Oferta dla Instytutu Fizyki PAN do postępowania DZPIE/001-II/2012

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Oferta dla Instytutu Fizyki PAN do postępowania DZPIE/001-II/2012"

Transkrypt

1 pieczęć adresowa Oferenta Załącznik nr 1 Oferta dla Instytutu Fizyki PAN do postępowania DZPIE/001-II/2012 Nazwa Oferenta: Adres: Kod pocztowy i miejscowość: - NIP i REGON: Telefon: Fax: ( ) - - ( ) Osoba kontaktowa: UWAGA!!! Wszystkie podane poniżej ceny są cenami brutto za sprzęt fabrycznie nowy (chyba że specyfikacja mówi inaczej). Zadanie nr 1 (dostawy sukcesywne) (szt. 8) Typ: Komputer stacjonarny. W ofercie wymagane jest podanie modelu, symbolu oraz producenta. Zastosowanie: Komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji edukacyjnych, aplikacji obliczeniowych, dostępu do internetu oraz poczty elektronicznej, jako lokalna baza danych, stacja programistyczna Wydajność obliczeniowa: Procesor powinien osiągać w teście wydajności PassMark PerformanceTest (wyniki dostępne pod co najmniej wynik 6000 punktów Passmark CPU Mark. Zamawiający zastrzega sobie, iż w celu sprawdzenia poprawności przeprowadzenia testu Oferent musi dostarczyć Zamawiającemu oprogramowanie testujące, komputer do testu oraz dokładny opis metodyki przeprowadzonego testu wraz z wynikami w celu ich sprawdzenia, w terminie nie dłuższym niż 3 dni od otrzymania zawiadomienia od Zamawiającego. Pamięć operacyjna RAM: 4GB (2x2048MB) 1333 MHz, możliwość rozbudowy do min 16GB, dwa sloty wolne. Dysk twardy: Minimum 500 GB SATA, 7200 rpm, Karta graficzna: Karta graficzna powinna osiągać w teście wydajności PassMark PerformanceTest wynik co najmniej 360 punktów w G3D Rating (wyniki dostępne pod: Wyposażenie multimedialne: Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, zgodna z High Definition. Porty słuchawek i mikrofonu na przednim oraz na tylnym panelu obudowy. Obudowa: Typu MiniTower z obsługą kart PCI 32bit oraz PCI Express wyłącznie o pełnym profilu, wyposażona w min. 4 kieszenie: 2 szt 5,25 zewnętrzne i 2 szt 3,5 wewnętrzne. Maksymalna suma wymiarów obudowy nie może przekraczać 955 mm (360 x 175 x 420 mm), waga max 9 kg. Zasilacz o mocy max 265W pracujący w sieci 230V 50/60Hz prądu zmiennego i efektywności min. 90%. W celu szybkiej weryfikacji usterki w obudowę komputera musi być wbudowany wizualny system diagnostyczny, służący do sygnalizowania i diagnozowania problemów z komputerem i jego komponentami. W szczególności system musi sygnalizować: przebieg procesu

