Dokumentacja Użytkownika Systemu Obszar: Comarch ERP Auto Update. Wersja:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Dokumentacja Użytkownika Systemu Obszar: Comarch ERP Auto Update. Wersja: 2015.1"

Transkrypt

1 Dokumentacja Użytkownika Systemu Obszar: Comarch ERP Auto Update Wersja:

2 Copyright 2014 COMARCH SA Wszelkie prawa zastrzeżone Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną, a także kopiowanie na nośniku filmowym, magnetycznym lub innym, powoduje naruszenie praw autorskich niniejszej publikacji. Wersja Comarch ERP Auto Update

3 1. Wstęp Wymagane komponenty Instalacja Comarch ERP Auto Update Konfiguracja wstępna Comarch ERP Auto Update Instalacja Comarch ERP Altum Konfiguracja Comarch ERP Auto Update dla agenta głównego Konfiguracja i instalacja Menadżera Kluczy Pobieranie i instalacja Comarch ERP Altum Konfiguracja produktu Comarch ERP Altum Konfiguracja baz Konfiguracja usługi licencjonowania Konfiguracja modułów Konfiguracja komunikatora Konfiguracja wyszukiwarki Konfiguracja synchronizacji z e-sklep/wszystko.pl Zarządzanie usługami Konfiguracja modułu BPM Dodawanie agentów podrzędnych Konfiguracja Comarch ERP Auto Update dla agenta podrzędnego Instalacja Comarch Retail Konfiguracja Comarch ERP Auto Update dla agenta głównego Konfiguracja i instalacja Menadżera Kluczy Pobieranie i instalacja Comarch Retail Konfiguracja produktu Comarch Retail Konfiguracja baz Konfiguracja usługi licencjonowania Konfiguracja modułów Konfiguracja komunikatora Konfiguracja wyszukiwarki Konfiguracja usługi danych DataService Konfiguracja rozszerzeń usługi danych Konfiguracja serwera synchronizacji Konfiguracja serwera usług biznesowych Konfiguracja synchronizacji z Comarch ERP XL Konfiguracja synchronizacji z e-sklep/wszystko.pl Zarządzanie usługami Konfiguracja modułu BPM Konfiguracja firmowej bazy danych Konfiguracja konta administracyjnego Konwersja schematu BPM Konfiguracja konta pocztowego Konfiguracja ustawień zaawansowanych Konfiguracja i uruchomienie usług BPM Dodawanie agentów podrzędnych Konfiguracja Comarch ERP Auto Update dla agenta podrzędnego Wersja Comarch ERP Auto Update

4 7. Poprawki Instalacja lokalna Instalacja zdalna Zgodność zainstalowanych poprawek w strukturze agentów Dodatki Instalacja lokalna Instalacja zdalna Profile Konfiguracja profilu Profile dodatkowe Konfiguracja Comarch ERP Altum jako Centrala Retail Konfiguracja Retail Backoffice Serwer do pierwszej synchronizacji Lista portów dla instalacji Comarch ERP Altum/ Retail w ramach Profilu głównego Wersja Comarch ERP Auto Update

5 1. Wstęp Comarch ERP Auto Update jest aplikacją, która pozwala m. in. na instalację, aktualizację oraz dezinstalację najnowszych wersji różnych produktów Comarch ERP w środowisku rozproszonym. Produkty dostępne do instalacji to: Comarch ERP Altum/Retail, Comarch ERP Mobile Magazyn, Comarch ERP Mobile Sprzedaż, Comarch ERP Mobile Flota, Comarch WMS, Comarch ERP Menadżer Kluczy Comarch ERP Narzędzia Comarch ERP Mobile Kierownik Sprzedaży W niniejszej dokumentacji zostały zawarte instrukcje instalacji produktów Comarch ERP Altum i Comarch Retail, instalacji poprawek oraz rejestracji i instalacji dodatków. Szczegóły instalacji produktów Comarch ERP Mobile Magazyn, Comarch EPR Mobile Sprzedaż oraz Comarch ERP Mobile Flota zostały opisane odpowiednio w dokumentach Comarch ERP Mobile Magazyn Online Instalacja i konfiguracja, Comarch ERP Mobile Sprzedaż na platformę Android - Instalacja i konfiguracja oraz Comarch ERP Mobile Flota - Instalacja i konfiguracja, które są dostępne na stronach walidowanych pod adresem: 2. Wymagane komponenty Do instalacji Comarch ERP Auto Update zostały udostępnione dwie wersje instalatora. Za pomocą pełnej wersji można zainstalować również wszystkie potrzebne komponenty. W przypadku, gdy na maszynie brakuje komponentu wyświetli się poniższy komunikat. Rys. 1 Automatyczna instalacja komponentów Uwaga: Podczas instalacji komponentów może wystąpić konieczność ponownego uruchomienia komputera. W sytuacji, gdy na danym środowisku są zainstalowane poniższej wymienione komponenty, można użyć drugiej, mniejszej wersji instalatora. Wymagane komponenty to: Microsoft.Net Framework 4.0, Microsoft SQL Server Compact 3.5 SP2 x64, Wersja Comarch ERP Auto Update

6 Microsoft SQL Server Compact 3.5 SP2 x86, Microsoft SQL Server System CLR Types (w wersji 2008 SP3), Microsoft SQL Server Shared Management Objects (w wersji 2008 SP3). Uwaga: W przypadku braku któregokolwiek z komponentów instalator wyświetli stosowny komunikat. Wszystkie niezbędne do prawidłowego działania aplikacji komponenty można pobrać z serwera ftp1.support.comarch.pl. Znajdują się w folderze Prerequisites w katalogu z wersją Comarch ERP Auto Update. Uwaga: Wspierane collation na serwerze SQL to SQL_Latin1_General_CI_AS i język angielski. W przypadku instalacji Comarch Retail collation dla centrali i oddziałów musi być jednakowe. 3. Instalacja Comarch ERP Auto Update Proces instalacji rozpoczynamy od pobrania oraz uruchomienia pliku instalatora. Plik ten dostępny jest na serwerze ftp1.support.comarch.pl w katalogu Pub w folderze odpowiadającym wersji systemu oraz na stronach walidowanych dla Partnerów. Instalacja Comarch ERP Auto Update przebiega w kilku prostych krokach. Po uruchomieniu pobranego instalatora, pojawi się okno instalacji. Rys. 2 Okno powitalne instalatora Comarch ERP Auto Update Wersja Comarch ERP Auto Update

7 Pierwsze okno, powitalne, zawiera informację o działaniu instalatora. Jeżeli użytkownik zgadza się z informacjami zawartymi w tym miejscu, może przystąpić do instalowania produktu Comarch ERP Auto Update, wybierając Dalej. Rys. 3 Onko umowy licencyjnej Kolejnym etapem jest zaakceptowanie warunków gwarancji i korzystania z oprogramowania Comarch ERP Auto Update. W celu przejścia do kolejnego etapu instalacji należy zapoznać się z treścią umowy i zaakceptować zawarte w niej warunki, a następnie przejść dalej. Wersja Comarch ERP Auto Update

8 Rys. 4 Wybór katalogu instalacyjnego Kolejnym etapem jest wybór ścieżki instalacji Comarch ERP Auto Update. Można zostawić domyślną ścieżkę lub wybrać własną za pomocą przycisku Zmień. Aplikacja zawsze będzie instalowana dla wszystkich użytkowników systemu Windows. Proces instalacji może potrwać kilka minut i będzie widoczny na pasku postępu. Rys. 5 Postęp instalacji Comarch ERP Auto Update Wersja Comarch ERP Auto Update

9 Po zakończeniu procesu instalacji produktu zostanie wyświetlone okno podsumowania. Rys. 6 Zakończenie instalacji Comarch ERP Auto Update Zamknięcie powyższego okna z zaznaczoną opcją uruchomienia aplikacji spowoduje uruchomienie Comarch ERP Auto Update. 4. Konfiguracja wstępna Comarch ERP Auto Update Podczas pierwszego uruchomienia Comarch ERP Auto Update pojawi się okno wyboru języka interfejsu. Użytkownik może wybrać język aplikacji na czas trwania danej sesji programu lub zapamiętać wybór na stałe. Do wyboru są 4 wspierane języki: polski, angielski, niemiecki i francuski (domyślnie jest to język systemu operacyjnego): Rys. 7 Okno wyboru języka Po zatwierdzeniu pojawi się okno Prekonfiguracji. W przypadku konfiguracji wstępnej: Wersja Comarch ERP Auto Update

10 agenta głównego należy pozostawić zaznaczony domyślnie parametr Podłącz tego agenta do serwera Comarch oraz uzupełnić pole Id klienta (dostarczone przez Comarch). Następnie należy wybrać produkt do instalacji (np. Konfiguruj jako: Comarch ERP Altum/Retail Centrala). Rys. 8 Konfiguracja wstępna agenta głównego Uwaga: W celu zainstalowania Comarch ERP Altum wraz z komponentem Business Intelligence Server należy wybrać produkt Comarch ERP Altum, BI Server. agenta podrzędnego należy odznaczyć parametr Podłącz tego agenta do serwera Comarch oraz podać Kod agenta, który jest właśnie konfigurowany. Dodatkowo należy podać dane do połączenia z agentem nadrzędnym, do którego ma się łączyć agent podrzędny wraz z jego adresem i portem komunikacji. Rys. 9 Konfiguracja wstępna agenta podrzędnego Zakończenie konfiguracji wstępnej otworzy okno aplikacji Comarch ERP Auto Update. Przypadek, gdy agent nie połączy się prawidłowo do agenta nadrzędnego i przy próbie połączenia otrzymamy komunikat: Agent nie zarejestrował się u agenta nadrzędnego. Agent nie posiada wymaganych uprawnień. Należy je nadać u agenta nadrzędnego. może oznaczać, że: podane Id klienta jest nieprawidłowe, kod agenta nie został dodany do agenta nadrzędnego lub został usunięty. 5. Instalacja Comarch ERP Altum Wersja Comarch ERP Auto Update

11 5.1. Konfiguracja Comarch ERP Auto Update dla agenta głównego Jeżeli Comarch ERP Auto Update połączy się z serwerem nadrzędnym, taka informacja będzie widoczna w lewym dolnym rogu. Po dłuższym przytrzymaniu kursora nad ikoną zaznaczoną na Rys. 10 pojawi się informacja o statusie rejestracji Comarch ERP Auto Update. Rys. 10 Sprawdzanie statusu Comarch ERP Auto Update Następnie można przejść do konfiguracji Comarch ERP Auto Update, którą można uruchomić z poziomu Ekranu Głównego przyciskiem Konfiguracja znajdującym się w lewym dolnym rogu okna. Drugim sposobem uruchomienia konfiguracji jest naciśnięcie na przycisk Więcej i wybranie Konfiguracja. Rys. 11 Lista przycisków Po uruchomieniu konfiguracji pojawia się okno konfiguracji: Wersja Comarch ERP Auto Update

12 Rys. 12 Okno zakładki Konfiguracja Z tego poziomu możliwa jest edycja ustawień (jeżeli nie istnieje uzasadniona potrzeba, zaleca się pozostawienie domyślnych wartości). Folder pobierania katalog, do którego będą ściągane nowe wersje produktów oraz komponenty wymagane do poprawnej pracy zainstalowanych programów. Są one pobierane z serwera Comarch. Do tego folderu będą również pobierane nowe wersje Comarch ERP Auto Update. Główny folder instalacyjny katalog, w którym będą instalowane nowe wersje produktów. Folder kopii zapasowych katalog, w którym przechowywane są kopie zapasowe plików konfiguracyjnych produktów oraz kopie zapasowe konfiguracji Comarch ERP Auto Update. Id klienta id klienta dostarczone przez Comarch. Połącz z agentem nadrzędnym - nazwa hosta i port udostępniony przez agenta nadrzędnego. Dla agenta głównego należy pozostawić domyślne ustawienia. Kompresuj archiwum wersji zaznaczenie tego parametru spowoduje, że podczas aktualizacji do nowszej wersji, archiwum starszej zostanie skompresowane. Automatycznie wycofaj zmiany w przypadku błędu Comarch ERP Auto Update przywróci (o ile będzie to możliwe) poprzednią wersję aplikacji, jeżeli w trakcie instalacji lub aktualizacji zostaną napotkane problemy. Ilość otwartych połączeń dla agentów podrzędnych ta liczba oznacza ilość otwartych połączeń dla agentów podrzędnych podczas wykonywania masowych akcji zdalnych. Usuń pobrane pliki parametr ten służy do konfiguracji dezinstalacji. Jego zaznaczenie wymusi usunięcie pobranych plików wersji podczas odinstalowywania produktu. Parametr ten będzie można zmienić w kreatorze dezinstalacji lokalnej, lecz w przypadku, gdy będzie ona wywołana zdalnie dezinstalator pobierze to ustawienie z konfiguracji agenta podrzędnego. Usuń kopie zapasowe konfiguracji parametr ten służy do konfiguracji dezinstalacji. Jego zaznaczenie wymusi usunięcie kopii zapasowych konfiguracji podczas odinstalowywania produktu. Parametr ten Wersja Comarch ERP Auto Update

13 będzie można zmienić w kreatorze dezinstalacji lokalnej, lecz w przypadku, gdy będzie ona wywołana zdalnie dezinstalator pobierze to ustawienie z konfiguracji agenta podrzędnego. Aktualizuj automatycznie przy starcie programu ten parametr służy do konfiguracji aktualizacji Comarch ERP Auto Update. Jego zaznaczenie spowoduje automatyczną aktualizację przy uruchomieniu, gdy taka będzie dostępna. Uwaga: Po pierwszej instalacji zostaje zablokowana możliwość zmiany folderu pobierania oraz Id klienta, natomiast pozostałe wartości pozostają modyfikowalne. W zależności od poprzednio wybranych produktów, podpowie się domyślny produkt i komponenty (dla przykładu dla wybranej w konfiguracji Comarch ERP Altum/Retail Centrala domyślnym produktem będzie Comarch ERP Altum z komponentem Centrala Serwer oraz Comarch ERP Menadżer Kluczy z komponentem Comarch ERP Menadżer Kluczy). Rys. 13 Drzewo produktów W celu dodania dodatkowego produktu należy kliknąć prawym przyciskiem myszy w gałąź Produkty i wybrać Dodaj produkt. Następnie można wybrać odpowiedni produkt z rozwijanej listy. Rys. 14 Dodawanie produktu Do danego produktu można również dodać odpowiednie komponenty. W tym celu należy prawym przyciskiem myszy nacisnąć na produkt (np. Comarch ERP Altum) i wybrać Dodaj komponent. Do wyboru są komponenty z rozwijanej listy. Wersja Comarch ERP Auto Update

