Rynek dóbr luksusowych w Polsce KPMG W POLSCE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Rynek dóbr luksusowych w Polsce KPMG W POLSCE"

Transkrypt

1 Rynek dóbr luksusowych w Polsce KPMG W POLSCE

2

3 Rynek dóbr luksusowych w Polsce 3 Spis treści 1 Wstęp 5 2 Najważniejsze wyniki 7 3 Charakterystyka badania Cele Sposób przeprowadzenia badania 11 4 Czym są dobra luksusowe? 13 5 Światowy rynek dóbr luksusowych Wielkość i perspektywy rozwoju światowego rynku dóbr luksusowych Główni gracze na światowym rynku dóbr luksusowych 17 6 Wielkość i perspektywy rozwoju polskiego rynku dóbr luksusowych Osoby bogate i zamożne Osoby aspirujące 29 7 Obecność światowych marek luksusowych w Polsce Luksusowe samochody Biżuteria i zegarki Odzież 41

4 4 Rynek dóbr luksusowych w Polsce 7.4 Plany i perspektywy na przyszłość Luksus z najwyższej półki: prywatny samolot lub jacht 51 8 Nawyki zakupowe osób o ponadprzeciętnych dochodach wyniki badania ankietowego Charakterystyka respondentów Zainteresowanie dobrami luksusowymi Znajomość dóbr luksusowych Wielkość i struktura wydatków na dobra luksusowe Styl życia, pracy i wypoczynku Aspekty podatkowe Inwestycje w dobra luksusowe Czynniki zniechęcające do zakupu dóbr luksusowych 79 9 Wywiady z przedstawicielami firm sprzedających dobra luksusowe w Polsce Podsumowanie 85

5 Rynek dóbr luksusowych w Polsce 5 1 Wstęp Polski rynek dóbr luksusowych nie był dotąd przedmiotem szczegółowych i całościowych analiz pod kątem jego wielkości, różnorodności i perspektyw rozwoju, a także zwyczajów nabywczych najzamożniejszych konsumentów. Tymczasem w ciągu ostatniej dekady wykształciła się w naszym kraju kilkusettysięczna grupa zamożnych Polaków, których dochody pozwalają na regularne zakupy produktów i usług z najwyższej półki. W raporcie, który oddajemy w Państwa ręce, dokonujemy pierwszej na tak dużą skalę w Polsce analizy rynku dóbr luksusowych zarówno z perspektywy obecności w Polsce najważniejszych światowych marek oraz ich dystrybutorów, jak również z perspektywy ich nabywców. Pokazujemy, jaka jest skala wydatków na dobra luksusowe, kto je najczęściej kupuje, jak często i gdzie dokonuje zakupów. Ujawniamy też, które luksusowe marki są najlepiej rozpoznawane. Wydaje się, że rynek dóbr luksusowych w Polsce ma przed sobą dobre perspektywy rozwoju. Wynika to choćby z faktu, że obecnie zaledwie połowa najważniejszych światowych marek luksusowych jest obecna w sposób bezpośredni w naszym kraju, a liczba potencjalnych nabywców, jak również poziom ich dochodów, będą się w przyszłości zwiększały wraz z rozwojem polskiej gospodarki i zbliżaniem się poziomu życia do średniej europejskiej. Ze względu na specyfikę tego rynku, jego ogromną różnorodność i subiektywność w postrzeganiu czym jest, a czym nie jest dobro luksusowe zwłaszcza, że dla osoby bogatej definicja dobra luksusowego jest inna niż dla osoby średniozamożnej raport nie wyczerpuje omawianej tematyki. Stanowi on jednak w naszym przekonaniu wstęp do dalszych analiz i dyskusji. Mamy nadzieję, że lektura raportu przybliży ten niezwykle ciekawy i perspektywiczny segment polskiego rynku. Andrzej Marczak Partner Doradztwo Podatkowe KPMG

6 6 Rynek dóbr luksusowych w Polsce

7 Rynek dóbr luksusowych w Polsce 7 2 Najważniejsze wyniki Na światowy rynek dóbr luksusowych powraca optymizm zachwiany w wyniku kryzysu gospodarczego. Poprawa globalnej sytuacji rynkowej w tym roku powinna zaowocować kilkuprocentowym wzrostem wartości światowego rynku dóbr luksusowych w porównaniu z 2009 rokiem, a w latach może nastąpić powrót na ścieżkę dynamicznego wzrostu. Na rynku zmienia się układ sił: dotychczasowi liderzy, jak Japonia, Stany Zjednoczone i Europa Zachodnia usuwają się w cień, podczas gdy prężnie rozwijające się rynki azjatyckie i inne rynki wschodzące zgłaszają coraz większy popyt na dobra luksusowe. Należy do nich również Polska, która w latach zanotowała najwyższy w Europie, wynoszący blisko 1/3, przyrost ludzi najbogatszych (tzw. HNWI High Net Worth Individuals). Polskie społeczeństwo bogaci się w bardzo szybkim tempie. W ostatnich 10 latach liczba Polaków o zarobkach powyżej 7,1 tys. zł brutto miesięcznie wzrosła niemal dwukrotnie, a ich średni dochód o prawie jedną trzecią. Oceniamy, że w tym roku w Polsce będzie około 590 tysięcy osób zarabiających miesięcznie ponad 7,1 tys. zł, a ich przeciętny miesięczny dochód powinien wynieść blisko 15 tys. zł brutto. Respondenci badania wydają na zakup dóbr luksusowych 13% swoich dochodów. Ankietowani deklarują przeznaczanie średnio 13% swojego rocznego dochodu na zakup szeroko rozumianych dóbr luksusowych. Odsetek ten rośnie wraz ze wzrostem zamożności badanych. W grupie respondentów o dochodach od do zł miesięcznie wynosi on 9%, podczas gdy w grupie o dochodach od do zł już 15%, a wśród osób o dochodach powyżej zł aż 18%. W ciągu najbliższych 2 3 lat średnie wydatki na dobra luksusowe mogą wzrosnąć o połowę i będą pochłaniały nawet 19% dochodów respondentów.

