JAK POPRAWIĆ PŁYNNOŚĆ FINANSOWĄ. Jak poprawić płynność finansową w firmie

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "JAK POPRAWIĆ PŁYNNOŚĆ FINANSOWĄ. Jak poprawić płynność finansową w firmie"

Transkrypt

1 JAK POPRAWIĆ PŁYNNOŚĆ FINANSOWĄ W FIRMIE Jak poprawić płynność finansową w firmie 1

2 2 Jak poprawić płynność finansową w firmie

3 Faktoring Spis treści Rynek faktoringu w Polsce i na świecie...4 Definicja i mechanizm działania...5 Usługi dodatkowe...6 Rodzaje faktoringu...8 Faktoring a dyskonto faktur...9 Wady i zalety - czy z usług faktora rzeczywiście warto korzystać...10 Faktoring a kredyt...11 Faktoring a windykacja...15 Faktoring a forfaiting...15 Kredyt Czym jest kredyt?...15 Wady i zalety korzystania z kredytów bankowych...16 Usługi dodatkowe banków...18 Zestawienie kredytów obrotowych...18 Windykacja Działania windykacyjne...19 Współpraca z firmą windykacyjną...20 Wywiadownie handlowa - zabezpiecz się przed ryzykiem...21 Monitoring należności...21 Anna Janus Prezes IPO.pl Szanowni Państwo Globalny kryzys gospodarczy, z którym mamy do czynienia od kilku miesięcy, dotyka także naszą, wcześniej świetnie rozwijającą się gospodarkę. Spowolnienie gospodarcze, które jest w Polsce coraz bardziej widoczne, sprawia, że coraz więcej przedsiębiorstw sygnalizuje kłopoty z płynnością finansową, w szczególności firmy eksportowe, które recesję wśród naszych głównych partnerów handlowych odczuwają najboleśniej. Pogorszenie się kondycji finansowej polskich firm sygnalizują statystyki, pokazujące coraz większe trudności z uzyskaniem zapłaty za sprzedawane produkty. Firmy, których kontrahenci nie wywiązują się ze swoich zobowiązań, często popadają przez to w kłopoty, które w skrajnych przypadkach mogą powodować utratę płynności finansowej. Co więcej, złożona natura powiązań handlowych może prowadzić do efektu kuli śnieżnej, czyli do sytuacji, w której nielojalny klient nie spłaca swoich zobowiązań wobec dwóch lub trzech wierzycieli, a ci z kolei nie są przez to w stanie zapłacić za produkty otrzymywane od swoich poddostawców. Kłopoty finansowe dosięgają w ten sposób coraz większą ilość podmiotów. Raport Jak poprawić płynność finansową 2009 powstał właśnie dlatego, aby uczulić przedsiębiorców na niekorzystną sytuację rynkową. W Raporcie znajdą Państwo wskazówki, jak skutecznie zarządzać należnościami, jak zminimalizować ryzyko utraty płynności, a w razie problemów jak szybko pozyskać gotówkę. Raport Jak poprawić płynność finansową zawiera analizę narzędzi i instrumentów finansowych służących do poprawy kondycji finansowej przedsiębiorstwa. Oprócz tradycyjnego kredytu, Państwa firmy mogą również korzystać w tym celu z faktoringu oraz windykacji. Polecam Państwu niniejszy Raport. ul. Braniborska Wrocław tel.: faks: Jak poprawić płynność finansową w firmie 3

4 JAK POPRAWIĆ PŁYNNOŚĆ FINANSOWĄ W FIRMIE Jak skutecznie poprawić płynność finansową w firmie? Wstęp Od tego, czy przedsiębiorstwo będzie umiało zachować płynność finansową zależy w dużej mierze jego sukces na rynku. To stwierdzenie przybiera szczególnego znaczenia w dobie kryzysu gospodarczego. Przedsiębiorca, który musi czekać na zapłatę od kontrahenta, jest zmuszony do poszukiwania zewnętrznych źródeł finansowania bieżącej działalności. Oprócz standardowej formy, jaką jest kredyt bankowy, możemy również skorzystać z usług firmy factoringowej bądź windykacyjnej. Redakcja IPO.pl postanowiła poświęcić temu zagadnieniu trochę więcej miejsca, oddając w Państwa ręce najnowszy Raport Jak poprawić płynność finansową w firmie. FAKTORING szybki dostęp do gotówki. Współczesny rynek produktów i usług finansowych oferuje wiele możliwości wsparcia działalności przedsiębiorstw. Jedną z najmłodszych, spośród wymienionych we wstępie, usług finansowych w Polsce jest faktoring. Zasadniczy rozwój i wypracowanie współczesnych zasad działania faktoringu nastąpiły w Ameryce Północnej w drugiej połowie XIX wieku, kiedy to zmieniła się funkcja faktora, pierwotnie występującego w roli pośrednika, na finansującego dostawców towarów. Po zakończeniu II wojny światowej działalność faktoringowa rozpowszechniła się i w latach 50-tych trafiła do Europy Zachodniej. Tutaj rozwijała się wśród przedsiębiorców wraz ze wzrostem zapotrzebowania na środki pieniężne. Na świecie działąją dwie międzynarodowe organizacje faktoringowe: Factors Chain International (FCI), skupiająca 206 firm faktoringowych i banków z ponad 60 krajów oraz International Factors Group (IFG), zrzeszająca 60 firm w 46 państwach. Faktoring od 50 lat stale się rozwija tak, aby jego oferta była jak najlepiej dopasowana do dynamicznie zmieniającego się rynku usług finansowych. Skutkuje to tym, iż coraz więcej firm sięga po ten środek aby zniwelować ryzyko utraty płynności zwłaszcza w trudniejszych dla przedsiębiorców okresach recesji czy spowolnienia gospodarczego, jakich jesteśmy obecnie świadkami. A jak rozwój factoringu wyglądał na rodzimym podwórku? Pierwszą ofertę faktoringu w Polsce przygotował w 1990 roku Bank Gospodarstwa Krajowego. Prawdziwy boom na tę formę finansowania nastąpił jednak w połowie lat dziewięćdziesiątych. Od tego czasu faktoring staje się coraz bardziej rozpoznawalny i popularny wśród polskich przedsiębiorców. Rynek factoringu w Polsce i na świecie. Najnowsze statystyki, opublikowane przez Factors Chain International, wskazują, iż rynek faktoringu na świecie odnotował 15% wzrost w 2007 roku (+12% w 2006 roku). Największym rynkiem usług faktoringowych jest Europa, na którą przypada ponad 70% wartości globalnych transakcji, z Wielką Brytanią i Włochami na czele. Kolejnymi pod względem wielkości są obie Ameryki (głównie Stany Zjednoczone i Brazylia) oraz Azja (z Japonią i Tajwanem w czołówce). Na te kontynenty przypada po 13% światowego faktoringu. W Europie Środkowo-Wschodniej, gdzie instrument ten jest dostępny od dziesięciu lat, prym pod względem wartości transakcji wiodą Polska i Czechy. Dużą popularnością faktoring cieszy się też w krajach bałtyckich. W Estonii udział factoringu w PKB ten udział wyniósł 13%, na Litwie prawie 8%, a na Łotwie 6%. W Polsce wartość wykupionych wierzytelności firm zrzeszonych w PZF w ciągu pierwszych trzech miesięcy 2008 roku wyniosła 24,7 mld zł, co daje wzrost obrotów w stosunku do analogicznego okresu w 2007 roku o 97,5%. Wykres1. Rynek faktoringu na świecie mln EUR Rynek faktoringu na wiecie FCI wszystko 4 Jak poprawić płynność finansową w firmie

5 Wykres2. Udział poszczególnych kontynentów w obrotach faktoringowych w 2007 r. mln EUR Udzia poszczególnych kontynentów w obrotach faktoringowych w 2007 r Europa ( ród o: FCI Ameryka P d i P n Wykres3. Rynek faktoringu w Polsce LN w ml P Azja Afryka Australia Rynek faktoringu w Polsce I-III kw 2008 PZF ca y rynek Definicja i mechanizm działania faktoringu Def. Prawna Jeśli chodzi o konstrukcję prawną, to instytucja faktoringu może łączyć w sobie elementy cesji wierzytelności, zlecenia, umowy o dzieło oraz pożyczki, jak również umowy gwarancji czy też umowy ubezpieczeniowej. To zależy od konkretnej sytuacji oraz potrzeb stron umowy faktoringu. Umowa ta - w świetle polskich przepisów prawa - jest umową nienazwaną, co oznacza, że może być zawarta zgodnie z zasadą swobody zawierania umów. Według art. 353 Kodeksu Cywilnego, w takiej sytuacji strony zawierają umowę wedle uznania - byleby jej treść nie była sprzeczna z przepisami kodeksu. W świetle art. 5 ustawy Prawo Bankowe (Dz. U. z 21 listopada 1997 r. z późn. zm.), faktoring nie jest także czynnością bankową. W swojej istocie faktoring jest formą krótkoterminowego finansowania transakcji handlowych. W transakcji faktoringu uczestniczą zawsze trzy strony: faktor - firma faktoringowa lub bank, faktorant - przedsiębiorstwo, któremu przysługują wierzytel- Jak poprawić płynność finansową w firmie 5

6 JAK POPRAWIĆ PŁYNNOŚĆ FINANSOWĄ W FIRMIE ności od kontrahentów, wynikające z obrotu gospodarczego z nimi, dłużnik - kontrahent firmy przedstawiającej należności do wykupu. Faktor i faktorant są stronami czynnie uczestniczącymi w transakcji, podczas gdy dłużnik jest stroną bierną. Realizacja umowy faktoringu polega na wykupie od faktoranta nieprzeterminowanej wierzytelności handlowej, należnej mu od dłużnika, z potrąceniem opłaty na rzecz faktora. Firmy świadczące usługi faktoringowe (faktorzy) dostarczają przedsiębiorstwom środki finansowe pod nieuregulowane faktury, odnoszące się zarówno do sprzedaży krajowej, jak i eksportowej. Przedsiębiorstwa mogą uzyskać do 90% wartości wystawionych faktur w momencie wysłania towarów (lub świadczenia usług), a wypłata pozostałej części następuje po zapłacie odbiorcy na konto faktora. Def. Ottawska Zgodnie z Konwencją Faktoringową podpisaną w Ottawie w 1988 r., faktoring oznacza usługę, która powinna spełniać przynajmniej dwa z czterech następujących zadań: I. W zakresie kosztów: obniżenie kosztów finansowych związanych z oferowaniem odbiorcom kredytu kupieckiego spowodowane poprawą dyscypliny płatniczej odbiorców, skutkującą zmniejszeniem wolumenu wierzytelności przeterminowanych; obniżenie kosztów stałych poprzez powierzenie obsługi wierzytelności firmy wyspecjalizowanemu podmiotowi, co powoduje odciążenie służb rozliczeniowo-księgowych firmy i pozwala kierownictwu skupić się na działalności podstawowej oraz prowadzonej restrukturyzacji; obniżenie kosztów z tytułu windykacji należności i strat na należnościach poprzez dokonanie przez firmę faktoringową weryfikacji portfela odbiorców, jak również podejmowanie innych działań o charakterze profilaktycznym zmniejszających prawdopodobieństwo wystąpienia złych długów, a tym samym zwiększających bezpieczeństwo obrotu handlowego z odbiorcami; obniżenie kosztów związanych z ustanawianiem zabezpieczeń majątkowych wymaganych przy finansowaniu działalności za pomocą kredytów; finansowanie, II. W zakresie przychodów ze sprzedaży: przejęcie ryzyka wypłacalności odbiorcy, prowadzenie kont rozliczeniowych, inkaso należności. Tak rozumiana usługa faktoringu jest ważnym narzędziem zarządzania należnościami w firmie. W momencie, gdy takie czynności jak bieżąca kontrola sald należności i opóźnień w uiszczaniu opłat przez odbiorców oraz ewentualna windykacja przechodzą na faktora, przedsiębiorstwo może skoncentrować się na swojej bieżącej działalności. Odciążona zostaje administracja firmy - zaoszczędzony czas może być poświęcony na obsługę bieżących procesów gospodarczych w firmie. To automatycznie przekłada się na obniżenie kosztów administracyjnych. Usługi dodatkowe Faktoring nie tylko zapewnia szybki dostęp do finansowania, ale również stanowi kompleksowy produkt wspomagający bieżące zarządzanie przedsiębiorstwem w zakresie sprzedaży, finansów oraz ryzyka prowadzonej działalności. Obecnie na rynku dostępnych jest kilka wariantów faktoringu, gwarantujących klientom wielorakie korzyści w strategicznych obszarach funkcjonowania przedsiębiorstwa. Najważniejsze z nich to: zwiększenie sprzedaży bez konieczności angażowania dodatkowych środków finansowych; zdobycie przewagi konkurencyjnej na rynku dostawców i przedstawienie atrakcyjniejszej oferty, m.in. dzięki możliwości uzyskania przez odbiorców dłuższych terminów płatności, co powinno skutkować w kolejnych okresach zwiększeniem zamówień ze strony tych odbiorców oraz wytworzeniem tzw. efektu lojalnościowego po ich stronie; III. W zakresie finansów: uzyskanie dodatkowego finansowania bez konieczności zaciągania kredytów oraz ustanawiania zabezpieczeń majątkowych; zmniejszenie udziału kapitału własnego firmy w finansowaniu należności; uzyskanie łatwiejszego dostępu do finansowania prowadzonej działalności ze względu na formę zabezpieczenia transakcji; uzyskanie poprawy struktury finansowania i wprowadzenie korzystnych zmian w strukturze bilansu poprzez wcześniejsze uzyskanie środków pieniężnych za dostarczone towary i usługi (zamiana należności handlowych na gotówkę) z możliwością przeznaczenia uzyskanych w ten sposób środków na bieżącą działalność firmy, co skutkuje polepszeniem płynności finansowej. 6 Jak poprawić płynność finansową w firmie

