Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu - Katedra Informatyki Ekonomicznej. Prowadzone projekty badawcze:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu - Katedra Informatyki Ekonomicznej. Prowadzone projekty badawcze:"

Transkrypt

1 Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu - Katedra Informatyki Ekonomicznej Prowadzone projekty badawcze: extraspec (Zastosowanie zaawansowanych metod ekstrakcji danych na potrzeby wyszukiwania ekspertów) Rodzaj projektu: projekt finansowany ze środków Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Celem projektu jest zaproponowanie rozwiązania pozwalającego wyszukiwać ekspertów z określonej dziedziny lub o określonych kompetencjach poprzez analizę dokumentów wewnętrznych przedsiębiorstwa oraz wybranych źródeł internetowych z wykorzystaniem technik ekstrakcji informacji z dokumentów nieustrukturyzowanych i integracji danych z głębokiego Internetu. Czas trwania: HyperSDI Selective Dissemination of Information Rodzaj projektu: badania statutowe Celem projektu jest zaprojektowanie architektury systemu pozyskiwania, filtrowania i gromadzenia informacji z aktywnych i pasywnych źródeł internetowych dla potrzeb zintegrowanych systemów informacyjnych. Czas trwania: lata 2001 Knowledge e-marketplace Rodzaj projektu: badania statutowe Celem projektu jest zaprojektowanie architektury systemu filtrowania informacji do systemów elektronicznego handlu wiedzą. Czas trwania: lata 2003 Contexts Celem projektu jest zbudowanie metod i narzędzi indeksowania dokumentów tekstowych atrybutami opisującym kontekst czasowy, geograficzny i interpersonalny. Czas trwania: Filtrowanie usług sieciowych F-WebS Filtering of Web Services Celem projektu jest zbudowanie koncepcji narzędzia filtrującego usługi sieciowe z wykorzystaniem analizy ich parametrów pozafunkcjonalnych. Czas trwania: Integror 1

2 Celem projektu jest zbudowanie metod i narzędzi ekstrakcji informacji z Internetu widocznego (podprojekt myportal) oraz głębokiego (podprojekt DWDI Deep Web Data Integration). Czas trwania: SEMI Celem projektu jest zbudowanie metodyki automatycznego budowania i rozwoju ontologii prawnych. Czas trwania: Zakończone projekty badawcze: ASG Adaptive Services Grid Rodzaj projektu: VI Program Ramowy UE (EU FP ) Integrated Project. Celem projektu było stworzenie koncepcji udostępniania semantycznie definiowalnych usług sieciowych, w szczególności automatyczne definiowanie, tworzenie i uruchamianie kompozytowych usług sieciowych. Projekt obejmował takŝe zagadnienia automatycznej kompozycji i profilowania usług oraz negocjacji umów SLA z dostawcami usług. Czas trwania: EASTWEB: building an integrated leading Euro-Asian higher education and research community in the field of the SemanTic WEB Rodzaj projektu: VI Program Ramowy UE (EU Asia Link/ ). EastWeb był projektem ukierunkowanym na rozwój zasobów ludzkich poprzez transfer wiedzy między uczestnikami projektu oraz tworzącym platformę do zdalnego nauczania i zarządzania wiedzą w zakresie Internetu semantycznego. W skład konsorcjum wchodzili: Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, University of Trento (Włochy), University of Innsbruck (Austria), National University of Ireland, Galway (Ireland), Tata Institute of Fundamental Research (Bombay, Indie), Asian Institute of Technology (Bangkok, Tajlandia), Jilin University (Changchun, Chiny), ITC-IRST (Trento, Włochy), Hong Kong University of Science & Technology (China). Czas trwania: 1 stycznia grudnia ENIRAF - Enhanced Information Retrieval and Filtering for Analytical Systems Rodzaj projektu: VI Program Ramowy UE (EU MTKD-CT ). Celem projektu było doskonalenie szkoły naukowej w Katedrze Informatyki Ekonomicznej w zakresie filtrowania i wyszukiwania informacji dla systemów informacyjnych. Szczególnym przedmiotem zainteresowania projektu były: formalne modele ontologii, narzędzia programistyczne dla ontologii, sieć 2

