Przewodnik konfiguracji. BiPAP A40. Nawilżanie. Rozpoczynanie pracy. Połączenie z modułem oksymetrycznym. Ekran główny

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Przewodnik konfiguracji. BiPAP A40. Nawilżanie. Rozpoczynanie pracy. Połączenie z modułem oksymetrycznym. Ekran główny"

Transkrypt

1 BiPP 40 Przewodnik konfiguracji Rozpoczynanie pracy 5 Nawilżanie Ekran główny 6 Połączenie z modułem oksymetrycznym 3 4 Elementy menu Moduł akumulatorowy 7 Wskazówki dotyczące konfiguracji wentylacji

2 Rozpoczynanie pracy Nawigacja i elementy panelu urządzenia Rozpoczynanie terapii S/T VPS: 0.5 H Nawilżacz /30/00 06: PM Menu Liniowe zwiększanie 5 S/T VPS: 0.5 Konfiguracja /30/00 06: PM Menu Terapia Ekran wyświetlacza Wykonanie czynności wskazanej na ekranie (ustawienia nawilżacza, anulowanie czynności lub wyjście z menu) Nawigacja po menu lub zmiana ustawień Wykonanie czynności wskazanej na ekranie (włączenie trybu liniowego zwiększania, wybór / zmiana / zatwierdzenie parametrów) Przycisk wyciszenia głośnika Podłączyć urządzenie do źródła zasilania prądem przemiennym lub stałym albo skorzystać z zasilania z odłączanego modułu akumulatorowego. Nacisnąć przycisk Zakończ, aby włączyć urządzenie. Wyjdź Wybrać opcję Terapia aby rozpocząć cykl leczenia., 6 Włącznik urządzenia

3 Kończenie terapii dblokowanie urządzenia S/T H Ciśnienie RR Vte Przec. 3.5 ml ml H Czuwanie Wyłącz S/T VPS: 5.0 H Ciśnienie Vte Przec..6 ml H Went. Min. RR Stos. I:E BPM 0.0 :.0 nuluj Nawigacja K Menu Nacisnąć przycisk. by zakończyć terapię bez wyłączania urządzenia, nacisnąć przycisk Czuwanie. Następnie wybrać opcję. by Zakończ wyłączyć urządzenie, wybrać opcję Wyłącz. Wyjdź Następnie Terapiawybrać opcję. Zakończ Wyjdź Terapia dblokowanie urządzenia Nacisnąć i przytrzymać przycisk oraz przez kilka sekund, aby przejść do menu Konfiguracja. Przewinąć w dół i wybrać menu pcje. Dla opcji Dostęp do menu zmienić ustawienie graniczony na Pełny. Nacisnąć przycisk, aby zatwierdzić wybór. Zakończ Zakończ Nacisnąć przycisk Zakończ i Wyjdź, aby powrócić Wyjdź do ekranu głównego. Wyjdź Terapia Terapia Wyświetlenie symbolu Terapiana ekranie głównym oznacza, że urządzenie jest odblokowane.

4 Tryb wentylacji Wskaźnik oddechu (możliwość ustawienia przez pacjenta lub urządzenie w menu pcje) VPS Urządzenie odblokowane VPS: Ekran główny S/T VPS: 0.5 H Ciśnienie Vte Przec.. H 35 ml 30.0 Went. Min. RR Stos. I:E BPM : Nawilżacz Menu Liniowe zwiększanie Włączenie trybu VPS przy szybkości zmian 0,5 H /min Wykres słupkowy ciśnienia Wartości monitorowane w czasie rzeczywistym, jeśli dla opcji Widok szczegółowy wybrano ustawienie WŁ (ustawienia w menu pcje) Podłączono Urządzenie zasilane nawilżacz, z podłączonego ustawienie FLEX Włożono kartę wymiennego pamięci SD akumulatora VPS FLEX: VPS VPS: VPS VPS: VPS VPS Symbole i ikony VPS: VPS: VPS: VPS Włączenie alarmu VPS bezdechu FLEX FLEX Funkcja FLEX włączona VPS: Wyciszenie głośnika VPS: FLEX: FLEX: FLEX: Funkcja FLEX włączona, FLEX VPS Włączenie alarmu odłączenia ustawienie VPS funkcji FLEX (np. ) FLEX FLEX: VPS: FLEX: obwodu VPS: Nawilżacz podłączony, ustawienie Pojemność wymiennego FLEX nawilżacza (np. ) FLEX: FLEX akumulatora: 80% VPS FLEX: Nieprawidłowy stan nawilżacza VPS FLEX FLEX Pojemność VPS: wymiennego FLEX: (miganie symbolu) akumulatora: VPS: 0% FLEX: FLEX: Włączenie funkcji RMP Wymienny akumulator jest prawie wyczerpany FLEX Błąd karty pamięci SD (włożono Trwa ładowanie FLEX wymiennego nieprawidłową kartę pamięci) akumulatora FLEX: FLEX: Urządzenie jest zasilane z wymiennego akumulatora

