SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU"

Transkrypt

1 SPOŁECZN ODPOWIEDZILNOŚĆ BIZNESU WRSZTTY N TEMT DOŚWIDCZEŃ HISZPŃSKICH FIRM PODCZS WDRŻNI CSR SEKTOR ICT

2 SEkTOR FIRM ICT PODSTWOWE INFORMCJE DOTYCZĄCE FIRMY 46letnia działalność w Hiszpanii. Działania: Doradztwo oraz integracja systemów Doradztwo technologiczne Piony biznesu i przemysłu: Komunikacja, media i technologie Przemysł, konsumpcja, dystrybucja, budownictwo i transport Zasoby naturalne, energia Usługi finansowe, służba zdrowia i usługi publiczne Posiada 9 ośrodków pracy w Hiszpanii, które znajdują się w Barcelonie, Bilbao, Madrycie, Maladze, Walencji i Saragossie Struktura zatrudnienia w 2011 roku: 9,119 pracowników Struktura CSR Dział Społecznej Odpowiedzialności: podlega bezpośrednio pod prezesa firmy. Komitet Społecznej Odpowiedzialności: składa się z dyrektorów działów, którzy zarządzają zrównoważonymi wskaźnikami oraz którzy reprezentują interesy zainteresowanych stron Kodeks Etyki Biznesu: każdy z pracowników jest zobligowany do jego przestrzegania 2

3 SEkTOR FIRM ICT.0 INTERESRIUSZE.1 PERSONEL.4 DOSTWCY INTERESRIUSZE.2 SPOŁECZEŃSTWO.3 ŚRODOWISKO NTURLNE 3

4 SEkTOR FIRM ICT.1 PERSONEL SZKOLENI Od 2009 roku posiadają Centrum Wysokiej Wydajności (CR) w którym szkolony jest cały personel. W 2011 uruchomiono platformę e-learningu do nauki języków obcych. LICZB GODZ. SZKOLEŃ N PRCOWNIK TOTL 41,0 30,8 39,6 MĘŻCZYŹNI 41,4 KOBIETY 36,7 REKRUTCJ PRCOWNIKÓW I ROZWÓJ ZWODOWY Program stypendialny dla studentów realizujących staże. Patronat nad Studiami Magisterskimi z ICT dla nowych absolwentów studiów inżynierskich Pozyskiwanie talentów: sieci społeczne oraz programy pozyskiwania pracowników Posiadają zdefiniowany i ustrukturyzowany Plan Kariery, który jest podzielony na kategorie zawodowe. Corocznie przeprowadza się ocenę wydajności % załogi uzyskało pracę dzięki programowi pozyskiwania pracowników Odsetek pracowników, którzy są poddawani ocenie: 98,8% Promocja kategorii

5 SEkTOR FIRM ICT.1 PERSONEL WYRÓWNNIE RÓŻNIC Usługi medyczne z mieszaną formą pokrycia (tabela i zwroty) Ubezpieczenie na życie i od wypadków dla wszystkich pracowników Udostępnienie serwisu Portal El cceso, w którym personel ma dostęp do produktów i usług, od usług adwokackich po produkty związane z modą i urodą, restauracjami, podróżami itp. system wynagradzania Zniżki do restauracji, jako dodatek do wynagrodzenia. Program Obligacji dla pracowników Karta firmowa Program pomocy dla osób i ich rodzin SYSTEM POWIĄZNY JEST Z WKŁDEM WŁSNYM PRCOWNIK W ŻYCIE FIRMY ORZ WYNIKMI NEGOCJCJI ELSTYCZNOŚĆ I POGODZENIE Istnieje Plan dostosowania, który zawiera: Elastyczny plan pracy z różnymi godzinami pracy. Dłuższe od dozwolonych prawem czas na ojcostwo i macierzyństwo Płatne urlopy Możliwość wzięcia dodatkowych dni urlopu. Pojedyncze dni lub wakacje letnie. Elastyczność w przestrzeni Specjalny program do ułatwiania codziennych czynności niezawodowych, z usługą wspierającą rodzinę i domostwo. WSKŹNIK NIEOBECNOŚCI (%) WYNIK 1,65 2,42 1,94 ROTCJ PRCOWNIKÓW WYNIK 22,2 13,7 14,7 5

6 SEkTOR FIRM ICT.1 PERSONEL BEZPIECZEŃSTWO I HIGIEN PRCY Wdrożenie Systemu Zapobiegania Ryzyku Zawodowemu System profilaktyki i ergonomii pracy Program (Zapobiegania Ryzyku Zawodowemu) szkoleń i informacji dla pracowników z pierwszej pomocy, awarii i postępowania w przypadku pożarów Punkt sanitarny w miejscu pracy 2011 ODNOWIONO CERTYFIKT OSHSS 18001:2007 (BHP)WE WSZYSTKICH OŚRODKCH FIRMY PRZESZKOLONO 2000 PRCOWNIKÓW Z ZPOBIEGNI RYZYKU ZWODOWEMU ZRELIZOWNO 3500 BDŃ LEKRSKICH I 9000 KONSULTCJI MEDYCZNYCH LICZB WYPDKÓW WYNIK UTRCONYCH DNI Z POWODU NIEOBECNOŚCI WYNIK

7 SEkTOR FIRM ICT.1 PERSONEL RÓŻNORODNOŚĆ Indywidualny plan kariery Jednakowa polityka wynagradzania Uczestnictwo w Stowarzyszeniach, które promują obecność kobiet w miejscu pracy Specjalne programy dla młodych matek Specjalna strona www dla członków LGBT: informacje na temat imprez, forów, artykuły i blogi LICZB KOBIET W ZESPOLE (%) , ,9 38,4 37,9 PRZEDZIŁY WIEKOWE PERSONELU (%) W 2011 Do 30 roku życia 31,6 Pomiędzy 30 a 50 rokiem życia 67,6 Powyżej 50 roku życia 0,8 ŚREDNI WIEK PERSONELU (LT) ,5 30,7 31,7 32,9 33 PRCOWNICY ZTRUDNIENI N UMOWĘ O PRCĘ (%) ,1 95,4 92,6 PRCOWNICY ZTRUDNIENI N CŁY ETT (%) ,9 92,6 92,6 7

8 .2 SPOŁECZEŃSTWO BEZPŁTNE DORDZTWO: darmowe godziny konsultacyjne dal organizacji i hiszpańskich fundacji społecznych 2011 DRMOWYCH PORD UDZIELŁO 181 PROFESJONLISTÓW WDROŻONO 23 PROJEKTY PROGRM DROWIZN FINNSOWYCH I SPRZĘTU INFORMTYCZNEGO 2011 PODROWNO 442 ZESTWY INFORMTYCZNE WSPÓŁPRC Z CENTRMI EDUKCJI, KULTURY I SPORTU ZWIĘKSZONO DOTCJE EKONOMICZNE O 15% PROGRMY I KCJIE SPOŁECZNE WE WSPÓŁUDZILE PRCOWNIKÓW: Zaokrąglanie wynagrodzeń dla projektów społecznych Pomoc humanitarna Wsparcie dla organizacji pozarządowych w projektach doradczych Wolontariat ZREJESTROWŃ W PROGRMIE ZOKRĄGLNI WYNGRODZEŃ 664 PROFESJONLISTÓW WZIĘŁO UDZIŁ W POMOCY HUMNITRNEJ I WOLONTRICIE 8

9 .3 ŚRODOWISKO NTURLNE OD ROKU 2009 FIRM POSID CERTYFIKT ISO 14001:2004 WE WSZYSTKICH SWOICH SIEDZIBCH ZUŻYCIE ENERGII I PPIERU Efektywność energetyczna: instaluje się systemy oszczędności energetycznej w miejscach pracy: termostaty czujniki ruchu energooszczędne oświetlenia urządzenia do kontroli klimatyzacji W 2011 wprowadzono System REM (Monitoring za pomocą zdalnego sterowania) we wszystkich siedzibach Dni podnoszenia świadomości dla pracowników związane z odpowiedzialną konsumpcją energii elektrycznej ZUŻYCIE ENERGII 34,5% ENERGII UŻYWNEJ W 2011 ROKU POCHODZI Z ODNWILNYCH ŹRÓDEŁ W CIĄGU OSTTNICH 4 LT ZMNIEJSZONO ZUŻYCIE ENERGII O 24,27% Działaniami zmierzającymi do zmniejszenia zużycia papieru są m.in.: Dwustronne drukowanie Wysyłanie większości komunikatów za pośrednictwem poczty elektronicznej ZUŻYCIE PPIERU UŻYWNIE 100% EKOLOGICZNEGO PPIERU W CIĄGU OSTTNICH 4 LT ZMNIEJSZONO ZKUP PPIERU O 41,3% 9

10 .3 ŚRODOWISKO NTURLNE ZRZĄDZNIE ODPDMI ODPDY KOMUNLNE : ośrodki pracy posiadają pojemniki, które ułatwiają segregację papieru, opakowań i resztek z odpadów. Pojemniki na odpady (papier, opakowania) są odbierane i przetwarzane przez upoważnione do tego firmy ODPDY ELEKTRONICZNE I ELEKTRYCZNE: Komputery i telefony są głównymi narzędziami pracy personelu. Oddawanie ich do ponownego użytku i zapewnienia dostawców o ich recyklingu są odpowiedzialnymi działaniami w tym obszarze. ŚWIETLÓWKI ORZ TONERY DO DRUKREK: Świetlówki są uważane za niebezpieczne odpady, dlatego zarządza się nimi zgodnie z obowiązującym prawem. Tonery do drukarek oddaje się do dostawcy w celu regeneracji i ponownego użycia 2011 RECYKLINGOWI 85% ODPDÓW KOMUNLNYCH 2011 ODDNO 442 ZESTWY INFORMTYCZNE 4354 URZĄDZENI ZOSTŁY PODDNE RECYKLINGOWI 2011 PODDNO RECYKLINGOWI 123 KG. LMP FLUORESCENCYJNYCH 10

