Masimo Rainbow TM SET

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Masimo Rainbow TM SET"

Transkrypt

1 Masimo Rainbow TM SET Pulsoksymetr z opcją pomiaru CO INSTRUKCJA OBSŁ UGI

2 Zadaniem Instrukcji obsługi Rad-57 jest dostarczanie informacji niezbędnych do prawidłowej obsługi wszystkich modeli pulsoksymetrów Rad-57. Ogólna wiedza na temat pomiarów pulsoksymetrycznych i zrozumienie funkcji oraz cech pulsoksymetru Rad-57 są dla jego użytkowania niezbędne. Pulsoksymetru Rad-57 nie należy użytkować bez wnikliwego zapoznania się i zrozumienia niniejszej instrukcji. UWAGA: Zakup lub posiadanie tego urządzenia nie powoduje przeniesienia żadnych wyrażonych ani dorozumianych licencji odnoszących się do stosowania tego urządzenia, wraz z częściami zamiennymi, które, same lub przy stosowaniu wraz z tym urządzeniem, podlegają jednemu lub kilku patentom związanym z tym urządzeniem. UWAGA: PRAWO FEDERALNE USA ZEZWALA NA SPRZEDAŻ TEGO URZĄDZENIA WYŁĄCZNIE LEKARZOM BĄDŹ NA ZLECENIE LEKARZA. W celu uzyskania dalszych informacji, prosimy o kontakt z: Masimo Corporation 40 Parker Irvine, CA USA 0123 Tel.: Fax.: Autoryzowany przedstawiciel Masimo Corporation na kraje Wspólnoty Europejskiej: EC REP MDSS Burckhardtstr Hannover, Niemcy Tel.: Fax.: Urządzenie wykorzystuje jeden lub więcej z następujących patentów zarejestrowanych w USA: RE38,492, RE38,476, 6,699,194, 6,684,090, 6,658,276, 6,654,624, 6,650,917, 6,643,530, 6,606,511, 6,501,975, 6,463,311, 6,430,525. 6,360,114, 6,263,222, 6,236,872, 6,229,856, 6,206,830, 6,157,850, 6,067,462, 6,011,986, 6,002,952, 5,919,134, 5,823,950, 5,769,785, 5,758,644, 5,685,299, 5,632,272, 5,490,505, 5,482,036, międzynarodowe odpowiedniki lub jeden bądź więcej patentów wymienionych na stronie Inne patenty w przygotowaniu. Wyprodukowano w USA 2005 Masimo Corporation. Masimo, SET, WOP, Radical, Signal IQ oraz FastSat są zarejestrowanymi znakami towarowymi Masimo Corporation. LNCS, Rad, Rad-57, SIO, FastStart oraz APOD są znakami towarowymi Masimo Corporation, Rainbow, SpCO i Pulse CO-Oximeter są znakami towarowymi Masimo Laboratories. Rad-57 Pulsoksymetr z technologią ekstrakcji sygnału Instrukcja obsługi

3 ii Rad-57 Pulsoksymetr z technologią ekstrakcji sygnału Instrukcja obsługi

4 INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA, OSTRZEŻENIA UWAGI I NOTY Pulsoksymetr Rad-57 został zaprojektowany z troską o zmniejszenie niebezpieczeństwa związanego z błędami w oprogramowaniu, przy zastosowaniu nowoczesnych metod projektowania, zasad analizy ryzyka i walidacji oprogramowania. Ryzyko eksplozji. Pulsoksymetru nie wolno stosować w obecności palnych środków anestetycznych lub innych palnych substancji w połączeniu z powietrzem, w atmosferze wzbogaconej w tlen lub podtlenek azotu. Pulsoksymetr NIE JEST przeznaczony do stosowania jako monitor bezdechu. Pulsoksymetr należy uznać za urządzenie wczesnego ostrzegania. Gdy dzięki jego zastosowaniu wykazana zostanie tendencja do hipoksemii, wówczas próbki krwi pacjenta należy oddać do analizy w laboratorium, co pozwoli w pełni zrozumieć jego stan kliniczny. Pulsoksymetr jest przeznaczony wyłącznie do obsługi przez wykwalifikowany personel. Przed rozpoczęciem jego stosowania należy przeczytać niniejszą instrukcję, instrukcje obsługi akcesoriów, opisy wszystkich środków ostrożności oraz dane techniczne. Niebezpieczeństwo porażenia eletrycznego. Obudowy pulsoksymetru nie wolno otwierać poza koniecznością wymiany baterii. Procedury konserwacyjne opisane w niniejszej instrukcji może przeprowadzać jedynie wykwalifikowany personel. Czynności serwisowe i naprawy powinny być wykonywane wyłącznie przez Masimo. Podobnie, jak w przypadku wszystkich urządzeń medycznych, przewody prowadzące do pacjenta należy poprowadzić z ostrożnością, aby zmniejszyć prawdopodobieństwo zaplątania lub uduszenia pacjenta. Pulsoksymetru ani jego akcesoriów nie wolno umieszczać w miejscach, z których mogą upaść na pacjenta. Pulsoksymetru nie wolno unosić za kabel pacjenta. Substancje zakłócające pomiary: Obecność karboksyhemoglobiny może być przyczyną zawyżania odczytów SpO2. Stopień zawyżenia wyników pomiarów jest w przybliżeniu równy ilości karboksyhemoglobiny obecnej we krwi. Ponadto, błędne odczyty mogą powodować barwniki oraz wszelkie substancje zawierające je, które zmieniają zwykłą pigmentację krwi. Ciężka niedokrwistość może być przyczyną błędów odczytów SpO2. Pulsoksymetru oraz czujników pulsoksymetrycznych nie wolno stosować w trakcie obrazowania za pomocą rezonansu magnetycznego (MRI). Prądy indukcyjne powstające podczas badania mogą być przyczyną poparzeń. Obecność pulsoksymetru może powodować zniekształcenia obrazu MRI, a aparat MRI może obniżać dokładność odczytów utlenowania. W przypadku korzystania z pulsoksymetrii podczas pełnego napromienienia ciała, czujnik należy umieścić poza napromienianym polem. Jeżeli czujnik zostanie wystawiony na działanie promieniowania, odczyty mogą być niedokładne lub w okresie aktywności promieniowania odczyt może wynosić zero. Przed rozpoczęciem kąpieli pacjenta, całkowicie należy go odłączyć od pulsoksymetru, usuwając również z jego ciała czujnik. Pulsoksymetru nie wolno ustawiać w miejscach, które umożliwią pacjentowi zmianę jego ustawień. Pulsoksymetru nie wolno kłaść panelem przednim do dołu. W ustawieniu takim dźwięk alarmu będzie stłumiony. Pulsoksymetru nie wolno stawiać na aparaturze elektrycznej, mogącej mieć wpływ na pomiary bądź uniemożliwiającej jego prawidłowe funkcjonowanie. ii Rad-57 Pulsoksymetr z technologią ekstrakcji sygnału Instrukcja obsługi