2 POST, awarię BIOS-u, awarię procesora, uszkodzenia lub brak pamięci RAM, uszkodzenia złączy PCI i PCIe, kontrolera Video, płyty głównej, kontrolera USB. Oferowany system diagnostyczny nie może naruszać wymaganej minimalnej ilości wolnych slotów, jak określono w punkcie Wymagania dodatkowe poniżej. Zgodność z systemami operacyjnymi i standardami: Oferowany model komputera musi posiadać certyfikat Microsoft, potwierdzający poprawną współpracę oferowanego modelu z systemem operacyjnym Windows 7 32bit i 64bit (załączyć wydruk ze strony Microsoft WHCL). Bezpieczeństwo: Zintegrowany z płytą główną dedykowany układ sprzętowy służący do tworzenia i zarządzania wygenerowanymi przez komputer kluczami szyfrowania. Zabezpieczenie to musi posiadać możliwość szyfrowania poufnych dokumentów przechowywanych na dysku twardym przy użyciu klucza sprzętowego. BIOS: BIOS zgodny ze specyfikacją UEFI. Wymagana możliwość odczytania z BIOS następujących informacji: wersji BIOS, numeru seryjnego komputera wraz z datą jego wyprodukowania, ilości i sposobu obłożenia slotów modułami RAM, typu procesora wraz z informacją o ilości rdzeni, wielkości pamięci cache L2 i L3, pojemności zainstalowanego dysku twardego, rodzaju napędów optycznych, adresu MAC zintegrowanej karty sieciowej, danych kontrolera audio. Wymagana funkcja blokowania wejścia do BIOS oraz blokowania startu systemu operacyjnego, gwarantująca utrzymanie zapisanego hasła nawet w przypadku odłączenia wszystkich źródeł zasilania i podtrzymania BIOS. Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania komputera z zewnętrznych urządzeń. Funkcja kontrolowania urządzeń wykorzystujących magistralę komunikacyjną PCI. Pod pojęciem kontroli Zamawiający rozumie funkcjonalność polegającą na blokowaniu/odblokowaniu slotów PCI. Możliwość ustawienia hasła na poziomie systemu, administratora oraz dysku twardego oraz możliwość ustawienia następujących zależności pomiędzy nimi: brak możliwości zmiany hasła pozwalającego na uruchomienie systemu bez podania hasła administratora. BIOS musi posiadać możliwość ustawienia zależności pomiędzy hasłem administratora a hasłem systemowy tak, aby nie było możliwe wprowadzenie zmian w BIOS wyłącznie po podaniu hasła systemowego. Funkcja ta ma wymuszać podanie hasła administratora przy próbie zmiany ustawień BIOS w sytuacji, gdy zostało podane hasło systemowe. Funkcja włączenia/wyłączenia zintegrowanej karty dźwiękowej, karty sieciowej, portu równoległego, portu szeregowego. Możliwość ustawienia portów USB w trybie no BOOT, czyli tak, by podczas startu komputer nie wykrywał urządzeń bootujących typu USB, natomiast po uruchomieniu systemu operacyjnego porty USB były aktywne. Możliwość wyłączania portów USB w tym: wszystkich portów, tylko portów znajdujących się na przodzie obudowy, tylko tylnich portów. Wszystkie wymienione funkcje mają być realizowane przez oprogramowanie BIOS samodzielnie, tzn. bez konieczności uruchamiania jakiegokolwiek systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych. Wymagania dodatkowe: (1) Zainstalowany system operacyjny Windows 7 Professional 64bit PL z Service Pack 1 nie wymagający aktywacji za pomocą telefonu lub Internetu w firmie Microsoft + nośnik, lub system równoważny przez równoważność rozumie się pełną funkcjonalność jaką oferuje wymagany w SIWZ system operacyjny. (2) Wbudowane porty: 1 x RS232, 1 x VGA, 2 x PS/2, 1 x DisplayPort v1.1a, min. 11 x USB, w tym 10 portów wyprowadzonych na zewnątrz komputera: min. 4 z przodu obudowy i 6 z tyłu, port sieciowy RJ-45, porty słuchawek i mikrofonu na przednim oraz tylnym panelu obudowy. Wymagana ilość i rozmieszczenie (na zewnątrz obudowy komputera) portów USB nie może być osiągnięta w wyniku stosowania konwerterów, przejściówek itp. Możliwość podłączenia dwóch pracujących równolegle dodatkowych zewnętrznych kart graficznych. Komputer musi umożliwiać jego rozbudowę w postaci dedykowanych kart PCIe o co najmniej drugi port RS-232 razem z LPT lub 2 szt złączy USB 3.0 umiejscowione z tyłu obudowy lub kartę WiFi a/b/g/n. (3) Karta sieciowa 10/100/1000 Ethernet RJ 45, zintegrowana z płytą główną, wspierająca obsługę WoL (funkcja włączana przez użytkownika), PXE 2.1. (4) Płyta główna z wbudowanymi: 1 złączem PCI 32bit, 2 złączami PCI Express x16 w tym jedno elektrycznie jak PCIe x4; 1 złączem PCI Express x1; 4 złącza DIMM z obsługą do 16GB DDR3 pamięci RAM, min. 4 złącza SATA w tym 2 szt SATA 3.0; Zintegrowany z płytą główną kontroler RAID 0 i RAID 1. (5) Klawiatura USB w układzie polski programisty. (6) Mysz laserowa USB z sześcioma klawiszami oraz rolką (scroll) min 1000dpi. (7) Nagrywarka DVD +/-RW z oprogramowaniem do nagrywania i odtwarzania płyt. (8) Dołączony nośnik ze sterownikami. Oprogramowanie dodatkowe: Oprogramowanie dostarczone przez producenta komputera pozwalające na zdalną inwentaryzację komputerów w sieci, lokalną i zdalną inwentaryzację komponentów komputera, umożliwiające co najmniej: (a) informowanie administratora o otwarciu obudowy; (b) zdalne zablokowanie stacji dysków, portów szeregowych, równoległych, USB; (c) zdalne uaktualnianie BIOS zarówno na pojedynczym komputerze a także na grupie komputerów w tym samym czasie; (d) zdalną konfigurację BIOS w czasie rzeczywistym, w tym co najmniej ustawienie hasła, wpisanie unikalnego numeru nadanego przez użytkownika, sekwencji startowej, włączenia/wyłączenia portów USB, włączenia/wyłączenia karty dźwiękowej; (e) zdalne wyłączanie oraz restart komputera w sieci; (f) otrzymywanie informacji WMI Windows Management Interface; (g) monitorowanie stanu komponentów: CPU, Pamięć RAM, HDD, wersji BIOS; (h) monitorowanie parametrów termicznych, wolnego miejsca na dyskach twardych; (i) monitorowanie stanu komponentów: CPU, pamięci RAM, HDD, wersji BIOS przy wyłączonym komputerze lub nieobecnym/uszkodzonym systemie operacyjnym; (j) zdalne

3 przejęcie konsoli tekstowej stacji roboczej przy wyłączonym komputerze lub nieobecnym/uszkodzonym systemie operacyjnym. Oprogramowanie musi umożliwiać ustawienie sposobu informowania o zaistnieniu zdarzenia poprzez (po stronie serwera) automatyczne uruchomienie zaplanowanej wcześniej akcji, wysłanie raportu zawierającego między innymi numer seryjny komputera i opis błędu na wskazany adres poczty elektronicznej. Ergonomia: (1) Głośność jednostki centralnej mierzona zgodnie z normą ISO 7779 oraz wykazana zgodnie z normą ISO 9296 w pozycji operatora w trybie pracy dysku twardego (WORK) wynosząca maksymalnie 22 db (załączyć oświadczenie producenta wraz z raportem badawczym wystawionym przez niezależną akredytowaną jednostkę); (2) Konstrukcja obudowy w jednostce centralnej komputera powinna pozwalać na demontaż kart rozszerzeń i napędów bez konieczności użycia narzędzi (wyklucza się użycia wkrętów, śrub motylkowych); (3) Obudowa w jednostce centralnej musi być otwierana bez konieczności użycia narzędzi (wyklucza się użycie standardowych wkrętów, śrub motylkowych) oraz powinna posiadać czujnik otwarcia obudowy współpracujący z oprogramowaniem zarządzająco diagnostycznym producenta komputera; (4) Obudowa musi umożliwiać zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w postaci linki metalowej (złącze blokady Kensingtona) oraz kłódki (oczko w obudowie do założenia kłódki). Obudowa musi być wyposażona w zamek, który nie wystaje poza obrys obudowy. Wymagane certyfikaty i standardy: (1) Certyfikat ISO 9001 dla producenta sprzętu (załączyć dokument potwierdzający spełnianie wymogu); (2) Certyfikat Microsoft, potwierdzający poprawną współpracę oferowanego modelu komputera z systemem operacyjnym Windows 7 32bit i 64bit (załączyć wydruk ze strony Microsoft WHCL); (3) Deklaracja zgodności CE (załączyć do oferty); (4) Potwierdzenie spełnienia kryteriów środowiskowych, w tym zgodności z dyrektywą RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych w postaci oświadczenia producenta jednostki (wg wytycznych Krajowej Agencji Poszanowania Energii S.A., zawartych w dokumencie Opracowanie propozycji kryteriów środowiskowych dla produktów zużywających energię możliwych do wykorzystania przy formułowaniu specyfikacji na potrzeby zamówień publicznych, pkt ; dokument z grudnia 2006), w szczególności zgodności z normą ISO dla płyty głównej oraz elementów wykonanych z tworzyw sztucznych o masie powyżej 25 gram; (5) Komputer musi spełniać wymogi normy Energy Star 5.0. Wymagany wpis dotyczący oferowanego komputera w internetowym katalogu lub dopuszcza się wydruk ze strony internetowej; (6) Certyfikat EPEAT na poziomie GOLD. Wymagany wpis dotyczący oferowanego komputera w internetowym katalogu - dopuszcza się wydruk ze strony internetowej. Warunki gwarancji: 3-letnia gwarancja producenta świadczona na miejscu u klienta. Czas reakcji serwisu - do końca następnego dnia roboczego. Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2000 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta komputera dokumenty potwierdzające załączyć do oferty. Serwis urządzeń musi być realizowany przez Producenta lub Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta wymagane dołączenie do oferty oświadczenia Producenta potwierdzającego, że serwis będzie realizowany przez Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta lub bezpośrednio przez Producenta. Wsparcie techniczne producenta: Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej komputera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela. Dostęp do najnowszych sterowników i uaktualnień na stronie producenta zestawu realizowany poprzez podanie na dedykowanej stronie internetowej producenta numeru seryjnego lub modelu komputera do oferty należy dołączyć URL strony. Zamawiający przeznacza na finansowanie Zadania nr 1 kwotę 27500,00 brutto (za sztukę) (za całość)

