Masimo Rainbow TM SET

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Masimo Rainbow TM SET"

Transkrypt

1 Masimo Rainbow TM SET Pulsoksymetr z opcją pomiaru CO INSTRUKCJA OBSŁ UGI

2 Zadaniem Instrukcji obsługi Rad-57 jest dostarczanie informacji niezbędnych do prawidłowej obsługi wszystkich modeli pulsoksymetrów Rad-57. Ogólna wiedza na temat pomiarów pulsoksymetrycznych i zrozumienie funkcji oraz cech pulsoksymetru Rad-57 są dla jego użytkowania niezbędne. Pulsoksymetru Rad-57 nie należy użytkować bez wnikliwego zapoznania się i zrozumienia niniejszej instrukcji. UWAGA: Zakup lub posiadanie tego urządzenia nie powoduje przeniesienia żadnych wyrażonych ani dorozumianych licencji odnoszących się do stosowania tego urządzenia, wraz z częściami zamiennymi, które, same lub przy stosowaniu wraz z tym urządzeniem, podlegają jednemu lub kilku patentom związanym z tym urządzeniem. UWAGA: PRAWO FEDERALNE USA ZEZWALA NA SPRZEDAŻ TEGO URZĄDZENIA WYŁĄCZNIE LEKARZOM BĄDŹ NA ZLECENIE LEKARZA. W celu uzyskania dalszych informacji, prosimy o kontakt z: Masimo Corporation 40 Parker Irvine, CA USA 0123 Tel.: Fax.: Autoryzowany przedstawiciel Masimo Corporation na kraje Wspólnoty Europejskiej: EC REP MDSS Burckhardtstr Hannover, Niemcy Tel.: Fax.: Urządzenie wykorzystuje jeden lub więcej z następujących patentów zarejestrowanych w USA: RE38,492, RE38,476, 6,699,194, 6,684,090, 6,658,276, 6,654,624, 6,650,917, 6,643,530, 6,606,511, 6,501,975, 6,463,311, 6,430,525. 6,360,114, 6,263,222, 6,236,872, 6,229,856, 6,206,830, 6,157,850, 6,067,462, 6,011,986, 6,002,952, 5,919,134, 5,823,950, 5,769,785, 5,758,644, 5,685,299, 5,632,272, 5,490,505, 5,482,036, międzynarodowe odpowiedniki lub jeden bądź więcej patentów wymienionych na stronie Inne patenty w przygotowaniu. Wyprodukowano w USA 2005 Masimo Corporation. Masimo, SET, WOP, Radical, Signal IQ oraz FastSat są zarejestrowanymi znakami towarowymi Masimo Corporation. LNCS, Rad, Rad-57, SIO, FastStart oraz APOD są znakami towarowymi Masimo Corporation, Rainbow, SpCO i Pulse CO-Oximeter są znakami towarowymi Masimo Laboratories. Rad-57 Pulsoksymetr z technologią ekstrakcji sygnału Instrukcja obsługi

3 ii Rad-57 Pulsoksymetr z technologią ekstrakcji sygnału Instrukcja obsługi

4 INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA, OSTRZEŻENIA UWAGI I NOTY Pulsoksymetr Rad-57 został zaprojektowany z troską o zmniejszenie niebezpieczeństwa związanego z błędami w oprogramowaniu, przy zastosowaniu nowoczesnych metod projektowania, zasad analizy ryzyka i walidacji oprogramowania. Ryzyko eksplozji. Pulsoksymetru nie wolno stosować w obecności palnych środków anestetycznych lub innych palnych substancji w połączeniu z powietrzem, w atmosferze wzbogaconej w tlen lub podtlenek azotu. Pulsoksymetr NIE JEST przeznaczony do stosowania jako monitor bezdechu. Pulsoksymetr należy uznać za urządzenie wczesnego ostrzegania. Gdy dzięki jego zastosowaniu wykazana zostanie tendencja do hipoksemii, wówczas próbki krwi pacjenta należy oddać do analizy w laboratorium, co pozwoli w pełni zrozumieć jego stan kliniczny. Pulsoksymetr jest przeznaczony wyłącznie do obsługi przez wykwalifikowany personel. Przed rozpoczęciem jego stosowania należy przeczytać niniejszą instrukcję, instrukcje obsługi akcesoriów, opisy wszystkich środków ostrożności oraz dane techniczne. Niebezpieczeństwo porażenia eletrycznego. Obudowy pulsoksymetru nie wolno otwierać poza koniecznością wymiany baterii. Procedury konserwacyjne opisane w niniejszej instrukcji może przeprowadzać jedynie wykwalifikowany personel. Czynności serwisowe i naprawy powinny być wykonywane wyłącznie przez Masimo. Podobnie, jak w przypadku wszystkich urządzeń medycznych, przewody prowadzące do pacjenta należy poprowadzić z ostrożnością, aby zmniejszyć prawdopodobieństwo zaplątania lub uduszenia pacjenta. Pulsoksymetru ani jego akcesoriów nie wolno umieszczać w miejscach, z których mogą upaść na pacjenta. Pulsoksymetru nie wolno unosić za kabel pacjenta. Substancje zakłócające pomiary: Obecność karboksyhemoglobiny może być przyczyną zawyżania odczytów SpO2. Stopień zawyżenia wyników pomiarów jest w przybliżeniu równy ilości karboksyhemoglobiny obecnej we krwi. Ponadto, błędne odczyty mogą powodować barwniki oraz wszelkie substancje zawierające je, które zmieniają zwykłą pigmentację krwi. Ciężka niedokrwistość może być przyczyną błędów odczytów SpO2. Pulsoksymetru oraz czujników pulsoksymetrycznych nie wolno stosować w trakcie obrazowania za pomocą rezonansu magnetycznego (MRI). Prądy indukcyjne powstające podczas badania mogą być przyczyną poparzeń. Obecność pulsoksymetru może powodować zniekształcenia obrazu MRI, a aparat MRI może obniżać dokładność odczytów utlenowania. W przypadku korzystania z pulsoksymetrii podczas pełnego napromienienia ciała, czujnik należy umieścić poza napromienianym polem. Jeżeli czujnik zostanie wystawiony na działanie promieniowania, odczyty mogą być niedokładne lub w okresie aktywności promieniowania odczyt może wynosić zero. Przed rozpoczęciem kąpieli pacjenta, całkowicie należy go odłączyć od pulsoksymetru, usuwając również z jego ciała czujnik. Pulsoksymetru nie wolno ustawiać w miejscach, które umożliwią pacjentowi zmianę jego ustawień. Pulsoksymetru nie wolno kłaść panelem przednim do dołu. W ustawieniu takim dźwięk alarmu będzie stłumiony. Pulsoksymetru nie wolno stawiać na aparaturze elektrycznej, mogącej mieć wpływ na pomiary bądź uniemożliwiającej jego prawidłowe funkcjonowanie. ii Rad-57 Pulsoksymetr z technologią ekstrakcji sygnału Instrukcja obsługi

5 INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA, OSTRZEŻENIA UWAGI I NOTY Pulsoksymetru nie wolno narażać na działanie wilgoci, przykładowo na deszcz. Nadmiar wilgoci może być przyczyną niedokładności wskazań lub awarii. Na pulsoksymetrze lub w jego pobliżu nie wolno umieszczać pojemników z płynami. Płyny rozlane na pulsoksymetr mogą być przyczyną zmniejszonej dokładności pomiaru lub jego awarii. Awaria aparatu - jeżeli podczas ustawień pulsoksymetr okaże się niesprawny, należy wycofać go z eksploatacji do czasu wykonania naprawy przez wykwalifikowany personel serwisowy. Bezpieczeństwo pacjenta - w przypadku jakiegokolwiek uszkodzenia czujnika należy natychmiast zaprzestać jego stosowania. Pulsoksymetr może być stosowany w trakcie defibrylacji, lecz jego odczyty przez czas do 20 sekund mogą być niedokładne. Niniejszy aparat przeszedł serię testów, w których wykazał swoją zgodność z ograniczeniami dla urządzeń medycznych, opisanych w normach (IEC :1994, Medical Device Directive 93/42/EEC). Ograniczenia te ustanowiono z myślą o zabezpieczeniu przed szkodliwymi zakłóceniami w typowej instalacji medycznej. Niniejszy aparat generuje, stosuje i może być źródłem pola elektromagnetycznego o częstotliwościach radiowych i jeżeli nie został zainstalowany oraz nie jest stosowany zgodnie z Instrukcją obsługi, może być źródłem zakłóceń wpływających na inne urządzenia znajdujące się w jego sąsiedztwie. Niemniej jednak nie ma pewności, że zakłócenia te nie będą odczuwalne w określonej instalacji. Jeżeli opisywany aparat jest przyczyną zakłóceń wpływających na inne urządzenia, co można udowodnić wyłączając go i włączając ponownie, wówczas użytkownik powinien spróbować usunąć te zakłócenia jednym z następujących sposobów: Zmienić orientację lub położenie urządzenia odbiorczego. Zwiększyć odstęp pomiędzy urządzeniami. Skonsultować się z producentem, w celu uzyskania pomocy. Rad-57 Pulsoksymetr z technologią ekstrakcji sygnału Instrukcja obsługi iii

6 spis treści SEKCJA 1 - OMÓWIENIE Na temat instrukcji Ostrzeżenia, uwagi i wskazówki Opis produktu Zalety i cechy Wskazania do stosowania Pulsoksymetria Podstawowe informacje na temat SpO Podstawowe informacje na temat SpCO Zasada działania Saturacja zmierzona i wyliczona Technologia ekstrakcji sygnału Masimo SET w pomiarach SpO Pomiar SpCO podczas ruchów pacjenta Schemat blokowy Masimo SET Masimo SET DST SEKCJA 2 - OPIS SYSTEMU Wprowadzenie Elementy sterujące na ściance przedniej Rad Symbole Ścianka tylna Rad SEKCJA 3 - USTAWIENIA Wprowadzenie Przygotowanie do monitorowania Zasilanie Ustawienia monitora Ustawienia wstępne SEKCJA 4 - DZIAŁANIE Czynności podstawowe Ogólne ustawienia i użytkowanie Ustawienia domyślne Skuteczne monitorowanie SpO Odczyty numeryczne - SpO Uwagi Odczyty numeryczne - SpCO Odczyty numeryczne - częstość tętna Wskaźnik niskiej jakości sygnału (SIQ) Niska perfuzja / wskaźnik perfuzji(pi) Działania, które należy podjąć Wskaźnik poziomu naładowania baterii Alarm dźwiękowy wyczerpania baterii Monitorowanie pacjenta w prawidłowych warunkach Elementy sterujące ścianki przedniej Rad Menu ustawień Przemieszczanie się pomiędzy opcjami menu iv Rad-57 Pulsoksymetr z technologią ekstrakcji sygnału Instrukcja obsługi

