Łączymy się w smutku i bólu z rodzinami ofiar tragicznego wypadku w kopalni Wujek-Śląsk

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Łączymy się w smutku i bólu z rodzinami ofiar tragicznego wypadku w kopalni Wujek-Śląsk"

Transkrypt

1 G A Z E T A F I R M O W A n r 6 ( 9 ) w r z e s i e ń Łączymy się w smutku i bólu z rodzinami ofiar tragicznego wypadku w kopalni Wujek-Śląsk Rada Nadzorcza, Zarząd i Pracownicy Kompanii Węglowej SA W W W. K W S A. P L

2 G A Z E T A F I R M O W A NASZA KOMPANIA W R Z E S I E Ń Drodzy Czytelnicy! Każdy wypadek, w którym ginie człowiek, to niewyobrażalna tragedia. Śmiertelne wypadki w górnictwie mają wyjątkową wymowę. Nakazują zastanowić się nad istotą natury, zmuszają do refleksji, czy człowiek w rozwoju cywilizacyjnym, w pogoni za zaspokajaniem swych potrzeb nie poszedł za daleko. Polskie górnictwo węgla kamiennego należy do najbezpieczniejszych na świecie, mimo tego, że występują u nas wszystkie możliwe zagrożenia naturalne. Górnicy pracują w ścianach, gdzie tąpie, wydziela się metan, może dojść do pożaru lub wybuchu pyłu węglowego. Przeciętny zjadacz chleba, który nigdy nie był na dole w kopalni, zupełnie nie zdaje sobie sprawy ze skali tej nierównej walki z naturą. Mimo ogromnych środków łożonych na bezpieczeństwo bywa, że w walce tej przegrywamy. Bywa, że człowiek sam sprowadza nieszczęście na siebie lub współtowarzyszy pracy. Bądź to przez niefrasobliwość, bądź przez niedopatrzenie, przez zmęczenie albo przez rutynę. Niebezpieczne siły natury uwolnione i sprowokowane przez tzw. czynnik ludzki potrafią być bezlitosne. Czy za tragedię w kopalni Wujek-Śląsk winić naturę czy ludzi? Pozostawmy odpowiedź na to pytanie specjalistom, którzy zbadają przyczyny wypadku. Pochylmy się nad ofiarami, szukajmy pomocy dla ich rodzin. Ku temu zmierza właśnie akcja krwiodawstwa zainicjowana przez górników Kompanii Węglowej. To dowód na to, że górnicza rodzina mimo wielu przeciwności, także tych najbardziej tragicznych potrafi być zawsze razem. KOMPA N I A W ĘGL OWA Gazeta f irmowa Redakcja: Biuro Komunikacji KW SA Redaktor naczelny: Jan Czypionka Adres redakcji: Katowice ul. Powstańców 30, p. 64 tel Wydawca: Kompania Węglowa SA Katowice ul. Powstańców 30 Projekt i skład: Agencja Reklamowa Greenhouse Sp. z o.o. Druk: Tolek, drukarnia im. K. Miarki Redakcja WYDARZENIA 3 Wiara w sukces i odwaga 5 Akcja pomocy dla ofiar katastrofy w kopalni Wujek-Śląsk Górnicy oddają krew dla poszkodowanych kolegów 6 Polska węglem stoi Kolejne międzynarodowe Targi Górnictwa, Przemysłu Energetycznego i Hutniczego Katowice 2009 przeszły do historii W KOMPANII 9 Zarobić na redukcji emisji Umowa z Chugoku Electric Power Co. Inc. 11 RWE i Kompania Węglowa powołały nową spółkę Powołano do życia spółkę RWE Elektrownia Czeczott Sp. z o.o. 13 Nowy szyb w Rydułtowach Ułatwiona praca załogi WYDARZENIA 14 Koniec fedrowania na Wirku Znika kopalnia z wieloletnią tradycją 17 Bogdanka kopalnia inna niż wszystkie Dla wielu to fenomen, oaza pozytywnej energii, źródło optymizmu 19 KOS szkoli nie tylko górników Kursy na operatorów maszyn do robót ziemnych i drogowych 21 Letni zastój na składach Sprzedawcy węgla czekają na klientów 22 Czas do nauki Na młodych adeptów górnictwa czeka gwarantowana przez Kompanię Węglową praca W CENTRUM UWAGI 23 Renesans szkoły górniczej w Brzeszczach Rozmowa z Anną Kasprzyk-Hałat, dyrektorką Powiatowego Zespołu nr 6 Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących 24 Oddział odstawy taśmowej GTT Kopalnia Brzeszcze-Silesia Ruch Brzeszcze 25 Piknik rodzinny Kadry Zarząd ZZ Kadra przy KWK Brzeszcze zorganizował piknik rodzinny 26 Najszybszy wśród górników XIV Mistrzostwa Polski Górników w biegach 27 Górniczy festyn w Knurowie 28 XIII Maraton Sokoła LUDZIE I MIEJSCA lat węgla w Łaziskach (5) Lata Galer ia Zdjęcie na okładce: Jan Czypionka Oddano do druku: 29 września 2009 r.

3 W Y D A R Z E N I A Wicepremier Waldemar Pawlak odpowiedział na wiele trudnych pytań dziennikarzy Wiara w sukces i odwaga Wicepremier, minister gospodarki spotkał się z szefami spółek węglowych. W piątek, 25 września br. w siedzibie Kompanii Węglowej Waldemar Pawlak rozmawiał z Mirosławem Kugielem, prezesem Zarządu Kompanii Węglowej SA, Jarosławem Zagórowskim, prezesem Zarządu Jastrzębskiej Spółki Węglowej SA, Stanisławem Gajosem, prezesem Zarządu Katowckiego Holdingu Węglowego SA, Jerzym Podsiadło, prezesem Węglokoksu SA BEZPIECZEŃSTWO I PRYWATYZACJA MOGĄ IŚĆ W PARZE Tego rodzaju spotkania z szefami spółek węglowych i Węglokoksu odbywają się cyklicznie i poświęcone są perspektywom rozwoju branży. Dzisiejsze spotkanie z racji tragedii w kopalni Wujek-Śląsk zdominowały tematy bezpieczeństwa pracy w górnictwie. Dyskusja oscylowała wokół konieczności wprowadzania nowych rozwiązań technologicznych, których celem jest bezpieczniejsza praca górników. Te rozwiązania mają zminimalizować ryzyko pracy na dole. Chodzi zarówno o dalszą automatyzację prac, ale także o racjonalne prowadzenie robót przygotowawczych, tak aby zmniejszyć potencjalne zagrożenia. Po spotkaniu odbyła się konferencja prasowa. Barierą mogą być w tym przypadku kwestie finansowania tego rodzaju inwestycji i dlatego będę się zwracał do posłów i senatorów, aby w przyszłym budżecie na rok 2010 zaplanować jak najwyższe wsparcie dla inwestycji początkowych w górnictwie, bo to decyduje nie tylko o poziomie wydobycia węgla a więc i o bezpieczeństwie energetycznym kraju, ale także o bezpiecznej pracy górników powiedział wicepremier Waldemar Pawlak. To jest związane też z decyzjami w dłuższej perspektywie, 3

4 W konferencji prasowej uczestniczyli (od lewej): Jarosław Zagórowski, prezes Zarządu Jastrzębskiej Spółki węglowej SA, Mirosław Kugiel, prezes Zarządu Kompanii Węglowej SA, Waldemar Pawlak, wicepremier, minister gospodarki, Stanisław Gajos, prezes Zarządu Katowickiego Holdingu Węglowego SA, Jerzy Podsiadło, prezes Węglokoksu SA, Piotr Litwa, prezes Wyższego Urzędu Górniczego dotyczącymi prywatyzacji górnictwa. Trzeba to jasno i zdecydowanie powiedzieć, że ten proces powinien być przeprowadzony dla tych ludzi, którzy tu mieszkają i pracują, którzy o górnictwie decydują dla pracowników, kadry inżynieryjno-technicznej, dla mieszkańców Śląska, dla przedsiębiorców na Śląsku. Chodzi o uniknięcie ryzyka inwestycji przez inwestorów z nieznanych krajów. Rozwiązania prywatyzacyjne muszą dać pewność korzystania z tych zasobów i tego potencjału przez ludzi i firmy tu pracują na rzecz górnictwa. Mam nadzieję, że śląscy posłowie będą wspierać propozycje takich rozwiązań mam na myśli zarówno kwestię nakładów na inwestycje początkowe, jak i przeprowadzenie procesu prywatyzacji dla Śląska. Doświadczenie lat minionych uczy, że jeżeli w górnictwie się władze centralne nie wtrącają nazbyt, to te środowiska doskonale dają sobie radę. Zauważcie, że mimo kryzysu górnictwo radzi sobie dobrze, jest rentowne, nie wyciąga ręki po środki budżetowe do bieżącej działalności. Ale te środki budżetowe mogą być wsparciem dla poprawy płynności finansowej i bezpieczeństwa w tej branży. W ubiegłym roku górnictwo wpłaciło prawie 5 mld zł wszelkich danin publiczno-prawnych. Świadczy to o tym, że ta gałąź gospodarki jest solidna. Trzeba zdać się na odpowiedzialność i profesjonalizm ludzi, którzy w tej branży pracują, bo ich zaangażowanie przynosi bardzo dobre efekty. UPORZĄDKOWAĆ SYSTEM RENT Premier odniósł się także do kwestii rent po poległych górnikach. Wdowy po górnikach kiedyś uzyskiwały rentę. Potem wprowadzono ograniczenia. Prawo do renty zachowały tylko te wdowy, które w chwili śmierci męża nie pracowały, miały minimum 50 lat lub wychowywały nieletnie dziecko. W Sejmie od dwóch lat czeka projekt likwidujący te ograniczenia. Obecnie jest w Polsce około 1 tys. górniczych wdów. W najbliższym czasie 39 z nich utraci bądź już utraciło prawo do renty. Waldemar Pawlak wyraził opinię, że ten problem powinien być w najbliższym czasie rozwiązany z korzyścią dla górniczych wdów, które często znajdują się w bardzo ciężkiej sytuacji finansowej. TWORZYĆ ATMOSFERĘ TROSKI Premier zaapelował także do przedstawicieli mediów, aby razem tworzyć klimat dbałości i troski o bezpieczeństwo pracy w górnictwie. Chodzi między innymi o rzetelne sprawdzanie informacji dotyczących np. wypadków górniczych, bo są to informacje wywołujące wiele emocji. Jeżeli pojawiają się jakieś sygnały, a nie są one potwierdzone, to wrażliwość na nie spada stwierdził wicepremier. Trzeba kształtować odpowiedzialną atmosferę, aby zagrożenia takie zminimalizować. KAMERA NIE ZOBACZY METANU Podczas konferencji prasowej dziennikarze interesowali się koncepcją wprowadzenie monitoringu pracy na dole w kopalniach. Kwestie te wyjaśnił Stanisław Gajos, prezes Katowickiego Holdingu Węglowego SA. Tego rodzaju systemy są stosowane od dłuższego czasu, ale dotyczy to zagrożenia tąpaniami. Oczywiście, można rozszerzyć tego rodzaju obserwację o pewne newralgiczne punkty w kopalni, ale trzeba mieć świadomość, że kamera nie wykryje zagrożenia metanem. Prezes Gajos nie chciał uprzedzać wyników prac specjalnej komisji badającej przyczyny katastrofy w kopalni Wujek-Śląsk, ale zacytował opinię, że urządzenia metanometryczne były zamontowane prawidłowo. Na dalsze wyniki i wnioski trzeba będzie jeszcze poczekać. Szef KHW przypomniał także, że cztery lata temu czyniono przygotowania do uruchomienia bezzałogowej technologii obsługi ścian w tej kopalni, ale na skutek niedoskonałości systemu zamówień publicznych, licznych odwołań i protestów kwestia ta upadła. KHW chce wrócić do tego projekty w kopalni Staszic. CO MOŻE KONTROLER WUG Dziennikarze pytali także o procedury prowadzenia kontroli kopalń przez Wyższy Urząd Górniczy. Prezes Piotr Litwa wyjaśnił tę kwestię. Z uwagi na specyfikę warunków pracy w kopalniach, kontroler musi się do zjazdu na dół wcześniej przygotować i uzgodnić tę akcję z kierownikiem ruchu górniczego. Uprawnienia kontrolerów są bardzo szerokie, łącznie z możliwością całkowitego wstrzymania prac zakładu górniczego. ŚLĄSCY INWESTORZY DADZĄ RADĘ Wątpliwości dziennikarzy budziła także koncepcja prywatyzacji branży zaprezentowana przez Waldemara Pawlaka. Wicepremier starał się rozwiać te obawy. Śląscy inwestorzy mogą sobie spokojnie poradzić na tym rynku. Biorąc pod uwagę potencjał tego przemysłu i przedsiębiorstw w tym regionie jestem pewien, że sobie spokojnie poradzą, byleby tylko nikt się nie wtrącał i nie próbował utrudniać działalności. Trzeba wiary we własne siły i odwagi. Z rozmów z ludźmi odpowiedzialnymi za górnictwo wynika, że wiara jest powiedział wicepremier. Tekst i zdjęcia: Jan Czypionka 4

