OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA / ZAŁĄCZNIK DO OFERTY DLA CZĘŚCI I ZAMÓWIENIA SYSTEM INFORMACJI LOTNICZEJ (FIS)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA / ZAŁĄCZNIK DO OFERTY DLA CZĘŚCI I ZAMÓWIENIA SYSTEM INFORMACJI LOTNICZEJ (FIS)"

Transkrypt

1 ZAŁĄCZNIK Nr 1A (pieczęć Wykonawcy, adres, tel., faks) OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA / ZAŁĄCZNIK DO OFERTY DLA CZĘŚCI I ZAMÓWIENIA SYSTEM INFORMACJI LOTNICZEJ (FIS) System informacji lotniczej FIS musi być oparty na centralnej bazie danych i mieć możliwość gromadzenia, przetwarzania i publikacji informacji związanych z ruchem lotniczym na lotnisku. System musi być wyposażony w moduły operacyjne do wykorzystania przez służby obsługi naziemnej. System musi umożliwiać współpracę z systemami informacji wizualnej FIDS i głosowej DOS (w tym alarmowej), oraz z systemem transportu i kontroli bagażu i systemem DCS. Przesył informacji do współpracujących systemów musi odbywać się automatycznie wg. harmonogramu z centralnej bazy danych i/lub na podstawie wiadomości z systemów zewnętrznych. Dostawca systemu zapewni: szkolenie dla personelu Portu Lotniczego procedury awaryjne w przypadku awarii możliwość łatwej rozbudowy systemu przeprowadzenie niezbędnych konsultacji celem uruchomienia systemu Jeżeli system spełnia bez zastrzeżeń daną funkcjonalność należy wpisać TAK jeżeli nie spełnia należy wpisać NIE Lp. 1. Wymagania Założenia funkcjonalne 1.1. System musi być zgodny jest z standardami IATA zatem wszystkie dane prezentowane są zgodnie z tą nomenklaturą System powinien być dostępny w dwóch językach: polskim i angielskim System musi być oparty o strukturę klient-serwer Serwer powinien gromadzić dane w dowolnej bazie danych zgodnej ze standardami ODBC oraz umożliwiać równoczesną pracę wielu użytkowników na tych samych zbiorach danych w sposób asynchroniczny/zdarzeniowy Zapis danych pochodzących z innych źródeł niż interfejs użytkownika w aplikacji klienta powinien odbywać się za pośrednictwem konfigurowalnych serwisów pozwalających na zbudowanie rozproszonej struktury kolektorów danych Do systemów dostarczających dane zewnętrzne powinien należeć system przesyłający wiadomości typu B (np.: Sita Sitatex, Arinc Avinet), 1.7. Informacje rozgłaszane do/z systemów zintegrowanych z systemem powinny być rozsyłane automatycznie przez serwer w sposób asynchroniczny/zdarzeniowy Gromadzone dane wprowadzone z poziomu interfejsu użytkownika lub za pośrednictwem kolektorów danych powinny być automatycznie publikowane do wszystkich połączonych klientów oraz serwisów w sposób asynchroniczny od Czy spełn ia Czy spełnia

2 razu po otrzymaniu i przetworzeniu informacji przez serwer o ile są uprawnieni do otrzymywania danego typu informacji System musi posiadać bazę słownikową typów statków powietrznych operujących w lotnictwie cywilnym składającą się z danych: Kod IATA, KOD ICAO, Nazwa typu statku powietrznego, Wake category, Typical first class configuration, Typical second class configuration, Cargo, Maximum fuel capacity, Maximum takeoff weight, Maximum range, Typical cruise speed, Rozmiary: wing span, wing span with winglets, overall length, tail height, interior cabin width, Sylwetki samolotów System musi posiadać bazę słownikową rejestracji składającą się z danych: Rejestracja statku powietrznego, Typ statku powietrznego, Linia lotnicza System musi posiadać bazę słownikową linii lotniczych składającą się z danych: Kod IATA, Kod ICAO, Nazwa linii lotniczej, Kraj, Informacja czy linia jest typu lowcost System musi posiadać bazę słownikową portów lotniczych składającą się z danych: Kod IATA, Kod ICAO, Nazwa portu, Kraj, Informacja czy port jest w strefie Schengen czy nie Rozwiązanie powinno składać się z modułów umożliwiających: Układanie, edycję, podgląd oraz publikacja rozkładu rejsów, Podgląd depesz MVT, LDM, PSM, PTM, SLS itp., Automatyczne wiązanie depeszy przychodzącej oraz wychodzącej z odpowiadającym mu rejsem wprowadzonym do rozkład rejsów, Interpretacja depesz polegająca na wydzieleniu pól z depeszy o specyficznym znaczeniu oraz prezentacja tych informacji na interfejsie użytkownika, Edycję i rozszerzanie bazy danych takich jak: baza portów lotniczych, baza statków powietrznych, baza linii lotniczych wraz z oznaczeniami IATA oraz ICAO, Zarządzenie użytkownikami systemu oraz ich uprawnieniami pozwalającymi na profilowanie uprawnień do poszczególnych modułów systemu takich jak: dostęp, podgląd, edycja, dodawanie nowych danych oraz ich usuwanie, Dostęp do danych operacyjnych pozwalających na szybki dostęp do informacji takich jak: nadchodzące rejsy przylotowe oraz odlotowe, opóźnienia, liczba pasażerów odczytana z widomości MVT lub LDM,

3 liczba pasażerów z bookingu, godzina przylotu, godzina wylotu, Prezentacja danych czasowych w postaci wykresów Gantta ułatwiających interpretację danych czasowych oraz w postaci tabeli, Możliwość szybkiej filtracji danych prezentowanych w systemie po wybranych filtrach czasowych, numerów rejsów, kodów opóźnień oraz innych filtrów, Możliwość wydruku danych prezentowanych w dowolnym module systemu wraz z możliwością ich eksportu do pliku CSV, HTML, XLS itp., Możliwość planowania stanowisk postojowych dla statków powietrznych, Możliwość generowania raportów oraz statystyk takich jak: o Liczba rejsów wraz z podziałem na ich typy (regularny, czarterowy, cargo, specjalny) w określonym przedziale czasu z możliwością filtracji po: rejsach przylotowych, odlotowych, liniach lotniczych, destylacjach, typach statków powietrznych, terminalach, itp., o Statystyki opóźnień wraz z możliwością filtracji po: rejsach przylotowych, odlotowych, liniach lotniczych, destylacjach, typach statków powietrznych, terminalach, itp., o Statystyki liczby podróżnych wraz z możliwością filtracji po: rejsach przylotowych, odlotowych, liniach lotniczych, destynacjach, typach statków powietrznych, terminalach, touroperatorach, itp., Możliwość zarządzania zasobami ludzkimi oraz sprzętowymi (w aspekcie operacyjnym portu lotniczego) w module planowania z automatycznym przypisywaniem do wykonywania określonych czynności lub funkcji zgodnie z uprawnieniami, szkoleniami lub przeznaczeniem przy określonym rejsie, Możliwość wystawienia noty handlingowej będącej potwierdzeniem wykonania usług, Możliwość konfigurowania listy usług wykonywanych dla danego przewoźnika oraz typu statku powietrznego celem Możliwość wystawiania dokumentu Service rendered, Możliwość wystawienia dokumentu Graoud Handling Note Możliwość pracy w środowisku wielomonitorowym pozwalając na pracę z wieloma modułami umieszczonymi na różnych ekranach. System musi być zgodny z Polskim prawodawstwem a w szczególności z obowiązującymi przepisami prawa pracy na dzień odbioru systemu System musi umożliwić dostęp do danych służbom mundurowym a szczególności : SOL, SG, UC System musi mieć możliwość dostępu do danych na pokładzie statku powietrznego jak i w obrębie terminala pasażerskiego Powinien mieć możliwość współpracy z posiadanym systemem do fakturowania Symfonia Forte. Powinien musi mieć możliwość współpracy z posiadanym systemem Informacji wizualnej dla podróżnych System powinien mieć możliwość integracji z systemem łączności cyfrowej TETRA Możliwość przeglądania wszystkich depesz Możliwość filtrowania depesz po treści. Wymóg nie jest obligatoryjny. Za spełnienie warunku Zamawiający przyzna 10 pkt. za funkcjonalność Możliwość filtrowania depesz po dowolnym znaku. Wymóg nie jest obligatoryjny. Za spełnienie warunku Zamawiający przyzna 20 pkt. za funkcjonalność. Maksymalna liczba punktów za funkcjonalność 20 pkt. Zaznaczając ppkt nie należy zaznaczać ppkt i odwrotnie.