5 3 Elementy menu Menu: Ustawienia i alarmy Tryb Sposób wyzwalania Blokada funkcji Flex (tylko w trybie S) Funkcja Flex (tylko w trybie S) VPS Szybkość zmian VPS bjętość oddechowa * Maks. ciśnienie IPP * Min. ciśnienie IPP * Ciśnienie EPP Częstość oddychania Czas wdechu Blokada czasu narastania Czas narastania Funkcja RMP Ciśnienie początkowe funkcji RMP System ne nawilżania powietrza Nawilżacz CPP, S, S/T, PC, T, VPS-E lgorytm uto-trak / Trigger przepływowy / lgorytm uto-trak (Sensitive) Wł. (zablokowanie) / Wył. (odblokowanie) Wł. / Wył. Wł. / Wył. 0,5 5 H /min, z przyrostem co 0,5 H /min ml, z przyrostem co 0 ml IPPmin 40 H, z przyrostem co 0,5 H 4 IPPmaks., z przyrostem co 0,5 H 4 5 H, z przyrostem co 0,5 H 0 40 oddechów na minutę (4 40 oddechów na minutę w trybie T) 0,5 3 s, z przyrostem co 0, s Wł. (zablokowanie) / Wył. (odblokowanie) od (najkrótszy) do 6 (najdłuższy) 0 45 minut, z przyrostem co 5 minut 4 H przy zaleconym ciśnieniu EPP, z przyrostem co 0,5 H Wł. (układ kontroli wilgotności System ne) / Wył. (tryb standardowy) od (najniższa temperatura) do 5 (najwyższa temperatura) *Tylko po włączeniu trybu VPS.

6 Menu: Ustawienia i alarmy (ciąg dalszy) Blokada typu przewodów Typ przewodów Blokada oporu układu System ne pór układu System ne (typ interfejsu) larm odłączenia obwodu larm bezdechu larm niskiej objętości oddechowej (tylko po włączeniu trybu VPS) larm niskiej wentylacji minutowej larm wysokiej częstości oddechów Wł. (zablokowanie) / Wył. (odblokowanie) 5 mm / mm Wł. (zablokowanie) / Wył. (odblokowanie) 0, X, X, X3, X4, X5 lub Inwazyjny Wył., 5 lub 60 s Wył., 0, 0 lub 30 s Wł. / Wył. Wył., 99 Wył., 4 60 oddechów na minutę Menu: Ustawienia i alarmy: VPS-E Ustawienia Szybkość zmian VPS bjętość oddechowa Maksymalne ciśnienie Maks. wspomaganie ciśnieniowe Min. wspomaganie ciśnieniowe Maks. ciśnienie EPP Min. ciśnienie EPP Częstość oddychania Zakres 0,5 5 H /min, z przyrostem co 0,5 H /min ml 6 40 H 36 H 36 H 4 5 H 4 5 H uto / 0 40 oddechów na minutę

