Częśd I: Dostawa, zainstalowanie i uruchomienie urządzeo sieciowych wraz z oprogramowaniem

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Częśd I: Dostawa, zainstalowanie i uruchomienie urządzeo sieciowych wraz z oprogramowaniem"

Transkrypt

1 Załącznik nr 6 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Częśd I: Dostawa, zainstalowanie i uruchomienie urządzeo sieciowych wraz z oprogramowaniem 1. Przełącznik modularny typ A grupa serwisu gwarancyjnego typ I - szt Urządzenie musi byd rozwiązaniem modularnym umożliwiającym płynną zmianę obsady interfejsów urządzenia wraz ze zwiększającymi się potrzebami w sieci 1.2 Urządzenie musi mied możliwośd instalacji kart liniowych z lokalnym przełączaniem pakietów (Local Switching) w oparciu o informacje pochodzące z modułów routujących urządzenia. 1.3 Urządzenie powinno posiadad możliwośd instalacji dwóch kart zarządzających/sterujących. Wyłączenie jednej z kart nie może powodowad degradacji wydajności urządzenia. W konfiguracji należy przewidzied jedną kartę zarządzającą/sterującą. 1.4 Z uwagi na podniesienie niezawodności i jednolitości sieci szkieletowej jak również wymienności urządzenie musi posiadad moduł zarządzający jak przełącznik szkieletowy typ B 1.5 Urządzenie powinno byd wyposażone w co najmniej: interfejsów Ethernet 10/100/1000 z czego minimum 32 interfejsy muszą pracowad w trybie bez nadsubskrypcji interfejsy Gigabit Ethernet z możliwością obsadzenia modułami SFP lub równoważnymi. Zamawiający posiada interfejsy SFP w wersji SX i w wersji LX portów 10GigabitEthernet z czego wyprowadzone muszą byd: moduły 10GigabitEthernet LR przeznaczonych do pracy ze światłowodem jednomodowym wraz z odpowiednim, pasującym kablem optycznym 10m z zakooczonym wtykiem typu SC moduły 10GigabitEthernet SR przeznaczonym do pracy ze światłowodem wielomodowym zakooczonym wtykiem typu ST a z drugiej strony pasującym do modułu moduły 10GigabitEthernet LX4 przeznaczonym do pracy ze światłowodem wielomodowym wraz z odpowiednim, pasującym kablem optycznym 10m zakooczonym wtykiem typu ST a z drugiej strony pasującym do modułu Pozostałe 6 portów 10GigabitEthernet powinny byd obsadzone modułami typu X2-10GB-LX4 aktualnie będących w posiadaniu Zamawiającego, z uwagi na fakt, że przełącznik ma służyd do obsługi struktury serwerowej wszystkie moduły przeznaczone do pracy ze światłowodem multimodowym muszą pracowad w trybie bez nadsubskrypcji nie wliczając posiadanych modułów typu X2-10GB-LX4. Jeśli przełącznik nie ma możliwości obsadzenia będącymi w posiadaniu Zamawiającego modułami X2-10GB-LX4, Wykonawca musi zaoferowad równoważną liczbę wkładek światłowodowych w standardzie LX Wydajnośd przełączania na poziomie min. 40Gbps full duplex per slot 1.7 Zamawiający w przyszłości planuje dalszą rozbudowę struktury sieciowej, dlatego też urządzenie musi mied możliwośd instalacji: dodatkowych dwóch półek: na porty 10 GigabitEthernet i dodatkowej jednej na porty 10/100/1000 Ethernet 1.8 Wszystkie zastosowane interfejsy muszą posiadad wsparcie do obsługi ramek Ethernet o długości co najmniej 9000 bajtów (tzw. Jumbo Frame) 1.9 Urządzenie powinno posiadad co najmniej dwa zasilacze, awaria/wyłączenie jednego z nich nie powinno powodowad przerwy w pracy urządzenia w wycenie należy przewidzied zasilacze o mocy potrzebnej do uruchomienia przełącznika z podanymi ilościami kart wyposażenia oraz wraz z dodatkowymi planowanymi 24 portami 10 GigabitEthernet; 1.10 Urządzenie musi umożliwiad przełączanie w warstwie trzeciej oraz definiowad routing co najmniej w oparciu o routing statyczny i OSPF (Open Shortest Path First) 1.11 Musi obsługiwad sprzętowo ruch multicastowy w tym PIM Sparse i Dense Mode str. 37

