Wszyscy uczestnicy postępowania. Wyjaśnienia

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wszyscy uczestnicy postępowania. Wyjaśnienia"

Transkrypt

1 Lubaczów, Wszyscy uczestnicy postępowania nr sprawy: ZP-III 343/16/2013 Wyjaśnienia Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę kardiomonitorów, diatermii chirurgicznej, materacy przeciwodleżynowych, wózka opatrunkowo - zabiegowego W związku z otrzymanymi pytaniami wykonawców na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia Prawo zamówień publicznych Zamawiający Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie wyjaśnia: Zadanie nr 2 diatermia chirurgiczna Punkt 4. Czy Zamawiający dopuści integrację diatermii z wewnętrznym modułem argonowym bez potrzeby zakupu oddzielnych urządzeń (przystawka argonowa), całość sterowana z jednego ekranu z możliwością pracy w osłonie argonu w trybach: cięcia w osłonie argonu z dziewięciostopniową regulacją stopnia hemostazy koagulacji argonowej do chirurgii otwartej i laparoskopowej koagulacji argonowej endoskopowej i koagulacji argonowej endoskopowej pulsacyjnej? Odp. Zamawiający dopuszcza Punkt 5. Czy Zamawiający odstąpi od wymogu możliwości współpracy z neurotestem obsługiwanym z panelu diatermii i uchwytu monopolarnego? Odp. Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ Punkt 18. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania aparat z funkcją auto start w koagulacji bipolarnej z możliwością regulacji od 0,5s do 3s z krokiem 0,1s? Odp. Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ Punkt 20. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie urządzenia posiadającego płynną regulację mocy maksymalnej z krokiem co 1W w zakresie 1-20W oraz z krokiem co 5W w zakresach powyżej 20W w trybach, w których jest możliwa regulacja mocy oraz krokiem co 1W w całym zakresie regulacji mocy dla trybu cięcia precyzyjnego? Regulacja mocy co 1W jest niezbędna w niskich zakresach, natomiast w wyższych zakresach mocy regulacja z krokiem 1W powoduje wydłużenie czasu niezbędnego do ustawienia pożądanej wartości mocy maksymalnej.

2 Odp. Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ Punkt 24. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania urządzenie wyposażone w 5 gniazd: - dwa gniazda uniwersalne pozwalające na podłączenie zarówno akcesoriów mono jak i bipolarnych (w tym instrumentów argonowych, instrumentów do zamykania naczyń), - jedno gniazdo monopolarne o standardzie wtyczek 3- pinowym - jedno gniazdo bipolarne w standardzie 2 - pin - jedno gniazdo elektrody neutralnej? Gniazda monopolarne umożliwiają bezpośrednie podłączenie wtyków 3-pin oraz jednopinowych 4mm. Pozostałe rodzaje wtyków mogą być podłączone przez adapter dostarczony przez producenta. Gniazda bipolarne umożliwiają bezpośrednie podłączenie wtyków 2-bolc. 29mm oraz 2 x 4mm. Pozostałe rodzaje wtyków mogą być podłączone przez adapter dostarczony przez producenta. Odp. Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ 1. Czy Zamawiający, w rozumieniu zapisów pkt zestawienia parametrów technicznych dopuści materac o poniżej podanych parametrach: Materac, którego komory umieszczone są w kilkunastu rzędach i napełniają się oraz opróżniają na przemian w stałym cyklu 7,5 min- co trzecia (system 1:3) i wywierają zerowy nacisk na dany odcinek ciała przez 1/3 cyklu, zbudowany z 21 poprzecznych komór środkowych, połączonych w wymienne moduły, materac o wymiarach 200x86x17 cm, pokryty odpinanym półprzepuszczalnym pokrowcem przepuszczającym parę wodną i powietrze a zatrzymującym ciecze, o dopuszczalnym obciążeniu do 210 kg, materac wyposażony w centralną pompę zasilającą zawieszaną na ramie łóżka z możliwością ustawienia na podłodze, tryb statyczny, dynamiczny i transportowy, mechaniczna funkcja CPR, układ kabli schowany wewnątrz systemu, fabrycznie nowy, z gwarancją 24 miesiące? Czy Zamawiający w zadaniu nr 2 przedmiotowego postępowania dopuści diatermię chirurgiczną o poniższych parametrach technicznych: Urządzenie mono i bipolarne. Tryby pracy: Cięcie monopolarne: - tryb niski - tryb czysty - tryb mieszany

