REPUBI POLSKA NIE BĘDZIE PAŃSTWEM. Cena numeru 15 groszu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REPUBI POLSKA NIE BĘDZIE PAŃSTWEM. Cena numeru 15 groszu"

Transkrypt

1 P Cena numeru 5 groszu numer zawiera 2 stron Opłata pocztowa uiszczona ryczałtem. ILUSTROWANA Dzisiejszy REPUBI Łódź, PIĄTEK, DNIA 28 CZERWCA 935 R. CENA NUMERU 5 GROSZY. Nr. 76 R o k X u TRZĘSIENIE ZIEMI W NIEMCZECH Niezwykle silne wstrząsy odczuto w Badenii i Bawarii. Ludność mieszkania. - Przechodnie odnieśli wrażenie, jakgdyny ziemia Karlsruhe, 27 czerwca- (PAT) W czwartek wieczorem w całej Badenii odczuto silny wstrząs podziemny. Przechodnie uczuli, że ZIEMIA POD ICH NOGAMI CHWIEJE SIĘ. Również w mieszkaniach odczuto ten wstrząs. Szkód nigdzie nie zanotowano. Stuttgart, 27 czerwca (PAT) W Wirtembergii i Bawarii również udało się dziś odczuć silne w.strząśnienie ziemi, które trwało około 0 sekund. Liczni mieszkańcy wybiegli z domów na ulice'. Berlin, 27 czerwca. (PAT) Donoszą o szczegółach niezwykle silnego trzęsienia ziemi jaki nawiedziło dziś Badenję, Wirtembergie i Bawarię. W Karlsruhe wstrząs był tak silny, że na ulicach przechodnie odnieśli wrażenie Jakgdyby rozstąpiła sie ziemia. W domach MEBLE ZOSTAŁY ROZRZUCONE. Szkody narazle nieznane. W instytucie geodetycznym aparaty zostały poważnie uszkodzone. W Wirtembergii i Bawarii trzęsienie trwa ło 0 sekund. Najsilniej dało sie ono odczuć w okolicy jeziora Badeńskiego. W miejscowości Ballingen wstrząs był tak silny, że mieszkańcy w panice POCZĘLI UCIEKAĆ Z DOMÓW NA ULICE. O szkodach i stratach w ludziach sprawozdania nie wspominają. Przypuszczalnie chodzi o wstrząs tektoniczny, którego ognisko leży w Alpach Szwabsklch. Zasięg wstrząsu był nie- POLSKA NIE BĘDZIE PAŃSTWEM Oświadczenie o wyborze Warszawa, 27 czerwca. (B) Uchwalenie projektu ustawy o wyborze Prezydenta Rzplitej zajęło dziś po południu sejmowi niespełna 2 godziny. Referent wicemarszałek Car wskazał, że system wyboru Prezydenta Rzplitej jest całkowicie ujęty w prze pisy nowej konstytucji i polega na tem, że KANDYDATA NA PREZYDENTA WYBIERA ZGROMADZENIE ELEKTORÓW, składające się z 80 osób wybranych przez sejm i senat, a drugiego kandydata ma prawo wskazać ustępujący Prezydent Rzplitej. Jeżelj Prezydent z prawa tego nie skorzysta, wówczas Prezydentem staje się automatycznie kandydat elektorów- W przeciwnym razie następuje glosowanie powszechne, w ktorem biorą u- dział wszyscy obywatele, którzy skończyli 24 lata. Głosują oni na jednego z dwuch kandydatów, bądź tego, którego wskazał ustępujący Prezydent bądź tego, którego wskazali elektorowie. Zagroda chłopska w darze dla premjera Sławka Warszawa, 27 czerwca. (B) Premjer Sławek przyjął dziś gru Pę posłów ludowych BBWR z poslsm Gwoździem i Kielakiem na czele. Posło wie ci zaprosili premjera Sławka na 7 lipca r. b. do historycznych Racławic w Pow. miechowskim. W, tym dniu w Racławicach będzie ddana premierowi Sławkowi zagroda włościańska ufundowana dla niego przez ŁSnipę ludowych posłów i senatorów B. B-W.R. Przekazanie zagrody włościańskiej będzie miało charakter wielkiej u- r czystości ludowej. w panice opuszczała się rozstąpiła zwykle daleki, gdyż z całe] Szwajcar]! donoszą również o silnym wstrząsie, jaki odczuto dziś wieczorem. Według doniesień stacji sejsmograficznej w Monachjum, trzęsienie ziemi, jakie odczuto tam dziś wieczorem, ]est najsilniejsze od listopada 9 r. O sile wstrząsu świadczy iakt, że wskazów ki sejsmografu zostały wyrzucone z łożysk. Stacja mogła zanotować więc tylko początek trzęsienia. Z różnych stron Bawarji południowej donoszą o dalszych wstrząsach ziemi. Wybór elektorów Oprócz elektorów, wybranych przez sejm i senat wchodzi jeszcze 5 clektowicemarszałka Cara w sejmie. Ustawa Prezydenta Rzeczypospolitej uchwalona rów automatycznie do Zgromadzenia Elektorów a mianowicie marszałkowie sejmu i senatu, prezes rady ministrów, generalny inspektor sił zbrojnych i pierwszy prezes Sądu Najwyższego. Ustawa, którą sejm obecnie opracowuje, zawiera tylko szereg przepisów szczegółowych, normujących termin wy borów przez sejm I senat elektorów, ter min zebrania elektorów, termin głosowania powszechnego I t. d. W komisji konstytucyjnej sejmu nie było właściwie żadnej na ten temat dys kusji zasadniczej, gdyż jego przesłanki polityczne związane z nowym systemem wyborczym Prezydenta są już u- norniowane przez konstytucję z 23-go kwietnia r. b. Niepotrzebne rady posła StroAskiego W dyskusji zabrał głos poseł Stroński, wskazując, że.głosowanie powszecli ne na Prezydenta będzie w praktyce wypadkiem niezmiernie rzadkim, gdyż nie należy się liczyć z tem, aby Zgromadzenie Elektorów wskazało na innego kandydata, niż ustępujący dent. Prezy W takiej metodzie wyborów Prezydenta opozycja dopatruje się więc podobnie iak i w nowej ordynacji wyborczej sejmu i senatu chęci utrzymania obecnie istniejącego w Polsce reżimu. Na zakończenie swego przemówienia poseł Stroński zaryzykował pewne porównanie wskazując na wypadki rozgrywające się obecnie w Jugosławii- Po śmierci króla Aleksandra mówił p. Stroński toczy się tam walka o prawo wyborcze. Jest tam pewien pan generał, dawniej prawa ręka króla Aleksandra, który nazywa się Ziwkowicz. W tłumaczeniu na język polski nazwisko to brzmi żywy", t,rzutki", powiedzmy np. sobie śmigły*. Ten generał właśnie doszedł do przekonania, że po śmierci króla Aleksandra lepie] jest stworzyć podwaliny zgody. Tego samego zdania Jest regent Paweł daje teraz nowe prawo. W zakończeniu poseł Stroński zalecał postom BBWR aby przyjrzeli się przykładowi jugosłowiańskiemu. Na wywody posła Strońskiego odpowiedział druzgocąco i dowcipnie wicemarszałek Car: Poseł Stroński powiedział natr. mówił wicemarszałek Car że dokonywa się teraz w Jugosławji pewien pro ces polityczny, który ma być dla nas jakby przestrogą lub wzorem. Jesteśmy całkiem innego zdania. Dotychczasowa ordynacja wyborcza w Jugosławii była całkiem zbliżona do faszystowskiej i polegała na tem, że grupa polityczna, która w glosowaniu do parlamentu o- siągnęła większość względną, otrzymywała dwie trzecie wszystkich mandatów, a więc z reguły większość kwalifikowaną. Ordynacja wyborcza Jugosławji była więc ordynacją państwa totalnego zbliżonego do ustroju niemieckiego lub włoskiego. My w Polsce staraliśmy się NIE TWORZYĆ TEGO TYPU PAŃSTWA I ustrzegliśmy się zarówno w konstytucji jak I w nowej ordynacji wyborcze]. Obecne zmiany, jakie zachodzą w Jugosławji polega na tem, że zarzuca się tam typ państwa, który my w Polsce odrazu nie chcieliśmy tworzyć. Nie my więc do Jugosłąw;', ai e JUGOSLAWJA 7BI.IZA SIE OBI CNIE DO NASZYCH STOSUNKÓW. Poseł Stroński zaleca nam abyśmy s ; ę przyglądali Jugjsław.*, ale mam wr^ żenię, że sam nie przyjrzał się jej dość dokładnie.. Ordynacja wyborcza zostanie dziś uchwalona Po końcowym referacie wicemarszałka Cara przyst\niono do glosowania. Wszystkie pj^awki opozycji odrzucono i projekt ustawy o wyborze Prezydenta pizyjęto w drugiem I trzeciem czytan=u. Jutro odbędzie się o godzinie 0 rano posiedzenie sejmu, na którem ordynacja wyd-.tręza do sejmu będzie przyjęta w trzeciem czytaniu W (B) Z ech kuluarowych wczorajszego glosowania nad ordvnacj^ wybotcza do sejmu należy prz/r^zyći że lista imienna posłów wykazuje, iż przeciwko ordynacji wybornej zgłoszonej przez BB głosowała Jedna z posłanek tego klu bu, a mianowicie posłanka Zolja Moraczewska, żona b. posła inż. Jędrzeja Mo raczewsklego. Dola emigracji polskiej we Francji Amb. Chłapowski u Lavala Paryż, 27 czerwca. (PAT) Ambasador R. P. Chłapowski odbył konferencję z premjerem Lavalem. Przedmiotem rozmowy było obecne położenie emigracji polskiej we Fran cji. Samobójstwo inżyniera na lotnisku w Warszawie Warszawa, 27 czerwca. (B) Dziś rano, na terenie lotniska cywilnego w Warszawie, popełnił samobój stwo, strzelając sobie z rewolweru w skroń 40-letni inżynier mechanik, Czesław Zawisza. W drodze do szpitala im. Marszałka Piłsudskiego, inż. Zawisza zmarł. Denat cierpiał od dłuższego czasu na rozstrój nerwowy. Zawisza osierocił żone.

2 Tropikalne 2S.VI 935 «76 w Europie trwają Berlinie zmarło 2 osób. Ma wybrzeżu adrjatyckiem temperatura dochodziła do 50 stopni Ogromna ilość porażeń słonecznych w Polsce Warszawa, 27 czerwca. (3) Temperatura w całej Polsce wzrasta w dalszym ciągu. Wczoraj wieczorem w Zbąszyniu temperatura doszła do 36 st. a 35 st. notowano w Poznaniu, Lesznie i Trusku. 34 st. zanotowano w Ostrowlu Wielkopolskicm, Toruniu, Cieszynie, Kaliszu, Częstochowie i Skierniewicach. 33 st. w Krakowie, Grodnie, Grudziądzu, Przemyślu i Tarnowie. Nawet w okolicach podgróskich upał doszedł do 2 8st. w Zakopanem a na Hali Gąsienicowej położonej na wysokości 400 metrów nad poziomem morza do 2 st. Dziś rano o g. 8 notowano 30 st. w Warszawie, 28 w Poznaniu, Kielcach, Cieszynie, Zbąszyniu i Radomiu, 27 w Lublinie, Krakowie, Pińsku, Toruniu, Białowieży, Grodnie, Przemyślu, Mławie i Katowicach. 26 st. w Kaliszu, Zaleszczykach, Brześciu nad Bugiem i Pucku. W Zakopanem o g. 8 rano termometr wskazywał 25 st. Najniższa temperatura była w Wilnie, gdzie zanotowano 22 st. W związku z szalonym wzrostem u- patów, napływają liczne meldunki o zasłabnięciach i porażeniach słonecznych. We wszystkich miastach notui" kilkanaście, lub kilkadziesiąt wypadków za słabnięć, zwłaszcza.u osób starszych. Konsumcja wody sodowej i lodów oraz innych napoi chłodzących osiągnęła wysokość nienotowaną jeszcze w Polsce *» m Berlin, 27 czerwca. (PAT) Panujące od kilku dni w Ber linie oraz w różnych krajach Rzeszy u- pały przybierają charakter katastrofalny. Dziś w Berlinie temperatura z 22 stopni w ciągu ub. nocy podskoczyła do 33 w południe. Ze Śląska donoszą o u- pałach, jakich nie pamiętają tam od naj dawniejszych czasów. We Wrocławiu zanotowano dziś w południe 38 stopni. Jest to rekordowa temperatura, nie notowana tam zgórą od 50 lat. W Berlinie wskutek upałów zmarło w ostatnich dniach 2 osób. Również w górach temperatura podskoczyła znacznie po- ' nad poziom normalny. Na t. zw.,,zugspitze", gdzie w ub. latach notowano ze ro st. o tej porze temperatura wykazała dziś stopni. Na szczycie Brocken w górach Harzu zanotowano 8 st., nad mo rzcm Północnem 8, nad Bałtykiem stopni. V Białogród, 27 czerwca. P(AT) Fala upałów panujących w Europie ogarnęła i Jugosławję. Na wybrzeżu morskiem Adryjatyckiem notują dziś temperaturę, dochodzącą do 50 st. Cel., a w północnych prowincjach 34 st. C. w cieniu. Tallin, 27 czerwca. (PAT) Od kilku dni trwają w Estonji Sowiety nie chcą kredytu niemieckiego Paryż, 27 czerwca. (PAT) Agencja Havasa donosi z Moskwy, iż rząd niemiecki zaproponował niedawno rządowi sowieckiemu kre dyt finansowy w wysokości miljarda mil rek na cele powiększenia zakupów rosyjskch w Rzeszy. Spłata tych kredytów miałaby nastą pić surowcami, a mianowicie dostawani rzadkie w tym kraju upały, dochodzące rud sowieckich manganowych i innych do 45 stopni. W czasie niedawnych uro oraz ropy naftowej. Oferta ta została czystości w związku z obchodem 9-lecia przez Moskwę odrzucona, mimo, ze Kaitselitu 300 osób zasłabło z powodu ( Niemcy zamierzały przyznać Rosji jakporażenia słonecznego. największe ułatwienia przy spłacie OCXX30CXXXXXXXXXXXXXXXX30CCOOCXXXXXXXXX)C> OOCXXXXXXXXXXXX)O0CX>00O0O000^ Druga wizyta Edena w Par Anglja stara się za wszelką cenę pozyskać spo tem zaufanie Francji Gzy wspólny front trzech mocarstw będzie Paryż, 27 czerwca. (PAT). tylko minister Eden i dyrektor Strang- Minister Eden, który przybył dziś Rozmowa ta zakończyła sie o godzinie rano do Paryża, udał się około południa 3-30, poczem premjer Laval oświadczył dziennikarzom, co następuje: w towarzystwie ambasadora Clerka, radcy ambasady angielskiej Campbella Minister Eden po powrocie z Rzymu zapoznał mnie z treścią rozmów od i dyrektora Stranga na Ouai d'orsay, gdzie niezwłocznie rozpoczęły się narady, w których ze strony francuskiej jesteśmy zajęci określaniem, w ramach bytych z Mussolinim. W chwili obecnej wzięli udział premjer Laval i sekretarz komunikacji z dnia 3-go lutego, najlepszej możliwie procedury rokowań, któ generalny ministerstwa spraw zagra- nicznych Leger, a ze strony angielskiej faby przyśpieszyła rozwiązanie wysu- OC*XXXX:OCXXXXX>3O0CXXXXXX^ Walka samolotów w strafosferze? Uczeni sowieccy o swym locie stratosferycznym Moskwa, 27 czerwca. I się w najbliższym czasie parokrotnie. Uczestnicy lotu stratosferycz! Profesor Weryho i lotnik Priłuckij lado wali ze spadochronami, pierwszy skacząc z wysokości 4000, a drugi z wysokości 2000 mtr. Dowódca balonu Zille wylądował wraz z balonem. Profesor Aleksander Weryho jest synain profeso ra uniwersytetu petersburskiego Broni.sława, pochodzi ze znanej polskiej ro dżiny. (PAT) nego oświadczają, że lot tym razem nic miał na celu pobicie rekordu, a jedynie badania naukowe dla wyświetenia możliwości lotnictwa stratosferycznego, któ remu przypisują wielkie znaczenie militarne. Szczególne znaczenie nadają możliwości lotu z szybkością 000 kim. na godzinę. Loty tego rodzaju odbędą tonelt broni mi polityki m Klauzula złota nie będzie honorowana Waszyngton, 27 czerwca. procesów o uregulowanie ich w zlocie (PAT) W orędziu do k ingresu pre- lub w dotrze papierewym według kur- t :J::XX> zydent Rooscelt oświadcza, że rząd fe su doi. 69 c. deralny rie zgadza się n.i pociąganie do Waszyngton, 2 czerwca, odpowiedzialności przed trybunałem wl (PAT) W orędziu wyn.erzonem prze sprawach waloryzacji. Prezydent żąda' ;iw dochodzeniu przed :\danii pretensji uchwalenia ustawy na mo-y której po-[ posiadaczy walorów państwowych, presiadacze pap.erów war'.ościowych, za-lzydent Ror.eyelt ośwhdcza, iż celem wierających i nie zawierających klauzuli złota, winni być traktowani jedna jego jest uniemożliwienie prób kilku o-j na dwustronnych układach techniczs')b prywau.ych, które chcą wyzyski- nych, organizujących w clostatejzny spo kowo. Posiadacze walorów opiewających wać publiczność. I sób wzajemną pomoc, stanowiąca, pod' na złoto nie mogliby wię; wszczynać i stawę tego paktu ogólnego. ro- Bezpośrednio potem premjer Lav:il udał się ze swymi gośćmi do iodnei z restauracyj paryskich na śniadanie. Dal sze rozmowy premjera Lavala z mini' niętych zagadnień. Mamy wspólną wolę i troskę uzgadnić metody naszych rza dów, aby osiągnąć realizację programu z dnia 3 lutego. Minister Eden zapoznał mnie z rozmowami, jakie odbvł z Mussolinim w sprawie sporu włosko - abisyńskiego". strem Edenem nie są przewidziane Minister Eden dziś -odleci samolotem do Londynu. *» Paryż. 27 czerwńa- (PA\, Według informacyj kół politycznych, pytania postawione or>.ez premiera Lavala Edenowi miałv na celu przywrócenie zasad, ustalonych w Londynie i w czasie konferencji w Stresie. Pytania te zmierzały td,o,potwierdzenia: ) współzależności różnvcii r>unktó\u" deklaracji francusko - Brytyjskiej z 3 lutego, to znaczy łączności, jaka wini 3 być zachowana między paktem lotniczym, paktem wschodnim, paktem nnddunajskjm i układem, dotyczącym zbrojeń lądowych w ich ostatecznej konkluzji, 2) współzależności między zbrojeniami lądowemi, lotnjczemi i morskiemii mimo, iż układ morski angielsko - niemiecki rozwiązał to ostatnie zagadnienie w sposób dwustronny- 3) konieczności zachowania Ogólnego charakteru paktu lotniczego, przewi" dzianego między państwami, które podpisały traktat w Locarno i ootircia go ra w obecności świadków, przepowiedziała dokładnie dzień i godzinę zgonu tak dokładnie cztery języki europejskie, niu szkoły, w 7 roku życia uczeń zna jej ojca. że nawet myśli w tych językach. Akademja sztuk specjalnych Wykładowcami na tym uniwersytecie są najsławniejsze medja, którym jed * * Istnieje również w Paryżu szkolą Uniwersytet dla torreadorów. Wykłady z dziedziny nak nie wolno pobierać pieniędzy za wy krupierów, której adepci zostają późnici kłady. Medjum nie można zostać, albowiem jest to specjalne prawo natury i spirytyzmu. Szkoła fenomenów językowych, krupierów krupierami w jednym z czterech tysięcy i żebraków istniejących na świecie, domów gry. KrU kto ten przywilej posiada musi się niein Dumnie wkracza, kapiiący od złota, Akademja przygotowuje adepta do pier orjentuje się w mgnieniu, oka V dzielić ze społeczeństwem, wyjaśniając grze pamięta rozstawione na stole sztony, widzi w jaką przegródkę wpadła kul torreador na arenę. Olśniony jego zręcznością tłum, nie szczędzi oklasków boha rzeka na brak kandydatów, którzy daw reaguje. Ostatnio sprowadzono do Lund występu w przeciągu dwuch lat i nie na wszelkie zjawiska tak, jak sam na nie ka, dostrzega numer, ogarniając jednocześnie spojrzeniem cały stół i licznych terowi dnia. Niewiele jednak osób wie o niej musieli przygotowywać się znacznie z Niemiec specjalistę fotografa dusz, tem, jak ciężka jest droga do sławy i ile dłużej. W Hiszpanji poświęcenie się za który wsławił się tem, że fotografował graczy, obliczając w myślach błyskawica trudu i pracy wymaga przygotowanie wodowi torreadora jest czemś zaszczytnem i marzeniem wielu rodzin, którzy za * * dusze mcdjów. R* nie wygrane, podsuwając grabkami pieniądze lub zgarniając je do banku. Kru do karjery torreadora. Długie lata mijają nim młody adept na przyszłe bożyszcze stanawiają się nad wyborem zawodu dla W Anglji powstała niedawno wyższa pierowi nie wolno się omylć, musi spełniać swe czynności niemal błyskawicz tłumu otrzyma zezwolenie występu na swego syna. Nic zresztą dziwnego, skoro zważy się, że prócz sławv, zawód ten fenomeny językowe. Do szkoły przyjmu nie, a to są rzeczy, których bez nauki szkoła nauki języków, która kształci arenie. Torreador był dawniej czemś, w rodzaju rzemieślnika, który musiał przejść pesetów rocznego dochodu. się odrobinę matematyki, trochę fizyki, przez wszystkie szczeble pracy, ażeby nieco literatury i historji, poświecaiąc * * daje przeciętnie od 200 do 300 tysięcy je się dzieci od najmłodszych lat. Uczą opanować niepodobna. dość do szczytu kunsztu. Dzisiaj sztuka Katedra sztuki torreadorów nie jest resztę czasu na naukę języków. Wykładane są w tej szkole wszystkie języki na ślad znakomicie zorganizowanej szko W Brnie Morawskiem policja WpadJa torreadorów, a raczej przygotowania do zresztą jedynem dziwactwem świata niej zmieniło się, zmodernizowało z współczesnego. W Lund w Szwecji, na europejskie, jeden z głównych djalek ły dla żebraków. W szkole tej wykłada chwilą, gdy jeden z najsłynniejszych tor uniwersytecie tamtejszym otwarta została katedra spirytyzmu. Podczas wytycznych, do wyboru uczniów. Szkoła'kiem uczono rozmaitych sposbów uda- łów murzyńskich i kilka języków egzo-jno szereg przedmiotów, a przedawszyst- icadorów Hiszpanji Sarban otworzył w Salamance... uniwersytet dla sztuki pos kładów omawia się znaczenia fenome i taka zresztą nie jest nowością, albowiem) wania różnego rodzaju kalftctw. Ucznionów, właściwości medjów, zaimuje^ sie w Madrycie istnieie już oddawna,.escu-l wie uczyli się również tekstów porusz 0 kremiania byków. Na uniwersytecie tym wykładana jest historja walk byków w jasnowidztwem, telepatją, telekinezją ijela International Spaniela", do której jących serca" błagań o jałmużnę..szkół" Hiszpanii, dawne sposoby walki, przyholowania teoretyczne i wreszcie prak- jalnej. Uniwersytet kształci... zawodo- życia. Dzieci ucza się tam wszystkiego' którzy tytułem opłaty szkolnej pobierali wszelkiemi zjawiskami z dziedziny med- przyjmuje się dzieci od czwartego roku liczyła 4 uczniów, oraz 2 nauczycieli; tyczne, które jednak rozpoczynają się od wych medjów, wydaiąc dyplomy. Katc- w.normalnym zakresie szkoły średniej,' od uczniów połowę ich zarobków, usys' ppcżątkowej walki z drewnianym by-j dra ta powstała dzięki iniciatywie córki przyczem wykłady odbywają się w cztc kanych z jałmużny, kiem poruszanym za pomocą sznurka, 'sędziego Dhala z Oslo w Norwegji, któ- rech językach europejskich. Po skończę

