OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA TECHNICZNA"

Transkrypt

1 DZ/14/2012 Załącznik nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA TECHNICZNA Informatyzacja Pawilonu 1 Przedmiot zamówienia będzie realizowany według założeń określonych w niniejszej specyfikacji technicznej, która precyzuje zakres i warunki wykonania zamówienia. Zamawiający, chcąc umożliwić proces należytego oszacowania kosztów wykonania przedmiotu zamówienia umożliwia dokonanie wizyty w obiektach. Specyfikacja rodzajowo ilościowa Przedmiot zamówienia stanowią następujące elementy składowe (z podziałem na 4 zadania): Nr nazwa opis sztuk Nr zadania 1 Serwer wraz z oprogramowaniem i oprzyrządowaniem Serwer aplikacji bazodanowych i użytkowych dla systemów HIS oraz ERP (z wykorzystaniem środowiska zwirtualizowanego), serwerowe oprogramowanie systemowe i antywirusowe System do backupu Macierz dyskowa umożliwiająca automatyczne tworzenie kopii zapasowych danych przechowywanych na komputerach Pawilonu Urządzenie brzegowe/router/firewal l/ips Gateway Urządzenie sieciowe zabezpieczające sieć wewnętrzną oraz połączenie tej sieci z Internetem Zestaw komputerowy z oprogramowaniem i oprzyrządowaniem Zestaw komputerowy z oprogramowaniem i oprzyrządowaniem (do obsługi systemu monitoringu) Stacja robocza x 25 monitor (min 19 cali) myszka, klawiatura system operacyjny Stacja robocza monitor (min. 19 cali) x 6 monitor (min. 21 cali) x 2 myszka, klawiatura system operacyjny Zaprojektowanie serwerowni Zgodnie z Załącznikiem Nr 2 Programem funkcjonalno-użytkowym Wyposażenie serwerowni Zgodnie z Załącznikiem Nr 2 Programem funkcjonalno-użytkowym 1 7a Przełącznik KVM 1 1

2 7b Zasilacz awaryjny UPS 2 3 7c Klimatyzator wolnostojący Zgodnie z Załącznikiem Nr 2 Programem funkcjonalno-użytkowym 1 3 7d Przełącznik rdzeniowy core- switch Zgodnie z Załącznikiem Nr 1 Specyfikacją techniczną 1 3 7e Biurowe urządzenie wielofunkcyjne Zgodnie z Załącznikiem Nr 1 Specyfikacją techniczną Wyposażenie Budynkowych Punktów Dystrybucyjnych Zgodnie z Załącznikiem Nr 2 Programem funkcjonalno-użytkowym 5 8a Zasilacz awaryjny UPS Zgodnie z Załącznikiem Nr 1 Specyfikacją techniczną 1 x 5 3 8b Przełącznik dostępowy access- switch Zgodnie z Załącznikiem Nr 1 Specyfikacją techniczną 1 x 5 3 8c Drukarka laserowa z interfejsem sieciowym Zgodnie z Załącznikiem Nr 1 Specyfikacją techniczną 2 x Zaprojektowanie oraz wykonanie instalacji sieci komputerowej 10 Zaprojektowanie oraz wykonanie instalacji sieci telefonicznej Zgodnie z Załącznikiem Nr 2 Programem funkcjonalno-użytkowym Zgodnie z Załącznikiem Nr 2 Programem funkcjonalno-użytkowym Zaprojektowanie oraz wykonanie instalacji systemu do monitoringu sal chorych Zgodnie z Załącznikiem Nr 2 Programem funkcjonalno-użytkowym 1 3

3 Dostawa sprzętu komputerowego Wszystkie oferowane urządzenia muszą być fabrycznie nowe i nie starsze niż jeden rok od daty dostarczenia. 1. Wszystkie oferowane urządzenia muszą być wyprodukowane zgodnie z normą jakości ISO 9001 oraz ISO (lub równoważne) 2. Urządzenia i ich komponenty muszą być oznakowane przez producentów w taki sposób, aby możliwa była identyfikacja zarówno produktu jak i producenta. 3. Do każdego urządzenia musi być dostarczony komplet standardowej dokumentacji dla użytkownika w formie elektronicznej i opcjonalnie papierowej. 4. Wszystkie serwery muszą posiadać oznakowanie CE produktu albo spełniać normy równoważne. 5. Wszystkie urządzenia muszą współpracować z siecią energetyczną o parametrach: 230V ± 10%, 50 Hz. Wymagania dla poszczególnych elementów przedstawia załącznik nr 7 do SIWZ. Oferent dołączy do oferty określenie oferowanego modelu oraz deklaracje spełniania wymagań zgodnie ze wzorem określonym w tym załączniku. Poniżej przedstawiono wymagania minimalne, jakie powinien spełniać dostarczany sprzęt. Zadanie Nr 1 1) Serwer wraz z oprogramowaniem i oprzyrządowaniem Zastosowanie Obudowa Procesor Płyta główna Serwer Serwer aplikacji bazodanowych i użytkowych dla systemów HIS oraz ERP Obudowa o wysokości maksymalnie 2U z zestawem umożliwiającym montaż w szafie rack 19 Jeden procesor dedykowany do pracy w serwerach wieloprocesorowych, wspierający wirtualizację. Dopuszcza się zaoferowanie serwerów z większą liczbą procesorów, przy założeniu że oferowany serwer z większą liczbą procesorów będzie miał wydajność równą lub większą od wymaganej. Oferowany model urządzenia musi osiągać w teście SPECint_rate_base2006 wynik minimum 310 punktów w konfiguracji 2 procesory. Wynik testu musi zostać dołączony do oferty. Wynik testu dostępny na stronie w dniu składania ofert. W testach nie będą brane pod uwagę ilości dysków, pamięci RAM i system operacyjny. Możliwość pracy dwuprocesorowej. Wymagane min. 3 sloty PCI-E. Możliwość uzyskania 2 slotów PCI-X w serwerze. Kontroler macierzowy SAS, umożliwiający konfigurację dysków w RAID 0/1/10. Wymagane: - min. 4 porty Gbit Ethernet, - interfejs FC, - min. 1 port RJ-45 dedykowany dla interfejsu zdalnego zarządzania, - min. 4 porty USB (w tym jeden wewnętrzny),

