Oświadczenie Wykonawcy Tabela zgodności spełnienia warunków funkcjonalno-technicznych

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Oświadczenie Wykonawcy Tabela zgodności spełnienia warunków funkcjonalno-technicznych"

Transkrypt

1 Załącznik nr 11 Oświadczenie Wykonawcy Tabela zgodności spełnienia warunków funkcjonalno-technicznych Działając w imieniu (nazwa wykonawcy) i będąc należycie upoważnionym do jego reprezentowania, w związku z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: Zaprojektowanie i budowa sieci telekomunikacyjnej w ramach projektu: e-rawicz szansą rozwoju Gminy, realizowana w ramach działania 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu elnclusion składamy oświadczenie w zakresie zgodności spełnienia warunków funkcjonalno technicznych. Instrukcja wypełnienia: 1. W poniższych tabelach Zamawiający określił parametry minimalne, jakie muszą spełniać urządzenia dostarczone przez Wykonawcę. Wykonawca musi w niniejszym załączniku - podpisać oświadczenie, że proponowane rozwiązanie sprzętowe spełnia wymienione wymagania. 2. W miejscu OŚWIADCZAM, ŻE PROPONOWANE PRZEZ NAS ROZWIĄZANIE SPRZĘTOWE dla każdego wymienionego Elementu systemu należy podać: producenta danego urządzenia, typ, oferowany model i przyporządkowany do modelu pełny numer P/N producenta. W przypadku, gdy urządzenie nie posiada identyfikującego P/N dla całości należy wymienić nazwy oraz P/N poszczególnych modułów. 3. Każde pole w miejscu OŚWIADCZAM, ŻE PROPONOWANE PRZEZ NAS ROZWIĄZANIE SPRZĘTOWE musi być wypełnione przez Wykonawcę. 4. Do każdej tabeli oprócz podpisanego oświadczenia należy dołączyć wymienione karty katalogowe, specyfikacje itp., które powinny zawierać parametry techniczne/funkcjonalne wymagane. Dołączone dokumenty powinny być ułożone i opisane w odpowiedniej kolejności, zgodnie z numeracją tabel. 5. Wpisywane dane muszą być czytelne i nie mogą być poprawiane, wszelkie poprawki należy nanieść poprzez przekreślenie i ponowne wpisanie już w prawidłowym brzmieniu wraz z parafką osoby podpisującej ofertę. 6. Forma składanych dokumentów musi być zgodna z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 roku w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z dnia 19 lutego 2013 roku poz. 231).

2 A. Elementy składowe Stacji Bazowej typ 1 minimalne wymagania 1. Praca w zakresie częstotliwości licencjonowanych GHz ETSI. 2. Dostęp czasowy TDD (Time Division Duplex). 3. Zwielokrotnienie OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing). 4. Wykorzystanie technik antenowych MIMO 2x2 oraz Diversity. 5. Obsługiwane modulacje min. BPSK/QPSK/16QAM/64QAM; 6. Korekcja błędów min. FEC k= 1/2, 2/3, 3/4, 5/6; 7. Adaptacyjna modulacja i kodowanie. 8. Efektywność spektralna co najmniej 5 20MHz. 9. Obsługiwane szerokości kanałów co najmniej 10, 20 MHz; 10. Maksymalna moc nadawania nie więcej niż 25 dbm; 11. Automatyczny wybór kanałów ACS (Automatic Channel Selection). 12. Automatyczne żądanie retransmisji ARQ (Automatic Repeat Request). 13. Symetryczny i asymetryczny przydział ruchu w kierunkach Uplink i Downlink. 14. Obsługiwana szerokość ramki 2048 bajtów. 15. Wydajność pakietowa co najmniej pps 16. Wbudowane szyfrowanie min. AES 128; 17. Synchronizacja za pomocą GPS (Global Positioning System) oraz zegarem wewnętrznym. 18. Obsługa Multicast i Broadcast. 19. Możliwość konfiguracji CIR (Committed Information Rate) oraz MIR (Maximum Information Rate). 20. Obsługa QoS co najmniej poziom 4 zgodnie z 802.1p i Diffserv; 21. Obsługa VLAN 802.1Q, 802.1P, QinQ. 22. Wbudowany analizator widma dla polaryzacji V i H. 23. Dostępne interfejsy Ethernet 10/100BaseT, 1000BaseT, SFP (standard MSA). 24. Dostępne złącza antenowe typu N. 25. Możliwość lokalnej i zdalnej aktualizacji oprogramowania. Zarządzanie za pomocą dedykowanego oprogramowania, przeglądarki internetowej oraz przy pomocy protokołów SNMP 26. wersja 2c lub wyższa oraz Telnet; 27. Zasilanie stacji bazowej poprzez PoE (Power over Ethernet). 28. Pobór mocy urządzeń radiowych nie więcej niż 25W; 29. Klasa szczelności urządzeń radiowych co najmniej IP Temperaturowy zakres pracy co najmniej C do 60 0 C; 31. Certyfikat CE lub deklaracja zgodności CE. CERTYFIKAT lub DEKLARACJĘ ZGODNOŚCI. NA POTWIERDZENIE POWYŻSZEGO ZAŁĄCZAM KARTY KATALOGOWE URZĄDZEŃ, ANTENY.

3 ... B. Terminal Abonencki typ1 minimalne wymagania 1. Możliwość pracy w zakresie częstotliwości GHz ETSI. 2. Dostęp czasowy TDD (Time Division Duplex). 3. Zwielokrotnienie OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing). 4. Wykorzystanie technik antenowych MIMO 2x2 oraz Diversity. 5. Obsługiwane modulacje min. BPSK/QPSK/16QAM/64QAM; 6. Korekcja błędów FEC co najmniej k= 1/2, 2/3, 3/4, 5/6; 7. Maksymalna moc nadawania 20dBm. 8. Zintegrowana antena 9. Wbudowane szyfrowanie min. AES 128; 10. Możliwość konfigurowania CIR (Committed Information Rate) oraz MIR (Maximum Information Rate) dla Uplink I Downlink. 11. Obsługa QoS co najmniej poziom 4 zgodnie z 802.1p i Diffserv dla Uplink i Downlink; 12. Obsługa VLAN 802.1Q, 802.1P, QinQ dla Uplink i Downlink. 13. Wbudowany analizator widma dla polaryzacji V i H. 14. Dostępny interfejs Ethernet 10/100BaseT. 15. Możliwość pracy jako HUB w warstwie Możliwość lokalnej i zdalnej aktualizacji oprogramowania. Zarządzanie za pomocą dedykowanego oprogramowania, przeglądarki internetowej oraz przy pomocy protokołów SNMP 17. wersja 2c lub wyższa oraz Telnet; 18. Zasilanie stacji bazowej poprzez PoE (Power over Ethernet). 19. Pobór mocy urządzeń radiowych nie więcej niż 20W; 20. Klasa szczelności urządzeń radiowych co najmniej IP Temperaturowy zakres pracy co najmniej od -35⁰C do 60⁰C. 22. Certyfikat CE lub deklaracja zgodności CE KATALOGOWE URZĄDZEŃ, ANTENY.

4 C. Stacje Bazowe i Terminale Klienckie szkieletu sieci systemu punkt-wielopunkt 5,4-5,7 GHz. Elementy składowe Stacji Bazowej punkt-wielopunkt minimalne wymagania 1. Praca w zakresie częstotliwości nielicencjonowanych GHz ETSI. 2. Dostęp czasowy TDD (Time Division Duplex). 3. Zwielokrotnienie OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing). 4. Wykorzystanie technik antenowych MIMO 2x2 oraz Diversity. 5. Obsługiwane modulacje min. BPSK/QPSK/16QAM/64QAM; 6. Korekcja błędów FEC co najmniej k= 1/2, 2/3, 3/4, 5/6; 7. Adaptacyjna modulacja i kodowanie. 8. Efektywność spektralna co najmniej MHz. 9. Obsługiwane szerokości kanałów min. 10, 20 oraz 40MHz; 10. Automatyczny wybór kanałów ACS (Automatic Channel Selection). 11. Automatyczne żądanie retransmisji ARQ (Automatic Repeat Request). 12. Symetryczny i asymetryczny przydział ruchu w kierunkach Uplink i Downlink. 13. Obsługiwana szerokość ramki min bajtów; 14. Wydajność pakietowa co najmniej pps 15. Wbudowane szyfrowanie co najmniej AES 128; 16. Synchronizacja za pomocą GPS (Global Positioning System) oraz zegarem wewnętrznym. 17. Obsługa Multicast i Broadcast. 18. Możliwość konfiguracji CIR (Committed Information Rate) oraz MIR (Maximum Information Rate). 19. Obsługa QoS co najmniej poziom 4 zgodnie z 802.1p i Diffserv; 20. Obsługa VLAN 802.1Q, 802.1P, QinQ. 21. Wbudowany analizator widma dla polaryzacji V i H. 22. Dostępne interfejsy Ethernet 10/100BaseT, 1000BaseT, SFP (standard MSA). 23. Dostępne złącza antenowe typu N. 24. Możliwość lokalnej i zdalnej aktualizacji oprogramowania. Zarządzanie za pomocą dedykowanego oprogramowania, przeglądarki internetowej oraz przy pomocy protokołów SNMP 25. wersja 2c lub wyższa oraz Telnet 26. Zasilanie stacji bazowej poprzez PoE (Power over Ethernet). 27. Pobór mocy urządzeń radiowych nie więcej niż 25W; 28. Klasa szczelności urządzeń radiowych co najmniej IP Temperaturowy zakres pracy co najmniej od -35⁰C do 60⁰C. 30. Certyfikat CE lub deklaracja zgodności CE.

5 KATALOGOWE URZĄDZEŃ, ANTENY. D Terminal Abonencki punkt-wielopunkt 5,4-5,7 GHz minimalne wymagania 1. Możliwość pracy w zakresie częstotliwości GHz ETSI. 2. Dostęp czasowy TDD (Time Division Duplex). 3. Zwielokrotnienie OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing). 4. Wykorzystanie technik antenowych MIMO 2x2 oraz Diversity. 5. Obsługiwane modulacje min. BPSK/QPSK/16QAM/64QAM; 6. Korekcja błędów FEC co najmniej k= 1/2, 2/3, 3/4, 5/6; 7. Zintegrowana antena o zysku co najmniej 15dBi. 8. Wbudowane szyfrowanie co najmniej AES 128; 9. Możliwość konfigurowania CIR (Committed Information Rate) oraz MIR (Maximum Information Rate) dla Uplink I Downlink. 10. Obsługa QoS co najmniej poziom 4 zgodnie z 802.1p i Diffserv dla Uplink i Downlink; 11. Obsługa VLAN 802.1Q, 802.1P, QinQ dla Uplink i Downlink. 12. Wbudowany analizator widma dla polaryzacji V i H. 13. Dostępne interfejs Ethernet 10/100BaseT; 14. Możliwość pracy jako Hub w warstwie Możliwość lokalnej i zdalnej aktualizacji oprogramowania. 16. Zarządzanie za pomocą dedykowanego oprogramowania, przeglądarki internetowej oraz przy pomocy protokołów SNMP v3 oraz Telnet. 17. Zasilanie stacji bazowej poprzez PoE (Power over Ethernet). 18. Pobór mocy urządzeń radiowych nie więcej niż 12W; 19. Klasa szczelności urządzeń radiowych co najmniej IP Temperaturowy zakres pracy co najmniej od -35⁰C do 60⁰C. 21. Certyfikat CE lub deklaracja zgodności CE.

