Masimo Rainbow TM SET

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Masimo Rainbow TM SET"

Transkrypt

1 Masimo Rainbow TM SET Pulsoksymetr z opcją pomiaru CO INSTRUKCJA OBSŁ UGI

2 Zadaniem Instrukcji obsługi Rad-57 jest dostarczanie informacji niezbędnych do prawidłowej obsługi wszystkich modeli pulsoksymetrów Rad-57. Ogólna wiedza na temat pomiarów pulsoksymetrycznych i zrozumienie funkcji oraz cech pulsoksymetru Rad-57 są dla jego użytkowania niezbędne. Pulsoksymetru Rad-57 nie należy użytkować bez wnikliwego zapoznania się i zrozumienia niniejszej instrukcji. UWAGA: Zakup lub posiadanie tego urządzenia nie powoduje przeniesienia żadnych wyrażonych ani dorozumianych licencji odnoszących się do stosowania tego urządzenia, wraz z częściami zamiennymi, które, same lub przy stosowaniu wraz z tym urządzeniem, podlegają jednemu lub kilku patentom związanym z tym urządzeniem. UWAGA: PRAWO FEDERALNE USA ZEZWALA NA SPRZEDAŻ TEGO URZĄDZENIA WYŁĄCZNIE LEKARZOM BĄDŹ NA ZLECENIE LEKARZA. W celu uzyskania dalszych informacji, prosimy o kontakt z: Masimo Corporation 40 Parker Irvine, CA USA 0123 Tel.: Fax.: Autoryzowany przedstawiciel Masimo Corporation na kraje Wspólnoty Europejskiej: EC REP MDSS Burckhardtstr Hannover, Niemcy Tel.: Fax.: Urządzenie wykorzystuje jeden lub więcej z następujących patentów zarejestrowanych w USA: RE38,492, RE38,476, 6,699,194, 6,684,090, 6,658,276, 6,654,624, 6,650,917, 6,643,530, 6,606,511, 6,501,975, 6,463,311, 6,430,525. 6,360,114, 6,263,222, 6,236,872, 6,229,856, 6,206,830, 6,157,850, 6,067,462, 6,011,986, 6,002,952, 5,919,134, 5,823,950, 5,769,785, 5,758,644, 5,685,299, 5,632,272, 5,490,505, 5,482,036, międzynarodowe odpowiedniki lub jeden bądź więcej patentów wymienionych na stronie Inne patenty w przygotowaniu. Wyprodukowano w USA 2005 Masimo Corporation. Masimo, SET, WOP, Radical, Signal IQ oraz FastSat są zarejestrowanymi znakami towarowymi Masimo Corporation. LNCS, Rad, Rad-57, SIO, FastStart oraz APOD są znakami towarowymi Masimo Corporation, Rainbow, SpCO i Pulse CO-Oximeter są znakami towarowymi Masimo Laboratories. Rad-57 Pulsoksymetr z technologią ekstrakcji sygnału Instrukcja obsługi

3 ii Rad-57 Pulsoksymetr z technologią ekstrakcji sygnału Instrukcja obsługi

4 INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA, OSTRZEŻENIA UWAGI I NOTY Pulsoksymetr Rad-57 został zaprojektowany z troską o zmniejszenie niebezpieczeństwa związanego z błędami w oprogramowaniu, przy zastosowaniu nowoczesnych metod projektowania, zasad analizy ryzyka i walidacji oprogramowania. Ryzyko eksplozji. Pulsoksymetru nie wolno stosować w obecności palnych środków anestetycznych lub innych palnych substancji w połączeniu z powietrzem, w atmosferze wzbogaconej w tlen lub podtlenek azotu. Pulsoksymetr NIE JEST przeznaczony do stosowania jako monitor bezdechu. Pulsoksymetr należy uznać za urządzenie wczesnego ostrzegania. Gdy dzięki jego zastosowaniu wykazana zostanie tendencja do hipoksemii, wówczas próbki krwi pacjenta należy oddać do analizy w laboratorium, co pozwoli w pełni zrozumieć jego stan kliniczny. Pulsoksymetr jest przeznaczony wyłącznie do obsługi przez wykwalifikowany personel. Przed rozpoczęciem jego stosowania należy przeczytać niniejszą instrukcję, instrukcje obsługi akcesoriów, opisy wszystkich środków ostrożności oraz dane techniczne. Niebezpieczeństwo porażenia eletrycznego. Obudowy pulsoksymetru nie wolno otwierać poza koniecznością wymiany baterii. Procedury konserwacyjne opisane w niniejszej instrukcji może przeprowadzać jedynie wykwalifikowany personel. Czynności serwisowe i naprawy powinny być wykonywane wyłącznie przez Masimo. Podobnie, jak w przypadku wszystkich urządzeń medycznych, przewody prowadzące do pacjenta należy poprowadzić z ostrożnością, aby zmniejszyć prawdopodobieństwo zaplątania lub uduszenia pacjenta. Pulsoksymetru ani jego akcesoriów nie wolno umieszczać w miejscach, z których mogą upaść na pacjenta. Pulsoksymetru nie wolno unosić za kabel pacjenta. Substancje zakłócające pomiary: Obecność karboksyhemoglobiny może być przyczyną zawyżania odczytów SpO2. Stopień zawyżenia wyników pomiarów jest w przybliżeniu równy ilości karboksyhemoglobiny obecnej we krwi. Ponadto, błędne odczyty mogą powodować barwniki oraz wszelkie substancje zawierające je, które zmieniają zwykłą pigmentację krwi. Ciężka niedokrwistość może być przyczyną błędów odczytów SpO2. Pulsoksymetru oraz czujników pulsoksymetrycznych nie wolno stosować w trakcie obrazowania za pomocą rezonansu magnetycznego (MRI). Prądy indukcyjne powstające podczas badania mogą być przyczyną poparzeń. Obecność pulsoksymetru może powodować zniekształcenia obrazu MRI, a aparat MRI może obniżać dokładność odczytów utlenowania. W przypadku korzystania z pulsoksymetrii podczas pełnego napromienienia ciała, czujnik należy umieścić poza napromienianym polem. Jeżeli czujnik zostanie wystawiony na działanie promieniowania, odczyty mogą być niedokładne lub w okresie aktywności promieniowania odczyt może wynosić zero. Przed rozpoczęciem kąpieli pacjenta, całkowicie należy go odłączyć od pulsoksymetru, usuwając również z jego ciała czujnik. Pulsoksymetru nie wolno ustawiać w miejscach, które umożliwią pacjentowi zmianę jego ustawień. Pulsoksymetru nie wolno kłaść panelem przednim do dołu. W ustawieniu takim dźwięk alarmu będzie stłumiony. Pulsoksymetru nie wolno stawiać na aparaturze elektrycznej, mogącej mieć wpływ na pomiary bądź uniemożliwiającej jego prawidłowe funkcjonowanie. ii Rad-57 Pulsoksymetr z technologią ekstrakcji sygnału Instrukcja obsługi

5 INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA, OSTRZEŻENIA UWAGI I NOTY Pulsoksymetru nie wolno narażać na działanie wilgoci, przykładowo na deszcz. Nadmiar wilgoci może być przyczyną niedokładności wskazań lub awarii. Na pulsoksymetrze lub w jego pobliżu nie wolno umieszczać pojemników z płynami. Płyny rozlane na pulsoksymetr mogą być przyczyną zmniejszonej dokładności pomiaru lub jego awarii. Awaria aparatu - jeżeli podczas ustawień pulsoksymetr okaże się niesprawny, należy wycofać go z eksploatacji do czasu wykonania naprawy przez wykwalifikowany personel serwisowy. Bezpieczeństwo pacjenta - w przypadku jakiegokolwiek uszkodzenia czujnika należy natychmiast zaprzestać jego stosowania. Pulsoksymetr może być stosowany w trakcie defibrylacji, lecz jego odczyty przez czas do 20 sekund mogą być niedokładne. Niniejszy aparat przeszedł serię testów, w których wykazał swoją zgodność z ograniczeniami dla urządzeń medycznych, opisanych w normach (IEC :1994, Medical Device Directive 93/42/EEC). Ograniczenia te ustanowiono z myślą o zabezpieczeniu przed szkodliwymi zakłóceniami w typowej instalacji medycznej. Niniejszy aparat generuje, stosuje i może być źródłem pola elektromagnetycznego o częstotliwościach radiowych i jeżeli nie został zainstalowany oraz nie jest stosowany zgodnie z Instrukcją obsługi, może być źródłem zakłóceń wpływających na inne urządzenia znajdujące się w jego sąsiedztwie. Niemniej jednak nie ma pewności, że zakłócenia te nie będą odczuwalne w określonej instalacji. Jeżeli opisywany aparat jest przyczyną zakłóceń wpływających na inne urządzenia, co można udowodnić wyłączając go i włączając ponownie, wówczas użytkownik powinien spróbować usunąć te zakłócenia jednym z następujących sposobów: Zmienić orientację lub położenie urządzenia odbiorczego. Zwiększyć odstęp pomiędzy urządzeniami. Skonsultować się z producentem, w celu uzyskania pomocy. Rad-57 Pulsoksymetr z technologią ekstrakcji sygnału Instrukcja obsługi iii

6 spis treści SEKCJA 1 - OMÓWIENIE Na temat instrukcji Ostrzeżenia, uwagi i wskazówki Opis produktu Zalety i cechy Wskazania do stosowania Pulsoksymetria Podstawowe informacje na temat SpO Podstawowe informacje na temat SpCO Zasada działania Saturacja zmierzona i wyliczona Technologia ekstrakcji sygnału Masimo SET w pomiarach SpO Pomiar SpCO podczas ruchów pacjenta Schemat blokowy Masimo SET Masimo SET DST SEKCJA 2 - OPIS SYSTEMU Wprowadzenie Elementy sterujące na ściance przedniej Rad Symbole Ścianka tylna Rad SEKCJA 3 - USTAWIENIA Wprowadzenie Przygotowanie do monitorowania Zasilanie Ustawienia monitora Ustawienia wstępne SEKCJA 4 - DZIAŁANIE Czynności podstawowe Ogólne ustawienia i użytkowanie Ustawienia domyślne Skuteczne monitorowanie SpO Odczyty numeryczne - SpO Uwagi Odczyty numeryczne - SpCO Odczyty numeryczne - częstość tętna Wskaźnik niskiej jakości sygnału (SIQ) Niska perfuzja / wskaźnik perfuzji(pi) Działania, które należy podjąć Wskaźnik poziomu naładowania baterii Alarm dźwiękowy wyczerpania baterii Monitorowanie pacjenta w prawidłowych warunkach Elementy sterujące ścianki przedniej Rad Menu ustawień Przemieszczanie się pomiędzy opcjami menu iv Rad-57 Pulsoksymetr z technologią ekstrakcji sygnału Instrukcja obsługi

