Bibliografie, encyklopedie, informatory, słowniki itp. Filozofia i teoria prawa. Generalia. 28 marca 2011 B 2016/5

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Bibliografie, encyklopedie, informatory, słowniki itp. Filozofia i teoria prawa. Generalia. 28 marca 2011 B 2016/5"

Transkrypt

1 Biblioteka Wydziału Prawa i Administracji UW im. Jana Wincentego Bandtkiego Wykaz nabytków nr 4 28 marca 2011 Bibliografie, encyklopedie, informatory, słowniki itp. 1. Wielki słownik polsko-francuski. T. 5, U-ś / [oprac. haseł Bogusława Frosztęga et al. ; red. prowadzący Bogusława Frosztęga ; współpr. red. Ewa Kierszys]. - Warszawa : Wiedza Powszechna, Wielki słownik włosko-polski. T. 4, Sf - Z / Jolanta Sikora Penazzi [et al.] ; konsultacja nauk. Carlo Alberto Mastrelli. - Warszawa : Wiedza Powszechna, B 2016/5 B 2148/4 Lect. Filozofia i teoria prawa 3. Legal communication : a cross-cultural perspective / Anna Jopek-Bosiacka. - Warszawa : Warsaw University Press, cop. 4. Nieposłuszeństwo obywatelskie a pojęcie prawa / Michał Roch Kaczmarczyk. - Warszawa : Oficyna Naukowa, FIL 1997 FIL 1996 Generalia 5. Doświadczenia prawne pierwszych lat członkostwa Polski w Uni Europejskiej / red. Stanisław Biernat, Sławomir Dudzik. - Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, Europeizacja prawa imigracyjnego Republiki Federalnej Niemiec w latach / Izabela Wróbel. - Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 7. Implementacja unijnej polityki regionalnej w Polsce / Joanna Szafran. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie- Skłodowskiej, 8. Informacja turystyczna / red. nauk. Aleksander Panasiuk ; aut. Anna Gardzińska [et al.]. - Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 9. Informatyka gospodarcza. 1-4 / red. nauk.: Janusz Zawiła- Niedźwiecki, Katarzyna Rostek, Artur Gąsiorkiewicz ; aut.: Witold Chmielarz [et al. ; Wydział Zarządzania Politechnika Warszawska]. 10. Młode pokolenie : ofiary czy sprawcy przemocy? / red. Teresa Sołtysiak, Aleksandra Nowakowska. - Bydgoszcz : Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, G 1915 WD G 1923 G 1920 G 1931 G 1928/1-4 G 1929

2 11. Model współpracy pomiędzy zakładami ubezpieczeń a instytucjami państwowymi w zakresie działalności przeciwkradzieŝowej : praca zbiorowa / pod red. Wiesława Mądrzejowskiego. - Szczytno : Wydawnictwo WyŜszej Szkoły Policji, 12. Nauki społeczne wobec kryzysu ekonomicznego / w numerze J. Gardawski [et al.] ; red. nauk. J. Osiński. - Warszawa : Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza, Państwo i prawo w dobie globalizacji : [księga jublileuszowa] / pod red. Stanisława Sagana. - Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Partnerstwo publiczno-prywatne w sferze uŝyteczności publicznej / Marian Moszoro. Partnerstwo publiczno-prywatne w sferze uŝyteczności publicznej / Marian Moszoro. - Wyd Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 15. Produkt turystyczny a ekonomia doświadczeń / Barbara Marciszewska. - Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 16. Publiczna czy niepubliczna opieka zdrowotna? : koncepcje, regulacje, zarządzanie / red. Kazimierz Ryć, Alicja Sobczak ; aut. Aldona Frączkiewicz-Wronka [et al.]. - Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 17. Reklama zewnętrzna w procesie inwestycyjnym / Agnieszka Suławko-Karetko, Roberto R. Romański. - Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 18. Rola ZZL w kreowaniu innowacyjności organizacji / red. nauk. Stanisława Borkowska. - Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 19. Rynek sztuki : aspekty prawne / pod red. Wojciecha Kowalskiego, Katarzyny Zalasińskiej. - Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, Ustawa o państwowej kompensacie przysługującej ofiarom niektórych przestępstw : komentarz / Paweł Janda, Andrzej Kiełtyka. - Stan prawny: 1 lipca 2010 r. - Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 21. Wielki Brat rok 2010 : systemy monitoringu wizyjnego - aspekty kryminalistyczne, kryminologiczne i prawne / Paweł Waszkiewicz. - Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, Zakazy reklamy towarów w prawie europejskim i polskim / Dominika Ewa Harasimiuk. - Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, Zarządzanie relacjami międzyorganizacyjnymi / Zbigniew Olesiński. - Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, G 1924 G 1925 G 1927 G 1911 G 1930 G 1922 G 1921 G 1913 G 1897 Lect. G 1926 G 1919 WD G 1917 G 1914 WD G 1918 Historia 24. Myśl polityczna PSL Wyzwolenie / Jan Jachymek. - Lublin : Wydaw. Lubelskie, Ostatnie dni Europy : podróŝ dyplomatyczna w 1939 roku / Grigore Gafencu ; przeł. Stanisław Rembek ; przedm. i posł. opatrzył oraz przypisy oprac. Stanisław Zabiełło. - Warszawa : Instytut Wydawniczy Pax, H 8653 H 8658