14 Rys. 15 Dodawanie komponentu Przy instalacji Comarch ERP Altum należy wybrać Centrala Serwer lub Centrala Stanowisko. Te komponenty różnią się tym, że razem z Centrala Serwer instalują się dodatkowo poniższe usługi: Comarch ERP BPM Service, Comarch ERP Messanger service, Comarch ERP Search service. Należy pamiętać, że na jednej maszynie może zostać zainstalowany albo komponent Centrala Serwer albo Centrala Stanowisko. Zatem po wybraniu jednego komponentu drugi nie będzie już dostępny. Komponenty Retail Backoffice Serwer, Retail Backoffice Stanowisko, Retail POS są przeznaczone dla produktu Comarch Retail Konfiguracja i instalacja Menadżera Kluczy W celu poprawnej instalacji Menadżera Kluczy należy w pierwszej kolejności dokonać konfiguracji komponentu. Można to zrobić z poziomu zakładki Konfiguracja w aplikacji Comarch ERP Auto Update. Następnie po zaznaczeniu komponentu Comarch ERP Menadżer Kluczy uaktywni się przycisk konfiguracja. Innym sposobem przejścia do konfiguracji komponentu jest użycie prawego przycisku myszy dla komponentu. Rys. 16 Konfiguracja komponentu Po przejściu do konfiguracji Comarch ERP Menadżer Kluczy należy podać nazwę instancji serwera bazy danych, dla którego ma zostać on zainstalowany wraz z danymi do logowania. Dodatkowo należy podać ID klienta, PIN oraz Numer klucza. Wersja Comarch ERP Auto Update

15 Rys. 17 Konfiguracjia Comarch ERP Menadżer Kluczy Po skonfigurowaniu komponentu można przejść do jego pobierania i instalacji. Na Ekranie Głównym Comarch ERP Auto Update można wybrać jedną z dwóch opcji: Pobierz Pobierz i instaluj Rys. 18 Ekran Główny Po wybraniu opcji pobierz produkt zostanie pobrany do katalogu wybranego podczas konfiguracji. Domyślny folder to C:\Comarch ERP Auto Update\Downloads. Po zakończeniu pobierania zostanie uaktywniony przycisk instaluj. Natomiast po wybraniu opcji pobierz i instaluj produkt zostanie pobrany oraz automatycznie zostanie wywołana akcja instalacji Pobieranie i instalacja Comarch ERP Altum Wersja Comarch ERP Auto Update

16 Po zakończeniu konfiguracji należy przejść do pobierania oraz instalacji Comarch ERP Altum. Na Ekranie Głównym Comarch ERP Auto Update można wybrać jedną z dwóch opcji: Pobierz Pobierz i instaluj Rys. 19 Ekran Główny Po wybraniu opcji pobierz produkt zostanie pobrany i zapisany w katalogu zdefiniowanym w konfiguracji. Domyślna ścieżka to C:\Comarch ERP Auto Update\Downloads\. Po zakończeniu pobierania wyświetlony zostaje przycisk instalacji: Rys. 20 Instalacja Natomiast po wybraniu opcji pobierz i instaluj program automatycznie zostanie pobrany, a następnie zostanie wyświetlony komunikat Za chwilę rozpocznie się proces instalacji Comarch ERP Altum. Wszystkie powiązane programy i usługi zostaną zamknięte. Czy chcesz kontynuować?. Po wybraniu opcji Tak pojawi się okno z Umową Licencyjną. Po akceptacji warunków umowy nastąpi instalacja systemu. Wersja Comarch ERP Auto Update

17 Rys. 21 Umowa licencyjna W przypadku aktualizacji systemu jest wykonywana konwersja baz danych i jeżeli firmowa baza danych jest starsza niż wersja Comarch ERP Altum 6.0, to może wymagać konwersji cech. W związku z funkcjonalnością wielokulturowości w systemie Comarch ERP Altum, gdy na bazie znajdują się obiekty, których wartości w różnych kulturach językowych mają różną reprezentację i wymagają konwersji, podczas aktualizacji zostanie dokonana ich konwersja. Przed wykonaniem konwersji jest konieczność konfiguracji, której można dokonać przechodząc do konfiguracji komponentu na zakładce konfiguracja. Rys. 22 Konfiguracja komponentu Następnie w sekcji Konfiguracja konwersji cech można przejść do konfiguracji. Rys. 23 Konfiguracja konwersji cech Wersja Comarch ERP Auto Update

18 Rys. 24 Konwersja wartości zależnych od kultury wprowadzania W tym oknie należy określić kulturę wprowadzania wartości. Można ją zdefiniować dla każdego obiektu osobno lub dla wszystkich jednocześnie. Do wyboru są 4 języki: polski, angielski, niemiecki, francuski. Taka konfiguracja musi zostać wykonana na agencie głównym, a następnie zostanie ona pobrana przez agentów podrzędnych. W wersji w systemie Comarch ERP Altum wprowadzona została możliwość obsługi wielu firm w jednej bazie danych. W przypadku aktualizacji systemu jest wykonywana konwersji baz danych i podczas konwersji firmowej bazy danych z wcześniejszej wersji należy zadecydować, czy dotychczasowe centrum główne ma nim pozostać, czy też ma zostać przekonwertowane na Firmę. Jeżeli dotychczasowe centrum główne pozostanie węzłem głównym (nadrzędnym), to nowo dodawane centra typu Firma będą w stosunku do niego podrzędne. W przypadku przekonwertowania centrum głównego na Firmę dodany zostanie nowy węzeł główny, a nowo dodawane centra typu Firma umiejscowione będą w strukturze na tym samym poziomie, co dotychczasowe centrum główne. W związku w powyższymi zmianami podczas konwersji pojawi się stosowny komunikat: Rys. 25 Konwersja struktury praw. Wersja Comarch ERP Auto Update

19 5.4. Konfiguracja produktu Comarch ERP Altum Po zakończonej instalacji należy uruchomić Konfigurator, który znajduje się w Menu Start w folderze Comarch ERP. Konfigurator można również uruchomić poprzez plik NewAltumConfigurator.exe, który znajduje się w folderze instalacyjnym. Konfigurację odpowiednich komponentów można wykonać w dowolnym czasie. Po uruchomieniu Konfiguratora pojawia się okno wyboru języka. Następnie pojawi się okno konfiguracji baz. Rys. 26 Wybór języka Rys. 27 Konfigurator Altum Konfiguracja baz Jeżeli nie zostały wcześniej wykreowane bazy, to należy wykonać kreację na zakładce Kreacja baz. W tym celu należy w oknie podać nazwę serwera SQL, nazwy baz oraz dane do logowania do serwera. Ponadto można wybrać język kreacji bazy oraz zdecydować, czy kontrahenci mają być podzieleni na dostawców i nabywców za pomocą opcji Pokaż dostawców i nabywców. Po wypełnieniu wszystkich pól należy nacisnąć przycisk Wykreuj bazę. Podczas kreacji bazy będzie widoczny pasek postępu. Wersja Comarch ERP Auto Update

20 Rys. 28 Pasek postępu kreacji baz Po zakończeniu procesu kreacji baz zostanie wyświetlony komunikat: Czy chcesz zaktualizować również konfigurację usług? Rys. 29 Komunikat aktualizacji konfiguracji usług W przypadku wybrania opcji Tak informacje o nazwie serwera, nazwie baz oraz danych do logowania zostaną przeniesione na zakładki konfiguracji usług. Jeżeli bazy zostały wykreowane wcześniej, to należy przejść na zakładkę Wybór bazy i na niej podać nazwę serwera SQL, dane do logowania do serwera oraz wybrać nazwy baz z rozwijanej listy. Rys. 30 Konfiguracja baz: Wybór baz Następnie należy sprawdzić poprawność danych za pomocą przycisków odświeżania, aby stan zmienił się na Poprawne. Rys. 31 Poprawność danych Po poprawnym skonfigurowaniu baz należy nacisnąć przycisk Ustaw. Uwaga: W przypadku, gdy podpięte bazy są w starszej wersji niż zainstalowana wersja systemu Comarch ERP Altum, to po wybraniu opcji Ustaw będzie możliwość konwersji baz. Wersja Comarch ERP Auto Update

21 Konfiguracja usługi licencjonowania Na zakładce Serwer klucza należy podać namiar na Serwer, dla którego został zainstalowany Comarch ERP Menadżer Kluczy oraz numer klucza licencyjnego. Dodatkowo należy określić typ aplikacji jako Comarch ERP Altum. Rys. 32 Konfiguracja usługi licencjonowania Po wprowadzeniu odpowiednich wartości należy wybrać przycisk Zapisz Konfiguracja modułów Za pomocą konfiguracji modułów można podpinać/odpinać moduły UI oraz moduły biznesowe. Rys. 33 Konfiguracja modułów Po wprowadzeniu odpowiednich zmian należy zapisać zmiany. Ten krok można pominąć, jeżeli operator nie chce wprowadzać żadnych zmian. Wersja Comarch ERP Auto Update

22 Konfiguracja komunikatora Za pomocą Konfiguratora można również skonfigurować komunikator. W tym celu na zakładce Komunikator należy podać tryb pracy komunikatora, nazwę węzła, port komunikacji z usługą, port komunikacji węzła oraz dane do połączenia do firmowej bazy danych (nazwę serwera SQL, dane do logowania oraz nazwę bazy). Dodatkowo należy zainstalować certyfikat. Rys. 34 Konfiguracja komunikatora Po wprowadzeniu odpowiednich danych należy zapisać zmiany przyciskiem Zapisz. Więcej na temat konfiguracji i działania komunikatora można znaleźć w dokumencie Comarch ERP Altum Dodatki. Ten krok można pominąć, ale wtedy nie zostanie skonfigurowana opcja komunikatora w Comarch ERP Altum, jednak będzie możliwość późniejszej konfiguracji Konfiguracja wyszukiwarki Na kolejnej zakładce można skonfigurować wyszukiwarkę. Należy podać nazwę serwera SQL, dane logowania do serwera oraz wybrać z listy nazwę bazy konfiguracyjnej. Po sprawdzeniu poprawności danych za pomocą przycisku odświeżania należy zapisać wprowadzone ustawienia przyciskiem Zapisz. Wersja Comarch ERP Auto Update

23 Rys. 35 Konfiguracja wyszukiwarki Ten krok można pominąć, ale wtedy nie zostanie skonfigurowana opcja wyszukiwarki w Comarch ERP Altum, jednak będzie możliwość późniejszej konfiguracji. Następne zakładki: Usługa danych Moduły usługi danych Serwer synchronizacji Serwer usług biznesowych Klient synchronizacji XL należy pominąć, ponieważ dotyczą konfiguracji systemu Comarch Retail Konfiguracja synchronizacji z e-sklep/wszystko.pl Ten krok należy pominąć, jeżeli na instalowanym środowisku nie jest dostępna synchronizacja z e-sklep lub wszystko.pl. W celu skonfigurowania synchronizacji z e-sklep lub wszystko.pl należy przejść na zakładkę Klient synchronizacji z e-sklep/wszystko.pl, a następnie podać nazwę serwera SQL, dane do logowanie oraz nazwę firmowej bazy danych Altum. Rys. 36 Konfiguracja synchronizacji z e-sklep/wszystko.pl Po wprowadzeniu odpowiednich danych należy zapisać zmiany przyciskiem Zapisz Zarządzanie usługami Wersja Comarch ERP Auto Update

24 Na ostatniej zakładce Stan usług można zatrzymać, uruchomić, zainstalować lub odinstalować wcześniej skonfigurowane usługi (komunikator i wyszukiwarka). Instalacja i dezinstalacja usługi jest jednoznaczna z jej zarejestrowaniem i wyrejestrowaniem. Rys. 37 Zarządzanie usługami 5.5. Konfiguracja modułu BPM Konfiguracja modułu BPM została dokładnie opisana w rozdziale Dodawanie agentów podrzędnych Po zakończeniu konfiguracji produktu Comarch ERP Altum na agencie głównym należy uruchomić Comarch ERP Auto Update i przejść do Struktury agentów. Rys. 38 Struktura agentów Następnie można dodać agentów podrzędnych za pomocą przycisku Dodaj. Wersja Comarch ERP Auto Update

25 Rys. 39 Dodawanie agentów Zostanie otworzone okno Nowy agent i należy w nim podać kod agenta oraz wybrać z rozwijanej listy jego konfigurację. Rys. 40 Nowy agent Po wybraniu poniższych profili konfiguracji zostaną przypisane agentowi podrzędnemu odpowiednie komponenty: 1. HQMaster, POS Centrala Serwer oraz POS 2. HQMaster, POS, BI Server Centrala Serwer, POS oraz Business Intelligence Serwer 3. HQMaster Centrala Serwer 4. HQMaster, BI Server Centrala Serwer oraz Business Intelligence Serwer 5. BI Server Business Intelligence Serwer 6. HQ Centrala Stanowisko 7. HQ, POS Centrala Stanowisko oraz POS 8. BOMaster Backoffice Serwer 9. BOMaster, POS Backoffice Serwer oraz POS 10. BO Backoffice Stanowisko 11. BO, POS Backoffice Stanowisko oraz POS 12. POS POS Komponenty POS, BOMaster oraz BO są komponentami przeznaczonymi dla Comarch Retail. Po dodaniu agenta podrzędnego będzie on widoczny w strukturze agentów. Rys. 41 Lista agentów Wersja Comarch ERP Auto Update

26 W konfiguracji zostanie natomiast dodany nowy parametr Konfiguruj usługę dla agentów podrzędnych. Rys. 42 Konfiguracja W polu Port możemy określić port usługi służącej do zdalnego wywoływania akcji na agencie podrzędnym Konfiguracja Comarch ERP Auto Update dla agenta podrzędnego Po uruchomieniu agenta podrzędnego i zarejestrowaniu go u agenta nadrzędnego pojawią się przyciski akcji pobierania i instalacji. Rys. 43 Agent podrzędny Na stanowisku, gdzie został zainstalowany agent główny pojawi się natomiast informacja o zarejestrowaniu agenta podrzędnego w strukturze agentów. Rys. 44 Agent zarejestrowany Instalację komponentów dla agenta podrzędnego można wykonać analogicznie jak w kroku 5.3 lub z poziomu agenta nadrzędnego w strukturze agentów. Wersja Comarch ERP Auto Update

27 Dla wybranych agentów podrzędnych można wykonać zdalną instalację produktów jednocześnie. Za pomocą dostępnej checklisty można wybrać wszystkich agentów, na których mają być wykonywane akcje lub wybrać produkt, na którym mają zostać wprowadzone zmiany w całej sieci agentów. Następnie za pomocą przycisków z sekcji Akcje zdalne można zdalnie pobrać, zainstalować, wycofać ostatnio zainstalowaną wersję, odinstalować wybrane komponenty oraz przerwać wykonywaną akcję. Jeżeli wybrana akcja nie będzie dostępna na danym agencie, to zostanie ona pominięta. Rys. 45 Akcje zdalne na agentach podrzędnych Następnie należy dokonać konfiguracji programu Comarch ERP Altum na agencie podrzędnym za pomocą Konfiguratora Altum analogicznie jak w kroku 5.4. Po poprawnym skonfigurowaniu wszystkich stanowisk system jest w pełni gotowy do rozpoczęcia pracy. 6. Instalacja Comarch Retail 6.1. Konfiguracja Comarch ERP Auto Update dla agenta głównego Jeżeli Comarch ERP Auto Update połączy się z serwerem nadrzędnym, to taka informacja będzie widoczna w lewym dolnym rogu. Po dłuższym przytrzymaniu kursora nad ikoną zaznaczoną na Błąd! Nie można odnaleźć źródła odwołania. pojawi się informacja o statusie rejestracji Comarch ERP Auto Update. Rys. 46 Sprawdzanie statusu Comarch ERP Auto Update Następnie można przejść do konfiguracji Comarch ERP Auto Update, którą można uruchomić z poziomu Ekranu Głównego przyciskiem Konfiguracja, który znajduje się w lewym dolnym rogu okna. Drugim sposobem uruchomienia konfiguracji jest naciśnięcie przycisku Więcej i wybranie Konfiguracja. Wersja Comarch ERP Auto Update