7 spis treści Poziom 1 ustawień menu progi alarmowe i głośność alarmów Poziom 2 ustawień menu progi alarmowe Poziom 3 ustawień menu uśrednianie i czułość Poziom 4 ustawień menu ustawienia trendów Poziom 5 ustawień menu - jasność wyświetlania i ustawienia producenta Wygaśnięcie menu Wyłączenie Menu specjalne Menu specialne - konfiguracja częstotliwości sieci Ustawienia i korzystanie z trendów Wprowadzenie Instalacja programu TrendCom Obsługa programu TrendCom Wymazywanie pamięci trendów Format danych trendów Przykład formatu wyjściowego trendu SEKCJA 5 - ALARMY / KOMUNIKATY Sposób prezentacji alarmów Progi alarmowe Wyciszanie alarmów Wskaźnik wyciszenia alarmów Komunikaty Komunikaty ciąg dalszy SEKCJA 6 - ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW Rozwiązywanie problemów technicznych SEKCJA 7 - DANE TECHNICZNE Specyfikacja produktów linii Rad Parametry funkcjonalne Dokładność Dane elektryczne Warunki środowiskowe Wymiary i waga SEKCJA 8 - CZUJNIKI I PRZEWODY PACJENTA Wprowadzenie Wybieranie czujnika Miejsce zamocowania czujnika Czujniki Masimo Rainbow TM Czujniki wielorazowe Rainbow Czujniki Masimo SpO Czerwone czujniki wielorazowe Czujniki wielorazowe LNOP Czujniki samoprzylepne LNOP Czujniki specjalne LNOP Czujniki wielorazowe LNCS TM Rad-57 Pulsoksymetr z technologią ekstrakcji sygnału Instrukcja obsługi v

8 spis treści Czujniki samoprzylepne LNCS TM Czujniki samoprzylepne LNOPv TM Czyszczenie i ponowne używanie wielorazowych czujników i przewodów Ponowne mocowanie jednorazowych czujników samoprzylepnych SEKCJA 9 - SERWIS I KONSERWACJA Wprowadzenie Czyszczenie Wymiana baterii Automatyczny test rozruchowy Test sprawności przycisków Test progów alarmowych Jasność wyświetlacza Serwis i naprawy Zasady wykonywania napraw Procedura zwrotu produktu Gwarancja Wyjątki Licencja użytkownika końcowego SEKCJA 10 - AKCESORIA Akcesoria vi Rad-57 Pulsoksymetr z technologią ekstrakcji sygnału Instrukcja obsługi

9 omówienie 1 Na temat instrukcji Niniejsza instrukcja wyjaśnia, w jaki sposób konfigurować i stosować pulsoksymetr Rad-57. Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa i odnoszące się ogólnie do stosowania pulsoksymetru zostały umieszczone przed tym wprowadzeniem. Inne ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa zostały umieszczone w odpowiednich rozdziałach tej instrukcji. Przed rozpoczęciem stosowania monitora, należy przeczytać cały rozdział zawierający informacje dotyczące bezpieczeństwa. Poza wspomnianym już rozdziałem dotyczącym bezpieczeństwa, niniejsza instrukcja zawiera następujące rozdziały: ROZDZIAŁ 1 OMÓWIENIE zawiera ogólny opis pulsoksymetru. ROZDZIAŁ 2 OPIS SYSTEMU przedstawia przenośny pulsoksymetr Rad-57, jego funkcje i możliwości. ROZDZIAŁ 3 USTAWIENIA przedstawia jak należy ustawić monitor przed użyciem. ROZDZIAŁ 4 UŻYTKOWANIE opisuje działanie systemu Rad-57. ROZDZIAŁ 5 ALARMY I KOMUNIKATY opisuje komunikaty systemu alarmowego. ROZDZIAŁ 6 ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW zawiera informacje dotyczące wykrywania i usuwania usterek. ROZDZIAŁ 7 DANE TECHNICZNE podaje szczegółową specyfikację pulsoksymetru przenośnego Rad-57. ROZDZIAŁ 8 CZUJNIKI I PRZEWODY PACJENTA opisuje jak korzystać i troszczyć się o czujniki Rainbow, LNOP, LNOPv i LNCS oraz przewody pacjenta Masimo SET. ROZDZIAŁ 9 SERWIS I KONSERWACJA opisuje jak należy konserwować, serwisować i dokonywać napraw pulsoksymetru Rad-57. ROZDZIAŁ 10 AKCESORIA Rad-57 Pulsoksymetr z technologią ekstrakcji sygnału Instrukcja obsługi 1-1

10 1 omówienie Ostrzeżenia, uwagi i wskazówki Prosimy przeczytać wszystkie ostrzeżenia, uwagi i wskazówki zamieszczone w tej instrukcji. Mają one następujące znaczenie: OSTRZEŻENIE jest stosowane wówczas, gdy wykonanie czynności może grozić poważnymi konsekwencjami (np. może być przyczyną urazu, poważnych efektów ubocznych, śmierci) dla pacjenta lub użytkownika. Należy szukać tekstów umieszczonych w zacienionych ramkach. Przykład ostrzeżenia: OSTRZEŻENIE: TO JEST PRZYKŁAD OSTRZEŻENIA. UWAGA jest stosowana, gdy w celu uniknięcia urazu pacjenta, uszkodzenia urządzenia lub innej własności, należy postępować ze szczególną ostrożnością. Przykład uwagi: UWAGA: TO JEST PRZYKŁAD UWAGI. WSKAZÓWKA jest stosowana, gdy dostępne są dodatkowe, ogólne informacje na dany temat. Przykład wskazówki: WSKAZÓWKA: To jest przykładowa wskazówka. 1-2 Rad-57 Pulsoksymetr z technologią ekstrakcji sygnału Instrukcja obsługi

11 omówienie 1 Opis produktu Pulsoksymetr Rad-57 Rainbow SET służy do nieinwazyjnego monitorowania saturacji krwi tętniczej oraz częstości tętna. Pulsoksymetr Rad-57 posiada kolorowy wyświetlacz LED, który wyświetla w trybie ciągłym odczyty SpO2 oraz częstości tętna, a także wskaźnik niskiej jakości sygnału (Low Signal IQ Indicator - Low SIQ); urządzenie posiada ponadto słupkowy wskaźnik indeksu perfuzji (PI), wyświetla poziom saturacji karboksyhemoglobiną (%SpCO), status alarmów i ich uciszenia, żywotność baterii oraz wskaźnik podłączenia czujnika SpCO. Poniższa lista zestawia podstawowe funkcje i zalety pulsoksymetru Rad-57. ZALETY I CECHY Zastosowanie technologii Masimo SET, która potwierdziła swoją przydatność w warunkach klinicznych Udowodniona dokładność monitorowania zarówno w obecności ruchów pacjenta, jak i w stanach niskiej perfuzji Wyświetlanie wartości SpO2, częstości tętna, wskaźnika perfuzji oraz % SpCO Wskaźnik niskiej jakości sygnału IQ (SIQ) Lekka i wygodna, podręczna konstrukcja Długi czas zasilania bateryjnego 8 godzin na czterech bateriach alkalicznych AA Wizualny wskaźnik żywotności baterii Dźwiękowy sygnał alarmowy odłączenia czujnika i rozładowania baterii Alarmy wysokiego/niskiego SpO2, szybkiego/wolnego tętna i SpCO FastSat (do pomiaru SpO2) Trzy poziomy czułości maksymalna, normalna i APOD (do pomiaru SpO2) Pamięć trendów obejmująca 72 godziny Możliwość ustawienia głośności alarmów Możliwość ustawienia czasu uśredniania w przedziale od 2 do 16 sekund WSKAZANIA DO STOSOWANIA Pulsoksymetr Rad-57 i jego akcesoria są zalecane do ciągłego, nieinwazyjnego monitorowania czynnościowego wysycenia tlenem hemoglobiny krwi tętniczej (SpO2), częstości tętna oraz saturacji krwi tętniczej karboksyhemoglobiną (mierzonej za pomocą czujnika SpCO). Pulsoksymetr Rad-57 oraz jego akcesoria są przeznaczone do stosowania u dorosłych, dzieci i noworodków, zarówno spoczywających nieruchomo, jak i poruszających się, jak również pacjentów w stanach prawidłowej i upośledzonej perfuzji w szpitalach, innych zakładach leczniczych, w trakcie transportu i w warunkach domowych. Rad-57 Pulsoksymetr z technologią ekstrakcji sygnału Instrukcja obsługi 1-3

12 1 omówienie Pulsoksymetria PODSTAWOWE INFORMACJE NA TEMAT SpO2 Pulsoksymetria jest metodą ciągłego nieinwazyjnego pomiaru wysycenia tlenem krwi tętniczej. Pomiar jest wykonywany za pomocą czujnika zamocowanego do ciała pacjenta, zwykle na palcu (u osób dorosłych) lub na dłoni, bądź stopie (u noworodków). Czujnik jest podłączony do pulsoksymetru za pomocą przewodu pacjenta. Element ten rejestruje sygnały i przesyła do aparatu. Urządzenie wyświetla wyliczone wartości w postaci dwóch liczb: 1) procentu wysyconej tlenem hemoglobiny we krwi tętniczej (SpO2) oraz 2) częstości tętna (PR). Poniższy rysunek przedstawia wygląd urządzenia i jego części składowe Aparat 2. Czujnik 3. Przewód pacjenta 1 2 PODSTAWOWE INFORMACJE NA TEMAT SpCO Pulscooksymetria jest metodą ciągłego nieinwazyjnego pomiaru wysycenia krwi tętniczej tlenkiem węgla (SpCO). Pomiar SpCO polega na tej samej zasadzie, co pomiar pulsoksymetryczny. Pomiar jest wykonywany za pomocą czujnika zamocowanego do ciała pacjenta, zwykle na palcu (u osób dorosłych). Czujnik jest podłączony bezpośrednio do pulsoksymetru za pomocą przewodu pacjenta. Element ten rejestruje sygnały i przesyła do aparatu. Urządzenie wyświetla przetworzone dane jako procentowe wysycenie CO, czyli SpCO. Rad-57 jest połączonym monitorem SpO2 i SpCO, składającym się z tych samych elementów co monitor pulsoksymetryczny, przedstawiony tutaj i może on wyświetlać procentowy odczyt SpCO, jak również SpO2. ZASADA DZIAŁANIA Pomiar pulsoksymetryczny opiera się na następujących zasadach: 1. Oksyhemoglobina (zawarta w utlenowanej krwi) i deoksyhemoglobina (zawarta we krwi nieutlenowanej) oraz karboksyhemoglobina (krew nasycona tlenkiem węgla) różnią się pod względem absorpcji światła czerwonego i podczerwonego (spektrofotometria, patrz poniższy rysunek). Absorpcja (mm-1) Deoksyhemoglobina Karboksyhemoglobina Oksyhemoglobina Długość fali (mm) 1-4 Rad-57 Pulsoksymetr z technologią ekstrakcji sygnału Instrukcja obsługi