8 8 Rynek dóbr luksusowych w Polsce Polacy mogą wydać w tym roku nawet 27 mld złotych na zakup szeroko rozumianych dóbr luksusowych. Aż 60% tej kwoty stanowią wydatki osób zarabiających co najmniej 7,1 tys. zł miesięcznie. W bieżącym roku osoby o zarobkach brutto powyżej 7,1 tys. zł planują przeznaczyć na zakup dóbr luksusowych kwotę 16 mld zł. Pozostałe 11 mld zł mają stanowić wydatki 1,95 mln osób o zarobkach 3,7 7,1 tys. zł. Szacunki te nie obejmują szarej strefy i wydatków osób o najniższych zarobkach. Aż 84% osób o dochodach miesięcznych powyżej 3,7 tys. zł miesięcznie kupuje dobra luksusowe co druga przynajmniej raz na kwartał. Wśród respondentów naszego badania 84% zadeklarowało, że są nabywcami dóbr luksusowych. Co drugi ankietowany dokonuje zakupu dóbr luksusowych przynajmniej raz na kwartał, z czego połowa co najmniej raz w miesiącu. Najwyższą częstotliwość zakupów wykazują osoby o najwyższych dochodach miesięcznych. Dla ponad połowy badanych marka luksusowa charakteryzuje się trzema cechami: wysoką jakością, prestiżem oraz wysoką ceną. Na pytanie, czym powinna się charakteryzować marka luksusowa, zdecydowana większość respondentów (89%) podawała wysoką jakość. Na kolejnych miejscach ankietowani wymienili prestiż (61%), wysoką cenę (53%) oraz rozpoznawalność marki (44%). Osoby o niższych dochodach częściej akcentowały wysoką jakość i cenę, natomiast osoby o wysokich dochodach aspekty niematerialne, takie jak rozpoznawalność, tradycja i historia marki oraz reprezentowane przez nią wartości. Głównym argumentem, skłaniającym prawie 90% respondentów do kupna dóbr luksusowych, jest ich wysoka jakość. Do zakupów niemal wszystkich nabywców dóbr luksusowych skłaniała wysoka jakość (90%). Blisko połowa ceni także wartości reprezentowane przez markę, a dla 40% ważna jest dobra opinia o marce przekazana przez znajomych. Co drugi respondent był zmuszony ograniczyć swoje wydatki na dobra luksusowe w dobie spowolnienia gospodarczego. Tendencja do zmniejszania wydatków malała wraz ze wzrostem zamożności ankietowanych. Spowolnienie gospodarcze w 2009 roku wpłynęło na decyzje zakupowe ponad połowy respondentów. W największym stopniu dotknęło respondentów z najniższej grupy dochodowej ( zł) ponad 60% osób odpowiedziało, że sytuacja zmusiła ich do zmniejszenia konsumpcji dóbr luksusowych. Respondenci, których budżet na dobra luksusowe uległ zmniejszeniu, średnio wydali w 2009 roku o blisko jedną trzecią mniej niż w 2008 roku. Tylko niewielka grupa badanych zwiększyła w tym okresie wydatki na dobra luksusowe.

9 Rynek dóbr luksusowych w Polsce 9 W Polsce obecnych jest obecnie 53% spośród ponad 200 najważniejszych światowych marek luksusowych. Poziom dostępności marek luksusowych zależy od segmentu rynku. I tak w przypadku samochodów luksusowych w Polsce można obecnie kupić 88% najważniejszych marek, gdyż większość posiada już oficjalne przedstawicielstwa. W przypadku luksusowych zegarków i biżuterii dostępność jest nieco niższa 65%. Najmniejszym stopniem nasycenia cechuje się rynek odzieży luksusowej, gdyż dostępnych jest tylko 33% wiodących światowych marek luksusowych. Jeśli jednak uwzględnimy sklepy internetowe oferujące wysyłkę towarów do Polski, dostępność marek odzieżowych wzrasta do 70%. Polacy są coraz bardziej zainteresowani zakupami najdroższych i najbardziej luksusowych środków transportu, takich jak samoloty, helikoptery i jachty. W latach liczba samolotów i helikopterów w rękach prywatnych wzrosła o jedną trzecią do 822, co stanowi przede wszystkim zasługę zakupów korporacyjnych. Tylko w 2009 roku dzięki prywatnym zakupom osób prywatnych i firm przybyło 70 nowych samolotów i helikopterów. W tym samym okresie liczba rejestracji jachtów morskich wzrosła czterokrotnie. W 2009 roku zarejestrowano ponad 1500 nowych jednostek pływających, z czego największe jachty, o długości minimum 10 metrów, stanowiły ponad 10% tej liczby. Podatki mają wpływ na decyzje dotyczące zakupu dóbr luksusowych. Obciążenia dóbr luksusowych podatkami cenotwórczymi (VAT, akcyza) mają wpływ na decyzje zakupowe respondentów. Im wyższe dochody podatników, tym większa akceptacja wyższych obciążeń podatkowych nakładanych na towary luksusowe (blisko 60% osób zarabiających powyżej zł miesięcznie skłonnych jest zaakceptować obciążenia podatkowe w wysokości 11 20% wartości dobra luksusowego, podczas gdy w grupie osób zarabiających od do zł miesięcznie taki poziom opodatkowania jest akceptowalny dla niewiele ponad 20%). Podobną zależność można dostrzec w zakresie korzystania z usług doradców podatkowych i podatkowej optymalizacji zakupów dóbr luksusowych (zwłaszcza tych o bardzo wysokiej wartości jak samoloty, jachty, dzieła sztuki).

10 10 Rynek dóbr luksusowych w Polsce

11 Rynek dóbr luksusowych w Polsce 11 3 Charakterystyka badania 3.1 Cele Głównym celem, jaki sobie postawiliśmy, przystępując do badania, było znalezienie odpowiedzi na pytanie, czym jest rynek dóbr luksusowych dla statystycznego Polaka zarabiającego powyżej średniej krajowej. Pozostałymi celami było: podjęcie próby oszacowania wielkości wydatków na dobra luksusowe w Polsce, określenie perspektyw rozwoju tego rynku w przyszłości, oszacowanie przybliżonej liczby Polaków kupujących dobra luksusowe oraz określenie częstotliwości i formy tych zakupów, identyfikacja kluczowych marek z sektora dóbr luksusowych obecnych w Polsce oraz dominujących form ich dystrybucji. 3.2 Sposób przeprowadzenia badania Badanie było prowadzone za pomocą analizy desk research oraz badania ankietowego CATI/CAWI na próbie Polaków o najwyższych dochodach. Badanie desk research polegało na: identyfikacji 200 światowych marek luksusowych i określeniu, czy są obecne/dostępne w Polsce, a jeśli tak, to w jaki sposób, przeprowadzeniu wywiadów telefonicznych oraz spotkań z przedstawicielami firm oferujących dobra luksusowe w Polsce, przeprowadzeniu analiz statystycznych w oparciu o dane Ministerstwa Finansów (liczba podatników osiągających najwyższe dochody) oraz dane i raporty firm analitycznych specjalizujących się w badaniu sektora dóbr luksusowych. Badanie ankietowe zostało zrealizowane na zlecenie i w oparciu o metodykę KPMG przez firmę badawczą NORSTAT w okresie grudzień 2009 styczeń 2010 metodą wywiadu telefonicznego (CATI) i wywiadu internetowego (CAWI) na próbie 250 osób o najwyższych dochodach. Badaniem zostali objęci respondenci z całej Polski. Szczegółowa charakterystyka badanej próby została opisana w rozdziale 8.

