SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU"

Transkrypt

1 SPOŁECZN ODPOWIEDZILNOŚĆ BIZNESU WRSZTTY N TEMT DOŚWIDCZEŃ HISZPŃSKICH FIRM PODCZS WDRŻNI CSR SEKTOR ICT

2 SEkTOR FIRM ICT PODSTWOWE INFORMCJE DOTYCZĄCE FIRMY 46letnia działalność w Hiszpanii. Działania: Doradztwo oraz integracja systemów Doradztwo technologiczne Piony biznesu i przemysłu: Komunikacja, media i technologie Przemysł, konsumpcja, dystrybucja, budownictwo i transport Zasoby naturalne, energia Usługi finansowe, służba zdrowia i usługi publiczne Posiada 9 ośrodków pracy w Hiszpanii, które znajdują się w Barcelonie, Bilbao, Madrycie, Maladze, Walencji i Saragossie Struktura zatrudnienia w 2011 roku: 9,119 pracowników Struktura CSR Dział Społecznej Odpowiedzialności: podlega bezpośrednio pod prezesa firmy. Komitet Społecznej Odpowiedzialności: składa się z dyrektorów działów, którzy zarządzają zrównoważonymi wskaźnikami oraz którzy reprezentują interesy zainteresowanych stron Kodeks Etyki Biznesu: każdy z pracowników jest zobligowany do jego przestrzegania 2

3 SEkTOR FIRM ICT.0 INTERESRIUSZE.1 PERSONEL.4 DOSTWCY INTERESRIUSZE.2 SPOŁECZEŃSTWO.3 ŚRODOWISKO NTURLNE 3

4 SEkTOR FIRM ICT.1 PERSONEL SZKOLENI Od 2009 roku posiadają Centrum Wysokiej Wydajności (CR) w którym szkolony jest cały personel. W 2011 uruchomiono platformę e-learningu do nauki języków obcych. LICZB GODZ. SZKOLEŃ N PRCOWNIK TOTL 41,0 30,8 39,6 MĘŻCZYŹNI 41,4 KOBIETY 36,7 REKRUTCJ PRCOWNIKÓW I ROZWÓJ ZWODOWY Program stypendialny dla studentów realizujących staże. Patronat nad Studiami Magisterskimi z ICT dla nowych absolwentów studiów inżynierskich Pozyskiwanie talentów: sieci społeczne oraz programy pozyskiwania pracowników Posiadają zdefiniowany i ustrukturyzowany Plan Kariery, który jest podzielony na kategorie zawodowe. Corocznie przeprowadza się ocenę wydajności % załogi uzyskało pracę dzięki programowi pozyskiwania pracowników Odsetek pracowników, którzy są poddawani ocenie: 98,8% Promocja kategorii

5 SEkTOR FIRM ICT.1 PERSONEL WYRÓWNNIE RÓŻNIC Usługi medyczne z mieszaną formą pokrycia (tabela i zwroty) Ubezpieczenie na życie i od wypadków dla wszystkich pracowników Udostępnienie serwisu Portal El cceso, w którym personel ma dostęp do produktów i usług, od usług adwokackich po produkty związane z modą i urodą, restauracjami, podróżami itp. system wynagradzania Zniżki do restauracji, jako dodatek do wynagrodzenia. Program Obligacji dla pracowników Karta firmowa Program pomocy dla osób i ich rodzin SYSTEM POWIĄZNY JEST Z WKŁDEM WŁSNYM PRCOWNIK W ŻYCIE FIRMY ORZ WYNIKMI NEGOCJCJI ELSTYCZNOŚĆ I POGODZENIE Istnieje Plan dostosowania, który zawiera: Elastyczny plan pracy z różnymi godzinami pracy. Dłuższe od dozwolonych prawem czas na ojcostwo i macierzyństwo Płatne urlopy Możliwość wzięcia dodatkowych dni urlopu. Pojedyncze dni lub wakacje letnie. Elastyczność w przestrzeni Specjalny program do ułatwiania codziennych czynności niezawodowych, z usługą wspierającą rodzinę i domostwo. WSKŹNIK NIEOBECNOŚCI (%) WYNIK 1,65 2,42 1,94 ROTCJ PRCOWNIKÓW WYNIK 22,2 13,7 14,7 5

6 SEkTOR FIRM ICT.1 PERSONEL BEZPIECZEŃSTWO I HIGIEN PRCY Wdrożenie Systemu Zapobiegania Ryzyku Zawodowemu System profilaktyki i ergonomii pracy Program (Zapobiegania Ryzyku Zawodowemu) szkoleń i informacji dla pracowników z pierwszej pomocy, awarii i postępowania w przypadku pożarów Punkt sanitarny w miejscu pracy 2011 ODNOWIONO CERTYFIKT OSHSS 18001:2007 (BHP)WE WSZYSTKICH OŚRODKCH FIRMY PRZESZKOLONO 2000 PRCOWNIKÓW Z ZPOBIEGNI RYZYKU ZWODOWEMU ZRELIZOWNO 3500 BDŃ LEKRSKICH I 9000 KONSULTCJI MEDYCZNYCH LICZB WYPDKÓW WYNIK UTRCONYCH DNI Z POWODU NIEOBECNOŚCI WYNIK

7 SEkTOR FIRM ICT.1 PERSONEL RÓŻNORODNOŚĆ Indywidualny plan kariery Jednakowa polityka wynagradzania Uczestnictwo w Stowarzyszeniach, które promują obecność kobiet w miejscu pracy Specjalne programy dla młodych matek Specjalna strona www dla członków LGBT: informacje na temat imprez, forów, artykuły i blogi LICZB KOBIET W ZESPOLE (%) , ,9 38,4 37,9 PRZEDZIŁY WIEKOWE PERSONELU (%) W 2011 Do 30 roku życia 31,6 Pomiędzy 30 a 50 rokiem życia 67,6 Powyżej 50 roku życia 0,8 ŚREDNI WIEK PERSONELU (LT) ,5 30,7 31,7 32,9 33 PRCOWNICY ZTRUDNIENI N UMOWĘ O PRCĘ (%) ,1 95,4 92,6 PRCOWNICY ZTRUDNIENI N CŁY ETT (%) ,9 92,6 92,6 7