13 omówienie 1 2. Objętość krwi tętniczej w tkankach zmienia się wraz z falą tętna (fotopletyzografia). Tym samym, w związku ze zmianą objętości krwi tętniczej, równolegle zmienia się ilość pochłoniętego światła. Przenośny pulsoksymetr Rad-57 używa wielu różnych długości fali światła do różnicowania utlenowanej i odtlenowanej krwi, jak również krwi zawierającej tlenek węgla. Sygnał jest uzyskiwany w wyniku przenikania przez łożysko naczyń włośniczkowych (np. opuszkę palca, dłoń lub stopę) wielu długości fal światła widzialnego i podczerwonego (LED, 400 do 1000 nm) oraz pomiaru zmian absorpcji w cyklu pulsacji. Patrz poniższy rysunek. Fotodetektor odbiera światło, przekształca je na sygnał elektryczny i przesyła do aparatu Rad-57, celem wyliczenia wartości parametrów pomiarowych Diody elektroluminescencyjne (LED) 2. Fotodetektor w zagłębieniu Rad-57 otrzymując sygnał z czujnika umieszczonego na ciele pacjenta, używa technologii ekstrakcji sygnału Masimo Rainbow SET do wyliczenia czynnościowego wysycenia hemoglobiny tlenem, frakcjonowanego stężenia karboksyhemoglobiny i częstości tętna. Pomiar SpCO bazuje na równaniu kalibracji czujnika dla wielu długości fal, co umożliwia oszacowanie procentowej zawartości tlenku węgla we krwi tętniczej. SATURACJA CZYNNOŚCIOWA A ODSETKOWA Pulsoksymetr Rad-57 oznacza i wyświetla saturację czynnościową (SpO2): odsetek wysyconej tlenem hemoglobiny jako procent hemoglobiny, która może transportować tlen. Rad-57 nie mierzy saturacji odsetkowej utlenowanej hemoglobiny jako jej zawartości procentowej, względem czterech głównych odmian hemoglobiny: oksyhemoglobiny, deoksyhemoglobiny, karboksyhemoglobiny i methemoglobiny. Aby zamienić saturację odsetkową na saturację czynnościową, należy posłużyć się wzorem: Saturacja odsetkowa Saturacja czynnościowa = x (% karboksyhemoglobina + % methemoglobina) SATURACJA ZMIERZONA I WYLICZONA Pomiary SpO2 i SpCO uzyskane za pomocą pulsoksymetru Rad-57 są zwykle porównywane z pomiarami próbek krwi tętniczej. Gdy porównujemy te dwa pomiary i interpretujemy ich wyniki, należy zwrócić uwagę, że wyniki uzyskane na podstawie oznaczenia próbki krwi tętniczej mogą się różnić od wyników SpO2 i SpCO uzyskanych za pomocą pulsoksymetru. Gdy porównujemy wyniki pomiaru SpO2 i wartość uzyskaną w gazometrii, należy zwrócić uwagę, że uzyskane wyniki mogą się różnić. Różnice te są następstwem nieodpowiednio skorygowanych zmiennych, które powodują zmianę relacji pomiędzy prężnością tlenu (PO2) a wysyceniem hemoglobiny, takich jak ph, temperatura, prężność dwutlenku węgla (PCO2), 2,3-DPG oraz hemoglobina płodowa. W przypadku SpCO, poza wpływem temperatury i ph, odmiennych wyników można się również spodziewać, gdy saturacja tlenowa i/lub stężenie methemoglobiny w próbce krwi są nieprawidłowe (poniżej 90% dla saturacji tlenowej we krwi tętniczej i powyżej 1% dla stężenia methemoglobiny). Oprócz tego próbki krwi tętniczej pobiera się zwykle przez czas dłuższy niż 20 sekund (tyle czasu zajmuje pobranie krwi do strzykawki), a istotnego porównania można dokonać tylko wtedy, gdy wysycenie hemoglobiny tlenem i stężenie karboksyhemoglobiny pozostają stabilne i nie ulegają wahaniom przez ten okres czasu. Rad-57 Pulsoksymetr z technologią ekstrakcji sygnału Instrukcja obsługi 1-5

14 1 omówienie TECHNOLOGIA EKSTRAKCJI SYGNAŁU MASIMO SET W POMIARACH SpO2 Technologia ekstrakcji sygnału Masimo różni się od metody stosowanej w konwencjonalnych pulsoksymetrach. Konwencjonalny pomiar zakłada, że jedynie krew tętnicza to ta, która podlega ruchowi pulsacyjnemu w miejscu pomiaru. Jednak gdy pacjent się porusza, w ruch wprawiana jest również krew żylna, co powoduje, że konwencjonalne pulsoksymetry pokazują wartości zaniżone, nie mogąc odróżnić ruchu krwi żylnej i tętniczej (czasami określa się to jako szumy). Technologia ekstrakcji sygnału Masimo SET (Signal Extraction Technology) wykorzystuje technikę adaptacyjnego równoległego filtra cyfrowego. Filtry adaptacyjne to bardzo wydajne narzędzie, które jest w stanie zaadaptować różne sygnały fizjologiczne wraz z szumami, a następnie poddać je analizie i rozdzielić na elementy składowe. Algorytm układu Masimo SET DST (Discrete Saturation Transform - DST) wiarygodnie identyfikuje szumy i usuwa je przy użyciu filtrów adaptacyjnych. Stąd na monitorze wyświetlana jest wartość rzeczywistej saturacji krwi tętniczej. POMIAR SpCO PODCZAS RUCHÓW PACJENTA Aparat Rad-57 wyświetla odczyty SpCO podczas ruchów pacjenta. Jakkolwiek, z powodu wahań parametrów fizjologicznych, takich jak objętość krwi, podział objętości krwi między tętniczkami i żyłami oraz innych, występujących w trakcie ruchów pacjenta, obniżona dokładność takich pomiarów sprawia, że nie są one wiarygodne. 1-6 Rad-57 Pulsoksymetr z technologią ekstrakcji sygnału Instrukcja obsługi

15 omówienie 1 SCHEMAT BLOKOWY MASIMO SET R/IR (konwencjonalna pulsoksymetria) POMIAR KONFIG Przetwarzanie końcowe R/IR Filtr adaptacyjny z DST TM POMIAR KONFIG Sygnał filtrowany, digitalizowany i normalizowany FST TM POMIAR KONFIG Arbiter wyjścia Saturacja Filtr adaptacyjny z SST TM POMIAR KONFIG Algorytm 4 POMIAR KONFIG MASIMO SET DST Generator sygnału referencyjnego Sygnał referencyjny Filtr adaptacyjny Moc wyjściowa Pomiar saturacji SpO2 95% Moc Rad-57 Pulsoksymetr z technologią ekstrakcji sygnału Instrukcja obsługi 1-7

16

17 opis systemu 2 Wprowadzenie Pulsoksymetr Rad-57 to w pełni wyposażony pulsoksymetr, zaprojektowany pod kątem łatwości obsługi. Wszystkie pomiary uzyskiwane za pośrednictwem pulsoksymetru, jak również aktualne ustawienia urządzenia są prezentowane na wyświetlaczu. Wszystkie ustawienia użytkownika są wprowadzane przy użyciu przycisków sterujących, umieszczonych na przedniej ścianie urządzenia, zaś przewód łączący czujnika umieszczony jest na górnej ścianie urządzenia. Rad-57 jest zasilany przez 4 baterie alkaliczne AA, co zapewnia ponad 8 godzin nieprzerwanej pracy. Rad-57 to niewielkie podręczne urządzenie, wyposażone w pełną funkcjonalność technologii Masimo Rainbow SET. Rad-57 współpracuje z wszystkimi czujnikami Masimo (patrz Rozdział 8, Czujniki i przewody pacjenta). Rad-57 dysponuje pamięcią mieszczącą 72 godziny trendów. Czujnik Rainbow DC-I-DC lub przewód pacjenta Rainbow z czujnikiem Masimo są podłączane do gniazda znajdującego się na górnej ściance aparatu Rad-57. Aparat Rad-57 można stosować jako monitor transportowy lub podręczny pulsoksymetr, służący do wykonywania pomiarów wyrywkowych. Rad-57 Pulsoksymetr z technologią ekstrakcji sygnału Instrukcja obsługi 2-1

18 2 opis systemu Elementy sterujące na ściance przedniej Rad EL. STERUJĄCY/WSKAŹNIK Gniazdo przewodu pacjenta 2 Wskaźnik SpCO 3 Wskazania saturacji (%SpO2) i karboksyhemoglobiny (%SpCO) 4 Pasek %SpCO 5 Wskazania częstości tętna 6 Przycisk SpCO OPIS Rad-57 Służy do podłączenia czujnika Rainbow lub przewodu pacjenta Rainbow. Wskaźnik wolno migający: Wiarygodność odczytów SpCO jest niska. Wskaźnik szybko migający: Miganie sygnalizuje stan alarmowy SpCO. Czynnościowa saturacja tlenowa hemoglobiny krwi tętniczej jest podawana w jednostkach SpO2. W trakcie poszukiwania odczytu saturacji i tętna, wyświetlane są migające, przerywane linie. Patrz opis Przycisk SpCO, poniżej. Świeci, gdy podłączony czujnik ma możliwość pomiaru SpCO. Miganie paska sygnalizuje stan alarmowy SpCO. Nieprzerwanie wskazuje stężenie karboksyhemoglobiny, podawane w przedziałach 5%. Częstość tętna jest podawana w skurczach na minutę (bpm). W trakcie poszukiwania odczytu saturacji i tętna, wyświetlane są migające, przerywane linie. Naciśnięcie tego przycisku powoduje zastąpienie przez 10 sekund odczytu SpO2, odczytem SpCO. Naciśnięcie w czasie tych 10 sekund przycisku Mode/Enter lub Next przywraca wyświelanie odczytu numerycznego SpO Rad-57 Pulsoksymetr z technologią ekstrakcji sygnału Instrukcja obsługi

