... WYKAZ OFEROWANEGO SPRZĘTU I OPROGRAMOWANIA PODSTAWOWEGO ... Znak sprawy: 13/11/U/M/PN/SZP Załącznik nr 8

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "... WYKAZ OFEROWANEGO SPRZĘTU I OPROGRAMOWANIA PODSTAWOWEGO ... Znak sprawy: 13/11/U/M/PN/SZP Załącznik nr 8"

Transkrypt

1 Znak sprawy: 13/11/U/M/PN/SZP Załącznik nr Wykonawca (miejscowość, data) WYKAZ OFEROWANEGO SPRZĘTU I OPROGRAMOWANIA PODSTAWOWEGO Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na projekt pn.: Budowa i wdroŝenie Geograficznych Systemów Informacji Przestrzennych w Powiecie Oświęcimskim, w celu potwierdzenia spełniania wymagań określonych w SIWZ, oferujemy sprzęt komputerowy i oprogramowanie podstawowe zgodnie z poniŝszym zestawieniem, obejmującym: Nazwa sprzętu/oprogramowania Sprzęt */** Serwer typu tower (stojący) UPS zewnętrzny serwera Firewall sprzętowy ze switchem Switch sprzętowy Przełącznik KVM z monitorem i klawiaturą System archiwizacji danych Kiosk informacyjny (PIAP) Sprzęt dodatkowy (wypełnia Wykonawca) Oprogramowanie podstawowe*/** System operacyjny serwera Motor bazy danych Oprogramowanie podstawowe dodatkowe (wypełnia Wykonawca) Ilość sztuk 2 szt. 2 szt. 1 szt. 1 szt. 1 szt. 1 szt. 9 szt. 2 szt. 2 szt. Wyjaśnienia: * - zgodnie ze szczegółowymi wymaganiami Zamawiającego przedstawionymi w tabelach poniŝej ** - Zamawiający wymaga wskazania w opisie konfiguracji producenta oraz modelu oferowanego sprzętu i oprogramowania podstawowego... Podpis(y) osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy ul. St. Wyspiańskiego 10 27

2 Serwer typu tower (stojący): Lp. 1. Procesor 2. Pamięć 3. Dysk twardy Nazwa składnika/parametru technicznego sprzętu Minimalne wymagania Zamawiającego w zakresie składników i parametrów technicznych sprzętu minimum czterordzeniowy; dedykowany do pracy w serwerach o architekturze x86-64, ze sprzętowym wsparciem technologii wirtualizacji, osiągający wydajność CPU Mark min punktów w teście Passmarka Performance Test 7.0 (Wykonawca poda w kolumnie obok specyfikację proponowanego procesora oraz ilość punktów w ww. teście); ilość zainstalowanych procesorów: 1 szt. z moŝliwością rozbudowy do 2 szt. Narzędzie Performance Test oraz wyniki testów dostępne są odpowiednio pod adresami: w kolumnie Passmark CPU Mark. W przypadku braku zaoferowanego przez Wykonawcę procesora na w/w liście, Wykonawca obowiązany jest przeprowadzić test Passmarka i jego wynik załączyć do oferty z informacją, Ŝe test został wykonany przez Wykonawcę. Składniki oraz parametry techniczne sprzętu oferowanego przez Wykonawcę procesor..-rdzeniowy o specyfikacji..; dedykowany do pracy w serwerach o architekturze x86-64, ze sprzętowym wsparciem technologii wirtualizacji, osiągający wydajność CPU Mark. punktów w teście Passmarka Performance Test 7.0; ilość zainstalowanych procesorów: 1 szt. z moŝliwością rozbudowy do 2 szt. min. 16 GB; moŝliwość rozbudowy pamięci do minimum 64 GB. GB; moŝliwość rozbudowy pamięci do minimum GB min. 2 x 2 dyski SAS/SATA o pojemności min. 2 TB kaŝdy w sprzętowym układzie RAID 1; moŝliwość rozbudowy do minimum 6 dysków.. dyski. o pojemności TB kaŝdy w sprzętowym układzie RAID 1; moŝliwość rozbudowy do.. dysków 4. Interfejs sieciowy min. 2 x Ethernet 1 Gb/s RJ45.. x Ethernet 1 Gb/s RJ45 5. Zasilacz 2 zasilacze wewnętrzne (redundancja) o mocy dostosowanej do dostarczanego 2 zasilacze wewnętrzne (redundancja) o serwera mocy.. kaŝdy 6. Obudowa typu tower (serwer stojący) typu tower (serwer stojący) 7. Grafika dopuszczalna zintegrowana z płyta główną z płyta główną 8. Dodatkowe interfejsy minimum 2 porty USB 2.0. porty USB Wspierane systemy co najmniej: Microsoft Windows Server 2008 R2 Standard Hyper-V x64 Microsoft Windows Server 2008 R2 operacyjne Standard Hyper-V x64, 10. Napęd optyczny multi-burner multi-burner 11. Gwarancja* min. 60 miesięcy w miejscu instalacji. miesięcy w miejscu instalacji 12. Normy i certyfikaty certyfikat CE certyfikat CE 28

3 UPS zewnętrzny serwera: Lp. Nazwa składnika/parametru technicznego sprzętu Minimalne wymagania Zamawiającego w zakresie składników i parametrów technicznych sprzętu Składniki oraz parametry techniczne sprzętu oferowanego przez Wykonawcę 1. Moc pozorna min VA.. VA 2. Moc rzeczywista min. 980 Wat. Wat 3. Liczba, typ gniazd wyj. z utrzymaniem zasilania min. 8 x IEC320 C13; min. 2 x IEC Jumpers.. x IEC320 C13;. x IEC Jumpers 4. Typ gniazda wejściowego min. IEC320 C14 IEC320 C14, 5. Zakres napięcia wejściowego w trybie podstawowym min V V 6. Porty komunikacji co najmniej: DB-9 RS232; SmartSlot; USB DB-9 RS232; SmartSlot; USB;. 7. Typ obudowy typu tower (stojący) typu tower (stojący) 8. Oprogramowanie tak tak 9. Diody sygnalizacyjne co najmniej: ładowanie baterii; praca z baterii; przeciąŝenia UPSa; ładowanie baterii; praca z baterii; przeciąŝenia znaczne wyczerpanie baterii UPSa; znaczne wyczerpanie baterii;. 10. Alarmy dźwiękowe co najmniej: znaczne wyczerpanie baterii znaczne wyczerpanie baterii; 11. Gwarancja* min. 60 miesięcy w miejscu instalacji. miesięcy w miejscu instalacji 12. Normy i certyfikaty certyfikat CE certyfikat CE 29