11 .3 ŚRODOWISKO NTURLNE KONTROL EMISJI Instalacja urządzeń energooszczędnych Dni podnoszenia świadomości dla pracowników związane z odpowiedzialną konsumpcją energii elektrycznej. Przemieszczanie się pracowników: firma inwestuje w nowe technologie i promuje istnienie sal wideokonferencyjnych, aby ułatwić połączenia między specjalistami i klientami, oraz aby zminimalizować i zmniejszyć emisję C WYPOSŻONO 5 SL W TECHNOLOGIĘ Tele Presence 11

12 .4 DOSTWCY Dostawców poddano ponownemu procesowi weryfikacji w związku z uściśleniem kryteriów CSR Opracowano kwestionariusz oceny dostawców Stworzono ankietę dla dostawców w celu zapoznania się z ich oceną i stopniem zadowolenia z relacji z firmą 2011 POND 90% TO DOSTWCY HISZPŃSCY ZTWIERDZONO 23,5% KRJOWYCH DOSTWCÓW 12

13 PODSTWOWE INFORMCJE DOTYCZĄCE FIRMY Działalność: rozwiązania i usługi technologiczne i komunikacyjne o wysokiej wartości dodanej: Zarządzanie infrastrukturą Zarządzanie aplikacjami Integracja systemów i technologii Piony biznesowe i branżowe Banki i ubezpieczenia Przemysł, konsumpcja, dystrybucja, budownictwo i transport Telekomunikacja i media dministracja publiczna i służba zdrowia Posiada 4 ośrodki pracy w Hiszpanii: Barcelona, Walencja, Madryt i Sewilla Personel w 2012 roku: 5249 pracowników Struktura CSR Komisja ds. Społecznej Odpowiedzialności Biznesu: składa się z dyrektorów obszarów, którzy zarządzają wskaźnikami zrównoważonego rozwoju i reprezentują interesy zainteresowanych stron Kodeks postępowania korporacji: odnosi się do 3 obszarów: Zasady wykonywania pracy Zasady dotyczące stosunków z otoczeniem Zasady dotyczące zarządzania zasobami 13

14 .0 INTERESRIUSZE.1 PERSONEL.4 KLIENCI INTERESRIUSZE.2 SPOŁECZEŃSTWO.3 ŚRODOWISKO NTURLNE 14

15 .1 PERSONEL SZKOLENI Roczny plan szkoleń obejmuje: Kursy: techniczne i kwalifikacyjne E-learning: język i CCC (Kodeks Postępowania Korporacji) Certificaciones Certyfikaty Zarządzanie szkoleniami następuje za pomocą narzędzia informatycznego Szkoła wewnętrznych trenerów GODZINY SZKOLENIOWE/ PRCOWNIK MĘŻCZYŹNI ,8 KOBIETY ,2 REKRUTCJI PRCOWNIKÓW I ROZWÓJ ZWODOWY Programa de becas profesionales para estudiantes Program profesjonalnych stypendiów dla studentów Program profesjonalnych praktyk dla studentów Za pomocą strony WWW realizuje się program zewnętrznej rekrutacji Istnieje Mapa Stanowisk i Kariery określona i zdefiniowana dla całej organizacji Coroczna ocena wydajności Ocena % WKTÓW UZUPEŁNIONO Z POMOCĄ SELEKCJI WEWNĘTRZNEJ WZROST LICZBY PRCOWNIKÓW: 0,4% 6 POZIOMÓW STNOWISK I 5 ŚCIEŻEK KRIERY 100% PRCOWNIKÓW JEST PODDWNYCH OCENIE OCEN :74% PRCOWNIKÓW OCENIŁO PRCĘ SWOICH PRZEŁOŻONYCH 15

16 .1 PERSONEL ELSTYCZNE WYNGRODZENI I KORZYŚCI Plan Elastycznych Wynagrodzeń i Korzyści: pozwala na zamianę części wynagrodzenia na produkt lub usługę % UDZIŁ ZŁOGI W PLN ELSTYCZNYCH WYNGRODZEŃ I KORZYŚCI ,8 22,4 NIVELES SEGÚN MP DE PUESTOS POZIMY ZGODNIE Z MP STNOWISK POZIOM POZYCJ PRODUKTY 1 Robotnik Technik 5 3 Specjalista, Lider i Zarządca 8 4 Dyrekcja 7 ROZKŁD PRODUKTÓW/ USŁUG WYBIERNYCH PRZEZ PRCOWNIKÓW (%) W UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE 58,7 2.ZNIŻKI DO RESTURCJI 14,8 3.ZNIŻKI DO ŻŁOBKÓW 12,1 4.SPRZĘT INFORMTYCZNY 8,8 5.WYNJEM MIESZKŃ 4,4 6.SZKOLENI 0,7 7.WYNJEM SMOCHODÓW 0,3 8.WYNJEM 2-GO MIESZKNI 0, Wprowadzenie Klubu Ofert 16

17 .1 PERSONEL ELSTYCZNOŚĆ I POGODZENIE Istnieje Strategia Godzenia, która zawiera: Elastyczny czas rozpoczęcia pracy Wolne popołudnia w piątki Intensywny czas pracy latem Urlopy Zmniejszenie czasu pracy w usprawiedliwionych przypadkach Telepraca Większe uprawnienia od tych przewidzianych przez prawo Elastyczność w wyborze terminu wakacji Zamiana okresu laktacji na 14 dni roboczych płatnego urlopu Kolonie letnie dla dzieci pracowników Bezpłatne urlopy Wsparcie do nauki Wsparcie po urodzeniu dziecka Wsparcie po zawarciu związku małżeńskiego Pomoc dla dzieci lub rodziny z pierwszym stopniem niepełnosprawności fizycznej lub psychicznej Indywidualne pożyczki Kredyty mieszkaniowe Ubezpieczenie od wypadków Zmiana czasu pracy z tymczasowej na stałą PROJEKT TELEPRC W PRCOWNIKÓW W TRYBIE MIESZNYM (BIURO I DOM) CŁY ETT: 80%/ ZMNIEJSZONY ETT: 20% MĘŻCZYŹNI 69%/ KOBIETY: 31% ODSETEK NIEOBECNOŚCI (%) WYNIK 3,8 3,9 3,2 ROTCJ PRCOWNIKÓW (%) WYNIK 11,1 12,1 9,6 17

18 .1 PERSONEL BEZPIECZEŃSTWO I HIGIEN PRCY Komisja ds. Zdrowia i Bezpieczeństwa Istnieje Plan Zapobiegania Ryzyku Zawodowemu : Program (Zapobiegania Ryzyku Zawodowemu) szkoleń i informacji dla pracowników z pierwszej pomocy, awarii i postępowania w przypadku pożarów, bezpieczeństwa na drodze Opieka medyczna 2012 UKOŃCZONO WDRŻNIE CERTYFIKTU OSHSS 18001:2007 (BHP)WE WSZYSTKICH OŚRODKCH FIRMY PO RZ PIERWSZY PRZEPROWDZONO BDNIE ZGROŻEŃ PSYCHOSPOŁECZNYCH W KOMISJI DS. BEZPIECZEŃSTW I ZDROWI JEST REPREZENTOWNYCH 78,5% PRCOWIKÓW LICZB WYPDKÓW W PRCY WYNIK LICZB NIEOBECNOŚCI SPOWODOWNYCH WYPDKMI LUB ZWOLNIENIEM LEKRSKIM WYNIK

19 .1 PERSONEL RÓWNOŚĆ I RÓŻNORODNOŚĆ Istnieje Plan Równości , który określa m.in.: Wybór osób bez dyskryminujących kryteriów. Promowanie i rozwój oparte wyłącznie o wydajność Indywidualne szkolenia Wynagrodzenie oparte tylko o kategorie zawodowe KOBIET W ZESPOLE (%) ,7 26,7 26,7 %ODSETEK OBCOKRJOWCÓW W ZESPOLE ,6 2,8 2,4 %ODSETEK OS. NIEPEŁNOSPRWNYCH W ZESPOLE ,5 0,5 0,5 % ODSETEK PRCOWNIKÓW N UMOWĘ O PRCĘ PRZEDZIŁY WIEKOWE PRCOWNIKÓW W % ,8 83,9 86,3 Poniżej 25 roku 2,7 Pomiędzy 26 a 35 36,9 Pomiędzy 36 a 45 41,8 Pomiędzy 46 a 55 rokiem 15 % ODSETEK PRCOWNIKÓW N CŁY ETT ,6 93,7 92,3 19 Powyżej 55 roku 3,6

20 .2 SPOŁECZEŃSTWO UDZIŁ W WYDRZENICH SEKTOR ICT 2012 UCZESTNICZYLI W 8 WYDRZENICH PROGRM DOTCJI EKONOMICZNYCH 2012 DOTCJE EKONOMICZNE: UCZESTNICTWO W STOWRZYSZENICH CSR Forum Społecznie Odpowiedzialnych Zamówień Publicznych Związek Usługodawców IT WOLONTRYSZTYCZNE PROJEKTY Z PRCOWNIKMI Mikro dotacje 2012 WSPIERNE FUNDCJE: CRITS HISZPNI ORZ HISZPŃSKI CZERWONY KRZYŻ 20

21 .3 ŚRODOWISKO NTURLNE OD ROKU 2010 FIRM POSID CERTYFIKT ISO 14001:2004 WE WSZYSTKICH SWOICH SIEDZIBCH ZUŻYCIE ENERGII I PPIERU Efektywność energetyczna: trwa instalacja systemów oszczędności energii w ośrodkach pracy: Kontrola klimatyzacji Energooszczędne oświetlenie Czujniki ruchu, włączniki i termostaty w salach konferencyjnych Kampanie podnoszące świadomość pracowników na temat odpowiedzialnej konsumpcji energii elektrycznej Wśród programów, które zmniejszają zużycie papieru można wymienić: Instalowanie wielofunkcyjnych drukarek we wszystkich ośrodkach Konfiguracja drukarek: drukowanie 2-stronne oraz wydruk w jakości roboczej Umożliwiono skanowanie do folderu sieciowego ZUŻYCIE ENERGII W CIĄGU OSTTNICH 2 LT ZMNIEJSZONO O 4,7% ZUŻYCIE ENERGII ZUŻYCIE PPIERU ZUŻYWNY PPIER JEST W 100% EKOLOGICZNY W CIĄGU OSTTNICH 3 LT ZMNIEJSZONO ZUŻYCIE PPIERU O 41,1% 21