7 Rozmowa z Maciejem Radzkim Z-cą Dyrektora Departamentu Produktów i Usług Bankowości Instytucjonalnej w Banku BGŻ 1. Jakie znaczenie w obsłudze transakcji faktoringowych ma system informatyczny? Maciej Radzki: Początkowo większe znaczenie niż system informatyczny miała oferta produktowa. Obecnie sytuacja się wyrównała. Nie tylko dobra oferta produktowa stanowi o sukcesie, dochodzi do niej dobry system informatyczny. Stajemy przed wyzwaniem stworzenia idealnego systemu, który pozwoliłby sprawnie obsłużyć transakcje faktoringowe. Znaczenie systemu nabrało innego wymiaru. W sytuacji wzrostu sprzedaży, firmy wystawiają więcej faktur, co z kolei przedkłada się na większą pracochłonność związaną z obsługą transakcji. Nie wyobrażam sobie obsługi Klienta faktoringowego bez wsparcia wszechstronnego systemu. tworzeniu i wprowadzaniu zmian w takim systemie ważny jest udział Klienta i uwzględnienie jego sugestii, co do funkcjonalności systemu. 3. Co w takim systemie jesnajbardziej użyteczne dla Klienta? Dostęp do raportów on-line to podstawowa cecha dobrego systemu. Im większa ilość raportów tym większa wiedza Klienta o rozliczeniach, o jakości wierzytelności. Dzięki ułatwionemu dostępowi do raportów, Klient w każdym momencie trwania umowy ma możliwość monitorowania sytuacji. 2. Jakie wymogi powinien spełniać taki system? Przede wszystkim powinien być uniwersalny i intuicyjny w obsłudze. Ogromne znaczenie ma dopasowanie systemu do specyfiki firm, które będą z niego korzystały. Możliwość wymiany dokumentów zestawień wierzytelności, faktur pomiędzy Faktorem a Klientem powinna odbywać się drogą elektroniczną. Klient powinien mieć możliwość eksportowania danych ze swojego systemu księgowego do systemu Faktora. Równocześnie IPO_225x137_FaktoringBGZ 11/27/08 5:51 PM Page 1 przy 4. W którym kierunku powinien iść rozwój takiego systemu? Sprawny system informatyczny musi mieć możliwość wprowadzania szybkich zmian. Przy zmieniającej się tak dynamicznie gospodarce, Klienci powinni mieć większy wpływ na zmiany, jakie zachodzą w systemie. Ogromnym wyzwaniem, przed jakim stają Faktorzy i dostawcy systemów informatycznych, będzie możliwość dostosowania systemu do potrzeb konkretnego Klienta to Klient będzie decydował, jakie funkcjonalności go interesują. Gwarancja płynności finansowej Faktoring stabilność i bezpieczeństwo finansowe Twojej firmy dostęp do środków pieniężnych do 48 godzin wykup wierzytelności do 90% wartości faktury i więcej dyskontowanie faktur do 120 dni i więcej kompleksowe zarządzanie należnościami Bank BGŻ zwycięzcą IX edycji konkursu Najlepszy Partner w Biznesie 2008 Jak poprawić płynność finansową w firmie Opłata za połączenie według cennika operatora Infolinia

8 JAK POPRAWIĆ PŁYNNOŚĆ FINANSOWĄ W FIRMIE Wykres4. Rodzaje factoringu (pełny, niepełny, mieszany) Struktura obrotów faktoringowych 73 w 2006 r. ( ród o: PZF) Rodzaje faktoringu Nieodłącznym elementem każdej działalności gospodarczej staję się ryzyko utraty płynności, związane z nieotrzymaniem od kontrahenta należności za towary bądź usługi. Na szczęście zastosowanie faktoringu w odpowiedniej wersji daje przedsiębiorcom duże pole manewru co do sposobu zarządzania tym ryzykiem. 1. W zależności od tego, która strona transakcji bierze na siebie ryzyko niewypłacalności odbiorcy, faktoring dzielimy na: a) niepełny (niewłaściwy, z regresem) 27 faktoring pe ny Struktura obrotów faktoringowych 71 w 2007 r. ( ród o: PZF) 29 faktoring niepe ny faktoring pe ny faktoring niepe ny W faktoringu niepełnym całe ryzyko niewypłacalności odbiorców spoczywa na dostawcy czyli Faktorancie i nie jest przenoszone na Faktora wraz z zakupem wierzytelności. W przypadku braku zapłaty od odbiorcy w terminie wskazanym w umowie faktoringu, Faktor ma prawo zwrócić się do Faktoranta po zwrot zaliczki. W praktyce Faktor potrąca sobie należność z napływających płatności po upływie określonego w umowie okresu, a wierzytelność jest wtedy przenoszona zwrotnie na Faktoranta. Oznacza to, że Faktorant ponownie staje się jej właści- cielem i może jej następnie dochodzić według swojego uznania. b) pełny (właściwy, bez regresu), Faktoring bez regresu natomiast, polega na tym, że oprócz standardowej, kompleksowej obsługi, faktor nabywając od klienta wierzytelności względem jego dłużników, przejmuje na siebie ryzyko braku zapłaty od odbiorców, spowodowane np.: niewypłacalnością czy przewlekłym opóźnieniem w zapłacie. - Faktor profesjonalnie zarządza należnościami, prowadząc między innymi rozliczenia z kontrahentami i na bieżąco analizując ich zdolność płatniczą. Faktor prowadzi także tzw. miękką windykację i dodatkowo przejmuje na siebie ryzyko braku spłat od odbiorców. Takie rozwiązanie jest bardzo wygodne dla klienta, ale wiąże się z poniesieniem wyższych kosztów niż w przypadku faktoringu niepełnego. Wniosek: Z faktoringu z regresem powinniśmy korzystać tylko wtedy gdy jesteśmy pewni dobrej kondycji finansowej naszych kontrahentów, co już nie jest do końca konieczne w przypadku faktoringu właściwego. Wyższy koszt faktoringu pełnego sprawia, że większość polskich przedsiębiorców decyduje się na wariant tańszy, choć mniej wygodny i wymagający podejmowania wielu aktywności na własną rękę. Dzieje się tak dlatego, że polscy biznesmeni nadal patrzą na faktoring przede wszystkim pod kątem finansowania, a nie usług dodatkowych, jakie może on nam również zaoferować. Potwierdzają to dane GUS-u. Według Głównego Urzędu Statystycznego faktoring pełny stosowano w Polsce w niespełna jednej trzeciej przypadków (27,6%), a faktoring niepełny - w ponad dwóch trzecich (67,6%), pozostałą część stanowił faktoring mieszany (4,8%). 2. W zależności od momentu otrzymania środków pieniężnych za sprzedaną wierzytelność, faktoring dzielimy na: a) faktoring przyspieszony (advance factoring): po otrzymaniu faktury od klienta, faktor wypłaca natychmiast 100 proc. wartości wierzytelności; stanowił wg danych GUS - 38,7 proc. umów w 2006 roku; b) faktoring zaliczkowy ( collection factoring): klient otrzymuje od faktora zaliczkę wynoszącą mniej niż 100 proc. wartości wierzytelności, a której wysokość zależy od wartości wierzytelności i terminu spłaty. Zaliczka wypłacana jest natychmiast po otrzymaniu faktur przez faktora. Pozostałą część wypłaca się w momencie rzeczywistej spłaty przez dłużnika. Z danych zebranych przez GUS wynika, że w 2006 roku faktorzy najczęściej stosowali właśnie faktoring zaliczkowy (48,8 proc. umów wg danych GUS); c) faktoring wymagalnościowy (maturity factoring): należność 8 Jak poprawić płynność finansową w firmie

9 wobec klienta jest regulowana w terminie płatności dłużnika; celem operacji zakupu wierzytelności jest więc nie wcześniejsze otrzymanie środków pieniężnych, lecz pomoc w ściągnięciu należności (faktorant nie płaci w tym przypadku faktorowi odsetek, a jedynie prowizję); 12,5 proc. umów wg danych GUS; 3) W zależności od kryterium informowania dłużnika, factoring dzielimy na: faktoring otwarty (open faktoring) - występuje wówczas, gdy dłużnik powiadamiany jest niezwłocznie o umowie między faktorem i klientem; stanowił w 2006 roku blisko 97,6 proc. stosowanych form zawiadamiania dłużnika o zawartej umowie faktoringowej; faktoring półotwarty - dłużnik zostaje powiadomiony o umowie faktoringu dopiero wtedy, gdy zostaje wezwany przez bank do uiszczenia należności; faktor zawiadamia dłużnika o zawarciu umowy faktoringowej nie wprost, ale wzywa go do uregulowania płatności u siebie (nie u faktoranta!); faktoring tajny (silent faktoring) - nie dochodzi w ogóle do zawiadomienia dłużnika o zawarciu umowy przez faktora i faktoranta; Faktoring a dyskonto faktur Dyskonto nie faktoring W Wielkiej Brytanii, kolebce faktoringu, od lat dobrze sprawdza się podział nazewniczy wyróżniający faktoring i dyskonto faktur (invoice discounting). Firmy z obu branż żyją w zgodzie i zrzeszają się wspólnie w Stowarzyszeniu Firm Finansujących Aktywa Przedsiębiorstw (ang. ABFA, Asset Based Finance Association). Przez faktoring rozumie się nad Tamizą, zgodnie z Konwencją Ottawską, finansowanie oraz wykonywanie na rzecz klienta co najmniej jednej z trzech dodatkowych czynności - prowadzenia sprawozdawczości i kont dłużników, egzekwowania należności lub przejmowania ryzyka wypłacalności odbiorcy. Większość renomowanych faktorów wykonuje wszystkie trzy. Z kolei firma potrzebująca tylko zastrzyku finansowego sięga po dyskonto faktur i wie, że asysta firmy zewnętrznej kończy się na finansowaniu. Przedsiębiorca nadal jest zdany na siebie, ale ma tego pełną świadomość. W efekcie przedsiębiorcy nie są rozczarowani, bo otrzymują dokładnie to, czego się spodziewali. Nikt nie zniechęca się w ten sposób do faktoringu tłumaczy Krzysztof Kuniewicz, wiceprzewodniczący Polskiego Związku Faktorów. Jak poprawić płynność finansową w firmie 9

