PROJEKT PREFABRYKOWANEJ WIĘŹBY DACHOWEJ

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROJEKT PREFABRYKOWANEJ WIĘŹBY DACHOWEJ"

Transkrypt

1 Mitek Industries Polska Sp. z o.o. Poznańska 29K, Legnica tel , Ul. PROJEKT PREFABRYKOWANEJ WIĘŹBY DACHOWEJ DO PROJEKTU TYPOWEGO ANDREA WIĄZARY Z LITEGO DREWNA ŁĄCZONE PŁYTKAMI KOLCZASTYMI CA W A WYKAZ AUTORYZOWANYCH PRODUCENTÓW WIĄZARÓW NA KOŃCU OPRACOWANIA

2

3 NT1 L1 KU4 KU3 KU2b KU1b KU1b KU2b KU3 KU4 L1 NT1 B1 B2 P2 B2 P2 OB5b B1 P1 30 U-Sp 30 U-Sp 3 nr G2 10 nr L810 nr 10 L9 nr L10 nr L11 10 nr L1010 nr L910 nr L8 U-Sp U-Sp 30 P1 OB4 OB3b OB2b OB1b b a a G1 OB1a P1 L7 L3 P1 L4 OB2a OB3a 30 OB6 L6 L5 B1 OB5a P2 P2 B2 B2 B1 L1 KU4 KU3 KU2a KU1a KU1a KU2a KU3A KU4 L1 NT2 NT1 Widok 3D OPI S STĘŻEŃ: P- PG- st ężeni a podł użne pasa górnego wykonać z deski 32 x 100 mm w rozst awi e co 1200 mm. U- PG- st ężeni e ukośne pasa górnego wykonać z t aś my st al owej 2 x 25 mm. P- PD - st ężeni e podł użne pasa dol nego wykonać z deski 32 x 100 mm w rozst awi e co 2400 mm. U- PD - st ężeni e ukośne pasa dol nego wykonać z t aś my st al owej 2 x 25 mm. U- Sp - st ężeni e ukośne sł upka poddasza wykonać z deski 32 x 100 mm UWAGA: 1. Konstrukcj a osi ąga peł na nośność dopi ero po cał kowity m usztywni eni u. 2. Wszystki e wi ązary muszą być ze sobą poł ączone w mi ejscach podpór. 3. Poł ączeni e wi ązara z murł at ą przy użyci u pary kątowników ABR 180 na podporę. Jedyni e wi ązary OB5 i OB10 mocować poprzez parę kątowników ABR 105 Si mpson ST na podpore, przy użyci u gwoździ CNA 4. 0 x 60. w obu przypadkach gwoździ e mocować zgodni e z zal eceni ami producenta. 4. Przewi ązki w części użytkowej poddasza wykonać z desek 60 x 120 mm w rozst awi e co 600 mm. ( ) Tarcica klasy C24 Płytki kolczaste Mitek: GNA20, T150, M14 UWAGA: Przed przystąpieniem do produkcji należy sprawdzić poziomy wieńców i wymiary budynku. TYTUŁ RYSUNKU PROJEKTOWAŁ OPRACOWAŁ SPRAWDZIŁ NAZWA OBIEKTU Dom jednorodzinny Andrea ADRES OBIEKTU Do adaptacji Rzut konstrukcji dachu mgr inż. Józef Wołczański mgr inż Paweł Zapotoczny SKALA: DATA: NR RYS.: 1: WD1