4 2. Planowanie rozkładu rejsów 2.1. Od modułu planowania rejsów wymaga się możliwości wprowadzania do siatki rozkładu rejsów zarówno cyklicznych jak i pojedynczych. Rejs powinien być powiązany z informacjami takimi jak: Typ rejsu regularny, charterowy, specjalny, cargo itp., Numer rejsu przylotowy oraz odlotowy z automatyczną weryfikacją poprawności linii lotniczej, Typ statku powietrznego zgodnie z kodami IATA lub ICAO, Rejestracja statku powietrznego, Trasę przelotu (z, przez, baza, przez, do) zgodnie z oznaczeniami IATA lub ICAO, Dodatkowe informacje o rejsie z postaci pola tekstowego, Informacja o przylocie lub odlocie na pusto (ferry-in, ferry-out), Datę oraz czas przylotu, Datę oraz czas odlotu, Datę oraz czas odloty ze stacji wylotu, Datę oraz czas przylotu do stacji docelowej, Możliwość wyboru czasu lokalnego lub czasu UTC w maskach służących do wprowadzania danych o rozkładzie rejsów, Maska rejsu rekurencyjnego pozwalająca na wybór dni tygodnia operowania danego rejsu, Informacje o bookingu czyli planowanej liczbie pasażerów, Informację o numerze radiotelefonu, telefonu, Informację o numerze Gate, Informację o pozycji postojowej dla statku powietrznego. Wizualizacja rotacji statków powietrznych na płycie lotniska w sposób graficzny za pomocą linii łączących rotujące statki powietrzne na płycie lotniska. Dowolnego ułożenia kolejności kolumn, Sortowania po jednej lub wielu kolumnach, Włączanie lub wyłącznie widoku wybranej kolumny, Filtrowania po dowolnej kolumnie, Wydruku danych bieżącego widoku, Publikacji danych bieżącego widoku, Eksport danych do schowka bieżącego widoku, Wzorzec tygodniowy operowania rejsu Moduł powinien wykrywać możliwe konflikty z numerami rejsów już wprowadzonymi do systemu operujących w tych samych dniach co nowe rejsy lub mieszczące się w określonym odstępie czasowym Wszystkie tabele powinny być konfigurowalne pozwalając na wybór kolejności kolumn, sortowanie po wielu kolumnach, filtrowanie zawartości. Powinna istnieć także możliwość publikacji danych bezpośrednio z modułu planowania rozkładu rejsów w postaci wiadomości z załączonym dokumentem prezentującym dane o rozkładzie rejsów do wybranej, konfigurowalnej listy odbiorców. Rozwiązanie publikujące dane w postaci wydruku, poczty , eksportu danych do schowka powinno posługiwać się zasadą WYSIWYG. Zatem publikowane powinny być tylko te dane które zostały odfiltrowane z zachowaniem sortowania. 3. Integracja z systemem przesyłającym wiadomości typu B 3.1. Rozwiązanie powinno być zintegrowane ze środowiskiem przesyłającym wiadomości typu B pozwalając na automatyczny, ciągły import danych zawartych w depeszach różnego typu. Depesze przychodzące oraz wychodzące

5 powinny być wiązane z rejsem dodanym w module planowania rozkładu oraz zdekodowane, które będą wykorzystane w innych częściach systemu. Wymagana jest zdolność zapisywania oraz interpretowania depesz typu: MVT, LDM, SLS, ASM, CPM. System ma zapewnić szybki i łatwy dostęp do kolekcji depesz każdego typu w osobnym module, wraz z możliwością wydruku listy oraz filtracji po wybranych kolumnach takich jak: numer rejsu, kod opóźnienia, przewoźnik, czas odebrania depeszy itp Na etapie wdrożenia należy zapewnić integracje za równo systemami operatora SITA jak i ARINC 4. Tabele Moduł powinien posiadać tabele: Kontener główny, będący zbiorem wszystkich wiadomości wysłanych na określone adresy odbiorców, gdzie lista adresów powinna być konfigurowalna na serwerze odbierającym dane, zapisującym je w bazie AODB, oraz rozsyłającym nowe wiadomości do zalogowanych użytkowników posiadających prawa do odczytu tych wiadomości, Kontener z wiadomościami MVT, będący zbiorem wszystkich wiadomości ruchowych, Kontener z wiadomościami LDM, będący zbiorem wszystkich wiadomości Load Messeges, Kontener z wiadomościami SLS, będący zbiorem wszystkich wiadomości SLS, Kontener z wiadomościami ASM, będący zbiorem wszystkich wiadomości ASM, Kontener z wiadomościami CMP, będący zbiorem wszystkich wiadomości SMP. Każda z tabel powinna być tabelą pozwalającą na dowolne ułożenie kolejności kolumn, sortowanie po wielu kolumnach oraz filtrowanie danych w wielu kolumnach, pozwalając na tworzenie złożonych filtrów. Wszystkie ustawienia widoku powinny być zapamiętywane i odtwarzane przy ponownym uruchomieniu platformy. Praca z danymi w tabelach powinna przypominać pracę z dokumentami Excela, to znaczy nawigacja po polach tabeli powinna następować za pomocą kursorów klawiatury Postać tabelaryczna kontenera głównego wiadomości powinna zawierać takie dane jak: Czas odebrania lub wysłania wiadomości, Zawartość oryginalnej wiadomości, Linia lotnicza, Priorytet wiadomości, Adres nadawcy, Lista adresów odbiorców, Temat wiadomości, Typ wiadomości (MVT, LDM, PSM, PTM, SLS i inne), Informacja czy jest to wiadomość przychodząca czy wychodząca

6 4.3. Dane, które powinny być interpretowane z depesz MVT to: Numer rejsu Dzień operowania Rejestracja statku powietrznego Oznaczenie IATA portu wysyłającego informację Czasy: touchdown, chocks on block, off-block, take off, estimated time of arrival, estimated time of departure, next information Oznacznie IATA portu do którego skierowana jest wiadomość Dodatkowe informacje Kody opóźnień Pax 4.4. Dane, które powinny być interpretowane z depesz LDM to Numer rejsu Dzień operowania Rejestracja statku powietrznego Wersja statku powietrznego Załoga Oznaczenie IATA portu do którego skierowana jest wiadomość Liczba pasażerów z wydzieleniem liczby infantów Liczba pasażerów na klasę Poczta, cargo 4.5. Moduł operacyjny Część operacyjna systemu powinna zawierać informacje o nadchodzących rejsach przylotowych oraz odlotowych, prezentowanych w postaci wykresu Gantta oraz tabeli w określonym przedziale czasowym do przodu lub w wybranym z kalendarza dniu lub okresie czasu. Dane przylotowe oraz wylotowe powinny być prezentowane na osobnych tabelach i wykresach Gantta Postać tabelaryczna operacji przylotowych powinna zawierać takie dane jak: Numer rejsu, Data oraz czas przylotu, Czas ATA, Czas ETA, Trasa przelotu, Typ statku powietrznego, Rejestracja statku powietrznego, Numer pozycji postojowej statku powietrznego na płycie lotniska, Numer radiotelefonu, telefonu, Imię i nazwisko Ramp Agenta, Kody opóźnień zaimportowane z depesz MVT, Liczba pasażerów pobrana z depesz LDM, Cargo pobrana z depesz LDM, Załoga pobrana z depesz LDM, Poczta pobrana z depesz LDM, Pole dodatkowych informacji tekstowych Postać tabelaryczna operacji przylotowych powinna dawać możliwość: Dowolnego ułożenia kolejności kolumn, Sortowania po jednej lub wielu kolumnach, Włączanie lub wyłącznie widoku wybranej kolumny, Filtrowania po dowolnej kolumnie, Eksport danych do schowka bieżącego widoku. Rozróżniania graficznego rejsów o różnym statusie: o Status nieokreślony, dla rejsów o nieznanych danych ETA, ATA, DL,

7 CANCEL, o Status rejsu opóźnionego w przypadku gdy różnica między czasem ATA a ETA jest większa niż określona wartość konfigurowana w ustawieniach programu, o Status rejsu na prostej, o Status rejsu odwołanego, o Status rejsu wylądował. Wyświetlania podsumowania z liczby operacji przewoźników w postaci tabeli zawierającej: Nazwę linii lotniczej wraz z kodem IATA, Liczba wszystkich operacji, Liczba operacja dla każdego typu rejsu (regularny, charter, cargo, special, symulowany). wraz z numerem rejestracyjnym statku powietrznego, kodem opóźnienia, liczbą pasażerów. Informacje te powinny zostać pobrane z wiadomości typu B. Dodatkowo celem ułatwienia interpretacji ekranu powinno nastąpić rozróżnienie graficzne rejsów o statusie nieznanym, opóźnione, odwołane, wylądowały, wystartowały. Każdemu rejsowi z poziomu ekranu operacyjnego powinno dać się przypisać status wylądował, wystartował, na prostej lub odwołany. Nadanie statusu wylądował powinno skutkować wyświetleniem dodatkowej informacji zawierającej numer rejsu oraz czas jego lądowania lub startu. Wszystkie dane dodatkowe związane z rejsem jak: numery stanowisk postojowych, numery otwartych stanowisk check-in, numery otwartych gate ów, lista osób przypisanych do obsługi rejsu, lista sprzętu przypisanego do obsługi rejsu, lista depesz lotniczych każdego interpretowanego typu, powinna być dostępna w osobnym oknie wraz z możliwością edycji i dokonywania zmian. Ponadto w module tym powinna istnieć możliwość przeglądu operacyjnych danych historycznych wraz z możliwością filtracji po: numerach rejsów, liniach lotniczych, kodach opóźnień, destynacjach 4.8. Moduł operacyjny powinien posiadać możliwość wydruku raportów o spodziewanych operacjach, raportu dziennego z zachowaniem danych o rotacji statków na płycie, raportu z blokingu Tabele modułu operacyjnego powinny być konfigurowalne pozwalając na dowolne ułożenie kolejności kolumn, sortowanie po wielu kolumnach oraz filtrowanie danych w wielu kolumnach, pozwalając na tworzenie złożonych filtrów. Wszystkie ustawienia widoku powinny być zapamiętywane i odtwarzane przy ponownym uruchomieniu platformy. Praca z danymi w tabelach powinna przypominać pracę z dokumentami Excela, to znaczy nawigacja po polach tabeli powinna następować za pomocą kursorów klawiatury 5. Moduł danych słownikowych 5.1. Moduł ten powinien pozwalać na tworzenie własnych baz typów statków powietrznych, statków powietrznych, linii lotniczych, portów lotniczych. Wszystkie dane wprowadzone w moduł słownikowy powinny opierać się o standard oznaczeń IATA oraz ICAO. Dodatkowym atutem będzie możliwość prowadzenia szczegółowych danych o statkach powietrznych zawierających takie informacje jak: Wake category, Typical first class configuration, Typical second class configuration, Cargo, Maximum fuel capacity, Maximum takeoff weight, Maximum range, Typical cruise speed,