4 Pamięć operacyjna Pamięci masowe Wymagania dodatkowe Warunki gwarancji, serwis techniczny Oprogramowanie, licencje Oprogramowanie do wirtualizacji - min. 1 port video (karta graficzna), - min. 1 port szeregowy. Zainstalowane min. 32 GB RAM pamięci operacyjnej. Możliwość instalacji w serwerze min. 192GB pamięci RAM. Wymagane min. 2 dyski 300 GB 10k SAS. Możliwość instalacji dysków SATA, SAS i SSD. Redundantne zasilacze typu Hot-Plug, każdy o mocy min. 460W. Możliwość rozbudowy o redundantne wentylatory. Wbudowany napęd DVD-RW. Możliwość rozbudowy płyty głównej o moduł szyfrujący TPM. Serwer musi być wyposażony w kartę zdalnego zarządzania (konsoli) pozwalającej na: włączenie, wyłączenie i restart serwera, podgląd logów sprzętowych serwera i karty, przejęcie pełnej konsoli tekstowej serwera niezależnie od jego stanu (także podczas startu, restartu OS). Możliwość rozbudowy o funkcjonalność przejęcia zdalnej konsoli graficznej i podłączania wirtualnych napędów CD i FDD bez konieczności dokładania dodatkowych kart sprzętowych w sloty PCI-X/PCI-Express. Rozwiązanie sprzętowe, niezależne od systemów operacyjnych, zintegrowane z płytą główną lub jako karta zainstalowana w gnieździe PCI. Serwer musi posiadać certyfikaty zgodności dla systemów: - Microsoft Windows Server, - Microsoft Windows Server Hyper-V, - Red Hat Enterprise Linux (RHEL), - SUSE Linux Enterprise Server (SLES), - Vmware - Citrix XenServer Minimum 3 lata, w miejscu instalacji z czasem reakcji 24h, naprawa w miejscu instalacji serwera. Okno zgłoszeniowe 24/7. W przypadku awarii dysków twardych w okresie gwarancji dyski pozostają u Zamawiającego. Usługa serwisu realizowana przez serwis producenta. Wykonawca zapewni przeniesienie i uruchomienie aktualnie eksploatowanych systemów: Argus służącego do obsługi części białej Szpitala, oraz Simple ERP na nowej platformie serwerowej. Poza licencjami na serwerowe oprogramowanie wirtualizacyjne (specyfikacja funkcjonalna poniżej), należy zapewnić komplet licencji dostępowych CAL dla 33 nowych stacji roboczych. Wykonawca zapewni wirtualizację aplikacji Simple ERP (z funkcjonalnością cienkiego klienta) na serwerze wraz z niezbędnymi licencjami dla 12 użytkowników. Możliwość uruchamiania maszyn wirtualnych z następującymi systemami operacyjnymi w wersji 32 i 64-bitowej: MS Windows 2003/2008, MS Windows XP/Vista/7, Linux Możliwość centralnego zarządzania farmą serwerów z jednej konsoli (dostawa systemu operacyjnego dla tych potrzeb jest wymagana), moduł oprogramowania umożliwiający aktualizację systemów operacyjnych hostów, Możliwość migracji maszyn wirtualnych pomiędzy serwerami fizycznymi bez konieczności przerywania pracy maszyn wirtualnych, Możliwość migracji maszyn wirtualnych pomiędzy macierzami dyskowymi bez konieczności przerywania ich pracy możliwość dynamicznej alokacji maszyn wirtualnych pomiędzy serwerami fizycznymi w celu optymalizacji ich obciążenia Możliwość automatycznego optymalnego rozmieszczenia i automatycznego uruchomienia maszyn wirtualnych na innych hostach

5 Konfiguracja w przypadku awarii hosta Możliwość migracji maszyn pomiędzy różnymi hostami z zachowaniem ich ustawień dla sieci LAN Możliwość tworzenia profili dla hostów Możliwość używania funkcji MPIO innych producentów Możliwość integracji z centralnym systemem backupu pozwalająca na backup zarówno całych maszyn wirtualnych, jak również filesystemów na tych maszynach dostarczone oprogramowanie powinno być w wersji bezterminowej, Min. 3 lata wsparcia producenta wraz z prawem do poprawek, aktualizacji i upgrade Dostarczane środowisko serwerów musi zostać skonfigurowane w następujący sposób: 1. Serwery mogą uruchomiać się bezpośrednio z dostarczanej macierzy lub zainstalowanych w serwerach dysków. 2. Dwa serwery połączone w klaster będą tworzyły środowisko wirtualizacyjne, na którym zainstalowane zostaną wirtualne maszyny hostujące inne serwisy funkcjonujące w systemie. 3. Wykonawca dostarczy niezbędną ilość systemów operacyjnych do poprawnej pracy aktualnej liczby użytkowników i aktualnie wykorzystywanych systemów HIS i ERP. 4. W ramach dostawy Dostawca zainstaluje i skonfiguruje środowisko wirtualizacyjne. Dostawca dostarczy narzędzia umożliwiające centralne zarządzanie całym środowiskiem oraz aktualizację środowiska. 5. Wszystkie dostarczane serwery zostaną połączone z dostarczaną macierzą dyskową minimum 2 interfejsami. 6. Oferowane rozwiązanie musi być odporne na pojedynczy punkt awarii, a w szczególności awarię zasilacza, poszczególnych kart sieciowych w serwerach, wentylatorów. Wykonawca dostarczy komplet urządzeń i kabli przyłączeniowych do połączenia serwerów do infrastruktury sieciowej oraz macierzy dyskowej. Należy zapewnić kompletną konfigurację, oraz przeszkolenie dwóch administratorów systemu informatycznego szpitala na poziomie odpowiadającym certyfikowanemu egzaminowi pierwszego stopnia w zakresie wdrażanych produktów wybranego rozwiązania wirtualizacyjnego. W przypadku szkoleń odbywających się poza Siedzibą Zamawiającego Wykonawca pokryje koszty zakwaterowania uczestników. Odbycie szkolenia powinno być potwierdzone dokumentem / zaświadczeniem dla użytkowników. 2) System do backupu Zewnętrzna macierz dyskowa FC wyposażona w min. jeden kontroler macierzy Zastosowanie Przestrzeń dyskowa dla systemu do automatycznego robienia kopii bezpieczeństwa komputerów Pawilonu 1 Obudowa Macierz przystosowana do montażu w szafie rack 19 Funkcjonalności Możliwość pracy w trybie active active. Kontroler wyposażony w pamięć cache. Macierz powinna mieć następujące komponenty wymieniane w trybie hot plug : HDD, kontrolery macierzowe, wentylatory i zasilacze. Pamięci masowe Macierz powinna wspierać przynajmniej następujące typy dysków twardych:

6 SAS i SATA. Macierz powinna być dostarczona wraz z dyskami LFF SAS o łącznej pojemności min. 8 TB. Oferowana macierz powinna pozwalać na rozbudowę do przynajmniej 96 dysków LFF SAS/SATA przy użyciu tych samych kontrolerów macierzowych. Poziomy RAID Oferowana macierz powinna wspierać poziomy Raid 0, Raid 1, Raid 1+0, Raid 3, Raid 5, Raid 6 i Raid 5+0. Porty Oferowana macierz powinna posiadać minimum 2 porty FC 8Gb front-end per kontroler. Oferowana macierz powinna posiadać min. 1 port SAS 6Gb/s per kontroler do podłączenia dodatkowych półek dyskowych. Obsługiwane systemy Wsparcie dla systemów Windows, Linux, VMware, Citrix Xenserver. operacyjne Dodatkowe wymagania Oprzyrządowanie dodatkowe Warunki gwarancji 3) Przełącznik KVM Zawartość pamięci cache powinna być podtrzymywana bateryjnie lub z zastosowaniem innej technologii przynajmniej 5 lat. Oferowana macierz powinna pozwalać skonfigurować minimum 512 LUN o rozmiarze LUN nie mniej niż 8TB z poziomu macierzy dyskowej. Oferowana macierz powinna mieć funkcjonalność Spin down drive możliwość ograniczania poboru zasilania przez dyski które nie obsługują I/O. Oferowana macierz powinna zapewniać możliwość wykonywania szybkich kopi danych typu Snapshot i Clone dysków logicznych na poziomie kontrolerów macierzowych. Oferowana macierz powinna wspierać min. 64 snapshoty i 128 kopii typu clone. Możliwość rozszerzenia liczby snapshot do min. 512 po dokupieniu odpowiednich licencji. Oferowana macierz powinna zapewniać możliwość przyrostowej replikacji danych pomiędzy dwoma takimi macierzami. Możliwość replikacji wykonywanej sprzętowo na poziomie kontrolerów macierzowych. Oferowana macierz powinna posiadać pełną redundancję zasilania i wentylacji Wymagany 3-letni serwis gwarancyjny w miejscu instalacji z czasem reakcji typu Next Business Day (naprawa następnego dnia roboczego). Usługa realizowana przez serwis producenta. Przełącznik KVM Obudowa Rack 19" Porty Liczba portów PC: min. 8 Obsługiwane porty klawiatur/myszy/monitorów: PS/2, PS/2, D-Sub-15 USB, USB, Dsub-15 Porty lokalnej konsoli: Min. 1 x (USB, D-Sub-15)

7 Zadanie Nr 2 1) Zestaw komputerowy z oprogramowaniem i oprzyrządowaniem Zastosowanie Obudowa Procesor Porty (ilości minimalne) Pamięć operacyjna Pamięci masowe Wyposażenie dodatkowe Zasilanie Warunki gwarancji Oprogramowanie Komputer stacjonarny Aplikacje biurowe, system szpitalne ATX Komputer z procesorem zgodnym z architekturą x86, o wydajności ocenianej na minimum 1800 punktów w teście Passmark Benchmark CPU Mark (dla komputera z pojedynczym procesorem) wg kolumny Passmark CPU Mark, na podstawie opublikowanej tabeli wyników pod adresem Wynik testu musi zostać dołączony do oferty. Interfejsy: 1 x DVI (wyjście na monitor), 6 x USB 2.0, 1 x RJ-45 (Gigabit LAN) Zainstalowane min. 4 GB Dysk twardy: min. 500 GB SATA Klawiatura: USB Mysz: optyczna USB z rolką Zasilacz: nie więcej niż 400 W Dodatkowe informacje o gwarancji: gwarancja min. 3 lata; w miejscu instalacji z czasem reakcji typu Next Business Day (naprawa następnego dnia roboczego). Usługa realizowana przez serwis producenta. System operacyjny : Windows 7 Professional lub równoważny. Zarządzanie: dołączone oprogramowanie producenta umożliwiające pełne zarządzanie i kontrolę zdalną nad urządzeniem. Dostawca zapewni niezbędne przewody do podłączenia (łącznie z podłączeniem do infrastruktury sieciowej). Monitor wyświetlacza Technologia LCD Rozdzielczość podstawowa Rozdzielczość minimum 60Hz Obszar aktywny Przekątna ekranu minimum 19 Czas reakcji Maks. 5 ms Porty Gniazda VGA min. 1 x DVI Warunki gwarancji Gwarancja min. 3 lata, w miejscu instalacji z czasem reakcji typu Next Business Day (naprawa następnego dnia roboczego). Usługa realizowana przez serwis producenta. Komplet przewodów zasilających i połączeniowych 2) Zestaw komputerowy z oprogramowaniem i oprzyrządowaniem (do obsługi systemu monitoringu)

8 Zastosowanie Obudowa Procesor Porty (ilości minimalne) Pamięć operacyjna Pamięci masowe Wyposażenie dodatkowe Zasilanie Warunki gwarancji Oprogramowanie Komputer stacjonarny Komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb systemu monitoringu ATX Komputer z procesorem zgodnym z architekturą x86, o wydajności ocenianej na minimum 1800 punktów w teście Passmark Benchmark CPU Mark (dla komputera z pojedynczym procesorem) wg kolumny Passmark CPU Mark, na podstawie opublikowanej tabeli wyników pod adresem Wynik testu musi zostać dołączony do oferty. Interfejsy: 1 x DVI (wyjście na monitor), 6 x USB 2.0, 1 x RJ-45 (Gigabit LAN) Zainstalowane min. 4 GB Dysk twardy: min. 500 GB SATA Klawiatura: USB Mysz: optyczna USB z rolką Zasilacz: nie więcej niż 400 W Dodatkowe informacje o gwarancji: gwarancja min. 3 lata; w miejscu instalacji z czasem reakcji typu Next Business Day (naprawa następnego dnia roboczego). Usługa realizowana przez serwis producenta. System operacyjny : Windows 7 Professional lub równoważny. Zarządzanie: dołączone oprogramowanie producenta umożliwiające pełne zarządzanie i kontrolę zdalną nad urządzeniem. Dostawca zapewni niezbędne przewody do podłączenia (łącznie z podłączeniem do infrastruktury sieciowej). Monitor szt. 2 wyświetlacza Technologia LCD Rozdzielczość, proporcje ekranu Rozdzielczość minimum 60Hz Proporcje 16:9 Obszar aktywny Przekątna ekranu minimum 21 Czas reakcji Maks. 5 ms Porty Warunki gwarancji Gniazda VGA min. 1 x DVI lub D-SUB Gwarancja min. 3 lata, w miejscu instalacji z czasem reakcji typu Next Business Day (naprawa następnego dnia roboczego). Usługa realizowana przez serwis producenta. Komplet przewodów zasilających i połączeniowych Monitor szt. 6 wyświetlacza Technologia LCD Rozdzielczość, proporcje ekranu Rozdzielczość minimum 60Hz Proporcje 5:4 Obszar aktywny Przekątna ekranu minimum 19 Czas reakcji Maks. 5 ms

