Częśd I: Dostawa, zainstalowanie i uruchomienie urządzeo sieciowych wraz z oprogramowaniem

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Częśd I: Dostawa, zainstalowanie i uruchomienie urządzeo sieciowych wraz z oprogramowaniem"

Transkrypt

1 Załącznik nr 6 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Częśd I: Dostawa, zainstalowanie i uruchomienie urządzeo sieciowych wraz z oprogramowaniem 1. Przełącznik modularny typ A grupa serwisu gwarancyjnego typ I - szt Urządzenie musi byd rozwiązaniem modularnym umożliwiającym płynną zmianę obsady interfejsów urządzenia wraz ze zwiększającymi się potrzebami w sieci 1.2 Urządzenie musi mied możliwośd instalacji kart liniowych z lokalnym przełączaniem pakietów (Local Switching) w oparciu o informacje pochodzące z modułów routujących urządzenia. 1.3 Urządzenie powinno posiadad możliwośd instalacji dwóch kart zarządzających/sterujących. Wyłączenie jednej z kart nie może powodowad degradacji wydajności urządzenia. W konfiguracji należy przewidzied jedną kartę zarządzającą/sterującą. 1.4 Z uwagi na podniesienie niezawodności i jednolitości sieci szkieletowej jak również wymienności urządzenie musi posiadad moduł zarządzający jak przełącznik szkieletowy typ B 1.5 Urządzenie powinno byd wyposażone w co najmniej: interfejsów Ethernet 10/100/1000 z czego minimum 32 interfejsy muszą pracowad w trybie bez nadsubskrypcji interfejsy Gigabit Ethernet z możliwością obsadzenia modułami SFP lub równoważnymi. Zamawiający posiada interfejsy SFP w wersji SX i w wersji LX portów 10GigabitEthernet z czego wyprowadzone muszą byd: moduły 10GigabitEthernet LR przeznaczonych do pracy ze światłowodem jednomodowym wraz z odpowiednim, pasującym kablem optycznym 10m z zakooczonym wtykiem typu SC moduły 10GigabitEthernet SR przeznaczonym do pracy ze światłowodem wielomodowym zakooczonym wtykiem typu ST a z drugiej strony pasującym do modułu moduły 10GigabitEthernet LX4 przeznaczonym do pracy ze światłowodem wielomodowym wraz z odpowiednim, pasującym kablem optycznym 10m zakooczonym wtykiem typu ST a z drugiej strony pasującym do modułu Pozostałe 6 portów 10GigabitEthernet powinny byd obsadzone modułami typu X2-10GB-LX4 aktualnie będących w posiadaniu Zamawiającego, z uwagi na fakt, że przełącznik ma służyd do obsługi struktury serwerowej wszystkie moduły przeznaczone do pracy ze światłowodem multimodowym muszą pracowad w trybie bez nadsubskrypcji nie wliczając posiadanych modułów typu X2-10GB-LX4. Jeśli przełącznik nie ma możliwości obsadzenia będącymi w posiadaniu Zamawiającego modułami X2-10GB-LX4, Wykonawca musi zaoferowad równoważną liczbę wkładek światłowodowych w standardzie LX Wydajnośd przełączania na poziomie min. 40Gbps full duplex per slot 1.7 Zamawiający w przyszłości planuje dalszą rozbudowę struktury sieciowej, dlatego też urządzenie musi mied możliwośd instalacji: dodatkowych dwóch półek: na porty 10 GigabitEthernet i dodatkowej jednej na porty 10/100/1000 Ethernet 1.8 Wszystkie zastosowane interfejsy muszą posiadad wsparcie do obsługi ramek Ethernet o długości co najmniej 9000 bajtów (tzw. Jumbo Frame) 1.9 Urządzenie powinno posiadad co najmniej dwa zasilacze, awaria/wyłączenie jednego z nich nie powinno powodowad przerwy w pracy urządzenia w wycenie należy przewidzied zasilacze o mocy potrzebnej do uruchomienia przełącznika z podanymi ilościami kart wyposażenia oraz wraz z dodatkowymi planowanymi 24 portami 10 GigabitEthernet; 1.10 Urządzenie musi umożliwiad przełączanie w warstwie trzeciej oraz definiowad routing co najmniej w oparciu o routing statyczny i OSPF (Open Shortest Path First) 1.11 Musi obsługiwad sprzętowo ruch multicastowy w tym PIM Sparse i Dense Mode str. 37

2 1.12 Urządzenie powinno wspierad następujące mechanizmy związane z zapewnieniem ciągłości pracy sieci: Protokół Rapid Spanning Tree umożliwiający szybką konwergencję sieci w warstwie 2 modelu OSI Protokół Multiple Spanning Tree umożliwiający działanie protokołu Spanning Tree oddzielnie i niezależnie dla każdej sieci VLAN możliwośd grupowania portów z wykorzystaniem portów pochodzących z różnych kart liniowych możliwośd instalacji na gorąco zasilaczy, kart liniowych, redundantnych modułów zarządzania/przełączania 1.13 Urządzenie powinno wspierad następujące mechanizmy związane z zapewnieniem jakości usług w sieci: Obsługa co najmniej dwóch kolejek sprzętowych dla różnego rodzaju ruchu Obsługa co najmniej jednej kolejki ze statusem strict priority Możliwośd dynamicznej alokacji pamięci dla kolejki, Wsparcie sprzętowe dla list dostępowych. Możliwośd re-kolorowania pakietów przez urządzenie pakiet przychodzący do urządzenia przez przesłaniem na port wyjściowy może mied zmienione pola 802.1p (CoS) oraz IP ToS Urządzenie powinno mied możliwośd montażu w szafie Przełącznik modularny typ B grupa serwisu gwarancyjnego typ I - szt Urządzenie musi byd rozwiązaniem modularnym umożliwiającym płynną zmianę obsady interfejsów urządzenia wraz ze zwiększającymi się potrzebami w sieci 2.2 Urządzenie musi mied możliwośd instalacji kart liniowych z lokalnym przełączaniem pakietów (Local Switching) w oparciu o informacje pochodzące z modułów routujących urządzenia. 2.3 Urządzenie powinno posiadad możliwośd instalacji dwóch kart zarządzających/sterujących. Wyłączenie jednej z kart nie może powodowad degradacji wydajności urządzenia. W konfiguracji należy przewidzied jedną kartę zarządzającą/sterującą. 2.4 Z uwagi na podniesienie niezawodności i jednolitości sieci szkieletowej jak również wymienności urządzenie musi posiadad moduł zarządzający jak Przełącznik modularny typ A 2.5 Musi umożliwiad grupowanie połączeo Ethernet w kanały widzianych jako jedno połączenie tak aby łącza w grupie można było rozdzielad pomiędzy dwa fizyczne przełączniki. 2.6 Urządzenie powinno byd wyposażone w co najmniej: interfejsów Ethernet 10/100/1000 a z czego minimum 64 interfejsy muszą pracowad w trybie bez nadsubskrypcji interfejsy Gigabit Ethernet z możliwością obsadzenia modułami SFP lub równoważnymi. Zamawiający posiada interfejsy SFP w wersji SX i w wersji LX portów 10GigabitEthernet z czego wyprowadzone muszą byd: moduły 10GigabitEthernet LR przeznaczone do pracy ze światłowodem jednomodowym umożliwiającym połączenie na odległości do 10km z odpowiednim kablem optycznym 10m zakooczonym wtykiem typu: ST Pozostałe 8 portów 10GigabitEthernet powinny byd obsadzone modułami typu X2-10GB-LX4 aktualnie będących w posiadaniu Zamawiającego. Jeśli przełącznik nie ma możliwości obsadzenia będącymi w posiadaniu Zamawiającego modułami X2-10GB-LX4, Wykonawca musi zaoferowad równoważną liczbę wkładek światłowodowych w standardzie LX Zamawiający w przyszłości planuje dalszą rozbudowę struktury sieciowej, dlatego też urządzenie musi mied możliwośd instalacji : dodatkowych dwóch półek: na porty 10 GigabitEthernet i dodatkowej jednej na porty 10/100/1000 Ethernet 2.8 Wszystkie zastosowane interfejsy muszą posiadad wsparcie do obsługi ramek Ethernet o długości co najmniej 9000 bajtów (tzw. Jumbo Frame) str. 38

3 2.9 Urządzenie powinno posiadad co najmniej dwa zasilacze, awaria/wyłączenie jednego z nich nie powinno powodowad przerwy w pracy urządzenia w wycenie należy przewidzied dwa zasilacze o mocy potrzebnej do uruchomienia przełącznika z podanymi ilościami kart wyposażenia oraz wraz z planowanymi dodatkowymi modułami; 2.10 Urządzenie musi umożliwiad przełączanie w warstwie trzeciej oraz definiowad routing co najmniej w oparciu o routing statyczny i OSPF (Open Shortest Path First) 2.11 Wydajnośd przełączania na poziomie min. 40Gbps full duplex per slot 2.12 Musi obsługiwad sprzętowo ruch multicastowy w tym PIM Sparse i Dense Mode 2.13 Urządzenie powinno wspierad następujące mechanizmy związane z zapewnieniem ciągłości pracy sieci: Protokół Rapid Spanning Tree umożliwiający szybką konwergencję sieci w warstwie 2 modelu OSI Protokół Multiple Spanning Tree umożliwiający działanie protokołu Spanning Tree oddzielnie i niezależnie dla każdej sieci VLAN możliwośd grupowania portów z wykorzystaniem portów pochodzących z różnych kart liniowych możliwośd instalacji na gorąco zasilaczy, kart liniowych, redundantnych modułów zarządzania/przełączania 2.14 Urządzenie powinno wspierad następujące mechanizmy związane z zapewnieniem jakości usług w sieci: Obsługa co najmniej dwóch kolejek sprzętowych dla różnego rodzaju ruchu Obsługa co najmniej jednej kolejki ze statusem strict priority Możliwośd dynamicznej alokacji pamięci dla kolejki Wsparcie sprzętowe dla list dostępowych. Możliwośd re-kolorowania pakietów przez urządzenie pakiet przychodzący do urządzenia przez przesłaniem na port wyjściowy może mied zmienione pola 802.1p (CoS) oraz IP ToS Urządzenie powinno mied możliwośd montażu w szafie Przełącznik koocowy typ C grupa serwisu gwarancyjnego typ II - szt Urządzenie o stałej konfiguracji, posiadające: portów Gigabit Ethernet 10/100/1000 Base-T (Auto-MDIX) z Power over Ethernet Możliwośd dołożenia dwóch interfejsów 10Gigabit Ethernet. 3.2 Wydajnośd przełączania na poziomie 128Gbps oraz 100Mpps. 3.3 Obsługuje protokoły warstwy 3 Routing Information Protocol (RIP) dla IPv4 oraz RIPng dla IPv Możliwośd rozszerzenia funkcjonalności o protokoły Open Shortest Path First (OSPF) dla IPv4 oraz Open Shortest Path First v3 (OSPFv3) dla IPv6 poprzez wymianę oprogramowania. 3.5 Możliwośd rozszerzenia funkcjonalności o tworzenie wirtualnych kontekstów routingowych (VRF-lite/Multi-VRF) poprzez wymianę oprogramowania. 3.6 Obsługuje sprzętowo ruch multicastowy, minimum IGMP snooping lub odpowiednik. 3.7 Możliwośd rozszerzenia funkcjonalności o PIM Sparse, PIM SSM, IGMP poprzez wymianę oprogramowania 3.8 Obsługa VLAN i trunków zgodnie z 802.1q 3.9 Urządzenie musi wspierad następujące mechanizmy związane z zapewnieniem bezpieczeostwa sieci: Powinno umożliwiad identyfikację dostępu do urządzeo w oparciu o serwer RADIUS Musi posiadad możliwośd uwierzytelniania użytkowników z wykorzystaniem 802.1x z możliwością przydziału listy kontroli dostępu (ACL) i VLANu Musi posiadad funkcje ochrony przed sztormami broadcastowymi Musi posiadad możliwośd zarządzania przez SNMPv3 oraz SSH (szyfrowane połączenia) str. 39

4 3.9.5 Musi wspierad urpf (Unicast Reverse Path Forwarding) lub odpowiednik Musi posiadad funkcje zabezpieczające protokół Spanning Tree Mechanizmy kontroli adresów MAC na poziomie portu Zabezpieczenie przed fałszywymi serwerami DHCP Dynamic ARP Inspection lub odpowiednik IP Source Guard lub odpowiednik Funkcjonalnośd prywatnego VLAN-u, czyli możliwośd blokowania ruchu pomiędzy portami w obrębie jednego VLANu (tzw. porty izolowane) z pozostawieniem możliwości komunikacji z portem nadrzędnym Musi umożliwiad tworzenie list kontroli dostępu dla ruchu warstwy trzeciej, również w obrębie pojedynczego VLANu Mechanizmy ochrony warstwy kontrolnej Musi umożliwiad lokalną obserwację ruchu na określonym porcie, polegającą na kopiowaniu pojawiających się na nim ramek i przesyłaniu ich do urządzenia monitorującego przyłączonego do innego portu Musi umożliwiad zdalną obserwację ruchu na określonym porcie, polegającą na kopiowaniu pojawiających się na nim ramek i przesyłaniu ich do zdalnego urządzenia monitorującego, poprzez dedykowaną sied VLAN 3.10 Przełącznik musi wspierad następujące mechanizmy związane z zapewnieniem ciągłości pracy sieci: Protokół IEEE 802.1w Rapid Spanning Tree Protokół IEEE 802.1s Multiple Spanning Tree umożliwiający działanie protokołu Spanning Tree oddzielnie i niezależnie dla różnych sieci VLAN Mechanizmy redundancji bramy VRRP lub równoważny protokół IEEE 802.3ad (Link Aggregation Control Protocol) umożliwiający grupowanie portów 3.11 Przełącznik musi wspierad następujące mechanizmy związane z zapewnieniem jakości usług w sieci: Klasyfikacja ruchu do klas różnej jakości obsługi (QoS) na podstawie wartości 802.1p (CoS), DSCP w ramkach Ethernet oraz następujących parametrów: źródłowy/ docelowy adres MAC, źródłowy/docelowy adres IP, źródłowy/docelowy port TCP Możliwośd zmiany przez urządzenie kodu wartości QoS zawartego w ramce Ethernet oraz pakiecie IP poprzez zmianę pola 802.1p (CoS) oraz DSCP Implementacja co najmniej czterech kolejek sprzętowych na każdym porcie Implementacja algorytmu Round Robin lub podobnego dla obsługi tych kolejek Obsługa jednej z powyżej wspomnianych kolejek jako priorytetowej Zarządzanie kolejkami za pomocą tail drop lub podobny Możliwośd ograniczania pasma dostępnego na danym porcie dla ruchu o danej klasie obsługi (policing, rate limiting) Możliwośd kształtowania ruchu wychodzącego (ang. traffic shaping) 3.12 Obsługuje ramki Ethernet o wielkości co najmniej 9000 bajtów (tzw. Jumbo Frame) 3.13 Umożliwia zarządzanie poprzez interfejs CLI (konsolę) Musi posiadad obsługę protokołu pozwalającego na wykrywanie typu urządzenia sąsiedniego (LLDP lub odpowiednik) 3.15 Przystosowane do montażu w szafie 19 o głębokości, nie większej niż 300mm pomiędzy stelażem mocującym przednim i tylnim. W sytuacji, gdy nie ma możliwości montażu urządzenia w szafie Zamawiającego, Wykonawca: na własny koszt wymieni szafy na pasujące do montowanych urządzeo z punktu 3, w taki sposób, aby po zamknięciu szafy - nie złamad przewodów kabli ani z przodu, ani z tyłu. Montaż przewidziany jest w czasie kiedy Urząd Miasta Katowice nie pracuje (tj. poniedziałek, czwartek, piątek: po 17.00; wtorek, środa: po str. 40

