Łączymy się w smutku i bólu z rodzinami ofiar tragicznego wypadku w kopalni Wujek-Śląsk

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Łączymy się w smutku i bólu z rodzinami ofiar tragicznego wypadku w kopalni Wujek-Śląsk"

Transkrypt

1 G A Z E T A F I R M O W A n r 6 ( 9 ) w r z e s i e ń Łączymy się w smutku i bólu z rodzinami ofiar tragicznego wypadku w kopalni Wujek-Śląsk Rada Nadzorcza, Zarząd i Pracownicy Kompanii Węglowej SA W W W. K W S A. P L

2 G A Z E T A F I R M O W A NASZA KOMPANIA W R Z E S I E Ń Drodzy Czytelnicy! Każdy wypadek, w którym ginie człowiek, to niewyobrażalna tragedia. Śmiertelne wypadki w górnictwie mają wyjątkową wymowę. Nakazują zastanowić się nad istotą natury, zmuszają do refleksji, czy człowiek w rozwoju cywilizacyjnym, w pogoni za zaspokajaniem swych potrzeb nie poszedł za daleko. Polskie górnictwo węgla kamiennego należy do najbezpieczniejszych na świecie, mimo tego, że występują u nas wszystkie możliwe zagrożenia naturalne. Górnicy pracują w ścianach, gdzie tąpie, wydziela się metan, może dojść do pożaru lub wybuchu pyłu węglowego. Przeciętny zjadacz chleba, który nigdy nie był na dole w kopalni, zupełnie nie zdaje sobie sprawy ze skali tej nierównej walki z naturą. Mimo ogromnych środków łożonych na bezpieczeństwo bywa, że w walce tej przegrywamy. Bywa, że człowiek sam sprowadza nieszczęście na siebie lub współtowarzyszy pracy. Bądź to przez niefrasobliwość, bądź przez niedopatrzenie, przez zmęczenie albo przez rutynę. Niebezpieczne siły natury uwolnione i sprowokowane przez tzw. czynnik ludzki potrafią być bezlitosne. Czy za tragedię w kopalni Wujek-Śląsk winić naturę czy ludzi? Pozostawmy odpowiedź na to pytanie specjalistom, którzy zbadają przyczyny wypadku. Pochylmy się nad ofiarami, szukajmy pomocy dla ich rodzin. Ku temu zmierza właśnie akcja krwiodawstwa zainicjowana przez górników Kompanii Węglowej. To dowód na to, że górnicza rodzina mimo wielu przeciwności, także tych najbardziej tragicznych potrafi być zawsze razem. KOMPA N I A W ĘGL OWA Gazeta f irmowa Redakcja: Biuro Komunikacji KW SA Redaktor naczelny: Jan Czypionka Adres redakcji: Katowice ul. Powstańców 30, p. 64 tel Wydawca: Kompania Węglowa SA Katowice ul. Powstańców 30 Projekt i skład: Agencja Reklamowa Greenhouse Sp. z o.o. Druk: Tolek, drukarnia im. K. Miarki Redakcja WYDARZENIA 3 Wiara w sukces i odwaga 5 Akcja pomocy dla ofiar katastrofy w kopalni Wujek-Śląsk Górnicy oddają krew dla poszkodowanych kolegów 6 Polska węglem stoi Kolejne międzynarodowe Targi Górnictwa, Przemysłu Energetycznego i Hutniczego Katowice 2009 przeszły do historii W KOMPANII 9 Zarobić na redukcji emisji Umowa z Chugoku Electric Power Co. Inc. 11 RWE i Kompania Węglowa powołały nową spółkę Powołano do życia spółkę RWE Elektrownia Czeczott Sp. z o.o. 13 Nowy szyb w Rydułtowach Ułatwiona praca załogi WYDARZENIA 14 Koniec fedrowania na Wirku Znika kopalnia z wieloletnią tradycją 17 Bogdanka kopalnia inna niż wszystkie Dla wielu to fenomen, oaza pozytywnej energii, źródło optymizmu 19 KOS szkoli nie tylko górników Kursy na operatorów maszyn do robót ziemnych i drogowych 21 Letni zastój na składach Sprzedawcy węgla czekają na klientów 22 Czas do nauki Na młodych adeptów górnictwa czeka gwarantowana przez Kompanię Węglową praca W CENTRUM UWAGI 23 Renesans szkoły górniczej w Brzeszczach Rozmowa z Anną Kasprzyk-Hałat, dyrektorką Powiatowego Zespołu nr 6 Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących 24 Oddział odstawy taśmowej GTT Kopalnia Brzeszcze-Silesia Ruch Brzeszcze 25 Piknik rodzinny Kadry Zarząd ZZ Kadra przy KWK Brzeszcze zorganizował piknik rodzinny 26 Najszybszy wśród górników XIV Mistrzostwa Polski Górników w biegach 27 Górniczy festyn w Knurowie 28 XIII Maraton Sokoła LUDZIE I MIEJSCA lat węgla w Łaziskach (5) Lata Galer ia Zdjęcie na okładce: Jan Czypionka Oddano do druku: 29 września 2009 r.

3 W Y D A R Z E N I A Wicepremier Waldemar Pawlak odpowiedział na wiele trudnych pytań dziennikarzy Wiara w sukces i odwaga Wicepremier, minister gospodarki spotkał się z szefami spółek węglowych. W piątek, 25 września br. w siedzibie Kompanii Węglowej Waldemar Pawlak rozmawiał z Mirosławem Kugielem, prezesem Zarządu Kompanii Węglowej SA, Jarosławem Zagórowskim, prezesem Zarządu Jastrzębskiej Spółki Węglowej SA, Stanisławem Gajosem, prezesem Zarządu Katowckiego Holdingu Węglowego SA, Jerzym Podsiadło, prezesem Węglokoksu SA BEZPIECZEŃSTWO I PRYWATYZACJA MOGĄ IŚĆ W PARZE Tego rodzaju spotkania z szefami spółek węglowych i Węglokoksu odbywają się cyklicznie i poświęcone są perspektywom rozwoju branży. Dzisiejsze spotkanie z racji tragedii w kopalni Wujek-Śląsk zdominowały tematy bezpieczeństwa pracy w górnictwie. Dyskusja oscylowała wokół konieczności wprowadzania nowych rozwiązań technologicznych, których celem jest bezpieczniejsza praca górników. Te rozwiązania mają zminimalizować ryzyko pracy na dole. Chodzi zarówno o dalszą automatyzację prac, ale także o racjonalne prowadzenie robót przygotowawczych, tak aby zmniejszyć potencjalne zagrożenia. Po spotkaniu odbyła się konferencja prasowa. Barierą mogą być w tym przypadku kwestie finansowania tego rodzaju inwestycji i dlatego będę się zwracał do posłów i senatorów, aby w przyszłym budżecie na rok 2010 zaplanować jak najwyższe wsparcie dla inwestycji początkowych w górnictwie, bo to decyduje nie tylko o poziomie wydobycia węgla a więc i o bezpieczeństwie energetycznym kraju, ale także o bezpiecznej pracy górników powiedział wicepremier Waldemar Pawlak. To jest związane też z decyzjami w dłuższej perspektywie, 3