7 spis treści Poziom 1 ustawień menu progi alarmowe i głośność alarmów Poziom 2 ustawień menu progi alarmowe Poziom 3 ustawień menu uśrednianie i czułość Poziom 4 ustawień menu ustawienia trendów Poziom 5 ustawień menu - jasność wyświetlania i ustawienia producenta Wygaśnięcie menu Wyłączenie Menu specjalne Menu specialne - konfiguracja częstotliwości sieci Ustawienia i korzystanie z trendów Wprowadzenie Instalacja programu TrendCom Obsługa programu TrendCom Wymazywanie pamięci trendów Format danych trendów Przykład formatu wyjściowego trendu SEKCJA 5 - ALARMY / KOMUNIKATY Sposób prezentacji alarmów Progi alarmowe Wyciszanie alarmów Wskaźnik wyciszenia alarmów Komunikaty Komunikaty ciąg dalszy SEKCJA 6 - ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW Rozwiązywanie problemów technicznych SEKCJA 7 - DANE TECHNICZNE Specyfikacja produktów linii Rad Parametry funkcjonalne Dokładność Dane elektryczne Warunki środowiskowe Wymiary i waga SEKCJA 8 - CZUJNIKI I PRZEWODY PACJENTA Wprowadzenie Wybieranie czujnika Miejsce zamocowania czujnika Czujniki Masimo Rainbow TM Czujniki wielorazowe Rainbow Czujniki Masimo SpO Czerwone czujniki wielorazowe Czujniki wielorazowe LNOP Czujniki samoprzylepne LNOP Czujniki specjalne LNOP Czujniki wielorazowe LNCS TM Rad-57 Pulsoksymetr z technologią ekstrakcji sygnału Instrukcja obsługi v

8 spis treści Czujniki samoprzylepne LNCS TM Czujniki samoprzylepne LNOPv TM Czyszczenie i ponowne używanie wielorazowych czujników i przewodów Ponowne mocowanie jednorazowych czujników samoprzylepnych SEKCJA 9 - SERWIS I KONSERWACJA Wprowadzenie Czyszczenie Wymiana baterii Automatyczny test rozruchowy Test sprawności przycisków Test progów alarmowych Jasność wyświetlacza Serwis i naprawy Zasady wykonywania napraw Procedura zwrotu produktu Gwarancja Wyjątki Licencja użytkownika końcowego SEKCJA 10 - AKCESORIA Akcesoria vi Rad-57 Pulsoksymetr z technologią ekstrakcji sygnału Instrukcja obsługi

9 omówienie 1 Na temat instrukcji Niniejsza instrukcja wyjaśnia, w jaki sposób konfigurować i stosować pulsoksymetr Rad-57. Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa i odnoszące się ogólnie do stosowania pulsoksymetru zostały umieszczone przed tym wprowadzeniem. Inne ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa zostały umieszczone w odpowiednich rozdziałach tej instrukcji. Przed rozpoczęciem stosowania monitora, należy przeczytać cały rozdział zawierający informacje dotyczące bezpieczeństwa. Poza wspomnianym już rozdziałem dotyczącym bezpieczeństwa, niniejsza instrukcja zawiera następujące rozdziały: ROZDZIAŁ 1 OMÓWIENIE zawiera ogólny opis pulsoksymetru. ROZDZIAŁ 2 OPIS SYSTEMU przedstawia przenośny pulsoksymetr Rad-57, jego funkcje i możliwości. ROZDZIAŁ 3 USTAWIENIA przedstawia jak należy ustawić monitor przed użyciem. ROZDZIAŁ 4 UŻYTKOWANIE opisuje działanie systemu Rad-57. ROZDZIAŁ 5 ALARMY I KOMUNIKATY opisuje komunikaty systemu alarmowego. ROZDZIAŁ 6 ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW zawiera informacje dotyczące wykrywania i usuwania usterek. ROZDZIAŁ 7 DANE TECHNICZNE podaje szczegółową specyfikację pulsoksymetru przenośnego Rad-57. ROZDZIAŁ 8 CZUJNIKI I PRZEWODY PACJENTA opisuje jak korzystać i troszczyć się o czujniki Rainbow, LNOP, LNOPv i LNCS oraz przewody pacjenta Masimo SET. ROZDZIAŁ 9 SERWIS I KONSERWACJA opisuje jak należy konserwować, serwisować i dokonywać napraw pulsoksymetru Rad-57. ROZDZIAŁ 10 AKCESORIA Rad-57 Pulsoksymetr z technologią ekstrakcji sygnału Instrukcja obsługi 1-1

10 1 omówienie Ostrzeżenia, uwagi i wskazówki Prosimy przeczytać wszystkie ostrzeżenia, uwagi i wskazówki zamieszczone w tej instrukcji. Mają one następujące znaczenie: OSTRZEŻENIE jest stosowane wówczas, gdy wykonanie czynności może grozić poważnymi konsekwencjami (np. może być przyczyną urazu, poważnych efektów ubocznych, śmierci) dla pacjenta lub użytkownika. Należy szukać tekstów umieszczonych w zacienionych ramkach. Przykład ostrzeżenia: OSTRZEŻENIE: TO JEST PRZYKŁAD OSTRZEŻENIA. UWAGA jest stosowana, gdy w celu uniknięcia urazu pacjenta, uszkodzenia urządzenia lub innej własności, należy postępować ze szczególną ostrożnością. Przykład uwagi: UWAGA: TO JEST PRZYKŁAD UWAGI. WSKAZÓWKA jest stosowana, gdy dostępne są dodatkowe, ogólne informacje na dany temat. Przykład wskazówki: WSKAZÓWKA: To jest przykładowa wskazówka. 1-2 Rad-57 Pulsoksymetr z technologią ekstrakcji sygnału Instrukcja obsługi

11 omówienie 1 Opis produktu Pulsoksymetr Rad-57 Rainbow SET służy do nieinwazyjnego monitorowania saturacji krwi tętniczej oraz częstości tętna. Pulsoksymetr Rad-57 posiada kolorowy wyświetlacz LED, który wyświetla w trybie ciągłym odczyty SpO2 oraz częstości tętna, a także wskaźnik niskiej jakości sygnału (Low Signal IQ Indicator - Low SIQ); urządzenie posiada ponadto słupkowy wskaźnik indeksu perfuzji (PI), wyświetla poziom saturacji karboksyhemoglobiną (%SpCO), status alarmów i ich uciszenia, żywotność baterii oraz wskaźnik podłączenia czujnika SpCO. Poniższa lista zestawia podstawowe funkcje i zalety pulsoksymetru Rad-57. ZALETY I CECHY Zastosowanie technologii Masimo SET, która potwierdziła swoją przydatność w warunkach klinicznych Udowodniona dokładność monitorowania zarówno w obecności ruchów pacjenta, jak i w stanach niskiej perfuzji Wyświetlanie wartości SpO2, częstości tętna, wskaźnika perfuzji oraz % SpCO Wskaźnik niskiej jakości sygnału IQ (SIQ) Lekka i wygodna, podręczna konstrukcja Długi czas zasilania bateryjnego 8 godzin na czterech bateriach alkalicznych AA Wizualny wskaźnik żywotności baterii Dźwiękowy sygnał alarmowy odłączenia czujnika i rozładowania baterii Alarmy wysokiego/niskiego SpO2, szybkiego/wolnego tętna i SpCO FastSat (do pomiaru SpO2) Trzy poziomy czułości maksymalna, normalna i APOD (do pomiaru SpO2) Pamięć trendów obejmująca 72 godziny Możliwość ustawienia głośności alarmów Możliwość ustawienia czasu uśredniania w przedziale od 2 do 16 sekund WSKAZANIA DO STOSOWANIA Pulsoksymetr Rad-57 i jego akcesoria są zalecane do ciągłego, nieinwazyjnego monitorowania czynnościowego wysycenia tlenem hemoglobiny krwi tętniczej (SpO2), częstości tętna oraz saturacji krwi tętniczej karboksyhemoglobiną (mierzonej za pomocą czujnika SpCO). Pulsoksymetr Rad-57 oraz jego akcesoria są przeznaczone do stosowania u dorosłych, dzieci i noworodków, zarówno spoczywających nieruchomo, jak i poruszających się, jak również pacjentów w stanach prawidłowej i upośledzonej perfuzji w szpitalach, innych zakładach leczniczych, w trakcie transportu i w warunkach domowych. Rad-57 Pulsoksymetr z technologią ekstrakcji sygnału Instrukcja obsługi 1-3

12 1 omówienie Pulsoksymetria PODSTAWOWE INFORMACJE NA TEMAT SpO2 Pulsoksymetria jest metodą ciągłego nieinwazyjnego pomiaru wysycenia tlenem krwi tętniczej. Pomiar jest wykonywany za pomocą czujnika zamocowanego do ciała pacjenta, zwykle na palcu (u osób dorosłych) lub na dłoni, bądź stopie (u noworodków). Czujnik jest podłączony do pulsoksymetru za pomocą przewodu pacjenta. Element ten rejestruje sygnały i przesyła do aparatu. Urządzenie wyświetla wyliczone wartości w postaci dwóch liczb: 1) procentu wysyconej tlenem hemoglobiny we krwi tętniczej (SpO2) oraz 2) częstości tętna (PR). Poniższy rysunek przedstawia wygląd urządzenia i jego części składowe Aparat 2. Czujnik 3. Przewód pacjenta 1 2 PODSTAWOWE INFORMACJE NA TEMAT SpCO Pulscooksymetria jest metodą ciągłego nieinwazyjnego pomiaru wysycenia krwi tętniczej tlenkiem węgla (SpCO). Pomiar SpCO polega na tej samej zasadzie, co pomiar pulsoksymetryczny. Pomiar jest wykonywany za pomocą czujnika zamocowanego do ciała pacjenta, zwykle na palcu (u osób dorosłych). Czujnik jest podłączony bezpośrednio do pulsoksymetru za pomocą przewodu pacjenta. Element ten rejestruje sygnały i przesyła do aparatu. Urządzenie wyświetla przetworzone dane jako procentowe wysycenie CO, czyli SpCO. Rad-57 jest połączonym monitorem SpO2 i SpCO, składającym się z tych samych elementów co monitor pulsoksymetryczny, przedstawiony tutaj i może on wyświetlać procentowy odczyt SpCO, jak również SpO2. ZASADA DZIAŁANIA Pomiar pulsoksymetryczny opiera się na następujących zasadach: 1. Oksyhemoglobina (zawarta w utlenowanej krwi) i deoksyhemoglobina (zawarta we krwi nieutlenowanej) oraz karboksyhemoglobina (krew nasycona tlenkiem węgla) różnią się pod względem absorpcji światła czerwonego i podczerwonego (spektrofotometria, patrz poniższy rysunek). Absorpcja (mm-1) Deoksyhemoglobina Karboksyhemoglobina Oksyhemoglobina Długość fali (mm) 1-4 Rad-57 Pulsoksymetr z technologią ekstrakcji sygnału Instrukcja obsługi

