RAPORT ROCZNY UBOAT LINE S.A.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "RAPORT ROCZNY UBOAT LINE S.A."

Transkrypt

1 RAPORT ROCZNY UBOAT LINE S.A Gdynia, 17 Maja 2012 r.

2 Spis treści 1. Pismo Zarządu do Akcjonariuszy UBOAT - LINE S.A. informacje podstawowe o Spółce U BOAT - LINE S.A. charakterystyka działalności Sprawozdanie Zarządu Podstawowe pozycje Sprawozdania Finansowgo Roczne Sprawozdanie Finansowe za rok 2011 r Oświadczenia Zarządu Opinia oraz Raport Biebłego Rewidenta Oświadczenie i Raport ze stosowania zasad ładu korporacyjnego w Spółce w roku RAPORT ROCZNY UBOAT - LINE S.A. Strona 2

3 1. Pismo Zarządu do Akcjonariuszy Gdynia 17 Maja 2012 r. Szanowni Państwo, Zarząd UBOAT LINE S.A. z przyjemnością pragnie zaprezentować raport z działalności naszej Spółki, który podsumowuje pierwszy rok obrotowy. Był to dla nas okres wytężonej pracy, mającej na celu utrzymanie dynamicznego tempa wzrostu przychodów Spółki, zgodnie z założeniami przyjętymi w strategii jej rozwoju. Nasze starania przyniosły wymierne efekty. Jednym z nich była zakończona pełnym sukcesem emisja akcji serii C. W sumie pozyskaliśmy ponad 2,5 mln zł, co stanowiło 100% planowanych środków. Kapitał został przeznaczony na szereg inwestycji, które przyczyniły się do umocnienia pozycji Uboat Line S.A., w branży TSL w Polsce. Zarząd Spółki dostrzegł oraz umiejętnie skorzystał z dobrej koniunktury w branży przepraw promowych. Tego rodzaju sytuacja powstała m.in. na szlakach komunikacyjnych w obrębie Morza Bałtyckiego. Pierwszy raz, w ubiegłym roku, promy kursujące między Polską i Szwecją przewiozły ponad 1 mln pasażerów. Sprzyjająca sytuacja w branży przewozów promowych znalazła pozytywne odzwierciedlenie także w naszej Spółce, która w 2011 roku odnotowała wzrost zamówień na organizację przepraw promowych na Bałtyku aż o 100%. Wiele wskazuje, że pozytywna tendencja zostanie utrzymana również i w tym roku, co przełoży się na dalsze zwiększenie wyników finansowych generowanych przez Uboat Line S.A. Kolejny czynnik, wzmacniający dobre perspektywy dla dalszego rozwoju działalności naszej Spółki, stanowi dynamiczny rozwój transportu intermodalnego. Z taką tendencją mamy do czynienia nie tylko w Polsce, ale także w całej Europie. Zarząd UBOAT LINE S.A. postanowił wyjść naprzeciw systematycznie narastającemu zapotrzebowaniu na zagranicznych rynkach i utworzył w Niemczech podmiot zależny spółkę OLIWIA-Trans GmbH. Siedziba tej firmy została ulokowana w Hamburgu największym porcie przeładunkowym w Europie, z którego rokrocznie korzysta tysiące polskich firm, zainteresowanych pozyskaniem partnera biznesowego, wyspecjalizowanego w spedycji towarów. O słuszności naszej decyzji RAPORT ROCZNY UBOAT - LINE S.A. Strona 3

4 świadczy fakt, że zaledwie w ciągu kilku miesięcy funkcjonowania firma OLIWIA-Trans GmbH uzyskała przychód o kilkaset procent większy od pierwotnych założeń, dotyczących tego projektu. Równie udanym przedsięwzięciem jest międzynarodowe Call Center w Gliwicach. Dzięki uruchomieniu tego projektu powstała platforma koordynującą proces pozyskiwania zagranicznych kontrahentów Spółki UBOAT LINE S.A. Zwieńczenie naszej pracy w 2011 roku stanowił debiut akcji UBOAT LINE S.A. na rynku NewConnect, który nastąpił roku. Dziękujemy Inwestorom za zaufanie. Wyrazy uznania kierujemy także do wszystkich osób, które wsparły nasze wysiłki, mające na celu dalszy rozwój UBOAT LINE S.A. oraz podmiotów zależnych. Jednocześnie pragniemy zapewnić, że dołożymy wszelkich starań, aby kolejne lata były równie udane. Zapraszamy do zapoznania się z raportem, obrazującym nasze działania w pierwszym roku obrotowym. Z poważaniem, Grzegorz Misiąg Prezes Zarządu Z poważaniem, Tomasz Wacięga Wiceprezes Zarządu RAPORT ROCZNY UBOAT - LINE S.A. Strona 4

5 2. UBOAT - LINE S.A. informacje podstawowe o Spółce Firma: UBOAT LINE S.A. Forma prawna: Spółka Akcyjna Siedziba: Gdynia Adres: ul. Kwiatkowskiego 60 A-3 lok. 122, Gdynia Telefon: + 48 (58) Faks: + 48 (58) Adres poczty elektronicznej: Adres strony internetowej: NIP: REGON: KRS: Źródło: Emitent Spółka UBOAT LINE S.A. została utworzona na mocy aktu zawiązania zawartego w dniu 16 sierpnia 2010 r. Rejestracja Spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym nastąpiła w dniu 20 października 2010 r. na mocy postanowienia Sądu Rejonowego Gdańsk Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Główna siedziba UBOAT LINE S.A. mieści się w samym porcie morskim w Gdyni. Firma posiada oddziały w Gliwicach i Bielsku Białej, a także w Anglii w Ramsgate jako Uboat Line L.T.D. Ponadto Emitent posiada spółkę zależną Oliwia Trans GmbH w Hamburgu Niemcy oraz Nauti Yacht Club sp. z o.o. (w organizacji) z siedzibą w Warszawie. Początki działalności gospodarczej UBOAT LINE S.A. sięgają 2008 r., kiedy to przedsiębiorstwo prowadzone w formie jednoosobowej działalności gospodarczej rozpoczęło funkcjonowanie z zamiarem stworzenia realnej alternatywy dla dostępnych możliwości transportu. Odpowiedzią firmy na zapotrzebowanie rynku było uruchomienie platformy oferującej sprzedaż biletów na przeprawy promowe. W skład organów administracyjnych Emitenta wchodzą następujące osoby: Zarząd: Grzegorz Misiąg Prezes Zarządu Tomasz Wacięga Wiceprezes Zarządu RAPORT ROCZNY UBOAT - LINE S.A. Strona 5

6 Rada Nadzorcza: Artur Długosz Jan Więcek Dorota Cichocka Iwona Zarajczyk Michał Teodorowski Przewodniczący Rady Nadzorczej Członek Rady Nadzorczej Członek Rady Nadzorczej Członek Rady Nadzorczej Członek Rady Nadzorczej W kwietniu 2011 r. dokonano wpłat na nową emisję akcji serii C. Subskrypcja trwała do dnia r. Kapitał Podstawowy Spółki został zwiększony o równowartość kwoty nabytych akcji serii C, to jest o kwotę ,00 zł. Wartość nominalna jednej akcji wyniosła 1 zł. RAPORT ROCZNY UBOAT - LINE S.A. Strona 6

7 3. UBOAT - LINE S.A. charakterystyka działalności UBOAT - LINE S.A. jest profesjonalną firmą posiadającą bogate doświadczenie w zakresie obniżania kosztów transportu door to door poprzez wyszukanie oraz zaprezentowanie klientom, konkurencyjnych cen na przeprawy promowe dla samochodów ciężarowych oraz dostawczych w obrębie całej Europy. Emitent należy do segmentu stanowiącego alternatywę dla transportu lądowego, zwłaszcza w przypadku transportu towarów wysoko gabarytowych. Działalność Spółki opiera się w dużej części na obsłudze firm transportowych, dla których korelacja czasu, kosztów oraz pracy kierowców jest bardzo istotna. Limitowany przez ustawy oraz tachografy czas pracy kierowców wymusza przestoje. Oferta na promy dla samochodów ciężarowych umożliwia wykorzystywanie tego czasu na przemieszczenie transportowanego towaru, a jednocześnie gwarantuje kierowcom spokojny wypoczynek bez presji niewywiązania się z terminu dostawy. W zakres usług UBOAT - LINE S.A. wchodzą: rezerwacja przepraw promowych z większości portów w całej Europie, rezerwacja przepraw dla pojazdów ponadnormatywnych, rezerwacja przepraw dla pojazdów przewożących ładunki niebezpieczne, sprzedaż winiet za przejazdy we Francji, Hiszpanii i Włoszech, serwis i obsługa transportu intermodalnego tj. przewozu pociągami samochodów ciężarowych na trasach: Freiburg Novara, Bazylea-Lugano, Worgl-Brenner, Worgl-Trydent, Salzburg-Triest,Salsburg, Villach, Wels-Gratz, Wels-Maribor, Wels-Segedyn, Ratyzbona-Gratz i Ratyzbona-Trydent jak również przejazd tunelami Mont Blank i Frejfus. RAPORT ROCZNY UBOAT - LINE S.A. Strona 7