8 Rozmiary: wing span, wing span with winglets, overall length, tail height, interior cabin width. 6. Zarządzania Personelem operacyjnym 6.1. Moduł ten powinien spełniać następujące kryteria : ograniczenia związane z prawem pracy, np. zapewnienie odpowiednich przerw szczególnie po zmianach nocnych, minimalna i maksymalna dopuszczalna liczba godzin pracy na jednej zmianie. zapewnienie właściwej liczby osób obsługi, zgodnie z umowami podpisanymi z liniami lotniczymi). zapewnienie odpowiedniej liczby osób z kadry kierowniczej, przebywających na lotnisku. zbierać dane razem ze wszystkimi wymaganiami i ograniczeniami. Każdej grupie lub, jeśli to jest wymagane, pojedynczemu pracownikowi, powinien umożliwić przypisanie : o rodzaje i liczbę zmian w miesiącu lub w tygodniu, o maksymalną/minimalną liczbę godzin pracy na miesiąc o typ zatrudnienia 6.2. System powinien umożliwić każdej grupie przypisanie poszczególnych rejsów lub całych linii lotniczych. Każdy pracownik może należeć do kilku grup, ze względu na odpowiednie szkolenia. Optymalizować grafik, tak aby był korzystny zarówno dla lotniska, jak i dla pracownika, uwzględniając jego preferencje, jak np.: o możliwość ustalenia dni wolnych, lub zmian w pewne dni, o możliwość tych samych godzin pracy z wybranymi osobami. Wspomóc ręczne planowanie, pozwalając osobie planującej lub poszczególnym kierownikom na dokonywanie korekt. Automatycznie sygnalizować naruszenie ograniczeń oraz pozwolić na podmianę godzin przyjść i przydziałów dwóch pracowników o tych samych kwalifikacjach. Przygotować plan, który może zostać wydrukowany i przekazany każdemu pracownikowi. 7. Moduł rampy 7.1. Moduł rampy powinien pozwalać na tworzenie dokumentów GHN będących potwierdzeniem wykonania usług zgodnie z umową, oraz zawierać mechanizmy pozwalające na automatyczne importowanie listy usług z bazy umów handlingowych. Lista serwisów powinna być konfigurowalna i pozwalać na dowolną zmianę każdej z usług. Na podstawie listy usług system powinien umożliwiać tworzenie dowolnej umowy handlingowej powiązanej z linią lotniczą oraz typem statku powietrznego Moduł rampy powinien być tak skonstruowany by pozwalał na: Zarządzanie wszystkimi dokumentami przez osobę odpowiedzialną za weryfikację poprawności wykonania usług, Przypisywanie osób odpowiedzialnych za wykonanie usług przy operacji wylotowej lub przylotowej, Przeglądanie listy rejsów, które zostały przypisane do agenta, Modyfikację stanu wykonania usług: przypisany, obsługa rozpoczęta, obsługa zakończona, dokument odrzucony do poprawy, dokument zatwierdzony, Drukowanie dokumentów w określonym formacie dostarczonym przez dział obsługi naziemnej Dane na dokumencie końcowym, potwierdzającym wykonanie usług powinny zawierać: Nazwa portu lotniczego, Data i czas wystawienia dokumentu, Nazwa lini lotniczej,

9 Numer rejsu przylotowego lub/i wylotowego, Trasa przelotu, Metoda płatności, Typ statku powietrznego, MTOW, Imię i nazwisko kapitana, Załoga, Numery rejestracyjne statku powietrznego operacji przylotu i wylotu, jeśli są różne, Rzeczywistą godzinę przylotu, Rzeczywistą godzinę wylotu, Kody opóźnień, Opis przyczyn opóźnienia, Informację o przylocie lub wylocie na pusto, Informację o rejsie przekierowanym, Informację o odwołaniu operacji, Listę wykonanych serwisów wraz z informacjami szczegółowymi jak: o Liczba pasażerów przylatujących, o Liczba pasażerów wylatujących, o Liczba pasażerów tranzytowych, o Bagaż przylatujący i wylatujący, o Poczta przylatująca i wylatująca, o Cargo przylatujące i wylatujące, o Inne dane szczegółowe wykonanych serwisów zgodnie z listą szablonów serwisów, o Status wykonania usługi, o Dodatkowe komentarze do każdej wykonanej usługi System powinien zapisywać czas rozpoczęcia i zakończenia obsługi statku powietrznego, oraz osobno czas rozpoczęcia i zakończenia wykonania każdej z usług. System powinien posiadać możliwość pracy na urządzeniach mobilnych z ekranem dotykowym. Tak samo jak w innych modułach dane przedstawione tabelarycznie powinny dawać możliwość: Dowolnego ułożenia kolejności kolumn, Sortowania po jednej lub wielu kolumnach, Włączanie lub wyłącznie widoku wybranej kolumny, Filtrowania po dowolnej kolumnie, Eksport danych do schowka bieżącego widoku, Wybranie dowolnej daty z kalendarza celem przeglądu danych historycznych. 8. Specyfikacja materiałowa 8.1. Wszystkie materiały do wykonania instalacji Systemu Informacji Lotniczej FIS powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych) albo je przewyższać. Parametry systemu powinny być potwierdzone odpowiednimi deklaracjami Stacja robocza Procesor w architekturze x86, dwurdzeniowy, dedykowany do pracy w komputerach stacjonarnych, taktowany zegarem min.2,93ghz, cache min. 3MB L2; Pamięć RAM2GB DDR3-1066, możliwość rozbudowy do 16 GB, min. 2 wolne złącza dla rozszerzeń pamięci; Dysk twardy 160 GB (min. SATA II; min rpm, NCQ/3Gbit, 8mb cache); Napęd optyczny DVD-RW SATA z oprogramowaniem do odtwarzania i nagrywania płyt DVD; napęd typu slim zamocowany na stałe w obudowie komputera (brak możliwości jego wyjęcia bez dostępu do wnętrza obudowy); Płyta główna zaprojektowana i

10 wyprodukowana przez producenta komputera, logo producenta, model płyty oraz numer katalogowy trwale naniesiony na powierzchnię na etapie produkcji, obsługa procesorów wielordzeniowych wspierających wirtualizację, zintegrowany kontroler 3 x SATA II, złącza rozszerzeń: min 1x PCI 32bit, możliwość zabezpieczenia hasłem dostępu do systemu operacyjnego i dostępu do BIOS komputera - zabezpieczenia te muszą działać niezależnie od siebie, możliwość zabezpieczenia dysku twardego w sposób uniemożliwiający możliwość odczytu danych po podłączeniu dysku do innego komputera, - możliwość manualnego obniżenia poziomu głośności komputera z poziomu BIOS poprzez aktywację funkcji pracy z obniżoną głośnością dla dysku twardego, napędu optycznego i wentylatorów wbudowanych wewnątrz obudowy, możliwość odczytania z BIOS komputera informacji o numerze seryjnym, numerze inwentaryzacyjnym (asset tag), możliwość odczytania z BIOS dokładnych informacji o procesorze co najmniej model, typ, częstotliwości FSB, prędkości rzeczywista, ilość pamięci cache, możliwość odczytania bezpośrednio z BIOS informacji o wersji i dacie wydania używanej wersji BIOS, możliwość sprawdzenia z poziomu BIOS modelu i wersji firmware dysku twardego oraz modelu i wersji firmware napędu optycznego, -możliwość wyłączenia pracy wielordzeniowej procesora z pozycji BIOS (konieczne w przypadku niektórych aplikacji), możliwość wyłączenia portów COM, LPT, USB, FDD z BIOS komputera bez pośrednictwa systemu operacyjnego, ani bez pośrednictwa urządzeń zewnętrznych, możliwość ograniczenia dostępu do portów USB dla dysków i pamięci flash pracujących w standardzie USB 1.x i 2.x, blokada zapisu na dyskietkach 3,5 cala, sprzętowa technologia zarządzania i monitorowania komputera na poziomie sprzętowym działająca niezależnie od stanu czy obecności systemu operacyjnego umożliwiająca między innymi: monitorowanie konfiguracji komponentów komputera (procesor, pamięć, dysk twardy, model i wersję płyty głównej i wersję BIOS), możliwość przekierowania konsoli tekstowej oraz ekranu konfiguracyjnego BIOS na stację zarządzającą przez sieć LAN, wbudowany firewall sprzętowy działający niezależnie od obecności systemu operacyjnego, zarządzany i konfigurowalny zdalnie, nie widoczny dla systemu operacyjnego czy aplikacji, rozwiązanie sprzętowe zintegrowane w płycie głównej komputera zapewniające możliwość przywrócenia BIOS w przypadku jego uszkodzenia (ataki wirusów itp.) lub nieudanej aktualizacji bez pośrednictwa jakichkolwiek urządzeń zewnętrznych i w sytuacji, gdy obraz na monitorze nie jest wyświetlany i/lub nie ma możliwości wprowadzania znaków za pomocą konsoli tekstowej czy uruchomienia systemu operacyjnego, Wbudowana w jednostkę centralną sygnalizacja wizualna (wyświetlacz, diody) trybu pracy technologii zarządzania zdalnego, sygnalizacja niezależna od stanu zasilania komputera oraz obecności urządzeń peryferyjnych, rozwiązanie sprzętowe zintegrowane w płycie głównej komputera zapewniające możliwość przywrócenia BIOS w przypadku jego uszkodzenia (ataki wirusów itp.) lub nieudanej aktualizacji bez pośrednictwa jakichkolwiek urządzeń zewnętrznych i w sytuacji gdy obraz na monitorze nie jest wyświetlany i/lub nie ma możliwości wprowadzania znaków za pomocą konsoli tekstowej, zintegrowany z płytą główną układ szyfrujący umożliwiający zaszyfrowanie poufnych dokumentów oraz poczty elektronicznej. Umożliwiający tworzenie zaszyfrowanych wirtualnych partycji. Usunięcie zabezpieczenia powoduje trwałe uszkodzenie płyty głównej a odczytanie zaszyfrowanych danych nie jest możliwe na innym urządzeniu. Układ zgodny ze standardem TPM 1.2. Karta dźwiękowa zintegrowana w standardzie High Definition, możliwość wyłączenia karty muzycznej w BIOS, Karta sieciowa 10/100/1000 Mbps, obsługa protokołów: WoL, ASF 2.0, PXE, możliwość wyłączenia karty sieciowej w BIOS, możliwość odczytania adresu MAC karty z BIOS komputera,