3 26. Polskie prawo przemysłowe / Sebastian Kwiecień ; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji. - Lublin : Wydaw. KUL, 27. Prawo własności w Polsce w latach : studium historycznoprawne / Anna Machnikowska. - Gdańsk : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 28. Sprawa polskiej siły zbrojnej : przemówienie Stanisława Wojciechowskiego na polskim zjeździe politycznym w Moskwie / Stanisław Wojciechowski. - Piotrogród : nakł. Rady Polskiej Zjednoczenia Międzypartyjnego, Tadeusz Hołówko : Ŝycie i działałność : z dziejów obozu belwederskiego / Iwo Werschler. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, The complete family lawyer : an authoritative work on English law applicable to everyday matters, whether connected with business, the home, or social life / ed. by W. J. Weston [et al.] - London : Associated Newspapers, [ca 1935]. 31. Ugrupowania monarchistyczne w latach Drugiej Rzeczypospolitej / Jacek M. Majchrowski. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich : Wydaw. PAN, Ulubieniec Cezara Bolesław Wieniawa-Długoszowski : zarys biografii / Jacek M. Majchrowski. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Zapiski z krakowskiej celi / Artur Fiszer. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, H 8652 H 8651 H 8649 H 8655 H 8650 H 8657 H 8656 H 8654 Prawo administracyjne 34. European information law : good governance in the public sector / edited by Ewa Galewska. - Wrocław : Centrum Badań Problemów Prawnych i Ekonomicznych Komunikacji Elektronicznej, Blok Prawa Komputerowego, 35. Legislacja administracyjna : zarys zagadnień podstawowych / Lesław Grzonka. - Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, Nabywanie nieruchomości przez cudzoziemców w Polsce : komentarz / Izabela Wereśniak-Masri. - Stan prawny: grudzień - Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, Pomoc państwa dla przedsiębiorstw energetycznych w prawie Unii Europejskiej / Marcin Stoczkiewicz. - Warszawa : LEX a Wolters Kluwer business, Postępowanie w sprawach osobowych w policji / Wojciech Maciejko, Aneta Korcz-Maciejko. - Stan prawny: 15 listopada 2010 r. - Wrocław : Wydawnictwo Gaskor, 39. Prawo prasowe : komentarz / Bogusław Kosmus, Grzegorz Kuczyński (red.) ; [poszczególne fragm. koment. oprac. Anna Augustyniak et al.]. - Stan prawny: styczeń 2011 r. - Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, Prawo ratownicze / Józef Jan Skoczylas. - Wyd. 2. [zm.] - Warszawa : LexisNexis, A 7471 A 7476 WD A 7475 WD A 7467 A 7479 A 7469 WD A 7480 WD

4 41. Reglamentacja zawodów rynku nieruchomości / Jacek Jaworski. - [Stan prawny określono na dzień r.]. - Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 42. Samorząd terytorialny na przełomie XX/XXI wieku / pod red. Alfreda Lutrzykowskiego, Mariusza Popławskiego, Roberta Gawłowskiego. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, cop. 43. Ustawa o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych : komentarz / Tadeusz Białek, Agnieszka Marzec. - Stan prawny na 31 października 2010 r. - Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, Ustawa o zasadach wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa : komentarz / Paweł Mierzejewski, Diana Trzcińska. - Stan prawny: październik 2010 r. - Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, Ustrój samorządu terytorialnego / Zbigniew Bukowski, Tomasz Jędrzejewski, Piotr Rączka. - Wyd. 3, stan prawny na dzień 1 stycznia 2011 r. - Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora", Wstęp do prawa sanitarnego i weterynaryjnego / Michał Rudy. - Wrocław : Kolonia Limited, A 7473 A 7477 A 7470 WD A 7472 WD A 7478 WD A 7474 Prawo cywilne. Postępowanie cywilne 47. Die AG : Rechte, Pflichten und Haftung von Vorstand und Aufsichtsrat in der Praxis. Bd. 1-2 / Hrsg.: Ralf Wojtek, Frank Mitzkus ; authoren: Finn Altmüller [et al.] ; unter redaktioneller Mitarbeit von Gitta Wilke. - Wyd. aktualizowane od Hamburg : Dashöfer, Instrukcje organizacyjne w firmie : interaktywne wzory dokumentów do wykorzystania / Bogusław Nowakowski. - Stan prawny: wrzesień - Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 49. Jurysdykcja krajowa w sprawach o ogłoszenie upadłości objętych zakresem rozporządzenia Rady (WE) nr 1346/2000 w sprawie postępowania upadłościowego / Anna Hrycaj. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, Kodeks cywilny. Kodeks postępowania cywilnego. Kodeks rodzinny i opiekuńczy : teksty jednolite wraz z indeksem rzeczowym / [red. Aneta Flisek]. - Wyd. 23, stan prawny: 1 stycznia 2011 r. - Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, Konkurencja a własność intelektualna / red. tomu Jakub Kępiński, Katarzyna Klafkowska-Waśniowska, Rafał Sikorski ; aut. Monika Górska [et al.]. - Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, MałŜeńskie prawo majątkowe : komentarz / Bohdan Bieniek [et al.] wyd. - Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, Spłata długów hipotecznych : (moratorium hipoteczne, likwidacja moratorium ) : tekst prawa, orzecznictwo, komentarz / oprac. Józef Stawski. - Warszawa : Nakł. księgarni F. Hoesicka, C 10548/1-2 C CP 3084 C WD C WD C WD C 10543