8 4. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki UBOAT - LINE S.A. za pierwszy rok obrotowy Spółka Uboat Line S.A. zrealizowała szereg projektów, które przyczyniły się do umocnienia pozycji Emitenta, jako lidera branży TSL (Transport Spedycja Logistyka) w Polsce oraz umożliwiły dynamiczny rozwój działalności operacyjnej poza granicami kraju. Spółka w pierwszym roku rozpoczęła działalność operacyjną na największym w Europie rynku niemieckim, który ma ogromny potencjał wzrostu m.in. w związku z rozwojem transportu intermodalnego. Czynniki te skłoniły Zarząd Uboat Line S.A. do uruchomienia na terenie Niemiec Spółki zależnej OLIWIA- Trans GmbH z siedzibą w Hamburgu. Do istotnych wydarzeń dla rozwoju działalności UBOAT - LINE S.A., należy uruchomienie międzynarodowego Call Center w Gliwicach jednostki powstałej w odpowiedzi na stale rosnące zapotrzebowanie na tanie i efektywne formy transportu. Działalność telefonicznego centrum obsługi ma na celu pozyskanie nowych klientów z całej Europy, a także dalsze umacnianie wizerunku i pozycji UBOAT - LINE S.A. Warto zwrócić uwagę m.in. na fakt, iż Spółka w pierwszym roku obrotowym rozpoczęła sprzedaż usług związanych z obsługą automatycznego naliczania opłat za autostrady we Francji, Hiszpanii i Włoszech. Ponadto Uboat Line S.A. wdrożyła serwis obsługi kolejnej gałęzi transportu intermodalnego, tj. przewozu pociągami samochodów ciężarowych na trasach: Freiburg - Novara, Bazylea-Lugano, Worgl-Brenner, Worgl- Trydent, Salzburg-Triest, Salzburg - Villach, Wels-Gratz, Wels-Maribor, Wels-Segedyn, Ratyzbona-Gratz i Ratyzbona-Trydent, jak również przejazd tunelami Mont Blanc i Fréjus. Zapytania z rynku oraz od przewoźników na przewóz towarów krótkoterminowych do Wielkiej Brytanii skłoniło Zarząd do zawarcia bezpośredniej umowy z firmą Eurotunel. Umowa ma istotne znaczenie dla dalszego rozwoju Spółki, gdyż zapewnia jej klientom najkrótsze przeprawy w cieśninie La Manche. Dzięki temu Uboat Line S.A. w znaczący sposób zmniejszy swoje koszty stałe. Podpisana umowa stanowi jeden z kolejnych czynników ułatwiających rozwój działalności Uboat Line S.A., mający bezpośredni wpływ na efektywność sprzedaży, która stale wzrasta. Spółka podjęła także działania, których celem jest stworzenie dodatkowej aplikacji na stronie internetowej Emitenta, umożliwiającej dokonywanie zamówień przepraw promowych dla samochodów ciężarowych. Dzięki temu klienci UBOAT - LINE S.A. zyskają możliwość skorzystania z usługi non stop, bez względu na porę doby. Dla Spółki to korzystne rozwiązanie, ponieważ jego wprowadzenie nie będzie wiązało się z koniecznością zatrudnienia nowych pracowników. Zarząd Spółki ma świadomość, że firmy transportowe coraz częściej realizują zlecenia wymagające przewozu towarów przez teren kilku krajów. Realizacja tego rodzaju projektów powoduje, że firmy coraz częściej poszukują sposobów umożliwiających ograniczenie kosztów prowadzonej działalności. Optymalnymi rozwiązaniami w tym zakresie, dysponuje UBOAT - LINE S.A. Emitent dostrzega wyraźny wzrost RAPORT ROCZNY UBOAT - LINE S.A. Strona 8

9 zapotrzebowania rynku na swoje usługi, dlatego rozbudowuje sieć przedstawicielstw. W ten sposób powstanie kilka niezależnych platform biznesowych, co przyczyni się do dalszego zwiększenia przychodów Spółki. Podjęte aktywności miały na celu zwiększenie efektywności Spółki w zakresie realizacji planów sprzedażowych i marketingowych. Ponadto Spółka UBOAT - LINE S.A. skupiła się na przygotowaniach do debiutu na rynku NewConnect, który nastąpił w dniu r. 2) Przewidywany rozwój jednostki Zarząd UBOAT - LINE S.A. postanowił zdywersyfikować źródła przychodów Spółki m.in. poprzez rozwój działalności w branży turystycznej. Jest to odpowiedź Emitenta na dynamiczny rozwój tego sektora gospodarki w Polsce szczególnie w segmencie usług dla klientów oczekujących niestandardowej oferty, dotyczącej m.in. organizacji morskich wypraw na Karaiby oraz do Indonezji. Równocześnie Emitent postanowił zintensyfikować działalność w branży związanej z organizacją przepraw promowych. Podjęte działania przyniosły wymierne efekty. W 2011 roku Spółka odnotowała wzrost o 100% zamówień dotyczących organizacji przepraw promowych w obrębie Morza Bałtyckiego. Znalazło to swoje odzwierciedlenie także w wynikach finansowych Uboat Line S.A. Istotne znaczenie dla utrzymania dynamicznego rozwoju Emitenta na rynku przepraw promowych ma kontynuacja umów z poprzednich lat z armatorami, z którymi UBOAT - LINE S.A. współpracuje od początku swojej działalności. Dalszy rozwój działalności Spółki zapewnią środki pozyskane w ramach emisji obligacji na rynku Catalyst. Dzięki temu Uboat Line S.A. zdywersyfikuje przychody o wpływy uzyskane z działalności związanej z turystyką oraz pozyska nowe rynki zbytu w branży TSL. 3) Ważniejsze osiągnięcia w dziedzinie badań i rozwoju. Zarząd Spółki dostrzega duże znaczenie nowoczesnych technologii, których zastosowanie stanowi jeden z warunków umożliwiających kontynuowanie dynamicznego tempa rozwoju Uboat Line S.A. Spółka uruchomiła sprzedaż usług związanych z obsługą automatycznego naliczania opłat za autostrady we Francji, Hiszpanii i Włoszech. Zakończono także prace mające na celu stworzenie internetowego panelu umożliwiającego zamawianie przepraw promowych dla samochodów ciężarowych za pośrednictwem strony internetowej UBOAT - LINE S.A. Dzięki temu klienci Spółki zyskają możliwość skorzystania z usługi non stop, bez względu na porę doby. 4) Aktualna i przewidywana sytuacja finansowa W okresie od 1 września 2010 roku do 31 grudnia 2011 roku UBOAT - LINE S.A. wypracowała zysk netto na poziomie ,14 zł. Natomiast przychód zamknął się kwotą ,09 zł. Powyższe dane dotyczą pierwszego roku obrotowego w historii Spółki, dlatego nie można dokonać ich porównania z wynikami za poprzedni rok obrotowy. Warto zaznaczyć, że w trakcie pierwszego roku obrotowego Spółka zrealizowała szereg projektów, które umożliwią jej dynamiczny rozwój w kolejnych okresach. Rozwój ten będzie miał także odzwierciedlenie w coraz lepszych wynikach finansowych Emitenta. Jednym z przedsięwzięć o bardzo istotnym znaczeniu jest, zakończona pełnym sukcesem, emisja akcji serii A i C. W ten sposób Spółka pozyskała 2,5 mln zł. Środki zostały wykorzystane na zwiększenie zdolności operacyjnych Emitenta w branży TSL. Równie istotne znaczenie miało zawiązanie w Hamburgu spółki zależnej OLIWIA-Trans GmbH. Hamburg jest jednym z RAPORT ROCZNY UBOAT - LINE S.A. Strona 9