4 W konferencji prasowej uczestniczyli (od lewej): Jarosław Zagórowski, prezes Zarządu Jastrzębskiej Spółki węglowej SA, Mirosław Kugiel, prezes Zarządu Kompanii Węglowej SA, Waldemar Pawlak, wicepremier, minister gospodarki, Stanisław Gajos, prezes Zarządu Katowickiego Holdingu Węglowego SA, Jerzy Podsiadło, prezes Węglokoksu SA, Piotr Litwa, prezes Wyższego Urzędu Górniczego dotyczącymi prywatyzacji górnictwa. Trzeba to jasno i zdecydowanie powiedzieć, że ten proces powinien być przeprowadzony dla tych ludzi, którzy tu mieszkają i pracują, którzy o górnictwie decydują dla pracowników, kadry inżynieryjno-technicznej, dla mieszkańców Śląska, dla przedsiębiorców na Śląsku. Chodzi o uniknięcie ryzyka inwestycji przez inwestorów z nieznanych krajów. Rozwiązania prywatyzacyjne muszą dać pewność korzystania z tych zasobów i tego potencjału przez ludzi i firmy tu pracują na rzecz górnictwa. Mam nadzieję, że śląscy posłowie będą wspierać propozycje takich rozwiązań mam na myśli zarówno kwestię nakładów na inwestycje początkowe, jak i przeprowadzenie procesu prywatyzacji dla Śląska. Doświadczenie lat minionych uczy, że jeżeli w górnictwie się władze centralne nie wtrącają nazbyt, to te środowiska doskonale dają sobie radę. Zauważcie, że mimo kryzysu górnictwo radzi sobie dobrze, jest rentowne, nie wyciąga ręki po środki budżetowe do bieżącej działalności. Ale te środki budżetowe mogą być wsparciem dla poprawy płynności finansowej i bezpieczeństwa w tej branży. W ubiegłym roku górnictwo wpłaciło prawie 5 mld zł wszelkich danin publiczno-prawnych. Świadczy to o tym, że ta gałąź gospodarki jest solidna. Trzeba zdać się na odpowiedzialność i profesjonalizm ludzi, którzy w tej branży pracują, bo ich zaangażowanie przynosi bardzo dobre efekty. UPORZĄDKOWAĆ SYSTEM RENT Premier odniósł się także do kwestii rent po poległych górnikach. Wdowy po górnikach kiedyś uzyskiwały rentę. Potem wprowadzono ograniczenia. Prawo do renty zachowały tylko te wdowy, które w chwili śmierci męża nie pracowały, miały minimum 50 lat lub wychowywały nieletnie dziecko. W Sejmie od dwóch lat czeka projekt likwidujący te ograniczenia. Obecnie jest w Polsce około 1 tys. górniczych wdów. W najbliższym czasie 39 z nich utraci bądź już utraciło prawo do renty. Waldemar Pawlak wyraził opinię, że ten problem powinien być w najbliższym czasie rozwiązany z korzyścią dla górniczych wdów, które często znajdują się w bardzo ciężkiej sytuacji finansowej. TWORZYĆ ATMOSFERĘ TROSKI Premier zaapelował także do przedstawicieli mediów, aby razem tworzyć klimat dbałości i troski o bezpieczeństwo pracy w górnictwie. Chodzi między innymi o rzetelne sprawdzanie informacji dotyczących np. wypadków górniczych, bo są to informacje wywołujące wiele emocji. Jeżeli pojawiają się jakieś sygnały, a nie są one potwierdzone, to wrażliwość na nie spada stwierdził wicepremier. Trzeba kształtować odpowiedzialną atmosferę, aby zagrożenia takie zminimalizować. KAMERA NIE ZOBACZY METANU Podczas konferencji prasowej dziennikarze interesowali się koncepcją wprowadzenie monitoringu pracy na dole w kopalniach. Kwestie te wyjaśnił Stanisław Gajos, prezes Katowickiego Holdingu Węglowego SA. Tego rodzaju systemy są stosowane od dłuższego czasu, ale dotyczy to zagrożenia tąpaniami. Oczywiście, można rozszerzyć tego rodzaju obserwację o pewne newralgiczne punkty w kopalni, ale trzeba mieć świadomość, że kamera nie wykryje zagrożenia metanem. Prezes Gajos nie chciał uprzedzać wyników prac specjalnej komisji badającej przyczyny katastrofy w kopalni Wujek-Śląsk, ale zacytował opinię, że urządzenia metanometryczne były zamontowane prawidłowo. Na dalsze wyniki i wnioski trzeba będzie jeszcze poczekać. Szef KHW przypomniał także, że cztery lata temu czyniono przygotowania do uruchomienia bezzałogowej technologii obsługi ścian w tej kopalni, ale na skutek niedoskonałości systemu zamówień publicznych, licznych odwołań i protestów kwestia ta upadła. KHW chce wrócić do tego projekty w kopalni Staszic. CO MOŻE KONTROLER WUG Dziennikarze pytali także o procedury prowadzenia kontroli kopalń przez Wyższy Urząd Górniczy. Prezes Piotr Litwa wyjaśnił tę kwestię. Z uwagi na specyfikę warunków pracy w kopalniach, kontroler musi się do zjazdu na dół wcześniej przygotować i uzgodnić tę akcję z kierownikiem ruchu górniczego. Uprawnienia kontrolerów są bardzo szerokie, łącznie z możliwością całkowitego wstrzymania prac zakładu górniczego. ŚLĄSCY INWESTORZY DADZĄ RADĘ Wątpliwości dziennikarzy budziła także koncepcja prywatyzacji branży zaprezentowana przez Waldemara Pawlaka. Wicepremier starał się rozwiać te obawy. Śląscy inwestorzy mogą sobie spokojnie poradzić na tym rynku. Biorąc pod uwagę potencjał tego przemysłu i przedsiębiorstw w tym regionie jestem pewien, że sobie spokojnie poradzą, byleby tylko nikt się nie wtrącał i nie próbował utrudniać działalności. Trzeba wiary we własne siły i odwagi. Z rozmów z ludźmi odpowiedzialnymi za górnictwo wynika, że wiara jest powiedział wicepremier. Tekst i zdjęcia: Jan Czypionka 4

5 Akcja pomocy dla ofiar katastrofy w kopalni Wujek-Śląsk G órnic y o ddają krew dla poszko dowanych kolegów Brać górnicza jest wstrząśnięta tragicznym wypadkiem, który wydarzył się w kopalni Wujek-Śląsk w Rudzie Śląskiej. Natychmiast po tym, jak informacja o tragedii dotarła do górniczych załóg, spontanicznie zaczęli zgłaszać się chętni do oddania krwi. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach oraz służby bhp Kompanii Węglowej zorganizowały akcję zbiórki krwi na rzecz poszkodowanych. We wtorek rano, 22 września ambulans RCKiK podjechał pod kopalnię Bolesław Śmiały w Łaziskach. Już po kilku minutach służby medyczne pobrały krew od pierwszych dawców. Będziemy tu do czasu, aż krew oddadzą wszyscy chętni mówi dr Zdzisława Paletko-Sołtysek z Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach. Inne nasze ambulanse zbierają dziś krew od chętnych w Siemianowicach Śląskich i Sosnowcu. W kolejnych dniach planujemy zbiórkę w Piekarach Śląskich, Nowym Bytomiu i w Woli. Oprócz ambulansów, które dojeżdżają do dawców, akcja trwa także w naszej siedzibie w Katowicach. Przed budynek Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach przy ul. Raciborskiej podjechał właśnie autokar, który przywiózł 28 górników z kopalni Knurów. Arkadiusz Wojdowski, szef grupy informuje, że nazajutrz przyjedzie podobna grupa z kopalni Szczygłowice. W chwili zamykania numeru naszej gazety akcja trwała. W pierwszym dniu górnicy kopalń Kompanii Węglowej oraz ludzie serca nie związani z górnictwem oddali kilkadziesiąt litrów krwi. Tekst i zdjęcia: Jan Czypionka Marek Michalik przepracował w kopalni Bolesław Śmiały 21 lat. Nigdy nie miałem żadnego wypadku. Widać Bóg nade mną czuwał mówi tuż po oddaniu krwi. Nie zastanawiałem się ani chwili, przyszedłem tu, by w jakiś sposób pomóc moim kolegom poszkodowanym w tej strasznej tragedii. To może niewiele, ale chcę wyrazić swoją solidarność z ofiarami. Stanowimy przecież jedną górniczą rodzinę. Andrzej Gutwiński, który w kopalni Bolesław Śmiały pracuje od 21 lat, nie może pogodzić się z myślą o wypadku. Nie wierzę w to, żeby tam wszystko było w porządku zastanawia się. Mam nadzieję, że komisja dojdzie prawdy po to, żeby takie tragedie się nie powtarzały. Przyszedłem oddać krew z samego rana, ale wiem, że po mnie będzie tu jeszcze wielu moich kolegów, którzy także przyłączą się do tej akcji. 5

6 W Y D A R Z E N I A Polska węglem stoi Kolejne międzynarodowe Targi Górnictwa, Przemysłu Energetycznego i Hutniczego Katowice 2009 przeszł y do historii W trakcie ceremonii otwarcia targów Joanna Strzelec-Łobodzińska, podsekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki odczytała list od wicepremiera i ministra gospodarki Waldemara Pawlaka Zainteresowanie imprezą zarówno wystawców, jak i fachowców oraz zwykłych zwiedzających przekroczyło oczekiwania organizatorów. Zaiste trudno byłoby odnaleźć na targach jakiekolwiek oznaki kryzysu. Na przekór twierdzeniom, że przemysł zwany dawniej ciężkim nie ma przyszłości, zaprezentowano wiele maszyn, urządzeń i rozwiązań naukowo-technicznych, które wyznaczają śmiałą wizję rozwoju tych branż. Obok ekspozycji i stanowisk czołowych firm produkujących na rzecz górnictwa, bo ta branża interesowała nas oczywiście najbardziej, nerwem targów stały się imprezy towarzyszące, panele dyskusyjne i sympozja. Tam prezentowano nowe trendy, starano się o podsumowania, tam w gorących dyskusjach ścierały się różne poglądy. Uczestnicy forum zorganizowanego przez Górniczą Izbę Przemysłowo-Handlową i Wydawnictwo Górnicze byli jednak zgodni, że surowce energetyczne będą rządzić światem. Pamiętam z poprzednich lat wątpliwości, jak się pojawiały, kiedy mówiono o przyszłości węgla kamiennego i polskiego górnictwa. Tym razem mówiono jednym głosem i bez żadnych wahań nasze górnictwo ma do spełnienia kluczową rolę w gospodarce krajowej, a także w ramach Unii Europejskiej oraz w systemie bezpieczeństwa energetycznego regionu. Zasoby węgla kamiennego i brunatnego są na tyle duże, że mogą być filarem bezpieczeństwa energetycznego Polski przez kilkadziesiąt najbliższych lat. To nie oznacza, że firmy górnicze mogą spać spokojnie i zadowalać się dyskontowaniem tego stanu rzeczy. Górnictwo to branża, która cechuje się dużą inercją reakcji na wahania na światowych rynkach. Trudno z dnia na dzień zwiększyć wydobycie w okresie hossy, niełatwa jest również redukcja produkcji, kiedy nadchodzi bessa. Kluczem do sukcesu są jednak z pewnością inwestycje. W 2009 roku poziom inwestycji w górnictwie jest wyższy niż w latach hossy. To dobra prognoza dla przyszłości tej branży i całej gospodarki. Ważne, że planuje się zapisanie w ustawie budżetowej na 2010 rok nakładów na 6

