RAPORT ROCZNY UBOAT LINE S.A.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "RAPORT ROCZNY UBOAT LINE S.A."

Transkrypt

1 RAPORT ROCZNY UBOAT LINE S.A Gdynia, 17 Maja 2012 r.

2 Spis treści 1. Pismo Zarządu do Akcjonariuszy UBOAT - LINE S.A. informacje podstawowe o Spółce U BOAT - LINE S.A. charakterystyka działalności Sprawozdanie Zarządu Podstawowe pozycje Sprawozdania Finansowgo Roczne Sprawozdanie Finansowe za rok 2011 r Oświadczenia Zarządu Opinia oraz Raport Biebłego Rewidenta Oświadczenie i Raport ze stosowania zasad ładu korporacyjnego w Spółce w roku RAPORT ROCZNY UBOAT - LINE S.A. Strona 2

3 1. Pismo Zarządu do Akcjonariuszy Gdynia 17 Maja 2012 r. Szanowni Państwo, Zarząd UBOAT LINE S.A. z przyjemnością pragnie zaprezentować raport z działalności naszej Spółki, który podsumowuje pierwszy rok obrotowy. Był to dla nas okres wytężonej pracy, mającej na celu utrzymanie dynamicznego tempa wzrostu przychodów Spółki, zgodnie z założeniami przyjętymi w strategii jej rozwoju. Nasze starania przyniosły wymierne efekty. Jednym z nich była zakończona pełnym sukcesem emisja akcji serii C. W sumie pozyskaliśmy ponad 2,5 mln zł, co stanowiło 100% planowanych środków. Kapitał został przeznaczony na szereg inwestycji, które przyczyniły się do umocnienia pozycji Uboat Line S.A., w branży TSL w Polsce. Zarząd Spółki dostrzegł oraz umiejętnie skorzystał z dobrej koniunktury w branży przepraw promowych. Tego rodzaju sytuacja powstała m.in. na szlakach komunikacyjnych w obrębie Morza Bałtyckiego. Pierwszy raz, w ubiegłym roku, promy kursujące między Polską i Szwecją przewiozły ponad 1 mln pasażerów. Sprzyjająca sytuacja w branży przewozów promowych znalazła pozytywne odzwierciedlenie także w naszej Spółce, która w 2011 roku odnotowała wzrost zamówień na organizację przepraw promowych na Bałtyku aż o 100%. Wiele wskazuje, że pozytywna tendencja zostanie utrzymana również i w tym roku, co przełoży się na dalsze zwiększenie wyników finansowych generowanych przez Uboat Line S.A. Kolejny czynnik, wzmacniający dobre perspektywy dla dalszego rozwoju działalności naszej Spółki, stanowi dynamiczny rozwój transportu intermodalnego. Z taką tendencją mamy do czynienia nie tylko w Polsce, ale także w całej Europie. Zarząd UBOAT LINE S.A. postanowił wyjść naprzeciw systematycznie narastającemu zapotrzebowaniu na zagranicznych rynkach i utworzył w Niemczech podmiot zależny spółkę OLIWIA-Trans GmbH. Siedziba tej firmy została ulokowana w Hamburgu największym porcie przeładunkowym w Europie, z którego rokrocznie korzysta tysiące polskich firm, zainteresowanych pozyskaniem partnera biznesowego, wyspecjalizowanego w spedycji towarów. O słuszności naszej decyzji RAPORT ROCZNY UBOAT - LINE S.A. Strona 3

4 świadczy fakt, że zaledwie w ciągu kilku miesięcy funkcjonowania firma OLIWIA-Trans GmbH uzyskała przychód o kilkaset procent większy od pierwotnych założeń, dotyczących tego projektu. Równie udanym przedsięwzięciem jest międzynarodowe Call Center w Gliwicach. Dzięki uruchomieniu tego projektu powstała platforma koordynującą proces pozyskiwania zagranicznych kontrahentów Spółki UBOAT LINE S.A. Zwieńczenie naszej pracy w 2011 roku stanowił debiut akcji UBOAT LINE S.A. na rynku NewConnect, który nastąpił roku. Dziękujemy Inwestorom za zaufanie. Wyrazy uznania kierujemy także do wszystkich osób, które wsparły nasze wysiłki, mające na celu dalszy rozwój UBOAT LINE S.A. oraz podmiotów zależnych. Jednocześnie pragniemy zapewnić, że dołożymy wszelkich starań, aby kolejne lata były równie udane. Zapraszamy do zapoznania się z raportem, obrazującym nasze działania w pierwszym roku obrotowym. Z poważaniem, Grzegorz Misiąg Prezes Zarządu Z poważaniem, Tomasz Wacięga Wiceprezes Zarządu RAPORT ROCZNY UBOAT - LINE S.A. Strona 4

5 2. UBOAT - LINE S.A. informacje podstawowe o Spółce Firma: UBOAT LINE S.A. Forma prawna: Spółka Akcyjna Siedziba: Gdynia Adres: ul. Kwiatkowskiego 60 A-3 lok. 122, Gdynia Telefon: + 48 (58) Faks: + 48 (58) Adres poczty elektronicznej: Adres strony internetowej: NIP: REGON: KRS: Źródło: Emitent Spółka UBOAT LINE S.A. została utworzona na mocy aktu zawiązania zawartego w dniu 16 sierpnia 2010 r. Rejestracja Spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym nastąpiła w dniu 20 października 2010 r. na mocy postanowienia Sądu Rejonowego Gdańsk Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Główna siedziba UBOAT LINE S.A. mieści się w samym porcie morskim w Gdyni. Firma posiada oddziały w Gliwicach i Bielsku Białej, a także w Anglii w Ramsgate jako Uboat Line L.T.D. Ponadto Emitent posiada spółkę zależną Oliwia Trans GmbH w Hamburgu Niemcy oraz Nauti Yacht Club sp. z o.o. (w organizacji) z siedzibą w Warszawie. Początki działalności gospodarczej UBOAT LINE S.A. sięgają 2008 r., kiedy to przedsiębiorstwo prowadzone w formie jednoosobowej działalności gospodarczej rozpoczęło funkcjonowanie z zamiarem stworzenia realnej alternatywy dla dostępnych możliwości transportu. Odpowiedzią firmy na zapotrzebowanie rynku było uruchomienie platformy oferującej sprzedaż biletów na przeprawy promowe. W skład organów administracyjnych Emitenta wchodzą następujące osoby: Zarząd: Grzegorz Misiąg Prezes Zarządu Tomasz Wacięga Wiceprezes Zarządu RAPORT ROCZNY UBOAT - LINE S.A. Strona 5