5 INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA, OSTRZEŻENIA UWAGI I NOTY Pulsoksymetru nie wolno narażać na działanie wilgoci, przykładowo na deszcz. Nadmiar wilgoci może być przyczyną niedokładności wskazań lub awarii. Na pulsoksymetrze lub w jego pobliżu nie wolno umieszczać pojemników z płynami. Płyny rozlane na pulsoksymetr mogą być przyczyną zmniejszonej dokładności pomiaru lub jego awarii. Awaria aparatu - jeżeli podczas ustawień pulsoksymetr okaże się niesprawny, należy wycofać go z eksploatacji do czasu wykonania naprawy przez wykwalifikowany personel serwisowy. Bezpieczeństwo pacjenta - w przypadku jakiegokolwiek uszkodzenia czujnika należy natychmiast zaprzestać jego stosowania. Pulsoksymetr może być stosowany w trakcie defibrylacji, lecz jego odczyty przez czas do 20 sekund mogą być niedokładne. Niniejszy aparat przeszedł serię testów, w których wykazał swoją zgodność z ograniczeniami dla urządzeń medycznych, opisanych w normach (IEC :1994, Medical Device Directive 93/42/EEC). Ograniczenia te ustanowiono z myślą o zabezpieczeniu przed szkodliwymi zakłóceniami w typowej instalacji medycznej. Niniejszy aparat generuje, stosuje i może być źródłem pola elektromagnetycznego o częstotliwościach radiowych i jeżeli nie został zainstalowany oraz nie jest stosowany zgodnie z Instrukcją obsługi, może być źródłem zakłóceń wpływających na inne urządzenia znajdujące się w jego sąsiedztwie. Niemniej jednak nie ma pewności, że zakłócenia te nie będą odczuwalne w określonej instalacji. Jeżeli opisywany aparat jest przyczyną zakłóceń wpływających na inne urządzenia, co można udowodnić wyłączając go i włączając ponownie, wówczas użytkownik powinien spróbować usunąć te zakłócenia jednym z następujących sposobów: Zmienić orientację lub położenie urządzenia odbiorczego. Zwiększyć odstęp pomiędzy urządzeniami. Skonsultować się z producentem, w celu uzyskania pomocy. Rad-57 Pulsoksymetr z technologią ekstrakcji sygnału Instrukcja obsługi iii

6 spis treści SEKCJA 1 - OMÓWIENIE Na temat instrukcji Ostrzeżenia, uwagi i wskazówki Opis produktu Zalety i cechy Wskazania do stosowania Pulsoksymetria Podstawowe informacje na temat SpO Podstawowe informacje na temat SpCO Zasada działania Saturacja zmierzona i wyliczona Technologia ekstrakcji sygnału Masimo SET w pomiarach SpO Pomiar SpCO podczas ruchów pacjenta Schemat blokowy Masimo SET Masimo SET DST SEKCJA 2 - OPIS SYSTEMU Wprowadzenie Elementy sterujące na ściance przedniej Rad Symbole Ścianka tylna Rad SEKCJA 3 - USTAWIENIA Wprowadzenie Przygotowanie do monitorowania Zasilanie Ustawienia monitora Ustawienia wstępne SEKCJA 4 - DZIAŁANIE Czynności podstawowe Ogólne ustawienia i użytkowanie Ustawienia domyślne Skuteczne monitorowanie SpO Odczyty numeryczne - SpO Uwagi Odczyty numeryczne - SpCO Odczyty numeryczne - częstość tętna Wskaźnik niskiej jakości sygnału (SIQ) Niska perfuzja / wskaźnik perfuzji(pi) Działania, które należy podjąć Wskaźnik poziomu naładowania baterii Alarm dźwiękowy wyczerpania baterii Monitorowanie pacjenta w prawidłowych warunkach Elementy sterujące ścianki przedniej Rad Menu ustawień Przemieszczanie się pomiędzy opcjami menu iv Rad-57 Pulsoksymetr z technologią ekstrakcji sygnału Instrukcja obsługi

7 spis treści Poziom 1 ustawień menu progi alarmowe i głośność alarmów Poziom 2 ustawień menu progi alarmowe Poziom 3 ustawień menu uśrednianie i czułość Poziom 4 ustawień menu ustawienia trendów Poziom 5 ustawień menu - jasność wyświetlania i ustawienia producenta Wygaśnięcie menu Wyłączenie Menu specjalne Menu specialne - konfiguracja częstotliwości sieci Ustawienia i korzystanie z trendów Wprowadzenie Instalacja programu TrendCom Obsługa programu TrendCom Wymazywanie pamięci trendów Format danych trendów Przykład formatu wyjściowego trendu SEKCJA 5 - ALARMY / KOMUNIKATY Sposób prezentacji alarmów Progi alarmowe Wyciszanie alarmów Wskaźnik wyciszenia alarmów Komunikaty Komunikaty ciąg dalszy SEKCJA 6 - ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW Rozwiązywanie problemów technicznych SEKCJA 7 - DANE TECHNICZNE Specyfikacja produktów linii Rad Parametry funkcjonalne Dokładność Dane elektryczne Warunki środowiskowe Wymiary i waga SEKCJA 8 - CZUJNIKI I PRZEWODY PACJENTA Wprowadzenie Wybieranie czujnika Miejsce zamocowania czujnika Czujniki Masimo Rainbow TM Czujniki wielorazowe Rainbow Czujniki Masimo SpO Czerwone czujniki wielorazowe Czujniki wielorazowe LNOP Czujniki samoprzylepne LNOP Czujniki specjalne LNOP Czujniki wielorazowe LNCS TM Rad-57 Pulsoksymetr z technologią ekstrakcji sygnału Instrukcja obsługi v

8 spis treści Czujniki samoprzylepne LNCS TM Czujniki samoprzylepne LNOPv TM Czyszczenie i ponowne używanie wielorazowych czujników i przewodów Ponowne mocowanie jednorazowych czujników samoprzylepnych SEKCJA 9 - SERWIS I KONSERWACJA Wprowadzenie Czyszczenie Wymiana baterii Automatyczny test rozruchowy Test sprawności przycisków Test progów alarmowych Jasność wyświetlacza Serwis i naprawy Zasady wykonywania napraw Procedura zwrotu produktu Gwarancja Wyjątki Licencja użytkownika końcowego SEKCJA 10 - AKCESORIA Akcesoria vi Rad-57 Pulsoksymetr z technologią ekstrakcji sygnału Instrukcja obsługi