11 Karta graficzna do 256 MB pamięci współdzielonej z pamięcią systemową, 1x VGA, 1x DVI; Porty I/O: min. 10 portów USB 2.0 (w tym min. 3 na panelu przednim), min. 2x RS-232, 2x porty PS2, 1x audio line-in, 2x audio line-out, 2x wejście mikrofonowe (wejście mikrofonowe i line-out zdublowane na panelu przednim obudowy), nie dopuszcza się możliwości zasłonięcia złączy USB znajdujących się na panelu przednim jakimikolwiek zaślepkami, maskownicami utrudniającymi wzrokową weryfikację ich użycia np. obecności klucza USB czy innego urządzenia podłączonego do złączy na panelu przednim obudowy komputera. System operacyjny: Licencja dla Windows 7 Professional 32bit z prawami do instalacji Windows XP Professional w polskiej wersji językowej, Preinstalowany fabrycznie na dysku twardym Windows 7 Professional w polskiej wersji językowej. Dostarczony nośnik Windows 7 Professional OEM pozwalający na ponowną instalację systemu 32bit oraz 64bit niewymagającą wpisywania klucza rejestracyjnego lub rejestracji poprzez Internet czy telefon. Obudowa małogabarytowa, fabrycznie przystosowana do pracy w pionie i w poziomie, minimum jedna zewnętrzna zatoka 5.25 cala dla napędu optycznego, ilość zatok 5,25 oraz 3,5 cala pozwalająca na jednoczesną instalację wewnątrz obudowy minimum napędu optycznego oraz czytnika kart procesorowych, w kolorze ciemnym (szara,czarna), zasilacz wbudowany wewnątrz obudowy, o mocy maksymalnej 220W, zasilacz z aktywnym filtrem PFC o sprawności minimum 82%, obudowa zapewniająca możliwość beznarzędziowej obsługi w zakresie otwarcia obudowy (nie dopuszcza się żadnego rodzaju śrub w tym np. motylkowych), wymiany i instalacji kart rozszerzeń i dysków twardych (możliwość interwencyjnego, szybkiego zabezpieczenia przez użytkownika dysku twardego) bez konieczności użycia narzędzi; suma wymiarów obudowy (wysokość + szerokość + głębokość mierzona po krawędziach zewnętrznych) nie więcej niż 655mm w tym głębokość nie więcej niż 300mm, otwierana przednia i górna ściana obudowy umożliwiająca dostęp do wszystkich podzespołów komputera, obudowa trwale oznaczona logo producenta komputera, licencja na system operacyjny oraz numer seryjny komputera umieszczony na górnej części obudowy, slot Kensington umieszczony z tyłu obudowy. Obudowa musi posiadać zintegrowany zamek obudowy (nie dopuszcza się kłódek lub zabezpieczeń wystających poza obrys obudowy z jakiejkolwiek strony). Obudowa musi posiadać czujnik otwarcia obudowy wraz z logowaniem otwarcia, współpracujący z dostarczoną aplikacją zarządzającą, wyklucza się zastosowanie czujników zajmujących lub utrudniających użycie jakiegokolwiek złącza wewnętrznego lub zewnętrznego płyty głównej jak PCI, USB, PS2, LPT, COM. Klawiatura USB w układzie polski programisty, trwałe oznaczenie klawiatury logo producenta komputera. Mysz optyczna 800 dpi, USB, dwuprzyciskowa, rolka (scroll) jako trzeci przycisk, funkcja scroll'a czterokierunkowego. Gwarancja 3 lata z gwarantowanym czasem naprawy do końca w następnego dnia roboczego od zgłoszenia (wymagane oświadczenie producenta). Zarządzanie zdalne i diagnostyka: Oprogramowanie wyprodukowane i wspierane przez producenta komputera wraz z licencją do zarządzania w sieci, pozwalające minimum na: pracę w architekturze serwerklient - licencja musi pozwalać na pełne wykorzystanie aplikacji w wymaganym zakresie, możliwość zdalnego przypisania dla jednego, lub grupy komputerów unikalnego numeru inwentarzowego widocznego zdalnie dla administratora jak i bezpośrednio w BIOS maszyny, monitoring systemu i przekazywanie informacji o zdarzeniach na stację administratorską (konsola graficzna na stacji zarządzającej, konsola tekstowa, , sms), możliwość konfiguracji i weryfikacji zakresu i stopnia szczegółowości alertów przekazywanych na stację administratorską oraz wybór sposobu informacji o zdarzeniu, monitoring komponentów takich jak: dysk twardy (SMART), pamięci, wentylatorów, stanu

12 czujnika otwarcia obudowy, monitoring temperatury wewnętrznej komputera, zdalne zarządzanie BIOS: wprowadzanie i zmiana haseł BIOS, archiwizacja i aktualizacja BIOSu dla pojedynczego komputera i grupy komputerów jednocześnie; modyfikacja sekwencji bootowania; generowanie raportów dot. pojedynczych komputerów lub grup komputerów, w zakresie zainstalowanych komponentów, systemu operacyjnego oraz aplikacji, inwentaryzacja szczegółowa komputera: odczyt modelu, numeru seryjnego i numer inwentarzowego komputera, wersja i model płyty głównej, wersja BIOS; model, wersja firmware i numer seryjny dysku twardego, model, wersja firmware i numer seryjny napędu optycznego, sposób obsadzenia kości pamięci wraz z informacją o zainstalowanych kościach (pojemność, oznaczenie, numer seryjny kości). Oprogramowanie wyprodukowane i wspierane przez producenta komputera pozwalające minimum na: praca w środowisku Windows XP i Vista, DOS, pełną diagnostykę sprzętową komputera (praca dysku twardego, płyty głównej i jej układów, praca podsystemu pamięci, karty graficznej), pozwalającą na wykrycie usterki z wyprzedzeniem lub jej weryfikację, odczyt informacji o systemie: numer seryjny, numer inwentarzowy, eksport informacji do plików danych Certyfikaty i normy: Potwierdzenie kompatybilności komputera na stronie Microsoft Windows Hardware Compatibility List na daną platformę systemową (wydruk ze strony), potwierdzenie producenta o zgodności z DMI 2.0 (Desktop Management Interface ) oraz z WMI 1.5 ( Windows Management Instrumentation ) Deklaracja zgodności CE, widoczne oznaczenie CE na górnej ścianie obudowy Certyfikaty jakości ISO 9001 i Certyfikat ISO9241 dla oferowanego modelu komputera Zgodność z normami EN55022/B, EN55024, EN /3 Certyfikacja Energy Star w wersji co najmniej 5.0 dla oferowanego modelu komputera Poziom emitowanego hałasu, mierzony wg normy ISO 7779 i wykazany według normy ISO 9296 w trybie jałowym (IDLE dla uruchomionego systemu Windows Vista Business) powinien wynosić nie więcej niż 22 db (potwierdzony stosownym dokumentem producenta komputera oświadczenie wraz z raportem badawczym wykonanym przez notyfikowane laboratorium). Dopuszcza się dokumenty techniczne w języku angielskim wraz z ich tłumaczeniem 8.4. Inne: Ogólnopolska, telefoniczna infolinia/linia techniczna producenta komputera, dostępna (ogólnopolski numer o zredukowanej odpłatności 0-800/0-801) w czasie obowiązywania gwarancji na sprzęt i umożliwiająca po podaniu numeru seryjnego urządzenia (należy podać numer telefonu ogólnopolskiego, nie dopuszcza się telefonów komórkowych): czy, i w jaką wersją systemu operacyjnego komputer o podanym numerze seryjnym został wyposażony fabrycznie (konieczne w celu szybkiej weryfikacji legalności systemu) konfiguracji sprzętowej komputera w tym model i typ dysku twardego, procesora, ilość fabrycznie zainstalowanej pamięci operacyjnej czasu obowiązywania i typ udzielonej gwarancji Możliwość aktualizacji i pobrania sterowników do oferowanego modelu komputera w najnowszych certyfikowanych wersjach bezpośrednio z sieci Internet za pośrednictwem strony www producenta komputera.