28 Po uruchomieniu konfiguracji pojawia się okno: Rys. 47 Okno zakładki Konfiguracja Z tego poziomu możliwa jest edycja ustawień (jeżeli nie istnieje uzasadniona potrzeba, zaleca się pozostawienie domyślnych wartości). Folder pobierania katalog, do którego będą ściągane nowe wersje produktów oraz komponenty wymagane do poprawnej pracy zainstalowanych programów. Są one pobierane z serwera Comarch. Do folderu będą ściągane również nowe wersje Comarch ERP Auto Update. Główny folder instalacyjny katalog, w którym będą instalowane nowe wersje produktów. Folder kopii zapasowych katalog, w którym przechowywane są kopie zapasowe plików konfiguracyjnych produktów oraz kopie zapasowe konfiguracji Comarch ERP Auto Update. Id klienta id klienta dostarczone przez Comarch. Kompresuj archiwum wersji zaznaczenie tego parametru spowoduje, że podczas aktualizacji do nowszej wersji, archiwum starszej zostanie skompresowane. Automatycznie wycofaj zmiany w przypadku błędu Comarch ERP Auto Update przywróci (o ile będzie to możliwe) poprzednią wersję aplikacji, jeżeli w trakcie aktualizacji zostaną napotkane problemy. Ilość otwartych połączeń dla agentów podrzędnych ta liczba oznacza ilość otwartych połączeń dla agentów podrzędnych podczas wykonywania masowych akcji zdalnych. Usuń pobrane pliki parametr ten służy do konfiguracji dezinstalacji. Jego zaznaczenie wymusi usunięcie pobranych plików wersji podczas odinstalowywania produktu. Parametr ten będzie można zmienić w kreatorze dezinstalacji lokalnej, lecz w przypadku, gdy będzie ona wywołana zdalnie dezinstalator pobierze to ustawienie z konfiguracji agenta podrzędnego. Usuń kopie zapasowe konfiguracji parametr ten służy do konfiguracji dezinstalacji. Jego zaznaczenie wymusi usunięcie kopii zapasowych konfiguracji podczas odinstalowywania produktu. Parametr ten Wersja Comarch ERP Auto Update

29 będzie można zmienić w kreatorze dezinstalacji lokalnej, lecz w przypadku, gdy będzie ona wywołana zdalnie dezinstalator pobierze to ustawienie z konfiguracji agenta podrzędnego. Aktualizuj automatycznie przy starcie programu ten parametr służy do konfiguracji aktualizacji Comarch ERP Auto Update. Jego zaznaczenie spowoduje automatyczną aktualizację przy uruchomieniu, gdy taka będzie dostępna. Uwaga: Po pierwszej instalacji zostaje zablokowana możliwość zmiany folderu pobierania oraz Id klienta, natomiast pozostałe wartości pozostają modyfikowalne. W zależności od poprzednio wybranych produktów, podpowie się domyślny produkt i komponenty (dla przykładu dla wybranej w konfiguracji Comarch ERP Altum/Retail Centrala domyślnym produktem będzie Comarch ERP Altum z komponentem Centrala Serwer). Rys. 48 Drzewo produktów Jeżeli chcemy zainstalować centralę Comarch Retail należy nacisnąć na komponencie Centrala Serwer i wybrać przycisk Konfiguracja. prawym przyciskiem myszy Rys. 49 Konfiguracja komponentu Następnie należy zaznaczyć opcję Instaluj jako Comarch Retail. Rys. 50 Konfiguracja instalacji Wersja Comarch ERP Auto Update

30 W celu dodania dodatkowego pro;duktu należy kliknąć prawym przyciskiem myszy w gałąź Produkty i wybrać Dodaj produkt. Następnie można wybrać odpowiedni produkt z rozwijanej listy. Rys. 51 Dodawanie produktu Do danego produktu można również dodać odpowiednie komponenty. W tym celu należy prawym przyciskiem myszy nacisnąć na produkt (np. Comarch ERP Altum) i wybrać Dodaj komponent. Do wyboru są komponenty z rozwijanej listy. Dostępne komponenty to: Centrala Serwer Centrala Stanowisko Retail Backoffice Serwer Retail Backoffice Stanowisko Retail POS Business Intelligence Serwer Rys. 52 Dodawanie komponentu Wersja Comarch ERP Auto Update

31 Należy pamiętać, że na jednej maszynie nie może być jednocześnie zainstalowany dany komponent jako serwer i stanowisko. Te komponenty różnią się tym, że z komponentem serwerowym instalują się poniższe usługi: Comarch ERP BPM Server, Comarch ERP Messager service, Comarch ERP Search service, Comarch ERP Synchronization Headquarters/Backoffice, Comarch ERP Business Services, Comarch ERP.POS Data service. Ponadto przy próbie dodania komponentu Retail Backoffice Serwer oraz Centrala Serwer na jednej maszynie wyświetlony zostanie komunikat: Został już skonfigurowany komponent Centrala Serwer. Dodanie Retail Backoffice Serwer spowoduje konflikt usług. Usługa DataService, usługa BPM oraz usługa komunikatora i wyszukiwarki zostaną zainstalowane dla Retail Backoffice Serwer. Czy chcesz kontynuować? Taka konfiguracja jest nieprawidłowa, zatem nie jest ona wspierana i jest przeznaczona wyłącznie do celów prezentacyjnych Konfiguracja i instalacja Menadżera Kluczy W celu poprawnej instalacji Menadżera Kluczy należy w pierwszej kolejności dokonać konfiguracji komponentu. Można to zrobić z poziomu zakładki Konfiguracja w aplikacji Comarch ERP Auto Update. Następnie po zaznaczeniu komponentu Comarch ERP Menadżer Kluczy uaktywni się przycisk konfiguracja. Innym sposobem przejścia do konfiguracji komponentu jest użycie prawego przycisku myszy dla komponentu. Rys. 53 Konfiguracja komponentu Wersja Comarch ERP Auto Update

32 Po przejściu do konfiguracji Comarch ERP Menadżer Kluczy należy podać nazwę instancji serwera bazy danych, dla którego ma zostać on zainstalowany wraz z danymi do logowania. Dodatkowo należy podać ID klienta, PIN oraz Numer klucza. Rys. 54 Konfiguracjia Comarch ERP Menadżer Kluczy Po skonfigurowaniu komponentu można przejść do jego pobierania i instalacji. Na ekranie Głównym Comarch ERP Auto Update można wybrać jedną z dwóch opcji: Pobierz Pobierz i instaluj Rys. 55 Ekran Główny Po wybraniu opcji pobierz produkt zostanie pobrany do katalogu wybranego podczas konfiguracji. Domyślny folder to C:\Comarch ERP Auto Update\Downloads. Po zakończeniu pobierania zostanie uaktywniony przycisk instaluj. Natomiast po wybraniu opcji pobierz i instaluj produkt zostanie pobrany oraz automatycznie zostanie wywołana akcja instalacji. Wersja Comarch ERP Auto Update

33 6.3. Pobieranie i instalacja Comarch Retail Po zakończeniu konfiguracji należy przejść do pobierania oraz instalacji Comarch ERP Altum. Na Ekranie Głównym Comarch ERP Auto Update można wybrać jedną z dwóch opcji: Pobierz Pobierz i instaluj Rys. 56 Ekran Główny Po wybraniu opcji pobierz, produkt zostanie pobrany i zapisany w katalogu wybranym podczas konfiguracji. Domyślna ścieżka to C:\Comarch ERP Auto Update\Downloads\. Po zakończeniu pobierania wyświetlony zostaje przycisk instaluj. Rys. 57 Instalacja Natomiast po wybraniu opcji pobierz i instaluj program automatycznie zostanie pobrany, a następnie zostanie wyświetlony komunikat Za chwilę rozpocznie się proces instalacji Comarch ERP Altum. Wszystkie powiązane programy i usługi zostaną zamknięte. Czy chcesz kontynuować?. Po wybraniu opcji Tak pojawi się okno z Umową Licencyjną. Po akceptacji warunków umowy nastąpi instalacja systemu. Wersja Comarch ERP Auto Update

34 Rys. 58 Umowa licencyjna W przypadku aktualizacji systemu jest wykonywana konwersja baz danych. W związku z funkcjonalnością wielokulturowości w systemie Comarch Retail, gdy na bazie znajdują się obiekty, których wartości w różnych kulturach językowych mają różną reprezentację i wymagają konwersji, podczas aktualizacji zostanie dokonana konwersja. Przed wykonaniem konwersji jest konieczność jej konfiguracji, której można dokonać przechodząc do konfiguracji komponentu na zakładce konfiguracja. Rys. 59 Konfiguracja komponentu Następnie w sekcji Konfiguracja konwersji cech można przejść do konfiguracji. Rys. 60 Konfiguracja konwersji cech Wersja Comarch ERP Auto Update

35 Rys. 61 Konwersja wartości zależnych od kultury wprowadzania W tym oknie należy określić kulturę wprowadzania wartości. Można ją zdefiniować dla każdego obiektu osobno lub dla wszystkich jednocześnie. Do wyboru są 4 języki: polski, angielski, niemiecki, francuski Konfiguracja produktu Comarch Retail Po zakończonej instalacji należy uruchomić Konfigurator, który znajduje się w Menu Start w folderze Comarch ERP. Konfigurator można również uruchomić poprzez plik NewAltumConfigurator.exe, który znajduje się w folderze instalacyjnym. Konfigurację odpowiednich komponentów można wykonać w dowolnym czasie. Po uruchomieniu Konfiguratora pojawia się okno wyboru języka Rys. 62 Wybór języka Wersja Comarch ERP Auto Update

36 Po uruchomieniu Konfiguratora Comarch ERP Altum pojawi się okno konfiguracji baz. Rys. 63 Konfigurator Altum Konfiguracja baz Jeżeli nie zostały wcześniej wykreowane bazy, to należy wykonać kreację na zakładce Kreacja baz. W tym celu należy w oknie podać nazwę serwera SQL, nazwy baz oraz dane do logowania do serwera. Ponadto można wybrać język kreacji bazy oraz wybrać, czy ma być uruchomiona opcja Pokaż dostawców i nabywców. Po wypełnieniu wszystkich pól należy nacisnąć przycisk Wykreuj bazę. Podczas kreacji bazy będzie widoczny pasek postępu. Rys. 64 Pasek postępu kreacji baz Po zakończeniu procesu kreacji baz zostanie wyświetlony komunikat: Czy chcesz zaktualizować również konfigurację usług? Rys. 65 Komunikat aktualizacji konfiguracji usług W przypadku wybrania opcji Tak informacje o nazwie serwera, nazwie baz oraz danych do logowania zostaną przeniesione na zakładki konfiguracji usług. Wersja Comarch ERP Auto Update

37 Jeżeli bazy zostały wykreowane wcześniej, to należy przejść na zakładkę Wybór bazy i na niej podać nazwę serwera SQL, dane do logowania do serwera oraz wybrać nazwy baz z rozwijanej listy. Rys. 66 Konfiguracja baz: Wybór baz Następnie należy sprawdzić poprawność danych za pomocą przycisków odświeżania, aby stan zmienił się na Poprawne. Rys. 67 Poprawność danych Po poprawnym skonfigurowaniu baz należy nacisnąć przycisk Ustaw. Uwaga: W przypadku, gdy podpięte bazy są w starszej wersji niż zainstalowana wersja systemu Comarch Retail, to po wybraniu opcji Ustaw bazy zostaną skonwertowane Konfiguracja usługi licencjonowania Na zakładce Serwer klucza należy podać namiar na na Serwer, dla którego został zainstalowany Comarch ERP Menadżer Kluczy oraz numer klucza licencyjnego. Dodatkowo należy określić typ aplikacji jako Comarch Retail. Rys. 68 Konfiguracja usługi licencjonowania Po wprowadzeniu odpowiednich wartości należy wybrać przycisk zapisz. Wersja Comarch ERP Auto Update

38 Konfiguracja modułów Za pomocą konfiguracji modułów można podpinać/odpinać moduły UI oraz moduły biznesowe. Rys. 69 Konfiguracja modułów Po wprowadzeniu odpowiednich zmian należy je zapisać. Ten krok można pominąć, jeżeli operator nie chce wprowadzać żadnych zmian. Wersja Comarch ERP Auto Update

39 Konfiguracja komunikatora Za pomocą Konfiguratora można również skonfigurować komunikator. W tym celu na zakładce Komunikator należy podać tryb pracy komunikatora, nazwę węzła, port komunikacji z usługą, port komunikacji węzła oraz dane do połączenia do firmowej bazy danych (nazwę serwera SQL, dane do logowania oraz nazwę bazy). Dodatkowo należy zainstalować certyfikat. Rys. 70 Konfiguracja komunikatora Po wprowadzeniu odpowiednich danych należy zapisać zmiany przyciskiem Zapisz. Więcej na temat konfiguracji i działania komunikatora można znaleźć w dokumencie Comarch ERP Altum Dodatki. Ten krok można pominąć, ale wtedy nie zostanie skonfigurowana opcja komunikatora w Comarch Retail Konfiguracja wyszukiwarki Na kolejnej zakładce można skonfigurować wyszukiwarkę. Należy podać nazwę serwera SQL, dane logowania do serwera oraz wybrać z listy nazwę bazy konfiguracyjnej. Po sprawdzeniu poprawności danych za pomocą przycisku odświeżania należy zapisać wprowadzone ustawienia przyciskiem Zapisz. Rys. 71 Konfiguracja wyszukiwarki Ten krok można pominąć, ale wtedy nie zostanie skonfigurowana opcja wyszukiwarki w Comarch Retail. Wersja Comarch ERP Auto Update

