Nr grudzień 2007, Nastrój i tajemnica chwili. Wellness to styl życia... Andrzejki Klubowe. str str. 14. str.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Nr grudzień 2007, www.pkb.net.pl. Nastrój i tajemnica chwili. Wellness to styl życia... Andrzejki Klubowe. str. 8-9. str. 14. str."

Transkrypt

1 Andrzejki Klubowe Nr grudzień 2007, Wellness to styl życia... Nastrój i tajemnica chwili str. 8-9 str. 10 str. 14 Przedsiębiorcom i MieszkańcomPodkarpacia życzenia radosnych i spokojnych Świąt Bożego Narodzenia oraz pomyślnego Nowego Roku 2008, pełnego w osobiste i zawodowe sukcesy, które przyczynią się do rozwoju naszego regionu składają Zarząd i Pracownicy Podkarpackiego Klubu Biznesu

2

3 Od redakcji Szanowni Państwo Zbliżają się Święta Bożego Narodzenia i koniec roku. Wszyscy jesteśmy jak zwykle zabiegani a sprawy zawodowe mieszają się często z osobistymi. W pracy myślimy o domu, spotkaniach rodzinnych. I odwrotnie, w domowej Małgorzata Kucharska Dyrektor Zarządzający PKB krzątaninie obmyślamy różne plany zawodowe już na następny 2008 rok... Na chwilę jednak powrócę do tego mijającego roku Warto zatrzymać się na chwilę przy sprawach Klubowych. W mijającym roku Podkarpacki Klub Biznesu kończy realizację dwóch projektów finansowanych z europejskich funduszy unijnych. Jednym z większych wyzwań był dla nas projekt szkoleniowy Kuźnia Kadr, którego celem było podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw z naszego regionu na rynku krajowym oraz europejskim. Inny, dwuletni projekt ANIMATOR finansowany w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL, w którym to przedsięwzięciu uczestniczyły urzędy pracy, regionalne agencje rozwoju, wyższe uczelnie oraz organizacje pozarządowe i przedsiębiorcy miał na celu walkę z bezrobociem. Jeszcze inny, zakończony w połowie br. projekt Moja Firma moją szansą pozwolił, dzięki bezzwrotnej dotacji, rozpocząć działalność bezrobotnym kobietom mającym pomysł na własny biznes. Byliśmy w mijającym roku organizatorem kilku seminariów i spotkań biznesowych a grupy zakupowe, z powodzeniem funkcjonujące w Klubie od ponad pięciu lat, są dla większości z Państwa jednym z elementów generowania oszczędności dla firmy z tytułu zakupu poszczególnych usług w tym systemie. W miesiącu grudniu rozszerzyliśmy naszą ofertę o nową grupę zakupu chemii gospodarczej i środków czystości. Serdecznie zapraszam do korzystania z możliwości jakie dają wspólne zakupy oraz czekam na Państwa propozycje odnośnie utworzenia kolejnych grup zakupowych. Korzystając z okazji chciałam bardzo serdecznie podziękować Państwu za zaufanie jakim darzycie Klub oraz za wszystkie uwagi, spostrzeżenia i sugestie, które napływają do nas i pozwalają jeszcze lepiej określić Państwa priorytety w zakresie naszej oferty i wzajemnej współpracy. 3 Podkarpacki Klub Biznesu Nowi Klubowicze Czy przystąpienie do Podkarpackiego Klubu Biznesu jest dobrą decyzją? Jakich korzyści oczekuje od Klubu Państwa firma? Tomasz Getler Prezes Zarządu Chemifarb S.A. Oczywiście, uważamy, iż przystąpienie nasze do Podkarpackiego Klubu Biznesu jest bardzo dobrą decyzją. Biznes robi się z ludźmi i dla ludzi, tak więc każda możliwość pozyskania nowych kontaktów, wymiany doświadczeń, poznania opinii innych ludzi jest bardzo cenna. Spotkanie przedstawicieli całkowicie często różnych branż i firm oraz możliwość wysłuchania ich opinii opinii ludzi stojących z boku w stosunku do naszego biznesu, daje bardzo często możliwość spojrzenia na naszą działalność z zupełnie innej perspektywy. To świeże spojrzenie kolegi często umożliwia nam znalezienie zupełnie nowych obszarów dla rozwoju naszej organizacji. Poza tym z integracji środowiska wypływają również korzyści nie tylko dla poszczególnych firm, ale również dla całego regionu. Istnieje bowiem możliwość wspólnego podejmowania wielu inicjatyw, takich jak tworzenie stref ekonomicznych, parków przemysłowych itp. które przyczyniają się do tworzenia nowych miejsc pracy i rozwoju gospodarczego regionu. Firmom natomiast dają lepsze warunki do prowadzenia biznesu. Ze swojej strony jako firma handlowa dostrzegamy brak na Podkarpaciu nowoczesnego Parku Logistycznego zlokalizowanego w okolicy Rzeszowa np. niedaleko planowanej autostrady. Mamy nadzieję, że w ramach środowiska Podkarpackiego Klubu Biznesu znajdzie się więcej firm zainteresowanych udziałem w takim parku, z którymi wspólnie będzie można podjąć działania w celu jego utworzenia np. na podobnych zasadach jak Podkarpackiego Parku Technologicznego. Nowi Klubowicze ABM SOLID S.A. ATTIS BROKER SP. Z O.O. BOMI PHU MICHALINA KOŁCZ CHEMIFARB S.A. DEUTSCHE BANK PBC SA GALICJA TOMASZEK SP. Z O.O. GEO-EKO FHU ING NATIONALE-NEDERLANDEN POLSKA S.A. O/KROSNO KARPAT-BUD SP. Z O.O. MAŁOPOLSKIE CENTRUM BIOTECHNIKI SP. Z O.O. PLASMET SP. Z O.O. POLIKAT TRANS SP. Z O.O. PROGRES P.P.U. SP. Z O.O. STOMIL SANOK SA USŁUGI TRANSPORTOWE JACEK SUWAŁA VITA SP. Z O.O. WER-RAMA ZAKŁAD PRODUKCJI LISTEW OZDOBNYCH WIET-POL PPHU ZAKŁADY MIĘSNE HERMAN S.A. ZELMER S.A. ZETO RZESZÓW SP. Z O.O.

4 4 C Z A S P O D S U M O W A Ń Animator EWA KACZAN-WINIARSKA Podkarpacki Klub Biznesu od lipca 2005 r. do grudnia 2007 r. realizował projekt Partnerstwo na Rzecz Aktywizacji Zawodowej ANIMATOR. Projekt ten w całości finansowany ze środków zewnętrznych, pochodzących z Unii Europejskiej oraz budżetu państwa, stanowił nowatorskie podejście do problemów bezrobocia i wykluczenia społecznego. Projekt ANMATOR realizowany był przez kilkanaście instytucji z Podkarpacia, a jego Administratorem była Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego. 300 osób szczególnie dyskryminowanych na rynku pracy, w tym kobiety samotnie wychowujące dzieci oraz osoby niepełnosprawne, przy wsparciu specjalnie przeszkolonych, dynamicznych animatorów pokonywały różnego rodzaju bariery po to, by skutecznie i trwale znaleźć swoje miejsce na rynku pracy. Oferta pomocy zakładała indywidualną opiekę animatora oraz cykl bezpłatnych szkoleń specjalistycznych, z których skorzystali beneficjenci projektu. Dla 30 osób, które marzyły o swoim własnym biznesie i przygotowały odpowiedni biznesplan, udzielone zostały bezzwrotne dotacje w wysokości 20 tysięcy zł. Uczestnicy projektu skorzystali ponadto z doradztwa biznesowego a także wsparcia psychologicznego. Nowy zawód animator rynku pracy Ten innowacyjny projekt miał również na celu przetestowanie tej szczególnej formy pomocy, jaką oferował osobom bezrobotnym ich opiekun i doradca - animator. Warto zatem zauważyć, że w trakcie realizacji projektu wykreowana została nowa kategoria zawodowa animator rynku pracy. Aktualnie wszczęta została procedura mająca na celu wpisanie tego nowego zawodu do rejestru uznawanego przez Ministerstwo Pracy. Badania pracodawców w woj. podkarpackim Aby skutecznie wspierać bezrobotnych w poszukiwaniu pracy oraz pracodawców w znalezieniu odpowiedniej kadry, Podkarpacki Klub Biznesu przeprowadził w ramach projektu ANIMATOR badania rynku pracy na Podkarpaciu - Pracodawcy wobec rynku pracy i polityki gospodarczej. Celem ich było poznanie opinii pracodawców na temat kadr dostępnych w naszym regionie, oceny ich możliwości i przydatności do pracy. W wywiadach pracodawcy oceniali także politykę państwa w zakresie wspierania rozwoju gospodarczego w naszym województwie. Okazało się, iż pomimo dużego bezrobocia, aż 45 % przebadanych przedsiębiorstw miało duże problemy ze znalezieniem odpowiednio wykwalifikowanych pracowników, i to zarówno na stanowiska wykonawcze, jak i kierownicze. Jest to sytuacja bardzo niekorzystna ze względu na konkurencyjność gospodarki Podkarpacia. Zarazem jest to wyraźny sygnał do podjęcia działań zmierzających do podniesienia Kuźnia Kadr CL Dobiegła do końca realizacja dwuletniego projektu szkoleniowego Kuźnia Kadr. W grudniu odbyły się już ostatnie szkolenia wyjazdowe. W sumie, w projekcie przeszkolonych zostało 1950 pracowników z 210 firm z Podkarpacia (16 dużych, 124 MŚP i 70 mikro-przedsiębiorstw). Przewidywane i zakładane rezultaty projektu zostały osiągnięte. Jeszcze przed opracowaniem i złożeniem wniosku o dofinansowanie szkoleń dla przedsiębiorców Podkarpacki Klub Biznesu przeprowadził ankietę, która zawierała m.in. listę tematów szkoleniowych. Przedsiębiorcy sami ją modyfikowali i dostosowywali do swoich potrzeb. To właśnie ta ankieta wykazała duże zapotrzebowanie na różnego rodzaju szkolenia i posłużyła do przygotowania tak dużego projektu szkoleniowego. Według statystyki, prowadzonej od samego początku realizacji projektu Podkarpacki Klub Biznesu zorganizował 116 szkoleń z 34 tematów a przez 1,5 roku 180 osób doskonaliło język angielski biznesowy. Spośród wszystkich największym zainteresowaniem cieszyły się szkolenia z zakresu sprzedaży i marketingu oraz zarządzania i organizacji pracy. Dzisiaj pracodawcy przede wszystkim poszukują dobrych przedstawicieli i sprzedawców swoich produktów oraz sprawnie zarządzającej firmą kadry kierowniczej. Delegowanie pracowników na szkolenia traktowane jest jako inwestycja. Szkolenia organizowane w ramach Kuźni Kadr były współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego. Niskie koszty szkolenia, jakie ponosili pracodawcy w postaci wkładu własnego miały niewątpliwie duże znaczenie przy naborze. W przypadku tego projektu rozliczenie było bardzo korzystne dla pracodawcy, ponieważ na poczet wkładu wliczano wynagrodzenie, które pracownik otrzymywał uczestnicząc w szkoleniu pomimo nieobecności w firmie. Małe i średnie firmy pokrywały tylko 20 proc. kosztów szkolenia, natomiast pozostałe 80 proc. było dofinansowywane z Europejskiego Funduszu Społecznego. Dopłaty do organizowanych w ramach Kuźni Kadr szkoleń były naprawdę niewielkie a u większości beneficjentów ich nie było. Warto dodać, że gdyby nie dofinansowanie, chętnych na szkolenia na pewno byłoby mniej.