5 54. The civil code : [bilingual edition] = Kodeks cywilny : [wydanie dwujęzyczne] / tł. Ewa Kucharska ; weryfikacja jęz. Michele Le Mauviel ; konsultacje prawne Grzegorz E. Domański [et al.]. - Stan prawny: listopad - Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych : komentarz / [pod red. Ewy Ferenc-Szydełko] ; aut. Ewa Ferenc-Szydełko [et al.]. - Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, Uznanie zagranicznych postępowań upadłościowych na podstawie rozporządzenia Rady (WE) nr 1346/2000 w sprawie postępowania upadłościowego / Marta Armatowska - Stan prawny na 1 grudnia 2010 r. - Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, UŜytkowanie wieczyste : zagadnienia prawne i ekonomiczne : problemy przekształceń i wyceny / Adam Dobek [et al.]. - Stan prawny: r. - Warszawa ; Poznań : Polskie Wydawnictwo Prawnicze Iuris, C WD C WD CP 3087 C Prawo finansowe 58. Amortyzacja w 2011 roku / Hanna Kozłowska. - Wyd Warszawa : "Difin", Bankowe umowy przedsiębiorców / Mariusz Korpalski. - Stan prawny na dzień r. - Warszawa : Difin, 60. EC law and the sovereignty of the member states in direct taxation / Mathieu Isenbaert. - Amsterdam : IBFD Publications BV, 61. Faktoring w Polsce 2010 : analiza, rynek, perspektywy / red. nauk. Katarzyna Kreczmańska-Gigol. - Warszawa : Difin, 62. Nauki społeczne wobec kryzysu na rynkach finansowych / w numerze: A. Sławiński [et al.] ; red. nauk.: J. Osiński, S. Sztaba. - Warszawa : Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza, Opłaty i podatki ekologiczne po polsku / Barbara Kryk, Lidia Kłos, Irena Agata Łucka. - Warszawa : CeDeWu.pl Wydawnictwa Fachowe, Ordynacja podatkowa. Podatki dochodowe. Podatek od towarów i usług : wraz z indeksem rzeczowym / [red.: Aneta Flisek] wyd., stan prawny: 10 stycznia 2011 r. - Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, Państwa narodowe wobec kryzysu ekonomicznego / J. W. Bossak [et al.] ; red. nauk. J. Osiński. - Warszawa : Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza, 66. Podatek dochodowy od osób prawnych / Kinga Michałowska. - Warszawa : Difin, Podatki 2011 : teksty ustaw i rozporządzeń : wraz z indeksem rzeczowym / [red. Aneta Flisek]. - Stan prawny: 10 stycznia 2011 r. - Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, Podatkowa księga przychodów i rozchodów w 2011 roku / Leszek Bielecki [et al.]. - Stan prawny na 1 stycznia 2011 r. - Warszawa : Difin, F 6191 F 6188 WD F 6179 F 6187 WD F 6197 F 6199 F 6183 WD F 6198 F 6203 WD F 6184 WD F 6194

6 69. Prawne i podatkowe aspekty prowadzenia działalności w specjalnych strefach ekonomicznych / pod red. Agnieszki Tałasiewicz ; Adam Allen [et al.]. - Warszawa : ABC a Wolters Kluwer business : Ernst & Young, cop. 70. Świadczenie i import usług w świetle polskiego systemu VAT : z uwzględnieniem interpretacji organów podatkowych oraz orzecznictwa / Hanna Kozłowska. - Wyd. 2, stan prawny styczeń Warszawa : Difin, Transgraniczny system ochrony ofiar wypadków drogowych : studium prawnofinansowe / Dorota Maśniak. - Stan prawny na 1 czerwca 2010 r. - Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 72. Unia Europejska wobec kryzysu ekonomicznego / w numerze J. Barcz [et al.] ; red. nauk. J. Osiński. - Warszawa : Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza, Unia gospodarcza i walutowa w Europie / Artur Nowak-Far. - Warszawa : Instytut Wydawniczy EuroPrawo, Value added tax and direct taxation : similarities and differences / ed.: Michael Lang, Peter Melz, Eleonor Kristoffersson ; ass. ed.: Thomas Ecker. - Amsterdam : IBFD, VAT / Adam Bartosiewicz, Ryszard Kubacki. - Wyd. 5, stan prawny: 1 stycznia 2011 r. - Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, VAT : komentarz, nowelizacja 2011 / Hanna Kozłowska. - Stan prawny - styczeń 2011 r. - Warszawa : Difin, cop VAT w gminach 2011 : rewolucyjne zmiany / ElŜbieta Rogala. - Wg stanu prawnego obowiązującego od 1 stycznia 2011 r. - Warszawa : "Difin", Wspólna koroporacyjna podstawa opodatkowania w UE a opodatkowanie dochodu spółek w Polsce / pod red. Hanny Litwińczuk. - Warszawa : Katarzyna Bednarska "Oficyna Prawa Polskiego", cop Zmiany w podatkach na 2011 rok / Tomasz Krywan. - Stan prawny na dzień 1 stycznia 2011 r. - Warszawa : "Difin", F 6196 F 6189 WD F 6186 F 6185 F 6201 WD F 6182 F 6195 WD F 6190 WD F 6193 F 6200 WD F 6202 F 6192 Prawo karne. Postępowanie karne 80. Licence to harass : law, hierarchy, and offensive public speech / Laura Beth Nielsen. - Princeton, N.J. ; Woodstock, OX : Princeton University Press, Kodeks wykroczeń : komentarz / Marek Bojarski, Wojciech Radecki wyd. - Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, Postępowanie w sprawach nieletnich / Aneta Wilkowska- Płóciennik. - Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, Lekarski obowiązek udzielenia pomocy / ElŜbieta Zatyka. - Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, Ewolucja terroryzmu : sprawcy, metody, finanse / Maria Tomczak. - Poznań : Instytut Zachodni, K 3417 K 3422 WD K 3423 WD K 3425 WD K 3427