40 Konfiguracja usługi danych DataService W celu skonfigurowania usługi danych DataService, która odpowiada za transfer danych między bazą konfigurowanego komponentu a stanowiskiem POS, należy wybrać zakładkę Usługa danych. Następnie podać nazwę serwera SQL, dane logowania do bazy danych oraz nazwę bazy danych. Ponadto w sekcji Ogólne można ustawić język oraz nazwę konfigurowanego centrum. Istnieje również możliwość skonfigurowania funkcjonalności notyfikacji przetwarzania dokumentów. Funkcjonalność ta umożliwia automatyczne wysyłanie wiadomości , gdy wystąpi problem z przesłaniem dokumentu z cache do bazy firmowej centrali lub oddziału. W tym celu należy podać adres odbiorcy, serwer SMTP, port serwera SMTP oraz dane do logowania do poczty. Dodatkowo za pomocą opcji SSL można zdecydować, czy wysyłana wiadomość ma być szyfrowana. Pozostałe wartości są wypełnione automatycznie i zalecane jest pozostawienie ustawień domyślnych. Rys. 72 Konfiguracja usługi danych DataService Jeżeli do konfigurowanego stanowiska (centrali lub oddziału) nie będzie podłączone stanowisko POS ten krok można pominąć. Wersja Comarch ERP Auto Update

41 Konfiguracja rozszerzeń usługi danych Konfigurator umożliwia dodanie modułów biznesowych API oraz modułów biznesowych usługi danych. Odpowiednie rozszerzenia można dodawać oraz konfigurować kolejność ich wczytywania. Rys. 73 Konfiguracja rozszerzeń usługi danych Ten krok można pominąć, jeżeli operator nie chce wprowadzać zmian. Wersja Comarch ERP Auto Update

42 Konfiguracja serwera synchronizacji Konfiguracja serwera synchronizacji jest dostępna na zakładce Serwer synchronizacji. Należy podać nazwę serwera SQL, dane logowania do tego serwera oraz nazwę bazy, a następnie sprawdzić połączenie przyciskiem odświeżania. Można również zmienić język dla serwera synchronizacji, natomiast zalecane jest, aby wartości pozostałych parametrów nie były zmieniane. Rys. 74 Konfiguracja serwera synchronizacji Więcej informacji na temat serwera synchronizacji można znaleźć w dokumencie Comarch Retail Synchronizacja, który znajduje się na stronach walidowanych dla partnerów Konfiguracja serwera usług biznesowych Jeżeli chcemy skonfigurować serwer usług biznesowych, tj. stany magazynowe, bony, ireward24, kredyt kupiecki, należy przejść na zakładkę Serwer usług biznesowych. Następnie należy podać nazwę serwera SQL, dane do logowania do tego serwera oraz nazwę bazy danych, sprawdzić poprawność danych przyciskiem odświeżania oraz zapisać zmiany. Rys. 75 Konfiguracja serwera usług biznesowych Wersja Comarch ERP Auto Update

43 Konfiguracja synchronizacji z Comarch ERP XL Ten krok należy pominąć, jeżeli na instalowanym środowisku nie jest dostępna synchronizacja z Comarch ERP XL. W celu skonfigurowania synchronizacji z Comarch ERP XL należy przejść na zakładkę Klient synchronizacji XL, a następnie podać dane serwera SQL, dane do logowania oraz nazwę firmowej bazy danych centrali Retail. Rys. 76 Konfiguracja synchronizacji z XL Następnie w sekcji Parametry należy podać ID oddziału, nazwę serwera SQL, lokalizację pliku wymiany, lokalizację folderu dla archiwalnych plików wymiany oraz domyślne rozszerzenie plików wymiany Konfiguracja synchronizacji z e-sklep/wszystko.pl Ten krok należy pominąć, jeżeli na instalowanym środowisku nie jest dostępna synchronizacja z e-sklep lub wszystko.pl. W celu skonfigurowania synchronizacji z e-sklep lub wszystko.pl należy przejść na zakładkę Klient synchronizacji z e-sklep/wszystko.pl, a następnie podać nazwę serwera SQL, dane do logowanie oraz nazwę firmowej bazy danych centrali Retail. Rys. 77 Konfiguracja synchronizacji z e-sklep/wszystko.pl Po wprowadzeniu odpowiednich danych należy zapisać zmiany przyciskiem Zapisz. Wersja Comarch ERP Auto Update

44 Zarządzanie usługami Na ostatniej zakładce Stan usług można zatrzymać, uruchomić lub odinstalować wcześniej skonfigurowane usługi (komunikator, wyszukiwarka, usługa danych POS, synchronizacja i usługi biznesowe). Instalacja i dezinstalacja usługi jest jednoznaczna z jej zarejestrowaniem i wyrejestrowaniem. Rys. 78 Zarządzanie usługami 6.5. Konfiguracja modułu BPM W celu skonfigurowania BPM w Comarch ERP Altum należy uruchomić Konfigurator BPM. Można to zrobić na jeden z poniższych sposobów: Uruchamiając skrót Konfigurator BPM na pulpicie Uruchamiając menu startowym Windows skrót Konfigurator BPM wewnątrz folderu Comarch ERP Uruchamiając aplikację BPMConfigurator.exe bezpośrednio z katalogu instalacyjnego Wersja Comarch ERP Auto Update

45 Konfiguracja firmowej bazy danych Rys. 79 Konfiguracja połączenia z bazą firmową Konfigurujemy połączenie do bazy danych. Aby poprawnie skonfigurować połączenie z bazą należy wypełnić wymagane pola: Serwer SQL w tym miejscu określamy nazwę instancji serwera SQL, jeżeli nazwa instancji jest taka sama jak nazwa komputera możemy wpisać zamiennie localhost lub.. Baza danych po poprawnym określeniu instancji w tym polu pojawi się lista baz danych z danej instancji serwera SQL - należy wskazać bazę danych, z którą chcemy pracować w BPM Konfiguracja konta administracyjnego Rys. 80 Konfiguracja konta administracyjnego używanego przez BPM do połączenia z bazą danych Określamy parametry konta administracyjnego inaczej operatora Altum na uprawnieniach którego będą wykonywane procesy globalne. Wymagane są uprawnienia administracyjne (np. wynikające z powiązania z grupą B2_admin) na bazie firmowej Comarch ERP Altum. Dane konto musi posiadać uprawnienia db_owner, jak również niektóre skrypty konwertujące wymagają uprawnień sysadmin na serwerze SQL. W związku z tym zalecamy ustawienie konta z tymi uprawnieniami. Dodatkowo wskazane konto powinno mieć odpowiednie Wersja Comarch ERP Auto Update

46 uprawnienia na wybranym Centrum struktury firmy. Przed przejściem do kolejnego kroku kreator sprawdza, czy podane konto ma faktycznie uprawnienia administracyjne w bazie firmowej Comarch ERP Altum. Ogólnie zalecane jest stworzenie w systemie Comarch ERP Altum dedykowanego operatora niedomenowego dla BPM z wymienonymi uprawnienia, który zostanie wprowadzony w tym kroku konfiguracji. Dzięki temu nie będzie problemów z konfiguracją gdy np., usługi BPM zostaną zarejestrowane na koncie Local System i będą próbowały logować się do bazy danych w trybie zintegrowanym. Wybrane centrum ma wpływ na konfigurację klucza licencji w kolejnych krokach. Do weryfikacji licencji BPM będzie brany NIP firmy do której należy wskazane centrum struktury firmy Konwersja schematu BPM W momencie przejścia konfiguracji z kroku konfiguracji konta administracyjnego do następnego kroku zostanie sprawdzona wersja schematu BPM w firmowej bazie danych. W przypadku gdy wersja jest nieaktualna zostaniemy zapytani o możliwość rozpoczęcia jego konwersji. Rys. 81 Pytanie dotyczące rozpoczęcia konwersji schematu BPM Wybranie odpowiedzi twierdzącej rozpocznie proces konwersji i wyświetli okno pokazujące postęp procesu konwersji schematu. Rys. 82 Okno postępu procesu konwersji schematu BPM Po zakończeniu konwersji zamykamy okno i przechodzimy do kolejnego kroku konfiguracji. Wersja Comarch ERP Auto Update

47 Konfiguracja konta pocztowego Rys. 83 Konfiguracja konta pocztowego Konfiguracja konta pocztowego nie jest wymagana. Wprowadzenie tej konfiguracji jest konieczne tylko jeśli będziemy korzystać z możliwości wysyłania wiadomości z procesów globalnych. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w dokumentacji modułu BPM Konfiguracja ustawień zaawansowanych Rys. 84 Konfiguracja zaawansowanych ustawień BPM Na zakładce konfiguracji ustawień zaawansowanych wymagane jest podanie namiaru na adres serwera klucza licencji posiadającego pakiet licencji typu BPMServer. Adres serwera klucza licencji adres serwera, na którym jest uruchomiony serwer licencji Comarch ERP Altum. W momencie przejścia do kolejnego okna Konfigurator sprawdza czy może połączyć się ze wskazanym serwerem licencji na podanym porcie. Wersja Comarch ERP Auto Update

48 Numer klucza licencji numer klucza licencji poprawny dla NIP firmy, do której należy centrum wskazane w kroku Konta adminstracyjne. Uwaga: Podanie namiaru na usługę licencji z poprawną licencją typu BPMServer jest konieczne w celu kontynuacji konfiguracji BPM Konfiguracja i uruchomienie usług BPM Rys. 85 Konfiguracja usług BPM W ostatnim kroku konfigurujemy usługi BPM. Umożliwiają one komunikację aplikacji BPM z systemem Comarch ERP Altum. Użytkownik, aby móc korzystać z BPM, musi uruchomić obie usługi. Usługi mogą zostać uruchomione w trybie konsolowym (z wykorzystaniem okna podglądu) lub po zarejestrowaniu usług do Serwisów systemu operacyjnego w trybie usług systemu operacyjnego tak by uruchamiały się zawsze przy starcie systemu. Rozwiązanie polegające na rejestracji usług wiąże się z koniecznością podania loginu i hasła użytkownika uprawnionego. Po uruchomieniu usług, w menedżerze zadań sytemu Windows użytkownik będzie mógł zobaczyć ich aktywność. Po poprawnym uruchomieniu usług możemy zakończyć konfigurację modułu BPM Dodawanie agentów podrzędnych Po zakończeniu konfiguracji produktu Comarch Retail należy uruchomić na agencie głównym Comarch ERP Auto Update i przejść do Struktury agentów. Rys. 86 Struktura agentów Wersja Comarch ERP Auto Update

49 Następnie można dodać agentów podrzędnych za pomocą przycisku: Dodaj Rys. 87 Dodawanie agentów Zostanie otworzone okno Nowy agent i należy w nim podać kod agenta oraz wybrać z rozwijanej listy jego konfigurację. Rys. 88 Nowy agent Po wybraniu poniższych profili konfiguracji zostaną przypisane agentowi podrzędnemu odpowiednie komponenty: 1. HQMaster, POS Centrala Serwer oraz POS 2. HQMaster, POS, BI Server Centrala Serwer, POS oraz Business Intelligence Serwer 3. HQMaster Centrala Serwer 4. HQMaster, BI Server Centrala Serwer oraz Business Intelligence Serwer 5. BI Server Business Intelligence Serwer 6. HQ Centrala Stanowisko 7. HQ, POS Centrala Stanowisko oraz POS 8. BOMaster Backoffice Serwer 9. BOMaster, POS Backoffice Serwer oraz POS 10. BO Backoffice Stanowisko 11. BO, POS Backoffice Stanowisko oraz POS 12. POS POS Po dodaniu agenta podrzędnego będzie on widoczny w strukturze agentów. Rys. 89 Lista agentów Wersja Comarch ERP Auto Update

50 Pobierz ze struktury firmy Rys. 90 Pobierz ze struktury firmy Po uruchomieniu wyświetlone zostanie okno logowania, w którym należy podać dane logowania do serwera SQL, nazwę serwera oraz nazwę bazy danych. Rys. 91 Okno logowania Po zalogowaniu otwiera się okno konfiguracji oddziału. Są dostępne 3 opcje konfiguracji: Oddział i stanowiska POS na osobnych komputerach oznacza to, że oddział i wszystkie zdefiniowane dla niego stanowiska POS będą na osobnych maszynach, Oddział oraz POS na jednym komputerze oznacza to, że oddział oraz stanowiska POS będą na jednej maszynie, natomiast pozostałe stanowiska POS (jeżeli zostały zdefiniowane) będą na innych komputerach, Nieokreślony oznacza to, że nie została jeszcze podjęta ostateczna decyzja, czy oddział i stanowisko POS będą na jednej maszynie. Wybrana konfiguracja będzie mogła być później modyfikowana. Rys. 92 Konfiguracja oddziału Wersja Comarch ERP Auto Update

51 Po wybraniu konfiguracji można ją ustawić tylko dla konfigurowanego oddziału lub dla wszystkich pobranych z bazy. Następnie pojawia się okno z pobranymi kodami agentów, w którym możemy zatwierdzić poprawność konfiguracji lub anulować tworzenie struktury oddziałów w Comarch ERP Auto Update. Rys. 93 Sprawdzanie poprawności konfiguracji Po zatwierdzeniu konfiguracji dodani agenci podrzędni pojawią się na liście. Rys. 94 Lista agentów podrzędnych Po dodaniu agenta podrzędnego do struktury agentów w konfiguracji zostanie dodany nowy parametr Konfiguruj usługę dla agentów podrzędnych. Rys. 95 Konfiguracja W polu Port możemy określić port usługi służącej do zdalnego wywoływania akcji na agencie podrzędnym. Wersja Comarch ERP Auto Update

52 6.7. Konfiguracja Comarch ERP Auto Update dla agenta podrzędnego Po uruchomieniu agenta podrzędnego i zarejestrowaniu go u agenta nadrzędnego pojawią się przyciski akcji pobierania i instalacji. Rys. 96 Agent podrzędny Na stanowisku, gdzie został zainstalowany agent główny pojawi się natomiast informacja o zarejestrowaniu agenta podrzędnego w strukturze agentów. Rys. 97 Agent zarejestrowany Instalację komponentów dla agenta podrzędnego można wykonać analogicznie jak w kroku 6.3 lub z poziomu agenta nadrzędnego na strukturze agentów. Dla wybranych agentów podrzędnych można wykonać zdalną instalację produktów jednocześnie. Za pomocą dostępnej checklisty można wybrać wszystkich agentów, na których mają być wykonywane akcje lub wybrać produkt, na którym mają zostać wprowadzone zmiany w całej sieci agentów. Następnie za pomocą przycisków z sekcji Akcje zdalne można zdalnie pobrać, zainstalować, wycofać ostatnio zainstalowaną wersję, odinstalować wybrane komponenty oraz przerwać wykonywaną akcję. Jeżeli wybrana akcja nie będzie dostępna na danym agencie, to zostanie ona pominięta. Rys. 98 Akcje zdalne na agentach podrzędnych Następnie należy dokonać konfiguracji programu Comarch ERP Altum na agencie podrzędnym za pomocą Konfiguratora Altum analogicznie jak w kroku 6.4. Po poprawnym skonfigurowaniu wszystkich stanowisk system jest w pełni gotowy do rozpoczęcia pracy. 7. Poprawki Wersja Comarch ERP Auto Update