6 Rada Nadzorcza: Artur Długosz Jan Więcek Dorota Cichocka Iwona Zarajczyk Michał Teodorowski Przewodniczący Rady Nadzorczej Członek Rady Nadzorczej Członek Rady Nadzorczej Członek Rady Nadzorczej Członek Rady Nadzorczej W kwietniu 2011 r. dokonano wpłat na nową emisję akcji serii C. Subskrypcja trwała do dnia r. Kapitał Podstawowy Spółki został zwiększony o równowartość kwoty nabytych akcji serii C, to jest o kwotę ,00 zł. Wartość nominalna jednej akcji wyniosła 1 zł. RAPORT ROCZNY UBOAT - LINE S.A. Strona 6

7 3. UBOAT - LINE S.A. charakterystyka działalności UBOAT - LINE S.A. jest profesjonalną firmą posiadającą bogate doświadczenie w zakresie obniżania kosztów transportu door to door poprzez wyszukanie oraz zaprezentowanie klientom, konkurencyjnych cen na przeprawy promowe dla samochodów ciężarowych oraz dostawczych w obrębie całej Europy. Emitent należy do segmentu stanowiącego alternatywę dla transportu lądowego, zwłaszcza w przypadku transportu towarów wysoko gabarytowych. Działalność Spółki opiera się w dużej części na obsłudze firm transportowych, dla których korelacja czasu, kosztów oraz pracy kierowców jest bardzo istotna. Limitowany przez ustawy oraz tachografy czas pracy kierowców wymusza przestoje. Oferta na promy dla samochodów ciężarowych umożliwia wykorzystywanie tego czasu na przemieszczenie transportowanego towaru, a jednocześnie gwarantuje kierowcom spokojny wypoczynek bez presji niewywiązania się z terminu dostawy. W zakres usług UBOAT - LINE S.A. wchodzą: rezerwacja przepraw promowych z większości portów w całej Europie, rezerwacja przepraw dla pojazdów ponadnormatywnych, rezerwacja przepraw dla pojazdów przewożących ładunki niebezpieczne, sprzedaż winiet za przejazdy we Francji, Hiszpanii i Włoszech, serwis i obsługa transportu intermodalnego tj. przewozu pociągami samochodów ciężarowych na trasach: Freiburg Novara, Bazylea-Lugano, Worgl-Brenner, Worgl-Trydent, Salzburg-Triest,Salsburg, Villach, Wels-Gratz, Wels-Maribor, Wels-Segedyn, Ratyzbona-Gratz i Ratyzbona-Trydent jak również przejazd tunelami Mont Blank i Frejfus. RAPORT ROCZNY UBOAT - LINE S.A. Strona 7

8 4. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki UBOAT - LINE S.A. za pierwszy rok obrotowy Spółka Uboat Line S.A. zrealizowała szereg projektów, które przyczyniły się do umocnienia pozycji Emitenta, jako lidera branży TSL (Transport Spedycja Logistyka) w Polsce oraz umożliwiły dynamiczny rozwój działalności operacyjnej poza granicami kraju. Spółka w pierwszym roku rozpoczęła działalność operacyjną na największym w Europie rynku niemieckim, który ma ogromny potencjał wzrostu m.in. w związku z rozwojem transportu intermodalnego. Czynniki te skłoniły Zarząd Uboat Line S.A. do uruchomienia na terenie Niemiec Spółki zależnej OLIWIA- Trans GmbH z siedzibą w Hamburgu. Do istotnych wydarzeń dla rozwoju działalności UBOAT - LINE S.A., należy uruchomienie międzynarodowego Call Center w Gliwicach jednostki powstałej w odpowiedzi na stale rosnące zapotrzebowanie na tanie i efektywne formy transportu. Działalność telefonicznego centrum obsługi ma na celu pozyskanie nowych klientów z całej Europy, a także dalsze umacnianie wizerunku i pozycji UBOAT - LINE S.A. Warto zwrócić uwagę m.in. na fakt, iż Spółka w pierwszym roku obrotowym rozpoczęła sprzedaż usług związanych z obsługą automatycznego naliczania opłat za autostrady we Francji, Hiszpanii i Włoszech. Ponadto Uboat Line S.A. wdrożyła serwis obsługi kolejnej gałęzi transportu intermodalnego, tj. przewozu pociągami samochodów ciężarowych na trasach: Freiburg - Novara, Bazylea-Lugano, Worgl-Brenner, Worgl- Trydent, Salzburg-Triest, Salzburg - Villach, Wels-Gratz, Wels-Maribor, Wels-Segedyn, Ratyzbona-Gratz i Ratyzbona-Trydent, jak również przejazd tunelami Mont Blanc i Fréjus. Zapytania z rynku oraz od przewoźników na przewóz towarów krótkoterminowych do Wielkiej Brytanii skłoniło Zarząd do zawarcia bezpośredniej umowy z firmą Eurotunel. Umowa ma istotne znaczenie dla dalszego rozwoju Spółki, gdyż zapewnia jej klientom najkrótsze przeprawy w cieśninie La Manche. Dzięki temu Uboat Line S.A. w znaczący sposób zmniejszy swoje koszty stałe. Podpisana umowa stanowi jeden z kolejnych czynników ułatwiających rozwój działalności Uboat Line S.A., mający bezpośredni wpływ na efektywność sprzedaży, która stale wzrasta. Spółka podjęła także działania, których celem jest stworzenie dodatkowej aplikacji na stronie internetowej Emitenta, umożliwiającej dokonywanie zamówień przepraw promowych dla samochodów ciężarowych. Dzięki temu klienci UBOAT - LINE S.A. zyskają możliwość skorzystania z usługi non stop, bez względu na porę doby. Dla Spółki to korzystne rozwiązanie, ponieważ jego wprowadzenie nie będzie wiązało się z koniecznością zatrudnienia nowych pracowników. Zarząd Spółki ma świadomość, że firmy transportowe coraz częściej realizują zlecenia wymagające przewozu towarów przez teren kilku krajów. Realizacja tego rodzaju projektów powoduje, że firmy coraz częściej poszukują sposobów umożliwiających ograniczenie kosztów prowadzonej działalności. Optymalnymi rozwiązaniami w tym zakresie, dysponuje UBOAT - LINE S.A. Emitent dostrzega wyraźny wzrost RAPORT ROCZNY UBOAT - LINE S.A. Strona 8