3 semantyczna i jej modelowanie, usługi sieciowe, mobilne filtrowanie informacji, przestrzenny kontekst informacji, inŝynieria języka naturalnego. W skład konsorcjum projektu wchodzili: Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Forschungszentrum Informatik an der Universität Karlsruhe (Niemcy), University College of Stavanger (Norwegia), Institut für Informatik der Universität Innsbruck (Austria), Kuratorium OFFIS e.v. (Niemcy), Technische Universität Bergakademie Freiberg (Niemcy), The University of Sheffield (Wielka Brytania), University of Twente (Holandia). Czas trwania: 1 października grudnia KnowledgeWeb Rodzaj projektu: EU FP KWEB. Celem projektu było wzmocnienie pozycji europejskiego przemysłu i sektora usług w jednej z najwaŝniejszych obecnie gałęzi technologii informatycznych aplikacji Sieci Semantycznej w e-pracy oraz handlu elektronicznym. Projekt skupiał się na przeniesieniu efektów prac badawczych do praktyki biznesowej. Wiązało się to z organizacją szkoleń i ukierunkowaniu badań naukowych na osiągnięcie efektów stosowalnych w codziennej działalności biznesowej. Czas trwania: 1 stycznia grudnia Platforma integracyjna jako metodyka tworzenia rozwiązań dla instytucji samorządowych Rodzaj projektu: projekt badawczo-rozwojowy Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa WyŜszego. Celem projektu było opracowanie koncepcji platformy integracyjnej, a na jej podstawie metodyki tworzenia usług mobilnych dla instytucji samorządowych. Dla zapewnienia jak najszerszego dostępu oraz jak największych moŝliwości integracji obecnych systemów architektura platformy została zaprojektowana z uŝyciem otwartych standardów. Czas trwania: Service Web 3.0 Rodzaj projektu: VII Program Ramowy UE (EU FP ) Support Action. Obszarem działania projektu była współpraca w celu standaryzacji technologii semantycznych usług sieciowych oraz promocja wykorzystania semantycznych usług sieciowych z SOA (Service Oriented Architecture) w systemach informacyjnych. Czas trwania: 1 stycznia grudnia SUPER: Semantics Utilized for Process management within and between Enterprises Rodzaj projektu: VI Program Ramowy UE (EU FP ) Integrated Project. Celem projektu było stworzenie technologii umoŝliwiającej zastosowanie koncepcji semantycznych usług sieciowych (Semantic Web Services SWS) w modelowaniu procesów biznesowych (BPM). Projekt 3

4 koncentruje się na stworzeniu metodyki BPM w oparciu o SWS, narzędzi umoŝliwiających ekspertom BPM modelowanie procesów z wykorzystaniem SWS oraz przetestowaniu technologii na przykładzie rozwiązań dla firm telekomunikacyjnych. Celami szczegółowymi jest: stworzenie opisu semantycznego istniejących w organizacji procesów (procesów atomowych) na podobieństwo opisu SWS w repozytorium usług; stworzenie ontologicznej reprezentacji wariantów modeli procesów biznesowych (wraz z opisami ich celów); wykorzystanie środowiska wywoływania SWS w celu mediacji między celami biznesowymi i dostępnymi procesami. Czas trwania: 1 kwietnia marca TOWL Time-determined ontology based information system for real time stock analysis Rodzaj projektu: VI Program Ramowy UE (EU FP ). Celem projektu było opracowanie metod i systemu wnioskującego o zmianach kursów akcji na podstawie wiadomości tekstowych, pozyskanych ze źródeł prasowych, o giełdzie i podmiotach na niej występujących. Czas trwania: 1 kwietnia września USE-ME.GOV Usability-driven open platform for Mobile Government Rodzaj projektu: VI Program Ramowy UE (EU FP ) Specific Targeted Research Project. Rola: kierownik projektu w UE Poznań. Celem projektu było stworzenie elektronicznej platformy umoŝliwiającej świadczenie usług m-gov przez administrację samorządową. Opracowano: specyfikacje wymagań uŝytkowników, specyfikacje wymagań technologicznych, modele biznesowe, definicję usług pilotaŝowych, interfejsy uŝytkownika, semantyczny opis usług sieciowych wraz z mechanizmami umoŝliwiającymi ich odkrywanie i automatyczne uruchamianie, architekturę platformy. Czas trwania: Filtrowanie informacji z Internetu Rodzaj projektu: badania własne Celem projektu było przeprowadzenie badań podstawowych z zakresu filtrowania informacji i usług. Czas trwania: Mobilne filtrowanie informacji mobileif Mobile Information Filtering Celem projektu było badanie wzajemnych zaleŝności pomiędzy relewancją czasu, miejsca oraz interpersonalną oraz ich wykorzystanie w filtrowaniu informacji na urządzenia mobilne. Czas trwania:

5 Rezultaty badań prowadzonych w ramach tych projektów zostały opisane w licznych publikacjach pracowników Katedry Informatyki Ekonomicznej zarówno w czasopismach z Listy Filadelfijskiej, materiałach konferencyjnych, monografiach i zeszytach naukowych, jak i podręcznikach akademickich. Ponadto, publikacje relewantne dla wnioskowanego projektu zostały uwzględnione w Ŝyciorysach wykonawców. 5

BIURO REKTORA / IBR. w Poznaniu. Warszawa, 2007-12-21. ul. Żurawia 32/34 00-515 Warszawa. Pan prof.drhab. Witold Jurek Rektor Akademii Ekonomicznej

BIURO REKTORA / IBR. w Poznaniu. Warszawa, 2007-12-21. ul. Żurawia 32/34 00-515 Warszawa. Pan prof.drhab. Witold Jurek Rektor Akademii Ekonomicznej PAŃSTWOWA KOMISJA AKREDYTACYJNA ul. Żurawia 32/34 00-515 Warszawa Warszawa, 2007-12-21 BIURO REKTORA / IBR BPKA/ZE/4010/93/06 Pan prof.drhab. Witold Jurek Rektor Akademii Ekonomicznej w Poznaniu Szanowny

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA W ZAKRESIE SPECJALNOŚCI E-ADMINISTRACJA

PROGRAM KSZTAŁCENIA W ZAKRESIE SPECJALNOŚCI E-ADMINISTRACJA Zeszyty Naukowe Wydziału Informatycznych Technik Zarządzania Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej i Zarządzania Współczesne Problemy Zarządzania Nr 1/2011 PROGRAM KSZTAŁCENIA W ZAKRESIE SPECJALNOŚCI E-ADMINISTRACJA

Bardziej szczegółowo

E-LEARNING W SZKOLENIACH PRACOWNIKÓW I NAUCZANIU W SZKOŁACH WYśSZYCH. REZULTATY MIĘDZYNARODOWYCH PROJEKTÓW BADAWCZYCH

E-LEARNING W SZKOLENIACH PRACOWNIKÓW I NAUCZANIU W SZKOŁACH WYśSZYCH. REZULTATY MIĘDZYNARODOWYCH PROJEKTÓW BADAWCZYCH E-LEARNING W SZKOLENIACH PRACOWNIKÓW I NAUCZANIU W SZKOŁACH WYśSZYCH. REZULTATY MIĘDZYNARODOWYCH PROJEKTÓW BADAWCZYCH Jerzy Gołuchowski, Małgorzata Pańkowska, Maria Smolarek, Ewa Ziemba Akademia Ekonomiczna

Bardziej szczegółowo

Agata Filipowska, Andrzej Bassara, Szymon Łazaruk, Marek Wiśniewski, Paweł Żebrowski

Agata Filipowska, Andrzej Bassara, Szymon Łazaruk, Marek Wiśniewski, Paweł Żebrowski STUDIA OECONOMICA POSNANIENSIA 2013, vol. 1, no. 2(251) Agata Filipowska, Andrzej Bassara, Szymon Łazaruk, Marek Wiśniewski, Paweł Żebrowski Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Wydział Informatyki i Gospodarki

Bardziej szczegółowo

CD NIWA JAKO PLATFORMA WSPÓŁPRACY BIZNESU I NAUKI ****

CD NIWA JAKO PLATFORMA WSPÓŁPRACY BIZNESU I NAUKI **** STUDIA I PRACE WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH I ZARZĄDZANIA NR 39, T. 2 Henryk Krawczyk *, Krystyna Dziubich **, Beata Krawczyk-Bryłka *** Politechnika Gdańska CD NIWA JAKO PLATFORMA WSPÓŁPRACY BIZNESU I