10 największych portów w Europie tylko w ubiegłym roku przeładowano tam 9 mln TEU. Ogromny potencjał tego portu, gdzie krzyżują się morskie szlaki komunikacyjne prowadzące m.in. z Europy do Azji, a także do Ameryki Północnej, przyciąga firmy z całego świata. W tej grupie jest coraz więcej spółek z Polski, które są zainteresowane pozyskaniem partnera biznesowego, mogącego zorganizować szybki transport towarów do naszego kraju. Wspomniana tendencja dodatkowo wzmacnia sprzyjającą koniunkturę dla Uboat Line S.A. Spółka ma dobre perspektywy rozwoju. Do takiego wniosku skłania m.in. dynamiczny rozwój rynku przepraw promowych w obrębie basenu Morza Bałtyckiego. W ubiegłym roku przewoźnicy operujący na szlakach komunikacyjnych, łączących Polskę i Szwecję po raz pierwszy przewieźli ponad 1 mln pasażerów. Ze sprzyjającej koniunktury skorzystała także Spółka Uboat Line S.A., która odnotowała wzrost zamówień o 100%, na organizację przepraw promowych między Polską i Szwecją. Perspektywy rozwoju działalności Emitenta dobrze postrzegają także banki, które bez problemów udzielają Spółce kredytów. W 2011 roku Bank Spółdzielczy w Jastrzębiu Zdroju udzielił Emitentowi kredytu obrotowego na działalność gospodarczą w kwocie ,00 zł oraz odnawialnego kredytu krótkoterminowego na rachunku bieżącym, przeznaczonego na pokrycie zobowiązań płatniczych z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, w maksymalnej kwocie ,00 zł. Pozyskane w ten sposób środki ułatwią dalszy rozwój Spółki zgodne ze strategią rozwoju. 5) Nabycie udziałów (akcji) własnych, a w szczególności celu ich nabycia, liczbie i wartości nominalnej, ze wskazaniem, jaką część kapitału zakładowego reprezentują, cenie nabycia oraz cenie sprzedaży tych udziałów (akcji) w przypadku ich zbycia. W 2011 roku Zarząd Emitenta podjął decyzję o nabyciu większościowego pakietu 51% udziałów w firmie Nauti Yacht Club Sp. z o.o. W ten sposób, zgodnie z założeniami zawartymi w strategii rozwoju, Emitent przystąpił do dywersyfikacji źródeł swoich przychodów. Dzięki temu Spółka uniezależni się od następstw ewentualnej dekoniunktury w branży TSL. 6) Posiadane przez jednostkę oddziały (zakłady) Firma UBOAT - LINE S.A. z siedziba w Gdyni posiada oddziały w Gliwicach i Bielsku Białej Ponadto Emitent utworzył spółkę zależną Oliwia Trans GmbH w Hamburgu oraz Nauti Yacht Club Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie gdzie jest w 51% udziałowcem. 7) Działalności w zakresie ochrony środowiska, Uboat Line S.A nie prowadzi działalności, której charakter nakładałby na Spółkę obowiązki dotyczące warunków korzystania ze środowiska naturalnego. Wszystkie rozwiązania w zakresie ochrony środowiska są uwzględniane w zakresie działalności biurowej Emitenta. 8) Nabycie akcji własnych, W roku obrotowym Spółka nie zbywała ani nie nabywała akcji własnych. RAPORT ROCZNY UBOAT - LINE S.A. Strona 10

11 Opis istotnych czynników ryzyka i zagrożeń Zarząd Emitenta przywiązuje bardzo dużą wagę do systematycznego ograniczania ryzyk i zagrożeń związanych z prowadzoną działalnością. Dynamiczny rozwój Spółki jest także źródłem ryzyk i zagrożeń, których potencjalne efekty mogą negatywnie wpływać na wyniki ekonomiczne UBOAT - LINE S.A. Dlatego też, w Spółce prowadzone są systemowe działania mające na celu zmniejszenie prawdopodobieństwa pojawienia się tego typu zjawisk, a w przypadku ich wystąpienia, ograniczenie zaistniałych kosztów. Funkcjonujące w Spółce procedury identyfikacji, oceny oraz procesy postępowania ze zidentyfikowanym ryzykiem pozwalają na utrzymywanie ryzyka na akceptowalnym poziomie i minimalizują wpływ zdarzeń niepożądanych na działalność operacyjną UBOAT - LINE S.A. Ryzykami objętymi polityką zarządzania w Spółce UBOAT - LINE S.A. są ryzyka: zmiany cen; kredytowe; związane ze zmianami kursów walutowych; utraty płynności finansowej. Ryzyko zmiany cen Spółka zakupuje bilety na przeprawy promowe w oparciu o długoterminowe kontrakty. Dzięki temu Emitent skutecznie minimalizuje ryzyko wzrostu cen, co mogłoby spowodować ograniczenie przychodów Uboat Line S.A. Ryzyko kredytowe Ryzyko kredytowe związane z należnościami z tytułu dostaw i usług jest ograniczane poprzez dywersyfikację grona odbiorców oraz indywidualne podejście do każdego kontrahenta pod kątem oceny jego wiarygodności (zarówno prawnej jak i ekonomicznej). We współpracy z klientami, Spółka stosuje odroczoną formę płatności od kilku do kilkudziesięciu dni (kredyt kupiecki). Kredyt ten w większości nie jest zabezpieczany przez kredytobiorcę w sposób zapewniający 100% gwarancję uzyskania środków pieniężnych. W związku z tym Spółka narażona jest na ryzyko całkowitej lub częściowej niewypłacalności kontrahenta bądź też istotnego opóźnienia spłaty swojego zobowiązania. Ryzyko to jest ograniczone poprzez zawarte umowy ubezpieczenia części należności. Ze względu na utrudniony charakter windykacji zawarte polisy ubezpieczeniowe w większym stopniu pokrywają ryzyko należności zagranicznych. W tym przypadku umowa ubezpieczenia nie obejmuje jedynie klientów o niskim ryzyku niewypłacalności (największe spółki z branży transportowej, których ryzyko niewypłacalności jest niewielkie oraz podmioty, które przedstawiły inne rodzaje zabezpieczeń). Ryzyko związane ze zmianami kursów walutowych Głównym źródłem ryzyka walutowego jest zakup usług od armatorów zagranicznych oraz faktury sprzedaży wystawiane w walutach obcych dla kontrahentów krajowych i zagranicznych. Spółka podejmuje działania polegające na ograniczeniu ryzyka poprzez analizę rynku i kupowanie usług po korzystniejszych cenach (w zależności od tego co jest tańsze - zakupy krajowe czy walutowe). Ryzyko utraty płynności finansowej RAPORT ROCZNY UBOAT - LINE S.A. Strona 11

12 Działania mające na celu ograniczenie przedmiotowego ryzyka obejmują właściwe zarządzanie płynnością finansową, realizowane poprzez właściwą ocenę poziomu zasobów środków pieniężnych w oparciu o plany przepływów środków pieniężnych w różnych horyzontach czasowych. Obecnie Emitent dysponuje wystarczającymi nadwyżkami finansowymi, co praktycznie eliminuje możliwość wystąpienia zagrożeń dla płynności. Poza tym w Spółce działa sprawny dział windykacyjny, który monitoruje płatności bieżące i przeterminowane. W przypadku, kiedy dana należność jest przeterminowana dłużej niż 30 dni, do kontrahenta jest kierowane wezwanie do zapłaty. Gdy należność nie zostaje uregulowana w ciągu 60 dni następuje uruchomienie procedury sądowej. Przyjęte przez jednostkę cele i metody zarządzania ryzykiem finansowym, łącznie z metodami zabezpieczenia istotnych rodzajów planowanych transakcji, dla których stosowana jest rachunkowość zabezpieczeń. Zarządzanie ryzykiem stanowi bardzo istotny element w strategii działań UBOAT - LINE S.A. W celu zminimalizowania ryzyka cenowego Spółka stosuje zasadę dywersyfikacji działań finansowych oraz realizacji usług od kwalifikowanych i znanych na rynkach europejskich Armatorów, podwykonawców oraz pracowników, a także negocjuje umowy oraz zlecenia na dłuższe okresy niż rok. Każde poszczególne rodzaje ryzyk są analizowane odrębnie przez Zarząd w stosunku do działań, w którym może pojawić się dane ryzyko. Sytuacja kadrowa na dzień r. Do dnia roku UBOAT - LINE S.A. zatrudniała 7 osób. Spółka prowadzi politykę kadrową, która ma na celu ograniczenie kosztów związanych z zatrudnieniem nadmiernej ilości pracowników. Zarząd Emitenta nie wyklucza zatrudnienia kolejnych osób w miarę potrzeb wynikających z rozwoju Spółki. Stosowanie zasad ładu korporacyjnego w przypadku jednostek, których papiery wartościowe zostały dopuszczone do obrotu na jednym z rynków regulowanych Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Spółka Uboat Line S.A. stosuje ład korporacyjny, na który składają się zasady zawarte w Załączniku Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy z dnia 31 października 2008r. Dobre praktyki spółek notowanych na NewConnect", zmienionych Uchwałą Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie zmiany dokumentu Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect". RAPORT ROCZNY UBOAT - LINE S.A. Strona 12

13 5. Podstawowe pozycje Sprawozdania Finansowego Wybrane dane finansowe Emitenta przeliczone w EUR. Dane porównywalne dla danych z roku poprzedniego Spółki nie są dostępne ze względu na brak funkcjonowania Emitenta w tym okresie. Wyszczególnienie Za okres od r. do r. (w zł) Za okres od r. do r. (w EUR ) Przychody ze sprzedaży ogółem , ,23 Zysk (strata) na działalności operacyjnej , ,74 Zysk/strata brutto , ,17 Zysk/strata netto , ,87 Przepływy pieniężne netto, razem , ,00 Aktywa trwałe , ,71 Aktywa obrotowe , ,04 Aktywa razem , ,75 Należności krótkoterminowe , ,56 Należności długoterminowe 0,00 0,00 Inwestycje krótkoterminowe , ,64 Zobowiązania krótkoterminowe , ,41 Należności długoterminowe , ,75 Kapitał własny , ,01 Kapitał zakładowy , ,50 Źródło: Emitent Kursy przyjęte do przeliczenia wybranych danych finansowych. Pozycje bilansu przeliczono według ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski kursu średniego euro na dzień bilansowy. Pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych przeliczono według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną, średnich miesięcznych kursów euro ustalonych przez Narodowy Bank Polski ,4168 PLN 1 EUR Średni kurs w okresie pierwszego roku obrotowego Źródło: tabela 252/A/NBP/2011 z dnia r. 4,1401 PLN 1 EUR RAPORT ROCZNY UBOAT - LINE S.A. Strona 13

