Fedora Core 6 Installation Guide

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Fedora Core 6 Installation Guide"

Transkrypt

1 Fedora Core 6 Installation Guide Suart Ellis Paul Frields

2 Installation Guide Fedora Core 6 Installation Guide Wydanie 2.0 Autor Autor Suart Ellis Paul Frields Copyright 2006 Red Hat, Inc. and Others. The text of and illustrations in this document are licensed by Red Hat under a Creative Commons Attribution Share Alike 3.0 Unported license ("CC-BY-SA"). An explanation of CC-BY-SA is available at The original authors of this document, and Red Hat, designate the Fedora Project as the "Attribution Party" for purposes of CC-BY-SA. In accordance with CC-BY-SA, if you distribute this document or an adaptation of it, you must provide the URL for the original version. Red Hat, as the licensor of this document, waives the right to enforce, and agrees not to assert, Section 4d of CC-BY-SA to the fullest extent permitted by applicable law. Red Hat, Red Hat Enterprise Linux, the Shadowman logo, JBoss, MetaMatrix, Fedora, the Infinity Logo, and RHCE are trademarks of Red Hat, Inc., registered in the United States and other countries. For guidelines on the permitted uses of the Fedora trademarks, refer to https://fedoraproject.org/wiki/ Legal:Trademark_guidelines. Linux is the registered trademark of Linus Torvalds in the United States and other countries. Java is a registered trademark of Oracle and/or its affiliates. XFS is a trademark of Silicon Graphics International Corp. or its subsidiaries in the United States and/or other countries. All other trademarks are the property of their respective owners.

3 Preface vii 1. Konwencje dokumentu... vii 1.1. Konwencje typograficzne... vii 1.2. Konwencje dla cytatów... viii 1.3. Uwagi i ostrzeżenia... ix 2. Opinie są mile widziane... x Wstęp 1. About Fedora Core Informacje o tym podręczniku Podziękowania... xi xi xi xi 1. Tło 1 2. Zrozumieć i386 i inne architektury komputerów 3 3. Zanim zaczniesz 3.1. Pamięć masowa Sieć Instalowanie z serwera lub witryny Installing Fedora Core on a Managed Network Przygotowywanie nośników Przygotowywanie nośników CD lub DVD Przygotowywanie nośnika uruchomieniowego USB Rozpoczynanie instalacji 5.1. Uruchamiania z nośnika CD, DVD lub USB Testowanie nośników CD i DVD Uruchamianie z sieci używając PXE Ustawienia regionalne Wybór języka Konfiguracja klawiatury Metody instalacji 7.1. Domyślna metoda instalacji Alternatywne metody instalacji Instalacja z dysku twardego Konfiguracja TCP/IP instalacji Ustawienia instalacji z NFS Ustawienia instalacji z FTP Ustawienia instalacji przez HTTP Okno dialogowe powitania Aktualizowanie istniejącego systemu Sprawdzanie możliwości aktualizacji Aktualizowanie konfiguracji programu startowego Partycjonowanie dysku Ogólne informacje o partycjach Typy partycji Zrozumieć LVM Tworzenie partycji /home Disk Druid Program startowy 39 iii

4 Installation Guide Zatrzymanie istniejących ustawień programu startowego Uruchamiane dodatkowych systemów operacyjnych Ustawianie hasła programu startowego Zapomniane hasła GRUB-a Zaawansowane opcje programu startowego Konfiguracja sieci Urządzenia sieciowe Nazwa komputera Różne ustawienia Wybór strefy czasowej Wybieranie strefy czasowej UTC Ustawianie hasła roota Wybór oprogramowania Instalowanie z dodatkowych repozytoriów Dostosowywanie wyboru oprogramowania Zmienianie swoich decyzji Obsługa dodatkowych języków Podstawowe usługi sieciowe Zaraz zacznie się instalacja Instalowanie pakietów Pierwsze uruchomienie Umowa licencyjna Zapora sieciowa SELinux Data i czas Użytkownik systemowy Karta dźwiękowa Następne kroki Aktualizowanie systemu Subscribing to Fedora Core Announcements and News Dokumentacja i wsparcie Joining the Fedora Core Community A. Opcje uruchamiania A.1. Konfigurowanie systemu instalacyjnego za pomocą znaku zachęty boot:... A.1.1. Określanie języka... A.1.2. Konfigurowanie interfejsu... A.1.3. Określanie metody instalacji... A.1.4. Ręczne konfigurowanie ustawień sieciowych... A.2. Włączanie zdalnego dostępu do systemu instalacyjnego... A.2.1. Włączanie zdalnego dostępu za pomocą VNC... A.2.2. Łączenie systemu instalacyjnego z nasłuchującym VNC.... A.2.3. Włączanie zdalnego dostępu za pomocą Telnetu... A.3. Zapisywanie dziennika na zdalnym systemie podczas instalcji... A.3.1. Konfigurowanie serwera dziennika... A.4. Automatyzowanie instalacji za pomocą kickstart... A.5. Ulepszanie obsługi sprzętu iv

5 A.5.1. Dodawanie obsługi sprzętu za pomocą dysków ze sterownikami... A.5.2. Zastępowanie automatycznego wykrywania sprzętu... A.6. Używanie trybów uruchamiania zarządzania... A.6.1. Wczytywanie trybu testowania pamięci (RAM)... A.6.2. Uruchamianie komputera w trybie ratunkowym B. Inna dokumentacja techniczna 85 Indeks 87 v