5 16.00, sobota, niedziela: cały dzieo). Nowa szafa powinna mied zabezpieczenie zamknięcia drzwi na klucz oraz widocznośd pracy urządzeo w środku, bez otwierania frontu (szybka na drzwiach lub odpowiednia perforacja blachy), na własny koszt przełoży wszystkie elementy pasywne i aktywne ze starej szafy do nowobudowanej. Nowa obudowa rack musi byd wysokości nie mniejszej niż demontowana i byd zamontowana w miejscu starej obudowy oraz - jeżeli stara wymieniana szafa była zawieszona na ścianie - nowa także musi byd zamontowana jako wisząca w tym samym miejscu, po zakooczeniu montażu, pozostawi w nowej szafie poprawnie działające wszystkie przekładane elementy pasywne i aktywne, pozostawi Zamawiającemu stare, zdemontowane elementy Urządzenie musi posiadad możliwośd pobrania konfiguracji do zewnętrznego komputera typu PC, w formie tekstowej. Konfiguracja po dokonaniu edycji poza urządzeniem może byd ponownie zaimportowana do urządzenia i uruchomiona Urządzenie musi posiadad możliwośd wyszukiwania fragmentów konfiguracji z linii poleceo urządzenia 4. Wkładki światłowodowe 10Gbps obsługujące przełączniki z punktu 3 grupa serwisu gwarancyjnego typ I - szt interfejs obsługujący połączenia w technologii 10 Gigabit Ethernet o możliwości zestawienia połączenia na odległośd do 10 km z wykorzystaniem światłowodu jednomodowego 4.2 interfejs powinien mied możliwośd zestawienia połączenia z interfejsami 10GBase-LR z punktu Odpowiedni, pasujący do wtyku wkładki, kabel optyczny min. 2m, zakooczony wtykiem typu SC 4.4 Odpowiedni, pasujący kabel optyczny 2m zakooczonym wtykiem typu SC 5. Wkładki światłowodowe 10Gbps obsługujące przełączniki z punktu 3 grupa serwisu gwarancyjnego typ I - szt interfejs obsługujący połączenia w technologii 10 Gigabit Ethernet o możliwości zestawienia połączenia z wykorzystaniem światłowodu wielomodowego 5.2 interfejs powinien mied możliwośd zestawienia połączenia z interfejsami typu 10GBase-LX4 z punktu Odpowiedni, pasujący do wtyku wkładki, kabel optyczny min. 2m, zakooczony wtykiem typu ST 6. Wkładki światłowodowe 10Gbps obsługujące przełączniki z punktu 3 grupa serwisu gwarancyjnego typ I - szt Interfejs obsługujący połączenia w technologii 10 Gigabit Ethernet o możliwości zestawienia połączenia z wykorzystaniem światłowodu wielomodowego 6.2 Interfejs powinien mied możliwośd zestawienia połączenia z innymi interfejsami o tym samym typie 6.3 Kabel optyczny min. 0,5m., o obu koocach pasujących do wtyku wkładki. 7. Obudowa RACK 19 typ A grupa serwisu gwarancyjnego typ IV - szt Szafa głęboka umożliwiająca włożenie przełącznika typu B z pkt. 2 wraz z jego montażem oraz przełożeniem wszystkich aktywnych i pasywnych elementów zamontowanych w aktualnej obudowie rack we wskazanej przez Zamawiającego w lokalizacji 7.2 obudowa typu Rack o wysokości nie mniejszej niż 36U i głębokości umożliwiającej bezproblemowe zamontowanie przełącznika modularnego typu B z punktu System wentylacji horyzontalnej - bezwentylatorowy, z zamkami zabezpieczającymi dostęp do szafy blokowane drzwi przednie, tylne i panele boczne. 7.4 Dwie listwy zasilające (PDU Power Distribution Unit) każda z wtykiem C19 i minimum 6-cioma gniazdami C13 str. 41

6 8. Obudowa RACK 19 typ B - grupa serwisu gwarancyjnego typ IV - szt Szafa głęboka umożliwiająca włożenie przełącznika typu Cisco Catalyst 4506E posiadanego przez Zamawiającego wraz z jego demontażem, przeniesieniem i montażem w tej szafie oraz przełożeniem wszystkich pasywnych elementów zamontowanych w aktualnej obudowie rack we wskazanej przez Zamawiającego w lokalizacji 8.2 obudowa typu Rack o wysokości umożliwiającej włożenie wszystkich wskazanych elementów i głębokości umożliwiającej bezproblemowe zamontowanie ww. przełącznika. 8.3 System wentylacji horyzontalnej - bezwentylatorowy, z zamkami zabezpieczającymi dostęp do szafy blokowane drzwi przednie, tylne i panele boczne. 8.4 Dwie listwy zasilające (PDU Power Distribution Unit) każda z wtykiem C19 i minimum 6-cioma gniazdami C13 9. Scentralizowany, zintegrowany system zarządzania bezpieczeostwem SIEM i NBAD grupa serwisu gwarancyjnego typ III - szt System zarządzania bezpieczeostwem musi utrzymywad centralne repozytorium logów pobieranych z innych urządzeo i systemów oraz realizowad funkcje Security Information and Event Management (SIEM) i Network Behavior Anomaly Detection (NBAD). 9.2 Moduł SIEM musi pobierad logi z elementów systemu informatycznego tj. urządzenia sieciowe (routery, przełączniki, zapora ogniowa), serwery (syslog, obsługa logów z serwerów - system operacyjnych Windows) a także dowolne urządzenie obsługujące protokół SNMP. Poddawad je korelacji i na tej podstawie przedstawiad administratorom wiarygodne informacje na temat stanu bezpieczeostwa i wykrytych incydentów. 9.3 Moduł NBAD na podstawie statystyk i opisu ruchu (NetFlow, itp.) pobieranych bezpośrednio z urządzeo sieciowych (ruterów, przełączników) musi dokonywad analizy stanu i efektywności pracy sieci, w tym wykrywania sytuacji nieprawidłowych (anomalii). 9.4 Moduł NBAD musi dokonywad wykrywania anomalii w systemie informatycznym za pomocą analizy behawioralnej. W tym celu muszą byd na bieżąco budowane profile normalnego stanu i zachowania sieci oraz identyfikowane odchylenia (m.in. zmiany stanu, nagłe zwiększenia lub zmniejszenia natężenia ruchu i przekroczenie wartości progowych). 9.5 Moduł NBAD musi posiadad możliwośd wykrywania nowych obiektów w systemie informatycznym (hostów, aplikacji, protokołów, itd.). Moduł NBAD musi także posiadad możliwośd wykrywania awarii systemów, m.in. zablokowanych lub uszkodzonych serwerów i aplikacji. 9.6 System zarządzania musi byd dostarczony jako jedno, gotowe do użycia urządzenia Appliance. Nie jest dopuszczalne oprogramowanie instalowane na sprzęcie ogólnego przeznaczenia. 9.7 Urządzenie Appliance musi posiadad minimum 8 GB pamięci RAM oraz 6 dysków o pojemności co najmniej 250 GB funkcjonujących w konfiguracji RAID Urządzenie Appliance musi posiadad wydajnośd co najmniej 1250 zdarzeo na sekundę oraz strumieni (Flows) na minutę. 9.9 Urządzenie Appliance musi umożliwiad integrację z zewnętrznymi repozytoriami danych, co najmniej iscsi, SAN i NAS Wszystkie funkcje systemu (SIEM, NBAD) muszą byd dostępne w ramach jednego urządzenia Appliance Moduły SIEM i NBAD muszą byd zintegrowane ze sobą tak, aby informacje o naruszeniach bezpieczeostwa były przedstawiane na podstawie analiz obu tych modułów Obsługa incydentów bezpieczeostwa musi odbywad się na podstawie wielu źródeł informacji, nie mniej niż: zdarzenia i logi z systemów zabezpieczeo (firewall, VPN, IPS, AV, itd.), systemów operacyjnych (Unix, Microsoft Windows, itd.) oraz aplikacji i baz danych, statystyki i opis ruchu sieciowego odbierane z urządzeo za pomocą NetFlow, J-Flow, S-Flow i Packeteer oraz odczytywane bezpośrednio z sieci (span port), informacje na temat stanu systemów i ich słabości bezpieczeostwa odczytywane za pomocą skanerów zabezpieczeo tj. Nessus, NMAP, ncircle, Juniper IDP Profiler i Qualys. str. 42

7 9.13 System zarządzania musi umożliwiad pobieranie logów z innych systemów za pomocą wielu metod, nie mniej niż Syslog (standardowy format logów, protokoły TCP i UDP), SNMP (wiadomości o zdarzeniach przesyłane poprzez SNMP Trap), a także Security Device Event Exchange (SDEE) i Java Database Connectivity API (JDBC) System zarządzania musi umożliwiad odczytywanie logów z systemów operacyjnych Microsoft Windows i Unix - co najmniej Redhat Linux System zarządzania w zakresie odczytu logów musi umożliwiad integrację z innymi systemami zarządzania zabezpieczeo, nie mniej niż Juniper Network and Security Manager, IBM ISS SiteProtector i Check Point SmartCenter Administratorzy bezpieczeostwa muszą mied do dyspozycji dedykowane, graficzne narzędzia, uruchamiane z wykorzystaniem standardowej przeglądarki Web. Nie jest dopuszczalne instalowanie do tego celu dodatkowych aplikacji System zarządzania musi posiadad możliwośd powiadamiania administratorów o zdarzeniach za pomocą co najmniej , SNMP oraz Syslog System zarządzania musi umożliwiad przypisywanie zidentyfikowanych incydentów bezpieczeostwa do obsługi określonym administratorom System zarządzania musi umożliwiad wdrożenie w architekturze scentralizowanej (wszystkie funkcje na jednym Appliance) oraz rozproszonej, złożonej z wielu urządzeo. Struktura rozproszona budowana jest w celu zwiększenia wydajności systemu. W przypadku rozproszonej struktury zarządzanie całości systemu musi odbywad się z jednej konsoli. W przypadku rozproszonej struktury musi byd możliwośd kryptograficznej ochrony (szyfrowanie) komunikacji sieciowej pomiędzy komponentami systemu System zarządzania musi umożliwiad definiowanie precyzyjnych uprawnieo administratorów w zakresie monitorowanego obszaru systemu informatycznego oraz dostępnych operacji w systemie zarządzania. Tożsamośd administratorów musi byd weryfikowana poprzez lokalne konto oraz zewnętrzne systemy uwierzytelniania - co najmniej RADIUS, LDAP i Active Directory System zarządzania do celów obsługi zdarzeo musi utrzymywad centralne repozytorium logów z możliwością ich przeglądania w formie rzeczywistej (raw) oraz znormalizowanej. Dla logów system musi utrzymywad wskaźniki czasu (time stamp). Starsze logi muszą byd archiwizowane System zarządzania musi składowad informacje w bazie danych Składowane w systemie zarządzania informacje muszą byd zabezpieczone kryptograficznie za pomocą sum kontrolnych - dostępne są minimum funkcje MD2, MD5, SHA-1 oraz musi byd przewidziana rozbudowa do poziomu SHA-2 (NIST FIPS 180-2) System zarządzania musi mied możliwośd wykonywania operacji backup i restore, uruchamianych z graficznej konsoli. System zarządzania musi mied możliwośd wykonywania archiwizacji informacji do zewnętrznych repozytoriów danych nie mniej niż SAN System zarządzania musi posiadad możliwośd tworzenia wielu typów raportów generowanych zgodnie z kryteriami ustalonymi przez administratorów oraz na podstawie predefiniowanych wzorców (raportów). Raporty muszą byd tworzone są w wielu formatach - minimum PDF, HTML, CSV, RTF i XML System zarządzania musi posiadad co najmniej 200 predefiniowanych raportów. W celu sprawnego przeszukiwania predefiniowanych raportów muszą byd one pogrupowane - co najmniej według typu urządzeo i zdarzeo bezpieczeostwa. W systemie muszą byd dostępne predefiniowane raporty na zgodnośd ze standardami bezpieczeostwa - minimum dla PCI i SOX System zarządzania musi utrzymywad szczegółowy log auditowy rejestrujący co najmniej następujące operacje administratorów - login/logoff i zmiany konfiguracji systemu System zarządzania musi posiadad możliwości weryfikacji poprawności swojego działania i powiadamiania administratorów o nieprawidłowościach - co najmniej za pomocą wpisu do logów systemowych oraz SNMP Trap Wykonawca musi zapewnid przeszkolenie administratorów Zamawiającego (min 5 osób) z obsługi systemu zarządzania bezpieczeostwem, które zapewni administratorom możliwośd pełnego wykorzystywania systemu. Szkolenie ma zostad przeprowadzone w języku polskim. str. 43