9 Porty Warunki gwarancji Gniazda VGA min. 1 x DVI lub D-SUB Gwarancja min. 3 lata, w miejscu instalacji z czasem reakcji typu Next Business Day (naprawa następnego dnia roboczego). Usługa realizowana przez serwis producenta. Komplet przewodów zasilających i połączeniowych Zadanie Nr 3 1) Zaprojektowanie serwerowni Zgodnie z Załącznikiem Nr 2 Programem funkcjonalno-użytkowym. 2) Wyposażenie serwerowni Zgodnie z Załącznikiem Nr 2 Programem funkcjonalno-użytkowym. a) Zasilacz awaryjny UPS Obudowa Architektura Parametry pracy Gniazda Porty komunikacji Funkcje Zasilacz awaryjny UPS 2U line-interactive Moc pozorna: min VA Moc rzeczywista: min. 640 Wat Maks. czas przełączenia na baterię: 4ms Czas podtrzymania dla obciążenia 100%: min. 5 min. Czas podtrzymania przy obciążeniu 50%: min. 14 min. Zakres napięcia wejściowego w trybie podstawowym: V Zmienny zakres napięcia wejściowego: V Liczba i rodzaj gniazdek z utrzymaniem zasilania: Min. 4 x IEC320 C13 (10A) gniazda wejściowego: IEC320 C14 (10A) RS232 (DB9), SmartSlot, USB Zimny start Układ automatycznej regulacji napięcia (AVR) Sinus podczas pracy na baterii b) Klimatyzator wolnostojący Wydajność chłodnicza/grzewcz a Klimatyzator wolnostojący min. 2,7/2,9 kw c) Urządzenie brzegowe/router/firewall/ips Gateway Zastosowanie Urządzenie brzegowe - router/firewall Urządzenie sieciowe zabezpieczające sieć wewnętrzną oraz połączenie tej sieci z Internetem

10 Pamięć Pamięć RAM: min. 1GB operacyjna Porty Interfejsy sieciowe: min. 4 x Gigabit Ethernet (RJ-45), obsługa min. 2 łącz WAN; USB: min. 1x USB 2.0. Wydajność Przepustowość silnika antywirusowego: min. 130 Mbps; Wymagania funkcjonalne Przepustowość SPI: min. 900 Mbps; Maksymalna przepustowość VPN: min. 400 Mbps; Ilość jednoczesnych połączeń: min ; VLANy: min Skanowane protokoły WEB oraz HTTP, HTTPS, FTP, SMTP, IMAP, POP3; Skanowanie potokowe; Filtracja ruchu na wejściu oraz wyjściu; Zabezpieczenie przez zagrożeniami nie zdefiniowanymi; Aktualizacja sygnatur: min. co godzinę; Filtracja Web: na podstawie słów HTML, Rozszerzenia plików; Filtracja obiektów Web: ActiveX, Java, Flash, JavaScript, Proxy, Cookies; Filtracja na podstawie: Tematu, Załącznika, rozszerzenia załącznika, Nazwy pliku; Rozproszona analiza spam z wykorzystaniem protokołów SMTP, POP3; Czarna lista spamu tworzona w czasie rzeczywistym; Możliwość definiowania list "zablokowany"/"dozwolony" na podstawie: adresu nadawcy, domeny, adresu IP, adresu odbiorcy, domeny; Kontrola komunikatorów: MSN Messenger, Yahoo! Messenger, mirc, Google Talk; Kontrola P2P BitTorrent, edonkey, Gnutella; Ilość obsługiwanych użytkowników: nieograniczona; Funkcje firewal: SPI: Blokowanie portu/usługi, zabezpieczenie przed Denial-ofservice (DoS), TCP Flood, UDP Flood, tryb Stealth, Kontrola Ping po stronie WAN oraz LAN; Intrusion Detection & Prevention (IPS); Przydzielanie adresu IP: DHCP, statycznie, PPPoE, PPTP; Tryby NAT: 1-1 NAT, PAT; Routing: Statyczny, Dynamiczny, RIPv1, RIPv2; VoIP: SIP ALG;

11 Obsługiwane systemy operacyjne Warunki gwarancji Warunki wsparcia technicznego Licencja DDNS: DynDNS.org, TZO.com, Oray.net; DNS proxy; MAC Address Cloning/spoofing; NTP; L3 Quality of Service (QoS); LAN-to-WAN and WAN-to-LAN (ToS); DHCP: DHCP Server, DHCP Relay; Funkcje VPN: Ilość tuneli VPN IPSec: min. 150 Ilość jednoczesnych tuneli SSL: min. 75 Szyfrowanie IPSec: DES, 3DES, AES(128,192,256 bit)/sha-1, MD5 Wymiana kluczy: IKE, Manual Key, Pre-Shared Key, PKI, X.500 Wersja SSL: SSLv3, TLS1.0 Szyfrowanie SSL: DES, 3DES, ARC4, AES(128,256bit) Sumy kontrolne SSL: MD5, SHA-1, MAC-MD5/SHA-1, HMAC- MD5/SHA-1 Certyfikaty SSL: RSA, Diffie-Hellman, Self Wspracie SSL VPN dla: Windows 2000 / XP / Vista (32bit), Windows 7 (32 and 64bit), Mac OS X 10.4.x/10.6.x Autentykacja użytkowników VPN: LDAP, Radius, Lokalna baza (autentykacja na podstawie min. dwóch czynników) Raportowanie, rejestr zdarzeń: Zarządzanie: HTTP/HTTPS, SNMP v2c Raportowanie: Statystyki sumaryczne, Raport graficzny, Alarm zdarzenia, Automatyczne powiadamianie o szkodliwym oprogramowaniu, Powiadamianie o zdarzeniach systemowych Rejestrowanie: ruchu, szkodliwego kodu, spamu, p2p, IM (przesyłanie logów: poprzez GUI, , Syslog) Urządzenie musi współpracować z dowolnym systemem operacyjnym Gwarancja na sprzęt wieczysta, w miejscu instalacji z czasem reakcji typu Next Business Day (naprawa następnego dnia roboczego). Usługa realizowana przez serwis producenta. Okres wsparcia technicznego i ważności subskrypcji na pełny pakiet aktualizacji min. 36 miesięcy Urządzenie powinno posiadać możliwość obsługi nielimitowanej liczby użytkowników. Licencja powinna dotyczyć urządzenia a nie pojedynczego użytkownika Dostawca gwarantuje wdrożenie urządzenia w sieci klienta

