Rozwój systemów do budżetowania, planowania i analiz w firmach średniej wielkości

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Rozwój systemów do budżetowania, planowania i analiz w firmach średniej wielkości"

Transkrypt

1 Raport z badań BPM Partners we współpracy z PROPHIX Software Rozwój systemów do budżetowania, planowania i analiz w firmach średniej wielkości Zautomatyzowane aplikacje do zarządzania wydajnością teraz w zasięgu ręki przedsiębiorstw średniej wielkości Sierpień 2011 r.

2 2009 BPM Partners, Inc. Wszystkie materiały zawarte w tym dokumencie pozostaje własnością BPM Partners i nie mogą być publikowane ani kopiowane bez wyraźnej pisemnej zgody BPM Partners, Inc. 2 Sierpień 2011

3 Spis treści: Streszczenie...5 Najważniejsze badania...7 Kluczowe wnioski...7 Dodatkowe wnioski...9 Rozdział 1: Arkusze kalkulacyjne nie nadążają za tempem rozwoju średniej firmy...11 Perspektywa użytkownika: Arkusze nie dotrzymują kroku zmianom w przedsiębiorstwie...12 Wyczerpanie możliwości arkuszy kalkulacyjnych...12 Wiele arkuszy utrudnia proces budżetowania...12 Perspektywa użytkownika: Problem wielu użytkowników korzystających z arkusza kalkulacyjnego...13 Arkusze kalkulacyjne nadal obecne...14 Rozdział 2: Aplikacje do zarządzania wydajnością firmy pomagają zautomatyzować proces budżetowania...15 Perspektywa użytkownika - Korzyści a koszty...16 Rozdział 3: W jaki sposób przedsiębiorstwa rozpoznają, że zmiana jest konieczna?...18 Perspektywa użytkownika: Kiedy jest właściwy moment na migrację do aplikacji?...19 Rozdział 4: W jaki sposób firmy zastępują arkusze kalkulacyjne w procesie budżetowania?...20 Perspektywa użytkownika: Proces wyboru technologii...20 Rozdział 5: Koszty, korzyści i zwrot z inwestycji z aplikacji do zarządzania wydajnością...22 Wnioski...25 Perspektywa Sponsora...26 ROI - Czy firma średniej wielkości może wykazać korzyści z oprogramowania do budżetowania?...26 Lekceważone korzyści...27 Przewaga konkurencyjna...27 Wnioski...28 Budżetowanie i planowanie w średnich firmach 3

4 Informacje o raporcie W ciągu ostatnich dziesięciu lat, BPM Partners uważnie śledził użytkowanie i korzyści z analitycznych aplikacji we wszystkich obszarach zarządzania wydajnością przedsiębiorstwa, znanych jako Business Performance Management (BPM) lub Corporate Performance Management (CPM). W bardzo dużym stopniu aplikacje analityczne zostały stworzone z myślą o usprawnieniu procesów budżetowania i planowania. Jednak większość producentów oprogramowania opracowała pierwsze aplikacje do zarządzania wydajnością firm, mając na uwadze potrzeby i specyfikę dużych przedsiębiorstw. Z myślą o tym segmencie rynku ustalono ceny i opłaty abonamentowe, które są dość wysokie. 1 kwietnia 2009 roku, BPM Partners przeprowadził badania wśród firm średniej wielkości w celu zrozumienia ich obecnych bóli związanych z wewnętrznymi procesami planowania, budżetowania i prognozowania. Celem badania było odkrycie trendów w technologiach, które były wykorzystywane do wspierania tych procesów. Szczególnie zwracano uwagę na różnice pomiędzy procesami wykorzystującymi arkusze kalkulacyjne, a tymi, które wykorzystywały dedykowane aplikacje analityczne. Wywiady zostały przeprowadzone wśród reprezentatywnej grupy kierownictwa firm. W sumie w badaniu uczestniczyło 221 firm, a wywiady przeprowadzono z dyrektorami finansowymi w następujących firmach: Coleman Cable, Inc. Wschód Jordania Iron Works, Inc. Purdue Pharma Twisted Pair Solutions, Inc. Do wyników tego badania BPM Partners dołączył swoje wcześniejsze spostrzeżenia i doświadczenia zdobyte w zakresie opracowanych wniosków na temat korzyści i kosztów wdrażania aplikacji do zarządzania wydajnością firm w celu wzmocnienia procesów budżetowania, planowania i analizy procesów. 4 Sierpień 2011

5 Streszczenie Ze względu na wzrost konkurencji i presji na rynku, działy finansowe w firmach średniej wielkości są zobligowane do przygotowywania coraz bardziej szczegółowych i precyzyjnych budżetów i prognoz, jak również sprawozdań wynikowych i analiz. Innymi słowy, muszą sprostać takim samym wymaganiom dotyczącym dostarczania informacji o działalności firmy, jak duże przedsiębiorstwa. Wiele średnich przedsiębiorstw jest świadomych, że ich procesy planowania i budżetowania oparte o arkusze kalkulacyjne są niedoskonałe, i zaczynają szukać coraz bardziej skutecznych systemów w celu uzyskania lepszych wyników w krótszym czasie i przy mniejszym nakładzie pracy. Jednakże wcześniej zautomatyzowane aplikacje do zarządzania wydajnością, które usprawniają procesy budżetowania i planowania były nastawione, zarówno funkcjonalnie jak i cenowo na potrzeby większych firm. Duże przedsiębiorstwa były pierwszymi, które przeszły z arkuszy kalkulacyjnych do aplikacji zarządzania wydajnością procesów planowania, budżetowania, prognozowania i raportowania. Jednak średnie firmy mają wiele podobnych potrzeb, takich jak koszty zarządzania, optymalizacja przychodów, rentowność, gdzie muszą tworzyć bardziej wiarygodne oraz częstsze budżety i prognozy, zapewniając przejrzystość i raportując stronom zainteresowanym. Podczas, gdy arkusze kalkulacyjne są standardowym narzędziem dla kadry kierowniczej, pozwalającym na szybkie i łatwe kalkulacje i prezentacje danych, to zarządzanie procesami firmy o dowolnej złożoności zazwyczaj wymaga wdrożenia całościowej platformy przedsiębiorstwa. Początkowo kiedy duże korporacje zaczęły używać dedykowanych aplikacji do planowania, budżetowania i prognozowania, wówczas były dostępne tylko niestandardowe rozwiązania, budowane pod potrzeby danej firmy. Z czasem producenci oprogramowania rozpoczęli, więc tworzenie gotowych aplikacji i użytkownicy odkryli, że te systemy mogą sprzyjać większej współpracy, poprawić dokładność danych, redukować cykl czasowy, umożliwić głębszą analizę i dostarczyć platformę do prowadzenia i monitorowania procesów biznesowych. Początkowo jednak systemy te były poza zasięgiem średnich przedsiębiorstw. Jednak wraz z rozwojem technologii i coraz jej większej dostępności z punktu widzenia kosztów i utrzymania, coraz więcej małych i średnich firm stać na zakup tego typu rozwiązań. Obecnie zakłada się, że całościowa platforma przedsiębiorstwa do zarządzania procesami budżetowania, planowania i analiz powinna sprostać sześciu poniższym aspektom: Interfejs podobny do arkusza kalkulacyjnego w celu ułatwienia sposobu pracy nowym użytkowników Budżetowanie i planowanie w średnich firmach 5