12 12 Rynek dóbr luksusowych w Polsce

13 Rynek dóbr luksusowych w Polsce 13 4 Czym są dobra luksusowe? W ekonomii dobra luksusowe są najczęściej definiowane jako dobra (produkty i usługi), na które popyt wzrasta szybciej niż wynosi tempo wzrostu dochodów a więc odwrotnie niż ma to miejsce w wypadku tzw. dóbr pierwszej potrzeby. Jest to tzw. efekt lub paradoks Veblena. Efekt Veblena (określany także jako efekt prestiżowy, efekt demonstracji, efekt snoba czy paradoks Veblena) dotyczy wzrostu wielkości popytu na dobra luksusowe mimo wzrostu cen tych dóbr. Zjawisko to najczęściej można zaobserwować w odniesieniu do rynku dóbr luksusowych oraz do najzamożniejszych grup społecznych. Posiadanie dóbr luksusowych jest elementem kształtowania pożądanego w danym środowisku wizerunku, a często środkiem dowartościowania się. Powoduje to, że popyt na dobra luksusowe jest tym większy, im mniej ludzi je posiada. Dlatego w wielu przypadkach podniesienie ceny danego produktu lub usługi może paradoksalnie doprowadzić do zwiększenia zapotrzebowania na nie. Na potrzeby badania przyjęliśmy nieco bardziej praktyczną definicję, zgodnie z którą: Dobrem luksusowym jest każde dobro opatrzone marką uznawaną powszechnie na danym rynku za luksusową lub takie, które ze względu na swoją specyfikę (unikalność, wysoka cena itp.) nabiera luksusowego charakteru.

14 14 Rynek dóbr luksusowych w Polsce Zgodnie z tą definicją, o tym, czy dany produkt lub usługę można zaliczyć do dóbr luksusowych, decyduje specyfika danego rynku, którą z kolei determinuje poziom osiąganych na nim dochodów. O ile perfumy Chanel czy Diora będą uznawane za luksusowe w większości krajów świata, co wynika z globalnego postrzegania tych marek jako luksusowych pod każdą praktycznie szerokością geograficzną, o tyle pewne marki samochodów są postrzegane na jednym rynku jako luksusowe, a na innym jako masowe. Są też rynki, na których posiadanie jakiegokolwiek samochodu samo w sobie jest luksusem. Postrzeganie produktów i usług jako luksusowych jest też mocno zróżnicowane w obrębie jednego kraju i zależy od stopnia rozwarstwienia dochodów obywateli. Dlatego wszelkie analizy rynku dóbr luksusowych obarczone są dużym marginesem błędu, wynikającym z subiektywnego postrzegania dóbr luksusowych, zarówno przez uczestników rynku, jak i badających ten rynek.

15 Rynek dóbr luksusowych w Polsce 15 5 Światowy rynek dóbr luksusowych 5.1 Wielkość i perspektywy rozwoju światowego rynku dóbr luksusowych W ciągu ostatnich 15 lat wartość światowego rynku dóbr luksusowych wzrosła ponad dwukrotnie, osiągając w 2008 roku, według różnych szacunków, obroty między 90 a 225 mld euro. Szacunki cechuje duża rozbieżność ze względu na różnice w definicjach dobra luksusowego oraz zastosowanie odmiennych metod pomiaru wartości tego rynku. W wyniku ogólnoświatowego kryzysu gospodarczego w 2009 roku zanotowano pierwszy od 6 lat spadek wartości rynku o około 7 13%. Natomiast w ostatnim kwartale 2009 roku większość producentów osiągnęła sprzedaż powyżej oczekiwań. Nie bez znaczenia są również pozytywne prognozy wzrostu PKB na 2010 rok w krajach wysoko rozwiniętych, gdzie kryzys wymusił wcześniej duże ograniczenia wydatków na dobra luksusowe. Najwyższe obroty na rynku dóbr luksusowych od lat notuje się w Europie, Ameryce Północnej oraz Japonii, lecz dynamiczny rozwój wschodzących rynków azjatyckich pozwala przypuszczać, że układ sił wkrótce ulegnie zmianie. W 2009 roku jedynie w Azji (wyłączając Japonię) zanotowano wzrost wartości rynku o około 10%, Amerykę Północną oraz Japonię dotknęły natomiast dwucyfrowe spadki. Po okresie dekoniunktury należy oczekiwać zahamowania trendu spadkowego w Ameryce Północnej w 2010 roku. Japonia natomiast z nieprzerwanymi od kilku lat spadkami stopniowo traci swoją pozycję, za co głównie obwinia się zachodzące w tym kraju niekorzystne zmiany demograficzne i trwającą od lat stagnację gospodarczą.

16 16 Rynek dóbr luksusowych w Polsce Wartość światowego rynku dóbr luksusowych w latach w mld euro Verdict Research Bain&Company McKinsey&Company Źródło: Opracowanie własne KPMG na podstawie danych Verdict Research, Bain&Company i McKinsey&Company Rynki wschodzące już w chwili obecnej stanowią około 25% światowego popytu na dobra luksusowe, na co w dużej mierze składa się popyt zgłaszany ze strony prężnie rozwijających się Chin oraz, w mniejszym stopniu, Indii, Brazylii i Rosji. Prognozuje się, że do 2012 roku Chiny staną się drugim po Europie rynkiem dóbr luksusowych na świecie, natomiast w 2015 roku co czwarty nabywca dóbr luksusowych będzie obywatelem tego kraju. Jakie są perspektywy rozwoju rynku dóbr luksusowych na świecie? Poprawa globalnej sytuacji gospodarczej w 2010 roku powinna zaowocować kilkuprocentowym wzrostem w porównaniu z 2009 rokiem. Natomiast w latach prawdopodobny jest powrót na ścieżkę dynamicznego wzrostu. W 2010 roku najprężniej rozwinie się bez wątpienia rynek azjatycki (wyłączając Japonię). Europie bieżący rok przyniesie według szacunków analityków niewielki wzrost rzędu 1 2%, natomiast w Ameryce Północnej stagnację lub minimalny wzrost prawdopodobnie mniejszy niż ten prognozowany dla Europy. Jedynym krajem, dla którego wciąż prognozowane są spadki, jest Japonia. W pozostałych krajach świata rynek wzrośnie średnio o kilka procent.