9 omówienie 1 Na temat instrukcji Niniejsza instrukcja wyjaśnia, w jaki sposób konfigurować i stosować pulsoksymetr Rad-57. Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa i odnoszące się ogólnie do stosowania pulsoksymetru zostały umieszczone przed tym wprowadzeniem. Inne ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa zostały umieszczone w odpowiednich rozdziałach tej instrukcji. Przed rozpoczęciem stosowania monitora, należy przeczytać cały rozdział zawierający informacje dotyczące bezpieczeństwa. Poza wspomnianym już rozdziałem dotyczącym bezpieczeństwa, niniejsza instrukcja zawiera następujące rozdziały: ROZDZIAŁ 1 OMÓWIENIE zawiera ogólny opis pulsoksymetru. ROZDZIAŁ 2 OPIS SYSTEMU przedstawia przenośny pulsoksymetr Rad-57, jego funkcje i możliwości. ROZDZIAŁ 3 USTAWIENIA przedstawia jak należy ustawić monitor przed użyciem. ROZDZIAŁ 4 UŻYTKOWANIE opisuje działanie systemu Rad-57. ROZDZIAŁ 5 ALARMY I KOMUNIKATY opisuje komunikaty systemu alarmowego. ROZDZIAŁ 6 ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW zawiera informacje dotyczące wykrywania i usuwania usterek. ROZDZIAŁ 7 DANE TECHNICZNE podaje szczegółową specyfikację pulsoksymetru przenośnego Rad-57. ROZDZIAŁ 8 CZUJNIKI I PRZEWODY PACJENTA opisuje jak korzystać i troszczyć się o czujniki Rainbow, LNOP, LNOPv i LNCS oraz przewody pacjenta Masimo SET. ROZDZIAŁ 9 SERWIS I KONSERWACJA opisuje jak należy konserwować, serwisować i dokonywać napraw pulsoksymetru Rad-57. ROZDZIAŁ 10 AKCESORIA Rad-57 Pulsoksymetr z technologią ekstrakcji sygnału Instrukcja obsługi 1-1

10 1 omówienie Ostrzeżenia, uwagi i wskazówki Prosimy przeczytać wszystkie ostrzeżenia, uwagi i wskazówki zamieszczone w tej instrukcji. Mają one następujące znaczenie: OSTRZEŻENIE jest stosowane wówczas, gdy wykonanie czynności może grozić poważnymi konsekwencjami (np. może być przyczyną urazu, poważnych efektów ubocznych, śmierci) dla pacjenta lub użytkownika. Należy szukać tekstów umieszczonych w zacienionych ramkach. Przykład ostrzeżenia: OSTRZEŻENIE: TO JEST PRZYKŁAD OSTRZEŻENIA. UWAGA jest stosowana, gdy w celu uniknięcia urazu pacjenta, uszkodzenia urządzenia lub innej własności, należy postępować ze szczególną ostrożnością. Przykład uwagi: UWAGA: TO JEST PRZYKŁAD UWAGI. WSKAZÓWKA jest stosowana, gdy dostępne są dodatkowe, ogólne informacje na dany temat. Przykład wskazówki: WSKAZÓWKA: To jest przykładowa wskazówka. 1-2 Rad-57 Pulsoksymetr z technologią ekstrakcji sygnału Instrukcja obsługi

11 omówienie 1 Opis produktu Pulsoksymetr Rad-57 Rainbow SET służy do nieinwazyjnego monitorowania saturacji krwi tętniczej oraz częstości tętna. Pulsoksymetr Rad-57 posiada kolorowy wyświetlacz LED, który wyświetla w trybie ciągłym odczyty SpO2 oraz częstości tętna, a także wskaźnik niskiej jakości sygnału (Low Signal IQ Indicator - Low SIQ); urządzenie posiada ponadto słupkowy wskaźnik indeksu perfuzji (PI), wyświetla poziom saturacji karboksyhemoglobiną (%SpCO), status alarmów i ich uciszenia, żywotność baterii oraz wskaźnik podłączenia czujnika SpCO. Poniższa lista zestawia podstawowe funkcje i zalety pulsoksymetru Rad-57. ZALETY I CECHY Zastosowanie technologii Masimo SET, która potwierdziła swoją przydatność w warunkach klinicznych Udowodniona dokładność monitorowania zarówno w obecności ruchów pacjenta, jak i w stanach niskiej perfuzji Wyświetlanie wartości SpO2, częstości tętna, wskaźnika perfuzji oraz % SpCO Wskaźnik niskiej jakości sygnału IQ (SIQ) Lekka i wygodna, podręczna konstrukcja Długi czas zasilania bateryjnego 8 godzin na czterech bateriach alkalicznych AA Wizualny wskaźnik żywotności baterii Dźwiękowy sygnał alarmowy odłączenia czujnika i rozładowania baterii Alarmy wysokiego/niskiego SpO2, szybkiego/wolnego tętna i SpCO FastSat (do pomiaru SpO2) Trzy poziomy czułości maksymalna, normalna i APOD (do pomiaru SpO2) Pamięć trendów obejmująca 72 godziny Możliwość ustawienia głośności alarmów Możliwość ustawienia czasu uśredniania w przedziale od 2 do 16 sekund WSKAZANIA DO STOSOWANIA Pulsoksymetr Rad-57 i jego akcesoria są zalecane do ciągłego, nieinwazyjnego monitorowania czynnościowego wysycenia tlenem hemoglobiny krwi tętniczej (SpO2), częstości tętna oraz saturacji krwi tętniczej karboksyhemoglobiną (mierzonej za pomocą czujnika SpCO). Pulsoksymetr Rad-57 oraz jego akcesoria są przeznaczone do stosowania u dorosłych, dzieci i noworodków, zarówno spoczywających nieruchomo, jak i poruszających się, jak również pacjentów w stanach prawidłowej i upośledzonej perfuzji w szpitalach, innych zakładach leczniczych, w trakcie transportu i w warunkach domowych. Rad-57 Pulsoksymetr z technologią ekstrakcji sygnału Instrukcja obsługi 1-3