13 Możliwość weryfikacji czasu obowiązywania i reżimu gwarancji bezpośrednio z sieci Internet za pośrednictwem strony www producenta komputera Preinstalowany system operacyjny Windows Monitor do stacji roboczej Przekątna ekranu, rozdzielczość 19 cali o rozdzielczości natywnej minimum 1280x1024 pikseli, maksymalny rozmiar piksela mm, nie dopuszcza się ekranów panoramicznych. Parametry obrazu: Odwzorowanie 16,7 miliona kolorów, kontrast 1000:1, jasność min. 250 cd/m 2,czas reakcji matrycy max. 5ms, kąty widzenia minimum 170 stopni, częstotliwość pozioma khz, częstotliwość pionowa Hz (weryfikacja na podstawie dokumentacji technicznej producenta monitora). Wejścia wideo 1x DVI, 1x VGA. Obudowa ekranu w kolorze jasnym (biała, szara), regulacja do pozycji portretowej (pivot), regulacja wysokości ekranu minimum 110mm w pionie, pochylenie ekranu w zakresie -5 / +20 (tzw. tilt), obrót względem osi pionowej w zakresie +/-45 (tzw. swivel), zintegrowany zasilacz i głośniki stereo stereo o mocy minimum 1W każdy, możliwość regulacji głośności z menu OSD monitora, złącze Kensington Lock, złącze montażu na ścianie w standardzie VESA 100 (100 mm), wymiary maksymalne obudowy bez podstawy (wysokość x szerokość x głębokość) - 350mm x 412mm x 62mm, waga maksymalna bez podstawy 3,7kg Kable: Fabrycznie dostarczone w zestawie: kabel analogowy VGA o długości minimum 1,8m, kabel DVI o długości minimum 1,8m, kabel audio stereo analogowy. Gwarancja 36 miesięcy w systemie door-to-door. Menu OSD: Regulacja palety barw z menu OSD co najmniej regulacja 6500K, 9300K, możliwość zapisu ustawień użytkownika (R,G,B); wyświetlanie modelu, numeru seryjnego monitora oraz parametrów pracy (rozdzielczość, używane złącze sygnałowe) poprzez menu OSD. Zarządzanie zdalne I obsługa: Aplikacja producenta monitora do zdalnej inwentaryzacji w sieci komputerowej, pozwalająca na odczyt modelu i producenta monitora, jego numeru seryjnego oraz przepracowanego czasu w godzinach, możliwość regulacji wszystkich ustawień menu OSD bezpośrednio z komputera PC. Certyfikaty i normy, dokumentacja: TCO Displays 5.0 EPEAT Silver Energy Star 5.0 (EPA 5.0), zużycie energii max. 19W wg standardów EPA, zużycie energii w trybie stand-by oraz w trybie oszczędzania energii nie więcej niż 0,1W parametry potwierdzone w oficjalnej dokumentacji technicznej producenta monitora EN60950, CE ISO (klasa II) Certyfikaty jakości ISO 9001 i RoHS, WEEE Instrukcja obsługi monitora 8.7. Serwery aplikacji podstawowy Obudowa typu Rack, wysokość nie więcej niż 2U, dostarczona wraz z szynami i prowadnicą kabli; Procesor czterordzeniowy w architekturze x86, o częstotliwości 2,4GHz i pamięci cache min 12MB; Płyta główna Dedykowana serwerowa, wyprodukowana i

14 zaprojektowana przez producenta serwera, minimum 18 gniazd pamięci RAM, karty rozszerzeń - min 2 sloty PCI-Express Gen2 x8 typu low profile, możliwość obsadzania w min 2 slotach kart PCIe x16, min 5 slotów PCI-Express Gen2 x4, dwa z czterech gniazd PCI-Express Gen2 x4 mogą być wykorzystywane jako gniazdo x8, jeśli sąsiednie gniazdo będzie niewykorzystane, min 10 portów USB (w tym min 3 z przodu, min 4 z tyłu, min 2 w środku), port VGA z tyłu, dodatkowo port VGA z przodu 2 porty RS-232 w tym jeden dostępny zarówno dla systemu operacyjnego jak i kontrolera zdalnego zarządzania; Pamięć RAM nie mniej niż 8GB RAM typu registred DDR z korekcją błędów Advanced ECC, funkcje scrubbing i SDDC, opcja aktywnej rezerwy i zapisu lustrzanego pamięci, obsadzone min 2 gniazda pamięci w trybie niezależnym, możliwość rozbudowy do minimum 192 GB. HDD 4szt dysków twardych typu SAS hot-plug, nie mniejsze niż 300GB 15krpm 3,5 każdy, dyski wewnątrz serwera pracujące w macierzy dyskowej RAID, możliwość jednoczesnej instalacji dysków SATA i SAS, możliwość instalacji min. 6 szt. dysków; Kontrolery kontroler dysków typu SAS 6G minimum 8 portów z obsługą RAID 0,1,10,5,50,6,60 z pamięcią cache 512MB i podtrzymaniem bateryjnym, 2 kanałowy kontroler typu SATA; Inne napędy i moduły DVD- RW wewnętrzny, panel serwisowy z wyświetlaczem LCD; Karta graficzna zintegrowana w jednym module z kontrolerem zdalnego zarządzania i pamięcią 32MB na płycie głównej, rozdzielczość min x 1200; Karty sieciowe 2 karty sieciowe typu Ethernet 10/100/1000 (akceleracja TCP/IP), rozruch PXE przez sieć LAN z serwera PXE, rozruch iscsi przez zintegrowaną kartę sieci LAN, 1 karta Ethernet 10/100 wyłącznie dla komunikacji z kontrolerem zdalnego zarządzania; Zasilanie i chłodzenie: Dwa redundantne zasilacze o mocy maksymalnej 800W na 1 zasilacz, zgodne ze standardem EPA, typu hot plug, o sprawności minimalnej 92% przy typowym obciążeniu 50% (potwierdzone niezależnym, międzynarodowym raportem badawczym honorowanym w Unii EUropejskiej), współczynnik wydajności względem zużywanej energii SPEC/W nie mniej niż (wydajność SPEC w odniesieniu do maksymalnego poboru mocy serwera); nadmiarowe chłodzenie redundantne wentylatory typu hot-plug; Oprogramowanie zarządzające i diagnostyczne wyprodukowane przez producenta serwera umożliwiające konfigurację kontrolera RAID, instalację systemów operacyjnych, zdalne zarządzanie, diagnostykę i przewidywanie awarii w oparciu o informacje dostarczane w ramach zintegrowanego w serwerze systemu umożliwiającego monitoring systemu i środowiska (temperatura, dyski, zasilacze itd.). Zarządzanie: Zintegrowany z płytą główną kontroler zdalnego zarządzania zgodny ze standardem IPMI 2.0 umożliwiający zdalny restart serwera i pełne zarządzanie włącznie z przejęciem zdalnym konsoli graficznej oraz zdalnego podłączenia napędów. Dedykowana karta LAN 10/100 Mb/s do komunikacji wyłącznie z kontrolerem zdalnego zarządzania z możliwością przeniesienia tej komunikacji na inną kartę sieciową współdzieloną z systemem operacyjnym serwera. Umieszczona z przodu chowana karta identyfikacyjna serwera zawierająca nazwę serwera, numer handlowy, numer seryjny, adresy kart sieciowych. Wsparcie dla systemów operacyjnych: Jest wymagana kompatybilność