13 omówienie 1 2. Objętość krwi tętniczej w tkankach zmienia się wraz z falą tętna (fotopletyzografia). Tym samym, w związku ze zmianą objętości krwi tętniczej, równolegle zmienia się ilość pochłoniętego światła. Przenośny pulsoksymetr Rad-57 używa wielu różnych długości fali światła do różnicowania utlenowanej i odtlenowanej krwi, jak również krwi zawierającej tlenek węgla. Sygnał jest uzyskiwany w wyniku przenikania przez łożysko naczyń włośniczkowych (np. opuszkę palca, dłoń lub stopę) wielu długości fal światła widzialnego i podczerwonego (LED, 400 do 1000 nm) oraz pomiaru zmian absorpcji w cyklu pulsacji. Patrz poniższy rysunek. Fotodetektor odbiera światło, przekształca je na sygnał elektryczny i przesyła do aparatu Rad-57, celem wyliczenia wartości parametrów pomiarowych Diody elektroluminescencyjne (LED) 2. Fotodetektor w zagłębieniu Rad-57 otrzymując sygnał z czujnika umieszczonego na ciele pacjenta, używa technologii ekstrakcji sygnału Masimo Rainbow SET do wyliczenia czynnościowego wysycenia hemoglobiny tlenem, frakcjonowanego stężenia karboksyhemoglobiny i częstości tętna. Pomiar SpCO bazuje na równaniu kalibracji czujnika dla wielu długości fal, co umożliwia oszacowanie procentowej zawartości tlenku węgla we krwi tętniczej. SATURACJA CZYNNOŚCIOWA A ODSETKOWA Pulsoksymetr Rad-57 oznacza i wyświetla saturację czynnościową (SpO2): odsetek wysyconej tlenem hemoglobiny jako procent hemoglobiny, która może transportować tlen. Rad-57 nie mierzy saturacji odsetkowej utlenowanej hemoglobiny jako jej zawartości procentowej, względem czterech głównych odmian hemoglobiny: oksyhemoglobiny, deoksyhemoglobiny, karboksyhemoglobiny i methemoglobiny. Aby zamienić saturację odsetkową na saturację czynnościową, należy posłużyć się wzorem: Saturacja odsetkowa Saturacja czynnościowa = x (% karboksyhemoglobina + % methemoglobina) SATURACJA ZMIERZONA I WYLICZONA Pomiary SpO2 i SpCO uzyskane za pomocą pulsoksymetru Rad-57 są zwykle porównywane z pomiarami próbek krwi tętniczej. Gdy porównujemy te dwa pomiary i interpretujemy ich wyniki, należy zwrócić uwagę, że wyniki uzyskane na podstawie oznaczenia próbki krwi tętniczej mogą się różnić od wyników SpO2 i SpCO uzyskanych za pomocą pulsoksymetru. Gdy porównujemy wyniki pomiaru SpO2 i wartość uzyskaną w gazometrii, należy zwrócić uwagę, że uzyskane wyniki mogą się różnić. Różnice te są następstwem nieodpowiednio skorygowanych zmiennych, które powodują zmianę relacji pomiędzy prężnością tlenu (PO2) a wysyceniem hemoglobiny, takich jak ph, temperatura, prężność dwutlenku węgla (PCO2), 2,3-DPG oraz hemoglobina płodowa. W przypadku SpCO, poza wpływem temperatury i ph, odmiennych wyników można się również spodziewać, gdy saturacja tlenowa i/lub stężenie methemoglobiny w próbce krwi są nieprawidłowe (poniżej 90% dla saturacji tlenowej we krwi tętniczej i powyżej 1% dla stężenia methemoglobiny). Oprócz tego próbki krwi tętniczej pobiera się zwykle przez czas dłuższy niż 20 sekund (tyle czasu zajmuje pobranie krwi do strzykawki), a istotnego porównania można dokonać tylko wtedy, gdy wysycenie hemoglobiny tlenem i stężenie karboksyhemoglobiny pozostają stabilne i nie ulegają wahaniom przez ten okres czasu. Rad-57 Pulsoksymetr z technologią ekstrakcji sygnału Instrukcja obsługi 1-5

14 1 omówienie TECHNOLOGIA EKSTRAKCJI SYGNAŁU MASIMO SET W POMIARACH SpO2 Technologia ekstrakcji sygnału Masimo różni się od metody stosowanej w konwencjonalnych pulsoksymetrach. Konwencjonalny pomiar zakłada, że jedynie krew tętnicza to ta, która podlega ruchowi pulsacyjnemu w miejscu pomiaru. Jednak gdy pacjent się porusza, w ruch wprawiana jest również krew żylna, co powoduje, że konwencjonalne pulsoksymetry pokazują wartości zaniżone, nie mogąc odróżnić ruchu krwi żylnej i tętniczej (czasami określa się to jako szumy). Technologia ekstrakcji sygnału Masimo SET (Signal Extraction Technology) wykorzystuje technikę adaptacyjnego równoległego filtra cyfrowego. Filtry adaptacyjne to bardzo wydajne narzędzie, które jest w stanie zaadaptować różne sygnały fizjologiczne wraz z szumami, a następnie poddać je analizie i rozdzielić na elementy składowe. Algorytm układu Masimo SET DST (Discrete Saturation Transform - DST) wiarygodnie identyfikuje szumy i usuwa je przy użyciu filtrów adaptacyjnych. Stąd na monitorze wyświetlana jest wartość rzeczywistej saturacji krwi tętniczej. POMIAR SpCO PODCZAS RUCHÓW PACJENTA Aparat Rad-57 wyświetla odczyty SpCO podczas ruchów pacjenta. Jakkolwiek, z powodu wahań parametrów fizjologicznych, takich jak objętość krwi, podział objętości krwi między tętniczkami i żyłami oraz innych, występujących w trakcie ruchów pacjenta, obniżona dokładność takich pomiarów sprawia, że nie są one wiarygodne. 1-6 Rad-57 Pulsoksymetr z technologią ekstrakcji sygnału Instrukcja obsługi

15 omówienie 1 SCHEMAT BLOKOWY MASIMO SET R/IR (konwencjonalna pulsoksymetria) POMIAR KONFIG Przetwarzanie końcowe R/IR Filtr adaptacyjny z DST TM POMIAR KONFIG Sygnał filtrowany, digitalizowany i normalizowany FST TM POMIAR KONFIG Arbiter wyjścia Saturacja Filtr adaptacyjny z SST TM POMIAR KONFIG Algorytm 4 POMIAR KONFIG MASIMO SET DST Generator sygnału referencyjnego Sygnał referencyjny Filtr adaptacyjny Moc wyjściowa Pomiar saturacji SpO2 95% Moc Rad-57 Pulsoksymetr z technologią ekstrakcji sygnału Instrukcja obsługi 1-7

16

17 opis systemu 2 Wprowadzenie Pulsoksymetr Rad-57 to w pełni wyposażony pulsoksymetr, zaprojektowany pod kątem łatwości obsługi. Wszystkie pomiary uzyskiwane za pośrednictwem pulsoksymetru, jak również aktualne ustawienia urządzenia są prezentowane na wyświetlaczu. Wszystkie ustawienia użytkownika są wprowadzane przy użyciu przycisków sterujących, umieszczonych na przedniej ścianie urządzenia, zaś przewód łączący czujnika umieszczony jest na górnej ścianie urządzenia. Rad-57 jest zasilany przez 4 baterie alkaliczne AA, co zapewnia ponad 8 godzin nieprzerwanej pracy. Rad-57 to niewielkie podręczne urządzenie, wyposażone w pełną funkcjonalność technologii Masimo Rainbow SET. Rad-57 współpracuje z wszystkimi czujnikami Masimo (patrz Rozdział 8, Czujniki i przewody pacjenta). Rad-57 dysponuje pamięcią mieszczącą 72 godziny trendów. Czujnik Rainbow DC-I-DC lub przewód pacjenta Rainbow z czujnikiem Masimo są podłączane do gniazda znajdującego się na górnej ściance aparatu Rad-57. Aparat Rad-57 można stosować jako monitor transportowy lub podręczny pulsoksymetr, służący do wykonywania pomiarów wyrywkowych. Rad-57 Pulsoksymetr z technologią ekstrakcji sygnału Instrukcja obsługi 2-1

18 2 opis systemu Elementy sterujące na ściance przedniej Rad EL. STERUJĄCY/WSKAŹNIK Gniazdo przewodu pacjenta 2 Wskaźnik SpCO 3 Wskazania saturacji (%SpO2) i karboksyhemoglobiny (%SpCO) 4 Pasek %SpCO 5 Wskazania częstości tętna 6 Przycisk SpCO OPIS Rad-57 Służy do podłączenia czujnika Rainbow lub przewodu pacjenta Rainbow. Wskaźnik wolno migający: Wiarygodność odczytów SpCO jest niska. Wskaźnik szybko migający: Miganie sygnalizuje stan alarmowy SpCO. Czynnościowa saturacja tlenowa hemoglobiny krwi tętniczej jest podawana w jednostkach SpO2. W trakcie poszukiwania odczytu saturacji i tętna, wyświetlane są migające, przerywane linie. Patrz opis Przycisk SpCO, poniżej. Świeci, gdy podłączony czujnik ma możliwość pomiaru SpCO. Miganie paska sygnalizuje stan alarmowy SpCO. Nieprzerwanie wskazuje stężenie karboksyhemoglobiny, podawane w przedziałach 5%. Częstość tętna jest podawana w skurczach na minutę (bpm). W trakcie poszukiwania odczytu saturacji i tętna, wyświetlane są migające, przerywane linie. Naciśnięcie tego przycisku powoduje zastąpienie przez 10 sekund odczytu SpO2, odczytem SpCO. Naciśnięcie w czasie tych 10 sekund przycisku Mode/Enter lub Next przywraca wyświelanie odczytu numerycznego SpO Rad-57 Pulsoksymetr z technologią ekstrakcji sygnału Instrukcja obsługi

