PROJEKT PREFABRYKOWANEJ WIĘŹBY DACHOWEJ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROJEKT PREFABRYKOWANEJ WIĘŹBY DACHOWEJ"

Transkrypt

1 Mitek Industries Polska Sp. z o.o. Poznańska 29K, Legnica tel , Ul. PROJEKT PREFABRYKOWANEJ WIĘŹBY DACHOWEJ DO PROJEKTU TYPOWEGO ANDREA WIĄZARY Z LITEGO DREWNA ŁĄCZONE PŁYTKAMI KOLCZASTYMI CA W A WYKAZ AUTORYZOWANYCH PRODUCENTÓW WIĄZARÓW NA KOŃCU OPRACOWANIA

2

3 NT1 L1 KU4 KU3 KU2b KU1b KU1b KU2b KU3 KU4 L1 NT1 B1 B2 P2 B2 P2 OB5b B1 P1 30 U-Sp 30 U-Sp 3 nr G2 10 nr L810 nr 10 L9 nr L10 nr L11 10 nr L1010 nr L910 nr L8 U-Sp U-Sp 30 P1 OB4 OB3b OB2b OB1b b a a G1 OB1a P1 L7 L3 P1 L4 OB2a OB3a 30 OB6 L6 L5 B1 OB5a P2 P2 B2 B2 B1 L1 KU4 KU3 KU2a KU1a KU1a KU2a KU3A KU4 L1 NT2 NT1 Widok 3D OPI S STĘŻEŃ: P- PG- st ężeni a podł użne pasa górnego wykonać z deski 32 x 100 mm w rozst awi e co 1200 mm. U- PG- st ężeni e ukośne pasa górnego wykonać z t aś my st al owej 2 x 25 mm. P- PD - st ężeni e podł użne pasa dol nego wykonać z deski 32 x 100 mm w rozst awi e co 2400 mm. U- PD - st ężeni e ukośne pasa dol nego wykonać z t aś my st al owej 2 x 25 mm. U- Sp - st ężeni e ukośne sł upka poddasza wykonać z deski 32 x 100 mm UWAGA: 1. Konstrukcj a osi ąga peł na nośność dopi ero po cał kowity m usztywni eni u. 2. Wszystki e wi ązary muszą być ze sobą poł ączone w mi ejscach podpór. 3. Poł ączeni e wi ązara z murł at ą przy użyci u pary kątowników ABR 180 na podporę. Jedyni e wi ązary OB5 i OB10 mocować poprzez parę kątowników ABR 105 Si mpson ST na podpore, przy użyci u gwoździ CNA 4. 0 x 60. w obu przypadkach gwoździ e mocować zgodni e z zal eceni ami producenta. 4. Przewi ązki w części użytkowej poddasza wykonać z desek 60 x 120 mm w rozst awi e co 600 mm. ( ) Tarcica klasy C24 Płytki kolczaste Mitek: GNA20, T150, M14 UWAGA: Przed przystąpieniem do produkcji należy sprawdzić poziomy wieńców i wymiary budynku. TYTUŁ RYSUNKU PROJEKTOWAŁ OPRACOWAŁ SPRAWDZIŁ NAZWA OBIEKTU Dom jednorodzinny Andrea ADRES OBIEKTU Do adaptacji Rzut konstrukcji dachu mgr inż. Józef Wołczański mgr inż Paweł Zapotoczny SKALA: DATA: NR RYS.: 1: WD1

4 Jak zamówić wiązary prefabrykowane? 1. Zamówienie na wiązary należy złożyć w licencjonowanym zakładzie prefabrykacji (wykaz na ostatniej stronie projektu), najlepiej w terminie od jednego do trzech miesięcy przed ukończeniem ścian i stropów. 2. Wszystkie materiały, w tym drewno, łączniki, płytki kolczaste, impregnat, zapewnia zakład prefabrykacji. Cena wiązarów obejmuje koszt wszystkich niezbędnych elementów. 3. Wszystkie obliczenia oparte są na parametrach łączników MiTek. Autor projektu nie wyraża zgody na zastosowanie innych płytek kolczastych. 4. Wszystkie płytki kolczaste firmy MiTek są, zgodnie z normą, oznakowane własnym znakiem identyfikacyjnym. Jest on na stałe wytłoczony na płytkach, co służy późniejszej weryfikacji. 5. Lista autoryzowanych zakładów oraz ich punktów dystrybucji znajduje się na końcu projektu. 6. Montaż konstrukcji trwa od jednego do kilku dni. 7. Wiązary można zamówić w fabryce w dwóch wariantach: a) z montażem wykonanym przez producenta, b) z własnym montażem Zamawiającego. 8. Dokumentacja produkcyjna do tego projektu znajduje się w każdym autoryzowanym zakładzie prefabrykacji. 9. Prezentację trójwymiarową konstrukcji (wizualizacja) można pobrać ze strony Prosimy wszystkich o kontakt z Mitek Industries Polska tel , Informacje dotyczące wyników obliczeń (np. reakcje podporowe), kopie projektów do pozwolenia na budowę, aktualne zaświadczenie z Izby Inżynierów Budownictwa itp. Więcej informacji - 1

5 Pracownia Projektowa ARCHIPELAG Prefabrykowana więźba dachowa - dom parterowy ANDREA OPIS TECHNICZNY - PREFABRYKOWANA WIĘŹBA DACHOWA 1. Przedmiot opracowania Niniejsze opracowanie obejmuje projekt wykonawczy konstrukcji dachu, budynku jednorodzinnego ANDREA. Zgodnie z interpretacją ustawy projekt przeznaczony do wielokrotnego zastosowania (tzw. projekt gotowy), po przystosowaniu do warunków konkretnej inwestycji, stanowi projekt architektoniczno - budowlany w rozumieniu art. 34 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r., Nr 106, poz z późn. zm.), będący częścią projektu budowlanego zatwierdzanego w decyzji o pozwoleniu na budowę. 2. Podstawa opracowania Niniejszy projekt opracowano w oparciu o obowiązujące przepisy i normy budowlane oraz oprogramowanie inżynierskie RoofCon / TrussCon Normy i aprobaty PN-EN 1990:2004/A1:2008 Eurokod -- Podstawy projektowania konstrukcji PN-EN :2004/Ap1:2010 Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje -Ciężar objętościowy, ciężar własny, obciążenia użytkowe w budynkach PN-EN :2005/AC:2009 Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje - Obciążenie śniegiem PN-EN :2008/Ap2:2010 Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje -- Oddziaływania wiatru PN-EN :2010 Eurokod 5: Projektowanie konstrukcji drewnianych -- Część 1-1: Postanowienia ogólne -- Reguły ogólne i reguły dotyczące budynków PN-EN Wymagania produkcyjne dotyczące prefabrykowanych elementów konstrukcyjnych łączonych płytkami kolczastymi. Deklaracja parametrów płytek zgodnie z EN Ogólne dane o rozwiązaniach konstrukcyjno - materiałowych Główną konstrukcję dachu zaprojektowano z drewnianych, prefabrykowanych wiązarów trójkątnych o maksymalnej rozpiętości w osiach podpór 10,80 m i maksymalnym poprzecznym rozstawie osiowym 100 cm. Tarcica klasy C24 o grubości 60 mm. Połączenia elementów (słupki, krzyżulce, pasy) wiązarów zaprojektowano na płytki kolczaste GNA20, T150 i M Odporność na korozję biologiczną i ochrona p.pożarowa Projektowana konstrukcja należy do pierwszej klasy zagrożenia korozją biologiczną zgodnie z EN Dla klasy tej wystarczy naturalna odporność drewna. Wszystkie elementy konstrukcyjne projektuje się z drewna świerkowego klasy C-24, suszonego do wilgotności 18%. Ze względu na ochronę p.poż. stopień palności drewna obniżyć przez zastosowanie powierzchniowych środków ogniochronnych Fobos M4. 4. Wymagania dotyczące produkcji wiązarów łączonych płytkami kolczastymi Wiązary należy wykonać zgodnie z normą PN-EN Płytki kolczaste wciskać w drewno za pomocą specjalistycznych urządzeń - pras hydraulicznych, na stolikach lub stołach montażowych w zakładzie prefabrykacji.