7 85. Profesor Andrzej Murzynowski doktor honoris causa Uniwersytetu Jagiellońskiego. - Kraków : [s.n.], 86. Dobrowolne poddanie się odpowiedzialności w prawie karnym skarbowym / Igor Zgoliński. - Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, From hate crimes to human rights : a tribute to Matthew Shepard / Mary E. Swigonski, Robin S. Mama, Kelly Ward, editors. - Binghamton, NY : Harrington Park Press : Haworth Social Work Practice Press, Czas i jego znaczenie w prawie karnym : materiały z ogólnopolskiej konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Prawa Karnego Materialnego i Wykonawczego oraz Psychiatrii Sądowej, Wydział Prawa i Administracji UG, Gdańsk 2007 / pod red. Jarosława Warylewskiego. - Gdańsk : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 89. Hate speech : hate speech laws in Australia, hate speech laws in Canada, hate speech laws in India, allport's scale, harassment, hate crime, hate group, hate mail, anti-lgbt slogans, antisemitism, antilocution / Frederic P. Miller, Agnes F. Vandome, John McBrewster (ed.). - Beau Bassin : Alphascript Publishing, Grzywna samoistna w stawkach dziennych : aspekty prawnokarne i kryminologiczne / Wojciech Dadak. - Warszawa : LexisNexis Polska, Praca dochodzeniowo-śledcza policji w kontekście ustawowych uprawnień sądu do ingerencji w postępowanie przygotowacze / Jan Kurdelek. - Szczytno : Wydawnictwo WyŜszej Szkoły Policji, 92. Kodeks karny : część ogólna. T. 1, Komentarz do artykułów 1-31 / red. Michał Królikowski, Robert Zawłocki ; aut. Magdalena Błaszczyk [et al.] wyd. - Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, Kodeks karny : część ogólna. T. 1, Komentarz do artykułów 1-31 / red. Michał Królikowski, Robert Zawłocki ; aut. Magdalena Błaszczyk [et al.] wyd. - Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, KP 3731 K 3419 K 3424 K 3428 K 3429 K 3430 WD KP 3732 K 3421/1 Lect. K 3426/1 K 3421/2 Lect. Prawo międzynarodowe prywatne i publiczne 94. Défis énergétiques et droit international / sous la dir. Stéphane Doumbé-Billé. - Bruxelles : Larcier, Konwencje genewskie 60 lat później... : nowe wyzwania dla międzynarodowego prawa humanitarnego konfliktów zbrojnych : materiały z dorocznej konferencji 2009 Katedry Prawa i Administracji Akademii Obrony Narodowej / red. Barbara Janusz-Pawletta ; Akademia Obrony Narodowej. - Warszawa : Akademia Obrony Narodowej, 96. Ochrona interesów finansowych a przemiany instytucjonalne Unii Europejskiej / red. nauk. Celina Nowak ; [tł. z jęz. ang. Celina Nowak].- Warszawa : Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne [etc.], M 7313 M 7336 M 7333 WD

