Stworzenie infrastruktury sieci bezprzewodowej pokrywającej zasięgiem nowy budynek WNEiZ US

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Stworzenie infrastruktury sieci bezprzewodowej pokrywającej zasięgiem nowy budynek WNEiZ US"

Transkrypt

1 UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH I ZARZĄDZANIA ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘWZIĘCIAMI INFORMATYCZNYMI Stworzenie infrastruktury sieci bezprzewodowej pokrywającej zasięgiem nowy budynek WNEiZ US Prowadzący: prof. dr hab. Z. Szyjewski dr T. Łukaszewski Kierownik projektu: Sławomir Bartosiewicz Członkowie zespołu: Dominik Andrzejczak Marcin Otorowski Adam Tulejko Informatyka i Ekonometria, grupa 543

2 Spis treści 1. Opis projektu Organizacja zespołu Podstawowe informacje Zarządzanie ryzykiem Zarządzanie jakością Zarządzanie zmianami Zarządzanie finansami Podwykonawcy Komunikacja wewnątrz projektu Załącznik 1: Wykres Gantta Załącznik 2: Diagram sieciowy Załącznik 3: Arkusz zasobów Załącznik 4: Obciążenie zasobów zadaniami Załącznik 5: Obciążenie zadań zasobami Załącznik 6: Rachunek przepływów pieniężnych

3 1. Opis projektu Celem projektu jest stworzenie infrastruktury dla sieci bezprzewodowego dostępu do Internetu w wymienionych w zakresie projektu częściach nowego budynku Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego. W związku z coraz większą popularnością urządzeń mobilnych wykorzystujących do połączenia z Internetem technologię Wireless Fidelity (WiFi), władze Wydziału zadecydowały, iż niezbędnym krokiem w rozwoju tej jednostki, który ułatwi dostęp do znajdujących się w Internecie informacji zarówno studentom, jak i pracownikom państwowej uczelni jest utworzenie bezprzewodowej sieci. Stworzenie ogólnowydziałowej sieci daje też perspektywę dalszego rozwijania oferty edukacyjnej Wydziału oraz grunt pod informatyzację procesu nauczania między innymi poprzez ujednolicony sposób udostępniania materiałów dydaktycznych czy łatwiejszy dostęp do baz danych spoza sieci komputerowej US. W wykonanie projektu w głównej mierze zaangażowane są osoby z grupy projektowej studenci kierunku Informatyka i Ekonometria, których kwalifikacje i zainteresowania pozwalają na wykonanie czynności niezbędnych do stworzenia od podstaw tak skomplikowanej infrastruktury. Jednak niektóre zadania wymagają specjalistycznej wiedzy z bardzo wąskiego zakresu, dlatego też oddelegowane zostaną do odpowiednio wykwalifikowanych podwykonawców, którzy zajmą się ich realizacją. Część z nich zostanie wybrana w trakcie realizacji projektu, natomiast zaangażowanie innych wynika z podpisanych już wcześniej umów na świadczenie pewnych usług. Projekt ten składa się z dwóch faz. Pierwsza polega na dokładnym doprecyzowaniu zakresu projektu przez zastosowanie benchmarkingu oraz badania ankietowego, a także na zaprojektowaniu sieci bezprzewodowej. Druga faza polega na stworzeniu infrastruktury sieciowej, przetestowaniu jej w celu zapewnienia odpowiedniej jakości oraz akcji informacyjnej wśród studentów i pracowników Wydziału. Przedsięwzięcie można będzie uznać za zrealizowane, gdy stworzona infrastruktura będzie zapewniała bezawaryjny dostęp studentów oraz pracowników do sieci Internet w założonym w projekcie zakresie. 2

4 2. Organizacja zespołu Tworzenie odpowiedniej struktury zespołu jest nie lada wyzwaniem z racji, iż przepływ informacji w projekcie powinien być kluczowym elementem. Obrana została forma zespołu sieciowego, w którym członkowie charakteryzują się porównywalnym udziałem przy podejmowaniu decyzji. Ogromną zaletą takiego podziału zespołu jest fakt, iż wszyscy członkowie mają wgląd podczas postępujących prac nad projektem. W takim podejściu rola lidera jest ograniczona jedynie do koordynacji prac, zajmowania się funkcjami administracyjnymi oraz reprezentowaniem grupy projektowej. W skład zespołu projektowego wchodzą osoby zamieszczone w Tabela 2.1, która podzielona jest na pozycję jaką zajmują osoby w grupie. Tabela 2.1 Skład grupy projektowej Kierownik zespołu Sławomir Bartosiewicz Członkowie zespołu Andrzejczak Dominik, Otorowski Marcin, Tulejko Adam Przy tworzeniu projektu, odpowiedzialność osób będzie się rozkładała zgodnie z poniższą rozpiską, natomiast konkretny podział zadań przy tworzeniu projektu przedstawiony został dokładniej w Tabela 2.2 Odpowiedzialność kierownika: Odpowiedzialność członków zespołu: Stworzeniu zarysu zadań do zrealizowania w projekcie, Stworzeniu zarysu zadań do zrealizowania w projekcie, 3

5 Podział zadań pomiędzy członkami grupy, oparty na ich osobistych preferencjach oraz predyspozycjach, Dopasowanie zadań w warunkach zmian w planie, Organizowanie i wyznaczanie spotkań zespołu, Zapewnienie niezbędnej komunikacji i przejrzystości w realizowaniu zadań, Kontrola terminowej realizacji zadań oraz określenie ich jakości wykonywania zarówno w trakcie jak i po zakończeniu. Realizacja zadań zgodnie ze stworzonym harmonogramem, Dokładna realizacja zaplanowanych zadań, Zgłaszanie propozycji zebrania nadzwyczajnego w razie zaistnienia w trakcie projektu wątpliwości, Zgłaszanie propozycji zmian przy realizacji zadań projektu. Tabela 2.2 Podział zadań przy budowie projektu pomiędzy członkami zespołu Imię i Nazwisko Sławomir Bartosiewicz Dominik Andrzejczak Marcin Otorowski Adam Tulejko Zadania przy projektowaniu Parametry projektu, Cel projektu, Organizacja zespołu, Komunikacja, Określenie terminów zebrań zespołu, Zarządzanie ryzykiem, WBS, Harmonogram Zarządzanie jakością, Zarządzanie zmianami, Organizowanie zebrań zespołu, Harmonogram, Zasoby, WBS, Harmonogram Zarządzanie kosztami, Zarządzanie finansami, Zarządzanie ryzykiem, Dokumentacja, WBS, Harmonogram Zarządzanie kosztami, Zarządzanie finansami, Wykonywanie raportów z zebrań zespołu, Podwykonawcy, Zasoby, 4