19 opis systemu 2 EL. STERUJĄCY/WSKAŹNIK 7 Przycisk Mode / Enter 8 Przycisk Kolejny (Next) 9 Zasilanie włączone/wyłączone Wskaźnik poziomu naładowania baterii Wizualny sygnalizator alarmowy 12 Wskaźnik %SpO2/ %SpCO 13 PI 14 Low SIQ Wskaźnik Wyciszenia alarmu Przycisk Wyciszenia alarmów 17 Przycisk Góra 18 Przycisk Dół 19 Głośnik OPIS Służy do otwierania menu ustawień oraz wybierania/aktywacji niektórych wpisów w systemie menu/ustawień. Przycisk używany przy przechodzeniu do kolejnych opcji ustawień. Jest nieaktywny w czasie zwykłego monitorowania pacjenta. Wciśnięcie powoduje włączenie urządzenia. Wciśnięcie i przytrzymanie przycisku przez 2 sekundy wyłącza urządzenie. Cztery diody świetlne wskazujące stan naładowania baterii. Kiedy ostatnia z nich zaczyna świecić światłem przerywanym, należy wymienić baterie. Wskaźnik świeci, jeżeli zostanie uruchomiony którykolwiek z alarmów. Wskaźnika tego nie można wyłączyć ani chwilowo przełączyć w stan oczekiwania. Wskaźnik umieszczony nad nazwą świeci się, dodatkowo wskazując aktualnie wyświetlaną wartość parametru. Wskaźnik perfuzji lub PI, pozwala na względną ocenę perfuzji w miejscu monitorowania. PI tworzy 10-segmentowy słupek LED, obejmujący zakres od <1 % (bardzo niska perfuzja) do >5% (silna perfuzja). Najwyżej położona dioda LED świeci się nieprzerwanie, aby widoczny był poziom Pl. Wskaźnik perfuzji jest stosunkiem składowej AC (pulsacyjnej) do DC (niepulsacyjnej) sygnału IR (podczerwonego), gdzie składowe AC i DC odzwierciedlają pulsacyjną i niepulsacyjną objętość krwi. Miganie wskazuje na niską jakość sygnału SpO2 (Signal IQ). Patrz Rozdział 4, Wskaźnik niskiej jakości sygnału. Miga, wskazując że alarm dźwiękowy został czasowo wyciszony. Wciska się go jednorazowo, celem uzyskania wyciszenia alarmu na 120 sekund. Wciśnięcie przycisku po raz drugi powoduje powrót urządzenia do standardowego monitorowania alarmów. W czasie monitorowania przyciski te służą do regulacji głośności sygnału tętna. Po wejściu do ustawień, przyciski te służą do wybierania wartości w poszczególnych opcjach menu. Dostarcza dźwiękowej informacji o włączeniu alarmu, tętnie oraz potwierdza wciśnięcie przycisków. Należy upewnić się, czy głośnik nie został zakryty oraz czy urządzenie nie leży z przednią ścianą skierowaną do łóżka lub innej wytłumiającej dźwięki powierzchni. Rad-57 Pulsoksymetr z technologią ekstrakcji sygnału Instrukcja obsługi 2-3

20 2 opis systemu Ścianka tylna Rad-57 Rx Only Masimo Corporation Irvine, CA USA Rad-57 FOR PLACEMENT ON LY 1 R x Only Masimo Corporation Irvine, CA USA Rad-57 FOR PLACEMENT ON LY 2 3 FOR PLACEMENT ON LY 4 EL. STERUJĄCY/WSKAŹNIK 1 Naklejka z numerem seryjnym OPIS Jedna jest umieszczona we wnętrzu przedziału bateryjnego, a druga na zewnątrz obudowy 2 Naklejka z certyfikatami 3 Pokrywa baterii 4 Przycisk umożliwiający zwolnienie pokrywy baterii Wciśnij i wysuń przykrywkę z obudowy pulsoksymetru SYMBOLE SYMBOL OPIS Uwaga, zapoznaj się z załączoną dokumentacją Element wchodzący w kontakt z ciałem pacjenta typu BF, zgodny z IEC Zgodność z zasadami WEEE 2-4 Rad-57 Pulsoksymetr z technologią ekstrakcji sygnału Instrukcja obsługi

21 ustawienia 3 Wprowadzenie Przed rozpoczęciem użytkowania pulsoksymetru Rad-57 w warunkach klinicznych, należy go sprawdzić, odpowiednio skonfigurować i włożyć baterie. Rozpakowanie i sprawdzenie Wyjmij aparat z kartonu i sprawdź, czy nie nosi żadnych śladów uszkodzeń. Sprawdź zawartość z listem przewozowym. Zachowaj opakowanie, fakturę, konosament. Mogą być potrzebne w przypadku reklamacji. Jeżeli jakiegoś elementu brakuje lub jest uszkodzony, należy skontaktować się z Działem obsługi technicznej. Adresy kontaktowe i numery telefonów znajdują się w Rozdziale 9, Serwis i konserwacja. Przygotowanie do monitorowania Kolejne rozdziały instrukcji opisują przygotowanie, ustawienie i wstępną instalację pulsoksymetru Rad-57. ZASILANIE Pulsoksymetr Rad-57 jest zasilany czterema bateriami alkalicznymi typu AA. Nie wolno używać innych baterii ani innego zasilania, w celu uruchomienia urządzenia. Komora bateryjna jest zlokalizowana z tyłu urządzenia. Celem włożenia baterii, należy otworzyć komorę poprzez naciśnięcie małego prostokątnego przycisku na dolnej krawędzi pokrywy komory baterii i przesunąć ją w dół. Baterie należy umieścić zgodnie z ich położeniem wskazywanym przez małe ikonki wewnątrz komory. Następnie należy zasunąć pokrywę, wsuwając ją do momentu, w którym mały prostokątny przycisk zatrzaśnie się w poprzedniej pozycji. OSTRZEŻENIE: STOSOWAĆ WYŁĄCZNIE BATERIE ALKALICZNE. UŻYCIE BATERII INNYCH NIŻ ALKALICZNE MOŻE UJEMNIE WPŁYNĄĆ NA DOKŁADNOŚĆ WSKAŹNIKA NAŁADOWANIA BATERII. OSTRZEŻENIE: UŻYCIE BATERII O NAPIĘCIU POJEDYNCZEJ CELI POWYŻEJ 1,5V MOŻE DOPROWADZIĆ DO USZKODZENIA APARATU RAD-57. Poziom naładowania baterii jest wskazywany przez cztery diody świecące u dołu panelu czołowego. Jeżeli świecą się wszystkie cztery, oznacza to, że baterie są w pełni naładowane, zaś mniejsza ilość świecących się diod wskazuje, że baterie tracą ładunek. W chwili, gdy do wyczerpania się baterii pozostało mniej niż 10% ich ładunku, ostatni wskaźnik zaczyna świecić światłem przerywanym i uruchamia się alarm dźwiękowy. Rad-57 Pulsoksymetr z technologią ekstrakcji sygnału Instrukcja obsługi 3-1

6M 500V 6M 1000V MEGAOMOMIERZ

6M 500V 6M 1000V MEGAOMOMIERZ 6M 500V 6M 1000V MEGAOMOMIERZ INSTRUKCJA OBSŁUGI WSTĘP Miernik ten jest łatwym w użyciu, przenośnym 3 ½ cyfrowym megaomomierzem zaprojektowanym do łatwego pomiaru rezystancji izolacji przy użyciu tylko

Bardziej szczegółowo

KIESZONKOWY MULTIMETR CYFROWY AX-MS811. Instrukcja obsługi

KIESZONKOWY MULTIMETR CYFROWY AX-MS811. Instrukcja obsługi KIESZONKOWY MULTIMETR CYFROWY AX-MS811 Instrukcja obsługi Bezpieczeństwo Międzynarodowe symbole bezpieczeństwa Ten symbol użyty w odniesieniu do innego symbolu lub gniazda oznacza, że należy przeczytać

Bardziej szczegółowo

6M 500V 6M 1000V MEGAOMOMIERZ INSTRUKCJA OBSŁUGI

6M 500V 6M 1000V MEGAOMOMIERZ INSTRUKCJA OBSŁUGI 6M 500V 6M 1000V MEGAOMOMIERZ INSTRUKCJA OBSŁUGI WSTĘP Miernik ten jest łatwym w użyciu, przenośnym 3 ½ cyfrowym megaomomierzem zaprojektowanym do łatwego pomiaru rezystancji izolacji przy użyciu tylko

Bardziej szczegółowo

Alkomat 4 w 1, AT 6389ET, 2 wyświetlacze LCD, zakres 0-1,9 promila

Alkomat 4 w 1, AT 6389ET, 2 wyświetlacze LCD, zakres 0-1,9 promila INSTRUKCJA OBSŁUGI Alkomat 4 w 1, AT 6389ET, 2 wyświetlacze LCD, zakres 0-1,9 promila Nr produktu 856992 Strona 1 z 7 Przeznaczenie produktu Zastosowanie alkomatu obejmuje pomiar poziomu alkoholu w wydychanym

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI DT-3290

INSTRUKCJA OBSŁUGI DT-3290 INSTRUKCJA OBSŁUGI DŁugopisowy wskaźnik napięcia DT-3290 Wydanie LS 13/01 Bezpieczeństwo Międzynarodowe Znaki Bezpieczeństwa: Symbol ten oznacza konieczność zapoznania się z instrukcją obsługi przed rozpoczęciem

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi zasilaczy awaryjnych serii AT-UPS

Instrukcja obsługi zasilaczy awaryjnych serii AT-UPS Instrukcja obsługi zasilaczy awaryjnych serii AT-UPS 1. Uwagi o bezpieczeństwie 2. Zasady pracy: 1. Normalny tryb pracy 2. Awaryjny tryb pracy 3. Akumulator i ładowanie 3. Główne cechy: 1. Bezobsługowa

Bardziej szczegółowo

Słuchawki radiowe FMH 3080 Nr zam Instrukcja obsługi.

Słuchawki radiowe FMH 3080 Nr zam Instrukcja obsługi. Słuchawki radiowe FMH 3080 Nr zam. 330089 Instrukcja obsługi. Zastosowanie. System FMH 3080 umożliwia bezprzewodowy przekaz sygnału dźwięku stereo pochodzącego z urządzeń Hi-Fi, odbiornika TV lub innych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi termostatu W1209

Instrukcja obsługi termostatu W1209 Instrukcja obsługi termostatu W1209 1. Obsługa menu termostatu. Po włączeniu zasilania termostatu, na wyświetlaczu pojawia się aktualnie zmierzona temperatura przez czujnik NTC. (Jeżeli czujnik nie jest

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI MIERNIK CĘGOWY #5490 DT-3368

INSTRUKCJA OBSŁUGI MIERNIK CĘGOWY #5490 DT-3368 INSTRUKCJA OBSŁUGI MIERNIK CĘGOWY #5490 DT-3368 Charakterystyka: wyświetlacz 4 cyfry kategoria bezpieczeństwa CAT III 600V pomiar True RMS automatyczna zmiana zakresu pomiar prądu zmiennego i stałego do

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi TERMOHIGROMETR LVT15 #071055

Instrukcja obsługi TERMOHIGROMETR LVT15 #071055 Instrukcja obsługi TERMOHIGROMETR LVT15 #071055 Opis produktu: Kompaktowy termohigrometr LVT 15 służy do pomiaru temperatury powietrza oraz względnej wilgotności powietrza (RH). Na podstawie tych pomiarów

Bardziej szczegółowo

Stacja pogodowa WS 9130IT Nr art.:

Stacja pogodowa WS 9130IT Nr art.: Stacja pogodowa WS 9130IT Nr art.: 656339 Otwór do powieszenia Wyświetlacz Przedział baterii Klawisze operacyjne Nóżka Ustawienia początkowe. Uwaga: Ta stacja pogody obsługuje tylko jeden czujnik temperatury.

