F O R M U L A R Z O F E R T Y

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "F O R M U L A R Z O F E R T Y"

Transkrypt

1 (nazwa i adres Wykonawcy) (miejscowość, data) Izba Celna w Kielcach ul. Wesoła Kielce F O R M U L A R Z O F E R T Y 1. Niniejszym składam/y ofertę w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego na budowę systemu zasilania gwarantowanego w budynku Izby Celnej w Kielcach przy ul. Wesołej 56. Nazwa (firmy) Oferenta zawierająca w szczególności: imię i nazwisko osoby upoważnionej do podpisania umowy, NIP, REGON, nr telefonu, nr faksu, adres * Adres (siedziba) oferenta ul. Kod pocztowy: - _ Miejscowość: Nr Na zadanie inwestycyjne pt. Budowę systemu zasilania gwarantowanego w budynku Izby Celnej w Kielcach przy ul. Wesołej 56 oferujemy: na agregat prądotwórczy: 10. Gwarancja Wykonawcy miesięcy na prawidłowe działanie Sytemu: miesięcy Cena w złotych obejmuje i uwzględnia wszelkie koszty, opłaty celne i podatkowe Lp. Nazwa przedmiotu zamówienia Wartość netto Budowę systemu zasilania gwarantowanego w budynku Izby Celnej w Kielcach przy ul. Wesołej 56 Wartość podatku VAT Wartość brutto Strona 1 z 9

2 (*) proszę podać czytelny adres i nr faksu, na który Wykonawca będzie otrzymywał od Zamawiającego wszystkie informacje związane z prowadzonym postępowaniem po otwarciu ofert. W związku z przysługującymi środkami ochrony prawnej Wykonawcy, liczonymi od dnia przekazania informacji należy upewnić się, że podany adres owy i podany nr faksu funkcjonuje w sposób poprawny. 2. Oświadczam/y, że cena naszej oferty obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją pełnego zakresu przedmiotu zamówienia zgodnie z warunkami określonymi w SIWZ i jej załącznikach w tym koszty wszelkich nakładów towarzyszących jak ubezpieczenie robót, zabezpieczenie obiektu w trakcie prowadzonych robót, usunięcie i wywóz zbędnych materiałów oraz wszelkie inne wydatki niezbędne do prawidłowego zrealizowania przedmiotu zamówienia. 3. Deklaruję/emy wykonanie zamówienia w terminie wymaganym przez Zamawiającego. 4. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze szczegółowymi warunkami postępowania zawartymi w SIWZ oraz ze wszystkimi informacjami niezbędnymi do zrealizowania zamówienia i przyjmujemy je bez zastrzeżeń. Akceptujemy postanowienia SIWZ i zapisy wzoru umowy wraz ze zmianami dokonanymi w wyniku odpowiedzi na pytania oraz modyfikacjami. Nieznajomość powyższego stanu nie może być przyczyną dodatkowych roszczeń finansowych. 5. Oświadczam/y, że jesteśmy związani ofertą przez okres wskazany w SIWZ i w przypadku wyboru naszej oferty jako najkorzystniejszej zobowiązujemy się do zawarcia umowy w terminie i miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego. 6. Oświadczam/y, że wykonanie następującej części zamówienia powierzymy podwykonawcom: (wpisać zakres) 7. Minimalne parametry i cechy funkcjonalności konfiguracji oraz wyposażenia oferowanego sprzętu Sposób wypełniania tabeli: Tabelę należy wypełnić poprzez wpisanie w każdym wierszu tabeli, w kolumnie zaoferowane przez Wykonawcę w zależności od rodzaju parametru: opisu szczegółowego, Strona 2 z 9