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA BADAŃ POLSKIEJ PLATFORMY TECHNOLOGII MOBILNYCH I KOMUNIKACJI BEZPRZEWODOWEJ. Wersja: SB/03/2007

STRATEGIA BADAŃ POLSKIEJ PLATFORMY TECHNOLOGII MOBILNYCH I KOMUNIKACJI BEZPRZEWODOWEJ. Wersja: SB/03/2007 STRATEGIA BADAŃ POLSKIEJ PLATFORMY TECHNOLOGII MOBILNYCH I KOMUNIKACJI BEZPRZEWODOWEJ Wersja: SB/03/2007 Warszawa, 22 stycznia 2008 STRESZCZENIE Potencjał komercyjny innowacyjnych produktów i usług wykorzystujących

Bardziej szczegółowo

7\środo ff. Platforma udostępniania on-line przedsiębiorcom usług i zasobów cyfrowych rejestrów medycznych. Streszczenie Studium Wykonalności

7\środo ff. Platforma udostępniania on-line przedsiębiorcom usług i zasobów cyfrowych rejestrów medycznych. Streszczenie Studium Wykonalności 7\środo ff Platforma udostępniania on-line przedsiębiorcom usług i zasobów cyfrowych rejestrów Streszczenie Studium Wykonalności Streszczenie Studium Wykonalności dla projektu: Platforma udostępniania

Bardziej szczegółowo

Integracja systemów informatycznych międzyorganizacyjna wymiana informacji

Integracja systemów informatycznych międzyorganizacyjna wymiana informacji Marzena Pielecka * Integracja systemów informatycznych międzyorganizacyjna wymiana informacji Wstęp Bardzo gwałtowny rozwój systemów i technologii informatycznych, globalizacja działań oraz coraz bardziej

Bardziej szczegółowo

Portal wymiany wiedzy jako narzędzie wspomagające współpracę uczelni z przemysłem: pierwsze doświadczenia

Portal wymiany wiedzy jako narzędzie wspomagające współpracę uczelni z przemysłem: pierwsze doświadczenia dr inż. Małgorzata Plechawska-Wójcik mgr inż. Magdalena Borys Instytut Informatyki, Wydział Elektrotechniki i Informatyki Politechnika Lubelska Portal wymiany wiedzy jako narzędzie wspomagające współpracę

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE W E-ADMINISTRACJI

TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE W E-ADMINISTRACJI Technologie informacyjne i komunikacyjne w e-administracji 1 2 Autor raportu Dr inż. Anna Sołtysik-Piorunkiewicz (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Katedra Informatyki) Publikacja współfinansowana

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE SYSTEMÓW INTERORGANIZACYJNYCH

PROJEKTOWANIE SYSTEMÓW INTERORGANIZACYJNYCH Stanisław Stanek * Edyta Abramek Radosław Kowal PROJEKTOWANIE SYSTEMÓW INTERORGANIZACYJNYCH Wprowadzenie Projekty integracyjne, realizowane już od najwcześniejszych zastosowań informatyki w biznesie, cieszą

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie projektu MSI

Podsumowanie projektu MSI Podsumowanie projektu MSI Opracowanie oraz wytworzenie elastycznego i skalowalnego "Medycznego Systemu Informatycznego" Nr WKP 1/1.4.1/1/2006/83/83/638/2007 Projekt: Opracowanie oraz wytworzenie elastycznego

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK 2 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

ZAŁĄCZNIK 2 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) ZAMAWIAJĄCY: UNIWERSYTET MEDYCZNY w Łodzi al. Kościuszki 4, 90-419 Łódź ZAŁĄCZNIK 2 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) na Dostawę systemu informatycznego klasy BPMS wraz z wdrożeniem 5 Aplikacji procesowych,

Bardziej szczegółowo

Tematy prac dyplomowych magisterskich Katedry Architektury Systemów Komputerowych na rok 2010/2011

Tematy prac dyplomowych magisterskich Katedry Architektury Systemów Komputerowych na rok 2010/2011 Tematy prac dyplomowych magisterskich Katedry Architektury Systemów Komputerowych na rok 2010/2011 1. Meta-wyszukiwarka internetowa zadanej kategorii dokumentów cyfrowych w j. polskim. 2. Wielodostępny

Bardziej szczegółowo

INFORMATYKA EKONOMICZNA

INFORMATYKA EKONOMICZNA INFORMATYKA EKONOMICZNA BUSINESS INFORMATICS 1(31) 2014 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Wrocław 2014 Redaktorzy Wydawnictwa: Elżbieta Macauley, Tim Macauley, Jadwiga Marcinek Redaktor

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczna efektywność i opłacalność projektów. Ekonomika zarządzania projektami w przedsiębiorstwach i instytucjach publicznych.

Ekonomiczna efektywność i opłacalność projektów. Ekonomika zarządzania projektami w przedsiębiorstwach i instytucjach publicznych. ZAŁĄCZNIK do wniosku o utworzenie studiów podyplomowych Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego Projekt studiów podyplomowych: Ekonomiczna efektywność i opłacalność projektów. Ekonomika

Bardziej szczegółowo

Katedra Architektury Systemów Komputerowych

Katedra Architektury Systemów Komputerowych Katedra Architektury Systemów Komputerowych 1. Dynamiczna integracja wiedzy przechowywanej w postaci ontologii 2. Wyszukiwarka internetowa wspomagana kategoryzacją 3. Grupowanie artykułów Wikipedii 4.

Bardziej szczegółowo

Warszawa 6 czerwca 2014 r.

Warszawa 6 czerwca 2014 r. Warszawa 6 czerwca 2014 r. Ekspertyza dotycząca występowania pomocy publicznej w ramach wsparcia udzielanego ze środków Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa w Osi Priorytetowej II i III wraz z rekomendacjami

Bardziej szczegółowo

Zadanie finansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Zadanie finansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Rozpoznanie cenowe o wartości poniżej 30.000 euro / zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 907, z późn. zm.) / I. PROWADZĄCY ROZPOZNANIE

Bardziej szczegółowo

Recenzja dorobku naukowego, dydaktycznego i organizacyjnego dr Piotra Soji w post

Recenzja dorobku naukowego, dydaktycznego i organizacyjnego dr Piotra Soji w post Prof. zw. dr hab. Czesław Domański Łódź, 26.07.2012 Katedra Metod Statystycznych Instytut Statystyki i Demografii Uniwersytet Łódzki Recenzja dorobku naukowego, dydaktycznego i organizacyjnego dr Piotra

Bardziej szczegółowo

PORTALE INTRANETOWE ZARZĄDZANIE WIEDZĄ KAPITAŁ INTELEKTUALNY KORZYŚCI DLA PRACOWNIKÓW I DLA ORGANIZACJI. Jan Fazlagić Marcin Sikorski Aleksander Sala

PORTALE INTRANETOWE ZARZĄDZANIE WIEDZĄ KAPITAŁ INTELEKTUALNY KORZYŚCI DLA PRACOWNIKÓW I DLA ORGANIZACJI. Jan Fazlagić Marcin Sikorski Aleksander Sala Jan Fazlagić Marcin Sikorski Aleksander Sala PORTALE INTRANETOWE ISBN 978-83-62197-01-9 J. Fazlagić, M. Sikorski, A. Sala PORTALE INTRANETOWE ZARZĄDZANIE WIEDZĄ KAPITAŁ INTELEKTUALNY KORZYŚCI DLA PRACOWNIKÓW

Bardziej szczegółowo

Instytut Systemów Informatycznych Wydział Cybernetyki Wojskowa Akademia Techniczna ROCZNY RAPORT 2014

Instytut Systemów Informatycznych Wydział Cybernetyki Wojskowa Akademia Techniczna ROCZNY RAPORT 2014 Instytut Systemów Informatycznych Wydział Cybernetyki Wojskowa Akademia Techniczna ROCZNY RAPORT 2014 Warszawa 2015 INSTYTUT SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH Wydział Cybernetyki Wojskowa Akademia Techniczna 00-908

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy Ministra Spraw Zagranicznych 68 Poz. 33 DECYZJA NR 27 MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH. z dnia 30 kwietnia 2009 r.