22 .3 ŚRODOWISKO NTURLNE ZUŻYCIE WODY I PLIW Główne działania wdrożone w celu zredukowania zużycia wody: Zbiorniki podwójnego spłukiwania wody, redukcja ciśnienia wody. Napowietrzacze w kranach Kampanie podnoszące świadomość pracowników. ZUŻYCIE WODY W CIĄGU OSTTNICH 2 LT ZMNIEJSZONO O 23,9% ZUŻYCIE WODY Wśród programów, które zmniejszają zużycie paliw można wymienić: Nabycie nowych pojazdów flotowych w oparciu o kryteria efektywności. Zmniejszenie liczby podróży między ośrodkami pracy dzięki instalacji systemów tele i wideo konferencyjnych. Wprowadzenie systemu podziału pracy ZUŻYCIE PLIW W CIĄGU OSTTNICH 2 LT ZMNIEJSZONO O 36,6% ZUŻYCIE PLIW 22

23 .3 ŚRODOWISKO NTURLNE ZRZĄDZNIE ODPDMI ODPDY KOMUNLNE : ośrodki pracy posiadają pojemniki, które ułatwiają segregację papieru, opakowań i resztek z odpadów. Pojemniki na odpady (papier, opakowania) są odbierane i przetwarzane przez upoważnione firmy PODDNO RECYKLINGOWI 100% ODPDÓW KOMUNLNYCH ODPDY ELEKTRONICZNE I ELEKTRYCZNE: Komputery i telefony są głównymi narzędziami pracy personelu. Oddawanie ich do ponownego użytku i zapewnienia dostawców o ich recyklingu są odpowiedzialnymi działaniami w tym obszarze PODDNO RECYKLINGOWI 93,5% NIEBEZPIECZNYCH ODPDÓW 23

24 .3 ŚRODOWISKO NTURLNE KONTROL EMISJI GZÓW CIEPLRNINYCH Obliczono emisję gazów cieplarnianych, jako równoważnik CO 2 Środki mające na celu ograniczenie emisji dwutlenku węgla: Ograniczenie zbędnego przemieszania się personelu dzięki salom z możliwością wideokonferencji. Zakup wydajnego sprzętu informatycznego. Zakup pojazdów o niskiej emisji CO 2 Kampanie podnoszące świadomość personelu EMISJ GZÓW CIEPLRNINYCH W CIĄGU OSTTNICH 2 LT ZMNIEJSZONO EMISJĘ CO 2 O 19,1% 24

25 .4 KLIENCI ORIENTCJ N KLIENT Rozpoznanie ich potrzeb i oczekiwań Zapewnić jakość usług Poddać ocenie jakość oferowaną klientom Poprawa satysfakcji klientów ZRZĄDZNIE JKOŚCIĄ. Certyfikaty ISO 9001 ISO OHSS (BHP) EFR ISO LOJLNOŚĆ KLIENTÓW System TRI. Pomiar poziomu lojalności klientów w stosunku do firmy 2012 ODNOWIENIE NORMY ISO DL INFRSTRUKTURY BIZNESU CERTYFIKT ISO DL CENTRÓW PRZETWRZNI DNYCH POZIOM LOJLNOŚCI KLIENTÓW

26 PODSTWOWE INFORMCJE DOTYCZĄCE FIRMY Działalność: Doradztwo Inżynieryjne i Technologiczne Doradztwo w Organizacji/Zarządzaniu Systemami Informatycznymi Doradztwo w zakresie strategii i biznesu Piony biznesowe i branżowe: Telekomunikacja i media Przemysł, Transport i Energia eronautyka, Przestrzeń kosmiczna i Obrona Bankowość i Ubezpieczenia dministracja publiczna Posiada 8 ośrodków pracy w Hiszpanii, które znajdują się w Barcelonie, Walencji, Madrycie, Sewilli, Vitorii, Valladolid, Saragossie i lbacete Personel w Hiszpanii w 2010 roku: 1959 pracowników Struktura CSR Komisja ds. Społecznej Odpowiedzialności Biznesu: składa się z dyrektorów obszarów, którzy zarządzają wskaźnikami zrównoważonego rozwoju i reprezentują interesy zainteresowanych stron. Kodeks postępowania korporacji: odnosi się do 3 obszarów: Zasady wykonywania pracy Zasady dotyczące stosunków z otoczeniem Zasady dotyczące zarządzania zasobami 26

27 .0 INTERESRIUSZE.4 KLIENCI.5 DOSTWCY.1 ZESPÓŁ PRCOWNIKÓW INTERESRIUSZE.3 ŚRODOWISKO NTURLNE.2 SPOŁECZEŃSTWO 27

28 .1 ZESPÓŁ PRCOWNIKÓW OD 2009 ROKU FIRM POSID CERTYFIKT EFR SZKOLENI Plan rocznych szkoleń obejmuje: Umiejętności zawodowe Szkolenia techniczne Języki obce Plan jest umieszony na portalu Intranetowym firmy Metoda Tele-pomoc ,5% SZKOLEŃ ODBYŁO SIĘ PRZEZ TELE-POMOC PODDNO OCENIE WSZYSTKIE DZIŁNI SZKOLENIOWE PROFESJONLNY ROZWÓJ 28 Istnieje Plan Profesjonalnego Rozwoju zdefiniowany i ustrukturyzowany dla całego personelu: System kategorii Plan kariery Plan szkoleń Przeprowadzono coroczną ocenę wydajności Ocena % OSÓB PODDWNYCH OCENIE: 100% OCEN : DOTYCZY TYLKO ZESPOŁU DYREKTORÓW

29 .1 ZESPÓŁ PRCOWNIKÓW ELSTYCZNE WYNGRODZENIE I USŁUGI WSPRCI DL PRCOWNIKÓW Plan elastycznego wynagradzania: pozwala na zamianę części wynagrodzenia na produkt i/lub usługę Udział załogi w planie elastycznego wynagradzania 16,52% Średnia roczna oszczędność na pracownika: 455,81 ROZKŁD PRODUKTÓW/USŁUG WYBIERNYCH PRZEZ PRCOWNIKÓW W % W 2010 UBEZPIECZENIE MEDYCZNE 40,2 ZNIŻKI DO RESTURCJI 64,7 ZNIŻKI DO ŻŁOBKÓW 20,4 ZESPÓŁ INFORMTYKÓW 4,4 WYNJEM MIESZKŃ 19,5 SZKOLENI 2,3 Usługami wspierającymi pracowników są: Doradztwo legislacyjne i prawne Doradztwo wakacyjne. Remonty domowe Zdrowie rodziny Opieka nad dziećmi Dobór lokalnych pracowników Klub pracownika : obniżki na produkty i usługi przedsiębiorstwa 29

30 .1 ZESPÓŁ PRCOWNIKÓW ELSTYCZNOŚĆ I KORZYŚCI SOCJLNE Elastyczne działania: Harmonogram Warunki urlopowe, które przekraczają te nakazane przez prawo WSKŹNIK BSENCJI Korzyści społeczne Ubezpieczenie zdrowotne Ubezpieczenie od wypadków Plan de formación Plan szkoleń Dodatkowe godziny na laktację Miejsca postojowe dla kobiet w ciąży Pomoc finansowa dla niepełnosprawnych dzieci WYNIKI 2,57 2,3 WSKŹNIK DOBROWOLNEJ ROTCJI PRCOWNIKÓW (%) MĘŻCZYŹNI 16,20 KOBIETY 16,30 30

31 .1 ZESPÓŁ PRCOWNIKÓW BEZPIECZEŃSTWO I HIGIEN PRCY Komitet ds. Bezpieczeństwa i Zdrowia W 2010 wdrożono Plan Zapobiegania Ryzyku Zawodowemu : Program (Zapobiegania Ryzyku Zawodowemu) szkoleń i informacji dla pracowników z pierwszej pomocy, awarii i postępowania w przypadku pożarów, bezpieczeństwa na drodze Przeprowadzanie pozorowanych sytuacji kryzysowych Przyjęcie protokołu komunikacji podczas zagrożeń w pracy Monitorowanie i analiza wypadków 2010 UKOŃCZONO WDRŻNIE CERTYFIKTU OSHSS 18001:2007 (BHP) DL OŚRODKCH W MDRYCIE I BRCELONIE W KOMISJI DS. ZDROWI I BEZPIECZEŃSTW REPREZENTOWNYCH JEST 88% PRCOWNIKÓW 44,71% PRCOWNIKÓW ZOSTŁO PODDNYCH BDNIOM LEKRSKIM LICZB WYPDKÓW W PRCY WYNIKI LICZB UTRCONYCH DNI W PRCY SPOWODOWNYCH WYPDKMI I ZWOLNIENIMI LEKRSKIMI WYNIKI

32 .1 ZESPÓŁ PRCOWNIKÓW RÓWNOŚĆ I RÓŻNORODNOŚĆ Istnieje Plan Równości, który określa m.in.: Wybór osób bez dyskryminujących kryteriów Promowanie i rozwój oparty wyłącznie o wydajność Indywidualne szkolenia Wynagrodzenie oparte tylko o kategorie profesjonalizmu ,43% ZŁOGI TO KOBIETY %LICZB PRCOWNIKÓW ZTRUDNIONYCH N CZS NIEOKREŚLONY PRZEDZIŁY WIEKOWE PRCOWNIKÓW (%) W 2010 Poniżej 30 lat 39 95,5 Pomiędzy 31 a 40 46,9 Pomiędzy 41 a 50 10,4 Powyżej 55 roku życia 3,7 %LICZB PRCOWNIKÓW ZTRUDNIONYCH N PEŁEN ETT 97,6 32

33 .2 SPOŁECZEŃSTWO DZIŁNI SPOŁECZNE: Kampanie darowizny odzieży, żywności oraz zabawek dla najbardziej pokrzywdzonych Działania kulturalne i społeczne Coroczne podróże ze stowarzyszeniami i/lub fundacjami Rozwój Koncertu Solidarności PTRONT ND PROJEKTMI INNOWCYJNYCH TECHNOLOGII W CELCH SPOŁECZNYCH 2010 PREMI DL ZWYCIĘSKIEGO PROJEKTU: STOSUNKI FIRM-UNIWERSYTET: Od 2008 roku firma posiada swoją katedrę 2010 WYKŁDNO 2 PRZEDMIOTY W TEJ KTEDRZE 33