7 inwestycje początkowe w górnictwie. To otworzy dostęp do nowych złóż węgla. Proponowana kwota 800 mln zł jest dla branży znacząca. Ta propozycja budżetowa ma również znaczenie symboliczne stanowi znak, że stawiamy na rodzime surowce energetyczne i nasze górnictwo. Istotna jest także ciągła restrukturyzacja firm górniczych, stałe przystosowywanie się do zmieniających warunków rynkowych. W tej kwestii ważna staje się kwestia formy własności. Sukces częściowo sprywatyzowanej Bogdanki każe poważnie zastanowić się nad przyspieszeniem prywatyzacji pozostałych firm górniczych. Według prognoz światowych ekspertów w 2050 roku 50 procent energii elektrycznej produkowanej na świecie będzie pochodzić z węgla. Liczymy na nasz udział w tym podziale. Oferty nowoczesnych rozwiązań technicznych prezentowanych na katowickich targach utwierdzają w przekonaniu, że będziemy do tego dobrze przygotowani. Tekst i zdjęcia: Jan Czypionka TARGI LICZBY, FAKTY... Komercyjne prezentacje dorobku przemysłu ciężkiego na Śląsku organizowane są od lat 70. ubiegłego wieku. W Spodku po raz pierwszy zorganizowano targi górnicze 24 lata temu. Impreza zaliczana jest do najbardziej prestiżowych tego typu w Europie. W Międzynarodowych Targach Górnictwa, Przemysłu Energetycznego i Hutniczego Katowice 2009 wzięło udział ponad 400 wystawców z 19 państw. Ekspozycja maszyn i urządzeń górniczych zajęła ok. 20 tys. m kw. powierzchni Spodka i przyległego terenu. Organizatorem targów była Polska Technika Górnicza, która grupuje czołowych producentów sprzętu i maszyn górniczych. Henryk Stabla, szef PTG, ocenił, że zainteresowanie targami przekroczyło oczekiwania. Świadczy o tym nie tylko liczba wystawców, ale przede wszystkim firm zainteresowanych przedstawioną ofertą. Na targach pojawiły się m.in. delegacje z czołowych górniczych państw Chin, Rosji, Ukrainy, Kolumbii, RPA i Arabii Saudyjskiej. Najbardziej okazałe stoiska przygotowali krajowi potentaci w produkcji maszyn i urządzeń górniczych, giełdowe grupy Kopex i Famur. Kopex zaprezentował m.in. wysoko wydajny kompleks ścianowy do niskich i średnich pokładów węgla. Firma chce zwiększyć swoją ofertę handlową m.in. na największych górniczych rynkach świata w Chinach i Australii. Targi potwierdziły, że polski przemysł zaplecza górniczego należy dziś do wiodących na świecie. Niespełna 10 lat temu polskie firmy z tej branży miały zaledwie 1,5-procentowy udział w światowej produkcji tych urządzeń, dziś udział ten wzrósł do ok. 30 proc. Targom towarzyszyły liczne konferencje, sympozja i panele dyskusyjne poświęcone m.in. roli węgla i górnictwa w polityce energetycznej oraz bezpieczeństwa energetycznego Polski i UE. Organizatorzy już teraz czynią przygotowania do kolejnej imprezy targowej w Katowicach. Jak podaje Wojciech Jaros z PTG, następne targi górnicze odbędą się od 6 do 9 września 2011 r.; swój akces zgłosiły już dziś 132 liczące się firmy branży górniczej. Sprzęt i maszyny górnicze prezentowane na targach cieszyły się ogromnym zainteresowaniem publiczności 7

8 W Y D A R Z E N I A ZANOTOWANE NA TARGACH: WALDEMAR PAWLAK, wicepremier, minister gospodarki: Pragnę podkreślić, że rozpoczynające się właśnie targi to jedna z najważniejszych w Europie imprez gospodarczych o światowej renomie. To nie tylko wydarzenie handlowe, ale także towarzyszące tej imprezie konferencje i spotkania. Targi są okazją do zaprezentowania najnowszych osiągnięć naukowych i technicznych w dziedzinie górnictwa, energetyki i przemysłu metalurgicznego. Wyrażam przekonanie, że tegoroczna edycja targów spełni oczekiwania zarówno wystawców, jak i odwiedzających. ADAM SZEJNFELD, wiceminister gospodarki: Targi potwierdzają najwyższą światową jakość polskich producentów maszyn i urządzeń górniczych. Nie ma wątpliwości, że polskie firmy należą do światowych liderów w tej dziedzinie. Liczymy się w Europie i na świecie. Polskie górnictwo ma przed sobą niezbędny proces inwestycyjny, szacowany w sumie na ok. 20 mld USD w ciągu kilkunastu lat. Warto podkreślić, że w trudnym 2009 r., kiedy spółki węglowe zmagają się z kryzysem, poziom inwestycji jest wyższy niż w latach ubiegłych. Wysokość planowanych inwestycji w górnictwie to także dobry prognostyk dla firm zaplecza górniczego producentów sprzętu i dostawców usług. Chcę podkreślić, że inwestycje początkowe w górnictwie, otwierające dostęp do nowych złóż węgla, mogą być współfinansowane ze środków publicznych, choć nie przesądzam, czy w przyszłorocznym budżecie państwa znajdą się na to pieniądze. W pierwszej kolejności górnictwo powinno szukać kapitału na rynku, a dopiero potem starać się o ewentualne budżetowe wsparcie. JOANNA STRZELEC-ŁOBODZIŃSKA, podsekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki: Nie odejdziemy od węgla. Wprawdzie czeka nas rozwój energetyki jądrowej i wzrost znaczenia odnawialnych źródeł energii, ale węgiel nadal pozostanie podstawą bezpieczeństwa energetycznego kraju. Węgiel będzie podstawowym paliwem dla polskiej energetyki, musi się jednak wpisać w wymagania polityki ekologicznej. Wiele symptomów wskazuje na to, że polskie górnictwo najtrudniejszy czas ma już za sobą. Cena węgla z poziomu ponad 40 USD za tonę w zachodnioeuropejskich portach wzrosła obecnie do 70 USD. Eksport polskiego węgla przestaje więc być nieopłacalny. Już wstępne wyniki resortu po siedmiu miesiącach roku 2009 pokazują, że górnictwo ma szanse na stopniowe przezwyciężenie kryzysu. Po lipcu strata netto jest niewiele mniejsza niż po półroczu. Wynik jest lepszy niż miesiąc temu. Najważniejsze jest jednak to, że są dobre symptomy wzrostu, szczególnie w węglu koksowym. Ekspozycje targowe prezentowały się bardzo okazale i oryginalnie 8

9 W K O M PA N I I Zarobić na redukcji emisji Kompania Węglowa SA i Chugoku Electric Power Co. Inc. z Hiroszimy podpisały 15 września 2009 roku umowę kupna-sprzedaży zredukowanych jednostek emisji dwutlenku węgla Tomohide Karita, członek Zarządu The Chugoku Electric Power Co. Inc. i Mirosław Kugiel, prezes Zarządu Kompanii Węglowej SA po podpisaniu umowy Kompania zobowiązała się, że w latach maksymalna wielkość redukcji emisji wyniesie ponad 944 tysiące ton CO 2. Nastąpi to poprzez utylizację gazu ujmowanego przez powierzchniowe stacje odmetanowania w kopalniach Szczygłowice i Sośnica- Makoszowy Ruch Sośnica. Wartość umowy wyniesie ok. 8 mln euro. Japońska spółka zaoferowała najwyższą cenę za jednostkę zredukowanej emisji ERU. Dlatego właśnie z tym partnerem negocjowano warunki sprzedaży tych jednostek. Z podpisanej umowy wynikają zobowiązania, których realizacja ma decydujące znaczenie dla powodzenia całego Projektu Wspólnych Wdrożeń, uwzględniającego mechanizmy Protokołu z Kioto. Konkretne zadania są już zrealizowane lub będą wykonane do stycznia 2011 roku w kopalniach Szczygłowice i Sośnica- Makoszowy Ruch Sośnica. Chugoku Electric Power Co. jest koncernem energetycznym, który zajmuje się wytwarzaniem, przesyłem i dystrybucją energii elektrycznej do ponad 5,2 milionów odbiorców indywidualnych i przemysłowych w regionie zachodniej Japonii. Moc produkcyjna, jaką dysponuje spółka, to około MW w 65 procentach wytwarzanych w tradycyjnych elektrowniach węglowych. ERU EMISSION REDUCTION UNIT jednostka zredukowanej lub unikniętej emisji gazów cieplarnianych, czyli uprawnienia, które zostaną wygenerowane w projekcie Wspólnych Wdrożeń (Joint Implementation), wyrażona w ekwiwalencie emisji CO 2. Jedno ERU równa się zredukowaniu jednej tony ekwiwalentu CO 2. Emisja ERU nie zmienia liczby AAU, tylko je przesuwa pomiędzy krajami. 9