6 KATALOGOWE URZĄDZEŃ, ANTENY. E Wymagania techniczne dla systemu zarządzania urządzeniami radiowymi minimalne wymagania 1. Architektura systemu klient-serwer. 2. Obsługa protokołu WWW, Telnet oraz SNMP v1 v2c v3 3. Funkcjonalność serwera Proxy 4. Możliwość ręcznego oraz automatycznego dodawania urządzeń poprzez broadcast oraz odpowiedzi na ping ICMP. 5. możliwość importu baz SNMP MIB-1 oraz MIB-2; 6. możliwość filtrowania adresów IP urządzeń w sieci 7. możliwość hierarchicznego podglądu oraz wizualizacji sieci na mapie cyfrowej 8. możliwość definiowania trapów dla rejestrowanych zdarzeń i alarmów 8. możliwości generowania długoterminowych raportów statystycznych, wydajnościowych oraz trendów 9. możliwość zdalnego upgrade u oprogramowania urządzeń radiowych 10. możliwość konfiguracji profili użytkowników i zarządzania prawami ich dostępu 11. Musi być dostarczony wraz z niezbędnymi elementami sprzętowymi wymaganymi do jego prawidłowej pracy SPEŁNIA MINIMALNE PARAMETRY I WYMAGANIA PODANE WYŻEJ. NA POTWIERDZENIE POWYŻSZEGO DOSTARCZAM KARTY KATALOGOWE ROZWIĄZANIA. F Linia radiowa typ 1 minimalne wymagania 1. Łącze radiowe punkt-punkt (P2P). Komplety obejmuje wszystkie urządzenia niezbędne do zestawienia łącza zalecane przez producenta: moduły radiowe, anteny, zasilacze, kable, moduły uziemiające, itp. 2. Zestaw musi posiadać implementację technologii XPIC w obrębie jednego IDU. 3. Praca w licencjonowanym paśmie od 6 do 52 GHz. Transport dowolnych pakietów danych (Nativ Ethernet; Nativ TDM). 4. Wykorzystanie pełnego spektrum modulacji co najmniej (QPSK 2048QAM)

7 5. Wykorzystanie szerokości kanałów co najmniej od 3, 5MHz do 56MHz 6. Możliwość implementacji technologii XPIC w obrębie jednego IDU. 7. IDU przeznaczone do instalacji w racku IDU o wysokości nie większej niż 1U 9. Minimalna przepustowość oferowanego zestawu 400 Mbps (dla kanału 28MHz i technologii XPIC) niezależnie od wielkości przesyłanej ramki 10. Zestaw musi padać możliwość rozbudowy z wykorzystaniem technologii XPIC do przepustowości 1,2 Gbps. 11. Modularna budowa pozwalająca na rozbudowę IDU. 12. Dwa moduły radiowe w jednym IDU. 13. Możliwość agregacji ruchu. 14. Możliwość tworzenia ringów radiowych. Możliwość elastycznej konfiguracji linii radiowej w obrębie jednego IDU :(1+0), (1+0)x2 możliwość stworzenia dwóch 15. odrębnych linków radiowych w różnych kierunkach, (1+1), (2+0) 16. Implementacja modulacji adaptacyjnej - AMR. 17. Zaawansowany QoS wpierający transmisję TDM, ATM, Ethernet, IP w powiązaniu z technologią adaptacji modulacji. 18. Zintegrowany wysokofunkcjonalny switch Ethernetowy o liczbie interfejsów co najmniej 6 - interfejsy GbE 19. Możliwość implementacji interfejsu STM-1 (optycznego lub elektrycznego ) za pośrednictwem dodatkowej karty rozszerzeń. 20. Funkcjonalność VLAN wspierająca ramki jumbo. Możliwość stworzenia tablicy o rozmiarze co najmniej 256 grup (VLAN ID:1-4094) 21. Możliwość instalacji części ODU zarówno w sposób zintegrowany z anteną jak w sposób separowany (konfiguracja 1+1). 22. Implementacja Ethernet OAM zgodnie z IEEE802.ag i ITU-T Y.1731 PM. 23. Możliwość lokalnego podłączenia się do IDU poprzez przeglądarkę internetową, nie wymagającą dodatkowego oprogramowania do konfiguracji radiolinii. 24. Zakres temperatury pracy IDU co najmniej: -5 C do 50 C 25. Zakres temperatury pracy ODU co najmniej: -30 C do 50 C 26. Obwód zasilania IDU zabezpieczony odrębnym zabezpieczeniem umieszczonym w IDU, usytuowanym w łatwo dostępnym miejscu, aby ewentualna wymiana nie powodowała konieczności wyjmowania IDU z części racka. 27. Certyfikat CE lub deklaracja zgodności CE. KATALOGOWE URZĄDZEŃ, ANTENY. G. Linia radiowa typ 2 minimalne wymagania 1. Obsługiwane pasmo częstotliwości GHz ETSI. 2. Dostęp czasowy TDD (Time Division Duplex).

8 3. Zwielokrotnienie OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing). 4. Wykorzystanie technik antenowych MIMO 2x2 oraz Diversity. 5. Obsługiwane modulacje co najmniej BPSK/QPSK/16QAM/64QAM; 6. Obsługiwane szerokości kanałów min. 5, 10, 20, 40MHz; 7. Adaptacyjna modulacja i kodowanie. 8. Efektywność spektralna co najmniej 5 40MHz. 9. Automatyczny wybór kanałów ACS (Automatic Channel Selection). 10. Automatyczne żądanie retransmisji ARQ (Automatic Repeat Request). 11. Symetryczny i asymetryczny przydział ruchu co najmniej 90% w dowolnym kierunku. 12. Automatyczny przydział ruchu uplink i downlink w zależności od natężenia ruchu. 13. Maksymalne opóźnienia End-to-End <3ms. 14. Korekcja błędów min. FEC co najmniej k= 1/2, 2/3, 3/4, 5/6; 15. Maksymalna szerokość ramki 2048 bajtów. 16. Wydajność pakietowa co najmniej pps (Packets Per Second). 17. Zestaw musi zapewniać przepustowość zagregowaną co najmniej 100Mbps dla kanału 20MHz; 18. Sprzętowe szyfrowanie co najmniej AES 128; 19. Możliwość synchronizacji czasu za pomocą GPS (Global Positioning System) oraz zegara wewnętrznego. 20. Możliwość konfigurowania QoS co najmniej 4-go poziomu zgodnie z 802.1p i Diffserv; 21. Możliwość konfigurowania VLAN zgodnie z 802.1Q, 802.1P, QinQ. 22. Możliwość konfigurowania MIR (Maximum Information Rate) ze skokiem co najmniej 1kbps. 23. Wbudowany analizator widma. 24. Wspierana protekcja usług Ethernet 1+1 oraz Ring. 25. Dostępne interfejsy sieciowe Ethernet 10/100BaseT, 1000BaseT. 26. Możliwość lokalnej i zdalnej aktualizacji oprogramowania. Zarządzanie radiolinią za pomocą dedykowanego oprogramowania, przeglądarki internetowej oraz protokołów SNMP 27. wersja 2c lub wyższa oraz Telnet; 28. Zasilanie poprzez zasilacz sieciowy PoE (Power over Ethernet) VDC lub 230VAC. 29. Pobór mocy nie więcej niż 35W (IDU+ODU); 30. Klasa szczelności urządzeń radiowych ODU co najmniej IP Zintegrowana antena panelowa o zysku co najmniej 23dBi. 32. Zakres temperatury pracy co najmniej od -35 C do +6 0 C. 33. Certyfikat CE lub deklaracja zgodności CE. CERTYFIKAT lub DEKLARCJĘ ZGODNOŚCI. NA POTWIERDZENIE POWYŻSZEGO DOSTARCZAM KARTY KATALOGOWE URZĄDZEŃ, ANTENY.

9 H Router/firewall minimalne wymagania 1. Firewall musi być dostarczony jako dedykowane urządzenie sieciowe o wysokości nie większej niż 3 U. System operacyjny firewalla musi posiadać budowę modułową (moduły muszą działać w odseparowanych obszarach pamięci) i zapewniać całkowitą separację płaszczyzny kontrolnej od płaszczyzny przetwarzania ruchu użytkowników, m.in. moduł rutingu IP, odpowiedzialny za ustalenie tras rutingu i zarządzanie urządzenia musi być oddzielony od modułu 2. przekazywania pakietów, odpowiedzialnego za przełączanie pakietów pomiędzy segmentami sieci obsługiwanymi przez urządzenie. System operacyjny firewalla musi śledzić stan sesji użytkowników (stateful processing), tworzyć i zarządzać tablicą stanu sesji. Musi istnieć opcja przełączenia urządzenia w tryb pracy bez śledzenia stanu sesji użytkowników, jak również wyłączenia części ruchu ze śledzenia stanu sesji Urządzenie musi być wyposażone w nie mniej niż 10 interfejsów Ethernet, przynajmniej połowa z nich musi umożliwiać zastosowanie modułów SFP (gotowych do użycia bez konieczności zakupu dodatkowych modułów i licencji). Firewall musi posiadać wydajność nie mniejszą niż 10 Gbps i nie mniejszą niż 2Gbps z włączoną funkcją kontroli aplikacji oraz obsługiwać nie mniej niż jednoczesnych połączeń Firewall musi zestawiać zabezpieczone kryptograficznie tunele VPN w oparciu o standardy co najmniej IPSec i IKE w konfiguracji site-to-site oraz client-to-site. IPSec VPN musi być realizowany sprzętowo. Firewall musi obsługiwać nie mniej niż równoległych tuneli IPsec VPN oraz ruch szyfrowany o przepustowości nie mniejszej niż 2Gbps Urządzenie musi posiadać możliwość udostępniania użytkownikom wbudowanego klienta IPSec VPN za pośrednictwem strony WWW Polityka bezpieczeństwa systemu zabezpieczeń musi uwzględniać strefy bezpieczeństwa, adresy IP klientów i serwerów, protokoły i usługi sieciowe, użytkowników aplikacji, reakcje zabezpieczeń oraz metody rejestrowania zdarzeń. Firewall musi umożliwiać zdefiniowanie nie mniej niż reguł polityki bezpieczeństwa Firewall musi posiadać możliwość uruchomienia wykrywania i blokowania ataków intruzów (IPS, intrusion prevention) realizowaną sprzętowo. System zabezpieczeń musi identyfikować próby skanowania, penetracji i włamań, ataki typu exploit (poziomu sieci i aplikacji), ataki destrukcyjne i destabilizujące (D)DoS oraz inne techniki stosowane przez hakerów. Ustalenie blokowanych ataków (intruzów, robaków) musi odbywać się w regułach polityki bezpieczeństwa. System firewall musi realizować zadania IPS z wydajnością nie mniejszą niż 2 Gb/s. Baza sygnatur IPS musi być utrzymywana i udostępniana przez producenta urządzenia firewall. Baza sygnatur ataków musi być regularnie aktualizowana przez producenta. Urządzenie musi posiadać możliwość NAT owania ruchu pochodzącego od klientów końcowych i logowania translacji w celu późniejszej weryfikacji. Powinna być możliwa translacja statyczna jak i dynamiczna. Urządzenie musi obsługiwać protokół IPv6. Musi być możliwe filtrowanie ruchu IPv6, adresowanie interfejsów adresami IPv6 10. Urządzenie zabezpieczeń powinno posiadać możliwość uruchomienia filtrowania aplikacji (tzw. NG Firewall) Urządzenie zabezpieczeń musi posiadać funkcję filtrowania zawartości ruchu co najmniej HTTP, FTP i protokołów poczty elektronicznej (SMTP, POP3, IMAP) w celu blokowania potencjalnie szkodliwych obiektów. Urządzenie musi filtrować ruch na podstawie kryteriów obejmujących co najmniej: typy MIME, rozszerzenia plików, elementy ActiveX, Java i cookies Urządzenie musi obsługiwać protokoły dynamicznego rutingu co najmniej: RIP, OSPF oraz BGP. Urządzenie musi umożliwiać obsługę co najmniej dwóch pełnych sesji BGP (każda tablica routingu min 550 tyś wpisów) Urządzenie musi posiadać mechanizmy priorytetyzowania i zarządzania ruchem sieciowym QoS wygładzanie (shaping) oraz obcinanie (policing) ruchu Firewall musi posiadać możliwość pracy w konfiguracji odpornej na awarie dla urządzeń zabezpieczeń. Urządzenia zabezpieczeń w klastrze muszą funkcjonować w trybie Active-Passive z synchronizacją konfiguracji i tablicy stanu sesji. Przełączenie pomiędzy urządzeniami w klastrze HA musi się odbywać przezroczyście dla sesji ruchu użytkowników. Mechanizm ochrony przed awariami musi monitorować i wykrywać uszkodzenia elementów sprzętowych i programowych systemu zabezpieczeń oraz łączy sieciowych. Urządzenie musi wspierać autoryzację użytkowników przy pomocy strony www (weryfikacja loginu/hasła z zewnętrznej bazy radius) przy próbie dostępu użytkownika do jakiejkolwiek zewnętrznej strony www. 16. Zarządzanie urządzeniem musi odbywać się za pomocą graficznej konsoli Web GUI oraz z wiersza linii poleceń (CLI) poprzez port szeregowy oraz protokoły telnet i SSH. 17. Administratorzy muszą mieć do dyspozycji mechanizm szybkiego odtwarzania systemu i przywracania konfiguracji Zasilanie urządzenia powinno być możliwe za sieci AC 230V lub DC 48V. Firewall musi być wyposażony w redundantny zasilacz. Pomoc techniczna oraz szkolenia z produktu muszą być dostępne w Polsce. Usługi te muszą być świadczone są w języku polskim.