6 Możliwości Workflow (pracy grupowej), nadawania poziomów uprawnień do wprowadzania danych oraz administracji i dostępu do danych Centralna bazy danych dostarczająca spójne, wiarygodne, aktualne informacje w różnych widokach Integracja z różnymi źródłami danych włączając wiele systemów F-K i inne systemy transakcyjne. Różnorodność widoków i scenariuszy, określających wielowymiarowość. Integracja z popularnymi aplikacjami desktopowymi do prezentowania informacji, takimi jak Microsoft Office oraz inne narzędzia raportujące Nasze ostatnie badania wśród średnich przedsiębiorstw określiły, jakie korzyści mogą czerpać te firmy z inwestycji w tego rodzaju technologię. Niniejszy dokument bada bóle, które są przyczyną decyzji firm o migracji do aplikacji CPM, procedury przejścia oraz jak wiele firm dokonało zmiany, a także korzyści i koszty z tym związane. 6 Sierpień 2011

7 Najważniejsze badania Nasze badania wśród dyrektorów finansowych średniej wielkości firm pomogły mam wyciągnąć pewne wnioski na temat migracji z arkuszy kalkulacyjnych do aplikacji dedykowanych do budżetowania i planowania. Na początek nasze kluczowe odkrycie jest takie, że podczas gdy w przeszłości zautomatyzowane aplikacje do zarządzania wydajnością nie miały możliwości połączenia ceny i funkcjonalności, którego potrzebowały średnie firmy - obecnie mają. Dodatkowo wdrożenia kończą się zazwyczaj sukcesami. Średnie firmy stanęły więc przed dylematem: jak dostarczać informacje najwyższej jakości jednocześnie polegając tylko na arkuszach kalkulacyjnych? Poddały się one również wielu organizacyjnym zmianom, co spowodowało, że ich procesy budżetowania i planowania po prostu nie mogły nadążyć za rozwojem, nie mając odpowiedniego narzędziowego wsparcia. Kluczowe wnioski Bardziej szczegółowe wyniki sondażu wskazują, że w firmach, które wdrożyły dobrze wybrane analityczne systemy do budżetowania: Osiągnięto większy sukces porządkując cele finansowe we wszystkich jednostkach biznesowych. Kierownictwo lepiej zarządza finansami, przez co ma bardziej klarowną wizję biznesu. Procesy finansowe zajmują mniej czasu i zasobów oraz możliwa jest większa elastyczność przy dokonywaniu zmian Menedżerowie jednostek biznesowych odgrywają bardziej aktywną rolę w planowaniu. Pracownicy finansowi i inni udziałowcy firmy są bardziej zadowoleni z procesów planowania i budżetowania oraz są lepiej przygotowani do rozwoju firmy. Większość użytkowników aplikacji do zarządzania mówi, że technologia sprostała lub nawet przekroczyła ich oczekiwania. Obszary wydajności takie jak: kompensaty pracownicze i operacyjne mogą być efektywniej zarządzane. Z drugiej strony - firmy w ankiecie, które nadal polegają na arkuszach kalkulacyjnych i ręcznych procesach zgłaszają więcej problemów niż inni respondenci w kilku obszarach: Utrzymywanie jednocześnie tempa zmian organizacyjnych i w modelu danych. Integralność danych. Kontrola wersji. Współpraca i konsolidacja finansowa. Budżetowanie i planowanie w średnich firmach 7

8 Natomiast firmy, które używają aplikacji do zarządzania wydajnością w obszarach planowania, budżetowania i prognozowania są ogólnie zadowolone z oprogramowania. To nie jest przypadek wśród średnich firm całkowicie polegających na arkuszach w procesie budżetowania, że dział finansów jest najmniej z tej opcji zadowolony. Spośród 138 respondentów badania, których głównym źródłem planowania, budżetowania, prognozowania i technologii są arkusze kalkulacyjne, tylko 27 procent respondentów twierdzi, że ich pracownicy finansowi są "bardzo zadowoleni", w porównaniu do 47 procent tych, którzy korzystają z aplikacji do zarządzania wydajnością jako z podstawowej technologii (zobacz rys.1). Wykres 1 - Satysfakcja respondentów z punktu widzenia wykorzystania technologii Dzięki naszym wywiadom z kierownictwem działów finansowych, odkryliśmy jasne przyczyny, dla których firmy zdecydowały się na migrację z rozwiązań opartych na arkuszach kalkulacyjnych do aplikacji do zarządzania wydajnością: Błędy w formułach i powiązaniach podważają zaufanie do danych Ręczne procesy są pracochłonne i nie pozostawiają czasu na analizy Rozwiązania oparte na arkuszach kalkulacyjnych utrudniają wprowadzanie zmian w strukturze danych lub w rewizjach budżetu lub prognoz. Kierownictwo wyższego szczebla wymaga częstszych prognoz i bardziej elastycznego raportowania 8 Sierpień 2011

9 Uwaga: W analizie danych, podzieliliśmy respondentów na trzy segmenty według technologii, której używają do planowania działalności, budżetowania i prognozowania. Respondenci określili się na podstawie jednej z poniższych kategorii: Używamy kombinacji arkuszy kalkulacyjnych i mechanizmów ręcznych. Mamy dedykowaną analityczną aplikację do planowania, budżetowania i prognozowania. Używamy modułu z naszego systemu księgowego do planowania, budżetowania i prognozowania. Dodatkowe wnioski Firmy także zgłaszają brak wiedzy na temat odpowiedzialności za zmiany dokonywane przez jednostki biznesowe, co powoduje niezadowolenie wśród głównych odbiorców tych zmian, a w szczególności wśród kierowników jednostek biznesowych (tylko 20% respondentów twierdzi, że są bardzo zadowoleni), wśród działów finansowych (tylko 27% bardzo zadowolonych) i wśród menadżerów wyższego szczebla (tylko 34% bardzo zadowolonych). Innym kluczowym problemem jest nieelastyczny system, który nie pozwala na łatwe rewizje prognoz i budżetów. Natomiast w przypadku firm korzystających z aplikacji do zarządzania wydajnością przedsiębiorstwa, ponad jedna trzecia użytkowników biznesowych twierdzi, że jest "bardzo zadowolona" ze sposobu tworzenia procesu planowania i prognozowania, zarówno jak 47% kadry kierowniczej. Wykres 2 - Satysfakcja z procesu budżetowania i planowania wg. grup użytkowników Budżetowanie i planowanie w średnich firmach 9