15 serwera z następującymi sieciowymi systemami operacyjnymi: Windows 2008, SUSE LINUX SLES-10 X86, Red Hat LINUX RHEL5 X86. Certyfikaty producenta: Certyfikat producenta ISO 9001 w zakresie projektowania, produkcji i serwisu produktów, CE oraz ISO Dokumentacja: Karty gwarancyjne, instrukcje, licencje oprogramowania, nośniki ze sterownikami; Gwarancja 3 lata z gwarantowanym czasem naprawy do końca w następnego dnia roboczego od zgłoszenia (wymagane oświadczenie producenta) Serwery aplikacji zapasowy Obudowa typu Rack, wysokość nie więcej niż 2U, dostarczona wraz z szynami i prowadnicą kabli; Procesor czterordzeniowy w architekturze x86, o częstotliwości 2,4GHz i pamięci cache min 12MB; Płyta główna Dedykowana serwerowa, wyprodukowana i zaprojektowana przez producenta serwera, minimum 18 gniazd pamięci RAM, karty rozszerzeń - min 2 sloty PCI-Express Gen2 x8 typu low profile, możliwość obsadzania w min 2 slotach kart PCIe x16, min 5 slotów PCI-Express Gen2 x4, dwa z czterech gniazd PCI-Express Gen2 x4 mogą być wykorzystywane jako gniazdo x8, jeśli sąsiednie gniazdo będzie niewykorzystane, min 10 portów USB (w tym min 3 z przodu, min 4 z tyłu, min 2 w środku), port VGA z tyłu, dodatkowo port VGA z przodu 2 porty RS-232 w tym jeden dostępny zarówno dla systemu operacyjnego jak i kontrolera zdalnego zarządzania; Pamięć RAM nie mniej niż 8GB RAM typu registred DDR z korekcją błędów Advanced ECC, funkcje scrubbing i SDDC, opcja aktywnej rezerwy i zapisu lustrzanego pamięci, obsadzone min 2 gniazda pamięci w trybie niezależnym, możliwość rozbudowy do minimum 192 GB. HDD 4szt dysków twardych typu SAS hot-plug, nie mniejsze niż 300GB 15krpm 3,5 każdy, dyski wewnątrz serwera pracujące w macierzy dyskowej RAID, możliwość jednoczesnej instalacji dysków SATA i SAS, możliwość instalacji min. 6 szt. dysków; Kontrolery kontroler dysków typu SAS 6G minimum 8 portów z obsługą RAID 0,1,10,5,50,6,60 z pamięcią cache 512MB i podtrzymaniem bateryjnym, 2 kanałowy kontroler typu SATA; Inne napędy i moduły DVD- RW wewnętrzny, panel serwisowy z wyświetlaczem LCD; Karta graficzna zintegrowana w jednym module z kontrolerem zdalnego zarządzania i pamięcią 32MB na płycie głównej, rozdzielczość min x 1200; Karty sieciowe 2 karty sieciowe typu Ethernet 10/100/1000 (akceleracja TCP/IP), rozruch PXE przez sieć LAN z serwera PXE, rozruch iscsi przez zintegrowaną kartę sieci LAN, 1 karta Ethernet 10/100 wyłącznie dla komunikacji z kontrolerem zdalnego zarządzania; Zasilanie i chłodzenie: Dwa redundantne zasilacze o mocy maksymalnej 800W na 1 zasilacz, zgodne ze standardem EPA, typu hot plug, o sprawności minimalnej 92% przy typowym obciążeniu 50% (potwierdzone niezależnym, międzynarodowym raportem badawczym honorowanym w Unii EUropejskiej), współczynnik wydajności względem zużywanej energii SPEC/W nie mniej niż (wydajność SPEC w odniesieniu do maksymalnego poboru mocy serwera); nadmiarowe chłodzenie redundantne wentylatory typu hot-plug; Oprogramowanie zarządzające i diagnostyczne wyprodukowane przez

16 producenta serwera umożliwiające konfigurację kontrolera RAID, instalację systemów operacyjnych, zdalne zarządzanie, diagnostykę i przewidywanie awarii w oparciu o informacje dostarczane w ramach zintegrowanego w serwerze systemu umożliwiającego monitoring systemu i środowiska (temperatura, dyski, zasilacze itd.). Zarządzanie: Zintegrowany z płytą główną kontroler zdalnego zarządzania zgodny ze standardem IPMI 2.0 umożliwiający zdalny restart serwera i pełne zarządzanie włącznie z przejęciem zdalnym konsoli graficznej oraz zdalnego podłączenia napędów. Dedykowana karta LAN 10/100 Mb/s do komunikacji wyłącznie z kontrolerem zdalnego zarządzania z możliwością przeniesienia tej komunikacji na inną kartę sieciową współdzieloną z systemem operacyjnym serwera. Umieszczona z przodu chowana karta identyfikacyjna serwera zawierająca nazwę serwera, numer handlowy, numer seryjny, adresy kart sieciowych. Wsparcie dla systemów operacyjnych: Jest wymagana kompatybilność serwera z następującymi sieciowymi systemami operacyjnymi: Windows 2008, SUSE LINUX SLES-10 X86, Red Hat LINUX RHEL5 X86. Certyfikaty producenta: Certyfikat producenta ISO 9001 w zakresie projektowania, produkcji i serwisu produktów, CE oraz ISO Dokumentacja: Karty gwarancyjne, instrukcje, licencje oprogramowania, nośniki ze sterownikami; Gwarancja 3 lata z gwarantowanym czasem naprawy do końca w następnego dnia roboczego od zgłoszenia (wymagane oświadczenie producenta) Inne: Dostarczony sprzęt musi być fabrycznie nowy, musi pochodzić z oficjalnego kanału sprzedaży producenta na rynek polski. Wymagane oświadczenie producenta że oferowany do przetargu sprzęt spełnia ten wymóg. Elementy, z których zbudowane są serwery muszą być produktami producenta tych serwerów lub być przez niego certyfikowane (wymagane oświadczenie producenta dołączone do oferty) oraz muszą być objęte gwarancją producenta, potwierdzoną przez oryginalne karty gwarancyjne Oferent zobowiązany jest dostarczyć wraz z ofertą, szczegółową specyfikację techniczną oferowanego sprzętu Dostępność części zamiennych przez 5 lat od momentu zakupu serwera ( oświadczenie producenta ) Preinstalowany system operacyjny Windows 2008 sp Oprogramowanie do tworzenia kopii bezpieczeństwa Oprogramowanie backupowe ma pracować na systemie operacyjnym MS Windows Server Standard 2008 R2 i zapewniać backup serwerów zdalnych pracujących pod kontrolą systemów operacyjnych MS Windows Server Standard 2008 R2. Oprogramowanie ma zapewniać obsługę zarówno pojedynczych urządzeń taśmowych jak i urządzeń automatycznych z interface SCSI i FC bez limitu ilości napędów i slotów. Oprogramowanie ma zapewniać możliwość zapisu pojedynczego zadania jednocześnie na wiele napędów tzw. tape RAID. Oprogramowanie ma zapewniać możliwość backupu na dysk. Oprogramowanie ma zapewniać funkcjonalność D2D2T (disk staging), a konfiguracja takich zadań ma odbywać się poprzez interfejs graficzny GUI. Oprogramowanie ma zapewniać możliwość backupu w tym samym

17 czasie z kilku źródeł (serwerów) na jeden napęd taśmowy multiplexing. Oprogramowanie ma zapewnić wykorzystanie mechanizmów deduplikacji backupowanych danych. Oprogramowanie ma zapewniać możliwość wykorzystania bazy MS SQL jako repozytorium do przetrzymywania informacji o backupie. Oprogramowanie ma zapewniać możliwość tworzenia raportów o wykonanych zadaniach backupowych. Wymagana jest funkcjonalność pozwalająca na tworzenie kopii otwartych plików. Oprogramowanie musi zapewniać funkcjonalność pozwalającą na backup serwerów baz danych takich jak MS SQL, Lotus Notes, Oracle, Sybase, SAP bez konieczności zatrzymywania ich pracy (backup online). Oprogramowanie musi zapewniać backup w trybie online serwera MS Exchange, a odtwarzanie powinno umożliwić odzyskanie całej bazy danych jak i pojedynczych wiadomości. Oprogramowanie ma zapewniać ochronę wszystkich serwerów w przypadku awarii poprzez funkcje zapewniające szybkie odtworzenie serwerów po awarii tzw. Disaster Recovery Oprogramowanie antywirusowe na serwery i stacje robocze z konsolą do centralnej administracji Pełne wsparcie dla systemu Windows 2000/2003/XP/PC Tablet/Vista/2008. Wsparcie dla Windows Security Center (Windows XP SP2). Wsparcie dla 32- i 64-bitwej wersji systemu Windows. Wersja programu dla stacji roboczych Windows dostępna zarówno języku polskim jak i angielskim. Pomoc w programie (help) w języku polskim. Dokumentacja do programu dostępna w języku polskim. Skuteczność programu potwierdzona nagrodami VB100 i co najmniej dwie inne niezależne organizacje np. ICSA labs lub Check Mark. Pełna ochrona przed wirusami, trojanami, robakami i innymi zagrożeniami. Wykrywanie i usuwanie niebezpiecznych aplikacji typu adware, spyware, dialer, phishing, narzędzi hakerskich, backdoor, itp. Wbudowana technologia do ochrony przed rootkitami. Skanowanie w czasie rzeczywistym otwieranych, zapisywanych i wykonywanych plików. Możliwość skanowania całego dysku, wybranych katalogów lub pojedynczych plików "na żądanie" lub według harmonogramu. Skanowanie "na żądanie" pojedynczych plików lub katalogów przy pomocy skrótu w menu kontekstowym. Możliwość skanowania dysków sieciowych i dysków przenośnych. Skanowanie plików spakowanych i skompresowanych. Brak konieczności ponownego uruchomienia (restartu) komputera po instalacji programu. Możliwość przeniesienia zainfekowanych plików i załączników poczty w bezpieczny obszar dysku (do katalogu kwarantanny) w celu dalszej kontroli. Pliki muszą być przechowywane w katalogu kwarantanny w postaci zaszyfrowanej. Wbudowany konektor dla programów MS Outlook, Outlook Express, Windows Mail, Mozilla Thunderbird i Windows Live Mail (funkcje programu dostępne są bezpośrednio z menu programu pocztowego).