Bardziej szczegółowo

Termometr do basenu i pokoju

Termometr do basenu i pokoju Termometr do basenu i pokoju Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup termometru do basenu i pokoju. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, aby mogli Państwo optymalnie

Bardziej szczegółowo

Niania elektroniczna Motorola Babyphone

Niania elektroniczna Motorola Babyphone INSTRUKCJA OBSŁUGI Niania elektroniczna Motorola Babyphone Nr produktu 260051 Strona 1 z 8 1. Zakres dostawy: 1 x Jednostka rodzica 1 x Jednostka dziecka 2 x akumulator AAA dla jednostki rodzica 1 x zasilacz

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi kalibratora napięcia i prądu pętli

Instrukcja obsługi kalibratora napięcia i prądu pętli Informacje dotyczące bezpieczeństwa Aby uniknąć porażenia prądem elektrycznym lub obrażeń: Nigdy nie podłączaj do dwóch gniazd wejściowych lub do dowolnego gniazda wejściowego i uziemionej masy napięcia

Bardziej szczegółowo

Pęseta R/C do SMD AX-503. Instrukcja obsługi

Pęseta R/C do SMD AX-503. Instrukcja obsługi Pęseta R/C do SMD AX-503 Instrukcja obsługi 1. OPIS OGÓLNY Pęseta R/C do SMD umożliwia szybki i precyzyjny pomiar drobnych elementów układów. Żeby wykorzystać miernik w pełni, proszę przeczytać uważnie

Bardziej szczegółowo

DPS-3203TK-3. Zasilacz laboratoryjny 3kanałowy. Instrukcja obsługi

DPS-3203TK-3. Zasilacz laboratoryjny 3kanałowy. Instrukcja obsługi DPS-3203TK-3 Zasilacz laboratoryjny 3kanałowy Instrukcja obsługi Specyfikacje Model DPS-3202TK-3 DPS-3203TK-3 DPS-3205TK-3 MPS-6005L-2 Napięcie wyjściowe 0~30V*2 0~30V*2 0~30V*2 0~60V*2 Prąd wyjściowy

Bardziej szczegółowo

MIKROPROCESOROWY ODSTRASZACZ DŹWIĘKOWY V2.0

MIKROPROCESOROWY ODSTRASZACZ DŹWIĘKOWY V2.0 MIKROPROCESOROWY ODSTRASZACZ DŹWIĘKOWY V2.0 INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI 1 2 SPIS TREŚCI BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA...4 ZALECENIA MONTAŻOWE...4 DANE TECHNICZNE...4 ZASTOSOWANIE...5 ZASADA DZIAŁANIA...5

Bardziej szczegółowo

Instrukcja ST-226/ST-288

Instrukcja ST-226/ST-288 Instrukcja ST-226/ST-288 Zalety zamka: 1.Wodoodporny panel zamka szyfrowego wykonany ze stali nierdzewnej z podświetlanymi przyciskami. 2. Instalacja podtynkowa chroniąca zamek przed uszkodzeniami. 3.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi. Miernik tlenku węgla. Model CO10

Instrukcja Obsługi. Miernik tlenku węgla. Model CO10 Instrukcja Obsługi Miernik tlenku węgla Model CO10 Wstęp Gratulujemy zakupu miernika tlenku węgla Extech CO10. Miernik CO10 umożliwia pomiar i wyświetlenie stężenia tlenku węgla w zakresie od 0 do 1000

Bardziej szczegółowo

OXY - TEST Instrukcja obsługi pulsoksymetru OXY TEST 500

OXY - TEST Instrukcja obsługi pulsoksymetru OXY TEST 500 OXY - TEST Instrukcja obsługi pulsoksymetru OXY TEST 500 Producent: MES Sp. z o.o. ul. Zawiła 56 30-390 Kraków tel/fax (12) 263 77 67 tel. (12) 269 02 09 mes@mes.com.pl www.mes.com.pl 7.4.19.1 EN ISO 9001:2008

Bardziej szczegółowo

STRONA 1. Alkomat / Instrukcja Obsługi

STRONA 1. Alkomat / Instrukcja Obsługi STRONA 1 Alkomat / Instrukcja Obsługi Dziękujemy za zakup alkomatu Vordon. Przed pierwszym użyciem proszę się dokładnie zapoznać z instrukcją obsługi, szczególnie z informacją zawartą w sekcji Informacje

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PRZENOŚNY PIROMETR SCAN TEMP 440

INSTRUKCJA OBSŁUGI PRZENOŚNY PIROMETR SCAN TEMP 440 INSTRUKCJA OBSŁUGI PRZENOŚNY PIROMETR SCAN TEMP 440 Wydanie LS 13/07 OPIS Pirometr przenośny typu ScanTemp 440 służy do bezdotykowego pomiaru temperatury, obsługa urządzenia jest bardzo prosta, wystarczy

Bardziej szczegółowo

Compaction measurement for vibrating rollers. CompactoBar ALFA-040-050H/P

Compaction measurement for vibrating rollers. CompactoBar ALFA-040-050H/P Compaction measurement for vibrating rollers CompactoBar ALFA-040-050H/P Spis treści Spis treści...1 1 Wstęp...2 2 Włączanie urządzenia...2 3 Konfiguracja...2 3.1 Próg CMV...2 3.2 Intensywność wyświetlacza...2

Bardziej szczegółowo

strona 1 MULTIMETR CYFROWY M840D INSTRUKCJA OBSŁUGI

strona 1 MULTIMETR CYFROWY M840D INSTRUKCJA OBSŁUGI strona 1 MULTIMETR CYFROWY M840D INSTRUKCJA OBSŁUGI 1. WPROWADZENIE. Prezentowany multimetr cyfrowy jest zasilany bateryjnie. Wynik pomiaru wyświetlany jest w postaci 3 1 / 2 cyfry. Miernik może być stosowany

Bardziej szczegółowo

PRZENOŚNY GŁOŚNIK BLUETOOTH SUPER BASS

PRZENOŚNY GŁOŚNIK BLUETOOTH SUPER BASS PRZENOŚNY GŁOŚNIK BLUETOOTH SUPER BASS Instrukcja obsługi DA-10287 Dziękujemy za zakup przenośnego głośnika Bluetooth Super Bass DIGITUS DA-10287! Niniejsza instrukcja obsługi pomoże i ułatwi użytkowanie

Bardziej szczegółowo

Krótka instrukcja obsługi testo 610

Krótka instrukcja obsługi testo 610 Krótka instrukcja obsługi testo 610 1. Nasadka ochronna: Pozycja parkingowa 2. Czujnik wilgotności/temperatury 3. Wyświetlacz 4. Przyciski kontrolne 5. Komora baterii (z tyłu) Ustawienia podstawowe Urządzenie

Bardziej szczegółowo

Tester kolejności faz. Model PRT200

Tester kolejności faz. Model PRT200 Tester kolejności faz Model PRT200 Wstęp Gratulujemy zakupu urządzenia pomiarowego Extech. PRT200 jest używany do szybkiego i precyzyjnego określenia sekwencji trzech faz podczas instalacji i naprawy silników.

Bardziej szczegółowo

Termometr cyfrowy Voltcraft K101, na czujnik typu K, 1 kanał

Termometr cyfrowy Voltcraft K101, na czujnik typu K, 1 kanał INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 000100311 Termometr cyfrowy Voltcraft K101, na czujnik typu K, 1 kanał Strona 1 z 7 Szanowni Państwo, Dziękujemy za zakup produktu marki Voltcraft. To bardzo dobra decyzja.

Bardziej szczegółowo

Krokomierz Ion Audio Health

Krokomierz Ion Audio Health INSTRUKCJA OBSŁUGI Krokomierz Ion Audio Health Nr produktu 396268 Strona 1 z 6 Zawartość opakowania: Krokomierz USB, kabel mini USB, pasek na rękę, Mini CD, Przewodnik szybkiego startu Uwaga: - Przed rozpoczęciem

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI TERMOMETR CYFROWY

INSTRUKCJA OBSŁUGI TERMOMETR CYFROWY INSTRUKCJA OBSŁUGI TERMOMETR CYFROWY 9612 tel: 91 880 88 80 www.thermopomiar.pl info@thermopomiar.pl Spis treści Strona 1. WSTĘP...3 2. BEZPIECZEŃSTWO...3 3. SPECYFIKACJA TECHNICZNA...4 3.1. Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Przełącznik KVM USB. Przełącznik KVM USB z obsługą sygnału audio i 2 portami. Przełącznik KVM USB z obsługą sygnału audio i 4 portami

Przełącznik KVM USB. Przełącznik KVM USB z obsługą sygnału audio i 2 portami. Przełącznik KVM USB z obsługą sygnału audio i 4 portami Przełącznik KVM USB Przełącznik KVM USB z obsługą sygnału audio i 2 portami Przełącznik KVM USB z obsługą sygnału audio i 4 portami Instrukcja obsługi DS-11403 (2 porty) DS-12402 (4 porty) 1 UWAGA Urządzenie

Bardziej szczegółowo

Zasilacze regulowane DC. AX-3005DBL-jednokanałowy AX-3005DBL-3-trójkanałowy. Instrukcja obsługi

Zasilacze regulowane DC. AX-3005DBL-jednokanałowy AX-3005DBL-3-trójkanałowy. Instrukcja obsługi Zasilacze regulowane DC AX-3005DBL-jednokanałowy AX-3005DBL-3-trójkanałowy Instrukcja obsługi Rozdział 1. Instalacja i zalecenia dotyczące obsługi Podczas instalowania zasilacza w miejscu pracy należy

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA PANEL STERUJĄCY MT-5

INSTRUKCJA PANEL STERUJĄCY MT-5 INSTRUKCJA PANEL STERUJĄCY MT-5 Panel sterujący MT-5 miernik cyfrowy z wyświetlaczem LCD. Wskazuje informacje systemu, oznaczenia wykrytych błędów i aktualne parametry pracy. Duże i czytelne symbole i

Bardziej szczegółowo

MATRIX. Zasilacz DC. Podręcznik użytkownika

MATRIX. Zasilacz DC. Podręcznik użytkownika MATRIX Zasilacz DC Podręcznik użytkownika Spis treści Rozdział Strona 1. WSTĘP 2 2. MODELE 2 3 SPECYFIKACJE 3 3.1 Ogólne. 3 3.2 Szczegółowe... 3 4 REGULATORY I WSKAŹNIKI.... 4 a) Płyta czołowa.. 4 b) Tył

Bardziej szczegółowo

LOKALIZATOR PRZENOŚNY KDZ-3C.