6 Pracownia Projektowa ARCHIPELAG Prefabrykowana więźba dachowa - dom parterowy ANDREA 5. Połączenie wiązarów z murłatą Połączenie kratownic z podwaliną zaprojektowano za pośrednictwem kątowników ABR 180 w ilości 2szt./podporę. Jedynie wiązary OB5 i OB10 mocować przy użyciu kątowników ABR105 2szt./podporę, przy użyciu gwoździ CNA 4.0x60mm (Simpson ST). Założono gwoździowanie pełne, zgodnie z katalogiem producenta. 6. Stężenia ukośne Stężenia ukośne pasów górnych oraz pasów dolnych zaprojektowano z taśm stalowych 2.0x25 mm. Schematy stężeń pokazano na rzucie konstrukcji dachu. 7. Stężenia wzdłużne Stężenia wzdłużne zaprojektowano z elementów drewnianych o przekroju 32x100 mm. Maksymalny rozstaw stężeń pasów górnych wynosi 1200 mm, a pasów dolnych 2400 mm. Zastosowanie innego rozstawu usztywnień wymaga ponownego przeliczenia konstrukcji. 8. Wytyczne montażu konstrukcji Wiązary należy montować dźwigiem z wykorzystaniem trawersu lub odpowiedniego zawiesia. Nie podpuszcza się obciążania elementów konstrukcji dachu (składowania materiałów pokrycia) w trakcie wykonywania prac dekarskich ponad wartości przewidziane w projekcie konstrukcji. Miejsca styku (oparcia) konstrukcji drewnianej z elementami betonowymi lub stalowymi należy zabezpieczyć poprzez przełożenie warstwą izolacji. W trakcie montażu konstrukcji dachu i wykonywaniu pokrycia dachowego należy uwzględnić (zgodnie z projektem architektonicznym) sposób wentylacji przestrzeni dachowej i odwodnienia połaci. Do wykonywania połączeń elementów konstrukcji należy stosować śruby i gwoździe ocynkowane. Prace montażowe należy wykonywać pod nadzorem osoby posiadającej odpowiednie uprawnienia budowlane oraz zgodnie z przepisami BHP dotyczącymi montażu elementów wielkowymiarowych i prac na wysokości. Opracowanie: mgr inż. Józef Wołczański

7 Pracownia Projektowa ARCHIPELAG Prefabrykowana więźba dachowa - dom parterowy ANDREA Zestawienie obciążeń dopuszczalnych dla wiązarów Pas górny Obciążenie charakterystyczne ( kn/m 2 ) 1. Dachówka 0, Łaty 40x60 mm 0, Kontrłata 30x60 mm 0, Folia wstępnego krycia 5. Wełna mineralna 20 cm 0, Płyta GFK na ruszcie 0,170 suma: 0,975 Pas dolny Obciążenie charakterystyczne ( kn/m 2 ) 1. Płyta OSB gr. 22mm ( strych) 0, Wełna mineralna 35 cm 0, Folia paroszczelna 4. Płyta GFK na ruszcie 0,170 suma: 0, Obciążenie użytkowe 1,5 Obciążenie śniegiem Wartość charakterystyczna obciążenia 1. śniegiem sk ( kn/m2) Strefa 2 0,9 2. Współczynnik ekspozycji Ce 1 Obciążenie wiatrem 1. Kategoria terenu 1 2. Strefa 2 q p = 1,086 kn/m 2 3. Wysokość nad poziomem morza. 300 m n. p. m. 4. Wysokość budynku do kalenicy. 6,58 m

8 AUTORYZOWANE ZAKŁADY PREFABRYKACJI: Gdzie zamówić wiązary? Autoryzowane zakłady prefabrykacji i punkty sprzedaży (wg kodów) Nazwa firmy Ulica Kod Miasto telefon e mail ERAGA ul. Cienista 20 lok Warszawa HATEK ul. Tartaczna Pułtusk F.U.H.P. CANADA SYSTEM ul. Leśna Limanowa system.pl SAWE Niechobrz Niechobrz k. Rzeszowa PROFI CAN ul. Marii Curie Skłodowskiej Piekary Śląskie profi LABO BPM ul. Księdza Londzina Bielsko Biała bpm.com.pl DREW INWEST ul. Junacka Czechowice Dziedzice inwest.pl WIĄZAR SYSTEM ul. Wołczyńska 63B Krzywiczyny system.pl STOLMAK ul. Jana III Sobieskiego 19a Bielawa WESTMALL ul. Kościuszki Prochowice INTER LERS ul. Czarnieckiego Kłecko k. Gniezna lers.pl WIĄZARY BURKIETOWICZ ul. Kaliska Odolanów k. Ostrowa Wlkp KONSTRUKCYJNY.PL ul. 55 Pułku Piechoty Leszno BLACH DEK ul. Przemysłowa Wolsztyn Wiązary Lisiewicz ul. Rozwojowa Sulechów Wiązary Lewandowski Świerkocin Witnica lewandowski.pl PARTNER ul. Przyszłości Szczecin KUDRA I SPÓŁKA ul. Lubieszyńska Mierzyn k/ Szczecina WASCO VILLA Stary Kraków/Kanin Sławno k. Koszalina PPHU ROMAR ul. Polna Człopa romar.pl COMPLEX ul. Szeroka Borkowo k. Gdańska MODERNDACH Łochocin 6/ Lipno WPW INVEST ul. Tylna 4C/ Łódź DREWPROJEKT ul. Zgierska Konstantynów Łódzki MABUDO ul. Ceramiczna Zduńska Wola Tartak J.W. WITKOWSCY Rychłowice 21B Wieluń HANTVERKARPOOLEN Kocierzew Południowy 104A Kocierzew Płd. K. Łowicza PUNKTY DYSTRYBUCJI Nazwa firmy Ulica Kod Miasto telefon e mail CENTROBUD ul. Kłobucka 8 paw Warszawa CENTROBUD ul. Słoneczna Piaseczno/Stara Iwiczna CENTROBUD ul. Przyrzecze Konstancin Jez CENTROBUD ul. Pogodna 8/ Tarczyn CENTROBUD ul.powstańców Błonie CENTROBUD ul. Cmentarna Maków Mazowiecki CENTROBUD ul. Komisji Edukacji Nar Wyszków Maxipol ul Garncarska Koprzywnica Hadex Sp. z o.o. ul. Klonowica Kraków SAWE Biuro Handlowe Wrząsowice Świątniki Górne Konkret Pronier ul. Komorowskich Żywiec Hadex Sp. z o.o. ul. Gen. H. Le Ronda Katowice DZ KONSTRUKCJE BUDOWLANE ul.k.k.baczyńskiego Sosnowiec konstrukcje.pl WIĄZAR SYSTEM o/śląsk ul. Strzelców Bytomskich Bytom system.pl Hadex Sp. z o.o. ul. Kard. St. Wyszyńskiego Piekary Śląskie TECH DREW ul. Sadowskiego Piekary Śląskie Hadex Sp. z o.o. ul. Warszawska Bieruń Hadex Sp. z o.o. ul. Górnośląska 3d Pszczyna Hadex Sp. z o.o. ul. Dębowiecka Ochaby Małe Hadex Sp. z o.o. ul. Dojazdowa Gliwice Hadex Sp. z o.o. ul. Dworcowa Żory Hadex Sp. z o.o. ul. Łąkowa Jastrzębie Borynia Hadex Sp. z o.o. ul. Wodzisławska Rybnik Hadex Sp. z o.o. ul. Rymera 116a Radlin INTECH / oddział ul. Światowida Opole Concreto s.c. ul. T.Kościuszki 108a/ Wrocław GMS HOUSE S.C. al. Poprzeczna Wrocław Budus Wrocław ul. Brücknera Wrocław OSIŃSKI I SYN ul. Dzierżoniowska 16 C Strzelin FAGO /oddział ul. Legnicka Ząbkowice Śląskie FAGO /oddział ul. Budowlana Pszenno INTECH ul. Szarych Szeregów 6 K Strzegom FAGO/oddział ul. Piłsudskiego Dzierżoniów Marcco ul Bolesława Chrobrego Wałbrzych WIĄZARY BURKIETOWICZ ul. Wolności Jelenia Góra Przedsiębiorstwo Wiel. ul. Stawowa Mysłakowice bhurt.com.pl WIĄZAR SYSTEM o/legnica ul. Jaworzyńska 261 p Legnica system.pl INTECH /oddział ul. Sierocińska Legnica ZAKŁAD STOLARSKI "MAGBOS" ul. Wyszyńskiego 12 B Złotoryja GRADIX ul. Lwówecka Gryfów Śląski JAWA ul. Ceramiczna Bolesławiec Punex Żarska Wieś Żarska Wieś INTER LERS o/poznań ul. Głogowska Poznań lers.pl ROMAR o/ Poznań ul. Polska Poznań romar.pl Wesołek ul. Składowa Chocicza DAM BUD ul. Olszowa Kępno Peamco ul Obrońców Lwowa Leszno WIĄZARY BURKIETOWICZ ul. 5 stycznia 2/ Wolsztyn Centrum Materiałów Bud. ul. Gorzowska Zielona Góra Jadar ul. Dworcowa Łagów Lubuski APA 2 Spółka Jawna ul. Stalmacha Szczecin INTER LERS o/bydgoszcz ul. Wojska Polskiego Bydgoszcz lers.pl Gemini ul. Brzeska Radziejów Dach i Styl Gorzeń Aktualną mapę z zakładami można zobaczyć na:

Mitek Industries Polska Sp. z o.o.