34 .3 ŚRODOWISKO NTURLNE FIRM POSID CERTYFIKT ISO WE WSZYSTKICH SWOICH SIEDZIBCH W HISZPNII ZUŻYCIE ENERGII I PPIERU Efektywność energetyczna: instaluje się system oszczędności energetycznej w miejscach pracy: zmiana rozmieszczenia oświetlenia automatyczne dostosowanie rozkładów oświetlenia. instalacja systemu sterowania czasowego W 2010 roku przeprowadzono badania z wydajności energetycznej w Barcelonie Dni podnoszenia świadomości dla pracowników związane z odpowiedzialną konsumpcją energii elektrycznej. ZUŻYCIE ENERGII W 2010 ROKU ZMNIEJOSZONO ZUŻYCIE ENERGII N OSOBĘ O 25% W STOSUNKU DO ROKU POPRZEDNIEGO Wśród działań zmierzających do zmniejszenia zużycia papieru są m.in..: Konfiguracja drukarek: drukowanie 2-stronne oraz wydruk w jakości roboczej Wysyłanie większości komunikatów za pośrednictwem poczty elektronicznej Podnoszenie świadomość pracowników ZUŻYCIE PPIERU W 2010 ROKU ZMNIEJOSZONO ZUŻYCIE PPIERU O 18% W STOSUNKU DO ROKU POPRZEDNIEGO 34

35 .3 ŚRODOWISKO NTURLNE ZUŻYCIE PLIW Wśród działań zmierzających do zmniejszenia zużycia paliw wymienić można: Zmniejszenie liczby kilometrów generowanych w trakcie podróży pracowników między ośrodkami pracy dzięki instalacji wideo-konferencji. Zmniejszenie liczby kilometrów generowanych w trakcie podróży lotniczych i kolejowych pracowników Wprowadzenie systemu podziału pracy ZUŻYCIE PLIW W 2010 ROKU ZMNIEJOSZONO ZUŻYCIE PLIW O 8% W STOSUNKU DO ROKU POPRZEDNIEGO 35

36 .3 ŚRODOWISKO NTURLNE ZRZĄDZNIE ODPDMI ODPDY KOMUNLNE : ośrodki pracy posiadają pojemniki, które ułatwiają segregację papieru, opakowań i resztek z odpadów. Pojemniki na odpady (papier, opakowania) są odbierane i przetwarzane przez upoważnione firmy PODDNO RECYKLINGOWI 100% ODPDÓW KOMUNLNYCH ODPDY ELEKTRONICZNE I ELEKTRYCZNE: Komputery i telefony są głównymi narzędziami pracy personelu. Zapewnienia dostawców o ich recyklingu są odpowiedzialnymi działaniami w tym obszarze. ŚWIETLÓWKI ORZ TONERY DO DRUKREK: Świetlówki są uważane za niebezpieczne odpady, dlatego zarządza się nimi zgodnie z obowiązującym prawem. Tonery do drukarek oddaje się do dostawcy w celu ponownego użycia EFEKTYWNIE ZRZĄDZNO kg NIEBEZPIECZNYCH ODPDÓW 36

37 .3 ŚRODOWISKO NTURLNE KONTROL EMISJI GZÓW CIEPLRNINYCH Obliczono emisję gazów cieplarnianych jako równoważnik CO 2 Środki mające na celu ograniczenie emisji dwutlenku węgla: EMISJE GZÓW CIEPLRNINYCH W 2010 ROKU ZMNIEJSZONO EMISJĘ CO 2 N OSOBĘ O 5% W STOSUNKU DO UBIEGŁEGO ROKU Ograniczenie zbędnego przemieszania się personelu dzięki salom z możliwością wideokonferencji Wprowadzenie systemu podziału pracy Zakup wydajnego sprzętu informatycznego Kampanie podnoszące świadomość personelu 37

38 .4 KLIENCI USTNOWIENIE I OPTYMLIZCJ DRÓG DILOGU Organizacja Dni Technologii Kwartalne wysyłanie magazynu firmowego. Udział w eventach i kongresach Używanie narzędzi IT do komunikacji z klientami: System CRM, Internetowy portal do zarządzania projektami oraz tradycyjne systemy ZRZĄDZNIE JKOŚCIĄ Certyfikaty ISO 9001 ISO OHSS (Bezpieczeństwo i Higiena Pracy) EFR ISO ZRELIZOWNO 9 EVENTÓW Z UDZIŁEM KLIENTÓW OD 2009 ROKU FIRM POSID CERTYFIKT NORMY ISO 9001 WE WSZYSTKICH DZIŁCH STYSFKCJ KLIENTÓW W ciągu roku przeprowadza się wywiady z klientami i ankiety z satysfakcji 2010 UZYSKNO ŚREDNI POZIOM STYSFKCJI KLIENTÓW: 7,25 N 10 PUNKTÓW W 2009 ROKU POZIOM STYSFKCJI KLIENTÓW WYNIÓSŁ 7,2 PUNKTÓW 38

39 .5 DOSTWCY Zatwierdzenia dostawców na podstawie ścisłych kryteriów CSR Opracowano kwestionariusza oceny dostawców Pakiet Dostawcy : wysyłanie następujących dokumentów dla każdego z dostawców: Polityka etycznych zakupów Polityka ochrony środowiska Protokół o przystąpieniu do Global Compact nkieta dla dostawców 39

SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU

SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU SPOŁECZN ODPOWIEDZILNOŚĆ BIZNESU WRSZTTY N TEMT DOŚWIDCZEŃ HISZPŃSKICH FIRM PODCZS WDRŻNI CSR SEKTOR METL SEKTOR FIRM METL PODSTWOWE INFORMCJE DOTYCZĄCE FIRMY Staż firmy: 37 lat Działalność: produkcja

Bardziej szczegółowo

SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU 1ºWARSZTATY: TEMATY DO DYSKUSJI SEKTOR: MIESIĄC: LIPIEC ROK: 2013

SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU 1ºWARSZTATY: TEMATY DO DYSKUSJI SEKTOR: MIESIĄC: LIPIEC ROK: 2013 SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU Dokument ten jest przeznaczony dla grup roboczych podczas warsztatów dotyczących projektu. TEMAT A. Identyfikacja i określanie priorytetów grup interesu danej branży

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA CERTYFIKATU ZIELONY SKLEP

KRYTERIA CERTYFIKATU ZIELONY SKLEP KRYTERIA CERTYFIKATU ZIELONY SKLEP SKLEP STACJONARNY I SPRZEDAŻ ONLINE Kryteria Certyfikatu Zielony Sklep zostały pogrupowane w zbiory, zgodnie z obszarem, którego dotyczą (centrala / punkt sprzedaży /

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE ZAŁOŻENIE ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU:

PODSTAWOWE ZAŁOŻENIE ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU: SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU WARSZTATY DLA NAUCZYCIELI PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 31 stycznia 2012 r. dr Justyna Szumniak-Samolej Samolej mgr Maria Roszkowska-Śliż 6. BIZNES A ŚRODOWISKO PODSTAWOWE ZAŁOŻENIE

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA CERTYFIKATU ZIELONY SKLEP

KRYTERIA CERTYFIKATU ZIELONY SKLEP KRYTERIA CERTYFIKATU ZIELONY SKLEP SKLEP INTERNETOWY/SPRZEDAŻ ONLINE Kryteria Certyfikatu Zielony Sklep zostały pogrupowane w zbiory, zgodnie z obszarem, którego dotyczą (centrala / punkt sprzedaży / sprzedaż

Bardziej szczegółowo

Model Rozwoju Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstwa

Model Rozwoju Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstwa Model Rozwoju Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstwa Funkcjonalnośd umożliwienie dokonania ogólnej, a jednocześnie całościowej oceny (samooceny) zaangażowania społecznego firmy we wszystkich obszarach,

Bardziej szczegółowo

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA 2014 Obszary działań CSR GPW RYNEK PRACOWNICY EDUKACJA ŚRODOWISKO -2- Obszary odpowiedzialności - GPW Environment CSR / ESG

Bardziej szczegółowo

SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA

SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA 2015 Obszary działań CSR Grupy GPW EDUKACJA PRACOWNICY RYNEK ŚRODOWISKO -2- Obszary odpowiedzialności - GPW Environment Social

Bardziej szczegółowo

Juan Pablo Concari Anzuola

Juan Pablo Concari Anzuola PREZENTACJA METODOLOGII WDRAŻANIA CERTYFIKATÓW I ROZWIĄZAŃ STOSOWANYCH W RAMACH CSR I EFR W HISZPAŃSKICH FIRMACH I INSTYTUCJACH Juan Pablo Concari Anzuola Spis ogólny A. PODSTAWOWE ZASADY SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI

Bardziej szczegółowo

SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU

SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU SPOŁECZN ODPOWIEDZILNOŚĆ BIZNESU WRSZTTY N TEMT DOŚWIDCZEŃ HISZPŃSKICH FIRM PODCZS WDRŻNI CSR SEKTOR TURYSTYK SEKTOR FIRM TURYSTYK PODSTWOWE INFORMCJE DOTYCZĄCE FIRMY Staż firmy: 19 lat Działalność: biuro

Bardziej szczegółowo

SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU

SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU SPOŁECZN ODPOWIEDZILNOŚĆ BIZNESU WRSZTTY N TEMT DOŚWIDCZEŃ HISZPŃSKICH FIRM PODCZS WDRŻNI CSR SEKTOR SPOŻYWCZY SEKTOR FIRM SPOŻYWCZ PODSTWOWE INFORMCJE DOTYCZĄCE FIRMY Staż firmy: 79 lat Spółdzielnia Pracy:

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA CERTYFIKATU ZIELONY SKLEP

KRYTERIA CERTYFIKATU ZIELONY SKLEP KRYTERIA CERTYFIKATU ZIELONY SKLEP Kryteria Certyfikatu Zielony Sklep zostały pogrupowane w 3 zbiory, zgodnie z obszarem, którego dotyczą (centrala / punkt sprzedaży) oraz z ich istotnością (obligatoryjne

Bardziej szczegółowo

Wybrane fakty z raportu społecznego za działalność Banku BGŻ. roku

Wybrane fakty z raportu społecznego za działalność Banku BGŻ. roku Wybrane fakty z raportu społecznego za działalność Banku BGŻ w 2014 roku Zapraszamy do zapoznania się z pełną wersją Raportu dostępną na stronie: www.bgz.pl/odpowiedzialnosc_biznesu NASZA ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

DBAMY O CIEBIE DBAMY O ŚWIAT

DBAMY O CIEBIE DBAMY O ŚWIAT DBAMY O CIEBIE DBAMY O ŚWIAT ZAANGAŻOWANIE DLA ŚRODOWISKA Woda jest jednym z najcenniejszych zasobów Ziemi i jednocześnie naszym głównym produktem. Dlatego jesteśmy wysoce świadomi tego, jak ważna jest

Bardziej szczegółowo

IZBA RZEMIEŚLNICZA ORAZ MAŁEJ I ŚREDNIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W KATOWICACH. Społeczna Odpowiedzialność Biznesu

IZBA RZEMIEŚLNICZA ORAZ MAŁEJ I ŚREDNIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W KATOWICACH. Społeczna Odpowiedzialność Biznesu IZBA RZEMIEŚLNICZA ORAZ MAŁEJ I ŚREDNIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W KATOWICACH Społeczna Odpowiedzialność Biznesu Społeczna Odpowiedzialność Biznesu SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU TO koncepcja, wedle której

Bardziej szczegółowo

PRSupport oferuje szeroki zakres szkoleń dopasowanych do indywidualnych wymagań klientów

PRSupport oferuje szeroki zakres szkoleń dopasowanych do indywidualnych wymagań klientów Oferta szkoleniowa CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILIT Y S z k o l e n i a i t r e n i n g i d l a p r a c o w n i k ó w i z a r z ą d ó w PRSupport oferuje szeroki zakres szkoleń dopasowanych do indywidualnych

Bardziej szczegółowo

Pokłady możliwości. Strategia Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (CSR) KGHM na lata 2015 2020

Pokłady możliwości. Strategia Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (CSR) KGHM na lata 2015 2020 Pokłady możliwości Strategia Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (CSR) KGHM na lata 2015 2020 O Strategii Społecznej Odpowiedzialności Biznesu KGHM Niniejszy dokument stanowi Strategię KGHM w obszarze

Bardziej szczegółowo

CSR w ING Banku Śląskim

CSR w ING Banku Śląskim CSR w ING Banku Śląskim czyli sztuka odpowiedzialności społecznej Joanna Dymna - Oszek Joanna Warmuz Zrównoważony rozwój ING na świecie Zrównoważony rozwój 2000 -raport społeczny ING in Society 2001 Environmental&

Bardziej szczegółowo

Społeczna odpowiedzialność w miejscu pracy

Społeczna odpowiedzialność w miejscu pracy Społeczna odpowiedzialność w miejscu pracy 2 czerwca 2014 Agencja Rozwoju Pomorza S.A. ul. Arkońska 6 (budynek A3), 80-387 Gdańsk tel.: 58 32 33 100 faks: 58 30 11 341 Monika Michałowska Doradca CSR Agencja

Bardziej szczegółowo

CSR drogą do zrównoważonego rozwoju

CSR drogą do zrównoważonego rozwoju CSR drogą do zrównoważonego rozwoju CSR drogą do zrównoważonego rozwoju Jesteśmy jedną z dziesięciu największych agencji pracy i doradztwa personalnego w Polsce. Na rynku działamy od 2006 r. Kapitał firmy

Bardziej szczegółowo

SPOŁECZNIE ODPOWIEDZIALNY RZEMIEŚLNIK

SPOŁECZNIE ODPOWIEDZIALNY RZEMIEŚLNIK Strona1 Patronat honorowy FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO UDZIAŁU W KONKURSIE SPOŁECZNIE ODPOWIEDZIALNY RZEMIEŚLNIK Szanowni Państwo, zapraszamy Państwa do udziału w Konkursie Społecznie Odpowiedzialny Rzemieślnik.

Bardziej szczegółowo

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA 2013 Obszary działań CSR GPW RYNEK PRACOWNICY EDUKACJA ŚRODOWISKO -2- RYNEK cele i działania CEL I: Kreowanie i promowanie dobrych

Bardziej szczegółowo

OFERTA WSPÓŁPRACY W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

OFERTA WSPÓŁPRACY W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI OFERTA WSPÓŁPRACY W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI PODDZIAŁANIE 2.1.1 ROZWÓJ KAPITAŁU LUDZKIEGO W PRZEDSIĘBIORSTWACH KONKURS HEROSI ORGANIZACJI Strona 1 z 8 Spis treści 1. Zakres merytoryczny

Bardziej szczegółowo

Fundamentem wszystkich naszych działań są Wartości, obowiązujące w Grupie Kapitałowej ORLEN, do której ANWIL należy, tj.:

Fundamentem wszystkich naszych działań są Wartości, obowiązujące w Grupie Kapitałowej ORLEN, do której ANWIL należy, tj.: KODEKS POSTĘPOWANIA DLA DOSTAWCÓW ANWIL S.A. STANDARDY SPOŁECZNE STANDARDY ETYCZNE I SYSTEMY ZARZĄDZANIA STANDARDY ŚRODOWISKOWE WPROWADZENIE ANWIL jest jednym z filarów polskiej gospodarki, wiodącą spółką

Bardziej szczegółowo

Oferta dla biur karier

Oferta dla biur karier Stowarzyszenie Młodych Profesjonalistów Extremum Oferta dla biur karier Stowarzyszenie Młodych Profesjonalistów Extremum ul. Garncarska 2/9, 61-817 Poznań tel. 501 684 242 e-mail: extremum@extremum.org.pl

Bardziej szczegółowo

Polityka zatrudnienia. edusquare.pl Łukasz Miedziński

Polityka zatrudnienia. edusquare.pl Łukasz Miedziński Polityka zatrudnienia edusquare.pl Łukasz Miedziński Wykonawca i data sporządzenia dokumentu:... (Data sporządzenia dokumentu) (Pieczęć firmowa Wykonawcy) (Czytelny podpis Wykonawcy) Beneficjent i data

Bardziej szczegółowo

Konferencja Inteligentny Zakład Rozlewniczy 25-27.11.2015

Konferencja Inteligentny Zakład Rozlewniczy 25-27.11.2015 . Konferencja Inteligentny Zakład Rozlewniczy 25-27.11.2015 OBSZARY EFEKTYWNOŚCI I BEZPIECZEŃSTWA KOMÓRKA DS. GOSPODARKI ENERGETYCZNEJ/MEDIAMI EFEKTYWNOŚĆ STRATEGIA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ KONTROLING

Bardziej szczegółowo

Dobre praktyki w BOŚ Banku

Dobre praktyki w BOŚ Banku 7 grudnia 2012 r. Bank Ochrony Środowiska Grażyna Kasprzak ekspert ds. inżynierii środowiska Dobre praktyki w BOŚ Banku Zielone Biuro Zielone standardy w biznesie, Fundacja Partnerstwo dla Środowiska,

Bardziej szczegółowo

Audyt energetyczny jako wsparcie Systemów Zarządzania Energią (ISO 50001)

Audyt energetyczny jako wsparcie Systemów Zarządzania Energią (ISO 50001) Audyt energetyczny jako wsparcie Systemów Zarządzania Energią (ISO 50001) ROMAN KOŁODZIEJ IV Konferencja Naukowo-Techniczna,,Utrzymanie ruchu w przemyśle spożywczym Szczyrk, 26 kwietnia 2012 r. 1 PLAN

Bardziej szczegółowo

Innowacyjne narzędzia do zarządzania kompetencjami i ich rozwoju

Innowacyjne narzędzia do zarządzania kompetencjami i ich rozwoju Innowacyjne narzędzia do zarządzania kompetencjami i ich rozwoju Od aspiracji... do realnych potrzeb naszych klientów Od aspiracji Przy planowaniu prac nad rozwojem autorskiej platformy MN Portal zapytaliśmy

Bardziej szczegółowo

Eltis+najważniejszy portal internetowy dotyczący mobilności w Europie

Eltis+najważniejszy portal internetowy dotyczący mobilności w Europie Współorganizator Warszawa, 28 maja 2012 Polityka klimatyczna a zrównoważony transport w miastach Andrzej Rajkiewicz, Edmund Wach Eltis+najważniejszy portal internetowy dotyczący mobilności w Europie Podstawy

Bardziej szczegółowo

Projekty, zadania Wskaźnik realizacji Termin Odpowiedzialny Partnerzy Budżet

Projekty, zadania Wskaźnik realizacji Termin Odpowiedzialny Partnerzy Budżet Strategia Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich na lata 2010-2021 (projekt nowelizacji na lata -2021) Misja Misją Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich jest działanie na rzecz rozwoju bibliotekarstwa,

Bardziej szczegółowo

TEMATYKA PRAC. Zarządzanie Studia stacjonarne II stopień I rok

TEMATYKA PRAC. Zarządzanie Studia stacjonarne II stopień I rok TEMATYKA PRAC Zapisy dnia 18.02.2015 r. o godz. 9.45 Prof.nzdz. dr hab. Agnieszka Sitko-Lutek Zapisy pok. 309 Zarządzanie Studia stacjonarne II stopień I rok 1. Uwarunkowania i zmiana kultury organizacyjnej

Bardziej szczegółowo

Projekt: Szansa drzemie w zmianie nowoczesne ZZL

Projekt: Szansa drzemie w zmianie nowoczesne ZZL Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt: Szansa drzemie w zmianie nowoczesne ZZL Opis szkoleń planowanych do realizacji w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

KODEKS POSTĘPOWANIA DLA DOSTAWCÓW PKN ORLEN

KODEKS POSTĘPOWANIA DLA DOSTAWCÓW PKN ORLEN KODEKS POSTĘPOWANIA DLA DOSTAWCÓW PKN ORLEN WPROWADZENIE PKN ORLEN jest czołową firmą w branży paliwowo-energetycznej, należącą do grona największych spółek w Polsce i najcenniejszych polskich marek. Od

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRAKTYKI ZAWODOWEJ W INSTYTUCJACH DORADCZYCH, POMOCOWYCH I DZIAŁACH PERSONALNYCH DLA STUDENTÓW DORADZTWA ZAWODOWEGO I PERSONALNEGO

REGULAMIN PRAKTYKI ZAWODOWEJ W INSTYTUCJACH DORADCZYCH, POMOCOWYCH I DZIAŁACH PERSONALNYCH DLA STUDENTÓW DORADZTWA ZAWODOWEGO I PERSONALNEGO REGULAMIN PRAKTYKI ZAWODOWEJ W INSTYTUCJACH DORADCZYCH, POMOCOWYCH I DZIAŁACH PERSONALNYCH DLA STUDENTÓW DORADZTWA ZAWODOWEGO I PERSONALNEGO (Opracowano na podstawie programu opracowanego przez Pełnomocnik

Bardziej szczegółowo

i zrównoważonego rozwoju

i zrównoważonego rozwoju SCANMED S.A. Strategia CSR i zrównoważonego rozwoju Preambuła Jako Grupa Scanmed pragniemy rozwijać tworzenie pełnoprofilowej prywatnej opieki medycznej w oparciu o normy najwyższej jakości. Naszym celem

Bardziej szczegółowo

RAPORT. z wykonania projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

RAPORT. z wykonania projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki RAPORT z wykonania projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Nazwa projektu: Profesjonalizacja i konkurencyjność szkolenia specjalistyczne dla instalatorów i projektantów instalacji wodociągowych

Bardziej szczegółowo

Projekt Prove It PL! o mierzeniu oddziaływania i kapitału społeczno-ekonomicznego w przedsiębiorczości społecznej

Projekt Prove It PL! o mierzeniu oddziaływania i kapitału społeczno-ekonomicznego w przedsiębiorczości społecznej Projekt Prove It PL! o mierzeniu oddziaływania i kapitału społeczno-ekonomicznego w przedsiębiorczości społecznej Pomiar wpływu społecznego i ekologicznego wspólna odpowiedzialność biznesu i NGO Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Prace od wczesnych lat 90' Ustanowiony w 2007

Prace od wczesnych lat 90' Ustanowiony w 2007 Standard Spotkań Zrównoważonych BS 8901 Prace od wczesnych lat 90' Ustanowiony w 2007 Wywodzi się z idei zrównoważonego rozwoju zaadoptowanych na potrzeby przemysłu spotkań Rozwój Zrównoważony (wewnętrzna

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Studia stacjonarne Stopień studiów: Iº Rok studiów: II

Zarządzanie Studia stacjonarne Stopień studiów: Iº Rok studiów: II TEMATYKI SEMINARIÓW Zarządzanie Studia stacjonarne Stopień studiów: Iº Rok studiów: II Zapisy na seminarium: 18 lutego w godz. 13:15 Proponowane tematy (obszary) prac licencjackich: Prof. nadzw. dr hab.

Bardziej szczegółowo

Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty

Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Cel Działania:

Bardziej szczegółowo

Program Współpracy z Dostawcami Rozwiązań

Program Współpracy z Dostawcami Rozwiązań . Polska Dołącz dzisiaj: Program Współpracy z Dostawcami Rozwiązań Uzyskaj prawo posługiwania się znakiem Zgodny z GS1 Promuj swoją firmę oraz oferowane rozwiązania wśród 19 tysięcy Uczestników systemu

Bardziej szczegółowo

Konkurs Dobrych Praktyk Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy. Bezpieczni na starcie, zdrowi na mecie. Zaproszenie do składania wniosków

Konkurs Dobrych Praktyk Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy. Bezpieczni na starcie, zdrowi na mecie. Zaproszenie do składania wniosków Bezpieczeństwo i zdrowie w pracy dotyczy każdego. Jest dobre dla ciebie. Dobre dla firmy. Bezpieczni na starcie, zdrowi na mecie Promowanie zrównoważonego życia zawodowego #EUhealthyworkplaces www.healthy-workplaces.eu

Bardziej szczegółowo

POLITYKA ZAKUPU SPRZĘTÓW I USŁUG ZRÓWNOWAŻONY ŁAŃCUCH DOSTAW

POLITYKA ZAKUPU SPRZĘTÓW I USŁUG ZRÓWNOWAŻONY ŁAŃCUCH DOSTAW POLITYKA ZAKUPU SPRZĘTÓW I USŁUG ZRÓWNOWAŻONY ŁAŃCUCH DOSTAW WSTĘP Jednym z długoterminowych celów Fabryki Komunikacji Społecznej jest korzystanie z usług dostawców spełniających wymogi bezpieczeństwa,

Bardziej szczegółowo

Nadzieje związane z nowym obszarem rynku energii Ustawa o efektywności energetycznej

Nadzieje związane z nowym obszarem rynku energii Ustawa o efektywności energetycznej Nadzieje związane z nowym obszarem rynku energii Ustawa o efektywności energetycznej Roman Warchoł, TAURON Sprzedaż Forum Polska Efektywna Energetycznie, Gdańsk, 6 marca 2012r. Unijne cele 3x20% Unia Europejska

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Informacja o konkursach planowanych dla priorytetów komponentu regionalnego na rok 2014

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Informacja o konkursach planowanych dla priorytetów komponentu regionalnego na rok 2014 Program Operacyjny Kapitał Ludzki Informacja o konkursach planowanych dla priorytetów komponentu regionalnego na rok 2014 (z wyłączeniem projektów systemowych) Instytucje w programie Wykaz instytucji wraz

Bardziej szczegółowo

Narzędzia informatyczne w zarządzaniu inwestycjami eko-energetycznymi

Narzędzia informatyczne w zarządzaniu inwestycjami eko-energetycznymi Narzędzia informatyczne w zarządzaniu inwestycjami eko-energetycznymi Konferencja Lokalna Polityka Energetyczna Sosnowiec, 5 czerwca 2013 r. Zofia Wawrzyczek Prezes Zarządu LGBS Energia Sp. z o.o. Agenda

Bardziej szczegółowo

Prowadzący Andrzej Kurek

Prowadzący Andrzej Kurek Prowadzący Andrzej Kurek Centrala Rzeszów Oddziały Lublin, Katowice Zatrudnienie ponad 70 osób SprzedaŜ wdroŝenia oprogramowań firmy Comarch Dopasowania branŝowe Wiedza i doświadczenie Pełna obsługa: Analiza

Bardziej szczegółowo

Dlaczego outsourcing informatyczny? Jakie korzyści zapewnia outsourcing informatyczny? Pełny czy częściowy?

Dlaczego outsourcing informatyczny? Jakie korzyści zapewnia outsourcing informatyczny? Pełny czy częściowy? Dlaczego outsourcing informatyczny? Przeciętny informatyk firmowy musi skupić w sobie umiejętności i specjalizacje z wielu dziedzin informatyki. Równocześnie musi być administratorem, specjalistą od sieci

Bardziej szczegółowo

Seminarium Technologie informacyjno - komunikacyjne na rzecz efektywności energetycznej w budownictwie Warszawa, 26.03.2013 r.

Seminarium Technologie informacyjno - komunikacyjne na rzecz efektywności energetycznej w budownictwie Warszawa, 26.03.2013 r. Zastosowanie inteligentnego sterowania, inteligentnych systemów pomiarowych, technologii bezprzewodowej, chmury obliczeniowej i przyjaznego dla użytkownika sposobu wyświetlania informacji jako sposób na

Bardziej szczegółowo

Miary jakości w Call Center

Miary jakości w Call Center OFERTA SZKOLENIOWA Miary jakości w Call Center TELEAKADEMIA to profesjonalne centrum szkoleniowe mające swoją siedzibę w Pomorskim Parku Naukowo-Technologicznym w Gdyni. TELEAKADEMIA realizuje szkolenia

Bardziej szczegółowo

CSR a konkurencyjność polskich przedsiębiorstw. Działania PARP w zakresie biznesu społecznie odpowiedzialnego

CSR a konkurencyjność polskich przedsiębiorstw. Działania PARP w zakresie biznesu społecznie odpowiedzialnego 2011 Małgorzata Jelińska CSR a konkurencyjność polskich przedsiębiorstw Działania PARP w zakresie biznesu społecznie odpowiedzialnego Szczecin, 23.11.2011 r. Definicja CSR zgodnie z ISO 26000 Społeczna

Bardziej szczegółowo

Projekt realizowany przez Stowarzyszenie TRATWA Wrocław

Projekt realizowany przez Stowarzyszenie TRATWA Wrocław Projekt realizowany przez Stowarzyszenie TRATWA Wrocław Celem projektu było: przygotowanie grupy przyszłych liderów społecznych (wykształconych, młodych ludzi) do wejścia na rynek pracy w ramach III sektora

Bardziej szczegółowo

Plany awaryjne. work confidently

Plany awaryjne. work confidently Plany awaryjne work confidently Plany awaryjne Pakiet Plan awaryjny firmy Regus udostępnia Twojej firmie globalną sieć ponad 1200 lokalizacji biurowych w 95 krajach. Gdy Twoje miejsce pracy stanie się

Bardziej szczegółowo

Starostwo Powiatowe w Rypinie, 20 kwietnia 2015 roku

Starostwo Powiatowe w Rypinie, 20 kwietnia 2015 roku Projekty realizowane przez Powiat Rypiński Dobry Zawód Lepszy Start Działanie 9.2 POKL, wartość projektu 2 748 754,05 zł, dofinansowanie 2 336 440,94 zł. Pogłębiaj wiedzę, rozwijaj umiejętności, poznaj

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY do Projektu ICT Startup generowanie innowacyjnych przedsiębiorstw przez Gdański Park Naukowo Technologiczny, w celu rozwoju Pomorskiego Klastra ICT finansowanego w ramach Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Efektywność headhuntera znaczenie projektów direct& executivesearch w polityce rekrutacyjnej organizacji

Efektywność headhuntera znaczenie projektów direct& executivesearch w polityce rekrutacyjnej organizacji Efektywność headhuntera znaczenie projektów direct& executivesearch w polityce rekrutacyjnej organizacji - Partner / Head of Operations ZANIM ZACZNIEMY CO BĘDZIE DALEJ? KIM JESTEM I JAKĄ FIRMĘ REPREZENTUJĘ?