8 10. Urządzenie firewall/vpn/utm - grupa serwisu gwarancyjnego typ III - szt Firewall musi byd dostarczony jako dedykowane urządzenie sieciowe o wysokości 1 U 10.2 Urządzenie musi byd wyposażone w co najmniej 1 GB pamięci RAM, pamięd Flash 1 GB oraz port konsoli. Urządzenie musi posiadad slot USB przeznaczony do podłączenia dodatkowego nośnika danych. Musi byd dostępna opcja uruchomienia systemu operacyjnego firewalla z nośnika danych podłączonego do slotu USB na module kontrolnym System operacyjny firewalla musi posiadad budowę modułową (moduły muszą działad w odseparowanych obszarach pamięci) i zapewniad całkowitą separację płaszczyzny kontrolnej od płaszczyzny przetwarzania ruchu użytkowników, m.in. moduł rutingu IP, odpowiedzialny za ustalenie tras routingu i zarządzanie urządzenia musi byd oddzielony od modułu przekazywania pakietów, odpowiedzialnego za przełączanie pakietów pomiędzy segmentami sieci obsługiwanymi przez urządzenie. System operacyjny firewalla musi śledzid stan sesji użytkowników (stateful processing), tworzyd i zarządzad tablicą stanu sesji. Musi istnied opcja przełączenia urządzenia w tryb pracy bez śledzenia stanu sesji użytkowników, jak również wyłączenia części ruchu ze śledzenia stanu sesji Urządzenie musi byd wyposażone w nie mniej niż 16 wbudowanych interfejsów Ethernet 10/100/1000 (gotowych do użycia bez konieczności zakupu dodatkowych modułów i licencji) Urządzenie musi byd wyposażone w 4 sloty na dodatkowe karty z modułami interfejsów. Urządzenie musi obsługiwad co najmniej następującej rodzaje kart z modułami interfejsów: ADSL 2/2+, Serial, E1, Gigabit Ethernet (SFP) Firewall musi realizowad zadania Stateful Firewall z mechanizmami ochrony przed atakami DoS, wykonując kontrolę na poziomie sieci oraz aplikacji pomiędzy nie mniej niż 32 strefami bezpieczeostwa z wydajnością nie mniejszą niż 500 Mb/s liczoną dla ruchu IMIX. Firewall musi przetworzyd nie mniej niż pakietów/sekundę (dla pakietów 64-bajtowych). Firewall musi obsłużyd nie mniej niż równoległych sesji oraz zestawid nie mniej niż nowych połączeo/sekundę Polityka bezpieczeostwa systemu zabezpieczeo musi uwzględniad strefy bezpieczeostwa, adresy IP klientów i serwerów, protokoły i usługi sieciowe, użytkowników aplikacji, reakcje zabezpieczeo oraz metody rejestrowania zdarzeo. Firewall musi umożliwiad zdefiniowanie nie mniej niż reguł polityki bezpieczeostwa Firewall musi posiadad funkcję wykrywania i blokowania ataków intruzów (IPS, intrusion prevention) realizowaną sprzętowo. System zabezpieczeo musi identyfikowad próby skanowania, penetracji i włamao, ataki typu exploit (poziomu sieci i aplikacji), ataki destrukcyjne i destabilizujące (D)DoS oraz inne techniki stosowane przez hakerów. Ustalenie blokowanych ataków (intruzów, robaków) musi odbywad się w regułach polityki bezpieczeostwa. System firewall musi realizowad zadania IPS z wydajnością nie mniejszą niż 250 Mb/s. Baza sygnatur IPS musi byd utrzymywana i udostępniana przez producenta urządzenia firewall. Baza sygnatur ataków musi byd aktualizowana przez producenta codziennie Urządzenie zabezpieczeo musi posiadad wbudowany moduł kontroli antywirusowej kontrolujący pocztę elektroniczną (SMTP, POP3, IMAP), FTP oraz HTTP. Włączenie kontroli antywirusowej nie może wymagad dodatkowego serwera Kontrola antywirusowa musi byd realizowana sprzętowo z wydajnością nie mniejszą niż 80 Mb/s dla ruchu HTTP. Musi istnied możliwośd wyboru działania mechanizmu kontroli antywirusowej w trybie sprzętowym i programowym Urządzenie zabezpieczeo musi posiadad wbudowany moduł kontroli antyspamowej działający w oparciu o mechanizm blacklist. Włączenie kontroli antyspamowej nie może wymagad dodatkowego serwera Urządzenie zabezpieczeo musi posiadad wbudowany moduł filtrowania stron WWW w zależności od kategorii treści stron. Włączenie filtrowania stron WWW nie może wymagad dodatkowego serwera Urządzenie zabezpieczeo musi posiadad funkcję filtrowania zawartości ruchu HTTP, FTP i protokołów poczty elektronicznej (SMTP, POP3, IMAP) w celu blokowania potencjalnie szkodliwych obiektów. Urządzenie musi filtrowad ruch na podstawie kryteriów obejmujących co najmniej: typy MIME, rozszerzenia plików, elementy ActiveX, Java i cookies. str. 44

9 10.13 Urządzenie musi obsługiwad protokoły dynamicznego rutingu: RIP, OSPF oraz BGP. Urządzenie musi umożliwiad skonfigurowanie nie mniej niż 20 wirtualnych ruterów Urządzenie musi obsługiwad co najmniej 512 sieci VLAN z tagowaniem 802.1Q. W celu zapobiegania zapętlania się ruchu w warstwie 2 firewall musi obsługiwad protokoły Spanning Tree (802.1D), Rapid STP (802.1W) oraz Multiple STP (802.1S). Urządzenie musi obsługiwad protokół LACP w celu agregowania fizycznych połączeo Ethernet Urządzenie musi posiadad mechanizmy priorytetyzowania i zarządzania ruchem sieciowym QoS wygładzanie (shaping) oraz obcinanie (policing) ruchu. Mapowanie ruchu do kolejek wyjściowych musi odbywad się na podstawie DSCP, IP ToS, 802.1p, oraz parametrów z nagłówków TCP i UDP. Urządzenie musi posiadad tworzenia osobnych kolejek dla różnych klas ruchu. Urządzenie musi posiadad zaimplementowany mechanizm WRED w celu przeciwdziałania występowaniu przeciążeo w kolejkach Firewall musi posiadad możliwośd pracy w konfiguracji odpornej na awarie dla urządzeo zabezpieczeo Urządzenia zabezpieczeo w klastrze muszą funkcjonowad w trybie Active-Passive z synchronizacją konfiguracji i tablicy stanu sesji. Przełączenie pomiędzy urządzeniami w klastrze HA musi się odbywad przezroczyście dla sesji ruchu użytkowników. Mechanizm ochrony przed awariami musi monitorowad i wykrywad uszkodzenia elementów sprzętowych i programowych systemu zabezpieczeo oraz łączy sieciowych Zarządzanie urządzeniem musi odbywad się za pomocą graficznej konsoli Web GUI oraz z wiersza linii poleceo (CLI) poprzez port szeregowy oraz protokoły telnet i SSH. Firewall musi posiadad możliwośd zarządzania i monitorowania przez centralny system zarządzania i monitorowania Administratorzy muszą mied do dyspozycji mechanizm szybkiego odtwarzania systemu i przywracania konfiguracji. W urządzeniu musi byd przechowywanych nie mniej niż 5 poprzednich, kompletnych konfiguracji Firewall musi zestawiad zabezpieczone kryptograficznie tunele VPN w oparciu o standardy IPSec i IKE w konfiguracji site-to-site oraz client-to-site. IPSec VPN musi byd realizowany sprzętowo w jednym czasie. Firewall musi obsługiwad nie mniej niż 100 równoległych tuneli VPN oraz ruch szyfrowany o przepustowości nie mniej niż 250 Mb/s. Urządzenie musi posiadad możliwośd udostępniania użytkownikom wbudowanego klienta IPSec VPN za pośrednictwem strony WWW Wraz z każdym urządzeniem wymagane jest dostarczenie licencji: ważnej przez okres min. trzech lat, na aktualizację: aktualnej bazy sygnatur ataków, definicji wirusów, list antyspamowych (blacklist) bazy kategorii stron WWW Moduł programu typu klient VPN IPSec pobierany i uruchamiany dynamicznie na czas zestawienia sesji, ze strony Web urządzenia w gotowej konfiguracji zabezpieczeo, obsługujących do 25 jednoczesnych połączeo klienckich. 11. Rozbudowa przełącznika Cisco Catalyst 4506-E grupa serwisu gwarancyjnego typ II - o: 11.1 Półkę z 48 interfejsami Ethernet 10/100/ wkładki 10GigabitEthernet SR przeznaczonym do pracy w module WS-X4448-GB-SFP wraz z krosującym światłowodem wielomodowym o długości 2m., zakooczonym wtykiem typu LC. str. 45

10 Częśd II: Dostawa, zainstalowanie i uruchomienie serwerów i urządzeo serwerowych wraz z oprogramowaniem 12. Rozbudowa półki serwerowej HP c7000 o serwer typu ProLiant BL 490c Server Blade grupa serwisu gwarancyjnego typ II - szt Jednostka centralna: Płyta główna z dwoma procesorami czterordzeniowymi Intel Quad Core X GHz DDR3-1333MHz FSB Cache L3 8MB, HT Pamięd: 144 GB, 1333 MHz przy min. 2 DIMM na kanał Obudowa typu HP BLADE System c7000 lub innej zgodnej z systemem mocowao i połączeo w tym typie obudowy posiadanego przez Zamawiającego współpracująca z aktualną konfiguracją, dyski twarde SDD, wewnętrzne 64GB SSD (1.5G SATA NHP SFF SP ENT), 12.4 Porty: Min.2 x 1 Gbps Ethernet Min.2 x Fibre Channel 8Gbps, Moduł 10Gbps flex 12.5 Serwer typu blade o obudowie połówkowej wysokości celem podtrzymania zdolności rozbudowy do 16 serwerów Blade w pojedynczej obudowie typu BladeSystem c7000 Enclosure. 13. Obudowa blade grupa serwisu gwarancyjnego typ II - szt Obudowa na serwery blade do montażu w szafie RACK, wyposażona w odpowiednią liczbę wentylatorów i zasilaczy niezbędnych do uruchomienia 2 serwerów blade. Obudowa musi obsługiwad do 8 serwerów dwu-procesorowych. W ramach obudowy musi byd redundantne zasilanie i chłodzenie dla wszystkich komponentów obudowy Obsługiwane serwery: Zamawiający do zamawianej obudowy będzie przekładał posiadane serwery HP BladeSystem obecnie zainstalowane w obudowie HP BladeSystem c7000 typu: HP BladeSystem Proliant w tym BL460c G6, BL460c G Moduły I/O: PASS-THRU: brak modułów pass-thru. Obudowa powinna umożliwiad obsadzenie 2 modułów typu HP c-class Pass-thru posiadanych przez Zamawiającego SAN: brak modułów SAN. Obudowa powinna umożliwiad obsadzenie modułów SAN 4Gb i 8Gb Moduł zarządzający (typu Onboard Administrator): Moduł umożliwiający zarządzanie poprzez interfejs LAN, graficznie obrazujący status obudowy i wszystkich jej komponentów Montaż w szafie wskazanej przez Zamawiającego. Montaż przewidziany jest w czasie kiedy Urząd Miasta Katowice nie pracuje (tj. poniedziałek, czwartek, piątek: po 17.00; wtorek, środa: po 16.00, sobota po godz. 15, niedziela: cały dzieo). 14. Rozszerzenie konfiguracji posiadanej przez Zamawiającego obudowy HP BladeSystem c7000 grupa serwisu gwarancyjnego typ I - o: 14.1 Moduły I/O o parametrze: HP BLc VC Flex-10 Enet Module Opt [ B21] lub jako rozwiązanie równoważne: moduły I/O pasujące do obudowy c7000, kompatybilne z kartami Flex-10 w posiadanych przez zamawiającego serwerach HP Proliant BL460c G6. Moduły te muszą umożliwiad tworzenie na kartach Ethernet wbudowanych w serwery i dokładanych do serwerów do 8 interfejsów o regulowanej prędkości transmisji w zakresie 0.1 do 10Gbps. Dodatkowo moduły muszą umożliwiad tworzenie profili opisujących adresy MAC, połączenia sieci LAN, a także po dołożeniu kompatybilnych modułów FC adresy WWN, połączenia do sieci SAN i parametry bootowania serwera (WWN macierzy, nr LUN dysku). Moduły muszą umożliwiad przypisanie zdefiniowanych profili na str. 46

11 wnęki na serwery w obudowie HP BladeSystem c7000 i przenoszenie tych profili. Moduły w jednej obudowie muszą się łączyd i tworzyd jedno urządzenie logiczne szt Moduły SFP z kablami: o parametrach: HP BLc SFP+ 1m 10GbE Copper Cable [ B21] szt HP BLc 10Gb SR SFP+ Opt [ B21] szt HP 5 m LC-LC Multi-Mode OM2 Fiber Optic Cable [ B22] szt Karta Ethernet 10Gbps do posiadanych przez Zamawiającego serwerów HP ProLiant BL460c G1 i G5, które w połączeniu z wyżej opisanymi modułami z punktu 14.1 zapewnią wyżej opisaną dla modułów, funkcjonalnośd na poziomie sprzętowym (niezależnie od OS, o ile dostawca OS lub producent kart dostarcza odpowiednie sterowniki) szt Rozbudowa aktualnej konfiguracji macierzy dysków IBM System Storage DS4700 Express grupa serwisu gwarancyjnego typ II - o Rozszerzenie aktualnej konfiguracji macierzy dysków IBM System Storage DS4700; Zamawiający posiada konfigurację wyposażoną w połączone kontrolery typu: IBM Storage DS4700 Express Part Number 41Y5150 (dla dysków FC), EXP810 Part Number 41Y5150 (dla dysków SATA), EXP810 Part Number 42D3314 (dla dysków FC) wyposażoną w dyski FC IBM-SSG 15000RPM 300GB FRU42D0417; o: 15.1 Półkę wyposażoną w dyski FC Sumaryczna pojemnośd brutto co najmniej 16 dysków każdy o pojemności minimum 300 GB lub w innej konfiguracji dyskowej, ale nie mniejszej przestrzeni dyskowej niż wymieniona powyżej Prędkośd obrotowa pojedynczego dysku FC musi wynosid minimum obrotów na minutę Półka musi zapewnid możliwośd wymiany dysków podczas pracy systemu (Hot-Swap) Półka musi mied możliwośd jednoczesnego zasilania z dwóch niezależnych źródeł zasilania. Zanik jednego z nich nie może powodowad przerwy w pracy urządzenia ani zmniejszenia jego wydajności lub utraty danych Półka musi byd wyposażona w zestaw do montażu w szafie przemysłowej rack Technologia oparta o interfejs Fibre Channel o przepustowości min. 4Gb/s, 15.2 Półkę z dyskami SATA Półka ta musi byd wyposażona w dyski o sumarycznej pojemności brutto co najmniej 16 dysków każdy o pojemności minimum 1TB lub w innej konfiguracji dyskowej, ale nie mniejszej przestrzeni dyskowej niż wymieniona powyżej Prędkośd obrotowa pojedynczego dysku SATA musi wynosid minimum obrotów na minutę Półka musi zapewnid możliwośd wymiany dysków podczas pracy systemu (Hot-Swap) Półka musi mied możliwośd jednoczesnego zasilania z dwóch niezależnych źródeł zasilania. Zanik jednego z nich nie może powodowad przerwy w pracy urządzenia ani zmniejszenia jego wydajności lub utraty danych Półka musi byd wyposażona w zestaw do montażu w szafie przemysłowej rack Technologia oparta o interfejs Fibre Channel o przepustowości min 4Gb/s, 15.3 Dodatkową licencję: VolumeCopy 15.4 Rozszerzenie licencji z bieżącej umożliwiającej obsługę 3 półek - o obsługę kolejnych, min. dwóch półek 16. Rozszerzenie serwera Fujitus-Siemens RX300 o kontroler FC HBA 4Gbps Dual Port na magistrali PCI 64 bitowej - grupa serwisu gwarancyjnego typ IV szt. 2 str. 47

