Bibliografie, encyklopedie, informatory, słowniki itp. Filozofia i teoria prawa. Generalia. 28 marca 2011 B 2016/5

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Bibliografie, encyklopedie, informatory, słowniki itp. Filozofia i teoria prawa. Generalia. 28 marca 2011 B 2016/5"

Transkrypt

1 Biblioteka Wydziału Prawa i Administracji UW im. Jana Wincentego Bandtkiego Wykaz nabytków nr 4 28 marca 2011 Bibliografie, encyklopedie, informatory, słowniki itp. 1. Wielki słownik polsko-francuski. T. 5, U-ś / [oprac. haseł Bogusława Frosztęga et al. ; red. prowadzący Bogusława Frosztęga ; współpr. red. Ewa Kierszys]. - Warszawa : Wiedza Powszechna, Wielki słownik włosko-polski. T. 4, Sf - Z / Jolanta Sikora Penazzi [et al.] ; konsultacja nauk. Carlo Alberto Mastrelli. - Warszawa : Wiedza Powszechna, B 2016/5 B 2148/4 Lect. Filozofia i teoria prawa 3. Legal communication : a cross-cultural perspective / Anna Jopek-Bosiacka. - Warszawa : Warsaw University Press, cop. 4. Nieposłuszeństwo obywatelskie a pojęcie prawa / Michał Roch Kaczmarczyk. - Warszawa : Oficyna Naukowa, FIL 1997 FIL 1996 Generalia 5. Doświadczenia prawne pierwszych lat członkostwa Polski w Uni Europejskiej / red. Stanisław Biernat, Sławomir Dudzik. - Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, Europeizacja prawa imigracyjnego Republiki Federalnej Niemiec w latach / Izabela Wróbel. - Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 7. Implementacja unijnej polityki regionalnej w Polsce / Joanna Szafran. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie- Skłodowskiej, 8. Informacja turystyczna / red. nauk. Aleksander Panasiuk ; aut. Anna Gardzińska [et al.]. - Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 9. Informatyka gospodarcza. 1-4 / red. nauk.: Janusz Zawiła- Niedźwiecki, Katarzyna Rostek, Artur Gąsiorkiewicz ; aut.: Witold Chmielarz [et al. ; Wydział Zarządzania Politechnika Warszawska]. 10. Młode pokolenie : ofiary czy sprawcy przemocy? / red. Teresa Sołtysiak, Aleksandra Nowakowska. - Bydgoszcz : Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, G 1915 WD G 1923 G 1920 G 1931 G 1928/1-4 G 1929

2 11. Model współpracy pomiędzy zakładami ubezpieczeń a instytucjami państwowymi w zakresie działalności przeciwkradzieŝowej : praca zbiorowa / pod red. Wiesława Mądrzejowskiego. - Szczytno : Wydawnictwo WyŜszej Szkoły Policji, 12. Nauki społeczne wobec kryzysu ekonomicznego / w numerze J. Gardawski [et al.] ; red. nauk. J. Osiński. - Warszawa : Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza, Państwo i prawo w dobie globalizacji : [księga jublileuszowa] / pod red. Stanisława Sagana. - Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Partnerstwo publiczno-prywatne w sferze uŝyteczności publicznej / Marian Moszoro. Partnerstwo publiczno-prywatne w sferze uŝyteczności publicznej / Marian Moszoro. - Wyd Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 15. Produkt turystyczny a ekonomia doświadczeń / Barbara Marciszewska. - Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 16. Publiczna czy niepubliczna opieka zdrowotna? : koncepcje, regulacje, zarządzanie / red. Kazimierz Ryć, Alicja Sobczak ; aut. Aldona Frączkiewicz-Wronka [et al.]. - Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 17. Reklama zewnętrzna w procesie inwestycyjnym / Agnieszka Suławko-Karetko, Roberto R. Romański. - Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 18. Rola ZZL w kreowaniu innowacyjności organizacji / red. nauk. Stanisława Borkowska. - Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 19. Rynek sztuki : aspekty prawne / pod red. Wojciecha Kowalskiego, Katarzyny Zalasińskiej. - Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, Ustawa o państwowej kompensacie przysługującej ofiarom niektórych przestępstw : komentarz / Paweł Janda, Andrzej Kiełtyka. - Stan prawny: 1 lipca 2010 r. - Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 21. Wielki Brat rok 2010 : systemy monitoringu wizyjnego - aspekty kryminalistyczne, kryminologiczne i prawne / Paweł Waszkiewicz. - Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, Zakazy reklamy towarów w prawie europejskim i polskim / Dominika Ewa Harasimiuk. - Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, Zarządzanie relacjami międzyorganizacyjnymi / Zbigniew Olesiński. - Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, G 1924 G 1925 G 1927 G 1911 G 1930 G 1922 G 1921 G 1913 G 1897 Lect. G 1926 G 1919 WD G 1917 G 1914 WD G 1918 Historia 24. Myśl polityczna PSL Wyzwolenie / Jan Jachymek. - Lublin : Wydaw. Lubelskie, Ostatnie dni Europy : podróŝ dyplomatyczna w 1939 roku / Grigore Gafencu ; przeł. Stanisław Rembek ; przedm. i posł. opatrzył oraz przypisy oprac. Stanisław Zabiełło. - Warszawa : Instytut Wydawniczy Pax, H 8653 H 8658

3 26. Polskie prawo przemysłowe / Sebastian Kwiecień ; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji. - Lublin : Wydaw. KUL, 27. Prawo własności w Polsce w latach : studium historycznoprawne / Anna Machnikowska. - Gdańsk : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 28. Sprawa polskiej siły zbrojnej : przemówienie Stanisława Wojciechowskiego na polskim zjeździe politycznym w Moskwie / Stanisław Wojciechowski. - Piotrogród : nakł. Rady Polskiej Zjednoczenia Międzypartyjnego, Tadeusz Hołówko : Ŝycie i działałność : z dziejów obozu belwederskiego / Iwo Werschler. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, The complete family lawyer : an authoritative work on English law applicable to everyday matters, whether connected with business, the home, or social life / ed. by W. J. Weston [et al.] - London : Associated Newspapers, [ca 1935]. 31. Ugrupowania monarchistyczne w latach Drugiej Rzeczypospolitej / Jacek M. Majchrowski. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich : Wydaw. PAN, Ulubieniec Cezara Bolesław Wieniawa-Długoszowski : zarys biografii / Jacek M. Majchrowski. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Zapiski z krakowskiej celi / Artur Fiszer. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, H 8652 H 8651 H 8649 H 8655 H 8650 H 8657 H 8656 H 8654 Prawo administracyjne 34. European information law : good governance in the public sector / edited by Ewa Galewska. - Wrocław : Centrum Badań Problemów Prawnych i Ekonomicznych Komunikacji Elektronicznej, Blok Prawa Komputerowego, 35. Legislacja administracyjna : zarys zagadnień podstawowych / Lesław Grzonka. - Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, Nabywanie nieruchomości przez cudzoziemców w Polsce : komentarz / Izabela Wereśniak-Masri. - Stan prawny: grudzień - Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, Pomoc państwa dla przedsiębiorstw energetycznych w prawie Unii Europejskiej / Marcin Stoczkiewicz. - Warszawa : LEX a Wolters Kluwer business, Postępowanie w sprawach osobowych w policji / Wojciech Maciejko, Aneta Korcz-Maciejko. - Stan prawny: 15 listopada 2010 r. - Wrocław : Wydawnictwo Gaskor, 39. Prawo prasowe : komentarz / Bogusław Kosmus, Grzegorz Kuczyński (red.) ; [poszczególne fragm. koment. oprac. Anna Augustyniak et al.]. - Stan prawny: styczeń 2011 r. - Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, Prawo ratownicze / Józef Jan Skoczylas. - Wyd. 2. [zm.] - Warszawa : LexisNexis, A 7471 A 7476 WD A 7475 WD A 7467 A 7479 A 7469 WD A 7480 WD