12 1 omówienie Pulsoksymetria PODSTAWOWE INFORMACJE NA TEMAT SpO2 Pulsoksymetria jest metodą ciągłego nieinwazyjnego pomiaru wysycenia tlenem krwi tętniczej. Pomiar jest wykonywany za pomocą czujnika zamocowanego do ciała pacjenta, zwykle na palcu (u osób dorosłych) lub na dłoni, bądź stopie (u noworodków). Czujnik jest podłączony do pulsoksymetru za pomocą przewodu pacjenta. Element ten rejestruje sygnały i przesyła do aparatu. Urządzenie wyświetla wyliczone wartości w postaci dwóch liczb: 1) procentu wysyconej tlenem hemoglobiny we krwi tętniczej (SpO2) oraz 2) częstości tętna (PR). Poniższy rysunek przedstawia wygląd urządzenia i jego części składowe Aparat 2. Czujnik 3. Przewód pacjenta 1 2 PODSTAWOWE INFORMACJE NA TEMAT SpCO Pulscooksymetria jest metodą ciągłego nieinwazyjnego pomiaru wysycenia krwi tętniczej tlenkiem węgla (SpCO). Pomiar SpCO polega na tej samej zasadzie, co pomiar pulsoksymetryczny. Pomiar jest wykonywany za pomocą czujnika zamocowanego do ciała pacjenta, zwykle na palcu (u osób dorosłych). Czujnik jest podłączony bezpośrednio do pulsoksymetru za pomocą przewodu pacjenta. Element ten rejestruje sygnały i przesyła do aparatu. Urządzenie wyświetla przetworzone dane jako procentowe wysycenie CO, czyli SpCO. Rad-57 jest połączonym monitorem SpO2 i SpCO, składającym się z tych samych elementów co monitor pulsoksymetryczny, przedstawiony tutaj i może on wyświetlać procentowy odczyt SpCO, jak również SpO2. ZASADA DZIAŁANIA Pomiar pulsoksymetryczny opiera się na następujących zasadach: 1. Oksyhemoglobina (zawarta w utlenowanej krwi) i deoksyhemoglobina (zawarta we krwi nieutlenowanej) oraz karboksyhemoglobina (krew nasycona tlenkiem węgla) różnią się pod względem absorpcji światła czerwonego i podczerwonego (spektrofotometria, patrz poniższy rysunek). Absorpcja (mm-1) Deoksyhemoglobina Karboksyhemoglobina Oksyhemoglobina Długość fali (mm) 1-4 Rad-57 Pulsoksymetr z technologią ekstrakcji sygnału Instrukcja obsługi

13 omówienie 1 2. Objętość krwi tętniczej w tkankach zmienia się wraz z falą tętna (fotopletyzografia). Tym samym, w związku ze zmianą objętości krwi tętniczej, równolegle zmienia się ilość pochłoniętego światła. Przenośny pulsoksymetr Rad-57 używa wielu różnych długości fali światła do różnicowania utlenowanej i odtlenowanej krwi, jak również krwi zawierającej tlenek węgla. Sygnał jest uzyskiwany w wyniku przenikania przez łożysko naczyń włośniczkowych (np. opuszkę palca, dłoń lub stopę) wielu długości fal światła widzialnego i podczerwonego (LED, 400 do 1000 nm) oraz pomiaru zmian absorpcji w cyklu pulsacji. Patrz poniższy rysunek. Fotodetektor odbiera światło, przekształca je na sygnał elektryczny i przesyła do aparatu Rad-57, celem wyliczenia wartości parametrów pomiarowych Diody elektroluminescencyjne (LED) 2. Fotodetektor w zagłębieniu Rad-57 otrzymując sygnał z czujnika umieszczonego na ciele pacjenta, używa technologii ekstrakcji sygnału Masimo Rainbow SET do wyliczenia czynnościowego wysycenia hemoglobiny tlenem, frakcjonowanego stężenia karboksyhemoglobiny i częstości tętna. Pomiar SpCO bazuje na równaniu kalibracji czujnika dla wielu długości fal, co umożliwia oszacowanie procentowej zawartości tlenku węgla we krwi tętniczej. SATURACJA CZYNNOŚCIOWA A ODSETKOWA Pulsoksymetr Rad-57 oznacza i wyświetla saturację czynnościową (SpO2): odsetek wysyconej tlenem hemoglobiny jako procent hemoglobiny, która może transportować tlen. Rad-57 nie mierzy saturacji odsetkowej utlenowanej hemoglobiny jako jej zawartości procentowej, względem czterech głównych odmian hemoglobiny: oksyhemoglobiny, deoksyhemoglobiny, karboksyhemoglobiny i methemoglobiny. Aby zamienić saturację odsetkową na saturację czynnościową, należy posłużyć się wzorem: Saturacja odsetkowa Saturacja czynnościowa = x (% karboksyhemoglobina + % methemoglobina) SATURACJA ZMIERZONA I WYLICZONA Pomiary SpO2 i SpCO uzyskane za pomocą pulsoksymetru Rad-57 są zwykle porównywane z pomiarami próbek krwi tętniczej. Gdy porównujemy te dwa pomiary i interpretujemy ich wyniki, należy zwrócić uwagę, że wyniki uzyskane na podstawie oznaczenia próbki krwi tętniczej mogą się różnić od wyników SpO2 i SpCO uzyskanych za pomocą pulsoksymetru. Gdy porównujemy wyniki pomiaru SpO2 i wartość uzyskaną w gazometrii, należy zwrócić uwagę, że uzyskane wyniki mogą się różnić. Różnice te są następstwem nieodpowiednio skorygowanych zmiennych, które powodują zmianę relacji pomiędzy prężnością tlenu (PO2) a wysyceniem hemoglobiny, takich jak ph, temperatura, prężność dwutlenku węgla (PCO2), 2,3-DPG oraz hemoglobina płodowa. W przypadku SpCO, poza wpływem temperatury i ph, odmiennych wyników można się również spodziewać, gdy saturacja tlenowa i/lub stężenie methemoglobiny w próbce krwi są nieprawidłowe (poniżej 90% dla saturacji tlenowej we krwi tętniczej i powyżej 1% dla stężenia methemoglobiny). Oprócz tego próbki krwi tętniczej pobiera się zwykle przez czas dłuższy niż 20 sekund (tyle czasu zajmuje pobranie krwi do strzykawki), a istotnego porównania można dokonać tylko wtedy, gdy wysycenie hemoglobiny tlenem i stężenie karboksyhemoglobiny pozostają stabilne i nie ulegają wahaniom przez ten okres czasu. Rad-57 Pulsoksymetr z technologią ekstrakcji sygnału Instrukcja obsługi 1-5