6 vi

7 Preface 1. Konwencje dokumentu Ten podręcznik używa kilku konwencji, aby wyróżnić niektóre słowa i frazy, a także zwrócić uwagę na określone części informacji. 1 W wydaniach PDF i papierowych ten podręcznik używa czcionek z zestawu Liberation. Czcionki Liberation są używane także w wydaniach HTML, jeśli zestaw jest zainstalowany w systemie. Jeśli nie, wyświetlone zostaną alternatywne, ale odpowiadające im czcionki. Uwaga: system Red Hat Enterprise Linux 5 i późniejsze domyślnie zawierają zestaw czcionek Liberation Konwencje typograficzne Aby zwracać uwagę na określone słowa i frazy używane są cztery następujące konwencje typograficzne. Pogrubiona czcionka o stałej szerokości Używana do wyróżniania wejścia systemu, w tym poleceń powłoki, nazw plików i ścieżek. Używana także do wyróżniania klawiszy i ich kombinacji. Na przykład: Aby zobaczyć zawartość pliku mój_nowy_bestseller w bieżącym katalogu roboczym, należy wpisać polecenie cat mój_nowy_bestseller po znaku zachęty powłoki i nacisnąć klawisz Enter, aby wykonać polecenie. Powyższy tekst zawiera nazwę pliku, polecenie powłoki i klawisz, wszystkie przedstawione za pomocą pogrubionej czcionki o stałej szerokości, a rozróżnialne dzięki kontekstowi. Kombinacje klawiszy mogą być rozróżniane od pojedynczych klawiszy przez myślnik łączący każdą część kombinacji klawiszy. Na przykład: Proszę nacisnąć klawisz Enter, aby wykonać polecenie. Naciśnięcie Ctrl+Alt+F1 przełączy na pierwszy terminal wirtualny. Naciśnięcie Ctrl+Alt+F7 powróci do sesji X Window. W pierwszym paragrafie wyróżniono pojedynczy klawisz do naciśnięcia. W drugim wyróżniono dwa zestawy trzech klawiszy, każde do wciśnięcia jednocześnie. Jeśli omawiany jest kod źródłowy, to nazwy klas, metody, funkcje, nazwy zmiennych oraz wartości zwrócone wspomniane w paragrafie zostaną przedstawione tak jak powyżej, pogrubioną czcionką o stałej szerokości. Na przykład: Klasy związane z plikami to filesystem dla systemów plików, file dla plików, a dir dla katalogów. Każda klasa posiada swój własny zestaw uprawnień. Pogrubiona czcionka o zmiennej szerokości Ta czcionka oznacza słowa lub frazy spotykane w systemie, w tym nazwy aplikacji, teksty okien dialogowych, przyciski z etykietami, etykiety pól wyboru, tytuły w menu i podmenu. Na przykład: 1 https://fedorahosted.org/liberation-fonts/ vii

8 Preface Proszę wybrać System Preferencje Mysz z głównego menu panelu, aby uruchomić Preferencje myszy. W karcie Przyciski należy nacisnąć pole wyboru Dla leworęcznych i nacisnąć przycisk Zamknij, aby przełączyć główny przycisk myszy z lewego na prawy (umożliwiając używanie myszy lewą ręką). Aby umieścić specjalny znak w pliku programu gedit, należy wybrać Programy Akcesoria Mapa znaków z głównego menu panelu. Następnie należy wybrać Znajdź Znajdź z paska menu Mapy znaków, podać nazwę znaku w polu Znajdź i nacisnąć przycisk Dalej. Wyszukiwany znak zostanie wyróżniony w Tablicy znaków. Podwójne naciśnięcie wyróżnionego znaku umieści go w polu Tekst do skopiowania. Następnie należy nacisnąć przycisk Skopiuj. Teraz należy przełączyć się z powrotem na dokument i wybrać Edycja Wklej z paska menu programu gedit. Powyższy tekst zawiera nazwy aplikacji, nazwy menu systemowych i ich elementów, nazwy menu aplikacji oraz przyciski i tekst z graficznego interfejsu użytkownika, wszystkie przedstawione za pomocą pogrubionej czcionki o zmiennej szerokości, a rozróżnialne dzięki kontekstowi. Pogrubiona i pochylona czcionka o stałej szerokości lub Pogrubiona i pochylona czcionka o zmiennej szerokości Kiedy używana jest pogrubiona czcionka i stałej lub zmiennej szerokości, dodanie pochylenia wskazuje tekst do zastąpienia lub zmienne. Pochylenie oznacza tekst, którego nie trzeba wpisywać dosłownie lub który zmienia się w zależności od okoliczności. Na przykład: Aby połączyć się ze zdalnym komputerem używając SSH, należy podać polecenie ssh po znaku zachęty powłoki. Jeśli zdalny komputer to przykład.pl, a nazwa użytkownika na tym komputerze to jan, należy podać ssh Polecenie mount -o remount system-plików ponownie montuje podany system plików. Na przykład, aby ponownie zamontować system plików /home, polecenie to mount -o remount /home. Aby zobaczyć wersję obecnie zainstalowanego pakietu, należy użyć polecenia rpm q pakiet. Zwrócony zostanie następujący wynik: pakiet-wersja-wydanie. Proszę zauważyć powyżej pogrubione i pochylone słowa nazwa_użytkownika, nazwa.domeny, system-plików, pakiet, wersja i wydanie. Każde słowo zostanie zastąpione przez tekst podany przez użytkownika podczas wpisywania polecenia lub przez tekst wyświetlany przez system. Poza standardowym użyciem do przestawienia tytułu pracy, pochylenie oznacza pierwsze użycie nowego i ważnego terminu. Na przykład: Publican jest systemem publikowania opartym na formacie DocBook Konwencje dla cytatów Wyjście terminala i kod źródłowy są wizualnie oddzielone od otaczającego tekstu. Wyjście wysłane do terminala jest wyświetlane za pomocą czcionki antykwowej o stałej szerokości i przez to przedstawia się tak: viii

