Załącznik nr 1. Wymagania i lista tematów mikro-kursów. Łódź, r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Załącznik nr 1. Wymagania i lista tematów mikro-kursów. Łódź, 02.10.2012 r."

Transkrypt

1 Załącznik nr 1. Wymagania i lista tematów mikro-kursów. Łódź, r. Podstawowe informacje na temat wymagań odnośnie treści i sposobu konstruowania mikro-kursów. Treść podstawowa mikro-kursu powinna obejmować konkretne, zdefiniowane w jego temacie zagadnienie z silnym naciskiem na praktykę administracji systemem i usługami na platformie Linux włączając w to także podstawowa wiedzę z zakresu usług sieciowych. Sposób realizacji materiału szkoleniowego powinien być zbliżony do standardu Learning- Object. Każdy mikro-kurs musi zawierać następujące treści dodatkowe: przynajmniej 5 dodatkowych pytań testowych z zakresu mikro-kursu, do zamieszczenia w platformie egzaminacyjnej, przynajmniej jedno zadanie praktyczne (wraz z rozwiązaniem) do samodzielnego wykonania na platformie w wirtualnym laboratorium, związane z zakresem mikro-kursu, krótki, kilku zdaniowy opis mikro-kursu, listę przynajmniej 3 słów kluczowych związanych z mikro-kursem (do indeksacji przez wyszukiwarki internetowe). strona 1 / 13

2 Spis zamawianych tematów mikro-kursów 1 Wprowadzenie (wyszukiwanie informacji, systemy liczbowe) 2 Topologia i struktura sieci komputerowych 3 Rodzaje nośników 4 Technologia światłowodowa 5 Techniki łączenia światłowodów 6 Okablowanie strukturalne 7 Ethernet 8 Zasady konstruowania sieci Ethernet 9 Technologie sieciowe - podstawowe parametry oraz kontrola transmisji 10 Technologie sieciowe - protokół STP/RSTP 11 Technologie sieciowe - rozszerzenia sieci Ethernet (PoE, VLAN, QoS) 12 Protokół ARP protokół określania adresów 13 Urządzenia warstwy fizycznej oraz łącza danych 14 Konstrukcja sieci bezprzewodowych 15 Działanie protokołu WEP i bezpieczeństwo 17 Projektowanie sieci radiowych 18 Konfigurowanie urządzeń sieci bezprzewodowych 19 Inne technologie bezprzewodowe 20 Protokół i adresacja IPv4 21 Adresowanie IPv4 22 Routowanie datagramów IP 23 Protokół ICMP 24 IPv6 - wersja szósta protokołu IP 25 Konstrukcja sieci Internet 26 Warstwa transportowa 27 Mechanizm DNS 28 Klient DNS - nslookup 29 Poczta elektroniczna oraz protokół SMTP 30 Protokoły POP 31 Protokół IMAP 32 Format przesyłki pocztowej 33 Protokół FTP 34 Protokół HTTP 35 Certyfikaty SSL 36 Usługi warstwy aplikacji 37 Protokół SNMP 38 Protokoły Bootps, DHCP 39 Protokół NetBIOS 40 Technologia VoIP 41 Technologia ISDN oraz protokół PPP strona 2 / 13

3 42 Technologia xdsl 43 Technologia ATM 44 Technologia Frame-Relay 45 Sieci PLC oraz sieci telewizji kablowych 46 Projektowanie sieci LAN oraz rozwiązywanie problemów 47 Narzędzia administratora sieci 48 Zarządzanie siecią lokalną 49 Bezpieczeństwo sieci 50 Analiza bezpieczeństwa sieci 51 Metody włamań 52 Zapora sieciowa (firewall) 53 Wstęp do systemu Linux 54 Podstawy budowy systemu Linux 55 Podstawy budowy komputera 56 Twórcy systemu Linux 57 Licencjonowanie 58 Licencje w systemach otwartych 59 Systemy uniksowe. Omówienie licencji GPL 60 Dystrybucje systemu Linux 61 Wybór oraz instalacja systemu operacyjnego 62 Podstawowe informacje o partycjonowaniu dysku 63 Podstawowe informacje o mechanizmie RAID w systemie Linux 64 Budowa logicznej struktury dysku twardego 65 Proces instalacji podstawowych dystrybucji - CentOS 66 Proces instalacji podstawowych dystrybucji - Mandriva 67 Proces instalacji podstawowych dystrybucji - Fedora Core / Red Hat 68 Proces instalacji podstawowych dystrybucji - Slackware 69 Proces instalacji podstawowych dystrybucji - Debian 70 Proces instalacji podstawowych dystrybucji - OpenSUSE 71 Inicjalizowanie pracy systemu Linux 72 Podstawy komunikacji z systemem Linux 73 Zakończenie pracy z systemem 74 Powłoka graficzna oraz konsola tekstowa 75 Użytkowanie konsoli tekstowej 76 Praca z powłoką 77 Obsługa terminalu 78 Zaawansowane mechanizmy obsługi terminala 79 Personalizacja pracy z systemem 80 Wyświetlanie informacji o dacie i godzinie 81 Wyświetlanie informacji o sprzęcie, systemie oraz użytkownikach 82 Uzyskiwanie pomocy 83 Zaawansowane mechanizmy zarządzania użytkownikami 84 Uzyskiwanie informacji z systemu IRC 85 System plików i katalogów strona 3 / 13