10 JAK POPRAWIĆ PŁYNNOŚĆ FINANSOWĄ W FIRMIE Niestety inaczej przedstawia się ta rzeczywistość w Polsce. Zdarzają się przedsiębiorcy, którzy spodziewali się wielowymiarowej pomocy, a otrzymali pod nazwą faktoring finansowanie bez jakiegokolwiek wsparcia. I choć trudno ustalić liczbę osób zniechęconych w ten sposób do faktoringu, z pewnością byłoby ich mniej, gdyby na rynku panował porządek nazewniczy. Dyskonto faktur na czym to polega? Dyskonto faktur, zupełnie jak faktoring, polega na odsprzedaży należności z odroczonym terminem płatności. Faktor lub dyskonter od ręki wypłaca klientowi 70-95% kwoty widniejącej na fakturach, a pozostała część jest przekazywana po uiszczeniu zapłaty przez dłużnika. Zasadnicza różnica między usługami polega na tym, że na finansowaniu pomoc się kończy. - Klient sam prowadzi ewidencję i sprawozdawczość, sam dba o regularność spłat i ściąga należności od dłużników, a następnie rozlicza się z firmą finansującą tłumaczy Kuniewicz. W ten sposób przedsiębiorca nie dokonuje outsourcingu księgowości finansowanych faktur i związku z tym musi poświęcić im więcej uwagi. Z drugiej strony zachowuje większą kontrolę nad prowadzonymi operacjami. Co ciekawe, w Wielkiej Brytanii wymagania dyskonterów faktur względem klientów są zazwyczaj nieco większe niż faktorów. Aby móc skorzystać z tej usługi, firma musi mieć stabilną sytuację finansową oraz dysponować wyższymi obrotami rocznymi, nierzadko przekraczającymi milion funtów. Dodatkowo, dyskonter raz na kwartał prosi o wgląd do ksiąg rachunkowych firmy, aby zweryfikować, czy przestrzega ona ustaleń i procedur w zakresie udzielanego finansowania. Wyższa cena większy zakres usług Ze względu na uproszczony schemat działania, dyskonto faktur jest rozwiązaniem tańszym od faktoringu. Zazwyczaj jest prowadzone w oparciu o stały miesięczny ryczałt i drobny procent od wartości faktur. Niektórzy klienci decydując się na zewnętrzne finansowanie, porównują jednak wyłącznie ceny. To niezbyt fortunne. Przede wszystkim należy rozważyć, co dokładnie otrzymuje się w cenie produktu. Nikogo nie dziwi, że nowoczesny, wielofunkcyjny laptop jest droższy od podstawowego komputera stacjonarnego. Podobnie powinno się patrzeć na faktoring i dyskonto faktur zauważa Krzysztof Kuniewicz. Korzystanie z usług księgowych oferowanych przez faktora sprawdza się doskonale, jednak ktoś, komu potrzeba tylko finansowania, może oczywiście uzyskać je w niższej cenie, jeżeli jest gotów wziąć na siebie liczne obowiązki związane z rozliczeniami. Firma, która zdecyduje się na pełnowymiarowy faktoring, faktycznie zapłaci za usługę więcej ale i dostanie znacznie więcej w zamian. Faktoring jest droższy, jednak w wielu przypadkach szybko okazuje się, że prowadzone przez faktora zarządzanie należnościami generuje wymierne oszczędności. Klient korzystający z samego dyskonta faktur nie może na przykład liczyć na konsultacje związane ze stanem należności, na monitoring sytuacji finansowej dłużnika, ani na prawno-handlową obsługę transakcji międzynarodowych. Takie czynności zaoferuje mu dopiero renomowany podmiot w ramach pełnowymiarowej obsługi faktoringowej. Wady i zalety - czy z usług faktora rzeczywiście warto skorzystać? Usługa faktoringu przyczynia się w głównej mierze do udrożnienia płynności finansowej w firmie. Wpływa też na likwidację skutków opóźnień płatniczych i co za tym idzie, jest to skuteczniejszy sposób planowania przepływów gotówki, co jest niezwykle istotne w obecnych czasach. Czy jednak aby na pewno jest warta swojej ceny? W odróżnieniu od innych form finansowania działalności gospodarczej, faktoring umożliwia przedsiębiorcy szybki dostęp do środków zamrożonych w należnościach od odbiorców. Bez faktoringu, właściciel musiałby czekać na swoje płatności nierzadko tyle, ile wynoszą terminy płatności na wystawianych przez niego fakturach. W ten sposób, klient może uzyskać określoną procentowo wartość faktury już w ciągu dwóch dni od jej wystawienia, co można porównać jedynie ze sprzedażą gotówkową. Faktoring okazuje się pomocnym źródłem finansowania, na rynku mało jest bowiem podmiotów, które mogą wynegocjować zarówno z dostawcami, jak i odbiorcami takie same lub choćby zbliżone terminy płatności. A tylko w ten sposób skonstruowana zależność umożliwiłaby regulowanie zobowiązań z tytułu dostaw spływającymi regularnie należnościami ze sprzedaży. Zastosowanie faktoringu może więc paradoksalnie obrócić problem braku płynności w przewagę konkurencyjną. Wydłużając termin płatności, możliwe jest bowiem uzyskanie lepszych cen od swoich dotychczasowych odbiorców, jak również pozyskanie nowych. Z drugiej strony, gdy płacimy szybciej naszym dostawcom, możemy często liczyć na atrakcyjne rabaty. Warto podkreślić, że korzystanie z faktoringu nie wiąże się ze spłacaniem uzyskanego finansowania przez firmę, gdyż spłaca je odbiorca, płacąc za faktury. Na koszty tej usługi składa się prowizja, naliczaną od wartości faktur, i odsetki od udzielonego finansowania. Faktoring ułatwia również przedsiębiorcom współpracę z kontrahentami zagranicznymi oraz pozwala na przejęcie od klienta ryzyka wypłacalności odbiorców w przypadku faktoringu bez regresu. 10 Jak poprawić płynność finansową w firmie

11 Faktoring nie tylko zapewnia szybki dostęp do finansowania, ale również stanowi kompleksowy produkt wspomagający bieżące zarządzanie przedsiębiorstwem w zakresie sprzedaży, finansów oraz ryzyka prowadzonej działalności. Jest to możliwe dzięki zastosowaniu usług dodatkowych, które mają przede wszystkim wpływ na dyscyplinę płatniczą dłużników. Najczęściej stosowane w praktyce usługi dodatkowe to: prowadzenie przez faktora działań przedwindykacyjnych w imieniu faktoranta, przeprowadzenie procesu windykacji należności przez faktora, zarządzanie wierzytelnościami, sporządzanie okresowych raportów o kondycji finansowej aktualnych oraz potencjalnych dłużników. Jednak część firm skarży się, że zakres usług dodatkowych oferowanych przez faktorów jest nieadekwatny do ich potrzeb. Firmy potrzebują bowiem regularnych informacji ekonomicznofinansowych na temat obecnych i przyszłych kontrahentów, możliwości przeprowadzenia przez faktora pełnego procesu windykacji należności oraz doradztwa gospodarczego i konsultingu w sprawach prawno-finansowych. Klienci coraz częściej potrzebują więc pełnego pakietu. Nie chcą zlecać wybranych czynności, ale chcą pozbyć się kłopotu w całości. Największą barierą dla przedsiębiorców, zainteresowanych faktoringiem jest nadal wysoki koszt pozyskania takiego finansowania, który jest wyższy od alternatywnego kredytu bankowego. W szczególności dotyczy to firm, które znajdują się jeszcze w początkowym stadium rozwoju i nie przynoszą stałych przychodów. Małe firmy mają również problem ze spełnieniem innego kryterium, jakim jest poziom obrotów, wymagany przez faktora. Większość instytucji faktoringowych wyznacza bowiem minimalne limity przychodów ze sprzedaży produktów, po przekroczeniu których podmioty mogą starać się o nawiązanie współpracy. Niedogodnością jest też ustalanie minimalnego poziomu wartości nominalnej wierzytelności, która może zostać objęta faktoringiem. Zwykle jest to kwota powyżej 5 tysięcy złotych, co w przypadku mniejszych podmiotów bądź firm zarabiających na ogromnej ilości niewielkich transakcji jest granicą nie do pokonania. Należy tu dodać, iż nie są to oficjalne wymogi, jakie nakłada na faktora prawo. Wymagany poziom obrotów, jak i wysokość należności zależy bowiem tylko i wyłącznie od polityki danej instytucji factoringowej, więc nie ma podstaw, aby uzależniać dostępność tej usługi od któregokolwiek z tych czynników. Problem stwarza też zbiurokratyzowanie umowy faktoringu. Niektóre banki stosują wobec potencjalnych faktorantów te same skomplikowane, szczegółowe i zawiłe procedury, co w przypadku kredytobiorców. Istotnym utrudnieniem jest tu konieczność dostarczenia faktorowi dokumentów i informacji dotyczących dłużników. Ponieważ dłużnicy nie chcą ujawniać swoich danych finansowych dostawcom, potencjalni faktoranci są zazwyczaj skazani na kosztowne pozyskanie danych z wywiadowni gospodarczej. Jednak w porównaniu z kredytem bankowym, faktoring charakteryzuje się znacznie łagodniejszymi regulacjami dotyczącymi wymaganych zabezpieczeń, ponieważ instytucja faktoringowa opiera ocenę ryzyka również na portfelu odbiorców klienta oraz jakości bieżących należności. Istnieje też ryzyko, że dłużnik zrezygnuje z dalszej współpracy z dostawcą, kiedy dowie się, że jego wierzyciel zawarł umowę faktoringu bowiem potraktuje to jako obrazę i podejrzenie co do swojej domniemanej nielojalności. Może obawiać się też, że nie sprosta wymaganiom terminowej zapłaty za faktury, bo profesjonalny faktor okaże się trudniejszym partnerem w negocjacjach. Zatem po wstąpieniu w tryb rozliczeń handlowych z instytucją faktoringową, możliwa jest utrata indywidualnego traktowania każdego kontrahenta. Prawda jest jednak często zgoła odmienna, ponieważ faktoring nie rozluźnia powiązań handlowych, a wręcz przeciwnie wzmacnia je, poprzez przestrzeganie zasad uczciwej współpracy handlowej. Ostatnią kwestią są koszty, które musi ponieść faktorant na włączenie w obieg dokumentów firmowych faktora. Chodzi o przekazywanie kopii faktur sprzedaży i innych informacji wynikających z umowy faktoringowej. Potrzeba na to czasu i nieco pieniędzy, żeby nowy system działał sprawnie, bez opóźnień i jakichkolwiek przykrych niespodzianek. Z drugiej strony owe koszty można w łatwy sposób zmniejszyć, poprzez ograniczenie personelu administracyjnego. Możliwe jest to dzięki temu, że faktor przejmuje na siebie obowiązek prowadzenia księgowości dłużników i obsługę wierzytelności, sprawuje kontrolę nad nimi oraz informuje o stanie niespłaconych wierzytelności. Z pozoru bardzo atrakcyjna forma finansowania w świetle przedstawionych powyżej argumentów wydaję się mieć również parę istotnych wad. Jednak jak wiadomo nie ma produktów idealnych, są natomiast lepsze i gorsze rozwiązania dla poszczególnych firm. Wszystko zależy od tego jakiego profilu prowadzimy działalność i czego oczekujemy od instytucji finansującej. Jeśli tylko poświęcimy trochę czasu na wnikliwą analizę możliwości i potrzeb, to na pewno dokonamy trafnego wyboru. Sytuacja dłużnika w umowie faktoringu Faktoring staję się coraz powszechniejszym narzędziem finansowania działalności gospodarczej w Polsce. Warto więc zwrócić uwagę na skutki tych umów dla dłużników wierzytelności, będących przedmiotem obrotu. Umowa faktoringu choć nie jest uregulowana wprost w polskim prawie, pod wieloma względami opiera się na instytucji przelewu wierzytelności, uregulowanej w art k.c., co ma istotne znaczenie dla określenia skutków faktoringu dla dłużnika danej wierzytelności. Jak poprawić płynność finansową w firmie 11