9 Uwagi i ostrzeżenia books books_tests Desktop Desktop1 documentation downloads drafts images mss notes photos scripts stuff svgs svn Kod źródłowy jest także wyświetlany za pomocą czcionki antykwowej o stałej szerokości, ale wygląda i wyróżniony jest następująco: package org.jboss.book.jca.ex1; import javax.naming.initialcontext; public class ExClient { public static void main(string args[]) throws Exception { InitialContext inictx = new InitialContext(); Object ref = inictx.lookup("echobean"); EchoHome home = (EchoHome) ref; Echo echo = home.create(); System.out.println("Created Echo"); System.out.println("Echo.echo('Hello') = " + echo.echo("hello")); } } 1.3. Uwagi i ostrzeżenia Używane są trzy style wizualne, aby zwrócić uwagę na informacje, które inaczej mogłyby zostać przeoczone. Uwaga Uwaga jest wskazówką, skrótem lub innym podejściem do omawianego zadania. Zignorowanie uwagi nie powinno mieć żadnych negatywnych konsekwencji, ale można pominąć ułatwiającą życie sztuczkę. Ważne Important boxes detail things that are easily missed: configuration changes that only apply to the current session, or services that need restarting before an update will apply. Ignoring a box labeled 'Important' won't cause data loss but may cause irritation and frustration. Ostrzeżenie Ostrzeżenia nie powinny być ignorowane. Zignorowanie ostrzeżeń najprawdopodobniej spowoduje utratę danych. ix

10 Preface 2. Opinie są mile widziane Jeśli użytkownik odnalazł błąd typograficzny w tym podręczniku lub ma pomysł, jak go ulepszyć, powinien się z nami skontaktować. Prosimy wysłać raport w Bugzilli: bugzilla/ w produkcie Fedora Documentation. Wysyłając raport błędu proszę upewnić się, że wspomniano identyfikator podręcznika: install-guide Jeśli użytkownik ma sugestie, jak ulepszyć dokumentację, prosimy aby postarał się być jak najbardziej szczegółowy opisując swój pomysł. Jeśli odnaleziono błąd, prosimy dołączyć numer sekcji i pobliską cześć tekstu, aby można było go łatwo odnaleźć. x

11 Wstęp 1. About Fedora Core Fedora Core is a complete desktop and server operating system created entirely with open source software. Fedora Core Lifecycle Fedora Core is a rapidly evolving system which follows the latest technical developments. Fedora Core may not be appropriate for use in business-critical applications in your organization. For complete access to information about Fedora Core, refer to the official project wiki at fedoraproject.org/ and Rozdział 19, Następne kroki. 2. Informacje o tym podręczniku This manual helps you install Fedora Core on desktops, laptops and servers. The installation system is flexible enough to use even if you have no previous knowledge of Linux or computer networks. If you select default options, Fedora Core provides a complete desktop operating system, including productivity applications, Internet utilities, and desktop tools. Ten dokument nie opisuje wszystkich funkcji systemu instalacji. 3. Podziękowania Rahul Sundaram oraz zespół Anacondy dostarczył wiele przydatnych komentarzy i sugestii. David Neimi oraz Debra Deutsch dostarczyli dodatkowe informacje o konfiguracjach programu startowego i RAID. Sekcje o LVM zostały wzbogacone o wkład Boba McKaya. xi

12 xii

13 Tło The Fedora Project, which produces and maintains Fedora Core, is a collaboration between Red Hat, Inc. and the free and open source software (FOSS) community. The Fedora Project also provides Fedora Extras, additional software packaged for installation on a Fedora Core system. For more information about the Fedora Project, please visit Refer to and for more information about open source software. 1

14 2

15 Zrozumieć i386 i inne architektury komputerów The Fedora Project provides distributions of Fedora Core for several different types of computer systems. Each distribution of Fedora Core is built for computers based on a specific architecture. The architecture describes the processor on which the computer is built. Most computers come with identifying marks and literature describing the processor inside the computer. Refer to your computer's marks or literature and find its architecture in the list below: i386 Procesory zgodne z Intel x86, w tym: Intel Pentium i Pentium MMX, Pentium Pro, Pentium II, Pentium III, Celeron, Pentium 4, Xeon, Core Duo i Centrino/Centrino Duo; VIA C3/C3-m i Eden/ Eden-N oraz AMD Athlon, AthlonXP, Duron, AthlonMP, Sempron i Turion PPC Procesory PowerPC, na przykład te w Apple Power Macintosh, G3, G4, G5 i IBM pseries x86_64 64-bitowe procesory AMD, takie jak Athlon64/FX/X2, Turion64, Opteron i 64-bitowe procesory Intela, takie jak EM64T 3

16 4

17 Zanim zaczniesz Before you install Fedora Core, you need access to: boot or installation media (refer to Rozdział 4, Przygotowywanie nośników for more information) informacji o konfiguracji sieci a copy of this Installation Guide and the Release Notes for this version of Fedora Core The Release Notes specify the hardware requirements for Fedora Core 6. They also provide advice on any known problems with particular hardware and software configurations. The Release Notes are available on the first disc in HTML and plain text format. The latest versions of this Installation Guide and the Release Notes are available at Pamięć masowa A Fedora Core system requires a minimum of 700 MB storage for a command-line system. A desktop system with the default applications requires at least 3 GB of storage. You may install multiple copies of Fedora Core on the same computer. Configure any RAID functions provided by the mainboard of your computer, or attached controller cards, before you begin the installation process. Fedora Core can automatically detect many RAID devices and use any storage they provide Sieć By default, Fedora Core systems attempt to discover correct connection settings for the attached network using Dynamic Host Configuration Protocol, or DHCP. Your network may include a DHCP provider which delivers settings to other systems on demand. The DHCP provider may be a router or wireless access point for the network, or a server. In some circumstances you may need to provide information about your network during the installation process. Refer to Sekcja 3.3, Instalowanie z serwera lub witryny WWW and Sekcja 3.4, Installing Fedora Core on a Managed Network for more information. Konfiguracja modemu The installation system for Fedora Core does not configure modems. If your computer has a modem, configure the dialing settings after you complete the installation and reboot Instalowanie z serwera lub witryny WWW You may install Fedora Core using a mirror, a Web site or network server that provide a copy of the necessary files. To use a mirror, you need to know: jego nazwę protokół sieciowy użyty do instalacji (FTP, HTTP lub NFS) 5

18 Rozdział 3. Zanim zaczniesz ścieżkę do plików instalacyjnych na serwerze You may install Fedora Core from your own private mirror, or use one of the public mirrors maintained by members of the community. To ensure that the connection is as fast and reliable as possible, use a server that is close to your own geographical location. The Fedora Project maintains a list of HTTP and FTP public mirrors, sorted by region, at fedora.redhat.com/download/mirrors.html. To determine the complete directory path for the installation files, add /6/architecture/os/ to the path shown on the web page. If your computer uses the ppc architecture, for instance, add /6/ppc/os/ to the path shown. Budowanie swojego serwera lustrzanego Refer to for information on how to create your own Fedora Core mirror for either public or private use. To use a mirror, boot your computer with Fedora Core boot media, and follow the instructions in Rozdział 7, Metody instalacji. Refer to Rozdział 4, Przygotowywanie nośników for more information on creating the boot media. Używanie płyt instalacyjnych Jeśli uruchamiasz komputer z instalacyjnej DVD lub pierwszej instalacyjnej CD, podaj linux askmethod po znaku zachęty boot:, aby uzyskać dostęp do opcji instalacji z serwera. If your network includes a server, you may also use PXE (Pre-boot execution Environment) to boot your computer. PXE (also referred to as netboot) is a standard that enables PCs to use files on a server as a boot device. Fedora Core includes utilities that allow it to function as a PXE server for other computers. You can use this option to install Fedora Core on a PXE-enabled computer entirely over the network connection, using no physical media at all Installing Fedora Core on a Managed Network Some corporate networks include a directory service that manages user accounts for the organization. Fedora Core systems can join a Kerberos, NIS, Hesiod, or Microsoft Windows domain as part of the installation process. Fedora Core can also use LDAP directories. Skonsultuj się z administratorem sieci Always consult the administrators before you install a Fedora Core system on an existing network owned by someone besides yourself. They can provide correct network and authentication settings, and guidance on specific organizational policies and requirements. 6

19 Przygotowywanie nośników To install Fedora Core from discs, you need five installation CDs, or the installation DVD. There are separate disc sets for each supported architecture. For instructions to download and prepare this CD or DVD installation media, refer to fedoraproject.org/wiki/distribution/download. If you already have the full set of Fedora Core installation media, skip to Sekcja 5.1, Uruchamiania z nośnika CD, DVD lub USB. Dystrybucje specyficzne dla architektury To install Fedora Core, you must use the boot and installation media that is particular to your architecture. Refer to Rozdział 2, Zrozumieć i386 i inne architektury komputerów for information on hardware architectures and how to determine the right one for your computer. You may use the first CD or DVD installation disc from the complete Fedora Core distribution to boot your computer. The Fedora Core distribution also includes image files for boot-only CD or DVD media and USB media. You can convert these files into bootable media using standard Linux utilities or thirdparty programs on other operating systems. You may boot your computer with boot-only media, and load the installation system from another source to continue the process. The types of installation source for Fedora Core include: płyty instalacyjne CD lub DVD dyski twarde, podłączone przez USB lub wewnętrzne serwery instalacji sieciowej, używając HTTP, FTP lub NFS You can use this facility to install Fedora Core on machines without using installation discs. For example, you may install Fedora Core on a laptop with no CD or DVD drive by booting the machine with a USB pen drive, and then using a hard drive as an installation source. The supported boot media for Fedora Core include: nośnik CD lub DVD (zarówno pierwsza płyta instalacyjna, jak i specjalna płyta uruchamialna) nośnik USB interfejs sieciowy (przez PXE) Instalacja z dyskietek There is no option to either boot or install Fedora Core from diskettes Przygotowywanie nośników CD lub DVD The images/boot.iso file on the first Fedora Core installation disc is a boot image designed for CD and DVD media. This file also appears on FTP and Web sites providing Fedora Core. You can also find this file on mirror sites in the Fedora Core distribution directory for your particular architecture. 7