8 .2 SPOŁECZEŃSTWO BEZPŁTNE DORDZTWO: darmowe godziny konsultacyjne dal organizacji i hiszpańskich fundacji społecznych 2011 DRMOWYCH PORD UDZIELŁO 181 PROFESJONLISTÓW WDROŻONO 23 PROJEKTY PROGRM DROWIZN FINNSOWYCH I SPRZĘTU INFORMTYCZNEGO 2011 PODROWNO 442 ZESTWY INFORMTYCZNE WSPÓŁPRC Z CENTRMI EDUKCJI, KULTURY I SPORTU ZWIĘKSZONO DOTCJE EKONOMICZNE O 15% PROGRMY I KCJIE SPOŁECZNE WE WSPÓŁUDZILE PRCOWNIKÓW: Zaokrąglanie wynagrodzeń dla projektów społecznych Pomoc humanitarna Wsparcie dla organizacji pozarządowych w projektach doradczych Wolontariat ZREJESTROWŃ W PROGRMIE ZOKRĄGLNI WYNGRODZEŃ 664 PROFESJONLISTÓW WZIĘŁO UDZIŁ W POMOCY HUMNITRNEJ I WOLONTRICIE 8

9 .3 ŚRODOWISKO NTURLNE OD ROKU 2009 FIRM POSID CERTYFIKT ISO 14001:2004 WE WSZYSTKICH SWOICH SIEDZIBCH ZUŻYCIE ENERGII I PPIERU Efektywność energetyczna: instaluje się systemy oszczędności energetycznej w miejscach pracy: termostaty czujniki ruchu energooszczędne oświetlenia urządzenia do kontroli klimatyzacji W 2011 wprowadzono System REM (Monitoring za pomocą zdalnego sterowania) we wszystkich siedzibach Dni podnoszenia świadomości dla pracowników związane z odpowiedzialną konsumpcją energii elektrycznej ZUŻYCIE ENERGII 34,5% ENERGII UŻYWNEJ W 2011 ROKU POCHODZI Z ODNWILNYCH ŹRÓDEŁ W CIĄGU OSTTNICH 4 LT ZMNIEJSZONO ZUŻYCIE ENERGII O 24,27% Działaniami zmierzającymi do zmniejszenia zużycia papieru są m.in.: Dwustronne drukowanie Wysyłanie większości komunikatów za pośrednictwem poczty elektronicznej ZUŻYCIE PPIERU UŻYWNIE 100% EKOLOGICZNEGO PPIERU W CIĄGU OSTTNICH 4 LT ZMNIEJSZONO ZKUP PPIERU O 41,3% 9

10 .3 ŚRODOWISKO NTURLNE ZRZĄDZNIE ODPDMI ODPDY KOMUNLNE : ośrodki pracy posiadają pojemniki, które ułatwiają segregację papieru, opakowań i resztek z odpadów. Pojemniki na odpady (papier, opakowania) są odbierane i przetwarzane przez upoważnione do tego firmy ODPDY ELEKTRONICZNE I ELEKTRYCZNE: Komputery i telefony są głównymi narzędziami pracy personelu. Oddawanie ich do ponownego użytku i zapewnienia dostawców o ich recyklingu są odpowiedzialnymi działaniami w tym obszarze. ŚWIETLÓWKI ORZ TONERY DO DRUKREK: Świetlówki są uważane za niebezpieczne odpady, dlatego zarządza się nimi zgodnie z obowiązującym prawem. Tonery do drukarek oddaje się do dostawcy w celu regeneracji i ponownego użycia 2011 RECYKLINGOWI 85% ODPDÓW KOMUNLNYCH 2011 ODDNO 442 ZESTWY INFORMTYCZNE 4354 URZĄDZENI ZOSTŁY PODDNE RECYKLINGOWI 2011 PODDNO RECYKLINGOWI 123 KG. LMP FLUORESCENCYJNYCH 10

11 .3 ŚRODOWISKO NTURLNE KONTROL EMISJI Instalacja urządzeń energooszczędnych Dni podnoszenia świadomości dla pracowników związane z odpowiedzialną konsumpcją energii elektrycznej. Przemieszczanie się pracowników: firma inwestuje w nowe technologie i promuje istnienie sal wideokonferencyjnych, aby ułatwić połączenia między specjalistami i klientami, oraz aby zminimalizować i zmniejszyć emisję C WYPOSŻONO 5 SL W TECHNOLOGIĘ Tele Presence 11

12 .4 DOSTWCY Dostawców poddano ponownemu procesowi weryfikacji w związku z uściśleniem kryteriów CSR Opracowano kwestionariusz oceny dostawców Stworzono ankietę dla dostawców w celu zapoznania się z ich oceną i stopniem zadowolenia z relacji z firmą 2011 POND 90% TO DOSTWCY HISZPŃSCY ZTWIERDZONO 23,5% KRJOWYCH DOSTWCÓW 12

13 PODSTWOWE INFORMCJE DOTYCZĄCE FIRMY Działalność: rozwiązania i usługi technologiczne i komunikacyjne o wysokiej wartości dodanej: Zarządzanie infrastrukturą Zarządzanie aplikacjami Integracja systemów i technologii Piony biznesowe i branżowe Banki i ubezpieczenia Przemysł, konsumpcja, dystrybucja, budownictwo i transport Telekomunikacja i media dministracja publiczna i służba zdrowia Posiada 4 ośrodki pracy w Hiszpanii: Barcelona, Walencja, Madryt i Sewilla Personel w 2012 roku: 5249 pracowników Struktura CSR Komisja ds. Społecznej Odpowiedzialności Biznesu: składa się z dyrektorów obszarów, którzy zarządzają wskaźnikami zrównoważonego rozwoju i reprezentują interesy zainteresowanych stron Kodeks postępowania korporacji: odnosi się do 3 obszarów: Zasady wykonywania pracy Zasady dotyczące stosunków z otoczeniem Zasady dotyczące zarządzania zasobami 13

