IdeaPad Z370/ Z470/ Z570

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "IdeaPad Z370/ Z470/ Z570"

Transkrypt

1 IdeaPad Z370/ Z470/ Z570 Podręcznik użytkownika V1.0 Przed rozpoczęciem korzystania z komputera przeczytaj informacje dotyczące bezpieczeństwa oraz ważne wskazówki zawarte w instrukcjach dołączonych do zestawu.

2 Uwagi Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia należy przeczytać Podręcznik Lenovo z informacjami ogólnymi i dotyczącymi bezpieczeństwa. Niektóre instrukcje w tym podręczniku mogą zakładać, że używany jest system operacyjny Windows 7. Jeśli używany jest inny system operacyjny Windows, niektóre operacje mogą się minimalnie różnić. Jeśli używane są inne systemy operacyjne, niektóre operacje mogą nie mieć zastosowania. Funkcje opisane w tym podręczniku są wspólne dla większości modeli. Niektóre funkcje mogą być niedostępne w danym komputerze i/lub dany komputer może obejmować funkcje, które nie zostały opisane w tym podręczniku użytkownika. O ile nie określono inaczej, ilustracje użyte w tej instrukcji dotyczą modelu Lenovo IdeaPad Z370. Ilustracje przedstawione w niniejszej instrukcji mogą różnić się od używanego produktu. Uwaga prawna W celu uzyskania dostępu, przejdź na stronę i kliknij pozycję User guides and manuals. Wydanie pierwsze (Grudzień 2010) Copyright Lenovo 2010.

3 Spis treści Rozdział 1. Poznaj swój komputer...1 Widok z góry...1 Widok z lewej strony...4 Widok z prawej strony...6 Widok z przodu...8 Widok od spodu...9 Rozdział 2. Ogólne informacje o obsłudze komputera...12 Pierwsze użycie...12 Używanie baterii i zasilacza sieciowego...14 Używanie touchpada...16 Używanie klawiatury...17 Korzystanie z urządzeń zewnętrznych...20 Przyciski i klawisze specjalne...23 Wskaźniki stanu...27 Zabezpieczenie komputera...29 Włączanie funkcji NVIDIA Optimus (w wybranych modelach)...30 Rozdział 3. Łączenie z Internetem...31 Połączenie przewodowe...31 Połączenie bezprzewodowe...33 Rozdział 4. System OneKey Rescue...35 System OneKey Rescue Rozdział 5. Rozwiązywanie problemów...38 Często zadawane pytania Rozwiązywanie problemów Dodatek A. Instrukcje dotyczące podzespołów, które może wymieniać użytkownik (Customer Replaceable Units, CRU)...45 Wymiana baterii Wymiana dysku twardego Wymiana pamięci Wyjmowanie napędu optycznego Znaki towarowe...61 i

4

5 Rozdział 1. Poznaj swój komputer Widok z góry Z370/Z470 e f g h i j a b c d k l g 1

6 Rozdział 1. Poznaj swój komputer Z570 e f g h i j a b c d k l g Uwaga: NIE otwieraj wyświetlacza pod kątem większym niż 130 stopni. Przed zamknięciem wyświetlacza sprawdź, czy na klawiaturze NIE został długopis lub inny przedmiot. W przeciwnym wypadku możesz uszkodzić wyświetlacz. 2

7 Rozdział 1. Poznaj swój komputer a b c d e f Wbudowana kamera Anteny modułu komunikacji bezprzewodowej Wyświetlacz komputera Głośniki Przycisk zasilania Przycisk systemu OneKey Rescue Kamera służy do komunikacji wideo. Wbudowane anteny zapewniają optymalny odbiór bezprzewodowego sygnału radiowego. Wyświetlacz komputera z podświetleniem LED zapewnia idealny obraz. Głośniki stereo zapewniają doskonały dźwięk. Naciśnij ten przycisk, aby włączyć komputer. Naciśnięcie tego przycisku powoduje otwarcie systemu OneKey Rescue, gdy komputer jest wyłączony. Uwaga: Szczegółowe informacje zobacz System OneKey Rescue na stronie 35. g h i Wskaźniki stanu Przyciski regulacji głośności Przycisk OneKey Theater Szczegółowe informacje zobacz Wskaźniki stanu na stronie 27. Służą do regulacji głośności. Dotknięcie tego przycisku powoduje przejście do preferowanego scenariusza. Uwaga: Szczegółowe informacje zobacz Przycisk OneKey Theater na stronie 24. j Przycisk Thermal management Dotknięcie tego przycisku pozwala sterować szybkością pracy wentylatorów rozpraszania ciepła. Dotknięcie tego przycisku umożliwia wykonanie funkcji usuwania kurzu. Uwaga: Szczegółowe informacje zobacz Przycisk Thermal management na stronie 25. k l Wbudowany mikrofon Touchpad Wbudowany mikrofon (z redukcją szumów) może być używany podczas wideokonferencji, podkładania głosu lub do zwykłych nagrań dźwiękowych. Touchpad działa jak zwykła mysz. Uwaga: Szczegółowe informacje zobacz Używanie touchpada na stronie 16. 3

8 Rozdział 1. Poznaj swój komputer Widok z lewej strony Z370/Z470 a c d e f g h Z570 a b c d f g h a b c Gniazdo Kensington Służy do podłączania blokady zabezpieczającej (brak w zestawie). Uwaga: Szczegółowe informacje zobacz Podłączanie blokady zabezpieczającej (brak w zestawie) na stronie 29. Gniazdo zasilacza sieciowego Służy do podłączania zasilacza sieciowego. Uwaga: Szczegółowe informacje zobacz Używanie baterii i zasilacza sieciowego na stronie 14. Wylot układu chłodzenia Rozprasza ciepło wewnętrzne. Uwaga: Upewnij się, że żaden z wylotów układu chłodzenia nie jest zablokowany, ponieważ może to spowodować przegrzewanie się komputera. d e Gniazdo VGA Gniazdo RJ-45 Służy do podłączenia zewnętrznego monitora. Gniazdo służy do podłączenia do sieci Ethernet. Uwaga: Szczegółowe informacje zobacz Połączenie przewodowe na stronie 31. 4