20 Rozdział 4. Przygotowywanie nośników The Fedora Core distribution is also downloadable as a set of CD-sized ISO image files or a single DVD-sized ISO image file. You can record these files to CD or DVD using a CD or DVD burning program on your current operating system: Systemach operacyjnych Windows Burn an ISO image to disc using your installed CD or DVD burning software. Most software has an option labeled Burn image file to disc or Make disc from ISO image. If your software offers a choice of image formats, choose "ISO image" as the file type. If several ISO formats are offered, choose the closest match to "Mode 1, 2048-byte blocks." Apple Mac OS X Open the Disk Utility application, found in the /Applications/Utilities folder. Select File Open Disk Image and select the ISO image. From the list of volumes, select the item representing the ISO image. Select Burn and follow the instructions. Linuksowe systemy operacyjne If you are using a recent version of the GNOME desktop environment, right-click the ISO image file and choose Write to disc. If you are using a recent version of the KDE desktop environment, use K3B and select Tools Burn CD Image, or Tools Burn DVD ISO Image if appropriate. The following command line works for many other environments: cdrecord --device=cdwriter-device -tao -eject image-file.iso Instrukcje określone dla systemu Unfortunately this guide cannot offer specific instructions for every possible combination of hardware and software. You can find more information at wiki/docs/drafts/burningdiscs. Consult your operating system's documentation and online support services, and Sekcja 19.3, Dokumentacja i wsparcie for additional help if needed Przygotowywanie nośnika uruchomieniowego USB Utrata danych Ta procedura spowoduje zniszczenie danych na nośniku. Skopiuj ważne informacje przed rozpoczęciem. Niektóre modele nośników USB używają dodatkowych partycji lub oprogramowania, aby dostarczyć funkcje takie jak szyfrowanie. Ta procedura może utrudnić lub uniemożliwić dostęp do takich specjalnych obszarów na nośniku uruchamialnym. The images/diskboot.img file on the first Fedora Core installation disc is a boot image designed for USB media. This file also appears on FTP and Web sites providing Fedora Core. Dostępnych jest wiele narzędzi programowych dla Windows i Linuksa, które umożliwiają zapisywanie plików obrazu do urządzenia. Linux zawiera do tego celu polecenie dd. 8

21 Przygotowywanie nośnika uruchomieniowego USB Narzędzie dd wymaga określenia pliku urządzenia, który odpowiada fizycznemu nośnikowi. Nazwa pliku urządzenia zgadza się z nazwą przypisaną urządzeniu przez system. Wszystkie pliki urządzeń występują w folderze /dev/. Na przykład, /dev/sda oznacza pierwsze urządzenie USB, SATA lub SCSI podłączone do systemu. Aby poznać nazwę, którą system przypisał do nośnika: 1. Open a terminal window. On a Fedora Core system, choose Applications Accessories Terminal to start a terminal. 2. Podłącz lub włóż nośnik. 3. W oknie terminala podaj następujące polecenie: dmesg Poszukaj zdarzeń w wyjściu dmesg, które odnoszą się do wykrycia nowego urządzenia SCSI. Systemy linuksowe traktują nośniki USB jako urządzenia SCSI. Używanie mapera urządzeń On Fedora Core 5 and later systems, it may be easier to find the right device name by examining the /dev/disk/ directory. Use the command ls -l /dev/disk/byid/ to see the disk devices collated by model and device name. 4. Unmount the media. On a Fedora Core system, right-click the icon that corresponds to the media, and select Unmount Volume. Alternatively, enter this command in a terminal window: umount /dev/<device> Replace <device> with the name of the correct device file for the media. To write an image file to boot media with dd on a current version of Fedora Core, carry out the following steps: 1. Ustal położenie pliku obrazu. 2. Podłącz lub włóż nośnik. 3. System automatycznie wykryje i otworzy nośnik. Jeśli tak się stanie, zamknij lub odmontuj nośnik, zanim będziesz kontynuował. 4. Otwórz okno terminala. 5. W oknie terminala podaj następujące polecenie: dd if=diskboot.img of=/dev/<device> Replace <device> with the name of the correct device file for the media. 9

