Dokumentacja Użytkownika Systemu Obszar: Comarch ERP Auto Update. Wersja:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Dokumentacja Użytkownika Systemu Obszar: Comarch ERP Auto Update. Wersja: 2015.1"

Transkrypt

1 Dokumentacja Użytkownika Systemu Obszar: Comarch ERP Auto Update Wersja:

2 Copyright 2014 COMARCH SA Wszelkie prawa zastrzeżone Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną, a także kopiowanie na nośniku filmowym, magnetycznym lub innym, powoduje naruszenie praw autorskich niniejszej publikacji. Wersja Comarch ERP Auto Update

3 1. Wstęp Wymagane komponenty Instalacja Comarch ERP Auto Update Konfiguracja wstępna Comarch ERP Auto Update Instalacja Comarch ERP Altum Konfiguracja Comarch ERP Auto Update dla agenta głównego Konfiguracja i instalacja Menadżera Kluczy Pobieranie i instalacja Comarch ERP Altum Konfiguracja produktu Comarch ERP Altum Konfiguracja baz Konfiguracja usługi licencjonowania Konfiguracja modułów Konfiguracja komunikatora Konfiguracja wyszukiwarki Konfiguracja synchronizacji z e-sklep/wszystko.pl Zarządzanie usługami Konfiguracja modułu BPM Dodawanie agentów podrzędnych Konfiguracja Comarch ERP Auto Update dla agenta podrzędnego Instalacja Comarch Retail Konfiguracja Comarch ERP Auto Update dla agenta głównego Konfiguracja i instalacja Menadżera Kluczy Pobieranie i instalacja Comarch Retail Konfiguracja produktu Comarch Retail Konfiguracja baz Konfiguracja usługi licencjonowania Konfiguracja modułów Konfiguracja komunikatora Konfiguracja wyszukiwarki Konfiguracja usługi danych DataService Konfiguracja rozszerzeń usługi danych Konfiguracja serwera synchronizacji Konfiguracja serwera usług biznesowych Konfiguracja synchronizacji z Comarch ERP XL Konfiguracja synchronizacji z e-sklep/wszystko.pl Zarządzanie usługami Konfiguracja modułu BPM Konfiguracja firmowej bazy danych Konfiguracja konta administracyjnego Konwersja schematu BPM Konfiguracja konta pocztowego Konfiguracja ustawień zaawansowanych Konfiguracja i uruchomienie usług BPM Dodawanie agentów podrzędnych Konfiguracja Comarch ERP Auto Update dla agenta podrzędnego Wersja Comarch ERP Auto Update

4 7. Poprawki Instalacja lokalna Instalacja zdalna Zgodność zainstalowanych poprawek w strukturze agentów Dodatki Instalacja lokalna Instalacja zdalna Profile Konfiguracja profilu Profile dodatkowe Konfiguracja Comarch ERP Altum jako Centrala Retail Konfiguracja Retail Backoffice Serwer do pierwszej synchronizacji Lista portów dla instalacji Comarch ERP Altum/ Retail w ramach Profilu głównego Wersja Comarch ERP Auto Update

5 1. Wstęp Comarch ERP Auto Update jest aplikacją, która pozwala m. in. na instalację, aktualizację oraz dezinstalację najnowszych wersji różnych produktów Comarch ERP w środowisku rozproszonym. Produkty dostępne do instalacji to: Comarch ERP Altum/Retail, Comarch ERP Mobile Magazyn, Comarch ERP Mobile Sprzedaż, Comarch ERP Mobile Flota, Comarch WMS, Comarch ERP Menadżer Kluczy Comarch ERP Narzędzia Comarch ERP Mobile Kierownik Sprzedaży W niniejszej dokumentacji zostały zawarte instrukcje instalacji produktów Comarch ERP Altum i Comarch Retail, instalacji poprawek oraz rejestracji i instalacji dodatków. Szczegóły instalacji produktów Comarch ERP Mobile Magazyn, Comarch EPR Mobile Sprzedaż oraz Comarch ERP Mobile Flota zostały opisane odpowiednio w dokumentach Comarch ERP Mobile Magazyn Online Instalacja i konfiguracja, Comarch ERP Mobile Sprzedaż na platformę Android - Instalacja i konfiguracja oraz Comarch ERP Mobile Flota - Instalacja i konfiguracja, które są dostępne na stronach walidowanych pod adresem: 2. Wymagane komponenty Do instalacji Comarch ERP Auto Update zostały udostępnione dwie wersje instalatora. Za pomocą pełnej wersji można zainstalować również wszystkie potrzebne komponenty. W przypadku, gdy na maszynie brakuje komponentu wyświetli się poniższy komunikat. Rys. 1 Automatyczna instalacja komponentów Uwaga: Podczas instalacji komponentów może wystąpić konieczność ponownego uruchomienia komputera. W sytuacji, gdy na danym środowisku są zainstalowane poniższej wymienione komponenty, można użyć drugiej, mniejszej wersji instalatora. Wymagane komponenty to: Microsoft.Net Framework 4.0, Microsoft SQL Server Compact 3.5 SP2 x64, Wersja Comarch ERP Auto Update

6 Microsoft SQL Server Compact 3.5 SP2 x86, Microsoft SQL Server System CLR Types (w wersji 2008 SP3), Microsoft SQL Server Shared Management Objects (w wersji 2008 SP3). Uwaga: W przypadku braku któregokolwiek z komponentów instalator wyświetli stosowny komunikat. Wszystkie niezbędne do prawidłowego działania aplikacji komponenty można pobrać z serwera ftp1.support.comarch.pl. Znajdują się w folderze Prerequisites w katalogu z wersją Comarch ERP Auto Update. Uwaga: Wspierane collation na serwerze SQL to SQL_Latin1_General_CI_AS i język angielski. W przypadku instalacji Comarch Retail collation dla centrali i oddziałów musi być jednakowe. 3. Instalacja Comarch ERP Auto Update Proces instalacji rozpoczynamy od pobrania oraz uruchomienia pliku instalatora. Plik ten dostępny jest na serwerze ftp1.support.comarch.pl w katalogu Pub w folderze odpowiadającym wersji systemu oraz na stronach walidowanych dla Partnerów. Instalacja Comarch ERP Auto Update przebiega w kilku prostych krokach. Po uruchomieniu pobranego instalatora, pojawi się okno instalacji. Rys. 2 Okno powitalne instalatora Comarch ERP Auto Update Wersja Comarch ERP Auto Update

7 Pierwsze okno, powitalne, zawiera informację o działaniu instalatora. Jeżeli użytkownik zgadza się z informacjami zawartymi w tym miejscu, może przystąpić do instalowania produktu Comarch ERP Auto Update, wybierając Dalej. Rys. 3 Onko umowy licencyjnej Kolejnym etapem jest zaakceptowanie warunków gwarancji i korzystania z oprogramowania Comarch ERP Auto Update. W celu przejścia do kolejnego etapu instalacji należy zapoznać się z treścią umowy i zaakceptować zawarte w niej warunki, a następnie przejść dalej. Wersja Comarch ERP Auto Update

8 Rys. 4 Wybór katalogu instalacyjnego Kolejnym etapem jest wybór ścieżki instalacji Comarch ERP Auto Update. Można zostawić domyślną ścieżkę lub wybrać własną za pomocą przycisku Zmień. Aplikacja zawsze będzie instalowana dla wszystkich użytkowników systemu Windows. Proces instalacji może potrwać kilka minut i będzie widoczny na pasku postępu. Rys. 5 Postęp instalacji Comarch ERP Auto Update Wersja Comarch ERP Auto Update

9 Po zakończeniu procesu instalacji produktu zostanie wyświetlone okno podsumowania. Rys. 6 Zakończenie instalacji Comarch ERP Auto Update Zamknięcie powyższego okna z zaznaczoną opcją uruchomienia aplikacji spowoduje uruchomienie Comarch ERP Auto Update. 4. Konfiguracja wstępna Comarch ERP Auto Update Podczas pierwszego uruchomienia Comarch ERP Auto Update pojawi się okno wyboru języka interfejsu. Użytkownik może wybrać język aplikacji na czas trwania danej sesji programu lub zapamiętać wybór na stałe. Do wyboru są 4 wspierane języki: polski, angielski, niemiecki i francuski (domyślnie jest to język systemu operacyjnego): Rys. 7 Okno wyboru języka Po zatwierdzeniu pojawi się okno Prekonfiguracji. W przypadku konfiguracji wstępnej: Wersja Comarch ERP Auto Update

10 agenta głównego należy pozostawić zaznaczony domyślnie parametr Podłącz tego agenta do serwera Comarch oraz uzupełnić pole Id klienta (dostarczone przez Comarch). Następnie należy wybrać produkt do instalacji (np. Konfiguruj jako: Comarch ERP Altum/Retail Centrala). Rys. 8 Konfiguracja wstępna agenta głównego Uwaga: W celu zainstalowania Comarch ERP Altum wraz z komponentem Business Intelligence Server należy wybrać produkt Comarch ERP Altum, BI Server. agenta podrzędnego należy odznaczyć parametr Podłącz tego agenta do serwera Comarch oraz podać Kod agenta, który jest właśnie konfigurowany. Dodatkowo należy podać dane do połączenia z agentem nadrzędnym, do którego ma się łączyć agent podrzędny wraz z jego adresem i portem komunikacji. Rys. 9 Konfiguracja wstępna agenta podrzędnego Zakończenie konfiguracji wstępnej otworzy okno aplikacji Comarch ERP Auto Update. Przypadek, gdy agent nie połączy się prawidłowo do agenta nadrzędnego i przy próbie połączenia otrzymamy komunikat: Agent nie zarejestrował się u agenta nadrzędnego. Agent nie posiada wymaganych uprawnień. Należy je nadać u agenta nadrzędnego. może oznaczać, że: podane Id klienta jest nieprawidłowe, kod agenta nie został dodany do agenta nadrzędnego lub został usunięty. 5. Instalacja Comarch ERP Altum Wersja Comarch ERP Auto Update

11 5.1. Konfiguracja Comarch ERP Auto Update dla agenta głównego Jeżeli Comarch ERP Auto Update połączy się z serwerem nadrzędnym, taka informacja będzie widoczna w lewym dolnym rogu. Po dłuższym przytrzymaniu kursora nad ikoną zaznaczoną na Rys. 10 pojawi się informacja o statusie rejestracji Comarch ERP Auto Update. Rys. 10 Sprawdzanie statusu Comarch ERP Auto Update Następnie można przejść do konfiguracji Comarch ERP Auto Update, którą można uruchomić z poziomu Ekranu Głównego przyciskiem Konfiguracja znajdującym się w lewym dolnym rogu okna. Drugim sposobem uruchomienia konfiguracji jest naciśnięcie na przycisk Więcej i wybranie Konfiguracja. Rys. 11 Lista przycisków Po uruchomieniu konfiguracji pojawia się okno konfiguracji: Wersja Comarch ERP Auto Update