53 W Comarch ERP Auto Update została udostępniona funkcjonalność lokalnej oraz zdalnej instalacji poprawek. W celu instalacji poprawek należy przejść na zakładkę Poprawki. Następnie pojawi się okno zarządzania poprawkami. Rys. 99 Poprawki 7.1. Instalacja lokalna Na zakładce Poprawki została udostępniona funkcjonalność lokalnej instalacji udostępnionych poprawek. Udostępnione poprawki dla danego stanowiska będą widoczne w oknie zarządzania poprawkami. Rys. 100 Lista poprawek Na liście poprawek znajdują się wszystkie poprawki, które są udostępnione dla danego agenta lub dla jego agentów podrzędnych. Należy pamiętać o tym, że widoczne będą jedynie te poprawki, które są przeznaczone dla zainstalowanej wersji produktu. W chwili udostępnienia poprawki będzie ona zablokowana. W celu jej odblokowania należy wybrać akcję Odblokuj, po czym pojawi się okno, w którym można wpisać odpowiedni kod autentykacyjny udostępniony wraz z poprawką. Rys. 101 Okno wpisywania kodu autentykacyjnego Po wpisaniu poprawnego kodu użytkownik zostanie poinformowany o poprawnej weryfikacji kodu. Poprawka zostanie odblokowana i będzie możliwa do pobrania. Jeżeli odblokowana poprawka jest przeznaczona dla komponentu zainstalowanego na danym agencie, to za pomocą akcji Instaluj możemy ją zainstalować lokalnie, natomiast jeżeli poprawka nie jest przeznaczona dla zainstalowanych komponentów, to po pobraniu będzie ona nieodstępna do instalacji lokalnej. Taką poprawkę można zainstalować zdalnie w sieci agentów podrzędnych (instalacja zdalna została opisana w rozdziale 7.2). Istnieje również możliwość wycofania ostatniej zainstalowanej poprawki za pomocą akcji Przywróć, jednakże jest ona dostępna jedynie dla ostatniej wgranej poprawki. Przy wykonaniu takiej akcji należy pamiętać, że nie zostaje wykonane przywracanie kopii zapasowej bazy niezależnie od tego, czy taka kopia została utworzona podczas jej instalacji. Wersja Comarch ERP Auto Update

54 Uwaga: Należy pamiętać, że udostępnione poprawki muszą zostać zainstalowane na wszystkich agentach, dla których poprawka jest przeznaczona. Uwaga: Instalowane poprawki są kumulatywne, więc każda kolejna poprawka z danego obszaru zawiera wcześniejsze. Po wybraniu akcji Instaluj pojawi się poniższy komunikat, na którym można wybrać, czy podczas instalacji poprawki ma zostać utworzona kopia zapasowa bazy danych. Ten parametr jest domyślnie zaznaczony i nie zostanie wyświetlony, gdy do komponentu nie jest podpięta baza danych (np. stanowisko POS). Rys. 102 Komunikat przy instalacji poprawki Gdy podczas instalacji poprawki jest wykonywana kopia zapasowa bazy danych, to jest ona zapisywana w domyślnym katalogu kopii baz danych dla zainstalowanego Microsoft SQL Server. Uwaga: Podczas instalacji muszą być wyłączone ręcznie następujące procesy: Altum, POS, Synchronizacja Retail, Comarch ERP Business Services, BPMServer, Comarch.B2.Inbox.ServiceHost Panel zarządzania, EtlExex. Jeżeli taki proces nie został zamknięty, to wyświetli się stosowny komunikat Instalacja zdalna Za pomocą Comarch ERP Auto Update istnieje możliwość zdalnej instalacji poprawek na agentach podrzędnych. Można to zrobić za pomocą przycisków w sekcji Akcje zdalne. Rys. 103 Akcje zdalne Wersja Comarch ERP Auto Update

55 Po wybraniu akcji Instaluj wyświetli się lista agentów, dla których można zainstalować zaznaczoną poprawkę oraz agenci, którzy nie są połączeni z agentem głównym. Niepodłączeni agenci są wyświetlani na liście ze względu na brak aktualnej informacji o zainstalowanych przez nich komponentach. Rys. 104 Instalacja zdalna poprawek W oknie instalacji zdalnej możemy wybrać agentów, na których chcemy zainstalować poprawkę oraz czy ma powstać kopia zapasowa bazy danych. Po wybraniu akcji Instalacja zdalna poprawka zostaje instalowana na wybranych agentach. Rys. 105 Instalacja zdalna poprawki Uwaga: Podczas instalacji muszą być wyłączone następujące procesy: Altum, POS, Synchronizacja Retail, Retail Services, BPMServer, Comarch.B2.Inbox.ServiceHost Panel zarządzania, EtlExex. Jeżeli taki proces jest uruchomiony, to podczas instalacji zdalnej zostanie on automatycznie zamknięty. Zainstalowane poprawki można również odinstalować (przywracać stan z przed instalacji ostatniej poprawki) zdalnie. W tym celu należy wybrać przycisk Przywróć z sekcji Akcje zdalne. Następnie uruchomi się okno zawierające listę agentów, w którym można wybrać tych agentów, na których chcemy odinstalować poprawkę. Uwaga: Odinstalowywanie poprawek jest dostępne tylko dla ostatniej zainstalowanej poprawki. Wersja Comarch ERP Auto Update

56 7.3. Zgodność zainstalowanych poprawek w strukturze agentów W Comarch ERP Auto Update w oknie dostępnych poprawek znajduje się oznaczenie, dzięki któremu można sprawdzić, czy w całej strukturze agentów zostały zainstalowane odpowiednie poprawki. W chwili, gdy poprawka nie została jeszcze zainstalowana na żadnym stanowisku oznaczenie to nie będzie widoczne (Rys. 106). Poniżej zostały przedstawione możliwe oznaczenia: Rys. 106 Lista dostępnych poprawek Gdy poprawka została wgrana tylko dla części agentów (czyli istnieją w strukturze agentów tacy, dla których poprawka nie jest poprawnie zainstalowana). Rys. 107 Oznaczenie niezainstalowania poprawki w całej sieci agentów W sytuacji, gdy w sieci agentów poprawka została zainstalowana dla wszystkich agentów, którzy są połączeni z agentem nadrzędnym, ale w sieci agentów są takie stanowiska, które nie są połączone i nie wiadomo, czy ta poprawka została tam zainstalowana. Rys. 108 Oznaczenie zainstalowania poprawki tylko dla podłączonych agentów Wersja Comarch ERP Auto Update

57 Gdy poprawka została prawidłowo zainstalowana w całej sieci agentów. Rys. 109 Oznaczenie poprawności instalacji poprawek w całej strukturze agentów 8. Dodatki Za pomocą Comarch ERP Auto Update można rejestrować, instalować oraz odinstalowywać dodatki. Jest to funkcjonalność, dzięki której nie ma konieczności ręcznej instalacji rozszerzeń. W tym celu należy przejść na zakładkę Dodatki. Następnie pojawi się okno zarządzania dodatkami. Rys. 110 Dodatki Uwaga: Każde rozszerzenie można zdefiniować dla kilku komponentów jednocześnie za pomocą Kreatora Dodatków. Więcej informacji na temat tworzenia dodatków jest zawarte w dokumencie Comarch ERP Auto Update Kreator Dodatków Instalacja lokalna W pierwszej kolejności należy zarejestrować dodatek za pomocą przycisku Rejestruj, po czym wskazać ścieżkę do pliku, który zawiera pakiet instalacyjny dodatku. Plik ten powinien być w formacie archiwum zip, który zawiera plik manifestu definiujący dodatek oraz pozostałe pliki wchodzące w skład dodatku tj. biblioteki dll lub skrypty SQL. Dalsze informacje na temat tworzenia dodatków zawiera dokument Comarch ERP Auto Update Kreator Dodatków. Wersja Comarch ERP Auto Update

58 Po zarejestrowaniu dodatek będzie widoczny na liście dodatków. Rys. 111 Lista dodatków Zarejestrowany dodatek można zainstalować. Instalacja będzie możliwa w przypadku, gdy zdefiniowany dodatek będzie przypisany do odpowiedniej wersji produktu oraz dla odpowiedniego komponentu. Wszystkie informacje powinny być zawarte w manifeście. Podczas instalacji będzie widoczny pasek postępu. Rys. 112 Instalacja dodatku Po zainstalowaniu dodatku będzie można go odinstalować za pomocą przycisku Odinstaluj. Rys. 113 Zainstalowany dodatek W celu dokonania aktualizacji dodatku należy go zarejestrować na agencie nadrzędnym. Następnie taka aktualizacja będzie dostępna dla agentów podrzędnych, którzy mieli taki dodatek zainstalowany. Dla pozostałych agentów będzie możliwość instalacji nowszej wersji dodatku Instalacja zdalna Za pomocą Comarch ERP Auto Update można zdalnie instalować oraz odinstalować dodatki na agentach podrzędnych. W celu zdalnej instalacji należy wybrać przycisk Instaluj z sekcji Akcje zdalne, natomiast w celu wycofania dodatku przycisk Odinstaluj. Rys. 114 Akcje zdalne Wersja Comarch ERP Auto Update

59 Po wybraniu akcji instaluj lub odinstaluj zostanie wyświetlona lista agentów, na której żądane działanie jest możliwe do wykonania oraz w celach informacyjnych lista agentów podrzędnych, którzy nie są połączeni z agentem nadrzędnym. Rys. 115 Instalacja zdalna Po wybraniu agentów, dla których ma zostać wykonana akcja zdalna oraz jej uruchomieniu rozpocznie się zdalna instalacja lub dezinstalacja dodatku. Za pomocą akcji instalacji można również zaktualizować rozszerzenie. Rys. 116 Zdalna instalacja dodatku 9. Profile W aplikacji Comarch ERP Auto Update została udostępniona funkcjonalność Profili, która umożliwia instalacje kilku wersji produktów na jednej maszynie. Profil oznacza zestaw konfiguracji umożliwiający stworzenie niezależnego środowiska pracy z produktem bądź produktami. Wyróżniamy dwa rodzaje profili: Profil główny - jest tworzony przy instalacji aplikacji Comarch ERP Auto Update. Podczas aktualizacji aplikacji dotychczasowa konfiguracja zostanie zmieniona w Profil główny. Profile dodatkowe profile tworzone przez użytkowników. Każdy profil posiada niezależną konfigurację, bazę plikową, niezależny katalog instalacyjny oraz niezależny katalog pobierania dodatków oraz poprawek. Uwaga: Comarch ERP Auto Update jednocześnie. może być uruchomiony tylko dla jednego profilu Wersja Comarch ERP Auto Update

60 W ramach każdego profilu będą rejestrowane odrębne usługi adekwatne do instalowanych komponentów. Usługi działają w niezależnych i odseparowanych od siebie środowiskach. Dla profili dodatkowych do każdej usługi jest dodawany prefiks z kodem profilu (np. [profil1]comarch ERP Business Services) Konfiguracja profilu W celu otworzenia konfiguracji profili należy przejść na zakładkę Konfiguracja i wybrać przycisk Pofile. Rys. 117 Konfiguracja profili Następnie za pomocą przycisku Dodaj można dodać nowy profil. Rys. 118 Formatka definiowania nowego profilu Podczas definiowania nowego profilu należy w sekcji Konfiguracja podać poniższe parametry: Nazwa profilu, Wersja Comarch ERP Auto Update

61 Kod profilu może składać się maksymalnie z 5 znaków, musi być unikalny, Id klienta\kod Agenta nie musi być unikalny, Katalog instalacyjny katalog, w którym będą instalowane komponenty w ramach tworzonego profilu. Każdy profil musi mieć zdefiniowany osobny katalog instalacyjny, Domyślny język profilu, Port bazowy określa port bazowy, który wraz z kolejnymi 99 portami zostanie zarezerwowany dla danego profilu. Jest on określany tylko dla agentów głównych, a dla pozostałych agentów ten sam zakres portów będzie rezerwowany przy pierwszym połączeniu z agentem głównym. Dodatkowo w sekcji Połączenie należy określić, czy definiowany profil ma się łączyć do serwera Comarch, czy ma być połączony jako agent podrzędny do innego agenta oraz określić port komunikacji. Z poziomu Konfiguracji profili można również usuwać profile. Usuwanie profili jest zablokowane dla: Profilu głównego, Aktualnie aktywnego profilu, Profilu dla którego jest zainstalowany przynajmniej jeden komponent. Za pomocą przycisku Przełącz profil można przełączyć aplikację do zaznaczonego profilu. Przełączanie profili wymaga restartu aplikacji. Po wybraniu opcji przełącz profil zostanie wyświetlony stosowny komunikat. Rys. 119 Kominukat przełączania profilu aplikacji Comarch ERP Auto Update 9.2. Profile dodatkowe Po zdefiniowaniu profilu dodatkowego podczas kolejnego uruchomienia aplikacji Comarch ERP Auto Update pojawi się okno wyboru profilu. Rys. 120 Okno wyboru profilu Po wybraniu odpowiedniego profilu możemy zdecydować, czy profil, do którego się logujemy ma zostać oznaczony jako domyślny podczas logowania. Okno wyboru profilu jest wyświetlane jeżeli: Został dodany przynajmniej jeden profil dodatkowy, Żaden profil nie jest oznaczony jako domyślny podczas logowania, Praca została zakończona na profilu innym niż domyślny i ponownie Comarch ERP Auto Update został uruchomiony. Wersja Comarch ERP Auto Update

62 10. Konfiguracja Comarch ERP Altum jako Centrala Retail Instalacja Retail wymaga, aby w numeratorach przypiętych do oddziału odległego typu Retail wszystkie typy dokumentów miały zdefiniowany człon Seria dokumentu z ustawioną opcją Ma wpływ (od wersji 6.0 nie ma takiego wymagania dla Centrali Altum/Retail tzn. w centrali dokumenty mogą być wystawiane bez serii, natomiast na oddziałach Retail dokumenty muszą mieć serię). Rys. 121 Poprawnie zdefiniowany numerator dla oddziału odległego Retail Powyższe wymaganie można spełnić na dwa sposoby: Ręczną konfigurację wszystkich numeratorów, Automatyczną konwersję numeratorów. Ręczna konfiguracja numeratorów polega na zdefiniowaniu wymaganych numeratorów ręcznie. Uwaga: Jeśli dany dla danego typu dokumentu istnieją już dokumenty to nie jest możliwa edycja takiego numeratora. Następnie tak skonfigurowane numeratory można dopiąć do typów dokumentów przypisanych do oddziału Retail. W tym celu podnosimy do edycji oddział Retail, przechodzimy na zakładkę dokumenty i edytujemy poszczególne typy dokumentów na zakładce Schematy numeracji. Wersja Comarch ERP Auto Update

63 Rys. 122 Przypisanie numeratora do typu dokumentów dla oddziału odległego Retail Automatyczna konwersja numeratorów. Konfigurację numeratorów można wymusić w trakcie konfiguracji pierwszego oddziału odległego Retail. Podczas dodawania nowego oddziału Backoffice pojawi się pytanie o konwersję numeratorów. Rys. 123 Komunikat pojawiający się podczas dodawania pierwszego oddziału odległego Retail Po wyborze Tak następuje konwersja numeratorów. Konwersja polega na stworzeniu nowych numeratorów (z członem Seria dokumentu z ustawioną opcą Ma wpływ) oraz przypisaniu ich do wszystkich typów dokumentów przypiętych do oddziału Backoffice. Nowo zdefiniowane numeratory mają w nazwie _R. Po wykonaniu tej operacji numeracja dokumentów na centrali pozostaje bez zmian. Wersja Comarch ERP Auto Update