12 Dostawca zobowiązuje się do przeszkolenia dwóch administratorów sieci w zakresie obsługi urządzania oraz wystawienia imiennego certyfikatu producenta z odbytego szkolenia W przypadku szkoleń odbywających się poza Siedzibą Zamawiającego Wykonawca pokryje koszty zakwaterowania uczestników. Wykonawca dostarczy komplet kabli przyłączeniowych do połączenia oferowanego urządzenia z dostarczanymi urządzeniami sieciowymi w szczególności: kable krosowe, oraz kable zasilające. d) Przełącznik rdzeniowy core- switch Standardy sieciowe Porty Przełącznik rdzeniowy core-switch IEEE 802.3i 10BASE-T; IEEE 802.3u 100BASE-TX; IEEE 802.3u 100BASE-FX; IEEE 802.3ab 1000BASE-T; IEEE 802.3z 1000BASE-X; IEEE 802.3x; IEEE 802.3ae 10000BASE-X. Liczba portów 1000 Mbps: min. 48 szt. Porty mini-gbic: min. 4 współdzielone sloty SFP Wbudowane interfejsy 10 Gigabit SFP+: min. 2 RS-232: min. 1 Port USB: min. 1 Wydajność Przepustowość: min. 144 Gbps; Pamięć systemowa: min. 256 MB; Bufor: min. 786 KB; Ilość pamięci Flash: min. 32 MB; Wielkość bazy MAC: min. 8 K; Ilość VLAN: min. 4 k; Ilość grup multicast: min. 1024; Ilość trunk: min. 64; Ilość kolejek: min. 8; Ilość tras: min. 480; Ramki Jumbo: min. 9k. Funkcje Usługi warstwy 2: IEEE 802.1Q; IEEE 802.1p (CoS); IEEE 802.1D Spanning Tree Protocol; IEEE 802.1v Protocol VLAN & Port VLAN; Voice VLAN; Guest VLAN; IP subnet VLAN; VLAN w oparciu o MAC; IEEE Q-in-Q; IEEE 802.1w Rapid Spanning Tree; IEEE 802.1s Multiple Spanning Tree; IEEE 802.3ad (Static lub LACP);

13 IEEE 802.1x; IGMP v1, v2, v3 snooping support; IGMP querier; Ochrona przed burzami broadcast, multicast oraz unicast; Filtering multicast; Port locking; Ograniczenie przepustowości na wejściu co 1 Kb/s; GARP/GVRP/GMRP; DHCP snooping; IP source guard; Dynamic ARP inspection; TACACS+; LLDP; LLDP-MED; ISDP; sflow; DoS; Private group; Protected port; DHCP L2 relay; MLD v1, v2 snooping; Usługi warstwy 3: VLAN routing; Port routing; RIP v1/v2 (RFC 1058, 2453); OSPF v2/v3 (RFC 1583, 2328); OSPF equal-cost multi-path; VRRP (RFC 2338, 2787); Access control lists (ACL) - MAC, IP, TCP; ACL over VLAN; Dynamic ACL; COS; DiffServ QoS (RFC 2998); DNS Caching; DHCP/BOOTP relay -primary oraz backup (RFC 3046, option 82); ICMP throttling; DHCP v4/v6 server; Captive portal; Auto VoIP; IP Helper; PIM-DM (RFC 3973); PIM-SM (RFC 4601); IGMP v2,v3; IGMP proxy; DVMRP (RFC 1075);

14 IPv6 unicast routing; Neighbour discovery; IPv6 tunnel; OSFPv3 (RFC 2740); IPv6 PIM-SM; IPv6 PIM-DM; MLD (RFC 2710); MLD proxy; DNSv6 (RFC 4472) Zarządzanie: Interfejs Montaż Gwarancja SNMP v1, v2c, v3; RFC 1157, , 2574, 2575; RFC 768 UDP; UDP Relay; RFC telnet; RFC 951 BOOTP; RFC 1213 MIB II; RFC 1757 RMON; RFC 1215 SNMP traps; RFC 1493 Bridge MIB; RFC 1643 Ethernet Interface MIB; RFC 1534 DHCP oraz BOOTP interoperation; RFC 2131, 2132 DHCP oraz BOOTP; RFC 2865 RADIUS (dostęp dla przełącznika oraz zarządzania); RFC 2866 RADIUS accounting; RFC 3580 VLAN przydzielanie poprzez RADIUS (Dynamiczny VLAN); Private enterprise MIB; Wsparcie dla Port mirroring; Flow-based mirroring; RFC 2030 (SNTP); RFC 1027 Proxy ARP; SYSLOG; Aktualizacja oprogramowania poprzez TFTP, SFTP, HTTP, SCP, USB; RFC 1519 CIDR; Proxy ARP; DNS lookup; Port description; zarządzanie IPv6; Podwójny Image; Zarządzanie za pomocą jednego adresu IP. Command Line Interface (CLI) poprzez port konsoli; Zarządzanie poprzez interfejs WEB; (SSLv3) lub Transport Layer Security (TLS v1); Zarządzanie poprzez Telnet. 19" Rack 1U Gwarancja na sprzęt wieczysta, w miejscu instalacji z czasem reakcji typu

15 Warunki wsparcia technicznego Next Business Day (naprawa następnego dnia roboczego). Usługa realizowana przez serwis producenta. Okres wsparcia technicznego - min. 12 miesięcy Dostawca gwarantuje wdrożenie urządzenia w sieci klienta Dostawca zobowiązuje się do przeszkolenia dwóch administratorów sieci w zakresie obsługi urządzania oraz wystawienia imiennego certyfikatu producenta z odbytego szkolenia W przypadku szkoleń odbywających się poza Siedzibą Zamawiającego Wykonawca pokryje koszty zakwaterowania uczestników. Wykonawca dostarczy komplet kabli, oraz urządzeń przyłączeniowych do połączenia oferowanego urządzenia z dostarczanymi urządzeniami sieciowymi w szczególności: wkładki i/lub adaptery światłowodowe, kable krosowe, oraz kable zasilające. 3) Wyposażenie Budynkowych Punktów Dystrybucyjnych a) Zasilacz awaryjny UPS Obudowa Architektura Parametry pracy Zasilacz awaryjny UPS 2U line-interactive Moc pozorna: min. 600 VA Moc rzeczywista: min. 350 Wat Maks. czas przełączenia na baterię: 4 ms Czas podtrzymania dla obciążenia 100%: min. 5 min. Czas podtrzymania przy obciążeniu 50%: min. 14 min. Zakres napięcia wejściowego w trybie podstawowym: V Zmienny zakres napięcia wejściowego: V Gniazda Liczba i rodzaj gniazdek z utrzymaniem zasilania: Min. 4 gniazda wejściowego: IEC320 C14 (10A) Porty komunikacji Funkcje Min. USB Zimny start Układ automatycznej regulacji napięcia (AVR) Sinus podczas pracy na baterii b) Przełącznik dostępowy access- switch - 48-portowy 4 sztuki Standardy sieciowe Porty Przełącznik dostępowy access-switch IEEE BASE-T IEEE 802.3u 100BASE-TX IEEE 802.3ab 1000BASE-T IEEE 802.3z 1000BASE-X IEEE 802.3x full-duplex Liczba portów 1000 Mbps: min. 48 szt. Porty mini-gbic: min. 4 sloty SFP Wydajność Przepustowość: min. 96 Gbps; Możliwość tworzenia stosu do min. 6 przełączników lub min. 288 portów;