12 Rys. 12 Okno zakładki Konfiguracja Z tego poziomu możliwa jest edycja ustawień (jeżeli nie istnieje uzasadniona potrzeba, zaleca się pozostawienie domyślnych wartości). Folder pobierania katalog, do którego będą ściągane nowe wersje produktów oraz komponenty wymagane do poprawnej pracy zainstalowanych programów. Są one pobierane z serwera Comarch. Do tego folderu będą również pobierane nowe wersje Comarch ERP Auto Update. Główny folder instalacyjny katalog, w którym będą instalowane nowe wersje produktów. Folder kopii zapasowych katalog, w którym przechowywane są kopie zapasowe plików konfiguracyjnych produktów oraz kopie zapasowe konfiguracji Comarch ERP Auto Update. Id klienta id klienta dostarczone przez Comarch. Połącz z agentem nadrzędnym - nazwa hosta i port udostępniony przez agenta nadrzędnego. Dla agenta głównego należy pozostawić domyślne ustawienia. Kompresuj archiwum wersji zaznaczenie tego parametru spowoduje, że podczas aktualizacji do nowszej wersji, archiwum starszej zostanie skompresowane. Automatycznie wycofaj zmiany w przypadku błędu Comarch ERP Auto Update przywróci (o ile będzie to możliwe) poprzednią wersję aplikacji, jeżeli w trakcie instalacji lub aktualizacji zostaną napotkane problemy. Ilość otwartych połączeń dla agentów podrzędnych ta liczba oznacza ilość otwartych połączeń dla agentów podrzędnych podczas wykonywania masowych akcji zdalnych. Usuń pobrane pliki parametr ten służy do konfiguracji dezinstalacji. Jego zaznaczenie wymusi usunięcie pobranych plików wersji podczas odinstalowywania produktu. Parametr ten będzie można zmienić w kreatorze dezinstalacji lokalnej, lecz w przypadku, gdy będzie ona wywołana zdalnie dezinstalator pobierze to ustawienie z konfiguracji agenta podrzędnego. Usuń kopie zapasowe konfiguracji parametr ten służy do konfiguracji dezinstalacji. Jego zaznaczenie wymusi usunięcie kopii zapasowych konfiguracji podczas odinstalowywania produktu. Parametr ten Wersja Comarch ERP Auto Update

13 będzie można zmienić w kreatorze dezinstalacji lokalnej, lecz w przypadku, gdy będzie ona wywołana zdalnie dezinstalator pobierze to ustawienie z konfiguracji agenta podrzędnego. Aktualizuj automatycznie przy starcie programu ten parametr służy do konfiguracji aktualizacji Comarch ERP Auto Update. Jego zaznaczenie spowoduje automatyczną aktualizację przy uruchomieniu, gdy taka będzie dostępna. Uwaga: Po pierwszej instalacji zostaje zablokowana możliwość zmiany folderu pobierania oraz Id klienta, natomiast pozostałe wartości pozostają modyfikowalne. W zależności od poprzednio wybranych produktów, podpowie się domyślny produkt i komponenty (dla przykładu dla wybranej w konfiguracji Comarch ERP Altum/Retail Centrala domyślnym produktem będzie Comarch ERP Altum z komponentem Centrala Serwer oraz Comarch ERP Menadżer Kluczy z komponentem Comarch ERP Menadżer Kluczy). Rys. 13 Drzewo produktów W celu dodania dodatkowego produktu należy kliknąć prawym przyciskiem myszy w gałąź Produkty i wybrać Dodaj produkt. Następnie można wybrać odpowiedni produkt z rozwijanej listy. Rys. 14 Dodawanie produktu Do danego produktu można również dodać odpowiednie komponenty. W tym celu należy prawym przyciskiem myszy nacisnąć na produkt (np. Comarch ERP Altum) i wybrać Dodaj komponent. Do wyboru są komponenty z rozwijanej listy. Wersja Comarch ERP Auto Update

14 Rys. 15 Dodawanie komponentu Przy instalacji Comarch ERP Altum należy wybrać Centrala Serwer lub Centrala Stanowisko. Te komponenty różnią się tym, że razem z Centrala Serwer instalują się dodatkowo poniższe usługi: Comarch ERP BPM Service, Comarch ERP Messanger service, Comarch ERP Search service. Należy pamiętać, że na jednej maszynie może zostać zainstalowany albo komponent Centrala Serwer albo Centrala Stanowisko. Zatem po wybraniu jednego komponentu drugi nie będzie już dostępny. Komponenty Retail Backoffice Serwer, Retail Backoffice Stanowisko, Retail POS są przeznaczone dla produktu Comarch Retail Konfiguracja i instalacja Menadżera Kluczy W celu poprawnej instalacji Menadżera Kluczy należy w pierwszej kolejności dokonać konfiguracji komponentu. Można to zrobić z poziomu zakładki Konfiguracja w aplikacji Comarch ERP Auto Update. Następnie po zaznaczeniu komponentu Comarch ERP Menadżer Kluczy uaktywni się przycisk konfiguracja. Innym sposobem przejścia do konfiguracji komponentu jest użycie prawego przycisku myszy dla komponentu. Rys. 16 Konfiguracja komponentu Po przejściu do konfiguracji Comarch ERP Menadżer Kluczy należy podać nazwę instancji serwera bazy danych, dla którego ma zostać on zainstalowany wraz z danymi do logowania. Dodatkowo należy podać ID klienta, PIN oraz Numer klucza. Wersja Comarch ERP Auto Update

15 Rys. 17 Konfiguracjia Comarch ERP Menadżer Kluczy Po skonfigurowaniu komponentu można przejść do jego pobierania i instalacji. Na Ekranie Głównym Comarch ERP Auto Update można wybrać jedną z dwóch opcji: Pobierz Pobierz i instaluj Rys. 18 Ekran Główny Po wybraniu opcji pobierz produkt zostanie pobrany do katalogu wybranego podczas konfiguracji. Domyślny folder to C:\Comarch ERP Auto Update\Downloads. Po zakończeniu pobierania zostanie uaktywniony przycisk instaluj. Natomiast po wybraniu opcji pobierz i instaluj produkt zostanie pobrany oraz automatycznie zostanie wywołana akcja instalacji Pobieranie i instalacja Comarch ERP Altum Wersja Comarch ERP Auto Update

16 Po zakończeniu konfiguracji należy przejść do pobierania oraz instalacji Comarch ERP Altum. Na Ekranie Głównym Comarch ERP Auto Update można wybrać jedną z dwóch opcji: Pobierz Pobierz i instaluj Rys. 19 Ekran Główny Po wybraniu opcji pobierz produkt zostanie pobrany i zapisany w katalogu zdefiniowanym w konfiguracji. Domyślna ścieżka to C:\Comarch ERP Auto Update\Downloads\. Po zakończeniu pobierania wyświetlony zostaje przycisk instalacji: Rys. 20 Instalacja Natomiast po wybraniu opcji pobierz i instaluj program automatycznie zostanie pobrany, a następnie zostanie wyświetlony komunikat Za chwilę rozpocznie się proces instalacji Comarch ERP Altum. Wszystkie powiązane programy i usługi zostaną zamknięte. Czy chcesz kontynuować?. Po wybraniu opcji Tak pojawi się okno z Umową Licencyjną. Po akceptacji warunków umowy nastąpi instalacja systemu. Wersja Comarch ERP Auto Update

17 Rys. 21 Umowa licencyjna W przypadku aktualizacji systemu jest wykonywana konwersja baz danych i jeżeli firmowa baza danych jest starsza niż wersja Comarch ERP Altum 6.0, to może wymagać konwersji cech. W związku z funkcjonalnością wielokulturowości w systemie Comarch ERP Altum, gdy na bazie znajdują się obiekty, których wartości w różnych kulturach językowych mają różną reprezentację i wymagają konwersji, podczas aktualizacji zostanie dokonana ich konwersja. Przed wykonaniem konwersji jest konieczność konfiguracji, której można dokonać przechodząc do konfiguracji komponentu na zakładce konfiguracja. Rys. 22 Konfiguracja komponentu Następnie w sekcji Konfiguracja konwersji cech można przejść do konfiguracji. Rys. 23 Konfiguracja konwersji cech Wersja Comarch ERP Auto Update

18 Rys. 24 Konwersja wartości zależnych od kultury wprowadzania W tym oknie należy określić kulturę wprowadzania wartości. Można ją zdefiniować dla każdego obiektu osobno lub dla wszystkich jednocześnie. Do wyboru są 4 języki: polski, angielski, niemiecki, francuski. Taka konfiguracja musi zostać wykonana na agencie głównym, a następnie zostanie ona pobrana przez agentów podrzędnych. W wersji w systemie Comarch ERP Altum wprowadzona została możliwość obsługi wielu firm w jednej bazie danych. W przypadku aktualizacji systemu jest wykonywana konwersji baz danych i podczas konwersji firmowej bazy danych z wcześniejszej wersji należy zadecydować, czy dotychczasowe centrum główne ma nim pozostać, czy też ma zostać przekonwertowane na Firmę. Jeżeli dotychczasowe centrum główne pozostanie węzłem głównym (nadrzędnym), to nowo dodawane centra typu Firma będą w stosunku do niego podrzędne. W przypadku przekonwertowania centrum głównego na Firmę dodany zostanie nowy węzeł główny, a nowo dodawane centra typu Firma umiejscowione będą w strukturze na tym samym poziomie, co dotychczasowe centrum główne. W związku w powyższymi zmianami podczas konwersji pojawi się stosowny komunikat: Rys. 25 Konwersja struktury praw. Wersja Comarch ERP Auto Update

19 5.4. Konfiguracja produktu Comarch ERP Altum Po zakończonej instalacji należy uruchomić Konfigurator, który znajduje się w Menu Start w folderze Comarch ERP. Konfigurator można również uruchomić poprzez plik NewAltumConfigurator.exe, który znajduje się w folderze instalacyjnym. Konfigurację odpowiednich komponentów można wykonać w dowolnym czasie. Po uruchomieniu Konfiguratora pojawia się okno wyboru języka. Następnie pojawi się okno konfiguracji baz. Rys. 26 Wybór języka Rys. 27 Konfigurator Altum Konfiguracja baz Jeżeli nie zostały wcześniej wykreowane bazy, to należy wykonać kreację na zakładce Kreacja baz. W tym celu należy w oknie podać nazwę serwera SQL, nazwy baz oraz dane do logowania do serwera. Ponadto można wybrać język kreacji bazy oraz zdecydować, czy kontrahenci mają być podzieleni na dostawców i nabywców za pomocą opcji Pokaż dostawców i nabywców. Po wypełnieniu wszystkich pól należy nacisnąć przycisk Wykreuj bazę. Podczas kreacji bazy będzie widoczny pasek postępu. Wersja Comarch ERP Auto Update

20 Rys. 28 Pasek postępu kreacji baz Po zakończeniu procesu kreacji baz zostanie wyświetlony komunikat: Czy chcesz zaktualizować również konfigurację usług? Rys. 29 Komunikat aktualizacji konfiguracji usług W przypadku wybrania opcji Tak informacje o nazwie serwera, nazwie baz oraz danych do logowania zostaną przeniesione na zakładki konfiguracji usług. Jeżeli bazy zostały wykreowane wcześniej, to należy przejść na zakładkę Wybór bazy i na niej podać nazwę serwera SQL, dane do logowania do serwera oraz wybrać nazwy baz z rozwijanej listy. Rys. 30 Konfiguracja baz: Wybór baz Następnie należy sprawdzić poprawność danych za pomocą przycisków odświeżania, aby stan zmienił się na Poprawne. Rys. 31 Poprawność danych Po poprawnym skonfigurowaniu baz należy nacisnąć przycisk Ustaw. Uwaga: W przypadku, gdy podpięte bazy są w starszej wersji niż zainstalowana wersja systemu Comarch ERP Altum, to po wybraniu opcji Ustaw będzie możliwość konwersji baz. Wersja Comarch ERP Auto Update