22 10

23 Rozpoczynanie instalacji To begin installation of Fedora Core, boot the computer from the bootable media. The bootable media provides the necessary programs and files to start the installation program. Once you start the installation program, you may be able to install from a completely different piece of media. For more information on finding and creating bootable media, refer to Rozdział 4, Przygotowywanie nośników. If you boot from the first installation disc of the Fedora Core distribution, you may choose a different source for installation. The default source is the CDs themselves. To change this behavior, enter linux askmethod at the boot: prompt. If you boot from other media, the installation program always asks you to choose the installation source. The BIOS (Basic Input/Output System) on your computer must support the type of boot media you select. The BIOS controls access to some hardware devices during boot time. Any computer that meets the minimum recommended specification for Fedora Core can boot from a CD or DVD drive with the first disc. USB drives and flash media are newer technologies, but many computers can use them as boot media. Some network cards and chipsets include support for network booting with PXE. PXE (pronounced "pixie") allows a computer to load boot files from a network server instead of directly-connected hardware. Jeśli nie jesteś pewny, jakie z tych możliwości posiada komputer lub nie wiesz jak skonfigurować BIOS, zapoznaj się z dokumentacją dostarczoną przez producenta. Szczegółowe informacje o konfiguracji wykraczają poza ramy tego dokumentu. Przerywanie instalacji To abort the installation process at any time before the Installing Packages screen, either press Ctrl+Alt+Del or power off the computer with the power switch. Fedora Core makes no changes to your computer until package installation begins Uruchamiania z nośnika CD, DVD lub USB Aby uruchomić komputer: 1. Włącz go. 2. Włóż pierwszą płytę do napędu CD lub DVD lub podłącz nośnik USB. 3. Pojawi się ekran uruchamiania ze znakiem zachęty boot: na dole. Kolejność uruchamiania w BIOS-ie The BIOS contains settings that control the order of boot devices. If your PC boots from a device other than the Fedora Core boot media, check the BIOS boot configuration. 11

24 Rozdział 5. Rozpoczynanie instalacji Rysunek 5.1. Ekran uruchamiania If you hit Enter, the installation runs in default mode. In the default mode, the installation uses a graphical interface if possible. If the installation program runs from the Fedora Core installation CD or DVD media, in default mode it uses these media as the installation source. To change the installation mode, at the boot: prompt, type linux followed by one or more of the following options: Aby zainstalować z dysku twardego lub serwera sieciowego, dodaj askmethod. Aby użyć interfejsu tekstowego, dodaj text. Aby ponowić instalację po jej przerwaniu we wczesnym etapie, dodaj acpi=off. ACPI jest odpowiedzialne za wiele rodzajów błędów instalacyjnych. Wyłączenie ACPI może pomóc je pokonać. Refer to the Release Notes for additional options that may help if you encounter problems with the installation program. A current copy of the Release Notes is always available at docs.fedoraproject.org/en-us/fedora_core/6/html/release_notes/. Kiedy podasz odpowiednie polecenie po znaku zachęty boot:, uruchomi się pierwszy etap programu instalacyjnego. 12

25 Testowanie nośników CD i DVD 5.2. Testowanie nośników CD i DVD Rysunek 5.2. Ekran testu nośników Wybierz OK, aby przetestować płytę lub Pomiń, aby kontynuować instalację bez testowania płyty. Testowanie płyt Przetestuj wszystkie niesprawdzone wcześniej płyty. Błąd płyty podczas procesu instalacji może zmusić cię do rozpoczęcia od nowa całej procedury. Po przetestowaniu pierwszej płyty pojawi się ekran wyświetlający rezultat: 13

Fedora 7 Installation Guide

Fedora 7 Installation Guide Fedora 7 Installation Guide Suart Ellis Paul Frields Installation Guide Fedora 7 Installation Guide Wydanie 2.0 Autor Suart Ellis stuart@elsn.org Autor Paul Frields stickster@gmail.com Copyright 2006 Red

Bardziej szczegółowo

Fedora 10 Installation Guide. Fedora Documentation Project

Fedora 10 Installation Guide. Fedora Documentation Project Fedora 10 Installation Guide Fedora Documentation Project Installation Guide Fedora 10 Installation Guide Wydanie 2.0 Autor Fedora Documentation Project docs@lists.fedoraproject.org Copyright 2008,2009

Bardziej szczegółowo

Fedora 13. For guidelines on the permitted uses of the Fedora trademarks, refer to https:// fedoraproject.org/wiki/legal:trademark_guidelines.

Fedora 13. For guidelines on the permitted uses of the Fedora trademarks, refer to https:// fedoraproject.org/wiki/legal:trademark_guidelines. Fedora 13 Krótki podręcznik instalacji Pobieranie i instalowanie Fedory 13 na większości komputerów stacjonarnych i laptopów Red Hat Engineering Content Services Fedora Documentation Project Redakcja:

Bardziej szczegółowo

Fedora Core 6. Release Notes. Fedora Documentation Project

Fedora Core 6. Release Notes. Fedora Documentation Project Fedora Core 6 Release Notes Fedora Documentation Project Copyright 2006 Red Hat, Inc. and Others. The text of and illustrations in this document are licensed by Red Hat under a Creative Commons Attribution

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Systemów Live. Projekt Systemów Live

Podręcznik Systemów Live. Projekt Systemów Live<debian-live@lists.debian.org> Projekt Systemów Live Copyright 2006-2015 Projekt Systemów Live Ten program jest wolnym oprogramowaniem: możesz go rozprowadzać dalej i / lub modyfikować zgodnie z warunkami

Bardziej szczegółowo

DUAL DRIVE NETWORK CENTER

DUAL DRIVE NETWORK CENTER PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA DUAL DRIVE NETWORK CENTER EXTERNAL REMOVABLE DUAL NETWORK HARD DRIVE / 3.5" / GIGABIT LAN / USB 2.0 HOST Rev. 037 Szanowni Państwo, serdecznie dziękujemy za zdecydowanie się na zakup

Bardziej szczegółowo

WL-520GU/GC. Szerokopasmowy router bezprzewodowy

WL-520GU/GC. Szerokopasmowy router bezprzewodowy WL-520GU/GC Szerokopasmowy router bezprzewodowy Skrócona instrukcja instalacji P3188 Wydanie pierwsze Marzec 2007 Informacje kontaktowe producenta ASUSTeK COMPUTER INC. (Asia-Pacific) Adres firmy: 15 Li-Te

Bardziej szczegółowo

Najbardziej aktualna wersja instrukcji znajduje się na stronie www.navroad.com w dziale WSPARCIE / DO POBRANIA.