4 41. Reglamentacja zawodów rynku nieruchomości / Jacek Jaworski. - [Stan prawny określono na dzień r.]. - Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 42. Samorząd terytorialny na przełomie XX/XXI wieku / pod red. Alfreda Lutrzykowskiego, Mariusza Popławskiego, Roberta Gawłowskiego. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, cop. 43. Ustawa o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych : komentarz / Tadeusz Białek, Agnieszka Marzec. - Stan prawny na 31 października 2010 r. - Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, Ustawa o zasadach wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa : komentarz / Paweł Mierzejewski, Diana Trzcińska. - Stan prawny: październik 2010 r. - Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, Ustrój samorządu terytorialnego / Zbigniew Bukowski, Tomasz Jędrzejewski, Piotr Rączka. - Wyd. 3, stan prawny na dzień 1 stycznia 2011 r. - Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora", Wstęp do prawa sanitarnego i weterynaryjnego / Michał Rudy. - Wrocław : Kolonia Limited, A 7473 A 7477 A 7470 WD A 7472 WD A 7478 WD A 7474 Prawo cywilne. Postępowanie cywilne 47. Die AG : Rechte, Pflichten und Haftung von Vorstand und Aufsichtsrat in der Praxis. Bd. 1-2 / Hrsg.: Ralf Wojtek, Frank Mitzkus ; authoren: Finn Altmüller [et al.] ; unter redaktioneller Mitarbeit von Gitta Wilke. - Wyd. aktualizowane od Hamburg : Dashöfer, Instrukcje organizacyjne w firmie : interaktywne wzory dokumentów do wykorzystania / Bogusław Nowakowski. - Stan prawny: wrzesień - Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 49. Jurysdykcja krajowa w sprawach o ogłoszenie upadłości objętych zakresem rozporządzenia Rady (WE) nr 1346/2000 w sprawie postępowania upadłościowego / Anna Hrycaj. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, Kodeks cywilny. Kodeks postępowania cywilnego. Kodeks rodzinny i opiekuńczy : teksty jednolite wraz z indeksem rzeczowym / [red. Aneta Flisek]. - Wyd. 23, stan prawny: 1 stycznia 2011 r. - Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, Konkurencja a własność intelektualna / red. tomu Jakub Kępiński, Katarzyna Klafkowska-Waśniowska, Rafał Sikorski ; aut. Monika Górska [et al.]. - Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, MałŜeńskie prawo majątkowe : komentarz / Bohdan Bieniek [et al.] wyd. - Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, Spłata długów hipotecznych : (moratorium hipoteczne, likwidacja moratorium ) : tekst prawa, orzecznictwo, komentarz / oprac. Józef Stawski. - Warszawa : Nakł. księgarni F. Hoesicka, C 10548/1-2 C CP 3084 C WD C WD C WD C 10543

5 54. The civil code : [bilingual edition] = Kodeks cywilny : [wydanie dwujęzyczne] / tł. Ewa Kucharska ; weryfikacja jęz. Michele Le Mauviel ; konsultacje prawne Grzegorz E. Domański [et al.]. - Stan prawny: listopad - Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych : komentarz / [pod red. Ewy Ferenc-Szydełko] ; aut. Ewa Ferenc-Szydełko [et al.]. - Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, Uznanie zagranicznych postępowań upadłościowych na podstawie rozporządzenia Rady (WE) nr 1346/2000 w sprawie postępowania upadłościowego / Marta Armatowska - Stan prawny na 1 grudnia 2010 r. - Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, UŜytkowanie wieczyste : zagadnienia prawne i ekonomiczne : problemy przekształceń i wyceny / Adam Dobek [et al.]. - Stan prawny: r. - Warszawa ; Poznań : Polskie Wydawnictwo Prawnicze Iuris, C WD C WD CP 3087 C Prawo finansowe 58. Amortyzacja w 2011 roku / Hanna Kozłowska. - Wyd Warszawa : "Difin", Bankowe umowy przedsiębiorców / Mariusz Korpalski. - Stan prawny na dzień r. - Warszawa : Difin, 60. EC law and the sovereignty of the member states in direct taxation / Mathieu Isenbaert. - Amsterdam : IBFD Publications BV, 61. Faktoring w Polsce 2010 : analiza, rynek, perspektywy / red. nauk. Katarzyna Kreczmańska-Gigol. - Warszawa : Difin, 62. Nauki społeczne wobec kryzysu na rynkach finansowych / w numerze: A. Sławiński [et al.] ; red. nauk.: J. Osiński, S. Sztaba. - Warszawa : Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza, Opłaty i podatki ekologiczne po polsku / Barbara Kryk, Lidia Kłos, Irena Agata Łucka. - Warszawa : CeDeWu.pl Wydawnictwa Fachowe, Ordynacja podatkowa. Podatki dochodowe. Podatek od towarów i usług : wraz z indeksem rzeczowym / [red.: Aneta Flisek] wyd., stan prawny: 10 stycznia 2011 r. - Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, Państwa narodowe wobec kryzysu ekonomicznego / J. W. Bossak [et al.] ; red. nauk. J. Osiński. - Warszawa : Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza, 66. Podatek dochodowy od osób prawnych / Kinga Michałowska. - Warszawa : Difin, Podatki 2011 : teksty ustaw i rozporządzeń : wraz z indeksem rzeczowym / [red. Aneta Flisek]. - Stan prawny: 10 stycznia 2011 r. - Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, Podatkowa księga przychodów i rozchodów w 2011 roku / Leszek Bielecki [et al.]. - Stan prawny na 1 stycznia 2011 r. - Warszawa : Difin, F 6191 F 6188 WD F 6179 F 6187 WD F 6197 F 6199 F 6183 WD F 6198 F 6203 WD F 6184 WD F 6194

6 69. Prawne i podatkowe aspekty prowadzenia działalności w specjalnych strefach ekonomicznych / pod red. Agnieszki Tałasiewicz ; Adam Allen [et al.]. - Warszawa : ABC a Wolters Kluwer business : Ernst & Young, cop. 70. Świadczenie i import usług w świetle polskiego systemu VAT : z uwzględnieniem interpretacji organów podatkowych oraz orzecznictwa / Hanna Kozłowska. - Wyd. 2, stan prawny styczeń Warszawa : Difin, Transgraniczny system ochrony ofiar wypadków drogowych : studium prawnofinansowe / Dorota Maśniak. - Stan prawny na 1 czerwca 2010 r. - Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 72. Unia Europejska wobec kryzysu ekonomicznego / w numerze J. Barcz [et al.] ; red. nauk. J. Osiński. - Warszawa : Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza, Unia gospodarcza i walutowa w Europie / Artur Nowak-Far. - Warszawa : Instytut Wydawniczy EuroPrawo, Value added tax and direct taxation : similarities and differences / ed.: Michael Lang, Peter Melz, Eleonor Kristoffersson ; ass. ed.: Thomas Ecker. - Amsterdam : IBFD, VAT / Adam Bartosiewicz, Ryszard Kubacki. - Wyd. 5, stan prawny: 1 stycznia 2011 r. - Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, VAT : komentarz, nowelizacja 2011 / Hanna Kozłowska. - Stan prawny - styczeń 2011 r. - Warszawa : Difin, cop VAT w gminach 2011 : rewolucyjne zmiany / ElŜbieta Rogala. - Wg stanu prawnego obowiązującego od 1 stycznia 2011 r. - Warszawa : "Difin", Wspólna koroporacyjna podstawa opodatkowania w UE a opodatkowanie dochodu spółek w Polsce / pod red. Hanny Litwińczuk. - Warszawa : Katarzyna Bednarska "Oficyna Prawa Polskiego", cop Zmiany w podatkach na 2011 rok / Tomasz Krywan. - Stan prawny na dzień 1 stycznia 2011 r. - Warszawa : "Difin", F 6196 F 6189 WD F 6186 F 6185 F 6201 WD F 6182 F 6195 WD F 6190 WD F 6193 F 6200 WD F 6202 F 6192 Prawo karne. Postępowanie karne 80. Licence to harass : law, hierarchy, and offensive public speech / Laura Beth Nielsen. - Princeton, N.J. ; Woodstock, OX : Princeton University Press, Kodeks wykroczeń : komentarz / Marek Bojarski, Wojciech Radecki wyd. - Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, Postępowanie w sprawach nieletnich / Aneta Wilkowska- Płóciennik. - Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, Lekarski obowiązek udzielenia pomocy / ElŜbieta Zatyka. - Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, Ewolucja terroryzmu : sprawcy, metody, finanse / Maria Tomczak. - Poznań : Instytut Zachodni, K 3417 K 3422 WD K 3423 WD K 3425 WD K 3427

7 85. Profesor Andrzej Murzynowski doktor honoris causa Uniwersytetu Jagiellońskiego. - Kraków : [s.n.], 86. Dobrowolne poddanie się odpowiedzialności w prawie karnym skarbowym / Igor Zgoliński. - Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, From hate crimes to human rights : a tribute to Matthew Shepard / Mary E. Swigonski, Robin S. Mama, Kelly Ward, editors. - Binghamton, NY : Harrington Park Press : Haworth Social Work Practice Press, Czas i jego znaczenie w prawie karnym : materiały z ogólnopolskiej konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Prawa Karnego Materialnego i Wykonawczego oraz Psychiatrii Sądowej, Wydział Prawa i Administracji UG, Gdańsk 2007 / pod red. Jarosława Warylewskiego. - Gdańsk : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 89. Hate speech : hate speech laws in Australia, hate speech laws in Canada, hate speech laws in India, allport's scale, harassment, hate crime, hate group, hate mail, anti-lgbt slogans, antisemitism, antilocution / Frederic P. Miller, Agnes F. Vandome, John McBrewster (ed.). - Beau Bassin : Alphascript Publishing, Grzywna samoistna w stawkach dziennych : aspekty prawnokarne i kryminologiczne / Wojciech Dadak. - Warszawa : LexisNexis Polska, Praca dochodzeniowo-śledcza policji w kontekście ustawowych uprawnień sądu do ingerencji w postępowanie przygotowacze / Jan Kurdelek. - Szczytno : Wydawnictwo WyŜszej Szkoły Policji, 92. Kodeks karny : część ogólna. T. 1, Komentarz do artykułów 1-31 / red. Michał Królikowski, Robert Zawłocki ; aut. Magdalena Błaszczyk [et al.] wyd. - Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, Kodeks karny : część ogólna. T. 1, Komentarz do artykułów 1-31 / red. Michał Królikowski, Robert Zawłocki ; aut. Magdalena Błaszczyk [et al.] wyd. - Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, KP 3731 K 3419 K 3424 K 3428 K 3429 K 3430 WD KP 3732 K 3421/1 Lect. K 3426/1 K 3421/2 Lect. Prawo międzynarodowe prywatne i publiczne 94. Défis énergétiques et droit international / sous la dir. Stéphane Doumbé-Billé. - Bruxelles : Larcier, Konwencje genewskie 60 lat później... : nowe wyzwania dla międzynarodowego prawa humanitarnego konfliktów zbrojnych : materiały z dorocznej konferencji 2009 Katedry Prawa i Administracji Akademii Obrony Narodowej / red. Barbara Janusz-Pawletta ; Akademia Obrony Narodowej. - Warszawa : Akademia Obrony Narodowej, 96. Ochrona interesów finansowych a przemiany instytucjonalne Unii Europejskiej / red. nauk. Celina Nowak ; [tł. z jęz. ang. Celina Nowak].- Warszawa : Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne [etc.], M 7313 M 7336 M 7333 WD