14 1 omówienie TECHNOLOGIA EKSTRAKCJI SYGNAŁU MASIMO SET W POMIARACH SpO2 Technologia ekstrakcji sygnału Masimo różni się od metody stosowanej w konwencjonalnych pulsoksymetrach. Konwencjonalny pomiar zakłada, że jedynie krew tętnicza to ta, która podlega ruchowi pulsacyjnemu w miejscu pomiaru. Jednak gdy pacjent się porusza, w ruch wprawiana jest również krew żylna, co powoduje, że konwencjonalne pulsoksymetry pokazują wartości zaniżone, nie mogąc odróżnić ruchu krwi żylnej i tętniczej (czasami określa się to jako szumy). Technologia ekstrakcji sygnału Masimo SET (Signal Extraction Technology) wykorzystuje technikę adaptacyjnego równoległego filtra cyfrowego. Filtry adaptacyjne to bardzo wydajne narzędzie, które jest w stanie zaadaptować różne sygnały fizjologiczne wraz z szumami, a następnie poddać je analizie i rozdzielić na elementy składowe. Algorytm układu Masimo SET DST (Discrete Saturation Transform - DST) wiarygodnie identyfikuje szumy i usuwa je przy użyciu filtrów adaptacyjnych. Stąd na monitorze wyświetlana jest wartość rzeczywistej saturacji krwi tętniczej. POMIAR SpCO PODCZAS RUCHÓW PACJENTA Aparat Rad-57 wyświetla odczyty SpCO podczas ruchów pacjenta. Jakkolwiek, z powodu wahań parametrów fizjologicznych, takich jak objętość krwi, podział objętości krwi między tętniczkami i żyłami oraz innych, występujących w trakcie ruchów pacjenta, obniżona dokładność takich pomiarów sprawia, że nie są one wiarygodne. 1-6 Rad-57 Pulsoksymetr z technologią ekstrakcji sygnału Instrukcja obsługi

15 omówienie 1 SCHEMAT BLOKOWY MASIMO SET R/IR (konwencjonalna pulsoksymetria) POMIAR KONFIG Przetwarzanie końcowe R/IR Filtr adaptacyjny z DST TM POMIAR KONFIG Sygnał filtrowany, digitalizowany i normalizowany FST TM POMIAR KONFIG Arbiter wyjścia Saturacja Filtr adaptacyjny z SST TM POMIAR KONFIG Algorytm 4 POMIAR KONFIG MASIMO SET DST Generator sygnału referencyjnego Sygnał referencyjny Filtr adaptacyjny Moc wyjściowa Pomiar saturacji SpO2 95% Moc Rad-57 Pulsoksymetr z technologią ekstrakcji sygnału Instrukcja obsługi 1-7

16

17 opis systemu 2 Wprowadzenie Pulsoksymetr Rad-57 to w pełni wyposażony pulsoksymetr, zaprojektowany pod kątem łatwości obsługi. Wszystkie pomiary uzyskiwane za pośrednictwem pulsoksymetru, jak również aktualne ustawienia urządzenia są prezentowane na wyświetlaczu. Wszystkie ustawienia użytkownika są wprowadzane przy użyciu przycisków sterujących, umieszczonych na przedniej ścianie urządzenia, zaś przewód łączący czujnika umieszczony jest na górnej ścianie urządzenia. Rad-57 jest zasilany przez 4 baterie alkaliczne AA, co zapewnia ponad 8 godzin nieprzerwanej pracy. Rad-57 to niewielkie podręczne urządzenie, wyposażone w pełną funkcjonalność technologii Masimo Rainbow SET. Rad-57 współpracuje z wszystkimi czujnikami Masimo (patrz Rozdział 8, Czujniki i przewody pacjenta). Rad-57 dysponuje pamięcią mieszczącą 72 godziny trendów. Czujnik Rainbow DC-I-DC lub przewód pacjenta Rainbow z czujnikiem Masimo są podłączane do gniazda znajdującego się na górnej ściance aparatu Rad-57. Aparat Rad-57 można stosować jako monitor transportowy lub podręczny pulsoksymetr, służący do wykonywania pomiarów wyrywkowych. Rad-57 Pulsoksymetr z technologią ekstrakcji sygnału Instrukcja obsługi 2-1

18 2 opis systemu Elementy sterujące na ściance przedniej Rad EL. STERUJĄCY/WSKAŹNIK Gniazdo przewodu pacjenta 2 Wskaźnik SpCO 3 Wskazania saturacji (%SpO2) i karboksyhemoglobiny (%SpCO) 4 Pasek %SpCO 5 Wskazania częstości tętna 6 Przycisk SpCO OPIS Rad-57 Służy do podłączenia czujnika Rainbow lub przewodu pacjenta Rainbow. Wskaźnik wolno migający: Wiarygodność odczytów SpCO jest niska. Wskaźnik szybko migający: Miganie sygnalizuje stan alarmowy SpCO. Czynnościowa saturacja tlenowa hemoglobiny krwi tętniczej jest podawana w jednostkach SpO2. W trakcie poszukiwania odczytu saturacji i tętna, wyświetlane są migające, przerywane linie. Patrz opis Przycisk SpCO, poniżej. Świeci, gdy podłączony czujnik ma możliwość pomiaru SpCO. Miganie paska sygnalizuje stan alarmowy SpCO. Nieprzerwanie wskazuje stężenie karboksyhemoglobiny, podawane w przedziałach 5%. Częstość tętna jest podawana w skurczach na minutę (bpm). W trakcie poszukiwania odczytu saturacji i tętna, wyświetlane są migające, przerywane linie. Naciśnięcie tego przycisku powoduje zastąpienie przez 10 sekund odczytu SpO2, odczytem SpCO. Naciśnięcie w czasie tych 10 sekund przycisku Mode/Enter lub Next przywraca wyświelanie odczytu numerycznego SpO Rad-57 Pulsoksymetr z technologią ekstrakcji sygnału Instrukcja obsługi