9 Rozdział 1. Poznaj swój komputer f g Złącze HDMI Gniazdo łączone esata/usb Służy do podłączania urządzeń wyposażonych w wejście HDMI, jak np. telewizor lub monitor. Służy do podłączania urządzeń esata lub USB. Uwaga: Szczegółowe informacje zobacz Podłączanie urządzeń USB na stronie 21. h Gniazdo USB Służą do podłączenia urządzeń USB. Uwaga: Szczegółowe informacje zobacz Podłączanie urządzeń USB na stronie 21. 5

10 Rozdział 1. Poznaj swój komputer Widok z prawej strony Z370 a b c d e Z470 a b d c d e Z570 a b d c d f a Gniazdo słuchawek Służy do podłączenia słuchawek zewnętrznych. b Uwaga: Słuchanie głośnej muzyki przez długi czas może spowodować uszkodzenie słuchu. Gniazdo mikrofonu Służy do podłączenia mikrofonu zewnętrznego. 6 c Napęd optyczny Umożliwia odczyt/zapis dysków optycznych.

11 Rozdział 1. Poznaj swój komputer d Gniazdo USB Służy do podłączenia urządzeń USB. Uwaga: Szczegółowe informacje zobacz Podłączanie urządzeń USB na stronie 21. e Gniazdo zasilacza sieciowego Służy do podłączania zasilacza sieciowego. Uwaga: Szczegółowe informacje zobacz Używanie baterii i zasilacza sieciowego na stronie 14. f Gniazdo RJ-45 Gniazdo służy do podłączenia do sieci Ethernet. Uwaga: Szczegółowe informacje zobacz Połączenie przewodowe na stronie 31. 7

12 Rozdział 1. Poznaj swój komputer Widok z przodu a b c a b c Przełącznik procesora GPU (w wybranych modelach) Przełącznik wbudowanego urządzenia bezprzewodowego Gniazdo kart pamięci Przesuń i zwolnij ten przycisk, aby włączyć lub wyłączyć funkcję NVIDIA Optimus. Przesuń ten przycisk, aby włączyć lub wyłączyć komunikację bezprzewodową wszystkich urządzeń bezprzewodowych, w które wyposażony jest komputer. Służy do wkładania kart pamięci (brak w zestawie). Uwaga: Szczegółowe informacje zobacz Używanie kart pamięci (brak w zestawie) na stronie 20. 8

13 Rozdział 1. Poznaj swój komputer Widok od spodu Z370 a b c d 9

14 Rozdział 1. Poznaj swój komputer Z470 a b c d 10

15 Rozdział 1. Poznaj swój komputer Z570 d b c a a b c d Zatrzask baterii - ręczny Bateria Komora dysku twardego/ pamięci/ procesora/karty PCI Mini Express Card Zatrzask baterii - sprężynowy Zatrzask ten jest używany w celu zabezpieczenia baterii. Szczegółowe informacje zobacz Używanie baterii i zasilacza sieciowego na stronie 14. Sprężynowy zatrzask zapewnia prawidłowe zamocowanie baterii. 11

16 Rozdział 2. Ogólne informacje o obsłudze komputera Pierwsze użycie Przeczytanie podręcznika Przed przystąpieniem do obsługi komputera zapoznaj się z dostarczonym podręcznikiem. Podłączanie do źródła prądu Dostarczona bateria nie jest naładowana w chwili zakupu. Aby naładować baterię i rozpocząć korzystanie z komputera, włóż baterię i podłącz komputer do gniazda elektrycznego. Bateria ładuje się automatycznie, kiedy komputer jest zasilany za pomocą zasilacza sieciowego. Wkładanie baterii Szczegółowe informacje dotyczące instalacji baterii znajdują się w dostarczonej Ulotka instalacyjna. Podłączanie komputera do gniazda elektrycznego 1 Podłącz przewód zasilający do zasilacza sieciowego. 2 Podłącz zasilacz sieciowy do gniazda zasilacza w komputerze. 3 Podłącz przewód zasilający do gniazda elektrycznego. Włączanie komputera Naciśnij przycisk zasilania, aby włączyć komputer. Konfiguracja systemu operacyjnego Przy pierwszym użyciu komputera może być konieczne skonfigurowanie systemu operacyjnego. Proces konfiguracji może obejmować poniższe procedury. Akceptacja warunków Umowy Licencyjnej Użytkownika Oprogramowania (EULA) Konfiguracja połączenia internetowego Rejestracja systemu operacyjnego Utworzenie konta użytkownika 12

17 Rozdział 2. Ogólne informacje o obsłudze komputera Przełączanie komputera w tryb uśpienia lub wyłączanie go Po zakończeniu pracy z komputerem możesz przełączyć go w stan uśpienia lub wyłączyć go. Przełączanie komputera w stan uśpienia Jeżeli odchodzisz od komputera na krótki czas, przełącz go w stan uśpienia. Gdy komputer znajduje się w tym trybie, można szybko przywrócić go do normalnej pracy, pomijając proces rozruchu. Aby przełączyć komputer w stan uśpienia, wykonaj jedną z poniższych czynności. Kliknij przycisk i wybierz polecenie Tryb uśpienia z menu Start. Naciśnij klawisze Fn + F1. Uwaga: Przed przeniesieniem komputera poczekaj, aż wskaźnik zasilania zacznie migać (informując, że komputer jest w stanie uśpienia). Przenoszenie komputera podczas pracy dysku twardego może doprowadzić do jego uszkodzenia, powodując utratę danych. Aby przywrócić komputer do pracy, wykonaj jedną z poniższych czynności. Naciśnij przycisk zasilania. Naciśnij dowolny klawisz klawiatury. Wyłączanie komputera Jeśli komputer nie będzie używany przez dzień lub dwa, należy go wyłączyć. Aby wyłączyć komputer, kliknij przycisk i wybierz polecenie Zamknij z menu Start. 13