8 97. Sprawiedliwość w prawie antydumpingowym Światowej Organizacji Handlu/ Marcin Mikołaj Kałduński. - Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora", M 7334 Prawo państwowe 98. A matter of interpretation : federal courts and the law : an essay / by Antonin Scalia ; with commentary by Amy Gutmann, ed. [et al.]. - Princeton, N.J. : Princeton University Press, Governmental systems of Central and Eastern European States / editors: Nóra Chronowski, Tímea Drinóczi, Tamara Takács. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, Konstytucyjny system organów państwowych / Jerzy Kuciński ; WyŜsza Szkoła Zarządzania i Prawa w Warszawie. - Warszawa : WyŜsza Szkoła Zarządzania i Prawa, NajwyŜsza Izba Kontroli : komentarz do ustawy o NajwyŜszej Izbie Kontroli / ElŜbieta Jarzęcka-Siwik, Bogdan Skwarka. - Warszawa : Difin, cop Prawo o izbach przemysłowo-handlowych oraz Statut i regulaminy Izby Przemysłowo-Handlowej w Warszawie. - Warszawa : nakł. Izby Przemysłowo-Handlowej, Stan i perspektywy demokracji bezpośredniej w Polsce / pod red. Marii Marczewskiej-Rytko. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 104. Wybory do Parlamentu Europejskiego : prawne, polityczne i społeczne aspekty wyborów / pod red. Andrzeja Sokali [et al.]. - Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora", P 8255 P 8256 P 8261 WD P 8257 WD P 8260 P 8258 WD P 8259 WD Prawo pracy 105. Kodeks pracy : komentarz / Józef Iwulski, Walerian Sanetra. - Wyd. 2, stan prawny na 8 lutego 2011 r. - Warszawa : LexisNexis, Mobbing : aspekty prawno-organizacyjne / Maciej Chakowski. - Wyd Bydgoszcz : Oficyna Wydawnicza "Branta", Prawo pracy 2011 : obowiązki pracodawcy wobec pracowników / pod red. Macieja Nałęcza wyd., stan prawny: styczeń 2011 r. - Warszawa : C. H. Beck, Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych / Karolina Gonet. - Stan prawny: 1 styczeń 2011 r. - Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, Ustawa o pracownikach samorządowych : komentarz / red. Andrzej Szewc ; aut. Alicja Jochymczyk [et al.]. - Stan prawny: styczeń Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, PR 3731 WD PR 3728 WD PR 3725 WD PR 3726 WD PR 3730 WD

9 Prawo ustroju organów ochrony państwa 110. Metodyka pracy asystenta sędziego / Krzysztof Sadowski, Olga Maria Piaskowska, Dariusz Kotłowski. - Publikacja uwzględnia stan prawny obowiązujący na r. - Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, Organy ochrony prawnej : orzecznictwo / Michał Rojewski. - Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, UOP 528 WD UOP 527 WD Varia 112. Legal English / Małgorzata Cyganik. - Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, W Modzelinie : (rzeczy ponure) / napisał Hofmokl-Ostrowski. - [Warszawa] : Wydawnictwo "Forum", 1932 (Warszawa : "Polski Instytut Graficzny"). V 1448 WD V 1447 *** Szkoła Prawa Francuskiego 114. Code annoté européen de la protection sociale / Francis Kessler, Jean-Philippe Lhernould. - 4e éd. - Paris : Groupe Revue Fiduciaire, 115. Dictionnaire de droit de la propriété intellectuelle / Carine Bernault, Jean-Pierre Clavier. - Paris : Ellipses, Droit commercial : sociétés commerciales / Philippe Merle ; avec la collab. de Anne Fauchon. - 14e éd. - Paris : Dalloz, 117. Droit constitutionnel / Georges Burdeau, Francis Hamon, Michel Troper. - 24e éd. - Paris : Librairie Générale de Droit et de Jurisprudence, Droit d'auteur et droits voisins / Christophe Caron. - 2e éd. - Paris : LexisNexis Litec, cop Droit de la concurrence : droit interne et droit de l'union européenne / André Decocq, Georges Decocq. - 4e éd. - Paris : L.G.D.J.- Lextenso éditions, 120. Droit fiscal des affaires / Patrick Serlooten. - 9e éd. - Paris : Dalloz, 121. Droit social de l'union européenne / Pierre Rodière. - Paris : L.G.D.J. - Lextenso éditions, Les obligations. 1, L'acte juridique : le contrat, formation, effets, actes unilatéraux, actes collectifs / Jacques Flour, Jean-Luc Aubert, Éric Savaux. - 14e éd. / par Éric Savaux. - Paris : Sirey, SZPF 437 WD SZPF 433 WD SZPF 435 WD SZPF 431 WD SZPF 444 WD SZPF 430 SZPF 434 WD SZPF 458 WD SZPF 440 WD

10 123. Les obligations. 2, L'acte juridique : quasi-contrats, responsabilité délictuelle / Jacques Flour, Jean-Luc Aubert, Éric Savaux. - 13e éd. / par Éric Savaux. - Paris : Sirey, Les obligations. 3, Le rapport d'obligation : la preuve, les effets de l'obligation, la responsabilité contractuelle, transmission, transformation, extinction / Jacques Flour, Jean-Luc Aubert, Éric Savaux. - 6e éd. / par Éric Savaux. - Paris : Sirey, SZPF 441 WD SZPF 442 WD

Lista zwycięzców za okres r.

Lista zwycięzców za okres r. Lista zwycięzców za okres 4.08.2014 10.08.2014 r. MIECZYSŁAW S. PIOTR W. ANASTAZJA B. STEFAN J. IRENA K. JERZY K. HELENA R. KAZIMIERZ C. JERZY G. ZOFIA M. EDWARD B. EWA S.P. MIECZYSŁAW D. GRZEGORZ K. JOLANTA

Bardziej szczegółowo

Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile

Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile KRYSTYNA S. KRYSTYNA C. EDWARD F. KAROLINA C. WOJCIECH T. JANINA F. FRANCISZKA G. HENRYK H. MIROSŁAW W. JULI BARBARA H. CELINA Ł. STANISŁAW K. HELENA S.

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia wraz z wyceną - dotyczy Części 3

Opis przedmiotu zamówienia wraz z wyceną - dotyczy Części 3 20-950 Lublin, Al. Racławickie 4 tel. +48 8 445-4-59, fax +48 8 445-4-63, e-mail:dzp@kul.pl Załącznik nr 3 Opis przedmiotu zamówienia wraz z wyceną - dotyczy Części 3 Dostawa książek do biblioteki na potrzeby

Bardziej szczegółowo

Informacja o autorach artykułów naukowych. Studia Iuridica Lublinensia 22,

Informacja o autorach artykułów naukowych. Studia Iuridica Lublinensia 22, Informacja o autorach artykułów naukowych Studia Iuridica Lublinensia 22, 731-734 2014 Informacja o autorach Studia Iuridica Lublinensia 2014, nr 22 Bałaban Andrzej, profesor dr hab. profesor zwyczajny

Bardziej szczegółowo

GRUPA 1 - POZIOM A1 GRUPA 2 - POZIOM A1

GRUPA 1 - POZIOM A1 GRUPA 2 - POZIOM A1 GRUPA 1 - POZIOM A1 TRYB: poniedziałek, środa 18:15-19:45 1 Jarosław P. 29 2 Justyna T. 37 3 Domicela Arycja K. 47 4 Ryszard Tomasz N. 51 5 Hanna G. 61 GRUPA 2 - POZIOM A1 TERMIN PIERWSZYCH ZAJĘĆ: 19.04.2013r.

Bardziej szczegółowo

L.p. ISBN Autor Tytuł Wydawnictwo

L.p. ISBN Autor Tytuł Wydawnictwo KATARZYNA CELIŃSKA- GRZEGORCZYK, WOJCIECH SAWCZYN, ROMAN PIĄTEK, ANDRZEJ SKOCZYLAS, ROMAN POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNE 978-83-278-0113-5 HAUSER SĄDOWOADMINISTRACYJNE I EGZEKUCYJNE WYD.3 LEXIS NEXIS 3 1.