8 97. Sprawiedliwość w prawie antydumpingowym Światowej Organizacji Handlu/ Marcin Mikołaj Kałduński. - Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora", M 7334 Prawo państwowe 98. A matter of interpretation : federal courts and the law : an essay / by Antonin Scalia ; with commentary by Amy Gutmann, ed. [et al.]. - Princeton, N.J. : Princeton University Press, Governmental systems of Central and Eastern European States / editors: Nóra Chronowski, Tímea Drinóczi, Tamara Takács. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, Konstytucyjny system organów państwowych / Jerzy Kuciński ; WyŜsza Szkoła Zarządzania i Prawa w Warszawie. - Warszawa : WyŜsza Szkoła Zarządzania i Prawa, NajwyŜsza Izba Kontroli : komentarz do ustawy o NajwyŜszej Izbie Kontroli / ElŜbieta Jarzęcka-Siwik, Bogdan Skwarka. - Warszawa : Difin, cop Prawo o izbach przemysłowo-handlowych oraz Statut i regulaminy Izby Przemysłowo-Handlowej w Warszawie. - Warszawa : nakł. Izby Przemysłowo-Handlowej, Stan i perspektywy demokracji bezpośredniej w Polsce / pod red. Marii Marczewskiej-Rytko. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 104. Wybory do Parlamentu Europejskiego : prawne, polityczne i społeczne aspekty wyborów / pod red. Andrzeja Sokali [et al.]. - Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora", P 8255 P 8256 P 8261 WD P 8257 WD P 8260 P 8258 WD P 8259 WD Prawo pracy 105. Kodeks pracy : komentarz / Józef Iwulski, Walerian Sanetra. - Wyd. 2, stan prawny na 8 lutego 2011 r. - Warszawa : LexisNexis, Mobbing : aspekty prawno-organizacyjne / Maciej Chakowski. - Wyd Bydgoszcz : Oficyna Wydawnicza "Branta", Prawo pracy 2011 : obowiązki pracodawcy wobec pracowników / pod red. Macieja Nałęcza wyd., stan prawny: styczeń 2011 r. - Warszawa : C. H. Beck, Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych / Karolina Gonet. - Stan prawny: 1 styczeń 2011 r. - Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, Ustawa o pracownikach samorządowych : komentarz / red. Andrzej Szewc ; aut. Alicja Jochymczyk [et al.]. - Stan prawny: styczeń Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, PR 3731 WD PR 3728 WD PR 3725 WD PR 3726 WD PR 3730 WD

9 Prawo ustroju organów ochrony państwa 110. Metodyka pracy asystenta sędziego / Krzysztof Sadowski, Olga Maria Piaskowska, Dariusz Kotłowski. - Publikacja uwzględnia stan prawny obowiązujący na r. - Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, Organy ochrony prawnej : orzecznictwo / Michał Rojewski. - Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, UOP 528 WD UOP 527 WD Varia 112. Legal English / Małgorzata Cyganik. - Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, W Modzelinie : (rzeczy ponure) / napisał Hofmokl-Ostrowski. - [Warszawa] : Wydawnictwo "Forum", 1932 (Warszawa : "Polski Instytut Graficzny"). V 1448 WD V 1447 *** Szkoła Prawa Francuskiego 114. Code annoté européen de la protection sociale / Francis Kessler, Jean-Philippe Lhernould. - 4e éd. - Paris : Groupe Revue Fiduciaire, 115. Dictionnaire de droit de la propriété intellectuelle / Carine Bernault, Jean-Pierre Clavier. - Paris : Ellipses, Droit commercial : sociétés commerciales / Philippe Merle ; avec la collab. de Anne Fauchon. - 14e éd. - Paris : Dalloz, 117. Droit constitutionnel / Georges Burdeau, Francis Hamon, Michel Troper. - 24e éd. - Paris : Librairie Générale de Droit et de Jurisprudence, Droit d'auteur et droits voisins / Christophe Caron. - 2e éd. - Paris : LexisNexis Litec, cop Droit de la concurrence : droit interne et droit de l'union européenne / André Decocq, Georges Decocq. - 4e éd. - Paris : L.G.D.J.- Lextenso éditions, 120. Droit fiscal des affaires / Patrick Serlooten. - 9e éd. - Paris : Dalloz, 121. Droit social de l'union européenne / Pierre Rodière. - Paris : L.G.D.J. - Lextenso éditions, Les obligations. 1, L'acte juridique : le contrat, formation, effets, actes unilatéraux, actes collectifs / Jacques Flour, Jean-Luc Aubert, Éric Savaux. - 14e éd. / par Éric Savaux. - Paris : Sirey, SZPF 437 WD SZPF 433 WD SZPF 435 WD SZPF 431 WD SZPF 444 WD SZPF 430 SZPF 434 WD SZPF 458 WD SZPF 440 WD

10 123. Les obligations. 2, L'acte juridique : quasi-contrats, responsabilité délictuelle / Jacques Flour, Jean-Luc Aubert, Éric Savaux. - 13e éd. / par Éric Savaux. - Paris : Sirey, Les obligations. 3, Le rapport d'obligation : la preuve, les effets de l'obligation, la responsabilité contractuelle, transmission, transformation, extinction / Jacques Flour, Jean-Luc Aubert, Éric Savaux. - 6e éd. / par Éric Savaux. - Paris : Sirey, SZPF 441 WD SZPF 442 WD

KADRY - POLSKA - OD 1989 R.; ZATRUDNIENIE - PRAWO - POLSKA; KADRY - FORMULARZE I WZORY PISM; FORMULARZE I WZORY PISM;

KADRY - POLSKA - OD 1989 R.; ZATRUDNIENIE - PRAWO - POLSKA; KADRY - FORMULARZE I WZORY PISM; FORMULARZE I WZORY PISM; 1. B.99442 30 procedur kadrowych : gotowe do zastosowania wzory i formularze : poradnik dla pracodawcy / [red. nacz. Ewa Ziętek-Maciejczyk]. - Warszawa : INFOR Ekspert, 2010. - 281, [1] s. ; 24 cm. - (

Bardziej szczegółowo

POLSKA - GOSPODARKA - OD 1989 R; POLSKA - GOSPODARKA - KONFERENCJE;