14 .0 INTERESRIUSZE.1 PERSONEL.4 KLIENCI INTERESRIUSZE.2 SPOŁECZEŃSTWO.3 ŚRODOWISKO NTURLNE 14

15 .1 PERSONEL SZKOLENI Roczny plan szkoleń obejmuje: Kursy: techniczne i kwalifikacyjne E-learning: język i CCC (Kodeks Postępowania Korporacji) Certificaciones Certyfikaty Zarządzanie szkoleniami następuje za pomocą narzędzia informatycznego Szkoła wewnętrznych trenerów GODZINY SZKOLENIOWE/ PRCOWNIK MĘŻCZYŹNI ,8 KOBIETY ,2 REKRUTCJI PRCOWNIKÓW I ROZWÓJ ZWODOWY Programa de becas profesionales para estudiantes Program profesjonalnych stypendiów dla studentów Program profesjonalnych praktyk dla studentów Za pomocą strony WWW realizuje się program zewnętrznej rekrutacji Istnieje Mapa Stanowisk i Kariery określona i zdefiniowana dla całej organizacji Coroczna ocena wydajności Ocena % WKTÓW UZUPEŁNIONO Z POMOCĄ SELEKCJI WEWNĘTRZNEJ WZROST LICZBY PRCOWNIKÓW: 0,4% 6 POZIOMÓW STNOWISK I 5 ŚCIEŻEK KRIERY 100% PRCOWNIKÓW JEST PODDWNYCH OCENIE OCEN :74% PRCOWNIKÓW OCENIŁO PRCĘ SWOICH PRZEŁOŻONYCH 15

16 .1 PERSONEL ELSTYCZNE WYNGRODZENI I KORZYŚCI Plan Elastycznych Wynagrodzeń i Korzyści: pozwala na zamianę części wynagrodzenia na produkt lub usługę % UDZIŁ ZŁOGI W PLN ELSTYCZNYCH WYNGRODZEŃ I KORZYŚCI ,8 22,4 NIVELES SEGÚN MP DE PUESTOS POZIMY ZGODNIE Z MP STNOWISK POZIOM POZYCJ PRODUKTY 1 Robotnik Technik 5 3 Specjalista, Lider i Zarządca 8 4 Dyrekcja 7 ROZKŁD PRODUKTÓW/ USŁUG WYBIERNYCH PRZEZ PRCOWNIKÓW (%) W UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE 58,7 2.ZNIŻKI DO RESTURCJI 14,8 3.ZNIŻKI DO ŻŁOBKÓW 12,1 4.SPRZĘT INFORMTYCZNY 8,8 5.WYNJEM MIESZKŃ 4,4 6.SZKOLENI 0,7 7.WYNJEM SMOCHODÓW 0,3 8.WYNJEM 2-GO MIESZKNI 0, Wprowadzenie Klubu Ofert 16

17 .1 PERSONEL ELSTYCZNOŚĆ I POGODZENIE Istnieje Strategia Godzenia, która zawiera: Elastyczny czas rozpoczęcia pracy Wolne popołudnia w piątki Intensywny czas pracy latem Urlopy Zmniejszenie czasu pracy w usprawiedliwionych przypadkach Telepraca Większe uprawnienia od tych przewidzianych przez prawo Elastyczność w wyborze terminu wakacji Zamiana okresu laktacji na 14 dni roboczych płatnego urlopu Kolonie letnie dla dzieci pracowników Bezpłatne urlopy Wsparcie do nauki Wsparcie po urodzeniu dziecka Wsparcie po zawarciu związku małżeńskiego Pomoc dla dzieci lub rodziny z pierwszym stopniem niepełnosprawności fizycznej lub psychicznej Indywidualne pożyczki Kredyty mieszkaniowe Ubezpieczenie od wypadków Zmiana czasu pracy z tymczasowej na stałą PROJEKT TELEPRC W PRCOWNIKÓW W TRYBIE MIESZNYM (BIURO I DOM) CŁY ETT: 80%/ ZMNIEJSZONY ETT: 20% MĘŻCZYŹNI 69%/ KOBIETY: 31% ODSETEK NIEOBECNOŚCI (%) WYNIK 3,8 3,9 3,2 ROTCJ PRCOWNIKÓW (%) WYNIK 11,1 12,1 9,6 17

18 .1 PERSONEL BEZPIECZEŃSTWO I HIGIEN PRCY Komisja ds. Zdrowia i Bezpieczeństwa Istnieje Plan Zapobiegania Ryzyku Zawodowemu : Program (Zapobiegania Ryzyku Zawodowemu) szkoleń i informacji dla pracowników z pierwszej pomocy, awarii i postępowania w przypadku pożarów, bezpieczeństwa na drodze Opieka medyczna 2012 UKOŃCZONO WDRŻNIE CERTYFIKTU OSHSS 18001:2007 (BHP)WE WSZYSTKICH OŚRODKCH FIRMY PO RZ PIERWSZY PRZEPROWDZONO BDNIE ZGROŻEŃ PSYCHOSPOŁECZNYCH W KOMISJI DS. BEZPIECZEŃSTW I ZDROWI JEST REPREZENTOWNYCH 78,5% PRCOWIKÓW LICZB WYPDKÓW W PRCY WYNIK LICZB NIEOBECNOŚCI SPOWODOWNYCH WYPDKMI LUB ZWOLNIENIEM LEKRSKIM WYNIK

19 .1 PERSONEL RÓWNOŚĆ I RÓŻNORODNOŚĆ Istnieje Plan Równości , który określa m.in.: Wybór osób bez dyskryminujących kryteriów. Promowanie i rozwój oparte wyłącznie o wydajność Indywidualne szkolenia Wynagrodzenie oparte tylko o kategorie zawodowe KOBIET W ZESPOLE (%) ,7 26,7 26,7 %ODSETEK OBCOKRJOWCÓW W ZESPOLE ,6 2,8 2,4 %ODSETEK OS. NIEPEŁNOSPRWNYCH W ZESPOLE ,5 0,5 0,5 % ODSETEK PRCOWNIKÓW N UMOWĘ O PRCĘ PRZEDZIŁY WIEKOWE PRCOWNIKÓW W % ,8 83,9 86,3 Poniżej 25 roku 2,7 Pomiędzy 26 a 35 36,9 Pomiędzy 36 a 45 41,8 Pomiędzy 46 a 55 rokiem 15 % ODSETEK PRCOWNIKÓW N CŁY ETT ,6 93,7 92,3 19 Powyżej 55 roku 3,6