17 Rynek dóbr luksusowych w Polsce 17 Polska nie jest jeszcze rozpoznawana w globalnych rankingach i analizach jako istotny rynek na towary luksusowe. Marki polskich towarów luksusowych wyceniane są na kilka do kilkunastu milionów dolarów, czyli około tysiąca razy mniej niż najcenniejsze światowe marki luksusowe. Należy się natomiast spodziewać, że podobnie jak w innych krajach rozwijających się, wraz z powstawaniem i umacnianiem się klasy średniej wydatki na konsumpcję dóbr luksusowych będą w przyszłości rosnąć. 5.2 Główni gracze na światowym rynku dóbr luksusowych Światowy rynek dóbr luksusowych charakteryzuje się wysokim stopniem konsolidacji. Najważniejszymi graczami są duże koncerny i grupy, takie jak LVMH, Richemont, Swatch, POLO Ralph Lauren czy Gucci. W najbliższej przyszłości niewykluczone są dalsze fuzje lub przejęcia. Często wymienia się Burberry jako potencjalny obiekt zainteresowania LVMH oraz Richemont, gdyż firma produkująca towary jednej marki jest obecnie na tym rynku rzadkością. Główni światowi gracze na rynku dóbr luksusowych Nazwa Przychód 2009 (mld euro) Przychód 2008 (mld euro) Zmiana (%) LVMH 17,05 17,19-0,8% Richemont 5,42 1 Luxottica 5,09 5,20-2,1% Swatch Group 3,59 2 3,77 2-4,8% POLO Ralph Lauren 3,44 1,2 Gucci Group 3,39 3,38 0,3% Valentino Fashion Group 2,21 Coach 2,33 2 2,18 2 6,9% Tiffany&Company 1,94 2,3 1,96 2-1,1% Hermès 1,91 1,76 8,5% Phillips-Van Heusen 1,73 2 1,71 2 1,2% Prada SpA 1,65 1,66-0,6% Armani Group 1,62 Burberry 1,35 1,2 1 dane za rok finansowy zakończony obliczenia na podstawie średniego rocznego kursu NBP. 3 dane szacunkowe. Źródło: Opracowanie własne KPMG na podstawie opublikowanych sprawozdań finansowych przedsiębiorstw

18 18 Rynek dóbr luksusowych w Polsce Pomiędzy latami 2008 i 2009 przychody większości wiodących firm z sektora dóbr luksusowych obniżyły się. Należy pamiętać, że niektóre firmy mają siedzibę poza krajami należącymi do strefy euro (np. Swatch, POLO Ralph Lauren, Coach, Phillips-Van Heusen oraz Burberry), a ich przychody zostały przeliczone na euro według średnich rocznych kursów tych walut. Ze względu na zmiany wartości dolara, franka szwajcarskiego czy funta brytyjskiego wobec euro w latach , zmiany procentowe mogą przedstawiać się inaczej, niż gdyby były wyrażone w walucie lokalnej Jak marki luksusowe zniosły kryzys Kryzys dotknął przede wszystkim marki dolnego i średniego segmentu rynku. Rezultatem tego były trudności finansowe oraz bankructwa takich domów mody, jak Mariella Burani Fashion Group, Christian Lacroix, Yohji Yamamoto oraz Escada. Natomiast producenci skupiający w swoich portfolio najbardziej prestiżowe, klasyczne i ponadczasowe marki lepiej radzili sobie w dobie ogólnoświatowej recesji głównie dzięki wydatkom najbogatszych ludzi oraz zakupom na rynkach wschodzących. Analizując wartości luksusowych marek, widać, że po kilku latach wzrostów o kilka lub kilkanaście procent rocznie rok 2009 przyniósł na świecie spadek wartości większości z nich, średnio o 3%. Według firmy Interbrand, najwyżej w dalszym ciągu była wyceniana marka Louis Vuitton, na poziomie ponad 21 miliardów dolarów (była to 16 marka w rankingu o wartości odpowiadającej około 30% najcenniejszej marki światowej w tym zestawieniu Coca-Cola). Pozostałe marki dóbr luksusowych zostały wycenione pomiędzy 3 a 8 miliardów dolarów. Na uwagę zasługuje fakt, że marka Hermès, od ponad 170 lat kojarzona z luksusowymi torebkami i domem mody, jako jedyna z całej dziewiątki nie straciła na wartości, a nawet nieco zyskała w 2009 roku. Wynika to ze wzrostu sprzedaży towarów opatrzonych tą marką o prawie 10% pomimo spadków notowanych u większości konkurentów. Nasze analizy wskazują, że kryzys nie zniszczył najsilniejszych marek, co najwyżej osłabił dynamiczny przyrost ich wartości obserwowany w czasach prosperity. Jednocześnie wyraźna staje się zmiana zachowań klientów. Stali się oni bardziej wymagający, a ich zwyczaje zakupowe bardziej konserwatywne. Do łask wróciła najwyższa jakość i ponadczasowość, ekstrawagancja nie jest teraz w modzie. Tomasz Wiśniewski Partner Doradztwo finansowe KPMG

19 Rynek dóbr luksusowych w Polsce 19 Najcenniejsze marki luksusowe świata Miejsce w rankingu Interbrand 2009 Marka Zmiana wartości marki 2009/2008 Zmiana wartości marki 2009/2007 Wartość marki (w mln USD) Louis Vuitton -2% 4% GUCCI -1% 6% Chanel -5% 4% Rolex -7% 0% Hermès 1% 8% Tiffany&Co. -5% 0% Cartier -6% 3% Prada -2% 7% Giorgio Armani -6% 3% Źródło: Opracowanie własne KPMG na podstawie danych z rankingu Interbrand Należy zwrócić uwagę na znaczną odporność wartości marek na kryzys, który nie tylko nie zniszczył tych najsilniejszych, ale spowodował, że klienci stali się bardziej wymagający, a ich zwyczaje zakupowe bardziej konserwatywne. Dlatego do łask wróciła najwyższa jakość i ponadczasowość Czy spółki działające w sektorze dóbr luksusowych dają większe bezpieczeństwo inwestorom? Powszechnie uważa się, że towary luksusowe nie poddają się cyklom gospodarczym i kryzysom, gdyż nawet w okresie spowolnienia gospodarczego osoby majętne będą mogły pozwolić sobie na utrzymanie standardu życia. Sprawdziliśmy, jak ta prawidłowość sprawdza się na giełdzie. W tym celu prześledziliśmy dwa indeksy, w skład których wchodzą spółki działające w sektorze dóbr luksusowych World Luxury Index, obliczany przez Deutsche Börse AG, i Merrill Lynch Lifestyle Index oraz porównaliśmy zwroty z tych indeksów do indeksu MSCI World, w skład którego wchodzi 1500 spółek z 23 krajów. Analizie poddaliśmy ostatnie trzy lata, tj. od lutego 2007 roku do lutego 2010 roku.