21 Konfiguracja usługi licencjonowania Na zakładce Serwer klucza należy podać namiar na Serwer, dla którego został zainstalowany Comarch ERP Menadżer Kluczy oraz numer klucza licencyjnego. Dodatkowo należy określić typ aplikacji jako Comarch ERP Altum. Rys. 32 Konfiguracja usługi licencjonowania Po wprowadzeniu odpowiednich wartości należy wybrać przycisk Zapisz Konfiguracja modułów Za pomocą konfiguracji modułów można podpinać/odpinać moduły UI oraz moduły biznesowe. Rys. 33 Konfiguracja modułów Po wprowadzeniu odpowiednich zmian należy zapisać zmiany. Ten krok można pominąć, jeżeli operator nie chce wprowadzać żadnych zmian. Wersja Comarch ERP Auto Update

22 Konfiguracja komunikatora Za pomocą Konfiguratora można również skonfigurować komunikator. W tym celu na zakładce Komunikator należy podać tryb pracy komunikatora, nazwę węzła, port komunikacji z usługą, port komunikacji węzła oraz dane do połączenia do firmowej bazy danych (nazwę serwera SQL, dane do logowania oraz nazwę bazy). Dodatkowo należy zainstalować certyfikat. Rys. 34 Konfiguracja komunikatora Po wprowadzeniu odpowiednich danych należy zapisać zmiany przyciskiem Zapisz. Więcej na temat konfiguracji i działania komunikatora można znaleźć w dokumencie Comarch ERP Altum Dodatki. Ten krok można pominąć, ale wtedy nie zostanie skonfigurowana opcja komunikatora w Comarch ERP Altum, jednak będzie możliwość późniejszej konfiguracji Konfiguracja wyszukiwarki Na kolejnej zakładce można skonfigurować wyszukiwarkę. Należy podać nazwę serwera SQL, dane logowania do serwera oraz wybrać z listy nazwę bazy konfiguracyjnej. Po sprawdzeniu poprawności danych za pomocą przycisku odświeżania należy zapisać wprowadzone ustawienia przyciskiem Zapisz. Wersja Comarch ERP Auto Update

23 Rys. 35 Konfiguracja wyszukiwarki Ten krok można pominąć, ale wtedy nie zostanie skonfigurowana opcja wyszukiwarki w Comarch ERP Altum, jednak będzie możliwość późniejszej konfiguracji. Następne zakładki: Usługa danych Moduły usługi danych Serwer synchronizacji Serwer usług biznesowych Klient synchronizacji XL należy pominąć, ponieważ dotyczą konfiguracji systemu Comarch Retail Konfiguracja synchronizacji z e-sklep/wszystko.pl Ten krok należy pominąć, jeżeli na instalowanym środowisku nie jest dostępna synchronizacja z e-sklep lub wszystko.pl. W celu skonfigurowania synchronizacji z e-sklep lub wszystko.pl należy przejść na zakładkę Klient synchronizacji z e-sklep/wszystko.pl, a następnie podać nazwę serwera SQL, dane do logowanie oraz nazwę firmowej bazy danych Altum. Rys. 36 Konfiguracja synchronizacji z e-sklep/wszystko.pl Po wprowadzeniu odpowiednich danych należy zapisać zmiany przyciskiem Zapisz Zarządzanie usługami Wersja Comarch ERP Auto Update

24 Na ostatniej zakładce Stan usług można zatrzymać, uruchomić, zainstalować lub odinstalować wcześniej skonfigurowane usługi (komunikator i wyszukiwarka). Instalacja i dezinstalacja usługi jest jednoznaczna z jej zarejestrowaniem i wyrejestrowaniem. Rys. 37 Zarządzanie usługami 5.5. Konfiguracja modułu BPM Konfiguracja modułu BPM została dokładnie opisana w rozdziale Dodawanie agentów podrzędnych Po zakończeniu konfiguracji produktu Comarch ERP Altum na agencie głównym należy uruchomić Comarch ERP Auto Update i przejść do Struktury agentów. Rys. 38 Struktura agentów Następnie można dodać agentów podrzędnych za pomocą przycisku Dodaj. Wersja Comarch ERP Auto Update

25 Rys. 39 Dodawanie agentów Zostanie otworzone okno Nowy agent i należy w nim podać kod agenta oraz wybrać z rozwijanej listy jego konfigurację. Rys. 40 Nowy agent Po wybraniu poniższych profili konfiguracji zostaną przypisane agentowi podrzędnemu odpowiednie komponenty: 1. HQMaster, POS Centrala Serwer oraz POS 2. HQMaster, POS, BI Server Centrala Serwer, POS oraz Business Intelligence Serwer 3. HQMaster Centrala Serwer 4. HQMaster, BI Server Centrala Serwer oraz Business Intelligence Serwer 5. BI Server Business Intelligence Serwer 6. HQ Centrala Stanowisko 7. HQ, POS Centrala Stanowisko oraz POS 8. BOMaster Backoffice Serwer 9. BOMaster, POS Backoffice Serwer oraz POS 10. BO Backoffice Stanowisko 11. BO, POS Backoffice Stanowisko oraz POS 12. POS POS Komponenty POS, BOMaster oraz BO są komponentami przeznaczonymi dla Comarch Retail. Po dodaniu agenta podrzędnego będzie on widoczny w strukturze agentów. Rys. 41 Lista agentów Wersja Comarch ERP Auto Update

26 W konfiguracji zostanie natomiast dodany nowy parametr Konfiguruj usługę dla agentów podrzędnych. Rys. 42 Konfiguracja W polu Port możemy określić port usługi służącej do zdalnego wywoływania akcji na agencie podrzędnym Konfiguracja Comarch ERP Auto Update dla agenta podrzędnego Po uruchomieniu agenta podrzędnego i zarejestrowaniu go u agenta nadrzędnego pojawią się przyciski akcji pobierania i instalacji. Rys. 43 Agent podrzędny Na stanowisku, gdzie został zainstalowany agent główny pojawi się natomiast informacja o zarejestrowaniu agenta podrzędnego w strukturze agentów. Rys. 44 Agent zarejestrowany Instalację komponentów dla agenta podrzędnego można wykonać analogicznie jak w kroku 5.3 lub z poziomu agenta nadrzędnego w strukturze agentów. Wersja Comarch ERP Auto Update

27 Dla wybranych agentów podrzędnych można wykonać zdalną instalację produktów jednocześnie. Za pomocą dostępnej checklisty można wybrać wszystkich agentów, na których mają być wykonywane akcje lub wybrać produkt, na którym mają zostać wprowadzone zmiany w całej sieci agentów. Następnie za pomocą przycisków z sekcji Akcje zdalne można zdalnie pobrać, zainstalować, wycofać ostatnio zainstalowaną wersję, odinstalować wybrane komponenty oraz przerwać wykonywaną akcję. Jeżeli wybrana akcja nie będzie dostępna na danym agencie, to zostanie ona pominięta. Rys. 45 Akcje zdalne na agentach podrzędnych Następnie należy dokonać konfiguracji programu Comarch ERP Altum na agencie podrzędnym za pomocą Konfiguratora Altum analogicznie jak w kroku 5.4. Po poprawnym skonfigurowaniu wszystkich stanowisk system jest w pełni gotowy do rozpoczęcia pracy. 6. Instalacja Comarch Retail 6.1. Konfiguracja Comarch ERP Auto Update dla agenta głównego Jeżeli Comarch ERP Auto Update połączy się z serwerem nadrzędnym, to taka informacja będzie widoczna w lewym dolnym rogu. Po dłuższym przytrzymaniu kursora nad ikoną zaznaczoną na Błąd! Nie można odnaleźć źródła odwołania. pojawi się informacja o statusie rejestracji Comarch ERP Auto Update. Rys. 46 Sprawdzanie statusu Comarch ERP Auto Update Następnie można przejść do konfiguracji Comarch ERP Auto Update, którą można uruchomić z poziomu Ekranu Głównego przyciskiem Konfiguracja, który znajduje się w lewym dolnym rogu okna. Drugim sposobem uruchomienia konfiguracji jest naciśnięcie przycisku Więcej i wybranie Konfiguracja. Wersja Comarch ERP Auto Update

28 Po uruchomieniu konfiguracji pojawia się okno: Rys. 47 Okno zakładki Konfiguracja Z tego poziomu możliwa jest edycja ustawień (jeżeli nie istnieje uzasadniona potrzeba, zaleca się pozostawienie domyślnych wartości). Folder pobierania katalog, do którego będą ściągane nowe wersje produktów oraz komponenty wymagane do poprawnej pracy zainstalowanych programów. Są one pobierane z serwera Comarch. Do folderu będą ściągane również nowe wersje Comarch ERP Auto Update. Główny folder instalacyjny katalog, w którym będą instalowane nowe wersje produktów. Folder kopii zapasowych katalog, w którym przechowywane są kopie zapasowe plików konfiguracyjnych produktów oraz kopie zapasowe konfiguracji Comarch ERP Auto Update. Id klienta id klienta dostarczone przez Comarch. Kompresuj archiwum wersji zaznaczenie tego parametru spowoduje, że podczas aktualizacji do nowszej wersji, archiwum starszej zostanie skompresowane. Automatycznie wycofaj zmiany w przypadku błędu Comarch ERP Auto Update przywróci (o ile będzie to możliwe) poprzednią wersję aplikacji, jeżeli w trakcie aktualizacji zostaną napotkane problemy. Ilość otwartych połączeń dla agentów podrzędnych ta liczba oznacza ilość otwartych połączeń dla agentów podrzędnych podczas wykonywania masowych akcji zdalnych. Usuń pobrane pliki parametr ten służy do konfiguracji dezinstalacji. Jego zaznaczenie wymusi usunięcie pobranych plików wersji podczas odinstalowywania produktu. Parametr ten będzie można zmienić w kreatorze dezinstalacji lokalnej, lecz w przypadku, gdy będzie ona wywołana zdalnie dezinstalator pobierze to ustawienie z konfiguracji agenta podrzędnego. Usuń kopie zapasowe konfiguracji parametr ten służy do konfiguracji dezinstalacji. Jego zaznaczenie wymusi usunięcie kopii zapasowych konfiguracji podczas odinstalowywania produktu. Parametr ten Wersja Comarch ERP Auto Update

29 będzie można zmienić w kreatorze dezinstalacji lokalnej, lecz w przypadku, gdy będzie ona wywołana zdalnie dezinstalator pobierze to ustawienie z konfiguracji agenta podrzędnego. Aktualizuj automatycznie przy starcie programu ten parametr służy do konfiguracji aktualizacji Comarch ERP Auto Update. Jego zaznaczenie spowoduje automatyczną aktualizację przy uruchomieniu, gdy taka będzie dostępna. Uwaga: Po pierwszej instalacji zostaje zablokowana możliwość zmiany folderu pobierania oraz Id klienta, natomiast pozostałe wartości pozostają modyfikowalne. W zależności od poprzednio wybranych produktów, podpowie się domyślny produkt i komponenty (dla przykładu dla wybranej w konfiguracji Comarch ERP Altum/Retail Centrala domyślnym produktem będzie Comarch ERP Altum z komponentem Centrala Serwer). Rys. 48 Drzewo produktów Jeżeli chcemy zainstalować centralę Comarch Retail należy nacisnąć na komponencie Centrala Serwer i wybrać przycisk Konfiguracja. prawym przyciskiem myszy Rys. 49 Konfiguracja komponentu Następnie należy zaznaczyć opcję Instaluj jako Comarch Retail. Rys. 50 Konfiguracja instalacji Wersja Comarch ERP Auto Update