4 Jak zamówić wiązary prefabrykowane? 1. Zamówienie na wiązary należy złożyć w licencjonowanym zakładzie prefabrykacji (wykaz na ostatniej stronie projektu), najlepiej w terminie od jednego do trzech miesięcy przed ukończeniem ścian i stropów. 2. Wszystkie materiały, w tym drewno, łączniki, płytki kolczaste, impregnat, zapewnia zakład prefabrykacji. Cena wiązarów obejmuje koszt wszystkich niezbędnych elementów. 3. Wszystkie obliczenia oparte są na parametrach łączników MiTek. Autor projektu nie wyraża zgody na zastosowanie innych płytek kolczastych. 4. Wszystkie płytki kolczaste firmy MiTek są, zgodnie z normą, oznakowane własnym znakiem identyfikacyjnym. Jest on na stałe wytłoczony na płytkach, co służy późniejszej weryfikacji. 5. Lista autoryzowanych zakładów oraz ich punktów dystrybucji znajduje się na końcu projektu. 6. Montaż konstrukcji trwa od jednego do kilku dni. 7. Wiązary można zamówić w fabryce w dwóch wariantach: a) z montażem wykonanym przez producenta, b) z własnym montażem Zamawiającego. 8. Dokumentacja produkcyjna do tego projektu znajduje się w każdym autoryzowanym zakładzie prefabrykacji. 9. Prezentację trójwymiarową konstrukcji (wizualizacja) można pobrać ze strony Prosimy wszystkich o kontakt z Mitek Industries Polska tel , Informacje dotyczące wyników obliczeń (np. reakcje podporowe), kopie projektów do pozwolenia na budowę, aktualne zaświadczenie z Izby Inżynierów Budownictwa itp. Więcej informacji - 1

5 Pracownia Projektowa ARCHIPELAG Prefabrykowana więźba dachowa - dom parterowy ANDREA OPIS TECHNICZNY - PREFABRYKOWANA WIĘŹBA DACHOWA 1. Przedmiot opracowania Niniejsze opracowanie obejmuje projekt wykonawczy konstrukcji dachu, budynku jednorodzinnego ANDREA. Zgodnie z interpretacją ustawy projekt przeznaczony do wielokrotnego zastosowania (tzw. projekt gotowy), po przystosowaniu do warunków konkretnej inwestycji, stanowi projekt architektoniczno - budowlany w rozumieniu art. 34 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r., Nr 106, poz z późn. zm.), będący częścią projektu budowlanego zatwierdzanego w decyzji o pozwoleniu na budowę. 2. Podstawa opracowania Niniejszy projekt opracowano w oparciu o obowiązujące przepisy i normy budowlane oraz oprogramowanie inżynierskie RoofCon / TrussCon Normy i aprobaty PN-EN 1990:2004/A1:2008 Eurokod -- Podstawy projektowania konstrukcji PN-EN :2004/Ap1:2010 Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje -Ciężar objętościowy, ciężar własny, obciążenia użytkowe w budynkach PN-EN :2005/AC:2009 Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje - Obciążenie śniegiem PN-EN :2008/Ap2:2010 Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje -- Oddziaływania wiatru PN-EN :2010 Eurokod 5: Projektowanie konstrukcji drewnianych -- Część 1-1: Postanowienia ogólne -- Reguły ogólne i reguły dotyczące budynków PN-EN Wymagania produkcyjne dotyczące prefabrykowanych elementów konstrukcyjnych łączonych płytkami kolczastymi. Deklaracja parametrów płytek zgodnie z EN Ogólne dane o rozwiązaniach konstrukcyjno - materiałowych Główną konstrukcję dachu zaprojektowano z drewnianych, prefabrykowanych wiązarów trójkątnych o maksymalnej rozpiętości w osiach podpór 10,80 m i maksymalnym poprzecznym rozstawie osiowym 100 cm. Tarcica klasy C24 o grubości 60 mm. Połączenia elementów (słupki, krzyżulce, pasy) wiązarów zaprojektowano na płytki kolczaste GNA20, T150 i M Odporność na korozję biologiczną i ochrona p.pożarowa Projektowana konstrukcja należy do pierwszej klasy zagrożenia korozją biologiczną zgodnie z EN Dla klasy tej wystarczy naturalna odporność drewna. Wszystkie elementy konstrukcyjne projektuje się z drewna świerkowego klasy C-24, suszonego do wilgotności 18%. Ze względu na ochronę p.poż. stopień palności drewna obniżyć przez zastosowanie powierzchniowych środków ogniochronnych Fobos M4. 4. Wymagania dotyczące produkcji wiązarów łączonych płytkami kolczastymi Wiązary należy wykonać zgodnie z normą PN-EN Płytki kolczaste wciskać w drewno za pomocą specjalistycznych urządzeń - pras hydraulicznych, na stolikach lub stołach montażowych w zakładzie prefabrykacji.