12 Częśd III: DOSTAWA OPROGRAMOWANIA TYPOWEGO 17. Produkt: instancja oprogramowania Microsoft System Center Configuration Manager 2007 R2 szt Powinna obejmowad: Licencję do inwentaryzacji i zarządzania komputerami szt Zamawiający informuje, iż posiada licencję produktu MSSQL Standard Edition 2005 typu per procesor 17.3 Zamawiający informuje, iż posiada aktywną umowę z Microsoft typu SELECT: Program nadrzędny typu Select 6, Level D, numer 80S Identyfikator licencjonowania: Standard Enrollment Produkt: instancja oprogramowania Microsoft System Center Operations Manager 2007 R2 szt Powinna obejmowad: Licencje na zarządzanie dla serwera: SCOM 2007 Standard Operations Management License (OML) szt Licencje na zarządzanie dla klienta: SCOM 2007 Client Operations Management License (OML) szt Prawo do wznowienia wersji produktu przez okres 3 lat (Software Assurance) 18.2 Zamawiający informuje, iż posiada licencję produktu MSSQL Standard Edition 2005 typu per procesor 18.3 Zamawiający informuje, iż posiada aktywną umowę z Microsoft typu SELECT: Program nadrzędny typu Select 6, Level D, numer 80S Identyfikator licencjonowania: Standard Enrollment Licencja dostępowa Microsoft Windows 2008 typu CAL per device szt Zamawiający informuje, iż posiada licencję produktu Microsoft Windows Server Enterprise 2008 R2 w wersji polskiej 19.2 Zamawiający informuje, iż posiada aktywną umowę z Microsoft typu SELECT: Program nadrzędny typu Select 6, Level D, numer 80S Identyfikator licencjonowania: Standard Enrollment Corel Draw Graphics Suite X4 PL z min. 1 pakietem zawierającym dokumentację i płytę instalacyjną szt NERO 9 PL szt MapInfo Pro 9.5 PL szt Photoshop CS4 PL Win szt AutoCAD LT 2010 szt. 1 str. 48

13 Częśd IV: Dostawa stacji roboczych - komputerów personalnych typu desktop i typu laptop 25. Zestaw: komputer stacjonarny z monitorem LCD 19 grupa serwisu gwarancyjnego typ II- szt Płyta główna: Chipset dedykowany dla procesora procesor dwurdzeniowy dedykowany do pracy w stacjach roboczych, taktowany zegarem o częstotliwości min 3 GHz, pamięd cache drugiego poziomu min. 3 MB, 1066 MHz FSB lub inny procesor o nie mniejszej wydajności według wyników testów MIPS i FLOPS przeprowadzonego przez oferenta. W przypadku użycia przez oferenta testu wydajności zamawiający zastrzega sobie, iż celem sprawdzenia poprawności przeprowadzonych testów oferent musi dostarczyd zamawiającemu oprogramowanie testujące, oba równoważne porównywane zestawy oraz dokładne opisy użytych testów wraz z wynikami celem sprawdzenia, w terminie nie dłuższym niż 3 dni od otrzymania zawiadomienia od zamawiającego Pamięd RAM 4GB DDR możliwośd rozbudowy do 16 GB zintegrowany kontroler SATA II, NCQ/3Gbit, AHCI slot: min 1xPCI (32-bit / 33 MHz) low profile, min. 1 x PCI-Express 2.0 x16; zabezpieczenie hasłem dostępu do systemu operacyjnego i dostępu do BIOS komputera - zabezpieczenia te muszą działad niezależnie od siebie odczyt z BIOS komputera informacji o numerze seryjnym, numerze inwentaryzacyjnym (asset tag) odczyt z BIOS dokładnych informacji o procesorze co najmniej model, typ, częstotliwości FSB, prędkości rzeczywista, ilośd pamięci cache odczyt z poziomu BIOS modelu i wersji firmware dysku twardego oraz modelu i wersji firmware napędu optycznego możliwośd wyłączania portów COM, LPT, USB, FDD z BIOS komputera bez pośrednictwa systemu operacyjnego, ani bez pośrednictwa urządzeo zewnętrznych i ograniczania dostępu do portów USB dla dysków i pamięci flash pracujących w standardzie USB 1.x i 2.x monitorowanie komputera poza systemem operacyjnym polegające na monitorowaniu konfiguracji komponentów komputera (procesor, pamięd, dysk twardy, model i wersja płyty głównej i wersja BIOS), przekierowaniu konsoli tekstowej oraz ekranu konfiguracyjnego BIOS na stację zarządzającą przez sied, posiadający wbudowany firewall sprzętowy działający niezależnie od obecności systemu operacyjnego, zarządzany i konfigurowalny zdalnie, nie widoczny dla systemu operacyjnego czy aplikacji możliwości przywrócenia BIOS w przypadku jego uszkodzenia (ataki wirusów itp.) 25.2 Dysk twardy o pojemności min. 250 GB (min. SATA II; min rpm, NCQ/3Gbit, 8MB cache) 25.3 Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną w standardzie High Definition 25.4 Napęd optyczny - DVD-RW SATA z oprogramowaniem do odtwarzania i nagrywania płyt CD/DVD Karta sieciowa wbudowana w płytę główną -10/100/1000 Mbps, obsługa protokołów: WoL, ASF 2.0, PXE 25.6 Karta graficzna zintegrowana z płytą główną, z obsługą konfiguracji dwumonitorowych w trybie rozszerzony pulpit, wyjścia: 1x VGA, 1 x DVI, pamięd: do min 256 MB pamięci współdzielonej z pamięcią systemową lub własnej (nie wymaga się uzupełnienia pamięci RAM komputera) 25.7 Porty I/O: min. 6 portów USB 2.0 (w tym 2 na panelu przednim) Obudowa typu desktop z możliwością ułożenia na biurku poziomo lub pionowo o wymiarach maksymalnych 10 cm x 35 cm x 40 cm: 25.8 Wbudowany w obudowę komputera czytnik kart elektronicznych typu smart card str. 49

14 25.9 System operacyjny: Licencja dla Windows 7 Professional 32-bit w polskiej wersji językowej (preinstalowany na dysku twardym) wraz z nośnikiem pozwalającym na ponowną instalację systemu niewymagającą wpisywania klucza rejestracyjnego lub rejestracji poprzez Internet czy telefon, Licencja na system operacyjny oraz numer seryjny komputera umieszczony na obudowie Obudowa z możliwością instalacji 2 dysków twardych 3,5 cala wewnątrz obudowy przy obecności napędu optycznego zasilacz o mocy minimalnej 250W z aktywnym filtrem PFC o sprawności minimum 85% przy poborze mocy 50% ze zintegrowanym gniazdem zasilania Klawiatura w układzie US (QWERTY) Mysz optyczna min. 800 dpi, scroll, z podkładką Certyfikaty i normy: Potwierdzenie kompatybilności komputera na stronie Microsoft Windows Hardware Compatibility List (HCL) na daną platformę systemową (wydruk ze strony), Potwierdzenie producenta o zgodności z DMI 2.0 (Desktop Management Interface ) oraz z WMI 1.5 ( Windows Management Instrumentation ) Deklaracja zgodności CE Certyfikacja Energy Star w wersji co najmniej 5.0 dla oferowanego modelu komputera lub inne równoważne wymagane oświadczenie producenta Poziom emitowanego hałasu, mierzony wg normy ISO 7779 i wykazany według normy ISO 9296 w trybie Idle powinien wynosid nie więcej niż 20 db Monitor LCD: Rozmiar ekranu min. 19 cali plamka max. 0,30 mm, jasnośd min. 300cd/m², k kontrast min. 1000:1, złącza: cyfrowe DVI-D, D-SUB audio, wbudowane głośniki, zintegrowany zasilacz, Kable: kabel DVI o długości minimum 1,8m, kabel audio stereo analogowy, kabel zasilania 26. Stacja przetwarzania graficznego mocna grupa serwisu gwarancyjnego typ II- 2 szt Płyta główna Chipset dedykowany dla procesora Kontrolery I/O (zintegrowane w płycie głównej): Kontroler SATA II 4 portowy wraz ze zintegrowanym kontrolerem RAID 0/1/5/ Kontroler SAS (dla 8 napędów, wsparcie RAID 0/1) Procesor: dwa procesory klasy x86,czterordzeniowe, dedykowane do pracy w stacjach graficznych, taktowane zegarem co najmniej 3 GHz, technologia szyny systemowej minimum 1333 MHz, pamięd cache CPU co najmniej 8 MB L2 lub procesor o równoważnej wydajności wg wyników testu przeprowadzonego przez Wykonawcę. W przypadku użycia przez Wykonawcę testów wydajności Zamawiający zastrzega sobie, iż w celu sprawdzenia poprawności przeprowadzonych str. 50

15 testów Wykonawca musi dostarczyd Zamawiającemu oprogramowanie testujące, oba równoważne porównywane zestawy oraz dokładne opisy użytych testów wraz z wynikami w terminie nie dłuższym niż 3 dni od otrzymania zawiadomienia od Zamawiającego Pamięd RAM 32 GB, pamięd typu DDR3 dostosowana do częstotliwości szyny CPU z technologią ECC, z możliwością rozszerzenia do 64 GB 26.2 HDD 2 x HDD minimum 300 GB obr/min, SAS bez RAID 26.3 Napędy optyczne: Napęd Blue-Ray Disc Triple Writer SATA z zainstalowanym oprogramowaniem do nagrywania i odtwarzania płyt Blue-Ray wraz z licencją Napęd CD/DVD +/-R/+-RW/RAM/ DL z zainstalowanym oprogramowaniem do nagrywania I odtwarzania płyt DVD wraz z licencją 26.4 Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną w standardzie High Definition 26.5 Karta graficzna 1 x NVIDIA Quadro FX GB PCIe x16: niezależna (niezintegrowana) w slocie PCIe lub inna o nie gorszych parametrach 26.6 Karta sieciowa zintegrowana 10/100/1000 Mbps, dwuportowa, (RJ-45), (wbudowana w płytę główną ) 26.7 Porty i złącza (minimum): Audio (słuchawki + mikrofon na przednim panelu obudowy), x USB 2.0 (w tym 2 z przodu obudowy), klawiatury i myszy Wewnętrzny czytnik kart pamięci MultiCard Reader, obsługiwane formaty: CF I, CF II, IBM MD, SM, SD, Mini SD, Micro SD, SD HC, MMC, RS-MMC, MMC micro, MMC mobile, MS, MS Pro, MS Duo, MS Pro Duo, MS Micro, xd-picture Card, xd-picture Card M type, xd-picture Card H type 26.8 Zestaw biurkowy składający się z myszy laserowej bezprzewodowej Bluetooth, posiadającej ładowalną baterię litowo-jonową, 6 programowalnych przycisków i 2 rolki przewijania, profil myszki dla praworęcznych wraz z sztywną podkładką pod mysz zawierająca warstwą antypoślizgową o wymiarach nie mniejszych niż 320x270x2mm oraz klawiatury bezprzewodowej Bluetooth wyposażoną w podpórkę pod nadgarstki. Zestaw mysz wraz z klawiaturą powinien komunikowad się z komputerem za pomocą miniodbiornika Bluetooth na USB oraz posiadad załączone sterowniki pod Windows Vista i 7 64-bit Funkcje bezpieczeostwa: Blokady logiczne zewnętrznych interfejsów i napędów, Kontrola sekwencji bootowania; Ochrona hasłem dostępu do systemu i BIOSu komputera; Czujnik otwarcia obudowy, TPM Funkcje monitorowania: dedykowany zintegrowany układ do nadzoru parametrów pracy komputera (temperatura wewnętrzna, temperatura pracy procesora, pracy dysków twardych, baterii i wentylatorów), współpracujący z oprogramowaniem do diagnostyki Obudowa Tower, z możliwością instalacji w szafie rakowej. Zasilacz o mocy dostosowanej do konfiguracji komputera (nie więcej niż 1100 W). Obudowa musi umożliwiad bez narzędziową wymianę kart rozszerzeo, dysku twardego i napędu optycznego; Wnęki:4 x 3,5 wewnętrzne, 3x 5.25 zewnętrzne Monitor LCD 26 : przekątna 26 Wide, rozdzielczośd 1920x1200 pixeli, format ekranu 16:10, typowy czas reakcji matrycy (gray-to-gray) 5 ms, jasnośd 400cd/m², kontrast 1000:1, Kąt patrzenia: poziomy 178 pionowy 178, str. 51