4 86 Struktura systemu plików oraz katalogów 87 Wyświetlanie informacji o plikach i katalogach 88 Zarządzanie plikami oraz katalogami 89 Wyświetlanie zawartości pliku 90 Zarządzanie zasobami pamięci masowych 91 Zaawansowane mechanizmy wyświetlania zawartości plików 92 Linki sztywne oraz symboliczne 93 Uprawnienia do plików i katalogów 94 Listy kontroli dostępu 95 Atrybuty rozszerzone systemu plików oraz właściwości jądra 96 Wyszukiwanie plików 97 Zaawansowane mechanizmy polecenia find 98 Metaznaki (Symbole wieloznaczne) 99 Wyrażenia regularne 100 Wyszukiwanie informacji w plikach 101 Wyświetlanie zawartości oraz dzielenie pliku 102 Porównywanie plików oraz generowanie sumy kontrolnej 103 Edytor strumieniowy 104 Edytor liniowy 105 Edytory pełnoekranowe 106 Edytory trybu tekstowego 107 Edytor emacs 108 Zaawansowane techniki edytora vi oraz edytory pokrewne 109 Midnight Commander 110 Strumienie oraz potoki 111 Wykorzystanie potoków oraz strumieni w filtrowaniu treści 112 Polecenie xargs oraz tee 113 Modyfikacja tekstu w plikach 114 Polecenia kodowania oraz dekodowania tekstu 115 Procesy 116 Polecenie top/atop 117 Polecenie kontroli pracy procesów (kill) 118 Analiza pracy procesu 119 Zadania 120 Modyfikacja priorytetu procesu 121 Polecenie screen 122 Programy cron at 123 Ustawienie parametrów oraz komunikacji w sieci lokalnej 124 Testowanie zapytań systemu DNS 125 Ustawienia stacji roboczej z wykorzystaniem protokołu DHCP 126 Komunikacja w sieci lokalnej 127 Klient poczty elektronicznej - mail 128 Narzędzia do manipulacji poczta elektroniczną na lokalnym komputerze 129 Popularne programy pocztowe - pine / alpine strona 4 / 13

5 130 Popularne programy pocztowe - elm / elmo 131 Popularne programy pocztowe - mutt 132 Narzędzia do obsługi sieci Usenet 133 Narzędzia usługi WWW 134 Narzędzia obsługi transferu plików 135 Narzędzie wget 136 Obsługa zdalnych sesji powłoki 137 Drukowanie lokalne i wsieci (lpr, lpq, lprm) 138 Kompresja danych 139 Archiwizacja danych 140 Polecenia wykorzystywane do tworzenia kopii zapasowych 141 Repozytorium w systemie Fedora oraz RedHat 142 Repozytorium w systemie Debian oraz Ubuntu 143 Repozytorium w systemie SUSE oraz OpenSuse 144 Repozytorium w systemie Slackware 145 Repozytorium systemu Mandriva 146 Zarządzanie kontami użytkowników 147 Zarządzanie grupami użytkowników 148 Modyfikacja informacji o koncie 149 Mechanizm sudo 150 Tworzenie oraz modyfikacja skryptów startowych 151 Uzyskiwanie informacji o systemie 152 Monitorowanie stanu systemu 153 Powłoka Bash - podstawowe informacje 154 Powłoka Bash - obsługa komend oraz wyszukanie plików 155 Powłoka Bash - komendy wbudowane - uruchomienie listy komend, obsługa aliasów, akcje klawiszowe 156 Powłoka Bash - komendy wbudowane - mechanizm autouzupełnienia 157 Powłoka Bash - komendy wbudowane - obsługa zmiennych 158 Powłoka Bash - komendy wbudowane - atrybuty powłoki 159 Powłoka Bash - komendy wbudowane - obsługa przełączników 160 Powłoka Bash - komendy wbudowane - działanie powłoki 161 Powłoka Bash - komendy wbudowane - narzędzia użytkowe 162 Powłoka Bash - komendy wbudowane - wyświetlanie oraz wprowadzanie tekstu 163 Obsługa zmiennych w powłoce 164 Mechanizm historii poleceń Bash 165 Tworzenie skryptu 166 Tworzenie skryptu - parametry oraz funkcje 167 Polecenie test 168 Instrukcje warunkowe 169 Instrukcja pętli 170 Obliczenia matematyczne 171 Tworzenie zaawansowanych skryptów powłoki 172 Powłoka tcsh strona 5 / 13