Bardziej szczegółowo

Osoba fizyczna Numer i seria mandatu Data nałożenia mandatu Kwota umorzenia

Osoba fizyczna Numer i seria mandatu Data nałożenia mandatu Kwota umorzenia Informacja o dokonanych umorzeniach należności Skarbu Państwa z tytułu grzywien nałożonych w formie mandatów karnych kredytowanych w I kwartale 2011 r. Umorzeń dokonano na podstawie: art. 64 ust. 1 w związku

Bardziej szczegółowo

Plan studiów obowiązujący studentów rozpoczynających studia na kierunku Prawo od roku akademickiego 2014/2015

Plan studiów obowiązujący studentów rozpoczynających studia na kierunku Prawo od roku akademickiego 2014/2015 Plan studiów obowiązujący studentów rozpoczynających studia na kierunku Prawo od roku akademickiego 14/15 Liczba Studia stacjonarne Studia niestacjonarne Przedmioty obowiązkowe E Z Razem W K/C/S Razem

Bardziej szczegółowo

(I) MODUŁ TEORETYCZNO-PRAWNY CZ.

(I) MODUŁ TEORETYCZNO-PRAWNY CZ. Plan studiów obowiązujący studentów rozpoczynających studia na kierunku Prawo od roku akademickiego 14/15 Liczba Studia stacjonarne Studia niestacjonarne Przedmioty obowiązkowe E Z Razem W K/C/S Razem

Bardziej szczegółowo

L.p. ISBN Autor Tytuł Wydawnictwo

L.p. ISBN Autor Tytuł Wydawnictwo 978-83-62723-55-3 ANDRZEJ DROZD WYPOWIEDZENIE STOSUNKU PRACY PRESSCOM 3 1. MAŁGORZATA GERSDORF, MICHAŁ RACZKOWSKI, ALEKSANDRA 978-83-7806-493-0 WOŹNIAK PRAWO PRACY KAZUSY I ĆWICZENIA WYD.3 LEXIS NEXIS

Bardziej szczegółowo

PRAWA CZŁOWIEKA W EDUKACJI SZKOLNEJ (zestawienie bibliograficzne w wyborze)

PRAWA CZŁOWIEKA W EDUKACJI SZKOLNEJ (zestawienie bibliograficzne w wyborze) 1 PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA W RZESZOWIE INFORMATORIUM BIBLIOGRAFICZNE PRAWA CZŁOWIEKA W EDUKACJI SZKOLNEJ (zestawienie bibliograficzne w wyborze) KSIĄśKI 1.JASUDOWICZ, Tadeusz Informator VII Olimpiady

Bardziej szczegółowo

Noty o autorach. Prof. Aurela Anastasi Faculty of Law, University of Tirana, Albania (e-mail: aurela_anast@yahoo.com).

Noty o autorach. Prof. Aurela Anastasi Faculty of Law, University of Tirana, Albania (e-mail: aurela_anast@yahoo.com). Prof. Aurela Anastasi Faculty of Law, University of Tirana, Albania (e-mail: aurela_anast@yahoo.com). Dr Marta Andruszkiewicz doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Teorii Prawa i Filozofii Prawa na

Bardziej szczegółowo

Uchwalony przez Radę Wydziału Prawa i Administracji w dniu 20 marca 2013 r.

Uchwalony przez Radę Wydziału Prawa i Administracji w dniu 20 marca 2013 r. Uchwalony przez Radę Wydziału Prawa i Administracji w dniu 20 marca 2013 r. 1 2 Program kształcenia został przygotowany zgodnie z postanowieniami Uchwały Senatu Uczelni Łazarskiego w Warszawie z dnia 4

Bardziej szczegółowo

Lista uczestników szkoleń Wzmocnienie potencjału organów nadzoru Urzędów Wojewódzkich

Lista uczestników szkoleń Wzmocnienie potencjału organów nadzoru Urzędów Wojewódzkich Lista uczestników szkoleń Wzmocnienie potencjału organów nadzoru Urzędów Wojewódzkich Lp. Imię i Nazwisko Instytucja Lokalizacja Grupa Urzędy Wojewódzkie Grupa I (19-20.03.2014 r., 02-03.04.2014 r.) 1.

Bardziej szczegółowo

Kawa? Proszę! Lista zwycięzców konkursu

Kawa? Proszę! Lista zwycięzców konkursu Kawa? Proszę! Lista zwycięzców konkursu I tura - zgłoszenia z dnia 16 kwietnia 2015 r. 1 Bartosz R 2 Robert F 3 Małgorzata R 4 Michał C Zephirus Warszawa 17 Stycznia 45B 5 Marcin N Zephirus Warszawa 17

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowe systemy hotelarskie w Polsce

Międzynarodowe systemy hotelarskie w Polsce Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Międzynarodowe systemy hotelarskie w Polsce zestawienie bibliograficzne w wyborze Wybór i opracowanie Magdalena Zawal Kielce 2010 2 Wydawnictwa zwarte 1. Błaszczuk,

Bardziej szczegółowo

Polszczyzna piękna i bogata wybór literatury

Polszczyzna piękna i bogata wybór literatury Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Polszczyzna piękna i bogata wybór literatury Wybór i opracowanie Magdalena Mularczyk Kielce 2015 Korekta Małgorzata Pronobis Redakcja techniczna opracowanie

Bardziej szczegółowo

Z przyjemnością zawiadamiamy, iż ukazały się:

Z przyjemnością zawiadamiamy, iż ukazały się: Z przyjemnością zawiadamiamy, iż ukazały się: Nakładem Wydawnictwa Wolters Kluwer ukazała się publikacja "SYSTEM PRAWA KARNEGO PROCESOWEGO - TRYBY SZCZEGÓLNE" pod naukową redakcją Pana prof. dra hab. Feliksa

Bardziej szczegółowo

2010 Prace licencjackie. 2011 Prace magisterskie. Złote Pióro PZF: Agnieszka Dąbrowska Szkoła Głowna Handlowa, Katedra finansów

2010 Prace licencjackie. 2011 Prace magisterskie. Złote Pióro PZF: Agnieszka Dąbrowska Szkoła Głowna Handlowa, Katedra finansów 2010 2011 Agnieszka Dąbrowska Joanna Haczek Paweł Sztelmach Agata Wasielewska Agnieszka Lewestam Uniwersytet Wrocławski, Wydział prawa, administracji i ekonomii Katarzyna Dzida Malwina Łączyńska Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

NAUKA FINANSÓW PUBLICZNYCH I PRAWA FINANSOWEGO W POLSCE

NAUKA FINANSÓW PUBLICZNYCH I PRAWA FINANSOWEGO W POLSCE NAUKA FINANSÓW PUBLICZNYCH I PRAWA FINANSOWEGO W POLSCE DOROBEK I KIERUNKI ROZWOJU KSIĘGA JUBILEUSZOWA PROFESOR ALICJI POMORSKIEJ WYDAWNICTWO UNIWERSYTETU MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ LUBLIN 2008 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Literatura przykładowa

Literatura przykładowa Literatura przykładowa Samorząd terytorialny w RP Zbigniew Leoński Podręcznik "Samorząd terytorialny w RP" omawia formy organizacyjne lokalnego życia publicznego, tj. gminy, powiatu i województwa. Tok

Bardziej szczegółowo

Służby kontrwywiadu wojskowego III RP : zestawienie bibliograficzne w wyborze

Służby kontrwywiadu wojskowego III RP : zestawienie bibliograficzne w wyborze Służby kontrwywiadu wojskowego I RP : zestawienie bibliograficzne w wyborze Wybór i oprac. Bożena Lewandowska Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka Kielce, 2015 r. Książki Rozwinięcie skrótów dot. lokalizacji

Bardziej szczegółowo

Prof. dr hab. Andrzej Zoll

Prof. dr hab. Andrzej Zoll Prawo karne Prof. dr hab. Andrzej Zoll wieloletni kierownik Katedry Prawa Karnego Uniwersytetu Jagiellońskiego w latach 1991 1993 przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej, w latach 1993 1997 prezes

Bardziej szczegółowo

Stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. za wybitne osiągnięcia w roku akademickim 2014/2015

Stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. za wybitne osiągnięcia w roku akademickim 2014/2015 Stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia w roku akademickim 2014/2015 LISTA NAGRODZONYCH DOKTORANTÓW alfabetycznie Lp Imię i nazwisko Uczelnia 1 p. Małgorzata Aleksandrzak

Bardziej szczegółowo

L.p. ISBN Autor Tytuł Wydawnictwo

L.p. ISBN Autor Tytuł Wydawnictwo 1. 2. 3. WYPIERANIE PRAWA ADMINISTRACYJNEGO PRZEZ PRAWO CYWILNE TOM 3 KRYZYS PRAWA 978-83-264-3860-8 ADMINISTRACYJNEGO? WOLTERS KLUWER 3 978-83-264-3845-5 PATRYCJA J. SUWAJ, ADAM DOLIWA, DARIUSZ R. KIJOWSKI,

Bardziej szczegółowo

Nowości w Bibliotece WSKIZ październik 2011

Nowości w Bibliotece WSKIZ październik 2011 Nowości w Bibliotece WSKIZ październik 2011 Jakość, środowisko i bezpieczeństwo pracy w zarządzaniu przedsiębiorstwem Bożena Gajdzik, Andrzej Wyciślik Wyd. 2 popr. Gliwice: Wydawnictwo Politechniki Śląskiej,

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Rzeszowski

Uniwersytet Rzeszowski Nr 4 / 2011 WYKAZ NABYTKÓW BIBLIOTEKI W związku z "Harmonogramem scalania księgozbiorów Bibliotek Wydziałowych" przygotowanym przez Bibliotekę Uniwersytetu Rzeszowskiego, informuje się Czytelników, że

Bardziej szczegółowo

CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W KONINIE. Przemoc w rodzinie

CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W KONINIE. Przemoc w rodzinie CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W KONINIE Przemoc w rodzinie Wybór literatury ze zbiorów CDN Publicznej Biblioteki Pedagogicznej w Koninie Opracowanie: Agnieszka Mucha-Barciszewska

Bardziej szczegółowo

dr Marta Kluzek Zestawienie dorobku naukowego

dr Marta Kluzek Zestawienie dorobku naukowego dr Marta Kluzek Zestawienie dorobku naukowego 2011 Tytuł oryginału: Podział państw Unii Europejskiej według zróżnicowania czynników tworzących klimat inwestycyjny. Autorzy: Kluzek Marta. Źródło: W : Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

1. Zbigniew Lasocik, Niekaralność ofiar handlu ludźmi - wstępna diagnoza problemu, Ośrodek Badań Handlu Ludźmi UW, Warszawa, 2013.