Bardziej szczegółowo

OFERTA 1. Dla koncernu naftowego poszukujemy osoby na stanowisko: Menadżer ds. Geologii/Rolnictwa/Geodezji Miejsce pracy: cała Polska.

OFERTA 1. Dla koncernu naftowego poszukujemy osoby na stanowisko: Menadżer ds. Geologii/Rolnictwa/Geodezji Miejsce pracy: cała Polska. OFERTA 1 Dla koncernu naftowego poszukujemy osoby na stanowisko: Menadżer ds. Geologii/Rolnictwa/Geodezji Miejsce pracy: cała Polska Obowiązki: nadzorowanie pracy geologów i geofizyków, realizowanie programu

Bardziej szczegółowo

Konkurs zamknięty nr 17/POKL/8.1.3/2010 Spotkanie informacyjne 17 marca 2010 r.

Konkurs zamknięty nr 17/POKL/8.1.3/2010 Spotkanie informacyjne 17 marca 2010 r. Konkurs zamknięty nr 17/POKL/8.1.3/2010 Spotkanie informacyjne 17 marca 2010 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie Wydział Rozwoju Kadr Regionu Plan prezentacji Typy projektów. Uprawnieni wnioskodawcy

Bardziej szczegółowo

Społeczna odpowiedzialność biznesu podejście strategiczne i operacyjne. Maciej Bieńkiewicz

Społeczna odpowiedzialność biznesu podejście strategiczne i operacyjne. Maciej Bieńkiewicz 2012 Społeczna odpowiedzialność biznesu podejście strategiczne i operacyjne Maciej Bieńkiewicz Społeczna Odpowiedzialność Biznesu - istota koncepcji - Nowa definicja CSR: CSR - Odpowiedzialność przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Racjonalizacja zużycia mediów dzięki innowacjom w służbie oszczędności. Metody zrównoważonego gospodarowania zasobami

Racjonalizacja zużycia mediów dzięki innowacjom w służbie oszczędności. Metody zrównoważonego gospodarowania zasobami Racjonalizacja zużycia mediów dzięki innowacjom w służbie oszczędności Metody zrównoważonego gospodarowania zasobami Agenda: Racjonalizacja zużycia mediów poprzez Smart Metering i Smart Management Innowacje

Bardziej szczegółowo

2 O 1 4 O D P O W I E D Z I A L N Y B I Z N E S. Interesariusze. Banku

2 O 1 4 O D P O W I E D Z I A L N Y B I Z N E S. Interesariusze. Banku O O D P O W I E D Z I A L N Y B I Z N E S O O D P O W I E D Z I A L N Y B I Z N E S Wpływ Grupy Millennium na Interesariuszy.. Identyfikacja Interesariuszy wysoki średni niski G-a Grupy Interesariuszy

Bardziej szczegółowo

Era HR-a Systemy informatyczne zmiękczające kadry.

Era HR-a Systemy informatyczne zmiękczające kadry. Era HR-a Systemy informatyczne zmiękczające kadry. Historia Dawno, dawno temu Pojawiły się pierwsze komputery w przedsiębiorstwach i Ktoś mądry pomyślał, aby rozliczyć na nich wynagrodzenia 2 Polski lider

Bardziej szczegółowo

Program spotkania informacyjnego w ramach projektu Zwiększenie konkurencyjności regionów poprzez społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR) Dzień I

Program spotkania informacyjnego w ramach projektu Zwiększenie konkurencyjności regionów poprzez społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR) Dzień I Program spotkania informacyjnego w ramach projektu Zwiększenie konkurencyjności regionów poprzez społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR) Dzień I Termin realizacji spotkania: 25.05.2012 Miejsce realizacji

Bardziej szczegółowo

CEL SZKOLENIA: DO KOGO SKIEROWANE JEST SZKOLENIE:

CEL SZKOLENIA: DO KOGO SKIEROWANE JEST SZKOLENIE: Audytor Wewnętrzny systemu HACCP oraz standardów IFS w wersji 6 (International Food Standard version 6) i BRC w nowej wersji 7 (Global Standard for Food Safety issue 7) - AWIFSBRC CEL SZKOLENIA: zrozumienie

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020

Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020 Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020 III Konwent Informatyków Warmii i Mazur Ryn, 2829 listopada 2013 r. Cele programu Cel główny: Wzmocnienie cyfrowych fundamentów dla społecznogospodarczego rozwoju

Bardziej szczegółowo

Programy dla przedsiębiorców na rzecz innowacji w ochronie środowiska w latach 2014-2020

Programy dla przedsiębiorców na rzecz innowacji w ochronie środowiska w latach 2014-2020 Programy dla przedsiębiorców na rzecz innowacji w ochronie środowiska w latach 2014-2020 Katowice, maj 2014 roku Programy dla przedsiębiorców na rzecz innowacji w ochronie środowiska w latach 2014-2020

Bardziej szczegółowo

Aktualności CSR YOUR GLOBAL NETWORK OF LEADING TAX ADVISORS. www.taxand.com

Aktualności CSR YOUR GLOBAL NETWORK OF LEADING TAX ADVISORS. www.taxand.com Aktualności CSR YOUR GLOBAL NETWORK OF LEADING TAX ADVISORS www.taxand.com 1 1 1. Raportowanie CSR w Hiszpanii 2. ISO 26000 dotyczące odpowiedzialności społecznej 3. Trendy CSR 4. Kontakt 1 Raportowanie

Bardziej szczegółowo

Strategia. Społecznej Odpowiedzialności Grupy Polpharma

Strategia. Społecznej Odpowiedzialności Grupy Polpharma Strategia Społecznej Odpowiedzialności Grupy Polpharma 2015 2018 STRATEGIA CSR GRUPY POLPHARMA W swojej działalności kierujemy się wartościami etycznymi i ustanowionymi standardami etycznego postępowania.

Bardziej szczegółowo

Debata Efektywność podstawą bezpieczeństwa energetycznego Polski. Rola państwa i biznesu

Debata Efektywność podstawą bezpieczeństwa energetycznego Polski. Rola państwa i biznesu Efektywność energetyczna w polskich przedsiębiorstwach: motywacje, bariery i oczekiwania biznesu Debata Efektywność podstawą bezpieczeństwa energetycznego Polski. Rola państwa i biznesu 10 XI 2010, Centrum

Bardziej szczegółowo

PROGRAM E-WOLONTARIATU

PROGRAM E-WOLONTARIATU PROGRAM E-WOLONTARIATU Zapraszamy do zapoznania się z programem e-wolontariatu Fundacji PiłkaCV. Fundacja została powołana w celu wspierania uzdolnionych piłkarsko dzieci i młodzieży, młodych instruktorów

Bardziej szczegółowo

Opracowanie logicznie ze sobą powiązanych dokumentów o zbiorczej nazwie Dokumenty planistyczne, ekspertyzy i analizy w zakresie turystyki na terenie

Opracowanie logicznie ze sobą powiązanych dokumentów o zbiorczej nazwie Dokumenty planistyczne, ekspertyzy i analizy w zakresie turystyki na terenie Opracowanie logicznie ze sobą powiązanych dokumentów o zbiorczej nazwie Dokumenty planistyczne, ekspertyzy i analizy w zakresie turystyki na terenie 5 gmin położonych w obszarze Zbiornika Świnna Poręba

Bardziej szczegółowo

OTTO Engineering - Program Energetyczny

OTTO Engineering - Program Energetyczny OTTO Engineering - Program Energetyczny Oferta Naszą misją jest wsparcie naszych klientów w podniesieniu efektywności energetycznej w celu zwiększenia ich konkurencyjności i zyskowności. Wspomagamy również

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. do książki pt. Poradnik BHP dla pracodawców oraz osób kierujących pracownikami. Autor Marek Gałusza

SPIS TREŚCI. do książki pt. Poradnik BHP dla pracodawców oraz osób kierujących pracownikami. Autor Marek Gałusza SPIS TREŚCI do książki pt. Poradnik BHP dla pracodawców oraz osób kierujących pracownikami Autor Marek Gałusza Wstęp... 9 Literatura... 9 Wykaz najważniejszych skrótów użytych w tekście... 10 I. PRAWO

Bardziej szczegółowo

Forum Małych i Średnich Przedsiębiorstw

Forum Małych i Średnich Przedsiębiorstw 2011 Oferta KSU oraz PK dla nowopowstałych firm Forum Małych i Średnich Przedsiębiorstw Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą? Iwona Pietruszewska-Cetkowska Czym jest Krajowy System Usług? Krajowy System

Bardziej szczegółowo

Dotacje dla wiedzy i technologii

Dotacje dla wiedzy i technologii Dotacje dla wiedzy i technologii Ewelina Hutmańska, Wiceprezes Zarządu Capital-ECI sp. z o.o. Polskie firmy wciąż są wtórnymi innowatorami Ponad 34,5 mld zł wydały na innowacje firmy, zatrudniające powyżej

Bardziej szczegółowo

Tabela 2. Struktura i zakres treści programów modułowych umożliwiających prowadzenie szkoleń z wykorzystaniem e-learningu

Tabela 2. Struktura i zakres treści programów modułowych umożliwiających prowadzenie szkoleń z wykorzystaniem e-learningu 3. Efektywna współpraca z klientem urzędu 2. Dane o rynku i ich wykorzystywanie 1. Rola i zadania służb zatrudnienia Tabela 2. Struktura i zakres treści programów modułowych umożliwiających prowadzenie

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE BADANIE SATYSFAKCJI KLIENTA I ZARZĄDZANIE SATYSFAKCJĄ KLIENTA W PRZEDSIĘBIORSTWIE

SZKOLENIE BADANIE SATYSFAKCJI KLIENTA I ZARZĄDZANIE SATYSFAKCJĄ KLIENTA W PRZEDSIĘBIORSTWIE SZKOLENIE ROZWIĄZANIA W ZAKRESIE ROZWOJU KAPITAŁU LUDZKIEGO PRZEDSIĘBIORSTW BADANIE SATYSFAKCJI KLIENTA I ZARZĄDZANIE SATYSFAKCJĄ KLIENTA W WPROWADZENIE W dobie silnej konkurencji oraz wzrastającej świadomości