10 20. Certyfikat CE lub deklaracja zgodności CE KATALOGOWE URZĄDZEŃ. I Urządzenia agregujące minimalne wymagania 1. Urządzenie o wysokości maksymalnie 1U do montażu w szafie Urządzenie musi być wyposażone w minimum 40 portów 1/10 Gb/s SFP/SFP+. Urządzenie musi być wyposażone w minimum 2 dodatkowe porty 40 Gb/s QSFP+ lub dedykowane moduły, które mogą 3. zostać wykorzystane do połączenia dwóch urządzeń fizycznych w jedno logiczne urządzenie. 4. Urządzenie musi obsługiwać jednocześnie minimum 4000 VLAN. 5. Wydajność przełączania nie może być ograniczona, wszystkie porty muszą działać z prędkością line-rate Urządzenie musi obsługiwać protokoły co najmniej RIP, OSPFv2,v3, jeżeli jest potrzebna do tego dodatkowe licencja, musi zostać dołączona Urządzenie musi obsługiwać protokoły multicast co najmniej IGMPv2/v3 oraz PIM-SM, jeżeli jest potrzebna do tego dodatkowa licencja, musi zostać dołączona. 8. Urządzenie musi obsługiwać routing statyczny IPv4, IPv6. 9. Urządzenie musi posiadać minimum 1GB RAM. 10. Urządzenie musi wspierać QoS kolejkowanie co najmniej typu Strict-Priority (SP) oraz SRR lub WRR. 11. Urządzenie musi obsługiwać protokoły warstwy L2 min. Spanning-Tree, MSTP (IEEE 802.1s), Span Guard, LACP, 802.1Q lub odpowiedniki. 12. Urządzenie musi obsługiwać min. funkcje ochronne DHCP Snooping, IEEE 802.1x. 13. Urządzenie musi obsługiwać min. protokoły SysLog oraz SNMP v2/v3 14. Urządzenie musi wspierać min. protokoły Radius oraz TACACS+ dla mechanizmów AAA. 15. Urządzenie musi obsługiwać min. protokół LLDP lub odpowiednik. 16. Urządzenie musi być zarządzane poprzez protokoły Telnet oraz SSH. 17. Urządzenie musi wspierać możliwość zrzucenia pliku konfiguracyjnego na zdalny serwer TFTP. 18. Urządzenie musi umożliwiać przechowywanie wielu plików konfiguracyjnych. 19. Urządzenie musi mieć parametr MTBF dla temperatury 25 0 C na poziomie minimum godzin. 20. Przełącznik powinien być wyposażony w min. dwa zasilacze 21. Zasilanie urządzenia powinne być możliwe za sieci AC 230V i DC 48V. 22. Certyfikat CE lub deklaracja zgodności CE.

11 KATALOGOWE URZĄDZEŃ. J Urządzenia dostępowe typ I minimalne wymagania 1. Urządzenie o wysokości maksymalnie 1U do montażu w szafie Urządzenie musi być wyposażone w minimum 24 portów 10/100/1000 RJ-45. Urządzenie musi być wyposażone w co najmniej 4 porty 1/10G uplink umożliwiające użycie wkładek SFP/SFP+ 3. odpowiednio dla łącza 1G/10G. Urządzenie musi umożliwiać łączenie urządzeń, co najmniej tego samego typu, w stos (dla co najmniej 8 urządzeń) z 4. wykorzystaniem portów typu uplink lub dedykowanych portów lub modułów. Jeżeli są wymagane dedykowane porty lub moduł do połączenia urządzeń w stos, muszą zostać dostarczone wraz z urządzeniem. 5. Urządzenie musi umożliwiać użycie wkładek SFP/SFP+ pochodzących od różnych producentów 6. Urządzenie musi obsługiwać jednocześnie minimum 4000 VLAN. 7. Wydajność przełączania nie może być ograniczona, wszystkie porty muszą działać z prędkością line-rate. 8. Urządzenie musi wspierać protokół RIP, jeżeli jest do tego potrzebna dodatkowa licencja, musi zostać dołączona. 9. Urządzenie musi obsługiwać routing statyczny IPv4, IPv Urządzenie musi posiadać minimum 512MB RAM oraz 256MB Flash. 11. Urządzenie musi wspierać QoS kolejkowanie typu Strict-Priority (SP) oraz SRR lub WRR. 12. Urządzenie musi obsługiwać protokoły warstwy L2 co najmniej Spanning-Tree, MSTP (IEEE 802.1s), Span Guard, LACP, 802.1Q lub odpowiedniki. 13. Urządzenie musi obsługiwać funkcje ochronne co najmniej DHCP Snooping, IEEE 802.1x. 14. Urządzenie musi obsługiwać protokoły SysLog oraz SNMPv2/v Urządzenie musi wspierać protokoły Radius oraz TACACS+ dla mechanizmów AAA. 16. Urządzenie musi obsługiwać protokół LLDP lub odpowiednik. 17. Urządzenie musi być zarządzane poprzez protokoły Telnet oraz SSH. 18. Urządzenie musi wspierać możliwość zrzucenia pliku konfiguracyjnego na zdalny serwer TFTP. 19. Urządzenie musi umożliwiać przechowywanie wielu plików konfiguracji. 20. Urządzenie musi mieć parametr MTBF dla temperatury 25 0 C na poziomie minimum godzin. 21. Zasilanie urządzenia powinno być możliwe z sieci AC 230V 22. Certyfikat CE lub deklaracja zgodności CE

12 KATALOGOWE URZĄDZEŃ. K Urządzenia dostępowe typ II minimalne wymagania 1. Urządzenie o wysokości maksymalnie 1U do montażu w szafie Urządzenie musi być wyposażone w minimum 24 portów 10/100/1000 RJ Urządzenie musi być wyposażone w co najmniej 4 porty 1G umożliwiające użycie wkładek SFP. Urządzenie musi umożliwiać łączenie urządzeń, co najmniej tego samego typu, w stos (dla co najmniej 4 urządzeń) z 4. wykorzystaniem portów typu uplink lub dedykowanych portów lub modułów. Jeżeli są wymagane dedykowane porty lub moduł do połączenia urządzeń w stos, muszą zostać dostarczone wraz z urządzeniem 5. Urządzenie musi obsługiwać jednocześnie minimum 1000 VLAN. 6. Wydajność przełączania nie może być ograniczona, wszystkie porty muszą działać z prędkością line-rate. 7. Urządzenie musi wspierać protokół RIP, jeżeli jest do tego potrzebna dodatkowa licencja, musi zostać dołączona. 8. Urządzenie musi obsługiwać routing statyczny IPv4, IPv6. 9. Urządzenie musi posiadać minimum 256MB RAM oraz 128MB Flash. 10. Urządzenie musi wspierać QoS kolejkowanie typu Strict-Priority (SP) oraz SRR lub WRR. 11. Urządzenie musi obsługiwać protokoły warstwy L2 co najmniej Spanning-Tree, MSTP (IEEE 802.1s), Span Guard, LACP, 802.1Q lub odpowiedniki. 12. Urządzenie musi obsługiwać funkcje ochronne co najmniej DHCP Snooping, IEEE 802.1x. 13. Urządzenie musi obsługiwać protokoły SysLog oraz SNMPv2/v3 14. Urządzenie musi wspierać protokoły Radius oraz TACACS+ dla mechanizmów AAA. 15. Urządzenie musi obsługiwać protokół LLDP lub odpowiednik. 16. Urządzenie musi być zarządzane poprzez protokoły Telnet oraz SSH. 17. Urządzenie musi wspierać możliwość zrzucenia pliku konfiguracyjnego na zdalny serwer TFTP. 18. Urządzenie musi umożliwiać przechowywanie wielu plików konfiguracji. 19. Urządzenie musi mieć parametr MTBF dla temperatury 25 0 C na poziomie minimum godzin. 20. Zasilanie urządzenia powinno być możliwe z sieci AC 230V 21. Certyfikat CE lub deklaracja zgodności CE.

13 KATALOGOWE URZĄDZEŃ. L Router dostępowy minimalne wymagania 1. Wyposażenie w co najmniej dwa fizyczne interfejsy 1000 Base-T od strony sieci WAN. 2. Wyposażony w co najmniej 4 fizyczne interfejsy 100 Base-T lub 1000 Base-T od strony sieci LAN. 3. Wszystkie interfejsy powinny być zainstalowane na stałe lub mogą być zainstalowane w postaci dodatkowych modułów. 4. Urządzenie musi być wyposażone w minimum jeden slot na dodatkowe moduły rozszerzeń obsługujące minimum karty rozszerzeń z portami 1 Gb Ethernet i 10/100 Mb Ethernet 5. Urządzenie musi być wyposażone w dedykowany port konsoli 6. Urządzenie musi być wyposażone w minimum dwa porty USB2.0 pozwalające na podłączenie zewnętrznych nośników pamięci 7. Obudowa metalowa przystosowana fabrycznie do montażu w szafach rack Wbudowany zasilacz sieciowy 230V AC. 9. Router ma pozwalać na współistnienie co najmniej 2 podzakresów IP po stronie sieci lokalnej, dla których będzie możliwość niezależnego kształtowania przepustowości pasma rozdzielnie w obu kierunkach (Uplink i Downlink) dla każdego adresu IP z krokiem wynoszącym nie więcej niż 10Kb/s, w zakresie nie mniejszym niż 0-10 Mb/s. 10. Możliwość limitowania liczby sesji NAT przypadających na pojedynczy adres IP sieci LAN. 11. Możliwość blokowania bezpośredniego ruch IP miedzy poszczególnymi interfejsami routera od strony sieci LAN. 12. Obsługa Load-Balancingu na łączach WAN. 13. Zapewnienie redundancji połączeń WAN. 14. Routing IPv4: RIP v1/v2, OSPF, BGP 15. Routing IPv6: RIPng, OSPFv3, 16. Obsługa dynamicznego DNS. 17. Obsługa protokołu 802.1q oraz mechanizmów przeciwdziałających tworzeniu pętli (Spanning Tree Protocol) 18. Funkcjonalność klienta DHCP, serwera DHCP, przekaźnika DHCP (DHCP Relay). 19. Funkcjonalność klienta NTP, funkcjonalność klienta PPPoE, funkcjonalność klienta RADIUS Zabezpieczenie przed atakami DoS/DdoS. 21. Zabezpieczenie przed fałszowaniem źródłowych adresów IP (IP Address Anti-Spoofing). 22. Logowanie zdarzeń do Sysloga. 23. Przypisanie adresow IP do adresow MAC. 24. Filtr adresów URL obsługa tzw. białej i czarnej listy. 25. Blokowanie: Apletow Java, Cookies, Active X, plikow skompresowanych, plików wykonywalnych. 26. Zarządzanie pasmem oparte na klasach ruchu. 27. Min. 4 klasy ruchu w każdym kierunku. Obsługa mechanizmów QoS, minimum: klasyfikacje ruchu w oparciu o DiffServ, traffic policing, traffic shaping, priority 28. mapping 29. Zarządzanie routerem przez CLI (Telnet/SSH) oraz web-based GUI 30. Kontrola dostępu administratora.