1. Zbigniew Lasocik, Niekaralność ofiar handlu ludźmi - wstępna diagnoza problemu, Ośrodek Badań Handlu Ludźmi UW, Warszawa, 2013. Źródło: http://www.handelludzmi.eu/hl/baza-wiedzy/osrodek-badan-handlu-lu/6405,publikacje-osrodka-badan-handlu-ludzmi-uw.ht ml Wygenerowano: Sobota, 23 lipca 2016, 23:53 A A A Publikacje Ośrodka Badań

Bardziej szczegółowo

Czas i jego znaczenie w prawie karnym

Czas i jego znaczenie w prawie karnym UNIWERSYTET GDAŃSKI WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI Katedra Prawa Karnego Materialnego i Wykonawczego oraz Psychiatrii Sądowej ul. J. Bażyńskiego 6, 80-952 Gdańsk; Szczegółowy program konferencji naukowej

Bardziej szczegółowo

LISTA ZWYCIĘZCÓW W LOSOWANIU Z DNIA 28.08 NAGRODY II STOPNIA

LISTA ZWYCIĘZCÓW W LOSOWANIU Z DNIA 28.08 NAGRODY II STOPNIA 1. Artur A., Warszawa 2. Tadeusz C., Warszawa 3. Bohdan R., Warszawa 4. Donata W., Rakoniewice 5. Grzegorz C., Sopot 6. Sylwia S., Katowice 7. Mieczysław K., Warszawa 8. Ewa K., Wojcieszów 9. Sybilla J.,

Bardziej szczegółowo

Funkcjonowanie Policji w Polsce zestawienie bibliograficzne w wyborze

Funkcjonowanie Policji w Polsce zestawienie bibliograficzne w wyborze Funkcjonowanie Policji w Polsce zestawienie bibliograficzne w wyborze Wybór i oprac. 2014 r. Marta Boszczyk Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Materiały dostępne w Bibliotece Uniwersytetu Jana

Bardziej szczegółowo

OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 1 Z SIEDZIBĄ W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. JAROSŁAWA IWASZKIEWICZA W NASIELSKU UL. STARZYŃSKIEGO 10

OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 1 Z SIEDZIBĄ W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. JAROSŁAWA IWASZKIEWICZA W NASIELSKU UL. STARZYŃSKIEGO 10 OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 1 Z SIEDZIBĄ W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. JAROSŁAWA IWASZKIEWICZA W NASIELSKU UL. STARZYŃSKIEGO 10 1. MICHALSKI Zbigniew Adam Przewodniczący 2. LISICKA Marta Agnieszka Zastępca

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWO EKONOMICZNE OBROTU GOSPODARCZEGO. Zaproszenie na Konferencję Naukową INSTYTUT EKONOMICZNY SPOŁECZNEJ AKADEMII NAUK

BEZPIECZEŃSTWO EKONOMICZNE OBROTU GOSPODARCZEGO. Zaproszenie na Konferencję Naukową INSTYTUT EKONOMICZNY SPOŁECZNEJ AKADEMII NAUK Zaproszenie na Konferencję Naukową BEZPIECZEŃSTWO EKONOMICZNE OBROTU GOSPODARCZEGO Warszawa, 22-23 października 2014 r. Hotel JM Apart Hotel, ul. Grzybowska 45 bezpieczenstwoekonomiczne.san.edu.pl CEL

Bardziej szczegółowo

Jakub Cisło ( ) Michał Cisło ( ) Wojciech Cisło ( ) Władysława Cisło OŜóg Edward OŜóg

Jakub Cisło ( ) Michał Cisło ( ) Wojciech Cisło ( ) Władysława Cisło OŜóg Edward OŜóg x Cisło Marcin Cisło y Cisło x1 Cisło Jakub Cisło ( - -1951) Michał Cisło (- -1888-24-12-1964) Wojciech Cisło (02-03-1927-08-02-1995) Anna Bełz Cisło Anna OŜóg Cisło (14-04-1904-30-06-1990) Aniela Kus

Bardziej szczegółowo

Nabytki maj 2014. 5. Dydaktyka specjalna : wybrane zagadniania / red. nauk. Janina Wyczesany. - Gdańsk : Harmonia Universalis, 2014 (sygnatura 39283)

Nabytki maj 2014. 5. Dydaktyka specjalna : wybrane zagadniania / red. nauk. Janina Wyczesany. - Gdańsk : Harmonia Universalis, 2014 (sygnatura 39283) Nabytki maj 2014 1. Biblioteki, tożsamość, kultura : praca zbiorowa / pod red. Iwony H. Pugacewicz i Elżbiety Barbary Zybert ; Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. - Warszawa : Wydawnictwo Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

TEMATYCZNE ZESTAWIENIA BIBLIOGRAFICZNE. Wspomaganie szkoły ZESTAWIENIE BIBLIOGRAFICZNE W WYBORZE

TEMATYCZNE ZESTAWIENIA BIBLIOGRAFICZNE. Wspomaganie szkoły ZESTAWIENIE BIBLIOGRAFICZNE W WYBORZE Biblioteka Pedagogiczna w Sieradzu ul. Jagiellońska 2 98-200 Sieradz tel./fax 043 822 31 64, 043 822 49 62 www.bpsieradz.pl TEMATYCZNE ZESTAWIENIA BIBLIOGRAFICZNE Wspomaganie szkoły ZESTAWIENIE BIBLIOGRAFICZNE

Bardziej szczegółowo

Rola turystyki i hotelarstwa w gospodarce

Rola turystyki i hotelarstwa w gospodarce Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Rola turystyki i hotelarstwa w gospodarce materiały dostępne na terenie Kielc zestawienie bibliograficzne w wyborze Wybór i opracowanie Ewa Lewicka Kielce

Bardziej szczegółowo

ADMINISTRACJA STUDIA STACJONARNE II STOPNIA WYKAZ PRZEDMIOTÓW URUCHOMIONYCH W ROKU AKADEMICKIM 2011/2012

ADMINISTRACJA STUDIA STACJONARNE II STOPNIA WYKAZ PRZEDMIOTÓW URUCHOMIONYCH W ROKU AKADEMICKIM 2011/2012 PRZEDMIOTY OBLIGATORYJNE Nazwa przedmiotu Nazwisko wykładowcy Il.godz. studiów Semestr Zasady ustroju politycznego państwa i ochrona praw człowieka Dr Janusz Karp O 9 45 I rok I poniedziałek, 12.30-14.45,

Bardziej szczegółowo

lp. imię żeńskie liczba wystapień lp. imię męskie liczba wystapień JULIA JAKUB WIKTORIA MATEUSZ 10.

lp. imię żeńskie liczba wystapień lp. imię męskie liczba wystapień JULIA JAKUB WIKTORIA MATEUSZ 10. lp. imię żeńskie liczba wystapień lp. imię męskie liczba wystapień 2002 2002 1 JULIA 11.854 1 JAKUB 18.013 2 WIKTORIA 11.356 2 MATEUSZ 10.170 3 NATALIA 9.963 3 KACPER 10.046 4 ALEKSANDRA 9.176 4 MICHAŁ

Bardziej szczegółowo

Polska i Unia Europejska - quo vadis?