2 1.12 Urządzenie powinno wspierad następujące mechanizmy związane z zapewnieniem ciągłości pracy sieci: Protokół Rapid Spanning Tree umożliwiający szybką konwergencję sieci w warstwie 2 modelu OSI Protokół Multiple Spanning Tree umożliwiający działanie protokołu Spanning Tree oddzielnie i niezależnie dla każdej sieci VLAN możliwośd grupowania portów z wykorzystaniem portów pochodzących z różnych kart liniowych możliwośd instalacji na gorąco zasilaczy, kart liniowych, redundantnych modułów zarządzania/przełączania 1.13 Urządzenie powinno wspierad następujące mechanizmy związane z zapewnieniem jakości usług w sieci: Obsługa co najmniej dwóch kolejek sprzętowych dla różnego rodzaju ruchu Obsługa co najmniej jednej kolejki ze statusem strict priority Możliwośd dynamicznej alokacji pamięci dla kolejki, Wsparcie sprzętowe dla list dostępowych. Możliwośd re-kolorowania pakietów przez urządzenie pakiet przychodzący do urządzenia przez przesłaniem na port wyjściowy może mied zmienione pola 802.1p (CoS) oraz IP ToS Urządzenie powinno mied możliwośd montażu w szafie Przełącznik modularny typ B grupa serwisu gwarancyjnego typ I - szt Urządzenie musi byd rozwiązaniem modularnym umożliwiającym płynną zmianę obsady interfejsów urządzenia wraz ze zwiększającymi się potrzebami w sieci 2.2 Urządzenie musi mied możliwośd instalacji kart liniowych z lokalnym przełączaniem pakietów (Local Switching) w oparciu o informacje pochodzące z modułów routujących urządzenia. 2.3 Urządzenie powinno posiadad możliwośd instalacji dwóch kart zarządzających/sterujących. Wyłączenie jednej z kart nie może powodowad degradacji wydajności urządzenia. W konfiguracji należy przewidzied jedną kartę zarządzającą/sterującą. 2.4 Z uwagi na podniesienie niezawodności i jednolitości sieci szkieletowej jak również wymienności urządzenie musi posiadad moduł zarządzający jak Przełącznik modularny typ A 2.5 Musi umożliwiad grupowanie połączeo Ethernet w kanały widzianych jako jedno połączenie tak aby łącza w grupie można było rozdzielad pomiędzy dwa fizyczne przełączniki. 2.6 Urządzenie powinno byd wyposażone w co najmniej: interfejsów Ethernet 10/100/1000 a z czego minimum 64 interfejsy muszą pracowad w trybie bez nadsubskrypcji interfejsy Gigabit Ethernet z możliwością obsadzenia modułami SFP lub równoważnymi. Zamawiający posiada interfejsy SFP w wersji SX i w wersji LX portów 10GigabitEthernet z czego wyprowadzone muszą byd: moduły 10GigabitEthernet LR przeznaczone do pracy ze światłowodem jednomodowym umożliwiającym połączenie na odległości do 10km z odpowiednim kablem optycznym 10m zakooczonym wtykiem typu: ST Pozostałe 8 portów 10GigabitEthernet powinny byd obsadzone modułami typu X2-10GB-LX4 aktualnie będących w posiadaniu Zamawiającego. Jeśli przełącznik nie ma możliwości obsadzenia będącymi w posiadaniu Zamawiającego modułami X2-10GB-LX4, Wykonawca musi zaoferowad równoważną liczbę wkładek światłowodowych w standardzie LX Zamawiający w przyszłości planuje dalszą rozbudowę struktury sieciowej, dlatego też urządzenie musi mied możliwośd instalacji : dodatkowych dwóch półek: na porty 10 GigabitEthernet i dodatkowej jednej na porty 10/100/1000 Ethernet 2.8 Wszystkie zastosowane interfejsy muszą posiadad wsparcie do obsługi ramek Ethernet o długości co najmniej 9000 bajtów (tzw. Jumbo Frame) str. 38

3 2.9 Urządzenie powinno posiadad co najmniej dwa zasilacze, awaria/wyłączenie jednego z nich nie powinno powodowad przerwy w pracy urządzenia w wycenie należy przewidzied dwa zasilacze o mocy potrzebnej do uruchomienia przełącznika z podanymi ilościami kart wyposażenia oraz wraz z planowanymi dodatkowymi modułami; 2.10 Urządzenie musi umożliwiad przełączanie w warstwie trzeciej oraz definiowad routing co najmniej w oparciu o routing statyczny i OSPF (Open Shortest Path First) 2.11 Wydajnośd przełączania na poziomie min. 40Gbps full duplex per slot 2.12 Musi obsługiwad sprzętowo ruch multicastowy w tym PIM Sparse i Dense Mode 2.13 Urządzenie powinno wspierad następujące mechanizmy związane z zapewnieniem ciągłości pracy sieci: Protokół Rapid Spanning Tree umożliwiający szybką konwergencję sieci w warstwie 2 modelu OSI Protokół Multiple Spanning Tree umożliwiający działanie protokołu Spanning Tree oddzielnie i niezależnie dla każdej sieci VLAN możliwośd grupowania portów z wykorzystaniem portów pochodzących z różnych kart liniowych możliwośd instalacji na gorąco zasilaczy, kart liniowych, redundantnych modułów zarządzania/przełączania 2.14 Urządzenie powinno wspierad następujące mechanizmy związane z zapewnieniem jakości usług w sieci: Obsługa co najmniej dwóch kolejek sprzętowych dla różnego rodzaju ruchu Obsługa co najmniej jednej kolejki ze statusem strict priority Możliwośd dynamicznej alokacji pamięci dla kolejki Wsparcie sprzętowe dla list dostępowych. Możliwośd re-kolorowania pakietów przez urządzenie pakiet przychodzący do urządzenia przez przesłaniem na port wyjściowy może mied zmienione pola 802.1p (CoS) oraz IP ToS Urządzenie powinno mied możliwośd montażu w szafie Przełącznik koocowy typ C grupa serwisu gwarancyjnego typ II - szt Urządzenie o stałej konfiguracji, posiadające: portów Gigabit Ethernet 10/100/1000 Base-T (Auto-MDIX) z Power over Ethernet Możliwośd dołożenia dwóch interfejsów 10Gigabit Ethernet. 3.2 Wydajnośd przełączania na poziomie 128Gbps oraz 100Mpps. 3.3 Obsługuje protokoły warstwy 3 Routing Information Protocol (RIP) dla IPv4 oraz RIPng dla IPv Możliwośd rozszerzenia funkcjonalności o protokoły Open Shortest Path First (OSPF) dla IPv4 oraz Open Shortest Path First v3 (OSPFv3) dla IPv6 poprzez wymianę oprogramowania. 3.5 Możliwośd rozszerzenia funkcjonalności o tworzenie wirtualnych kontekstów routingowych (VRF-lite/Multi-VRF) poprzez wymianę oprogramowania. 3.6 Obsługuje sprzętowo ruch multicastowy, minimum IGMP snooping lub odpowiednik. 3.7 Możliwośd rozszerzenia funkcjonalności o PIM Sparse, PIM SSM, IGMP poprzez wymianę oprogramowania 3.8 Obsługa VLAN i trunków zgodnie z 802.1q 3.9 Urządzenie musi wspierad następujące mechanizmy związane z zapewnieniem bezpieczeostwa sieci: Powinno umożliwiad identyfikację dostępu do urządzeo w oparciu o serwer RADIUS Musi posiadad możliwośd uwierzytelniania użytkowników z wykorzystaniem 802.1x z możliwością przydziału listy kontroli dostępu (ACL) i VLANu Musi posiadad funkcje ochrony przed sztormami broadcastowymi Musi posiadad możliwośd zarządzania przez SNMPv3 oraz SSH (szyfrowane połączenia) str. 39