6 WBS, Harmonogram Kalendarz przedstawia dni, w których zespół ma możliwość realizowania zadań związanych z projektem zaznaczone na biało. Dodatkowo przedstawiony został tygodniowy grafik godzin pracy, jakie mogą zostać poświecone na pracę nad zadaniami, uwzględniając przerwę, która jest niezbędna przy pracy z komputerami w takiej ilości godzin. Należy jednak zauważyć, iż jest to czas, który członkowie zespołu są w stanie poświęcić na pracę, natomiast godziny pracy podwykonawców cechują się różnym rozkładem godzin pracy, niezależnym od naszego zespołu, w stosunku do których musi być dostosowana praca. Lipiec 2010 Sierpień 2010 P W Ś C P S N P W Ś C P S N Wrzesień 2010 Październik 2010 P W Ś C P S N P W Ś C P S N Godziny pracy PON 09:00 13:00 14:00 18:00 WTO 09:00 13:00 14:00 18:00 ŚRO 09:00 13:00 14:00 18:00 CZW 09:00 13:00 14:00 18:00 PIĄ 09:00 13:00 14:00 18:00 SOB 09:00 13:00 14:00 18:00 NIE Wolne Listopad 2010 Grudzień 2010 P W Ś C P S N P W Ś C P S N

7 3. Podstawowe informacje 6

8 Nazwa projektu Stworzenie infrastruktury sieci bezprzewodowej pokrywającej zasięgiem nowy budynek Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego Data rozpoczęcia oraz szacowany czas trwania projektu r. 113,5 dnia Szacowany koszt , 07 zł 3.1 Zakres projektu Projekt zakłada stworzenie infrastruktury sieci bezprzewodowej pokrywającej swoim zasięgiem nowy budynek Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego mieszczący się przy ulicy Mickiewicza 64 w Szczecinie. Budynek ten składa się z dwóch części: starszego budynku składającego się z piwnicy, parteru, dwóch pięter oraz poddasza, a także z nowego budynku składającego się z piwnicy, parteru oraz czterech kondygnacji. Pomiędzy obydwoma częściami znajduje się jednopiętrowy łącznik. W każdym z budynków znajduje się aula. Wymienione elementy nowego budynku oraz łącznik mają być pokryte zasięgiem tworzonej sieci. Pomiędzy łącznikiem a aulą w nowym budynku znajduje się kawiarnia Cafe Club, która na prośbę właściciela zostanie wyłączona z zasięgu sieci. Niektóre z parametrów projektu zostaną określone w trakcie realizacji, na podstawie wyników ankiety przeprowadzonej wśród studentów oraz pracowników Wydziału. Parametry te to między innymi: sposób autoryzacji użytkowników zależy on od przeciętnej konfiguracji komputerów studentów oraz pracowników Wydziału, dostępne porty określone po zapoznaniu się z potrzebami przyszłych użytkowników oraz charakterem użytkowania przez nich Internetu; zakres portów będzie skorygowany na podstawie wiedzy z zakresu bezpieczeństwa sieci, adresy stron, do których dostęp będzie zablokowany. 7

9 Także w trakcie realizacji projektu określona zostanie szacowana liczba użytkowników, którą musi obsłużyć sieć, a co za tym idzie, konfiguracja serwera obsługującego całą infrastrukturę. Liczba Access Pointów oraz wybór modeli zostanie dokonany w trakcie projektowania sieci w taki sposób, aby wybór ten był jak najkorzystniejszy cenowo, a jednocześnie wybrany sprzęt był jak najwyższej jakości. Dokonanie wyboru modeli w trakcie realizacji projektu ma swoje uzasadnienie ze względu na dużą dynamikę cen elementów infrastruktury sieciowej oraz ciągle zmieniającą się gamę dostępnych na rynku produktów. Aby móc oszacować koszt projektu, przyjęto pewne założenia odnośnie liczby elementów sieci, ich konfiguracji oraz metrażu kabli i korytek: 10 Access Pointów, 3 switch e, 3 szafy teleinformatyczne, 1 opakowanie kabla sieciowego, 50 m korytka, 1 opakowanie uchwytów do Access Pointów serwer w cenie ok zł w konfiguracji: o czterordzeniowy procesor lub dwa dwurdzeniowe, o 4 GB pamięci RAM o dwa dyski 500 GB połączone w sprzętową macierz RAID 1 wszelkie oprogramowanie serwera jest darmowe (typu open source) 3.2 Koszt projektu Budżet, jaki przeznaczony został na realizację projektu, nie jest zbytnio wygórowany, ale przy odpowiednim rozplanowaniu wykorzystania urządzeń, określeniu odpowiedniej ich ilości oraz jakości, kwota ta powinna wystarczyć na jego wykonanie. Dziekan Wydziału przyznał z uzyskanych pieniędzy z dotacji Unii Europejskiej i Uniwersytetu Szczecińskiego kwotę zł jako górną granicę, w której powinny zamknąć się wszelkie koszty niezbędne do uruchomienia bezprzewodowej sieci czyli wykonania projektu. Szacowany koszt realizacji wynosi 20294,07 zł, jednak szacunek oparty jest o orientacyjne założenia co do niektórych parametrów projektu, tak więc zmiana tego kosztu jest praktycznie 8