30 W celu dodania dodatkowego pro;duktu należy kliknąć prawym przyciskiem myszy w gałąź Produkty i wybrać Dodaj produkt. Następnie można wybrać odpowiedni produkt z rozwijanej listy. Rys. 51 Dodawanie produktu Do danego produktu można również dodać odpowiednie komponenty. W tym celu należy prawym przyciskiem myszy nacisnąć na produkt (np. Comarch ERP Altum) i wybrać Dodaj komponent. Do wyboru są komponenty z rozwijanej listy. Dostępne komponenty to: Centrala Serwer Centrala Stanowisko Retail Backoffice Serwer Retail Backoffice Stanowisko Retail POS Business Intelligence Serwer Rys. 52 Dodawanie komponentu Wersja Comarch ERP Auto Update

31 Należy pamiętać, że na jednej maszynie nie może być jednocześnie zainstalowany dany komponent jako serwer i stanowisko. Te komponenty różnią się tym, że z komponentem serwerowym instalują się poniższe usługi: Comarch ERP BPM Server, Comarch ERP Messager service, Comarch ERP Search service, Comarch ERP Synchronization Headquarters/Backoffice, Comarch ERP Business Services, Comarch ERP.POS Data service. Ponadto przy próbie dodania komponentu Retail Backoffice Serwer oraz Centrala Serwer na jednej maszynie wyświetlony zostanie komunikat: Został już skonfigurowany komponent Centrala Serwer. Dodanie Retail Backoffice Serwer spowoduje konflikt usług. Usługa DataService, usługa BPM oraz usługa komunikatora i wyszukiwarki zostaną zainstalowane dla Retail Backoffice Serwer. Czy chcesz kontynuować? Taka konfiguracja jest nieprawidłowa, zatem nie jest ona wspierana i jest przeznaczona wyłącznie do celów prezentacyjnych Konfiguracja i instalacja Menadżera Kluczy W celu poprawnej instalacji Menadżera Kluczy należy w pierwszej kolejności dokonać konfiguracji komponentu. Można to zrobić z poziomu zakładki Konfiguracja w aplikacji Comarch ERP Auto Update. Następnie po zaznaczeniu komponentu Comarch ERP Menadżer Kluczy uaktywni się przycisk konfiguracja. Innym sposobem przejścia do konfiguracji komponentu jest użycie prawego przycisku myszy dla komponentu. Rys. 53 Konfiguracja komponentu Wersja Comarch ERP Auto Update

32 Po przejściu do konfiguracji Comarch ERP Menadżer Kluczy należy podać nazwę instancji serwera bazy danych, dla którego ma zostać on zainstalowany wraz z danymi do logowania. Dodatkowo należy podać ID klienta, PIN oraz Numer klucza. Rys. 54 Konfiguracjia Comarch ERP Menadżer Kluczy Po skonfigurowaniu komponentu można przejść do jego pobierania i instalacji. Na ekranie Głównym Comarch ERP Auto Update można wybrać jedną z dwóch opcji: Pobierz Pobierz i instaluj Rys. 55 Ekran Główny Po wybraniu opcji pobierz produkt zostanie pobrany do katalogu wybranego podczas konfiguracji. Domyślny folder to C:\Comarch ERP Auto Update\Downloads. Po zakończeniu pobierania zostanie uaktywniony przycisk instaluj. Natomiast po wybraniu opcji pobierz i instaluj produkt zostanie pobrany oraz automatycznie zostanie wywołana akcja instalacji. Wersja Comarch ERP Auto Update

33 6.3. Pobieranie i instalacja Comarch Retail Po zakończeniu konfiguracji należy przejść do pobierania oraz instalacji Comarch ERP Altum. Na Ekranie Głównym Comarch ERP Auto Update można wybrać jedną z dwóch opcji: Pobierz Pobierz i instaluj Rys. 56 Ekran Główny Po wybraniu opcji pobierz, produkt zostanie pobrany i zapisany w katalogu wybranym podczas konfiguracji. Domyślna ścieżka to C:\Comarch ERP Auto Update\Downloads\. Po zakończeniu pobierania wyświetlony zostaje przycisk instaluj. Rys. 57 Instalacja Natomiast po wybraniu opcji pobierz i instaluj program automatycznie zostanie pobrany, a następnie zostanie wyświetlony komunikat Za chwilę rozpocznie się proces instalacji Comarch ERP Altum. Wszystkie powiązane programy i usługi zostaną zamknięte. Czy chcesz kontynuować?. Po wybraniu opcji Tak pojawi się okno z Umową Licencyjną. Po akceptacji warunków umowy nastąpi instalacja systemu. Wersja Comarch ERP Auto Update

34 Rys. 58 Umowa licencyjna W przypadku aktualizacji systemu jest wykonywana konwersja baz danych. W związku z funkcjonalnością wielokulturowości w systemie Comarch Retail, gdy na bazie znajdują się obiekty, których wartości w różnych kulturach językowych mają różną reprezentację i wymagają konwersji, podczas aktualizacji zostanie dokonana konwersja. Przed wykonaniem konwersji jest konieczność jej konfiguracji, której można dokonać przechodząc do konfiguracji komponentu na zakładce konfiguracja. Rys. 59 Konfiguracja komponentu Następnie w sekcji Konfiguracja konwersji cech można przejść do konfiguracji. Rys. 60 Konfiguracja konwersji cech Wersja Comarch ERP Auto Update

35 Rys. 61 Konwersja wartości zależnych od kultury wprowadzania W tym oknie należy określić kulturę wprowadzania wartości. Można ją zdefiniować dla każdego obiektu osobno lub dla wszystkich jednocześnie. Do wyboru są 4 języki: polski, angielski, niemiecki, francuski Konfiguracja produktu Comarch Retail Po zakończonej instalacji należy uruchomić Konfigurator, który znajduje się w Menu Start w folderze Comarch ERP. Konfigurator można również uruchomić poprzez plik NewAltumConfigurator.exe, który znajduje się w folderze instalacyjnym. Konfigurację odpowiednich komponentów można wykonać w dowolnym czasie. Po uruchomieniu Konfiguratora pojawia się okno wyboru języka Rys. 62 Wybór języka Wersja Comarch ERP Auto Update

36 Po uruchomieniu Konfiguratora Comarch ERP Altum pojawi się okno konfiguracji baz. Rys. 63 Konfigurator Altum Konfiguracja baz Jeżeli nie zostały wcześniej wykreowane bazy, to należy wykonać kreację na zakładce Kreacja baz. W tym celu należy w oknie podać nazwę serwera SQL, nazwy baz oraz dane do logowania do serwera. Ponadto można wybrać język kreacji bazy oraz wybrać, czy ma być uruchomiona opcja Pokaż dostawców i nabywców. Po wypełnieniu wszystkich pól należy nacisnąć przycisk Wykreuj bazę. Podczas kreacji bazy będzie widoczny pasek postępu. Rys. 64 Pasek postępu kreacji baz Po zakończeniu procesu kreacji baz zostanie wyświetlony komunikat: Czy chcesz zaktualizować również konfigurację usług? Rys. 65 Komunikat aktualizacji konfiguracji usług W przypadku wybrania opcji Tak informacje o nazwie serwera, nazwie baz oraz danych do logowania zostaną przeniesione na zakładki konfiguracji usług. Wersja Comarch ERP Auto Update

37 Jeżeli bazy zostały wykreowane wcześniej, to należy przejść na zakładkę Wybór bazy i na niej podać nazwę serwera SQL, dane do logowania do serwera oraz wybrać nazwy baz z rozwijanej listy. Rys. 66 Konfiguracja baz: Wybór baz Następnie należy sprawdzić poprawność danych za pomocą przycisków odświeżania, aby stan zmienił się na Poprawne. Rys. 67 Poprawność danych Po poprawnym skonfigurowaniu baz należy nacisnąć przycisk Ustaw. Uwaga: W przypadku, gdy podpięte bazy są w starszej wersji niż zainstalowana wersja systemu Comarch Retail, to po wybraniu opcji Ustaw bazy zostaną skonwertowane Konfiguracja usługi licencjonowania Na zakładce Serwer klucza należy podać namiar na na Serwer, dla którego został zainstalowany Comarch ERP Menadżer Kluczy oraz numer klucza licencyjnego. Dodatkowo należy określić typ aplikacji jako Comarch Retail. Rys. 68 Konfiguracja usługi licencjonowania Po wprowadzeniu odpowiednich wartości należy wybrać przycisk zapisz. Wersja Comarch ERP Auto Update

38 Konfiguracja modułów Za pomocą konfiguracji modułów można podpinać/odpinać moduły UI oraz moduły biznesowe. Rys. 69 Konfiguracja modułów Po wprowadzeniu odpowiednich zmian należy je zapisać. Ten krok można pominąć, jeżeli operator nie chce wprowadzać żadnych zmian. Wersja Comarch ERP Auto Update

39 Konfiguracja komunikatora Za pomocą Konfiguratora można również skonfigurować komunikator. W tym celu na zakładce Komunikator należy podać tryb pracy komunikatora, nazwę węzła, port komunikacji z usługą, port komunikacji węzła oraz dane do połączenia do firmowej bazy danych (nazwę serwera SQL, dane do logowania oraz nazwę bazy). Dodatkowo należy zainstalować certyfikat. Rys. 70 Konfiguracja komunikatora Po wprowadzeniu odpowiednich danych należy zapisać zmiany przyciskiem Zapisz. Więcej na temat konfiguracji i działania komunikatora można znaleźć w dokumencie Comarch ERP Altum Dodatki. Ten krok można pominąć, ale wtedy nie zostanie skonfigurowana opcja komunikatora w Comarch Retail Konfiguracja wyszukiwarki Na kolejnej zakładce można skonfigurować wyszukiwarkę. Należy podać nazwę serwera SQL, dane logowania do serwera oraz wybrać z listy nazwę bazy konfiguracyjnej. Po sprawdzeniu poprawności danych za pomocą przycisku odświeżania należy zapisać wprowadzone ustawienia przyciskiem Zapisz. Rys. 71 Konfiguracja wyszukiwarki Ten krok można pominąć, ale wtedy nie zostanie skonfigurowana opcja wyszukiwarki w Comarch Retail. Wersja Comarch ERP Auto Update

40 Konfiguracja usługi danych DataService W celu skonfigurowania usługi danych DataService, która odpowiada za transfer danych między bazą konfigurowanego komponentu a stanowiskiem POS, należy wybrać zakładkę Usługa danych. Następnie podać nazwę serwera SQL, dane logowania do bazy danych oraz nazwę bazy danych. Ponadto w sekcji Ogólne można ustawić język oraz nazwę konfigurowanego centrum. Istnieje również możliwość skonfigurowania funkcjonalności notyfikacji przetwarzania dokumentów. Funkcjonalność ta umożliwia automatyczne wysyłanie wiadomości , gdy wystąpi problem z przesłaniem dokumentu z cache do bazy firmowej centrali lub oddziału. W tym celu należy podać adres odbiorcy, serwer SMTP, port serwera SMTP oraz dane do logowania do poczty. Dodatkowo za pomocą opcji SSL można zdecydować, czy wysyłana wiadomość ma być szyfrowana. Pozostałe wartości są wypełnione automatycznie i zalecane jest pozostawienie ustawień domyślnych. Rys. 72 Konfiguracja usługi danych DataService Jeżeli do konfigurowanego stanowiska (centrali lub oddziału) nie będzie podłączone stanowisko POS ten krok można pominąć. Wersja Comarch ERP Auto Update

41 Konfiguracja rozszerzeń usługi danych Konfigurator umożliwia dodanie modułów biznesowych API oraz modułów biznesowych usługi danych. Odpowiednie rozszerzenia można dodawać oraz konfigurować kolejność ich wczytywania. Rys. 73 Konfiguracja rozszerzeń usługi danych Ten krok można pominąć, jeżeli operator nie chce wprowadzać zmian. Wersja Comarch ERP Auto Update