4 3.9.5 Musi wspierad urpf (Unicast Reverse Path Forwarding) lub odpowiednik Musi posiadad funkcje zabezpieczające protokół Spanning Tree Mechanizmy kontroli adresów MAC na poziomie portu Zabezpieczenie przed fałszywymi serwerami DHCP Dynamic ARP Inspection lub odpowiednik IP Source Guard lub odpowiednik Funkcjonalnośd prywatnego VLAN-u, czyli możliwośd blokowania ruchu pomiędzy portami w obrębie jednego VLANu (tzw. porty izolowane) z pozostawieniem możliwości komunikacji z portem nadrzędnym Musi umożliwiad tworzenie list kontroli dostępu dla ruchu warstwy trzeciej, również w obrębie pojedynczego VLANu Mechanizmy ochrony warstwy kontrolnej Musi umożliwiad lokalną obserwację ruchu na określonym porcie, polegającą na kopiowaniu pojawiających się na nim ramek i przesyłaniu ich do urządzenia monitorującego przyłączonego do innego portu Musi umożliwiad zdalną obserwację ruchu na określonym porcie, polegającą na kopiowaniu pojawiających się na nim ramek i przesyłaniu ich do zdalnego urządzenia monitorującego, poprzez dedykowaną sied VLAN 3.10 Przełącznik musi wspierad następujące mechanizmy związane z zapewnieniem ciągłości pracy sieci: Protokół IEEE 802.1w Rapid Spanning Tree Protokół IEEE 802.1s Multiple Spanning Tree umożliwiający działanie protokołu Spanning Tree oddzielnie i niezależnie dla różnych sieci VLAN Mechanizmy redundancji bramy VRRP lub równoważny protokół IEEE 802.3ad (Link Aggregation Control Protocol) umożliwiający grupowanie portów 3.11 Przełącznik musi wspierad następujące mechanizmy związane z zapewnieniem jakości usług w sieci: Klasyfikacja ruchu do klas różnej jakości obsługi (QoS) na podstawie wartości 802.1p (CoS), DSCP w ramkach Ethernet oraz następujących parametrów: źródłowy/ docelowy adres MAC, źródłowy/docelowy adres IP, źródłowy/docelowy port TCP Możliwośd zmiany przez urządzenie kodu wartości QoS zawartego w ramce Ethernet oraz pakiecie IP poprzez zmianę pola 802.1p (CoS) oraz DSCP Implementacja co najmniej czterech kolejek sprzętowych na każdym porcie Implementacja algorytmu Round Robin lub podobnego dla obsługi tych kolejek Obsługa jednej z powyżej wspomnianych kolejek jako priorytetowej Zarządzanie kolejkami za pomocą tail drop lub podobny Możliwośd ograniczania pasma dostępnego na danym porcie dla ruchu o danej klasie obsługi (policing, rate limiting) Możliwośd kształtowania ruchu wychodzącego (ang. traffic shaping) 3.12 Obsługuje ramki Ethernet o wielkości co najmniej 9000 bajtów (tzw. Jumbo Frame) 3.13 Umożliwia zarządzanie poprzez interfejs CLI (konsolę) Musi posiadad obsługę protokołu pozwalającego na wykrywanie typu urządzenia sąsiedniego (LLDP lub odpowiednik) 3.15 Przystosowane do montażu w szafie 19 o głębokości, nie większej niż 300mm pomiędzy stelażem mocującym przednim i tylnim. W sytuacji, gdy nie ma możliwości montażu urządzenia w szafie Zamawiającego, Wykonawca: na własny koszt wymieni szafy na pasujące do montowanych urządzeo z punktu 3, w taki sposób, aby po zamknięciu szafy - nie złamad przewodów kabli ani z przodu, ani z tyłu. Montaż przewidziany jest w czasie kiedy Urząd Miasta Katowice nie pracuje (tj. poniedziałek, czwartek, piątek: po 17.00; wtorek, środa: po str. 40

5 16.00, sobota, niedziela: cały dzieo). Nowa szafa powinna mied zabezpieczenie zamknięcia drzwi na klucz oraz widocznośd pracy urządzeo w środku, bez otwierania frontu (szybka na drzwiach lub odpowiednia perforacja blachy), na własny koszt przełoży wszystkie elementy pasywne i aktywne ze starej szafy do nowobudowanej. Nowa obudowa rack musi byd wysokości nie mniejszej niż demontowana i byd zamontowana w miejscu starej obudowy oraz - jeżeli stara wymieniana szafa była zawieszona na ścianie - nowa także musi byd zamontowana jako wisząca w tym samym miejscu, po zakooczeniu montażu, pozostawi w nowej szafie poprawnie działające wszystkie przekładane elementy pasywne i aktywne, pozostawi Zamawiającemu stare, zdemontowane elementy Urządzenie musi posiadad możliwośd pobrania konfiguracji do zewnętrznego komputera typu PC, w formie tekstowej. Konfiguracja po dokonaniu edycji poza urządzeniem może byd ponownie zaimportowana do urządzenia i uruchomiona Urządzenie musi posiadad możliwośd wyszukiwania fragmentów konfiguracji z linii poleceo urządzenia 4. Wkładki światłowodowe 10Gbps obsługujące przełączniki z punktu 3 grupa serwisu gwarancyjnego typ I - szt interfejs obsługujący połączenia w technologii 10 Gigabit Ethernet o możliwości zestawienia połączenia na odległośd do 10 km z wykorzystaniem światłowodu jednomodowego 4.2 interfejs powinien mied możliwośd zestawienia połączenia z interfejsami 10GBase-LR z punktu Odpowiedni, pasujący do wtyku wkładki, kabel optyczny min. 2m, zakooczony wtykiem typu SC 4.4 Odpowiedni, pasujący kabel optyczny 2m zakooczonym wtykiem typu SC 5. Wkładki światłowodowe 10Gbps obsługujące przełączniki z punktu 3 grupa serwisu gwarancyjnego typ I - szt interfejs obsługujący połączenia w technologii 10 Gigabit Ethernet o możliwości zestawienia połączenia z wykorzystaniem światłowodu wielomodowego 5.2 interfejs powinien mied możliwośd zestawienia połączenia z interfejsami typu 10GBase-LX4 z punktu Odpowiedni, pasujący do wtyku wkładki, kabel optyczny min. 2m, zakooczony wtykiem typu ST 6. Wkładki światłowodowe 10Gbps obsługujące przełączniki z punktu 3 grupa serwisu gwarancyjnego typ I - szt Interfejs obsługujący połączenia w technologii 10 Gigabit Ethernet o możliwości zestawienia połączenia z wykorzystaniem światłowodu wielomodowego 6.2 Interfejs powinien mied możliwośd zestawienia połączenia z innymi interfejsami o tym samym typie 6.3 Kabel optyczny min. 0,5m., o obu koocach pasujących do wtyku wkładki. 7. Obudowa RACK 19 typ A grupa serwisu gwarancyjnego typ IV - szt Szafa głęboka umożliwiająca włożenie przełącznika typu B z pkt. 2 wraz z jego montażem oraz przełożeniem wszystkich aktywnych i pasywnych elementów zamontowanych w aktualnej obudowie rack we wskazanej przez Zamawiającego w lokalizacji 7.2 obudowa typu Rack o wysokości nie mniejszej niż 36U i głębokości umożliwiającej bezproblemowe zamontowanie przełącznika modularnego typu B z punktu System wentylacji horyzontalnej - bezwentylatorowy, z zamkami zabezpieczającymi dostęp do szafy blokowane drzwi przednie, tylne i panele boczne. 7.4 Dwie listwy zasilające (PDU Power Distribution Unit) każda z wtykiem C19 i minimum 6-cioma gniazdami C13 str. 41