14 6. Sprawozdanie finansowe UBOAT LINE S.A. za pierwszy rok obrotowy I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 1. Spółka Uboat-Line S.A. z siedzibą w Gdyni, ul. Kwiatkowskiego 60 A-3/122, prowadzi działalność na podstawie wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem Właściwym Sądem prowadzącym rejestr jest Sąd Rejonowy Gdańsk - Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Siedzibą Spółki jest miasto Gdynia. Spółka posiada oddziały w mieście Gliwice ul. Jasna 31B oraz oddział w Bielsku Białej, ul. Rynek 1/4. 2. Czas działalności Spółki jest nieograniczony. Spółka wykonuje usługi pośrednictwa w przeprawach promowych. 3. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone za okres od do r., po zamknięciu roku obrachunkowego. Spółka rozpoczęła swą działalność w drugiej połowie roku 2010, tak więc pierwszy rok obrotowy obejmować będzie okres od do r. 4. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości. Nie istnieją okoliczności wskazujące na poważne zagrożenie dla kontynuowania działalności przez Spółkę. 5. Aktywa i Pasywa wyceniono według zasad określonych ustawą o rachunkowości: do amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych stosuje się stawki przewidziane w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych, akcje i udziały wycenia się w cenach nabycia, z uwzględnieniem ewentualnej utraty wartości przez nie, inwestycje w nieruchomości według zasad przyjętych do budynków, nie salduje się ze sobą rezerw i aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego, należności i zobowiązania wykonywane są w kwocie wymaganej zapłaty, krajowe środki pieniężne prezentowane są w wartości nominalnej, do wyceny środków pieniężnych na rachunkach walutowych, Spółka przyjęła metodę FIFO (pierwsze przyszło pierwsze wyszło). Na dzień bilansowy, waluty obce są wyceniane według kursu średniego Narodowego Banku Polskiego, z ostatniego dnia roboczego danego roku. leasing - Spółka posiada środki trwałe w leasingu operacyjnym. Do celów bilansowych środki te są ujęte w księgach zgodnie z zasadami ewidencji leasingu finansowego. RAPORT ROCZNY UBOAT - LINE S.A. Strona 14

15 Bilans Pozycja Wartość na dzień 01/09/2010 Wartość na dzień 31/12/2011 AKTYWA ,05 A. Aktywa trwałe ,16 I. Wartości niematerialne i prawne ,4 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych Wartość firmy Inne wartości niematerialne i prawne ,4 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0 0 II. Rzeczowe aktywa trwałe ,77 1. Środki trwałe ,77 a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 0 0 b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 0 0 c) urządzenia techniczne i maszyny 0 0 d) środki transportu ,04 e) inne środki trwałe ,73 2. Środki trwałe w budowie Zaliczki na środki trwałe w budowie 0 0 III. Należności długoterminowe Od jednostek powiązanych Od innych jednostek 0 0 IV. Inwestycje długoterminowe ,99 1. Nieruchomości Wartości niematerialne i prawne Długoterminowe aktywa finansowe ,99 a) w jednostkach powiązanych ,99 - udziały lub akcje ,99 - inne papiery wartościowe udzielone pożyczki inne długoterminowe aktywa finansowe 0 0 b) w pozostałych jednostkach udziały lub akcje inne papiery wartościowe udzielone pożyczki inne długoterminowe aktywa finansowe Inne inwestycje długoterminowe 0 0 V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego Inne rozliczenia międzyokresowe 0 0 B. Aktywa obrotowe ,89 I. Zapasy Materiały Półprodukty i produkty w toku 0 0 RAPORT ROCZNY UBOAT - LINE S.A. Strona 15

16 3. Produkty gotowe Towary Zaliczki na dostawy 0 0 II. Należności krótkoterminowe ,28 1. Należności od jednostek powiązanych 0 0 a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: do 12 miesięcy powyżej 12 miesięcy 0 0 b) inne Należności od pozostałych jednostek ,28 a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: ,18 - do 12 miesięcy ,18 - powyżej 12 miesięcy 0 0 b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń ,29 c) inne ,81 d) dochodzone na drodze sądowej 0 0 III. Inwestycje krótkoterminowe ,07 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe ,07 a) w jednostkach powiązanych udziały lub akcje inne papiery wartościowe udzielone pożyczki inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0 0 b) w pozostałych jednostkach udziały lub akcje inne papiery wartościowe udzielone pożyczki inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0 0 c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne ,07 - środki pieniężne w kasie i na rachunkach ,07 - inne środki pieniężne inne aktywa pieniężne Inne inwestycje krótkoterminowe 0 0 IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe ,54 PASYWA ,05 A. Kapitał (fundusz) własny ,25 I. Kapitał (fundusz) podstawowy II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna) 0 0 III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna) 0 0 IV. Kapitał (fundusz) zapasowy ,11 V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny 0 0 VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe 0 0 VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0 0 VIII. Zysk (strata) netto ,14 RAPORT ROCZNY UBOAT - LINE S.A. Strona 16

17 IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0 0 B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania ,8 I. Rezerwy na zobowiązania Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne długoterminowa krótkoterminowa Pozostałe rezerwy długoterminowe krótkoterminowe 0 0 II. Zobowiązania długoterminowe ,87 1. Wobec jednostek powiązanych Wobec pozostałych jednostek ,87 a) kredyty i pożyczki b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0 c) inne zobowiązania finansowe ,87 d) inne 0 0 III. Zobowiązania krótkoterminowe ,87 1. Wobec jednostek powiązanych 0 0 a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: do 12 miesięcy powyżej 12 miesięcy 0 0 b) inne Wobec pozostałych jednostek ,87 a) kredyty i pożyczki ,34 b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0 c) inne zobowiązania finansowe ,07 d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: ,15 - do 12 miesięcy ,15 - powyżej 12 miesięcy 0 0 e) zaliczki otrzymane na dostawy 0 0 f) zobowiązania wekslowe 0 0 g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń ,37 h) z tytułu wynagrodzeń ,31 i) inne ,63 3. Fundusze specjalne 0 0 IV. Rozliczenia międzyokresowe ,06 1. Ujemna wartość firmy Inne rozliczenia międzyokresowe ,06 - długoterminowe krótkoterminowe ,06 - Dotacje rozwojowe 0 0 RAPORT ROCZNY UBOAT - LINE S.A. Strona 17

18 Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy) Pozycja Wartość Wartość na dzień 31/12/2011 A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: ,09 - od jednostek powiązanych 0 0 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów ,09 II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna) 0 0 III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0 0 IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 0 B. Koszty działalności operacyjnej ,78 I. Amortyzacja ,15 II. Zużycie materiałów i energii ,37 III. Usługi obce ,23 IV. Podatki i opłaty, w tym: ,36 - podatek akcyzowy 0 0 V. Wynagrodzeia ,7 VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia ,8 VII. Podróże służbowe ,76 VIII. Pozostałe koszty rodzajowe ,06 IX. Wartość sprzedanych towarów i materiałów ,35 C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B) ,69 D. Pozostałe przychody operacyjne ,24 I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych II. Dotacje 0 0 III. Inne przychody operacyjne ,24 IV. Dotacje rozwojowe 0 0 E. Pozostałe koszty operacyjne 0,49 I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0 0 II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0 0 III. Inne koszty operacyjne 0 0,49 F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E) ,06 G. Przychody finansowe 0 5,1 I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: od jednostek powiązanych 0 0 II. Odsetki, w tym: 0 5,18 - od jednostek powiązanych 0 0 III. Zysk ze zbycia inwestycji 0 0 IV. Aktualizacja wartości inwestycji 0 0 V. Inne 0 H. Koszty finansowe ,1 I. Odsetki, w tym: ,9 RAPORT ROCZNY UBOAT - LINE S.A. Strona 18

19 - dla jednostek powiązanych 0 0 II. Strata ze zbycia inwestycji 0 0 III. Aktualizacja wartości inwestycji 0 0 IV. Inne ,2 I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H) ,14 J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.) 0 0 I. Zyski nadzwyczajne 0 0 II. Straty nadzwyczajne 0 0 K. Zysk (strata) brutto (I±J) ,14 L. Podatek dochodowy M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0 0 N. Zysk (strata) netto (K-L-M) ,14 RAPORT ROCZNY UBOAT - LINE S.A. Strona 19

20 Rachunek przepływów pieniężnych Wyszczególnienie bieżący rok obrotowy I. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 0 II. Zysk (strata) netto 16332,14 ubiegły rok obrotowy 1. Korekty razem , Amortyzacja ,15 3. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 19937,72 4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 15910,11 5. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej 0 6. Zmiana stanu rezerw 7. Zmiana stanu zapasów 8. Zmiana stanu należności ,28 Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i 9. kredytów , Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych ,48 III. Inne korekty 0 B. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/ II) ,18 0 I. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej 1. Wpływy 78025, Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne a) Z aktywów finansowych, w tym: 0 0 b) w jednostkach powiązanych w pozostałych jednostkach 0 0 zbycie aktywów finansowych dywidendy i udziały w zyskach spłata udzielonych pożyczek długoterminowych odsetki 4. inne wpływy z aktywów finansowych II. Inne wpływy inwestycyjne ,35 1. Wydatki ,7 0 Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych 2. aktywów trwałych ,71 3. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne a) Na aktywa finansowe, w tym: ,99 0 b) w jednostkach powiązanych ,99 w pozostałych jednostkach nabycie aktywów finansowych udzielone pożyczki długoterminowe III. A Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej Inne wydatki inwestycyjne C. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I II) ,35 0 I. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej 0 RAPORT ROCZNY UBOAT - LINE S.A. Strona 20

BILANS Aktywa (w złotych) AMERICAN HEART OF POLAND SPÓŁKA AKCYJNA Sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku Bilans Na dzień 31 grudnia 2013 roku Na dzień 31 grudnia 2012 roku A.