Polska i Unia Europejska - quo vadis? Zakład Badań nad Integracją Europejską Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Ośrodek Badań i Edukacji Europejskiej, Katedra Jeana Monneta Komisji Europejskiej,

Bardziej szczegółowo

Wyciąg OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO w Lublinie z dnia 21 listopada 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa lubelskiego

Wyciąg OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO w Lublinie z dnia 21 listopada 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa lubelskiego Wyciąg OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO w Lublinie z dnia 21 listopada 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa lubelskiego Na podstawie art. 168 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks

Bardziej szczegółowo

TN 16.00-18.00 TP 11.00-13.00 9-.00-11.00 13.00- TP 9.00-11.00 15.00- 17.00 TN 16.45-18.45, TP 12.45-14.45 18.40-20.40 18.40-20.40

TN 16.00-18.00 TP 11.00-13.00 9-.00-11.00 13.00- TP 9.00-11.00 15.00- 17.00 TN 16.45-18.45, TP 12.45-14.45 18.40-20.40 18.40-20.40 Terminy konsultacji pracowników Instytutu Organizacji i Zarządzania, semestr letni 2013/ 2014 Lp. tytuł Nazwisko Pokój tel. 320 Pn Wt Śr Czw Pt Sobota Niedziela Z-1 Zakład Badań Operacyjnych i Zastosowań

Bardziej szczegółowo

POtSKA W STREFIE EURO

POtSKA W STREFIE EURO ^ o ję^ki 5 ^ 510 (o& Szkoła Główna Handlowa w Warszawie Kolegium Zarządzania i Finansów Katedra Finansów POtSKA W STREFIE EURO SZANSĘ I ZAGROŻENIA redaktor naukowy Janusz Ostaszewski Opracowanie naukowe

Bardziej szczegółowo

OBWODOWA KOMSIJA WYBORCZA NR 1 W LIMANOWEJ

OBWODOWA KOMSIJA WYBORCZA NR 1 W LIMANOWEJ Załącznik do Zarządzenia Nr 196/2015r. Burmistrza Miasta Limanowa z 05.10.2015 r. OBWODOWA KOMSIJA WYBORCZA NR 1 W LIMANOWEJ 1 Władysława Chełmecka Koalicyjny Komitet Wyborczy Zjednoczona Limanowa 2 Jakub

Bardziej szczegółowo

1. Uznanie dziecka w prawie prywatnym międzynarodowym. Wrocław 1990 Ossolineum ss. 205, bibliogr.

1. Uznanie dziecka w prawie prywatnym międzynarodowym. Wrocław 1990 Ossolineum ss. 205, bibliogr. Spis prac naukowych opublikowanych w latach 1980-2012 Monografie: 1. Uznanie dziecka w prawie prywatnym międzynarodowym. Wrocław 1990 Ossolineum ss. 205, bibliogr. Artykuły naukowe: 1. Posiadanie stanu

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Przedmowa 11 I. ZAGADNIENIA OGÓLNO ADMINISTRACYJNE

SPIS TREŚCI. Przedmowa 11 I. ZAGADNIENIA OGÓLNO ADMINISTRACYJNE Przedmowa 11 I. ZAGADNIENIA OGÓLNO ADMINISTRACYJNE Jacek Czaputowicz, Marcin Sakowicz Administracja publiczna na tle dwóch dekad zmian społeczno-gospodarczych w Polsce 15 Dariusz Kotłowski Znaczenie i

Bardziej szczegółowo

Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia

Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia Laureat nagrody I stopnia 25 000 zł Irena K. Laureaci nagród II stopnia noży marki Gerlach Natalia A.-B. Bogumiła A. Weronika A. Elżbieta A. Adam A. Katarzyna

Bardziej szczegółowo

Nowe książki z adnotacją Nabytki 2013. Biblioteka Pedagogiczna w Słupcy poleca wybrane dzieła

Nowe książki z adnotacją Nabytki 2013. Biblioteka Pedagogiczna w Słupcy poleca wybrane dzieła Nowe książki z adnotacją Nabytki 2013 Biblioteka Pedagogiczna w Słupcy poleca wybrane dzieła Brett Peter Edukacja obywatelska i edukacja na rzecz praw człowieka jako zadanie wszystkich nauczycieli : opis

Bardziej szczegółowo

IZBA KOMORNICZA W RZESZOWIE PROGRAM SZKOLENIA APLIKANTÓW KOMORNICZYCH 2017 ZAJĘCIA SEMINARYJNE II ROK APLIKACJI. - komponenty kultury pracy egzekucji

IZBA KOMORNICZA W RZESZOWIE PROGRAM SZKOLENIA APLIKANTÓW KOMORNICZYCH 2017 ZAJĘCIA SEMINARYJNE II ROK APLIKACJI. - komponenty kultury pracy egzekucji IZBA KOMORNICZA W RZESZOWIE PROGRAM SZKOLENIA APLIKANTÓW KOMORNICZYCH 2017 ZAJĘCIA SEMINARYJNE II ROK APLIKACJI 10.01.2017 Kolokwium pisemne 12.00-19.00 14.01.2017 Dyscyplina i kultura pracy. Wybrane zagadnienia

Bardziej szczegółowo

(Na potrzeby Biuletynu Informacji Publicznej)

(Na potrzeby Biuletynu Informacji Publicznej) (Na potrzeby Biuletynu Informacji Publicznej) OBWIESZCZENIE Miejskiej Komisji Wyborczej w Tuszynie z dnia 27 października 2014 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Miejskiej w Tuszynie

Bardziej szczegółowo

Wykaz nowości maj 2014

Wykaz nowości maj 2014 Wykaz nowości maj 1.ALKOHOLIK : instrukcja obsługi / Jolanta Reisch-Klose, Ewelina Głowacz. - Warszawa : Wyd. IPS, 2013 Sygnatura: 41812 2.ARTETERAPIA : inspiracje i wartości / Tomasz Rudowski. - Wyd.

Bardziej szczegółowo

Prelekcja na temat tzw. słupów podatkowych (Urząd Kontroli Skarbowej) 11: 40 przerwa 10 min

Prelekcja na temat tzw. słupów podatkowych (Urząd Kontroli Skarbowej) 11: 40 przerwa 10 min Harmonogram Ogólnopolskie Studenckie Forum Podatkowe Termin projektu 26-27 marca 2015 r. DZIEŃ II wystąpienia studentów i ów Godzina rozpoczęcia Wydarzenie Prelegent Czas trwania 10:00 Otwarcie Konferencji

Bardziej szczegółowo

Kolejne nominacje profesorskie

Kolejne nominacje profesorskie Kolejne nominacje profesorskie Prezydent Bronisław Komorowski wręczył nowe nominacje profesorskie. Otrzymali je: 1. Teresa ADAMOWICZ-KASZUBA profesor sztuk muzycznych, Akademia Muzyczna im. Ignacego Jana

Bardziej szczegółowo

Biblioteka Pedagogiczna w Sieradzu ul. Jagiellońska 2, 98-200 Sieradz tel./fax 043 822 31 64, 043 822 49 62, 043 822 80 20 www.bpsieradz.

Biblioteka Pedagogiczna w Sieradzu ul. Jagiellońska 2, 98-200 Sieradz tel./fax 043 822 31 64, 043 822 49 62, 043 822 80 20 www.bpsieradz. TEMATYCZNE ZESTAWIENIA BIBLIOGRAFICZNE PRACA SOCJALNA (Zestawienie bibliograficzne w oparciu o zbiory Biblioteki Pedagogicznej w Sieradzu) oprac. mgr Maria Marczyńska Wydział Udostępniania Zbiorów Druki

Bardziej szczegółowo

Lista Arbitrów. Sądu Polubownego przy Izbie Przemysłowo-Handlowej. w Krakowie

Lista Arbitrów. Sądu Polubownego przy Izbie Przemysłowo-Handlowej. w Krakowie Lista Arbitrów Sądu Polubownego przy Izbie Przemysłowo-Handlowej w Krakowie 1. dr hab. Rafał Adamus adres: Gliwice, Profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Opolskiego specjalizacja zawodowa: arbitraż, prawo

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 30/2014

Zarządzenie nr 30/2014 Zarządzenie nr 30/2014 z dnia 5 maja 2014 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia głosowania w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja

Bardziej szczegółowo

Nazwa przedmiotu: Organizacja i Zarządzanie

Nazwa przedmiotu: Organizacja i Zarządzanie Rok akademicki 2014/2015, semestr zimowy Prowadzący: dr hab Piotr Solarz Nazwa przedmiotu: Organizacja i Zarządzanie 1. Organizacja i Zarządzanie w systemie nauk. Podstawowe pojęcia - przedmiot, metody

Bardziej szczegółowo

Adres ELSA Katowice, ul. Bankowa 11b p.3.49 40-007 Katowice Polska. Telefon (0-32) 359 18 57. Internet www.katowcie.elsa.org.pl

Adres ELSA Katowice, ul. Bankowa 11b p.3.49 40-007 Katowice Polska. Telefon (0-32) 359 18 57. Internet www.katowcie.elsa.org.pl Adres ELSA Katowice, ul. Bankowa 11b p.3.49 40-007 Katowice Polska Telefon (0-32) 359 18 57 Internet www.katowcie.elsa.org.pl E-mail katowice@elsa.org.pl VIII Ogólnopolska Konferencja Podatkowa Patroni

Bardziej szczegółowo

35. SEMINARIUM RZECZNIKÓW PATENTOWYCH SZKÓŁ WYŻSZYCH

35. SEMINARIUM RZECZNIKÓW PATENTOWYCH SZKÓŁ WYŻSZYCH 35. SEMINARIUM RZECZNIKÓW PATENTOWYCH SZKÓŁ WYŻSZYCH CEDZYNA 12 16 WRZEŚNIA 2016 HOTEL ECHO W CEDZYNIE 12 WRZEŚNIA PONIEDZIAŁEK Moderator seminarium: Alina Domańska-Baer 9.00 10.00 rejestracja uczestników