10 Prawie jedna czwarta użytkowników arkuszy kalkulacyjnych planuje w ciągu najbliższych dwóch lat istotne zmiany funkcjonalne w procesie planowania, budżetowania i prognozowania. Podobna liczba spodziewa się dokonać zmiany w procesach offline. Tak liczna 50% grupa użytkowników planujących powyższe zmiany systemów i procesów pokazuje, że istnieje pilna potrzeba znalezienia rozwiązań satysfakcjonujących tę grupę niezadowolonych. Innym kluczowym problemem jest nieelastyczny system, który nie pozwala na łatwe rewizje prognoz i budżetów. Natomiast w przypadku firm korzystających z aplikacji do zarządzania wydajnością przedsiębiorstwa, ponad jedna trzecia użytkowników biznesowych twierdzi, że jest "bardzo zadowolona" ze sposobu tworzenia procesu planowania i prognozowania, zarówno jak 47% kadry kierowniczej. Prawie jedna czwarta użytkowników arkuszy kalkulacyjnych planuje w ciągu najbliższych dwóch lat istotne zmiany funkcjonalne w procesie planowania, budżetowania i prognozowania. Podobna liczba spodziewa się dokonać zmiany w procesach offline. Tak liczna 50% grupa użytkowników planujących powyższe zmiany systemów i procesów pokazuje, że istnieje pilna potrzeba znalezienia rozwiązań satysfakcjonujących tę grupę niezadowolonych. Użytkownicy aplikacji do zarządzania wydajnością przedsiębiorstwa mają dzięki nim lepsze wsparcie dotyczące obsługi swoich firm. W porównaniu do spółek wykorzystujących systemy oparte na arkuszach kalkulacyjnych, firmy te są w stanie lepiej określić kluczowe wskaźniki wydajności oraz źródła kosztów i przychodów, jak również ich główne wskaźniki finansowe. Ponadto, zgłaszają one większe możliwości uporządkowania celów finansowych we wszystkich jednostkach biznesowych. Dostępnych jest wiele rozwiązań do planowania, budżetowania, prognozowania, ale większość z nich wykracza poza budżet średnich przedsiębiorstw. Najczęstszym zastrzeżeniem, jakie miały średnie firmy względem aplikacji do zarządzania wydajnością były wysokie koszty. Jednak z czasem średnie przedsiębiorstwa były w stanie znaleźć pakiety, które odpowiadały ich potrzebom w zakresie funkcjonalności, łatwości obsługi, szybkiego wdrożenia i ceny. W średniej firmie, wzrost gospodarczy i rosnąca złożoność procesów wymaga wprowadzania coraz bardziej skutecznych i wszechstronnych narzędzi do planowania, budżetowania i prognozowania 10 Sierpień 2011

11 Rozdział 1: Arkusze kalkulacyjne nie nadążają za tempem rozwoju średniej firmy Większość średnich przedsiębiorstw polega na arkuszach kalkulacyjnych i ręcznych procesach w zakresie planowania, budżetowania i prognozowania. Spośród 211 firm uczestniczących w ankiecie, 54% wciąż polega przede wszystkim na arkuszach kalkulacyjnych i ręcznych procesach, tylko 26% używa aplikacji analitycznych, a 15% wykorzystuje moduł z ich systemu księgowego. Popularność arkuszy kalkulacyjnych jest zrozumiała, biorąc pod uwagę ich łatwość obsługi i niski koszt. Wykres 3 Wsparcie procesów budżetowania i planowania w dzisiejszym przedsiębiorstwie. Jednak wielu z tych 54% respondentów nadal wykorzystujących arkusze kalkulacyjne i ręczną obsługę procesów, znajduje się w momencie przełomowym. Te narzędzia i procesy nie mogą nadążyć za rozwojem firmy. W niektórych przypadkach czas i koszt budżetowania, w połączeniu z brakiem wiarygodności konsolidacji danych, spowodowały, że budżetowanie staje się prawie niemożliwe. Budżetowanie i planowanie w średnich firmach 11

12 Perspektywa użytkownika: Arkusze nie dotrzymują kroku zmianom w przedsiębiorstwie Joe Spyhalski jest dyrektorem finansowym w firmie East Jordan Iron Works, wiodącym amerykańskim producentem odlewów i innych produktów z żelaza. Firma East Jordan Iron Works rozwijała się kupując stocznie i huty, co powodowało często zmiany w budżecie i prognozie, które były trudne do wykonania w labiryncie arkuszy kalkulacyjnych. "To był koszmar biurowy," powiedział Spyhalski. Najpoważniejszych ograniczeniem, jednak było to, że złożoność procesu powodowała, że budżet był sporządzany tylko raz w roku. Przypomina Spyhalski. "W czasach dzisiejszej koniunktury istnieje nieustanna potrzeba robienia prognoz i analiz what-if na podstawie budżetu. Dla firmy East Jordan Iron Works minimum było tworzenie kwartalnych aktualizacji planu. W innym przykładem jest firma Coleman Cable, producent drutu i kabla, których odbiorcami są usługi elektryczne, elektroniczne i motoryzacyjne. Trudności z wprowadzeniem zmian do planów i budżetów były powszechnym problemem, który utrudniał firmie reagowanie na zmiany. "Ogromnym wyzwaniem było naniesienie zmian w strukturze oraz aktualizacji z ostatniej chwili, które były niezbędne do wprowadzenia przez różne działy firmy do skonsolidowanego modelu " - mówi Dyrektor Planowania i Analiz, Denise Feece. Wyczerpanie możliwości arkuszy kalkulacyjnych Badanie pokazało, że respondenci spędzają zbyt wiele czasu na prognozowaniu, budżetowaniu i planowaniu. Przedsiębiorstwa pytane o największe problemy związane z planowaniem, budżetowaniem i prognozowaniem, zgodnie twierdzą : 67% badanej grupy, że te procesy trwają zbyt długo (patrz rys. 4). Kierownicy Finansowi mówią, że spędzają zbyt wiele czasu na zarządzaniu złożonymi modelami arkuszy kalkulacyjnych, robią to kosztem analizy danych. Zarzuty były szczególnie dotkliwe w firmach polegających na arkuszach kalkulacyjnych i procesach obsługiwanych ręcznie. Nie dziwi więc fakt, że drugim najczęściej ze zgłaszanych problemów - w 55% firm - było to, że działy finansowe nie mają wystarczająco dużo czasu na analizy mające decydujące znaczenie dla ich firm. Wiele arkuszy utrudnia proces budżetowania Również powszechny był zarzut (41%), że jednostki biznesowe nie biorą odpowiedzialności za omawiane procesy. Pojawiły się także obawy o brak komunikacji wśród uczestników, zatwierdzających, i inne osoby zaangażowane w proces budżetowania (37%), a także wrażenie, że zbyt trudne było wprowadzenie zmian do budżetów i prognoz na etapie ich tworzenia (36%). 12 Sierpień 2011

13 Wykres 4 Problemy użytkowników arkuszy kalkulacyjnych. Jeśli to są główne problemy dotyczące procesu budżetowania, to jakie są ich podstawowe przyczyny i jaką rolę odgrywa tutaj technologia? Uczestnicy pytani o pracę z arkuszami kalkulacyjnymi, wskazywali kilka zasadniczych wad, które mogą przyczyniać się do powyższych problemów: 48% firm wykorzystujących system oparty na arkuszach, przytaczała jako główny problem zbyt dużą zależność od kluczowych pracowników. Druga na liście (45%) była trudność związana z konsolidacją arkuszy kalkulacyjnych oraz z brakiem mechanizmu współpracy. Jako trzeci był problem kontroli wersji, kto ma najbardziej aktualne dane? Oprócz wpływu na dokładność danych, do problemów należy również dodać czas poświęcony na dany proces. Użytkownicy arkuszy kalkulacyjnych borykają się z problemem szybkiej reakcji na nieoczekiwane zmiany w firmie oraz częste zmiany w planach i analizach. Perspektywa użytkownika: Problem wielu użytkowników korzystających z arkusza kalkulacyjnego Jeżeli dwie lub więcej osób pracuje na jednym arkuszu kalkulacyjnym wówczas pojawia się kwestia zaufania do danych i ilości czasu. Wywiady z kierownikami finansowymi w średnich firmach potwierdzają nasze wyniki badań i rzucają światło na rzeczywiste problemy, które napotykają firmy kiedy próbują utrzymać swój system finansowy w oparciu o platformę arkuszy kalkulacyjnych. Budżetowanie i planowanie w średnich firmach 13

14 Dyrektor Finansowy z firmy East Jordan Iron Works był rozdrażniony ilością arkuszy kalkulacyjnych, które często zawierały błędy w formułach i podwyższały skalę trudności pracy. Pomimo że, centralne biuro rozsyłało standardowe szablony arkuszy, to biura regionalne modyfikując je, wprowadzały wiele błędów komplikując w ten sposób konsolidację. Firma Purdue Pharma z Kanady rozwija i produkuje technologie podawania leków, jak również produkty do leczenia chorób i infekcji. Według głównej księgowej Manager Donna MacLean, rozpoczęcie tylko tworzenia rocznego budżetu zabierało im od czterech do sześciu tygodni. Bardzo czasochłonne było zarządzanie arkuszami i ręczne wprowadzanie wszelkich zmian, a w szczególności dodanie nowego centrum danych. Co gorsza, bez scentralizowanej bazy danych, trzeba było ręcznie zaktualizować 100 raportów. "Traciliśmy cały nasz czas na mechaniczne zadania i utrzymanie arkuszy, a nie na myśleniu o budżecie" ubolewała MacLean. Wszyscy respondenci powtórzyli te spostrzeżenia, że procesy budżetowania i prognozowania trwały zbyt długo i zabierały czas, który mógłby być przeznaczony na inne, bardziej potrzebne czynności, takie jak analizy danych i ich pomoc w lepszym rozumieniu biznesu. Respondenci dodają, że finansowe "analizy" oparte na arkuszach w zasadzie są bardziej dla urzędnika niż dla analityka. Użytkownicy arkuszy kalkulacyjnych borykają się z problemem szybkiej reakcji na nieoczekiwane zmiany w firmie oraz częste zmiany w planach i analizach. Nawet małe firmy muszą spełniać wysokie standardy budżetowania i prognozowania. Firma Twisted Pair Solutions musiała przygotowywać raporty dla banków i inwestorów kapitałowych wymagających najbardziej aktualnych budżetów i prognoz. Według kontrolera Connie Seguin: "Mieliśmy jeden olbrzymi arkusz z wieloma powiązanymi komórkami, taki, że tylko jedna osoba odważyła się go dotknąć. Potrzebowaliśmy rozwiązania, na którym będziemy mogli polegać, a przypadkowe kliknięcie w niewłaściwym miejscu nie zdmuchnie wcześniej utworzonych formuł." Firma Twisted Pair Solutions miała biura w czterech krajach, a budżety były sporządzone w czterech różnych walutach lokalnych. Budżety te musiały być tłumaczone i powiązane w jedną przejrzystą całość. Ilość czasu poświęcanego na aktualizację i przygotowywanie raportów nie była porównywalna z potrzebą informacji i możliwością manipulowania budżetem, jaką miał CFO. Arkusze kalkulacyjne nadal obecne Wielu użytkowników aplikacji do zarządzania wydajnością w zakresie planowania, budżetowania i prognozowania nie odchodzi całkowicie od pracy na arkuszach kalkulacyjnych. Badanie wskazuje, że 60% użytkowników aplikacji do zarządzania wydajnością nadal korzysta z arkuszy do robienia lokalnych analiz ad hoc dotyczących danych z innych aplikacji. Jest to ciekawy wynik, który może zmienić się wraz z upływem czasu. Dzięki zaawansowanym aplikacjom analitycznym, które posiadają 14 Sierpień 2011

15 więcej możliwości wizualizacji danych, drążenia danych i możliwości raportowania, a do tego są łatwiejsze w użyciu i nie wymagają wsparcia działu IT, możemy się spodziewać, że ich zastosowanie będzie coraz bardziej popularne. Rozdział 2: Aplikacje do zarządzania wydajnością firmy pomagają zautomatyzować proces budżetowania Firmy średniej wielkości stojąc przed koniecznością dostarczania częstszych budżetów, prognoz i analiz szukają coraz to nowszych technologii analitycznych. Narzędzia te oferują coś więcej niż tylko dokładne dane finansowe; oferują menadżerom możliwość szybkiego podglądu, jak ich firmy działają na tle planów, budżetów i prognoz, co umożliwia im kontrolę kosztów, źródeł i wykorzystania środków pieniężnych. Krótko mówiąc, te narzędzia zwiększają wydajność operacyjną, co powoduje także wzrost zainteresowania wśród średnich firm w zakresie oceny ich przydatności. Oprogramowanie zaprojektowane z myślą o kompleksowej wizji potrzeb przedsiębiorstwa wprowadza automatyzację pracy grupowej, przypisanie poziomów uprawnień użytkowników, a także inne funkcje, wspierające współpracę. Budżetowanie jest procesem, który wymaga wszystkich trzech powyższych elementów. Różnorodne widoki danych czy to wspierane przez technologię OLAP czy też inne podejście do prezentacji informacji z centralnej bazy danych, stają się bardzo ważnym elementem dla menadżerów i analityków, kiedy jest już opracowana podstawowa struktura budżetu. Integracja z różnymi systemami f-k z których pobierane są dane z wykonania jak i udostępnianie tych danych do innych aplikacji analitycznych jest również bardzo użyteczne.średnie przedsiębiorstwa, które wdrożyły aplikacje analityczne zgłaszają bardzo dobre wyniki. Respondenci używający aplikacji analitycznych mówią, że kierownicy ich jednostek biznesowych odgrywają bardziej aktywną rolę w planowaniu (77%) niż ich odpowiednich w przedsiębiorstwach pracujących na arkuszach kalkulacyjnych (66%). Ponadto 66% użytkowników aplikacji do zarządzania wydajnością uważa, że ich firmy mają proces planowania, budżetowania i prognozowania, który skutecznie będzie wspierać dalszy rozwój firmy, w porównaniu do zaledwie 31% użytkowników arkusza kalkulacyjnego ( patrz rys. 5 ). Użytkownicy aplikacji do zarządzania wydajnością przedsiębiorstw zgłaszają wymierne korzyści i satysfakcjonujący zwrot z inwestycji. Budżetowanie i planowanie w średnich firmach 15

16 Wykres 5 Użytkownicy aplikacji do zarządzania wydajnością czują się lepiej przygotowani do wspierania rozwoju firmy Respondenci twierdzą, że ich inwestycje w aplikację do zarządzania wydajnością, opłaciły się. Trzy czwarte użytkowników tych aplikacji mówi, że ich inwestycje w technologie osiągnęły lub przekroczyły ich oczekiwania zwrotu z inwestycji (patrz rys. 6 ). Te dane wskazują, że średnie przedsiębiorstwa, które inwestują w zautomatyzowane narzędzia do planowania, budżetowania i prognozowania obserwują wymierną poprawę wydajności operacyjnej i finansowej. Ankietowani wskazali, że początkowa niechęć do wdrożenia aplikacji była spowodowana obawą o wysokie ceny, ale później udało się im znaleźć rozwiązania, które spełniły ich oczekiwania za przystępną dla nich cenę. Perspektywa użytkownika - Korzyści a koszty Spyhalski East Jordan: "Przyjrzeliśmy się wielu producentom i wielu z nich było bardzo drogich, bo oferowało wiele fajerwerków funkcjonalnych, których my nie potrzebowaliśmy. Po prostu potrzebne było nam narzędzie, które pozwalałoby nam tworzyć budżet i łatwo go modyfikować, gdzie integralność danych byłaby pewna i moglibyśmy tworzyć raporty, na których Użytkownicy aplikacji do zarządzania wydajnością przedsiębiorstw mówią, że ich liderzy działów są bardziej zaangażowani w proces planowania, budżetowania i prognozowania. byłyby te same liczby. Ostatecznie zespół Spyhalski's wybrał rozwiązanie na ich poziomie cenowym. 16 Sierpień 2011

17 Wykres 6 Użytkownicy aplikacji do zarządzania wydajnością określają korzyści ROI. Firma Purdue Pharma MacLean przeliczyła korzyści dla firmy z wdrożenia aplikacji w oparciu o automatyzację swojego procesu budżetowania. " Całkowity czas ustawień wymagany przy ręcznych procesach powodował, że w czerwcu zaczynaliśmy przygotowania do naszego listopadowego budżetu. Teraz możemy rozpocząć prace na przełomie lipca lub sierpnia. Możemy być gotowi do następnego budżetu w godzinę". Firma może być także lepiej zarządzana, za przykład można podać błyskawiczne dodanie nowego obszaru sprzedaży. Najbardziej oczywistym zwrotem z inwestycji dla Twisted Pair były oszczędności obserwowane w czasie, co z kolei pozwoliło im robić więcej, niż zamierzał dział finansowy. Jednak według Seguin, korzyści dla firmy wykraczają poza oszczędności kosztów pracy. Są to strategiczne korzyści. "Warto, patrzeć do przodu, zwłaszcza w krytycznych obszarach, takich jak prognozowanie przepływów pieniężnych." Budżetowanie i planowanie w średnich firmach 17

18 Rozdział 3: W jaki sposób przedsiębiorstwa rozpoznają, że zmiana jest konieczna? Jakie są uwarunkowania, które powodują, że firma zastępuje arkusze kalkulacyjne do planowania, budżetowania i prognozowania? Badanie wskazuje, że kilka czynników skłania przedsiębiorstwa do inwestycji w aplikacje analityczne usprawniające następujące procesy: Wzrastająca złożoności działalności gospodarczej. Zmiany w zarządzaniu lub strukturze organizacyjnej. Chęć poprawy kontroli kosztów. Brak przyszłościowych prognoz. Zwiększone wymagania w zakresie analizy i złożoności działalności gospodarczej - rozumiane jako większa liczba produktów, linii biznesowych, konkurentów lub lokalizacji, zostało przywołane przez 61% i 60% (odpowiednio) wszystkich respondentów jako główny motywator do wdrożenia dedykowanych narzędzi do planowania, budżetowania, prognozowania (patrz rys. 7) Wykres 7 Zwiększające się wymagania względem analizy danych i złożoności biznesu generują potrzebę na nowe narzędzia 18 Sierpień 2011

19 Perspektywa użytkownika: Kiedy jest właściwy moment na migrację do aplikacji? Dla firmy East Jordan Iron Works, był to okres przejęć i rozwoju, połączony ze zmianami koniunktury gospodarczej, który skłonił ją do poszukiwania nowych rozwiązań do zarządzania wydajnością. Zwiększająca się sprzedaż oraz przejęcie nowych zagranicznych hut, spowodowały że, biznes coraz bardziej się komplikował. Ponadto warunki rynkowe wymagały żywej reakcji na zmieniające się otoczenie makro ekonomiczne. "Z powodu szybkich zmian dotyczących rynku metali, naprawdę musieliśmy rozpocząć tworzenie miesięcznych prognozy ", powiedział Spyhalski. "Jednoroczne prognozy to za mało. Coleman Cable s Denise Feece mówi: " Jest moment, kiedy firma wie, że przyszedł właściwy czas dla aplikacji biznesowej, kiedy po prostu nie można już dostarczyć bieżących i niezbędnych informacji, na czas. W dzisiejszych czasach trzeba mieć wyniki opublikowane w ciągu kilku dni przed końcem miesiąca, trzeba tworzyć częste prognozy i korekty budżetu, tak aby można było zobaczyć skutki decyzji menadżerów". W przypadku Coleman Cable s, sytuacja w całej firmie, przyczyniła się do wdrożenia zautomatyzowanego rozwiązania. Feece wspomina, że aplikacja do zarządzania wydajnością pomogła im w trudnej sytuacji, kiedy z powodu wymagających warunków ekonomicznych, firma masowo zwolniła pracowników. W wyniku czego, nagle przedsiębiorstwo posiadało mniej zasobów ludzkich do realizowania tego samego nakładu pracy. "Nasza aplikacja pozwoliła nam zrobić więcej mniejszym kosztem. Jednocześnie potrzebowaliśmy większej elastyczności, dokładności, przy mniejszym zaangażowaniu zasobów ludzkich, aby zrealizować wszystkie analizy danych ". Z punktu widzenia IT, trudności w dokonywaniu szybkich zmian w prognozowaniu oznaczają potrzebę lepszego narzędzia analitycznego. Podstawowym problemem jest to, że arkuszom kalkulacyjnym brakuje jednolitej centralnej bazy danych, którą posiada aplikacja analityczna. Baza ta zapewnia integralność danych i pozwala uzyskać nowe i w dowolnym momencie wynikowe scenariusze. Integracja aplikacji z wieloma systemami f-k i innymi źródłami informacji zwiększa jej wiarygodność i rzetelność. Końcowe wyliczenia umożliwiają szybkie przedstawienie ich w różnych niezbędnych konfiguracjach zestawów raportów i analiz. Budżetowanie i planowanie w średnich firmach 19

20 Rozdział 4: W jaki sposób firmy zastępują arkusze kalkulacyjne w procesie budżetowania? Kiedy firma dojrzeje do decyzji wprowadzenia aplikacji analitycznej do planowania, budżetowania i prognozowania, wówczas następnym krokiem jest staranna ocena dostępnych w nich możliwości. W obecnych czasach firmy szybko uczą się dostępnej funkcjonalności, a także bez problemu budują swoją wizję cech funkcjonalnych, których potrzebują. Przykładowe obszary, które często wymieniają firmy jako decydujące w wyborze to: Interfejs podobny do arkusza kalkulacyjnego w celu ułatwienia pracy nowym użytkownikom Możliwości Pracy Grupowej (Workflow) i nadawania poziomów uprawnień do wprowadzania danych, administrowania procesem i dostępem do danych. Centralna baza danych dostarczająca spójne, wiarygodne, aktualne informacje w różnych widokach. Integracja danych z różnych źródeł, w tym z wielu ksiąg głównych Różnorodność widoków i scenariuszy Integracja z popularnymi aplikacjami do prezentowania informacji, np.: Microsoft Office Perspektywa użytkownika: Proces wyboru technologii Wywiady przeprowadzane przez firmy poszukujące odpowiednich narzędzi analitycznych mają na celu staranną ocenę wysokiej, średniej i niskiej klasy ofert. Na przykład firma Purdue Pharma zapoznała się z Dział IT i finansów zazwyczaj szeregiem rozwiązań, w tym kilku wielkich graczy, współpracują z sobą w ocenie których propozycje były zbyt kosztowne dla spółki z wymagań biznesowych i nowych przychodami poniżej 500 milionów dolarów. "Chcieliśmy rozwiązań informatycznych mieć lepiej, ale nie drogo," wyjaśnia MacLean. Każde z rozwiązań znajdujących się na krótkiej liście, zrealizowałoby wymagania firmy, ale istniejące pomiędzy nimi zasadnicze różnice w cenie spowodowały, że firma wybrała rozwiązanie realizujące wszystkie wymagania za przystępną cenę. Firma Purdue Pharma mówi, że wdrożenie przebiegło sprawnie, odbyły się dwie lub trzy wizyty konsultantów. W projekt był zaangażowany zespół czterech pracowników, z których dwóch zaangażowanych w pełnym wymiarze czasu pracy. Dział finansów może teraz poświęcić więcej czasu na opracowanie odpowiedniego budżetu, a nie musi poświęcać tyle czasu na pracochłonne mechaniczne zadania. Zespół finansów Joe Spyhalskiego z firmy East Jordan współpracował z działem IT, aby ustalić ich kryteria dotyczące wyboru rozwiązania analitycznego do planowania i budżetowania, przynosząc listę niezbędnych potrzeb i życzeń. Ich kluczową potrzebą względem systemu była łatwość aktualizacji i zmian, przy jednoczesnym zachowaniu integralności danych. Inne kryteria to wiele hierarchii 20 Sierpień 2011

21 sumowania w górę oraz elastyczne, zautomatyzowane raportowanie. Spyhalski charakteryzuje wdrożenie jako "bardzo łatwe i gładkie." Dział IT asystował przy montażu i mapowaniu danych z księgi głównej. Tydzień pracy z konsultantem był wystarczający, aby zbudować swoje modele. Firma Twisted Pair Solutions rozpoczęła swoje poszukiwania aplikacji analitycznej w Internecie, przeszukując rozwiązania dla średnich przedsiębiorstw. Przygotowali RFP (Request for Proposal) i ocenili trzech producentów w oparciu o cechy produktu, historię firmy i klientów. Ich kryteria obejmowały możliwość zarządzania rachunkiem zysków i strat, ale również w celu zaspokojenia potencjalnych inwestorów - bilansów i przepływów pieniężnych, uwzględniających wsparcie dla konwersji walut i eliminacje między-firmowe. Istotna również była elastyczność w obsłudze ich wymagań dotyczących szacowania przychodów. "W przypadku oprogramowania, szczerze mówiąc, nigdy tak naprawdę nie zna się od razu całego wachlarzu funkcji i możliwości, musi więc upłynąć trochę czasu", mówi Seguin, która postrzega wdrożenie jako bardziej skomplikowane niż się spodziewała, ale może być tak, gdyż zdecydowała nauczyć się oprogramowania samodzielnie, i pewnie dlatego, że zajęła się wszystkimi trzema obszarami jednocześnie: Zysk i Strata, bilans i sprawozdania dotyczące przepływu środków pieniężnych. Firma Coleman Cable stwierdziła, że elastyczna aplikacja dostarcza ogrom możliwości, a stopień jej wykorzystania zależy od wyobraźni i kwalifikacji użytkownika. Początkowo firma zbudowała standardową kostkę finansową do budżetowania i prognozowania, ale później dodatkowo rozwinęła aplikację w obszarze sprzedaży i produkcji. Według Feece, największą przeszkodą do jednorazowego wdrożenia pełnej aplikacji do zarządzania wydajnością był odpowiednich środków do realizacji". "brak zrozumienia w pełni możliwości systemu w połączeniu z zapewnieniem Dodajmy, że aplikacja do zarządzania wydajnością zapewnia precyzyjne dane, ułatwia przenoszenie danych, a także ułatwia tworzenie porównań takich, jak: rzeczywiste wykonanie względem budżetu, bieżący rok do roku ubiegłego, lub prognoza względem planu. Inną zaletą aplikacji do zarządzania wydajnością w przedsiębiorstwie produkcyjnym, zgodnie z Feece jest to, że ułatwia tworzenie prognoz na podstawie mierników i modelowanie scenariuszy. System umożliwia w łatwy sposób kalkulację stawek surowców na kilogram dla podanego zakładu produkcyjnego; wówczas jest możliwość stworzenia planu produkcyjnego i zastosowania kosztorysu surowców jako koszty projektów realizowanych przez produkcję.oczywiście tego rodzaju współzależności będą znacznie bardziej skomplikowane za pomocą arkuszy kalkulacyjnych. Jeszcze jedną korzyścią z aplikacji do zarządzania wydajnością jest to, że ułatwia ona tworzenie prognoz na podstawie mierników i modelowanie scenariuszy. Budżetowanie i planowanie w średnich firmach 21

22 Rozdział 5: Koszty, korzyści i zwrot z inwestycji z aplikacji do zarządzania wydajnością Koszty mogą wahać się bardzo, od dolarów do ponad dolarów. Jednak zwrot z inwestycji dla firm korzystających z aplikacji do zarządzania wydajnością jest imponujący, zwłaszcza wśród średniej wielkości przedsiębiorstw. W firmie Coleman Cable aktualnie sporządzanie sprawozdań zajmuje mniej czasu, a raporty mają spójny format ułatwiający użytkownikom znalezienie danych, których pilnie potrzebują. East Jordan Iron Works posiada teraz system, który umożliwia skonsolidowanie danych z rzeczywistego wykonania planu i z budżetu, a następnie po jego aktualizacji za pomocą kilku kliknięć, dokonuje się ponownej konsolidacji i generuje raporty w znacznie krótszym czasie, niż to kiedyś było możliwe. Wygenerowane raporty są automatycznie wysyłane do użytkowników poprzez zgodnie z matrycą bezpieczeństwa. W firmie Twisted Pair Solutions aplikacja analityczna została zintegrowana z systemem finansowym, który jest zasilany rzeczywistymi danymi, pozwalając im na tworzenie miesięcznych prognoz kroczących opartych na najnowszych wynikach. "Naprawdę zaoszczędzamy wiele czasu. Teraz możemy rzeczywiście myśleć o tym, co oznaczają liczby. W naszych badaniach zapytaliśmy, jak średnie przedsiębiorstwa postrzegają czynnik ROI dotyczący większości ich ostatnich inwestycji w technologie w celu wspierania planowania, budżetowania i prognozowania. Spośród użytkowników arkuszy kalkulacyjnych tylko 27% stwierdziło, że inwestycja osiągnęła lub przekroczyła ich oczekiwania. Radykalnie różnych odpowiedzi udzielili użytkownicy aplikacji dedykowanych do zarządzania wydajnością. Prawie trzykrotnie więcej, bo 74% twierdzi, że inwestycja osiągnęła lub przekroczyła ich oczekiwania (rys. 8). 22 Sierpień 2011

23 Wykres 8 Satysfakcja z inwestycji w technologie do budżetowania, planowania i prognozowania Odpowiadając na naszą ankietę, dwie trzecie użytkowników aplikacji do zarządzania wydajnością ma pewność, że są dobrze przygotowani do wspierania rozwoju firmy w przyszłości, w porównaniu do mniej niż jedna trzecia użytkowników arkusza kalkulacyjnego (rys. 9). Z sondażu wynika również, że szefowie jednostek biznesowych odgrywają bardziej aktywną rolę w planowaniu w firmach posiadających aplikację do zarządzania wydajnością niż w tych, które stosują arkusze kalkulacyjne, a procesy w tych przedsiębiorstwach są mniej czasochłonne. Wreszcie, respondenci stwierdzili, że narzędzia analityczne bardziej wspierają pracę grupową i poziomy uprawnień użytkowników. Zauważają również dobre wsparcie dla konsolidacji danych wprowadzanych przez wielu użytkowników, oraz większą elastyczność, jeśli chodzi o nanoszenie zmian w modelu danych. Wyżej wymienione funkcjonalności są dostępne w większości aplikacji do zarządzania wydajnością poprzez centralną bazę danych lub repozytorium danych, a także dzięki wykorzystywaniu szablonów budżetu umożliwiających standaryzację wprowadzanych danych. Budżetowanie i planowanie w średnich firmach 23

24 Wykres 9 Technologia wspiera rozwój firmy 24 Sierpień 2011

Whitepaper. Nowa generacja rozwiązań ERP. Jak nowe technologie pomagają redukować koszty i tworzyć. nowe możliwości dla firmy PAC 2009

Whitepaper. Nowa generacja rozwiązań ERP. Jak nowe technologie pomagają redukować koszty i tworzyć. nowe możliwości dla firmy PAC 2009 Whitepaper Nowa generacja rozwiązań ERP Jak nowe technologie pomagają redukować koszty i tworzyć nowe możliwości dla firmy PAC 2009 Whitepaper nowa generacja rozwiązań ERP Styczeń 2010 Wstęp Rozwój rozwiązań

Bardziej szczegółowo

Exact Globe Wzrost produktywności w całym przedsiębiorstwie

Exact Globe Wzrost produktywności w całym przedsiębiorstwie Exact Globe Wzrost produktywności w całym przedsiębiorstwie Spis treści 2 Stworzone z myślą o wyzwaniach Twojej firmy 4 Exact Globe 6 Księgowość finansowa i administracja 10 Zakupy i magazynowanie 14 Planowanie

Bardziej szczegółowo

Exact Synergy. Wspólny dostęp do zintegrowanych danych w Twojej firmie

Exact Synergy. Wspólny dostęp do zintegrowanych danych w Twojej firmie Exact Synergy Wspólny dostęp do zintegrowanych danych w Twojej firmie Spis treści 2 Stworzone z myślą o wyzwaniach Twojej firmy 4 Exact Synergy jako produkt 6 Narzędzia dostępne w Exact Synergy 10 Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

RAPORT. Dodatek promocyjny

RAPORT. Dodatek promocyjny RAPORT Dodatek promocyjny Dodatek promocyjny RAPORT PARTNER RAPORTU: Wspomagane zarządzanie Systemy ERP ułatwiają pracę zarządom i menedżerom liniowym, pośrednio obniżając koszty działalności przedsiębiorstw.

Bardziej szczegółowo

Badanie zrealizowane przez Logisys Sp. z o.o. Raport 2014 Systemy informatyczne w polskich magazynach

Badanie zrealizowane przez Logisys Sp. z o.o. Raport 2014 Systemy informatyczne w polskich magazynach Badanie zrealizowane przez Logisys Sp. z o.o. Raport 2014 Systemy informatyczne w polskich magazynach Systemy informatyczne w polskich magazynach Raport Wprowadzenie Jak polscy menedżerowie odpowiadający

Bardziej szczegółowo

BIZNES FIRMA NOWOCZESNA. Bezpieczna poczta. Urządzenia mobilne Tendencje panujące na rynku s. 18. Media społecznościowe

BIZNES FIRMA NOWOCZESNA. Bezpieczna poczta. Urządzenia mobilne Tendencje panujące na rynku s. 18. Media społecznościowe BIZNES benchmark magazyn #7 / 06 / 2014 Wykorzystanie technologii GPS w firmach s. 25 Bezpieczna poczta Czego nie trzymać w swojej skrzynce s. 6 Urządzenia mobilne Tendencje panujące na rynku s. 18 Media

Bardziej szczegółowo

Wstęp... 3 O Przewodniku Inwestora... 5 Przedsiębiorstwa produkcyjne, czyli o jakich problemach mowa? 8

Wstęp... 3 O Przewodniku Inwestora... 5 Przedsiębiorstwa produkcyjne, czyli o jakich problemach mowa? 8 PRZEWODNIK INWESTORA MES 2 Spis treści Wstęp... 3 O Przewodniku Inwestora... 5 Przedsiębiorstwa produkcyjne, czyli o jakich problemach mowa? 8 System MES, czyli o czym w ogóle mówimy?... 11 MES vs. ERP,

Bardziej szczegółowo

bo same finanse już nie wystarczają

bo same finanse już nie wystarczają 1/2014 bo same finanse już nie wystarczają Magazyn klientów i partnerów Archman 04 07 Doświadczenie ludzi kluczem do rozwoju Business Intelligence Trzy stopnie wtajemniczenia Business Intelligence 10 Business

Bardziej szczegółowo

BIZNES ERP, CRM, BI. Podatek VAT 2014. Systemy CRM. Dokumenty EDI. benchmark magazyn #5 / 01 / 2014 BIZNES. Rynek systemów ERP w Polsce - Raport s.

BIZNES ERP, CRM, BI. Podatek VAT 2014. Systemy CRM. Dokumenty EDI. benchmark magazyn #5 / 01 / 2014 BIZNES. Rynek systemów ERP w Polsce - Raport s. BIZNES benchmark magazyn #5 / 01 / 2014 Rynek systemów ERP w Polsce - Raport s. 20 Podatek VAT 2014 zmiany dla użytkowników systemów ERP s. 44 Systemy CRM dla sektora MŚP s. 28 Dokumenty EDI czyli jak

Bardziej szczegółowo

Książkę tę dedykujemy naszym klientom, którzy nieustannie dbają o poprawę wizerunku i sposobu pracy swoich firm.

Książkę tę dedykujemy naszym klientom, którzy nieustannie dbają o poprawę wizerunku i sposobu pracy swoich firm. Jak wdrożyć CRM Książkę tę dedykujemy naszym klientom, którzy nieustannie dbają o poprawę wizerunku i sposobu pracy swoich firm. Jak wdrożyć CRM Alicja Mazur Dariusz Mazur MADAR Wydawnictwo: MADAR Sp.

Bardziej szczegółowo

Microsoft Dynamics NAV 2009. Analiza biznesowa. Wiedza gwarancją sukcesu. Dokument oficjalny. www.microsoft.com/poland/dynamics/nav

Microsoft Dynamics NAV 2009. Analiza biznesowa. Wiedza gwarancją sukcesu. Dokument oficjalny. www.microsoft.com/poland/dynamics/nav Microsoft Dynamics NAV 2009 Analiza biznesowa Wiedza gwarancją sukcesu Dokument oficjalny www.microsoft.com/poland/dynamics/nav Spis treści Zarys... 3 Na czym polega analiza biznesowa?... 3 Wiedza...3

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie finansami

Zarządzanie finansami Microsoft Dynamics NAV 2009 Zarządzanie finansami Dokument oficjalny Wykorzystywanie informacji związanych z zarządzaniem finansami w celu poprawy wyników firmy www.microsoft.com/poland/dynamics/nav Spis

Bardziej szczegółowo

SERWIS. Controlling. i raportowanie zarządcze. Nr 1/2008. Spis treści. Nr 2/2006. Autorzy. Redakcja

SERWIS. Controlling. i raportowanie zarządcze. Nr 1/2008. Spis treści. Nr 2/2006. Autorzy. Redakcja CONTROLLING SERWIS I RAPORTOWANIE ZARZĄDCZE Nr 1/2008 Autorzy Paweł Bender Współwłaściciel spółki Specjalista w dziedzinie modeli i metodologii controllingu Artur Adamczyk Współwłaściciel spółki Specjalista

Bardziej szczegółowo

Systemy BI rewolucja w głowie menedżera Ryszard Sadowski, prezes Solemis Group SA.