LOKALIZATOR PRZENOŚNY KDZ-3C. LOKALIZATOR PRZENOŚNY KDZ-3C. System kontroli doziemienia KDZ-3 1. Wstęp Wczesne wykrycie zakłóceń w pracy lub awarii w obiektach elektro-energetycznych pozwala uniknąć poważnych strat finansowych lub

Bardziej szczegółowo

1. UWAGI!!! CAS POLSKA Przy instalacji pin bezpieczeństwa w haku powinien być tak zamocowany aby zapobiegać wypadnięciu haka z trzonu oczka.

1. UWAGI!!! CAS POLSKA Przy instalacji pin bezpieczeństwa w haku powinien być tak zamocowany aby zapobiegać wypadnięciu haka z trzonu oczka. 1. UWAGI!!! Przy instalacji pin bezpieczeństwa w haku powinien być tak zamocowany aby zapobiegać wypadnięciu haka z trzonu oczka. 1. Sprawdzić stabilność i poprawność zamocowania wagi 2. Nie wystawiać

Bardziej szczegółowo

WÖHLER CM 220. Miernik tlenku węgla (CO) Technika na miarę. Zawartość: 1. Ważne wskazówki. 2. Specyfikacja. 3. Elementy obsługi. 4. Obsługa urządzenia

WÖHLER CM 220. Miernik tlenku węgla (CO) Technika na miarę. Zawartość: 1. Ważne wskazówki. 2. Specyfikacja. 3. Elementy obsługi. 4. Obsługa urządzenia WÖHLER CM 220 Miernik tlenku węgla (CO) Zawartość: 1. Ważne wskazówki 2. Specyfikacja 3. Elementy obsługi 4. Obsługa urządzenia 5. Kalibracja 0-ppm 6. Usuwanie usterek 7. Skutki stężenia CO 8. Usuwanie

Bardziej szczegółowo

Miernik uniwersalny MIE0154 MIE0155 MIE0156. Instrukcja obsługi

Miernik uniwersalny MIE0154 MIE0155 MIE0156. Instrukcja obsługi Miernik uniwersalny MIE0154 MIE0155 MIE0156 Instrukcja obsługi Instrukcja obsługi WSTĘP MIE0154/MIE0155/MIE0156 z cyfrowym wyświetlaczem, charakteryzuje się dużą ilością funkcji, prostotą i wygodą użytkowania

Bardziej szczegółowo

PRZETWORNICA NAPIĘCIA DC NA AC MOC: 100W 150W 300W 350W 400W 600W. Instrukcja obsługi

PRZETWORNICA NAPIĘCIA DC NA AC MOC: 100W 150W 300W 350W 400W 600W. Instrukcja obsługi PRZETWORNICA NAPIĘCIA DC NA AC MOC: 100W 150W 300W 350W 400W 600W Instrukcja obsługi 1. OPIS 2. PODŁĄCZANIE URZĄDZENIA Podłącz czerwony przewód z czerwonego zacisku (+) akumulatora do czerwonego gniazda

Bardziej szczegółowo

TESTER PRZEWODÓW HDMI MT-7062 PROSKIT INSTRUKCJA OBSŁUGI

TESTER PRZEWODÓW HDMI MT-7062 PROSKIT INSTRUKCJA OBSŁUGI TESTER PRZEWODÓW HDMI MT-7062 PROSKIT INSTRUKCJA OBSŁUGI Dokładnie zapoznaj się z instrukcją obsługi przed rozpoczęciem pracy. Niestosowanie się do zaleceń zawartych w instrukcji może spowodować zagrożenie

Bardziej szczegółowo

Ciśnieniomierz Nr art Oznaczenie elementów.

Ciśnieniomierz Nr art Oznaczenie elementów. Ciśnieniomierz Nr art. 860169 Oznaczenie elementów. 1. Przycisk M (trybu działania). 2. Wyświetlacz LCD. 3. Przycisk Start/Stop. 4. Przycisk wywołania pamięci. 5. Przycisk przewijania wartości do przodu/do

Bardziej szczegółowo

Nr produktu

Nr produktu INSTRUKCJA OBSŁUGI Mówiący zegar stołowy Nr produktu 000672631 Strona 1 z 8 PL INSTRUKCJA OBSŁUGI www.conrad.com Mówiący zegar stołowy Nr zamówienia 672631 Wersja 01/12 Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem

Bardziej szczegółowo

OXY - TEST Instrukcja obsługi pulsoksymetru OXY TEST 250

OXY - TEST Instrukcja obsługi pulsoksymetru OXY TEST 250 OXY - TEST Instrukcja obsługi pulsoksymetru OXY TEST 250 Producent: MES Sp. z o.o. ul. Zawiła 56 30-390 Kraków tel/fax (12) 263 77 67 tel. (12) 269 02 09 mes@mes.com.pl www.mes.com.pl 7.4.19.1 EN ISO 9001:2008

Bardziej szczegółowo

Interfejs analogowy LDN-...-AN

Interfejs analogowy LDN-...-AN Batorego 18 sem@sem.pl 22 825 88 52 02-591 Warszawa www.sem.pl 22 825 84 51 Interfejs analogowy do wyświetlaczy cyfrowych LDN-...-AN zakresy pomiarowe: 0-10V; 0-20mA (4-20mA) Załącznik do instrukcji obsługi

Bardziej szczegółowo

DB4 BEZPRZEWODOWY DZWONEK DO DRZWI INSTRUKCJA OBSŁUGI

DB4 BEZPRZEWODOWY DZWONEK DO DRZWI INSTRUKCJA OBSŁUGI BEZPRZEWODOWY DZWONEK DO DRZWI INSTRUKCJA OBSŁUGI Figure 1 28/11/2012 2 Velleman 1. Wstę DB4 INSTRUKCJA OBSŁUGI Niniejsza instrukcja przeznaczona jest dla użytkowników w krajach Unii Europejskiej. Ważne

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI M-320 #02905 KIESZONKOWY MULTIMETR CYFROWY

INSTRUKCJA OBSŁUGI M-320 #02905 KIESZONKOWY MULTIMETR CYFROWY INSTRUKCJA OBSŁUGI M-320 #02905 KIESZONKOWY MULTIMETR CYFROWY! 1. WSTĘP Instrukcja obsługi dostarcza informacji dotyczących bezpieczeństwa i sposobu użytkowania, parametrów technicznych oraz konserwacji

Bardziej szczegółowo

AX-850 Instrukcja obsługi

AX-850 Instrukcja obsługi AX-850 Instrukcja obsługi Informacje dotyczące bezpieczeństwa Aby uniknąć porażenia prądem elektrycznym lub obrażeń: Nigdy nie podłączaj do dwóch gniazd wejściowych lub do dowolnego gniazda wejściowego

Bardziej szczegółowo

SSP-7080. Zasilacz o stałej mocy 80W z śledzeniem napięcia na obciążeniu. Instrukcja obsługi

SSP-7080. Zasilacz o stałej mocy 80W z śledzeniem napięcia na obciążeniu. Instrukcja obsługi SSP-7080 Zasilacz o stałej mocy 80W z śledzeniem napięcia na obciążeniu Instrukcja obsługi SPIS TREŚCI 1. Ostrzeżenia, uwagi i warunki pracy 2. Wstęp 3. Regulatory i wskaźniki zasilacza 4. Praca w trybie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Wiek: powyżej 8 lat WSTĘP WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA. Model No.: T638

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Wiek: powyżej 8 lat WSTĘP WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA. Model No.: T638 Model No.: T638 WSTĘP INSTRUKCJA OBSŁUGI Wiek: powyżej 8 lat Dziękujemy za zakup naszego produktu. Prosimy o dokładne przeczytanie instrukcji obsługi przed rozpoczęciem użytkowania. 1. Wbudowany moduł

Bardziej szczegółowo

Gniazdo sterowane radiowo z pilotem

Gniazdo sterowane radiowo z pilotem INSTRUKCJA OBSŁUGI Gniazdo sterowane radiowo z pilotem Nr produktu 640473 Strona 1 z 6 PRZEZNACZENIE Ten dwu-częściowy zestaw sterowany radiowo składa się z gniazda sieciowego i ręcznego nadajnika radiowego.

Bardziej szczegółowo

Anemometr Extech AN100 Instrukcja obsługi

Anemometr Extech AN100 Instrukcja obsługi Anemometr Extech AN100 Instrukcja obsługi Nr produktu: 122313 Strona 1 z 6 Wstęp Gratulujemy zakupu termoanemometru Extech AN100 CFM/CMM. Przyrząd mierzy prędkość powietrza, przepływ powietrza (objętość)

Bardziej szczegółowo

Dokument pobrany ze strony: sklep.e-szop.pl. Waga do napełniania i odzysku czynnika chłodniczego VES-50B/100B

Dokument pobrany ze strony: sklep.e-szop.pl. Waga do napełniania i odzysku czynnika chłodniczego VES-50B/100B Waga do napełniania i odzysku czynnika chłodniczego VES-50B/100B Instrukcja obsługi Szanowny Użytkowniku Dziękujemy za wybranie produktu marki. Dla uzyskania najlepszych wyników i właściwego korzystania

Bardziej szczegółowo

MIERNIK CĘGOWY AC AX-202. Instrukcja obsługi

MIERNIK CĘGOWY AC AX-202. Instrukcja obsługi MIERNIK CĘGOWY AC AX-202 Instrukcja obsługi Bezpieczeństwo Międzynarodowe symbole bezpieczeństwa Ten symbol w odniesieniu do innego symbolu lub gniazda oznacza, że użytkownik musi odnieść się do instrukcji

Bardziej szczegółowo

TM-102 Miernik natężenia dźwięku Tenmars Electronics Co., LTD

TM-102 Miernik natężenia dźwięku Tenmars Electronics Co., LTD INSTRUKCJA OBSŁUGI TM-102 Miernik natężenia dźwięku Tenmars Electronics Co., LTD 1. Specyfikacja 2. Widok przyrządu 3. Procedura kalibracji 4. Instalacja / wymiana baterii 5. Uwagi do pomiarów 6. Pomiary