6 173 Powłoka Ksh 174 Powłoka Zsh 175 Program awk 176 Program awk funkcje oraz tworzenie skryptów 177 Proces logowania 178 Cykliczne wykonywanie polecenia 179 Zaawansowane mechanizmu zmiany oraz obsługi hasła 180 Zaawansowane mechanizmy obsługi systemu pomocy 181 Zaawansowane mechanizmy obsługi system plików 182 Proces startu systemu Linux 183 Menadżer startu - LILO 184 Menadżer startu - GRUB 185 Alternatywne procedury startu systemu 186 Architektura systemu Linux 187 Architektura systemu - obsługa dysku 188 Architektura systemu - jądro 189 Architektura systemu - obsługa pamięci 190 Architektura systemu - urządzenia wejścia-wyjścia 191 Jądro systemu Linux 192 Procesy w systemie Linux 193 Moduły jądra 194 Konfiguracja mechanizmu ładowania modułów 195 Konfiguracja modułów jądra z wykorzystaniem dkms 196 Zarządzanie partycjami w systemie Linux 197 System LVM 198 DMRAID oraz system SMART 199 RAID programowy 200 Szyfrowanie dysków twardych 201 Testowanie parametrów oraz poprawności dysku 202 Montowanie systemu plików 203 Sprawdzanie poprawności systemu plików 204 Ustawienia parametrów pracy systemu plików ext 205 System plików Microsoft Windows NTFS 206 System plików ReiserFS oraz XFS 207 Kwotowanie dysków 208 Analiza sprzętowa systemu 209 Testowanie wydajności systemu 210 Śledzenie obciążenia systemu 211 Zaawansowane funkcje jądra - ACPI 212 Zarządzanie procesorem oraz jego stanami 213 Zaawansowane usługi jądra systemowego 214 Systemy zasobów rozproszonych 215 Tworzenie zasobu sieciowego z wykorzystaniem DRDB 216 Kompilacja oraz instalacja jądra systemowego strona 6 / 13

7 217 Kompilacja skrośna oraz aktualizacja jądra 218 Pakiety dystrybucji 219 Pakiety RPM 220 Pakiety DEB 221 Pakiety TGZ/TZX 222 Tworzenie pakietów - RPM 223 Tworzenie pakietów deb 224 Tworzenie pakietów - checkinstall 225 Bezpieczeństwo systemu Linux 226 Bezpieczeństwo - kontrola warstwy sieci 227 Bezpieczeństwo - kryptografia 228 Bezpieczeństwo - szyfrowanie połączenia 229 Konfiguracja LIDS 230 GrSecurity 231 Zaawansowane techniki zabezpieczenia systemu 232 Konfiguracja karty sieciowej 233 Obsługa tablicy ARP oraz tablicy routingu 234 Analiza ustawień oraz usług sieciowych - netstat 235 Pakiet iproute2 236 Ustawienia sieciowe w konfiguracji dystrybucji 237 Konfiguracja sieci bezprzewodowej 238 Ustawianie szyfrowania w sieciach bezprzewodowych 239 Tworzenie punktu dostępowego 240 Routing źródłowy 241 Zapora sieciowa 242 Translacja adresów IP za pomocą iptables 243 Zaawansowane mechanizmy zapory sieciowej iptables 244 Analiza ruchu sieciowego 245 Zaawansowane mechanizmy podsłuchiwania sieci, ethercap 246 Wykrywanie oraz zabezpieczenie sieci przez snifferami oraz narzędziami typu ethercap 247 Zarządzanie adresami IPv6 248 Usługa DHCP 249 Serwer DHCP w systemie Linux 250 Integracja mechanizmu DHCP z zaporą ogniową 251 Usługa DNS 252 Serwer BIND 253 Mechanizm DNSmasq 254 Serwer djbdns 255 Serwer Apache 256 Konfiguracja serwera Apache 257 Serwer pośredniczący SQUID w systemie Linux 258 Konfiguracja serwera SQUID 259 Transparentny serwer pośredniczący 260 SquidGuard / DansGuardian strona 7 / 13