3 Mo76 Cała wieś spłonęła pod Radomskiem Radomsko, 27 czerwca, (PAT) We wsi Siedlce, pow. radomszczańskiego, wskutek wadliwej kon strukcji komina wybuchł pożar, który mimo natychmiastowej akcji ratunkowej przybyłych z Radomska i okolicy straży pożarnych zniszczył doszczętnie niemal całą wieś. Pastwą płomieni padło m. In. 2 budynków mieszkalnych, 24 stodoły i t. p. Straty wynoszą kilkadziesiąt tysięcy złotych. 20 domów pastwą płomieni Moskwa, 27 czerwca. (PAT) W Kozmodiemjańsku pożar strawił ponad 20 domów. Nowy poseł szwajcarski w Warszawie Bern, 2 7czerwca. (PAT) Journal de Geneve" dowiaduje się, że na stanowisko posła szwajcarskiego w Warszawie ma być mianowany p. Maxlme de Stontz, szef jednego z wydziałów ministerstwa spraw zagra- 28 VI 935 Str. I Zapytuje Pan, dlaczego używam mydła Palmoli Skłaniają mnie do tego 3 decydujące powody: PRZYSZŁA TRWAĆ BĘDZIE KROTKO Francja wydatkuje blisko półtora miljarda franków na sprzęt wojenny. Niemcy mają w pogotowiu wojen nem milfon żołnierzy Paryż, 27 czerwca. (PAT) Dopiero w dniu dzisiejszym prasa przynosi bliższe nformacje na temat wczorajszego przemówienia ministra wojny Fabrr na posiedzeniu komii i finansowej izby. Min. Fabry, fak podaje Le Petit Pariśien", uzasadniał na ftonusji dwa wuoski rządowe w sprawie kredytów na utrzymanie dodatkowych efektywów i na potrzeb- ministerstwa wojny. Jeden t tych wniosków opiewa na 247 milionów franków, drugi na fr. Minister Fabry podkre flił, że wzrost efektywów francuskich jest wynikiem intensywnhci wysiłków niemieckich w zakreśl* uzbrojenia, wobec których Francja nic moźff pozostać obojętna. Ostatnia ustawa wojskowa Niemiec pozostawi* właściwie czas trwa nia służby wojskowej uznaniu kanclerza Hitlera i uwnia służbę pracy za wstęp do służby wojskowej. W całości uiniwum efektów niemieckich wynosi 550 tys, żołnierzy. których części rozleciały się na dachy Cyfra ta wysuwana jest w rozmowach dyploma;yczttv:h W :if;,cie efek sąsiednich domów, przerzucając ogień tywy są jednak wyższe, gdyż rezerwiści sche Spirtwerk w Nowym Porcje,?a na kotłownię fabryki. Prace ratunkowe, ftiogą być w każdej chwili powołani do >ooooocomtooc>oooooooc<»ooooooo ^ szeregów na nieograniczony okres czasu. Obecnie do cyfry żołnierzy należy dodać jeszcze rezewistów, odbywających 3-miesięczną służ Prefekt, dep. Sekwany ranny Bójka na posiedzeniu wyborczem w Paryżu bę wojskową i 300,000 ludzi ze służby Pracy. W całości efektywy niemieckie Paryż, 27 czerwca. w październiku wyniosą miljon żołnie (PAT) Przy wyborach prezydjum *za. Do tego należy dodać jeszcze formacje zmilitaryzowane, S.S., i rady generalnej dep. Sekwany doszło do zajść między członkami ugrupowań korpus automobilowy SA. również w lewicowych i prawicowych.przyczyną liczbie ludzi. tego był według Echo de Paris", wnio sek jednego z radnych komunistycznych Informacje na temat ilości niemieckie o rozwiązaniu lig faszystowskich. W go sprzętu wojennego mówił dalej mi czasie swego przemówienia komunista lister nie są zgodne, Jeżeli jednak c hodzi o jakość, to sprzęt wojenny nie niecki zbliża się do francuskiego. Niem <-y znajdują się okresie intensywnej pro dukcji fabrycznej. Jedynym słabym punk *fcm Niemiec jest niedostateczna organi *&cja obecnych kadr, co może być je Do Berezy Kartuskiej.Warszawa, 27 czerwca. (B) Z Warszawy zostali wywiezieni *p Berezy Kartuskiej i osadzeni w obozie odosobnienia; Potr Sankowski, dzla* j^cz komunizującej lewicy związkowej i P&wid Preszol, działacz komunistyczny. *adto władze śledcze w Warszawie zadymały szereg osób, które brały udział ^ nielegalnej masówce w dniu 25 b. m. j. w dniu, w którym PPS. proklamowa * a strejk generalny w Warszawie i w Ło 'ki. Wszystkich zatrzymanych osadzono ^ areszcie urzędu śledczego. dnak usunięte w ciągu rocznego okresu. Francja nie może odłączyć kwcstji sprzętu wojennego do sprawy efektywów. Przyszła wolna naskutek postępów technicznych będzie miała rozstrzy gające znaczenie w ciągu pierwszych 5 do 20 dni. Krupp naprzykład oświadczył min. Fabry, buduje obecnie samochody ciężarowe, mogące transportować wojsko z szybkością 50 kim. na godzinę. Francja może przeciwstawić efektywom niemieckim przy dwuletnim okresie służby wojskowej zaledwie 400 tys. żołnierzy w mctropolji. Trzeba będzie więc wcielać do szeregów w październiku r. b. efektywy z 3, 4 i 5 miesięcy, zależnie od liczby urodzeń w danym roczniku, tak, by w r. 939 wcieleni zostali do szeregów ludzie, mający 20 lat i miesiąc. Francja może się zaxxxxxxxxxxx>oococoocoaooooooooooooooooccxxjoococooocoocx); dowolić efektywami znacznie mniejszemi od niemieckich jedynie nabkutek tego że granica na północnym wschodzie jest ufortyfikowana. Należy jednak przyśpia szyć wysiłki w celu zaopatrzenia wojska w sprzęt wojenny, mogący złamać nagłą ofenzywę. Kredyty, których domaga się rząd, mają właśnie na celu za opatrzenie armji francuskiej w tego rodzaju sprzęt. 3O0O Wybuch zbiorników ze spirytusem w Gdańsku wskutek uderzeniap oruna. ZOO tysięcy litrów spirytusu spłonęło Straszne skutki gwałtownej burzy w Wilnem nieście Gdańsk, 27 czerwca. (PAT). W czasie dzisiejszej przedpołudniowej burzy na terytorium Wolnego Mia sta piorun uderzył w tanki firmy Baltj- ów oświadczył, iż 6 lutego był dniem złodziei, a gdy b, przewodniczący rady miasta Paryża Contenot zaorotestował przeciwko temu, komunista ów miał oświadczyć: Tak takich złodziei, jak pan". Wywołało to wielką wrzawę na sali. W czasie tumultu jeden z radnych spoliczkował jednego z komunistów, co dało hasło do ogólnej bójki, podczas któ rej rzucano krzesłami różnemi przedmiotami. Prefekt departamentu Sekwa- wierajace dwa tysiące litrów spirytusu. Spirytus wybuchł, rozsadzając tanki,,ny został uderzony w głowę blaszanem pudełkiem. Bójka trwała kilkanaście mi nut, poczem dzięki wysiłkom kilku człon ków rady i woźnych udało się przywrócić spokój. Paryż, 27 czerwca. (PAT) Dzisiejsze plenarne posiedzenie izby deputowanych wzorem poprzednich nie było wolne od incydentu. Nie jaka panna Prevost rozrzuciła z galerji na salę poselską pakiet ulotek. Po zatrzymaniu jej przez władze okazało się, iż jest ona sekretarką osobistą osobnika, który kilka dni temu w podobny spo sób zamącił tok obrad Izby Deputowanych. Okazało się również, iż jest ona sekretarką stowarzyszenia dla zachęty wynalazczości. Wolność prasy w Jugosławii prowadzone od strony lądu Wisły natrafiają na poważne trudności wobec niebezpieczeństwa dalszych' wybuchów W pozostałych tankach znajduje się jesz cze 800 tys. litrów spirytusu. Gdańsk, 27 czerwca. (PAT). Burza, która wczoraj przeszła nad Gdańskiem, wyrządziła poważne szkody^masy wody, spływające z okolicznych pagórków zamuliły ulice i ogrody, niszcząc jarzyny i zalewając piwnice- Uderzenia piorunów zerwały w trzech miejscach przewody elektryczne, przecinając dopływ prądu do szeregu objek tów przemysłowych. W Micrzeszynie od uderzenia pioruna spłonęły dwie zagrody chłopskie. W pewnej miejscowości piorun uderzył w duży staw, zabijać tysiące młodego narybku. Na jednej z ulic Gdańska piorun poraził uczenicę nazwilsklem Hoepler, nie wyrządzając jej zresztą żadnej krzywdy. Narady Titulescu w Paryżu Paryż, 27 czerwca. (PAT) Min. Titulescu odbył wczoraj dwugodzinną konferencję z sekretarzem generalnym Quai d'orsay Lege- Pisma z zupełną swobodą omawiają zagadnienia wewnętrzne Białogród, 27 czerwca. su dojścia dowładzypremjera Stojadi-J rem. W czasie tej rozmowy minister ru (PAT) Premjer Stojadinowicz przed ; nowicza porusza z zupełną prawie swo-muńskstawił dziś na uroczystej audjencji u r«- bodą zagadnienia polityki wewnętrznej, nym stanie rokowań,. pozostających w został poinformowany o obec gencji członków nowego gabinetumini- prowadząc równocześnie akcję o wol-związkstrów. iność prasy, którapo 6 stycznia 929 rozmowach, ro- jakie min. Eden odbyt w z konferencją w Stresie, oraz o Białogród, 27 czerwca. ku uległa ujednoliceniu. Paryżu. (PAT) Prasa jugosłowiańskaod cza i

4 Znany pisarz rosyjski, Aleksy Tołstoj, twierdzi, że nie. Literat musi służyć społeczeństwu, w którem żyje. Nigdzie na świecie niema t. zw. absolutnej wolności Świat symbolów i fikcjf minął bezpowrotnie W dzienniku łowieckim, Izwiestja' u- kazal się wysoce interesujący artykuł czołowego pisarza rosyjskiego Aleksego Tołstoja,,0 wolnej twórczości". Artykuł ten zasługuje na uwagę. (Red.). W wielu krajach i wielu środowiskach spotykam się ze zdaniem o konieczności zachowania pełnej swobody w twórczości, zwłaszcza w twórczości literackiej. Pisarz powinien tworzyć tak, jak dyktuje mu jego wolna, niczem nie skrępowana myśl, jak dyktuje mu jego sumienie i nie wolno, aby jakieś czynniki uboczne państwo, rząd wywierały na nim presje i zmuszały do zbaczania z drogi jego przekonań, jego ideałów. Zarazem słyszę zdania, że u nas w Rosji pisarz Jest skrępowany. Nie wolno mu pisać tak, jak chce, lecz musi naginać się do tego, co mu każą. Nie zamierzam stawać w obronie pisarzy sowieckich, ani obalać tej tezy, jednakże to właśnie skłania, mnie do zainteresowania się, jaka jest twórczość pisarska wogóle i czy stosunki w innych krajach pozwalają na formułowanie tego zarzutu. Chcę poświęcić kilka słów swobodzie twórczości na świecie. Współczesne mi pokolenie musi niekiedy rewidować pewne pojęcia, któremi karmiono je od dzieciństwa i przystosowywać je do nowego życia. Wpatrzeni w przyszłość, oglądamy się często wstecz i widzimy spaloną pustynię humanizmu. A wtedy przekonywujemy się, że niema Jednego pojęcia wolności. Są dwie wolności, jak dwie siostry dzień i noc, życie i śmierć. Jedna jest przed nami. Dążymy do niej wszyscy, każdy człowiek. Druga błąka się, jak duch po światowem cmentarzysku,- upstrzbńem tysiącami drewnianych iorzyży wać się rozkazowi wydawcy, rozkazowi społeczeństwa. W przeciwnym wypadku zginie, przestanie jako pisarz istnieć. I prawdą jest, że już ostatni idealiści musieli opuścić szczyty Montmartre'u. Niegdyś rorzewniały nas utwory Wiktora Hugo. Rozrzewniały szczerze i mocno. Ten świat, który wyciągał ręce ku absolutnej sprawiedliwości, świat wspaniałych symbolów, napawał nasze młode serca wzniosłem uczuciem. Współ czesńy człowiek szuka realnych możliwości rozwiązania życiowych przeciwności. I dlatego narzuca swą wolę twórczości. Ja chcę, aby dla mnie tworzono, a jeśli dla mnie się tworzy chcę by tworzono tak, Jak Ja pragnę." Czyż dziwić się można, że pisarz, który musi zadawalać się masą czytelników żądnych silnych wrażeń kryminalnych wbrew swym przekonaniom będzie pisał powieści kryminalne? Czy można dziwić się, że pisarz, który pracuje dla społeczeństwa mieszczańskiego, będzie opisywał pragnienia i dążenia klasy mieszczańskiej? I czyż można sta Cdy o M 2 M o we nie śarza, * ł * P ^ K moje powołanie kazało mi rozpocząć działalność literacką, mówiono mi: Twórczość jest świadomością wolności, najwyższym darem dla wybrańca. Pozna] siebie samego. Bądź Demiurgiem, bądź Prometeuszem. Chytre słowa. Ale ja im wierzyłem. Wolność- miała piękne referencje Konwentu. Wierzyłem, że można siebie samego, swą indywidualność, uwolnić od tych przymusów, jakie nakłada na nas społeczność, w której żyjemy. Dziś nie wierzę. Nie wierzę pisarzowi, który twierdzi, że jest wolnym w swej twórczości, że jest niezależnym. Na każdym z nas ciąży jakiś przymus, przymus potęży, który każe nam tworzyć inaczej, aniżeli byśmy chcieli. Już nie u nas w kraju dyktatury, ale w wolnem państwie demokratycznem, czy pisarz ma prawo deklamować o swe] wolności I niezależności? Niema takiego pisarza. Gdyby miał taki się narodzić, który wbrew wszystkiemu chciałby zachować av swej twórczości niezależność, po krótkim czasie musiałby zrezygnować z kariery.literackiej. W jednym z utworów Lenina spoty- kamy następującą cytatę: Czy pan jest Istotnie wolny, panie pisarzu? Czy nie jest pan zależny cd sw;jgo wydawcy? Czy nie jest pan zależny od publiczności czytającej, która wysuwa żądania, przeciwne pańskim intencjom. Nie można żyć w spoieczeń-, Ftwie I uwolnić się od społeczeństwa. Wolność i niezależność pisarza jest tylkc pozorna, obłudna, kłamliwa, zależna a' woreczka z pieniędzmi, od uttzymahia. Z czego żyć będzie pisarz, kióry bę- ; ; ; o chciał tworzyć tak, Jak myśli, a nie '»k, 'ak scbic tego życzy czytająca pu- I 'r«t:ość? Kto wspomni o takim plsa- " ;?? Kto wyda jcko dzieła, jeśli wydawca w lot spostrzeże, że tego nikt nie t? >ie czytał?" Nie. nie łudźmy się. Niechaj poeta rzu- <-.n w twarz społeczeństwu swą pogarję, - ;-~!iai w naigłebszcm oburzeniu negu- szelki przymus, każdy ustrój spo- "iy. niech deklamuje o wolności ' rrzokóba się rychło, żc jeśli chce żyć, : c'li eh^e hv jego słowo docierało do in<tvcb ludzi, musi zrezygnować z tej tak pojętej wolności, musi podporządko wiać zarzut zależności człowiekowi, któ- na katordze, ponieważ miałem pragir.e ry pisze dla klasy robotniczej, że opisuje nie złota. To pragnienie złota zniszczyła pragnienia i dążenia tej warstwy spo ml życie. Wdrapywałem się po rynn-uch lecznej? na szóste piętra, by kraść, acetylenem To, co my tworzymy to Jest przymus. Nie swoboda, lecz właśnie przynie strachu. W Jakim celu? Aby zdobyć prułem kasy pancerne, znosiłem męczarmus. Ale przymus społeczności, w której złoto? A tu, w kopalni, ja chodzę po złocie, jak po gnoju. Poco zniszczyłem dwa* żyjemy, zgoła innej społeczności. Opowiadał mi kierownik jednego z naszych dzieścia lat swego życia? Ja oszaleje, krajów północnych, w którym są kopalnie złota. W kopalni pracował na odpo- przenieście mnie do innej pracy, uaw >< na niższe stanowisko... wiedzialnem stanowisku b. więzień kryminalny. Pracował tak dobrze, z takim czesnego życia. Więc jeśli ja b^dę o tym To jest romantyzm. Romantyzm wpół- zapałem i energją, że zapomniano mu romantyzmie pisał, ktoś po'vvie: ano pi całkowicie jego przeszłość, przyjęto z otwarteml ramionami do społeczności ludzi uczciwych, i dano podwyżkę płacy. I oto człowiek ten przyszedł do kierownika i ponuro zaczął prosić o inną pracę. Niezadowolony jesteś z podwyżki, z płacy? Jestem bardzo zadowolony. Ale nie chcę więcej tam pracować. Dlaczego? Dwadzieścia lat musiałem spędzić sze, bo jest tam zależny i kaza'i mu głosić piękno chwały nawrócenia się czjowieka pod wpływem życia. Tak, kazali mi. Ale nie jakakolwiek określona, uchwytna władza. Kazała ml spoełczność, w której żyję. Przestańcie deklamować o wolnej twórczości. Przecież my, pisarze całego świata, nie tworzymy dla siebie, tylko dla innych. I dlatego musimy podporządkować się tym, dla których tworzymy. Aleksy Tołstoj. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx; <rxxxxxxxxxx300ooocxxxx;ooooocxxxxxxxxxxxxxxxxx>aoccxxxxxxv^o Ludzie biedniwierzą w szczęści Nie mając widoków poprawy swego losu, puszczają się na hazard, w nadziei, że może stanie się cud i los przyniesie im wielką fortunę Cała Austria hazarduje się Wiedeń, w czerwcu. mniej mieć coś z tego będa Charakterystycznym objawem biedy akcjonariusze, ale i skarb. " #W k0 A mpźę dziś? Może ^uśmiechnie się'szczęście i rozbiję tank 7^ Rezultat kasyna ausfrjackego r bią nieprawdopodobnie dobre interesy. Badeńska ruletka daje przeciętnjc okot 3 i pół miljona szylingów czystego docho du miesięcznie. W. Salzburgu i na Semmeringu kasyna pracują ieszcze skutecz niej. Obliczono, że wszystkie kasyna austrjackie, powstałe w ostatnim roku. gnęliby w jakikolwiek sposób poprawić j dającej naszemu Zakopanemu, w Semswę warunki bytu, zaczynają oczekiwać, meringu. I od pierwszej niemal chwili jakiegoś cudu i aby przyspieszyć nadej-' zaczęło się ono cieszyć tak nieprawdoscie tego cudu, puszczają się na hazard, podobnem powodzeniem, że pośpieszono zaczynają grać, sądząc, ze jest to naj- otworzyć drugie, w Salzburgu. Później łatwiejsza droga do zdobycia bogactwa.' powstało trzecie w zimowem uzdrowis- Obserwujemy to obecnie w Wiedniu, J ku w Kitzhucbel, czwarte w Baden, pią zarabiają ponad 20 miljonów szylingów, raczej w całej Austrji, Im bardziej po- te w Ischl, szóste w Hall. I im więcej miesięcznie. Jest to czysty zysk. Ogólny stępuje pauperyzacja wśród ludności, j powstawało tych oficjalnych jaskiń ha- dochód przekracza 30 miljonów. Tak* I lem bard'ziej kwitnie hazard. Niemal co i zardu, tem bardziej hazardowali się lu- sumę przegrywają obywatele austrjaccy I miesiąc powstaje nowe kasyno gry,. dzie. w ciągu miesiąca. Czy to nie niezwykły które ściąga tłumy. ' Prócz oficjalnych] Dotychczas przypuszczano, że klijen hazard? W biednej Austrji, która rtak kasyn, istnieje niezliczone mnóstwo po- tela wielkich kasyn gry składa się wy- dotkliwie odczuwa kryzys i jego skutki? kątnych szulerni, których klijentami są łącznie z ludzi bogatych. Austrja zada- A może właśnie dlatego? ludzie ze wszystkich sfer społecznych, ła temu kłam. Wprawdzie i w kasynach Gdy powstały pierwsze kasyna,'trze Każdy czeka na cud, każdy wierzy, że austrjackich obowiązuje strój wieczoro ba było wystarać się o dobrych i wy jego spotka wielkie szczęście, rozbije wy, ale dopiero od godziny 2 w no- kwalifikowanych krupjerów. Pierwszych bank i ze skromnego urzędniczyny, dro- cy. W ciągu dnia do północy może się ściągnięto z Monte-Carlo, Sopot i Śa bnego rzemieślnika, biednego robotnika,' zabawiać biedota, której nie stać na! Sebastian. A równocześnie w Wiedniu zrujnowanego kupca, stanie się naraz strój wieczorowy, ale która ma kilka założono oficjalną szkolę krupjerów. N* mljonerem. ciężko zapracowanych szylingów. Przy pierwszy kurs zapisało się 500 bezro' Przed rokiem tfry hazardowe w Au- stołach gry, przy ruletce i baccarat, ajbotnych inteligentów. strji były -. surowo wzbronione.. Ale.. wła- «' najczęściej.... przy ruletce, -- widzi _.J. się,. ludzi, Ale Al. okazało. się, J że nauczyć się teg 0 dze zaobserwowały skłonności do ha- \ których możnaby posądzić o wszystko, zawodu nie jest łatwo. W ciągu roku zardu wśród ludności. Liczba potajem* tylko nie o pokuszenie się na zdobywanych domów gry stała się tak wielka i: nie szczęścia w hazardowy sposób, dyplomy otrzymało tylko 5. Albo przeszło przez akademje 2000 słuchaczy powiększyła się coraz bardziej, mimo A jednak austrjacy grają, grają na- ( wiem od krupjera wymaga się bardz" prześladowań ze strony polcji, że wresz miętnie. Przegrywają swoje zarobki, ni- wiele. Musi on posiadać idealną zimn» cie władze uznały, ii należy pozwolić kną na pewien czas i znów zjawiają się krew". Dokoła mogą grać namiętność' ludziom hazardować się jawnie: przynaj z drobną sumką. ludzkie jemu nie wolno ani na chwil* aoooaaa&rtttttnri^^ r-.-wy.~ : wypaść z równowagi, w przeciwnym r* zie omyli się, narobi wiele błędów, wy' wola nezadoolenie, protesty. Poza te' musi on posiadać zręczność sztukm ' strza lub złodzieja kieszonkowego, aby szybko poruszać swa łopatką, nie myl^ się co do wygranych i przegranych, wreszcie musi być świetnym matematy kiem. W ciągu kilku sekund musi błędnie obliczyć wiele i komu wypł 9 ' cić. Gdy w grze bierze udział wiciu " dzi to nie jest takie proste' łatwe... Obecne akademię krupjerów w W' C niu zamknięto. Okazało, się, żc nie sn? nia ona swego zadania, jeśli nic potraf'', w ciągu roku wyszkolić więcej ponad, ludzi. Urzędowe szkoły krupierów.zn^ dują się obecnie tylko w Madrycie, 7 cago i Buenos Aires. Rtnmtpd wyw^j', się'..speców" do austriackich dótrmr gry. f I nietylko do austriackich. Akarł'^ je te obsługują 500 oficjalnych ka?yn *~ na świecie oraz w samej tylko Europ''" 2000 nielegalnych domów gry. Wyścigi żółwi w Anglji. i Ano, ludzie się hazardują, N. T,