6 Pracownia Projektowa ARCHIPELAG Prefabrykowana więźba dachowa - dom parterowy ANDREA 5. Połączenie wiązarów z murłatą Połączenie kratownic z podwaliną zaprojektowano za pośrednictwem kątowników ABR 180 w ilości 2szt./podporę. Jedynie wiązary OB5 i OB10 mocować przy użyciu kątowników ABR105 2szt./podporę, przy użyciu gwoździ CNA 4.0x60mm (Simpson ST). Założono gwoździowanie pełne, zgodnie z katalogiem producenta. 6. Stężenia ukośne Stężenia ukośne pasów górnych oraz pasów dolnych zaprojektowano z taśm stalowych 2.0x25 mm. Schematy stężeń pokazano na rzucie konstrukcji dachu. 7. Stężenia wzdłużne Stężenia wzdłużne zaprojektowano z elementów drewnianych o przekroju 32x100 mm. Maksymalny rozstaw stężeń pasów górnych wynosi 1200 mm, a pasów dolnych 2400 mm. Zastosowanie innego rozstawu usztywnień wymaga ponownego przeliczenia konstrukcji. 8. Wytyczne montażu konstrukcji Wiązary należy montować dźwigiem z wykorzystaniem trawersu lub odpowiedniego zawiesia. Nie podpuszcza się obciążania elementów konstrukcji dachu (składowania materiałów pokrycia) w trakcie wykonywania prac dekarskich ponad wartości przewidziane w projekcie konstrukcji. Miejsca styku (oparcia) konstrukcji drewnianej z elementami betonowymi lub stalowymi należy zabezpieczyć poprzez przełożenie warstwą izolacji. W trakcie montażu konstrukcji dachu i wykonywaniu pokrycia dachowego należy uwzględnić (zgodnie z projektem architektonicznym) sposób wentylacji przestrzeni dachowej i odwodnienia połaci. Do wykonywania połączeń elementów konstrukcji należy stosować śruby i gwoździe ocynkowane. Prace montażowe należy wykonywać pod nadzorem osoby posiadającej odpowiednie uprawnienia budowlane oraz zgodnie z przepisami BHP dotyczącymi montażu elementów wielkowymiarowych i prac na wysokości. Opracowanie: mgr inż. Józef Wołczański

7 Pracownia Projektowa ARCHIPELAG Prefabrykowana więźba dachowa - dom parterowy ANDREA Zestawienie obciążeń dopuszczalnych dla wiązarów Pas górny Obciążenie charakterystyczne ( kn/m 2 ) 1. Dachówka 0, Łaty 40x60 mm 0, Kontrłata 30x60 mm 0, Folia wstępnego krycia 5. Wełna mineralna 20 cm 0, Płyta GFK na ruszcie 0,170 suma: 0,975 Pas dolny Obciążenie charakterystyczne ( kn/m 2 ) 1. Płyta OSB gr. 22mm ( strych) 0, Wełna mineralna 35 cm 0, Folia paroszczelna 4. Płyta GFK na ruszcie 0,170 suma: 0, Obciążenie użytkowe 1,5 Obciążenie śniegiem Wartość charakterystyczna obciążenia 1. śniegiem sk ( kn/m2) Strefa 2 0,9 2. Współczynnik ekspozycji Ce 1 Obciążenie wiatrem 1. Kategoria terenu 1 2. Strefa 2 q p = 1,086 kn/m 2 3. Wysokość nad poziomem morza. 300 m n. p. m. 4. Wysokość budynku do kalenicy. 6,58 m