18 Rozdział 2. Ogólne informacje o obsłudze komputera Używanie baterii i zasilacza sieciowego Sprawdzanie stanu baterii Możesz określić stopień naładowania baterii w procentach, sprawdzając ikonę baterii w obszarze powiadomień. Uwaga: Ponieważ nawyki i potrzeby każdego użytkownika są inne, trudno jest przewidzieć czas pracy baterii. Istotne są dwa główne czynniki: Ilość energii zgromadzona w baterii przed rozpoczęciem pracy. Sposób korzystania z komputera: na przykład intensywność używania dysku twardego i jasność wyświetlacza. Ładowanie baterii Jeśli stan naładowania baterii jest niski, należy ją naładować lub wymienić na naładowaną baterię. Baterię należy naładować w następujących sytuacjach: Po zakupieniu nowej baterii Gdy miga wskaźnik stanu baterii Gdy bateria nie była używana przez długi czas Uwagi: Zalecane jest, aby podczas korzystania z komputera bateria była włożona, co zapobiegnie dostaniu się do jego wnętrza małych przedmiotów. Aby zwiększyć czas eksploatacji baterii, komputer nie rozpoczyna jej ładowania, gdy rozładuje się ona tylko w niewielkim stopniu. Baterię należy ładować w temperaturze od 10 C do 30 C. Pełne ładowanie i rozładowywanie nie jest wymagane. 14

19 Rozdział 2. Ogólne informacje o obsłudze komputera Wyjmowanie baterii Jeśli komputer nie będzie używany przez dłuższy czas lub jeśli konieczne jest wysłanie go do firmy Lenovo w celu wykonania naprawy itp. należy wyjąć baterię z komputera. Przed wyjęciem baterii należy sprawdzić, czy komputer jest wyłączony. Obsługa baterii Wymiana baterii na nieprawidłowy typ może spowodować niebezpieczeństwo wybuchu. Bateria zawiera niewielkie ilości szkodliwych substancji. Aby uniknąć możliwych obrażeń i zagrożenia dla środowiska, należy przestrzegać poniższych zaleceń: Używaj tylko baterii zalecanych przez firmę Lenovo. Przechowuj baterie z dala od ognia. Nie narażaj baterii na działanie wody lub deszczu. Nie próbuj otwierać baterii. Nie zwieraj styków baterii. Przechowuj baterie poza zasięgiem dzieci. Nie wyrzucaj baterii do pojemników, które są opróżniane na wysypiskach śmieci. W przypadku wyrzucania baterii postępuj zgodnie z lokalnymi przepisami oraz zasadami bezpieczeństwa obowiązującymi w firmie. 15

20 Rozdział 2. Ogólne informacje o obsłudze komputera Używanie touchpada a b a b Touchpad Przycisk touchpada Aby przesunąć kursor na ekranie, przesuń palcem po polu w kierunku, w którym ma się przesunąć kursor. Funkcja lewej/prawej strony odpowiada funkcji lewego/prawego przycisku standardowej myszy. Uwaga: Funkcję touchpada można włączać/wyłączać, naciskając klawisze Fn + F6. Kiedy pali się wskaźnik Touchpad, funkcja Touchpad jest wyłączona. 16

21 Rozdział 2. Ogólne informacje o obsłudze komputera Używanie klawiatury Komputer jest wyposażony w klawiaturę numeryczną oraz klawisze funkcyjne wbudowane w standardową klawiaturę. Klawiatura numeryczna Z370/Z470 Klawiatura obejmuje klawisze, które po włączeniu działają jak 10-klawiszowa klawiatura numeryczna. Aby włączyć lub wyłączyć klawiaturę numeryczną, naciśnij klawisze Fn + F8. Z570 Klawiatura jest wyposażona w osobną klawiaturę numeryczną. Aby włączyć lub wyłączyć klawiaturę numeryczną, naciśnij klawisz Num Lock. Uwaga: Po włączeniu klawiatury numerycznej zaczyna świecić wskaźnik Num lock. 17

22 Rozdział 2. Ogólne informacje o obsłudze komputera Kombinacje stosowane z klawiszami funkcyjnymi Klawisze funkcyjne umożliwiają szybką zmianę działających funkcji. Aby użyć tej funkcji, naciśnij i przytrzymaj klawisz Fn a, a następnie naciśnij jeden z klawiszy funkcyjnych b. b b a 18

23 Rozdział 2. Ogólne informacje o obsłudze komputera Poniżej zostały opisane funkcje poszczególnych klawiszy. Fn + Esc: Fn + F1: Fn + F2: Fn + F3: Fn + F4: Fn + F5: Fn + F6: Fn + F8 (Z370/Z470): Fn + F9: Fn + F10: Fn + F11: Fn + F12: Fn + Insert (Z570): Fn + PgUp (Z370/Z470): Fn + PrtSc: Fn + Home: Fn + End: Włączanie/wyłączanie wbudowanej kamery. Przejście do stanu uśpienia. Włączanie/wyłączanie podświetlenia ekranu LCD. Otwieranie interfejsu przełączania wyświetlacza w celu wybrania tego notebooka lub wyświetlacza zewnętrznego. Otwieranie okna ustawień rozdzielczości wyświetlacza. Otwieranie okna ustawień urządzeń do komunikacji bezprzewodowej (Włączanie/Wyłączanie). Włączanie/wyłączanie touchpada. Włączanie/wyłączanie klawiatury numerycznej. Rozpoczynanie/przerywanie odtwarzania w programie Windows Media Player. Zatrzymywanie odtwarzania w programie Windows Media Player. Przejście do poprzedniego utworu. Przejście do następnego utworu. Włączanie/wyłączanie funkcji scroll lock. Aktywacja żądania systemowego. Aktywacja funkcji pauzy. Zakończenie wykonywania programu w trybie DOS. Fn + PgDn (Z370/Z470): Aktywacja funkcji wstawiania. Fn + / : Zwiększanie/zmniejszanie jasności wyświetlacza. Fn + / : Zwiększanie/zmniejszanie głośności. 19