19 opis systemu 2 EL. STERUJĄCY/WSKAŹNIK 7 Przycisk Mode / Enter 8 Przycisk Kolejny (Next) 9 Zasilanie włączone/wyłączone Wskaźnik poziomu naładowania baterii Wizualny sygnalizator alarmowy 12 Wskaźnik %SpO2/ %SpCO 13 PI 14 Low SIQ Wskaźnik Wyciszenia alarmu Przycisk Wyciszenia alarmów 17 Przycisk Góra 18 Przycisk Dół 19 Głośnik OPIS Służy do otwierania menu ustawień oraz wybierania/aktywacji niektórych wpisów w systemie menu/ustawień. Przycisk używany przy przechodzeniu do kolejnych opcji ustawień. Jest nieaktywny w czasie zwykłego monitorowania pacjenta. Wciśnięcie powoduje włączenie urządzenia. Wciśnięcie i przytrzymanie przycisku przez 2 sekundy wyłącza urządzenie. Cztery diody świetlne wskazujące stan naładowania baterii. Kiedy ostatnia z nich zaczyna świecić światłem przerywanym, należy wymienić baterie. Wskaźnik świeci, jeżeli zostanie uruchomiony którykolwiek z alarmów. Wskaźnika tego nie można wyłączyć ani chwilowo przełączyć w stan oczekiwania. Wskaźnik umieszczony nad nazwą świeci się, dodatkowo wskazując aktualnie wyświetlaną wartość parametru. Wskaźnik perfuzji lub PI, pozwala na względną ocenę perfuzji w miejscu monitorowania. PI tworzy 10-segmentowy słupek LED, obejmujący zakres od <1 % (bardzo niska perfuzja) do >5% (silna perfuzja). Najwyżej położona dioda LED świeci się nieprzerwanie, aby widoczny był poziom Pl. Wskaźnik perfuzji jest stosunkiem składowej AC (pulsacyjnej) do DC (niepulsacyjnej) sygnału IR (podczerwonego), gdzie składowe AC i DC odzwierciedlają pulsacyjną i niepulsacyjną objętość krwi. Miganie wskazuje na niską jakość sygnału SpO2 (Signal IQ). Patrz Rozdział 4, Wskaźnik niskiej jakości sygnału. Miga, wskazując że alarm dźwiękowy został czasowo wyciszony. Wciska się go jednorazowo, celem uzyskania wyciszenia alarmu na 120 sekund. Wciśnięcie przycisku po raz drugi powoduje powrót urządzenia do standardowego monitorowania alarmów. W czasie monitorowania przyciski te służą do regulacji głośności sygnału tętna. Po wejściu do ustawień, przyciski te służą do wybierania wartości w poszczególnych opcjach menu. Dostarcza dźwiękowej informacji o włączeniu alarmu, tętnie oraz potwierdza wciśnięcie przycisków. Należy upewnić się, czy głośnik nie został zakryty oraz czy urządzenie nie leży z przednią ścianą skierowaną do łóżka lub innej wytłumiającej dźwięki powierzchni. Rad-57 Pulsoksymetr z technologią ekstrakcji sygnału Instrukcja obsługi 2-3

20 2 opis systemu Ścianka tylna Rad-57 Rx Only Masimo Corporation Irvine, CA USA Rad-57 FOR PLACEMENT ON LY 1 R x Only Masimo Corporation Irvine, CA USA Rad-57 FOR PLACEMENT ON LY 2 3 FOR PLACEMENT ON LY 4 EL. STERUJĄCY/WSKAŹNIK 1 Naklejka z numerem seryjnym OPIS Jedna jest umieszczona we wnętrzu przedziału bateryjnego, a druga na zewnątrz obudowy 2 Naklejka z certyfikatami 3 Pokrywa baterii 4 Przycisk umożliwiający zwolnienie pokrywy baterii Wciśnij i wysuń przykrywkę z obudowy pulsoksymetru SYMBOLE SYMBOL OPIS Uwaga, zapoznaj się z załączoną dokumentacją Element wchodzący w kontakt z ciałem pacjenta typu BF, zgodny z IEC Zgodność z zasadami WEEE 2-4 Rad-57 Pulsoksymetr z technologią ekstrakcji sygnału Instrukcja obsługi

21 ustawienia 3 Wprowadzenie Przed rozpoczęciem użytkowania pulsoksymetru Rad-57 w warunkach klinicznych, należy go sprawdzić, odpowiednio skonfigurować i włożyć baterie. Rozpakowanie i sprawdzenie Wyjmij aparat z kartonu i sprawdź, czy nie nosi żadnych śladów uszkodzeń. Sprawdź zawartość z listem przewozowym. Zachowaj opakowanie, fakturę, konosament. Mogą być potrzebne w przypadku reklamacji. Jeżeli jakiegoś elementu brakuje lub jest uszkodzony, należy skontaktować się z Działem obsługi technicznej. Adresy kontaktowe i numery telefonów znajdują się w Rozdziale 9, Serwis i konserwacja. Przygotowanie do monitorowania Kolejne rozdziały instrukcji opisują przygotowanie, ustawienie i wstępną instalację pulsoksymetru Rad-57. ZASILANIE Pulsoksymetr Rad-57 jest zasilany czterema bateriami alkalicznymi typu AA. Nie wolno używać innych baterii ani innego zasilania, w celu uruchomienia urządzenia. Komora bateryjna jest zlokalizowana z tyłu urządzenia. Celem włożenia baterii, należy otworzyć komorę poprzez naciśnięcie małego prostokątnego przycisku na dolnej krawędzi pokrywy komory baterii i przesunąć ją w dół. Baterie należy umieścić zgodnie z ich położeniem wskazywanym przez małe ikonki wewnątrz komory. Następnie należy zasunąć pokrywę, wsuwając ją do momentu, w którym mały prostokątny przycisk zatrzaśnie się w poprzedniej pozycji. OSTRZEŻENIE: STOSOWAĆ WYŁĄCZNIE BATERIE ALKALICZNE. UŻYCIE BATERII INNYCH NIŻ ALKALICZNE MOŻE UJEMNIE WPŁYNĄĆ NA DOKŁADNOŚĆ WSKAŹNIKA NAŁADOWANIA BATERII. OSTRZEŻENIE: UŻYCIE BATERII O NAPIĘCIU POJEDYNCZEJ CELI POWYŻEJ 1,5V MOŻE DOPROWADZIĆ DO USZKODZENIA APARATU RAD-57. Poziom naładowania baterii jest wskazywany przez cztery diody świecące u dołu panelu czołowego. Jeżeli świecą się wszystkie cztery, oznacza to, że baterie są w pełni naładowane, zaś mniejsza ilość świecących się diod wskazuje, że baterie tracą ładunek. W chwili, gdy do wyczerpania się baterii pozostało mniej niż 10% ich ładunku, ostatni wskaźnik zaczyna świecić światłem przerywanym i uruchamia się alarm dźwiękowy. Rad-57 Pulsoksymetr z technologią ekstrakcji sygnału Instrukcja obsługi 3-1

Welch Allyn Connex Integrated Wall System. Instrukcja obsługi

Welch Allyn Connex Integrated Wall System. Instrukcja obsługi Welch Allyn Connex Integrated Wall System Instrukcja obsługi 2012 Welch Allyn. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nabywcy produktu zezwala się na kopiowanie niniejszej publikacji z nośnika dostarczonego przez

Bardziej szczegółowo

LIFEPAK 15 MONITOR/DEFIBRYLATOR INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