20 .2 SPOŁECZEŃSTWO UDZIŁ W WYDRZENICH SEKTOR ICT 2012 UCZESTNICZYLI W 8 WYDRZENICH PROGRM DOTCJI EKONOMICZNYCH 2012 DOTCJE EKONOMICZNE: UCZESTNICTWO W STOWRZYSZENICH CSR Forum Społecznie Odpowiedzialnych Zamówień Publicznych Związek Usługodawców IT WOLONTRYSZTYCZNE PROJEKTY Z PRCOWNIKMI Mikro dotacje 2012 WSPIERNE FUNDCJE: CRITS HISZPNI ORZ HISZPŃSKI CZERWONY KRZYŻ 20

21 .3 ŚRODOWISKO NTURLNE OD ROKU 2010 FIRM POSID CERTYFIKT ISO 14001:2004 WE WSZYSTKICH SWOICH SIEDZIBCH ZUŻYCIE ENERGII I PPIERU Efektywność energetyczna: trwa instalacja systemów oszczędności energii w ośrodkach pracy: Kontrola klimatyzacji Energooszczędne oświetlenie Czujniki ruchu, włączniki i termostaty w salach konferencyjnych Kampanie podnoszące świadomość pracowników na temat odpowiedzialnej konsumpcji energii elektrycznej Wśród programów, które zmniejszają zużycie papieru można wymienić: Instalowanie wielofunkcyjnych drukarek we wszystkich ośrodkach Konfiguracja drukarek: drukowanie 2-stronne oraz wydruk w jakości roboczej Umożliwiono skanowanie do folderu sieciowego ZUŻYCIE ENERGII W CIĄGU OSTTNICH 2 LT ZMNIEJSZONO O 4,7% ZUŻYCIE ENERGII ZUŻYCIE PPIERU ZUŻYWNY PPIER JEST W 100% EKOLOGICZNY W CIĄGU OSTTNICH 3 LT ZMNIEJSZONO ZUŻYCIE PPIERU O 41,1% 21

22 .3 ŚRODOWISKO NTURLNE ZUŻYCIE WODY I PLIW Główne działania wdrożone w celu zredukowania zużycia wody: Zbiorniki podwójnego spłukiwania wody, redukcja ciśnienia wody. Napowietrzacze w kranach Kampanie podnoszące świadomość pracowników. ZUŻYCIE WODY W CIĄGU OSTTNICH 2 LT ZMNIEJSZONO O 23,9% ZUŻYCIE WODY Wśród programów, które zmniejszają zużycie paliw można wymienić: Nabycie nowych pojazdów flotowych w oparciu o kryteria efektywności. Zmniejszenie liczby podróży między ośrodkami pracy dzięki instalacji systemów tele i wideo konferencyjnych. Wprowadzenie systemu podziału pracy ZUŻYCIE PLIW W CIĄGU OSTTNICH 2 LT ZMNIEJSZONO O 36,6% ZUŻYCIE PLIW 22

23 .3 ŚRODOWISKO NTURLNE ZRZĄDZNIE ODPDMI ODPDY KOMUNLNE : ośrodki pracy posiadają pojemniki, które ułatwiają segregację papieru, opakowań i resztek z odpadów. Pojemniki na odpady (papier, opakowania) są odbierane i przetwarzane przez upoważnione firmy PODDNO RECYKLINGOWI 100% ODPDÓW KOMUNLNYCH ODPDY ELEKTRONICZNE I ELEKTRYCZNE: Komputery i telefony są głównymi narzędziami pracy personelu. Oddawanie ich do ponownego użytku i zapewnienia dostawców o ich recyklingu są odpowiedzialnymi działaniami w tym obszarze PODDNO RECYKLINGOWI 93,5% NIEBEZPIECZNYCH ODPDÓW 23

24 .3 ŚRODOWISKO NTURLNE KONTROL EMISJI GZÓW CIEPLRNINYCH Obliczono emisję gazów cieplarnianych, jako równoważnik CO 2 Środki mające na celu ograniczenie emisji dwutlenku węgla: Ograniczenie zbędnego przemieszania się personelu dzięki salom z możliwością wideokonferencji. Zakup wydajnego sprzętu informatycznego. Zakup pojazdów o niskiej emisji CO 2 Kampanie podnoszące świadomość personelu EMISJ GZÓW CIEPLRNINYCH W CIĄGU OSTTNICH 2 LT ZMNIEJSZONO EMISJĘ CO 2 O 19,1% 24

25 .4 KLIENCI ORIENTCJ N KLIENT Rozpoznanie ich potrzeb i oczekiwań Zapewnić jakość usług Poddać ocenie jakość oferowaną klientom Poprawa satysfakcji klientów ZRZĄDZNIE JKOŚCIĄ. Certyfikaty ISO 9001 ISO OHSS (BHP) EFR ISO LOJLNOŚĆ KLIENTÓW System TRI. Pomiar poziomu lojalności klientów w stosunku do firmy 2012 ODNOWIENIE NORMY ISO DL INFRSTRUKTURY BIZNESU CERTYFIKT ISO DL CENTRÓW PRZETWRZNI DNYCH POZIOM LOJLNOŚCI KLIENTÓW

26 PODSTWOWE INFORMCJE DOTYCZĄCE FIRMY Działalność: Doradztwo Inżynieryjne i Technologiczne Doradztwo w Organizacji/Zarządzaniu Systemami Informatycznymi Doradztwo w zakresie strategii i biznesu Piony biznesowe i branżowe: Telekomunikacja i media Przemysł, Transport i Energia eronautyka, Przestrzeń kosmiczna i Obrona Bankowość i Ubezpieczenia dministracja publiczna Posiada 8 ośrodków pracy w Hiszpanii, które znajdują się w Barcelonie, Walencji, Madrycie, Sewilli, Vitorii, Valladolid, Saragossie i lbacete Personel w Hiszpanii w 2010 roku: 1959 pracowników Struktura CSR Komisja ds. Społecznej Odpowiedzialności Biznesu: składa się z dyrektorów obszarów, którzy zarządzają wskaźnikami zrównoważonego rozwoju i reprezentują interesy zainteresowanych stron. Kodeks postępowania korporacji: odnosi się do 3 obszarów: Zasady wykonywania pracy Zasady dotyczące stosunków z otoczeniem Zasady dotyczące zarządzania zasobami 26