4 Zadanie nr 2 (dostawy sukcesywne) (szt. 10) Monitor komputerowy LCD ogólnego przeznaczenia o parametrach: - Rozmiar: 22 cale (długość przekątnej matrycy) - Stosunek długości boków: 16:10 - Rozdzielczość: 1680 x Typ matrycy: aktywna - Faktura matrycy: matowa (nie błyszcząca) - Czas reakcji matrycy: nie większy niż 10 ms - Liczba wyświetlanych kolorów: nie mniejsza niż 16.7 mln. - Jasność: nie mniejsza niż 250 cd/m2 - Kontrast: nie mniejszy niż 1000:1 - Kąt widzenia: nie mniejszy niż 170º/170º - Maksymalna częstość odświeżania: nie mniejsza niż 70 Hz - Złącza: D-Sub, DVI-D, audio - Zasilacz: wbudowany - Głośniki: wbudowane, min. 2 x 1W - Regulacje mechaniczne: regulowana wysokość i kąt nachylenia - Regulacje elektroniczne: jasność, kontrast, głośność, video-adjust - Kolor: czarny, lub czarny z elementami srebrnymi - Kształt ekranu: klasyczny, bez zaokrągleń naroży - Inne: Ramka okalająca matrycę od góry i po bokach wąska, nie szersza niż 25 mm. Wymagany wyłącznik zasilania. - Dokumentacja i oprogramowanie: Sprzedający dostarcza z każdym egzemplarzem monitora oryginalną dokumentację techniczną i oprogramowanie producenta. (za sztukę) (za całość) Zadanie nr 3 (dostawy sukcesywne) (szt. 7) Monitor komputerowy LCD ogólnego przeznaczenia o parametrach: Rozmiar: 24 cale Stosunek długości boków: 16:10 Rozdzielczość: 1920:1200 Typ matrycy: aktywna Faktura matrycy: matowa Czas reakcji matrycy: nie większy niz 5 ms Liczba wyświetlanych kolorów: nie mniejsza niz 16.7 mln Jasność: nie mniejsza niż 400 cd/m2 Kontrast: nie mniejszy niż 1000:1 Kat widzenia: nie mniejszy niż 170 deg / 170 deg Maksymalna częstość odświeżania: nie mniejsza niż 70 Hz Złącza: D-Sub, DVI-D, audio, USB Zasilacz: wbudowany Głośniki: wbudowane, min. 2 x 1W Regulacje mechaniczne: regulowana wysokość, kat nachylenia, orientacja Regulacje elektroniczne: jasność, kontrast, głośność, video-adjust Kolor: Czarny, lub czarny z elementami srebrnymi

5 Kształt: Klasyczny, bez zaokrągleń naroży Inne: Ramka okalająca matrycę od góry i po bokach wąska, nie szersza niż 25mm Wymagany wyłącznik zasilania. (za sztukę) (za całość) Zadanie nr 4 (dostawy sukcesywne) (szt. 20) Licencja MOLP: Microsoft Office Pro Plus 2010 Single Academic OPEN (za sztukę) (za całość) Zadanie nr 5 (szt. 1) Drukarka laserowa monochromatyczna Technologia druku: laserowa Wydruk: czerń Rozdzielczość: 1200 x 1200 dpi Druk dwustronny: automatyczny (wbudowany duplekser moduł automatycznego druku dwustronnego) Prędkość wydruku: 30 stron/minutę lub więcej Obsługiwane formaty papieru: A4 i inne Łączność: Wbudowana karta sieciowa Gigabit Ethernet oraz port Hi-Speed USB 2.0 Pamięć wewnętrzna: 128 MB lub większa Obsługiwane systemy operacyjne: Unix, Linux i Windows (32 i 64 bitowy) Gwarancja: 1 rok lub dłużej Zadanie nr 6 (szt. 1) Drukarka laserowa kolorowa Technologia druku: laserowa Wydruk: kolor