3 Koagulacja monopolarna: - tryb wysuszania - tryb kontaktowy - tryb spray Bipolarny: - tryb precyzyjny - tryb standardowy - tryb dużej mocy Autobipolar. Tryb bipolarny (wszystkie tryby) Cięcie monopolarne tryb niski i czysty Cięcie monopolarne tryb mieszany Koagulacja monopolarna (wszystkie tryby) Moc max. 70 W Moc max. 300 W Moc max. 200 W Moc max. 120 W Płynna regulacja mocy wyjściowej dla trybu monopolarnego cięcia niskiego i czystego w zakresie 1-40W z krokiem co 1W, W z krokiem co 5W, W z krokiem do 10W. Dla cięcia mieszanego W i koagulacji monopolarnej W z krokiem co 10W. Dla trybu bipolarnego w zakresie 1-40W krok co 1W, w zakresie 40-70W krok co 5W. Minimum trzy indywidualne wyświetlacze cyfrowe do wizualizacji nastawionej mocy oddzielnie dla trybu bipolarnego, cięcia monopolarnego i koagulacji monopolarnej. Sterowanie za pomocą izolowanych przycisków. Zróżnicowany sygnał dźwiękowy dla trybów alarmowych. Zróżnicowany sygnał dźwiękowy dla różnych trybów pracy z możliwością regulacji głośności. Minimum: dwa gniazda urządzenia monopolarnego, jedno gniazdo urządzenia bipolarnego. Minimum: dwa gniazda sterowników nożnych oddzielnie dla trybu bipolarnego i trybu monopolarnego. Włącznik urządzenia zamontowany na panelu przednim. Urządzenie wyposażone w system zabezpieczenia pacjenta przed poparzeniem w polu przylegania płytki biernej. Automatyczny, adaptywny system bezpieczeństwa dla elektrody powrotnej w zakresie min 5-135Ohm Urządzenie wyposażone w system pozwalający dostosować moc urządzenia do zmian

4 impedancji koagulowanej tkanki. Urządzenie przystosowane do pracy z ultradźwiękową nasadką czołową typu CUSA CEM. Test generatora po włączeniu. Wyświetlanie kodów serwisowych błędów. Możliwość podłączenia dwóch elektrod monopolarnych czynnych. Możliwość pracy w środowisku wodnym. Możliwość rozbudowy generatora o przystawkę argonową. Możliwość pracy w chirurgii klasycznej i laparoskopii. Możliwość regulacji natężenia dźwięku generatora bez możliwości całkowitego wyciszenia. Zadanie Nr 1 Kardiomonitor szt pkt. 1 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania kardiomonitor stacjonarno-przenośny o masie wynoszącej 5,5 kg liczonej łącznie z akumulatorem?. Waga oferowanego kardiomonitora znacząco przekracza wymagania Zamawiającego. 2. pkt. 5. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania kardiomonitor stacjonarno-przenośny wyposażony w ekran kolorowy LCD/TFT o przekątnej 10,4" i rozdzielczości 800x600 pikseli? Odp. Zamawiający nie dopuszcza. Parametry powinny być czytelne i widoczne ze znacznej odległości a kardiomonitor o oferowanej przekątnej nie gwarantuje tego. 3. pkt. 6. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania kardiomonitor stacjonarno-przenośny prezentujący 8 krzywych dynamicznych na ekranie? 4. pkt. 9. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania kardiomonitor stacjonarno-przenośny umożliwiający rejestrację 120-godzinnych trendów graficznych monitorowanych parametrów, z możliwością wyboru skali czasowej trendów w zakresie od 2 do 120 godzin (8 ustawieo), rejestrowanych z rozdzielczością 18s? Dodatkowo kardiomonitor posiada możliwośd przeglądania zestawienia tabelarycznego (tekstowego) zawierającego 600 ostatnio wykonanych pomiarów NIBP oraz zarejestrowanych równocześnie pozostałych parametrów liczbowych monitorowanych parametrów życiowych?