Bardziej szczegółowo

BILANS. sporządzony na dzień 31 grudnia 2006 r. (w złotych)

BILANS. sporządzony na dzień 31 grudnia 2006 r. (w złotych) UZDROWISKO GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ WOJEWÓDZKI OŚRODEK REUMATOLOGICZNO-REHABILITACYJNY BILANS sporządzony na dzień 31 grudnia 2006 r. (w złotych) AKTYWA Stan na Stan na PASYWA 31.12.2005 31.12.2006 31.12.2005

Bardziej szczegółowo

3 Sprawozdanie finansowe BILANS Stan na: AKTYWA

3 Sprawozdanie finansowe BILANS Stan na: AKTYWA 3 Sprawozdanie finansowe BILANS Stan na: AKTYWA 31.12.2015 r. 31.12.2014 r 1. A. AKTYWA TRWAŁE 18 041 232,38 13 352 244,38 I. Wartości niematerialne i prawne 1 599 414,82 1 029 346,55 1. Koszty zakończonych

Bardziej szczegółowo

Rachunek Zysków i Strat ROK ROK 31-03-2013 31-03-2014

Rachunek Zysków i Strat ROK ROK 31-03-2013 31-03-2014 Rachunek Zysków i Strat ROK ROK A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym 1 365 000,00 12 589,30 - od jednostek powiązanych 2 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, usług 3 365 000,00

Bardziej szczegółowo

N. Zysk (strata) netto (K-L-M) 48-1 129 134,12 365,00

N. Zysk (strata) netto (K-L-M) 48-1 129 134,12 365,00 Skonsolidowany Rachunek Zysków i Strat Rachunek Zysków i Strat ROK A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym 1 68 095,74 - od jednostek powiązanych 2 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów,

Bardziej szczegółowo

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. ul. Św.Wawrzyńca Kraków BILANS

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. ul. Św.Wawrzyńca Kraków BILANS Stan na Stan na Stan na Stan na T r e ś ć T r e ś ć 2012-12-31 2013-09-30 2012-12-31 2013-09-30 A K T Y W A BILANS P A S Y W A A Aktywa trwałe 01 723 342 699,93 764 659 962,67 A Kapitał (fundusz) własny

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ TAXUS FUND S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA R. DO DNIA R.

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ TAXUS FUND S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA R. DO DNIA R. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ TAXUS FUND S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA 01.01.015 R. DO DNIA 31.1.015 R. SKONSOLIDOWANY BILANS SPORZĄDZONY NA DZIEŃ : 31-1-015 R.

Bardziej szczegółowo

Bilans na dzień r.

Bilans na dzień r. MSIG 236/2016 (5121) poz. 32691 32691 Poz. 32691. Usługi Transportowe Krajowe i Międzynarodowe w Radwanicach. [BMSiG-20623/2016] SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wprowadzenie do sprawozdania finansowego sporządzonego

Bardziej szczegółowo

Dane finansowe Index Copernicus International S.A. za Q4 2009 Warszawa, dnia 15 lutego 2010 roku

Dane finansowe Index Copernicus International S.A. za Q4 2009 Warszawa, dnia 15 lutego 2010 roku Dane finansowe Index Copernicus International S.A. za Q4 2009 Warszawa, dnia 15 lutego 2010 roku 1 Sprawozdanie finansowe za okres 1.01.2009 31.12.2009 r. wraz z danymi porównywalnymi Bilans na dzień 31.12.2009

Bardziej szczegółowo

Bilans należy analizować łącznie z informacją dodatkową, która stanowi integralną część sprawozdania finansowego - 71 -

Bilans należy analizować łącznie z informacją dodatkową, która stanowi integralną część sprawozdania finansowego - 71 - Bilans III. Inwestycje krótkoterminowe 3.079.489,73 534.691,61 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 814.721,56 534.691,61 a) w jednostkach powiązanych 0,00 0,00 - udziały lub akcje 0,00 0,00 - inne papiery

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI MSIG 116/2016 (5001) poz. 15277 15277 X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 15277. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe DRUTPOL w Garnie. [BMSiG-14218/2016] Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Bardziej szczegółowo

I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. 1. Forma prawna: Fundacja

I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. 1. Forma prawna: Fundacja I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Forma prawna: Fundacja REGON: 277947710 NIP: 629-22-38-414 Firma: Fundacja Regionalnej Agencji Promocji Zatrudnienia Adres : 41-300 Dąbrowa Górnicza ul. Sienkiewicza

Bardziej szczegółowo

WNIOSKODAWCA ... NAZWA/IMIĘ I NAZWISKO ... ADRES LP. NAZWA DŁUŻNIKA KWOTA NALEŻNOŚCI TERMIN SPŁATY

WNIOSKODAWCA ... NAZWA/IMIĘ I NAZWISKO ... ADRES LP. NAZWA DŁUŻNIKA KWOTA NALEŻNOŚCI TERMIN SPŁATY Załącznik nr I.4A do Instrukcji kredytowania działalności gospodarczej część I WNIOSKODAWCA... NAZWA/IMIĘ I NAZWISKO... ADRES NIP REGON... NALEŻNOŚCI (W ZŁ) LP. NAZWA DŁUŻNIKA KWOTA NALEŻNOŚCI TERMIN SPŁATY

Bardziej szczegółowo

BILANS. Stan na dzień 31-12-2013. 31-12-2012 r. AKTYWA. A. Aktywa trwałe 35 355 36 439. B. Aktywa obrotowe 20 810 21 759

BILANS. Stan na dzień 31-12-2013. 31-12-2012 r. AKTYWA. A. Aktywa trwałe 35 355 36 439. B. Aktywa obrotowe 20 810 21 759 BILANS AKTYWA Stan na dzień 31-12-2013 Stan na dzień 31-12-2012 r. A. Aktywa trwałe 35 355 36 439 I. Wartości niematerialne i prawne 200 380 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 2. Wartość firmy 3.

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI MSIG 203/2013 (4320) poz. 14719 Środki pieniężne: gotówkę w kasie i na rachunkach bankowych wycenia się według wartości nominalnej. Rezerwy: Rezerwy są to zobowiązania, których termin wymagalności lub

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO za 2010 rok

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO za 2010 rok WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO za 2010 rok 1. Fundacja PRO ADVICE ma siedzibę w Piotrkowie Trybunalski, terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej. Wpisu dokonano w Sadzie

Bardziej szczegółowo

BILANS sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 roku.

BILANS sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 roku. BILANS sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 roku. Stan na dzień zamknięcia Wiersz Aktywa ksiąg rachunkowych A. Aktywa trwałe I. Wartości niematerialne i prawne 2008 2009 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych

Bardziej szczegółowo

MSIG 207/2015 (4838) poz

MSIG 207/2015 (4838) poz Poz. 16248. STYROPIANEX Produkcja i Sprzedaż Styropianu w Leżajsku. [BMSiG-11621/2015] SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 01.01.2014 do 31.12.2014 Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 1. Firma STYROPIANEX

Bardziej szczegółowo

Bilans na dzień

Bilans na dzień Aktywa Bilans na dzień 31-03-2012 A. Aktywa trwałe 1303126,67 1023917,75 I. Wartości niematerialne i prawne 1118299,79 941572,28 1 Koszty zakończonych prac rozwojowych 739 801,35 627 222,88 2 Wartość firmy

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1) nazwa i siedziba organizacji FUNDACJA POMOCY DZIECIOM POSZKODOWANYM W WYPADKACH KOMUNIKACYJNYCH "WRÓĆ" 82-107 JANTAR GDAŃSKA 1 0000129427 2) podstawowy przedmiot

Bardziej szczegółowo

KAMPA S.A. Raport 1Q 2015

KAMPA S.A. Raport 1Q 2015 KAMPA S.A. Raport 1Q 2015 1 Podstawowe informacje o spółce: Firma Emitenta: KAMPA S.A. Forma prawna: spółka akcyjna Kraj siedziby: Polska Siedziba i adres: ul. Umińskiego 9B /15, 61-517 POZNAŃ Adres poczty

Bardziej szczegółowo

BILANS. Stan na AKTYWA. B Aktywa obrotowe 4, , I Zapasy Druk: MPiPS

BILANS. Stan na AKTYWA. B Aktywa obrotowe 4, , I Zapasy Druk: MPiPS TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ ŻEGIESTOWA 33-370 ŻEGIESTÓW 53 0000239042 BILANS sporządzony na dzień: 2014-12-31 Stan na 2014-01-01 2014-12-31 AKTYWA A Aktywa trwałe I Wartości niematerialne i prawne 1 Koszty