24 Rozdział 2. Ogólne informacje o obsłudze komputera Korzystanie z urządzeń zewnętrznych Komputer oferuje wiele wbudowanych funkcji i możliwości połączenia. Używanie kart pamięci (brak w zestawie) Komputer obsługuje następujące typy kart pamięci: Karta Secure Digital (SD) MultiMediaCard (MMC) Secure Digital PRO (SD PRO) Memory Stick PRO (MS PRO) Karta xd-picture (xd) Uwagi: Do gniazda wkładać TYLKO jedną kartę. Czytnik kart nie obsługuje urządzeń SDIO (np. SDIO Bluetooth itp.). Wkładanie karty pamięci 1 Popchnij kartę-zaślepkę, aż usłyszysz kliknięcie. Delikatnie wyjmij kartęzaślepkę z gniazda kart pamięci. Uwaga: Karta-zaślepka zapobiega przedostaniu się kurzu i małych elementów do wnętrza komputera, gdy gniazdo kart pamięci nie jest używane. Zachowaj kartę-zaślepkę do użytku w przyszłości. 2 Wsuń kartę pamięci, aż zatrzaśnie się na swoim miejscu. Wyjmowanie karty pamięci 1 Popchnij kartę pamięci, aż usłyszysz kliknięcie. 2 Delikatnie wyjmij kartę pamięci z gniazda kart pamięci. Uwaga: Przed wyjęciem karty pamięci wyłącz ją za pomocą funkcji Bezpieczne usuwanie sprzętu i wysuwanie nośników, aby uniknąć uszkodzenia danych. 20

25 Rozdział 2. Ogólne informacje o obsłudze komputera Podłączanie urządzeń USB Do komputera można podłączyć urządzenie USB wkładając jego wtyczkę USB (Typ A) do gniazda USB (lub gniazda łączonego esata/usb) w komputerze. Model Liczba gniazd USB Liczba gniazd łączonych esata/usb Z Z470, Z Przy pierwszym podłączeniu urządzenia USB do określonego gniazda USB w komputerze, system Windows automatycznie zainstaluje sterownik dla tego urządzenia. Po zainstalowaniu sterownika można odłączyć, a następnie ponownie podłączyć urządzenie, bez konieczności wykonywania dodatkowych czynności. Uwaga: Zazwyczaj system Windows wykrywa nowe urządzenie po jego podłączenie, a następnie automatycznie instaluje sterownik. Jednak niektóre urządzenia mogą wymagać zainstalowania sterownika przed podłączeniem. Przed podłączeniem urządzenia należy zapoznać się z dokumentacją dostarczoną przez producenta urządzenia. Przed odłączeniem pamięci USB upewnij się, że przesyłanie danych pomiędzy komputer a tym urządzeniem zostało zakończone. Kliknij ikonę Bezpiecznie usuń sprzęt w obszarze powiadomień systemu Windows, aby usunąć urządzenie przed jego odłączeniem. Uwaga: Jeśli urządzenie USB korzysta przewodu zasilającego, przed podłączeniem urządzenia należy podłączyć jego zasilanie. W przeciwnym razie urządzenie może nie zostać rozpoznane. 21

26 Rozdział 2. Ogólne informacje o obsłudze komputera Podłączanie urządzeń Bluetooth (w wybranych modelach) Jeżeli komputer posiada wbudowaną kartę Bluetooth, można podłączyć do niego urządzenia Bluetooth, takie jak notebooki, urządzenia PDA i telefony komórkowe w celu bezprzewodowego przesyłania danych. Można wówczas przesyłać dane między urządzeniami bez użycia kabli na odległość do 10 metrów. Uwaga: Rzeczywisty zasięg maksymalny może się różnić w zależności od zakłóceń i przeszkód podczas transmisji. Aby uzyskać najwyższą możliwą szybkość połączenia, należy umieścić urządzenie jak najbliżej komputera. Włączanie komunikacji Bluetooth na komputerze 1 Przesuń przełącznik wbudowanego urządzenia bezprzewodowego z pozycji do. 2 Naciśnij klawisze Fn + F5, aby skonfigurować połączenie. Uwagi: Jeśli funkcja Bluetooth nie jest używana, należy ją wyłączyć w celu oszczędzania energii baterii. Urządzenia Bluetooth należy sparować z komputerem przed przesyłaniem pomiędzy nimi danych. Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat parowania urządzenia Bluetooth z komputerem, zapoznaj się z dołączoną do niego instrukcją obsługi. 22

27 Rozdział 2. Ogólne informacje o obsłudze komputera Przyciski i klawisze specjalne a b c d e f Przycisk systemu OneKey Rescue a Gdy komputer jest wyłączony, naciśnij ten przycisk w celu uruchomienia systemu Lenovo OneKey Rescue. W systemie operacyjnym Windows naciśnij ten przycisk, aby uruchomić system Lenovo OneKey Recovery. Uwaga: Szczegółowe informacje zobacz System OneKey Rescue na stronie 35. Przyciski regulacji głośności b~ d b c d Wyciszanie/wyłączanie wyciszenia Zmniejszanie głośności Zwiększanie głośności 23