10 pewna. Koszty przedsięwzięcia w stosunku do szacunków mogą się zwiększyć maksymalnie o 9 705,93 zł. Przekroczenie kwoty zł jest postrzegane jako mało prawdopodobne, nie mniej jednak zaistnienie takiej sytuacji może oznaczać całkowite wstrzymanie realizacji projektu oraz duże trudności z jego wznowieniem. Ponad połowę kosztu projektu stanowi zakup elementów sieci oraz ich instalacja. Jest to obszar, w którym istnieje największe pole do optymalizacji kosztów, ale także miejsce, w którym koszty po doprecyzowaniu parametrów projektu mogą najbardziej wzrosnąć. Pozostałe etapy, takie jak benchmarking, zaprojektowanie sieci oraz akcja informacyjna z osobna nie stanowią obszarów dogodnych do optymalizacji kosztów, ale także nie niosą ze sobą zbyt wysokiego ryzyka przekroczenia budżetu. 3.3 Czas projektu Realizacja projektu ma swój początek 17 czerwca 2010 r. Zapoczątkowana jest ona poprzez dokonanie analiz i benchmarkingu, przy jednoczesnym rozprowadzeniu ankiet wśród studentów w trakcie sesji kiedy to frekwencja na uczelni jest największa. Ostateczny termin ukończenia projektu został przewidziany na 31 grudnia 2010 r., by sieć działała bezproblemowo z początkiem roku Jeśli jednak projekt zostanie zrealizowany zgodnie z harmonogramem, jego zakończenie powinno nastąpić pod koniec października Terminarz prac budowlano - montażowych został dopasowany do terminarza roku akademickiego w taki sposób, aby wiercenia, instalacja korytek oraz połączenie ze sobą elementów sieci zakończyło się na kilka dni przed rozpoczęciem zajęć i dzięki temu nie stwarzało jakiegokolwiek zagrożenia dla zdrowia studentów i pracowników Wydziału. Sumaryczny, dopuszczalny czas przeznaczony na realizację projektu to 196 dni, natomiast czas wynikający ze ścieżki krytycznej to 113,5 dnia. Tak więc możliwe opóźnienie wynosi 83 dni, co stanowi 73% czasu obliczonego na podstawie ścieżki krytycznej. Pomimo tego należy dołożyć wszelkich starań, aby zadania związane z instalacją sieci zostały wykonane w okresie lipiec wrzesień, ponieważ od października wzrasta ryzyko niemożności przeprowadzenia prac. 9

11 4. Zarządzanie ryzykiem Projekt instalacji urządzeń do obsługi infrastruktury bezprzewodowej, umożliwiającej dostęp do Internetu na terenie Wydziału jest obarczony znacznym ryzykiem, głównie natury techniczno - organizacyjnej. W trakcie realizacji projektu, konieczna jest identyfikacja obszarów obarczonych ryzykiem oraz stałe monitorowanie i doraźne zapobieganie. Podstawowe rodzaje ryzyka towarzyszące realizacji projektu przedstawiono w poniższym zestawieniu: 4.1 Niezgodność osiąganych parametrów jakości i siły sygnału Identyfikacja ryzyka Największym zagrożeniem, jakie może wystąpić w trakcie realizacji projektu, jest niezgodność osiąganych parametrów jakości i siły sygnału sieci w całym budynku. Pomimo dokonania wszelkich starań na etapie analizy, praktycznie niemożliwe jest przewidzenie wszystkich czynników, które mogą mieć wpływ na obniżenie siły sygnału, gdzie pod pojęciem czynników trudnych do analitycznego rozplanowania należałoby zaliczyć: grubość ścian, materiały użyte do ich konstrukcji, zjawiska falowe tłumienia, interferencji, anizotropowość odbiorników, obecność innych urządzeń nadawczych i nadajników oraz szereg czynników fizycznych. Wymienione czynniki mają negatywny wpływ na nominalne parametry urządzeń, a zatem przy weryfikacji istnieje zagrożenie, że przyjęte pewne nominalne wartości maksymalnej odległości od odbiornika są zawyżone i sygnał nie dociera do wszystkich miejsc. Ocena ryzyka Opóźnienia w odbiorze technicznym; konieczność wzmacniania sygnału dodatkowymi urządzeniami, pociągająca zwiększone koszty. Monitorowanie Bieżąca weryfikacja siły sygnału przed ostatecznym montażem urządzeń. Zapobieganie Na etapie analizy konieczne przyjęcie współczynników bezpieczeństwa i niższe zaufanie do parametrów nominalnych. 10

12 Waga zagrożenia: bardzo istotne Prawdopodobieństwo wystąpienia średnie 4.2 Zagrożenia wynikające ze stopnia zbiurokratyzowania procedur organizacyjno finansowych w uczelni Identyfikacja ryzyka Ze względu na znaczne zbiurokratyzowanie procedur określających reguły w przypadku przetargów i zleceń, spodziewane są możliwe problemy z akceptacją umów i uzyskaniu zezwoleń na rozdysponowanie środków pieniężnych Uniwersytetu. Procedury te muszą być (zgodnie z obowiązującymi praktykami) uregulowane przed sfinalizowaniem umów, co oznacza, że wszelkie przesunięcia i opóźnienia w akceptacji zlecenia spowodują opóźnienie wykonania zamówienia i wykonania większości prac projektowo budowlanych. Ocena Opóźnienia w pracach projektowych, budowlanych, możliwe opóźnienia terminu finalizacji projektu, wystąpienie okresu jałowego, w którym nie można rozpocząć kolejnych czynności w oczekiwaniu na akceptację i sformalizowanie procedur na gruncie prawnym, księgowym i finansowym. Monitorowanie Kontakt telefoniczny i osobisty z działem finansowym i osobami decyzyjnymi (Rektor, Dziekan). Zapobieganie Skorzystanie z doświadczeń osób odpowiedzialnych za inne, podobne, duże projekty, realizowane przy finansowaniu ze środków uniwersyteckich, stały kontakt z prawnikami US, księgowością, Kwestorem i osobami decyzyjnymi. Waga zagrożenia: Prawdopodobieństwo wystąpienia 11

13 średnie średnie 4.3 Niezgodność stanu faktycznego elektryki budynku z planami i schematami Identyfikacja ryzyka Na podstawie wywiadu środowiskowego stwierdzono, że istnieje możliwość istnienia modyfikacji sposobu połączeń elektrycznych względem oryginalnych planów i schematów. Niektóre z nich mogą opóźnić montaż instalacji elektronicznej i okablowania ze względu na nieplanowe konieczności modyfikacji węzłów lub prowadzenie kabli inaczej, niż to rozplanowano w fazie analizy. Ocena ryzyka Opóźnienia w montażu. Monitorowanie Bieżąca weryfikacja schematów ze stanem faktycznym. Zapobieganie Prowadzenie prac w konsultacji z administratorem/konserwatorem obiektu. Waga zagrożenia: niskie Prawdopodobieństwo wystąpienia niskie 4.4 Wystąpienie niezgodności zamówienia z odebranymi urządzeniami, opóźnienia w dostawie Identyfikacja ryzyka Stwierdzono istnienie zagrożenia niezgodności otrzymanego zamówienia ze stanem faktycznym pod względem ilościowym (zbyt mała lub zbyt duża ilość urządzeń), 12