27 .0 INTERESRIUSZE.4 KLIENCI.5 DOSTWCY.1 ZESPÓŁ PRCOWNIKÓW INTERESRIUSZE.3 ŚRODOWISKO NTURLNE.2 SPOŁECZEŃSTWO 27

28 .1 ZESPÓŁ PRCOWNIKÓW OD 2009 ROKU FIRM POSID CERTYFIKT EFR SZKOLENI Plan rocznych szkoleń obejmuje: Umiejętności zawodowe Szkolenia techniczne Języki obce Plan jest umieszony na portalu Intranetowym firmy Metoda Tele-pomoc ,5% SZKOLEŃ ODBYŁO SIĘ PRZEZ TELE-POMOC PODDNO OCENIE WSZYSTKIE DZIŁNI SZKOLENIOWE PROFESJONLNY ROZWÓJ 28 Istnieje Plan Profesjonalnego Rozwoju zdefiniowany i ustrukturyzowany dla całego personelu: System kategorii Plan kariery Plan szkoleń Przeprowadzono coroczną ocenę wydajności Ocena % OSÓB PODDWNYCH OCENIE: 100% OCEN : DOTYCZY TYLKO ZESPOŁU DYREKTORÓW

29 .1 ZESPÓŁ PRCOWNIKÓW ELSTYCZNE WYNGRODZENIE I USŁUGI WSPRCI DL PRCOWNIKÓW Plan elastycznego wynagradzania: pozwala na zamianę części wynagrodzenia na produkt i/lub usługę Udział załogi w planie elastycznego wynagradzania 16,52% Średnia roczna oszczędność na pracownika: 455,81 ROZKŁD PRODUKTÓW/USŁUG WYBIERNYCH PRZEZ PRCOWNIKÓW W % W 2010 UBEZPIECZENIE MEDYCZNE 40,2 ZNIŻKI DO RESTURCJI 64,7 ZNIŻKI DO ŻŁOBKÓW 20,4 ZESPÓŁ INFORMTYKÓW 4,4 WYNJEM MIESZKŃ 19,5 SZKOLENI 2,3 Usługami wspierającymi pracowników są: Doradztwo legislacyjne i prawne Doradztwo wakacyjne. Remonty domowe Zdrowie rodziny Opieka nad dziećmi Dobór lokalnych pracowników Klub pracownika : obniżki na produkty i usługi przedsiębiorstwa 29

30 .1 ZESPÓŁ PRCOWNIKÓW ELSTYCZNOŚĆ I KORZYŚCI SOCJLNE Elastyczne działania: Harmonogram Warunki urlopowe, które przekraczają te nakazane przez prawo WSKŹNIK BSENCJI Korzyści społeczne Ubezpieczenie zdrowotne Ubezpieczenie od wypadków Plan de formación Plan szkoleń Dodatkowe godziny na laktację Miejsca postojowe dla kobiet w ciąży Pomoc finansowa dla niepełnosprawnych dzieci WYNIKI 2,57 2,3 WSKŹNIK DOBROWOLNEJ ROTCJI PRCOWNIKÓW (%) MĘŻCZYŹNI 16,20 KOBIETY 16,30 30

31 .1 ZESPÓŁ PRCOWNIKÓW BEZPIECZEŃSTWO I HIGIEN PRCY Komitet ds. Bezpieczeństwa i Zdrowia W 2010 wdrożono Plan Zapobiegania Ryzyku Zawodowemu : Program (Zapobiegania Ryzyku Zawodowemu) szkoleń i informacji dla pracowników z pierwszej pomocy, awarii i postępowania w przypadku pożarów, bezpieczeństwa na drodze Przeprowadzanie pozorowanych sytuacji kryzysowych Przyjęcie protokołu komunikacji podczas zagrożeń w pracy Monitorowanie i analiza wypadków 2010 UKOŃCZONO WDRŻNIE CERTYFIKTU OSHSS 18001:2007 (BHP) DL OŚRODKCH W MDRYCIE I BRCELONIE W KOMISJI DS. ZDROWI I BEZPIECZEŃSTW REPREZENTOWNYCH JEST 88% PRCOWNIKÓW 44,71% PRCOWNIKÓW ZOSTŁO PODDNYCH BDNIOM LEKRSKIM LICZB WYPDKÓW W PRCY WYNIKI LICZB UTRCONYCH DNI W PRCY SPOWODOWNYCH WYPDKMI I ZWOLNIENIMI LEKRSKIMI WYNIKI

32 .1 ZESPÓŁ PRCOWNIKÓW RÓWNOŚĆ I RÓŻNORODNOŚĆ Istnieje Plan Równości, który określa m.in.: Wybór osób bez dyskryminujących kryteriów Promowanie i rozwój oparty wyłącznie o wydajność Indywidualne szkolenia Wynagrodzenie oparte tylko o kategorie profesjonalizmu ,43% ZŁOGI TO KOBIETY %LICZB PRCOWNIKÓW ZTRUDNIONYCH N CZS NIEOKREŚLONY PRZEDZIŁY WIEKOWE PRCOWNIKÓW (%) W 2010 Poniżej 30 lat 39 95,5 Pomiędzy 31 a 40 46,9 Pomiędzy 41 a 50 10,4 Powyżej 55 roku życia 3,7 %LICZB PRCOWNIKÓW ZTRUDNIONYCH N PEŁEN ETT 97,6 32

33 .2 SPOŁECZEŃSTWO DZIŁNI SPOŁECZNE: Kampanie darowizny odzieży, żywności oraz zabawek dla najbardziej pokrzywdzonych Działania kulturalne i społeczne Coroczne podróże ze stowarzyszeniami i/lub fundacjami Rozwój Koncertu Solidarności PTRONT ND PROJEKTMI INNOWCYJNYCH TECHNOLOGII W CELCH SPOŁECZNYCH 2010 PREMI DL ZWYCIĘSKIEGO PROJEKTU: STOSUNKI FIRM-UNIWERSYTET: Od 2008 roku firma posiada swoją katedrę 2010 WYKŁDNO 2 PRZEDMIOTY W TEJ KTEDRZE 33