28 Rozdział 2. Ogólne informacje o obsłudze komputera Przycisk OneKey Theater e Funkcja Lenovo OneKey Theater udostępnia pięć trybów pracy: tryb normalny, tryb filmu, tryb muzyki, tryb zdjęcia, tryb inteligentny. Są to tryby zaprogramowane przez firmę Lenovo; pozwalają na bardziej komfortowy odbiór materiałów audiowizualnych w różnych sytuacjach (scenariuszach zastosowań). Można ręcznie wybrać pomiędzy trybem normalnym, filmu a inteligentnym. Tryb zdjęcia lub muzyki jest automatycznie wybierany, gdy komputer znajduje się w trybie inteligentnym. Aby ręcznie wybrać żądany tryb: Naciśnij i puść przycisk OneKey Theater, aby wyświetlić menu ekranowe. Kontynuuj naciskanie i puszczanie przycisku, aż podświetlona zostanie ikona żądanego trybu. Komputer przełączy się do żądanego trybu po upływie 2 sekund. Tryb normalny Tryb domyślny. Tryb filmu Wzmocniony przekaz audiowizualny. Tryb muzyki Wzmocniony przekaz audio. Tryb zdjęcia Większy kontrast i nasycenie kolorów. Tryb inteligentny Umożliwia automatyczne przełączanie komputera pomiędzy trybem filmu, muzyki i zdjęcia, stosownie do uruchomionej aplikacji. Uwagi: Funkcję OneKey Theater można włączyć/wyłączyć w menu Start. Niektóre programy mogą nie być zgodne z trybem inteligentnym. 24

29 Rozdział 2. Ogólne informacje o obsłudze komputera Przycisk Thermal management f Przycisk Thermal management może być używany do przełączania komputera pomiędzy różnymi trybami pracy, umożliwiając sterowanie szybkością, z jaką pracuje wentylator rozpraszania ciepła. Można wybrać pomiędzy trybem Standardowym, Bardzo cichym i Efektywnego rozpraszania ciepła. Naciskając i zwalniając przycisk kontroli cieplnej można również aktywować funkcję usuwania kurzu. Tryb Standardowy Tryb Standardowy to domyślny tryb fabryczny. Jest to zalecany tryb pracy dla większości programów. Tryb Bardzo cichy Jeśli w komputerze nie są uruchomione wymagające aplikacje i chcesz pracować w ciszy, komputer można przełączyć do trybu bardzo cichego. Aby przełączyć się do trybu bardzo cichego, naciśnij kilkukrotnie przycisk Thermal management, aż podświetlona zostanie ikona. Po upływie trzech sekund komputer przełączy się na tryb bardzo cichy. Uwaga: Wentylator rozpraszania ciepła w trybie bardzo cichym pracuje z relatywnie niską szybkością, w wyniku czego rozprasza mniej ciepła niż w innych trybach. W przypadku korzystania z wymagających programów system może automatycznie obniżyć napięcie procesora w celu zmniejszenia ilości generowanego przez procesor ciepła. W konsekwencji, gdy komputer pracuje w trybie bardzo cichym, możliwe jest spowolnienie pracy systemu. Tryb Efektywne rozpraszanie ciepła W przypadku korzystania z wymagających programów, przełącz komputer do trybu Efektywnego rozpraszania ciepła, aby zapewnić bardziej efektywne rozpraszanie ciepła. Aby przełączyć się do trybu Efektywnego rozpraszania ciepła, naciśnij kilkukrotnie przycisk Thermal management, aż podświetlona zostanie ikona. 25

30 Rozdział 2. Ogólne informacje o obsłudze komputera Wykonywanie funkcji usuwania kurzu W miarę upływu czasu na radiatorze procesora gromadzi się kurz, powodując pogorszenie właściwości odprowadzania ciepła przez radiator. Ilość gromadzącego się kurzu można ograniczyć wykonując funkcję usuwania kurzu. Aby wykonać funkcję usuwania kurzu, naciśnij kilkukrotnie przycisk thermal management, aż podświetlona zostanie ikona. Usuwanie kurzu rozpocznie się po upływie trzech sekund. Gdy funkcja usuwania kurzu jest aktywna, wentylator rozpraszania ciepła pracuje na przemian z dużą i małą szybkością, umożliwiając usunięcie kurzu. Wykonanie pełnego procesu usuwania kurzu trwa kilka minut. Proces ten można w dowolnej chwili anulować, przełączając komputer w tryb Standardowy, Bardzo cichy lub Efektywnego rozpraszania ciepła. Po zakończeniu, komputer powraca do poprzedniego trybu, w którym znajdował się gdy włączona została funkcja usuwania kurzu. Uwaga: Zalecamy wykonywanie funkcji usuwania kurzu przynajmniej raz w miesiącu, w celu usunięcia kurzu nagromadzonego w okolicy radiatora. Podczas wykonywania funkcji usuwania kurzu, należy umieścić komputer w czystym środowisku o dobrej wentylacji. 26

31 Rozdział 2. Ogólne informacje o obsłudze komputera Wskaźniki stanu Wskaźniki te informują o stanie komputera. a b c d e f g h a b c d e Wskaźnik Caps lock Wskaźnik Num lock Wskaźnik dysku twardego Wskaźnik przełącznika procesora GPU (w wybranych modelach) Wskaźnik Touchpad 27

32 Rozdział 2. Ogólne informacje o obsłudze komputera f g h Wskaźnik stanu zasilania Wskaźnik stanu baterii Wskaźnik komunikacji bezprzewodowej 28