64 Rys. 124 Lista numeratorów po przeprowadzeniu konwersji numeratorów Po poprawnym zdefiniowaniu oddziału Retail, (przypisaniu serii odległej, magazynów odległych, rejestrów odległych, przypisaniu grup operatorów, zdefiniowaniu kodu oddziału) rentrala Retail jest gotowa do przeprowadzenia synchronizacji. Więcej informacji odnośnie konfiguracji oddziału i synchronizacji można znaleźć w dokumencie Comarch Retail Synchronizacja W celu skonfigurowania usługi synchronizacji należy uruchomić Konfigurator i przejść na zakładkę Serwer Synchronizacji. Następnie podać namiary na bazę danych. Rys. 125 Konfiguracja serwera synchronizacji Wersja Comarch ERP Auto Update

65 Po zapisaniu zmian należy uruchomić / zrestartować usługę Comarch ERP Synchronization Headquarters. Rys. 126 Uruchomienie usługi Comarch ERP Synchronization Headquarters Alternatywnie pierwszą synchronizację można uruchomić w trybie konsolowym. W tym celu w katalogu gdzie została zainstalowana wersja należy uruchomić RetailSyncHQ.exe. Rys. 127 Uruchomienie RetailSyncHQ.exe Więcej informacji odnośnie konfiguracji oddziału i synchronizacji można znaleźć w dokumencie Comarch Retail Synchronizacja. Wersja Comarch ERP Auto Update

66 11. Konfiguracja Retail Backoffice Serwer do pierwszej synchronizacji W pierwszej kolejności, za pomocą Comarch ERP Auto Update, należy pobrać i zainstalować komponent Retail Backoffice Server. Następnie za pomocą Konfiguratora kreujemy bazę konfiguracyjną i firmową. Rys. 128 Kreacja baz za pomocą Konfiguratora Po wykreowaniu baz uruchamiamy Konfigurator BPM (alternatywnie BPM.exe) i przeprowadzamy konfigurację BPM dla bazy firmowej. Sposób konfiguracji został opisany w rozdziale 6.5. Po wykonaniu powyższych czynności baza firmowa Retail Backoffice jest gotowa do przeprowadzenia pierwszej synchronizacji. W celu skonfigurowania usługi klienta synchronizacji należy uruchomić Konfigurator i wejść na zakładkę Klient synchronizacji. Następnie podać namiary na bazę danych Backoffice. Rys. 129 Konfiguracja klienta synchronizacji Wersja Comarch ERP Auto Update

67 Po zapisaniu zmian należy uruchomić / zrestartować usługę Comarch ERP Synchronization Backoffice Rys. 130 Uruchomienie usługi Comarch ERP Synchronization Backoffice Alternatywnie pierwszą synchronizację można uruchomić w trybie konsolowym. W tym celu w katalogu gdzie została zainstalowana wersja należy uruchomić RetailSyncBO.exe. Rys. 131 Uruchomienie RetailSyncBO.exe Więcej informacji odnośnie konfiguracji oddziału i synchronizacji można znaleźć w dokumencie Comarch Retail Synchronizacja. 12. Lista portów dla instalacji Comarch ERP Altum/ Retail w ramach Profilu głównego 1. Comarch ERP Auto Update: a port komunikacji agenta głównego z serwerem Comarch, b , porty komunikacji agenta głównego i podrzędnego. 2. Synchronizacja: a port synchronizacji, b port wywoływania synchronizacji. Wersja Comarch ERP Auto Update

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Menadżer Licencji Wersja 2013.0.1 Spis treści 1 WPROWADZENIE... 3 2 AKTUALIZACJA SERWISU KLUCZA HASP ORAZ ZDALNEGO SERWISU KLUCZA... 3 3 INSTALACJA... 3 4 MONITOR MENADŻERA LICENCJI...

Bardziej szczegółowo

Przewodnik instalacji i rozpoczynania pracy. dla DataPage+ 2012

Przewodnik instalacji i rozpoczynania pracy. dla DataPage+ 2012 Przewodnik instalacji i rozpoczynania pracy dla DataPage+ 2012 Pomoc aktualizowano ostatnio: 29 sierpnia 2012 Spis treści Instalowanie wymaganych wstępnie komponentów... 1 Przegląd... 1 Krok 1: Uruchamianie

Bardziej szczegółowo

Symfonia Produkcja Instrukcja instalacji. Wersja 2013

Symfonia Produkcja Instrukcja instalacji. Wersja 2013 Symfonia Produkcja Instrukcja instalacji Wersja 2013 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy

Bardziej szczegółowo

Migracja Business Intelligence do wersji

Migracja Business Intelligence do wersji Migracja Business Intelligence do wersji 2015.1 Copyright 2014 COMARCH Wszelkie prawa zastrzeżone Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Kadry i Płace

Sage Symfonia Kadry i Płace Sage Symfonia Kadry i Płace Instalacja programu Wersja 2015.c Producent: Sage sp. z o.o. tel. 22 455 56 00 www.sage.com.pl Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft SQL Server

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji programu SYSTEmSM

Instrukcja instalacji programu SYSTEmSM Instrukcja instalacji programu SYSTEmSM SYSTEmEG Sp. z o.o. Siedziba: ul. Wojrow icka 10a/14 PL 54-434 Wrocław + 48 (71) 354 47 76 Biuro: ul. Chociebuska 11 PL 54-433 Wrocław fax. + 48 (71) 358 04 99 Bank:

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED Podręcznik użytkownika Katowice 2010 Producent programu: KAMSOFT S.A. ul. 1 Maja 133 40-235 Katowice Telefon: (0-32) 209-07-05 Fax:

Bardziej szczegółowo

Migracja Business Intelligence do wersji 11.0

Migracja Business Intelligence do wersji 11.0 Migracja Business Intelligence do wersji 11.0 Copyright 2012 COMARCH Wszelkie prawa zastrzeżone Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Menadżer Licencji Wersja 2013.2.1 Spis treści 1 WPROWADZENIE... 3 2 AKTUALIZACJA SERWISU KLUCZA HASP ORAZ ZDALNEGO SERWISU KLUCZA... 3 3 INSTALACJA... 3 4 MONITOR MENADŻERA LICENCJI...

Bardziej szczegółowo

NIEZAWODNE ROZWIĄZANIA SYSTEMÓW AUTOMATYKI. MSDE 2000 A Instrukcja instalacji. Pomoc techniczna

NIEZAWODNE ROZWIĄZANIA SYSTEMÓW AUTOMATYKI. MSDE 2000 A Instrukcja instalacji. Pomoc techniczna NIEZAWODNE ROZWIĄZANIA SYSTEMÓW AUTOMATYKI MSDE 2000 A Instrukcja instalacji Pomoc techniczna Dok. Nr PLP0011 Wersja: 29-03-2006 ASKOM to zastrzeżony znak firmy ASKOM Sp. z o. o., Gliwice. Inne występujące

Bardziej szczegółowo

enova Instalacja wersji demo

enova Instalacja wersji demo enova Instalacja wersji demo Strona 1 z 18 Spis treści 1. Wymagania...3 2. Instalacja enova demo na Windows XP...4 3. Korzystanie z wersji złotej i srebrnej...14 4. Blokada bazy danych....17 Strona 2 z

Bardziej szczegółowo

Migracja Business Intelligence do wersji 2013.3

Migracja Business Intelligence do wersji 2013.3 Migracja Business Intelligence do wersji 2013.3 Copyright 2013 COMARCH Wszelkie prawa zastrzeżone Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA I KONFIGURACJA. 1.1. Instalacja systemu WF-Mag Mobile 2

INSTALACJA I KONFIGURACJA. 1.1. Instalacja systemu WF-Mag Mobile 2 INSTALACJA I KONFIGURACJA 1.1. Instalacja systemu WF-Mag Mobile 2 System WF-Mag Mobile 2 dostępny jest na jednej płycie instalacyjnej wraz z innymi aplikacjami Asseco WAPRO. Oprócz aplikacji wchodzących

Bardziej szczegółowo

Symfonia Faktura. Instalacja programu. Wersja 2013

Symfonia Faktura. Instalacja programu. Wersja 2013 Symfonia Faktura Instalacja programu Wersja 2013 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia e-dokumenty. Instalacja programu

Sage Symfonia e-dokumenty. Instalacja programu Sage Symfonia e-dokumenty Instalacja programu Wersja 2015 Producent: Sage sp. z o.o. tel. 22 455 56 00 www.sage.com.pl Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft SQL Server jest

Bardziej szczegółowo

Symfonia Start Faktura i Kasa

Symfonia Start Faktura i Kasa Symfonia Start Faktura i Kasa Instalacja programu Wersja 2014 Instalacja programu Instalacja programu możliwa jest z zakupionej płyty instalacyjnej lub z wykorzystaniem plików pobranych ze strony Sage.

Bardziej szczegółowo

Produkcja by CTI. Proces instalacji, ważne informacje oraz konfiguracja

Produkcja by CTI. Proces instalacji, ważne informacje oraz konfiguracja Produkcja by CTI Proces instalacji, ważne informacje oraz konfiguracja Spis treści 1. Ważne informacje przed instalacją...3 2. Instalacja programu...4 3. Nawiązanie połączenia z serwerem SQL oraz z programem

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych Edytor.

Instrukcja instalacji aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych Edytor. Instrukcja instalacji aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych Edytor. Parametry sprzętowe i systemowe wymagane do pracy Generatora Wniosków Aplikacyjnych - Edytor. Minimalne wymagania sprzętowe i systemowe

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych Edytor.

Instrukcja instalacji aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych Edytor. Instrukcja instalacji aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych Edytor. Parametry sprzętowe i systemowe wymagane do pracy Generatora Wniosków Aplikacyjnych - Edytor. Minimalne wymagania sprzętowe i systemowe

Bardziej szczegółowo

WINDOWS Instalacja serwera WWW na systemie Windows XP, 7, 8.

WINDOWS Instalacja serwera WWW na systemie Windows XP, 7, 8. WINDOWS Instalacja serwera WWW na systemie Windows XP, 7, 8. Gdy już posiadamy serwer i zainstalowany na nim system Windows XP, 7 lub 8 postawienie na nim serwera stron WWW jest bardzo proste. Wystarczy

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Start Faktura Instalacja programu

Sage Symfonia Start Faktura Instalacja programu Sage Symfonia Start Faktura Instalacja programu Instalacja programu możliwa jest z zakupionej płyty instalacyjnej lub z wykorzystaniem plików pobranych ze strony Sage. Aby zainstalować program z płyty

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1. Konfiguracja systemu ewuś...3. 2. Logowanie się do systemu ewuś...6. 3. Korzystanie z systemu ewuś...6. 4. Weryfikacja cykliczna...

Spis treści. 1. Konfiguracja systemu ewuś...3. 2. Logowanie się do systemu ewuś...6. 3. Korzystanie z systemu ewuś...6. 4. Weryfikacja cykliczna... Centralny Ośrodek Informatyki Górnictwa S.A. KSOP Obsługa systemu ewuś Katowice, 2013 Spis treści 1. Konfiguracja systemu ewuś...3 2. Logowanie się do systemu ewuś...6 3. Korzystanie z systemu ewuś...6

Bardziej szczegółowo

Poradnik zetula.pl. Jak założyć konto na zetula.pl. i zabezpieczyć dane na swoim komputerze?

Poradnik zetula.pl. Jak założyć konto na zetula.pl. i zabezpieczyć dane na swoim komputerze? Poradnik zetula.pl Jak założyć konto na zetula.pl i zabezpieczyć dane na swoim komputerze? 1.Wejdź na stronę www.zetula.pl 2.Kliknij na odnośniku Utwórz nowe konto 3.Wypełnij formularz rejestracyjny. Pola

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia e-deklaracje Instalacja programu

Sage Symfonia e-deklaracje Instalacja programu Sage Symfonia e-deklaracje Instalacja programu Instalacja programu możliwa jest z zakupionej płyty instalacyjnej lub z wykorzystaniem plików pobranych ze strony Sage. Aby zainstalować program z płyty instalacyjnej

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych Edytor.

Instrukcja instalacji aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych Edytor. Instrukcja instalacji aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych Edytor. Parametry sprzętowe i systemowe wymagane do pracy Generatora Wniosków Aplikacyjnych - Edytor. Minimalne wymagania sprzętowe i systemowe

Bardziej szczegółowo

1. Proszę wejść na stronę: poczta.home.pl i zalogować się do nowej skrzynki e-mail za pomocą otrzymanych danych.

1. Proszę wejść na stronę: poczta.home.pl i zalogować się do nowej skrzynki e-mail za pomocą otrzymanych danych. 1. Proszę wejść na stronę: poczta.home.pl i zalogować się do nowej skrzynki e-mail za pomocą otrzymanych danych. 2. Po poprawnym zalogowaniu się, przejdziemy do nowej skrzynki. Ważną informacją jest zajętość

Bardziej szczegółowo

Przewodnik instalacji i rozpoczynania pracy. Dla DataPage+ 2013

Przewodnik instalacji i rozpoczynania pracy. Dla DataPage+ 2013 Przewodnik instalacji i rozpoczynania pracy Dla DataPage+ 2013 Ostatnia aktualizacja: 25 lipca 2013 Spis treści Instalowanie wymaganych wstępnie komponentów... 1 Przegląd... 1 Krok 1: Uruchamianie Setup.exe

Bardziej szczegółowo

Płace Optivum. 1. Zainstalować serwer SQL (Microsoft SQL Server 2008 R2) oraz program Płace Optivum.