4 Firewall sprzętowy ze switchem: Lp. Nazwa składnika/parametru technicznego sprzętu 1. Dostępne narzędzia i techniki ochrony 2. Wewnętrzna jednorodność technologiczna 3. Rodzaj wykorzystywanej pamięci Minimalne wymagania Zamawiającego w zakresie składników i parametrów technicznych sprzętu Zintegrowana architektura bezpieczeństwa wyposaŝona w co najmniej następujące narzędzia i techniki ochrony: - [FW] Zapora Ogniowa / Firewall Stateful Inspection, - [AV] Antywirus, - [IDP] System detekcji i prewencji włamań (IPS+IDS), - [VPN] Szyfracji danych: IPSec z rozbudową do SSL, - [AS] Filtrację SPAMu (Antyspam), - [WF] Filtrację stron www (Web Filter), - [TS] Kontrolę pasma (Traffic Shaping), - IM/P2P Kontrola komunikatorów (IM) i aplikacji P2P, - [DLP] Ochrona przed wypływem informacji z wewnątrz instytucji, - kontrola aplikacji oparta na sygnaturach charakterystyki ruchu (min.1000 zdefiniowanych aplikacji) Wszystkie moduły programowe i funkcje realizowane są w oparciu o technologie i podzespoły jednego producenta System pracuje bez uŝycia dysków twardych, jedynie w oparci o pamięci FLASH Składniki oraz parametry techniczne sprzętu oferowanego przez Wykonawcę Zintegrowana architektura bezpieczeństwa wyposaŝona w następujące narzędzia i techniki ochrony: - [FW] Zapora Ogniowa / Firewall Stateful Inspection, - [AV] Antywirus, - [IDP] System detekcji i prewencji włamań (IPS+IDS), - [VPN] Szyfracji danych: IPSec z rozbudową do SSL, - [AS] Filtrację SPAMu (Antyspam), - [WF] Filtrację stron www (Web Filter), - [TS] Kontrolę pasma (Traffic Shaping), - IM/P2P Kontrola komunikatorów (IM) i aplikacji P2P, - [DLP] Ochrona przed wypływem informacji z wewnątrz instytucji, - kontrola aplikacji oparta na sygnaturach charakterystyki ruchu (min.1000 zdefiniowanych aplikacji);. Wszystkie moduły programowe i funkcje realizowane są w oparciu o technologie i podzespoły jednego producenta System pracuje bez uŝycia dysków twardych, jedynie w oparci o pamięci FLASH 30

5 4. Funkcjonalność szczegółowa antywirusa 5. Funkcjonalność szczegółowa Firewall 6. Funkcjonalność szczegółowa modułu antyspamowego Funkcjonalność antywirusa co najmniej w zakresie: - zaimplementowany w oparciu o sprzętowy akcelerator (ASIC), - posiada moŝliwość skanowania protokołów HTTP, HTTPS FTP, POP3, POP3S, IMAP, IMAPS i SMTP, SMTPS, IM, NNTP, - posiada moŝliwość transferowania częściowo przeskanowanych plików do klienta w celu zapobieŝenia przekroczeniu dopuszczalnego czasu oczekiwania (timeout) Funkcjonalność Firewall co najmniej w zakresie: - obsługuje NAT traversal dla protokołów SIP i H323, - umoŝliwia uwierzytelnienie i autoryzację uŝytkowników w oparciu o bazę lokalną, zewnętrzny serwer Windows AD, RADIUS lub LDAP, - posiada moŝliwość skanowania zarówno na bazie sygnatur jak i heurystycznie Funkcjonalność modułu antyspamowego co najmniej w zakresie: - pracuje w obrębie protokołów SMTP, POP3 i IMAP, - bazuje wielu czynnikach, takich jak: - sprawdzenie zdefiniowanych przez administratora adresów IP przez które przechodził mail, - sprawdzenie zdefiniowanych przez administratora adresów pocztowych, - RBL, ORDBL, - sprawdzenie treści pod kątem zadanych przez administratora słów kluczowych, - umoŝliwia skorzystanie z zewnętrznej, wieloczynnikowej bazy spamu Funkcjonalność antywirusa w zakresie: - zaimplementowany w oparciu o sprzętowy akcelerator (ASIC), - posiada moŝliwość skanowania protokołów HTTP, HTTPS FTP, POP3, POP3S, IMAP, IMAPS i SMTP, SMTPS, IM, NNTP, - posiada moŝliwość transferowania częściowo przeskanowanych plików do klienta w celu zapobieŝenia przekroczeniu dopuszczalnego czasu oczekiwania (timeout), Funkcjonalność Firewall w zakresie: - obsługuje NAT traversal dla protokołów SIP i H323, - umoŝliwia uwierzytelnienie i autoryzację uŝytkowników w oparciu o bazę lokalną, zewnętrzny serwer Windows AD, RADIUS lub LDAP, - posiada moŝliwość skanowania zarówno na bazie sygnatur jak i heurystycznie,.. Funkcjonalność modułu antyspamowego w zakresie: - pracuje w obrębie protokołów SMTP, POP3 i IMAP, - bazuje wielu czynnikach, takich jak: - sprawdzenie zdefiniowanych przez administratora adresów IP przez które przechodził mail, - sprawdzenie zdefiniowanych przez administratora adresów pocztowych, - RBL, ORDBL, - sprawdzenie treści pod kątem zadanych przez administratora słów kluczowych, - umoŝliwia skorzystanie z zewnętrznej, wieloczynnikowej bazy spamu, 31