16 Przepustowość magistrali stosu: min. 20 Gbps; Bufor: min. 6 Mb; Adresacja: 48-bit MAC. Funkcje IEEE 802.1Q VLAN (Static); Management VLAN; IEEE 802.1p (CoS); min. 4 sprzętowe kolejki; Port-based QoS; IEEE 802.3ad Static or Dynamic (LACP); IEEE 802.1D Spanning Tree Protocol; IEEE 802.1w Rapid Spanning Tree Protocol; IEEE 802.1s Multiple Spanning Tree Protocol; SNMP v1, v2c, v3; RFC 1213 MIB II; RFC 1643 Ethernet Interface MIB; RFC 1493 Bridge MIB; RFC 2131 DHCP client; IEEE 802.1x (RADIUS); RADIUS accounting; Layer 3 (DSCP) Quality of Service (QoS); TACACS+; Zabezpieczenie portu poprzez blokowanie adresu MAC; TCP/UPD-based priority mapping; IGMP snooping v1, v2, v3; ACL w oparciu o IP oraz MAC; Ochrona przed burzami broadcast, multicast oraz unicast; Ograniczanie pasma na wejściu oraz wyjściu portu; Private Enterprise MIB; Port mirroring wiele do jednego; IEEE 802.3ab LLDP; LLDP-MED; Test okablowania; Konfiguracja poprzez web; Zapis oraz odczyt konfiguracji; Dostęp zabezpieczony hasłem. Montaż Gwarancja 19" Rack 1U Gwarancja na sprzęt wieczysta, w miejscu instalacji z czasem reakcji typu Next Business Day (naprawa następnego dnia roboczego). Usługa realizowana przez serwis producenta. Wykonawca dostarczy komplet kabli, oraz urządzeń przyłączeniowych do połączenia oferowanego urządzenia z dostarczanymi urządzeniami sieciowymi w szczególności: wkładki i/lub adaptery światłowodowe, kable krosowe, oraz kable zasilające. c) Przełącznik dostępowy access- switch - 24-portowy 1 sztuka Standardy sieciowe Przełącznik dostępowy access-switch IEEE BASE-T IEEE 802.3u 100BASE-TX IEEE 802.3ab 1000BASE-T

17 IEEE 802.3z 1000BASE-X IEEE 802.3x full-duplex Porty Liczba portów 1000 Mbps: min. 24 szt. Porty mini-gbic: min. 4 sloty SFP Wydajność Przepustowość: min. 48 Gbps; Możliwość tworzenia stosu do min. 6 przełączników lub min. 288 portów; Przepustowość magistrali stosu: min. 20 Gbps; Bufor: min. 2 Mb; Adresacja: 48-bit MAC. Funkcje IEEE 802.1Q VLAN (Static); Management VLAN; IEEE 802.1p (CoS); min. 4 sprzętowe kolejki; Port-based QoS; IEEE 802.3ad Static or Dynamic (LACP); IEEE 802.1D Spanning Tree Protocol; IEEE 802.1w Rapid Spanning Tree Protocol; IEEE 802.1s Multiple Spanning Tree Protocol; SNMP v1, v2c, v3; RFC 1213 MIB II; RFC 1643 Ethernet Interface MIB; RFC 1493 Bridge MIB; RFC 2131 DHCP client; IEEE 802.1x (RADIUS); RADIUS accounting; Layer 3 (DSCP) Quality of Service (QoS); TACACS+; Zabezpieczenie portu poprzez blokowanie adresu MAC; TCP/UPD-based priority mapping; IGMP snooping v1, v2, v3; ACL w oparciu o IP oraz MAC; Ochrona przed burzami broadcast, multicast oraz unicast; Ograniczanie pasma na wejściu oraz wyjściu portu; Private Enterprise MIB; Port mirroring wiele do jednego; IEEE 802.3ab LLDP; LLDP-MED; Test okablowania; Konfiguracja poprzez web; Zapis oraz odczyt konfiguracji; Dostęp zabezpieczony hasłem. Montaż Gwarancja 19" Rack 1U Gwarancja na sprzęt wieczysta, w miejscu instalacji z czasem reakcji typu Next Business Day (naprawa następnego dnia roboczego). Usługa realizowana przez serwis producenta. Wykonawca dostarczy komplet kabli, oraz urządzeń przyłączeniowych do połączenia oferowanego urządzenia z dostarczanymi urządzeniami sieciowymi w szczególności: wkładki i/lub adaptery światłowodowe, kable krosowe, oraz kable zasilające.

18 4) Zaprojektowanie oraz wykonanie instalacji sieci komputerowej Zgodnie z Załącznikiem Nr 2 Programem funkcjonalno-użytkowym. 5) Zaprojektowanie oraz wykonanie instalacji sieci telefonicznej Zgodnie z Załącznikiem Nr 2 Programem funkcjonalno-użytkowym. 6) Zaprojektowanie oraz wykonanie instalacji systemu do monitoringu sal chorych Zgodnie z Załącznikiem Nr 2 Programem funkcjonalno-użytkowym. Zastosowanie Kamera IP Kamera do monitoringu sal chorych dla małych pacjentów, wraz z oprogramowaniem. Kamery Rozdzielczość VGA Wymagany tryb nocny Przesyłanie danych poprzez sieć Ethernet bez konieczności stosowania dodatkowych przejściówek Oprogramow anie Zadanie Nr 4 1. Licencja na kamery; 2. Możliwość instalacji na stacjach roboczych dostarczanych przez Wykonawcę w ramach zadania nr 3; 3. Możliwość jednoczesnego podglądu min. 16 wcześniej zdefiniowanych kamer 4. Dostęp do obrazu z kamer musi być zabezpieczony hasłem 5. Obraz z kamer dostępny będzie tylko w czasie rzeczywistym, oprogramowanie musi być skonfigurowane tak, aby niemożliwe było nagrywanie obrazu. 1) Biurowe urządzenie wielofunkcyjne Urządzenie wielofunkcyjne z funkcją laserowej drukarki kolorowej Porty komunikacji USB 2.0, Ethernet 10/100/1000 Pamięć Min MB (RAM) Druk Rozdzielczość druku [dpi] min. 1200x1200 Prędkość druku [str/min] min. 52 Automatyczny druk dwustronny Czas wydruku pierwszej strony [s] maks. 9.5 Obsługa papieru Podajniki na w sumie min. 600 arkuszy Funkcje Drukowanie, kopiowanie, skanowanie do portu USB, cyfrowy nadajnik, faks i opcjonalna zaawansowana obsługa papieru, druk mobilny, obsługiwana wielozadaniowość, wbudowany dysk twardy (szyfrowanie AES-128, bezpieczne wymazywanie), skaner z automatycznym podajnikiem dokumentów Wyświetlacz kolorowy, dotykowy Wspierane systemy Windows Vista, Windows Server 2003, 2008, Mac OS X 10.3, operacyjne Windows XP Home, Unix, Windows XP Professional, Linux, Mac OS X 10.4, Windows 2000 Gwarancja Gwarancja na sprzęt 12 miesięcy, w miejscu instalacji z czasem reakcji typu Next Business Day (naprawa następnego dnia