6 Rozdzielczość: 600 x 600 dpi (kolor i czerń) Druk dwustronny: automatyczny (wbudowany duplekser moduł automatycznego druku dwustronnego) Prędkość wydruku: 20 stron/minutę lub więcej Obsługiwane formaty papieru: A4 i inne Łączność: Wbudowana karta sieciowa Gigabit Ethernet 10/100 oraz port Hi-Speed USB 2.0 Pamięć wewnętrzna: 128 MB lub większa Obsługiwane systemy operacyjne: Unix, Linux i Windows (32 i 64 bitowy) Gwarancja: 1 rok lub dłużej Zadanie nr 7 (szt. 1) Komputer przenośny typu laptop Przekątna ekranu LCD: 15,6 cali, podświetlany diodami LED Rozdzielczość LCD: 1920 x 1080 pikseli Typ ekranu: matowy (non-glare) Procesor: 2-rdzeniowy typu i5-2410m (2.3 GHz, 3MB cache) lub równoważny Pamięć RAM: min. 6 GB, rozszerzalna do 8 GB Typ pamięci RAM: DDR3 (1333 MHz) Dysk twardy: o pojemności min. 640 GB Interfejs dysku twardego: Serial ATA 5400 RPM Napęd optyczny: DVD+/-RW DL Karta graficzna typu NVIDIA Geforce GT 555M (DirectX11, SM 5.0, Pure VideoHD) Pamięć karty graficznej: 2048MB Wyjścia karty graficznej: wyjście HDMI; wyjście D-Sub Typ akumulatora: litowo-jonowy 6-komorowy Pojemność akumulatora: 5200 mah Karta dźwiękowa: wejście mikrofonu; stereo Czytnik kart pamięci SD; MMC; Memory Stick Komunikacja: WiFi IEEE b/g/n; LAN 1 GBps; Bluetoth Interfejsy: 2x USB; 1X USB 3.0 Dodatkowe wyposażenie/funkcjonalność: kamera 1.3 Mpix; wbudowany mikrofon Zainstalowany system operacyjny: Windows 7; Office 2010 Starter Waga min. 2.6 kg (laptop pomiarowy, minimalizacja drgań) Zadanie nr 8 (szt. 2) Komputer Procesor: 4-rdzeniowy, zegar min. 3GHz, gniazdo LGA 1366, 8 MB cache,

7 Płyta główna: złącza 2x SATA3, 6xSATA2, 2xPCI, 3x PCI-Express 2.0x16, PCI-Express x1, Sloty pamięci: 6x DDR3 200MHz, gniazdo LGA 1366, ze zintegrowaną kartą sieciową Pamięć RAM: DDR3 2000MHz, 4GB Grafika: chipset NVIDIA Quadro 5000, pamięć 2,5GB GDDR5, obsługa CUDA, 352 rdzenie CUDA Dysk: SATA2 min. 250GB, 7200 rpm Napęd optyczny: DVD-RW, czarny Obudowa: ATX Big Tower, czarna, zasilacz min. 600W, powinna zapewnić wydajne i ciche chłodzenie Klawiatura: przewodowa, czarna Mysz: optyczna, przewodowa, 2 przyciski+rolka (za sztukę) (za całość) Zadanie nr 9 (szt. 1) Monitor 24 Monitor LCD o przekątnej ekranu 24 cali. Natywna rozdzielczość ekranu: 1920x1080 pikseli Czas reakcji matrycy: max. 5ms Jasność na poziomie 300 cd/m 2 Kąty oglądania: min. 160 poziom oraz 160 pion Proporcje matrycy: 16:9 Typ matrycy: TFT Złącza: D-Sub, DVI-D Kolor obudowy: czarny Regulacja kąta pochylenia, regulacja wysokości, pivot Zadanie nr 10 (szt. 1) PDF Editor 3.3 licencja na 2 stanowiska z certyfikatem autentyczności

8 Zadanie nr 11 (szt. 1) Aktualizacja licencji na użytkowanie programu MathCad w najnowszej wersji: Mathcad 15.0+Prime 1.0 Win/EDU/Professor Individual (node Locked) dla 6 stanowisk. Zamówienie obejmuje: 1. Dostarczenie: a) Dwóch licencji aktualizujących (upgrade) posiadane przez zamawiającego licencje na MathCad 14 single user b) Jednej licencji aktualizującej (upgrade) posiadaną przez zamawiającego licencję na MathCad 12 single user c) Dwóch licencji: Mathcad 15.0+Prime 1.0 Win/EDU/Professor Individual (Node Locked) + roczny kontrakt aktualizacyjny (dla każdej z nich) 2. Przedłużenie na kolejny rok kontraktu aktualizacyjnego dla posiadanej przez zamawiającego licencji node locked dla jednego użytkownika. 3. Dla każdej z zakupionych 6 licencji powinno przysługiwać dodatkowo prawo zainstalowania i używania programu w domu lub na komputerze przenośnym przez jednego użytkownika przez okres, co najmniej, jednego roku. Uwagi dodatkowe: Wykonawca dostarczy oświadczenie, że producent programu zgadza się, by instytuty PAN kupowały program ze zniżką edukacyjną dla celów edukacyjnych i naukowo-badawczych. Na żądanie wykonawcy zamawiający poda numery/kody posiadanych aktualnie licencji, które mają być uaktualnione. Zadanie nr 12 (szt. 1) Komputer przenośny typu notebook Procesor: Typu Intel Core i5-2430m taktowany zegarem 2,4GHZ, 3072 pamięci cache lub równoważny Matryca: 13,3 cale, o rozdzielczości WXGA 1366x768 (16:9), matowa, LED HD Pamięć zainstalowana: 4GB, DDR3 1333MHz Maksymalna pojemność pamięci: 8GB Dysk twardy: min. 500GB, SATA, 5400 obr/min Napęd optyczny: Super Multi DVD+/-RW/RAM Karta graficzna: typu AMD Radeon HD Intel HD Graphics 3000 lub równoważne Pamięć kerty graficzne: 512 MB Karta dźwiękowa: HD audio, wbudowany mikrofon, dodatkowe wejście mikrofonu Karta sieciowa przewodowa: 10/100/1000 Mbs Gigabit Ethernet Karta sieciowa bezprzewodowa: a/b/g/n Bluetooth, Modem 3G, HDMI, VGA (RGB) Czytnik kart pamięci: SDHC I SDXC Złącze replikatora portów USB 2.0: 2 szt. USB 3.0: 1 szt. System operacyjny: Windows 7 Professional 64 bit, PL Wbudowana kamera Urządzenie wskazujące: Touch Pad Akumulator: Litowo-polimerowy, czas pracy min. 5h Waga: nie więcej niż 1,8 kg Gwarancja: 24 mies. Wyposażenie: zasilacz sieciowy Kolor: czarny