33 Rozdział 2. Ogólne informacje o obsłudze komputera Zabezpieczenie komputera W tej sekcji zostały przedstawione informacje na temat sposobów zabezpieczenia komputera przed kradzieżą i nieupoważnionym użyciem. Podłączanie blokady zabezpieczającej (brak w zestawie) Do komputera można podłączyć blokadę zabezpieczającą, która uniemożliwia jego zabranie bez pozwolenia. Szczegółowe informacje na temat instalowania blokady zabezpieczającej można znaleźć w instrukcjach dostarczonych z zakupioną blokadą. Informacje na temat lokalizacji gniazda Kensington można znaleźć w sekcji Widok z lewej strony na stronie 4. Uwagi: Przed zakupieniem dowolnego produktu związanego z bezpieczeństwem sprawdź, czy jest on kompatybilny z tym rodzajem otworu na klucz zabezpieczający. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za ocenę, wybór i stosowanie blokad i urządzeń zabezpieczających. Firma Lenovo nie komentuje, nie ocenia, ani nie wystawia gwarancji na funkcjonowanie, jakość i skuteczność urządzeń i funkcji zabezpieczających. Używanie oprogramowania VeriFace VeriFace to program do rozpoznawania twarzy, który tworzy cyfrowy obraz, z którego wyodrębnia kluczowe cechy twarzy i tworzy cyfrową mapę używaną jako hasło w systemie. Aby aktywować funkcję VeriFace po raz pierwszy, należy kliknąć ikonę VeriFace na pulpicie w celu zarejestrowania obrazu swojej twarzy. Uwagi: Rejestracja i rozpoznawanie twarzy działa najlepiej w pomieszczeniu o stałym, równomiernym oświetleniu. Można określić, czy ta funkcja ma być używana podczas logowania się do systemu. Więcej informacji na temat VeriFace można znaleźć w pomocy oprogramowania. 29

34 Rozdział 2. Ogólne informacje o obsłudze komputera Używanie haseł Używanie haseł pomaga zapobiegać używaniu komputera przez osoby nieupoważnione. Po zdefiniowaniu i włączeniu hasła, po każdym włączeniu komputera wyświetlane jest okno. W oknie tym należy podać hasło. Jeśli nie zostanie podane prawidłowe hasło, komputer nie będzie mógł być używany. Uwaga: Hasło może zawierać od jednego do siedmiu znaków alfanumerycznych w dowolnej kombinacji. Szczegółowe informacje dotyczące definiowania hasła można znaleźć w sekcji pomocy po prawej stronie okna programu Narzędzie konfiguracji systemu BIOS. Uwaga: Aby uruchomić program Narzędzie konfiguracji systemu BIOS, podczas uruchamiania komputera naciśnij klawisz F2, kiedy na ekranie pojawi się logo firmy Lenovo. 30 Włączanie funkcji NVIDIA Optimus (w wybranych modelach) Optimus to mechanizm przełączania procesora GPU, który automatycznie przełącza aktywny procesor GPU w celu wykonania zadań związanych z renderowaniem obrazu. Jeśli nie jest uruchomiona żadna aplikacja wymagająca intensywnego przetwarzania grafiki, w celu oszczędzania energii baterii jako aktywny procesor GPU zostanie wybrany zintegrowany procesor GPU; po rozpoczęciu odtwarzania filmu w wysokiej jakości lub uruchomieniu gry 3D, zadanie związane z renderowaniem grafiki jest automatycznie przełączane przez funkcję Optimus na niezależny procesor GPU w celu uzyskania wysokiej wydajności grafiki. Sprawdź wskaźnik procesora GPU: jeśli wskaźnik jest wyłączony, przesuń i zwolnij przełącznik procesora GPU w celu włączenia funkcji Optimus. Gdy funkcja Optimus jest włączona, przełączanie pomiędzy zintegrowanym a niezależnym procesorem GPU jest wykonywane automatycznie, bez ingerencji użytkownika. Jednakże można dostosować ustawienia za pomocą panelu sterowania NVIDIA w celu uaktywnienia żądanego procesora GPU do wykonania zadań związanych z renderowaniem obrazu w niektórych programach. W celu uzyskania szczegółowych informacji, wyszukaj słowo Optimus w systemie pomocy panelu sterowania NVIDIA. Uwagi: Funkcja Optimus nie jest obsługiwana przez wszystkie systemy operacyjne. Obecnie, funkcja Optimus jest obsługiwana przez Windows 7. W przypadku korzystania z innego systemu operacyjnego, takiego jak Windows XP, włączenie funkcji Optimus może nie być możliwe. Funkcja Optimus nie jest obsługiwana przez wszystkie odtwarzacze multimedialne i standardy kompresji wideo.

35 Rozdział 3. Łączenie z Internetem Jako sieć globalna, Internet łączy ze sobą komputery na całym świecie, zapewniają takie usługi jak poczta , wyszukiwanie informacji, handel elektroniczny, przeglądanie sieci Web oraz rozrywka. Komputer można połączyć z siecią Internet na następujące sposoby: Połączenie przewodowe: wykorzystuje przewody do połączenia. Technologia sieci bezprzewodowej: łączy się bez użycia przewodów. Połączenie przewodowe Połączenie przewodowe jest niezawodnym i bezpiecznym sposobem na podłączenie komputera do Internetu. Kablowe DSL Kablowa usługa internetowa wykorzystuje modem kablowy podłączony do domowej telewizji kablowej. DSL to rodzina powiązanych technologii, zapewniających dostęp do szybkiej sieci w domu oraz małych firmach za pośrednictwem standardowych łączy telefonicznych. 31

Lenovo G70-70/G70-80 Z70-80

Lenovo G70-70/G70-80 Z70-80 Lenovo G70-70/G70-80 Z70-80 Podręcznik użytkownika Przed rozpoczęciem korzystania z komputera zapoznaj się z informacjami na temat bezpieczeństwa i ważnymi wskazówkami w dołączonych instrukcjach. Uwagi

Bardziej szczegółowo

Lenovo S20-30 / S20-30 Touch

Lenovo S20-30 / S20-30 Touch Lenovo S20-30 / S20-30 Touch Podręcznik użytkownika Przed rozpoczęciem korzystania z komputera zapoznaj się z informacjami na temat bezpieczeństwa i ważnymi wskazówkami w dołączonych instrukcjach. Uwagi