19 opis systemu 2 EL. STERUJĄCY/WSKAŹNIK 7 Przycisk Mode / Enter 8 Przycisk Kolejny (Next) 9 Zasilanie włączone/wyłączone Wskaźnik poziomu naładowania baterii Wizualny sygnalizator alarmowy 12 Wskaźnik %SpO2/ %SpCO 13 PI 14 Low SIQ Wskaźnik Wyciszenia alarmu Przycisk Wyciszenia alarmów 17 Przycisk Góra 18 Przycisk Dół 19 Głośnik OPIS Służy do otwierania menu ustawień oraz wybierania/aktywacji niektórych wpisów w systemie menu/ustawień. Przycisk używany przy przechodzeniu do kolejnych opcji ustawień. Jest nieaktywny w czasie zwykłego monitorowania pacjenta. Wciśnięcie powoduje włączenie urządzenia. Wciśnięcie i przytrzymanie przycisku przez 2 sekundy wyłącza urządzenie. Cztery diody świetlne wskazujące stan naładowania baterii. Kiedy ostatnia z nich zaczyna świecić światłem przerywanym, należy wymienić baterie. Wskaźnik świeci, jeżeli zostanie uruchomiony którykolwiek z alarmów. Wskaźnika tego nie można wyłączyć ani chwilowo przełączyć w stan oczekiwania. Wskaźnik umieszczony nad nazwą świeci się, dodatkowo wskazując aktualnie wyświetlaną wartość parametru. Wskaźnik perfuzji lub PI, pozwala na względną ocenę perfuzji w miejscu monitorowania. PI tworzy 10-segmentowy słupek LED, obejmujący zakres od <1 % (bardzo niska perfuzja) do >5% (silna perfuzja). Najwyżej położona dioda LED świeci się nieprzerwanie, aby widoczny był poziom Pl. Wskaźnik perfuzji jest stosunkiem składowej AC (pulsacyjnej) do DC (niepulsacyjnej) sygnału IR (podczerwonego), gdzie składowe AC i DC odzwierciedlają pulsacyjną i niepulsacyjną objętość krwi. Miganie wskazuje na niską jakość sygnału SpO2 (Signal IQ). Patrz Rozdział 4, Wskaźnik niskiej jakości sygnału. Miga, wskazując że alarm dźwiękowy został czasowo wyciszony. Wciska się go jednorazowo, celem uzyskania wyciszenia alarmu na 120 sekund. Wciśnięcie przycisku po raz drugi powoduje powrót urządzenia do standardowego monitorowania alarmów. W czasie monitorowania przyciski te służą do regulacji głośności sygnału tętna. Po wejściu do ustawień, przyciski te służą do wybierania wartości w poszczególnych opcjach menu. Dostarcza dźwiękowej informacji o włączeniu alarmu, tętnie oraz potwierdza wciśnięcie przycisków. Należy upewnić się, czy głośnik nie został zakryty oraz czy urządzenie nie leży z przednią ścianą skierowaną do łóżka lub innej wytłumiającej dźwięki powierzchni. Rad-57 Pulsoksymetr z technologią ekstrakcji sygnału Instrukcja obsługi 2-3

20 2 opis systemu Ścianka tylna Rad-57 Rx Only Masimo Corporation Irvine, CA USA Rad-57 FOR PLACEMENT ON LY 1 R x Only Masimo Corporation Irvine, CA USA Rad-57 FOR PLACEMENT ON LY 2 3 FOR PLACEMENT ON LY 4 EL. STERUJĄCY/WSKAŹNIK 1 Naklejka z numerem seryjnym OPIS Jedna jest umieszczona we wnętrzu przedziału bateryjnego, a druga na zewnątrz obudowy 2 Naklejka z certyfikatami 3 Pokrywa baterii 4 Przycisk umożliwiający zwolnienie pokrywy baterii Wciśnij i wysuń przykrywkę z obudowy pulsoksymetru SYMBOLE SYMBOL OPIS Uwaga, zapoznaj się z załączoną dokumentacją Element wchodzący w kontakt z ciałem pacjenta typu BF, zgodny z IEC Zgodność z zasadami WEEE 2-4 Rad-57 Pulsoksymetr z technologią ekstrakcji sygnału Instrukcja obsługi

21 ustawienia 3 Wprowadzenie Przed rozpoczęciem użytkowania pulsoksymetru Rad-57 w warunkach klinicznych, należy go sprawdzić, odpowiednio skonfigurować i włożyć baterie. Rozpakowanie i sprawdzenie Wyjmij aparat z kartonu i sprawdź, czy nie nosi żadnych śladów uszkodzeń. Sprawdź zawartość z listem przewozowym. Zachowaj opakowanie, fakturę, konosament. Mogą być potrzebne w przypadku reklamacji. Jeżeli jakiegoś elementu brakuje lub jest uszkodzony, należy skontaktować się z Działem obsługi technicznej. Adresy kontaktowe i numery telefonów znajdują się w Rozdziale 9, Serwis i konserwacja. Przygotowanie do monitorowania Kolejne rozdziały instrukcji opisują przygotowanie, ustawienie i wstępną instalację pulsoksymetru Rad-57. ZASILANIE Pulsoksymetr Rad-57 jest zasilany czterema bateriami alkalicznymi typu AA. Nie wolno używać innych baterii ani innego zasilania, w celu uruchomienia urządzenia. Komora bateryjna jest zlokalizowana z tyłu urządzenia. Celem włożenia baterii, należy otworzyć komorę poprzez naciśnięcie małego prostokątnego przycisku na dolnej krawędzi pokrywy komory baterii i przesunąć ją w dół. Baterie należy umieścić zgodnie z ich położeniem wskazywanym przez małe ikonki wewnątrz komory. Następnie należy zasunąć pokrywę, wsuwając ją do momentu, w którym mały prostokątny przycisk zatrzaśnie się w poprzedniej pozycji. OSTRZEŻENIE: STOSOWAĆ WYŁĄCZNIE BATERIE ALKALICZNE. UŻYCIE BATERII INNYCH NIŻ ALKALICZNE MOŻE UJEMNIE WPŁYNĄĆ NA DOKŁADNOŚĆ WSKAŹNIKA NAŁADOWANIA BATERII. OSTRZEŻENIE: UŻYCIE BATERII O NAPIĘCIU POJEDYNCZEJ CELI POWYŻEJ 1,5V MOŻE DOPROWADZIĆ DO USZKODZENIA APARATU RAD-57. Poziom naładowania baterii jest wskazywany przez cztery diody świecące u dołu panelu czołowego. Jeżeli świecą się wszystkie cztery, oznacza to, że baterie są w pełni naładowane, zaś mniejsza ilość świecących się diod wskazuje, że baterie tracą ładunek. W chwili, gdy do wyczerpania się baterii pozostało mniej niż 10% ich ładunku, ostatni wskaźnik zaczyna świecić światłem przerywanym i uruchamia się alarm dźwiękowy. Rad-57 Pulsoksymetr z technologią ekstrakcji sygnału Instrukcja obsługi 3-1

6M 500V 6M 1000V MEGAOMOMIERZ INSTRUKCJA OBSŁUGI

6M 500V 6M 1000V MEGAOMOMIERZ INSTRUKCJA OBSŁUGI 6M 500V 6M 1000V MEGAOMOMIERZ INSTRUKCJA OBSŁUGI WSTĘP Miernik ten jest łatwym w użyciu, przenośnym 3 ½ cyfrowym megaomomierzem zaprojektowanym do łatwego pomiaru rezystancji izolacji przy użyciu tylko

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi zasilaczy awaryjnych serii AT-UPS

Instrukcja obsługi zasilaczy awaryjnych serii AT-UPS Instrukcja obsługi zasilaczy awaryjnych serii AT-UPS 1. Uwagi o bezpieczeństwie 2. Zasady pracy: 1. Normalny tryb pracy 2. Awaryjny tryb pracy 3. Akumulator i ładowanie 3. Główne cechy: 1. Bezobsługowa

Bardziej szczegółowo

Niania elektroniczna Motorola Babyphone

Niania elektroniczna Motorola Babyphone INSTRUKCJA OBSŁUGI Niania elektroniczna Motorola Babyphone Nr produktu 260051 Strona 1 z 8 1. Zakres dostawy: 1 x Jednostka rodzica 1 x Jednostka dziecka 2 x akumulator AAA dla jednostki rodzica 1 x zasilacz

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi termostatu W1209

Instrukcja obsługi termostatu W1209 Instrukcja obsługi termostatu W1209 1. Obsługa menu termostatu. Po włączeniu zasilania termostatu, na wyświetlaczu pojawia się aktualnie zmierzona temperatura przez czujnik NTC. (Jeżeli czujnik nie jest

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi kalibratora napięcia i prądu pętli

Instrukcja obsługi kalibratora napięcia i prądu pętli Informacje dotyczące bezpieczeństwa Aby uniknąć porażenia prądem elektrycznym lub obrażeń: Nigdy nie podłączaj do dwóch gniazd wejściowych lub do dowolnego gniazda wejściowego i uziemionej masy napięcia

Bardziej szczegółowo

MIKROPROCESOROWY ODSTRASZACZ DŹWIĘKOWY V2.0

MIKROPROCESOROWY ODSTRASZACZ DŹWIĘKOWY V2.0 MIKROPROCESOROWY ODSTRASZACZ DŹWIĘKOWY V2.0 INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI 1 2 SPIS TREŚCI BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA...4 ZALECENIA MONTAŻOWE...4 DANE TECHNICZNE...4 ZASTOSOWANIE...5 ZASADA DZIAŁANIA...5

Bardziej szczegółowo

STRONA 1. Alkomat / Instrukcja Obsługi

STRONA 1. Alkomat / Instrukcja Obsługi STRONA 1 Alkomat / Instrukcja Obsługi Dziękujemy za zakup alkomatu Vordon. Przed pierwszym użyciem proszę się dokładnie zapoznać z instrukcją obsługi, szczególnie z informacją zawartą w sekcji Informacje

Bardziej szczegółowo

PRZENOŚNY GŁOŚNIK BLUETOOTH SUPER BASS

PRZENOŚNY GŁOŚNIK BLUETOOTH SUPER BASS PRZENOŚNY GŁOŚNIK BLUETOOTH SUPER BASS Instrukcja obsługi DA-10287 Dziękujemy za zakup przenośnego głośnika Bluetooth Super Bass DIGITUS DA-10287! Niniejsza instrukcja obsługi pomoże i ułatwi użytkowanie

Bardziej szczegółowo

Krótka instrukcja obsługi testo 610

Krótka instrukcja obsługi testo 610 Krótka instrukcja obsługi testo 610 1. Nasadka ochronna: Pozycja parkingowa 2. Czujnik wilgotności/temperatury 3. Wyświetlacz 4. Przyciski kontrolne 5. Komora baterii (z tyłu) Ustawienia podstawowe Urządzenie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PRZENOŚNY PIROMETR SCAN TEMP 440