9 Zadanie nr 13 (szt. 1) Komputer przenośny typu laptop Pamięć operacyjna: min. 8GB DDR (2x4GB) Parametry pamięci masowej: dysk typu solid state, 160GB, Serial ATA Urządzenia wskazujące: Touchpad i Trackpoint Waga: nie większa niż 2,6kg ( zbaterią 6-ogniwową) Procesor: mobilny, wydajny, przynajmniej 7530 punktów w teście PassMark CPU Mark, przynajmniej cztery rdzenie i osiem wątków, (wynik testu musi znajdować się na stronie w dniu składania oferty), preferowana platforma typu i7 Napędy optyczne: DVD recordable multiburner Bateria: akumulator litowo-jonowy, sześciokomorowy, zapewniający przynajmniej 7 i pół godziny pracy komputera Ekran: Technologia LED, FHD, przekątna min 15,6 cala, obsługujący rozdzielczość rzędu 1920x1080, ekran matte (non-glossy) Karta graficzna: dedykowana, mobilna, zoptymalizowana pod kątem aplikacji biznesowych i stabilności (np. technologia NVS) przynajmniej 1GB DDR3 pamięci Klawiatura: profesjonalna, pełnowymiarowa System: Genuine Windows 7 Professional 64 Kamera: Webcam 720p Porty: wyjście VGA, wyjście słuchawkowe, wyjście Displayport, FireWIre 400 Złącza UB: 1xUSB always on, 3xUSB 2.0 Gniazda rozszerzeń: czytnik kart pamięci, RJ-45 LAN, DC-in, ExpressCard Kamera: wbudowana kamera HD 720pp Łączność bezprzewodowa: WiFi a/g/n, BlueTooth 3.0 Inne: Gwarancja zero martwych pikseli nie dopuszcza się świecących pikseli Zadanie nr 14 (szt. 1) 1. Serwer typu Rack 3szt. Obudowa: Maksymalnie 1U do instalacji w standardowej szafie RACK 19, dostarczona wraz z szynami i prowadnicami do kabli. Płyta główna: Płyta główna z możliwością zainstalowania do dwóch procesorów, czterordzeniowych, sześciordzeniowych. Płyta główna musi być zaprojektowana przez producenta serwera i oznaczona jego znakiem firmowym Chipset: Dedykowany przez producenta procesora do pracy w serwerach dwuprocesorowych Procesor: Dwa procesory sześciordzeniowe klasy x86 dedykowane do pracy w serwerach zaprojektowane do pracy w układach dwuprocesorowych, taktowane zegarem co najmniej 2.66GHz, pamięć L3 12MB każdy lub procesor równoważny wydajnościowo według wyniku testów przeprowadzonych przez Oferenta. W przypadku zaoferowania procesora równoważnego Zamawiający zastrzega sobie, iż w celu sprawdzenia poprawności przeprowadzenia testów oferent musi dostarczyć zamawiającemu oprogramowanie testujące, oba równoważne porównywalne zestawy oraz dokładny opis użytych testów wraz z wynikami w celu ich sprawdzenia w terminie nie dłuższym niż 3 dni od otrzymania zawiadomienia od zamawiającego.

10 RAM: 12GB DDR3 LV RDIMM 1333MHz, płyta powinna umożliwiać instalację minimum 192GB, na płycie głównej powinno znajdować się minimum 12 slotów przeznaczonych dla pamięci, możliwość instalacji kości pamięci RDIMM lub UDIMM. Zabezpieczenia pamięci RAM: ECC, SBEC, SDDC, Memory Mirror Gniazda PCI: Minimum 2 złącza PCIe x8 drugiej generacji, umożliwiające instalację kart pełnej wysokości. Interfejsy sieciowe: Minimum 4 złącza typu 10/100/1000 wbudowane na płycie głównej z możliwością obsługi stosu TCP/IP TOE. Napęd optyczny: Wewnętrzny napęd DVD-ROM Dyski twarde: Możliwość instalacji dysków SATA, SAS, SSD. Zainstalowane 2 dyski 73GB typu HotPlug SAS 15krpm, skonfigurowane jako RAID 1. Możliwość instalacji dodatkowych 4 dysków twardych Hot-Plug. Kontroler RAID: Dedykowany kontroler RAID. Minimum 512MB pamięci podręcznej z podtrzymaniem bateryjnym. Możliwe konfiguracje 0, 1, 10,5, 50, 6, 60. Porty: 5 x USB 2.0 z czego 2 na przednim panelu obudowy, 2 na tylnym panelu obudowy i jeden wewnętrzny, 4 x RJ-45, VGA Video: Zintegrowana karta graficzna, umożliwiająca rozdzielczość min. 1280x1024. Zasilacze: Redundantne, Hot-Plug o mocy maksymalnie 720W każdy. Bezpieczeństwo: Zintegrowany z płytą główną moduł TPM, możliwość zainstalowania wewnętrznej karty pamięci SD oraz klucza USB. Diagnostyka: Panel LCD umieszczony na froncie obudowy, umożliwiający wyświetlenie informacji o stanie procesora, pamięci, dysków, BIOS u, zasilaniu oraz temperaturze. Karta Zarządzania: Karta zarządzająca niezależna od zainstalowanego na serwerze systemu operacyjnego posiadająca dedykowane złącze RJ-45 i umożliwiająca: - zdalny dostęp do graficznego interfejsu Web karty zarządzającej - zdalne monitorowanie i informowanie o statusie serwera (m.in. prędkości obrotowej wentylatorów, konfiguracji serwera, ) - szyfrowane połączenie (SSLv3) oraz autentykacje i autoryzację użytkownika - możliwość podmontowania zdalnych wirtualnych napędów - wirtualną konsolę z dostępem do myszy, klawiatury - wsparcie dla IPv6 - wsparcie dla WSMAN (Web Service for Managament); SNMP; IPMI2.0, VLAN tagging, Telnet, SSH - możliwość zdalnego monitorowania w czasie rzeczywistym poboru prądu przez serwer - możliwość zdalnego ustawienia limitu poboru prądu przez konkretny serwer - integracja z Active Directory - możliwość obsługi przez dwóch administratorów jednocześnie - wsparcie dla dynamic DNS - wysyłanie do administratora maila z powiadomieniem o awarii lub zmianie konfiguracji sprzętowej - możliwość podłączenia lokalnego poprzez złącze RS-232 Certyfikaty: Serwer musi być wyprodukowany zgodnie z normą ISO-9001 oraz ISO Deklaracja CE. Wymagane jest dostarczenie odpowiednich certyfikatów. Warunki gwarancji: Przynajmniej trzy lata gwarancji z czasem reakcji maksymalnie do końca następnego dnia roboczego od zgłoszenia. Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2000 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta serwera dokumenty potwierdzające załączyć do oferty. Załączyć do oferty oświadczenie producenta serwera, że w przypadku nie wywiązywania się z obowiązków gwarancyjnych oferenta lub firmy serwisującej, przejmie na siebie wszelkie zobowiązania związane z serwisem. Zamawiający oczekuje możliwości przedłużenia czasu gwarancji do pięciu lat. Dokumentacja użytkownika: Zamawiający wymaga dokumentacji w języku polskim lub angielskim. Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej serwera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela. Inne: Dodatkowe trzy ramiona (prowadnice) do kabli pasujące do proponowanych serwerów 2. UPS (rozszerzenie UPS), 1 szt. Dodatkowy moduł bateryjny do modelu: Dell UPS Rack 5600W HV 230V. Przynajmniej trzy lata gwarancji z czasem reakcji maksymalnie do końca następnego dnia roboczego od zgłoszenia 3. UPS, 2szt. Moc rzeczywista: 850 Wat; Funkcja BOOST/BUCK gdy napięcie wejściowe jest za niskie/wysokie AVR (automatic, voltage regulation) automatycznie reguluje napięcie. Automatyczne doładowanie - Nawet przy wyłączonym zasilaczu UPS, Bezpiecznik i ograniczenie prądowe, zarówno dla wyjść sieciowych i akumulatora, Automatyczne przełączanie na akumulator w przypadku przeciążeń sieci elektryczne, POWIADOMIENIA: Brak