6 8. Obudowa RACK 19 typ B - grupa serwisu gwarancyjnego typ IV - szt Szafa głęboka umożliwiająca włożenie przełącznika typu Cisco Catalyst 4506E posiadanego przez Zamawiającego wraz z jego demontażem, przeniesieniem i montażem w tej szafie oraz przełożeniem wszystkich pasywnych elementów zamontowanych w aktualnej obudowie rack we wskazanej przez Zamawiającego w lokalizacji 8.2 obudowa typu Rack o wysokości umożliwiającej włożenie wszystkich wskazanych elementów i głębokości umożliwiającej bezproblemowe zamontowanie ww. przełącznika. 8.3 System wentylacji horyzontalnej - bezwentylatorowy, z zamkami zabezpieczającymi dostęp do szafy blokowane drzwi przednie, tylne i panele boczne. 8.4 Dwie listwy zasilające (PDU Power Distribution Unit) każda z wtykiem C19 i minimum 6-cioma gniazdami C13 9. Scentralizowany, zintegrowany system zarządzania bezpieczeostwem SIEM i NBAD grupa serwisu gwarancyjnego typ III - szt System zarządzania bezpieczeostwem musi utrzymywad centralne repozytorium logów pobieranych z innych urządzeo i systemów oraz realizowad funkcje Security Information and Event Management (SIEM) i Network Behavior Anomaly Detection (NBAD). 9.2 Moduł SIEM musi pobierad logi z elementów systemu informatycznego tj. urządzenia sieciowe (routery, przełączniki, zapora ogniowa), serwery (syslog, obsługa logów z serwerów - system operacyjnych Windows) a także dowolne urządzenie obsługujące protokół SNMP. Poddawad je korelacji i na tej podstawie przedstawiad administratorom wiarygodne informacje na temat stanu bezpieczeostwa i wykrytych incydentów. 9.3 Moduł NBAD na podstawie statystyk i opisu ruchu (NetFlow, itp.) pobieranych bezpośrednio z urządzeo sieciowych (ruterów, przełączników) musi dokonywad analizy stanu i efektywności pracy sieci, w tym wykrywania sytuacji nieprawidłowych (anomalii). 9.4 Moduł NBAD musi dokonywad wykrywania anomalii w systemie informatycznym za pomocą analizy behawioralnej. W tym celu muszą byd na bieżąco budowane profile normalnego stanu i zachowania sieci oraz identyfikowane odchylenia (m.in. zmiany stanu, nagłe zwiększenia lub zmniejszenia natężenia ruchu i przekroczenie wartości progowych). 9.5 Moduł NBAD musi posiadad możliwośd wykrywania nowych obiektów w systemie informatycznym (hostów, aplikacji, protokołów, itd.). Moduł NBAD musi także posiadad możliwośd wykrywania awarii systemów, m.in. zablokowanych lub uszkodzonych serwerów i aplikacji. 9.6 System zarządzania musi byd dostarczony jako jedno, gotowe do użycia urządzenia Appliance. Nie jest dopuszczalne oprogramowanie instalowane na sprzęcie ogólnego przeznaczenia. 9.7 Urządzenie Appliance musi posiadad minimum 8 GB pamięci RAM oraz 6 dysków o pojemności co najmniej 250 GB funkcjonujących w konfiguracji RAID Urządzenie Appliance musi posiadad wydajnośd co najmniej 1250 zdarzeo na sekundę oraz strumieni (Flows) na minutę. 9.9 Urządzenie Appliance musi umożliwiad integrację z zewnętrznymi repozytoriami danych, co najmniej iscsi, SAN i NAS Wszystkie funkcje systemu (SIEM, NBAD) muszą byd dostępne w ramach jednego urządzenia Appliance Moduły SIEM i NBAD muszą byd zintegrowane ze sobą tak, aby informacje o naruszeniach bezpieczeostwa były przedstawiane na podstawie analiz obu tych modułów Obsługa incydentów bezpieczeostwa musi odbywad się na podstawie wielu źródeł informacji, nie mniej niż: zdarzenia i logi z systemów zabezpieczeo (firewall, VPN, IPS, AV, itd.), systemów operacyjnych (Unix, Microsoft Windows, itd.) oraz aplikacji i baz danych, statystyki i opis ruchu sieciowego odbierane z urządzeo za pomocą NetFlow, J-Flow, S-Flow i Packeteer oraz odczytywane bezpośrednio z sieci (span port), informacje na temat stanu systemów i ich słabości bezpieczeostwa odczytywane za pomocą skanerów zabezpieczeo tj. Nessus, NMAP, ncircle, Juniper IDP Profiler i Qualys. str. 42