7 Menu: pcje S/T VPS: 0.6 Konfiguracja Menu pcje Dostęp do menu Widok szczegółowy Język Jednostki ciśnienia Wskaźnik oddechu Zakończ Nawigacja /8 Pełny WŁ Polski H0 Pacjent Zmień Nawigacja po menu pcje: Przewijać menu za pomocą przycisku. by wykonać czynności przypisane do określonego przycisku na ekranie, należy użyć prawego lub lewego przycisku. Przyciski te służą również do zmiany ustawień i parametrów. Menu pcje zawiera ustawienia następujących parametrów: Dostęp do menu Pełny (urządzenie odblokowane) / graniczony (urządzenie zablokowane) Widok szczegółowy Wł. (parametry monitorowane na ekranie) / Wył. (wyłączenie monitorowania parametrów na ekranie, wyświetlanie wyłącznie godziny i daty) Język Dostępne są wersje językowe Jednostki ciśnienia H / hpa Wskaźnik oddechu Pacjent (oddychanie samodzielne) / urządzenie (oddychanie kontrolowane) Blokada przycisków Wł. (przyciski nieaktywne) / Wył. (przyciski aktywne) Podświetlenie przycisków Wł. / Wył. Jasność wyświetlacza LCD od (najniższa jasność) do 0 (najwyższa jasność) Wygaszacz ekranu Przyciemnienie (zmniejszenie podświetlenia) / ddychanie (wygaszenie wyświetlacza, przy czym widoczne są wskazania manometru i wskaźnik oddechu) / Wył. (wyłączenie wygaszacza ekranu) Format daty i godziny Ustawienia daty i godziny Godziny pracy dmuchawy Liczba godzin pracy dmuchawy (wartość można zerować) Godziny terapii Liczba godzin terapii, której poddawany jest pacjent (wartość można zerować) Sp Data ostatnio przeprowadzonej sesji Sp (przynajmniej 4 godziny)

8 4 Moduł akumulatorowy W celu podłączenia modułu akumulatorowego do respiratora BiPP 40 i podłączenia wymiennego akumulatora należy wykonać poniższe czynności:. Zdjąć boczną pokrywę urządzenia terapeutycznego.. Ustawić odłączany moduł akumulatorowy obok urządzenia terapeutycznego. 3. Docisnąć oba urządzenia w taki sposób, aby zapewnić ich prawidłowe połączenie. Humidification 4. Włożyć wymienny Humidification akumulator do modułu akumulatorowego i zamknąć pokrywę. Humidification Humidification 5 Humidification With device turned off, remove and fill chamber with water. With device turned off, remove and fill chamber with water.. (a) Lift humidifier door until it locks in place. Do not force. (a) Lift humidifier door until it locks in door place. higher Do not than force the locked position. (b) Grasp front of door higher than the locked position. chamber (b) Grasp and front slide of toward you. With device turned off, remove and fill chamber with water. chamber and slide toward you. With device turned off, remove and fill chamber with water.. (a) Lift humidifier door until it locks in place. Do not force. (a) Lift humidifier door until it locks. in (a) place. Gently Dopush not tab force located inside round opening on top door higher than the locked position. (b) Grasp front of. (a) Gently push tab located inside round opening on top door higher than the locked position. of chamber (b) chamber. Graspand front (b) Separate slide of top and bottom of chamber. toward you. of chamber. (b) Separate top and bottom of chamber. chamber and slide toward you. With device turned off, remove and fill chamber with water. Nawilżanie 4 dłączanie modułu akumulatorowego lub nawilżacza. (a) Lift humidifier door until it locks. in (a) place. Gently Dopush not tab force located inside round opening on top. (a) Gently push tab located inside round opening on top door higher than the locked position. 3. Fill of(b) chamber. bottom Grasp front chamber (b) Separate of withtop distilled and bottom water. of chamber. 3. Fill of chamber. bottom chamber (b) Separate withtop distilled and bottom water. of chamber. chamber and slide toward you. 3 a. (a) Gently push tab located inside 3. round Fill bottom opening chamber on top with distilled water. 3. Fill of chamber. bottom chamber (b) Separate withtop distilled and bottom 4. water. bserve of chamber. maximum fill lines located on sides of chamber. 4. bserve maximum fill lines located on sides of chamber. Zwolnienie blokady 3. Fill bottom chamber with distilled4. water. 5. bserve Do not overfill. maximum fill lines located on sides of chamber bserve Do not overfill. maximum fill lines located on sides of chamber. (Widok Reassemble the chamber by placing the hinges on lid over the Reassemble the chamber by placing the two hinges tabs on on back lid over of chamber. the Closeod lid until spodu) it locks in place two tabs on back of chamber. Close lid with until an it audible locks in click. place Insert filled chamber into humidifier. 5. Do not overfill. 4. with 5. bserve an audible Do not overfill. maximum click. Insert fill lines filled located chamber on sides intoof humidifier. chamber. Reassemble the chamber by placing the hinges on lid over the Reassemble the chamber by placing the twohinges tabs on onback lid over of chamber. the Close lid until it locks in place two tabs on back of chamber. Close lid with until an it audible locks inclick. place Insert filled chamber into humidifier. with an audible click. Insert filled chamber into humidifier. 5. Do not overfill.