Mitek Industries Polska Sp. z o.o. Mitek Industries Polska Sp. z o.o. Ul. Poznaska 29K, 59-220 Legnica tel. 76-8628988, www.mitek.pl Prefabrykowana wiba dachowa - dom parterowy 1 Prefabrykowana wiba dachowa - dom parterowy 2 Widok 3D Przestrze

Bardziej szczegółowo

PROJEKT PREFABRYKOWANEJ WIĘŹBY DACHOWEJ DOMU JEDNORODZINNEGO RIWIERA

PROJEKT PREFABRYKOWANEJ WIĘŹBY DACHOWEJ DOMU JEDNORODZINNEGO RIWIERA Mitek Industries Polska Sp. z o.o. Poznańska 29K, 59-220 Legnica tel. 76-8628988, www.mitek.pl Ul. PROJEKT PREFABRYKOWANEJ WIĘŹBY DACHOWEJ DOMU JEDNORODZINNEGO RIWIERA WIĄZARY Z LITEGO DREWNA ŁĄCZONE PŁYTKAMI

Bardziej szczegółowo

WYKAZ AUTORYZOWANYCH PRODUCENTÓW NA KOŃCU OPRACOWANIA

WYKAZ AUTORYZOWANYCH PRODUCENTÓW NA KOŃCU OPRACOWANIA Mitek Industries Polska Sp. z o.o. Ul. Poznańska 29K, 59-220 Legnica tel. 76-8628988, www.mitek.pl PROJEKT PREFABRYKOWANEJ WIĘŹBY DACHOWEJ DLA DOMU PARTEROWEGO ALABASTER WIĄZARY Z LITEGO DREWNA ŁĄCZONE

Bardziej szczegółowo

PROJEKT PREFABRYKOWANEJ WIĘŹBY DACHOWEJ BUDYNKU JEDNORODZINNEGO TYPU MODELOWY GL555

PROJEKT PREFABRYKOWANEJ WIĘŹBY DACHOWEJ BUDYNKU JEDNORODZINNEGO TYPU MODELOWY GL555 MiTek Industries Polska Sp.z o.o. ul. Poznańska 29K, 59-220 Legnica tel. 76-8628988, www.mitek.pl PROJEKT PREFABRYKOWANEJ WIĘŹBY DACHOWEJ BUDYNKU JEDNORODZINNEGO TYPU MODELOWY GL555 WIĄZARY Z LITEGO DREWNA

Bardziej szczegółowo

PROJEKT PREFABRYKOWANEJ WIĘŹBY DACHOWEJ

PROJEKT PREFABRYKOWANEJ WIĘŹBY DACHOWEJ Mitek Industries Polska Sp. z o.o. Ul. Poznańska 29K, 59-220 Legnica tel. 76-8628988, www.mitek.pl PROJEKT PREFABRYKOWANEJ WIĘŹBY DACHOWEJ DLA PROJEKTU WIĄZARY Z LITEGO DREWNA ŁĄCZONE PŁYTKAMI KOLCZASTYMI

Bardziej szczegółowo

PROJEKT PREFABRYKOWANEJ WIĘŹBY DACHOWEJ SIMON G2_STRYCH

PROJEKT PREFABRYKOWANEJ WIĘŹBY DACHOWEJ SIMON G2_STRYCH Mitek Industries Polska Sp. z o.o. Ul. Poznańska 29K, 59-220 Legnica tel. 76-8628988, www.mitek.pl PROJEKT PREFABRYKOWANEJ WIĘŹBY DACHOWEJ WIĄZARY Z LITEGO DREWNA ŁĄCZONE PŁYTKAMI KOLCZASTYMI 1 1 2 3 4

Bardziej szczegółowo

PROJEKT PREFABRYKOWANEJ WIĘŹBY DACHOWEJ SIMON G2_STRYCH WIĄZARY Z LITEGO DREWNA ŁĄCZONE PŁYTKAMI KOLCZASTYMI

PROJEKT PREFABRYKOWANEJ WIĘŹBY DACHOWEJ SIMON G2_STRYCH WIĄZARY Z LITEGO DREWNA ŁĄCZONE PŁYTKAMI KOLCZASTYMI Mitek Industries Polska Sp. z o.o. Ul. Poznańska 29K, 59-220 Legnica tel. 76-8628988, www.mitek.pl PROJEKT PREFABRYKOWANEJ WIĘŹBY DACHOWEJ WIĄZARY Z LITEGO DREWNA ŁĄCZONE PŁYTKAMI KOLCZASTYMI 1 2 900 6000

Bardziej szczegółowo

Prefabrykowane konstrukcje drewniane. łączone płytkami kolczastymi SYSTEM

Prefabrykowane konstrukcje drewniane. łączone płytkami kolczastymi SYSTEM Prefabrykowane konstrukcje drewniane łączone płytkami kolczastymi SYSTEM Technologia Drewno i płytka kolczasta Do produkcji wiązarów stosujemy wysokiej jakości materiały, które posiadają odpowiednie atesty,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT PREFABRYKOWANEJ WIĘŹBY DACHOWEJ DOMEK JEDNORODZINNY AZYL

PROJEKT PREFABRYKOWANEJ WIĘŹBY DACHOWEJ DOMEK JEDNORODZINNY AZYL Mitek Industries Polska Sp. z o.o. Ul. Poznańska 29K, 59-220 Legnica tel. 76-8628988, www.mitek.pl PROJEKT PREFABRYKOWANEJ WIĘŹBY DACHOWEJ DOMEK JEDNORODZINNY AZYL WIĄZARY Z LITEGO DREWNA ŁĄCZONE PŁYTKAMI

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T O W A N I E I R E A L I Z A C J A K O N S T R U K C J I B U D O W L A N Y C H

P R O J E K T O W A N I E I R E A L I Z A C J A K O N S T R U K C J I B U D O W L A N Y C H K O N S T R U K C Y J N E D R E W N O K L E J O N E P R O J E K T O W A N I E I R E A L I Z A C J A K O N S T R U K C J I B U D O W L A N Y C H K O N S B U D t e l. : ( 0 9 1 ) 8 1 2 5 3 8 7 u l. K s.

Bardziej szczegółowo

Temat: BUDOWA ZAPLECZA BOISKA SPORTOWEGO. Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone

Temat: BUDOWA ZAPLECZA BOISKA SPORTOWEGO. Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone W P A - w i l i s o w s k i p r a c o w n i a a r c h i t e k t o n i c z n a m g r i n ż. a r c h. W i t o l d W i l i s o w s k i 5 2-3 4 0 W r o c ł a w, u l. G o l e s z a n 1 9 / 5 t e l. : ( + 4

Bardziej szczegółowo

PROJEKT PREFABRYKOWANEJ WIĘŹBY DACHOWEJ DO TYPOWEGO PROJEKTU

PROJEKT PREFABRYKOWANEJ WIĘŹBY DACHOWEJ DO TYPOWEGO PROJEKTU Grupa Producentów Dachów GPDach Prefabrykowana więźba dachowa - dom parterowy Frida G2 Grupa Producentów Dachów GP Dach gpdach.pl PROJEKT PREFABRYKOWANEJ WIĘŹBY DACHOWEJ DO TYPOWEGO PROJEKTU Frida G2 WIĄZARY

Bardziej szczegółowo

Prefabrykowane konstrukcje drewniane. łączone płytkami kolczastymi SYSTEM

Prefabrykowane konstrukcje drewniane. łączone płytkami kolczastymi SYSTEM Prefabrykowane konstrukcje drewniane łączone płytkami kolczastymi SYSTEM Lorem ipsum dolor sit amet enim. Autoryzowany producent prefabrykowanych konstrukcji dachowych z litego drewna łączonego płytkami

Bardziej szczegółowo

Oferta budowy domu parterowego w stanie surowym otwartym

Oferta budowy domu parterowego w stanie surowym otwartym Oferta budowy domu parterowego w stanie surowym otwartym wg projektu RYCHNÓW DM-6302 N biura projektowego KB Projekt. Stan surowy otwarty: 89 000 zł netto 1/11 OFERTA Obiekt: Budynek mieszkalny, jednorodzinny,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT KONSTRUKCYJNY WIĘŹBY DACHOWEJ

PROJEKT KONSTRUKCYJNY WIĘŹBY DACHOWEJ . PROJEKT KONSTRUKCYJNY WIĘŹBY DACHOWEJ Obiekt: Technologiczna wiata magazynowa Adres budowy: Chojnice, ul. Igielska Dz. nr 339/9 Zamawiający: Miejskie Wodociągi Spółka z o.o. Plac Piastowski 27a,89-600