18 Skanowanie i oczyszczanie w czasie rzeczywistym poczty przychodzącej i wychodzącej obsługiwanej przy pomocy programu MS Outlook, Outlook Express, Windows Mail, Mozilla Thunderbird i Windows Live Mail Automatyczna integracja skanera POP3 z dowolnym klientem pocztowym bez konieczności zmian w konfiguracji. Możliwość opcjonalnego dołączenia informacji o przeskanowaniu do każdej odbieranej wiadomości lub tylko do zainfekowanych wiadomości . Możliwość automatycznego wysyłania nowych zagrożeń (wykrytych przez metody heurystyczne) do laboratoriów producenta bezpośrednio z programu (nie wymaga ingerencji użytkownika). Użytkownik musi mieć możliwość określenia rozszerzeń dla plików, które nie powinny być wysyłane automatycznie, oraz czy próbki zagrożeń powinny być wysyłane w pełni automatycznie czy też po dodatkowym potwierdzeniu przez użytkownika. Program powinien umożliwiać skanowanie ruchu sieciowego wewnątrz szyfrowanych protokołów HTTPS i POP3S. Program powinien skanować ruch HTTPS transparentnie bez potrzeby konfiguracji zewnętrznych aplikacji takich jak przeglądarki Web lub programy pocztowe. Administrator powinien mieć możliwość zdefiniowania portów TCP, na których aplikacja będzie realizowała proces skanowania ruchu szyfrowanego. Możliwość zabezpieczenia konfiguracji programu hasłem, w taki sposób, aby użytkownik siedzący przy komputerze przy próbie dostępu do konfiguracji był proszony o podanie hasła. Możliwość zabezpieczenia programu przed deinstalacją przez niepowołaną osobę, nawet, gdy posiada ona prawa lokalnego lub domenowego administratora, przy próbie deinstalacji program powinien pytać o hasło. Hasło do zabezpieczenia konfiguracji programu oraz jego nieautoryzowanej próby, deinstalacji powinno być takie same. Program powinien być w pełni zgodny z technologią CISCO NAC. Program wyposażony w tylko w jeden skaner uruchamiany w pamięci, z którego korzystają wszystkie funkcje systemu (antywirus, antyspyware, metody heurystyczne, antyspam). Praca programu musi być niezauważalna dla użytkownika. Program powinien posiadać dwie wersje interfejsu (standardowy z ukrytą częścią ustawień oraz zaawansowany z widocznymi wszystkimi opcjami) Dziennik zdarzeń rejestrujący informacje na temat znalezionych zagrożeń, dokonanych aktualizacji baz wirusów i samego oprogramowania. Wsparcie techniczne do programu świadczone w języku polskim przez polskiego dystrybutora autoryzowanego przez producenta programu. Centralna instalacja i zarządzanie programami służącymi do ochrony stacji roboczych i serwerów plikowych Windows. Zdalna instalacja programów na stacjach roboczych i serwerach Windows NT /2000 /XP Professional /PC Tablet /Vista Business /Vista Enterprise /Vista Ultimate Do instalacji zdalnej i zarządzania zdalnego nie jest wymagany dodatkowy agent. Na końcówkach zainstalowany jest sam program antywirusowy Centralna konfiguracja i zarządzanie ochroną antywirusową,

19 antyspyware ową, oraz zaporą osobistą (tworzenie reguł obowiązujących dla wszystkich stacji) zainstalowanymi na stacjach roboczych w sieci korporacyjnej z jednego serwera zarządzającego Możliwość uruchomienia serwera zdalnej administracji na stacjach Windows NT4(Service Pack 6)/2000/XP/Vista oraz na serwerach Windows NT 4.0/2000/2003/ i 64-bitowe systemy. Możliwość uruchomienia centralnej konsoli zarządzającej na stacji roboczej Windows 2000/XP/Vista, oraz na serwerach Windows 2003/ i 64-bitowe systemy. Wsparcie techniczne do programu świadczone w języku polskim przez polskiego dystrybutora autoryzowanego przez producenta programu Urządzenia aktywne Router Porty WAN: 2x 10/100BaseTX (RJ45); Porty LAN: 8x 10/100BaseTX (RJ45); Wbudowana pamięć Flash: 16 MB; Wbudowana pamięć SDRAM: 32 MB; Zarządzanie, monitorowanie i konfiguracja: zarządzanie przez przeglądarkę WWW, SNMPv1 - Simple Network Management Protocol ver. 1, SNMPv2 - Simple Network Management Protocol ver. 2, Telnet, Syslog - Security Issues in Network Event Logging; Obsługiwane protokoły routingu: ruting statyczny, ruting dynamiczny, RIP v1 - Routing Information Protocol ver. 1, RIP v2 - Routing Information Protocol ver. 2; Obsługiwane protokoły i standardy: IEEE BaseT, IEEE 802.3u - 100BaseTX, PPPoE - Point-to-Point Protocol over Ethernet, TCP/IP - Transmission Control Protocol/Internet Protocol, NAT - Network Address Translation, UDP - datagramowy protokół użytkownika, DNS - Domain Name System, DHCP Client - Dynamic Host Configuration Protocol Client, DHCP Server - Dynamic Host Configuration Protocol Server, UPnP - Universal plug-and-play, DynDNS - Dynamic Domain Name System, NAPT - Network Address/Port Translation, IEEE 802.1p - Priority, DSCP - DiffServ Code Point, ACL - Access Control List, auto MDI/MDI-X, PPTP - Point to Point Tunneling Protocol, NTP - Network Time Protocol, Load Balancing, MD5 - algorytm uwierzytelniania (haszujący) ; Protokoły uwierzytelniania i kontroli dostępu: ACL bazujący na adresach IP i typie protokołu, ACL bazujący na adresach MAC, ACL bazujący na Diffserv (DSCP), ACL bazujący na protokole 802.1p, SHA-1, MD5; Obsługiwane protokoły VPN: IPSec pass-trough, PPTP pass-trough, L2TP pass-trough; Liczba kanałów IPSec VPN: 100; Maksymalna liczba kanałów VPN: 50; Typ procesora.: Intel Xscale IXP MHz; Ochrona przed atakami Denial of Service (DoS): Ping of Death, Syn Flood, LAND Attack, IP Spoofing, ICMP Flood; Dodatkowe funkcje: NAT Firewall, 4-portowy Switch, Filtrowanie IP, filtrowanie MAC, Filtrowanie URL, port forwarding (Virtual Server) - przekierowanie usług TCP/IP komputery w sieci, dzieli dostęp do internetu dostarczanego poprzez modem TV kablowej, dzieli dostęp do internetu dostarczanego poprzez modem DSLowy z wyjściem RJ45, DMZ, SPI Firewall - Stateful Packet Inspection, port triggering - przyporządkowywanie zakresów portów wychodzących do przycho., port binding - przypisywanie usług do konkretnego portu WAN, NSD - Network Service Detection; Szyfrowanie: 3DES - standard szyfrowania danych (168-bit), DES, AES - Advanced Encryption Standard; Wyposażenie standardowe: zasilacz, kabel krosowy RJ45, UTP, kat. 5, oprogramowanie i sterowniki na CD, zestaw do montażu w szafie rack 19" Urządzenie przenośne typu tablet Specyfikacja techniczna Tablet PC Procesor Intel Core Duo Low Voltage U GHz lub lepszy Wyświetlacz 10.4 XGA Ekran dotykowy z digitizerem Ekran sunlight readable

20 Pamięć RAM 2GB DDR2 533 MHz Dysk HDD 40GB lub większy WLAN a/b/g Modem GDM/GPRS/EDGE Bluetooth v2.0 Interfejsy: 1x RS-232, 2x USB 2.0, 1xRJ-45 10/100, 1xVGA, 1x Mikrofon, 1x słuchawki Czas pracy na baterii godziny Konstrukcja bezwentylatorowa Wzmocniona obudowa, zgodny z normą MIL-STD-810F IP54 Temperatura pracy -10 C do 55 C Trzy programowalne klawisze funkcyjne Klawisz zmiany orientacji ekranu ( horizontal, vertical ) Waga tabletu do 2.1kg System operacyjny Windows XP Professional Torba dedykowana Dodatkowy akumulator Zewnętrzna ładowarka do baterii Zasilacz samochodowy Uwaga: Zamawiający przy ocenie ofert doliczy punkty za zadeklarowany czas reakcji serwisowej gwarancyjnej dla awarii: Lp. Deklarowany czas reakcji serwisowej w siedzibie Zamawiającego 1. Maksymalny czas od zgłoszenia awarii systemu łączności do rozpoczęcia działań serwisowych w siedzibie zamawiającego 24 godziny w dni robocze 2. Maksymalny czas od zgłoszenia awarii systemu łączności do rozpoczęcia działań serwisowych w siedzibie zamawiającego 24 godziny we wszystkie dni tygodnia Pkt preferencyjne 0 10 Deklaracja TAK / NIE TAK / NIE. (podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)

OPIS WYMAGAŃ FUNKCJONALNYCH OCZEKIWANYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO SPRZĘT

OPIS WYMAGAŃ FUNKCJONALNYCH OCZEKIWANYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO SPRZĘT OPIS WYMAGAŃ FUNKCJONALNYCH OCZEKIWANYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO SPRZĘT Dostawa, instalacja i konfiguracja sprzętu komputerowego i peryferyjnego ( między innymi serwery, stacje robocze, drukarki, sprzęt sieciowy

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - SPECYFIKACJA TECHNICZNA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - SPECYFIKACJA TECHNICZNA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - SPECYFIKACJA TECHNICZNA Część I: Dostawa sprzętu komputerowego Dostawa dotyczy: stacji roboczych, monitorów, komputera przenośnego, skanerów, urządzeń wielofunkcyjnych, dysków

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia.

Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia. Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia. 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego, - Komputery PC uczniowskie szt. 18 - Komputer PC nauczycielski szt.1 - Kopiarka/drukarka

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Minimalne wymagane parametry techniczne sprzętu i oprogramowania oraz wykaz ilościowy.