Bardziej szczegółowo

CEL STRATEGICZNY I. ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I STABILNEGO RYNKU PRACY. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020:

CEL STRATEGICZNY I. ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I STABILNEGO RYNKU PRACY. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020: NAZWA CELU FINANSOWANIE Cel I.1. Wspieranie aktywności i przedsiębiorczości mieszkańców CEL STRATEGICZNY I. ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I STABILNEGO RYNKU PRACY Oś I. Osoby młode na rynku pracy: 1. Poprawa

Bardziej szczegółowo

Piłka nożna w badaniach statystycznych 1

Piłka nożna w badaniach statystycznych 1 Mterił n konferencję prsową w dniu 31 mj 212 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Deprtment Bdń Społecznych i Wrunków Życi Nottk informcyjn WYNIKI BADAŃ GUS Piłk nożn w bdnich sttystycznych 1 Bdni klubów sportowych

Bardziej szczegółowo

INTERNETOWE CENTRUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI AKADEMICKIEJ - ICPA

INTERNETOWE CENTRUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI AKADEMICKIEJ - ICPA ICPA Regulamin uczestnictwa Strona 1 z 5 REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROGRAMIE INTERNETOWE CENTRUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI AKADEMICKIEJ - ICPA realizowanym w pilotażowej edycji na terenie woj. dolnośląskiego w

Bardziej szczegółowo

Bezpieczni na starcie, zdrowi na mecie" kampania informacyjna EU-OSHA 2016-2017

Bezpieczni na starcie, zdrowi na mecie kampania informacyjna EU-OSHA 2016-2017 Bezpieczni na starcie, zdrowi na mecie" kampania informacyjna EU-OSHA 2016-2017 Karolina Farin Spotkanie uczestników KSP KPC EU-OSHA Kraków, 22 czerwca 2015 r. Kampania informacyjna EU-OSHA 2016-2017 Wyzwania:

Bardziej szczegółowo

WSPARCIE ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W MAŁOPOLSCE

WSPARCIE ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W MAŁOPOLSCE WSPARCIE ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W MAŁOPOLSCE Iwona Harnik 24 kwietnia 2007 r. Kraków 2007 Rola MARR S.A. Efektywne i skuteczne wspieranie rozwoju społecznego i gospodarczego Małopolski poprzez podejmowanie

Bardziej szczegółowo

biznesu (CSR) a konkurencyjność - dobre praktyki europejskich MŚP M -

biznesu (CSR) a konkurencyjność - dobre praktyki europejskich MŚP M - Instytut Badań nad Przedsiębiorczo biorczością i Rozwojem Ekonomicznym Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR) a konkurencyjność - dobre praktyki europejskich MŚP M - Maciej Bieńkiewicz, 26 luty 2008,

Bardziej szczegółowo

Kredyt EKO INWESTYCJE w ramach Programu NFOŚiGW

Kredyt EKO INWESTYCJE w ramach Programu NFOŚiGW Dr Daria Zielińska Główny Ekolog ds. Klientów Korporacyjnych Centrum Korporacyjne w Poznaniu Kredyt EKO INWESTYCJE w ramach Programu NFOŚiGW Inwestycje energooszczędne w małych i średnich przedsiębiorstwach

Bardziej szczegółowo

Strategia Zrównoważonego Rozwoju i Odpowiedzialnego Biznesu GK PGNiG 2009 2015. Troska o klienta

Strategia Zrównoważonego Rozwoju i Odpowiedzialnego Biznesu GK PGNiG 2009 2015. Troska o klienta Strategia Zrównoważonego Rozwoju i Odpowiedzialnego Biznesu GK PGNiG 2009 2015 Troska o klienta Cele strategiczne Troska o klienta Dialog i współpraca w partnerami społecznymi i biznesowymi Poszanowanie

Bardziej szczegółowo

ISO 14000 w przedsiębiorstwie

ISO 14000 w przedsiębiorstwie ISO 14000 w przedsiębiorstwie Rodzina norm ISO 14000 TC 207 ZARZADZANIE ŚRODOWISKOWE SC1 System zarządzania środowiskowego SC2 Audity środowiskowe SC3 Ekoetykietowanie SC4 Ocena wyników ekologicznych SC5

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020

Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020 Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020 Konferencja konsultacyjna Prognozy oddziaływania na środowisko dla projektu Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020 Warszawa, 9 grudnia 2013 r. Cele programu

Bardziej szczegółowo

Jak zaprzyjaźnić się z rynkiem pracy?

Jak zaprzyjaźnić się z rynkiem pracy? Jaworzno, 20 października 2014r. Jak zaprzyjaźnić się z rynkiem pracy? Profil pracownika banku Marta Gałecka Dyrektor Placówki Bankowej Credit Agricole Bank Polska SA w Jaworznie Tel. 512 191 559 CA BP

Bardziej szczegółowo

Rozmawiajmy! DIALOG SPOŁECZNY JAKO ELEMENT WYRÓWNYWANIA SZANS NA RYNKU PRACY. Andrzej Tomeczek Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa

Rozmawiajmy! DIALOG SPOŁECZNY JAKO ELEMENT WYRÓWNYWANIA SZANS NA RYNKU PRACY. Andrzej Tomeczek Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa DIALOG SPOŁECZNY JAKO ELEMENT WYRÓWNYWANIA SZANS NA RYNKU PRACY Andrzej Tomeczek Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa Obszary priorytetowe dla działańue w zakresie wyeliminowania wszelkich form nierówności

Bardziej szczegółowo

Raport WSB 2014 www.wsb.pl

Raport WSB 2014 www.wsb.pl Studenci, Absolwenci, Pracodawcy. Raport WSB 2014 www.wsb.pl WPROWADZENIE prof. dr hab. Marian Noga Dyrektor Instytutu Współpracy z Biznesem WSB we Wrocławiu Z przyjemnością oddaję w Państwa ręce pierwszy

Bardziej szczegółowo

Budowanie zrównoważonej przyszłości

Budowanie zrównoważonej przyszłości Budowanie zrównoważonej przyszłości Społeczna Odpowiedzialność Przedsiębiorstwa Przegląd Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa Każdego roku nowe produkty, nowe regulacje prawne i nowe technologie

Bardziej szczegółowo

KARTA DOSTAWCÓW. Gospodarcze, środowiskowe i społeczne wymagania zrównoważonego rozwoju stanowią kluczowe wytyczne strategii Grupy Saint-Gobain.

KARTA DOSTAWCÓW. Gospodarcze, środowiskowe i społeczne wymagania zrównoważonego rozwoju stanowią kluczowe wytyczne strategii Grupy Saint-Gobain. KARTA DOSTAWCÓW Gospodarcze, środowiskowe i społeczne wymagania zrównoważonego rozwoju stanowią kluczowe wytyczne strategii Grupy Saint-Gobain. Grupa przystąpiła do Światowego Paktu Global Compact Narodów

Bardziej szczegółowo

Audyt funkcjonalnego systemu monitorowania energii w Homanit Polska w Karlinie

Audyt funkcjonalnego systemu monitorowania energii w Homanit Polska w Karlinie Audyt funkcjonalnego systemu monitorowania energii w Homanit Polska w Karlinie System zarządzania energią to uniwersalne narzędzie dające możliwość generowania oszczędności energii, podnoszenia jej efektywności

Bardziej szczegółowo

Społeczna odpowiedzialność biznesu w firmach sektora MŚP doświadczenia i perspektywy

Społeczna odpowiedzialność biznesu w firmach sektora MŚP doświadczenia i perspektywy Społeczna odpowiedzialność biznesu w firmach sektora MŚP doświadczenia i perspektywy Aleksandra Wanat Konferencja Rozwój przedsiębiorczości w województwie śląskim w kontekście CSR Katowice 22 listopada

Bardziej szczegółowo

MAŁOPOLSKO PODKARPACKIEGO KLASTRA CZYSTEJ ENERGII. 03 czerwca 2008 r

MAŁOPOLSKO PODKARPACKIEGO KLASTRA CZYSTEJ ENERGII. 03 czerwca 2008 r Możliwości finansowania dla MAŁOPOLSKO PODKARPACKIEGO KLASTRA CZYSTEJ ENERGII 03 czerwca 2008 r OLGA WARZECHA CENTRUM TRANSFERU TECHNOLOGII AGH Dział Obsługi Funduszy Strukturalnych tel. 12 617 31 59 warzecha@agh.edu.pl

Bardziej szczegółowo

W związku z dynamicznym rozwojem, firma zatrudniać będzie pracowników na stanowiskach:

W związku z dynamicznym rozwojem, firma zatrudniać będzie pracowników na stanowiskach: W związku z dynamicznym rozwojem, firma zatrudniać będzie pracowników na stanowiskach: Specjalista ds. planowania i dokumentacji Licencjonowany mechanik lotniczy Pracownik działu estetyki Mechanik lotniczy

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO KONKURSU NA NAJLEPSZE PRZEDSIĘBIORSTWO SPOŁECZNE ROKU 1. DANE ORGANIZACJI. Spółdzielnia socjalna osób fizycznych

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO KONKURSU NA NAJLEPSZE PRZEDSIĘBIORSTWO SPOŁECZNE ROKU 1. DANE ORGANIZACJI. Spółdzielnia socjalna osób fizycznych UWAGA: Poniższy formularz jest jedynie wzorem ułatwiającym przygotowanie wniosku dla startujących w Konkursie na Najlepsze Przedsiębiorstwo Społeczne Roku oraz wnioskujących o przyznanie Znaku Przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

Powitaj w gronie swoich pracowników wykwalifikowanego specjalistę ds. HR

Powitaj w gronie swoich pracowników wykwalifikowanego specjalistę ds. HR Powitaj w gronie swoich pracowników wykwalifikowanego specjalistę ds. HR BODiE, bo liczy się wiedza 2 S t r o n a Wszystkich pracowników banków spółdzielczych uczestniczących w projekcie SGB HR nowoczesne

Bardziej szczegółowo