5 C Z A S P O D S U M O W A Ń 5 jakości kadr w regionie i wyposażenia potencjalnych pracowników w odpowiednie dla struktury gospodarki kwalifikacje. Przyczyny takiego stanu rzeczy to nieodpowiedni system kształcenia, niedopasowany do potrzeb rynku pracy, jak również niskie płace w regionie, które powodują selektywne migracje osób o stosunkowo wysokich kwalifikacjach. Poszukiwane zawody i postulowane zmiany W przeprowadzonych badaniach pracodawcy wskazali, że w perspektywie 2-3 lat, najchętniej w swoich firmach zatrudniliby: handlowców, osoby do bezpośredniej obsługi klienta, pracowników marketingu, reklamy i public relations, inżynierów, informatyków, ekonomistów, księgowych, specjalistów z zakresu zaawansowanych technologii oraz pracowników sezonowych. Przeprowadzone badania wykazały, jakich zmian w kodeksie pracy oczekują pracodawcy z naszego regionu. Chodzi przede wszystkim o uelastycznienie form i czasu pracy (35% respondentów), jak również o wprowadzenie ulg i zwolnień dla przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy (50% respondentów). Podnoszenie kwalifikacji pracowników Główną barierę w rozwoju zasobów ludzkich w przedsiębiorstwach jest brak środków finansowych na podnoszenie kwalifikacji pracowników. Istotne są także postawy pracowników, które utrudniają wprowadzanie zmian oraz niskie kwalifikacje kandydatów do pracy. Zaledwie 8% badanych przedsiębiorców twierdzi, że w przypadku ich firmy nie występują żadne bariery. Pracodawcy oczekują, że instytucje rynku pracy - głównie urzędy pracy zajmą się pozyskiwaniem środków finansowych na rozwój zasobów ludzkich. Ich zdaniem istotne jest modyfikowanie przez szkoły i uczelnie programów kształcenia absolwentów, a także zwiększenie oferty szkoleń podnoszących kwalifikacje i stworzenie programów stażowych dostosowanych do potrzeb rynku pracy. Współpraca ponadnarodowa Współpraca lokalna i regionalna wielu instytucji z Podkarpacia uzupełniona została o współpracę ponadnarodową. Wykorzystane w projekcie metody i narzędzia na bieżąco konfrontowane i porównywane były z innymi, zastosowanymi do osiągania podobnych efektów przez partnerów europejskich. Dzięki nawiązaniu współpracy z europejskimi partnerami realizującymi podobne przedsięwzięcia w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL z Hiszpanii, Portugalii, Francji, Belgii, Włoch, Niemiec oraz Słowacji, możliwa była wymiana doświadczeń i wiedzy, a także transfer najlepszych, najbardziej skutecznych w walce z bezrobociem praktyk. Pracodawcy coraz częściej korzystają z tej formy pomocy publicznej jaką są szkolenia. Podstawową zaletą tych organizowanych przez Podkarpacki Klub Biznesu była ich kompleksowość oraz możliwość dostosowywania potrzeb szkoleniowych do wymagań firmy. Do dyspozycji przedsiębiorców oddano bardzo dobrych trenerów. W szkoleniach, w zdecydowanej większości brały udział przede wszystkim zorganizowane grupy. Okazuje się bowiem, że z takich tematów jak marketing i sprzedaż, systemy jakości czy zarządzanie i organizacja pracy w przedsiębiorstwie, najlepsze efekty przynosi zespołowe przeszkolenie grupy pracowników z tej samej firmy. Nie bez znaczenia były też możliwość wymiany poglądów, wspólne dyskusje, szukanie nowych, dobrych pomysłów i rozwiązań. Wyjazdowe szkolenia organizowane były w Bieszczadach. Często po skończonych zajęciach uczestnicy szkoleń korzystając z wolnego czasu jeździli na wycieczki nad Solinę, do pobliskiego Polańczyka lub w inne urokliwe miejsca Bieszczadów.

6 6 Aby ubrać się w świetny garnitur trzeba zadzwonić do Łańcuta Rozmowa z Michałem Ciąpałą Prezesem Zarządu Zakładów Odzieżowych Vipo sp. z o.o. ROZMAWIAŁA Marta Stefańczyk Panie Prezesie, w 2002 roku, firma VISTULA S.A. postanowiła zamknąć zakład produkcyjny w Łańcucie. Postanowił Pan wtedy odkupić część aktywów i uruchomić produkcję. W tym roku mija już 5 lat. Jak Pan ocenia Pan ten czas i swoją decyzję? W grudniu faktycznie mija 5 lat i pomimo, iż ja nie przywiązuję większej wagi do tego typu rocznic to jednak cieszy mnie fakt, iż udało nam się zrobić bardzo dużo dobrego dla ludzi, którzy nagle zostali bez pracy i perspektyw. Początkowo nikt nie dawał tej firmie większych szans, gdyż produkcja ubrań modelowo obrazuje skutki i dobrodziejstwa globalizacji. Już dzisiaj większość dużych firm odzieżowych zleca produkcję firmom w Chinach czy Indiach. We Francji, Anglii nie ma już praktycznie przemysłu lekkiego. W Polsce jest jeszcze kilka zakładów produkcyjnych, ale każdy z nich odczuwa problemy rosnących kosztów pracy, braku krawców, oraz mocnego kursu złotego, gdyż sama Polska jest bardzo małym rynkiem zbytu jakościowej odzieży. Natomiast duże firmy detaliczne są chętne produkować w Chinach nawet jeśli oszczędzają na tym 1 złoty na sztuce. W Polsce jeszcze liczy się niska cena, ale są już klienci którzy szukają stylu i jakości. Wykonujemy od 5 lat całym tkaninę. Potem nasi krawcy z największą precyzją szyją garnitury. Wszystkie garnitury szyjemy metodą półtradycyjną, czyli odbiegającą jakością od tej która jest w sklepach. Dużo operacji robimy ręcznie. Mamy aktualnie najszybszy proces logistyczny w Europie, czym też zyskujemy wartość dodaną do produktu. Te garnitury szyjemy dla bardzo wymagających klientów, którzy cenią swoją indywidualność oraz świetną europejską jakość. Dysponujemy 6000 różnych naturalnych tkanin. Apropos jakości, to edukujemy klientów, że polski garnitur jest taki sam jak Angielski czy Francuski. Mediolan, Londyn czy Paryż kojarzą się z modą, ale mało kto wie i często na- Nasi wet nie chce wiedzieć, że ta moda jest Firma ANIA - rzetelność i wiarygodność wobec partnera handlowego Firma ANIA zajmuje się dystrybucją artykułów chemii gospodarczej, kosmetyków, art. higienicznych, papierniczych, papierosów. Działalność swoją rozpoczęła 2 stycznia 1992 roku kierowana tym samym co obecnie zarządem i z tym samym profilem działalności. Pod koniec 2000 roku Firma przekształciła się jedynie ze spółki cywilnej w spółkę jawną, a następnie w 2003 roku w spółkę z o.o. Firmą kieruje czteroosobowy zarząd: Jan Czyrek - Prezes Zarządu, Andrzej Czyrek, Zbigniew Czyrek zespołem liczącym aktualnie 275 osób bardzo ciężką pracę i z roku na rok nasza firma notuje dynamikę przychodów oraz korzystnie zmieniamy strukturę produkcji na trudniejszą. Idziemy w kierunku w którym Chiny czy Indie, ze względu na odległość a nawet nasi konkurenci z Europy ze względu na trudności nie są w stanie z nami konkurować. Nasza strategia jest zdefiniowana i konsekwentnie realizowana i koncentruje się wokół rynkowych nisz. Jak na razie przynosi pozytywne efekty, ale oczywiście biznes jest pełen zagrożeń i niewiadomych. Czy może Pan zdradzić szczegóły tej strategii? Nie jesteśmy spółką publiczną, więc wszystkiego ujawniać nie będę. Powiem tak, nasz rynek to nie tylko Polska, ale głównie cała Europa. Naszą pasją od 3 lat jest szycie na miarę, które w krajach takich jak Francja, Anglia, Rosja, Ukraina czy Niemcy stanowi bardzo duży rynek. Ten rynek rośnie także w Polsce. Szycie na miarę jest bardzo trudne i niewiele firm jest w stanie to robić. Aktualnie obsługujemy już blisko 30% rynku szycia na miarę we Francji. Posiadamy unikalną wiedzę i technologię, która pozwala nam zbierać miarę klienta na odległość, interpretować ją na algorytm komputera i w efekcie automatyczny nóż kroi i Zofia Musiał - Członkowie Zarządu. Jak z tego wynika jest to firma rodzinna. Ma to również odzwierciedlenie w zatrudnieniu pracowników. Nasi Jubilaci Wzrasta zatrudnienie, liczba obsługiwanych klientów, wartość sprzedawanych towarów, asortyment, poprawia się znacznie jakość obsługi klienta. Wiąże się to z lepszym wyposażeniem obiektów Firmy, zwiększeniem ilości sprzętu komputerowego i transportowego oraz doświadczeniem pracowników zdobywanym w czasie kilkuletniej pracy. Związane jest to również ze stabilnością zatrudnienia. Załoga jest stała i doświadczona, uzupełniana w miarę potrzeb ambitnymi, młodymi i merytorycznie przygotowanymi do podjęcia obowiązków ludźmi. Firma nasza poprzez 15 lat swojej działalności daje się poznać jako solidna, rzetelna i wiarygodna. Potwierdzają to kontrahenci, których liczba wynosi 1500 podmiotów gospodarczych, do tego ok. 500 dostawców produkowana m.in w Łańcucie. Poza szyciem na miarę, szyjemy właśnie ubrania dla bardzo drogich, wymagających i znanych marek, które projektują bardzo dużo, ale bardzo różnorodnych wzorów. Ich szycie jest szalenie trudne. To wszystko oczywiście wymaga ciągłych inwestycji, i tylko w roku 2008 zainwestujemy następne 3 miliony złotych. Jubilaci Czy może Pan zdradzić kto ze znanych osób ubiera się w garnitury z waszej firmy? Niestety nie, bowiem nasi klienci mają zagwarantowaną pełną anonimo- oraz instytucje kontrolne jak Urzędy Skarbowe, Inspekcja Pracy, Sanepid, Banki itp. Wobec wszystkich tych instytucji, a zwłaszcza swoich pracowników Firma stara się wywiązywać z wynikających z prawa obowiązków i powinności. ANIA Sp. z o.o. jako pracodawca nie uczestniczyła w sporach sądowych jako strona pozwana ani też nie była pozwana z tytułu oskarżenia nie wywiązywania się z uregulowania należności za dostarczony towar. Jest to wynik działalności Zarządu Firmy, którego cele są jasno określone, a najważniejsze z nich to dobro pracownika, rzetelność i wiarygodność wobec partnera handlowego. Cele te wynikają ze standardów i wzorów etycznych zachowań. Obecnie zatrudniamy 90-ciu pracowników. Ich kwalifikacje podnoszone są poprzez szkolenia i kursy, w których uczestniczymy co roku. wość. Szyjemy rocznie średnio sztuk, więc tyle osób rocznie ubiera się w nasze ubrania. Ale, zaskoczę pewnie mówiąc taką ciekawostkę, iż ubraliśmy niedawno całą reprezentację z Wybrzeża Kości Słoniowej w piłce nożnej, a na Euro 2008 ubierzemy federację UEFA. Mogę także zacytować kardynała Stanisława Dziwisza, który mówi iż aby ubrać się w świetny garnitur trzeba zadzwonić do Łańcuta, pomimo iż on jest w Rzymie co miesiąc. Przy okazji chciałbym poinformować, iż otworzyliśmy właśnie powiększony sklep fabryczny w Łańcucie, w którym można znaleźć mnóstwo garniturów, koszul, krawatów w fabrycznych cenach, takich marek jak Pierre Cardin, Lancerto, VIPO, LaVard, Paulo Bertoluci itp. JAN CZYREK PREZES ZARZĄDU Posiadamy Certyfikaty Firma Fair Play, Pracodawca Organizator Pracy Bezpiecznej, Wiarygodna Firma Województwa Podkarpackiego itp. Rozwój Firmy w kierunku dystrybucji i utrzymania opinii dobrego partnera handlowego oraz odpowiedzialność za zatrudnionych pracowników to nasz obowiązek.