8 261 Poczta elektroniczna w systemie Linux 262 Serwer poczty elektronicznej - Postfix 263 Serwer poczty elektronicznej - Qmail 264 Serwer poczty elektronicznej - Sendmail 265 Zarządzanie pocztą elektroniczną - Horde 266 Zarządzanie pocztą elektroniczną - Zimbra 267 Spamassassin oraz mechanizm SPF 268 Integracja poczty elektronicznej oraz programu antywirusowego 269 Serwer POP3 270 Serwer IMAP - CourierIMAP 271 Serwer NNTP 272 Systemy grup dyskusyjnych 273 Bazy danych w systemie Linux 274 Baza danych MySQL 275 Klient mysql 276 Podstawowe informacje języka SQL w MySQL 277 Zarządzanie bazą MySQL - phpmyadmin oraz Mysql Tools (Workbench, Administrator, Query Browser) 278 Baza danych PostgreSQL 279 PostgreSQL - konfiguracja oraz zarządzanie bazą danych 280 Narzędzia administracji bazą PostgreSQL 281 Super serwer TCP - kontrola usług 282 Serwer czasu 283 Usługa NetBIOS w systemie Linux 284 Serwer SAMBA 285 Linux jako klient sieci Microsoft Network 286 Konfiguracja serwera SAMBA za pomocą SWAT 287 Konfiguracja serwer druków - SAMBA 288 Konfiguracja serwer druków - LPD 289 Konfiguracja serwer druków - CUPS 290 Serwer NFS 291 Usługa FTP - zasada działania narzędzia oraz analiza 292 Serwer Proftpd 293 Klient oraz serwer rsync 294 Serwery zdalnej sesji 295 Zaawansowane techniki wykorzystanie serwera SSH 296 Architektura mechanizmu Syslog 297 Serwer syslogd 298 Rsyslog 299 Syslog-ng 300 Narzędzia dodatkowe usługi Syslog 301 Bootowanie systemu z wykorzystaniem sieci 302 Usługi zarządzania siecią lokalną 303 Serwer snmpd (net-snmp) strona 8 / 13

9 304 Konfiguracja serwera snmpd 305 Polecenia użytkowe pakietu net-snmp 306 Aplikacje w systemie Linux wykorzystujące SNMP 307 Zarządzanie sesją warstwy aplikacji 308 Autoryzacja połączeń w sieci lokalnej 309 FreeRadius 310 Monitorowanie warstwy sieci 311 System ntop/ipflow 312 Testowanie systemu zabezpieczeń - nessus 313 System monitorowania stanu urządzeń - Nagios 314 Dodatkowe narzędzia wykorzystywane w analizie i monitoringu 315 Aplikacje wspomagające monitoring 316 System zarządzania siecią lokalną 317 Sieciowe systemy tworzenia kopii zapasowych 318 Program mondo 319 Program Amanda 320 Bacula - architektura pracy 321 Bacula - instalacja oraz konfiguracja 322 Bacula - narzędzia 323 Bacula - odzyskiwanie plików 324 Bacula - zarządzanie wolumenami 325 Bacula - obsługa streamerów 326 Bacula - spooling oraz migrowanie o kopiowanie zadań 327 Program Afbackup 328 Aplikacja OpenSSL 329 Konfiguracja serwera Apache z mechanizmem SSL 330 Tworzenie VLANów 331 Agregacja portów (bonding) 332 Tworzenie tuneli bez szyfrowania 333 Tunele aplikacyjne 334 Protokół IPSEC ze statycznym kluczem 335 Protokół IPSEC z automatyczną wymianą kluczy 336 OpenVPN 337 Program stunnel 338 PPTP/L2TP 339 Tworzenie mostu sieciowego. Spaning Tree oraz Rapid Spanning Tree w systemach Linux 340 Yersinia 341 Pakiet Quagga 342 Quagga - RIP 343 Quagga - OSPF 344 Bird Internet routing daemon 345 Protokół BGP 346 OpenBGPD 347 System X Window strona 9 / 13

10 348 Protokoły komunikacyjne systemu X Window 349 Elementy systemu X Window System 350 Konfiguracja serwera X Window 351 Serwer X Window 352 Usługi terminalowe 353 Uruchamianie oraz zarządzanie startem powłoki graficznej 354 Menadżer startu 355 Uruchomienie aplikacji oraz ustawianie serwera X-Window 356 Polecenie xrandr 357 Zdalne uruchamianie aplikacji 358 Zasoby oraz aplikacje graficzne 359 Aplikacje użytkowe systemu X-Window 360 Obsługa fontów z wykorzystaniem serwera xfs 361 Uruchamianie aplikacji X-Windows w systemie Microsoft Windows 362 Program WinaXe 363 Cygwin 364 Program Xming 365 Pexus X-Deep/ VNC 367 Serwer oraz klient TightVNC 368 Serwer i klient RealVNC 369 Serwer X11VNC 370 Tunelowanie mechanizmu VNC poprzez SSH 371 Serwer XRDP 372 Architektura oraz obsługa KDE 373 Architektura oraz obsługa GNOME 374 Proces autoryzacji w systemie Linux 375 Tradycyjny model autoryzacji 376 Mechanizm PAM 377 Mechanizm identyfikacji - NSS 378 NIS (Network Information Service) 379 System Kerberos 380 Funkcje wykorzystywane w procesie autoryzacji oraz identyfikacji 381 Funkcje zarządzania nazwą logowania oraz identyfikatorem 382 Konfiguracja systemu PAM 383 Mechanizm PAM - kontrola dostępu 384 Mechanizm PAM - śledzenie pracy oraz wyświetlanie informacji 385 Mechanizm PAM - ustawianie parametrów środowiska pracy 386 Mechanizm PAM - uwierzytelnianie użytkownika oraz testowania hasła 387 Mechanizm PAM - ustawianie limitów oraz praw 388 Konfiguracja systemu Kerberos z systemem PAM 389 Moduły obsługi systemu Kerberos w mechanizmie autoryzacji PAM 390 Konfiguracja mechanizmu centralnej autoryzacji 391 Integracja mechanizmu PAM z serwerem SAMBA strona 10 / 13