42 Konfiguracja serwera synchronizacji Konfiguracja serwera synchronizacji jest dostępna na zakładce Serwer synchronizacji. Należy podać nazwę serwera SQL, dane logowania do tego serwera oraz nazwę bazy, a następnie sprawdzić połączenie przyciskiem odświeżania. Można również zmienić język dla serwera synchronizacji, natomiast zalecane jest, aby wartości pozostałych parametrów nie były zmieniane. Rys. 74 Konfiguracja serwera synchronizacji Więcej informacji na temat serwera synchronizacji można znaleźć w dokumencie Comarch Retail Synchronizacja, który znajduje się na stronach walidowanych dla partnerów Konfiguracja serwera usług biznesowych Jeżeli chcemy skonfigurować serwer usług biznesowych, tj. stany magazynowe, bony, ireward24, kredyt kupiecki, należy przejść na zakładkę Serwer usług biznesowych. Następnie należy podać nazwę serwera SQL, dane do logowania do tego serwera oraz nazwę bazy danych, sprawdzić poprawność danych przyciskiem odświeżania oraz zapisać zmiany. Rys. 75 Konfiguracja serwera usług biznesowych Wersja Comarch ERP Auto Update

43 Konfiguracja synchronizacji z Comarch ERP XL Ten krok należy pominąć, jeżeli na instalowanym środowisku nie jest dostępna synchronizacja z Comarch ERP XL. W celu skonfigurowania synchronizacji z Comarch ERP XL należy przejść na zakładkę Klient synchronizacji XL, a następnie podać dane serwera SQL, dane do logowania oraz nazwę firmowej bazy danych centrali Retail. Rys. 76 Konfiguracja synchronizacji z XL Następnie w sekcji Parametry należy podać ID oddziału, nazwę serwera SQL, lokalizację pliku wymiany, lokalizację folderu dla archiwalnych plików wymiany oraz domyślne rozszerzenie plików wymiany Konfiguracja synchronizacji z e-sklep/wszystko.pl Ten krok należy pominąć, jeżeli na instalowanym środowisku nie jest dostępna synchronizacja z e-sklep lub wszystko.pl. W celu skonfigurowania synchronizacji z e-sklep lub wszystko.pl należy przejść na zakładkę Klient synchronizacji z e-sklep/wszystko.pl, a następnie podać nazwę serwera SQL, dane do logowanie oraz nazwę firmowej bazy danych centrali Retail. Rys. 77 Konfiguracja synchronizacji z e-sklep/wszystko.pl Po wprowadzeniu odpowiednich danych należy zapisać zmiany przyciskiem Zapisz. Wersja Comarch ERP Auto Update

44 Zarządzanie usługami Na ostatniej zakładce Stan usług można zatrzymać, uruchomić lub odinstalować wcześniej skonfigurowane usługi (komunikator, wyszukiwarka, usługa danych POS, synchronizacja i usługi biznesowe). Instalacja i dezinstalacja usługi jest jednoznaczna z jej zarejestrowaniem i wyrejestrowaniem. Rys. 78 Zarządzanie usługami 6.5. Konfiguracja modułu BPM W celu skonfigurowania BPM w Comarch ERP Altum należy uruchomić Konfigurator BPM. Można to zrobić na jeden z poniższych sposobów: Uruchamiając skrót Konfigurator BPM na pulpicie Uruchamiając menu startowym Windows skrót Konfigurator BPM wewnątrz folderu Comarch ERP Uruchamiając aplikację BPMConfigurator.exe bezpośrednio z katalogu instalacyjnego Wersja Comarch ERP Auto Update

45 Konfiguracja firmowej bazy danych Rys. 79 Konfiguracja połączenia z bazą firmową Konfigurujemy połączenie do bazy danych. Aby poprawnie skonfigurować połączenie z bazą należy wypełnić wymagane pola: Serwer SQL w tym miejscu określamy nazwę instancji serwera SQL, jeżeli nazwa instancji jest taka sama jak nazwa komputera możemy wpisać zamiennie localhost lub.. Baza danych po poprawnym określeniu instancji w tym polu pojawi się lista baz danych z danej instancji serwera SQL - należy wskazać bazę danych, z którą chcemy pracować w BPM Konfiguracja konta administracyjnego Rys. 80 Konfiguracja konta administracyjnego używanego przez BPM do połączenia z bazą danych Określamy parametry konta administracyjnego inaczej operatora Altum na uprawnieniach którego będą wykonywane procesy globalne. Wymagane są uprawnienia administracyjne (np. wynikające z powiązania z grupą B2_admin) na bazie firmowej Comarch ERP Altum. Dane konto musi posiadać uprawnienia db_owner, jak również niektóre skrypty konwertujące wymagają uprawnień sysadmin na serwerze SQL. W związku z tym zalecamy ustawienie konta z tymi uprawnieniami. Dodatkowo wskazane konto powinno mieć odpowiednie Wersja Comarch ERP Auto Update

46 uprawnienia na wybranym Centrum struktury firmy. Przed przejściem do kolejnego kroku kreator sprawdza, czy podane konto ma faktycznie uprawnienia administracyjne w bazie firmowej Comarch ERP Altum. Ogólnie zalecane jest stworzenie w systemie Comarch ERP Altum dedykowanego operatora niedomenowego dla BPM z wymienonymi uprawnienia, który zostanie wprowadzony w tym kroku konfiguracji. Dzięki temu nie będzie problemów z konfiguracją gdy np., usługi BPM zostaną zarejestrowane na koncie Local System i będą próbowały logować się do bazy danych w trybie zintegrowanym. Wybrane centrum ma wpływ na konfigurację klucza licencji w kolejnych krokach. Do weryfikacji licencji BPM będzie brany NIP firmy do której należy wskazane centrum struktury firmy Konwersja schematu BPM W momencie przejścia konfiguracji z kroku konfiguracji konta administracyjnego do następnego kroku zostanie sprawdzona wersja schematu BPM w firmowej bazie danych. W przypadku gdy wersja jest nieaktualna zostaniemy zapytani o możliwość rozpoczęcia jego konwersji. Rys. 81 Pytanie dotyczące rozpoczęcia konwersji schematu BPM Wybranie odpowiedzi twierdzącej rozpocznie proces konwersji i wyświetli okno pokazujące postęp procesu konwersji schematu. Rys. 82 Okno postępu procesu konwersji schematu BPM Po zakończeniu konwersji zamykamy okno i przechodzimy do kolejnego kroku konfiguracji. Wersja Comarch ERP Auto Update

47 Konfiguracja konta pocztowego Rys. 83 Konfiguracja konta pocztowego Konfiguracja konta pocztowego nie jest wymagana. Wprowadzenie tej konfiguracji jest konieczne tylko jeśli będziemy korzystać z możliwości wysyłania wiadomości z procesów globalnych. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w dokumentacji modułu BPM Konfiguracja ustawień zaawansowanych Rys. 84 Konfiguracja zaawansowanych ustawień BPM Na zakładce konfiguracji ustawień zaawansowanych wymagane jest podanie namiaru na adres serwera klucza licencji posiadającego pakiet licencji typu BPMServer. Adres serwera klucza licencji adres serwera, na którym jest uruchomiony serwer licencji Comarch ERP Altum. W momencie przejścia do kolejnego okna Konfigurator sprawdza czy może połączyć się ze wskazanym serwerem licencji na podanym porcie. Wersja Comarch ERP Auto Update

48 Numer klucza licencji numer klucza licencji poprawny dla NIP firmy, do której należy centrum wskazane w kroku Konta adminstracyjne. Uwaga: Podanie namiaru na usługę licencji z poprawną licencją typu BPMServer jest konieczne w celu kontynuacji konfiguracji BPM Konfiguracja i uruchomienie usług BPM Rys. 85 Konfiguracja usług BPM W ostatnim kroku konfigurujemy usługi BPM. Umożliwiają one komunikację aplikacji BPM z systemem Comarch ERP Altum. Użytkownik, aby móc korzystać z BPM, musi uruchomić obie usługi. Usługi mogą zostać uruchomione w trybie konsolowym (z wykorzystaniem okna podglądu) lub po zarejestrowaniu usług do Serwisów systemu operacyjnego w trybie usług systemu operacyjnego tak by uruchamiały się zawsze przy starcie systemu. Rozwiązanie polegające na rejestracji usług wiąże się z koniecznością podania loginu i hasła użytkownika uprawnionego. Po uruchomieniu usług, w menedżerze zadań sytemu Windows użytkownik będzie mógł zobaczyć ich aktywność. Po poprawnym uruchomieniu usług możemy zakończyć konfigurację modułu BPM Dodawanie agentów podrzędnych Po zakończeniu konfiguracji produktu Comarch Retail należy uruchomić na agencie głównym Comarch ERP Auto Update i przejść do Struktury agentów. Rys. 86 Struktura agentów Wersja Comarch ERP Auto Update

49 Następnie można dodać agentów podrzędnych za pomocą przycisku: Dodaj Rys. 87 Dodawanie agentów Zostanie otworzone okno Nowy agent i należy w nim podać kod agenta oraz wybrać z rozwijanej listy jego konfigurację. Rys. 88 Nowy agent Po wybraniu poniższych profili konfiguracji zostaną przypisane agentowi podrzędnemu odpowiednie komponenty: 1. HQMaster, POS Centrala Serwer oraz POS 2. HQMaster, POS, BI Server Centrala Serwer, POS oraz Business Intelligence Serwer 3. HQMaster Centrala Serwer 4. HQMaster, BI Server Centrala Serwer oraz Business Intelligence Serwer 5. BI Server Business Intelligence Serwer 6. HQ Centrala Stanowisko 7. HQ, POS Centrala Stanowisko oraz POS 8. BOMaster Backoffice Serwer 9. BOMaster, POS Backoffice Serwer oraz POS 10. BO Backoffice Stanowisko 11. BO, POS Backoffice Stanowisko oraz POS 12. POS POS Po dodaniu agenta podrzędnego będzie on widoczny w strukturze agentów. Rys. 89 Lista agentów Wersja Comarch ERP Auto Update

50 Pobierz ze struktury firmy Rys. 90 Pobierz ze struktury firmy Po uruchomieniu wyświetlone zostanie okno logowania, w którym należy podać dane logowania do serwera SQL, nazwę serwera oraz nazwę bazy danych. Rys. 91 Okno logowania Po zalogowaniu otwiera się okno konfiguracji oddziału. Są dostępne 3 opcje konfiguracji: Oddział i stanowiska POS na osobnych komputerach oznacza to, że oddział i wszystkie zdefiniowane dla niego stanowiska POS będą na osobnych maszynach, Oddział oraz POS na jednym komputerze oznacza to, że oddział oraz stanowiska POS będą na jednej maszynie, natomiast pozostałe stanowiska POS (jeżeli zostały zdefiniowane) będą na innych komputerach, Nieokreślony oznacza to, że nie została jeszcze podjęta ostateczna decyzja, czy oddział i stanowisko POS będą na jednej maszynie. Wybrana konfiguracja będzie mogła być później modyfikowana. Rys. 92 Konfiguracja oddziału Wersja Comarch ERP Auto Update

51 Po wybraniu konfiguracji można ją ustawić tylko dla konfigurowanego oddziału lub dla wszystkich pobranych z bazy. Następnie pojawia się okno z pobranymi kodami agentów, w którym możemy zatwierdzić poprawność konfiguracji lub anulować tworzenie struktury oddziałów w Comarch ERP Auto Update. Rys. 93 Sprawdzanie poprawności konfiguracji Po zatwierdzeniu konfiguracji dodani agenci podrzędni pojawią się na liście. Rys. 94 Lista agentów podrzędnych Po dodaniu agenta podrzędnego do struktury agentów w konfiguracji zostanie dodany nowy parametr Konfiguruj usługę dla agentów podrzędnych. Rys. 95 Konfiguracja W polu Port możemy określić port usługi służącej do zdalnego wywoływania akcji na agencie podrzędnym. Wersja Comarch ERP Auto Update

52 6.7. Konfiguracja Comarch ERP Auto Update dla agenta podrzędnego Po uruchomieniu agenta podrzędnego i zarejestrowaniu go u agenta nadrzędnego pojawią się przyciski akcji pobierania i instalacji. Rys. 96 Agent podrzędny Na stanowisku, gdzie został zainstalowany agent główny pojawi się natomiast informacja o zarejestrowaniu agenta podrzędnego w strukturze agentów. Rys. 97 Agent zarejestrowany Instalację komponentów dla agenta podrzędnego można wykonać analogicznie jak w kroku 6.3 lub z poziomu agenta nadrzędnego na strukturze agentów. Dla wybranych agentów podrzędnych można wykonać zdalną instalację produktów jednocześnie. Za pomocą dostępnej checklisty można wybrać wszystkich agentów, na których mają być wykonywane akcje lub wybrać produkt, na którym mają zostać wprowadzone zmiany w całej sieci agentów. Następnie za pomocą przycisków z sekcji Akcje zdalne można zdalnie pobrać, zainstalować, wycofać ostatnio zainstalowaną wersję, odinstalować wybrane komponenty oraz przerwać wykonywaną akcję. Jeżeli wybrana akcja nie będzie dostępna na danym agencie, to zostanie ona pominięta. Rys. 98 Akcje zdalne na agentach podrzędnych Następnie należy dokonać konfiguracji programu Comarch ERP Altum na agencie podrzędnym za pomocą Konfiguratora Altum analogicznie jak w kroku 6.4. Po poprawnym skonfigurowaniu wszystkich stanowisk system jest w pełni gotowy do rozpoczęcia pracy. 7. Poprawki Wersja Comarch ERP Auto Update

53 W Comarch ERP Auto Update została udostępniona funkcjonalność lokalnej oraz zdalnej instalacji poprawek. W celu instalacji poprawek należy przejść na zakładkę Poprawki. Następnie pojawi się okno zarządzania poprawkami. Rys. 99 Poprawki 7.1. Instalacja lokalna Na zakładce Poprawki została udostępniona funkcjonalność lokalnej instalacji udostępnionych poprawek. Udostępnione poprawki dla danego stanowiska będą widoczne w oknie zarządzania poprawkami. Rys. 100 Lista poprawek Na liście poprawek znajdują się wszystkie poprawki, które są udostępnione dla danego agenta lub dla jego agentów podrzędnych. Należy pamiętać o tym, że widoczne będą jedynie te poprawki, które są przeznaczone dla zainstalowanej wersji produktu. W chwili udostępnienia poprawki będzie ona zablokowana. W celu jej odblokowania należy wybrać akcję Odblokuj, po czym pojawi się okno, w którym można wpisać odpowiedni kod autentykacyjny udostępniony wraz z poprawką. Rys. 101 Okno wpisywania kodu autentykacyjnego Po wpisaniu poprawnego kodu użytkownik zostanie poinformowany o poprawnej weryfikacji kodu. Poprawka zostanie odblokowana i będzie możliwa do pobrania. Jeżeli odblokowana poprawka jest przeznaczona dla komponentu zainstalowanego na danym agencie, to za pomocą akcji Instaluj możemy ją zainstalować lokalnie, natomiast jeżeli poprawka nie jest przeznaczona dla zainstalowanych komponentów, to po pobraniu będzie ona nieodstępna do instalacji lokalnej. Taką poprawkę można zainstalować zdalnie w sieci agentów podrzędnych (instalacja zdalna została opisana w rozdziale 7.2). Istnieje również możliwość wycofania ostatniej zainstalowanej poprawki za pomocą akcji Przywróć, jednakże jest ona dostępna jedynie dla ostatniej wgranej poprawki. Przy wykonaniu takiej akcji należy pamiętać, że nie zostaje wykonane przywracanie kopii zapasowej bazy niezależnie od tego, czy taka kopia została utworzona podczas jej instalacji. Wersja Comarch ERP Auto Update

54 Uwaga: Należy pamiętać, że udostępnione poprawki muszą zostać zainstalowane na wszystkich agentach, dla których poprawka jest przeznaczona. Uwaga: Instalowane poprawki są kumulatywne, więc każda kolejna poprawka z danego obszaru zawiera wcześniejsze. Po wybraniu akcji Instaluj pojawi się poniższy komunikat, na którym można wybrać, czy podczas instalacji poprawki ma zostać utworzona kopia zapasowa bazy danych. Ten parametr jest domyślnie zaznaczony i nie zostanie wyświetlony, gdy do komponentu nie jest podpięta baza danych (np. stanowisko POS). Rys. 102 Komunikat przy instalacji poprawki Gdy podczas instalacji poprawki jest wykonywana kopia zapasowa bazy danych, to jest ona zapisywana w domyślnym katalogu kopii baz danych dla zainstalowanego Microsoft SQL Server. Uwaga: Podczas instalacji muszą być wyłączone ręcznie następujące procesy: Altum, POS, Synchronizacja Retail, Comarch ERP Business Services, BPMServer, Comarch.B2.Inbox.ServiceHost Panel zarządzania, EtlExex. Jeżeli taki proces nie został zamknięty, to wyświetli się stosowny komunikat Instalacja zdalna Za pomocą Comarch ERP Auto Update istnieje możliwość zdalnej instalacji poprawek na agentach podrzędnych. Można to zrobić za pomocą przycisków w sekcji Akcje zdalne. Rys. 103 Akcje zdalne Wersja Comarch ERP Auto Update

55 Po wybraniu akcji Instaluj wyświetli się lista agentów, dla których można zainstalować zaznaczoną poprawkę oraz agenci, którzy nie są połączeni z agentem głównym. Niepodłączeni agenci są wyświetlani na liście ze względu na brak aktualnej informacji o zainstalowanych przez nich komponentach. Rys. 104 Instalacja zdalna poprawek W oknie instalacji zdalnej możemy wybrać agentów, na których chcemy zainstalować poprawkę oraz czy ma powstać kopia zapasowa bazy danych. Po wybraniu akcji Instalacja zdalna poprawka zostaje instalowana na wybranych agentach. Rys. 105 Instalacja zdalna poprawki Uwaga: Podczas instalacji muszą być wyłączone następujące procesy: Altum, POS, Synchronizacja Retail, Retail Services, BPMServer, Comarch.B2.Inbox.ServiceHost Panel zarządzania, EtlExex. Jeżeli taki proces jest uruchomiony, to podczas instalacji zdalnej zostanie on automatycznie zamknięty. Zainstalowane poprawki można również odinstalować (przywracać stan z przed instalacji ostatniej poprawki) zdalnie. W tym celu należy wybrać przycisk Przywróć z sekcji Akcje zdalne. Następnie uruchomi się okno zawierające listę agentów, w którym można wybrać tych agentów, na których chcemy odinstalować poprawkę. Uwaga: Odinstalowywanie poprawek jest dostępne tylko dla ostatniej zainstalowanej poprawki. Wersja Comarch ERP Auto Update

56 7.3. Zgodność zainstalowanych poprawek w strukturze agentów W Comarch ERP Auto Update w oknie dostępnych poprawek znajduje się oznaczenie, dzięki któremu można sprawdzić, czy w całej strukturze agentów zostały zainstalowane odpowiednie poprawki. W chwili, gdy poprawka nie została jeszcze zainstalowana na żadnym stanowisku oznaczenie to nie będzie widoczne (Rys. 106). Poniżej zostały przedstawione możliwe oznaczenia: Rys. 106 Lista dostępnych poprawek Gdy poprawka została wgrana tylko dla części agentów (czyli istnieją w strukturze agentów tacy, dla których poprawka nie jest poprawnie zainstalowana). Rys. 107 Oznaczenie niezainstalowania poprawki w całej sieci agentów W sytuacji, gdy w sieci agentów poprawka została zainstalowana dla wszystkich agentów, którzy są połączeni z agentem nadrzędnym, ale w sieci agentów są takie stanowiska, które nie są połączone i nie wiadomo, czy ta poprawka została tam zainstalowana. Rys. 108 Oznaczenie zainstalowania poprawki tylko dla podłączonych agentów Wersja Comarch ERP Auto Update

57 Gdy poprawka została prawidłowo zainstalowana w całej sieci agentów. Rys. 109 Oznaczenie poprawności instalacji poprawek w całej strukturze agentów 8. Dodatki Za pomocą Comarch ERP Auto Update można rejestrować, instalować oraz odinstalowywać dodatki. Jest to funkcjonalność, dzięki której nie ma konieczności ręcznej instalacji rozszerzeń. W tym celu należy przejść na zakładkę Dodatki. Następnie pojawi się okno zarządzania dodatkami. Rys. 110 Dodatki Uwaga: Każde rozszerzenie można zdefiniować dla kilku komponentów jednocześnie za pomocą Kreatora Dodatków. Więcej informacji na temat tworzenia dodatków jest zawarte w dokumencie Comarch ERP Auto Update Kreator Dodatków Instalacja lokalna W pierwszej kolejności należy zarejestrować dodatek za pomocą przycisku Rejestruj, po czym wskazać ścieżkę do pliku, który zawiera pakiet instalacyjny dodatku. Plik ten powinien być w formacie archiwum zip, który zawiera plik manifestu definiujący dodatek oraz pozostałe pliki wchodzące w skład dodatku tj. biblioteki dll lub skrypty SQL. Dalsze informacje na temat tworzenia dodatków zawiera dokument Comarch ERP Auto Update Kreator Dodatków. Wersja Comarch ERP Auto Update

58 Po zarejestrowaniu dodatek będzie widoczny na liście dodatków. Rys. 111 Lista dodatków Zarejestrowany dodatek można zainstalować. Instalacja będzie możliwa w przypadku, gdy zdefiniowany dodatek będzie przypisany do odpowiedniej wersji produktu oraz dla odpowiedniego komponentu. Wszystkie informacje powinny być zawarte w manifeście. Podczas instalacji będzie widoczny pasek postępu. Rys. 112 Instalacja dodatku Po zainstalowaniu dodatku będzie można go odinstalować za pomocą przycisku Odinstaluj. Rys. 113 Zainstalowany dodatek W celu dokonania aktualizacji dodatku należy go zarejestrować na agencie nadrzędnym. Następnie taka aktualizacja będzie dostępna dla agentów podrzędnych, którzy mieli taki dodatek zainstalowany. Dla pozostałych agentów będzie możliwość instalacji nowszej wersji dodatku Instalacja zdalna Za pomocą Comarch ERP Auto Update można zdalnie instalować oraz odinstalować dodatki na agentach podrzędnych. W celu zdalnej instalacji należy wybrać przycisk Instaluj z sekcji Akcje zdalne, natomiast w celu wycofania dodatku przycisk Odinstaluj. Rys. 114 Akcje zdalne Wersja Comarch ERP Auto Update

59 Po wybraniu akcji instaluj lub odinstaluj zostanie wyświetlona lista agentów, na której żądane działanie jest możliwe do wykonania oraz w celach informacyjnych lista agentów podrzędnych, którzy nie są połączeni z agentem nadrzędnym. Rys. 115 Instalacja zdalna Po wybraniu agentów, dla których ma zostać wykonana akcja zdalna oraz jej uruchomieniu rozpocznie się zdalna instalacja lub dezinstalacja dodatku. Za pomocą akcji instalacji można również zaktualizować rozszerzenie. Rys. 116 Zdalna instalacja dodatku 9. Profile W aplikacji Comarch ERP Auto Update została udostępniona funkcjonalność Profili, która umożliwia instalacje kilku wersji produktów na jednej maszynie. Profil oznacza zestaw konfiguracji umożliwiający stworzenie niezależnego środowiska pracy z produktem bądź produktami. Wyróżniamy dwa rodzaje profili: Profil główny - jest tworzony przy instalacji aplikacji Comarch ERP Auto Update. Podczas aktualizacji aplikacji dotychczasowa konfiguracja zostanie zmieniona w Profil główny. Profile dodatkowe profile tworzone przez użytkowników. Każdy profil posiada niezależną konfigurację, bazę plikową, niezależny katalog instalacyjny oraz niezależny katalog pobierania dodatków oraz poprawek. Uwaga: Comarch ERP Auto Update jednocześnie. może być uruchomiony tylko dla jednego profilu Wersja Comarch ERP Auto Update

60 W ramach każdego profilu będą rejestrowane odrębne usługi adekwatne do instalowanych komponentów. Usługi działają w niezależnych i odseparowanych od siebie środowiskach. Dla profili dodatkowych do każdej usługi jest dodawany prefiks z kodem profilu (np. [profil1]comarch ERP Business Services) Konfiguracja profilu W celu otworzenia konfiguracji profili należy przejść na zakładkę Konfiguracja i wybrać przycisk Pofile. Rys. 117 Konfiguracja profili Następnie za pomocą przycisku Dodaj można dodać nowy profil. Rys. 118 Formatka definiowania nowego profilu Podczas definiowania nowego profilu należy w sekcji Konfiguracja podać poniższe parametry: Nazwa profilu, Wersja Comarch ERP Auto Update

61 Kod profilu może składać się maksymalnie z 5 znaków, musi być unikalny, Id klienta\kod Agenta nie musi być unikalny, Katalog instalacyjny katalog, w którym będą instalowane komponenty w ramach tworzonego profilu. Każdy profil musi mieć zdefiniowany osobny katalog instalacyjny, Domyślny język profilu, Port bazowy określa port bazowy, który wraz z kolejnymi 99 portami zostanie zarezerwowany dla danego profilu. Jest on określany tylko dla agentów głównych, a dla pozostałych agentów ten sam zakres portów będzie rezerwowany przy pierwszym połączeniu z agentem głównym. Dodatkowo w sekcji Połączenie należy określić, czy definiowany profil ma się łączyć do serwera Comarch, czy ma być połączony jako agent podrzędny do innego agenta oraz określić port komunikacji. Z poziomu Konfiguracji profili można również usuwać profile. Usuwanie profili jest zablokowane dla: Profilu głównego, Aktualnie aktywnego profilu, Profilu dla którego jest zainstalowany przynajmniej jeden komponent. Za pomocą przycisku Przełącz profil można przełączyć aplikację do zaznaczonego profilu. Przełączanie profili wymaga restartu aplikacji. Po wybraniu opcji przełącz profil zostanie wyświetlony stosowny komunikat. Rys. 119 Kominukat przełączania profilu aplikacji Comarch ERP Auto Update 9.2. Profile dodatkowe Po zdefiniowaniu profilu dodatkowego podczas kolejnego uruchomienia aplikacji Comarch ERP Auto Update pojawi się okno wyboru profilu. Rys. 120 Okno wyboru profilu Po wybraniu odpowiedniego profilu możemy zdecydować, czy profil, do którego się logujemy ma zostać oznaczony jako domyślny podczas logowania. Okno wyboru profilu jest wyświetlane jeżeli: Został dodany przynajmniej jeden profil dodatkowy, Żaden profil nie jest oznaczony jako domyślny podczas logowania, Praca została zakończona na profilu innym niż domyślny i ponownie Comarch ERP Auto Update został uruchomiony. Wersja Comarch ERP Auto Update

62 10. Konfiguracja Comarch ERP Altum jako Centrala Retail Instalacja Retail wymaga, aby w numeratorach przypiętych do oddziału odległego typu Retail wszystkie typy dokumentów miały zdefiniowany człon Seria dokumentu z ustawioną opcją Ma wpływ (od wersji 6.0 nie ma takiego wymagania dla Centrali Altum/Retail tzn. w centrali dokumenty mogą być wystawiane bez serii, natomiast na oddziałach Retail dokumenty muszą mieć serię). Rys. 121 Poprawnie zdefiniowany numerator dla oddziału odległego Retail Powyższe wymaganie można spełnić na dwa sposoby: Ręczną konfigurację wszystkich numeratorów, Automatyczną konwersję numeratorów. Ręczna konfiguracja numeratorów polega na zdefiniowaniu wymaganych numeratorów ręcznie. Uwaga: Jeśli dany dla danego typu dokumentu istnieją już dokumenty to nie jest możliwa edycja takiego numeratora. Następnie tak skonfigurowane numeratory można dopiąć do typów dokumentów przypisanych do oddziału Retail. W tym celu podnosimy do edycji oddział Retail, przechodzimy na zakładkę dokumenty i edytujemy poszczególne typy dokumentów na zakładce Schematy numeracji. Wersja Comarch ERP Auto Update

63 Rys. 122 Przypisanie numeratora do typu dokumentów dla oddziału odległego Retail Automatyczna konwersja numeratorów. Konfigurację numeratorów można wymusić w trakcie konfiguracji pierwszego oddziału odległego Retail. Podczas dodawania nowego oddziału Backoffice pojawi się pytanie o konwersję numeratorów. Rys. 123 Komunikat pojawiający się podczas dodawania pierwszego oddziału odległego Retail Po wyborze Tak następuje konwersja numeratorów. Konwersja polega na stworzeniu nowych numeratorów (z członem Seria dokumentu z ustawioną opcą Ma wpływ) oraz przypisaniu ich do wszystkich typów dokumentów przypiętych do oddziału Backoffice. Nowo zdefiniowane numeratory mają w nazwie _R. Po wykonaniu tej operacji numeracja dokumentów na centrali pozostaje bez zmian. Wersja Comarch ERP Auto Update

64 Rys. 124 Lista numeratorów po przeprowadzeniu konwersji numeratorów Po poprawnym zdefiniowaniu oddziału Retail, (przypisaniu serii odległej, magazynów odległych, rejestrów odległych, przypisaniu grup operatorów, zdefiniowaniu kodu oddziału) rentrala Retail jest gotowa do przeprowadzenia synchronizacji. Więcej informacji odnośnie konfiguracji oddziału i synchronizacji można znaleźć w dokumencie Comarch Retail Synchronizacja W celu skonfigurowania usługi synchronizacji należy uruchomić Konfigurator i przejść na zakładkę Serwer Synchronizacji. Następnie podać namiary na bazę danych. Rys. 125 Konfiguracja serwera synchronizacji Wersja Comarch ERP Auto Update

65 Po zapisaniu zmian należy uruchomić / zrestartować usługę Comarch ERP Synchronization Headquarters. Rys. 126 Uruchomienie usługi Comarch ERP Synchronization Headquarters Alternatywnie pierwszą synchronizację można uruchomić w trybie konsolowym. W tym celu w katalogu gdzie została zainstalowana wersja należy uruchomić RetailSyncHQ.exe. Rys. 127 Uruchomienie RetailSyncHQ.exe Więcej informacji odnośnie konfiguracji oddziału i synchronizacji można znaleźć w dokumencie Comarch Retail Synchronizacja. Wersja Comarch ERP Auto Update

66 11. Konfiguracja Retail Backoffice Serwer do pierwszej synchronizacji W pierwszej kolejności, za pomocą Comarch ERP Auto Update, należy pobrać i zainstalować komponent Retail Backoffice Server. Następnie za pomocą Konfiguratora kreujemy bazę konfiguracyjną i firmową. Rys. 128 Kreacja baz za pomocą Konfiguratora Po wykreowaniu baz uruchamiamy Konfigurator BPM (alternatywnie BPM.exe) i przeprowadzamy konfigurację BPM dla bazy firmowej. Sposób konfiguracji został opisany w rozdziale 6.5. Po wykonaniu powyższych czynności baza firmowa Retail Backoffice jest gotowa do przeprowadzenia pierwszej synchronizacji. W celu skonfigurowania usługi klienta synchronizacji należy uruchomić Konfigurator i wejść na zakładkę Klient synchronizacji. Następnie podać namiary na bazę danych Backoffice. Rys. 129 Konfiguracja klienta synchronizacji Wersja Comarch ERP Auto Update

67 Po zapisaniu zmian należy uruchomić / zrestartować usługę Comarch ERP Synchronization Backoffice Rys. 130 Uruchomienie usługi Comarch ERP Synchronization Backoffice Alternatywnie pierwszą synchronizację można uruchomić w trybie konsolowym. W tym celu w katalogu gdzie została zainstalowana wersja należy uruchomić RetailSyncBO.exe. Rys. 131 Uruchomienie RetailSyncBO.exe Więcej informacji odnośnie konfiguracji oddziału i synchronizacji można znaleźć w dokumencie Comarch Retail Synchronizacja. 12. Lista portów dla instalacji Comarch ERP Altum/ Retail w ramach Profilu głównego 1. Comarch ERP Auto Update: a port komunikacji agenta głównego z serwerem Comarch, b , porty komunikacji agenta głównego i podrzędnego. 2. Synchronizacja: a port synchronizacji, b port wywoływania synchronizacji. Wersja Comarch ERP Auto Update

Instrukcja użytkownika. Comarch ERP WAMC wersja 2.2

Instrukcja użytkownika. Comarch ERP WAMC wersja 2.2 Instrukcja użytkownika Comarch ERP WAMC wersja 2.2 Spis treści 1 WSTĘP... 3 1.1 CZYM JEST COMARCH ERP WAMC?... 3 1.2 KOMPONENTY EKRANU GŁÓWNEGO... 3 1.3 KOMPONENTY EKRANU USTAWIEŃ... 4 2 INSTALACJA COMARCH

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI

INSTRUKCJA INSTALACJI INSTRUKCJA INSTALACJI Metryka dokumentu TEMAT PRZYGOTOWAŁ ZATWIERDZIŁ Instrukcja instalacji Vario.ONE DocuSoft DocuSoft WERSJA 3.3 Instrukcja Instalacji Vario.ONE 2 1 Wstęp...3 2 Instalacja Server Vario.ONE...4

Bardziej szczegółowo

Ulotka. Zmiany w wersji 2014.0.1

Ulotka. Zmiany w wersji 2014.0.1 Ulotka Zmiany w wersji 2014.0.1 Data produkcji wersji: 23 października 2013 Spis treści 1 INSTALACJA SYSTEMU... 4 2 REINSTALACJA PROGRAMU... 4 2.1 REINSTALACJA Z POPRZEDNIEJ WERSJI... 4 2.2 WSPÓŁPRACA

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Menadżer Kluczy Wersja 2015.3.1 Spis treści 1 WPROWADZENIE... 3 1.1 ZMIANY W WERSJI 2015.3.1... 3 1.1.1 POPRAWIONO... 3 1.1.2 NOWE FUNKCJONALNOŚCI... 3 2 WSPÓŁPRACA Z APLIKACJAMI...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja administratora Systemu SJO BeSTi@

Instrukcja administratora Systemu SJO BeSTi@ System powstał w ramach projektu Transition Facility 2006/018-180.01.04 System zarządzania budżetami jednostek samorządu terytorialnego sprawozdawczość jednostek organizacyjnych Strona 2 z SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Menadżer Kluczy Wersja 2015.3.1 Spis treści 1 WPROWADZENIE... 3 1.1 ZMIANY W WERSJI 2015.3.1... 3 1.1.1 POPRAWIONO... 3 1.1.2 NOWE FUNKCJONALNOŚCI... 3 2 WSPÓŁPRACA Z APLIKACJAMI...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Menadżer Kluczy Wersja 2015.1.1 Spis treści 1 WPROWADZENIE... 3 1.1 ZMIANY W WERSJI 2015.1.1... 3 2 WSPÓŁPRACA Z APLIKACJAMI... 3 3 INSTALACJA... 3 4 MONITOR MENADŻERA KLUCZY...

Bardziej szczegółowo

BackupExpert backup i synchronizacja w jednej aplikacji. Instrukcja użytkownika

BackupExpert backup i synchronizacja w jednej aplikacji. Instrukcja użytkownika BackupExpert backup i synchronizacja w jednej aplikacji. Instrukcja użytkownika 14.02.2014 SPIS TREŚCI Spis treści... 2 Wstęp... 4 Symbole stosowane w instrukcji... 4 Czym jest backup danych?... 4 Aplikacja

Bardziej szczegółowo

Instalator systemu mmedica

Instalator systemu mmedica Instalator systemu mmedica Dokumentacja użytkownika wersja 3.1.1.0 data 2012-01-11 Spis treści 1. Przygotowanie do instalacji... 3 1.1. Wymagania instalatora... 3 1.2. Wymagane elementy i możliwości instalacji...

Bardziej szczegółowo

Comarch OPT!MA Analizy BI Wersja 2012.5.0.0

Comarch OPT!MA Analizy BI Wersja 2012.5.0.0 Comarch OPT!MA Analizy BI Wersja 2012.5.0.0 Pomyśl o środowisku zanim zdecydujesz się wydrukować ten dokument! Spis treści 1 Wymagania... 5 1.1 Sprzętowe i systemowe... 5 1.2 Programowe... 5 1.3 Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Wersja 2.9.0

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Wersja 2.9.0 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Wersja 2.9.0 ZAWARTOŚĆ 1. ibard24 backup online... 5 2. Rozpoczęcie przygody to takie proste!... 6 2.1. Rejestracja nowego konta... 6 2.1. Instalacja programu... 8 2.1.1. Jak pobrać

Bardziej szczegółowo

Ulotka. Zmiany w wersji 2014.5.1

Ulotka. Zmiany w wersji 2014.5.1 Ulotka Zmiany w wersji 2014.5.1 Data produkcji wersji: 25 czerwca 2014 Spis treści 1 INSTALACJA SYSTEMU... 4 2 REINSTALACJA PROGRAMU... 4 2.1 REINSTALACJA Z POPRZEDNIEJ WERSJI... 4 2.2 WSPÓŁPRACA Z MICROSOFT

Bardziej szczegółowo

Kontakt. System Antywirusowy NOD32. 1317 Ynez Place ul. Pszczyńska 15. California, 92118 Tel: +48 32 259 11 00 USA Fax: +48 32 259 11 90

Kontakt. System Antywirusowy NOD32. 1317 Ynez Place ul. Pszczyńska 15. California, 92118 Tel: +48 32 259 11 00 USA Fax: +48 32 259 11 90 Kontakt Producent: Dystrybutor w Polsce: Eset Software DAGMA Sp. z o.o. 1317 Ynez Place ul. Pszczyńska 15 Suite CD, Coronado 40 478 Katowice, Polska California, 92118 Tel: +48 32 259 11 00 USA Fax: +48

Bardziej szczegółowo

1. PRODysk... 5. 2. Rozpoczęcie przygody to takie proste!... 6. 2.1. Rejestracja nowego konta... 6. 2.1. Instalacja programu... 7

1. PRODysk... 5. 2. Rozpoczęcie przygody to takie proste!... 6. 2.1. Rejestracja nowego konta... 6. 2.1. Instalacja programu... 7 Wersja 1.0 ZAWARTOŚĆ 1. PRODysk... 5 2. Rozpoczęcie przygody to takie proste!... 6 2.1. Rejestracja nowego konta... 6 2.1. Instalacja programu... 7 2.1.1. Wymagania systemowe... 7 2.1.2. Przebieg instalacji...

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Użytkownika Systemu Konfiguracja Comarch ERP Altum z wszystko.pl. Wersja: 2015.2

Dokumentacja Użytkownika Systemu Konfiguracja Comarch ERP Altum z wszystko.pl. Wersja: 2015.2 Dokumentacja Użytkownika Systemu Konfiguracja Comarch ERP Altum z wszystko.pl Wersja: 2015.2 Copyright 2014 COMARCH SA Wszelkie prawa zastrzeżone Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Automat 2

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Automat 2 TRX Krzysztof Kryński Cyfrowe rejestratory rozmów seria KSRC PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Automat 2 Wersja 1.7 Wrzesień 2013 Copyright TRX Dotyczy programu Automat 2 w wersji 2.2.x TRX ul. Garibaldiego

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Użytkownika Systemu Moduł Analizy BI aaaaaaaaaaaaaaaaaa Wersja: 2013.0.1

Dokumentacja Użytkownika Systemu Moduł Analizy BI aaaaaaaaaaaaaaaaaa Wersja: 2013.0.1 Dokumentacja Użytkownika Systemu Moduł Analizy BI aaaaaaaaaaaaaaaaaa Wersja: 2013.0.1 Spis Treści I Instalacja 5 1 Wymagania... 5 2 Instalacja... 6 3 Konfiguracja... serwisu licencji Mobile 11 II Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji wersji stacjonarnej. Wersja 6.5

Instrukcja instalacji wersji stacjonarnej. Wersja 6.5 Instrukcja instalacji wersji stacjonarnej Wersja 6.5 Spis treści 1 WSTĘP... 3 2 WYMAGANIA... 4 2.1 SYSTEMOWE... 4 2.1.1 SYSTEM OPERACYJNY... 4 2.1.2 KOMPONENTY SYSTEMOWE... 4 2.1.3 SERWER SQL... 4 2.1.3.1

Bardziej szczegółowo

Backup expert for QNAP Backup i synchronizacja w jednej aplikacji

Backup expert for QNAP Backup i synchronizacja w jednej aplikacji Backup expert for QNAP Backup i synchronizacja w jednej aplikacji Instrukcja aplikacji Data aktualizacji 19.09.2014r. Spis treści Aplikacja desktop...2 Wymagania...2 Proces instalacji...4 Logowanie do

Bardziej szczegółowo

Asseco WAPRO OPROGRAMOWANIE DLA FIRM PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

Asseco WAPRO OPROGRAMOWANIE DLA FIRM PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SA Asseco WAPRO OPROGRAMOWANIE DLA FIRM PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA WF-Mag dla Windows WF-FaKir dla Windows WF-KaPeR dla Windows WF-GANG dla Windows WF-bEST dla Windows WF-Analizy

Bardziej szczegółowo

Instrukcjainstalacji KS-CRM

Instrukcjainstalacji KS-CRM System Zarządzania Relacjami z Klientami Instrukcjainstalacji KS-CRM Katowice 2012 2213PI01.00 Nazwa dokumentu: Instrukcja instalacji systemu KS-CRM Wersja dokumentu: 2015.00.0.0 Data aktualizacji: 03.07.2014

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Client_Mozy. Wersja 2.2.

Instrukcja obsługi Client_Mozy. Wersja 2.2. Instrukcja obsługi Client_Mozy Wersja 2.2. Spis treści Wstęp... 1 1. Program Clinet_Mozy informacje ogólne... 2 2. Co nowego?... 3 3. Instalowanie programu Client_Mozy... 5 I. Pobieranie klienta Client_Mozy...

Bardziej szczegółowo

ESET FILESECURITY DLA MICROSOFT WINDOWS SERVER. Instrukcj a instalacj i i podręcznik użytkownika

ESET FILESECURITY DLA MICROSOFT WINDOWS SERVER. Instrukcj a instalacj i i podręcznik użytkownika ESET FILESECURITY DLA MICROSOFT WINDOWS SERVER Instrukcj a instalacj i i podręcznik użytkownika Microsoft Windows Server 2003 / 2003 R2 / 2008 / 2008 R2 / 2012 / 2012 R2 Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą

Bardziej szczegółowo

ECOD CONNECTOR 2 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA COMARCH SA. Identyfikator Dokumentu ECOD_WWW/DB/04/2003. Wersja dokumentu 1.0. Autor. Revision dokumentu

ECOD CONNECTOR 2 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA COMARCH SA. Identyfikator Dokumentu ECOD_WWW/DB/04/2003. Wersja dokumentu 1.0. Autor. Revision dokumentu ECOD CONNECTOR 2 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA COMARCH SA Identyfikator Dokumentu ECOD_WWW/DB/04/2003 Wersja dokumentu 1.0 Autor Revision dokumentu Dystrybucja COMARCH S.A. SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 2 1 PODSTAWOWE

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Konsola 2

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Konsola 2 TRX Krzysztof Kryński Cyfrowe rejestratory rozmów seria KSRC PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Konsola 2 Wersja 1.15 Maj 2015 Dotyczy programu Konsola 2 w wersji 2.7.7x TRX ul. Garibaldiego 4 04-078 Warszawa

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA. SIMPLE.ERP Podręcznik Administratora

INSTRUKCJA. SIMPLE.ERP Podręcznik Administratora INSTRUKCJA SIMPLE.ERP Podręcznik Administratora SPIS TREŚCI 1. KONFIGURACJA SERWERA WINDOWS DO PRACY Z MS SQL SERVER... 3 1.1. Konfiguracja Microsoft SQL Server do pracy z SIMPLE.ERP... 3 1.1.1. Wymagane

Bardziej szczegółowo

NMS Novus Management System

NMS Novus Management System instrukcja obsługi NMS Novus Management System SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 3 1. INFORMACJE WSTĘPNE... 5 1.1. Charakterystyka ogólna... 5 1.2. Zalecana konfiguracja komputera PC... 6 1.3. Wymagane oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Instalacja Wersja 2014.5.1 Spis treści 1 WSTĘP... 3 2 WYMAGANIA... 4 2.1 SPRZĘTOWE I SYSTEMOWE... 4 2.2 PROGRAMOWE... 4 2.3 KONFIGURACJA SQL... 4 2.4 OD STRONY ZABEZPIECZENIA PROGRAMU...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi oprogramowanie eklasa. Przełącz się na nowoczesne nauczanie

Instrukcja obsługi oprogramowanie eklasa. Przełącz się na nowoczesne nauczanie Instrukcja obsługi oprogramowanie eklasa Przełącz się na nowoczesne nauczanie 2011 Podręcznik COPYRIGHT (C) 2011 Integrit Sp. z o.o. Wszystkie prawa zastrzeżone. Informacje zawarte w tym dokumencie mogą

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Automat 3

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Automat 3 TRX Krzysztof Kryński Cyfrowe rejestratory rozmów seria KSRC PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Automat 3 Wersja 1.2 Luty 2015 Copyright TRX Dotyczy programu Automat 3 w wersji 1.0.0.6 TRX ul. Garibaldiego

Bardziej szczegółowo