Rozwój systemów do budżetowania, planowania i analiz w firmach średniej wielkości

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Rozwój systemów do budżetowania, planowania i analiz w firmach średniej wielkości"

Transkrypt

1 Raport z badań BPM Partners we współpracy z PROPHIX Software Rozwój systemów do budżetowania, planowania i analiz w firmach średniej wielkości Zautomatyzowane aplikacje do zarządzania wydajnością teraz w zasięgu ręki przedsiębiorstw średniej wielkości Sierpień 2011 r.

2 2009 BPM Partners, Inc. Wszystkie materiały zawarte w tym dokumencie pozostaje własnością BPM Partners i nie mogą być publikowane ani kopiowane bez wyraźnej pisemnej zgody BPM Partners, Inc. 2 Sierpień 2011

3 Spis treści: Streszczenie...5 Najważniejsze badania...7 Kluczowe wnioski...7 Dodatkowe wnioski...9 Rozdział 1: Arkusze kalkulacyjne nie nadążają za tempem rozwoju średniej firmy...11 Perspektywa użytkownika: Arkusze nie dotrzymują kroku zmianom w przedsiębiorstwie...12 Wyczerpanie możliwości arkuszy kalkulacyjnych...12 Wiele arkuszy utrudnia proces budżetowania...12 Perspektywa użytkownika: Problem wielu użytkowników korzystających z arkusza kalkulacyjnego...13 Arkusze kalkulacyjne nadal obecne...14 Rozdział 2: Aplikacje do zarządzania wydajnością firmy pomagają zautomatyzować proces budżetowania...15 Perspektywa użytkownika - Korzyści a koszty...16 Rozdział 3: W jaki sposób przedsiębiorstwa rozpoznają, że zmiana jest konieczna?...18 Perspektywa użytkownika: Kiedy jest właściwy moment na migrację do aplikacji?...19 Rozdział 4: W jaki sposób firmy zastępują arkusze kalkulacyjne w procesie budżetowania?...20 Perspektywa użytkownika: Proces wyboru technologii...20 Rozdział 5: Koszty, korzyści i zwrot z inwestycji z aplikacji do zarządzania wydajnością...22 Wnioski...25 Perspektywa Sponsora...26 ROI - Czy firma średniej wielkości może wykazać korzyści z oprogramowania do budżetowania?...26 Lekceważone korzyści...27 Przewaga konkurencyjna...27 Wnioski...28 Budżetowanie i planowanie w średnich firmach 3

4 Informacje o raporcie W ciągu ostatnich dziesięciu lat, BPM Partners uważnie śledził użytkowanie i korzyści z analitycznych aplikacji we wszystkich obszarach zarządzania wydajnością przedsiębiorstwa, znanych jako Business Performance Management (BPM) lub Corporate Performance Management (CPM). W bardzo dużym stopniu aplikacje analityczne zostały stworzone z myślą o usprawnieniu procesów budżetowania i planowania. Jednak większość producentów oprogramowania opracowała pierwsze aplikacje do zarządzania wydajnością firm, mając na uwadze potrzeby i specyfikę dużych przedsiębiorstw. Z myślą o tym segmencie rynku ustalono ceny i opłaty abonamentowe, które są dość wysokie. 1 kwietnia 2009 roku, BPM Partners przeprowadził badania wśród firm średniej wielkości w celu zrozumienia ich obecnych bóli związanych z wewnętrznymi procesami planowania, budżetowania i prognozowania. Celem badania było odkrycie trendów w technologiach, które były wykorzystywane do wspierania tych procesów. Szczególnie zwracano uwagę na różnice pomiędzy procesami wykorzystującymi arkusze kalkulacyjne, a tymi, które wykorzystywały dedykowane aplikacje analityczne. Wywiady zostały przeprowadzone wśród reprezentatywnej grupy kierownictwa firm. W sumie w badaniu uczestniczyło 221 firm, a wywiady przeprowadzono z dyrektorami finansowymi w następujących firmach: Coleman Cable, Inc. Wschód Jordania Iron Works, Inc. Purdue Pharma Twisted Pair Solutions, Inc. Do wyników tego badania BPM Partners dołączył swoje wcześniejsze spostrzeżenia i doświadczenia zdobyte w zakresie opracowanych wniosków na temat korzyści i kosztów wdrażania aplikacji do zarządzania wydajnością firm w celu wzmocnienia procesów budżetowania, planowania i analizy procesów. 4 Sierpień 2011

5 Streszczenie Ze względu na wzrost konkurencji i presji na rynku, działy finansowe w firmach średniej wielkości są zobligowane do przygotowywania coraz bardziej szczegółowych i precyzyjnych budżetów i prognoz, jak również sprawozdań wynikowych i analiz. Innymi słowy, muszą sprostać takim samym wymaganiom dotyczącym dostarczania informacji o działalności firmy, jak duże przedsiębiorstwa. Wiele średnich przedsiębiorstw jest świadomych, że ich procesy planowania i budżetowania oparte o arkusze kalkulacyjne są niedoskonałe, i zaczynają szukać coraz bardziej skutecznych systemów w celu uzyskania lepszych wyników w krótszym czasie i przy mniejszym nakładzie pracy. Jednakże wcześniej zautomatyzowane aplikacje do zarządzania wydajnością, które usprawniają procesy budżetowania i planowania były nastawione, zarówno funkcjonalnie jak i cenowo na potrzeby większych firm. Duże przedsiębiorstwa były pierwszymi, które przeszły z arkuszy kalkulacyjnych do aplikacji zarządzania wydajnością procesów planowania, budżetowania, prognozowania i raportowania. Jednak średnie firmy mają wiele podobnych potrzeb, takich jak koszty zarządzania, optymalizacja przychodów, rentowność, gdzie muszą tworzyć bardziej wiarygodne oraz częstsze budżety i prognozy, zapewniając przejrzystość i raportując stronom zainteresowanym. Podczas, gdy arkusze kalkulacyjne są standardowym narzędziem dla kadry kierowniczej, pozwalającym na szybkie i łatwe kalkulacje i prezentacje danych, to zarządzanie procesami firmy o dowolnej złożoności zazwyczaj wymaga wdrożenia całościowej platformy przedsiębiorstwa. Początkowo kiedy duże korporacje zaczęły używać dedykowanych aplikacji do planowania, budżetowania i prognozowania, wówczas były dostępne tylko niestandardowe rozwiązania, budowane pod potrzeby danej firmy. Z czasem producenci oprogramowania rozpoczęli, więc tworzenie gotowych aplikacji i użytkownicy odkryli, że te systemy mogą sprzyjać większej współpracy, poprawić dokładność danych, redukować cykl czasowy, umożliwić głębszą analizę i dostarczyć platformę do prowadzenia i monitorowania procesów biznesowych. Początkowo jednak systemy te były poza zasięgiem średnich przedsiębiorstw. Jednak wraz z rozwojem technologii i coraz jej większej dostępności z punktu widzenia kosztów i utrzymania, coraz więcej małych i średnich firm stać na zakup tego typu rozwiązań. Obecnie zakłada się, że całościowa platforma przedsiębiorstwa do zarządzania procesami budżetowania, planowania i analiz powinna sprostać sześciu poniższym aspektom: Interfejs podobny do arkusza kalkulacyjnego w celu ułatwienia sposobu pracy nowym użytkowników Budżetowanie i planowanie w średnich firmach 5

6 Możliwości Workflow (pracy grupowej), nadawania poziomów uprawnień do wprowadzania danych oraz administracji i dostępu do danych Centralna bazy danych dostarczająca spójne, wiarygodne, aktualne informacje w różnych widokach Integracja z różnymi źródłami danych włączając wiele systemów F-K i inne systemy transakcyjne. Różnorodność widoków i scenariuszy, określających wielowymiarowość. Integracja z popularnymi aplikacjami desktopowymi do prezentowania informacji, takimi jak Microsoft Office oraz inne narzędzia raportujące Nasze ostatnie badania wśród średnich przedsiębiorstw określiły, jakie korzyści mogą czerpać te firmy z inwestycji w tego rodzaju technologię. Niniejszy dokument bada bóle, które są przyczyną decyzji firm o migracji do aplikacji CPM, procedury przejścia oraz jak wiele firm dokonało zmiany, a także korzyści i koszty z tym związane. 6 Sierpień 2011

7 Najważniejsze badania Nasze badania wśród dyrektorów finansowych średniej wielkości firm pomogły mam wyciągnąć pewne wnioski na temat migracji z arkuszy kalkulacyjnych do aplikacji dedykowanych do budżetowania i planowania. Na początek nasze kluczowe odkrycie jest takie, że podczas gdy w przeszłości zautomatyzowane aplikacje do zarządzania wydajnością nie miały możliwości połączenia ceny i funkcjonalności, którego potrzebowały średnie firmy - obecnie mają. Dodatkowo wdrożenia kończą się zazwyczaj sukcesami. Średnie firmy stanęły więc przed dylematem: jak dostarczać informacje najwyższej jakości jednocześnie polegając tylko na arkuszach kalkulacyjnych? Poddały się one również wielu organizacyjnym zmianom, co spowodowało, że ich procesy budżetowania i planowania po prostu nie mogły nadążyć za rozwojem, nie mając odpowiedniego narzędziowego wsparcia. Kluczowe wnioski Bardziej szczegółowe wyniki sondażu wskazują, że w firmach, które wdrożyły dobrze wybrane analityczne systemy do budżetowania: Osiągnięto większy sukces porządkując cele finansowe we wszystkich jednostkach biznesowych. Kierownictwo lepiej zarządza finansami, przez co ma bardziej klarowną wizję biznesu. Procesy finansowe zajmują mniej czasu i zasobów oraz możliwa jest większa elastyczność przy dokonywaniu zmian Menedżerowie jednostek biznesowych odgrywają bardziej aktywną rolę w planowaniu. Pracownicy finansowi i inni udziałowcy firmy są bardziej zadowoleni z procesów planowania i budżetowania oraz są lepiej przygotowani do rozwoju firmy. Większość użytkowników aplikacji do zarządzania mówi, że technologia sprostała lub nawet przekroczyła ich oczekiwania. Obszary wydajności takie jak: kompensaty pracownicze i operacyjne mogą być efektywniej zarządzane. Z drugiej strony - firmy w ankiecie, które nadal polegają na arkuszach kalkulacyjnych i ręcznych procesach zgłaszają więcej problemów niż inni respondenci w kilku obszarach: Utrzymywanie jednocześnie tempa zmian organizacyjnych i w modelu danych. Integralność danych. Kontrola wersji. Współpraca i konsolidacja finansowa. Budżetowanie i planowanie w średnich firmach 7

8 Natomiast firmy, które używają aplikacji do zarządzania wydajnością w obszarach planowania, budżetowania i prognozowania są ogólnie zadowolone z oprogramowania. To nie jest przypadek wśród średnich firm całkowicie polegających na arkuszach w procesie budżetowania, że dział finansów jest najmniej z tej opcji zadowolony. Spośród 138 respondentów badania, których głównym źródłem planowania, budżetowania, prognozowania i technologii są arkusze kalkulacyjne, tylko 27 procent respondentów twierdzi, że ich pracownicy finansowi są "bardzo zadowoleni", w porównaniu do 47 procent tych, którzy korzystają z aplikacji do zarządzania wydajnością jako z podstawowej technologii (zobacz rys.1). Wykres 1 - Satysfakcja respondentów z punktu widzenia wykorzystania technologii Dzięki naszym wywiadom z kierownictwem działów finansowych, odkryliśmy jasne przyczyny, dla których firmy zdecydowały się na migrację z rozwiązań opartych na arkuszach kalkulacyjnych do aplikacji do zarządzania wydajnością: Błędy w formułach i powiązaniach podważają zaufanie do danych Ręczne procesy są pracochłonne i nie pozostawiają czasu na analizy Rozwiązania oparte na arkuszach kalkulacyjnych utrudniają wprowadzanie zmian w strukturze danych lub w rewizjach budżetu lub prognoz. Kierownictwo wyższego szczebla wymaga częstszych prognoz i bardziej elastycznego raportowania 8 Sierpień 2011