11 zasilania, niskie napięcie baterii, UPS w trybie Bypass, przegrzanie, przeciążenie, błąd UPS, UPS odłączony, test, Zabezpiecza przed przeładowaniem przeciążeniem i zwarciem na krótko, Ochrona odgromowa i przepięciowa, Funkcja uruchomienia na zimno oraz oszczędzania energii, Monitorowanie pracy systemu poprzez wyświetlacz LCD, system alarmu akustycznego, Klasa zabezpieczenia IP 25, Spełnia standardy: EMC: 2004/108/EC, Emisje: EN :2006+A2:2009; Class A, EN :2006+A2:2009, EN :2008, Bezpieczeństwo: EN :2006+, A11:2009. Przynajmniej dwa lata gwarancji z czasem reakcji maksymalnie do końca następnego dnia roboczego od zgłoszenia. 4. Macierz dyskowa, 1 szt. Pojemność min. 30 TB, Ilość dysków 10 x 3.5" SATA II / SATA III - kieszenie z funkcją hot-swap Sieć 2 x Gigabit LAN (opcja 2 x 10Gbit). Złącza dodatkowe 2 x USB 3.0, 4 x USB 2.0, 2 x esata Wskaźniki LED: zasilanie, LAN, esata, HDD 1-8, Status, USB. Wyświetlacz LCD tak - monitorowanie i szybka konfiguracja systemu. Obsługa trybów RAID RAID 6+spare, 6, 5+spare, 5, 10, 1, 0, JBOD, Single Disk, Funkcje RAID: rozbudowa i zmiana trybu RAID "on-line" bez restaru urządzenia. Przyciski: zasilanie, reset, auto kopiowanie. Wymiary 88 (H) x 439 (W) x 520 (D) mm. Format maksymalnie 2U, rackmount. Waga 16 kg. Środowisko: 0-40st. C. Zasilanie: zasilacz redundatny 2 x 600W. Bezpieczeństwo sieciowe filtr IP, FPT over SSL, tryb pasywny, szyfrowana replikacja. Szyfrowanie wolumenów AES 256 bitowe. Zarządzanie dyskami skanowanie złych sektorów, SMART. Inne usługi: iscsi target (do 256), Virtual Disk Serwer plików i FTP FTP over SSL, TLS, tryb pasywny, kontrola pasma FTP. Dodatkowe opcje serwerowe: Serwer RADIUS, Serwer Syslog, Klient LDAP. Kopie zapasowe: kopia na nośnik zewn., szyfrowana replikacja, QNAP Replicator, Powiadomienie awaryjne e- mail, SMS, LED. Inne usługi: kosz sieciowy, monitor zasobów on-line, harmonogram wł/wył. Zarządzanie systemem poprzez przeglądarkę internetową - interfejs AJAX. Przycisk reset kasowanie hasła administracyjnego / ustawień sieciowych Logi systemowe użytkownicy, alarmy, błędy, połączenia, przydziały DHCP. Wbudowany serwer www PHP, MySQL, SQLite, phpmyadmin, Joomla, Multimedialne usługi UPnP, radio internetowe, galeria www, itunes serwer, Pobieranie plików zarządzanie przez aplikacje Windows lub przeglądarkę. Przynajmniej trzy lata gwarancji producenta z czasem reakcji maksymalnie do końca następnego dnia roboczego od zgłoszenia. Czas dostawy wszystkich części : 6 tygodni. Oferta ma obejmować dostawę do miejsca przeznaczenia (serwerownia w budynku II, Instytut Fizyki PAN, Al. Lotników 32/46) i montaż. Zadanie nr 15 (szt. 1) Alligator Suite, pudełko (CD + instrukcja) Termin związania ofertą: 30 dni. Przewidywany termin dostawy: 14 dni od daty umowy/zamówienia. Forma płatności: przelew 30 (słownie: trzydzieści) dni.

12 Oświadczamy, że w ciągu (słownie: ) godzin zareagujemy na ewentualną reklamację. Oświadczamy, iż w przypadku gdy nasza oferta okaże się najkorzystniejsza, podpiszemy umowę w ciągu 7 dni od daty zakończenie terminu na wnoszenie odwołań, na warunkach określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jednak nie później niż termin związania ofertą. Oświadczam, że numery seryjne płyt głównych, dysków, monitorów, skanerów, drukarek, etc. i numery licencji oprogramowania (również OEM) zostaną umieszczone na fakturach i będą wyspecyfikowane z nazw i typów (np. Nagrywarka: CD-RW XYZ 52/32/52, a nie CD-RW XYZ 52/32/52, etc.)., 2011 r. Podpis i pieczęć osoby upoważnionej

Obudowa Rack o wysokości max 1U z możliwością instalacji do 4 dysków 3.5" HotPlug wraz z kompletem szyn umożliwiających montaż w szafie rack.

