Projekty sieci komputerowe v

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Projekty sieci komputerowe v3 7.06.2010"

Transkrypt

1 Uwagi wstępne do projektów Programując wiole-procesową obsługę gniazdek serwera należy pamiętać o odpowiednim zamykaniu gniazdek: dziecko (proces potomny) zamyka uchwyt gniazda rodzica, ponieważ używa nowego gniazda połączenia z funkcji accept rodzic zamyka gniazdo, które zostało już przypisane do procesu potomnego Kod: glowny = socket(af_inet, SOCK_STREAM, 0); // to co wszyscy wiedzą jak powinno się robić listen(sockfd,5); Klilen = sizeof(cli_addr); while (1) { nowy = accept(glowny, (struct sockaddr *) &Kli_addr, &Klilen); if (nowy < 0) { perror("blad accept"); exit(1); /* Tworzenie nowego procesu!!! */ pid = fork(); if (pid < 0) { perror("blad utworzenia procesu"); exit(1); if (pid == 0) { /* Tu jesteśmy w procesie potomnym zamykamy socket serwera - glowny*/ close(glowny); // ble ble pomiędzy klientem i serwerem operując na nowy exit(0); else { // tu jesteśmy w procesie serwera close(nowy); /* koniec while */ hasła dla serwerów w pliku passwd zgodnym z formatem uniksowym (hasła otwartym tekstem) Uwagi do projektów dotyczących pseudosmtp: MTA, MDA, MSA, MDA Numery kodów odpowiedzi muszą być takie same jak dla RFC protokołu SMTP. Protokół w języku polskim!! POCZTA OD: zamiast MAIL FROM: POCZTA DO: zamiast RCPT TO: DANE: zamiast DATA KONIEC: zamiast QUIT Nagłówek wiadomości DO: zamiast TO: OD: zamiast FROM: KOPIA: zamiast CC: PRZEK: zamiast FWD: Uwagi do projektów dotyczących pseudopop3 Odpowiedzi serwera: +DOBRZE zamiast +OK -DLAD zamiast -ERR UZYT <nazwa użytkownika> HASLO <hasło>

2 KONIEC zamknięcie połączenia LISTUJ odpowiednik komendy LIST ROZKL zamiast STAT ODB zamiast RETR USUN zamiast DELE Uwagi do projektów dotyczących pseudoftp Komendy klienta POB <plik> - pobieranie pliku z serwera WYS <plik> - wysłanie pliku na serwer LISTA wyświetla listę plików z bieżącego katalogu KONIEC lub WYJDZ zamyka połączenie USER <nazwa uż> - PASS <hasło> - CK <katalog> - przejście do innego katalogu servera USUN <plik> usuniecie pliku z serwera Odpowiedzi serwera DOB < opcjonalna tresc >- jeżeli komanda mogła zostać wykonana poprawnie treścią jest np lista plików w katalogu lub treść pliku> ZLE <komunikat błędu> UWAGA: testowanie projektów pseudopop3 i pseudosmtp za pomocą netcata!!!! PROJEKTY 1. Wielodostępny (procesy lub wątki) serwer MDA (mail delivery agent), oczekuje na połączenia pseudo SMTP (patrz uwagi wstępne) na porcie Przyjmuje połączenia i zapisuje pocztę do pliku zgodnego z formatem uniksowego MBOX (taki jak mozilla tunderbird). Połączenia mogą być przyjmowane tylko od wszystkich serwerów jeżeli w polu POCZTA DO: jest jeden z użytkowników z pliku PASSWD. Połączenia mają być logowane do 2. Wielodostępny jednozadaniowy (użycie funkcji list i select) serwer MDA (mail delivery Przyjmuje połączenia i zapisuje pocztę do pliku zgodnego z formatem uniksowego MBOX (taki jak mozilla tunderbird). Połączenia mogą być przyjmowane tylko od wszystkich serwerów jeżeli w polu POCZTA DO: jest jeden z użytkowników z pliku PASSWD. Połączenia mają być logowane do uniksowego sysloga lub do dziennika zdarzeń aplikacji windows. 3. Wielodostępny (procesy lub wątki) serwer MTA (mail transfer agent), oczekuje na połączenia pseudo SMTP (patrz uwagi wstępne) na porcie Przyjmuje połączenia i przekazuje pocztę do innego MTA lub MDA. Połączenia mogą być przyjmowane tylko z serwerów zapisanych w pliku DOPUSZCZONE. Połączenia mają być logowane do 4. Wielodostępny jednozadaniowy (użycie funkcji list i select) serwer MTA (mail transfer Przyjmuje połączenia i przekazuje pocztę do innego MTA lub MDA. Połączenia mogą być przyjmowane tylko z serwerów zapisanych w pliku DOPUSZCZONE. Połączenia mają być logowane do 5. Wielodostępny (procesy lub wątki) serwer MSA (mail submision agent), oczekuje na połączenia pseudo SMTP (patrz uwagi wstępne) na porcie 2025 OD MUA. Połączenia