8 AUTORYZOWANE ZAKŁADY PREFABRYKACJI: Gdzie zamówić wiązary? Autoryzowane zakłady prefabrykacji i punkty sprzedaży (wg kodów) Nazwa firmy Ulica Kod Miasto telefon e mail ERAGA ul. Cienista 20 lok Warszawa HATEK ul. Tartaczna Pułtusk F.U.H.P. CANADA SYSTEM ul. Leśna Limanowa system.pl SAWE Niechobrz Niechobrz k. Rzeszowa PROFI CAN ul. Marii Curie Skłodowskiej Piekary Śląskie profi LABO BPM ul. Księdza Londzina Bielsko Biała bpm.com.pl DREW INWEST ul. Junacka Czechowice Dziedzice inwest.pl WIĄZAR SYSTEM ul. Wołczyńska 63B Krzywiczyny system.pl STOLMAK ul. Jana III Sobieskiego 19a Bielawa WESTMALL ul. Kościuszki Prochowice INTER LERS ul. Czarnieckiego Kłecko k. Gniezna lers.pl WIĄZARY BURKIETOWICZ ul. Kaliska Odolanów k. Ostrowa Wlkp KONSTRUKCYJNY.PL ul. 55 Pułku Piechoty Leszno BLACH DEK ul. Przemysłowa Wolsztyn Wiązary Lisiewicz ul. Rozwojowa Sulechów Wiązary Lewandowski Świerkocin Witnica lewandowski.pl PARTNER ul. Przyszłości Szczecin KUDRA I SPÓŁKA ul. Lubieszyńska Mierzyn k/ Szczecina WASCO VILLA Stary Kraków/Kanin Sławno k. Koszalina PPHU ROMAR ul. Polna Człopa romar.pl COMPLEX ul. Szeroka Borkowo k. Gdańska MODERNDACH Łochocin 6/ Lipno WPW INVEST ul. Tylna 4C/ Łódź DREWPROJEKT ul. Zgierska Konstantynów Łódzki MABUDO ul. Ceramiczna Zduńska Wola Tartak J.W. WITKOWSCY Rychłowice 21B Wieluń HANTVERKARPOOLEN Kocierzew Południowy 104A Kocierzew Płd. K. Łowicza PUNKTY DYSTRYBUCJI Nazwa firmy Ulica Kod Miasto telefon e mail CENTROBUD ul. Kłobucka 8 paw Warszawa CENTROBUD ul. Słoneczna Piaseczno/Stara Iwiczna CENTROBUD ul. Przyrzecze Konstancin Jez CENTROBUD ul. Pogodna 8/ Tarczyn CENTROBUD ul.powstańców Błonie CENTROBUD ul. Cmentarna Maków Mazowiecki CENTROBUD ul. Komisji Edukacji Nar Wyszków Maxipol ul Garncarska Koprzywnica Hadex Sp. z o.o. ul. Klonowica Kraków SAWE Biuro Handlowe Wrząsowice Świątniki Górne Konkret Pronier ul. Komorowskich Żywiec Hadex Sp. z o.o. ul. Gen. H. Le Ronda Katowice DZ KONSTRUKCJE BUDOWLANE ul.k.k.baczyńskiego Sosnowiec konstrukcje.pl WIĄZAR SYSTEM o/śląsk ul. Strzelców Bytomskich Bytom system.pl Hadex Sp. z o.o. ul. Kard. St. Wyszyńskiego Piekary Śląskie TECH DREW ul. Sadowskiego Piekary Śląskie Hadex Sp. z o.o. ul. Warszawska Bieruń Hadex Sp. z o.o. ul. Górnośląska 3d Pszczyna Hadex Sp. z o.o. ul. Dębowiecka Ochaby Małe Hadex Sp. z o.o. ul. Dojazdowa Gliwice Hadex Sp. z o.o. ul. Dworcowa Żory Hadex Sp. z o.o. ul. Łąkowa Jastrzębie Borynia Hadex Sp. z o.o. ul. Wodzisławska Rybnik Hadex Sp. z o.o. ul. Rymera 116a Radlin INTECH / oddział ul. Światowida Opole Concreto s.c. ul. T.Kościuszki 108a/ Wrocław GMS HOUSE S.C. al. Poprzeczna Wrocław Budus Wrocław ul. Brücknera Wrocław OSIŃSKI I SYN ul. Dzierżoniowska 16 C Strzelin FAGO /oddział ul. Legnicka Ząbkowice Śląskie FAGO /oddział ul. Budowlana Pszenno INTECH ul. Szarych Szeregów 6 K Strzegom FAGO/oddział ul. Piłsudskiego Dzierżoniów Marcco ul Bolesława Chrobrego Wałbrzych WIĄZARY BURKIETOWICZ ul. Wolności Jelenia Góra Przedsiębiorstwo Wiel. ul. Stawowa Mysłakowice bhurt.com.pl WIĄZAR SYSTEM o/legnica ul. Jaworzyńska 261 p Legnica system.pl INTECH /oddział ul. Sierocińska Legnica ZAKŁAD STOLARSKI "MAGBOS" ul. Wyszyńskiego 12 B Złotoryja GRADIX ul. Lwówecka Gryfów Śląski JAWA ul. Ceramiczna Bolesławiec Punex Żarska Wieś Żarska Wieś INTER LERS o/poznań ul. Głogowska Poznań lers.pl ROMAR o/ Poznań ul. Polska Poznań romar.pl Wesołek ul. Składowa Chocicza DAM BUD ul. Olszowa Kępno Peamco ul Obrońców Lwowa Leszno WIĄZARY BURKIETOWICZ ul. 5 stycznia 2/ Wolsztyn Centrum Materiałów Bud. ul. Gorzowska Zielona Góra Jadar ul. Dworcowa Łagów Lubuski APA 2 Spółka Jawna ul. Stalmacha Szczecin INTER LERS o/bydgoszcz ul. Wojska Polskiego Bydgoszcz lers.pl Gemini ul. Brzeska Radziejów Dach i Styl Gorzeń Aktualną mapę z zakładami można zobaczyć na:

STATIKUS s.c. 80-130 Gdańsk ul. Ujeścisko 8 tel. (058) 322-04-07 biuro@statikus.pl www.statikus.pl. 80-298 Gdańsk, ul.

STATIKUS s.c. 80-130 Gdańsk ul. Ujeścisko 8 tel. (058) 322-04-07 biuro@statikus.pl www.statikus.pl. 80-298 Gdańsk, ul. TATIKU s.c. 8-3 Gdańsk ul. Ujeścisko 8 tel. (58) 322-4-7 biuro@statikus.pl www.statikus.pl ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (Dokumentacja Projektowa) Dz. nr 176/1, 176/2, 177/1, 177/2, 161/1, ul. Leśna 12-250 Orzysz

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (Dokumentacja Projektowa) Dz. nr 176/1, 176/2, 177/1, 177/2, 161/1, ul. Leśna 12-250 Orzysz Łódź, dnia Przedmiot Zamówienia: BUDOWA OBIEKTU AKTYWIZACJI I WSPÓŁPRACY W ORZYSZU WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU W RAMACH TWORZENIA PÓŁNOCNEGO SZLAKU RYBACKIEGO Opracowanie: Szczegółowy Opis Przedmiotu

Bardziej szczegółowo

inż. REMIGIUSZ DYBAŁA...

inż. REMIGIUSZ DYBAŁA... 40-035 KATOWICE ul. Plebiscytowa 10 tel./fax +48 032 201 81 76; www.statyk.pl NIP: 635-105-88-21 PKO BP II Oddział Katowice 89 1020 2313 0000 3902 0022 4634 Temat: PROJEKT BUDOWLANY I WYKONAWCZY DOSTOSOWANIA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ZADANIE: REMONT SALI GIMNASTYCZNEJ ADRES: SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KAZIMIERZA WIELKIEGO 64-730 WIELEŃ UL. SZKOLNA INWESTOR: SZKOŁA PODSTAWOWA 64-730 WIELEŃ