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 18309. SACHS - TRANS w Radlinie. [BMSiG-15255/2015] SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wprowadzenie do sprawozdania finansowego sporządzonego za rok obrotowy

Bardziej szczegółowo

Polska Izba Produktu Regionalnego i Lokalnego ul. Widok 20, 00-023 Warszawa NIP 526-27-87-073 REGON 015799490 KRS 0000213974

Polska Izba Produktu Regionalnego i Lokalnego ul. Widok 20, 00-023 Warszawa NIP 526-27-87-073 REGON 015799490 KRS 0000213974 Bilans na dzień 31 grudnia 2014 roku Polskiej Izby Produktu Regionalnego i Lokalnego Lp Nazwa Na 31.12.2013 Na 31.12.2014 1 AKTYWA 2 A. Aktywa trwałe 0,00 zł 0,00 zł 3 I. Wartości niematerialne i prawne

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1) nazwa i siedziba organizacji STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM NIEPEŁNOSPRAWNYM "JESTEŚMY RAZEM" 84-300 LĘBORK KRZYWOUSTEGO 1 103 0000013598 2) podstawowy przedmiot

Bardziej szczegółowo

MSIG 79/2015 (4710) poz

MSIG 79/2015 (4710) poz Poz. 5157. Firma Handlowo-Produkcyjna PAK w Toruniu. [BMSiG-4896/2015] SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres 01.01.2014-31.12.2014 Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 1. FHP PAK Toruń, ul. Chrobrego 117,

Bardziej szczegółowo

MSIG 116/2015 (4747) poz Bilans sporządzony na dzień r.

MSIG 116/2015 (4747) poz Bilans sporządzony na dzień r. Poz. 8665. Firma Usługowo-Handlowa MAJA w Kościerzynie. [BMSiG-7096/2015] SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Firma Usługowo-Handlowa MAJA prowadzi działalność gospodarczą od

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość finansowa sprawozdawczość finansowa. Elementy rocznego sprawozdania finansowego

Rachunkowość finansowa sprawozdawczość finansowa. Elementy rocznego sprawozdania finansowego 1 Elementy rocznego sprawozdania finansowego Źródło: Rachunkowość finansowa. Teoretyczne podstawy, red. J. Samelak, Wydawnictwo UE w Poznaniu, Poznań, s. 204. 2 RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (WARIANT PORÓWNAWCZY)

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport roczny SA-RS (zgodnie z 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z późn. zm.) (dla

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe

Sprawozdanie finansowe Sprawozdanie finansowe TOWARZYSTWO DEMOKRATYCZNE WSCHÓD z siedzibą 00-355 Warszawa, ul.tamka 34/14 za okres od dnia 2014-01-01 do dnia 2014-12-31 na które składa się: Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Eko Export SA za I kwartał 2016

Sprawozdanie finansowe Eko Export SA za I kwartał 2016 AKTYWA 31.03.2016 31.03.2015 I. Aktywa trwałe 67 012 989,72 32 579 151,10 1. Wartości niematerialne i prawne 1 569 552,89 2 022 755,21 2. Rzeczowe aktywa trwałe 14 911 385,70 15 913 980,14 3. Należności

Bardziej szczegółowo

Wstęp do sprawozdawczości. Bilans. Bilans. Bilans wg. UoR

Wstęp do sprawozdawczości. Bilans. Bilans. Bilans wg. UoR wg. UoR 3 Wstęp do sprawozdawczości dr Michał Pachowski 1 jest to statyczne zestawienie stanu aktywów majątku przedsiębiorstwa, oraz pasywów źródeł finansowania majątku na dany moment dzień bilansowy.

Bardziej szczegółowo

SCHEMAT BILANSU AKTYWA

SCHEMAT BILANSU AKTYWA Nazwa Kredytobiorcy: SCHEMAT BILANSU AKTYWA Okres poprzedzający złożenie wniosku Okres bieżący Prognoza na okres kredytowania Analizowane okresy ( dane w tys. zł ) A. Aktywa trwałe I. Wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku Budimex SA Skrócone sprawozdanie finansowe za I kwartał 2007 roku BILANS 31.03.2007 31.12.2006 31.03.2006 (tys. zł) (tys. zł) (tys. zł) AKTYWA I. AKTYWA TRWAŁE 638 189 638 770 637 863 1. Wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

Bilans sporządzony na dzień roku (wersja pełna)

Bilans sporządzony na dzień roku (wersja pełna) ... (pieczątka jednostki) Bilans sporządzony na dzień 31.12.2013 roku (wersja pełna) AKTYWA PASYWA 31.12.2012 r. 31.12.2013 r. 31.12.2012 r. 31.12.2013 r. A. Aktywa trwałe 396.473,51 398.661,22 A. Kapitał

Bardziej szczegółowo

V. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

V. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH Rachunek przepływów pieniężnych 06.2012 V. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PENĘŻNYCH Treść 01.01.31.12.2011 30.06.2012r A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej. Zysk (strata) netto. Korekty razem

Bardziej szczegółowo

MSIG 103/2014 (4482) poz

MSIG 103/2014 (4482) poz MSIG 103/2014 (4482) poz. 6951 6951 Poz. 6951. Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe BYCHOWO w Lublinie. [BMSiG-5973/2014] Wprowadzenie do sprawozdania finansowego SPRAWOZDANIE FINANSOWE 1. Przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

nota 2007 2006 A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, W TYM:

nota 2007 2006 A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, W TYM: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Wariant porównawczy T r e ś ć nota 2007 2006 A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, W TYM: 117 776 811,24 99 659 055,93 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 24

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Fundacji mbanku za okres od 01.01.2014 roku do dnia 31.12.2014 roku. Fundacja. mbank.pl

Sprawozdanie finansowe Fundacji mbanku za okres od 01.01.2014 roku do dnia 31.12.2014 roku. Fundacja. mbank.pl Sprawozdanie finansowe Fundacji mbanku za okres od 01.01.2014 roku do dnia 31.12.2014 roku Fundacja mbank.pl Spis treści Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Fundacji mbanku...3 Bilans...4 Rachunek

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Fundacji mbanku za okres od roku do dnia roku. Fundacja. mbank.pl

Sprawozdanie finansowe Fundacji mbanku za okres od roku do dnia roku. Fundacja. mbank.pl Sprawozdanie finansowe Fundacji mbanku za okres od 01.01.2013 roku do dnia 31.12.2013 roku Fundacja mbank.pl Spis treści Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Fundacji mbanku...3 Bilans...4 Rachunek

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa NTT System S.A. ul. Osowska Warszawa

Grupa Kapitałowa NTT System S.A. ul. Osowska Warszawa Grupa Kapitałowa NTT System S.A. Skonsolidowany bilans na dzień r.,31.03.2008 r., 31.12.2007 r. i r. w tys. zł. BILANS - AKTYWA stan na: 31.03.2008 31.12.2007 A. Aktywa trwałe 54 029 53 106 52 285 41 016

Bardziej szczegółowo

BILANS ZA 2011r. Zysk (strata) netto 83

BILANS ZA 2011r. Zysk (strata) netto 83 BILANS ZA 2011r. AKTYWA stan na stan na 31.12.2011 stan na stan na 01.01.2011 01.01.2011 31.12.2011 A. Aktywa trwałe (art..3 ust 1 pkt 13) 01 0,00 0,00 A. Kapitał (fundusz) własny 75 0,00 0,00 I. Wartości

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY Czwarty kwartał 2014 roku

RAPORT KWARTALNY Czwarty kwartał 2014 roku EKOBOX SPÓŁKA AKCYJNA RAPORT KWARTALNY Czwarty kwartał 2014 roku 1 październik 2014 31 grudzień 2014 Wiśniówka, 13 lutego 2015 r. Podstawowe informacje o Spółce Firma Nazwa skrócona EKOBOX SPÓŁKA AKCYJNA

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Fundacji BRE Banku za rok 2010

Sprawozdanie finansowe Fundacji BRE Banku za rok 2010 Sprawozdanie finansowe Fundacji BRE Banku za rok 2010 Wiedza, rozwój, jakość życia. Spis treści Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Fundacji Bre Banku... 3 Bilans... 4 Rachunek zysków i strat... 5

Bardziej szczegółowo

Kościerzyna, dnia... / stempel i podpisy osób działających za Klienta /

Kościerzyna, dnia... / stempel i podpisy osób działających za Klienta / Załącznik 2.1.5 do Wniosku o kredyt Z/PK Bank Spółdzielczy w Kościerzynie Załącznik do wniosku kredytowego dla podmiotu prowadzącego pełną księgowość. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Nazwa Kredytobiorcy : Okres

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do Planu Podziału

Załącznik nr 4 do Planu Podziału Załącznik nr 4 do Planu Podziału Oświadczenie o stanie księgowym spółki przejmującej Atalian Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zabierzowie na dzień 18 maja 2015 roku Zarząd spółki

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA I I. Szczegółowy zakres wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych, zawierających stan tych aktywów na początek

Bardziej szczegółowo

Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego

Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego 1. Zmiany wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych Wartość brutto Lp. Określenie grupy

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Fundacji mbanku za okres od roku do dnia roku. Fundacja. mbank.pl

Sprawozdanie finansowe Fundacji mbanku za okres od roku do dnia roku. Fundacja. mbank.pl Sprawozdanie finansowe Fundacji mbanku za okres od 01.01.2015 roku do dnia 31.12.2015 roku Fundacja mbank.pl Spis treści Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Fundacji mbanku...3 Bilans...4 Rachunek

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2010. Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych z Drewnianej.