14 31. Możliwość zapisu i przywracania konfiguracji routera. 32. Możliwość aktualizacji oprogramowania (Firmware Upgrade) przez TFTP/FTP. 33. Obsługa SNMP. 34. Przepustowość urządzenia musi być nie mniejsza niż 800Mb/s z uruchomioną funkcją Firewall 35. Wydajność proponowanego urządzenia przy pakietach 64-bajtowych nie może być mniejsza niż 100 Kpps. 36. Zakres temperatur pracy: co najmniej od 0 C do 40 C. 37. Certyfikat CE lub deklaracja zgodności CE KATALOGOWE URZĄDZEŃ. Ł Przełącznik KVM minimalne wymagania 1. Liczba portów PC min. - 8szt. 2. Liczba portów konsoli min. - 1szt. 3. Obsługiwane porty PC myszy/klawiatury/monitorów co najmniej: PS2 lub USB/ PS2 lub USB, VGA 4. Obsługiwane porty konsoli myszy/klawiatury/monitorów co najmniej: PS2 lub USB/ PS2 lub USB, VGA 5. Wybór portu aktywnego komputera co najmniej: skrót klawiszowy, przyciski 6. Metalowa obudowa, umożliwiająca instalację w szafie Rack 19". 7. Maksymalna rozdzielczość konsoli 2048x1536 piksela. SPEŁNIA MINIMALNE PARAMETRY I WYMAGANIA PODANE WYŻEJ. NA POTWIERDZENIE POWYŻSZEGO DOSTARCZAM KARTY KATALOGOWE URZĄDZEŃ.

15 M Monitor LCD minimalne wymagania 1. Ekran o przekątnej min. 21,5. 2. Jasność: Min.250 cd/m2. 3. Kontrast: statyczny min. 1000:1. 4. Kąt widzenia : min. 175/175 stopni. 5. Czas reakcji matrycy: max 8ms (od czerni do bieli). 6. Rozdzielczość minimalna: min x 1080 piksele. 7. Podświetlenie: Technologia podświetlenia LED. 8. Złącze: D-Sub (VGA), DVI-D, HDMI, 2 xusb Certyfikat EnergyStar 5.0 lub równoważny urządzenie musi znajdować się na liście zgodności dostępnej na stronie lub - Certyfikat CE lub deklaracja zgodności CE SPEŁNIA MINIMALNE PARAMETRY I WYMAGANIA PODANE WYŻEJ ORAZ POSIADA WYMAGANE CERTYFIKATY lub DEKLARACJĘ ZGODNOŚCI. NA POTWIERDZENIE POWYŻSZEGO DOSTARCZAM KARTY KATALOGOWE URZĄDZENIA. N1 Wymagania pod system zarządzania dla urządzeń aktywnych minimalne wymagania 1. System musi wykrywać automatycznie urządzenia dodane do sieci. 2. System musi zapewniać wgląd w dodane urządzenie (przegląd urządzenia, porty, moduły). 3. System musi zapewniać możliwość zalogowania się do urządzenia bezpośrednio z GUI. 4. System musi zapewniać przegląd konfiguracji urządzenia. 5. System musi umożliwiać tworzenie templatów konfiguracji co najmniej: podstawowa konfiguracja (base configuration), konfiguracja quality of service, konfiguracja list dostępu, konfiguracja portów fizycznych, konfiguracja VLAN. 6. System musi umożliwiać wgląd w przygotowaną konfigurację oczekującą na wysłanie do urządzenia System musi mieć możliwość monitorowania urządzeń zarówno jeżeli chodzi o błędy, awarie jak też możliwość monitorowania ruchu (wykrywanie przeciążony portów). System powinien posiadać możliwość obrazowania trendów w sieci co najmniej: ruch w sieci, błędy na portach, wykorzystanie portów 9. System musi umożliwiać podgląd statusu urządzeń co najmniej zajętość cpu, pamięci, stan portów 10. System musi zapewniać dostęp użytkownika do listy obecnych alarmów w sieci. 11. System musi umożliwiać tworzenia raportów z działania sieci co najmniej: alarmy, przegląd urządzeń (inventory list), ruch na urządzeniach, top 10 port. 12. System zainstalowany na jednym z dostarczonych serwerów w środowisku wirtualnym lub na dedykowanej platformie sprzętowej.

16 SPEŁNIA MINIMALNE PARAMETRY I WYMAGANIA PODANE WYŻEJ. NA POTWIERDZENIE POWYŻSZEGO DOSTARCZAM KARTY KATALOGOWE ROZWIĄZANIA. N2 Wymagania pod system kontroli dostępu minimalne wymagania 1. System musi umożliwiać uwierzytelnienie użytkowników i urządzeń podłączanych do sieci z wykorzystaniem standardu 802.1X, adresu MAC urządzenia, formularza www. 2. System musi aktywne zapobiegać przed dostępem do sieci nieautoryzowanych użytkowników. 3. System musi integrować się z serwerami RADIUS oraz usługami katalogowymi (Active Directory). 4. Musi zapewniać możliwość przesyłania informacji o zdarzeniach do zewnętrznych systemów Syslog. System musi posiadać możliwość oceniania systemów końcowych. Musi przeprowadzać przed- i po-połączeniowe 5. ocenianie stanu zabezpieczeń systemów końcowych w tym sprawdzanie zgodności z polityką bezpieczeństwa, sprawdzenie stanu programu antywirusowego oraz uruchomionych usług. System musi umożliwiać obsługę co najmniej 500 urządzeń równocześnie podłączonych do sieci oraz umożliwiać 6. rozbudowę przez dodatkowe licencje do co najmniej 5000 urządzeń. System na podstawie rodzaju rozpoznanego urządzenia musi umożliwiać różnicowanie poziomu dostępu. Musi istnieć 7. możliwość przyznania określonego dostępu na podstawie informacji o urządzeniu dla wszystkich 500 urządzeń. 8. Musi zapewniać automatyczne wykrywanie punktów końcowych, śledzenie ich położenia i miejsce podłączenia do sieci. System musi posiadać graficzny interfejs zarządzania zarządzanie poprzez przeglądarkę internetową lub dedykowaną 9. aplikację. System musi zapewniać integrację z opisanym w tym postępowaniu urządzeniem router/firewall w zakresie 10. synchronizacji informacji o uwierzytelnionych użytkownikach oraz polityk bezpieczeństwa SPEŁNIA MINIMALNE PARAMETRY I WYMAGANIA PODANE WYŻEJ. NA POTWIERDZENIE POWYŻSZEGO DOSTARCZAM KARTY KATALOGOWE ROZWIĄZANIA. O Wymagania dla urządzenia serwerowego minimalne wymagania 1. Procesor powinien osiągać wynik w teście CPU Benchmark na stronie co najmniej pkt.

17 Do oferty należy załączyć wydruk ze strony: potwierdzający spełnienie wymogów SIWZ Serwer powinien być wyposażony w min. 2 procesory. Serwer powinien zapewniać wsparcie dla technologii wirtualizacyjnych Serwer powinien umożliwiać pracę w oparciu o środowisko Windows oraz VWare ESXi w wersji 5.1 lub wyższej 2. Pamięć o pojemność min. 32GB. Dostępnych min 6 wolnych slotów pamięci pod rozbudowę. Serwer powinien być wyposażony w co najmniej 3 dyski twarde SATA o pojemności min. 1TB każdy. Urządzenie musi 3. umożliwiać podłączanie dysków podczas pracy. Dyski twarde powinny wspierać sprzętową architekturę RAID. Dodatkowo urządzenie wyposażone w kontrole pamięci masowej. 4. Serwer wyposażony w min. 4 interfejsy Ethernet o przepływności nie mniejszej niż 1Gb/s na interfejs. 5. Zasilanie: Urządzenie wyposażone w dwa redundantne zasilacze o mocy 350W AC lub DC, podłączanie zasilacz podczas pracy (hot-swap). 6. Wymiary: Urządzenie o wielkości 1U, wyposażone w szyny do montażu w szafie Rack 19". 7. Certyfikat CE lub deklaracja zgodności CE dla oferowanego urządzenia. KATALOGOWE URZĄDZENIA ORAZ DOKUMENT WYMIENIONY W PUNKCIE 1. P System zasilania awaryjnego do serwerowi minimalne wymagania 1. zabudowa w szafie min. 2000x600x600mm 2. stopień ochrony co najmniej IP20 Pole zabezpieczeń: Wejścia AC: zasilanie z obwodów 1f, 2f, 3f 230V/400V 3. zabezpieczenie wejściowe AC dla każdego prostownika co najmniej B16A częstotliwość wejściowa 50Hz spełnienie normy bezpieczeństwa PN-EN Wyjścia DC: zasilanie obwodów wyjściowych z podziałem na krytyczne i niekrytyczne - sterowane za pomocą jednostki centralnej na podstawie zadanej wartości napięcia 4. obwody krytyczne min. 3x32A, 3x16A, 1x100A obwody niekrytyczne min. 4x10A zasilanie obwodów bateryjnych - 3szt. zabezpieczeń topikowych 100A Siłownia DC: Możliwość mocowana w szafie rack 19" moc wyjściowa min. 10kW napięcie wyjściowe 42 56,7V w zależności od trybu pracy 5. prąd wyjściowy max 187A dla napięcia buforowego 53,5V oraz 219A dla napięcia obniżonego sprawność siłowni min. 96% siłownia wyposażona w 5 modułów prostowników o mocy min. 2kW z możliwością rozbudowy o dodatkowy moduł zakres zmiany napięcia 40,0-60,0V

18 6 7 8 Panel inwerterowy DC-AC możliwość zamocowania w szafie rack 19" panel wyposażony w 3 moduły inwerterowi o mocy min. 0,75 kw każdy z możliwością rozbudowy o dodatkowe dwa moduły: moc wyjściowa min. 2,25kW; napięcie wejściowe układu 48V DC (znamionowe) napięcie wyjściowe układu 230V 50Hz sinusoidalna; możliwość wymiany modułów bez wyłączania układu hotplug panel wyposażony w by-pass elektroniczny: napięcie znamionowe by-pass 230V/50Hz moc znamionowa wyjściowa min. 11kVA znamionowy prąd wyjściowy min. 50A wyposażenie w wyświetlacz umożliwiający sygnalizację zdarzeń na panelu takich jak: awaria, praca, pomiary pracy systemu sterowanie i zarządzanie układem - jednostka centralna wyposażenie układu zasilania awaryjnego w system nadzoru nad zasilaniem AC i DC - sterowanie siłownią oraz panelem inwerterowym) system nadzoru powinien umożliwiać lokalne ustawianie i nadzór urządzeń systemu zasilania poprzez wyświetlacz czołowy LCD i przyciski oraz zalogowanie się do urządzenia przez interfejs RS-232 za pomocą dedykowanego oprogramowania producenta system nadzoru powinien umożliwiać zdalne sterownia i nadzór poprzez WEB oraz SNMP system nadzoru powinien umożliwiać zapisywanie historii wprowadzanych zmian w ustawieniach (min.100 ostatnich). System nadzoru powinien umożliwiać zapisywanie wartości pomiarowych w pamięci danych, system nadzoru powinien umożliwiać wysyłanie powiadomień o awaryjnych stanach pracy co najmniej takich jak: awaria prostownika, awaria inwertera, awaria zasilania (zanik fazy), awaria prostownika (ze wskazaniem na ilość uszkodzonych modułów 1 lub więcej), awaria inwertera (ze wskazaniem na ilość uszkodzonych modułów 1 lub więcej), awaria zasilania fazy (sygnalizacja na ilość faz 1 lub więcej), alarm temperatury poza ustawionym zakresem. wyposażona w kartę TCP/IP z możliwości nadzoru przez protokół SNMP wyprodukowana w Europie zasilanie bateryjne układ wyposażony w podtrzymanie bateryjne o napięciu 48V, realizowane za pomocą dwóch osobnych łańcuchów bateryjnych minimalny czas podtrzymania przy obciążeniu 100% minut. Przez obciążenie 100% rozumiana jest moc maksymalna wszystkich podłączonych urządzeń obliczone na podstawie danych podanych w kartach katalogowych urządzeń, jako moc maksymalna styki bateryjne wyprowadzone na pole zabezpieczeń wyjść DC; baterie muszą być zamocowane w dostarczonej szafie. 9. Certyfikat CE lub deklaracja zgodności CE KATALOGOWE URZĄDZENIA.