5 5. pkt. 10. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania kardiomonitor stacjonarno-przenośny umożliwiający prezentację krótkich odcinków trendów towarzyszących krzywym dynamicznym wyświetlanym na ekranie, z możliwością wyboru skali czasowej trendów w zakresie od 1 do 4 godz. (3 ustawienia: 1 godz., 2 godz. lub 4 godz.)? Odp. Zamawiający nie dopuszcza. Zbyt wąska skala czasowa w porównaniu do wymagao minimalnych. 6. pkt. 11: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania kardiomonitor stacjonarno-przenośny posiadający pamięd wewnętrzną umożliwiającą zapis: epizodów arytmii z zapisem krzywej, z możliwością powiększenia jej przebiegu w celu dokładnej analizy, epizodów alarmowych, 600 grup pomiarów NIBP? 7. pkt. 18: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania kardiomonitor stacjonarno-przenośny z pomiarem częstości akcji serca w zakresie bpm? 8. pkt. 21: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania kardiomonitor stacjonarno-przenośny umożliwiający analizę arytmii i detekcję 13 kategorii zaburzeo rytmu? 9. pkt. 22: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania kardiomonitor stacjonarno-przenośny umożliwiający analizę analizę odcinka ST w zakresie od -0,8 mv +0,8 mv? Odp. Zamawiający nie dopuszcza. Podany zakres odcinka ST w sposób znaczący zmniejsza możliwośd dokładnej analizy. 10. pkt. 25: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania kardiomonitor stacjonarno-przenośny umożliwiający pomiar respiracji w zakresie od 0 rpm 120 rpm? Odp. Zamawiający dopuszcza 11. pkt. 27: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania kardiomonitor stacjonarno-przenośny z możliwością regulacji amplitudy krzywej oddechowej w zakresie od x1/2 do x2 (3 ustawienia)? Odp. Zamawiający nie dopuszcza 12. pkt. 30: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania kardiomonitor umożliwiający pomiar ciśnienia nieinwazyjnego (NIBP) w zakresie pomiarowym wynoszącym od 10 do 254 mmhg?

6 Odp. Zamawiający nie dopuszcza. Podany zakres jest zdecydowanie za wąski w stosunku do potrzeb Zamawiającego. 13. pkt. 33: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania kardiomonitor nieposiadający funkcji stazy czas podtrzymania ciśnienia w mankiecie min. 180 sekund? Odp. Zamawiający nie dopuszcza. Powyższa funkcja kardiomonitora jest wykorzystywana przez Zamawiającego i w sposób znaczący usprawnia pracę personelowi. 14. pkt. 36: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania kardiomonitor umożliwiający pomiar SpO2 w zakresie pomiarowym wynoszącym od 30 bpm do 300 bpm? Odp. Zamawiający dopuszcza 15. pkt. 40: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania kardiomonitor standardowo wyposażony w 2 kanały do pomiaru temperatury? 16. pkt. 2 kapnometria: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania kardiomonitor posiadający na etapie konfiguracji monitora możliwośd rozbudowy o pomiar kapnometrii bez możliwości programowania przepływu próbkowania min ml/minutę? Odp. Zamawiający nie dopuszcza 17. pkt. 2 inwazyjny pomiar ciśnienia tętniczego: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania kardiomonitor posiadający na etapie konfiguracji monitora możliwośd rozbudowy o pomiar inwazyjnego pomiaru ciśnienia tętniczego z dokładnością pomiaru wynoszącą ±4 mmhg lub ±4% odczytu (większa z wartości)? ODP: zamawiający nie dopuszcza. Podana dokładnośd pomiaru jest niewystarczająca do prawidłowego monitorowania pacjenta. 18. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania kardiomonitor nieposiadający na etapie konfiguracji monitora możliwości rozbudowy o moduł pomiarowy gazów anestetycznych? ODP: zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający oczekuje kardiomonitora umożliwiającego rozbudowę na etapie konfiguracji o parametry umożliwiające kompleksowe monitorowanie pacjenta. Jednocześnie na postawie art. 38 ust.6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Zamawiający uprzejmie informuje, iż w związku z nadesłaniem dużej ilości zapytań dotyczących przedmiotu zamówienia przedłuża termin składania ofert do dnia godz Termin otwarcia ofert r. godz. 10:15 Zamawiający

Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie os. Na Skarpie 66, 31-913 Kraków

Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie os. Na Skarpie 66, 31-913 Kraków Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie os. Na Skarpie 66, 31-913 Kraków Nasz znak: ZP.271-171.8/2015 Kraków, dnia 7.05.2015 r. Do uczestników

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW WYMAGANYCH DLA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW WYMAGANYCH DLA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 9 ZAKRES I ZESTAWIENIE PARAMETRÓW CH DLA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Sala operacyjna hybrydowa 1. Kolumna chirurgiczna Producent: Typ: Lp. PARAMETR/ WARUNEK WARUNEK WARTOŚCI OFEROWANE 1. Sufitowa

Bardziej szczegółowo

Z uwagi na zapytania Wykonawców Zamawiający dokonuje modyfikacji SIWZ (modyfikacja opisu przedmiotu zamówienia) w zakresie następujących Pakietów:

Z uwagi na zapytania Wykonawców Zamawiający dokonuje modyfikacji SIWZ (modyfikacja opisu przedmiotu zamówienia) w zakresie następujących Pakietów: Załącznik Nr 1 do odpowiedzi na pytania i modyfikację treści SIWZ. Z uwagi na zapytania Wykonawców Zamawiający dokonuje modyfikacji SIWZ (modyfikacja opisu przedmiotu zamówienia) w zakresie następujących

Bardziej szczegółowo

spectrum system elektrochirurgiczny

spectrum system elektrochirurgiczny spectrum system elektrochirurgiczny wrzesień 2011 spectrum result oriented performance 3 spectrum zastosowań w elektrochirurgii result oriented performance Spectrum to najnowszej generacji system elektrochirurgiczny,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: SZPITAL WOJEWÓDZKI IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA UL. T. CHAŁUBIŃSKIEGO 7 75 581 KOSZALIN NIP 669-10-44-410 REGON 330006292 BANK BOŚ O/Koszalin nr: 35 1540 1043 2001 8101 3130 0001

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Zakup wyposażenia dla Specjalistycznych Oddziałów i Pracowni Szpitala

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Zakup wyposażenia dla Specjalistycznych Oddziałów i Pracowni Szpitala Postępowanie nr DZ-271/88/2015 Zakup wyposażenia dla Specjalistycznych Oddziałów i Pracowni Szpitala Kraków, dnia 23.06.2015 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony o wartości

Bardziej szczegółowo

Monitor płodu Avalon

Monitor płodu Avalon Instrukcja obsługi Monitor płodu Avalon FM20/30, FM40/50, Avalon CL Wersja J.3 z oprogramowaniem w wersji J.3x.xx Systemy monitorowania pacjentów 1Spis treści 1 Wprowadzenie 9 Dla kogo jest przeznaczona

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Uniwersytet Rzeszowski ul. Rejtana 16 C 35-959 Rzeszów Wykonawcy, którzy pobrali siwz nr ZP/UR/26/2015

Zamawiający: Uniwersytet Rzeszowski ul. Rejtana 16 C 35-959 Rzeszów Wykonawcy, którzy pobrali siwz nr ZP/UR/26/2015 WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE ZP/UR/26/2015 Rzeszów, 21.04.2015r. Zamawiający: Uniwersytet Rzeszowski ul. Rejtana 16 C 35959 Rzeszów Wykonawcy, którzy pobrali siwz nr ZP/UR/26/2015 Wyjaśnienia treści siwz z

Bardziej szczegółowo

System Przyszłości: Pełna Gama Funkcji Elek trochirurgicznych

System Przyszłości: Pełna Gama Funkcji Elek trochirurgicznych Elektrochirurgia V I O 3 0 0 D System Przyszłości: Pełna Gama Funkcji Elek trochirurgicznych w Jednym Urz ądzeniu o Budowie Modułowej. Wszystkie Techniki Regulacyjne w Jednym Urządzeniu: VIO 300 D. Doskonałość

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Miasto Kalisz SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotycząca postępowania pn.: Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem Specyfikację zatwierdzono: dnia 14.05.2015 roku PREZYDENT MIASTA

Bardziej szczegółowo

S P E C Y F I K A C J A

S P E C Y F I K A C J A S P E C Y F I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) DO POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NR: ZP. 240-16/13 Zamawiający: UNIWERSYTET PAPIESKI