34 .3 ŚRODOWISKO NTURLNE FIRM POSID CERTYFIKT ISO WE WSZYSTKICH SWOICH SIEDZIBCH W HISZPNII ZUŻYCIE ENERGII I PPIERU Efektywność energetyczna: instaluje się system oszczędności energetycznej w miejscach pracy: zmiana rozmieszczenia oświetlenia automatyczne dostosowanie rozkładów oświetlenia. instalacja systemu sterowania czasowego W 2010 roku przeprowadzono badania z wydajności energetycznej w Barcelonie Dni podnoszenia świadomości dla pracowników związane z odpowiedzialną konsumpcją energii elektrycznej. ZUŻYCIE ENERGII W 2010 ROKU ZMNIEJOSZONO ZUŻYCIE ENERGII N OSOBĘ O 25% W STOSUNKU DO ROKU POPRZEDNIEGO Wśród działań zmierzających do zmniejszenia zużycia papieru są m.in..: Konfiguracja drukarek: drukowanie 2-stronne oraz wydruk w jakości roboczej Wysyłanie większości komunikatów za pośrednictwem poczty elektronicznej Podnoszenie świadomość pracowników ZUŻYCIE PPIERU W 2010 ROKU ZMNIEJOSZONO ZUŻYCIE PPIERU O 18% W STOSUNKU DO ROKU POPRZEDNIEGO 34

35 .3 ŚRODOWISKO NTURLNE ZUŻYCIE PLIW Wśród działań zmierzających do zmniejszenia zużycia paliw wymienić można: Zmniejszenie liczby kilometrów generowanych w trakcie podróży pracowników między ośrodkami pracy dzięki instalacji wideo-konferencji. Zmniejszenie liczby kilometrów generowanych w trakcie podróży lotniczych i kolejowych pracowników Wprowadzenie systemu podziału pracy ZUŻYCIE PLIW W 2010 ROKU ZMNIEJOSZONO ZUŻYCIE PLIW O 8% W STOSUNKU DO ROKU POPRZEDNIEGO 35

36 .3 ŚRODOWISKO NTURLNE ZRZĄDZNIE ODPDMI ODPDY KOMUNLNE : ośrodki pracy posiadają pojemniki, które ułatwiają segregację papieru, opakowań i resztek z odpadów. Pojemniki na odpady (papier, opakowania) są odbierane i przetwarzane przez upoważnione firmy PODDNO RECYKLINGOWI 100% ODPDÓW KOMUNLNYCH ODPDY ELEKTRONICZNE I ELEKTRYCZNE: Komputery i telefony są głównymi narzędziami pracy personelu. Zapewnienia dostawców o ich recyklingu są odpowiedzialnymi działaniami w tym obszarze. ŚWIETLÓWKI ORZ TONERY DO DRUKREK: Świetlówki są uważane za niebezpieczne odpady, dlatego zarządza się nimi zgodnie z obowiązującym prawem. Tonery do drukarek oddaje się do dostawcy w celu ponownego użycia EFEKTYWNIE ZRZĄDZNO kg NIEBEZPIECZNYCH ODPDÓW 36

37 .3 ŚRODOWISKO NTURLNE KONTROL EMISJI GZÓW CIEPLRNINYCH Obliczono emisję gazów cieplarnianych jako równoważnik CO 2 Środki mające na celu ograniczenie emisji dwutlenku węgla: EMISJE GZÓW CIEPLRNINYCH W 2010 ROKU ZMNIEJSZONO EMISJĘ CO 2 N OSOBĘ O 5% W STOSUNKU DO UBIEGŁEGO ROKU Ograniczenie zbędnego przemieszania się personelu dzięki salom z możliwością wideokonferencji Wprowadzenie systemu podziału pracy Zakup wydajnego sprzętu informatycznego Kampanie podnoszące świadomość personelu 37

38 .4 KLIENCI USTNOWIENIE I OPTYMLIZCJ DRÓG DILOGU Organizacja Dni Technologii Kwartalne wysyłanie magazynu firmowego. Udział w eventach i kongresach Używanie narzędzi IT do komunikacji z klientami: System CRM, Internetowy portal do zarządzania projektami oraz tradycyjne systemy ZRZĄDZNIE JKOŚCIĄ Certyfikaty ISO 9001 ISO OHSS (Bezpieczeństwo i Higiena Pracy) EFR ISO ZRELIZOWNO 9 EVENTÓW Z UDZIŁEM KLIENTÓW OD 2009 ROKU FIRM POSID CERTYFIKT NORMY ISO 9001 WE WSZYSTKICH DZIŁCH STYSFKCJ KLIENTÓW W ciągu roku przeprowadza się wywiady z klientami i ankiety z satysfakcji 2010 UZYSKNO ŚREDNI POZIOM STYSFKCJI KLIENTÓW: 7,25 N 10 PUNKTÓW W 2009 ROKU POZIOM STYSFKCJI KLIENTÓW WYNIÓSŁ 7,2 PUNKTÓW 38

39 .5 DOSTWCY Zatwierdzenia dostawców na podstawie ścisłych kryteriów CSR Opracowano kwestionariusza oceny dostawców Pakiet Dostawcy : wysyłanie następujących dokumentów dla każdego z dostawców: Polityka etycznych zakupów Polityka ochrony środowiska Protokół o przystąpieniu do Global Compact nkieta dla dostawców 39

SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU

SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU SPOŁECZN ODPOWIEDZILNOŚĆ BIZNESU WRSZTTY N TEMT DOŚWIDCZEŃ HISZPŃSKICH FIRM PODCZS WDRŻNI CSR SEKTOR METL SEKTOR FIRM METL PODSTWOWE INFORMCJE DOTYCZĄCE FIRMY Staż firmy: 37 lat Działalność: produkcja

Bardziej szczegółowo

Global Compact 2013. Raport Poczty Polskiej S.A. z postępów we wdrażaniu zasad Inicjatywy Global Compact

Global Compact 2013. Raport Poczty Polskiej S.A. z postępów we wdrażaniu zasad Inicjatywy Global Compact Global Compact 2013 Raport Poczty Polskiej S.A. z postępów we wdrażaniu zasad Inicjatywy Global Compact Spis treści Poczta Polska S.A.. 3 Poczta Polska a prawa człowieka.. 4 Poczta Polska a środowisko

Bardziej szczegółowo

INWESTUJEMY W BEZPIECZEŃSTWO

INWESTUJEMY W BEZPIECZEŃSTWO ZINTEGROWANY RAPORT ROCZNY Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa tel.: 22 220 18 00, faks: 22 220 16 06 2014 www.gaz-system.pl INWESTUJEMY W BEZPIECZEŃSTWO

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA: Opracowanie: Łukasz Makuch Warszawa, luty 2015 r.