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 (ETAP II) SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 (ETAP II) SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 (ETAP II) przy Szkole Podstawowej w Leśniowicach dz. nr ewid. 452/1 SPECYFIKACJE

Bardziej szczegółowo

R E N O M A OŚRODEK INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA

R E N O M A OŚRODEK INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA R E N O M A OŚRODEK INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA Spółka z o.o. 53-034 Wrocław, ul. Ołtaszyńska 83 fax. 0-713-615-018, tel. 0-713-618-695, 0-713-615-023, 0-713-323-321, tel. kom. 0-500-038-674 e-mail: oib@oibrenoma.com,

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA WYKONAWCZA

DOKUMENTACJA WYKONAWCZA DOKUMENTACJA WYKONAWCZA przebudowy poddasza nieużytkowego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na cele biurowe w budynku administracyjno-biurowym NFZ w Łodzi, położonym przy ul. Kopcińskiego 58, dz. nr 17/18,

Bardziej szczegółowo

Adres inwestycji: 18-400 Łomża, ul. Al. Legionów 36. Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia w Łomży ul. Al. Legionów 36 18-400 Łomża

Adres inwestycji: 18-400 Łomża, ul. Al. Legionów 36. Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia w Łomży ul. Al. Legionów 36 18-400 Łomża PROJEKT BUDOWLANO - KONSTRUKCYJNY WZMOCNIENIA I WYMIANY KONSTRUKCJI STROPU NAD PARTEREM I I PIĘTREM W BUDYNKU PAŃSTWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I I II STOPNIA W ŁOMŻY Adres inwestycji: 18-400 Łomża, ul. Al.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PRAC REMONTOWYCH Z WYMIANĄ INSTALACJI W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ul. Krakowskie Przedmieście 15/17 (dz. nr 47 ob.

PROJEKT BUDOWLANY PRAC REMONTOWYCH Z WYMIANĄ INSTALACJI W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ul. Krakowskie Przedmieście 15/17 (dz. nr 47 ob. PROJEKT BUDOWLANY PRAC REMONTOWYCH Z WYMIANĄ INSTALACJI W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ul Krakowskie Przedmieście 15/17 (dz nr 47 ob 50305) inwestor: NARODOWE CENTRUM KULTURY ul Płocka 13, 01-231 Warszawa

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY ARCHITEKTURY remontu i docieplenia obiektów pompowni Bachury

PROJEKT WYKONAWCZY ARCHITEKTURY remontu i docieplenia obiektów pompowni Bachury Pracownia Architektury Mariusz C. Stepaniuk 15-689 Białystok, ul.pietkiewicza 9 m.34 Pracownia: 15-399 Białystok, ul.hurtowa 13 Tel./fax. +85 745 90-88, kom. 0-603-755-221 E-mail: marcer@poczta.onet.pl

Bardziej szczegółowo

ARCHITEKT TOMASZ CELEWICZ 80-410 GDAŃSK, UL. K. BACZYŃSKIEGO 7A/10, TEL 344 22 26 TEL. KOM. 0503 113 132, BIURO PROJEKTOWE

ARCHITEKT TOMASZ CELEWICZ 80-410 GDAŃSK, UL. K. BACZYŃSKIEGO 7A/10, TEL 344 22 26 TEL. KOM. 0503 113 132, BIURO PROJEKTOWE ARCHITEKT TOMASZ CELEWICZ 80-410 GDAŃSK, UL. K. BACZYŃSKIEGO 7A/10, TEL 344 22 26 TEL. KOM. 0503 113 132, BIURO PROJEKTOWE PROJEKT WYKONAWCZY REWALORYZACJI WRAZ Z REMONTEM I PRZEBUDOWĄ OBIEKT Budynek nr

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCYJNY 1. Podstawa opracowania. - Podkłady architektoniczno-budowlane. - Inwentaryzacja budowlana wykonana przez biuro architektoniczne - Polskie normy budowlane. - Wizja w terenie