Obudowa Rack o wysokości max 1U z możliwością instalacji do 4 dysków 3.5 HotPlug wraz z kompletem szyn umożliwiających montaż w szafie rack. Załącznik nr 1. 1. Serwer 1 szt. Komponent Obudowa Płyta główna Chipset Procesor Chipset Pamięć RAM Minimalne wymagania Obudowa Rack o wysokości max 1U z możliwością instalacji do 4 dysków 3.5" HotPlug

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. 1. Zestaw komputerowy -16 sztuk

ZAŁĄCZNIK NR 1 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. 1. Zestaw komputerowy -16 sztuk ZAŁĄCZNIK NR 1 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Zestaw komputerowy -16 sztuk Lp. Nazwa komponentu Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów 1. Płyta główna Zaprojektowana na zlecenie

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do SIWZ. Zestaw komputerowy ilość: 18 szt: Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów

Załącznik Nr 1 do SIWZ. Zestaw komputerowy ilość: 18 szt: Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów Zestaw komputerowy ilość: 18 szt: Płyta główna Chipset Procesor Pamięć RAM Dysk twardy Karta graficzna Karta dźwiękowa Karta sieciowa Porty Klawiatura Mysz Napęd optyczny Wymagane minimalne parametry techniczne

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - SPECYFIKACJA TECHNICZNA. Dostawa sprzętu komputerowego, licencji, macierzy dyskowej wraz z usługą wdrożenia.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - SPECYFIKACJA TECHNICZNA. Dostawa sprzętu komputerowego, licencji, macierzy dyskowej wraz z usługą wdrożenia. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - SPECYFIKACJA TECHNICZNA Dostawa sprzętu komputerowego, licencji, macierzy dyskowej wraz z usługą wdrożenia. Dostawa dotyczy: stacji roboczych, monitorów, drukarek, zasilaczy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA Sygn. Sprawy: (Zam. Publ.5/2012) Załącznik nr 2 (do formularza ofertowego) (pieczęć firmowa Oferenta) SPECYFIKACJA TECHNICZNA L.p. 1 Zamówienie obejmuje dostawę do Sądu Rejonowego w Siedlcach pięciu zestawów

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja dostawy sprzętu

Specyfikacja dostawy sprzętu 1. Projektor multimedialny szt. 1 Specyfikacja dostawy sprzętu Lp. Nazwa komponentu Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów 1. Jasność 3500 lumenów (wg standardu ANSI) 2. Współczynnik Kontrast

Bardziej szczegółowo

Zestawy komputerowe z monitorem liczba sztuk: 27

Zestawy komputerowe z monitorem liczba sztuk: 27 Zestawy komputerowe z monitorem liczba sztuk: 27 Nazwa komponentu Typ / model / symbol / producent Wymagane minimalne parametry techniczne komputera Komputer stacjonarny. W ofercie wymagane jest podanie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA opis przedmiotu zamówienia

SPECYFIKACJA TECHNICZNA opis przedmiotu zamówienia ZAŁĄCZNIK NR 1 do SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA opis przedmiotu zamówienia Zamówienie obejmuje dostawę sprzętu komputerowego, instalację systemów oraz przeprowadzenie testu poprawności działania sprzętu

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zamawiający: Sąd Rejonowy dla Warszawy-Żoliborza w Warszawie ul. Kocjana3, 01-473 Warszawa, NIP:522-279-28-72, REGON 140356636 ZP/SR/09/2012 Zał. Nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zgodnie

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 1 do Formularza Ofertowego

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 1 do Formularza Ofertowego OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 1 do Formularza Ofertowego Dostawa zestawów komputerów stacjonarnych - planowany zakup 4 sztuki Oferowany sprzęt pochodzi od tego samego producenta, jest fabrycznie

Bardziej szczegółowo

WMIM-371-1/15 ZAŁĄCZNIK NR 1 - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Część I zamówienia dostawa dysku twardego - 1 sztuka. Konfiguracja 1.

WMIM-371-1/15 ZAŁĄCZNIK NR 1 - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Część I zamówienia dostawa dysku twardego - 1 sztuka. Konfiguracja 1. ZAŁĄCZNIK NR 1 - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część I zamówienia dostawa dysku twardego - 1 sztuka Konfiguracja 1 1 Model {model} 2 Interfejs Współdziała z komputerami Mac, urządzeniami z systemem ios, Apple

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. ZESTAW SERWERÓW dla Wydziału Ksiąg Wieczystych SR Zamość, składający się z SERWERA APLIKACJI - szt. 1 i SERWERA BAZ DANYCH - szt. 1 - wymagania minimalne Lp. Nazwa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA opis przedmiotu zamówienia

SPECYFIKACJA TECHNICZNA opis przedmiotu zamówienia ZAŁĄCZNIK NR 1 do SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA opis przedmiotu zamówienia Zamówienie obejmuje dostawę sprzętu komputerowego, instalację systemów oraz przeprowadzenie testu poprawności działania sprzętu

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - SPECYFIKACKJA TECHNICZNA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - SPECYFIKACKJA TECHNICZNA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - SPECYFIKACKJA TECHNICZNA Szczegółowa specyfikacja techniczna komputerów i sprzętu komputerowego dla Starostwa Powiatowego w Kielcach Stacja robocza 16 szt. Lp. Nazwa komponentu

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna sprzętu komputerowego:

Specyfikacja techniczna sprzętu komputerowego: Załącznik nr 5 do SIWZ Specyfikacja techniczna sprzętu komputerowego: PRZEŁĄCZNIK SIECIOWY I 4 szt. Parametr Charakterystyka (wymagania minimalne) Parametr oferowany Producent Nazwa producenta: Identyfikacja

Bardziej szczegółowo

30213300-8) 4 9020 MT

30213300-8) 4 9020 MT Część I Zestaw komputerowy (CPV: 30213300-8) 4 szt. DELL OptiPlex 9020 MT wraz z monitorem LCD lub równoważny o parametrach technicznych podanych w poniższej tabeli Lp. Nazwa komponentu Wymagane minimalne

Bardziej szczegółowo

Oferowany sprzęt komputerowy i oprogramowanie.