20 20 Rynek dóbr luksusowych w Polsce Na światowych giełdach indeksy dóbr luksusowych aż do marca 2009 odnotowywały nieco większe spadki niż indeksy szerokiego rynku. Jednak w drugiej połowie 2009 roku, kiedy gospodarka światowa zaczęła wychodzić z kryzysu, właściciele luksusowych marek odczuli ożywienie na rynku i wzrost popytu na swoje produkty, a w odpowiedzi na to indeksy dóbr luksusowych zaczęły zwyżkować i szybko odrabiać straty, rosnąc od marca 2009 dwa razy szybciej niż rynek. Tomasz Wiśniewski Partner Doradztwo finansowe KPMG Zmiany indeksów spółek z sektora dóbr luksusowych 10% 0% -10% -20% -30% -40% -50% -60% -70% Zgłoszenie wniosku o upadłość Lehman Brothers 10% 0% -10% -20% -30% -40% -50% -60% II 2007 IV 2007 VI 2007 VIII 2007 X 2007 XII 2007 II 2008 IV 2008 VI 2008 VIII 2008 X 2008 XII 2008 II 2009 IV 2009 VI 2009 VIII 2009 X 2009 XII 2009 II 2010 Deutsche Börse World Luxury Merrill Lynch Lifestyle MSCI World Źródło: Opracowanie własne KPMG na podstawie danych Bloomberg

21 Rynek dóbr luksusowych w Polsce 21 Spowolnienie gospodarcze oraz załamanie się giełd spowodowały, że notowania akcji spółek z sektora dóbr luksusowych spadały razem z rynkiem. Spółki, które miały historycznie wysokie marże i zwroty z inwestycji oraz bardzo silną lojalność klientów, zapewniającą stały poziom przychodów, były notowane na rynku z dużym dyskontem w stosunku do ich realnej wartości rynkowej. We wrześniu 2008 roku, kiedy rynek akcji spadł najniżej od stycznia 2005 roku, analitycy wymieniali akcje producentów dóbr luksusowych wśród inwestycji, które przyniosą wysokie zwroty, lecz w perspektywie średnio- i długoterminowej. W perspektywie krótkoterminowej producenci dóbr luksusowych odczuli spadek popytu. Owszem, wydatki osób zamożnych wcale nie spadły, a sprzedaż dóbr z najwyższej półki odnotowała nawet wzrost w pierwszej połowie 2008 roku. Jednak sprzedaż spółek, które w poszukiwaniu wyższej stopy wzrostu wkroczyły w niższe segmenty rynku o większej wrażliwości na zmianę dochodów konsumentów (np. Burberry, Gucci), spadła znacznie. Spowodowało to, że indeksy dóbr luksusowych aż do marca 2009 roku odnotowywały nieco większe spadki niż MSCI World. Jednak w drugiej połowie 2009 roku, kiedy gospodarka światowa zaczęła wychodzić z kryzysu, właściciele luksusowych marek odczuli ożywienie na rynku i wzrost popytu na swoje produkty. Najlepsze wyniki osiągnęły między innymi: LVMH, Cartier, Richemont, które istotną część swojej działalności lokują w krajach BRIC (Brazylia, Rosja, Indie, Chiny). W odpowiedzi na to indeksy dóbr luksusowych zaczęły zwyżkować i odrabiać straty szybciej niż MSCI World. Od marca 2009 roku indeksy dóbr luksusowych wrosły o %, podczas gdy MSCI World tylko o około 60%.

22 22 Rynek dóbr luksusowych w Polsce

23 Rynek dóbr luksusowych w Polsce 23 6 Wielkość i perspektywy rozwoju polskiego rynku dóbr luksusowych Głównymi czynnikami decydującymi o popycie na dobra luksusowe w danym kraju są: liczba osób o stosunkowo wysokim dochodzie, poziom ich zarobków oraz skłonność do przeznaczania tych zarobków na zakup dóbr luksusowych. W celu oszacowania przybliżonej wielkości wydatków na dobra luksusowe w Polsce ustaliliśmy, kim są ich potencjalni nabywcy, jaka jest ich liczba, jakim budżetem dysponują oraz jaką jego część są skłonni przeznaczyć na zakupy tego typu. Przyjęliśmy, że w Polsce istnieją dwie główne grupy odbiorców dóbr luksusowych: konsumenci bogaci i zamożni oraz konsumenci aspirujący do tej grupy. Osoby zamożne i bogate to grupa konsumentów, których miesięczne dochody przekraczają zł brutto. Celowo przyjęliśmy próg zgodny z III progiem podatkowym (obowiązującym w rozliczeniach podatkowych w 2008 roku), aby móc wykorzystać w analizach dane Ministerstwa Finansów pochodzące z deklaracji PIT. W ramach tej grupy wyodrębniliśmy segment osób bogatych posiadających majątek płynny o wartości co najmniej 1 mln USD, co jest zgodne z ogólnie przyjętą definicją HNWI (High Net Worth Individuals) oraz mają miesięczne zarobki w wysokości co najmniej zł brutto. Konsumenci aspirujący to z kolei osoby o miesięcznych dochodach w granicach zł, czyli kwalifikujące się w 2008 roku do II progu podatkowego. Następnie, korzystając z danych Ministerstwa Finansów, określiliśmy liczbę podatników w poszczególnych przedziałach oraz ich przeciętny dochód rozporządzalny. Oszacowaliśmy, że w tym roku będzie w Polsce blisko 593 tysiące osób bogatych i zamożnych, z czego około 50 tysięcy osób będzie przypadać na kategorię bogatych (HNWI), a pozostałe 543 tysiące na kategorię zamożnych. Przeciętny miesięczny dochód całej grupy, zgodnie z naszymi szacunkami, wyniesie około 14,5 tys. zł. Liczebność grupy aspirujących w bieżącym roku szacujemy na około 1,95 miliona osób, a ich przeciętny miesięczny dochód na około 5,2 tys. zł netto.