16 złącza: analogowe: D-SUB, cyfrowe: DVI-D, HDMI, HDCP, audio, wbudowane głośniki 2+2W, złącza USB, możliwośd regulacji w pionie w zakresie, możliwośd obrotu monitora na boki o +/-90, regulacja wysokości, zintegrowany zasilacz 0-watt power save mode kable: kabel DVI o długości minimum 1,8m, kabel audio stereo analogowy, kabel zasilający Kabel sieciowy LAN 5m oraz kabel zasilania Oprogramowanie MS Office Professional 2007 PL. Zamawiający informuje, iż posiada aktywną umowę z Microsoft typu SELECT: Program nadrzędny typu Select 6, numer 80S Identyfikator licencjonowania: Standard Enrollment Oprogramowanie producenta komputera dedykowane do wykonywania diagnostyki komputera, oprogramowanie zarządzające producenta komputera System operacyjny: Licencja dla Windows 7 Professional 64-bit w języku polski, OEM (preinstalowany na dysku twardym) wraz z nośnikiem pozwalającym na ponowną instalację systemu niewymagającą wpisywania klucza rejestracyjnego lub rejestracji poprzez Internet czy telefon, dodatkowo zainstalowana wirtualna maszyna z Microsoft Windows XP Certyfikaty i normy: Potwierdzenie kompatybilności komputera na stronie Microsoft Windows Marketplace na daną platformę systemową Deklaracja zgodności CE Certyfikaty jakości ISO 9001 i lub równoważny Certyfikacja Energy Star w wersji co najmniej 5.0 dla oferowanego modelu komputera lub równoważny Poziom emitowanego hałasu, mierzony wg normy ISO 7779 i wykazany według normy ISO 9296 w trybie jałowym (IDLE) powinien wynosid nie więcej niż 22dB, potwierdzony stosownym dokumentem producenta komputera - Oświadczenie wraz z raportem badawczym wykonanym przez notyfikowane laboratorium. Dopuszcza się dokumenty techniczne w języku angielskim i ich tłumaczenia. 27. Stacja przetwarzania graficznego średnia grupa serwisu gwarancyjnego typ II- 10 szt Płyta główna: Chipset dedykowany dla procesora Kontrolery I/O (zintegrowane w płycie głównej): Kontroler SATA II (4 portowy) wraz ze zintegrowanym kontrolerem RAID 0/ Kontroler SAS (dla 8 napędów, wsparcie RAID 0/1) Procesor: dwa procesory klasy x86,czterordzeniowe, dedykowane do pracy w stacjach graficznych, taktowane zegarem co najmniej 3 GHz, technologia szyny systemowej minimum 1333 MHz, pamięd cache CPU co najmniej 8 MB L2 lub procesor o równoważnej wydajności wg wyników testu przeprowadzonego przez Wykonawcę. W przypadku użycia przez Wykonawcę testów wydajności Zamawiający zastrzega sobie, iż w celu sprawdzenia poprawności przeprowadzonych str. 52

17 testów Wykonawca musi dostarczyd Zamawiającemu oprogramowanie testujące, oba równoważne porównywane zestawy oraz dokładne opisy użytych testów wraz z wynikami w terminie nie dłuższym niż 3 dni od otrzymania zawiadomienia od Zamawiającego Pamięd RAM 8 GB, pamięd typu DDR3 dostosowana do częstotliwości szyny CPU z technologią ECC, z możliwością rozszerzenia do 16 GB 27.2 HDD minimum 300 GB obr/min, SAS 27.3 Napędy optyczne: Napęd CD/DVD +/-R/+-RW/RAM/ DL z zainstalowanym oprogramowaniem do nagrywania I odtwarzania płyt DVD wraz z licencją 27.4 Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną w standardzie High Definition 27.5 Karta graficzna 1 x NVIDIA Quadro FX GB PCIe x16: niezależna (niezintegrowana) w slocie PCIe lub inna o nie gorszych parametrach 27.6 Karta sieciowa zintegrowana 10/100/1000 Mbps, dwuportowa, (RJ-45) (wbudowana w płytę główną ), 27.7 Porty i złącza (minimum): Audio (słuchawki + mikrofon na przednim panelu obudowy), x USB 2.0 (w tym 2 z przodu obudowy), klawiatury i myszy Wewnętrzny czytnik kart pamięci MultiCard Reader, obsługiwane formaty: CF I, CF II, CF HI-SPEED, Micro Drive, MS, MS Magic Gate, MS PRO Magic Gate, HI- SPEED MS PRO Magic Gate, MS DUO Magic Gate, MS PRO DUO Magic gate, HI-SPEED MS PRO DUO Magic Gate, SD, HI-SPEED SD, SDC, MMC, HS MMC, SM, XD 27.8 Zestaw biurkowy składający się z myszy laserowej bezprzewodowej Bluetooth, posiadającej ładowalną baterię litowo-jonową, 6 programowalnych przycisków i 2 rolki przewijania, profil myszki dla praworęcznych wraz z sztywną podkładką pod mysz zawierająca warstwą antypoślizgową o wymiarach nie mniejszych niż 320x270x2mm oraz klawiatury bezprzewodowej Bluetooth wyposażoną w podpórkę pod nadgarstki. Zestaw mysz wraz z klawiaturą powinien komunikowad się z komputerem za pomocą miniodbiornika Bluetooth na USB oraz posiadad załączone sterowniki pod Windows Vista i 7 64-bit 27.9 Funkcje bezpieczeostwa: Blokady logiczne zewnętrznych interfejsów i napędów, Kontrola sekwencji bootowania; Ochrona hasłem dostępu do systemu i BIOSu komputera; Czujnik otwarcia obudowy, TPM Funkcje monitorowania: dedykowany zintegrowany układ do nadzoru parametrów pracy komputera (temperatura wewnętrzna, temperatura pracy procesora, pracy dysków twardych, baterii i wentylatorów), współpracujący z oprogramowaniem do diagnostyki Obudowa Tower, z możliwością instalacji w szafie rakowej. Zasilacz o mocy dostosowanej do konfiguracji komputera (nie więcej niż 1100 W). Obudowa musi umożliwiad bez narzędziową wymianę kart rozszerzeo, dysku twardego i napędu optycznego; Wnęki:4 x 3,5 wewnętrzne, 3x 5.25 zewnętrzne Monitor LCD 26 : przekątna 26 Wide, rozdzielczośd 1920x1200 pixeli, format ekranu 16:10, typowy czas reakcji matrycy (gray-to-gray) 5 ms, jasnośd 400cd/m², kontrast 1000:1, Kąt patrzenia: poziomy 178 pionowy 178, złącza: str. 53

18 analogowe: D-SUB, cyfrowe: DVI-D, HDMI, HDCP, audio, wbudowane głośniki 2+2W, złącza USB, możliwośd regulacji w pionie w zakresie, możliwośd obrotu monitora na boki o +/-90, regulacja wysokości, zintegrowany zasilacz 0-watt power save mode kable: kabel DVI o długości minimum 1,8m, kabel audio stereo analogowy, kabel zasilający Kabel sieciowy LAN- 5m Zainstalowane oprogramowanie z licencją Microsoft OEM Office Smalll Bussiness Edition 2007 Polish Oprogramowanie producenta komputera dedykowane do wykonywania diagnostyki komputera, oprogramowanie zarządzające producenta komputera System operacyjny: Licencja dla Windows 7 Professional 64-bit w języku polskim, OEM (preinstalowany na dysku twardym) wraz z nośnikiem pozwalającym na ponowną instalację systemu niewymagającą wpisywania klucza rejestracyjnego lub rejestracji poprzez Internet czy telefon, dodatkowo zainstalowana wirtualna maszyna z Microsoft Windows XP Certyfikaty i normy: Deklaracja zgodności CE Certyfikaty jakości ISO 9001 i lub równoważny Certyfikacja Energy Star w wersji co najmniej 5.0 dla oferowanego modelu komputera lub równoważny Poziom emitowanego hałasu, mierzony wg normy ISO 7779 i wykazany według normy ISO 9296 w trybie jałowym (IDLE) powinien wynosid nie więcej niż 22dB, potwierdzony stosownym dokumentem producenta komputera - Oświadczenie wraz z raportem badawczym wykonanym przez notyfikowane laboratorium. Dopuszcza się dokumenty techniczne w języku angielskim i ich tłumaczenia 28. Stacja przetwarzania graficznego słaba grupa serwisu gwarancyjnego typ II- 12 szt Płyta główna Zaprojektowana i wykonana przez producenta jednostki centralnej, chipset dedykowany dla procesora Kontrolery I/O (zintegrowane w płycie głównej): Kontroler SATA II (4 portowy) wraz ze zintegrowanym kontrolerem RAID 0/1/5/ Kontroler SAS dla 8 napędów Procesor: jeden procesor klasy x86,czterordzeniowe, dedykowane do pracy w stacjach graficznych, taktowane zegarem co najmniej 3 GHz, technologia szyny systemowej minimum 1333 MHz, pamięd cache CPU co najmniej 2x8 MB L2 lub procesor o równoważnej wydajności wg wyników testu przeprowadzonego przez Wykonawcę. W przypadku użycia przez Wykonawcę testów wydajności Zamawiający zastrzega sobie, iż w celu sprawdzenia poprawności przeprowadzonych testów Wykonawca musi dostarczyd Zamawiającemu oprogramowanie testujące, oba równoważne porównywane zestawy oraz dokładne opisy użytych testów wraz z wynikami w terminie nie dłuższym niż 3 dni od otrzymania zawiadomienia od Zamawiającego Pamięd RAM 4 GB, pamięd typu DDR3 dostosowana do częstotliwości szyny CPU z technologią ECC 28.2 HDD 150 GB obr/min, SAS str. 54

19 28.3 Napędy optyczne: Napęd CD/DVD +/-R/+-RW/RAM/ DL z zainstalowanym oprogramowaniem do nagrywania I odtwarzania płyt DVD wraz z licencją 28.4 Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną w standardzie High Definition 28.5 Karta graficzna 1 x NVIDIA Quadro FX MB PCIe x16: niezależna (niezintegrowana) w slocie PCIe 28.6 Karta sieciowa zintegrowana 10/100/1000 Mbps, dwuportowa, (RJ-45) (wbudowany w płytę główną ) 28.7 Porty i złącza (minimum): Audio (słuchawki + mikrofon na przednim panelu obudowy), x USB 2.0 (w tym 2 z przodu obudowy), klawiatury i myszy (PS/2), Wewnętrzny czytnik kart pamięci MultiCard Reader, obsługiwane formaty: CF I, CF II, CF HI-SPEED, Micro Drive, MS, MS Magic Gate, MS PRO Magic Gate, HI- SPEED MS PRO Magic Gate, MS DUO Magic Gate, MS PRO DUO Magic gate, HI-SPEED MS PRO DUO Magic Gate, SD, HI-SPEED SD, SDC, MMC, HS MMC, SM, XD 28.8 Klawiatura + mysz laserowa, podkładka pod mysz, 28.9 Funkcje bezpieczeostwa Blokady logiczne zewnętrznych interfejsów i napędów, Kontrola sekwencji bootowania; Ochrona hasłem dostępu do systemu i BIOSu komputera; Czujnik otwarcia obudowy, TPM Funkcje monitorowania: dedykowany zintegrowany układ do nadzoru parametrów pracy komputera (temperatura wewnętrzna, temperatura pracy procesora, pracy dysków twardych, baterii i wentylatorów), współpracujący z oprogramowaniem do diagnostyki Obudowa Tower, z możliwością instalacji w szafie rakowej. Zasilacz o mocy dostosowanej do konfiguracji komputera (nie więcej niż 1100 W). Obudowa musi umożliwiad bez narzędziową wymianę kart rozszerzeo, dysku twardego i napędu optycznego; Wnęki:4 x 3,5 wewnętrzne, 3x 5.25 zewnętrzne Monitor LCD przekątna 24 Wide, rozdzielczośd 1920x1200 pixeli, format ekranu 16:10, typowy czas reakcji matrycy (gray-to-gray) 6 ms, jasnośd 400cd/m², kontrast 1000:1, Kąt patrzenia: poziomy 178 pionowy 178, złącza: analogowe: D-SUB, cyfrowe: DVI-D, HDMI, HDCP, audio, wbudowane głośniki 2+2W, złącza USB, możliwośd regulacji w pionie w zakresie, możliwośd obrotu monitora na boki o +/-90, regulacja wysokości, zintegrowany zasilacz 0-watt power save mode kable: str. 55

20 kabel analogowy VGA o długości minimum 1,8m, kabel DVI o długości minimum 1,8m, kabel audio stereo analogowy, kabel zasilający Kabel sieciowy 5m Oprogramowanie producenta komputera dedykowane do wykonywania diagnostyki komputera, oprogramowanie zarządzające producenta komputera System operacyjny Licencja dla Windows 7 32 bit, OEM (preinstalowany na dysku twardym) wraz z nośnikiem pozwalającym na ponowną instalację systemu niewymagającą wpisywania klucza rejestracyjnego lub rejestracji poprzez Internet czy telefon Certyfikaty i normy: Deklaracja zgodności CE Certyfikaty jakości ISO 9001 i lub równoważny Certyfikacja Energy Star w wersji co najmniej 5.0 dla oferowanego modelu komputera lub równoważny Poziom emitowanego hałasu, mierzony wg normy ISO 7779 i wykazany według normy ISO 9296 w trybie jałowym (IDLE) powinien wynosid nie więcej niż 22dB, potwierdzony stosownym dokumentem producenta komputera - Oświadczenie wraz z raportem badawczym wykonanym przez notyfikowane laboratorium. Dopuszcza się dokumenty techniczne w języku angielskim i ich tłumaczenia 29. Notebook mały grupa serwisu gwarancyjnego typ II- szt Płyta główna - zintegrowany z płytą główną układ szyfrujący umożliwiający zaszyfrowanie poufnych dokumentów oraz poczty elektronicznej, umożliwiający tworzenie zaszyfrowanych wirtualnych partycji zgodny ze standardem TPM Procesor: Procesor dwurdzeniowy dedykowany do pracy w komputerach przenośnych, taktowany zegarem o częstotliwości min 2 GHz, pamięd cache drugiego poziomu min. 3 MB, minimum 1066 MHz FSB lub równoważny wydajnościowo 29.2 Pamięd RAM 4 GB DDR Dysk twardy o pojemności min. 120GB HDD SATA, wyposażony w system bezpieczeostwa zapobiegający uszkodzeniu dysku poprzez parkowanie głowicy dysku w sytuacjach zagrożenia i system tłumienia (absorbowania) drgao 29.4 Napęd optyczny DVD-RW (z oprogramowaniem do odtwarzania i nagrywania płyt DVD) wewnętrzny lub podłączony przez port USB Wyświetlacz 12" o rozdzielczości 1280x Wyposażenie: Karta dźwiękowa zintegrowana, wbudowane głośnik i mikrofon, Karta graficzna zintegrowana, min. 358 MB pamięci współdzielonej z pamięcią systemową, karta sieciowa zintegrowana 10/100/1000 MBit LAN, karta sieciowa zintegrowana b/g Wireless LAN (karta sieciowa bezprzewodowa), Bluetooth min. 2.0, Modem 3G UMTS, Porty I/O (minimum): x Express card ( wolny ), x czytnik kart SD, MS, xd i MSPRO, min. 2 x USB (2.0), x VGA, str. 56