6 7. Funkcjonalność szczegółowa modułu filtracji stron WWW Funkcjonalność modułu filtracji stron WWW co najmniej w zakresie: - posiada moŝliwość filtracji na bazie: a. na bazie białej i czarnej listy URL, b. w oparciu o zawarte w stronie słowa kluczowe z moŝliwością określania wag, c. Javy, cookies i ActiveX, - umoŝliwia kategoryzację w oparciu o gotową bazę przynajmniej 54 mln juŝ skategoryzowanych stron www, pogrupowanych w 77 kategorii, 6 klas treści oraz umoŝliwia kategoryzację ręczną 8. Dostępność klientów VPN Dostępne są klienty VPN co najmniej dla systemów: Windows 2000 / XP / XP 64 Bit / Vista / Vista 64 Bit / 7 / 7 64Bit / Server / Server 64 Bit tego samego producenta co urządzenie. Klienci VPN muszą posiadać funkcjonalność firewall wraz z filtrem antywirusowym, antyspamowym oraz filtrację kategorii treści WWW. 9. Pozostała funkcjonalność urządzenia Urządzenie posiada co najmniej następującą funkcjonalność dodatkową: - umoŝliwia podłączenie modemu 3G na złączu PCExpress, - obsługuje NAT Traversal dla VPN, - moŝe być klientem usług dynamicznego DNS-u, - umoŝliwia ustawienia trybu pracy jako router warstwy trzeciej lub jako bridge warstwy drugiej, - wspiera konfigurację wysokiej dostępności w klastrach do 32 nodów zarówno w trybie Active-Active jak i Active-Standby w obu ww. trybach, - wspiera routing statyczny i dynamiczny w oparciu o protokoły RIP, OSPF, BGP4, PIM, - wspiera policy routing w oparciu o adres źródła, porty, interface wejściowy, - wspiera róŝne poziomy i domeny uprawnień dla administratorów, - posiada dostępne zewnętrzne sprzętowe urządzenie logujące pochodzące od tego samego producenta, - dostępna jest zewnętrzna sprzętowa platforma centralnego zarządzania pochodząca od tego samego producenta co urządzenie Funkcjonalność modułu filtracji stron WWW w zakresie: - posiada moŝliwość filtracji na bazie: a. na bazie białej i czarnej listy URL, b. w oparciu o zawarte w stronie słowa kluczowe z moŝliwością określania wag, c. Javy, cookies i ActiveX, - umoŝliwia kategoryzację w oparciu o gotową bazę przynajmniej 54 mln juŝ skategoryzowanych stron www, pogrupowanych w 77 kategorii, 6 klas treści oraz umoŝliwia kategoryzację ręczną,. Dostępne są klienty VPN dla systemów: Windows 2000 / XP / XP 64 Bit / Vista / Vista 64 Bit / 7 / 7 64Bit / Server / Server 64 Bit,. tego samego producenta co urządzenie. Klienci VPN posiadają funkcjonalność firewall wraz z filtrem antywirusowym, antyspamowym oraz filtrację kategorii treści WWW. Urządzenie posiada następującą funkcjonalność dodatkową: - umoŝliwia podłączenie modemu 3G na złączu PCExpress, - obsługuje NAT Traversal dla VPN, - moŝe być klientem usług dynamicznego DNS-u, - umoŝliwia ustawienia trybu pracy jako router warstwy trzeciej lub jako bridge warstwy drugiej, - wspiera konfigurację wysokiej dostępności w klastrach do 32 nodów zarówno w trybie Active-Active jak i Active-Standby w obu ww. trybach, - wspiera routing statyczny i dynamiczny w oparciu o protokoły RIP, OSPF, BGP4, PIM, - wspiera policy routing w oparciu o adres 32

7 10. Pozostałe parametry techniczne - moŝliwa jest aktualizacja oprogramowania oraz zapisywanie i odtwarzanie konfiguracji z dowolnej pamięci USB System powinien spełniać następujące minimalne parametry techniczne: - minimalna liczba niezaleŝnych portów Ethernet 10/100 powinna wynosić jeden (1), - minimalna liczba niezaleŝnych portów Ethernet 10/100/1000 powinna wynosić pięć (5), - minimalna przepustowość Firewall-a powinna wynosić 1000,00 Mbps, - minimalna przepustowość przy szyfrowaniu 3DES powinna wynosić 70 Mbps, - minimalna liczba tuneli VPN nie powinna być mniejsza niŝ 500, - minimalna liczba nowych sesji na sekundę nie powinna być mniejsza niŝ 3 000, - minimalna liczba równoczesnych sesji nie powinna być mniejsza niŝ , - moŝliwość podłączenia dedykowanego urządzenia zewnętrznego do rejestracji logów długoterminowych o minimalnej pojemności pamięci 750GB, - moŝliwość podłączenia karty pamięci SDHC o pojemności min. 4 GB z moŝliwością rozbudowy do min. 32 GB źródła, porty, interface wejściowy, - wspiera róŝne poziomy i domeny uprawnień dla administratorów, - posiada dostępne zewnętrzne sprzętowe urządzenie logujące pochodzące od tego samego producenta, - dostępna jest zewnętrzna sprzętowa platforma centralnego zarządzania pochodząca od tego samego producenta co urządzenie, - moŝliwa jest aktualizacja oprogramowania oraz zapisywanie i odtwarzanie konfiguracji z dowolnej pamięci USB,. System spełnia następujące parametry techniczne: - liczba niezaleŝnych portów Ethernet 10/100, - liczba niezaleŝnych portów Ethernet 10/100/1000., - przepustowość Firewall-a Mbps, - przepustowość przy szyfrowaniu 3DES.. Mbps, - liczba tuneli VPN., - liczba nowych sesji na sekundę., - liczba równoczesnych sesji.., - moŝliwość podłączenia dedykowanego urządzenia zewnętrznego do rejestracji logów długoterminowych o pojemności pamięci.. GB, - moŝliwość podłączenia karty pamięci SDHC o pojemności.. GB z moŝliwością rozbudowy do.. GB.. miesięcy w miejscu instalacji 11. Subskrypcja oprogramowania Min. 12 miesięcy w miejscu instalacji 12. Gwarancja* Min. 60 miesięcy w miejscu instalacji miesięcy w miejscu instalacji 13. Normy i certyfikaty Certyfikat CE Certyfikat CE 33