POLSKA - GOSPODARKA - OD 1989 R; POLSKA - GOSPODARKA - KONFERENCJE; 1. B.100662 20 lat przemian ustroju gospodarczego Polski : dokonania i wyzwania / pod red. Stanisława Owsiaka. - Kraków : Uniw.Ekonomiczny w Krakowie. Wydaw., 2010. - 122, [8] s., [6] s. tabl. kolor. ;

Bardziej szczegółowo

PRZYWÓDZTWO - PORADNIK; PRZYWÓDZTWO - ASPEKT PSYCHOLOGICZNY;

PRZYWÓDZTWO - PORADNIK; PRZYWÓDZTWO - ASPEKT PSYCHOLOGICZNY; 1. A.72304 21 cech skutecznego lidera : jak stać się osobą za którą pójdą inni / John C. Maxwell ; [przekład Witold Turopolski]. - Warszawa : Studio Emka, cop.2012. - 164 s. ; 22 cm. PRZYWÓDZTWO - PORADNIK;

Bardziej szczegółowo

MOTYWACJE - PSYCHOLOGIA; PRZYWÓDZTWO - ASPEKT PSYCHOLOGICZNY; SUKCES - ASPEKT PSYCHOLOGICZNY - PORADNIK; KADRY - ZARZĄDZANIE - PORADNIK;

MOTYWACJE - PSYCHOLOGIA; PRZYWÓDZTWO - ASPEKT PSYCHOLOGICZNY; SUKCES - ASPEKT PSYCHOLOGICZNY - PORADNIK; KADRY - ZARZĄDZANIE - PORADNIK; 1. A.71382 100 sposobów motywowania innych / Steve Chandler i Scott Richardson ; [przekład Magdalena Bugajska]. - Warszawa : Studio Emka, 2011. - 190,[1] s. ; 22 cm. MOTYWACJE - PSYCHOLOGIA; PRZYWÓDZTWO

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE BIBLIOGRAFICZNE WAŻNIEJSZYCH PUBLIKACJI PRACOWNIKÓW WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO ZA ROK 1998

ZESTAWIENIE BIBLIOGRAFICZNE WAŻNIEJSZYCH PUBLIKACJI PRACOWNIKÓW WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO ZA ROK 1998 STUDIA IURIDICA XXXVII/1999 ZESTAWIENIE BIBLIOGRAFICZNE WAŻNIEJSZYCH PUBLIKACJI PRACOWNIKÓW WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO ZA ROK 1998 I. MONOGRAFIE Bardach Juliusz O Rzeczpospolitą

Bardziej szczegółowo

Postępowanie administracyjne, prawo pracy, prawo cywilne

Postępowanie administracyjne, prawo pracy, prawo cywilne Postępowanie administracyjne, prawo pracy, prawo cywilne wybór podręczników dla szkół policealnych i wyższych Wybór i opracowanie Marta Boszczyk Korekta Ewa Lewicka Postępowanie administracyjne 1. Adamiak,

Bardziej szczegółowo

PRAWA I WOLNOŚĆ CZŁOWIEKA

PRAWA I WOLNOŚĆ CZŁOWIEKA Stan na listopad 2013 PRAWA I WOLNOŚĆ CZŁOWIEKA 1. Aby być wolnym : logoterapia na co dzień / Eugenio Fizzotti. - Kielce : "Jedność", 2005. Wypożyczalnia 1/B 2. Aschab i kawałek pizzy / Marina Hulia. -

Bardziej szczegółowo

RYNEK WALUTOWY - PORADNIK; INWESTYCJE - PORADNIK; GIEŁDA - PORADNIK; KAPITAŁ - INWESTYCJE - PORADNIK;

RYNEK WALUTOWY - PORADNIK; INWESTYCJE - PORADNIK; GIEŁDA - PORADNIK; KAPITAŁ - INWESTYCJE - PORADNIK; 1. B.103552 W.53093 10 fundamentalnych zasad gry na rynku forex : strategie osiągania zysku / Jared Martinez ; [tł. Leszek Sielicki]. - Gliwice : HELION, 2012. - 240 s. : wykr. ; 25 cm. - ( Onepress Exclusive)

Bardziej szczegółowo

Biblioteka Nowości książkowe - 2014/2015

Biblioteka Nowości książkowe - 2014/2015 Biblioteka Nowości książkowe - 2014/2015 1) Bezpieczeństwo wewnętrzne 2) Finanse i rachunkowość 3) Informatyka i ekonometria 4) Logistyka 5) Pedagogika 6) Stosunki międzynarodowe 7) Turystyka i rekreacja

Bardziej szczegółowo

BIZNES - PORADNIK; PRZEDSIĘBIORSTWO - ZARZĄDZANIE; ZARZĄDZANIE - PORADNIK; MARKETING - PORADNIK;

BIZNES - PORADNIK; PRZEDSIĘBIORSTWO - ZARZĄDZANIE; ZARZĄDZANIE - PORADNIK; MARKETING - PORADNIK; 1. B.102510 W.52764 XX lat samorządu terytorialnego w Polsce : doświadczenia - problemy - perspektywy / pod red. Janiny Kowalik, Andrzeja Bednarza. - Toruń : Wydaw.Adam Marszałek, 2011. - 337 s. : mapy,

Bardziej szczegółowo

2. B.104849 ADMINISTRACJA dóbr i usług publicznych / Marta Woźniak. - Warszawa : DIFIN, 2013. - 207 s. ; 23 cm.

2. B.104849 ADMINISTRACJA dóbr i usług publicznych / Marta Woźniak. - Warszawa : DIFIN, 2013. - 207 s. ; 23 cm. 1. B.104974 ABC small business'u : A - jak założyć i prowadzić własną firmę, B - księgowość Twojej Firmy (ryczałt, księga przychodów i rozchodów, VAT), C - jak Cię rozliczy Urząd Skarbowy / Włodzimierz

Bardziej szczegółowo

NOWOŚCI lipiec-sierpień 2014 r.