LIFEPAK 15 MONITOR/DEFIBRYLATOR INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA LIFEPAK 15 MONITOR/DEFIBRYLATOR INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA LIFEPAK 15 MONITOR/DEFIBRYLATOR INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA Ważne informacje Rejestracja defibrylatora Defibrylator należy zarejestrować za pośrednictwem

Bardziej szczegółowo

Monitor płodu Avalon

Monitor płodu Avalon Instrukcja obsługi Monitor płodu Avalon FM20/30, FM40/50, Avalon CL Wersja J.3 z oprogramowaniem w wersji J.3x.xx Systemy monitorowania pacjentów 1Spis treści 1 Wprowadzenie 9 Dla kogo jest przeznaczona

Bardziej szczegółowo

CP 50. oraz CP 50 Plus 12-odprowadzeniowy elektrokardiograf, do badań spoczynkowych. Instrukcja obsługi

CP 50. oraz CP 50 Plus 12-odprowadzeniowy elektrokardiograf, do badań spoczynkowych. Instrukcja obsługi CP 50 oraz CP 50 Plus 12-odprowadzeniowy elektrokardiograf, do badań spoczynkowych Instrukcja obsługi ii Welch Allyn CP 50 elektrokardiograf do badań spoczynkowych 2009 Welch Allyn, Inc. Wszelkie prawa

Bardziej szczegółowo

Monitor UV-900. Instrukcja obsługi. Dokument przetłumaczony z języka angielskiego

Monitor UV-900. Instrukcja obsługi. Dokument przetłumaczony z języka angielskiego Monitor UV-900 Instrukcja obsługi Dokument przetłumaczony z języka angielskiego Strona celowo pozostawiona pusta Spis treści Spis treści Wprowadzenie.... Wymagania wstępne....2 Ważne informacje dla Użytkownika....3

Bardziej szczegółowo

Fluke 434 II /435 II /437 II

Fluke 434 II /435 II /437 II Fluke 434 II /435 II /437 II Trójfazowy analizator jakości energii PL Styczeń 2012 2012Fluke Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wydrukowano w UE Wszystkie nazwy produktów są zastrzeżonymi znakami

Bardziej szczegółowo

Roteo 20HV/25H/35/35G User Manual. Version 1.2

Roteo 20HV/25H/35/35G User Manual. Version 1.2 Roteo 20V/25/35/35G User Manual Version 1.2 A B C D E F 1 4 2 3 6 5 11 10 7 8 9 2 4 6 5 3 7 8 9 1 8 7 6 2 3 9 1 4 5 1 6 3 4 5 2 RRC350 RRC350 1 2 3 4 5 6 7 12 11 5 7 9 3 1 10 4 6 8 13 2 Roteo 35/35G: 12

Bardziej szczegółowo

WERSJA POLSKA ENGLISH USER GUIDE LG-H815. www.lg.com MFL69196101 (1.0)

WERSJA POLSKA ENGLISH USER GUIDE LG-H815. www.lg.com MFL69196101 (1.0) USER GUIDE WERSJA POLSKA ENGLISH LG-H815 MFL69196101 (1.0) www.lg.com UWAGA: Pamiętaj, że telefon LG-H815 często wykorzystuje połączenia danych. Wykup u swojego Operatora stosowny pakiet danych, by uniknąć

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Usługi sieciowe

Spis treści. Usługi sieciowe Spis treści Usługi sieciowe 5 Toshiba Corporation 6 Gwarancja w UE 9 Licencje 10 Deklaracja zgodności 12 Zdrowie i bezpieczeństwo 13 Informacje ogólne 13 Środowisko pracy 14 Urządzenia elektroniczne 15

Bardziej szczegółowo

System do badania krzepliwości pełnej krwi Instrukcja obsługi Język polski

System do badania krzepliwości pełnej krwi Instrukcja obsługi Język polski System do badania krzepliwości pełnej krwi Instrukcja obsługi Język polski SPIS TREŚCI PRZEZNACZENIE...2 STRESZCZENIE I OBJAŚNIENIA...2 ZASADA OBSŁUGI...2 NAKLEJKA OSTRZEGAWCZA...5 DANE TECHNICZNE...5

Bardziej szczegółowo

Status Check TM Przewodnik Szybkiego Startu i Instrukcja Obsługi

Status Check TM Przewodnik Szybkiego Startu i Instrukcja Obsługi Status Check TM Przewodnik Szybkiego Startu i Instrukcja Obsługi Status Check TM Przewodnik Szybkiego Startu i Instrukcja Obsługi Zrzeczenie się: Niniejsza instrukcja ma charakter informacyjny. Firma Timken

Bardziej szczegółowo

Aby zapewnić prawidłowe i bezpieczne używanie tego urządzenia, przed użyciem należy przeczytać Informacje o bezpieczeństwie w tym podręczniku.

Aby zapewnić prawidłowe i bezpieczne używanie tego urządzenia, przed użyciem należy przeczytać Informacje o bezpieczeństwie w tym podręczniku. Aby zapewnić prawidłowe i bezpieczne używanie tego urządzenia, przed użyciem należy przeczytać Informacje o bezpieczeństwie w tym podręczniku. Informacje o Instrukcji obsługi Urządzenie zostało dostarczone

Bardziej szczegółowo

System alarmowy OLYMPIA Protect 9061 GSM

System alarmowy OLYMPIA Protect 9061 GSM INSTRUKCJA OBSŁUGI System alarmowy OLYMPIA Protect 9061 GSM Produkt nr: 791567 Strona 1 z 40 Wprowadzenie Informacje o użytkowniku Zakupiony system alarmowy jest pasywnym systemem bezpieczeństwa i został

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika. ThinkPad E550, E555 i E550c

Podręcznik użytkownika. ThinkPad E550, E555 i E550c Podręcznik użytkownika ThinkPad E550, E555 i E550c Informacja: Przed wykorzystaniem informacji zawartych w niniejszym dokumencie lub przed użyciem produktu, którego dotyczą, należy przeczytać ze zrozumieniem:

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obs ugi. Analizatory zawartości wilgoci HR83 i HR83-P

Instrukcja obs ugi. Analizatory zawartości wilgoci HR83 i HR83-P Instrukcja obs ugi Analizatory zawartości wilgoci HR83 i HR83-P Widok ogólny halogenowego analizatora zawartości wilgoci HR83 27 28 29 30 31 32 33 26 25 24 23 33 22 21 12 13 14 20 19 18 17 16 15 6 7 8

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika. ThinkPad Edge E430, E430c, E435, E530, E530c i E535

Podręcznik użytkownika. ThinkPad Edge E430, E430c, E435, E530, E530c i E535 Podręcznik użytkownika ThinkPad Edge E430, E430c, E435, E530, E530c i E535 Uwagi: Przed wykorzystaniem informacji zawartych w niniejszym dokumencie lub przed użyciem produktu, którego dotyczą, należy przeczytać