8 Switch sprzętowy: Lp. Nazwa składnika/parametru technicznego sprzętu Minimalne wymagania Zamawiającego w zakresie składników i parametrów technicznych sprzętu Składniki oraz parametry techniczne sprzętu oferowanego przez Wykonawcę 1. Architektura sieci LAN GigabitEthernet GigabitEthernet 2. SmartSwitch (WEB Managed) Tak Tak 3. Liczba portów 1000BaseT (RJ45) min. 24 szt. szt. 4. Liczba gniazd MiniGBIC (SFP) min. 4 szt. szt. 5. Porty komunikacji 10/100BaseTX (RJ45) 10/100BaseTX (RJ45) Zarządzanie, monitorowanie i konfiguracja Protokoły uwierzytelniania i kontroli dostępu co najmniej: zarządzanie przez przeglądarkę WWW SNMPv1 - Simple Network Management Protocol ver. 1 SNMPv2 - Simple Network Management Protocol ver. 2 CLI - Command Line Interface co najmniej: ACL bazujący na adresach IP i typie protokołu ACL bazyjący na numerach portów TCP/UDP ACL bazujący na adresach MAC ACL bazujący na sieciach VLAN ACL bazujący na protokole 802.1p 8. Obsługiwane protokoły i standard co najmniej: IEEE 802.3ac - VLAN Tagging IEEE 802.3ad - Link Aggregation with Static LAG support IEEE 802.1W - Rapid Spanning Tree (1) IEEE 802.1D - Spanning Tree (1) IEEE 802.1Q - Virtual LANs with Port Based VLANs IEEE 802.1v - Protocol based VLANs IEEE 802.1p - Ethernet Priority with User Provisioning & Mapping IEEE 802.1X - Port Authentication EEE 802.3x - Flow Control RFC ARP RFC Telnet RFC Telnet Option RFC SMI v1 RFC SNMP RFC 1213 MIB II - Updated by RFC s 2011, 2012 and 2013 RFC Textual Conventions for SMI v2 RFC Conformance statements for SMI v2 RFC 2819 RMON RFC BSD Syslog Protocol zarządzanie przez przeglądarkę WWW SNMPv1 - Simple Network Management Protocol ver. 1 SNMPv2 - Simple Network Management Protocol ver. 2 CLI - Command Line Interface.. ACL bazujący na adresach IP i typie protokołu ACL bazyjący na numerach portów TCP/UDP ACL bazujący na adresach MAC ACL bazujący na sieciach VLAN ACL bazujący na protokole 802.1p.. IEEE 802.3ac - VLAN Tagging IEEE 802.3ad - Link Aggregation with Static LAG support IEEE 802.1W - Rapid Spanning Tree (1) IEEE 802.1D - Spanning Tree (1) IEEE 802.1Q - Virtual LANs with Port Based VLANs IEEE 802.1v - Protocol based VLANs IEEE 802.1p - Ethernet Priority with User Provisioning & Mapping IEEE 802.1X - Port Authentication EEE 802.3x - Flow Control RFC ARP RFC Telnet RFC Telnet Option RFC SMI v1 RFC SNMP RFC 1213 MIB II - Updated by RFC s 2011, 2012 and 2013 RFC Textual Conventions for SMI v2 RFC Conformance statements for SMI v2 RFC 2819 RMON 34

9 RFC Management Information Base (MIB) for the Simple Network Management Protocol (SNMP) (December 2002).I RFC UDP RFC TFTP RFC IP RFC ICMP RFC TCP RFC BOOTP RFC 1533 including 1534, Interoperation between BOOTP and DHCP DHCP Server RFC Dynamic Host Configuration Protocol RFC DHCP Options and BootP vendor Extensions RFC Internet Standard subnetting procedure RFC Requirements for Internet Hosts RFC A Standards for transmission of IP datagrams over IEEE 802 Networks RFC Computing the Internet Checksum IGMPv2 snooping GARP GVRP - Dynamic VLAN Registration GMP Snooping Jumbo Frames IPv6 Classification APIs XMODEM (all models other than 2808) 9. Rozmiar tablicy adresów MAC min Algorytm przełączania store-and-forward store-and-forward 11. Prędkość magistrali wew. min. 48 Gb/s. Gb/s 12. Przepustowość min. 35,6 mpps.. mpps 13. Warstwa przełączania 2 i 3 2 i MoŜliwość łączenia w stos Nie nie 15. Typ obudowy / wysokość rack 19" / 1U rack 19" / 1U 16. WyposaŜenie standardowe kabel zasilający zestaw do montaŝu w szafie rack 19" instrukcja obsługi kabel komunikacyjny RFC BSD Syslog Protocol RFC Management Information Base (MIB) for the Simple Network Management Protocol (SNMP) (December 2002).I RFC UDP RFC TFTP RFC IP RFC ICMP RFC TCP RFC BOOTP RFC 1533 including 1534, Interoperation between BOOTP and DHCP DHCP Server RFC Dynamic Host Configuration Protocol RFC DHCP Options and BootP vendor Extensions RFC Internet Standard subnetting procedure RFC Requirements for Internet Hosts RFC A Standards for transmission of IP datagrams over IEEE 802 Networks RFC Computing the Internet Checksum IGMPv2 snooping GARP GVRP - Dynamic VLAN Registration GMP Snooping Jumbo Frames IPv6 Classification APIs XMODEM (all models other than 2808).. kabel zasilający zestaw do montaŝu w szafie rack 19" instrukcja obsługi kabel komunikacyjny 35

10 17. Dodatkowe funkcje maksymalna liczba sieci wirtulanych VLAN 802.1Q: min. 256 maksymalna liczba portów w trunku: min. 8 maksymalna liczba trunków na przełącznik: min. 2 port mirroring - przekierowanie informacji o ruchu na wskazany port buforowanie pakietów danych min. 2Mbit/s maksymalna liczba sieci wirtulanych VLAN 802.1Q:.. maksymalna liczba portów w trunku:.. maksymalna liczba trunków na przełącznik:.. port mirroring - przekierowanie informacji o ruchu na wskazany port 18. Gwarancja* min. 60 miesięcy w miejscu instalacji miesięcy w miejscu instalacji 19. Normy i certyfikaty certyfikat CE certyfikat CE Przełącznik KVM z monitorem i klawiaturą: Lp. Nazwa składnika/parametru technicznego sprzętu Minimalne wymagania Zamawiającego w zakresie składników i parametrów technicznych sprzętu Składniki oraz parametry techniczne sprzętu oferowanego przez Wykonawcę 1. Konstrukcja pojedyncza szyna pojedyncza szyna 2. Matryca min. LCD TFT 17" LCD TFT.." 3. Rozdzielczość min. 1280x Kąty widzenia min. 140 w poziomie; min. 140 w pionie. w poziomie;. w pionie 5. Kontrast min. 500:1.:1 6. Jasność podświetlania min. 260 cd/m2. cd/m2 7. Czas odpowiedzi maks. 16 ms.. ms 8. Liczba kolorów 16,7 milionów w trybie true color 16,7 milionów w trybie true color 9. Wolny slot na dodatkową konsolę moduł IP zdalną moduł IP 10. Ilość portów KVM min. 16 portów portów 11. Max. ilość urządzeń w stosie min. 8 szt. szt. 12. Konsola lokalna klawiatura zintegrowana z szufladą; min. 102 klawisze klawiatura zintegrowana z szufladą;.. klawisze 13. Zasilanie 12V DC 1A, ~230V AC 12V DC 1A, ~230V AC 14. Rozmiar wysokość zestawu - klawiatura, monitor - 1U, zestaw powinien zawierać wszystkie elementy potrzebne do podłączenia KVM z urządzeniami dostarczanymi w ramach przetargu wysokość zestawu - klawiatura, monitor - 1U, zestaw zawiera wszystkie elementy potrzebne do podłączenia KVM z urządzeniami dostarczanymi w ramach przetargu 15. Osprzęt dodatkowy komplet kabli dla dostarczanych serwerów; moduł do podłączenia komplet kabli dla dostarczanych serwerów; zdalnego sterowania IP moduł do podłączenia zdalnego sterowania IP 16. Gwarancja* min. 60 miesięcy w miejscu instalacji miesięcy w miejscu instalacji 17. Normy i certyfikaty certyfikat CE certyfikat CE 36