3 odpowiednio z podaniem nazwy producenta, nazwy modelu oraz konkretnych, oferowanych parametrów. W przypadku, gdy konieczne jest podanie konkretnego parametru Wykonawca zobowiązany jest podać konkretny oferowany parametr. MINIMALNE WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO ZAOFEROWANE PRZEZ WYKONAWCĘ 1. OPIS AGREGATU PRĄDOTWÓRCZEGO AGREGAT... silnik Diesel czterosuwowy turbodoładowany prędkość obrotowa 1500 obr/min chłodzony cieczą prądnica synchroniczna bezszczotkowa trójfazowy moc ciągła 100 kva napięcie nominalne 230/400 V częstotliwość 50 Hz rozruch elektryczny, automatyczny po zaniku zasilania sieciowego współczynnik mocy min. 0,8 stabilność napięcia min. +/- 1.5% zawartość harmonicznych < lub = 5% stopień ochrony min. IP21 automatyka agregatu prądotwórczego pozwalająca na ustawienie trybu pracy (na: ręczny, automat, test), oraz kontrolująca podstawowe parametry pracy agregatu wraz z sygnalizacją ich nieprawidłowości (producent) Strona 3 z 9

4 możliwość odwzorowania części informacji i funkcjonalności z lokalnego panelu sterowania agregatu (min. awaryjne zatrzymanie, podstawowych parametrów pracy urządzenia, sygnałów alarmowych) na odległość min. 30m na zdalnym panelu umieszczonym w pomieszczeniu rozdzielni (funkcja awaryjnego zatrzymania agregatu powinna by realizowana specjalnym przyciskiem STOP, który nie musi być integralną częścią panelu zdalnego) możliwość monitorowania agregatu poprzez sieć Ethernet Dostęp do interfejsu zarządzania / monitorowania poprzez siec LAN przy pomocy przeglądarki internetowej, z możliwością m.in. zabezpieczenia dostępu hasłem, skonfigurowania informowania poprzez o awaryjnych stanach urządzenia pojemność zbiornika min. 190 dm 3 systemy utrzymujące agregat w gotowości rozruchowej (grzanie bloku silnika, zasilacz buforowy podtrzymujący akumulatory rozruchowe w stanie naładowania itd.) wyciszony zgodnie z Dyrektywą Hałasową 2000/14/WE ze zmianą 2005/88/WE zgodny z normą ISO 8528 wykonany klasie G3 przystosowany do pracy z urządzeniami UPS Gwarancja producenta na urządzenie - 24 miesiące, w warunkach pracy określonych przez producenta, przy obciążeniu maksymalnym 400 motogodzin pracy w ciągu roku Strona 4 z 9

5 2. OPIS UPS dotyczy pojedynczego urządzenia UPS.. (producent) moc 20 kva/18kw; nominalne napięcie wejściowe 230/400 V częstotliwość wejściowa 50 Hz czas pracy minimum 10 minut przy obciążeniu 100% i pf 0.9 (dla jednej jednostki UPS czyli przy pracy z utratą redundancji gdy jeden z zespołu UPS jest wyłączony/uszkodzony); praca na wspólną szynę (możliwość konfiguracji min. 4 jednostek, zaawansowane, bezpieczne oraz niezawodne metody synchronizacji jednostek pracujących równolegle); synchronizacja zasilaczy UPS pracujących równolegle z wykorzystaniem technologii bez pojedynczego punktu awarii połączeń logicznych (technologia zapewniająca bezpieczną i niezawodną synchronizację zasilaczy UPS wykorzystująca wspólne szyny prądowe lub redundantne połączenia logiczne, lub inne rozwiązania funkcjonalnie równoważne) 3f/3f vfi (Voltage Frequency Independent) - podwójne przetwarzanie, on-line; zewnętrzny Bypass serwisowy, przystosowany do pracy z zasilaczami skonfigurowanymi do pracy w systemie redundantnym / systemie mocy, umożliwiający bezprzerwowe odłączenie UPS-ów wewnętrzny Bypass elektroniczny technologia beztransformatorowa (nie wymagany transformator separacyjny), Strona 5 z 9