10 W K O M PA N I I 16 lutego 2005 r. wszedł w życie Protokół z Kioto, stając się źródłem prawa międzynarodowego dla 128 krajów. Z krajów rozwiniętych przemysłowo Protokołu nie ratyfikowały jedynie Stany Zjednoczone, Australia, Lichtenstein i Monako. Otwiera się rynek handlu emisjami, co ma ogromne znaczenie dla przedsiębiorstw i w pewien sposób na nowo ustala ich pozycje na rynku. Proekologiczne wykorzystanie metanu kopalnianego, który jest dodatkowym surowcem wydzielającym się podczas eksploatacji w kopalniach węgla kamiennego, jest problemem, który w świetle Protokołu z Kioto nabiera szczególnego znaczenia. Metan to gaz bardzo niebezpieczny, ponadto przenikając do atmosfery, przyczynia się do powstawania efektu cieplarnianego podkreśla doc. dr hab. inż. Krzysztof Stańczyk, kierownik Zakładu Oszczędności Energii i Ochrony Powietrza Głównego Instytutu Górnictwa. Jego wskaźnik efektu cieplarnianego jest 21 razy większy niż w przypadku dwutlenku węgla. Mówiąc obrazowo jedna tona metanu powoduje taki efekt cieplarniany jak 21 ton dwutlenku węgla. Metan kopalniany jest ujmowany i spalany w silnikach w kopalniach Jastrzębskiej Spółki Węglowej i Kompanii Węglowej. Silniki małej mocy działają np. w kopalniach Halemba i Bielszowice, natomiast duże w Krupiński i Pniówek. Spalanie gazu kopalnianego w silniku pozwala na jego efektywne wykorzystanie poprzez jednoczesną produkcję energii elektrycznej i ciepła. Trzecim produktem uzyskiwanym ze spalania metanu są jednostki ograniczonej emisji. Zaś ta może stać się przedmiotem handlu. Od 1 stycznia 2005 roku w Europie funkcjonuje system handlu emisjami zbywalnymi. Naszym najpoważniejszym kontrahentem staje się Japonia, będąca największym rynkiem zapotrzebowania na jednostki AAU. W roku 2003 przekroczyła emisję gazów cieplarnianych o 7 proc. w stosunku do roku bazowego. Aby wypełnić zobowiązania, Japonia będzie musiała albo zredukować emisję bardzo dużym kosztem lub kupować kilkadziesiąt do stu kilkadziesiąt mln ton jednostek ERU, CER lub AAU rocznie. Rządy Polski i Japonii wyraziły dwukrotnie, w lipcu 2003 r. i styczniu 2005 r., wolę współpracy w postaci wspólnych deklaracji premierów w zakresie wspólnych wdrożeń (JI) oraz handlu emisjami AAU ET. Metan napędza agregat prądotwórczy i dodatkowo zarabia poprzez sprzedaż redukcji emisji. Na zdjęciu instalacja w KWK Sośnica-Makoszowy Ruch Sośnica Wspólnota Europejska, kierując się m.in. chęcią obniżenia kosztów redukcji emisji, dyrektywą 2003/87/EC wprowadziła na swoim terytorium System Handlu Emisjami Gazów Cieplarnianych (European Trading System ETS). System ten częściowo przenosi zobowiązania państw członkowskich Unii Europejskiej co do limitów emisji gazów cieplarnianych na funkcjonujące w nich podmioty gospodarcze, które w sposób bezpośredni emitują te gazy. To przeniesienie zobowiązań realizowane jest poprzez wydanie w poszczególnych państwach uprawnień do emisji podmiotom emitującym wraz z prawem do handlu wydanymi uprawnieniami na terenie objętym systemem ETS. Liczba wydanych uprawnień odpowiada uzgodnionym przez poszczególne państwa limitom emisji. W przypadku wspólnych wdrożeń (Joint Implementation) istnieje możliwość przedsprzedaży uprawnień emisyjnych oraz przyznawania przez rząd kraju goszczącego tzw. wczesnego kredytu, umożliwiającego sprzedaż emisji za lata poprzedzające 2008 r. Zwiększy to atrakcyjność inwestycji. JI umożliwia transfer nowoczesnych technologii, a tym samym podnosi efektywność energetyczną instalacji. 10

11 RWE i Kompania Węglowa powołały nową spółkę R W E i Kompania Wę glowa p o dpisał y umowę p owołującą do ż ycia spółkę R W E Elek trow nia C ze c zot t Sp. z o.o. z siedzibą w K ato - w icach, k tóra planuje w y b udować nową elek trow nię wę glową Podpisanie umowy powołania spółki pod nazwą RWE Elektrownia Czeczott Sp. z o.o. Od lewej: Filip Thon, prezes RWE, Joanna Strzelec- Łobodzińska, podsekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki, Mirosław Kugiel, prezes Zarządu Kompanii Węglowej SA, Zbigniew Paprotny, wiceprezes Zarządu KW SA Zgodnie z koncepcją, inwestycja w nowy blok na węgiel kamienny o mocy 800 MW wyniesie ok. 1,5 miliarda euro tym samym byłaby największym i najnowocześniejszym, niskoemisyjnym blokiem na węgiel kamienny w Polsce. Budowa nowej elektrowni jest zgodna ze Strategią dla Polski 2030 i strategią dla sektora energetycznego do roku sierpnia br. w siedzibie Kompanii Węglowej w Katowicach została podpisana umowa powołania spółki pod nazwą RWE Elektrownia Czeczott Sp. z o.o., która będzie odpowiedzialna za budowę i uruchomienie nowej elektrowni węglowej. Nazwa nowej elektrowni to kontynuacja lokalnych tradycji górniczych regionu nawiązanie do byłej kopalni Czeczott, na terenie której powstanie elektrownia. Profesor AGH Henryk Czeczott, wybitna postać historyczna, był w dwudziestym wieku prekursorem wielu innowacyjnych rozwiązań w dziedzinie górnictwa i przyczynił się znacznie do rozwoju branży. Podpisanie umowy o powołaniu nowej spółki jest kolejnym krokiem, który przybliża nas do realizacji najnowocześniejszej inwestycji w polską energetykę. Niezwykle ważny jest dla nas fakt, że projekt ten bardzo dobrze wpisywałby się w strategię rozwoju Polski do 2030 r., przygotowaną przez Rząd RP oraz w opracowany przez Ministerstwo Gospodarki plan rozwoju dla sektora energetycznego do 2030 r. Obie strategie zakładają zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego, wzrost efektywności energetycznej oraz ochronę środowiska poprzez zmniejszenie emisji CO 2. Wykorzystanie nowoczesnych rozwiązań technologicznych w tego typu elektrowni spowodowałby, że inwestycja przyczyniłaby 11

12 W K O M PA N I I się do osiągnięcia tych celów. Cieszymy się, że do tak ważnego projektu możemy wnieść międzynarodowe doświadczenie i wysoki poziom kompetencji technicznych powiedział Filip Thon, prezes RWE. Potwierdzeniem tego, że węgiel ma przyszłość, jest powołanie przez RWE i Kompanię Węglową spółki, która zbuduje elektrownię. Właśnie węgiel będzie tym surowcem, który pozwoli na osiągnięcie w wybudowanym bloku mocy 800 MW. Należy przy tym szczególnie podkreślić, że elektrownia ograniczy emisję dwutlenku węgla, gdyż w porównaniu z obecnie funkcjonującymi w Polsce, będzie mieć znacznie wyższą sprawność. Inwestycja ma zatem charakter ekonomiczny, ale i ekologiczny. Takie przedsięwzięcie to najlepszy przykład partnerskiej współpracy górnictwa i energetyki. Inwestycja ma również wymiar społeczny, gdyż w trakcie jej realizacji i po ukończeniu zapewni dodatkowe miejsca pracy w regionie powiedział Mirosław Kugiel, prezes Kompanii Węglowej. Radzie Nadzorczej RWE Elektownia Czeczott przewodniczyć będzie Filip Thon, prezes RWE Polska SA, a w jej skład wejdą: Andreas Gehrmann, RWE AG, Ingo Birnkraut, RWE Power AG oraz Stanisław Baran, Kompania Węglowa SA. Na czas realizacji inwestycji spółka reprezentowana będzie przez 3-osobowy Zarząd w składzie: Götz Hanau, prezes Zarządu (CEO), Henning Stockhausen, członek Zarządu ds. finansowych (CFO) oraz Krzysztof Miśkiewicz, członek Zarządu ds. współpracy (CNO). Ostateczna decyzja dotycząca realizacji inwestycji zostanie podjęta na podstawie pełnej analizy opłacalności ekonomicznej. Przygotowania do realizacji inwestycji przebiegają zgodnie z planem. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydał zgodę na utworzenie spółki celowej. Właściwe organy korporacyjne Kompanii Węglowej SA i RWE AG również opowiedziały się za powołaniem spółki. RWE Elektrownia Czeczott podpisze z Kompanią Węglową umowę na dostawy węgla. Na mocy tego porozumienia Kompania Węglowa będzie dostarczać do nowej elektrowni ok. 2,5 miliona ton paliwa rocznie. Ponadto, Kompania Węglowa wniesie aportem nieruchomość, na której powstanie elektrownia. Będzie ona zlokalizowana na terenie byłej Kopalni Węgla Kamiennego Piast Ruch II (dawniej: KWK Czeczott ) w miejscowości Wola na Śląsku. Jednym z pierwszych zadań spółki RWE Elektrownia Czeczott będzie również przygotowanie i złożenie dokumentów pozwalających na uzyskanie pozwolenia na budowę elektrowni. Ponadto, trwają prace dotyczące wydania warunków przyłączenia nowej jednostki do Krajowego Systemu Elektroenergetycznego. Opracowane zostało także studium wykonalności, dopracowano szczegółowe aspekty techniczne inwestycji. Między innymi przeprowadzone Elektrownia węglowa RWE w Gersteinwerk zostały badania geotechniczne, niezbędne do rozpoznania podłoża gruntów pod inwestycję, wykonywane na bazie próbnych odwiertów. Oceniono także możliwości zaopatrzenia przyszłej elektrowni w wodę. W pracach uczestniczyły wybitne polskie jednostki badawcze, jak np.: Akademia Górniczo-Hutnicza i Polska Akademia Nauk w Krakowie oraz Główny Instytut Górnictwa w Katowicach. 12