7 7 NOWY STYL KRZYSZTOF DULIŃSKI LICZBY POKAZUJĄCE WIELKOŚĆ SPRZEDAŻY, UDZIAŁ EKSPORTU, ZATRUDNIENIE ZMIENIAJĄ SIĘ CO ROKU. WZROST O 10 CZY 15 PROC. NIE SZOKUJE, NIE WYWOŁUJE WIĘKSZEGO WRAŻENIA. SPOJRZENIE W PRZEDZIAŁACH CO PIĘĆ LAT DAJE JUŻ WYOBRAŻENIE O TEMPIE ROZWOJU GRUPY NOWY STYL. Od lewej: Adam Krzanowsk (Współwłaściciel), Edward Nitka (Prezes Zarządu), Andrzej Galak (Wiceprezes Zarządu), Jerzy Krzanowski (Współwłaściciel) ZESPÓŁ Adam, Jerzy, Ronald, Henry, Agnieszka, Grzegorz, Władysława, to imiona 7 osób, które były przy narodzinach firmy Nowy Styl. Dziś w firmowej rodzinie jest pracujących w 8 krajach. SPRZEDAŻ W ciągu 15 lat, przychody ze sprzedaży produktów Grupy Nowy Styl zwiększyły się 327 razy. W 2006 roku sprzedaż spółek Grupy działających w branży meblarskiej wyniosła 655 mln PLN. Gdyby uwzględnić wszystkie spółki powiązane z właścicielami Grupy Nowy Styl, to ich przychody w 2006 r. przekroczyły 1,25 mld PLN EKSPORT W 2006 roku przychody z eksportu (rozumianego jako eksport z Polski i sprzedaż zagranicznych spółek, głównie NS Ukraina) spółek działających wyłącznie w branży meblowej wyniosły 496 mln PLN. Stanowiło to 65% całości sprzedaży. POWIERZCHNIA PRODUKCYJNA W pierwszych dniach istnienia firmy jej produkty powstawały na 700 m.kw. Decyzja o produkcji samodzielnie większości podzespołów sprawiła, że szybko powstawały kolejne spółki, przejmowano kolejne hale i budowano nowe. Dziś powierzchnia zakładów Grupy Nowy Styl jest 300 razy większa od pierwotnej i wynosi m.kw

8 8 2

9 007 9

10 10 PREFA SYSTEM TWARDZIK nowatorski produkt firmy NTB ROZMAWIAŁA Katarzyna Mieszczak Rozmowa z Maciejem Twardzikiem właścicielem firmy NTB sp. z o.o. Wellness to styl życia, filozofia życia, świadome dążenie do dobrego zdrowia, oparta na odpowiedzialności przede wszystkim za własne zdrowie i za jakość życia w szerokim tego słowa znaczeniu. Dr Donald Ardelli Firma NTB jest znana w branży budowlanej jako producent styropianu. Ostatnio słyszymy o nowościach. Czy to rozszerzenie działalności? Po latach obsługi rynku budowlanego pojawiły się nowe pomysły nieco odbiegające od dotychczasowej działalności Firmy. Wykorzystując doświadczenia z produkcji styropianu, opracowaliśmy, całkowicie nowatorski na rynku polskim produkt Prefa System Twardzik. Ta technologia nadaje się doskonale do stworzenia obiektu wellness & spa, z kilku względów: po pierwsze: doskonała termo i hydroizolacja, po drugie: łatwość obróbki z wykorzystaniem techniki komputerowej co daje nieograniczone wręcz możliwości aranżacji wnętrza architektom, projektantom i designerom. Istotą jest stworzenie miejsca komfortowego i to zarówno pod względem funkcjonalnym jak i estetycznym, wg pomysłu inwestora, wkomponowanego w daną przestrzeń. Tak więc w dalszym ciągu obsługujemy inwestora budowlanego, z tą różnicą, że docelowo interesuje nas nie sam obiekt, ale jego relaksująca i zdrowotna funkcja. Opracowanie nowej oferty jest dla Firmy ogromnym wyzwaniem. Jak sobie z tym radzicie? Już w 2005 roku nawiązaliśmy współpracę z liderem branży spa & wellness w sąsiadującej Słowacji, od którego nieustannie się uczymy i którego wiedzę i doświadczenie wykorzystujemy w naszych działaniach. W 2007r. rozpoczęła działalność polsko słowacka grupa Wellness Technik Group, której główną ideą jest kompleksowa obsługa inwestora przy stworzeniu obiektu wellness & spa. Kompleksowa, to znaczy od opracowania koncepcji, poprzez wykonawstwo z wykorzystaniem systemu lekkiej zabudowy Prefa Systemem Twardzik, po szkolenie kadr i serwisowanie. Jest to coraz częściej wymóg rynku i chcemy temu sprostać, a działanie w grupie wtg daje dużo większe możliwości realizacji na najwyższym poziomie. Daje nam możliwość stworzenia wnętrza oryginalnego, funkcjonalnego i ekskluzywnego. Rozwiązania wtg łączą estetykę z technologią i najnowszymi zdobyczami wiedzy medycznej w dotychczas mało popularnej dziedzinie budownictwa i architektury. Wiedza medyczna w budownictwie? To bardzo ciekawe. Skąd te zainteresowania? To wynik mojego wykształcenia. Jestem magistrem rehabilitacji. Ja- kiś czas specjalizowałem się w odnowie biologicznej sportowców, pracując z I ligowym zespołem hokeistów Unii Oświęcim. Jest to także nasze rodzinne hobby. Będąc na targach podglądaliśmy jak świat radzi sobie ze stresem, jak zapracowani i znerwicowani businessmani przywracają swój organizm do stanu równowagi. Jak się relaksują czy odbudowują siły witalne potrzebne do dalszej, intensywnej pracy. Polski rynek, dynamicznie się rozwijający, przejął od zachodu to co dobre i to co złe. My także potrzebujemy coraz więcej czasu na relaks i możliwości zregenerowania zestresowanego systemu nerwowego. Jest to zatem dziedzina zdecydowanie przyszłościowa. Czy powstały już obiekty według tej technologii? Jak Pan swoją teorię realizuje w praktyce? Nowatorskim podejściem firmy NTB jest stworzenie, na wzór zachodnich firm tzw. Show Roomu tj. żywej ekspozycji. Potencjalni inwestorzy mogą się tu naocznie przekonać jak powinno wyglądać centrum Honorowym Gościem Kongresu był Prezydent Lech Wałęsa wellness & spa, jak powinno się z niego korzystać, aby efekt relaksująco zdrowotny był jak najlepszy. W tej chwili taki czynny obiekt referencyjny wykonany przez wtg z zastosowaniem naszego Prefa Systemu jest na Słowacji w Koszycach, a więc niedaleko. Powstaje również ekspozycja w siedzibie firmy NTB w Głogowie Młp. Obecnie gotowa jest już zabudowa w stanie surowym. Chcielibyśmy, aby wkrótce można było korzystać z obiektu wellness & spa na miejscu. Możemy pochwalić się już wieloma realizacjami, głównie na Słowacji i w Polsce, ale także we Francji, w Niemczech, na Węgrzech czy Ukrainie. Są to głównie hotele, aquaparki i prywatni inwestorzy. Mówi Pan o rozwijającym się rynku polskim. Kto jest zainteresowany budowaniem takich obiektów? W czym tkwi Wasza przewaga nad innymi? Nasza oferta kierowana jest do hoteli, aquaparków i basenów, obiektów użyteczności publicznej jak i prywatnych inwestorów. Dziś hotel bez zaplecza wellness & spa przegrywa wśród ogromnej konkurencji, dlatego zainteresowanie w tej grupie inwestorów jest bardzo duże. Usługa wtg może mieć charakter tworzenia całkowicie nowych projektów od początku do końca jak i zakres prac zarówno renowacyjnych i modernizacyjnych. Dużą uwagę przywiązujmy do elastyczności rozwiązań, dostosowaniu się do sugestii inwestora a ponadto, to co już mówiłem; Prefa System daje swobodę twórczą i aranżacyjną, dzięki czemu możemy stworzyć wnętrze oryginalne, niepowtarzalne, zrealizować nietypowe pomysły. Poza tym lekka zabudowa Prefa Systemem Twardzik jest możliwa w funkcjonujących obiektach bez dezorganizacji i zakłócania ich pracy. Dziękuję za rozmowę. Życzę Panu i sobie, aby dziedzina wellness & spa rozwijała się jak najszybciej.