19 R Siłownia telekomunikacyjna minimalne wymagania 1. zasilanie z obwodów 1f, 2f, 3f 230V/400V 2. moc wyjściowa min 1500W 3. napięcie wyjściowe 48V (44 56,7V w zależności od trybu pracy) 4. montowalna w racku 19 zajmująca przestrzeń 1U 5. generująca min. 4 alarmy: pilny, niepilny, brak zasilania, awaria 6. z możliwością podłączenia min. 2 oddzielnych zestawów akumulatorów 7. posiadająca minimum 5 zabezpieczonych wyjść zasilających 8. posiadająca akumulatory potrzebne do podtrzymania pracy systemu przez: min 60 przy maksymalnej pracy urządzeń 9. wyposażona w kartę TCP/IP z możliwości nadzoru przez protokół SNMP 10. wyprodukowana w Europie 11. Certyfikat CE lub deklaracja zgodności CE KATALOGOWE URZĄDZENIA. S Zasilacz awaryjny UPS minimalne wymagania 1. Moc nie mniejsza niż: 700VA 2. Czas ciągłego podtrzymania przy obciążeniu 250VA nie mniej niż: 30 minut 3. Funkcja AVR 4. UPS powinien zapewnić każdorazowe samoczynne wznowienie pracy po przywróceniu napięcia zasilającego nawet gdy jego baterie ulegną całkowitemu rozładowaniu 5. Certyfikat CE lub deklaracja zgodności CE KATALOGOWE URZĄDZENIA.

20 T Zestaw komputerowy dla Beneficjentów Ostatecznych minimalne wymagania 1. Komputer przenośny typu notebook wraz z systemem operacyjnym Komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji edukacyjnych, aplikacji obliczeniowych, dostępu do internetu oraz poczty elektronicznej, jako lokalna baza danych, Komputer musi osiągać w teście wydajności Mobile Mark 2012 Overall Performance Rating wynik min. 92 pkt. Zamawiający wymaga, aby powyższy wynik był osiągnięty na komputerze o oferowanej konfiguracji sprzętowej dla minimum trzech iteracji. Do oferty należy załączyć wynik testu oferowanego komputera. Procesor musi osiągać w teście wydajności PassMark - CPU Benchmarks wynik min. 2500pkt; Do oferty należy załączyć wydruk ze strony: potwierdzający spełnienie wymogów SIWZ 5. Pamięć operacyjna: pojemność min. 4GB; 6. Pamięć masowa: min. 500 GB; 7. Karta graficzna musi osiągać w teście wydajności PassMark - G3D Mark wynik min. 530pkt.; Do oferty należy załączyć wydruk ze strony: potwierdzający spełnienie wymogów SIWZ, powinna wspierać DirectX 11.1, Shader 5.0 posiadająca min. 20EU (Graphics Execution Units) oraz Dual HD HW Decode 8. Karta dźwiękowa zgodna z HD, wbudowane głośniki Czas pracy na baterii wg dokumentacji producenta min. 6 godz. Zasilacz zewnętrzny, pracujący w sieci elektrycznej 230V 9. 50/60Hz. 10. Pełna zgodność z aplikacjami edukacyjnymi dla systemu MS Windows 11. Zainstalowany system operacyjny nie wymagający aktywacji za pomocą telefonu lub Internetu, system operacyjny dostarczony na osobnym nośniku. Waga max 2.4 kg z baterią Szerokość: max 382 mm 12. Wysokość: max 31 mm Głębokość: max 260 mm 13. Złącze typu Kensington Lock Monitor: Obszar aktywny min. 15,6" 14. Rozdzielczość podstawowa min. 1366x Wbudowane porty i złącza: VGA, HDMI, min. 3 szt. USB (w tym 1 szt. USB 3.0), złącze słuchawkowe stereo/liniowe wyjście, złącze mikrofonowe, czytnik kart multimedialnych SD, wbudowana kamera w obudowę ekranu komputera i mikrofon 2. Karta sieciowa Ethernet RJ 45 zintegrowana z płytą główną oraz WLAN, zintegrowany z płytą główną lub w postaci wewnętrznego modułu mini-pci Express 3. Klawiatura (układ US -QWERTY), pełnowymiarowa, wydzieloną klawiaturą numeryczną. Touchpad. 4. Wbudowany moduł Bluetooth Napęd optyczny DVD +/- RW. 6. Torba: Dwu komorowa. 7. Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej komputera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela. Komputer powinien posiadać wymienione poniżej certyfikaty: 1. Certyfikat lub deklaracja zgodności CE 2. Certyfikat EnergyStar 5.0 lub równoważny komputer musi znajdować się na liście zgodności dostępnej na stronie lub

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budŝetu Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

Lp. Nazwa Parametry techniczne

Lp. Nazwa Parametry techniczne Załącznik do Zaproszenia Nr sprawy 1/N/2012 Opis Przedmiotu Zamówienia Przedmiotem zamówienia jest dostawa stacjonarnych zestawów komputerowych oraz komputerów przenośnych wraz z oprogramowaniem o parametrach

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do SIWZ. 1. Stacja robocza 46 szt. NAZWA PRODUCENTA: NUMER PRODUKTU (part number):

Załącznik nr 6 do SIWZ. 1. Stacja robocza 46 szt. NAZWA PRODUCENTA: NUMER PRODUKTU (part number): Załącznik nr 6 do SIWZ 1. Stacja robocza 46 szt. NUMER PRODUKTU (part number): LP. Atrybut Parametr wymagany Opis parametru urządzenia 1. Procesor Min. 2-rdzeniowy, osiągający w teście PassMark CPU Mark

Bardziej szczegółowo

A. ZESTAWY KOMPUTEROWE

A. ZESTAWY KOMPUTEROWE DOA.III.272.1.92.2011 Załącznik nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA ZESTAWY KOMPUTEROWE I KOMPUTERY PRZENOŚNE A. ZESTAWY KOMPUTEROWE ZESTAW KOMPUTEROWY I szt. 49 1. Komputer

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie Wykonawcy

Oświadczenie Wykonawcy NIEAKTUALNY zmieniony 22.08.2014 roku wyjaśnieniami nr 3 Załącznik nr 11 Oświadczenie Wykonawcy Tabela zgodności spełnienia warunków funkcjonalno-technicznych Działając w imieniu........(nazwa wykonawcy)

Bardziej szczegółowo

SUKCESYWNA DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO Opis techniczny oferowanego sprzętu

SUKCESYWNA DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO Opis techniczny oferowanego sprzętu SUKCESYWNA DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO Opis techniczny oferowanego sprzętu Zestaw komputerowy (konfiguracja nr 1) Dell OptiPlex 3020MT 1. Płyta główna Wyposażona w: 1 wolne - pełne złącze PCI Express

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja Wymagania techniczne oferowana Producent. Rok produkcji..

Konfiguracja Wymagania techniczne oferowana Producent. Rok produkcji.. Pakiet I Formularz wymaganych warunków technicznych Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. Dostawa serwerów, urządzeń infrastruktury sieciowej oraz wybór podmiotu obsługującego

Bardziej szczegółowo

Oferowany model komputera... Producent... Oferowany model monitora... Producent monitora... 4GB z możliwością rozbudowy do min.

Oferowany model komputera... Producent... Oferowany model monitora... Producent monitora... 4GB z możliwością rozbudowy do min. Specyfikacja 1.1 Stacja robocza Łącznie 50 szt. Oferowany model komputera... Producent...... Oferowany model monitora...... Producent monitora...... Lp. 1. 2. 3. Nazwa komponentu Zastosowanie Pamięć operacyjna

Bardziej szczegółowo

min. 8 GB, możliwość rozbudowy do min 16 GB, minimum jeden slot wolny na dalszą rozbudowę.

min. 8 GB, możliwość rozbudowy do min 16 GB, minimum jeden slot wolny na dalszą rozbudowę. 1. Komputery typu AIO (All In One) 3 Dysk twardy Komputer powinien osiągać w teście wydajności Passmark CPU Mark (wynik dostępny: http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php) co najmniej wynik 6110 punktów

Bardziej szczegółowo

Gmina Cegłów w związku z realizacją projektu pn. Moje Przyjazne Przedszkole. Zaprasza do składania ofert na dostawę laptopa wraz z oprogramowaniem.

Gmina Cegłów w związku z realizacją projektu pn. Moje Przyjazne Przedszkole. Zaprasza do składania ofert na dostawę laptopa wraz z oprogramowaniem. Gmina Cegłów w związku z realizacją projektu pn. Moje Przyjazne Przedszkole Zaprasza do składania ofert na dostawę laptopa wraz z oprogramowaniem. Zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. 1. Zestaw komputerowy Typ A liczba sztuk: 22

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. 1. Zestaw komputerowy Typ A liczba sztuk: 22 Szczegółowy opis przedmiotu 1. Zestaw komputerowy Typ A liczba sztuk: 22 Lp. Tytuł Opis 1. 2. 3. 4. 5. Obudowa o rozmiarach nie przekraczających (wys./szer./dł.) 5cm/18cm/18cm, fabrycznie przystosowana

Bardziej szczegółowo

PARAMETRY TECHNICZNE dla 60 komputerów stacjonarnych w obudowach typu AIO przedmiot 1

PARAMETRY TECHNICZNE dla 60 komputerów stacjonarnych w obudowach typu AIO przedmiot 1 L.p. PARAMETRY TECHNICZNE dla 60 komputerów stacjonarnych w obudowach typu AIO przedmiot 1 Nazwa komponentu Wymagane minimalne parametry techniczne przez Zamawiającego Załącznik nr 7 do SIWZ Oferowane

Bardziej szczegółowo

Komputery stacjonarne - zestawy komputerowe

Komputery stacjonarne - zestawy komputerowe UWAGA!!! Ceny za poniższy sprzęt nie obejmują ceny za program Microsoft Office Pro Plus 2016. W celu zakupu tego oprogramowania należy wystawić oddzielny wniosek na kwotę 330 zł. (brutto). Na poniższy

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia. Pakiet 1 (Gdańsk) Tabela 1. Komputer przenośny. Ilość 1 sztuka

Załącznik nr 6 Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia. Pakiet 1 (Gdańsk) Tabela 1. Komputer przenośny. Ilość 1 sztuka Załącznik nr 6 Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia Pakiet 1 (Gdańsk) Tabela 1 Komputer przenośny Lp. Opis minimalnych wymagań lub konfiguracji 1. W zakresie zastosowania 1.1. Komputer będzie wykorzystywany

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia. Pakiet nr 1 (Warszawa) Zasilacz awaryjny UPS. Ilość 8 sztuk

Załącznik nr 6 Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia. Pakiet nr 1 (Warszawa) Zasilacz awaryjny UPS. Ilość 8 sztuk Załącznik nr 6 Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia Pakiet nr 1 (Warszawa) Zasilacz awaryjny UPS Ilość 8 sztuk Opis minimalnych wymagań lub konfiguracji 1. W zakresie sprzętowym 1.1 Moc pozorna minimum

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ IV ZAMÓWIENIA OBLIGATORYJNE WYMAGANIA TECHNICZNE

CZĘŚĆ IV ZAMÓWIENIA OBLIGATORYJNE WYMAGANIA TECHNICZNE Załącznik nr 1 do umowy nr z dnia CZĘŚĆ IV ZAMÓWIENIA OBLIGATORYJNE WYMAGANIA TECHNICZNE Router/Firewall: szt. 6 Oferowany model *... Producent *... L.p. 1. Obudowa obudowa o wysokości maksymalnie 1U dedykowana

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Szczegółowy wykaz zamawianego sprzętu Zestaw komputerowy klasy PC nr 1 Stacja robocza PC 2. Monitor LCD

Załącznik nr 1 Szczegółowy wykaz zamawianego sprzętu Zestaw komputerowy klasy PC nr 1 Stacja robocza PC 2. Monitor LCD Załącznik nr 1 Szczegółowy wykaz zamawianego sprzętu Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na zestawy komputerowe z oprogramowaniem, komputer przenośny notebook, zasilacze awaryjne UPS, projektor

Bardziej szczegółowo

1. Zestaw komputerowy 68 sztuk Obudowa Minitower, min. 2 zatoki zewnętrzne 5.25 i 2 wewnętrzne 3.5

1. Zestaw komputerowy 68 sztuk Obudowa Minitower, min. 2 zatoki zewnętrzne 5.25 i 2 wewnętrzne 3.5 1. Zestaw komputerowy 68 sztuk Obudowa Minitower, min. 2 zatoki zewnętrzne 5.25 i 2 wewnętrzne 3.5 Procesor Pamięć RAM Płyta główna BIOS Dyski 64bit o architekturze x86, osiągający w teście PassMark CPU

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Dostawa sprzętu komputerowego w ramach umowy ramowej

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Dostawa sprzętu komputerowego w ramach umowy ramowej Do Wykonawców Wrocław, 16.03.2016r. CUI-DOAZ.331.3.2016 CUI/ZP/PN/3/2016 Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Dostawa sprzętu komputerowego w ramach umowy ramowej Działając na

Bardziej szczegółowo

Komputer będzie wykorzystywany na potrzeby aplikacji: biurowych, obliczeniowych, multimedialnych.

Komputer będzie wykorzystywany na potrzeby aplikacji: biurowych, obliczeniowych, multimedialnych. 1. Komputer stacjonarny: a) typ 1 (36szt.) Typ Zastosowanie Stacjonarny. Komputer będzie wykorzystywany na potrzeby aplikacji: biurowych, obliczeniowych, multimedialnych. Wydajność Komputer powinien osiągać

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr 6/pokl/2014

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr 6/pokl/2014 Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr 6/pokl/2014 Specyfikacja warunków dla poszczególnych części zamówienia, o których mowa w rozdziale 2, ust. 2, Zapytania ofertowego I) Komputer przenośny (laptop)

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Notebook nr 1. Procesor Ilość punktów uzyskanych w teście 3Dmark06 CPU Pamięć RAM Typ dysku twardego

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Notebook nr 1. Procesor Ilość punktów uzyskanych w teście 3Dmark06 CPU Pamięć RAM Typ dysku twardego Załącznik nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Notebook nr 1 5 szt. fabrycznie nowe (P1) Notebook nr 1 Procesor Ilość punktów uzyskanych w teście 3Dmark06 CPU -3100 Typ dysku twardego 8 GB SSD 256

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA A. Komputer stacjonarny typu all in one 13 sztuk 1. Procesor Procesor dwurdzeniowy zgodny z x86, o wydajności ocenionej, na co najmniej 212 punktów zdobytych w teście SYSmark 2007 Preview Rating według

Bardziej szczegółowo

Katowice, 2015-10-05 r. BetaMed S.A. Ul. Mikołowska 100A/802 40-065 Katowice. Nr zapytania ofertowego 37/2015. Zapytanie ofertowe

Katowice, 2015-10-05 r. BetaMed S.A. Ul. Mikołowska 100A/802 40-065 Katowice. Nr zapytania ofertowego 37/2015. Zapytanie ofertowe Katowice, 2015-10-05 r. BetaMed S.A. Ul. Mikołowska 100A/802 40-065 Katowice Nr zapytania ofertowego 37/2015 Zapytanie ofertowe W związku z zamiarem zakupu przez BetaMed S.A. z siedzibą w Katowicach zestawów

Bardziej szczegółowo

Formularz cenowy dla Systemu głosu Załącznik nr 9e. Centrala Głosowa

Formularz cenowy dla Systemu głosu Załącznik nr 9e. Centrala Głosowa Formularz cenowy dla Systemu głosu Załącznik nr 9e 1. Centrala głosowa 1. Płyta główna 2. Procesor 3. Złącza PCI 4. Pamięć 5. Zarządzanie 6. Karta sieciowa Wymagane parametry sprzętowe Centrala Głosowa

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Zestaw komputerowy A składających się z jednostki centralnej oraz monitora i UPS zgodnych z poniższą specyfikacją: Jednostka centralna: 1. Komplet zestawu

Bardziej szczegółowo

Formularz cenowy Pakiet nr 2

Formularz cenowy Pakiet nr 2 ... nazwa i adres wykonawcy Załącznik r 2 Formularz cenowy Pakiet nr 2 Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego nr ZP-4/09 p.n. Dostawa sprzętu komputerowego Lp. Wyszczególnienie Cena

Bardziej szczegółowo

1. Zestaw komputerowy z monitorem 2szt.

1. Zestaw komputerowy z monitorem 2szt. 1. Zestaw komputerowy z monitorem 2szt. WYPOSAŻENIE SALI WIEJSKIEJ W PIESZCZU Cena jednostkowa brutto ilość Wartość brutto Model, symbol/nazwa oraz producent 1 Zestaw komputerowy z monitorem 2 Lp. Nazwa

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Laptop typ I - 34 szt Laptop typ II 6 szt. Specyfikacja

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Laptop typ I - 34 szt Laptop typ II 6 szt. Specyfikacja Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Laptop typ I - 34 szt Laptop typ II 6 szt Specyfikacja Laptop typ I Łącznie: 34 szt. Oferowany model... Producent... Lp. Nazwa komponentu Wymagane

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. DOSTAWA do siedziby Zamawiającego Zestaw komputerowy z oprogramowaniem SZTUK : 15 kategoria wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

FORMULARZ OFERTOWY. DOSTAWA do siedziby Zamawiającego Zestaw komputerowy z oprogramowaniem SZTUK : 15 kategoria wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) PO 0420 1/13 Załącznik Nr 1 FORMULARZ OFERTOWY Nazwa zamówienia :DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO ORAZ WYKONANIE USŁUG INFORMATYCZNYCH W POWIATOWYM URZEDZIE PRACY W KOLBUSZOWEJ Przetarg nieograniczony Data

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Laptop typ I - 34 szt Laptop typ II 6 szt. Specyfikacja

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Laptop typ I - 34 szt Laptop typ II 6 szt. Specyfikacja Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Laptop typ I - 34 szt Laptop typ II 6 szt Specyfikacja Laptop typ I Łącznie: 34 szt. Oferowany model... Producent... Lp. Nazwa komponentu Wymagane

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I WYMAGAŃ TECHNICZNYCH DOTYCZĄCYCH DOSTAWY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO WRAZ Z OPROGRAMOWANIEM

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I WYMAGAŃ TECHNICZNYCH DOTYCZĄCYCH DOSTAWY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO WRAZ Z OPROGRAMOWANIEM Załącznik Nr 7 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I WYMAGAŃ TECHNICZNYCH DOTYCZĄCYCH DOSTAWY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO WRAZ Z OPROGRAMOWANIEM Postanowienia ogólne: 1) Dostawa 30 sztuk zestawów

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia

Opis Przedmiotu Zamówienia Opis Przedmiotu Zamówienia I. Zestaw komputerowy 8 szt. 1. Komputer osobisty do zastosowań biurowych Lp. Nazwa parametru Wymagane minimalne parametry techniczne 1 2 3 1 Zainstalowany system operacyjny

Bardziej szczegółowo

Porty przełącznika: 8 lub więcej portów typu 10/100/1000Base-T 2 lub więcej porty SFP Gigabit Ethernet (obsługujące również moduły SFP Fast Ethernet)

Porty przełącznika: 8 lub więcej portów typu 10/100/1000Base-T 2 lub więcej porty SFP Gigabit Ethernet (obsługujące również moduły SFP Fast Ethernet) Specyfikacja techniczna zamówienia 1. Zestawienie przełączników Lp. Typ przełącznika Ilość 1 Przełącznik dostępowy z portami SFP GigabitEthernet 30 szt. 2 Przełącznik dostępowy PoE Gigabit Ethernet 3 szt.

Bardziej szczegółowo

1. Serwer. 2. Komputer desktop 9szt. Załącznik nr 1 do SIWZ

1. Serwer. 2. Komputer desktop 9szt. Załącznik nr 1 do SIWZ 1. Serwer Załącznik nr 1 do SIWZ Lp. Nazwa elementu, Opis wymagań parametru lub cechy 1 Obudowa RACK o wysokości max. 2U z szynami i elementami niezbędnymi do zabudowy w szafie 19" 2 Procesor Czterordzeniowy

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Dostawa 100 szt. komputerów stacjonarnych do pracy biurowej 1. Wydajność obliczeniowa Komputer uzyskujący w teście SYSMark 2012 Rating min. 95 pkt. Wykonawca załączy

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO

Załącznik Nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO Zadanie 1 Komputery stacjonarne Procesor Pamięć RAM Dysk Twardy Napęd Optyczny Płyta główna Dwurdzeniowy w architekturze x86 o częstotliwości 2,5 GHz (preferowany Intel Core 2 Duo lub inny o takiej samej

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I WYMAGAŃ TECHNICZNYCH DOTYCZĄCYCH DOSTAWY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO WRAZ Z OPROGRAMOWANIEM (ZADANIE NR 1)

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I WYMAGAŃ TECHNICZNYCH DOTYCZĄCYCH DOSTAWY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO WRAZ Z OPROGRAMOWANIEM (ZADANIE NR 1) Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 Załącznik nr 6 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY

Bardziej szczegółowo

5. Napędy wewnętrzne 6. Obudowa: 7. Gniazda rozszerzeń 8. Porty i interfejsy zewnętrzne 1GB/s 9. Karta graficzna 10. Inne 11.

5. Napędy wewnętrzne 6. Obudowa: 7. Gniazda rozszerzeń 8. Porty i interfejsy zewnętrzne 1GB/s 9. Karta graficzna 10. Inne 11. Załącznik nr 6 A Część A Przedmiot zamówienia dotyczący pkt 1.1.1 SIWZ I. Zestaw komputerowy ( Stacja robocza i monitor wraz z oprogramowaniem systemowym i akcesoriami ) - 10 szt. o poniżej wskazanych

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzi na zapytania Wykonawców i zmiana siwz

Odpowiedzi na zapytania Wykonawców i zmiana siwz Oznaczenie zamówienia: KS.I.4.334-19/10 Kraków dnia 26 stycznia 2011 r. Odpowiedzi na zapytania Wykonawców i zmiana siwz Dotyczy: zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego nt. Dostawa

Bardziej szczegółowo

Zakres rzeczowy. Zał. 6. Komputer biurkowy - 10 szt.