9 Uwaga: W analizie danych, podzieliliśmy respondentów na trzy segmenty według technologii, której używają do planowania działalności, budżetowania i prognozowania. Respondenci określili się na podstawie jednej z poniższych kategorii: Używamy kombinacji arkuszy kalkulacyjnych i mechanizmów ręcznych. Mamy dedykowaną analityczną aplikację do planowania, budżetowania i prognozowania. Używamy modułu z naszego systemu księgowego do planowania, budżetowania i prognozowania. Dodatkowe wnioski Firmy także zgłaszają brak wiedzy na temat odpowiedzialności za zmiany dokonywane przez jednostki biznesowe, co powoduje niezadowolenie wśród głównych odbiorców tych zmian, a w szczególności wśród kierowników jednostek biznesowych (tylko 20% respondentów twierdzi, że są bardzo zadowoleni), wśród działów finansowych (tylko 27% bardzo zadowolonych) i wśród menadżerów wyższego szczebla (tylko 34% bardzo zadowolonych). Innym kluczowym problemem jest nieelastyczny system, który nie pozwala na łatwe rewizje prognoz i budżetów. Natomiast w przypadku firm korzystających z aplikacji do zarządzania wydajnością przedsiębiorstwa, ponad jedna trzecia użytkowników biznesowych twierdzi, że jest "bardzo zadowolona" ze sposobu tworzenia procesu planowania i prognozowania, zarówno jak 47% kadry kierowniczej. Wykres 2 - Satysfakcja z procesu budżetowania i planowania wg. grup użytkowników Budżetowanie i planowanie w średnich firmach 9

10 Prawie jedna czwarta użytkowników arkuszy kalkulacyjnych planuje w ciągu najbliższych dwóch lat istotne zmiany funkcjonalne w procesie planowania, budżetowania i prognozowania. Podobna liczba spodziewa się dokonać zmiany w procesach offline. Tak liczna 50% grupa użytkowników planujących powyższe zmiany systemów i procesów pokazuje, że istnieje pilna potrzeba znalezienia rozwiązań satysfakcjonujących tę grupę niezadowolonych. Innym kluczowym problemem jest nieelastyczny system, który nie pozwala na łatwe rewizje prognoz i budżetów. Natomiast w przypadku firm korzystających z aplikacji do zarządzania wydajnością przedsiębiorstwa, ponad jedna trzecia użytkowników biznesowych twierdzi, że jest "bardzo zadowolona" ze sposobu tworzenia procesu planowania i prognozowania, zarówno jak 47% kadry kierowniczej. Prawie jedna czwarta użytkowników arkuszy kalkulacyjnych planuje w ciągu najbliższych dwóch lat istotne zmiany funkcjonalne w procesie planowania, budżetowania i prognozowania. Podobna liczba spodziewa się dokonać zmiany w procesach offline. Tak liczna 50% grupa użytkowników planujących powyższe zmiany systemów i procesów pokazuje, że istnieje pilna potrzeba znalezienia rozwiązań satysfakcjonujących tę grupę niezadowolonych. Użytkownicy aplikacji do zarządzania wydajnością przedsiębiorstwa mają dzięki nim lepsze wsparcie dotyczące obsługi swoich firm. W porównaniu do spółek wykorzystujących systemy oparte na arkuszach kalkulacyjnych, firmy te są w stanie lepiej określić kluczowe wskaźniki wydajności oraz źródła kosztów i przychodów, jak również ich główne wskaźniki finansowe. Ponadto, zgłaszają one większe możliwości uporządkowania celów finansowych we wszystkich jednostkach biznesowych. Dostępnych jest wiele rozwiązań do planowania, budżetowania, prognozowania, ale większość z nich wykracza poza budżet średnich przedsiębiorstw. Najczęstszym zastrzeżeniem, jakie miały średnie firmy względem aplikacji do zarządzania wydajnością były wysokie koszty. Jednak z czasem średnie przedsiębiorstwa były w stanie znaleźć pakiety, które odpowiadały ich potrzebom w zakresie funkcjonalności, łatwości obsługi, szybkiego wdrożenia i ceny. W średniej firmie, wzrost gospodarczy i rosnąca złożoność procesów wymaga wprowadzania coraz bardziej skutecznych i wszechstronnych narzędzi do planowania, budżetowania i prognozowania 10 Sierpień 2011

11 Rozdział 1: Arkusze kalkulacyjne nie nadążają za tempem rozwoju średniej firmy Większość średnich przedsiębiorstw polega na arkuszach kalkulacyjnych i ręcznych procesach w zakresie planowania, budżetowania i prognozowania. Spośród 211 firm uczestniczących w ankiecie, 54% wciąż polega przede wszystkim na arkuszach kalkulacyjnych i ręcznych procesach, tylko 26% używa aplikacji analitycznych, a 15% wykorzystuje moduł z ich systemu księgowego. Popularność arkuszy kalkulacyjnych jest zrozumiała, biorąc pod uwagę ich łatwość obsługi i niski koszt. Wykres 3 Wsparcie procesów budżetowania i planowania w dzisiejszym przedsiębiorstwie. Jednak wielu z tych 54% respondentów nadal wykorzystujących arkusze kalkulacyjne i ręczną obsługę procesów, znajduje się w momencie przełomowym. Te narzędzia i procesy nie mogą nadążyć za rozwojem firmy. W niektórych przypadkach czas i koszt budżetowania, w połączeniu z brakiem wiarygodności konsolidacji danych, spowodowały, że budżetowanie staje się prawie niemożliwe. Budżetowanie i planowanie w średnich firmach 11

12 Perspektywa użytkownika: Arkusze nie dotrzymują kroku zmianom w przedsiębiorstwie Joe Spyhalski jest dyrektorem finansowym w firmie East Jordan Iron Works, wiodącym amerykańskim producentem odlewów i innych produktów z żelaza. Firma East Jordan Iron Works rozwijała się kupując stocznie i huty, co powodowało często zmiany w budżecie i prognozie, które były trudne do wykonania w labiryncie arkuszy kalkulacyjnych. "To był koszmar biurowy," powiedział Spyhalski. Najpoważniejszych ograniczeniem, jednak było to, że złożoność procesu powodowała, że budżet był sporządzany tylko raz w roku. Przypomina Spyhalski. "W czasach dzisiejszej koniunktury istnieje nieustanna potrzeba robienia prognoz i analiz what-if na podstawie budżetu. Dla firmy East Jordan Iron Works minimum było tworzenie kwartalnych aktualizacji planu. W innym przykładem jest firma Coleman Cable, producent drutu i kabla, których odbiorcami są usługi elektryczne, elektroniczne i motoryzacyjne. Trudności z wprowadzeniem zmian do planów i budżetów były powszechnym problemem, który utrudniał firmie reagowanie na zmiany. "Ogromnym wyzwaniem było naniesienie zmian w strukturze oraz aktualizacji z ostatniej chwili, które były niezbędne do wprowadzenia przez różne działy firmy do skonsolidowanego modelu " - mówi Dyrektor Planowania i Analiz, Denise Feece. Wyczerpanie możliwości arkuszy kalkulacyjnych Badanie pokazało, że respondenci spędzają zbyt wiele czasu na prognozowaniu, budżetowaniu i planowaniu. Przedsiębiorstwa pytane o największe problemy związane z planowaniem, budżetowaniem i prognozowaniem, zgodnie twierdzą : 67% badanej grupy, że te procesy trwają zbyt długo (patrz rys. 4). Kierownicy Finansowi mówią, że spędzają zbyt wiele czasu na zarządzaniu złożonymi modelami arkuszy kalkulacyjnych, robią to kosztem analizy danych. Zarzuty były szczególnie dotkliwe w firmach polegających na arkuszach kalkulacyjnych i procesach obsługiwanych ręcznie. Nie dziwi więc fakt, że drugim najczęściej ze zgłaszanych problemów - w 55% firm - było to, że działy finansowe nie mają wystarczająco dużo czasu na analizy mające decydujące znaczenie dla ich firm. Wiele arkuszy utrudnia proces budżetowania Również powszechny był zarzut (41%), że jednostki biznesowe nie biorą odpowiedzialności za omawiane procesy. Pojawiły się także obawy o brak komunikacji wśród uczestników, zatwierdzających, i inne osoby zaangażowane w proces budżetowania (37%), a także wrażenie, że zbyt trudne było wprowadzenie zmian do budżetów i prognoz na etapie ich tworzenia (36%). 12 Sierpień 2011

13 Wykres 4 Problemy użytkowników arkuszy kalkulacyjnych. Jeśli to są główne problemy dotyczące procesu budżetowania, to jakie są ich podstawowe przyczyny i jaką rolę odgrywa tutaj technologia? Uczestnicy pytani o pracę z arkuszami kalkulacyjnymi, wskazywali kilka zasadniczych wad, które mogą przyczyniać się do powyższych problemów: 48% firm wykorzystujących system oparty na arkuszach, przytaczała jako główny problem zbyt dużą zależność od kluczowych pracowników. Druga na liście (45%) była trudność związana z konsolidacją arkuszy kalkulacyjnych oraz z brakiem mechanizmu współpracy. Jako trzeci był problem kontroli wersji, kto ma najbardziej aktualne dane? Oprócz wpływu na dokładność danych, do problemów należy również dodać czas poświęcony na dany proces. Użytkownicy arkuszy kalkulacyjnych borykają się z problemem szybkiej reakcji na nieoczekiwane zmiany w firmie oraz częste zmiany w planach i analizach. Perspektywa użytkownika: Problem wielu użytkowników korzystających z arkusza kalkulacyjnego Jeżeli dwie lub więcej osób pracuje na jednym arkuszu kalkulacyjnym wówczas pojawia się kwestia zaufania do danych i ilości czasu. Wywiady z kierownikami finansowymi w średnich firmach potwierdzają nasze wyniki badań i rzucają światło na rzeczywiste problemy, które napotykają firmy kiedy próbują utrzymać swój system finansowy w oparciu o platformę arkuszy kalkulacyjnych. Budżetowanie i planowanie w średnich firmach 13