11 11 Małe jest dobre - w poszukiwaniu maksymalnych ułatwień Rozmowa z Andrzejem Komórkiem - dyrektorem I Oddziału Banku Zachodniego WBK S.A. w Rzeszowie o ofercie dla małych i średnich przedsiębiorstw W ostatnich latach w Polsce powstało bardzo dużo małych i średnich firm z rodzimym kapitałem. Trend ten odzwierciedla przedsiębiorczość naszych rodaków. W jaki sposób Bank Zachodni WBK rozwija i wspiera tę zaistniałą sytuację? Małe i średnie przedsiębiorstwa stanowią bardzo ważną grupę odbiorców naszych usług i koncentrują uwagę naszego Banku. Korzystają one z naszych usług zarówno stricte bankowych, jak i leasingowych, faktoringowych, czy ubezpieczeniowych. Aktualnie wdrażamy zmiany w ofercie bankowej, być może najważniejszej, a na pewno ściśle związanej z rozpoczęciem działalności gospodarczej i bieżącym prowadzeniem własnej, niedużej firmy. Istotne jest precyzyjne określenie, jaką firmę Bank traktuje jako małą lub średnią? Na rynku są różne kryteria. Można się spotkać z definicją przyjętą przez Unię Europejska, można wyznaczać limit zatrudnienia. W naszym banku jesteśmy w trakcie dopracowywania najlepszego modelu mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Dziś zakładamy, że sprzedaż do 5 mln zł rocznie cechuje mikro, i małą firmę, zbyt przekraczający tę kwotę i sięgający do 50 mln zł rocznie charakteryzuje przedsiębiorstwa średnie. Powyżej 50 mln zł rocznej sprzedaży są już firmy korporacyjne, czyli dość duże i duże. Jak już wspominałem, nie jest to jedyna możliwa skala, którą można stosować w obsłudze małych i średnich przedsiębiorstw. Są też i inne, które w naszej praktyce służą indywidualnej ocenie każdego z przedsiębiorstw. Trzeba pamiętać, że specjalizujemy się w obsłudze firm ubiegających się o dofinansowanie z funduszy unijnych lub będących już beneficjantami tej pomocy, w finansowaniu nieruchomości dochodowych, a w ujęciu branżowym jesteśmy nastawieni m.in. na wsparcie finansowe dla sektora rolno-spożywczego. W przypadku inwestycji w nie- ruchomości udzielamy wsparcia na refinansowanie zakupu lub budowy nieruchomości dochodowych czyli takich, z których można uzyskać dodatkowe dochody z ich wynajmu lub sprzedaży. Zatrzymajmy się przy funduszach unijnych. Do Polski płynie rzeka pieniędzy, w jaki sposób Bank Zachodni WBK pomaga w ich wykorzystaniu? Jesteśmy liderem wśród banków komercyjnych w świadczeniu usług na rzecz absorpcji środków unijnych. W naszych oddziałach czeka na Państwa blisko 200 ekspertów unijnych, którzy doskonale potrafią skojarzyć potrzeby polskiego rolnika, przetwórcy, czy nawet większego zakładu pracy z programami Unii Europejskiej. Trzeba jednak zawsze mieć na uwadze dystans czasowy, lata , w których realizowane będą projekty jak i podkreślać fakt, że w większości programów unijnych dotacje przyznawane są na zasadzie refundacji. Zwłaszcza to drugie z trudem przebija się do świadomości potencjalnych klientów. Zasada refundacji dla instytucji takiej jak Państwa Bank daje szerokie pole do działania. Tę szansę wykorzystujemy jak najpełniej dla dobra przyszłych beneficjantów. Nasza pomoc w uzyskaniu dotacji obejmuje kompleksowe doradztwo oraz montaż finansowy inwestycji. Trwa przez cały przebieg inwestycji, aż do wypłaty unijnej dotacji po zrealizowaniu projektu. Jednym z wielu przykładów elastycznego dostosowania naszej oferty do unijnego dotowania inwestycji w gospodarstwach rolnych jest kredyt BZ WBK Biznes Ekspres Unijny. Wyróżnia go błyskawiczna, nawet trwająca tylko dobę, decyzja banku o jego przyznaniu oraz fakt, że przy kwocie nie przekraczającej 200 tys. zł wystarczającym zabezpieczeniem kredytu może być weksel in blanco. BZ WBK nie wymaga tutaj przedkładania faktur rozliczeniowych i stwarza możliwość sfinansowania tym kredytem całości inwestycji. Elastyczne podejście pozwala na przeznaczenie pieniędzy z kredytu również na bieżącą działalność obrotową. Spłata rozłożona jest na 5 lat i przewidziana jest tutaj nawet możliwość półrocznej karencji. Wszystko jednak w granicach 500 tys. zł, bo taka jest maksymalna kwota tego produktu. Jak już zaznaczyłem jest to tylko jeden ze środków jakie bank uruchomił dla firm korzystających z programów unijnych. W ofercie BZWBK dla finansowania pomostowego i projektów wykraczających poza unijne dotowanie są jeszcze dostępne: kredyt inwestycyjny, pożyczka i leasing. Nie wszystkie małe i średnie firmy ubiegają się bądź korzystają z finansowego wsparcia z funduszy unijnych. Jakie propozycje ma Bank Zachodni WBK dla przedsiębiorców, którzy nie są nimi zainteresowani? Nasza oferta nie ogranicza się tylko do tych potencjalnych beneficjantów. Jak wspomniałem, w grupie małych i średnich firm naszą specjalnością są m.in. usługi dla rolników. Niezależnie od tego, czy ich inwestycje wpisują się w pomoc unijną, czy nie, mogą skorzystać z atrakcyjnych kredytów, w tym z dopłatami Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Współudział rządowej agencji sprawia, że oprocentowanie w skali roku kredytów oferowanych przez nasz bank waha się w obecnych warunkach między 1 a 3,25 proc. Rolnik tak uzyskane pieniądze może przeznaczyć zarówno na zakup gruntu, rozbudowę i modernizację budynków gospodarskich, wprowadzenie nowych technologii produkcji rolniczej, jak i inwestycje branżowe, wśród których - dla przykładu - jest przetwórstwo ziemniaka na skrobię. Jeśli jest osobą młodą, to z kredytów preferencyjnych ARiMR oferowanych przez nasz Bank może utworzyć i urządzić całkowicie nowe, nowoczesne gospodarstwo dostosowane do polskich warunków rynkowych. Wśród dedykowanej oferty dla rolników wyróżnić można bardzo tani rachunek oraz pożyczkę i leasing na zakup maszyn i urządzeń rolniczych. A jeśli jest się przedsiębiorcą, ale nie rolnikiem? Skontaktować się z naszym oddziałem, gdzie specjaliści - oceniwszy realne możliwości - doradzą jak można i warto, na przykład, skorzystać z kredytu na zakup nieruchomości dochodowych. Wykorzystując ten produkt nieduża firma może dokonać zakupu gruntu lub wzniesionego na nim budynku.ceny działek i mieszkań rosną jak na drożdżach, a zatem warto Rozmawiała Aneta Ziomek spróbować w ten sposób wykorzystać koniunkturę. Oferowany przez nas kredyt doskonale to umożliwia małym firmom. Bank daje też finansowe narzędzia do prowadzenia bieżącej działalności handlowej. W ofercie jest kredyt w rachunku bieżącym, jak i standardowe kredyty obrotowe. Wyróżnia się tu Biznes Ekspres, którego zalety są identyczne jak kredytu Biznes Ekspres Unijny, ale nie wymaga się tu sięgania po fundusze z Brukseli. Możliwości jest więc wiele. Po co zatem zmiany w finansowaniu klientów tego sektora skoro małe i średnie przedsiębiorstwa już dziś mogą tyle uzyskać? Nigdy nie jest tak dobrze, żeby nie mogło być lepiej. Kierunki zmian w finansowaniu klientów sektora MŚP w tym tzw. MŚP Mikro, to odrębny temat. Warto jednak zatrzymać się przy propozycji Banku wobec tzw. wolnych zawodów, np. notariuszy, artystów, radców prawnych. Dla nich przygotowany jest BIZNES PAKIET dla Wolnych Zawodów, który pozwala kontaktować się z indywidualnym doradcą, a dzięki temu wybrać jak najlepszy kredyt, najkorzystniejsze formy oszczędzania oraz sprawne wykonanie wszystkich dyspozycji. Zmiany, które tutaj proponujemy generalnie sprowadzają się do maksymalnego uproszczenia zasad i procedur bankowych. Dotyczą przede wszystkim segmentu mikro przedsiębiorstw, które w naszej nowej ofercie mogą uzyskać kredyt do 200 tys. zł bez zabezpieczenia, ale pod warunkiem, że okres kredytowania nie przekracza pięciu lat. Dla takich firm istnieje też szansa dwukrotnej liberalizacji wskaźników określających poziom finansowania. Wprowadzane udogodnienia znacznie rozszerzają krąg potencjalnych klientów. Jednostki biznesowe BZ WBK stoją więc przed niepowtarzalną szansą rozwoju przyszłościowego kierunku usług w tym obiecującym segmencie rynku. Z drugiej strony bardzo dobra koniunktura oraz wysoka jakość portfela kredytowego BZ WBK pozwala podjąć ważkie decyzje o zmianie procesu kredytowego oraz parametrów wielu produktów adresowanych zwłaszcza do mikroprzedsiębiorstw. Bank właśnie z ich dynamicznym rozwojem w Polsce łączy nadzieje na wzrost liczby klientów i transakcji, a także poprawę swojej pozycji rynkowej. Dla Banku Zachodniego tego typu przedsiębiorstwa są bardzo ważne i śmiało można powiedzieć, że małe jest i dobre i piękne.