Bardziej szczegółowo

Nowości w Bibliotece WSKIZ wrzesień 2011

Nowości w Bibliotece WSKIZ wrzesień 2011 Nowości w Bibliotece WSKIZ wrzesień 2011 Odpowiedzialność moralna w życiu gospodarczym Anna Lewicka-Strzałecka Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN, 2006 233 s.: tab.; 24 cm Sygn. FIL 11633 Anoreksja w rodzinie

Bardziej szczegółowo

PRZEGLĄD USTAWODAWSTWA GOSPODARCZEGO R. 62-2009

PRZEGLĄD USTAWODAWSTWA GOSPODARCZEGO R. 62-2009 PRZEGLĄD USTAWODAWSTWA GOSPODARCZEGO R. 62-2009 SPIS TREŚCI nr 1(727) 2 Zawarcie umowy przyłączeniowej w ciepłownictwie / Katarzyna Franczak-Durczok 9 Wspólnotowy projekt powołania agencji regulacyjnych:

Bardziej szczegółowo

ROLA TURYSTYKI W GOSPODARCE REGIONU

ROLA TURYSTYKI W GOSPODARCE REGIONU WYŻSZA SZKOŁA HANDLOWA ROLA TURYSTYKI W GOSPODARCE REGIONU Redakcja naukowa Jerzy Wyrzykowski Wrocław 2007 SPIS TREŚCI Wprowadzenie 9 1. UWARUNKOWANIA GOSPODARKI TURYSTYCZNEJ W REGIONIE 11 Teresa Zabińska

Bardziej szczegółowo

RYNEK FIN ANS OWY. instytucje strategie instrumenty. Pod redakcją Piotra Karpusia i Jerzego Węcławskiego

RYNEK FIN ANS OWY. instytucje strategie instrumenty. Pod redakcją Piotra Karpusia i Jerzego Węcławskiego RYNEK FIN ANS OWY instytucje strategie instrumenty Pod redakcją Piotra Karpusia i Jerzego Węcławskiego Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej Lublin 2003 Spis treści Wprowadzenie 9 CZĘŚĆ I FINANSOWE

Bardziej szczegółowo

ratownictwo 700 /SP pielęgniarstwo pielęgniarstwo 740 /SP ratownictwo ratownictwo 675 /SP pielęgniarstwo BHP podstawy ergonomii przedsiębiorczość

ratownictwo 700 /SP pielęgniarstwo pielęgniarstwo 740 /SP ratownictwo ratownictwo 675 /SP pielęgniarstwo BHP podstawy ergonomii przedsiębiorczość Lista przedmiotów planowanych do nauczania przez słuchaczy studiów podyplomowych realizowanych w ramach projektu pn. Studia podyplomowe przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela przedmiotów zawodowych

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Dane ogólne

Rozdział 1. Dane ogólne OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO w Krakowie z dnia 22 listopada 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa małopolskiego (wyciąg) Na podstawie art. 168 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011

Bardziej szczegółowo

XLVIII Konkurs o Tytuł Mistrza Warszawy i Mazowsza w MnO 2015 Kategoria TU Aktualizacja: 16.10.2015 r.

XLVIII Konkurs o Tytuł Mistrza Warszawy i Mazowsza w MnO 2015 Kategoria TU Aktualizacja: 16.10.2015 r. XLV Konkurs o Tytuł Mistrza Warszawy i Mazowsza w MnO 2015 Kategoria TU Aktualizacja: 16.10.2015 r. Miejsce XXXV Orient XXXV z 1 Renata Łaska 956 1000 996 999 1000 986 1000 1000 976 1000 5999 1 Tomasz

Bardziej szczegółowo

HERBERT MARSHALL McLUHAN (1911-1980). Determinizm technologiczny. (zestawienie bibliograficzne w wyborze).

HERBERT MARSHALL McLUHAN (1911-1980). Determinizm technologiczny. (zestawienie bibliograficzne w wyborze). Jaworzno, 26.03.2015 HERBERT MARSHALL McLUHAN (1911-1980). Determinizm technologiczny. (zestawienie bibliograficzne w wyborze). Teksty H. M. McLuhan a 1. McLUHAN, Marshall. Galaktyka Gutenberga / Marshall

Bardziej szczegółowo

L.p. ISBN Autor Tytuł Wydawnictwo

L.p. ISBN Autor Tytuł Wydawnictwo PIOTR STARZYŃSKI, MACIEJ PRAWO KARNE MATERIALNE W NAUCE O 978-83-7641-809-4 NAWACKI BEZPIECZEŃSTWIE DIFIN 3 1. ALIMENTY A PRAWO KARNE PRAKTYKA WYMIARU 978-83-7806-179-3 DANUTA JOANNA SOSNOWSKA SPRAWIEDLIWOŚCI

Bardziej szczegółowo

Ochrona praw człowieka w polityce migracyjnej Polski i Unii Europejskiej

Ochrona praw człowieka w polityce migracyjnej Polski i Unii Europejskiej Ochrona praw człowieka w polityce migracyjnej Polski i Unii Europejskiej W dniu 19 listopada 2015 r przedstawiciele kadry i studentów Wydziału Administracji wzięli udział w ogólnopolskiej konferencji naukowej

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 12 lutego 2008 r. w sprawie ogłoszenia wykazu danych dotyczących osób wpisanych na listę doradców podatkowych.

OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 12 lutego 2008 r. w sprawie ogłoszenia wykazu danych dotyczących osób wpisanych na listę doradców podatkowych. OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 12 lutego 2008 r. w sprawie ogłoszenia wykazu danych dotyczących osób wpisanych na listę doradców podatkowych. Na podstawie 2 ust. 1 i 3 rozporządzenia Ministra Finansów

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO w Lublinie z dnia 21 listopada 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa lubelskiego

WYCIĄG OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO w Lublinie z dnia 21 listopada 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa lubelskiego WYCIĄG OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO w Lublinie z dnia 21 listopada 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa lubelskiego Na podstawie art. 168 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks

Bardziej szczegółowo

Wpływ Europejskiej Konwencji Praw Człowieka na funkcjonowanie biznesu

Wpływ Europejskiej Konwencji Praw Człowieka na funkcjonowanie biznesu Kierownik Zakładu Praw Człowieka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego prof. UW dr hab. Mirosław Wyrzykowski zaprasza na IX. doroczną konferencję Zakładu Praw Człowieka WPiA UW pt.

Bardziej szczegółowo

EFL 303 Podstawy nauki o finansach. Podstawka M. FFL 307 Przedsiębiorczość w UE Maciejczak M.

EFL 303 Podstawy nauki o finansach. Podstawka M. FFL 307 Przedsiębiorczość w UE Maciejczak M. Nazwisko: Adamczyk Imiona: Aneta Nr albumu:130204 Na podstawie wyboru dokonanego w ankiecie wstępnej został(a) Pan/Pani zapisana na 3 przedmiot(y/ów).. Należy uzupełnić 2 przedmiot(y/ów), w tym przynajmniej

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 113/2015 WÓJTA GMINY PYSZNICA. z dnia 5 października 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 113/2015 WÓJTA GMINY PYSZNICA. z dnia 5 października 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 113/2015 WÓJTA GMINY PYSZNICA w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych na terenie Gminy Pysznica dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

Problematyka badawcza seminarium. 2. ustroje współczesnych państw Europy Środkowo - Wschodniej oraz Francji, Włoch i

Problematyka badawcza seminarium. 2. ustroje współczesnych państw Europy Środkowo - Wschodniej oraz Francji, Włoch i Prof. dr hab. Ryszard Mojak Zakład Nauk Administracyjnych 1. Polskie prawo konstytucyjne, 2. ustroje współczesnych państw Europy Środkowo - Wschodniej oraz Francji, Włoch i Niemiec, 3. Polskie prawo wyznaniowe,

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Dane ogólne

Rozdział 1. Dane ogólne WYCIĄG Z OBWIESZCZENIA OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W OLSZTYNIE z dnia 22 listopada 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego Na podstawie art. 168 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

Uchwała 4 Miejskiej Komisji Wyborczej w Pilawie z dnia 23 października 2014 r.

Uchwała 4 Miejskiej Komisji Wyborczej w Pilawie z dnia 23 października 2014 r. Uchwała 4 w Pilawie Na podstawie art.182 1 pkt. 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U z 2011r. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.) Miejska Komisja Wyborcza w Pilawie uchwala co następuje:

Bardziej szczegółowo

Nowości w Bibliotece WSKIZ marzec 2012

Nowości w Bibliotece WSKIZ marzec 2012 Nowości w Bibliotece WSKIZ marzec 2012 Fitotechnologie w remediacji terenów zanieczyszczonych przez przemysł cynkowo-ołowiowy Aleksandra Sas-Nowosielska Częstochowa: Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej,

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO w Lublinie z dnia 21 listopada 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa lubelskiego

WYCIĄG OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO w Lublinie z dnia 21 listopada 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa lubelskiego WYCIĄG OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO w Lublinie z dnia 21 listopada 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa lubelskiego Na podstawie art. 168 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks

Bardziej szczegółowo

Składy obwodowych komisji do spraw referendum w Dzielnicy Wilanów. Obwodowa Komisja do spraw referendum nr 552, Zespół Szkół nr 2,

Składy obwodowych komisji do spraw referendum w Dzielnicy Wilanów. Obwodowa Komisja do spraw referendum nr 552, Zespół Szkół nr 2, Załącznik do Postanowienia Komisarza Wyborczego w Warszawie Nr 48/13 z dnia 23 września 2013 r. Składy obwodowych komisji do spraw referendum w Dzielnicy Wilanów Obwodowa Komisja do spraw referendum nr

Bardziej szczegółowo

Biblioteka Pedagogiczna w Sieradzu ul. Jagiellońska 2, 98-200 Sieradz tel./fax 043 822 31 64, 043 822 49 62, 043 822 80 20 www.bpsieradz.