14 Dyrektor Finansowy z firmy East Jordan Iron Works był rozdrażniony ilością arkuszy kalkulacyjnych, które często zawierały błędy w formułach i podwyższały skalę trudności pracy. Pomimo że, centralne biuro rozsyłało standardowe szablony arkuszy, to biura regionalne modyfikując je, wprowadzały wiele błędów komplikując w ten sposób konsolidację. Firma Purdue Pharma z Kanady rozwija i produkuje technologie podawania leków, jak również produkty do leczenia chorób i infekcji. Według głównej księgowej Manager Donna MacLean, rozpoczęcie tylko tworzenia rocznego budżetu zabierało im od czterech do sześciu tygodni. Bardzo czasochłonne było zarządzanie arkuszami i ręczne wprowadzanie wszelkich zmian, a w szczególności dodanie nowego centrum danych. Co gorsza, bez scentralizowanej bazy danych, trzeba było ręcznie zaktualizować 100 raportów. "Traciliśmy cały nasz czas na mechaniczne zadania i utrzymanie arkuszy, a nie na myśleniu o budżecie" ubolewała MacLean. Wszyscy respondenci powtórzyli te spostrzeżenia, że procesy budżetowania i prognozowania trwały zbyt długo i zabierały czas, który mógłby być przeznaczony na inne, bardziej potrzebne czynności, takie jak analizy danych i ich pomoc w lepszym rozumieniu biznesu. Respondenci dodają, że finansowe "analizy" oparte na arkuszach w zasadzie są bardziej dla urzędnika niż dla analityka. Użytkownicy arkuszy kalkulacyjnych borykają się z problemem szybkiej reakcji na nieoczekiwane zmiany w firmie oraz częste zmiany w planach i analizach. Nawet małe firmy muszą spełniać wysokie standardy budżetowania i prognozowania. Firma Twisted Pair Solutions musiała przygotowywać raporty dla banków i inwestorów kapitałowych wymagających najbardziej aktualnych budżetów i prognoz. Według kontrolera Connie Seguin: "Mieliśmy jeden olbrzymi arkusz z wieloma powiązanymi komórkami, taki, że tylko jedna osoba odważyła się go dotknąć. Potrzebowaliśmy rozwiązania, na którym będziemy mogli polegać, a przypadkowe kliknięcie w niewłaściwym miejscu nie zdmuchnie wcześniej utworzonych formuł." Firma Twisted Pair Solutions miała biura w czterech krajach, a budżety były sporządzone w czterech różnych walutach lokalnych. Budżety te musiały być tłumaczone i powiązane w jedną przejrzystą całość. Ilość czasu poświęcanego na aktualizację i przygotowywanie raportów nie była porównywalna z potrzebą informacji i możliwością manipulowania budżetem, jaką miał CFO. Arkusze kalkulacyjne nadal obecne Wielu użytkowników aplikacji do zarządzania wydajnością w zakresie planowania, budżetowania i prognozowania nie odchodzi całkowicie od pracy na arkuszach kalkulacyjnych. Badanie wskazuje, że 60% użytkowników aplikacji do zarządzania wydajnością nadal korzysta z arkuszy do robienia lokalnych analiz ad hoc dotyczących danych z innych aplikacji. Jest to ciekawy wynik, który może zmienić się wraz z upływem czasu. Dzięki zaawansowanym aplikacjom analitycznym, które posiadają 14 Sierpień 2011

15 więcej możliwości wizualizacji danych, drążenia danych i możliwości raportowania, a do tego są łatwiejsze w użyciu i nie wymagają wsparcia działu IT, możemy się spodziewać, że ich zastosowanie będzie coraz bardziej popularne. Rozdział 2: Aplikacje do zarządzania wydajnością firmy pomagają zautomatyzować proces budżetowania Firmy średniej wielkości stojąc przed koniecznością dostarczania częstszych budżetów, prognoz i analiz szukają coraz to nowszych technologii analitycznych. Narzędzia te oferują coś więcej niż tylko dokładne dane finansowe; oferują menadżerom możliwość szybkiego podglądu, jak ich firmy działają na tle planów, budżetów i prognoz, co umożliwia im kontrolę kosztów, źródeł i wykorzystania środków pieniężnych. Krótko mówiąc, te narzędzia zwiększają wydajność operacyjną, co powoduje także wzrost zainteresowania wśród średnich firm w zakresie oceny ich przydatności. Oprogramowanie zaprojektowane z myślą o kompleksowej wizji potrzeb przedsiębiorstwa wprowadza automatyzację pracy grupowej, przypisanie poziomów uprawnień użytkowników, a także inne funkcje, wspierające współpracę. Budżetowanie jest procesem, który wymaga wszystkich trzech powyższych elementów. Różnorodne widoki danych czy to wspierane przez technologię OLAP czy też inne podejście do prezentacji informacji z centralnej bazy danych, stają się bardzo ważnym elementem dla menadżerów i analityków, kiedy jest już opracowana podstawowa struktura budżetu. Integracja z różnymi systemami f-k z których pobierane są dane z wykonania jak i udostępnianie tych danych do innych aplikacji analitycznych jest również bardzo użyteczne.średnie przedsiębiorstwa, które wdrożyły aplikacje analityczne zgłaszają bardzo dobre wyniki. Respondenci używający aplikacji analitycznych mówią, że kierownicy ich jednostek biznesowych odgrywają bardziej aktywną rolę w planowaniu (77%) niż ich odpowiednich w przedsiębiorstwach pracujących na arkuszach kalkulacyjnych (66%). Ponadto 66% użytkowników aplikacji do zarządzania wydajnością uważa, że ich firmy mają proces planowania, budżetowania i prognozowania, który skutecznie będzie wspierać dalszy rozwój firmy, w porównaniu do zaledwie 31% użytkowników arkusza kalkulacyjnego ( patrz rys. 5 ). Użytkownicy aplikacji do zarządzania wydajnością przedsiębiorstw zgłaszają wymierne korzyści i satysfakcjonujący zwrot z inwestycji. Budżetowanie i planowanie w średnich firmach 15

16 Wykres 5 Użytkownicy aplikacji do zarządzania wydajnością czują się lepiej przygotowani do wspierania rozwoju firmy Respondenci twierdzą, że ich inwestycje w aplikację do zarządzania wydajnością, opłaciły się. Trzy czwarte użytkowników tych aplikacji mówi, że ich inwestycje w technologie osiągnęły lub przekroczyły ich oczekiwania zwrotu z inwestycji (patrz rys. 6 ). Te dane wskazują, że średnie przedsiębiorstwa, które inwestują w zautomatyzowane narzędzia do planowania, budżetowania i prognozowania obserwują wymierną poprawę wydajności operacyjnej i finansowej. Ankietowani wskazali, że początkowa niechęć do wdrożenia aplikacji była spowodowana obawą o wysokie ceny, ale później udało się im znaleźć rozwiązania, które spełniły ich oczekiwania za przystępną dla nich cenę. Perspektywa użytkownika - Korzyści a koszty Spyhalski East Jordan: "Przyjrzeliśmy się wielu producentom i wielu z nich było bardzo drogich, bo oferowało wiele fajerwerków funkcjonalnych, których my nie potrzebowaliśmy. Po prostu potrzebne było nam narzędzie, które pozwalałoby nam tworzyć budżet i łatwo go modyfikować, gdzie integralność danych byłaby pewna i moglibyśmy tworzyć raporty, na których Użytkownicy aplikacji do zarządzania wydajnością przedsiębiorstw mówią, że ich liderzy działów są bardziej zaangażowani w proces planowania, budżetowania i prognozowania. byłyby te same liczby. Ostatecznie zespół Spyhalski's wybrał rozwiązanie na ich poziomie cenowym. 16 Sierpień 2011

17 Wykres 6 Użytkownicy aplikacji do zarządzania wydajnością określają korzyści ROI. Firma Purdue Pharma MacLean przeliczyła korzyści dla firmy z wdrożenia aplikacji w oparciu o automatyzację swojego procesu budżetowania. " Całkowity czas ustawień wymagany przy ręcznych procesach powodował, że w czerwcu zaczynaliśmy przygotowania do naszego listopadowego budżetu. Teraz możemy rozpocząć prace na przełomie lipca lub sierpnia. Możemy być gotowi do następnego budżetu w godzinę". Firma może być także lepiej zarządzana, za przykład można podać błyskawiczne dodanie nowego obszaru sprzedaży. Najbardziej oczywistym zwrotem z inwestycji dla Twisted Pair były oszczędności obserwowane w czasie, co z kolei pozwoliło im robić więcej, niż zamierzał dział finansowy. Jednak według Seguin, korzyści dla firmy wykraczają poza oszczędności kosztów pracy. Są to strategiczne korzyści. "Warto, patrzeć do przodu, zwłaszcza w krytycznych obszarach, takich jak prognozowanie przepływów pieniężnych." Budżetowanie i planowanie w średnich firmach 17

18 Rozdział 3: W jaki sposób przedsiębiorstwa rozpoznają, że zmiana jest konieczna? Jakie są uwarunkowania, które powodują, że firma zastępuje arkusze kalkulacyjne do planowania, budżetowania i prognozowania? Badanie wskazuje, że kilka czynników skłania przedsiębiorstwa do inwestycji w aplikacje analityczne usprawniające następujące procesy: Wzrastająca złożoności działalności gospodarczej. Zmiany w zarządzaniu lub strukturze organizacyjnej. Chęć poprawy kontroli kosztów. Brak przyszłościowych prognoz. Zwiększone wymagania w zakresie analizy i złożoności działalności gospodarczej - rozumiane jako większa liczba produktów, linii biznesowych, konkurentów lub lokalizacji, zostało przywołane przez 61% i 60% (odpowiednio) wszystkich respondentów jako główny motywator do wdrożenia dedykowanych narzędzi do planowania, budżetowania, prognozowania (patrz rys. 7) Wykres 7 Zwiększające się wymagania względem analizy danych i złożoności biznesu generują potrzebę na nowe narzędzia 18 Sierpień 2011

19 Perspektywa użytkownika: Kiedy jest właściwy moment na migrację do aplikacji? Dla firmy East Jordan Iron Works, był to okres przejęć i rozwoju, połączony ze zmianami koniunktury gospodarczej, który skłonił ją do poszukiwania nowych rozwiązań do zarządzania wydajnością. Zwiększająca się sprzedaż oraz przejęcie nowych zagranicznych hut, spowodowały że, biznes coraz bardziej się komplikował. Ponadto warunki rynkowe wymagały żywej reakcji na zmieniające się otoczenie makro ekonomiczne. "Z powodu szybkich zmian dotyczących rynku metali, naprawdę musieliśmy rozpocząć tworzenie miesięcznych prognozy ", powiedział Spyhalski. "Jednoroczne prognozy to za mało. Coleman Cable s Denise Feece mówi: " Jest moment, kiedy firma wie, że przyszedł właściwy czas dla aplikacji biznesowej, kiedy po prostu nie można już dostarczyć bieżących i niezbędnych informacji, na czas. W dzisiejszych czasach trzeba mieć wyniki opublikowane w ciągu kilku dni przed końcem miesiąca, trzeba tworzyć częste prognozy i korekty budżetu, tak aby można było zobaczyć skutki decyzji menadżerów". W przypadku Coleman Cable s, sytuacja w całej firmie, przyczyniła się do wdrożenia zautomatyzowanego rozwiązania. Feece wspomina, że aplikacja do zarządzania wydajnością pomogła im w trudnej sytuacji, kiedy z powodu wymagających warunków ekonomicznych, firma masowo zwolniła pracowników. W wyniku czego, nagle przedsiębiorstwo posiadało mniej zasobów ludzkich do realizowania tego samego nakładu pracy. "Nasza aplikacja pozwoliła nam zrobić więcej mniejszym kosztem. Jednocześnie potrzebowaliśmy większej elastyczności, dokładności, przy mniejszym zaangażowaniu zasobów ludzkich, aby zrealizować wszystkie analizy danych ". Z punktu widzenia IT, trudności w dokonywaniu szybkich zmian w prognozowaniu oznaczają potrzebę lepszego narzędzia analitycznego. Podstawowym problemem jest to, że arkuszom kalkulacyjnym brakuje jednolitej centralnej bazy danych, którą posiada aplikacja analityczna. Baza ta zapewnia integralność danych i pozwala uzyskać nowe i w dowolnym momencie wynikowe scenariusze. Integracja aplikacji z wieloma systemami f-k i innymi źródłami informacji zwiększa jej wiarygodność i rzetelność. Końcowe wyliczenia umożliwiają szybkie przedstawienie ich w różnych niezbędnych konfiguracjach zestawów raportów i analiz. Budżetowanie i planowanie w średnich firmach 19

20 Rozdział 4: W jaki sposób firmy zastępują arkusze kalkulacyjne w procesie budżetowania? Kiedy firma dojrzeje do decyzji wprowadzenia aplikacji analitycznej do planowania, budżetowania i prognozowania, wówczas następnym krokiem jest staranna ocena dostępnych w nich możliwości. W obecnych czasach firmy szybko uczą się dostępnej funkcjonalności, a także bez problemu budują swoją wizję cech funkcjonalnych, których potrzebują. Przykładowe obszary, które często wymieniają firmy jako decydujące w wyborze to: Interfejs podobny do arkusza kalkulacyjnego w celu ułatwienia pracy nowym użytkownikom Możliwości Pracy Grupowej (Workflow) i nadawania poziomów uprawnień do wprowadzania danych, administrowania procesem i dostępem do danych. Centralna baza danych dostarczająca spójne, wiarygodne, aktualne informacje w różnych widokach. Integracja danych z różnych źródeł, w tym z wielu ksiąg głównych Różnorodność widoków i scenariuszy Integracja z popularnymi aplikacjami do prezentowania informacji, np.: Microsoft Office Perspektywa użytkownika: Proces wyboru technologii Wywiady przeprowadzane przez firmy poszukujące odpowiednich narzędzi analitycznych mają na celu staranną ocenę wysokiej, średniej i niskiej klasy ofert. Na przykład firma Purdue Pharma zapoznała się z Dział IT i finansów zazwyczaj szeregiem rozwiązań, w tym kilku wielkich graczy, współpracują z sobą w ocenie których propozycje były zbyt kosztowne dla spółki z wymagań biznesowych i nowych przychodami poniżej 500 milionów dolarów. "Chcieliśmy rozwiązań informatycznych mieć lepiej, ale nie drogo," wyjaśnia MacLean. Każde z rozwiązań znajdujących się na krótkiej liście, zrealizowałoby wymagania firmy, ale istniejące pomiędzy nimi zasadnicze różnice w cenie spowodowały, że firma wybrała rozwiązanie realizujące wszystkie wymagania za przystępną cenę. Firma Purdue Pharma mówi, że wdrożenie przebiegło sprawnie, odbyły się dwie lub trzy wizyty konsultantów. W projekt był zaangażowany zespół czterech pracowników, z których dwóch zaangażowanych w pełnym wymiarze czasu pracy. Dział finansów może teraz poświęcić więcej czasu na opracowanie odpowiedniego budżetu, a nie musi poświęcać tyle czasu na pracochłonne mechaniczne zadania. Zespół finansów Joe Spyhalskiego z firmy East Jordan współpracował z działem IT, aby ustalić ich kryteria dotyczące wyboru rozwiązania analitycznego do planowania i budżetowania, przynosząc listę niezbędnych potrzeb i życzeń. Ich kluczową potrzebą względem systemu była łatwość aktualizacji i zmian, przy jednoczesnym zachowaniu integralności danych. Inne kryteria to wiele hierarchii 20 Sierpień 2011

21 sumowania w górę oraz elastyczne, zautomatyzowane raportowanie. Spyhalski charakteryzuje wdrożenie jako "bardzo łatwe i gładkie." Dział IT asystował przy montażu i mapowaniu danych z księgi głównej. Tydzień pracy z konsultantem był wystarczający, aby zbudować swoje modele. Firma Twisted Pair Solutions rozpoczęła swoje poszukiwania aplikacji analitycznej w Internecie, przeszukując rozwiązania dla średnich przedsiębiorstw. Przygotowali RFP (Request for Proposal) i ocenili trzech producentów w oparciu o cechy produktu, historię firmy i klientów. Ich kryteria obejmowały możliwość zarządzania rachunkiem zysków i strat, ale również w celu zaspokojenia potencjalnych inwestorów - bilansów i przepływów pieniężnych, uwzględniających wsparcie dla konwersji walut i eliminacje między-firmowe. Istotna również była elastyczność w obsłudze ich wymagań dotyczących szacowania przychodów. "W przypadku oprogramowania, szczerze mówiąc, nigdy tak naprawdę nie zna się od razu całego wachlarzu funkcji i możliwości, musi więc upłynąć trochę czasu", mówi Seguin, która postrzega wdrożenie jako bardziej skomplikowane niż się spodziewała, ale może być tak, gdyż zdecydowała nauczyć się oprogramowania samodzielnie, i pewnie dlatego, że zajęła się wszystkimi trzema obszarami jednocześnie: Zysk i Strata, bilans i sprawozdania dotyczące przepływu środków pieniężnych. Firma Coleman Cable stwierdziła, że elastyczna aplikacja dostarcza ogrom możliwości, a stopień jej wykorzystania zależy od wyobraźni i kwalifikacji użytkownika. Początkowo firma zbudowała standardową kostkę finansową do budżetowania i prognozowania, ale później dodatkowo rozwinęła aplikację w obszarze sprzedaży i produkcji. Według Feece, największą przeszkodą do jednorazowego wdrożenia pełnej aplikacji do zarządzania wydajnością był odpowiednich środków do realizacji". "brak zrozumienia w pełni możliwości systemu w połączeniu z zapewnieniem Dodajmy, że aplikacja do zarządzania wydajnością zapewnia precyzyjne dane, ułatwia przenoszenie danych, a także ułatwia tworzenie porównań takich, jak: rzeczywiste wykonanie względem budżetu, bieżący rok do roku ubiegłego, lub prognoza względem planu. Inną zaletą aplikacji do zarządzania wydajnością w przedsiębiorstwie produkcyjnym, zgodnie z Feece jest to, że ułatwia tworzenie prognoz na podstawie mierników i modelowanie scenariuszy. System umożliwia w łatwy sposób kalkulację stawek surowców na kilogram dla podanego zakładu produkcyjnego; wówczas jest możliwość stworzenia planu produkcyjnego i zastosowania kosztorysu surowców jako koszty projektów realizowanych przez produkcję.oczywiście tego rodzaju współzależności będą znacznie bardziej skomplikowane za pomocą arkuszy kalkulacyjnych. Jeszcze jedną korzyścią z aplikacji do zarządzania wydajnością jest to, że ułatwia ona tworzenie prognoz na podstawie mierników i modelowanie scenariuszy. Budżetowanie i planowanie w średnich firmach 21

22 Rozdział 5: Koszty, korzyści i zwrot z inwestycji z aplikacji do zarządzania wydajnością Koszty mogą wahać się bardzo, od dolarów do ponad dolarów. Jednak zwrot z inwestycji dla firm korzystających z aplikacji do zarządzania wydajnością jest imponujący, zwłaszcza wśród średniej wielkości przedsiębiorstw. W firmie Coleman Cable aktualnie sporządzanie sprawozdań zajmuje mniej czasu, a raporty mają spójny format ułatwiający użytkownikom znalezienie danych, których pilnie potrzebują. East Jordan Iron Works posiada teraz system, który umożliwia skonsolidowanie danych z rzeczywistego wykonania planu i z budżetu, a następnie po jego aktualizacji za pomocą kilku kliknięć, dokonuje się ponownej konsolidacji i generuje raporty w znacznie krótszym czasie, niż to kiedyś było możliwe. Wygenerowane raporty są automatycznie wysyłane do użytkowników poprzez zgodnie z matrycą bezpieczeństwa. W firmie Twisted Pair Solutions aplikacja analityczna została zintegrowana z systemem finansowym, który jest zasilany rzeczywistymi danymi, pozwalając im na tworzenie miesięcznych prognoz kroczących opartych na najnowszych wynikach. "Naprawdę zaoszczędzamy wiele czasu. Teraz możemy rzeczywiście myśleć o tym, co oznaczają liczby. W naszych badaniach zapytaliśmy, jak średnie przedsiębiorstwa postrzegają czynnik ROI dotyczący większości ich ostatnich inwestycji w technologie w celu wspierania planowania, budżetowania i prognozowania. Spośród użytkowników arkuszy kalkulacyjnych tylko 27% stwierdziło, że inwestycja osiągnęła lub przekroczyła ich oczekiwania. Radykalnie różnych odpowiedzi udzielili użytkownicy aplikacji dedykowanych do zarządzania wydajnością. Prawie trzykrotnie więcej, bo 74% twierdzi, że inwestycja osiągnęła lub przekroczyła ich oczekiwania (rys. 8). 22 Sierpień 2011

23 Wykres 8 Satysfakcja z inwestycji w technologie do budżetowania, planowania i prognozowania Odpowiadając na naszą ankietę, dwie trzecie użytkowników aplikacji do zarządzania wydajnością ma pewność, że są dobrze przygotowani do wspierania rozwoju firmy w przyszłości, w porównaniu do mniej niż jedna trzecia użytkowników arkusza kalkulacyjnego (rys. 9). Z sondażu wynika również, że szefowie jednostek biznesowych odgrywają bardziej aktywną rolę w planowaniu w firmach posiadających aplikację do zarządzania wydajnością niż w tych, które stosują arkusze kalkulacyjne, a procesy w tych przedsiębiorstwach są mniej czasochłonne. Wreszcie, respondenci stwierdzili, że narzędzia analityczne bardziej wspierają pracę grupową i poziomy uprawnień użytkowników. Zauważają również dobre wsparcie dla konsolidacji danych wprowadzanych przez wielu użytkowników, oraz większą elastyczność, jeśli chodzi o nanoszenie zmian w modelu danych. Wyżej wymienione funkcjonalności są dostępne w większości aplikacji do zarządzania wydajnością poprzez centralną bazę danych lub repozytorium danych, a także dzięki wykorzystywaniu szablonów budżetu umożliwiających standaryzację wprowadzanych danych. Budżetowanie i planowanie w średnich firmach 23

24 Wykres 9 Technologia wspiera rozwój firmy 24 Sierpień 2011

PREZENTACJA FUNKCJONALNA SYSTEMU PROPHIX

PREZENTACJA FUNKCJONALNA SYSTEMU PROPHIX PREZENTACJA FUNKCJONALNA SYSTEMU PROPHIX Architektura i struktura funkcjonalna systemu PROPHIX PROPHIX Corporate Performance Management (Zarządzanie Wydajnością Firmy) System do samodzielnego planowania,

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY COMARCH BUSINESS INTELLIGENCE:

DOKUMENT INFORMACYJNY COMARCH BUSINESS INTELLIGENCE: DOKUMENT INFORMACYJNY COMARCH BUSINESS INTELLIGENCE: JAKIE PROBLEMY ROZWIĄZUJE BI 1 S t r o n a WSTĘP Niniejszy dokument to zbiór podstawowych problemów, z jakimi musi zmagać się przedsiębiorca, analityk,

Bardziej szczegółowo

Oferta dla biur rachunkowych korzystających z oprogramowania SAGE FK Symfonia

Oferta dla biur rachunkowych korzystających z oprogramowania SAGE FK Symfonia Oferta dla biur rachunkowych korzystających z oprogramowania SAGE FK Symfonia Narzędzia nowoczesnej księgowości są blizej niż przypuszczasz. Strateo zostało stworzone przez księgowych dla księgowych. Internetowa

Bardziej szczegółowo

Platforma Cognos. Agata Tyma CMMS Department Marketing & Sales Specialist atyma@aiut.com.pl. 2011 AIUT Sp. z o. o.

Platforma Cognos. Agata Tyma CMMS Department Marketing & Sales Specialist atyma@aiut.com.pl. 2011 AIUT Sp. z o. o. Platforma Cognos Agata Tyma CMMS Department Marketing & Sales Specialist atyma@aiut.com.pl Business Intelligence - Fakty Kierownicy tracą około 2 godzin dziennie na szukanie istotnych informacji. Prawie

Bardziej szczegółowo

2016 CONSULTING DLA MŚP. Badanie zapotrzebowania na usługi doradcze

2016 CONSULTING DLA MŚP. Badanie zapotrzebowania na usługi doradcze 2016 CONSULTING DLA MŚP Badanie zapotrzebowania na usługi doradcze 1 O raporcie Wraz ze wzrostem świadomości polskich przedsiębiorców rośnie zapotrzebowanie na różnego rodzaju usługi doradcze. Jednakże

Bardziej szczegółowo

Monitoring procesów z wykorzystaniem systemu ADONIS

Monitoring procesów z wykorzystaniem systemu ADONIS Monitoring procesów z wykorzystaniem systemu ADONIS BOC Information Technologies Consulting Sp. z o.o. e-mail: boc@boc-pl.com Tel.: (+48 22) 628 00 15, 696 69 26 Fax: (+48 22) 621 66 88 BOC Management

Bardziej szczegółowo

PRAKTYCZNE METODY ZARZĄDZANIA EFEKTYWNOŚCIĄ JAK ZARZĄDZAĆ ZŁOŻONĄ ORGANIZACJĄ Z WYKORZYSTANIEM NAJLEPSZYCH ROZWIĄZAŃ IT. ROLA I ZNACZENIE CFO.

PRAKTYCZNE METODY ZARZĄDZANIA EFEKTYWNOŚCIĄ JAK ZARZĄDZAĆ ZŁOŻONĄ ORGANIZACJĄ Z WYKORZYSTANIEM NAJLEPSZYCH ROZWIĄZAŃ IT. ROLA I ZNACZENIE CFO. PRAKTYCZNE METODY ZARZĄDZANIA EFEKTYWNOŚCIĄ JAK ZARZĄDZAĆ ZŁOŻONĄ ORGANIZACJĄ Z WYKORZYSTANIEM NAJLEPSZYCH ROZWIĄZAŃ IT. ROLA I ZNACZENIE CFO. Krzysztof Matuszewski, Dyrektor Zarządzający, Bank Ochrony

Bardziej szczegółowo

Dane Klienta: Staples Polska Sp. z o.o. ul. Bysewska 18 80-298 Gdańsk www.staplesadvantage.pl

Dane Klienta: Staples Polska Sp. z o.o. ul. Bysewska 18 80-298 Gdańsk www.staplesadvantage.pl Dane Klienta: Staples Polska Sp. z o.o. ul. Bysewska 18 80-298 Gdańsk www.staplesadvantage.pl Staples Inc. jest największym na świecie przedsiębiorstwem zajmującym się dostawą rozwiązań biurowych. Istnieje

Bardziej szczegółowo

systemy informatyczne SIMPLE.ERP Budżetowanie dla Jednostek Administracji Publicznej

systemy informatyczne SIMPLE.ERP Budżetowanie dla Jednostek Administracji Publicznej SIMPLE systemy informatyczne SIMPLE.ERP Budżetowanie dla Jednostek Administracji Publicznej SIMPLE.ERP Budżetowanie dla Jednostek Administracji Publicznej to nowoczesny system informatyczny kompleksowo

Bardziej szczegółowo

2014-03-17. Misja. Strategia. Cele UNIT4 TETA BI CENTER. Plan prezentacji. Grupa UNIT4 TETA. Grupa kapitałowa UNIT4 UNIT4 TETA BI CENTER

2014-03-17. Misja. Strategia. Cele UNIT4 TETA BI CENTER. Plan prezentacji. Grupa UNIT4 TETA. Grupa kapitałowa UNIT4 UNIT4 TETA BI CENTER Plan prezentacji Prowadzący: Mateusz Jaworski m.jaworski@tetabic.pl 1. Grupa kapitałowa UNIT4. 2. Grupa UNIT4 TETA. 3. UNIT4 TETA BI CENTER. 4. TETA Business Intelligence. 5. Analiza wielowymiarowa. 6..

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE DOKUMENTACJĄ. Tomasz Jarmuszczak PCC Polska

ZARZĄDZANIE DOKUMENTACJĄ. Tomasz Jarmuszczak PCC Polska ZARZĄDZANIE DOKUMENTACJĄ Tomasz Jarmuszczak PCC Polska Problemy z zarządzaniem dokumentacją Jak znaleźć potrzebny dokument? Gdzie znaleźć wcześniejszą wersję? Która wersja jest właściwa? Czy projekt został

Bardziej szczegółowo

Elektroniczne kontrole podatkowe już od 1 lipca 2016 r.

Elektroniczne kontrole podatkowe już od 1 lipca 2016 r. Masz pytania dotyczące elektronicznych kontroli podatkowych? Zapytaj naszych specjalistów: tel.: 22 417 93 01 e-kontrole@sage.com www.sage.com.pl/e-kontrole Zapraszamy do kontaktu. Jesteśmy do Twojej dyspozycji.

Bardziej szczegółowo

Firmowe media społecznościowe dla pracowników

Firmowe media społecznościowe dla pracowników Firmowe media społecznościowe dla pracowników Raport z badania Maciej Dymalski, Szymon Góralski Wrocław, 2012 ul. Więzienna 21c/8, 50-118 Wrocław, tel. 71 343 70 15, fax: 71 343 70 13, e-mail: biuro@rrcc.pl,

Bardziej szczegółowo

Wartość audytu wewnętrznego dla organizacji. Warszawa, 11.03.2013

Wartość audytu wewnętrznego dla organizacji. Warszawa, 11.03.2013 Wartość audytu wewnętrznego dla organizacji Warszawa, 11.03.2013 Informacje o Grupie MDDP Kim jesteśmy Jedna z największych polskich firm świadczących kompleksowe usługi doradcze 6 wyspecjalizowanych linii

Bardziej szczegółowo

Biznes plan innowacyjnego przedsięwzięcia

Biznes plan innowacyjnego przedsięwzięcia Biznes plan innowacyjnego przedsięwzięcia 1 Co to jest biznesplan? Biznes plan można zdefiniować jako długofalowy i kompleksowy plan działalności organizacji gospodarczej lub realizacji przedsięwzięcia

Bardziej szczegółowo

Procesowa specyfikacja systemów IT

Procesowa specyfikacja systemów IT Procesowa specyfikacja systemów IT BOC Group BOC Information Technologies Consulting Sp. z o.o. e-mail: boc@boc-pl.com Tel.: (+48 22) 628 00 15, 696 69 26 Fax: (+48 22) 621 66 88 BOC Management Office

Bardziej szczegółowo

SYSTEM VILM ZARZĄDZANIE CYKLEM ŻYCIA ŚRODOWISK WIRTUALNYCH. info@prointegra.com.pl tel: +48 (032) 730 00 42

SYSTEM VILM ZARZĄDZANIE CYKLEM ŻYCIA ŚRODOWISK WIRTUALNYCH. info@prointegra.com.pl tel: +48 (032) 730 00 42 SYSTEM VILM ZARZĄDZANIE CYKLEM ŻYCIA ŚRODOWISK WIRTUALNYCH info@prointegra.com.pl tel: +48 (032) 730 00 42 1. WPROWADZENIE... 3 2. KORZYŚCI BIZNESOWE... 4 3. OPIS FUNKCJONALNY VILM... 4 KLUCZOWE FUNKCJE

Bardziej szczegółowo

Rola i zadania Komitetu Audytu. Warszawa, 11.03.2013

Rola i zadania Komitetu Audytu. Warszawa, 11.03.2013 Rola i zadania Komitetu Audytu Warszawa, 11.03.2013 Informacje o Grupie MDDP Kim jesteśmy Jedna z największych polskich firm świadczących kompleksowe usługi doradcze 6 wyspecjalizowanych linii biznesowych

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie... 3 Charakterystyka grupy docelowej... 4 Podział grupy docelowej... 4. Podział grupy docelowej wg stanowisk pracy respondentów...

Wprowadzenie... 3 Charakterystyka grupy docelowej... 4 Podział grupy docelowej... 4. Podział grupy docelowej wg stanowisk pracy respondentów... Spis treści Wprowadzenie... 3 Charakterystyka grupy docelowej... 4 Podział grupy docelowej.... 4 Podział grupy docelowej wg stanowisk pracy respondentów.... 4 Wyniki badania... 6 Rozliczanie produkcji

Bardziej szczegółowo

JMP Gospodarstwo Ogrodnicze: optymalizacja polityki cenowej klucz do sukcesu rynkowego

JMP Gospodarstwo Ogrodnicze: optymalizacja polityki cenowej klucz do sukcesu rynkowego JMP Gospodarstwo Ogrodnicze: optymalizacja polityki cenowej klucz do sukcesu rynkowego Partner wdrożeniowy Nazwa firmy JMP Gospodarstwo Ogrodnicze Branża Handel Produkty i usługi Hodowla i obrót roślinami

Bardziej szczegółowo

System zarządzania zleceniami

System zarządzania zleceniami Verlogic Systemy Komputerowe 2013 Wstęp Jednym z ważniejszych procesów występujących w większości przedsiębiorstw jest sprawna obsługa zamówień klientów. Na wspomniany kontekst składa się: przyjęcie zlecenia,

Bardziej szczegółowo

Compuware Changepoint. Portfolio Management Tool

Compuware Changepoint. Portfolio Management Tool Compuware Changepoint Portfolio Management Tool Compuware Changepoint Zintegrowane Zarządzanie Portfelem IT W dzisiejszym świecie czołowi użytkownicy IT podejmują inicjatywy dopasowania IT do strategii

Bardziej szczegółowo

produkować, promować i sprzedawać produkty, zarządzać i rozliczać przedsięwzięcia, oraz komunikować się wewnątrz organizacji.

produkować, promować i sprzedawać produkty, zarządzać i rozliczać przedsięwzięcia, oraz komunikować się wewnątrz organizacji. Wspieramy w doborze, wdrażaniu oraz utrzymaniu systemów informatycznych. Od wielu lat dostarczamy technologie Microsoft wspierające funkcjonowanie działów IT, jak i całych przedsiębiorstw. Nasze oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

INFOMAGE INFORMATION MANAGEMENT CRM. Innowacyjny system do wsparcia sprzedaży w firmie

INFOMAGE INFORMATION MANAGEMENT CRM. Innowacyjny system do wsparcia sprzedaży w firmie INFOMAGE CRM Innowacyjny system do wsparcia sprzedaży w firmie INFOMAGE Infomage CRM O produkcie Infomage CRM jest innowacyjnym systemem do wsparcia sprzedaży w firmie. Budując system Infomage CRM wykorzystaliśmy

Bardziej szczegółowo

Dane Klienta: Staples Polska Sp. z o.o. Bysewska 18 80-298 Gdańsk www.staplesadvantage.pl

Dane Klienta: Staples Polska Sp. z o.o. Bysewska 18 80-298 Gdańsk www.staplesadvantage.pl Dane Klienta: Staples Polska Sp. z o.o. Bysewska 18 80-298 Gdańsk www.staplesadvantage.pl Staples Polska Sp. z o.o. (dawniej Corporate Express Polska Sp. z o.o.) to jeden z największych na świecie dostawców

Bardziej szczegółowo

Zastosowania aplikacji B2B dostępnych na rynku zalety aplikacji online

Zastosowania aplikacji B2B dostępnych na rynku zalety aplikacji online 2012 Zastosowania aplikacji B2B dostępnych na rynku zalety aplikacji online Sławomir Frąckowiak Wdrożenie systemu B2B Lublin, 25 października 2012 Aplikacje B2B do czego? Realizacja najważniejszych procesów

Bardziej szczegółowo

Sage ACT! Twój CRM! Zdobywaj, zarządzaj, zarabiaj! Zdobywaj nowych Klientów! Zarządzaj relacjami z Klientem! Zarabiaj więcej!

Sage ACT! Twój CRM! Zdobywaj, zarządzaj, zarabiaj! Zdobywaj nowych Klientów! Zarządzaj relacjami z Klientem! Zarabiaj więcej! Sage ACT! Twój CRM! Zdobywaj, zarządzaj, zarabiaj! Zdobywaj nowych Klientów! Zarządzaj relacjami z Klientem! Zarabiaj więcej! Sage ACT! Sprawdzone przez miliony Użytkowników i skuteczne rozwiązanie z rodziny

Bardziej szczegółowo

Paweł Gołębiewski. Softmaks.pl Sp. z o.o. ul. Kraszewskiego 1 85-240 Bydgoszcz www.softmaks.pl kontakt@softmaks.pl

Paweł Gołębiewski. Softmaks.pl Sp. z o.o. ul. Kraszewskiego 1 85-240 Bydgoszcz www.softmaks.pl kontakt@softmaks.pl Paweł Gołębiewski Softmaks.pl Sp. z o.o. ul. Kraszewskiego 1 85-240 Bydgoszcz www.softmaks.pl kontakt@softmaks.pl Droga na szczyt Narzędzie Business Intelligence. Czyli kiedy podjąć decyzję o wdrożeniu?

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania SCM i Portal dla operatorów logistycznych i przewoźników

Rozwiązania SCM i Portal dla operatorów logistycznych i przewoźników ZADOWOLENI KLIENCI Jedna platforma IT wiele możliwości Rozwiązania SCM i Portal dla operatorów logistycznych i przewoźników Jedna platforma IT wiele możliwości Rozwiązania SCM i Portal Rozwiązanie IT dla

Bardziej szczegółowo

EXR - EASY XBRL REPORTING

EXR - EASY XBRL REPORTING 1 - EASY XBRL REPORTING Program do tworzenia sprawozdań finansowych START prezentacji 2 O programie System (Easy XBRL Reporting) zaprojektowany został aby usprawnić procesy szeroko rozumianej sprawozdawczości

Bardziej szczegółowo

Nie o narzędziach a o rezultatach. czyli skuteczny sposób dokonywania uzgodnień pomiędzy biznesem i IT. Władysławowo, 6 października 2011 r.

Nie o narzędziach a o rezultatach. czyli skuteczny sposób dokonywania uzgodnień pomiędzy biznesem i IT. Władysławowo, 6 października 2011 r. Nie o narzędziach a o rezultatach czyli skuteczny sposób dokonywania uzgodnień pomiędzy biznesem i IT Władysławowo, 6 października 2011 r. Dlaczego taki temat? Ci którzy wykorzystują technologie informacyjne

Bardziej szczegółowo

Skuteczna Strategia CRM - wyzwanie dla organizacji. Artur Kowalski Prometriq

Skuteczna Strategia CRM - wyzwanie dla organizacji. Artur Kowalski Prometriq Skuteczna Strategia CRM - wyzwanie dla organizacji Artur Kowalski Prometriq Wrocław, 19-11-2009 Jest tylko jedna strategia sukcesu Polega ona na precyzyjnym zdefiniowaniu docelowego odbiorcy i zaoferowaniu

Bardziej szczegółowo

Jak to robią światowi gracze?

Jak to robią światowi gracze? RAPORT ABERDEEN Planowanie finansowe i budżetowanie: Jak to robią światowi gracze? Każda firma patrząca w przyszłość oczekuje by procesy planowania i budżetowania pomogły określić jej plan działania i

Bardziej szczegółowo

HumanWork - Produkt, który spełnia Twoje oczekiwania

HumanWork - Produkt, który spełnia Twoje oczekiwania HumanWork - Produkt, który spełnia Twoje oczekiwania Właśnie tak pracuję. Wykonuję zadania. HumanWORK włącza je w procesy przepływu pracy i obiegu dokumentów. Planuję zadania. HumanWORK przekazuje je we

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania SCM i Portal dla handlu i przemysłu

Rozwiązania SCM i Portal dla handlu i przemysłu POŁĄCZ WSZYSTKICH UCZESTNIKÓW PROCESU Jedna platforma IT wszystko pod kontrolą Rozwiązania SCM i Portal dla handlu i przemysłu Jedna platforma IT wszystko pod kontrolą Rozwiązania SCM i Portal Świat kręci

Bardziej szczegółowo

Zmiana zasad rynkowych. Duża dynamika zmian. Brak ograniczeń związanych z lokalizacją organizacji. Brak ograniczeń w dostępie do technologii

Zmiana zasad rynkowych. Duża dynamika zmian. Brak ograniczeń związanych z lokalizacją organizacji. Brak ograniczeń w dostępie do technologii Strategiczna Karta Wyników jako element systemu zarządzania efektywnością przedsiębiorstwa Piotr Białowąs Dyrektor Departamentu Strategii Pełnomocnik Zarządu EnergiaPro Koncern Energetyczny SA Przyczyny

Bardziej szczegółowo

Skuteczność => Efekty => Sukces

Skuteczność => Efekty => Sukces O HBC Współczesne otoczenie biznesowe jest wyjątkowo nieprzewidywalne. Stała w nim jest tylko nieustająca zmiana. Ciągłe doskonalenie się poprzez reorganizację procesów to podstawy współczesnego zarządzania.

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie kosztami i rentownością w małym lub średnim przedsiębiorstwie

Zarządzanie kosztami i rentownością w małym lub średnim przedsiębiorstwie Zarządzanie kosztami i rentownością w małym lub średnim przedsiębiorstwie Kiedy przeciętna firmazaczyna interesować się szczegółową rentownością swoich produktów Przychody Koszty Szukanie problemów w innych

Bardziej szczegółowo

Od Sumowania do Zarządzania. Konrad Kobylecki Arkadiusz Wiśniewski

Od Sumowania do Zarządzania. Konrad Kobylecki Arkadiusz Wiśniewski Od Sumowania do Zarządzania Konrad Kobylecki Arkadiusz Wiśniewski Podejście tradycyjne Presja kosztowa CFO Marketing Sprzedaż Obsługa Klienta IT Administracja Podejście analityczne Presja ze strony CFO

Bardziej szczegółowo

Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych

Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych www.streamsoft.pl Obserwować, poszukiwać, zmieniać produkcję w celu uzyskania największej efektywności. Jednym słowem być jak Taiichi Ohno, dyrektor

Bardziej szczegółowo

ISO Matrix - e-iso dla Twojej firmy

ISO Matrix - e-iso dla Twojej firmy ISO Matrix - e-iso dla Twojej firmy Dlaczego platforma IT? Nasi klienci, którym wdrażamy Systemy Zarządzania ISO, to głównie małe i średnie przedsiębiorstwa. Czy rzeczywiście zastosowanie platformy informatycznej

Bardziej szczegółowo

produkować, promować i sprzedawać produkty, zarządzać i rozliczać przedsięwzięcia, oraz komunikować się wewnątrz organizacji.

produkować, promować i sprzedawać produkty, zarządzać i rozliczać przedsięwzięcia, oraz komunikować się wewnątrz organizacji. Wspieramy w doborze, wdrażaniu oraz utrzymaniu systemów informatycznych. Od wielu lat dostarczamy technologie Microsoft wspierające funkcjonowanie działów IT, jak i całych przedsiębiorstw. Nasze oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

Nie pozostawaj w tyle

Nie pozostawaj w tyle maj 2015 Streszczenie Akceptacja chmury rośnie, ale stosunkowo niewiele firm ma nowoczesne strategie korzystania z chmury Osiągnięcie wyższych poziomów akceptacji chmury umożliwia firmom znacznie lepszą

Bardziej szczegółowo

Planowanie produkcji zyskuje znaczenie w firmach wytwórczych

Planowanie produkcji zyskuje znaczenie w firmach wytwórczych Planowanie produkcji zyskuje znaczenie w firmach wytwórczych Rośnie udział w rynku systemów APS Spółka DSR, czołowy dostawca rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych, przeprowadziła badania wśród

Bardziej szczegółowo

ANALITYKA BIZNESOWA. Dla Handlu Detalicznego. W 60 sekund poznaj korzyści. W zaledwie 5 minut dowiedz się więcej.

ANALITYKA BIZNESOWA. Dla Handlu Detalicznego. W 60 sekund poznaj korzyści. W zaledwie 5 minut dowiedz się więcej. ANALITYKA BIZNESOWA Dla Handlu Detalicznego W 60 sekund poznaj korzyści. W zaledwie 5 minut dowiedz się więcej. Codzienne Pytania Managera Jakie produkty zalegają w magazynie? Czy lepiej organizować promocje

Bardziej szczegółowo

F.H. Nowalijka: efektywna integracja różnych źródeł informacji z SAP Business One

F.H. Nowalijka: efektywna integracja różnych źródeł informacji z SAP Business One F.H. Nowalijka: efektywna integracja różnych źródeł informacji z SAP Business One Partner wdrożeniowy Nazwa firmy F.H. Nowalijka Branża Handel Produkty i usługi Obrót owocami i warzywami Strona WWW www.nowalijka.pl

Bardziej szczegółowo

Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych

Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych www.streamsoft.pl Obserwować, poszukiwać, zmieniać produkcję w celu uzyskania największej efektywności. Jednym słowem być jak Taiichi Ohno, dyrektor

Bardziej szczegółowo

www.omec.pl 1 Konferencja "Bezpieczny Projekt" Wrocław 22 czerwca 2010

www.omec.pl 1 Konferencja Bezpieczny Projekt Wrocław 22 czerwca 2010 Od kartki i ołówka do systemu informatycznego, czyli jak wdrażano zarządzanie projektami u klienta Rinf Sp. z o.o. www.omec.pl 1 Co my rozumiemy pod pojęciem: PROJEKT Projekt: Ciąg zadań nastawionych na

Bardziej szczegółowo

Narzędzia controllingowe dla małych firm

Narzędzia controllingowe dla małych firm Narzędzia controllingowe dla małych firm HURTOWNIA DANYCH BUDŻETOWANIE WYMIANA INFORMACJI 1. Small Business Navigator dla małych firm Business Navigator jest platformą informatyczną wspomagającą wdrożenie

Bardziej szczegółowo

bo od menedżera wymaga się perfekcji ANKIETY ONLINE W SYSTEMIE BUSINESS NAVIGATOR

bo od menedżera wymaga się perfekcji ANKIETY ONLINE W SYSTEMIE BUSINESS NAVIGATOR bo od menedżera wymaga się perfekcji ANKIETY ONLINE W SYSTEMIE BUSINESS NAVIGATOR SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE O FIRMIE... 3 2. CHARAKTERYSTYKA PLATFORMY BUSINESS NAVIGATOR... 4 3. WYKORZYSTANIE USŁUGI ANKIETY

Bardziej szczegółowo

MIERZENIE EFEKTYWNOŚCI DZIAŁAŃ SPOŁECZNYCH

MIERZENIE EFEKTYWNOŚCI DZIAŁAŃ SPOŁECZNYCH MIERZENIE EFEKTYWNOŚCI DZIAŁAŃ SPOŁECZNYCH PRAKTYCZNE WYKORZYSTANIE MODELU LBG W FUNDACJACH KORPORACYJNYCH Warszawa, 11 września 2014r. Małgorzata Greszta, SGS Polska NASZA EKSPERCKA WIEDZA W ZAKRESIE

Bardziej szczegółowo

TAXXO E-ANALIZY FINANSOWE ZWIĘKSZ ZYSKOWNOŚĆ USLUG KSIĘGOWYCH DZIĘKI AUTOMATYZACJI

TAXXO E-ANALIZY FINANSOWE ZWIĘKSZ ZYSKOWNOŚĆ USLUG KSIĘGOWYCH DZIĘKI AUTOMATYZACJI TAXXO E-ANALIZY FINANSOWE ZWIĘKSZ ZYSKOWNOŚĆ USLUG KSIĘGOWYCH DZIĘKI AUTOMATYZACJI Oszczędź 95% czasu pracy księgowych w biurze rachunkowym na raportowanie i naliczenia podatkowe dla spółek prawa handlowego.

Bardziej szczegółowo

Canon Essential Business Builder Program. Wszystko, co potrzebne, by odnieść sukces w biznesie

Canon Essential Business Builder Program. Wszystko, co potrzebne, by odnieść sukces w biznesie Canon Essential Business Builder Program Wszystko, co potrzebne, by odnieść sukces w biznesie Essential Business Builder Program wprowadzenie Prowadzenie działalności w obszarze druku nie jest łatwym zadaniem.

Bardziej szczegółowo

EOIF GigaCon Summit Warszawa

EOIF GigaCon Summit Warszawa EOIF GigaCon Summit Warszawa Skanuj.to to platforma pozwalająca na inteligentne rozpoznawanie danych z dokumentów papierowych oraz elektronicznych (faktury, paragony, umowy i inne). Autorskie platformy

Bardziej szczegółowo

SOLEMIS BI KORZYŚCI BIZNESOWE I KLIENCI

SOLEMIS BI KORZYŚCI BIZNESOWE I KLIENCI SOLEMIS BI KORZYŚCI BIZNESOWE I KLIENCI Przykłady rozwiązań problemów z wykorzystaniem BI Wiele systemów ERP i/lub lokalizacji ujednolicona analiza Więcej wymiarów analiz niż w ERP/CRM rozbicie indeksów,

Bardziej szczegółowo

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 412416 Temat: Certyfikowany specjalista do spraw controllingu - kurs z egzaminem potwierdzającym posiadanie kwalifikacji zawodowych 18-26 Kwiecień Łódź, Centrum

Bardziej szczegółowo

Systemy B2B standard czy wciąż niszowe rozwiązanie?

Systemy B2B standard czy wciąż niszowe rozwiązanie? R A P O R T Systemy B2B standard czy wciąż niszowe rozwiązanie? Positive Power Sp. z o.o. www.positive-power.pl 1 Wstęp Jednym z priorytetów Unii Europejskiej jest rozwój sektora Business to Business.

Bardziej szczegółowo

System DEPTHeuresis stanowi odpowiedź na wyzwania HR, czyli: SYSTEM ZARZĄDZANIA KAPITAŁEM LUDZKIM DEPTHeuresis

System DEPTHeuresis stanowi odpowiedź na wyzwania HR, czyli: SYSTEM ZARZĄDZANIA KAPITAŁEM LUDZKIM DEPTHeuresis SYSTEM DEPTHeuresis System DEPT stanowi odpowiedź na wyzwania HR, czyli: Pozwala w łatwy sposób zarządzać różnorodnością kompetencji, kwalifikacji. Udrażnia komunikację dzięki wprowadzeniu naturalnego

Bardziej szczegółowo

Wybór ZSI. Zakup standardowego systemu. System pisany na zamówienie

Wybór ZSI. Zakup standardowego systemu. System pisany na zamówienie Wybór ZSI Zakup standardowego systemu System pisany na zamówienie Zalety: Standardowy ZSI wbudowane najlepsze praktyki biznesowe możliwość testowania przed zakupem mniej kosztowny utrzymywany przez asystę

Bardziej szczegółowo

Precyzyjne drukowanie kolorów marek

Precyzyjne drukowanie kolorów marek Precyzyjne drukowanie kolorów marek Druk z rozszerzonym gamutem stanowi alternatywę dla druku kolorów dodatkowych bez niepotrzebnych nakładów produkcyjnych. przy użyciu stałego zestawu farb Wyzwanie biznesowe

Bardziej szczegółowo

Analiza procesów współpracy z kontrahentami i ich optymalizacja przez ICT

Analiza procesów współpracy z kontrahentami i ich optymalizacja przez ICT 2012 Analiza procesów współpracy z kontrahentami i ich optymalizacja przez ICT Rafał Moś KAELMO Analiza biznesowa integracji B2B Bydgoszcz, 26 września 2012 Agenda Procesy współpracy z kontrahentami Możliwości

Bardziej szczegółowo

Program ten przewiduje dopasowanie kluczowych elementów biznesu do zaistniałej sytuacji.

Program ten przewiduje dopasowanie kluczowych elementów biznesu do zaistniałej sytuacji. PROGRAMY 1. Program GROWTH- Stabilny i bezpieczny rozwój W wielu przypadkach zbyt dynamiczny wzrost firm jest dla nich dużym zagrożeniem. W kontekście małych i średnich firm, których obroty osiągają znaczne

Bardziej szczegółowo

Stawiamy na specjalizację. by CSB-System AG, Geilenkirchen Version 1.1

Stawiamy na specjalizację. by CSB-System AG, Geilenkirchen Version 1.1 1 Business Intelligence Jak najlepiej wykorzystać dostępne źródła informacji, czyli Business Intelligence w zarządzaniu III Konferencja i warsztaty dla branży mięsnej Potencjał rynku potencjał firmy 2

Bardziej szczegółowo

6 kroków do skutecznego planowania na postawie wskaźników KPI

6 kroków do skutecznego planowania na postawie wskaźników KPI 6 kroków do skutecznego planowania na postawie wskaźników KPI Urzeczywistnianie celów biznesowych w praktyce Planowanie i optymalizacja łańcucha dostaw Odkryj brakujące połączenie pomiędzy celami biznesowymi

Bardziej szczegółowo

Jak zaprezentować pomysł przed inwestorem

Jak zaprezentować pomysł przed inwestorem Jak zaprezentować pomysł przed inwestorem Katarzyna Duda Pomorskie Forum Przedsiębiorczości Gdynia 2012 Dotacje na innowacje Spis treści: Czego oczekuje inwestor i jakich pomysłów szuka Biznesplan jak

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO ZAŁĄCZNIK NR 1 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO 1. MODYFIKACJA MECHANIZMÓW GRY. Scenariusz główny 1. Wprowadzenie konsekwencji nie płacenia przez gracza za faktury/rachunki. W przypadku niezapłacenia terminowego

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA POMOCNICZA Efektywne narzędzie do księgowania transakcji masowych

KSIĘGA POMOCNICZA Efektywne narzędzie do księgowania transakcji masowych KSIĘGA POMOCNICZA Efektywne narzędzie do księgowania transakcji masowych Wstęp Przedsiębiorstwa chcące konkurować w warunkach cyfrowej rewolucji muszą przykładać dużą wagę do jakości danych i informacji

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ I STRUKTURA BIZNES PLANU

ZAWARTOŚĆ I STRUKTURA BIZNES PLANU ZAWARTOŚĆ I STRUKTURA BIZNES PLANU I. STRESZCZENIE to krótkie, zwięzłe i rzeczowe podsumowanie całego dokumentu, które powinno zawierać odpowiedzi na następujące tezy: Cel opracowania planu (np. założenie

Bardziej szczegółowo

NARZĘDZIA INFORMATYCZNE WSPIERAJĄ PROCES PLANOWANIA FINANSOWEGO PRZEDSTAWIENIE PROBLEMU

NARZĘDZIA INFORMATYCZNE WSPIERAJĄ PROCES PLANOWANIA FINANSOWEGO PRZEDSTAWIENIE PROBLEMU NARZĘDZIA INFORMATYCZNE WSPIERAJĄ PROCES PLANOWANIA FINANSOWEGO Dobrze wdrożony system informatyczny może znacząco usprawnić zarówno procesy operacyjne jak i zarządcze. Niniejszy artykuł przedstawia studium

Bardziej szczegółowo

Nowości w 3.1. Andrzej Solski. CONTROLLING SYSTEMS sp. z o.o.

Nowości w 3.1. Andrzej Solski. CONTROLLING SYSTEMS sp. z o.o. Nowości w 3.1. Andrzej Solski CONTROLLING SYSTEMS sp. z o.o. Nowości w 3.1. KREATOR TWORZENIA WYMIARÓW KREATOR TWORZENIA STRUKTUR WIELOWYMIAROWYCH PREDEFINIOWANE MIARY WYLICZANE LINKED OBJECT kostka w

Bardziej szczegółowo

STAR FINANCE Case Study

STAR FINANCE Case Study STAR FINANCE Case Study Szanowni Państwo, zapraszamy do zapoznania się ze zwięzłym opisem wdrożenia przeprowadzonego u naszego Klienta firmy Star Finance. Billennium 2013/ Wszelkie prawa zastrzeżone. Star

Bardziej szczegółowo

BPR Benchmark. Case Study

BPR Benchmark. Case Study BPR Benchmark BPR Benchmark to baza wiedzy, która dostarcza ilościowych i jakościowych informacji dotyczących spółek i sektorów, gromadząca informacje o ponad 45 000 spółkach w Polsce. BPR Benchmark umożliwia:

Bardziej szczegółowo

Grupowe zakupy usług transportowych praktyczna redukcja kosztów transportu

Grupowe zakupy usług transportowych praktyczna redukcja kosztów transportu Grupowe zakupy usług transportowych praktyczna redukcja kosztów transportu 1 Cel oraz agenda Cel Zaprezentowanie rzeczywistych korzyści wynikających ze współpracy firm w grupowej konsolidacji usług transportowych

Bardziej szczegółowo

Możliwość dodawania modułów pozwala na dopasowanie oprogramowania do procesów biznesowych w firmie.

Możliwość dodawania modułów pozwala na dopasowanie oprogramowania do procesów biznesowych w firmie. zajmuje się wdrażaniem koncepcji CRM Eroica CRM bazującej na najczęściej używanym rozwiązaniu Open Source vtiger. Eroica CRM posiada wiele funkcji ułatwiających zarządzanie relacjami z klientem w kancelarii.

Bardziej szczegółowo

MS Project 2010 w harmonogramowaniu - planowanie zadań, działań, operacji i przedsięwzięć

MS Project 2010 w harmonogramowaniu - planowanie zadań, działań, operacji i przedsięwzięć MS Project 2010 w harmonogramowaniu - planowanie zadań, działań, operacji i przedsięwzięć Opis Czy narzędzia informatyczne są trudne w opanowaniu? My uważamy, że nie - sądzimy, że opanowanie ich obsługi

Bardziej szczegółowo

Nowe trendy w zarządzaniu operacyjnym Przejście z zarządzania ręcznie sterowanego do efektywnie zarządzanej firmy

Nowe trendy w zarządzaniu operacyjnym Przejście z zarządzania ręcznie sterowanego do efektywnie zarządzanej firmy Nowe trendy w zarządzaniu operacyjnym Przejście z zarządzania ręcznie sterowanego do efektywnie zarządzanej firmy Paweł Zemła Członek Zarządu Equity Investments S.A. Wprowadzenie Strategie nastawione na

Bardziej szczegółowo

BADANIE KLIENTÓW SATYSFAKCJI JAK KLIENCI OCENIAJĄ LIVESPACE CRM? Raport LiveSpace

BADANIE KLIENTÓW SATYSFAKCJI JAK KLIENCI OCENIAJĄ LIVESPACE CRM? Raport LiveSpace BADANIE SATYSFAKCJI KLIENTÓW JAK KLIENCI OCENIAJĄ LIVESPACE CRM? Raport LiveSpace LiveSpace CRM, styczeń 2015 Badanie satysfakcji klientów Badanie satysfakcji klientów zostało przeprowadzone w styczniu

Bardziej szczegółowo

Czerwiec 2014. Raport. Wykorzystanie EDI w przedsiębiorstwach dystrybucyjnych i produkcyjnych

Czerwiec 2014. Raport. Wykorzystanie EDI w przedsiębiorstwach dystrybucyjnych i produkcyjnych Czerwiec 2014 Raport Wykorzystanie EDI w przedsiębiorstwach dystrybucyjnych i produkcyjnych 2 Wprowadzenie EDI. Jeden ze skrótów funkcjonujących w branży informatycznej, podobnie jak wiele innych,np. ERP,

Bardziej szczegółowo

Popularyzacja podpisu elektronicznego w Polsce

Popularyzacja podpisu elektronicznego w Polsce Popularyzacja podpisu elektronicznego w Polsce Rola administracji w budowaniu gospodarki elektronicznej Warszawa, 25 września 2006 r. Poruszane tematy Wprowadzenie i kontekst prezentacji Rola administracji

Bardziej szczegółowo

Kompleksowe wspieranie procesów zarządzania

Kompleksowe wspieranie procesów zarządzania Kompleksowe wspieranie procesów zarządzania Raport z badania przeprowadzonego w sierpniu 2007 roku O badaniu Badanie zostało przeprowadzone w sierpniu bieżącego roku na podstawie ankiety internetowej Ankieta

Bardziej szczegółowo

Login_R Software. Korzyści jakie może przynieść wdrożenie systemu Microsoft Business Solutions NAVISION są następujące:

Login_R Software. Korzyści jakie może przynieść wdrożenie systemu Microsoft Business Solutions NAVISION są następujące: MBS Navision Microsoft Business Solutions NAVISION jest systemem zintegrowanym służącym do zarządzania średnimi przedsiębiorstwami. Jest stosowany w 40 000 przedsiębiorstwach w 130 krajach. Korzyści Korzyści

Bardziej szczegółowo

produkować, promować i sprzedawać produkty, zarządzać i rozliczać przedsięwzięcia, oraz komunikować się wewnątrz organizacji.

produkować, promować i sprzedawać produkty, zarządzać i rozliczać przedsięwzięcia, oraz komunikować się wewnątrz organizacji. Wspieramy w doborze, wdrażaniu oraz utrzymaniu systemów informatycznych. Od wielu lat dostarczamy technologie Microsoft wspierające funkcjonowanie działów IT, jak i całych przedsiębiorstw. Nasze oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

Dopasowanie IT/biznes

Dopasowanie IT/biznes Dopasowanie IT/biznes Dlaczego trzeba mówić o dopasowaniu IT-biznes HARVARD BUSINESS REVIEW, 2008-11-01 Dlaczego trzeba mówić o dopasowaniu IT-biznes http://ceo.cxo.pl/artykuly/51237_2/zarzadzanie.it.a.wzrost.wartosci.html

Bardziej szczegółowo

Siedem razy TAK z systemem Infor M3 w mleczarstwie!

Siedem razy TAK z systemem Infor M3 w mleczarstwie! Siedem razy TAK z systemem Infor M3 w mleczarstwie! TAK jesteśmy znani w branży mleczarskiej Od wielu lat firma Infor rozwija system Infor M3 z uwzględnieniem wymagań branży przetwórców mleka. Wykorzystuje

Bardziej szczegółowo

Projekt Badawczy Analiza wskaźnikowa przedsiębiorstwa współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

Projekt Badawczy Analiza wskaźnikowa przedsiębiorstwa współfinansowany ze środków Unii Europejskiej Projekt Badawczy Analiza wskaźnikowa przedsiębiorstwa współfinansowany ze środków Unii Europejskiej FiM Consulting Sp. z o.o. Szymczaka 5, 01-227 Warszawa Tel.: +48 22 862 90 70 www.fim.pl Spis treści

Bardziej szczegółowo

Scala Business Solutions Polska Sp. z o.o. Signature metodologia wdrażania Scali. Czego użytkownik potrzebuje najbardziej?

Scala Business Solutions Polska Sp. z o.o. Signature metodologia wdrażania Scali. Czego użytkownik potrzebuje najbardziej? Signature metodologia wdrażania Scali Scala to zintegrowany pakiet do zarządzania przedsiębiorstwem. O efektywności jego działania decyduje sposób właściwego wdrożenia, toteż gorąco zachęcamy wszystkich

Bardziej szczegółowo

Wyzwania Biznesu. Co jest ważne dla Ciebie?

Wyzwania Biznesu. Co jest ważne dla Ciebie? Wyzwania Biznesu Zarabianie pieniędzy Oszczędzanie pieniędzy i poprawa wydajności Szybsze wprowadzanie produktów na rynek Maksymalizacja zwrotu z inwestycji portfelowych Trzymać się harmonogramu, budżetu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE MARKĄ. Doradztwo i outsourcing

ZARZĄDZANIE MARKĄ. Doradztwo i outsourcing ZARZĄDZANIE MARKĄ Doradztwo i outsourcing Pomagamy zwiększać wartość marek i maksymalizować zysk. Prowadzimy projekty w zakresie szeroko rozumianego doskonalenia organizacji i wzmacniania wartości marki:

Bardziej szczegółowo

Raport satysfakcji z wdrożonego ERP. Badanie opinii menedżerów przedsiębiorstw produkcyjnych średniej wielkości.

Raport satysfakcji z wdrożonego ERP. Badanie opinii menedżerów przedsiębiorstw produkcyjnych średniej wielkości. Strona 1 Spis treści Spis treści... 2 Wprowadzenie... 3 O badaniu... 5 Grupa docelowa... 5 Ankieta... 5 Uzyskana próba... 5 Przyjęte zasady interpretacji wyników... 7 Podsumowanie wyników... 8 Wyniki badania

Bardziej szczegółowo

Luceos Smart Nowoczesne zarządzanie serwisem Luceos Intelligence sp. z o.o., 2015

Luceos Smart Nowoczesne zarządzanie serwisem Luceos Intelligence sp. z o.o., 2015 Nowoczesne zarządzanie serwisem Luceos Intelligence sp. z o.o. ul. E. Orzeszkowej 19, 05-420 Józefów Wysokie oczekiwania klientów, presja konkurencji oraz rosnące koszty pracy skłaniają firmy do przemyślenia

Bardziej szczegółowo

PMR. Stabilizacja koniunktury w branży budowlanej FREE ARTICLE. www.rynekbudowlany.com

PMR. Stabilizacja koniunktury w branży budowlanej FREE ARTICLE. www.rynekbudowlany.com FREE ARTICLE Stabilizacja koniunktury w branży budowlanej Źródło: Raport Sektor budowlany w Polsce I połowa 2010 Prognozy na lata 2010-2012 Bartłomiej Sosna Kwiecień 2010 PMR P U B L I C A T I O N S Bartłomiej

Bardziej szczegółowo

Ankiety poprzez e-mail były kierowane do specjalistów

Ankiety poprzez e-mail były kierowane do specjalistów Raport z badania Narzędziowa sfera controllingu w Polsce Na zlecenie miesięcznika Controlling i Rachunkowość Zarządcza zostały przeprowadzone badania rynku narzędzi wspomagających prowadzenie controllingu

Bardziej szczegółowo

Budowa systemu wspomagającego podejmowanie decyzji. Metodyka projektowo wdrożeniowa

Budowa systemu wspomagającego podejmowanie decyzji. Metodyka projektowo wdrożeniowa Budowa systemu wspomagającego podejmowanie decyzji Metodyka projektowo wdrożeniowa Agenda Systemy wspomagające decyzje Business Intelligence (BI) Rodzaje systemów BI Korzyści z wdrożeń BI Zagrożenia dla

Bardziej szczegółowo

Pomiar kapitału ludzkiego wyzwania i szanse dla ZKL

Pomiar kapitału ludzkiego wyzwania i szanse dla ZKL Pomiar kapitału ludzkiego wyzwania i szanse dla ZKL dr Łukasz Sienkiewicz Instytut Kapitału Ludzkiego Seminarium naukowe Pomiar kapitału ludzkiego wyzwania i szanse dla zarządzania organizacją Warszawa,

Bardziej szczegółowo

HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD. BACKUPCUBE BUNDLE APPLIANCE

HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD. BACKUPCUBE BUNDLE APPLIANCE HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD. BACKUPCUBE BUNDLE APPLIANCE Dlaczego bundle CommVault i Huawei? CommVault jest światowym liderem w kategorii Enterprise Backup&Recovery, czego dowodem jest 19 000 zadowolonych

Bardziej szczegółowo

Case Study. aplikacji Microsoft Dynamics CRM 4.0. Wdrożenie w firmie Finder S.A.

Case Study. aplikacji Microsoft Dynamics CRM 4.0. Wdrożenie w firmie Finder S.A. Case Study aplikacji Microsoft Dynamics CRM 4.0 Wdrożenie w firmie Finder S.A. PRZEDSTAWIENIE FIRMY Finder jest operatorem systemu lokalizacji i monitoringu, wspomagającego zarządzanie pracownikami w terenie

Bardziej szczegółowo

Controlling operacyjny i strategiczny

Controlling operacyjny i strategiczny Controlling operacyjny i strategiczny dr Piotr Modzelewski Katedra Bankowości, Finansów i Rachunkowości Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego Plan zajęć 1, 2. Wprowadzenie do zagadnień

Bardziej szczegółowo

Zapewnij sukces swym projektom

Zapewnij sukces swym projektom Zapewnij sukces swym projektom HumanWork PROJECT to aplikacja dla zespołów projektowych, które chcą poprawić swą komunikację, uprościć procesy podejmowania decyzji oraz kończyć projekty na czas i zgodnie

Bardziej szczegółowo

Dane Klienta: PUW Torpol Sp. z o.o. ul. Wały Piastowskie 1. 80-855 Gdańsk. www.torpol.eu

Dane Klienta: PUW Torpol Sp. z o.o. ul. Wały Piastowskie 1. 80-855 Gdańsk. www.torpol.eu Dane Klienta: PUW Torpol Sp. z o.o. ul. Wały Piastowskie 1 80-855 Gdańsk www.torpol.eu PUW Torpol Sp. z o.o. rozpoczęło działalność w 1987 roku. W branży tekstylnej obecni są od 1994 roku. Torpol jest

Bardziej szczegółowo