12 12 Telefonia Dialog więcej, lepiej, taniej MP Misją Spółki jest wprowadzenie Polski do światowego społeczeństwa informacji. Telefonia Dialog SA jest jednym z największych niezależnych operatorów telekomunikacyjnych w Polsce. Jedynym właścicielem firmy jest KGHM Polska Miedź SA. Siedzibą Spółki od momentu jej powstania w 1997 roku jest Wrocław. W tym roku mija 10 lat od powstania naszej firmy. Innowacyjne rozwiązania telefoniczne i internetowe, jakie wprowadziliśmy w tym okresie, doceniło już grono niemal pół miliona klientów. Dialog jest lub niebawem będzie obecny na wszystkich polach telekomunikacyjnej działalności. TELEFONIA STACJONARNA - CZYLI GŁOS TRADYCYJNIE Abonentom udostępniamy szeroką paletę taryf, planów taryfowych, opcji i pakietów obniżających ceny połączeń na wybrane kierunki, najczęściej używane numery telefoniczne lub w określonych porach dnia. Rozliczanie sekundowe (Dialog był pierwszym operatorem, który wprowadził to rozwiązanie jeszcze długo przed operatorami komórkowymi.jedną z dwóch pierwszych taryf Dialogu, wprowadzonych wraz z momentem rozpoczęcia działalności w listopadzie 1998 roku, była taryfa Pionier, rozliczana sekundowo). W Taryfie Firmowej można wybrać minimalny profil bez darmowych minut lub Darmowe 300 minut na połączenia lokalne i międzymiastowe zawarte w miesięcznej opłacie abonamentowej. Niewykorzystane minuty przechodzą na kolejny okres rozliczeniowy. W unikatowej na polskim rynku Taryfie Dynamicznej koszty połączenia zależne są od ilości miesięcznie wykonanych połączeń - im więcej rozmów tym niższa opłata za minutę połączenia. Abonament w Dialogu to nowa propozycja Telefonii Dialog dla abonentów Telekomunikacji Polskiej. Bez konieczności dodatkowych instalacji i co niezwykle istotne bez zmiany numeru, mogą teraz skorzystać z atrakcyjnej oferty usług telefonicznych Dialogu w pełnym zakresie: abonament, połączenia lokalne, międzymiastowe, międzynarodowe i do sieci komórkowych. Przejście na Abonament w Dialogu kosztuje tylko złotówkę, a formalności ograniczone są do minimum wystarczy podpisać jedną umowę z Dialogiem, resztę (łącznie z wypowiedzeniem umowy w TP) załatwia już sam operator. ABONAMENT W DIALOGU TO: - opłaty niższe nawet o 29% - miesięcznie już od 35 zł! - opcje umożliwiające darmowe połączenia do wszystkich operatorów sieci stacjonarnych, - opcje obniżające ceny połączeń z wybranymi numerami, - tańsze połączenia na telefony komórkowe, - plany taryfowe z sekundowym naliczaniem (brak opłaty za inicjację połączenia), - obsługa wyłącznie przez Dialog zgodnie z jego wysokimi standardami obsługi klient przestaje być abonentem Telekomunikacji Polskiej. TELEFONIA INTERNETOWA CZYLI GŁOS NOWOCZEŚNIE Dialog był pierwszym operatorem telekomunikacyjnym w Polsce który wprowadził VoIP do swojej oferty. W 2001 roku pojawiły się Oszczędne Rozmowy Internetowe wtedy jeszcze nikt w kraju nie słyszał np. o Skypie. Abonenci Dialogu korzystający z ORI dzwonili ze swoich zwykłych telefonów, nie musieli się rejestrować czy podpisywać umów, tylko przed połączeniami międzymiastowymi i międzynarodowymi wybierali dwa dodatkowe zera; głos na bity zamieniała centrala w sieci Dialogu, koszt połączeń był dużo niższy, ale też i jakość często nie idealna ale taki był wtedy poziom technologiczny w tym obszarze usług. Dwa lata temu Dialog wprowadził już własny osobny brand telefonii internetowej - NewFon. To usługa telefonii internetowej dostępna w całej Polsce. Po rejestracji na stronie użytkownik całkowicie za darmo otrzymuje stacjonarny numer telefonu. Z każdego komputera (wyposażonego w zestaw słuchawek mikrofonu lub specjalną bramkę VoIP umożliwiającą podłączenie tradycyjnego aparatu telefonicznego) można korzystać jak z telefonu domowego: dzwonić do abonentów wszystkich sieci stacjonarnych i komórkowych i odbierać wszystkie połączenia telefoniczne - bez abonamentu, bez umów, bez formalności. Rozmowy rozliczane są sekundowo, a cena jednej minuty połączenia krajowego i międzynarodowego w 1 strefie wynosi 10 groszy brutto. Połączenia miedzy użytkownikami NewFona są bezpłatne. INTERNET Na początku, w 2000 roku, był internet wydzwaniany, ale jak zwykle serwowany pioniersko po raz pierwszy w Polsce opłata była ryczałtowa, za dostęp całodobowy, albo w określonych godzinach. Teraz zgodnie z trendem rynkowym usługi internetowe to przede wszystkim szerokie pasmo. DialNet to jedna z najlepszych ofert na polskim rynku. Użytkownicy w niezależnych badaniach satysfakcji doceniają jego jakość i szybkość transmisji (ARC Rynek i Opinia 2005/2006 index satysfakcji providerów internetowych). Doceniają również jedną z najniższych na rynku ofert cenowych (już od 37 zł miesięcznie), a także brak limitów w ilości pobieranych i wysyłanych danych oraz możliwość zarządzania usługą poprzez www. Dialog jest pierwszym w Polsce operatorem, który oddzielił usługę dostępową od linii telefonicznej. W czerwcu 2006 roku wprowadzono usługę łączącą szerokie pasmo z kontem dialogowej telefonii internetowej NewFon i limitem darmowych minut na połączenia. Najnowszą propozycją jest usługa DialNet solo pierwszy na polskim rynku naprawdę samodzielny domowy Internet bez konieczności posiadania telefonu i bez dodatkowych opłat za utrzymanie łącza. Opcja DialNet solo 1 Mbps jest oferowana w cenie już od 66 zł miesięcznie! DOMOWA PLATFORMA MULTI- MEDIALNA W dzisiejszych czasach klient chce dostać wszystko razem, najlepiej od jednego dostawcy. A przypadku telekomunikacji - w jednym kablu. Dialog media, usługa, która pojawi się wkrótce w naszej ofercie, to pakiet czterech usług w jednym. Do głosu i internetu dodane zostaną multimedia: telewizja interaktywna i wideo na żądanie. Będzie to oferta całkowicie różna od obecnie funkcjonujących na polskim rynku. Każdy abonent uzyska możliwość stworzenia własnego niepowtarzalnego pakietu usług łączących dedykowaną ofertę telefonii stacjonarnej, dostępu do internetu i innowacyjnej usługi przewodowej telewizji cyfrowej (IPTV). Użytkownik będzie miał do dyspozycji między innymi takie opcje jak Wideo Wypożyczalnię (dostęp do bibliotek z wybranymi filmami i nagraniami) czy TV Pauzę (wstrzymanie, a następnie wznowienie oglądanego kanału telewizyjnego). POZA TYM DIALOG TO: działalność na rynku e-commerce (poprzez własny sklep internetowy Vivid.pl) sponsoring sportu mecenat kulturalny. NAJWSPANIALSZE NAGRODY Telefonia Dialog od lat jest wyróżniana w prestiżowych konkursach. W tym roku bogata kolekcja nagród firmy wzbogaciła się o statuetki Złotej Anteny Świata Telekomunikacji oraz Najlepszego Partnera w Biznesie magazynu Home & Market.

13 13 Podsumowanie 2007 roku AnDRZEJ GOTFRYD Mijający 2007 rok z punktu widzenia sytuacji przedsiębiorców podkarpackich i w ogóle polskich można w kategoriach biznesowych ocenić jako bardzo udany. W zasadzie nie było istotnych powodów, aby narzekać na koniunkturę w większości branż, chyba tylko eksporterzy mieli w pewnym stopniu ambiwalentne odczucia w związku z wzmacniającą się złotówką. Stosunkowo nagle pojawiło się za to zagrożenie wynikające z raptownych zmian na rynku pracy, gdyż w przeciągu ok. 2 lat problem bezrobocia został zastąpiony przez trudności w znalezieniu odpowiedniej liczby odpowiednich pracowników. Zjawisko to, jakkolwiek w ogólnym odczuciu społecznym odbierane jako pozytywne, w przypadku przedsiębiorców musi budzić i budzi głębokie zaniepokojenie. W zakresie płaszczyzny prawnej, kończący się rok nie był jednak z pewnością ani rokiem pozytywnego przełomu, ani nawet rokiem drgnięcia w dobrą stronę. Zapowiadany pakiet Kluski podobnie jak wszystkie inne tego typu pakiety i plany mające w swym założeniu służyć uproszczeniu procedur w zakresie zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej tradycyjnie nie został implementowany, a tylko niektóre jego fragmenty zostały w okrojonej formie przeniesione na język aktów prawnych. W ten sposób nadal mamy sytuację, w której przedsiębiorca istotną część swojej energii musi poświęcić na załatwianie różnorakich, często zupełnie nonsensownych formalności, jednocześnie mając w świadomości, iż może być skontrolowany przez kilkadziesiąt instytucji administracji państwowej. Również polska praktyka legislacyjna w mijającym roku, nadal charakteryzuje się daleko posuniętą nadmierną regulacją i w tym zakresie konieczne jest zdecydowanie działanie porządkujące tzn. usunięcie powtarzających się i nakładających na siebie regulacji, które komplikują funkcjonowanie przedsiębiorców, będąc jednocześnie nie lada problemem dla praktyków stosujących prawo. W kontekście istotnych zagadnień podatkowych, po raz kolejny zarzucono pomysł wprowadzenia podatku liniowego do tego zresztą zdążyliśmy się przyzwyczaić. W 2007 r. ostatecznie rozstrzygnięto również na niekorzyść podatników kwestie zasad opodatkowania menadżerów, świadczących usługi zarządzania w ramach prowadzonych przez siebie firm. Niestety orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego jest niekorzystne dla podatników i wydaje się potwierdzać swoistą dyskryminację tej kategorii przedsiębiorców na gruncie polskiego prawa podatkowego. Na szczęście inwencja polskich przedsiębiorców jest tak duża, że pozwoliła na wypracowanie alternatywnych rozwiązań optymalizacyjnych, które w zgodzie z prawem pozwalają na preferencyjne (19 %) opodatkowanie także tej działalności przy zachowaniu określonych warunków. Jeżeli chodzi o nadchodzący rok, to dotychczasowe informacje nie zapowiadają raczej jakichkolwiek rewolucyjnych zmian w przepisach istotnych dla przedsiębiorców, w szczególności w zakresie uproszczenia procedur oraz obniżenia podatków. W kategoriach jaskółki można oceniać zapowiadane wprowadzenie pełnego odliczenia VAT od samochodów osobowych nabywanych i użytkowanych przez firmy nie należy jednak przeceniać tego faktu, którą jest raczej powrotem do normalności aniżeli nowym przywilejem. Z drugiej strony zapowiada się jednak uchylenie przepisów pozwalających na odliczenie VAT błędnie zapłaconego od transakcji, które nie powinny być opodatkowane i w tym zakresie zapowiedź tę należy uznać za sygnał bardzo negatywny nie tylko ze względu na oczywistą niekorzystność tego rozwiązania dla podatników, ale przede wszystkim z uwagi na jej sprzeczność z prawem wspólnotowym. Zbliżający się ku końcowi rok nie przyniósł w sferze prawa gospodarczego i podatkowego istotnych, przełomowych rozwiązań, miejmy nadzieję, że w tym nadchodzącym doczekamy się obiecywanego od dawna procesu deregulacji mnóstwa zbędnych przepisów, a z drugiej strony wprowadzenia dawno oczekiwanych rozwiązań dostosowujących polskie prawo do potrzeb rozwijającego się rynku. Do czego służy faktoring? Rozmowa z Januszem Kostką - dyrektorem do spraw Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Regionie Podkarpackim Banku BGŻ. -Jednym zdaniem - faktoring to? Trudno faktoring zdefiniować jednym zdaniem. Gdyby pytanie było sformułowane do czego służy faktoring? odpowiedziałbym: do ułatwienia życia przedsiębiorcom. Jednak rozwijając szerzej definicję jest to wykup wierzytelności handlowych - rozwiązanie adresowane do firm, które realizują sprzedaż z odroczonymi terminami płatności. Dodałbym jeszcze, że faktoring to większa dostępność finansowania - mniej rygorystyczne wymogi odnośnie zdolności kredytowej i zabezpieczenia transakcji, krótsza i prostsza procedura kredytowa. -Jakie są zalety stosowania faktoringu? Przede wszystkim możliwość wcześniejszego pozyskania środków z tytułu zrealizowanych kontraktów i poprawa płynności finansowej firmy. Dodatkowo stosowanie faktoringu zmniejsza zapotrzebowanie na inne formy kredytu, daje możliwość poprawy pozycji konkurencyjnej poprzez oferowanie kupującym atrakcyjniejszych warunków sprzedaży (wydłużenie terminu płatności). Inną ważną kwestią jest ograniczenie ryzyka związanego z niesolidnością dłużników oraz poprawia terminowość spłat. Uzyskanie zapłaty za fakturę maksymalnie w ciągu dwóch dni od jej wystawienia pozwala na realizowanie własnych zobowiązań płatniczych bez zbędnych opóź- nień lub nawet przed terminem ich wymagalności, co często umożliwia uzyskanie korzystnego rabatu. Jest to również produkt poprawiający dyscyplinę finansową każdej firmy, która z niego korzysta. - Mamy argumenty przeciw? Nie. Funkcjonuje, co prawda na rynku opinia, że jest to produkt bardziej skomplikowany od kredytu, jednak nie jest to do końca prawdą. Na pewno wymaga większego zrozumienia jego założeń. Dlatego też przygotowanie oferty przez doświadczonego specjalistę, na przykład Bank BGŻ, minimalizuje ryzyka związane z niedopasowaniem produktu do potrzeb konkretnego przedsiębiorcy. - Co wyróżnia Bank BGŻ na tle konkurencji? Na tle konkurencji wyróżnia nas przede wszystkim wysoki poziom zaliczkowania standardem jest 90% oraz długi okres finansowania. Rozmawiała MAGDALENA ŁOJCZYK W wybranych przypadkach akceptujemy terminy płatności przekraczające nawet 120 dni. Oferujemy także faktoring pełny w oparciu o polisę ubezpieczeniową wykupioną przez klienta. Z uwagi na spadające w Polsce ceny ubezpieczenia ryzyka kupieckiego rozwiązanie takie może być, z punktu widzenia klientów, dużo korzystniejsze cenowo, w porównaniu do kosztów ubezpieczenia pojedynczego dłużnika przez instytucję faktoringową. Posiadamy również pełen zakres ofertowy faktoringu zagranicznego. Faktoring w Banku BGŻ daje również inne korzyści. W ramach umowy faktoringu Bank świadczy wiele dodatkowych usług w zakresie administrowania wierzytelnościami, na przykład obsługę księgową i raportowanie statusu wierzytelności, monitowanie dłużników i egzekwowanie należności.