NOWOŚCI lipiec-sierpień 2014 r. AKADEMIA OBRONY NARODOWEJ BIBLIOTEKA GŁÓWNA DZIAŁ GROMADZENIA I RETROKONWERSJI ZBIORÓW NOWOŚCI lipiec-sierpień 2014 r. książki można wypożyczyć korzystając z zakładki katalogu on-line BG AON Uwagi dotyczące

Bardziej szczegółowo

R. 65(77) Warszawa, wrzesień 2009 r. Nr 35a

R. 65(77) Warszawa, wrzesień 2009 r. Nr 35a R. 65(77) Warszawa, wrzesień 2009 r. Nr 35a Poz. 20387-20820 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0 DZIAŁ OGÓLNY (Naukoznawstwo. Bibliografia. Informacja. Bibliotekarstwo. Bibliologia) 0/9(03) Encyklopedie i leksykony o

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPOŁECZNA BIZNESU - POLSKA; ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPOŁECZNA BIZNESU - STUDIA PRZYPADKÓW;

ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPOŁECZNA BIZNESU - POLSKA; ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPOŁECZNA BIZNESU - STUDIA PRZYPADKÓW; 1. B.104157 15 polskich przykładów społecznej odpowiedzialności biznesu. Cz.2 / red. Natalia Ćwik, Marcin Grzybek, Beata Saracyn. - [Warszawa] : Forum Odpowiedzialnego Biznesu, 2012. - 105 s. ; 24 cm.

Bardziej szczegółowo

R. 69(81) Warszawa, 1-7 września 2013 r. Nr 36

R. 69(81) Warszawa, 1-7 września 2013 r. Nr 36 R. 69(81) Warszawa, 1-7 września 2013 r. Nr 36 Poz. 23490-23902 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0 DZIAŁ OGÓLNY (Naukoznawstwo. Bibliografia. Informacja. Bibliotekarstwo. Bibliologia) 0/9(03) Encyklopedie i leksykony

Bardziej szczegółowo

LEX Touch - Pomoc. Spis treści

LEX Touch - Pomoc. Spis treści LEX Touch - Pomoc Spis treści O SYSTEMIE... 2 WERSJE SYSTEMU INFORMACJI PRAWNEJ LEX... 3 WYKAZ WERSJI PROGRAMU... 3 LEX TOUCH OMEGA... 3 LEX WINDYKACJE... 3 CZASOPISMA ON-LINE... 4 KOMENTARZE... 4 MONOGRAFIE...

Bardziej szczegółowo

POLSKA BIBLIOGRAFIA PRAWNICZA

POLSKA BIBLIOGRAFIA PRAWNICZA POLSKA AKADEMIA NAUK INSTYTUT NAUK PRAWNYCH POLSKA BIBLIOGRAFIA PRAWNICZA Zeszyt XLIX 2013 P O L S K A BIBLIOGRAFIA PRAWNICZA INP PAN Zamów książkę w księgarni internetowej Warszawa 2014 Pod redakcją naukową

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA OBRONY NARODOWEJ BIBLIOTEKA GŁÓWNA DZIAŁ GROMADZENIA I OPRACOWANIA ZBIORÓW WYKAZ NABYTKÓW. kwiecieo 2012 r.

AKADEMIA OBRONY NARODOWEJ BIBLIOTEKA GŁÓWNA DZIAŁ GROMADZENIA I OPRACOWANIA ZBIORÓW WYKAZ NABYTKÓW. kwiecieo 2012 r. AKADEMIA OBRONY NARODOWEJ BIBLIOTEKA GŁÓWNA DZIAŁ GROMADZENIA I OPRACOWANIA ZBIORÓW WYKAZ NABYTKÓW kwiecieo 2012 r. (kolorem wyróżniono sygnatury wydawnictw akademickich) Uwagi dotyczące Wykazu Nabytków

Bardziej szczegółowo

R. 68(80) Warszawa, 18-24 listopada 2012 r. Nr 47

R. 68(80) Warszawa, 18-24 listopada 2012 r. Nr 47 R. 68(80) Warszawa, 18-24 listopada 2012 r. Nr 47 Poz. 32918-33445 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0 DZIAŁ OGÓLNY (Naukoznawstwo. Bibliografia. Informacja. Bibliotekarstwo. Bibliologia) 0/9(03) Encyklopedie i leksykony

Bardziej szczegółowo

1. Adamczewski Przemysław, Górski Karabach w polityce niepodległego Azerbejdżanu, Wydawnictwo Akademickie DIALOG, Warszawa 2012