Bardziej szczegółowo

Program funkcjonalno-użytkowy

Program funkcjonalno-użytkowy NAZWA ZADANIA: Program funkcjonalno-użytkowy Zaprojektowanie i budowa hali namiotowo-magazynowej do całorocznej eksploatacji z lokalizacją w ternie otwartym PLL S.A. LOKALIZACJA OBIEKTÓW: Działka 1761

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA

KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA CASUS Spółka z o.o. 86-300 Grudziądz L.dz. 1/2009 rok. Załącznik do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 14.12.2009 r. polegającego na: KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA Budowie

Bardziej szczegółowo

II. Część ogólna, Inwestor: INSTYTUT TECHNICZNY WOJSK LOTNICZYCH ul. Księcia Bolesława 6 01-494 Warszawa. Faza; Projekt robót budowlanych

II. Część ogólna, Inwestor: INSTYTUT TECHNICZNY WOJSK LOTNICZYCH ul. Księcia Bolesława 6 01-494 Warszawa. Faza; Projekt robót budowlanych II. Część ogólna, Nazwa i adres inwestycji: PRZEBUDOWA BUDYNKU nr 11(4) CZĘŚĆ BIUROWA WRAZ ZE ZGŁOSZENIEM ROBÓT NA OCIEPLENIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH I DACHU oraz NAPRAWĄ SCHODÓW PRZY STOLARNI Inwestor: INSTYTUT

Bardziej szczegółowo

MDB PROJEKT S.J. UL. T. BOROWSKIEGO 2 LOK. 205 03-475 WARSZAWA TEL. +48 22 39 86 005 FAX +48 22 10 14 422 www.mdbprojekt.eu info@mdbprojekt.

MDB PROJEKT S.J. UL. T. BOROWSKIEGO 2 LOK. 205 03-475 WARSZAWA TEL. +48 22 39 86 005 FAX +48 22 10 14 422 www.mdbprojekt.eu info@mdbprojekt. MDB PROJEKT S.J. UL. T. BOROWSKIEGO 2 LOK. 205 03-475 WARSZAWA TEL. +48 22 39 86 005 FAX +48 22 10 14 422 www.mdbprojekt.eu info@mdbprojekt.eu TEMAT ETAP PROJEKT BUDOWLANY REMONTU (OCIEPLENIA) ELEWACJI

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY WYKONANIA KLIMATYZACJI W BUDYNKU A PRZY UL. NOWOGRODZKIEJ 1/3/5 W WARSZAWIE. BRANŻA SANITARNA INWESTOR: MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK nr VII OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

ZAŁĄCZNIK nr VII OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Inwestor: Gmina Kowalewo Pomorskie, ul. Plac Wolności 1; 87-410 Kowalewo Pomorskie Temat: Budowa Krytej Pływalni w Kowalewie Pomorskim ZAŁĄCZNIK nr VII OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA e-mail inwestproj@inwestproj.pl

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY Biuro Inżynierskie Anna Gontarz-Bagińska Nowy Świat ul. Nad Jeziorem 13, 80-299 Gdańsk-Osowa tel. / fax. (058) 522-94-34, www.biagb.pl biuro@biagb.pl PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY TEMAT LOKALIZACJA INWESTOR

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ODDYMIENIA KLATEK SCHODOWYCH ZA POMOCĄ KLAP DYMOWYCH ODDZIAŁ XV

PROJEKT ODDYMIENIA KLATEK SCHODOWYCH ZA POMOCĄ KLAP DYMOWYCH ODDZIAŁ XV Nazwa opracowania: PROJEKT ODDYMIENIA KLATEK SCHODOWYCH ZA POMOCĄ KLAP DYMOWYCH ODDZIAŁ XV Inwestor: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Państwowy Szpital Dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w

Bardziej szczegółowo

System lekkiej osłony ściennej HAIROCK S

System lekkiej osłony ściennej HAIROCK S System lekkiej osłony ściennej HAIROCK S SPIS TREŚCI str OPIS SYSTEMU HAIROCK S 4 Parametry techniczne 4 Przeznaczenie 5 Korzyści 5 Aprobaty i atesty 5 WYTYCZNE DLA PROJEKTANTÓW 6 Materia³y 6 Mocowanie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY- MODYFIKACJA Z DNIA 23.03.2015r.