13 Nowy szyb w Rydułtowach U łat w iona praca załogi WRuchu I kopalni Rydułtowy- Anna oddany został do użytku (na razie w zakresie transportu ludzi) szyb Leon IV. To ważne wydarzenie w historii kopalni. Szyb ten, którego głębienie zakończono w roku 1998, wykorzystywany był dotychczas tylko do celów wentylacyjnych. Jego głębokość wynosi 1076 m, średnica 8,5 m. Zasadniczy wlot wykonany został na poziomie 1000 m (960 m), natomiast na poziomie 800 m i 1067 m wykonane zostały wloty wykorzystywane do celów technologicznych i wentylacyjnych. W szybie pracują dwa urządzenia wyciągowe wyciąg podstawowy, wyposażony w dwie klatki (dwu- i trzypiętrową) i wyciąg pomocniczy, wyposażony w klatkę jednopiętrową. Oddanie do ruchu szybu umożliwiło opuszczanie załogi bezpośrednio na poziom 1000 m, z ominięciem uciążliwego, międzypoziomowego transportu kolejkami spągowymi. W wielu rejonach pozwoliło to na wydłużenie efektywnego czasu pracy nawet o jedną godzinę, co ma istotny wpływ na zwiększenie wydajności. Do końca bieżącego roku, po przygotowaniu odpowiedniej infrastruktury na powierzchni i na poziomie 1000 m, w szybie uruchomiony zostanie również transport materiałów. Zakończy to zasadniczy etap inwestycji związanej z oddaniem do ruchu szybu Leon IV. W kolejnych latach ( ) planuje się pogłębienie szybu do poziomu około 1200 m wraz z opuszczaniem ludzi i materiałów na ten poziom. HISTORIA GŁĘBIENIA I ZBROJENIA SZYBU LEON IV 1987 r. rozpoczęcie prac projektowych. Na tym etapie określone zostały: funkcja szybu (szyb wdechowy materiałowo-zjazdowy, z możliwością zabudowy w przyszłości naczyń wydobywczych); głębokość szybu 1066 m, z perspektywą dalszego zgłębienia do poziomu 1250, a nawet 1300 m; pierwszy etap głębienia (do poziomu 1000 m) miał zostać zakończony do 1997 r., kolejny (do poziomu 1250 lub 1300 m) około roku 2000; lokalizacja szyb zlokalizowany został w pobliżu zakładu głównego, na terenie dawnego zakładu prefabrykatów r. rozpoczęcie głębienia szybu roboty związane z głębieniem prowadzone były przez firmę PBSz. W pierwszym etapie (w warstwach czwarto- i trzeciorzędowych) drążenie odbywało się z zastosowaniem metody mrożeniowej r. po zgłębieniu szybu do głębokości 107 m zatrzymano dalsze drążenie szybu r. po powstaniu Rybnickiej Spółki Węglowej SA, zapadła decyzja o całkowitym wstrzymaniu głębienia szybu. Wykonany odcinek szybu został zalany r. jako doraźne rozwiązanie analizowano możliwość udostępnienia poziomu 1000 m szybikiem wykonanym w osi szybu Leon IV (jako fragment szybu) pomiędzy poziomami 800 i 1000 m r. zapadła decyzja o wznowieniu drążenia szybu z powierzchni. Pierwszy etap drążenia (do poziomu 1000 m) zakończono w 1997 r. Na poziomie 1000 m wykonano połączenie z przekopem zachodnim I poz m, wykonanym pomiędzy pokładami 630/1-2 i 713/ r. wykonany został odcinek szybu pomiędzy poziomem 1000 m a pokładem 703/1, z wykonaniem wlotu na poziomie 1067 m. Drążenie szybu zakończone zostało na głębokości 1076 m. Od 1998 r. szyb funkcjonuje jako wentylacyjny, wdechowy r. rozpoczęto prace projektowe w zakresie uzbrojenia szybu w urządzenia do jazdy ludzi i transportu materiałów do poziomu 1000 m. Zaplanowano zabudowę wieży wyciągowej pozyskanej ze zlikwidowanej kopalni Czeczott oraz zastosowanie linowego prowadzenia naczyń wyciągowych r. rozpoczęcie zbrojenia szybu r. w czerwcu szyb został oddany do eksploatacji w zakresie jazdy ludzi. W IV kwartale planowane jest oddanie do użytku szybu w zakresie transportu materiałów r. rozpoczęcie robót związanych z pogłębianiem szybu do poziomu 1200 m (planowane zakończenie w roku 2013). Nakłady na głębienie szybu (do roku 1998) wyniosły w sumie 51 mln zł. Nakłady na zbrojenie szybu zamkną się w kwocie 76,2 mln zł. 13

14 W Y D A R Z E N I A Koniec fedrowania na Wirku Pracow nikom W irka trudno uwierzyć, że znika kopalnia z tak w ieloletnią tradycją Przy dźwiękach górniczej orkiestry dętej ostatni wagonik węgla wyjechał z kopalni Wirek. 31 lipca 2009 r. zakończyła się ponad dwustuletnia historia kopalni. To koniec pewnego ważnego etapu, ale górnicy z Wirka nie muszą się martwić na wszystkich czeka praca. Likwidacja kopalni potrwa do listopada 2011 roku. Tej ogromnej, skomplikowanej maszynerii nie da się zatrzymać w jeden dzień. W tym czasie górnicy stopniowo przeniosą się do Halemby. Część z załogi będzie pracować przy likwidacji zakładu. To przede wszystkim ci, którym pozostało niewiele czasu, do emerytury, a świadczenia uzyskają przed końcem 2009 roku. Ich zadanie będzie odpowiedzialne demontaż i wywóz specjalistycznych górniczych urządzeń z zamykanej kopalni, a potem likwidacja wyrobisk. Następnie zlikwidowane zostaną szyby i zbędna infrastruktura Symboliczna, ostatnia tona węgla z kopalni Wirek... 14

15 na powierzchni. Na pozostałą część, ponad 850 członków załogi już czeka praca w pozostałych kopalniach Rudy Śląskiej głównie na Halembie. Do Halemby przejdzie również zdatny do użytku sprzęt górniczy. Dlaczego trzeba zamknąć kopalnię? Historia przegrała z ekonomią. Fedrowanie w Wirku groziło katastrofą. I nie chodzi tylko o zawalenie się ściany, jak to miało miejsce w listopadzie 2008 r., gdy na skutek tąpnięcia na jednej ze ścian poszkodowanych zostało aż 19 osób. Ryzykowne wydobycie mogło sprowadzić na całą kopalnię katastrofę finansową. W obecnym układzie zakład przynosił straty. Dlatego właśnie opracowano w Kompanii Węglowej plan rekonstrukcji wydobycia w kopalni Halemba-Wirek, który dotyczy również kopalń Bielszowice i Pokój. Już zaczęły się prace związane z rekonstrukcją, które gdy się zakończą, przedłużą żywotność Halemby nawet do 2040 roku. Rekonstrukcja planu wydobycia umożliwi dotarcie do około 100 mln t węgla. Te olbrzymie zasoby są położone w południowej części obszarów górniczych rudzkich kopalń. Najważniejsze szyby zostaną pogłębione, Halembę połączą pod ziemią z kopalnią Bielszowice. Otwarta zostanie droga do złoża Śmiłowice i złoża w filarze szybów północnych, będzie można m.in. wybrać węgiel z filara ochronnego elektrowni Halemba. Mogłoby się wydawać, że w decyzji o zamknięciu kopalni Wirek zadecydowały wyłącznie względy ekonomicznie. Ale przede wszystkim liczyło się bezpieczeństwo samych górników. Ponieważ w Wirku kończą się zasoby węgla, a pozostała część złoża w rejonach trudno dostępnych i zagrożonych tąpaniami, wydobywanie pozostałych resztek byłoby niezwykle niebezpieczne. Pracownikom Wirka trudno uwierzyć, że znika kopalnia z tak wieloletnią tradycją. Zamknięcia kopalni Wirek nie można było jednak uniknąć. Zakład od lat przynosił straty Kompanii Węglowej i tylko jego reorganizacja i eksploatacja nowych złóż może uczynić KWK Halemba-Wirek opłacalnym interesem. Klaudia Latosik Zdjęcia: Jan Czypionka Pożegnaniu kopalni towarzyszyła orkiestra górnicza 15

16 W Y D A R Z E N I A Historia Wirka sięga 1824 roku, kiedy hrabiemu Donnersmarckowi nadano pole górnicze Hugo. Pierwszy raz nazwa Wirek pojawiła się w 1928 roku. XX wiek był okresem najbardziej obfitym w wydobycie węgla, roczne wydobycie na Wirku wynosiło ok 1,9 mln t. Zakład rozwijał się prężnie aż do roku 1933, kiedy dotknął go powszechny kryzys gospodarczy. Podczas okupacji kopalnia, pod nazwą Godula-Schachtanlage, znajdowała się w rękach niemieckich. Nazwa Wirek wróciła jednak po wojnie, by towarzyszyć zakładowi już do końca z pewnymi modyfikacjami. I tak z końcem grudnia 1953 roku powstała kopalnia Nowy Wirek. Kolejne połączenie ze świętochłowicką kopalnią Polska miało miejsce w 1995 roku, owocując nazwaniem zakładu KWK Polska Wirek. 1 sierpnia 2007 roku doszło do połączenia z kopalnią Halemba. Barbara Soja, pielęgniarka z punktu opatrunkowego zostaje w Wirku do końca procesu likwidacji Ostatnia szychta Ryszarda Topolewskiego na Wirku. Do likwidacji podchodzi spokojnie, bo znalazł pracę w Halembie 16