7 9.13 System zarządzania musi umożliwiad pobieranie logów z innych systemów za pomocą wielu metod, nie mniej niż Syslog (standardowy format logów, protokoły TCP i UDP), SNMP (wiadomości o zdarzeniach przesyłane poprzez SNMP Trap), a także Security Device Event Exchange (SDEE) i Java Database Connectivity API (JDBC) System zarządzania musi umożliwiad odczytywanie logów z systemów operacyjnych Microsoft Windows i Unix - co najmniej Redhat Linux System zarządzania w zakresie odczytu logów musi umożliwiad integrację z innymi systemami zarządzania zabezpieczeo, nie mniej niż Juniper Network and Security Manager, IBM ISS SiteProtector i Check Point SmartCenter Administratorzy bezpieczeostwa muszą mied do dyspozycji dedykowane, graficzne narzędzia, uruchamiane z wykorzystaniem standardowej przeglądarki Web. Nie jest dopuszczalne instalowanie do tego celu dodatkowych aplikacji System zarządzania musi posiadad możliwośd powiadamiania administratorów o zdarzeniach za pomocą co najmniej , SNMP oraz Syslog System zarządzania musi umożliwiad przypisywanie zidentyfikowanych incydentów bezpieczeostwa do obsługi określonym administratorom System zarządzania musi umożliwiad wdrożenie w architekturze scentralizowanej (wszystkie funkcje na jednym Appliance) oraz rozproszonej, złożonej z wielu urządzeo. Struktura rozproszona budowana jest w celu zwiększenia wydajności systemu. W przypadku rozproszonej struktury zarządzanie całości systemu musi odbywad się z jednej konsoli. W przypadku rozproszonej struktury musi byd możliwośd kryptograficznej ochrony (szyfrowanie) komunikacji sieciowej pomiędzy komponentami systemu System zarządzania musi umożliwiad definiowanie precyzyjnych uprawnieo administratorów w zakresie monitorowanego obszaru systemu informatycznego oraz dostępnych operacji w systemie zarządzania. Tożsamośd administratorów musi byd weryfikowana poprzez lokalne konto oraz zewnętrzne systemy uwierzytelniania - co najmniej RADIUS, LDAP i Active Directory System zarządzania do celów obsługi zdarzeo musi utrzymywad centralne repozytorium logów z możliwością ich przeglądania w formie rzeczywistej (raw) oraz znormalizowanej. Dla logów system musi utrzymywad wskaźniki czasu (time stamp). Starsze logi muszą byd archiwizowane System zarządzania musi składowad informacje w bazie danych Składowane w systemie zarządzania informacje muszą byd zabezpieczone kryptograficznie za pomocą sum kontrolnych - dostępne są minimum funkcje MD2, MD5, SHA-1 oraz musi byd przewidziana rozbudowa do poziomu SHA-2 (NIST FIPS 180-2) System zarządzania musi mied możliwośd wykonywania operacji backup i restore, uruchamianych z graficznej konsoli. System zarządzania musi mied możliwośd wykonywania archiwizacji informacji do zewnętrznych repozytoriów danych nie mniej niż SAN System zarządzania musi posiadad możliwośd tworzenia wielu typów raportów generowanych zgodnie z kryteriami ustalonymi przez administratorów oraz na podstawie predefiniowanych wzorców (raportów). Raporty muszą byd tworzone są w wielu formatach - minimum PDF, HTML, CSV, RTF i XML System zarządzania musi posiadad co najmniej 200 predefiniowanych raportów. W celu sprawnego przeszukiwania predefiniowanych raportów muszą byd one pogrupowane - co najmniej według typu urządzeo i zdarzeo bezpieczeostwa. W systemie muszą byd dostępne predefiniowane raporty na zgodnośd ze standardami bezpieczeostwa - minimum dla PCI i SOX System zarządzania musi utrzymywad szczegółowy log auditowy rejestrujący co najmniej następujące operacje administratorów - login/logoff i zmiany konfiguracji systemu System zarządzania musi posiadad możliwości weryfikacji poprawności swojego działania i powiadamiania administratorów o nieprawidłowościach - co najmniej za pomocą wpisu do logów systemowych oraz SNMP Trap Wykonawca musi zapewnid przeszkolenie administratorów Zamawiającego (min 5 osób) z obsługi systemu zarządzania bezpieczeostwem, które zapewni administratorom możliwośd pełnego wykorzystywania systemu. Szkolenie ma zostad przeprowadzone w języku polskim. str. 43