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budŝetu Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do SIWZ. 1. Stacja robocza 46 szt. NAZWA PRODUCENTA: NUMER PRODUKTU (part number):

Załącznik nr 6 do SIWZ. 1. Stacja robocza 46 szt. NAZWA PRODUCENTA: NUMER PRODUKTU (part number): Załącznik nr 6 do SIWZ 1. Stacja robocza 46 szt. NUMER PRODUKTU (part number): LP. Atrybut Parametr wymagany Opis parametru urządzenia 1. Procesor Min. 2-rdzeniowy, osiągający w teście PassMark CPU Mark

Bardziej szczegółowo

1. Serwer. 2. Komputer desktop 9szt. Załącznik nr 1 do SIWZ

1. Serwer. 2. Komputer desktop 9szt. Załącznik nr 1 do SIWZ 1. Serwer Załącznik nr 1 do SIWZ Lp. Nazwa elementu, Opis wymagań parametru lub cechy 1 Obudowa RACK o wysokości max. 2U z szynami i elementami niezbędnymi do zabudowy w szafie 19" 2 Procesor Czterordzeniowy

Bardziej szczegółowo

SUKCESYWNA DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO Opis techniczny oferowanego sprzętu

SUKCESYWNA DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO Opis techniczny oferowanego sprzętu SUKCESYWNA DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO Opis techniczny oferowanego sprzętu Zestaw komputerowy (konfiguracja nr 1) Dell OptiPlex 3020MT 1. Płyta główna Wyposażona w: 1 wolne - pełne złącze PCI Express

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do SIWZ. Sprzęt komputerowy i peryferyjny

Załącznik Nr 2 do SIWZ. Sprzęt komputerowy i peryferyjny Sprzęt komputerowy i peryferyjny Komputery stacjonarne 44 szt. Nazwa podzespołu Wymagana wartość minimalna 1 Obudowa typu desktop / tower pracująca w pozycji pionowej i poziomej, 1 zewnętrzna zatoka na

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 1 do SIWZ Nr spr. 13/ZP/CBA/2007 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zadanie nr 1 Serwer wraz z oprogramowaniem Serwer 1. Procesor(y) Dwa procesory wykonane w technologii czterordzeniowej.

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ Załącznik nr 1 do umowy OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przełącznik sieciowy - typ 1. (1 sztuka) Lp. 1 2 3 Minimalne wymagane parametry techniczne Zamawiającego Przełącznik w metalowej

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA LP NAZWA ASORTYMENTU (minimalne wymagania) ILOŚĆ PARAMETRY SPRZETU PROPONOWANEGO PRZEZ OFERENTA PRODUCENT, MODEL CENA JEDNOSTKOWA NETTO WARTOŚĆ NETTO ( 3 x 6) 1 2 3 4 5 6 7 1

Bardziej szczegółowo

I Zestaw komputerowy: Stacja robocza i monitor wraz z oprogramowaniem systemowym i akcesoriami - 10 szt. STACJA ROBOCZA:

I Zestaw komputerowy: Stacja robocza i monitor wraz z oprogramowaniem systemowym i akcesoriami - 10 szt. STACJA ROBOCZA: Załącznik nr 6 C Część C Przedmiot zamówienia dotyczący pkt 1.1.3 SIWZ I Zestaw komputerowy: Stacja robocza i monitor wraz z oprogramowaniem systemowym i akcesoriami - 10 szt. STACJA ROBOCZA: 1. Procesor

Bardziej szczegółowo

Formularz cenowy dla Systemu głosu Załącznik nr 9e. Centrala Głosowa

Formularz cenowy dla Systemu głosu Załącznik nr 9e. Centrala Głosowa Formularz cenowy dla Systemu głosu Załącznik nr 9e 1. Centrala głosowa 1. Płyta główna 2. Procesor 3. Złącza PCI 4. Pamięć 5. Zarządzanie 6. Karta sieciowa Wymagane parametry sprzętowe Centrala Głosowa

Bardziej szczegółowo

5. Napędy wewnętrzne 6. Obudowa: 7. Gniazda rozszerzeń 8. Porty i interfejsy zewnętrzne 1GB/s 9. Karta graficzna 10. Inne 11.

5. Napędy wewnętrzne 6. Obudowa: 7. Gniazda rozszerzeń 8. Porty i interfejsy zewnętrzne 1GB/s 9. Karta graficzna 10. Inne 11. Załącznik nr 6 A Część A Przedmiot zamówienia dotyczący pkt 1.1.1 SIWZ I. Zestaw komputerowy ( Stacja robocza i monitor wraz z oprogramowaniem systemowym i akcesoriami ) - 10 szt. o poniżej wskazanych

Bardziej szczegółowo

Formularz cenowy Pakiet nr 2

Formularz cenowy Pakiet nr 2 ... nazwa i adres wykonawcy Załącznik r 2 Formularz cenowy Pakiet nr 2 Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego nr ZP-4/09 p.n. Dostawa sprzętu komputerowego Lp. Wyszczególnienie Cena

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia - Załącznik nr 1 do SIWZ

Opis przedmiotu zamówienia - Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia - Załącznik nr 1 do SIWZ Przedmiotem zamówienia jest: I. Rozbudowa istniejącej infrastruktury Zamawiającego o przełącznik sieciowy spełniający poniższe wymagania minimalne szt.

Bardziej szczegółowo

1. Serwer rack typ 1 Liczba sztuk: 2

1. Serwer rack typ 1 Liczba sztuk: 2 1. Serwer rack typ 1 Liczba sztuk: 2 Lp. Identyfikator komponentu, inne wymagania Opis wymagań minimalnych Opis komponentu 1 Obudowa 2 Płyta główna 3 Procesor 4 Pamięć RAM 5 Gniazda PCI 6 Interfejsy sieciowe

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja Wymagania techniczne oferowana Producent. Rok produkcji..

Konfiguracja Wymagania techniczne oferowana Producent. Rok produkcji.. Pakiet I Formularz wymaganych warunków technicznych Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. Dostawa serwerów, urządzeń infrastruktury sieciowej oraz wybór podmiotu obsługującego

Bardziej szczegółowo

Część V - Serwery. UWAGA! Część V stanowi nierozerwalną całość. Ocena będzie łączna dla 4 zadań. Zadanie nr 1. SERWER BAZODANOWY KWESTURA

Część V - Serwery. UWAGA! Część V stanowi nierozerwalną całość. Ocena będzie łączna dla 4 zadań. Zadanie nr 1. SERWER BAZODANOWY KWESTURA Załącznik nr 3E do SIWZ DZP-0431-1257/2009 Część V - Serwery UWAGA! Część V stanowi nierozerwalną całość. Ocena będzie łączna dla 4 zadań Zadanie nr 1. SERWER BAZODANOWY OBUDOWA Parametr KWESTURA Wymagane

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1b do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia dla części II

Załącznik nr 1b do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia dla części II Załącznik nr 1b do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia dla części II PRZEŁĄCZNIK SIECIOWY szt.1 Rozbudowa istniejącej infrastruktury Zamawiającego o przełączniki sieciowe spełniające poniższe wymagania minimalne:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ 1) Firewall z funkcjonalnością IPS (np. Cisco ASA5515-IPS-K9 lub równoważny) 1. Urządzenie powinno pełnić rolę ściany ogniowej śledzącej stan połączeń z funkcją

Bardziej szczegółowo

NOWY OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

NOWY OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NOWY OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 4 do SIWZ/ załącznik do umowy Przedmiotem zamówienia jest dostawa 2 serwerów, licencji oprogramowania wirtualizacyjnego wraz z konsolą zarządzającą

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja sprzętu komputerowego

Specyfikacja sprzętu komputerowego Załącznik nr 2 Specyfikacja sprzętu komputerowego Zestaw nr 1. 1 Procesor KONFIGURACJA OCZEKIWANA Technologia dwurdzeniowa; Taktowanie min 2,8 Ghz; Pamięć cache min 2 MB; Taktowanie wewnętrzne FSB 1066MHz;

Bardziej szczegółowo

Dostawa serwera bazodanowego i półki dyskowej,

Dostawa serwera bazodanowego i półki dyskowej, Załącznik nr 5 do SIWZ Dostawa serwera bazodanowego i półki dyskowej, (Zadanie 1) 1 1. Serwer bazodanowy 1 szt. Producent. model Lp. Parametr Minimalne(maksymalne) parametry wymaganie 1. Obudowa Minimalnie

Bardziej szczegółowo

Lp. Nazwa Parametry techniczne

Lp. Nazwa Parametry techniczne Załącznik do Zaproszenia Nr sprawy 1/N/2012 Opis Przedmiotu Zamówienia Przedmiotem zamówienia jest dostawa stacjonarnych zestawów komputerowych oraz komputerów przenośnych wraz z oprogramowaniem o parametrach

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia DZP.381.65.2012.DW Załącznik nr 2 Lp. Nazwa komponentu komputery konfiguracji pierwszej 300 szt. (z syst. operac. i bez syst. operac. - łącznie) Model oferowany: DELL OPTIPLEX

Bardziej szczegółowo

Karta sieciowa, 10/100/1000Mbit Dopuszcza się możliwość stosowania kart sieciowych zintegrowanych z płyta główną 8. Nagrywarka DVD+-RW DL SATA

Karta sieciowa, 10/100/1000Mbit Dopuszcza się możliwość stosowania kart sieciowych zintegrowanych z płyta główną 8. Nagrywarka DVD+-RW DL SATA CZEŚĆ I Komputer PC Procesor w architekturze x86 Częstotliwość taktowania procesora nie mniejsza niż: 2,6GHz Ilość rdzeni: 4 Technologia zapewniającą oszczędność energii lub procesor równoważny wydajnościowo

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO

Załącznik Nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO Zadanie 1 Komputery stacjonarne Procesor Pamięć RAM Dysk Twardy Napęd Optyczny Płyta główna Dwurdzeniowy w architekturze x86 o częstotliwości 2,5 GHz (preferowany Intel Core 2 Duo lub inny o takiej samej

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 4 do SIWZ/ załącznik do umowy Przedmiotem zamówienia jest dostawa 2 serwerów, licencji oprogramowania wirtualizacyjnego wraz z konsolą zarządzającą oraz

Bardziej szczegółowo

Vat % Słownie złotych:...

Vat % Słownie złotych:... PAKIET NR 1 1 Sprzęt komputerowy PC szt. 13 Słownie złotych:... -Wymagania dotyczące sprzętu komputerowego PC L.p. Komponent Parametry wymagane oferowana 1 Obudowa miniatx/microatx/atx -dwa porty USB 2.0

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do SIWZ DZP /2009-II

Załącznik nr 3 do SIWZ DZP /2009-II Załącznik nr 3 do SIWZ DZP-0431-1490/2009-II Zadanie nr 1. SERWER BAZODANOWY Parametr Wymagane parametry Parametry oferowane (Wymienić: nazwę, typ, model ilość sztuk oferowanych podzespołów) OBUDOWA Maksymalnie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA (minimalne parametry techniczne)

SPECYFIKACJA TECHNICZNA (minimalne parametry techniczne) Załącznik Nr 1A SPECYFIKACJA TECHNICZNA (minimalne parametry techniczne) I. Urządzenie wielofunkcyjne 1 szt. Cechy produktu Ogólne Szybkość urządzenia, tryb cz.-b. w str./min (A4) Szybkość urządzenia,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. Specyfikacja techniczna. Serwer 1 szt. Podać producenta i model. Serwer 1szt. ... Wymagana minimalna wartość parametru

Załącznik nr 1. Specyfikacja techniczna. Serwer 1 szt. Podać producenta i model. Serwer 1szt. ... Wymagana minimalna wartość parametru Załącznik nr 1. Specyfikacja techniczna Serwer 1 szt. Lp. 1 2 Serwer 1szt. Ilość zainstalowanych procesorów Podać producenta i model Procesor 6-cio rdzeniowy, architektura x86-64 ze sprzętowym wsparciem

Bardziej szczegółowo

Załacznik nr 4 do SIWZ - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA- załącznik do Formularza Oferty

Załacznik nr 4 do SIWZ - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA- załącznik do Formularza Oferty . Urządzenie wielofunkcyjne laserowe. a Minimalne parametry urządzenia wymagane przez Zamawiającego Technologia Laserowa Funkcje drukowanie, skanowanie, kopiowanie, fax Podajnik papieru Minimum 200 arkuszy

Bardziej szczegółowo

Zestawienie wymaganych parametrów technicznych dla Pakietu nr 1

Zestawienie wymaganych parametrów technicznych dla Pakietu nr 1 Załącznik Nr 2 do SIWZ Zestawienie wymaganych parametrów technicznych dla Pakietu nr 1 Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego nr 63/ZP/2013 p.n. Dostawa sprzętu komputerowego Notebook

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Zadanie 1 Opis przedmiotu zamówienia Zakup nowych licencji IBM Tivoli Storage Manager for Database Protection, IBM Tivoli Storage Manager for SAN oraz przedłużenie wsparcia technicznego

Bardziej szczegółowo

Dostawa siedmiu sztuk serwerów - ZP/ŁOW NFZ/6/2011

Dostawa siedmiu sztuk serwerów - ZP/ŁOW NFZ/6/2011 Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Dostawa siedmiu sztuk serwerów klasy x86 Zadanie 1 Przedmiotem zamówienia jest dostawa 4 sztuk serwerów klasy x86 przeznaczonych do obsługi maszyn wirtualnych

Bardziej szczegółowo

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Ostrowiec Św., dnia 21 października 2013 Znak sprawy: ARL/PZP/PN/KOMP/2013/8 ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1.8 do PFU Serwery wraz z system do tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych - wyposażenie serwerowni

ZAŁĄCZNIK NR 1.8 do PFU Serwery wraz z system do tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych - wyposażenie serwerowni ZAŁĄCZNIK NR 1.8 do PFU Serwery wraz z system do tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych - wyposażenie serwerowni 1. Serwer główny 1 szt. Komponent Obudowa Płyta główna Wydajność Pamięć RAM Karta

Bardziej szczegółowo

Serwer główny bazodanowy. Maksymalnie 1U RACK 19 cali (wraz ze wszystkimi elementami niezbędnymi do zamontowania serwera w oferowanej szafie)

Serwer główny bazodanowy. Maksymalnie 1U RACK 19 cali (wraz ze wszystkimi elementami niezbędnymi do zamontowania serwera w oferowanej szafie) 1. SPECYFIKACJA TECHNICZNA SERWERÓW Serwer główny bazodanowy Element konfiguracji Obudowa Procesor Wymagania minimalne Maksymalnie 1U RACK 19 cali (wraz ze wszystkimi elementami niezbędnymi do zamontowania

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2. do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na Informatyzację Szpitala Mazowieckiego w Garwolinie sp. z o.o.