Bardziej szczegółowo

PA100U PRZENOŚNY WZMACNIACZ Z WEJŚCIEM USB

PA100U PRZENOŚNY WZMACNIACZ Z WEJŚCIEM USB PA100U PRZENOŚNY WZMACNIACZ Z WEJŚCIEM USB INSTRUKCJA OBSŁUGI 1. Wstęp INSTRUKCJA OBSŁUGI Niniejsza instrukcja przeznaczona jest dla użytkowników w krajach Unii Europejskiej. Ważne informacje dotyczące

Bardziej szczegółowo

Bufor danych DL 111K Nr produktu

Bufor danych DL 111K Nr produktu INSTRUKCJA OBSŁUGI Bufor danych DL 111K Nr produktu 000100034 Strona 1 z 7 Elementy sterowania 1 Wtyczka USB 4 Zielona dioda (REC) 2 Przycisk bufora danych Data 5 Pokrywa zasobnika baterii 3 Czerwona dioda

Bardziej szczegółowo

Tygodniowy zegar sterujący Nr art

Tygodniowy zegar sterujący Nr art Tygodniowy zegar sterujący Nr art. 610376 Zastosowanie. Tygodniowy zegar sterujący do zastosowania w domu, w pracy, w dziedzinach hobbystycznych itp. Zasilanie napięciem zmiennym 230 V, 50 Hz. Maksymalna

Bardziej szczegółowo

Cyfrowa waga bagażowa, budzik i termometr w jednym

Cyfrowa waga bagażowa, budzik i termometr w jednym Cyfrowa waga bagażowa, budzik i termometr w jednym Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup cyfrowej wagi bagażowej. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, aby mogli

Bardziej szczegółowo

Kinkiet solarny LED ze stali nierdzewnej z czujnikiem PIR

Kinkiet solarny LED ze stali nierdzewnej z czujnikiem PIR Kinkiet solarny LED ze stali nierdzewnej z czujnikiem PIR Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup kinkietu solarnego LED z czujnikiem PIR. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek

Bardziej szczegółowo

DTR.BPA..01. Manometr cyfrowy BPA. Wydanie LS 15/01

DTR.BPA..01. Manometr cyfrowy BPA. Wydanie LS 15/01 Manometr cyfrowy BPA Wydanie LS 15/01 SPIS TREŚCI DTR.BPA..01 1. Ustawienie manometru w tryb pomiaru...3 1.1 Wyłączenie manometru...3 1.2 Komunikaty...3 1.3 Ustawienie kontrastu wyświetlacza...3 2. Oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

USER INSTRUCTION MANUAL ACR RADIOBUDZIK INSTRUKCJA OBSŁUGI (Przeczytaj zanim rozpoczniesz użytkowanie)

USER INSTRUCTION MANUAL ACR RADIOBUDZIK INSTRUKCJA OBSŁUGI (Przeczytaj zanim rozpoczniesz użytkowanie) ACR-3280 RADIOBUDZIK INSTRUKCJA OBSŁUGI (Przeczytaj zanim rozpoczniesz użytkowanie) 1 OPIS DZIAŁANIA 1. ON/OFF: włączenie/wyłączenie lub zmiana trybu FM/AM 2. SET: ustawienie zegara M+: programowanie stacji

Bardziej szczegółowo

PYTANIA I ODPOWIEDZI W ZAKRESIE PAKIETU NR 7

PYTANIA I ODPOWIEDZI W ZAKRESIE PAKIETU NR 7 Wojewódzki Szpital Specjalistyczny ul. Żołnierska 18 10 561 Olsztyn Do wszystkich uczestników postępowania PYTANIA I ODPOWIEDZI W ZAKRESIE PAKIETU NR 7 Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Ciśnieniomierz nadgarstkowy Scala

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Ciśnieniomierz nadgarstkowy Scala INSTRUKCJA OBSŁUGI Ciśnieniomierz nadgarstkowy Scala Wprowadzenie Dziękujemy za decyzję kupna ciśnieniomierza SC 6400 firmy SCALA Electronic GmbH. Aby móc wykorzystać wszystkie zalety urządzenia, należy

Bardziej szczegółowo

ORVALDI ATS. Automatic Transfer Switch (ATS)

ORVALDI ATS. Automatic Transfer Switch (ATS) ORVALDI ATS Automatic Transfer Switch (ATS) 1. Wprowadzenie ORVALDI ATS pozwala na zasilanie krytycznych odbiorów z dwóch niezależnych źródeł. W przypadku zaniku zasilania lub wystąpienia zakłóceń podstawowego

Bardziej szczegółowo

Szybkie uruchamianie. Powerline Model PL1200

Szybkie uruchamianie. Powerline Model PL1200 Szybkie uruchamianie Powerline 1200 Model PL1200 Zawartość opakowania W niektórych krajach do produktu dołączona jest płyta z oprogramowaniem. 2 Wprowadzenie Adaptery Powerline zapewniają alternatywną

Bardziej szczegółowo

WAGA DO NAPEŁNIANIA I ODZYSKU CZYNNIKA CHŁODNICZEGO VES-50A/100A INSTRUKCJA OBSŁUGI

WAGA DO NAPEŁNIANIA I ODZYSKU CZYNNIKA CHŁODNICZEGO VES-50A/100A INSTRUKCJA OBSŁUGI WAGA DO NAPEŁNIANIA I ODZYSKU CZYNNIKA CHŁODNICZEGO VES-50A/100A INSTRUKCJA OBSŁUGI Szanowny Użytkowniku Dziękujemy za wybranie produktu marki VALUE. Dla uzyskania najlepszych wyników i właściwego korzystania

Bardziej szczegółowo

SYSTEM BEZPRZEWODOWY RETRANSMITER SYGNAŁÓW

SYSTEM BEZPRZEWODOWY RETRANSMITER SYGNAŁÓW SYSTEM BEZPRZEWODOWY RETRANSMITER SYGNAŁÓW Instrukcja instalacji RISCO Group Poland ul. 17 Stycznia 56, 02-146 Warszawa tel.: (22) 500-28-40 fax: (22) 500-28-41 1. Wstęp Retransmiter sygnałów przeznaczony

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Licznik amperogodzin ETM-01.1. ELEKTROTECH Dzierżoniów. 1. Zastosowanie

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Licznik amperogodzin ETM-01.1. ELEKTROTECH Dzierżoniów. 1. Zastosowanie 1. Zastosowanie INSTRUKCJA OBSŁUGI Licznik amperogodzin ETM-01.1 Licznik ETM jest licznikiem ładunku elektrycznego przystosowanym do współpracy z prostownikami galwanizerskimi unipolarnymi. Licznik posiada

Bardziej szczegółowo

Rejestrator temperatury i wilgotności TFA LOG32TH, Od -40 do +70 C, Od 0 do 100% RH

Rejestrator temperatury i wilgotności TFA LOG32TH, Od -40 do +70 C, Od 0 do 100% RH INSTRUKCJA OBSŁUGI Rejestrator temperatury i wilgotności TFA LOG32TH, Od -40 do +70 C, Od 0 do 100% RH Nr produktu: 1234882 Strona 1 z 5 1. Wprowadzenie Dziękujemy bardzo za zakup jednego z naszych produktów.

Bardziej szczegółowo

SYSTEM PRZENOŚNY Z ODTWARZACZEM CD I 2 MIKROFONAMI BEZPRZEWODOWYMI WA 282D (WDA 282D)

SYSTEM PRZENOŚNY Z ODTWARZACZEM CD I 2 MIKROFONAMI BEZPRZEWODOWYMI WA 282D (WDA 282D) SYSTEM PRZENOŚNY Z ODTWARZACZEM CD I 2 MIKROFONAMI BEZPRZEWODOWYMI WA 282D (WDA 282D) DEXON POLAND Sp. z o.o. ul. Koszarowa 20 62-300 Września tel. 61 43 89 116 tel./fax. 61 43 89 123 e-mail: sklep@dexon.pl

Bardziej szczegółowo

ŁADOWARKA TECHNOLINE BC-450 INSTRUKCJA

ŁADOWARKA TECHNOLINE BC-450 INSTRUKCJA ŁADOWARKA TECHNOLINE BC-450 INSTRUKCJA Przed użyciem ładowarki BC450, przeczytaj dokładnie instrukcję obsługi. Zachowaj ją w bezpiecznym miejscu, gdyż może być przydatna w przyszłości UWAGA: należy postępować

Bardziej szczegółowo

Laboratorium tekstroniki

Laboratorium tekstroniki Laboratorium tekstroniki Ćwiczenie nr 2 Pulsometr Instytut Elektroniki, Zakład telekomunikacji Autorzy: mgr inż. Robert Kawecki dr inż. Łukasz Januszkiewicz Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z działaniem

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi. Precyzyjny miliomomierz stołowy Modele 380560 oraz 380562. Wstęp

Instrukcja Obsługi. Precyzyjny miliomomierz stołowy Modele 380560 oraz 380562. Wstęp Instrukcja Obsługi Precyzyjny miliomomierz stołowy Modele 380560 oraz 380562 Wstęp Gratulujemy zakupu precyzyjnego miliomomierza Extech 380560 (117V) lub 380562 (220V). Urządzenie to posiada siedem zakresów

Bardziej szczegółowo

Welch Allyn Propaq Encore. Lekki Wytrzymały Inteligentny

Welch Allyn Propaq Encore. Lekki Wytrzymały Inteligentny Kardiomonitor Transportowy Propaq Encore Welch Allyn Propaq Encore Lekki Wytrzymały Inteligentny Monitorowanie pacjentów niezależnie od wieku, warunków otoczenia i czasu. Propaq Encore umożliwia monitorowanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi sterownika SOLAR v.2

Instrukcja obsługi sterownika SOLAR v.2 Instrukcja obsługi sterownika SOLAR v.2 Dane: Zasilanie Pobór mocy Maksymalna moc pompy Czujnik wymiary / zakres 230V AC 50Hz 2W 500W ø=8mm, L=60mm / od -35 o C do +110 o C Ustawienia: Układ może pracować

Bardziej szczegółowo

Mini stacja MP3 (4w1) MPS-550.cube

Mini stacja MP3 (4w1) MPS-550.cube Mini stacja MP3 (4w1) MPS-550.cube Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup mini stacji MP3 z radiem UKF, zegarem i alarmem. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad,

Bardziej szczegółowo

Podświetlenie do telewizora z USB (46-70")

Podświetlenie do telewizora z USB (46-70) Podświetlenie do telewizora z USB (46-70") Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup podświetlenia do telewizora z USB, które jest odpowiednie dla telewizorów z płaskim ekranem i monitorów PC z portem USB.