5 Akcja pomocy dla ofiar katastrofy w kopalni Wujek-Śląsk G órnic y o ddają krew dla poszko dowanych kolegów Brać górnicza jest wstrząśnięta tragicznym wypadkiem, który wydarzył się w kopalni Wujek-Śląsk w Rudzie Śląskiej. Natychmiast po tym, jak informacja o tragedii dotarła do górniczych załóg, spontanicznie zaczęli zgłaszać się chętni do oddania krwi. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach oraz służby bhp Kompanii Węglowej zorganizowały akcję zbiórki krwi na rzecz poszkodowanych. We wtorek rano, 22 września ambulans RCKiK podjechał pod kopalnię Bolesław Śmiały w Łaziskach. Już po kilku minutach służby medyczne pobrały krew od pierwszych dawców. Będziemy tu do czasu, aż krew oddadzą wszyscy chętni mówi dr Zdzisława Paletko-Sołtysek z Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach. Inne nasze ambulanse zbierają dziś krew od chętnych w Siemianowicach Śląskich i Sosnowcu. W kolejnych dniach planujemy zbiórkę w Piekarach Śląskich, Nowym Bytomiu i w Woli. Oprócz ambulansów, które dojeżdżają do dawców, akcja trwa także w naszej siedzibie w Katowicach. Przed budynek Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach przy ul. Raciborskiej podjechał właśnie autokar, który przywiózł 28 górników z kopalni Knurów. Arkadiusz Wojdowski, szef grupy informuje, że nazajutrz przyjedzie podobna grupa z kopalni Szczygłowice. W chwili zamykania numeru naszej gazety akcja trwała. W pierwszym dniu górnicy kopalń Kompanii Węglowej oraz ludzie serca nie związani z górnictwem oddali kilkadziesiąt litrów krwi. Tekst i zdjęcia: Jan Czypionka Marek Michalik przepracował w kopalni Bolesław Śmiały 21 lat. Nigdy nie miałem żadnego wypadku. Widać Bóg nade mną czuwał mówi tuż po oddaniu krwi. Nie zastanawiałem się ani chwili, przyszedłem tu, by w jakiś sposób pomóc moim kolegom poszkodowanym w tej strasznej tragedii. To może niewiele, ale chcę wyrazić swoją solidarność z ofiarami. Stanowimy przecież jedną górniczą rodzinę. Andrzej Gutwiński, który w kopalni Bolesław Śmiały pracuje od 21 lat, nie może pogodzić się z myślą o wypadku. Nie wierzę w to, żeby tam wszystko było w porządku zastanawia się. Mam nadzieję, że komisja dojdzie prawdy po to, żeby takie tragedie się nie powtarzały. Przyszedłem oddać krew z samego rana, ale wiem, że po mnie będzie tu jeszcze wielu moich kolegów, którzy także przyłączą się do tej akcji. 5

6 W Y D A R Z E N I A Polska węglem stoi Kolejne międzynarodowe Targi Górnictwa, Przemysłu Energetycznego i Hutniczego Katowice 2009 przeszł y do historii W trakcie ceremonii otwarcia targów Joanna Strzelec-Łobodzińska, podsekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki odczytała list od wicepremiera i ministra gospodarki Waldemara Pawlaka Zainteresowanie imprezą zarówno wystawców, jak i fachowców oraz zwykłych zwiedzających przekroczyło oczekiwania organizatorów. Zaiste trudno byłoby odnaleźć na targach jakiekolwiek oznaki kryzysu. Na przekór twierdzeniom, że przemysł zwany dawniej ciężkim nie ma przyszłości, zaprezentowano wiele maszyn, urządzeń i rozwiązań naukowo-technicznych, które wyznaczają śmiałą wizję rozwoju tych branż. Obok ekspozycji i stanowisk czołowych firm produkujących na rzecz górnictwa, bo ta branża interesowała nas oczywiście najbardziej, nerwem targów stały się imprezy towarzyszące, panele dyskusyjne i sympozja. Tam prezentowano nowe trendy, starano się o podsumowania, tam w gorących dyskusjach ścierały się różne poglądy. Uczestnicy forum zorganizowanego przez Górniczą Izbę Przemysłowo-Handlową i Wydawnictwo Górnicze byli jednak zgodni, że surowce energetyczne będą rządzić światem. Pamiętam z poprzednich lat wątpliwości, jak się pojawiały, kiedy mówiono o przyszłości węgla kamiennego i polskiego górnictwa. Tym razem mówiono jednym głosem i bez żadnych wahań nasze górnictwo ma do spełnienia kluczową rolę w gospodarce krajowej, a także w ramach Unii Europejskiej oraz w systemie bezpieczeństwa energetycznego regionu. Zasoby węgla kamiennego i brunatnego są na tyle duże, że mogą być filarem bezpieczeństwa energetycznego Polski przez kilkadziesiąt najbliższych lat. To nie oznacza, że firmy górnicze mogą spać spokojnie i zadowalać się dyskontowaniem tego stanu rzeczy. Górnictwo to branża, która cechuje się dużą inercją reakcji na wahania na światowych rynkach. Trudno z dnia na dzień zwiększyć wydobycie w okresie hossy, niełatwa jest również redukcja produkcji, kiedy nadchodzi bessa. Kluczem do sukcesu są jednak z pewnością inwestycje. W 2009 roku poziom inwestycji w górnictwie jest wyższy niż w latach hossy. To dobra prognoza dla przyszłości tej branży i całej gospodarki. Ważne, że planuje się zapisanie w ustawie budżetowej na 2010 rok nakładów na 6

7 inwestycje początkowe w górnictwie. To otworzy dostęp do nowych złóż węgla. Proponowana kwota 800 mln zł jest dla branży znacząca. Ta propozycja budżetowa ma również znaczenie symboliczne stanowi znak, że stawiamy na rodzime surowce energetyczne i nasze górnictwo. Istotna jest także ciągła restrukturyzacja firm górniczych, stałe przystosowywanie się do zmieniających warunków rynkowych. W tej kwestii ważna staje się kwestia formy własności. Sukces częściowo sprywatyzowanej Bogdanki każe poważnie zastanowić się nad przyspieszeniem prywatyzacji pozostałych firm górniczych. Według prognoz światowych ekspertów w 2050 roku 50 procent energii elektrycznej produkowanej na świecie będzie pochodzić z węgla. Liczymy na nasz udział w tym podziale. Oferty nowoczesnych rozwiązań technicznych prezentowanych na katowickich targach utwierdzają w przekonaniu, że będziemy do tego dobrze przygotowani. Tekst i zdjęcia: Jan Czypionka TARGI LICZBY, FAKTY... Komercyjne prezentacje dorobku przemysłu ciężkiego na Śląsku organizowane są od lat 70. ubiegłego wieku. W Spodku po raz pierwszy zorganizowano targi górnicze 24 lata temu. Impreza zaliczana jest do najbardziej prestiżowych tego typu w Europie. W Międzynarodowych Targach Górnictwa, Przemysłu Energetycznego i Hutniczego Katowice 2009 wzięło udział ponad 400 wystawców z 19 państw. Ekspozycja maszyn i urządzeń górniczych zajęła ok. 20 tys. m kw. powierzchni Spodka i przyległego terenu. Organizatorem targów była Polska Technika Górnicza, która grupuje czołowych producentów sprzętu i maszyn górniczych. Henryk Stabla, szef PTG, ocenił, że zainteresowanie targami przekroczyło oczekiwania. Świadczy o tym nie tylko liczba wystawców, ale przede wszystkim firm zainteresowanych przedstawioną ofertą. Na targach pojawiły się m.in. delegacje z czołowych górniczych państw Chin, Rosji, Ukrainy, Kolumbii, RPA i Arabii Saudyjskiej. Najbardziej okazałe stoiska przygotowali krajowi potentaci w produkcji maszyn i urządzeń górniczych, giełdowe grupy Kopex i Famur. Kopex zaprezentował m.in. wysoko wydajny kompleks ścianowy do niskich i średnich pokładów węgla. Firma chce zwiększyć swoją ofertę handlową m.in. na największych górniczych rynkach świata w Chinach i Australii. Targi potwierdziły, że polski przemysł zaplecza górniczego należy dziś do wiodących na świecie. Niespełna 10 lat temu polskie firmy z tej branży miały zaledwie 1,5-procentowy udział w światowej produkcji tych urządzeń, dziś udział ten wzrósł do ok. 30 proc. Targom towarzyszyły liczne konferencje, sympozja i panele dyskusyjne poświęcone m.in. roli węgla i górnictwa w polityce energetycznej oraz bezpieczeństwa energetycznego Polski i UE. Organizatorzy już teraz czynią przygotowania do kolejnej imprezy targowej w Katowicach. Jak podaje Wojciech Jaros z PTG, następne targi górnicze odbędą się od 6 do 9 września 2011 r.; swój akces zgłosiły już dziś 132 liczące się firmy branży górniczej. Sprzęt i maszyny górnicze prezentowane na targach cieszyły się ogromnym zainteresowaniem publiczności 7

8 W Y D A R Z E N I A ZANOTOWANE NA TARGACH: WALDEMAR PAWLAK, wicepremier, minister gospodarki: Pragnę podkreślić, że rozpoczynające się właśnie targi to jedna z najważniejszych w Europie imprez gospodarczych o światowej renomie. To nie tylko wydarzenie handlowe, ale także towarzyszące tej imprezie konferencje i spotkania. Targi są okazją do zaprezentowania najnowszych osiągnięć naukowych i technicznych w dziedzinie górnictwa, energetyki i przemysłu metalurgicznego. Wyrażam przekonanie, że tegoroczna edycja targów spełni oczekiwania zarówno wystawców, jak i odwiedzających. ADAM SZEJNFELD, wiceminister gospodarki: Targi potwierdzają najwyższą światową jakość polskich producentów maszyn i urządzeń górniczych. Nie ma wątpliwości, że polskie firmy należą do światowych liderów w tej dziedzinie. Liczymy się w Europie i na świecie. Polskie górnictwo ma przed sobą niezbędny proces inwestycyjny, szacowany w sumie na ok. 20 mld USD w ciągu kilkunastu lat. Warto podkreślić, że w trudnym 2009 r., kiedy spółki węglowe zmagają się z kryzysem, poziom inwestycji jest wyższy niż w latach ubiegłych. Wysokość planowanych inwestycji w górnictwie to także dobry prognostyk dla firm zaplecza górniczego producentów sprzętu i dostawców usług. Chcę podkreślić, że inwestycje początkowe w górnictwie, otwierające dostęp do nowych złóż węgla, mogą być współfinansowane ze środków publicznych, choć nie przesądzam, czy w przyszłorocznym budżecie państwa znajdą się na to pieniądze. W pierwszej kolejności górnictwo powinno szukać kapitału na rynku, a dopiero potem starać się o ewentualne budżetowe wsparcie. JOANNA STRZELEC-ŁOBODZIŃSKA, podsekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki: Nie odejdziemy od węgla. Wprawdzie czeka nas rozwój energetyki jądrowej i wzrost znaczenia odnawialnych źródeł energii, ale węgiel nadal pozostanie podstawą bezpieczeństwa energetycznego kraju. Węgiel będzie podstawowym paliwem dla polskiej energetyki, musi się jednak wpisać w wymagania polityki ekologicznej. Wiele symptomów wskazuje na to, że polskie górnictwo najtrudniejszy czas ma już za sobą. Cena węgla z poziomu ponad 40 USD za tonę w zachodnioeuropejskich portach wzrosła obecnie do 70 USD. Eksport polskiego węgla przestaje więc być nieopłacalny. Już wstępne wyniki resortu po siedmiu miesiącach roku 2009 pokazują, że górnictwo ma szanse na stopniowe przezwyciężenie kryzysu. Po lipcu strata netto jest niewiele mniejsza niż po półroczu. Wynik jest lepszy niż miesiąc temu. Najważniejsze jest jednak to, że są dobre symptomy wzrostu, szczególnie w węglu koksowym. Ekspozycje targowe prezentowały się bardzo okazale i oryginalnie 8

9 W K O M PA N I I Zarobić na redukcji emisji Kompania Węglowa SA i Chugoku Electric Power Co. Inc. z Hiroszimy podpisały 15 września 2009 roku umowę kupna-sprzedaży zredukowanych jednostek emisji dwutlenku węgla Tomohide Karita, członek Zarządu The Chugoku Electric Power Co. Inc. i Mirosław Kugiel, prezes Zarządu Kompanii Węglowej SA po podpisaniu umowy Kompania zobowiązała się, że w latach maksymalna wielkość redukcji emisji wyniesie ponad 944 tysiące ton CO 2. Nastąpi to poprzez utylizację gazu ujmowanego przez powierzchniowe stacje odmetanowania w kopalniach Szczygłowice i Sośnica- Makoszowy Ruch Sośnica. Wartość umowy wyniesie ok. 8 mln euro. Japońska spółka zaoferowała najwyższą cenę za jednostkę zredukowanej emisji ERU. Dlatego właśnie z tym partnerem negocjowano warunki sprzedaży tych jednostek. Z podpisanej umowy wynikają zobowiązania, których realizacja ma decydujące znaczenie dla powodzenia całego Projektu Wspólnych Wdrożeń, uwzględniającego mechanizmy Protokołu z Kioto. Konkretne zadania są już zrealizowane lub będą wykonane do stycznia 2011 roku w kopalniach Szczygłowice i Sośnica- Makoszowy Ruch Sośnica. Chugoku Electric Power Co. jest koncernem energetycznym, który zajmuje się wytwarzaniem, przesyłem i dystrybucją energii elektrycznej do ponad 5,2 milionów odbiorców indywidualnych i przemysłowych w regionie zachodniej Japonii. Moc produkcyjna, jaką dysponuje spółka, to około MW w 65 procentach wytwarzanych w tradycyjnych elektrowniach węglowych. ERU EMISSION REDUCTION UNIT jednostka zredukowanej lub unikniętej emisji gazów cieplarnianych, czyli uprawnienia, które zostaną wygenerowane w projekcie Wspólnych Wdrożeń (Joint Implementation), wyrażona w ekwiwalencie emisji CO 2. Jedno ERU równa się zredukowaniu jednej tony ekwiwalentu CO 2. Emisja ERU nie zmienia liczby AAU, tylko je przesuwa pomiędzy krajami. 9

10 W K O M PA N I I 16 lutego 2005 r. wszedł w życie Protokół z Kioto, stając się źródłem prawa międzynarodowego dla 128 krajów. Z krajów rozwiniętych przemysłowo Protokołu nie ratyfikowały jedynie Stany Zjednoczone, Australia, Lichtenstein i Monako. Otwiera się rynek handlu emisjami, co ma ogromne znaczenie dla przedsiębiorstw i w pewien sposób na nowo ustala ich pozycje na rynku. Proekologiczne wykorzystanie metanu kopalnianego, który jest dodatkowym surowcem wydzielającym się podczas eksploatacji w kopalniach węgla kamiennego, jest problemem, który w świetle Protokołu z Kioto nabiera szczególnego znaczenia. Metan to gaz bardzo niebezpieczny, ponadto przenikając do atmosfery, przyczynia się do powstawania efektu cieplarnianego podkreśla doc. dr hab. inż. Krzysztof Stańczyk, kierownik Zakładu Oszczędności Energii i Ochrony Powietrza Głównego Instytutu Górnictwa. Jego wskaźnik efektu cieplarnianego jest 21 razy większy niż w przypadku dwutlenku węgla. Mówiąc obrazowo jedna tona metanu powoduje taki efekt cieplarniany jak 21 ton dwutlenku węgla. Metan kopalniany jest ujmowany i spalany w silnikach w kopalniach Jastrzębskiej Spółki Węglowej i Kompanii Węglowej. Silniki małej mocy działają np. w kopalniach Halemba i Bielszowice, natomiast duże w Krupiński i Pniówek. Spalanie gazu kopalnianego w silniku pozwala na jego efektywne wykorzystanie poprzez jednoczesną produkcję energii elektrycznej i ciepła. Trzecim produktem uzyskiwanym ze spalania metanu są jednostki ograniczonej emisji. Zaś ta może stać się przedmiotem handlu. Od 1 stycznia 2005 roku w Europie funkcjonuje system handlu emisjami zbywalnymi. Naszym najpoważniejszym kontrahentem staje się Japonia, będąca największym rynkiem zapotrzebowania na jednostki AAU. W roku 2003 przekroczyła emisję gazów cieplarnianych o 7 proc. w stosunku do roku bazowego. Aby wypełnić zobowiązania, Japonia będzie musiała albo zredukować emisję bardzo dużym kosztem lub kupować kilkadziesiąt do stu kilkadziesiąt mln ton jednostek ERU, CER lub AAU rocznie. Rządy Polski i Japonii wyraziły dwukrotnie, w lipcu 2003 r. i styczniu 2005 r., wolę współpracy w postaci wspólnych deklaracji premierów w zakresie wspólnych wdrożeń (JI) oraz handlu emisjami AAU ET. Metan napędza agregat prądotwórczy i dodatkowo zarabia poprzez sprzedaż redukcji emisji. Na zdjęciu instalacja w KWK Sośnica-Makoszowy Ruch Sośnica Wspólnota Europejska, kierując się m.in. chęcią obniżenia kosztów redukcji emisji, dyrektywą 2003/87/EC wprowadziła na swoim terytorium System Handlu Emisjami Gazów Cieplarnianych (European Trading System ETS). System ten częściowo przenosi zobowiązania państw członkowskich Unii Europejskiej co do limitów emisji gazów cieplarnianych na funkcjonujące w nich podmioty gospodarcze, które w sposób bezpośredni emitują te gazy. To przeniesienie zobowiązań realizowane jest poprzez wydanie w poszczególnych państwach uprawnień do emisji podmiotom emitującym wraz z prawem do handlu wydanymi uprawnieniami na terenie objętym systemem ETS. Liczba wydanych uprawnień odpowiada uzgodnionym przez poszczególne państwa limitom emisji. W przypadku wspólnych wdrożeń (Joint Implementation) istnieje możliwość przedsprzedaży uprawnień emisyjnych oraz przyznawania przez rząd kraju goszczącego tzw. wczesnego kredytu, umożliwiającego sprzedaż emisji za lata poprzedzające 2008 r. Zwiększy to atrakcyjność inwestycji. JI umożliwia transfer nowoczesnych technologii, a tym samym podnosi efektywność energetyczną instalacji. 10

11 RWE i Kompania Węglowa powołały nową spółkę R W E i Kompania Wę glowa p o dpisał y umowę p owołującą do ż ycia spółkę R W E Elek trow nia C ze c zot t Sp. z o.o. z siedzibą w K ato - w icach, k tóra planuje w y b udować nową elek trow nię wę glową Podpisanie umowy powołania spółki pod nazwą RWE Elektrownia Czeczott Sp. z o.o. Od lewej: Filip Thon, prezes RWE, Joanna Strzelec- Łobodzińska, podsekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki, Mirosław Kugiel, prezes Zarządu Kompanii Węglowej SA, Zbigniew Paprotny, wiceprezes Zarządu KW SA Zgodnie z koncepcją, inwestycja w nowy blok na węgiel kamienny o mocy 800 MW wyniesie ok. 1,5 miliarda euro tym samym byłaby największym i najnowocześniejszym, niskoemisyjnym blokiem na węgiel kamienny w Polsce. Budowa nowej elektrowni jest zgodna ze Strategią dla Polski 2030 i strategią dla sektora energetycznego do roku sierpnia br. w siedzibie Kompanii Węglowej w Katowicach została podpisana umowa powołania spółki pod nazwą RWE Elektrownia Czeczott Sp. z o.o., która będzie odpowiedzialna za budowę i uruchomienie nowej elektrowni węglowej. Nazwa nowej elektrowni to kontynuacja lokalnych tradycji górniczych regionu nawiązanie do byłej kopalni Czeczott, na terenie której powstanie elektrownia. Profesor AGH Henryk Czeczott, wybitna postać historyczna, był w dwudziestym wieku prekursorem wielu innowacyjnych rozwiązań w dziedzinie górnictwa i przyczynił się znacznie do rozwoju branży. Podpisanie umowy o powołaniu nowej spółki jest kolejnym krokiem, który przybliża nas do realizacji najnowocześniejszej inwestycji w polską energetykę. Niezwykle ważny jest dla nas fakt, że projekt ten bardzo dobrze wpisywałby się w strategię rozwoju Polski do 2030 r., przygotowaną przez Rząd RP oraz w opracowany przez Ministerstwo Gospodarki plan rozwoju dla sektora energetycznego do 2030 r. Obie strategie zakładają zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego, wzrost efektywności energetycznej oraz ochronę środowiska poprzez zmniejszenie emisji CO 2. Wykorzystanie nowoczesnych rozwiązań technologicznych w tego typu elektrowni spowodowałby, że inwestycja przyczyniłaby 11

12 W K O M PA N I I się do osiągnięcia tych celów. Cieszymy się, że do tak ważnego projektu możemy wnieść międzynarodowe doświadczenie i wysoki poziom kompetencji technicznych powiedział Filip Thon, prezes RWE. Potwierdzeniem tego, że węgiel ma przyszłość, jest powołanie przez RWE i Kompanię Węglową spółki, która zbuduje elektrownię. Właśnie węgiel będzie tym surowcem, który pozwoli na osiągnięcie w wybudowanym bloku mocy 800 MW. Należy przy tym szczególnie podkreślić, że elektrownia ograniczy emisję dwutlenku węgla, gdyż w porównaniu z obecnie funkcjonującymi w Polsce, będzie mieć znacznie wyższą sprawność. Inwestycja ma zatem charakter ekonomiczny, ale i ekologiczny. Takie przedsięwzięcie to najlepszy przykład partnerskiej współpracy górnictwa i energetyki. Inwestycja ma również wymiar społeczny, gdyż w trakcie jej realizacji i po ukończeniu zapewni dodatkowe miejsca pracy w regionie powiedział Mirosław Kugiel, prezes Kompanii Węglowej. Radzie Nadzorczej RWE Elektownia Czeczott przewodniczyć będzie Filip Thon, prezes RWE Polska SA, a w jej skład wejdą: Andreas Gehrmann, RWE AG, Ingo Birnkraut, RWE Power AG oraz Stanisław Baran, Kompania Węglowa SA. Na czas realizacji inwestycji spółka reprezentowana będzie przez 3-osobowy Zarząd w składzie: Götz Hanau, prezes Zarządu (CEO), Henning Stockhausen, członek Zarządu ds. finansowych (CFO) oraz Krzysztof Miśkiewicz, członek Zarządu ds. współpracy (CNO). Ostateczna decyzja dotycząca realizacji inwestycji zostanie podjęta na podstawie pełnej analizy opłacalności ekonomicznej. Przygotowania do realizacji inwestycji przebiegają zgodnie z planem. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydał zgodę na utworzenie spółki celowej. Właściwe organy korporacyjne Kompanii Węglowej SA i RWE AG również opowiedziały się za powołaniem spółki. RWE Elektrownia Czeczott podpisze z Kompanią Węglową umowę na dostawy węgla. Na mocy tego porozumienia Kompania Węglowa będzie dostarczać do nowej elektrowni ok. 2,5 miliona ton paliwa rocznie. Ponadto, Kompania Węglowa wniesie aportem nieruchomość, na której powstanie elektrownia. Będzie ona zlokalizowana na terenie byłej Kopalni Węgla Kamiennego Piast Ruch II (dawniej: KWK Czeczott ) w miejscowości Wola na Śląsku. Jednym z pierwszych zadań spółki RWE Elektrownia Czeczott będzie również przygotowanie i złożenie dokumentów pozwalających na uzyskanie pozwolenia na budowę elektrowni. Ponadto, trwają prace dotyczące wydania warunków przyłączenia nowej jednostki do Krajowego Systemu Elektroenergetycznego. Opracowane zostało także studium wykonalności, dopracowano szczegółowe aspekty techniczne inwestycji. Między innymi przeprowadzone Elektrownia węglowa RWE w Gersteinwerk zostały badania geotechniczne, niezbędne do rozpoznania podłoża gruntów pod inwestycję, wykonywane na bazie próbnych odwiertów. Oceniono także możliwości zaopatrzenia przyszłej elektrowni w wodę. W pracach uczestniczyły wybitne polskie jednostki badawcze, jak np.: Akademia Górniczo-Hutnicza i Polska Akademia Nauk w Krakowie oraz Główny Instytut Górnictwa w Katowicach. 12

13 Nowy szyb w Rydułtowach U łat w iona praca załogi WRuchu I kopalni Rydułtowy- Anna oddany został do użytku (na razie w zakresie transportu ludzi) szyb Leon IV. To ważne wydarzenie w historii kopalni. Szyb ten, którego głębienie zakończono w roku 1998, wykorzystywany był dotychczas tylko do celów wentylacyjnych. Jego głębokość wynosi 1076 m, średnica 8,5 m. Zasadniczy wlot wykonany został na poziomie 1000 m (960 m), natomiast na poziomie 800 m i 1067 m wykonane zostały wloty wykorzystywane do celów technologicznych i wentylacyjnych. W szybie pracują dwa urządzenia wyciągowe wyciąg podstawowy, wyposażony w dwie klatki (dwu- i trzypiętrową) i wyciąg pomocniczy, wyposażony w klatkę jednopiętrową. Oddanie do ruchu szybu umożliwiło opuszczanie załogi bezpośrednio na poziom 1000 m, z ominięciem uciążliwego, międzypoziomowego transportu kolejkami spągowymi. W wielu rejonach pozwoliło to na wydłużenie efektywnego czasu pracy nawet o jedną godzinę, co ma istotny wpływ na zwiększenie wydajności. Do końca bieżącego roku, po przygotowaniu odpowiedniej infrastruktury na powierzchni i na poziomie 1000 m, w szybie uruchomiony zostanie również transport materiałów. Zakończy to zasadniczy etap inwestycji związanej z oddaniem do ruchu szybu Leon IV. W kolejnych latach ( ) planuje się pogłębienie szybu do poziomu około 1200 m wraz z opuszczaniem ludzi i materiałów na ten poziom. HISTORIA GŁĘBIENIA I ZBROJENIA SZYBU LEON IV 1987 r. rozpoczęcie prac projektowych. Na tym etapie określone zostały: funkcja szybu (szyb wdechowy materiałowo-zjazdowy, z możliwością zabudowy w przyszłości naczyń wydobywczych); głębokość szybu 1066 m, z perspektywą dalszego zgłębienia do poziomu 1250, a nawet 1300 m; pierwszy etap głębienia (do poziomu 1000 m) miał zostać zakończony do 1997 r., kolejny (do poziomu 1250 lub 1300 m) około roku 2000; lokalizacja szyb zlokalizowany został w pobliżu zakładu głównego, na terenie dawnego zakładu prefabrykatów r. rozpoczęcie głębienia szybu roboty związane z głębieniem prowadzone były przez firmę PBSz. W pierwszym etapie (w warstwach czwarto- i trzeciorzędowych) drążenie odbywało się z zastosowaniem metody mrożeniowej r. po zgłębieniu szybu do głębokości 107 m zatrzymano dalsze drążenie szybu r. po powstaniu Rybnickiej Spółki Węglowej SA, zapadła decyzja o całkowitym wstrzymaniu głębienia szybu. Wykonany odcinek szybu został zalany r. jako doraźne rozwiązanie analizowano możliwość udostępnienia poziomu 1000 m szybikiem wykonanym w osi szybu Leon IV (jako fragment szybu) pomiędzy poziomami 800 i 1000 m r. zapadła decyzja o wznowieniu drążenia szybu z powierzchni. Pierwszy etap drążenia (do poziomu 1000 m) zakończono w 1997 r. Na poziomie 1000 m wykonano połączenie z przekopem zachodnim I poz m, wykonanym pomiędzy pokładami 630/1-2 i 713/ r. wykonany został odcinek szybu pomiędzy poziomem 1000 m a pokładem 703/1, z wykonaniem wlotu na poziomie 1067 m. Drążenie szybu zakończone zostało na głębokości 1076 m. Od 1998 r. szyb funkcjonuje jako wentylacyjny, wdechowy r. rozpoczęto prace projektowe w zakresie uzbrojenia szybu w urządzenia do jazdy ludzi i transportu materiałów do poziomu 1000 m. Zaplanowano zabudowę wieży wyciągowej pozyskanej ze zlikwidowanej kopalni Czeczott oraz zastosowanie linowego prowadzenia naczyń wyciągowych r. rozpoczęcie zbrojenia szybu r. w czerwcu szyb został oddany do eksploatacji w zakresie jazdy ludzi. W IV kwartale planowane jest oddanie do użytku szybu w zakresie transportu materiałów r. rozpoczęcie robót związanych z pogłębianiem szybu do poziomu 1200 m (planowane zakończenie w roku 2013). Nakłady na głębienie szybu (do roku 1998) wyniosły w sumie 51 mln zł. Nakłady na zbrojenie szybu zamkną się w kwocie 76,2 mln zł. 13

14 W Y D A R Z E N I A Koniec fedrowania na Wirku Pracow nikom W irka trudno uwierzyć, że znika kopalnia z tak w ieloletnią tradycją Przy dźwiękach górniczej orkiestry dętej ostatni wagonik węgla wyjechał z kopalni Wirek. 31 lipca 2009 r. zakończyła się ponad dwustuletnia historia kopalni. To koniec pewnego ważnego etapu, ale górnicy z Wirka nie muszą się martwić na wszystkich czeka praca. Likwidacja kopalni potrwa do listopada 2011 roku. Tej ogromnej, skomplikowanej maszynerii nie da się zatrzymać w jeden dzień. W tym czasie górnicy stopniowo przeniosą się do Halemby. Część z załogi będzie pracować przy likwidacji zakładu. To przede wszystkim ci, którym pozostało niewiele czasu, do emerytury, a świadczenia uzyskają przed końcem 2009 roku. Ich zadanie będzie odpowiedzialne demontaż i wywóz specjalistycznych górniczych urządzeń z zamykanej kopalni, a potem likwidacja wyrobisk. Następnie zlikwidowane zostaną szyby i zbędna infrastruktura Symboliczna, ostatnia tona węgla z kopalni Wirek... 14

15 na powierzchni. Na pozostałą część, ponad 850 członków załogi już czeka praca w pozostałych kopalniach Rudy Śląskiej głównie na Halembie. Do Halemby przejdzie również zdatny do użytku sprzęt górniczy. Dlaczego trzeba zamknąć kopalnię? Historia przegrała z ekonomią. Fedrowanie w Wirku groziło katastrofą. I nie chodzi tylko o zawalenie się ściany, jak to miało miejsce w listopadzie 2008 r., gdy na skutek tąpnięcia na jednej ze ścian poszkodowanych zostało aż 19 osób. Ryzykowne wydobycie mogło sprowadzić na całą kopalnię katastrofę finansową. W obecnym układzie zakład przynosił straty. Dlatego właśnie opracowano w Kompanii Węglowej plan rekonstrukcji wydobycia w kopalni Halemba-Wirek, który dotyczy również kopalń Bielszowice i Pokój. Już zaczęły się prace związane z rekonstrukcją, które gdy się zakończą, przedłużą żywotność Halemby nawet do 2040 roku. Rekonstrukcja planu wydobycia umożliwi dotarcie do około 100 mln t węgla. Te olbrzymie zasoby są położone w południowej części obszarów górniczych rudzkich kopalń. Najważniejsze szyby zostaną pogłębione, Halembę połączą pod ziemią z kopalnią Bielszowice. Otwarta zostanie droga do złoża Śmiłowice i złoża w filarze szybów północnych, będzie można m.in. wybrać węgiel z filara ochronnego elektrowni Halemba. Mogłoby się wydawać, że w decyzji o zamknięciu kopalni Wirek zadecydowały wyłącznie względy ekonomicznie. Ale przede wszystkim liczyło się bezpieczeństwo samych górników. Ponieważ w Wirku kończą się zasoby węgla, a pozostała część złoża w rejonach trudno dostępnych i zagrożonych tąpaniami, wydobywanie pozostałych resztek byłoby niezwykle niebezpieczne. Pracownikom Wirka trudno uwierzyć, że znika kopalnia z tak wieloletnią tradycją. Zamknięcia kopalni Wirek nie można było jednak uniknąć. Zakład od lat przynosił straty Kompanii Węglowej i tylko jego reorganizacja i eksploatacja nowych złóż może uczynić KWK Halemba-Wirek opłacalnym interesem. Klaudia Latosik Zdjęcia: Jan Czypionka Pożegnaniu kopalni towarzyszyła orkiestra górnicza 15

16 W Y D A R Z E N I A Historia Wirka sięga 1824 roku, kiedy hrabiemu Donnersmarckowi nadano pole górnicze Hugo. Pierwszy raz nazwa Wirek pojawiła się w 1928 roku. XX wiek był okresem najbardziej obfitym w wydobycie węgla, roczne wydobycie na Wirku wynosiło ok 1,9 mln t. Zakład rozwijał się prężnie aż do roku 1933, kiedy dotknął go powszechny kryzys gospodarczy. Podczas okupacji kopalnia, pod nazwą Godula-Schachtanlage, znajdowała się w rękach niemieckich. Nazwa Wirek wróciła jednak po wojnie, by towarzyszyć zakładowi już do końca z pewnymi modyfikacjami. I tak z końcem grudnia 1953 roku powstała kopalnia Nowy Wirek. Kolejne połączenie ze świętochłowicką kopalnią Polska miało miejsce w 1995 roku, owocując nazwaniem zakładu KWK Polska Wirek. 1 sierpnia 2007 roku doszło do połączenia z kopalnią Halemba. Barbara Soja, pielęgniarka z punktu opatrunkowego zostaje w Wirku do końca procesu likwidacji Ostatnia szychta Ryszarda Topolewskiego na Wirku. Do likwidacji podchodzi spokojnie, bo znalazł pracę w Halembie 16

17 Górnicy z Pola Stefanów w klatce szybu. Atmosfera niczym z rodzinnego pikniku. Zupełnie odmienna od tej znanej w śląskich kopalniach Bogdanka kopalnia inna niż wszystkie D la wielu to fenomen, oaza poz y t y w n e j e n e r gii, źródło opt y mizmu, ziemia obie c ana Pewnie, że się cieszę. W końcu jestem teraz współwłaścicielem kopalni deklaruje z szerokim uśmiechem Krzysztof Kępka, który pracuje w Bogdance od 24 lat. Uśmiech, luz, życzliwość skierowana w kierunku obiektywów aparatów to nastroje, które dominują w Puchaczowie. Grupa górników, która za chwilę zjedzie na dół, siedzi swobodnie przed wejściem w nieskazitelnie czystych ferszalunkach, dowcipkując na luzie. Chętnie i bez zahamowań odpowiadają na pytania dziennikarzy. Za chwilę wsiadają do klatki szybu. Atmosfera niczym z rodzinnego pikniku. Zupełnie odmienna od tej znanej w śląskich kopalniach. Ale też i sceneria zgoła inna. Szyb 2.2 Pola Stefanów pachnie nowością. Odnoszę wrażenie, jakbym przebywał w fabryce półprzewodników, a nie w kopalni. Ktoś żartuje, że tam na dole przekopy są pewnie wykafelkowane. W pomieszczeniach obok cechowni kraniki z opisem: woda, herbata, kawa, mięta. I rzeczywiście, leci wszystko jak napisano. Wszędzie czysto, schludnie, żadnych śladów pyłu węglowego. Prawie nierealne, a jednak prawdziwe. Takie jest Pole Stefanów, które w zasadzie stanowi osobną kopalnię. Przyszłość górnictwa na wschodzie Polski. Niewiele brakowało, by tej kopalni w ogóle nie było. W roku 1988 prace przy jej budowie zostały wstrzymane. Na szczęście zwyciężył 17

18 zdrowy rozsądek i rachunek ekonomiczny. W Zagłębiu Lubelskim praktycznie nie występują zagrożenia naturalne, które tak dotkliwie i tragicznie nękają kopalnie na Śląsku. Mimo głęboko zalegających pokładów praca jest tu o wiele bardziej bezpieczna. Położenie na kresach sprzyja. Górnicy z Bogdanki czują się tu prawdziwą elitą, także finansową. Po 25 czerwca 2009 r., kiedy ich kopalnia tak udanie zadebiutowała na giełdzie, doszedł jeszcze jeden powód do dumy, dodatkowa pewność i wzmocnienie poczucia stabilizacji. Rozmawiam z tymi ludźmi i wyczuwam otwartość i życzliwość, której nieraz brakuje w rozmowach w innych kopalniach. Mówią o pracy, o rodzinie, o przyszłości. Wielu z nich przywędrowała tu przed laty właśnie ze Śląska w poszukiwaniu lepszego jutra i kiedy słucham ich, pełnych optymizmu i radości życia, wiem, że znaleźli, czego szukali. Na tle całego polskiego górnictwa Bogdanka to fenomen, oaza pozytywnej energii, źródło optymizmu, dla wielu ziemia obiecana, choć to przecież tylko zwykła kopalnia, w której wydobywa się węgiel pozornie jak w każdej innej. Ale tu jest jednak inaczej. Inna jest mentalność zarówno górników pracujących na przodku, jak i kadry zarządzającej oraz organizacji związkowych. Już na pierwszy rzut oka widać wspólnotę interesów, brak podziałów, utożsamienie się z firmą na dobre i złe. Inny jest też język. Może to niewiele znaczy, ale podczas ponadgodzinnej rozmowy z górnikami z Bogdanki nie usłyszałem z żadnych ust jakiegokolwiek przekleństwa. A są to chłopy nie mniej twarde jak na Śląsku. Zapytani, czy jakby się skrzyknęli, zrobili zebranie, to czy mogliby np. ogłosić strajk albo choćby pogotowie, popatrzeli na mnie jak na wariata. Po chwili jeden z nich, Stanisław Urbański, siedzący spokojnie pod murem zdumiony żachnął się: A po co?... Tekst i zdjęcia: Jan Czypionka Bogdanka jest uważana za jedną z najlepszych kopalń w Polsce. Wielokrotnie nagradzana tytułem Kopalnia roku. W 2008 roku jej przychody wyniosły ponad 1 mld zł, natomiast zysk netto 155,7 mln zł. W roku 2007 Bogdanka miała 886,6 mln zł przychodów oraz 77,7 mln zł zysku netto. Zdolności produkcyjne kopalni wynoszą 5,4 mln t węgla na rok. Dzięki środkom z giełdy Bogdanka chce zwiększyć od 2014 roku moce wydobywcze do 11,1 mln t węgla rocznie. Oferta publiczna Bogdanki cieszyła się sporym zainteresowaniem inwestorów. Łącznie Bogdanka przydzieliła 11 mln akcji, czyli wszystkie nowo emitowane papiery. Cena emisyjna akcji wynosiła 48 zł, co daje wartość oferty 528 mln zł. Środki ze sprzedaży akcji zostaną przeznaczone na budowę nowej oraz modernizację istniejącej infrastruktury technicznej w Polu Stefanów, co pozwoli spółce podwojenie produkcji węgla od 2014 roku. Bogdanka nadal pozostaje pod kontrolą Skarbu Państwa, który ma jeszcze 65 proc. jej udziałów. Pełna prywatyzacja prawdopodobnie nastąpi w przyszłym roku. W opinii wiceminister skarbu Joanny Schmid sukces emisji akcji Bogdanki, która w czerwcu 2009 r. zadebiutowała na giełdzie, potwierdza słuszność przyjętego kierunku, jakim jest pełna prywatyzacja kopalń. To przykład, że silna fundamentalnie spółka, przygotowana, zrestrukturyzowana, dobrze zarządzana, mająca dobry produkt i przewagę konkurencyjną, może być przedmiotem zainteresowania inwestorów nawet w czasie spowolnienia gospodarczego czy kryzysu powiedziała wiceminister Schmid. Pole Stefanów to przyszłość górnictwa w tym rejonie Stanisław Urbański chętnie opowiada o swojej pracy 18

19 KOS szkoli nie tylko górników Kur s y na operatorów masz y n do robót ziemnych i dr o g ow ych Kompanijny Ośrodek Szkolenia Sp. z o.o. w Knurowie wychodząc naprzeciw oczekiwaniom swoich klientów, podjął starania mające na celu uzyskanie pozwolenia na prowadzenie kursów z zakresu obsługi maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych. Podjęte działania wpisują się w strategię rozwoju Kompanijnego Ośrodka Szkolenia Sp. z o.o., której głównymi założeniami są stałe podnoszenie jakości prowadzonych szkoleń i kursów oraz poszerzanie oferty szkoleniowej, także o kursy nie związane z branżą górniczą. Uzyskanie pozwolenia na prowadzenie specjalistycznych kursów nie jest sprawą prostą. Procedura trwa dość długo, jest żmudna i wymaga wielu przygotowań. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych, ośrodek szkolenia, który chce prowadzić kursy w zakresie obsługi maszyn budowlanych i drogowych, musi posiadać odpowiednie warunki lokalowe do prowadzenia wykładów, park maszynowy wraz z placem manewrowym, kadrę wykładowców i instruktorów, warunki socjalne i wyposażenie dydaktyczne. Zgodnie z tym rozporządzeniem, jednostką upoważnioną do certyfikacji ośrodków szkolenia jest Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie. Jednostka ta opracowała procedurę, mającą na celu wprowadzenie zasad przyznawania ośrodkom szkolenia upoważnień do prowadzenia kursów. Procedura ta składa się z kilku podstawowych etapów. Pierwszym etapem jest złożenie wniosku przez podmiot ubiegający się o prowadzenie szkoleń. Złożony wniosek jest oceniany przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego. Jeżeli złożony wniosek jest kompletny i poprawny merytorycznie, to Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego przeprowadza wizytację podmiotu, która ma na celu potwierdzenie zgodności informacji zawartych we wniosku ze stanem faktycznym. Pozytywny wynik przeprowadzonej wizytacji jest podstawą do wydania potwierdzenia, stwierdzającego, iż oceniany podmiot może prowadzić szkolenia oraz w jakim zakresie. Kompanijny Ośrodek Szkolenia Sp. z o.o. w styczniu 2009 r. rozpoczął działania, które miały na celu złożenie wniosku w Instytucie Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego. W tym celu ośrodek szkolenia pozyskał kadrę wykwalifikowanych wykładowców 19

20 W Y D A R Z E N I A i instruktorów mówi Łukasz Szczerczowski, inspektor ds. szkoleń KOS, odpowiedzialny za to przedsięwzięcie. Spełnienie wymagań, dotyczących posiadania warunków lokalowych do prowadzenia wykładów oraz zaplecza technicznego i socjalnego do prowadzenia zajęć praktycznych wymagało dostosowania sal wykładowych i wyposażenia ich w niezbędne pomoce dydaktyczne, tj.: plansze poglądowe, części maszyn i ich przekroje, filmy dydaktyczne, literaturę techniczną, instrukcje bhp. KOS nawiązał współpracę z firmami posiadającymi odpowiednie zaplecze sprzętowe oraz warunki socjalne. W wyniku podjętych działań podpisano umowy z HKL Baumaschinen Polska Sp z o.o. z siedzibą w Poznaniu, Przedsiębiorstwem Robót Drogowych MPRD Sp. z o.o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej, Przedsiębiorstwem OPERATOR Sp. z o.o. z siedzibą w Czerwionce Leszczynach, Przedsiębiorstwem Usługowo Handlowym EMA TRANS Sp. z o.o. z siedzibą w Radlinie, Kopalnią Surowców Skalnych SA Wisła w Wiśle. Kompanijny Ośrodek Szkolenia Sp. z o.o. współpracuje także z Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych w Katowicach, co pozwala na prowadzenie zajęć praktycznych na kursach operatorów pił mechanicznych do ścinki drzew. W kwietniu 2009 roku Kompanijny Ośrodek Szkolenia złożył w Instytucie Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie wniosek o potwierdzenie spełnienia warunków do prowadzenia kursów w zakresie obsługi maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych. Po pozytywnym zaopiniowaniu złożonego wniosku, pracownik Instytutu przeprowadził 1 czerwca 2009 roku wizytację ośrodka szkolenia. Pozytywna ocena przeprowadzonej wizytacji była podstawą do wydania Kompanijnemu Ośrodkowi Szkolenia Sp. z o.o. pozwolenia na prowadzenie kursów w zakresie zgodnym ze złożonym wnioskiem. W czerwcu 2009 roku Piotr Mielnicki, prezes Zarządu Kompanijnego Ośrodka Szkolenia Sp. z o.o. w Knurowie, otrzymał z rąk dyrektora Centrum Koordynacji Szkolenia Operatorów Maszyn Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego Jana Karwowskiego upoważnienie do prowadzania kursów. Zgodnie z wydanym upoważnieniem Kompanijny Ośrodek Szkolenia Sp. z o.o. może prowadzić kursy w swojej siedzibie w Knurowie przy ul. Szpitalnej 8 w następującym zakresie: 1. koparko ładowarki kl. III, 2. koparki jednonaczyniowe kl. III, 3. ładowarki jednonaczyniowe kl. III, 4. spycharki kl. III, 5. maszyny do produkcji sortowania uszlachetniania kruszyw kl. III, 6. walce drogowe kl. III, 7. lokomotywki wąskotorowe kl. III, 8. zagęszczarki i ubijaki wibracyjne kl. III, 9. przecinarki do nawierzchni dróg kl. III, 10. piły mechaniczne do ścinki drzew kl. III, 11. narzędzia udarowe ręczne. Inauguracyjny turnus kursów rozpoczął się w sierpniu 2009 i w tych dniach pierwsi absolwenci otrzymają zaświadczenia ukończenia szkolenia. Inicjatywa Kompanijnego Ośrodka Szkolenia zasługuje na wysokie uznanie z uwagi na wyjście z ofertą poza branżę górniczą. Imponuje także tempo prac związanych z otrzymaniem stosownego certyfikatu oraz profesjonalizm kadry zaangażowanej w to przedsięwzięcie. Warto także dodać, że KOS działa w tym zakresie w warunkach ostrej konkurencji z innymi firmami szkoleniowym, ale doskonale daje sobie radę na trudnym rynku. Jan Czypionka 20

Zwiedzanie kopalni Guido. Przygotował Piotr Tomanek

Zwiedzanie kopalni Guido. Przygotował Piotr Tomanek Zwiedzanie kopalni Guido Przygotował Piotr Tomanek Dnia 15.12.2013 r. razem z grupą udaliśmy się w ramach praktyk modelowych do Zabytkowej Kopalni Guido w Zabrzu celem zwiedzenia, towarzyszył nam wykładowca,

Bardziej szczegółowo

Daniel BORSUCKI DYREKTOR Zespołu Zarządzania Mediami KHW S.A. Katowice

Daniel BORSUCKI DYREKTOR Zespołu Zarządzania Mediami KHW S.A. Katowice NFOŚiGW Forum XLII Energia - Efekt Środowisko Nowe technologie pozyskania oraz zagospodarowania węgla kamiennego i metanu gwarantem bezpieczeństwa energetycznego UE i sporego efektu ekologicznego Daniel

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT PRASOWY LW BOGDANKA S.A. PO I KWARTALE 2014 ROKU: WZROST WYDOBYCIA I SOLIDNE WYNIKI FINANSOWE POMIMO TRUDNYCH WARUNKÓW RYNKOWYCH

KOMUNIKAT PRASOWY LW BOGDANKA S.A. PO I KWARTALE 2014 ROKU: WZROST WYDOBYCIA I SOLIDNE WYNIKI FINANSOWE POMIMO TRUDNYCH WARUNKÓW RYNKOWYCH Bogdanka, 8 maja 2014 roku KOMUNIKAT PRASOWY LW BOGDANKA S.A. PO I KWARTALE 2014 ROKU: WZROST WYDOBYCIA I SOLIDNE WYNIKI FINANSOWE POMIMO TRUDNYCH WARUNKÓW RYNKOWYCH Grupa Kapitałowa Lubelskiego Węgla

Bardziej szczegółowo

Katowicki Holding Węglowy S.A.

Katowicki Holding Węglowy S.A. Katowicki Holding Węglowy S.A. Wiodący europejski producent węgla energetycznego Opracowali: Roman Łój, Daniel Borsucki SENAT RP, Warszawa 6 listopad 2012 rok 2 KATOWICKA GRUPA KAPITAŁOWA OBSZAR GÓRNICZY

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowe Targi Górnictwa, Przemysłu Energetycznego i Hutniczego KATOWICE 2015. Konferencja: WĘGIEL TANIA ENERGIA I MIEJSCA PRACY.

Międzynarodowe Targi Górnictwa, Przemysłu Energetycznego i Hutniczego KATOWICE 2015. Konferencja: WĘGIEL TANIA ENERGIA I MIEJSCA PRACY. Międzynarodowe Targi Górnictwa, Przemysłu Energetycznego i Hutniczego KATOWICE 2015 Konferencja: WĘGIEL TANIA ENERGIA I MIEJSCA PRACY Wprowadzenie Janusz Olszowski Górnicza Izba Przemysłowo-Handlowa Produkcja

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie ze stażu naukowo-technicznego

Sprawozdanie ze stażu naukowo-technicznego dr inż. Edyta Brzychczy mgr inż. Aneta Napieraj Katedra Ekonomiki i Zarządzania w Przemyśle Wydział Górnictwa i Geoinżynierii Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Oferta Kompanii Węglowej S.A. dla sektora ciepłownictwa

Oferta Kompanii Węglowej S.A. dla sektora ciepłownictwa Biuro Marketingu i Analiz Kompania Węglowa S.A. Oferta Kompanii Węglowej S.A. dla sektora ciepłownictwa Rynek Ciepła Systemowego IV Puławy, 10-12 luty 2015 r. 1 Schemat przedstawiający zmiany restrukturyzacyjne

Bardziej szczegółowo

System handlu emisjami a dywersyfikacja źródeł energii jako wyzwanie dla państw członkowskich Unii Europejskiej. Polski, Czech i Niemiec

System handlu emisjami a dywersyfikacja źródeł energii jako wyzwanie dla państw członkowskich Unii Europejskiej. Polski, Czech i Niemiec System handlu emisjami a dywersyfikacja źródeł energii jako wyzwanie dla państw członkowskich Unii Europejskiej. Porównanie strategii i doświadczeń Polski, Czech i Niemiec mgr Łukasz Nadolny Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

Prawo Energetyczne I Inne Ustawy Dotyczące Energetyki Kogeneracja Skuteczność Nowelizacji I Konieczność

Prawo Energetyczne I Inne Ustawy Dotyczące Energetyki Kogeneracja Skuteczność Nowelizacji I Konieczność Prawo Energetyczne I Inne Ustawy Dotyczące Energetyki Kogeneracja Skuteczność Nowelizacji I Konieczność dr inż. Janusz Ryk Polskie Towarzystwo Elektrociepłowni Zawodowych II Ogólnopolska Konferencja Polska

Bardziej szczegółowo

KONFERENCJA Z CYKLU CZYSTE NIEBO NAD POLSKĄ

KONFERENCJA Z CYKLU CZYSTE NIEBO NAD POLSKĄ KONFERENCJA Z CYKLU CZYSTE NIEBO NAD POLSKĄ Prawne, ekonomiczne i techniczne uwarunkowania wytwarzania energii i ciepła w sektorze komunalnobytowym w regionie południowym Polski Polska Izba Ekologii, Katowice,

Bardziej szczegółowo

Katowice, kwiecień 2013 r. Szanowni Akcjonariusze!

Katowice, kwiecień 2013 r. Szanowni Akcjonariusze! Katowice, kwiecień 2013 r. Szanowni Akcjonariusze! To dla mnie niezwykła przyjemność móc, po raz pierwszy od momentu objęcia w lipcu 2012 roku stanowiska prezesa zarządu Kopex SA, przedstawić Państwu Raport

Bardziej szczegółowo

Wniosek w sprawie podziału zysku netto za 2011 r.

Wniosek w sprawie podziału zysku netto za 2011 r. Bogdanka, 19 marca 2012 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Lubelski Węgiel Bogdanka S.A. Wniosek w sprawie podziału zysku netto za 2011 r. Zarząd Lubelski Węgiel Bogdanka S.A przedkłada wniosek wraz z uzasadnieniem

Bardziej szczegółowo

Tak dla restrukturyzacji: raport z badań Instytutu Badań Rynku i Opinii Publicznej CEM Polacy wobec przemysłu górniczego (luty- marzec 2015)

Tak dla restrukturyzacji: raport z badań Instytutu Badań Rynku i Opinii Publicznej CEM Polacy wobec przemysłu górniczego (luty- marzec 2015) 14/04/2015 Tak dla restrukturyzacji: raport z badań Instytutu Badań Rynku i Opinii Publicznej CEM Polacy wobec przemysłu górniczego (luty- marzec 2015) Kontekst badań Spadek cen węgla kamiennego na światowych

Bardziej szczegółowo

Marian Turek. Techniczna i organizacyjna restrukturyzacja kopalń węgla kamiennego

Marian Turek. Techniczna i organizacyjna restrukturyzacja kopalń węgla kamiennego Marian Turek Techniczna i organizacyjna restrukturyzacja kopalń węgla kamiennego GŁÓWNY INSTYTUT GÓRNICTWA Katowice 2007 1 Spis treści Od Autora... 7 Wprowadzenie... 8 ROZDZIAŁ 1 Warunki restrukturyzacji

Bardziej szczegółowo

Jednostki Wytwórcze opalane gazem Alternatywa dla węgla

Jednostki Wytwórcze opalane gazem Alternatywa dla węgla VIII Konferencja Naukowo-Techniczna Ochrona Środowiska w Energetyce Jednostki Wytwórcze opalane gazem Alternatywa dla węgla Główny Inżynier ds. Przygotowania i Efektywności Inwestycji 1 Rynek gazu Realia

Bardziej szczegółowo

CZŁOWIEK KLUCZOWYM OGNIWEM W SYSTEMOWYM PODEJŚCIU DO BEZPIECZEŃSTWA

CZŁOWIEK KLUCZOWYM OGNIWEM W SYSTEMOWYM PODEJŚCIU DO BEZPIECZEŃSTWA Centrum Szkoleniowo-Informacyjne GIG Kopalnia Doświadczalna "BARBARA" CZŁOWIEK KLUCZOWYM OGNIWEM W SYSTEMOWYM PODEJŚCIU DO BEZPIECZEŃSTWA Małgorzata Zielińska 1 Przyczyny wypadków przy pracy w Polsce w

Bardziej szczegółowo

Człowiek a środowisko

Człowiek a środowisko 90-242 ŁÓDŹ ul. Kopcińskiego 5/11 tel: 0-42 678-19-20; 0-42 678-57-22 http://zsp15.ldi.pl ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 15 Człowiek a środowisko 90-242 ŁÓDŹ ul. Kopcińskiego 5/11 tel: 0-42 678-19-20;

Bardziej szczegółowo

Więcej niż agencja badawcza ASM CENTRUM BADAŃ I ANALIZ RYNKU. www.asm-poland.com.pl

Więcej niż agencja badawcza ASM CENTRUM BADAŃ I ANALIZ RYNKU. www.asm-poland.com.pl Więcej niż agencja badawcza ASM CENTRUM BADAŃ I ANALIZ RYNKU ASM CENTRUM BADAŃ I ANALIZ RYNKU www.asm-poland.com.pl Więcej niż agencja badawcza ASM CENTRUM BADAŃ I ANALIZ RYNKU ASM CENTRUM BADAŃ I ANALIZ

Bardziej szczegółowo

1) Pana Bogusława Bobrowskiego na funkcję Prezesa Zarządu "KOPEX" S.A. z siedzibą w Katowicach na pięcioletnią kadencję indywidualną,

1) Pana Bogusława Bobrowskiego na funkcję Prezesa Zarządu KOPEX S.A. z siedzibą w Katowicach na pięcioletnią kadencję indywidualną, 2016-01-12 13:37 KOPEX SA Powołanie osób zarządzających. Raport bieżący 6/2016 Zarząd "KOPEX" S.A. z siedzibą w Katowicach (Emitent) przekazuje do publicznej wiadomości, że Rada Nadzorcza "KOPEX" S.A.

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA BIZNESPLANU EFEKTY I PROGNOZY. Katowice, 12 maja 2015 r.

REALIZACJA BIZNESPLANU EFEKTY I PROGNOZY. Katowice, 12 maja 2015 r. REALIZACJA BIZNESPLANU EFEKTY I PROGNOZY Katowice, 12 maja 2015 r. Kompania W glowa stan obecny Kompania Węglowa zgodnie z harmonogramem realizuje program optymalizacji w celu uzyskania trwałej rentowności.

Bardziej szczegółowo

Broszura informacyjna

Broszura informacyjna Broszura informacyjna Nr 4/2016 Teść ulotki można przeczytać w najbliższym wydaniu Trybuny Górniczej (czwartek, 18 lutego 2016) Szanowni Państwo, Drodzy Górnicy Miniony rok był bardzo trudny dla Kompanii

Bardziej szczegółowo

MODERNIZACJA SYSTEMU WENTYLACJI I KLIMATYZACJI W BUDYNKU ISTNIEJĄCYM Z WYKORZYSTANIEM GRUNTOWEGO WYMIENNIKA CIEPŁA

MODERNIZACJA SYSTEMU WENTYLACJI I KLIMATYZACJI W BUDYNKU ISTNIEJĄCYM Z WYKORZYSTANIEM GRUNTOWEGO WYMIENNIKA CIEPŁA MODERNIZACJA SYSTEMU WENTYLACJI I KLIMATYZACJI W BUDYNKU ISTNIEJĄCYM Z WYKORZYSTANIEM GRUNTOWEGO WYMIENNIKA CIEPŁA WSTĘP Rośnie nasza świadomość ekologiczna, coraz bardziej jesteśmy przekonani, że zrównoważony

Bardziej szczegółowo

Skierniewice, 18.02.2015 r. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

Skierniewice, 18.02.2015 r. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Skierniewice, 18.02.2015 r. 1 Plan Gospodarki Niskoemisyjnej 2 Agenda spotkania 1. Czym jest Plan Gospodarki Niskoemisyjnej i w jakim celu się go tworzy? 2. Uwarunkowania krajowe i międzynarodowe 3. Szczególne

Bardziej szczegółowo

Informacje ogólne. Oficjalne przejęcie kopalni Silesia przez inwestora koncern EPH 9 grudnia 2010

Informacje ogólne. Oficjalne przejęcie kopalni Silesia przez inwestora koncern EPH 9 grudnia 2010 Katowice 2012 PG SILESIA to prywatne przedsiębiorstwo należące do Energetický a Průmyslový Holding a.s., czołowej czeskiej grupy działającej w sektorze energetycznym i przemysłowym. Spółka zmodernizowała

Bardziej szczegółowo

Ciepło z lokalnych źródeł gazowych

Ciepło z lokalnych źródeł gazowych Ciepło z lokalnych źródeł gazowych Ciepło z lokalnych źródeł gazowych Kotłownie gazowe to alternatywne rozwiązanie dla Klientów, którzy nie mają możliwości przyłączenia się do miejskiej sieci ciepłowniczej.

Bardziej szczegółowo

Gospodarka niskoemisyjna

Gospodarka niskoemisyjna Pracownia Badań Strategicznych, Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk Gospodarka niskoemisyjna dr hab. Joanna Kulczycka, prof. AGH, mgr Marcin Cholewa Kraków, 02.06.2015

Bardziej szczegółowo

Zrównoważony rozwój regionów w oparciu o węgiel brunatny 2014-11-19

Zrównoważony rozwój regionów w oparciu o węgiel brunatny 2014-11-19 Zrównoważony rozwój regionów w oparciu o węgiel brunatny 2014-11-19 Rola węgla brunatnego w gospodarce Polski 180 160 140 120 100 80 60 40 20 Struktura produkcji en. elektrycznej w elektrowniach krajowych

Bardziej szczegółowo

Raport upadłości polskich firm D&B Poland / II kwartał 2011 roku

Raport upadłości polskich firm D&B Poland / II kwartał 2011 roku Raport upadłości polskich firm D&B Poland / II kwartał roku W pierwszych sześciu miesiącach roku sądy gospodarcze ogłosiły upadłość 307 polskich przedsiębiorstw. Tym samym blisko 12 tys. Polaków straciło

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 2 kwietnia 2015 r. greennet Doradcy Sp. z o.o. ul. Ludwika Narbutta nr 4/31, 02-564 Warszawa. Adres do korespondencji:

Warszawa, dnia 2 kwietnia 2015 r. greennet Doradcy Sp. z o.o. ul. Ludwika Narbutta nr 4/31, 02-564 Warszawa. Adres do korespondencji: Warszawa, dnia 2 kwietnia 2015 r. greennet Doradcy Sp. z o.o. ul. Ludwika Narbutta nr 4/31, 02-564 Warszawa Adres do korespondencji: greennet Doradcy Sp. z o.o. ul. Husarii 41, 02-951 Warszawa Szanowni

Bardziej szczegółowo

Potencjał inwestycyjny w polskim sektorze budownictwa energetycznego sięga 30 mld euro

Potencjał inwestycyjny w polskim sektorze budownictwa energetycznego sięga 30 mld euro Kwiecień 2013 Katarzyna Bednarz Potencjał inwestycyjny w polskim sektorze budownictwa energetycznego sięga 30 mld euro Jedną z najważniejszych cech polskiego sektora energetycznego jest struktura produkcji

Bardziej szczegółowo

Problemy z realizacji programów ochrony powietrza i propozycje zmian prawnych i rozwiązań w zakresie niskiej emisji Piotr Łyczko

Problemy z realizacji programów ochrony powietrza i propozycje zmian prawnych i rozwiązań w zakresie niskiej emisji Piotr Łyczko Problemy z realizacji programów ochrony powietrza i propozycje zmian prawnych i rozwiązań w zakresie niskiej emisji Piotr Łyczko Departament Środowiska Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Program

Bardziej szczegółowo

Jak uczą się dorośli Polacy?

Jak uczą się dorośli Polacy? Jak uczą się dorośli Polacy? W ciągu ostatnich 12 miesięcy poprzedzających trzecią turę badania (a więc przez niemal cały rok 2011 r. i w pierwszej połowie 2012 r.) łącznie 36% Polaków w wieku 18-59/64

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje o spółce PKO BP

Podstawowe informacje o spółce PKO BP Podstawowe informacje o spółce PKO BP PKO BANK POLSKI S.A. jeden z najstarszych banków w Polsce. W opinii wielu pokoleń Polaków uważany jest za bezpieczną i silną instytucję finansową. Większościowym akcjonariuszem

Bardziej szczegółowo

PROGRAM DEMONSTRACYJNY CCS. ROZWÓJ CZYSTYCH TECHNOLOGII WĘGLOWYCH w GRUPIE TAURON PE

PROGRAM DEMONSTRACYJNY CCS. ROZWÓJ CZYSTYCH TECHNOLOGII WĘGLOWYCH w GRUPIE TAURON PE PROGRAM DEMONSTRACYJNY CCS ROZWÓJ CZYSTYCH TECHNOLOGII WĘGLOWYCH w GRUPIE TAURON PE Joanna Schmid Wiceprezes Zarządu Tauron PE Warszawa, 16.06.2011r. 1 13,9 % udział w krajowym rynku energii elektrycznej

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZÊ DO WY WY SZEGO URZÊDU GÓR NI CZE GO ROK 2008

DZIENNIK URZÊ DO WY WY SZEGO URZÊDU GÓR NI CZE GO ROK 2008 DZIENNIK URZÊ DO WY WY SZEGO URZÊDU GÓR NI CZE GO ROK 2008 2 3 Skorowidz alfabetyczny do Dziennika Urzędowego Rok 2008 (nry 1 17) (Skróty oznaczają: D. decyzję, K. komunikat, O. obwieszczenie, Z. zarządzenie.)

Bardziej szczegółowo

Niska emisja sprawa wysokiej wagi

Niska emisja sprawa wysokiej wagi M I S EMISJA A Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Suwałkach Sp. z o.o. Niska emisja sprawa wysokiej wagi Niska emisja emisja zanieczyszczeń do powietrza kominami o wysokości do 40 m, co prowadzi do

Bardziej szczegółowo

GÓRNICTWO WĘGLA KAMIENNEGO w POLSCE 2012 r. 2013 r. STAGNACJA CZY REGRESJA?

GÓRNICTWO WĘGLA KAMIENNEGO w POLSCE 2012 r. 2013 r. STAGNACJA CZY REGRESJA? Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Oddział w Katowicach GÓRNICTWO WĘGLA KAMIENNEGO w POLSCE 2012 r. 2013 r. STAGNACJA CZY REGRESJA? WARSZAWA, 4 czerwiec 2013r. Henryk PASZCZA ARP SA Agencja Rozwoju Przemysłu

Bardziej szczegółowo

WFOŚiGW w Katowicach jako instrument wspierania efektywności energetycznej oraz wdrażania odnawialnych źródeł energii. Katowice, 16 grudnia 2014 roku

WFOŚiGW w Katowicach jako instrument wspierania efektywności energetycznej oraz wdrażania odnawialnych źródeł energii. Katowice, 16 grudnia 2014 roku WFOŚiGW w Katowicach jako instrument wspierania efektywności energetycznej oraz wdrażania odnawialnych źródeł energii Katowice, 16 grudnia 2014 roku Wojewódzki Fundusz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska

Bardziej szczegółowo

Rozwój energetyki wiatrowej w Polsce w kontekście planów przekształcenia polskiej gospodarki z wysokoemisyjnej na niskoemisyjną

Rozwój energetyki wiatrowej w Polsce w kontekście planów przekształcenia polskiej gospodarki z wysokoemisyjnej na niskoemisyjną Rozwój energetyki wiatrowej w Polsce w kontekście planów przekształcenia polskiej gospodarki z wysokoemisyjnej na niskoemisyjną Polska energetyka wiatrowa szybki rozwój i duży potencjał dalszego wzrostu

Bardziej szczegółowo

Polska branża motoryzacyjna w II połowie 2012 roku bieżąca kondycja i przewidywania na przyszłość

Polska branża motoryzacyjna w II połowie 2012 roku bieżąca kondycja i przewidywania na przyszłość Polska branża motoryzacyjna w II połowie 2012 roku bieżąca kondycja i przewidywania na przyszłość Branża motoryzacyjna to jeden z największych i najszybciej rozwijających się sektorów polskiej gospodarki.

Bardziej szczegółowo

Polityka energetyczna w UE a problemy klimatyczne Doświadczenia Polski

Polityka energetyczna w UE a problemy klimatyczne Doświadczenia Polski Polityka energetyczna w UE a problemy klimatyczne Doświadczenia Polski Polityka energetyczna w Unii Europejskiej Zobowiązania ekologiczne UE Zobowiązania ekologiczne UE na rok 2020 redukcja emisji gazów

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA BIZNESPLANU EFEKTY ZA I PÓŁROCZE 2015 R. Katowice, 16 lipca 2015 r.

REALIZACJA BIZNESPLANU EFEKTY ZA I PÓŁROCZE 2015 R. Katowice, 16 lipca 2015 r. REALIZACJA BIZNESPLANU EFEKTY ZA I PÓŁROCZE 2015 R. Katowice, 16 lipca 2015 r. Kompania Węglowa S.A. 30 czerwca 2015 r. 11 kopalń 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Bolesław Śmiały Sośnica Piast Ziemowit

Bardziej szczegółowo

WPŁYW PRODUKCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ W ŹRÓDŁACH OPALANYCH WĘGLEM BRUNATNYM NA STABILIZACJĘ CENY ENERGII DLA ODBIORCÓW KOŃCOWYCH

WPŁYW PRODUKCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ W ŹRÓDŁACH OPALANYCH WĘGLEM BRUNATNYM NA STABILIZACJĘ CENY ENERGII DLA ODBIORCÓW KOŃCOWYCH Górnictwo i Geoinżynieria Rok 35 Zeszyt 3 2011 Andrzej Patrycy* WPŁYW PRODUKCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ W ŹRÓDŁACH OPALANYCH WĘGLEM BRUNATNYM NA STABILIZACJĘ CENY ENERGII DLA ODBIORCÓW KOŃCOWYCH 1. Węgiel

Bardziej szczegółowo

Budowa Kopalni Przeciszów w obszarze koncesji Oświęcim-Polanka 1. Dialog społeczny. 25 luty KOPEX-EX-COAL Sp. z o.o.

Budowa Kopalni Przeciszów w obszarze koncesji Oświęcim-Polanka 1. Dialog społeczny. 25 luty KOPEX-EX-COAL Sp. z o.o. Budowa Kopalni Przeciszów w obszarze koncesji Oświęcim-Polanka 1 Dialog społeczny 25 luty 2016 KOPEX-EX-COAL Sp. z o.o. www.kopalniaprzeciszow.pl Plan prezentacji I. Strategia CSR Grupy KOPEX II. Cel Projektu

Bardziej szczegółowo

Rynek energii elektrycznej w Polsce w 2009 roku i latach następnych

Rynek energii elektrycznej w Polsce w 2009 roku i latach następnych Rynek energii elektrycznej w Polsce w 2009 roku i latach następnych VI Targi Energii Marek Kulesa dyrektor biura TOE Jachranka, 22.10.2009 r. 1. Wprowadzenie 2. Uwarunkowania handlu energią elektryczną

Bardziej szczegółowo

Czy ochrona środowiska i odnawialne źródła energii są efektywne finansowo?

Czy ochrona środowiska i odnawialne źródła energii są efektywne finansowo? Czy ochrona środowiska i odnawialne źródła energii są efektywne finansowo? Dariusz Lipka, Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Kraków, 11.12.2013 r. Specyfika projektów energetyki odnawialnej -

Bardziej szczegółowo

KOMPANIA WĘGLOWA S.A.

KOMPANIA WĘGLOWA S.A. KOMPANIA WĘGLOWA S.A. Dialog społeczny eczny- negocjacje wynagrodzeń w Kompanii Węglowej W S.A KOMPANIA WĘGLOWA S.A. to: Największa firma wydobywcza w Europie, która......w 2005 r. sprzedała 50,5 mln ton

Bardziej szczegółowo

Wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw, ze szczególnym uwzględnieniem działalności innowacyjnej- działania PARP

Wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw, ze szczególnym uwzględnieniem działalności innowacyjnej- działania PARP Mirosław Marek PARP, Prezes Zarządu Wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw, ze szczególnym uwzględnieniem działalności innowacyjnej- działania PARP Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP)

Bardziej szczegółowo

Dotacje dla wiedzy i technologii

Dotacje dla wiedzy i technologii Dotacje dla wiedzy i technologii Ewelina Hutmańska, Wiceprezes Zarządu Capital-ECI sp. z o.o. Polskie firmy wciąż są wtórnymi innowatorami Ponad 34,5 mld zł wydały na innowacje firmy, zatrudniające powyżej

Bardziej szczegółowo

MAŁOPOLSKO-PODKARPACKI KLASTER CZYSTEJ ENERGII. Temat seminarium: Skutki wprowadzenia dyrektywy 3x20 dla gospodarki Polski i wybranych krajów UE

MAŁOPOLSKO-PODKARPACKI KLASTER CZYSTEJ ENERGII. Temat seminarium: Skutki wprowadzenia dyrektywy 3x20 dla gospodarki Polski i wybranych krajów UE Studia Podyplomowe EFEKTYWNE UŻYTKOWANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ w ramach projektu Śląsko-Małopolskie Centrum Kompetencji Zarządzania Energią Skutki wprowadzenia dyrektywy 3x20 dla gospodarki Polski i wybranych

Bardziej szczegółowo

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA MIASTA MYSŁOWICE. Spotkanie informacyjne Mysłowice, dn. 16 grudnia 2014 r.

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA MIASTA MYSŁOWICE. Spotkanie informacyjne Mysłowice, dn. 16 grudnia 2014 r. PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA MIASTA MYSŁOWICE Spotkanie informacyjne Mysłowice, dn. 16 grudnia 2014 r. Gospodarka niskoemisyjna co to takiego? Gospodarka niskoemisyjna (ang. low emission economy)

Bardziej szczegółowo

AKTUALNA SYTUACJA I KIERUNKI ROZWOJU KW S.A.

AKTUALNA SYTUACJA I KIERUNKI ROZWOJU KW S.A. AKTUALNA SYTUACJA I KIERUNKI ROZWOJU KW S.A. materiały konferencyjne Komisja Gospodarki Narodowej Senatu RP 6 listopada 2012 r. Grupujemy 15 kopalń węgla kamiennego, które rocznie produkują ok. 40 milionów

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADY ENERGETYKI CIEPLNEJ S.A.

ZAKŁADY ENERGETYKI CIEPLNEJ S.A. ZAKŁADY ENERGETYKI CIEPLNEJ S.A. Ul. Ścigały 14 40-205 Katowice Energetyczne wykorzystanie metanu z odmetanowania Kopalń Krótka historia ZEC S.A. ZAKŁADY ENERGETYKI CIEPLNEJ 01.07.1995 r. Uchwała Walnego

Bardziej szczegółowo

Rozdział 4. Bilans potrzeb grzewczych

Rozdział 4. Bilans potrzeb grzewczych ZZAAŁŁO ŻŻEENNIIAA DDO PPLLAANNUU ZZAAO PPAATTRRZZEENNIIAA W CCIIEEPPŁŁO,,, EENNEERRGIIĘĘ EELLEEKTTRRYYCCZZNNĄĄ II PPAALLIIWAA GAAZZOWEE MIIAASSTTAA ŻŻAAGAAŃŃ Rozdział 4 Bilans potrzeb grzewczych W-588.04

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do współpracy. www.forum-ekologiczne.pl

Zaproszenie do współpracy. www.forum-ekologiczne.pl Zaproszenie do współpracy Informacje na temat Forum Cel Forum Wypracowanie Forum ekologiczne kierunków to miejsce kształtowania spotkań przedstawicieli przyszłej polityki świata Unii nauki, Europejskiej

Bardziej szczegółowo

(dla Polski o 15%) Analiza mo liwo ci i warunków oraz korzystanie z wolnego rynku energii. Wymagaj od samorz dów nakre

(dla Polski o 15%) Analiza mo liwo ci i warunków oraz korzystanie z wolnego rynku energii. Wymagaj od samorz dów nakre Gmina jako klient na rynku elektroenergetycznym racjonalizacja zużycia energii na przykładzie Miasta Częstochowy URZĄD D MIASTA CZĘSTOCHOWY ul. Śląska 11/13, 42-217 Częstochowa tel. +48 (34) 370 71 00,

Bardziej szczegółowo

Miasto Częstochowa. Lider efektywności energetycznej i gospodarki niskoemisyjnej KRZYSZTOF MATYJASZCZYK PREZYDENT MIASTA CZĘSTOCHOWY

Miasto Częstochowa. Lider efektywności energetycznej i gospodarki niskoemisyjnej KRZYSZTOF MATYJASZCZYK PREZYDENT MIASTA CZĘSTOCHOWY Miasto Częstochowa Lider efektywności energetycznej i gospodarki niskoemisyjnej KRZYSZTOF MATYJASZCZYK PREZYDENT MIASTA CZĘSTOCHOWY . Doskonała lokalizacja Powierzchnia: Częstochowa 160 km 2 Aglomeracja

Bardziej szczegółowo

Inteligentna Energetyka na podstawie strategii GK PGE

Inteligentna Energetyka na podstawie strategii GK PGE 1 Inteligentna Energetyka na podstawie strategii GK PGE Nowoczesna energetyka konwencjonalna Elastyczność i efektywność Nowe technologie i modele biznesowe Redefinicja misji GK PGE konieczne zmiany Nowa

Bardziej szczegółowo

WYNAGRODZENIA PREZESÓW ZARZĄDU W SPÓŁKACH

WYNAGRODZENIA PREZESÓW ZARZĄDU W SPÓŁKACH 05.11.2015 Informacja prasowa portalu Pytania i dodatkowe informacje: Artur Szeremeta Specjalista ds. współpracy z mediami tel. 509 509 536 media@sedlak.pl WYNAGRODZENIA PREZESÓW ZARZĄDU W SPÓŁKACH Z BRANŻY

Bardziej szczegółowo

BHP PRZY EKSPLOATACJI URZĄDZEŃ W STREFACH ZAGROŻONYCH WYBUCHEM

BHP PRZY EKSPLOATACJI URZĄDZEŃ W STREFACH ZAGROŻONYCH WYBUCHEM BHP PRZY EKSPLOATACJI URZĄDZEŃ W STREFACH ZAGROŻONYCH WYBUCHEM identyfikacja zagrożeń, normy i najlepsze praktyki w zakresie bezpieczeństwa pracy doświadczenia pokontrolne i powypadkowe Państwowej Inspekcji

Bardziej szczegółowo

Biznesplan. Budowa biznesplanu

Biznesplan. Budowa biznesplanu BIZNESPLAN Biznesplan dokument zawierający ocenę opłacalności przedsięwzięcia gospodarczego [. Sporządzany na potrzeby wewnętrzne przedsiębiorstwa, jest także narzędziem komunikacji zewnętrznej m.in. w

Bardziej szczegółowo

OFERTA NA PRZYGOTOWANIE AKTUALIZACJI ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE

OFERTA NA PRZYGOTOWANIE AKTUALIZACJI ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE OFERTA NA PRZYGOTOWANIE AKTUALIZACJI ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE 2 z 5 Szanowni Państwo, Urzędy gmin i miast będąc gospodarzami na swoim terenie, poprzez

Bardziej szczegółowo

Regulamin udziału w projekcie SPiN Skuteczny Przedsiębiorca i Naukowiec

Regulamin udziału w projekcie SPiN Skuteczny Przedsiębiorca i Naukowiec Regulamin udziału w projekcie SPiN Skuteczny Przedsiębiorca i Naukowiec Projekt SPiN Skuteczny Przedsiębiorca i Naukowiec realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

RAPORT MIESIĘCZNY. za miesiąc luty 2015. 13 marca 2015

RAPORT MIESIĘCZNY. za miesiąc luty 2015. 13 marca 2015 za miesiąc luty 2015 3 13 marca 2015 RAPORT MIESIĘCZNY ZA LUTY 2015 Zarząd Spółki LOYD S.A. z siedzibą w Warszawie działając w oparciu o postanowienia Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy

Bardziej szczegółowo

Z Mirosławem Krutinem, prezesem KGHM Polska Miedź, rozmawia Adam Roguski.

Z Mirosławem Krutinem, prezesem KGHM Polska Miedź, rozmawia Adam Roguski. Z Mirosławem Krutinem, prezesem KGHM Polska Miedź, rozmawia Adam Roguski. Wierzy Pan, że Skarb Państwa, kontrolujący 42 proc. akcji KGHM, zrezygnuje z dywidendy z ubiegłorocznego zarobku, szacowanego na

Bardziej szczegółowo

Dlaczego Projekt Integracji?

Dlaczego Projekt Integracji? Integracja obszaru wytwarzania w Grupie Kapitałowej ENEA pozwoli na stworzenie silnego podmiotu wytwórczego na krajowym rynku energii, a tym samym korzystnie wpłynie na ekonomiczną sytuację Grupy. Wzrost

Bardziej szczegółowo

z dnia 21 stycznia 2015 r.

z dnia 21 stycznia 2015 r. U C H WA Ł A S E N A T U R Z E C Z Y P O S P O L I T E J P O L S K I E J z dnia 21 stycznia 2015 r. w sprawie ustawy o zmianie ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego w latach 2008 2015 oraz

Bardziej szczegółowo

Polski rynek hotelowy w 2013 r. ciężka konkurencja na rynku

Polski rynek hotelowy w 2013 r. ciężka konkurencja na rynku Polski rynek hotelowy w 2013 r. ciężka konkurencja na rynku Rok 2012 rynek w rozkwicie Liczba hoteli w Polsce szybko rośnie z każdym rokiem. Według danych GUS w 2012 r. było w Polsce 2014 hoteli, wobec

Bardziej szczegółowo

Budowa Kopalni Węgla Kamiennego Przeciszów w obszarze koncesji Oświęcim-Polanka 1

Budowa Kopalni Węgla Kamiennego Przeciszów w obszarze koncesji Oświęcim-Polanka 1 Budowa Kopalni Węgla Kamiennego Przeciszów w obszarze koncesji Oświęcim-Polanka 1 Szansą na ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ 02 października 2015 KOPEX-EX-COAL Sp. z o.o. www.kopalniaprzeciszow.pl Plan prezentacji

Bardziej szczegółowo

Przemysł cementowy w Polsce

Przemysł cementowy w Polsce Przemysł cementowy w Polsce Przemysł cementowy w Polsce, pod względem wielkości produkcji znajduje się na siódmym miejscu wśród europejskich producentów cementu. Głęboka modernizacja techniczna, jaka miała

Bardziej szczegółowo

Maria Dreger Konfederacja Budownictwa i Nieruchomości

Maria Dreger Konfederacja Budownictwa i Nieruchomości Efektywność w budownictwie czyli Wykorzystać szansę Maria Dreger Konfederacja Budownictwa i Nieruchomości maria.dreger@rockwool.pl Rezerwy są wszędzie, ale uwaga na budynki - ponad 5 mln obiektów zużywających

Bardziej szczegółowo

GOSPODARCZE WYKORZYSTANIE METANU Z POKŁADÓW WĘGLA W JASTRZĘBSKIEJ SPÓŁCE WĘGLOWEJ S.A.

GOSPODARCZE WYKORZYSTANIE METANU Z POKŁADÓW WĘGLA W JASTRZĘBSKIEJ SPÓŁCE WĘGLOWEJ S.A. GOSPODARCZE WYKORZYSTANIE METANU Z POKŁADÓW WĘGLA W JASTRZĘBSKIEJ SPÓŁCE WĘGLOWEJ S.A. mgr inż. Kazimierz Gatnar Zespół Zarządzania Energią i Gospodarki Metanem 1 Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. 5 kopalń:

Bardziej szczegółowo

Rola kogeneracji w osiąganiu celów polityki klimatycznej i środowiskowej Polski. dr inż. Janusz Ryk Warszawa, 22 październik 2015 r.

Rola kogeneracji w osiąganiu celów polityki klimatycznej i środowiskowej Polski. dr inż. Janusz Ryk Warszawa, 22 październik 2015 r. Rola kogeneracji w osiąganiu celów polityki klimatycznej i środowiskowej Polski dr inż. Janusz Ryk Warszawa, 22 październik 2015 r. Polskie Towarzystwo Elektrociepłowni Zawodowych Rola kogeneracji w osiąganiu

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY INVENTI S.A. ZA I KWARTAŁ 2012 ROKU (za okres 01.01.2012 do 31.12.2012)

RAPORT KWARTALNY INVENTI S.A. ZA I KWARTAŁ 2012 ROKU (za okres 01.01.2012 do 31.12.2012) RAPORT KWARTALNY INVENTI S.A. ZA I KWARTAŁ 2012 ROKU (za okres 01.01.2012 do 31.12.2012) Bydgoszcz, 15.05.2012 1. Informacje ogólne 1.1. Informacje podstawowe NAZWA FORMA PRAWNA ADRES INVENTI S.A. SPÓŁKA

Bardziej szczegółowo

Energetyka przemysłowa.

Energetyka przemysłowa. Energetyka przemysłowa. Realna alternatywa dla energetyki systemowej? Henryk Kaliś Warszawa 31 styczeń 2013 r 2 paliwo 139 81 58 Elektrownia Systemowa 37% Ciepłownia 85% Energia elektryczna 30 kogeneracja

Bardziej szczegółowo

Wzrost efektywności energetycznej: uwarunkowania prawno-regulacyjne oraz mechanizmy wsparcia inwestycji.

Wzrost efektywności energetycznej: uwarunkowania prawno-regulacyjne oraz mechanizmy wsparcia inwestycji. Wzrost efektywności energetycznej: uwarunkowania prawno-regulacyjne oraz mechanizmy wsparcia inwestycji. Seminarium "Bezpieczna Chemia Warszawa, 5 listopada 2014 roku Pan Zbigniew Szpak, Prezes KAPE S.A.

Bardziej szczegółowo

Inżynieria Środowiska dyscypliną przyszłości!

Inżynieria Środowiska dyscypliną przyszłości! Warto budować lepszą przyszłość! Czyste środowisko, efektywne systemy energetyczne, komfort życia dr inż. Piotr Ziembicki Instytut Inżynierii Środowiska Uniwersytet Zielonogórski WYZWANIA WSPÓŁCZESNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Produkcja kotłów małej mocy opalanych paliwami stałymi stan aktualny i perspektywy rozwoju

Produkcja kotłów małej mocy opalanych paliwami stałymi stan aktualny i perspektywy rozwoju Produkcja kotłów małej mocy opalanych paliwami stałymi stan aktualny i perspektywy rozwoju Nowy Sącz 31.03.2014 PLAN PREZENTACJI 1. O Platformie 2. Rynek kotłów w Europie 3. Koszty ogrzewania 4. Możliwości

Bardziej szczegółowo

ANKIETA: JEDNOSTKI ADMINISTRACJI TERENOWEJ

ANKIETA: JEDNOSTKI ADMINISTRACJI TERENOWEJ Foresight technologiczny na rzecz zrównowaŝonego rozwoju Małopolski m UNIA EUROPEJSKA Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Obszar badawczy: ZASOBY NATRURALNE

Bardziej szczegółowo

Nowe projekty górnicze szansą na restrukturyzację sektora węglowego w Polsce

Nowe projekty górnicze szansą na restrukturyzację sektora węglowego w Polsce Nowe projekty górnicze szansą na restrukturyzację sektora węglowego w Polsce Czy węgiel jest przeżytkiem? Jesteśmy węglową Arabią Saudyjską. Więc do licha powinniśmy pożytkować nasze zasoby! - Stephen

Bardziej szczegółowo

VII Polsko-Hiszpańskie Forum Energii Odnawialnej 17-18 października 2013, Warszawa, Lublin

VII Polsko-Hiszpańskie Forum Energii Odnawialnej 17-18 października 2013, Warszawa, Lublin Stowarzyszenie Energii Odnawialnej oraz Polsko-Hiszpańska Izba Gospodarcza zapraszają na: VII Polsko-Hiszpańskie Forum Energii Odnawialnej 17-18 października 2013, Warszawa, Lublin Wydarzenie to wpisuje

Bardziej szczegółowo

PERSPEKTYWICZNE WYKORZYSTANIE WĘGLA W TECHNOLOGII CHEMICZNEJ

PERSPEKTYWICZNE WYKORZYSTANIE WĘGLA W TECHNOLOGII CHEMICZNEJ PERSPEKTYWICZNE WYKORZYSTANIE WĘGLA W TECHNOLOGII CHEMICZNEJ SEMINARIUM STAN I PERSPEKTYWY ROZWOJU PRZEMYSŁU U CHEMICZNEGO W POLSCE Marek Ściążko WARSZAWA 15 MAJA 2012 1/23 STRATEGIA działalno alności

Bardziej szczegółowo

Strony niniejszego porozumienia ustaliły co następuje:

Strony niniejszego porozumienia ustaliły co następuje: Katowice, 17.01.2015 POROZUMIENIE zawarte pomiędzy stroną rządową, Międzyzwiązkowym Komitetem Protestacyjno-Strajkowym, zakładowymi organizacjami związkowymi działającymi w Kompanii Węglowej S.A. oraz

Bardziej szczegółowo

Forum Gospodarki Niskoemisyjnej Warszawa, dnia 19 kwietnia 2013 r. Dr Małgorzata SKUCHA Prezes Zarządu NFOŚiGW

Forum Gospodarki Niskoemisyjnej Warszawa, dnia 19 kwietnia 2013 r. Dr Małgorzata SKUCHA Prezes Zarządu NFOŚiGW Mechanizmy wsparcia gospodarki niskoemisyjnej dotychczasowe doświadczenia i nowa perspektywa finansowa (wprowadzenie do dyskusji na IV sesji panelowej) Dr Małgorzata SKUCHA Prezes Zarządu NFOŚiGW Forum

Bardziej szczegółowo

Czym jest rozwój zrównowaŝony

Czym jest rozwój zrównowaŝony Rozwój zrównowaŝony Millenimacje Projekt jest współfinansowany w ramach programu polskiej pomocy zagranicznej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w 2010 r. www.polskapomoc.gov.pl Czym jest rozwój zrównowaŝony

Bardziej szczegółowo

ergo energy to: www.ergoenergy.pl

ergo energy to: www.ergoenergy.pl ergo energy to: Sprzedaż energii elektrycznej na terenie całego kraju. Lider w implementacji nowatorskich rozwiązań. Realizacja projektów w ramach programów unijnych. Realizacja programów inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

Polska motoryzacja przyspiesza 2015-06-02 16:20:30

Polska motoryzacja przyspiesza 2015-06-02 16:20:30 Polska motoryzacja przyspiesza 2015-06-02 16:20:30 2 Liczba wyprodukowanych samochodów w 2015 r. przekroczy 600 tys. wobec ok. 580 tys. w 2014 roku - ocenił dla PAP Jakub Faryś, prezes Polskiego Związku

Bardziej szczegółowo

W porównaniu z poprzednimi w obecnej edycji Phare zmienił się zakres przedmiotowy inwestycji. Firmy produkcyjne i usługowe

W porównaniu z poprzednimi w obecnej edycji Phare zmienił się zakres przedmiotowy inwestycji. Firmy produkcyjne i usługowe Pierwsze wnioski o dotacje z Phare 2002 Znane są terminy składania wniosków przez firmy z sektora MŚP o dofinansowanie działań w ramach programów Phare 2002. Już w lipcu 2004 r. małe i średnie przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

- PROJEKT - Porządek posiedzenia Komisji Górniczej

- PROJEKT - Porządek posiedzenia Komisji Górniczej BRM.0012.9.8.2015.KJ - PROJEKT - Protokół Nr 8/15 z posiedzenia Komisji Górniczej Data posiedzenia: 31.08.2015 r. Miejsce posiedzenia: Urząd Miasta Katowice ul. Młyńska 4 sala 315. Godzina rozpoczęcia

Bardziej szczegółowo

UBOJNIA DROBIU Inwestycja WIPASZ SA w Międzyrzecu Podlaskim

UBOJNIA DROBIU Inwestycja WIPASZ SA w Międzyrzecu Podlaskim UBOJNIA DROBIU Inwestycja WIPASZ SA w Międzyrzecu Podlaskim WIPASZ SA PODSTAWOWE INFORMACJE WIPASZ SA funkcjonuje na rynku od 20 lat i jest w 100% polskim przedsiębiorstwem. Spółka jest największym polskim

Bardziej szczegółowo

Informacja prasowa. Hydrauliczny układ Start-Stop (HSS) dla maszyn budowlanych PI 090020

Informacja prasowa. Hydrauliczny układ Start-Stop (HSS) dla maszyn budowlanych PI 090020 Hydrauliczny układ Start-Stop (HSS) dla maszyn budowlanych PI 090020 Głównym celem zastosowania automatycznego hydraulicznego układu Start -Stop w maszynach budowlanych było zmniejszenie zużycia paliwa

Bardziej szczegółowo

2. Wymagania dotyczące realizacji kursu:

2. Wymagania dotyczące realizacji kursu: CAZU.IV.945-8-6/16 Biała Podlaska dn. 07.03.2016r. Zapytanie ofertowe na zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń w zakresie: - Operator koparko ładowarki kl. III - 3 osoby - Operator koparki jednonaczyniowej

Bardziej szczegółowo

Zapraszamy do współpracy!

Zapraszamy do współpracy! rozszerzenia II i I klasa oraz maszyn Szanowni Państwo, Mamy przyjemność zaprezentować nasz ośrodek szkolenia operatorów. Działamy na mocy 26 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 20 września

Bardziej szczegółowo

Grupa G.C.E. PROFITIA Management Consultants. Możliwości współpracy zwiększanie efektywności energetycznej

Grupa G.C.E. PROFITIA Management Consultants. Możliwości współpracy zwiększanie efektywności energetycznej Grupa G.C.E. PROFITIA Management Consultants Możliwości współpracy zwiększanie efektywności energetycznej Agenda Prezentacja GCE jako partnera w zakresie efektywności energetycznej Potrzeba zwiększania

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA LIBET S.A. 27 LISTOPADA 2012

PREZENTACJA LIBET S.A. 27 LISTOPADA 2012 PREZENTACJA LIBET S.A. 27 LISTOPADA 2012 Zarząd Thomas Lehmann Prezes Zarządu Dyrektor Zarządzający Libet S.A. Ireneusz Gronostaj Członek Zarządu Dyrektor Finansowy Libet S.A. 2 2 Plan prezentacji Ocena

Bardziej szczegółowo

Szanse rozwoju energetyki geotermalnej w Polsce na przykładzie Geotermii Podhalańskiej Zakopane, sierpień 2013

Szanse rozwoju energetyki geotermalnej w Polsce na przykładzie Geotermii Podhalańskiej Zakopane, sierpień 2013 Szanse rozwoju energetyki geotermalnej w Polsce na przykładzie Geotermii Podhalańskiej Zakopane, sierpień 2013 Czesław Ślimak Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Geotermia Podhalańska S.A. jest największym

Bardziej szczegółowo

Co kupić, a co sprzedać :14:14

Co kupić, a co sprzedać :14:14 Co kupić, a co sprzedać 015-06-15 11:14:14 Kraje Unii Europejskiej są trzecim po Chinach i USA partnerem handlowym Japonii, natomiast Japonia zajmuje siódme miejsce w obrotach UE z zagranicą. Największym

Bardziej szczegółowo

Doświadczenia PEC Lubań z rozwoju i modernizacji średniej wielkości instalacji ciepłowniczej. Krzysztof Kowalczyk

Doświadczenia PEC Lubań z rozwoju i modernizacji średniej wielkości instalacji ciepłowniczej. Krzysztof Kowalczyk Doświadczenia PEC Lubań z rozwoju i modernizacji średniej wielkości instalacji ciepłowniczej Krzysztof Kowalczyk Lubań 27.11.2014 PEC Lubań w liczbach Moc zakontraktowana systemu ok. 21,2 [MW] Moc zainstalowana

Bardziej szczegółowo

Debiut akcji na rynku NewConnect 18.07.2011

Debiut akcji na rynku NewConnect 18.07.2011 Debiut akcji na rynku NewConnect 18.07.2011 AGENDA 1. HISTORIA 2. PROFIL DZIAŁALNOŚCI 3. STRATEGIA ROZWOJU 4. ZAKŁAD GRANULACJI 5. POTENCJAŁ ŹRÓDEŁ OZE W POLSCE 6. RYNEK OZE 7. EQUITY STORY WIDOK ENERGIA

Bardziej szczegółowo

Przyszłość energetyki słonecznej na tle wyzwań energetycznych Polski. Prof. dr hab. inż. Maciej Nowicki

Przyszłość energetyki słonecznej na tle wyzwań energetycznych Polski. Prof. dr hab. inż. Maciej Nowicki Przyszłość energetyki słonecznej na tle wyzwań energetycznych Polski Prof. dr hab. inż. Maciej Nowicki Polski system energetyczny na rozdrożu 40% mocy w elektrowniach ma więcej niż 40 lat - konieczność

Bardziej szczegółowo