9 zapotrzebowania rynku na swoje usługi, dlatego rozbudowuje sieć przedstawicielstw. W ten sposób powstanie kilka niezależnych platform biznesowych, co przyczyni się do dalszego zwiększenia przychodów Spółki. Podjęte aktywności miały na celu zwiększenie efektywności Spółki w zakresie realizacji planów sprzedażowych i marketingowych. Ponadto Spółka UBOAT - LINE S.A. skupiła się na przygotowaniach do debiutu na rynku NewConnect, który nastąpił w dniu r. 2) Przewidywany rozwój jednostki Zarząd UBOAT - LINE S.A. postanowił zdywersyfikować źródła przychodów Spółki m.in. poprzez rozwój działalności w branży turystycznej. Jest to odpowiedź Emitenta na dynamiczny rozwój tego sektora gospodarki w Polsce szczególnie w segmencie usług dla klientów oczekujących niestandardowej oferty, dotyczącej m.in. organizacji morskich wypraw na Karaiby oraz do Indonezji. Równocześnie Emitent postanowił zintensyfikować działalność w branży związanej z organizacją przepraw promowych. Podjęte działania przyniosły wymierne efekty. W 2011 roku Spółka odnotowała wzrost o 100% zamówień dotyczących organizacji przepraw promowych w obrębie Morza Bałtyckiego. Znalazło to swoje odzwierciedlenie także w wynikach finansowych Uboat Line S.A. Istotne znaczenie dla utrzymania dynamicznego rozwoju Emitenta na rynku przepraw promowych ma kontynuacja umów z poprzednich lat z armatorami, z którymi UBOAT - LINE S.A. współpracuje od początku swojej działalności. Dalszy rozwój działalności Spółki zapewnią środki pozyskane w ramach emisji obligacji na rynku Catalyst. Dzięki temu Uboat Line S.A. zdywersyfikuje przychody o wpływy uzyskane z działalności związanej z turystyką oraz pozyska nowe rynki zbytu w branży TSL. 3) Ważniejsze osiągnięcia w dziedzinie badań i rozwoju. Zarząd Spółki dostrzega duże znaczenie nowoczesnych technologii, których zastosowanie stanowi jeden z warunków umożliwiających kontynuowanie dynamicznego tempa rozwoju Uboat Line S.A. Spółka uruchomiła sprzedaż usług związanych z obsługą automatycznego naliczania opłat za autostrady we Francji, Hiszpanii i Włoszech. Zakończono także prace mające na celu stworzenie internetowego panelu umożliwiającego zamawianie przepraw promowych dla samochodów ciężarowych za pośrednictwem strony internetowej UBOAT - LINE S.A. Dzięki temu klienci Spółki zyskają możliwość skorzystania z usługi non stop, bez względu na porę doby. 4) Aktualna i przewidywana sytuacja finansowa W okresie od 1 września 2010 roku do 31 grudnia 2011 roku UBOAT - LINE S.A. wypracowała zysk netto na poziomie ,14 zł. Natomiast przychód zamknął się kwotą ,09 zł. Powyższe dane dotyczą pierwszego roku obrotowego w historii Spółki, dlatego nie można dokonać ich porównania z wynikami za poprzedni rok obrotowy. Warto zaznaczyć, że w trakcie pierwszego roku obrotowego Spółka zrealizowała szereg projektów, które umożliwią jej dynamiczny rozwój w kolejnych okresach. Rozwój ten będzie miał także odzwierciedlenie w coraz lepszych wynikach finansowych Emitenta. Jednym z przedsięwzięć o bardzo istotnym znaczeniu jest, zakończona pełnym sukcesem, emisja akcji serii A i C. W ten sposób Spółka pozyskała 2,5 mln zł. Środki zostały wykorzystane na zwiększenie zdolności operacyjnych Emitenta w branży TSL. Równie istotne znaczenie miało zawiązanie w Hamburgu spółki zależnej OLIWIA-Trans GmbH. Hamburg jest jednym z RAPORT ROCZNY UBOAT - LINE S.A. Strona 9

10 największych portów w Europie tylko w ubiegłym roku przeładowano tam 9 mln TEU. Ogromny potencjał tego portu, gdzie krzyżują się morskie szlaki komunikacyjne prowadzące m.in. z Europy do Azji, a także do Ameryki Północnej, przyciąga firmy z całego świata. W tej grupie jest coraz więcej spółek z Polski, które są zainteresowane pozyskaniem partnera biznesowego, mogącego zorganizować szybki transport towarów do naszego kraju. Wspomniana tendencja dodatkowo wzmacnia sprzyjającą koniunkturę dla Uboat Line S.A. Spółka ma dobre perspektywy rozwoju. Do takiego wniosku skłania m.in. dynamiczny rozwój rynku przepraw promowych w obrębie basenu Morza Bałtyckiego. W ubiegłym roku przewoźnicy operujący na szlakach komunikacyjnych, łączących Polskę i Szwecję po raz pierwszy przewieźli ponad 1 mln pasażerów. Ze sprzyjającej koniunktury skorzystała także Spółka Uboat Line S.A., która odnotowała wzrost zamówień o 100%, na organizację przepraw promowych między Polską i Szwecją. Perspektywy rozwoju działalności Emitenta dobrze postrzegają także banki, które bez problemów udzielają Spółce kredytów. W 2011 roku Bank Spółdzielczy w Jastrzębiu Zdroju udzielił Emitentowi kredytu obrotowego na działalność gospodarczą w kwocie ,00 zł oraz odnawialnego kredytu krótkoterminowego na rachunku bieżącym, przeznaczonego na pokrycie zobowiązań płatniczych z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, w maksymalnej kwocie ,00 zł. Pozyskane w ten sposób środki ułatwią dalszy rozwój Spółki zgodne ze strategią rozwoju. 5) Nabycie udziałów (akcji) własnych, a w szczególności celu ich nabycia, liczbie i wartości nominalnej, ze wskazaniem, jaką część kapitału zakładowego reprezentują, cenie nabycia oraz cenie sprzedaży tych udziałów (akcji) w przypadku ich zbycia. W 2011 roku Zarząd Emitenta podjął decyzję o nabyciu większościowego pakietu 51% udziałów w firmie Nauti Yacht Club Sp. z o.o. W ten sposób, zgodnie z założeniami zawartymi w strategii rozwoju, Emitent przystąpił do dywersyfikacji źródeł swoich przychodów. Dzięki temu Spółka uniezależni się od następstw ewentualnej dekoniunktury w branży TSL. 6) Posiadane przez jednostkę oddziały (zakłady) Firma UBOAT - LINE S.A. z siedziba w Gdyni posiada oddziały w Gliwicach i Bielsku Białej Ponadto Emitent utworzył spółkę zależną Oliwia Trans GmbH w Hamburgu oraz Nauti Yacht Club Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie gdzie jest w 51% udziałowcem. 7) Działalności w zakresie ochrony środowiska, Uboat Line S.A nie prowadzi działalności, której charakter nakładałby na Spółkę obowiązki dotyczące warunków korzystania ze środowiska naturalnego. Wszystkie rozwiązania w zakresie ochrony środowiska są uwzględniane w zakresie działalności biurowej Emitenta. 8) Nabycie akcji własnych, W roku obrotowym Spółka nie zbywała ani nie nabywała akcji własnych. RAPORT ROCZNY UBOAT - LINE S.A. Strona 10