17 Górnicy z Pola Stefanów w klatce szybu. Atmosfera niczym z rodzinnego pikniku. Zupełnie odmienna od tej znanej w śląskich kopalniach Bogdanka kopalnia inna niż wszystkie D la wielu to fenomen, oaza poz y t y w n e j e n e r gii, źródło opt y mizmu, ziemia obie c ana Pewnie, że się cieszę. W końcu jestem teraz współwłaścicielem kopalni deklaruje z szerokim uśmiechem Krzysztof Kępka, który pracuje w Bogdance od 24 lat. Uśmiech, luz, życzliwość skierowana w kierunku obiektywów aparatów to nastroje, które dominują w Puchaczowie. Grupa górników, która za chwilę zjedzie na dół, siedzi swobodnie przed wejściem w nieskazitelnie czystych ferszalunkach, dowcipkując na luzie. Chętnie i bez zahamowań odpowiadają na pytania dziennikarzy. Za chwilę wsiadają do klatki szybu. Atmosfera niczym z rodzinnego pikniku. Zupełnie odmienna od tej znanej w śląskich kopalniach. Ale też i sceneria zgoła inna. Szyb 2.2 Pola Stefanów pachnie nowością. Odnoszę wrażenie, jakbym przebywał w fabryce półprzewodników, a nie w kopalni. Ktoś żartuje, że tam na dole przekopy są pewnie wykafelkowane. W pomieszczeniach obok cechowni kraniki z opisem: woda, herbata, kawa, mięta. I rzeczywiście, leci wszystko jak napisano. Wszędzie czysto, schludnie, żadnych śladów pyłu węglowego. Prawie nierealne, a jednak prawdziwe. Takie jest Pole Stefanów, które w zasadzie stanowi osobną kopalnię. Przyszłość górnictwa na wschodzie Polski. Niewiele brakowało, by tej kopalni w ogóle nie było. W roku 1988 prace przy jej budowie zostały wstrzymane. Na szczęście zwyciężył 17

18 zdrowy rozsądek i rachunek ekonomiczny. W Zagłębiu Lubelskim praktycznie nie występują zagrożenia naturalne, które tak dotkliwie i tragicznie nękają kopalnie na Śląsku. Mimo głęboko zalegających pokładów praca jest tu o wiele bardziej bezpieczna. Położenie na kresach sprzyja. Górnicy z Bogdanki czują się tu prawdziwą elitą, także finansową. Po 25 czerwca 2009 r., kiedy ich kopalnia tak udanie zadebiutowała na giełdzie, doszedł jeszcze jeden powód do dumy, dodatkowa pewność i wzmocnienie poczucia stabilizacji. Rozmawiam z tymi ludźmi i wyczuwam otwartość i życzliwość, której nieraz brakuje w rozmowach w innych kopalniach. Mówią o pracy, o rodzinie, o przyszłości. Wielu z nich przywędrowała tu przed laty właśnie ze Śląska w poszukiwaniu lepszego jutra i kiedy słucham ich, pełnych optymizmu i radości życia, wiem, że znaleźli, czego szukali. Na tle całego polskiego górnictwa Bogdanka to fenomen, oaza pozytywnej energii, źródło optymizmu, dla wielu ziemia obiecana, choć to przecież tylko zwykła kopalnia, w której wydobywa się węgiel pozornie jak w każdej innej. Ale tu jest jednak inaczej. Inna jest mentalność zarówno górników pracujących na przodku, jak i kadry zarządzającej oraz organizacji związkowych. Już na pierwszy rzut oka widać wspólnotę interesów, brak podziałów, utożsamienie się z firmą na dobre i złe. Inny jest też język. Może to niewiele znaczy, ale podczas ponadgodzinnej rozmowy z górnikami z Bogdanki nie usłyszałem z żadnych ust jakiegokolwiek przekleństwa. A są to chłopy nie mniej twarde jak na Śląsku. Zapytani, czy jakby się skrzyknęli, zrobili zebranie, to czy mogliby np. ogłosić strajk albo choćby pogotowie, popatrzeli na mnie jak na wariata. Po chwili jeden z nich, Stanisław Urbański, siedzący spokojnie pod murem zdumiony żachnął się: A po co?... Tekst i zdjęcia: Jan Czypionka Bogdanka jest uważana za jedną z najlepszych kopalń w Polsce. Wielokrotnie nagradzana tytułem Kopalnia roku. W 2008 roku jej przychody wyniosły ponad 1 mld zł, natomiast zysk netto 155,7 mln zł. W roku 2007 Bogdanka miała 886,6 mln zł przychodów oraz 77,7 mln zł zysku netto. Zdolności produkcyjne kopalni wynoszą 5,4 mln t węgla na rok. Dzięki środkom z giełdy Bogdanka chce zwiększyć od 2014 roku moce wydobywcze do 11,1 mln t węgla rocznie. Oferta publiczna Bogdanki cieszyła się sporym zainteresowaniem inwestorów. Łącznie Bogdanka przydzieliła 11 mln akcji, czyli wszystkie nowo emitowane papiery. Cena emisyjna akcji wynosiła 48 zł, co daje wartość oferty 528 mln zł. Środki ze sprzedaży akcji zostaną przeznaczone na budowę nowej oraz modernizację istniejącej infrastruktury technicznej w Polu Stefanów, co pozwoli spółce podwojenie produkcji węgla od 2014 roku. Bogdanka nadal pozostaje pod kontrolą Skarbu Państwa, który ma jeszcze 65 proc. jej udziałów. Pełna prywatyzacja prawdopodobnie nastąpi w przyszłym roku. W opinii wiceminister skarbu Joanny Schmid sukces emisji akcji Bogdanki, która w czerwcu 2009 r. zadebiutowała na giełdzie, potwierdza słuszność przyjętego kierunku, jakim jest pełna prywatyzacja kopalń. To przykład, że silna fundamentalnie spółka, przygotowana, zrestrukturyzowana, dobrze zarządzana, mająca dobry produkt i przewagę konkurencyjną, może być przedmiotem zainteresowania inwestorów nawet w czasie spowolnienia gospodarczego czy kryzysu powiedziała wiceminister Schmid. Pole Stefanów to przyszłość górnictwa w tym rejonie Stanisław Urbański chętnie opowiada o swojej pracy 18

19 KOS szkoli nie tylko górników Kur s y na operatorów masz y n do robót ziemnych i dr o g ow ych Kompanijny Ośrodek Szkolenia Sp. z o.o. w Knurowie wychodząc naprzeciw oczekiwaniom swoich klientów, podjął starania mające na celu uzyskanie pozwolenia na prowadzenie kursów z zakresu obsługi maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych. Podjęte działania wpisują się w strategię rozwoju Kompanijnego Ośrodka Szkolenia Sp. z o.o., której głównymi założeniami są stałe podnoszenie jakości prowadzonych szkoleń i kursów oraz poszerzanie oferty szkoleniowej, także o kursy nie związane z branżą górniczą. Uzyskanie pozwolenia na prowadzenie specjalistycznych kursów nie jest sprawą prostą. Procedura trwa dość długo, jest żmudna i wymaga wielu przygotowań. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych, ośrodek szkolenia, który chce prowadzić kursy w zakresie obsługi maszyn budowlanych i drogowych, musi posiadać odpowiednie warunki lokalowe do prowadzenia wykładów, park maszynowy wraz z placem manewrowym, kadrę wykładowców i instruktorów, warunki socjalne i wyposażenie dydaktyczne. Zgodnie z tym rozporządzeniem, jednostką upoważnioną do certyfikacji ośrodków szkolenia jest Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie. Jednostka ta opracowała procedurę, mającą na celu wprowadzenie zasad przyznawania ośrodkom szkolenia upoważnień do prowadzenia kursów. Procedura ta składa się z kilku podstawowych etapów. Pierwszym etapem jest złożenie wniosku przez podmiot ubiegający się o prowadzenie szkoleń. Złożony wniosek jest oceniany przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego. Jeżeli złożony wniosek jest kompletny i poprawny merytorycznie, to Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego przeprowadza wizytację podmiotu, która ma na celu potwierdzenie zgodności informacji zawartych we wniosku ze stanem faktycznym. Pozytywny wynik przeprowadzonej wizytacji jest podstawą do wydania potwierdzenia, stwierdzającego, iż oceniany podmiot może prowadzić szkolenia oraz w jakim zakresie. Kompanijny Ośrodek Szkolenia Sp. z o.o. w styczniu 2009 r. rozpoczął działania, które miały na celu złożenie wniosku w Instytucie Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego. W tym celu ośrodek szkolenia pozyskał kadrę wykwalifikowanych wykładowców 19