Biblioteka Pedagogiczna w Sieradzu ul. Jagiellońska 2, 98-200 Sieradz tel./fax 043 822 31 64, 043 822 49 62, 043 822 80 20 www.bpsieradz. TEMATYCZNE ZESTAWIENIA BIBLIOGRAFICZNE ZMIANY KLIMATYCZNE PRZYCZYNY, SKUTKI, PRZECIWDZIAŁANIE (Książki zakupione do BP w Sieradzu z dotacji WFOŚiGW w 2012 roku) Oprac. mgr Beata Kuc-Mazurek Wydział Informacji

Bardziej szczegółowo

L.p. Imię i nazwisko Miejsce zamieszkania Funkcja. Przewodniczący /-/ Janusz Żółtowski. L.p. Imię i nazwisko Miejsce zamieszkania Funkcja

L.p. Imię i nazwisko Miejsce zamieszkania Funkcja. Przewodniczący /-/ Janusz Żółtowski. L.p. Imię i nazwisko Miejsce zamieszkania Funkcja INFORMACJA (Dz. U z 2015 r., poz. 318) podaję do publicznej wiadomości informację o składzie Obwodowej komisji do spraw referendum Nr 1 w Nidzicy Zespół Szkół Nr 2 w Nidzicy ul. Barke 3, 13-100 1. Janusz

Bardziej szczegółowo

Mobbing. Zestawienie bibliograficzne w wyborze

Mobbing. Zestawienie bibliograficzne w wyborze Powiatowa Biblioteka Pedagogiczna w Skarżysku Kamiennej Mobbing. Zestawienie bibliograficzne w wyborze (sporządzone na podstawie zbiorów PBP w Skarżysku Kamiennej) Wybór i opracowanie Agnieszka Wikło Skarżysko

Bardziej szczegółowo

BHP 331.45 BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY -------------------------------------------------------------------------------------- WM 007859-WM

BHP 331.45 BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY -------------------------------------------------------------------------------------- WM 007859-WM BHP WM 007873-WM BEZPIECZEŃSTWO Bezpieczeństwo i higiena pracy / red. Danuta Koradecka Warszawa : Centralny Instytut Ochrony Pracy, 2008. - 782 s. : il. ; 24 cm ISBN 83-7373-045-8 WM 007859-WM BEZPIECZEŃSTWO

Bardziej szczegółowo

Okręg Nr 1 Nieporęt i Aleksandrów

Okręg Nr 1 Nieporęt i Aleksandrów WYKAZ ZAREJESTROWANYCH KANDYDATÓW DO RADY GMINY NIEPORĘT Okręg Nr 1 Nieporęt i Aleksandrów KWW NIEPORĘT MAŁOŁĘKA 1. KAMIEŃSKA Elżbieta, lat 61, zam. Nieporęt KWW ZENOBII - JÓZEFY SOŁTYS 1. SOŁTYS Zenobia

Bardziej szczegółowo

LISTA CZŁONKÓW I ZASTĘPCÓW CZŁONKÓW KOMITETU MONITORUJĄCEGO PROGRAM OPERACYJNY INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 2014-2020

LISTA CZŁONKÓW I ZASTĘPCÓW CZŁONKÓW KOMITETU MONITORUJĄCEGO PROGRAM OPERACYJNY INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 2014-2020 lp. Instytucja Imię i nazwisko Strona rządowa 1 Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Waldemar Sługocki 2 Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Małgorzata Wierzbicka Gabriela Popowicz 3 Ministerstwo Infrastruktury

Bardziej szczegółowo

L.p Pan/Pani Tytuł Tyt. Imię Nazwisko Zawód Specjalizacja języki obce

L.p Pan/Pani Tytuł Tyt. Imię Nazwisko Zawód Specjalizacja języki obce L.p Pan/Pani Tytuł Tyt. Imię Nazwisko Zawód Specjalizacja języki obce 1 Pani radca prawny dr Krystyna Babiak radca prawny prawo pracy i gospodarcze 2 Pan radca prawny mgr Marek Bartkowiak radca prawny

Bardziej szczegółowo

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach. Czas wolny

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach. Czas wolny Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Czas wolny (zestawienie bibliograficzne w wyborze materiałów dostępnych w Bibliotece Pedagogicznej w Kazimierzy Wielkiej) Wybór i opracowanie Agnieszka Kabat

Bardziej szczegółowo

dr hab. Mirosław KARPIUK, prof. UWM

dr hab. Mirosław KARPIUK, prof. UWM ROK 0 dr hab. Mirosław KARPIUK, prof. UWM Monografie autorstwo/współautorstwo Mirosław Karpiuk, Instytucja wywłaszczenia nieruchomości, Elpil, Warszawa 0, ISBN 978-8-97687-8-, ss. 67; Katarzyna Chałubińska-Jentkiewicz,

Bardziej szczegółowo

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Józefa Lompy w Katowicach. Nr 4(28)/2008. z zakresu pedagogiki i psychologii

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Józefa Lompy w Katowicach. Nr 4(28)/2008. z zakresu pedagogiki i psychologii Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Józefa Lompy w Katowicach Nr 4(28)/2008 12:2&, z zakresu pedagogiki i psychologii 3D(G]LHUQLN 2008 1. Autyzm Z\MDnienie tajemnicy / Uta Frith. - *GDVN *GDVNLH Wydawnictwo

Bardziej szczegółowo

Wykaz nowości - wrzesień 2015 r.

Wykaz nowości - wrzesień 2015 r. Wykaz nowości - wrzesień r. 1. ABC pedagoga specjalnego : razem łatwiej : poradnik dla nauczycieli ze specjalnym przygotowaniem pedagogicznym pracujących z dziećmi z niepełnosprawnością, dla studentów

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO w Lublinie z dnia 21 listopada 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa lubelskiego

OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO w Lublinie z dnia 21 listopada 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa lubelskiego wyciąg OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO w Lublinie z dnia 21 listopada 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa lubelskiego Na podstawie art. 168 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks

Bardziej szczegółowo

Dane teleadresowe pracowników TPN

Dane teleadresowe pracowników TPN Dane teleadresowe pracowników TPN Imię i nazwisko Tel. stacjonarny Tel. komórkowy Adres e-mail Dział Ochrony Przyrody Filip Zięba kierownik 18 20 23 213 601 999 927 fzieba@tpn.pl Zespół Ochrony Ekosystemów

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO w Lublinie z dnia 21 listopada 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa lubelskiego

WYCIĄG OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO w Lublinie z dnia 21 listopada 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa lubelskiego WYCIĄG OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO w Lublinie z dnia 21 listopada 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa lubelskiego Na podstawie art. 168 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks

Bardziej szczegółowo

PUBLIC RELATIONS W KOMUNIKOWANIU SPOŁECZNYM I MARKETINGU

PUBLIC RELATIONS W KOMUNIKOWANIU SPOŁECZNYM I MARKETINGU PUBLIC RELATIONS W KOMUNIKOWANIU SPOŁECZNYM I MARKETINGU SERIA mediapoczątku XXIw. Instytut Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego TOM 7 Komitet redakcyjny Janusz W. Adamowski, Jerzy Bralczyk, Michał

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 76/2011 Wójta Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 19 września 2011 r.

ZARZĄDZENIE Nr 76/2011 Wójta Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 19 września 2011 r. ZARZĄDZENIE Nr 76/2011 Wójta Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 19 września 2011 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych Na podstawie art. 182 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks

Bardziej szczegółowo

Lista książek z zakresu ekorozwoju i zrównoważonego rozwoju ujętych w inwentaryzacji

Lista książek z zakresu ekorozwoju i zrównoważonego rozwoju ujętych w inwentaryzacji Lista książek z zakresu ekorozwoju i zrównoważonego rozwoju ujętych w inwentaryzacji Numer inwentaryzacyjny Numer sygnatury ZR 0001 ZR 0002 ZR 0003 ZR 0004 ZR 0005 ZR 0006 ZR 0007 ZR 0008 ZR 0009 ZR 0010

Bardziej szczegółowo

Cukrzyca nie Musi Być Przeszkodą

Cukrzyca nie Musi Być Przeszkodą TEMATYCZNE ZESTAWIENIA BIBLIOGRAFICZNE Cukrzyca nie Musi Być Przeszkodą (Zestawienie bibliograficzne w oparciu o zbiory Biblioteki Pedagogicznej w Sieradzu i jej filii) oprac. mgr Barbara Krawczyk, Wydział

Bardziej szczegółowo