12 JAK POPRAWIĆ PŁYNNOŚĆ FINANSOWĄ W FIRMIE Skutki zawiadomienia dłużnika Pomimo faktu, że stronami umowy faktoringu są Faktorant (dostawca danego towaru lub wykonawca usługi) i Faktor (podmiot zajmujący się factoringiem), to faktoring ma również znaczenie dla dłużnika, gdyż powoduje zmianę osoby jego wierzyciela. Przy czym dla zawarcia umowy faktoringu nie jest wymagana ani zgoda dłużnika, ani nawet zawiadomienie go o dokonanej zmianie wierzyciela. Jednakże na ogół strony zamieszczają w umowie faktoringu postanowienie zobowiązujące dostawcę do zawiadomienia dłużnika o tym fakcie. Leży to bowiem w interesie nabywcy wierzytelność. Dopóki bowiem osoba sprzedająca swoją wierzytelność nie zawiadomi dłużnika o zmianie wierzyciela, spełnienie świadczenia do jej rąk ma skutek względem nabywcy wierzytelności, chyba że w chwili spełnienia świadczenia dłużnik wiedział o przelewie (art. 512 k.c.). Stanowi to wyraz ochrony dobrej wiary dłużnika. Przykład Spółka X wybudowała na rzecz Przedsiębiorstwa Y magazyn za kwotę 48 tys. zł. Strony ustaliły, że zapłata za tę pracę zostanie wypłacona Spółce X po upływie 3 miesięcy od daty odbioru budynku. Ponieważ Spółka X nie mogła tak długo czekać, zwróciła się do instytucji finansowej i za kwotę 43 tys. zł przelała na nią swoją wierzytelność wobec Przedsiębiorstwa Y poprzez zawarcie umowy faktoringu. Następnie Spółka X zawiadomiła Przedsiębiorstwo Y o dokonanej zmianie wierzyciela. W razie gdyby nie dokonano tego zawiadomienia oraz przy braku wiedzy Przedsiębiorstwa Y o dokonanym przelewie, mogłoby ono poprzez uiszczenie zapłaty na rzecz Spółki X zwolnić się z długu. Zakres zarzutów dłużnika Jeżeli chodzi o zakres zarzutów służących dłużnikowi wobec nowego wierzyciela, to podkreślić należy to, że nie ulega on zmianie. Dłużnik może bowiem podnieść przeciwko nabywcy wierzytelności wszelkie zarzuty przysługujące mu przeciwko zbywcy tej wierzytelności, w chwili powzięcia wiadomości o dokonanym przelewie (art. 513 k.c.). Tak więc, np. hurtownik zobowiązany wobec producenta do zapłaty za dostarczony towar może, w razie przeniesienia przez producenta tej wierzytelności na rzecz banku, podnieść wobec banku wszelkie zarzuty, jakie mu przysługiwały wobec producenta, w chwili gdy dowiedział się o zmianie wierzyciela. Zatem faktoring nie może pogarszać sytuacji dłużnika, gdyż odbywa się on bez względu na jego wolę. Zaś wierzytelność po jej przeniesieniu w drodze faktoringu pozostaje obciążona tymi samymi zarzutami, które obciążały ją wobec poprzedniego wierzyciela. Zasadę tę powinni mieć na uwadze nie tylko nabywcy wierzytelności, ale także i dłużnicy. Bowiem daje im ona duże możliwości obrony przed nowymi wierzycielami. Zakres zarzutów, jakie służą dłużnikowi wobec nabywcy wie- rzytelności (np. banku) jest dość szeroki. Dłużnik może bowiem kwestionować nie tylko samo istnienie wierzytelności będącej przedmiotem obrotu, ale także jej skuteczność oraz zakres. Dłużnik może więc podnosić zarzuty dotyczące istnienia tej wierzytelności. Może dowodzić, że umowa, z której wierzytelność została przeniesiona na nabywcę, np. umowa sprzedaży, z której wierzytelność pieniężna została przez sprzedawcę zbyta bankowi na podstawie umowy faktoringu jest bezwzględnie nieważna z powodu niezachowania formy zastrzeżonej pod rygorem nieważności (art. 73 k.c.) lub też z uwagi na to, że została zawarta pod wpływem błędu, podstępu, czy groźby. Oprócz kwestionowania samej ważności wierzytelności, dłużnik może także występować z zarzutami przeciwko jej skuteczności w stosunku do niego. W szczególności zaś może dowodzić, że umowa, z której wierzytelność została przeniesiona w drodze faktoringu była zawarta pod warunkiem zawieszającym lub z zastrzeżeniem terminu początkowego, które jeszcze nie nastąpiły. Ponadto, jeżeli pomiędzy dłużnikiem a pierwotnym wierzycielem nastąpiło odroczenie terminu płatności lub też zawarte zostało porozumienie co do rozłożenia świadczenia na raty, to porozumienie takie będzie skuteczne również wobec nabywcy wierzytelności. Dłużnik może również podnieść wobec nabywcy wierzytelności zarzut przedawnienia przelanej wierzytelności, i to także wówczas, gdy termin jej przedawnienia upłynął już po przeniesieniu wierzytelności. Zarzut potrącenia Jednym z ważniejszych środków obrony dłużnika jest możliwość podniesienia zarzutu potrącenia. Dłużnik może bowiem z przelanej wierzytelności potrącić sobie wierzytelność, która mu przysługuje wobec dotychczasowego wierzyciela. W ten sposób dłużnik może doprowadzić do umorzenia swego zobowiązania bez konieczności dokonywania świadczenia na rzecz nabywcy wierzytelności. Aby jednak potrącenie wierzytelności było możliwe, muszą być spełnione warunki z art k.c. Obie wierzytelności muszą więc być tożsame co do ich przedmiotu, w praktyce chodzi tu o to, aby miały charakter pieniężny, a ponadto muszą być zaskarżalne, czyli możliwe do dochodzenia przed sądem. Natomiast warunek wymagalności obu wierzytelności został nieco zmodyfikowany w art k.c. Dłużnik bowiem może dokonać potrącenia, choćby jego wierzytelność stała się wymagalna dopiero po otrzymaniu zawiadomienia o przelewie. Nie dotyczy to jednak przypadku, gdy wierzytelność przysługująca względem zbywcy wierzytelności stała się wymagalna później niż wierzytelność przeniesiona na nabywcę. Mimo to trzeba stwierdzić, że sytuacja dłużnika jest tu zdecydowanie uprzywilejowana względem nabywcy wierzytelności, który może nawet nie wiedzieć o możliwości dokonania przez dłużnika potrącenia. Dlatego też nabywcy wierzytelności, w ramach umów faktoringu, stosują klauzule, 12 Jak poprawić płynność finansową w firmie

13 w których zbywcy wierzytelności zapewniają, że dłużnik nie posiada wobec nich wierzytelności na dających się potrącić. Wprowadzenie takiego zapisu nakłada na zbywców dodatkowe zobowiązanie, że w razie gdy jednak doszło do potrącenia, będą oni zobowiązani wobec nabywcy wierzytelności do naprawienia powstałej przez to szkody. Zarzuty z tytułu rękojmi za wady Umowy faktoringu dotyczą najczęściej wierzytelności wynikających z umów sprzedaży lub dostawy. W praktyce powstają wątpliwości, czy dochodzi tu także do przejścia na nabywców wierzytelności obowiązków dotychczasowego wierzyciela, a w szczególności obowiązków z tytułu rękojmi za wady rzeczy będących przedmiotem sprzedaży. Zdarzyć się bowiem może, iż w wyniku umowy faktoringu, której przedmiotem była umowa sprzedaży samochodu, bank uzyskał wierzytelność o zapłatę ceny samochodu. Jednakże samochód ten okazał się wadliwy i osoba, która go kupiła złożyła oświadczenie o odstąpieniu od umowy, oświadczając, że nie zapłaci jego ceny lub też domaga się jej obniżenia. Powstają wówczas problemy, kto odpowiada za wady sprzedanej rzeczy, a mianowicie nabywca, czy też zbywca wierzytelności. Chcąc uniknąć takich wątpliwości, banki wprowadzają do umów faktoringu zapisy, w których wyłączają swoją odpowiedzialność za wady rzeczy sprzedanych, zastrzegając, że odpowiedzialność tę będzie ponosił nadal sprzedawca. Zatem samo nabycie wierzytelności nie prowadzi do przejęcia przez jej nabywcę odpowiedzialności za wady przedmiotu umowy. Mądry dłużnik po szkodzie.. Powyższe przykłady pokazują, iż dłużnikowi w umowie faktoringu przysługuje wiele praw o których nie zawsze może wiedzieć. Dlatego aby uniknąć nieprzyjemnych sytuacji i bycia poszkodowanym chyba warto zainteresować się tą umową aby być świadomym swoich praw oraz obowiązków gdy pewnego dnia dowiemy się, iż nasz dotychczasowy wierzyciel sprzedał nasz dług faktorowi. Faktoring a kredyt W dobie kryzysu finansowego i spowolnienia w gospodarce firmy coraz więcej czasu poświęcają na to, aby znaleźć odpowiednie źródło finansowania. Faktoring stanowi ciekawą alternatywę wobec popularnego kredytu obrotowego. Poniżej przedstawiamy krótkie porównanie obu produktów zwracając uwagę na sposób działania oraz obowiązki formalno prawne. Kredyt oraz faktoring tylko z pozoru mają ze sobą wiele wspólnego. W rzeczywistości obie usługi więcej dzieli niż łączy. Po pierwsze faktoring jest mniej sformalizowany od kredytu i wymaga mniejszej liczby zabezpieczeń niż kredyt. Ubiegając się o udzielenie kredytu, klient musi spełnić szereg kryteriów i wykazać się tzw. zdolnością kredytową. Nie jest to wcale takie proste w obecnych czasach, kiedy banki nie dość, że zaostrzyły warunki przyznawania kredytu to jeszcze wymagają często niemałego wkładu własnego przy większych pożyczkach. A ustanowienie zabezpieczeń o odpowiedniej wartości i jakości często niesie za sobą dodatkowe koszty. W przypadku faktoringu zabezpieczenia są znacznie łagodniejsze i ograniczają się praktycznie do wykupionej wierzytelności. Taka postać rzeczy jest bardzo istotna zwłaszcza dla firm młodych, które nie mogą wylegitymować się od razu bardzo dobrymi wynikami finansowymi. Instytucja faktoringowa zwraca główną uwagę na odbiorców swojego klienta, stan bieżących należności oraz ogólnie na profil działalności danej firmy. Dla faktora istotne są również warunki sprzedaży, terminy płatności na wystawianych fakturach oraz opóźnienia w regulowaniu zobowiązań przez odbiorców. Warto podkreślić również to, że przy podejmowaniu decyzji o współpracy z klientem faktorzy kierują się przede wszystkim oceną bieżącej sytuacji firmy. Zatem wykazana w bilansie strata finansowa nie musi przesądzić negatywnie o możliwości skorzystania z usługi, co w przypadku kredytu nie jest już takie oczywiste i może spowodować problem. Faktora najbardziej interesuje powód pojawienia się straty, a nie jej skutek, i to powód straty jest wraz z klientem analizowany. Być może winny stracie jest zator płatniczy, który faktoring pomoże usunąć. Faktoring nie powoduje zadłużenia przedsiębiorcy - umożliwia mu dostęp do jego własnych należności, na które w zwykłych okolicznościach musiałby czekać od 60 do nawet 120 dni - tyle, ile wynoszą terminy płatności na wystawianych przez niego fakturach. Korzystanie z faktoringu nie wiąże się ze spłacaniem rat przez firmę, a koszty tej usługi składają się na prowizję naliczaną od wartości faktur i oprocentowanie liczone od wykorzystanych środków. Obsługa, jaką oferuje faktor jest bardziej rozbudowana i złożona od typowego kredytu, dlatego może kosztować więcej. W związku z tym obie usługi trudno porównywać w relacjach cenowych, bo tylko pozornie płacimy za to samo. Faktor towarzyszy przedsiębiorcy przez cały czas współpracy, zarządzając należnościami, monitorując ich poprawność oraz przekazując wszelkie sygnały świadczące o wzroście ryzyka po stronie jego odbiorców. Ponadto może znacząco ułatwić współpracę z zagranicznymi partnerami przejmując od klienta ryzyko ich wypłacalności. Tymczasem firma, która skorzysta z kredytu będzie musiała sama dbać o zarządzanie należnościami i monitorowanie kondycji kontrahentów - najczęściej tworząc w tym celu osobne stanowisko i ponosząc dodatkowe koszty. Obie usługi różni również czas trwania umowy. Kredyt obrotowy udzielany jest zazwyczaj na okres od kilku do kilkunastu miesięcy, w przeciwieństwie do factoringu gdzie umowa zawierana jest z kolei na czas nieokreślony. Istnieje możliwość określenia minimalnego okresu trwania takiej umowy, a okres wypowiedzenia wynosi zwykle trzy miesiące. Jak poprawić płynność finansową w firmie 13