Płace Optivum. 1. Zainstalować serwer SQL (Microsoft SQL Server 2008 R2) oraz program Płace Optivum. Płace Optivum Jak przenieść dane programu Płace Optivum na nowy komputer? Aby kontynuować pracę z programem Płace Optivum na nowym komputerze, należy na starym komputerze wykonać kopię zapasową bazy danych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji nośników USB w systemie internetowym Alior Banku

Instrukcja instalacji nośników USB w systemie internetowym Alior Banku Instrukcja instalacji nośników USB w systemie internetowym Alior Banku Nośnik USB służy do przechowywania klucza elektronicznego, używanego do logowania i autoryzacji transakcji. Opcja dostępna jest wyłącznie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Comarch ERP WAMC wersja 2.3.0.10

Instrukcja użytkownika. Comarch ERP WAMC wersja 2.3.0.10 Instrukcja użytkownika Comarch ERP WAMC wersja 2.3.0.10 Spis treści 1 WSTĘP... 3 1.1 CZYM JEST COMARCH ERP WAMC?... 3 1.2 KOMPONENTY EKRANU GŁÓWNEGO... 3 1.3 KOMPONENTY EKRANU USTAWIEŃ... 4 2 INSTALACJA

Bardziej szczegółowo

Symfonia e-dokumenty. Instalacja programu. Wersja 2014

Symfonia e-dokumenty. Instalacja programu. Wersja 2014 Symfonia e-dokumenty Instalacja programu Wersja 2014 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji nos niko w USB w bankowos ci Alior Banku

Instrukcja instalacji nos niko w USB w bankowos ci Alior Banku Instrukcja instalacji nos niko w USB w bankowos ci Alior Banku Nośnik USB służy do przechowywania klucza elektronicznego, używanego do logowania i autoryzacji transakcji. Opcja dostępna jest wyłącznie

Bardziej szczegółowo

procertum CLIDE Client 2.1 wersja 1.0.2

procertum CLIDE Client 2.1 wersja 1.0.2 Instrukcja obsługi kwalifikowany znacznik czasu do użycia z procertum SmartSign 3.2 procertum CLIDE Client 2.1 wersja 1.0.2 Spis treści 1. INSTALACJA OPROGRAMOWANIA... 3 2. URUCHOMIENIE APLIKACJI... 8

Bardziej szczegółowo

System Symfonia e-dokumenty

System Symfonia e-dokumenty System Symfonia e-dokumenty Konfiguracja Symfonia e-dokumenty Wersja 2012.1 Konfiguracja Symfonia e-dokumenty 2012.1 Instalacja Symfonia e-dokumenty 2012.1 Należy pamiętać, że na danym systemie operacyjnym

Bardziej szczegółowo

Wysyłka wniosko w ZUS - EKS. Instrukcja użytkownika aplikacji Wysyłka wniosków ZUS EKS

Wysyłka wniosko w ZUS - EKS. Instrukcja użytkownika aplikacji Wysyłka wniosków ZUS EKS Wysyłka wniosko w ZUS - EKS Instrukcja użytkownika aplikacji Wysyłka wniosków ZUS EKS Spis treści Wysyłka elektronicznych wniosków ZUS EKS do portalu PUE ZUS... 2 Instalacja aplikacji... 2 Aktualizacja

Bardziej szczegółowo

Microsoft Office 365

Microsoft Office 365 44-330 Jastrzębie-Zdrój, ul. Armii Krajowej 56 Tel. 32 476 2345, Fax: 32 476 1185 e-mail: firma@advicom.pl Instrukcja instalacji w domu UWAGA! Microsoft Office 365 Uprzejmie informujemy, że prawo do korzystania

Bardziej szczegółowo

Synchronizator plików (SSC) - dokumentacja

Synchronizator plików (SSC) - dokumentacja SZARP http://www.szarp.org Synchronizator plików (SSC) - dokumentacja Wersja pliku: $Id: ssc.sgml 4420 2007-09-18 11:19:02Z schylek$ > 1. Witamy w programie SSC Synchronizator plików (SZARP Sync Client,

Bardziej szczegółowo

Kadry Optivum, Płace Optivum. Jak przenieść dane na nowy komputer?

Kadry Optivum, Płace Optivum. Jak przenieść dane na nowy komputer? Kadry Optivum, Płace Optivum Jak przenieść dane na nowy komputer? Aby kontynuować pracę z programem Kadry Optivum lub Płace Optivum (lub z obydwoma programami pracującymi na wspólnej bazie danych) na nowym

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI SYSTEMU

INSTRUKCJA INSTALACJI SYSTEMU Zarządzanie Procesami Informatycznymi Sp. z o.o. 54-204 Wrocław, ul. Legnicka 62 Tel. : ( 071 ) 354 88 88 Fax : ( 071 ) 354 88 99 E-mail : biuro@vilico.pl INSTRUKCJA INSTALACJI SYSTEMU Wersja 1.4-1 - Spis

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja techniczna

Dokumentacja techniczna Typ dokumentu: Dokumentacja techniczna Temat: Instalacja oprogramowania Data wykonania: Czerwiec 2015 1 Spis treści 1 Instalacja oprogramowania 3 1.1 Instalacja Ekspresowa 4 1.1.1 Instalacja na jednym

Bardziej szczegółowo

Program dla praktyki lekarskiej

Program dla praktyki lekarskiej Program dla praktyki lekarskiej Instalacja oprogramowania dreryk na Windows 7 Professional 32 bity Windows 7 Professional 64 bity Copyright Ericpol Telecom sp. z o.o. 2011 Spis treści Pobranie...3 Instalacja...4

Bardziej szczegółowo

Pobieranie komunikatów GIF

Pobieranie komunikatów GIF Spis treści Wstęp... 2 1. Ustawienia harmonogramu zadań... 3 1.1. Tryby pracy AswPlan... 3 2. System KS-EWD... 4 2.1. Instalacja KS-EWD... 5 3. Inauguracja OSOZ... 6 3.1. Zdefiniowanie zadania pobierania

Bardziej szczegółowo

Ulotka. Zmiany w wersji 2014.3.2

Ulotka. Zmiany w wersji 2014.3.2 Ulotka Zmiany w wersji 2014.3.2 Data produkcji wersji: 23 października 2013 Spis treści 1 INSTALACJA SYSTEMU... 3 2 REINSTALACJA PROGRAMU... 3 2.1 REINSTALACJA Z POPRZEDNIEJ WERSJI... 3 2.2 WSPÓŁPRACA

Bardziej szczegółowo

Acronis Backup & Recovery 10 Advanced Editions. Instrukcja szybkiego rozpoczęcia pracy

Acronis Backup & Recovery 10 Advanced Editions. Instrukcja szybkiego rozpoczęcia pracy Acronis Backup & Recovery 10 Advanced Editions Instrukcja szybkiego rozpoczęcia pracy W tym dokumencie opisano sposób instalowania i uruchamiania następujących wersji programu Acronis Backup & Recovery

Bardziej szczegółowo

Ulotka. Zmiany w wersji 2014.6.1

Ulotka. Zmiany w wersji 2014.6.1 Ulotka Zmiany w wersji 2014.6.1 Data produkcji wersji: 25 czerwca 2014 Spis treści 1 INSTALACJA SYSTEMU... 3 2 REINSTALACJA PROGRAMU... 3 2.1 REINSTALACJA Z POPRZEDNIEJ WERSJI... 3 2.2 WSPÓŁPRACA Z MICROSOFT

Bardziej szczegółowo

Asix.Evo - Uruchomienie aplikacji WWW

Asix.Evo - Uruchomienie aplikacji WWW Pomoc dla użytkowników systemu Asix 8 www.asix.com.pl Asix.Evo - Uruchomienie aplikacji WWW Dok. Nr PLP8E014 Wersja: 2014-07-31 Asix.Evo - Uruchomienie aplikacji WWW ASKOM i Asix to zastrzeżone znaki firmy

Bardziej szczegółowo

NIEZAWODNE ROZWIĄZANIA SYSTEMÓW AUTOMATYKI. asix. Aktualizacja pakietu asix 4 do wersji 5 lub 6. Pomoc techniczna

NIEZAWODNE ROZWIĄZANIA SYSTEMÓW AUTOMATYKI. asix. Aktualizacja pakietu asix 4 do wersji 5 lub 6. Pomoc techniczna NIEZAWODNE ROZWIĄZANIA SYSTEMÓW AUTOMATYKI asix Aktualizacja pakietu asix 4 do wersji 5 lub 6 Pomoc techniczna Dok. Nr PLP0016 Wersja:08-12-2010 ASKOM i asix to zastrzeżony znak firmy ASKOM Sp. z o. o.,

Bardziej szczegółowo

Symfonia Start Mała Księgowość

Symfonia Start Mała Księgowość Symfonia Start Mała Księgowość Instalacja programu Wersja 2011 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi

Bardziej szczegółowo

Instalacja aplikacji

Instalacja aplikacji 1 Instalacja aplikacji SERTUM... 2 1.1 Pobranie programu z Internetu... 2 1.2 Instalacja programu... 2 1.3 Logowanie... 3 2 Instalacja aplikacji RaportNet... 4 2.1 Pobranie programu z Internetu... 4 2.2

Bardziej szczegółowo

Kancelaris krok po kroku. PRZEBIEG PROCESU INSTALACJI programu Kancelaris 4.10 standard

Kancelaris krok po kroku. PRZEBIEG PROCESU INSTALACJI programu Kancelaris 4.10 standard Kancelaris krok po kroku PRZEBIEG PROCESU INSTALACJI programu Kancelaris 4.10 standard Objaśnienia W niniejszej prezentacji stosujemy następujący układ slajdu: - u góry znajduje się tytuł slajdu, - w tekście

Bardziej szczegółowo

Spis treści... 2... 4... 7... 8... 10

Spis treści... 2... 4... 7... 8... 10 Spis treści... 2... 4... 7... 8... 10 Czasem, aby zainstalować najnowszą wersję programu Bitdefender należy odinstalować jego poprzednią wersję. Instalacja najnowszej wersji jest zawsze wskazana nowsze

Bardziej szczegółowo

Twoje potrzeby. Nasze rozwiązania. www.siodemka.com

Twoje potrzeby. Nasze rozwiązania. www.siodemka.com Instrukcja instalacji aplikacji Moduł 7 Business Ship Control dla InsERT Subiekt GT PRZEDSIĘBIORSTWO FAIR PLAY 2011 Twoje potrzeby. Nasze rozwiązania. www.siodemka.com SPIS TREŚCI 1. Instalacja aplikacji

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONA INSTRUKCJA INSTALACJI MODEMU I KONFIGURACJA POŁĄCZENIA Z INTERNETEM NA WINDOWS 8 DLA AnyDATA ADU-520L

SKRÓCONA INSTRUKCJA INSTALACJI MODEMU I KONFIGURACJA POŁĄCZENIA Z INTERNETEM NA WINDOWS 8 DLA AnyDATA ADU-520L SKRÓCONA INSTRUKCJA INSTALACJI MODEMU I KONFIGURACJA POŁĄCZENIA Z INTERNETEM NA WINDOWS 8 DLA AnyDATA ADU-520L Przed rozpoczęciem instalacji przygotuj wszystkie niezbędne elementy wymagane do poprawnej

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Użytkownika Comarch ERP Mobilny BI na platformę Android

Dokumentacja Użytkownika Comarch ERP Mobilny BI na platformę Android Dokumentacja Użytkownika Comarch ERP Mobilny BI na platformę Android Wersja 2.5 Wersja 5.0 Copyright 2013 COMARCH Wszelkie prawa zastrzeżone Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej

Bardziej szczegółowo

Wskazówki do instalacji Systemu Symfonia Forte. Szybki start

Wskazówki do instalacji Systemu Symfonia Forte. Szybki start Wskazówki do instalacji Systemu Symfonia Forte Szybki start Powielanie w jakiejkolwiek formie całości lub fragmentów podręcznika bez pisemnej zgody firmy Sage Symfonia Sp. z o.o. jest zabronione. Copyright

Bardziej szczegółowo

Instrukcja. Rejestracji i aktywacji konta w systemie so-open.pl DOTACJE NA INNOWACJE; SOFTWARE OPERATIONS SP. Z O. O.

Instrukcja. Rejestracji i aktywacji konta w systemie so-open.pl DOTACJE NA INNOWACJE; SOFTWARE OPERATIONS SP. Z O. O. Instrukcja Rejestracji i aktywacji konta w systemie so-open.pl 1Strona 1 z 12 Spis treści Wstęp... 3 Rejestracja... 3 Aktywacja konta... 5 Rozpoczęcie pracy z systemem... 7 Pierwsze logowanie do systemu...

Bardziej szczegółowo

Instalacja oprogramowania ESI 20 2.0 oraz konfiguracja

Instalacja oprogramowania ESI 20 2.0 oraz konfiguracja Instalacja oprogramowania ESI 20 2.0 oraz konfiguracja modułu KTS AA/DGP-ASA1-Wö 06/2012 Robert Bosch GmbH 2012. All rights reserved, also regarding any disposal, exploitation, reproduction, editing, Instalacja

Bardziej szczegółowo

System kontroli dostępu ACCO NET Instrukcja instalacji

System kontroli dostępu ACCO NET Instrukcja instalacji System kontroli dostępu ACCO NET Instrukcja instalacji acco_net_i_pl 12/14 SATEL sp. z o.o. ul. Budowlanych 66 80-298 Gdańsk POLSKA tel. 58 320 94 00 serwis 58 320 94 30 dz. techn. 58 320 94 20; 604 166

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Comarch ERP WAMC wersja 2.2

Instrukcja użytkownika. Comarch ERP WAMC wersja 2.2 Instrukcja użytkownika Comarch ERP WAMC wersja 2.2 Spis treści 1 WSTĘP... 3 1.1 CZYM JEST COMARCH ERP WAMC?... 3 1.2 KOMPONENTY EKRANU GŁÓWNEGO... 3 1.3 KOMPONENTY EKRANU USTAWIEŃ... 4 2 INSTALACJA COMARCH

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch ERP XL

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch ERP XL Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch ERP XL Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch ERP XL Wersja 1.0 Warszawa, Listopad 2015 Strona 2 z 12 Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch ERP

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA KONFIGURACJI KLIENTA POCZTOWEGO

INSTRUKCJA KONFIGURACJI KLIENTA POCZTOWEGO INSTRUKCJA KONFIGURACJI KLIENTA POCZTOWEGO UWAGA!!! Wskazówki dotyczą wybranych klientów pocztowych Zespół Systemów Sieciowych Spis treści 1. Konfiguracja klienta pocztowego Outlook Express 3 2. Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja postępowania w procesie aktualizacji systemu UPLOOK / STATLOOK z wersji 3.0 do wersji 3.2

Instrukcja postępowania w procesie aktualizacji systemu UPLOOK / STATLOOK z wersji 3.0 do wersji 3.2 S t r o n a 1 Instrukcja postępowania w procesie aktualizacji systemu UPLOOK / STATLOOK z wersji 3.0 do wersji 3.2 SCENARIUSZ NR1 UWAGA: Należy wykonywać w kolejności poniższe operacje: I ) INSTALACJA

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji oraz obsługi czytników i kart procesorowych dla Klientów SBI Banku BPH S.A.