INSTRUKCJA OBSŁUGI PRZENOŚNY PIROMETR SCAN TEMP 440 INSTRUKCJA OBSŁUGI PRZENOŚNY PIROMETR SCAN TEMP 440 Wydanie LS 13/07 OPIS Pirometr przenośny typu ScanTemp 440 służy do bezdotykowego pomiaru temperatury, obsługa urządzenia jest bardzo prosta, wystarczy

Bardziej szczegółowo

Compaction measurement for vibrating rollers. CompactoBar ALFA-040-050H/P

Compaction measurement for vibrating rollers. CompactoBar ALFA-040-050H/P Compaction measurement for vibrating rollers CompactoBar ALFA-040-050H/P Spis treści Spis treści...1 1 Wstęp...2 2 Włączanie urządzenia...2 3 Konfiguracja...2 3.1 Próg CMV...2 3.2 Intensywność wyświetlacza...2

Bardziej szczegółowo

Krokomierz Ion Audio Health

Krokomierz Ion Audio Health INSTRUKCJA OBSŁUGI Krokomierz Ion Audio Health Nr produktu 396268 Strona 1 z 6 Zawartość opakowania: Krokomierz USB, kabel mini USB, pasek na rękę, Mini CD, Przewodnik szybkiego startu Uwaga: - Przed rozpoczęciem

Bardziej szczegółowo

PRZETWORNICA NAPIĘCIA DC NA AC MOC: 100W 150W 300W 350W 400W 600W. Instrukcja obsługi

PRZETWORNICA NAPIĘCIA DC NA AC MOC: 100W 150W 300W 350W 400W 600W. Instrukcja obsługi PRZETWORNICA NAPIĘCIA DC NA AC MOC: 100W 150W 300W 350W 400W 600W Instrukcja obsługi 1. OPIS 2. PODŁĄCZANIE URZĄDZENIA Podłącz czerwony przewód z czerwonego zacisku (+) akumulatora do czerwonego gniazda

Bardziej szczegółowo

AX-850 Instrukcja obsługi

AX-850 Instrukcja obsługi AX-850 Instrukcja obsługi Informacje dotyczące bezpieczeństwa Aby uniknąć porażenia prądem elektrycznym lub obrażeń: Nigdy nie podłączaj do dwóch gniazd wejściowych lub do dowolnego gniazda wejściowego

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA PANEL STERUJĄCY MT-5

INSTRUKCJA PANEL STERUJĄCY MT-5 INSTRUKCJA PANEL STERUJĄCY MT-5 Panel sterujący MT-5 miernik cyfrowy z wyświetlaczem LCD. Wskazuje informacje systemu, oznaczenia wykrytych błędów i aktualne parametry pracy. Duże i czytelne symbole i

Bardziej szczegółowo

Interfejs analogowy LDN-...-AN

Interfejs analogowy LDN-...-AN Batorego 18 sem@sem.pl 22 825 88 52 02-591 Warszawa www.sem.pl 22 825 84 51 Interfejs analogowy do wyświetlaczy cyfrowych LDN-...-AN zakresy pomiarowe: 0-10V; 0-20mA (4-20mA) Załącznik do instrukcji obsługi

Bardziej szczegółowo

LOKALIZATOR PRZENOŚNY KDZ-3C.

LOKALIZATOR PRZENOŚNY KDZ-3C. LOKALIZATOR PRZENOŚNY KDZ-3C. System kontroli doziemienia KDZ-3 1. Wstęp Wczesne wykrycie zakłóceń w pracy lub awarii w obiektach elektro-energetycznych pozwala uniknąć poważnych strat finansowych lub

Bardziej szczegółowo

PA100U PRZENOŚNY WZMACNIACZ Z WEJŚCIEM USB

PA100U PRZENOŚNY WZMACNIACZ Z WEJŚCIEM USB PA100U PRZENOŚNY WZMACNIACZ Z WEJŚCIEM USB INSTRUKCJA OBSŁUGI 1. Wstęp INSTRUKCJA OBSŁUGI Niniejsza instrukcja przeznaczona jest dla użytkowników w krajach Unii Europejskiej. Ważne informacje dotyczące

Bardziej szczegółowo

SSP-7080. Zasilacz o stałej mocy 80W z śledzeniem napięcia na obciążeniu. Instrukcja obsługi

SSP-7080. Zasilacz o stałej mocy 80W z śledzeniem napięcia na obciążeniu. Instrukcja obsługi SSP-7080 Zasilacz o stałej mocy 80W z śledzeniem napięcia na obciążeniu Instrukcja obsługi SPIS TREŚCI 1. Ostrzeżenia, uwagi i warunki pracy 2. Wstęp 3. Regulatory i wskaźniki zasilacza 4. Praca w trybie

Bardziej szczegółowo

Pedometr (licznik kroków) 3D

Pedometr (licznik kroków) 3D Pedometr (licznik kroków) 3D Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup urządzenia pomiarowego z czujnikiem 3D. Dzięki temu krokomierzowi bez problemu sprawdzisz, ile spalono kalorii podczas spaceru, czy wysiłku

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi. Precyzyjny miliomomierz stołowy Modele 380560 oraz 380562. Wstęp

Instrukcja Obsługi. Precyzyjny miliomomierz stołowy Modele 380560 oraz 380562. Wstęp Instrukcja Obsługi Precyzyjny miliomomierz stołowy Modele 380560 oraz 380562 Wstęp Gratulujemy zakupu precyzyjnego miliomomierza Extech 380560 (117V) lub 380562 (220V). Urządzenie to posiada siedem zakresów

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Wiek: powyżej 8 lat WSTĘP WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA. Model No.: T638

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Wiek: powyżej 8 lat WSTĘP WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA. Model No.: T638 Model No.: T638 WSTĘP INSTRUKCJA OBSŁUGI Wiek: powyżej 8 lat Dziękujemy za zakup naszego produktu. Prosimy o dokładne przeczytanie instrukcji obsługi przed rozpoczęciem użytkowania. 1. Wbudowany moduł

Bardziej szczegółowo

PYTANIA I ODPOWIEDZI W ZAKRESIE PAKIETU NR 7

PYTANIA I ODPOWIEDZI W ZAKRESIE PAKIETU NR 7 Wojewódzki Szpital Specjalistyczny ul. Żołnierska 18 10 561 Olsztyn Do wszystkich uczestników postępowania PYTANIA I ODPOWIEDZI W ZAKRESIE PAKIETU NR 7 Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

MIERNIK CĘGOWY AC AX-202. Instrukcja obsługi

MIERNIK CĘGOWY AC AX-202. Instrukcja obsługi MIERNIK CĘGOWY AC AX-202 Instrukcja obsługi Bezpieczeństwo Międzynarodowe symbole bezpieczeństwa Ten symbol w odniesieniu do innego symbolu lub gniazda oznacza, że użytkownik musi odnieść się do instrukcji

Bardziej szczegółowo

Podświetlenie do telewizora z USB (46-70")

Podświetlenie do telewizora z USB (46-70) Podświetlenie do telewizora z USB (46-70") Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup podświetlenia do telewizora z USB, które jest odpowiednie dla telewizorów z płaskim ekranem i monitorów PC z portem USB.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA PRZETWORNIK RÓŻNICY CIŚNIEŃ DPC250; DPC250-D; DPC4000; DPC4000-D

SPECYFIKACJA PRZETWORNIK RÓŻNICY CIŚNIEŃ DPC250; DPC250-D; DPC4000; DPC4000-D SPECYFIKACJA PRZETWORNIK RÓŻNICY CIŚNIEŃ DPC250; DPC250-D; DPC4000; DPC4000-D 1. Wprowadzenie...3 1.1. Funkcje urządzenia...3 1.2. Charakterystyka urządzenia...3 1.3. Warto wiedzieć...3 2. Dane techniczne...4

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Elektroniczna niania Nr produktu 260059

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Elektroniczna niania Nr produktu 260059 INSTRUKCJA OBSŁUGI Elektroniczna niania Nr produktu 260059 Układ rodzica 1 Dioda LED ustawiania głośności 3 ZIELONE i 2 CZERWONE diody LED wskazują natężenie dźwięków w pokoju dziecka w zależności od głośności

Bardziej szczegółowo

OSTRZEŻENIE: NIEBEZPIECZEŃSTWO ZADŁAWIENIA małe elementy. Dla dzieci powyżej 3 roku życia.

OSTRZEŻENIE: NIEBEZPIECZEŃSTWO ZADŁAWIENIA małe elementy. Dla dzieci powyżej 3 roku życia. OSTRZEŻENIE: NIEBEZPIECZEŃSTWO ZADŁAWIENIA małe elementy. Dla dzieci powyżej 3 roku życia. Instrukcję obsługi należy zachować, aby móc z niej skorzystać w późniejszym czasie. Urządzenie Sound-Shuffle należy

Bardziej szczegółowo

ORVALDI ATS. Automatic Transfer Switch (ATS)

ORVALDI ATS. Automatic Transfer Switch (ATS) ORVALDI ATS Automatic Transfer Switch (ATS) 1. Wprowadzenie ORVALDI ATS pozwala na zasilanie krytycznych odbiorów z dwóch niezależnych źródeł. W przypadku zaniku zasilania lub wystąpienia zakłóceń podstawowego

Bardziej szczegółowo

DTR.BPA..01. Manometr cyfrowy BPA. Wydanie LS 15/01

DTR.BPA..01. Manometr cyfrowy BPA. Wydanie LS 15/01 Manometr cyfrowy BPA Wydanie LS 15/01 SPIS TREŚCI DTR.BPA..01 1. Ustawienie manometru w tryb pomiaru...3 1.1 Wyłączenie manometru...3 1.2 Komunikaty...3 1.3 Ustawienie kontrastu wyświetlacza...3 2. Oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika TL-PoE 10R Adapter Odbiorczy PoE

Podręcznik użytkownika TL-PoE 10R Adapter Odbiorczy PoE Podręcznik użytkownika TL-PoE 10R Adapter Odbiorczy PoE Rev: 1.0.0 7106500684 PRAWA AUTORSKIE I ZNAKI HANDLOWE Charakterystyka produktu może ulec zmianie bez powiadomienia. jest zarejestrowanym znakiem

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA OBSŁUGA I EKSPLOATACJA SAMOCHODU WYPOSAŻONEGO W SYSTEM SEKWENCYJNEGO WTRYSKU GAZU. Diego G3 / NEVO

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA OBSŁUGA I EKSPLOATACJA SAMOCHODU WYPOSAŻONEGO W SYSTEM SEKWENCYJNEGO WTRYSKU GAZU. Diego G3 / NEVO INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA OBSŁUGA I EKSPLOATACJA SAMOCHODU WYPOSAŻONEGO W SYSTEM SEKWENCYJNEGO WTRYSKU GAZU Diego G3 / NEVO Strona 2 z 7 Spis treści 1. URUCHAMIANIE SILNIKA... 3 2. PANEL STERUJĄCY... 3 2.1