Zakres rzeczowy. Zał. 6. Komputer biurkowy - 10 szt. Zakres rzeczowy Zał. 6 Komputer biurkowy - 10 szt. Wydajność obliczeniowa Pamięć operacyjna Karta graficzna Pamięć masowa Napęd optyczny Karat dźwiękowa Porty I/O Sieć Zasilanie Niezawodność i jakość wytwarzania

Bardziej szczegółowo

Projekt "Maksymilian" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Maksymilian współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Przedmiot zamówienia w zakresie zadania nr 1 dotyczy dostawy pięciu sztuk laptopów komputerów przenośnych. Szczegółowe parametry wymagane, konfiguracja oraz inne wymagania zamawiającego wyszczególnione

Bardziej szczegółowo

Karta sieciowa, 10/100/1000Mbit Dopuszcza się możliwość stosowania kart sieciowych zintegrowanych z płyta główną 8. Nagrywarka DVD+-RW DL SATA

Karta sieciowa, 10/100/1000Mbit Dopuszcza się możliwość stosowania kart sieciowych zintegrowanych z płyta główną 8. Nagrywarka DVD+-RW DL SATA CZEŚĆ I Komputer PC Procesor w architekturze x86 Częstotliwość taktowania procesora nie mniejsza niż: 2,6GHz Ilość rdzeni: 4 Technologia zapewniającą oszczędność energii lub procesor równoważny wydajnościowo

Bardziej szczegółowo

I Zestaw komputerowy: Stacja robocza i monitor wraz z oprogramowaniem systemowym i akcesoriami - 10 szt. STACJA ROBOCZA:

I Zestaw komputerowy: Stacja robocza i monitor wraz z oprogramowaniem systemowym i akcesoriami - 10 szt. STACJA ROBOCZA: Załącznik nr 6 C Część C Przedmiot zamówienia dotyczący pkt 1.1.3 SIWZ I Zestaw komputerowy: Stacja robocza i monitor wraz z oprogramowaniem systemowym i akcesoriami - 10 szt. STACJA ROBOCZA: 1. Procesor

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja komputera w Zadaniu Nr 1 /AJ/

Specyfikacja komputera w Zadaniu Nr 1 /AJ/ Specyfikacja komputera w Zadaniu Nr 1 /AJ/ ZAŁĄCZNIK Nr 1 Zadanie Nr 1 /AJ/ obejmuje: 1) Dysk twardy: Dysk twardy: Procesor: Pamięć: Karta graficzna: Płyta główna: Obudowa: Minimum 120GB technologia SSD

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ TECHNICZNY (FT) Część II 1. PAKIET NR 1 Formularz techniczny dla pakietu nr 1

FORMULARZ TECHNICZNY (FT) Część II 1. PAKIET NR 1 Formularz techniczny dla pakietu nr 1 ... (oznaczenie wykonawcy) FORMULARZ TECHNICZNY (FT) Część II 1. PAKIET NR 1 Formularz techniczny dla pakietu nr 1 1. Notebook typ I Oferowane parametry Ilość sztuk: 21 Nazwa producenta i model: Załącznik

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część 1: Dostawa sprzętu serwerowego i sieciowego oraz oprogramowania

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część 1: Dostawa sprzętu serwerowego i sieciowego oraz oprogramowania Zał. nr 1 do SIWZ ZP.342-5/PW/14 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część 1: Dostawa sprzętu serwerowego i sieciowego oraz oprogramowania Kody CPV: 48820000-2 Serwery 31154000-0 Bezprzestojowe źródła

Bardziej szczegółowo

1. Komputer przenośny (notebook) 14 szt.

1. Komputer przenośny (notebook) 14 szt. Lp. 1. Komputer przenośny (notebook) 14 szt. Część składowa / cechy podstawowe 1 PROCESOR 2 DYSK TWARDY [Dell Precision M4300] Parametry nie gorsze niż Intel Core i5 (2.60GHz/3MB/1066MHz) lub równoważny

Bardziej szczegółowo

www.kapitalludzki.gov.pl www.pokl.sbrr.pl www.efs.gov.pl

www.kapitalludzki.gov.pl www.pokl.sbrr.pl www.efs.gov.pl Zamiany w SIWZ II. Przedmiot zamówienia 2. Specyfikacja techniczna Komputera klasy PC (jednostka centralna) Komputer stacjonarny klasy PC Ilość sztuk 13 biurowych, aplikacji do tworzenia grafiki 2D oraz

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY Dostawa fabrycznie nowego sprzętu komputerowego oraz audiowizualnego. 1) NAZWA I DOKŁADNY ADRES WYKONAWCY a) firma:

FORMULARZ OFERTOWY Dostawa fabrycznie nowego sprzętu komputerowego oraz audiowizualnego. 1) NAZWA I DOKŁADNY ADRES WYKONAWCY a) firma: FORMULARZ OFERTOWY Dostawa fabrycznie nowego sprzętu komputerowego oraz audiowizualnego 1) NAZWA I DOKŁADNY ADRES WYKONAWCY a) firma: b) REGON: c) kod, miejscowość, województwo, powiat:,,, d) ulica, nr:,,

Bardziej szczegółowo

Dostawa serwera bazodanowego i półki dyskowej,

Dostawa serwera bazodanowego i półki dyskowej, Załącznik nr 5 do SIWZ Dostawa serwera bazodanowego i półki dyskowej, (Zadanie 1) 1 1. Serwer bazodanowy 1 szt. Producent. model Lp. Parametr Minimalne(maksymalne) parametry wymaganie 1. Obudowa Minimalnie

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. Uwaga, wymaga się aby przedmiot umowy był fabrycznie nowy. Opis przedmiotu zamówienia zawiera minimalne wymagania Zamawiającego.

FORMULARZ OFERTOWY. Uwaga, wymaga się aby przedmiot umowy był fabrycznie nowy. Opis przedmiotu zamówienia zawiera minimalne wymagania Zamawiającego. Załącznik Nr 1 do SIWZ.. FORMULARZ OFERTOWY Uwaga, wymaga się aby przedmiot umowy był fabrycznie nowy. Opis przedmiotu zamówienia zawiera minimalne wymagania Zamawiającego. Lp Opis Producent / nazwa modelu

Bardziej szczegółowo

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Ostrowiec Św., dnia 21 października 2013 Znak sprawy: ARL/PZP/PN/KOMP/2013/8 ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1.8 do PFU Serwery wraz z system do tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych - wyposażenie serwerowni

ZAŁĄCZNIK NR 1.8 do PFU Serwery wraz z system do tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych - wyposażenie serwerowni ZAŁĄCZNIK NR 1.8 do PFU Serwery wraz z system do tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych - wyposażenie serwerowni 1. Serwer główny 1 szt. Komponent Obudowa Płyta główna Wydajność Pamięć RAM Karta

Bardziej szczegółowo

Lp. Urządzenie Ilość Konfiguracja

Lp. Urządzenie Ilość Konfiguracja Opis przedmiotu zamówienia nie odnosi się do określonych znaków towarowych czy rodzajów, które są przedmiotem zamówienia. Przedstawione parametry są minimalnymi dopuszczalnymi i maja charakter informacyjny,

Bardziej szczegółowo

Formularz cenowy Pakiet nr 4. Zestawienie parametrów technicznych oferowanego sprzętu

Formularz cenowy Pakiet nr 4. Zestawienie parametrów technicznych oferowanego sprzętu ... nazwa i adres wykonawcy Załącznik r 4 Formularz cenowy Pakiet nr 4 Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego nr ZP-4/09 p.n. Dostawa sprzętu komputerowego Lp. Wyszczególnienie Cena

Bardziej szczegółowo

IW.2710.4.2015 Gostycyn, dnia 21.07.2015 r. MODYFIKACJA SIWZ

IW.2710.4.2015 Gostycyn, dnia 21.07.2015 r. MODYFIKACJA SIWZ IW.2710.4.2015 Gostycyn, dnia 21.07.2015 r. MODYFIKACJA SIWZ Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.),

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 1 do Ogłoszenia o zamówieniu publicznym w trybie poniżej 14 000,00 EURO Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Zamówienia realizowane jest w ramach działań informacyjno promocyjnych projektu

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Laptop do laboratorium liczba sztuk: 37

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Laptop do laboratorium liczba sztuk: 37 Załącznik nr 1 szczegółowy opis przedmiotu zamówienia SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Laptop do laboratorium liczba sztuk: 37 Procesor Typ ekranu 64bit o architekturze x86, osiągający w teście

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2. do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na Informatyzację Szpitala Mazowieckiego w Garwolinie sp. z o.o.

Załącznik nr 2. do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na Informatyzację Szpitala Mazowieckiego w Garwolinie sp. z o.o. Załącznik nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na Informatyzację Szpitala Mazowieckiego w Garwolinie sp. z o.o. Wymagania dla sprzętu komputerowego 1. Serwer Bazodanowy ilość sztuk 1 szt.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr Z1. AE/ZP-27-68/14 Wymagane i oferowane paramtery techniczne. Oferowane paramtery przedmiotu zamówienia podać zakres/wartość, opisać

Załącznik nr Z1. AE/ZP-27-68/14 Wymagane i oferowane paramtery techniczne. Oferowane paramtery przedmiotu zamówienia podać zakres/wartość, opisać AE/ZP-27-68/14 Wymagane i oferowane paramtery techniczne Załącznik nr Z1 Lp. 1. Wymagane parametry przedmiotu zamówienia Serwer, biblioteka taśmowa Wszystkie wymienione niżej elementy / pozycje muszą być

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ Załącznik nr 1 do umowy OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przełącznik sieciowy - typ 1. (1 sztuka) Lp. 1 2 3 Minimalne wymagane parametry techniczne Zamawiającego Przełącznik w metalowej

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ XV. Serwer stelażowy węzeł klastra obliczeniowego

CZĘŚĆ XV. Serwer stelażowy węzeł klastra obliczeniowego Produkt zamawiany Produkt oferowany VAT Cena netto Wartość Lp (cechy) ilość Nazwa i parametry ilość % za 1 szt brutto 1 2 3 4 5 6 7 8 1 Rozbudowa klastra obliczeniowego w Instytucie Fizyki UJK serwer stelażowy

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia. Pakiet 1 (Warszawa) Tabela 1. Komputer przenośny. Ilość 1 sztuka

Załącznik nr 6 Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia. Pakiet 1 (Warszawa) Tabela 1. Komputer przenośny. Ilość 1 sztuka Załącznik nr 6 Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia Pakiet 1 (Warszawa) Tabela 1 Komputer przenośny Lp. Opis minimalnych wymagań lub konfiguracji 1. W zakresie zastosowania 1.1. Komputer będzie wykorzystywany

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Do Umowy nr z dnia. . Wymagania techniczne sieci komputerowej.

Załącznik nr 1 Do Umowy nr z dnia. . Wymagania techniczne sieci komputerowej. Załącznik nr 1 Do Umowy nr z dnia.. Wymagania techniczne sieci komputerowej. 1. Sieć komputerowa spełnia następujące wymagania techniczne: a) Prędkość przesyłu danych wewnątrz sieci min. 100 Mbps b) Działanie

Bardziej szczegółowo

wcześniejszego niż na dzień 1.12.2015 r. zainstalowane co najmniej 8 GB,

wcześniejszego niż na dzień 1.12.2015 r. zainstalowane co najmniej 8 GB, zawiera minimalne parametry techniczne jakie musi spełniać oferowany sprzęt/podzespoły. W szczególności oznacza to iż: a) Wykonawca może zaoferować sprzęt o lepszych parametrach ( np. większa ilość pamięci,

Bardziej szczegółowo

1. Serwer dla Filii WUP (3 szt.)

1. Serwer dla Filii WUP (3 szt.) Załącznik nr 1 do SIWZ ZP.341-9/PW/11 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część I 1. Serwer dla Filii WUP (3 szt.) Procesor Liczba rdzeni 4 Ilość zainstalowanych procesorów 1 Sprzętowe wsparcie wirtualizacji

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA LP NAZWA ASORTYMENTU (minimalne wymagania) ILOŚĆ PARAMETRY SPRZETU PROPONOWANEGO PRZEZ OFERENTA PRODUCENT, MODEL CENA JEDNOSTKOWA NETTO WARTOŚĆ NETTO ( 3 x 6) 1 2 3 4 5 6 7 1

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Numer sprawy: DGA/11/09 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik A do SIWZ A. Komputer stacjonarny (1 szt.) procesor stacjonarny, czterordzeniowy klasy x86 osiągający min. 3900 pkt. w teście pamięć

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Realizowany projekt polegał będzie na: optymalizacji procesów biznesowych, poprzez integrację systemu informatycznego firmy ZWSE Rzeszów Sp. z o.o. z systemami firm

Bardziej szczegółowo

Zestawienie wymaganych parametrów technicznych dla Pakietu nr 1

Zestawienie wymaganych parametrów technicznych dla Pakietu nr 1 Załącznik Nr 2 do SIWZ Zestawienie wymaganych parametrów technicznych dla Pakietu nr 1 Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego nr 63/ZP/2013 p.n. Dostawa sprzętu komputerowego Notebook

Bardziej szczegółowo

Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów

Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów Załącznik nr 1 do SIWZ CZĘŚĆ I SPECYFIKACJA TECHNICZNA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Komputer stacjonarny TYP A 1 sztuka Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów Typ Komputer stacjonarny. Przeznaczony