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2010. Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych z Drewnianej. INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2010 Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych z Drewnianej. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Nazwa Spółki: Stowarzyszenie Przyjaciół

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD strona tyt KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Raport kwartalny QSr za 1 kwartał roku obrotowego 2006 obejmujący okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 Zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA na dzień 31 grudnia 2010r. do sprawozdania finansowego

INFORMACJA DODATKOWA na dzień 31 grudnia 2010r. do sprawozdania finansowego INFORMACJA DODATKOWA na dzień 31 grudnia 2010r. do sprawozdania finansowego KLUB SYMPATYKÓW KOLEI ul. PACZKOWSKA 26 50-503 WROCŁAW Wrocław, marzec 2011r. CZĘŚĆ PIERWSZA WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO.

Bardziej szczegółowo

REGON 770682701. Kwota za rok poprzedni bieżący 2 3 1 131 303,49 zł 1 412 770,00 zł. Wyszczególnienie

REGON 770682701. Kwota za rok poprzedni bieżący 2 3 1 131 303,49 zł 1 412 770,00 zł. Wyszczególnienie "TEEN CHALLENGE" Chrześcijańska Misja Społeczna Broczyna 11 77-235 Trzebielino NIP 842-13-31-951 Rachunek wyników sporządzony za 2005 r. REGON 770682701 Wyszczególnienie 1 A. Przychody z działalności statutowej

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2010 DO 31.12.2010

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2010 DO 31.12.2010 Ul. Kazimierza Wielkiego 7, 47-232 Kędzierzyn-Koźle INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2010 DO 31.12.2010 Kędzierzyn-Koźle dnia 31.03.2011 r. Stosownie do postanowień art.

Bardziej szczegółowo

Rachunek zysków i strat Stowarzyszenie. + / - Poz. Nazwa pozycji Na koniec 2012-12. 0,00 2243,85 0,00 0,00 1 Koszty zakończonych prac rozwojowych

Rachunek zysków i strat Stowarzyszenie. + / - Poz. Nazwa pozycji Na koniec 2012-12. 0,00 2243,85 0,00 0,00 1 Koszty zakończonych prac rozwojowych Stowarzyszenie na Rzecz Rodziny ROK: 2012 Ul. Omankowskiej 1 NIP: 627-227-26-90 Aktywa Rachunek zysków i strat Stowarzyszenie + / - Poz. Nazwa pozycji Na koniec 2012-12 Rok ubiegły - A Aktywa trwałe 2243,85

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 5944. Wrotek Zbigniew w Toruniu. [BMSiG-5623/2013] SPRAWOZDANIE FINANSOWE za 2012 r. Wrotek Zbigniew 87-100 Toruń, ul. Dworcowa 3d tel. 0-56/ 657

Bardziej szczegółowo

BIZNESPLAN (WZÓR) WYTYCZNE DO PRZYGOTOWANIA BIZNESPLANU

BIZNESPLAN (WZÓR) WYTYCZNE DO PRZYGOTOWANIA BIZNESPLANU Załącznik nr 1 do uchwały nr 2/15/VII/2016 z dnia 8 czerwca 2016 roku BIZNESPLAN (WZÓR) WYTYCZNE DO PRZYGOTOWANIA BIZNESPLANU I. OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA CHARAKTERYSTYKA PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA

Bardziej szczegółowo

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Nazwa firmy: Bank Spółdzielczy w Ustce Załącznik nr 7 do Instrukcji udzielania kredytów dla klientów instytucjonalnych Z/PK RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU O KREDYT NA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr... Rady Miasta Gdańska z dnia... w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011 r. Instytutu Kultury Miejskiej w Gdańsku

Uchwała nr... Rady Miasta Gdańska z dnia... w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011 r. Instytutu Kultury Miejskiej w Gdańsku Uchwała nr... Rady Miasta Gdańska z dnia... w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011 r. Instytutu Kultury Miejskiej w Gdańsku Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

Samodzielny Publiczny Miejski Zakład Opieki Zdrowotnej Słupsk ul.tuwima 37. Strona...z...

Samodzielny Publiczny Miejski Zakład Opieki Zdrowotnej Słupsk ul.tuwima 37. Strona...z... AKTYWA (BILANS) A. Aktywa trwałe 10 680 324,20 zł 11 441 717,98 zł I Wartości niematerialne i prawne - zł - zł 1.Koszt zakończonych prac rozwojowych 2.Wartość firmy 3.Inne wartości niematerialne i prawne

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-Q II / 2004r

Formularz SA-Q II / 2004r Formularz SA-Q II / 2004r (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 57 ust. 1 pkt 1 oraz 61 Rozporządzenia Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

KLUB JAGIELLOŃSKI. 31-010 Kraków, ul. Rynek Główny 34 NIP : 676-178-81-05. Sprawozdanie finansowe za rok 2014

KLUB JAGIELLOŃSKI. 31-010 Kraków, ul. Rynek Główny 34 NIP : 676-178-81-05. Sprawozdanie finansowe za rok 2014 KLUB JAGIELLOŃSKI 31-1 Kraków, ul. Rynek Główny 34 NIP : 676-178-81-5 Sprawozdanie finansowe za rok 214 Wstęp do Sprawozdania finansowego za rok 214 Bilans na dzień 31.12.214r. Rachunek zysków i strat

Bardziej szczegółowo

Tabela 1. Bilans (wersja pełna) Podlaskiego Funduszu Przedsiebiorczości

Tabela 1. Bilans (wersja pełna) Podlaskiego Funduszu Przedsiebiorczości Tabela 1. Bilans (wersja pełna) Podlaskiego Funduszu Przedsiebiorczości Analizowane okresy (w ujęciu rocznym) 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 A. Aktywa trwałe I. Wartości niematerialne i prawne

Bardziej szczegółowo

-0,89 0,04-0,81-0,21 0,01-0,19 Rozwodniony zanualizowany zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/eur)

-0,89 0,04-0,81-0,21 0,01-0,19 Rozwodniony zanualizowany zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/eur) WYBRANE DANE FINANSOWE 3 kwartał(y) narastająco 3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01- / 2012 okres od 2012-01- 01 01 2012-12-31 3 kwartał(y) narastająco 3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres

Bardziej szczegółowo

Bilans. -(1) udziały lub akcje 0,00 0,00

Bilans. -(1) udziały lub akcje 0,00 0,00 AKTYWA - A Aktywa trwałe 2.450,00 0,00 - I Wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00 1 Koszty zakończonych prac rozwojowych 0,00 0,00 2 Wartość firmy 0,00 0,00 3 Inne wartości niematerialne i prawne 0,00

Bardziej szczegółowo

ComputerLand SA SA - QSr 1/2005 w tys. zł.

ComputerLand SA SA - QSr 1/2005 w tys. zł. SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE BILANS koniec koniec A k t y w a I. Aktywa trwałe 140 021 139 796 115 671 113 655 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 11 525 11 276 15 052 17 403 - wartość

Bardziej szczegółowo

MSIG 27/2017 (5164) poz

MSIG 27/2017 (5164) poz MSIG 27/2017 (5164) poz. 4757 4757 Poz. 4757. Dariusz Krasoń w Łodzi. [BMSiG-26286/2016] SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 1) Nazwa (firma) i siedziba, podstawowy przedmiot

Bardziej szczegółowo

5 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART

5 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART Załącznik nr 5 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA JEDNOSTEK MAŁYCH KORZYSTAJĄCYCH Z UPROSZCZEŃ ODNOSZĄCYCH SIĘ DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Bilans sporządzony na dzień roku (wersja pełna)

Bilans sporządzony na dzień roku (wersja pełna) ... (pieczątka jednostki) Bilans sporządzony na dzień 31.12.2011 roku (wersja pełna) AKTYWA PASYWA 31.12.2010 r. 31.12.2011 r. 31.12.2010 r. 31.12.2011 r. A. Aktywa trwałe 0 391.471,18 A. Kapitał (fundusz)

Bardziej szczegółowo

MSIG 156/2014 (4535) poz

MSIG 156/2014 (4535) poz MSIG 156/2014 (4535) poz. 11196 11196 Poz. 11196. Zakład Tworzyw Sztucznych POLI w Inowrocławiu. [BMSiG-9711/2014] WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres od 01 stycznia

Bardziej szczegółowo

BILANS Nota półrocze (rok bieżący) 2004 rok poprzedni

BILANS Nota półrocze (rok bieżący) 2004 rok poprzedni A k t y w a BILANS Nota 2005. (rok bieżący) 2004 rok poprzedni I. Aktywa trwałe 213 973 206 798 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 1 46 68 - wartość firmy 2. Rzeczowe aktywa trwałe 2 147 280 141

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe wraz z notami za 2009 rok.