Bardziej szczegółowo

ATS1170 Stacja zazbrajania dla jednych drzwi Instrukcja programowania

ATS1170 Stacja zazbrajania dla jednych drzwi Instrukcja programowania ATS1170 Stacja zazbrajania dla jednych drzwi Instrukcja programowania Wersja 2.0 Aritech jest częścią firmy Interlogix. 2001 Interlogix B.V. Wszystkie prawa zastrzeżone. Firma Interlogix B.V. udziela prawa

Bardziej szczegółowo

GARDENA. Zestaw do zdalnego sterowania. Instrukcja obsługi

GARDENA. Zestaw do zdalnego sterowania. Instrukcja obsługi GARDENA Zestaw do zdalnego sterowania Instrukcja obsługi GARDENA zestaw do zdalnego sterowania Witamy w ogrodzie GARDENA Tłumaczenie oryginalnej niemieckiej instrukcji obsługi. Prosimy uważnie przeczytać

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Licznik amperogodzin ETM-01.1. ELEKTROTECH Dzierżoniów. 1. Zastosowanie

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Licznik amperogodzin ETM-01.1. ELEKTROTECH Dzierżoniów. 1. Zastosowanie 1. Zastosowanie INSTRUKCJA OBSŁUGI Licznik amperogodzin ETM-01.1 Licznik ETM jest licznikiem ładunku elektrycznego przystosowanym do współpracy z prostownikami galwanizerskimi unipolarnymi. Licznik posiada

Bardziej szczegółowo

Welch Allyn Propaq Encore. Lekki Wytrzymały Inteligentny

Welch Allyn Propaq Encore. Lekki Wytrzymały Inteligentny Kardiomonitor Transportowy Propaq Encore Welch Allyn Propaq Encore Lekki Wytrzymały Inteligentny Monitorowanie pacjentów niezależnie od wieku, warunków otoczenia i czasu. Propaq Encore umożliwia monitorowanie

Bardziej szczegółowo

Programator tygodniowy cyfrowy Brennenstuhl, 3680 W, 20 programów, max. 23 h/59 min, IP44

Programator tygodniowy cyfrowy Brennenstuhl, 3680 W, 20 programów, max. 23 h/59 min, IP44 Programator tygodniowy cyfrowy Brennenstuhl, 3680 W, 20 programów, max. 23 h/59 min, IP44 Instrukcja obsługi Numer produktu: 611762 Strona 1 z 11 Przed podłączeniem programatora do urządzeń elektrycznych

Bardziej szczegółowo

Odstraszacz zwierząt z czujnikiem ruchu i modułem solarnym

Odstraszacz zwierząt z czujnikiem ruchu i modułem solarnym INSTRUKCJA OBSŁUGI Odstraszacz zwierząt z czujnikiem ruchu i modułem solarnym Nr produktu 710068 Strona 1 z 5 Przeznaczenie Za pomocą czujnika ruchu PIR produkt aktywuje generator ultradźwiękowy o częstotliwości

Bardziej szczegółowo

Zegar ścienny cyfrowy DCF

Zegar ścienny cyfrowy DCF INSTRUKCJA OBSŁUGI Zegar ścienny cyfrowy DCF Nr produktu 672320 Strona 1 z 6 Dane techniczne: - Zegar sterowany przez radio - Ręczne ustawienie czasu - Ustawienie strefy czasowej w trybie: -12/+12 - Funkcja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika SAUTER GmbH Schmiechastr. 147-151, D-72458 Albstadt Tel: +49 (0) 7431 938 666 irmi.russo@sauter.eu www.sauter.eu Instrukcja użytkownika Ultradźwiękowy grubościomierz Sauter TD 225-0.1 US Spis treści: 1.

Bardziej szczegółowo

Radio przenośne Sangean PR-D5, FM, AM, RDS, białe

Radio przenośne Sangean PR-D5, FM, AM, RDS, białe INSTRUKCJA OBSŁUGI Radio przenośne Sangean PR-D5, FM, AM, RDS, białe Nr produktu 343515 Strona 1 z 6 Elementy sterowania 1. Przycisk zasilania 2. Sygnał AUX-in 3. Wybór pasma i strojenie 4. Alarm 5. Wyświetlacz

Bardziej szczegółowo

Radio DAB/DAB+ Pure Siesta Mi Serie II, FM, czarne, pamięć 16 stacji

Radio DAB/DAB+ Pure Siesta Mi Serie II, FM, czarne, pamięć 16 stacji INSTRUKCJA OBSŁUGI Radio DAB/DAB+ Pure Siesta Mi Serie II, FM, czarne, pamięć 16 stacji Nr produktu 351595 Strona 1 z 14 Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa 1. Przechowuj radio z dala od źródeł ciepła

Bardziej szczegółowo

PREXISO LASER DISTANCE METER. Instrukcja obługi

PREXISO LASER DISTANCE METER. Instrukcja obługi PREXISO LASER DISTANCE METER Instrukcja obługi 1 2 3 7 6 4 5 Instrukcja obługi Język polski Wskazówki bezpieczeństwa znajdą Państwo w załączonej broszurze.przed uruchomieniem urządzenia należy uważnie

Bardziej szczegółowo

WIELOFUNKCYJNY TRASER KABLI EM422A

WIELOFUNKCYJNY TRASER KABLI EM422A WIELOFUNKCYJNY TRASER KABLI EM422A INSTRUKCJA OBSŁUGI SPIS TREŚCI 1. WPROWADZENIE... - 3-2. DANE TECHNICZNE...- 3-3. NADAJNIK...- 3-4. ODBIORNIK...- 4-5. WYKRYWANIE TRASY PRZEWODU... - 5-6. WYKRYWANIE

Bardziej szczegółowo

Krokomierz z czujnikiem 3D, Oregon Scientific PE-200, zintegrowany zegar, kalendarz

Krokomierz z czujnikiem 3D, Oregon Scientific PE-200, zintegrowany zegar, kalendarz INSTRUKCJA OBSŁUGI Krokomierz z czujnikiem 3D, Oregon Scientific PE-200, zintegrowany zegar, kalendarz Nr produktu 674117 Strona 1 z 10 Wprowadzenie Dziękujemy za wybór krokomierza Oregon Scientific Slimfit

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Alkomat cyfrowy DA-3000M

Instrukcja obsługi. Alkomat cyfrowy DA-3000M Instrukcja obsługi Alkomat cyfrowy DA-3000M Alkomat cyfrowy DA-3000M Alkomat DA-3000 AlcoScent jest małym testerem o zakresie pomiarowym (do 4 promili) i dokładności do dziesiętnych części promila. Wykonuje

Bardziej szczegółowo

Pilot zdalnego sterowania DANE TECHNICZNE FUNKCJE PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA

Pilot zdalnego sterowania DANE TECHNICZNE FUNKCJE PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA Pilot zdalnego sterowania DANE TECHNICZNE Model sterownika R05/BGE Zasilane 3.0V (Baterie alkaliczne LR03 X 2) Najniższa wartość zasilania przy której emitowany jest sygnał ze sterownika 2.4V Maksymalna

Bardziej szczegółowo

Środowisko użytkowania - Temperatura: 5 C do 40 C - Max. wilgotność 90% - Należy używać tylko w domu

Środowisko użytkowania - Temperatura: 5 C do 40 C - Max. wilgotność 90% - Należy używać tylko w domu Koszty zużycia energii Przejdź przez następujące kroki, aby ustawić cenę energii. 1. Naciśnij klawisz PRICE zacznie migać pierwsza cyfra. 2. Naciśnij UP lub DOWN, aby ustawić pierwszą cyfrę. 3. Naciśnij

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA ALKOMAT CYFROWY MODEL: AL2 INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA 1. Informacje podstawowe Poręczny alkomat cyfrowy, bezustnikowy - przydatne urządzenie dla każdego kierowcy. Cechy produktu: Alkomat jest bardzo estetycznie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi napędu bramy garażowej

Instrukcja obsługi napędu bramy garażowej Instrukcja obsługi napędu bramy garażowej MR-2E OSTRZEŻENIE: PRZESTRZEGANIE NINIEJSZEJ INSTRUKCJI JEST KONIECZNE DLA ZACHOWANIA BEZPIECZEŃSTWA OSÓB MONTUJĄCYCH ORAZ UŻYTKUJĄCYCH AUTOMATYCZNY NAPĘD DLA

Bardziej szczegółowo

www.viaken.pl MONITOR LCD 7 cali NA LUSTERKO WSTECZNE INSTRUKCJA OBSŁUGI www.viaken.pl strona 1/8

www.viaken.pl MONITOR LCD 7 cali NA LUSTERKO WSTECZNE INSTRUKCJA OBSŁUGI www.viaken.pl strona 1/8 MONITOR LCD 7 cali NA LUSTERKO WSTECZNE INSTRUKCJA OBSŁUGI www.viaken.pl strona 1/8 I. Uwagi i specyfikacja Dla własnego bezpieczeństwa nie wolno oglądać video ani zdjęć podczas jazdy. Nie wolno przerabiać

Bardziej szczegółowo

Gwarancja i wsparcie. Wsparcie techniczne. Stopery wielokrotnego ładowania

Gwarancja i wsparcie. Wsparcie techniczne. Stopery wielokrotnego ładowania Gwarancja i wsparcie Niniejszy produkt jest dostarczany wraz z roczną gwarancją obejmującą usterki wykryte podczas normalnego użytkowania. Gwarancja traci ważnośćw przypadku korzystania ze Rechargeable

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI MONITORA LINII PRĄDOWEJ

INSTRUKCJA OBSŁUGI MONITORA LINII PRĄDOWEJ Towarzystwo Produkcyjno Handlowe Spółka z o.o. 05-462 Wiązowna, ul. Turystyczna 4 Tel. (22) 6156356, 6152570 Fax.(22) 6157078 http://www.peltron.pl e-mail: peltron@home.pl INSTRUKCJA OBSŁUGI MONITORA LINII

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI PARAMETRY TECHNICZNE PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA... 3 MOŻLIWOŚCI PRACY... 3 PRZYCISKI FUNKCYJNE NA PILOCIE ZDALNEGO STEROWANIA...