14 14 Nastrój i tajemnica chwili - akwarele Barbary Smoczeńskiej CECYLIA LASOTA i źródło pozytywnej, czystej energii. Malowanie sprawia mi ogromną radość, daje dużo satysfakcji i samorealizacji, jednak to odbiorcy moich prac są całym motorem tej twórczości - opowiada Pani Barbara - To im zawdzięczam wiele i dziękuję. Malowanie to niełatwe zajęcie. Nie może być w nim nic rutynowego, inaczej będzie martwe. A coś, co przychodzi z trudnością, kosztuje dużo wysiłku jest bardziej cenne. Malarstwa można uczyć się przez całe życie i jeszcze zostanie mnóstwo do odkrycia. Akwarele Barbary Smoczeńskiej charakteryzują się niezwykle delikatną i pewną kreską, zwiewną W Polsce golf niestety wciąż uważany jest za pewien specyficzny rodzaj rekreacji ruchowej dla snobów, emerytów i bogaczy. Podczas rozmów ze znajomymi na tematy golfowe słyszymy: - golf? nie ja jeszcze uprawiam aktywne sporty - ach! to takie nudne - no tak w pewnym wieku takie spacery to w sam raz Wypowiadają je przeważnie Ci, którzy nigdy nie zetknęli się z golfem naprawdę. Nie trzymali kija golfowego w ręku i nie próbowali nawet trafić małą białą piłeczką do dołka. Kto chokolorystyką i niezwykłym nastrojem stworzonym przez Artystkę. Wydaje się, że ta trudna technika malarska opanowana jest przez nią do perfekcji, co - w połączeniu z ogromną wrażliwością tworzenia - sprawia, że każdy obraz jest niezwykły. Barbara Smoczeńska często bierze udział w wystawach połączonych z aukcjami dzieł sztuki na cele charytatywne. Od samego początku wspiera także aukcje na rzecz Domów Dziecka organizowane przez Podkarpacki Kub Biznesu oraz na rzecz schroniska dla zwierząt w Mielcu a jej akwarele cieszą się zawsze dużym zainteresowaniem. Akwarela, choć kryje wiele trudności technicznych i tajemnic pozwala mi na spontaniczną wypowiedź, szybkie notowanie nastroju chwili tak o swoim malarstwie mówi Barbara Smoczeńska, znana rzeszowska malarka. Ulubioną techniką malarki jest akwarela, uważana za trudną, bo w tym, co raz powstało, nie da się już nic przerobić, niewiele też można poprawić. Maluje też gwaszem i temperą. Pani Barbara jest niezwykle skromną osobą. Nie lubi rozgłosu. W ostatnich latach odmawia nawet udziału w wystawach malarskich, na które jest zapraszana. Wyjątek to zorganizowana na przełomie października i listopada wystawa akwarel w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Tyczynie oraz Zespole Szkół w Dynowie. Zaprezentowała na niej ponad 40 swoich prac z ostatnich lat. Były to pejzaże i kwiaty. Moim ulubionym tematem są kwiaty i pejzaże, które zawsze robiły na mnie ogromne wrażenie. Uważam, że natura to siła życia Golf nie tylko dla snobów, bogaczy i emerytów BOGUSŁAWA TWARDZIK Golf - to dyscyplina sportowa, o czym wielu zdaje się nie wiedzieć. Traktowana jest często z przymrużeniem oka, otoczona mitami, które powstają z powodu nieznajomości zasad i reguł gry. ciaż raz tego spróbował nabiera do tej dyscypliny sportu respektu, a do golfistów szacunku za cierpliwość w nauce. Przekonuje się, że do dobrej gry w golfa niezbędna jest i kondycja fizyczna i dobra koordynacja ruchowa no i przede wszystkim predyspozycje psychiczne: cierpliwość i umiejętność opanowania stresu, spokój i koncentracja przez długi czas. Bo jak można uważać, że ponad 30 mln ludzi na świecie uprawia tak nudny sport? Także fakt, że zawodowi golfiści są najlepiej zarabiającymi sportowcami świadczy o tym, że golf musi mieć w sobie to coś - co jest na tyle trudne, że staje się wyzwaniem. Golf jest pewnego rodzaju współzawodnictwem, ale tu głównym przeciwnikiem jesteśmy sami dla siebie i pole, które musimy pokonać jak najmniejszą ilością uderzeń, a które

15 15 Bądź optymistą na drodze Andrzej Lenczowski AcceLeration Sport Driving School informacji od innych użytkowników dróg. Pamiętajmy o zabraniu napojów i jakichkolwiek, nawet małych, przekąsek. Moi drodzy przyjaciele zza kółka : do tej pory pisałem wyłącznie o tym, jak jeździć. Dzisiaj trochę odmiany. Porozmawiamy o tym jak stać samochodami. I nie o parkowanie przed sklepami chodzi bynajmniej. Wiele godzin spędzanych za kierownicą związanych było z przemieszczaniem się, ale to co dzieje się na naszych drogach w ostatnich miesiącach powoduje, że więcej czasu spędzamy stojąc w korkach, niż faktycznie jadąc. Nawet największa wyrozumiałość i tolerancja nie pozwalają znaleźć uzasadnienia dla tak absurdalnych pomysłów utrudniających jazdę na praktycznie wszystkich drogach, łącznie z najważniejszymi trasami. Kompletny paraliż komunikacyjny na kierunku wschód - zachód, od Rzeszowa przez Kraków do Katowic powoduje niewiarygodne wydłużenie się czasu przejazdu, w zasadzie niemożliwe do wyliczenia. Można powiedzieć, że fantazja drogowców jest nieograniczona. Ale przyczyny zostawmy różnego rodzaju ideologom drogownictwa. Co dla nas, poza zszarpanymi nerwami, z tego wynika? Otóż powinniśmy planować przejazdy z ogromnym zapasem czasowym. Nie bez znaczenia jest zaplanowanie alternatywnych tras przejazdów. Dużym ułatwieniem jest zakup radia CB i stałe nasłuchiwanie I chyba rzecz najważniejsza, starajmy się za wszelką cenę wozić ze sobą możliwie wielki ładunek tolerancji. Niestety wszechobecne cwaniactwo, często chamskie wyprzedzanie kolumny oczekujących, może wyprowadzić z równowagi nawet najspokojniejszych. W takich trudnych momentach trzeba wiedzieć, że nawet usprawiedliwiona agresja rodzi zawsze jeszcze większą agresję a to tylko potęguje narastający stres. Jak opanować skołatane nerwy? Nie ma na to gotowych recept. Może to być ciekawa lektura, jaką należy wozić ze sobą. Może to być krzyżówka. Stojąc w korku można również spróbować uporządkować spis telefonów, posegregować odebrane wiadomości SMS. Trzeba za wszelką cenę odwrócić uwagę od absurdalnej sprzeczności, jaką jest stojący w bezruchu samochód. Nie bez znaczenia jest wyłączenie, jeśli jest to możliwe, silnika. Spaliny z pojazdów stojących w korkach są najbardziej szkodliwe właśnie dla samych kierowców. Niestety ilość remontowanych dróg będzie rosła, nic na to nie poradzimy, ale może kiedyś Bądźmy optymistami. Nasze drogi będą w końcu szerokie, dobre i bezpieczne. Uważajmy na wyremontowane już odcinki. W wielu miejscach po remoncie radykalnie, nie zawsze na lepsze, zmieniono organizację ruchu. Ale o tym następnym razem. Życzę Państwu szerokiej drogi, cierpliwości i nade wszystko: rozwagi. stawia nam różnego rodzaju przeszkody: bunkry z piaskiem, jeziorka, lasy, wysokie trawy. Zwycięstwo przynosi nie tylko laury, ale przede wszystkim ogromną satysfakcję ze zwycięstwa nad sobą, swoimi słabościami i emocjami. W grze jak w biznesie aby precyzyjnie wykonać zadanie - musimy podejmować szybkie i trafne decyzje, dokonywać wyborów, opanować stres. Słyszałam też porównanie golfa do Medytacji Zen, bo ma działanie relaksujące, odstresowuje, poprawia koncentrację i opanowanie. A zatem jest to zdrowa aktywność fizyczna dla ludzi w każdym wieku, nawet wtedy, gdy inne sporty są już niedostępne ze względu na ograniczenia organizmu. Reguły gry w golfa wyrównują szanse kobiet i mężczyzn, zacierają różnice pomiędzy początkującymi a zaawansowanymi graczami a tym samym sprawiają, że golf daje radość i zadowolenie wszystkim bez względu na wiek i stopień opanowania gry. To także gra honorowa z bardzo ściśle przestrzeganymi zasadami, co daje poczucie integracji i dumę z przynależności do rodziny golfistów. Jest niestety jeden minus. To sport uzależniający i bardzo zaborczy! Aby mieć zadowolenie z gry - trzeba mu poświęcić swój wolny czas. Zakochani w golfie przystąpiliśmy do działania. W tym roku powstał Podkarpacki Klub Golfowy z siedzibą w Woli Dalszej k/ Łańcuta. Jest tam ogólnodostępny symulator golfowy, na którym można zarówno uczyć się grać w golfa jak i rozgrywać turnieje przez cały rok. Natomiast w siedzibie firmy NTB w Głogowie Małopolskim powstał driwing range do nauki długiego uderzenia piłki oraz putting green do nauki putowania (wbijania piłeczki do dołka). Prowadzimy rozmowy z władzami regionu. Chcemy aby powstało jak najszybciej pełnowymiarowe, 18-to dołkowe pole golfowe na Podkarpaciu. Utrzymujemy kontakty z trenerami. Zachęcamy także wszystkich a szczególnie młodzież do przygody z golfem. Redakcja: al. Armii Krajowej Rzeszów tel.: , fax: Redaktor naczelny Małgorzata Kucharska Grafika, skład i łamanie Corem & Studio Zakład Sp. z o. o. ul. Warszawska 27, Rzeszów, Fotografie archiwum redakcji Redakcja nie zwraca materiałów nie zamówionych oraz zastrzega sobie prawo do skrótów. Za treść reklam i ogłoszeń redakcja nie ponosi odpowiedzialności.