6 falownik w technologii IGBT z PWM, aktywna korekcja PFC niski THD nie więcej niż 5%, współczynnik mocy wejściowej cos φ min 0,99 wyjściowy współczynnik mocy na poziomie minimum 0,9 wysoka sprawność >90% w trybie podwójnego przetwarzania w przedziale obciążenia wyjściowego 50%-100% akumulatory o podwyższonej żywotności (minimum 10 lat) zaawansowane mechanizmy kontrolujące proces ładowania akumulatorów z możliwością konfiguracji funkcja Soft-start Każdy z UPS wyposażony w interfejs LAN, wbudowany wewnątrz UPS umożliwiający monitorowanie stanu urządzenia, oraz sterowanie funkcjami UPS przez sieć LAN obsługującym protokoły IPv4, IPv6. Interfejs musi zapewniać, współpracę z oprogramowaniem zarządzająco monitorującym, oraz obsługiwać protokoły SNMPv3, możliwość konfiguracji przez protokół HTTP poprzez przeglądarkę internetową, Telnet, SSH, możliwość zabezpieczenia dostępu hasłem. wyposażony w czujniki monitorowania warunków środowiskowych, istotnych dla pracy UPS temperatura, wilgotność. Sonda monitorowania parametrów środowiskowych pomieszczenia UPS, połączona z zespołem UPS i umożliwiająca odczyt pomiarów w oprogramowaniu monitorującym przez sieć LAN oraz reagowanie na krytyczne i ostrzegawcze stany środowiska. Długość przewodu sondy minimum 10m. Możliwość wysyłania informacji owych o awaryjnych stanach Strona 6 z 9

7 monitorowanych parametrów. Możliwość monitorowania czujnika otwierania drzwi rozdzielni wraz z zapewnieniem rejestracji zdarzenia otwarcia drzwi w oprogramowaniu monitorującym UPS lub komunikatach syslog. Lokalny (wbudowany) port RS-232 oprogramowanie klienckie dla Windows Server 2003, Windows Serwer 2008, Linux Slackware, Ubuntu, Unix, OpenSuse umożliwiające bezpieczne zamykanie systemów według skonfigurowanego poziomu rozładowania baterii UPS minimum 25 licencji szerokie możliwości przeciążania na pracującym inwerterze (10 minut minimum 110%, 1 minuta minimum 120%), oraz przy załączonym bypasie (10 minut minimum 120%) panel kontrolny z komunikatami w języku polskim 3. OPIS SERWERA SERWER. (producent, model) Obudowa typu RACK 19" (1U/2U) Procesor minimum częstotliwość taktowania 1.86 GHz Procesor seria Min. Intel Xeon L3400 lub równoważny Procesor - ilość rdzeni / ilość wątków minimum Cztery rdzenie dwu wątkowe Strona 7 z 9

8 Procesor - pamięć cache (MB) minimum 8 MB Ilość pamięci RAM GB minimum 4GB Typ macierzy RAID 1/10/01 lub równoważny Pojemność łączna macierzy RAID (TB) minimum 1 TB Interfejsy sieciowe ilość 2 x 10/100/1000 Napęd optyczny DVD±RW Zewnętrzne porty we-wy USB minimum 4 Zewnętrzne porty we-wy VGA (15-pin) minimum 1 Zewnętrzne porty we-wy RS-232-C minimum 1 Możliwość przyszłej rozbudowy serwera o moduł zdalnego zarządzania przez sieć LAN wraz z funkcją przekierowania konsoli graficznej Aktywne sterowanie pracą wentylatorów w zależności od warunków pracy serwera Zainstalowany system operacyjny MS Windows Server 2008 R2 Standard Hyper-V x64 lub równoważny 9. Oświadczam/y że zaoferowane urządzenia spełniają wymagania wskazane przez Zamawiającego w powyżej tabeli. 10. Potwierdzam/y zgodność oferowanych urządzeń z przedmiotem zamówienia wymaganym przez Zamawiającego. Strona 8 z 9

9 11. Oferta wraz z załącznikami została złożona na... stronach kolejno ponumerowanych od nr... do nr Załącznikami do niniejszego formularza oferty stanowiącymi jej integralną część zgodnie z wymaganiami SIWZ są: 1) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) (pieczęć i podpis upoważnionego Przedstawiciela Wykonawcy) Strona 9 z 9