11 392 Integracja usług z systemem PAM 393 Usługi katalogowe 394 Implementacja usług katalogowych 395 Protokół LDAP 396 Zastosowanie usług katalogowych w systemach informatycznych 397 Architektura X Kodowanie oraz notacja zapisu danych LDAP, X Serwera LDAP 400 Konfiguracja serwera OpenLDAP 401 Bezpieczeństwo serwera OpenLDAP 402 Polecenia trybu on-line 403 Dodatkowe ustawienia konfiguracji serwera OpenLDAP 404 Narzędzia do administracji bazą LDAP w trybie Off-line 405 Zarządzanie serwerem OpenLDAP. Tworzenie plików LDIF 406 Tworzenie książki adresowej w oparciu o usługę OpenLDAP 407 Konfiguracja serwera OpenLDAP do pracy z PAM oraz NSS 408 Tworzenie repliki serwera OpenLDAP 409 Podwyższanie poziomu bezpieczeństwa systemu Linux na poziomie sieciowym 410 Wyświetlanie informacji o ustawieniach sieciowych (katalog /proc/net/) 411 Globalne ustawienia sieciowe jądra (katalog /proc/sys/net/) 412 Ustawienia parametrów pracy modelu TCP/IP na poziomie jądra (katalog /proc/sys/net/ipv4/) 413 Zaawansowane techniki zabezpieczenia systemu Linux 414 Mechanizmy IDS - snort 415 Mechanizmy Host IDS - tripwire, aide 416 Dystrybucje pełniące rolę routera lub zapory sieciowej 417 Wykorzystanie dodatkowych modułów zapory sieciowej 418 Wykorzystanie dodatkowych modułów zapory sieciowej - filtrowanie ruchu IPSEC 419 Wykorzystanie dodatkowych modułów zapory sieciowej - filtrowanie pakietów IPv4 420 Wykorzystanie dodatkowych modułów zapory sieciowej - filtrowanie stanu połączeń 421 Wykorzystanie dodatkowych modułów zapory sieciowej - filtrowanie typu pakietu 422 Wykorzystanie dodatkowych modułów zapory sieciowej - tworzenie limitów 423 Wykorzystanie dodatkowych modułów zapory sieciowej - znakowanie oraz tworzenie reguł filtrowania pakietów 424 Wykorzystanie dodatkowych modułów zapory sieciowej - dodatkowe cele iptables 425 Dodatkowe rozszerzenia dla mechanizmu Iptables 426 Nowe testy netfilter 427 Narzędzia Conntrack-tools 428 Tworzenie zapory sieciowej z wykorzystaniem programu FWBuilder 429 Shorewall 430 Kształtowanie ruchu sieciowego 431 Kolejki bezklasowe QoS 432 Klasy kolejek - CBQ 433 Klasy kolejek - HTB 434 Wirtualizacja systemów strona 11 / 13

12 435 Porównanie technologii wirtualizacjach w systemie Linux 436 Mechanizmy emulujące wirtualizację - chroot 437 User Mode Linux 438 Linux-VServer 439 Systemy emulacji oraz wirtualizacji jądra 440 Bochs 441 QEMU 442 System XEN 443 Xen - programy narzędziowe 444 Xen - tworzenie maszyn wirtualnych 445 Xen - ustawienia sieciowe 446 XenServer 447 VmWare 448 VMWare - narzędzia użytkowe 449 VIrtualBox 450 VirtualBox - narzędzia użytkowe 451 System wirtualizacji jądra - OpenVZ 452 System wirtualizacji jądra - FreeVPS 453 Kernel-based Virtual Machine KVM 454 Hercules 455 Superkomputery High Performance Computing 456 High Performance Computing wykorzystanie biblioteki OpenMPI 457 High Performance Computing wykorzystanie menedżera zasobów Torque (PBS) 458 Programowanie w systemie Linux 459 Język Ada 460 Rodzina języków LISP 461 Język D 462 Język Ruby 463 Język COBOL 464 Język REXX 465 Języki platformy.net 466 Asembler 467 Język C 468 Tworzenie oraz uruchamianie programu w języku C 469 Tworzenie pliku Makefile dla kompilacji programu C 470 Proces kompilacja programu 471 Śledzenie wykonywanych komend programu C 472 Analiza składni 473 Tworzenie przykładowych programów w języku C 474 Języku Python 475 Język Python - zmienne 476 Język Python - klasy 477 Język Python - instrukcje sterujące 478 Język Python - funkcje strona 12 / 13