Najbardziej aktualna wersja instrukcji znajduje się na stronie www.navroad.com w dziale WSPARCIE / DO POBRANIA. Prawa autorskie www.navroad.com Dziękujemy za zakup urządzenia. Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia, zapoznaj się z niniejszą instrukcją. Trzymaj instrukcję w dogodnym miejscu, by w razie potrzeby

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika DSL-N14U. Router bezprzewodowy 300Mbps z modemem ADSL. DSL-N14U 300Mbps Wi-Fi ADSL Modem Router

Podręcznik użytkownika DSL-N14U. Router bezprzewodowy 300Mbps z modemem ADSL. DSL-N14U 300Mbps Wi-Fi ADSL Modem Router Podręcznik użytkownika DSL-N14U Router bezprzewodowy 300Mbps z modemem ADSL DSL-N14U 300Mbps Wi-Fi ADSL Modem Router PL8760 Wydanie pierwsze Styczeń 2014 Copyright 2014 ASUSTeK COMPUTER INC. Wszelkie prawa

Bardziej szczegółowo

English. Quick Start Guide Skrócona instrukcja obsługi. www.polsky.tv

English. Quick Start Guide Skrócona instrukcja obsługi. www.polsky.tv English Quick Start Guide Skrócona instrukcja obsługi www.polsky.tv Dune HD TV-102 Quick Start Guide Table of Contents 3 Table of Contents 4 16 Polski English Quick Start Guide Skrócona instrukcja obsługi

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika DSL-AC68U. Dwupasmowy modem router 802.11ac Wi-Fi ADSL/VDSL

Podręcznik użytkownika DSL-AC68U. Dwupasmowy modem router 802.11ac Wi-Fi ADSL/VDSL Podręcznik użytkownika DSL-AC68U Dwupasmowy modem router 802.11ac Wi-Fi ADSL/VDSL PL8891 Wydanie pierwsze Styczeń 2014 Copyright 2014 ASUSTeK COMPUTER INC. Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadnej z części tego

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika Seria DSL-N16UP / DSL-N16U Bezprzewodowy router N300 z modemem ADSL PL8931 Wydanie pierwsze Luty 2014 Copyright 2014 ASUSTeK COMPUTER INC. Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadnej z części

Bardziej szczegółowo

RT-N16. Podręcznik użytkownika. Wielofunkcyjny router bezprzewodowy Gigabit N

RT-N16. Podręcznik użytkownika. Wielofunkcyjny router bezprzewodowy Gigabit N RT-N16 Podręcznik użytkownika Wielofunkcyjny router bezprzewodowy Gigabit N Elegancka biało-szara obudowa routera RT-N16 2,4GHz zawiera dużej mocy procesor, zapewniający wysoką przepustowość; obsługa do

Bardziej szczegółowo

User s manual NVR-5304 POE

User s manual NVR-5304 POE User s manual (short) NVR-5304 POE NVR-5304 POE User s manual(short) ver.1.0 IMPORTANT SAFEGUARDS AND WARNINGS All rights reserved AAT Holding sp. z o.o. 2 NVR-5304 POE User s manual(short) ver.1.0 FOREWORD

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi v2.9

Instrukcja obsługi v2.9 Instrukcja obsługi v2.9 Copyright Tosibox Oy 2014 2 Table of Contents Tosibox in brief 3 Tosibox connections - Lock Mode A 4 Tosibox connections - Lock Mode B 5 Tosibox glossary 6 Tosibox products and

Bardziej szczegółowo

Camera IP Security Cam

Camera IP Security Cam Kamera IP Security Cam Podręcznik Użytkownika Camera IP Security Cam User Guide Kamera IP Security Cam Spis Treści 1 WPROWADZENIE... 4 1.1 Witamy użytkowników Kamery IP Security Cam... 4 1.2 Zawartość

Bardziej szczegółowo

Aurox Podręcznik trenera

Aurox Podręcznik trenera Aurox Podręcznik trenera Wojciech Gabor Michał Górniak Przemysław Kasierski Lech Ocaya Gamon 19 grudnia 2004 roku Copyright c 2004 Wojciech Gabor, Michał Górniak, Przemysław Kasierski, Lech Ocaya Gamon.

