poddziałania 2.3.2 Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Typ projektu Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury

Bardziej szczegółowo

NETWORK Monitorowanie serwerów, urządzeń i aplikacji INVENTORY Inwentaryzacja sprzętu i oprogramowania, audyty legalności USERS Monitorowanie

NETWORK Monitorowanie serwerów, urządzeń i aplikacji INVENTORY Inwentaryzacja sprzętu i oprogramowania, audyty legalności USERS Monitorowanie www.axence.pl NETWORK Monitorowanie serwerów, urządzeń i aplikacji INVENTORY Inwentaryzacja sprzętu i oprogramowania, audyty legalności USERS Monitorowanie pracowników HELPDESK Zdalny dostęp, zgłoszenia

Bardziej szczegółowo

Inwentaryzacje w nowoczesnym przedsiębiorstwie

Inwentaryzacje w nowoczesnym przedsiębiorstwie Inwentaryzacje w nowoczesnym przedsiębiorstwie Opis Po zakończeniu szkolenia, umożliwiamy Państwu skorzystanie z dodatkowych konsultacji, zagadnień związanych z tematyką wybranego szkolenia, GRATIS. Pozwoli

Bardziej szczegółowo

ABI nie tylko audytor i koordynator. Wykonywanie przez ABI innych obowiązków niż określone w ustawie o ochronie danych osobowych.

ABI nie tylko audytor i koordynator. Wykonywanie przez ABI innych obowiązków niż określone w ustawie o ochronie danych osobowych. ABI nie tylko audytor i koordynator Wykonywanie przez ABI innych obowiązków niż określone w ustawie o ochronie danych osobowych Andrzej Rutkowski Stowarzyszenie Administratorów Bezpieczeństwa Informacji

Bardziej szczegółowo

Spis treści Wstęp 1. Wprowadzenie 2. Zarządzanie ryzykiem systemów informacyjnych

Spis treści Wstęp 1. Wprowadzenie 2. Zarządzanie ryzykiem systemów informacyjnych Wstęp... 13 1. Wprowadzenie... 15 1.1. Co to jest bezpieczeństwo informacji?... 17 1.2. Dlaczego zapewnianie bezpieczeństwa informacji jest potrzebne?... 18 1.3. Cele, strategie i polityki w zakresie bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 13/08 Rektora-Komendanta Szkoły Głównej Służby Pożarniczej. z dnia 27 marca 2008 r.

ZARZĄDZENIE NR 13/08 Rektora-Komendanta Szkoły Głównej Służby Pożarniczej. z dnia 27 marca 2008 r. ZARZĄDZENIE NR 13/08 Rektora-Komendanta Szkoły Głównej Służby Pożarniczej z dnia 27 marca 2008 r. w sprawie ustalenia Regulaminu sieci komputerowej SGSP Na podstawie 16 Regulaminu organizacyjnego SGSP,

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia:

Opis przedmiotu zamówienia: Załącznik nr 3 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia: Dotyczy postępowania na: Dostawę sprzętu komputerowego z oprogramowaniem i świadczenie usługi zapewnienia dostępu do Internetu na terenie Gminy Miejskiej

Bardziej szczegółowo

OPTYMALIZACJA PRZEPŁYWU MATERIAŁU W PRODUKCJI TURBIN W ROLLS-ROYCE DEUTSCHLAND LTD & CO KG

OPTYMALIZACJA PRZEPŁYWU MATERIAŁU W PRODUKCJI TURBIN W ROLLS-ROYCE DEUTSCHLAND LTD & CO KG Andrew Page Rolls-Royce Deutschland Ltd & Co KG Bernd Hentschel Technische Fachhochschule Wildau Gudrun Lindstedt Projektlogistik GmbH OPTYMALIZACJA PRZEPŁYWU MATERIAŁU W PRODUKCJI TURBIN W ROLLS-ROYCE

Bardziej szczegółowo

STUDIA PODYPLOMOWE Zarządzanie Projektami

STUDIA PODYPLOMOWE Zarządzanie Projektami STUDIA PODYPLOMOWE Zarządzanie Projektami (Program studiów) Opracowanie: dr inż. Jacek Jakieła Program studiów Zarządzanie projektami 2 CEL STUDIÓW, ADRESAT I PROFIL ABSOLWENTA Studia podyplomowe Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SIECI KOMPUTEROWEJ UNIWERSYTETU JANA KOCHANOWSKIEGO W KIELCACH

REGULAMIN SIECI KOMPUTEROWEJ UNIWERSYTETU JANA KOCHANOWSKIEGO W KIELCACH REGULAMIN SIECI KOMPUTEROWEJ UNIWERSYTETU JANA KOCHANOWSKIEGO W KIELCACH 1 Użyte w Regulaminie określenia oznaczają: 1) Uniwersytet Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach; 2) DL Dział Infrastruktury

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE MAKROKWALIFIKACJE W MIKROPRZEDSIĘBIORSTWIE. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE MAKROKWALIFIKACJE W MIKROPRZEDSIĘBIORSTWIE. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE MAKROKWALIFIKACJE W MIKROPRZEDSIĘBIORSTWIE 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa warunki uczestnictwa w projekcie Makrokwalifikacje w mikroprzedsiębiorstwie.

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Świadczenie usług doradztwa eksperckiego w ramach projektu Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania Zasobów Cyfrowych o Zdarzeniach

Bardziej szczegółowo