Bardziej szczegółowo

D-19673-2015. Do różnych potrzeb klinicznych VISTA 120

D-19673-2015. Do różnych potrzeb klinicznych VISTA 120 D-19673-2015 Do różnych potrzeb klinicznych VISTA 120 02 VISTA 120 Monitorowanie podstawowych parametrów za przystępną cenę D-3533-2011 Szpitale na całym świecie stają przed wspólnym wyzwaniem: zapewnienia

Bardziej szczegółowo

BROSZURA PRODUKTU MONITOR/DEFIBRYLATOR LIFEPAK 15. W Twoim szpitalu

BROSZURA PRODUKTU MONITOR/DEFIBRYLATOR LIFEPAK 15. W Twoim szpitalu BROSZURA PRODUKTU MONITOR/DEFIBRYLATOR LIFEPAK 15 W Twoim szpitalu MONITOR/DEFIBRYLATOR LIFEPAK 15 We wszystkich oddziałach szpitalnych potrzeba zaawansowanego ratunkowego monitora/ defibrylatora, który

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA JEDNOSTKA WOJSKOWA NR 4226 04-470 Warszawa, ul. Marsa 110 ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Lp. Wyszczególnienie 1. Przedmiot zamówienia 2. Ilość Zad. 1 Zad. 2 Zad. 3 Zad. 4 Zad. 5 Zad.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA Istotnych Warunków Zamówienia

SPECYFIKACJA Istotnych Warunków Zamówienia Instytut Ogrodnictwa 96-100 Skierniewice, ul. Konstytucji 3 Maja 1/3 tel. 46 833 20 21, fax 46 833 32 28 www.inhort.pl Nr postępowania: 86/ZP/2011 SPECYFIKACJA Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) dla

Bardziej szczegółowo

LIFEPAK 15 MONITOR/DEFIBRYLATOR INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

LIFEPAK 15 MONITOR/DEFIBRYLATOR INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA LIFEPAK 15 MONITOR/DEFIBRYLATOR INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA LIFEPAK 15 MONITOR/DEFIBRYLATOR INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA Ważne informacje Rejestracja defibrylatora Defibrylator należy zarejestrować za pośrednictwem

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do SIWZ Wymagania techniczne dla samochodu z drabiną mechaniczną o wysokości ratowniczej min. 30 m

Załącznik nr 6 do SIWZ Wymagania techniczne dla samochodu z drabiną mechaniczną o wysokości ratowniczej min. 30 m Załącznik nr 6 do SIWZ Wymagania techniczne dla samochodu z drabiną mechaniczną o wysokości ratowniczej min. 30 m Lp. Wymagane parametry techniczno użytkowe Uwagi I Warunki ogólne Wypełnia Oferent podając

Bardziej szczegółowo

1 WPROWADZENIE... 2 1.1 Przedmiot opracowania... 2 1.2 Podstawa opracowania... 2 1.3 Zakres opracowania... 2 2 OPIS ROZWIĄZANIA...

1 WPROWADZENIE... 2 1.1 Przedmiot opracowania... 2 1.2 Podstawa opracowania... 2 1.3 Zakres opracowania... 2 2 OPIS ROZWIĄZANIA... SPIS TREŚCI: 1 WPROWADZENIE... 2 1.1 Przedmiot opracowania... 2 1.2 Podstawa opracowania... 2 1.3 Zakres opracowania... 2 2 OPIS ROZWIĄZANIA... 3 3 SYSTEM SSP... 6 3.1 Charakterystyka budynku... 6 3.2

Bardziej szczegółowo

W sprawie udzielania zamówień sektorowych na usługi, dostawy i roboty budowlane w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w Bolesławcu Sp. z o.o.

W sprawie udzielania zamówień sektorowych na usługi, dostawy i roboty budowlane w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w Bolesławcu Sp. z o.o. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZGODNA Z REGULAMINEM Z DNIA 09.06.2010 r. W sprawie udzielania zamówień sektorowych na usługi, dostawy i roboty budowlane w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji

Bardziej szczegółowo

PN 06/2011 Dostawa Zintegrowanego Systemu Informatycznego Szpitala wraz z infrastrukturą sieciowo-sprzętową