14 jakościowym (model, sprzęt, parametry) lub czasowym (opóźnienia zależne od producenta, dystrybutora lub dostawcy). Ocena ryzyka Opóźnienie części prac, konieczność wydelegowania odpowiedzialnej osoby do nadzorowania procedury reklamacyjnej i monitorowania sprawy, (w niektórych przypadkach) konieczność odesłania niezamówionego sprzętu. Monitorowanie Weryfikacja zamówienia. Zapobieganie - Waga zagrożenia: średnie Prawdopodobieństwo wystąpienia niskie 4.5 Zniszczenie (pożar, zalanie, dewastacja) lub kradzieży zmagazynowanych urządzeń Identyfikacja ryzyka Istnieje ryzyko zniszczenia przez żywioł (zalanie, pożar) lub kradzieży i dewastacji odebranych urządzeń przed lub w trakcie montażu. Zagrożenie to jest istotne z tego względu, że ze względów ograniczeń finansowych, nie istnieje możliwość ubezpieczenia urządzeń przed ich montażem. Ocena ryzyka Opóźnienia w wykonywaniu prac montażowych i uruchomienia systemu, generowanie dodatkowych kosztów napraw lub zakupu nowych urządzeń. Monitorowanie Monitorowanie miejsc przechowywania i mocowania urządzeń. 13

15 Zapobieganie Skrócenie czasu pomiędzy odbiorem a montażem, nadzorowanie i monitoring pomieszczeń i magazynu, zabezpieczenie przed dostępem do magazynu osób nieupoważnionych, zabezpieczanie zamocowanych urządzeń przed skutkami wandalizmu i przed zniszczeniem (na przykład przez zacieki, podwyższoną temperaturę, naprężenia montażowe, wady mechaniczne połączeń itp.) Waga zagrożenia: wysokie Prawdopodobieństwo wystąpienia niskie 4.6 Zmniejszenie liczby członków zespołu (urlopy, zwolnienia, choroby) Identyfikacja ryzyka Ze względu na długi okres trwania prac, prawdopodobna jest możliwość krótko- lub długotrwałego zmniejszenia liczebności zespołu z przyczyn niezależnych (choroba, urlop). Każde tego typu zdarzenie ma idące daleko konsekwencje dla nadzorowania i przebiegu prac projektowo - montażowych. Ocena Opóźnienia w wykonywaniu prac projektowych, brak nadzoru i weryfikacji przebiegu prac, brak spełnionych założeń jakości finalnej usługi, destabilizacja pracy. Monitorowanie Zobowiązanie członków zespołu do rychłego (najlepiej przed faktem) informowania przełożonego o zaistniałych okolicznościach i o stanie pozostawionym. Zapobieganie Rozdział obowiązków pośród pozostałych członków zespołu, luźna, płaska hierarchia zespołu, pozwalająca na przejęcie obowiązków przez inne osoby na 14

16 poziomie umożliwiającym płynne wykonywanie określonych prac. Zapoznanie członków zespołu z ogólną charakterystyką zadań na wszystkich etapach, także tych, przy których bezpośrednio nie pracują. Waga zagrożenia: niskie Prawdopodobieństwo wystąpienia wysokie 4.7 Niemożność terminowego przeprowadzenia prac budowlanych ze względu na czynniki niezależne Identyfikacja ryzyka Ze względu na odbywające się cyklicznie konferencje naukowe, szkolenia, seminaria, a także wszelkie formy egzaminów, zaliczeń i bieżącą działalność Wydziału, możliwym do wystąpienia zagrożeniem jest konieczność tymczasowego przerwania lub wstrzymania się od rozpoczęcia prac budowlanych, na przykład ze względów akustycznych (niepożądana praca wiertarek i innych urządzeń), estetycznych (niemożność rozstawienia sprzętu i akcesoriów budowlanych w pomieszczeniach, używanych w trakcie spotkań i konferencji), niemożności odłączenia prądu (na czas instalacji kabli elektrycznych, gniazd itp.) i innych. Ocena Opóźnienia w pracach budowlanych, powstanie okresów przestoju. Monitorowanie i zapobieganie Planowanie prac z wyprzedzeniem, z uwzględnieniem rozkładu zajętości i przeznaczenia pomieszczeń. okres: lipiec-wrzesień październikgrudzień Waga zagrożenia: średnie Prawdopodobieństwo wystąpienia niskie średnie 15

17 4.8 Negatywne wyniki prób obciążeniowych sieci Identyfikacja ryzyka Ze względu na problemy w analitycznym planowaniu, ciężko jest przewidzieć rzeczywistą wydajność systemu w testach obciążeniowych dużą ilością przesyłanych danych lub podłączonych użytkowników. Osiągnięcie niskich parametrów wydajnościowych jest zagrożeniem, które pociąga za sobą konsekwencję działania sieci poniżej oczekiwań, które z kolei mogą być bardzo odczuwalne przez końcowego użytkownika systemu. Ocena Niskie parametry wydajnościowe sieci, działającej w warunkach dużego obciążenia. Monitorowanie Monitorowanie obciążenia sieci w zautomatyzowanych testach obciążeniowych. Zapobieganie Przyjęcie współczynników bezpieczeństwa na etapie planowania, wybór odpowiednich parametrów urządzeń, zdefiniowanie bardziej restrykcyjnych zasad sieci (n.p. ograniczenie transferu, zablokowanie stron, mogących powodować problemy wydajnościowe usług streamujących, serwerów hostingowych itp.). Waga zagrożenia: wysokie Prawdopodobieństwo wystąpienia średnie 4.9 Nieterminowe wykonanie analizy potrzeb Identyfikacja ryzyka 16

18 Etap planowania sieci poprzedzony jest analizą potrzeb, opierającą się o ankiety wśród beneficjentów projektu oraz benchmarking firm i instytucji, które wdrożyły podobne rozwiązania w przeszłości. Kluczowe jest jednak to, by zebrane wyniki spłynęły i zostały przeanalizowane w założonym czasie, gdyż powstające opóźnienia przełożą się na opóźnienia w fazie projektu i planowania inwestycji. Ocena Nieterminowe przygotowanie analiz i wniosków z benchmarku i przeprowadzonych ankiet, brak dostępu do osób odpowiedzialnych w firmach i instytucjach. Monitorowanie i zapobieganie Monitorowanie zespołów, odpowiadających za benchmarking i przygotowanie ankiet Waga zagrożenia: średnie Prawdopodobieństwo wystąpienia średnie 17