SPIS TREŚCI PARAMETRY TECHNICZNE PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA... 3 MOŻLIWOŚCI PRACY... 3 PRZYCISKI FUNKCYJNE NA PILOCIE ZDALNEGO STEROWANIA... SPIS TREŚCI PARAMETRY TECHNICZNE PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA... 3 MOŻLIWOŚCI PRACY... 3 PRZYCISKI FUNKCYJNE NA PILOCIE ZDALNEGO STEROWANIA... 3 NAZWY I FUNKCJE WSKAŹNIKÓW W PILOCIE ZDALNEGO STEROWANIA...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI MIERNIK REZYSTANCJI PĘTLI ZWARCIA DT-5301

INSTRUKCJA OBSŁUGI MIERNIK REZYSTANCJI PĘTLI ZWARCIA DT-5301 INSTRUKCJA OBSŁUGI MIERNIK REZYSTANCJI PĘTLI ZWARCIA DT-5301 Wydanie LS 13/07 UWAGI ODNOŚNIE BEZPIECZEŃSTWA Przed próbą uruchomienia miernika lub jego serwisowaniem uważnie przeczytaj poniższe informacje

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI MIERNIK WILGOTNOŚCI

INSTRUKCJA OBSŁUGI MIERNIK WILGOTNOŚCI INSTRUKCJA OBSŁUGI MIERNIK WILGOTNOŚCI (do drewna i materiałów budowlanych) EM 4807 OPIS OGÓLNY Ten przyrząd może być stosowany do pomiaru poziomu wilgotności piłowanego drewna, tarcicy, parkietu (także

Bardziej szczegółowo

GA-1. Instrukcja montażu i obsługi. Urządzenie alarmowe do separatora smaru

GA-1. Instrukcja montażu i obsługi. Urządzenie alarmowe do separatora smaru Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tel.: +358 29 006 260 Faks: +358 29 006 1260 19.1.2015 Internet: www.labkotec.com 1/11 GA-1 Urządzenie alarmowe do separatora smaru Prawa autorskie

Bardziej szczegółowo

N150 Router WiFi (N150R)

N150 Router WiFi (N150R) Easy, Reliable & Secure Podręcznik instalacji N150 Router WiFi (N150R) Znaki towarowe Nazwy marek i produktów są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi należącymi do ich prawnych właścicieli.

Bardziej szczegółowo

GŁOWICA RUCHOMA LED 144W. Instrukcja Obsługi. www.flash-butrym.pl Strona 1

GŁOWICA RUCHOMA LED 144W. Instrukcja Obsługi. www.flash-butrym.pl Strona 1 GŁOWICA RUCHOMA LED 144W Instrukcja Obsługi 1. Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa UWAGA Proszę zapoznać się uważnie z instrukcją, która zawiera ważne informacje dotyczące instalacji, użytkowania i konserwacji

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowy termometr wewnętrzny / zewnętrzny EFWS 300. Instrukcja obsługi. www.conrad.pl. Nr produktu: 672395. Strona 1 z 10

Bezprzewodowy termometr wewnętrzny / zewnętrzny EFWS 300. Instrukcja obsługi. www.conrad.pl. Nr produktu: 672395. Strona 1 z 10 Bezprzewodowy termometr wewnętrzny / zewnętrzny EFWS 300 Instrukcja obsługi Nr produktu: 672395 Strona 1 z 10 1. ELEMENTY OBSŁUGI a) Stacja bazowa 1. Przycisk SNOOZE/LIGHT dla trybu drzemki/podświetlenia

Bardziej szczegółowo

1. Kontroler bezprzewodowy: R51/CE i R51/E (Standard)

1. Kontroler bezprzewodowy: R51/CE i R51/E (Standard) 1. Kontroler bezprzewodowy: R51/CE i R51/E (Standard) 1.1 Specyfikacje kontrolera bezprzewodowego Model R51/CE i R51/E Napięcie znamionowe 3.0V Najniższe napięcie procesora CPU emitującego sygnał 2.0V

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi miernika uniwersalnego MU-02D

Instrukcja obsługi miernika uniwersalnego MU-02D Instrukcja obsługi miernika uniwersalnego MU-02D 1. Informacje ogólne Miernik MU-02D umożliwia pomiary napięć stałych (do 1000V) i przemiennych (do 750V), natężenia prądu stałego (do 10A), oporności (do

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PANELA DOTYKOWEGO EDX-S84 (SIEMENS)

INSTRUKCJA OBSŁUGI PANELA DOTYKOWEGO EDX-S84 (SIEMENS) INSTRUKCJA OBSŁUGI PANELA DOTYKOWEGO EDX-S84 (SIEMENS) SPIS TREŚCI 1. BUDOWA PANELA DOTYKOWEGO... 3 2. WŁĄCZANIE/WYŁĄCZANIE... 4 3. BATERIA - ŁADOWANIE... 4 4. OBSŁUGA SALI... 5 4.1 WYBÓR SYGNAŁU... 5

Bardziej szczegółowo

Amperomierz EPM Nr produktu 000128718

Amperomierz EPM Nr produktu 000128718 INSTRUKCJA OBSŁUGI Amperomierz EPM Nr produktu 000128718 Strona 1 z 14 Amperomierz EPM04A/EPM-4C/EPM-4D/EPM-4P EPM-4D (amperomierz z zapotrzebowaniem) : EPM-4D służy do pomiarów wartości RMS prądu AC płynącego

Bardziej szczegółowo

Termometr z czujnikiem Medel HAND

Termometr z czujnikiem Medel HAND Termometr z czujnikiem Medel 1 1. SZYBKIE PRZEPROWADZENIE POMIARU. 1. Naciśnij przycisk POWER znajdujący się nad wyświetlaczem. Termometr z czujnikiem 2. Usłyszysz dwa krótkie sygnały dźwiękowe, gdy urządzenie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi Monitora Dotykowego Multi- touch

Instrukcja Obsługi Monitora Dotykowego Multi- touch Instrukcja Obsługi Monitora Dotykowego Multi- touch SPIS TREŚCI Przed uruchomieniem... 4 Bezpieczeństwo.... 5 Instalacja sterownika... 7 Podłączenie nakładki dotykowej...12 Kalibracja nakładki dotykowej...13

Bardziej szczegółowo

Odstraszasz szkodników, wodny, zewnętrzny

Odstraszasz szkodników, wodny, zewnętrzny INSTRUKCJA OBSŁUGI Odstraszasz szkodników, wodny, zewnętrzny Nr produktu 710018 Strona 1 z 7 Używać zgodnie z instrukcjami producenta. Produkt jest stosowany jako odstraszasz zwierząt za pomocą strumienia

Bardziej szczegółowo

Wideoboroskop AX-B250

Wideoboroskop AX-B250 Wideoboroskop AX-B250 Instrukcja obsługi Przed włączeniem urządzenia proszę przeczytać instrukcję. Instrukcja zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa. Spis treści 1. Uwagi dotyczące bezpieczeństwa...

Bardziej szczegółowo

FRITZ!WLAN Repeater 450E

FRITZ!WLAN Repeater 450E FRITZ! Repeater 450E Wymogi systemowe Stacja bazowa wg IEEE 802.11b/g/n, 2,4 GHz, automatyczne przyznawanie adresu IP (DHCP) Dla funkcji : stacja bazowa obsługująca Pierwsza konfiguracja bez : klient obsługujący

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI REJESTRATORA DMS 300-3A

INSTRUKCJA OBSŁUGI REJESTRATORA DMS 300-3A INSTRUKCJA OBSŁUGI REJESTRATORA DMS 300-3A 1 Uwaga Tylko lekarz może zlecić badanie holterowskie Tylko lekarz może zalecić sposób, w jaki mają być przyklejone elektrody na ciele pacjenta Tylko lekarz może

Bardziej szczegółowo

Detektor CO Testo 317-3

Detektor CO Testo 317-3 INSTRUKCJA OBSŁUGI Detektor CO Testo 317-3 Nr produktu 101657 Strona 1 z 8 Przeznaczenie Detektor CO Testo 317-3 ustala obecność tlenku węgla (CO) w otoczeniu i ostrzega użytkownika w sposób wizualny i

Bardziej szczegółowo

1. Przeznaczenie urządzenia... 2 2. Umiejscowienie... 2 3. Rozpoczęcie użytkowania... 2. 4. Konserwacja... 7 5. Dane techniczne...

1. Przeznaczenie urządzenia... 2 2. Umiejscowienie... 2 3. Rozpoczęcie użytkowania... 2. 4. Konserwacja... 7 5. Dane techniczne... Naświetlarka UV Podręcznik użytkownika Wszelkie kopiowanie, odtwarzanie i rozpowszechnianie niniejszej instrukcji wymaga pisemnej zgody firmy Transfer Multisort Elektronik. 1. Przeznaczenie urządzenia...

Bardziej szczegółowo

Rejestrator temperatury i wilgotności AX-DT100. Instrukcja obsługi

Rejestrator temperatury i wilgotności AX-DT100. Instrukcja obsługi Rejestrator temperatury i wilgotności AX-DT100 Instrukcja obsługi Wstęp Rejestrator temperatury i wilgotności wyposażony jest w bardzo dokładny czujnik temperatury i wilgotności. Głównymi zaletami rejestratora

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji

Instrukcja instalacji Instrukcja instalacji Bezprzewodowy brelok (pilot) WT4989 WERSJA 1.0 WT4989 to brelok o komunikacji dwukierunkowej posiadający 5 przycisków, wyświetlacz LCD, oraz wbudowany brzęczyk. Po naciśnięciu przycisku

Bardziej szczegółowo

wersja 07 Instrukcja obsługi urządzenia sterującego do biologicznych przydomowych oczyszczalni ścieków ROTH MICRO-STEP

wersja 07 Instrukcja obsługi urządzenia sterującego do biologicznych przydomowych oczyszczalni ścieków ROTH MICRO-STEP wersja 07 Instrukcja obsługi urządzenia sterującego do biologicznych przydomowych oczyszczalni ścieków ROTH MICRO-STEP Instrukcja obsługi urządzenia sterującego do biologicznych przydomowych oczyszczalni

Bardziej szczegółowo

Q3 Autonomiczny czytnik kart i zamek kodowy z kontrolerem dostępu, przyciskiem dzwonka i interfejsem Wiegand

Q3 Autonomiczny czytnik kart i zamek kodowy z kontrolerem dostępu, przyciskiem dzwonka i interfejsem Wiegand Q3 Autonomiczny czytnik kart i zamek kodowy z kontrolerem dostępu, przyciskiem dzwonka i interfejsem Wiegand Instrukcja obsługi Copyright Domster T. Szydłowski . Opis, funkcje i parametry techniczne. Opis:

Bardziej szczegółowo

Model: OR-ZS-802 (OR-ZS-SB-102) ZAMEK SZYFROWY Z CZYTNIKIEM KART I BRELOKÓW ZBLIŻENIOWYCH ID. Instrukcja montażu i programowania