5 Ne VI 935 Str. 5 Dzis Serca Jezusoweg 0 Jutro Piotra i Pawła Wschód słońca Zachód słońca Wschód księżyca Zachód księżyca Długość dnia Przybyła dnia Święta w Łodzi W związku z przypadająccmi jutro i pojutrze świętami, instytucje użyteczności publicznej wydały zarządzenia co do dyżurów świątecznych i dodatkowego urzędowania. POCZTA urzędować będzie, jak w niedzielę, od godziny 9 do rano, tylko w niektórych działach. W niedzielę i zaś, w tych samych godzinach, od 9 do rano, czynne będą wszystkie działy, we wszystkich agencjach i oddziałach pocztowych. Wi niedzielę doręczona też będzie jednorazowo korespondencja a- dresatom. W UBEZPIECZALNI SPOŁECZNEJ w sobotę i w niedzielę czynne będzie pogotowie położnicze, do nagłych wy-: padków i pilnych wizyt (ul. Wólczań-' ska 225, tel ). W niedzielę nadto w drugim obwodzie przy ul. Potrkow-! skiej 7, pełnić będzie dyżur w godzi-, nach od 9 do 3 specjalny urzędnik, przyjmując zamówienia na wizyty do ob- ' łożnie chorych. (Tel. 2-0). APTEKI ubezpieczalni w sobotę będą nieczynne, w niedzielę odbywać się będzie normalny dyżur świąteczny, (i) Nowy oddział poczty Afrykański żar w L o d z i Temperatura w słońcu dochodzi do 45 stopni. Ulice w południe zupełnie opustoszały. Parki i skwery są wieczorami przepełnione Upały trwać mają jeszcze pewien czas 35 stopni w cieniu! Takiej teempera- I tury nie mieliśmy już w Łodzi od wielu lat! To jest już gorąco zupełnie odpowiedzialne"! żar afrykański. W słońcu temperatura dochodziiła do 45 stopni! A więc już prawie na pół drogi do temperatury wrzenia. Woda, wystawiona na słońce, była tak gorąca, że nie można było w niej rąk zanurzyć; woda w stawach i rzekach dochodziła do tempe przy ul. Moniuszki łk 4 W poniedziałek, Hpca, nastąpi de-. fjnitywnio otwarcie nowego oddziału po-. crtowego w śródmieściu, przy ul. Mo- "'' " Tl '"* niuszki wszystkie 4. Oddział działy i ten wykonywać posiadać będziie będzie, o c o o C- wszystkie czynności pocztowe. Przycay ni się to niewątpliwe do odciążenia dotychczas istniejących oddziałów. W przyszłym tygodniu biuro wydzia łu plantacyj miejskich przeniesione zostaje do nowego lokalu w parku im. Poniatowskiego, (i) Czerwony kur niszczy gospodarstwa wiejskie Jak corocznie, wraz z upałami szaleją po wsiach pożary, o których niemal codzień napływają meldunki do urzędu śledczego. We wsi Borowiec, powiatu radomszczańskiego spalił się dom Franciszka Kubaty. Podczas akcji ratunkowej oboje Kubatowie próbowali dostać się do płonącego domu, lecz zawaliły się pod nimi belki i gaszący ogień z trudem wydostali się spod rumowisk. Stan obojga był tak ciężki, że w drodze do szpitala zmarli od odniesionych poparzeń. Wielkie sfraty materialne wyrządził pożar we wsi Siedlce również powiatu radomszczańskiego, gdzie spłonęło 2 zagród z całym prawie dobytkiem i zabudowaniami gospodarczemi. Starty przekraczają 60 tys. złotych. We wsi Mieczownica, pow. konińskiego spaliła się zagroda i duże gospodarstwo Władysława Chrzanowskiego, przyczem straty wynoszą około 30 tys. złotych. Wreszcie we wsi Młvnck spaliło się gospodarstwo Jana Spali; straty wynoszą 40 tys. zł. Dziś w nocy dyżurują, następujące apteki: Sz. Jankielewicza Stary Rynek 9, L. Steckla Limanowskiego 37, B. Głuchowskiego Narutowicza 6, St, Hamburga i S-ki Główna 50, L. Pawłowskiego Piotrkowska 507, A. Piotrowskiego Pomorska 9. i i MRZ llt.m YMA F. KOPCIOWSKA Przyjmuje codziennie od 9 3 tel W 4 7 w lecznicy Piotrkowska 294 " ^"a ^ o o a «acxxxxxxxxxx>oc^^ ratury zwykłej kąpieli w wannie i wynosiła około 28 stopni. Ludzie witali się wczoraj ciężkiem westchnieniem: Gorąco! Ospałym krokiem, z minami m$r czenników, przemierzali ci. co musieli zalane skwarem ulice z nieba zionął żar, z rozpalonych murów wiała, jak z kotła gorączka, z pod uginającego Pełne wyrazu zdjęcie, do- j ci małe, które nie mogły usnąć o wlakonane z lotniska, położo-! ściwej, jeszcze bardzo gorącej porze nego na dachu jednego z wyjrzeli na świat, w którym nie prażydrapaezy chmur w Nowym 0 już słońce, spojrzeli na niebo, z ktń- Jorku: śmigło samolotu na,' rego spływało słabe światło nikłego OBLICZE NOWOCZES NEGO MIASTA. i : Trzy samobójstwa w Łodzi się pod nogami asfaltu buchało gorąco. W godzinach popołudniowych, gdy słońce piekło najbardziej a wietrzyka j nie było w rozdygotanych w spiekocie ulicach ani na lekarstwo ulice prawie wymarły. Ustał ruch kołowy prawie zu pełnie, zamarło całe miasto. Pod wieczór, koło piątej, gdv słupek rtęci raczył opuścić się o dwa stopnie pojawili się na ulicach trochę liczniejsi przechodnie. Z zakasenemi rękawami, bez marynarek, z odpietemi kołnierzykami u koszuli szli przez ulice iak potępieńczy. Panie odsłoniły co tvlko mogły, bez narażenia sie na interwencję policjanta... A zresztą sam policjant w granatowym, sukiennym mundurze miał wiele pracy nietylko z regulowaniem ruchu, ale i z ocieraniem ootu, by na takie rzeczy zwracać uwagę- Łodzianie wypili wczorai rekordowe ilości wszelkiego rodzaju napojów chłodzących. W chłodniach bvło pełno. A że po lodach chce sie jeszcze bardziej pić amatorzy lodów z chłodni szli do kiosków j tak w kółko. Gorąco było wczoraj przez całą noc. Już o godzinie trzeciej rano bvło 28 stopni. Pod wieczór miasto ożyło. Zaludniły się ogródki, przed domami oowysta- ( wiali dozorcy ławecki: kumoszki i dzie tlę niebotyku. Odebrali sobie życie dwaj mężczyźni i jedna kobieta Wczoraj zanotowano trzy zamachy samobójcze: W domu przy ul. Kilińskiego 42 ode bral sobie życie w godzinach południowych młody człowiek Efraim Zajder, który zamieszkiwał z matką w jednym pokoju jako sublokator u pp. Lewów. Korzystając z nieobecności domowników, Zajder, który już od dawna zdra dzat objawy silnej depresji powiesił się na haku. Zwłoki zostały przewiezione do prosektorium. ** Koło Żabieńca około a. godziny 3-ej ra no rzuciła się pod pociąg idący z Warszawy, jakaś kobieta w wieku lat około 50. Koła pociągu obcięły desperatce nogi. Skierowana w stanie beznadziejnym do szpitala nieszczęśliwa,której nazwiska władze narazie nie ustaliły zmarła w drodze. * Wystrzałem z rewolweru w serce usiłował odebrać sobie życie Czesław Żabkiewicz, liczący lat 20, zamieszkały przy ul. Zamenhofa 36, bezrobotny i będący na utrzymaniu brata. Młody człowiek, nie mogąc znieść swej sytuacji i zdając sobie sprawę, że jest ciężą rem dla kochającego go lecz b. słabo za robkującego brata, wczoraj w domu przy ul. Bandurskiego 2, gdzie się obaj stołowali korzystając z chwili samot ności postrzelił się ciężko i został w stanie beznadziejnym umieszczony w szpitalu przy ul. Zagajnikowej. (g) NA FRONCIE ROBOTNICZYM Robotnicy drogowi strajkują. Zatarg na robotach kanalizacyjnych Strajk, który wybuchł na robotach publicznych, przy budowie drotri Lódź- Piotrków. mimo ingerencji inspektoratu pracyi jeszcze nie został zakończony. Na konferencjach robotnicy zażądali podniesienia płac do zł dziennie. Ponieważ firma, prowadząca te roboty, nie przyjęła proponowanych warunków, robotnicy nadal strajkują. Strajk jch ma charakter włoski", to zn. robotnicy nie opuszczała miejsca swej pracy. Uchwała nrzez nich powzięta o rozpoczęciu głodówki, nie zostałt wykonana. Przed kilku dniami starostwo grodzkie zarządziło zamkniecie lokalu robotników przemysłu jedwabnego przy ul. Nawrot 92, ponieważ w lokalu tym zbierały się wywrotowe elementy. Wczoraj sąd okręgowy w Łodzi zatw'er dzlł decyzję starostwa. Wczoraj wybuchł strajk rzemieślników na robotach kanalizacyjnych w Lo dzi. Zastrajkowali murarze i cieśle- Przyczyną strajku jest odmowa podwyżki płac. 8 S S S 5 Hrabia Monte Christo sierpa księżyca. W parkach nie było ani iednej wolnej ławki, na skwerach w cieniu jeszcze bardzo młodych drzewek trzeba było walczyć o miejsce. W tramwajach, w wielu wozach drzwj były otwarte na przestrzał. Są przecież ludzie, którzy obawiają się przeciągów i wolą się usmarzyć. niż zaczerpnąć nieco przewiewu. A ci ludzie byli wczoraj w tramwajach nieliczni: obawiali się samosądu spoconych, zdehumorowanych. wytraconych zupełnie z równowagi współpasażerów którzy wachlowali się, wpędzając pod koszule nieco wiaterku. PIM głosi, że upały utrzymają sie- Istnieje tendencja do burdz. W niektórych połaciach kraju burz«przeszły, ale zaraz DO nich zrobiło się znów gorąco. Trudno, nie ma na to rady! (g) Turystyka BILETY TRAMWAJOWE W ORBISIE" Dla wygody mieszkańców śródmieścia i północnej części miasta Dyrekcja K. E. Ł, uruchomiła sprzedaż miesięcznych i kwartalnvch biletów tramwajowych w PBP,,Orbis" ul. Piotrkowska 8 po cenie nominalnej. TANIE WYJAZDY DO WIEDNIA-. Mając do dyspozycji niewielką ilość ulgowych paszportów do Austrji przyjmuie zapisy w tym celu P. B. P. Orbis", ul. Piotrkowska 8 i 65. Informacje telefoniczne Nr ,' '0-0. TANIE BILE *.«iuwe. Min. Kom. obniżało z dniem lipca cenę za bilety abonamentowe tak, ii obecnie za 0 prze jazdów będzie się płacić równowartość 6-ciu przejazdów, a nie jak dotychczas za 9 orzejazdów, Poleca się również tanie wekendowe bilety powrotne do Czarnieckiej Górv i Kielc oraz bilety turystyczne na O00 2.5OO km. P. B. P...Orbis", ul. Piotrkowska 8. Biuro czynne do godz. 2-ej. MATURZYSTKI, MATURZYŚCI, UWAGAI Akademicki Oddział Związku Strzeleckiego w Łodzi, chcąc przyjść z pomocą młodzieży pragnącej studiować na Wyższych Uczelniach w Polsce uruchomił w lokalu własnym przy ul. Piotrkowskiej 0, m. 25 biuro informacyjne dla nowowstępujacych studentów. Maturzyści, którzy chcą zasięgnąć informacyj co do warunków przyjęcia, jakoteż kosztów utrzymania w danem mieście winni zgłaszać się w Komendzie we wtorki i piątki od godziny 9 2. Ceny miejsc znłżojeł

6 WĘm\V\\\Wm Str 6 28.VI 935: :Nr.76 \% 76 z Książę Golicyn skazany za kradzież na 6 miesięcy więzienia. Były roimistrz kirasjerów, kawaler orderów Niezwykła sprawa toczyła się wczoraj przed sądem grodzkim. Sprawa, któ ra obudziła na chwilę widma niedawnej jeszcze przeszłości i unaoczniła nędzę i upodlenie reprezentantów arystokracji rosyjskiej przebywających dziś na emigracji. Sprawa Aleksandra Golicyna. Na salę wprowadzają człowieka w wyniszczonem ubraniu. Twarz okrutnie wyniszczona, zachowała jednak resztki wielkiej niegdyś, męskiej urody. Aleksander Golicyn oskarżony był o drobną kradzież. Personalja oskarżonego? pada pytanie sędziego. Niemiłym, ochrypłym, przepitym głosem oskarżony odpowiada: Aleksander książę Golicyn, syn Włodzimierza i Anny, rotmistrz błękitnych kirasjerów Jego Cesarskiej Mości, kawaler orderów Jerzego i Anny... Po twarzy sędziego eic. etc. spadł na samo dno życia przebiega lekki uśmiech. Na sali, wśród publiczności, za ciekawienie. To nie jest ważne dla sprawy mówi sędzia czy oskarżony przyznaje się do winy. Nie, panie sędzio, to jest bardzo ważne. Oto są moje dokumenty... Książę Golicyn wyjmuje z kieszeni plik zatłuszczonych papierów i kładzie na stole sędziowskim. To jest bardzo ważne powtarza gdyż chodzi o to, kim ja jestem. Jeśli książę Golicyn oskarżony jest o kradzież, musiały być ważkie przyczyny, które mnie do tego skłoniły. Książę mówi dość poprawnie po polsku, zaciągając z rosyjska. Proszę schować te papiery mó Nie mają one nic wspólne Golicyn teatralnym ruchem opusz-f Okazuje się, że rotmistrz kirasjerów je cza głowę. I go cesarskiej mości" znany jest jako na Byłem głodny mówi cichym gło łogowy pijak i pieniądze, uzyskane ze sem. Tylko głód zmusił mnie do te sprzedażgo. Inaczej książę Golicyn, rotmistrz błę Sędzia nakłada biret na głowę. Pu kradzionego zegarka przepił. kitnych kirasjerów Jego Cesarskiej Mości nie upadłby tak nisko. więzienia. bliczność sadowa wstaje. 6 miesięcy Ale świadkowie zeznali co innego. Z powodu przedwczesne! śmierci b. p. w ó ż y A s z o w e i wyrażamy serdeczne współczucie mężowi i rodzinie Łódzka GRYNOCHOWIE. Orkiestra Filharmoniczna będzie koncertowała przed mikrofonem Polskiego Radia W związku z wysuniętą przez Polskie Radjo propozycją ożywienia na terenie Łodzi życia muzycznego przez wskrzeszenie reprezentacyjne! łódzkiej orkiestry filharmonicznej. która równo cześnie koncertowałaby przed mikrofonem Polskiego Radja odbyta się druga skolei konferencja przedstawicieli świata muzycznego przy udziale: przed stawjciela Zarządu Miejskiego. Polskiego Radja, Towarzystwa Muzycznego, dalej przedstawicieli Łódzkiej Orkiestry Filharmonicznej i Towarzystwa Muzycznego Niemieckiego. Na konferencji tej przedstawiciel zarządu miejskiego p- Piotrowski w zwiąż ku z koncepcją, jaka wyłoniła się na poprzedniem zebraniu, abv inicjatywę stworzenia odpowiedniego zespołu sym fonicznego podjął zarząd m. Łodzi wi sędzia. - m«ma,«jonemc WSpu.uc-.z{ż, oświadczenie, że ze względów go ze sprawą. Sąd daje wiarę oskarzo-;,,..i,.",. t., nemu, jeżeli idzie o personalja. Co oskar żony ma do wyjaśnienia w tej sprawie? Następują bardzo mętne wyjaśnienia oskarżonego. Trudno zorientować się o co chodzi. Ktoś mu pokazał, ktoś mu odmówił... Sędzia przerywaf Niech oskarżony mówi do rzeczy. Przyznaje się do kradzieży? Na faliradjowej WALCE W WIRTUOZOWSKICH TRAN SKRYPCJACH FORTEPIANOWYCH. Popularne, prześliczne walce Delibes'a I J. Straussa przerobili na fortepian: Dohnanyj i Oodowskl, najeżyli bardzo efektowneml trudnościami techniczneml, łącząc wdzięk z wysokim poziomem artystycznym. Walce te transmituje Warszawa z Krakowa dnia o godz. 5.30, gdzie wykona je planista Szymon Marmor. OSTATNIA PODRÓŻ SAMOWARKIEM". Jedzie koleika do Wilanowa..." opiewała popularna piosenka podróż warszawskich mieszczuchów" śpieszących co niedziela na wypoczynek do podmiejskich letnisk. Podróże te jak również I typy niedzielnych wycieczkowiczów znalazły swój wyraz humoru i dowcipu w licznych felietonach, piosenkach, sztychach monologach. Obecnie nadchodzi smutny I pożegnalny moment dla samowarków". Zostają wyeksmitowane z granic miasta. Zanim jednak zakończą swą pracę odezwą się Jeszcze w transmisji radiowej, która nadana będzie w dniu 28-ym czerwca (piątek) o godz W transmisji tej którą poprowadzi p. Bohdziewicz, pełnej humo ru I wesela zachowany będzie charakter sław' nych dojazdowych warszawskich kolejek", które nadługo jeszcze pozostaną w pamięci mieszkań ców stolicy. zasadniczych Zarząd Miejski nie może przylać teł propozycji, Jednakże nie u- chyla się przed popieraniem tei inicjatywy bez względu na to. kto Ją podejmie. Ponieważ zarówno przedstawiciel niemieckiego towarzystwa jak i przedstawiciel Łódzkiej Orkiestry Filharmo nicznej wyrazili zgodę, abv dla zarc prezentowania Łodzi na falach eteru połączyć obie orkiestry i wvbrac najlep szych muzyków dyskusja zebranych potoczyła się jedynie w tvm kierunku W rezultacie postanowiono oflu połączonym orkiestrom nadać nazwę Łódzkie] Orkiestry Filharmonicznej ażeby zagwarantować sprawiedliwy do bór muzyków, postanowiono do zarządu Łódzkiej Orkiestry Filharmonicznej zaprosić do współpracy wszystkich obecnych na posiedzeniu. Sprawa ukonstytuowania sje zarządu, przygotowania odpowiedniego repertuaru, solistów i dyrygentów będzie tematem następnej konferencji, która niebawem zostanie zwołana. Człowiek może żyć pod wodą Ciekawe wynurzenia uczonego francuskiego Jeana Painleve Jean Painleye, syn b- ministra i wybitny uczony, zarejestrował orzed kilku dniami w Paryżu nową organizację p. n.,»klub podwodny", udzielając na ten temat wysoce rewelacyjnego wywiadu przedstawicielom pism paryskich. Młody uczony oświadczył kategorycznie, że Istnieje możliwość, aby ludzie żyli pod wodą. Nie w stroiach nurków, które są zbyt ciężkie i nie Dozwalają na swobodne poruszanie sie. lecz w specjalnych kostjumach. które wynalazł jego przyjaciel, inżynier Łe Prjere, a które umożliwiają pełnie ruchów, tak samo Jak I na ziemi. Wvnal.t/ek ten składa się z osobliwej, kauczukowej maski, którą umocowuje sie na twarzy. W tej oto masce człowiek może swobodnie spacerować po dnie tnorskłem nietylko spacerować, ale nawet uprawiać sporty. Painleye i L'e Priere już wypróbowali wynalazek z bardzo dodatnim skutkiem. W zwykłych strofach kąpielowych opuścili sie oni na dno morskie i urządzili pod wodą wyścigi. Biegi o- czywiście były bardzo oryginalne, gdyż woda nie pozwalała na szybkie ruchy, a nadto trzeba nachylać sie ood kątom 40 stopni. Jean Painleye twierdzi, że ło przeze mnie wypróbowane, wobec czego stwierdzam, Iż życie podwodne Jest dla człowieka obecnie zuoełnle możliwe. Oczywiście, życie pod woda nie ma tych wygód, do jakich ludzie nrzyzwy- Ukazał się Nr. 0 Czytajcie! Przegląd Palestyński czaili się na ziemi. Przedewszvstkiem człowiek traci w wodzie slłe swej muskulatury. Staje się zupełnie lekkim i im wznowić pertraktacje z hr. Ostrowskim w sprawie obniż. ceny. Gdyby stanowisko hr. Ostrowskiego było nieugięte, ko niże! opuszcza się. z tem większą siłą woda wypycha go na powierzchnię. misja w składzie ławnika Smulskiego, Poza tem w wodzie Jest zupełnie ciemno. Przy najlepszych warunkach, przy w porozumieniu z fachowcem - inżynie rr. Antoniego Bednarskiego i Plaskoty idealnem dnie piaszczvstem. ood woda rem zbada tereny, które są do nabycia nie widać, co się dzieje w odległości 3 i przystąpi do pertraktacji z właścicielami. kroków. A Jak rozwiązana została siła ciśnienia wody? Właśnie w tel masce, którą nie decyzja w tej W piątek najprawdopodobniej zapad sprawie. człowiek nakłada na twarz. Maska ta jest skonstruowana w ten snosńb, że człowiek zupełnie nie czułe ucisku. A powietrze czerpie z niewielkiego plecaka gumowego, który nosi. a który połączony iest rurką z maska na twarzy. Klub, który powołałem obecnie do życia kończy swe sensacyjne wy Tomaszów Mazowiecki FIRMA BUDOWLANA UTRUDNIA KO MUNIKACJĘ AUTOBUSOWĄ. Firma KTB., prowadząca^ouoty przy asfaltowaniu szosy na linji Łódź Tomaszów, zamknęła na wielkiej przestrzeni drogę dla ruchu kołowego. Ten stan rzeczy odbije się bardzo dotkliwie na interesach przedsiębiorstwa autobusowego Samochód", utrzymującego komunikację pomiędzy temi miastami. Firma budowlana KTB. nie zainteresowała się zupełnie sprawą zbudowania prowizorycznych, lecz wygodnych dla ruchu kołowego objazdów na polach, graniczących z remontowanemi odcinkami szosowemi. Wymieniona firma utworzyła wąskie objazdy i w dodatku zupełnie nie ubite, co wprost uniemożliwia autobusom wydostania się z piachów nawet pierwszym biegiem". Pozatem t. zw. objazdy są tak wąskie, że dwie furmanki nie mogą obok siebie przejechać. Z tego powodu powstają bardzo często zatory z furmanek, wozów z drze wem, co naraża autobusy komunikacji Samochód" na dość długie postoje. Ten stan rzeczy przyczynia się do opóźnienia komunikacji za władze policyjne spisują protokuły za niepunktualny przy : jazd i odjazd. Sprawę tę należy uregulować, gdyż firma KTB. nie może narażać innych przedsiębiorstw na straty. Firma ta winna bezwzględnie wybudować dogodne objazdy. TERENY POD BUDOWĘ DOMÓW ROBOTNICZYCH. Budowa domków robotniczych z funduszów Towarzystwo Osiedla Robotniczego jest już zdecydowana. Wymienione Towarzystwo przyznało kredyty i w miarę rozpoczęcia budowy nadsyłać będzie ratami niezbędne sumy. Obecnie natomiast najpoważniejszą jest kwestja wyboru terenu pod budowę. Dotychczas pod uwagę brany był tylko jeden teren, położony opodal dworca kolejowego. Właściciel tego placu hr. Ostrowski zażądał 50 gr. za mtr. Rada miejska uznała tę cenę za zbyt wygórowaną, wychodząc z założenia, że nie jest ona proporcjonalna do ceny samego domku. Gdyby zakupiono teren po 50 gr. za mtr.2, koszt domku znacznie powiększyłby się. Nad tą sprawą debatowała onegdaj wybrana przez radę miejską specjalna komisja, która zastanawiała się nad zakupem innych terenów. Postanowiono NA STOCZNIĘ POLSKA* Składalcle składki na budowę Stoczni Polskiej I budowę łodzł oedwodnej Imienia Mnrsznłk.i Tózefn Piłsudskiego. DZIŚ OTWARCIE PARKU ZDROWIA, Najnowszą sensacją dla Łodzi i województwa łódzkiego będzie wzorowo, w stylu zachod JESZCZE TYLKO TRZY DNTi wody młody uczony ma ziednoczyć Za trzy dni, to jest -go lipca obecny pro ludzi, którzy beda takimi miłośnikami nio - europejskim urządzone: basen i plaża na gram w Tabarinie zejdzie z afisza a więc eł, którzy nie widzieli jeszcze doskonałych arty- żywiołu wodnego. Jakim la łestem. Ten Wiśniowej Górze. Do basenu przylega olbrzymi park-las. Ni 8 ł ek, popisujących się w atrakcyjnych numerach klub będzie wymownem świadectwem plażę sprowadzono czysty piasek morski. Ka muszą się pośpieszyć. i inne sporty można uprawiać ood wo nowycdą: przy pomocy specjalnych ołowia przed człowiekiem. Czyż trudno wyn- możliwości, jakie otwierają sig Kto występuje w Tabarinie"? Przedewszytt kiem wymienić należy duet Splendid", w którym popisuje się Berta Miller ze swym partnerem. Duet ten święci niebywałe triumfy, produ w tenisa, korzystając ze soecjalnych miał ten wynalazek dla załóe łodzi nych kul można grać w mgby I nawet hrazić sobie, jakie zastosowa.i':-- hfidzie kując sie brawurową jazdą na wrotkach na małym parkiecie. wodą, używając rewolweru, strzelałaskich w razie katastrofy? rakiet. I wreszcie można notować pod podwodnych oraz dla pasażerów mor Pozatem w programie obecnym występują trzy tancerki o bardzo wysokiej klasie i wielkim temperamencie, a mianowicie: Tusla Nuari, trza. zwykłe. Jeśli zostaną potwierdzone cego przy pomocy ściśnlonego powie Enuncjacje powyższe sa istotnie nie Krystyna \'aldi i Daltumanówna. Dzisiaj nadarza się dobra okazja obejrzenia To wszystko może ste wydawać przez fachowców morskich stójmy doskonałego programu w, Tabarinie", gdyż jutro jest święto, dzień wolny od zajęć I do domu Jean Painleye niemniej jednak zostanalazku, fm). fantastyczne i nieprawdziwe mówi donrawdy w obliczu wspaniałego wy jrto'"- ' -ficić nad ranem. Teatr Rozmaitości Po nlebyw. sukcesach w New-Yorku, Londynie, Paryżu i Warszawie PRZYJEŻDŻA DO LODZI GLNJALNY L wiarnia w stylu modern nadaie całości Imponujący wyilad. Projektowali I prace wyk""*!' znani w naszem mieście architekci Olszcf i Brawa Rozcnberg. Zapowiada tlę, iż basen plaża na Wiśniowej Górze będą miejscem spotkań całej eleganckiej Łodzi, OOOOOOG)OQ<DGOOO )e Nieście pomoc najbiedniejszym U D W I K SATZ Zari Wyjazdy i _ ~~ Gdzie ep j.n,.? - Ja wyjąc p feam pienię W GIA» Co to «t Nie ydei A z cze *- Zo ttaryi Kte. MODNI Pasażer Ni *'e u dfabia, i ocean? Z Warsz. Na niez czoraj wy ho w W Wód Zoołc ^ obar sąd' Jcyjna ska yicznego, ^zkodo w a, 4 wryś w ^komo w ftdzeń w! ' a się n: "osób. Sprawa * a su na w Iłował pr.\ lokalną, '"H w terei rfcte brak fzyczyną V też Ga^ ulu go p Od p Ze stolic. wiadom pielono L mt w Nc W tych Sji pan L Lwa T Jftiic Norv V e szło się,,*edewszy Jfy Troc i..!e romiesi( l,wej kor f«ml. Wr tenisową: ' 8 ześć ml jj zobowi } będzie i ŻG jnać się gtole je plkoiwiek Mi zm V banku Ckdzy t tfjfca dost Wres: tf e gły sol?n u Tro ^ odpowi ^frzyjazć ga ze na o