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest budowa systemu zasilania gwarantowanego w budynku Izby Celnej w Kielcach przy ul. Wesołej 56, zwanego dalej Systemem, która obejmuje:

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA OFERTOWE

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA OFERTOWE Spółka Restrukturyzacji Kopalń Spółka Akcyjna 41-914 Bytom, ul. Strzelców Bytomskich 207 SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA OFERTOWE w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a. Znak sprawy: PA.3402.18.2014.MS

POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a. Znak sprawy: PA.3402.18.2014.MS POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a Znak sprawy: PA.3402.18.2014.MS SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA: DOSTAWE I SPRZĘTU ORAZ WIRTUALIZACJĘ SYSTEMÓW SERWEROWYCH

Bardziej szczegółowo

FILHARMONIA NARODOWA. 00-950 Warszawa, ul. Jasna 5 tel. 022 5517100, faks 022 5517200 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

FILHARMONIA NARODOWA. 00-950 Warszawa, ul. Jasna 5 tel. 022 5517100, faks 022 5517200 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA FILHARMONIA NARODOWA ZP/02/05/2015 00-950 Warszawa, ul. Jasna 5 tel. 022 5517100, faks 022 5517200 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

zakup, dostarczenie i montaż sprzętu komputerowego

zakup, dostarczenie i montaż sprzętu komputerowego Zamawiający Narodowe Centrum Kultury ul. Płocka 13 01-231 Warszawa tel. 22 21 00 100, fax. 22 21 00 101 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w przetargu nieograniczonym na zakup, dostarczenie i montaż

Bardziej szczegółowo

zakup, dostarczenie i montaż sprzętu komputerowego

zakup, dostarczenie i montaż sprzętu komputerowego Zamawiający Narodowe Centrum Kultury ul. Płocka 13 01-231 Warszawa tel. 22 21 00 100, fax. 22 21 00 101 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w przetargu nieograniczonym na zakup, dostarczenie i montaż

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWO-BIUROWEGO ORAZ OPROGRAMOWANIA ANTYWIRUSOWEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWO-BIUROWEGO ORAZ OPROGRAMOWANIA ANTYWIRUSOWEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWO-BIUROWEGO ORAZ OPROGRAMOWANIA ANTYWIRUSOWEGO dla Biura Państwowej Komisji Akredytacyjnej W POSTĘPOWANIU W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Elektronicznych i Licealnych Ul. Gen. Zajączka 7, 01-518 Warszawa

Zespół Szkół Elektronicznych i Licealnych Ul. Gen. Zajączka 7, 01-518 Warszawa Zespół Szkół Elektronicznych i Licealnych Ul. Gen. Zajączka 7, 01-518 Warszawa www.zseil.edu.pl Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na dostawę sprzętu komputerowego Nr sprawy: ZP/02/11 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie ul. Stanisława Kostki Potockiego 10/16 02-958 Warszawa www.wilanow-palac.art.pl Znak sprawy: 15/2015/PN/SD Warszawa, 2015-06-22 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dostawa sprzętu komputerowego oraz oprogramowania komputerowego na potrzeby Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie Znak sprawy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Nazwa (firma) oraz adres zamawiającego Lubelski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia ul. Szkolna 16, 20-124 Lublin, tel. (0-81) 53-105-11, fax (0-81)

Bardziej szczegółowo

Lp. SPECYFIKACJA ILOŚĆ (szt.) Urządzenia

Lp. SPECYFIKACJA ILOŚĆ (szt.) Urządzenia Rozdział : INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW.. Nazwa oraz adres zamawiającego. Zamawiający: Starosta Rzeszowski; 35-959 Rzeszów, ul. Grunwaldzka 5 Obsługę postępowania zapewnia: Starostwo Powiatowe w Rzeszowie,