8 10. Urządzenie firewall/vpn/utm - grupa serwisu gwarancyjnego typ III - szt Firewall musi byd dostarczony jako dedykowane urządzenie sieciowe o wysokości 1 U 10.2 Urządzenie musi byd wyposażone w co najmniej 1 GB pamięci RAM, pamięd Flash 1 GB oraz port konsoli. Urządzenie musi posiadad slot USB przeznaczony do podłączenia dodatkowego nośnika danych. Musi byd dostępna opcja uruchomienia systemu operacyjnego firewalla z nośnika danych podłączonego do slotu USB na module kontrolnym System operacyjny firewalla musi posiadad budowę modułową (moduły muszą działad w odseparowanych obszarach pamięci) i zapewniad całkowitą separację płaszczyzny kontrolnej od płaszczyzny przetwarzania ruchu użytkowników, m.in. moduł rutingu IP, odpowiedzialny za ustalenie tras routingu i zarządzanie urządzenia musi byd oddzielony od modułu przekazywania pakietów, odpowiedzialnego za przełączanie pakietów pomiędzy segmentami sieci obsługiwanymi przez urządzenie. System operacyjny firewalla musi śledzid stan sesji użytkowników (stateful processing), tworzyd i zarządzad tablicą stanu sesji. Musi istnied opcja przełączenia urządzenia w tryb pracy bez śledzenia stanu sesji użytkowników, jak również wyłączenia części ruchu ze śledzenia stanu sesji Urządzenie musi byd wyposażone w nie mniej niż 16 wbudowanych interfejsów Ethernet 10/100/1000 (gotowych do użycia bez konieczności zakupu dodatkowych modułów i licencji) Urządzenie musi byd wyposażone w 4 sloty na dodatkowe karty z modułami interfejsów. Urządzenie musi obsługiwad co najmniej następującej rodzaje kart z modułami interfejsów: ADSL 2/2+, Serial, E1, Gigabit Ethernet (SFP) Firewall musi realizowad zadania Stateful Firewall z mechanizmami ochrony przed atakami DoS, wykonując kontrolę na poziomie sieci oraz aplikacji pomiędzy nie mniej niż 32 strefami bezpieczeostwa z wydajnością nie mniejszą niż 500 Mb/s liczoną dla ruchu IMIX. Firewall musi przetworzyd nie mniej niż pakietów/sekundę (dla pakietów 64-bajtowych). Firewall musi obsłużyd nie mniej niż równoległych sesji oraz zestawid nie mniej niż nowych połączeo/sekundę Polityka bezpieczeostwa systemu zabezpieczeo musi uwzględniad strefy bezpieczeostwa, adresy IP klientów i serwerów, protokoły i usługi sieciowe, użytkowników aplikacji, reakcje zabezpieczeo oraz metody rejestrowania zdarzeo. Firewall musi umożliwiad zdefiniowanie nie mniej niż reguł polityki bezpieczeostwa Firewall musi posiadad funkcję wykrywania i blokowania ataków intruzów (IPS, intrusion prevention) realizowaną sprzętowo. System zabezpieczeo musi identyfikowad próby skanowania, penetracji i włamao, ataki typu exploit (poziomu sieci i aplikacji), ataki destrukcyjne i destabilizujące (D)DoS oraz inne techniki stosowane przez hakerów. Ustalenie blokowanych ataków (intruzów, robaków) musi odbywad się w regułach polityki bezpieczeostwa. System firewall musi realizowad zadania IPS z wydajnością nie mniejszą niż 250 Mb/s. Baza sygnatur IPS musi byd utrzymywana i udostępniana przez producenta urządzenia firewall. Baza sygnatur ataków musi byd aktualizowana przez producenta codziennie Urządzenie zabezpieczeo musi posiadad wbudowany moduł kontroli antywirusowej kontrolujący pocztę elektroniczną (SMTP, POP3, IMAP), FTP oraz HTTP. Włączenie kontroli antywirusowej nie może wymagad dodatkowego serwera Kontrola antywirusowa musi byd realizowana sprzętowo z wydajnością nie mniejszą niż 80 Mb/s dla ruchu HTTP. Musi istnied możliwośd wyboru działania mechanizmu kontroli antywirusowej w trybie sprzętowym i programowym Urządzenie zabezpieczeo musi posiadad wbudowany moduł kontroli antyspamowej działający w oparciu o mechanizm blacklist. Włączenie kontroli antyspamowej nie może wymagad dodatkowego serwera Urządzenie zabezpieczeo musi posiadad wbudowany moduł filtrowania stron WWW w zależności od kategorii treści stron. Włączenie filtrowania stron WWW nie może wymagad dodatkowego serwera Urządzenie zabezpieczeo musi posiadad funkcję filtrowania zawartości ruchu HTTP, FTP i protokołów poczty elektronicznej (SMTP, POP3, IMAP) w celu blokowania potencjalnie szkodliwych obiektów. Urządzenie musi filtrowad ruch na podstawie kryteriów obejmujących co najmniej: typy MIME, rozszerzenia plików, elementy ActiveX, Java i cookies. str. 44

9 10.13 Urządzenie musi obsługiwad protokoły dynamicznego rutingu: RIP, OSPF oraz BGP. Urządzenie musi umożliwiad skonfigurowanie nie mniej niż 20 wirtualnych ruterów Urządzenie musi obsługiwad co najmniej 512 sieci VLAN z tagowaniem 802.1Q. W celu zapobiegania zapętlania się ruchu w warstwie 2 firewall musi obsługiwad protokoły Spanning Tree (802.1D), Rapid STP (802.1W) oraz Multiple STP (802.1S). Urządzenie musi obsługiwad protokół LACP w celu agregowania fizycznych połączeo Ethernet Urządzenie musi posiadad mechanizmy priorytetyzowania i zarządzania ruchem sieciowym QoS wygładzanie (shaping) oraz obcinanie (policing) ruchu. Mapowanie ruchu do kolejek wyjściowych musi odbywad się na podstawie DSCP, IP ToS, 802.1p, oraz parametrów z nagłówków TCP i UDP. Urządzenie musi posiadad tworzenia osobnych kolejek dla różnych klas ruchu. Urządzenie musi posiadad zaimplementowany mechanizm WRED w celu przeciwdziałania występowaniu przeciążeo w kolejkach Firewall musi posiadad możliwośd pracy w konfiguracji odpornej na awarie dla urządzeo zabezpieczeo Urządzenia zabezpieczeo w klastrze muszą funkcjonowad w trybie Active-Passive z synchronizacją konfiguracji i tablicy stanu sesji. Przełączenie pomiędzy urządzeniami w klastrze HA musi się odbywad przezroczyście dla sesji ruchu użytkowników. Mechanizm ochrony przed awariami musi monitorowad i wykrywad uszkodzenia elementów sprzętowych i programowych systemu zabezpieczeo oraz łączy sieciowych Zarządzanie urządzeniem musi odbywad się za pomocą graficznej konsoli Web GUI oraz z wiersza linii poleceo (CLI) poprzez port szeregowy oraz protokoły telnet i SSH. Firewall musi posiadad możliwośd zarządzania i monitorowania przez centralny system zarządzania i monitorowania Administratorzy muszą mied do dyspozycji mechanizm szybkiego odtwarzania systemu i przywracania konfiguracji. W urządzeniu musi byd przechowywanych nie mniej niż 5 poprzednich, kompletnych konfiguracji Firewall musi zestawiad zabezpieczone kryptograficznie tunele VPN w oparciu o standardy IPSec i IKE w konfiguracji site-to-site oraz client-to-site. IPSec VPN musi byd realizowany sprzętowo w jednym czasie. Firewall musi obsługiwad nie mniej niż 100 równoległych tuneli VPN oraz ruch szyfrowany o przepustowości nie mniej niż 250 Mb/s. Urządzenie musi posiadad możliwośd udostępniania użytkownikom wbudowanego klienta IPSec VPN za pośrednictwem strony WWW Wraz z każdym urządzeniem wymagane jest dostarczenie licencji: ważnej przez okres min. trzech lat, na aktualizację: aktualnej bazy sygnatur ataków, definicji wirusów, list antyspamowych (blacklist) bazy kategorii stron WWW Moduł programu typu klient VPN IPSec pobierany i uruchamiany dynamicznie na czas zestawienia sesji, ze strony Web urządzenia w gotowej konfiguracji zabezpieczeo, obsługujących do 25 jednoczesnych połączeo klienckich. 11. Rozbudowa przełącznika Cisco Catalyst 4506-E grupa serwisu gwarancyjnego typ II - o: 11.1 Półkę z 48 interfejsami Ethernet 10/100/ wkładki 10GigabitEthernet SR przeznaczonym do pracy w module WS-X4448-GB-SFP wraz z krosującym światłowodem wielomodowym o długości 2m., zakooczonym wtykiem typu LC. str. 45