11 System archiwizacji danych: Lp. Nazwa składnika/parametru technicznego sprzętu Minimalne wymagania Zamawiającego w zakresie składników i parametrów technicznych sprzętu Składniki oraz parametry techniczne sprzętu oferowanego przez Wykonawcę 1. Wykorzystana technologia LTO 4 Ultrium LTO 4 Ultrium 2. Wbudowany napęd min. jeden napęd LTO-4 z interfejsem SAS napęd(y) LTO-4 z interfejsem SAS 3. Ilość slotów i magazynki min. 8 slotów i min. 8 magazynków (urządzenie powinno być dostarczone z kompletem magazynków). slotów i.. magazynków (urządzenie będzie dostarczone z kompletem magazynków) 4. Pojemność pojemność bez kompresji minimum 6,4 TB, pojemność z kompresją minimum 12,8 TB pojemność bez kompresji TB, pojemność z kompresją TB 5. Transfer max transfer bez kompresji: 288 GB/h, max transfer z kompresją: max transfer bez kompresji:.. GB/h, 576 GB/h 6. Zarządzanie zdalne zarządzanie (połączenie z siecią Ethernet) poprzez dedykowane oprogramowane dostarczane razem z urządzeniem 7. Obudowa typu rack 19 o wysokości maks. 1 U; wszystkie elementy do montaŝu winny być dostarczone wraz z urządzeniem 8. WyposaŜenie urządzenie powinno być wyposaŝone w czytnik kodów kreskowych; wraz z urządzeniem powinny być dostarczone nośniki danych LTO-4 800/1600 GB (min. 8 szt.), jedna kaseta czyszcząca LTO oraz odpowiednie komponenty (kabel danych, kontroler) umoŝliwiające połączenie urządzenia z pozostałą infrastrukturą i transfer danych. 9. Gwarancja* min. 60 miesięcy w miejscu instalacji; Pisemne oświadczenie wystawione przez producenta, Ŝe dostarczone nośniki danych są certyfikowane przez producenta oferowanego urządzenia i gwarantują pełną kompatybilność z zainstalowanym napędem. 10. Normy i certyfikaty certyfikat CE certyfikat CE max transfer z kompresją:. GB/h zdalne zarządzanie (połączenie z siecią Ethernet) poprzez dedykowane oprogramowane dostarczane razem z urządzeniem typu rack 19 o wysokości. U; wszystkie elementy do montaŝu winny być dostarczone wraz z urządzeniem urządzenie jest wyposaŝone w czytnik kodów kreskowych; wraz z urządzeniem będą dostarczone nośniki danych LTO-4 800/1600 GB (.. szt.), jedna kaseta czyszcząca LTO oraz odpowiednie komponenty (kabel danych, kontroler) umoŝliwiające połączenie urządzenia z pozostałą infrastrukturą i transfer danych... miesięcy w miejscu instalacji; Pisemne oświadczenie wystawione przez producenta, Ŝe dostarczone nośniki danych są certyfikowane przez producenta oferowanego urządzenia i gwarantują pełną kompatybilność z zainstalowanym napędem. 37

12 Kiosk informacyjny (PIAP): Lp Nazwa składnika/parametru technicznego sprzętu Obudowa Minimalne wymagania Zamawiającego w zakresie składników i parametrów technicznych sprzętu stelaŝ posiadający stabilną metalową konstrukcję, wykonany z wysokiej jakości materiałów: blachy lakierowanej proszkowo lub stali nierdzewnej; umoŝliwiający trwałe zamocowanie do podłoŝa poprzez otwory montaŝowe Wielkość obudowy podstawa: 50 cm x 50 cm (dopuszczalna tolerancja +/- 10%); wysokość: 160 cm (dopuszczalna tolerancja +/- 10%) Jednostka centralna (komputer) o konfiguracji posiadającej co najmniej: - min. jeden procesor, - pamięć operacyjna min. 2 GB, - pamięć dyskowa min. 300 GB, - karta graficzna, - karta dźwiękowa, - złącza zewnętrzne, co najmniej: HDMI x 1, USB 2.0 x 4, D-Sub VGA x 1, HD Audio 3 ports (SW Changing), GbE LAN, COM port x 1 (RS232), DC 20V connector (with 90W power adaptor), - system operacyjny zgodny z dostarczanym oprogramowaniem zarządzająco-sterującym PIAP-u MontaŜ jednostki centralnej Monitor moduł jednostki centralnej umieszczony w obudowie zabezpieczonej co najmniej jednym zamkiem patentowym LCD; przekątna min. 19"; jasność min. 250 cd/m2; kontrast min :1; rozdzielczość zalecana min. 1280x1024 przy min. 75 Hz; czas reakcji matrycy maks. 2 ms; chroniony wzmocnioną, hartowaną szybą o grubości min. 5mm Składniki oraz parametry techniczne sprzętu oferowanego przez Wykonawcę stelaŝ posiadający stabilną metalową konstrukcję, wykonany z wysokiej jakości materiałów:.; umoŝliwiający trwałe zamocowanie do podłoŝa poprzez otwory montaŝowe podstawa:.. cm x cm; wysokość: cm o konfiguracji posiadającej: -. procesor(y), - pamięć operacyjna.. GB, - pamięć dyskowa GB, - karta graficzna, - karta dźwiękowa, - złącza zewnętrzne: HDMI x 1, USB 2.0 x 4, D-Sub VGA x 1, HD Audio 3 ports (SW Changing), GbE LAN, COM port x 1 (RS232), DC 20V connector (with 90W power adaptor),, - system operacyjny.. moduł jednostki centralnej umieszczony w obudowie zabezpieczonej zamkiem(ami) patentowym(i) LCD; przekątna.."; jasność.. cd/m2; kontrast...; rozdzielczość zalecana x przy.. Hz; czas reakcji matrycy ms; chroniony wzmocnioną, hartowaną szybą o grubości.. mm 38