Oferowany sprzęt komputerowy i oprogramowanie. Oferowany sprzęt komputerowy i oprogramowanie. 1. Komputery stacjonarne 4 sztuki. lp Nazwa Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów komponentu 1 Typ Komputer stacjonarny. W ofercie wymagane jest

Bardziej szczegółowo

Sprzęt i urządzenia. Załącznik nr 3 do SIWZ

Sprzęt i urządzenia. Załącznik nr 3 do SIWZ Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA DOSTAWY CZĘŚĆ II. POZYCJA 1. Zestaw komputerowy stacjonarny nr 1

SPECYFIKACJA TECHNICZNA DOSTAWY CZĘŚĆ II. POZYCJA 1. Zestaw komputerowy stacjonarny nr 1 Załącznik nr 2B POVIIG230/13/2013 SPECYFIKACJA TECHNICZNA DOSTAWY CZĘŚĆ II Sprzęt komputerowy i akcesoria komputerowe Zamówienie obejmuje dostawę komputerów i akcesorii komputerowych dla Prokuratury Apelacyjnej,

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II Załącznik nr 1B POVIIG230/13/2013 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II Sprzęt komputerowy i akcesoria komputerowe Zamówienie obejmuje dostawę komputerów i akcesorii komputerowych dla Prokuratury Apelacyjnej,

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ CENOWY. 1 Typ: Komputer stacjonarny wersja 1. 6... zł... zł

FORMULARZ CENOWY. 1 Typ: Komputer stacjonarny wersja 1. 6... zł... zł (pieczęć Wykonawcy [ów]) FORMULARZ CENOWY dotyczy: dostawy sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem, zarządzanych przełączników sieciowych, sieciowej pamięci dyskowej SAN/NAS dla Stołecznego Zarządu

Bardziej szczegółowo

Dokument techniczny. Załącznik Nr 4. 1. Serwer typ 1 1 szt. (Nowy Targ) Nazwa komponentu

Dokument techniczny. Załącznik Nr 4. 1. Serwer typ 1 1 szt. (Nowy Targ) Nazwa komponentu Załącznik Nr 4 1. Serwer typ 1 1 szt. (Nowy Targ) Dokument techniczny Nazwa komponentu Obudowa Płyta główna Procesor Pamięć RAM Sloty PCI Express Wbudowane porty Karta graficzna Interfejsy sieciowe Kontroler

Bardziej szczegółowo

WND-RPOP.02.02.00-16-027/13 Wprowadzenie e-usług w WSZN Opole i SWSNPC w Branicach. Pozycja 1. Czytnik OCR 1 szt.

WND-RPOP.02.02.00-16-027/13 Wprowadzenie e-usług w WSZN Opole i SWSNPC w Branicach. Pozycja 1. Czytnik OCR 1 szt. Nr i data umowy o dofinansowanie projektu w ramach RPO WO 2007 2013 w ramach: Osi priorytetowej RPOP.02.02.00 Społeczeństwo informacyjne Działania RPOP.02.02.00 Moduły informacyjne, platformy e-usługi

Bardziej szczegółowo

Komputer stacjonarny. W ofercie wymagane jest podanie modelu, symbolu oraz producenta

Komputer stacjonarny. W ofercie wymagane jest podanie modelu, symbolu oraz producenta Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia specyfikacja techniczna 1. Oferowane przedmioty muszą spełniać wymagania, określone w opisie przedmiotu zamówienia. Nazwa własna użyta w opisie, określająca typ

Bardziej szczegółowo

1. Skaner A3 2. Znak: BZP.271.91.29.2012.III. 2 Drukarka laserowa kolorowa A3 1. Termin dostawy 7 dni od daty podpisania umowy. Lp.

1. Skaner A3 2. Znak: BZP.271.91.29.2012.III. 2 Drukarka laserowa kolorowa A3 1. Termin dostawy 7 dni od daty podpisania umowy. Lp. Załącznik 1 do formularza oferty... (pieczęć, nazwa i dokładny adres wykonawcy) FORMULARZ CENOWY dla Zadania Nr 1 Zakup i dostawa sprzętu komputerowego dla potrzeb Urzędu Miasta i Gminy w Staszowie Lp.

Bardziej szczegółowo

załącznik nr 4 do specyfikacji Opis przedmiotu zamówienia.

załącznik nr 4 do specyfikacji Opis przedmiotu zamówienia. załącznik nr 4 do specyfikacji Opis przedmiotu zamówienia. Niniejsza specyfikacja określa wymagania minimalne. Zamawiający akceptuje rozwiązania równoważne o parametrach równoważnych lub lepszych. W przypadku

Bardziej szczegółowo

INFRASTRUKTURA I USŁUGI SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO W KUL

INFRASTRUKTURA I USŁUGI SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO W KUL PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY DLA PROJEKTU KATOLICKIEGO UNIWERSYTETU LUBELSKIEGO IM. JANA PAWŁA II INFRASTRUKTURA I USŁUGI SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO W KUL Lublin, luty 2009 1 Zawartość Zawartość...

Bardziej szczegółowo

1. Serwer a) Serwer typu RACK Serwer typu RACK szt. 1

1. Serwer a) Serwer typu RACK Serwer typu RACK szt. 1 ZAŁĄCZNIK NR 1 Opis przedmiotu zamówienia minimalne i maksymalne parametry SO/251-0011/14 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. : Dostawa fabrycznie

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 5. 4GB (2x2048MB) DDR3 1600MHz non-ecc możliwość rozbudowy do min 8GB, jeden slot wolny 5. Parametry Min. 500 GB SATA, 7200 obr./min.

ZAŁĄCZNIK NR 5. 4GB (2x2048MB) DDR3 1600MHz non-ecc możliwość rozbudowy do min 8GB, jeden slot wolny 5. Parametry Min. 500 GB SATA, 7200 obr./min. ZAŁĄCZNIK NR 5 Specyfikacja techniczna urządzeń w ramach przetargu na dostawę sprzętu komputerowego dla Portu Lotniczego Gdynia Kosakowo Sp. z o.o. 1. Zestaw PC z pakietem biurowym MS Office 2010 10 szt.

Bardziej szczegółowo

Miejsce dostaw wszystkich opisanych poniżej sprzętów: Centrum Informatyczno Telekomunikacyjne Magazyn IT Pl. Hallera 1

Miejsce dostaw wszystkich opisanych poniżej sprzętów: Centrum Informatyczno Telekomunikacyjne Magazyn IT Pl. Hallera 1 ZP-16-2013 Miejsce dostaw wszystkich opisanych poniżej sprzętów: Centrum Informatyczno Telekomunikacyjne Magazyn IT Pl. Hallera 1 W celu ustalenia terminu dostarczenia sprzętu należy skontaktować się z:

Bardziej szczegółowo