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY- MODYFIKACJA Z DNIA 23.03.2015r. PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY- MODYFIKACJA Z DNIA 23.03.2015r. Nazwa zamówienia: ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA POMIESZCZEŃ MAGAZUN NR 1 DO CELÓW AULI AMFITEATRALNEJ ORAZ MAGAZUNU NR 2 DO CELÓW GARAŻU WRAZ

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlany: SPIS TREŚCI

Projekt budowlany: SPIS TREŚCI *Oświadczenie projektanta o sporządzeniu projektu budowlanego zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. Ja niżej podpisany Krzysztof Uździński, nr PESEL 57041341300374 zam.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Kody CPV: 45311100-1 - Roboty w zakresie okablowania elektrycznego 45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 45312100-8 - Instalowanie przeciwpożarowych

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA OBIEKTÓW TYMCZASOWYCH NA PRZYKŁADZIE HALI NAMIOTOWEJ

BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA OBIEKTÓW TYMCZASOWYCH NA PRZYKŁADZIE HALI NAMIOTOWEJ XXVII Konferencja awarie budowlane 2015 Naukowo-Techniczna BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA OBIEKTÓW TYMCZASOWYCH NA PRZYKŁADZIE HALI NAMIOTOWEJ WOJCIECH CHRUŚCIEL Firma Handlowo Budowlana ELBUD Jakub Chruściel

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Kody CPV: 45311100-1 - Roboty w zakresie okablowania elektrycznego 45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 45312100-8 - Instalowanie przeciwpożarowych

Bardziej szczegółowo

Projektowanie, kosztorysowanie i nadzór w budownictwie mgr inż. Benedykt Stecki

Projektowanie, kosztorysowanie i nadzór w budownictwie mgr inż. Benedykt Stecki PROJEKTOWANIE, KOSZTORYSOWANIE 1 I NADZÓR W BUDOWNICTWIE mgr inż. Benedykt Stecki 87-300 Brodnica ul. Poprzeczna 15 tel. 603 037 614 PROJEKT BUDOWLANY REMONTU I ZMIANY SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU SZKOŁY

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANEGO

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANEGO OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANEGO SPIS ZAWARTOŚCI TECZKI 1. Zestawienie rysunków 2. Dane ogólne 3. Podstawa opracowania 4. Przedmiot i zakres opracowania 5. Podstawowe dane techniczne

Bardziej szczegółowo

KONSTRUKCJE STALOWE W EUROPIE. Jednokondygnacyjne konstrukcje stalowe Część 2: Projekt koncepcyjny

KONSTRUKCJE STALOWE W EUROPIE. Jednokondygnacyjne konstrukcje stalowe Część 2: Projekt koncepcyjny KONSTRUKCJE STALOWE W EUROPIE Jednokondygnacyjne konstrukcje stalowe Część 2: Projekt koncepcyjny Jednokondygnacyjne konstrukcje stalowe Część 2: Projekt koncepcyjny 2 - ii PRZEDMOWA Niniejsza publikacja

Bardziej szczegółowo

owalczyk SPECYFIKACJA TECHNICZNA Budowa Hali Sportowej przy Gimnazjum Nr 16 w Katowicach Uczestnicy procesu inwestycyjnego.

owalczyk SPECYFIKACJA TECHNICZNA Budowa Hali Sportowej przy Gimnazjum Nr 16 w Katowicach Uczestnicy procesu inwestycyjnego. owalczyk A R C H I T E K C I 90-562 Łódź ul. Łąkowa 11 tel. (042) 63 43 699 www.e-architekci.com kowalczyk@architekci.pl SPECYFIKACJA TECHNICZNA Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogólna przedsięwzięcia inwestycyjnego.

Bardziej szczegółowo