Załącznik nr 2. do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na Informatyzację Szpitala Mazowieckiego w Garwolinie sp. z o.o. Załącznik nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na Informatyzację Szpitala Mazowieckiego w Garwolinie sp. z o.o. Wymagania dla sprzętu komputerowego 1. Serwer Bazodanowy ilość sztuk 1 szt.

Bardziej szczegółowo

1. Serwer dla Filii WUP (3 szt.)

1. Serwer dla Filii WUP (3 szt.) Załącznik nr 1 do SIWZ ZP.341-9/PW/11 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część I 1. Serwer dla Filii WUP (3 szt.) Procesor Liczba rdzeni 4 Ilość zainstalowanych procesorów 1 Sprzętowe wsparcie wirtualizacji

Bardziej szczegółowo

1- Stacja robocza - 8 szt.

1- Stacja robocza - 8 szt. Nazwa Lp. komponent u 1 Płyta główna Specyfikacja techniczna 1- Stacja robocza - 8 szt. Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów Zaprojektowana i wyprodukowana przez producenta komputera lub

Bardziej szczegółowo

1. Komputer przenośny (notebook) 14 szt.

1. Komputer przenośny (notebook) 14 szt. Lp. 1. Komputer przenośny (notebook) 14 szt. Część składowa / cechy podstawowe 1 PROCESOR 2 DYSK TWARDY [Dell Precision M4300] Parametry nie gorsze niż Intel Core i5 (2.60GHz/3MB/1066MHz) lub równoważny

Bardziej szczegółowo

1.1 Wymagania technologiczne i funkcjonalne dla oferowanego serwera zestaw 1

1.1 Wymagania technologiczne i funkcjonalne dla oferowanego serwera zestaw 1 Opis Przedmiotu Zamówienia Dostawa sprzętu serwerowego oraz przełączników sieciowych na potrzeby Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu. Kody CPV: 48821000-9 Serwery sieciowe 32420000-3 Urządzenia sieciowe

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - PARAMETRY TECHNICZNE I OKRES GWARANCJI (formularz) - po modyfikacji

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - PARAMETRY TECHNICZNE I OKRES GWARANCJI (formularz) - po modyfikacji Załącznik nr 2 do SIWZ... miejscowość, data OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - PARAMETRY TECHNICZNE I OKRES GWARANCJI (formularz) - po modyfikacji Tabela nr 1. ELEMENTY I URZĄDZENIA DO ROZBUDOWY MACIERZY: ELEMENTY

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 8 - SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Załącznik Nr 8 - SPECYFIKACJA TECHNICZNA Załącznik Nr 8 - SPECYFIKACJA TECHNICZNA Ilekroć w niniejszej specyfikacji przedmiot zamówienia jest opisany ze wskazaniem znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, to przyjmuje się, że wskazaniom takim

Bardziej szczegółowo

Rodzaj zamówienia Dostawa. Tryb zamówienia. Termin składania ofert. Szacunkowa wartość zamówienia. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Rodzaj zamówienia Dostawa. Tryb zamówienia. Termin składania ofert. Szacunkowa wartość zamówienia. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Mogilany: Zakup wraz z dostawą do Zamawiającego sprzętu komputerowego oraz licencji wraz z nośnikami Numer ogłoszenia: 313839-2008; data zamieszczenia: 14.11.2008 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Rodzaj

Bardziej szczegółowo

Wykaz Standardowego Sprzętu Komputerowego w Akademii Marynarki Wojennej

Wykaz Standardowego Sprzętu Komputerowego w Akademii Marynarki Wojennej Załącznik do decyzji Rektora-Komendanta AMW Nr 51 z dnia 28.06.2013 r. Wykaz Standardowego Sprzętu Komputerowego w Akademii Marynarki Wojennej I. Sprzęt komputerowy 1. Komputer stacjonarny z monitorem

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ IV ZAMÓWIENIA OBLIGATORYJNE WYMAGANIA TECHNICZNE

CZĘŚĆ IV ZAMÓWIENIA OBLIGATORYJNE WYMAGANIA TECHNICZNE Załącznik nr 1 do umowy nr z dnia CZĘŚĆ IV ZAMÓWIENIA OBLIGATORYJNE WYMAGANIA TECHNICZNE Router/Firewall: szt. 6 Oferowany model *... Producent *... L.p. 1. Obudowa obudowa o wysokości maksymalnie 1U dedykowana

Bardziej szczegółowo

Formularz cenowy Pakiet nr 4. Zestawienie parametrów technicznych oferowanego sprzętu

Formularz cenowy Pakiet nr 4. Zestawienie parametrów technicznych oferowanego sprzętu ... nazwa i adres wykonawcy Załącznik r 4 Formularz cenowy Pakiet nr 4 Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego nr ZP-4/09 p.n. Dostawa sprzętu komputerowego Lp. Wyszczególnienie Cena

Bardziej szczegółowo

PARAMETRY TECHNICZNE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

PARAMETRY TECHNICZNE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Sprawa Nr RAP.272.44. 2013 Załącznik nr 6 do SIWZ (nazwa i adres Wykonawcy) PARAMETRY TECHNICZNE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Modernizacja urządzeń aktywnych sieci komputerowej kampusu Plac Grunwaldzki Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część 1: Dostawa sprzętu serwerowego i sieciowego oraz oprogramowania

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część 1: Dostawa sprzętu serwerowego i sieciowego oraz oprogramowania Zał. nr 1 do SIWZ ZP.342-5/PW/14 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część 1: Dostawa sprzętu serwerowego i sieciowego oraz oprogramowania Kody CPV: 48820000-2 Serwery 31154000-0 Bezprzestojowe źródła

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6. Specyfikacja przedmiotu Zamówienia

Załącznik nr 6. Specyfikacja przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 6 Specyfikacja przedmiotu Zamówienia Część I. Dostawa wraz montażem (uruchomieniem) i serwisem gwarancyjnym. 1. Szafa Rack 19 : wolno stojąca ilość miejsc U: 27 max wysokość: 160 cm, max szerokość:

Bardziej szczegółowo

Rodzaj zamówienia Dostawa. Tryb zamówienia "Przetarg nieograniczony" Termin składania ofert. Szacunkowa wartość zamówienia SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Rodzaj zamówienia Dostawa. Tryb zamówienia Przetarg nieograniczony Termin składania ofert. Szacunkowa wartość zamówienia SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Mogilany: Zakup wraz z dostawą do Zamawiającego sprzętu komputerowego oraz licencji wraz z nośnikami Numer ogłoszenia: 202849-2008; data zamieszczenia: 28.08.2008 Rodzaj zamówienia Dostawa Tryb zamówienia

Bardziej szczegółowo

1.1 Wymagania technologiczne i funkcjonalne dla oferowanego serwera zestaw 1

1.1 Wymagania technologiczne i funkcjonalne dla oferowanego serwera zestaw 1 Opis Przedmiotu Zamówienia Dostawa sprzętu serwerowego oraz przełączników sieciowych na potrzeby Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu. Kody CPV: 48821000-9 Serwery sieciowe 32420000-3 Urządzenia sieciowe

Bardziej szczegółowo

81-703 Sopot, ul. Władysława IV 9, Tel.: 58 555 97 10 Fax: 58 555 97 11 E-mail: sekretariat@strefa.gda.pl /WZÓR/ OFERTA. ... nazwa. ... siedziba ...

81-703 Sopot, ul. Władysława IV 9, Tel.: 58 555 97 10 Fax: 58 555 97 11 E-mail: sekretariat@strefa.gda.pl /WZÓR/ OFERTA. ... nazwa. ... siedziba ... ...dnia... miejsce data Załącznik nr 5 do Zaproszenia nr GP-Z/ 163 /2014... pieczątka firmy /WZÓR/ OFERTA My niżej podpisani:... nazwa... siedziba... Nr NIP.... nr regon Tel... Fax... w odpowiedzi na zaproszenie

Bardziej szczegółowo

A. ZESTAWY KOMPUTEROWE

A. ZESTAWY KOMPUTEROWE DOA.III.272.1.92.2011 Załącznik nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA ZESTAWY KOMPUTEROWE I KOMPUTERY PRZENOŚNE A. ZESTAWY KOMPUTEROWE ZESTAW KOMPUTEROWY I szt. 49 1. Komputer

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ XV. Serwer stelażowy węzeł klastra obliczeniowego

CZĘŚĆ XV. Serwer stelażowy węzeł klastra obliczeniowego Produkt zamawiany Produkt oferowany VAT Cena netto Wartość Lp (cechy) ilość Nazwa i parametry ilość % za 1 szt brutto 1 2 3 4 5 6 7 8 1 Rozbudowa klastra obliczeniowego w Instytucie Fizyki UJK serwer stelażowy

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia. Pakiet 1 (Gdańsk) Tabela 1. Komputer przenośny. Ilość 1 sztuka

Załącznik nr 6 Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia. Pakiet 1 (Gdańsk) Tabela 1. Komputer przenośny. Ilość 1 sztuka Załącznik nr 6 Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia Pakiet 1 (Gdańsk) Tabela 1 Komputer przenośny Lp. Opis minimalnych wymagań lub konfiguracji 1. W zakresie zastosowania 1.1. Komputer będzie wykorzystywany

Bardziej szczegółowo

Przedmiotem zamówienia jest: ZADANIE 1. SERWERY PLIKÓW. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. 48823000-3 Serwery plików

Przedmiotem zamówienia jest: ZADANIE 1. SERWERY PLIKÓW. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. 48823000-3 Serwery plików Przedmiotem zamówienia jest: ZADANIE 1. SERWERY PLIKÓW Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia CPV 48823000-3 Serwery plików Opis: Zamówienie obejmuje dostawę do siedziby Zamawiającego: - serwer plików

Bardziej szczegółowo

5. Karta graficzna Zintegrowana karta graficzna. bez zmian 6. Wbudowane porty 4x USB 2.0 lub 3.0; bez zmian

5. Karta graficzna Zintegrowana karta graficzna. bez zmian 6. Wbudowane porty 4x USB 2.0 lub 3.0; bez zmian UZUPEŁNIENIE SIWZ Zestaw serwerowy 1 szt. 1. Obudowa Nazwa komponentu 2. Płyta główna 3. Procesor 4. Pamięć operacyjna Maksymalnie 1U RACK 19 cali (wraz ze wszystkimi elementami niezbędnymi do zamontowania

Bardziej szczegółowo

OFERTA ... ... b) Zarejestrowany adres wykonawcy ... tel. (kier.)...fax... internet: http://... e-mail:... Regon... NIP... ...województwo...

OFERTA ... ... b) Zarejestrowany adres wykonawcy ... tel. (kier.)...fax... internet: http://... e-mail:... Regon... NIP... ...województwo... Z a ł ą c z n i k n r 2 S I W Z OFERTA Sprawa nr ZDW-DI-3-271-82/12 1. Dane wykonawcy : a) Zarejestrowana nazwa wykonawcy Zamawiający : Zarząd Dróg Wojewódzkich ul. Głowackiego 56, 30-085 Kraków www.zdw.krakow.pl

Bardziej szczegółowo

SPRZĘT NA POTRZEBY PROJEKTU

SPRZĘT NA POTRZEBY PROJEKTU Nr postepowania: Załącznik nr 1C do SIWZ RAP.272.27.2014 WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE OFEROWANEGO SPRZĘTU - cz.i SPRZĘT NA POTRZEBY PROJEKTU Uwaga: Zestawy muszą być jednolite kolorystycznie, dysk musi

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja komputera w Zadaniu Nr 1 /AJ/

Specyfikacja komputera w Zadaniu Nr 1 /AJ/ Specyfikacja komputera w Zadaniu Nr 1 /AJ/ ZAŁĄCZNIK Nr 1 Zadanie Nr 1 /AJ/ obejmuje: 1) Dysk twardy: Dysk twardy: Procesor: Pamięć: Karta graficzna: Płyta główna: Obudowa: Minimum 120GB technologia SSD

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia. Pakiet nr 1 (Warszawa) Zasilacz awaryjny UPS. Ilość 8 sztuk

Załącznik nr 6 Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia. Pakiet nr 1 (Warszawa) Zasilacz awaryjny UPS. Ilość 8 sztuk Załącznik nr 6 Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia Pakiet nr 1 (Warszawa) Zasilacz awaryjny UPS Ilość 8 sztuk Opis minimalnych wymagań lub konfiguracji 1. W zakresie sprzętowym 1.1 Moc pozorna minimum

Bardziej szczegółowo

Niniejszy załącznik zawiera opis techniczny oferowanego przedmiotu zamówienia.

Niniejszy załącznik zawiera opis techniczny oferowanego przedmiotu zamówienia. Numer sprawy: DGA/11/09 Załącznik nr 2 do formularza oferty Niniejszy załącznik zawiera opis techniczny oferowanego przedmiotu zamówienia. A. Komputer stacjonarny (1 szt.)typ*.. procesor stacjonarny, czterordzeniowy

Bardziej szczegółowo

Zakres rzeczowy. Zał. 6. Komputer biurkowy - 10 szt.