13 479 Język Python - Listy 480 Język Python - moduły 481 Tworzenie przykładowego programu w języku Python 482 Wykorzystywanie języka Python w administracji 483 Język Perl 484 Język Perl - zmienne 485 Język Perl - operatory 486 Język Perl - instrukcje sterowania 487 Język Perl - procedury 488 Tworzenie przykładowego programu w języku Perl 489 Wykorzystanie języka Perl w administracji 490 Język PHP 491 Język PHP - zmienne, stałe i referencje 492 Język PHP - instrukcje sterujące 493 Język PHP - funkcje 494 Język PHP - włączanie plików 495 Język PHP a protokół HTTP oraz dokument HTML 496 Język PHP - podstawowe komendy 497 Język PHP - tworzenie oraz osadzanie dynamicznej strony 498 Tworzenie przykładowego programu w język PHP dla usługi WWW 499 Tworzenie przykładowego programu w język PHP dla konsoli 500 Wykorzystanie programów PHP w administracji strona 13 / 13

System zdalnego zarządzania serwerem Unix poprzez strony WWW Webmin. Autor: Karol Lewandowski IVFDS

System zdalnego zarządzania serwerem Unix poprzez strony WWW Webmin. Autor: Karol Lewandowski IVFDS System zdalnego zarządzania serwerem Unix poprzez strony WWW Webmin Autor: Karol Lewandowski IVFDS 1 STRESZCZENIE Praca przedstawia system Webmin, który poprzez interfejs sieci WWW pozwala na zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Część I Rozpoczynamy pracę z systemem Fedora Core... 33. O Autorze...21 Przedmowa...23

Spis treści. Część I Rozpoczynamy pracę z systemem Fedora Core... 33. O Autorze...21 Przedmowa...23 Spis treści O Autorze...21 Przedmowa...23 Część I Rozpoczynamy pracę z systemem Fedora Core... 33 Rozdział 1. Wprowadzenie do systemu Fedora Core...35 Fedora Core wizytówka systemu... 36 Czym jest Linux?...

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTÓW ZAWODOWYCH TECHNIK INFORMATYK

PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTÓW ZAWODOWYCH TECHNIK INFORMATYK PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTÓW ZAWODOWYCH TECHNIK INFORMATYK 1 SPIS TREŚCI: I. SYSTEMY OPERACYJNE I SIECI KOMPUTEROWE.3 II. OPROGRAMOWANIE BIUROWE...8 III. PROGRAMOWANIE STRUKTURALNE I OBIEKTOWE..9 IV.

Bardziej szczegółowo

Novell SUSE LINUX Enterprise Server 9

Novell SUSE LINUX Enterprise Server 9 Novell SUSE LINUX Enterprise Server 9 www.novell.pl CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA Bezpieczny i niezawodny, wydajny i skalowalny Linux dla biznesu Za systemem SUSE LINUX Enterprise Server 9 stoi rozbudowana

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY OPERACYJNE I SIECI KOMPUTEROWE

SYSTEMY OPERACYJNE I SIECI KOMPUTEROWE SYSTEMY OPERACYJNE I SIECI KOMPUTEROWE Autor: Administrator 04.10.2007. Zmieniony 04.10.2007. Strona dla uczniów Radosława Sameckiego SYSTEMY OPERACYJNE I SIECI KOMPUTEROWE (na podstawie programu nauczania

Bardziej szczegółowo

Sieci komputerowe. Kompendium. Wydanie II

Sieci komputerowe. Kompendium. Wydanie II IDZ DO PRZYK ADOWY ROZDZIA KATALOG KSI EK ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG Wydawnictwo Helion ul. Chopina 6 44-100 Gliwice tel. (32)230-98-63 e-mail: helion@helion.pl TWÓJ KOSZYK CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

Windows Server 2008 PL. Ksiêga eksperta

Windows Server 2008 PL. Ksiêga eksperta Windows Server 2008 PL. Ksiêga eksperta Autor: Rand Morimoto, Michael Noel, Omar Droubi, Ross Mistry, Chris Amaris T³umaczenie: Piotr Pilch, Krzysztof Sawka, Miko³aj Szczepaniak ISBN: 978-83-246-1801-9