9 6 Tył urządzenia B C Połączenie z modułem oksymetrycznym Złącze systemu wzywania pielęgniarki Gniazdo akcesoriów (ilustracja przedstawia pokrywę) Gniazdo karty pamięci SD Gniazdo zasilania prądem stałym Gniazdo zasilania prądem przemiennym bszar filtrów Podłączanie modułu oksymetrycznego: Zdjąć pokrywę gniazda akcesoriów, znajdującego się z tyłu respiratora BiPP 40. B Zdjąć pokrywę akcesorium do oksymetrii. C Podłączyć akcesorium do oksymetrii do gniazda akcesoriów. D Podłączyć wybrany czujnik oksymetryczny do modułu oksymetrycznego. Po podłączeniu modułu oksymetrycznego i wybraniu ustawienia WŁ dla opcji Widok szczegółowy na ekranie głównym wyświetlane są monitorowane wartości Sp oraz pulsu (zob. poniżej). D S/T VPS: 0.5 H Ciśnienie. H Vte 35 Przec. 0.0 ml Went. Min. 3.9 RR Stos. I:E :.0 BPM Sp 95 Tętno 79 Nawilżacz Menu

10 7 Wskazówki dotyczące konfi VPS (verage Volume ssured Pressure Support) Ustawienia początkowe Ciśnienie IPP Ciśnienie EPP Liczba oddechów na minutę (BPM) Czas narastania Czas wdechu (Ti) Docelowa objętość oddechowa Zakres ciśnienia IPP (IPPmin i IPPmaks) Szybkość zmian VPS Ciśnienie IPP = 8 0 H, ciśnienie EPP = 4 H i częstość oddechów = 0 oddechów na minutę Zwiększyć ciśnienie IPP, jeśli pacjent potrzebuje większej ilości powietrza; docelowa objętość oddechowa pacjenta: 8 ml/kg idealnej wagi ciała jeśli nie występuje zespół obturacyjnego bezdechu sennego (SS): 4 5 H w przypadku występowania zespołu obturacyjnego bezdechu sennego: zwiększyć ciśnienie EPP, aby zapobiec epizodom obturacyjnego bezdechu sennego w przypadku występowania w przypadku występowania auto-peep (stabilna przewlekła PCHP): 5 6 H Ustawić wartość niższą o do 3 oddechów na minutę od częstości samodzielnego oddychania pacjenta Pacjenci, u których występuje choroba obturacyjna, preferują ustawienie krótkiego czasu narastania: od do 4 ( ms) Pacjenci, u których występuje choroba restrykcyjna, preferują ustawienie długiego czasu narastania: od 3 do 6 ( ms) Ustawić czas wdechu w zakresie od 5% do 33% w przypadku pacjentów, u których występuje choroba obturacyjna Ustawić czas wdechu w zakresie od 33% do 50% w przypadku pacjentów, u których występuje restrykcyjna choroba płuc (zob. tabela obok) Zespół hipowentylacji otyłych PCHP 8 0 ml/kg idealnej wagi ciała (patrz tabela obok) Przyjąć szeroki zakres zmienności ciśnienia w celu zapewnienia odpowiedniego ciśnienia we właściwym momencie. Wartość IPPmin = ciśnienie EPP Wartość IPPmaks = 5 30 H Przyjąć bardziej ograniczony zakres ciśnienia w celu zapewnienia komfortu oraz skuteczności terapii. Wartość IPPmin = komfortowe ciśnienie IPP Wartość IPPmaks = wartość IPPmin + 5 H Inne choroby restrykcyjne (choroby nerwowomięśniowe itp.) Przyjąć bardziej ograniczony zakres ciśnienia w celu zapewnienia komfortu oraz bezpieczeństwa terapii. Wartość IPPmin = komfortu ciśnienie IPP Wartość IPPmaks = wartość IPPmin + 5 H Ustawienie szybkości zmian ciśnienia w trybie VPS jest uzależnione od potrzeb oraz stanu klinicznego pacjenta: 0,5 3 H /min płynne osiągnięcie objętości oddechowej 3 5 H /min szybkie osiągnięcie objętości oddechowej Skontrolować stężenie gazów we krwi tętniczej pacjenta (PaC oraz Pa ), a także Sp. Ważne: Niniejsze wytyczne mają wyłącznie charakter poglądowy. Zalecenia zawarte w tym dokumencie stanowią wyłącznie uzupełnienie instrukcji i/lub procedur określonych przez lekarza, a także przez placówkę, w której stosowane jest niniejsze urządzenie wspomagające oddychanie. Niniejsze wytyczne nie zastępują obowiązujących procedur medycznych. T o U T w (

11 figuracji wentylacji e Tabela przeliczeniowa przeznaczona do określania ustawień czasu wdechu w przypadku oddechów kontrolowanych Ustawienia częstości oddechów zastępczych (wyrażona w liczbie oddechów na minutę) Stosunek wdechu do wydechu (I/E): /3 Ti/Ttot 5% Stosunek wdechu do wydechu (I/E): / Ti/Ttot 33% Stosunek wdechu do wydechu (I/E): / Ti/Ttot 50% 0,5 s,0 s 3,0 s,4 s,8 s,7 s,3 s,7 s,5 s 3, s,5 s,3 s 4, s,4 s, s 5,0 s,3 s,0 s 6 0,9 s,3 s,8 s 7 0,9 s, s,7 s 8 0,8 s, s,6 s 9 0,8 s, s,5 s 0 0,8 s,0 s,5 s 0,7 s,0 s,4 s 0,7 s 0,9 s,3 s 3 0,7 s 0,9 s,3 s 4 0,6 s 0,8 s, s 5 0,6 s 0,8 s, s Ustawienia czasu wdechu w sekundach: Czas wdechu Ti (w sekundach) = 60 / częstość oddechów x %Ti Tabela przeliczeniowa przeznaczona do określania docelowej objętości oddechowej w odniesieniu do idealnej wagi ciała Wzrost bliczona idealna waga ciała (w przypadku wskaźnika BMI = 3) Docelowa objętość oddechowa (Vte) przy ustawieniu 8 ml/kg,50 m 5,0 kg 40 ml 50 ml,55 m 55,0 kg 440 ml 550 ml,60 m 59,0 kg 470 ml 590 ml,65 m 6,5 kg 500 ml 60 ml,70 m 66,5 kg 530 ml 660 ml,75 m 70,5 kg 560 ml 700 ml,80 m 74,5 kg 600 ml 740 ml,85 m 78,5 kg 630 ml 780 ml,90 m 83,0 kg 660 ml 830 ml bliczenia na podstawie idealnej wartości wskaźnika masy ciała wynoszącego 3 kg/m (wskaźnik BMI = waga/wzrost ) Docelowa objętość oddechowa (Vte) przy ustawieniu 0 ml/kg

12 Firma Philips Healthcare jest częścią firmy Royal Philips Electronics Dane kontaktowe zja Europa, Bliski Wschód, fryka meryka Łacińska meryka Północna (toll free, US only) Philips Respironics 00 Murry Ridge Lane Murrysville, P 5668 Dział obsługi klienta (toll free, US only) Philips Respironics siedziba ogólnoświatowa Philips Respironics zja i Pacyfik Philips Respironics ustralia +6 () (toll free, ustralia only) Philips Respironics Chiny Philips Respironics Deutschland Philips Respironics Francja Philips Respironics Włochy Philips Respironics Polska Philips Respironics Szwecja Philips Respironics Szwajcaria Philips Respironics Wielka Brytania Niniejszy przewodnik zawiera wyciąg informacji dostępnych w podręczniku użytkownika urządzenia, którego aktualna wersja zawiera kompletne informacje na temat respiratora BiPP 40. BiPP 40 jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Philips. 0 Koninklijke Philips Electronics N.V. Wszelkie prawa zastrzeżone. Firma Philips Healthcare zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w parametrach technicznych produktów i/lub do zaprzestania produkcji dowolnego produktu w dowolnym momencie bez uprzedzenia ani żadnych zobowiązań i nie będzie ponosić żadnej odpowiedzialności za skutki korzystania z niniejszej publikacji. Broudy E /6/ MCI PN 03048

LIFEPAK 15 MONITOR/DEFIBRYLATOR INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

LIFEPAK 15 MONITOR/DEFIBRYLATOR INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA LIFEPAK 15 MONITOR/DEFIBRYLATOR INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA LIFEPAK 15 MONITOR/DEFIBRYLATOR INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA Ważne informacje Rejestracja defibrylatora Defibrylator należy zarejestrować za pośrednictwem

Bardziej szczegółowo

Welch Allyn Connex Integrated Wall System. Instrukcja obsługi

Welch Allyn Connex Integrated Wall System. Instrukcja obsługi Welch Allyn Connex Integrated Wall System Instrukcja obsługi 2012 Welch Allyn. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nabywcy produktu zezwala się na kopiowanie niniejszej publikacji z nośnika dostarczonego przez