Bardziej szczegółowo

LS-14/LS-12 SZCZEGÓŁOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI REJESTRATOR DŹWIĘKU PCM

LS-14/LS-12 SZCZEGÓŁOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI REJESTRATOR DŹWIĘKU PCM REJESTRATOR DŹWIĘKU PCM LS-4/LS- Rejestrator dźwięku PCM Rejestrator dźwięku PCM SZCZEGÓŁOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI Zahvaljujemo na kupnji Olympus digitalnog diktafona. Prosimy o przeczytanie niniejszej instrukcji

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Cyfrowy odbiornik telewizji satelitarnej DVR-7400 HD

Instrukcja obsługi Cyfrowy odbiornik telewizji satelitarnej DVR-7400 HD Instrukcja obsługi Cyfrowy odbiornik telewizji satelitarnej EchoStar International Corporation Calle La Granja 100 Nave 1 Poligono Industrial de Alcobendas 28108 Alcobendas, Madryt (Hiszpania) www.echostareurope.com

Bardziej szczegółowo

CA-5 Wersja programowa 1.09

CA-5 Wersja programowa 1.09 Centrala alarmowa CA-5 Wersja programowa 1.09 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GDAŃSK ca5u_pl 06/05 OSTRZEŻENIA Aby uniknąć problemów w eksploatacji centrali alarmowej zalecane jest zapoznanie się z instrukcją przed

Bardziej szczegółowo

LASER MFP SP 1000S. Instrukcja obsługi

LASER MFP SP 1000S. Instrukcja obsługi TELECOM LASER MFP SP 1000S Instrukcja obsługi Przed użyciem urządzenia należy przeczytać niniejszy podręcznik i zachować go, aby móc z niego korzystać w przyszłości. W celu bezpiecznego i prawidłowego

Bardziej szczegółowo

Laserowe urządzenie wielofunkcyjne

Laserowe urządzenie wielofunkcyjne Laserowe urządzenie wielofunkcyjne Podręcznik użytkownika Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia należy przeczytać dokładnie ten podręcznik i zachować go w łatwo dostępnym miejscu na wypadek, gdyby

Bardziej szczegółowo

Projektor Acer. Seria X1160/X1260 Podręcznik użytkownika

Projektor Acer. Seria X1160/X1260 Podręcznik użytkownika Projektor Acer Seria X1160/X1260 Podręcznik użytkownika Copyright 2007. Acer Incorporated. Wszelkie prawa zastrzeżone. Podręcznik użytkownika projektora Acer serii X1160/X1260 Wydanie oryginalne: 8/2007

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika BL0600-E02 PL DIGITAL CAMERA X0 Podręcznik użytkownika Dziękujemy za zakup tego produktu. W niniejszym podręczniku opisano, jak używać aparatu cyfrowego FUJIFILM i dołączonego do niego oprogramowania.

Bardziej szczegółowo

Komputer firmy Acer serii Aspire S3. Podręcznik użytkownika

Komputer firmy Acer serii Aspire S3. Podręcznik użytkownika Komputer firmy Acer serii Aspire S3 Podręcznik użytkownika 2011 Wszelkie prawa zastrzeżone. Podręcznik użytkownika Komputer firmy Acer serii Aspire S3 Wydanie oryginalne: 02/2012 Oznaczenie modelu: Numer

Bardziej szczegółowo

2014 myphone. All rights reserved. myphone LUNA PL INSTRUKCJA OBSŁUGI

2014 myphone. All rights reserved. myphone LUNA PL INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTRUKCJA OBSŁUGI Dziękujemy za wybranie urządzenia firmy myphone. Niniejsza instrukcja ma na celu zapoznanie użytkownika z obsługą i funkcjami urządzenia. Bez uprzedniej pisemnej zgody firmy myphone

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. System do 24-godzinnego monitorowania ciśnienia krwi. Monitor ciśnienia krwi

Instrukcja obsługi. System do 24-godzinnego monitorowania ciśnienia krwi. Monitor ciśnienia krwi Instrukcja obsługi System do 24-godzinnego monitorowania ciśnienia krwi 0044 Monitor ciśnienia krwi Jednostka analizująca: Hypertension Management Software Client-Server (HMS CS) Sprzedający: Copyright

Bardziej szczegółowo

NIEBEZPIECZEŃSTWO Oznacza potencjalnie niebezpieczną sytuację, która może skutkować śmiercią.

NIEBEZPIECZEŃSTWO Oznacza potencjalnie niebezpieczną sytuację, która może skutkować śmiercią. SMA Solar Technology AG Solar Inverters FLX Series Instrukcja instalacji www.sma.de Bezpieczeństwo i zgodność Bezpieczeństwo i zgodność Rodzaje komunikatów dotyczących bezpieczeństwa W niniejszym dokumencie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Przygotowania do użycia projektora. Rzutowanie obrazu. Wyświetlanie obrazów z urządzenia pamięci USB lub aparatu cyfrowego

Instrukcja obsługi. Przygotowania do użycia projektora. Rzutowanie obrazu. Wyświetlanie obrazów z urządzenia pamięci USB lub aparatu cyfrowego Instrukcja obsługi Przygotowania do użycia projektora Rzutowanie obrazu Wyświetlanie obrazów z urządzenia pamięci USB lub aparatu cyfrowego Korzystanie z projektora przy użyciu sieci Zmiana ustawień projektora

Bardziej szczegółowo

PL6792. Podręcznik użytkownika komputera ASUS

PL6792. Podręcznik użytkownika komputera ASUS PL6792 Podręcznik użytkownika komputera ASUS Wrzesień 2011 Spis treści Rozdział 1: Wprowadzenie do komputera O podręczniku użytkownika... 6 Uwagi dotyczące tego podręcznika... 6 Zasady bezpieczeństwa...

Bardziej szczegółowo

(( )) Urządzenie medyczne. Zaleca Zespół Promocji Instytutu Kardiologii w Warszawie-Aninie. Wykrywa objawy arytmii

(( )) Urządzenie medyczne. Zaleca Zespół Promocji Instytutu Kardiologii w Warszawie-Aninie. Wykrywa objawy arytmii CYFROWY APARAT DO POMIARU CIŚNIENIA KRWI I TĘTNA TMA-880 Urządzenie medyczne Zaleca Zespół Promocji Instytutu Kardiologii w Warszawie-Aninie (( )) Wykrywa objawy arytmii Wykrywa objawy arytmii Wskaźnik

Bardziej szczegółowo