Bardziej szczegółowo

Administrator systemu Linux program kursu. Wstęp. Część I Szybki wstęp do Linuksa. Część II Praca w środowisku tekstowym

Administrator systemu Linux program kursu. Wstęp. Część I Szybki wstęp do Linuksa. Część II Praca w środowisku tekstowym Wstęp Administrator systemu Linux program kursu Poniżej przedstawiony jest program kursu administracji serwerów linuksowych organizowanego przez Akademię Linuksa. Wszystkie zajęcia prowadzone są przy komputerach

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do wzoru umowy Załącznik nr 4 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Urządzenie do kompletnego zabezpieczenia i monitorowania sieci Oferowany model. Producent. Urządzenie posiada zintegrowaną

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA DLA OFERTY RÓWNOWAŻNEJ FUNKCJE, JAKIE POWINIEN POSIADAĆ OFEROWANY PROGRAM

WYMAGANIA DLA OFERTY RÓWNOWAŻNEJ FUNKCJE, JAKIE POWINIEN POSIADAĆ OFEROWANY PROGRAM Załącznik nr 7 do siwz WYMAGANIA DLA OFERTY RÓWNOWAŻNEJ FUNKCJE, JAKIE POWINIEN POSIADAĆ OFEROWANY PROGRAM 1. Pełne wsparcie dla systemu Windows 2000/XP/Vista/Windows 7. 2. Wsparcie dla Windows Security

Bardziej szczegółowo

SUSE Linux Enterprise Server 10

SUSE Linux Enterprise Server 10 Analiza produktu www.novell.pl SUSE Linux Enterprise Server 10 SUSE LINUX ENTERPRISE 10... 3 SUSE LINUX ENTERPRISE SERVER 10... 3 KRÓTKA CHARAKTERYSTYKA... 4 WŁAŚCIWOŚCI I KORZYŚCI... 5 ZMIANY W SYSTEMIE

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 1. Część 1 CPV: 48000000-8 - Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 48620000-0 - Systemy operacyjne 48214000-1 - Pakiety oprogramowania do sieciowego systemu operacyjnego 48710000-8 - Pakiety oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu

Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu 312[01]/T,SP/MENIS/2004.06.14 PROGRAM NAUCZANIA TECHNIK INFORMATYK 312[01] Warszawa 2004 1 Autorzy: mgr inŝ. Piotr Matuszewski mgr Grzegorz Samociuk mgr Marek Sobiech

Bardziej szczegółowo

Spis treści CZĘŚĆ I PRZEDSTAWIAMY MICROSOFT EXCHANGE SERVER 2007...49. O autorach... 41 Podziękowania... 43 Wstęp... 45

Spis treści CZĘŚĆ I PRZEDSTAWIAMY MICROSOFT EXCHANGE SERVER 2007...49. O autorach... 41 Podziękowania... 43 Wstęp... 45 Spis treści O autorach... 41 Podziękowania... 43 Wstęp... 45 CZĘŚĆ I PRZEDSTAWIAMY MICROSOFT EXCHANGE SERVER 2007...49 Rozdział 1. Podstawy technologii Exchange Server 2007... 51 Czym jest Exchange Server

Bardziej szczegółowo

POD PATRONATEM UCZELNI WARSZAWSKIEJ IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W WARSZAWIE

POD PATRONATEM UCZELNI WARSZAWSKIEJ IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W WARSZAWIE Warszawa, 13 lipca 2009 r. Szanowni Państwo, W imieniu Euro Info Group Sp. z o.o., serdecznie zapraszam na roczny kurs, skierowany do osób, które chcą poznać praktyczne aspekty administrowania systemem

Bardziej szczegółowo

dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu o parametrach nie gorszych niż:

dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu o parametrach nie gorszych niż: ZAŁĄCZNIK NR 2 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: Dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Państwowej Wyższej

Bardziej szczegółowo

SUSE Linux 10. Ksiêga eksperta

SUSE Linux 10. Ksiêga eksperta IDZ DO PRZYK ADOWY ROZDZIA KATALOG KSI EK ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG Wydawnictwo Helion ul. Koœciuszki 1c 44-100 Gliwice tel. 032 230 98 63 e-mail: helion@helion.pl TWÓJ KOSZYK CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

Tematyka szkoleń certyfikowanych

Tematyka szkoleń certyfikowanych certyfikowanych Ścieżki i tytuły szkoleń ŚCIEŻKA CISCO CCNA... 2 INTERCONNECTING CISCO NETWORK DEVICES PART 1 (ICND1)(MIN. 40 GODZ.)... 2 INTERCONNECTING CISCO NETWORK DEVICES PART 2 (ICND2)(MIN. 40 GODZ.)...