19 2) Drukarka laserowa z interfejsem sieciowym roboczego). Usługa realizowana przez serwis producenta. Porty komunikacji Pamięć Druk Obsługa papieru Wspierane systemy operacyjne Gwarancja Drukarka laserowa monochromatyczna USB 2.0, Ethernet 10/100/1000 Min. 128 MB (RAM), możliwość rozbudowy Rozdzielczość druku [dpi] min. 1200x1200 Prędkość druku [str/min] min. 33 Automatyczny druk dwustronny Czas wydruku pierwszej strony [s] min. 0.8 Podajniki na w sumie min. 300 arkuszy Wyświetlacz Windows Vista, Windows Server 2003, 2008, Mac OS X 10.3, Windows XP Home, Unix, Windows XP Professional, Linux, Mac OS X 10.4, Windows 2000 Gwarancja na sprzęt 12 miesięcy, w miejscu instalacji z czasem reakcji typu Next Business Day (naprawa następnego dnia roboczego). Usługa realizowana przez serwis producenta.

Cześć 1 1. BUDOWA SIECI KOMPUTEROWEJ

Cześć 1 1. BUDOWA SIECI KOMPUTEROWEJ Cześć 1 1. BUDOWA SIECI KOMPUTEROWEJ Zakres prac: wykonanie okablowania strukturalnego sieci LAN, w kategorii 6, wykorzystanie jako medium transmisyjnego, ekranowanej skrętki 4 parowej, zapewnienie transmisji

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DLA ZADANIA 4 (INFRASTRUKTURA PRZETWARZANIA DANYCH)

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DLA ZADANIA 4 (INFRASTRUKTURA PRZETWARZANIA DANYCH) SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DLA ZADANIA 4 (INFRASTRUKTURA PRZETWARZANIA DANYCH) INFRASTRUKTURA PRZETWARZANIA DANYCH wykonanie adaptacji pomieszczenia na serwerownię obejmująca instalacje: -

Bardziej szczegółowo

OPIS WYMAGAŃ FUNKCJONALNYCH OCZEKIWANYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO SPRZĘT

OPIS WYMAGAŃ FUNKCJONALNYCH OCZEKIWANYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO SPRZĘT OPIS WYMAGAŃ FUNKCJONALNYCH OCZEKIWANYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO SPRZĘT Dostawa, instalacja i konfiguracja sprzętu komputerowego i peryferyjnego ( między innymi serwery, stacje robocze, drukarki, sprzęt sieciowy

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu Zamówienia Opis techniczny środowiska sprzętowo programowego na potrzeby budowy laboratorium CyberSecLab.

Opis przedmiotu Zamówienia Opis techniczny środowiska sprzętowo programowego na potrzeby budowy laboratorium CyberSecLab. Zaktualizowany Załącznik Nr 3 do SIWZ z dnia 23 lipca 2015 r. Opis przedmiotu Zamówienia Opis techniczny środowiska sprzętowo programowego na potrzeby budowy laboratorium CyberSecLab. Spis treści 1. PRZEDMIOT

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu Zamówienia Opis techniczny środowiska sprzętowo programowego na potrzeby budowy laboratorium CyberSecLab.

Opis przedmiotu Zamówienia Opis techniczny środowiska sprzętowo programowego na potrzeby budowy laboratorium CyberSecLab. Zał. Nr 3 do SIWZ Opis przedmiotu Zamówienia Opis techniczny środowiska sprzętowo programowego na potrzeby budowy laboratorium CyberSecLab. Spis treści 1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA...3 2. CHARAKTERYSTYKA MIEJSCA

Bardziej szczegółowo

1. Wymagania ogólne dla dostarczanych rozwiązań

1. Wymagania ogólne dla dostarczanych rozwiązań 1. Wymagania ogólne dla dostarczanych rozwiązań 1.1. Całość dostarczanego sprzętu i oprogramowania musi pochodzić z autoryzowanego kanału sprzedaży producentów na terenie Unii Europejskiej do oferty należy

Bardziej szczegółowo

Zestawienie wymaganych parametrów technicznych

Zestawienie wymaganych parametrów technicznych Zestawienie wymaganych parametrów technicznych Załącznik nr 1 do SIWZ Poz. 1 - System pamięci masowej - szt. 1 W ramach przedmiotu zamówienia należy dostarczyć elementy sprzętowo-programowe zgodne z poniższymi

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIWZ

Załącznik nr 2 do SIWZ Ilość : Pozycja 1 Router sprzętowy/firewall 1 sztuka Minilmalna liczba interfejsów RJ-45 Ethernet 10/100/1000 8 sztuk, każdy z interfejsów musi mieć możliwość konfiguracji osobnej podsieci i strefy bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA NA I CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA NA I CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA TECHNICZNA NA I CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA Specyfikacja 1.1 Serwer Łącznie 2 szt. Oferowany model... Producent... LP. Nazwa komponentu Wymagane minimalne parametry techniczne 1 Obudowa Typ procesora

Bardziej szczegółowo

ZAKRES RZECZOWY ZAMÓWIENIA

ZAKRES RZECZOWY ZAMÓWIENIA , Działanie 1.4 : Wsparcie przedsięwzięć powiązanych z Regionalną Strategią Innowacji, Schemat I Kompleksowe wsparcie świadczenia usług dla przedsiębiorstw Numer sprawy: FEIWNT 1/5/2015 ZAKRES RZECZOWY

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zał. nr 1 do SIWZ SO.272.11.14 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wypełniony Załącznik należy załączyć do oferty. Należy określić: nazwę producenta, model oraz oferowane parametry. W kolumnie Deklaracja

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA DOSTAWA SPRZĘTU,OPROGRAMOWANIA ORAZ LICENCJI W RAMACH ROZBUDOWY WARSTWY SPRZĘTOWEJ SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH W MIEJSKIM ZARZĄDZIE DRÓG W BIELSKU-BIAŁEJ SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA Przedmiot zamówienia

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA TECHNICZNA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA TECHNICZNA Dostawa sprzętu komputerowego, sprzętu sieciowego, akcesoriów komputerowych, serwerów, oprogramowania oraz licencji 1 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE.... 3 2.