19 5. Zarządzanie jakością Właściwe zarządzanie jakością jest niezbędne do prawidłowej realizacji projektu i właściwego wykorzystania otrzymanego na ten cel funduszy. Planowanie jakości jest określeniem norm jakościowych, które zostaną zastosowane przy realizacji niniejszego zadania. Kluczowy dokumentem, określającym normy i pożądane parametry systemu jest karta, sporządzana na etapie projektowania. Zawiera ona regulacje odnoszące się do nominalnych charakterystyk pracy systemu, założeń projektowych i przeznaczenia. Na każdym etapie wdrażania winno się konfrontować osiągane rezultaty z kartą norm. Podstawowym kryterium jakości, postawionym przez zespół projektowy jest stworzenie stabilnego, szerokoprzepustowego i skalowalnego systemu sieci bezprzewodowej. W związku z tym, z punktu widzenia satysfakcji użytkownika końcowego, naturalnym miernikiem jakości są: stan pokrycia budynku sygnałem (określany za pomocą listy kluczowych miejsc, pokrytych sygnałem o sile co najmniej 25%), prędkość łącza, wyrażona przeciętnym transferem w kb/s. Charakterystyki te winny być badane po zakończeniu wstępnych prac, kiedy system jest już w stanie pracować. Daje to możliwość drobnych korekt (regulacja parametrów pracy urządzeń, drobna zmiana lokalizacji i kierunku), pozwalających uzyskać satysfakcjonujące parametry. Badanie prędkości łącza należy wykonywać przy przeciętnym, zautomatyzowanym obciążeniu w powtarzalnych warunkach. Użyteczność systemu, zmierzona po instalacji, winna być porównana do karty początkowych założeń, wykonanych na etapie projektowania szczególnie istotnymi parametrami jakości wykonanego systemu są dwie pierwsze, omówione wcześniej charakterystyki. Wszelkie odchylenia na etapie montażu winny być jak najszybciej korygowane, gdyż po zamontowaniu i zakończeniu prac usunięcie wad i niezgodności ze stanem zamierzonym może być problematyczne. Jest wskazane, by w okresie testowania i rozruchu sieci mierzyć te wartości jak najczęściej, szczególnie po każdej zmianie istotnych parametrów konfiguracji oprogramowania, położenia Access Pointów itp. W trakcie normalnego cyklu pracy wystarczy jednokrotne badanie, a kontrolę jakości w dalszym okresie można realizować poprzez bieżące monitorowanie prędkości Internetu za pomocą popularnych serwisów służących do tego celu. 18

20 Badanie zadowolenia z usługi można przeprowadzić za pomocą zwykłych ankiet, przeprowadzanych wśród studentów i pracowników Wydziału. Zaproponowano, aby takie badania zostały przeprowadzone jednokrotnie, 2-3 miesiące po uruchomieniu systemu, by dać jak największej liczbie beneficjentów czas na zapoznanie się z działaniem Internetu w sieci bezprzewodowej. Dodatkową informacją do pomiaru jakości w trakcie normalnego cyklu działania urządzeń są: liczba traconych pakietów, średnia dostępność usługi (wyrażona w % badanego przedziału czasowego). Parametry te nie są bezpośrednio postrzegane przez użytkownika końcowego, ale przekrojowe dane z pewnego okresu czasu pozwolą na badanie obciążenia i parametrów systemu, lokalizację potencjalnych wąskich gardeł oraz diagnozowanie błędów, co w konsekwencji przełoży się na wyższą jakość i parametry łącza bezprzewodowego z punktu widzenia końcowych użytkowników. Na etapie prac budowlanych i montażowych, istotna jest ciągła kontrola charakterystyk prądowo napięciowych w łączeniach elektrycznych, jakości wykonania spoin i mocowań, równie ważne są kwestie bezpieczeństwa (odpowiednie zabezpieczenie kabli, brak ostrych krawędzi, łatwość dostępu, stabilność itp.). Tak samo istotne jest kontrolowanie przestrzegania przepisów BHP, które powinny być respektowane przez wykonawców w trakcie pracy szczególnie pod względem użytkowania sprzętu, bezpieczeństwa pracy, odpowiedniego zabezpieczenia miejsca pracy itp. Z punktu widzenia wdrożeniowego dla potrzeb zarówno wykonawców, jak i zleceniodawców, istotne są: wykonanie budżetu (w%), czas realizacji zadania (w dniach). Wyżej wymienione miary powinny być kontrolowane w tygodniowych odstępach czasu. Ten okres daje możliwość szybkiego reagowania w przypadku nieprawidłowości i niezgodności z założeniami budżetowo organizacyjnymi. 19

21 Ostatnim etapem zarządzania jakością w projekcie jest etap zakończenia projektu, w trakcie tego etapu należy wyciągnąć wnioski w zakresie tego, co się udało w projekcie i tego, co się nie udało, oraz określić zależności przyczynowo skutkowe takiego stanu rzeczy. Wnioski warto utrwalić w formie pisemnej, do dalszego wykorzystania przy tworzeniu raportu końcowego przy zdawaniu działającego systemu. 20