Bardziej szczegółowo

Administrator systemu Linux. Wstęp. Część I Szybki wstęp do Linuksa. Część II Praca w środowisku tekstowym

Administrator systemu Linux. Wstęp. Część I Szybki wstęp do Linuksa. Część II Praca w środowisku tekstowym Wstęp Administrator systemu Linux Poniżej przedstawiony jest program kursu administracji serwerów linuksowych organizowanego przez Akademię Linuksa. Program realizowany jest w ciągu 102 godzin zegarowych,

Bardziej szczegółowo

Sieci komputerowe 2006-2014

Sieci komputerowe 2006-2014 Sieci komputerowe 2006-2014 1. Wskaż urządzenie, które należy wykorzystać, aby podłączyć dwa komputery do sieci Internet z dostępem przez sieć lokalną Ethernet, w której mamy do dyspozycji tylko jeden

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) Załącznik nr 1 SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) Wyposażenie centrum utrzymania systemu epuap Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 1.1. Zastosowane skróty i pojęcia... 3 1.2. Przedmiot zamówienia... 9

Bardziej szczegółowo

SŁOWNIK TERMINÓW Wersja z dnia 30 grudnia 2013 r.

SŁOWNIK TERMINÓW Wersja z dnia 30 grudnia 2013 r. SŁOWNIK TERMINÓW Wersja z dnia 30 grudnia 2013 r. Adres IP: Liczba nadawana interfejsowi sieciowemu, lub grupie interfejsów, służąca identyfikacji urządzeń w obrębie sieci lokalnej lub publicznej. Adres

Bardziej szczegółowo

Lp. Funkcjonalność Opis funkcjonalności

Lp. Funkcjonalność Opis funkcjonalności Załącznik nr 7 do siwz (Pieczęć Wykonawcy) Szczegółowe minimalne wymagania dla dostarczonego systemu i sprzętu Przedmiot postępowania: Zakup oprogramowania do wykonywania kopii bezpieczeństwa danych wraz

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ZADANIE NR 1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA 1. Urządzenie UTM typ 1 1 szt. (zakup lub ewentualna wymiana posiadanego urządzenia UTM Netasq U120) Nazwa producenta Model, nr produktu Parametry oferowane: Właściwości

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna sprzętu komputerowego:

Specyfikacja techniczna sprzętu komputerowego: Załącznik nr 5 do SIWZ Specyfikacja techniczna sprzętu komputerowego: PRZEŁĄCZNIK SIECIOWY I 4 szt. Parametr Charakterystyka (wymagania minimalne) Parametr oferowany Producent Nazwa producenta: Identyfikacja

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy zakres szkoleń dotyczy części nr II zamówienia

Szczegółowy zakres szkoleń dotyczy części nr II zamówienia Załącznik nr 2 do umowy nr 18/DI/PN/2013 Szczegółowy zakres szkoleń dotyczy części nr II zamówienia Lp. Nazwa 3 Administracja systemem Windows Serwer 2012 5 dni 5 1.1 WdraŜanie infrastruktury Group Policy

Bardziej szczegółowo

Infrastruktura. Wymagania ogólne. Obudowa serwerów kasetowych. Załącznik nr 7. Opis przedmiotu zamówienia Pakiet nr 1

Infrastruktura. Wymagania ogólne. Obudowa serwerów kasetowych. Załącznik nr 7. Opis przedmiotu zamówienia Pakiet nr 1 Załącznik nr 7 Opis przedmiotu zamówienia Pakiet nr 1 Infrastruktura Wymaganie Globalne Normy Oznakowanie Wymagania ogólne Parametry minimalne Urządzenia muszą być fabrycznie nowe. Muszą być wyprodukowane

Bardziej szczegółowo

1.2. Urządzenie ma obsługiwać translacje adresów NAT, PAT, 1-PAT.

1.2. Urządzenie ma obsługiwać translacje adresów NAT, PAT, 1-PAT. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest dostawa, instalacja, uruchomienie i konfiguracja urządzenia UTM (Unified Threat Management) zapewniającego zintegrowane rozwiązania w

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DLA ZADANIA 7 (INFRASTRUKTURA ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKIEM I

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DLA ZADANIA 7 (INFRASTRUKTURA ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKIEM I Załącznik nr 7 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DLA ZADANIA 7 (INFRASTRUKTURA ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKIEM I UWIERZYTELNIANIA) 1 INFRASTRUKTURA ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKIEM I UWIERZYTELNIANIA niezależne

Bardziej szczegółowo

WYKAZ OFEROWANEGO SPRZĘTU I OPROGRAMOWANIA PODSTAWOWEGO

WYKAZ OFEROWANEGO SPRZĘTU I OPROGRAMOWANIA PODSTAWOWEGO ROZWOJU REGIONALNEGO IN-II.272.46.2013 Załącznik nr 8 do SIWZ. wykonawca.. data WYKAZ OFEROWANEGO SPRZĘTU I OPROGRAMOWANIA PODSTAWOWEGO Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo