... WYKAZ OFEROWANEGO SPRZĘTU I OPROGRAMOWANIA PODSTAWOWEGO ... Znak sprawy: 13/11/U/M/PN/SZP Załącznik nr 8

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "... WYKAZ OFEROWANEGO SPRZĘTU I OPROGRAMOWANIA PODSTAWOWEGO ... Znak sprawy: 13/11/U/M/PN/SZP Załącznik nr 8"

Transkrypt

1 Znak sprawy: 13/11/U/M/PN/SZP Załącznik nr Wykonawca (miejscowość, data) WYKAZ OFEROWANEGO SPRZĘTU I OPROGRAMOWANIA PODSTAWOWEGO Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na projekt pn.: Budowa i wdroŝenie Geograficznych Systemów Informacji Przestrzennych w Powiecie Oświęcimskim, w celu potwierdzenia spełniania wymagań określonych w SIWZ, oferujemy sprzęt komputerowy i oprogramowanie podstawowe zgodnie z poniŝszym zestawieniem, obejmującym: Nazwa sprzętu/oprogramowania Sprzęt */** Serwer typu tower (stojący) UPS zewnętrzny serwera Firewall sprzętowy ze switchem Switch sprzętowy Przełącznik KVM z monitorem i klawiaturą System archiwizacji danych Kiosk informacyjny (PIAP) Sprzęt dodatkowy (wypełnia Wykonawca) Oprogramowanie podstawowe*/** System operacyjny serwera Motor bazy danych Oprogramowanie podstawowe dodatkowe (wypełnia Wykonawca) Ilość sztuk 2 szt. 2 szt. 1 szt. 1 szt. 1 szt. 1 szt. 9 szt. 2 szt. 2 szt. Wyjaśnienia: * - zgodnie ze szczegółowymi wymaganiami Zamawiającego przedstawionymi w tabelach poniŝej ** - Zamawiający wymaga wskazania w opisie konfiguracji producenta oraz modelu oferowanego sprzętu i oprogramowania podstawowego... Podpis(y) osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy ul. St. Wyspiańskiego 10 27

2 Serwer typu tower (stojący): Lp. 1. Procesor 2. Pamięć 3. Dysk twardy Nazwa składnika/parametru technicznego sprzętu Minimalne wymagania Zamawiającego w zakresie składników i parametrów technicznych sprzętu minimum czterordzeniowy; dedykowany do pracy w serwerach o architekturze x86-64, ze sprzętowym wsparciem technologii wirtualizacji, osiągający wydajność CPU Mark min punktów w teście Passmarka Performance Test 7.0 (Wykonawca poda w kolumnie obok specyfikację proponowanego procesora oraz ilość punktów w ww. teście); ilość zainstalowanych procesorów: 1 szt. z moŝliwością rozbudowy do 2 szt. Narzędzie Performance Test oraz wyniki testów dostępne są odpowiednio pod adresami: w kolumnie Passmark CPU Mark. W przypadku braku zaoferowanego przez Wykonawcę procesora na w/w liście, Wykonawca obowiązany jest przeprowadzić test Passmarka i jego wynik załączyć do oferty z informacją, Ŝe test został wykonany przez Wykonawcę. Składniki oraz parametry techniczne sprzętu oferowanego przez Wykonawcę procesor..-rdzeniowy o specyfikacji..; dedykowany do pracy w serwerach o architekturze x86-64, ze sprzętowym wsparciem technologii wirtualizacji, osiągający wydajność CPU Mark. punktów w teście Passmarka Performance Test 7.0; ilość zainstalowanych procesorów: 1 szt. z moŝliwością rozbudowy do 2 szt. min. 16 GB; moŝliwość rozbudowy pamięci do minimum 64 GB. GB; moŝliwość rozbudowy pamięci do minimum GB min. 2 x 2 dyski SAS/SATA o pojemności min. 2 TB kaŝdy w sprzętowym układzie RAID 1; moŝliwość rozbudowy do minimum 6 dysków.. dyski. o pojemności TB kaŝdy w sprzętowym układzie RAID 1; moŝliwość rozbudowy do.. dysków 4. Interfejs sieciowy min. 2 x Ethernet 1 Gb/s RJ45.. x Ethernet 1 Gb/s RJ45 5. Zasilacz 2 zasilacze wewnętrzne (redundancja) o mocy dostosowanej do dostarczanego 2 zasilacze wewnętrzne (redundancja) o serwera mocy.. kaŝdy 6. Obudowa typu tower (serwer stojący) typu tower (serwer stojący) 7. Grafika dopuszczalna zintegrowana z płyta główną z płyta główną 8. Dodatkowe interfejsy minimum 2 porty USB 2.0. porty USB Wspierane systemy co najmniej: Microsoft Windows Server 2008 R2 Standard Hyper-V x64 Microsoft Windows Server 2008 R2 operacyjne Standard Hyper-V x64, 10. Napęd optyczny multi-burner multi-burner 11. Gwarancja* min. 60 miesięcy w miejscu instalacji. miesięcy w miejscu instalacji 12. Normy i certyfikaty certyfikat CE certyfikat CE 28

3 UPS zewnętrzny serwera: Lp. Nazwa składnika/parametru technicznego sprzętu Minimalne wymagania Zamawiającego w zakresie składników i parametrów technicznych sprzętu Składniki oraz parametry techniczne sprzętu oferowanego przez Wykonawcę 1. Moc pozorna min VA.. VA 2. Moc rzeczywista min. 980 Wat. Wat 3. Liczba, typ gniazd wyj. z utrzymaniem zasilania min. 8 x IEC320 C13; min. 2 x IEC Jumpers.. x IEC320 C13;. x IEC Jumpers 4. Typ gniazda wejściowego min. IEC320 C14 IEC320 C14, 5. Zakres napięcia wejściowego w trybie podstawowym min V V 6. Porty komunikacji co najmniej: DB-9 RS232; SmartSlot; USB DB-9 RS232; SmartSlot; USB;. 7. Typ obudowy typu tower (stojący) typu tower (stojący) 8. Oprogramowanie tak tak 9. Diody sygnalizacyjne co najmniej: ładowanie baterii; praca z baterii; przeciąŝenia UPSa; ładowanie baterii; praca z baterii; przeciąŝenia znaczne wyczerpanie baterii UPSa; znaczne wyczerpanie baterii;. 10. Alarmy dźwiękowe co najmniej: znaczne wyczerpanie baterii znaczne wyczerpanie baterii; 11. Gwarancja* min. 60 miesięcy w miejscu instalacji. miesięcy w miejscu instalacji 12. Normy i certyfikaty certyfikat CE certyfikat CE 29

4 Firewall sprzętowy ze switchem: Lp. Nazwa składnika/parametru technicznego sprzętu 1. Dostępne narzędzia i techniki ochrony 2. Wewnętrzna jednorodność technologiczna 3. Rodzaj wykorzystywanej pamięci Minimalne wymagania Zamawiającego w zakresie składników i parametrów technicznych sprzętu Zintegrowana architektura bezpieczeństwa wyposaŝona w co najmniej następujące narzędzia i techniki ochrony: - [FW] Zapora Ogniowa / Firewall Stateful Inspection, - [AV] Antywirus, - [IDP] System detekcji i prewencji włamań (IPS+IDS), - [VPN] Szyfracji danych: IPSec z rozbudową do SSL, - [AS] Filtrację SPAMu (Antyspam), - [WF] Filtrację stron www (Web Filter), - [TS] Kontrolę pasma (Traffic Shaping), - IM/P2P Kontrola komunikatorów (IM) i aplikacji P2P, - [DLP] Ochrona przed wypływem informacji z wewnątrz instytucji, - kontrola aplikacji oparta na sygnaturach charakterystyki ruchu (min.1000 zdefiniowanych aplikacji) Wszystkie moduły programowe i funkcje realizowane są w oparciu o technologie i podzespoły jednego producenta System pracuje bez uŝycia dysków twardych, jedynie w oparci o pamięci FLASH Składniki oraz parametry techniczne sprzętu oferowanego przez Wykonawcę Zintegrowana architektura bezpieczeństwa wyposaŝona w następujące narzędzia i techniki ochrony: - [FW] Zapora Ogniowa / Firewall Stateful Inspection, - [AV] Antywirus, - [IDP] System detekcji i prewencji włamań (IPS+IDS), - [VPN] Szyfracji danych: IPSec z rozbudową do SSL, - [AS] Filtrację SPAMu (Antyspam), - [WF] Filtrację stron www (Web Filter), - [TS] Kontrolę pasma (Traffic Shaping), - IM/P2P Kontrola komunikatorów (IM) i aplikacji P2P, - [DLP] Ochrona przed wypływem informacji z wewnątrz instytucji, - kontrola aplikacji oparta na sygnaturach charakterystyki ruchu (min.1000 zdefiniowanych aplikacji);. Wszystkie moduły programowe i funkcje realizowane są w oparciu o technologie i podzespoły jednego producenta System pracuje bez uŝycia dysków twardych, jedynie w oparci o pamięci FLASH 30

5 4. Funkcjonalność szczegółowa antywirusa 5. Funkcjonalność szczegółowa Firewall 6. Funkcjonalność szczegółowa modułu antyspamowego Funkcjonalność antywirusa co najmniej w zakresie: - zaimplementowany w oparciu o sprzętowy akcelerator (ASIC), - posiada moŝliwość skanowania protokołów HTTP, HTTPS FTP, POP3, POP3S, IMAP, IMAPS i SMTP, SMTPS, IM, NNTP, - posiada moŝliwość transferowania częściowo przeskanowanych plików do klienta w celu zapobieŝenia przekroczeniu dopuszczalnego czasu oczekiwania (timeout) Funkcjonalność Firewall co najmniej w zakresie: - obsługuje NAT traversal dla protokołów SIP i H323, - umoŝliwia uwierzytelnienie i autoryzację uŝytkowników w oparciu o bazę lokalną, zewnętrzny serwer Windows AD, RADIUS lub LDAP, - posiada moŝliwość skanowania zarówno na bazie sygnatur jak i heurystycznie Funkcjonalność modułu antyspamowego co najmniej w zakresie: - pracuje w obrębie protokołów SMTP, POP3 i IMAP, - bazuje wielu czynnikach, takich jak: - sprawdzenie zdefiniowanych przez administratora adresów IP przez które przechodził mail, - sprawdzenie zdefiniowanych przez administratora adresów pocztowych, - RBL, ORDBL, - sprawdzenie treści pod kątem zadanych przez administratora słów kluczowych, - umoŝliwia skorzystanie z zewnętrznej, wieloczynnikowej bazy spamu Funkcjonalność antywirusa w zakresie: - zaimplementowany w oparciu o sprzętowy akcelerator (ASIC), - posiada moŝliwość skanowania protokołów HTTP, HTTPS FTP, POP3, POP3S, IMAP, IMAPS i SMTP, SMTPS, IM, NNTP, - posiada moŝliwość transferowania częściowo przeskanowanych plików do klienta w celu zapobieŝenia przekroczeniu dopuszczalnego czasu oczekiwania (timeout), Funkcjonalność Firewall w zakresie: - obsługuje NAT traversal dla protokołów SIP i H323, - umoŝliwia uwierzytelnienie i autoryzację uŝytkowników w oparciu o bazę lokalną, zewnętrzny serwer Windows AD, RADIUS lub LDAP, - posiada moŝliwość skanowania zarówno na bazie sygnatur jak i heurystycznie,.. Funkcjonalność modułu antyspamowego w zakresie: - pracuje w obrębie protokołów SMTP, POP3 i IMAP, - bazuje wielu czynnikach, takich jak: - sprawdzenie zdefiniowanych przez administratora adresów IP przez które przechodził mail, - sprawdzenie zdefiniowanych przez administratora adresów pocztowych, - RBL, ORDBL, - sprawdzenie treści pod kątem zadanych przez administratora słów kluczowych, - umoŝliwia skorzystanie z zewnętrznej, wieloczynnikowej bazy spamu, 31

6 7. Funkcjonalność szczegółowa modułu filtracji stron WWW Funkcjonalność modułu filtracji stron WWW co najmniej w zakresie: - posiada moŝliwość filtracji na bazie: a. na bazie białej i czarnej listy URL, b. w oparciu o zawarte w stronie słowa kluczowe z moŝliwością określania wag, c. Javy, cookies i ActiveX, - umoŝliwia kategoryzację w oparciu o gotową bazę przynajmniej 54 mln juŝ skategoryzowanych stron www, pogrupowanych w 77 kategorii, 6 klas treści oraz umoŝliwia kategoryzację ręczną 8. Dostępność klientów VPN Dostępne są klienty VPN co najmniej dla systemów: Windows 2000 / XP / XP 64 Bit / Vista / Vista 64 Bit / 7 / 7 64Bit / Server / Server 64 Bit tego samego producenta co urządzenie. Klienci VPN muszą posiadać funkcjonalność firewall wraz z filtrem antywirusowym, antyspamowym oraz filtrację kategorii treści WWW. 9. Pozostała funkcjonalność urządzenia Urządzenie posiada co najmniej następującą funkcjonalność dodatkową: - umoŝliwia podłączenie modemu 3G na złączu PCExpress, - obsługuje NAT Traversal dla VPN, - moŝe być klientem usług dynamicznego DNS-u, - umoŝliwia ustawienia trybu pracy jako router warstwy trzeciej lub jako bridge warstwy drugiej, - wspiera konfigurację wysokiej dostępności w klastrach do 32 nodów zarówno w trybie Active-Active jak i Active-Standby w obu ww. trybach, - wspiera routing statyczny i dynamiczny w oparciu o protokoły RIP, OSPF, BGP4, PIM, - wspiera policy routing w oparciu o adres źródła, porty, interface wejściowy, - wspiera róŝne poziomy i domeny uprawnień dla administratorów, - posiada dostępne zewnętrzne sprzętowe urządzenie logujące pochodzące od tego samego producenta, - dostępna jest zewnętrzna sprzętowa platforma centralnego zarządzania pochodząca od tego samego producenta co urządzenie Funkcjonalność modułu filtracji stron WWW w zakresie: - posiada moŝliwość filtracji na bazie: a. na bazie białej i czarnej listy URL, b. w oparciu o zawarte w stronie słowa kluczowe z moŝliwością określania wag, c. Javy, cookies i ActiveX, - umoŝliwia kategoryzację w oparciu o gotową bazę przynajmniej 54 mln juŝ skategoryzowanych stron www, pogrupowanych w 77 kategorii, 6 klas treści oraz umoŝliwia kategoryzację ręczną,. Dostępne są klienty VPN dla systemów: Windows 2000 / XP / XP 64 Bit / Vista / Vista 64 Bit / 7 / 7 64Bit / Server / Server 64 Bit,. tego samego producenta co urządzenie. Klienci VPN posiadają funkcjonalność firewall wraz z filtrem antywirusowym, antyspamowym oraz filtrację kategorii treści WWW. Urządzenie posiada następującą funkcjonalność dodatkową: - umoŝliwia podłączenie modemu 3G na złączu PCExpress, - obsługuje NAT Traversal dla VPN, - moŝe być klientem usług dynamicznego DNS-u, - umoŝliwia ustawienia trybu pracy jako router warstwy trzeciej lub jako bridge warstwy drugiej, - wspiera konfigurację wysokiej dostępności w klastrach do 32 nodów zarówno w trybie Active-Active jak i Active-Standby w obu ww. trybach, - wspiera routing statyczny i dynamiczny w oparciu o protokoły RIP, OSPF, BGP4, PIM, - wspiera policy routing w oparciu o adres 32

7 10. Pozostałe parametry techniczne - moŝliwa jest aktualizacja oprogramowania oraz zapisywanie i odtwarzanie konfiguracji z dowolnej pamięci USB System powinien spełniać następujące minimalne parametry techniczne: - minimalna liczba niezaleŝnych portów Ethernet 10/100 powinna wynosić jeden (1), - minimalna liczba niezaleŝnych portów Ethernet 10/100/1000 powinna wynosić pięć (5), - minimalna przepustowość Firewall-a powinna wynosić 1000,00 Mbps, - minimalna przepustowość przy szyfrowaniu 3DES powinna wynosić 70 Mbps, - minimalna liczba tuneli VPN nie powinna być mniejsza niŝ 500, - minimalna liczba nowych sesji na sekundę nie powinna być mniejsza niŝ 3 000, - minimalna liczba równoczesnych sesji nie powinna być mniejsza niŝ , - moŝliwość podłączenia dedykowanego urządzenia zewnętrznego do rejestracji logów długoterminowych o minimalnej pojemności pamięci 750GB, - moŝliwość podłączenia karty pamięci SDHC o pojemności min. 4 GB z moŝliwością rozbudowy do min. 32 GB źródła, porty, interface wejściowy, - wspiera róŝne poziomy i domeny uprawnień dla administratorów, - posiada dostępne zewnętrzne sprzętowe urządzenie logujące pochodzące od tego samego producenta, - dostępna jest zewnętrzna sprzętowa platforma centralnego zarządzania pochodząca od tego samego producenta co urządzenie, - moŝliwa jest aktualizacja oprogramowania oraz zapisywanie i odtwarzanie konfiguracji z dowolnej pamięci USB,. System spełnia następujące parametry techniczne: - liczba niezaleŝnych portów Ethernet 10/100, - liczba niezaleŝnych portów Ethernet 10/100/1000., - przepustowość Firewall-a Mbps, - przepustowość przy szyfrowaniu 3DES.. Mbps, - liczba tuneli VPN., - liczba nowych sesji na sekundę., - liczba równoczesnych sesji.., - moŝliwość podłączenia dedykowanego urządzenia zewnętrznego do rejestracji logów długoterminowych o pojemności pamięci.. GB, - moŝliwość podłączenia karty pamięci SDHC o pojemności.. GB z moŝliwością rozbudowy do.. GB.. miesięcy w miejscu instalacji 11. Subskrypcja oprogramowania Min. 12 miesięcy w miejscu instalacji 12. Gwarancja* Min. 60 miesięcy w miejscu instalacji miesięcy w miejscu instalacji 13. Normy i certyfikaty Certyfikat CE Certyfikat CE 33

8 Switch sprzętowy: Lp. Nazwa składnika/parametru technicznego sprzętu Minimalne wymagania Zamawiającego w zakresie składników i parametrów technicznych sprzętu Składniki oraz parametry techniczne sprzętu oferowanego przez Wykonawcę 1. Architektura sieci LAN GigabitEthernet GigabitEthernet 2. SmartSwitch (WEB Managed) Tak Tak 3. Liczba portów 1000BaseT (RJ45) min. 24 szt. szt. 4. Liczba gniazd MiniGBIC (SFP) min. 4 szt. szt. 5. Porty komunikacji 10/100BaseTX (RJ45) 10/100BaseTX (RJ45) Zarządzanie, monitorowanie i konfiguracja Protokoły uwierzytelniania i kontroli dostępu co najmniej: zarządzanie przez przeglądarkę WWW SNMPv1 - Simple Network Management Protocol ver. 1 SNMPv2 - Simple Network Management Protocol ver. 2 CLI - Command Line Interface co najmniej: ACL bazujący na adresach IP i typie protokołu ACL bazyjący na numerach portów TCP/UDP ACL bazujący na adresach MAC ACL bazujący na sieciach VLAN ACL bazujący na protokole 802.1p 8. Obsługiwane protokoły i standard co najmniej: IEEE 802.3ac - VLAN Tagging IEEE 802.3ad - Link Aggregation with Static LAG support IEEE 802.1W - Rapid Spanning Tree (1) IEEE 802.1D - Spanning Tree (1) IEEE 802.1Q - Virtual LANs with Port Based VLANs IEEE 802.1v - Protocol based VLANs IEEE 802.1p - Ethernet Priority with User Provisioning & Mapping IEEE 802.1X - Port Authentication EEE 802.3x - Flow Control RFC ARP RFC Telnet RFC Telnet Option RFC SMI v1 RFC SNMP RFC 1213 MIB II - Updated by RFC s 2011, 2012 and 2013 RFC Textual Conventions for SMI v2 RFC Conformance statements for SMI v2 RFC 2819 RMON RFC BSD Syslog Protocol zarządzanie przez przeglądarkę WWW SNMPv1 - Simple Network Management Protocol ver. 1 SNMPv2 - Simple Network Management Protocol ver. 2 CLI - Command Line Interface.. ACL bazujący na adresach IP i typie protokołu ACL bazyjący na numerach portów TCP/UDP ACL bazujący na adresach MAC ACL bazujący na sieciach VLAN ACL bazujący na protokole 802.1p.. IEEE 802.3ac - VLAN Tagging IEEE 802.3ad - Link Aggregation with Static LAG support IEEE 802.1W - Rapid Spanning Tree (1) IEEE 802.1D - Spanning Tree (1) IEEE 802.1Q - Virtual LANs with Port Based VLANs IEEE 802.1v - Protocol based VLANs IEEE 802.1p - Ethernet Priority with User Provisioning & Mapping IEEE 802.1X - Port Authentication EEE 802.3x - Flow Control RFC ARP RFC Telnet RFC Telnet Option RFC SMI v1 RFC SNMP RFC 1213 MIB II - Updated by RFC s 2011, 2012 and 2013 RFC Textual Conventions for SMI v2 RFC Conformance statements for SMI v2 RFC 2819 RMON 34

9 RFC Management Information Base (MIB) for the Simple Network Management Protocol (SNMP) (December 2002).I RFC UDP RFC TFTP RFC IP RFC ICMP RFC TCP RFC BOOTP RFC 1533 including 1534, Interoperation between BOOTP and DHCP DHCP Server RFC Dynamic Host Configuration Protocol RFC DHCP Options and BootP vendor Extensions RFC Internet Standard subnetting procedure RFC Requirements for Internet Hosts RFC A Standards for transmission of IP datagrams over IEEE 802 Networks RFC Computing the Internet Checksum IGMPv2 snooping GARP GVRP - Dynamic VLAN Registration GMP Snooping Jumbo Frames IPv6 Classification APIs XMODEM (all models other than 2808) 9. Rozmiar tablicy adresów MAC min Algorytm przełączania store-and-forward store-and-forward 11. Prędkość magistrali wew. min. 48 Gb/s. Gb/s 12. Przepustowość min. 35,6 mpps.. mpps 13. Warstwa przełączania 2 i 3 2 i MoŜliwość łączenia w stos Nie nie 15. Typ obudowy / wysokość rack 19" / 1U rack 19" / 1U 16. WyposaŜenie standardowe kabel zasilający zestaw do montaŝu w szafie rack 19" instrukcja obsługi kabel komunikacyjny RFC BSD Syslog Protocol RFC Management Information Base (MIB) for the Simple Network Management Protocol (SNMP) (December 2002).I RFC UDP RFC TFTP RFC IP RFC ICMP RFC TCP RFC BOOTP RFC 1533 including 1534, Interoperation between BOOTP and DHCP DHCP Server RFC Dynamic Host Configuration Protocol RFC DHCP Options and BootP vendor Extensions RFC Internet Standard subnetting procedure RFC Requirements for Internet Hosts RFC A Standards for transmission of IP datagrams over IEEE 802 Networks RFC Computing the Internet Checksum IGMPv2 snooping GARP GVRP - Dynamic VLAN Registration GMP Snooping Jumbo Frames IPv6 Classification APIs XMODEM (all models other than 2808).. kabel zasilający zestaw do montaŝu w szafie rack 19" instrukcja obsługi kabel komunikacyjny 35

10 17. Dodatkowe funkcje maksymalna liczba sieci wirtulanych VLAN 802.1Q: min. 256 maksymalna liczba portów w trunku: min. 8 maksymalna liczba trunków na przełącznik: min. 2 port mirroring - przekierowanie informacji o ruchu na wskazany port buforowanie pakietów danych min. 2Mbit/s maksymalna liczba sieci wirtulanych VLAN 802.1Q:.. maksymalna liczba portów w trunku:.. maksymalna liczba trunków na przełącznik:.. port mirroring - przekierowanie informacji o ruchu na wskazany port 18. Gwarancja* min. 60 miesięcy w miejscu instalacji miesięcy w miejscu instalacji 19. Normy i certyfikaty certyfikat CE certyfikat CE Przełącznik KVM z monitorem i klawiaturą: Lp. Nazwa składnika/parametru technicznego sprzętu Minimalne wymagania Zamawiającego w zakresie składników i parametrów technicznych sprzętu Składniki oraz parametry techniczne sprzętu oferowanego przez Wykonawcę 1. Konstrukcja pojedyncza szyna pojedyncza szyna 2. Matryca min. LCD TFT 17" LCD TFT.." 3. Rozdzielczość min. 1280x Kąty widzenia min. 140 w poziomie; min. 140 w pionie. w poziomie;. w pionie 5. Kontrast min. 500:1.:1 6. Jasność podświetlania min. 260 cd/m2. cd/m2 7. Czas odpowiedzi maks. 16 ms.. ms 8. Liczba kolorów 16,7 milionów w trybie true color 16,7 milionów w trybie true color 9. Wolny slot na dodatkową konsolę moduł IP zdalną moduł IP 10. Ilość portów KVM min. 16 portów portów 11. Max. ilość urządzeń w stosie min. 8 szt. szt. 12. Konsola lokalna klawiatura zintegrowana z szufladą; min. 102 klawisze klawiatura zintegrowana z szufladą;.. klawisze 13. Zasilanie 12V DC 1A, ~230V AC 12V DC 1A, ~230V AC 14. Rozmiar wysokość zestawu - klawiatura, monitor - 1U, zestaw powinien zawierać wszystkie elementy potrzebne do podłączenia KVM z urządzeniami dostarczanymi w ramach przetargu wysokość zestawu - klawiatura, monitor - 1U, zestaw zawiera wszystkie elementy potrzebne do podłączenia KVM z urządzeniami dostarczanymi w ramach przetargu 15. Osprzęt dodatkowy komplet kabli dla dostarczanych serwerów; moduł do podłączenia komplet kabli dla dostarczanych serwerów; zdalnego sterowania IP moduł do podłączenia zdalnego sterowania IP 16. Gwarancja* min. 60 miesięcy w miejscu instalacji miesięcy w miejscu instalacji 17. Normy i certyfikaty certyfikat CE certyfikat CE 36

11 System archiwizacji danych: Lp. Nazwa składnika/parametru technicznego sprzętu Minimalne wymagania Zamawiającego w zakresie składników i parametrów technicznych sprzętu Składniki oraz parametry techniczne sprzętu oferowanego przez Wykonawcę 1. Wykorzystana technologia LTO 4 Ultrium LTO 4 Ultrium 2. Wbudowany napęd min. jeden napęd LTO-4 z interfejsem SAS napęd(y) LTO-4 z interfejsem SAS 3. Ilość slotów i magazynki min. 8 slotów i min. 8 magazynków (urządzenie powinno być dostarczone z kompletem magazynków). slotów i.. magazynków (urządzenie będzie dostarczone z kompletem magazynków) 4. Pojemność pojemność bez kompresji minimum 6,4 TB, pojemność z kompresją minimum 12,8 TB pojemność bez kompresji TB, pojemność z kompresją TB 5. Transfer max transfer bez kompresji: 288 GB/h, max transfer z kompresją: max transfer bez kompresji:.. GB/h, 576 GB/h 6. Zarządzanie zdalne zarządzanie (połączenie z siecią Ethernet) poprzez dedykowane oprogramowane dostarczane razem z urządzeniem 7. Obudowa typu rack 19 o wysokości maks. 1 U; wszystkie elementy do montaŝu winny być dostarczone wraz z urządzeniem 8. WyposaŜenie urządzenie powinno być wyposaŝone w czytnik kodów kreskowych; wraz z urządzeniem powinny być dostarczone nośniki danych LTO-4 800/1600 GB (min. 8 szt.), jedna kaseta czyszcząca LTO oraz odpowiednie komponenty (kabel danych, kontroler) umoŝliwiające połączenie urządzenia z pozostałą infrastrukturą i transfer danych. 9. Gwarancja* min. 60 miesięcy w miejscu instalacji; Pisemne oświadczenie wystawione przez producenta, Ŝe dostarczone nośniki danych są certyfikowane przez producenta oferowanego urządzenia i gwarantują pełną kompatybilność z zainstalowanym napędem. 10. Normy i certyfikaty certyfikat CE certyfikat CE max transfer z kompresją:. GB/h zdalne zarządzanie (połączenie z siecią Ethernet) poprzez dedykowane oprogramowane dostarczane razem z urządzeniem typu rack 19 o wysokości. U; wszystkie elementy do montaŝu winny być dostarczone wraz z urządzeniem urządzenie jest wyposaŝone w czytnik kodów kreskowych; wraz z urządzeniem będą dostarczone nośniki danych LTO-4 800/1600 GB (.. szt.), jedna kaseta czyszcząca LTO oraz odpowiednie komponenty (kabel danych, kontroler) umoŝliwiające połączenie urządzenia z pozostałą infrastrukturą i transfer danych... miesięcy w miejscu instalacji; Pisemne oświadczenie wystawione przez producenta, Ŝe dostarczone nośniki danych są certyfikowane przez producenta oferowanego urządzenia i gwarantują pełną kompatybilność z zainstalowanym napędem. 37

12 Kiosk informacyjny (PIAP): Lp Nazwa składnika/parametru technicznego sprzętu Obudowa Minimalne wymagania Zamawiającego w zakresie składników i parametrów technicznych sprzętu stelaŝ posiadający stabilną metalową konstrukcję, wykonany z wysokiej jakości materiałów: blachy lakierowanej proszkowo lub stali nierdzewnej; umoŝliwiający trwałe zamocowanie do podłoŝa poprzez otwory montaŝowe Wielkość obudowy podstawa: 50 cm x 50 cm (dopuszczalna tolerancja +/- 10%); wysokość: 160 cm (dopuszczalna tolerancja +/- 10%) Jednostka centralna (komputer) o konfiguracji posiadającej co najmniej: - min. jeden procesor, - pamięć operacyjna min. 2 GB, - pamięć dyskowa min. 300 GB, - karta graficzna, - karta dźwiękowa, - złącza zewnętrzne, co najmniej: HDMI x 1, USB 2.0 x 4, D-Sub VGA x 1, HD Audio 3 ports (SW Changing), GbE LAN, COM port x 1 (RS232), DC 20V connector (with 90W power adaptor), - system operacyjny zgodny z dostarczanym oprogramowaniem zarządzająco-sterującym PIAP-u MontaŜ jednostki centralnej Monitor moduł jednostki centralnej umieszczony w obudowie zabezpieczonej co najmniej jednym zamkiem patentowym LCD; przekątna min. 19"; jasność min. 250 cd/m2; kontrast min :1; rozdzielczość zalecana min. 1280x1024 przy min. 75 Hz; czas reakcji matrycy maks. 2 ms; chroniony wzmocnioną, hartowaną szybą o grubości min. 5mm Składniki oraz parametry techniczne sprzętu oferowanego przez Wykonawcę stelaŝ posiadający stabilną metalową konstrukcję, wykonany z wysokiej jakości materiałów:.; umoŝliwiający trwałe zamocowanie do podłoŝa poprzez otwory montaŝowe podstawa:.. cm x cm; wysokość: cm o konfiguracji posiadającej: -. procesor(y), - pamięć operacyjna.. GB, - pamięć dyskowa GB, - karta graficzna, - karta dźwiękowa, - złącza zewnętrzne: HDMI x 1, USB 2.0 x 4, D-Sub VGA x 1, HD Audio 3 ports (SW Changing), GbE LAN, COM port x 1 (RS232), DC 20V connector (with 90W power adaptor),, - system operacyjny.. moduł jednostki centralnej umieszczony w obudowie zabezpieczonej zamkiem(ami) patentowym(i) LCD; przekątna.."; jasność.. cd/m2; kontrast...; rozdzielczość zalecana x przy.. Hz; czas reakcji matrycy ms; chroniony wzmocnioną, hartowaną szybą o grubości.. mm 38

13 Klawiatura Mikrofon i głośniki Czytniki urządzeń Czujnik temperatury Funkcjonalność uŝytkowa zamontowana w półce (wbudowana) na płycie czołowej obudowy; montaŝ na wysokości 100 cm (dopuszczalna tolerancja +/- 10%); wandaloodporna o wysokiej trwałości eksploatacyjnej, zapewniająca wytrzymałość min. 10mln uderzeń; zintegrowana myszka - typu "trackball" z co najmniej dwoma klawiszami funkcyjnymi tak; wbudowane w terminal lub obudowę, odpowiednio zabezpieczone przed uszkodzeniem, skonfigurowane do kontaktu werbalnego poprzez Internet a) czytnik kart wraz z dedykowanym oprogramowaniem o co najmniej następującej funkcjonalności: - wyposaŝony we własną pamięć flash, - posiada certyfikaty zgodności z EMV I oraz PC/SC. - komunikacja z jednostką centralną poprzez USB 2.0, - interfejs karty - stykowy: wsparcie dla protokołów T=0, T=1, obsługa kart pamięci poprzez SCM MCARD API, obsługa kart procesorowych ISO 7816 Class A i AB b) czytnik USB 2.0 tak; zapewniające aktywne monitorowanie warunków termicznych z moŝliwością wyłączenia i załączenia urządzenia przy zadanych progach temperaturowych oraz przekroczonych granicach co najmniej w zakresie: - moŝliwość wydruku dowolnej strony serwisu Geoportalu oraz map wygenerowanych przez Interaktywny Plan Powiatu do plików PDF wraz z moŝliwością skopiowania danych do napędu USB, - obsługa podpisu kwalifikowanego zamontowana w półce (wbudowana) na płycie czołowej obudowy; montaŝ na wysokości cm; wandaloodporna o wysokiej trwałości eksploatacyjnej, zapewniająca wytrzymałość..mln uderzeń; zintegrowana myszka - typu "trackball" z. klawiszami funkcyjnymi tak; wbudowane w, odpowiednio zabezpieczone przed uszkodzeniem, skonfigurowane do kontaktu werbalnego poprzez Internet a) czytnik kart wraz z dedykowanym oprogramowaniem o następującej funkcjonalności: - wyposaŝony we własną pamięć flash, - posiada certyfikaty zgodności z EMV I oraz PC/SC. - komunikacja z jednostką centralną poprzez USB 2.0, - interfejs karty - stykowy: wsparcie dla protokołów T=0, T=1, obsługa kart pamięci poprzez SCM MCARD API, obsługa kart procesorowych ISO 7816 Class A i AB, b) czytnik USB 2.0 c). tak; zapewniające aktywne monitorowanie warunków termicznych z moŝliwością wyłączenia i załączenia urządzenia przy zadanych progach temperaturowych oraz przekroczonych granicach w zakresie: - moŝliwość wydruku dowolnej strony serwisu Geoportalu oraz map wygenerowanych przez Interaktywny Plan Powiatu do plików PDF wraz z moŝliwością skopiowania danych do napędu USB, - obsługa podpisu kwalifikowanego, - 39

14 10. Oprogramowanie zarządzającosterujące dedykowane samoobsługowym kioskom informacyjnym, posiadające co najmniej następującą funkcjonalność: - zabezpieczenie hasłem przed nieuprawnioną ingerencją w system operacyjny (moŝliwość zmiany domyślnej powłoki systemu), - monitorowanie zajętości pamięci operacyjnej, wykonywanie restartu w przypadku przekroczenia limitu wolnej pamięci (tzw. Software WatchDog), - moŝliwość czyszczenia pliku stronicowania, - moŝliwość automatycznego wyłączania/restartu (lub restartów) komputera o określonej godzinie, - kontrola i ograniczanie dostępu do stron WWW (równieŝ blokada stron wprowadzanych po nr IP) - moŝliwość importowania z dowolnego pliku TXT listy domen dostępnych lub zabronionych dla uŝytkownika, - definiowanie parametrów filtrowania dostępu do Internetu w zaleŝności od pory dnia, - ograniczanie czasu przeglądania stron internetowych innych niŝ zadeklarowane, - blokowanie dostępu do dysków, - blokowanie krytycznych kombinacji klawiszy (CTRL+ALT+DEL, ALT+TAB, CTRL+AESC, ALT+ESC, Windows, ALT+F4) - moŝliwość dodawania dowolnej ilości własnych kombinacji do listy klawiszy, które mają być blokowane, - blokowanie wyświetlania wyskakujących okien, - moŝliwość określenia listy stron WWW, na których wyskakujące okna nie będą blokowane, - moŝliwość wyświetlania w dedykowanym module aplikacji lokalnie zainstalowanych filmów, galerii zdjęć i dokumentów, - edycja i wyświetlanie dowolnych ogłoszeń z opcją ich wydruku (moŝliwość edycji parametrów wydruku ogłoszeń nagłówek, czcionka, marginesy), - przeglądarka internetowa w trybie wielookienkowym (wybór aktywnego okna za pomocą zakładek), - moŝliwość definiowania wyglądu przeglądarki (moŝliwość określania widoczności wszystkich przycisków oraz ukrycia paska adresu i paska zakładek), dedykowane samoobsługowym kioskom informacyjnym, posiadające następującą funkcjonalność: - zabezpieczenie hasłem przed nieuprawnioną ingerencją w system operacyjny (moŝliwość zmiany domyślnej powłoki systemu), - monitorowanie zajętości pamięci operacyjnej, wykonywanie restartu w przypadku przekroczenia limitu wolnej pamięci (tzw. Software WatchDog), - moŝliwość czyszczenia pliku stronicowania, - moŝliwość automatycznego wyłączania/restartu (lub restartów) komputera o określonej godzinie, - kontrola i ograniczanie dostępu do stron WWW (równieŝ blokada stron wprowadzanych po nr IP) - moŝliwość importowania z dowolnego pliku TXT listy domen dostępnych lub zabronionych dla uŝytkownika, - definiowanie parametrów filtrowania dostępu do Internetu w zaleŝności od pory dnia, - ograniczanie czasu przeglądania stron internetowych innych niŝ zadeklarowane, - blokowanie dostępu do dysków, - blokowanie krytycznych kombinacji klawiszy (CTRL+ALT+DEL, ALT+TAB, CTRL+AESC, ALT+ESC, Windows, ALT+F4) - moŝliwość dodawania dowolnej ilości własnych kombinacji do listy klawiszy, które mają być blokowane, - blokowanie wyświetlania wyskakujących okien, - moŝliwość określenia listy stron WWW, na których wyskakujące okna nie będą blokowane, - moŝliwość wyświetlania w dedykowanym module aplikacji lokalnie zainstalowanych filmów, galerii zdjęć i dokumentów, - edycja i wyświetlanie dowolnych ogłoszeń z opcją ich wydruku (moŝliwość edycji parametrów wydruku ogłoszeń nagłówek, czcionka, marginesy), - przeglądarka internetowa w trybie 40

15 - moŝliwość wyboru silnika przeglądarki, - funkcja powiększania przeglądanych stron WWW moŝliwość zdefiniowania domyślnego powiększenia dla dowolnej strony WWW, - definiowanie ustawień ograniczających dostęp do róŝnych rodzajów zasobów: filmy, skrypty itp., - wirtualna klawiatura z moŝliwością przemieszczania po ekranie, - regulowany stopień przeźroczystości klawiatury w stanie podstawowym i podczas przemieszczania, - moŝliwość określenia domyślnego połoŝenia niezadokowanej klawiatury, zmiany rozmiaru i zdefiniowania trybu pracy (zadokowana lub niezadokowana), - automatyczne wysuwanie klawiatury po wybraniu przez uŝytkownika pola tekstowego, - wysyłanie poczty elektronicznej z dedykowanego modułu aplikacji (moŝliwość wyboru załączników, edycji tekstu dołączonego w stopce wiadomości, edycji formatu wiadomości - w tym tła), - przeglądanie podanej przez uŝytkownika skrzynki pocztowej z dedykowanego modułu aplikacji (nie w przeglądarce internetowej) bez moŝliwości zapisu treści poczty i załączników oraz uruchamiania ich, - moŝliwość definiowania providera (konfigurowalna lista nazw providerów udostępniających usługę oraz adresy serwerów smtp i pop dla kaŝdego providera), - definiowanie programów dostępnych do uruchomienia przez uŝytkownika kiosku (w tym moŝliwość zdefiniowania aplikacji, która moŝe być uruchamiana podczas startu programu), - moŝliwość samodzielnego tworzenia aplikacji z wielopoziomowym systemem nawigacji (moŝliwość tworzenia dowolnej liczby ekranów z przyciskami), - moŝliwość edycji interfejsu uŝytkownika - określanie widoczności przycisków, napisy na przyciskach, edytowanie tytułu i podtytułu aplikacji, moŝliwość dodania własnego logo, wstawienia grafik, - moŝliwość zdefiniowania czynności, które mają być wykonane po naciśnięciu przez uŝytkownika danego przycisku (wyświetlanie dowolnej strony internetowej, uruchomienie modułu wysyłania poczty elektronicznej, uruchomienie modułu wielookienkowym (wybór aktywnego okna za pomocą zakładek), - moŝliwość definiowania wyglądu przeglądarki (moŝliwość określania widoczności wszystkich przycisków oraz ukrycia paska adresu i paska zakładek), - moŝliwość wyboru silnika przeglądarki, - funkcja powiększania przeglądanych stron WWW moŝliwość zdefiniowania domyślnego powiększenia dla dowolnej strony WWW, - definiowanie ustawień ograniczających dostęp do róŝnych rodzajów zasobów: filmy, skrypty itp., - wirtualna klawiatura z moŝliwością przemieszczania po ekranie, - regulowany stopień przeźroczystości klawiatury w stanie podstawowym i podczas przemieszczania, - moŝliwość określenia domyślnego połoŝenia niezadokowanej klawiatury, zmiany rozmiaru i zdefiniowania trybu pracy (zadokowana lub niezadokowana), - automatyczne wysuwanie klawiatury po wybraniu przez uŝytkownika pola tekstowego, - wysyłanie poczty elektronicznej z dedykowanego modułu aplikacji (moŝliwość wyboru załączników, edycji tekstu dołączonego w stopce wiadomości, edycji formatu wiadomości - w tym tła), - przeglądanie podanej przez uŝytkownika skrzynki pocztowej z dedykowanego modułu aplikacji (nie w przeglądarce internetowej) bez moŝliwości zapisu treści poczty i załączników oraz uruchamiania ich, - moŝliwość definiowania providera (konfigurowalna lista nazw providerów udostępniających usługę oraz adresy serwerów smtp i pop dla kaŝdego providera), - definiowanie programów dostępnych do uruchomienia przez uŝytkownika kiosku (w tym moŝliwość zdefiniowania aplikacji, która moŝe być uruchamiana podczas startu programu), - moŝliwość samodzielnego tworzenia aplikacji z 41

16 odczytu , przejście do kolejnego ekranu z przyciskami, wyświetlenie lokalnie zainstalowanego dokumentu PDF, pliku HTML, pliku video w formacie WMV lub AVI, galerii zdjęć, uruchomienie dowolnej aplikacji), - moŝliwość gromadzenia statystyk - raporty wysyłane na dowolny adres z moŝliwością zdefiniowania zdarzeń rejestrowanych w raportach, - wysyłanie powiadomień o pracy kiosku z moŝliwością zdefiniowania, jakie informacje mają być wysłane na wskazany adres (dla kaŝdej informacji istnieje moŝliwość zdefiniowania odrębnego adresu ), - moŝliwość definiowania częstotliwości wysyłania informacji o pracy kiosku, - licznik dotknięć - moŝliwość przedstawienia w formie graficznej i wysyłania na dowolny adres historii aktywności uŝytkowania danego kiosku, - wyświetlanie dowolnej liczby wygaszaczy ekranu (moŝliwość zdefiniowania galerii zdjęć jako wygaszacza), - wykonywanie zrzutów z kamery i/lub ekranu z opcją składowania tych obrazów na lokalnym dysku i/lub na dowolnym serwerze, - obsługa czujnika ruchu (definiowanie zdarzeń, które mogą być wywoływane w tym zamknięcie wygaszacza ekranu, uruchamiania dowolnego pliku dźwiękowego w formacie WAV, uruchamianie dowolnej aplikacji), - wielojęzyczny interfejs uŝytkownika (moŝliwość samodzielnej edycji napisów i komunikatów w poszczególnych wersjach językowych), - dostęp do ustawień i konfiguracji chroniony hasłem, - moŝliwość exportu i importu ustawień aplikacji, - moŝliwość zdalnego połączenia z PIAP-em (np. zdalny pulpit), - konfigurator w języku polskim wielopoziomowym systemem nawigacji (moŝliwość tworzenia dowolnej liczby ekranów z przyciskami), - moŝliwość edycji interfejsu uŝytkownika - określanie widoczności przycisków, napisy na przyciskach, edytowanie tytułu i podtytułu aplikacji, moŝliwość dodania własnego logo, wstawienia grafik, - moŝliwość zdefiniowania czynności, które mają być wykonane po naciśnięciu przez uŝytkownika danego przycisku (wyświetlanie dowolnej strony internetowej, uruchomienie modułu wysyłania poczty elektronicznej, uruchomienie modułu odczytu , przejście do kolejnego ekranu z przyciskami, wyświetlenie lokalnie zainstalowanego dokumentu PDF, pliku HTML, pliku video w formacie WMV lub AVI, galerii zdjęć, uruchomienie dowolnej aplikacji), - moŝliwość gromadzenia statystyk - raporty wysyłane na dowolny adres z moŝliwością zdefiniowania zdarzeń rejestrowanych w raportach, - wysyłanie powiadomień o pracy kiosku z moŝliwością zdefiniowania, jakie informacje mają być wysłane na wskazany adres (dla kaŝdej informacji istnieje moŝliwość zdefiniowania odrębnego adresu ), - moŝliwość definiowania częstotliwości wysyłania informacji o pracy kiosku, - licznik dotknięć - moŝliwość przedstawienia w formie graficznej i wysyłania na dowolny adres e- mail historii aktywności uŝytkowania danego kiosku, - wyświetlanie dowolnej liczby wygaszaczy ekranu (moŝliwość zdefiniowania galerii zdjęć jako wygaszacza), - wykonywanie zrzutów z kamery i/lub ekranu z opcją składowania tych obrazów na lokalnym dysku i/lub na dowolnym serwerze, - obsługa czujnika ruchu (definiowanie zdarzeń, 42

17 które mogą być wywoływane w tym zamknięcie wygaszacza ekranu, uruchamiania dowolnego pliku dźwiękowego w formacie WAV, uruchamianie dowolnej aplikacji), - wielojęzyczny interfejs uŝytkownika (moŝliwość samodzielnej edycji napisów i komunikatów w poszczególnych wersjach językowych), - dostęp do ustawień i konfiguracji chroniony hasłem, - moŝliwość exportu i importu ustawień aplikacji, - moŝliwość zdalnego połączenia z PIAP-em (np. zdalny pulpit), - konfigurator w języku polskim, Gwarancja* min. 60 miesięcy w miejscu instalacji miesięcy w miejscu instalacji 12. Normy i certyfikaty certyfikat CE certyfikat CE 43

18 Oprogramowanie podstawowe: Lp. Rodzaj oprogramowania podstawowego 1. System operacyjny serwera 2. Motor bazy danych z licencją na nieograniczoną liczbę uŝytkowników Minimalne wymagania Zamawiającego w zakresie funkcjonalności oprogramowania podstawowego - w pełni kompatybilny z dostarczanymi serwerami sprzętowymi oraz pozostałym oprogramowaniem podstawowym, - pozwalający na poprawne zainstalowanie, zarządzanie i uruchomienie zamawianego oprogramowania uŝytkowego GSIP, - posiadający zaimplementowaną obsługę serwerów o architekturze x86-64, - posiadający zaimplementowaną obsługę wirtualizacji, - pakiet licencji na co najmniej 5 nazwanych uŝytkowników, - licencja nieograniczona w czasie (bezterminowa), nie wymagająca subskrypcji (czasowego odnowienia) - w pełni kompatybilny z dostarczanymi serwerami sprzętowymi, - w pełni kompatybilny z dostarczonymi systemami operacyjnymi serwerów, - w pełni kompatybilny z dostarczanymi z dostarczonym oprogramowaniem uŝytkowym GSIP, - kompatybilny z posiadaną przez Zamawiającego relacyjną bazą danych Oracle 10g Standard Edition One, co najmniej w zakresie moŝliwości uruchomienia automatycznej replikacji zawartości pełnej treści lub wybranej części treści bazy EGiB znajdującej się na serwerze PODGiK, - licencja na nieograniczoną liczbę nazwanych uŝytkowników (tzw. licencja "na serwer"), - licencja nieograniczona w czasie (bezterminowa), nie wymagająca subskrypcji (czasowego odnowienia) Funkcjonalności oprogramowania podstawowego oferowanego przez Wykonawcę - w pełni kompatybilny z dostarczanymi serwerami sprzętowymi oraz pozostałym oprogramowaniem podstawowym, - pozwalający na poprawne zainstalowanie, zarządzanie i uruchomienie zamawianego oprogramowania uŝytkowego GSIP, - posiadający zaimplementowaną obsługę serwerów o architekturze x86-64, - posiadający zaimplementowaną obsługę wirtualizacji, - pakiet licencji na co najmniej 5 nazwanych uŝytkowników, - licencja nieograniczona w czasie (bezterminowa), nie wymagająca subskrypcji (czasowego odnowienia) - w pełni kompatybilny z dostarczanymi serwerami sprzętowymi, - w pełni kompatybilny z dostarczonymi systemami operacyjnymi serwerów, - w pełni kompatybilny z dostarczanymi z dostarczonym oprogramowaniem uŝytkowym GSIP, - kompatybilny z posiadaną przez Zamawiającego relacyjną bazą danych Oracle 10g Standard Edition One, co najmniej w zakresie moŝliwości uruchomienia automatycznej replikacji zawartości pełnej treści lub wybranej części treści bazy EGiB znajdującej się na serwerze PODGiK, - licencja na nieograniczoną liczbę nazwanych uŝytkowników (tzw. licencja "na serwer"), - licencja nieograniczona w czasie (bezterminowa), nie wymagająca subskrypcji (czasowego odnowienia) Uwaga: * - oferowana przez Wykonawcę długość okresu gwarancji (wpisana do powyŝszych tabel) powinna wynosić co najmniej 60 miesięcy (5 lat)..... Podpis(y) osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy 44

CZĘŚĆ IV ZAMÓWIENIA OBLIGATORYJNE WYMAGANIA TECHNICZNE

CZĘŚĆ IV ZAMÓWIENIA OBLIGATORYJNE WYMAGANIA TECHNICZNE Załącznik nr 1 do umowy nr z dnia CZĘŚĆ IV ZAMÓWIENIA OBLIGATORYJNE WYMAGANIA TECHNICZNE Router/Firewall: szt. 6 Oferowany model *... Producent *... L.p. 1. Obudowa obudowa o wysokości maksymalnie 1U dedykowana

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA TECHNICZNE. Oferowany model *.. Producent *..

WYMAGANIA TECHNICZNE. Oferowany model *.. Producent *.. WYMAGANIA TECHNICZNE Załącznik nr 1 do umowy nr z dnia Lp. CZĘŚĆ II PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Przełącznik sieciowy 48 portów Liczba sztuk: 2 Oferowany model *.. Producent *.. Opis wymagań minimalnych Parametry

Bardziej szczegółowo

CIOR 6/117/09. Właściwość Parametry wymagane Model, typ oraz parametry sprzętu oferowanego przez Wykonawcę 1 2 3 Nazwa producenta, model wyceniony

CIOR 6/117/09. Właściwość Parametry wymagane Model, typ oraz parametry sprzętu oferowanego przez Wykonawcę 1 2 3 Nazwa producenta, model wyceniony Wymagania techniczne - Część 3 AP - Access Point Standard 802.11b/g/n Częstotliwość 2,4-2,483 GHz ilość portów LAN 10/100 4 Ilość anten 3 Konfiguracja przez WWW tak Obsługa VPN tak Szyfrowanie WEP, WPA,

Bardziej szczegółowo

1. Serwer dla Filii WUP (3 szt.)

1. Serwer dla Filii WUP (3 szt.) Załącznik nr 1 do SIWZ ZP.341-9/PW/11 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część I 1. Serwer dla Filii WUP (3 szt.) Procesor Liczba rdzeni 4 Ilość zainstalowanych procesorów 1 Sprzętowe wsparcie wirtualizacji

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT ROZBUDORWA SIECI LOGICZNEJ

PRZEDMIAR ROBÓT ROZBUDORWA SIECI LOGICZNEJ PRZEDMIAR ROBÓT ROZBUDORWA SIECI LOGICZNEJ Nazwa robót budowlanych Obiekt: Nazwa i adres zamawiającego Wykonanie rozbudowy sieci logicznej 45-068 Opole Ul. 1 Maja 6 Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Część I dostawa urządzeń UTM, Routera i Przełączników sieciowych

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Część I dostawa urządzeń UTM, Routera i Przełączników sieciowych ... /pieczęć Wykonawcy/ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część I dostawa urządzeń UTM, Routera i Przełączników sieciowych L.p. Wymagane parametry Informacja o spełnieniu lub nie spełnieniu wymaganego parametru.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do SIWZ. 1. Stacja robocza 46 szt. NAZWA PRODUCENTA: NUMER PRODUKTU (part number):

Załącznik nr 6 do SIWZ. 1. Stacja robocza 46 szt. NAZWA PRODUCENTA: NUMER PRODUKTU (part number): Załącznik nr 6 do SIWZ 1. Stacja robocza 46 szt. NUMER PRODUKTU (part number): LP. Atrybut Parametr wymagany Opis parametru urządzenia 1. Procesor Min. 2-rdzeniowy, osiągający w teście PassMark CPU Mark

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr Z1. AE/ZP-27-68/14 Wymagane i oferowane paramtery techniczne. Oferowane paramtery przedmiotu zamówienia podać zakres/wartość, opisać

Załącznik nr Z1. AE/ZP-27-68/14 Wymagane i oferowane paramtery techniczne. Oferowane paramtery przedmiotu zamówienia podać zakres/wartość, opisać AE/ZP-27-68/14 Wymagane i oferowane paramtery techniczne Załącznik nr Z1 Lp. 1. Wymagane parametry przedmiotu zamówienia Serwer, biblioteka taśmowa Wszystkie wymienione niżej elementy / pozycje muszą być

Bardziej szczegółowo

NOWY OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

NOWY OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NOWY OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 4 do SIWZ/ załącznik do umowy Przedmiotem zamówienia jest dostawa 2 serwerów, licencji oprogramowania wirtualizacyjnego wraz z konsolą zarządzającą

Bardziej szczegółowo

1 Dostarczony system bezpieczeństwa musi zapewniać wszystkie wymienione poniżej funkcje bezpieczeństwa oraz funkcjonalności dodatkowych.

1 Dostarczony system bezpieczeństwa musi zapewniać wszystkie wymienione poniżej funkcje bezpieczeństwa oraz funkcjonalności dodatkowych. 1 Dostarczony system bezpieczeństwa musi zapewniać wszystkie wymienione poniżej funkcje bezpieczeństwa oraz funkcjonalności dodatkowych. Integralność systemu musi być zapewniona także w przypadku różnych

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1.8 do PFU Serwery wraz z system do tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych - wyposażenie serwerowni

ZAŁĄCZNIK NR 1.8 do PFU Serwery wraz z system do tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych - wyposażenie serwerowni ZAŁĄCZNIK NR 1.8 do PFU Serwery wraz z system do tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych - wyposażenie serwerowni 1. Serwer główny 1 szt. Komponent Obudowa Płyta główna Wydajność Pamięć RAM Karta

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNO-ILOŚCIOWO-JAKOŚCIOWA dostawy urządzeń sieciowych i serwerów

SPECYFIKACJA TECHNICZNO-ILOŚCIOWO-JAKOŚCIOWA dostawy urządzeń sieciowych i serwerów Załącznik Nr 1 do SIWZ SP.ZP.-3431/7/09 SPECYFIKACJA TECHNICZNO-ILOŚCIOWO-JAKOŚCIOWA dostawy urządzeń sieciowych i serwerów Lp. Nazwa urządzenia Ilość Sztuk/ Komplet ów 1. Przełącznik brzegowy np. catalyst

Bardziej szczegółowo

WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE OFEROWANYCH URZĄDZEŃ ZABEZPIECZAJĄCYCH

WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE OFEROWANYCH URZĄDZEŃ ZABEZPIECZAJĄCYCH Załącznik nr 3 Do SIWZ DZP-0431-550/2009 WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE OFEROWANYCH URZĄDZEŃ ZABEZPIECZAJĄCYCH 1 typ urządzenia zabezpieczającego Wymagane parametry techniczne Oferowane parametry techniczne

Bardziej szczegółowo

1. Serwer. 2. Komputer desktop 9szt. Załącznik nr 1 do SIWZ

1. Serwer. 2. Komputer desktop 9szt. Załącznik nr 1 do SIWZ 1. Serwer Załącznik nr 1 do SIWZ Lp. Nazwa elementu, Opis wymagań parametru lub cechy 1 Obudowa RACK o wysokości max. 2U z szynami i elementami niezbędnymi do zabudowy w szafie 19" 2 Procesor Czterordzeniowy

Bardziej szczegółowo

Przedmiotem zamówienia jest: ZADANIE 1. SERWERY PLIKÓW. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. 48823000-3 Serwery plików

Przedmiotem zamówienia jest: ZADANIE 1. SERWERY PLIKÓW. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. 48823000-3 Serwery plików Przedmiotem zamówienia jest: ZADANIE 1. SERWERY PLIKÓW Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia CPV 48823000-3 Serwery plików Opis: Zamówienie obejmuje dostawę do siedziby Zamawiającego: - serwer plików

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 4 do SIWZ/ załącznik do umowy Przedmiotem zamówienia jest dostawa 2 serwerów, licencji oprogramowania wirtualizacyjnego wraz z konsolą zarządzającą oraz

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do wzoru umowy Załącznik nr 4 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Urządzenie do kompletnego zabezpieczenia i monitorowania sieci Oferowany model. Producent. Urządzenie posiada zintegrowaną

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja Wymagania techniczne oferowana Producent. Rok produkcji..

Konfiguracja Wymagania techniczne oferowana Producent. Rok produkcji.. Pakiet I Formularz wymaganych warunków technicznych Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. Dostawa serwerów, urządzeń infrastruktury sieciowej oraz wybór podmiotu obsługującego

Bardziej szczegółowo

min. 8 GB, możliwość rozbudowy do min 16 GB, minimum jeden slot wolny na dalszą rozbudowę.

min. 8 GB, możliwość rozbudowy do min 16 GB, minimum jeden slot wolny na dalszą rozbudowę. 1. Komputery typu AIO (All In One) 3 Dysk twardy Komputer powinien osiągać w teście wydajności Passmark CPU Mark (wynik dostępny: http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php) co najmniej wynik 6110 punktów

Bardziej szczegółowo

Porty przełącznika: 8 lub więcej portów typu 10/100/1000Base-T 2 lub więcej porty SFP Gigabit Ethernet (obsługujące również moduły SFP Fast Ethernet)

Porty przełącznika: 8 lub więcej portów typu 10/100/1000Base-T 2 lub więcej porty SFP Gigabit Ethernet (obsługujące również moduły SFP Fast Ethernet) Specyfikacja techniczna zamówienia 1. Zestawienie przełączników Lp. Typ przełącznika Ilość 1 Przełącznik dostępowy z portami SFP GigabitEthernet 30 szt. 2 Przełącznik dostępowy PoE Gigabit Ethernet 3 szt.

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA SPRZĘTOWE DLA SIECI LAN W INFRASTRUKTURZE POCZTY POLSKIEJ

WYMAGANIA SPRZĘTOWE DLA SIECI LAN W INFRASTRUKTURZE POCZTY POLSKIEJ WYMAGANIA SPRZĘTOWE DLA SIECI LAN W INFRASTRUKTURZE POCZTY POLSKIEJ Wersja dokumentu 1.0 Data 06.03.2014 Spis treści 1.Wymagania odnośnie sprzętu...3 2.Szczegółowa specyfikacja przełączników...4 2.1.Przełącznik

Bardziej szczegółowo

Lp. Urządzenie Ilość Konfiguracja

Lp. Urządzenie Ilość Konfiguracja Opis przedmiotu zamówienia nie odnosi się do określonych znaków towarowych czy rodzajów, które są przedmiotem zamówienia. Przedstawione parametry są minimalnymi dopuszczalnymi i maja charakter informacyjny,

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część 1: Dostawa sprzętu serwerowego i sieciowego oraz oprogramowania

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część 1: Dostawa sprzętu serwerowego i sieciowego oraz oprogramowania Zał. nr 1 do SIWZ ZP.342-5/PW/14 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część 1: Dostawa sprzętu serwerowego i sieciowego oraz oprogramowania Kody CPV: 48820000-2 Serwery 31154000-0 Bezprzestojowe źródła

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia. Pakiet nr 1 (Warszawa) Zasilacz awaryjny UPS. Ilość 8 sztuk

Załącznik nr 6 Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia. Pakiet nr 1 (Warszawa) Zasilacz awaryjny UPS. Ilość 8 sztuk Załącznik nr 6 Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia Pakiet nr 1 (Warszawa) Zasilacz awaryjny UPS Ilość 8 sztuk Opis minimalnych wymagań lub konfiguracji 1. W zakresie sprzętowym 1.1 Moc pozorna minimum

Bardziej szczegółowo

Formularz cenowy dla Systemu głosu Załącznik nr 9e. Centrala Głosowa

Formularz cenowy dla Systemu głosu Załącznik nr 9e. Centrala Głosowa Formularz cenowy dla Systemu głosu Załącznik nr 9e 1. Centrala głosowa 1. Płyta główna 2. Procesor 3. Złącza PCI 4. Pamięć 5. Zarządzanie 6. Karta sieciowa Wymagane parametry sprzętowe Centrala Głosowa

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 8 - SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Załącznik Nr 8 - SPECYFIKACJA TECHNICZNA Załącznik Nr 8 - SPECYFIKACJA TECHNICZNA Ilekroć w niniejszej specyfikacji przedmiot zamówienia jest opisany ze wskazaniem znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, to przyjmuje się, że wskazaniom takim

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Serwer Typ I 5 sztuk. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 5 do SIWZ Element konfiguracji Wymagania minimalne Obudowa Serwer o wysokości maksymalnie 2U do zamontowania w 19 szafie typu RACK wraz

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budŝetu Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

Vat % Słownie złotych:...

Vat % Słownie złotych:... PAKIET NR 1 1 Sprzęt komputerowy PC szt. 13 Słownie złotych:... -Wymagania dotyczące sprzętu komputerowego PC L.p. Komponent Parametry wymagane oferowana 1 Obudowa miniatx/microatx/atx -dwa porty USB 2.0

Bardziej szczegółowo

Formularz cenowy Pakiet nr 2

Formularz cenowy Pakiet nr 2 ... nazwa i adres wykonawcy Załącznik r 2 Formularz cenowy Pakiet nr 2 Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego nr ZP-4/09 p.n. Dostawa sprzętu komputerowego Lp. Wyszczególnienie Cena

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA LP NAZWA ASORTYMENTU (minimalne wymagania) ILOŚĆ PARAMETRY SPRZETU PROPONOWANEGO PRZEZ OFERENTA PRODUCENT, MODEL CENA JEDNOSTKOWA NETTO WARTOŚĆ NETTO ( 3 x 6) 1 2 3 4 5 6 7 1

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 1 do SIWZ Nr spr. 13/ZP/CBA/2007 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zadanie nr 1 Serwer wraz z oprogramowaniem Serwer 1. Procesor(y) Dwa procesory wykonane w technologii czterordzeniowej.

Bardziej szczegółowo

1. Serwer rack typ 1 Liczba sztuk: 2

1. Serwer rack typ 1 Liczba sztuk: 2 1. Serwer rack typ 1 Liczba sztuk: 2 Lp. Identyfikator komponentu, inne wymagania Opis wymagań minimalnych Opis komponentu 1 Obudowa 2 Płyta główna 3 Procesor 4 Pamięć RAM 5 Gniazda PCI 6 Interfejsy sieciowe

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1b do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia dla części II

Załącznik nr 1b do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia dla części II Załącznik nr 1b do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia dla części II PRZEŁĄCZNIK SIECIOWY szt.1 Rozbudowa istniejącej infrastruktury Zamawiającego o przełączniki sieciowe spełniające poniższe wymagania minimalne:

Bardziej szczegółowo

Część V - Serwery. UWAGA! Część V stanowi nierozerwalną całość. Ocena będzie łączna dla 4 zadań. Zadanie nr 1. SERWER BAZODANOWY KWESTURA

Część V - Serwery. UWAGA! Część V stanowi nierozerwalną całość. Ocena będzie łączna dla 4 zadań. Zadanie nr 1. SERWER BAZODANOWY KWESTURA Załącznik nr 3E do SIWZ DZP-0431-1257/2009 Część V - Serwery UWAGA! Część V stanowi nierozerwalną całość. Ocena będzie łączna dla 4 zadań Zadanie nr 1. SERWER BAZODANOWY OBUDOWA Parametr KWESTURA Wymagane

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ XV. Serwer stelażowy węzeł klastra obliczeniowego

CZĘŚĆ XV. Serwer stelażowy węzeł klastra obliczeniowego Produkt zamawiany Produkt oferowany VAT Cena netto Wartość Lp (cechy) ilość Nazwa i parametry ilość % za 1 szt brutto 1 2 3 4 5 6 7 8 1 Rozbudowa klastra obliczeniowego w Instytucie Fizyki UJK serwer stelażowy

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna oferowanego sprzętu. Nazwy i kody Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) właściwe dla przedmiotu zapytania.

Specyfikacja techniczna oferowanego sprzętu. Nazwy i kody Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) właściwe dla przedmiotu zapytania. Zał. nr 3. - do sprawy nr: GDDKiA-O/LU-F-3-tz-0420/45/13 Specyfikacja techniczna oferowanego sprzętu. Nazwy i kody Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) właściwe dla przedmiotu zapytania. 32420000-3 - Urządzenia

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Dostawa 100 szt. komputerów stacjonarnych do pracy biurowej 1. Wydajność obliczeniowa Komputer uzyskujący w teście SYSMark 2012 Rating min. 95 pkt. Wykonawca załączy

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Dotyczy: przetargu nieograniczonego nr 26/8/2014 na dostawę komputerów przenośnych na potrzeby Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego LP PRODUKT

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Zestaw komputerowy A składających się z jednostki centralnej oraz monitora i UPS zgodnych z poniższą specyfikacją: Jednostka centralna: 1. Komplet zestawu

Bardziej szczegółowo

Dostawa serwera bazodanowego i półki dyskowej,

Dostawa serwera bazodanowego i półki dyskowej, Załącznik nr 5 do SIWZ Dostawa serwera bazodanowego i półki dyskowej, (Zadanie 1) 1 1. Serwer bazodanowy 1 szt. Producent. model Lp. Parametr Minimalne(maksymalne) parametry wymaganie 1. Obudowa Minimalnie

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO

Załącznik Nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO Zadanie 1 Komputery stacjonarne Procesor Pamięć RAM Dysk Twardy Napęd Optyczny Płyta główna Dwurdzeniowy w architekturze x86 o częstotliwości 2,5 GHz (preferowany Intel Core 2 Duo lub inny o takiej samej

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia. Pakiet 1 (Gdańsk) Tabela 1. Komputer przenośny. Ilość 1 sztuka

Załącznik nr 6 Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia. Pakiet 1 (Gdańsk) Tabela 1. Komputer przenośny. Ilość 1 sztuka Załącznik nr 6 Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia Pakiet 1 (Gdańsk) Tabela 1 Komputer przenośny Lp. Opis minimalnych wymagań lub konfiguracji 1. W zakresie zastosowania 1.1. Komputer będzie wykorzystywany

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna oferowanego sprzętu. Nazwy i kody Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) właściwe dla przedmiotu zapytania.

Specyfikacja techniczna oferowanego sprzętu. Nazwy i kody Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) właściwe dla przedmiotu zapytania. Zał. nr 3. - do sprawy nr: GDDKiA-O/LU-F-3-tz-0420/45/13 Specyfikacja techniczna oferowanego sprzętu. Nazwy i kody Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) właściwe dla przedmiotu zapytania. 32420000-3 - Urządzenia

Bardziej szczegółowo

Rodzaj zamówienia Dostawa. Tryb zamówienia. Termin składania ofert. Szacunkowa wartość zamówienia. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Rodzaj zamówienia Dostawa. Tryb zamówienia. Termin składania ofert. Szacunkowa wartość zamówienia. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Mogilany: Zakup wraz z dostawą do Zamawiającego sprzętu komputerowego oraz licencji wraz z nośnikami Numer ogłoszenia: 313839-2008; data zamieszczenia: 14.11.2008 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Rodzaj

Bardziej szczegółowo

A. ZESTAWY KOMPUTEROWE

A. ZESTAWY KOMPUTEROWE DOA.III.272.1.92.2011 Załącznik nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA ZESTAWY KOMPUTEROWE I KOMPUTERY PRZENOŚNE A. ZESTAWY KOMPUTEROWE ZESTAW KOMPUTEROWY I szt. 49 1. Komputer

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ Załącznik nr 1 do umowy OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przełącznik sieciowy - typ 1. (1 sztuka) Lp. 1 2 3 Minimalne wymagane parametry techniczne Zamawiającego Przełącznik w metalowej

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ROZBUDOWY SIECI LOGICZNEJ ANR Oddział Terenowy w Opolu

PROJEKT ROZBUDOWY SIECI LOGICZNEJ ANR Oddział Terenowy w Opolu PROJEKT ROZBUDOWY SIECI LOGICZNEJ ANR Oddział Terenowy w Opolu Nazwa robót budowlanych Obiekt: Nazwa i adres zamawiającego Wykonanie rozbudowy sieci logicznej 45-068 Opole Ul. 1 Maja 6 Agencja Nieruchomości

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część IV Urządzenia sieciowe

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część IV Urządzenia sieciowe Załącznik nr 1d do SIWZ sprawa nr 33/010/ZP OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część IV Urządzenia sieciowe L.p. Opis przedmiotu zamówienia Ilość (szt. / kpl.) Informacja o spełnieniu lub nie spełnieniu oczekiwanego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA. LP. Parametry wymagane Parametry oferowane (pełny opis

SPECYFIKACJA TECHNICZNA. LP. Parametry wymagane Parametry oferowane (pełny opis Załącznik nr 3A do SIWZ DZP-0431-1620/2008 SPECYFIKACJA TECHNICZNA Właściwości systemu zabezpieczeń sieciowych UTM (Unified Threat Management) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. LP. Parametry wymagane Parametry oferowane

Bardziej szczegółowo

5. Napędy wewnętrzne 6. Obudowa: 7. Gniazda rozszerzeń 8. Porty i interfejsy zewnętrzne 1GB/s 9. Karta graficzna 10. Inne 11.

5. Napędy wewnętrzne 6. Obudowa: 7. Gniazda rozszerzeń 8. Porty i interfejsy zewnętrzne 1GB/s 9. Karta graficzna 10. Inne 11. Załącznik nr 6 A Część A Przedmiot zamówienia dotyczący pkt 1.1.1 SIWZ I. Zestaw komputerowy ( Stacja robocza i monitor wraz z oprogramowaniem systemowym i akcesoriami ) - 10 szt. o poniżej wskazanych

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2. do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na Informatyzację Szpitala Mazowieckiego w Garwolinie sp. z o.o.

Załącznik nr 2. do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na Informatyzację Szpitala Mazowieckiego w Garwolinie sp. z o.o. Załącznik nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na Informatyzację Szpitala Mazowieckiego w Garwolinie sp. z o.o. Wymagania dla sprzętu komputerowego 1. Serwer Bazodanowy ilość sztuk 1 szt.

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Rzeszów,

Zapytanie ofertowe. Rzeszów, Zapytanie ofertowe W związku z realizacją przedsięwzięcia Modernizacja infrastruktury informatycznej do komunikacji ze studentami w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

<po zmianach z 12 sierpnia 2015 r.>

<po zmianach z 12 sierpnia 2015 r.> Numer sprawy: DP-7-5/05 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania na potrzeby Krakowskiego Biura Festiwalowego Część zamówienia Dostawa sprzętu sieciowego i serwerów. Serwer

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 8 do siwz SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem dostawy są : 2 szt. urządzeń UTM skonfigurowane do pracy w klastrze dla KW PSP w Katowicach stanowiące jednostkę centralna systemu

Bardziej szczegółowo

Wykaz Standardowego Sprzętu Komputerowego w Akademii Marynarki Wojennej

Wykaz Standardowego Sprzętu Komputerowego w Akademii Marynarki Wojennej Załącznik do decyzji Rektora-Komendanta AMW Nr 51 z dnia 28.06.2013 r. Wykaz Standardowego Sprzętu Komputerowego w Akademii Marynarki Wojennej I. Sprzęt komputerowy 1. Komputer stacjonarny z monitorem

Bardziej szczegółowo

Rodzaj zamówienia Dostawa. Tryb zamówienia "Przetarg nieograniczony" Termin składania ofert. Szacunkowa wartość zamówienia SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Rodzaj zamówienia Dostawa. Tryb zamówienia Przetarg nieograniczony Termin składania ofert. Szacunkowa wartość zamówienia SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Mogilany: Zakup wraz z dostawą do Zamawiającego sprzętu komputerowego oraz licencji wraz z nośnikami Numer ogłoszenia: 202849-2008; data zamieszczenia: 28.08.2008 Rodzaj zamówienia Dostawa Tryb zamówienia

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ IV ZAMÓWIENIA DOSTAWA URZADZEŃ KOMPUTEROWYCH, EKRANÓW PROJEKCYJNYCH ORAZ PROCESOROWEGO CENTRUM MULTIMEDIALNEGO.

CZĘŚĆ IV ZAMÓWIENIA DOSTAWA URZADZEŃ KOMPUTEROWYCH, EKRANÓW PROJEKCYJNYCH ORAZ PROCESOROWEGO CENTRUM MULTIMEDIALNEGO. ZAŁĄCZNIK IV DO SIWZ CZĘŚĆ IV ZAMÓWIENIA DOSTAWA URZADZEŃ KOMPUTEROWYCH, EKRANÓW PROJEKCYJNYCH ORAZ PROCESOROWEGO CENTRUM MULTIMEDIALNEGO. 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa ekranów projekcyjnych zwijanych

Bardziej szczegółowo

Specyfikacje techniczne

Specyfikacje techniczne Załącznik nr 6 Specyfikacje techniczne Pozycja 1-3 Rozbudowa dwóch posiadanych serwerów Dell R620, Service Tag: FXLYD5J, DXLYD5J o komponenty Komponenty do rozbudowy na każdy serwer. procesor (Intel Xeon

Bardziej szczegółowo

Lp. Nazwa Parametry techniczne

Lp. Nazwa Parametry techniczne Załącznik do Zaproszenia Nr sprawy 1/N/2012 Opis Przedmiotu Zamówienia Przedmiotem zamówienia jest dostawa stacjonarnych zestawów komputerowych oraz komputerów przenośnych wraz z oprogramowaniem o parametrach

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA DO FORMULARZA OFERTOWEGO

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA DO FORMULARZA OFERTOWEGO ... Wykonawca SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA DO FORMULARZA OFERTOWEGO Typ/ Procesor Płyta główna zegara Ilość pamięci cache L2 szyny danych (FSB) Liczba rdzeni Procesor z rodziny procesorów serwerowych

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 4a do SIWZ WyposaŜenie serwerowi (dwa serwery + montaŝ wyposaŝenia serwerowi) wraz z oprogramowaniem i montaŝem klimatyzatora Minimalne wymagane parametry

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do SIWZ. Sprzęt komputerowy i peryferyjny

Załącznik Nr 2 do SIWZ. Sprzęt komputerowy i peryferyjny Sprzęt komputerowy i peryferyjny Komputery stacjonarne 44 szt. Nazwa podzespołu Wymagana wartość minimalna 1 Obudowa typu desktop / tower pracująca w pozycji pionowej i poziomej, 1 zewnętrzna zatoka na

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Szczegółowy wykaz zamawianego sprzętu Zestaw komputerowy klasy PC nr 1 Stacja robocza PC 2. Monitor LCD

Załącznik nr 1 Szczegółowy wykaz zamawianego sprzętu Zestaw komputerowy klasy PC nr 1 Stacja robocza PC 2. Monitor LCD Załącznik nr 1 Szczegółowy wykaz zamawianego sprzętu Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na zestawy komputerowe z oprogramowaniem, komputer przenośny notebook, zasilacze awaryjne UPS, projektor

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia

Opis Przedmiotu Zamówienia Opis Przedmiotu Zamówienia I. Zestaw komputerowy 8 szt. 1. Komputer osobisty do zastosowań biurowych Lp. Nazwa parametru Wymagane minimalne parametry techniczne 1 2 3 1 Zainstalowany system operacyjny

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia - Załącznik nr 1 do SIWZ

Opis przedmiotu zamówienia - Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia - Załącznik nr 1 do SIWZ Przedmiotem zamówienia jest: I. Rozbudowa istniejącej infrastruktury Zamawiającego o przełącznik sieciowy spełniający poniższe wymagania minimalne szt.

Bardziej szczegółowo

Zał. nr 1 do SIWZ OPS 341-1/07 WYKAZ I KONFIGURACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 1. Komputer 1 szt.

Zał. nr 1 do SIWZ OPS 341-1/07 WYKAZ I KONFIGURACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 1. Komputer 1 szt. Zał. nr 1 do SIWZ OPS 341-1/07 WYKAZ I KONFIGURACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Komputer 1 szt. LAN 10/100, zintegrowana karta dźwiękowa, częstotliwość szyny FSB 800 MHz, cache min. 2MB, złącza zewnętrzne:

Bardziej szczegółowo

OPISY TECHNICZNE (Sprzęt informatyczny)

OPISY TECHNICZNE (Sprzęt informatyczny) OPISY TECHNICZNE (Sprzęt informatyczny) Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie: CZĘŚĆ I : 30 szt. zestawów komputerowych stacjonarnych (3 typy) CZĘŚĆ II: 9 szt. komputerów przenośnych z m (2 typy) CZĘŚĆ

Bardziej szczegółowo

Opis oferowanego przedmiotu zamówienia

Opis oferowanego przedmiotu zamówienia Wypełnia Wykonawca Opis oferowanego przedmiotu zamówienia Załącznik nr 8 do siwz i formularza ofertowego 1. Serwer NAS Liczba sztuk: 2 Oferowany model:.. Producent:..... L.p. Wymagania minimalne Zamawiającego

Bardziej szczegółowo

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Ostrowiec Św., dnia 21 października 2013 Znak sprawy: ARL/PZP/PN/KOMP/2013/8 ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. Specyfikacja techniczna. Serwer 1 szt. Podać producenta i model. Serwer 1szt. ... Wymagana minimalna wartość parametru

Załącznik nr 1. Specyfikacja techniczna. Serwer 1 szt. Podać producenta i model. Serwer 1szt. ... Wymagana minimalna wartość parametru Załącznik nr 1. Specyfikacja techniczna Serwer 1 szt. Lp. 1 2 Serwer 1szt. Ilość zainstalowanych procesorów Podać producenta i model Procesor 6-cio rdzeniowy, architektura x86-64 ze sprzętowym wsparciem

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia. 1. Szerokość: 19 cali do montażu w szafie rackowej, 2. Wysokość: max 1 U 3. Głębokość: max 50 cm Funkcjonalność

Opis przedmiotu zamówienia. 1. Szerokość: 19 cali do montażu w szafie rackowej, 2. Wysokość: max 1 U 3. Głębokość: max 50 cm Funkcjonalność DA/MB/-232 232-10/14 DZIAŁ II Opis przedmiotu zamówienia 1. Urządzenie sieciowe (3 sztuki) o parametrach nie gorszych niż: Parametr Charakterystyka Obudowa 1. Szerokość: 19 cali do montażu w szafie rackowej,

Bardziej szczegółowo

SIWZ na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla jednostek UJ. Nr sprawy: CRZP/UJ/677,683/2014

SIWZ na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla jednostek UJ. Nr sprawy: CRZP/UJ/677,683/2014 DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO ul. Gołębia 6/2, 31-007 Kraków tel. +4812-432-44-50, fax +4812-432-44-51 lub +4812-663-39-14; e-mail: bzp@uj.edu.pl www.uj.edu.pl http://przetargi.adm.uj.edu.pl/ogloszenia.php

Bardziej szczegółowo

Karta sieciowa, 10/100/1000Mbit Dopuszcza się możliwość stosowania kart sieciowych zintegrowanych z płyta główną 8. Nagrywarka DVD+-RW DL SATA

Karta sieciowa, 10/100/1000Mbit Dopuszcza się możliwość stosowania kart sieciowych zintegrowanych z płyta główną 8. Nagrywarka DVD+-RW DL SATA CZEŚĆ I Komputer PC Procesor w architekturze x86 Częstotliwość taktowania procesora nie mniejsza niż: 2,6GHz Ilość rdzeni: 4 Technologia zapewniającą oszczędność energii lub procesor równoważny wydajnościowo

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja sprzętu komputerowego

Specyfikacja sprzętu komputerowego Załącznik nr 2 Specyfikacja sprzętu komputerowego Zestaw nr 1. 1 Procesor KONFIGURACJA OCZEKIWANA Technologia dwurdzeniowa; Taktowanie min 2,8 Ghz; Pamięć cache min 2 MB; Taktowanie wewnętrzne FSB 1066MHz;

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia Specyfikacja techniczna 5 zestawów serwerowych ( z których kaŝdy składa się z szafy Rack, Serwera typu 1, Serwera typu 2 i zmieniacza taśm (autoloader) 1. Szafa RACK o wysokości

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA A. Komputer stacjonarny typu all in one 13 sztuk 1. Procesor Procesor dwurdzeniowy zgodny z x86, o wydajności ocenionej, na co najmniej 212 punktów zdobytych w teście SYSmark 2007 Preview Rating według

Bardziej szczegółowo

Opis oferowanego przedmiotu zamówienia

Opis oferowanego przedmiotu zamówienia Wypełnia Wykonawca Załącznik 8 do siwz i formularza ofertowego Opis oferowanego przedmiotu zamówienia 1. Cyfrowy rejestrator rozmów Liczba sztuk: 1 Oferowany model:.. Producent:...... L.p. 1. 2. 3. 4.

Bardziej szczegółowo

I Zestaw komputerowy: Stacja robocza i monitor wraz z oprogramowaniem systemowym i akcesoriami - 10 szt. STACJA ROBOCZA:

I Zestaw komputerowy: Stacja robocza i monitor wraz z oprogramowaniem systemowym i akcesoriami - 10 szt. STACJA ROBOCZA: Załącznik nr 6 C Część C Przedmiot zamówienia dotyczący pkt 1.1.3 SIWZ I Zestaw komputerowy: Stacja robocza i monitor wraz z oprogramowaniem systemowym i akcesoriami - 10 szt. STACJA ROBOCZA: 1. Procesor

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 1. Dostawa 6 szt. komputerów stacjonarnych do pracy biurowej

Załącznik nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 1. Dostawa 6 szt. komputerów stacjonarnych do pracy biurowej Załącznik nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Dostawa 6 szt. komputerów stacjonarnych do pracy biurowej L.p. Komponent 1. Wydajność obliczeniowa jednostki Komputer uzyskujący w teście

Bardziej szczegółowo

SUKCESYWNA DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO Opis techniczny oferowanego sprzętu

SUKCESYWNA DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO Opis techniczny oferowanego sprzętu SUKCESYWNA DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO Opis techniczny oferowanego sprzętu Zestaw komputerowy (konfiguracja nr 1) Dell OptiPlex 3020MT 1. Płyta główna Wyposażona w: 1 wolne - pełne złącze PCI Express

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA NA DOSTAWĘ WYPOSAśENIA I SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO

SPECYFIKACJA TECHNICZNA NA DOSTAWĘ WYPOSAśENIA I SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO NO-0420-08/KM/06 Załącznik nr 1 do SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA NA DOSTAWĘ WYPOSAśENIA I SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO 1. Switch 48-portowy - 1szt. Wydajność Przepustowość przełączania 13,6 Gb/s 10,1 mln pakietów

Bardziej szczegółowo

Projekt pn. Akademia młodego zawodowca jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt pn. Akademia młodego zawodowca jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. ED.042.6.2014 Częstochowa, 2014-07-14 Projekt pn. Akademia młodego zawodowca jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Zmiana SIWZ dot. zakupu i dostawy

Bardziej szczegółowo

Formularz cenowy Pakiet nr 4. Zestawienie parametrów technicznych oferowanego sprzętu

Formularz cenowy Pakiet nr 4. Zestawienie parametrów technicznych oferowanego sprzętu ... nazwa i adres wykonawcy Załącznik r 4 Formularz cenowy Pakiet nr 4 Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego nr ZP-4/09 p.n. Dostawa sprzętu komputerowego Lp. Wyszczególnienie Cena

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe minimalne wymagania dla dostarczonego sprzętu: Tabela nr 1

Szczegółowe minimalne wymagania dla dostarczonego sprzętu: Tabela nr 1 Załącznik nr 8 (Pieczęć Wykonawcy) Szczegółowe minimalne wymagania dla dostarczonego sprzętu Przedmiot postępowania: Dostawa fabrycznie nowego sprzętu informatycznego na potrzeby Komendy Wojewódzkiej Państwowej

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Opis przedmiotu zamówienia na dostawę oraz instalację sprzętu elektronicznego w Szkole Podstawowej nr 1 oraz w Szkole Podstawowej nr 3 w Lublińcu w ramach projektu Indywidualizacja nauczania w szkołach

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Komputer stacjonarny PC 2 sztuki Procesor Minimum 3800 punktów w teście wydajności zamieszonym na stronie http://www.cpubenchmark.net/high_end_cpus.html

Bardziej szczegółowo

Zestawienie wymaganych parametrów technicznych dla Pakietu nr 1

Zestawienie wymaganych parametrów technicznych dla Pakietu nr 1 Załącznik Nr 2 do SIWZ Zestawienie wymaganych parametrów technicznych dla Pakietu nr 1 Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego nr 63/ZP/2013 p.n. Dostawa sprzętu komputerowego Notebook

Bardziej szczegółowo

Załacznik nr 4 do SIWZ - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA- załącznik do Formularza Oferty

Załacznik nr 4 do SIWZ - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA- załącznik do Formularza Oferty . Urządzenie wielofunkcyjne laserowe. a Minimalne parametry urządzenia wymagane przez Zamawiającego Technologia Laserowa Funkcje drukowanie, skanowanie, kopiowanie, fax Podajnik papieru Minimum 200 arkuszy

Bardziej szczegółowo

1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Przedmiotem zamówienia jest: ZADANIE 3. PRZEŁĄCZNIKI. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Przedmiotem zamówienia jest: ZADANIE 3. PRZEŁĄCZNIKI. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest: ZADANIE 3. PRZEŁĄCZNIKI Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia CPV 32420000-3 Urządzenia sieciowe Opis: Zamówienie obejmuje dostawę

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO

Załącznik Nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO Załącznik Nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO Zadanie I Komputery stacjonarne Procesor Dwurdzeniowy lub Czterordzeniowy w architekturze x86, zapewniający wydajność komputera obsługującego

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR UE/6

ZAPYTANIE OFERTOWE NR UE/6 Elbląg, dnia 29.05.2015r. Firma Handlowo-Usługowa Mak-chemia, M. Osiński i B. Półtorak-Osińska Spółka Jawna ul. Panieńska 17/18 82-300 Elbląg (pełna nazwa i adres podmiotu) ZAPYTANIE OFERTOWE NR UE/6 Dot.:

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. 1. Zestaw komputerowy Typ A liczba sztuk: 22

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. 1. Zestaw komputerowy Typ A liczba sztuk: 22 Szczegółowy opis przedmiotu 1. Zestaw komputerowy Typ A liczba sztuk: 22 Lp. Tytuł Opis 1. 2. 3. 4. 5. Obudowa o rozmiarach nie przekraczających (wys./szer./dł.) 5cm/18cm/18cm, fabrycznie przystosowana

Bardziej szczegółowo

WYKAZ OFEROWANEGO SPRZĘTU I OPROGRAMOWANIA PODSTAWOWEGO

WYKAZ OFEROWANEGO SPRZĘTU I OPROGRAMOWANIA PODSTAWOWEGO ROZWOJU REGIONALNEGO IN-II.272.46.2013 Załącznik nr 8 do SIWZ. wykonawca.. data WYKAZ OFEROWANEGO SPRZĘTU I OPROGRAMOWANIA PODSTAWOWEGO Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

Wielordzeniowy ze wsparciem dla wirtualizacji, obsługujący systemy 32/64 bitowe

Wielordzeniowy ze wsparciem dla wirtualizacji, obsługujący systemy 32/64 bitowe Pozycja 1 Stacja Robocza (jednostka) przeznaczony do przetwarzania danych, w konfiguracji umoŝliwiającej późniejszą rozbudowę. Liczba sztuk: 14 Komputer biurowy Minimalne wymagania Zamawiającego Procesor

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do SIWZ DZP /2009-II

Załącznik nr 3 do SIWZ DZP /2009-II Załącznik nr 3 do SIWZ DZP-0431-1490/2009-II Zadanie nr 1. SERWER BAZODANOWY Parametr Wymagane parametry Parametry oferowane (Wymienić: nazwę, typ, model ilość sztuk oferowanych podzespołów) OBUDOWA Maksymalnie

Bardziej szczegółowo

Niniejszy załącznik zawiera opis techniczny oferowanego przedmiotu zamówienia.

Niniejszy załącznik zawiera opis techniczny oferowanego przedmiotu zamówienia. Numer sprawy: DGA/11/09 Załącznik nr 2 do formularza oferty Niniejszy załącznik zawiera opis techniczny oferowanego przedmiotu zamówienia. A. Komputer stacjonarny (1 szt.)typ*.. procesor stacjonarny, czterordzeniowy

Bardziej szczegółowo

ZFE-II.042.2.4.2015 SZCZEGÓŁOWY OPIS ZAMÓWIENIA

ZFE-II.042.2.4.2015 SZCZEGÓŁOWY OPIS ZAMÓWIENIA ZFE-II.042.2.4.2015 SZCZEGÓŁOWY OPIS ZAMÓWIENIA I. Zasady przeprowadzenia procedury zamówienia: 1. Zamówienie realizowane jest na podstawie art. 70 1 i 70 3 70 5 Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2014 r. poz.

Bardziej szczegółowo

strona z ogólnej liczby stron Opis przedmiotu zamówienia/specyfikacja techniczna. Część 1

strona z ogólnej liczby stron Opis przedmiotu zamówienia/specyfikacja techniczna. Część 1 . Pieczęć Wykonawcy nr postępowania:bzp.243.12.2015.ab Załącznik nr 6a do SIWZ strona z ogólnej liczby stron Opis przedmiotu zamówienia/specyfikacja techniczna. Część 1 Dostawa fabrycznie nowego, nieużywanego,

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA część I zamówienia. Urządzenie typu Firewall do ochrony systemu poczty elektronicznej.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA część I zamówienia. Urządzenie typu Firewall do ochrony systemu poczty elektronicznej. Załącznik nr 1 do umowy OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA część I zamówienia Urządzenie typu Firewall do ochrony systemu poczty elektronicznej. Zawartość 1. CEL ZAMÓWIENIA... 2 1.1. Przedmiot zamówienia... 2

Bardziej szczegółowo