Bardziej szczegółowo

DREWNIANE WIĄZARY DACHOWE

DREWNIANE WIĄZARY DACHOWE DREWNIANE WIĄZARY DACHOWE Drewno uniwersalny materiał budowlany, przez wieki powszechnie stosowany w budownictwie jest systematycznie wypierany przez inne materiały. Są jednak elementy budynków w których

Bardziej szczegółowo

PROJEKT PREFABRYKOWANEJ WIĘŹBY DACHOWEJ DLA DOMU PARTEROWEGO MAŁGOSIA

PROJEKT PREFABRYKOWANEJ WIĘŹBY DACHOWEJ DLA DOMU PARTEROWEGO MAŁGOSIA Mitek Industries Polska Sp. z o.o. Ul. Poznańska 29K, 59-220 Legnica tel. 76-8628988, www.mitek.pl PROJEKT PREFABRYKOWANEJ WIĘŹBY DACHOWEJ DLA DOMU PARTEROWEGO MAŁGOSIA WIĄZARY Z LITEGO DREWNA ŁĄCZONE

Bardziej szczegółowo

PROJEKT PREFABRYKOWANEJ WIĘŹBY DACHOWEJ DO TYPOWEGO PROJEKTU

PROJEKT PREFABRYKOWANEJ WIĘŹBY DACHOWEJ DO TYPOWEGO PROJEKTU Grupa Producentów Dachów GPDach Prefabrykowana więźba dachowa - dom parterowy Eleonora G2 Grupa Producentów Dachów GP Dach gpdach.pl PROJEKT PREFABRYKOWANEJ WIĘŹBY DACHOWEJ DO TYPOWEGO PROJEKTU Eleonora

Bardziej szczegółowo

PROJEKT PREFABRYKOWANEJ WIĘŹBY DACHOWEJ ERYK G1 WIĄZARY Z LITEGO DREWNA ŁĄCZONE PŁYTKAMI KOLCZASTYMI

PROJEKT PREFABRYKOWANEJ WIĘŹBY DACHOWEJ ERYK G1 WIĄZARY Z LITEGO DREWNA ŁĄCZONE PŁYTKAMI KOLCZASTYMI Mitek Industries Polska Sp. z o.o. Ul. Poznańska 29K, 59-220 Legnica tel. 76-8628988, www.mitek.pl PROJEKT PREFABRYKOWANEJ WIĘŹBY DACHOWEJ WIĄZARY Z LITEGO DREWNA ŁĄCZONE PŁYTKAMI KOLCZASTYMI Belka 14x14,drewno

Bardziej szczegółowo

W oparciu o projekt budowlany wykonano konstrukcję dachu z drewna klejonego warstwowo w klasie Gl28c.

W oparciu o projekt budowlany wykonano konstrukcję dachu z drewna klejonego warstwowo w klasie Gl28c. 1. Część ogólna 1.1. Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy konstrukcji nośnej zadaszenia z drewna klejonego warstwowo hali basenowej Krytej Pływalni wraz z Zapleczem Rekreacyjno

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 452-7 KONSTRUKCJE DREWNIANE SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 1.1. Przedmiot SST... 3 1.2. Zakres stosowania SST... 3 1.3. Określenia podstawowe...

Bardziej szczegółowo

DACHY JAKA KONSTRUKCJA WIĘŹBA GOTOWA LUB WYKONYWANA NA BUDOWIE

DACHY JAKA KONSTRUKCJA WIĘŹBA GOTOWA LUB WYKONYWANA NA BUDOWIE DACHY JAKA KONSTRUKCJA Rodzaj konstrukcji dachu określa projektant, zaleŝy ona bowiem od wielu czynników: od przewidywanej funkcji poddasza (uŝytkowe czy nie), od kąta nachylenia połaci dachu, od projektowanego

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY ZADASZENIE SALI GIMNASTYCZNEJ W SYSTEMIE HBE ZYNDAKI 2, SORKWITY

PROJEKT BUDOWLANY ZADASZENIE SALI GIMNASTYCZNEJ W SYSTEMIE HBE ZYNDAKI 2, SORKWITY K O N S T R U K C Y J N E D R E W N O K L E J O N E P R O J E K T O W A N I E I R E A L I Z A C J A K O N S T R U K C J I B U D O W L A N Y C H K O N S B U D t e l. : ( 0 9 1 ) 8 1 2 5 3 8 7 S t o b n

Bardziej szczegółowo

PAVUS a.s. (dawniej Pożarowy Zakład Doświadczalny Techniki Budowlanej S.A.) ORGAN NOTYFIKOWANY AO 216 Numer zlecenia: 501266 POŻAROWE ŚWIADECTWO KLASYFIKACYJNE ODPORNOŚCI OGNIOWEJ NR PKO-01-246 Dla wyrobu

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO DREWNIANEJ KONSTRUKCJI DACHU

OPIS TECHNICZNY DO DREWNIANEJ KONSTRUKCJI DACHU I. Przedmiot opracowania. OPIS TECHNICZNY DO DREWNIANEJ KONSTRUKCJI DACHU Opracowanie obejmuje projekt drewnianej konstrukcji dachu wiaty rekreacyjnej w Helu dz. nr 4/1. II. Podstawa opracowania. 1. Projekt

Bardziej szczegółowo

BUDOWA SIEDZIBY PLACÓWKI TERENOWEJ W STASZOWIE PRZY UL. MICKIEWICZA PROJEKT WYKONAWCZY - KONSTRUKCJA SPIS TREŚCI

BUDOWA SIEDZIBY PLACÓWKI TERENOWEJ W STASZOWIE PRZY UL. MICKIEWICZA PROJEKT WYKONAWCZY - KONSTRUKCJA SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI I./ OPIS TECHNICZNY II./ WYKAZY STALI III./ RYSUNKI 1K.RZUT FUNDAMENTÓW SKALA 1 : 50 2K.RZUT KONSTRUKCYJNY PARTERU SKALA 1 : 100 3K.RZUT KONSTRUKCYJNY I PIĘTRA SKALA 1 : 100 4K.RZUT KONSTRUKCYJNY

Bardziej szczegółowo

OBLICZENIA STATYCZNE

OBLICZENIA STATYCZNE PROJEKT BUDOWLANY ZMIANY KONSTRUKCJI DACHU W RUDZICZCE PRZY UL. WOSZCZYCKIEJ 17 1 OBLICZENIA STATYCZNE Inwestor: Gmina Suszec ul. Lipowa 1 43-267 Suszec Budowa: Rudziczka, ul. Woszczycka 17 dz. nr 298/581

Bardziej szczegółowo

więźba prefabrykowana

więźba prefabrykowana INSPIRACJE PORADY INFORMACJE WSKAZÓWKI INSTRUKCJE OFERTY więźba prefabrykowana prefabrykacja wiązary stropodach płytki kolczaste e-wydanie pobierz GRATIS Proces ewolucji, jaki zachodzi w budownictwie,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY Remontu więźby dachowej w budynku mieszkalnym w Warszawie przy ul. Długiej 24, segment A i B Część: Konstrukcje Budowlane Spis zawartości : 1. Dane ogólne 1.1. Podstawa opracowania

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania

Zawartość opracowania Obiekt: Inwestor: PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY (E184/12/KD/WY/11) Budowa Sali Sportowej wraz z Częścią Dydaktyczną w Śniadowie Urząd Gminy w Śniadowie ul. Ostrołęcka 11 18-411 Śniadowo Miejsce realizacji:

Bardziej szczegółowo

OBLICZENIA STATYCZNO-WYTRZYMAŁOŚCIOWE

OBLICZENIA STATYCZNO-WYTRZYMAŁOŚCIOWE OBLICZENIA STATYCZNO-WYTRZYMAŁOŚCIOWE 1. Obciążenia 1.1. Założenia Ze względu na brak pełnych danych dotyczących konstrukcji istniejącego obiektu, w tym stalowego podciągu, drewnianego stropu oraz więźby

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Głębokim - Konstrukcja drewniana dachu wraz pokryciem

Przedmiar robót. Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Głębokim - Konstrukcja drewniana dachu wraz pokryciem Przedmiar robót Data: 2009-11-14 Budowa: Kody CPV: 45214210-5 Roboty budowlane w zakresie szkół podstawowych 45261100-5 Wykonywanie konstrukcji dachowych 45261213-0 Kładzenie dachów metalowych 45261320-3

Bardziej szczegółowo

Oferta budowy domu parterowego w stanie surowym zamkniętym. wg projektu Z7 biura projektowego Z500

Oferta budowy domu parterowego w stanie surowym zamkniętym. wg projektu Z7 biura projektowego Z500 Oferta budowy domu parterowego w stanie surowym zamkniętym wg projektu Z7 biura projektowego Z500 Stan surowy zamknięty cena: 109 900 zł netto (8% vat) 1/14 OFERTA Obiekt: Budynek mieszkalny, wg projektu

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA B 05.00 WYKONANIE WIEŹBY DACHOWEJ KOD CPV 45450000-6

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA B 05.00 WYKONANIE WIEŹBY DACHOWEJ KOD CPV 45450000-6 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA B 05.00 WYKONANIE WIEŹBY DACHOWEJ KOD CPV 45450000-6 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. WSTĘP... 73 2. MATERIAŁY... 73 3. SPRZĘT... 74 4. TRANSPORT... 75 5. WYKONANIE ROBÓT...