ZAŁĄCZNIK NR 1.1 do SIWZ Budowa infrastruktury ogólnodostępnej sieci bezprzewodowej na terenie gminy Czernikowo Założenia techniczne

ZAŁĄCZNIK NR 1.1 do SIWZ Budowa infrastruktury ogólnodostępnej sieci bezprzewodowej na terenie gminy Czernikowo Założenia techniczne ZAŁĄCZNIK NR 1.1 do SIWZ Budowa infrastruktury ogólnodostępnej sieci bezprzewodowej na terenie gminy Czernikowo Założenia techniczne Przedmiotem projektu jest zbudowanie Sieci Bezprzewodowej na terenie

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 1/26 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:20754-2012:text:pl:html PL-Olsztyn: Sprzęt związany z komputerami 2012/S 13-020754 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) S t r o n a 1 Załącznik nr 1 SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) BEZPIECZNA BRAMA DOSTĘPOWA DLA UMM (SMDB) S t r o n a 2 Spis treści OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)... 1 1. Wprowadzenie... 3 1.1. Zastosowane

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SIWZ - Załącznik Nr 1 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Swarzędz, Rynek 1, 62-020 Swarzędz, woj. wielkopolskie, tel. (061) 65 12 000, faks (061) 65 12 211.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Swarzędz, Rynek 1, 62-020 Swarzędz, woj. wielkopolskie, tel. (061) 65 12 000, faks (061) 65 12 211. Swarzędz: Dostawa sprzętu teleinformatycznego w ramach realizacji projektu pt.: Ochrona najbiedniejszych mieszkańców Gminy Swarzędz przed wykluczeniem cyfrowym. Działanie 8.3 - przeciwdziałanie wykluczeniu

Bardziej szczegółowo

Minimalne wymagania sprzętowe. Urządzenie fabrycznie nowe, nieużywane TAK

Minimalne wymagania sprzętowe. Urządzenie fabrycznie nowe, nieużywane TAK Załącznik nr4 PARAMETRY WYMAGANE 1. Szczegółowa specyfikacja techniczna proponowanego przełącznika głównego sieci LAN 1 Kpl. - parametry muszą być zgodne z poniższymi tabelami oraz Zał. nr 1 do SIWZ -

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu Zamówienia Opis techniczny środowiska sprzętowo programowego na potrzeby budowy laboratorium CyberSecLab.

Opis przedmiotu Zamówienia Opis techniczny środowiska sprzętowo programowego na potrzeby budowy laboratorium CyberSecLab. Zaktualizowany Załącznik Nr 3 do SIWZ z dnia 23 lipca 2015 r. Opis przedmiotu Zamówienia Opis techniczny środowiska sprzętowo programowego na potrzeby budowy laboratorium CyberSecLab. Spis treści 1. PRZEDMIOT

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu Zamówienia Opis techniczny środowiska sprzętowo programowego na potrzeby budowy laboratorium CyberSecLab.

Opis przedmiotu Zamówienia Opis techniczny środowiska sprzętowo programowego na potrzeby budowy laboratorium CyberSecLab. Zał. Nr 3 do SIWZ Opis przedmiotu Zamówienia Opis techniczny środowiska sprzętowo programowego na potrzeby budowy laboratorium CyberSecLab. Spis treści 1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA...3 2. CHARAKTERYSTYKA MIEJSCA

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do SIWZ

Załącznik nr 5 do SIWZ Załącznik nr 5 do SIWZ Część 1. Przełączniki sieciowe. Przełącznik (typ 48 G10) 21 sztuk Zgodność/Model Wymagania podstawowe 1. Przełącznik posiadający min 48 portów 10/100/1000BASE-T PoE+ 2. Przełącznik

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna sprzętu komputerowego:

Specyfikacja techniczna sprzętu komputerowego: Załącznik nr 5 do SIWZ Specyfikacja techniczna sprzętu komputerowego: PRZEŁĄCZNIK SIECIOWY I 4 szt. Parametr Charakterystyka (wymagania minimalne) Parametr oferowany Producent Nazwa producenta: Identyfikacja

Bardziej szczegółowo

81-703 Sopot, ul. Władysława IV 9, Tel.: 58 555 97 10 Fax: 58 555 97 11 E-mail: sekretariat@strefa.gda.pl /WZÓR/ OFERTA. ... nazwa. ... siedziba ...

81-703 Sopot, ul. Władysława IV 9, Tel.: 58 555 97 10 Fax: 58 555 97 11 E-mail: sekretariat@strefa.gda.pl /WZÓR/ OFERTA. ... nazwa. ... siedziba ... ...dnia... miejsce data Załącznik nr 5 do Zaproszenia nr GP-Z/ 163 /2014... pieczątka firmy /WZÓR/ OFERTA My niżej podpisani:... nazwa... siedziba... Nr NIP.... nr regon Tel... Fax... w odpowiedzi na zaproszenie

Bardziej szczegółowo

OPIS WYMAGAŃ FUNKCJONALNYCH OCZEKIWANYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO SPRZĘT

OPIS WYMAGAŃ FUNKCJONALNYCH OCZEKIWANYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO SPRZĘT OPIS WYMAGAŃ FUNKCJONALNYCH OCZEKIWANYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO SPRZĘT Dostawa, instalacja i konfiguracja sprzętu komputerowego i peryferyjnego ( między innymi serwery, stacje robocze, drukarki, sprzęt sieciowy