11 Opis istotnych czynników ryzyka i zagrożeń Zarząd Emitenta przywiązuje bardzo dużą wagę do systematycznego ograniczania ryzyk i zagrożeń związanych z prowadzoną działalnością. Dynamiczny rozwój Spółki jest także źródłem ryzyk i zagrożeń, których potencjalne efekty mogą negatywnie wpływać na wyniki ekonomiczne UBOAT - LINE S.A. Dlatego też, w Spółce prowadzone są systemowe działania mające na celu zmniejszenie prawdopodobieństwa pojawienia się tego typu zjawisk, a w przypadku ich wystąpienia, ograniczenie zaistniałych kosztów. Funkcjonujące w Spółce procedury identyfikacji, oceny oraz procesy postępowania ze zidentyfikowanym ryzykiem pozwalają na utrzymywanie ryzyka na akceptowalnym poziomie i minimalizują wpływ zdarzeń niepożądanych na działalność operacyjną UBOAT - LINE S.A. Ryzykami objętymi polityką zarządzania w Spółce UBOAT - LINE S.A. są ryzyka: zmiany cen; kredytowe; związane ze zmianami kursów walutowych; utraty płynności finansowej. Ryzyko zmiany cen Spółka zakupuje bilety na przeprawy promowe w oparciu o długoterminowe kontrakty. Dzięki temu Emitent skutecznie minimalizuje ryzyko wzrostu cen, co mogłoby spowodować ograniczenie przychodów Uboat Line S.A. Ryzyko kredytowe Ryzyko kredytowe związane z należnościami z tytułu dostaw i usług jest ograniczane poprzez dywersyfikację grona odbiorców oraz indywidualne podejście do każdego kontrahenta pod kątem oceny jego wiarygodności (zarówno prawnej jak i ekonomicznej). We współpracy z klientami, Spółka stosuje odroczoną formę płatności od kilku do kilkudziesięciu dni (kredyt kupiecki). Kredyt ten w większości nie jest zabezpieczany przez kredytobiorcę w sposób zapewniający 100% gwarancję uzyskania środków pieniężnych. W związku z tym Spółka narażona jest na ryzyko całkowitej lub częściowej niewypłacalności kontrahenta bądź też istotnego opóźnienia spłaty swojego zobowiązania. Ryzyko to jest ograniczone poprzez zawarte umowy ubezpieczenia części należności. Ze względu na utrudniony charakter windykacji zawarte polisy ubezpieczeniowe w większym stopniu pokrywają ryzyko należności zagranicznych. W tym przypadku umowa ubezpieczenia nie obejmuje jedynie klientów o niskim ryzyku niewypłacalności (największe spółki z branży transportowej, których ryzyko niewypłacalności jest niewielkie oraz podmioty, które przedstawiły inne rodzaje zabezpieczeń). Ryzyko związane ze zmianami kursów walutowych Głównym źródłem ryzyka walutowego jest zakup usług od armatorów zagranicznych oraz faktury sprzedaży wystawiane w walutach obcych dla kontrahentów krajowych i zagranicznych. Spółka podejmuje działania polegające na ograniczeniu ryzyka poprzez analizę rynku i kupowanie usług po korzystniejszych cenach (w zależności od tego co jest tańsze - zakupy krajowe czy walutowe). Ryzyko utraty płynności finansowej RAPORT ROCZNY UBOAT - LINE S.A. Strona 11

12 Działania mające na celu ograniczenie przedmiotowego ryzyka obejmują właściwe zarządzanie płynnością finansową, realizowane poprzez właściwą ocenę poziomu zasobów środków pieniężnych w oparciu o plany przepływów środków pieniężnych w różnych horyzontach czasowych. Obecnie Emitent dysponuje wystarczającymi nadwyżkami finansowymi, co praktycznie eliminuje możliwość wystąpienia zagrożeń dla płynności. Poza tym w Spółce działa sprawny dział windykacyjny, który monitoruje płatności bieżące i przeterminowane. W przypadku, kiedy dana należność jest przeterminowana dłużej niż 30 dni, do kontrahenta jest kierowane wezwanie do zapłaty. Gdy należność nie zostaje uregulowana w ciągu 60 dni następuje uruchomienie procedury sądowej. Przyjęte przez jednostkę cele i metody zarządzania ryzykiem finansowym, łącznie z metodami zabezpieczenia istotnych rodzajów planowanych transakcji, dla których stosowana jest rachunkowość zabezpieczeń. Zarządzanie ryzykiem stanowi bardzo istotny element w strategii działań UBOAT - LINE S.A. W celu zminimalizowania ryzyka cenowego Spółka stosuje zasadę dywersyfikacji działań finansowych oraz realizacji usług od kwalifikowanych i znanych na rynkach europejskich Armatorów, podwykonawców oraz pracowników, a także negocjuje umowy oraz zlecenia na dłuższe okresy niż rok. Każde poszczególne rodzaje ryzyk są analizowane odrębnie przez Zarząd w stosunku do działań, w którym może pojawić się dane ryzyko. Sytuacja kadrowa na dzień r. Do dnia roku UBOAT - LINE S.A. zatrudniała 7 osób. Spółka prowadzi politykę kadrową, która ma na celu ograniczenie kosztów związanych z zatrudnieniem nadmiernej ilości pracowników. Zarząd Emitenta nie wyklucza zatrudnienia kolejnych osób w miarę potrzeb wynikających z rozwoju Spółki. Stosowanie zasad ładu korporacyjnego w przypadku jednostek, których papiery wartościowe zostały dopuszczone do obrotu na jednym z rynków regulowanych Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Spółka Uboat Line S.A. stosuje ład korporacyjny, na który składają się zasady zawarte w Załączniku Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy z dnia 31 października 2008r. Dobre praktyki spółek notowanych na NewConnect", zmienionych Uchwałą Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie zmiany dokumentu Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect". RAPORT ROCZNY UBOAT - LINE S.A. Strona 12

13 5. Podstawowe pozycje Sprawozdania Finansowego Wybrane dane finansowe Emitenta przeliczone w EUR. Dane porównywalne dla danych z roku poprzedniego Spółki nie są dostępne ze względu na brak funkcjonowania Emitenta w tym okresie. Wyszczególnienie Za okres od r. do r. (w zł) Za okres od r. do r. (w EUR ) Przychody ze sprzedaży ogółem , ,23 Zysk (strata) na działalności operacyjnej , ,74 Zysk/strata brutto , ,17 Zysk/strata netto , ,87 Przepływy pieniężne netto, razem , ,00 Aktywa trwałe , ,71 Aktywa obrotowe , ,04 Aktywa razem , ,75 Należności krótkoterminowe , ,56 Należności długoterminowe 0,00 0,00 Inwestycje krótkoterminowe , ,64 Zobowiązania krótkoterminowe , ,41 Należności długoterminowe , ,75 Kapitał własny , ,01 Kapitał zakładowy , ,50 Źródło: Emitent Kursy przyjęte do przeliczenia wybranych danych finansowych. Pozycje bilansu przeliczono według ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski kursu średniego euro na dzień bilansowy. Pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych przeliczono według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną, średnich miesięcznych kursów euro ustalonych przez Narodowy Bank Polski ,4168 PLN 1 EUR Średni kurs w okresie pierwszego roku obrotowego Źródło: tabela 252/A/NBP/2011 z dnia r. 4,1401 PLN 1 EUR RAPORT ROCZNY UBOAT - LINE S.A. Strona 13

14 6. Sprawozdanie finansowe UBOAT LINE S.A. za pierwszy rok obrotowy I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 1. Spółka Uboat-Line S.A. z siedzibą w Gdyni, ul. Kwiatkowskiego 60 A-3/122, prowadzi działalność na podstawie wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem Właściwym Sądem prowadzącym rejestr jest Sąd Rejonowy Gdańsk - Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Siedzibą Spółki jest miasto Gdynia. Spółka posiada oddziały w mieście Gliwice ul. Jasna 31B oraz oddział w Bielsku Białej, ul. Rynek 1/4. 2. Czas działalności Spółki jest nieograniczony. Spółka wykonuje usługi pośrednictwa w przeprawach promowych. 3. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone za okres od do r., po zamknięciu roku obrachunkowego. Spółka rozpoczęła swą działalność w drugiej połowie roku 2010, tak więc pierwszy rok obrotowy obejmować będzie okres od do r. 4. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości. Nie istnieją okoliczności wskazujące na poważne zagrożenie dla kontynuowania działalności przez Spółkę. 5. Aktywa i Pasywa wyceniono według zasad określonych ustawą o rachunkowości: do amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych stosuje się stawki przewidziane w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych, akcje i udziały wycenia się w cenach nabycia, z uwzględnieniem ewentualnej utraty wartości przez nie, inwestycje w nieruchomości według zasad przyjętych do budynków, nie salduje się ze sobą rezerw i aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego, należności i zobowiązania wykonywane są w kwocie wymaganej zapłaty, krajowe środki pieniężne prezentowane są w wartości nominalnej, do wyceny środków pieniężnych na rachunkach walutowych, Spółka przyjęła metodę FIFO (pierwsze przyszło pierwsze wyszło). Na dzień bilansowy, waluty obce są wyceniane według kursu średniego Narodowego Banku Polskiego, z ostatniego dnia roboczego danego roku. leasing - Spółka posiada środki trwałe w leasingu operacyjnym. Do celów bilansowych środki te są ujęte w księgach zgodnie z zasadami ewidencji leasingu finansowego. RAPORT ROCZNY UBOAT - LINE S.A. Strona 14

15 Bilans Pozycja Wartość na dzień 01/09/2010 Wartość na dzień 31/12/2011 AKTYWA ,05 A. Aktywa trwałe ,16 I. Wartości niematerialne i prawne ,4 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych Wartość firmy Inne wartości niematerialne i prawne ,4 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0 0 II. Rzeczowe aktywa trwałe ,77 1. Środki trwałe ,77 a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 0 0 b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 0 0 c) urządzenia techniczne i maszyny 0 0 d) środki transportu ,04 e) inne środki trwałe ,73 2. Środki trwałe w budowie Zaliczki na środki trwałe w budowie 0 0 III. Należności długoterminowe Od jednostek powiązanych Od innych jednostek 0 0 IV. Inwestycje długoterminowe ,99 1. Nieruchomości Wartości niematerialne i prawne Długoterminowe aktywa finansowe ,99 a) w jednostkach powiązanych ,99 - udziały lub akcje ,99 - inne papiery wartościowe udzielone pożyczki inne długoterminowe aktywa finansowe 0 0 b) w pozostałych jednostkach udziały lub akcje inne papiery wartościowe udzielone pożyczki inne długoterminowe aktywa finansowe Inne inwestycje długoterminowe 0 0 V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego Inne rozliczenia międzyokresowe 0 0 B. Aktywa obrotowe ,89 I. Zapasy Materiały Półprodukty i produkty w toku 0 0 RAPORT ROCZNY UBOAT - LINE S.A. Strona 15

16 3. Produkty gotowe Towary Zaliczki na dostawy 0 0 II. Należności krótkoterminowe ,28 1. Należności od jednostek powiązanych 0 0 a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: do 12 miesięcy powyżej 12 miesięcy 0 0 b) inne Należności od pozostałych jednostek ,28 a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: ,18 - do 12 miesięcy ,18 - powyżej 12 miesięcy 0 0 b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń ,29 c) inne ,81 d) dochodzone na drodze sądowej 0 0 III. Inwestycje krótkoterminowe ,07 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe ,07 a) w jednostkach powiązanych udziały lub akcje inne papiery wartościowe udzielone pożyczki inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0 0 b) w pozostałych jednostkach udziały lub akcje inne papiery wartościowe udzielone pożyczki inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0 0 c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne ,07 - środki pieniężne w kasie i na rachunkach ,07 - inne środki pieniężne inne aktywa pieniężne Inne inwestycje krótkoterminowe 0 0 IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe ,54 PASYWA ,05 A. Kapitał (fundusz) własny ,25 I. Kapitał (fundusz) podstawowy II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna) 0 0 III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna) 0 0 IV. Kapitał (fundusz) zapasowy ,11 V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny 0 0 VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe 0 0 VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0 0 VIII. Zysk (strata) netto ,14 RAPORT ROCZNY UBOAT - LINE S.A. Strona 16

17 IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0 0 B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania ,8 I. Rezerwy na zobowiązania Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne długoterminowa krótkoterminowa Pozostałe rezerwy długoterminowe krótkoterminowe 0 0 II. Zobowiązania długoterminowe ,87 1. Wobec jednostek powiązanych Wobec pozostałych jednostek ,87 a) kredyty i pożyczki b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0 c) inne zobowiązania finansowe ,87 d) inne 0 0 III. Zobowiązania krótkoterminowe ,87 1. Wobec jednostek powiązanych 0 0 a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: do 12 miesięcy powyżej 12 miesięcy 0 0 b) inne Wobec pozostałych jednostek ,87 a) kredyty i pożyczki ,34 b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0 c) inne zobowiązania finansowe ,07 d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: ,15 - do 12 miesięcy ,15 - powyżej 12 miesięcy 0 0 e) zaliczki otrzymane na dostawy 0 0 f) zobowiązania wekslowe 0 0 g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń ,37 h) z tytułu wynagrodzeń ,31 i) inne ,63 3. Fundusze specjalne 0 0 IV. Rozliczenia międzyokresowe ,06 1. Ujemna wartość firmy Inne rozliczenia międzyokresowe ,06 - długoterminowe krótkoterminowe ,06 - Dotacje rozwojowe 0 0 RAPORT ROCZNY UBOAT - LINE S.A. Strona 17

18 Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy) Pozycja Wartość Wartość na dzień 31/12/2011 A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: ,09 - od jednostek powiązanych 0 0 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów ,09 II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna) 0 0 III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0 0 IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 0 B. Koszty działalności operacyjnej ,78 I. Amortyzacja ,15 II. Zużycie materiałów i energii ,37 III. Usługi obce ,23 IV. Podatki i opłaty, w tym: ,36 - podatek akcyzowy 0 0 V. Wynagrodzeia ,7 VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia ,8 VII. Podróże służbowe ,76 VIII. Pozostałe koszty rodzajowe ,06 IX. Wartość sprzedanych towarów i materiałów ,35 C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B) ,69 D. Pozostałe przychody operacyjne ,24 I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych II. Dotacje 0 0 III. Inne przychody operacyjne ,24 IV. Dotacje rozwojowe 0 0 E. Pozostałe koszty operacyjne 0,49 I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0 0 II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0 0 III. Inne koszty operacyjne 0 0,49 F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E) ,06 G. Przychody finansowe 0 5,1 I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: od jednostek powiązanych 0 0 II. Odsetki, w tym: 0 5,18 - od jednostek powiązanych 0 0 III. Zysk ze zbycia inwestycji 0 0 IV. Aktualizacja wartości inwestycji 0 0 V. Inne 0 H. Koszty finansowe ,1 I. Odsetki, w tym: ,9 RAPORT ROCZNY UBOAT - LINE S.A. Strona 18

19 - dla jednostek powiązanych 0 0 II. Strata ze zbycia inwestycji 0 0 III. Aktualizacja wartości inwestycji 0 0 IV. Inne ,2 I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H) ,14 J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.) 0 0 I. Zyski nadzwyczajne 0 0 II. Straty nadzwyczajne 0 0 K. Zysk (strata) brutto (I±J) ,14 L. Podatek dochodowy M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0 0 N. Zysk (strata) netto (K-L-M) ,14 RAPORT ROCZNY UBOAT - LINE S.A. Strona 19

20 Rachunek przepływów pieniężnych Wyszczególnienie bieżący rok obrotowy I. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 0 II. Zysk (strata) netto 16332,14 ubiegły rok obrotowy 1. Korekty razem , Amortyzacja ,15 3. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 19937,72 4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 15910,11 5. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej 0 6. Zmiana stanu rezerw 7. Zmiana stanu zapasów 8. Zmiana stanu należności ,28 Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i 9. kredytów , Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych ,48 III. Inne korekty 0 B. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/ II) ,18 0 I. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej 1. Wpływy 78025, Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne a) Z aktywów finansowych, w tym: 0 0 b) w jednostkach powiązanych w pozostałych jednostkach 0 0 zbycie aktywów finansowych dywidendy i udziały w zyskach spłata udzielonych pożyczek długoterminowych odsetki 4. inne wpływy z aktywów finansowych II. Inne wpływy inwestycyjne ,35 1. Wydatki ,7 0 Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych 2. aktywów trwałych ,71 3. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne a) Na aktywa finansowe, w tym: ,99 0 b) w jednostkach powiązanych ,99 w pozostałych jednostkach nabycie aktywów finansowych udzielone pożyczki długoterminowe III. A Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej Inne wydatki inwestycyjne C. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I II) ,35 0 I. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej 0 RAPORT ROCZNY UBOAT - LINE S.A. Strona 20

Sprawozdanie finansowe spo łki APIS Spo łka Akcyjna z siedziba w Warszawie za rok kończa cy się dnia 31 grudnia 2012 roku