24 24 Rynek dóbr luksusowych w Polsce Przeprowadzone badanie CATI i CAWI wśród osób bogatych, zamożnych i aspirujących pozwoliło na ustalenie, że grupy te przeznaczają odpowiednio 18%, 15% oraz 9% dochodu na zakup produktów luksusowych. Na tej podstawie oszacowano, że deklarowana przez konsumentów wartość wydatków na dobra luksusowe, zgodnie z definicją przyjętą przez KPMG, to kwota rzędu 27,1 mld zł 1. Przy obecnej dynamice bogacenia się ludności Polska stanowi więc duży i perspektywiczny rynek zbytu dla towarów luksusowych. Większą część popytu (16,1 mld zł) zgłaszają osoby zamożne i bogate, mimo iż stanowią grupę trzykrotnie mniejszą niż aspirujący (11 mld). Oznacza to, że przeciętna osoba z grupy bogatych i zamożnych przeznacza rocznie średnio zł na zakup dóbr luksusowych, podczas gdy przeciętny aspirujący jedynie około jedną piątą tej kwoty (5 700 zł). 1 Należy pamiętać, że ta kwota wynika z deklarowanej przez konsumenta wartości wydatków na dobra luksusowe, a nie z wielkości sprzedaży firm oferujących dobra luksusowe.

25 Rynek dóbr luksusowych w Polsce 25 Rynek dóbr luksusowych w Polsce Segment Kryterium przynależności Liczebność* Przeciętny dochód miesięczny netto*** Deklarowane wydatki na dobra luksusowe Deklarowane roczne wydatki na dobra luksusowe na jedną osobę Szacunkowa wartość rocznych wydatków na dobra luksusowe Charakterystyka Bogaci Aktywa płynne o wartości powyżej 1 mln USD oraz dochód miesięczny brutto min zł ** zł 18% zł 16,1 mld zł**** Od 2006 roku do połowy 2008 roku liczba osób bogatych w Polsce wzrastała w tempie 10% rocznie. W 2009 roku nieznacznie spadła w wyniku spowolnienia gospodarczego. Zamożni Dochód miesięczny brutto między a zł % Dwukrotny wzrost liczby osób zamożnych w latach , głównie dzięki zwiększeniu się liczby bogatych przedsiębiorców. Od 2000 roku dochód tej grupy wzrósł o 40%. Aspirujący Dochód miesięczny brutto między a zł zł 9% zł 11 mld zł Od 2000 roku liczba aspirujących Polaków zwiększyła się dwukrotnie, natomiast ich średni dochód wzrósł niemal o połowę. Deklarowana wartość całkowitych wydatków na dobra luksusowe w Polsce 27,1 mld zł * szacunki KPMG. ** szacunki liczby osób bogatych (HNWI) w Polsce wahają się od 5,5 tys. do 77,8 tys. *** obliczenia własne KPMG na podstawie danych Ministerstwa Finansów. **** obliczenia własne KPMG na podstawie średniej ważonej wydatków grupy bogatych i zamożnych Polaków.

26 26 Rynek dóbr luksusowych w Polsce 6.1 Osoby bogate i zamożne Popyt na dobra luksusowe w Polsce jest generowany w szczególności przez osoby o miesięcznych dochodach przewyższających zł brutto. Należą do nich konsumenci rozliczający swoje dochody według drugiego (a w 2008 roku trzeciego) progu podatkowego, jak również przez osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą i opodatkowujące swoje dochody według stawki liniowej 2. Liczba bogatych i zamożnych Polaków w tys. W tys * 2010* Osoby w trzecim progu podatkowym Osoby opodatkowane podatkiem liniowym, 50% grupy * prognoza KPMG. Źródło: Opracowanie KPMG na podstawie danych Ministerstwa Finansów Szacujemy, że liczba bogatych i zamożnych Polaków wzrośnie w latach niemal dwukrotnie, z 307 tys. w 2000 roku do 593 tys. w 2010 roku, co oznacza średnie tempo wzrostu o 8% rocznie. 2 W 2004 roku umożliwiono osobom fizycznym prowadzącym pozarolniczą działalność gospodarczą opodatkowanie dochodów według stawki 19% podatku liniowego. Wielu podatników, którzy przed 2004 rokiem rozliczali się według stawek progresywnych, zaczęło korzystać z tej możliwości. Do końca 2008 roku rozliczenie według podatku liniowego było opłacalne przy dochodach rocznych przekraczających 40 tysięcy złotych. Biorąc pod uwagę asymetryczność rozkładu dochodów (średnie dochody są zawsze zawyżone przez osoby zarabiające bardzo dużo), postanowiliśmy zaliczyć do grupy najbogatszych Polaków połowę osób rozliczających się według podatku liniowego. Przyjęliśmy ponadto, że połowa najbogatszych przedsiębiorców wypracowuje trzy czwarte dochodu całej grupy.

Rynek dóbr luksusowych w Polsce

Rynek dóbr luksusowych w Polsce KPMG w Polsce Rynek dóbr luksusowych w Polsce edycja 2013 kpmg.pl 2 section or Brochure name Spis treści 1 Wstęp 3 2 Najważniejsze wnioski 5 3 Nabywcy dóbr luksusowych w Polsce i ich sytuacja finansowa

Bardziej szczegółowo

Rynek dóbr luksusowych w Polsce

Rynek dóbr luksusowych w Polsce KPMG W POLSCE Rynek dóbr luksusowych w Polsce Edycja 2014 kpmg.pl CZĘŚĆ I 2 Section or Brochure name Spis treści 1 Wstęp 3 2 10 najważniejszych wniosków 5 3 Nabywcy dóbr luksusowych w Polsce i ich sytuacja

Bardziej szczegółowo

Rynek dóbr luksusowych w Polsce

Rynek dóbr luksusowych w Polsce KPMG W POLSCE Rynek dóbr luksusowych w Polsce Edycja 2014 kpmg.pl CZĘŚĆ II 2 Section or Brochure name Spis treści 9 Segmenty rynku dóbr luksusowych 53 9.1 Samochody 54 9.2 Odzież i dodatki 58 9.3 Usługi

Bardziej szczegółowo

Raport opracowany przez: Luca Barbone Katarzyna Piętka - Kosińska Irena Topińska

Raport opracowany przez: Luca Barbone Katarzyna Piętka - Kosińska Irena Topińska Wpływ przepływów pieniężnych na polską gospodarkę w latach 1992-2012 raport Western Union, przygotowany przez Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych - CASE Raport opracowany przez: Luca Barbone Katarzyna