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Minimalne wymagane parametry techniczne sprzętu i oprogramowania oraz wykaz ilościowy. Numer sprawy OR.271.3.2012 Zał. nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Minimalne wymagane parametry techniczne sprzętu i oprogramowania oraz wykaz ilościowy. CZĘŚĆ A LP. Nazwa Parametry wymagane

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA-

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA- Załącznik Nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA- Dostawa komputerów Dotyczy : Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy zamówienia związanego z realizacją projektu

Bardziej szczegółowo

250GB (min. SATA II; min. 7200 rpm, NCQ/3Gbit, 8mb cache)

250GB (min. SATA II; min. 7200 rpm, NCQ/3Gbit, 8mb cache) . (nazwa firmy) Załącznik nr 1 I. Proponujemy dostawę dla Urzędu Skarbowego w Gorzowie Wlkp., 20 nowych komputerów biurowych typ FUJITSU-SIEMENS, spełniających poniższe parametry techniczne: PARAMETRY

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. 1. Zestawy komputerowe dla jednostek podległych 45 szt. a. Jednostka centralna

Załącznik nr 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. 1. Zestawy komputerowe dla jednostek podległych 45 szt. a. Jednostka centralna Dotacje na innowacje. Inwestujemy w Waszą przyszłość Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Szczegółowy opis

Bardziej szczegółowo

dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu o parametrach nie gorszych niż:

dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu o parametrach nie gorszych niż: ZAŁĄCZNIK NR 2 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: Dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Państwowej Wyższej

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA TECHNICZNE

WYMAGANIA TECHNICZNE WYMAGANIA TECHNICZNE ZESTAWIENIE WYMAGAŃ DLA ARCHITEKTURY I FUNKCJONALNOŚCI SYSTEMU INFORMATYCZNEGO WSPIERAJĄCEGO SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI W LOTNICTWIE SZ RP 1. Przedmiot zamówienia 1) Przedmiotem zamówienia

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia. Wymagane minimalne parametry techniczne

Opis przedmiotu zamówienia. Wymagane minimalne parametry techniczne Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Komputer stacjonarny 29 szt. Typ Procesor Chipset Pamięć operacyjna Parametry pamięci masowej Karta graficzna Wyposażenie multimedialne Obudowa i wyposażenie

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia Szczegółowa specyfikacja techniczna przedmiotu zamówienia. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego (serwera, zasilacza awaryjnego UPS, przełącznika sieciowego,

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna sprzętu komputerowego:

Specyfikacja techniczna sprzętu komputerowego: Załącznik nr 5 do SIWZ Specyfikacja techniczna sprzętu komputerowego: PRZEŁĄCZNIK SIECIOWY I 4 szt. Parametr Charakterystyka (wymagania minimalne) Parametr oferowany Producent Nazwa producenta: Identyfikacja

Bardziej szczegółowo

Komputer stacjonarny z oprogramowaniem systemowym.. 20 szt. Nazwa Producenta. Model.

Komputer stacjonarny z oprogramowaniem systemowym.. 20 szt. Nazwa Producenta. Model. Komputer stacjonarny z oprogramowaniem systemowym.. 20 szt. Komputer stacjonarny - parametry (wymagania minimalne) Procesor Procesor minimum dwurdzeniowy, czterowątkowy, ze zintegrowanym układem graficznym,

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Dostawa sprzętu i wyposażenia IT i AV do hali Kraków Arena. Nr referencyjny sprawy: ARM/02/2014.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Dostawa sprzętu i wyposażenia IT i AV do hali Kraków Arena. Nr referencyjny sprawy: ARM/02/2014. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Dostawa sprzętu i wyposażenia IT i AV do hali Kraków Arena. Nr referencyjny sprawy: ARM/02/2014. Część 3: dostawa komputerów, urządzeń biurowych i sprzętu audio-video

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA opis przedmiotu zamówienia

SPECYFIKACJA TECHNICZNA opis przedmiotu zamówienia ZAŁĄCZNIK NR 1 do SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA opis przedmiotu zamówienia Zamówienie obejmuje dostawę sprzętu komputerowego, instalację systemów oraz przeprowadzenie testu poprawności działania sprzętu

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zał. nr 1 do SIWZ SO.272.11.14 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wypełniony Załącznik należy załączyć do oferty. Należy określić: nazwę producenta, model oraz oferowane parametry. W kolumnie Deklaracja

Bardziej szczegółowo

Sprzęt i urządzenia. Załącznik nr 3 do SIWZ

Sprzęt i urządzenia. Załącznik nr 3 do SIWZ Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1.1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 1.1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1.1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI Sp. z o. o. 44-100 Gliwice, ul. Rybnicka 47 MATERIAŁY PRZETARGOWE

PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI Sp. z o. o. 44-100 Gliwice, ul. Rybnicka 47 MATERIAŁY PRZETARGOWE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI Sp. z o. o. 44-100 Gliwice, ul. Rybnicka 47 R01/55/2014 MATERIAŁY PRZETARGOWE Dotyczy: przetargu otwartego na Zakup fabrycznie nowych zestawów komputerowych z

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - SPECYFIKACJA TECHNICZNA. Dostawa sprzętu komputerowego, licencji, macierzy dyskowej wraz z usługą wdrożenia.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - SPECYFIKACJA TECHNICZNA. Dostawa sprzętu komputerowego, licencji, macierzy dyskowej wraz z usługą wdrożenia. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - SPECYFIKACJA TECHNICZNA Dostawa sprzętu komputerowego, licencji, macierzy dyskowej wraz z usługą wdrożenia. Dostawa dotyczy: stacji roboczych, monitorów, drukarek, zasilaczy

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Techniczna Sprzętu Komputerowego. świetlica w miejscowości Steklinek

Specyfikacja Techniczna Sprzętu Komputerowego. świetlica w miejscowości Steklinek Załącznik Nr 1.1 do SIWZ Założenia techniczne Specyfikacja Techniczna Sprzętu Komputerowego. 1. Zestaw komputerowy z oprogramowaniem 180 szt. w tym: uczestnicy projektu (gospodarstwa domowe) Zespół Szkół

Bardziej szczegółowo

1 Rozdzielczośd wydruku minimum 600 x 600 dpi. minimum 30 str. na min A4 3 Maksymalna wydajnośd miesięczna minimum 5000 str. A4

1 Rozdzielczośd wydruku minimum 600 x 600 dpi. minimum 30 str. na min A4 3 Maksymalna wydajnośd miesięczna minimum 5000 str. A4 Załącznik nr 7 Pakiet nr 1 Drukarki i urządzenia wielofunkcyjne Nazwa sprzętu: 1. Drukarka monochromatyczna Numer Rodzaj Wymagana wartośd Potwierdzenie spełniania 1 Rozdzielczośd wydruku minimum 600 x

Bardziej szczegółowo

Numer sprawy DP/2310/88/13 ZAŁĄCZNIK NR 2

Numer sprawy DP/2310/88/13 ZAŁĄCZNIK NR 2 ZAŁĄCZNIK NR 2 Opis przedmiotu zamówienia część 1 Poz. 1 Drukarka laserowa monochromatyczna szt. 1 nominalna prędkość druku 16 str./min. rozdzielczość w pionie600 dpi rozdzielczość w poziomie 600 dpi pojemność

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Komunikacyjny Związek Komunalny Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego ul. Barbary 21A 40-053 Katowice tel. 48 32-743-84-01 faks 48 32-251-97-45 www.kzkgop.com.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do SIWZ. Zestaw komputerowy ilość: 18 szt: Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów

Załącznik Nr 1 do SIWZ. Zestaw komputerowy ilość: 18 szt: Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów Zestaw komputerowy ilość: 18 szt: Płyta główna Chipset Procesor Pamięć RAM Dysk twardy Karta graficzna Karta dźwiękowa Karta sieciowa Porty Klawiatura Mysz Napęd optyczny Wymagane minimalne parametry techniczne

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Przedmiotem zamówienia jest: Wyposażenie w urządzenia do poboru opłat za parkowanie (parkomaty) oraz obsługa strefy płatnego parkowania w Krakowie. II. III. IV. Definicje:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA opis przedmiotu zamówienia

SPECYFIKACJA TECHNICZNA opis przedmiotu zamówienia ZAŁĄCZNIK NR 1 do SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA opis przedmiotu zamówienia Zamówienie obejmuje dostawę sprzętu komputerowego, instalację systemów oraz przeprowadzenie testu poprawności działania sprzętu

Bardziej szczegółowo

Opis oferowanego sprzętu

Opis oferowanego sprzętu Załącznik nr 4a do SIWZ uwzględniający odpowiedzi nr 1 do SIWZ Opis oferowanego sprzętu Laptopy dla gospodarstw domowych 60 sztuk Nazwa komponentu Wymagane minimalne parametry techniczne Opis proponowanego

Bardziej szczegółowo

Zestawienie ilościowe

Zestawienie ilościowe Zestawienie ilościowe 1. Zestaw komputerowy... szt. 22 Np. Fujitsu P2760 2. Laptop 1... szt. 3 Np. HP ProBook 6555b (wd720ea) 3. Laptop 2... szt. 3 Np. HP Probook 6555b (wd722ea) 4. Laptop 3... szt. 1

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 4 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń komputerowych, sieciowych, projekcyjnych oraz oprogramowania w 2012 r. wg trzech części

Bardziej szczegółowo