7 76 Ie! t {Orzy rozetan inego ka- sre- va- ych ich, karczuiżli- V LÓW tem wie ejedzo Irze acji ren nie-: 'jne zydyż ych findne funitriłnioi w bę- z Żarty aktualne Wyjazdy n a l e t n i s k o w r o k u 935. ł Gdzie spędzi pan w tym roku urlop, panie P'«nle? Zapewne pan znowu wyjedzie na Ja wyjada? Człowieku, przecież Ja nawal mam pieniędzy, ażeby zostać w domu, W GIMNAZJUM KUPIECKIEM. *- Co to Jest szewiot? *- Nie wiem, panie profesora*. A z czego zrobione są twoje spodnie? >- Ze starych spodni mojego ojca, panie pro* r»rz e, MODNE OLBRZYMY MORSKA Wier Normandia" do stewardai Panic, f'e ł n djabła, można z waszego okrętu robaocean? rqoocxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx?ocxxxxx> Kto będzie p r e z y d e n t e m Łodz? Będziemy mielf tylko jednego wiceprezydenta. Pan wojewoda ustali termin następnego posiedzenia rady miejskiej Ojcowie" miasta pójdą na..trawkę 44 Wobec odbywającego się obecnie nas informują, pisma p. wojewody w tej wa. Ale wobec tego, iż obecnie wszyjiw Warszawie Zjazdu rady naczelnej j sprawie spodziewać się należy w najbliż We frakcje radzieckie oświadczyły już, związku miaat polskich, a co zatem szych dniach. W piśmie tem p. wojewo- że nie przystąpią do wyborów zarządu idzie nieobecności w Łodzi komisarza 'da określi termin, do którego łódzka ra miasta, co jest zupełnie zrozumałe, rządowego inż. Wojewódzkiego, sprawa da miejska ma dokonać wyborów. gdyż niema możności utworzenia jakiezwołania następnego zgromadzenia wy- Oczywiście, zwołanie zgromadzenia j gokolwiek bloku technicznego, który ze borczego rady miejskiej dla wyboru: wyborczego rady w obecnej sytuacji, brałby 37 radnych nie ulega wątpli- Sąd wśród dzikich zwierząt IVizja lokalna w warszawskim ogrodzie zoologicznym. Z Warszawy donoszą:. Na niezwykłym terenie obradował 'Czoraj wydział cywilny sądu okręgoj^go w Warszawie. Terenem tvm jest wód Zoologiczny na Pradze. Przyczy S obar sądu na terenie ogrodu była sen Pcyjna skarga b. dozorcy ogrodu Zoo- Ptfcznego, Gawrysia, który domaga się Pszkodowanla za wypadek. Mianowicie pwryś w skardze swej twierdził, iż pkomo wskutek nieodpowiednich u- Bdzeń w klatce dla hjeny, bestja raifa się nań l pogryzła go w bolesny prezydenta i wiceprezydentów, nie zo-' ma tylko znaczenie formalne. Rada zbie j wości, że i na następnem zgromadzeniu stała dotąd jeszcze zadecydowana. Jak rze się ponieważ tego wymaga usta- wyborczem zarząd miasta nie zostanie OOOOOOCXX)OOCXXXXXXXXXXXX3QOOOOOOOOOOOOO^ wyłoniony. Wtedy dopiero wypłynie konieczność zamianowania przez władze nadzorcze, w tym wypadku przez p. ministra spraw wewnętrznych, członków prezydjum miasta. Jak się dowiadujemy ze źródeł nieoficjalnych, mimo iż na mocy uchwały rady miejskiej Łódź ma pra wo do prezydenta i 2 wiceprezydentów w razie nominacji prezydjum nuasto nasze otrzyma tylko wiceprezydenta. Już dziś wymieniane są nazwiska przyszłych zarządców Łodzi. Na stanowisko prezydenta miasta wysuwany jest Głównymi świadkami były hjeny Punktualnie o godzinie 0-e.i przybył na teren ogrodu sędzia przewodniczący rozprawie aplikant sądowy, woźny oraz rzecznicy stron, adw. Ostaszewski i Millet- Na miejscu oczekiwał iuż dyrektor ogrodu, dr. Żabiński. którv odrazu skierował sąd j strony do pawilonu hjen, gdzie zdarzył się wypadek. Zademonstrowano całą scenę, polegającą na przegnaniu hjeny z jednej klatki do drugiej, zapasowej. wynikało z tej demonstracji, wszyscy obecni, łącznie z dozorca, wykonywującym te czynności, znajdowali sie nazewnątrz, nie mając absolutnie żadnego kontaktu ze zwierzętami. Dopiero po tej wizji można sobie odtworzyć przebieg samego wypadku. Mianowicie, Gawryś zniecierpliwiony od pseudonimem,betów". Pertrahfaeie o prawo wjazdu trwały 4 miesiące. Były dyktator Rosił zgolił brodę i w^y obecny KOMISARZ RZĄDOWY INŻ. WOJEWÓDZKI, zaś na stanowisko wiceprezydenta OBECNY NACZELNIK URZĘDU KONTROLI MIEJSKIEJ P. ZALEWSKI. Z chwilą nominacji prezydjum, powołana zostaje do życia instytucja ławni tem, że zwierzęta nie chciały przejść do sąsiedniej klatki, otworzył nieooacznle ków. Wybór ławników, dokonany w drzwi i począł drażnić hjene. pragnąc dniu 20 grudnia ub. roku nie został zakwestionowany, a tem samem przyszłe by szybciej przeszła do sąsiedniej klatki. Otworzywszy drzwi, napotkał na Pawilon, w którym przebywają hjeny, jest dość wysokim białym budyn kolegjum magistratu, w razie oczywiście RSÓB. zły humor hjeny, która, widząc otwarte, Sprawa ta znajdowała sie iuż swego kiem, posiadającym zamiast okien, grube mocne kraty. Obydwa pomieszczenia d ymiejskiej, składać się będzie z nastę istnienia jeszcze przez pewien czas ra- drzwi nazewnątrz, rzuciła sie w tym ;^su na wokandzie sądowej i sąd zdejmował przeprowadzić an miejscu wi- są oddzielone dość obszernym korytapujących osób: pp, Grzegorzaka, Kap- kierunku. Napróżno dozorca usiłował drzwi te zamknąć, zwierze było silniejsze. Przebieg wczorajszej wizji będzie lokalną, aby sie zorientować dokła- rzem, również murowanym, który jest czyńskiego, Stolarka i Bugaja z Obozu ' w terenie i stwierdzić, czy rzeczy zamykany przez bardzo mocne drzwi- Narodowego, p. Zajączkiewicza z B. B. miał,- zdaje "sie/,"decydujące znaczenie W.R., p, Pawlaka z Ch. D. i pp. Praszkiera i Libermana z frakcyj żydowskich. 's'cie brak odpowiednich urządzeń był Na dany przez dr. Żabińskiego sygnał, dozorca pociągnął linkę metalową i przy ferowaniu wyroku w tei niecodziennej, jak na warszawskie stosunki, Ławnicy, niezależnie od tego czy są jzyczyną nieszczęśliwego wypadku, ty też odaprzyjechałdonorwegi Gawryś sam był winien pogryfrilu go przez bestje. przeniosły się do sąsiedniej klatki. Jak tycznie członkami rady miejskiej i jako wówczas zwierzęta przez korytarzyk sprawie. radnymi, czy też nie stają 3IĘ automa tacy uczestniczą również w posiedzeniach rady i mają prawo głosowania. Na miejsce tych radnych, którzy zostają ławnikami, wchodzą inni radni z tych samych list. Ale nawet i wówczas stosunek sił w łódzkiej radzie miejskiej nie ulega żadnym zgoła zmianom. W tej chwili rada miejska leży 72 członków. Po nominacji prezydenta i wiceprezydenta oraz gdaj Ze stolicy Norwegji nadeszły cieką-,ckl udawać głuchoniemego. Przed pod- ( Obecnie jest neo-komunistą" i redakto po powołaniu ławników i wejściu na ich 5 alna wiadomości o warunkach, na jakich! różą Trocki ogolił sobie brodę, a bez- rem małego pisma prowincjonalnego. miejsce zastępców, rada miejska liczyć. zaiono Myt w Norwegji. z jego twarzy wąsy. zamieszkał w małym hotelu w miastecz stanowić będzie wówczas 42 członków "jielono L. Trockiemu pozwolenia na' zwłocznie po przyjeździe do Oslo znikły Trocki wraz z żoną i sekretarzem będzie ogółem 82 członków. Quorum ikim I W tych dniach przyjechał do Nor- Trockim zaopiekował się w Norwegji jeden jedyny człowiek jest nim od Osia. Niekiedy pan Letow" w towa-j Tymczasem układ sił będzie następu ku Ernaker, leżącem w odległości 70 km rady, większość wynosi 42 głosy, DWi- L e &ji pan Letow. Jest to nowy pseudokoego, Pnie Norwegji przez pana Letowa nie dworcu. Oskar Scheflo, jak wiadomo, W hotelu można go zobaczyć jedynie w j nych, łącznie z ławnikami mieć będzie Lwa Trockiego. Ale przekroczenie Oskar Scheflo, który oczekiwał go na rzystwie kilku osób urządza wycieczki.!jacy: Obóz Narodowy ma obecnie 35 rad koty * e szło się bez znacznych trudności. był przywódcą norweskiej partji komunistycznej, oraz członkiem Kominternu. życiorys Lenina miecki Kahlert jest bardzo chwiejny i porze obiadowej. Trocki, pisze obecnie 40 członków rady. Ponieważ radny nie mieycia 'ty Trockiemu było przedmiotem o o o < x x x x x x^^ raz łączy się z tym obozem, to znórr!*edewszystkiem zagadnienie wydania iela-.comiesięcznych ożywionych debat idzie luzem, trudno go zaliczyć do tej,^wej korespondencji między n/inlster grupy. Nawet z nim wszakże Obóz Narodowy dysponować może 4 członkami pad- icznl łaniu prezydjum miasta liczyć będzie i^aml. Wreszcie znaleziono drogę kom Przymus pracy w koloniach L misową: Trockiemu udzielono wizy rady. Opozycja liczy obecnie 36 radnych. Po powołaniu ławników i wejściu 8 ześć miesięcy, ale musiał się przyzobowiązać, że przez cały ten czas istnieje nadal Jako złagodzona forma na ich miejsca zastępców, oraz po powo c będzie usiłował uzyskać prolongatę. mieu jlpóle nie ma prawa wykonywać ja koloniach terytorjach o analogicznym mie złagodzone}, przez różnorodne u- ści. Zresztą, żywot jej jest przesądzony. niewolnictwa również 42 członków rady...kępnie dano Trockiemu do zrozu- Ostatnia międzynarodowa konferencja pracy w Genewie, poświecona była botników w dalszym.ciągu jest stoso ka rada miejska w dalszym ciągu jest nie już od roku 929, przmusowy pobór ro Pozostaje analogiczna sytuacja. Łódz *nia, że nietylko nie ma prawa zaj- L^ać się polityką w Norwegji, ale omawianiu werbowania robotników w wany w kolonjach, aczkolwiek w for zdolna do żadnej pozytywnej działalno r/óaz-kikolwiek pracy polityczne). Pozatem chod- ia na słu w kolonjach nie było wynikiem dłu Specjalna komisja ekspertów zebra to za 3 dni czy za 3 miesiące. charakterze pracy. Powstanie przemy chwaly zalecenia. I niema żadnego znaczenia, czy nastąpi kjjcki zmuszony był złożyć w pew- ^ banku w Norwegji znaczną kwotę giej ewolucji ekonomicznej tak jak w ła i opracowała ubiegłego roku te różnorodne uchwały, dotyczące reglamensiedzenie rady miejskiej już nie będzie Jak się dowiadujemy, normalne po Nj Ku ędzy tytułem gwarancji, że rozpora dostatecznemi środkami plenięż mysłu nawet jeszcze dzisiaj z dużą nietacji pracy w kolonjach- Myślą prze zwołane. Bezpośrednio po decydującem Europie- Tubylcy odnoszą sie dp prze ponu- > Wreszcie władze norweskie za ufnością, stosunek ten iest nawet czasem wrogj. Stąd te% kolonizatorzy byliminowanie pracy przymusowej przez wodnią tych uchwał jest zupełne wye zgromadzeniu wyborczem rady, zarządzone będą w samorządzie łódzkim!e- Braiiwei ' Vtu Trockiego, zrzekając się przy- wprowadzenie metod, mających wy LEGŁY sobie prawo ustalenia miejsca I rje letnie. A czy po ferjach zbierze się nckiej odpowiedzialnoścl za jego życie. ' jeszcze rada miejska o tem zadecyduje minister spraw wewnętrznych, (s) wołać dobrowolną podaż na rynku pracy. Kwestjonarjusz, dotyczący tych 3OO0 k^rzyjazd Trockiego do Norwegji u- RM yl w ścisłej tajemnicy. W metod, został zredagowany Drzez ekspertów i rozesłany do wszystkich T N A N V ^e na okręcie Francja" musiał Tropaństw członków konferencii w celu omówienia na przyszłej sesji międzynarodowego biura pracy Jednolitej kon ręcznej roboty eście pomoc ^biedniejszym li zmuszeni początkowo używać niewól ników. Dzisiaj ta forma pracy ze wzglę dów humanitarnych i interesu iest zupełnie zarzucona i potępiona. Niemniej jednak na kolonialnych rynkach trudno jest znalefć robotników chętnych do pracy. Ludność miejscowa nie potrzebuje, ani nie chce pracować. Wszelkie dotychczas stosowane metody dla wywołania dobrowolne! podaży pracy dały nikłe rezultaty. Pomimo wysiłków międzynarodowetro biura pracy i konwencyj opracowwanych francuskich- wencji o pracy w koloniach. Komisja ekspertów wyznaczyła jako refernta tei sprawy p. M- Marchnn- i j j da, byłego gubernatora jednei z kolonij, f] SLHLI HRSŻMAN Andrzeja Ne 2 7, front Tel I ą m

8 Str V 935 -'- ^ Ł.~g" Nowe mundury dla policji kobiece] w N. Jorku m Dział oflc alny Ł.Z.O.P.N. Komunikat Nr. 46 Wydziału Gier i Dyscypliny z dnia 26 czerwca 935 r.. Wyznacza się zawody Kruszeender Burza na sobotę, dnia 29 czerwca 935 r. godz, 0.30 boisko Kruszeendera w Pabjanicach Przedmecz rezerw o mistrzostwo klasy C o godzinie Prostuje się Komunikat WG i D Nr. 40.pkt. w tym sensie że zawody KS Tramwajarzy" Sokół (Aleksandrów) mają się odbyć w niedzielę w dniu r. o godz na boisku TUR w Łodzi. 3. Podaje się do wiadomości, iż wszystkie zawody o mistrzostwo, wyznaczone uprzednio na godzinę 7.30, przenosi się ze względów zdro wotnych na godz Przedmecze rezerw odbywać się będą o godz Weryfikuje się zawody o mistrzostwo kl. C WKS III UT III z dnia r. 3:0 walkower na korzyść drużyny WKS III spowodu niestawienia się UT III. 5. Karze się zawodników: a) Gąsiorowskiego Stanisława (TZS) 4-tygodniową dyskwalifikacją od dnia lipca do dnia 26 lipca lo3s r. za przewinienie na zawodach z KS Tramwajarzy" w dniu r. (par. 24-b); b) Lecha Stanisława (TZS) -tygodniową dyskwalifikacją od dnia r. do dnia 7, roku za przewinienie na zawodach z KS Tramwajarzy" (par. 24-b); Równocześnie pozbawia się gracza Lecha Stanisława pozbawieniem prawa piastowania mandatu kapitana drużyny na przeciąg roku (do ) za wprowadzenie w błąd sędziego przy podawaniu składu drużyny. c) Zybkego Ryszarda fut) surową naganą za przewinienie za zawodach UT II Makabi II w dniu (par. 24-a); d!) Goldberga Abrama (Makkabi) surową naganą za przewinienie na zawodach UT II Makabi II w dniu (par. 24-a). ) Reichelta Jana (Zjednoczone) surową naganą za przewinienie na zawodach Zjednoczone Bar Kochba w dniu (par. 24-a); i) Janiaczyka Ludwika (ŁTSG) i Kowalskiego Jana (UT) obu surową naganą za przewinieni* na zawodach ŁTSG UT w dniu 6, (par. 24-a); g) Flama Nuchema i Tragarza Wigdora (oba) z«szternu Pabjanice),po -tygodniu dyskwalifikacji x zawieszeniem kary na przec'ąg 6 miesięcy za niebezpieczną grę na zawodach Szt^stn Makabi w dniu h) Kostowskiego Stan! sława (PTC) 2-tygodniową dyskwalifikacją od. 7. do dnia za przewinienie na zawodach z SKS w dniu (par. 24-b); i) Nurczynsklego Jana * Bolenia Antoniego (obaj Wima) obu surową naganą za przewinienie na zawodach z ŁKS Ib w dniu r. (par. 24-a); j) Frajdenrajofaa Raohmila i Rubinsztajna Józefa (obaj Makabi Łódź) obu po tygodniu dyskwalifikacji z zawieszeniem kary na przeciąg 6 miesięcy za grę zbyt ostrą (par. 24-b). 6. Zwraca się uwagę RKS Huraganowi" na obowiązek posiadania apteczki w chwili pełnienia funkcji gospodarza na zawodach. Wiener Sportclub WIMA 2: (2:0) Rozegrany w dniu wczorajszym mecz piłkar ski między WIMA a wiedeńskim Sportclubem przyniósł wiedeńczykom nieznaczne zwycięstwo w stosunku 2: (2:0). Wiedeńczycy zaprezentowali się dodatnio w pierwszej polowie, mając w tej części gry przygniatającą przewa gę. Pa pauzie tempo znacznie słabnie przyczem WIMA dochodzi częściej do głosu i zdobywa ze strzału Dobrowolskiego honorową bramkę. Mecz z powodu wielkiego upału był naogół mało interesujący. Sędziował p. Piotrowski. Kiełbasa wygrywa etap Mława Starogard '. Starogard, 27 czerwca Drugi etap wyścigu kolarskiego do Morza rozegrany został na trasie Mława Starogard wynoszącej 22 kim. Wygrał ten etap Kiełbasa w czasie wpadając jednak na metę niemal jednocześnie z Napierała i Lipińskim, których sklasyfikowano na następnych miejscach. Na czwartem miejscu znalazł się Kapiak przed Jamrogą, Kudlakiem, Konopczyńskim Targowskim i innymi- Z wyścigu wyeliminowanych zostało zawodników spowodu jazdy poniżej 25 kim na godzinę. Między nimi znajduje się też łodzią nin Kolski i trzech członków nominowanej w ze- *złytn tygodniu drużyny narodowej Michalak. Igo i Maj, jak też emigrant z Belgji Praczyk. Z plaży belenowskel Jak się dowiadujemy ze względu na ostał nie upały frekwencja na plaży i basenie w Helcnowie ogromnie wzrosła. w dniu wczoiajszym m. in. bawili w Helenowie piłkarze austrjackiej drużyny Wiener Sportclub, którym b. się podobało urządzenie basenu i plaży. W dniu wczorajszym przyjechał do WARSZAwy awietny ping-pon^iata polski i trzecia rakieta śwlaita Erlich. Z tej okazji w Warszawie odbędą sie pokazowe nccze ping-pongowe. Policja nowojorska zaangażowała 50 kobiet do pełnienia służby, W tych dniach policjantki otrzymały nowe umundurowanie. oooooocooexxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx>rxxx> Złodzieje maja swtii sezon Trzy wielkie kradzieże w ciągu dnia wczorajszego Złodzieje łódzcy dokonali wczoraj trzech poważnych kradzieży: W chwili, gdy p. Adolf John, liczący lat 78, wraz z wnuczką wsiadał na dworcu Kaliskim do pociągu międzynarodowego, którym miał się udać do Cze O dużej kradzieży mieszkaniowej zaalarmował wczoraj władze Lajzer W Toporek, przemysłowiec, zamieszkały przy ul. Pomorskiej 6. Korzystając z pozostającego bez dozoru mieszkania Toporka, którego rodzi ohosłowacji jakiś nieujęty dotąd kie-j na jest na letnisku, wczoraj w biały szonkowiec w sztucznym tłoku przy j dzień włamali się doń złodzieje i wywsiadaniu do wagonu wyciągnął p.; nieśli garderobę, bieliznę, platery Itd. TEATR MIEJSKI., u Dziś, w piątek, o godz dla robotnik** oraz w sobotę i w niedzielę o odz wi«* orcyciekawa komedja wytwornego kpiarza f>"»* cuakiego Sachy Guitry p. t. Otello przy 9 '!' śoi". Autor z wrodzoną sobie lekkością i v zofją graniczącą z uśmiechniętym cynizmem. P" rusza aktualny zawsze problem małżeństwa. 9, Udział biorą: Paszkowska, Ziembińska, Żmii'*;'! ska, Szletyński, Winawer i Tatarski. Reżys'^ j Artura Kwiatkowskiego. TEATR LETNI W PARKU STASZICA. Magiczne zdanie: Michał Znicz w Teali*! Letnim elektryzuje w dalszym ciągu Łódz, > C ' J ] gając do parku Staszica tłumy publiczno! D ci ' wiącej się wybornie na arcywesolej Muzyce <j ulicy" w której bryluje Michał Znicz na cz el pozostałego zespołu. W czasie upałów i w tł, zie niepogody (dzięki specjalnym oszalowaniu* Teatr Letni staje się schroniskiem łodzian uc' {, kających z dusznych ulic miasta. Pocz"'. przedstawień o godz. 9-ej wiec?:. wajami zapewniony. Powrót tra* DORA KALINOWNA W HELENOWIE. Łódź oczekuje nowa sensacja. Przyjeio' ( Bl howiem do Łodzi i wystąpi w najbliższą ' ('ziele, dnia 30 czerwca o godz. 8,30 wicczo"' ' w Panku Helenów znakomita artystka, króla* 'umoru Dora Kalinówna. Akompanjować "jj dzie znany dobrze łódzkiej publiczności A :, jj Balsam. Bilety sprzedaje kasa Filharm"* oraz kasa Parku Helenów. Z TEATRU REWJI.BAGATELA". Niebywałe powodzenie, jakiem cieszy si?,., becnie rewja Bagateli p. t. Tik Tak", skle'". dyrekcję tego teatrzyku do przedłużenia WJ/JI nianego widowiska na dalszy okres. Znzna-fjjj należy, że rewja Tik Tak grana była dw 8 razy przy wyprzedanej widowni. Na cal"' kapitalnego programu składają się występy e 'j łowych artystów scen warszawskich wraz * słynną gwiazda ekranu i sceny Jadzią And"? PIĄTEK 28 czerwca 935 r, : Pieśń Kiedy ranne wstają Z Ch tamt< ** Się 0 Sas zna tł tak taez ii *i»jmniej fr. Grcc tokrewn ''iększyc Jak fe Ślą v Johnowi portfel, zawierający 850 złotych, 600 koron czeskich i 00 marek * 6.50: Gimnastyka : Muzyka (pmj Jipcu łącznej wartości około 0 tys. złotych. _ : Pobudka do gimnastyki, ć.^ fytna I niemieckich. W tych samych okolicznościach zo^ : Dziennik poranny = Na wszczęty przez okradzionego stało okradzione mieszkanie kupca Józe DRINKA TURYSTYCZNO -.portowa :,P*^L \, Cl iąg muzyki (płyty) : Audycja dl«'owi** J alarm, policja dworcowa zatrzymała KIL fa Rabinowicza przy ul. Listopada b orowych Odczyt, programu na. \jba wys o ie s \Y/.i,.-x...l~:...l.i.,..«c. " ku podejrzanych osobników. i37-a. Prócz rzeczy, wartości około 3 bieżący : Wskazówki praktyczne P.^John musiał zrezygnować z pod- I tys. ±-.~ złotych t i., l, złodzieje skradli,.,,..,,; również 8 O.57: Przerwa : Sygnał czasu, Warszawy. Hejnał z Krakowa : w'»j : i» * * / \ róży. dolarówek. (g) domości meteorologiczne : Drem Toalety na wyścigach w Auteuilc zwoduj, c **nie n 'ownanii «. Jeś "kła sil *l*ce ży " U któr Ita b (tłowiek klęki "kazał! Wstw It WSZ' W p kladają błystki»ek odl Ich sąsi ">rówki Roj I Ogól» świe jewską. Rozbawiona publiczność darzy nienjrj knącemi oklaskami wszystkich wykonawc* łt&tnio a więc; Chmurkowską w znakomitych reey ' bowiem cjach i skeczach, Alcsso w fantastycznych P r Plkalnef dukcjach akrobatyczno - tanecznych. tak z Twó i uzdrowisk koncert orkiestry kameraln'] ymphc Wilna Chwilka dla kobiet. 3.0* Kilka tańców w wyk. orkiestry karne' «y M< Samosąd chłopóf nad bandytami nej pod dyr. Czosnowskiego Z/h olbi ku pracy Transmisja z odl**^ * Plyi Z widłami, cepami i drągami na strzelających opryszków radiosłuchaczy na wycieczkę kajakową (l r!lfl 04 z Krakowa) Marsze i tańce z < Urząd śledczy w Łodzi powiadomiony został o krwawym samosądzie, ja zdołali osaczyć opryszków. rzucili się 5,5-525: Przegląd giełdowy.. Jjfj y, strzeliwali się gęsto. Gdy wieśniacy płyty Przerwa. kiego dokonali ubiegłej nocy wieśniacy na nich z widłami, cepami i drągami. 5, : Wiadomości o eksporcie pols",ł. w v / Walce w wirtuozowskich t z kolonji Doleszyn. Pod razami chłopów padł najpierw z, r ', J krypcjach na fortepian wykona SzV p W nocy do mieszkania L. Piechury a rozbitą czaszką Arno Arendt. N drugi ze Marmor (transm. z Krakowa),. t kradło się 3 uzbrojonych w rewolwery zbirów Władysław Kolasiński został Co i jak pić należy" od;",^ i zamaskowanych bandytów, którzy steroryzowali domowników i ograbili ich. ski lżej : Koncert w wykonaniu orkiestry hm p ciężko ranny i trzeci Józef Kociszew cyklu Higjena w lecie" wygł. pro''" i* Był Gustaw Szulc. ^ri Ody tylko złoczyńcy opuścili zagrodę Piechury, * poszkodowani zaalarmo Ranni umieszczeni zostali w szpitalu w : Pogawędka dla chorych w op kich Władze prowadzą dochodzenie. deusza Seredyskiego (Tr. ze Lwowa). *ue, 5 wali wieś. Kilkudziesięciu chłopów rzuciło się w pogoń za uciekającymi rabuny za napad bandycki. ka Joanny" E. Szelhurg - Zarembiny- / 3osło\ Piotrkowie. Kociszewski byl już kara ks. Rękasa (tr. ze Lwowa).,jf &rz Codzienny odcinek prozy. W?" v 5 z siami, dogoniło ich, nie bacząc, że ci o Ostatnia podróż samowarkiefiy olbr transmisja na wesoło przeprowadzi toni Bohdziewicz. I REWELACYJNA ZNIŻKA CEN NA OKRES LETNI!.09 M y Do godz. 6,30 wszystkie miejsca po E««0PĄ L S k N a dz. 4.30, o8t. 8.P \J/\.r*.J\. Późniejsze seanse: parter od: południowy Dla naszych l«lfl ostało Moskle bieście Mu) cz) ^aiu, i Koncert w wykonaniu orkiestr' I R. pod dyr. St. Nawrota. (i , Gdynia w porównaniach" j portaż Janusza Stępowskiego. * Cała Polska śpiewa audycj* ' ( prowadzi prof. Br. Rutkowski. tfi 8, Łódzka Skrzynka Ogólna 0 wi red, Jan Piotrowski Pogadanka z okazji Dnia koi Trzej Straussowie płyty, ^ tyaln : Zapowiedź programu na dziel* stępny : Koncert reklamowy. J Recital Śpiewaczy Ireny Gi» towskiej Aktualny monolog..,, Czajkowski: Andante cantah kwartetu D-dur płyty. ij Miłość' Beethoyena" au"' muzyczno - słowna W. Hulewicza (.55: Dziennik wieczorny. J : Obrazki z życia dawnej ł ** czesi,,'i Polskł",.» Koncert w wykonaniu OrWf Symfonicznej P. R. pod dyr. Grzegorl' telberga : Wiadomości sport, ogólne : Wiadom. sportowe lokalne, Muzyka salonowa płyty : Wiadomość: meteorologiczf' rttn ZMC 5 0WO ^rnie komunikacii lotnicze)..j Utwory charakterystyczne (P" n a AUDYCJE ZAGRANICZNE i STOCKHOLM. Koncert symfoniczny, ił młod> PRAFA. Koncert uroczysty z Salł Sto*' M OSLO. Wieczór muzyki slowiariskiei- PARIS P. T. T. Włecrór literacki po**" Mota b ny twóretoici Balzaka, Vł 0 RATMO PARIS. Koncert wieczorny. ^ HAMBURG. Zimne serce", radrob**" M. Lothara* M na Ot Jpyt r Pd cz «a słó.przez 'koi in tywkc!»iałai Werw. To Fażt ^nie: m oi I ^ Alond l moi mac!

9 botnik*' rza tóg P" y 'i& nem istwa. i Żmii**; Reżysel' hca.. Teatr* idz, no^ci W.uryce < na c»«", i *»»: owanis" lian uei«poc««* rot ira* WIE, 'rryje** " isżą n!«' vieczo., królo*' war SCI i-i* ilharm" LA"., izy si,ej ' S K L O I iia wł» Zazna yła «Na e«l«j wraz a An*J jy nie«'' ńee z 0? a Nr VI 985 Str. 9 Wśród nieskończenie małych Z Chicago nadchodzi wieść, iż bakteriologowi tamtejszemu dr. R, Jovingerowi Green ( uda- * sie. odkryć i wyosobnić najmniejszy z dotychjus znanych gatunek mikrobów. Mikrob ten tak mały, iż nie można go było dostrzec taez żaden z najsilniejszych mikroskopów.... najmniejszy ze świata niewidzialnych mikrob Rozmaitości ze Świata NAJGORĘTSZE MIASTO. Ogólne mniemanie, iż najgorętszem miejscem "* świecie jest pas wzdłuż równika, zostało o- "&tnio przez uczonych zdementowane, zarówno owiem na północy jak i na południu pasa tro- Mkalnego znajdują się miejsca o wiele gorętsze. ' laik za najgorętsze miasto na świecie uznane Inspektorki pracy czuwać będą nad przestrzeganiem ustaw socjalnych w stosunku do kobiet i młodocianych robotników W dniu wczorajszym zakończył się budowane były niemal bez wyjątku zjazd inspektorek pracy dla soraw o- przed wojną i nie posiadają dostatecznych pomieszczeń na urządzenie żłob Green'a jest nieubłaganym wrogiem swych chrony pracy kobiet i młodocianych, Hkrewnych istot, bakteryj, tysiąc razy odeń który odbył się w Warszawie, pod prze ków. Z tych względów, jeśli chodzi o Większych, wodnictwem p. Janiny Miedzińskiej. Łódź, organizowane będą u nas stacje Jak bakterje cholery, czy tyłusu zagnieżdża- Z Łodzi w zjeździe tym brały udział in!'. sie w organizmie człowieka i zatruwają go, l." " J A" '"i',' ,"nt": opieki lotnej. Prowadzeniem tvch stacji zajmie się towarzystwo..kropla zwoduj, chorobę, a czasem śmierć, tak nieskoń spektorki pracy Przedborska i Stefano tttnie i...: małe. mikroby u v_ A. dr. r- Grccn'a ł niszczą be7po I wiczówna. Uchwały, jakie na tvm zjeździe zapadły są szczególnie ważne dla W dalszym ciągu zjazd zajął się obe Mleka". [ótonania większe od siebie mikroby i pożerają Jeśli przyjrzymy się kropli wody prze* Łodzi. cnym stanem badań lekarskich młodocianych robotników. **kla silnego mikroskopu, dojrzymy setk i ty- Między innemi omówiono SDrawę o- *łce żyjątek niedostrzegalnych golem okiem, piekl nad dzieckiem robotniczem. "I* których kropla wody jest oceanem, w któtym bytuje. Ten świat niewidzialny dla oczu wlętami uznano zakładanie żłobków fa powinni sprawować opiekę lekarze w Za najlepszą formę opieki nad niemo Zjazd uznał, że nad młodocianymi Człowieka, o którym mamy już jednak pojęcie brycznych. obrębie rejonów, w którvch znajdują 4*lęki zdobyczom mikroskopii i bakterjologjl, W Łodzj sprawa ta napotyka jednak na poważne trudności. Gmachy Tylko ci lekarze bowiem będa mogli za się zakłady pracy, a nie mieszkania. 'kazał się jednak zaludniony przez wszystkie 'slestwa jeszcze mniejsze i jeszcze prostsze fabryczne bowiem w naszem mieście, poznać się z warunkami pracy młodo- "'i wszystkie znane dotąd mikroby. OCXXXXXXXXXXXXXX)OOOOOOOOOOQC DOOCOOOOCOCOCXXXXXXXXXXXXXXJ ooooo W porównaniu z mikrobami Green'a i które Władają się z niewielu molekuł białkowych, ^ zystkie inne mikroby są olbrzymami. Stosu- *k odkrytych przez dr. Green'a mikrobów do ' c h sąsiadów równa się stosunkowi pchły lub Tówki do słonia., poiski^o VAN AMlMERS KUOJER. SD*' ll pr""!' Było to podczas przyjęcia we wspaniatym pałacu, położonym przy Panik Avekiestry ^ "Ue, najelegantszej dzielnicy nowojor- R"w dr\ ^ich milionerów. Siedzieliśmy wszyscy r,.,w«< mbiny- / varkle(*ij' )wadzi Jjtzy stole, panie w balowyoh toaletach, arkiesw ch $ t audyc)< j Inia ko"' >łyty. i dzień za, ief i * f rzegor** lne. lne. lytf. ogiczo* zn. E. i all S*«" S> 3Sb* cianych, celem właściwego ustalenia ich zdolności do pracy. Omawiając skolei wychowanie fizyczne w fabrykach, inspektorki pracy podkreśliły, że należy bezwzglcdnie dążyć do tego, by wszystkie zatrudnione w fabrykach robotnice należały dó, organizacyj wychowania fizycznego i by na terenie fabryk odbywały sit systematycznie ćwiczenia gimnastyczne,' ;w czasie krótkich przerw w pracy jak.i no za Rodzinami pracy. Doświadczenia dotychczasowe wykazały bowiem. \f. ćwiczenia te wpływają w wysoce dudi^ni spiisób na zdrowie robotnic. W Ł dzi akcją tą zalmłe się okręgowy urząd wychowania flzyctiiego. Przechodząc do struwy kobiecych ubrań, z punktu widzenia bczdicczcństwa higjeny pracy InspaHtcrkśłpi star.d\v : ly przeprowadzi* w ^owch rejonach dokładne badarra, abv indywidualne środki ochronne, maski, okulary, buty t. d. wydawane w fabrykach] w wypadkach gdy nie można Innemi sposobami zabezpieczyć zdrowia robotników, były celowe nie wpływały na zwiększenie zmęczenia robotników, jak to się często dzieje dotychczas. Skolei zjazd zająt sie sprawa uregulowania płac młodocianych i uczniów, konawco' i rccyl' w związku z wydanym zakazem bezpłatnej pracy- Ażeby płace, jakie otrzy mych P* mują uczniowie w fabrykach nie były 'ostało miasto Massawah^ leżące w Erltrei, fekcyjneml, zjazd postanowił zwrócić boskiej kolonjl w Afryce' Temperatura w tem się do ministerstwa przemysłu i handlu "teście sięga czasami 20 st. Fahrenheita w cleo wydanie zarządzenia wykonwćzcgo "u) czyli przeszło 67 stopni Celsjusza). W styustalającego płace minimalne dla młodociclanych ostają f ^nlu, najzimniejszym miesiącem w roku, przekątna temperatura dzienna sięga 78 stop. F a :a (plyjj lipcu 95 stopni Fahrenheita. Massawah jest Do czasu wydania takiego rozporządzenia inspektorki pracy nrzeprowa wnym portem morskim Erltrel, Położona jest Cala ludność Abisynii bierze udział w gorączkowych przygotowaniach do ewentualnego zbroi- [ja'dw?;^*d zatoką Massawah i zbudowana częściowo dzać będą skrupulatne inspekcje w 'labrykach, celem wykrywania nadużyć. nego starcia z Włochami. Czarni żołnierze transportują w okolice nadgraniczne zapasy broniu na yczne <*fk wyspach, czfścfowd zaś na ląfcie-stałym. I ^ 0 ^ ^ ^ Na zakończenie zjazd uznał ta'' konieczne jaknajszybsze uregulowanie wa TWÓRCA POPULARNEJ MICKEY MOUSE" elita świata filmowego i dziennikarskiego Anglji. OOOO000OOOC0Q0O0030O000OO0eX3000 i: Dr'er>» W EUROPIE. Przedstawicielom prasy Walt Disney, oświadczył, że przybył do Europy dla odpoczynku. dze ustawowej. Maja być określone go runków pracy służby domowe! w dro rch lel«" Twórca znanych filmów rysunkowych Silly meraln', Nieście pomoc oymphonles" i ojciec duchowy popularnej >(Mic- Mniej więcej za sześć miesięcy Disney ma zamiar wypuścić ze swojej pracowni pierwszy film dziny pracy służby domowej, godziny t- iet. i m **y Mouse", Walt Disney, przybył do Europy y kam"' najbiedniejszym zw. wyjścia", sprawa wypoczynków 3.35 Z i "» olbrzymie transatlantyckim Normandie", rysunkowy pełnospektaklowy, trwający około j świątecznych, urlopów i t. d. Na tem o- r odi»*i y Plymouth oczekiwała znakomitego artystę półtorej godziny. Ł CKDOOOOEOOEÓOOOOEOOOOOOOOOOOOOOA' brady zostały zakończone, (i) Amerykańskie fortuny 'osłownie obsypane klejnotami, panowie * olbrzymiemi brylantowemi pierścieniami na palcach. Obok mnie siedział Will Jameson, niej*tyt rozmowny towarzysz przy stole. yd czasu do czasu zamieniał on tylko kilki słów z panem siedzącym naprzeciw i P r zez cały czas rozmowa toczyła się wo- ' ół imprez bokserskich i, rzucanych u- JVwk OWOi zawrotnych kwot. Nie rozui piałam dobrze, o co chodfci i nie intereso T*ało mnie to zbytnio. Nagle podczas 'ozmowy przy drugim końcu stołu padło ny Gi* *' wo Klondyke. Mój sąsiad, słysząc Je, ^rniechnął się i zwrócił do mnie:. Czy wie pani, że byłem jednym z cantabu' 'terwszych pionierów w Klondyike? Jedz najstarszych poszukiwaczy złota? _»«P I To mnie zainteresowało. Spojrzałam S^ażnie na Willi Jamesona i rzuciłam py ^nie: - Czy to możliwe?... Musi mi pan, ś ot em opowiedzieć... I oto co usly- Nam: * i. Pisma codzienne przyniosły krótkie j^tatki o znalezieniu złotych pokładów w Aiondyke. Postanowiłem wówczas, wraz Spioim serdecznym przyjacieiem. udać y "a poszukiwanie szczęścia. Byliśmy "jodzicńcanii, pełnymi zapału do niezna- J' c h przedsięwzięć. Droga do krainy Jota nie była łatwa. Dróg zresztą nie ol t a m żadnych. Wędrowało się po- ^acku, przedzierając przez rzeki, góry i błota. Wszystko tu naturalnie w tempe raturze 30 stopni poniżej zera, podczas gwałtownych zawiei śnieżnych, porywistych, mroźnych wichrów. Ostry śnieg oślepiał psy, które po takiej burzy były w przeciągu kilku dni niezdolne do dalszej podróży. Wreszcie jakoś dotarliśmy na miejsce. Zbudowaliśmy sobie mały namiot ze skór i gałęzi i zabraliśmy się do ciężkiej roboty. Ziemia, którą należało wykopywać, była stale zmarznięta i twarda, chodziliśmy płókać złoto do odległej rzeki, posiadając jedynie prymitywne narzędzia płóczkarskie. Wydobywaliśmy z ziemi drobne okruchy złota, które może miały wielką wartość, ale dopiero w krainie cywilizowanej, o tysiące kilometrów odległości od nas. Tutaj złoto nie miało, żadnej wartości. W każdym razie mniej było warte niż żywność, której przecież na miejscu nie było, a którą skąpo sprowadzano zdaleka. Początkowo przynajmniej stosunki pomiędzy ludźmi były dobre. Nie było nas wielu i każdy chował swoje grudki złota skrzętnie do małych woreczków, pokazywano je sobie wzajemnie i opowia dano, gdzie je znaleziono. Wszyscy żyliśmy w przyjaźni i nigdy nie było żadnych zamachów na cudze dobro. Tak przeszedł pewien czas. I nagle wszystko się zmieniło. ** * Pamiętam, siedziałem wówczas w ma (gazynie towarzystwa", gdzie nabywaliśmy czarną fasolę i konserwy, gdy wieczorem przyszedł jakiś nowy kopacz i prosił o zważenie woreczka pełnego dużych, błyszczących grudek złota. Na pytanie, gdzie je znalazł, odpowiedział, że wygrzebał je z mułu rzecznego. To była nielada nowina. Złoto w rzece to prze cież oznaczało zmniejszenie mordęgi z kopaniem zmarzniętego gruntu i przepłókiwaniem go w odległej rzece. Wiadomość rozeszła się błyskawicznie i do Klon dyke zaczęły ściągać całe karawany ludności. Prawdziwymi kopaczami złota zostali jednak nie ci, którzy szukali go w ziemi, ale ci, którzy je zręcznie umieli wydobyć z cudzych kieszeni. Powstały wów czas pierwsze szynki, pierwsze lokale gry. Złotem, ponieważ nie było tutaj innego środka obiegowego, płacono za moż liwość oszołomienia się, za godziny hazardu. A potem już weszła w krew ludzka złość. To, co zostało przegrane w ruletkę, odbierano sobie z nożem w ręku. Nikt nie był już pewien dnia ani godziny albowiem to, co zaoszczędził i wvkopał, w każdej chwili mogło być ukradzione. Wówczas w ludzi weszła jakaś pasja, jakiś szał i poczęli sami wydawać w ciągu kilku godzin rezultaty kilkudniowych cięż kich poszukiwań. Surowy klimat, samotność, odległość od centrów cywilizacji zdeprawowała ludzi. Stało się zupełnie jasne, że w Klondyke nikt się nie dorobi. Tak, to było straszne... wtrąciła się do rozmowy niemłoda kobieta ubrana luksusowo i obwieszona klejnotami. Jej kolczyki, naramienniki i kolia brylantowa warte były olbrzymie pieniądze. Gdy przybyłam do Klondyke, w dwa lata po nim, rzekła, wskazując na swego męża, stosunki tamteisze przed stawiały się beznadziejnie... Poczęłam się bacznie przyglądać obydwojgu. Jameson nie wygląda! na poszu kiwacza złota takiego jakim go wyobrażają książki Londona. Obydwoje mieli białe, wypielęgnowane ręce i niesposób było pomyśleć, że trzymali w nich kiedyś łopaty. Byłam ciekawa skąd obydwoje doszli do obecnych majątków, albowiem było dla mnie jasnem, że z Klondyke'nie wywieźli wiele. Nie wypadało jednak zapytać. Wybawił mnie z kłopotu Jameson, który wyjąwszy różę z wazonu zdobiącego stół, podał mi ją z gestem hiszpańskiego granda. A teraz jestem tylko menagerem walk bokserskich, na czem sie w Ameryce wcale nieźle zarabia. Wiadomo' pani przecież, że każda walka poprzedzana jest zakładami sięgającemi milionowych kwot, otóż zręcznie operując zakładami i pośrednicząc przy ich zawieraniu, można zdobyć niezły mająteczek....*** Z Jamesonami nie spotkałam się już nigdy, albowiem wyjechałam z Ameryki do Europy. Byłabym już może zapomniała o romantycznym poszukiwaczu zło ta, gdyby nie notatka umieszczona w. jed nem z pism, która mi wpadła w ręce. Było to oczywiście po kilku latach od czasu Notatka brzmiała na naszej rozmowy. stępująco: Świat podziemny Chicago został znowu wstrząśnięty zagadkowym i brutalnym mordem. Ofiara mordu. Will.jameson, był swego czasu pionierem z Klondyke. Później był on menagerem walk bokserskich, a w roku 930 stracił cały swój majątek wskutek jakichś niepomyśl nych zakładów. Will Jameson został wówczas twórcą bandy przemytników alkoholu i hersztem jednej z najbogatszych i najpotężniejszych band gangsterów. Mord został popełniony przez człon ków bandy konkurencyjnej, która w ten sposób załatwiła swoje porachunki..." Tłum. /v*

10 Kurier Handlowo-PrzemysJowy P kuepukulikw w. dnia 2*3 czerwca 933 f. 99 Mobilizacja włoskich kapitałów Wyjałowienie obiegu ze srebra i przy jęcie go za podstawę emisji banknotów na większą skalę zwróciło znowu uwagę świata na iinanse Italjl. Szanse dewaluacyjne lira oddawna wyrażają się na miarodajnych rynkach światowych w drastycznej formie. W interesach terminowych, t. zw. forward quotations koszt asekuracji przed spadkiem waluty włoskiej wynosi od dłuższego już czasu jakieś 20 procent w stosunku rocznym. W wolnym obrocie ma już też disazio ok. 6 7 procent. Pozycja skarbu italskiego jest jak się czyta w skąpych głosach prasy bardzo trudna. Do kosztu wielkich zadań społecznych, które wzięło na się państwo mussoliniańskle doszedł jeszcze koszt finansowania wojny afrykańskiej. Najpotężniejsza ideologja nie pokona łatwo trudności, jakie dla ministra skarbu nasuwają ambicje dzisiejszej Italji. Także techniczna pozycja lira jest silnie zagrożona. Quasi _ goldstandard, który od czasu stabilizacji istniał bezmała osiem lat (pełnego wogóle nie było) należy już bezwatplenla do przeszłości. Przypominamy, że na całym świecie na początku wojny najpierw rządy wyławiały z obiegu złoto, a gdy zbiedniały srebro; była to wszędzie druga faza przedinflacyjna. Zamiast mówić, że się bije pieniądz papierowy w oderwaniu od pokrycia kruszcowego wygodniej zachować pozory powołując się na rzekomy hamulec emisyjny w postaci pośledniejszego kruszcu. Rzecz i dzisiaj dzieje ślę wedle tego samego sze matu. Łatwo się obserwatorowi połapać Jak działa mechanizm srebrnego hamulca". Chodzi rzeczprosta o pozory. Maskuje się za niemi zdecydowana wola Inflacyjna. Techniczną pozycję walutową swego pieniądza ratuje Italja posunięciem także znanem nam dobrze z czasów wielkiej wojny. Najpierw zarejestrowano lokaty włoskie zagranicą, w końcu zesz łego miesiąca wprowadzono ustawowy obowiązek odprzedaży państwu wszyst kich zagranicznych walorów albo walorów włoskich, wyrażonych w obcych walutach. Wraz zmobilizacją wojska Włochy widocznie mobilizują także swe wierzytelności zagraniczne, chcą najwidoczniej czemprędzej repartjować swe kapitały, żeby płacić uzyskaneml stąd walutami obcemi zobowiązania zagraniczne: Kropka w kropkę jak to się działo Wszędzie w czasie wojny światowej (przypominani w tym związku, że w czasie wojny światowej wzamian za do stawę wojującym towarów i broni Stany zdobyły ogromne paikety walorów amerykańskich obcych od swych odbiorców). Pociągnięcie srebrne jest Interesujące ze względów ogólnych. Hasło szybkiego odwrotu I repatriacji kapitałów włoskich z zagranicy może być dla nas Interesujące z uwagi na wysokocyfrowe lokaty Włochów w polsklem przemyśle, zwłaszcza zaś w przemyśle włókienniczym Łodzi. Dr. A. 2. CKXXXXXXXXXXXXX>OOOOOCXXXXXXXXXX> Wzrost protestów wekslowych Kierownik działu gospod, telef Ozlat gospodarczy telof potanienie sztucznego jedwabiu Dalsza akcja Zw. Przemysłu Włókienniczego w Państwie Polsklem Przed kilkoma tygodniami podaliśmy wiadomość o podjęciu przez Związek Przemysłu Włókienniczego w Państwie Polskiem akcji w sprawie potanienia tęxtry. Akcja ta rozwija się w dalszym ciągu. Związek gromadzi obfite materjały w tej sprawie, udowadniające z jednej strony, że między ceną krajowego i zagranicznego przędziwa sztuczno-jedwabnego Istnieje Istotne rozpięcie na nie korzyść naszego odbiorcy, konsumującego przędziwo krajowe, z drugiej zaś stro ny, że potanienie textry jest rzeczą moż liwą wskazaną. Przejawem tej akcji związku wielkiego przemysłu włókienniczego, wzbudzaiącej znaczne zainteresowanie w kołach gospodarczych łódzkich, jest onegdajsze wystąpienie na łamach,,kuriera Polskiego" prezesa Aleksandra Helmana-Jareckiego. P. Heiman w obszernym wywodzie, opierając się na szczegółowo opracowanych da- Wprawdzie przemysł ten na swą obro* nych cyfrowych, dowodzi, że produkcja inę wskazuje na częściowo słuszny falo sztucznego jedwabiu w całym świecie stosunkowo niskiej w Polsce konsumc)' wzrosła w okresie o 75 pro* textry", niemniej jednak z naciskiem cent, podczas gdy w Polsce jedynie o 36 podkreślić wypada, że stosunkowo wy/ proc., a zatem stosunek ten wyraża się soka cena, oraz braki w aparacie akwi* jak 2: i to na przestrzeni kilku lat. zycyjnym rozdzielczym są tego przy Zważywszy, że jest to bardzo młoda gałąź przemysłu, która swój rozwój za żyć ceny, by konsumeja wzrosła niepo' czyną. Wystarczy je usunąć oraz obni* wdzięcza coraz to nowym wynalazkom miernie. i ulepszeniom technicznym, z któremi W sferach przemysłowych łódzkich rzecz oczywista zawsze idzie w parze potanienie produkcji i zniżka cen, stwierdzić trzeba, że rynek polski nie może korzystać w pełnej mierze z dobrodziejstw świetnych w tej dziedzinie wyników, osiągniętych na całym świecie albowiem produkt polski pozostaje za daleko w tyle za swym zagranicznym konkurentem, utrzymując ceny ciągle jeszcze na zbyt wysokim poziomie. oczekiwany jest memorjał, który 7.vl\ Przem. Włókienniczego w P. P. ma o/ pracować odnośnie przędzy sztuczno-! 8 dwabnej. Będzie to druga poniekąd fa2* działalności Związku w tej sprawie pierwsza, jak komunikowaliśmy, dotyujy przędziwa sztuczno-jedwabnego t. j. te* try. Nastrój oczekiwania i rezerwy na giełdach bawełnianych. Zmiany w farn-blirn". Spadek bawełny północno-amerykańsklej. Cisza na rynku łódzkim Sytuacja na rynku bawełnianym Stanów Zjednoczon. kształtuje się pod wpływem oczekiwania w jakim kierunku pójdą zmiany w codach" pracy, niezbędne po zakwestionowaniu przez Trybunał Najwyższy N. R. A. Dla rynku bawełnianego specjalne znaczenie ma stawiona już kongresowi t. zw. pracy Wagnera wprowadzołnen. przed ustawa szereg Pozatem na giełdzie surowcowej odżyły pogłoski o promjach eksportowych dla bawełny. Jednak ta sprawa jeżeli Istotnie stanie się aktualna może być rozstrzygnięta dopiero na jesieni, gdy będą już znane możliwie dokładnie rozmiary tegorocznych zbiorów bawełny. Według pogłosek, narazie nie zapowiadają sie one zbyt dobrze ze SŚ&S: - **«««mersklc... liryczne- Lekka zniżka walut anglosaskich Utrzymana tendencja dla papierów wartościowych Trwająca od dłuższego czasu zniż-jży i 26.0 w kupnie, dolar 5.27 kowa tendencja dla walut anglosaskich, dolar złoty 9.5 9,0. wczoraj uległa dalszemu osłabieniu. W Bank Polski kupował dolary po 5,24, notowaniach giełdy warszawskiej funt 5.25 i 5.27, funty po 25.90, t. j. o 5 punkstraclł dalsze 3 punkty i kurs dewizy na fów taniej niż wczoraj. n Londyn obniżył się do Dewiza na Papiery ' wartościowe -*-<. na rynku łódzkim również miały tendencję całkowi Nowy Jork osłabła o jedną ósma punkta do 5.28 i jedna ósma (kabel). Pozosla cie utrzymaną. NotowanOl poż. stabilizacyjna , dolarówka łe dewizy miały tendencję utrzymaną z 53.50, poż. budowlana , 5 proc. L. Z. m. Łodzi za r, wyjątkiem Zurychu, który podniósł się o 0 punktów do 73,0. Na rynku łódzkim żadne zmiany nic zaszły. Notowano: funt 26,20 w sprzeda Zdrowa część włókiennictwa angielskiego nie chce ponosić kosztów sanacji nieracjonalnie produkujących fabryk konsumcji Jak widzimy, wszystkie momentymające wpływ na kształtowanie się sytuacji, znajdują się jeszcze w stanie plv (t nym, co znajduje wyraz na giełdzie którą cechuje nastrój wyczekiwania rezerwy. u 76: Gie "owo - P " Z >' owi Konsumeja bawełny północno aiuerykańskle] w maju nieco się zwiększy U 7.00 K» żyti ła. Wzrost jest Jednak minimalny, wy* K n e 8 nosi bowiem zaledwie 0 tys. bel {0 ts) Tzepi tys. bel w RRMJTI, wobec 460 tys. w kwier ~ niu), niewiele więc zaważy na zapaso.cn Jn nici' surowca, które nadal jeszcze się powiek" TO, zlet szają. Według ostatnich obliczeń wldoc^ no zapasy bawełny w Stanach Zjednoczonych wynoszą 3849 tys. bel, przy* czem w ostatnim tygodniu uległy dalszemu zwiększeniu o 38 tys. bel. Drobny wzrost konsumeji bawełny północno - amerykańskiej nie jest oznaką powiększenia się je) zbytu na rynkach odbiorczych, które wykazują dąlsślfl przerzucanie się do surowca innego pochodzenia. Charakterystycznym przyczynkiem ^ tym względzie są ogłoszone ostatni 0 cyfry, ilustrujące wwóz bawełny d Europy przez Bremę Hamburg, stan"' wlące nadal jeszcze największe ośrodw handlu bawełną na starym kontynencie Jeszcze kilka lat temu gros bawełny] przywożone] przez te non', było poch dzenla północno - amerykańskiego, obe- nie w ogólnej Ilości transportów st;,; : ona niespełna 32 proc. Opozycja angielskiego przemysłu baj rządu dla spraw przemysłowych sir H. wełnianego przeciwko sanacji tego prze Wilson bawił ostatnio w Manchester, Według powyższych danych przej; mysłu przez wyrzucenie na szmelc 0 udzie dokładnie zapoznał się ze stanowi oba wymienione porty sprowadzono J: miljonów wrzecion, wzrasta coraz silniej ftkiem opozycyjnych firm. Stanowisko ciągu 0 miesięcy od sierpnia 934 r. d«j Według doniesień Timesa" opozycja ta tych przedsiębiorstw przedłożone -ostało Wilsonowi w kilku obszernych meno maja 935 ogółe»n.8 tys. bel. * zgrupowała około 70 firm reprezentujących 7 pół miljona wrzecion. Niezado czego ze Stanów Zldnoczonych tyli*" b e l jałlch^ " Największy stosunkowo wolenie przemysłowców tłumaczy się w cjalnych narad w ministerstwie handlu. I d e k konsumeji surowca północno - ni" c ' pierwszym rzędzie niechęcią do akcji, w Również i rząd ostatnio zajmuje dla tych' rykniisklcgo wyknzitfo bodai Niemcy! W której cały szereg zdrowych przedsię koncepcyj mniej przychylne stanowisko wiem w sezonach sni-ow-;!;"! biorstw zmuszony będzie współpraco- z uwagi na fakt, że zniszczenie lub usu- fj SjMflOW U93 tys. bel. w okresie W wać przy likwidacji nieracjonalnie pro- nięcie 0 miljonów wrzecion pociągnie 9.4/, 5 zaledwie 27* tys. bel. dukujących fabryk. za sobą koszta w wysokości 2 miljonów W związku z tem główny doradca funtów szterlingów. Na łódzkim rynku surowej bawełfl^ Sezonowy spadek produkcji Wskaźnik zmniejszył się w maju o i i pół proc. Wskaźnik produkcji przemysłowej, o- Według danych Głównego Urzędu bliczany przez Instytut Badania Konjunk Statystycznego zaprotestowano w Polsce w maju r.b. ogółem 3 tys. sztuk maju 68,0, w porównaniu więc z po tur Gospodarczych i Gen. wynosił w weksli na sumę 9.8 milj. zl., wobec 2,5 przednim miesiącem (66,5) nieco się obniżył. tys. sztuk wartości 8.7 milj. zł, w kwlenlu r.b., a 33,9 tys. sztuk weksli na sumę 25 milj. zł. w maju 934 r. matycznego, wynikła ona mianowicie z Zniżka ta niema charakteru sympto W woj. łódzkiem zaprotestowano w ograniczenia wytwórczości w przemyśle maju 25.4 tysiące weksli, wartości 3 mil. włókienniczym pod Ikoniec sezonu, zresz sezonowej w hutnictwie żelaznem; w tych dwóch gałęziach spadek był spowodowany głównie ruchami zapasów. Budownictwo przemysł mineralny zwiększały jeszcze produkcje, zbliżając się - podobnie jak i przemysł metalowy do stabilizacji na poziomie nieco wyższym od sezonu zeszłorocznego. W porównaniu z majem ub. r. wskaźnik nrodukcjl był wyższy o proc, w jony zł., w tem w Łodzi zaprotestowano'tą w umiarkowanym stopniu; następnie porównaniu zas z przeciętnym poziome" 8.7 tys. weksli na sumę 2.300,000 zl. ze zmniejszenia wydobycia węgla ornz Ir. 934 o 3,5 proc. z lekkiego spadku wbrew tendencji tranzakcje sa niewielkie, nastroi wyc** kujący, głównie ze względu na ceny! NI bez znurzenia Iest to również fakt pgrfl niczenia orz^dzlału bawełny o 7 nroc'.' Chociaż umowa kompesacyjna 3 Mac Faddenem obowiązuje formalnie f 3 maja, w praktyce sytuacja zmlaf jeszcze nie uległa. Przed oaru dnłajjj min. przemysłu I handlu rozesłało cw, nik w sprawie wykazów zakupywf J e! bawełny według źródeł nochodzenia. ^ kazv mała objąć tranzakcje dokonane P, dn. 30 bm. Znnowiadanv przyjazd nrzedctawlc' 0 ' la dyrekdl Mac Faddcna ntc^ł cz^so' wemu ortóźpic«ui i ma nastąpić dopl cf w początkach lipca. Na dzii Wzowej 4 slabs; 4no: A F* , tf) Med] la No\ A' Par l& (- watnyc Jrlacki "icuski i tlelski i «r zlotj «k Polsl AKCJE, J Só! ogi Pyi Ban fostrotj W. Hab 'jenotov PAPEI.-owych Fh tend f'otów d Oc. konv 42,0 (- toina J 5. 7 pi "4rów 6; N». $8,50, E J tmisja >e: 4 i W>. 7, ''fińskiej JJ C - oblii ^y sta Droc. p B> złoty CS. List <>Wych ^» we lotów '^53.0 t słabli *-88.2 Łi wc: NOWY T? H.5C P>. GRU.?EC NOWY F^LERNI Tender V stała ^lver Wrze li,, grud F 5.92, m 5.88 pppef «' 6.85, ŁGIPS ki Jei

11 u eifl obro-, fakt iuincji skicrri > wy akwi" przy obni' liepo' Jzkich y 'M ma o' znójjj d faz» rawi" ; n I. te* i ki7fi Giełda pieniężna Warszawa, 27 czerwca Na dzisiejszem zebraniu giełdy walutowo- Wzowei w Warszawie tendencja dla dewiz * słabsza, przy obrotach zmniejszonych. No- "'»no: Amsterdam 359,85, Berlin 23,0, Bruk- ; 89.30, Kopenhaga 6,55 ( 5), Londyn 26,08 ') Medjolan 43,75 (+2), wypłata telegraf.cz-»,na Nowy Jork 5,28,3, Oslo 3,0, Madryt Bf3> Paryż 34,98,50, Praga 22,3, Sztokholm WS ( 0). Zurych 73,0 (-f 0). W obrotach ff*atnych: marka niemiecka 78,50. szyling FrJacki 00,50, korona czeska 2,88, frank fjcuski 34.97, frank szwajcarski funt Bielski 26,09, dolar 5.27, rubel zloty 4.70,50, łjr zloty 9.08,50, rubel srebrny,88, bilon 0.88 f * Polski płacił za banknoty dolarowe TAKCJE. Na rynku akcyjnym obroty były JjRół ograniczone, przy tendencji słabszej dla CYJ Banku Polskiego. Notowano: Bank Polski Ostrowieckie 6.35, Starachowice 34,95 X Haberbusch 38,50. Tranzakcja dokonana, "Jenotowana akcjami Lilpopa po 9,50- PAPIERY PROCENTOWE. Dla papierów pro."owych zarówno państwowych jak i prywat f«i tendencja była zwyżkowa. Większych fotów dokonano 7 proc. stabilizacyjną i 5."6. konwersyjną. Notowano: 3 proc. budowla '42,io ( 5), 4 proc. dolarowa 53, 5 proc- kon- J'syjna ,3 (+33), 6 proc. dolarowa 7 proc. stabilizacyjna 67, odcinki po 500 «rów 67,3 ( 2), 4 i pół proc. listy ziemskie ( 25). 5 proc. Warszawy nowe ,75 *8,50, 5 pól proc obligacje ni. Warszawy tmisja 58,50. Tranzakcje dokonane a nieno WE: 4 proc. inwestycyjna zwykła 04,50 P, 7 proc. Śląska 73,99, 4 pól proc. listy lińskiego Banku Ziemskiego 48,50, 4 i pół Jc. obligacje m. Warszawy 68, 5 proc. War- % stare 69,25, 5 proc Radomia nowe 4,25,.Proc. państwowa renta ziemska odcinki po P złotych 66, odcinki po 500 złotych '5. Listy zastawne i obligacje banków palikowych utrzymują się na poziomie niezmienni. e płyn eldzieia I regielda łódzka. wczorajszem zebraniu gieldowem w Ło- atowano: dolary sprzedaż 5.27 kupno. poi. budowlana , dolarówka?^-53.00, poz, inwestycyjna ,' - Tendencja utrzymana. Tl Cli ty rtabilizacyjna , Bank Polski j»ię sy P"""* 8,25 anie* ększ)", w.v bj M kwte!* pasa^ owick* wldocź 'jedno' przy* ły daiiwełny t oznfl' i ry"' i dalsze!go po* <lem 3 )statnif nv I Starta oś ROI 'licncl 6 ; iweliiyj pocili ), obecj WfnZ' ławełrtj my! NI kt ogr» 7 nroc-j :yjna alnin < zmlar^ dniajf iło okój M inanc P u ławica f oz c, s"' dopici ta łódzka giełda zbożowa. W» wczorajszem zebraniu łódzkiej giełdy.'owo - towarowej notowano: żyto 4.50 A pszenica , jęczmień owies jednolity , owies zbie-,v mąka żytnia ) , rjfj żytnia 2) , mąka pszenna f 3.50 otre*y żytnie , otręby pyt ic?ne , otręby pszenne grubo 8.75 Wepak , groch polny oo!fi ^ 3^-- i c l o r i a 00 ' makuch lnia O0, makuch rzepakowy 3, Jn niebieski 9O0-4.50, łubin żółty.50 fo, ziemniaki jadalne NOTOWANIA BAWEŁNY. NOWY YORK. Loco.95, lipiec.66, sler- fj.50, wrzesień.39, październik.29 ' R grudzień.30, styczeń.30, luty 3,?ec.33. NOWY ORLEAN. Loco H.95, lipiec,55, piernik grudzień.30, marzec «ndeneja dla bawełny nowojorskiej i orlean i r stała. J-IVERPOOL. Loco 6.73, lipice 6.32, sierpień 2' wrzesień 6,, październik 6.02, listopad grudzień 5.96, styczeń 5.93, luty 5.92, ma- 5 C 5.92, kwiecień 5.9, maj czerwiec 5,89, if u PPER. Lipiec 7.H, październik 6.9, liitoa J?'6.85, styczeń 6.85, marzec 6.87, maj 6.86, li- LIPSKA. Dźwiękowy KI 28 VI y35- Brak wyrobów dzianych Gwałtowny wzrost zapotrzebowania wyczerpał zapasy Sezon letni w branży dziane! kształtuje się w roku bieżącym zupełnie pomyślnie. Zwłaszcza w przemyśle dużym produkcja I sprzedaż miała przebieg bardzo dobry. W początkach sezonu sorzedaż detaliczna spowodu niesprzyjających pogód była słaba, jednakże z nastaniem normalnej letniej pogody nastąpiło na rynku dzianym duże ożywienie, obecnie zaś zapotrzebowanie na artykuły dziane tak się powiększyło, iż daje sie odczuwać brak ich zarówno u detallstów, jak czenia jak się wydawało sezonu. Największe zapotrzebowanie istnieje na bieliznę trykotażowa. artykuły sportowe, kąpielowe i plażowe. Jeżeli chodzi o wypłacalność w tej branży to w początkach sezonu spowodu niewielkich obrotów, była względnie słaba, z nastaniem jednak ożywienia u- legła znacznej poprawie i Iest obecnie zadawalająca. Ceny w r. b. utrzymały się naogół, z niewielkiemi odchyleniami na poziomie zeszłorocznym. Obecnie fabryki trykotażowe przystąpiły już do przygotowań do sezonu zimowego. Kolekcje na sezon zimowy Loco 7.96, lipiec 7.79, paździer- i na składach labrycznych. Z tvch też względów nastąpiło w wielu przedsiębiorstwach wznowienie produkcji, czę- j są już gotowe. Zbieranie zaś zleceń rozściowo już wstrzymanej wobec cakoń-' pocznie się około polowy Hoca. Przelewy obligacyj Pożyczki Narodowej za zezwoleniem Urzędu Długów Państwowych W Dzienniku Urzędowym Minister- ligacje P. N., udowodnią prawa spadkosiwa Skarbu" Nr. 7 opublikowane zostało obwieszczenie Komisarza General we dokumentami, wymaganemi przez nego Pożyczki Narodowej w sprawie dokonywania przelewów obligacyj Pożyczki Narodowej. Na podstawie tego obwieszczenia z dniem czerwca 935 r. zezwoleń na dokonanie.przelewu obligacyj Pożyczki Narodowej udziela Urząd Długów Państwa w następujących wypadkach: ) instytucjom kredytowym, które otrzymały zezwolenie na przyjmowanie obligacyj na spłatę zobowiązań; 2) centralnym instytucjom kredytowym, które u- dzielać będą zastawu instytucjom kredytowym, przyjmującym obligacje na spla tę zobowiązań, 3) zakładom ubezpieczeń, które otrzymały zezwolenie na zawieranie umów ubezpieczeń na życie, przewidujących przyjmowanie obligacyj Pożyczki Narodowej tytułem wpłat na sikładki; 4) instytucjom państwowym, przyjmującym obligacje P. N. Jako kaucje i wadia, w razie przepadku kaucyj i wadjów; 5) instytucjom samorządowym, które przyjmować będą obligacje P. N. jako kaucje i wadja, w razie przepadku kaucyj i wadjów; 6) instytucjom ubezpieczeń społecznych, które przyjmować będą obligacje P. N. jako kaucje wadja, w razie przepadku kaucyj wadjów, oraz w wypadkach przyjmowania obligacyj P. N. na pokrycie składek ubezpieczeniowych w granicach, ustalonych przez ministra Opieki Społecznej; 7) spadkobiercom, którzy, dziedzicząc obnik 7.80, listopad styczeń 7.8, marzec 7.8, maj 7.82, lipiec BREMA. Loco 3.80, lipiec 2.70, październik 2.70, grudzień 2.72, styczeń ALEKSANDRJA (SaMcelaridis). Lipiec 3.97, listopad 4.34, styczeń ASHMOUNI. Sierpień 2.67, październik _ 2.34, grudzień 2.9. " f l l l f t A M f I H T D obowiązujące przepisy prawa; 8) osobom, które otrzymują obligacje na zasadzie prawomocnego wyroku sądowego; 9) członkom rodziny w wypadkach przelewu na rzecz najbliższej rodziny (rodzice, dziadkowie, dzieci i wnuki); 0) w razie przepadku kaucyj i wadjów, przyjętych w obligacjach P. N. przez osoby i firmy prywatne conajmniej po kursie, ustalonym dla papierów wartościowych w obwieszczeniu ministra Skarbu z dn. 9 lipca 934 r., o ile te osoby i firmy u- zyskały zezwolenie Komisarza Gen. P. N. ha przyjmowanie obligacyj P. N. jako kaucje i wadja; ) przy regulowaniu obligacjami conajmniej po kursie emisyjnym (9(5 za 00) składek w związkach, korporacjach zrzeszeniach zawodowych, w wypadkach, gdy instytucje te uzyskały uprzednio zgodę Komisarza Gen. P. N. na przyjmowanie obligacyj tytułem wpłat na składki; 2) przy składaniu obligacyj jako ofiary lub składki na rzecz instytucyj społecznych.których działalność posiada znaczenie ogólnooaństwowe, o Ile Instytucje te uzyskały uprzednio od Komisarza Gen. P. N. zezwolenie na przyjmowanie obligacyj tytułem wpłat; 3) w wypadkach przyjęcia obligacyj przez pracodawcę conajmniej po Ikursle 96 za 00 zł. nominału tytułem pokrycia zobowiązań pracownika w stosunku do pracodawcy, o ile u- orzednio pracodawca uzyskał zezwolenie Komisarza Gen. P. N. na przyjęcie obligacyj: 4) prywatnym szkołom w myśl zasad okólnika ministra Wyznań Rei. i Ośw. Publ. z dn. 24 kwietnia r. b. W wypadkach, nieobjętych omawianem obwieszczeniem, decyzję w sprawach przelewu obligacyj wydaje Komisarz Gen. Pożyczki Narodowej. ZIZZZ=ZIZZZZZZZZ= S tr. Ukryta inflacja w Niemczech(?) Bilans Banku Rzeszy z dn. 22 bm. wy kazuje nast. zmiany ważniejszych pozycyj w porównaniu z poprzedniem sprawozdaniem (w milj. RM): depozyty spad ly o 57,3 do 4,092,9, w tem zapasy papierów wartościowych, zaliczonych do pokrycia, spadły o 04 do 336,5, zapas bo nów skarbowych pozostał prawie bez zmiany na poziomie,3; obieg środków płatniczych wynosił 5,47 wobec 5.66; zapas złota i dewiz wzrósł o 07 do 88,7. Zapomocą sola weksli udało się ścią gnąć poważne sumy z rynku i użyć je na wykup weksli, pochodzących z akcji dostarczenia pracy. W ub. miesiącu Gold diskonto Bank emitował sola weksli na sumę 200 milj. RM., w b. m. zaś na dalsze 30 milj. RM. Święto Morza Program uroczystości w Łodzi Dziś o godz. 8 wieczór przemarsz orkiestr przez ulice miasta, uroczysty przejazd okrętów, spalenie ogni sztucznych na Placu Wolności. Jutro w sobotę, godzina 0 rano: u- roczyste nabożeństwo w Katedrze poczem złożenie wieńca na Grobie Niezna nego Żołnierza, przejazd okrętów przez ulice miasta. O godzinie 8 rano wyjdą na miasto kwestarze celem dokonania zbiórki na budowę łodzi podwodnej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego. Jednocześnie w lokalach zamkniętych odbędzie się zbiórka na ten sam cel. Nowy sukces Jędrzejowskiej Londyn, 27 czerwca. W dalszym ciągu turnieju tenisowego w iwimbledonie Jędrzejowska spotkała się ze znakomitą tenisistką włoską Valerio, która pokonała stosunkowo łatwo w dwuch setach 6:4, 6:4. do REKLRm GPZETOWVCH. CENNIKÓW, PROSPEKTÓW. Zcfjicla lołograficznt dla cilóuj fitprodukcjl, RVSUriKI,PROJEKTY REKlflmoUJE ujvkonvajfl ) BORKENHAAEN [ Nalwląkaay * B * od -rssy."s o t w a r c i e! w Województwie Łódzkiem ZUMlllwIII \ B a s e n - P ł y w a l n i a. I P a r k L a s JAZZ-BAND fifisvblv I I IM } CUKIERNIA - DANCING - O W A G O R A ( Kino-Teatr ŻEROMSKIEGO Na tel, i dni następnych! Teatr-Ogród A G A T E L A Piotrkowska 94, tel , PARK HELENÓW tel "zdzielę, dnia 30 czerwca 935 roku o godz. 8,30 wiecz. Jedyny koncert znakomitej artystki Uwaga: W niedzielę, d. 30 bm. o g- 4-ej Indywidualne ZAWODY PŁYWACKIE o mistrzostwo Wiśniowej Oóry. Udziat biorą najlepsi pływacy m. Łodzi. Zapisy na zawody przyjmuje Kancelarja Parku Zdrowia, Wiśniowa Góra. K f f l M B M s a W H M M M B s l insewhmebse^bewmnhbjsjbjsjrj f ""SZ SHIRLEY TEMPLE, OM S Arbiter urody i wdzięku GARY COOPER CAROLA LOMBARD w filmie TERAZ i ZAWSZE" Co trzeba Jeszcze zachęcać 'do pójścia na Teraz l Zawsze"? Wystarczy spojrzeć na fotografje w bramie kina aby ogarnęła każdego pokusa ujrzenia tego cudownego dziecka na ekranie. Następny program: Skandal w Budapeszcie- W roli gł. Franciszka Gaal. Wszystkie miejsca na I seans po 50 gr. Pocz. seansów o godz. 4,30, w święta I niedziele o godz. 2-ej. Dzid T I K! T I K! T A K! Dzid pod kier. art Tadeusza Faliszewskiego M i i AnrirTPiPUKkipf słynnej gwiazdy ekranu i sceny: Alosso, Carnero, Chmursklel, O L S Z Y, z udziałem wybitnych sil artyst. stolicy JOulI MIIUI Z.CJCWjnlCJ Faliszewskiego, Klimaszewskiego, Neya oraz Bagatela girls". Orkiestra pod kler. Sow. Pietruszki.- Choreografia: J. Ney. Dekoracje: art. mai. St. Fraslak.Dziś 2 przed, o godz. 8 i 0. Ceny biletów od 75 gr- KAWIARNIA w ogrodzie czynna cały dzień. W ogrodzie stoliki do brldgea, szachy, domino, bilardy amerykańskie. DORY KALINÓWNY w przebojowym repertuarze. Przy fortepianie: ARTUR BALSAM. Bilety wejścia w cenie zl..09,.oraz na miejsca siedzące po tl 3,30, do nabycia w kasie Filharmonii, w Cukierni Tureckiej (Piotrkowska 2) oraz w kasie Parku Helenów, przyczem wstęp do Parku juz o godz. 2 po poł., w którym o gods. 5 po pol. koncert symfonicznej orkiestry pod dyr. S, Pietruszki.,

12 Str 2: :28Vl 935: MA WIETRZE i IIA /EOACIL <9k Pani gra w tenisa, biega, skacze, pływa. Po zmęczeniu lekkie przeciqgnięcie pudrem przywraca matowość cery i świeży, zdrowy wyglqd. Przysportachzawsze: spreparowany na sproszkowanych cebulkach lilji białej PUDER i! DLA OPALONEJ CERY BLONDYNEK POL&CAMY KOLOR ' PASTEL" nihhiuiiuiiiiiiihiiii DR. MED. M.Nadlowa CHOROBY DZIECI ordynuje w Kolumnie Willa OOTHEILLA, ul. Lubelska DR.ROJTER chor. skóry, i włosów w e n e r y c z n e NARUTOWICZA ,, 4 6, D-JUSTMAtl PRZEPROWADZIŁ SIĘ na ul. Nawrot 8 front 2 piętro Telefon DOKTOK H.SZUMACHER CHOROBY SKÓRNE I WENERYCZNI Piotrkowska 56 tul Od o-l. od 5-9 pp., w niedziele l święta od 0. DOKTÓR WOŁKOWYSKI PRZEPROWADZIŁ SIE na ul. CEGIELNI ANĄ Telefon Choroby weneryczne, moczopłetowe skórne. Przyjmule od 8 2 od 4 9 w ni* dziele święta od 9. Czystość przyjmuje cykilnowanie. drutowanie lukrowanie oisz swatanie biur. po i. Czyszczę lto szvb Piotrkowska 44. teielon iśniowa-fiora Tel.7 Pensjonat ZDROWIE" L. RAPAPORTOWEJ. Tel. 7. OBOK PLAŻY poleca piękne, słoneczne pokoje, światło elektryczne, bieżąca woda. Kuchnia wykwintna. Ceny przystępne, Sygnatura Km OBWIESZCZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI. Komornik Sądu Grodzkiego w Ło dzi, rewiru XVII-go Tomasz Chorze! ski. mający kancelarię w Łodzi, ulica Sienkiewicza nr. 67 na podstawie art. 676 i 679 k. p. c. podaje do publicznej wiadomości, że dnia 7 sierpnia 935 r. o godz. w Sądzie Grodzkim w Ło dzi przy ul. Trębackiej N. 8 w sali Nr. 9 odbędą się sprzedaże w drugim terminie w drodze publicznych przetargów należących do masy upadłości Akcyjnego Towarzystwa Przemysłowego Juliusz Heinzel w Łodzi, niżej wymię nionych nieruchomości miejskich, polo żonych w m. Łodzi, a mianowicie: ) przy ul. nowoprojektowanej, bocznej od ul. Sienkiewicza pol. Nr. 49, hip. Nr. 2682, rep. hip skla dającej się z parceli Nr. 2 o powl.erzch ni 4372 mtr. kwadr, i zabudowań fa brycznych. Powyższa nieruchomość została oszacowana na sumę zl , cena zaś wywołania wynosi złotych Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w kwocie zł. 8,000, ; 2) przy ul. Brzeżnej bez numeru policyjnego, hip. Nr. Nr. 588, 5-89, 5.90, 59 i 592, rep. hip. Nr. 356, składającej się z niezabudowanej parceli Nr. 6 o powierzchni 66 mtr. kwadratowych. Wymieniona nieruchomość została oszacowana na sumę zł. 22,000,, cena zaś wywołania wynosi zl gr. 67. Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w kwocie zl. 2,200, ; 3) przy ul. Sienkiewicza pol. Nr. 49, hip. Nr. Nr. 588, 589, 590, 59 I 592, rep hip. Nr. 356, składającej się z parceli Nr. 5 o powierzchni 2328 mtr. kwadr, z 2 altankami i stawem basenowym. Nieruchomość ta została oszacowa na na sumę zl. 32,000,, cena zaś wy> wołania wynosi zl. 2,333 gr. 34. Przy stępujący do przetargu obowiązany I jest złożyć rękojmię w kwocie złotych 3,200, ; 4) przy ul. Sienkiewicza pol. Nr 55/57 i ul. Brzeżnej, hip. Nr. Nr , 590, 59 i 592, rep. lup. Nr. 356, składającej się z niezabudowanej par celi Nr. 8 o powierzchni 93 mtr. kwadratowych. Przytoczona nieruchomość została oszacowana na sumę zł 5.000,, cena zaś wywołania wynosi zl , Ptzystępujący do przetargu obowiąza ny jest złożyć rękojmię w wysokości zl.,500,.. Wyszczególnione nieruchomości po siadają księgi hipoteczne w Wydziale Hipotecznym w Łodzi. Rękojmię należy złożyć w gotowiźnie albo «v takich papierach wartościowych bądź książeczkach wkładkowych instytucyj, w których wolno umieszczać fundusze małoletnich. Papiery wartościowe przyjęte będą w wartości trzech czwartych części ceny giełdowej. Przy licytacji będą zachowane ustawowe warunki licytacyjne, o ile dodatkowem publicznem obwieszczeniem nie będą podane do wiadomości warunki odmienne. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zatrzeżeń, Jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub jej części od egzekucji i że uzyskały postanowienie właściwego sądu, nakazujące zawie szenie egzekucji. W ciągu ostatnich dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieru chomość w dni powszednie od godziny 8-ej do 8-ei, akta zaś postępowa nit egzekucyjnego można przeglądać w sądzie grodzkim w Łodzi, ul. Trębacka Nr. 8, sala Nr. 7. Dnia 24 czerwca 935 r. Komornik: T. CHORZELSKI. PUDEB DJACHYLOWY MOTORpt&ecupdcdala odpa&eaiom Z poceniu sie. CHORZY na ruptury' I różne kalectwa! Pomoc i skutek bez operacji! Specjalny zakład ortopedyczny ulica Zawadzka 8 (dawniej Wólczańska 0), który istnieje 30 lat i uznany został przez wielu wybitnych Profesorów Uniwersytetu, stosuje najlepsze i najradykalniejsze specjalne ortopedyczne leczń. gumowe bandaże, które wstrzymują z największym skutkiem najzastarzalszc najniebezpieczniejsze ruptury u mężczyzn, kobiet i dzieci. Specjalne bandaże ortoped. po operacji ślepej kiszki, na obniżenie żołądka, wnętrzności i t. p. Dla chorych na skrzywienie, kręgosłupa (garby) gruźlicę kości specjalne leczn. gorsety ortopedyczne i aparaty różnycli systemów oraz na płaskie bolesne stopy (platfus) wkładki ortopedyczne podług form gipsowych z najszlachetniejszego metalu. Liczne podziękowania chorych. Ortoped. Spec.. RAP APORT ze Lwowa Łódi, Zawadzka 8 (dawniej Wólczańska 0) front I p., tel , przyjmuje od 9 3 l 5 9 Ubezp. w Ubezp. Społ. również przyjmuję Podczas Światowego Kongresu Slonistycznego (XIX), który odbędzie się w Lucernie (Szwajcaria) ukazywać się będzip gazeta sprawozdawcza KONGRESS- ZEITUNG" w językach hebrajskim i niemieckim Prenumeratę (zł. 7,00 za 2 numerów) przyjmuje Biuro Gazet H. Kozakiewicza, Łódź, Piotrkowska 53, teie fon 6-7. CASINO PREMJERA Pocz. o eodz. 6-eT..CZŁOWIEK 0 STU MASKACH" to film szpiegowski przenikający widza dreszczem niezwykłych emocyj. W rolach głównycht <ETTI GALLIAN SPENCER TRĄCY. Reżyseria: Henry King. Nadpr.: aktualności zagraniczne Ceny zniżone. Widownia dobrze chłodzona. Dr. W. BALICKA SIENKIEWICZA 62 (róg Nawrotu) Nr. tel Choroby s> orne I weneryczne przyjmule HMety I dzieci od I do 3 i od 7 do 8-e. okazyjnie z powodu likwidacji wszorzędnie wykonane w doskonałym stanie KOMPLETNE URZĄDZENIE SKLEPOWE nadające się do każdego rodzaju towarów. Sprzedam również kasę National". Firma Zygmunt" ul. Piotrkiwska 67. vis-a-vis Grand-Hotelu POKÓJ umeblowany DO WYNAJĘCIA Nawrot 2, front II piętro, m. 3 Telefon. ( Uzdrowiska ) i Letniska CIECHOCINEK. Pensjonat Pomorzan ka Mata" poleca ładne słoneczne pokoje w centrum Ciechocinka, obok Łazienek. Kuchnia obfita, wykwintna Na żądanie dietetyczna. Ceny. przy- stępne., WŁODZIMIERZOWI Pensjonat Trzy Lille" p. kier. Wajcmanowei i Russakowei, 2-morgowy las. Do plaży 5 minut. Dla młodzieży opieka. Gry sportowe. Oświetlenie elektryczne Inform. w Łodzi, tel , 3 4 i pól i 7-9, 29 r. 76 UMIEJĘTNIE Spalona, łuszcząca się cera j6 J ' brzydka.ładnq jesłłylkoceraró^' no opalona, bez piegów o śliczny^ brqzowym kolorze Takieopalani 8 bsiqgnqć tylko można, używaj^ nowoczesnych, zdumiewaiq CL, L odżywczych kremu i olejku wił",'] minowo-lecyłynowych Aur* JYLKO KREM i OLEM \WITAMINOWO-LECYTYNO" OWODUJE PlEjn OPALANIA AUR A". Kraków, KrupoScza ŁV iitbibwbbmimnimijyj ŁADNY słoneczny pokoi z wygodat^j telefonem, w centrum do oddania-jl Piotrkowska 37, m- 20. Obejrzeć -T 8-9. PIĘKNY pokój ładnie umeblowa"'! wejście niekrępujące, telefon, fron» p. Kopernika 9, m. 4. oddam., 3 FOKOJOWE mieszkanie z wszeftl mi wygodami natychmiast do wyn*jfl cia. Piramowicza 5, róg Naruto*^ cza i 3 POKOJOWE mieszką nm refo* towane z wygodami na T piętrze 5 wynajęcia. Śródmiejska 56. " 2 3 POKOJE z kuchnią, wygod^ trzecie piętro, najęcie. POTRZEBNY fryzjer męski zdolny zaraz. Pomorska 79., POTRZEBNA zdolna podręczna krawcowej. Południowa 20, prawa cyna parter. Meszowa. JL GŁOWNO willa Rosenberga Stary FALCOWACZKA zdolna potrzebna. Warchałów, 5 minut od stacji. Poloż. zaraz. Zgłaszać się Podleśna 20. " w okolicy górzystej w starym suchym karnia. sosnowym lesie. Rzeka i plaża sio neczne pokoje, kuchnia wykwintna, na żądanie dietetyczna. Ceny niskie. Kuchnia rytualna. Rozmaite Lokale DO WYNAJĘCIA pokój na -szem' piętrze w nowo - wybudowanej część domu. Przejazd Nr. 52. Wiadomość u gospodarza od 2-ej do 4-ej. PRZYJMĘ panią lub panienkę do wspólnego pokoju. Polesie, ul. Sre brzyńska 9, m. 48. III wejście. przez dom. komisowy p. Michała.'J SKLEP z r okoleni zaraz do wynajęcia] powicza na duży obraz Rekick' Gdańsk" 27. _ W. Szwedkowski, Gdańska 03. PIĘKNY dwuokibiiuy, umeblowany po kój, fro.n, I piętro. Nawrr.t 5 do od dania. Dowiedzie- się u gospodyni PIĘKNE słoneczne 2 pokoje i kuchnia (balkon) z wszelkiemi wygodami do wynajęcia. Wigury 6. ABSOLWENTKA pier 3 POKOJE z kuchnią z wygodami sio neczne i 2 sklepy z dużemi wystawowemi oknami do wynajęcia. Ul. Piotrkowska 99. 2? 2 POKOJE z kuchnią, pokoik służbowy, z wszelkiemi wygodami, słoneczne, I piętro, Magistracka 25. Telefon Al. Maja 4, do g3 Posady I SYPIALNłA i stołowy okazyjnie sprzedania, styl nowoczesny 88-53, od 2, o-l ZAGUBIONY weksel zl. 00 z wp wienia H. Jakubowski. Poznań, l»i 3 sierpnia. Weksel unieważniam. " cygerkron. M MARJA Stagieńska zgubiła ifl Wol. Wszechnicy. Zwrócić do P Wszechnicy, między 5-*7 pp. Ste> ga 24., UNIEWAŻNIAM kwit wystali, W Nauka i wychowanie Genewskiego foj naucza szybko konwersacji francfjl angielskiej, niemieckiej. Litcr^T Korespondencja. Tlomaczcnia. Lę5j zł. Sienkiewicza 79, m. 5. I I piętro. J. ANGIELSKIEGO konwersacji t Ij9 tury udziela rutynowany naucz?/ Ul. Zawadzka nr. 2 m. 8a. front- J dziennie zastać od godz. 4 8 p", m,.i,..i,. ao HNŃ7\NV nrrvlei5 Rednkcll od zodz. 7 do 9. Telefony: Admlnlstracla: Redakcja: Sekretariat'Redakcil S^«U.t«3^ftl ^^^I^^Sf-' fgarlftffi nocny Tłocz.a Konto P. K. O. Wydawnictwo Republika": PRENUMERATA REPUBLIKI" w Łodzi zł. 4.. za odnoszenie do domu 40 ar. miesięcznie; z przesyłką pocztową w Polsce zl. 5. Republika" I Express" w Łodzi i odnoszeniem do domu zł. 7. miesięcznie. OGŁOSZENIA: Powierzchnia stronicy 420 mm X 280 min. Stronica tekstowa dzieli się na 4 szpalty po 70 mm. Strona ogłoszeń zwykłych dzieli sie na 0 szpalt po 28 mm. CENY OGŁOSZEŃ: Zwyczajne 2 gr. za wiersz mm- W tekście 50 gr. za wiersz mm Na stronie I zł. 2 za wiersz mm. Nekrologi 40 gr. za wiersz mm: Zaręczynowe i zaślubinowe w tekście z!. 0. Adwokackie ryczałtem zl Drobne za słowo 5 gr- najmniej zł..50: poszukiwanie pracy za słowo 0 gr., najmniej zl.20. Opisowe w tekście redakcjjnyni zl. 2 za milimetr. Ogłoszenia zagraniczne 00 proc. drożej. Ogłoszenia fantazyjne i tabearyczne 25 proc. drożej. Za terminowy druk ogłoszeń Administracja nie odpowiada. Słuszne reklamacje będą uwzględniane, o ile wniesione będą najpóźniej w ciągu tygodnia od ukazania się pierwszego ogłoszenia lub niezwłocznie no ukazaniu się drugiego z p zędu ogłoszenia te] samej treści co pierwsze. Omyłki, które zasadniczo nie zmieniają treści ogłoszenia nie upoważniają do żądania zwrotu zapłaty lub powtórzeni;, ogłoszenia. U wydawcę; Wydawn. Republika". Sp. i ogr. odp. Wacław Snióls.L - Redaktor odp. Wacław SmólskL Druk.Republiki" w Łodzi. Piotrkowska 49 i &

II ETAP KONKURSU O JÓZEFIE PIŁSUDSKIM

II ETAP KONKURSU O JÓZEFIE PIŁSUDSKIM II ETAP KONKURSU O JÓZEFIE PIŁSUDSKIM Imię i nazwisko Szkoła.. 1. W którym roku uchwalono konstytucję kwietniową?... 2. Podaj lata, w jakich Piłsudski był Naczelnikiem Państwa?... 3. W jakiej tradycji

Bardziej szczegółowo

PROJEKT. Ustawa z dnia o zmianie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej

PROJEKT. Ustawa z dnia o zmianie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej Ustawa z dnia o zmianie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej PROJEKT Art. 1. W Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483, z 2001 r. Nr 28, poz. 319, z 2006

Bardziej szczegółowo

Mała Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej

Mała Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej Mała Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (Ustawa Konstytucyjna z dnia 19 lutego 1947 r. o ustroju i zakresie działania najwyższych organów Rzeczypospolitej Polskiej) http://maopd.wordpress.com/ Tymczasowa

Bardziej szczegółowo

Tabela 3. Porównanie systemów politycznych

Tabela 3. Porównanie systemów politycznych Tabela 3. Porównanie systemów politycznych Charakterystyka ustroju System polityczny charakter głowy państwa republika republika republika republika monarchia parlamentarna budowa terytorialna państwo

Bardziej szczegółowo

SĄDY I TRYBUNAŁY (Roz. VIII) (władza sądownicza) Sędziowie. Krajowa Rada Sądownictwa

SĄDY I TRYBUNAŁY (Roz. VIII) (władza sądownicza) Sędziowie. Krajowa Rada Sądownictwa SĄDY I TRYBUNAŁY (Roz. VIII) (władza sądownicza) Sądy i Trybunały są władzą odrębną i niezależną od innych władz. Wyroki wydawane w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej, w postępowaniu co najmniej dwuinstancyjnym.

Bardziej szczegółowo

Wrzesień. Październik

Wrzesień. Październik Kalendarz historyczny rok szkolny 2010/2011 Wrzesień 1 września 1939 r. - agresja Niemiec na Polskę 1-7 września 1939 r. - obrona Westerplatte 11 września 1932 r. - Franciszek Żwirko i Stanisław Wigura

Bardziej szczegółowo

Pytania na powtórzenie wiadomości z zakresu ustroju Rzeczypospolitej Polskiej wiedza o społeczeństwie (nowa podstawa programowa)

Pytania na powtórzenie wiadomości z zakresu ustroju Rzeczypospolitej Polskiej wiedza o społeczeństwie (nowa podstawa programowa) Pytania na powtórzenie wiadomości z zakresu ustroju Rzeczypospolitej Polskiej wiedza o społeczeństwie (nowa podstawa programowa) 1) Kiedy odbyły się obrady Okrągłego Stołu? 2) Na czym polegały najważniejsze

Bardziej szczegółowo

Droga Czytelniczko! Drogi Czytelniku!

Droga Czytelniczko! Drogi Czytelniku! Droga Czytelniczko! Drogi Czytelniku! Wraz z podręcznikiem oddajemy do twoich rąk zeszyt ćwiczeń. Zawarte są w nim różne polecenia i zadania. Powinny one pomóc ci zrozumieć zagadnienia omawiane w podręczniku

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 27 lipca 2001 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa

USTAWA z dnia 27 lipca 2001 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa Kancelaria Sejmu s. 1/7 USTAWA z dnia 27 lipca 2001 r. Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2001 r. Nr 100, poz. 1082. o Krajowej Radzie Sądownictwa Art. 1. 1. Krajowa Rada Sądownictwa, zwana dalej Radą, realizuje

Bardziej szczegółowo

Dzięki ćwiczeniom z panią Suzuki w szkole Hagukumi oraz z moją mamą nauczyłem się komunikować za pomocą pisma. Teraz umiem nawet pisać na komputerze.

Dzięki ćwiczeniom z panią Suzuki w szkole Hagukumi oraz z moją mamą nauczyłem się komunikować za pomocą pisma. Teraz umiem nawet pisać na komputerze. Przedmowa Kiedy byłem mały, nawet nie wiedziałem, że jestem dzieckiem specjalnej troski. Jak się o tym dowiedziałem? Ludzie powiedzieli mi, że jestem inny niż wszyscy i że to jest problem. To była prawda.

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA KOMISJA WYBORCZA

PAŃSTWOWA KOMISJA WYBORCZA Warszawa, dnia 28 lipca 2014 r. PAŃSTWOWA KOMISJA WYBORCZA ZPOW-703-157/14 Informacja Państwowej Komisji Wyborczej o warunkach udziału obywateli polskich w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików

Bardziej szczegółowo

Kim jest Rzecznik Praw Dziecka?

Kim jest Rzecznik Praw Dziecka? Kim jest Rzecznik Praw Dziecka? Prace nad utworzeniem instytucji Rzecznika Praw Dziecka w Polsce zainicjowane zostały przez organizacje pozarządowe i środowiska działające na rzecz praw dzieci. W rezultacie

Bardziej szczegółowo

Zapis stenograficzny (2153) 191. posiedzenie Komisji Rodziny i Polityki Społecznej w dniu 13 kwietnia 2011 r.

Zapis stenograficzny (2153) 191. posiedzenie Komisji Rodziny i Polityki Społecznej w dniu 13 kwietnia 2011 r. ISSN 1643-2851 SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Zapis stenograficzny (2153) 191. posiedzenie Komisji Rodziny i Polityki Społecznej w dniu 13 kwietnia 2011 r. VII kadencja Porządek obrad: 1. Rozpatrzenie

Bardziej szczegółowo

ZAPIS STENOGRAFICZNY. Wspólne posiedzenie Komisji Obrony Narodowej (97.) oraz Komisji Zdrowia (97.) w dniu 21 maja 2015 r.

ZAPIS STENOGRAFICZNY. Wspólne posiedzenie Komisji Obrony Narodowej (97.) oraz Komisji Zdrowia (97.) w dniu 21 maja 2015 r. ZAPIS STENOGRAFICZNY Wspólne posiedzenie Komisji Obrony Narodowej (97.) oraz Komisji Zdrowia (97.) w dniu 21 maja 2015 r. VIII kadencja Porządek obrad: 1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 75. posiedzeniu

Bardziej szczegółowo

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII KADENCJA

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII KADENCJA SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII KADENCJA Warszawa, dnia 10 lipca 2015 r. Druk nr 1007 MARSZAŁEK SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Pan Bogdan BORUSEWICZ MARSZAŁEK SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Zgodnie

Bardziej szczegółowo

AUDIO / VIDEO (A 2 / B1 ) (wersja dla studenta) ROZMOWY PANI DOMU ROBERT KUDELSKI ( Pani domu, nr )

AUDIO / VIDEO (A 2 / B1 ) (wersja dla studenta) ROZMOWY PANI DOMU ROBERT KUDELSKI ( Pani domu, nr ) AUDIO / VIDEO (A 2 / B1 ) (wersja dla studenta) ROZMOWY PANI DOMU ROBERT KUDELSKI ( Pani domu, nr 4-5 2009) Ten popularny aktor nie lubi udzielać wywiadów. Dla nas jednak zrobił wyjątek. Beata Rayzacher:

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 9 kwietnia 1999 r.

USTAWA z dnia 9 kwietnia 1999 r. Kancelaria Sejmu s. 1/6 USTAWA z dnia 9 kwietnia 1999 r. o zmianie ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach

Bardziej szczegółowo

ZAPIS STENOGRAFICZNY. Posiedzenie Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich (30.) w dniu 14 maja 2013 r. VIII kadencja

ZAPIS STENOGRAFICZNY. Posiedzenie Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich (30.) w dniu 14 maja 2013 r. VIII kadencja ZAPIS STENOGRAFICZNY Posiedzenie Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich (30.) w dniu 14 maja 2013 r. VIII kadencja Porządek obrad: 1. Opinia komisji o formalnej poprawności oświadczenia senatora

Bardziej szczegółowo

PRAWO ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU

PRAWO ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU PRAWO SPÓŁDZIELCZE I MIESZKANIOWE... Część 6, rozdział 1, punkt 4.1, str. 1 6.1.4. PRAWO ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU 6.1.4.1. Usta no wie nie od ręb nej wła sno ści Z człon kiem spół dziel ni ubie ga ją

Bardziej szczegółowo

Czy znacie kogoś kto potrafi opowiadać piękne historie? Ja znam jedną osobę, która opowiada nam bardzo piękne, czasem radosne, a czasem smutne

Czy znacie kogoś kto potrafi opowiadać piękne historie? Ja znam jedną osobę, która opowiada nam bardzo piękne, czasem radosne, a czasem smutne Czy znacie kogoś kto potrafi opowiadać piękne historie? Ja znam jedną osobę, która opowiada nam bardzo piękne, czasem radosne, a czasem smutne historie. Tą osobą jest Maryja, mama Pana Jezusa. Maryja opowiada

Bardziej szczegółowo

I Komunia Święta. Parafia pw. Bł. Jana Pawła II w Gdańsku

I Komunia Święta. Parafia pw. Bł. Jana Pawła II w Gdańsku I Komunia Święta Parafia pw. Bł. Jana Pawła II w Gdańsku Ktoś cię dzisiaj woła, Ktoś cię dzisiaj szuka, Ktoś wyciąga dzisiaj swoją dłoń. Wyjdź Mu na spotkanie Z miłym powitaniem, Nie lekceważ znajomości

Bardziej szczegółowo

Na Zachodzie lepiej niż u nas w Rosji - Rosjanie o Rosji, Polsce i Niemczech

Na Zachodzie lepiej niż u nas w Rosji - Rosjanie o Rosji, Polsce i Niemczech Na Zachodzie lepiej niż u nas w Rosji - Rosjanie o Rosji, Polsce i Niemczech Komunikat z badań Instytutu Spraw Publicznych Coraz więcej Rosjan wychodzi na ulice, aby wyrazić swoje niezadowolenie z sytuacji

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 10 marca 2009 r.

OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 10 marca 2009 r. OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 10 marca 2009 r. o zarządzeniu przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego oraz o okręgach wyborczych i siedzibach

Bardziej szczegółowo

Odzyskajcie kontrolę nad swoim losem

Odzyskajcie kontrolę nad swoim losem Odzyskajcie kontrolę nad swoim losem Mocno wierzę w szczęście i stwierdzam, że im bardziej nad nim pracuję, tym więcej go mam. Thomas Jefferson Czy zadaliście już sobie pytanie, jaki jest pierwszy warunek

Bardziej szczegółowo

Za kołem podbiegunowym. O 12UTC notowano 30.5 C w Kevo (69 45 N), 29.7 C w Tanabru (70 12 N), 29.2 C było w Karasjok.

Za kołem podbiegunowym. O 12UTC notowano 30.5 C w Kevo (69 45 N), 29.7 C w Tanabru (70 12 N), 29.2 C było w Karasjok. Dziś jeszcze cieplej Za kołem podbiegunowym. O 12UTC notowano 30.5 C w Kevo (69 45 N), 29.7 C w Tanabru (70 12 N), 29.2 C było w Karasjok. Ponownie padły rekordy ciepła m.in. w Tromsø, gdzie temperatura

Bardziej szczegółowo

Senator Sprawozdawca Stanisław Iwan: Dziękuję bardzo. Panie Marszałku! Wysoki Senacie!

Senator Sprawozdawca Stanisław Iwan: Dziękuję bardzo. Panie Marszałku! Wysoki Senacie! Senator Sprawozdawca Stanisław Iwan: Dziękuję bardzo. Panie Marszałku! Wysoki Senacie! Mam zaszczyt przedstawić sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej oraz Komisji Ustawodawczej o uchwalonej przez Sejm

Bardziej szczegółowo

2014 rok Rok Pamięci Narodowej

2014 rok Rok Pamięci Narodowej 2014 rok Rok Pamięci Narodowej I. 100 rocznica wybuchu I wojny światowej I wojna światowa konflikt zbrojny trwający od 28 lipca 1914 do 11 listopada 1918 pomiędzy ententą, tj. Wielką Brytania, Francją,

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 24 lutego 2014 r.

OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 24 lutego 2014 r. OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 24 lutego 2014 r. o zarządzeniu przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wyborów do Parlamentu Europejskiego oraz o okręgach wyborczych i siedzibach

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 20 września 2010 r. PAŃSTWOWA KOMISJA WYBORCZA ZPOW-703-41/10

Warszawa, dnia 20 września 2010 r. PAŃSTWOWA KOMISJA WYBORCZA ZPOW-703-41/10 Informacja Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 20 września 2010 r. o prawie wybierania (czynnym prawie wyborczym) i prawie wybieralności (biernym prawie wyborczym) w wyborach do rad gmin, rad powiatów

Bardziej szczegółowo

Kalendarz roku szkolnego 2013/2014

Kalendarz roku szkolnego 2013/2014 Kalendarz roku szkolnego 2013/2014 Termin Wydarzenie 2 września2013 r. Rozpoczęcie roku szkolnego 2i 3 stycznia 2013 r. Dzień wolny po odpracowaniu w dniu 14 i 28 września 2013r. Grudzień 2013 Próbne egzaminy

Bardziej szczegółowo

Chcesz pracować w wojsku?

Chcesz pracować w wojsku? Praca w wojsku Chcesz pracować w wojsku? Marzysz o pracy w służbie mundurowej, ale nie wiesz, jak się do niej dostać? Przeczytaj nasz poradnik! str. 1 Charakterystyka Sił Zbrojnych RP Siły Zbrojne Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

POLSKIE PAŃSTWO PODZIEMNE

POLSKIE PAŃSTWO PODZIEMNE POLSKIE PAŃSTWO PODZIEMNE "PRZED 75 LATY, 27 WRZEŚNIA 1939 R., ROZPOCZĘTO TWORZENIE STRUKTUR POLSKIEGO PAŃSTWA PODZIEMNEGO. BYŁO ONO FENOMENEM NA SKALĘ ŚWIATOWĄ. TAJNE STRUKTURY PAŃSTWA POLSKIEGO, PODLEGŁE

Bardziej szczegółowo

drewna na rynku. To jednak nie zmienia zasadniczego kierunku, jaki został zapisany w ustawie. Pieniądze wpłacane przez Lasy Państwowe mają być

drewna na rynku. To jednak nie zmienia zasadniczego kierunku, jaki został zapisany w ustawie. Pieniądze wpłacane przez Lasy Państwowe mają być Skok na lasy! Po udanym skoku na pieniądze zgromadzone przez Polaków w OFE rząd Donalda Tuska postanowił tym razem sięgnąć po środki, jakimi dysponują Lasy Państwowe. Tak naprawdę taka polityka jest zwyczajną

Bardziej szczegółowo

EUROBAROMETR UE28 PARLAMENT EUROPEJSKI W ODBIORZE SPOŁECZNYM W POLSCE REGIONY W KRAJU ANALIZA MIĘDZYREGIONALNA WYNIKI DLA POLSKI

EUROBAROMETR UE28 PARLAMENT EUROPEJSKI W ODBIORZE SPOŁECZNYM W POLSCE REGIONY W KRAJU ANALIZA MIĘDZYREGIONALNA WYNIKI DLA POLSKI REGIONY W KRAJU 1 ZAŁĄCZNIK DOTYCZĄCY METODOLOGII: ANALIZA WYNIKÓW EUROBAROMETRU Z ROZBICIEM NA REGIONY Poniższa analiza regionalna jest oparta na badaniach Eurobarometru zleconych przez Parlament Europejski.

Bardziej szczegółowo

Na skraju nocy & Jarosław Bloch Rok udostępnienia: 1994

Na skraju nocy & Jarosław Bloch Rok udostępnienia: 1994 Na skraju nocy & Jarosław Bloch Rok udostępnienia: 1994 NA SKRAJU NOCY Moje obrazy Na skraju nocy widziane oczyma dziecka Na skraju nocy życie wygląda inaczej Na moich obrazach...w nocy Życie w oczach

Bardziej szczegółowo

KLASA II GIMNAZJUM. Rozdział I Ustrój Rzeczpospolitej Polskiej. Wymagania na poszczególne oceny dopuszczająca dostateczna dobra bardzo dobra celująca

KLASA II GIMNAZJUM. Rozdział I Ustrój Rzeczpospolitej Polskiej. Wymagania na poszczególne oceny dopuszczająca dostateczna dobra bardzo dobra celująca WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE NA POSZCZEGÓLNE OCENY KLASA II GIMNAZJUM Rozdział I Ustrój Rzeczpospolitej Polskiej Temat lekcji 1. O czym będziemy się uczyć na lekcjach wiedzy o społeczeńst

Bardziej szczegółowo

Spotkania i wizytacje Rzecznika Praw Obywatelskich, Zastępcy Rzecznika Praw Obywatelskich oraz pracowników Biura RPO w III kwartale 2009 r.

Spotkania i wizytacje Rzecznika Praw Obywatelskich, Zastępcy Rzecznika Praw Obywatelskich oraz pracowników Biura RPO w III kwartale 2009 r. Spotkania i wizytacje Rzecznika Praw Obywatelskich, Zastępcy Rzecznika Praw Obywatelskich oraz pracowników Biura RPO w III kwartale 2009 r. Miejsce spotkania/wizytacji Pomieszczenie dla osób Zatrzymanych

Bardziej szczegółowo

Kluczowe dane dotyczące nauczania języków w szkołach w Europie

Kluczowe dane dotyczące nauczania języków w szkołach w Europie Informacje prasowe sieci Eurydice Kluczowe dane dotyczące nauczania języków w szkołach w Europie Ján Figel, komisarz UE ds. edukacji, kształcenia, kultury i młodzieży, powiedział: Chociaż obserwujemy pewne

Bardziej szczegółowo

Bóg Ojciec kocha każdego człowieka

Bóg Ojciec kocha każdego człowieka 1 Bóg Ojciec kocha każdego człowieka Bóg kocha mnie, takiego jakim jestem. Raduje się każdym moim gestem. Alleluja Boża radość mnie rozpiera, uuuu (słowa piosenki religijnej) SŁOWA KLUCZE Bóg Ojciec Bóg

Bardziej szczegółowo

POLITYKA SŁUCHANIE I PISANIE (A2) Oto opinie kilku osób na temat polityki i obecnej sytuacji politycznej:

POLITYKA SŁUCHANIE I PISANIE (A2) Oto opinie kilku osób na temat polityki i obecnej sytuacji politycznej: POLITYKA SŁUCHANIE I PISANIE (A2) Oto opinie kilku osób na temat polityki i obecnej sytuacji politycznej: Ania (23 l.) Gdybym tylko mogła, nie słuchałabym wiadomości o polityce. Nie interesuje mnie to

Bardziej szczegółowo

Prezydent RP uwarunkowania administracyjnoprawne. mgr Maciej M. Sokołowski WPiA UW

Prezydent RP uwarunkowania administracyjnoprawne. mgr Maciej M. Sokołowski WPiA UW Prezydent RP uwarunkowania administracyjnoprawne mgr Maciej M. Sokołowski WPiA UW Prezydent RP głowa Państwa Władza wykonawcza Nie jest centralnym organem administracji Poza strukturą administracji głowa

Bardziej szczegółowo

HANS CHRISTIAN ANDERSEN. Przygotawała Katarzyna Semla SP-5 Żywiec

HANS CHRISTIAN ANDERSEN. Przygotawała Katarzyna Semla SP-5 Żywiec HANS CHRISTIAN ANDERSEN Przygotawała Katarzyna Semla SP-5 Żywiec HANS CHRISTIAN ANDERSEN Żył w latach 1805 1875; Prozaik, poeta, dramaturg i baśniopisarz duński; W wieku 14 lat, po śmierci ojca, we wrześniu

Bardziej szczegółowo

Sprawdzian nr 2. Rozdział II. Za wolną Polskę. 1. Przeczytaj uważnie poniższy tekst i zaznacz poprawne zakończenia zdań A C.

Sprawdzian nr 2. Rozdział II. Za wolną Polskę. 1. Przeczytaj uważnie poniższy tekst i zaznacz poprawne zakończenia zdań A C. Rozdział II. Za wolną Polskę GRUPA A 0 1. Przeczytaj uważnie poniższy tekst i zaznacz poprawne zakończenia zdań A C. Wykrzyknąłem z uniesieniem [ ]: Niech żyje Polska wolna, cała i niepodległa!, co w ogóle

Bardziej szczegółowo

ZAPIS STENOGRAFICZNY. VIII kadencja

ZAPIS STENOGRAFICZNY. VIII kadencja ZAPIS STENOGRAFICZNY Wspólne posiedzenie Komisji Obrony Narodowej (39.), Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji (121.) oraz Komisji Ustawodawczej (201.) w dniu 18 września 2013 r. VIII kadencja

Bardziej szczegółowo

ALLELUJA. Ref. Alleluja, alleluja, alleluja, alleluja. Alleluja, alleluja, alleluja, alleluja.

ALLELUJA. Ref. Alleluja, alleluja, alleluja, alleluja. Alleluja, alleluja, alleluja, alleluja. ALLELUJA 1. Niech zabrzmi Panu chwała w niebiosach, na wysokościach niech cześć oddadzą. Wielbijcie Pana Jego Zastępy, Wielbijcie Pana Duchy niebieskie. Ref. Alleluja, alleluja, alleluja, alleluja. Alleluja,

Bardziej szczegółowo

Konstytucja wk r. Prezydent cd

Konstytucja wk r. Prezydent cd Konstytucja wk 8 10.05.2009r. Prezydent cd Prezydent RP pełni funkcję arbitra. Przyjęcie tej koncepcji oznacza, że w przypadku zakłócenia wzajemnych stosunków między rządem a Sejmem, Prezydent powinien

Bardziej szczegółowo

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Gdańsku

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Gdańsku Ujednolicony tekst wystąpienia uwzględniający zmiany wprowadzone Uchwałą Komisji Odwoławczej z dnia 17.11.2011 r. Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Gdańsku Gdańsk, dnia 19 października 2011 r. Pan Edmund

Bardziej szczegółowo

2014-08-03 Harcerze ze Świnoujskiego ZHR na Zlocie Jutro Powstanie (31 lipca 3 sierpnia 2014 r.)

2014-08-03 Harcerze ze Świnoujskiego ZHR na Zlocie Jutro Powstanie (31 lipca 3 sierpnia 2014 r.) 2014-08-03 Harcerze ze Świnoujskiego ZHR na Zlocie Jutro Powstanie (31 lipca 3 sierpnia 2014 r.) W dniach 31 lipca - 3 sierpnia ponad 2000 harcerek i harcerzy zrzeszonych w Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia... o zmianie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej

USTAWA. z dnia... o zmianie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej Projekt USTAWA z dnia... o zmianie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej Art. 1 W Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997r. (Dz.U.1997.78.483) wprowadza się następujące zmiany: 1)

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA SŁAWEK. Mienia. Warszawa

FUNDACJA SŁAWEK. Mienia. Warszawa FUNDACJA SŁAWEK S Mienia Warszawa KOALICJA POWRÓT DO WOLNOŚCI Polskie Stowarzyszenie Edukacji Prawnej Fundacja Sławek Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej Warszawa Stowarzyszenie Pomocy Społecznej, Rehabilitacji

Bardziej szczegółowo

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych Wydarzeniem dnia na rynku międzynarodowym były decyzje ECB oraz Banku Anglii odnośnie stóp procentowych. Decyzje władz monetarnych okazały się być zgodne z oczekiwaniami rynku i ECB pozostawił stopy procentowe

Bardziej szczegółowo

Izabella Mastalerz siostra, III kl. S.P. Nr. 156 BAJKA O WARTOŚCIACH. Dawno, dawno temu, w dalekim kraju istniały następujące osady,

Izabella Mastalerz siostra, III kl. S.P. Nr. 156 BAJKA O WARTOŚCIACH. Dawno, dawno temu, w dalekim kraju istniały następujące osady, Laura Mastalerz, gr. IV Izabella Mastalerz siostra, III kl. S.P. Nr. 156 BAJKA O WARTOŚCIACH Dawno, dawno temu, w dalekim kraju istniały następujące osady, w których mieszkały wraz ze swoimi rodzinami:

Bardziej szczegółowo

Twoje prawa obywatelskie

Twoje prawa obywatelskie Twoje prawa obywatelskie Dostęp do praw i sprawiedliwości dla osób z niepełnosprawnością intelektualną Inclusion Europe Raport Austria Anglia Belgia Bułgaria Chorwacja Cypr Czechy Dania Estonia Finlandia

Bardziej szczegółowo

Tekst ustawy ustalony ostatecznie po rozpatrzeniu poprawek Senatu. USTAWA z dnia 10 czerwca 2010 r.

Tekst ustawy ustalony ostatecznie po rozpatrzeniu poprawek Senatu. USTAWA z dnia 10 czerwca 2010 r. Tekst ustawy ustalony ostatecznie po rozpatrzeniu poprawek Senatu USTAWA z dnia 10 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o świadczeniach odszkodowawczych przysługujących w razie wypadków i chorób pozostających

Bardziej szczegółowo

Człowiek biznesu, nie sługa. (fragmenty rozmów na FB) Cz. I. że wszyscy, którzy pracowali dla kasy prędzej czy później odpadli.

Człowiek biznesu, nie sługa. (fragmenty rozmów na FB) Cz. I. że wszyscy, którzy pracowali dla kasy prędzej czy później odpadli. Człowiek biznesu, nie sługa. (fragmenty rozmów na FB) Cz. I Piotr: Ludzie nie rozumieją pewnych rzeczy, zwłaszcza tego, że wszyscy, którzy pracowali dla kasy prędzej czy później odpadli. Kasa nie może

Bardziej szczegółowo

Podziękowania naszych podopiecznych:

Podziękowania naszych podopiecznych: Podziękowania naszych podopiecznych: W imieniu swoim jak i moich rodziców składam ogromne podziękowanie Stowarzyszeniu za pomoc finansową. Dzięki działaniu właśnie tego Stowarzyszenia osoby niepełnosprawne

Bardziej szczegółowo

dla Mariusza Krótka historia o z łosiem w tle.

dla Mariusza Krótka historia o z łosiem w tle. Krótka historia o życiu z łosiem w tle. Kim jest Mariusz? Mariusz Kowalczyk - Mario Przystojny 34 letni brunet o niebieskoszarych oczach, pasjonat muzyki i życia W jego życiu liczą się trzy kobiety: żona

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Londyn, dnia 12 lutego 1944 r. Nr. 3 Część I DEKRET PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ Poz.: 4 z dnia 4 lutego 1944 r. o egzaminach sędziowskich przy Ministerstwie Sprawiedliwości...

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z PRAKTYKI

SPRAWOZDANIE Z PRAKTYKI SPRAWOZDANIE Z PRAKTYKI W ramach programu ERASMUS w Wyższej Szkole Turystyki i Hotelarstwa w Gdańsku dostałam możliwość realizacji 3-mięsięcznej praktyki zawodowej w południowych Niemczech. Moją praktykę

Bardziej szczegółowo

Ziemia. Modlitwa Żeglarza

Ziemia. Modlitwa Żeglarza Ziemia Ziemia, którą mi dajesz, nie jest fikcją ani bajką, Wolność którą mam w Sobie Jest Prawdziwa. Wszystkie góry na drodze muszą, muszą ustąpić, Bo wiara góry przenosi, a ja wierzę Tobie. Ref: Będę

Bardziej szczegółowo

Pojemniki niestandardowe

Pojemniki niestandardowe Założyciel firmy Georg Utz 1916 1988 Pojemniki niestandardowe 236 Pojemniki specjalnego przeznaczenia Pojemniki specjalnego przeznaczenia 237 Rozwiązania dopasowane do potrzeb klienta Po jem ni ki spe

Bardziej szczegółowo

Diva For Rent. Recenzje. Twórcy i wykonawcy. Alicja Węgorzewska. mezzosopran

Diva For Rent. Recenzje. Twórcy i wykonawcy. Alicja Węgorzewska. mezzosopran Recenzje Twórcy i wykonawcy Alicja Węgorzewska mezzosopran Piotr Matuszczyk/Maciej Tomaszewski Fortepian Bogdan Kierejsza skrzypce Jerzy Snakowski pomysł i tekst Jerzy Bończak reżyseria Rafał Olbiński

Bardziej szczegółowo

Warszawa, lipiec 2009 BS/108/2009 ŚWIATOWA OPINIA PUBLICZNA O POLITYCE STANÓW ZJEDNOCZONYCH I OPERACJI NATO W AFGANISTANIE

Warszawa, lipiec 2009 BS/108/2009 ŚWIATOWA OPINIA PUBLICZNA O POLITYCE STANÓW ZJEDNOCZONYCH I OPERACJI NATO W AFGANISTANIE Warszawa, lipiec 2009 BS/108/2009 ŚWIATOWA OPINIA PUBLICZNA O POLITYCE STANÓW ZJEDNOCZONYCH I OPERACJI NATO W AFGANISTANIE CBOS, wspólnie z ośrodkami badania opinii społecznej z innych państw, uczestniczy

Bardziej szczegółowo

Życie i działalność Józefa Piłsudskiego. Życie i działalność Józefa Piłsudskiego

Życie i działalność Józefa Piłsudskiego. Życie i działalność Józefa Piłsudskiego Życie i działalność Józefa Piłsudskiego Życie i działalność Józefa Piłsudskiego -5.12.1867 na świat przychodzi w Zułowie (Wileńszczyzna ) Józef Klemens Piłsudski. - Był jednym z dwunastu dzieci Józefa

Bardziej szczegółowo

w dniach 17-20 lipca 2012 roku

w dniach 17-20 lipca 2012 roku 1. Informacje i komunikaty. PORZĄDEK OBRAD KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA w dniach 17-20 lipca 2012 roku ( godz. 9 00 sala posiedzeń KRS) Projekt z dnia 9 lipca 2012 r. 2. Informacje i propozycje rozstrzygnięć

Bardziej szczegółowo

Zakres rozszerzony - moduł 25 Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej. Janusz Korzeniowski

Zakres rozszerzony - moduł 25 Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej. Janusz Korzeniowski Zakres rozszerzony - moduł 25 Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Opracowanie: Janusz Korzeniowski nauczyciel konsultant ds. edukacji obywatelskiej w Zachodniopomorskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli

Bardziej szczegółowo

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII KADENCJA. Warszawa, dnia 12 listopada 2013 r. Druk nr 492

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII KADENCJA. Warszawa, dnia 12 listopada 2013 r. Druk nr 492 SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII KADENCJA Warszawa, dnia 12 listopada 2013 r. Druk nr 492 MARSZAŁEK SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Pan Bogdan BORUSEWICZ MARSZAŁEK SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Bardziej szczegółowo

FUNKCJONOWANIE I ORGANIZACJA SEJMU, SENATU. PRAWA I OBOWIĄZKI PARLAMENTARZYSTY

FUNKCJONOWANIE I ORGANIZACJA SEJMU, SENATU. PRAWA I OBOWIĄZKI PARLAMENTARZYSTY FUNKCJONOWANIE I ORGANIZACJA SEJMU, SENATU. PRAWA I OBOWIĄZKI PARLAMENTARZYSTY Rozdział IV SEJM I SENAT Art. 95. Władzę ustawodawczą w Rzeczypospolitej Polskiej sprawują Sejm i Senat. Sejm sprawuje kontrolę

Bardziej szczegółowo

o zmianie ustawy o urzędzie Ministra Obrony Narodowej oraz niektórych innych ustaw.

o zmianie ustawy o urzędzie Ministra Obrony Narodowej oraz niektórych innych ustaw. SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII KADENCJA Warszawa, dnia 21 czerwca 2013 r. Druk nr 390 MARSZAŁEK SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Pan Bogdan BORUSEWICZ MARSZAŁEK SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Zgodnie

Bardziej szczegółowo

Moje pierwsze wrażenia z Wielkiej Brytanii

Moje pierwsze wrażenia z Wielkiej Brytanii Moje pierwsze wrażenia z Wielkiej Brytanii Polska Szkoła Sobotnia im. Jana Pawla II w Worcester Opracował: Maciej Liegmann 30/03hj8988765 03/03/2012r. Wspólna decyzja? Anglia i co dalej? Ja i Anglia. Wielka

Bardziej szczegółowo

Kwartet Czterech Kultur Łódź Berlin Tel Awiw Sankt Petersburg

Kwartet Czterech Kultur Łódź Berlin Tel Awiw Sankt Petersburg Kwartet Czterech Kultur Łódź Berlin Tel Awiw Sankt Petersburg ORGANIZATOR: Centrum Dialogu im. Marka Edelmana Filharmonia Łódzka im. Artura Rubinsteina Kwartet Czterech Kultur koncert premierowy ARTYŚCI

Bardziej szczegółowo

Raport cząstkowy - Migracje z województwa lubelskiego

Raport cząstkowy - Migracje z województwa lubelskiego Raport cząstkowy - Migracje z województwa lubelskiego Zebranie informacji na temat migrantów z danego obszaru stanowi poważny problem, gdyż ich nieobecność zazwyczaj wiąże się z niemożliwością przeprowadzenia

Bardziej szczegółowo

POCHOWANI NA CMENTARZU STARE POWĄZKI ALFONS KÜHN ( 1878-1944)

POCHOWANI NA CMENTARZU STARE POWĄZKI ALFONS KÜHN ( 1878-1944) POCHOWANI NA CMENTARZU STARE POWĄZKI ALFONS KÜHN ( 1878-1944) Prezes Zarządu Głównego Polskiego Czerwonego Krzyża ( 26.05.1936 11.05.1937 ) Inżynier, działacz państwowy II Rzeczypospolitej, poseł na Sejm

Bardziej szczegółowo

Publiczność na wykładzie Piotra Szumlewicza dla szczecińskiego oddziału Polskiego Stowarzyszenia Racjonalistów

Publiczność na wykładzie Piotra Szumlewicza dla szczecińskiego oddziału Polskiego Stowarzyszenia Racjonalistów Dziennikarz Piotr Szumlewicz w ub. tygodniu przyjechał do Szczecina i spotkał się ze swoimi czytelnikami. Mógł przyjść każdy i ten kto podziela jego poglądy i ten kto się im sprzeciwia. W końcu mieszkamy

Bardziej szczegółowo

TRANSATLANTIC TRENDS POLAND

TRANSATLANTIC TRENDS POLAND TRANSATLANTIC TRENDS POLAND P.1 Czy uważa Pan(i), że dla przyszłości Polski będzie najlepiej, jeśli będziemy brali aktywny udział w sprawach światowych, czy też jeśli będziemy trzymali się od nich z daleka?

Bardziej szczegółowo

e) wysokość stypendium rektora dla najlepszych studentów; f) wysokość stypendium socjalnego w zwiększonej wysokości.

e) wysokość stypendium rektora dla najlepszych studentów; f) wysokość stypendium socjalnego w zwiększonej wysokości. ZARZĄDZENIE NR 19/2011 REKTORA AKADEMII MUZYCZNEJ W KRAKOWIE z dnia 3 listopada 2011 roku w sprawie: wprowadzenia zmiany Regulaminu przyznawania pomocy materialnej studentom Akademii Muzycznej w Krakowie,

Bardziej szczegółowo

Historisch-technisches Informationszentrum.

Historisch-technisches Informationszentrum. 1 Historisch-technisches Informationszentrum. Wojskowy Ośrodek Badawczy w Peenemünde był w latach 1936-1945 jednym z najbardziej nowoczesnych ośrodków technologii na świecie. W październiku 1942 roku udało

Bardziej szczegółowo

Opinia do ustawy o świadczeniach odszkodowawczych przysługujących w razie wypadku lub choroby pozostających w związku ze służbą.

Opinia do ustawy o świadczeniach odszkodowawczych przysługujących w razie wypadku lub choroby pozostających w związku ze służbą. Warszawa, 12 marca 2014 r. Opinia do ustawy o świadczeniach odszkodowawczych przysługujących w razie wypadku lub choroby pozostających w związku ze służbą (druk nr 567) I. Cel i przedmiot ustawy Przedłożona

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 24 lipca 2013 r. Poz. 196

Warszawa, dnia 24 lipca 2013 r. Poz. 196 Warszawa, dnia 24 lipca 2013 r. Poz. 196 Departament Administracyjny DECYZJA Nr 214/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 24 lipca 2013 r. w sprawie bezpośredniego podporządkowania jednostek organizacyjnych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO Publicznego Gimnazjum nr 26 im. Mikołaja Reja w Łodzi. Załącznik Nr 2 do Statutu

REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO Publicznego Gimnazjum nr 26 im. Mikołaja Reja w Łodzi. Załącznik Nr 2 do Statutu REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO Publicznego Gimnazjum nr 26 im. Mikołaja Reja w Łodzi Załącznik Nr 2 do Statutu Słowo wstępne Samorządności nie tworzą władze - nie polega ona na tym, by kilkoro wybranych

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp...

Spis treści. Wstęp... Wstęp... Dokument 1 1920 listopad 13, Warszawa Fragment protokółu z konferencji naczelników wydziałów politycznych MSZ z wypowiedzią naczelnika w Wydziale Środkowo-Europejskim Jerzego Dzieduszyckiego na

Bardziej szczegółowo

Modlitwa ciągła nieustająca dopomaga do działania we wszystkim w imieniu Pana Jezusa, a wtenczas wszystkie zwroty na siebie ustają.

Modlitwa ciągła nieustająca dopomaga do działania we wszystkim w imieniu Pana Jezusa, a wtenczas wszystkie zwroty na siebie ustają. Modlitwa ciągła nieustająca dopomaga do działania we wszystkim w imieniu Pana Jezusa, a wtenczas wszystkie zwroty na siebie ustają. /Matka Celina Zapiski -17.VI.1883r./...dziecko drogie, chcę ci objaśnić...ogólną

Bardziej szczegółowo

Wydanie specjalne gazetki szkolnej Na szóstkę. z okazji. Ogólnopolskiego Dnia Praw Dziecka. obchodzonego 20 listopada

Wydanie specjalne gazetki szkolnej Na szóstkę. z okazji. Ogólnopolskiego Dnia Praw Dziecka. obchodzonego 20 listopada Wydanie specjalne gazetki szkolnej Na szóstkę z okazji Ogólnopolskiego Dnia Praw Dziecka obchodzonego 20 listopada Chcesz dowiedzieć się, jakie masz prawa i obowiązki?! A do tego wygrać nagrodę? Nic prostszego!

Bardziej szczegółowo

70. ROCZNICA ZAKOŃCZENIA II WOJNY ŚWIATOWEJ

70. ROCZNICA ZAKOŃCZENIA II WOJNY ŚWIATOWEJ 70. ROCZNICA ZAKOŃCZENIA II WOJNY ŚWIATOWEJ Wojna 1939-1945 była konfliktem globalnym prowadzonym na terytoriach: Europy, http://wiadomosci.dziennik.pl/wydarzenia/galeria/402834,5,niemcy-atakuja-polske-ii-wojna-swiatowa-na-zdjeciach-koszmar-ii-wojny-swiatowej-zobacz-zdjecia.html

Bardziej szczegółowo

Hektor i tajemnice zycia

Hektor i tajemnice zycia François Lelord Hektor i tajemnice zycia Przelozyla Agnieszka Trabka WYDAWNICTWO WAM Był sobie kiedyś chłopiec o imieniu Hektor. Hektor miał tatę, także Hektora, więc dla odróżnienia rodzina często nazywała

Bardziej szczegółowo

Liczą się proste rozwiązania wizyta w warsztacie

Liczą się proste rozwiązania wizyta w warsztacie Liczą się proste rozwiązania wizyta w warsztacie Zdaję się na to Was. I zawsze się udaje. Specjalista w dziedzinie konstrukcji metalowych, Harry Schmidt, w rozmowie o terminach i planowaniu. Liczą się

Bardziej szczegółowo

Warunki te określone są w ustawie z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.).

Warunki te określone są w ustawie z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.). Warszawa, dnia 13 sierpnia 2015 r. PAŃSTWOWA KOMISJA WYBORCZA ZPOW-503-47/15 Informacja o warunkach udziału w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

musimy zatem wiedzieć policzyć dokładnie zawołać po imieniu opatrzyć na drogę Zbigniew Herbert

musimy zatem wiedzieć policzyć dokładnie zawołać po imieniu opatrzyć na drogę Zbigniew Herbert IDEA Ośrodek Badań nad Totalitaryzmami im. Witolda Pileckiego służy pogłębieniu refleksji nad polskim doświadczeniem konfrontacji z dwoma totalitaryzmami nazistowskim i komunistycznym. Został powołany

Bardziej szczegółowo

Materiał porównawczy. do ustawy z dnia 24 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o orderach i odznaczeniach. (druk nr 909)

Materiał porównawczy. do ustawy z dnia 24 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o orderach i odznaczeniach. (druk nr 909) BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy Materiał porównawczy do ustawy z dnia 24 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o orderach i odznaczeniach (druk nr 909) U S T A W A z dnia 16 października 1992 r. o

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów... XIX Przedmowa... XXV. Część I. Administracja w okresie II Rzeczypospolitej

Spis treści. Wykaz skrótów... XIX Przedmowa... XXV. Część I. Administracja w okresie II Rzeczypospolitej Spis treści Wykaz skrótów... XIX Przedmowa... XXV Część I. Administracja w okresie II Rzeczypospolitej Rozdział I. Pojęcie oraz geneza II Rzeczypospolitej... 7 1 1. Problem tożsamości i ciągłości państwa

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 4 grudnia 2009 r. w sprawie klasyfikacji części budżetowych oraz określenia ich dysponentów

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 4 grudnia 2009 r. w sprawie klasyfikacji części budżetowych oraz określenia ich dysponentów Dz. U. Nr 211, poz. 1633 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 4 grudnia 2009 r. w sprawie klasyfikacji części budżetowych oraz określenia ich dysponentów Na podstawie art. 114 ust. 6 ustawy z dnia 27

Bardziej szczegółowo

Obóz odbywał się od 6 do 28 lipca i z naszej szkoły pojechały na niego dwie uczennice. 5.07.2011 r. (wtorek)

Obóz odbywał się od 6 do 28 lipca i z naszej szkoły pojechały na niego dwie uczennice. 5.07.2011 r. (wtorek) Moscovia letni obóz językowy dla ludzi niemalże z całego świata. Wyjazd daje możliwość nauki j. rosyjskiego w praktyce, a także poznania ludzi z różnych stron świata. Obóz odbywał się od 6 do 28 lipca

Bardziej szczegółowo

Francuska armia w Mali zaczyna robić "w tył zwrot" 12 kwietnia 2013

Francuska armia w Mali zaczyna robić w tył zwrot 12 kwietnia 2013 Francja rozpoczyna zapowiadane wycofywanie swoich żołnierzy z Mali jak poinformowało francuskie Ministerstwo Obrony, w ubiegły wtorek, 9 kwietnia, wyjechało pierwszych stu żołnierzy armii francuskiej.

Bardziej szczegółowo

Pomyślny los, o traf szczęśliwy. W takim znaczeniu, i tylko w takim, przysłowie mówi o szczęściu, że łut jego więcej wart niż funt rozumu.

Pomyślny los, o traf szczęśliwy. W takim znaczeniu, i tylko w takim, przysłowie mówi o szczęściu, że łut jego więcej wart niż funt rozumu. Pomyślny los, o traf szczęśliwy. W takim znaczeniu, i tylko w takim, przysłowie mówi o szczęściu, że łut jego więcej wart niż funt rozumu. Rodzaj przeżycia Arystoteles określał, że być szczęśliwym to

Bardziej szczegółowo

Zapis stenograficzny (259) 25. posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej w dniu 7 czerwca 2006 r.

Zapis stenograficzny (259) 25. posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej w dniu 7 czerwca 2006 r. ISSN 1643-2851 SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Zapis stenograficzny (259) 25. posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej w dniu 7 czerwca 2006 r. VI kadencja Porządek obrad:

Bardziej szczegółowo

KWESTIONARIUSZ CAWI V.0 KOD PROJEKTU: TARCHOMIN 2 BADANIE NT. POTENCJAŁU KONCEPTU USŁUGI PŁATNEGO UDOSTĘPNIANIA REPERTUARU KINOWEGO W INTERNECIE

KWESTIONARIUSZ CAWI V.0 KOD PROJEKTU: TARCHOMIN 2 BADANIE NT. POTENCJAŁU KONCEPTU USŁUGI PŁATNEGO UDOSTĘPNIANIA REPERTUARU KINOWEGO W INTERNECIE KWESTIONARIUSZ CAWI V.0 KOD PROJEKTU: TARCHOMIN 2 BADANIE NT. POTENCJAŁU KONCEPTU USŁUGI PŁATNEGO UDOSTĘPNIANIA REPERTUARU KINOWEGO W INTERNECIE Warszawa, sierpień 2012 Dzień dobry, nazywam się i jestem

Bardziej szczegółowo

Agresja ZSRR na Polskę zbrojna napaść dokonana 17 września 1939 przez ZSRR na Polskę, będącą od 1 września 1939 w stanie wojny z III Rzeszą.

Agresja ZSRR na Polskę zbrojna napaść dokonana 17 września 1939 przez ZSRR na Polskę, będącą od 1 września 1939 w stanie wojny z III Rzeszą. Agresja ZSRR na Polskę zbrojna napaść dokonana 17 września 1939 przez ZSRR na Polskę, będącą od 1 września 1939 w stanie wojny z III Rzeszą. Element działań wojennych kampanii wrześniowej pierwszej kampanii

Bardziej szczegółowo

POLSKA W LATACH 1944-1947 WALKA O WŁADZĘ. Łukasz Leśniak IVti

POLSKA W LATACH 1944-1947 WALKA O WŁADZĘ. Łukasz Leśniak IVti POLSKA W LATACH 1944-1947 WALKA O WŁADZĘ Łukasz Leśniak IVti W początkowej fazie drugiej wojny światowej rząd polski w skutek działań wojennych musiał ewakuować się poza granice kraju. Po agresji sowieckiej

Bardziej szczegółowo

PRAWO. SEMESTR ZIMOWY 2015/2016 mgr Anna Kuchciak

PRAWO. SEMESTR ZIMOWY 2015/2016 mgr Anna Kuchciak PRAWO KONSTYTUCYJNE SEMESTR ZIMOWY 2015/2016 mgr Anna Kuchciak KREACYJNA WYRAŻANIA WOLI WYBORCÓW LEGITYMUJĄCA POWSZECHNE LOKALNE F U N K C J E W Y B O R Ó W W Y B O R Y KONTROLNA INTEGRACYJNA PONOWNE UZUPEŁNIAJĄCE

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA KOMISJA WYBORCZA

PAŃSTWOWA KOMISJA WYBORCZA PAŃSTWOWA KOMISJA WYBORCZA ZPOW-803-14/15 Warszawa, dnia 22 czerwca 2015 r. Informacja o warunkach udziału w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w referendum ogólnokrajowym, zarządzonym

Bardziej szczegółowo