20 W Y D A R Z E N I A i instruktorów mówi Łukasz Szczerczowski, inspektor ds. szkoleń KOS, odpowiedzialny za to przedsięwzięcie. Spełnienie wymagań, dotyczących posiadania warunków lokalowych do prowadzenia wykładów oraz zaplecza technicznego i socjalnego do prowadzenia zajęć praktycznych wymagało dostosowania sal wykładowych i wyposażenia ich w niezbędne pomoce dydaktyczne, tj.: plansze poglądowe, części maszyn i ich przekroje, filmy dydaktyczne, literaturę techniczną, instrukcje bhp. KOS nawiązał współpracę z firmami posiadającymi odpowiednie zaplecze sprzętowe oraz warunki socjalne. W wyniku podjętych działań podpisano umowy z HKL Baumaschinen Polska Sp z o.o. z siedzibą w Poznaniu, Przedsiębiorstwem Robót Drogowych MPRD Sp. z o.o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej, Przedsiębiorstwem OPERATOR Sp. z o.o. z siedzibą w Czerwionce Leszczynach, Przedsiębiorstwem Usługowo Handlowym EMA TRANS Sp. z o.o. z siedzibą w Radlinie, Kopalnią Surowców Skalnych SA Wisła w Wiśle. Kompanijny Ośrodek Szkolenia Sp. z o.o. współpracuje także z Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych w Katowicach, co pozwala na prowadzenie zajęć praktycznych na kursach operatorów pił mechanicznych do ścinki drzew. W kwietniu 2009 roku Kompanijny Ośrodek Szkolenia złożył w Instytucie Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie wniosek o potwierdzenie spełnienia warunków do prowadzenia kursów w zakresie obsługi maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych. Po pozytywnym zaopiniowaniu złożonego wniosku, pracownik Instytutu przeprowadził 1 czerwca 2009 roku wizytację ośrodka szkolenia. Pozytywna ocena przeprowadzonej wizytacji była podstawą do wydania Kompanijnemu Ośrodkowi Szkolenia Sp. z o.o. pozwolenia na prowadzenie kursów w zakresie zgodnym ze złożonym wnioskiem. W czerwcu 2009 roku Piotr Mielnicki, prezes Zarządu Kompanijnego Ośrodka Szkolenia Sp. z o.o. w Knurowie, otrzymał z rąk dyrektora Centrum Koordynacji Szkolenia Operatorów Maszyn Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego Jana Karwowskiego upoważnienie do prowadzania kursów. Zgodnie z wydanym upoważnieniem Kompanijny Ośrodek Szkolenia Sp. z o.o. może prowadzić kursy w swojej siedzibie w Knurowie przy ul. Szpitalnej 8 w następującym zakresie: 1. koparko ładowarki kl. III, 2. koparki jednonaczyniowe kl. III, 3. ładowarki jednonaczyniowe kl. III, 4. spycharki kl. III, 5. maszyny do produkcji sortowania uszlachetniania kruszyw kl. III, 6. walce drogowe kl. III, 7. lokomotywki wąskotorowe kl. III, 8. zagęszczarki i ubijaki wibracyjne kl. III, 9. przecinarki do nawierzchni dróg kl. III, 10. piły mechaniczne do ścinki drzew kl. III, 11. narzędzia udarowe ręczne. Inauguracyjny turnus kursów rozpoczął się w sierpniu 2009 i w tych dniach pierwsi absolwenci otrzymają zaświadczenia ukończenia szkolenia. Inicjatywa Kompanijnego Ośrodka Szkolenia zasługuje na wysokie uznanie z uwagi na wyjście z ofertą poza branżę górniczą. Imponuje także tempo prac związanych z otrzymaniem stosownego certyfikatu oraz profesjonalizm kadry zaangażowanej w to przedsięwzięcie. Warto także dodać, że KOS działa w tym zakresie w warunkach ostrej konkurencji z innymi firmami szkoleniowym, ale doskonale daje sobie radę na trudnym rynku. Jan Czypionka 20

Portowi specjaliści. 10 lat spółki INTER BALT s. 20 MAGAZYN KORPORACYJNY

Portowi specjaliści. 10 lat spółki INTER BALT s. 20 MAGAZYN KORPORACYJNY MAGAZYN KORPORACYJNY STYCZEŃ 2014 NR 1 (9) Portowi specjaliści 10 lat spółki INTER BALT s. 20 TO BYŁ UDANY ROK... Jerzy Podsiadło, prezes zarządu Węglokoks S.A. podsumowuje minione dwanaście miesięcy dla

Bardziej szczegółowo

Ciężarówka, pociąg, barka, panamax - nasi odbiorcy są różni Z wizytą w Pionie Logistycznym s. 26 MAGAZYN KORPORACYJNY

Ciężarówka, pociąg, barka, panamax - nasi odbiorcy są różni Z wizytą w Pionie Logistycznym s. 26 MAGAZYN KORPORACYJNY MAGAZYN KORPORACYJNY WRZESIEŃ 2013 NR 3 (8) Ciężarówka, pociąg, barka, panamax - nasi odbiorcy są różni Z wizytą w Pionie Logistycznym s. 26 POLSKA STAWIA NA WĘGIEL Premier Donald Tusk odwiedził stoisko

Bardziej szczegółowo

System zarządzania energią ISO 50001 dla Koksowni Przyjaźń. Grupa węglowo-koksowa. str. 4 5. str. 12 13

System zarządzania energią ISO 50001 dla Koksowni Przyjaźń. Grupa węglowo-koksowa. str. 4 5. str. 12 13 Miesięcznik Koksowni Przyjaźń ISSN 1507-658X Nr 8/9 (124/125) VIII/IX 2011 r. Koksownia Przyjaźń Sp. z o.o. w Dąbrowie Górniczej Grupa Kapitałowa System zarządzania energią ISO 50001 dla Koksowni Przyjaźń

Bardziej szczegółowo

Kapitał Województwa Śląskiego

Kapitał Województwa Śląskiego 1 Wrzesień 2013 G o s p o d a r k a S a m o r z ą d y N a u k a I n n o w a c j e Możemy spodziewać się rekordowej frekwencji Piotr Uszok: Zarówno kongresy, jak i targi są niepowtarzalną okazją do przedstawienia

Bardziej szczegółowo

JAK WRÓCIĆ DO GÓRNICZEGO RAJU?

JAK WRÓCIĆ DO GÓRNICZEGO RAJU? Gazeta firmowa nr 9 (64), październik 2014 www.kwsa.pl ROZMOWA MIESIĄCA JAK WRÓCIĆ DO GÓRNICZEGO RAJU? Rozmowa z Henrykiem Paszczą, dyrektorem Agencji Rozwoju Przemysłu w Katowicach strona 3 W KOMPANII

Bardziej szczegółowo

Raport społecznej odpowiedzialności Katowickiego Holdingu Węglowego S.A.

Raport społecznej odpowiedzialności Katowickiego Holdingu Węglowego S.A. 2013 Raport społecznej odpowiedzialności Katowickiego Holdingu Węglowego S.A. Zawartość A. List Prezesa Katowickiego Holdingu Węglowego S.A.... 2 B. Branża górnictwa węgla kamiennego w Polsce... 3 C. Podstawowe

Bardziej szczegółowo

STAWIAMY NA ROZWÓJ BEZPIECZNY ODDZIAŁ W GÓRNICZEJ RODZINIE

STAWIAMY NA ROZWÓJ BEZPIECZNY ODDZIAŁ W GÓRNICZEJ RODZINIE G A Z E T A F I R M O W A n r 1 ( 3 4 ) s t y c z e ń 2 0 1 2 STAWIAMY NA ROZWÓJ BEZPIECZNY ODDZIAŁ W GÓRNICZEJ RODZINIE W W W. K W S A. P L G A Z E T A F I R M O W A NASZA KOMPANIA Drodzy Czytelnicy!

Bardziej szczegółowo

Nr 9 (47) Wrzesień 2012. magazyn grupy tauron ISSN 1689-5304. biznes. Dobre wyniki półrocza. strategia. Wspólne IT. wydarzenia.

Nr 9 (47) Wrzesień 2012. magazyn grupy tauron ISSN 1689-5304. biznes. Dobre wyniki półrocza. strategia. Wspólne IT. wydarzenia. Nr 9 (47) Wrzesień 2012 magazyn grupy tauron ISSN 1689-5304 biznes Dobre wyniki półrocza strategia Wspólne IT Tauron Nowa Muzyka wydarzenia biznes Polska Energia 9 (47) 2012 Prezes zarządu Dariusz Lubera

Bardziej szczegółowo

Inwestycje na półmetku

Inwestycje na półmetku M a g a z y n G r u p y T a u r O N ISSN 1689-5304 Nr 7 (33) Lipiec 2011 Inwestycje na półmetku wywiad Marek Woszczyk Chcę dokończyć proces liberalizacji rynku energii prawdy i mity Gaz łupkowy w Polsce:

Bardziej szczegółowo

Magazyn New World Resources

Magazyn New World Resources Magazyn New World Resources Nr 4 2012 6 9 rozmowa Gareth Penny: Wokół węgla 14 17 technologia System logistyczny OKD przechodzi dynamiczną transformację 20 21 odpowiedzialność Ludzie są w centrum zrównoważonego

Bardziej szczegółowo

WYDAWNICTWO ZACHODNIEJ IZBY PRZEMYSŁOWO-HANDLOWEJ 1 (66) /2014. Jakie inteligentne specjalizacje w Lubuskiem? styczeń 2014 1

WYDAWNICTWO ZACHODNIEJ IZBY PRZEMYSŁOWO-HANDLOWEJ 1 (66) /2014. Jakie inteligentne specjalizacje w Lubuskiem? styczeń 2014 1 WYDAWNICTWO ZACHODNIEJ IZBY PRZEMYSŁOWO-HANDLOWEJ 1 (66) /2014 Jakie inteligentne specjalizacje w Lubuskiem? styczeń 2014 1 2 styczeń 2014 Szanowni Państwo Rozpoczynamy jubileuszowy, dziesiąty rok działalności

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA działalności górnictwa węgla kamiennego w Polsce w latach 2007-2015

STRATEGIA działalności górnictwa węgla kamiennego w Polsce w latach 2007-2015 STRATEGIA działalności górnictwa węgla kamiennego w Polsce w latach 2007-2015 (Dokument przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 31 lipca 2007r.) Warszawa, 31 lipca 2007 roku SPIS TRESCI Wprowadzenie...3 1.