Instrukcja instalacji oraz obsługi czytników i kart procesorowych dla Klientów SBI Banku BPH S.A. Instrukcja instalacji oraz obsługi czytników i kart procesorowych dla Klientów SBI Sez@m Banku BPH S.A. Warszawa 2006 Pakiet instalacyjny 1. Elementy niezbędne do obsługi kluczy zapisanych na kartach procesorowych

Bardziej szczegółowo

Instalacja systemu zarządzania treścią (CMS): Joomla

Instalacja systemu zarządzania treścią (CMS): Joomla Instalacja systemu zarządzania treścią (CMS): Joomla Na stronie http://www.cba.pl/ zarejestruj nowe konto klikając na przycisk:, następnie wybierz nazwę domeny (Rys. 1a) oraz wypełnij obowiązkowe pola

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Menadżer Licencji Wersja 2013.5.1 Spis treści 1 WPROWADZENIE... 3 1.1 ZMIANY W WERSJI 2013.5.1... 3 2 AKTUALIZACJA SERWISU KLUCZA HASP ORAZ ZDALNEGO SERWISU KLUCZA... 3 3 WSPÓŁPRACA

Bardziej szczegółowo

Instrukcja szybkiego rozpoczęcia pracy

Instrukcja szybkiego rozpoczęcia pracy Instrukcja szybkiego rozpoczęcia pracy 1 Główne komponenty Program Acronis vmprotect 6.0 zawiera następujące główne komponenty: Acronis vmprotect Windows Agent (oprogramowanie instalowane na komputerze

Bardziej szczegółowo

Currenda EPO Instrukcja Konfiguracji. Wersja dokumentu: 1.3

Currenda EPO Instrukcja Konfiguracji. Wersja dokumentu: 1.3 Currenda EPO Instrukcja Konfiguracji Wersja dokumentu: 1.3 Currenda EPO Instrukcja Konfiguracji - wersja dokumentu 1.3-19.08.2014 Spis treści 1 Wstęp... 4 1.1 Cel dokumentu... 4 1.2 Powiązane dokumenty...

Bardziej szczegółowo

Ulotka v.2012.2.2. System Comarch OPT!MA v. 2012.2.2. Comarch SA 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00

Ulotka v.2012.2.2. System Comarch OPT!MA v. 2012.2.2. Comarch SA 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 System Comarch OPT!MA v. 2012.2.2 Ulotka v.2012.2.2 Comarch SA 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: tel. (12) 681 43 00 www.comarch.pl/erp

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007)

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007) Instrukcja numer D1/04_01/Z Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007) Opiekun pracowni internetowej cz. 1 (D1) Tworzenie kopii zapasowej ustawień systemowych serwera - Zadania do wykonania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i obsługi programu Szpieg 3

Instrukcja instalacji i obsługi programu Szpieg 3 COMPUTER SERVICE CENTER 43-300 Bielsko-Biała ul. Cieszyńska 52 tel. +48 (33) 819 35 86, 819 35 87, 601 550 625 Instrukcja instalacji i obsługi programu Szpieg 3 wersja 0.0.2 123 SERWIS Sp. z o. o. ul.

Bardziej szczegółowo

Zmiany techniczne wprowadzone w wersji 2013.7

Zmiany techniczne wprowadzone w wersji 2013.7 Zmiany techniczne wprowadzone w wersji 2013.7 1 Copyright 2014 COMARCH Wszelkie prawa zastrzeżone Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest

Bardziej szczegółowo

Podręcznik administratora Systemu SWD ST Instrukcja instalacji systemu

Podręcznik administratora Systemu SWD ST Instrukcja instalacji systemu Podręcznik administratora Systemu SWD ST Instrukcja instalacji systemu (wersja 1.1 dla 2.5.x) Abakus Systemy Teleinformatyczne Sp. z o.o. 2013 Spis treści ABAKUS SYSTEMY TELEINFORMATYCZNE Sp. z o.o. 1.

Bardziej szczegółowo

WYDRA BY CTI. WYSYŁANIE DOKUMENTÓW ROZLICZENIOWYCH I ARCHIWIZACJA Instrukcja do programu

WYDRA BY CTI. WYSYŁANIE DOKUMENTÓW ROZLICZENIOWYCH I ARCHIWIZACJA Instrukcja do programu WYDRA BY CTI WYSYŁANIE DOKUMENTÓW ROZLICZENIOWYCH I ARCHIWIZACJA Instrukcja do programu 1 Spis treści 1. Opis ogólny...3 2. Wymagania oraz konfiguracja...4 2.1. Wymagania...4 2.2. Instalacja...4 2.3. Konfiguracja...4

Bardziej szczegółowo

Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie

Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie Strona 1 z 5 Połączenia Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie Przed instalacją oprogramowania drukarki do systemu Windows Drukarka podłączona lokalnie to drukarka

Bardziej szczegółowo

1. Instalacja Programu

1. Instalacja Programu Instrukcja obsługi dla programu Raporcik 2005 1. Instalacja Programu Program dostarczony jest na płycie cd, którą otrzymali Państwo od naszej firmy. Aby zainstalować program Raporcik 2005 należy : Włożyć

Bardziej szczegółowo

Instalacja NOD32 Remote Administrator

Instalacja NOD32 Remote Administrator Instalacja NOD32 Remote Administrator Program do zdalnego zarządzania stacjami roboczymi, na których zainstalowany jest program NOD32, składa się z dwóch modułów. Pierwszy z nich Remote Administrator Server

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Menadżer Licencji Wersja 2013.3.1 Spis treści 1 WPROWADZENIE... 3 2 AKTUALIZACJA SERWISU KLUCZA HASP ORAZ ZDALNEGO SERWISU KLUCZA... 3 3 WSPÓŁPRACA Z APLIKACJAMI... 3 4 INSTALACJA...

Bardziej szczegółowo

7 Business Ship Control dla Wf-Mag Prestiż i Prestiż Plus

7 Business Ship Control dla Wf-Mag Prestiż i Prestiż Plus 7 Business Ship Control dla Wf-Mag Prestiż i Prestiż Plus Instrukcja instalacji aplikacji wersja 2012.1 Twoje potrzeby. Nasze rozwiązania. www.siodemka.com Spis treści 1. Instalacja aplikacji 7 Business

Bardziej szczegółowo

1. Podręcznik instalacji aplikacji EXR Creator... 2 1.1 Wstęp... 3 1.2 Instalacja... 4 1.2.1 Instalacja aplikacji EXR Creator z płyty CD... 5 1.2.1.

1. Podręcznik instalacji aplikacji EXR Creator... 2 1.1 Wstęp... 3 1.2 Instalacja... 4 1.2.1 Instalacja aplikacji EXR Creator z płyty CD... 5 1.2.1. 1. Podręcznik instalacji aplikacji EXR Creator.................................................................... 2 1.1 Wstęp.............................................................................................

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji wersja 1.01

Instrukcja instalacji wersja 1.01 earchiwista Instrukcja instalacji wersja 1.01 Metryka Projekt Wykonawca Produkt Opis earchiwista SKG S.A. Instrukcja instalacji Dokument zawiera instrukcję instalacji systemu earchiwista. Autorzy Róża

Bardziej szczegółowo

UMOWY CYWILNOPRAWNE Instalacja, rejestracja i konfiguracja programu

UMOWY CYWILNOPRAWNE Instalacja, rejestracja i konfiguracja programu UMOWY CYWILNOPRAWNE Instalacja, rejestracja i konfiguracja programu 1. Wersje i warianty programu Nr wersji programu składa się z trzech liczb oddzielonych kropkami: człon pierwszy oznacza główny nr wersji

Bardziej szczegółowo

Telesprzedaż by CTI Instrukcja

Telesprzedaż by CTI Instrukcja Telesprzedaż by CTI Instrukcja 1 Spis treści 1. Opis programu...4 2. Konfiguracja...5 2.1. Połączenie z serwerem MS SQL...6 2.2. Połączenie z serwerem MS SQL systemu Call Center...7 2.3. Nawiązanie połączenia

Bardziej szczegółowo

SMS WINDYKATOR Instrukcja instalacji i konfiguracji

SMS WINDYKATOR Instrukcja instalacji i konfiguracji SMS WINDYKATOR Instrukcja instalacji i konfiguracji 1 OGÓLNY OPIS PROGRAMU Program SMS Windykator służy do generowania i wysyłania powiadomień SMS o zaległych płatnościach. Dane do przygotowania powiadomień

Bardziej szczegółowo

Instalacja i konfiguracja Symfonia.Common.Server oraz Symfonia.Common.Forte

Instalacja i konfiguracja Symfonia.Common.Server oraz Symfonia.Common.Forte Instalacja i konfiguracja Symfonia.Common.Server oraz Symfonia.Common.Forte Instalacja Symfonia.Common.Server 0 2 Spis treści Spis treści 2 Instalacja Symfonia.Common.Server 3 Ważne zalecenia... 3 Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja szybkiego rozpoczęcia pracy

Instrukcja szybkiego rozpoczęcia pracy Instrukcja szybkiego rozpoczęcia pracy Spis treści 1 Główne komponenty... 3 2 Obsługiwane systemy operacyjne i środowiska... 4 2.1 Acronis vmprotect 8 Windows Agent... 4 2.2 Acronis vmprotect 8 Virtual

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja konta pocztowego w Thunderbird

Konfiguracja konta pocztowego w Thunderbird Konfiguracja konta pocztowego w Thunderbird Sygnity SA 2013 Wszystkie prawa zastrzeżone. Znaki firmowe oraz towarowe użyte w opracowaniu są prawną własnością ich właścicieli. Autor dokumentacji: Magdalena

Bardziej szczegółowo

WYPOŻYCZALNIA BY CTI INSTRUKCJA

WYPOŻYCZALNIA BY CTI INSTRUKCJA WYPOŻYCZALNIA BY CTI INSTRUKCJA 1 Spis treści 1. Opis programu...3 2. Pierwsze uruchomienie...4 3. Konfiguracja...5 3.1. Licencja...5 3.2. Ogólne...5 3.2.1. Połączenia z bazami danych...5 3.2.2. Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Instalacja NotifySync

Instalacja NotifySync Instalacja NotifySync WPROWADZENIE OD DYSTRYBUTORA SUN CAPITAL: Opis instalacji oraz konfiguracji rozwiązania NotifySync zawarty jest w bardzo przystępnym przewodniku dostępnym na: http://help.notify.net/techdocs/device/notifysync/installregguide/nethelp/default.htm?t

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji aplikacji MuoviSelect 2.0

Instrukcja instalacji aplikacji MuoviSelect 2.0 SPIS TREŚCI Ważne informacje przed instalacją aplikacji Instalacja aplikacji Uruchomienie aplikacji i rejestracja nowego Użytkownika 1. Ważne informacje przed instalacją aplikacji Wymagania do uruchomienia

Bardziej szczegółowo

KANCELARYJNY SYSTEM PODATKOWY

KANCELARYJNY SYSTEM PODATKOWY KANCELARYJNY SYSTEM PODATKOWY Podział bazy danych Opracował: Katowice, Styczeń 2013 1 Podział bazy danych cel Wraz z wersją 3.3.0 systemu KSP, nastąpiła zmiana architektury systemu z jednej do wielu baz

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Menadżer Licencji Wersja 2014.0.1 Spis treści 1 WPROWADZENIE... 3 1.1 ZMIANY W WERSJI 2014.0.1... 3 2 AKTUALIZACJA SERWISU KLUCZA HASP ORAZ ZDALNEGO SERWISU KLUCZA... 3 3 WSPÓŁPRACA

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji programu e STOMis wraz z pakietem Microsoft SQL Server 2005 Express Edition. e STOMis

Instrukcja instalacji programu e STOMis wraz z pakietem Microsoft SQL Server 2005 Express Edition. e STOMis Instrukcja instalacji programu e STOMis wraz z pakietem Microsoft SQL Server 2005 Express Edition e STOMis Strona:1 z 10 I. Wymagania sprzętowe i wymagania w zakresie programowania systemowego. Wymagania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi aplikacji Karty Pojazdów dla Dealerów Samochodowych

Instrukcja obsługi aplikacji Karty Pojazdów dla Dealerów Samochodowych Instrukcja obsługi aplikacji Karty Pojazdów dla Dealerów Samochodowych ver. 0.6 1 Instalacja 1. Proces instalacji należy rozpocząć od sprawdzenia, czy w systemie MS Windows jest zainstalowana aplikacja

Bardziej szczegółowo

Program dla praktyki lekarskiej. Instrukcja Aktualizacji

Program dla praktyki lekarskiej. Instrukcja Aktualizacji Program dla praktyki lekarskiej Instrukcja Aktualizacji Copyright Ericpol Telecom sp. z o.o. 2012 Proces aktualizacji rozpoczynamy od serwera. Przed wykonaniem aktualizacji zalecane jest wykonanie aktualnej

Bardziej szczegółowo

Podręcznik instalacji Command WorkStation 5.6 z aplikacjami Fiery Extended Applications 4.2

Podręcznik instalacji Command WorkStation 5.6 z aplikacjami Fiery Extended Applications 4.2 Podręcznik instalacji Command WorkStation 5.6 z aplikacjami Fiery Extended Applications 4.2 Pakiet Fiery Extended Applications Package (FEA) w wersji 4.2 zawiera aplikacje Fiery służące do wykonywania

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI SYSTEMU NA SERWERZE KROK PO KROKU

INSTRUKCJA INSTALACJI SYSTEMU NA SERWERZE KROK PO KROKU INSTRUKCJA INSTALACJI SYSTEMU NA SERWERZE KROK PO KROKU 1 / 10 Co jest potrzebne do instalacji aplikacji wraz z bazą danych: serwer z zainstalowanym systemem operacyjnym Windows, posiadający min. 4 GB

Bardziej szczegółowo

MAGENTO INTEGRATOR BY CTI INSTRUKCJA

MAGENTO INTEGRATOR BY CTI INSTRUKCJA MAGENTO INTEGRATOR BY CTI INSTRUKCJA 1 Spis treści 1. Opis programu...3 2. Konfiguracja połączenia...4 2.1. Połączenie z serwerem MS SQL...5 2.2. Nawiązanie połączenia z Comarch ERP Optima...7 2.3. Obrazy...7

Bardziej szczegółowo

instrukcja instalacji programu Neofon Spis treści Opis procedury instalacyjnej... 2 strona 1 z 8 Instrukcja instalacji programu Neofon

instrukcja instalacji programu Neofon Spis treści Opis procedury instalacyjnej... 2 strona 1 z 8 Instrukcja instalacji programu Neofon instrukcja instalacji programu Neofon Spis treści Opis procedury instalacyjnej... 2 strona 1 z 8 Opis procedury instalacyjnej 1. Na stronie WWW usługi kliknij link http://update-neofon.tp.pl/neofon/ w

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji programu ARPunktor wraz z serwerem SQL 2005 Express

Instrukcja instalacji programu ARPunktor wraz z serwerem SQL 2005 Express Instrukcja instalacji programu ARPunktor wraz z serwerem SQL 2005 Express 1. Przygotowanie do instalacji W celu zainstalowania aplikacji należy ze strony internetowej pobrać następujący plik: http://in.take.pl/arpunktor/instalacja.zip.

Bardziej szczegółowo

Minimalna wspierana wersja systemu Android to 2.3.3 zalecana 4.0. Ta dokumentacja została wykonana na telefonie HUAWEI ASCEND P7 z Android 4.

Minimalna wspierana wersja systemu Android to 2.3.3 zalecana 4.0. Ta dokumentacja została wykonana na telefonie HUAWEI ASCEND P7 z Android 4. Dokumentacja dla Scandroid. Minimalna wspierana wersja systemu Android to 2.3.3 zalecana 4.0. Ta dokumentacja została wykonana na telefonie HUAWEI ASCEND P7 z Android 4. Scandroid to aplikacja przeznaczona

Bardziej szczegółowo