3 mogą być przyjmowane z localhost. Wysyłanie ma następować do wszystkich adresów z pól DO, KOPIA, PRZEK. Połączenia mają być logowane do uniksowego sysloga lub do dziennika 6. Wielodostępny jednozadaniowy (użycie funkcji list i select) serwer MSA (mail submision Przyjmuje połączenia i przekazuje pocztę do innego MTA lub MDA. Połączenia mogą być przyjmowane z localhost. Wysyłanie ma następować do wszystkich adresów z pól DO, KOPIA, PRZEK.Połączenia mają być logowane do uniksowego sysloga lub do dziennika 7. Wielodostępny (procesy lub wątki) serwer pseudopop3, oczekuje na połączenia na porcie Połączenia i logowanie mają być logowane do uniksowego sysloga lub do dziennika 8. Wielodostępny jednozadaniowy (użycie funkcji list i select) serwer pseudopop3, oczekuje na połączenia na porcie Połączenia i logowanie mają być logowane do uniksowego sysloga lub do dziennika 9. Klient pseudopop3 (port 1110) odbierający a) listę wiadomości i wyświetlający wybraną wiadomość na konsoli. Połączenia, autoryzacja i komendy klienta mają być logowane do 10. Wielodostępny (procesy lub wątki) pasywny serwer pseudoftp, oczekuje na połączenia na porcie Połączenia, autoryzacja i komendy klienta mają być logowane do uniksowego sysloga lub do dziennika 11. Wielodostępny jednozadaniowy (użycie funkcji list i select) pasywny serwer pseudoftp, oczekuje na połączenia na porcie Połączenia, autoryzacja i komendy klienta mają być logowane do 12. Klient pseudoftp ( na port 2021). Autoryzuje się, pozwala na zmianę katalogu upload i download plików. 13. Wielodostępny (procesy lub wątki) serwer HTTP, oczekuje na połączenia na porcie i wybranym z linii poleceń interfejsie. Obsługujący tylko metody HEAD, PUT i DELETE. Połączenia mają być logowane do uniksowego sysloga lub do dziennika zdarzeń aplikacji windows. 14. Wielodostępny jednozadaniowy (użycie funkcji list i select) serwer HTTP, oczekuje na połączenia na porcie i wybranym z linii poleceń interfejsie. Obsługujący tylko metody HEAD, PUT i DELETE. Połączenia mają być logowane do uniksowego sysloga lub do dziennika 15. Wielodostępny (procesy lub wątki) serwer pośredniczący HTTP (http proxy), oczekuje na połączenia na porcie 8080 i wybranym z linii poleceń interfejsie. Połączenia mają być logowane do Przekazuje połączenia na docelowy serwer. Nagłówki przekazywanych wiadomości mają być zapisywane. Połączenia mają być logowane do uniksowego sysloga lub do dziennika 16. Wielodostępny jednozadaniowy (użycie funkcji list i select) pośredniczący HTTP (http proxy), oczekuje na połączenia na porcie 8080 i wybranym z linii poleceń interfejsie. Przekazuje połączenia na docelowy serwer. Nagłówki przekazywanych wiadomości mają być zapisywane. Połączenia mają być logowane do uniksowego sysloga lub do dziennika 17. Wielodostępny (procesy lub wątki) serwer pośredniczący HTTP (http proxy), oczekuje na połączenia na porcie 8080 i wybranym z linii poleceń interfejsie. Połączenia mają być akceptowane tylko od autoryzowanych użytkowników. Połączenia mają być logowane do 18. Wielodostępny jednozadaniowy (użycie funkcji list i select) pośredniczący HTTP (http

4 proxy), oczekuje na połączenia na porcie 8080 i wybranym z linii poleceń interfejsie. Przekazuje połączenia na docelowy serwer. Połączenia mają być akceptowane tylko od autoryzowanych użytkowników. Połączenia mają być logowane do uniksowego sysloga lub do dziennika 19. Wielodostępny (procesy lub wątki) serwer HTTP, oczekuje na połączenia na porcie 80 lub innym wybranym z linii poleceń i wybranym z linii poleceń interfejsie. Obsługuje metodą GET oraz skrypty CGI. Połączenia mają być logowane do uniksowego sysloga lub do dziennika 20. Wielodostępny jednozadaniowy (użycie funkcji list i select) serwer HTTP, oczekuje na połączenia na porcie 80 lub innym wybranym z linii poleceń i wybranym z linii poleceń interfejsie. Obsługuje metodą GET oraz skrypty CGI. Połączenia mają być logowane do 21. Wielozadaniowy (procesy lub wątki) serwer i klient strumieniowania UDP, którego zadaniem jest nasłuchiwanie na wybranym z linii poleceń porcie (połączenia nie mogą być przyjmowane od siebie samego) i rozsyłający otrzymany komunikat do wszystkich hostów w podsieci (adres broadcast dla sieci lokalnej lub adres ). 22. Wielozadaniowy (użycie funkcji list i select) serwer i klient strumieniowania UDP, którego zadaniem jest nasłuchiwanie na wybranym z linii poleceń porcie (połączenia nie mogą być przyjmowane od siebie samego) i rozsyłający otrzymany komunikat do wszystkich hostów w podsieci (adres broadcast dla sieci lokalnej lub adres ). 23. Serwer strumieniowy UDP wysyłający zawartość dysku C: lub wybranych partycji np /dev/sda na adres Każdy blok ma być poprzedzony nagłówkiem BLOCK:<nr_bloku><znak nowej linii>. Równolegle na wybranym porcie TCP przyjmuje komendy WYSLIJ <partycja>, PONOW <blok start:blok koniec>, RESTART. 24. Klient dla serwera z nr Serwer UDP wyświetlający informacje o komputerze: komenda MEM ilość pamięci dostępnej na serwerze (/proc/meminfo) PROC lista procesów (ps -aux) DISK zajętość dysków (df) WHO lista użytkowników ( who ) NETINFO wyświetla stan socketów TCP/UDP (netstat -at) 26. Serwer TCP, składujący dane od klientów do plików mem.txt, proc.txt, disk.txt, who.txt, i netinof.txt Komendy jak w zadaniu 25, po których następuje treść zakończona znakiem każdy zapis w pliku logów ma być poprzedzony adresem IP klienta 27. Klient TCP, który wysyła protokołem pseudoftp (patrz uwagi wstępne) wszystko co zostanie umieszczone we wskazanym katalogu. 28. Muszę się zastanowić 29. Muszę się zastanowić będą trudne bo macie doświadczenie ;) Lista grup numer grupy jest numerem projektu z listy 1. Wieja Tadeusz, Szydłowski Marcin 2. Graca Anna Leśniak Jan 3. Borowik Bartek Borek Dawid 4. Dubiel Adrian Dajda Sebastian 5. Matyaszek Kazimierz Pierzchała Piotr

5 6. Chojnacki Marcin Hajduk Mariusz 7. Kizlich Maciej Miszczyński Krzysztof 8. Onyszkiewicz Krzysztof Woźny Dariusz 9. Matusiak Paweł Popanda Paweł 10. Basista Dariusz, Budz Bartłomiej 11. Sałek Krzysztof, Wołos Bartłomiej 12. Polak Paulina, Sławomir Pajda 13. Kołodziejczyk Damian, Kopeć Adam 14. Krawczykowski Łukasz, Łaciok Klaudia 15. Tabor Józef, Sierant Kamil 16. Ewelina Zarębska, Czerw Tomasz 17. Rafał Łukasik, Łukasz Kołodziej 18. Zbigniew Szmidla, Jakub Ławrywianiec 19. Staniec Wojciech, Joanna Gaj 20. Radosław Wiatr, Dominik Śmigiel 21. Skiba Mateusz, Mirek Michał 22. Popielarz Maciej, Strycharek Mateusz 23. Dziedzic Michał, Gurgul Jakub 24. Kamil Smuga, Łukasz Dębina 25. Szozda Tomasz, Żołyniak Paweł 26. Ignacak Paweł, Aleksander Fular 27. Otlik Dawid, Iskra Kamil 28. Idczak Katarzyna, Kajzar Dominik 29. Wolny Kamil

Programowanie Sieciowe 2 Protokoły komunikacyjne: FTP

Programowanie Sieciowe 2 Protokoły komunikacyjne: FTP Programowanie Sieciowe 2 Protokoły komunikacyjne: FTP mgr inż. Tomasz Jaworski tjaworski@kis.p.lodz.pl http://tjaworski.kis.p.lodz.pl/ Protokoły komunikacyjne FTP File Transfer Protocol 2 Informacje o

Bardziej szczegółowo

ISPConfig DOKUMENTACJA. Przetłumaczył z języka angielskiego: Paweł Cudok. Opole 2010.

ISPConfig DOKUMENTACJA. Przetłumaczył z języka angielskiego: Paweł Cudok. Opole 2010. ISPConfig DOKUMENTACJA Przetłumaczył z języka angielskiego: Paweł Cudok. Opole 2010. Spis treści I. Podręcznik dla Administratora... 5 1. Informacje ogólne.... 6 1.1. Nazwa użytkownika oraz hasło.... 6

Bardziej szczegółowo

Gniazda. S. Samolej: Gniazda 1

Gniazda. S. Samolej: Gniazda 1 Gniazda dr inż. Sławomir Samolej Katedra Informatyki i Automatyki Politechnika Rzeszowska Program przedmiotu oparto w części na materiałach opublikowanych na: http://wazniak.mimuw.edu.pl/ oraz na materiałach

Bardziej szczegółowo

1. FTP (File Transfer Protocol)

1. FTP (File Transfer Protocol) Celem ćwiczenia jest zaprezentowanie wykorzystania protokołu FTP (tzn. implementujących go narzędzi i samego protokołu). Podrozdziały 1.2 i 1.3 nie są przeznaczone do szczegółowego czytania podczas laboratorium.

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA DLA OFERTY RÓWNOWAŻNEJ FUNKCJE, JAKIE POWINIEN POSIADAĆ OFEROWANY PROGRAM

WYMAGANIA DLA OFERTY RÓWNOWAŻNEJ FUNKCJE, JAKIE POWINIEN POSIADAĆ OFEROWANY PROGRAM Załącznik nr 7 do siwz WYMAGANIA DLA OFERTY RÓWNOWAŻNEJ FUNKCJE, JAKIE POWINIEN POSIADAĆ OFEROWANY PROGRAM 1. Pełne wsparcie dla systemu Windows 2000/XP/Vista/Windows 7. 2. Wsparcie dla Windows Security

Bardziej szczegółowo

luty 2015 wersja dokumentu 1.7 dla wersji aplikacji 1.0.4.6

luty 2015 wersja dokumentu 1.7 dla wersji aplikacji 1.0.4.6 luty 2015 wersja dokumentu 1.7 dla wersji aplikacji 1.0.4.6 Spis treści: Wstęp 3 Wymagania systemowe 6 Ograniczenia funkcjonalne wersji demo 7 Instalacja 8 Pierwsze uruchomienie 9 Krótka prezentacja programu

Bardziej szczegółowo

Informacje o wersji dla programu Windows Server Update Services 3.0 SP2

Informacje o wersji dla programu Windows Server Update Services 3.0 SP2 Informacje o wersji dla programu Windows Server Update Services 3.0 SP2 Te informacje o wersji dotyczą programu Windows Server Update Services 3.0 z dodatkiem Service Pack 2 (WSUS 3.0 SP2). Ten dokument

Bardziej szczegółowo

XWD opis programu. Ekspert Systemy Informatyczne: XWD

XWD opis programu. Ekspert Systemy Informatyczne: XWD EKSPERT Systemy Informatyczne Sp. z o.o. Sp. k. 71-181 Szczecin, Somosierry 30a tel.801 066 102, 91 85 22 102 XWD opis programu Data dokumentu: 2014-07-18 Autor dokumentu: Łukasz Bulak (lub@ekspert.szczecin.pl)

Bardziej szczegółowo

ASL Serwer FTP dokumentacja

ASL Serwer FTP dokumentacja ASL Serwer FTP dokumentacja Usługa FTP (File Transfer Protocol) służy do przesyłania plików pomiędzy komputerami. Umożliwia pobieranie plików do lokalnego systemu plików oraz ich wysyłanie do odległego

Bardziej szczegółowo

TIN Techniki Internetowe lato 2015

TIN Techniki Internetowe lato 2015 TIN Techniki Internetowe lato 2015 Grzegorz Blinowski Instytut Informatyki Politechniki Warszawskiej Plan wykładów 2 Intersieć, ISO/OSI, protokoły sieciowe, IP 3 Protokół IP i prot. transportowe: UDP,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Panelu Zarządzania Usługami hostingu Sprint Data Center

Instrukcja obsługi Panelu Zarządzania Usługami hostingu Sprint Data Center Instrukcja obsługi Panelu Zarządzania Usługami hostingu Sprint Data Center Spis treści Logowanie do Panelu Zarządzania Usługami... 4 Strona Główna... 6 Moduł E-Mail... 8 Sekcja Konta E-mail... 9 Domena...

Bardziej szczegółowo

Qmail - bezpieczny i wydajny MTA

Qmail - bezpieczny i wydajny MTA Łukasz Komsta 29 kwietnia 2003 roku Spis treści 1 Qmail 3 1.1 Wstęp........................................... 3 1.2 Aliasy użytkownika.................................... 3 1.3 Instalacja.........................................

Bardziej szczegółowo

www.softactivity.com Activity Monitor Podręcznik użytkownika

www.softactivity.com Activity Monitor Podręcznik użytkownika www.softactivity.com Activity Monitor Podręcznik użytkownika Wersja polska: www.sirtom.pl 2013 Spis treści Witamy w programie Activity Monitor... 3 Szybki start... 4 Dodatkowe uwagi odnośnie instalacji:...

Bardziej szczegółowo

Beej s Guide to Network Programming

Beej s Guide to Network Programming Używanie gniazd internetowych Brian "Beej" Hall beej@piratehaven.org Bartosz Zapałowski bartek@klepisko.eu.org Copyright 1995-2001 Brian "Beej" Hall Historia zmian Zmiana Wersja 1.0.0 Sierpień, 1995 Revised

Bardziej szczegółowo

Powtórka z linuxa. Polecenia pomocy: man polecenie apropos słowo podczas czytania manuala /szukajslowa n następne N poprzednie

Powtórka z linuxa. Polecenia pomocy: man polecenie apropos słowo podczas czytania manuala /szukajslowa n następne N poprzednie Powtórka z linuxa Polecenia pomocy: man polecenie apropos słowo podczas czytania manuala /szukajslowa n następne N poprzednie Polecenia pracy z drzewem katalogów: cd katalog pwd cp plik_zr plik_docelowy

Bardziej szczegółowo

SMSFall. Wersja 1.1.5. Podręcznik użytkownika

SMSFall. Wersja 1.1.5. Podręcznik użytkownika SMSFall Wersja 1.1.5 Podręcznik użytkownika Spis treści 1. Wprowadzenie...1 1.1. O programie...1 1.2. Rejestrowanie licencji...1 1.3. Korzystanie z pomocy...2 1.4. Aktualizacje automatyczne...3 1.5. Język

Bardziej szczegółowo

STORAGE GATEWAY WLAN

STORAGE GATEWAY WLAN MANUAL STORAGE GATEWAY NETWORK HARD DRIVE / 3.5" / STORAGE SERVER BACKUP SERVER / EMAIL SERVER / ROUTER / AND MORE STORAGE GATEWAY WLAN NETWORK HARD DRIVE / 3.5" / STORAGE SERVER BACKUP SERVER / EMAIL

Bardziej szczegółowo

2011-03-09. Wprowadzenie. Wprowadzenie. Sieciowe systemy operacyjne usługi sieciowe

2011-03-09. Wprowadzenie. Wprowadzenie. Sieciowe systemy operacyjne usługi sieciowe Sieciowe systemy operacyjne usługi sieciowe dr inż. Maciej Piechowiak 1 Wprowadzenie warstwa zapewniająca interfejs pomiędzy aplikacjami używanymi do komunikacji, a siecią poprzez którą komunikaty są transmitowane,

Bardziej szczegółowo

Instalowanie składników sieci

Instalowanie składników sieci WINDOWS W SIECI Instalowanie składników sieci Jeżeli podczas instalowania systemu komputer był podłączony do sieci, to program instalacyjny, w większości przypadków, zainstaluje odpowiednie oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

NetCrunch 6. AdRem. Network Monitoring Server. Dokumentuj. Monitoruj. Zarządzaj

NetCrunch 6. AdRem. Network Monitoring Server. Dokumentuj. Monitoruj. Zarządzaj AdRem NetCrunch 6 Network Monitoring Server Monitorowanie zróżnicowanych środowisk sieciowych. Pełna informacja o kluczowych aplikacjach, serwerach oraz urządzeniach. Dokumentuj Wykrywanie i automatyczne

Bardziej szczegółowo

Backup expert for QNAP Backup i synchronizacja w jednej aplikacji

Backup expert for QNAP Backup i synchronizacja w jednej aplikacji Backup expert for QNAP Backup i synchronizacja w jednej aplikacji Instrukcja aplikacji Data aktualizacji 19.09.2014r. Spis treści Aplikacja desktop...2 Wymagania...2 Proces instalacji...4 Logowanie do

Bardziej szczegółowo

Router Asmax Er-903v

Router Asmax Er-903v Router Asmax Er-903v Instrukcja konfiguracji Nowości, dane techniczne http://www.asmax.pl Sterowniki, firmware ftp://ftp.asmax.pl/pub/sterowniki Instrukcje, konfiguracje ftp://ftp.asmax.pl/pub/instrukcje

Bardziej szczegółowo

Podręcznik konfiguracji

Podręcznik konfiguracji Podręcznik konfiguracji Systemy monitoringu IP systems SC8100, SC8110, SC2100, SC2110 Spis treści Wprowadzenie 3 3 3 3 Opis produktu Przegląd dokumentu Documenty powiązane Opcje dodatkowe Wykresy porównawcze

Bardziej szczegółowo

MALKOM VPN Client. Instrukcja użytkownika. Wersja dokumentu: 1.4 Data aktualizacji: 2007-03-26. Wersja 3.1.0. Polska wersja językowa

MALKOM VPN Client. Instrukcja użytkownika. Wersja dokumentu: 1.4 Data aktualizacji: 2007-03-26. Wersja 3.1.0. Polska wersja językowa MALKOM VPN Client Wersja 3.1.0 Instrukcja użytkownika Polska wersja językowa Wersja dokumentu: 1.4 Data aktualizacji: 2007-03-26 Strona 1 z 36 Spis treści 1 WPROWADZENIE... 3 2 DOKUMENTY ZWIĄZANE...4 3

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU PLATAN CTI. wersja 2.00.10a

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU PLATAN CTI. wersja 2.00.10a INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU PLATAN CTI wersja 2.00.10a PLATAN CTI jest produktem firmy: PLATAN Sp. z o.o. 81-855 Sopot, ul. Platanowa 2 tel. (0-58) 555 88 00, fax (0-58) 555 88 01 e-mail: platan@platan.pl,

Bardziej szczegółowo

Włącz włączenie klienta SysLog, który będzie zbierał dane i kierował je do serwera (lokalnego lub oddalonego np. poprzez Internet czy tunel VPN).

Włącz włączenie klienta SysLog, który będzie zbierał dane i kierował je do serwera (lokalnego lub oddalonego np. poprzez Internet czy tunel VPN). SysLog Koncepcja tej funkcji wywodzi się ze środowiska systemów operacyjnych Linux. Tak zwany demon (rodzaj serwera), uruchomiony na dowolnym komputerze pozwala na przechwytywanie i magazynowanie informacji

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Konsola 2

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Konsola 2 TRX Krzysztof Kryński Cyfrowe rejestratory rozmów seria KSRC PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Konsola 2 Wersja 1.15 Maj 2015 Dotyczy programu Konsola 2 w wersji 2.7.7x TRX ul. Garibaldiego 4 04-078 Warszawa

Bardziej szczegółowo

USB/NAS Storage Server

USB/NAS Storage Server Obudowa dysku sieciowego ULS 3282 USB/NAS Storage Server www.humanmedia.pl Wersja 1.1 02.2010 All rights reserved Human Media Poland Copyright 2010 Powielanie oraz kopiowanie fragmentów lub całości, bez

Bardziej szczegółowo

Monitorowanie systemu GNU/Linux przy pomocy Syslog

Monitorowanie systemu GNU/Linux przy pomocy Syslog Grzegorz Jacek Nalepa 17.01.2000, Kraków, Revision : 1.7 Streszczenie Artykuł opisuje system Syslog będący podstawowym narzędziem służącym do monitorowania systemu GNU/Linux. Opisana jest architektura

Bardziej szczegółowo

INTRUX Firewall & QoS v 8.0

INTRUX Firewall & QoS v 8.0 INTRUX Firewall & QoS v 8.0 INSTRUKCJA INSTALACJI I KONFIGURACJI 1 Spis treści 1. Wstęp...4 2. Szybki start, czyli 8 kroków dla niecierpliwych...4 3. Instalacja systemu z obrazu dysku...5 3.1 Przed uruchomieniem

Bardziej szczegółowo