Bardziej szczegółowo

Lenovo IdeaPad Flex 14/Flex 14D Flex 15/Flex 15D

Lenovo IdeaPad Flex 14/Flex 14D Flex 15/Flex 15D Lenovo IdeaPad Flex 14/Flex 14D Flex 15/Flex 15D Podręcznik użytkownika Przed rozpoczęciem korzystania z komputera zapoznaj się z informacjami na temat bezpieczeństwa i ważnymi wskazówkami w dołączonych

Bardziej szczegółowo

Lenovo Seria Z/P. Podręcznik użytkownika V1.0

Lenovo Seria Z/P. Podręcznik użytkownika V1.0 Lenovo Seria Z/P Podręcznik użytkownika V1.0 Przed rozpoczęciem korzystania z komputer przeczytaj informacje dotyczące bezpieczeństwa oraz ważne wskazówki zawarte w instrukcjach dołączonych do zestawu.

Bardziej szczegółowo

Lenovo Y70-70 Touch/ Y70-80 Touch

Lenovo Y70-70 Touch/ Y70-80 Touch Lenovo Y70-70 Touch/ Y70-80 Touch Podręcznik użytkownika Przed rozpoczęciem korzystania z komputera zapoznaj się z informacjami na temat bezpieczeństwa i ważnymi wskazówkami w dołączonych instrukcjach.

Bardziej szczegółowo

Uwagi dotyczące produktu

Uwagi dotyczące produktu Instrukcja obsługi Copyright 2012 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth jest znakiem towarowym należącym do jego właściciela i używanym przez firmę Hewlett-Packard Company w ramach licencji.

Bardziej szczegółowo

Joybook Lite Seria U102 Podręcznik użytkownika

Joybook Lite Seria U102 Podręcznik użytkownika Joybook Lite Seria U102 Podręcznik użytkownika Informacje o prawach autorskich i znakach handlowych Copyright 2009 by BenQ Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. Reprodukowanie jakiejkolwiek części niniejszej

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA KOMPUTERA ALIENWARE M18x MOBILE

INSTRUKCJA KOMPUTERA ALIENWARE M18x MOBILE INSTRUKCJA KOMPUTERA ALIENWARE M18x MOBILE Uwagi, przestrogi i ostrzeżenia UWAGA: UWAGA wskazuje ważną informację, która pomoże Ci lepiej korzystać z komputera. PRZESTROGA: PRZESTROGA wskazuje potencjalne

Bardziej szczegółowo

ALIENWARE M17x MOBILE MANUAL

ALIENWARE M17x MOBILE MANUAL ALIENWARE M17x MOBILE MANUAL Uwagi, przestrogi i ostrzeżenia UWAGA: UWAGA wskazuje ważną informację, która pomoże Ci lepiej korzystać z komputera. PRZESTROGA: PRZESTROGA wskazuje potencjalne zagrożenie

Bardziej szczegółowo

Joybook seria A52/C41 - Podręcznik użytkownika

Joybook seria A52/C41 - Podręcznik użytkownika Joybook seria A52/C41 - Podręcznik użytkownika Zastrzeżenie praw autorskich Copyright 2007 BenQ Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadnej z części tej publikacji nie można kopiować, transmitować,

Bardziej szczegółowo

Joybook Lite Seria U101 Podręcznik użytkownika

Joybook Lite Seria U101 Podręcznik użytkownika Joybook Lite Seria U101 Podręcznik użytkownika Prawa autorskie i znaki towarowe Copyright 2008 BenQ Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadnej z części tej publikacji nie można kopiować, transmitować,

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika Packard Bell EasyNote TE - 1 Spis Treści Uruchamianie komputera 4 Połączenie bezprzewodowe... 4 Rejestracja... 5 Instalacja oprogramowania... 6 Odzyskiwanie... 6 Masz problemy?...

Bardziej szczegółowo

PL6177. Podręcznik użytkownika komputera ASUS

PL6177. Podręcznik użytkownika komputera ASUS PL6177 Podręcznik użytkownika komputera ASUS Grudzień 2010 Spis treści Rozdział 1: Wprowadzenie do komputera O podręczniku użytkownika... 6 Uwagi dotyczące tego podręcznika... 6 Zasady bezpieczeństwa...

Bardziej szczegółowo

Komputer TravelMate Serii 4010. Instrukcja Obsługi

Komputer TravelMate Serii 4010. Instrukcja Obsługi Komputer TravelMate Serii 4010 Instrukcja Obsługi Copyright 2005. Acer Incorporated. Wszelkie prawa zastrzeżone. Instrukcja obsługi komputera serii TravelMate 4010 Wydanie oryginalne: Czerwiec 2005 Publikacja

Bardziej szczegółowo

Przewodnik szybkiego startu i rozwiązywania problemów

Przewodnik szybkiego startu i rozwiązywania problemów Przewodnik szybkiego startu i rozwiązywania problemów SPIS TREŚCI Rejestracja produktu 2 Ważne informacje 2 Informacje podstawowe 4 Bezpieczeństwo i wygoda... 4 Środki ostrożności... 4 Zalecenia zdrowotne...

Bardziej szczegółowo

PL7169. Podręcznik użytkownika komputera ASUS

PL7169. Podręcznik użytkownika komputera ASUS PL7169 Podręcznik użytkownika komputera ASUS Kwiecień 2012 Spis treści Rozdział 1: Wprowadzenie do komputera O podręczniku użytkownika... 6 Uwagi dotyczące tego podręcznika... 6 Zasady bezpieczeństwa...