Bardziej szczegółowo

WEALTH MANAGEMENT JAK SKUTECZNIE POMNAŻAĆ SWÓJ MAJĄTEK

WEALTH MANAGEMENT JAK SKUTECZNIE POMNAŻAĆ SWÓJ MAJĄTEK 8 MAJA 2008 WEALTH MANAGEMENT JAK SKUTECZNIE POMNAŻAĆ SWÓJ MAJĄTEK JESTEŚMY KONSERWATYWNYM BANKIEM ROZMOWA Z JACKIEM TARAŚKIEWICZEM, ING BANK ŚLĄSKI str. 7 RYNEK WALUTOWY FOREX str. 10 DORADZTWO DLA NAJBOGATSZYCH

Bardziej szczegółowo

DETALINFO RAPORT ROCZNY 2010. Sieci Handlowe i Sklepy. Przegląd. Informacja na miarę Twojego sukcesu

DETALINFO RAPORT ROCZNY 2010. Sieci Handlowe i Sklepy. Przegląd. Informacja na miarę Twojego sukcesu Przegląd RAPORT ROCZNY 2010 DETALINFO Informacja na miarę Twojego sukcesu Sieci Handlowe i Sklepy Reklama 1 Spis treści DETALINFO Informacja na miarę Twojego sukcesu Sieci Handlowe i Sklepy - Raport Roczny

Bardziej szczegółowo

Plan Rozwoju Eksportu

Plan Rozwoju Eksportu Poznań 2013 Inwestujemy w waszą przyszłość dla rozwoju innowacyjnej gospodarki Plan Rozwoju Eksportu dla firmy Fundusze Europejskie dla rozwoju innowacyjnej gospodarki Dokument został opracowany przez

Bardziej szczegółowo

Strategia Mex Polska S.A. na lata 2015-2019

Strategia Mex Polska S.A. na lata 2015-2019 Strategia Mex Polska S.A. na lata 2015-2019 Łódź, dnia 11 marca 2015 r. 1 1. Streszczenie projektu rozwoju 3 2. Rynek usług gastronomicznych w Polsce 4 2.1. Wielkość rynku 4 2.2. Struktura rynku 6 2.3

Bardziej szczegółowo

Grupa Orbis liderem rynku hotelowego w Europie Centralnej. Jaki to rynek?

Grupa Orbis liderem rynku hotelowego w Europie Centralnej. Jaki to rynek? Grupa Orbis liderem rynku hotelowego w Europie Centralnej. Jaki to rynek? Grupa Orbis liderem rynku hotelowego w Europie Centralnej. Jaki to rynek? Spis treści 1 Wstęp 5 2 Najważniejsze fakty zawarte

Bardziej szczegółowo

20 lat amerykańskich inwestycji w Polsce. Raport Amerykańskiej Izby Handlowej w Polsce i KPMG

20 lat amerykańskich inwestycji w Polsce. Raport Amerykańskiej Izby Handlowej w Polsce i KPMG 20 lat amerykańskich inwestycji w Polsce Raport Amerykańskiej Izby Handlowej w Polsce i KPMG Amerykańska Izba Handlowa w Polsce ul. E. Plater 53 00-113 Warszawa Tel. +48 (22) 520 59 99 Faks +48 (22) 520

Bardziej szczegółowo

Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw. w Polsce w latach 2011-2012

Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw. w Polsce w latach 2011-2012 2013 Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2011-2012 RAPORT O STANIE SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE W LATACH 2011-2012 1 Raport o stanie sektora

Bardziej szczegółowo

Rynek Private Equity w Polsce: fakty a opinie

Rynek Private Equity w Polsce: fakty a opinie KPMG W POLSCE Rynek Private Equity w Polsce: fakty a opinie kpmg.pl Partner badania: 2 Rynek Private Equity w Polsce: fakty a opinie Spis treści 1 Wstęp 3 Przedmowa Polskiego Stowarzyszenia Inwestorów

Bardziej szczegółowo

Rynek dóbr luksusowych. Wskaźniki: terminy odsetki podatki MAGAZYN PRZEDSIĘBIORCÓW. Anna Piórkowska: Marcin Gruszko:

Rynek dóbr luksusowych. Wskaźniki: terminy odsetki podatki MAGAZYN PRZEDSIĘBIORCÓW. Anna Piórkowska: Marcin Gruszko: Anna Piórkowska: GOSHICO talent na miarę sukcesu s. 20 Marcin Gruszko: Klauzule umowne kontra bank s. 34 MAGAZYN PRZEDSIĘBIORCÓW Kwiecień 2012 r. Numer 4 rok XIII cena: 26,50 zł (w tym 8% VAT) Raport:

Bardziej szczegółowo

Gospodarcze efekty organizacji konkursu Miss World 2006 w Polsce. Opracowanie przygotowane dla Biura Miss Polonia

Gospodarcze efekty organizacji konkursu Miss World 2006 w Polsce. Opracowanie przygotowane dla Biura Miss Polonia Gospodarcze efekty organizacji konkursu Miss World 2006 w Polsce Opracowanie przygotowane dla Biura Miss Polonia Warszawa, Lipiec 2006 Spis treści Streszczenie raportu 3 1. Wpływ imprez ogólnoświatowych

Bardziej szczegółowo

RAPORT. Raport nt. rynku Private Equity/Venture Capital

RAPORT. Raport nt. rynku Private Equity/Venture Capital RAPORT Raport nt. rynku Private Equity/Venture Capital KRAKÓW LUTY 2012 Spis treści I. WSTĘP... 3 II. RYNEK PRIVATE EQUITY/VENTURE CAPITAL W EUROPIE ŚRODKOWO WSCHODNIEJ... 8 III. JAKI BYŁ ROK 2011?...

Bardziej szczegółowo

Stan i perspektywy rozwoju rynku nieruchomości i użytków rolnych w Polsce w 2011 r.