Bardziej szczegółowo

Novell Sp. z o.o. ul. Postępu 21 Tel. +48 22 537 5000 02-676 Warszawa Fax +48 22 537 5099 www.novell.pl. Zapytanie ofertowe

Novell Sp. z o.o. ul. Postępu 21 Tel. +48 22 537 5000 02-676 Warszawa Fax +48 22 537 5099 www.novell.pl. Zapytanie ofertowe Warszawa, 13 grudnia 2013 Zapytanie ofertowe W wyniku otrzymanego dofinansowania w ramach działania 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B 8 osi priorytetowej, Społeczeństwo informacyjne

Bardziej szczegółowo

2. Tryb udzielenia zamówienia. Zamówienie zostanie udzielone w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 ustawy.

2. Tryb udzielenia zamówienia. Zamówienie zostanie udzielone w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 ustawy. Rozdział : INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW.. Nazwa oraz adres zamawiającego. Zamawiający: Powiat Rzeszowski; 35-959 Rzeszów, ul. Grunwaldzka 5 Obsługę postępowania zapewnia: Starostwo Powiatowe w Rzeszowie,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO 1. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: Zamek Królewski w Warszawie Pomnik Historii i Kultury Narodowej

Bardziej szczegółowo

II. budowa sieci logicznej światłowodowej wraz z remontem dedykowanej sieci elektrycznej w budynku Urzędu Miejskiego w Piszu

II. budowa sieci logicznej światłowodowej wraz z remontem dedykowanej sieci elektrycznej w budynku Urzędu Miejskiego w Piszu Załącznik nr 11 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia na rozbudowę systemu informatycznego w Urzędzie Miejskim w Piszu wraz z dostawą sprzętu komputerowego i biurowego. Zawartość: I. stworzenie

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI Sp. z o. o. 44-100 Gliwice, ul. Rybnicka 47 MATERIAŁY PRZETARGOWE

PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI Sp. z o. o. 44-100 Gliwice, ul. Rybnicka 47 MATERIAŁY PRZETARGOWE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI Sp. z o. o. 44-100 Gliwice, ul. Rybnicka 47 R01/50/2013 MATERIAŁY PRZETARGOWE Dotyczy: przetargu otwartego pn. Zakup fabrycznie nowych serwerów, macierzy, switchy,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZP-271-2/14 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na : Dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Małopolskiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Nowym Sączu Rozdział Nazwa i adres Zamawiającego Małopolski

Bardziej szczegółowo

Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa

Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO DO URZĘDU DO SPRAW

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ ul. Filtrowa 1 00-611 WARSZAWA. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na:

INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ ul. Filtrowa 1 00-611 WARSZAWA. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na: INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ 00-611 WARSZAWA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na: Dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania wraz z instalacją. Zatwierdził: ZASTĘPCA DYREKTORA ds. Organizacyjno-Administracyjnych

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ SPECYFIKACJI TECHNICZNO-CENOWEJ ZAMAWIANEGO/OFEROWANEGO SERWERA I OPROGRAMOWANIA DLA PRACOWNI PLATFORM I USŁUG KORPORACYJNYCH

FORMULARZ SPECYFIKACJI TECHNICZNO-CENOWEJ ZAMAWIANEGO/OFEROWANEGO SERWERA I OPROGRAMOWANIA DLA PRACOWNI PLATFORM I USŁUG KORPORACYJNYCH Załącznik nr 4.. miejscowość i data FORMULARZ SPECYFIKACJI TECHNICZNO-CENOWEJ ZAMAWIANEGO/OFEROWANEGO SERWERA I OPROGRAMOWANIA DLA PRACOWNI PLATFORM I USŁUG KORPORACYJNYCH Zamawiający zastrzega sobie prawo

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zał. nr 1 do SIWZ SO.272.11.14 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wypełniony Załącznik należy załączyć do oferty. Należy określić: nazwę producenta, model oraz oferowane parametry. W kolumnie Deklaracja

Bardziej szczegółowo

Umowa nr ZTM/ /2012 na dostawę sprzętu serwerowego oraz komputerowego. zawarta w dniu 2012r. w Rzeszowie pomiędzy:

Umowa nr ZTM/ /2012 na dostawę sprzętu serwerowego oraz komputerowego. zawarta w dniu 2012r. w Rzeszowie pomiędzy: Umowa nr ZTM/ /2012 na dostawę sprzętu serwerowego oraz komputerowego zawarta w dniu 2012r. w Rzeszowie pomiędzy: Gminą Miasto Rzeszów Zarządem Transportu Miejskiego w Rzeszowie ul. Trembeckiego 3, 35-234

Bardziej szczegółowo

Dokument chroniony prawem autorskim Instytut Fizyki Polskiej Akademii Nauk

Dokument chroniony prawem autorskim Instytut Fizyki Polskiej Akademii Nauk INSTYTUT FIZYKI POLSKIEJ AKADEMII NAUK PL - 02-668 WARSZAWA, AL. LOTNIKÓW 32/46 Tel. (48-22) 843 66 01 Fax. (48-22) 843 09 26 REGON: P-000326061, NIP: 525-000-92-75 DZPIE/001-V/2013 Specyfikacja istotnych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD POWIATU TATRZAŃSKIEGO

ZARZĄD POWIATU TATRZAŃSKIEGO POWIAT TATRZAŃSKI ZARZĄD POWIATU TATRZAŃSKIEGO 34-500 Zakopane, ul. Chramcówki 15, tel. (0-18) 20-17-100, fax (0-18) 20-17-104 e-mail: zp@powiat.tatry.pl http://www.powiat.tatry.pl ZP.272.1.2015 pyt. i

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - SPECYFIKACJA TECHNICZNA. Dostawa sprzętu komputerowego, licencji, macierzy dyskowej wraz z usługą wdrożenia.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - SPECYFIKACJA TECHNICZNA. Dostawa sprzętu komputerowego, licencji, macierzy dyskowej wraz z usługą wdrożenia. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - SPECYFIKACJA TECHNICZNA Dostawa sprzętu komputerowego, licencji, macierzy dyskowej wraz z usługą wdrożenia. Dostawa dotyczy: stacji roboczych, monitorów, drukarek, zasilaczy

Bardziej szczegółowo

W sprawie udzielania zamówień sektorowych na usługi, dostawy i roboty budowlane w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w Bolesławcu Sp. z o.o.

W sprawie udzielania zamówień sektorowych na usługi, dostawy i roboty budowlane w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w Bolesławcu Sp. z o.o. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZGODNA Z REGULAMINEM Z DNIA 09.06.2010 r. W sprawie udzielania zamówień sektorowych na usługi, dostawy i roboty budowlane w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji

Bardziej szczegółowo

Ap VI G 25/6/13. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu. Warszawa, dnia 19 czerwca 2013 roku. PROKURATURA APELACYJNA w WARSZAWIE

Ap VI G 25/6/13. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu. Warszawa, dnia 19 czerwca 2013 roku. PROKURATURA APELACYJNA w WARSZAWIE Warszawa, dnia 19 czerwca 2013 roku PROKURATURA APELACYJNA w WARSZAWIE Ap VI G 25/6/13 Wykonawcy biorący udział w postępowaniu Prokuratura Apelacyjna w Warszawie, zgodnie z art. 38 ustawy Prawo zamówień

Bardziej szczegółowo

zakup i dostarczenie sprzętu komputerowego

zakup i dostarczenie sprzętu komputerowego Zamawiający Narodowe Centrum Kultury ul. Płocka 13 01 231 Warszawa tel. 22 2 100 100, fax. 22 2 100 101 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w przetargu nieograniczonym na zakup i dostarczenie sprzętu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 1 SERWER APLIKACJI szt. 2 LP. Parametr Wymagane minimalne Wykonawca 1 Obudowa - Rack 19 max 2U, minimum 8 kieszeni 2,5 HDD HotPlug. - Komplet wysuwanych szyn umożliwiających montaż

Bardziej szczegółowo