Bardziej szczegółowo

Komputer TravelMate Serii 2410. Instrukcja Obsługi

Komputer TravelMate Serii 2410. Instrukcja Obsługi Komputer TravelMate Serii 2410 Instrukcja Obsługi Copyright 2005. Acer Incorporated. Wszelkie prawa zastrzeżone. Instrukcja obsługi komputera serii TravelMate 2410 Wydanie oryginalne: Lipiec 2005 Publikacja

Bardziej szczegółowo

PL6792. Podręcznik użytkownika komputera ASUS

PL6792. Podręcznik użytkownika komputera ASUS PL6792 Podręcznik użytkownika komputera ASUS Wrzesień 2011 Spis treści Rozdział 1: Wprowadzenie do komputera O podręczniku użytkownika... 6 Uwagi dotyczące tego podręcznika... 6 Zasady bezpieczeństwa...

Bardziej szczegółowo

Komputer firmy Acer serii Aspire S3. Podręcznik użytkownika

Komputer firmy Acer serii Aspire S3. Podręcznik użytkownika Komputer firmy Acer serii Aspire S3 Podręcznik użytkownika 2011 Wszelkie prawa zastrzeżone. Podręcznik użytkownika Komputer firmy Acer serii Aspire S3 Wydanie oryginalne: 02/2012 Oznaczenie modelu: Numer

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika. ThinkPad Edge E430, E430c, E435, E530, E530c i E535

Podręcznik użytkownika. ThinkPad Edge E430, E430c, E435, E530, E530c i E535 Podręcznik użytkownika ThinkPad Edge E430, E430c, E435, E530, E530c i E535 Uwagi: Przed wykorzystaniem informacji zawartych w niniejszym dokumencie lub przed użyciem produktu, którego dotyczą, należy przeczytać

Bardziej szczegółowo

nscreen Seria i91/i221 Podręcznik użytkownika

nscreen Seria i91/i221 Podręcznik użytkownika nscreen Seria i91/i221 Podręcznik użytkownika Prawa autorskie oraz znak firmowy Copyright 2009 by BenQ Corporation. Wszystkie prawa zastrzeżone. Reprodukowanie niniejszej publikacji, jej przekazywanie,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi ARISTO R100

Instrukcja Obsługi ARISTO R100 Instrukcja Obsługi ARISTO R100 (Kwiecień 2008) OSTRZEŻENIE Prosimy nie demontować komputera. Każda ingerencja własna użytkownika może spowodować utratę gwarancji. Komputer jest integralną całością i wewnątrz

Bardziej szczegółowo

Komputer TravelMate serii 2350. Instrukcja Obsługi

Komputer TravelMate serii 2350. Instrukcja Obsługi Komputer TravelMate serii 2350 Instrukcja Obsługi Copyright 2004. Acer Incorporated. Wszelkie prawa zastrzeżone. Instrukcja obsługi komputera notebook TravelMate serii 2350 Drugi wydanie: Listopad 2004

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika. Komputer osobisty seria VPCX11

Podręcznik użytkownika. Komputer osobisty seria VPCX11 Podręcznik użytkownika Komputer osobisty seria VPCX11 n 2 Spis treści Przed użyciem... 4 Uzyskiwanie dodatkowych informacji o komputerze VAIO... 5 Zagadnienia dotyczące ergonomii... 7 Podstawy obsługi...

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚ CI. www.packardbell.com. Szybki start i rozwiązywanie problemów

SPIS TREŚ CI. www.packardbell.com. Szybki start i rozwiązywanie problemów SPIS TREŚ CI Ważne informacje 2 Informacje podstawowe 3 Bezpieczeństwo i wygoda... 3 Środki ostrożności... 3 Zalecenia zdrowotne... 3 Poznawanie komputera... 4 Klawiatura i mysz... 4 Napędy komputera...

Bardziej szczegółowo

Joybook seria S31V - Podręcznik użytkownika

Joybook seria S31V - Podręcznik użytkownika Joybook seria S31V - Podręcznik użytkownika Zastrzeżenie praw autorskich Copyright 2007 BenQ Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadnej z części tej publikacji nie można kopiować, transmitować, przetwarzać,

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika. ThinkPad E550, E555 i E550c

Podręcznik użytkownika. ThinkPad E550, E555 i E550c Podręcznik użytkownika ThinkPad E550, E555 i E550c Informacja: Przed wykorzystaniem informacji zawartych w niniejszym dokumencie lub przed użyciem produktu, którego dotyczą, należy przeczytać ze zrozumieniem:

Bardziej szczegółowo

WERSJA POLSKA ENGLISH USER GUIDE LG-H815. www.lg.com MFL69196101 (1.0)

WERSJA POLSKA ENGLISH USER GUIDE LG-H815. www.lg.com MFL69196101 (1.0) USER GUIDE WERSJA POLSKA ENGLISH LG-H815 MFL69196101 (1.0) www.lg.com UWAGA: Pamiętaj, że telefon LG-H815 często wykorzystuje połączenia danych. Wykup u swojego Operatora stosowny pakiet danych, by uniknąć

Bardziej szczegółowo

Komputer Aspire Serii 9500. Instrukcja Obsługi

Komputer Aspire Serii 9500. Instrukcja Obsługi Komputer Aspire Serii 9500 Instrukcja Obsługi Copyright 2005. Acer Incorporated. Wszelkie prawa zastrzeżone. Instrukcja obsługi komputera serii Aspire 9500 Wydanie oryginalne: Lipiec 2005 Publikacja ta

Bardziej szczegółowo

WERSJA POLSKA. Instrukcja obsługi User Guide LG-V490. www.lg.com MFL68624816 (1.0)

WERSJA POLSKA. Instrukcja obsługi User Guide LG-V490. www.lg.com MFL68624816 (1.0) WERSJA POLSKA E N G L I S H Instrukcja obsługi User Guide LG-V490 MFL68624816 (1.0) www.lg.com UWAGA! Pamiętaj, że tablet LG-V490 często wykorzystuje połączenia danych. Wykup u swojego Operatora stosowny

Bardziej szczegółowo