22 6. Zarządzanie zmianami Projekt ten, ze względu na wiele płaszczyzn, na których wykonywane są poszczególne zadania, nie jest wolny od ryzyka, że niektóre zadania nie zostaną wykonane zgodnie z harmonogramem. Wiele zadań jest zależnych od czynników zewnętrznych oraz wydarzeń losowych, toteż nie zawsze istnieje możliwość jednoznacznego określenia czasu ich trwania. Zdarzyć się może więc sytuacja, że z przyczyn od nas niezależnych zmieni się termin wykonania konkretnych zadań. Jest to zarówno zagrożenie, jak i szansa, gdyż może się też zdarzyć, że zadanie zostanie wykonane szybciej. Niektóre zadania są szczególnie narażone na wpływ czynników zewnętrznych. W celu uniknięcia sytuacji, w której pracownicy znajdują się w warunkach nieregulowanych żadnym planem, poniżej wypisane zostały te zadania wraz z opisem, co należy zrobić, gdy wykonanie zadania zgodnie z procedurą będzie niemożliwe. Sytuacja: Zadanie: Opis zachowania: Benchmarking sieci WiFi na niektórych wytypowanych uczelniach/instytucjach nie dojdzie do skutku lub zajmie więcej czasu niż planowano Uzyskanie zgody i umówienie się na wizytę W celu przeprowadzenia benchmarkingu sieci WiFi na innych uczelniach i instytucjach, instytucje te muszą wyrazić zgodę na takie badania oraz poświęcić na nie swój czas. Może się zdarzyć, że uczelnia odmówi udziału w procesie benchmarkingu bądź nie będzie miała czasu na przeprowadzenie badań w dostępnych nam ramach czasowych. W takiej sytuacji proponowanym wyjściem będzie pominięcie tej uczelni/instytucji w trakcie wykonywania zadania. Sytuacja: Zadanie: Prawnik uczelniany lub kwestor nie przejrzą umowy zakupu w oczekiwanym czasie Konsultacja treści umowy z prawnikiem uczelnianym Konsultacja treści umowy z kwestorem Opis W przypadku, kiedy z przyczyn od nas niezależnych nie będziemy w stanie 21

23 zachowania: skonsultować treści umowy z prawnikiem uczelnianym oraz Kwestorem w planowanym czasie zostaniemy zmuszeni do przedłożenia czasu trwania tych zadań aż do uzyskania odpowiednich opinii od tychże osób. Sytuacja: Zadanie: Opis zachowania: Dostarczony sprzęt nie zgadza się w pełni z zamówieniem Przegląd zakupionego sprzętu i konfrontacja z zamówieniem W sytuacji, gdy dostarczony sprzęt nie jest zgodny z zamówieniem np. dostarczono niewłaściwy sprzęt, nieprawidłową ilość sprzętu bądź uległ on uszkodzeniu w trakcie transportu, nie przyjmujemy zamówienia i przed przystąpieniem do wykonywania kolejnych zadań zmuszeni jesteśmy czekać aż dystrybutor dostarczy nam zamówiony sprzęt. W najgorszym wypadku zakładamy, że proces ten może zająć nawet 15 dni roboczych, o tyle też przedłuży się czas trwania tego zadania. Sytuacja: Zadanie: Opis zachowania: Do użytku został wprowadzony program komputerowy do ewidencji sprzętu Przyjęcie sprzętu na stan Administracja Wydziału planuje wprowadzenie specjalnej aplikacji komputerowej do ewidencjonowania sprzętu. Aplikacja ta ma znacznie uprościć i skrócić proces przyjmowania nowego sprzętu na stan. Jeżeli w momencie dostarczenia zamówionego sprzętu będzie ona w użytku, to czas trwania tego zadania skróci się z 2 dni do 1 dnia, co poskutkuje przesunięciem terminów zadań kolejnych o jeden dzień szybciej. 22

24 7. Zarządzanie finansami Projekt realizowany jest z dotacji celowych środków pozyskanych z funduszy Unii Europejskiej w ramach realizacji programów promujących nowoczesne rozwiązania technologiczne w szkolnictwie wyższym. Kwota uzyskana z funduszy UE wynosi zł. Dodatkowo z konta funduszy celowych jednostki budżetowej Uniwersytetu Szczecińskiego przeznaczona została kwota w wysokości 10000zł, która powinna pokryć ewentualne przekroczenie kosztów w ramach zmian mogących wystąpić w trakcie realizacji projektu. Wydział zobowiązany jest do rozliczenia pozycji kwoty celowej przyznanej na projekt po jego zakończeniu. Kontrola kosztów projektu powinna być realizowana poprzez monitorowanie realizacji odpowiednich zadań. Obowiązkowej kontroli powinny podlegać wydatki zarówno na sprzęt do obsługi sieci, jak i akcesoria niezbędne do montażu. Ponadto potencjalne zmiany powinny być tak realizowane, aby koszty wynikające z ich powstania nie nadwyrężyły budżetu przeznaczonego na przedsięwzięcie. Są to kluczowe elementy, które powinny podlegać ciągłemu audytowi w celu nieprzekroczenia planowanego budżetu projektu. Do głównych kosztów projektu zaliczyć należy zakup sprzętu, na który składają się Access Pointy czyli punkty dostępu do sieci rozprowadzające bezprzewodowy sygnał, switche pozwalające na rozgałęzienie punktów dostępu w danych miejscach, oraz serwer, którego działanie jest niezbędne do obsługi ruchu w sieci i zagwarantowania jej bezpieczeństwa. Kolejną z ważniejszych pozycji w strukturze kosztów są wynagrodzenia. Grupa projektowa pobiera swoje honorarium proporcjonalnie do czasu przeznaczonego na realizację odpowiednich zadań. Natomiast koszty z tytułu wynagrodzeń pracowników jednostki budżetowej szacowane są z racji, iż jest to alternatywny koszt dla uczelni, gdyż w tym czasie powinni oni realizować inne przyznane im zadania. Dokładną strukturę planowanych kosztów do poniesienia przez Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania odniesioną do odpowiednich zadań przedstawia Załącznik 6, ponadto w Załączniku 3 znajduje się arkusz zasobów z szacowanymi kosztami w odniesieniu do każdego z nich. 23

Materiały do samodzielnego studiowania dla przedmiotu Technologie Informacyjne Studia I stopnia Wydział Ekonomiczny

Materiały do samodzielnego studiowania dla przedmiotu Technologie Informacyjne Studia I stopnia Wydział Ekonomiczny Materiały do samodzielnego studiowania dla przedmiotu Technologie Informacyjne Studia I stopnia Wydział Ekonomiczny 1. Nazwa przedmiotu: Technologie Informacyjne 2. Temat zajęć: Planowanie i zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo teleinformatyczne oraz model bezpiecznego systemu telepracy

Bezpieczeństwo teleinformatyczne oraz model bezpiecznego systemu telepracy Zakład Sieci Konwergentnych (Z-4) Ośrodek Informatyki (OI) Centralne Laboratorium Badawcze (CLB) Praca statutowa Bezpieczeństwo teleinformatyczne oraz model bezpiecznego systemu telepracy Numer Pracy:

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI SKRYPT DLA OSÓB PRZYGOTOWUJĄCYCH SIĘ DO CERTYFIKACJI IPMA LD

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI SKRYPT DLA OSÓB PRZYGOTOWUJĄCYCH SIĘ DO CERTYFIKACJI IPMA LD prof. dr hab.elżbeta Jędrych dr inż. Paweł Pietras dr Maciej Szczepańczyk ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI SKRYPT DLA OSÓB PRZYGOTOWUJĄCYCH SIĘ DO CERTYFIKACJI IPMA LD WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE Praca ta w całości

Bardziej szczegółowo

Instytucja Kultury "EC1 Łódź - Miasto Kultury"

Instytucja Kultury EC1 Łódź - Miasto Kultury Instytucja Kultury "EC1 Łódź - Miasto Kultury" Raport pt. Rekomendowany model zarządzania Programem NCŁ zgodnie z umową nr EC1/51/2011 z dnia 08/12/2011 dotyczącą "wykonania usługi doradczej dotyczącej

Bardziej szczegółowo

Wstęp do modułu... 3. Lekcja 1 Geneza zarządzania projektem i mapa terminologiczna... 4. 1.1 Czym jest projekt?... 5

Wstęp do modułu... 3. Lekcja 1 Geneza zarządzania projektem i mapa terminologiczna... 4. 1.1 Czym jest projekt?... 5 Cykl życia projektu Spis treści Wstęp do modułu... 3 Lekcja 1 Geneza zarządzania projektem i mapa terminologiczna... 4 1.1 Czym jest projekt?... 5 1.1.1 Kilka słów o genezie historycznej... 5 1.1.2 Podstawowe

Bardziej szczegółowo

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego PORADNIK wg ISO 9001 i uniknąć najczęstszych błędów Olgierd Głodkowski,

Bardziej szczegółowo

Ewaluacja i rozliczanie projektów

Ewaluacja i rozliczanie projektów Spis treści Ewaluacja i rozliczanie projektów... 2 1. Co to jest ewaluacja?... 2 2. Rodzaje ewaluacji... 3 3. Po co przeprowadzamy ewaluację?... 4 4. Rola wskaźników w ewaluacji projektu... 6 5. Zasady

Bardziej szczegółowo

Jak pozyskać kapitał z giełdy?

Jak pozyskać kapitał z giełdy? Poradnik dla przyszłych emitentów Bogdan Duszek Jak pozyskać kapitał z giełdy? Z myślą o firmach, których poziom rozwoju i kapitałów własnych uniemożliwia jeszcze skorzystanie z oferty giełdy, z inicjatywy

Bardziej szczegółowo

Oficjalne wydawnictwo Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie ISBN 978-83-60510-95-4

Oficjalne wydawnictwo Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie ISBN 978-83-60510-95-4 Wydawca: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA ul. Książęca 4, 00-498 Warszawa tel. 22 628 32 32 fax 22 537 77 90 www.gpw.pl Opracowanie graficzne, skład i druk: Wydawnictwo ART art@artdruk.pl Autor:

Bardziej szczegółowo

7\środo ff. Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych. Studium Wykonalności Część 2 z 2

7\środo ff. Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych. Studium Wykonalności Część 2 z 2 7\środo ff Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych Studium Wykonalności Część 2 z 2 Wykonalność i trwałość instytucjonalna przedsięwzięcia

Bardziej szczegółowo

M O D E L. Zarządzania pracą w UKW

M O D E L. Zarządzania pracą w UKW Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 163/2013/2014 Senatu UKW z dnia 8 lipca 2014 r. Program rozwoju Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy M O D E L Zarządzania pracą w UKW Uniwersytet Kazimierza Wielkiego,

Bardziej szczegółowo

Research. Symulacyjna gra decyzyjna. Książka dla nauczyciela

Research. Symulacyjna gra decyzyjna. Książka dla nauczyciela Venture Capital Research Symulacyjna gra decyzyjna Książka dla nauczyciela 2013 Opracowanie: Maria Baczyńska Redaktor prowadzący: Sebastian Przybyszewski Skład: Sebastian Przybyszewski Redakcja językowa:

Bardziej szczegółowo

Wstęp. Raport 2013. Raport zawiera: Szanowni Państwo! Oddajemy w Wasze ręce raport na temat rozwiązań serwerowych stosowanych

Wstęp. Raport 2013. Raport zawiera: Szanowni Państwo! Oddajemy w Wasze ręce raport na temat rozwiązań serwerowych stosowanych 1 1 Wstęp Szanowni Państwo! Raport zawiera: Sławomir Koszołko Dyrektor ds. Strategii i Marketingu GTS Poland Oddajemy w Wasze ręce raport na temat rozwiązań serwerowych stosowanych w małych i średnich

Bardziej szczegółowo

Jak sprawnie wdrażać projekt i rozliczyć dotację w ramach Działania 2.3 schemat A SPO RZL

Jak sprawnie wdrażać projekt i rozliczyć dotację w ramach Działania 2.3 schemat A SPO RZL Jak sprawnie wdrażać projekt i rozliczyć dotację w ramach Działania 2.3 schemat A SPO RZL poradnik Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości WYDANIE II Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA PROCEDUR AUDYTU WEWNĘTRZNEGO

KSIĘGA PROCEDUR AUDYTU WEWNĘTRZNEGO DAW 0940/1/1/2009 KSIĘGA PROCEDUR AUDYTU WEWNĘTRZNEGO Księga procedur audytu wewnętrznego w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym Nr 1 im. Prof. Stanisława Szyszko Śląskiego Uniwersytetu Medycznego

Bardziej szczegółowo

Przewodnik do umowy dotacji Programu Działaj Lokalnie VIII

Przewodnik do umowy dotacji Programu Działaj Lokalnie VIII Przewodnik do umowy dotacji Programu Działaj Lokalnie VIII Warszawa, 2013 (wersja zaktualizowana) Spis treści Program Działaj Lokalnie Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności jest realizowany przez Akademię

Bardziej szczegółowo

JAK WDRAŻAĆ KSZTAŁCENIE NA ODLEGŁOŚĆ

JAK WDRAŻAĆ KSZTAŁCENIE NA ODLEGŁOŚĆ RAFAŁ MICHAŁOWSKI WOJCIECH MYKA JAK WDRAŻAĆ KSZTAŁCENIE NA ODLEGŁOŚĆ W KSZTAŁCENIU USTAWICZNYM W FORMACH POZASZKOLNYCH KROK PO KROKU Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR NA DOSTAWĘ I WDROŻENIE ZINTEGROWANEGO SYSTEMU KADROWO-PŁACOWEGO WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ (WZÓR) zawarta w, w dniu 20 roku, pomiędzy:

UMOWA NR NA DOSTAWĘ I WDROŻENIE ZINTEGROWANEGO SYSTEMU KADROWO-PŁACOWEGO WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ (WZÓR) zawarta w, w dniu 20 roku, pomiędzy: Załącznik nr 7 do SIWZ UMOWA NR NA DOSTAWĘ I WDROŻENIE ZINTEGROWANEGO SYSTEMU KADROWO-PŁACOWEGO WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ (WZÓR) zawarta w, w dniu 20 roku, pomiędzy: Uniwersytetem Wrocławskim - reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Instrukcja przygotowania studium wykonalności

Instrukcja przygotowania studium wykonalności Instrukcja przygotowania studium wykonalności dla projektów informatycznych realizowanych w ramach 7. osi priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Warszawa,16 czerwca 2008 r. Spis treści

Bardziej szczegółowo

Skrypt ABC tworzenia projektu praktyczny przewodnik

Skrypt ABC tworzenia projektu praktyczny przewodnik Skrypt ABC tworzenia projektu praktyczny przewodnik - materiał opracowany przez Zespół Centrum PISOP - Spis treści DEFINICJA... 3 CHARAKTERYSTYKA PROJEKTU... 3 CYKL ŻYCIA PROJEKTU... 5 TWORZYMY PROJEKT...

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 18 grudnia 2012 r.

Warszawa, dnia 18 grudnia 2012 r. Warszawa, dnia 18 grudnia 2012 r. Poz. 56 KOMUNIKAT Nr 6 MINISTRA FINANSÓW z dnia 6 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowych wytycznych dla sektora finansów publicznych w zakresie planowania i zarządzania

Bardziej szczegółowo

Książkę tę dedykujemy naszym klientom, którzy nieustannie dbają o poprawę wizerunku i sposobu pracy swoich firm.

Książkę tę dedykujemy naszym klientom, którzy nieustannie dbają o poprawę wizerunku i sposobu pracy swoich firm. Jak wdrożyć CRM Książkę tę dedykujemy naszym klientom, którzy nieustannie dbają o poprawę wizerunku i sposobu pracy swoich firm. Jak wdrożyć CRM Alicja Mazur Dariusz Mazur MADAR Wydawnictwo: MADAR Sp.

Bardziej szczegółowo

Przedmowa do wydania trzeciego...9. 1. Czym są badania marketingowe?...13. 2. Zastosowania... 29. 3. Planowanie badań marketingowych...

Przedmowa do wydania trzeciego...9. 1. Czym są badania marketingowe?...13. 2. Zastosowania... 29. 3. Planowanie badań marketingowych... Przedmowa do wydania trzeciego...9 1. Czym są badania marketingowe?...13 Badania przeprowadzane w celu podjęcia decyzji marketingowych...14 Rynki a badania marketingowe...17 Zakres informacji, jakie należy

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z REALIZACJI ZADAŃ POWIERZONYCH FIRMIE heapmail Internet Solutions sp. z o. o. Z SIEDZIBĄ W WAŁBRZYCHU

RAPORT Z REALIZACJI ZADAŃ POWIERZONYCH FIRMIE heapmail Internet Solutions sp. z o. o. Z SIEDZIBĄ W WAŁBRZYCHU RAPORT Z REALIZACJI ZADAŃ POWIERZONYCH FIRMIE heapmail Internet Solutions sp. z o. o. Z SIEDZIBĄ W WAŁBRZYCHU W RAMACH PROJEKTU WAMP - WSPARCIE ADAPTACYJNOŚCI MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW MODEL WSPARCIA MAŁYCH

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektem informatycznym

Zarządzanie projektem informatycznym Kazimierz Frączkowski Zarządzanie projektem informatycznym Projekty w środowisku wirtualnym Czynniki sukcesu i niepowodzeń projektów Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej Wrocław 2003 Wydział Informatyki

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY INVESTEKO S.A.

DOKUMENT INFORMACYJNY INVESTEKO S.A. Dokument Informacyjny Socializer S.A. DOKUMENT INFORMACYJNY INVESTEKO S.A. sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii B, akcji serii C i akcji serii E do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako

Bardziej szczegółowo

Paweł Penszko rozdz. 1.3.4, 2.1.2, 2.5, 2.9, 3.6.2, 4.4, 5.1-5.3, 5.5, 6.5, 6.8, aneksy 1, 2 i 4

Paweł Penszko rozdz. 1.3.4, 2.1.2, 2.5, 2.9, 3.6.2, 4.4, 5.1-5.3, 5.5, 6.5, 6.8, aneksy 1, 2 i 4 Ewaluacja ex-post rządowego programu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych Cyfrowa szkoła Raport przygotowany przez Instytut Badań

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie i realizacja projektów hybrydowych z sektora telekomunikacyjnego w perspektywie finansowej 2007-2013

Przygotowanie i realizacja projektów hybrydowych z sektora telekomunikacyjnego w perspektywie finansowej 2007-2013 Przygotowanie i realizacja projektów hybrydowych z sektora telekomunikacyjnego w perspektywie finansowej 2007-2013 Czerwiec 2015 Warunki korzystania z niniejszej publikacji Niniejsza publikacja została

Bardziej szczegółowo

ANALIZA PRZEDWDROŻENIOWA

ANALIZA PRZEDWDROŻENIOWA ANALIZA PRZEDWDROŻENIOWA Implementacja Systemu B2B w firmie Lancelot i w przedsiębiorstwach partnerskich Przygotowane dla: Przygotowane przez: Lancelot Marek Cieśla Grzegorz Witkowski Constant Improvement

Bardziej szczegółowo

UDZIELANIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W ZAKRESIE DZIAŁAŃ INFORMACYJNO-PROMOCYJNYCH. red. Dariusz Koba

UDZIELANIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W ZAKRESIE DZIAŁAŃ INFORMACYJNO-PROMOCYJNYCH. red. Dariusz Koba UDZIELANIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W ZAKRESIE DZIAŁAŃ INFORMACYJNO-PROMOCYJNYCH red. Dariusz Koba Warszawa 2008 Dariusz Koba - red. Zrinka Perčić (rozdz. 3.1, 3.2) Kinga Antonik (rozdz. 3.3.) Mariusz Bugalski

Bardziej szczegółowo