Bardziej szczegółowo

WYKAZ AUTORYZOWANYCH PRODUCENTÓW NA KOŃCU OPRACOWANIA

WYKAZ AUTORYZOWANYCH PRODUCENTÓW NA KOŃCU OPRACOWANIA Mitek Industries Polska Sp. z o.o. Ul. Poznańska 29K, 59-220 Legnica tel. 76-8628988, www.mitek.pl PROJEKT PREFABRYKOWANEJ WIĘŹBY DACHOWEJ DOMU JEDNORODZINNEGO TOMASZEK WIĄZARY Z LITEGO DREWNA ŁĄCZONE

Bardziej szczegółowo

Przykład zbierania obciążeń dla dachu stromego wg PN-B-02001, PN-B-02010/Az1 i PN-B-02011/Az1

Przykład zbierania obciążeń dla dachu stromego wg PN-B-02001, PN-B-02010/Az1 i PN-B-02011/Az1 Politechnika Gdańska Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska Przykład zbierania obciążeń dla dachu stromego wg PN-B-02001, PN-B-02010/Az1 i PN-B-02011/Az1 Jerzy Bobiński Gdańsk, wersja 0.32 (2014) 20.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY ZAGRODY LEŚNEJ

PROJEKT BUDOWLANY ZAGRODY LEŚNEJ PRACOWNIA PROJEKTOWA MGR INŻ. DOROTA SUKIENNIK UL. BOHATERÓW WARSZAWY 15/16, 70-370 SZCZECIN TEL. 512-422-123, E-MAIL: SUKIENNIK.DOROTA1@INTERIA.PL --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Opis techniczny

Spis treści. Opis techniczny Spis treści Opis techniczny 1. Przedmiot i zakres opracowania 2. Podstawa formalna projektu 3. Podstawy merytoryczne opracowania 4. Zastosowane schematy konstrukcyjne 5. Założenia przyjęte do obliczeń

Bardziej szczegółowo

Wiązar G1 gr.60 mm STĘŻENIA DESKOWE MOCOWANIE WIĄZARÓW UWAGI. SCHEMAT STĘŻENIA KRZYŻULCÓW SP w środku rozpiętości + SUK przez 2 pola

Wiązar G1 gr.60 mm STĘŻENIA DESKOWE MOCOWANIE WIĄZARÓW UWAGI. SCHEMAT STĘŻENIA KRZYŻULCÓW SP w środku rozpiętości + SUK przez 2 pola STĘŻENIA DESKOWE MOCOWANIE PRZESUWNE MOCOWANIE: 3x gwoździe pierścieniowe d= 3,2mm, dł. zakotwienia gw. min. 30mm ODLEGŁOŚCI: - pomiędzy gwoździami min. 12d (dla 3,2mm = 38,4mm ) - pomiędzy gwoździem a

Bardziej szczegółowo

BUDOWNICTWO DREWNIANE. SPIS TREŚCI: Wprowadzenie

BUDOWNICTWO DREWNIANE. SPIS TREŚCI: Wprowadzenie BUDOWNICTWO DREWNIANE. SPIS TREŚCI: Wprowadzenie 1. Materiał budowlany "drewno" 1.1. Budowa drewna 1.2. Anizotropia drewna 1.3. Gęstość drewna 1.4. Szerokość słojów rocznych 1.5. Wilgotność drewna 1.6.

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania

Zawartość opracowania 1 Zawartość opracowania 1.0 Opis techniczny 2.0 Obliczenia statyczne 3.0 Rysunki K.1.0 Lokalizacja elementów konstrukcyjnych K.2.0 Konstrukcja wiazara kratowego K.3.0 Konstrukcja pomostu roboczego K.4.0

Bardziej szczegółowo

OBLICZENIA STATYCZNO-WYTRZYMAŁOŚCIOWE ROZBUDOWA O GABINETY REHABILITACYJNE ORAZ PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ W PARTERZE BUDYNKU NZOZ W ŁAPANOWIE

OBLICZENIA STATYCZNO-WYTRZYMAŁOŚCIOWE ROZBUDOWA O GABINETY REHABILITACYJNE ORAZ PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ W PARTERZE BUDYNKU NZOZ W ŁAPANOWIE OBLICZENIA STATYCZNO-WYTRZYMAŁOŚCIOWE ROZBUDOWA O GABINETY REHABILITACYJNE ORAZ PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ W PARTERZE BUDYNKU NZOZ W ŁAPANOWIE 1. ZESTAWIENIE NORM PN -82/B - 02000 PN -82/B - 02001 PN -82/B

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY. adres: Rogóźno, Jamy 5. Adres budowy: Osada Leśna Słup, dz. nr 3236/1

PROJEKT BUDOWLANY BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY. adres: Rogóźno, Jamy 5. Adres budowy: Osada Leśna Słup, dz. nr 3236/1 1 PROJEKT BUDOWLANY Obiekt: BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY Inwestor: Nadleśnictwo Jamy adres: 86-318 Rogóźno, Jamy 5 Adres budowy: Osada Leśna Słup, dz. nr 3236/1 Stadium: Projekt remontu budynku z wymianą

Bardziej szczegółowo

Belki stropowe Posi-Joist

Belki stropowe Posi-Joist Belki stropowe Posi-Joist TM Belki Posi-Joist TM łączą w sobie lekkość drewna oraz wytrzymałość stalowych krzyżulców Posi-Strut TM. Dzięki temu połączeniu uzyskujemy większe rozpiętości niż w innych produktach

Bardziej szczegółowo

Belka dwuteowa KRONOPOL I-BEAM

Belka dwuteowa KRONOPOL I-BEAM Belka dwuteowa KRONOPOL I-BEAM Belki dwuteowe KRONOPOL I-BEAM KRONOPOL I-BEAM AT-15-5515/2006 Dzisiejsze trendy w budownictwie mieszkaniowym bazują na dużych, otwartych przestrzeniach. Pojawiło się zatem

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY MIEJSCOWOŚĆ: TARNÓW. DZIAŁKA NR: 1/297, 1/299 obr. [0200] MAŁOPOLSKA IZBA ROLNICZA UL. KRAKOWIAKÓW 45a/15 31-964 KRAKÓW

PROJEKT WYKONAWCZY MIEJSCOWOŚĆ: TARNÓW. DZIAŁKA NR: 1/297, 1/299 obr. [0200] MAŁOPOLSKA IZBA ROLNICZA UL. KRAKOWIAKÓW 45a/15 31-964 KRAKÓW PROJEKT WYKONAWCZY BRANŻA: OBIEKT: KONSTRUKCJA BUDOWA BUDYNKU ADMINISTRACYJNO-USŁUGOWEGO WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ I UTWARDZENIEM TERENU NA DZIAŁKACH NR 1/297, 1/299 ORAZ BUDOWA ZJAZDU PUBLICZNEGO

Bardziej szczegółowo

PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SKOŁYSZYNIE BRANŻA KONSTRUKCJA

PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SKOŁYSZYNIE BRANŻA KONSTRUKCJA P R O J E K T B U D O W L A N Y PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SKOŁYSZYNIE BRANŻA KONSTRUKCJA nazwa inwestycji: adres inwestycji: PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU ZAKŁADU OPIEKI

Bardziej szczegółowo

Więźba dachowa sprawdź teraz jakie są jej rodzaje i elementy

Więźba dachowa sprawdź teraz jakie są jej rodzaje i elementy Więźba dachowa sprawdź teraz jakie są jej rodzaje i elementy Opublikowany 17 sierpnia 2016 przez MG Projekt Pracownia Architektoniczna Więźba dachowa Drewniana więźba dachowa na budynku jednorodzinnym

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI. 1. Opis techniczny konstrukcji str Obliczenia konstrukcyjne(fragmenty) str Rysunki konstrukcyjne str.