13 Klawiatura Mikrofon i głośniki Czytniki urządzeń Czujnik temperatury Funkcjonalność uŝytkowa zamontowana w półce (wbudowana) na płycie czołowej obudowy; montaŝ na wysokości 100 cm (dopuszczalna tolerancja +/- 10%); wandaloodporna o wysokiej trwałości eksploatacyjnej, zapewniająca wytrzymałość min. 10mln uderzeń; zintegrowana myszka - typu "trackball" z co najmniej dwoma klawiszami funkcyjnymi tak; wbudowane w terminal lub obudowę, odpowiednio zabezpieczone przed uszkodzeniem, skonfigurowane do kontaktu werbalnego poprzez Internet a) czytnik kart wraz z dedykowanym oprogramowaniem o co najmniej następującej funkcjonalności: - wyposaŝony we własną pamięć flash, - posiada certyfikaty zgodności z EMV I oraz PC/SC. - komunikacja z jednostką centralną poprzez USB 2.0, - interfejs karty - stykowy: wsparcie dla protokołów T=0, T=1, obsługa kart pamięci poprzez SCM MCARD API, obsługa kart procesorowych ISO 7816 Class A i AB b) czytnik USB 2.0 tak; zapewniające aktywne monitorowanie warunków termicznych z moŝliwością wyłączenia i załączenia urządzenia przy zadanych progach temperaturowych oraz przekroczonych granicach co najmniej w zakresie: - moŝliwość wydruku dowolnej strony serwisu Geoportalu oraz map wygenerowanych przez Interaktywny Plan Powiatu do plików PDF wraz z moŝliwością skopiowania danych do napędu USB, - obsługa podpisu kwalifikowanego zamontowana w półce (wbudowana) na płycie czołowej obudowy; montaŝ na wysokości cm; wandaloodporna o wysokiej trwałości eksploatacyjnej, zapewniająca wytrzymałość..mln uderzeń; zintegrowana myszka - typu "trackball" z. klawiszami funkcyjnymi tak; wbudowane w, odpowiednio zabezpieczone przed uszkodzeniem, skonfigurowane do kontaktu werbalnego poprzez Internet a) czytnik kart wraz z dedykowanym oprogramowaniem o następującej funkcjonalności: - wyposaŝony we własną pamięć flash, - posiada certyfikaty zgodności z EMV I oraz PC/SC. - komunikacja z jednostką centralną poprzez USB 2.0, - interfejs karty - stykowy: wsparcie dla protokołów T=0, T=1, obsługa kart pamięci poprzez SCM MCARD API, obsługa kart procesorowych ISO 7816 Class A i AB, b) czytnik USB 2.0 c). tak; zapewniające aktywne monitorowanie warunków termicznych z moŝliwością wyłączenia i załączenia urządzenia przy zadanych progach temperaturowych oraz przekroczonych granicach w zakresie: - moŝliwość wydruku dowolnej strony serwisu Geoportalu oraz map wygenerowanych przez Interaktywny Plan Powiatu do plików PDF wraz z moŝliwością skopiowania danych do napędu USB, - obsługa podpisu kwalifikowanego, - 39

14 10. Oprogramowanie zarządzającosterujące dedykowane samoobsługowym kioskom informacyjnym, posiadające co najmniej następującą funkcjonalność: - zabezpieczenie hasłem przed nieuprawnioną ingerencją w system operacyjny (moŝliwość zmiany domyślnej powłoki systemu), - monitorowanie zajętości pamięci operacyjnej, wykonywanie restartu w przypadku przekroczenia limitu wolnej pamięci (tzw. Software WatchDog), - moŝliwość czyszczenia pliku stronicowania, - moŝliwość automatycznego wyłączania/restartu (lub restartów) komputera o określonej godzinie, - kontrola i ograniczanie dostępu do stron WWW (równieŝ blokada stron wprowadzanych po nr IP) - moŝliwość importowania z dowolnego pliku TXT listy domen dostępnych lub zabronionych dla uŝytkownika, - definiowanie parametrów filtrowania dostępu do Internetu w zaleŝności od pory dnia, - ograniczanie czasu przeglądania stron internetowych innych niŝ zadeklarowane, - blokowanie dostępu do dysków, - blokowanie krytycznych kombinacji klawiszy (CTRL+ALT+DEL, ALT+TAB, CTRL+AESC, ALT+ESC, Windows, ALT+F4) - moŝliwość dodawania dowolnej ilości własnych kombinacji do listy klawiszy, które mają być blokowane, - blokowanie wyświetlania wyskakujących okien, - moŝliwość określenia listy stron WWW, na których wyskakujące okna nie będą blokowane, - moŝliwość wyświetlania w dedykowanym module aplikacji lokalnie zainstalowanych filmów, galerii zdjęć i dokumentów, - edycja i wyświetlanie dowolnych ogłoszeń z opcją ich wydruku (moŝliwość edycji parametrów wydruku ogłoszeń nagłówek, czcionka, marginesy), - przeglądarka internetowa w trybie wielookienkowym (wybór aktywnego okna za pomocą zakładek), - moŝliwość definiowania wyglądu przeglądarki (moŝliwość określania widoczności wszystkich przycisków oraz ukrycia paska adresu i paska zakładek), dedykowane samoobsługowym kioskom informacyjnym, posiadające następującą funkcjonalność: - zabezpieczenie hasłem przed nieuprawnioną ingerencją w system operacyjny (moŝliwość zmiany domyślnej powłoki systemu), - monitorowanie zajętości pamięci operacyjnej, wykonywanie restartu w przypadku przekroczenia limitu wolnej pamięci (tzw. Software WatchDog), - moŝliwość czyszczenia pliku stronicowania, - moŝliwość automatycznego wyłączania/restartu (lub restartów) komputera o określonej godzinie, - kontrola i ograniczanie dostępu do stron WWW (równieŝ blokada stron wprowadzanych po nr IP) - moŝliwość importowania z dowolnego pliku TXT listy domen dostępnych lub zabronionych dla uŝytkownika, - definiowanie parametrów filtrowania dostępu do Internetu w zaleŝności od pory dnia, - ograniczanie czasu przeglądania stron internetowych innych niŝ zadeklarowane, - blokowanie dostępu do dysków, - blokowanie krytycznych kombinacji klawiszy (CTRL+ALT+DEL, ALT+TAB, CTRL+AESC, ALT+ESC, Windows, ALT+F4) - moŝliwość dodawania dowolnej ilości własnych kombinacji do listy klawiszy, które mają być blokowane, - blokowanie wyświetlania wyskakujących okien, - moŝliwość określenia listy stron WWW, na których wyskakujące okna nie będą blokowane, - moŝliwość wyświetlania w dedykowanym module aplikacji lokalnie zainstalowanych filmów, galerii zdjęć i dokumentów, - edycja i wyświetlanie dowolnych ogłoszeń z opcją ich wydruku (moŝliwość edycji parametrów wydruku ogłoszeń nagłówek, czcionka, marginesy), - przeglądarka internetowa w trybie 40

WYKAZ OFEROWANEGO SPRZĘTU I OPROGRAMOWANIA PODSTAWOWEGO

WYKAZ OFEROWANEGO SPRZĘTU I OPROGRAMOWANIA PODSTAWOWEGO ROZWOJU REGIONALNEGO IN-II.272.46.2013 Załącznik nr 8 do SIWZ. wykonawca.. data WYKAZ OFEROWANEGO SPRZĘTU I OPROGRAMOWANIA PODSTAWOWEGO Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

Sprzęt i urządzenia. Załącznik nr 3 do SIWZ

Sprzęt i urządzenia. Załącznik nr 3 do SIWZ Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe wymagania stawiane dla zamawianego sprzętu komputerowego SPECYFIKACJA SPRZĘTU

Szczegółowe wymagania stawiane dla zamawianego sprzętu komputerowego SPECYFIKACJA SPRZĘTU ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ Szczegółowe wymagania stawiane dla zamawianego sprzętu komputerowego SPECYFIKACJA SPRZĘTU CZĘŚĆ I Szczegółowe wymagania stawiane dla zamawianego sprzętu komputerowego Ilość Wartość

Bardziej szczegółowo

Centrum Informatyczne Edukacji, 00-918 Warszawa, Al. Szucha 25

Centrum Informatyczne Edukacji, 00-918 Warszawa, Al. Szucha 25 Załącznik nr 4 do SIWZ Specyfikacja Techniczna Oferowanego Sprzętu (STOS) Wymagania ogólne: 1. Zamawiający wymaga, aby dostarczone urządzenia były nowe/nieuŝywane w fabrycznie nowych, nieuszkodzonych opakowaniach

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY WYKAZ ZAMAWIANEGO SPRZĘTU CZĘŚĆ I SPECYFIKACJA SPRZĘTU

SZCZEGÓŁOWY WYKAZ ZAMAWIANEGO SPRZĘTU CZĘŚĆ I SPECYFIKACJA SPRZĘTU Załącznik Nr 7 do SIWZ WYSZCZEGÓLNIENIE LOKALIZACJI DO KTÓRYCH MA BYĆ DOSTARCZONY SPRZĘT Część I 1) Sąd Rejonowy w Gostyniu ul. Sądowa 1, 63-800 Gostyń 1 serwer 2) Sąd Rejonowy w Grodzisku Wlkp., ul. świrki

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 6 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Projekt e-urząd w Gminie Bukowina Tatrzańska zakłada planowy rozwój systemów informatycznych Urzędu Gminy. W szczególności dostarczony sprzęt komputerowy

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do SIWZ

Załącznik nr 5 do SIWZ Załącznik nr 5 do SIWZ Część 1. Przełączniki sieciowe. Przełącznik (typ 48 G10) 21 sztuk Zgodność/Model Wymagania podstawowe 1. Przełącznik posiadający min 48 portów 10/100/1000BASE-T PoE+ 2. Przełącznik

Bardziej szczegółowo

OPIS WYMAGAŃ FUNKCJONALNYCH OCZEKIWANYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO SPRZĘT

OPIS WYMAGAŃ FUNKCJONALNYCH OCZEKIWANYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO SPRZĘT OPIS WYMAGAŃ FUNKCJONALNYCH OCZEKIWANYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO SPRZĘT Dostawa, instalacja i konfiguracja sprzętu komputerowego i peryferyjnego ( między innymi serwery, stacje robocze, drukarki, sprzęt sieciowy

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do SIWZ. Zestaw komputerowy ilość: 18 szt: Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów

Załącznik Nr 1 do SIWZ. Zestaw komputerowy ilość: 18 szt: Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów Zestaw komputerowy ilość: 18 szt: Płyta główna Chipset Procesor Pamięć RAM Dysk twardy Karta graficzna Karta dźwiękowa Karta sieciowa Porty Klawiatura Mysz Napęd optyczny Wymagane minimalne parametry techniczne

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia.

Opis przedmiotu zamówienia. Opis przedmiotu zamówienia. Część 1 Sprzęt komputerowy i peryferia 1.1 Komputer do wirtualizacji 2 szt. Procesor: Czterordzeniowy, ze sprzętowym wsparciem dla wirtualizacji, uzyskujący co najmniej 7000

Bardziej szczegółowo

Minimalne wymagania sprzętowe. Urządzenie fabrycznie nowe, nieużywane TAK

Minimalne wymagania sprzętowe. Urządzenie fabrycznie nowe, nieużywane TAK Załącznik nr4 PARAMETRY WYMAGANE 1. Szczegółowa specyfikacja techniczna proponowanego przełącznika głównego sieci LAN 1 Kpl. - parametry muszą być zgodne z poniższymi tabelami oraz Zał. nr 1 do SIWZ -

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zał. nr 1 do SIWZ SO.272.11.14 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wypełniony Załącznik należy załączyć do oferty. Należy określić: nazwę producenta, model oraz oferowane parametry. W kolumnie Deklaracja

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. (Program funkcjonalno uŝytkowy)

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. (Program funkcjonalno uŝytkowy) Załącznik nr 1 do SIWZ Znak: OA.3431-8/09. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (Program funkcjonalno uŝytkowy) Budowa sieci bezprzewodowej, usługa dostępu do Internetu, dostawa sprzętu komputerowego,

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia - Zadanie nr 4 Aktualizacja nr 2

Opis przedmiotu zamówienia - Zadanie nr 4 Aktualizacja nr 2 Załącznik nr 6 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia - Zadanie nr 4 Aktualizacja nr 2 Wymagania ogólne dla urządzeń i oprogramowania. Całość sprzętu musi być nowa (wyprodukowana nie wcześniej niż 6 miesięcy

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu Zamówienia Opis techniczny środowiska sprzętowo programowego na potrzeby budowy laboratorium CyberSecLab.