Dziennik Urzędowy Ministra Spraw Zagranicznych 68 Poz. 33 DECYZJA NR 27 MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH. z dnia 30 kwietnia 2009 r. Ministra Spraw Zagranicznych 68 Poz. 33 33 DECYZJA NR 27 MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH z dnia 30 kwietnia 2009 r. w sprawie zatwierdzenia i wdrożenia koncepcji informatyzacji Ministerstwa Spraw Zagranicznych

Bardziej szczegółowo

Analiza porównawcza metodologii wdrożeniowych systemów ERP: ASAP, IFS AIM i MBS

Analiza porównawcza metodologii wdrożeniowych systemów ERP: ASAP, IFS AIM i MBS Rozdział 24 Analiza porównawcza metodologii wdrożeniowych systemów ERP: ASAP, IFS AIM i MBS Streszczenie. W rozdziale przedstawiono podstawowe założenia trzech wybranych metodologii wdrożeń wiodących systemów

Bardziej szczegółowo

PIERWSZE KROKI W KOMERCJALIZACJI PROJEKTU NAUKOWEGO NA PODSTAWIE PORTALU NEIBERIA.COM

PIERWSZE KROKI W KOMERCJALIZACJI PROJEKTU NAUKOWEGO NA PODSTAWIE PORTALU NEIBERIA.COM Część II PIERWSZE KROKI W KOMERCJALIZACJI PROJEKTU NAUKOWEGO NA PODSTAWIE PORTALU NEIBERIA.COM marketing instytucji naukowych i badawczych PIERWSZE KROKI W KOMERCJALIZACJI PROJEKTU NAUKOWEGO NA PODSTAWIE

Bardziej szczegółowo

Janusz M. Szafran. Dariusz Godlewski. 3 stycznia 2008 r.

Janusz M. Szafran. Dariusz Godlewski. 3 stycznia 2008 r. INFORMATORECTS WYDZIAŁINFORMATYKIiZARZĄDZANIA StudiastacjonarneIiIIstopnia Wrocław2007 Opracowanie: KrystynaFryc inż.urszulalaskowska mgrmarzenasegeth mgrinż.andrzejłubiech PolitechnikaWrocławska PakietinformacyjnyECTS2007/2008

Bardziej szczegółowo

ROZWIĄZANIA SĄ WSZĘDZIE! ZBIÓR ESKPERTYZ DOTYCZĄCYCH PROJEKTÓW WSPÓŁPRACY PONADNARODOWEJ W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

ROZWIĄZANIA SĄ WSZĘDZIE! ZBIÓR ESKPERTYZ DOTYCZĄCYCH PROJEKTÓW WSPÓŁPRACY PONADNARODOWEJ W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Program współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego ROZWIĄZANIA SĄ WSZĘDZIE! ZBIÓR ESKPERTYZ DOTYCZĄCYCH PROJEKTÓW WSPÓŁPRACY PONADNARODOWEJ W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO

Bardziej szczegółowo

Współpracujemy z przedsiębiorcami, urzędnikami samorządowymi, przedstawicielami organizacji pozarządowych; jesteśmy członkiem Creative Communication

Współpracujemy z przedsiębiorcami, urzędnikami samorządowymi, przedstawicielami organizacji pozarządowych; jesteśmy członkiem Creative Communication Ośrodek Przetwarzania Informacji Państwowy Instytut Badawczy jest jednostką nadzorowaną przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Statutowym zadaniem OPI PIB jest ułatwienie szybkiego dostępu do

Bardziej szczegółowo

INFORMATYKA EKONOMICZNA

INFORMATYKA EKONOMICZNA INFORMATYKA EKONOMICZNA BUSINESS INFORMATICS 1(31) 2014 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Wrocław 2014 Redaktorzy Wydawnictwa: Elżbieta Macauley, Tim Macauley, Jadwiga Marcinek Redaktor

Bardziej szczegółowo

Projekty innowacyjne oraz współpracy ponadnarodowej w ramach Priorytetu IV POKL Szkolnictwo WyŜsze i Nauka

Projekty innowacyjne oraz współpracy ponadnarodowej w ramach Priorytetu IV POKL Szkolnictwo WyŜsze i Nauka Projekty innowacyjne oraz współpracy ponadnarodowej w ramach Priorytetu IV POKL Szkolnictwo WyŜsze i Nauka Spotkanie informacyjne organizowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa WyŜszego 26 i 30 listopada

Bardziej szczegółowo