16 FIRMY ZRZESZONE W PODKARPACKIM KLUBIE BIZNESU ABM SOLID SA ALBATROS -Biuro Turystyki AM TECH Sp. z o.o. ANIA Sp. z o.o. APTEKARZ Sp. z o.o. ASSECO POLAND SA Attis Broker Sp. z o.o. BAĆ - POL Sp. z o.o. BAFRA Sp. z o.o. BALTIC WOOD SA BLUE LINE Sp. z o.o. O/Łańcut BOG-MAR S.C. Bomi PHU Michalina Kołcz BOŚ S.A. O/Rzeszów BOZ SA BURY Sp. z o.o. CENTRUM PROMOCJI BIZNESU CHEMIFARB SA CHROM STYL SA CITIBANK HANDLOWY o/rzeszów COREM STUDIO&ZAKŁAD Sp. z o.o. DECO - GLASS Sp. z o.o. DELPHI Poland SA DEUTSCHE BANK PBC SA DOBROWOLSCY Sp. z o.o. DREWNOTECH PPHU ELA Sp. z o.o. ELEKTROMONTAŻ Rzeszów SA Elektrownia STALOWA WOLA SA EXACT SYSTEMS Sp. z o.o. FAKRO Sp. z o.o. FERRBUD Sp. z o.o. FIBRIS SA FIN SA FOTO-HURT Sp. z o.o. Galicja Tomaszek Sp. z oo. GAJM Jan Jurkiewicz GAMRAT SA GAWEŁ Sp. z o.o. GEO-EKO FHU HANDLOPEX SA HERB Sp. z o.o. HERMAN SA ICN Polfa Rzeszów SA IDEO Sp. z o.o. ING NATIONALE-NEDERLANDEN POLSKA SA o/krosno INŻYNIERIA Rzeszów Sp. z o.o. Izba Przemysłowo-Handlowa w Rzeszowie JANOSIK - BPHUiT Rzeszów KAN - SPED Sp. z o.o. Kancelaria Adwokacka A. GERLACH Kancelaria Adwokacka A. GOTFRYD KARPAT-BUD Sp. z o.o. KARABELA Sp. z o.o. KPB Krosno S.A. KROŚNIEŃSKIE HUTY SZKŁA SA LDC RAWIX SA LIDER TRADING Sp. z o.o. Lis Poland Sp. z o.o. Małopolskie Centrum Biotechniki Sp. z o.o. MARMA Polskie Folie MERKURY Sp.z o.o. MJ RUSZTOWANIA Sp. z o.o. MODEL OPAKOWANIA Sp. z o.o. NOWY STYL Sp. z o.o. NTB Sp. z o.o. OMEGA GROUP Sp. z o.o. OMEGA-KNOW-KOLT Sp. zo.o. ORGANIKA - SARZYNA SA PANMAR Sp. J. PEKUM Sp. z o.o. Piekarnia L.KLIMCZAK PIOTRUŚ PAN -Przedsiębiorstwo Wielobranżowe PKO BP SA Oddział regionalny w Rzeszowie PEKAO SA Makroregion płd-wsch PLASMET Sp. z o.o. Podkarpacka Izba Gospodarcza Podkarpacki Bank Spółdzielczy w Sanoku POLIKAT TRANS Sp. z o.o. POLIKAT SA POLKEMIC SA PPU PROGRES Sp. z o.o. PPHU SPECJAŁ Krzysztof Tokarz PZU Życie O/Lublin SA RADIO BIESZCZADY Sp. z o.o. REGAMET S.J. Regionalna Izba Gospodarcza w Przemyślu Regionalna Izba Gospodarcza w Sanoku Regionalna Izba Gospodarcza w Stalowej Woli REMBUD Sp. z o.o. RESBUD SA RESGRAPH Sp. z o.o. REST S.J. RYBEXIM Sp. z o.o. R.i D.CZACH Sp. z o.o. Autoryzowany Dealer MERCEDES-BENZ Sanocki Zakład Górnictwa Nafty i Gazu SANWIL SA SCHENKER Sp. z o.o. SMAK SERWIS Sp. z o.o. SOLAR-BIN SA STOMIL SANOK SA SURET Sp. z o.o. SZEWPOL PLUS Sp. z o.o. ŚNIEŻKA SA ŚRUBEX SA T&T Logistics Sp. z o.o. TALENS POLSKA Sp. z o.o. TEKPUD Sp. z o.o. TOMA Sp. z o.o. Towarzystwo ALTUM TRANS - WIERT Sp. z o.o. TRANS NG SANOK Sp. z o.o. TRANSSYSTEM SA Usługi Transportowe Jacek Suwała Usługowy Zakład Fotograficzny - F. KASOWSKI i Spółka VIDOK Sp. J. VITA Sp. z o.o. VIPO Sp. z o.o. WAFRO Sp. z o.o. WER-RAMA Zakład Produkcji Listew Ozdobnych WIDAMID Sp. z o.o. WIET-POL PPHU WORK SERVICE SA Wytwórnia Filtrów PZL SĘDZISZÓW SA XERREX Sp. z o.o. YANKO Sp. z o.o. Zakład GRABO Zakład Obróbki Kamienia Budowlanego w Przyłęku Zakłady Magnezytowe ROPCZYCE SA ZEFIR - Sp. z o.o. ZELMER SA ZETO - RZESZÓW Sp. z o.o. ŻAGIEL SA

Nr marzec 2008, www.pkb.net.pl. Aspekty prawa wspólnotowego. str. 7

Nr marzec 2008, www.pkb.net.pl. Aspekty prawa wspólnotowego. str. 7 Konferencja Animatora str. 4 Nr marzec 2008, www.pkb.net.pl Aspekty prawa wspólnotowego str. 7 Pomagajmy sobie na drodze str. 15 Pełnych radosnej nadziei, miłości i zdrowia Świąt Wielkiej Nocy oraz bliskich

Bardziej szczegółowo

Raport Kapitał dla Firm 2008

Raport Kapitał dla Firm 2008 RAPORT KAPITAŁ DLA FIRM 2008 Raport Kapitał dla Firm 2008 SPIS TREŚCI Eksperci o rynku kapitałowym w Polsce 4 Potrzeby kapitałowe przedsiębiorstw 5 Dotacje unijne: Kto może skorzystać z dotacji unijnych

Bardziej szczegółowo

13 19 grudnia 2013 r.

13 19 grudnia 2013 r. 13 19 grudnia 2013 r. 25 26 13 19 grudnia 2013 r. NAJLEPSZE PRODUKTY DLA BIZNESU Najlepsze produkty dla biznesu Firmy, które rosną, dzięki rozwojowi i ulepszeniom, nie zginą. Ale kiedy firma przestaje

Bardziej szczegółowo

Nr czerwiec/ lipec 2008, www.pkb.net.pl. Artyści i biznesmeni dzieciom. str. 10

Nr czerwiec/ lipec 2008, www.pkb.net.pl. Artyści i biznesmeni dzieciom. str. 10 Wspólnie dla Podkarpacia str. 2 Nr czerwiec/ lipec 2008, www.pkb.net.pl Artyści i biznesmeni dzieciom str. 10 Jest nas coraz więcej na drodze str. 15 Nagrody Gospodarcze PKB dla najlepszych W piątkowy

Bardziej szczegółowo

NAJLEPSZE PRODUKTY DLA BIZNESU

NAJLEPSZE PRODUKTY DLA BIZNESU NAJLEPSZE PRODUKTY NAJLEPSZE PRODUKTY DLA BIZNESU 2014 DLA BIZNESU 2014 40 NAJLEPSZE PRODUKTY DLA BIZNESU 2014 Wsłuchiwanie się w głos klientów powinno stać się biznesem każdej firmy powiedział Tom Peters,

Bardziej szczegółowo

RAPORT. Raport nt. rynku Private Equity/Venture Capital

RAPORT. Raport nt. rynku Private Equity/Venture Capital RAPORT Raport nt. rynku Private Equity/Venture Capital KRAKÓW LUTY 2012 Spis treści I. WSTĘP... 3 II. RYNEK PRIVATE EQUITY/VENTURE CAPITAL W EUROPIE ŚRODKOWO WSCHODNIEJ... 8 III. JAKI BYŁ ROK 2011?...

Bardziej szczegółowo

prof. Richard N. Foster 2015. Przygotowani na zmiany? Finansowanie MSP Pieniądze zawsze na czas!

prof. Richard N. Foster 2015. Przygotowani na zmiany? Finansowanie MSP Pieniądze zawsze na czas! Magazyn mbanku dla ludzi przedsiębiorczych Nr 17 / zima 2014 Finansowanie MSP Pieniądze zawsze na czas! prof. Richard N. Foster 2015. Przygotowani na zmiany? ZESKANUJ STRONĘ, ZOBACZ FILM POBIERZ DARMOWĄ

Bardziej szczegółowo

magazyn mbanku dla ludzi przedsiębiorczych Nr 15 / lato 2014 mbank Mobilna ofensywa Bertus Servaas VIVE Group Polen? Tutaj musi się udać!

magazyn mbanku dla ludzi przedsiębiorczych Nr 15 / lato 2014 mbank Mobilna ofensywa Bertus Servaas VIVE Group Polen? Tutaj musi się udać! magazyn mbanku dla ludzi przedsiębiorczych Nr 15 / lato 2014 mbank Mobilna ofensywa Bertus Servaas VIVE Group Polen? Tutaj musi się udać! od początku 04 Podsumowanie kwartału mobilnie 06 Badanie Mobilna

Bardziej szczegółowo

9 15 maja 2014 r. 25 ZŁOTA SETKA 0100 NAJWIĘKSZYCH INSTYTUCJI FINANSOWYCH 0 25 NAJCENNIEJSZYCH MENEDŻERÓW ŚWIATA FINANSÓW.

9 15 maja 2014 r. 25 ZŁOTA SETKA 0100 NAJWIĘKSZYCH INSTYTUCJI FINANSOWYCH 0 25 NAJCENNIEJSZYCH MENEDŻERÓW ŚWIATA FINANSÓW. 9 15 maja 2014 r. 25 ZŁOTA SETKA fot: fotolia 0100 NAJWIĘKSZYCH INSTYTUCJI FINANSOWYCH 0 25 NAJCENNIEJSZYCH MENEDŻERÓW ŚWIATA FINANSÓW 26 9 15 maja 2014 r. ZŁOTA SETKA RANKING 100 NAJWIĘKSZYCH INSTYTUCJI

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Twój Bank Magazyn Banku Spółdzielczego w Toruniu. Wpływ OFE oraz sytuacji na Ukrainie na polski rynek akcji i obligacji

Spis treści. Twój Bank Magazyn Banku Spółdzielczego w Toruniu. Wpływ OFE oraz sytuacji na Ukrainie na polski rynek akcji i obligacji Drogi Czytelniku, mamy nadzieję, że Twój Bank i tym razem sprawi Tobie dużo radości. Kolejne nagrody w loterii lokat wręczone, kolejne promocje już w ofercie tym razem sporo piszemy o produktach kredytowych,

Bardziej szczegółowo

Magazyn BRE Banku dla ludzi przedsiębiorczych Nr 9 / zima 2012. Maciej Witucki Magia cyfrowych zmian. CD Projekt RED American Dream po polsku

Magazyn BRE Banku dla ludzi przedsiębiorczych Nr 9 / zima 2012. Maciej Witucki Magia cyfrowych zmian. CD Projekt RED American Dream po polsku Magazyn BRE Banku dla ludzi przedsiębiorczych Nr 9 / zima 2012 Maciej Witucki Magia cyfrowych zmian CD Projekt RED American Dream po polsku FOT. OKŁADKA ŁUKASZ KRÓL od początku 04 podsumowanie kwartału