Opis przedmiotu Zamówienia Opis techniczny środowiska sprzętowo programowego na potrzeby budowy laboratorium CyberSecLab. Zaktualizowany Załącznik Nr 3 do SIWZ z dnia 23 lipca 2015 r. Opis przedmiotu Zamówienia Opis techniczny środowiska sprzętowo programowego na potrzeby budowy laboratorium CyberSecLab. Spis treści 1. PRZEDMIOT

Bardziej szczegółowo

II. budowa sieci logicznej światłowodowej wraz z remontem dedykowanej sieci elektrycznej w budynku Urzędu Miejskiego w Piszu

II. budowa sieci logicznej światłowodowej wraz z remontem dedykowanej sieci elektrycznej w budynku Urzędu Miejskiego w Piszu Załącznik nr 11 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia na rozbudowę systemu informatycznego w Urzędzie Miejskim w Piszu wraz z dostawą sprzętu komputerowego i biurowego. Zawartość: I. stworzenie

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu Zamówienia Opis techniczny środowiska sprzętowo programowego na potrzeby budowy laboratorium CyberSecLab.

Opis przedmiotu Zamówienia Opis techniczny środowiska sprzętowo programowego na potrzeby budowy laboratorium CyberSecLab. Zał. Nr 3 do SIWZ Opis przedmiotu Zamówienia Opis techniczny środowiska sprzętowo programowego na potrzeby budowy laboratorium CyberSecLab. Spis treści 1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA...3 2. CHARAKTERYSTYKA MIEJSCA

Bardziej szczegółowo

ZAKRES RZECZOWY ZAMÓWIENIA

ZAKRES RZECZOWY ZAMÓWIENIA , Działanie 1.4 : Wsparcie przedsięwzięć powiązanych z Regionalną Strategią Innowacji, Schemat I Kompleksowe wsparcie świadczenia usług dla przedsiębiorstw Numer sprawy: FEIWNT 1/5/2015 ZAKRES RZECZOWY

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wymagane parametry techniczno uŝytkowe i ich funkcjonalność

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wymagane parametry techniczno uŝytkowe i ich funkcjonalność Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wymagane parametry techniczno uŝytkowe i ich funkcjonalność Lp Opis parametrów i wymaganych funkcjonalności 1 2 I. SYSTEM PACS I OPROGRAMOWANIE

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SIWZ - Załącznik Nr 1 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1.1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 1.1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1.1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna sprzętu komputerowego:

Specyfikacja techniczna sprzętu komputerowego: Załącznik nr 5 do SIWZ Specyfikacja techniczna sprzętu komputerowego: PRZEŁĄCZNIK SIECIOWY I 4 szt. Parametr Charakterystyka (wymagania minimalne) Parametr oferowany Producent Nazwa producenta: Identyfikacja

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do SOPZ Zadanie 1 i Zadanie 2

Załącznik nr 3 do SOPZ Zadanie 1 i Zadanie 2 Załącznik nr 3 do SOPZ Zadanie 1 i Zadanie 2 1. Zamawiający wymaga dostarczenia i wdrożenia 2 szt. urządzeń bezpieczeństwa klasy UTM, pracujących redundantnie w układzie klastra wraz z 1 szt. urządzenia

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. I. Wyposażenie serwerowni i biura w budynku administracji terminala kontenerowego

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. I. Wyposażenie serwerowni i biura w budynku administracji terminala kontenerowego Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia I. Wyposażenie serwerowni i biura w budynku administracji terminala kontenerowego Założenia Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z dostawą wyposażenia serwerowni

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Oznaczenie sprawy: SSM/6/PP/2014 ZAŁĄCZNIK NR 5 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Zakres dostawy warz z minimalnymi mi: 1. Urządzenie firewall sztuk 1 Parametr Wartość minimalna Ilość portów RJ-45

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do SIWZ. Zestaw komputerowy ilość: 18 szt: min. procesor dwurdzeniowy; min. 3GHz; Cache 6 MB L2; FSB 1333MHz,

Załącznik Nr 1 do SIWZ. Zestaw komputerowy ilość: 18 szt: min. procesor dwurdzeniowy; min. 3GHz; Cache 6 MB L2; FSB 1333MHz, Zestaw komputerowy ilość: 18 szt: Procesor min. procesor dwurdzeniowy; min. 3GHz; Cache 6 MB L2; FSB 1333MHz, Płyta główna Pamięć RAM HDD Napędy optyczne Obudowa Stacja dyskietek Bezpieczeństwo Inne Wytyczne

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ i umowy

Załącznik nr 1 do SIWZ i umowy 1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Dostawa sprzętu komputerowego w zakresie: I. 1 sztuka serwera kopii zapasowych (obudowa typu RACK) + montaż i konfiguracja II. 1 sztuka serwera kontrolera domeny (obudowa typy RACK)

Bardziej szczegółowo

a) Szafa serwerowa 42U - 1szt.

a) Szafa serwerowa 42U - 1szt. Szafa 42 U 1000 x 800 mm a) Szafa serwerowa 42U - 1szt. Ilość i cechy techniczne Szafa 42 U 1000 x 800 mm Przystosowana do ustawienia na nóżkach poziomujących Spełnia (odp. tak/nie) W dachu i podstawie

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT SPORTU NIP 525-000-89-04 REGON 000786093. SPECYFIKACJĘ ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwaną, dalej także SIWZ. na:

INSTYTUT SPORTU NIP 525-000-89-04 REGON 000786093. SPECYFIKACJĘ ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwaną, dalej także SIWZ. na: INSTYTUT SPORTU 01 982 Warszawa, ul. Trylogii 2/16 Dyrektor Instytutu Bartosz Krawczyński tel.: (0-22) 569-99-99 www.insp.waw.pl, e-mail: przetargi@insp.waw.pl NIP 525-000-89-04 REGON 000786093 W dniu

Bardziej szczegółowo

WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE OFEROWANEGO SPRZĘTU - CZĘŚĆ I

WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE OFEROWANEGO SPRZĘTU - CZĘŚĆ I Nr postępowania: Załącznik nr 7 do SIWZ RAP.272.32.2014 WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE OFEROWANEGO SPRZĘTU - CZĘŚĆ I KOMPUTERY STACJONARNE UWAGA: Komputery muszą być jednolite kolorystycznie, dysk musi

Bardziej szczegółowo