Systemy BI rewolucja w głowie menedżera Ryszard Sadowski, prezes Solemis Group SA. Systemy BI rewolucja w głowie menedżera Ryszard Sadowski, prezes Solemis Group SA. 2010 Systemy BI rewolucja w głowie menedżera Ryszard Sadowski, prezes Solemis Group SA. Kluczem do sukcesu każdej firmy

Bardziej szczegółowo

RAPORT INTELIGENTNA FIRMA 2011 dodatek promocyjny DO NOT COPY

RAPORT INTELIGENTNA FIRMA 2011 dodatek promocyjny DO NOT COPY RAPORT INTELIGENTNA FIRMA 2011 dodatek promocyjny DO NOT COPY SEKTOR DORADCZY w poszukiwaniu nowej oferty wartości W ciągu ostatnich trzydziestu lat byliśmy świadkami dynamicznej ekspansji największych

Bardziej szczegółowo

Wyzwania firm. biznes w chmurach. listopad 2010

Wyzwania firm. biznes w chmurach. listopad 2010 aktualne trendy Praktyczne narzędzia studia przypadków Wyzwania firm WWW.wyzwaniafirm.pl listopad 2010 nowe spojrzenie na it Nowe wyzwania biznesowe wymagają zastosowania innowacyjnych rozwiązań technologicznych

Bardziej szczegółowo

Business intelligence

Business intelligence NIEZALEŻNY DODATEK TEMATYCZNY DYSTRYBUOWANY WRAZ Z RZECZPOSPOLITĄ 30 PAŹDZIERNIKA 2009 Business intelligence Samo ERP już nie wystarcza Transformacje biznesu z wykorzystaniem BI Budżetowanie bez arkusza

Bardziej szczegółowo

Alternatywne i innowacyjne sposoby dostarczania informacji przedsiębiorstwom

Alternatywne i innowacyjne sposoby dostarczania informacji przedsiębiorstwom PROGRAM WSPIERANIA BIZNESU MŚP-DOSKONAŁOŚĆ BUSINESS SUPPORT PROGRAM SME-EXCELLENCE /Tłumaczenie robocze/ MATERIAŁ SZKOLENIOWY: Alternatywne i innowacyjne sposoby dostarczania informacji przedsiębiorstwom

Bardziej szczegółowo

Doradztwo gospodarcze PLUS. czerwiec 2010 r. PLUS 1

Doradztwo gospodarcze PLUS. czerwiec 2010 r. PLUS 1 Doradztwo gospodarcze czerwiec 2010 r. PLUS PLUS 1 Spis treści 4. Rozciąganie czy skracanie horyzontów planowania? 11. Rentowność a koniunktura gospodarcza 16. O czym należy pamiętać, gdy zdecydujemy się

Bardziej szczegółowo

MAGAZYN UNIT4 TETA. Jak nie zabić strategicznych działań HR. Pięć rzeczy, którymi nie jest twój email. ERP na usługach. sieci

MAGAZYN UNIT4 TETA. Jak nie zabić strategicznych działań HR. Pięć rzeczy, którymi nie jest twój email. ERP na usługach. sieci MAGAZYN UNIT4 TETA Magazyn dla Klientów UNIT4 TETA Czerwiec 2014, nr 35 6 Jak nie zabić strategicznych działań HR ERP na usługach 8 10 sieci Pięć rzeczy, którymi nie jest twój email 04 W NUMERZE TETA ERP

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY I FORMATYCZ E W ZARZĄDZA IU

SYSTEMY I FORMATYCZ E W ZARZĄDZA IU SYSTEMY I FORMATYCZ E W ZARZĄDZA IU Ewa Dudek-Dyduch, Systemy informacyjne zarządzania produkcją, POLDEX, Kraków 2002 1. Organizacja i zarządzanie 2. Systemy informatyczne w zarządzaniu wprowadzenie 3.

Bardziej szczegółowo

Dojrzałość rynku elektronicznego biznesu typu B2B w Polsce na przykładzie doświadczeń we wdrażaniu działania 8.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna

Dojrzałość rynku elektronicznego biznesu typu B2B w Polsce na przykładzie doświadczeń we wdrażaniu działania 8.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna Dojrzałość rynku elektronicznego biznesu typu B2B w Polsce na przykładzie doświadczeń we wdrażaniu działania 8.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 Wstęp Głównym celem przedstawionej

Bardziej szczegółowo

Praca Magisterska Internetowy portal automatycznej obsługi klientów wybranej firmy umożliwiający zarządzanie relacjami z klientami

Praca Magisterska Internetowy portal automatycznej obsługi klientów wybranej firmy umożliwiający zarządzanie relacjami z klientami Praca Magisterska Internetowy portal automatycznej obsługi klientów wybranej firmy umożliwiający zarządzanie relacjami z klientami Przemysław Kantyka Robert Kornaś Promotor: dr Adrian Horzyk Wydział Elektrotechniki,

Bardziej szczegółowo

Instytucja Kultury "EC1 Łódź - Miasto Kultury"

Instytucja Kultury EC1 Łódź - Miasto Kultury Instytucja Kultury "EC1 Łódź - Miasto Kultury" Raport pt. Rekomendowany model zarządzania Programem NCŁ zgodnie z umową nr EC1/51/2011 z dnia 08/12/2011 dotyczącą "wykonania usługi doradczej dotyczącej

Bardziej szczegółowo

QAD ENTERPRISE APPLICATIONS 2011... 3 II. BRANŻOWE MAPY PROCESÓW... 9 III.

QAD ENTERPRISE APPLICATIONS 2011... 3 II. BRANŻOWE MAPY PROCESÓW... 9 III. Services Management Handboo Spis treści I. QAD ENTERPRISE APPLICATIONS 2011... 3 II. BRANŻOWE MAPY PROCESÓW... 9 III. OPINIE KLIENTÓW I ANALITYKÓW... 16 IV. QAD W BADANIACH FIRM ANALITYCZNYCH... 19 V.

Bardziej szczegółowo

STATISTICA W MARKETINGU

STATISTICA W MARKETINGU STATISTICA W MARKETINGU Piotr Wójtowicz, StatSoft Polska Sp. z o.o. Wszystkie firmy i instytucje gromadzą coraz większe ilości danych. Nowoczesne kanały komunikacji marketingowej pozwalają nie tylko na

Bardziej szczegółowo

STREAMLINE. Zarządzanie finansami. Microsoft Dynamics NAV. Oficjalny dokument. Styczeń 2007. www.microsoft.pl/dynamics/nav.

STREAMLINE. Zarządzanie finansami. Microsoft Dynamics NAV. Oficjalny dokument. Styczeń 2007. www.microsoft.pl/dynamics/nav. STREAMLINE Spacing paragraph Microsoft Dynamics NAV Zarządzanie finansami Oficjalny dokument Styczeń 2007 www.microsoft.pl/dynamics/nav Spis treści Wprowadzenie... 3 Streszczenie... 3 Wyzwania zarządzania

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA ERP/ERP II

ZINTEGROWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA ERP/ERP II Przemysław Lech ZINTEGROWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA ERP/ERP II charakterystyka wykorzystanie w biznesie wdrażanie 1 Copyright by Przemysław Lech Wszelkie prawa zastrzeżone Niniejsza publikacja jest elektroniczną

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie łańcuchem dostaw

Zarządzanie łańcuchem dostaw Microsoft Dynamics NAV 2009 Zarządzanie łańcuchem dostaw Dokument oficjalny Niniejszy dokument opisuje sposób, w jaki aplikacja Microsoft Dynamics NAV 2009 może poprawić przejrzystość łańcucha dostaw,

Bardziej szczegółowo

Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT

Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT Koncepcja Publikacji: Leszek Czech Autorzy: Tomasz Dębicki Olgierd Dziamski Tomasz Kawecki Wojciech Kliber Marcin Kraska Piotr Nowak Michał Przybylski

Bardziej szczegółowo