PN 06/2011 Dostawa Zintegrowanego Systemu Informatycznego Szpitala wraz z infrastrukturą sieciowo-sprzętową PN 06/2011 Dostawa Zintegrowanego Systemu Informatycznego Szpitala wraz z infrastrukturą sieciowo-sprzętową Wykonawcy biorący udział w przetargu nieograniczonym na dostawę Zintegrowanego Systemu Informatycznego

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT SPORTU NIP 525-000-89-04 REGON 000786093. SPECYFIKACJĘ ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwaną, dalej także SIWZ. na:

INSTYTUT SPORTU NIP 525-000-89-04 REGON 000786093. SPECYFIKACJĘ ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwaną, dalej także SIWZ. na: INSTYTUT SPORTU 01 982 Warszawa, ul. Trylogii 2/16 Dyrektor Instytutu Bartosz Krawczyński tel.: (0-22) 569-99-99 www.insp.waw.pl, e-mail: przetargi@insp.waw.pl NIP 525-000-89-04 REGON 000786093 W dniu

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest: Zakup 45 zestawów komputerowych, uruchomienie 47 publicznych punktów dostępu do Internetu oraz wdrożenie systemu łączności VoIP w oparciu o centralę

Bardziej szczegółowo

E L E K T R O C H I R U R G I A. Z astosowanie Elek trochirurgii

E L E K T R O C H I R U R G I A. Z astosowanie Elek trochirurgii E L E K T R O C H I R U R G I A Z a s t o s o w a n i e i w s k a z ó w k i p r a k t y c z n e Z astosowanie Elek trochirurgii z Pr ak t ycznymi Wsk a zówk ami SPIS TREŚCI Wstęp 03 Korzyści związane z

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SOPZ)

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SOPZ) Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SOPZ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Na potrzeby SIWZ, jak i we wszystkich związanych z nią dokumentach nadaje się wymienionym niżej pojęciom następujące

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: nie dotyczy

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: nie dotyczy z 10 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: nie dotyczy Łódź: Rozbudowa systemu informatycznego CEM dla potrzeb wirtualizacji oraz szkieletu

Bardziej szczegółowo

ECONCEPT 15-25 A Kocioł kondensacyjny wiszący jednofunkcyjny

ECONCEPT 15-25 A Kocioł kondensacyjny wiszący jednofunkcyjny Kocioł kondensacyjny wiszący jednofunkcyjny INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA, INSTALOWANIA I KONSERWACJI 2 ! Uważnie przeczytać ostrzeżenia znajdujące się w niniejszej instrukcji, ponieważ dostarczają one ważnych

Bardziej szczegółowo

SARR/64/14/DZ. Uzasadnienie prawne:

SARR/64/14/DZ. Uzasadnienie prawne: Nowy Sącz, 06.02.2014 r. SARR/64/14/DZ 1. Cezar Spółka Jawna ul. Kościuszki 1 26-600 Radom 2. Alltech Spółka Jawna, ul. Spółdzielcza 33 09-407 Płock 3. F.H.U Marbit ul. Długosza 21 33-300 Nowy Sącz 4.

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Minimalne wymagania techniczno-użytkowe dla trzech batalionowych samochodów dowodzenia i łączności

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Minimalne wymagania techniczno-użytkowe dla trzech batalionowych samochodów dowodzenia i łączności OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Minimalne wymagania techniczno-użytkowe dla trzech batalionowych samochodów dowodzenia i łączności Zakup realizowany w ramach projektu pn.: Wsparcie techniczne ratownictwa ekologicznego

Bardziej szczegółowo

Ekspozycja multimedialna X Pawilonu - projekt techniczny SIWZ

Ekspozycja multimedialna X Pawilonu - projekt techniczny SIWZ Ekspozycja multimedialna X Pawilonu - projekt techniczny SIWZ Opracowanie przedstawia koncepcję specyfikacji istotnych warunków zamówienia dotyczącą warunków technicznych sprzętu i oprogramowania dostarczanego

Bardziej szczegółowo

1A Odbiornik satelitarny 10 szt.

1A Odbiornik satelitarny 10 szt. Kraków, dnia 26.11.2013 ZAPYTANIE OFERTOWE ZAMAWIAJĄCY: TRIMTECH Sp. z o. o. ul. Konecznego 4/10U 31-216 Kraków W związku z realizacją projektu nr WND-RPSW.01.01.00-26-197/11 pn. Utworzenie Świętokrzyskiej

Bardziej szczegółowo