SPIS ZAWARTOŚCI. 1. Opis techniczny konstrukcji str Obliczenia konstrukcyjne(fragmenty) str Rysunki konstrukcyjne str. SPIS ZAWARTOŚCI 1. konstrukcji str.1-5 2. Obliczenia konstrukcyjne(fragmenty) str.6-20 3. Rysunki konstrukcyjne str.21-22 OPIS TECHNICZNY 1. PODSTAWA OPRACOWANIA. 1.1. Projekt architektoniczny 1.2. Uzgodnienia

Bardziej szczegółowo

Przykładowe zadanie praktyczne

Przykładowe zadanie praktyczne Przykładowe zadanie praktyczne Opracuj projekt realizacji prac związanych z wykonaniem więźby dachowej drewnianej płatwiowo kleszczowej nad budynkiem jednorodzinnym. Więźba dachowa z tarcicy nasyconej.

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY strona: 1 SPIS TREŚCI

OPIS TECHNICZNY strona: 1 SPIS TREŚCI OPIS TECHNICZNY strona: 1 SPIS TREŚCI A. Opis techniczny. 1. Podstawa opracowania. 2. Dane ogólne. 3. Konstrukcja budynków. 4. Konstrukcja remontu budynków. 5. Wytyczne rozbiórki budynku. 6. Wytyczne wykonawstwa.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY KONSTRUKCJA PRZEKRYCIA BUDYNKU. Centrum biblioteczno - kulturalne. Dz. nr 170/7, 271, AM-1, Obręb Bierkowice

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY KONSTRUKCJA PRZEKRYCIA BUDYNKU. Centrum biblioteczno - kulturalne. Dz. nr 170/7, 271, AM-1, Obręb Bierkowice USŁUGI PROJEKTOWO - BUDOWLANE Kłodzko ul. Łużycka 11/3 tel/fax 74 647 55 00, kom. 880 106 099 e-mail : dragan.kazimierz@gmail.com PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY KONSTRUKCJA PRZEKRYCIA BUDYNKU Obiekt :

Bardziej szczegółowo

ZADASZEŃ I PAWILONÓW TARGOWISKA MIEJSKIEGO PROJEKT ZAMIENNY

ZADASZEŃ I PAWILONÓW TARGOWISKA MIEJSKIEGO PROJEKT ZAMIENNY KONSTRUKCJE ZADASZEŃ I PAWILONÓW TARGOWISKA MIEJSKIEGO PROJEKT ZAMIENNY INWESTOR: URZĄD GMINY WYSZKÓW ADRES: WYSZKÓW, ul. Dworcowa AUTOR OPRACOWANIA KONSTRUKCJI: BIURO INŻYNIERYJNO PROJEKTOWE PROJEKTOWANIE

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY - ZAMIENNY

PROJEKT BUDOWLANY - ZAMIENNY PROJEKT BUDOWLANY - ZAMIENNY KONSTRUKCJA DLA INWESTYCJI PN.: ZMIANA KONSTRUKCJI DACHU WRAZ BUDOWĄ LUKARN, ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA PODDASZA NIEUŻYTKOWEGO NA POMIESZCZENIA SZPITALNE ORAZ PRZEBUDOWA BUDYNKU

Bardziej szczegółowo

PREFABRYKATY BETONOWE 2013/2014

PREFABRYKATY BETONOWE 2013/2014 PREFABRYKATY BETONOWE 2013/2014 Firma LUBAR PREFABRYKACJA Sp. z o.o. jest przedsiębiorstwem zajmującym się produkcją betonowych elementów prefabrykowanych, takich jak: stropy Filigran, schody, słupy, belki,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. ROTOMAT Sp. z o.o. ul. Stabłowicka 134 54-062 Wrocław. tel. +48 71 354 37 72 fax + 48 71 354 33 93 www.rotomat.pl.

PROJEKT WYKONAWCZY. ROTOMAT Sp. z o.o. ul. Stabłowicka 134 54-062 Wrocław. tel. +48 71 354 37 72 fax + 48 71 354 33 93 www.rotomat.pl. Obiekt: WIATA PARKINGU ROWEROWEGO Adres: 1. Lokalizacja Wykonawca: ROTOMAT Sp. z o.o. ul. Stabłowicka 134 54-062 Wrocław tel. +48 71 354 37 72 fax + 48 71 354 33 93 www.rotomat.pl Projektant SPIS ZAWARTOŚCI

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WIĘŹBY DACHOWEJ NA ŚWIETLICĘ WIEJSKĄ. Wykonał: ERAGA Sp. z o. o. 02 439 Warszawa ul. Cienista 20 lok. 17

PROJEKT WIĘŹBY DACHOWEJ NA ŚWIETLICĘ WIEJSKĄ. Wykonał: ERAGA Sp. z o. o. 02 439 Warszawa ul. Cienista 20 lok. 17 P/01 --- ERAGA --- PROJEKT WIĘŹBY DACHOWEJ NA ŚWIETLICĘ WIEJSKĄ Inwestor: Gmina Czersk ul. Kościuszki 27 09-650 Czersk Lokalizacja: Klaskawa gm. Czersk dz. nr 332/4 Wykonał: ERAGA Sp. z o. o. 02 439 Warszawa

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA BUDOWLANA

INWENTARYZACJA BUDOWLANA 44-195 KNURÓW, UL. STAWOWA 4 www.miplan.pl e-mail: biuro@miplan.pl NIP: 9691551396 Regon: 241232850 INWENTARYZACJA BUDOWLANA Temat: Lokalizacja inwestycji: Nazwa i adres Zamawiającego: Nr umowy: Budynek

Bardziej szczegółowo

Co jest tańsze? Wiązary przywiezione z fabryki? Więźba wykonana przez cieśli na budowie. czy

Co jest tańsze? Wiązary przywiezione z fabryki? Więźba wykonana przez cieśli na budowie. czy Co jest tańsze? Więźba wykonana przez cieśli na budowie czy Wiązary przywiezione z fabryki? Co jest tańsze? Czy porównujemy równorzędne produkty? Jakość użytego drewna??? Tarcica wysuszona termicznie,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY Załącznik nr 2 do SIWZ OBIEKT / ZAKRES ROBÓT TERMOMODERNIZACJA STROPODACHU BUDYNKU OFICYNA lokalizacja Orońsko, ul. Topolowa 1 PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY adres INWESTOR CENTRUM RZEŹBY POLSKIEJ

Bardziej szczegółowo

1. Obliczenia sił wewnętrznych w słupach (obliczenia wykonane zostały uproszczoną metodą ognisk)

1. Obliczenia sił wewnętrznych w słupach (obliczenia wykonane zostały uproszczoną metodą ognisk) Zaprojektować słup ramy hali o wymiarach i obciążeniach jak na rysunku. DANE DO ZADANIA: Rodzaj stali S235 tablica 3.1 PN-EN 1993-1-1 Rozstaw podłużny słupów 7,5 [m] Obciążenia zmienne: Śnieg 0,8 [kn/m

Bardziej szczegółowo

H-Block Izolacyjna Płyta Konstrukcyjna Spis treści

H-Block Izolacyjna Płyta Konstrukcyjna Spis treści H-Block H-Block Izolacyjna Płyta Konstrukcyjna Spis treści Idea produktu... 3 Warianty płyty H-Block... 4 Zastosowanie Izolacyjnych Płyt Konstrukcyjnych H-Block... 5 H-Block plus... 6 Zastosowanie Izolacyjnych

Bardziej szczegółowo

Drewno klejone warstwowo w budownictwie halowym

Drewno klejone warstwowo w budownictwie halowym Drewno klejone warstwowo w budownictwie halowym Konstrukcje nośne z drewna klejonego warstwowo Na poniższych stronach znajdą Państwo ogólny przegląd podstawowych rozwiązań stosowanych w konstrukcjach nośnych

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE KONSTRUKCJI STALOWYCH WEDŁUG EUROKODÓW.

PROJEKTOWANIE KONSTRUKCJI STALOWYCH WEDŁUG EUROKODÓW. PROJEKTOWANIE KONSTRUKCJI STALOWYCH WEDŁUG EUROKODÓW. 1 Wiadomości wstępne 1.1 Zakres zastosowania stali do konstrukcji 1.2 Korzyści z zastosowania stali do konstrukcji 1.3 Podstawowe części i elementy

Bardziej szczegółowo

Dach o konstrukcji krokwiowej - krokwie oparte na murłatach

Dach o konstrukcji krokwiowej - krokwie oparte na murłatach Więźba krokwiowa - jest to najprostsza konstrukcja dachowa stosowana gdy rozpiętość między zewnętrznymi ścianami nośnymi nie przekracza 7,0 m. Podstawowym elementem nośnym jest para krokwi, połączonych

Bardziej szczegółowo

m. Czeremcha numer działki: 1207 Gmina CZEREMCHA ul. Duboisa 14 17-240 Czeremcha powiat hajnowski KOINSTAL ul. Mydlarska 1 21-560 Międzyrzec Podlaski

m. Czeremcha numer działki: 1207 Gmina CZEREMCHA ul. Duboisa 14 17-240 Czeremcha powiat hajnowski KOINSTAL ul. Mydlarska 1 21-560 Międzyrzec Podlaski PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY OBIEKT: BRANŻA: ADRES INWESTYCJI: BUDOWA WIEJSKIEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W MIEJSCOWOŚCI CZEREMCHA Technologia Separator aerozoli przykrycie reaktora Typ 14/24/H5,5 m. Czeremcha

Bardziej szczegółowo

Blacha trapezowa T-8. karta produktu. zeskanuj kod QR i zobacz model 3D Rabka-Zdrój.

Blacha trapezowa T-8. karta produktu. zeskanuj kod QR i zobacz model 3D Rabka-Zdrój. 916 Blacha trapezowa T-8 karta produktu 34-700 Rabka-Zdrój zeskanuj kod QR i zobacz model 3D T: +48 18 26 85 200 3 z 6 Ogólne informację Blacha trapezowa jest wyjątkowa dzięki swej prostocie i wyrazistej

Bardziej szczegółowo

1. OPIS BUDYNKÓW PRZEZNACZONYCH DO ROZBIÓRKI

1. OPIS BUDYNKÓW PRZEZNACZONYCH DO ROZBIÓRKI 1. OPIS BUDYNKÓW PRZEZNACZONYCH DO ROZBIÓRKI 1.1 Budynek nr 9 garaż Budynek parterowy ze stropodachem płaskim. Przylega szczytem do budynku warsztatu. Ściany budynku murowane z cegły od zewnątrz otynkowane.

Bardziej szczegółowo

DO WYKONYWANIA OGNIOCHRONNYCH ZABEZPIECZEŃ STROPÓW DREWNIANYCH

DO WYKONYWANIA OGNIOCHRONNYCH ZABEZPIECZEŃ STROPÓW DREWNIANYCH INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ PL 00-950 WARSZAWA, ul. FILTROWA 1 tel.: (48 22) 825-04-71 ; (48 22) 825-76-55 - fax: (48 22) 825-52-86 Czł onek Europejskiej Unii Akceptacji Technicznej w Budownictwie UEAtc

Bardziej szczegółowo

0,195 kn/m 2. 0,1404 kn/m 2. 0,837 kn/m 2 1,4 1,1718 kn/m 2

0,195 kn/m 2. 0,1404 kn/m 2. 0,837 kn/m 2 1,4 1,1718 kn/m 2 1.1 Dach drewniany krokwiowy o rozpiętości osiowej 13,44 m a) Obciążenia stałe wg PN-82/B-02001: blachodachówka (wraz z konstrukcją drewnianą) 0,350 kn/m 2 0,385 kn/m 2 wełna mineralna miękka 18cm 0,6kN/m

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA CZĘŚĆ OPISOWA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. Przedmiot opracowania 2. Podstawa opracowania 3. Dane ogólne 4. Warunki gruntowo-wodne 5. Kategoria geotechniczna obiektu 6. Fundamenty i posadowienie 7. Układ konstrukcyjny

Bardziej szczegółowo

Początki MABUDO Sp. z o.o. sięgają dnia 10 kwietnia 1989 roku, kiedy to jako Wytwórnia Materiałów Budowlanych MABUDO z siedzibą w Suchoczasach 24,

Początki MABUDO Sp. z o.o. sięgają dnia 10 kwietnia 1989 roku, kiedy to jako Wytwórnia Materiałów Budowlanych MABUDO z siedzibą w Suchoczasach 24, Początki MABUDO Sp. z o.o. sięgają dnia 10 kwietnia 1989 roku, kiedy to jako Wytwórnia Materiałów Budowlanych MABUDO z siedzibą w Suchoczasach 24, koło Zduńskiej Woli rozpoczęła swoją działalność. Firma

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY PROJEKTU WYKONAWCZEGO

OPIS TECHNICZNY PROJEKTU WYKONAWCZEGO OPIS TECHNICZNY PROJEKTU WYKONAWCZEGO 1.Opis techniczny 1.Dane podstawowe 1.1. Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania jest przebudowa budynku prokuratury rejonowej Wrocław Krzyki Zachód przy ul.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY MODERNIZACJI BUDYNKU A CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO

PROJEKT WYKONAWCZY MODERNIZACJI BUDYNKU A CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO ARC-KONS PRACOWNIA PROJEKTOWANIA KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH mgr inż. Janusz OLEJNICZAK * PROJEKT WYKONAWCZY MODERNIZACJI BUDYNKU A CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO Temat: Modernizacja budynku A Centrum Kształcenia

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI CZEŚĆ OPISOWA CZĘŚĆ RYSUNKOWA

SPIS ZAWARTOŚCI CZEŚĆ OPISOWA CZĘŚĆ RYSUNKOWA SPIS ZAWARTOŚCI CZEŚĆ OPISOWA 1. Opis techniczny. 1.1. Podstawa opracowania 1.2. Przedmiot opracowania 1.3. Zakres opracowania 1.4. Opis konstrukcji obiektu 1.5. Posadowienie obiektu. 1.6. Zabezpieczenie

Bardziej szczegółowo

Schöck Isokorb typu V

Schöck Isokorb typu V Schöck Isokorb typu Schöck Isokorb typu Spis treści Strona Przykłady ułożenia elementów i przekroje 100 Tabele nośności/rzuty poziome 101 Przykłady zastosowania 102 Zbrojenie na budowie/wskazówki 103 Rozstaw

Bardziej szczegółowo

PROJEKT PREFABRYKOWANEJ WIĘŹBY DACHOWEJ DOMU JEDNORODZINNEGO PIOTR II

PROJEKT PREFABRYKOWANEJ WIĘŹBY DACHOWEJ DOMU JEDNORODZINNEGO PIOTR II Mitek Industries Polska Sp. z o.o. Ul. Poznańska 29K, 59-220 Legnica tel. 76-8628988, www.mitek.pl PROJEKT PREFABRYKOWANEJ WIĘŹBY DACHOWEJ DOMU JEDNORODZINNEGO PIOTR II WIĄZARY Z LITEGO DREWNA ŁĄCZONE

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY do projektu wykonawczego Budowa nowego obiektu szpitalnego na terenie Zakładu Karnego w Czarnem

OPIS TECHNICZNY do projektu wykonawczego Budowa nowego obiektu szpitalnego na terenie Zakładu Karnego w Czarnem OPIS TECHNICZNY do projektu wykonawczego Budowa nowego obiektu szpitalnego na terenie Zakładu Karnego w Czarnem 1. Przedmiot opracowania. Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy wolnostojącego

Bardziej szczegółowo

Projekt Wykonawczy. Konstrukcja Projekt przebudowy [modernizacji] Miejskiej Oczyszczalni Ścieków przy ulicy Lipowej w Twardogórze, działka nr 4/4, AM -22 Projekt Wykonawczy KONSTRUKCJA A. Opis techniczny

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY OPINIA TECHNICZNA

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY OPINIA TECHNICZNA Remont przebudowa pomieszczeń Dworca Kolejowego Warszawa Wschodnia dla PKP INTERCITY Inwestor: PKP INTERCITY PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY OPINIA TECHNICZNA Opracował: inż. Andrzej Matusiak upr. St-185/82

Bardziej szczegółowo

Spis treści opracowania

Spis treści opracowania Spis treści opracowania 1 Dane ogólne 1.1 Podstawa wykonania projektu 1.2 Przedmiot i zakres projektu 1.3 Wykorzystana dokumentacja 1.4 Wizje lokalne 2. Uwarunkowania wykonania projektu. 3 Opis przyjętego

Bardziej szczegółowo

Odporność Ogniowa Dachowe Systemy Ruukki. www.ruukki.com

Odporność Ogniowa Dachowe Systemy Ruukki. www.ruukki.com Odporność Ogniowa Dachowe Systemy Ruukki www.ruukki.com Odporność Ogniowa Systemy Dachowe na bazie blachy trapezowej Ruukki 2 marzec 11 www.ruukki.com Wymagania prawne W Dyrektywie Rady Wspólnot Europejskich

Bardziej szczegółowo

Placówki MultiBanku:

Placówki MultiBanku: Placówki MultiBanku: LP Miasto Adres 1 BEŁCHATÓW 97-400 Bełchatów, ul. 1 maja 2 2 BIAŁYSTOK 15-281 Białystok, ul. Legionowa 28 3 15-422 Białystok, ul. Lipowa 19/21 4 BIELSKO - BIAŁA 43-300 Bielsko-Biała,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO- WYKONAWCZY DOCIEPLENIA I KOLORYSTYKI BUDYNKU WIELORODZINNEGO DOBUDOWA KOTŁOWNI

PROJEKT BUDOWLANO- WYKONAWCZY DOCIEPLENIA I KOLORYSTYKI BUDYNKU WIELORODZINNEGO DOBUDOWA KOTŁOWNI FIRMA INśYNIERSKA ZG-TENSOR 43-512 Janowice, ul. Janowicka 96 tel. 0600995514, fax: (0..32) 2141745 e-mail: zg-tensor@o2.pl Inwestycja: PROJEKT BUDOWLANO- WYKONAWCZY DOCIEPLENIA I KOLORYSTYKI BUDYNKU WIELORODZINNEGO

Bardziej szczegółowo

PRZEBUDOWY DACHU BUDYNKU

PRZEBUDOWY DACHU BUDYNKU PRACOWNIA PROJEKTOWA ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA ATLANT Jan Koperkiewicz, 82-300 Elbląg, ul. Prusa 3B/6 NIP 578 102 14 41 tel./fax (055) 235 47 25 REGON 170049655 e-mail: jankoperkiweicz@wp.pl PROJEKT BUDOWLANY

Bardziej szczegółowo

1. PODSTAWA OPRACOWANIA... 1 2. PRZEDMIOT, CEL I ZAKRES OPRACOWANIA... 1 3. MATERIAŁY WYKORZYSTANE DO OPRACOWANIA... 2 4. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE...

1. PODSTAWA OPRACOWANIA... 1 2. PRZEDMIOT, CEL I ZAKRES OPRACOWANIA... 1 3. MATERIAŁY WYKORZYSTANE DO OPRACOWANIA... 2 4. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE... Opracowanie zawiera: I. OPIS TECHNICZNY 1. PODSTAWA OPRACOWANIA... 1 2. PRZEDMIOT, CEL I ZAKRES OPRACOWANIA.... 1 3. MATERIAŁY WYKORZYSTANE DO OPRACOWANIA.... 2 4. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE.... 2 5. OGÓLNY

Bardziej szczegółowo

Usługi Ciesielskie Grzegorz Woźny

Usługi Ciesielskie Grzegorz Woźny Usługi Ciesielskie Grzegorz Woźny Przedstawiamy Państwu ofertę naszych usług. Posiadamy wieloletnie doświadczenie w budowie domów szkieletowych oraz więźb dachowych. Zapraszamy do zapoznania się z naszą

Bardziej szczegółowo

(0,30 ; = 0,80 C. - III 1,20 ; 1,50 D.

(0,30 ; = 0,80 C. - III 1,20 ; 1,50 D. Obliczenia statyczne.- do projektu podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy budynku mieszkalnym siedmiorodzinnym na działce nr 161/23 przy ul. Sienkiewicza 6A w Nidzicy Inwestor: Miejski Ośrodek Pomocy

Bardziej szczegółowo

Zestawienie materiałów do budowy domu jednorodzinnego GL 387 BELLA

Zestawienie materiałów do budowy domu jednorodzinnego GL 387 BELLA Zestawienie materiałów do budowy domu jednorodzinnego GL 387 BELLA Lp Opis robót Jedn. Ilość Opis elementów budynku miary jedn. 1. Roboty ziemne 1 Zdjęcie ziemi urodzajnej gr. 15 cm m2 190 2 Wykopy fundamentowe

Bardziej szczegółowo

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GL 187 KORMORAN

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GL 187 KORMORAN Arkusz kalkulacyjny nie uwzględnia instalacji. Lp 1. Roboty ziemne Opis robót Opis elementów budynku Jednostka miary Ilość jednostek 1 Zdjęcie ziemi urodzajnej gr. 15 cm m2 157,85 2 Wykopy fundamentowe

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY BRANŻA KONSTRUKCYJNA. Projekt instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej w oparciu o zastosowanie systemu solarnego

PROJEKT WYKONAWCZY BRANŻA KONSTRUKCYJNA. Projekt instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej w oparciu o zastosowanie systemu solarnego BRANŻA KONSTRUKCYJNA Projekt instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej w oparciu o zastosowanie systemu solarnego OBIEKT: INWESTOR: Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika ul. Kasprowicza

Bardziej szczegółowo

AUTORSKA PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA

AUTORSKA PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA AUTORSKA PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA SPÓŁKA Z O.O. 65-018 ZIELONA GÓRA UL. JEDNOŚCI 78 TEL. (048)(68) 327-05-44 FAX (048)(68) 327-18-02 STADIUM : PROJEKT WYKONAWCZY ZAKRES: KONSTRUKCJA UMOWA NR: 6/RA-AI/2014

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA TECHNICZNA-KONSTRUKCYJNA stanu konstrukcji i elementów budynku

EKSPERTYZA TECHNICZNA-KONSTRUKCYJNA stanu konstrukcji i elementów budynku EKSPERTYZA TECHNICZNA-KONSTRUKCYJNA stanu konstrukcji i elementów budynku TEMAT MODERNIZACJA POMIESZCZENIA RTG INWESTOR JEDNOSTKA PROJEKTOWA SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ 32-100 PROSZOWICE,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT PREFABRYKOWANEJ WIĘŹBY DACHOWEJ BUDYNKU JEDNORODZINNEGO TYPU SWEN II WIĄZARY Z LITEGO DREWNA ŁĄCZONE PŁYTKAMI KOLCZASTYMI

PROJEKT PREFABRYKOWANEJ WIĘŹBY DACHOWEJ BUDYNKU JEDNORODZINNEGO TYPU SWEN II WIĄZARY Z LITEGO DREWNA ŁĄCZONE PŁYTKAMI KOLCZASTYMI MiTek Industries Polska Sp.z o.o. ul. Poznańska 29K, 59-220 Legnica tel. 76-8628988, www.mitek.pl PROJEKT PREFABRYKOWANEJ WIĘŹBY DACHOWEJ BUDYNKU JEDNORODZINNEGO TYPU SWEN II WIĄZARY Z LITEGO DREWNA ŁĄCZONE

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. branża: architektura, konstrukcje. Adaptacja w części pomieszczeń pokoi podlegającej na utworzeniu sanitariatów

PROJEKT BUDOWLANY. branża: architektura, konstrukcje. Adaptacja w części pomieszczeń pokoi podlegającej na utworzeniu sanitariatów PROJEKT BUDOWLANY branża: architektura, konstrukcje 1. Przedmiot inwestycji: Adaptacja w części pomieszczeń pokoi podlegającej na utworzeniu sanitariatów 2. Adres inwestycji: Sandomierz działka o nr ewid.

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

PRZEDMIAR ROBÓT. Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu WK Kosztorysy ul. Tomasza Sobkowiaka 30A/13, 65-119 Zielona Góra PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45111300-1 Roboty rozbiórkowe 45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania

Bardziej szczegółowo

K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y

K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y F O R M U L A R Z O F E R T O W Y K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y Budowa : Obiekt : POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W PILE BUDYNEK LABORATORYJNO - BIUROWY Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO CZĘŚCI KONSTRUKCYJNEJ

OPIS TECHNICZNY DO CZĘŚCI KONSTRUKCYJNEJ OPIS TECHNICZNY DO CZĘŚCI KONSTRUKCYJNEJ 1.0. Opinia geotechniczna Po przeprowadzeniu wywiadu ustalono, iŝ pod warstwą gleby grubości około 30 cm podłoŝe gruntowe stanowią piaski gliniaste i gliny piaszczyste.

Bardziej szczegółowo

I. INWENTARYZACJA BUDOWLANA EKSPERTYZA TECHNICZNA O MOŻLIWOŚCI PRZEBUDOWY I ZMIANY SPOSOBU UŻYTKOWANIA

I. INWENTARYZACJA BUDOWLANA EKSPERTYZA TECHNICZNA O MOŻLIWOŚCI PRZEBUDOWY I ZMIANY SPOSOBU UŻYTKOWANIA 1 I. INWENTARYZACJA BUDOWLANA II. EKSPERTYZA TECHNICZNA O MOŻLIWOŚCI PRZEBUDOWY I ZMIANY SPOSOBU UŻYTKOWANIA III. KONCEPCJA ZMIANY SPOSOBU UŻYTKOWANIA NA LOKALE MIESZKALNE SOCJALNE Obiekt: Budynek po SDDO

Bardziej szczegółowo

Zadanie: Zaprojektować w budynku jednorodzinnym (wg wykonanego projektu) filar murowany w ścianie zewnętrznej na parterze.

Zadanie: Zaprojektować w budynku jednorodzinnym (wg wykonanego projektu) filar murowany w ścianie zewnętrznej na parterze. Zadanie: Zaprojektować w budynku jednorodzinnym (wg wykonanego projektu) filar murowany w ścianie zewnętrznej na parterze. Zawartość ćwiczenia: 1. Obliczenia; 2. Rzut i przekrój z zaznaczonymi polami obciążeń;

Bardziej szczegółowo