Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: Tak, numer ogłoszenia w BZP:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: Tak, numer ogłoszenia w BZP: 100949-2008."

Transkrypt

1 Nowy Sącz: AD II 3421/11/08 przetarg nieograniczony na dostawę dwóch urządzeń klasy UTM wraz z ich wdrożeniem, szkoleniem administratorów oraz opieką serwisową. Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: Tak, numer ogłoszenia w BZP: SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Nowosądecki, Zarząd Powiatu Nowosądeckiego, ul. Jagiellońska, Nowy Sącz, woj. małopolskie, tel , fax I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA II.1) OPIS II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: AD II 3421/11/08 przetarg nieograniczony na dostawę dwóch urządzeń klasy UTM wraz z ich wdrożeniem, szkoleniem administratorów oraz opieką serwisową.. II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy. II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia: AD II 3421/11/08 przetarg nieograniczony na dostawę dwóch urządzeń klasy UTM wraz z ich wdrożeniem, szkoleniem administratorów oraz opieką serwisową. Wymogi odnośnie urządzeń: Urządzenia dostarczone wraz z opcją 3 letniego serwisu gwarantującego dostarczanie nowych wersji oprogramowania, nowych sygnatur dla systemu IPS/IDS oraz antywirusa przez 36 miesięcy od momentu dostarczenia urządzenia. W ramach serwisu dostawca zobowiązany jest do wymiany urządzenia w przypadku jego uszkodzenia w terminie do 14 dni od daty zgłoszenia awarii. Urządzenie musi posiadać zintegrowaną architekturę bezpieczeństwa obejmującą następujące funkcje: ZAPORA KORPORACYJNA (Firewall) 1)Firewall klasy Stateful Inspection. 2)Urządzenie obsługuje translacje adresów NAT, PAT, 1-PAT. 3)Administrator ma możliwość zdefiniowania minimum 10 różnych zestawów reguł na firewallu. 4)Administrator ma możliwość zdefiniowania harmonogramu dla minimum 10 różnych zestawów reguł na firewallu określający dzień tygodnia, godzinę w jakich nastąpi automatyczne uruchomienie konkretnego zestawu.

2 5)Oprogramowanie dostarczone przez producenta posiada graficzny edytor konfiguracji harmonogramu reguł na firewallu. 6)Urządzenie daje możliwość ustawienia trybu pracy jako router warstwy trzeciej lub jako bridge warstwy drugiej lub hybrydowo (część jako router a część jako bridge). 7)Narzędzie do konfiguracji firewalla powinno umożliwiać tworzenie odpowiednich reguł przy użyciu prekonfigurowanych obiektów. Przy zastosowaniu takiej technologii osoba administrująca ma możliwość określania parametrów pojedynczej reguły (adres źródłowy, adres docelowy etc.) przy wykorzystaniu obiektów określających ich logiczne przeznaczenie. 8)Edytor reguł na firewallu posiada wbudowany analizator reguł, który eliminuje sprzeczności w konfiguracji reguł lub wskazuje na użycie nieistniejących elementów (obiektów). 9)W domyślnej konfiguracji urządzenie (a dokładniej Firewall) powinien blokować wszystkie połączenia poza połączeniami administracyjnym od strony sieci lokalnej (LAN). 10)Administrator ma możliwość zdefiniowania minimum 10 różnych zestawów reguł dla translacji adresów (NAT). 11)Administrator ma możliwość zdefiniowania harmonogramu dla minimum 10 różnych zestawów reguł dla NAT określający dzień tygodnia, godzinę w jakich nastąpi automatyczne uruchomienie konkretnego zestawu. 12)Oprogramowanie dostarczone przez producenta posiada graficzny edytor konfiguracji harmonogramu reguł dla NAT. 13)Edytor reguł dla NAT posiada wbudowany analizator reguł, który eliminuje sprzeczności w konfiguracji reguł lub wskazuje na użycie nieistniejących elementów (obiektów). 14)Firewall umożliwia uwierzytelnienie i autoryzację użytkowników w oparciu o bazę lokalną, zewnętrzny serwer RADIUS lub LDAP (wewnętrzny i zewnętrzny) lub przy współpracy z uwierzytelnieniem Windows NT4.0 (NTLM) i Windows 2k (Kerberos). INTRUSION PREVENTION SYSTEM (IPS) 1)System detekcji i prewencji włamań (IPS) jest zaimplementowany w jądrze systemu i wykrywa włamania oraz anomalia w ruchu sieciowym przy pomocy analizy protokołów, analizy heurystycznej oraz analizy w oparciu o sygnatury kontekstowe. 2)Administrator musi mieć możliwość wyłączenia analizy protokołów oraz analizy w oparciu o sygnatury kontekstowe dla wybranych połączeń. 3)IPS powinien być konfigurowalny na poziomie reguł dla firewalla. Cecha ta ma umożliwiać wykorzystanie harmonogramu dla firewalla w celu użycia tego samego harmonogramu dla IPS. 4)Dla ustawień IPS możliwe jest skonfigurowanie co najmniej 4 profili ustawień. Przy czym w domyślnej konfiguracji jeden profil jest ustawiony automatycznie dla połączeń wychodzących, a drugi dla połączeń przychodzących. KSZTAŁTOWANIE PASMA (Traffic Shapping) 1)Urządzenie ma możliwość kształtowania pasma w oparciu o priorytezację ruchu. 2)Urządzenie ma możliwość kształtowania pasma w oparciu o minimalną i maksymalną wartość dostępnego pasma. 3)W przypadku określania minimum lub maksimum pasma administrator może określić żądane wartości podając je w kb, Mb lub wartości procentowe. 4)Ograniczenie pasma lub priorytezacja określana jest względem reguły na firewallu w odniesieniu do pojedynczego połączenia, adresu IP lub autoryzowanego użytkownika. 5)Rozwiązanie ma umożliwiać tworzenie tzw. kolejki nie mającej wpływ na kształtowanie pasma a jedynie na śledzenie konkretnego typu ruchu (monitoring). 6)Kształtowanie pasma powinno odbywać się na poziomie reguł dla Firewalla. Cecha ta ma umożliwiać wykorzystanie harmonogramu dla firewalla w celu użycia tego samego harmonogramu dla kształtowania pasma.

3 OCHRONA ANTYWIRUSOWA 1)Rozwiązanie pozwala na zastosowanie jednego z co najmniej dwóch skanerów antywirusowych dostarczonych przez firmy trzecie (innych niż producent rozwiązania). 2)Co najmniej jeden z dwóch skanerów antywirusowych dostarczony jest w ramach podstawowej licencji. 3)Skaner antywirusowy skanuje ruch poprzez mechanizm Proxy. Skanowane są protokoły HTTP, POP3, SMTP. 4)Dla każdego z trzech Proxy (HTTP, POP3, SMTP) administrator ma możliwość stworzenia minimum 4 profili ustawień. OCHRONA ANTYSPAM 1)Producent udostępnia mechanizm klasyfikacji poczty elektronicznej określający czy jest pocztą niechcianą (SPAM).Ochrona antyspam działa w oparciu o: Białe/czarne listy DNS RBL Moduł analizy heurystycznej 2)W przypadku ochrony w oparciu o DNS RBL administrator może modyfikować listę serwerów RBL lub skorzystać z domyślnie wprowadzonych przez producenta serwerów. 3)Dla każdego z serwerów RBL można określić jeden z 3 poziomów reputacji. 4)W przypadku określenia poczty jako SPAM administrator może określić tekst (Tag), który zostanie dodany do tematu wiadomości. 5)Urządzenie powinno mieć możliwość dodawania własnego wpisu do nagłówka wiadomości zawierającego informację o tym czy wiadomość została zaklasyfikowana jako spam. 6)Wpis w nagłówku wiadomości powinien być w formacie zgodnym z formatem programu Spamassassin. WIRTUALNE SIECI PRYWANTE (VPN) 1)Urządzenie powinno posiadać wbudowany serwer VPN umożliwiający budowanie połączeń VPN typu client-to-site (klient mobilny - lokalizacja) lub site-to-site (lokalizacja-lokalizacja). 2)Odpowiednio kanały VPN można budować w oparciu o: PPTP VPN IPSec VPN SSL VPN 3)Administrator ma możliwość zdefiniowania minimum 10 różnych zestawów reguł dla VPN. 4)Administrator ma możliwość zdefiniowania harmonogramu dla minimum 10 różnych zestawów reguł dla VPN określający dzień tygodnia, godzinę w jakich nastąpi automatyczne uruchomienie konkretnego zestawu. 5)Oprogramowanie dostarczone przez producenta posiada graficzny edytor konfiguracji harmonogramu reguł na VPN. FILTR ADRESÓW URL 1)Urządzenie powinno posiadać wbudowany filtr URL. 2) Filtr URL powinien działać w oparciu o: klasyfikacje adresów URL dostarczoną przez producenta. klasyfikacje adresów stworzoną przez administratora. klasyfikacje firmy trzeciej (opcjonalnie) 3)Moduł filtra URL, wspierany przez HTTP PROXY, musi być zgodny z protokołem ICAP.

4 4)Baza adresów URL musi być przechowywana lokalnie w pamięci urządzenia. 5)Administrator posiada możliwość zdefiniowania akcji w przypadku zaklasyfikowania danej strony do konkretnej kategorii. Do wyboru jest jedna z trzech akcji: Blokowanie dostępu do adresu URL. Zezwolenie na dostęp do adresu URL. Blokowanie dostępu do adresu URL oraz wyświetlenie strony HTML zdefiniowanej przez administratora. 6)Administrator ma możliwość zdefiniowania minimum 10 różnych zestawów reguła dla filtrowania URL. 7)Administrator ma możliwość zdefiniowania harmonogramu dla minimum 10 różnych zestawów reguł dla filtrowania URL określający dzień tygodnia, godzinę w jakich nastąpi automatyczne uruchomienie konkretnego zestawu. 8)Harmonogram filtrowania adresów URL powinien być niezależny od harmonogramu dla firewalla. 9)Oprogramowanie dostarczone przez producenta posiada graficzny edytor konfiguracji harmonogramu reguł dla filtra URL. 10)Edytor reguł dla filtra URL posiada wbudowany analizator reguł, który eliminuje sprzeczności w konfiguracji reguł lub wskazuje na użycie nieistniejących elementów (obiektów). UWIERZYTELNIANIE 1)Urządzenie powinno pozwalać na uruchomienie systemu uwierzytelniania użytkowników w oparciu o: lokalną bazę użytkowników (wewnętrzny LDAP), zewnętrzną bazę użytkowników (zewnętrzny LDAP), integracje z serwerem Microsoft Active Directory. 2)rozwiązanie pozwala na uruchomienie specjalnego portalu, który umożliwia autoryzacje w oparciu o protokoły: SSL Radius NTLM Kerberos 3)Autoryzacja może zostać włączona na: Zewnętrznym interfejsie (od strony sieci Internet) Wewnętrznym interfejsie (od strony sieci LAN) Jednocześnie na wewnętrznym jak i zewnętrznym interfejsie. ADMINISTRACJA ŁĄCZAMI OD DOSTAWCÓW USŁUG INTERNETOWYCH (ISP). 1)Urządzenie musi posiadać wsparcie dla mechanizmów równoważenia obciążenia łączy do sieci Internet (tzw. Load Balancing). 2)Mechanizm równoważenia obciążenia łącza internetowego musi działać w oparciu o następujące dwa mechanizmy: równoważenie względem adresu źródłowego. równoważenie względem adresu docelowego. 3)Urządzenie musi posiadać mechanizm przełączenia na łącze zapasowe w przypadku awarii łącza podstawowego. 4)Administrator ma możliwość zdefiniowania minimalnej liczby aktywnych łączy podstawowych poniżej której nastąpi przełączenie na łącza zapasowe. 5)Urządzenie posiada możliwość definiowania przynajmniej 4 rodzajów połączeń typu Dial-up włączając w to: PPPoE, PPTP, PPP, L2TP.

5 ADMINISTRACJA URZĄDZENIEM 1)Producent dostarcza w podstawowej licencji oprogramowania narzędziowe, które umożliwia: lokalną oraz zdalną konfigurację i administrację, lokalny oraz zdalny podgląd pracy urządzenia (tzw. monitoring w trybie rzeczywistym), umożliwiający zarządzanie, analizę i prostą interpretację logów, zarządzanie więcej niż jednym urządzeniem (centralna administracja). 2)Komunikacja pomiędzy aplikacją do zarządzania, a urządzeniem musi być szyfrowana. 3)Komunikacja pomiędzy aplikacją do zarządzania, a urządzeniem musi odbywać się po porcie innym niż tcp 80, tcp 443 (http, https). 4)Urządzenie może być zarządzane przez dowolną liczbę administratorów, którzy posiadają rozłączne lub nakładające się uprawnienia 5)Urządzenie musi być w pełni zarządzane przez oprogramowanie stworzone i dostarczone przez producenta (Windows 2000/XP/2003/Vista). Dodatkowo administracja musi być możliwa przy wykorzystaniu linii poleceń (przez SSH lub przy wykorzystaniu portu SERIAL). 6)Urządzenie jest dostępne wraz z konsolą do centralnej administracji pozwalającą na zarządzanie przynajmniej 5 urządzeniami w różnych lokalizacjach w podstawowej cenie urządzenia. 7)Urządzenie ma możliwość eksportowania logów na zewnętrzny serwer (syslog). 8)Urządzenie dostarczane jest z oprogramowaniem do generowania kompleksowych raportów z jego działania. Program generujący raporty powinien tworzyć pliki HTML oraz mieć możliwość stworzenia pliku index.html zawierającego łącza do wszystkich dotychczas stworzonych raportów. Powinien również mieć możliwość składowania raportu lokalnie na dysku twardym, wysyłania przy użyciu poczty elektronicznej lub przesłania na serwer FTP. 9)W przypadku wysyłania raportów przy użyciu poczty elektronicznej oprogramowanie powinno dawać możliwość spakowania raportu do pojedynczego archiwum. 10)Instalacja całego pakietu oprogramowania, w którego skład wchodzą: aplikacja do konfiguracji urządzenia, aplikacja do podglądu stanu w trybie rzeczywistym aplikacja do zarządzania logami moduł automatycznego generowania raportów serwer syslog (dla systemu operacyjnego Microsoft Windows 2000/XP/2003) serwer bazodanowy (preferowany PostgreSQL) powinna odbywać się przy użyciu jednego pliku instalacyjnego. POZOSTAŁE USŁUGI I FUNKCJE ROZWIĄZANIA 1)System operacyjny urządzenia powinien być oparty o jeden ze znanych systemów operacyjnych (preferowany system operacyjny z rodziny BSD). 2)Urządzenie posiada wbudowany serwer DHCP z możliwością przypisywania adresu IP do adresu MAC karty sieciowej stacji roboczej w sieci bez żadnych ograniczeń co do ilości klientów. 3)Urządzenie powinno być wyposażone w klienta usługi SNMP w wersji 1,2 i 3. 4)Restart urządzenia może być zabezpieczony poprzez zastosowanie fizycznego tokena USB. 5)Urządzenie oferuje możliwość skonfigurowania usługi dynamicznego DNS dzięki czemu klienci z dynamicznym adresem IP mogą korzystać ze stałej nazwy hosta/domeny. 6)Urządzenie powinno posiadać usługę klienta NTP. 7)Urządzenie powinno posiadać DNS Proxy. PARAMETRY SPRZĘTOWE 1)Urządzenie powinno być wyposażone w dysk twardy o pojemności co najmniej 40 Gb. Dysk powinien być podzielony na co najmniej 3 partycje. W tym dwie systemowe (umożliwiając tym samym start urządzenia z jednej z dwóch partycji) oraz jedną przeznaczoną na logi.

6 2)Liczba portów Ethernet 10/ )Przepustowość Firewall-a wraz z włączonym systemem IPS wynosi 192 Mbps. 4)Minimalna przepustowość tunelu VPN przy szyfrowaniu AES wynosi 33 Mbps. 5)Maksymalna liczba tuneli VPN IPSec nie powinna być mniejsza niż )Możliwość zdefiniowania co najmniej reguł filtrujących 7)Obsługa 64 VLAN-ów 8)Maksymalna liczba równoczesnych sesji wynosi )Maksymalna ilość sesji WebVPN )Urządzenie jest nielimitowane na użytkowników. CERTYFIKATY Urządzenie posiada certyfikaty niezależnych organizacji min ICSA Lab i Common Cryteria EAL 2+ Wdrożenie Dostawca zobowiązany jest w terminie najpóźniej do 30 dni od momentu dostawy urządzeń do wykonania usługi wdrożenia, polegającej na skonfigurowaniu urządzeń zgodnie z wymogami Zamawiającego, w taki sposób aby zapewnić co najmniej taką funkcjonalność jak obecnie wykorzystywana przez Zamawiającego. Szkolenie administratorów Dostawca zobowiązany jest w terminie najpóźniej do 30 dni od momentu dostawy urządzeń, do wykonania usługi szkolenia 2 osób (administratorów) dostarczonych urządzeń wdrożonego systemu. Szkolenie musi obejmować kompleksową wiedzę z zakresu konfiguracji, administracji i monitoringu urządzeń w pełnym zakresie, ze szczególnym naciskiem na wdrożone funkcje. Szkolenie w wymiarze minimum 16 godzin zegarowych. Szkolenie może być przeprowadzone w siedzibie zamawiającego, dostawcy lub dystrybutora urządzeń (na terenie Polski). Szkolenie musi być prowadzone przez autoryzowanego przez producenta inżyniera. Dostawca zobowiązany jest do zapewnienia odpowiednich rozwiązań technicznych i organizacyjnych umożliwiających przeprowadzenie szkolenia. W przypadku szkolenia w siedzibie dostawcy lub dystrybutora koszty związane z transportem, ewentualnymi noclegami oraz koszty delegacji dla szkolonych pracowników pokrywa Zamawiający Opieka serwisowa Dostawca zobowiązany jest w terminie od momentu dostawy do dnia 31 grudnia 2008 roku zapewnić opiekę serwisową polegającą na świadczeniu wsparcia technicznego w zakresie obsługi, konfiguracji i administracji, w zależności od rodzaju wymaganej pomocy: telefonicznie, poprzez , poprzez zdalny dostęp do urządzeń lub poprzez wizytę w miejscu instalacji urządzeń. Wsparcie realizowane będzie przez 7 dni w tygodniu. Zgłoszenia przyjmowanie będą w godzinach od 7:00 do 20:00 telefonicznie. Czas reakcji na zgłoszenie (podjęcie działań przez dostawcę) najpóźniej do 4 godzin od momentu zgłoszenia. Czas wykonania zleconych działań w zakresie konfiguracji: niezwłocznie, a w przypadku problemów konfiguracyjnych wymagających ingerencji producenta sprzętu - maksymalnie do 48 godzin w przypadku zgłoszeń od poniedziałku do czwartku i 72 godzin w przypadku zgłoszeń w piątki, soboty i niedziele. 1.Termin realizacji zamówienia : - dostawa urządzeń - 7 dni od dnia podpisania umowy z wybranym Wykonawcą - wdrożenie (konfiguracja urządzeń) - 30 dni od dnia dostawy urządzeń stanowiących przedmiot postępowania, - szkolenie administratorów - 30 dni od dnia dostawy urządzeń stanowiących przedmiot postępowania,

7 - opieka serwisowa do 31 grudnia 2008 r. II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): , , , II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części: PLN. SEKCJA IV: PROCEDURA IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: przetarg nieograniczony IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2. V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA: Firma PLUMM Katarzyna Dzikowska, ul. Łączyska 41, BRZESKO, kraj/woj. małopolskie. V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ (bez VAT) Cena wybranej oferty: Oferta z najniższą ceną: / oferta z najwyższą ceną: Waluta: PLN.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do wzoru umowy Załącznik nr 4 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Urządzenie do kompletnego zabezpieczenia i monitorowania sieci Oferowany model. Producent. Urządzenie posiada zintegrowaną

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.powiat.nowy-sacz.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.powiat.nowy-sacz. Page 1 of 8 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.powiat.nowy-sacz.pl Nowy Sącz: ZP.272.36.2012 Zamówienie na dostawę dwóch urządzeń

Bardziej szczegółowo

1.2. Urządzenie ma obsługiwać translacje adresów NAT, PAT, 1-PAT.

1.2. Urządzenie ma obsługiwać translacje adresów NAT, PAT, 1-PAT. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest dostawa, instalacja, uruchomienie i konfiguracja urządzenia UTM (Unified Threat Management) zapewniającego zintegrowane rozwiązania w

Bardziej szczegółowo

A-Zp/09/09 Załącznik nr 5 Opis przedmiotu zamówienia

A-Zp/09/09 Załącznik nr 5 Opis przedmiotu zamówienia A-Zp/09/09 Załącznik nr 5 Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego wraz z akcesoriami na potrzeby Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Warszawie, który spełnia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ZADANIE NR 1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA 1. Urządzenie UTM typ 1 1 szt. (zakup lub ewentualna wymiana posiadanego urządzenia UTM Netasq U120) Nazwa producenta Model, nr produktu Parametry oferowane: Właściwości

Bardziej szczegółowo

Zestawienie parametrów technicznych

Zestawienie parametrów technicznych ... nazwa i adres wykonawcy Załącznik Nr 1 Zestawienie parametrów technicznych Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego nr 26/ZP/2010 p.n. Dostawa urządzeń aktywnych sieci do modernizacji

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA DOSTAWĘ. Główny przedmiot: CPV 32413100-2

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA DOSTAWĘ. Główny przedmiot: CPV 32413100-2 Złotoryja, dnia 30.09.2011r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO przeprowadzanego zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) G-2150-8/13 Dostawa urządzeń dla SR i SO Opole Strona 1 z 54 Zamawiający: Sąd Okręgowy w Opolu pl. Daszyńskiego 1 45-064 Opole Znak sprawy: G-2150-8/13 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

Bardziej szczegółowo

Zadanie : Wybudowanie infrastruktury technicznej - Program Funkcjonalno-Użytkowy

Zadanie : Wybudowanie infrastruktury technicznej - Program Funkcjonalno-Użytkowy Załącznik Nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Dotyczy : Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy zamówienia związanego z realizacją projektu w ramach działania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NUMER SPRAWY: MAK I 271-11/12. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NUMER SPRAWY: MAK I 271-11/12. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NUMER SPRAWY: MAK I 27-/2 Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Dostawa wyposażenia dla Muzeum Armii Krajowej w ramach realizacji

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze Z A T W I E R D Z A M Jelenia Góra, dnia 23 listopada 2012 r. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Identyfikator: OG/ZP 4/2012 PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: DOSTAWA SPRZĘTU

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do OPZ opis sprzętu i Infrastruktury sieci VPN zabezpieczającej połączenia sieciowe pomiędzy Parterami projektu oraz sprzęt.

Załącznik nr 3 do OPZ opis sprzętu i Infrastruktury sieci VPN zabezpieczającej połączenia sieciowe pomiędzy Parterami projektu oraz sprzęt. Załącznik nr 3 do OPZ opis sprzętu i Infrastruktury sieci VPN zabezpieczającej połączenia sieciowe pomiędzy Parterami projektu oraz sprzęt. Wykonawca dostarczy urządzenia umożliwiające zestawienie połączeń

Bardziej szczegółowo

Formularz cenowo-techniczny

Formularz cenowo-techniczny Załącznik nr 2 do SIWZ Załącznik nr 1 do Umowy Formularz cenowo-techniczny A. 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa systemu UTM wraz w wdrożeniem 2. Oferowane produkty muszą spełniać wszystkie parametry

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia.

Opis przedmiotu zamówienia. Część III SIWZ Dostawa zintegrowanego urządzenia sieciowego typu UTM Opis przedmiotu zamówienia. 1. Przedmiotem zamówienia jest: a. dostarczenie do siedziby Zamawiającego sprzętu i oprogramowania zgodnego

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ) (dotyczy Zadania nr 1, 2 i 3)

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ) (dotyczy Zadania nr 1, 2 i 3) Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ) (dotyczy Zadania nr 1, 2 i 3) 1 Załącznik nr 1 do SIWZ 1. Komputer 1. Typ komputer stacjonarny 2. Zastosowanie aplikacje biurowe 3. Obudowa 1. małogabarytowa,

Bardziej szczegółowo

Nazwa producenta:.. Typ produktu, model:..

Nazwa producenta:.. Typ produktu, model:.. Załącznik nr 3 SPECYFIKACJA TECHNICZNA systemu ochrony sieci, zarządzania i raportowania z wdroŝeniem i szkoleniem Składana oferta musi odpowiadać warunkom nie gorszym niŝ określone poniŝej: Uwaga: 1.

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 8 do siwz SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem dostawy są : 2 szt. urządzeń UTM skonfigurowane do pracy w klastrze dla KW PSP w Katowicach stanowiące jednostkę centralna systemu

Bardziej szczegółowo

NETASQ UTM wersja 9 PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA. NETASQ wersja 9 ostatnia aktualizacja: 2013-03-14 00:27 opracowanie: DAGMA sp. z o.o.

NETASQ UTM wersja 9 PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA. NETASQ wersja 9 ostatnia aktualizacja: 2013-03-14 00:27 opracowanie: DAGMA sp. z o.o. PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA NETASQ wersja 9 ostatnia aktualizacja: 2013-03-14 00:27 opracowanie: DAGMA sp. z o.o. 1 SPIS TREŚCI 1. Informacje wstępne 3 2. Instalacja urządzenia NETASQ UTM 7 3. Pierwsze podłączenie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do SIWZ

Załącznik nr 5 do SIWZ Załącznik nr 5 do SIWZ Część 1. Przełączniki sieciowe. Przełącznik (typ 48 G10) 21 sztuk Zgodność/Model Wymagania podstawowe 1. Przełącznik posiadający min 48 portów 10/100/1000BASE-T PoE+ 2. Przełącznik

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DLA ZADANIA 7 (INFRASTRUKTURA ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKIEM I

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DLA ZADANIA 7 (INFRASTRUKTURA ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKIEM I Załącznik nr 7 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DLA ZADANIA 7 (INFRASTRUKTURA ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKIEM I UWIERZYTELNIANIA) 1 INFRASTRUKTURA ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKIEM I UWIERZYTELNIANIA niezależne

Bardziej szczegółowo

dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu o parametrach nie gorszych niż:

dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu o parametrach nie gorszych niż: ZAŁĄCZNIK NR 2 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: Dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Państwowej Wyższej

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA W wypadku wystąpienia w poniższym opisie wymaganych minimalnych parametrów, zastrzeżonych nazw własnych producentów lub produktów, zgodnie z art. 29 ust. 3 PZP, dopuszcza

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do specyfikacji

Załącznik nr 1 do specyfikacji Załącznik nr 1 do specyfikacji CZĘŚĆ A Urządzenie typu Network-attached storage o następujących parametrach minimalnych Dyski 4 dyski SATA 2 o pojemności 3TB - 7200 obr./min, wymieniane podczas pracy Możliwość

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia.

Opis przedmiotu zamówienia. Opis przedmiotu zamówienia. Część 1 Sprzęt komputerowy i peryferia 1.1 Komputer do wirtualizacji 2 szt. Procesor: Czterordzeniowy, ze sprzętowym wsparciem dla wirtualizacji, uzyskujący co najmniej 7000

Bardziej szczegółowo

1 Dostarczony system bezpieczeństwa musi zapewniać wszystkie wymienione poniżej funkcje bezpieczeństwa oraz funkcjonalności dodatkowych.

1 Dostarczony system bezpieczeństwa musi zapewniać wszystkie wymienione poniżej funkcje bezpieczeństwa oraz funkcjonalności dodatkowych. 1 Dostarczony system bezpieczeństwa musi zapewniać wszystkie wymienione poniżej funkcje bezpieczeństwa oraz funkcjonalności dodatkowych. Integralność systemu musi być zapewniona także w przypadku różnych

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Wymagania dotyczące systemu zabezpieczającego przed oprogramowaniem złośliwym.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Wymagania dotyczące systemu zabezpieczającego przed oprogramowaniem złośliwym. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wymagania dotyczące systemu zabezpieczającego przed oprogramowaniem złośliwym. W ramach zamówienia zostanie zakupiony system zabezpieczający przed złośliwym oprogramowaniem dla

Bardziej szczegółowo

Nowy Sącz: AD II 3421/12/08 Zamówienie na dostawę programu antywirusowego z licencją na okres jednego roku

Nowy Sącz: AD II 3421/12/08 Zamówienie na dostawę programu antywirusowego z licencją na okres jednego roku Nowy Sącz: AD II 3421/12/08 Zamówienie na dostawę programu antywirusowego z licencją na okres jednego roku Numer ogłoszenia: 112566-2008; data zamieszczenia: 28.05.2008 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA

FORMULARZ OFERTY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA załącznik Nr 1 Formularz oferty FORMULARZ OFERTY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA Zakup i dostawa sprzętu komputerowego i peryferyjnego oraz urządzeń sieciowych zgodnie z wymaganiami zamawiającego określonymi

Bardziej szczegółowo

Opis wymagań zamawianego sprzętu.

Opis wymagań zamawianego sprzętu. Załącznik Nr 2 do SIWZ Opis wymagań zamawianego sprzętu. 1) Komputery przenośne dla uczniów 54 sztuki 1. Procesor umożliwiający uzyskanie minimum 190 punktów w teście wydajnościowym Bapco MobileMark 2007

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Techniczna / Formularz cenowy

Specyfikacja Techniczna / Formularz cenowy Specyfikacja Techniczna / Formularz cenowy Załącznik Nr 5 Występujące w tabelach parametry należy traktować jako minimum. Dopuszcza się składanie ofert na urządzenia lepsze, a przynajmniej równoważne pod

Bardziej szczegółowo