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 8 - SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Załącznik Nr 8 - SPECYFIKACJA TECHNICZNA Załącznik Nr 8 - SPECYFIKACJA TECHNICZNA Ilekroć w niniejszej specyfikacji przedmiot zamówienia jest opisany ze wskazaniem znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, to przyjmuje się, że wskazaniom takim

Bardziej szczegółowo

Features: Specyfikacja:

Features: Specyfikacja: Router bezprzewodowy dwuzakresowy AC1200 300 Mb/s Wireless N (2.4 GHz) + 867 Mb/s Wireless AC (5 GHz), 2T2R MIMO, QoS, 4-Port Gigabit LAN Switch Part No.: 525480 Features: Stwórz bezprzewodowa sieć dwuzakresową

Bardziej szczegółowo

strona z ogólnej liczby stron Opis przedmiotu zamówienia/specyfikacja techniczna. Część 1

strona z ogólnej liczby stron Opis przedmiotu zamówienia/specyfikacja techniczna. Część 1 . Pieczęć Wykonawcy nr postępowania:bzp.243.12.2015.ab Załącznik nr 6a do SIWZ strona z ogólnej liczby stron Opis przedmiotu zamówienia/specyfikacja techniczna. Część 1 Dostawa fabrycznie nowego, nieużywanego,

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 2 do SIWZ Znak sprawy: IZP.271.14.2012 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Lp. Nazwa komponentu Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów

Bardziej szczegółowo

KALKULACJA CENY OFERTY CZĘŚĆ I

KALKULACJA CENY OFERTY CZĘŚĆ I KALKULACJA CENY OFERTY CZĘŚĆ I Lp. Mysz komputerowa Przedmiot zamówienia Szczegółowy opis Jedn. miary Ilość jedn. Cena jednostkowa brutto [zł]*** Wartość brutto [zł] Mysz optyczna ze złączem USB z rolką,

Bardziej szczegółowo

Część V - Serwery. UWAGA! Część V stanowi nierozerwalną całość. Ocena będzie łączna dla 4 zadań. Zadanie nr 1. SERWER BAZODANOWY KWESTURA

Część V - Serwery. UWAGA! Część V stanowi nierozerwalną całość. Ocena będzie łączna dla 4 zadań. Zadanie nr 1. SERWER BAZODANOWY KWESTURA Załącznik nr 3E do SIWZ DZP-0431-1257/2009 Część V - Serwery UWAGA! Część V stanowi nierozerwalną całość. Ocena będzie łączna dla 4 zadań Zadanie nr 1. SERWER BAZODANOWY OBUDOWA Parametr KWESTURA Wymagane

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia - Opis wymagań minimalnych

Opis przedmiotu zamówienia - Opis wymagań minimalnych przedmiotu zamówienia - wymagań minimalnych I. Komputer stacjonarny z monitorem 30 sztuk Załącznik nr 1 do SIWZ Lp. Nazwa komponentu Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów 1. Typ Komputer stacjonarny.

Bardziej szczegółowo

Niniejszy załącznik zawiera opis techniczny oferowanego przedmiotu zamówienia.

Niniejszy załącznik zawiera opis techniczny oferowanego przedmiotu zamówienia. Numer sprawy: DGA/11/09 Załącznik nr 2 do formularza oferty Niniejszy załącznik zawiera opis techniczny oferowanego przedmiotu zamówienia. A. Komputer stacjonarny (1 szt.)typ*.. procesor stacjonarny, czterordzeniowy

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 4 do SIWZ/ załącznik do umowy Przedmiotem zamówienia jest dostawa 2 serwerów, licencji oprogramowania wirtualizacyjnego wraz z konsolą zarządzającą oraz

Bardziej szczegółowo

1. Specyfikacja - stacja robocza z oprogramowaniem i monitorem: 2 szt.

1. Specyfikacja - stacja robocza z oprogramowaniem i monitorem: 2 szt. Załącznik Nr 1 1. Specyfikacja - stacja robocza z oprogramowaniem i monitorem: 2 szt. Lp. Nazwa komponentu 1. TYP Wymagane minimalne parametry techniczne stacji roboczej Stacja robocza komputer stacjonarny

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 1. Serwer typ A liczba sztuk: 2

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 1. Serwer typ A liczba sztuk: 2 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Serwer typ A liczba sztuk: 2 Procesor 64bit o architekturze x86, osiągający w teście PassMark CPU Mark wynik nie gorszy niż 10000 punktów (wynik średni na dzień

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY. OFERTA PRZETARGOWA NA WYKONANIE ZAMÓWIENIA pn. Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania

FORMULARZ OFERTY. OFERTA PRZETARGOWA NA WYKONANIE ZAMÓWIENIA pn. Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania Załącznik nr 2A do SIWZ FORMULARZ OFERTY OFERTA PRZETARGOWA NA WYKONANIE ZAMÓWIENIA pn. Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania Część I Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

Suma: B) Oprogramowanie do wykonywania kopii bezpieczeństwa (1 licencja) Cena (zł/szt.) Cena łącznie. Suma:

Suma: B) Oprogramowanie do wykonywania kopii bezpieczeństwa (1 licencja) Cena (zł/szt.) Cena łącznie. Suma: Data wpływu oferty (wypełnia zamawiający): W odpowiedzi na zapytanie ofertowe na wyłonienie dostawcy środków trwałych i oprogramowania w ramach realizacji projektu Integracja systemów informatycznych w

Bardziej szczegółowo

Pakiet nr 3. Formularz cenowy. Załącznik Nr 3. Przetarg nieograniczony nr ZP 4/08p.n. Dostawa sprzętu komputerowego. Podatek VAT

Pakiet nr 3. Formularz cenowy. Załącznik Nr 3. Przetarg nieograniczony nr ZP 4/08p.n. Dostawa sprzętu komputerowego. Podatek VAT ... nazwa i adres wykonawcy Załącznik Nr 3 Przetarg nieograniczony nr ZP 4/08p.n. Dostawa sprzętu komputerowego Pakiet nr 3 Formularz cenowy Lp. Wyszczególnienie Cena netto Zestaw nr 1 Zestaw nr 2 Drukarka

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie Wykonawcy

Oświadczenie Wykonawcy Załącznik nr 11 Oświadczenie Wykonawcy Tabela zgodności spełnienia warunków funkcjonalno-technicznych Działając w imieniu........(nazwa wykonawcy) i będąc naleŝycie upowaŝnionym do jego reprezentowania,

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy 75/ZP/RCRE/POKL9.2/2015 Opole, 19.10.2015 r.

Nr sprawy 75/ZP/RCRE/POKL9.2/2015 Opole, 19.10.2015 r. OPOLSKIE SZKOLNICTWO ZAWODOWE BLIŻEJ RYNKU PRACY www.kz.rcre.opolskie.pl Nr sprawy 75/ZP/RCRE/POKL9.2/2015 Opole, 19.10.2015 r. Dotyczy: dostawy sprzętu komputerowego i multimedialnego na potrzeby Projektu

Bardziej szczegółowo

Vat % Słownie złotych:...

Vat % Słownie złotych:... PAKIET NR 1 1 Sprzęt komputerowy PC szt. 13 Słownie złotych:... -Wymagania dotyczące sprzętu komputerowego PC L.p. Komponent Parametry wymagane oferowana 1 Obudowa miniatx/microatx/atx -dwa porty USB 2.0

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6. Specyfikacja przedmiotu Zamówienia

Załącznik nr 6. Specyfikacja przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 6 Specyfikacja przedmiotu Zamówienia Część I. Dostawa wraz montażem (uruchomieniem) i serwisem gwarancyjnym. 1. Szafa Rack 19 : wolno stojąca ilość miejsc U: 27 max wysokość: 160 cm, max szerokość:

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe minimalne wymagania dla dostarczonego sprzętu: Tabela nr 1

Szczegółowe minimalne wymagania dla dostarczonego sprzętu: Tabela nr 1 Załącznik nr 8 (Pieczęć Wykonawcy) Szczegółowe minimalne wymagania dla dostarczonego sprzętu Przedmiot postępowania: Dostawa fabrycznie nowego sprzętu informatycznego na potrzeby Komendy Wojewódzkiej Państwowej

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna oferowanego sprzętu. Nazwy i kody Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) właściwe dla przedmiotu zapytania.

Specyfikacja techniczna oferowanego sprzętu. Nazwy i kody Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) właściwe dla przedmiotu zapytania. Zał. nr 3. - do sprawy nr: GDDKiA-O/LU-F-3-tz-0420/45/13 Specyfikacja techniczna oferowanego sprzętu. Nazwy i kody Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) właściwe dla przedmiotu zapytania. 32420000-3 - Urządzenia

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do SIWZ DZP /2009-II

Załącznik nr 3 do SIWZ DZP /2009-II Załącznik nr 3 do SIWZ DZP-0431-1490/2009-II Zadanie nr 1. SERWER BAZODANOWY Parametr Wymagane parametry Parametry oferowane (Wymienić: nazwę, typ, model ilość sztuk oferowanych podzespołów) OBUDOWA Maksymalnie

Bardziej szczegółowo

NOWY OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

NOWY OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NOWY OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 4 do SIWZ/ załącznik do umowy Przedmiotem zamówienia jest dostawa 2 serwerów, licencji oprogramowania wirtualizacyjnego wraz z konsolą zarządzającą

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia DZP.381.65.2012.DW Załącznik nr 2 Lp. Nazwa komponentu komputery konfiguracji pierwszej 300 szt. (z syst. operac. i bez syst. operac. - łącznie) Model oferowany: DELL OPTIPLEX

Bardziej szczegółowo

Przedmiotem zamówienia jest: ZADANIE 1. SERWERY PLIKÓW. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. 48823000-3 Serwery plików

Przedmiotem zamówienia jest: ZADANIE 1. SERWERY PLIKÓW. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. 48823000-3 Serwery plików Przedmiotem zamówienia jest: ZADANIE 1. SERWERY PLIKÓW Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia CPV 48823000-3 Serwery plików Opis: Zamówienie obejmuje dostawę do siedziby Zamawiającego: - serwer plików

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do SIWZ. Sprzęt komputerowy i peryferyjny

Załącznik Nr 2 do SIWZ. Sprzęt komputerowy i peryferyjny Sprzęt komputerowy i peryferyjny Komputery stacjonarne 44 szt. Nazwa podzespołu Wymagana wartość minimalna 1 Obudowa typu desktop / tower pracująca w pozycji pionowej i poziomej, 1 zewnętrzna zatoka na

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE ( dotyczy zamówienia sprzętu komputerowego wraz z montażem adaptacja, instalacją wykonaniem sieci (elektrycznej/lan).

ZAPYTANIE OFERTOWE ( dotyczy zamówienia sprzętu komputerowego wraz z montażem adaptacja, instalacją wykonaniem sieci (elektrycznej/lan). GMINA LUBYCZA KRÓLEWSKA ul. Kolejowa 1 22-680 Lubycza Królewska Tel. 84 66 17 002 Lubycza Królewska, 10.10.2013 ZAPYTANIE OFERTOWE ( dotyczy zamówienia sprzętu komputerowego wraz z montażem adaptacja,

Bardziej szczegółowo

OFERTA NA NOTEBOOKI WRAZ Z TORBAMI, SKANER, UPS ORAZ OPROGRAMOWANIE

OFERTA NA NOTEBOOKI WRAZ Z TORBAMI, SKANER, UPS ORAZ OPROGRAMOWANIE Załącznik nr 1 Do zapytania ofertowego z dnia 31 stycznia 2012 OFERTA NA NOTEBOOKI WRAZ Z TORBAMI, SKANER, UPS ORAZ OPROGRAMOWANIE Opis przedmiotu zamówienia/specyfikacja techniczna: Notebook 17 cali (szt.

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA DO FORMULARZA OFERTOWEGO

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA DO FORMULARZA OFERTOWEGO ... Wykonawca SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA DO FORMULARZA OFERTOWEGO Typ/ Procesor Płyta główna zegara Ilość pamięci cache L2 szyny danych (FSB) Liczba rdzeni Procesor z rodziny procesorów serwerowych

Bardziej szczegółowo