Bardziej szczegółowo

Montaż i obsługa serwisowa

Montaż i obsługa serwisowa P L Dokument przetłumaczony z języka angielskiego 208115-PL 14-02-2013 A002 Firma Systemair nie ponosi odpowiedzialności ani nie ciążą na niej zobowiązania z tytułu gwarancji, w razie nieprzestrzegania

Bardziej szczegółowo

Sprzedawca i serwis kasy: Wersja dokumentu 1.05

Sprzedawca i serwis kasy: Wersja dokumentu 1.05 I N S T R U K C J A P O S N E T O B S Ł U G I R E V O Wersja dokumentu 105 Prawa autorskie: Posnet Polska SA ul Municypalna 33; 02-281 Warszawa; wwwposnetcom; posnet@posnetcom Uwaga: Instrukcja może ulec

Bardziej szczegółowo

Fluke 434 II /435 II /437 II

Fluke 434 II /435 II /437 II Fluke 434 II /435 II /437 II Trójfazowy analizator jakości energii PL Styczeń 2012 2012Fluke Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wydrukowano w UE Wszystkie nazwy produktów są zastrzeżonymi znakami

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. System do 24-godzinnego monitorowania ciśnienia krwi. Monitor ciśnienia krwi

Instrukcja obsługi. System do 24-godzinnego monitorowania ciśnienia krwi. Monitor ciśnienia krwi Instrukcja obsługi System do 24-godzinnego monitorowania ciśnienia krwi 0044 Monitor ciśnienia krwi Jednostka analizująca: Hypertension Management Software Client-Server (HMS CS) Sprzedający: Copyright

Bardziej szczegółowo

Coronis Fusion. Instrukcja dla poczatkujacych

Coronis Fusion. Instrukcja dla poczatkujacych Coronis Fusion Instrukcja dla poczatkujacych 2 (Tę stronę celowo pozostawiono puste.) Prawa autorskie Prawa autorskie Niniejszy dokument jest chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Niniejszy

Bardziej szczegółowo

xxhfl3xx9 xxhfl5xx9 xxhfl7xx9

xxhfl3xx9 xxhfl5xx9 xxhfl7xx9 xxhfl3xx9 xxhfl5xx9 xxhfl7xx9 Spis treści 10.1 Lista źródeł 46 10.2 Z trybu gotowości 46 10.3 EasyLink 46 1 Instalacja 4 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 Przeczytaj wskazówki dotyczące bezpieczeństwa 4 Podstawa telewizora

Bardziej szczegółowo

Polski INSTRUKCJA OBSŁUGI. ZOOM Corporation. Powielanie tej instrukcji w całości bądź w częściach jest zabrionione.

Polski INSTRUKCJA OBSŁUGI. ZOOM Corporation. Powielanie tej instrukcji w całości bądź w częściach jest zabrionione. Polski INSTRUKCJA OBSŁUGI ZOOM Corporation Powielanie tej instrukcji w całości bądź w częściach jest zabrionione. Cechy szczególne H4n Cechy szczególne H4n Dziękujemy bardzo za zakup przenośnego rejestratora

Bardziej szczegółowo

series Instrukcja obsługi 24HFL3010T 24HFL3010W 28HFL3010T 32HFL3010T 32HFL3010W 40HFL3010T

series Instrukcja obsługi 24HFL3010T 24HFL3010W 28HFL3010T 32HFL3010T 32HFL3010W 40HFL3010T series Instrukcja obsługi 24HFL3010T 24HFL3010W 28HFL3010T 32HFL3010T 32HFL3010W 40HFL3010T Spis treści 1 Instalacja 11.2 Zegar 47 11.3 Wyłącznik czasowy 11.4 Alarm 47 3 1.1 Przeczytaj wskazówki dotyczące

Bardziej szczegółowo

Monitor LCD Podręcznik użytkownika XL2410T

Monitor LCD Podręcznik użytkownika XL2410T Monitor LCD Podręcznik użytkownika XL2410T Prawa autorskie Copyright 2010 BenQ Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. Reprodukowanie, przekazywanie, przepisywanie, zapisywanie w jakikolwiek sposób lub

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Przygotowania do użycia projektora. Rzutowanie obrazu. Wyświetlanie obrazów z urządzenia pamięci USB lub aparatu cyfrowego

Instrukcja obsługi. Przygotowania do użycia projektora. Rzutowanie obrazu. Wyświetlanie obrazów z urządzenia pamięci USB lub aparatu cyfrowego Instrukcja obsługi Przygotowania do użycia projektora Rzutowanie obrazu Wyświetlanie obrazów z urządzenia pamięci USB lub aparatu cyfrowego Korzystanie z projektora przy użyciu sieci Zmiana ustawień projektora

Bardziej szczegółowo

LASER MFP SP 1000S. Instrukcja obsługi

LASER MFP SP 1000S. Instrukcja obsługi TELECOM LASER MFP SP 1000S Instrukcja obsługi Przed użyciem urządzenia należy przeczytać niniejszy podręcznik i zachować go, aby móc z niego korzystać w przyszłości. W celu bezpiecznego i prawidłowego

Bardziej szczegółowo

Monitor LCD Podręcznik użytkownika GL940/GL940A GL941/GL941A GL2040/GL2040A GL2240/GL2240A

Monitor LCD Podręcznik użytkownika GL940/GL940A GL941/GL941A GL2040/GL2040A GL2240/GL2240A Monitor LCD Podręcznik użytkownika GL940/GL940A GL941/GL941A GL2040/GL2040A GL2240/GL2240A Prawa autorskie Copyright 2010 BenQ Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. Reprodukowanie, przekazywanie, przepisywanie,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Cyfrowy odbiornik telewizji satelitarnej DVR-7400 HD

Instrukcja obsługi Cyfrowy odbiornik telewizji satelitarnej DVR-7400 HD Instrukcja obsługi Cyfrowy odbiornik telewizji satelitarnej EchoStar International Corporation Calle La Granja 100 Nave 1 Poligono Industrial de Alcobendas 28108 Alcobendas, Madryt (Hiszpania) www.echostareurope.com

Bardziej szczegółowo

Jednostka nadrzędna układu monitoringu z funkcją alarmu i rejestracji danych AK-SM 350 REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING. Instrukcja obsługi

Jednostka nadrzędna układu monitoringu z funkcją alarmu i rejestracji danych AK-SM 350 REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING. Instrukcja obsługi Jednostka nadrzędna układu monitoringu z funkcją alarmu i rejestracji danych AK-SM 350 REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING Instrukcja obsługi Wprowadzenie Jednostka nadrzędna AK-SM 350, to kombinowany moduł

Bardziej szczegółowo

MAXDATA Notebook ECO 4500 A. Podręcznik użytkownika

MAXDATA Notebook ECO 4500 A. Podręcznik użytkownika MAXDATA Notebook ECO 4500 A Podręcznik użytkownika PL 92 Spis treści Wskazówka 95 Ważne Wskazówki bezpieczeństwa 99 Wireless LAN...101 Dodatkowe informacje dotyczące bezpieczeństwa użytkowania sprzętu

Bardziej szczegółowo

System do badania krzepliwości pełnej krwi Instrukcja obsługi Język polski

System do badania krzepliwości pełnej krwi Instrukcja obsługi Język polski System do badania krzepliwości pełnej krwi Instrukcja obsługi Język polski SPIS TREŚCI PRZEZNACZENIE...2 STRESZCZENIE I OBJAŚNIENIA...2 ZASADA OBSŁUGI...2 NAKLEJKA OSTRZEGAWCZA...5 DANE TECHNICZNE...5

Bardziej szczegółowo

NIEBEZPIECZEŃSTWO Oznacza potencjalnie niebezpieczną sytuację, która może skutkować śmiercią.

NIEBEZPIECZEŃSTWO Oznacza potencjalnie niebezpieczną sytuację, która może skutkować śmiercią. SMA Solar Technology AG Solar Inverters FLX Series Instrukcja instalacji www.sma.de Bezpieczeństwo i zgodność Bezpieczeństwo i zgodność Rodzaje komunikatów dotyczących bezpieczeństwa W niniejszym dokumencie

Bardziej szczegółowo

Joybook seria S31V - Podręcznik użytkownika

Joybook seria S31V - Podręcznik użytkownika Joybook seria S31V - Podręcznik użytkownika Zastrzeżenie praw autorskich Copyright 2007 BenQ Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadnej z części tej publikacji nie można kopiować, transmitować, przetwarzać,

Bardziej szczegółowo

VN-733PC VN-732PC VN-731PC

VN-733PC VN-732PC VN-731PC DYKTAFON CYFROWY VN-733PC VN-732PC VN-731PC Pierwsze kroki Nagrywanie Odtwarzanie Menu Używanie z komputerem PC Inne informacje 1 2 3 4 5 6 INSTRUKCJA OBSŁUGI Dziękujemy za zakup cyfrowego dyktafonu firmy

Bardziej szczegółowo

LS-14/LS-12 SZCZEGÓŁOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI REJESTRATOR DŹWIĘKU PCM

LS-14/LS-12 SZCZEGÓŁOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI REJESTRATOR DŹWIĘKU PCM REJESTRATOR DŹWIĘKU PCM LS-4/LS- Rejestrator dźwięku PCM Rejestrator dźwięku PCM SZCZEGÓŁOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI Zahvaljujemo na kupnji Olympus digitalnog diktafona. Prosimy o przeczytanie niniejszej instrukcji

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika Dell E2414H Dell E2414Hr

Instrukcja użytkownika Dell E2414H Dell E2414Hr Instrukcja użytkownika Dell E2414H Dell E2414Hr Nr modelu: E2414H/E2414Hr Model - zgodność z przepisami: E2414Ht UWAGA: UWAGA oznacza ważną informację, pomocną w lepszym używaniu komputera. PRZESTROGA:

Bardziej szczegółowo

Kamera wideo wysokiej rozdzielczości (HD)

Kamera wideo wysokiej rozdzielczości (HD) Instrukcja obsługi Kamera wideo wysokiej rozdzielczości (HD) Nr modelu HC-V270 HC-V260 Przed przystąpieniem do eksploatacji opisywanego produktu należy dokładnie przeczytać niniejsze zalecenia i zachować

Bardziej szczegółowo

Monitor płodu Avalon

Monitor płodu Avalon Instrukcja obsługi Monitor płodu Avalon FM20/30, FM40/50, Avalon CL Wersja J.3 z oprogramowaniem w wersji J.3x.xx Systemy monitorowania pacjentów 1Spis treści 1 Wprowadzenie 9 Dla kogo jest przeznaczona

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Pompa insulinowa Swiss made Termin handlowy oraz logotyp Bluetooth są zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Bluetooth SIG, Inc. a ich wykorzystanie przez firmę Roche jest objęte licencją. Inne nazwy

Bardziej szczegółowo

FUNAI BRAND NEW PRODUCT LOGO (revised edition 1,APR.,2010 40FDI7555 POLSKI

FUNAI BRAND NEW PRODUCT LOGO (revised edition 1,APR.,2010 40FDI7555 POLSKI FUNAI BRANDNEW PRDUCT LG (revised edition 1,APR.,2010 40FDI7555 PLSKI Spis treści Informacje o bezpieczeństwie... 2 Pierwsze użycie... 3 Komunikaty, funkcje i akcesoria... 3 Podłączanie zasilania... 4

Bardziej szczegółowo

2014 myphone. All rights reserved. myphone LUNA PL INSTRUKCJA OBSŁUGI

2014 myphone. All rights reserved. myphone LUNA PL INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTRUKCJA OBSŁUGI Dziękujemy za wybranie urządzenia firmy myphone. Niniejsza instrukcja ma na celu zapoznanie użytkownika z obsługą i funkcjami urządzenia. Bez uprzedniej pisemnej zgody firmy myphone

Bardziej szczegółowo

Lenovo IdeaPad Flex 14/Flex 14D Flex 15/Flex 15D

Lenovo IdeaPad Flex 14/Flex 14D Flex 15/Flex 15D Lenovo IdeaPad Flex 14/Flex 14D Flex 15/Flex 15D Podręcznik użytkownika Przed rozpoczęciem korzystania z komputera zapoznaj się z informacjami na temat bezpieczeństwa i ważnymi wskazówkami w dołączonych

Bardziej szczegółowo

G920HD/G920HDA G922HD/G922HDA. Szerokoekranowy monitor LCD 18,5 Podręcznik użytkownika

G920HD/G920HDA G922HD/G922HDA. Szerokoekranowy monitor LCD 18,5 Podręcznik użytkownika G920HD/G920HDA G922HD/G922HDA Szerokoekranowy monitor LCD 18,5 Podręcznik użytkownika Prawa autorskie Copyright 2009 BenQ Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. Reprodukowanie, przekazywanie, przepisywanie,

Bardziej szczegółowo