REALIZACJA: Opracowanie: Łukasz Makuch Warszawa, luty 2015 r. RAPORT SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI ICP GROUP SA Opracowany w ramach projektu: ICP Group SA jako firma odpowiedzialna społecznie opracowanie i wdrożenie strategii CSR, planów działania i ekoproduktu w

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wprowadzenie. Rok 2014 w PSZK. Kalendarz wydarzeń PSZK 2015

Spis treści. Wprowadzenie. Rok 2014 w PSZK. Kalendarz wydarzeń PSZK 2015 RAPORT 2014 Raport 2014 Spis treści Wprowadzenie Rok 2014 w PSZK Kalendarz wydarzeń PSZK 2015 ` Projekty realizowane przez firmy wyróżnione certyfikatem HR Najwyższej Jakości CSR Allianz Centrum Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Erasmus+ Przewodnik po programie

Erasmus+ Przewodnik po programie Erasmus+ Przewodnik po programie W przypadku rozbieżności między poszczególnymi wersjami językowymi wersją nadrzędną jest wersja angielska. Wersja 3 (2015): 16/01/2015 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE... 7 CZĘŚĆ

Bardziej szczegółowo

polskich przykładów społecznej odpowiedzialności biznesu część II

polskich przykładów społecznej odpowiedzialności biznesu część II 15 polskich przykładów społecznej odpowiedzialności biznesu część II 15 polskich przykładów społecznej odpowiedzialności biznesu część II Redakcja: Natalia Ćwik Marcin Grzybek Beata Saracyn Publikacja

Bardziej szczegółowo

Społeczna odpowiedzialność biznesu Ogólnoświatowe porozumienie firmy Total

Społeczna odpowiedzialność biznesu Ogólnoświatowe porozumienie firmy Total Społeczna odpowiedzialność biznesu Ogólnoświatowe porozumienie firmy Total Davos, 22 stycznia 2015 1 / 12 SPIS TREŚCI WSTĘP Paragraf 1 - OBSZAR ZASTOSOWANIA Paragraf 2 - PROMOWANIE PRAW CZŁOWIEKA W PRACY

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Wykonawca:

Zamawiający: Wykonawca: Gdańsk, maj 2015 Zamawiający: Miasto Kolno ul. Wojska Polskiego 20 18-500 Kolno Wykonawca: EU-CONSULT Sp. z o.o. ul. Wały Piastowskie 1 80-855 Gdańsk www.eu-consult.pl Strona 2 z 150 Spis treści 1. WYKAZ

Bardziej szczegółowo

Sięgnij po euro. Programy Unii Europejskiej dla Polski - przewodnik

Sięgnij po euro. Programy Unii Europejskiej dla Polski - przewodnik Sięgnij po euro Programy Unii Europejskiej dla Polski - przewodnik Autorzy: Inga Czerny, Gazeta Samorządu i Administracji, korespondentka w Brukseli Adam Kaliszuk, Euroinfo Warszawa Koordynacja: Iwona

Bardziej szczegółowo

Zasilamy społeczne innowacje

Zasilamy społeczne innowacje Zasilamy społeczne innowacje Zrównoważony rozwój RWE Polska i RWE Stoen Operator Spis treści List Prezesa RWE Polska...3 Dane i fakty...4 RWE Polska...6 RWE Stoen Operator...7 RWE w Polsce...8 Grupa RWE...9

Bardziej szczegółowo

Raport Odpowiedzialności Społecznej FARM FRITES POLAND SA

Raport Odpowiedzialności Społecznej FARM FRITES POLAND SA Raport Odpowiedzialności Społecznej FARM FRITES POLAND SA 2012-2013 Informacja o raporcie Niniejszy dokument jest pierwszym raportem firmy Farm Frites Poland SA (FFP), dotyczącym zrównoważonego rozwoju

Bardziej szczegółowo

Rzeczpospolita Polska Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Rzeczpospolita Polska Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczpospolita Polska Ministerstwo Spraw Zagranicznych Redakcja: Joanna Mieszkowicz Autorzy: Joanna Mieszkowicz, Zofia Karpińska, Elżbieta Majewska, Magdalena Pastuszak, Marta Waldon Konsultacje: Jarosław

Bardziej szczegółowo

31 marca 2015. Sprawozdanie z przejrzystości działania Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa

31 marca 2015. Sprawozdanie z przejrzystości działania Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa 31 marca 2015 Sprawozdanie z przejrzystości działania Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa Spis treści List Prezesa Zarządu spółki Deloitte Polska Sp. z o.o. będącej

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY RAPORT SPOŁECZNY ANG SPÓŁDZIELNI DORADCÓW KREDYTOWYCH

ZINTEGROWANY RAPORT SPOŁECZNY ANG SPÓŁDZIELNI DORADCÓW KREDYTOWYCH ZINTEGROWANY RAPORT SPOŁECZNY ANG SPÓŁDZIELNI DORADCÓW KREDYTOWYCH SPIS TREŚCI 01 02 03 04 List Artura Nowak- -Gocławskiego s.4 Interesariusze ANG Spółdzielni Doradców Kredytowych s.6 ANG Spółdzielnia

Bardziej szczegółowo

[Mierniki raportów CSR]

[Mierniki raportów CSR] TÜV NORD Polska Sp. z o.o. [Mierniki raportów CSR] [Raport społecznej odpowiedzialności przygotowany według standardów GRI 4] Biuro Rachunkowe Anna Anna Klepacka 2014-09-08 [Opracowanie mierników raportów

Bardziej szczegółowo

Księga Jakości jest własnością Starostwa Powiatowego w Prudniku. Kopiowanie w jakiejkolwiek postaci całości lub fragmentów Księgi Jakości jest

Księga Jakości jest własnością Starostwa Powiatowego w Prudniku. Kopiowanie w jakiejkolwiek postaci całości lub fragmentów Księgi Jakości jest WYKAZ ZMIAN Strona 2 z (36) Wykaz zmian Lp. Data zmiany Strona Treść zmiany Podpis Pełnomocnika ds. Jakości 1 2 3 4 5 6 7 8 9 SPIS TREŚCI Strona 3 z (36) Spis treści Wykaz zmian... 2 1 Prezentacja organizacji...

Bardziej szczegółowo

EMAS easy. Poradnik dotyczący wdrażania EMAS w MŚP.