Model: OR-ZS-802 (OR-ZS-SB-102) ZAMEK SZYFROWY Z CZYTNIKIEM KART I BRELOKÓW ZBLIŻENIOWYCH ID. Instrukcja montażu i programowania Model: OR-ZS-802 (OR-ZS-SB-102) ZAMEK SZYFROWY Z CZYTNIKIEM KART I BRELOKÓW ZBLIŻENIOWYCH ID Instrukcja montażu i programowania WPROWADZENIE Zamek szyfrowy OR-ZS-802 jest jednoprzekaźnikowym autonomicznym

Bardziej szczegółowo

Dane techniczne analizatora CAT 4S

Dane techniczne analizatora CAT 4S Model CAT 4S jest typowym analizatorem CAT-4 z sondą o specjalnym wykonaniu, przystosowaną do pracy w bardzo trudnych warunkach. Dane techniczne analizatora CAT 4S Cyrkonowy Analizator Tlenu CAT 4S przeznaczony

Bardziej szczegółowo

PILOT ZDALNEGO STEROWANIA

PILOT ZDALNEGO STEROWANIA PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PILOT ZDALNEGO STEROWANIA R5/E-30 Ostrzeżenie. Należy upewnić się, że między pilotem a odbiornikiem urządzenia wewnętrznego nie znajdują się żadne przegrody; w przeciwnym wypadku

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI MIERNIKA GRUBOŚCI LAKIERU MGL4 AUTO AL <> FE

INSTRUKCJA OBSŁUGI MIERNIKA GRUBOŚCI LAKIERU MGL4 AUTO AL <> FE INSTRUKCJA OBSŁUGI MIERNIKA GRUBOŚCI LAKIERU MGL4 AUTO AL FE www.elmarco.net.pl .. - 2 - Miernik do pomiaru grubości lakieru na karoserii samochodu z pamięcią 20 pomiarów z sondą na przewodzie. MGL4

Bardziej szczegółowo

MIERNIK CĘGOWY PRĄDU ACA/DCA M-600

MIERNIK CĘGOWY PRĄDU ACA/DCA M-600 INSTRUKCJA OBSŁUGI Made in Japan MIERNIK CĘGOWY PRĄDU ACA/DCA M-600 MULTI MEASURING INSTRUMENTS CO., LTD., TOKYO, JAPAN -2- Spis treści Strona 1. BEZPIECZEŃSTWO POMIARÓW...5 2. CHARAKTERYSTYKA MIERNIKA...6

Bardziej szczegółowo

Polski. Informacje dotyczące bezpieczeństwa. Polski

Polski. Informacje dotyczące bezpieczeństwa. Polski Niniejszy podręcznik zawiera następujące sekcje: Informacje dotyczące bezpieczeństwa na str. 35. Rozwiązywanie problemów z instalacją na str. 36. Znajdowanie dalszych informacji na str. 40. Informacje

Bardziej szczegółowo

WISPER 706 Alpino WISPER 806 Alpino

WISPER 706 Alpino WISPER 806 Alpino UZUPEŁNIENIE DO INSTRUKCJI UŻYTKOWANIA DOTYCZĄCE STEROWNIKA /z wyświetlaczem LCD/ DLA ROWERU ELEKTRYCZNEGO WISPER 706 Alpino WISPER 806 Alpino 1 Opis funkcji sterownika z wyświetlaczem LCD dla modeli rowerów

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi

Skrócona instrukcja obsługi Skrócona instrukcja obsługi Akumulatorki Zestaw zawiera Słuchawki HDR 120 II/HDR 119 II Nadajnik TR 120 II/TR 119 II z przewodem audio Zasilacz SA103K-09G/NT9-3A (EU) (tylko na rynek EU) Akumulatorki

Bardziej szczegółowo

Pirometr bezdotykowy termometr na podczerwień. 1. Wprowadzenie

Pirometr bezdotykowy termometr na podczerwień. 1. Wprowadzenie Pirometr bezdotykowy termometr na podczerwień. 1. Wprowadzenie Bezdotykowy termometr na podczerwień w kompaktowej obudowie w kształcie pistoletu. Pomiar odbywa się poprzez wycelowanie w obiekt i przyciśnięcie

Bardziej szczegółowo

SMS-8010. SMS telefon. Umożliwia łatwe i szybkie wysyłanie wiadomości SMS...

SMS-8010. SMS telefon. Umożliwia łatwe i szybkie wysyłanie wiadomości SMS... SMS-8010 SMS telefon Umożliwia łatwe i szybkie wysyłanie wiadomości SMS... Spis treści: 1. Główne funkcje telefonu SMS-8010?... 3 2. Instalacja... 4 3. Ustawianie daty i czasu... 4 4. Rozmowy telefoniczne...

Bardziej szczegółowo

SP ZOZ KRAKOWSKIE CENTRUM REHABILITACJI I ORTOPEDII

SP ZOZ KRAKOWSKIE CENTRUM REHABILITACJI I ORTOPEDII Dotyczy: Kraków, 19 kwietnia 2016 r. postępowania na Dostawa urządzeń medycznych na potrzeby Krakowskiego Centrum Rehabilitacji i Ortopedii w Krakowie. PYTANIA I ODPOWIEDZI POSTĘPOWANIE A.I.271-10/16 Działając

Bardziej szczegółowo

Defibrylator 3 sztuki. Ocena spełnienia warunku 1 2 3. 4 5

Defibrylator 3 sztuki. Ocena spełnienia warunku 1 2 3. 4 5 Dostawa do 5 tygodni od daty podpisania umowy PAKIET NR 3 ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH Defibrylator 3 sztuki Nazwa urządzenia:... TYP urządzenia:... Producent:... Rok produkcji: nie wcześniej niż

Bardziej szczegółowo

Commander 15.05.2015

Commander 15.05.2015 Commander 15.05.2015 w w w. m o b i c l i c k. c o m Commander to urządzenie, które po podłączeniu do systemu Compact 2 (wersja oprogramowania 1.70 lub wyższa) umożliwia rozbudowanie systemu alarmowego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Warunki eksploatacji. Zebra PDP 3M Wirtualne przejście dla pieszych

Instrukcja obsługi. Warunki eksploatacji. Zebra PDP 3M Wirtualne przejście dla pieszych Instrukcja obsługi Warunki eksploatacji Wirtualne przejście dla pieszych Ogólne warunki eksploatacji Symulatora 1. Przed rozpoczęciem eksploatacji symulatora prosimy o dokładne zapoznanie się z Instrukcją

Bardziej szczegółowo

Licznik prądu Nr produktu 000103696

Licznik prądu Nr produktu 000103696 INSTRUKCJA OBSŁUGI Licznik prądu Nr produktu 000103696 Strona 1 z 8 3. Zawartość opakowania Tuż po rozpakowaniu sprawdź zawartość opakowania licznika prądu. Sprawdź tez czy sam licznik jest w dobrym stanie.

Bardziej szczegółowo

Elektroniczny Termostat pojemnościowych ogrzewaczy wody

Elektroniczny Termostat pojemnościowych ogrzewaczy wody Elektroniczny Termostat pojemnościowych ogrzewaczy wody ETE-1 Instrukcja obsługi Załącznik do Instrukcji obsługi i użytkowania elektrycznego pojemnościowego ogrzewacza wody typ WJ-Q i WJW-Q Zakład Urządzeń

Bardziej szczegółowo

Regulator wilgotności powietrza Renkforce 1170728

Regulator wilgotności powietrza Renkforce 1170728 INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 001170728 Regulator wilgotności powietrza Renkforce 1170728 Strona 1 z 7 Przeznaczenie produktu Regulacja wilgotności powietrza, pomiar wilgotności za pomocą zintegrowanego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja używania pilota zdalnego sterowania

Instrukcja używania pilota zdalnego sterowania Instrukcja używania pilota zdalnego sterowania 035M00010-000 ŚRODKI OSTROŻNOŚCI Zasłony, drzwi lub podobne do nich obiekty utrudniają lub uniemożliwiają odbiór sygnału przez klimatyzator. Nie pozwalaj

Bardziej szczegółowo

Sejf Conrad 20EA z zamkiem elektronicznym, pojemność: 8,2 l

Sejf Conrad 20EA z zamkiem elektronicznym, pojemność: 8,2 l INSTRUKCJA OBSŁUGI Sejf Conrad 20EA z zamkiem elektronicznym, pojemność: 8,2 l Nr produktu 755009 Strona 1 z 5 Przeznaczenie Sejf jest używany do przechowywania wartościowych przedmiotów. Posiada on trwałą

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI TM-901. Tester sieci LAN z LCD. Tenmars Electronics Co., LTD

INSTRUKCJA OBSŁUGI TM-901. Tester sieci LAN z LCD. Tenmars Electronics Co., LTD INSTRUKCJA OBSŁUGI TM-901 Tester sieci LAN z LCD Tenmars Electronics Co., LTD 1. WPROWADZENIE TM-901 to przenośny tester służący do weryfikacji połączeń i wykrywania usterek okablowania sieci LAN wykonywanych

Bardziej szczegółowo

Zawartość zestawu DPF-151 Przewód USB Podręcznik użytkownika CD-ROM z oprogramowaniem do kompresji zdjęć

Zawartość zestawu DPF-151 Przewód USB Podręcznik użytkownika CD-ROM z oprogramowaniem do kompresji zdjęć Z uwagi na bezpieczeństwo: Niniejszy podręcznik należy przeczytać, aby zapewnić właściwe użytkowanie produktu i uniknąć niebezpieczeństwa lub szkód materialnych. Odtwarzacza należy używać we właściwy sposób,

Bardziej szczegółowo

SOL10UC2. REGULATOR ŁADOWANIA SŁONECZNEGO 12/24VDC (max 10A) INSTRUKCJA OBSŁUGI

SOL10UC2. REGULATOR ŁADOWANIA SŁONECZNEGO 12/24VDC (max 10A) INSTRUKCJA OBSŁUGI SOL10UC2 REGULATOR ŁADOWANIA SŁONECZNEGO 12/24VDC (max 10A) INSTRUKCJA OBSŁUGI * nie załączone Instrukcja obsługi 1. Wstęp Niniejsza instrukcja przeznaczona jest dla użytkowników w krajach Unii Europejskiej.

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowy router szerokopasmowy 300 MBps BR 6428nS Instrukcja szybkiej instalacji Wersja 1.0/październik 2010 r.

Bezprzewodowy router szerokopasmowy 300 MBps BR 6428nS Instrukcja szybkiej instalacji Wersja 1.0/październik 2010 r. Bezprzewodowy router szerokopasmowy 300 MBps BR 6428nS Instrukcja szybkiej instalacji Wersja 1.0/październik 2010 r. 1 PRAWA AUTORSKIE Copyright Edimax Technology Co., Ltd. wszelkie prawa zastrzeżone.

Bardziej szczegółowo