Zakres rzeczowy. Zał. 6. Komputer biurkowy - 10 szt. Zakres rzeczowy Zał. 6 Komputer biurkowy - 10 szt. Wydajność obliczeniowa Pamięć operacyjna Karta graficzna Pamięć masowa Napęd optyczny Karat dźwiękowa Porty I/O Sieć Zasilanie Niezawodność i jakość wytwarzania

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia WYMAGANIA MINIMALNE. L.p. Parametr Wymagania minimalne Parametry serwera oferowanego przez Wykonawcę

Opis przedmiotu zamówienia WYMAGANIA MINIMALNE. L.p. Parametr Wymagania minimalne Parametry serwera oferowanego przez Wykonawcę ZADANIE NR 2 Załącznik nr 2 do SIWZ Serwer 1 szt. Opis przedmiotu zamówienia WYMAGANIA MINIMALNE L.p. Parametr Wymagania minimalne Parametry serwera oferowanego przez Wykonawcę 1 Obudowa 2 Płyta główna

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu informatycznego

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu informatycznego Załącznik nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu informatycznego Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa niżej

Bardziej szczegółowo

Projekt "Maksymilian" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Maksymilian współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Przedmiot zamówienia w zakresie zadania nr 1 dotyczy dostawy pięciu sztuk laptopów komputerów przenośnych. Szczegółowe parametry wymagane, konfiguracja oraz inne wymagania zamawiającego wyszczególnione

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Serwer Typ I 5 sztuk. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 5 do SIWZ Element konfiguracji Wymagania minimalne Obudowa Serwer o wysokości maksymalnie 2U do zamontowania w 19 szafie typu RACK wraz

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Numer sprawy: DGA/11/09 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik A do SIWZ A. Komputer stacjonarny (1 szt.) procesor stacjonarny, czterordzeniowy klasy x86 osiągający min. 3900 pkt. w teście pamięć

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 1. Dostawa 6 szt. komputerów stacjonarnych do pracy biurowej

Załącznik nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 1. Dostawa 6 szt. komputerów stacjonarnych do pracy biurowej Załącznik nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Dostawa 6 szt. komputerów stacjonarnych do pracy biurowej L.p. Komponent 1. Wydajność obliczeniowa jednostki Komputer uzyskujący w teście

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Szczegółowy wykaz zamawianego sprzętu Zestaw komputerowy klasy PC nr 1 Stacja robocza PC 2. Monitor LCD

Załącznik nr 1 Szczegółowy wykaz zamawianego sprzętu Zestaw komputerowy klasy PC nr 1 Stacja robocza PC 2. Monitor LCD Załącznik nr 1 Szczegółowy wykaz zamawianego sprzętu Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na zestawy komputerowe z oprogramowaniem, komputer przenośny notebook, zasilacze awaryjne UPS, projektor

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Do Umowy nr z dnia. . Wymagania techniczne sieci komputerowej.

Załącznik nr 1 Do Umowy nr z dnia. . Wymagania techniczne sieci komputerowej. Załącznik nr 1 Do Umowy nr z dnia.. Wymagania techniczne sieci komputerowej. 1. Sieć komputerowa spełnia następujące wymagania techniczne: a) Prędkość przesyłu danych wewnątrz sieci min. 100 Mbps b) Działanie

Bardziej szczegółowo

Specyfikacje techniczne

Specyfikacje techniczne Załącznik nr 6 Specyfikacje techniczne Pozycja 1-3 Rozbudowa dwóch posiadanych serwerów Dell R620, Service Tag: FXLYD5J, DXLYD5J o komponenty Komponenty do rozbudowy na każdy serwer. procesor (Intel Xeon

Bardziej szczegółowo

SIWZ na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla jednostek UJ. Nr sprawy: CRZP/UJ/677,683/2014

SIWZ na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla jednostek UJ. Nr sprawy: CRZP/UJ/677,683/2014 DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO ul. Gołębia 6/2, 31-007 Kraków tel. +4812-432-44-50, fax +4812-432-44-51 lub +4812-663-39-14; e-mail: bzp@uj.edu.pl www.uj.edu.pl http://przetargi.adm.uj.edu.pl/ogloszenia.php

Bardziej szczegółowo

Komputery stacjonarne - zestawy komputerowe

Komputery stacjonarne - zestawy komputerowe UWAGA!!! Ceny za poniższy sprzęt nie obejmują ceny za program Microsoft Office Pro Plus 2016. W celu zakupu tego oprogramowania należy wystawić oddzielny wniosek na kwotę 330 zł. (brutto). Na poniższy

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ I

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ I Zp 130-64/15 Załącznik Nr 1 do SIWZ (Załącznik Nr 1 do umowy) SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ I 1 1. Rozbudowa istniejącej platformy sprzętowej systemu teleinformatycznego poprzez dostawę

Bardziej szczegółowo

Lp. Urządzenie Ilość Konfiguracja

Lp. Urządzenie Ilość Konfiguracja Opis przedmiotu zamówienia nie odnosi się do określonych znaków towarowych czy rodzajów, które są przedmiotem zamówienia. Przedstawione parametry są minimalnymi dopuszczalnymi i maja charakter informacyjny,

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE ZAMAWIANEGO SPRZĘTU

ZESTAWIENIE ZAMAWIANEGO SPRZĘTU Załącznik Nr 4 ZESTAWIENIE ZAMAWIANEGO SPRZĘTU Część I 1. Notebook wyposażony w jeden procesor dwurdzeniowy 1 sztuka Notebook z systemem operacyjnym MS Windows XP Professional SP3 OEM PL równoważny* następującej

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr Z1. AE/ZP-27-68/14 Wymagane i oferowane paramtery techniczne. Oferowane paramtery przedmiotu zamówienia podać zakres/wartość, opisać

Załącznik nr Z1. AE/ZP-27-68/14 Wymagane i oferowane paramtery techniczne. Oferowane paramtery przedmiotu zamówienia podać zakres/wartość, opisać AE/ZP-27-68/14 Wymagane i oferowane paramtery techniczne Załącznik nr Z1 Lp. 1. Wymagane parametry przedmiotu zamówienia Serwer, biblioteka taśmowa Wszystkie wymienione niżej elementy / pozycje muszą być

Bardziej szczegółowo

KOMPUTER A o parametrach nie mniejszych niż:

KOMPUTER A o parametrach nie mniejszych niż: KOMPUTER A o parametrach nie mniejszych niż: typ komputera: w obudowie mini zastosowanie: standardowe aplikacje biurowe typ mikroprocesora: x86 wydajnośd: równa lub większa ilości punktów w SYSmark 2007

Bardziej szczegółowo

1- Stacja robocza - 8 sztuk

1- Stacja robocza - 8 sztuk Nazwa Lp. komponent u 1 Płyta główna Specyfikacja techniczna 1- Stacja robocza - 8 sztuk Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów Zaprojektowana i wyprodukowana przez producenta komputera lub

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby realizacji projektu Ochrona bioróżnorodności siedlisk trawiastych wschodniej Lubelszczyzny, dofinansowanego

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA TECHNICZNE. Oferowany model *.. Producent *..

WYMAGANIA TECHNICZNE. Oferowany model *.. Producent *.. WYMAGANIA TECHNICZNE Załącznik nr 1 do umowy nr z dnia Lp. CZĘŚĆ II PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Przełącznik sieciowy 48 portów Liczba sztuk: 2 Oferowany model *.. Producent *.. Opis wymagań minimalnych Parametry

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Dostawa 100 szt. komputerów stacjonarnych do pracy biurowej 1. Wydajność obliczeniowa Komputer uzyskujący w teście SYSMark 2012 Rating min. 95 pkt. Wykonawca załączy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA. LP. Parametry wymagane Parametry oferowane (pełny opis

SPECYFIKACJA TECHNICZNA. LP. Parametry wymagane Parametry oferowane (pełny opis Załącznik nr 3A do SIWZ DZP-0431-1620/2008 SPECYFIKACJA TECHNICZNA Właściwości systemu zabezpieczeń sieciowych UTM (Unified Threat Management) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. LP. Parametry wymagane Parametry oferowane

Bardziej szczegółowo

Obudowa na moduły Blade 1 szt. Chassis o parametrach: Typ obudowy: Dedykowana do instalacji w szafie rack 19

Obudowa na moduły Blade 1 szt. Chassis o parametrach: Typ obudowy: Dedykowana do instalacji w szafie rack 19 Część 1: Dostawa sprzętu komputerowego Strona 1 z 5 Dostawa klastra obliczeniowego 2 szt. o następujących parametrach minimalnych: Obudowa na moduły Blade 1 szt. Chassis o parametrach: Typ obudowy: Dedykowana

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 2 REGIONALNA BAZA LOGISTYCZNA 04-470 Warszawa, ul. Marsa 110 Z 8a ZAŁĄCZNIK NR 1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiot zamówienia : Dostawa serwerów 2. Ilość: zadanie nr 1 ilość gwarantowana: 1 szt.

Bardziej szczegółowo

Pakiet nr 3. Formularz cenowy. Załącznik Nr 3. Przetarg nieograniczony nr ZP 4/08p.n. Dostawa sprzętu komputerowego. Podatek VAT

Pakiet nr 3. Formularz cenowy. Załącznik Nr 3. Przetarg nieograniczony nr ZP 4/08p.n. Dostawa sprzętu komputerowego. Podatek VAT ... nazwa i adres wykonawcy Załącznik Nr 3 Przetarg nieograniczony nr ZP 4/08p.n. Dostawa sprzętu komputerowego Pakiet nr 3 Formularz cenowy Lp. Wyszczególnienie Cena netto Zestaw nr 1 Zestaw nr 2 Drukarka

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. Pakiet nr 1 Wymagania dotyczące sprzętu komputerowego PC - 32bit szt.13

Załącznik nr 1. Pakiet nr 1 Wymagania dotyczące sprzętu komputerowego PC - 32bit szt.13 Załącznik nr 1 Pakiet nr 1 Wymagania dotyczące sprzętu komputerowego PC - 32bit szt.13 L.p. Komponent Parametry wymagane Wartość oferowana 1 Obudowa miniatx/microatx/atx -dwa porty USB 2.0 wyprowadzone

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA nr postępowania: BU/2013/KW/8 Załącznik nr 4a do SIWZ. Pieczęć Wykonawcy strona z ogólnej liczby stron OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Dostawa, instalacja i konfiguracja sprzętu sieciowego oraz systemu zabezpieczeń

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do składania ofert. Numer wewnętrzny zapytania ofertowego 02/10/2013

Zaproszenie do składania ofert. Numer wewnętrzny zapytania ofertowego 02/10/2013 Fritz Group S.A. Plac Axentowicza 5/3 30-034 Kraków NIP: 677-235-72-19 biuro@fritzgroup.pl www.fritzgroup.pl Kraków, dn. 21.10.2013 Zaproszenie do składania ofert Numer wewnętrzny zapytania ofertowego

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia

Opis Przedmiotu Zamówienia Opis Przedmiotu Zamówienia I. Zestaw komputerowy 8 szt. 1. Komputer osobisty do zastosowań biurowych Lp. Nazwa parametru Wymagane minimalne parametry techniczne 1 2 3 1 Zainstalowany system operacyjny

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ILOŚCIOWO-JAKOŚCIOWA Część I przedmiotu zamówienia. Cena jednostkowa netto (zł)

ZAŁĄCZNIK NR 1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ILOŚCIOWO-JAKOŚCIOWA Część I przedmiotu zamówienia. Cena jednostkowa netto (zł) Część I przedmiotu 1. tasiemki RDX 500GB [IO MEGA 500GB lub równoważny] Typ, model Tasiemki RDX 500GB. (szt.) 6 netto Format RDX spełnia / nie spełnia * Pojemność 500GB nominalna Gwarancja 2 lata Część

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia. Pakiet 1 (Warszawa) Tabela 1. Komputer przenośny. Ilość 1 sztuka

Załącznik nr 6 Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia. Pakiet 1 (Warszawa) Tabela 1. Komputer przenośny. Ilość 1 sztuka Załącznik nr 6 Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia Pakiet 1 (Warszawa) Tabela 1 Komputer przenośny Lp. Opis minimalnych wymagań lub konfiguracji 1. W zakresie zastosowania 1.1. Komputer będzie wykorzystywany

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIWZ. Wykaz zamawianego sprzętu oraz oprogramowania

Załącznik nr 2 do SIWZ. Wykaz zamawianego sprzętu oraz oprogramowania Załącznik nr 2 do SIWZ Wykaz zamawianego sprzętu oraz oprogramowania 1. Komputerowa stacja robocza: 4 szt Ilość zainstalowanych procesorów: 1 szt.; Maksymalna ilość procesorów: 1 szt.; Typ zainstalowanego

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO

Załącznik Nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO Załącznik Nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO Zadanie I Komputery stacjonarne Procesor Dwurdzeniowy lub Czterordzeniowy w architekturze x86, zapewniający wydajność komputera obsługującego

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE ( dotyczy zamówienia sprzętu komputerowego wraz z montażem adaptacja, instalacją wykonaniem sieci (elektrycznej/lan).

ZAPYTANIE OFERTOWE ( dotyczy zamówienia sprzętu komputerowego wraz z montażem adaptacja, instalacją wykonaniem sieci (elektrycznej/lan). GMINA LUBYCZA KRÓLEWSKA ul. Kolejowa 1 22-680 Lubycza Królewska Tel. 84 66 17 002 Lubycza Królewska, 10.10.2013 ZAPYTANIE OFERTOWE ( dotyczy zamówienia sprzętu komputerowego wraz z montażem adaptacja,

Bardziej szczegółowo

Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla Urzędu Miejskiego w Zawierciu w 2010 r..

Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla Urzędu Miejskiego w Zawierciu w 2010 r.. Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla Urzędu Miejskiego w Zawierciu w 2010 r.. ZAŁĄCZNIK NR 3A DO SIWZ I FORMULARZA OFERTY ZADANIE NR 1: 1. Zestaw komputerowy (14 sztuk)..(należy wpisać

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. Ja (My), niżej podpisany (ni)... działając w imieniu i na rzecz :... (pełna nazwa wykonawcy)... (adres siedziby wykonawcy)

INFORMACJA. Ja (My), niżej podpisany (ni)... działając w imieniu i na rzecz :... (pełna nazwa wykonawcy)... (adres siedziby wykonawcy) Załącznik nr 4 do... ( pieczęć wykonawcy) INFORMACJA Ja (My), niżej podpisany (ni)... działając w imieniu i na rzecz : (pełna nazwa wykonawcy) (adres siedziby wykonawcy) w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu

Bardziej szczegółowo