EMAS easy. Poradnik dotyczący wdrażania EMAS w MŚP. Właściwa droga by poprawić środowiskowe i finansowe wyniki firmy EMAS. Poradnik dotyczący wdrażania EMAS w MŚP. 10 dni 10 osób 10 stron 30 kroków Efektywność, wiarygodność, przejrzystość Co to jest EMAS?

Bardziej szczegółowo

SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU

SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU RAPORT 2013 RAPORT SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU 2013 SPIS TREŚCI Oświadczenie Comarch skierowane do interesariuszy firmy w zakresie raportowania kwestii pozafinansowych...

Bardziej szczegółowo

Polska Organizacja Handlu i Dystrybucji. Raport Dobrych Praktyk CSR

Polska Organizacja Handlu i Dystrybucji. Raport Dobrych Praktyk CSR Polska Organizacja Handlu i Dystrybucji Raport Dobrych Praktyk CSR Polska Organizacja Handlu i Dystrybucji Raport Dobrych Praktyk CSR spis treści Wstęp List Prezesa Polskiej Organizacji Handlu i Dystrybucji

Bardziej szczegółowo

Infrastruktura Sieci Domowej (ISD) w ramach Inteligentnych Sieci / HAN within Smart Grids. Raport Ekonomiczny

Infrastruktura Sieci Domowej (ISD) w ramach Inteligentnych Sieci / HAN within Smart Grids. Raport Ekonomiczny Infrastruktura Sieci Domowej (ISD) w ramach Inteligentnych Sieci / HAN within Smart Grids Raport Ekonomiczny Spis treści 1. Model biznesowy... 9 1.1. Analiza i identyfikacja modeli biznesowych... 9 1.2.

Bardziej szczegółowo

Raport społecznej odpowiedzialności Katowickiego Holdingu Węglowego S.A.

Raport społecznej odpowiedzialności Katowickiego Holdingu Węglowego S.A. 2013 Raport społecznej odpowiedzialności Katowickiego Holdingu Węglowego S.A. Zawartość A. List Prezesa Katowickiego Holdingu Węglowego S.A.... 2 B. Branża górnictwa węgla kamiennego w Polsce... 3 C. Podstawowe

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO GOSPODARKI. Krajowy Plan Działań dotyczący efektywności energetycznej (EEAP) 2007

MINISTERSTWO GOSPODARKI. Krajowy Plan Działań dotyczący efektywności energetycznej (EEAP) 2007 MINISTERSTWO GOSPODARKI Krajowy Plan Działań dotyczący efektywności energetycznej (EEAP) 2007 Warszawa, czerwiec 2007 1. Wstęp...4 2. Krajowy cel indykatywny w zakresie oszczędności energii...5 strona

Bardziej szczegółowo

Warto mieć standardy. czyli Kodeks odpowiedzialnego Biznesu oraz podręcznik do jego wdrażania

Warto mieć standardy. czyli Kodeks odpowiedzialnego Biznesu oraz podręcznik do jego wdrażania Warto mieć standardy czyli Kodeks odpowiedzialnego Biznesu oraz podręcznik do jego wdrażania czyli Kodeks Odpowiedzialnego Biznesu oraz podręcznik do jego wdrażania Spis Treści 005 Wprowadzenie do Kodeksu

Bardziej szczegółowo

Aneks 3 Realizacja priorytetów i działań Krajowego Planu Działań na rzecz Integracji Społecznej

Aneks 3 Realizacja priorytetów i działań Krajowego Planu Działań na rzecz Integracji Społecznej Aneks 3 Realizacja priorytetów i działań Krajowego Planu Działań na rzecz Integracji Społecznej Działanie Sposób realizacji Wskaźnik działania Cel operacyjny Instytucja odpowiedzialna Termin realizacji

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WYTYCZNE REALIZACJI STRATEGII INFORMATYZACJI PW

SZCZEGÓŁOWE WYTYCZNE REALIZACJI STRATEGII INFORMATYZACJI PW POLITECHNIKA WARSZAWSKA SZCZEGÓŁOWE WYTYCZNE REALIZACJI STRATEGII INFORMATYZACJI PW Opracowanie: Centrum Informatyzacji Warszawa, czerwiec 2014 SPIS TREŚCI 1. CELE STRATEGICZNE... 4 1.1. Cel 1 - w zakresie

Bardziej szczegółowo

WYNIKI DZIĘKI SZKOLENIOM. WIEDZA ZAPEWNIAJĄCA

WYNIKI DZIĘKI SZKOLENIOM. WIEDZA ZAPEWNIAJĄCA SAFER, SMARTER, GREENER DNV GL - Business Assurance assurance.dnvgl.com business.assurance@dnvgl.com DNV GL Kierując się swoją misją ochrony życia, mienia i środowiska, DNV GL umożliwia organizacjom podniesienie

Bardziej szczegółowo

Office Manager. Zanim wynajmiesz nowe biuro Mobilność: trend numer 1! Co się kryje w chmurze? Potencjał pokolenia Y. modern

Office Manager. Zanim wynajmiesz nowe biuro Mobilność: trend numer 1! Co się kryje w chmurze? Potencjał pokolenia Y. modern modern Office Manager ZARZĄDZANIE INSPIRACJE TRENDY WIEDZA PROFESJONALIZM KWIECIEŃ 2014 I Nr 4 (95) I Cena 18,50 zł (w tym 8% VAT) ISSN 1895-9261 Zanim wynajmiesz nowe biuro Mobilność: trend numer 1! Co

Bardziej szczegółowo

Poznański Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości zamiast Zarząd PAIP

Poznański Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości zamiast Zarząd PAIP Poznański Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości zamiast Zarząd PAIP Badanie potencjału organizacji studenckich w ramach projektu Spinnet. Stworzenie sieci organizacji studenckich działających na rzecz

Bardziej szczegółowo

List od Dyrektora generalnego...3. Badanie opinii pracowników Liderzy innowacji Docenianie jubilatów Bezpieczne miejsce pracy

List od Dyrektora generalnego...3. Badanie opinii pracowników Liderzy innowacji Docenianie jubilatów Bezpieczne miejsce pracy List od Dyrektora generalnego...3 O firmie...4 Nasze produkty Coca-Cola w Polsce to Łańcuch wartości dodanej Historia obecności Coca-Coli w Polsce Ład korporacyjny i zarządzanie firmą...10 Nasze wartości

Bardziej szczegółowo