14 JAK POPRAWIĆ PŁYNNOŚĆ FINANSOWĄ W FIRMIE Podsumowując należy podkreślić, że faktoring pomimo wszystkich zalet nie jest panaceum na wszystkie gospodarcze dolegliwości, które doskwierają firmom. Warto mieć świadomość tego, że można skorzystać z obu usług jednocześnie bądź tylko z jednej w zależności od aktualnych potrzeb oraz możliwości finansowych firmy. Nierzadko takie połączenie jest opłacalne, ponieważ pozwala zminimalizować koszty i ryzyko na jakie się narażamy. Biorąc pod uwagę przytoczone wcześniej uwagi podjęcie decyzji o skorzystaniu z którejkolwiek formy finansowania powinno być poprzedzone stosownym rachunkiem opłacalności. Faktoring a podatki Faktoring należy do tzw. umów nienazwanych czyli takich, które nie są unormowane w kodeksie cywilnym ani w innych aktach prawa cywilnego. Oznacza to, że dopuszczalność tego rodzaju umów wynika z zasady swobody zawierania umów. Podstawowa usługa świadczona przez faktora obłożone są 22-procentową stawką VAT i takie też faktury otrzymują klienci firmy faktoringowej. Trudność w interpretacji podatkowych implikacji faktoringu łączyły się z tym, że ta specyficzna umowa zawiera zarówno elementy cesji wierzytelności. W grę wchodzi również szereg dodatkowych usług. Zachodziła obawa, że inaczej organa podatkowe potraktują umowę zaklasyfikowana jako prostą cesję wierzytelności, a inaczej umowę faktoringową. Sprawę wątpliwości związanych zakresem usług faktoringowych wyjaśniało Ministerstwo Finansów. Resort uznał, że usługa faktoringu polega na nabywaniu przez faktora wierzytelności przysługujących przedsiębiorcy z tytułu dokonania sprzedaży lub wykonania usług oraz zobowiązania się do świadczenia na rzecz faktoranta określonych czynności. Ministerstwo wymieniło takie czynności jak: przejmowanie ryzyka wypłacalności dłużników, windykację należności, finansowanie przez dyskonto, udzielanie pożyczek, sporządzanie ogólnych statystyk obrotu, monitorowanie dłużników, wypłacanie zaliczek na poczet przyszłych należności, tworzenie banku danych dotyczących dłużników faktoranta, sporządzanie i wysyłanie monitów, gromadzenie danych statystycznych mających znaczenie dla faktoranta, a w szczególności sporządzanie statystyk obrotu według grup towarów i nabywców. Przyjmując rozróżnienia na faktoring niepełny, mający cechy umowy pożyczki zawieranej między faktorem a przedsiębiorcą, jak też faktoring pełny mający cechy umowy sprzedaży wierzytelności, resort finansów ocenił, że każdy z wymienionych typów umów podlega 22-procentowej stawce VAT. W piśmie wprost stwierdzono, że przy określaniu podstawy opodatkowania z tytułu świadczenia usług factoringu, kwota należna obejmuje prowizję oraz wszystkie inne elementy składające się na wynagrodzenie faktora. Przedsiębiorca decydujący się na korzystanie z usług factoringowych, przekazuje wybranemu usługodawcy przyjęte w umowie opłaty. Tego rodzaju prowizje i opłaty stają się w kwocie netto kosztem uzyskania przychodu. Podnoszony przez przedsiębiorców problem objęcia podatkiem VAT odsetek, jakie nalicza faktor z tytułu wypłacenia podatnikowi zaliczki na poczet ceny wierzytelności, podjęły też organy podatkowe. Rozwiązanie tej kwestii przedstawiają odpowiednie interpretacje. Izba Skarbowa w Rzeszowie Ośrodek Zamiejscowy w Krośnie odpowiadając na pytanie podatnika podkreśliła, że według opinii organów statystycznych faktoring należy sklasyfikować jako usługi udzielania pożyczek świadczone poza systemem bankowym, a więc w grupie usług pośrednictwa finansowego. Ustawa o VAT co prawda wymienia usługi pośrednictwa finansowego jako zwolnione z podatku, ale powyższego zwolnienia nie stosuje się między innymi w przypadku świadczenia usług pośrednictwa finansowego, polegającego na usługach ściągania długów oraz faktoringu. Oznacza to, że usługi faktoringu podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług według stawki 22 proc. Odpowiadając dalej na pytanie Izba Skarbowa wyjaśnia, ze zgodnie z art. 29 ustawy o VAT podstawą opodatkowania jest obrót. Obrotem jest kwota należna z tytułu sprzedaży, pomniejszona o kwotę należnego podatku. Kwota należna obejmuje całość świadczenia należnego od nabywcy. Obrotem jest także otrzymana dotacja, subwencja i inna dopłata o podobnym charakterze związana z dostawą lub świadczeniem usług. Podstawą opodatkowania świadczonej usługi faktoringu jest zarówno kwota otrzymanych odsetek, jak również kwota otrzymanego wynagrodzenia prowizyjnego, pomniejszone o kwotę podatku należnego. Opodatkowaniu zatem podlegać będą wszelkie opłaty otrzymane w związku z zawartą umową faktoringu. Odsetki płacone przez faktoranta stanowią wynagrodzenie faktora z tytułu udzielonego finansowania. Element finansowania stanowi jedną z podstawowych funkcji usługi faktoringu - czytamy. Podatki a faktoring zagraniczny Problemy z podatkiem VAT mają też korzystający z faktoringu eksporterzy. Problem jest złożoność usługi faktoringowej, która nie jest odzwierciedlona w polskich rozwiązaniach prawnych. W krajach Unii Europejskiej stosowane są dwa podejścia do opodatkowania faktoringu. Opodatkowana podatkiem VAT może być całą usługa, ale stosuje się też rozwiązanie zwalniające część faktoringu z podatku - chodzi o tzw. usługę kredytową. Przy faktoringu zagranicznym wątpliwości budzi usługa faktoringu niepełnego, przy której nie dochodzi do ostatecznej sprzedaży wierzytelności. Ten typ umowy sprawia, że wierzytelność może wrócić do klienta firmy faktoringowej, jeżeli dłużnik nie ureguluje faktury. W takiej sytuacji faktor, który zdążył już opodatkować usługę podatkiem VAT, musi po zwrocie należności wystawić fakturę korygującą. Z kolei ta faktura jest podstawą do korekty VAT przez eksportera. 14 Jak poprawić płynność finansową w firmie

15 Faktoring a windykacja Faktoring to usługa zawierająca wiele elementów wspierających firmę, jednym z nich może być windykacja. W odróżnieniu jednak od windykacji, która jest narzędziem do rozwiązywania już zaistniałych problemów, faktoring to głównie zapobieganie złym długom. Finansowanie w faktoringu jest szybsze niż w przypadku windykacji środki dostępne są natychmiast. Faktoring dotyczy głównie wierzytelności jeszcze nie wymagalnych, windykacja - tych niebezpiecznie przeterminowanych. Koszt faktoringu jest niższy niż sprzedaż wierzytelności z dyskontem. Zapobieganie problemom jest tańsze niż ich rozwiązywanie. znacznej popularności. Powodem takiej sytuacji może być fakt, że koszt obsługi pobierany przez forfaitera jest większy niż w przypadku faktoringu czy innych form finansowania. KREDYT tradycyjne finansowanie Czym jest kredyt? Kredyt udzielany jest kredytobiorcy na konkretne cele, które są sprecyzowane we wniosku kredytowym i określone w umowie kredytowej. Złożoność usługi Faktoring Wiele elementów, m.in.: finansowanie obsługa należności weryfikacja odbiorców przejęcie ryzyka wypłacalności restrukturyzacja należności windykacja Windykacja Usługa jednorodna: nabycie wierzytelnoci w celu dalszej odsprzedaży lub postępowanie egzekucyjne Wykorzystanie kredytu następuje na warunkach i zasadach określonych w umowie kredytowej. Zgodnie z Kodeksem Cywilnym umowa kredytu powinna zawierać: 1) oznaczenie stron umowy Moment zakupu usługi Koszt usługi Wpływ na relacje z klientem Zwykle krótko po zawarciu transakcji, gdy należności nie są jeszcze wymagalne działanie zapobiegawcze Niewysoki - łączny koszt maksymalny: 2-3% wartości faktury Pozytywny: odciążenie dostawcy od monitowania możliwość udzielenia dłuższych teminów płatności programy restrukturyzacyjne Późno, należności już wymagalne po wyczerpaniu innych metod odzyskania pieniędzy działanie naprawcze Bardzo wysoki: 20-30% wartości wierzytelności Negatywny najczęściej zamknięcie współpracy 2) oznaczenie wysokości kredytu 3) określenie obowiązków stron czyli: termin zwrotu 4) warunki umowy kredytowej (wysokość oprocentowania i prowizji), 5) prawne formy zabezpieczenia kredytu, które muszą być zgodne z prawem cywilnym lub wekslowym. Kredyty bankowe możemy dzielić ze względu na następujące kryteria klasyfikacji: Faktoring a forfaiting Forfaiting i faktoring są formami krótkoterminowego finansowania, które często bywają porównywane. Transakcje forfaitingowe są bardzo silnie powiązane z wymianą międzynarodową, podczas gdy instytucje faktoringowe obsługują zarówno transakcje na rynku krajowym, jak i zagraniczne. Forfaiting koncentruje się przede wszystkim na wierzytelnościach średnio i długoterminowych - faktorów interesują wierzytelności krótkoterminowe. Firmy faktoringowe najchętniej obsługują powtarzające się transakcje z wybranymi kontrahentami. Z kolei instytucje zajmujące się forfaitingiem stawiają na jednorazowe transakcje, ale o znacznej wartości. W polskich warunkach forfaiting nie uzyskał jak na razie podmiot umowy o Osoba prawna o Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą cel kredytowania o o Obrotowe Inwestycyjne o Inne (eksportowe, akceptacyjne, dyskonto weksli, sezonowe) okres na jaki udzielone są środki Jak poprawić płynność finansową w firmie 15

16 JAK POPRAWIĆ PŁYNNOŚĆ FINANSOWĄ W FIRMIE o o Krótkoterminowe do 1 roku Średnioterminowe od 1 do 3 lat o Długoterminowe powyżej 3 lat metodę udzielenia kredytu o W rachunku kredytowym (kredyt docelowy, kasowy, sezonowy, linia kredytowa odnawialna i nieodnawialna) o W rachunku bieżącym (kredyt otwarty, kasowy) lp. Bank nazwa kredytu 1 PKO S.A. 2 Bank BPH 3 4 ING Bank Śląski 5 BRE Bank kredyt obrotowy w rachunku kredytowym linia bieżąca wielocelowa linia kredytowa dla małych firm kredyt obrotowy dla sektora MSP (firmy o obrotach rocznych powyżej 3,2 mln zł) kredyt obrotowy / limity kredytowe oproc. stale/ zmienne zmienne WIBOR/ LIBOR/EURIBOR 1M lub 3M + marża banku zmienne oparte o Wibor + marża banku od 3% zmienne oparte o WIBOR/ LIBOR/EURIBOR 1M/3M/6M/12M + negocjowalna marża banku zmienne oparte o Wibor + marża b.d. dla PLN / opcjonalnie stałe 6 BZ WBK kredyt obrotowy zmienne / stałe 7 8 Millenium Bank 9 BGŻ Kredyt w rachunku bieżącym udzielany dla Segmentu Biznes (firmy o rocznych obrotach do 3,2 mln zł) Krótkoterminowy kredyt w rachunku kredytowym dla sektora MSP (firmy o rocznych obrotach powyżej 3,2 mln zł) Kredyt obrotowy w rachunku bieżącym na zasadach ogólnych waluta PLN, EUR, USD PLN, CHF, USD, EUR PLN, CHF, USD, EUR czas rozpatrzenia wniosku w zależności od rodzaju kredytu i stosowanej procedury 5 dni od 12 do 15 dni roboczych od chwili złożenia wniosku o kredyt do jego uruchominia Wady i zalety wykorzystania kredytów bankowych Kredyt bankowy jest zdecydowanie najbardziej powszechnym źródłem finansowania wśród polskich przedsiębiorców. Jednak, jak każdy instrument finansowy, ma swoje mocne i słabe strony. Przyjrzyjmy się zatem bliżej temu produktowi bankowemu. Instytucje finansowe, w tym banki, coraz bardziej interesują się sektorem MSP. Skutkuje to poszerzaniem gamy produktów skierowanych bezpośrednio do tej grupy podmiotów. Zestawienie kredytów obrotowych zmienne WIBOR/ LIBOR/EURIBOR 1M + marża banku / stałe 12% zmienne WIBOR/ LIBOR/EURIBOR 1M + marża banku ustalana indywidualnie zmienne WIBOR 1M/3M + marża banku PLN, waluty wymienialne PLN, EUR, USD, CHF, GBP PLN, EUR, USD, CHF, GBP PLN, EUR, USD, CHF, GBP PLN b.d. / w przypadku limitu kredytowego lub kredytu platniczego krotki okres b.d. b.d. b.d. prowizja* min/max kwota okres kredytowania opcja karencji Uwagi 1) min. 250zł 2) min. 1,5% 3) min. 1% 4) min. 1,5% 5) min. 3,5% 6) min. 0,25% 2) 1% min 300zl 3) 1% min 300zl 4) 1% min 300zl 5) brak 6) 1% min 150zl 1) brak 2) 2% 2) 1,8% 5) 1% wcześniej spłaconej kwoty kredytu każdorazowo ustalana indywidualnie 2) do 500 tys. zł - min. 1,25% nie mniej niż 250 zł powyżej 500 tys. zł do 1 mln zł - min. 1% powyżej 1 mln zł - min. 0,75% 3) min. 0,75% nie mniej niż 200 zł 4)min. 0,75% nie mniej niż 200 zł 5) min. 0,2% 6) min. 200 zł 1) 1% min. 200zł 2) 2% (w skali roku) 4) 1% min. 200zł ustalane w trakcie indywidualnych negocjacji 1) 1,5% min. 300zł 3) 1,5% min. 300zł 4) 0,5% za 1szy mc oraz 0,15% za każdy następny mc; min. 300zł 7) min. 300zł uzależniona od zdolności kredytowej i potrzeb przedsiębiorcy min 40tys zł (równowartość w walucie)/ max zależy od zdolności kredytowej min b.d. / max 500 tyś zł (wysokość limitu uzależniona od okresu prowadzenia rachunku, wysokości śr miesięcznych wpływów oraz wyniku oceny zdolności kredytowej) min brak / maksymalna kwota jest determinowana zdolnością kredytową oraz potrzebami finansowymi Klientów. brak wysokość kredytu uzależniona od potrzeb klienta i ratingu kredytobiorcy uzależniona od zdolności kredytowej i potrzeb przedsiębiorcy Wysokość kredytu jest ustalana indywidualnie na podstawie obecnej i przewidywanej kondycji finansowo-ekonomicznej klienta Wysokość kredytu ustalana jest indywidualnie w zależności od potrzeb Klienta i możliwości spłaty do 12mc 18 mc brak standardowo do 12 mc. Istnieje możliwość finansowania na dłuższe okresy 12mc /możliwość przedłużenia do 36mc 12 mc / możliwość odnowienia na kolejny okres 12 mc 12 mc / możliwość wydłużenia do 36 mc 12 mc dopuszczalna istnieje możliwość, szczegóły są ustalane z Klientem pod warunkiem uzyskania zgody organu wydającego decyzje kredytowe b.d. b.d. b.d. Istnieje możliwość negocjacji prowizji i opłat kredyt w walucie dostępny jest dla firm osiągających przychody w danej walucie konieczne jest otwarcie rachunku w ING Banku Śląskim, przed zawarciem umowy kredytowej Kredyt ma charakter odnawialny kredyt jest nieodnawialny Wysokość oprocentowania Kredytu nie może przekraczać czterokrotności stopy kredytu lombardowego 16 Jak poprawić płynność finansową w firmie