Bardziej szczegółowo

RT-N56U. Podręcznik użytkownika. Ekstremalna wydajność i styl. Dwuzakresowy gigabitowy router bezprzewodowy dla pasma N

RT-N56U. Podręcznik użytkownika. Ekstremalna wydajność i styl. Dwuzakresowy gigabitowy router bezprzewodowy dla pasma N RT-N56U Ekstremalna wydajność i styl Dwuzakresowy gigabitowy router bezprzewodowy dla pasma N Stylowy router RT-N56U charakteryzuje się podwójnym pasmem 2.4GHz oraz 5GHz zapewniającym jednoczesne przesyłanie

Bardziej szczegółowo

RT-N14U. Router bezprzewodowy N300. Podręcznik użytkownika

RT-N14U. Router bezprzewodowy N300. Podręcznik użytkownika RT-N14U Router bezprzewodowy N300 Podręcznik użytkownika PL7879 Wydanie poprawione Listopad 2012 Copyright 2012 ASUSTeK COMPUTER INC. Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadnej z części tego podręcznika, włącznie

Bardziej szczegółowo

RT-N10U Router bezprzewodowy - N150

RT-N10U Router bezprzewodowy - N150 RT-N10U Router bezprzewodowy - N150 Podręcznik użytkownika 2 PL7656 Wydanie poprawione Sierpień 2012 Copyright 2012 ASUSTeK COMPUTER INC. Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadnej z części tego podręcznika, włącznie

Bardziej szczegółowo

QGIS User Guide. Wydanie 2.2. QGIS Project

QGIS User Guide. Wydanie 2.2. QGIS Project QGIS User Guide Wydanie 2.2 QGIS Project December 04 2014 Spis treści 1 Preambuła 3 2 Przyjęte oznaczenia 5 2.1 Oznaczenia GUI........................................... 5 2.2 Oznaczenia tekstu i klawiszy.....................................

Bardziej szczegółowo

Paragon Hard Disk Manager. Quick User's Manual

Paragon Hard Disk Manager. Quick User's Manual Paragon Hard Disk Manager Quick User's Manual Paragon Hard Disk Manager 2 / 68 Quick User's Manual Spis treści 1 Paragon Hard Disk Manager 6.0...6 1.1.1 Wersja Personal... 7 1.1.2 Wersja Professional i

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja instalacji

Skrócona instrukcja instalacji Skrócona instrukcja instalacji SUSE Linux Enterprise Server 11 SP3 czerwiec 14, 2013 www.suse.com Aby zainstalować nową wersję produktu SUSE Linux Enterprise Server 11 SP3, należy użyć poniższej procedury.

Bardziej szczegółowo

Kontrola dostępu do kodu i własności intelektualnej w Zintegrowanej Architekturze

Kontrola dostępu do kodu i własności intelektualnej w Zintegrowanej Architekturze Kontrola dostępu do kodu i własności intelektualnej w Zintegrowanej Architekturze V2 Kontrola dostępu i własności intelektualnej w Zintegrowanej Architekturze O ĆWICZENIU 4 Użytkownicy FactoryTalk 4

Bardziej szczegółowo

DSL-G31 ADSL 2/2+ Bezprzewodowy modem/router

DSL-G31 ADSL 2/2+ Bezprzewodowy modem/router DSL-G31 ADSL 2/2+ Bezprzewodowy modem/router (Dla ASUS EZ User Interface) Podręcznik użytkownika PL4862 Wydanie poprawione V1 Czerwiec 2009 Copyright 2009 ASUSTeK Computer Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Bardziej szczegółowo

User s manual. NVIP-3000 series IP camera

User s manual. NVIP-3000 series IP camera User s manual NVIP-3000 series IP camera NVIP-3000 series IP camera user s manual IMPORTANT SAFEGUARDS AND WARNINGS EMC (2004/108/EC) and LVD (2006/95/EC ) Directives CE Marking Our products are manufactured

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika. Seria RT-N12. Bezprzewodowy router Superspeed N

Podręcznik użytkownika. Seria RT-N12. Bezprzewodowy router Superspeed N Podręcznik użytkownika Seria RT-N12 Bezprzewodowy router Superspeed N PL7901 Wydanie pierwsze Grudzień 2012 Copyright 2012 ASUSTeK COMPUTER INC. Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadnej z części tego podręcznika,

Bardziej szczegółowo

User s manual NVR-3304 NVR-3308 NVR-3326

User s manual NVR-3304 NVR-3308 NVR-3326 User s manual (short) NVR-3304 NVR-3308 NVR-3326 NVR-3304, NVR-3308, NVR-3326 User s manual (Short) ver.1.0 IMPORTANT SAFEGUARDS AND WARNINGS All rights reserved AAT Holding sp. z o.o. 2 NVR-3304, NVR-3308,

Bardziej szczegółowo

User s manual NHDR-5004AHD NHDR-5008AHD NHDR-5016AHD

User s manual NHDR-5004AHD NHDR-5008AHD NHDR-5016AHD User s manual (short) NHDR-5004AHD NHDR-5008AHD NHDR-5016AHD NHDR-5004AHD, NHDR5008AHD, NHDR-5016AHD User's manual (short) ver. 1.0 IMPORTANT INFORMACJE SAFEGUARDS AND WARNINGS EMC (2004/108/EC) and LVD

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do programu KiCad

Wprowadzenie do programu KiCad Wprowadzenie do programu KiCad Wprowadzenie do programu KiCad ii 22 sierpnia 2015 Wprowadzenie do programu KiCad iii Spis treści 1 Wprowadzenie do programu KiCad 1 1.1 Pobieranie i instalowanie programu

Bardziej szczegółowo