1. Adamczewski Przemysław, Górski Karabach w polityce niepodległego Azerbejdżanu, Wydawnictwo Akademickie DIALOG, Warszawa 2012 Wybrane nabytki $2000100176726 Biblioteki Naukowej WSCiL KWIECIEŃ 2013 r. 1. Adamczewski Przemysław, Górski Karabach w polityce niepodległego Azerbejdżanu, Wydawnictwo Akademickie DIALOG, Warszawa 2012

Bardziej szczegółowo

Biblioteka. Nowości książkowe semestr zimowy 2012/2013

Biblioteka. Nowości książkowe semestr zimowy 2012/2013 Biblioteka Nowości książkowe semestr zimowy /2013 1) Finanse publiczne i samorządowe. System podatkowy 2) Integracja europejska. Fundusze UE i polityka regionalna 3) Polityka społeczno-gospodarcza. Gospodarka

Bardziej szczegółowo

KRONIKA WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI

KRONIKA WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI STUDIA IURIDICA XLV/2006 KRONIKA WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI 2004 2005 W niewielkich ramach Kroniki... należy zwrócić uwagę na niektóre aspekty życia Wydziału: badania naukowe, działalność dydaktyczną,

Bardziej szczegółowo

Obrót powszechny i gospodarczy problemy prawne i rynkowe Konferencja podsumowująca kursy przygotowujące do egzaminu na aplikacje prawnicze

Obrót powszechny i gospodarczy problemy prawne i rynkowe Konferencja podsumowująca kursy przygotowujące do egzaminu na aplikacje prawnicze Obrót powszechny i gospodarczy problemy prawne i rynkowe Konferencja podsumowująca kursy przygotowujące do egzaminu na aplikacje prawnicze Kielce, 3 października 2013 r. PROGRAM 8.30-9.30 Rejestracja uczestników

Bardziej szczegółowo

Bibliografia Zawartości Czasopism

Bibliografia Zawartości Czasopism Biblioteka Narodowa Bibliografia Zawartości Czasopism 2010 nr 1 styczeń 2010 poz. 1-3195 WYKAZ DZIAŁÓW 0 DZIAŁ OGÓLNY 00 Naukoznawstwo. Informacja. Dokumentacja. Rodzaje pisma. 004 Informatyka 005 Zarządzanie.

Bardziej szczegółowo

8. Socjologia designu / Magdalena Piłat-Borcuch. Warszawa : CeDeWu, 2014. Biblioteka Wydziału Zarządzania i Podstaw Techniki, Sygn: 659/174480

8. Socjologia designu / Magdalena Piłat-Borcuch. Warszawa : CeDeWu, 2014. Biblioteka Wydziału Zarządzania i Podstaw Techniki, Sygn: 659/174480 Przedstawiamy Państwu wykaz nowości w Bibliotece Wydziałowej 1. The handbook for quality management : a complete guide to operational excellence / Thomas Pyzdek, Paul Keller. New York [etc.] : McGraw-Hill,

Bardziej szczegółowo

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach. Faktoring. zestawienie bibliograficzne w wyborze. Wybór i opracowanie Ewa Lewicka

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach. Faktoring. zestawienie bibliograficzne w wyborze. Wybór i opracowanie Ewa Lewicka Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Faktoring zestawienie bibliograficzne w wyborze Wybór i opracowanie Ewa Lewicka Kielce 2013 Korekta Edyta Smolińska Redakcja techniczna opracowanie graficzne

Bardziej szczegółowo

Bibliografia Dokumentów Elektronicznych

Bibliografia Dokumentów Elektronicznych ISSN 2080-4636 Biblioteka Narodowa Bibliografia Dokumentów Elektronicznych 2009 nr 2 lipiec-grudzień 2009 poz. 251-539 WYKAZ DZIAŁÓW 0 DZIAŁ OGÓLNY (Naukoznawstwo. Bibliografia. Informacja. Bibliotekarstwo.

Bardziej szczegółowo

Sygnatura Autor Tytuł Klucz tematyczny. "Status mniejszościowy" i ambiwalencja tożsamości w społeczeństwach

Sygnatura Autor Tytuł Klucz tematyczny. Status mniejszościowy i ambiwalencja tożsamości w społeczeństwach Sygnatura Autor Tytuł Klucz tematyczny 3430 Mucha Janusz, Pactwa Bożena [red.] "Status mniejszościowy" i ambiwalencja tożsamości w społeczeństwach wielokulturowych Socjologia 1205 Stanisława Rączkowskiego

Bardziej szczegółowo

Wykaz tytułów prac dyplomowych

Wykaz tytułów prac dyplomowych Uniwersytet Szczeciński ul. Piastów 40B, 71-065 Szczecin Wykaz tytułów prac dyplomowych Prawa i Administracji, prawo, 2001, absolwent Lp. Autor Tytuł pracy Promotor Unieważnienie małżeństwa 1 Alma Chwat

Bardziej szczegółowo

Przedstawiamy Państwu wykaz nowości w Bibliotece Wydziałowej

Przedstawiamy Państwu wykaz nowości w Bibliotece Wydziałowej Przedstawiamy Państwu wykaz nowości w Bibliotece Wydziałowej 1. Stopy procentowe a inwestycje w Polsce i strefie euro / Joanna Stawska ; Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Uniwersytetu Łódzkiego. Łódź :

Bardziej szczegółowo