Bardziej szczegółowo

19-22.01. BUDOWNICTWO PASYWNE wymysł czy konieczność BUDSHOW 2010. ŻYCIE MIĘDZY BUDYNKAMI czyli Dzień Architektury na Budmie

19-22.01. BUDOWNICTWO PASYWNE wymysł czy konieczność BUDSHOW 2010. ŻYCIE MIĘDZY BUDYNKAMI czyli Dzień Architektury na Budmie FORUM B2B BRANŻY BUDOWLANEJ (01) STYCZEŃ 2010 19-22.01. 2010 POZNAŃSKI MAGAZYN TARGOWY WYDANIE SPECJALNE ISSN 1230-8994 BUDOWNICTWO PASYWNE wymysł czy konieczność BUDSHOW 2010 ŻYCIE MIĘDZY BUDYNKAMI czyli

Bardziej szczegółowo

wrzesień 2012 Kapitał Województwa Śląskiego małe i średnie przedsiębiorstwa 1 Kapitał Województwa Śląskiego

wrzesień 2012 Kapitał Województwa Śląskiego małe i średnie przedsiębiorstwa 1 Kapitał Województwa Śląskiego wrzesień 2012 Kapitał Województwa Śląskiego małe i średnie przedsiębiorstwa 1 Kapitał Województwa Śląskiego 2 Kapitał Województwa Śląskiego małe i średnie przedsiębiorstwa wrzesień 2012 Bank Spółdzielczy

Bardziej szczegółowo

BIULETYN POLSKI KOMITET ŚWIATOWEJ RADY ENERGETYCZNEJ

BIULETYN POLSKI KOMITET ŚWIATOWEJ RADY ENERGETYCZNEJ BIULETYN POLSKI KOMITET ŚWIATOWEJ RADY ENERGETYCZNEJ ROK 2013, NUMER 1 MINISTER GOSPODARKI: GÓRNICTWO ZAMKNIE ROK ZYSKIEM RZĘDU 2 MLD ZŁ Polskie górnictwo powinno zamknąć 2012 rok zyskiem netto rzędu 2

Bardziej szczegółowo

MAGAZYN PRACOWNIKÓW PGE GÓRNICTWO i ENERGETYKA KONWENCJONALNA STYCZEŃ 2014 NR 1 (42) nabierają tempa

MAGAZYN PRACOWNIKÓW PGE GÓRNICTWO i ENERGETYKA KONWENCJONALNA STYCZEŃ 2014 NR 1 (42) nabierają tempa MAGAZYN PRACOWNIKÓW PGE GÓRNICTWO i ENERGETYKA KONWENCJONALNA EKspress STYCZEŃ 2014 NR 1 (42) INWESTYCJE nabierają tempa SPIS TREŚCI Trzecia edycja Programu Dobrowolnych Odejść 19 Już dzisiaj zaplanujmy

Bardziej szczegółowo

polska Forum Ekonomiczne w Krynicy Idziemy na giełdę Geotermia Rynek energii w Portugalii Strategie grup energetycznych

polska Forum Ekonomiczne w Krynicy Idziemy na giełdę Geotermia Rynek energii w Portugalii Strategie grup energetycznych polska EnerGIA magazyn NR 9 (11) wrzesień 2009 grupy tauron ISSN 1689-5304 Forum Ekonomiczne w Krynicy Idziemy na giełdę Geotermia Rynek energii w Portugalii Strategie grup energetycznych spis treści Wydarzenia

Bardziej szczegółowo

Test wiedzy inwestorskiej zaliczony! Gaz zmieni polską elektroenergetykę. Tauron Wytwarzanie drugim producentem energii w Polsce

Test wiedzy inwestorskiej zaliczony! Gaz zmieni polską elektroenergetykę. Tauron Wytwarzanie drugim producentem energii w Polsce Nr 11 (37) Listopad 2011 M a g a z y n G r u p y T a u r o N ISSN 1689-5304 wywiad Gaz zmieni polską elektroenergetykę strategia Tauron Wytwarzanie drugim producentem energii w Polsce Test wiedzy inwestorskiej

Bardziej szczegółowo

Nowe farmy wiatrowe Grupy Tauron. Oferta dla biznesu: Giełda Prawa Majątkowe. Prof. Jerzy Hausner o stanie energetyki

Nowe farmy wiatrowe Grupy Tauron. Oferta dla biznesu: Giełda Prawa Majątkowe. Prof. Jerzy Hausner o stanie energetyki Nr 11 (61) listopad 2013 magazyn grupy tauron ISSN 1689-5304 biznes Oferta dla biznesu: Giełda Prawa Majątkowe wywiad Prof. Jerzy Hausner o stanie energetyki raport Zimowy blackout w Polsce fikcja czy

Bardziej szczegółowo

Polsko Ukraińska Gra Zespołowa EURO 2012

Polsko Ukraińska Gra Zespołowa EURO 2012 Polsko Ukraińska Gra Zespołowa EURO 2012 Wydawnictwo bezpłatne. ISSN: 1424-610X Marzec 2008 R e g i o n a l n a I z b a G o s p o d a r c z a w K a t o w i c a c h TEMAT NUMERU XVI Gala Laurów Umiejętności

Bardziej szczegółowo

Czasopismo dla wszystkich, których łączy Warta

Czasopismo dla wszystkich, których łączy Warta Nr 6, Styczeń 2009 Czasopismo dla wszystkich, których łączy Warta Drodzy Czytelnicy! 3 4 6 8 10 11 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 Aktualności Umiarkowany optymizm w 2009 roku Być blisko klienta Bezpieczna

Bardziej szczegółowo

STRONA 61 STRONA 72 STRONA 65. REDAKCJA redaktor naczelny - Piotr Ruszewski, sekretarz redakcji - Waldemar Gabis

STRONA 61 STRONA 72 STRONA 65. REDAKCJA redaktor naczelny - Piotr Ruszewski, sekretarz redakcji - Waldemar Gabis EXPRESS BIZNESU 1 2 EXPRESS BIZNESU Po wakacyjnych urlopach wracamy do pracy uśmiechnięci i wypoczęci, by ze zdwojoną siłą podbijać świat. Zanim jednak ruszycie Państwo na ten podbój, zapraszam do poczytania

Bardziej szczegółowo

WNIOSKI DLA EUROPY INWESTYCJE INNOWACJE ENERGIA 20-22 KWIETNIA 2015 KATOWICE WYDAWNICTWO VII EUROPEJSKIEGO KONGRESU GOSPODARCZEGO

WNIOSKI DLA EUROPY INWESTYCJE INNOWACJE ENERGIA 20-22 KWIETNIA 2015 KATOWICE WYDAWNICTWO VII EUROPEJSKIEGO KONGRESU GOSPODARCZEGO WNIOSKI DLA EUROPY WYDAWNICTWO VII EUROPEJSKIEGO KONGRESU GOSPODARCZEGO INWESTYCJE INNOWACJE ENERGIA 20-22 KWIETNIA 2015 KATOWICE GŁÓWNE NURTY EUROPEJSKI KONGRES GOSPODARCZY 2015 Więcej wolności w gospodarce

Bardziej szczegółowo

ENERGETYKA MA SIĘ BARDZO DOBRZE

ENERGETYKA MA SIĘ BARDZO DOBRZE Maj upłynął w energetyce przede wsztstkim pod znakiem przygotowań do prywatyzacji Tauronu, 2. co do wielkości grupy w Polsce. Ale nie tylko. Intensywne zabiegi trwały również wokół sprzedaży Energii -

Bardziej szczegółowo

NOWY. Rozmowa na czasie. JSW SA: darmowe akcje dla wszystkich Będą protesty

NOWY. Rozmowa na czasie. JSW SA: darmowe akcje dla wszystkich Będą protesty P I S M O S P O Ł E C Z N O Z A W O D O W E Ś R O D O W I S K A G Ó R N I C Z E G O NOWY DWUTYGODNIK Rozmowa na czasie Dominik Kolorz, przewodniczący śląsko-dąbrowskiej Solidarności: Jest recepta na uzdrowienie

Bardziej szczegółowo

Solange Olszewska Solaris Bus & Coach S.A. Wytrwałość kluczem do sukcesu

Solange Olszewska Solaris Bus & Coach S.A. Wytrwałość kluczem do sukcesu magazyn mbanku dla ludzi przedsiębiorczych Nr 16 / jesień 2014 mdm for ipad Maklerska ikona mobilności Solange Olszewska Solaris Bus & Coach S.A. Wytrwałość kluczem do sukcesu # nie obiecujemy, że będziesz

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowe. Targi Górnictwa, Przemysłu Energetycznego i Hutniczego

Międzynarodowe. Targi Górnictwa, Przemysłu Energetycznego i Hutniczego BIZNES EXPO - szansa na zysk Wydawnictwo bezpłatne. ISSN: 1424-610X Wrzesień 2011 Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach Międzynarodowe Targi Górnictwa, Przemysłu Energetycznego i Hutniczego Konferencja

Bardziej szczegółowo

Zwiększenie efektywności energetycznej, a redukcja kosztów. 8 kwietnia 2013, Hotel Rzeszów, al. Piłsudskiego 44

Zwiększenie efektywności energetycznej, a redukcja kosztów. 8 kwietnia 2013, Hotel Rzeszów, al. Piłsudskiego 44 Szanowni Państwo, Redukcja kosztów dzięki zwiększeniu efektywności energetycznej jest kluczowym elementem funkcjonowania wielu przedsiębiorstw i jednostek publicznych. Dlatego tez w imieniu firmy Strefa

Bardziej szczegółowo

Robert Jagła Prezes Zarządu Funduszu Regionu Wałbrzyskiego. www.kapitaldolnoslaski.pl. Kapitał Dolnego Śląska. www.kapitaldolnoslaski.

Robert Jagła Prezes Zarządu Funduszu Regionu Wałbrzyskiego. www.kapitaldolnoslaski.pl. Kapitał Dolnego Śląska. www.kapitaldolnoslaski. maj 2015 ISSN 2353-9364 Robert Jagła Prezes Zarządu Funduszu Regionu Wałbrzyskiego Preferencyjna pożyczka wydaje się być bardziej wymagająca niż dotacja, jest jednak dużo korzystniejsza dla gospodarki.

Bardziej szczegółowo

Henryk Słonina: W największej cenie: kreatywność

Henryk Słonina: W największej cenie: kreatywność miesięcznik samorządność/gospodarka/integracja europejska rok IX, nr 79/80, 15 czerwca-15 sierpnia 2009, cena - 10 zł ISSN 1730-7694 Henryk Słonina: W największej cenie: kreatywność OD REDAKCJI nr 79/80

Bardziej szczegółowo