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja

Człowiek najlepsza inwestycja Człowiek najlepsza inwestycja Projekt PI Innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO I RODZINNEGO współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

Business Growth. Uczmy się dbać o swoje pieniądze. Finanse z ludzką twarzą. Świadome planowanie płynności. Drukarka w firmie

Business Growth. Uczmy się dbać o swoje pieniądze. Finanse z ludzką twarzą. Świadome planowanie płynności. Drukarka w firmie Na drodze do rozwoju małej i średniej firmy Business Growth F I N A N S E Z A R Z Ą D Z A N I E S T R A T E G I E LISTOPAD / GRUDZIEŃ 2009 WWW.BUSINESSGROWTH.PL Uczmy się dbać o swoje pieniądze RELACJA

Bardziej szczegółowo

Rynek dóbr luksusowych. Wskaźniki: terminy odsetki podatki MAGAZYN PRZEDSIĘBIORCÓW. Anna Piórkowska: Marcin Gruszko:

Rynek dóbr luksusowych. Wskaźniki: terminy odsetki podatki MAGAZYN PRZEDSIĘBIORCÓW. Anna Piórkowska: Marcin Gruszko: Anna Piórkowska: GOSHICO talent na miarę sukcesu s. 20 Marcin Gruszko: Klauzule umowne kontra bank s. 34 MAGAZYN PRZEDSIĘBIORCÓW Kwiecień 2012 r. Numer 4 rok XIII cena: 26,50 zł (w tym 8% VAT) Raport:

Bardziej szczegółowo

Gospodarka Samorządy Nauka Innowacje

Gospodarka Samorządy Nauka Innowacje Kapitał Dolnego Śląska 1 Kapitał Dolnego Śląska Gospodarka Samorządy Nauka Innowacje Brakuje apetytu na ryzyko Prof. Marian Noga: Biznesmen ryzykuje własnym majątkiem, a zdolności do ponoszenia ryzyka

Bardziej szczegółowo

Magazyn BRE Banku dla ludzi przedsiębiorczych Nr 11/ lato 2013. Cezary Stypułkowski mbank: nadchodzi rebranding Grupy BRE >

Magazyn BRE Banku dla ludzi przedsiębiorczych Nr 11/ lato 2013. Cezary Stypułkowski mbank: nadchodzi rebranding Grupy BRE > Magazyn BRE Banku dla ludzi przedsiębiorczych Nr 11/ lato 2013 Cezary Stypułkowski mbank: nadchodzi rebranding Grupy BRE > od początku 4 Podsumowanie kwartału ludzie 6 Moim zdaniem Ernest Pytlarczyk Zmiana

Bardziej szczegółowo

10 (80) Październik 2005

10 (80) Październik 2005 10 (80) Październik 2005 LEASING ALTERNATYWA DLA KREDYTU BANKOWEGO WYWIADOWNIA GOSPODARCZA ANIOŁOWIE BIZNESU ALTERNATYWNE ŹRÓDŁO KAPITAŁU DLA PRZEDSIĘBIORCÓW BEZPIECZNY KOSMETYK PROJEKTY EUROPEJSKIE Biuletyn

Bardziej szczegółowo

WIELE WCIĄŻ DO ZROBIENIA. Jerzego Gurawskiego. pod lupą. Fundusze unijne. Dossier DEBATA PRZEDSIĘBIORCÓW. Rozmowa z Piotrem i Pawłem Woś

WIELE WCIĄŻ DO ZROBIENIA. Jerzego Gurawskiego. pod lupą. Fundusze unijne. Dossier DEBATA PRZEDSIĘBIORCÓW. Rozmowa z Piotrem i Pawłem Woś Numer 3 (6) 2010 Magazyn gospodarczy Dystrybuowany bezpośrednio do wielkopolskich przedsiębiorców Dossier Jerzego Gurawskiego WCIĄŻ WIELE DO ZROBIENIA Rozmowa z Piotrem i Pawłem Woś Fundusze unijne pod

Bardziej szczegółowo

TURBINY POLSKIEJ GOSPODARKI

TURBINY POLSKIEJ GOSPODARKI TURBINY POLSKIEJ GOSPODARKI Najlepsze produkty dla MSP Ranking 200 najbardziej dynamicznych firm z sektora MSP 26 TURBINY POLSKIEJ GOSPODARKI Szanowni Czytelnicy po raz kolejny oddajemy w Państwa ręce

Bardziej szczegółowo

Giełda: dołącz do biznesowej elity. Raport. Wywiad Michał Lisiecki: młody magnat mediów. Kasa Dotacje dla firm: ruszają działania

Giełda: dołącz do biznesowej elity. Raport. Wywiad Michał Lisiecki: młody magnat mediów. Kasa Dotacje dla firm: ruszają działania Nr 5 ISSN 1898-732X czerwiec 2008 MAGAZYN POLSKI PRZEDSIĘBIORCZEJ Wywiad Michał Lisiecki: młody magnat mediów Kasa Dotacje dla firm: ruszają działania Mixer Zarządzaj sobą w czasie Raport Giełda: dołącz

Bardziej szczegółowo

PRZEGLĄD OUTSOURCINGOWY 35 FIRMA DOBRA RADA (2013) NUMER IŚĆ W JEDNYM KIERUNKU, CZY W WIELU? REDUKCJA, KTÓRA NIE BOLI OUTSOURCING W BRANŻY E-COMMERCE

PRZEGLĄD OUTSOURCINGOWY 35 FIRMA DOBRA RADA (2013) NUMER IŚĆ W JEDNYM KIERUNKU, CZY W WIELU? REDUKCJA, KTÓRA NIE BOLI OUTSOURCING W BRANŻY E-COMMERCE NUMER 04 (2013) IŚĆ W JEDNYM KIERUNKU, CZY W WIELU? REDUKCJA, KTÓRA NIE BOLI OUTSOURCING W BRANŻY E-COMMERCE NAJNOWSZE ARTYKUŁY, POGLĄDY I OPINIE DOTYCZĄCE OUTSOURCINGU ISBN 978-83-931740-3-4 NUMER 4 (2013)

Bardziej szczegółowo

cash MAnAGeMenT SpoSóB na optymalizację kosztów

cash MAnAGeMenT SpoSóB na optymalizację kosztów NIEZALEŻNY DODATEK TEMATYCZNY DYSTRYBUOWANY WRAZ Z RZECZPOSPOLITĄ Finansowanie Potrzeby, możliwości, instrumenty Kontrola należności Ochrona przepływów gotówkowych Analiza płynności Zbadaj kondycję Twojej

Bardziej szczegółowo

ISSN 1506 0977 INWESTYCJE W NIERUCHOMOŚCI JAK NA NICH ZAROBIĆ? LEPSZA EMERYTURA Z OFE RACHUNKI DLA MŁODYCH. www.pkobp.pl infolinia: 0801 302 302

ISSN 1506 0977 INWESTYCJE W NIERUCHOMOŚCI JAK NA NICH ZAROBIĆ? LEPSZA EMERYTURA Z OFE RACHUNKI DLA MŁODYCH. www.pkobp.pl infolinia: 0801 302 302 ISSN 1506 0977 MAGAZYN KLIENTÓW PKO Banku Polskiego nr 3/67 jesień 2010 INWESTYCJE W NIERUCHOMOŚCI JAK NA NICH ZAROBIĆ? LEPSZA EMERYTURA Z OFE RACHUNKI DLA MŁODYCH www.pkobp.pl infolinia: 0801 302 302

Bardziej szczegółowo

Polskie bizneswoman. Raport. Wywiad Grażyna Piotrowska-Oliwa: Rządzi korporacją. Kasa Euro dla firm. Mixer Akcja kreacja: Patent na nazwę

Polskie bizneswoman. Raport. Wywiad Grażyna Piotrowska-Oliwa: Rządzi korporacją. Kasa Euro dla firm. Mixer Akcja kreacja: Patent na nazwę Nr 3 ISSN 1898-732X styczeń - luty 2008 MAGAZYN POLSKI PRZEDSIĘBIORCZEJ Wywiad Grażyna Piotrowska-Oliwa: Rządzi korporacją Kasa Euro dla firm Mixer Akcja kreacja: Patent na nazwę Raport Polskie bizneswoman

Bardziej szczegółowo

Zwiększenie efektywności energetycznej, a redukcja kosztów. 8 kwietnia 2013, Hotel Rzeszów, al. Piłsudskiego 44

Zwiększenie efektywności energetycznej, a redukcja kosztów. 8 kwietnia 2013, Hotel Rzeszów, al. Piłsudskiego 44 Szanowni Państwo, Redukcja kosztów dzięki zwiększeniu efektywności energetycznej jest kluczowym elementem funkcjonowania wielu przedsiębiorstw i jednostek publicznych. Dlatego tez w imieniu firmy Strefa

Bardziej szczegółowo

Jaki wiek?! Liczy się człowiek! O doświadczeniach w pracy opowiada m.in. Katarzyna Książek, najmłodsza Pani Prezes Banku Spółdzielczego w Grupie BPS

Jaki wiek?! Liczy się człowiek! O doświadczeniach w pracy opowiada m.in. Katarzyna Książek, najmłodsza Pani Prezes Banku Spółdzielczego w Grupie BPS str. 10 Nowa reklama Banków Spółdzielczych w radiu i TV str. 16 Kredyty na domy energooszczędne już dostępne str. 12 Magazyn Grupy BPS IT 25-27 wrzesnia Grupy BPS str. 4 Jaki wiek?! Liczy się człowiek!

Bardziej szczegółowo

Inwestowanie w wiedzę zawsze przynosi największe zyski. - Benjamin Franklin

Inwestowanie w wiedzę zawsze przynosi największe zyski. - Benjamin Franklin Inwestowanie w wiedzę zawsze przynosi największe zyski. - Benjamin Franklin Uczenie się jest procesem, z którym stykamy się całe życie, nie ogranicza się wyłącznie do dzieciństwa i młodości. Człowiek przez

Bardziej szczegółowo

sieci szkieletowe program e-pionier Internet rzeczy cyfrowego Program Operacyjny Polska Cyfrowa FUNDUSZE UNIJNE rynek ICT Big Data

sieci szkieletowe program e-pionier Internet rzeczy cyfrowego Program Operacyjny Polska Cyfrowa FUNDUSZE UNIJNE rynek ICT Big Data start-upy metadane sieci szkieletowe profil zaufany kierunki techniczne studia zamawiane usługi program e-pionier komunikacja M2M klastry technologiczne interdyscyplinarność platforma epuap Europejska

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju Funduszu Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A. Na lata 2015-2020

Strategia rozwoju Funduszu Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A. Na lata 2015-2020 Strategia rozwoju Funduszu Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A. Na lata 2015-2020 Poznań, czerwiec 2015 Spis treści I. Cel stworzenia wieloletniej strategii przedsiębiorstwa. s. 3 1. Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

JEREMIE. dla instytucji finansowych

JEREMIE. dla instytucji finansowych JEREMIE dla instytucji finansowych 24 JEREMIE dla instytucji finansowych 24 Szanowni Państwo, z dużą satysfakcją zapraszam Państwa do zapoznania się z publikacją, w której przedstawiamy naszych Partnerów

Bardziej szczegółowo