Sprawozdanie finansowe spo łki APIS Spo łka Akcyjna z siedziba w Warszawie za rok kończa cy się dnia 31 grudnia 2012 roku Sprawozdanie finansowe spo łki APIS Spo łka Akcyjna z siedziba w Warszawie za rok kończa cy się dnia 31 grudnia 2012 roku Warszawa, 31 stycznia 2013 roku 1 APIS SA Sprawozdanie finansowe za rok kończący

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY Sporządzone według przepisów Ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. Data: 14 Czerwca 2014 roku

RAPORT ROCZNY Sporządzone według przepisów Ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. Data: 14 Czerwca 2014 roku RAPORT ROCZNY Sporządzone według przepisów Ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. Data: 14 Czerwca 2014 roku 1 SPIS TREŚCI: Lp. Nr strony 1 List Prezesa Zarządu do Akcjonariuszy. 4 2 Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Jednostkowy raport roczny za rok 2013

Jednostkowy raport roczny za rok 2013 Jednostkowy raport roczny za rok 2013 zawierający: - Pismo Prezesa Zarządu - Wybrane jednostkowe dane finansowe przeliczone na euro - Roczne sprawozdanie finansowe Virtual Vision S.A. - Sprawozdanie Zarządu

Bardziej szczegółowo

RAPORT PÓŁROCZNY ZA OKRES SZEŚCIU MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 30 CZERWCA 2009

RAPORT PÓŁROCZNY ZA OKRES SZEŚCIU MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 30 CZERWCA 2009 RAPORT PÓŁROCZNY ZA OKRES SZEŚCIU MIESIĘCY 2009-08-04 www.pgs-soft.com Szanowni Państwo, Z przyjemnością oddaję do Państwa rąk raport podsumowujący działalność PGS Software S.A. w pierwszej połowie 2009

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ ATC CARGO S.A. ZA III KWARTAŁ 2014 ROKU

SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ ATC CARGO S.A. ZA III KWARTAŁ 2014 ROKU SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ ATC CARGO S.A. ZA III KWARTAŁ 2014 ROKU 1 S t r o n a Spis treści 1. Skonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitałowej ATC Cargo S.A. wprowadzenie... 3

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny z działalności Grupy Kapitałowej Abak S.A. IV kwartał 2013 r. Autoryzowany Doradca:

Raport kwartalny z działalności Grupy Kapitałowej Abak S.A. IV kwartał 2013 r. Autoryzowany Doradca: Autoryzowany Doradca: Raport sporządzony zgodnie z wymogami określonymi w Załączniku nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie

Bardziej szczegółowo

Jednostkowy raport roczny za rok 2012

Jednostkowy raport roczny za rok 2012 Jednostkowy raport roczny za rok 2012 Milmex Systemy Komputerowe Sp. z o.o. Sosnowiec, 24 maja 2013 r. Strona 1 z 103 Zarząd Spółki Milmex Systemy Komputerowe Sp. z o.o. przedstawia Obligatariuszom oraz

Bardziej szczegółowo

Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2015 roku

Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2015 roku Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2015 roku SPORZĄDZONE ZGODNIE Z USTAWĄ O RACHUNKOWOŚCI Szczecin, 30 kwietnia 2015 roku SPIS TREŚCI I. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU...

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ SOLAR COMPANY ZA 2012 ROK

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ SOLAR COMPANY ZA 2012 ROK SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ SOLAR COMPANY ZA 2012 ROK SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ SOLAR COMPANY S.A. (do 01.05.2011 SOLAR COMPANY Ltd. Sp. z o.o.)

Bardziej szczegółowo

RAPORT DRUGI KWARTAŁ 2014

RAPORT DRUGI KWARTAŁ 2014 RAPORT Q2 2014 DRUGI KWARTAŁ 2014 MEDIACAP SA 1 SPIS TREŚCI I. List od Zarządu 4 II. Informacje finansowe 7 Wybrane dane finansowe 10 Zastosowane zasady i metody rachunkowości 11 Skrócone sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny 01.01.2015 31.03.2015 Raport kwartalny 01.01.2015 31.03.2015

Raport kwartalny 01.01.2015 31.03.2015 Raport kwartalny 01.01.2015 31.03.2015 Raport kwartalny 01.01.2015 31.03.2015 Raport kwartalny 01.01.2015 31.03.2015 Łódź, 14 maja 2015 r. Spis treści Informacje o Spółce... 3 Dane Spółki... 3 Struktura akcjonariatu... 3 Informacja o zatrudnieniu...

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE PRIMA MODA S.A. ZA ROK 2010 INFORMACJE OGÓLNE I. Dane jednostki: Nazwa: Forma prawna: Siedziba: Kraj rejestracji: Podstawowy przedmiot działalności: Organ prowadzący rejestr: PRIMA

Bardziej szczegółowo

Jednostkowy Raport Roczny MGM SYSTEMS S.A. za rok obrotowy 2014 (dane za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku) Wrocław 12 czerwca 2013 roku

Jednostkowy Raport Roczny MGM SYSTEMS S.A. za rok obrotowy 2014 (dane za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku) Wrocław 12 czerwca 2013 roku Jednostkowy Raport Roczny MGM SYSTEMS S.A. za rok obrotowy 2014 (dane za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku) Wrocław 12 czerwca 2013 roku Wrocław, 30 czerwca 2015 r. Spis treści 1. Pismo Zarządu

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 2 Do Prospektu emisyjnego Spółki ADMIRAL BOATS S.A. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 sierpnia 2014 roku

Aneks nr 2 Do Prospektu emisyjnego Spółki ADMIRAL BOATS S.A. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 sierpnia 2014 roku Warszawa, 16 marca 2015 r. Aneks nr 2 Do Prospektu emisyjnego Spółki ADMIRAL BOATS S.A. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 sierpnia 2014 roku Terminy pisane wielką literą mają znaczenie

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY SITE S.A. ZA 2011 ROK

RAPORT ROCZNY SITE S.A. ZA 2011 ROK RAPORT ROCZNY SITE S.A. ZA 2011 ROK (dane za okres 01-01-2011 r. - 31-12-2011 r.) Raport zawiera: 1. Pismo Prezesa Zarządu 2. Sprawozdanie Zarządu na temat działalności Spółki w 2011 roku 3. Oświadczenia

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany Raport Roczny Grupy Kapitałowej MGM SYSTEMS S.A. za rok obrotowy 2014 (dane za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku)

Skonsolidowany Raport Roczny Grupy Kapitałowej MGM SYSTEMS S.A. za rok obrotowy 2014 (dane za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku) Skonsolidowany Raport Roczny Grupy Kapitałowej MGM SYSTEMS S.A. za rok obrotowy 2014 (dane za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku) Wrocław 12 czerwca 2013 roku Wrocław, 30 czerwca 2015 r. Spis

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI MSIG 131/2013 (4248) poz. 9759 X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 9759. Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynieryjnego MACHNIK Krzysztof Machnik w Mochnaczce Wyżnej. [BMSiG-6378/2013]

Bardziej szczegółowo

ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE DROP S.A.

ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE DROP S.A. ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE DROP S.A. ZA OKRES 01.01.2009 30.06.2009 1 WPROWADZENIE DO ŚRÓDROCZNEGO SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Informacje o Spółce Spółka akcyjna powstała z przekształcenia

Bardziej szczegółowo

Raport okresowy MADKOM SA za I kwartał 2015 r. www.madkom.pl

Raport okresowy MADKOM SA za I kwartał 2015 r. www.madkom.pl Raport okresowy MADKOM SA za I kwartał 2015 r. www.madkom.pl 1 LIST PREZESA ZARZĄDU MADKOM SA... 3 PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI... 4 ZARZĄD... 4 RADA NADZORCZA... 4 KAPITAŁ ZAKŁADOWY... 4 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI...

Bardziej szczegółowo

ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WG MSSF PRAGMA INWESTYCJE SPÓŁKA Z O.O.

ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WG MSSF PRAGMA INWESTYCJE SPÓŁKA Z O.O. ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WG MSSF PRAGMA INWESTYCJE SPÓŁKA Z O.O. ZA OKRES 01.01.2011 31.12.2011 KATOWICE, 20 MARCA 2012 R. Spis treści I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO PRAGMA INWESTYCJE

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2013 ROKU

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2013 ROKU SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2013 ROKU 21 marca 2014 r. Spis treści 1. INFORMACJE OGÓLNE... 9 2. OPIS WAŻNIEJSZYCH STOSOWANYCH ZASAD RACHUNKOWOŚCI... 12 2.1 PODSTAWA SPORZĄDZENIA...

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY AIR MARKET S.A. ZA OKRES OD 01.10.2014 R. DO 31.12.2014 R.

RAPORT KWARTALNY AIR MARKET S.A. ZA OKRES OD 01.10.2014 R. DO 31.12.2014 R. RAPORT KWARTALNY AIR MARKET S.A. ZA OKRES OD 01.10.2014 R. DO 31.12.2014 R. 1. WPROWADZENIE: Pełna nazwa Kraj siedziby Siedziba Forma prawna Sąd rejestrowy Air Market Spółka Akcyjna Polska Warszawa Spółka

Bardziej szczegółowo

ZA OKRES 01.01.2011 31.12.2011 KATOWICE, 16 MARZEC 2012 r.

ZA OKRES 01.01.2011 31.12.2011 KATOWICE, 16 MARZEC 2012 r. ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE PRAGMA COLLECT SP. Z O.O. ZA OKRES 01.01.2011 31.12.2011 KATOWICE, 16 MARZEC 2012 r. 1 Spis treści I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO PRAGMA COLLECT SPÓŁKA Z O.O.

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA BLACK POINT S.A.

GRUPA KAPITAŁOWA BLACK POINT S.A. GRUPA KAPITAŁOWA BLACK POINT S.A. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia 2010 do 31 grudnia 2010 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO... 2 SKONSOLIDOWANY BILANS - A K T Y W A...

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA 4 FUN MEDIA S.A.

GRUPA KAPITAŁOWA 4 FUN MEDIA S.A. GRUPA KAPITAŁOWA 4 FUN MEDIA S.A. ŚRÓDROCZNY SKRÓCONY SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA OKRES TRZECH i DZIEWIĘCIU MIESIĘCY ZAKOŃCZONYCH 30 WRZEŚNIA 2010 ROKU Warszawa, 29 listopada 2010 roku 1 SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

RAPORT PÓŁROCZNY BLUE TAX GROUP S.A. ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU (za okres od 01.01.2009 do 30.06.2009)

RAPORT PÓŁROCZNY BLUE TAX GROUP S.A. ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU (za okres od 01.01.2009 do 30.06.2009) RAPORT PÓŁROCZNY BLUE TAX GROUP S.A. ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU (za okres od 01.01.2009 do 30.06.2009) Wrocław, 04.08.2009 r. Spis treści I. List Prezesa Zarządu do Akcjonariuszy... 4 II. Wybrane dane finansowe

Bardziej szczegółowo

Langloo.com S.A. Raport za I kwartał 2015 roku 01.01.2015 r. 31.03.2015 r.

Langloo.com S.A. Raport za I kwartał 2015 roku 01.01.2015 r. 31.03.2015 r. Langloo.com S.A. Raport za I kwartał 2015 roku 01.01.2015 r. 31.03.2015 r. Warszawa, 15.05.2015 r. Spis treści Spis treści:... 2 1. Podstawowe informacje o Spółce... 3 1.1. Dane Spółki... 3 1.2. Zarząd...

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA ATM S.A. SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2013 ROKU

GRUPA KAPITAŁOWA ATM S.A. SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2013 ROKU GRUPA KAPITAŁOWA ATM S.A. SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2013 ROKU (sporządzony w tys. PLN) 1 SPIS TREŚCI PISMO PREZESA ZARZĄDU DO RADY NADZORCZEJ, OBECNYCH AKCJONARIUSZY

Bardziej szczegółowo

ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPÓŁKI SITE S.A. ZA OKRES 01.01.2014 31.12.2014 R.

ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPÓŁKI SITE S.A. ZA OKRES 01.01.2014 31.12.2014 R. ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPÓŁKI SITE S.A. ZA OKRES 01.01.2014 31.12.2014 R. Sporządzone według MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ ( MSSF ) ZATWIERDZONYCH PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE MURAPOL S.A.

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE MURAPOL S.A. MURAPOL S.A. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku zgodnie z międzynarodowymi standardami sprawozdawczości finansowej Bielsko-Biała, 23 maj 2014 r. MURAPOL

Bardziej szczegółowo