Stan i perspektywy rozwoju rynku nieruchomości i użytków rolnych w Polsce w 2011 r. Departament Analiz Makroekonomicznych i Sektorowych Stan i perspektywy rozwoju rynku nieruchomości i użytków rolnych w Polsce w 2011 r. 16.03.2011 r. Warszawa Opracowali: Monika Dybciak tel. 22 860 54

Bardziej szczegółowo

RAPORT O STANIE SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE W LATACH 2011 2012

RAPORT O STANIE SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE W LATACH 2011 2012 RAPORT O STANIE SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE W LATACH 2011 2012 Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2011 2012 Redakcja: Anna Tarnawa, Paulina

Bardziej szczegółowo

www.pwc.com/banki Szukając nowych kierunków Raport o rynku consumer finance w Polsce

www.pwc.com/banki Szukając nowych kierunków Raport o rynku consumer finance w Polsce www.pwc.com/banki 2011 Szukając nowych kierunków Raport o rynku consumer finance w Polsce Wstęp Szanowni Państwo, Przekazuję Państwu tegoroczny raport dotyczący rynku consumer finance w Polsce. Podobnie

Bardziej szczegółowo

Polskie bezpośrednie inwestycje zagraniczne i potencjał ich finansowania przez instrumenty TFI BGK

Polskie bezpośrednie inwestycje zagraniczne i potencjał ich finansowania przez instrumenty TFI BGK Polskie bezpośrednie inwestycje zagraniczne i potencjał ich finansowania przez instrumenty TFI BGK Spis treści 1. Wprowadzenie 2 2. Metodyka badania bezpośrednich inwestycji zagranicznych 4 2.1 Podstawowe

Bardziej szczegółowo

Cztery lata członkostwa Polski w UE

Cztery lata członkostwa Polski w UE Cztery lata członkostwa Polski w UE Wydaje: Urząd Komitetu Integracji Europejskiej Przygotowano w: Departamencie Analiz i Strategii Al. J. Ch. Szucha 23 00-580 Warszawa Zespół autorski: Jakub Wiśniewski

Bardziej szczegółowo

Struktura oszczędności w Polsce i wybranych krajach europejskich. Raport przygotowany przez Analizy Online S.A. dla BPH TFI S.A.

Struktura oszczędności w Polsce i wybranych krajach europejskich. Raport przygotowany przez Analizy Online S.A. dla BPH TFI S.A. Struktura oszczędności w Polsce i wybranych krajach europejskich Raport przygotowany przez Analizy Online S.A. dla BPH TFI S.A. Czerwiec 2012 Spis treści 1. METODOLOGIA 3 2. WARTOŚĆ I STRUKTURA OSZCZĘDNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Autorzy opracowania: Tomasz Dziedzic Krzysztof Łopaciński Andrzej Saja Jerzy Szegidewicz. Opracowanie wykonano na zlecenie:

Autorzy opracowania: Tomasz Dziedzic Krzysztof Łopaciński Andrzej Saja Jerzy Szegidewicz. Opracowanie wykonano na zlecenie: WPŁYW ŚWIATOWEGO KRYZYSU GOSPODARCZEGO NA STAN I PERSPEKTYWY ROZWOJU SEKTORA TURYSTYKI W POLSCE Autorzy opracowania: Tomasz Dziedzic Krzysztof Łopaciński Andrzej Saja Jerzy Szegidewicz Opracowanie wykonano

Bardziej szczegółowo

Trzy lata członkostwa Polski w Unii Europejskiej

Trzy lata członkostwa Polski w Unii Europejskiej Trzy lata członkostwa Polski w Unii Europejskiej Bilans korzyści i kosztów społeczno-gospodarczych związanych z członkostwem w Unii Europejskiej Polska na tle regionu 1 maja 2004 r. 1 maja 2007 r. Autorzy:

Bardziej szczegółowo

Raport. Wpływ internetu na gospodarkę w POLSCE

Raport. Wpływ internetu na gospodarkę w POLSCE Raport Wpływ internetu na gospodarkę w POLSCE Przedmowa Internet. To słowo zadomowiło się w języku na dobre. Sieć stała się częścią naszego życia, naszej codzienności. Coraz częściej jako użytkownicy

Bardziej szczegółowo

Analiza dotycząca Eksportu usług oraz produktów ICT. Analiza dotycząca eksportu usług oraz produktów ICT raport Informatyka polską specjalnością

Analiza dotycząca Eksportu usług oraz produktów ICT. Analiza dotycząca eksportu usług oraz produktów ICT raport Informatyka polską specjalnością Analiza dotycząca eksportu usług oraz produktów ICT raport Informatyka polską specjalnością 1 Departament Gospodarki Elektronicznej Ministerstwo Gospodarki Publikacja została przygotowana przez Zespół

Bardziej szczegółowo

Bilans przedsiębiorczości Jak wykorzystać potencjał małych i średnich firm? Krzysztof Iszkowski

Bilans przedsiębiorczości Jak wykorzystać potencjał małych i średnich firm? Krzysztof Iszkowski Bilans przedsiębiorczości Jak wykorzystać potencjał małych i średnich firm? Krzysztof Iszkowski Współpracownicy i rozmówcy: Janusz Antonik, Paweł Budrewicz, Jarosław Ciepał, Beata Dąbek, Waldemar Jakowlew,

Bardziej szczegółowo

Marketing eksportowy poradnik dla małych i średnich przedsiębiorców

Marketing eksportowy poradnik dla małych i średnich przedsiębiorców 2014 Marketing eksportowy poradnik dla małych i średnich przedsiębiorców Marketing eksportowy poradnik dla małych i średnich przedsiębiorców Warszawa 2014 Marketing eksportowy poradnik dla małych i średnich

Bardziej szczegółowo

RAPORT SZYBKO.PL I EXPANDERA ANALIZA WTÓRNEGO RYNKU NIERUCHOMOŚ CI

RAPORT SZYBKO.PL I EXPANDERA ANALIZA WTÓRNEGO RYNKU NIERUCHOMOŚ CI RAPORT SZYBKO.PL I EXPANDERA ANALIZA WTÓRNEGO RYNKU NIERUCHOMOŚ CI WARSZAWA, KRAKÓW, GDAŃ SK, POZNAŃ, WROCŁ AW, KATOWICE, II KWARTAŁ 2007 RAPORT WWW.SZYBKO.PL I EXPANDERA 2 RAPORT WWW.SZYBKO.PL SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Wpływ zmiennych makroekonomicznych na indeksy giełdowe

Wpływ zmiennych makroekonomicznych na indeksy giełdowe Uniwersytet Warszawski Wydział Nauk Ekonomicznych Hubert Wiśniewski Wpływ zmiennych makroekonomicznych na indeksy giełdowe Praca doktorska Praca wykonana pod kierunkiem dr hab., prof. UW Ryszarda Kokoszczyńskiego

Bardziej szczegółowo

I Ty możesz zostać inwestorem

I Ty możesz zostać inwestorem I Ty możesz zostać inwestorem WSTĘP Coraz częściej w życiu codziennym spotykamy się z pojęciami, które do niedawna dla większości z nas nie miały większego znaczenia. Duża część tych terminów ma związek

Bardziej szczegółowo