17 lp. Bank nazwa kredytu oproc. stale/ zmienne waluta czas rozpatrzenia wniosku prowizja* min/max kwota okres kredytowania opcja karencji Uwagi 10 BGŻ Kredyt obrotowy w rachunku kredytowym zmienne oparte o WIBOR/LIBOR/ EURIBOR 1M/3M + marża PLN, EUR, USD, CHF, GBP b.d 1) 1,5% min. 300zł gdy nie była pobrana promesa (0,5% min 300zł); 1% min. 300zł gdy była pobrana promesa 3) 1,5% min. 300zł 4) 0,5% za 1szy mc oraz 0,15% za każdy następny mc; min. 300zł 7) min. 300zł 12 mc Możliwe jest udzielenie kredytu w innej walucie, potrzebna zgoda dyr Departamentu Skarbu, tylko klientom podlegającym przepisom UoR. 11 kredyt obrotowy na rachunku bieżącym w pakecie Jantar dla mikroprzedsiębiorstw zmienne Wibor 1M + marża od 1,7% (zależy od ratingu kredytobiorcy) PLN b.d. 2) min 1% min 100zł 3) min 1% min 100zł 4) min 1% min 100zł od podwyższenia 5) 0,2% min. 100zł / 0,4% min. 200zł (bez uprzedzenia banku) min - b.d./ max nie większa niż średnie wpływy na rachunek z 3 ost. Miesięcy (w przyp firm sezonowych 6 ost mc) 12mc b.d. 12 BOŚ kredyt Wprost dla MSP zmienne oparte na Wibor/Euribor/ Libor 1M/3M/6M + marża uzależniona od przychodow i syt finansowej / stałe PLN skrócony do minimum 1) 0,1% min.100zł max. 500zł 2) do kwoty 300tyś zł min. 1,5% powyżej min. 1% 3) 1% min. 100zł 4) 1% min. 100zł 5) 0,2% min 100zł / 0,4 mn. 200zł (bez uprzedzenia banku) min - brak / max 500tyś zł (nie więcej niż średniomiesięczne wpływy za kres 3 ostatnich mc) 12mc z możliwością przedłużenia b.d. 13 Lukas Bank kredyt w rachunku firmowym zmienne ustalane indywidualnie oparte o Wibor 1M PLN 24h od czasu złożenia kompletnego wniosku 2) 1% min 100zł 3) 1% min 100zł min. 1000zł / max - ustalany na podstawie oceny zdolnolności kredytowej 12 mc b.d. 14 mbank limit kredytowy w rachunku biznesowym zmienne 11,7% PLN decyzja kredytowa on-line w 15minut dla limitow do 20tyś zł/ max. 24h 2) 0 zł 3) nie dotyczy 4) 0 zł 5) nie dotyczy 6) nie dotyczy min - b.d./ max 4mln zł b.d. b.d. 15 Multibank kredyt obrotowy od 9,20% zmienne PLN ok. 14dni (bank zastrzega sobie, że może być dłużej) 1) 0,2% min. 50zł 2) 1%-4% 4) 1% 5) 0,25% od kwoty przedterminowanej spłaty min 50zł min 10tys/ max 4mln 12mc (możliwość wydłużenia do 36mc) do 6 mc 16 Getin Bank kredyt obrotowy zmienne oparte o WIBOR 3M + (3,4% marża banku), dla USD, CHF LIBOR 3M + marża, dla EUR EURIBOR 3M + marża PLN, USD, EUR, CHF 24h od czasu złożenia kompletnego wniosku 1) 0,5% 5) 0,5% kwoty pozostałej do spłaty 6) 2% kwoty podlegającej konwersji min. 50zł min 50 tys zł lub równowartość w walucie / max - brak do 36mc brak 17 Fortis Bank Polska kredyt obrotowy dla sektora MSP zmienne oparte o Wibor 1M dla PLN, LIBOR 1M dla USD, EURIBOR 1M dla EUR + marża ustalana indywidualnie PLN, USD, EUR 14 dni 2) do 2% / reszta ustalana indywidualnie uzależniona od zdolności kredytowej i potrzeb przedsiębiorcy max 10 lat nie dotyczy 18 Odnawialny limit kredytowy w rachunku Ekstrabiznes WIBOR 1M + marża min 3,5% PLN 1-2 dni 1) 50zł 2)1-1,5% 3)1-1,5% 4)1-1,5% 5)brak 6)nie dotyczy max. 3-krotność średniomiesiecz. wpływów (przedsiębiorcy nie prowadzący ksiąg handlowych), 12 mc z możliwością prolongowania na kolejne okresy 19 Odnawialny limit kredytowy w rachunku bieżącym WIBOR 1M + marża 6 %, PLN 1-2 dni 1) 50zł 2) od 0,5% 3) od 0,5% 4) od 0,5% 5) brak 6) nie dotyczy Limit w rachunku bieżącym ustalany indywidualnie (przedsiębiorcy prowadzący księgi handlowe) 12 mc z możliwością prolongowania na kolejne okresy Kredyt Bank Szybkie kredyty - limity w rachunku bieżącym, dla prowadzących uproszczoną księgowość Szybkie kredyty - limity w rachunku bieżącym, dla prowadzących księgi handlowe WIBOR 1M + marża 6 %, WIBOR 1M + marża 1,5 %, PLN PLN 24h 24h 1) 50zł 2) 2% 3) 2% 5) brak 6) nie dotyczy 1) 50zł 2) 0,5% 3) 0,5% 5) brak 6) nie dotyczy max PLN, gdy klient posiada rachunek Ekstrabiznes od co najmniej 6 m-cy / max PLN, gdy klient posiada rachunek Ekstrabiznes krócej niż 6 m-cy max. 50% średnich miesięcznych przychodów za ostatni pełny rok sprawozdawczy nie więcej niż ,00 zł 12 mc z możliwością prolongowania na kolejne okresy 12 mc z możliwością prolongowania na kolejne okresy produkt ma formę odnawialnej linii kredytowej 22 Szybkie kredyty - limity w rachunku bieżącym, dla rozpoczynających działalność WIBOR 1M + marża 7 %, PLN 24h 1) 50zł 2)3% 3)3% 5) brak 6)nie dotyczy max PLN, gdy klient prowadzi działalność gospodarczą w sposób ciągły nie dłużej niż 6 m-cy 12 mc Jak poprawić płynność finansową w firmie 17

18 JAK POPRAWIĆ PŁYNNOŚĆ FINANSOWĄ W FIRMIE Inne alternatywne źródła finansowania mogą być często korzystniejsze cenowo i podatkowo, jednak w wielu przypadkach tylko kredyt bankowy może być dostępnym rozwiązaniem na sfinansowanie skomplikowanego przedsięwzięcia inwestycyjnego. Zalety kredytu Produkty bankowe dostosowane do wielkości i charakteru Twojej firmy. Wysokość opłat i prowizji może ulegać zmianie w trakcie trwania umowy kredytu w wyniku: zmiany poziomu inflacji w wysokości podawanej do publicznej wiadomości przez GUS; zwiększenia kosztu obsługi rachunku w wyniku zmiany cen energii, połączeń telekomunikacyjnych, usług pocztowych, rozliczeń międzybankowych; zmiany opłat ponoszonych w związku z wykonywaniem umowy za pośrednictwem firm współpracujących z bankiem, wprowadzenie nowych przepisów prawnych. Możliwość otrzymania środków na sfinansowanie bardziej złożonych inwestycji (kredyt inwestycyjny). W trakcie ubiegania się o kredyt bankowy automatycznie zyskujesz niezależną opinię banku o Twoim przedsięwzięciu. Na tym etapie istnieje jeszcze możliwość poprawy wszelkich niedociągnięć. Czasami bywa tak, że kredytobiorca po zasięgnięciu rady specjalistów rezygnuje z inwestycji, gdyż dochodzi do wniosku, że jest ona nieopłacalna. Bank oferuje Ci możliwość skorzystania z usług doradcy kredytowego. Jego pomoc może być potrzeba przy pisaniu biznes planu, czyli dokumentu wchodzącego w skład wniosku kredytowego. Pomocny w zachowaniu płynności finansowej firmy (kredyt obrotowy) Raty kredytu inwestycyjnego powiększają wartość inwestycji, co wpływa na powiększenie wartości majątku oraz możliwości zwiększenia kosztów uzyskania przychodów w postaci odpisów amortyzacyjnych Koszt kredytu zmienia sie ze względu na wahania stóp procentowych. W przypadku rosnących stóp wzrasta koszt kredytu o zmiennym oprocentowaniu. Usługi dodatkowe banków Klient coraz częściej kieruje się przy wyborze usług danego banku szybkością i komfortem obsługi. Odpowiedzią banków na te wymagania jest usługa nazywa najczęściej office banking. Office banking jest to system elektronicznego porozumiewania się z bankiem, dzięki któremu pracownicy firmy mogą korzystać z usług banku na odległość, czyli nie opuszczając miejsca swojej pracy czy domu. Klient podłączony do sieci bankowej za pośrednictwem terminalu komputerowego, może bez wychodzenia z biura lub z domu, wykonać następujące czynności: uzyskać wgląd w saldo rachunków, mieć dostęp do informacji o bieżących obrotach, Wady kredytu Dla młodej firmy kredyt bankowy jest praktycznie niedostępny. Brak zdolności kredytowej oznacza małe szanse na pozyskanie środków od banku. Szanse pojawiają się dopiero, kiedy firma przedstawi odpowiednie zabezpieczenia rzeczowe czy poręczenie. Długotrwały proces rozpatrzenia wniosku kredytowego. Formalności oraz zbieranie potrzebnej dokumentacji (wniosek kredytowy, dokumenty firmowe). przeglądać historię operacji na rachunkach, składać polecenie przelewu, zlecenia płatnicze w obrocie krajowym i zagranicznym, przekazywać dochody pracowników na ich konta osobiste, przesyłać dowolne informacje tekstowe do banku, regularnie otrzymywać informacje dotyczące na przykład kursów walut, oprocentowania depozytów, produktów danego banku. Problemy z ustanowieniem zabezpieczeń kredytu. Kredyt bankowy pogarsza zdolność kredytową. Stałe obciążenie. Raty i odsetki trzeba regularnie spłacać. Oprocentowanie kredytu szczególnie obrotowego jest wysokie. Nowoczesną usługą zbliżoną w trybie do office bankingu jest direct banking, co można nazwać po polsku bezpośrednią obsługą bankową. Klient komunikuje się z bankiem w teletransmisji, wykorzystując własne i bankowe urządzenia elektroniczne. System direct banking jest nadbudową do jednego z modułów systemu informatycznego tego banku i pracuje w trybie on-line. Przedsiębiorstwo może wydawać dyspozycje płatnicze w formie polecenia przelewu, polecenia wypłaty za granicę, czeku bankierskiego z bie- 18 Jak poprawić płynność finansową w firmie

19 żącą lub przyszła datą płatności. Możliwe jest przy tym wielokrotne wykorzystywanie dla powtarzalnych operacji oraz utworzonego tzw. wzorca dyspozycji. Kolejnym udogodnieniem dla podmiotów korzystających z usług bankowych są usługi dokonywane przez telefon. Ze strony pracownika banku może on dokonywać na polecenie potencjalnego klienta takie czynności jak: WYWIADOWNIA GOSPODARCZA realizację poleceń przelewu z konta na wskazany rachunek, udzielanie kredytu, usługi doradztwa, zamówienie nowej książeczki czekowej, Rozmowa z Michałem Faleńskim Prezesem Zarządu Aliant Company Czym dokładnie zajmuję się firma ALIANT COMPANY? zablokowanie skradzionych kart płatniczych. WINDYKACJA skuteczne odzyskiwanie należności Działania windykacyjne Windykacja funkcjonowała jako instytucja prawna już za czasów Cesarstwa Rzymskiego. Jej zadaniem było dążenie do odzyskania rzeczy znajdującej się w posiadaniu osoby nieuprawnionej. Współcześnie windykacja to kompleksowe zarządzanie należnościami, obejmujące nie tylko skuteczne ich odzyskiwanie od dłużników, lecz również działania o charakterze prewencyjnym i kontrolnym. Rozróżniamy: windykację polubowną polegającą na monitowaniu dłużnika, które ma doprowadzić do spłaty należności. windykację sądową dotyczącą przypadków, w których występuje brak chęci współpracy ze strony dłużnika - sprowadza się ona przy uzyskaniu sądowego nakazu zapłaty, który uzupełniony w klauzulę wykonalności jest podstawą do egzekucji komorniczej. W praktyce, w Polsce odzyskiwanie wierzytelności drobnych kończy sie na windykacji polubownej, która polega na wysyłaniu do dłużników różnego rodzaju pism, w których nakłania się go do spłacenia powstałego zadłużenia. Poza pismami wyspecjalizowane firmy korzystają również z usług call center, którego odpowiednio wyszkoleni pracownicy dzwonią do dłużników nakłaniając do spłaty należności. Raporty handlowe stają się niezawodnym źródłem wiedzy o podmiotach gospodarczych. Dlatego podstawowym profilem działalności firmy ALIANT COMPANY jest dostarczanie rzetelnych i aktualnych informacji o firmach z całego świata, które są niezbędne do właściwej oceny wiarygodności partnerów handlowych. Należy podkreślić, że nasze raporty zawierają wszystkie niezbędne informacje, a dodatkowo są bardzo konkurencyjne cenowo. Czy jest jeszcze jakieś inne pole działania w którym specjalizuje się Pańska firma? Oprócz wspomnianych przeze mnie wcześniej raportów dostarczamy również bardziej zaawansowane opracowania w postaci ustaleń majątkowych. Dotyczy to zarówno firm jak i osób fizycznych. Tego rodzaju weryfikacje są co prawda o wiele droższe, ale dostarczają znacznie więcej informacji o firmie, jej nieruchomościach i ruchomościach, zadłużeniu, a także związkach osobowo-kapitałowych w innych firmach. Dostarczamy informacji oficjalnych jak i nieoficjalnych, które są niezwykle przydatne np. w postępowaniach egzekucyjnych. Czy oferują Państwo również wykup wierzytelności? Tak mamy w swojej ofercie również tą usługę. Interesują nas wszelkie udokumentowane wierzytelności - wynikające z nieuregulowanych faktur, not odsetkowych, w stosunku do których nie było dotychczas prowadzone postępowanie sądowe bądź egzekucyjne, jak również wierzytelności nieściągalne, w stosunku do których nastąpiło umorzenie egzekucji komorniczej. Jak poprawić płynność finansową w firmie 19

20 JAK POPRAWIĆ PŁYNNOŚĆ FINANSOWĄ W FIRMIE Współpraca z firmą windykacyjną Decyzja o zleceniu działań windykacyjnych firmie zewnętrznej, a także o wyborze konkretnej firmy windykacyjnej, powinna być przemyślana i podyktowana Państwa rzeczywistymi potrzebami. Dla firm nie posiadających własnego działu windykacji, outsourcing czynności windykacyjnych wydaje się być jedynym rozsądnym rozwiązaniem. Natomiast przedsiębiorstwa posiadające własne struktury windykacyjne, mogą płynnie rozdzielać działania windykacyjne pomiędzy swoje zasoby, a zewnętrznego partnera. Wśród naszych Klientów znajdują się zarówno firmy, które powierzyły nam całość spraw związanych z windykacją, jak i firmy dochodzące części należności we własnym zakresie, a części z naszą pomocą. Praktyka wskazuje, że zewnętrzna firma windykacyjna jest znacznie bardziej skuteczna niż wewnętrzna komórka windykacyjna. Wynika to z tego, że zewnętrzna firma windykacyjna: Zatrudnia tylko wyspecjalizowanych negocjatorów Posiada znacznie bardziej obszerną bazę danych o podmiotach zagranicznych Dysponuje liczniejszymi źródłami informacji o dłużnikach (szczególnie zagranicznych) Wykorzystuje większe instrumentarium technik windykacyjnych Windykacja w dobie kryzysu finansowego W czasach kryzysu finansowego, kiedy każda transakcja handlowa niesie ze sobą ryzyko niewywiązania się kontrahenta z zawartej umowy, rośnie znaczenie windykacji w obrocie gospodarczym. Czy to aby rzeczywiście optymalny sposób ochrony kapitału? Niedawno pierwsze efekty kryzysu można było zauważyć w branży budowlanej, kiedy to firmy deweloperskie zaczęły wycofywać zlecenia dla wykonawców. Firmy te, po wcześniejszym okresie prosperity, zachłyśnięte dobrą koniunkturą powiększały sukcesywnie kadrę pracowniczą i moc produkcyjną. Jak pamiętamy, liczba zleceń w niektórych przypadkach podwoiła się. Dlatego decyzje o podjęciu działań windykacyjnych powinny zapaść jak najszybciej - póki przedsiębiorstwa mają jeszcze środki do regulowania zobowiązań. Pierwsze symptomy kryzysu kredytowego były obserwowane już w czwartym kwartale 2007 roku. Utrzymanie dynamiki sprzedaży zaczęło wymuszać na firmach systematyczne wydłużanie okresów, po jakich regulowane były płatności. Skutkowało to tym, że byliśmy świadkami wzrostu liczby wniosków o postępowania odszkodowawcze związane z tzw. złymi długami - czyli zobowiązaniami niemożliwymi do uregulowania ze względu na niewypłacalność dłużnika. Ilość nieściągalnych należności w ostatnim czasie dramatycznie rośnie, a przedsiębiorcy są coraz bardziej świadomi tego stanu rzeczy, przez co zawierane przez nich umowy współpracy są coraz bardziej restrykcyjne. W przypadku polskiego sektora transportowego, gdzie jedna trzecia firm doświadczyła problemów z terminowym regulowaniem zobowiązań, niesprzyjające warunki mogą powodować lawinę bankructw, czego przykładem był głośny upadek firmy spedycyjnej Rico. W związku z zaistniałą sytuacją należy zwrócić uwagę na potrzebę dostosowania wewnętrznych procedur kredytowych do wymagań trudnego i nieprzewidywalnego na dzień dzisiejszy rynku. Zdecydowanie większej uwagi i zaangażowania wymagają procesy kontroli i windykacji należności, zwłaszcza, że kredyt kupiecki był i wciąż jest najtańszą formą finansowania działalności. Dla części przedsiębiorstw może to być jedyna dostępna forma finansowania. Należy jednak pamiętać, że perspektywa terminowej spłaty zobowiązań maleje nie tylko w przypadku nowych klientów, co do których nie mamy wyrobionego zaufania, ale również co do tych odbiorców, z którymi prowadziliśmy już wcześniej wymianę handlową. Kryzys finansowy może stwarzać bowiem sytuacje, kiedy to odbiorca, który dotychczas płacił nam regularnie i bez poślizgów z dnia na dzień traci płynność finansową i unika płatności, powodując tym samym zatory finansowe w naszym budżecie. W obliczu takich sytuacji, musimy być świadomi, że firmy ubezpieczające należności niemal na pewno podniosą stawki ubezpieczeń, a spowodowane to będzie większą szkodowością ubezpieczeń. Ubezpieczyciele w końcu też muszą bronić się przed ryzykiem przejmowania złych długów. Coraz częściej też można spotkać się z sytuacją, kiedy to wykluczają z finansowania branże wysokiego ryzyka, takie jak: motoryzacyjna, spożywcza, jak również wspomniane wcześniej budownictwo. Defensywna i restrykcyjna polityka banków, a zwłaszcza ograniczanie dostępności kredytów obrotowych wywoła w najbliższym czasie masowe zjawisko zadłużania się u dostawców. A jak wiadomo główną przyczyną bankructw w gospodarce rynkowej jest nie ujemny wynik finansowy, ale utrata płynności finansowej, co jest równoznaczne z brakiem środków na bieżące działania operacyjne. Najbliższe miesiące wymuszą zatem na firmach zaostrzenie reżimu finansowego wobec odbiorców. Na podstawie powyższych rozważań można zatem zaryzykować stwierdzenie, że jedną z najskuteczniejszych metod na utrzymanie płynności, w dobie spowolnienia gospodarczego, okaże się ścisła współpraca z firmami windykacyjnymi. Ma to już przełożenie w praktyce gospodarczej, ponieważ coraz więcej polskich przedsiębiorstw przekonało się do tej formy zarządzania należnościami i korzysta z niej na codzień. Firmy windykacyjne zacierają już ręce, bowiem przyszłość w biznesie należy tylko do świadomych i odpowiedzialnych przedsiębiorstw. 20 Jak poprawić płynność finansową w firmie

Raport Kapitał dla Firm 2008

Raport Kapitał dla Firm 2008 RAPORT KAPITAŁ DLA FIRM 2008 Raport Kapitał dla Firm 2008 SPIS TREŚCI Eksperci o rynku kapitałowym w Polsce 4 Potrzeby kapitałowe przedsiębiorstw 5 Dotacje unijne: Kto może skorzystać z dotacji unijnych

Bardziej szczegółowo

Dynamiczny rozwój MSP dzięki faktoringowi. 5 11 grudnia 2014 r. FAKTORING DLA MSP

Dynamiczny rozwój MSP dzięki faktoringowi. 5 11 grudnia 2014 r. FAKTORING DLA MSP 34 FAKTORING DLA MSP Dynamiczny rozwój MSP dzięki faktoringowi Płynność finansowa, czyli zdolność przedsiębiorstwa do dokonywania zakupów niezbędnych dla jego funkcjonowania towarów i usług oraz do płacenia

Bardziej szczegółowo

LUDZIE KONCEPCJE PRAKTYKA. ABC Faktoringu. czyli jak mieć gotówkę zaraz po wystawieniu faktury. Partner merytoryczny

LUDZIE KONCEPCJE PRAKTYKA. ABC Faktoringu. czyli jak mieć gotówkę zaraz po wystawieniu faktury. Partner merytoryczny KONCEPCJE PRAKTYKA ABC Faktoringu czyli jak mieć gotówkę zaraz po wystawieniu faktury Partner merytoryczny Sposób na płynność Niepewna sytuacja gospodarcza na europejskich i światowych rynkach, powracające

Bardziej szczegółowo

FaKTOrinG. & LeasinG

FaKTOrinG. & LeasinG Faktoring czy kredyt? Wybór zależy od potrzeb fi rmy NIEZALEŻNY DODATEK TEMATYCZNY DYSTRYBUOWANY WRAZ Z RZECZPOSPOLITĄ Nieruchomości Wybierz korzystną formę fi nansowania Kredyt vs Leasing Leasing to więcej

Bardziej szczegółowo

Faktoring. Almanach Polskiego Związku Faktorów

Faktoring. Almanach Polskiego Związku Faktorów 2013 R OK III Faktoring Almanach Polskiego Związku Faktorów W Almanachu między innymi: Branża faktoringowa w USA, Rosji, Wielkiej Brytanii i Niemczech w 2012 roku Rynek faktoringu w Polsce w 2012 roku

Bardziej szczegółowo

L E A S I N G 2 0 0 8

L E A S I N G 2 0 0 8 RAPORT LEASING 2008 Pełny zakres Wyznaczamy trendy w finansowaniu inwestycji ING Lease Polska lider na rynku leasingu nieruchomości. Jesteśmy w tej dziedzinie ekspertem od początku działalności sfinansowaliśmy

Bardziej szczegółowo

17. Procedury kredytowe. Spis treści

17. Procedury kredytowe. Spis treści Spis treści 17. Procedury kredytowe... 1 17.1 Dokumentacja kredytowa klienta i jej weryfikacja... 2 17.2 Analiza wskaźnikowa i credit-scoring... 3 17.3 Komitety kredytowe i umowa kredytowa... 4 18. Zabezpieczenia

Bardziej szczegółowo

PRZEZNACZENIE I CECHY PRAWNYCH ZABEZPIECZEŃ KREDYTU

PRZEZNACZENIE I CECHY PRAWNYCH ZABEZPIECZEŃ KREDYTU PRZEZNACZENIE I CECHY PRAWNYCH ZABEZPIECZEŃ KREDYTU Dobry kredytobiorca charakteryzuje się trzema podstawowymi cechami: (1) zdolnością kredytową, tzn. zdolnością do spłaty zaciągniętego kredytu wraz z

Bardziej szczegółowo

Finansowanie i wspomaganie rozwoju firm sektora MSP

Finansowanie i wspomaganie rozwoju firm sektora MSP Marek Matejun, Katarzyna Szymańska Finansowanie i wspomaganie rozwoju firm sektora MSP [ Po więcej publikacji zapraszam na www.matejun.pl ] 5.1. Podstawowe zasady i źródła finansowania małych i średnich

Bardziej szczegółowo

PrzeWodnik po usługach finansowych

PrzeWodnik po usługach finansowych PrzeWodnik po usługach finansowych Warszawa, 2012 r. Spis treści Wstęp... 5 Pytania i odpowiedzi... 7 1. Jakie są rodzaje kredytów?...7 2. Jaka jest różnica między kredytem a pożyczką?...9 3. Czy w przypadku

Bardziej szczegółowo

10 (80) Październik 2005

10 (80) Październik 2005 10 (80) Październik 2005 LEASING ALTERNATYWA DLA KREDYTU BANKOWEGO WYWIADOWNIA GOSPODARCZA ANIOŁOWIE BIZNESU ALTERNATYWNE ŹRÓDŁO KAPITAŁU DLA PRZEDSIĘBIORCÓW BEZPIECZNY KOSMETYK PROJEKTY EUROPEJSKIE Biuletyn

Bardziej szczegółowo

Finansowanie działalności przedsiębiorstwa 412[01].Z2.03

Finansowanie działalności przedsiębiorstwa 412[01].Z2.03 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Ewa Urbańska-Sobczak Finansowanie działalności przedsiębiorstwa 412[01].Z2.03 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom

Bardziej szczegółowo

Jak bezpiecznie korzystać z kredytu? Poradnik dla konsumenta

Jak bezpiecznie korzystać z kredytu? Poradnik dla konsumenta Jak bezpiecznie korzystać z kredytu? Poradnik dla konsumenta Poradnik dla konsumenta SPIS TREŚCI SŁowniczek... 4 Wstęp... 6 Co to znaczy nadmiernie się zadłużyć?... 6 Kogo dotyczy ten problem?... 6 Problem

Bardziej szczegółowo

Finansowanie przedsięwzięć innowacyjnych w MSP

Finansowanie przedsięwzięć innowacyjnych w MSP Skuteczne Otoczenie Innowacyjnego Biznesu Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000

Bardziej szczegółowo

ABC Leasingu. 1. Terminologia. 2. Cechy charakterystyczne. 3. Raty leasingowe. 4. Umowa leasingowa. 5. Leasing, kredyt, gotówka porównanie

ABC Leasingu. 1. Terminologia. 2. Cechy charakterystyczne. 3. Raty leasingowe. 4. Umowa leasingowa. 5. Leasing, kredyt, gotówka porównanie ABC Leasingu 1. Terminologia 2. Cechy charakterystyczne 3. Raty leasingowe 4. Umowa leasingowa 5. Leasing, kredyt, gotówka porównanie 6. Zalety i wady leasingu 7. Rodzaje leasingu Ad.1. Umowa leasingu

Bardziej szczegółowo

Rynek pożyczek pozabankowych

Rynek pożyczek pozabankowych Warszawa, maj 2015 Spis treści 1 Wstęp... 2 1.1 Definicja klienta firmy pożyczkowej.... 6 2 Dystrybucja pożyczek.... 7 2.1 Korzystanie z placówek... 7 2.2 Wizyta u klienta.... 7 2.3 Droga internetowa...

Bardziej szczegółowo

leasing sposób na niższe koszty

leasing sposób na niższe koszty NR 6 (868) CZERWIEC 2015 CENA 53 ZŁ (W TYM 5% VAT) WWW.PGP.INFOR.PL UKAZUJE SIĘ OD 1995 ROKU leasing sposób na niższe koszty Jaki rodzaj leasingu wybrać Na co zwracać uwagę, zawierając umowę Zalety i wady

Bardziej szczegółowo

Raport z badania Federacji Konsumentów Pożyczki chwilówki na podstawie analizy wybranych wzorców umownych

Raport z badania Federacji Konsumentów Pożyczki chwilówki na podstawie analizy wybranych wzorców umownych Raport z badania Federacji Konsumentów Pożyczki chwilówki na podstawie analizy wybranych wzorców umownych Warszawa, 2013 r. Spis treści Wstęp Rozdział 1. Czym jest pożyczka typu chwilówka? Kto jej udziela?

Bardziej szczegółowo

LEASING MONITOR. Stopy VAT. nr 2 2015 JAK SIĘ BEZPIECZNIE UBEZPIECZYĆ? JAKO LEASING. Newsletter NIERUCHOMOŚCI. styczeń ALTERNATYWNA FORMA FINANSOWANIA

LEASING MONITOR. Stopy VAT. nr 2 2015 JAK SIĘ BEZPIECZNIE UBEZPIECZYĆ? JAKO LEASING. Newsletter NIERUCHOMOŚCI. styczeń ALTERNATYWNA FORMA FINANSOWANIA nr 2 2015 styczeń www.mgwccg.pl kwartalnik Newsletter LEASING MONITOR PORADNIK LEASINGOWY Stopy PROCENTOWE W DÓŁ! JAK SIĘ BEZPIECZNIE UBEZPIECZYĆ? PRAWIDŁOWE KSIĘGOWANIE TRANSAKCJI LEASINGU VAT OD UBEZPIECZEŃ

Bardziej szczegółowo

13 19 grudnia 2013 r.

13 19 grudnia 2013 r. 13 19 grudnia 2013 r. 25 26 13 19 grudnia 2013 r. NAJLEPSZE PRODUKTY DLA BIZNESU Najlepsze produkty dla biznesu Firmy, które rosną, dzięki rozwojowi i ulepszeniom, nie zginą. Ale kiedy firma przestaje

Bardziej szczegółowo

I Ty możesz zostać inwestorem

I Ty możesz zostać inwestorem I Ty możesz zostać inwestorem WSTĘP Coraz częściej w życiu codziennym spotykamy się z pojęciami, które do niedawna dla większości z nas nie miały większego znaczenia. Duża część tych terminów ma związek

Bardziej szczegółowo

Narzędzia aktywnego zarządzania płynnością finansową w przedsiębiorstwie

Narzędzia aktywnego zarządzania płynnością finansową w przedsiębiorstwie Marek Gola * Narzędzia aktywnego zarządzania płynnością finansową w przedsiębiorstwie Wstęp Dobra kondycja finansowa przedsiębiorstwa, jego sukcesy, ale także i reputacja zależą w dużej mierze od płynności

Bardziej szczegółowo

cash MAnAGeMenT SpoSóB na optymalizację kosztów

cash MAnAGeMenT SpoSóB na optymalizację kosztów NIEZALEŻNY DODATEK TEMATYCZNY DYSTRYBUOWANY WRAZ Z RZECZPOSPOLITĄ Finansowanie Potrzeby, możliwości, instrumenty Kontrola należności Ochrona przepływów gotówkowych Analiza płynności Zbadaj kondycję Twojej

Bardziej szczegółowo

Leasing w praktyce ABC Leasingu

Leasing w praktyce ABC Leasingu Leasing w praktyce ABC Leasingu Poradnik leasingowy - Leasing w praktyce Szanowni Państwo, Finansowanie inwestycji za pomocą leasingu jest, zaraz obok kredytów, głównym narzędziem rozwoju biznesu. W dniu

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce

Źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA W WARSZAWIE STUDIUM DYPLOMOWE Kierunek: Finanse i bankowość Źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce Krzysztof Borawski Nr albumu: 23059 Praca magisterska napisana

Bardziej szczegółowo

Autor Raportu KAPITAŁ Z GIEŁDY RAPORT. GPW NewConnect Catalyst PARTNERZY PATRONI MEDIALNI

Autor Raportu KAPITAŁ Z GIEŁDY RAPORT. GPW NewConnect Catalyst PARTNERZY PATRONI MEDIALNI Autor Raportu RAPORT KAPITAŁ Z GIEŁDY GPW NewConnect Catalyst 2010/2011 PARTNERZY PATRONI MEDIALNI Szanowni Państwo, Wybór sposobu finansowania jest bardzo istotną decyzją w życiu przedsiębiorstwa. Zgodnie

Bardziej szczegółowo

TRADYCYJNE I NOWOCZESNE METODY ZABEZPIECZEŃ TERMINOWYCH TRANSAKCJI W NADLEŚNICTWIE

TRADYCYJNE I NOWOCZESNE METODY ZABEZPIECZEŃ TERMINOWYCH TRANSAKCJI W NADLEŚNICTWIE 1 TRADYCYJNE I NOWOCZESNE METODY ZABEZPIECZEŃ TERMINOWYCH TRANSAKCJI W NADLEŚNICTWIE Krzysztof Adamowicz http://www.lp.gov.pl/members/mat/aktualnosci/zabezp_transakcji adamowiczk@wp.pl Akademia Rolnicza

Bardziej szczegółowo

MECHANIZMY FINANSOWANIA INWESTYCJI

MECHANIZMY FINANSOWANIA INWESTYCJI Projekt ClearSupport - IEE-06-189 Modernizacja budynków z uwzględnieniem poprawy efektywności energetycznej w wybranych regionach Europy MECHANIZMY FINANSOWANIA INWESTYCJI Opracowanie Bałtycka Agencja

Bardziej szczegółowo

REGULACYJNA ROLA PAŃSTWA NA RYNKU KREDYTÓW KONSUMPCYJNYCH W POLSCE

REGULACYJNA ROLA PAŃSTWA NA RYNKU KREDYTÓW KONSUMPCYJNYCH W POLSCE 7 REGULACYJNA ROLA PAŃSTWA NA RYNKU KREDYTÓW KONSUMPCYJNYCH W POLSCE 7.1. WPROWADZENIE W ostatnich latach rynek kredytów konsumpcyjnych odgrywa coraz większą rolę w gospodarce światowej. Wielkość zadłużenia

Bardziej szczegółowo

9 15 maja 2014 r. 25 ZŁOTA SETKA 0100 NAJWIĘKSZYCH INSTYTUCJI FINANSOWYCH 0 25 NAJCENNIEJSZYCH MENEDŻERÓW ŚWIATA FINANSÓW.

9 15 maja 2014 r. 25 ZŁOTA SETKA 0100 NAJWIĘKSZYCH INSTYTUCJI FINANSOWYCH 0 25 NAJCENNIEJSZYCH MENEDŻERÓW ŚWIATA FINANSÓW. 9 15 maja 2014 r. 25 ZŁOTA SETKA fot: fotolia 0100 NAJWIĘKSZYCH INSTYTUCJI FINANSOWYCH 0 25 NAJCENNIEJSZYCH MENEDŻERÓW ŚWIATA FINANSÓW 26 9 15 maja 2014 r. ZŁOTA SETKA RANKING 100 NAJWIĘKSZYCH INSTYTUCJI

Bardziej szczegółowo