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do SOPZ Zadanie 1 i Zadanie 2

Załącznik nr 3 do SOPZ Zadanie 1 i Zadanie 2 Załącznik nr 3 do SOPZ Zadanie 1 i Zadanie 2 1. Zamawiający wymaga dostarczenia i wdrożenia 2 szt. urządzeń bezpieczeństwa klasy UTM, pracujących redundantnie w układzie klastra wraz z 1 szt. urządzenia

Bardziej szczegółowo

1. Wymagania ogólne dla dostarczanych rozwiązań

1. Wymagania ogólne dla dostarczanych rozwiązań 1. Wymagania ogólne dla dostarczanych rozwiązań 1.1. Całość dostarczanego sprzętu i oprogramowania musi pochodzić z autoryzowanego kanału sprzedaży producentów na terenie Unii Europejskiej do oferty należy

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia - Zadanie nr 4 Aktualizacja nr 2

Opis przedmiotu zamówienia - Zadanie nr 4 Aktualizacja nr 2 Załącznik nr 6 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia - Zadanie nr 4 Aktualizacja nr 2 Wymagania ogólne dla urządzeń i oprogramowania. Całość sprzętu musi być nowa (wyprodukowana nie wcześniej niż 6 miesięcy

Bardziej szczegółowo

a) Szafa serwerowa 42U - 1szt.

a) Szafa serwerowa 42U - 1szt. Szafa 42 U 1000 x 800 mm a) Szafa serwerowa 42U - 1szt. Ilość i cechy techniczne Szafa 42 U 1000 x 800 mm Przystosowana do ustawienia na nóżkach poziomujących Spełnia (odp. tak/nie) W dachu i podstawie

Bardziej szczegółowo

Sprzęt i urządzenia. Załącznik nr 3 do SIWZ

Sprzęt i urządzenia. Załącznik nr 3 do SIWZ Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do SIWZ. Zestaw komputerowy ilość: 18 szt: Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów

Załącznik Nr 1 do SIWZ. Zestaw komputerowy ilość: 18 szt: Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów Zestaw komputerowy ilość: 18 szt: Płyta główna Chipset Procesor Pamięć RAM Dysk twardy Karta graficzna Karta dźwiękowa Karta sieciowa Porty Klawiatura Mysz Napęd optyczny Wymagane minimalne parametry techniczne

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia Szczegółowa specyfikacja techniczna przedmiotu zamówienia. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego (serwera, zasilacza awaryjnego UPS, przełącznika sieciowego,

Bardziej szczegółowo

Tabela zgodności spełnienia warunków funkcjonalno-technicznych

Tabela zgodności spełnienia warunków funkcjonalno-technicznych Załącznik nr 2 do SIWZ Tabela zgodności spełnienia warunków funkcjonalno-technicznych Instrukcja wypełnienia 1. W kolumnie PARAMETRY TECHNICZNE/FUNKCJONALNE WYMAGANE Zamawiający określił parametry jakie

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 6 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Projekt e-urząd w Gminie Bukowina Tatrzańska zakłada planowy rozwój systemów informatycznych Urzędu Gminy. W szczególności dostarczony sprzęt komputerowy

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Przedmiotem zamówienia jest: Wyposażenie w urządzenia do poboru opłat za parkowanie (parkomaty) oraz obsługa strefy płatnego parkowania w Krakowie. II. III. IV. Definicje:

Bardziej szczegółowo

1 Rozdzielczośd wydruku minimum 600 x 600 dpi. minimum 30 str. na min A4 3 Maksymalna wydajnośd miesięczna minimum 5000 str. A4

1 Rozdzielczośd wydruku minimum 600 x 600 dpi. minimum 30 str. na min A4 3 Maksymalna wydajnośd miesięczna minimum 5000 str. A4 Załącznik nr 7 Pakiet nr 1 Drukarki i urządzenia wielofunkcyjne Nazwa sprzętu: 1. Drukarka monochromatyczna Numer Rodzaj Wymagana wartośd Potwierdzenie spełniania 1 Rozdzielczośd wydruku minimum 600 x

Bardziej szczegółowo

Zadanie 1 Specjalistyczne urządzenia zabezpieczające sieć komputerową.

Zadanie 1 Specjalistyczne urządzenia zabezpieczające sieć komputerową. załącznik nr 4 do specyfikacji Opis przedmiotu zamówienia. Niniejsza specyfikacja określa wymagania minimalne. Zamawiający akceptuje rozwiązania równoważne o parametrach równoważnych lub lepszych. W przypadku

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 6 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest dostawa niżej opisanych: wsparcia technicznego, licencji i urządzeń o parametrach technicznych i funkcjonalnych nie gorszych

Bardziej szczegółowo

Wymagania dotyczące infrastruktury informatycznej

Wymagania dotyczące infrastruktury informatycznej Załącznik nr 9 do Opisu Przedmiotu Zamówienia Infrastruktura informatyczna Wymagania dotyczące infrastruktury informatycznej 1. Wstęp 1.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa serwerów i urządzeń do masowego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ 1) Firewall z funkcjonalnością IPS (np. Cisco ASA5515-IPS-K9 lub równoważny) 1. Urządzenie powinno pełnić rolę ściany ogniowej śledzącej stan połączeń z funkcją

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. ZESTAW SERWERÓW dla Wydziału Ksiąg Wieczystych SR Zamość, składający się z SERWERA APLIKACJI - szt. 1 i SERWERA BAZ DANYCH - szt. 1 - wymagania minimalne Lp. Nazwa

Bardziej szczegółowo

Oryginalny Windows 7 professional Obsługiwane systemy operacyjne

Oryginalny Windows 7 professional Obsługiwane systemy operacyjne Załącznik nr 1 do SIWZ Specyfikacja Techniczna Opis przedmiotu zamówienia Część nr 1 Uniwersytet Otwarty UW Drukarka sieciowa 1 szt. Parametry techniczne: Druk: Czerno-biały; Drukarka sieciowa z dupleksem;

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne)

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne) WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE ZP/UR/42/2013 Załącznik nr 1.1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne) Pozycja nr 1: Dostawa serwera blade o następujących parametrach

Bardziej szczegółowo