Bardziej szczegółowo

a) Szafa serwerowa 42U - 1szt.

a) Szafa serwerowa 42U - 1szt. Szafa 42 U 1000 x 800 mm a) Szafa serwerowa 42U - 1szt. Ilość i cechy techniczne Szafa 42 U 1000 x 800 mm Przystosowana do ustawienia na nóżkach poziomujących Spełnia (odp. tak/nie) W dachu i podstawie

Bardziej szczegółowo

WYKAZ OFEROWANEGO SPRZĘTU I OPROGRAMOWANIA PODSTAWOWEGO

WYKAZ OFEROWANEGO SPRZĘTU I OPROGRAMOWANIA PODSTAWOWEGO ROZWOJU REGIONALNEGO IN-II.272.46.2013 Załącznik nr 8 do SIWZ. wykonawca.. data WYKAZ OFEROWANEGO SPRZĘTU I OPROGRAMOWANIA PODSTAWOWEGO Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ i umowy

Załącznik nr 1 do SIWZ i umowy 1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Dostawa sprzętu komputerowego w zakresie: I. 1 sztuka serwera kopii zapasowych (obudowa typu RACK) + montaż i konfiguracja II. 1 sztuka serwera kontrolera domeny (obudowa typy RACK)

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy zakres umowy

Szczegółowy zakres umowy Załącznik do projektu umowy nr BDGzp-2120B-71/NS/15 Szczegółowy zakres umowy 1. Przełączniki sieciowe 5 szt. Sprzedawca dostarczy, zainstaluje i skonfiguruje przełączniki dostępowe będące rozbudową Pośredniczących

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA TECHNICZNA DZ/19/2012 Załącznik nr 5 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA TECHNICZNA Informatyzacja Pawilonu 1 Przedmiot zamówienia będzie realizowany według założeń określonych w niniejszej specyfikacji

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do SOPZ Zadanie 1 i Zadanie 2

Załącznik nr 3 do SOPZ Zadanie 1 i Zadanie 2 Załącznik nr 3 do SOPZ Zadanie 1 i Zadanie 2 1. Zamawiający wymaga dostarczenia i wdrożenia 2 szt. urządzeń bezpieczeństwa klasy UTM, pracujących redundantnie w układzie klastra wraz z 1 szt. urządzenia

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia.

Opis przedmiotu zamówienia. Opis przedmiotu zamówienia. Część 1 Sprzęt komputerowy i peryferia 1.1 Komputer do wirtualizacji 2 szt. Procesor: Czterordzeniowy, ze sprzętowym wsparciem dla wirtualizacji, uzyskujący co najmniej 7000

Bardziej szczegółowo

WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE OFEROWANEGO SPRZĘTU - CZĘŚĆ I

WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE OFEROWANEGO SPRZĘTU - CZĘŚĆ I Nr postępowania: Załącznik nr 7 do SIWZ RAP.272.32.2014 WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE OFEROWANEGO SPRZĘTU - CZĘŚĆ I KOMPUTERY STACJONARNE UWAGA: Komputery muszą być jednolite kolorystycznie, dysk musi

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1.1 do SIWZ Budowa infrastruktury ogólnodostępnej sieci bezprzewodowej na terenie gminy Czernikowo Założenia techniczne

ZAŁĄCZNIK NR 1.1 do SIWZ Budowa infrastruktury ogólnodostępnej sieci bezprzewodowej na terenie gminy Czernikowo Założenia techniczne ZAŁĄCZNIK NR 1.1 do SIWZ Budowa infrastruktury ogólnodostępnej sieci bezprzewodowej na terenie gminy Czernikowo Założenia techniczne Przedmiotem projektu jest zbudowanie Sieci Bezprzewodowej na terenie

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia Szczegółowa specyfikacja techniczna przedmiotu zamówienia. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego (serwera, zasilacza awaryjnego UPS, przełącznika sieciowego,

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Oznaczenie sprawy: SSM/6/PP/2014 ZAŁĄCZNIK NR 5 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Zakres dostawy warz z minimalnymi mi: 1. Urządzenie firewall sztuk 1 Parametr Wartość minimalna Ilość portów RJ-45

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia - Zadanie nr 4 Aktualizacja nr 2

Opis przedmiotu zamówienia - Zadanie nr 4 Aktualizacja nr 2 Załącznik nr 6 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia - Zadanie nr 4 Aktualizacja nr 2 Wymagania ogólne dla urządzeń i oprogramowania. Całość sprzętu musi być nowa (wyprodukowana nie wcześniej niż 6 miesięcy

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DLA ZADANIA 7 (INFRASTRUKTURA ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKIEM I

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DLA ZADANIA 7 (INFRASTRUKTURA ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKIEM I Załącznik nr 7 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DLA ZADANIA 7 (INFRASTRUKTURA ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKIEM I UWIERZYTELNIANIA) 1 INFRASTRUKTURA ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKIEM I UWIERZYTELNIANIA niezależne

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. I. Wyposażenie serwerowni i biura w budynku administracji terminala kontenerowego

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. I. Wyposażenie serwerowni i biura w budynku administracji terminala kontenerowego Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia I. Wyposażenie serwerowni i biura w budynku administracji terminala kontenerowego Założenia Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z dostawą wyposażenia serwerowni

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA Załącznik nr 1 do SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA Część nr 1 Macierz 12x1TB wraz z oprogramowaniem, wdrożeniem i szkoleniem model wg opisu w części nr 1(sprzęt komputerowy spełniający wymagania wymienione

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne)

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne) WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE ZP/UR/42/2013 Załącznik nr 1.1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne) Pozycja nr 1: Dostawa serwera blade o następujących parametrach

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT SPORTU NIP 525-000-89-04 REGON 000786093. SPECYFIKACJĘ ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwaną, dalej także SIWZ. na:

INSTYTUT SPORTU NIP 525-000-89-04 REGON 000786093. SPECYFIKACJĘ ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwaną, dalej także SIWZ. na: INSTYTUT SPORTU 01 982 Warszawa, ul. Trylogii 2/16 Dyrektor Instytutu Bartosz Krawczyński tel.: (0-22) 569-99-99 www.insp.waw.pl, e-mail: przetargi@insp.waw.pl NIP 525-000-89-04 REGON 000786093 W dniu

Bardziej szczegółowo