Bardziej szczegółowo

TESTER NAPIĘCIA AX-T902

TESTER NAPIĘCIA AX-T902 ~ AC TESTER NAPIĘCIA AX-T902 L1 L2 V AUTO TEST Instrukcja obsługi Bezpieczeństwo Międzynarodowe symbole dotyczące bezpieczeństwa Ostrzeżenie przed potencjalnym niebezpieczeństwem. Przeczytaj instrukcję

Bardziej szczegółowo

AUTOMATYCZNY KARMNIK DLA RYB INSTRUKCJA OBSŁUGI

AUTOMATYCZNY KARMNIK DLA RYB INSTRUKCJA OBSŁUGI AUTOMATYCZNY KARMNIK DLA RYB INSTRUKCJA OBSŁUGI 1. PANEL KONTROLNY 2. BATERIE 3. OBSŁUGA I PROGRAMOWANIE 3.1 USTAWIENIE ZEGARA 3.2 PROGRAMOWANIE KARMIENIA 3.3 KARMIENIE RĘCZNE 3.4 PODGLĄD USTAWIEŃ 4. UWAGI

Bardziej szczegółowo

MIERNIK MS-6511, 6512 MASTECH INSTRUKCJA OBSŁUGI

MIERNIK MS-6511, 6512 MASTECH INSTRUKCJA OBSŁUGI MIERNIK MS-6511, 6512 MASTECH INSTRUKCJA OBSŁUGI Dokładnie zapoznaj się z instrukcją obsługi przed rozpoczęciem pracy. Niestosowanie się do zaleceń zawartych w instrukcji może spowodować zagrożenie zdrowia

Bardziej szczegółowo

Termohigrometr TFA , zew. -40 do +70

Termohigrometr TFA , zew. -40 do +70 INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 672433 Termohigrometr TFA 30.5024, zew. -40 do +70 Strona 1 z 6 Dziękujemy za zakup urządzenia marki TFA 1. Przed pierwszym użyciem - Pamiętaj aby dokładnie zapoznać się

Bardziej szczegółowo

CHY 513 TERMOMETR I KALIBRATOR DO SOND K/J/T/E

CHY 513 TERMOMETR I KALIBRATOR DO SOND K/J/T/E INSTRUKCJA OBSŁUGI CHY 513 TERMOMETR I KALIBRATOR DO SOND K/J/T/E CHY FIREMATE Co., LTD., TAIWAN Spis treści Strona 1. BEZPIECZEŃSTWO POMIARÓW...3 2. CHARAKTERYSTYKA TERMOMETRU...4 2.1. Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

USB Temperature Datalogger UT330A

USB Temperature Datalogger UT330A USB Temperature Datalogger UT330A MIE0255 Instrukcja obsługi Instrukcja obsługi Przedmowa Drogi użytkowniku, Dziękujemy za wybór naszego produktu. Przed użyciem należy zapoznać się z treścią instrukcji

Bardziej szczegółowo

Cyfrowa waga bagażowa z wyświetlaczem LCD (do 40 kg)

Cyfrowa waga bagażowa z wyświetlaczem LCD (do 40 kg) Cyfrowa waga bagażowa z wyświetlaczem LCD (do 40 kg) Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup praktycznej cyfrowej wagi bagażowej z wyświetlaczem LCD. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych

Bardziej szczegółowo

Klawiatura bezprzewodowa z myszką

Klawiatura bezprzewodowa z myszką Klawiatura bezprzewodowa z myszką Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup klawiatury bezprzewodowej z myszką. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, aby mogli Państwo

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA OBSŁUGA I EKSPLOATACJA SAMOCHODU WYPOSAŻONEGO W SYSTEM SEKWENCYJNEGO WTRYSKU GAZU. Diego G3 / NEVO

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA OBSŁUGA I EKSPLOATACJA SAMOCHODU WYPOSAŻONEGO W SYSTEM SEKWENCYJNEGO WTRYSKU GAZU. Diego G3 / NEVO INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA OBSŁUGA I EKSPLOATACJA SAMOCHODU WYPOSAŻONEGO W SYSTEM SEKWENCYJNEGO WTRYSKU GAZU Diego G3 / NEVO Strona 2 z 7 Spis treści 1. URUCHAMIANIE SILNIKA... 3 2. PANEL STERUJĄCY... 3 2.1

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA PRZETWORNIK RÓŻNICY CIŚNIEŃ DPC250; DPC250-D; DPC4000; DPC4000-D

SPECYFIKACJA PRZETWORNIK RÓŻNICY CIŚNIEŃ DPC250; DPC250-D; DPC4000; DPC4000-D SPECYFIKACJA PRZETWORNIK RÓŻNICY CIŚNIEŃ DPC250; DPC250-D; DPC4000; DPC4000-D 1. Wprowadzenie...3 1.1. Funkcje urządzenia...3 1.2. Charakterystyka urządzenia...3 1.3. Warto wiedzieć...3 2. Dane techniczne...4

Bardziej szczegółowo

Pedometr (licznik kroków) 3D

Pedometr (licznik kroków) 3D Pedometr (licznik kroków) 3D Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup urządzenia pomiarowego z czujnikiem 3D. Dzięki temu krokomierzowi bez problemu sprawdzisz, ile spalono kalorii podczas spaceru, czy wysiłku

Bardziej szczegółowo

Miernik Cęgowy Extech EX730, CAT III 600 V

Miernik Cęgowy Extech EX730, CAT III 600 V Miernik Cęgowy Extech EX730, CAT III 600 V Instrukcja obsługi Nr produktu: 121642 Opis Opis miernika (model EX730) 1. Miernik cęgowy 2. Przycisk otwierający miernik 3. Przyciski sterowania Zapamiętywanie

Bardziej szczegółowo

TM-508A MILIOMOMIERZ

TM-508A MILIOMOMIERZ INSTRUKCJA OBSŁUGI TM-508A MILIOMOMIERZ 0,1mΩ 20kΩ Cechy miernika 1. Pomiar bardzo małych rezystancji metodą 4-ro przewodową przy pomocy 2-ch par przewodów pomiarowych z klipsami. 2. Bezpiecznik 0,5A/250V

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. 3D-Sport. TABLIC WYNIKÓW SPORTOWYCH SERII JUNIOR oraz SZKOLNE

INSTRUKCJA OBSŁUGI. 3D-Sport. TABLIC WYNIKÓW SPORTOWYCH SERII JUNIOR oraz SZKOLNE D-Sport TABLIC WYNIKÓW SPORTOWYCH SERII JUNIOR oraz SZKOLNE Wielobranżowe Przedsiębiorstwo D Spółka z o.o. 8-09 Bydgoszcz, ul. Kościuszki A tel./fax 0 / 0 kom.00 0 NIP -0-- REGON 00800 Przed rozpoczęciem

Bardziej szczegółowo

SENIOR PHONE INSTRUKCJA OBSŁUGI Plik PDF do pobrania: http://akai-atd.com/ Spis treści Przyciski... 4 Pierwsze kroki...6 Włączanie..... 8 Ładowanie...9 Połączenia alarmowe...11 Połączenia... 13 Latarka...15

Bardziej szczegółowo

Przenośny alarm do drzwi / okien

Przenośny alarm do drzwi / okien Przenośny alarm do drzwi / okien Instrukcja obsługi Nr produktu: 751571 Wersja 01/09 PRZEZNACZENIE Ten przenośny alarm wejściowy przeznaczony jest do zabezpieczania drzwi i okien. Produkt uwalnia sygnał

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Elektroniczna niania Nr produktu 260059

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Elektroniczna niania Nr produktu 260059 INSTRUKCJA OBSŁUGI Elektroniczna niania Nr produktu 260059 Układ rodzica 1 Dioda LED ustawiania głośności 3 ZIELONE i 2 CZERWONE diody LED wskazują natężenie dźwięków w pokoju dziecka w zależności od głośności

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Elektroniczna waga precyzyjna HW945

Instrukcja obsługi. Elektroniczna waga precyzyjna HW945 1 9 Spis treści Instal a cj a...4 Obsł u g a...5 Czys z c z e n i e i kon s e r w a c j a...8 Ozn a c z e n i e CE i deklara cj a zgo d n oś ci...9 Dan e tech ni c z n e...9 2 9 Elementy i funkcje Uwaga:

Bardziej szczegółowo

ZAMEK KODOWY 100 KODÓW REF. 6991

ZAMEK KODOWY 100 KODÓW REF. 6991 ZAMEK KODOWY 100 KODÓW REF. 6991 POLSKI ZAMEK KODOWY - 100 KODÓW Firma FERMAX Polska sp. z o.o. sporządziła niniejszy dokument techniczny w celach informacyjnych. Firma zastrzega sobie prawo do wprowadzania

Bardziej szczegółowo

Radio DAB/DAB+ Pure Siesta Mi Serie II, FM, czarne, pamięć 16 stacji

Radio DAB/DAB+ Pure Siesta Mi Serie II, FM, czarne, pamięć 16 stacji INSTRUKCJA OBSŁUGI Radio DAB/DAB+ Pure Siesta Mi Serie II, FM, czarne, pamięć 16 stacji Nr produktu 351595 Strona 1 z 14 Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa 1. Przechowuj radio z dala od źródeł ciepła

Bardziej szczegółowo

Instalacja. Powerline 500 Model XAVB5221

Instalacja. Powerline 500 Model XAVB5221 Instalacja Powerline 500 Model XAVB5221 Zawartość opakowania W niektórych krajach do produktu dołączona jest płyta z oprogramowaniem. 2 Wprowadzenie Rozwiązania sieciowe Powerline umożliwiają tworzenie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. MINI MULTIMETR CYFROWY M M

INSTRUKCJA OBSŁUGI. MINI MULTIMETR CYFROWY M M INSTRUKCJA OBSŁUGI MINI MULTIMETR CYFROWY M - 838 M - 838+ www.atel.com.pl/produkt.php?hash=02915! 1 2 I. WPROWADZENIE Przed przystąpieniem do normalnej eksploatacji miernika, prosimy zapoznać się z możliwościami

Bardziej szczegółowo

Programator tygodniowy cyfrowy Brennenstuhl, 3680 W, 20 programów, max. 23 h/59 min, IP44

Programator tygodniowy cyfrowy Brennenstuhl, 3680 W, 20 programów, max. 23 h/59 min, IP44 Programator tygodniowy cyfrowy Brennenstuhl, 3680 W, 20 programów, max. 23 h/59 min, IP44 Instrukcja obsługi Numer produktu: 611762 Strona 1 z 11 Przed podłączeniem programatora do urządzeń elektrycznych

Bardziej szczegółowo