Sprawozdanie finansowe wraz z notami za 2009 rok. Sprawozdanie finansowe wraz z notami za 2009 rok. BILANS Nota A k t y w a I. Aktywa trwałe 6 262 7 303 1. Wartości niematerialne 1 20 51 2. Rzeczowe aktywa trwałe 2 4 296 4 297 3. Należności długoterminowe

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY

SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY sporządzony zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za okres od 01-01-2016 do 30-09-2016 Świdnica, listopad 2016 Wybrane dane finansowe

Bardziej szczegółowo

Kwartalna informacja finansowa za IV kwartał 2011 r. 4 kwartały narastająco okres od do

Kwartalna informacja finansowa za IV kwartał 2011 r. 4 kwartały narastająco okres od do w tys. EURO WYBRANE DANE FINANSOWE 4 kwartały narastająco okres od 01-01-2011 do 31-12- 2011 4 kwartały narastająco okres od 01-01- do 31-12- 4 kwartały narastająco okres od 01-01-2011 do 31-12- 2011 4

Bardziej szczegółowo

MSIG 181/2015 (4812) poz. 13927 13927

MSIG 181/2015 (4812) poz. 13927 13927 MSIG 181/2015 (4812) poz. 13927 13927 Poz. 13927. P.T.H.U. PRYMA 1 Hanna Gosk w Łomży. [BMSiG-10045/2015] SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 1. P.T.H.U. PRYMA 1 HANNA GOSK

Bardziej szczegółowo

MSIG 193/2014 (4572) poz. 13526 13526

MSIG 193/2014 (4572) poz. 13526 13526 Poz. 13526. VOSTER w Zarzeczu. [BMSiG-13334/2014] SPRAWOZDANIE FINANSOWE VOSTER w Zarzeczu, ul. Mickiewicza 155, 37-400 Nisko za okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. Wprowadzenie do sprawozdania

Bardziej szczegółowo

CU Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych. CU Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych

CU Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych. CU Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych 2008 Raport roczny CU Polska Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. CU Powszechne Towarzystwo Emerytalne CU Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych CU Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych BZ WBK CU Towarzystwo

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY SAKANA S.A.

RAPORT KWARTALNY SAKANA S.A. RAPORT KWARTALNY SAKANA S.A. Za okres od 1 X 2009 do 31 XII 2009 1 SPIS TREŚCI List Przewodni 1. Oświadczenie Zarządu 2. Wstęp do sprawozdania 3. Informacje ogólne o Spółce 4. Informacje o stanie finansowym

Bardziej szczegółowo

Bilans sporządzony na dzień roku (wersja pełna)

Bilans sporządzony na dzień roku (wersja pełna) ... (pieczątka jednostki) Bilans sporządzony na dzień 31.12.2012 roku (wersja pełna) AKTYWA PASYWA 31.12.2011 r. 31.12.2012 r. 31.12.2011 r. 31.12.2012 r. A. Aktywa trwałe 391.471,18 396.473,51 A. Kapitał

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI MSIG 192/2014 (4571) poz. 13452 13452 X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 13452. Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe SIGNAL w Ostrowcu Świętokrzyskim. [BMSiG- 13567/2014] SPRAWOZDANIE

Bardziej szczegółowo

Zarząd Stalprodukt S.A. podaje do wiadomości skonsolidowany raport finansowy za III kwartał 2005 roku

Zarząd Stalprodukt S.A. podaje do wiadomości skonsolidowany raport finansowy za III kwartał 2005 roku Zarząd Stalprodukt S.A. podaje do wiadomości skonsolidowany raport finansowy za III kwartał 2005 roku w tys.zł w tys. EURO WYBRANE DANE FINANSOWE I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2015

Raport półroczny SA-P 2015 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

LPP SA SAPSr 2004 tys. zł tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE półrocze / 2004 półrocze / 2003 półrocze / 2004 półrocze / 2003 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 223 176 47 172

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX/99/2015 RADY MIEJSKIEJ W BUSKU-ZDROJU. z dnia 25 czerwca 2015 r.

UCHWAŁA NR IX/99/2015 RADY MIEJSKIEJ W BUSKU-ZDROJU. z dnia 25 czerwca 2015 r. UCHWAŁA NR IX/99/2015 RADY MIEJSKIEJ W BUSKU-ZDROJU z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe za rok 2011

Sprawozdanie finansowe za rok 2011 Jagiellońskie Towarzystwo Kulturalno-Oświatowe Klub Jagielloński" 31-013 Kraków, ul. Rynek Główny 39/9 NIP : 676-178-81-05 Sprawozdanie finansowe za rok 2011 Wstęp do Sprawozdania finansowego za rok 2011

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe za 2015 rok nie podlegające badaniu Fundacja MULTIREGION Rzeszów, ul. Karola Lewakowskiego 6

Sprawozdanie finansowe za 2015 rok nie podlegające badaniu Fundacja MULTIREGION Rzeszów, ul. Karola Lewakowskiego 6 Tarnów 27-01-2016 Sprawozdanie finansowe za 2015 rok nie podlegające badaniu Fundacja MULTIREGION 33-125 Rzeszów, ul. Karola Lewakowskiego 6 Sprawozdanie zawiera : 1. Sprawozdanie finansowe Fundacja MULTIREGION

Bardziej szczegółowo

Okres sprawozdawczy Bilans A. Aktywa trwałe , ,

Okres sprawozdawczy Bilans A. Aktywa trwałe , , Okres sprawozdawczy 01.01-31.12.2013 01.01-31.12.2012 01.01-31.12.2011 01.01-31.12.2010 Bilans A. Aktywa trwałe 895 008 900,00 815 598 400,00 754 517 800,00 689 700 400,00 I. Wartości niematerialne i prawne

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ul. Grabiszyńska 241, 53-234 Wrocław NIP: 912 167 95 21 REGON: 932057381 SPRAWOZDANIE FINANSOWE za rok obrotowy od 1 kwietnia 2015 roku do 31 marca 2016 roku Wrocław, czerwiec 2016 rok Sprawozdanie finansowe

Bardziej szczegółowo

Raport roczny Należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu

Raport roczny Należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu Raport roczny 2002 Aktywa Kasa, operacje z Bankiem Centralnym 72 836 Dłużne papiery wartościowe uprawnione do redyskontowania w Banku Centralnym Należności od sektora finansowego 103 085 W rachunku bieżącym

Bardziej szczegółowo

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta -PBS Finanse S.A.

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta -PBS Finanse S.A. Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta -PBS Finanse S.A. za I kwartał 2011 roku według MSR/MSSF Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

1. Wybrane skonsolidowane dane finansowe

1. Wybrane skonsolidowane dane finansowe sprawozdanie finansowe Emitenta- Beef-San Zakłady Mięsne S.A. za III kwartał 21 Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Beef-San Zakłady Mięsne S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

3. Do wyliczenia zysku na jedną akcję zwykłą przyjęto akcji WYBRANE DANE FINANSOWE

3. Do wyliczenia zysku na jedną akcję zwykłą przyjęto akcji WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE 01-01- do 30-09- 01-01- do 30-09- w tys. EURO I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 943 088 1 022 231 215 869 245 817 II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej

Bardziej szczegółowo

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1 SKONSOLIDOWANY BILANS AKTYWA 30/09/2005 31/12/2004 30/09/2004 tys. zł tys. zł tys. zł Aktywa trwałe (długoterminowe) Rzeczowe aktywa trwałe 99 877 100 302 102 929 Nieruchomości inwestycyjne 24 949 44 868

Bardziej szczegółowo

MSIG 206/2015 (4837) poz. 16155 16155

MSIG 206/2015 (4837) poz. 16155 16155 Poz. 16155. Przedsiębiorstwo Rolno-Spożywcze w Kałdusie. [BMSiG-11166/2015] SPRAWOZDANIE FINANSOWE za 2014 rok Wprowadzenie do sprawozdania finansowego I. Przedsiębiorstwo Rolno-Spożywcze jest osobą fizyczną

Bardziej szczegółowo

Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość

Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Prosimy o wypełnienie poniższego formularza lub przekazania dokumentów własnych. Dane historyczne prosimy przedstawić za okres 2 lat wstecz. Dane prognozowane prosimy

Bardziej szczegółowo

X.OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X.OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 4451. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe MARKAM w Kasince Małej. [BMSiG-4259/2015] SPRAWOZDANIE FINANSOWE za rok 2014 Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Nazwa: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe

Bardziej szczegółowo

Zobowiązania pozabilansowe, razem

Zobowiązania pozabilansowe, razem Talex SA skonsolidowany raport roczny SA-RS WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 83 399 22 843 towarów i materiałów II. Zysk

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2014

Raport półroczny SA-P 2014 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI SPRAWOZDANIE FINANSOWE

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI SPRAWOZDANIE FINANSOWE MSIG 130/2015 (4761) poz. 9942 9942 Poz. 9942. ECO TRANSPED w Mdzewie. [BMSiG-8134/2015] Wprowadzenie do sprawozdania finansowego SPRAWOZDANIE FINANSOWE Działalność gospodarcza firmy ECO TRANSPED, siedziba:

Bardziej szczegółowo

Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego za 2007 rok. Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jeleniej Górze

Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego za 2007 rok. Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jeleniej Górze Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego za 2007 Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jeleniej Górze 1. Wyjaśnienia do bilansu. 1.1. Szczegółowy zakres zmian wartości grup

Bardziej szczegółowo